Univerzális húzócsipesz Klamra samonastawna Univerzálna klema Samozatezavajuça klema

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Univerzális húzócsipesz Klamra samonastawna Univerzálna klema Samozatezavajuça klema"

Transkrypt

1 Önállóan záródó húzócsipeszek feszítœkkel Samozaciskowe klamry ciàgnàce z dociskiem Êrubowym Samosvorné klemy s upínacím svorníkom Samozatezavajuçe kleme sa klinom AEK 182 Univerzális húzócsipesz Klamra samonastawna Univerzálna klema Samozatezavajuça klema AEK 183 Húzócsipesz 2 húzóirányhoz Klamra kàtowa Klema na Èahanie dvoch smerov Klema pod pravim kutom AEK 185 AEK 232 Univerzális húzócsipesz Klamra do miejsc trudno dost pnych Univerzálna klema Samozatezavajuça klema za mali prostor Húzócsipesz Klamra ciàgnàca 100 mm 100 mm klema 100mm kleme za izvlaãenje AEK 233 Húzócsipesz Klamra ciàgnàca 45 mm 45 mm klema 45mm kleme za izvlaãenje AEK 236 Húzógyırı AEK 232 és az AEK 233-hoz PierÊcieƒ adaptujàcy do klamer AEK 232 i AEK 233 Oko ku klemám AEK 232 a AEK 233 Prsteni za kleme AEK 232 i AEK 233 AEK 182 AEK 183 AEK 185 AEK 232 AEK 233 AEK mm 4,5 kg 24 8 t 100 mm 3,1 kg 24 8 t 100 mm 4,5 kg 24 8 t 100 mm 2,7 kg 24 6 t 45 mm 1,3 kg 24 4 t 4 t 16

2 R R AEK AEK245S CL 105 AEK 183, AEK 232, és AEK 233 felhasználásához Uchwyt do klamer AEK 183, AEK 232 i AEK 233. DrÏiak. PouÏiteln ku klemám AEK183, AEK 232 a AEK 233. Jaram za izvlaãenje za kleme AEK 183, AEK 232 i AEK 233 Húzócsipesz a karosszéria hosszgerendájának végéhez Klamra dzielona. Silna klamra ciàgnàca, która mo e byç u yta do ci kich napraw elementów podwozia. Równie u yteczna do ciàgni cia p yty pod ogowej. Príslu enstvo na peciálne pouïitie predov etk m na kraji nosníka Razdvojena klema. Koriste se za teïa izvlaãenja asije Hasonlóan mint a nél, a könnyı gépjármıvek hosszgerendáihoz Klamra dzielona do l ejszych napraw. Podobna do klamry 97403, ale przeznaczona do mniejszych elementów. Prevedenie ako 97403, pre nosníky men ích rozmerov Razdvojena klema za lagana izvlaãenja. Sliãno kao samo manjih dimenzija Önállóan záródó csipesz feszítœvel egy vagy két húzólehetœséghez egy vagy két irányba Kompaktowa klamra samozaciskowa. Do jednego lub dwóch ciàgni ç w jednym lub dwóch kierunkach. Wysoka, g bokie szcz ki. Kompaktná samozatváracia klema s upínacím svorníkom pre jednu alebo viacej moïností Èahania, na jeden alebo dva rôzne smery (na plechy s velk m zárezom). Samozatezavajuça klema. Za izvlaãenje u jednom ili dva razliãita smjera. Visoka i duboka klije ta. CL 101 CN 103 AEK 256 Önállóan záródó csipesz feszítœvel sima befogási felülettel Kompaktowa klamra samozaciskowa z p ytkim rozstawem szcz k. Kompaktná samozatváracia klema s upínacím svorníkom s rovnou uchytávacou plochou (na plechy so zárezom). Samozatezavajuça klema sa ravnim klije tima Önállóan záródó csipesz feszítœvel csúcsos befogási felülettel Kompaktowa klamra samozaciskowa z szerokim rozstawem szcz k. Du a powierzchnia zacisku. Kompaktná samozatváracia klema s upínacím svorníkom s drsnou uchytávacou plochou. Velká uchytávacia plocha. Samozatezavajuça klema sa visokim klije tima. Veliki prihvat. Mini húzócsipesz húzógyırıvel Klamra ciàgnàca z pierêcieniem. Miniklema s okom Klema za izvlaãenje sa prstenom za izvlaãenje AEK AEK 245 S CL 105 CL 101 CN 103 AEK ,8 kg t 200 mm 100 mm 80 mm 2,8 kg t 200 mm 60 mm 80 mm 2,0 kg t 181 mm 32 mm 160 mm 1,55 kg 45 mm 42 mm M 12 x t 220 mm 62 mm 40 mm 1,6 kg 16 mm 32 mm M 14 x t 230 mm 45 mm 130 mm 2,55 kg 60 mm 30 mm M 16 x t ,8 kg t 17

3 Önállóan záródó húzócsipeszek feszítœ nélkül Samozaciskowe klamry ciàgnàce bez docisku Êrubowego Samozatváracie klemy bez upínacieho svorníka Samozatezavajuçe kleme bez klina AEK 428 Önállóan záródó húzócsipesz cserélhetœ fogasléccel Klamra z wymiennymi szcz kami o du ej wytrzyma oêci. Samosvorná klema s vymeniteln mi zubami Klema za izvlaãenje sa visoko otpornim klije tima. AEK 430 Önállóan záródó húzócsipesz cserélhetœ fogasléccel Klamra z wymiennymi szcz kami, szeroka, o du ej wytrzyma oêci. Samosvorná klema s vymeniteln mi zubami Klema za izvlaãenje sa irokim, visoko otpornim klije tima AEK 431 Önállóan záródó húzócsipesz. A húzógyırı forgatásával záródnak a fogaslécek. Klamra. Obrót pierêcienia blokujàcego zapewnia wst pny docisk szcz k, zabezpieczajàc klamr przed przemieszczeniem zanim rozpocznie si proces ciàgni cia. Samosvorná klema. Toãením oka sa zuby zatvárajú: zabraàuje vy myknutiu. Klema za izvlaãenje. Rotacijom prstena za izvlaãenje klije ta se skupljaju spreãavajuçi da padnu prije nego to se samozategnu. AEK 432 Önállóan feszülœ csipesz, lánchoroggal Klamry samozaciskowe z zaczepem pazurowym do aƒcuchów. Samosvorná klema s otvorom na oko reèaze Klema samozatezajuça za lance AEK 433 AEK 428 AEK 430 AEK 431 AEK 432 AEK mm 3,5 kg 6 t 100 mm 3,8 kg 6 t 60 mm 4,2 kg 8 t 60 mm 3,5 kg 6 t 100 mm 3,8 kg 6 t 18

4 R R EK 402 T Speciális csipesz lemezélek húzásához Klamra samozaciskowa klinowa. Klinowy zacisk dzia a tym silniej im silniej ciàgniesz. Samosvorná klema (urãená peciálne na prahy vozidla) Klin klema sa samozatezajuçim klije tima. Klin klije ta steïu se to se jaãe izvlaãi 97200S CsípŒvasak Klamry no ycowe Klie te na Èahanie kare klema A javítandó élhez helyezhetœ Mocowanie dok adnie w wybranym punkcie. Umiestnenie presne podºa potreby Ide toãno gdje vi Ïelite S Húzócsipesz önállóan záródó Klamra samozaciskowa z pierêcieniem Samosvorná klema Samozatezajuça brza klema 55 mm 80 mm K 121 G-formájú húzócsipesz Klamra G G-klema G-klema 2,2 kg EK 402 T 97200S S 190 mm 80 mm 25 mm 1,75 kg - 4 t ,5 kg 50 mm 3 t ,5 kg 75 mm 5 t ,1 kg 45 mm 6 t 19

5 Húzóvasak Klamry Klie te Kleme za izvlaãenje 310 mm AEK mm AEK mm 90 mm 210 mm ÖnfeszülŒ csípœvas Samozaciskowa klamra z dociskiem wst pnym Samonapínacie klie te s prednapínacou funkciou Samozatezavajuça klema Lemezkapcsolódási pontokhoz, nyílás 50 mm G boki chwyt elementu. Szcz ki o du ej gruboêci (50 mm). Roz írená úchytka na plechové spoje (50 mm). Duboki prihvat, sa velikim klije tima 50 mm 95 mm Kis húzóvas Ma a klamra Malá klema Mala klema 8 T 6.5 kg 6 T 15 mm 30 mm 2.5 kg A nehezen hozzáférhetœ részek oldasó és a hosszanti húzasához, mint pl. kisebb tokok. U ywana do ciàgni cia poprzecznego i wzd u nego w miejscach trudno dost pnych, jak pod u nice itp. Szcz ki sà cieƒsze, lecz o du ej powierzchni, co zabezpiecza przed uszkodzeniem elementu. Na boãné alebo pozdæïne Èahanie taïko dostupn ch miest ako napr. nosníky. Úzky otvor s veºkou uchytávacou plochou zabraàuje vzniknutiu trhlín na plechu. Koristi se za boãna i uzduïna izvlaãenja. Klije ta su tanka, ali sa velikom prihvatnom povr inom. 400 mm AEK 281 AEK 282 Ø 40 mm Átkaroló húzóvas Klamra o du ym przeêwicie Priestranná klema Klema sa velikim otvorom 8 T 300 mm 250 mm 50 mm 50 mm 20 mm 220 mm Az akadályok elkerülését könnyíti meg. (pl. egy lemez húzatásnál a takaró lemez nem érinti) U ywana do ciàgni cia ponad przeszkodami (na przyk ad do ciàgni cia panelu pod ogi baga nika ponad tylnym zderzakiem). UmoÏÀuje Èahanie za prekáïkou (napr. Èahanie podlahy nad drïiakom nárazníka). Koristi se za izvlaãenje iza prepreke (npr. izvlaãenje preko zadnjeg odbojnika). AEK mm 15 mm 80 mm CserélhetŒ feszítœvel 16 kg Wymienne szcz ki Vymenitelné úchytky 0.75 kg Unutra nja promjenjiva klije ta 50 mm Mini-húzócsipesz Ma a klamra samozaciskowa Miniklema Mini samozatezavajuça klema. AEK 2820 AEK mm 30 mm AEK mm 50 mm Dupla falú csipesz Klamra o podwójnym zacisku Dvojitá klema Dvostruka klije ta 60 mm Csipesz Ma a klamra hakowa Miniklema Mini kuka 65 mm 0.65 kg 0.60 kg 20

6 R R KiegészítŒk a húzáshoz Akcesoria ciàgnàce Príslu enstvo na Èahanie Pribor za izvlaãenje AEK 102 AEK 270 Keresztfej a dupla húzáshoz Jarzmo ciàgnàce aƒcucha. Ëahacie sedlo na dvoj-násobné Èahanie Pribor za izvlaãenje lancem 1 2 Több funkciós húzóhorog Uniwersalny hak ciàgnàcy do napraw np. s upków drzwiowych, blach poprzecznych itp. Viacúãelové háky Multi korisna kuka za izvlaãenje iza vrata, traverza itd. 4 kg 3 AEK 235 Húzólap Âruba i p ytka ciàgnàca. Ëahacia platàa s T svorníkom Ploãa za izvlaãenje sa vijkom 2.5 kg AEK 269 D D D Z 21 Húzóhorog / Hak ciàgnàcy ËaÏn hák / Kuka za izvlaãenje Nagy nyomóalap / D uga p ytka / Velká platàa na tlaãenie / iroka ploãa Kis nyomóalap /Krótka p ytka / Malá platàa na tlaãenie / Kosa ploãa Tartólap / G owica gwintowana Adaptaãné lôïko / Adapter glava Megfogó / Sworzeƒ blokujàcy Kotviaci kolík / Klin 6 kg 1,2 kg 0,4 kg 4,8 kg 0,1 kg AEK 243 0,5 m húzólánc hevederrel Podwójny zaczep do ciàgni cia zderzaków, paneli, belek poprzecznych itp. ReÈaz na Èahanie 0,5 m so styãnicami (4 t) Lanac sa dvostrukom kukom za izvlaãenje na odbojniku, traverzama itd. AEK 332 Dupla lánchorog Podwójny hak. Dvojit hák Dvostruka kuka 1.4 kg 1 kg AEK Húzólap P ytka ciàgnàca. Ëahacia platàa Ploãa za izvlaãenje 2.2 kg 6 T Könnyı alumínium húzóhorog Super lekki, g boki hak aluminiowy. Ultraºahk hliníkov hák na Èahanie Kuka za duboka izvlaãenja. Lagana 9 kg 21

7 Láncok aƒcuchy ReÈaze Lanci 10 T lánc horoggal vagy horog nélkül aƒcuchy 10 t z lub bez haków 10 t reèaze s alebo bez háku 10 t lanci sa ili bez kuka AEK t 600mm 1,6 kg AEK t 1200mm 3,0 kg AEK t 2700mm 7,0 kg AEK t 4500mm 12 kg AEK t 2700mm 6,5 kg AEK t 1800mm 4,5 kg AEK t 600mm 1,2 kg AEK t 2100mm 5,9 kg AEK t 2100mm 5,9 kg 20 T lánc horoggal aƒcuch 20 t z jednym hakiem 20 t reèaze s jedn m hákom 20 t lanci sa jednom kukom Z t 2400mm 10 kg K Láncfordító a Power-Pro, Mitek, Korek, Mangusta rendszerekhez G owica blokujàca aƒcuch do u ycia z urzàdzeniami: Power-Pro, Mitek, Korek, Mangusta. DrÏiak reèaze s poistn m kolíkom na pouïitie s: Power-Pro, Mitek, Korek, Mangusta. Glava za lanac za kori tenje sa: Power-Pro, Mitek, Korek, Mangusta. Láncfordító Rolka Êciàgajàca Kladka na spodn Èah Koloture Minden húzatórendszerhez Rolka zwrotna, uniwersalna. Pomocna przy uzyskaniu w aêciwego kierunku ciàgni cia. DopæÀa kaïd rovnací systém Univerzalna kolotura. Omoguçuje vam precizno izvlaãenje u odreìenim popravcima 1.7 kg 275mm 100mm 75mm 100mm 3.6 kg 22

8 R R KiegészítŒk a megfogókhoz Akcesoria mocujàce Príslu enstvo na kotvenie Pribor za uãvr çivanje AEK kg Diagonális megfogó Zestaw kàtowego ustawienia Dozer : Diagonálna kotviaca sada pozostávajúca zo: Popreãni komplet za uãvr çivanje sastoji se od: AEK 146 AEK 147 AEK 327 AEK 146 AEK 147 AEK 327 Szegecsfejek (pár) láncfogóhoroggal Uchwyty mocujàce (para). Jeden pár okov s kotviacou reèazou a hákom. Kleme za cijev za priãvr çivanje Lánckarika a Dozer és Power- Pro rendszerekhez PierÊcieƒ ustalajàcy aƒcuch (do wykorzystania w urzàdzeniach Dozer i Power-Pro ). Ucho na reèaz (upevnenie napr. na Dozer a Power-Pro ). Pribor za lanac za Dozer i Power- Pro. 2,1 m lánc, 1 horog aƒcuch 2,10 m z jednym hakiem. ReÈaz 2,1 m, 1 hák. 2,1m lanac sa jednom kukom 3.1 kg 1.8 kg 5.8 kg AEK 155 AM Teleszkópos megfogó a Mercedes-Benz-hez W116, W123,W124,W126 és a W201 típusokhoz alkalmazható. Ezzel a megfogórendszerrel lehetœség van a huzatópadon való megfogásra. Zestaw teleskopowych adapterów mocowania Mercedesa. AEK155AM jest zestawem umo liwiajàcym mocowanie samochodu wprost na standardowych uchwytach progowych Twojego systemu naprawczego Blackhawk. Przeznaczony do nast pujàcych modeli Mercedesa: W116, W123, W124, W126 i W201. Teleskopické pomocné kotvenie pre Mercedes-Benz. Tento kotviaci systém umoïàuje ukotviè na rovnacej stolici nasledujúce typy vozidiel: W116, W123, W124, W126 a W201. Teleskopska ipka za uãvr çivanje za Mercedes. Komplet za uãvr çivanje AEK155AM je kompletan i spreman za poravnavanje. Kompatibilno za sljedeçe Mercedes modele : W116, W123, W124, W126 i W201. max 1810 mm 1570 mm 24 kg min 23

9 Gépkocsi tartók Uchwyty progowe Klemy na ukotvenie vozidiel Kleme za pragove i asiju AEK 130 AEK 152 A Általános megfogókészlet (pár) gépjármıvekhez Uchwyt o podwójnej wysokoêci mocowania (para). tandardná kotviaca sada (pár). Kleme sa dvostrukom visinom (par). 180 mm 235 mm 60 mm Megfogókészletek a VW Transporter és a Saab 900-hoz Zestaw 4 uchwytów progowych do: Kotviace klemy na: Komplet 4 klema za uãvr çivanje za: VW Transporter, Saab kg 26 kg AEK 136 Megfogócsipesz a Peugeot 205-höz (pár) Uchwyt do Peugeot 205 Turbo (para). Kotviace klemy Peugeot 205 Turbo (pár). Klema za Peugeot 205 Turbo (par). 235 mm AEK csipesz a következœ tipusokhoz: Zestaw 4 uchwytów do: Sada - 4 kotviace klemy na: Komplet 4 klema za: Alfa Romeo: Alfetta, Giulietta, , coupés GT-GTV, BMW Serie 8 19 kg 24 kg AEK 148 AEK 157.4AK 22 kg 4 megfogócsipesz a következœ típusokhoz: Audi 100, Audi modell Audi 90 Zestaw 4 krótkich uchwytów. Do wykorzystania w naprawie Audi 100 i Audi 80, modele 1987 oraz Audi 90. Sada 4 krátke kotviace klemy. Tieto klemy sú urãené predov etk m na Audi 100 a Audi 80, model 1987 a Audi 90. Komplet 4 kratkih klema za Audi 100, Audi 80 modeli 1987 i Audi adapterlap Zestaw 4 p ytek adaptacyjnych Sada - 4 platne adaptéry Komplet 4 adaptera 16 kg 24

10 R R AEK 157.4AT Adapter lapok Zestaw 4 p ytek adaptacyjnych do u ycia z systemem rurowym Sada - 4 platne k rúrkovému systému Komplet 4 ploãa za kori tenje uãvr çivanja sa cijevi. 350 mm AEK hosszú megfogó-csipesz Zestaw 2 d ugich uchwytów standardowych Sada - 2 dlhé, tandardné kotviace klemy Komplet sa 2 standardne duge kleme. 10 kg 12 kg AEK 161 Univerzális megfogó Uniwersalny zestaw mocujàcy do samochodów 4WD o konstrukcji ramowej. Univerzálne kotvenie na terénne vozidlá Univerzalni sistem za uãvr çivanje za 4WD sa asijom 237 mm AEK rövid megfogó-csipesz Zestaw 2 krótkich uchwytów standardowych Sada - 2 krátke, tandardné kotviace klemy Komplet sa 2 standardne kratke kleme 152 kg 10 kg AEK Megfogó: Specjalne uchwyty progowe do: Kotviace klemy na: Kleme za podvozje za: Honda Legend 9, NSX, Accord, Rover kg 25

11 AEK AEK EmelŒ az AEK hez Zestaw uzupe niajàcy do AEK162.4 Dvíhacia sada na AEK162.4 Komplet za podizanje za AEK kg 235 mm 235 mm 4 megfogócsipesz a Porsche 944-hez Zestaw 4 uchwytów do Porsche 944 Sada - 4 kotviace klemy na Porsche 944 Komplet 4 klema za Porsche kg AEK 164 Megfogó a BMW-hez 3 széria, E36 tipus-mod 91 Uchwyty do BMW Seria 3 Typ E36 model 91 Kotvenie na BMW séria 3, typ E36 mod 91 Uãvr çivanje za BMW-serija 3 Tip E36 - MOD mm AEK kg AEK 171 RB MegerŒsítŒ rúdak az Wzmocnienia poprzeczne do: ZosilÀovacie tyãe na: Potporne ipke za: 4 megfogócsipesz Minden VAG modell-hez kivéve a VW Transportert és Audi 100 (új modellek) Zestaw 4 uchwytów. Do wszystkich modeli VAG, za wyjàtkiem VW Transporter i Audi 100 (nowe modele). Sada - 4 kotviace klemy. Na v etky modely VAG, s v nimkou VW Transporter a Audi 100 (nov model). Komplet 4 klema za uãvr çivanje. Za sve VAG modele osim VW Transporter i Audi 100 (novi). 20 kg AEK kg 26

12 R R AEK 169 Audi 100-hoz Uchwyty do Audi 100 Kotviace klemy na Audi 100 Klema za Audi 100 AEK 172 Opel Frontera / Monterey -hoz Uchwyty do Opel Frontera / Monterey Kotviace klemy na Opel Frontera/ Monterey Klema za Opel Frontera / Monterey 11.5 kg 45 kg AEK 171.4B BMW E36 / E38 / E39 / E46-hoz Uchwyty do BMW E36 / E38 / E39 / E46 Kotviace klemy na BMW E36 / E38 / E39 / E46 Klema za BMW E36 / E38 / E39 / E46 AEK mm keretek a Chrysler Voyager-hez Przed u enie 90 mm do Chrysler Voyager Nádstavec 90 mm na Chrysler Voyager 90mm produïeci za Chrysler Voyager 18.5 kg 31 kg AEK BMW, Mercedes W202 / W210-hez Uchwyty do: Kotviace klemy na: Kleme za: Mercedes W202 / W kg 27

13 Húzódübelek Kotwy aƒcuchowe Kotviace valce Sonde za uãvr çivanje CRA 74 CRA 75 Húzódübel 10 T húzótoronyhoz Kotwa z aƒcuchem, do u ycia z wie ami ciàgnàcymi (10 t). Kotviaci valec s reèazovou koncovkou na hrub ie podlahy - k 10 t ÈaÏnej veïi. Sonda za uãvr çivanje sa lancem za tanje podove, za kori tenje sa stupovima za izvlaãenje Húzódübel láncdarabbal. Kotwa do grubych pod óg z aƒcuchem, do u ycia z wie ami ciàgnàcymi. Kotviaci valec s reèazovou koncovkou - k ÈaÏn m veïiam. Sonda za uãvr çivanje sa lancem za stupove za izvlaãenje 210 mm 130 mm 89 mm 3.2 kg 89 mm 2.6 kg AFM8104 TD mm Csavarmenetes húzódübel Power Lok vagy Cab Bench huzatórendszerekhez. Gwintowana kotwa do u ycia z mocowaniami Power Lok lub Cab Bench. Kotviaci valec so závitom na ukotvenie Power Lok -u alebo Cab Bench -u. Sonda za uãvr çivanje za kori tenje sa Power Lok ili Cab Bench. 89 mm 20 T Power Post húzótoronyhoz. Kotwa z mocowaniem aƒcucha do u ycia z wie à Power Post (20 t). Kotviaci valec s uchytením reèaze na ukotvenie 20 t Power Post -u ÈaÏná veïa. Sonda za uãvr çivanje sa prorezom za lanac. Za kori tenje uz Power Post stup za izvlaãenje. 143 mm 3.3 kg 125 mm 2.3 kg TD 135 TD mm Húzódübel a 20 T Power Post és a Maxi Tower húzótornyokhoz. Kotwa z mocowaniem aƒcucha do u ycia z wie ami Power Post i Maxi Tower (20 t). Kotviaci valec s uchytením reèaze 20 t Power Post -u a Maxi Tower ÈaÏnej veïe. Sonda za uãvr çivanje sa prorezom za lanac. Za kori tenje uz Power Post i Maxi Tower stupove za izvlaãenje. 127 mm Húzódübel az 50 T King Power Post húzótoronyhoz. Kotwa z szerokim mocowaniem aƒcucha do u ycia z wie à King Power Post (50 t). Kotviaci valec s uchytením reèaze na ukotvenie 50 t King Power Post -u ÈaÏná veïa. Sonda za uãvr çivanje sa veçim promjerom za kori tenje uz King Power Post stupom za izvlaãenje. 165 mm 2.7 kg 180 mm 8 kg 28

14 R R Láncfeszítök Napinacze aƒcuchów Napinák reèaze Natezaãi lanca AEK 836 LáncfeszítŒ Napinacz aƒcucha Napinák reèaze Natezaã lanca AEK 837 LáncfeszitŒ Napinacz aƒcucha Napinák reèaze Natezaã lanca 4.2 kg 5 kg max min 450mm 355mm 60 mm 3 kg LáncfeszítŒ. Ezt az elemet 2 egység között kell felszerelni. Ez a feszítœ alkalmas a húzófeszítések Beillesztésére. Acélkonstrukció. Napinacz aƒcucha. Do napinania jednego lub dwóch aƒcuchów. Mocuje trwale pojazd na systemach Mitek lub Korek. Zapobiega skr caniu aƒcuchów; mo e byç u yty do napraw lekkich uszkodzeƒ. Mocna, stalowa konstrukcja. Napinák reèaze. Tieto ãlánky sa upevàujú medzi 2 reèaze alebo medzi 2 ãasti tej istej reèaze. S poistn m kolíkom. Napinák sa bez po kodenia zachytí do oka reèaze. Tento napinák sa hodí aj pri Èahaní a ako náhrada tam, kde staãí aj malá sila. Ultrarobustná ocelová kon trukcia. Natezaã lanca. Za upotrebu sa jednim ili dva kompleta lanca. Uãvr çivanje vozila kod kori tenja Mitek ili Korek sistema. Spreãava okretanje lanca; moïe se koristiti za lak a izvlaãenje. Napravljen od ãvrstog ãelika. A karosszéria mıhelyekben, melyek Korek Mitek rendszerrel vannak felszerelve, a lánc-feszítœk elosztják az erœt. Do w aêcicieli systemów Korek i Mitek, napinacz u atwia regulacj naciàgu aƒcucha. V karosárskych dielàach, ktoré majú rovnacie zariadenie typu Korek a Mitek, zjednodu ujú napínaky rovnomerné rozdelenie napínania reèaze. Za vlasnike Korek i Mitek natezaã izjednaãava napetost lanca. Bakok Podstawki Stojany Potporni nosaãi AEK 832 GördíthetŒ bakok Podstawki pod osie Pojazdn stojan Valjkasti nosaã Korek és Mitek bakjai Podstawki do systemów Korek i Mitek Stojan pre Korek a Mitek Potporni nosaã za Korek i Mitek 9.5 kg 14 kg AEK 833 Állítható magasságú bakok Podstawki nastawne V kovonastaviteºn stojan Podesivi potporni nosaã 9 kg 29

15 KiegészítŒk a nyomómunkához Akcesoria do pchania Príslu enstvo na tlaãenie Pribor za guranje AEK 99 K kg 3.9 kg Biztonsági egység. Megtartja a láncot és a húzócsipeszt a lecsúszástól. Linka bezpieczeƒstwa. Zabezpiecza przed zerwaniem aƒcucha i klamry w przypadku z ego docisku lub p kni cia blachy. Poistné lano. DrÏí reèaz a klemu v prípade skæznutia alebo odtrhnutia plechu. Sigurnosna sajla. DrÏi zajedno lanac sa klemom u sluãaju lo eg prihvata ili pucanja metala. Fordító a következœ típusokhoz: Konwertor pchajàcy do u ycia z: Power-Pro, Mitek, Mangusta, Korek, Korek Prevodník na tlak na pouïitie pri: Adapter za guranje za upoterbu sa : Mechanikus feszítœszerszámok Uchwyt do otworów drzwiowych i akcesoria do odkszta cania Mechanické náradie na rozpínanie DrÏaã za otvor vrata i pribor za popravak AEK 110 KettŒs ajtófeszítœ Podwójny rozpieracz otworów drzwiowych. Dvojit rozpínak dverí. Dvostruki drïaã. AEK 111 Csavaroscsipeszek az ajtófeszítéshez a FZ 1051 és a hez Zacisk do ciàgni cia i pchania, gwintowany. Mo e byç mocowany do si owników pchajàcych lub Êciàgajàcych (para). U ywaç z adapterami FZ1051 lub Pár robovacích kliem na rozpínanie dverí k cylindru so závitom. PouÏíva sa s FZ1051 a Kleme za izvlaãenje i guranje. Koriste se za precizan popravak otvora vrata (par). Koristi se uz FZ1051 i kg 4.5 kg 30

16 R R Univerzális húzó-kiegészítœk Uniwersalne akcesoria do napraw gniazd kolumn McPherson Univerzálne príslu enstvo na Èahanie pre McPherson Univerzalni pribor za McPherson ovjes Hat részes húzó-kiegészítœ Zestaw 6 precyzyjnie wykonanych elementów. 6 ãastí príslu enstva na Èahanie Sastoji se od 6 precizno izraìenih komada 6.82 kg 8 T Felépítés az -re Montowane do AEK225 MontáÏ na základe ãastí AEK225 Montirano na AEK225 postolju R25 A100 BXM CLIO P605 P306 Renault 25 Ford Mondeo Audi 100 Citroën BX Citroën XM Renault Clio Peugeot 605 Peugeot P106 Peugeot 106 SAFR Renault Safrane ZX Citroën ZX Mazda 323 (mod.bg-f) XAN Citroën Xantia AEK 357 AEK 358 Fiat Punto / Tipo / Tempra Alfa Romeo 145 / 155 / 146 Lancia Delta / Dedra Renault Twingo

Cennik z 20.03.2012 na www.hawpol.eu

Cennik z 20.03.2012 na www.hawpol.eu Cennik z 20.03.2012 na www.hawpol.eu Nazwa produktu Cena netto Cena brutto Blokady rozrządu / ALFA ROMEO (7) B505000 - blokady rozrządu Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Opel 785,53 zł 966,20 zł B504700 - blokady

Bardziej szczegółowo

Przekladnie kierownicze

Przekladnie kierownicze SPIS TRESC I Alfa Romeo 4 Audi 7 BMW 11 Citroen 13 Dacia 15 Daewoo 16 Fiat 17 Ford 36 Honda 40 Hyundai 41 Iveco 42 Lancia 44 Land Rover 45 Mercedes 46 Mitsubishi 48 Nissan 49 Opel 50 Peugeot 52 Renault

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcja dodana w wersji R3-2011

Nowa funkcja dodana w wersji R3-2011 Licencja MAX podsumowanie aktualizacji oprogramowania Rozszerzenie bazy pojazdów 2009 R1 do2011 R2 Wersja 1 2009 14 producentów 98 modeli pojazdów aktualizacja roczników1995-2009! Wersja 2 2009 17 producentó

Bardziej szczegółowo

Strona 1 Numer Techline 36,00 43,20 6,30 7,90 5,08 9. Renault Laguna 1,9 DTI 101KM 101-103 Volvo S40 102KM GT1549S 35,20 41,50 7,30 7,90 5,08 9

Strona 1 Numer Techline 36,00 43,20 6,30 7,90 5,08 9. Renault Laguna 1,9 DTI 101KM 101-103 Volvo S40 102KM GT1549S 35,20 41,50 7,30 7,90 5,08 9 Garrett Strona 1 101-101 VW / Audi / Ford GT1749V 1,9 TDI 110/130 KM GT1549V BMW 2,0 136KM 36,00 43,20 6,30 7,90 5,08 9 VW / Audi / Ford / Seat 101-102 1,9 TDI 110/130 KM (stara zmienna) GT1749V 36,00

Bardziej szczegółowo

KULA TYP S kula stała, przykręcana na dwie śruby M12. KULA TYP V kula wypinana pionowo za pomocą dźwigni

KULA TYP S kula stała, przykręcana na dwie śruby M12. KULA TYP V kula wypinana pionowo za pomocą dźwigni MIŁA ORAZ FACHOWA OBSŁUGA KLIENTA: Julia Zabłocka 533-353-811 j.zablocka@autohak.pl Agnieszka Łuszczyńska 533-353-812 a.luszczynska@autohak.pl OFERTA WAŻNA OD: 13.10.2015 Ewelina Janus 533-353-813 e.janus@autohak.pl

Bardziej szczegółowo

Komplety os on przegubów CV boot kits

Komplety os on przegubów CV boot kits Komplety os on przegubów CV boot kits 2014 SPIS TRE CI / CONTENTS Spis tre ci / Contents... 3... 4 Katalog / Catalog... 5 Alfa Romeo... 5 Audi...... 11 Autobianchi... 32 Bedford... 33 BMW... 34 Chevrolet...

Bardziej szczegółowo

Opis. 25 g. Masa. Kaseta diagramu. Art. 912 007 00. Wąż ciśnieniowy SPCS - 50. Art. 912 002 00. Art. 912 502 00. Art. 912 202 00.

Opis. 25 g. Masa. Kaseta diagramu. Art. 912 007 00. Wąż ciśnieniowy SPCS - 50. Art. 912 002 00. Art. 912 502 00. Art. 912 202 00. Końcówki pomiarowe zastępujące rozpylacz we wtryskiwaczach silników Diesel a. KOŃCÓWKA E Art. 0 00 Końcówka pomiarowa zastępująca rozpylacz we wtryskiwaczach silników Diesel a. Przystosowana do próbnika

Bardziej szczegółowo

Pierścień WD + DC Pierścieńdo zapwnienia oparcia obręczy bardzo szerokich + dodatkowa tuleja do sprężyny.

Pierścień WD + DC Pierścieńdo zapwnienia oparcia obręczy bardzo szerokich + dodatkowa tuleja do sprężyny. Zestaw do ALU Zalecana do pracy z obręczami ALU w celu zabezpieczenia przed porysowaniem obręczy. Tarcza zawiera gumowy pierścień na swoim obwodzie przez co eliminuje możliwość przypadkowego zarysowania

Bardziej szczegółowo

Tabela Zaleceń Motul 2008. Oleje do samochodów osobowych i dostawczych

Tabela Zaleceń Motul 2008. Oleje do samochodów osobowych i dostawczych Tabela Zaleceń Motul 2008 Oleje do samochodów osobowych i dostawczych Spis treści Samochody osobowe Pojazdy użytkowe Alfa Romeo 6 Maserati 51 Citroen 100 Objaśnienia Aston Martin 8 Audi 8 Mazda 51 Mercedes

Bardziej szczegółowo

DOBÓR DYSZ. W przypadku uszkodzeń STAG-200 z powodu współpracy z listwami gazowymi o rezystancji 1Ω, reklamacje nie będą uwzględniane.

DOBÓR DYSZ. W przypadku uszkodzeń STAG-200 z powodu współpracy z listwami gazowymi o rezystancji 1Ω, reklamacje nie będą uwzględniane. DOBÓR DYSZ UWAGA!!! STAG-200 NIE WSPÓŁPRACUJE Z WTRYSKIWACZAMI GAZOWYMI O REZYSTANCJI 1Ω! Wszystkie listwy wtryskowe RAIL mają większą wydajność w porównaniu do listwy VALTEK, natomiast porównywalną z

Bardziej szczegółowo

PŁYTKI MONTAŻOWE DO LUSTEREK

PŁYTKI MONTAŻOWE DO LUSTEREK PŁYTKI MONTAŻOWE DO LUSTEREK 125 PŁYTKA SAMOCHODY DOSTAWCZE TYP PM-1 CITROEN BERLINGO CITROEN JUMPY FORD TRANSIT PO 1994 FORD TRANS IT PO 2000 WS ZYS TKIE MERCEDES WITO PEUGEOT PARTNER RENAULT KANGOO WS

Bardziej szczegółowo

Łańcuchy śniegowe i antypoślizgowe

Łańcuchy śniegowe i antypoślizgowe Łańcuchy śniegowe i antypoślizgowe 2013 / 2014 Tabele rozmiarów łańcuchów do samochodów osobowych, 4x4 oraz SUV 2 Łańcuchy śniegowe, które wychodzą naprzeciw najcięższym zimom. Oczywiście od firmy pewag!

Bardziej szczegółowo

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości EM Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA TYPU EM BEZPIECZNE I FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIE DO ZAMYKANIA DRZWI Rozwiązanie pasujące do wszystkich drzwi Zwory elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2 Zastosowanie Dźwignik kanałowy, jeżdżący po obrzeżach kanału samochodowego, dzięki łatwości manewrowania poziomego (stosunkowo mały ciężar) i pionowego, znajduje szerokie zastosowanie w pracach obsługowo-naprawczych

Bardziej szczegółowo

ABARTH ACURA ACURA SIP22 HON49, HON37, HON38 HON66

ABARTH ACURA ACURA SIP22 HON49, HON37, HON38 HON66 ABARTH ACURA ACURA 2 HON49,, HON38 HON66 1 2 1 ST A-19-103 A-19-108 2 2 2 ST P-19-111 P-19-160 3 2 3 ST P-19-112 1 POŁÓWKA P-19-161 4 2 4 ST P-19-113 2 POŁÓWKA P-19-162 A 2 A ST B 2 B ST C 2 C ST D 2 D

Bardziej szczegółowo

suplement edycja 2/2013

suplement edycja 2/2013 suplement edycja 2/2013 SPIS TREŚCI C50L Widok rozstrzelony...3 C50L - opcja z blachą osłonową i prowadnicami linkowymi...4 Profil pióra...4 Klip pióra bezbarwny...4 Profil belki dolnej...5 Zaślepka belki

Bardziej szczegółowo

Cena PLN brutto (23%) Cena PLN netto. Uwagi

Cena PLN brutto (23%) Cena PLN netto. Uwagi Cennik Opon Letnich do Samochodów Osobowych, Dostawczych i 4x4 Ważny od dnia 01.03.2011 Niniejszy cennik obowiązuje do czasu ukazania się nowego cennika. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa. IPC

Bardziej szczegółowo

Bieżnik. Klasa prędkości

Bieżnik. Klasa prędkości Cennik Opon Letnich do Samochodów Osobowych, Dostawczych i 4x4 Ważny od dnia 01.03.2011 Niniejszy cennik obowiązuje do czasu ukazania się nowego cennika. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa. IPC

Bardziej szczegółowo

Aluminiowy Uniwersalny Bagażnik dachowy samochodowy do relingów standardowych.

Aluminiowy Uniwersalny Bagażnik dachowy samochodowy do relingów standardowych. Strona 1 z 8 Strona 2 z 8 Aluminiowy Uniwersalny Bagażnik dachowy samochodowy do relingów standardowych. Prosty montaż i uniwersalność sprawia, że bagażnik szybko się montuje jak i demontuje. Posiada zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

KULA TYP P Płytka z kulą przykręcana za pomocą dwóch. KULA TYP V kula wypinana pionowo za pomocą dźwigni, posiada zamek z kluczykiem

KULA TYP P Płytka z kulą przykręcana za pomocą dwóch. KULA TYP V kula wypinana pionowo za pomocą dźwigni, posiada zamek z kluczykiem Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Henryk i Zbigniew Nejman "AUTO-HAK" Spółka Jawna 76-200 SŁUPSK ul. Słoneczna 16 K +48 59 8414-414, 8414-413 NIP: 839-040-81-14, REGON: 770514270, KRS: 0000097868

Bardziej szczegółowo

wyprzedaż do wyczerpania zapasów

wyprzedaż do wyczerpania zapasów ASTRA/CORSA/KADETT/VECTRA/OMEGA 1,4/1,6/1,8/ KW KW 470140 EPS 1.970.140 9.6040 68,28 zł CITR 1,1/1,4/1,8/2,0 FIAT DUCATO/ULYSE 2,0 94- PEUG 106/205 1,0/1,1/1,4 KW KW 470188 EPS 1.970.188 9.6088 134,74

Bardziej szczegółowo

MODUŁ STEROWANIA SILNIKIEM TD (ME100T)

MODUŁ STEROWANIA SILNIKIEM TD (ME100T) MODUŁY DODATKOWE Ciągłe dostosowywanie silników samochodów do coraz bardziej restrykcyjnych norm ekologicznych, powoduje niewątpliwie dbałość o środowisko, ale zarazem przyczynia się do stłumienia ich

Bardziej szczegółowo

OPEL FORD FORD VOLVO FIAT

OPEL FORD FORD VOLVO FIAT 09-001 55381 535017210 OPEL 1204412 09-002 55297 535007030 FORD YC1T-10A352-AC 09-003 55297 535007030 FORD YC1T-10A352-AC 09-004 56535 535007210 VOLVO 9459747 09-005 55886 535006310 FIAT 77362721 09-006

Bardziej szczegółowo

ZRK P³askie pasy zêbate

ZRK P³askie pasy zêbate www.optibelt.com ZRK P³askie pasy zêbate Optibelt - profile p³askich pasów zêbatych i kó³ PROFIL PASA 41 84 96 PROFIL KO A PRZYK ADY ZASTOSOWANIA Audi, Citroen, Fiat, Ford, Mazda, Opel/Vauxhall, Peugeot,

Bardziej szczegółowo

K o m a x. Zakład Elektrotechniki Motoryzacyjnej. Katalog zastosowań produktów według typu pojazdu

K o m a x. Zakład Elektrotechniki Motoryzacyjnej. Katalog zastosowań produktów według typu pojazdu Zakład Elektrotechniki Motoryzacyjnej K o m a x Katalog zastosowań produktów według typu pojazdu Spis treści Podział według rodzaju pojazdu 1 osobowy 1 ciężarowy 54 ciągnik 76 osobowy Podział według rodzaju

Bardziej szczegółowo

Cennik akcesoriów i glosników CAR AUDIO Wazne od: Marzec 2006

Cennik akcesoriów i glosników CAR AUDIO Wazne od: Marzec 2006 Cennik akcesoriów i glosników CAR AUDIO Wazne od: Marzec 2006 CD-SR110 PILOTY ZDALNEGO STEROWANIA Pilo zdalnego sterowania do montazu na na kierownicy do radioodtwarzaczy z funkcja Bluetooth (DEH-P55BT

Bardziej szczegółowo

Rozmiar M dedykowane modele:

Rozmiar M dedykowane modele: Rozmiar M dedykowane modele: 1) Alfa Romeo 146 1) Audi 80 2) BMW 3 E30 3) Citroen AX Citroen Saxo Citroen C15 4) Chevrolet Aveo Chevrolet Kalos Chevrolet Matiz Chevrolet Spark 5) Daewoo Matiz Daewoo Tico

Bardziej szczegółowo

Rok prod.: Alfa Romeo 33 90 95 Alfa Romeo 147 01-- Alfa Romeo 159 Sedan 05--

Rok prod.: Alfa Romeo 33 90 95 Alfa Romeo 147 01-- Alfa Romeo 159 Sedan 05-- Wykaz aut, do których pasuje bagażnik bazowy Dromader D1 plus. Bagażnik do samochodów bezrynienkowych: składa się z belek nośnych oraz uchwytów. Natomiast uchwyt składa się z łapy, poduszki i łapki chwytającej

Bardziej szczegółowo

Renault 5 GTE 1,7 L 95 KM - pomiar z usuniętym katalizatorem (90 KM i 128 Nm) oraz z zamontowanym środkowym tłumikiem przelotowym (95 KM i 137 Nm)

Renault 5 GTE 1,7 L 95 KM - pomiar z usuniętym katalizatorem (90 KM i 128 Nm) oraz z zamontowanym środkowym tłumikiem przelotowym (95 KM i 137 Nm) Renault 5 GTE 1,7 L 95 KM - pomiar z usuniętym katalizatorem (90 KM i 128 Nm) oraz z zamontowanym środkowym tłumikiem przelotowym (95 KM i 137 Nm) Honda Civic 1,5 8V D15B8 SOHC - zbiorczy wykres: seria,

Bardziej szczegółowo

03.35 tł. końcowy BMW 520i/523i/525i/528i/530i. 03.34 tł. końcowy BMW 520i/523i

03.35 tł. końcowy BMW 520i/523i/525i/528i/530i. 03.34 tł. końcowy BMW 520i/523i 01.97 r. kolektorowa Audi A2 1.4 16V 160 01.98 tł. środkowy Audi A2 1.4 16V 60 01.99 tł. końcowy Audi A2 1.4 16V 02.13 tł. środkowy Dacia Logan MCV 1.4i MPi/1.6i MPi 160 03.32 tł. końcowy BMW 520i/523i/525i/528i/530i

Bardziej szczegółowo

MATA UNIWERSALNA 100x90

MATA UNIWERSALNA 100x90 MATA UNIWERSALNA 100x90 Marka Model Nadwozie Lata Uwagi Audi A6 Avant (C5) C/5 1997-2004 Audi A6 Avant (C4) C/5 1992-1997.09 Audi A4 Avant (B6) C/5 2001.11-2004.10 Audi 100 Combi C/5 1988-1994 Audi 80

Bardziej szczegółowo

Katalog elektroniki motoryzacyjnej - Impulsatory -

Katalog elektroniki motoryzacyjnej - Impulsatory - Zakład Montażu Urządzeń Elektronicznych OLKO 70-812 Szczecin, ul. Pomorska 141/143 tel. 01/485, 484, 412 fax 41188 Http://www.olko.com.pl E-mail: olko@inet.com.pl Biuro Handlowe OLKO Warszawa 02-170, ul.

Bardziej szczegółowo

CENNIK PIPERCROSS. Sportowy stożkowy filtr powietrza Pipercross - UNIWERSALNY, Gąbkowy (wlot fi 70mm) wymiary100x200mm Moc do 210KM

CENNIK PIPERCROSS. Sportowy stożkowy filtr powietrza Pipercross - UNIWERSALNY, Gąbkowy (wlot fi 70mm) wymiary100x200mm Moc do 210KM TUC0171 TUC0172 INDEKS CENNIK PIPERCROSS OPIS Sportowy stożkowy filtr powietrza Pipercross - UNIWERSALNY, Gąbkowy (wlot fi 70mm) wymiary100x200mm Moc do 210KM Sportowy stożkowy filtr powietrza Pipercross

Bardziej szczegółowo

rolka prowadząca paska rozrządu CHRYSLER rolka prowadząca paska pomocniczego FIAT, LANCIA rolka prowadząca paska pomocniczego AUDI, VW, SEAT, SKODA

rolka prowadząca paska rozrządu CHRYSLER rolka prowadząca paska pomocniczego FIAT, LANCIA rolka prowadząca paska pomocniczego AUDI, VW, SEAT, SKODA 03-200 58601 532022710 CHRYSLER 4777394 03-201 FIAT, LANCIA 55874 532043610 VKM32243 46537101 03-202 AUDI, VW, SEAT, SKODA 55434 532033010 VKM31002 38145276 03-203 ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA 55872 534010120

Bardziej szczegółowo

NAZWA HANDLOWA OPEL. 0629 zestaw sprężyn układu hamulcowego Opel VAUXHALL CITROEN. 0701 zestaw sprężyn układu hamulcowego Citroen, Peugeot PEUGEOT

NAZWA HANDLOWA OPEL. 0629 zestaw sprężyn układu hamulcowego Opel VAUXHALL CITROEN. 0701 zestaw sprężyn układu hamulcowego Citroen, Peugeot PEUGEOT 0629 zestaw sprężyn Opel Ascona C 07.82-88 Kadett D + E 08.83-91 Vectra A 89-91 Astra 85-91 Cavalier 82-91 CITROEN 0701 zestaw sprężyn Citroen, Peugeot Xsara 02.96-10.00 ZX 03.91-10.97 PEUGEOT 205 03.83-306

Bardziej szczegółowo

KULA TYP P Płytka z kulą przykręcana za pomocą dwóch śrub M16. KULA TYP V kula wypinana pionowo za pomocą dźwigni, posiada zamek z kluczykiem

KULA TYP P Płytka z kulą przykręcana za pomocą dwóch śrub M16. KULA TYP V kula wypinana pionowo za pomocą dźwigni, posiada zamek z kluczykiem Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Henryk i Zbigniew Nejman "AUTO-HAK" Spółka Jawna 76-200 SŁUPSK ul. Słoneczna 16 K +48 59 8414-414, 8414-413 NIP: 839-040-81-14, REGON: 770514270, KRS: 0000097868

Bardziej szczegółowo

SRL - NAJLEPSZY NA RYNKU STOSUNEK JAKO

SRL - NAJLEPSZY NA RYNKU STOSUNEK JAKO OFERTA NA MECHANIKĘ SRL - NAJLEPSZY NA RYNKU STOSUNEK JAKOŚCI DO CENY OD LUTEGO 2013: CENY SPECJALNE TYLKO W AUTO-ELEMENTS tu lista wahaczy SRL, stan magazynowy z 11 lutego 2013 auto-elements.pl Nasi klienci

Bardziej szczegółowo

Z silnikiem spalinowym G 4.10 M

Z silnikiem spalinowym G 4.10 M Z silnikiem spalinowym G 4.10 M Urządzenie wysokociśnieniowe napędzane silnikiem spalinowym. Do zastosowania w miejscach bez dostępu do sieci elektrycznej. Wyposażone w silnik o mocy 2,8 KM. Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Wycieraczka typu UNI

Wycieraczka typu UNI Wycieraczka typu UNI LP ROZMIAR mm cali 1 300 12" 2 350 14" 3 375 15" 4 400 16" 5 425 17" 6 450 18" 7 475 19" 8 500 20" 9 525 21" 10 550 22" 11 575 23" 12 600 24" 13 650 26" 14 700 28" Wycieraczki Hybrydowe

Bardziej szczegółowo

Łańcuchy śniegowe i antypoślizgowe

Łańcuchy śniegowe i antypoślizgowe Łańcuchy śniegowe i antypoślizgowe 2014 / 2015 Tabele rozmiarów łańcuchów do samochodów osobowych, 4x4 oraz SUV Łańcuchy śniegowe, które wychodzą naprzeciw najcięższym zimom. Oczywiście od firmy pewag!

Bardziej szczegółowo

katalog lineal - Mo liwoœci DRZWI SZKLANE lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych

katalog lineal - Mo liwoœci DRZWI SZKLANE lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych lineal - Mo liwoœci lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych -51 Nowa Wieœ/Kêty, ul. Matejki 5 NIP: 813-319-29-59 @: info@linealsystem.eu web: www.linealsystem.eu dachy szklane œciany samonoœne w systemie

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA I AKCESORIA DO WYMIANY OLEJÓW

NARZĘDZIA I AKCESORIA DO WYMIANY OLEJÓW BOD8902 Grawitacyjna zlewarka do oleju Spuszczanie oleju grawitacyjnie lub poprzez mechanizm ssący Zawera następujące sondy: Z elastycznego nylonu: 5x700, 6x700, 7x 1000 i 8x700 Ze sztywnego przewodu miedzianego:

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie diagnostyczne Delphi 2012 Wydanie 3 do samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych

Oprogramowanie diagnostyczne Delphi 2012 Wydanie 3 do samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych DI001-13 (DM1012) DO WSZYSTKICH KONTRAHENTÓW Oprogramowanie diagnostyczne Delphi 2012 Wydanie 3 do samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych Najnowsze uaktualnienie do oprogramowania diagnostycznego

Bardziej szczegółowo

Imadła do rur i wsporniki Szeroki wybór dopasowanych akcesoriów do rur. Wzmocniona konstrukcja pozwala na wieloletnią pracę.

Imadła do rur i wsporniki Szeroki wybór dopasowanych akcesoriów do rur. Wzmocniona konstrukcja pozwala na wieloletnią pracę. Imadła do i wsporniki Szeroki wybór dopasowanych akcesoriów do. Wzmocniona konstrukcja pozwala na wieloletnią pracę. Imadła Liczba modeli Średnica calowy cm calowy cm Przenośny TRISTAND 4 1 8-12 6-300

Bardziej szczegółowo

AUDI Audi A3 Sportback 2003-2012 8P (5-drzwiowy)

AUDI Audi A3 Sportback 2003-2012 8P (5-drzwiowy) MARKI I MODELE SAMOCHODÓW DO KTÓRYCH OFERUJEMY DYWANIKI Z NAKŁADKĄ DO BAGAŹNIKA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

autotechnik NOWE PRODUKTY ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA PoMPA PALIWA do DIESLA, dla: POMPY PALIWA CEWKI ZAPЈONOWE PRZEPЈYWOMIERZE POWIETRZA

autotechnik NOWE PRODUKTY ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA PoMPA PALIWA do DIESLA, dla: POMPY PALIWA CEWKI ZAPЈONOWE PRZEPЈYWOMIERZE POWIETRZA autotechnik ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA CEWKI ZAPЈONOWE PRZEPЈYWOMIERZE POWIETRZA NOWE PRODUKTY PoMPA PALIWA do DIESLA, dla: VW, AUDI, SEAT, SKODA 1.9TDI, 2.0TDI - WKЈAD - KOMPLETNY ZESTAW ZASILAJҐCY Nr OE:

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI SILNIKOWE 06/2014 RYNEK OSOBOWY

NOWOŚCI SILNIKOWE 06/2014 RYNEK OSOBOWY NOWOŚCI SILNIKOWE 06/2014 RYNEK OSOBOWY Informujemy, że oferta Inter Cars S.A. została poszerzona o nowe pozycje. Czosnów 30.05.2014r. ZDJĘCIE INDEKS OPIS TECHNICZNY PRODUCENT CENA KATALOG OWA NETTO 8711470030

Bardziej szczegółowo

C310-1 wersja 06:15 EN

C310-1 wersja 06:15 EN Klamry samozaciskowe wykonane ze stali o dużej wytrzymałości, kutej na gorąco, precyzyjnie obrobionej i kadmowanej. Zaprojektowane do napinania kabli i przewodów z różnych materiałów oraz o różnych średnicach.

Bardziej szczegółowo

S0000210. Wtryskiwacz jest wyciągany przy pomocy siłownika i pompy hydraulicznej - 10 T.

S0000210. Wtryskiwacz jest wyciągany przy pomocy siłownika i pompy hydraulicznej - 10 T. S0000203 S0000210 S0000298 Mercedes CDI Wtryskiwacz jest wyciągany przy pomocy siłownika i pompy hydraulicznej - 10 T. Mercedes CDI Common Rail CDI 2.2-4 cylindrowe ; CDI 2.7-5 cylindrów S0000216 Citroen,

Bardziej szczegółowo

Drabiny pionowe jednoelementowe

Drabiny pionowe jednoelementowe Drabiny pionowe jednoelementowe Wersje: aluminium naturalne, aluminium anodowane, stal ocynkowana lub nierdzewna, zgodne z normami DIN 18799 i DIN 14094 oraz EN ISO 14122-4. Perforowane szczeble w wersji

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze uniwersalne MV 6 P Premium

Odkurzacze uniwersalne MV 6 P Premium Odkurzacze uniwersalne MV 6 P Premium Wyjątkowo mocny i trwały, a przy tym niezawodny odkurzacz klasy Premium. Charaktetryzuje się niskim zużyciem energii elektrycznej w stosunku do generowanej siły ssącej.

Bardziej szczegółowo

AKUMULATOR BOSCH SILVER 74AH680A S4 P+

AKUMULATOR BOSCH SILVER 74AH680A S4 P+ Informacje o produkcie AKUMULATOR BOSCH SILVER 74AH680A S4 P+ Cena : 256,10 zł (netto) 315,00 zł (brutto) Nr katalogowy : @ 0092S40080-BOSCH Stan magazynowy : niski Średnia ocena : brak recenzji Utworzono

Bardziej szczegółowo

Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O.

Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O. Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O. ul. Dziewosłęby 14/1, 04-403 Warszawa Tel.: 22 673 55 48 - Fax: 22

Bardziej szczegółowo

Tworzenie płytki drukowanej

Tworzenie płytki drukowanej Tworzenie płytki drukowanej Mając już wybrany schemat, który zrobiliśmy i wiedząc, że działa możemy przystępić do projektowania obwodów drukowanych. Do zaprojektowania takich obwodów najlepiej nadaje się

Bardziej szczegółowo

Uszczelnienia, zestawy uszczelnień i części serwisowe o jakości wyposażenia oryginalnego. Przegląd produktów. Elring-Service

Uszczelnienia, zestawy uszczelnień i części serwisowe o jakości wyposażenia oryginalnego. Przegląd produktów. Elring-Service Uszczelnienia, zestawy uszczelnień i części serwisowe o jakości wyposażenia oryginalnego D O B R A P R A K T Y K A Przegląd produktów Elring-Service Bezpieczeństwo w każdym calu: czy to uszczelki podgłowicowe

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze uniwersalne MV 3 Premium

Odkurzacze uniwersalne MV 3 Premium Odkurzacze uniwersalne MV 3 Premium Kompaktowy, praktyczny odkurzacz na każdą kieszeń. Przeznaczone jest do usuwania suchych i wilgotnych zabrudzeń oraz niewielkich ilości wody. Wyposażenie standardowe:

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI ABE ABE Nazwa Zastosowanie C09009ABE SZCZĘKI HAMULCOWE ISUZU D-MAX 2.4I, 3.5I 24V, 2.5TD, 3.0TDI KLOCKI HAMULCOWE PRZÓD

NOWOŚCI ABE ABE Nazwa Zastosowanie C09009ABE SZCZĘKI HAMULCOWE ISUZU D-MAX 2.4I, 3.5I 24V, 2.5TD, 3.0TDI KLOCKI HAMULCOWE PRZÓD NOWOŚCI ABE 09.2012 ABE Nazwa Zastosowanie C09009ABE SZCZĘKI HAMULCOWE ISUZU D-MAX 2.4I, 3.5I 24V, 2.5TD, 3.0TDI 2002- C10020ABE OPEL ANTARA / CHEVROLET CAPTIVA 2006- C10021ABE CHEVROLET EPICA 2006- C10326ABE

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA ELEKTROTRZYMACZE W wielu budynkach, zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej, istnieje konieczność wydzielenia stref ppoż. oraz podziału korytarzy ewakuacyjnych na odcinki krótsze niż 50m. Z reguły

Bardziej szczegółowo

Nowości 2006/2007. Uzupełnienie do katalogu 2005. 919 200 00 Common Rail/FSI. 918 450 00 Próbnik wtryskiwaczy

Nowości 2006/2007. Uzupełnienie do katalogu 2005. 919 200 00 Common Rail/FSI. 918 450 00 Próbnik wtryskiwaczy Nowości 2006/2007 Uzupełnienie do katalogu 2005 919 200 00 Common Rail/FSI Przyrząd do badania wysokiego ciśnienia w układach Common-Rail (0-1500 bar, 0-1800 bar) oraz wtrysku benzyny w silnikach FSI grupy

Bardziej szczegółowo

W s p a r c i e l i n i i t e c h n o l o g i c z n y c h. w w w. d l t e c h. p l. Profile aluminiowe akcesoria. k a t a l o g p r o d u k t ó w

W s p a r c i e l i n i i t e c h n o l o g i c z n y c h. w w w. d l t e c h. p l. Profile aluminiowe akcesoria. k a t a l o g p r o d u k t ó w W s p a r c i e l i n i i t e c h n o l o g i c z n y c h w w w. d l t e c h. p l Profile aluminiowe akcesoria k a t a l o g p r o d u k t ó w PrzenoÊniki PrzenoÊniki wykorzystywane g ównie do tran spo

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI 03/2017 WYDECH

NOWOŚCI 03/2017 WYDECH NOWOŚCI 03/2017 WYDECH Czosnów 31.03.2017r. ZDJĘCIE INDEKS OPIS TECHNICZNY PRODUCENT REKOMENDOWANA CENA BRUTTO 0219-01-10063P HYUNDAI GETZ 1.1/1.3/1.4 09.02-12.10 0219-01-17327P OPEL ZAFIRA A 2.0D/2.2D

Bardziej szczegółowo

Pomoc drogowa Pojazdy pożarnicze Pojazdy dostawcze Służba drogowa Inne zastosowania Wymiary użytkowe Wysokość maksymalna 2200 mm Szerokość maksymalna 2500 mm Szerokość minimalna Powierzchnia maksymalna

Bardziej szczegółowo

S u p l e m e n t t e c h n i c z n y

S u p l e m e n t t e c h n i c z n y 05.12.2008 S u p l e m e n t t e c h n i c z n y ż a l u z j i f a s a d o w y c h 2 0 0 9 SELT SPS ul. Głogowska 24a, 45-315 Opole Wydział Żaluzji Fasadowych i Refleksoli ul. Pużaka 43, 45-241 Opole tel.

Bardziej szczegółowo

NADKOLA 20-01-2015. Możliwe są dodatkowe rabaty w zależności od zamawianej ilości. AUDI Nr artykułu Numer OE

NADKOLA 20-01-2015. Możliwe są dodatkowe rabaty w zależności od zamawianej ilości. AUDI Nr artykułu Numer OE NADKOLA 20-01-2015 Możliwe są dodatkowe rabaty w zależności od zamawianej ilości AUDI Nr artykułu Numer OE Audi A3 1996-2005, lewy przód 110101 8L0821171C Audi A3 1996-2005, prawy przód 110102 8L0821172B

Bardziej szczegółowo

Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66

Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66 Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66 zastosowania obudowy pod aparatur modu owà obudowy z gniazdami obudowy do z àczek Pe na seria obudów wyposa onych w ramy do aparatury modu owej, zawierajàca

Bardziej szczegółowo

(C 2938388 NADKOLE PRZÓD PR HO.CIVIC 01-03 4D,2D (COUPE) /PLASTIKOWE/

(C 2938388 NADKOLE PRZÓD PR HO.CIVIC 01-03 4D,2D (COUPE) /PLASTIKOWE/ TO848A324 ATRAPA T.CAMRY 97-99 TO825314 ATRAPA T.PREVIA 92-97 NI950304 ATRAPA N.MAXIMA 89-94 RO651304 ATRAPA ROVER 600 93-99 VO803314 ATRAPA VOLVO 440/460 94-96 MI883304 ATRAPA /CHROM/ MI.GALANT 89-93

Bardziej szczegółowo

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359196 (51) Int.Cl. B62D 63/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW Załącznik nr 1 do oferty Zadanie nr 1 MEBLE BIUROWE Lp. 1. 2. Nazwa Komódka z szufladami - 3 szuflady - zamek centralny - biurko na stelażu - półka pod klawiaturę i myszkę

Bardziej szczegółowo

Samochód Cena Lokalizacja Stanowisko. Opel ASTRA PLN brutto Al. Krakowska C 2511

Samochód Cena Lokalizacja Stanowisko. Opel ASTRA PLN brutto Al. Krakowska C 2511 Samochód Cena Lokalizacja Stanowisko Opel ASTRA 35 999 PLN brutto Al. Krakowska 178 - C 2511 Honda LEGEND Salon pl,bezwypadkowy,f-ra VAT 23%,4x4,navi,automat, 2006 Lexus RX450H Hybryda, Napęd 4x4, Automat,

Bardziej szczegółowo

PoniŜej zamieszczamy tabelę stawek za 12 miesięczny okres ubezpieczenia ryzyk: Klasa A 6,1 5,8 5,4 5,0 B 5,8 5,2 4,5 4,2 C 5,0 4,5 4,0 3,7

PoniŜej zamieszczamy tabelę stawek za 12 miesięczny okres ubezpieczenia ryzyk: Klasa A 6,1 5,8 5,4 5,0 B 5,8 5,2 4,5 4,2 C 5,0 4,5 4,0 3,7 PoniŜej zamieszczamy tabelę stawek za 12 miesięczny okres ubezpieczenia ryzyk: OC/Mini Car Assistance/ AC/ Car Assistance/ W/ Zielona Karta Tabela nr 1 Stawki taryfowe Marka-model Ford: Mondeo, C-Max,

Bardziej szczegółowo

OKUCIA DO DRZWI Zawiasy

OKUCIA DO DRZWI Zawiasy Zawiasy OKUCIA BUDOWLANE OKUCIA DO DRZWI Zawiasy Zawiasy Dr.Hahn z mocowaniami ZAWIAS DR.HAHN SERIA 60 AT 2-częściowy - zawias drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych zlicowanych - uniwersalny

Bardziej szczegółowo

Prąd rozruchowy EN: 390 A Wymiary: - szerokość 175 mm - wysokość 190 mm - długość 175 mm. Prąd rozruchowy EN: 400A

Prąd rozruchowy EN: 390 A Wymiary: - szerokość 175 mm - wysokość 190 mm - długość 175 mm. Prąd rozruchowy EN: 400A L.p. Zdjęcie Opis AKUMULATOR 12V/ 42 AH/ BOSCH S4 P+, 1 INDEKS 12-01-01-0407 Prąd rozruchowy EN: 390 A - długość 175 mm Główne zalety akumulatorów serii S: - 20 % dłuższy czas użytkowania niż - odporność

Bardziej szczegółowo

NOWE TURBOSPRĘŻARKI W OFERCIE DELPHI

NOWE TURBOSPRĘŻARKI W OFERCIE DELPHI DI007-14 (DM1162) DO WSZYSTKICH KONTRAHENTÓW NOWE TURBOSPRĘŻARKI W OFERCIE DELPHI Delphi rozszerzył swoją ofertę turbosprężarek o dodatkowe 62 pozycje. Popyt na turbosprężarki ciągle rośnie ze względu

Bardziej szczegółowo

Tester diagnostyczny SUN PDL3000

Tester diagnostyczny SUN PDL3000 ELKUR SP J A.Kuryło i K.Kuryło, ul.3-go Maja 98B, 37-500 Jarosław, nr tel 16 621 68 82 wew. 21 lub 26 www.elkur.pl, sklep@elkur.pl, 883 324 856, biuro@elkur.pl przedstawiciele handlowi: Arkadiusz Tomaszewski

Bardziej szczegółowo

Adaptery - końcówki pomiarowe do silników Diesel a

Adaptery - końcówki pomiarowe do silników Diesel a Adaptery - końcówki pomiarowe do silników Diesel a z podziałem na marki samochodów Marka pojazdu Świeca żarowa Wtryskiwacz Alfa Romeo 2, 8, 33, 49, 52 15, 66, 81, 94 Audi 2, 6, 8, 9, 10, 26, 35, 36, 71

Bardziej szczegółowo

F-01049 POMPA 11 x 25 x 6,4/6,4 1PM RYS.1 przeciwkurzowy z jedną sprężynką BMW serie 3 2009, Peugeot Boxer

F-01049 POMPA 11 x 25 x 6,4/6,4 1PM RYS.1 przeciwkurzowy z jedną sprężynką BMW serie 3 2009, Peugeot Boxer F-01049 POMPA 11 x 25 x 6,4/6,4 1PM RYS.1 przeciwkurzowy z BMW serie 3 2009, Peugeot Boxer F-01027 POMPA 13 x 22 x 8,5 1PM RYS.1 przeciwkurzowy z Mercedes S-Class 500 F-01026 POMPA 13 x 23 x 8 1PM RYS.1

Bardziej szczegółowo

Kod zamówieniowy. Kod zamówieniowy. 1320.21 baza dla rozdzielacza ISO rozmiar 1 1320.22 baza dla rozdzielacza ISO rozmiar 2

Kod zamówieniowy. Kod zamówieniowy. 1320.21 baza dla rozdzielacza ISO rozmiar 1 1320.22 baza dla rozdzielacza ISO rozmiar 2 IO 631 - VM 2 - KORI eria 1 - - RU POK Podstawa monta owa pod rozdzielacz steruj¹cy Podstawa monta owa pozwala na monta rozdzielacza pneumatycznego lub elektrorozdzielacza na obudowie si³ownika. Podstawa

Bardziej szczegółowo

NGK na świecie WSPARCIE TECHNICZNE DLA KLIENTÓW

NGK na świecie WSPARCIE TECHNICZNE DLA KLIENTÓW Świece zapłonowe NGK na świecie WSPARCIE TECHNICZNE DLA KLIENTÓW NIEMCY Centrum techniczne w Centrali Centrum techniczne w Komaki Fabryka DETROIT JAPONIA Centrum techniczne w Europie Centrum techniczne

Bardziej szczegółowo

2.0 KERL KERL. jako uchwyt. jako punkt mocujący. zawsze we właściwym miejscu. dopełnienie każdego systemu. Strona Strona 46

2.0 KERL KERL. jako uchwyt. jako punkt mocujący. zawsze we właściwym miejscu. dopełnienie każdego systemu. Strona Strona 46 2.0 jako punkt mocujący zawsze we właściwym miejscu Strona 44-45 jako uchwyt dopełnienie każdego systemu Strona 46 40 Zaczepy w technologii modułowej jako zaczep dokręcany szybki i bezpieczny w instalacji

Bardziej szczegółowo

Cena : 200,00 zł Nr katalogowy : prestige Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : wysoki Średnia ocena : brak recenzji. watermark

Cena : 200,00 zł Nr katalogowy : prestige Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : wysoki Średnia ocena : brak recenzji. watermark Informacje o produkcie ALKANTARA POKROWCE SAMOCHODOWE Certyfikat AirBag! Cena : 200,00 zł Nr katalogowy : prestige Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : wysoki Średnia ocena : brak recenzji MAXX LLC

Bardziej szczegółowo

Diesel. Diesel NARZĘDZIA SPECJALNE. Przyrząd do ustawiania pomp wtryskowych rotacyjnych PPW - 2. Uchwyt czujnika. Lucas - Cav.

Diesel. Diesel NARZĘDZIA SPECJALNE. Przyrząd do ustawiania pomp wtryskowych rotacyjnych PPW - 2. Uchwyt czujnika. Lucas - Cav. 1 Wyposażenie Przyrząd do ustawiania pomp wtryskowych rotacyjnych Art. 911 000 00 PPW - Przyrząd do ustawiania pomp wtryskowych rotacyjnych w silnikach a. Pompy rotacyjne (rozdzielaczowe) BOSCH i CAV.

Bardziej szczegółowo

NT 70/1. Ergonomiczny uchwyt odkurzacza. Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie. Mocny, odporny na uderzenia zderzak

NT 70/1. Ergonomiczny uchwyt odkurzacza. Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie. Mocny, odporny na uderzenia zderzak NT 70/1 Uniwersalny odkurzacz przeznaczony do zbierania suchego brudu i wody. Charakteryzuje się prostą, trwałą konstrukcją i korzystną ceną w stosunku do jakości. Wersja z jedną turbiną. 1 Możliwość przechowywania

Bardziej szczegółowo

AUDI. BLOKADA ŁAŃCUCHA ROZRZĄDU (AUDI/SKODA/VW/SEAT)do silników benzynowych 9AT1-A04 KT

AUDI. BLOKADA ŁAŃCUCHA ROZRZĄDU (AUDI/SKODA/VW/SEAT)do silników benzynowych 9AT1-A04 KT AUDI BLOKADA ROZRZĄDU (1.4/1.6 16V VW, AUDI) HCBA1164 UW BLOKADA ROZRZĄDU (AUDI,VW V6 2,4/2,8) HCA8740 UW BLOKADA ROZRZĄDU (AUDI,VW V6 2,6/2,8) HCA8738 UW BLOKADA ROZRZĄDU (AUDI,VW V8 3,4/4,2) HCA8739

Bardziej szczegółowo

LP KOD OEM MARKA NAZWA NETTO BRUTTO

LP KOD OEM MARKA NAZWA NETTO BRUTTO 1 B1 9094702C47 TOYOTA Przewód ham. B1 Corolla Verso 26,39 zł 32,20 zł 2 B2 9094702A46 TOYOTA Przewód ham. B2 Yaris 99 >> lewy przód 24,51 zł 29,90 zł 3 B3 9094702A27 TOYOTA Przewód ham. B3 Land cruiser

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność. * DRABINKA DO SAMOCHODÓW Z NISKIM DACHEM Maksymalna nośność 100kg. 71803640

Funkcjonalność. * DRABINKA DO SAMOCHODÓW Z NISKIM DACHEM Maksymalna nośność 100kg. 71803640 Scudo Funkcjonalność BAGAŻNIK Z WYSOKIM DACHEM, Z DŁUGIM ROZSTAWEM OSI Z rolką do załadunku. 170kg. 71803625 BAGAŻNIK Z NISKIM DACHEM, Z KRÓTKIM ROZSTAWEM OSI Z rolką do załadunku. 170kg. 71803623 * BAGAŻNIK

Bardziej szczegółowo

www.alu-sv.com ZAISTENIE NÁKLADU ZABEZPIECZENIE ŁADUNKU 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7

www.alu-sv.com ZAISTENIE NÁKLADU ZABEZPIECZENIE ŁADUNKU 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.1 SK ZAISTENIE NÁKADU 6.1 Oká upevňovacie 6.2 išty upevňovacie 6.3 Systém zaistenia nákladu 6.4 Preprava invalidných vozíkov 6.5 Tyče rozperné 6.6 Zábrany medzibočnicové 6.7 Popruhy upevňovacie 6.2 6.3

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y BUP 11/13. ANTOS ADAM, Wilcza, PL WUP 06/14. ADAM ANTOS, Wilcza, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y BUP 11/13. ANTOS ADAM, Wilcza, PL WUP 06/14. ADAM ANTOS, Wilcza, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA PL 67222 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 120518 (22) Data zgłoszenia: 21.11.2011 (19) PL (11) 67222 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Systemu PDR

Prezentacja Systemu PDR Prezentacja Systemu PDR / Paintless Dent System / 14-15.02.2013 Prowadzący: MOTOTECHNIKA Mieczysław Pamuła 14-15.02.2013 Historia Technologia PDR narodziła się w latach 40 tych minionego wieku w zakładach

Bardziej szczegółowo

PNEUMATYCZNE KLUCZE ZAPADKOWE

PNEUMATYCZNE KLUCZE ZAPADKOWE PNEUMATYCZNE KLUCZE ZAPADKOWE Por czne i wygodne. Klucze zapadkowe Ingersoll Rand o du ej mocy i wysokich walorach u ytkowych pozwalajà zwi kszyç wydajnoêç. 13 1215Ti oraz 1225Ti Tytanowe klucze zapadkowe

Bardziej szczegółowo

WYPOSA ENIE SKLEPÓW AKCESORIA MEBLOWE OPTICO

WYPOSA ENIE SKLEPÓW AKCESORIA MEBLOWE OPTICO WYPOSA ENIE SKLEPÓW AKCESORIA MEBLOWE OPTICO 2010 gniazda, wieszaki strona 2 Gniazdo mocujàce (aluminium) na p yt (komplet) Ø70 mm monta na p ycie MDF OP01P na p yt MDF gr. 18 mm otwór w p ycie Ø40 mm

Bardziej szczegółowo

NADKOLA I OSŁONY POD SILNIK Oferta handlowa firmy PPUH ADMAL

NADKOLA I OSŁONY POD SILNIK Oferta handlowa firmy PPUH ADMAL NADKOLA I OSŁONY POD SILNIK Oferta handlowa firmy PPUH ADMAL Adres firmy: PPUH ADMAL ul. Sochaczewska 40 96-515 Paprotnia k/ Sochaczewa Tel/fax: 046-86-150-79 Info: 0-603-937-036 / Adamczyk Mariusz / 0-609-805-775

Bardziej szczegółowo

Żaluzja C_50. C RAL tak tak 3.0 m 3.0 m tak 2.5 m 2.5 m tak. Widok rozstrzelony. blacha osłonowa. uchwyt szyny. kątownik linki.

Żaluzja C_50. C RAL tak tak 3.0 m 3.0 m tak 2.5 m 2.5 m tak. Widok rozstrzelony. blacha osłonowa. uchwyt szyny. kątownik linki. Żaluzja C_50 Widok rozstrzelony blacha osłonowa uchwyt szyny szyna kątownik linki belka dolna prowadnica linkowa 2 napinacz linki kształt lameli kolorystyka napęd elektryczny napęd ręczny maksymalna szerokość

Bardziej szczegółowo

www.hermon.com.pl / Hermon Czech & Muzia Spółka Jawna WSCHODNIE MODELE POJAZDÓW NAZWA ARTYKUŁU

www.hermon.com.pl / Hermon Czech & Muzia Spółka Jawna WSCHODNIE MODELE POJAZDÓW NAZWA ARTYKUŁU a cenowa WSCHODNIE MODELE POJAZDÓW NR KAT / NR HANDL. NAZWA ARTYKUŁU FOTO H1Z1_F42 H1Z1/F42 kod kreskowy: 540000000832 HSL150_F2 HSL150/F2 kod kreskowy: 540000000831 HSL150S525-1441 HSL150S5251441 kod

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja wsporcza do paneli słonecznych "Easy Kit-2P" Zestaw profili aluminiowych do małych instalacji fotowoltaicznych słonecznych

Konstrukcja wsporcza do paneli słonecznych Easy Kit-2P Zestaw profili aluminiowych do małych instalacji fotowoltaicznych słonecznych CELO POLSKA Sp. z o.o. ul. Pałacowa 7/11, Rąbień 95-070 Aleksandrów Łódzki tel.: +48 42 250 54 43 fax: +48 42 291 14 49 www.celo-apolo.pl Presented by: Konstrukcja wsporcza do paneli słonecznych "Easy

Bardziej szczegółowo

Polska południowa Jarek Czerwiński - (Kierownik Regionu Południe)- czerwinski@stal-car.pl Tel. 690 491 590

Polska południowa Jarek Czerwiński - (Kierownik Regionu Południe)- czerwinski@stal-car.pl Tel. 690 491 590 DATA 10.2015 WYDANIE 1.0 TRONA 1 z 17 1 - ZAPOTRZEBOWANIE ILNIKI TAL-CAR Batorego 64 96-100 kierniewice W razie pytań, zapytań cenowych lub wątpliwości prosimy o kontakt: Polska południowa Jarek Czerwiński

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Gilotyna. Inne cechy. Elektryczny zderzak zapewnia du ¹ efektywnoœæ i powtarzalnoœæ. * Opcja dla modeli IW-45, IW45K, IW50A, IW60H

Gilotyna. Inne cechy. Elektryczny zderzak zapewnia du ¹ efektywnoœæ i powtarzalnoœæ. * Opcja dla modeli IW-45, IW45K, IW50A, IW60H Ciêcie k¹towników - Pojedyncze ciêcie bez straty materia³u przy minimalnym odkszta³ceniu - Proste i szybkie ciêcie ukoœne 45 - Ostrze z 4 krawêdziami tn¹cymi Gilotyna - Doskona³a do przycinania p³askowników

Bardziej szczegółowo

Domowe myjki wysokociśnieniowe E 140.2

Domowe myjki wysokociśnieniowe E 140.2 E 140.2 mobilna, pionowa i bardzo ergonomiczna konstrukcja z teleskopowym regulowanym uchwytem jest łatwa do transportu i przechowywania. Specjalne uchwyty na akcesoria, system C&C do szybkiej wymiany

Bardziej szczegółowo