ERD 220. Instrukcji obsługi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ERD 220. Instrukcji obsługi"

Transkrypt

1 ERD Instrukcji obsługi p

2 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D Hamburg Producent lub lokalny przedstawiciel Typ Opcja Nr seryjny Rok produkcji ERD 220 Informacje dodatkowe Z upoważnienia Data p Deklaracja zgodności WE Podpisujący potwierdza niniejszym, że wyszczególniony wózek jezdniowy z napędem odpowiada dyrektywom europejskim 2006/42/WE (Dyrektywa maszynowa) i 2004/108/EWG (Kompatybilność elektromagnetyczna) wraz ze zmianami oraz rozporządzeniem prawnym dotyczącym wdrożenia dyrektyw do prawa narodowego. Każdy z sygnatariuszy jest upoważniony do samodzielnego zestawienia dokumentacji technicznej. 3

3 4

4 Wstęp Wskazówki dotyczące instrukcji eksploatacji Bezpieczna eksploatacja pojazdu wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI EKSPLOATACJI. Informacje te przedstawiono w zwięzłej i przejrzystej formie. Poszczególne rozdziały są oznaczone literami, a strony są ponumerowane. W instrukcji obsługi są opisane różne wersje wózków. Przy wykonywaniu prac konserwacyjnych oraz w trakcie eksploatacji należy stosować się do instrukcji odnoszących się do odpowiedniego typu wózka. Nasze urządzenia podlegają ciągłemu rozwojowi. Dlatego zastrzegamy sobie prawo do zmian kształtu, wyposażenia i techniki. Dlatego też treść niniejszej instrukcji obsługi nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do określonych właściwości urządzenia. Wskazówki bezpieczeństwa i oznaczenia Wskazówki odnoszące się do bezpieczeństwa pracy i ważniejsze objaśnienia oznaczono poniższymi symbolami: NIEBEZPIECZEŃSTWO! Oznacza szczególnie poważne zagrożenie. Nieprzestrzeganie tej wskazówki skutkuje poważnymi i nieodwracalnymi obrażeniami lub śmiercią. OSTRZEŻENIE! Oznacza szczególnie poważne zagrożenie. Nieprzestrzeganie tej wskazówki może skutkować poważnymi i nieodwracalnymi lub śmiertelnymi obrażeniami. OSTROŻNIE! Oznacza zagrożenie. Nieprzestrzeganie tej wskazówki może skutkować lekkimi lub średnio ciężkimi obrażeniami. Z WSKAZÓWKA Oznacza zagrożenie dla środków trwałych. Nieprzestrzeganie tej wskazówki może skutkować szkodami rzeczowymi. Występuje przed zaleceniami i objaśnieniami. t o Oznacza wyposażenie standardowe Oznacza wyposażenie dodatkowe Prawa autorskie Prawa autorskie do niniejszej instrukcji eksploatacji należą do firmy JUNGHEINRICH AG. 5

5 Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - Niemcy Telefon: +49 (0) 40/

6 Spis treści A Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem Informacje ogólne Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem Dopuszczalne warunki eksploatacji Obowiązki użytkownika Montaż urządzeń doczepianych i/lub wyposażenia dodatkowego B Opis pojazdu Opis zastosowania Typy pojazdów i udźwig znamionowy Opis podzespołów i funkcji Przegląd podzespołów Opis działania Dane techniczne Parametry Wymiary Masy Ogumienie Normy EN Warunki eksploatacji Wymagania elektryczne Miejsca oznakowania i tabliczki znamionowe Tabliczka znamionowa Wykres obciążeń wózka jezdniowego Udźwig C Transport i pierwsze uruchomienie Transport dźwigowy Transport Pierwsze uruchomienie D Akumulator konserwacja, ładowanie, wymiana Przepisy bezpieczeństwa przy pracy z akumulatorami kwasowymi Typy akumulatorów Odsłanianie akumulatora Ładowanie akumulatora Demontaż i montaż akumulatora

7 E Obsługa Przepisy bezpieczeństwa eksploatacji wózka jezdniowego Opis wskazań panelu obsługi Wskaźnik rozładowania akumulatora Uruchamianie pojazdu Codzienne czynności kontrolne przed uruchomieniem pojazdu Przygotowywanie do pracy Bezpieczne parkowanie wózka jezdniowego Czujnik rozładowania akumulatora Praca z pojazdem Zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas jazdy Wyłączanie awaryjne, jazda, kierowanie i hamowanie Podejmowanie, transport i odkładanie ładunku Matryca przełączania / wysokość bezpieczna Pomoc w przypadku usterek Pojazd nie jedzie Nie można podnieść ładunku Kierowanie pojazdem bez napędu własnego Awaryjne opuszczanie nośnika ładunku Wyposażenie dodatkowe Wskaźnik CanDis Moduł dostępowy ISM Klawiatura CanCode F Przegląd i konserwacja pojazdu Bezpieczeństwo eksploatacji i ochrona środowiska Przepisy bezpieczeństwa konserwacji Konserwacje i przeglądy Lista czynności konserwacyjnych Materiały eksploatacyjne i plan smarowania Bezpieczna praca z materiałami eksploatacyjnymi Plan smarowania Materiały eksploatacyjne Opis czynności konserwacyjnych Przygotowanie wózka do prac konserwacyjnych i napraw Sprawdzanie łożyskowania i zamocowania koła napędowego Zdejmowanie pokrywy przedniej Sprawdzanie bezpieczników elektrycznych Kontrola poziomu oleju hydraulicznego Ponowne uruchomienie wózka po pracach konserwacyjnych Kontrola bezpieczeństwa po dłuższym okresie eksploatacji lub po wystąpieniu sytuacji nietypowych Wyłączenie wózka z eksploatacji Czynności przed wyłączeniem wózka z eksploatacji Konieczne czynności w trakcie wyłączenia z eksploatacji Ponowne uruchomienie wózka po wyłączeniu z eksploatacji Ostateczne wyłączenie z eksploatacji, usuwanie Pomiar wibracji

8 Załącznik Instrukcja obsługi akumulatora trakcyjnego JH Z Poniższa instrukcja obsługi jest przeznaczona tylko dla typów akumulatorów marki Jungheinrich. W przypadku używania innych marek należy stosować instrukcje obsługi ich producenta PL 1

9 PL

10 A Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem 1 Informacje ogólne Pojazd opisany w niniejszej instrukcji eksploatacji jest wózkiem jezdniowym przeznaczonym do podnoszenia, opuszczania i transportu ładunków. Wózek jezdniowy należy użytkować, obsługiwać i konserwować zgodnie ze wskazówkami podanymi w niniejszej instrukcji obsługi. Stosowanie do innych celów jest niezgodne z przeznaczeniem i może spowodować uszkodzenie ciała lub wózka jezdniowego oraz szkody materialne. 2 Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem WSKAZÓWKA Maksymalny podnoszony ładunek i maksymalnie dopuszczalna odległość ładunku podane są na wykresie obciążeń i nie wolno ich przekraczać. Ładunek musi leżeć na nośniku ładunku lub należy podejmować go za pomocą urządzenia doczepianego dopuszczonego przez producenta. Ładunek musi przylegać do pleców wspornika wideł i leżeć centralnie pomiędzy zębami wideł. Podnoszenie i opuszczanie ładunków. Transport opuszczonych ładunków. Jazda z podniesionym ładunkiem (>500 mm) jest zabroniona. Przewóz i podnoszenie osób jest zabronione. Pchanie lub ciągnięcie ładunku jest zabronione. 3 Dopuszczalne warunki eksploatacji Z Eksploatacja w przemysłowym i rzemieślniczym otoczeniu. Dopuszczalny zakres temperatur +5 C do +40 C. Eksploatacja tylko na utwardzonych i równych podłogach o odpowiedniej nośności. Eksploatacja tylko na drogach o dobrej widoczności i dopuszczonych przez użytkownika. Jazda po podjazdach maksymalnie do 15 %. Pokonywanie podjazdów poprzecznie lub ukośnie jest zabronione. Jechać ładunkiem do góry. Eksploatacja w częściowo publicznym ruchu. W przypadku eksploatacji w warunkach ekstremalnych dla wózków jezdniowych wymagane jest specjalne wyposażenie oraz atest. Nie zezwala się na zastosowanie w obszarach zagrożonych wybuchem. 9

11 4 Obowiązki użytkownika W rozumieniu instrukcji eksploatacji użytkownikiem pojazdu jest dowolna osoba fizyczna lub prawna, która eksploatuje pojazd samodzielnie lub na zlecenie której pojazd jest eksploatowany. W przypadkach szczególnych (leasing, dzierżawa) użytkownikiem jest osoba, która przejęła obowiązki użytkownika na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy właścicielem i użytkownikiem pojazdu. Użytkownik musi podjąć odpowiednie środki celem zapewnienia, by wózek eksploatowany był zgodnie z przeznaczeniem, a życie i zdrowie jego oraz osób trzecich nie było narażane na niebezpieczeństwo, jakie może pojawić się w związku z eksploatacją wózka. Podczas eksploatacji pojazdu należy bezwzględnie przestrzegać stosownych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zasad odnoszących się do obsługi i konserwacji pojazdu. Przed przystąpieniem do eksploatacji właściciel musi upewnić się, że wszyscy użytkownicy zapoznali się z niniejszą instrukcją eksploatacji i zrozumieli ją. WSKAZÓWKA W przypadku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji eksploatacji wygasa zobowiązanie gwarancyjne producenta. Ten sam skutek ma fakt nieprawidłowego dokonania prac przy przedmiocie gwarancji przez klienta i/lub osoby trzecie bez zgody producenta. 5 Montaż urządzeń doczepianych i/lub wyposażenia dodatkowego Montaż wyposażenia dodatkowego Montaż wyposażenia dodatkowego wchodzącego w zakres oprzyrządowania wózka, które rozszerza lub zmienia zakres jego funkcji, możliwy jest wyłącznie za pisemną zgodą producenta. W razie potrzeby należy również uzyskać zgodę odnośnych urzędów lokalnych. Zgoda wydana przez odpowiednią jednostkę administracyjną nie zastępuje jednak zgody producenta. 10

12 B Opis pojazdu 1 Opis zastosowania Niniejszy wózek jezdniowy to kołowy akumulatorowy wózek podnośnikowy ze składanym podestem służący do podnoszenia i sztaplowania palet oraz do transportu poziomego. Udźwig podczas sztaplowania wynosi 1000 kg przy odległości środka ciężkości ładunku 600 mm. Do transportu poziomego można podjąć 2000 kg na jednej palecie lub maksymalnie 2 x 1000 kg na dwóch paletach ustawionych jedna na drugiej. Dzięki kompaktowej budowie oraz możliwości zastosowania do sztaplowania i transportu poziomego ERD 220 nadaje się przede wszystkim do zastosowania w sklepach, warsztatach, małych magazynach oraz do przewożenia na samochodach ciężarowych w celach załadunku i rozładunku. Udźwig podany jest na tabliczce znamionowej lub na tabliczce udźwigu Qmax. 1.1 Typy pojazdów i udźwig znamionowy Udźwig znamionowy zależy od typu. Na podstawie symbolu pojazdu można określić jego udźwig znamionowy. Tabelle 1: EJD220 EJD Oznaczenie typu 2 Typoszereg 20 Udźwig znamionowy x 100 kg Udźwig znamionowy nie zawsze odpowiada dopuszczalnemu udźwigowi. Dopuszczalny udźwig podany jest na wykresie obciążeń umieszczonym na wózku jezdniowym. 11

13 2 Opis podzespołów i funkcji 2.1 Przegląd podzespołów Poz. Nazwa Poz. Nazwa 1 9 Składane uchwyty zabezpieczające t Nastawnik jazdy t 2 t Dyszel 10 o Koło podporowe 3 t Maszt 11 t Składany podest 4 o CanCode 12 t Rama ochronna 5 t Wyłącznik awaryjny 13 t Koło napędowe 6 o CanDis 14 o Stały podest 7 t Stacyjka 15 o Przycisk czuwaka 8 t Wysięgniki kół t = wersja standardowa o = opcja 12

14 2.2 Opis działania Zabezpieczenia Zwarte, gładkie kształty wózka jezdniowego z zaokrąglonymi krawędziami umożliwiają jego bezpieczną eksploatację. Koła ukryte są pod stabilnymi osłonami przeciwuderzeniowymi. Wyłącznik awaryjny pozwala w razie niebezpieczeństwa wyłączyć wszystkie funkcje elektryczne pojazdu. Instalacja hydrauliczna Funkcje podnoszenia i opuszczania uruchamiane są za pomocą przycisków "Podnoszenie nośnika ładunku" i "Opuszczanie nośnika ładunku". Włączenie podnoszenia uruchamia agregat pompy, który tłoczy olej hydrauliczny ze zbiornika oleju do siłownika podnoszenia. Działanie zatrzymania awaryjnego Zatrzymanie awaryjne wyzwalane jest przez sterownik jazdy. Sterownik kierowania wysyła sygnał systemowy kontrolowany przez sterownik jazdy. W przypadku braku sygnału lub rozpoznania błędów następuje automatyczne wyhamowanie wózka aż do zatrzymania. Wskaźniki kontrolne na panelu obsługi wskazują zadziałanie zatrzymania awaryjnego. Po każdym włączeniu wózka jezdniowego system przeprowadza autotest. Stanowisko operatora Wszystkie funkcje jazdy i podnoszenia można obsługiwać ergonomicznie i z wyczuciem. Dyszel do bezpiecznego sterowania wózka jezdniowego. Wózek jezdniowy posiada stały podest oraz sztywne uchwyty bezpieczeństwa. Opcjonalnie wózek jezdniowy może być wyposażony również w składany podest oraz ruchome uchwyty bezpieczeństwa. Podest Aktywacja funkcji jazdy następuje dopiero wtedy, gdy kierowca stoi na podeście. Napęd jezdny Silnik trójfazowy napędza koło napędowe poprzez przekładnię z czołowym stożkowym kołem zębatym. Elektroniczny sterownik jazdy zapewnia płynną zmianę obrotów silnika jezdnego i tym samym płynne ruszanie, mocne przyspieszenie i regulowanie elektronicznie hamowanie z odzyskiem energii. W zależności od ładunku i warunków otoczenia może wybierać spośród 3 programów jazdy: od wysokiej mocy do trybu ekonomicznego. Układ kierowniczy Kierowanie odbywa się za pomocą dyszla. Ruchy kierownicą przekładane są przez sterownik kierowania i silnik kierowniczy bezpośrednio na wieniec zębaty napędu ułożyskowanego w sposób obrotowy. Progresywny elektryczny uk³ad kierowniczy powoduje, e skręt ko³a napędowego pod k¹tem 90 uzyskuje się już przez wychylenie dyszla o

15 Elektryczny układ kierowniczy (o) Elektryczny układ kierowniczy jest samonadzorującym się systemem. Sterownik skrętu sprawdza przy tym stale cały układ kierowniczy. W przypadku stwierdzeniu błędu sterownik jazdy przerywa jazdę, hamuje generatorowo i włącza się hamulec elektromagnetyczny. Instalacja elektryczna Instalacja 24 V. Elektroniczny sterownik jazdy, podnoszenia i kierowania wchodzą w skład wyposażenia standardowego. Elementy obsługi i wskaźniki Ergonomiczne elementy obsługi umożliwiają wygodną obsługę zapewniającą precyzyjne sterowanie jazdą. Czujnik rozładowania akumulatora wskazuje stan naładowania akumulatora. Opcjonalny wskaźnik CanDis dostarcza kierowcy najważniejszych informacji, takich jak program jazdy, godziny pracy, stan naładowania akumulatora, komunikaty zdarzeń. 14

16 3 Dane techniczne Z Podanie danych technicznych według VDI Prawo do zmian technicznych i uzupełnień zastrzeżone. 3.1 Parametry Z ERD 220 Q Udźwig znamionowy 2000 kg c Odległość środka ciężkości ładunku przy standardowej długości wideł 600 mm Prędkość jazdy z operatorem, szybko, z obciążeniem znamionowym / bez 7,2/8,2 km/h Prędkość jazdy z operatorem, powoli, z obciążeniem 5,0/5,5 km/h znamionowym / bez Prędkość jazdy, stały podest, z obciążeniem znamionowym 5,0/8,2 km/h / bez Prędkość jazdy, prowadzenie pieszo, z ładunkiem/bez 4,3/4,5 km/h ładunku Prędkość podnoszenia z obciążeniem znamionowym 0,13/0,22 m/s / bez obciążenia znamionowego Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku 0,21/0,15 m/s Maks. zdolność pokonywania wzniesień (5 min) z ładunkiem / bez ładunku 8,0/15,0 % Prędkość jazdy zredukowana do z operatorem, powoli przy Q>350 kg przy podniesieniu masztu (tylko przy rozkładzie obciążenia 1000 / 1000 kg). 15

17 3.2 Wymiary h1 Wysokość konstrukcyjna (zależna od masztu) *) Zespół nośny opuszczony +70 mm ERD 220 (ZT/ZZ) 1250, 1425, 1700 / 1700 h2 Podnoszenie swobodne 0 / 1219 mm h3 Podnoszenie znamionowe 1660,2010, 2560 / mm 2500 h4 Wysokość podniesionego masztu 2106, 2456, 3006 / mm (zależnie od masztu) 2981 h5 Unoszenie początkowe 125 mm h13 h14 Wysokość masztu w stanie opuszczonym Wysokość dyszla w pozycji jazdy min./ maks. mm 90 mm 1250 / 1490 mm x Odległość ładunku 1000 mm y Rozstaw osi *) 1520 / 1780 mm l1 Długość całkowita 2093 / 2130 mm l2 Długość z grzbietem wideł 977 / 995 mm b1 Szerokość wózka 770 mm b5 Odstęp zewnętrzny wideł 570 mm l Długość wideł 1190 mm Wa Promień skrętu *) 1800 / 1980 mm Ast Szerokość korytarza dla palet 800 x 2365 / 2380 mm 1200 w pozycji wzdłużnej *) Masa własna: Patrz tabliczka znamionowa wózka jezdniowego 16

18 b m2 h1 h4 390 L W a y l 1 c s x l Q 95 h3 125 h13 e b4 b11 b5 a 2 A st a 2 17

19 3.3 Masy Masy 3.4 Ogumienie ERD 220 Masa własna bez akumulatora (w zależności od długości wideł) 876 kg Nacisk osi z ładunkiem przód / tył + akumulator (w zależności od 2028 / 1068 kg długości wideł) Nacisk osi bez ładunku przód / tył + akumulator (w zależności od 278 / 818 kg długości wideł) Masa akumulatora 220 kg ERD 220 Rozmiar opon, napęd 230 / 77 mm Rozmiar opon, część nośna 85 / 75 mm Koło podporowe (podwójna rolka) 140 X 54 mm Koła, liczba z przodu / z tyłu (x = napędowe) 3-1x / 4 18

20 3.5 Normy EN Z Z Z Stały poziom ciśnienia akustycznego ERD 220: 68 db(a) zgodnie z normą w zgodności z normą ISO Stały poziom ciśnienia akustycznego jest wartością średnią obliczaną zgodnie z wytycznymi normatywnymi i uwzględnia poziom ciśnienia akustycznego podczas jazdy, przy podnoszeniu i na biegu jałowym. Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony przy uchu operatora. Wibracja ERD 220: 0,67 m/s² zgodnie z normą EN Zgodnie z normą przyspieszenie drgań działające na ciało operatora to zgodnie z normą liniowe przyspieszenie w linii pionowej. Jest ono mierzone przy przejeżdżaniu progów ze stałą prędkością. Te wartości zostały jednorazowo zmierzone dla danego pojazdu i nie należy ich mylić z wibracjami zgodnie z dyrektywą 2002/44/ WE/Wibracje. W celu pomiaru tych wibracji producent oferuje specjalną usługę, patrz "Pomiar wibracji" na stronie 97. Kompatybilność elektromagnetyczna Producent potwierdza zachowanie wartości granicznych wysyłanych zakłóceń elektromagnetycznych i odporność na zakłócenia oraz kontrolę wyładowania elektryczności statycznej zgodnie z normą EN oraz wymienionymi tam innymi normami. Zmiany elektrycznych lub elektronicznych części składowych i sposobu ich rozmieszczenia można dokonywać tylko za pisemnym zezwoleniem producenta. 19

21 3.6 Warunki eksploatacji Z Temperatura otoczenia przy eksploatacji +5 C do +40 C W przypadku ciągłej eksploatacji wózków w warunkach ekstremalnych wahań temperatury lub wilgotności powietrza wymagane jest specjalne wyposażenie oraz atest. 3.7 Wymagania elektryczne Producent potwierdza przestrzeganie wymagań odnośnie do projektowania i produkcji wyposażenia elektrycznego przy zgodnym z przeznaczeniem zastosowaniem wózka zgodnie z normą EN 1175 Wózki jezdniowe. Bezpieczeństwo. Wymagania elektryczne. 20

22 X.XXXX.XX.XX 1600 Hmm 600 max 100 mm Dmm Miejsca oznakowania i tabliczki znamionowe 2000 kg 1000 kg max 2000 kg Q Q max Q max mv 1,5 V Poz. Nazwa 16 Zaczepy do przenoszenia za pomocą dźwigu 17 Wykres obciążeń 18 Udźwig 19 Tabliczka zakazu Zakaz sięgania przez konstrukcję masztu 20 Tabliczka zakazu Nie wchodzić pod nośnik ładunku 21 Uwaga Postępować zgodnie z instrukcją eksploatacji 22 Numer seryjny 23 Tabliczka znamionowa 24 Tabliczka znamionowa akumulatora 25 Plakietka kontrolna 26 Nazwa wózka 27 Uwaga: Układy elektroniczne niskiego napięcia 21

23 4.1 Tabliczka znamionowa Z Poz. Nazwa Poz. Nazwa 28 Typ 34 Rok produkcji 29 Numer seryjny 35 Odległość środka ciężkości ładunku w mm 30 Udźwig znamionowy w kg 36 Moc napędu 31 Napięcie akumulatora w V 37 Masa akumulatora min./maks. w kg 32 Masa własna bez akumulatora w kg 38 Producent 33 Opcja 39 Logo producenta W przypadku pytań dotyczących wózka lub przy zamawianiu części zamiennych należy podawać numer seryjny (29). 22

24 4.2 Wykres obciążeń wózka jezdniowego X.XXXX.XX.XX Wykres obciążeń (17) podaje maksymalny udźwig Q (w kg) przy określonym środku ciężkości ładunku D (w mm) i określonej wysokości podnoszenia H (w mm) wózka jezdniowego przy poziomym ustawieniu nośnika ładunku. Przykład określania maksymalnego udźwigu: W przypadku odległości środka ciężkości ładunku C wynoszącej 600 mm i maksymalnej wysokości podnoszenia H wynoszącej 3600 mm udźwig maksymalny Q wynosi 1105 kg. Oznaczenia w formie strzałek ( 40 i 40 ) na wewnętrznym maszcie i dolnej poprzecznicy pokazują operatorowi, kiedy osiąga granice wysokości podnoszenia podane na tabliczce udźwigu (21)

25 4.3 Udźwig kg Hmm 700 Q max 600 Q max Dmm A B C kg A = B = C = Zakaz jazdy transportowej z podniesionym ładunkiem Udźwig maksymalny przy transporcie poziomym przy podniesionych wysięgnikach kół bez podniesienia masztu. Podwójny załadunek: Maksymalna wysokość podnoszenia przy wysokim podnoszeniu Maksymalny udźwig przy wysokim podnoszeniu 24

26 C Transport i pierwsze uruchomienie 1 Transport dźwigowy OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo wypadku na skutek nieprawidłowego transportu dźwigowego Stosowanie nieodpowiedniego sprzętu do podnoszenia i jego nieprawidłowe użycie może spowodować upadek wózka na ziemię podczas transportu dźwigowego. Przy podnoszeniu nie uderzać wózka i nie doprowadzać go do niekontrolowanych ruchów. Jeśli to konieczne, przytrzymać wózek linami prowadzącymi. Załadunku wózka mogą dokonywać wyłącznie osoby przeszkolone pod kątem obsługi elementów zaczepowych i sprzętu do podnoszenia. Podczas transportu dźwigowego nosić obuwie ochronne. Nie przebywać pod zawieszonymi ładunkami. Nie wchodzić do strefy zagrożenia i nie przebywać w niej. Stosować wyłącznie sprzęt do podnoszenia o dostatecznym udźwigu (masa wózka, patrz tabliczka znamionowa). Zawiesia dźwigowe mocować wyłącznie w przeznaczonych do tego celu punktach mocowania i zabezpieczyć przed zsunięciem. Zaczepy stosować wyłącznie w podanym kierunku obciążenia. Zaczepy zawiesi dźwigowych mocować tak, aby podczas podnoszenia nie dotykały osprzętu. Przeładunek wózka za pomocą dźwigu Warunki Bezpiecznie zaparkować wózek jezdniowy, patrz "Bezpieczne parkowanie wózka jezdniowego" na stronie 45. Potrzebne narzędzia i materiały Sprzęt do podnoszenia Zawiesia dźwigowe Sposób postępowania Przymocować zawiesia dźwigowe do zaczepów (16). Teraz można przystąpić do przeładunku wózka

27 2 Transport OSTRZEŻENIE! Niekontrolowane ruchy podczas transportu Nieprawidłowe zabezpieczenie wózka i masztu podczas transportu może doprowadzić do poważnych wypadków. Załadunek musi być przeprowadzany przez specjalnie wyszkolony w tym kierunku personel zgodnie z zaleceniami normy VDI 2700 i VDI Wybór i realizację odpowiednich środków zabezpieczenia ładunku należy przeprowadzać indywidualnie dla każdego przypadku. Podczas transportu na ciężarówce lub przyczepie wózek należy odpowiednio zamocować za pomocą taśm. Ciężarówka lub przyczepa musi być wyposażona w uchwyty do zamocowania taśm. Zabezpieczyć wózek klinami przed niespodziewanymi ruchami. Stosować wyłącznie pasy z naciągiem lub pasy mocujące o odpowiedniej wytrzymałości znamionowej. Zabezpieczenie wózka do transportu Potrzebne narzędzia i materiały Pasy napinające/mocujące Sposób postępowania Wjechać wózkiem na pojazd transportowy. Bezpiecznie zaparkować pojazd, patrz "Bezpieczne parkowanie wózka jezdniowego" na stronie 45. Zaczepić pasy (41) w wózku jezdniowym i napiąć je odpowiednio. Teraz można przystąpić do transportu wózka

28 3 Pierwsze uruchomienie OSTROŻNIE! Pojazd należy zasilać wyłącznie prądem z akumulatora! Wyprostowany prąd przemienny prowadzi do uszkodzenia podzespołów elektronicznych. Przewody akumulatorowe (kable wleczone) muszą być krótsze niż 19.7 ft (6 m) i muszą mieć przekrój co najmniej 6 yd² (50 mm²). Sposób postępowania Sprawdzić, czy wyposażenie jest kompletne W razie konieczności zamontować akumulator, patrz "Demontaż i montaż akumulatora" na stronie 33 Naładować akumulator, patrz "Ładowanie akumulatora" na stronie 32 Teraz można uruchomić wózek jezdniowy, patrz "Uruchamianie pojazdu" na stronie 42 WSKAZÓWKA Wózki jezdniowe z wyposażeniem do chłodni Wózki jezdniowe przeznaczone do eksploatacji w chłodniach wyposażone są w olej hydrauliczny przystosowany do zastosowania w chłodni i kratkę ochronną zamiast szyby ochronnej. Jeśli wózek jezdniowy z olejem do zastosowania w chłodni będzie eksploatowany poza chłodnią mogą wystąpić zwiększone prędkości opuszczania. Usuwanie zabezpieczenia transportowego w celu pierwszego uruchomienia Sposób postępowania Opuścić składany podest. Otworzyć pokrywę przednią, patrz "Zdejmowanie pokrywy przedniej" na stronie 88. Odkręcić nakrętkę M12 (SW 19) i usunąć zabezpieczenie transportowe (42). Aby umożliwić późniejszy transport bez akumulatora, zabezpieczenie transportowe (42) należy zostawić w wózku jezdniowym. Teraz można uruchomić wózek, patrz "Uruchamianie pojazdu" na stronie 42 OSTROŻNIE! Po zamontowaniu akumulatora należy koniecznie zdjąć zabezpieczenie transportowe, ponieważ w przeciwnym razie wózek mógłby się przewrócić. 27

29 42 28

30 D Akumulator konserwacja, ładowanie, wymiana 1 Przepisy bezpieczeństwa przy pracy z akumulatorami kwasowymi Personel serwisowy Do ładowania, konserwacji i wymiany akumulatorów uprawnieni są tylko odpowiednio przeszkoleni pracownicy. Należy przy tym przestrzegać niniejszej instrukcji eksploatacji oraz nakazów producenta akumulatora i stacji ładowania. Zabezpieczenie przeciwpożarowe Podczas wykonywania jakichkolwiek czynności przy akumulatorach zabrania się palenia tytoniu i stosowania otwartego ognia. W odległości co najmniej 2 m od wózka odstawionego do ładowania akumulatora nie mogą znajdować się materiały łatwo palne ani narzędzia lub maszyny iskrzące. Pomieszczenie musi mieć odpowiednią wentylację. W pogotowiu muszą znajdować się środki gaśnicze. Konserwacja akumulatorów Pokrywy ogniw akumulatora muszą być utrzymywane w stanie suchym i czystym. Bieguny i zaciski kabli muszą być czyste, lekko posmarowane wazeliną i dokładnie dokręcone. OSTROŻNIE! Przed zamknięciem pokrywy akumulatora sprawdzić, czy pokrywa nie spowoduje uszkodzenia przewodu. Uszkodzone przewody mogą doprowadzić do zwarć. Usuwanie akumulatorów Akumulatory należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska i utylizacji. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta. OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo wypadku i odniesienia obrażeń przy obsłudze akumulatora Akumulatory zawierają roztwór kwasu, który jest trujący i żrący. Unikać kontaktu z elektrolitem. Zużyte akumulatory utylizować zgodnie z przepisami. Podczas prac przy akumulatorach nosić odzież oraz okulary ochronne. Unikać kontaktu elektrolitu ze skórą, odzieżą lub oczami, w razie konieczności spłukać elektrolit dużą ilością czystej wody. W przypadku szkód osobowych (np. kontaktu elektrolitu ze skórą lub oczami) natychmiast udać się do lekarza. Rozlany elektrolit natychmiast zneutralizować dużą ilością wody. Dozwolone jest stosowanie wyłącznie akumulatorów z zamkniętą obudową. Przestrzegać przepisów prawa. 29

31 OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo wypadku na skutek stosowania niewłaściwych akumulatorów Masa i wymiary akumulatora mają istotny wpływ na stabilność i udźwig wózka. Wymiana akumulatora na inny typ jest dozwolona tylko po jej uzgodnieniu z producentem, ponieważ przy montażu mniejszego akumulatora konieczne jest zastosowanie mas wyrównawczych. Przy wymianie lub montażu akumulatora należy upewnić się, że jest on mocno osadzony w komorze akumulatorowej wózka. Przed przystąpieniem do prac przy akumulatorach należy zaparkować i zabezpieczyć wózek (patrz "Bezpieczne parkowanie wózka jezdniowego" na stronie 45). 2 Typy akumulatorów W zależności od wersji wózek jezdniowy może być wyposażony w akumulatory różnego typu. Poniższa tabela przedstawia pojemności akumulatorów oraz standardowe kombinacje: Typ akumulatora Pojemność Masa Akumulator 24 V 621 x 209 x 627 mm (dł. x wys. x szer.) Akumulator 24 V 624 x 212 x 627 mm (dł. x wys. x szer.) Akumulator 24V 624 x 212 x 627 mm (dł. x wys. x szer.) Akumulator 24 V 624 x 284 x 537 mm (dł. x wys. x szer.) Akumulator 24 V 624 x 284 x 627 mm (dł. x wys. x szer.) Akumulator 24 V 624 x 284 x 537 mm (dł. x wys. x szer.) 2 EPzS 250 Ah Lib. Silver 230 kg 2 EPzS 250 Ah 220 kg 2 EPzV 200 Ah bezobsługowy 220 kg 3 EPzS 270 Ah 245 kg 3 EPzS 375 Ah 288 kg 3 EPzV 240 Ah bezobsługowy 288 kg Masa akumulatora podana jest na jego tabliczce znamionowej. Akumulatory z nieizolowanymi biegunami należy przykryć antypoślizgową matą izolacyjną. 30

32 3 Odsłanianie akumulatora OSTROŻNIE! Niebezpieczeństwo zgniecenia Przy zamykaniu pokrywy żadne przedmioty lub części ciała nie powinny znajdować się między pokrywą/osłoną a wózkiem. OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo na skutek niezabezpieczenia wózka Parkowanie wózka na wzniesieniach, z uniesionym ładunkiem lub uniesionym nośnikiem ładunku jest niebezpieczne i zasadniczo zabronione. Parkować wózek wyłącznie na równej powierzchni. W sytuacjach szczególnych wózek należy zabezpieczyć np. za pomocą klinów. Maszt i widły zawsze całkowicie opuszczać. Miejsce parkowania wybrać tak, aby nikt nie mógł się skaleczyć o opuszczone zęby wideł. Warunki Zaparkować wózek w pozycji poziomej. Bezpiecznie zaparkować wózek, patrz "Bezpieczne parkowanie wózka jezdniowego" na stronie 45. Sposób postępowania Wyciągnąć wyłącznik awaryjny (wtyk akumulatora) (44). Otworzyć pokrywę akumulatora (43) OSTROŻNIE! Przy podnoszeniu pokryw akumulatora upewnić się, że blokada pokrywy zatrzasnęła się. Akumulator jest odsłonięty. Z Aby wymienić akumulator, należy zdemontować pokrywę. patrz "Demontaż i montaż akumulatora" na stronie

33 4 Ładowanie akumulatora OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo wybuchu na skutek gazów uwalnianych podczas ładowania Podczas ładowania akumulator uwalnia mieszankę tlenu i wodoru (gaz piorunujący). Gazowanie jest procesem chemicznym. Ta mieszanka gazowa jest wysoko wybuchowa i nie może być zapalana. Przewody stacji ładowania można podłączać i odłączać od wtyku akumulatora tylko wtedy, gdy stacja ładowania oraz wózek są wyłączone. Napięcie i stan naładowania ładowarki muszą być dostosowane do akumulatora. Przed rozpoczęciem ładowania należy sprawdzić, czy przewody i wtyki nie mają widocznych uszkodzeń. W pomieszczeniu, w którym ładowany jest wózek, zapewnić odpowiednią wentylację. Aby zapewnić odpowiednią wentylację, podczas ładowania pokrywa akumulatora musi być otwarta, a powierzchnie ogniw akumulatora muszą być odsłonięte. Podczas wykonywania jakichkolwiek czynności przy akumulatorach zabrania się palenia tytoniu i stosowania otwartego ognia. W odległości co najmniej 2 m metrów od wózka odstawionego do ładowania akumulatora nie mogą znajdować się materiały łatwopalne ani narzędzia lub maszyny iskrzące. W pogotowiu muszą znajdować się środki gaśnicze. Nie kłaść na akumulatorze metalowych przedmiotów. Należy bezwzględnie stosować się do przepisów bezpieczeństwa dostarczonych przez producenta akumulatora i stacji ładowania. Ładowanie akumulatora Warunki Odsłonić akumulator, patrz "Odsłanianie akumulatora" na stronie 31. Sposób postępowania Odłączyć wtyk akumulatora (44) od wtyku pojazdu. Wtyk akumulatora (44) podłączyć do przewodu ładowania (45) ładowarki stacjonarnej i włączyć ładowarkę. Trwa ładowanie akumulatora

34 5 Demontaż i montaż akumulatora OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo wypadku przy demontażu i montażu akumulatora Przy demontażu i montażu, ze względu na masę i elektrolit znajdujący się w akumulatorze, może dojść do zgnieceń lub poparzeń substancją żrącą. Przestrzegać wskazówek zawartych w punkcie Przepisy bezpieczeństwa przy pracy z akumulatorami kwasowymi w tym rozdziale. Przy demontażu i montażu akumulatora nosić obuwie ochronne. Stosować wyłącznie akumulatory z izolowanymi ogniwami i połączeniami biegunów. Zaparkować wózek w pozycji poziomej, aby zapobiec wyślizgnięciu się akumulatora. Akumulator wymieniać wyłącznie przy użyciu zawiesi dźwigowych o odpowiednim udźwigu. Stosować wyłącznie atestowane przyrządy do wymiany akumulatora (stojaki, stacje wymiany itp.). Zwrócić uwagę, by akumulator był dobrze zamocowany w komorze akumulatorowej wózka. Wyjąć akumulator w bok OSTROŻNIE! Niebezpieczeństwo zgniecenia Przy bocznym demontażu i montażu akumulatora zachodzi niebezpieczeństwo zgniecenia. Przy demontażu i montażu akumulatora nie wkładać rąk między drzwi a ramę. Demontaż akumulatora Warunki Bezpiecznie zaparkować wózek, patrz "Bezpieczne parkowanie wózka jezdniowego" na stronie 45. Odsłonić akumulator, patrz "Odsłanianie akumulatora" na stronie 31. Z Sposób postępowania Odłączyć wtyk akumulatora (44) od wtyku pojazdu. Pociągnąć blokadę (37) pokrywy akumulatora do góry. Podczas tej czynności przytrzymywać pokrywę akumulatora (49). Wyjąć pokrywę akumulatora. Przysunąć wózek do akumulatorów do pojazdu. Odchylić odbojnik akumulatora (46) do góry i przytrzymać go. Funkcja odbojnika akumulatora nie może zostać wyłączona. Akumulator (47) przyciągnąć lekko do ciała. Ostrożnie przesunąć akumulator z wózka jezdniowego na wózek do akumulatorów. Akumulator jest wymontowany. 33

35 Z Montaż akumulatora Warunki Bezpiecznie zaparkować wózek, patrz "Bezpieczne parkowanie wózka jezdniowego" na stronie 45. Odsłonić akumulator, patrz "Odsłanianie akumulatora" na stronie 31. Sposób postępowania Montaż odbywa się w odwrotnej kolejności. Należy przy tym zwrócić uwagę na poprawną pozycję montażową i odpowiednie podłączenie akumulatora

36 E Obsługa 1 Przepisy bezpieczeństwa eksploatacji wózka jezdniowego Uprawnienia operatora Do eksploatacji wózka uprawnione są wyłącznie osoby, które odbyły odpowiednie przeszkolenie i wykazały wobec użytkownika lub jego pełnomocnika umiejętnością obsługi wózka i obchodzenia się z ładunkami oraz którym zostało to wyraźnie zlecone. Należy przestrzegać przepisów krajowych. Prawa, obowiązki i zasady postępowania operatora Operator musi zostać przeszkolony w zakresie swych uprawnień i obowiązków oraz zasad eksploatacji wózka i musi zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji eksploatacji. Należy zapewnić mu warunki pracy zgodne z obowiązującymi przepisami. Pojazdy do prowadzenia pieszo należy obsługiwać wyłącznie w odpowiednim obuwiu ochronnym. Zakaz obsługi przez osoby nieuprawnione Podczas eksploatacji za wózek odpowiada operator. Nie może dopuścić, aby wózek obsługiwały nieuprawnione osoby. Wózka nie wolno stosować do przewożenia ani podnoszenia osób. Uszkodzenia i usterki W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub usterek wózka bądź oprzyrządowania doczepianego fakt ten należy niezwłocznie zgłosić przełożonym. Nie wolno korzystać z wózków niezdatnych do eksploatacji (z powodu np. zużytych kół lub uszkodzonych hamulców) do czasu usunięcia uszkodzenia. Naprawy Operator nieposiadający odpowiedniego przeszkolenia i uprawnień nie może samodzielnie dokonywać żadnych napraw wózka. Pod żadnym pozorem nie może odłączać ani modyfikować elementów istotnych dla bezpiecznej eksploatacji wózka. Strefa zagrożenia OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo wypadku/odniesienia obrażeń w strefie zagrożenia wózka Strefą zagrożenia jest obszar, na którym jadący lub podnoszący ładunek wózek, jego elementy (widły, oprzyrządowanie doczepiane) lub ładunek stanowią zagrożenie dla osób. Do strefy zagrożenia zalicza się też obszar, w zasięgu którego może nastąpić upadek ładunku lub innych elementów. Usunąć nieupoważnione osoby ze strefy zagrożenia. W przypadku zagrożenia dla osób odpowiednio wcześnie je ostrzec. Jeśli mimo ostrzeżeń w strefie zagrożenia znajdują się osoby nieupoważnione, należy niezwłocznie zatrzymać wózek. 35

37 Zabezpieczenia i tablice ostrzegawcze Bezwzględnie przestrzegać obowiązku stosowania zabezpieczeń i tablic ostrzegawczych (patrz "Miejsca oznakowania i tabliczki znamionowe" na stronie 21)oraz wskazówek ostrzegawczych opisanych w niniejszej instrukcji eksploatacji. 36

38 2 Opis wskazań panelu obsługi

39 Poz. Element obsługi / Funkcja wskaźnik 1 Nastawnik jazdy t Sterowanie kierunkiem i prędkością jazdy. 2 Dyszel t Kierowanie i hamowanie. Przechylenie do zakresu (B): wózek jest hamowany mechanicznie. Przechylenie do pozycji jazdy (F): hamulec mechaniczny zostaje zwolniony i wózek jest gotowy do jazdy. 4 CanCode o Zastępuje stacyjkę Odblokowanie wózka poprzez podanie odpowiedniego kodu Wybór programu jazdy Ustawianie kodów 5 Wyłącznik awaryjny t Przerywa połączenie z akumulatorem Następuje wyłączenie wszystkich funkcji elektrycznych i wyhamowanie wózka jezdniowego. 6 CanDis o Wskaźnik Stan akumulatora Roboczogodziny Ostrzeżenia Ustawienia parametrów 7 Stacyjka t Odblokowanie wózka jezdniowego poprzez włączenie napięcia sterującego Wyjęcie kluczyka ze stacyjki zabezpiecza pojazd przed uruchomieniem go przez osoby niepowołane. 9 Składane uchwyty zabezpieczające t Przy nierozłożonych barierkach bezpieczeństwa i przy opuszczonym i obciążonym podeście: prędkość jazdy ograniczona do maks. 5,5 km/h 38

40 Poz. Element obsługi / Funkcja wskaźnik 11 Składany podest t Tryb prowadzenia pieszo Podest w górnej pozycji: prędkość jazdy przy prowadzeniu pieszo ograniczona do 5,0 km/h. Tryb jazdy na wózku, podest posiada funkcję przycisku czuwaka: podest w pozycji opuszczonej i nieobciążony: funkcja jazdy zablokowana podest w pozycji opuszczonej i obciążony operatorem (obydwie barierki muszą być całkowicie złożone lub rozłożone): funkcja jazdy dopuszczona 14 Stały podest o tylko tryb jazdy na wózku: 15 Przycisk czuwaka (działanie zależne od wersji dyszla) o Przycisk czuwaka obciążony: jazda i wszystkie funkcje dostępne. Przycisk czuwaka nieobciążony: wózek hamuje wybiegowo. Wózek z dyszlem przechylanym: przycisk czuwaka wciśnięty: jazda możliwa. przycisk czuwaka zwolniony: wózek hamuje wybiegowo 50 Przycisk sygnału ostrzegawczego (klakson) 51 Przycisk zabezpieczenia przed najechaniem 52 Przycisk opuszczania wysięgników kół 53 Przycisk podnoszenia wysięgników kół t t t t Wózek z dyszlem sztywnym: przycisk czuwaka wciśnięty: wózek gotowy do jazdy przycisk czuwaka zwolniony: wózek wyhamowuje Przycisk sygnału ostrzegawczego Tryb prowadzenia pieszo: funkcja bezpieczeństwa przycisku zabezpieczenia przed najechaniem, która po uruchomieniu zmusza wózek przez ok. 3 s do jazdy do przodu (R), a następnie wyłącza go dotąd, aż nastawnik jazdy zostanie na krótko ustawiony w pozycji zerowej. Tryb jazdy na wózku: bez funkcji Wysięgniki kół są opuszczane ze stałą prędkością. Wysięgniki kół są podnoszone ze stałą prędkością. 39

41 Poz. Element obsługi / wskaźnik 54 Przycisk podnoszenia wideł 55 Przycisk opuszczania wideł t = Wyposażenie standardowe t t Funkcja Zespół podnoszący jest podnoszony. Zespół podnoszący jest opuszczany. o = Wyposażenie dodatkowe 40

42 2.1 Wskaźnik rozładowania akumulatora Po włączeniu wózka jezdniowego stacyjką lub przez kod Cancode wskazywany jest stan naładowania akumulatora. Kolory świecących diod LED (56) wskazują następujące stany: 56 Z Kolor diody LED Pozostała pojemność zielony % pomarańczowy % zielony / pomarańczowy % puls. 1Hz czerwony 0-20 % Jeżeli dioda świeci na czerwono, to podniesienie wideł jest niemożliwe. Funkcja podnoszenia zostaje przywrócona dopiero wtedy, gdy akumulator naładowany jest co najmniej w 70%. Jeżeli pulsuje czerwona dioda LED, to pojazd nie jest gotowy do pracy i należy powiadomić serwis producenta. Czerwone pulsowanie podaje kod usterki sterownika pojazdu. Kolejność impulsów świetlnych wskazuje rodzaj usterki. 41

43 3 Uruchamianie pojazdu 3.1 Codzienne czynności kontrolne przed uruchomieniem pojazdu OSTRZEŻENIE! Uszkodzenia lub usterki wózka lub oprzyrządowania doczepianego (wyposażenie dodatkowe) mogą doprowadzić do wypadków. Jeśli w wyniku poniższych kontroli stwierdzone zostaną uszkodzenia lub inne usterki wózka bądź oprzyrządowania doczepianego (wyposażenie dodatkowe), wózka nie można eksploatować aż do momentu jego fachowej naprawy. Stwierdzone usterki niezwłocznie zgłaszać przełożonemu. Uszkodzony wózek oznaczyć i wyłączyć z eksploatacji. Przystąpić do ponownej eksploatacji wózka dopiero po zlokalizowaniu i usunięciu usterki. Codzienna kontrola przed uruchomieniem pojazdu Sposób postępowania Sprawdzić cały wózek pod kątem zewnętrznych uszkodzeń i wycieków. Uszkodzone węże należy koniecznie wymienić. Sprawdzić sprawność i stabilność zamocowania akumulatora i połączeń kablowych. Sprawdzić stabilność podłączenia wtyku akumulatora. Sprawdzić nośnik ładunku pod kątem widocznych uszkodzeń, jak pęknięcia, odkształcenia lub mocne zużycie na skutek tarcia. Sprawdzić koło napędowe i koła nośne pod kątem uszkodzeń. Sprawdzić, czy oznaczenia i tabliczki są kompletne i czytelne, patrz "Miejsca oznakowania i tabliczki znamionowe" na stronie 21. Sprawdzić działanie wyłącznika awaryjnego. Sprawdzić powrót dyszla do ustawienia powrotnego (odbojnik dyszla). Sprawdzić samoczynne ustawienie powrotne elementów obsługi w położenie zerowe po uruchomieniu. Sprawdzić działanie sygnału ostrzegawczego. Sprawdzić działanie hamulca. Sprawdzić działanie przycisku zabezpieczenia przed najechaniem. Sprawdzić luz kierownicy. Sprawdzić przełącznik wysokości bezpiecznej (56), jego połączenia kablowe i zamocowanie magnetyczne. 42

44

45 3.2 Przygotowywanie do pracy Włączanie wózka Warunki Codzienne czynności kontrolne przed uruchomieniem pojazdu zostały przeprowadzone, patrz "Codzienne czynności kontrolne przed uruchomieniem pojazdu" na stronie 42. Sposób postępowania Wejść na podest (11). Pociągnąć przełącznik awaryjny (5). Włączyć wózek, w tym celu: Włożyć kluczyk do stacyjki (7) i obrócić do oporu w prawo, do pozycji I, a w przypadku CanCode (4,o) podać kod włączający, patrz "Klawiatura CanCode" na stronie 68. Sprawdzić działanie przycisku sygnału ostrzegawczego (50). Sprawdzić działanie nastawnika jazdy (1). Sprawdzić działanie układu kierowniczego. Wózek gotowy do pracy Z OSTRZEŻENIE! Podczas wchodzenia i schodzenia z pojazdu nie poruszyć nastawnika jazdy lub przycisku prowadzenia pieszo (o). Wskaźnik CanDis (6(o)) wskazuje stan naładowania akumulatora. 1 6,

46 3.3 Bezpieczne parkowanie wózka jezdniowego OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo na skutek niezabezpieczenia wózka Parkowanie wózka na wzniesieniach, bez włączonych hamulców, z uniesionym ładunkiem lub uniesionym nośnikiem ładunku jest niebezpieczne i zasadniczo zabronione. Parkować wózek wyłącznie na równej powierzchni. W sytuacjach szczególnych wózek należy zabezpieczyć np. za pomocą klinów. Maszt i widły zawsze całkowicie opuszczać. Miejsce parkowania wybrać tak, aby nikt nie mógł się skaleczyć o opuszczone zęby wideł. Bezpiecznie zaparkować wózek Z Sposób postępowania Opuścić całkowicie nośnik ładunku. Ustawić koło napędowe w położeniu jazdy prosto. Ustawić dyszel w pozycji jazdy na wprost. Wyłączyć stacyjkę (7) i wyjąć kluczyk. W przypadku CanCode nacisnąć przycisk O. W przypadku ISM nacisnąć czerwony przycisk. Nacisnąć wyłącznik awaryjny (5). Złożyć barierkę bezpieczeństwa. Podnieść do góry podest. Wózek jezdniowy jest wyłączony

47 3.4 Czujnik rozładowania akumulatora Z Standardowe ustawienie wskaźnika rozładowania akumulatora/czujnika rozładowania dokonywane jest dla akumulatorów standardowych. W przypadku stosowania akumulatorów bezobsługowych lub specjalnych punkty wskaźnikowe i wyłączeniowe czujnika rozładowania akumulatora muszą być ustawiane przez autoryzowanych fachowców. W przeciwnym razie może dojść do głębokiego rozładowania i uszkodzenia akumulatora. OSTROŻNIE! Głębokie rozładowania skracają okres trwałości użytkowej akumulatora. Ładować akumulator odpowiednio wcześnie, patrz "Ładowanie akumulatora" na stronie 32. W przypadku rozładowania poniżej pojemności szczątkowej wyłączana jest funkcja podnoszenia. Pojawia się odpowiednie wskazanie (56). Funkcja podnoszenia zostaje włączona ponownie dopiero wtedy, gdy akumulator naładowany jest co najmniej w 70%. 46

48 4 Praca z pojazdem 4.1 Zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas jazdy Drogi przejazdu i obszary robocze Wózek może poruszać się jedynie po przeznaczonych do tego celu drogach. Nieuprawnione osoby trzecie nie mają prawa wstępu na obszar pracy pojazdu. Ładunek należy składować tylko w przewidzianych do tego celu miejscach. Wózek może pracować wyłącznie w odpowiednio oświetlonym obszarze roboczym, aby wykluczyć zagrożenie dla osób i materiału. Do eksploatacji wózka w niekorzystnych warunkach oświetleniowych konieczne jest wyposażenie dodatkowe. NIEBEZPIECZEŃSTWO! Nie wolno przekraczać dopuszczalnych obciążeń powierzchniowych i punktowych dróg przejazdu. W miejscach o złej widoczności konieczna jest asysta drugiej osoby. Kierowca musi zapewnić, aby podczas załadunku lub rozładunku rampa przeładunkowa nie została usunięta lub nie odłączyła się. Zachowanie się podczas jazdy Operator musi dostosowywać prędkość jazdy do lokalnych warunków. Prędkość jazdy na zakrętach, w wąskich przejazdach i w ich pobliżu, przez drzwi wahadłowe i w miejscach o słabej widoczności musi być odpowiednio mniejsza. Operator musi utrzymywać odpowiednią odległość od pojazdów poprzedzających wózek i cały czas mieć wózek pod kontrolą. Zabrania się nagłego zatrzymywania (z wyjątkiem przypadków zagrożenia), szybkiego zawracania i wyprzedzania w miejscach niebezpiecznych lub o utrudnionej widoczności. Wystawianie rąk oraz wychylanie się poza stanowisko operatora jest zabronione. Widoczność podczas jazdy Operator powinien przez cały czas patrzeć w kierunku jazdy i zapewnić sobie dobrą widoczność trasy przejazdu. Gdy transportowane są ładunki ograniczające widoczność, należy jechać ładunkiem do tyłu. Jeśli jest to niemożliwe, druga osoba powinna iść obok wózka jezdniowego w charakterze pomocnika, tak aby widziała drogę przejazdu i jednocześnie utrzymywała kontakt wzrokowy z operatorem. W tym przypadku należy jechać z prędkością pieszego z zachowaniem szczególnej ostrożności. W przypadku utraty kontaktu wzrokowego wózek jezdniowy natychmiast zatrzymać Jazda na podjazdach i zjazdach Jazda na podjazdach lub zjazdach dozwolona jest jedynie w wyjątkowych przypadkach, gdy stanowią one część trasy przejazdu wózka. Powinny one być czyste, mieć dobrą przyczepność i umożliwiać bezpieczną jazdę zgodnie ze specyfikacją techniczną wózka. Należy przy tym jechać zawsze ładunkiem do góry. Na podjazdach i zjazdach zabronione jest zawracanie, jazda ukośna i parkowanie pojazdu. Zjazdy należy pokonywać z ograniczoną prędkością i przy stałej gotowości do hamowania. 47

49 Wjeżdżanie do wind i na rampy załadunkowe Wjeżdżanie do wind dozwolone jest pod warunkiem, że posiadają one odpowiedni udźwig, są przystosowane konstrukcyjnie i dopuszczone do przewożenia wózków. Warunki te należy sprawdzić przed wjechaniem do windy. Pojazd musi wjeżdżać do windy jednostką ładunkową do przodu i zająć tam pozycję uniemożliwiającą dotykanie do ścian szybu. Jeśli wraz z wózkiem windą przewożone są osoby, mogą one wejść do windy dopiero po bezpiecznym zaparkowaniu wózka i muszą opuścić ją przed wózkiem. Kierowca musi zapewnić, aby podczas załadunku lub rozładunku rampa przeładunkowa nie została usunięta lub nie odłączyła się. Wjeżdżanie do wind i na rampy załadunkowe Wjeżdżanie do wind dozwolone jest pod warunkiem, że posiadają one odpowiedni udźwig, są przystosowane konstrukcyjnie i dopuszczone do przewożenia wózków. Warunki te należy sprawdzić przed wjechaniem do windy. Pojazd musi wjeżdżać do windy jednostką ładunkową do przodu i zająć tam pozycję uniemożliwiającą dotykanie do ścian szybu. Jeśli wraz z wózkiem windą przewożone są osoby, mogą one wejść do windy dopiero po bezpiecznym zaparkowaniu wózka i muszą opuścić ją przed wózkiem. Kierowca musi zapewnić, aby podczas załadunku lub rozładunku rampa przeładunkowa nie została usunięta lub nie odłączyła się. 48

50 4.2 Wyłączanie awaryjne, jazda, kierowanie i hamowanie Wyłącznik awaryjny Włączanie wyłącznika awaryjnego Z Sposób postępowania OSTROŻNIE! Niebezpieczeństwo wypadku Nie ograniczać funkcji wyłącznika awaryjnego przez odkładanie obok niego przedmiotów. Nie stosować wyłącznika awaryjnego (5) jako hamulca roboczego. Nacisnąć wyłącznik awaryjny (5). Wszystkie funkcje elektryczne są wyłączane. Wózek jest wyhamowywany do zatrzymania. Zwalnianie wyłącznika awaryjnego Sposób postępowania Odblokować wyłącznik awaryjny (5), pociągając go. Wszystkie funkcje elektryczne są włączane, wózek jest znowu gotowy do pracy (pod warunkiem, że był gotowy do pracy przed włączeniem włącznika awaryjnego). Przy CanCode i ISM wózek jezdniowy jest w dalszym ciągu wyłączony

51 4.2.2 Jazda OSTROŻNIE! Jazda możliwa jest tylko z zamkniętymi i prawidłowo zablokowanymi pokrywami. Podczas przejazdu przez drzwi wahadłowe lub podobne należy uważać, aby skrzydło drzwi nie nacisnęło przycisku zabezpieczenia przed najechaniem. OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo zgniecenia Podczas jazdy i kierowania, w szczególności poza konturami pojazdu, należy zachować zwiększoną ostrożność. Przy podnoszeniu podestu nie wkładać rąk między podest a ścianę pojazdu. W trybie prowadzenia pieszo zwrócić uwagę na odpowiedni odstęp od wózka jezdniowego. WSKAZÓWKA Przy nieobciążonym podeście i nierozłożonych barierkach bezpieczeństwa funkcja jazdy jest zablokowana. Przy obciążonym podeście i nierozłożonych barierkach bezpieczeństwa wózek jezdniowy może poruszać się tylko z ograniczoną prędkością. Przy obciążonym podeście i rozłożonej tylko jednej barierce bezpieczeństwa funkcja jazdy jest zablokowana. Z Wózek jezdniowy ze składanym podestem i wychylnym dyszlem. Rozróżnia się dwa tryby jazdy: Jazda w trybie prowadzenia pieszo Jazda w trybie jazdy na wózku Jazda w trybie prowadzenia pieszo Warunki Uruchomić wózek, patrz "Uruchamianie pojazdu" na stronie 42 Sposób postępowania Składane uchwyty zabezpieczające (9) wychylić do wewnątrz. Podnieść do góry podest (11). Przechylić dyszel (2) do zakresu jazdy (F). Prędkość jazdy reguluje się nastawnikiem jazdy (1). Nastawnik jazdy (1) ustawić w żądanej pozycji do przodu (V) lub do tyłu (R). Zwolnienie nastawnika jazdy powoduje automatycznie jego powrót do położenia zerowego. Następuje zwolnienie hamulca i wózek rusza w wybranym kierunku. Z W trybie prowadzenia pieszo wózek jezdniowy może poruszać się tylko ze zredukowaną prędkością. 50

52 Z Jazda w trybie jazdy na wózku Warunki Uruchomić wózek, patrz "Uruchamianie pojazdu" na stronie 42 Sposób postępowania Składane uchwyty zabezpieczające (9) wychylić na zewnątrz. Opuścić podest (11). Przechylić dyszel (2) do zakresu jazdy (F). Prędkość jazdy reguluje się nastawnikiem jazdy (1). Nastawnik jazdy (1) ustawić w żądanej pozycji do przodu (V) lub do tyłu (R). Zwolnienie nastawnika jazdy powoduje automatycznie jego powrót do położenia zerowego. Następuje zwolnienie hamulca i wózek rusza w wybranym kierunku. Z Zabezpieczenie pojazdu przed staczaniem: Sterownik rozpoznaje cofnięcie się wózka na wzniesieniu i hamulec nastawnika jazdy włącza się automatycznie po krótkim cofnięciu się wózka. F 2 B V 1 R B R 9 11 V 51

Instrukcja oryginalna. Zestaw holowniczy CX T. Dodatek do serii instrukcji obsługi wózka PL - 02/2012

Instrukcja oryginalna. Zestaw holowniczy CX T. Dodatek do serii instrukcji obsługi wózka PL - 02/2012 Instrukcja oryginalna Zestaw holowniczy CX T Dodatek do serii instrukcji obsługi wózka holowniczego CX T 1050 51048070060 PL - 02/2012 Spis treści g 1 Wprowadzenie Informacje o dokumentacji... 2 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

ESD 120K/120L. Instrukcji obsługi 01.05 - 12.14 ESD 120K ESD 120L

ESD 120K/120L. Instrukcji obsługi 01.05 - 12.14 ESD 120K ESD 120L ESD 120K/120L 01.05 - Instrukcji obsługi 50469308 12.14 p ESD 120K ESD 120L Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty

Bardziej szczegółowo

ERE 225. Instrukcji obsługi 10.07 - 11.14

ERE 225. Instrukcji obsługi 10.07 - 11.14 ERE 225 10.07 - Instrukcji obsługi p 51054878 11.14 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty Typ Opcja Nr seryjny Rok

Bardziej szczegółowo

ESE 120K/120L. Instrukcja eksploatacji 07.09 - 12.14 ESE 120K ESE 120L

ESE 120K/120L. Instrukcja eksploatacji 07.09 - 12.14 ESE 120K ESE 120L ESE 120K/120L 07.09 - Instrukcja eksploatacji 50453638 12.14 p ESE 120K ESE 120L Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty

Bardziej szczegółowo

ECE 220-225 HP/LJ. Instrukcji obsługi ECE L J 01.09 - ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14

ECE 220-225 HP/LJ. Instrukcji obsługi ECE L J 01.09 - ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14 ECE 220-225 HP/LJ 01.09 - Instrukcji obsługi 51122095 11.14 p ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ ECE L J Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

TYPY STOSOWANYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM

TYPY STOSOWANYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM TYPY STOSOWANYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM Podać definicję wózka jezdniowego napędzanego Podać i omówić podział wózków ze względu na rodzaj napędu Podać i omówić podział wózków ze względu

Bardziej szczegółowo

ECE 310. Instrukcji obsługi 02.09 - 11.14 ECE 310 ECE 310 HP ECE 310 LJ

ECE 310. Instrukcji obsługi 02.09 - 11.14 ECE 310 ECE 310 HP ECE 310 LJ ECE 310 02.09 - Instrukcji obsługi 51212460 11.14 p ECE 310 ECE 310 HP ECE 310 LJ Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty

Bardziej szczegółowo

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Wózki z podnoszoną platformą TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Instrukcja obsługi i konserwacji TFE-111156/300 TFE-111158/500

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

EJC 212-220. Instrukcja obsługi 12.05 - 50460028 06.06

EJC 212-220. Instrukcja obsługi 12.05 - 50460028 06.06 EJC 212-220 12.05 - Instrukcja obsługi p 50460028 06.06 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Informacje

Bardziej szczegółowo

EZS 010. Instrukcji obsługi

EZS 010. Instrukcji obsługi EZS 010 08.08 - Instrukcji obsługi p 51128924 06.15 p 4 Wstęp Wskazówki dotyczące instrukcji eksploatacji Bezpieczna eksploatacja pojazdu wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej

Bardziej szczegółowo

EJE 110 / 116 / 118 / 120

EJE 110 / 116 / 118 / 120 EJE 110 / 116 / 118 / 120 04.07 - Instrukcji obsługi 51040422 11.14 EJE 110 EJE 116 EJE 118 EJE 120 p Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent lub lokalny przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

HC 110. Instrukcji obsługi 01.09 - 12.14 HC 110

HC 110. Instrukcji obsługi 01.09 - 12.14 HC 110 HC 110 01.09 - Instrukcji obsługi 51135784 12.14 HC 110 p Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty Typ Opcja Nr seryjny

Bardziej szczegółowo

EZS 130. Instrukcji obsługi EZS 130

EZS 130. Instrukcji obsługi EZS 130 EZS 130 08.09 - Instrukcji obsługi 51132951 10.15 EZS 130 p p 4 Wstęp Wskazówki dotyczące instrukcji eksploatacji Bezpieczna eksploatacja pojazdu wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi

Bardziej szczegółowo

EJD K18. Instrukcji obsługi EJD K18

EJD K18. Instrukcji obsługi EJD K18 EJD K18 06.08 - Instrukcji obsługi 51126543 11.14 EJD K18 p p 4 Wstęp Wskazówki dotyczące instrukcji eksploatacji Bezpieczna eksploatacja pojazdu wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Seria X

INSTRUKCJA OBSŁUGI Seria X INSTRUKCJA OBSŁUGI Seria X 1. WSTĘP Użytkownicy mogą kontrolować urządzenie, przyspieszać, zwalniać, hamować poprzez pochylenie się do przodu lub do tyłu. Podobnie do techniki jazdy na rowerze, gdzie

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA www.ecocaloria.com INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA typu AEH Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

AMX 10. Instrukcji obsługi AMX 10

AMX 10. Instrukcji obsługi AMX 10 AMX 10 12.14 - Instrukcji obsługi 50179476 12.14 AMX 10 p Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty Typ Opcja Nr seryjny

Bardziej szczegółowo

Solarny regulator ładowania Conrad

Solarny regulator ładowania Conrad INSTRUKCJA OBSŁUGI Solarny regulator ładowania Conrad Nr produktu 000856345 Strona 1 z 5 1. Przeznaczenie produktu Ten solarny regulator ładowania nadaje się do modułów solarnych o napięciu wejściowym

Bardziej szczegółowo

SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY CLIMBER

SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY CLIMBER SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY CLIMBER CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PARAMETRY TECHNICZNE Oznaczenie CLIMBER 1 Rodzaj napędu Typ urządzenia Sterowanie Udźwig Prędkość Elektryczny Urządzenie do transportu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 Strona 1 z 11 SPIS TREŚCI: 1. Uwagi ogólne 1.1 Przeznaczenie 1.2 Informacje o urządzeniu 2. Zasady bezpieczeństwa 2.1 Ogólne zasady bezpieczeństwa 2.2 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Wózki elektryczne, magazynowe, podnośnikowe:

Wózki elektryczne, magazynowe, podnośnikowe: Wózki elektryczne, magazynowe, podnośnikowe: ELEKTRYCZNY WÓZEK PODNOŚNIKOWY ECL1029 Napędzany elektrycznie wózek widłowy o ładowności 1000kg i wysokości podnoszenia 2900mm. Dzięki kompaktowej i lekkiej

Bardziej szczegółowo

EME 114. Instrukcji obsługi 06.14 - 12.14 EME 114

EME 114. Instrukcji obsługi 06.14 - 12.14 EME 114 EME 114 06.14 - Instrukcji obsługi 51126167 12.14 p EME 114 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty Typ Opcja Nr seryjny

Bardziej szczegółowo

EFG 110-115. Instrukcji obsługi 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115

EFG 110-115. Instrukcji obsługi 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 EFG 110-115 10.09 - Instrukcji obsługi 51151453 11.14 p EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 0048 0/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Moduły do sterowników Logamatic 4xx FM 44 FM 44 FM 45 FM 454 4 FM 445 ZM 44 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu Wstęp Ważniejsze

Bardziej szczegółowo

ECE 118. Instrukcja eksploatacji

ECE 118. Instrukcja eksploatacji ECE 118 05.10- Instrukcja eksploatacji p 51169288 01.11 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty Typ Opcja Nr seryjny

Bardziej szczegółowo

Stacja załączająca US-12N Nr produktu

Stacja załączająca US-12N Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja załączająca US-12N Nr produktu 000513123 Strona 1 z 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja załączająca US-12N 230V AC 12A Nr artykułu 400033 Szanowni klienci, Dziękujemy za pokładane w nas

Bardziej szczegółowo

HL 185 T HL 185/2 HL 185/3 HL 185 SW HL 185 TSW. Instrukcja montażu i obsługi. Termowentylator. Nr zamówienia: hl185-d_ba

HL 185 T HL 185/2 HL 185/3 HL 185 SW HL 185 TSW. Instrukcja montażu i obsługi. Termowentylator. Nr zamówienia: hl185-d_ba HL 185 T HL 185/2 HL 185/3 HL 185 SW HL 185 TSW Instrukcja montażu i obsługi Termowentylator Nr zamówienia: hl185-d_ba 1 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa EN-6 2 Dane techniczne EN-6 3 Instalacja EN-6

Bardziej szczegółowo

ERE 120. Instrukcja obsługi

ERE 120. Instrukcja obsługi ERE 120 09.05- Instrukcja obsługi p 50466117 04.08 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Informacje te

Bardziej szczegółowo

Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA

Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA INSTRUKCJA OBSŁUGI Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA Nr produktu 200175 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Produkt ten przeznaczony jest do ładowania dwóch akumulatorów NiMH za pomocą zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

EJC 110/112. Instrukcja obsługi

EJC 110/112. Instrukcja obsługi EJC 110/112 01.05 - Instrukcja obsługi p 50444158 03.07 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Informacje

Bardziej szczegółowo

HC 110. Instrukcja eksploatacji

HC 110. Instrukcja eksploatacji HC 110 12.05 - Instrukcja eksploatacji p 51109753 07.08 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

testo Instrukcja obsługi Nr produktu: Strona 1 z 9

testo Instrukcja obsługi  Nr produktu: Strona 1 z 9 testo 410-1 Instrukcja obsługi Nr produktu: 101405 Strona 1 z 9 Opis produktu W skrócie 1. Nasadka ochronna: pozycja wyjściowa 2. Wirnik 3. Czujnik temperatury 4. Wyświetlacz 5. Przyciski kontrolne 6.

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIE ROZRUCHOWE BAT 250. Instrukcja obsługi

URZĄDZENIE ROZRUCHOWE BAT 250. Instrukcja obsługi URZĄDZENIE ROZRUCHOWE BAT 250 Instrukcja obsługi Spis treści 1. Wskazówki dla użytkownika...3 1.1 Informacje podstawowe...3 1.2 Wskazówki dotyczące BHP...3 2. Zakres wyposażenia fabrycznego i pierwsze

Bardziej szczegółowo

Urządzenie rozruchowe, booster GYS GYSPACK 400

Urządzenie rozruchowe, booster GYS GYSPACK 400 INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie rozruchowe, booster GYS GYSPACK 400 Produkt nr 1331065 Strona 1 z 6 Gratulujemy wyboru produktu, który został zaprojektowany z największą starannością. Aby jak najlepiej wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Laser AL 02. Strona 1 z 5

Laser AL 02. Strona 1 z 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 590818 Laser AL 02 Strona 1 z 5 Opis funkcji Laser AL-02 jest wyposażony w czerwony laser, którego promień jest odchylany przez dwa lusterka znajdujące się na obracających

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Podnośnika hydraulicznego Art. nr

Instrukcja obsługi. Podnośnika hydraulicznego Art. nr Instrukcja obsługi Podnośnika hydraulicznego Art. nr 0715 93 80 Bezpieczna praca z urządzeniem jest możliwa tylko po dokładnym przeczytaniu oraz przestrzeganiu instrukcji obsługi i wskazówek bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI Dz.U.02.70.650 2003-05-01 zm. Dz.U.03.65.603 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Bardziej szczegółowo

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO Stron 7 Strona 1 Spis treści 1. Rysunek poglądowy maszyny 2 2. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Kurs obsługi wózków widłowych

Kurs obsługi wózków widłowych Człowiek najlepsza inwestycja "Kalejdoskop wiedzy" POKL, Priorytet IX, Działanie 9.2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kurs obsługi wózków widłowych

Bardziej szczegółowo

OW REINFORCED PUMP TP

OW REINFORCED PUMP TP Uzupełnienia do instrukcji eksploatacji Opcja fabryczna PL OW DRIVE 4D OW REINFORCED PUMP TP Przestrzegać dokumentacji systemu! Informacje ogólne Przeczytać instrukcję obsługi! Przestrzeganie instrukcji

Bardziej szczegółowo

NAPĘDY SERII 16LE. 1. Dane techniczne.

NAPĘDY SERII 16LE. 1. Dane techniczne. www.sukcesgroup.pl NAPĘDY SERII 16LE Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji może stworzyć zagrożenie dla życia i zdrowia, a także może rzutować na poprawną pracę całej rolety. Zaleca się postępowanie

Bardziej szczegółowo

Szlaban automatyczny KSE-1000 Instrukcja Obsługi i montażu

Szlaban automatyczny KSE-1000 Instrukcja Obsługi i montażu Szlaban automatyczny KSE-1000 Instrukcja Obsługi i montażu Szlabany automatyczne nie służą do regulowania ruchu pieszych! Szlabany automatyczne są przeznaczone do regulowania ruchu pojazdów. Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Tryb wspomagania rozruchu (START).. 4. Tryb ładowania (CHARGE) Gniazdo zapalarki Zabezpieczenia... 5

Spis treści. Tryb wspomagania rozruchu (START).. 4. Tryb ładowania (CHARGE) Gniazdo zapalarki Zabezpieczenia... 5 Spis treści Opis ogólny... 4 Tryb wspomagania rozruchu (START).. 4 Tryb ładowania (CHARGE)... 4 Gniazdo zapalarki... 5 Wykluczenie gwarancji na akumulator 5 Zabezpieczenia... 5 Zalecenia i ostrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

AKUMULATOROWA WIERTARKO- WKRĘTARKA

AKUMULATOROWA WIERTARKO- WKRĘTARKA AKUMULATOROWA WIERTARKO- WKRĘTARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI EUB-4119 2 Spis treści I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 II. OPIS NARZĘDZIA... 3 III. MOCOWANIE I ZDEJMOWANIE WIERTŁA I BITÓW WKRĘTARKI... 5 IV. ZMIANA

Bardziej szczegółowo

1. Harmonogram. Data realizacji. Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali) Godziny realizacji zajęć od-do

1. Harmonogram. Data realizacji. Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali) Godziny realizacji zajęć od-do Harmonogram 1. Harmonogram Data realizacji Godziny realizacji zajęć od-do Temat zajęć 07.11.2017 14:00-14:45 Zagrożenie bezpieczeństwa innych osób w związku z przemieszczającym się stanowiskiem pracy.

Bardziej szczegółowo

WANT2LEARN Chcę się uczyć!

WANT2LEARN Chcę się uczyć! PROJEKT WANT2LEARN Chcę się uczyć Materiały szkoleniowe do kursu: Gospodarka magazynowa z obsługą wózków widłowych Autor: Smart Educations Sp. z o. o. www.want2learn.pl Spis treści 1. WSTĘP...3 2. ZASADY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Części zamienne. Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E

Instrukcja montażu Części zamienne. Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E Instrukcja montażu Części zamienne Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji montażu... 3 1.1 Treść niniejszej instrukcji montażu... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

EJC M10. Instrukcja obsługi 05.09 - 51145335 05.09

EJC M10. Instrukcja obsługi 05.09 - 51145335 05.09 EJC M10 05.09 - Instrukcja obsługi p 51145335 05.09 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Informacje

Bardziej szczegółowo

ETM/V 214-325. Instrukcja eksploatacji 10.04 - 50441314 03.12

ETM/V 214-325. Instrukcja eksploatacji 10.04 - 50441314 03.12 ETM/V 214-325 10.04 - Instrukcja eksploatacji p 50441314 03.12 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty Typ Opcja Nr

Bardziej szczegółowo

Temat: wybór odpowiedniego typu wysuwnicy należy uwzględnić na etapie planowania robót

Temat: wybór odpowiedniego typu wysuwnicy należy uwzględnić na etapie planowania robót STANDARDY BHP Temat: Wysuwnice budowlane 1 Podstawowe definicje podest rozładunkowy tymczasowe wyposażenie mające na celu ułatwić rozładunek i przemieszczanie towarów na różnych poziomach budynku lub budowli.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ŁADOWARKI DO AKUMULATORÓW GZL15-1, GZL20-1, GZL25-1, GZL30-1, GZL50-1

INSTRUKCJA OBSŁUGI ŁADOWARKI DO AKUMULATORÓW GZL15-1, GZL20-1, GZL25-1, GZL30-1, GZL50-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI ŁADOWARKI DO AKUMULATORÓW GZL15-1, GZL20-1, GZL25-1, GZL30-1, GZL50-1 1. UWAGI OGÓLNE Uruchomienia i eksploatacji urządzenia można dokonać tylko po dokładnym zapoznaniu się z niniejszą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW GRIZZLY AGS 7,2 Lion-Set zestaw Dystrybutor w Polsce i Centralny Serwis: Biuro Handlowo- Usługowe A.Krysiak 62-081 Baranowo, ul. Rolna 6

Bardziej szczegółowo

Ładowarka automatyczna AG1208/AG1210/AG1212 Nr produktu

Ładowarka automatyczna AG1208/AG1210/AG1212 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Ładowarka automatyczna AG1208/AG1210/AG1212 Nr produktu 000841967 Strona 1 z 6 Wstęp W niniejszej instrukcji używane są poniższe piktogramy: Przeczytaj instrukcję obsługi! Zagrożenie

Bardziej szczegółowo

1. Harmonogram. Godziny realizacji zajęć od-do. Data realizacji. Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali)

1. Harmonogram. Godziny realizacji zajęć od-do. Data realizacji. Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali) Harmonogram 1. Harmonogram Data realizacji Godziny realizacji zajęć od-do Temat zajęć Wykładowca Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali) 28.03.2017 08:00-08:45

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW. GRIZZLY AGS 3,6 Lion

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW. GRIZZLY AGS 3,6 Lion INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW GRIZZLY AGS 3,6 Lion Dystrybutor w Polsce i Centralny Serwis: Biuro Handlowo- Usługowe A.Krysiak 62-081 Baranowo, ul. Rolna 6 tel.061 650

Bardziej szczegółowo

/2001 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

/2001 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6301 4871 04/2001 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Impressum Urządzenie spełnia podstawowe wymagania odpowiednich

Bardziej szczegółowo

CX12 S4 1150X520 PLUS

CX12 S4 1150X520 PLUS CX12 S4 1150X520 PLUS MAŁE ROZMIARY, DUŻA ZWROTNOŚĆ CX12-CX14 Elektryczne wózki CX dostępne są w rożnych wersjach wyposażenia z technologią MOSFET. Są one przeznaczone do przewozu ładunków na powierzchniach

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Filtr cząsteczek stałych

Filtr cząsteczek stałych Filtr cząsteczek stałych 12.07 - Instrukcja eksploatacji p 51118621 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami

Bardziej szczegółowo

Środki ostrożności. Zagrożenia. Środki ostrożności podczas pracy przy wszystkich pojazdach. Szczególne środki ostrożności dla pojazdów z zawieszeniem

Środki ostrożności. Zagrożenia. Środki ostrożności podczas pracy przy wszystkich pojazdach. Szczególne środki ostrożności dla pojazdów z zawieszeniem Praca przy podniesionych pojazdach i nadwoziach Praca przy podniesionych pojazdach i nadwoziach Mechaniczne i hydrauliczne urządzenia do podnoszenia mogą niespodziewanie przewrócić się lub obniżyć w wyniku

Bardziej szczegółowo

Praca z pojazdami o napędzie hybrydowym. Informacje ogólne na temat pojazdów o napędzie hybrydowym i układów hybrydowych

Praca z pojazdami o napędzie hybrydowym. Informacje ogólne na temat pojazdów o napędzie hybrydowym i układów hybrydowych Informacje ogólne na temat pojazdów o napędzie hybrydowym i układów hybrydowych Pojazdy hybrydowe firmy Scania wykorzystują tzw. napędy równoległe. Wyposażone są one w silnik spalinowy i elektryczny. Pojazdy

Bardziej szczegółowo

ETV 110-116. Instrukcja eksploatacji 12.05 - 50468498 07.12 ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116

ETV 110-116. Instrukcja eksploatacji 12.05 - 50468498 07.12 ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116 ETV 110-116 12.05 - Instrukcja eksploatacji 50468498 07.12 p ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na

Bardziej szczegółowo

Maksymalna wysokość podnoszenia: 17,56 m Maksymalny zasięg: 14,26 m Silnik: JCB ECOMAX 93 KW - 126 KM Przekładnia hydrostatyczna ze sterowaniem

Maksymalna wysokość podnoszenia: 17,56 m Maksymalny zasięg: 14,26 m Silnik: JCB ECOMAX 93 KW - 126 KM Przekładnia hydrostatyczna ze sterowaniem Maksymalna wysokość podnoszenia: 17,56 m Maksymalny zasięg: 14,26 m Silnik: JCB ECOMAX 93 KW - 126 KM Przekładnia hydrostatyczna ze sterowaniem elektronicznym Automatyczne poziomowanie RTH5.18 OPIS MASZYNY

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo. Instalacja. Naklejki informacyjne i ostrzegawcze. Zestaw akumulatora Kompaktowy nośnik narzędzi TX 1000 OSTRZEŻENIE.

Bezpieczeństwo. Instalacja. Naklejki informacyjne i ostrzegawcze. Zestaw akumulatora Kompaktowy nośnik narzędzi TX 1000 OSTRZEŻENIE. Zestaw Kompaktowy nośnik narzędzi TX 1000 Model nr 136-5802 Form No. 3412-233 Rev B Instrukcja instalacji Bezpieczeństwo KALIFORNIA Propozycja 65 ostrzeżenie Ten produkt zawiera jeden lub więcej związków

Bardziej szczegółowo

GX KOMPATKOWA UKŁADARKA

GX KOMPATKOWA UKŁADARKA GX KOMPATKOWA UKŁADARKA Rozwiązania specjalne Patrz strona 58 Ten kompaktowy wózek stanowi idealne rozwiązanie w przestrzeniach magazynowych małej i średniej wielkości. Dzięki ciągłemu rozwojowi tego produktu,

Bardziej szczegółowo

Przenośny alarm do drzwi / okien

Przenośny alarm do drzwi / okien Przenośny alarm do drzwi / okien Instrukcja obsługi Nr produktu: 751571 Wersja 01/09 PRZEZNACZENIE Ten przenośny alarm wejściowy przeznaczony jest do zabezpieczania drzwi i okien. Produkt uwalnia sygnał

Bardziej szczegółowo

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413 EX 410/413 10.04- Instrukcja eksploatacji p 52027317 03.10 EX 410 EX 413 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty Typ

Bardziej szczegółowo

Audi A > - automatyczna skrzynia biegów 09L Audi A4 Cabriolet 2003> - automatyczna skrzynia biegów 09L

Audi A > - automatyczna skrzynia biegów 09L Audi A4 Cabriolet 2003> - automatyczna skrzynia biegów 09L Odczyt bloku wartości mierzonych Audi A4 2001 > - automatyczna skrzynia biegów 09L Audi A4 Cabriolet 2003> - automatyczna skrzynia biegów 09L Mogą być wskazywane następujące bloki wartości mierzonych:

Bardziej szczegółowo

Kruszarka do lodu TRHB-12

Kruszarka do lodu TRHB-12 Kruszarka do lodu TRHB-12 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

Elektryczny wózek widłowy ton

Elektryczny wózek widłowy ton www.toyota-forklifts.eu Elektryczny wózek widłowy 1.0-1.5 ton Elektryczny wózek widłowy 1.0 t Specyfikacja wózka Dane identyfikacyjne Ciężar Koła Wymiary Osiągi Silnik elektryczny Inne 7FBEST10 1.1 Producent

Bardziej szczegółowo

Wózek wysokiego unoszenia z obrotnicą do beczek DS 500/1490 E111 162 nośność 500 kg, wysokość unoszenia 1490 mm

Wózek wysokiego unoszenia z obrotnicą do beczek DS 500/1490 E111 162 nośność 500 kg, wysokość unoszenia 1490 mm Wózek wysokiego unoszenia z obrotnicą do beczek DS 500/1490 E111 162 nośność 500 kg, wysokość unoszenia 1490 mm 1. Zastosowanie Ręczny wózek wysokiego unoszenia do beczek przeznaczony jest do łatwego podnoszenia

Bardziej szczegółowo

Deska automatyczna z czujnikiem ruchu

Deska automatyczna z czujnikiem ruchu Deska automatyczna z czujnikiem ruchu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup deski automatycznej. Deska sedesowa reaguje na ruch. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i

Bardziej szczegółowo

EKS 110. Instrukcja obsługi 07.04 - 50430022 11.07

EKS 110. Instrukcja obsługi 07.04 - 50430022 11.07 EKS 110 07.04 - Instrukcja obsługi p 50430022 11.07 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Informacje

Bardziej szczegółowo

Czujnik wody bezprzewodowy Conrad, zewnętrzny czujnik, zasięg 60 m

Czujnik wody bezprzewodowy Conrad, zewnętrzny czujnik, zasięg 60 m INSTRUKCJA OBSŁUGI Czujnik wody bezprzewodowy Conrad, zewnętrzny czujnik, zasięg 60 m Nr produktu 00751274 Strona 1 z 5 1. Przeznaczenie Produkt ten jest używany do wykrywania poziomu wody. Składa się

Bardziej szczegółowo

Odczyt bloku wartości mierzonych. Audi Q > Automatyczna skrzynia biegów 0AT od modelu roku 2005

Odczyt bloku wartości mierzonych. Audi Q > Automatyczna skrzynia biegów 0AT od modelu roku 2005 Odczyt bloku wartości mierzonych Audi Q7 2007 > Automatyczna skrzynia biegów 0AT od modelu roku 2005 Mogą być pokazane następujące bloki wartości mierzonych: Grupa wskazań 001: Pole wskazań 1: liczba obrotów

Bardziej szczegółowo

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika AX-3010H Wielozadaniowy zasilacz impulsowy Instrukcja użytkownika Niniejszą instrukcję należy trzymać w bezpiecznym miejscu do celów referencyjnych. Instrukcja zawiera ważne informacje na temat bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

YZ Wskazówka: pola wskazań, które nie są pokazywane lub mają podwójne zastosowanie nie są wymienione w poszczególnych grupach wskazań!

YZ Wskazówka: pola wskazań, które nie są pokazywane lub mają podwójne zastosowanie nie są wymienione w poszczególnych grupach wskazań! Odczyt bloku wartości mierzonych Audi R8 2008> - Ręczna zautomatyzowana skrzynia biegów 086 Mogą być pokazane następujące bloki wartości mierzonych: YZ Wskazówka: pola wskazań, które nie są pokazywane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Hydrauliczny podnośnik beczek

Instrukcja obsługi Hydrauliczny podnośnik beczek Instrukcja obsługi Hydrauliczny podnośnik beczek 112 349 EMPORO Sp.z.o.o. ul. Kminkowa 1, 55-080 Krzeptów NIP: 914 154 1139 web: www.emporo.pl / emporo@emporo.pl / tel:+48 71-333 57 80 Spis treści 1 Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Obrotomierz cyfrowy do silników wysokoprężnych 6625 Nr zam

Obrotomierz cyfrowy do silników wysokoprężnych 6625 Nr zam Obrotomierz cyfrowy do silników wysokoprężnych 6625 Nr zam. 84 24 78 (Dostawa nie obejmuje indukcyjnego czujnika obrotów: Nr zam. 842532) INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Obrotomierz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przedłużek wideł w wersji zamkniętej (GVG) i otwartej (GVO)

Instrukcja obsługi przedłużek wideł w wersji zamkniętej (GVG) i otwartej (GVO) Instrukcja obsługi przedłużek wideł w wersji zamkniętej (GVG) i otwartej (GVO) 1 Zasady ogólne. 1 2 Deklaracja zgodności. 1 3 Użytkowanie przedłużek. 2 3.1 Użytkowanie przedłużek (wersja zamknięta) 2 3.2

Bardziej szczegółowo

Tylna strona Vibstand a 2 zawiera panele zawierające przyłącza komunikacyjne, zasilające oraz bezpieczniki.

Tylna strona Vibstand a 2 zawiera panele zawierające przyłącza komunikacyjne, zasilające oraz bezpieczniki. Rys. 4. Panel dotykowy Tylna strona Vibstand a 2 zawiera panele zawierające przyłącza komunikacyjne, zasilające oraz bezpieczniki. Rys. 5. Widok tylnej strony Vibstand 2 Panel w części napędowej zawiera

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UŻYTKOWANIA WÓZKA WZE-01

INSTRUKCJA OBSŁUGI UŻYTKOWANIA WÓZKA WZE-01 INSTRUKCJA OBSŁUGI UŻYTKOWANIA WÓZKA WZE-01 CE Przed przystąpieniem do użytkowania wyrobu użytkownik jest zobowiązany do zaznajomienia się z pełną treścią instrukcji. Niniejsza instrukcja przekazana jest

Bardziej szczegółowo

52 59 775 INSTRUKCJA OBSŁUGI

52 59 775 INSTRUKCJA OBSŁUGI 12348884 Korzystanie zgodne z przeznaczeniem Poziomica jest przeznaczona do wyświetlania linii laserowych podczas wykonywania prac rzemieślniczych. Zasady bezpieczeństwa Ostrzeżenie! Aby zminimalizować

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73

PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73 PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73 Urządzenia techniczne Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być tak konstruowane

Bardziej szczegółowo

EKX 410. Instrukcja eksploatacji 01.10 - 51166888 03.10

EKX 410. Instrukcja eksploatacji 01.10 - 51166888 03.10 EKX 410 01.10 - Instrukcja eksploatacji p 51166888 03.10 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty Typ Opcja Nr seryjny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wymagana zbiórka selektywna nie wyrzucać urządzenia do śmieci

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wymagana zbiórka selektywna nie wyrzucać urządzenia do śmieci INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI Dla bezpieczeństwa użytkownika... 2 Charakterystyka produktu... 2 Informacje dotyczące bezpieczeństwa... 2 Opis urządzenia... 2 Typ akumulatora i ustawienia... 3 Ładowanie...

Bardziej szczegółowo

System zdalnego sterowania

System zdalnego sterowania System zdalnego sterowania Instrukcja obsługi Nr produktu: 225067 Wersja: 02/03 System zdalnego sterowania Pro 40, 60, 90 System wtykowy JR Produkt nr 22 50 62, 22 50 67, 22 50 71 System wtykowy Futaba

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

OTWIERANIE OTWIERANIE I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA

OTWIERANIE OTWIERANIE I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA 64 I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA Klucz Klucz umożliwia, poprzez drzwi kierowcy, blokowanie i odblokowanie drzwi, bagażnika i klapki wlewu paliwa, składanie i rozkładanie

Bardziej szczegółowo

Elektryczny model pojazdu RtR Nr produktu

Elektryczny model pojazdu RtR Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Elektryczny model pojazdu RtR Nr produktu 000409623 Strona 1 z 5 Elementy sterowania nadajnika 1 Antena teleskopowa 2 Lewy drążek sterowania do ustawiania prędkości 3 czerwona dioda

Bardziej szczegółowo

LX MOC POD KONTROLĄ DOSTĘPNY Z PODWÓJNYM STEROWANIEM PODNOSZENIA WIDEŁ (NIEOBOWIĄZKOWY)

LX MOC POD KONTROLĄ DOSTĘPNY Z PODWÓJNYM STEROWANIEM PODNOSZENIA WIDEŁ (NIEOBOWIĄZKOWY) LX MOC POD KONTROLĄ Seria wózków widłowych z masztem serii LX oferuje szeroki zakres narzędzi dla profesjonalistów szukających jakości i dobrej ceny. Zaprojektowane do użytkowania w profesjonalnych systemach

Bardziej szczegółowo

SOL19 ŁADOWARKA SŁONECZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL19 ŁADOWARKA SŁONECZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL19 ŁADOWARKA SŁONECZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI A B C D latarka dioda LED wejście/wyjście Przycisk wł./wył. statusu 5V (ON/OFF) INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Informacje ogólne Proszę zapoznać się z informacjami w

Bardziej szczegółowo

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL10UC2 REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI * nie załączone Instrukcja obsługi 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych Prostownik Voltcraft VCW 12000 Instrukcja obsługi Nr produktu: 855980 Opis urządzenia 1 Uchwyt do przenoszenia urządzenia 2 Komora na kable (z tyłu prostownika) 3 Wyświetlacz 4 Gniazdko 12 V (z tyłu prostownika)

Bardziej szczegółowo

Podnośniki. Maksymalny wgląd DO ObSZaru ZaŁaDunKOWeGO. Kompaktowa, stabilna konstrukcja MIMO lekkiej budowy

Podnośniki. Maksymalny wgląd DO ObSZaru ZaŁaDunKOWeGO. Kompaktowa, stabilna konstrukcja MIMO lekkiej budowy Podnośniki OPaTenTOWane hydrauliczne urządzenie zamykające widły Maksymalny wgląd DO ObSZaru ZaŁaDunKOWeGO Kompaktowa, stabilna konstrukcja MIMO lekkiej budowy Długa żywotność DZIĘKI ZaSTOSOWanIu WYSOKIeJ

Bardziej szczegółowo

KIEROWCA WÓZKÓW WIDŁOWYCH (SZTAPLAREK) I PLATFORMOWYCH

KIEROWCA WÓZKÓW WIDŁOWYCH (SZTAPLAREK) I PLATFORMOWYCH Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy KIEROWCA WÓZKÓW WIDŁOWYCH (SZTAPLAREK) I PLATFORMOWYCH pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004

Bardziej szczegółowo