MARZENIA SIĘ SPEŁNIAJĄ!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MARZENIA SIĘ SPEŁNIAJĄ!"

Transkrypt

1 3 MARZEC MARZENIA SIĘ SPEŁNIAJĄ! Fragment z wizualizacji krytej p³ywalni przyzespole Szkó³ Mechanicznych w Radziejowie.

2 Rozmaitości UMOWA PODPISANA Na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radziejowie, 10 lutego 2010 r. o godzinie 12.00, miała miejsce uroczystość podpisania umowy pomiędzy Powiatem Radziejowskim, reprezentowanym przez: Mariana Zielińskiego Starostę Radziejowskiego Dariusza Jałoszyńskiego Wicestarostę Radziejowskiego Annę Bruździńską Skarbnika Powiatu Radziejowskiego a konsorcjum AL-STAL Drogi i AL-STAL Grupa Budowlana, reprezentowanym przez: Ryszarda Kopińskiego Prezesa Zarządu AL-STAL Grzegorza Brzykcy - Wiceprezesa Zarządu AL-STAL Umowa dotyczy Budowy Krytej Pływalni przy Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie. Starosta radziejowski przypomniał zebranym gościom kalendarium wydarzeń, które miały istotne znaczenie w postępie prac nad budową krytej pływalni. Wicestarosta zaprezentował wi- Grzegorz Brzykcy omawia inwestycję Podpisanie umowy od lewej: Grzegorz Brzykcy, Ryszard Kopiński, Marian Zieliński, Anna Bruździńska, Dariusz Jałoszyński. zualizację przedmiotowej inwestycji w formie prezentacji multimedialnej. Następnie przystąpiono do uroczystego podpisania umowy. Przybyli goście podsumowali to doniosłe wydarzenie gromkimi brawami. Należy zaznaczyć, iż na terenie powiatu istnieje ogromna potrzeba funkcjonowania takiego obiektu. Osoby dorosłe jak i młodzież, pragnąca korzystać z krytej pływalni, muszą dojeżdżać do miejscowości oddalonych ok. 50 km, tj. do Włocławka lub Inowrocławia. Powstanie pływalni pozwoli na rozwój rekreacji i sportu oraz umożliwi prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Tekst: Edyta Jaskólska Brzezińska, Monika Grabowska Foto: Sylwester Wojciechowski Kilka danych powstającego obiektu: 1. Powierzchnia zabudowy 1483 m Powierzchnia użytkowa 2836 m2. 3. Budynek wyposażony będzie: - basen pływacki (25m x 12,5 m); - basen rekreacyjny wyposażony w atrakcje tj. gejzery wodne, masaże karku, masaże podwodne, wanny z hydroma sażem; - zjeżdżalnia wodna typu rurowego (dł. 53m); - w kondygnacji parteru zespół hallu wejściowego z kasą, szatnią ogólną i wypożyczalnia sprzętu; - na kondygnacji pierwszego piętra widownia na 80 osób, sala gimnastyczna, zespół administracyjno- socjalny. (tekst na podstawie prezentacji multimedialnej) POWIATOWE ABC GAZETA POWIATU RADZIEJOWSKIEGO miesięcznik. Wydawca: Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Radziejowskiego Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, tel. (054) , Redaguje Zespół: Wanda Wiatrowska (redaktor naczelna), Ewelina Olczak (sekretarz redakcji), Arleta Brochocka, Elżbieta Raszka, Konrad Lewandowski, Józefa Wiśniewska, Mirosław Czynsz Skład i druk: EXPOL, Włocławek, ul. Brzeska 4, tel./fax (054) , PISMO ZRZESZONE W STOWARZYSZENIU POLSKICH MEDIÓW Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów i zastrzega sobie prawo dokonywania zmian oraz nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń.

3 Informacje 1 PRZEMYSTKA WŚRÓD NAJLEPSZYCH SZKÓŁ Już po raz 12. dziennikarze Rzeczpospolitej i miesięcznika Perspektywy przygotowali Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych. W roku bieżącym sklasyfikowano 428 szkół. Najlepsze placówki zostały wybrane na podstawie reprezentacji uczniów w olimpiadach przedmiotowych oraz wyników egzaminów maturalnych. Zespół Szkół RCKU w Przemystce został umieszczony na 22. miejscu w województwie kujawsko-pomorskim i 337. w kraju. Dotychczas Przemystka znalazła się w rankingu w 2001, 2002 i 2003 r. Lista najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w województwie kujawsko-pomorskim w kolejności od pierwszego miejsca: Gimnazjum i Liceum Akademickie w ZS UMK w Toruniu, VI LO im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, I LO im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, IV LO im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu, I LO im C.K. Norwida w Bydgoszczy, II LO im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu,I LO im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku, I LO im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu, LO im. Anny Wazówny w Golubiu Dobrzyniu, LO im. I Armii WP w Strzelnie, Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach, X LO im. prof. Stefana Banacha w Toruniu, LO Towarzystwa Salezjańskiego w Bydgoszczy,V LO im. Jana Pawła II w Toruniu, ZS Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Grudziądzu, Zespół Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, IV LO im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ZS Ogólnokształcących im. B. Nowodworskiego w Tucholi, II LO im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy, I LO im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią, IX LO w Bydgoszczy, Zespół Szkół RCKU im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce, ZS Gastronomicznych im. J. Iwaszkiewicza w Bydgoszczy, II LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Grudziądzu, Zespół Szkół CKP im. I. Łyskowskiego w Grubnie, ZS Inżynierii Środowiska w Toruniu, I LO im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy,II LO w Świdnicy, I LO im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tekst : Benedykt Kowalski (Od prawej) Marian Zieliński -Starosta Radziejowski, Alicja Górczyńska Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Powiatu Radziejowskiego, Wanda Wiatrowska - redaktor naczelna gazety,,powiatowe ABC. W sali konferencyjnej Młodzieżowego Biura Karier w Radziejowie 19 lutego 2010 r. spotkali się członkowie Stowarzyszenia, aby podsumować 2009 rok i zatwierdzić plan pracy na rok bieżący. Po wysłuchaniu sprawozdania za rok miniony, informacji finansowej a także sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej członkowie Stowarzyszenia udzielili absolutorium Zarządowi za rok W dalszej części zebrania Alicja Górczyńska- Prezes Stowarzyszenia przedstawiła projekt planu merytorycznego na rok Najważniejszymi zadaniami przyjętymi do realizacji są: - - udział w pracach Lokalnej Grupy Działania, współpraca z partnerską gminą Wahrenholz, w tym: uczestnictwo w organizowanym w Gifhorn Dniu Europy, udział drużyny piłkarskiej (do lat 16) w Tygodniu Sportu w Wahrenholz, przyjazd grupy nienieckich turystów do Polski, Z ostatniej chwili roku o godz w Starostwie Powiatowym w Radziejowie dokonano podpisania umowy pomiędzy: Powiatem Radziejowskim reprezentowanym przez : Mariana Zielińskiego starostę,dariusza Jałoszyńskiego wicestarostę,annę Bruździńską skarbnika a firmą MBJ CORPORATION Sp.z o.o. reprezentowaną przez Jacka Andrzeja Chudziaka dotyczącej ogólnego nadzoru nad całym projektem budowy krytej pływalni przy Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie. Nadzór będzie obejmował branże:konstrukcyjno-budowlane,sanitarne,elektryczne i drogowe wydawanie gazety Powiatowe ABC, współorganizowanie i uczestniczenie w imprezach na terenie powiatu, zakończenie konkursu na najmilsze gospodarstwo agroturystyczne, pozyskiwanie środków finansowych z programów Urzędu Marszałkowskiego oraz udział w konkursach ogłaszanych przez LGD. Nad propozycją projektu planu podjęto dyskusję. W wyniku głosowania jednogłośnie przyjęto przedstawiony plan do realizacji. Pani Prezes przypomniała zebranym o zbliżającym się Jubileuszu 10- lecia Stowarzyszenia, które wypada w 2011 roku. Jest to również 10- lecie Powiatowego ABC i współpracy z niemiecką gminą Wahrenholz. Uczestnicy zebrania dostrzegli wagę tego przedsięwzięcia i zadeklarowali wszelką pomoc w zorganizowaniu Jubileuszu. Tekst: Alicja Górczyńska Foto: Zbigniew Zasada Podpisanie umowy (od lewej): Ewa Brzezińska,Jacek Chudziak, Dariusz Jałoszyński. Tekst/Foto: Ewelina Jaworska Anna Bruździńska, Marian Zieliński.

4 2 Informacje Polskie Towarzystwo Historyczne Powstanie styczniowe na Kujawach 1863 rok Polskie Towarzystwo Historyczne w Radziejowie wraz z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną im. Franciszka Becińskiego zorganizowało 23 lutego 2010 r. spotkanie miłośników historii. Dr Marek Szuszman Prezes Koła powitał przybyłych na spotkanie i przedstawił zaproszonego gościa dr Monikę Opiołę Cegiełkę z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Pani Doktor wygłosiła wykład zatytułowany: Powstanie styczniowe na Kujawach 1863 r. Temat tak bliski członkom i sympatykom koła historycznego. Na terenie naszego powiatu rozgrywały się walki powstańców z wojskami rosyjskimi. Warto tu wspomnieć postać Bartosza Nowaka, który podczas powstania styczniowego był niesłychanie aktywny, wzywał chłopstwo do powstania w walce przeciw Dr Monika Opioła - Cegiełka, Marek Szuszman. Członkowie Towarzystwa Historycznego. zaborcy. Zdzisław Arentowicz - wnók powstańca styczniowego w broszurze O roku 1863 na Kujawach i o Bartku Nowaku pisał: Jest rzeczą słuszną, aby mogiła Bartka Nowaka została uchroniona przed zniszczeniem czasu. Niech będzie jedną z tych mogił, które patrzącym na nią wysyłać będą ów tajemniczy, a mocny rozkaz Idź i czyń. Poruszona na spotkaniu tematyka cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród słuchaczy, o czym świadczyła ożywiona dyskusja. Na zakończenie spotkania zebrani wspomnieli zmarłego 2 grudnia 2009 roku członka Towarzystwa Historycznego Koła Powiatowego w Radziejowie, Jana Cybertowicza. Jego pamięć uczczono chwilą ciszy. Tekst/Foto: RomualD Trzeciak Wielkanocne smaki Urząd Dzielnicy Warszawa Praga Północ, Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Mediów i Redakcja TTG Poland organizuje w terminie marca 2010 r. w Warszawie Festiwal Stołów Wielkanocnych i Jarmark Wielkanocny. Celem tych imprez jest pokazanie szerokiej publiczności polskich tradycji wielkanocnych. Wystawcom stwarzamy szansę wypromowania się, a mieszkańcom Warszawy, ludziom kultury, nauki i mediom możliwość bezpośredniego spotkania z tradycjami Małych Ojczyzn. Jest to także doskonała okazja do promocji polskich atrakcji turystycznych. Dodatkowe informacje udziela: Piotr Piasecki tel(022) W podziękowaniu za dobre serce. Radziejowskie Dni Wolontariusz obchodzono 11 lutego br. Organizatorami było Stowarzyszenie Unitis Viribus, które skupia wokół siebie wolontariuszy ze szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych. Osoby te pracują społecznie i realizują główne założenia Stowarzyszenia- nieść pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, pomagać- niepełnosprawnym, działać na rzecz nauki, edukacji, współorganizować wypoczynek dla dzieci. Święto uświetnił występ polsko- bułgarskoczeskiej formacji Sarakina. Wzorem lat ubiegłych wyróżniono najaktywniejszych wolontariuszy, sponsorów, darczyńców i przyjaciół. Uczennice radziejowskiego liceum ogólnokształcącego Joanna Lisiecka i Justyna Łąkowska otrzymały odznaki Zasłużony Przyjaciel Wolontariatu. Tekst: Ewelina Olczak Wieści z Gminnej Biblioteki Publicznej w Płowcach Gminna Biblioteka Publiczna w Płowcach zaprasza na lekcje biblioteczne pt: Tropem rycerskiej przygody- strój, barwa i oręż w dobie ostatnich Piastów i pierwszych Jagiellonów Lekcje biblioteczne skierowane są dla dzieci i młodzieży szkolnej. Obrazują ewolucję stroju i uzbrojenia rycerskiego z przełomu XIV i XV wieku, a więc z czasów rozkwitu łacińskiej kultury rycerskiej w Królestwie Polskim. Każdy uczeń uczestnik ma okazję zobaczyć i wziąć do ręki rekwizyty ( broń białą, obuchową, uzbrojenie ochronne). W większości są to wierne współczesne repliki uzbrojenia ochronnego, broni jak również stroju codziennego z przełomu wieków XIV i XV. Ekspozycji rekwizytów towarzyszy omówienie najważniejszej literatury z zakresu tematu. Rekwizyty są własnością Bractwa Rycerskiego Chorągiew Zaciężna Ziemi Radziejowskiej. Na lekcje biblioteczne zapraszamy w środy i czwartki w godzinach od do Zgłoszenia na lekcje biblioteczne należy uzgadniać telefonicznie pod nr telefonu w Gminnej Bibliotece Publicznej w Płowcach. Tematyka lekcji bibliotecznych może być różna w zależności od wystawy czy ekspozycji( o czym biblioteka będzie informować) począwszy od historii i ewolucji stroju i oporządzenia rycerskiego poprzez historię techniki i ciekawych sprzętów używanych dawniej a obecnie zapomnianych. Gminna Biblioteka Publiczna w Płowcach Tekst: Leszek Kalicki

5 Kultura i edukacja 3 Kto czyta, daleko zajdzie... Tuż przed świętami Bożego Narodzenia uczniowie z kółka czytelniczego Klub Młodego Czytelnika w Piotrkowie Kujawskim gościli Dyrektor piotrkowskiej Biblioteki Publicznej, Alinę Miętkiewicz. Dzieciom udało się wyciągnąć z tak zacnego gościa informacje, o których zapewne nikt nie wie. Jak się okazało nasza Pani dyrektor w dzieciństwie nie była wcale grzeczną dziewczynką, ale istnym diabełkiem niezwykle żywiołowym i energicznym. Broiła za dwóch-siebie i brata. Wywiad z Aliną Miętkiewicz Stoją od lewej: Kasia Bachurska, Julka Włodarska, p. Alina Miętkiewicz, Kamil Zaliwkowski, Natalka Palak, Julka Bladowska, Asia Krygier, przykucnęła Oliwia Wilińska. Na zdjęciu brakuje Adriana Fera i Maćka Ciesielskiego. - takimi słowami określił Fryderyka Chopina współczesny Mu wizjoner i poeta doby Romantyzmu, Cyprian Kamil Norwid. Światem Chopina była Europa. Choć w chwilach zwątpienia rozważał, czy nie wyemigrować za ocean, został nad Sekwaną do końca swoich dni. Do końca także tęsknił za Polską Jego sztuka wywodziła się z polskich tradycji muzycznych, ale jej korzenie sięgały dzieł największych muzyków europejskich Bacha, Mozarta, Beethovena, Haendla. Na drugim biegunie muzycznych zainteresowań pozostał polski folklor, ale nie tylko. W swoich dziełach, szczególnie wywodzących się z form tanecznych dał poetycki wyraz muzyki ludu polskiego są to tak bliskie sercu mieszkańców Kujaw kujawiaki, oberki i mazurki inspirowane muzyką Mazowsza. W oficjalnym nurcie twórczości pozostają zaczerpnięte z podobnego źródła, tyle że francuskiego i włoskiego bolero, barkarola i tarantela. Artysta był człowiekiem otwartym na niezmierzone bogactwo wrażeń dostarczanych przez otaczający świat. Pełny tego wyraz dawał poprzez swoją porywająca Muzykę. Ogłoszony przez Sejm RP rok 2010 Rokiem Chopinowskim jest takim kolejnym, szczególnym powrotem. Liczba wydarzeń artystycznych, naukowych i edukacyjnych z nim związanym jest imponująca. Także Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie wychodzi naprzeciw 200. rocznicy urodzin wielkiego Polaka i kompozytora. Od końca stycznia do kwietnia mieszkańcy miasta i okolic odwiedzający mury biblioteki mają okazje zapoznać się z wystawą malarską Aliny Miętkiewicz artystki amatorki, dyrektorki Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Kujawskim. Alina Miętkiewicz- nasza uzdolniona plastycznie koleżanka bibliotekarka maluje dużo, chętnie i z W młodości czytała książki, ale jak sama przyznała, też różnie z tym bywało. Od zawsze podobał jej się utwór Spóźniony słowik Tuwima, a prawie płakała, czytając wierszyk Brzechwy o mrówce, która niosła stół. Nie mogła zrozumieć, jak taka malutka istotka może udźwignąć taki ciężki mebel. Obecnie A. Miętkiewicz zaczytuje się w poezji Bułata Okudżawy i nawet recytuje niektóre wiersze z pamięci (i to po rosyjsku). Wielkie wrażenie robi na niej twórczość C.K. Norwida poety, który przerósł epokę. Pokochała też Żeromskiego i jego Przedwiośnie. Kiedy jest jej źle, sięga po raz wtóry po Polowanie na lisa Mrożka. Czyta po kilka książek naraz. W domu ma ich naprawdę dużo. Pod choinką chciałaby znaleźć wiersze ks. J. Twardowskiego, ale może też być każda inna dobra książka. Dzieciom w młodszym wieku szkolnym poleciłaby do przeczytania książkę pt. Chopin oczami dzieci. Dlaczego książkę o Chopinie? Dlatego, że w roku 2010 mija dwusetna rocznica urodzin tego wielkiego Polaka. Chciałaby, żeby dzieci poznały kompozytora od innej strony, a mianowicie jakim był człowiekiem w dzieciństwie. Czy i czym wyróżniał się wśród rówieśników? Zapewne też nie wszyscy wiedzą o związkach Chopina z naszym regionem, np. o jego związku z Marią Wodzińską przedstawicielką największej magnackiej rodziny na Kujawach (warto poszperać na ten temat w książkach). Nam też- jako pierwszym- pani Alina ogromną pasją, której może pozazdrościć niejeden profesjonalista. Głęboko poruszona postacią i dziełem wielkiego kompozytora stworzyła cykl reprodukcji portretów Chopina malowanych przez znanych twórców. Są wśród nich portrety wykonane m.in. przez zaprzyjaźnionych z Chopinem francuskiego malarza Eugeniusza Delacroix z 1838 roku, polskiego malarza Teofila Kwiatkowskiego z 1849 roku czy też narzeczonej kompozytora Marii Wodzińskiej związanej ze Służewem na Kujawach. Obok reprodukcji znalazły się także autorskie kompozycje malarskie. Bardzo interesująca jest praca tematycznie związana z dziełem kompozytora. Fryderyk Chopin przedstawiony jest wśród wirującego kręgu kujawskich tancerzy, zapewne poruszających się w takt kujawiaka, tak znanego motywu w jego twórczości. Muzyka Fryderyka Chopina brzmiała i nadal brzmi u twórców z innych dziedzin kultury. Najpierw dał o sobie znać za życia kompozytora, w kręgu osób bliskich: u poety niemieckiego Henryka Heinego, towarzyszki życia George Sand, Cypriana Kamila Norwida czy wreszcie u malarzy wpółczesnych Chopinowi u Eugeniusza Delacroix, Teofila Kwiatkowskiego, Ary Scheffera czy późniejszego Władysława Podkowińskiego. Rodzaj artystycznej popularności był przyczyną częstego portretowania, czemu zresztą Chopin poddawał się pozując bez oporów. Powstały liczne portrety i rzeźby. W żadnym zakresie i dyscyplinie sztuki nie można liczyć na powszechność zainteresowania społecznego. Ta cienka warstwa, której muzyka w swej poważnej formie jest potrzebna, nigdy nie była liczna. Powstanie wizerunków artysty, nawet tak bezsprzecznie genialnego jak Chopin, dotyczyło nielicznych słuchaczy i twórców. Tym bardziej więc cieszy, że w naszej małej ojczyźnie jest twórczyni, która poddała się urokowi dzieła Chopina, a swoje refleksje przelała na płótna cieszące oko zdradziła, że otrzymała propozycję i podjęła się wielkiego przedsięwzięcia, a mianowicie maluje cykl obrazów o kompozytorze (wystawę można już oglądać w czytelni Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie). Pani dyrektor jest niezwykle ciepłą osobą, optymistycznie nastawioną do życia. To, że zostanie bibliotekarką, przepowiedziała jej polonistka w liceum. Praca zawodowa jest jej pasją. Lubi wymagających czytelników, którzy są dla niej wyzwaniem i musi się nieraz sporo nabiegać, aby zaspokoić ich gusta czytelnicze. Sama przyznała, że jest wielką szczęściarą, którą Opatrzność obdarzyła licznymi darami, a ona w miarę możliwości stara się je, na ile umie, wykorzystać. Czy wobec tego ma jeszcze jakieś marzenia? Jej największym marzeniem jest przestronna, reprezentacyjna sala dla biblioteki, gdzie by mogły odbywać się wystawy, spotkania autorskie itp. Mamy nadzieję, że i w tym przypadku Opatrzność okaże się łaskawa. Tekst/ Foto: Aldona Kiliańska Rodem Warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel bywalców biblioteki w Radziejowie. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na wystawę do czytelni bibliotek, a także wkrótce do innych bibliotek publicznych na terenie powiatu radziejowskiego. Rok Chopinowski stał się także wyzwaniem dla edukacyjnych i popularyzatorskich działań MiPBP w Radziejowie. W 22 marca odbędzie się Powiatowy Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Kompozytora, pt. Jaki był naprawdę Fryderyk Chopin. Wśród niemal 50 zgłoszeń z całego powiatu są uczniowie szkół różnego typu. Cieszymy się z tak licznego zainteresowania a uczestnikom jeż dziś życzymy sukcesów. Szczegóły dotyczące konkursu na stronie :www. bibliotekaradziejow.cdx.pl oraz Ogólnopolskiego Biura Obchodów Roku Chopinowskiego : www. Chopin2010.pl ( w zakładce - KONKURSY) Tekst: Danuta Wielgosz

6 4 Sport Ferie zimowe 2010 w Mechaniku Wzorem lat ubiegłych, w czasie ferii zimowych, Szkolne Koło LOK działające przy ZSM w Radziejowie prowadziło naukę strzelania z broni pneumatycznej i broni palnej na szkolnej strzelnicy sportowej. Krzysztof Rosiński prezentuje młodzieży broń. Oprócz młodzieży z ZSM trenowali uczniowie z radziejowskich szkół średnich i gimnazjalnych. Na zakończenie ferii,w piątek r.,uczestnicy zajęć mogli sprawdzić nabyte umiejętności strzeleckie, uczestnicząc w zawodach strzeleckich FINAŁ STRZELAŃ ZIMA Najlepsi w poszczególnych kategoriach strzeleckich otrzymali pamiątkowe puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe, Szkolne Koło LOK i Radziejowski Dom Kultury. W miesiącu grudniu i styczniu odbyły się mistrzostwa powiatu radziejowskiego szkół ponadgimnazjalnych w piłkę siatkową chłopców. W rozgrywkach uczestniczyły trzy reprezentacje : ZSM, ZSRCKU i LO Radziejów. Po zaciętej rywalizacji w trzech turniejach mistrzem powiatu radziejowskiego został ZSM ( Mechanik ). Podopieczni Marka Ignasiaka awansowali do dalszej fazy rozgrywek. 4 lutego w Sali ZSM w Radziejowie odbyły się rejonowe rozgrywki w piłce siatkowej, w których uczestniczyły trzy szkoły HUBAL Aleksandrów, LZK Włocławek, gospodarze ZSM i tym razem Mechanik okazał się niepokonany, wygrywając obydwa spotkania. Kolejny awans zespołu to ćwierć finał woj. kujawsko-pomorskiego. Zawody odbyły się w II LO we Włocławku. Obok ZSM awansowały szkoły: II LO Włocławek, ZS Nadróż, Hubal Aleksandrów. Emocji nie brakowało we wszystkich meczach, lecz najważniejszy był ten ostatni, gdzie ZSM zmierzył się z ZS z Nadroża o I miejsce. Niestety, po zaciętej walce, przegraliśmy to spotkanie 2:1w setach, obydwa zespoły prezentowały podobnie wysoki poziom gry i troszkę zabrakło chłopcom szczęścia oraz koncepcji w końcowych fazach gry. Jestem ogromnie zadowolony z postawy naszej reprezentacji, chłopcy grali z zaangażowaniem we wszystkich spotkaniach, cieszę się również, że po latach przerwy Mechanik z Radziejowa przypomniał się innym zespołom w województwie - powiedział opiekun drużyny- Marek Ignasiak. Najlepsi z najlepszych. Mechanik triumfuje Drużyna Mechanika z trenerem Markiem Ignasiakiem Informacja PTS Piołunowianka Tekst/Foto; Marek Ignasiak Tekst/Foto; Marek Ignasiak Mimo trudnych warunków tej zimy, sportowcy wiejscy nie zawiedli i 5 lutego w Krzywosądzy zakończyła się I runda rozgrywek w Powiatowej Lidze wiejskiej siatkówki. Po rozgrywkach w systemie,,każdy z każdym punkty uzyskali: 1 Dragon Byczyna 16 punktów 2 Kuranty Powałkowice 14 punktów 3 Kumple Janosiki 13 punktów 4 Sporino Bronisław 9 punktów 5 Piołunowianka 6 punktów 6 Zjednoczeni Czołowo 5 punktów 7 Nasty Ladies 3 punkty Drużyna Dragon Byczna Nasty Ladies wycofały się z dalszych rozgrywek. Druga runda rozpoczęła się 12 lutego w Krzywosądzy. Mecze rozgrywane będą w drugi i czwarty piątek każdego miesiąca i potrwają do 9 kwietnia Tekst/Foto: Longin Rogacki

7 Sport 5 Od lewej Klaudia Waszak, Emilia Siwek. Srebro i Brąz dla dziewcząt w mundurach z Mechanika 13 lutego 2010r. na strzelnicy Bractwa Kurkowego w Piechcinie odbyły się Wojewódzkie Zawody Strzeleckie LOK pod nazwą X Biathlon Zimowy 2010.Organizatorem zawodów było Biuro Kujawsko-Pomorskiego ZW LOK w Bydgoszczy, Bydgoski Klub Strzelecki LOK i Bractwo Kurkowe w Piechcinie. Zawodnicy zmagali się w strzelaniu do tarcz biathlonowych o średnicy krążków od 30mm do 110 mm. z dwóch postaw ( leżąc i stojąc) Zawody Piechcin 2010 Zawody strzeleckie z okazji 65 rocznicy wyzwolenia Radziejowa Na strzelnicy w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie 23 stycznia 2010r. odbył się Otwarty Turniej Strzelecki z okazji 65 rocznicy wyzwolenia Radziejowa. Organizatorem zawodów byli: Szkole Koło LOK działające przy ZSM w Radziejowie,Dyrekcja ZSM w Radziejowie, Burmiastrz Miasta Radziejów i Zarząd Wojewódzki LOK w Bydgoszczy. Zawody odbyły się w trzech konkurencjach.w strzelaniu z pistoletu sportowego najcelniej strzelał Roman Dejewski z Klubu Strzeleckiego LOK Toruń, drugie miejsce wywalczył Kazimierz Pieczyński z Klubu Strzeleckiego Kom-Rol Kobylniki a trzecie miejsce przypadło dla Antoniego Szmudzińskiego z MSU Anwil Włocławek. Z pistoletu centralnego zapłonu pierwsze miejsce wystrzelał Marek Rutecki z MSU Anwil Włocławek.drugie miejsce zajął Rafał Chaśkiewicz z MSU Anwil Włocławek,a trzecie Tomasz Kieler z radziejowskiej Komendy Powiatowej Policji. W trzeciej konkurencji-strzelanie z karabinka sportowego prowadzona była klasyfikacja indywidualna i zespołowa.w klasyfikacji indywidualnej czołowe miejsca zajęli Radosław Szymkiewicz z radziejowskiego Szkolnego Koła LOK działającego przy SZM w Radziejwie, drugie miejsce Uczestnicy zawodów strzeleckich. Uczestnicy zawodów w Piechcinie. Kazimierz Pieczyński z Klubu Strzeleckiego Kom-Rol Kobylniki, a trzecie miejsce Kamil Habecki ze Szkolego Koła LOK ZSM w Radziejwie. W klasyfikacji drużynowej najlepsi okazali się strzelcy z Koła LOK ZSM, za nimi uplasowali się zawodnicy z Klubu Strzeleckiego LOK Toruń, a trzecie miejsce przypadło Klubowi Strzeleckiemu Kom Rol Kobylniki. Głównym sędzią zawodów był Przezes Klubu Strzeleckiego w Kruszwicy sędzia klasy P Ryszard Greinert.Zwycięzcy wszystkich konkurencji otrzymali pamiątkowe puchary, dyplomy, rozlosowano również nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów.dekoracji zwycięzców i wręczenia pucharów oraz nagród dokonał Burmistrz Miasta Radziejów, Sławomir Bykowski, Dyrektor ZSM w Radziejowie, Włodzimierz Kuc oraz opiekun Szkolnego Koła LOK Krzysztof po 10 strzałów w każdej postawie na odległość 50 m, w czasie 30 minut. W zawodach startowali strzelcy z Klubów Strzeleckich m. min. z Torunia, Inowrocławia, Żnina, Rypina,Bractwa Kurkowego z Piechcina oraz zaproszeni goście i sympatycy strzelectwa sportowego. Ogółem w turnieju wzięło udział 73 zawodników i zawodniczek z 15. drużyn. 10 osobowa reprezentacja z ZSM w Radziejowie nie zawiodła. Tym razem odmłodzona drużyna uczniami z klas pierwszy dobrze sobie radziła i godnie zastąpiła w zawodach starszych kolegów. Uczennice kadetki z klasy pierwszej liceum profilowanego z innowacją mundurową wywalczyły dla szkoły: srebrny medal ( Emilia Siwek ) i brązowy ( Klaudia Waszak).O podium otarł się uczeń z klasy mundurowej Mirosław Kowalski,który w grupie męskiej wywalczył czwarte miejsce. Najlepsze wyniki w obu strzelaniach Mirosława Kowalskiego, Kamila Lewandowskiego i Emilii Siwek pozwoliły zdobyć w klasyfikacji generalnej dla drużyny z ZSM w Radziejowie trzecie miejsce. Osiągnięte wyniki to dobra zapowiedź zbliżającego się sezonu sportowego dla strzelców z Mechanika Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe medale, puchary, dyplomy.dekoracji najlepszych zawodników dokonał Dyrektor Biura Zarządu Wojewódzkiego LOK Województwa Kujawsko Pomorskiego, Grzegorz Kruk. Tekst/Foto: Krzysztof Rosiński Rosiński. Atrakcją zawodów było zagranie przez Marcina Smykowskiego hejnału rozpoczynającego i kończącego zawody oraz wspólne zdjęcie nagrodzonych z organizatorami. Tekst/Foto: Krzysztof Rosiński Najlepsi w strzelaniu z pistoletu centralnego zapłonu (od lewej) :Tomasz Kieler, Rafał Chaśkiewicz, Marek Rutecki (Od lewe)j: Ryszard Greinert Prezes Klubu Strzeleckiego w Kruszwicy, Włodzimierz Kuc Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie

8 6 Wieści gminne z Bytonia Kulig hej! Mamy zimę, taką, że się ją wspominać będzie. Rasową - mróz tęgi i śniegu sporo. Gdy aura taka, czas na kulig. Tak pomyślał sołtys Kazimierz Świątczak i zadziałał. Zorganizowano kulig dla mieszkańców Sołectwa Niegibalice. W momencie zbiórki było około 4 stopni poniżej zera. Potem temperatura trochę wzrosła, ale i tak porządnie szczypało w policzki. Nie każdy jest w stanie wychylić nos z ciepłego domu w taki czas. Chętnych na tego rodzaju eskapady starczyło na sanek kilka. No i zaczęło się Frajda była niesamowita, uczestnicy bawili się wspaniale. Ich śmiechy rozchodziły się daleko (niech nam matka natura wybaczy). Sanki mknęły koleinami, poprzez otulone śniegiem ciche pola. Emocje były wielkie i wywrotek niemało. Wszyscy jednak bezpiecznie dotarli na miejsce ogniska. Tam na uczestników imprezy czekało ciepło ogniska, krzepiąca herbatka i pieczone kiełbaski. Następnie nadszedł czas zabawy. Przerywnikiem w zabawie była prezentacja wyposażenia wozu bojowego Powiatowej Straży Pożarnej z Radziejowa. Wszyscy uczestnicy biesiadowali przy akordach kapeli ludowej Kujawy Bachorze Stare. Sponsorem imprezy była Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bytoniu. Kulig okazał się bardzo atrakcyjną formą rekreacji. Beztroska zabawa i odrobina emocji podczas jazdy sankami pozostawiły wiele ciekawych wrażeń. Tekst: Józefa Wiśniewska Foto: Wojciech Roszak Uczestnicy imprezy przy ognisku. Tradycyjnie, jak co roku, obchodziliśmy w naszej gminie uroczystość Złotych Godów. Odbyła się 14 stycznia br. Jest to wyjątkowe święto, które obchodzi się po 50-ciu latach wspólnego pożycia małżeńskiego. Te wspólne lata to symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego, to wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń, wstępujących w związki małżeńskie.za zgodność pożycia małżeńskiego, za trud pracy i wyrzeczeń dla dobra swych rodzin, założonych przed pół wiekiem, za wychowanie dzieci, za nieprzespane noce, spędzone przy dziecięcym łóżeczku, za cierpienia, łzy, radości, za każdy siwy włos na ich skroni Jubilaci- zostali odznaczeni przez Prezydenta RP medalami. Aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy Bytoń, Zygmunt Sosnowski w towarzystwie Przewodniczącego Rady Gminy, Mariusza Boleskiego. Spotkanie odbyło się w sympatycznej atmosferze. Były gratulacje, kwiaty, pamiątkowe dyplomy, życzenia oraz tradycyjna lampka szampana. Po części oficjalnej ZŁOTE GODY Zespół folklorystyczny Kujawy Bachorze Stare. Danuta i Roman Marynowscy. Uczestnicy imprezy. dostojni Jubilaci zostali zaproszeni przez Wójta na wspólny poczęstunek oraz miłą chwilę wspomnień. Złote Gody są wspaniałą okazją, by porozmawiać o wspólnie spędzonych latach. To czas zarezerwowany na wspominanie radosnych chwil oraz rozwiązanych problemów, na podziękowanie Bogu za miłość i trwałość małżeństwa. Jubilaci wychowali dzieci, doczekali się wnuków i prawnuków. Ich związek, z pewnością, wystawiony był na różne próby, ale zawsze stawiali czoła przeciwnościom losu, gdyż opierał się na szacunku, poszanowaniu rodziny, miłości, tolerancji i wyrozumiałości. Medale Za długoletnie pożycie małżeńskie otrzymali: Janina i Julian Kurant, Marianna i Kazimierz Wasiak, Barbara i Adam Bykowscy, Marianna i Edmund Patyk, Teresa i Jan Sobkowiak, Danuta i Roman Marynowscy, Barbara i Janusz Kailing, Marianna i Eugeniusz Oksik, Marianna i Zenon Zalewscy. Uczestnicy spotkania dziękowali organizatorom za przygotowanie imprezy. Tekst: Józefa Wiśniewska, Foto: Wojciech Roszak

9 Wieści gminne z Dobrego 7 Projekt Kobiety i Rozwój gościł w Dobrem Uczestnicy konkursu Gminna Rada KGW w Dobrem w styczniu 2010 r. zorganizowała po raz pierwszy konkurs na najlepszą Kujawską Nalewkę. W szranki stanęło dziewięć Pań, które zgłosiły 22. nalewki. Członkowie powołanej Komisji Konkursowej wykazali się prawdziwymi umiejętnościami degustacyjnymi, gdyż każda nalewka była dokładnie oceniana m.in. pod względem barwy, klarowności, aromatu i harmonii smaku. Gościem honorowym spotkania był specjalista w tej dziedzinie Hieronim Błażejak- Szlachetny trunek Historia wsi jest długa i bogata, a jej niemałą cząstkę stanowią Koła Gospodyń Wiejskich. Na przełomie lat 50. i 60. ubiegłego wieku masowo powstawały w każdej wsi i należały do nich prawie wszystkie gospodynie. Kobiety nie tylko dbały o swoje rodziny, ciężko pracowały w polu, ale organizowały także życie kulturalne wsi. Dzisiaj nie możemy wyobrazić sobie istnienia bez mediów telewizji, radia, Internetu i komórek. A jednak - ludzie kiedyś żyli i dawali sobie świetnie radę. Panie z KGW były motorami do wszelkich działań i inicjatyw. Organizowane były wieczorki taneczne, wyjazdy do teatru i kina, spotkania sąsiedzkie, którym bardzo często towarzyszyły opowiadania starszych i doświadczonych życiem ludzi. Wiejskie biblioteki mieściły się zazwyczaj w prywatnych domach. Gospodynie organizowały kursy kroju i szycia, gotowania, pieczenia, które kończyły się pokazem zdobytych umiejętności i wspólną zabawą. Poprzez koła rozprowadzano także ptactwo domowe do chowu. Podejmowane były różne akcje społeczne np. zapraszano na wakacje sieroty z Domów Dziecka. To tylko niektóre przykłady czym kiedyś zajmowały się gospodynie na wsi. Mimo że Koła przeszły głęboką transformację, to trwają i prężnie działają po dzień dzisiejszy. Kobiety z tych organizacji stały się liderkami na wsiach i wychodzą naprzeciw nowym wyzwaniom jakie stawia współczesny świat. Członkinie KGW biorą udział w licznych szkoleniach i seminariach. Współpracują z różnymi organizacjami społecznymi i administracji państwowej, począwszy od gminy a skończywszy na województwie. Włączają się aktywnie w życie społeczne swojego regionu wystawy, stoiska. Organizują spotkania, kursy i wyjazdy integracyjne dla społeczności lokalnej. I o tym wszystkim, czyli o byłej i teraźniejszej pracy w Kole, opowiadały przedstawicielki Gminnej Rady KGW w Dobrem, które 19 stycznia br. w sali GOK udzieliły wywiadu członkom Stowarzyszenia Wiejskiego Zielona Przestrzeń. Państwo Małgorzata Kowalska i Maciej Orłowski realizują projekt Kobiety i Rozwój, który opisuje aktywne działaczki KGW i dziedzictwo kulturowe na obszarach wiejskich. Panie ugościły przybyłych gości tradycyjną kujawską kuchnią, produktami z gospodarstwa ekologicznego Grażyny Gawineckiej z Narkowa oraz pochwaliły się swoimi pasjami, umiejętnościami i osiągnięciami na zorganizowanej na tę okazję wystawie. W spotkaniu brał udział również wójt gminy Dobre Henryk Gapiński oraz pracownice ODR w Minikowie Oddział Zarzeczewo Laura Maciejewska i Urszula G. Nowakowska. Kobieta i Rozwój to projekt partnerski między Fundacją Przestrzeń Kobiet a Stowarzyszeniem Wiejskim Zielona Przestrzeń finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. (więcej informacji na Przedszkole w środowisku lokalnym Współpraca przedszkola ze środowiskiem jest wpisana w wychowanie przedszkolne. Jednym z zadań przedszkola jest stwarzanie dzieciom okazji do kontaktów okolicznościowych, dzięki którym poznają zasady życia społecznego, tradycję rodzinną, regionalną, narodową oraz rzeczywistość społeczno kulturową. Publiczne Przedszkole w Dobrem współpracuje z instytucjami działającymi w środowisku bliższym i dalszym. Tradycją jest, że corocznie wystawiamy Jasełka i Dzień Matki dla społeczności w kościele parafialnym w Dobrem. Ściśle współpracujemy z gminnymi oddziałami przedszkolnymi Publicznych Szkół Podstawowych w Dobrem, Byczynie i Krzywosądzy. Naszych kolegów z oddziałów zapraszamy na wspólne oglądanie teatrzyków, zabawy integracyjne oraz imprezy np. Andrzejki, Dni Ziemi. Odwiedzamy również Gminną Bibliotekę w Dobrem i uczestniczymy w akcji czytania oraz w konkursach ogłaszanych dla dzieci. Nie zapominamy również o naszych najbliższych- rodzinie. Z myślą o nich organizujemy: Pasowanie, Wigilię przedszkolną i Dzień Rodziny. Możemy tez pochwalić się dobra współpracą z przedszkolami Bajka w Ciechocinku i Kujawskie dzieci w Inowrocławiu. W ramach współpracy odwiedzamy się wzajemnie, dzięki czemu poznajemy dalsze środowisko i walory kujawskich miast. Każda współpraca ze środowiskiem lokalnym przynosi korzyści nie tylko wychowawcze, służy bowiem promowaniu wychowania przedszkolnego do którego każde dziecko ma prawo. Tekst i foto: Janetta Jarzębińska (Od lewej) Mariola Woźniak, Lucyna Zacharek, Marianna Stężewska z Bronislawia i Barbara Ornat z Bodzanowa Drugiego. Tekst/Foto; Katarzyna Korzeniewska laureat wielu nagród i wyróżnień, który skomponował ponad 160 różnych nalewek kwiatowych, owocowych i ziołowych, słodkich i wytrawnych. Po skończonej degustacji, podliczeniu punktów, które były przyznawane poszczególnym nalewkom i po tzw. dogrywce, wyłoniono laureatki konkursu, którymi zostały Panie: I miejsce Arleta Gralak za nalewkę z dzikiej róży i wiśni (KGW Szczeblotowo) II miejsce Marianna Stężewska za nalewkę z porzeczko i agrestu (KGW Bronisław) III miejsce Bogumiła Niespodzińska za nalewkę z czarnej porzeczki (KGW Bodzanowo Drugie). Wszystkie uczestniczki otrzymały pamiątkowe dyplomy i drobne upominki. (Od lewej)marianna Stężewska, Bogumiła Niespodzińska, Arleta Gralak. Tekst/Foto: Katarzyna Korzeniewska

10 8 Wieści gminne z Osięcin 21 stycznia 2010 roku w sali obrad Urzędu Gminy odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Iwona Sikorska kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Osięcinach powitała przybyłych gości. Pracownicy biblioteki starają się corocznie urozmaicić spotkania czytelników z osięcińską książnicą. Uroczystość uświetnił występ kabaretu Trójka z Bydgoszczy oraz dzieci uczestniczące w feriach w bibliotece. Pośród gości zapanowała miła i serdeczna atmosfera. Tekst/Foto: RomualD Trzeciak Dzień babci i dziadka Nauka jazdy na nartach Zenon Paliwoda z małżonką. Trzydziestu uczniów szkoły podstawowej w czasie ferii w terminie od 16 do 21 stycznia br. uczestniczyło w obozie narciarskim w Zakopanem. W trakcie obozu uczyliśmy się zjeżdżać na nartach. Pomagali nam w tym instruktorzy. Trzeciego dnia prawie wszyscy podjeżdżali na stok wyciągiem i szusowali na dół. Poza tym w trakcie pobytu zwiedzaliśmy Zakopane, byliśmy w Aquaparku na Antałówce i mieliśmy dyskotekę. Żal było oddawać sprzęt do wypożyczalni i wracać do domu. Organizatorzy: Z. Polaszek, A. Dąbrowska, A. Polaszek Uczestnicy obozu. Podkoziołek Ostatki Śledzik Foto: archiwum szkoły Jak karze stary obyczaj członkowie zespołu folklorystycznego Kujawioki, już po raz 20., chodzili z kozą ulicami Osięcin. Odwiedzali instytucje, przedsiębiorstwa, szkoły, sklepy i urzędy. Muzyką i tańcami zapraszali do wspólnej kilku minutowej zabawy, za co otrzymywali skromny poczęstunek. Poprzebierane maszkary straszą mieszkańców i niejeden przechodzień zostaje ugodzony widłami małego diabełka. Tekst/Foto: Justyna Izydorczyk

11 Wieści gminne z Piotrkowa Kujawskiego 9 Największa inwestycja Tym razem projekty, które będą realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, dotyczą gospodarki wodno ściekowej. Na listach przedsięwzięć objętych współfinansowaniem znalazło się 108 projektów, które Zarząd województwa kujawsko pomorskiego wybrał na łączną kwotę złotych. Największe zainteresowanie działaniem wykazały jednostki samorządu terytorialnego. Wniosek naszej gminy pn. Przebudowa i rozbu- dowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Piotrkowie Kujawskim uzyskał pozytywną ocenę, otrzymując kwotę ,00, gdzie koszt całkowity realizacji operacji wynosi ,92 zł. Zadanie obejmie m.in.: remont i adaptację budynku technologicznego, ogrodzenie terenu, modernizację studni ujściowych, instalacje sanitarne wod. - kan., roboty w zakresie branży elektrycznej. Realizacja projektu powinna zakończyć się wraz z końcem 2011 roku. Dzięki unijnemu wsparciu zrealizowane mogą być przedsięwzięcia, których celem jest poprawa podstawowych usług na obszarach wiejskich w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, co w znacznym stopniu przyczyni się do podniesienia standardu, poprawy warunków oraz jakości życia na obszarach wiejskich, a w konsekwencji również na ochronę środowiska. Dostępna alokacja środków pozwala na objęcie współfinansowaniem wszystkich poprawnych wniosków o przyznanie pomocy. Tekst: Sylwia Ciesielska Odznaczeni Jubilaci. Medal za wytrwałość i wierność 10 lutego 2010 roku z inicjatywy Burmistrza Piotrkowa Kujawskiego po raz pierwszy w historii miasta i gminy odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Odznaczenia przyznane zostały przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na spotkanie zaproszonych zostało 25 par małżeńskich. W uroczystości udział wzięli: Mirosław Skonieczny Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski pełniący funkcję Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, Piotr Siutkowski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim oraz Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy. Odznaczenie w imieniu Prezydenta RP wręczył Burmistrz Mirosław Skonieczny. Obecni na spotkaniu oprócz medali otrzymali listy gratulacyjne i wiązanki kwiatów. Całą uroczystość uświetniła kapela ludowa. Uroczystość rozpoczęła się, a jakże Marszem Mendelssohna. Gratulacjom, wspomnieniem, życzeniom wzajemnym nie było końca. Wszyscy bez wyjątków odśpiewali zgodnym chórem :sto lat. Ze względów zdrowotnych 6 par małżeńskich nie przybyło na jubileusz. Małżonkom nieobecnym na uroczystości medale wręczy Burmistrz osobiście w ich domach. Medale za długoletnie pożycie małżeńskie otrzymali: Stanisława i Tadeusz Paluszewscy z Połajewa, Kunegunda i Mieczysław Dziubich z Wójcina, Jadwiga i Zenon Brauer z Gradowa, Marianna i Zygmunt Bałszewscy z Gradowa, Feliksa i Stanisław Linowieccy z Jerzyc, Krystana i Czesław Badeusz z Leszcz, Kazimiera i Zygmunt Jarlaczyńscy z Nowej Wsi, Marianna i Leon Tretyn z Piotrkowa Kujawskiego, Cecylia i Zdzisław Bonieccy z Piotrkowa Kujawskiego, Krystyna i Józef Kiliańscy z Piotrkowa Kujawskiego, Anna i Edward Balcerak z Piotrkowa Kujawskiego, Teresa i Jerzy Wilińscy z Piotrkowa Kujawskiego,Krystyna i Donat Rogiewicz z Piotrkowa Kujawskiego, Bronisława i Jakub Wesołowscy z Przewozu, Sabina i Sylwester Derenda ze Świątnik, Teresa i Józef Lewandowscy ze Stanisława i Tadeusz Paluszewscy, którzy są już ze sobą 64 lata,odbierają gratulacje od Mirosława Skoniecznego, burmistrza miasta. Prace w hali sportowej na finiszu Jedną z największych inwestycji w ostatnich latach w mieście i gminie jest budowa hali sportowowidowiskowej przy szkole podstawowej i gimnazjum. Płyta hali ma wymiary 20 na 36 m. Po rozciągnięciu kurtyn na sali będą mogły równocześnie ćwiczyć trzy grupy. Obiekt jest już prawie ukończony. Trwają prace wykończeniowe w pomieszczeniach socjalnych i szatniach. Hala zostanie oddana do użytku na początku września 2010 r. zgodnie z przyjętym harmonogramem prac. Cały koszt inwestycji wyniesie 4,2 mln złotych, w tym 30 procent stanowi dotacja z Urzędu Marszałkowskiego. Tekst:Wanda Wiatrowska Foto: Mirosław Czynsz Zborowca, Krystyna i Henryk Wojtczak z Piotrkowa Kujawskiego, Barbara i Stanisław Weis z Piotrkowa Kujawskiego, Krystyna i Kazimierz Szczepankiewicz z Dębołęki, Zofia i Tomasz Szczęśni z Piotrkowa Kujawskiego, Franciszka i Józef Przysieccy z Jerzyc, Ewa i Jan Stachowiak z Kaprala, Irena i Zenon Janasiak z Kaprala, Irena i Romuald Śiwińscy z Przedłuża, Weronika i Władysław Furmankiewicz z Bycza. Tekst: Irena Marek Foto: Grzegorz Nejman

12 10 Wieści gminne z Radziejowa Biografia niepospolita Jan Banaszkiewicz Jan Banaszkiewicz urodził się 21 marca 1924 roku jako syn Jana i Stanisławy z domu Paliwoda. Ukończył 5 klas szkoły podstawowej, dalszą naukę uniemożliwiła mu wojna. W czasie okupacji razem z rodziną został wysiedlony do Generalnej Guberni do miejscowości Stoczek Łukowski (dzisiejsze województwo lubelskie), gdzie pracował jako roznosiciel prasy. W 1942 roku został aresztowany prze Gestapo i osadzony w obozie w Warszawie. Rok później wywieziono go do austriackiej miejscowości Villach, przy granicy włoskiej. Tam do 1944 roku pracował w gospodarstwie rolnym. W tym samym roku dowiedział się o działaniach porucznika Zaranka, który we Włoszech organizował polskie wojsko. Chcąc wstąpić w jego szeregi, przedostał się przez Alpy do Udine, gdzie został zwerbowany do III Dywizji Strzelców Podkarpackich do II Kompanii Saperów. We Włoszech spędził dwa miesiące (lipiec, sierpień), pomagał przy odbudowie klasztoru na Monte Cassino. Po zakończeniu wojny razem z polskimi żołnierzami rozpoczął drogę powrotną do ojczyzny. Wędrując przez Włochy, dotarli do Bolonii, gdzie przebywali do lipca 1945 roku. Stamtąd przerzucono ich przez Austrię Niemcy- Francję kanał La Manche do Dover w Wielkiej Brytanii. Przebywając Bractwo Rycerskie z Radziejowa zawiązało się siedem lat temu. Skupiało w swoich szeregach młodzież z miejscowych szkół. Założycielem był Leszek Kalicki, miejscowy historyk, kulturoznawca. Od samego początku działalność bractwa rycerskiego cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony jej członków. Z czasem zaczęła się działalność edukacyjna- żywe lekcje historii dla szkół na terenie powiatu i poza jego obszarem. Na swym koncie mają wiele wyjazdów na imprezy historyczne w skali ogólnopolskiej, chociażby inscenizacje bitew pod Grunwaldem, Koronowem, Płowcami, Oblężenie Malborka, Oblężenie Zamku Bydgoskiego, jarmarki cysterskie, plenerowe imprezy o tematyce historycznej. Obecnie bractwo rycerskie z Radziejowa przeniosło swoją siedzibę do zabytkowego dworku w Płowcach - historycznym miejscu bitwy miedzy rycerstwem Władysława Łokietka a armią zakonu krzyżackiego we wrześniu 1331 roku. Nieprzyjazne nastawienie niektórych prominentów z miasta Radziejowa skłoniło nas do skorzystania z zaproszenia Wójta Gminy Radziejów, Jerzego Źmierczaka oraz dyrektor Gminnej Biblioteki Urszuli Rosół i ulokowania nowej siedziby w zabytkowym dworku - mówią członkowie bractwa. Dodatkowym atutem jest samo usyw polskim obozowisku na wyspach, ukończył kolejne klasy szkoły podstawowej. W 1947 roku udał się do ambasady polskiej w Wielkiej Brytanii, gdzie wpisał się na listę Polaków, chcących wrócić do ojczyzny. Po powrocie do Polski pracował w Wałbrzychu jako brygadzista. W 1959 roku powrócił w rodzinne strony i zaczął pracować w gospodarstwie rolnym (14 ha), które zapisał mu ojciec. W tym samym roku wstąpił do miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej, w której do dziś działa, pełniąc obecnie funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Jan Banaszkiewicz jest również założycielem Kółka Rolniczego, któremu przez wiele lat prezesował, zakładał też Spółkę Wodną, której przewodniczył. Pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Związku Emerytów i Rencistów. Jako druh OSP został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Tekst/foto UM/JM Nowa siedziba Bractwa Rycerskiego tuowanie i otaczająca aura. To doskonałe miejsce do spotkań i kontynuowania działalności. Nowymi członkami bractwa zostali uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie. Spotkanie, które odbyło się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Płowcach było pierwszym spotkaniem bractwa rycerskiego w tym roku. Wójt gminy powitał rycerzy na swej ziemi. Omówiono także harmonogram wyjazdów oraz szczegóły tegorocznej inscenizacji bitwy pod Płowcami. Biblioteka w Płowcach. Zebranie Bractwa Rycerskiego w nowej siedzibie.

13 Wieści gminne z Topólki 11 Śnieg dał nam się we znaki. Tegoroczna zima na długo zapisze się nie tylko w pamięci mieszkańców naszej gminy. Od stycznia drogi systematycznie zasypywane były grubą warstwą śniegu. Do walki z nim używaliśmy 2 koparko ładowarek, 2 fadrom, koparko spycharkę Ostrówek, samochodu Tatra oraz spychacza gąsięnnicowego. Praktycznie w ciągu doby po opadach drogi gminne były przejezdne. Zważywszy, że do odśnieżania jest około 250 km dróg, w tym 74 km bezpośrednio łączących sołectwa, akcja przebiegała sprawnie i szybko. Starałem się nią tak kierować, by do każdej miejscowości był możliwy dojazd ( zostawialiśmy pewne nieodśnieżone odcinki, ponieważ ze względu na możliwy dojazd inną drogą, nie było racjonalnych przesłanek do ich odśnieżania). Prawo do wypowiadania ocen dotyczących odśnieżania dróg ma każdy mieszkaniec gminy. Pomijam oceny skrajne, obraźliwe dla mnie, bądź pracowników, ponieważ wypowiadane były w ekstremalnych warunkach. Wstrzymuję się od komentowania tych zdarzeń. Niech akcja zimowego odśnieżania podlega kontroli i ocenie społeczności lokalnej, która ma prawo do codziennej oceny władz gminy. Odpowiedzialność za to, jak przebiegała akacja odśnieżania dróg, spoczywa na wójcie gminy. Dlatego też nie powoływałem sztabu kryzysowego, który mógłby być parawanem do zasłaniania odpowiedzialności za ewentualne błędy i niedociągnięcia. Priorytetami w odśnieżaniu były: - drogi łączące sołectwa z drogami powiatowymi, - drogi do chorych potrzebujących wizyt i interwencji pogotowia, co miało miejsce w Czamaninie, Orlu, Głuszynku, Chalnie itd. W tym trudnym czasie spotkałem się z pomocą mieszkańców niektórych sołectw. Własnym sprzętem wspomagali pracę sprzętu skierowanego przeze mnie. Byli to mieszkańcy Kamieńczyka. Kozjat, Świerczynka, Torzewa, Sadłużka i Czamanin Kol. Słowa uznania kieruję do tych, którzy wspierali mnie i informowali o sytuacji na drogach. Szczególne wyrazy uznania składam sołtysom, którzy okazali się dobrymi gospodarzami na swoim terenie. Kierowali sprzętem, który mieli do dyspozycji, informowali o bieżącej sytuacji na drogach, o pilnych interwencjach wynikłych na skutek zdarzeń losowych (choroby, pogrzeby, pożary itp.). Pełen uznania jestem dla moich pracowników, bezpośrednio zaangażowanych w akcję odśnieżania. Szczególnie wyróżniam kierownika referatu administracyjno- gospodarczego Edwarda Zarzyckiego oraz Piotra Wojdaka, Andrzeja Chełminiaka, Tomasza Królaka, Dariusza Brzezińskiego i Władysława Mikulskiego. Często kończyli oni pracę o godzinie 24, a nawet o pierwszej w nocy, a rano o stawiali się do pracy, by dalej odśnieżać. Dziękuję również podmiotom gospodarczym, które świadczyły usługi w odśnieżaniu bez względu na porę dnia bądź święta. Ponadto dziękuję tym wszystkim, którzy współpracowali ze mną na co dzień. Na akcje odśnieżania wydano środki finansowe, które w latach poprzednich starczały na 5 lat. Ostateczny rozrachunek nastąpi po zimie. Wydatkowane środki nie wpłyną na realizację zamierzeń inwestycyjnych. Zakres remontów może być nieco zmniejszony. Szukam źródeł zakupu materiałów budowlanych bezpośrednio u producentów, aby obniżyć koszty. Z satysfakcją stwierdzam, że w sytuacjach trudnych stanowimy społeczność, dla której wspólny interes jest nadrzędny i, że jesteśmy zbiorowością, w której zakorzenione są wartości społeczeństwa obywatelskiego. Życzę nam, aby ten zimowy przykład służył w przyszłości wszystkim naszym gminnym działaniu. Tekst:Henryk Orłowski wójt gminy Topólka Foto: archiwum urzędu Kolorowy zawrót głowy Jeszcze nie umilkły wspomnienia po szkolnej zabawie andrzejkowej, a już mamy kolejne, związane ze szkolnym balem karnawałowym, który odbył się 16 stycznia br. KOLOROWY ZAWRÓT GŁOWY 2010 to hasło, które przyświecało naszej zabawie w tym karnawale. W myśl hasła wszystko mieniło się wieloma kolorami dekoracja sali, stroje karnawałowe dzieci, a nawet nowoczesne oświetlenie laserowe, jakie prezentował zespół muzyczny umilający dzieciom zabawę. Rada Rodziców przygotowała dla wszystkich dzieci i nauczycieli słodki poczęstunek i wszyscy, jak co roku, w dobrych nastrojach rozjechali się do swych domów, aby podczas dwutygodniowych ferii zimowych nabrać sił do pracy w kolejnym semestrze. Tekst: Lidia Wąsikowska Foto:Anna Michalak

14 12 Bezpieczeństwo KOMENDA POWIATOWA POLICJI w Radziejowie INFORMUJE KOLIZYJNY CZWARTEK Dużo pracy mieli radziejowscy policjanci. Na drogach powiatu doszło do siedmiu kolizji. Główna przyczyna to niedostosowanie prędkości do warunków na drodze. W zdarzeniach nikt nie odniósł obrażeń. Do pierwszej z kolizji doszło w Piotrkowie Kujawskim na ulicy Poznańskiej około godziny Jadący rowerem mężczyzna (57 l.), wykonał manewr skrętu w lewo tak niefortunnie, że zajechał drogę kierowcy forda. Ten, aby uniknąć uderzenia w rowerzystę, zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. Na szczęście nic mu się nie stało. Rowerzysta otrzymał od policjantów mandat karny. O godzinie w Radziejowie na ulicy Wyzwolenia zderzyły się dwa auta. W trakcie wymijania honda accord, prowadzona przez 30-latkę, wpadła w poślizg i uderzyła w jadącego z przeciwka vw passata. W zderzeniu kierujące, nie odniosły obrażeń. Pojazdy będą wymagały naprawy. Również i w tym przypadku skończyło się na punktach karnych i mandacie dla sprawczyni. Kolejne zdarzenie miało miejsce w Bronisławiu gm. Dobre około godziny W trakcie wymijania, jadąca fiatem cinquecento 28-latka, zahaczyła tyłem swojego auta o przód samochodu ciężarowego scania. Na skutek czego uszkodziła swoje auto. Kobieta za spowodowanie tej kolizji otrzymała mandat i punkty karne O godzinie również w Radziejowie, na ulicy Wyzwolenia, doszło do kolizji autobusu z citroenem. Jak ustalili policjanci, kierujący samochodem osobowym 26-latek, nie dostosował prędkości do warunków na drodze, wpadł w poślizg i otarł się bokiem o autobus. Sprawca tego zdarzenia, nie chciał przyjąć mandatu, dlatego policjanci skierowali wniosek o ukaranie do Sądu. Kolejna kolizja wydarzyła się około godziny w Radziejowie na ulicy Objezdnej. 38-letnia mieszkanka Inowrocławia wykonując manewr cofania, uderzyła w prawidłowo zaparkowanego peugeota. W aucie nikogo nie było, nikt nie odniósł obrażeń. Nieuważna kobieta otrzymała mandat oraz punkty karne. Około godziny w Dobrem na ul. Dworcowej kierujący audi, uderzył w dzika, który wbiegł z przydrożnego rowu wprost pod koła pojazdu. Uszkodzeniu uległ przód pojazdu. mu od roku do 10 lat pozbawienia wolności. ZAREAGOWAŁA I URATOWAŁA MĘŻCZYZNĘ Do zdarzenia doszło r. około godziny na radziejowskiej obwodnicy. Jadąca drogą Iwona Braszkiewicz z Chełmc, zauważyła auto stojące na światłach awaryjnych a obok pojazdu mężczyznę, który wzywał pomocy. Kobieta bez chwili wahania zatrzymała się, podeszła do mężczyzny, który skarżył się na silne bóle w klatce piersiowej. Pani Iwona natychmiast wykręciła numer 112. Zgłoszenie odebrał oficer dyżurny radziejowskiej policji. Niezwłocznie powiadomił pogotowie ratunkowe o potrzebie pilnej interwencji. Dodatkowo skierował na miejsce patrol prewencji, aby udzielił pomocy. Przybyły na miejsce zespół medyczny, zabrał mężczyznę do szpitala. Policjanci zabezpieczyli auto, do czasu przyjazdu żony właściciela samochodu. Pani Iwonie Braszkiewicz gratulujemy właściwej postawy, która przyczyniła się udzielenia szybkiej pomocy, potrzebującemu mężczyźnie. CZOŁOWE ZDERZENIE FIATA Z OPLEM Poranne opady śniegu, sprawiły, że drogi ponownie stały się śliskie. W takich trudnych warunkach, doszło do czołowego zderzenia malucha z oplem. Szczęśliwie kierujący nie odnieśli obrażeń. Do kolizji doszło o godzinie 7.00 na ulicy Armii Krajowej w Radziejowie. Jadący fiatem 126p.,nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i pojazd wpadł w poślizg. Kilkakrotnie obrócił się, a następnie zjechał na przeciwny pas jezdni i zderzył się czołowo z nadjeżdżającym oplem. Kierowcy obu pojazdów, nie ucierpieli w zderzeniu. Przybyli policjanci, zabezpieczyli miejsce kolizji. Sprawca tego zdarzenia otrzymał mandat oraz punkty karne. Dodatkowo w związku z uszkodzeniami, zatrzymano dowody rejestracyjne pojazdów. DWIE CIĘŻARÓWKI W ROWIE Jedna przewróciła się na bok. To wynik kolizji, do jakiej doszło r rano, około godzinie 4.00 na drodze krajowej nr 62 w Borucinku. Kierujący samochodem ciężarowym marki iveco 21-latek z Wielkopolski, jechał w kierunku Kruszwicy. Nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, wpadł w poślizg następnie jego auto zjechało na przeciwny pas ruchu, po którym poruszał się samochód ciężarowy man z cysterną. Kierowca mana chcąc uniknąć czołowego zderzenia zjechał do przydrożnego rowu. Dzięki temu auta jedynie otarły się o siebie. Iveco zatrzymało się również w rowie, w skutek czego samochód przewrócił się na bok. W kolizji nikt nie ucierpiał. Młody sprawca zdarzenia otrzymał od policjantów mandat oraz punkty karne. JEŹDZIŁA AUTEM Z PODROBIONYM DOKUMENTEM. Do zdarzenia doszło kilka minut po w Kościelnej Wsi policjanci ogniwa ruchu drogowego, zatrzymali do kontroli drogowej 28-latkę, kierującą renault scenic. W trakcie kontroli stwierdzili, że wpisy w pozwoleniu czasowym auta są podrobione. Dokument został zatrzymany, kobieta po złożeniu wyjaśnień, została zwolniona Szczegóły tej sprawy będą wyjaśniać radziejowscy śledczy. Zgodnie z art kodeksu karnego, kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. ZATRZYMANO SPRAWCĘ WŁAMANIA DO SKLEPU W RA- DZIEJOWIE r. po południu policjanci wydziału kryminalnego, wspierani przez dzielnicowych z Radziejowa, zatrzymali mężczyznę podejrzanego o dokonanie włamania do sklepu. Do zdarzenia doszło w nocy z 14/15 lutego tego roku. Sprawca wybił szybę w drzwiach wejściowych do sklepu, następnie rozbił gablotę z biżuterią, skąd zabrał przedmioty wartości kilkuset złotych. Policjanci pracujący nad tą sprawą ustalili, że sprawcą może być 24-letni mieszkaniec naszego miasta. W trakcie przeszukania jego posesji odnaleziono większość skradzionych przedmiotów. Mężczyzna został zatrzymany w policyjnym areszcie. Za to przestępstwo grozi

15 Bezpieczeństwo STRAŻ POŻARNA INFORMUJE Od 15 stycznia do 15 lutego 2010 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie odnotowano łącznie 30 zdarzeń, w tym: - pożary - 3, - miejscowe zagrożenia - 27, - alarmy fałszywe - 2. ZDARZENIA CHARAKTERYSTYCZNE: roku w miejscowości Radziejów o godz powstał pożar w warsztacie samochodowym. W działaniach uczestniczyły zastępy z JRG Radziejów, OSP Radziejów, które po przybyciu na miejsce zdarzenia podały jeden prąd środka gaśniczego na palące się wewnątrz pojazdy samochodowe, oddymiono pomieszczenia, zabezpieczono miejsce zdarzenia. Straty jakie powstały oszacowano na 66 tys. złotych. Przypuszczalna przyczyna powstania pożaru nieustalona. W dniu roku o godz w miejscowości Radziejów 2. powstał pożar w budynku mieszkalnym. Po przybyciu zastępu z JRG Radziejów stwierdzono, że palą się sadze w przewodzie kominowym. Działania zastępu polegały na wygaszeniu paleniska, sprawdzeniu szczelności komina. Przypuszczalna przyczyna powstania zdarzenia- pożar sadzy w kominie roku w miejscowości Czamanin Kolonia o godz powstał pożar w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Po przybyciu zastępów straży z JRG Radziejów i OSP Topólka stwierdzono, że 3. zapaliła się kotłownia zlokalizowana w pomieszczeniu piwnicznym. Działania zastępów polegały na oddymieniu pomieszczenia. Przypuszczalna przyczyna powstania zdarzenia- zwarcie instalacji elektrycznej. Straty, jakie powstały,oszacowano na 2 tys. złotych. Z ŻYCIA KOMENDY: r. funkcjonariusze z Komendy Powiatowej PSP w Radziejowie uczestniczyli w odbiorze nowo wybudowanego obiektu, jaki powstał w naszej miejscowości dla TESCO POLSKA Sp. z o.o. W trakcie czynności odbiorowych, jakie przeprowadził mł. kpt. Jarosław Stokwisz i st. kpt. Tomasz Ziółkowski, sprawdzano systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych, dojazdy do budynku w tym drogi pożarowe i zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru. Szczególną uwagę poświęcono warunkom ewakuacji, sprawdzając stan dróg ewakuacyjnych i wyjść wewnątrz obiektu. Odbiór nowego obiektu. Dzieci uważajcie na lodzie! Lubisz jeździć na łyżwach, prawda?! Uprawiaj ten wspaniały sport w miejscach specjalnie do tego przeznaczonych. Unikaj sadzawek, stawów, jezior i rzek. Jeżeli w twojej miejscowości nie ma sztucznego lodowiska, upewnij się, że lód, po którym masz zamiar się ślizgać, został sprawdzony przez dorosłych i nie kryje przykrych niespodzianek (przerębla, zbyt cienkiej tafli lodowej). Tekst/Foto: Jarosław Stokwisz POGOTOWIE RATUNKOWE INFORMUJE W miesiącu lipcu Dział Pomocy Doraźnej zanotował ogółem 645 zdarzeń Wypadki 10 Stany zagrożenia życia 156 Zachorowania 314 Wyjazdy lekarskie karetką wizytową 41 Wyjazdy pielęgniarskie karetką wizytową 85 W ambulatorium udzielono pomocy 306 chorym Drgawki zespół ratownictwa medycznego P został wezwany do 52- letniego mężczyzny, który stracił przytomność i u którego wystąpił atak padaczki. Po przyjeździe zespól zastał chorego nieprzytomnego. Po wstępnym zebraniu wywiadu ustalono, ze wcześniej pacjent przeszedł udar mózgu. Po zabezpieczeniu medycznym przewieziono go do szpitala w Radziejowie Upadł zespoł wyjazdowy S wyjechał do miejscowości Radziejów, gdzie 87- letni mężczyzna przewrócił się na schodach. Po przybyciu zespołu pacjent był przytomny, uskarżał się na ból w okolicy stawu biodrowego lewego. Wykonano szybkie badanie urazowe,unieruchomiono kończynę, podano leki przeciwbólowe.poszkodowanego z podejrzeniem złamania kości udowej przewieziono do szpitala w Radziejowie. Udar zespół wyjazdowy P wezwany został do miejscowości Czamaninek gm. Topólka, do nieprzytomnego 80- letniego mężczyzny. Po przybyciu zespół zmierzył podstawowe parametry życiowe, wykonano wkłucie do żyły, podłączono tlen. Pacjenta w trybie pilnym przewieziono do oddziału neurologii szpitala we Włocławku. Potrącona zespół ratownictwa medycznego S wezwany został do miejscowości Radziejów, gdzie doszło do potrącenia 72- letniej kobiety. Po przybyciu na miejsce zespół wykonał pomiar podstawowych czynności życiowych, tzn. zmierzono ciśnienie tętnicze i tętno, oceniono stan świadomości pacjentki, założono kołnierz ortopedyczny w celu unieruchomienia kręgosłupa szyjnego,poszkodowaną ułożono na desce ortopedycznej w celu dalszej stabilizacji kręgosłupa, podano leki i podłączono płyny infuzyjne, założono rurkę ustno-gardłową w celu utrzymania drożności dróg oddechowych. Pacjentkę z podejrzeniem krwawienia sródczaszkowego przewieziono do szpitala we Włocławku. Zasłabła zespół wyjazdowy S wyjechał do miejscowości Piotrków Kujawski, gdzie 75- letnia kobieta nagle zasłabła. Po przybyciu, zebraniu wywiadu stwierdzono, że pacjentka ma zawroty głowy i choruje na nadciśnienie tętnicze. Wykonano wstępne badania. Podano leki obniżające ciśnienie tętnicze krwi. Chora pozostała na miejscu. Upadek z wysokości w dniu tym zespół wyjazdowy P wezwany został do miejscowości Płowce gm. Radziejów, gdzie 37- letni mężczyzna spadł z drabiny. Po przyjeździe zespół zastał poszkodowanego leżącego na boku, przytomnego,ale w nielogicznym kontakcie słownym. Wykonano pomiar podstawowych parametrów życiowych, unieruchomiono kręgosłup szyjny za pomocą kołnierza ortopedycznego, wykonano wkłucie do żyły.poszkodowanego z urazem czaszkowo -mózgowym przewieziono do szpitala we Włocławku. Ból w klatce piersiowej12.01-zespół wyjazdowy P wyjechał do miejscowości Topólka, gdzie u 61 letniej kobiety wystąpił ból w klatce piersiowej. Po ocenie podstawowych parametrów życiowych zespól wykonał wkłucie do żyły, podano leki zabezpieczające, podłączono tlen do oddychania. Chorą przewieziono do szpitala w Radziejowie Obrzęk płuc zespół wyjazdowy S wezwany został do miejscowości Radziejów, gdzie 78- letnia kobieta uskarżała się na ucisk w klatce piersiowej oraz wysokie ciśnienie. Po przyjeździe zespołu zmierzono ciśnienie i tętno. W badaniu osłuchowym okazało się, że pacjentka ma obrzęk płuc. Natychmiast wykonano wkłucie do żyły, podano leki stosowane w takich sytuacjach, założono cewnik do pęcherza moczowego, w trybie pilnym została przewieziona do szpitala w Radziejowie. Zawał w dniu tym zespół wyjazdowy S wyjechał do miejscowości Biskupice gm. Radziejów, gdzie 55 letni mężczyzna uskarżał się na ból w klatce piersiowej. Po przyjeździe zespół wykonał wstępne badania tętna ekg i ciśnienia. Po analizie zapisu ekg u chorego stwierdzono zawał mięśnia sercowego. Wykonano wkłucie do żyły, podłączono płyny, podano leki stosowane w takich sytuacjach wg schematu MONA. Przewieziono do oddziału kardiologii inwazyjnej we Włocławku. Ratownik medyczny Radosław Woźniak

16 STUDNIÓWKOWE SZALEŃSTWO! Zespół Szkół RCKU w Przemystce ZSM w Radziejowie

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

Pamiątkowa tablica na budynku przy ulicy Krzywej 2 Na uroczystość przybyli: senator RP Zbigniew Szaleniec, przewodniczący Rady Miejskiej - Janusz Gątk

Pamiątkowa tablica na budynku przy ulicy Krzywej 2 Na uroczystość przybyli: senator RP Zbigniew Szaleniec, przewodniczący Rady Miejskiej - Janusz Gątk 20 LECIE MŁODZIEŻOWEGO KOŁA FILATELISTYCZNEGO Odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci Czesława Słani 24 marca 2006 roku w Czeladzi - Piaskach przy ulicy Krzywej 2, została odsłonięta tablica poświęcona

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy 1. XX FINAŁ WIELKIEJ 8 stycznia 2012r.

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego.

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dnia 26. września 2009r. odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dzień ten był dla nas dniem szczególnym,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N XVI REGIONALNYCH ZAWODÓW RADNYCH, WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW I STAROSTÓW W TENISIE STOŁOWYM

R E G U L A M I N XVI REGIONALNYCH ZAWODÓW RADNYCH, WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW I STAROSTÓW W TENISIE STOŁOWYM R E G U L A M I N XVI REGIONALNYCH ZAWODÓW RADNYCH, WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW I STAROSTÓW W TENISIE STOŁOWYM O PUCHAR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO MARKA WOŹNIAKA WITKOWO, 7 LUTY 2015 ROK

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie konkursu literacko-plastycznego pt. : Moja przygoda z Henrykiem Sienkiewiczem pisarzem, publicystą i podróżnikiem

Rozstrzygnięcie konkursu literacko-plastycznego pt. : Moja przygoda z Henrykiem Sienkiewiczem pisarzem, publicystą i podróżnikiem Rozstrzygnięcie konkursu literacko-plastycznego pt. : Moja przygoda z Henrykiem Sienkiewiczem pisarzem, publicystą i podróżnikiem W dniu 27 września 2016 roku w świetlicy Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu

Bardziej szczegółowo

Piętnaście lat minęło..

Piętnaście lat minęło.. Piętnaście lat minęło.. Edyta Czopp-Jankowska, 21.05.2014 Parafrazując motyw muzyczny z ulubionego serialu Polaków Czterdziestolatek - można by zanucić...piętnaście lat minęło, jak jeden dzień. Wydawać

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA MIĘDZY ZSE NR 2 A LIGĄ OBRONY KRAJU

WSPÓŁPRACA MIĘDZY ZSE NR 2 A LIGĄ OBRONY KRAJU WSPÓŁPRACA MIĘDZY ZSE NR 2 A LIGĄ OBRONY KRAJU w latach 2003-2015 KRAKÓW 2016 autor: mgr Beata Wójcik O Lidze Obrony Kraju: Kontakt: (12)6340514 Kraków, ul. Pomorska 2 Liga Obrony Kraju- stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

XI. Kultura, Sport i Turystyka

XI. Kultura, Sport i Turystyka XI. Kultura, Sport i Turystyka KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Działania Samorządu Województwa w zakresie kultury podejmowane były w oparciu cele Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

"Pokój ludziom dobrej woli."

Pokój ludziom dobrej woli. "Pokój ludziom dobrej woli." Z tym bożonarodzeniowym przesłaniem w dniu 20 grudnia 2010 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach odbyły się jasełka, które wspólnie

Bardziej szczegółowo

GAZETKA NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3

GAZETKA NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3 Miejskie Przedszkole Nr 18 w Puławach ul. Norwida 32 A GAZETKA NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3 / styczeń - luty 2010 / Zimo, zimo przybądź biała Przynieś śniegu po kolana Zimo, zimo to nie wszystko Chcemy jeszcze

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

POLICJA.PL ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU PODLASKIEGO. Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA.PL ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU PODLASKIEGO. Strona znajduje się w archiwum. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/129708,swieto-policji-garnizonu-podlaskiego.html Wygenerowano: Wtorek, 17 stycznia 2017, 13:39 Strona znajduje się w archiwum. ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU

Bardziej szczegółowo

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY Witam serdecznie wszystkich gości, Nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców na inauguracji roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N REGIONALNA SPARTAKIADA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH SPORT UŚMIECH ZABAWA

R E G U L A M I N REGIONALNA SPARTAKIADA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH SPORT UŚMIECH ZABAWA R E G U L A M I N XVII REGIONALNA SPARTAKIADA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH SPORT UŚMIECH ZABAWA Impreza jest dofinansowana ze środków Urząd Marszałkowski w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI. Strona znajduje się w archiwum.

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI. Strona znajduje się w archiwum. CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Źródło: http://csp.edu.pl/csp/aktualnosci/2719,jubileuszowe-uroczystosci.html Wygenerowano: Poniedziałek, 20 marca 2017, 14:20 Strona znajduje się w archiwum. JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Pierwszy gimnazjalny PaTPORT w Toruniu

Pierwszy gimnazjalny PaTPORT w Toruniu Pierwszy gimnazjalny PaTPORT w Toruniu Toruński Zespół Szkół nr 8 włączył się do programu Profilatyka a Ty. - Chcemy zarażać innych swoimi pasjami zapowiadają gimnazjaliści. Gimnazjum nr 8 w Toruniu, które

Bardziej szczegółowo

Informacje z Publicznego Przedszkola

Informacje z Publicznego Przedszkola Informacje z Publicznego Przedszkola *** Bezpieczny przedszkolak *** Dnia 30 października Przedszkole Publiczne w Człopie odwiedziła Pani policjantka st. sierż. Beata Budzyń z Komendy Policji w Wałczu.

Bardziej szczegółowo

Jeleniogórskie obchody 70 rocznicy bitwy pod Lenino.

Jeleniogórskie obchody 70 rocznicy bitwy pod Lenino. Jeleniogórskie obchody 70 rocznicy bitwy pod Lenino. Zarząd koła nr 4 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Jeleniej Górze w dniu 12 października 2013 roku zorganizował wiele przedsięwzięć dla uczczenia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VIII/15 sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha VII kadencji, która odbyła się 25 maja 2015 roku

Protokół Nr VIII/15 sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha VII kadencji, która odbyła się 25 maja 2015 roku Protokół Nr VIII/15 sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha VII kadencji, która odbyła się 25 maja 2015 roku 25 maja 2015 roku sesja Rady Miejskiej Wałbrzycha rozpoczęła się o godz. 11 00, a zakończyła o godz.

Bardziej szczegółowo

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły?

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Projekt edukacyjny realizowany w Publicznym Gimnazjum im. Biskupa Piotra Gołębiowskiego w Jedlińsku w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIM GARNIZONIE

ŚWIĘTO POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIM GARNIZONIE POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/129707,swieto-policji-w-kujawsko-pomorskim-garnizonie.html Wygenerowano: Sobota, 4 marca 2017, 18:27 Strona znajduje się w archiwum. ŚWIĘTO POLICJI

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2013r

KALENDARZ IMPREZ 2013r KALENDARZ IMPREZ 2013r Data Wydarzenie Organizator Miejsce 6 styczeń Uroczystość opłatkowa styczeń Związek Emerytów i Rencistów 7 styczeń Spotkanie Noworoczne 13 styczeń 14 styczeń 25 styczeń 16 styczeń

Bardziej szczegółowo

PRACA SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

PRACA SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 PRACA SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 U ROCZYSTE ROZPOCZ Ę C IE RO K U S ZKO L N E GO 2 01 0/ 2 01 1 W roku szkolnym 2010/2011 w Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego z oddziałami integracyjnymi w Łobudzicach

Bardziej szczegółowo

Z PODWÓRKA NA STADION ROZGRYWKI WOJEWÓDZKIE W SULEJÓWKU

Z PODWÓRKA NA STADION ROZGRYWKI WOJEWÓDZKIE W SULEJÓWKU Z PODWÓRKA NA STADION ROZGRYWKI WOJEWÓDZKIE W SULEJÓWKU Zostań gwiazdą z podwórka na stadion 18 maja 2009 r. na stadionie klubu Victoria 16 drużyn chłopięcych i 4 dziewczęce z województwa mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 Styczeń Luty zabawy karnawałowe Dzień Babci i Dziadka impreza otwarta Ferie zimowe - codzienne zajęcia w Domu Kultury: konkursy plastyczne,

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2016/2017

HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2016/2017 HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2016/2017,,Nie pytaj, co środowisko może zrobić dla Ciebie, Ale co Ty możesz zrobić dla środowiska Współpraca ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo

RUSZYŁ PROGRAM DLA PRZEDSZKOLI ŻYJMY ZDROWO - RAZEM!

RUSZYŁ PROGRAM DLA PRZEDSZKOLI ŻYJMY ZDROWO - RAZEM! ISSN 1641-0017 OD 2003 ROKU PONAD 2,4 MLN ZŁ NA INWESTYCJE W KASZCZORZE INFORMATOR SAMORZADU GMINY PRZEMET Nr 1-2/2009 (201/202) BIOGRAMY BOHATERÓW UDANY POCZĄTEK ROKU WESOŁE FERIE STRZAŁEM W DZIESIĄTKĘ

Bardziej szczegółowo

Gminna Biblioteka Publiczna w Stanominie - filia biblioteczna w Pomianowie

Gminna Biblioteka Publiczna w Stanominie - filia biblioteczna w Pomianowie Gminna Biblioteka Publiczna w Stanominie - filia biblioteczna w Pomianowie Biblioteka w Pomianowie rozpoczęła swoją działalność 16 stycznia 1949 roku. Zajmowała wówczas jeden malutki pokoik w siedzibie

Bardziej szczegółowo

ROCZNICA POWSTANIA POLICJI PAŃSTWOWEJ ŚWIĘTO W CSP

ROCZNICA POWSTANIA POLICJI PAŃSTWOWEJ ŚWIĘTO W CSP CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Źródło: http://www.csp.edu.pl/csp/aktualnosci/3141,rocznica-powstania-policji-panstwowej-swieto-w-csp.html Wygenerowano: Poniedziałek, 30 stycznia 2017, 23:19 Strona znajduje

Bardziej szczegółowo

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przytoczna!

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przytoczna! INFORMACJA Mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przytoczna, prosimy wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych o zgłaszanie ewentualnych uwag

Bardziej szczegółowo

Wymaganie 10: Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Wymaganie 10: Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. Raport z ewaluacji wewnętrznej Raport z ewaluacji wewnętrznej Wymaganie 10: Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju Zespół Szkół im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie Cel: Uzyskanie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram imprez kulturalnych, sportowych i innych uroczystości organizowanych w Gminie Poddębice w 2008 roku

Harmonogram imprez kulturalnych, sportowych i innych uroczystości organizowanych w Gminie Poddębice w 2008 roku Harmonogram imprez kulturalnych, sportowych i innych uroczystości organizowanych w Gminie Poddębice w 2008 roku Lp. Nazwa zadania Miejsce zadania Organizatorzy Termin 1. Opłatek Klub Przyjaciół Spotkanie

Bardziej szczegółowo

3 GRUDNIA MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

3 GRUDNIA MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 3 GRUDNIA MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Po raz kolejny 3 grudnia 2015 roku w Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. św. Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą obchodziliśmy Międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

Szkolny Klub Wolontariatu. Zespół Szkół Mechanicznych

Szkolny Klub Wolontariatu. Zespół Szkół Mechanicznych Szkolny Klub Wolontariatu Zespół Szkół Mechanicznych Ważny jest rodzaj pomocy, Którą się ofiaruję, Ale jeszcze ważniejsze od tego jest serca Z jakim tej pomocy się udziela Jan Paweł II Przesłanie Papieża

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM z siedzibą w Szkole Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim ul. Włocławska 37

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM z siedzibą w Szkole Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim ul. Włocławska 37 Załącznik nr 1 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM z siedzibą w Szkole Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim ul. Włocławska 37 1 Danuta Bolewska Piotrków Kujawski 2 Sylwia Ciesielska Leszcze

Bardziej szczegółowo

FORUM KLAS MUNDUROWYCH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 2017

FORUM KLAS MUNDUROWYCH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 2017 POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/139504,forum-klas-mundurowych-wojewodztwa-podlaskiego-2017.html Wygenerowano: Poniedziałek, 19 czerwca 2017, 08:06 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

POLICJA KUJAWSKO-POMORSKA UNIFORM SHOOTING 2014

POLICJA KUJAWSKO-POMORSKA UNIFORM SHOOTING 2014 POLICJA KUJAWSKO-POMORSKA Źródło: http://www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl/kb/dzialania-policji/zwiazek-emerytow-i-renc/z-zycia-stowarzyszenia/2884,unifo rm-shooting-2014.html Wygenerowano: Środa, 5

Bardziej szczegółowo

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Nasza inicjatywa to przykład szerokiego myślenia o edukacji artystycznej i perspektywicznego myślenia o szkole, jako społeczności

Bardziej szczegółowo

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej 2014 r.

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej 2014 r. Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej 2014 r. W dniu 9 i 11 grudnia 2014 r. odbyły się uroczystości wręczenia dyplomów stypendystom Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Miejska Biblioteka Publiczna świętuje 70 lat swojego istnienia

Miejska Biblioteka Publiczna świętuje 70 lat swojego istnienia Miejska Biblioteka Publiczna świętuje 70 lat swojego istnienia 1 kwietnia 2016 roku minęło 70 lat od dnia, gdy Miejska Biblioteka Publiczna rozpoczęła swoją działalność na terenie powiatu starogardzkiego.

Bardziej szczegółowo

Uroczystości 3 majowe 6 Lipiec 2008/2 W dniu 3 maja 2008r. miała miejsce uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod pomnik Króla Władysława Łokietka połączona z obchodami Rocznicy Uchwalenia Konstytucji

Bardziej szczegółowo

oda 19 stycznia 2011 godz. 11:00 sala sportowa MOSiR, Turniej uczniów Szkół Podstawowych (do lat 13 włącznie)

oda 19 stycznia 2011 godz. 11:00 sala sportowa MOSiR, Turniej uczniów Szkół Podstawowych (do lat 13 włącznie) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytowie oda 19 stycznia 2011 godz. 11:00 sala sportowa MOSiR, Turniej uczniów Szkół Podstawowych (do lat 13 włącznie) Piątek 21 stycznia 2011 godz. 11:00 sala sportowa

Bardziej szczegółowo

W szkole były trzy oddziały integracyjne - klasy: Ic, IId i IIId.

W szkole były trzy oddziały integracyjne - klasy: Ic, IId i IIId. GIMNAZJUM im. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGOSKIEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ŁOBUDZICACH PRACA SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 U RO C Z Y S T E RO Z P O C Z Ę C I E RO K U S Z KO L N E G O 2 0 1 1 / 2 0 1

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r.

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r. KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY w MILANOWIE w 2015 r. Lp. Nazwa Planowanych działań Opis Organizator Gminny Ośrodek Kultury w Milanowie. Współorganizator GBP w

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW ODDZIAŁ REJONOWY WARSZAWA TARGÓWEK JUBILEUSZ. 10 lat naszych kół

POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW ODDZIAŁ REJONOWY WARSZAWA TARGÓWEK JUBILEUSZ. 10 lat naszych kół JUBILEUSZ 10 lat naszych kół powołane zostało 12 04 2002 r. Do chwili obecnej korzysta z lokalu udostępnianego przez Kierownictwo Administracji PODGRODZIE w Klubie Seniora przy ul. Krasnobrodzkiej `10/3.

Bardziej szczegółowo

LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW

LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW Lp. Aktywność Teren/miejsce 1. Występy Grupy Rytmiczno Tanecznej Mażoretek - - Teren Powiatu Łęczyckiego Młodzież w wieku 12-15 lat 5-6 razy w roku Imprezy

Bardziej szczegółowo

Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny

Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny To główne hasła tegorocznych konkursów plastycznego i muzycznego: 1. Ogólnopolska Kampania pt. "Zachowaj Trzeźwy Umysł" 2005 rok W dniach od 14 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku.

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji uczestnictwa w VIII edycji konkursu Baw się i ucz!

Sprawozdanie z realizacji uczestnictwa w VIII edycji konkursu Baw się i ucz! Sprawozdanie z realizacji uczestnictwa w VIII edycji konkursu Baw się i ucz! Świetlica szkolna przyjazna uczniowi. Informujemy, iż nasza szkoła w okresie od 29.03.2016 r. do 15.12.2016 r. wykonała zadania

Bardziej szczegółowo

Dzień Edukacji Narodowej w Legnicy i Bolesławcu. 16 i 17 października 2014 roku były kolejnymi dniami obchodów Dnia Edukacji Narodowej,

Dzień Edukacji Narodowej w Legnicy i Bolesławcu. 16 i 17 października 2014 roku były kolejnymi dniami obchodów Dnia Edukacji Narodowej, Dzień Edukacji Narodowej w Legnicy i Bolesławcu. 16 i 17 października 2014 roku były kolejnymi dniami obchodów Dnia Edukacji Narodowej, organizowanymi przez Dolnośląską Kurator Oświaty. 16 października

Bardziej szczegółowo

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw.

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw. Projekt Dożynki Gminne 2014 został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W ramach projektu w dniu 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

X Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2015

X Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2015 X Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2015 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Radomiu, Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia i Starostwo Powiatowe mając na celu zainteresowanie tematyką zdrowia

Bardziej szczegółowo

Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Sztumie Przedszkole Nr 5 im. Dzieci z Zamkowego Wzgórza w Malborku

Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Sztumie Przedszkole Nr 5 im. Dzieci z Zamkowego Wzgórza w Malborku W DNIU 17 MARCA 2014 ROKU W SALI KONFERENCYJNEJ PARKU NAUKOWO TECHNOLOGICZNEGO W GDYNI ODBYŁA SIĘ POMORSKA GALA III EDYCJI KONKURSU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ MAM 6 LAT. Organizatorem Gali była Pani Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń rozdane :00:32

Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń rozdane :00:32 Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń rozdane 2016-06-17 08:00:32 15 czerwca w Sali widowiskowej Filii Ośrodka Kultury w Woli Mieleckiej odbyła się Gala Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń.

Bardziej szczegółowo

Szósty grudnia to niezwykły dzień szczególnie dla dzieci. W swoje imieniny św. Mikołaj rozdaje wszystkich dzieciakom prezenty. W tym roku tradycyjnie

Szósty grudnia to niezwykły dzień szczególnie dla dzieci. W swoje imieniny św. Mikołaj rozdaje wszystkich dzieciakom prezenty. W tym roku tradycyjnie Numer 4-2016/2017 Szósty grudnia to niezwykły dzień szczególnie dla dzieci. W swoje imieniny św. Mikołaj rozdaje wszystkich dzieciakom prezenty. W tym roku tradycyjnie maluchy wchodzące do Bajeczki powitała

Bardziej szczegółowo

Liga Obrony Kraju Zarząd Główny w Warszawie PROGRAM OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY W DWUBOJU OBRONNYM. Bydgoszcz, 11-13 września 2015 r.

Liga Obrony Kraju Zarząd Główny w Warszawie PROGRAM OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY W DWUBOJU OBRONNYM. Bydgoszcz, 11-13 września 2015 r. Liga Obrony Kraju Zarząd Główny w Warszawie PROGRAM OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY W DWUBOJU OBRONNYM Bydgoszcz, 11-13 września 2015 r. KOMITET HONOROWY Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

FINAŁ II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim Młodzi pamiętają

FINAŁ II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim Młodzi pamiętają FINAŁ II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim Młodzi pamiętają W dniach 6 7 listopada 2015 roku w Kompleksie Hotelowym Borowianka w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej - Poznań

Instytut Pamięci Narodowej - Poznań Instytut Pamięci Narodowej - Poznań Źródło: http://poznan.ipn.gov.pl/pl7/edukacja/edukacja-poznan/spotkania-z-historia/37700,90-urodziny-pulkownika-jana-gorski ego-poznan-18-kwietnia-2012.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

Wiejski turniej tenisa stołowego.

Wiejski turniej tenisa stołowego. Wiejski turniej tenisa stołowego. Wiejski klub tenisa stołowego. Od lipca br.w świetlicy Oaza w Psarskiem realizowany jest projekt pn Organizacja czasu wolnego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz zagrożonych

Bardziej szczegółowo

MISTRZOSTWA SZKOŁY W PIŁCE NOŻNEJ DLA KLAS 4-6

MISTRZOSTWA SZKOŁY W PIŁCE NOŻNEJ DLA KLAS 4-6 MISTRZOSTWA SZKOŁY W PIŁCE NOŻNEJ DLA KLAS 4-6 REGULAMIN TURNIEJU 1. Turniej organizowany jest w ramach Projektu Edukacyjnego: Mój pomysł na szkolne zawody sportowe. 2. Turniej rozgrywany jest w dwóch

Bardziej szczegółowo

Szanowni Zgromadzeni!

Szanowni Zgromadzeni! Szanowni Zgromadzeni! Witam serdecznie gości oraz seniorów lotnictwa przybyłych na dzisiejsze spotkanie z okazji 40- lecia naszego Klubu w dniu Święta Lotnictwa Polskiego. Tu przy Aeroklubie Białostockim

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNETRZNEJ W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 4 W MYŚLENICACH

RAPORT Z EWALUACJI WEWNETRZNEJ W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 4 W MYŚLENICACH RAPORT Z EWALUACJI WEWNETRZNEJ W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 4 W MYŚLENICACH Badaniu został poddany obszar: FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3.1. Wykorzystywane są zasoby środowiska na

Bardziej szczegółowo

nauczyciel naszej szkoły

nauczyciel naszej szkoły Pan Apolinary Nosalski - poeta, pisarz i nauczyciel naszej szkoły Praca zbiorowa Urodził się 22 czerwca 1930 roku we wsi Brudno koło Parczewa. Po ukończeniu w 1944 r. Szkoły Powszechnej w Koczergach kontynuował

Bardziej szczegółowo

Festiwal Smaku w Chlebowie

Festiwal Smaku w Chlebowie .pl https://www..pl Festiwal Smaku w Chlebowie Autor: Małgorzata Chojnicka Data: 14 maja 2017 Koła Gospodyń Wiejskich już od ładnych paru lat przeżywają swój renesans. W tej chwili nikomu nie przyjdzie

Bardziej szczegółowo

Zduńska Wola, r. Protokół nr 1

Zduńska Wola, r. Protokół nr 1 Zduńska Wola, 02.03.2010r. Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze: - upowszechniania kultury fizycznej i sportu, - kultury,

Bardziej szczegółowo

Postawa obronna w przypadku ataku psa

Postawa obronna w przypadku ataku psa Zadanie 3. Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia,

Bardziej szczegółowo

Turniej Orlik Basketmania 2013

Turniej Orlik Basketmania 2013 Turniej Orlik Basketmania 2013 O TURNIEJU PO RAZ trzeci, w 8 województwach, na obiektach wybudowanych w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012 zagramy w koszykówkę na szeroką skalę w turnieju Orlik Basketmania.

Bardziej szczegółowo

Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim.

Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim. Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim. Program szkoły zakłada wychowanie i przygotowanie człowieka do rozumienia otaczającego go świata. Człowiek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Turnieju Siatkarskiego Drużyn Mieszanych Trzyosobowych o Puchar Prezesa LZS Lechów na IX Święcie Sportu w Lechowie dn. 2 sierpnia 2015 roku

REGULAMIN. Turnieju Siatkarskiego Drużyn Mieszanych Trzyosobowych o Puchar Prezesa LZS Lechów na IX Święcie Sportu w Lechowie dn. 2 sierpnia 2015 roku Turnieju Siatkarskiego Drużyn Mieszanych Trzyosobowych o Puchar Prezesa LZS Lechów Turniej ma na celu promowanie zdrowego trybu życia i zachęcanie mieszkańców do Turniej rozegrany zostanie w dn. 2 sierpień

Bardziej szczegółowo

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Śmieci mniej, Ziemi lżej Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Rok 2004 - czerwiec Dwie nauczycielki, p. Grażyna Wrzaszczak i p. Grażyna Ignasiak uczestniczą

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO KRS KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY XIII WOJEWÓDZKICH ZAWODÓW STRZELECKICH LIGI OBRONY KRAJU

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO KRS KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY XIII WOJEWÓDZKICH ZAWODÓW STRZELECKICH LIGI OBRONY KRAJU LIGA OBRONY KRAJU BIURO KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO W BYDGOSZCZY 85-023 Bydgoszcz, ul. Toruńska 30 Tel. 052 371 27 40 fax. 052 371 27 40 www.lok.org.pl, www.lok-bydgoszcz.neostrada.pl, ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

GOSRiT Luzino 2011/12

GOSRiT Luzino 2011/12 GOSRiT Luzino 2011/12 Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie Dzięki rozbudowie infrastruktury sportowej w Gminie Luzino systematycznie zwiększa się ilość dzieci, młodzieży oraz dorosłych,

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Koncert w Jurajskiej

Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Koncert w Jurajskiej Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Koncert w Jurajskiej Kobiety Roku 2011 Prezentacja Stołów Wielkanocnych Lelów 2012 Zespół Walentynki Warsztaty rękodzielnictwa ludowego Gmina w obiektywie MARZEC

Bardziej szczegółowo

Wolontariat Młodzieżowy

Wolontariat Młodzieżowy Wolontariat Młodzieżowy Wolontariat Młodzieżowy działa przy Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy Agape - organizacji pożytku publicznego - od lutego 2010 roku. Jesteśmy uczniami szkół gimnazjalnych oraz średnich.

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2013/2014 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

"Razem w Unii 2013" w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska

Razem w Unii 2013 w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska "Razem w Unii 2013" w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska Dnia 22 marca 2013 r. w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu odbył się finał XII edycji Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej Razem w Unii

Bardziej szczegółowo

Podczas VI Forum można było obejrzeć także wystawy przygotowane przez uczniów w ramach Projektu CEKIN oraz kółka biologicznego NATURA t.j.

Podczas VI Forum można było obejrzeć także wystawy przygotowane przez uczniów w ramach Projektu CEKIN oraz kółka biologicznego NATURA t.j. Już po raz szósty Zespół Szkół Ekonomiczno Ogrodniczych w Tarnowie oraz Biuro Poselskie Posła do Parlamentu Europejskiego Czesława Siekierskiego gościli uczniów szkół ponadpodstawowych z Tarnowa oraz powiatu

Bardziej szczegółowo

We wtorek 13 października odbył się V Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej zorganizowany przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej,

We wtorek 13 października odbył się V Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej zorganizowany przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Powiatowy Narodowej Dzień Edukacji We wtorek 13 października odbył się V Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej zorganizowany przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Poradnię Psychologiczno Kształcenia Praktycznego.

Bardziej szczegółowo

XIII Zimę w Mieście 2017

XIII Zimę w Mieście 2017 POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE Oddział PTTK w Radzyniu Podlaskim SKKT PTTK nr 21 przy I LO w Radzyniu Podlaskim zapraszają na XIII Zimę w Mieście 2017 śladami Powstania Styczniowego w Radzyniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Szczypiorniak na Orlikach 2015 rozgrywanego w ramach projektu: Festiwal Piłki Ręcznej PGNiG Dzieciom 1 ORGANIZATOR 1. Organizatorami

Bardziej szczegółowo

Wykaz imprez kulturalnych planowanych do realizacji w roku 2016 na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie.

Wykaz imprez kulturalnych planowanych do realizacji w roku 2016 na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie. Wykaz imprez kulturalnych planowanych do realizacji w roku 2016 na terenie Gminy Strzelce. *Dane podane w celach informacyjnych. Urząd Miejski nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w niniejszym harmonogramie.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności zespołu przedmiotowego klas 0 w pierwszym semestrze roku szkolnego2015/2016 Sporządzone przez: Annę Biryło

Sprawozdanie z działalności zespołu przedmiotowego klas 0 w pierwszym semestrze roku szkolnego2015/2016 Sporządzone przez: Annę Biryło Sprawozdanie z działalności zespołu przedmiotowego klas 0 w pierwszym semestrze roku szkolnego2015/2016 Sporządzone przez: Annę Biryło 1. Spotkania zespołu 2. Konkursy 3. Inne działania Zespół nauczycieli

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW ODDZIAŁ REJONOWY WARSZAWA TARGÓWEK 10 lat naszych kół Koło nr 15

POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW ODDZIAŁ REJONOWY WARSZAWA TARGÓWEK 10 lat naszych kół Koło nr 15 Historia Koła nr 15 liczy już ponad 32 lata, z tego w ramach naszego Oddziału Rejonowego akurat 10 lat PZERiI powstało 18.07.1980r. z inicjatywy Pani Apoloni Ambroziak i Hanny Harasowskiej i liczyło wówczas

Bardziej szczegółowo

Hanka Kasperska-Stróżyk kierownik PBP w Słupcy, Tadeusz Raczkowski dyrektor LO w Słupcy Foto. Szymon Nowicki

Hanka Kasperska-Stróżyk kierownik PBP w Słupcy, Tadeusz Raczkowski dyrektor LO w Słupcy Foto. Szymon Nowicki ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH Podsumowanie Powiatowego Konkursu Szkolnego Przeczytaj moją ulubioną książkę Lekcja czytania z Tygodnikiem Powszechnym 22 kwietnia 2015 r. w Liceum Ogólnokształcącym

Bardziej szczegółowo

Józef Tischner, Boski młyn, Kraków Konkurs Recytatorski

Józef Tischner, Boski młyn, Kraków Konkurs Recytatorski Artyści żyją przez piękno[ ] Z piękna bierze się siła tych znaków, które stawiają artyści. A czymże jest piękno?[ ] Ono jest jak światło, które do nas przychodzi z drugiej strony świata. Bo na tym świecie

Bardziej szczegółowo

Zakończenie konkursów

Zakończenie konkursów Zakończenie konkursów W hołdzie powstańcom styczniowym W styczniu roku pańskiego 1863, Zajaśniała dla Polski nadzieja Zwycięstwa wielkiego. Powstanie się rozpoczęło, Budząc w Polakach euforie radości Na

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ

KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ państwowych, lokalnych, kulturalnych, turystycznych i sportowych w GMINIE MICHAŁOWICE na 2011 rok organizowanych przez Urząd Gminy, Kluby, Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Rzeczycy Długiej Pasowanie pierwszoklasistów

Zespół Szkół w Rzeczycy Długiej Pasowanie pierwszoklasistów Pasowanie na ucznia to bardzo ważna uroczystość w naszej szkole. Tradycyjnie, jak co roku w październiku dzieci prezentują swoje umiejętności w przygotowanym wcześniej programie artystycznym. Uroczystość

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA Jesteśmy W BYTOWIE ZA 2007 ROK

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA Jesteśmy W BYTOWIE ZA 2007 ROK SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA Jesteśmy W BYTOWIE ZA 2007 ROK Niniejsze sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Jesteśmy sporządzono na podstawie dokumentacji księgowej i innej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 10 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/297/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 września 2016 r.

Poznań, dnia 10 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/297/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 10 października 2016 r. Poz. 6006 UCHWAŁA NR XIII/297/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przyznawania nagród

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM IMPREZ STAŁYCH ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWYM KORCZYNIE W ROKU 2013

KALENDARIUM IMPREZ STAŁYCH ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWYM KORCZYNIE W ROKU 2013 KALENDARIUM IMPREZ STAŁYCH ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWYM KORCZYNIE W ROKU 2013 Data Nazwa imprezy Współorganizator STYCZEŃ 1.Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Bardziej szczegółowo

Nowy projekt ACTIV aktywnie i razem dla rozwoju Regionalnej Sieci Wolontariatu

Nowy projekt ACTIV aktywnie i razem dla rozwoju Regionalnej Sieci Wolontariatu Nowy projekt ACTIV aktywnie i razem dla rozwoju Regionalnej Sieci Wolontariatu Niezwykle popularna idea pracy wolontarystycznej powoduje, że osób chcących zostać wolontariuszami przybywa, szczególnie w

Bardziej szczegółowo