Univerzális húzócsipesz Klamra samonastawna Univerzálna klema Samozatezavajuça klema

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Univerzális húzócsipesz Klamra samonastawna Univerzálna klema Samozatezavajuça klema"

Transkrypt

1 Önállóan záródó húzócsipeszek feszítœkkel Samozaciskowe klamry ciàgnàce z dociskiem Êrubowym Samosvorné klemy s upínacím svorníkom Samozatezavajuçe kleme sa klinom AEK 182 Univerzális húzócsipesz Klamra samonastawna Univerzálna klema Samozatezavajuça klema AEK 183 Húzócsipesz 2 húzóirányhoz Klamra kàtowa Klema na Èahanie dvoch smerov Klema pod pravim kutom AEK 185 AEK 232 Univerzális húzócsipesz Klamra do miejsc trudno dost pnych Univerzálna klema Samozatezavajuça klema za mali prostor Húzócsipesz Klamra ciàgnàca 100 mm 100 mm klema 100mm kleme za izvlaãenje AEK 233 Húzócsipesz Klamra ciàgnàca 45 mm 45 mm klema 45mm kleme za izvlaãenje AEK 236 Húzógyırı AEK 232 és az AEK 233-hoz PierÊcieƒ adaptujàcy do klamer AEK 232 i AEK 233 Oko ku klemám AEK 232 a AEK 233 Prsteni za kleme AEK 232 i AEK 233 AEK 182 AEK 183 AEK 185 AEK 232 AEK 233 AEK mm 4,5 kg 24 8 t 100 mm 3,1 kg 24 8 t 100 mm 4,5 kg 24 8 t 100 mm 2,7 kg 24 6 t 45 mm 1,3 kg 24 4 t 4 t 16

2 R R AEK AEK245S CL 105 AEK 183, AEK 232, és AEK 233 felhasználásához Uchwyt do klamer AEK 183, AEK 232 i AEK 233. DrÏiak. PouÏiteln ku klemám AEK183, AEK 232 a AEK 233. Jaram za izvlaãenje za kleme AEK 183, AEK 232 i AEK 233 Húzócsipesz a karosszéria hosszgerendájának végéhez Klamra dzielona. Silna klamra ciàgnàca, która mo e byç u yta do ci kich napraw elementów podwozia. Równie u yteczna do ciàgni cia p yty pod ogowej. Príslu enstvo na peciálne pouïitie predov etk m na kraji nosníka Razdvojena klema. Koriste se za teïa izvlaãenja asije Hasonlóan mint a nél, a könnyı gépjármıvek hosszgerendáihoz Klamra dzielona do l ejszych napraw. Podobna do klamry 97403, ale przeznaczona do mniejszych elementów. Prevedenie ako 97403, pre nosníky men ích rozmerov Razdvojena klema za lagana izvlaãenja. Sliãno kao samo manjih dimenzija Önállóan záródó csipesz feszítœvel egy vagy két húzólehetœséghez egy vagy két irányba Kompaktowa klamra samozaciskowa. Do jednego lub dwóch ciàgni ç w jednym lub dwóch kierunkach. Wysoka, g bokie szcz ki. Kompaktná samozatváracia klema s upínacím svorníkom pre jednu alebo viacej moïností Èahania, na jeden alebo dva rôzne smery (na plechy s velk m zárezom). Samozatezavajuça klema. Za izvlaãenje u jednom ili dva razliãita smjera. Visoka i duboka klije ta. CL 101 CN 103 AEK 256 Önállóan záródó csipesz feszítœvel sima befogási felülettel Kompaktowa klamra samozaciskowa z p ytkim rozstawem szcz k. Kompaktná samozatváracia klema s upínacím svorníkom s rovnou uchytávacou plochou (na plechy so zárezom). Samozatezavajuça klema sa ravnim klije tima Önállóan záródó csipesz feszítœvel csúcsos befogási felülettel Kompaktowa klamra samozaciskowa z szerokim rozstawem szcz k. Du a powierzchnia zacisku. Kompaktná samozatváracia klema s upínacím svorníkom s drsnou uchytávacou plochou. Velká uchytávacia plocha. Samozatezavajuça klema sa visokim klije tima. Veliki prihvat. Mini húzócsipesz húzógyırıvel Klamra ciàgnàca z pierêcieniem. Miniklema s okom Klema za izvlaãenje sa prstenom za izvlaãenje AEK AEK 245 S CL 105 CL 101 CN 103 AEK ,8 kg t 200 mm 100 mm 80 mm 2,8 kg t 200 mm 60 mm 80 mm 2,0 kg t 181 mm 32 mm 160 mm 1,55 kg 45 mm 42 mm M 12 x t 220 mm 62 mm 40 mm 1,6 kg 16 mm 32 mm M 14 x t 230 mm 45 mm 130 mm 2,55 kg 60 mm 30 mm M 16 x t ,8 kg t 17

3 Önállóan záródó húzócsipeszek feszítœ nélkül Samozaciskowe klamry ciàgnàce bez docisku Êrubowego Samozatváracie klemy bez upínacieho svorníka Samozatezavajuçe kleme bez klina AEK 428 Önállóan záródó húzócsipesz cserélhetœ fogasléccel Klamra z wymiennymi szcz kami o du ej wytrzyma oêci. Samosvorná klema s vymeniteln mi zubami Klema za izvlaãenje sa visoko otpornim klije tima. AEK 430 Önállóan záródó húzócsipesz cserélhetœ fogasléccel Klamra z wymiennymi szcz kami, szeroka, o du ej wytrzyma oêci. Samosvorná klema s vymeniteln mi zubami Klema za izvlaãenje sa irokim, visoko otpornim klije tima AEK 431 Önállóan záródó húzócsipesz. A húzógyırı forgatásával záródnak a fogaslécek. Klamra. Obrót pierêcienia blokujàcego zapewnia wst pny docisk szcz k, zabezpieczajàc klamr przed przemieszczeniem zanim rozpocznie si proces ciàgni cia. Samosvorná klema. Toãením oka sa zuby zatvárajú: zabraàuje vy myknutiu. Klema za izvlaãenje. Rotacijom prstena za izvlaãenje klije ta se skupljaju spreãavajuçi da padnu prije nego to se samozategnu. AEK 432 Önállóan feszülœ csipesz, lánchoroggal Klamry samozaciskowe z zaczepem pazurowym do aƒcuchów. Samosvorná klema s otvorom na oko reèaze Klema samozatezajuça za lance AEK 433 AEK 428 AEK 430 AEK 431 AEK 432 AEK mm 3,5 kg 6 t 100 mm 3,8 kg 6 t 60 mm 4,2 kg 8 t 60 mm 3,5 kg 6 t 100 mm 3,8 kg 6 t 18

4 R R EK 402 T Speciális csipesz lemezélek húzásához Klamra samozaciskowa klinowa. Klinowy zacisk dzia a tym silniej im silniej ciàgniesz. Samosvorná klema (urãená peciálne na prahy vozidla) Klin klema sa samozatezajuçim klije tima. Klin klije ta steïu se to se jaãe izvlaãi 97200S CsípŒvasak Klamry no ycowe Klie te na Èahanie kare klema A javítandó élhez helyezhetœ Mocowanie dok adnie w wybranym punkcie. Umiestnenie presne podºa potreby Ide toãno gdje vi Ïelite S Húzócsipesz önállóan záródó Klamra samozaciskowa z pierêcieniem Samosvorná klema Samozatezajuça brza klema 55 mm 80 mm K 121 G-formájú húzócsipesz Klamra G G-klema G-klema 2,2 kg EK 402 T 97200S S 190 mm 80 mm 25 mm 1,75 kg - 4 t ,5 kg 50 mm 3 t ,5 kg 75 mm 5 t ,1 kg 45 mm 6 t 19

5 Húzóvasak Klamry Klie te Kleme za izvlaãenje 310 mm AEK mm AEK mm 90 mm 210 mm ÖnfeszülŒ csípœvas Samozaciskowa klamra z dociskiem wst pnym Samonapínacie klie te s prednapínacou funkciou Samozatezavajuça klema Lemezkapcsolódási pontokhoz, nyílás 50 mm G boki chwyt elementu. Szcz ki o du ej gruboêci (50 mm). Roz írená úchytka na plechové spoje (50 mm). Duboki prihvat, sa velikim klije tima 50 mm 95 mm Kis húzóvas Ma a klamra Malá klema Mala klema 8 T 6.5 kg 6 T 15 mm 30 mm 2.5 kg A nehezen hozzáférhetœ részek oldasó és a hosszanti húzasához, mint pl. kisebb tokok. U ywana do ciàgni cia poprzecznego i wzd u nego w miejscach trudno dost pnych, jak pod u nice itp. Szcz ki sà cieƒsze, lecz o du ej powierzchni, co zabezpiecza przed uszkodzeniem elementu. Na boãné alebo pozdæïne Èahanie taïko dostupn ch miest ako napr. nosníky. Úzky otvor s veºkou uchytávacou plochou zabraàuje vzniknutiu trhlín na plechu. Koristi se za boãna i uzduïna izvlaãenja. Klije ta su tanka, ali sa velikom prihvatnom povr inom. 400 mm AEK 281 AEK 282 Ø 40 mm Átkaroló húzóvas Klamra o du ym przeêwicie Priestranná klema Klema sa velikim otvorom 8 T 300 mm 250 mm 50 mm 50 mm 20 mm 220 mm Az akadályok elkerülését könnyíti meg. (pl. egy lemez húzatásnál a takaró lemez nem érinti) U ywana do ciàgni cia ponad przeszkodami (na przyk ad do ciàgni cia panelu pod ogi baga nika ponad tylnym zderzakiem). UmoÏÀuje Èahanie za prekáïkou (napr. Èahanie podlahy nad drïiakom nárazníka). Koristi se za izvlaãenje iza prepreke (npr. izvlaãenje preko zadnjeg odbojnika). AEK mm 15 mm 80 mm CserélhetŒ feszítœvel 16 kg Wymienne szcz ki Vymenitelné úchytky 0.75 kg Unutra nja promjenjiva klije ta 50 mm Mini-húzócsipesz Ma a klamra samozaciskowa Miniklema Mini samozatezavajuça klema. AEK 2820 AEK mm 30 mm AEK mm 50 mm Dupla falú csipesz Klamra o podwójnym zacisku Dvojitá klema Dvostruka klije ta 60 mm Csipesz Ma a klamra hakowa Miniklema Mini kuka 65 mm 0.65 kg 0.60 kg 20

6 R R KiegészítŒk a húzáshoz Akcesoria ciàgnàce Príslu enstvo na Èahanie Pribor za izvlaãenje AEK 102 AEK 270 Keresztfej a dupla húzáshoz Jarzmo ciàgnàce aƒcucha. Ëahacie sedlo na dvoj-násobné Èahanie Pribor za izvlaãenje lancem 1 2 Több funkciós húzóhorog Uniwersalny hak ciàgnàcy do napraw np. s upków drzwiowych, blach poprzecznych itp. Viacúãelové háky Multi korisna kuka za izvlaãenje iza vrata, traverza itd. 4 kg 3 AEK 235 Húzólap Âruba i p ytka ciàgnàca. Ëahacia platàa s T svorníkom Ploãa za izvlaãenje sa vijkom 2.5 kg AEK 269 D D D Z 21 Húzóhorog / Hak ciàgnàcy ËaÏn hák / Kuka za izvlaãenje Nagy nyomóalap / D uga p ytka / Velká platàa na tlaãenie / iroka ploãa Kis nyomóalap /Krótka p ytka / Malá platàa na tlaãenie / Kosa ploãa Tartólap / G owica gwintowana Adaptaãné lôïko / Adapter glava Megfogó / Sworzeƒ blokujàcy Kotviaci kolík / Klin 6 kg 1,2 kg 0,4 kg 4,8 kg 0,1 kg AEK 243 0,5 m húzólánc hevederrel Podwójny zaczep do ciàgni cia zderzaków, paneli, belek poprzecznych itp. ReÈaz na Èahanie 0,5 m so styãnicami (4 t) Lanac sa dvostrukom kukom za izvlaãenje na odbojniku, traverzama itd. AEK 332 Dupla lánchorog Podwójny hak. Dvojit hák Dvostruka kuka 1.4 kg 1 kg AEK Húzólap P ytka ciàgnàca. Ëahacia platàa Ploãa za izvlaãenje 2.2 kg 6 T Könnyı alumínium húzóhorog Super lekki, g boki hak aluminiowy. Ultraºahk hliníkov hák na Èahanie Kuka za duboka izvlaãenja. Lagana 9 kg 21

7 Láncok aƒcuchy ReÈaze Lanci 10 T lánc horoggal vagy horog nélkül aƒcuchy 10 t z lub bez haków 10 t reèaze s alebo bez háku 10 t lanci sa ili bez kuka AEK t 600mm 1,6 kg AEK t 1200mm 3,0 kg AEK t 2700mm 7,0 kg AEK t 4500mm 12 kg AEK t 2700mm 6,5 kg AEK t 1800mm 4,5 kg AEK t 600mm 1,2 kg AEK t 2100mm 5,9 kg AEK t 2100mm 5,9 kg 20 T lánc horoggal aƒcuch 20 t z jednym hakiem 20 t reèaze s jedn m hákom 20 t lanci sa jednom kukom Z t 2400mm 10 kg K Láncfordító a Power-Pro, Mitek, Korek, Mangusta rendszerekhez G owica blokujàca aƒcuch do u ycia z urzàdzeniami: Power-Pro, Mitek, Korek, Mangusta. DrÏiak reèaze s poistn m kolíkom na pouïitie s: Power-Pro, Mitek, Korek, Mangusta. Glava za lanac za kori tenje sa: Power-Pro, Mitek, Korek, Mangusta. Láncfordító Rolka Êciàgajàca Kladka na spodn Èah Koloture Minden húzatórendszerhez Rolka zwrotna, uniwersalna. Pomocna przy uzyskaniu w aêciwego kierunku ciàgni cia. DopæÀa kaïd rovnací systém Univerzalna kolotura. Omoguçuje vam precizno izvlaãenje u odreìenim popravcima 1.7 kg 275mm 100mm 75mm 100mm 3.6 kg 22

8 R R KiegészítŒk a megfogókhoz Akcesoria mocujàce Príslu enstvo na kotvenie Pribor za uãvr çivanje AEK kg Diagonális megfogó Zestaw kàtowego ustawienia Dozer : Diagonálna kotviaca sada pozostávajúca zo: Popreãni komplet za uãvr çivanje sastoji se od: AEK 146 AEK 147 AEK 327 AEK 146 AEK 147 AEK 327 Szegecsfejek (pár) láncfogóhoroggal Uchwyty mocujàce (para). Jeden pár okov s kotviacou reèazou a hákom. Kleme za cijev za priãvr çivanje Lánckarika a Dozer és Power- Pro rendszerekhez PierÊcieƒ ustalajàcy aƒcuch (do wykorzystania w urzàdzeniach Dozer i Power-Pro ). Ucho na reèaz (upevnenie napr. na Dozer a Power-Pro ). Pribor za lanac za Dozer i Power- Pro. 2,1 m lánc, 1 horog aƒcuch 2,10 m z jednym hakiem. ReÈaz 2,1 m, 1 hák. 2,1m lanac sa jednom kukom 3.1 kg 1.8 kg 5.8 kg AEK 155 AM Teleszkópos megfogó a Mercedes-Benz-hez W116, W123,W124,W126 és a W201 típusokhoz alkalmazható. Ezzel a megfogórendszerrel lehetœség van a huzatópadon való megfogásra. Zestaw teleskopowych adapterów mocowania Mercedesa. AEK155AM jest zestawem umo liwiajàcym mocowanie samochodu wprost na standardowych uchwytach progowych Twojego systemu naprawczego Blackhawk. Przeznaczony do nast pujàcych modeli Mercedesa: W116, W123, W124, W126 i W201. Teleskopické pomocné kotvenie pre Mercedes-Benz. Tento kotviaci systém umoïàuje ukotviè na rovnacej stolici nasledujúce typy vozidiel: W116, W123, W124, W126 a W201. Teleskopska ipka za uãvr çivanje za Mercedes. Komplet za uãvr çivanje AEK155AM je kompletan i spreman za poravnavanje. Kompatibilno za sljedeçe Mercedes modele : W116, W123, W124, W126 i W201. max 1810 mm 1570 mm 24 kg min 23

9 Gépkocsi tartók Uchwyty progowe Klemy na ukotvenie vozidiel Kleme za pragove i asiju AEK 130 AEK 152 A Általános megfogókészlet (pár) gépjármıvekhez Uchwyt o podwójnej wysokoêci mocowania (para). tandardná kotviaca sada (pár). Kleme sa dvostrukom visinom (par). 180 mm 235 mm 60 mm Megfogókészletek a VW Transporter és a Saab 900-hoz Zestaw 4 uchwytów progowych do: Kotviace klemy na: Komplet 4 klema za uãvr çivanje za: VW Transporter, Saab kg 26 kg AEK 136 Megfogócsipesz a Peugeot 205-höz (pár) Uchwyt do Peugeot 205 Turbo (para). Kotviace klemy Peugeot 205 Turbo (pár). Klema za Peugeot 205 Turbo (par). 235 mm AEK csipesz a következœ tipusokhoz: Zestaw 4 uchwytów do: Sada - 4 kotviace klemy na: Komplet 4 klema za: Alfa Romeo: Alfetta, Giulietta, , coupés GT-GTV, BMW Serie 8 19 kg 24 kg AEK 148 AEK 157.4AK 22 kg 4 megfogócsipesz a következœ típusokhoz: Audi 100, Audi modell Audi 90 Zestaw 4 krótkich uchwytów. Do wykorzystania w naprawie Audi 100 i Audi 80, modele 1987 oraz Audi 90. Sada 4 krátke kotviace klemy. Tieto klemy sú urãené predov etk m na Audi 100 a Audi 80, model 1987 a Audi 90. Komplet 4 kratkih klema za Audi 100, Audi 80 modeli 1987 i Audi adapterlap Zestaw 4 p ytek adaptacyjnych Sada - 4 platne adaptéry Komplet 4 adaptera 16 kg 24

10 R R AEK 157.4AT Adapter lapok Zestaw 4 p ytek adaptacyjnych do u ycia z systemem rurowym Sada - 4 platne k rúrkovému systému Komplet 4 ploãa za kori tenje uãvr çivanja sa cijevi. 350 mm AEK hosszú megfogó-csipesz Zestaw 2 d ugich uchwytów standardowych Sada - 2 dlhé, tandardné kotviace klemy Komplet sa 2 standardne duge kleme. 10 kg 12 kg AEK 161 Univerzális megfogó Uniwersalny zestaw mocujàcy do samochodów 4WD o konstrukcji ramowej. Univerzálne kotvenie na terénne vozidlá Univerzalni sistem za uãvr çivanje za 4WD sa asijom 237 mm AEK rövid megfogó-csipesz Zestaw 2 krótkich uchwytów standardowych Sada - 2 krátke, tandardné kotviace klemy Komplet sa 2 standardne kratke kleme 152 kg 10 kg AEK Megfogó: Specjalne uchwyty progowe do: Kotviace klemy na: Kleme za podvozje za: Honda Legend 9, NSX, Accord, Rover kg 25

11 AEK AEK EmelŒ az AEK hez Zestaw uzupe niajàcy do AEK162.4 Dvíhacia sada na AEK162.4 Komplet za podizanje za AEK kg 235 mm 235 mm 4 megfogócsipesz a Porsche 944-hez Zestaw 4 uchwytów do Porsche 944 Sada - 4 kotviace klemy na Porsche 944 Komplet 4 klema za Porsche kg AEK 164 Megfogó a BMW-hez 3 széria, E36 tipus-mod 91 Uchwyty do BMW Seria 3 Typ E36 model 91 Kotvenie na BMW séria 3, typ E36 mod 91 Uãvr çivanje za BMW-serija 3 Tip E36 - MOD mm AEK kg AEK 171 RB MegerŒsítŒ rúdak az Wzmocnienia poprzeczne do: ZosilÀovacie tyãe na: Potporne ipke za: 4 megfogócsipesz Minden VAG modell-hez kivéve a VW Transportert és Audi 100 (új modellek) Zestaw 4 uchwytów. Do wszystkich modeli VAG, za wyjàtkiem VW Transporter i Audi 100 (nowe modele). Sada - 4 kotviace klemy. Na v etky modely VAG, s v nimkou VW Transporter a Audi 100 (nov model). Komplet 4 klema za uãvr çivanje. Za sve VAG modele osim VW Transporter i Audi 100 (novi). 20 kg AEK kg 26

12 R R AEK 169 Audi 100-hoz Uchwyty do Audi 100 Kotviace klemy na Audi 100 Klema za Audi 100 AEK 172 Opel Frontera / Monterey -hoz Uchwyty do Opel Frontera / Monterey Kotviace klemy na Opel Frontera/ Monterey Klema za Opel Frontera / Monterey 11.5 kg 45 kg AEK 171.4B BMW E36 / E38 / E39 / E46-hoz Uchwyty do BMW E36 / E38 / E39 / E46 Kotviace klemy na BMW E36 / E38 / E39 / E46 Klema za BMW E36 / E38 / E39 / E46 AEK mm keretek a Chrysler Voyager-hez Przed u enie 90 mm do Chrysler Voyager Nádstavec 90 mm na Chrysler Voyager 90mm produïeci za Chrysler Voyager 18.5 kg 31 kg AEK BMW, Mercedes W202 / W210-hez Uchwyty do: Kotviace klemy na: Kleme za: Mercedes W202 / W kg 27

13 Húzódübelek Kotwy aƒcuchowe Kotviace valce Sonde za uãvr çivanje CRA 74 CRA 75 Húzódübel 10 T húzótoronyhoz Kotwa z aƒcuchem, do u ycia z wie ami ciàgnàcymi (10 t). Kotviaci valec s reèazovou koncovkou na hrub ie podlahy - k 10 t ÈaÏnej veïi. Sonda za uãvr çivanje sa lancem za tanje podove, za kori tenje sa stupovima za izvlaãenje Húzódübel láncdarabbal. Kotwa do grubych pod óg z aƒcuchem, do u ycia z wie ami ciàgnàcymi. Kotviaci valec s reèazovou koncovkou - k ÈaÏn m veïiam. Sonda za uãvr çivanje sa lancem za stupove za izvlaãenje 210 mm 130 mm 89 mm 3.2 kg 89 mm 2.6 kg AFM8104 TD mm Csavarmenetes húzódübel Power Lok vagy Cab Bench huzatórendszerekhez. Gwintowana kotwa do u ycia z mocowaniami Power Lok lub Cab Bench. Kotviaci valec so závitom na ukotvenie Power Lok -u alebo Cab Bench -u. Sonda za uãvr çivanje za kori tenje sa Power Lok ili Cab Bench. 89 mm 20 T Power Post húzótoronyhoz. Kotwa z mocowaniem aƒcucha do u ycia z wie à Power Post (20 t). Kotviaci valec s uchytením reèaze na ukotvenie 20 t Power Post -u ÈaÏná veïa. Sonda za uãvr çivanje sa prorezom za lanac. Za kori tenje uz Power Post stup za izvlaãenje. 143 mm 3.3 kg 125 mm 2.3 kg TD 135 TD mm Húzódübel a 20 T Power Post és a Maxi Tower húzótornyokhoz. Kotwa z mocowaniem aƒcucha do u ycia z wie ami Power Post i Maxi Tower (20 t). Kotviaci valec s uchytením reèaze 20 t Power Post -u a Maxi Tower ÈaÏnej veïe. Sonda za uãvr çivanje sa prorezom za lanac. Za kori tenje uz Power Post i Maxi Tower stupove za izvlaãenje. 127 mm Húzódübel az 50 T King Power Post húzótoronyhoz. Kotwa z szerokim mocowaniem aƒcucha do u ycia z wie à King Power Post (50 t). Kotviaci valec s uchytením reèaze na ukotvenie 50 t King Power Post -u ÈaÏná veïa. Sonda za uãvr çivanje sa veçim promjerom za kori tenje uz King Power Post stupom za izvlaãenje. 165 mm 2.7 kg 180 mm 8 kg 28

14 R R Láncfeszítök Napinacze aƒcuchów Napinák reèaze Natezaãi lanca AEK 836 LáncfeszítŒ Napinacz aƒcucha Napinák reèaze Natezaã lanca AEK 837 LáncfeszitŒ Napinacz aƒcucha Napinák reèaze Natezaã lanca 4.2 kg 5 kg max min 450mm 355mm 60 mm 3 kg LáncfeszítŒ. Ezt az elemet 2 egység között kell felszerelni. Ez a feszítœ alkalmas a húzófeszítések Beillesztésére. Acélkonstrukció. Napinacz aƒcucha. Do napinania jednego lub dwóch aƒcuchów. Mocuje trwale pojazd na systemach Mitek lub Korek. Zapobiega skr caniu aƒcuchów; mo e byç u yty do napraw lekkich uszkodzeƒ. Mocna, stalowa konstrukcja. Napinák reèaze. Tieto ãlánky sa upevàujú medzi 2 reèaze alebo medzi 2 ãasti tej istej reèaze. S poistn m kolíkom. Napinák sa bez po kodenia zachytí do oka reèaze. Tento napinák sa hodí aj pri Èahaní a ako náhrada tam, kde staãí aj malá sila. Ultrarobustná ocelová kon trukcia. Natezaã lanca. Za upotrebu sa jednim ili dva kompleta lanca. Uãvr çivanje vozila kod kori tenja Mitek ili Korek sistema. Spreãava okretanje lanca; moïe se koristiti za lak a izvlaãenje. Napravljen od ãvrstog ãelika. A karosszéria mıhelyekben, melyek Korek Mitek rendszerrel vannak felszerelve, a lánc-feszítœk elosztják az erœt. Do w aêcicieli systemów Korek i Mitek, napinacz u atwia regulacj naciàgu aƒcucha. V karosárskych dielàach, ktoré majú rovnacie zariadenie typu Korek a Mitek, zjednodu ujú napínaky rovnomerné rozdelenie napínania reèaze. Za vlasnike Korek i Mitek natezaã izjednaãava napetost lanca. Bakok Podstawki Stojany Potporni nosaãi AEK 832 GördíthetŒ bakok Podstawki pod osie Pojazdn stojan Valjkasti nosaã Korek és Mitek bakjai Podstawki do systemów Korek i Mitek Stojan pre Korek a Mitek Potporni nosaã za Korek i Mitek 9.5 kg 14 kg AEK 833 Állítható magasságú bakok Podstawki nastawne V kovonastaviteºn stojan Podesivi potporni nosaã 9 kg 29

15 KiegészítŒk a nyomómunkához Akcesoria do pchania Príslu enstvo na tlaãenie Pribor za guranje AEK 99 K kg 3.9 kg Biztonsági egység. Megtartja a láncot és a húzócsipeszt a lecsúszástól. Linka bezpieczeƒstwa. Zabezpiecza przed zerwaniem aƒcucha i klamry w przypadku z ego docisku lub p kni cia blachy. Poistné lano. DrÏí reèaz a klemu v prípade skæznutia alebo odtrhnutia plechu. Sigurnosna sajla. DrÏi zajedno lanac sa klemom u sluãaju lo eg prihvata ili pucanja metala. Fordító a következœ típusokhoz: Konwertor pchajàcy do u ycia z: Power-Pro, Mitek, Mangusta, Korek, Korek Prevodník na tlak na pouïitie pri: Adapter za guranje za upoterbu sa : Mechanikus feszítœszerszámok Uchwyt do otworów drzwiowych i akcesoria do odkszta cania Mechanické náradie na rozpínanie DrÏaã za otvor vrata i pribor za popravak AEK 110 KettŒs ajtófeszítœ Podwójny rozpieracz otworów drzwiowych. Dvojit rozpínak dverí. Dvostruki drïaã. AEK 111 Csavaroscsipeszek az ajtófeszítéshez a FZ 1051 és a hez Zacisk do ciàgni cia i pchania, gwintowany. Mo e byç mocowany do si owników pchajàcych lub Êciàgajàcych (para). U ywaç z adapterami FZ1051 lub Pár robovacích kliem na rozpínanie dverí k cylindru so závitom. PouÏíva sa s FZ1051 a Kleme za izvlaãenje i guranje. Koriste se za precizan popravak otvora vrata (par). Koristi se uz FZ1051 i kg 4.5 kg 30

16 R R Univerzális húzó-kiegészítœk Uniwersalne akcesoria do napraw gniazd kolumn McPherson Univerzálne príslu enstvo na Èahanie pre McPherson Univerzalni pribor za McPherson ovjes Hat részes húzó-kiegészítœ Zestaw 6 precyzyjnie wykonanych elementów. 6 ãastí príslu enstva na Èahanie Sastoji se od 6 precizno izraìenih komada 6.82 kg 8 T Felépítés az -re Montowane do AEK225 MontáÏ na základe ãastí AEK225 Montirano na AEK225 postolju R25 A100 BXM CLIO P605 P306 Renault 25 Ford Mondeo Audi 100 Citroën BX Citroën XM Renault Clio Peugeot 605 Peugeot P106 Peugeot 106 SAFR Renault Safrane ZX Citroën ZX Mazda 323 (mod.bg-f) XAN Citroën Xantia AEK 357 AEK 358 Fiat Punto / Tipo / Tempra Alfa Romeo 145 / 155 / 146 Lancia Delta / Dedra Renault Twingo

7 Narz dzia. Szczypce do rur, narz dzia instalatorskie 7/28. Przyrzàd do frezowania gniazd kranów. Zestaw poziomic do zaworów kàtowych ROCHECK

7 Narz dzia. Szczypce do rur, narz dzia instalatorskie 7/28. Przyrzàd do frezowania gniazd kranów. Zestaw poziomic do zaworów kàtowych ROCHECK Szczypce do rur, narz dzia instalatorskie Przyrzàd do frezowania gniazd kranów Wykonanie: Cylindryczny element ustalajàcy, gwintowany, stopniowany, pasuje do wszystkich armatur znajdujàcych si na rynku.

Bardziej szczegółowo

special worldwide Automotive

special worldwide Automotive 2006/07 Obowiązuje do końca września 2007 special worldwide Automotive Narzędzia innowacyjne startują pełnym gazem Narzędzia do blokady silnika Narzędzia pneumatyczne Narzędzia specjalistyczne Ściągacze

Bardziej szczegółowo

special worldwide Automotive Tradycja - Fascynacja - Perfekcja już 140 lat HAZET!

special worldwide Automotive Tradycja - Fascynacja - Perfekcja już 140 lat HAZET! 2007/08 Wersja PL Obowiązuje do końca m-ca 08-2008 special worldwide Automotive Tradycja - Fascynacja - Perfekcja już 40 lat HAZET! WW-2007/2008/PL/ Wyposażenia warsztatowe 4 mm endoskop Narzędzia pneumatyczne

Bardziej szczegółowo

Ârodki ch odzàce i oleje. do klimatyzacji. Samochody. osobowe i u ytkowe 2009/2010

Ârodki ch odzàce i oleje. do klimatyzacji. Samochody. osobowe i u ytkowe 2009/2010 Ârodki ch odzàce i oleje do klimatyzacji. Samochody osobowe i u ytkowe 2009/2010 Symbole Rodzaj pojazdu (samochód osobowy/dostawczy) Rodzaj pojazdu (samochód ci arowy) Rok produkcji Typ Êrodka ch odzàcego

Bardziej szczegółowo

AL010052 AI010090 AI010093 AI020055 AI020020 KLUCZ DO ROLKI NAPINACZA PASKA ROZRZĄDU VW, AUDI, WYGIĘTY

AL010052 AI010090 AI010093 AI020055 AI020020 KLUCZ DO ROLKI NAPINACZA PASKA ROZRZĄDU VW, AUDI, WYGIĘTY 126 AL010052 KLUCZ DO ROLKI NAPINACZA PASKA ROZRZĄDU VW, AUDI, WYGIĘTY VW Golf IV, New Beatle 2,0 od 2003 - silniki benzynowe VW Transporter T5, Audi A3, Skoda Octavia - silniki Diesel AI010090 KPL. DO

Bardziej szczegółowo

www.narzedzie.pl Klucz do drążków Zestawy do łożysk Nasadki specjalne > Strona 14 Prawdziwi mocarze Układ hamulcowy Naprawa gwintów

www.narzedzie.pl Klucz do drążków Zestawy do łożysk Nasadki specjalne > Strona 14 Prawdziwi mocarze Układ hamulcowy Naprawa gwintów www.narzedzie.pl Wydanie 1 / 2012 Klucz do drążków > Strona 7 Zestawy do łożysk > Strona 4 Blokady rozrządu > Strona 18 Prawdziwi mocarze Układ hamulcowy Naprawa gwintów > Strona 2 > Strona 12 > Strona

Bardziej szczegółowo

Manometryczny próbnik ciśnienia sprężania. Diesel. ciśnienia sprężania. Próbniki ciśnienia oleju. Zestaw do diagnostyki pomp wtryskowych VE, DPA, DPC

Manometryczny próbnik ciśnienia sprężania. Diesel. ciśnienia sprężania. Próbniki ciśnienia oleju. Zestaw do diagnostyki pomp wtryskowych VE, DPA, DPC Spis treści Diagnostyka silnika strony 3-22 Próbniki ciśnienia sprężania z zapisem pomiaru Diesel 3-4 Manometryczny próbnik ciśnienia sprężania Diesel 4 Elektroniczny miernik ciśnienia sprężania Benzyna

Bardziej szczegółowo

W tym rozdziale, wyró nionym danym kolorem, znajdujà si nast pujàce produkty:

W tym rozdziale, wyró nionym danym kolorem, znajdujà si nast pujàce produkty: Spis treêci W tym rozdziale, wyró nionym danym kolorem, znajdujà si nast pujàce produkty: Amperomierze c gowe............................ 948 Cyrkle........................................... 827 Dalmierze........................................

Bardziej szczegółowo

Czynnik chłodniczy i olej. Ilości napełnień 2010/2011. Behr Hella Service = Pewność

Czynnik chłodniczy i olej. Ilości napełnień 2010/2011. Behr Hella Service = Pewność Czynnik chłodniczy i olej Ilości napełnień 2010/2011 Behr Hella Service = Pewność Symbole Rodzaj pojazdu (samochód osobowy/dostawczy) Rodzaj pojazdu (samochód ci arowy) Rok produkcji Typ Êrodka ch odzàcego

Bardziej szczegółowo

WYCINANIE I WKLEJANIE SZYB

WYCINANIE I WKLEJANIE SZYB WYCINNIE I WKLEJNIE SZYB 01.06 01.05 KLEJE DO SZYB Przyszłość nazywa się Performance! Klej na zimno o prędkości kleju na ciepło! na zimno wysoko modułowy nieprzewodzący czas na włożenie szyby: czas wyjazdu

Bardziej szczegółowo

Silnik ustawianie rozrządu. Cena specjalna ø 2988/7 BMW zestaw narzędzi, 7 części 149735 470, 2988/18 BMW zestaw narzędzi, 18 części 149742 449,

Silnik ustawianie rozrządu. Cena specjalna ø 2988/7 BMW zestaw narzędzi, 7 części 149735 470, 2988/18 BMW zestaw narzędzi, 18 części 149742 449, special worldwide 2009 Silnik ustawianie rozrządu BMW / Land Rover Zestawy narzędzi do profesjonalnego ustawiania silnika Montaż demontaż wałka rozrządu / warianty różnych możliwości do wałka rozrządu

Bardziej szczegółowo

All you have to do is enjoy the ride. Thule haki holownicze. Katalog 2014. Bring your life thule.com

All you have to do is enjoy the ride. Thule haki holownicze. Katalog 2014. Bring your life thule.com All you have to do is enjoy the ride. Thule haki holownicze Katalog 2014 Bring your life thule.com Spis treści Legenda Hak holowniczy POMOC W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ I MONTAŻU 1 Typ pojazdu Rok produkcji Typ

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy GV3. system przesuwu i prowadzenia liniowego. Zalety GV3

Przedstawiamy GV3. system przesuwu i prowadzenia liniowego. Zalety GV3 Przedstawiamy GV system przesuwu i prowadzenia liniowego ystem przesuwu i naprowadzania liniowego zosta tak zaprojektowany, by zapewniç lientom nieprzebrany wybór rozmiarów i opcji zaspokajajàcych praktycznie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! WPROWADZENIE

Szanowni Państwo! WPROWADZENIE 2 WPROWADZENIE Szanowni Państwo! Od momentu gdy pierwszy samochód zjechał z linii montażowej obserwujemy stały wzrost zapotrzebowania na ten właśnie środek lokomocji. Olbrzymia konkurencja w branży motoryzacyjnej,

Bardziej szczegółowo

VHD 6143 D VHD 6163 D

VHD 6143 D VHD 6163 D Automatická praöka Upete za kori tenje Navodilo za uporabo Instrukcja obsäugi Návod na obsluhu VHD 6143 D VHD 6163 D ÚVOD âestitamo! âestitamo! GRATULACJE ÚVOD VáÏen zákazníku, Dûkujeme Vám, Ïe jste si

Bardziej szczegółowo

METAL DREWNO WARSZTAT. Katalog maszynowy

METAL DREWNO WARSZTAT. Katalog maszynowy WARSZTAT DREWNO METAL Katalog maszynowy MASZYNY I URZĄDZENIA WARSZTATOWE MARKI LUNA Do Państwa dyspozycji oddajemy katalog wysokiej jakości maszyn do obróbki drewna i metalu oraz urządzeń warsztatowych

Bardziej szczegółowo

MONTA OKIEN. Wyciàg z programu sprzeda y Würth Polska

MONTA OKIEN. Wyciàg z programu sprzeda y Würth Polska MONTA OKIEN Wyciàg z programu sprzeda y Würth Polska Kołki nylonowe W-UR W-UR NOWOÂå W-UR F HIT TOP JAKOÂå W-UR F 8 W-UR F M6, W-UR F M8 Nr Aprobaty: ETA-08/0190 MOCOWANIE MECHANICZNE Kołki nylonowe W-UR

Bardziej szczegółowo

Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru.

Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru. Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru. Alfa Romeo 147 jest nowoczesnym, wygodnym samochodem gwarantujàcym w czasie jazdy pe ny komfort i zapewniajàcym ca kowite bezpieczeƒstwo. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

AKCJA MOTORYZACJA MARZEC-LISTOPAD

AKCJA MOTORYZACJA MARZEC-LISTOPAD AKCJA MOTORYZACJA MARZEC-LISTOPAD 2011 BOOSTERY - URZĄDZENIA ROZRUCHOWE 12 V 760 CA (BB12-760) Uruchamia silnika diesla do 250 KM jako pomoc w rozruchu i 125 KM bez akumulatora Natychmiastowa duża moc

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA DO SILNIKÓW I AKCESORIÓW

NARZĘDZIA DO SILNIKÓW I AKCESORIÓW NARZĘDZIA DO SINIKÓW I AKCESORIÓW BE1P NARZĘDZIA DO UKŁADU ZAPŁONOWEGO Szczypce do świec zapłonowych Do wyciągania świec zapłonowych bez uszkodzania kabli BE1P 0170067 1 290 30x310x56 310 7406ZZ NARZĘDZIA

Bardziej szczegółowo

HAKI HOLOWNICZE WIĄZKI ELEKTRYCZNE BAGAŻNIKI ROWEROWE

HAKI HOLOWNICZE WIĄZKI ELEKTRYCZNE BAGAŻNIKI ROWEROWE HAKI HOLOWNICZE WIĄZKI ELEKTRYCZNE BAGAŻNIKI ROWEROWE Katalog 2013 Przegląd systemów RX Hak chowany manualnie za zderzak za pomocą specjalnego elektronicznego systemu zwalniania kuli. Gniazdo elektryczne,

Bardziej szczegółowo

.www.blokadyrozrzadu.pl. Citroen/Peugeot. Renault benzyna. Opel benzyna & Diesel. + 2.0 / 2.2 Diesel (-06) + 2.5/2.8 Diesel + 1.

.www.blokadyrozrzadu.pl. Citroen/Peugeot. Renault benzyna. Opel benzyna & Diesel. + 2.0 / 2.2 Diesel (-06) + 2.5/2.8 Diesel + 1. Citroen/Peugeot benzyna & Diesel Ford/Mazda benzyna & Diesel Art. 905 951 00 Art. 906 601 00 + 2.5/2.8 Diesel + 1.4 16V "ET" Opis zestawu na stronie 2 Opis zestawu na stronie 5 + 2.0 / 2.2 Diesel (-06)

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK TUNINGOWY STYCZEŃ NR 1/2008 (37) www.maxituning.pl

MIESIĘCZNIK TUNINGOWY STYCZEŃ NR 1/2008 (37) www.maxituning.pl NUMER 1 MIESIĘCZNIK TUNINGOWY STYCZEŃ NR 1/2008 (37) www.maxituning.pl Numer indeksu 324213 ISSN 1733-1668 9,90 z (w tym 7% VAT) Edytorial High tech To ju pewnik: gdy ukazuje si nowa edycja gry Need For

Bardziej szczegółowo

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 Rider 16 Instrukcja obs ugi Przed przystàpieniem do eksploatacji maszyny przeczytaj dok adnie i ze zrozumieniem instrukcj obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 SPIS TREÂCI Instrukcja obs ugi Rider

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA NARZĘDZIA SPECJALNE BLOKADY ROZRZĄDU

DIAGNOSTYKA NARZĘDZIA SPECJALNE BLOKADY ROZRZĄDU DIAGNOSTYKA. Elektroniczny miernik ciśnienia sprężania. Próbniki ciśnienia sprężania do Diesel`a. Adaptery do próbników ciśnienia sprężania do Diesel`a. Próbniki ciśnienia sprężania do benzynowych. Próbnik

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. strony 3-24. DIAGNOSTYKA SILNIKA - sprężanie, szczelność, ciśnienie paliwa. strony 25-27

SPIS TREŚCI. strony 3-24. DIAGNOSTYKA SILNIKA - sprężanie, szczelność, ciśnienie paliwa. strony 25-27 SPIS TREŚCI DIAGNOSTYKA SILNIKA - sprężanie, szczelność, ciśnienie paliwa Próbniki ciśnienia sprężania Diesel 3 Adaptery - do próbników ciśnienia sprężania Diesel 8 Próbniki ciśnienia sprężania Benzyna

Bardziej szczegółowo

Wiercenie g êbokich otworów

Wiercenie g êbokich otworów NARZÊDZIA SKRAWAJ CE Wiercenie g êbokich otworów Katalog produktów i poradnik zastosowania WIERCENIE G ÊBOKICH OTWORÓW Wprowadzenie 4 System Ejectorowy 7 System STS 43 Wiercenie lufowe 109 Poradnik stosowania

Bardziej szczegółowo

Części Samochodowe OPONY. 1. Goodyear Vector 3 175/70R 13 82T 100 2.Fulda KRISTALL MONTERO 2 185/60R14 82 T 100

Części Samochodowe OPONY. 1. Goodyear Vector 3 175/70R 13 82T 100 2.Fulda KRISTALL MONTERO 2 185/60R14 82 T 100 Części Samochodowe Część Cena OPONY 1. Goodyear Vector 3 175/70R 13 82T 100 2.Fulda KRISTALL MONTERO 2 185/60R14 82 T 100 3. Opona Barum Bravuris 195/60R14 H 100 4. Opona Barum Polaris Studdable 185/65

Bardziej szczegółowo

Avensis. Instrukcja obs ugi

Avensis. Instrukcja obs ugi Avensis Instrukcja obs ugi S owo wst pne Witamy w stale powi kszajàcym si gronie u ytkowników samochodów Toyota, którzy z pe nà ÊwiadomoÊcià korzyêci wybrali t mark. JesteÊmy dumni z nowoczesnej konstrukcji

Bardziej szczegółowo

SPEEDMAX - TARCZE HAMULCOWE NACINANE KPL. (2szt)

SPEEDMAX - TARCZE HAMULCOWE NACINANE KPL. (2szt) INDEKS OPIS CENA PROMOCYJNA SPEEDMAX - TARCZE HAMULCOWE NACINANE KPL. (2szt) C33048JCTU (PRZÓD) MAZDA 626 GE 1.8I,2.0I,2.5I 91-, FORD PROBE 2.0I 16V, 2.5I V6 (257x48x24x5mm) 168,79 zł 5201-01-0628PTU (PRZÓD)

Bardziej szczegółowo