Programowanie Komputerów 2FD. Materiały pomocnicze do laboratorium

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Programowanie Komputerów 2FD. Materiały pomocnicze do laboratorium"

Transkrypt

1 Programowanie Komputerów 2FD Materiały pomocnicze do laboratorium

2 2 Spis treści ZAJĘCIA 1. WPROWADZENIE ZAPOZNANIE SIĘ ZE ŚRODOWISKIEM PRACY... 4 Praca w sieci lokalnej... 4 Sposób logowania... 4 Katalogi robocze... 4 Programy narzędziowe... 4 Praca w środowisku Visual C Tworzenie projektu... 4 Kompilacja... 7 Uruchamianie programu... 7 Praca krokowa OPRACOWANIE PROSTYCH PROGRAMÓW W JĘZYKU C ZAJĘCIA 2: DEFINIOWANIE KLASY... 9 ZAGADNIENIA Z TEGO ĆWICZENIA OBEJMUJĄ UMIEJĘTNOŚCI: Opracowanie klasy Opracowanie funkcji głównej (main) ZAJĘCIA 3: ROZBUDOWA PROJEKTU CZ. I: KONSTRUKTOR, DESTRUKTOR, ZAGADNIENIE LISTY DWUKIERUNKOWEJ (PODWÓJNIE ŁĄCZONEJ) ZAGADNIENIA Z TEGO ĆWICZENIA OBEJMUJĄ UMIEJĘTNOŚCI: ustawiania składowych klasy w konstruktorze; dynamicznego przydziału pamięci za pomocą operatora new; zwalniania dynamicznie przydzielonej pamięci za pomocą operatora delete; poruszania się wskaźnikiem po elementach listy; opracowania funkcji głównej tak, by demonstrowała (testowała) działanie poszczególnych funkcji składowych opracowanych klas; ZAJĘCIA 4: INTERFEJS W TRYBIE TEKSTOWYM W TYM ĆWICZENIU NALEŻY ZAPROJEKTOWAĆ PROSTY INTERFEJS W TRYBIE TEKSTOWYM O NASTĘPUJĄCYCH OPCJACH: Wprowadzanie nowego obiektu na listę zatrudnionych; Usuwanie obiektu z listy; Wypisywanie całej listy na ekran; Przeszukiwanie listy; Zapisywanie do pliku całej listy (użycie funkcji strumieniowych do uzupełnienia na zajęciach 5); Odczytywanie listy z pliku (użycie funkcji strumieniowych do uzupełnienia na zajęciach 5); ZAJĘCIA 5: ROZBUDOWA PROJEKTU CZ. II: KONSTRUKTOR DOMYŚLNY, KONSTRUKTOR KOPIUJĄCY,, DYNAMICZNA ALOKACJA PAMIĘCI, FUNKCJE OPERATOROWE ZAGADNIENIA Z TEGO ĆWICZENIA OBEJMUJĄ UMIEJĘTNOŚCI: zdefiniowania konstruktora domyślnego (np. z argumentami domniemanymi); ustawiania składowych klasy na liście inicjalizacyjnej konstruktora; dynamicznego tworzenia tablic przydział pamięci za pomocą operatora new; zwalniania dynamicznie przydzielonej pamięci za pomocą operatora delete; zdefiniowania konstruktora kopiującego; zdefiniowania operatora przypisania; zdefiniowania funkcji operatorowych według instrukcji w ćwiczeniu; zdefiniowania zaprzyjaźnionych funkcji operatorowych (<<, >>) skojarzonych ze standardowymi strumieniami wyjścia, wejścia; opracowania funkcji głównej tak, by demonstrowała (testowała) działanie poszczególnych funkcji składowych opracowanych klas ZAJĘCIA 6, 7: MECHANIZM DZIEDZICZENIA, FUNKCJE WIRTUALNE CZ. I, II

3 3 ZAGADNIENIA Z TEGO ĆWICZENIA OBEJMUJĄ UMIEJĘTNOŚCI: zdefiniowania konstruktora klasy pochodnej (wywołanie konstruktora klasy podstawowej); przydziału/zwalniania pamięci dla tablicy wskaźników; wykorzystania (użycia) zdefiniowanych funkcji klasy podstawowej w klasie pochodnej (w tym operatorowych); zastosowania standardowych konwersji przy dziedziczeniu; użycia mechanizmu wirtualności; opracowania funkcji głównej tak, by demonstrowała (testowała) działanie poszczególnych funkcji

4 4 Zajęcia 1. Wprowadzenie 1. Zapoznanie się ze środowiskiem pracy Praca w sieci lokalnej Laboratorium prowadzone jest na komputerach wyposażonych w system operacyjny Windows NT. Ponadto katalogi robocze są umieszczone na serwerze plikowym pracującym pod kontrolą systemu Linux. Sposób logowania Aby się zalogować do systemu należy wykonać następujące czynności: 1. Sprawdzić czy w miejscu Domena znajduje się KPE, jeśli nie to ją należy wybrać. 2. W miejscu Użytkownik należy podać identyfikator grupy FD2labxy, x oznacza numer grupy laboratoryjnej; y oznacza numer zespołu w grupie (w tym semestrze jest jedna grupa laboratoryjna zatem dla wszystkich osób x = 1, przykładowy identyfikator FD2lab11) 3. W miejsce hasło nic nie wpisujemy Uwaga! Identyfikatory FD2labxy zostaną nadane zespołom przez prowadzącego zajęcia i są ważne do końca semestru i są związane z zespołem a nie z konkretnym komputerem. Katalogi robocze Pliki robocze (źródłowe) należy tworzyć w katalogach umieszczonych na serwerze plikowym, dysk h:\. Jedynie na tym dysku sieciowym można tworzyć pliki i podkatalogi. Uwaga: Pliki zapisywane na dysku lokalnym c: zostają kasowane po każdym logowaniu. Programy narzędziowe Programy narzędziowe (kompilator), z których korzysta się podczas zajęć umieszczone są na serwerze plikowym. Praca w środowisku Visual C++ Aby uruchomić środowisko programisty należy z menu Start Programy wybrać grupę Microsoft Visual C++ 6.0, a następnie wybrać pozycję o tej samej nazwie. Tworzenie projektu Aby utworzyć nowy projekt należy wybrać File New a następnie zakładkę Projects. Ponieważ program przedmiotu dotyczy tylko podstaw programowania obiektowego w języku C++, zatem na zajęciach będziemy korzystać tylko z jednego z dostępnych typ typów projektów czyli: Win32 Console Application. Aby utworzyć nowy projekt należy podać jego nazwę w polu Project name: i wskazać lokalizację, w której ma być on utworzony (wybieramy dysk sieciowy h:!). 4

5 5 Ten typ projektu zapewnia łatwą komunikację z urządzeniami zewnętrznymi i tworzy program działający w trybie okienka konsolowego. W przypadku pomyłki w typie projektu zaleca się usunięcie projektu i utworzenie nowego wg podanych wyżej zasad. Ponadto zaleca się podawanie nazw projektów identyfikujących kolejne zajęcia. Pole z nazwą katalogu jest uaktualniane automatycznie (w razie potrzeby można zmienić miejsce składowania plików projektu). Następnie wskazujemy zawartość tworzonego projektu. Chcąc tworzyć własny program wybieramy zazwyczaj pusty projekt (Empty Project). Struktura plików automatycznie utworzonego projektu jest pokazana w okienku Workspace po wybraniu trybu File View. Po utworzeniu nowego projektu wybieramy menu lokalnego File New tworzymy nowy plik C++ Source File. 5

6 6 Następnie w polu File name: wpisujemy nazwę nowego pliku z rozszerzeniem cpp. Pamiętaj jeśli będzie odznaczona opcja Add to project: wtedy utworzony nowy plik nie będzie dołączony do aktywnego projektu. Przełączenie widoku na ClassView pokaże strukturę klas i funkcji (jeśli zostały zdefiniowane) w projekcie. Struktura klas jest tworzona na podstawie deklaracji w plikach nagłówkowych (Header Files). Do projektu można wstawiać pliki już istniejące (źródłowe albo nagłówkowe lub inne) przez otworzenie menu lokalnego (naciśnięcie prawego klawisza myszki) dla konkretnego folderu (Source Files, Header Files) i wybranie pliku, który ma być dołączony. 6

7 7 Kompilacja Narzędzia umożliwiające kompilację i konsolidację znajdują się w menu Build. Poszczególne pliki źródłowe można kompilować z osobna poleceniem Compile (po uprzednim wskazaniu pliku) albo wybrać Build *.exe, aby przeprowadzić proces kompilacji (gdy nie ma modułów obj bądź są przestarzałe) i konsolidacji albo wybrać Rebuild all, aby skompilować wszystkie pliki źródłowe i przeprowadzić konsolidację. Alternatywnie można posłużyć się klawiszami skrótów lub paletą narzędziową Build (można ją włączyć/wyłączyć Tools Customize Toolbars). Wyniki kompilacji i konsolidacji (w szczególności lista błędów) są pokazywane w dolnym panelu. W przypadku pojawienia się błędu można dwukrotnie kliknąć na linii z komunikatem o błędzie co spowoduje przeniesienie kursora w panelu edycyjnym do odpowiedniej linii w celu skorygowania błędu. Uruchamianie programu Po utworzeniu programu exe można go uruchomić aby zobaczyć efekty pracy przez wybranie polecenia Build Execute albo klikając wykrzyknik na palecie Build. 7

8 8 Rezultat działania zobaczymy w postaci okienka konsolowego. Po zakończeniu działania proces jest wstrzymywany i czeka na reakcję użytkownika. Wykonanie programu spowoduje także wybranie polecenia Build Start Debug Go albo kliknięcie ikony (Go) z palety Build. Porównaj działanie obu sposobów. Praca krokowa Praca krokowa polega na wstrzymywaniu działania programu po wykonaniu instrukcji zakodowanych w jednej linii. Rozpoczęcie tego trybu pracy odbywa się przez wybranie Build Start Debug Step Into (albo Run to cursor). Wykonanie pojedynczej linii programu odbywa się przez Debug Step Over. Wygodniejsze jest jednak korzystanie z palety uruchomieniowej. W czasie pracy krokowej dolny panel zawiera listę zmiennych (obiektów) tworzonych w trakcie działania programu umożliwiając śledzenie zmian ich wartości. Ponadto w panelu Watch możemy utworzyć własną listę zmiennych których zawartości chcemy podglądać. Zakończenie pracy krokowej i powrót do trybu edycji odbywa się przez wybranie polecenia Debug Stop debugging z menu albo z palety uruchomieniowej. 2. Opracowanie prostych programów w języku C++ Propozycje funkcji będą podawane w trakcie laboratorium. 8

9 9 Zajęcia 2: Definiowanie klasy Zagadnienia z tego ćwiczenia obejmują umiejętności: 1. Opracowanie klasy a) tworzenie szkieletu klasy, b) dodanie danych składowych do utworzonej klasy, c) dodanie funkcji składowych do utworzonej klasy, d) wykorzystania mechanizmu ustawiania danych składowych; e) zastosowania wskaźnika this; f) zabezpieczania danych składowych przed modyfikacją; g) dołączania plików nagłówkowych w całym projekcie; h) korzystania z wbudowanych funkcji bibliotecznych (m.in. iostream.h, sting.h); Tworzenie szkieletu projektu Utwórz nowy projekt w swojej przestrzeni roboczej. W trakcie tworzenia projektu zaleca się utworzenie szkieletu przez wybór An empty project. Przełącz panel z zawartością Workspace w tryb widoku klas (ClassView) Z menu lokalnego dla listy klas wybierz New Class i podaj tylko nazwę klasy a następnie zaakceptuj klikając OK. Zwróć uwagę na to, że w Widoku klas (po rozwinięciu) pojawia nazwa klasy oraz lista automatycznie utworzonych składników, którymi są pewne szczególne funkcje składowe o nazwach takich jak nazwa klasy. Te funkcje to konstruktor i destruktor, (którymi na obecnym etapie nie będziemy się zajmować) Po powrocie do widoku plików (FileView) zauważysz, że utworzone zostały dwa pliki xxx.cpp i xxx.h. Ten ostatni plik zawiera szkielet klasy (deklarację) z dwoma funkcjami tj. konstruktorem i destruktorem, których ciała, zdefiniowane w xxx.cpp, są puste. Dodanie danych składowych do utworzonej klasy Przełącz panel na widok ClassView. Aby dodać daną składową od utworzonej klasy, należy z menu lokalnego dla stworzonej klasy wybrać Add Member Variable. Dodanie funkcji składowych do utworzonej klasy Przełącz panel na widok ClassView. Aby dodać daną składową od utworzonej klasy, należy z menu lokalnego dla stworzonej klasy wybrać Add Member Function. 9

10 10 Zwróć uwagę na menu lokalne dla poszczególnych składników klasy. Znajdują się tam m.in. polecenia Go to Declaration i Go to Definition ułatwiające poruszanie się zwłaszcza po dużym wielomodułowym projekcie. Staraj się korzystać z tych ułatwień. Dwukrotne kliknięcie na nazwie funkcji powoduje przejście do definicji funkcji. 2. Opracowanie funkcji głównej (main) Jeśli przy tworzeniu projektu wybrałeś An empty project to do danego projektu konieczne jest dołączenie jeszcze jednego pliku o rozszerzeniu.cpp. W tym celu z menu File należy wybrać opcję New, w zakładce Files zaznaczyć C++ Source File i podać nazwę dołączanego pliku. Funkcję główną: void main() należy umieścić właśnie w tym pliku. Będzie ona widoczna także w folderze Globals w widoku klas. Nie zapomnij o dołączeniu pliku nagłówkowego stworzonej klasy. W funkcji głównej należy zademonstrować działanie poszczególnych funkcji składowych opracowanej klasy. 10

11 11 Zajęcia 3: Rozbudowa projektu cz. I: konstruktor, destruktor, zagadnienie listy dwukierunkowej (podwójnie łączonej) Zagadnienia z tego ćwiczenia obejmują umiejętności: ustawiania składowych klasy w konstruktorze; dynamicznego przydziału pamięci za pomocą operatora new; zwalniania dynamicznie przydzielonej pamięci za pomocą operatora delete; poruszania się wskaźnikiem po elementach listy; opracowania funkcji głównej tak, by demonstrowała (testowała) działanie poszczególnych funkcji składowych opracowanych klas; 11

12 12 Zajęcia 4: Interfejs w trybie tekstowym W tym ćwiczeniu należy zaprojektować prosty interfejs w trybie tekstowym o następujących opcjach: Wprowadzanie nowego obiektu na listę zatrudnionych; Usuwanie obiektu z listy; Wypisywanie całej listy na ekran; Przeszukiwanie listy; Zapisywanie do pliku całej listy (użycie funkcji strumieniowych do uzupełnienia na zajęciach 5); Odczytywanie listy z pliku (użycie funkcji strumieniowych do uzupełnienia na zajęciach 5); 12

13 13 Zajęcia 5: Rozbudowa projektu cz. II: konstruktor domyślny, konstruktor kopiujący,, dynamiczna alokacja pamięci, funkcje operatorowe Zagadnienia z tego ćwiczenia obejmują umiejętności: zdefiniowania konstruktora domyślnego (np. z argumentami domniemanymi); ustawiania składowych klasy na liście inicjalizacyjnej konstruktora; dynamicznego tworzenia tablic przydział pamięci za pomocą operatora new; zwalniania dynamicznie przydzielonej pamięci za pomocą operatora delete; zdefiniowania konstruktora kopiującego; zdefiniowania operatora przypisania; zdefiniowania funkcji operatorowych według instrukcji w ćwiczeniu; zdefiniowania zaprzyjaźnionych funkcji operatorowych (<<, >>) skojarzonych ze standardowymi strumieniami wyjścia, wejścia; opracowania funkcji głównej tak, by demonstrowała (testowała) działanie poszczególnych funkcji składowych opracowanych klas. 13

14 Zajęcia 6, 7: Mechanizm dziedziczenia, funkcje wirtualne cz. I, II. 14 Zagadnienia z tego ćwiczenia obejmują umiejętności: zdefiniowania konstruktora klasy pochodnej (wywołanie konstruktora klasy podstawowej); przydziału/zwalniania pamięci dla tablicy wskaźników; wykorzystania (użycia) zdefiniowanych funkcji klasy podstawowej w klasie pochodnej (w tym operatorowych); zastosowania standardowych konwersji przy dziedziczeniu; użycia mechanizmu wirtualności; opracowania funkcji głównej tak, by demonstrowała (testowała) działanie poszczególnych funkcji. 14

Spis treści ŚRODOWISKO MICROSOFT VISUAL C++. JĘZYK C - OGÓLNA STRUKTURA PROGRAMU. Metodyki i techniki programowania

Spis treści ŚRODOWISKO MICROSOFT VISUAL C++. JĘZYK C - OGÓLNA STRUKTURA PROGRAMU. Metodyki i techniki programowania Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do pracowni specjalistycznej z przedmiotu Metodyki i techniki programowania Kod przedmiotu: TS1C00

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control. Część 2. Wersja dokumentacji 1.1

Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control. Część 2. Wersja dokumentacji 1.1 Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control Część 2 Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa 2011 WSTĘP... 3 1 TWORZENIE NOWEGO PROJEKTU... 4 1.1 TYP PROJEKTU... 4 1.2 TYP OBIEKTU... 5 1.3 JĘZYKI PROGRAMOWANIA...

Bardziej szczegółowo

1 Ogólne wiadomości o zintegrowanym środowisku C++ Builder6

1 Ogólne wiadomości o zintegrowanym środowisku C++ Builder6 1 Ogólne wiadomości o zintegrowanym środowisku C++ Builder6 Wykład opracowano w oparciu o książkę Kent Reisdorph C++ Builder6 dla każdego C++ Builder jest jednym z flagowych produktów firmy Borland Software

Bardziej szczegółowo

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie A Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie Język C# (wymawiamy: C sharp ) jest językiem przeznaczonym do tworzenia aplikacji, które działają w środowisku.net Framework. Jest to

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania

Wprowadzenie do programowania Michał Włodarczyk Wprowadzenie do programowania ITA-104 Wersja 1 Warszawa, Wrzesień 2009 Michał Włodarczyk 2009 Michał Włodarczyk. Autor udziela prawa do bezpłatnego kopiowania i dystrybuowania wśród pracowników

Bardziej szczegółowo

Spis treści ŚRODOWISKO MICROSOFT VISUAL C++. JĘZYK C - OGÓLNA STRUKTURA PROGRAMU. Informatyka 1. Instrukcja do pracowni specjalistycznej z przedmiotu

Spis treści ŚRODOWISKO MICROSOFT VISUAL C++. JĘZYK C - OGÓLNA STRUKTURA PROGRAMU. Informatyka 1. Instrukcja do pracowni specjalistycznej z przedmiotu Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do pracowni specjalistycznej z przedmiotu Informatyka 1 Kod przedmiotu: EZ1C200 010 (studia niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Budowa i opis menu edytora Turbo Pascal 7.0

Budowa i opis menu edytora Turbo Pascal 7.0 Budowa i opis menu edytora Turbo Pascal 7.0 Programowanie strukturalne 1 Instalacja Turbo-Pascala Z dyskietki Należało włożyć nośnik do stacji i po zmianie bieżącego dysku na daną stację wpisać w wierszu

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju RCEZ w BIŁGORAJ U CIMPLICITY - Machine Edition Środowisko pracy Opracował: mgr inż. Henryk Kasprowicz Biłgoraj listopad 2005 rok - 2 Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Spis treści O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21 Część I Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio 2008... 27 Oczekiwane

Bardziej szczegółowo

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- System operacyjny Windows Informacje o systemie (System Information) Aplikacja Informacje o systemie zawiera szczegółowe informacje o właściwościach sprzętowych, składnikach systemowych i zainstalowanym

Bardziej szczegółowo

Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe

Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe 1 1. Spis treści Programowanie wizualne Borland C++ Builder 1. Spis treści... 2 2. Wstęp... 4 3. Środowisko Borland C++ Builder... 5 Struktura

Bardziej szczegółowo

10 KROKÓW DO PAŃSTWA PIERWSZEGO PROGRAMU W QNX

10 KROKÓW DO PAŃSTWA PIERWSZEGO PROGRAMU W QNX 10 KROKÓW DO PAŃSTWA PIERWSZEGO PROGRAMU W QNX 1. Wymagania W celu opracowania programów pracujących pod kontrolą systemu operacyjnego twardego czasu rzeczywistego, będą Państwo potrzebowali przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Microsoft Visual Studio: zintegrowane środowisko programistyczne (IDE), umożliwia tworzenie samodzielnych aplikacji, aplikacji sieciowych, usług

Microsoft Visual Studio: zintegrowane środowisko programistyczne (IDE), umożliwia tworzenie samodzielnych aplikacji, aplikacji sieciowych, usług Środowisko pracy Microsoft Visual Studio: zintegrowane środowisko programistyczne (IDE), umożliwia tworzenie samodzielnych aplikacji, aplikacji sieciowych, usług sieciowych oraz serwisów internetowych,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uruchomienia sterownika CX9000 firmy Beckhoff. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX9000

Instrukcja uruchomienia sterownika CX9000 firmy Beckhoff. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX9000 Instrukcja uruchomienia sterownika CX9000 firmy Beckhoff 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem CX9000 2. Tworzenie prostego programu w języku ST wprowadzenie 3. Zdalny pulpit systemu

Bardziej szczegółowo

informatyk Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Systemy operacyjne i sieci komputerowe

informatyk Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Systemy operacyjne i sieci komputerowe titechnik informatyk Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Systemy operacyjne i sieci komputerowe Cz 1 Autorzy: Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Recenzenci: dr Stanisław Szabłowski, mgr Jan Bogdan Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki CIMPLICITY. Machine Edition. Wersja 3.00 Sierpień 2002 GFK-1868D-PL

Pierwsze kroki CIMPLICITY. Machine Edition. Wersja 3.00 Sierpień 2002 GFK-1868D-PL Pierwsze kroki CIMPLICITY Machine Edition Wersja 3.00 Sierpień 2002 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być reprodukowana w żadnej formie w sposób elektroniczny czy mechaniczny,

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Proficy Machine Edition. Wersja 5.00 Lipiec 2004 GFK-1868G-PL

Pierwsze kroki. Proficy Machine Edition. Wersja 5.00 Lipiec 2004 GFK-1868G-PL Pierwsze kroki Proficy Machine Edition Wersja 5.00 Lipiec 2004 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana w jakiejkolwiek formie w sposób elektroniczny lub

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Power Point

Materiały szkoleniowe Power Point Materiały szkoleniowe Power Point Przygotowane przez: WROcomp Spis treści: 1. UŻYWANIE APLIKACJI... 5 1.1 PRACA Z PREZENTACJAMI... 5 1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia aplikacji. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo

Connected Components: Podstawy programowania Micro800

Connected Components: Podstawy programowania Micro800 Connected Components: Podstawy programowania Micro800 Spis treści SPIS TREŚCI 3 ZANIM ZACZNIESZ 4 O ĆWICZENIU (75 MINUT) 4 MATERIAŁY DO WYKONANIA ĆWICZENIA 4 KONWENCJA OZNACZEŃ 6 ĆWICZENIE 1: PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki z MOSAIC

Pierwsze kroki z MOSAIC Pierwsze kroki z MOSAIC wydanie 7 - czerwiec 2009 Copyright 2001-2009 Teco a.s. Spis treści 1. WSTĘP...10 1.1 Program Mosaic...10 1.2 Programowanie PLC Tecomat, TECOREG, IEC 61131-3...10 2. TWORZENIE NOWEGO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

System Rejestracji SR-RegiTech RCPmini. Instrukcja użytkownika

System Rejestracji SR-RegiTech RCPmini. Instrukcja użytkownika System Rejestracji SR-RegiTech RCPmini Instrukcja użytkownika 1 1. Spis Treści SR-RegiTech RCPmini - Instrukcja użytkownika 1. Spis treści 1. Spis treści... 2 2. Wstęp... 4 3. Instalacja... 5 3.1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

29 listopada 2005. Kurs C# cz. I

29 listopada 2005. Kurs C# cz. I 29 listopada 2005 Kurs C# cz. I Daniel Celeda Wersja off-line Junkers 29 listopada 2005 Spis treści 01. "Programowanie" - z czym to się je?... 3 Programowanie czyli tworzenie aplikacji... 3 Algorytm...

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Informacje ogólne 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Informacje... techniczne

Bardziej szczegółowo

ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI

ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI 1. INSTALACJA PROGRAMU ROBOT MILLENNIUM... 4 1.1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 4 1.2. PROGRAM INSTALACYJNY... 4 1.2.1. Instalacje podstawowe

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Miesięczny schemat pracy Rozdział 3 Informacje ogólne 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.3

Bardziej szczegółowo

B&R Automation Studio

B&R Automation Studio B&R Automation Studio Quick Start Document version: 1.0 PL 1 Spis treści: 1. Instalacja...4 1.1. Wymagania sprzętowe... 4 PVI RUNTIME... 4 PVI RUNTIME AND SERVER... 4 B&R AUTOMATION STUDIO... 5 1.2. Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA I STEROWANIE LABORATORIUM

AUTOMATYKA I STEROWANIE LABORATORIUM AUTOMATYKA I STEROWANIE LABORATORIUM Programowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem CX1000 2. Tworzenie prostego programu w języku

Bardziej szczegółowo