W 2009 r. w Belgii zostały zadeklarowane 822 przypadki eutanazji, cztery z pięciu miały miejsce we Flandrii.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W 2009 r. w Belgii zostały zadeklarowane 822 przypadki eutanazji, cztery z pięciu miały miejsce we Flandrii."

Transkrypt

1

2

3

4 Breves W 2009 r. zgłoszonych zostało przypadków przemocy pomiędzy partnerami jest to dwa razy więcej niż dziesięć lat temu. Z kolei liczba deklarowanych przypadków stosowania przemocy wobec dzieci wzrosła z 1441 (2000 r.) do 3297 (2009 r.). 53 proc. Polaków zgadza się, by po swej śmierci stać się dawcami organów do przeszczepów. 57 proc. twierdzi, że zgodziłoby się na pobranie narządów od zmarłego bliskiego wynika z opublikowanego sondażu Eurobarometru. To dane bliskie unijnej średniej, która wynosi odpowiednio 55 proc. i 53 proc. Między krajami UE występują jednak znaczne różnice: proc. Szwedów, Maltańczyków, Belgów, Finów i Duńczyków zgadza się zostać dawcami, podczas gdy w Rumunii i Austrii ten odsetek wynosi poniżej 40 proc., zaś na Łotwie tylko 25 proc. Podobne różnice występują w przypadku zgody, by pobrać organy od zmarłego członka rodziny. Sprzeciw wobec przekazywania narządów 36 proc. Polaków uzasadnia obawami przed manipulowaniem ludzkim ciałem. W konkluzji sondażu autorzy wskazują, że odsetek osób gotowych oddać organy swoje albo swojej rodziny od lat utrzymuje się na tym samym poziomie, choć rośnie liczba osób, dla których przeszczep jest szansą na uratowanie życia. Ponadto autorzy sondażu podkreślają, że dawstwo organów ma więcej zwolenników w starych niż w nowych krajach UE (z wyjątkiem Malty). Obecnie w Unii Europejskiej ok. 50 tys. pacjentów czeka na odpowiedniego dawcę w nadziei na przeszczep wątroby, nerki, płuca, serca czy innego organu. Dla wielu pacjentów przeszczep to jedyna możliwość uratowania życia. Ocenia się, że codziennie w oczekiwaniu na przeszczep umiera 12 osób. Z okazji obchodzonego niedawno Światowego Dnia Krwiodawcy Komisja Europejska opublikowała wyniki badań Eurobarometru na temat krwiodawstwa w UE. Okazuje się, że krew przynajmniej raz w życiu oddało 37 proc. Europejczyków, czyli o 6 pkt. proc. więcej niż podawał ostatni taki sondaż w 2002 r. obejmujący wówczas 15 starych krajów członkowskich. Największy odsetek krwiodawców jest w Austrii (66 proc.), Francji (52 proc.) oraz w Grecji i na Cyprze (51 proc.). Polska należy do krajów, gdzie krwiodawstwo jest najmniej popularne: krew oddało kiedykolwiek 25 proc. Polaków. Niższy odsetek jest tylko w Portugalii (22 proc.) i we Włoszech (23 proc.). Z sondażu Eurobarometru wynika, że krew częściej oddają mężczyźni niż kobiety, a największa liczba krwiodawców jest w grupie wiekowej lata. W Belgii 1 małżeństwo na 6 to para mieszana. Najwięcej jest małżeństw belgijskomarokańskich. Dużo jest też współmałżonków pochodzenia francuskiego lub holenderskiego. Dziesięć lat temu tylko 12 proc. Belgów wiązało się z partnerem innej narodowości. W 2008 r. zawartych zostało w Belgii małżeństw, z czego pomiędzy dwiema osobami narodowości belgijskiej, 2278 pomiędzy dwoma cudzoziemcami; różnica 7615 małżeństw to pary mieszane (17 proc.). Płaczemy, śmiejemy się, krzyczymy i kłócimy częściej niż kojarzeni z gorącym temperamentem Włosi wynika z badań ośrodka Pentor. W kwietniu objęto nimi tysiąc Polaków. Mężczyźni okazują emocje głównie przy śledzeniu wydarzeń sportowych (56 proc.) czy prowadzeniu samochodu (45 proc.). Do ataków wściekłości za kółkiem przyznaje się 25 proc. polskich kierowców. Kobiety bardziej skłonne do wzruszeń i płaczliwe dużo częściej przyznają się do różnego rodzaju przeżyć podczas uroczystości rodzinnych, takich jak śluby (62 proc.) i narodziny dziecka (60 proc.). Kobieca domena to też wzruszające filmy, podczas których emocje odczuwa połowa pań. To, co nas różni od innych narodów, to m.in. sposób wyrażania emocji. Najczęściej robimy to poprzez śmiech reaguje tak trzy czwarte z nas. Na drugim miejscu znalazło się narzekanie. Dla rozładowania emocjonalnego wzburzenia, oprócz wdzięcznego słuchacza, najchętniej chcielibyśmy mieć przy sobie... kieliszek dobrego alkoholu. Pomaga to co trzeciemu Polakowi. To ewenement wśród innych badanych krajów alkohol pomaga rozładować emocje tylko 9 proc. Hiszpanów i 14 proc. Włochów. Jak podaje policja federalna, na przestrzeni ostatnich 10 lat statystyki dokonywanych w Belgii przestępstw pozostają w miarę stabilne. Z ogólnego podsumowania sytuacji wynika, że spadła liczba kradzieży i włamań, natomiast wzrosła liczba przypadków wandalizmu i przemocy fizycznej. Kradzież samochodów znacznie spadła: w 2000 r. było przypadków, podczas gdy w 2009 r Najczęściej kradziona marka samochodów to Ford, przed VW i Oplem. Wzrosła jednak kradzież motorów z 1597 do Nastąpił znaczny spadek włamań o na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia. Liczba przypadków wandalizmu wzrosła z przypadków do , czyli o 63 proc. Jeszcze większy wzrost zanotowano w Walonii: aż o 71 proc. Wzrosła również liczba przypadków przemocy fizycznej: liczba pobić i zranień o 1/3 ( przypadków w 2009 r.), a liczba morderstw z 681 do 914. Z kolei liczba gwałtów, po wyjątkowym wzroście w 2007 r., spada. Gwałtowny wzrost dotyczy przestępstw informatycznych. W 2000 r. zarejestrowano tylko 4 takie przypadki, podczas gdy w 2009 r. było już ich , w tym 4789 w Walonii. Polskie dzieci znajdują się w najgorszej sytuacji materialnej w Europie. Otacza je też emocjonalna pustka, którą wypełniają przedmioty pisze Dziennik Polski. Gazeta podaje, że ponad 41 tys. dzieci w ub. roku padło ofiarą przemocy domowej, 106 zostało porzuconych; odnotowano także 28 przypadków dzieciobójstwa. Statystyki policyjne nie odzwierciedlają jednak wielu innych krzywd obrazujących smutną stronę dzieciństwa Polaków: niedostatku materialnego rodzin, kłopotów z dostępem do lekarzy pediatrów czy wikłania dzieci w konflikty między rozwodzącymi się rodzicami Marek Michalak, rzecznik praw dziecka, wymienia zagadnienia, które sprawiają, że Dzień Dziecka w wielu domach nie jest świętem. Powszechnym problemem polskich dzieci jest dziś przede wszystkim kryzys czasu, jaki rodzice i opiekunowie poświęcają dzieciom. Zabiegani, zapracowani, tracimy ten czas my i tracą go dzieci, a dzieciństwo ma się tylko raz. Nam, dorosłym, nie wolno przegapić tego szczególnego okresu dodaje Michalak. 1,8 mln Polaków poniżej 19. roku życia cierpi z powodu ubóstwa. W naszym kraju według raportu OECD na dzieci wydaje się najmniej spośród wszystkich 32 krajów należących do organizacji. Sytuacja materialna dzieci w Polsce została oceniona jako najgorsza spośród 21 krajów europejskich również przez UNICEF. W obu raportach najlepiej wypadły kraje skandynawskie. W 2009 r. w Belgii zostały zadeklarowane 822 przypadki eutanazji, cztery z pięciu miały miejsce we Flandrii. 4

5

6 Wiadomości Parlament Europejski o rozwodach małżeństw mieszanych Parlament Europejski upoważnił 14 państw członkowskich do przygotowania przepisów pozwalających mieszanym małżeństwom wybrać kraj, wedle prawa którego zostanie przeprowadzony ich rozwód. To pierwszy w historii Unii Europejskiej przypadek zastosowania trybu tak zwanej procedury poszerzonej współpracy. Pozwala ona niektórym krajom członkowskim na kontynuowanie procesu legislacyjnego, mimo braku jednomyślnej zgody Rady Ministrów. Propozycja przewiduje możliwość wyboru prawa kraju obecnego miejsca zamieszkania, poprzedniego zamieszkania albo kraju, z którego pochodzi jedno z małżonków. Dotyczyć to będzie także par międzynarodowych z udziałem Polaków lub obywateli innych państw, nie biorących udziału w poszerzonej współpracy. Pobierający się muszą jednak mieszkać w jednym z 14 krajów objętych nowymi przepisami. Nowe przepisy dadzą małżeństwom większą swobodę wyboru w kwestiach rozwodu, który jest zwykle bardzo bolesnym momentem w życiu. Dobrze by było, aby Polska przystąpiła do grupy współpracujących państw, biorąc pod uwagę, że należy do niej nasz największy sąsiad, Niemcy. Projekt podobnego rozporządzenia, które miało obejmować wszystkie państwa Unii, zablokowała Szwecja w obawie, że zagrozi ono liberalnym procedurom rozwodowym obowiązującym w kraju. Każdego roku w Unii Europejskiej zawieranych jest ponad 350 tysięcy małżeństw mieszanych. Dochodzi też do 170 tysięcy rozwodów takich par, co stanowi niemal 20 procent wszystkich rozwodów w Unii Europejskiej. Kraje strefy euro nagminnie łamią własne ograniczenia fiskalne Czemu euro ma obecnie tak duże kłopoty? Odpowiedź przynosi analiza Bloomberga, która wykazała, że kraje strefy euro bez żadnych konsekwencji łamią własne reguły polityki fiskalnej, rokrocznie notując zbyt wysoki deficyt i wciąż rosnący poziom długu publicznego. Ustanowiony w 1997 r. pakt stabilności i wzrostu wskazuje, że dla stabilności wspólnej waluty kraje strefy euro powinny utrzymywać w ryzach swoje finanse publiczne: deficyt budżetowy powinien pozostawać na poziomie poniżej 3 proc. PKB, a dług publiczny poniżej 60 proc. PKB. Jednak jak pokazuje analiza Bloomberga, państwa nagminnie łamią te ustalenia w sumie w czasie 11-letniego trwania strefy euro państwa wchodzące w jej skład łamały jedną lub dwie najważniejsze regulacje fiskalne przez 57 proc. swojego czasu spędzonego w strefie euro. Spośród państw, które są w strefie euro od momentu jej utworzenia, najgorzej wygląda sytuacji w Belgii i we Włoszech, które przekraczały jeden z dwóch celów w każdym roku swojej bytności w eurolandzie. Podobna sytuacja była w Grecji, która nie potrafiła dostosować się do wymogów redukcji długu i deficytu od dziewięciu lat, czyli od momentu, kiedy przyjęła euro. Z zestawienia Bloomberga wynika, że tylko Finlandia i Luksemburg były w stanie każdego roku spełniać fiskalne reguły strefy euro. Sytuacja strefy euro się pogarsza. Według prognoz Komisji Europejskiej, wszystkie kraje strefy euro będą miały w tym roku problemy z nadmiernym deficytem najwyższy ma być w Irlandii (14,7 proc. PKB), Grecji (12,2 proc.) i Hiszpanii (10,1 proc.), a najmniejszy w Finlandii (4,5 proc.), na Malcie (4,4 proc.) i w Luksemburgu (4,2 proc.). Równie źle wygląda sytuacja z prognozowanym na ten rok poziomem długu publicznego. KE przewiduje, że limit 60 proc. zostanie przekroczony w 2010 r. przez 11 z 16 członków strefy euro. Największy dług mają mieć na koniec roku Grecja (124,9 proc. PKB), Włochy (116,7 proc.) i Belgia (101,2 proc.), a poniżej progu 60 proc. znajdą się: Cypr, Finlandia, Słowenia, Słowacja i Luksemburg. Polskie przewodnictwo w 2011 r. Polska obejmie unijne przewodnictwo 1 lipca 2011 r. W celu jego przygotowania, w czerwcu polski rząd z premierem Donaldem Tuskiem na 6 czele przyjechał na konsultacje do Komisji Europejskiej. Partnerstwo wschodnie, bezpieczeństwo energetyczne oraz unijne ramy finansowe na lata Takie są najważniejsze zadania polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Premier Donald Tusk wraz z kilkunastoma ministrami rozmawiał w Brukseli na ten temat z przedstawicielami Komisji Europejskiej. W czasie całodziennych spotkań zaprezentowano polskie pomysły i propozycje na czas prezydencji. Szef Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso powiedział po spotkaniu, iż jest pewien, że Polska w czasie prezydencji poradzi sobie z najtrudniejszą dla Europy sprawą, czyli walką z kryzysem gospodarczym. Komisja Europejska podejmie możliwie jak najszybciej decyzję o przekazaniu finansowego wsparcia zmagającej się z powodzią Polsce. Taką deklarację złożył przewodniczący Barroso po spotkaniu z Donaldem Tuskiem. Unia Europejska jest gotowa pomóc Polsce także przy usuwaniu skutków okropnej powodzi. Polska prośba o wsparcie z Europejskiego Funduszu Solidarności będzie rozpatrzona tak szybko, jak to możliwe. Mamy nadzieję, że katastrofa naturalna zostanie szybko przezwyciężona powiedział szef Komisji. W nowej służbie dyplomatycznej Unii Europejskiej powstanie departament do spraw partnerstwa wschodniego. Poinformował o tym w Brukseli szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Program partnerstwa wschodniego ma być jednym z priorytetów polskiej prezydencji. Radosław Sikorski przypomniał, że nasz kraj od kilku tygodni domaga się na forum Unii przyspieszenia realizacji kolejnych projektów partnerstwa w krajach byłego ZSRR. Szef Komisji Europejskiej ostrożnie wypowiada się o możliwości wydobywania gazu łupkowego. Jose Barroso powiedział, że Bruksela na razie prowadzi badania i dopiero ich wyniki wskażą, czy jest szansa na rozwój wydobycia niekonwencjonalnego gazu w Europie. Jest zbyt wcześnie, by stwierdzić, jaki będzie wpływ tych nowych technologii powiedział Barosso. Imigranci i mniejszości w UE Rasizm nadal jest częścią codziennego życia imigrantów i mniejszości w UE oceniła w raporcie za 2009 rok Agencja Praw Podstawowych UE. Polska jest jedynym krajem, który nie powołał organu ds. promocji równości rasowej, czego wymaga dyrektywa unijna. Wiele ubiegających się o azyl dzieci, oddzielonych od swoich rodziców, znika w trakcie rozpatrywania ich sprawy. Osoby z grupy LGBT (lesbijki, geje, biseksualiści i osoby transgenderowe) są dyskryminowane w wielu sferach życia codziennego, jak na przykład w pracy czy w barach. Rasizm nadal jest częścią codziennego życia wielu imigrantów i mniejszości mieszkających w UE, a większość państw członkowskich nie prowadzi oficjalnych statystyk przestępstw na tle rasowym tak brzmi ogólny wniosek opublikowanego raportu Agencji Praw Podstawowych. Zgodnie z art. 13. dyrektywy o równości rasowej z 2000 roku (zakazuje dyskryminacji w pracy, w edukacji i ochronie socjalnej), kraje członkowskie muszą utworzyć organ ds. promocji równości. Do końca 2009 r. nie uczyniła tego tylko Polska, a Malta, jak się wydaje, zrobiła to tylko częściowo. Urząd, który będzie się zajmować monitorowaniem oraz promowaniem zasady równego traktowania, ma wprowadzić do polskiego prawa ustawa o wdrożeniu niektórych dyrektyw UE, nazywana antydyskryminacyjną. Po rozpatrzeniu kilku możliwości zdecydowano, że instytucją tą będzie Rzecznik Praw Obywatelskich. Ustawa wdroży kilka unijnych dyrektyw antydyskryminacyjnych; także te, w których implementacji Polska ma tak duże opóźnienia, że grożą jej kary, bo Komisja Europejska wniosła skargę do Trybunału Sprawiedliwości. Polska jest przywoływana w raporcie dość często, zwłaszcza w kontekście dyskryminacji Romów. Np. 20 proc. ankietowanych Romów w Polsce skarżyło się na nierówne traktowanie w systemie edukacyjnym jest to najwięcej w UE. Na Węgrzech ten wskaźnik wyniósł 17 proc. Jeśli chodzi o dyskryminację Romów w systemie zdrowotnym w ciągu ostatnich 12 miesięcy, najwyższy odsetek osób skarżących się jest w Grecji i Polsce. PAP

7 7

8

9

10

11 11

12

13 Mówimy po polsku po to, żebyś się nie czuł jak na tureckim kazaniu W celu uzyskania dodatkowych informacji, skontaktuj się z Twoim doradcą: Ma r ta IZOWIT GSM : Urszula BANASZEWSKA GSM : Sabina JAWOREK GSM : Odwiedź stronę

14

15

16

17 17

18

19

20

21 Sprzedaz farb Nowy sklep Zapraszamy Państwa do odwiedzenia nowego sklepu dekoracji wnętrz. Ponad 15 lat doświadczenia. Farby, wykładziny PCV, parkiet, panele podłogowe, stiuki sufitowe, tapety, drabiny oraz inne materiały i akcesoria. Sklep otwarty w Sobotę i niedzielę MK COLOR sprl Av. de la Reine, Bruxelles Tel: Fax: Gsm: Otwarte codziennie Od 7h30 do 18h00 zamknięte w PONIEDZIAŁKI Niedziela od 11h00 do 16h00

22

23 Institut Supérieur de Formation Continue d'etterbeek 14 rue Joseph Buedts 1040 Etterbeek T. 02/ F. 02/ Kursy dzienne i wieczorowe dla dorosłych Bachelier en Comptabilité Licencjat uzupełniający z księgowości Bachelier en Informatique de Gestion Licencjat uzupełniający z informatyki Bachelier en Secrétariat de Direction Licencjat uzupełniający - asystentka dyrektora Bachelier en Marketing Licencjat uzupełniający z marketingu Dactylo - Traitement de Textes Komputeropisanie (program WORD) Angielski Niderlandzki Francuski Hiszpański UpDate Center Krótkie kursy informatyki i języków T. 02/ podstawy informatyki / programów biurowych / webdesign / konwersacje w grupie: ang.-nl.-fr. 23

24

25

26 Mutualité Libérale du Brabant informuje o urlopie macierzyńskim Sprawdź, na jakich warunkach będziesz mogła skorzystać z urlopu macierzyńskiego w 2010 roku. Jeśli w najbliższym czasie planujesz urodzenie dziecka, Mutualité Libérale z pewnością pomoże odpowiedzieć na wszystkie nurtujące Cię pytania, abyś mogła w pełni skorzystać z należnych przywilejów. Jakich formalności należy dopełnić? Złożyć wniosek o becikowe (prime de naissance) można to zrobić już od 6. miesiąca ciąży. Becikowe przysługuje zarówno osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, jak i prowadzącym własną działalność gospodarczą. W wyżej wymienionych przypadkach wypłacana kwota (prime de naissance) jest taka sama. Zameldować dziecko w urzędzie miasta (commune) w ciągu 15 dni od daty jego urodzenia. Do meldunku potrzebne są następujące dokumenty: dowody osobiste rodziców, akt urodzenia dziecka i akt ślubu rodziców. Urlop macierzyński Urlop macierzyński ustanowiony został ze względu na zapewnienie ochrony zdrowia kobiet w ostatnim okresie ciąży, jak również tuż po porodzie. Ma on również zapewnić świeżo upieczonej mamie możliwość zapewnienia opieki jej nowo narodzonemu maleństwu. Wynagrodzenie za urlop macierzyński wypłacane jest przez Mutualité Libérale lub inną instytucję ubezpieczeniową. Przysługujący wymiar urlopu macierzyńskiego uzależniony jest od kilku czynników: jeżeli pracujesz na podstawie umowy o pracę lub pobierasz zasiłek dla bezrobotnych przysługuje Ci maksymalnie 15 tygodni urlopu (6 tygodni przed porodem i 9 tygodni po porodzie), jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą przysługuje Ci maksymalnie 8 tygodni (3 tygodnie przed porodem i 5 tygodni po porodzie), zależy także od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie (dodatkowe informacje możesz uzyskać w Mutualité Libérale), Jeżeli ojciec dziecka pracuje na podstawie umowy o pracę, przysługuje mu również 10 dni urlopu na opiekę nad dzieckiem, który może wykorzystać w ciągu 4 miesięcy od narodzin. Dodatkowe przywileje Mutualité Libérale du Brabant przewiduje: premię 200 euro po urodzeniu dziecka, premię dla karmiącej matki (max. 375 euro) obowiązuje od 1 stycznia 2010 r., wizyty u fizykoterapeuty przed porodem i po nim, jogę, kursy pływania z noworodkiem, wyprawkę dla dziecka (fantastyczne prezenty dla mamy i dziecka), jak również wiele innych przywilejów (dodatkowe informacje w Mutualité Libérale). Mariola Drozdowska: Agnieszka Krysiuk: (artykuł sponsorowany) 26

27

28

29

30

31 connecting your world POZOSTAŃ W KONTAKCIE Z RODZINĄ I PRZYJACIÓŁMI, GDZIEKOLWIEK SĄ! 600 * DO BEZPŁATNYCH MINUT! PRZY KAŻDYM DOŁADOWANIU Doładowanie za 5 EUR --> 20 darmowych minut (niedostepne online) Doładowanie za 10 EUR --> 60 darmowych minut Doładowanie za 20 EUR --> 180 darmowych minut Doładowanie za 30 EUR --> 300 darmowych minut (tylko online) Doładowanie za 50 EUR --> 600 darmowych minut (tylko online) RÓWNIEŻ DOSTĘPNE W: Press Shop RELAY *Przy doładowaniu, niezależnie od tego, czy jest ono dokonywane online, przy pomocy vouchera lub karty doładowującej, otrzymasz następującą liczbę darmowych minut na połączenia z abonentami Rodziny Ortel Mobile w Belgii, Holandii, Francja lub Niemczech.

32

33

34

35 35

36 Warto przeczytać Wakacyjne podróże samochodem po Europie Bezpieczna jazda - W każdym kraju UE należy zapinać pasy bezpieczeństwa we wszystkich pojazdach, łącznie z autokarami i minibusami. Samochody osobowe i ciężarówki oraz w miarę możliwości również inne pojazdy muszą być wyposażone w odpowiednie urządzenia przytrzymujące dla dzieci. - Rozmawianie przez telefon komórkowy w trakcie jazdy znacznie zwiększa ryzyko wypadku i dlatego jest wprost bądź pośrednio zabronione we wszystkich krajach UE. - W większości państw UE maksymalny dozwolony poziom alkoholu we krwi wynosi 0,5 mg/ml, w pozostałych krajach waha się pomiędzy 0,2 mg/ml a 0,8 mg/ml lub obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu (patrz tabelka poniżej). W Czechach i na Słowacji nie można nawet mieć w organizmie sfermentowanych owoców, bo alkomat może wykazać więcej niż 0,0 promila. Podobnie jest w krajach skandynawskich, gdzie za jazdę po alkoholu można trafić do aresztu. - Należy pamiętać, że na Cyprze, w Irlandii, na Malcie oraz w Wielkiej Brytanii obowiązuje ruch lewostronny, a w niektórych krajach, takich jak Belgia, Francja, Holandia i Portugalia, zasadą jest ustępowanie pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony. W Wielkiej Brytanii nie ma pierwszeństwa ani z prawej, ani z lewej strony, na skrzyżowaniach pierwszeństwo jest zawsze zasygnalizowane znakami i liniami na drodze. - Jazda z włączonymi światłami w ciągu dnia obowiązuje cały rok m.in. w Danii, Estonii, Finlandii, na Łotwie i Litwie, w Norwegii, na Słowacji, w Słowenii, Czechach i Szwecji. We Włoszech, Rumunii, Rosji oraz na Węgrzech światła obowiązują jedynie poza terenem zabudowanym. Ubezpieczenie pojazdu Każda krajowa samochodowa polisa ubezpieczeniowa automatycznie zapewnia we wszystkich państwach UE wymagane przez prawo ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Dotyczy to także Islandii, Norwegii i Szwajcarii. Jeżeli w swoim kraju mamy pełne ubezpieczenie, należy sprawdzić, czy polisa obejmuje także podróże zagraniczne. Zielona karta nie jest wymagana w przypadku podróżujących po UE, jest jednak międzynarodowo uznawanym dowodem posiadania polisy ubezpieczeniowej i może ułatwić otrzymanie odszkodowania w razie wypadku. Jeżeli nie zabieramy jej ze sobą, powinniśmy mieć przy sobie zaświadczenie o ubezpieczeniu. Systemem zielonej karty obejmującym obecnie 44 kraje zarządza stowarzyszenie firm ubezpieczeniowych. Szczegóły dotyczące systemu zielonej karty oraz jego celów dostępne są na stronie stowarzyszenia. Udając się w podróż, warto również zabrać ze sobą europejski formularz protokołu z wypadku standardowy dokument, który ułatwia spisanie oświadczenia na miejscu zdarzenia w razie wypadku za granicą. Przepisy unijne umożliwiają otrzymanie odszkodowania ofiarom wypadków, do jakich doszło poza krajem zamieszkania ofiar. Przepisy stosuje się nie tylko do wypadków mających miejsce na terenie Unii, ale również do tych, które wydarzyły się w kraju leżącym poza granicami UE i których dwie strony są obywatelami UE. Kraj zdarzenia musi jednak należeć do systemu zielonej karty. Najbliżsi sąsiedzi W Czechach Co kraj, to inne przepisy związane z dozwoloną prędkością. Warto pamiętać, że w Czechach i na Słowacji w terenie zabudowanym można jechać najwyżej 50 km/h. W tych dwóch krajach, po niedawnym zaostrzeniu prawa drogowego, policja bardzo rygorystycznie je egzekwuje. Nowe przepisy drogowe w Czechach są obecnie jednymi z najbardziej restrykcyjnych w Europie. W Czechach można trafić do aresztu nie tylko za jazdę pod wpływem alkoholu (powyżej 1 promila) lub narkotyków, ale również za brak dokumentów. Lepiej nie próbować używać antyradaru, który jest tam całkowicie zakazany. Gdy zostaniemy złapani na jego użyciu, czeka nas mandat: do ok. 15 tys. zł. Nie radzimy także parkować na miejscu przeznaczonym dla niepełnosprawnych. Można wtedy zapłacić mandat w wysokości 1,5 tys. zł. Punkty karne w tym kraju może dostać także obcokrajowiec. Po uzbieraniu 12, przez rok ma się zakaz prowadzenia pojazdów na terenie Czech. W Niemczech Podobne restrykcje czekają łamiących prawo kierowców w Niemczech. Polskie samochody są tam często i chętnie kontrolowane. Za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym grozi mandat do 760 euro, w terenie niezabudowanym do 600 euro. Nie ma też mandatów kredytowych. Jeżeli nie mamy pieniędzy, policja może przeszukać samochód i na poczet kary zarekwirować np. laptopa, a kiedy mandat jest odpowiednio duży, auto może trafić na policyjny parking. Dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi oraz dopuszczalna prędkość w niektórych krajach: 36

37 Titres - - Services Zapewniamy Wszelkie świadczenia socjalne Atrakcyjne zarobki : - 10,60 brutto na godzinę dla osób mających swoich klientów (już od 20 godzin!) - 10,20 brutto na godzinę dla osób nie posiadających swoich klientów Zwrot kosztów transportu Gwarancję stałej pensji Pomoc w załatwieniu wszelkich formalności Płatne urlopy, dni świąteczne, premie Kontrakty na czas nieokreślony Bony żywnościowe wartości 7,- (chèques repas) od 1 dnia pracy wkład pracownika 1,09 (minimum obowiązkowe) Telefony służbowe Kurs językowy Odzież ochronna Dodatkowe informacje Agnieszka Woźniak GSM : FIX : Adres Biura Avenue Albert Giraud 95 B-1030 Bruksela (Schaerbeek) przy dworcu Schaerbeek - 3 min. Godziny otwarcia : pon-pt od 8:30-12:30 i od 13:30-17:30 Zawsze po Twojej stronie

38 Warto przeczytać Mandaty za granicą Jeżeli polski kierowca popełni wykroczenie za granicą, musi zapłacić na miejscu mandat. Jeżeli odmówi, na przykład z braku pieniędzy, to policja może go odwieźć do sądu, gdzie w trybie przyspieszonym orzekana jest kara. Może to być zajęcie samochodu na poczet długu, a nawet areszt zależnie od rodzaju wykroczenia. Trzeba przestrzec naszych kierowców, że jest to powszechna praktyka. Fotoradar wciągnie na czarną listę Nie do końca jest jeszcze dopracowana współpraca między krajami europejskimi w przypadku fotoradarów. Jeśli nasze przewinienie zostanie uwiecznione na zdjęciu w jakimś kraju, to ten kraj nie ma możliwości egzekucji takiego mandatu w Polsce te przepisy nie są jeszcze ujednolicone. Policja takich krajów jak Niemcy czy Holandia potrafi jednak ustalić miejsce zamieszkania kierowcy i wysłać do niego mandat. Oczywiście można to zignorować, jednak popełniający wykroczenie trafia na czarną listę w danym kraju i przy każdej następnej kontroli policja zażąda spłaty mandatu i to z odsetkami, które mogą być kilkakrotnie większe od pierwotnej kwoty. 38 KRAJ alkohol / promil teren zabudowany / km/h poza / km/h Austria 0, Belgia 0, Bułgaria 0, Czechy 0, Dania 0, Francja 0, Grecja 0, Hiszpania 0, Holandia 0, Irlandia 0, Litwa 0, autostrada / km/h Niemcy 0, * Polska 0, Portugalia 0, Rumunia 0, Słowacja 0, Słowenia 0, Szwecja 0, Węgry 0, Wielka Brytania 0, Włochy 0, * prędkość maksymalna zalecana Urządzenia antyradarowe są zabronione w większości krajów (np. Belgia, Francja), w niektórych krajach obowiązuje również zakaz używanie GPS z funkcją wykrywającą radary (Szwajcaria, Niemcy, Irlandia, Słowacja, Cypr, Macedonia, Bośnia i Hercegowina). Wyposażenie samochodu Spore zamieszanie panuje w kwestii obowiązkowego wyposażenia samochodu. Nawet w krajach należących do UE przepisy są bardzo zróżnicowane. Są kraje (np. Niemcy), w których jeśli kierowca nosi okulary korekcyjne, to musi mieć również ich zapasową parę. Prawdziwymi rekordzistami w tej kwestii są Słowacy. W 2006 r. wprowadzili oni restrykcyjne prawo drogowe, zgodnie z którym w samochodzie powinny się znajdować: zapasowe bezpieczniki, żarówki oraz koło, podnośniki, klucz do kół, linka holownicza, kamizelki odblaskowe, trójkąt ostrzegawczy i apteczka. Jej wymagana zawartość może przyprawić o ból głowy. Policja słowacka jest bardzo bezwzględna w sprawie wyposażenia, szczególnie kiedy widzi samochód na obcych tablicach. Okazuje się jednak, że w sprawie wyposażenia samochodu decydują wytyczne wiedeńskiej konwencji o ruchu drogowym. A według jej zapisów policja drogowa nie ma prawa nakładania mandatu na kierowców samochodów zagranicznych, wyposażonych zgodnie z wykazem wynikającym z rodzimego prawa o ruchu drogowym, ale niewystarczająco z punktu widzenia kraju, przez który przejeżdżają. Co to oznacza w praktyce? Na przykład policja niemiecka nie może w Niemczech karać polskich kierowców za brak apteczki samochodowej lub jej nieodpowiednie wyposażenie (w Polsce apteczka jest zalecana, ale nieobowiązkowa). Pamiętajmy w Polsce obowiązkowy jest tylko trójkąt ostrzegawczy i gaśnica. Policja radzi, by próbować nie wchodzić w konflikt z funkcjonariuszami w obcych krajach. Powinniśmy zatem nabyć kamizelkę odblaskową, apteczkę, linkę holowniczą czy klucze do kół. Poza wszystkim, są to rzeczy, które każdy szanujący się kierowca zabiera w podróż, bo naprawdę mogą okazać się przydatne. Płatne drogi W wielu państwach obowiązują opłaty za poruszanie się po niektórych drogach. Opłaty takie pobierane są np. w Austrii, Czechach, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Polsce, Portugalii, na Słowacji, w Słowenii, na Węgrzech, we Włoszech i w Wielkiej Brytanii. W niektórych krajach (Austria, Czechy, Węgry, Słowacja, Słowenia) trzeba wykupić specjalną naklejkę (tzw. winietę) i umieścić ją na przedniej szybie pojazdu. Wszystkim podróżującym po Europie życzymy udanych wakacji oraz bezpiecznej drogi!

39

40

41

42

43

44 ACV Urlopy tematyczne zmniejszony do 4/5 etatu. Okres urlopu wychowawczego może zostać rozbity na kilka krótszych okresów, ale każdy z nich musi trwać minimum 5 miesięcy. Jeśli urlop wychowawczy zostaje rozbity na kilka krótszych okresów, należy pamiętać, że ostatni z nich musi się rozpocząć jeszcze przed ukończeniem przez dziecko 12. roku życia. Wyżej podane systemy można kombinować. Na jedno dziecko można wykorzystać np. 1 pełny miesiąc, 2 miesiące w wymiarze 1/2 czasu i 5 miesięcy w wymiarze 1/5 czasu. Każdy rodzic zatrudniony na umowę o pracę ma prawo do urlopu wychowawczego na każde dziecko, którego jest prawnym opiekunem. Po wykorzystaniu urlopu wychowawczego na jedno dziecko, można na nowo wystąpić o urlop na kolejne dziecko. Warunki Jakość pracy jest dla ACV bardzo ważna. Jednym z naszych wymagań jest możliwość lepszej kombinacji czasu pracy, życia rodzinnego i czasu wolnego. W 2001 roku udało nam się podpisać układ zbiorowy dotyczący kredytu czasowego. Od tamtej pory pracownicy mają prawo do korzystania z różnych form kredytu czasowego w czasie swojej kariery zawodowej. Kredyt czasowy może zostać udzielony zarówno bez konkretnej przyczyny, jak i ze względu na wychowanie dzieci czy opiekę nad ciężko chorym członkiem rodziny lub nad osobą umierającą. W tym numerze omówimy urlopy tematyczne, udzielane pracownikom z konkretnego powodu. Urlop wychowawczy Urlop wychowawczy jest kredytem czasowym udzielanym pracownikom, którzy mają małe dzieci. Można z niego skorzystać do 12. roku życia dziecka. Oznacza to, że pracownik musi rozpocząć okres urlopu wychowawczego najpóźniej dzień przed dwunastymi urodzinami dziecka. Urlop wychowawczy można wykorzystać w następujący sposób: Przez okres 3 pełnych miesięcy. Nie muszą to być bezpośrednio następujące po sobie miesiące. Okres ten można rozbić na dwa lub trzy krótsze okresy w dowolnie wybranym przez pracownika czasie, jednak każdy z nich musi trwać minimum miesiąc. Przez okres 6 miesięcy. W tym przypadku czas pracy zostaje zmniejszony do 1/2 etatu. Okres 6 miesięcy może być wykorzystany w ciągu 6 następujących po sobie miesięcy lub podzielony na 3 okresy po 2 miesiące każdy. Każdy okres po 2 miesiące może zostać wykorzystany w dowolnie wybranym przez pracownika czasie. Przez okres 15 miesięcy. Przy tym rozwiązaniu czas pracy zostaje 44 Urlop należy wykorzystać przed 12. rokiem życia dziecka. W przypadku adopcji dziecka od momentu zapisania go jako członka rodziny do 12. roku życia. Powiadomienie pracodawcy o urlopie musi nastąpić przed ukończeniem przez dziecko 12. roku życia. Urlop również musi się rozpocząć przed ukończeniem 12. roku życia dziecka, ale może trwać jeszcze po ukończeniu przez nie 12. roku życia. Jeśli pracodawca odroczy termin rozpoczęcia urlopu, wówczas urlop może się rozpocząć po 12. roku życia dziecka. Aby mieć prawo do urlopu wychowawczego, należy przepracować u tego samego pracodawcy minimum 12 miesięcy w okresie 15 miesięcy przed złożeniem prośby o urlop. Urlop w systemie 1/2 lub 1/5 mogą wykorzystać jedynie osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy (na cały etat). Procedura występowania o urlop wychowawczy Pracownik musi powiadomić pracodawcę o tym, że chciałby skorzystać z urlopu wychowawczego. Należy to zrobić maksymalnie trzy miesiące, a najpóźniej dwa miesiące przed planowanym terminem, w zależności od ustaleń w regulaminie pracy. Np. jeśli pracownik chciałby rozpocząć urlop pierwszego września, pracodawca musi zastać powiadomiony o tym trzydziestego pierwszego maja, a najpóźniej trzydziestego czerwca. Jeśli pracodawca i pracownik dojdą do porozumienia, okres ten może zostać skrócony. Powiadomienie musi mieć formę pisemną: list polecony lub osobiście, za potwierdzeniem odbioru (z datą otrzymania) przez pracodawcę na drugim egzemplarzu powiadomienia. Powiadomienie musi zawierać następujące informacje: imię, nazwisko i adres pracownika, dane pracodawcy, planowaną datę rozpoczęcia i zakończenia urlopu wychowawczego,

jedna trzecia rodziców dzieci w wieku 3-14 lat deklaruje korzystanie z programów blokujących wyświetlanie treści dla dorosłych.

jedna trzecia rodziców dzieci w wieku 3-14 lat deklaruje korzystanie z programów blokujących wyświetlanie treści dla dorosłych. Breves Gdy nadchodzą walentynki, uaktywniają się internetowe serwisy randkowe, a handlowcy zwiększają obroty. 38 mln Europejczyków miesięcznie szuka miłości w Internecie w Polsce robi to już ponad 5 mln

Bardziej szczegółowo

Breves Polska zajmuje pierwsze, najgorsze miejsce w UE pod względem liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w 2011 r. wynika z danych Komisji Europejskiej. Jeszcze w 2010 r. w tej statystyce wyprzedzały

Bardziej szczegółowo

Breves. Co 31 sekund popełniane jest w Belgii przestępstwo co 62 sekundy we Flandrii i co 91 sekund w Walonii.

Breves. Co 31 sekund popełniane jest w Belgii przestępstwo co 62 sekundy we Flandrii i co 91 sekund w Walonii. Breves Co 31 sekund popełniane jest w Belgii przestępstwo co 62 sekundy we Flandrii i co 91 sekund w Walonii. W ciągu minionego roku ilość czasu, którą Polacy spędzają w Internecie, wzrosła o 40%. Telewizję

Bardziej szczegółowo

Breves Według wyników ostatniej ankiety przeprowadzonej przez Belgijski Instytut Bezpieczeństwa Drogowego (IBSR), 22 proc. kierowców przyznaje się, że codziennie wysyła SMS-y podczas prowadzenia samochodu.

Bardziej szczegółowo

Cena piwa w belgijskich kafejkach i barach wzrosła średnio o 2 proc.

Cena piwa w belgijskich kafejkach i barach wzrosła średnio o 2 proc. Breves 16 września br. centrum Brukseli (Pentagone) oficjalnie ogłoszono strefą z ograniczeniem prędkości do 30 km/godz. (zone 30). Jest to największa tego typu strefa w Europie. Wszystkie pojazdy w tym

Bardziej szczegółowo

Bruksela jest trzecim najbogatszym po Londynie i Luksemburgu regionem Europy podaje Eurostat.

Bruksela jest trzecim najbogatszym po Londynie i Luksemburgu regionem Europy podaje Eurostat. Breves Na świecie marnuje się od 30 do 50 proc. produktów spożywczych, podczas gdy co siódmy człowiek głoduje alarmują eksperci z Krajowej Rady Ochrony Zasobów Naturalnych USA (NRDC). Przeprowadzone przez

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt PI Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Holandii... 3 1.1. Informacje geograficzne... 3 1.2. Cechy charakterystyczne Holandii... 3 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy... 3 1.4. Telefony alarmowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r.

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r. Bruksela, dnia 15 maja 2013 r. Sprawozdanie nr 42/2013 Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r. (Edukacja, nauka, zatrudnienie, środowisko i klimat) 1. EDUKACJA - Postępy

Bardziej szczegółowo

24. Austria 26. Belgia 28. Cypr 30. Dania 32. Finlandia 34. Francja 36. Grecja 38. Hiszpania 40. Holandia 42. Irlandia

24. Austria 26. Belgia 28. Cypr 30. Dania 32. Finlandia 34. Francja 36. Grecja 38. Hiszpania 40. Holandia 42. Irlandia spis treści 4. Czy tam jest w ogóle praca? 6. Przyjazd, pobyt, meldunek 8. Ubezpieczenie zdrowotne 10. Świadczenia, emerytury, zasiłki 12. Jaka praca przed osiemnastką? 14. Na swoim spółki i samozatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca:

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca: Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach Copywriter: Edyta Prozorowska Projekt okładki: Aneta Wasilik Wydawca: 8&8 Sp. z o.o. ul. Leszczyńskiego 4/25, 50-078 Wrocław NIP: 8971782498

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w marcu 2012 r. w obszarze: wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (wybrane)

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w marcu 2012 r. w obszarze: wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (wybrane) Bruksela, dnia 23 kwietnia 2012 r. Sprawozdanie nr 31/2012 Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w marcu 2012 r. w obszarze: wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (wybrane) 1. WYMIAR

Bardziej szczegółowo

Edukacja w Islandii...30 Islandzki dla obcokrajowców... 33 Ważne informacje kontaktowe 35

Edukacja w Islandii...30 Islandzki dla obcokrajowców... 33 Ważne informacje kontaktowe 35 Zamieszkanie w innym kraju wymaga odwagi. Stwarza jednak również niezwykłe możliwości oraz stanowi początek czegoś zupełnie nowego. Daj sobie trochę czasu aby dowiedzieć się czego możesz oczekiwać i czego

Bardziej szczegółowo

Poradnik praktyczny FINLANDIA

Poradnik praktyczny FINLANDIA Poradnik praktyczny FINLANDIA SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Finlandii 1.1. Informacje geograficzne 1.2. Cechy charakterystyczne Finlandii 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy 1.4.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2 Antwerpia po polsku maj 2015

Spis treści. 2 Antwerpia po polsku maj 2015 2 Antwerpia po polsku maj 2015 Spis treści...4...6...8...10...12...15...16...18...20...22...24 Fryderyk Chopin...26...30...31...32...33...34...36...40...41...42...45 - Komarowy koszmar...46 -...48...50...52...55

Bardziej szczegółowo

Polak obywatel Unii Europejskiej. Praktyczny poradnik

Polak obywatel Unii Europejskiej. Praktyczny poradnik Polak obywatel Unii Europejskiej Praktyczny poradnik Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 1 Wyd.II zaktualizowane Tekst i opracowanie publikacji: Rafał Nagórski Magdalena Skrzypek Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Antoni Sobolewski (redakcja)

Antoni Sobolewski (redakcja) Antoni Sobolewski (redakcja) Krzysztof Matlak (sekretarz redakcji) Przemysław Piechota i Michał Matlak (tłumaczenie) Projekt graficzny: Kazimierz Krystosik Wydawca Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego

Bardziej szczegółowo

Równość i brak dyskryminacji

Równość i brak dyskryminacji ISSN 1830-3749 Równość i brak dyskryminacji Raport roczny Prawa podstawowe i zapobieganie dyskryminacji Zatrudnienie sprawy społeczne Komisja Europejska Równość i brak dyskryminacji Raport roczny Zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

AMBASADA RP W AUSTRII

AMBASADA RP W AUSTRII AMBASADA RP W AUSTRII PRAKTYCZNY PORADNIK DLA OBYWATELI POLSKICH PRZYJEŻDŻAJĄCYCH DO PRACY W AUSTRII OTWARCIE AUSTRIACKIEGO RYNKU PRACY Wiedeń 2011 Wydział Konsularny Ambasady RP w Austrii Strona 1 1.

Bardziej szczegółowo

W Delta Trans przestali się bać

W Delta Trans przestali się bać 19 mln złotych tyle są winni pracownikom nieuczciwi pracodawcy z naszego województwa, którzy nie wypłacają na czas wynagrodzeń. WIĘCEJ» STRONA 3 Nr 44 2010 KATOWICE 03.11.2010 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA POLAKÓW W NIDERLANDACH AMBASADA RP W HADZE

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA POLAKÓW W NIDERLANDACH AMBASADA RP W HADZE AMBASADA RP W HADZE PRAKTYCZNY PORADNIK DLA OBYWATELI POLSKICH PRZYJEŻDZAJĄCYCH DO PRACY NA TERYTORIUM NIDERLANDÓW Haga, czerwiec 2011 r. Wydział Konsularny Ambasady RP w Hadze Strona 1 Zniesienie obowiązku

Bardziej szczegółowo

Front Cover. Wielka Brytania od środka

Front Cover. Wielka Brytania od środka Front Cover Wielka Brytania od środka Contents Page Spis treści Spis treści Witamy Życie w Wielkiej Brytanii - Wiadomości ogólne - Telefonowanie - Telefony komórkowe - Godziny otwarcia - Dni wolne od pracy

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej lipiec 2010 (wybrane)

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej lipiec 2010 (wybrane) Bruksela, dnia 28 lipca 2010 r. Sprawozdanie nr 54/2010 Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej lipiec 2010 (wybrane) 1. FINANSE - Komisja proponuje pakiet przepisów zwiększających ochronę konsumentów

Bardziej szczegółowo

Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej?

Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej? Prof. Irena Rzeplińska Jacek Białas Bogusława Domańska Ewa Ostaszewska - Żuk Karolina Rusiłowicz Marta Szczepanik Maja Tobiasz Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej? Warszawa 2012 Face

Bardziej szczegółowo

STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów)

STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów) STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów) WSTĘP Przedstawiamy informacje na temat warunków ubiegania się o miejsca na uczelniach wyższych w krajach Unii Europejskiej. Opisujemy tu wszelkie

Bardziej szczegółowo

Czas na aktywne ojcostwo - czyli niemowleta i ojcowie

Czas na aktywne ojcostwo - czyli niemowleta i ojcowie Czas na aktywne ojcostwo - czyli niemowleta i ojcowie Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej CZAS NA AKTYWNE OJCOSTWO - CZYLI NIEMOWLĘTA I OJCOWIE Warszawa 2011 Publikacja wydana w ramach projektu Gender

Bardziej szczegółowo

Front Cover Witamy w Oxfordshire. Przewodnik po przepisach, zwyczajach i usługach dla zagranicznych turystów, pracowników i imigrantów

Front Cover Witamy w Oxfordshire. Przewodnik po przepisach, zwyczajach i usługach dla zagranicznych turystów, pracowników i imigrantów Front Cover Witamy w Oxfordshire Przewodnik po przepisach, zwyczajach i usługach dla zagranicznych turystów, pracowników i imigrantów Contents Page Spis treści Spis treści Witamy Życie w Wielkiej Brytanii

Bardziej szczegółowo

Życie w Polsce poradnik dla uchodźców

Życie w Polsce poradnik dla uchodźców Agnieszka Kosowicz, Agata Marek Życie w Polsce poradnik dla uchodźców Poradnik został wydany w ramach realizacji projektu Uchodźcy w polskim społeczeństwie współfinansowanego przez Europejski Fundusz na

Bardziej szczegółowo

SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII

SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII PRZEWODNIK DLA OBYWATELI UE Department of Social and Family Affairs (Ministerstwo Spraw Społecznych i Rodzinnych) Wstęp W niniejszym przewodniku opisano świadczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy SPIS TREŚCI

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Finlandii... 3 1.1. Informacje geograficzne... 3 1.2. Cechy charakterystyczne Finlandii... 3 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy... 4 1.4. Telefony alarmowe

Bardziej szczegółowo