BLOKADY ROZRZÑDU NARZ DZIA SPECJALNE URZÑDZENIA DIAGNOSTYCZNE. NOWOÂå NOWE ADAPTERY. NOWOÂå. NOWOÂå. NOWOÂå

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BLOKADY ROZRZÑDU NARZ DZIA SPECJALNE URZÑDZENIA DIAGNOSTYCZNE. NOWOÂå NOWE ADAPTERY. NOWOÂå. NOWOÂå. NOWOÂå"

Transkrypt

1 URZÑDZENIA DIAGNOSTYCZNE BLOKADY ROZRZÑDU NARZ DZIA SPECJALNE Elektroniczny próbnik ciênienia spr ania 3 Przyrzàd do kontroli naciàgu paska rozrzàdu Narz dzia uniwersalne 23 Próbniki ciênienia spr ania do silników Diesel a i benzynowych z zapisem pomiaru 4 Blokady rozrzàdu BMW 24 NOWE ADAPTERY Adaptery do próbników ciênienia spr ania Diesel, w miejsce Êwiec arowych lub wtryskiwaczy 6 Blokady rozrzàdu Citroen/Peugeot 25 Manometryczne próbniki ciênienia spr ania do silników Diesel a i benzynowych 12 Blokady rozrzàdu Fiat, Alfa Romeo, Lancia 26 Urzàdzenie do diagnostyki silników z wtryskiem benzyny 13 Blokady rozrzàdu Ford 29 Próbnik szczelnoêci cylindrów Wskaênik górnego martwego punktu t oka Próbnik ciênienia spalin 16 Blokady rozrzàdu Opel 30 Zestawy do diagnostyki pomp wtryskowych Diesel Zestaw do pomiaru ciênienia i podciênienia 17 Blokady rozrzàdu Renault 32 Przyrzàd do ustawiania pomp wtryskowych rotacyjnych Próbnik poczàtku wtrysku Mercedes-Benz 18 Blokady rozrzàdu VW, Audi, Seat, Skoda 34 Próbniki ciênienia oleju 20 Blokady rozrzàdu Rover, Kia, Hyundai, Mitsubishi 37

2

3 ELEKTRONICZNY PRÓBNIK CIÂNIENIA SPR ANIA MCS-50 DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH I DIESEL A Art Próbnik s u y do pomiaru i rejestracji ciênienia spr ania w silnikach benzynowych i silnikach Diesel'a przy pomocy adapterów znajdujàcych si w zestawie. Zastosowanie wyêwietlanego na ekranie przyrzàdu MENU i funkcji HELP znacznie u atwia pos ugiwanie si przyrzàdem. W czasie pomiaru istnieje mo liwoêç obserwacji przyrostów ci- Ênienia na ekranie. Wyniki pomiarów wyêwietlane sà w formie wykresów s upkowych wartoêci ciênienia w barach i porównywane w procentach, z mo liwoêcià wydruku na drukarce. Przyrzàd zasilany jest z wbudowanego wewnàtrz obudowy akumulatora. Zakres pomiarowy: 0 5,0 MPa (0 50 bar). Przyrzàd pomiarowy z wyêwietlaczem Drukarka termiczna Zasilacz do adowania akumulatora Papier zapasowy do drukarki (1 rolka) Wà przy àczeniowy z zaworkiem zwrotnym Czujnik ciênienia Adaptery do silników Diesel a 1W Opel, Peugeot, DB, VW, Ford, Lancia, Rover, Mazda, Seat, Renault, Citroen S Opel, Peugeot, DB, VW, Ford, Seat, Renault, Citroen W VW, Mercedes, Audi, Opel, Fiat, Deat, BMW, Ford, Peugeot, Nissan, Renault, Rover, Volvo, Lancia, Citroen Z àczka kàtowa M12 x 1,5/SK Z àczka kàtowa M14 x 1,5/SK Red. szybkomocujàca M12 x 1,5/SK Red. szybkomocujàca M14 x 1,5/SK Koƒcówki pomiarowe A, B, C, D 4 szt. zast pujàce rozpylacz Adaptery do silnika benzynowego M10x M12x1, M14x1, Redukcja M18x1, Z àcze kàtowe Opakowanie walizka Art

4 PRÓBNIK CIÂNIENIA SPR ANIA Z ZAPISEM POMIARU DO SILNIKÓW DIESEL A SPCS-50 Art SPCS-50 3A Art Sterowany Próbnik CiÊnienia Spr ania jest ma ogabarytowym i atwym w obs udze przyrzàdem pomiarowym (z zapisem) do pomiaru ciênienia spr ania w cylindrach silników. W uchwyt próbnika wbudowany jest prze àcznik, który umo liwia jednej osobie uruchomienie rozrusznika i dokonanie pomiaru kompresji. W wyposa eniu próbnika znajdujà si koƒcówki pomiarowe A, B, C, D, które umo liwiajà pomiar w wi kszoêci silników Diesel a. Wymiary koƒcówek sà zgodne z wymiarami typowych rozpylaczy. Aby dokonaç pomiaru w miejsce rozpylacza nale y umieêciç w aêciwà koƒcówk. Typ próbnika SPCS-50 3Aposiada na wyposa eniu trzy dodatkowe adaptery do najbardziej popularnych samochodów, wkr cane w otwór wtryskiwacza lub Êwiecy arowej, umo liwiajàce szybszy i atwiejszy pomiar kompresji. Art Zakres pomiarowy: 1,0 5,0 MPa (10 50 bar). Próbnik ciênienia Diesel z zaworkiem odpowietrzajàcym (spustowym) i uchwytem z prze àcznikiem elektrycznym Wà ciênieniowy z zaworkiem zwrotnym 300 mm (SPCS-50 3A 360 mm art. nr ) Z àczka kàtowa M12 x 1, Z àczka kàtowa M14 x 1, Koƒcówki pomiarowe A, B, C, D, zast pujàce rozpylacz Koƒcówki pomiarowe adaptery (tylko SPCS-50 3A) 1W Opel, Peugeot, DB, VW, Ford, Lancia, Rover, Mazda, Seat, Renault, Citroen S Opel, Peugeot, DB, VW, Ford, Seat, Renault, Citroen W VW, Mercedes, Audi, Opel, Fiat, Deat, BMW, Ford, Peugeot, Nissan, Renault, Rover, Volvo, Lancia, Citroen Diagramy do rejestracji 100 szt. 1kpl Przewody elektryczne Opakowanie kaseta drewniana (SPCS-50 3A art. nr ) Art KO CÓWKI POMIAROWE ZAST PUJÑCE ROZPYLACZ DO PRÓBNIKÓW SPCS-50 (3A i SK) KO CÓWKA E Art KO CÓWKA F Art Art Art Dodatkowe koƒcówki pomiarowe zast pujàce rozpylacz we wtryskiwaczach silników Diesel a. 4

5 PRÓBNIK CIÂNIENIA SPR ANIA Z ZAPISEM POMIARU I PO ÑCZENIAMI NA SZYBKOZ ÑCZA SPCS-50 SK DO SILNIKÓW DIESEL A Sterowany Próbnik CiÊnienia Spr ania jest ma ogabarytowym i atwym w obs udze przyrzàdem pomiarowym (z zapisem) do pomiaru ciênienia spr ania w cylindrach silników. W tym modelu próbnika po àczenia na gwint zastàpiono szybkoz àczkà, co znacznie u atwia i przyspiesza wykonanie pomiaru. W uchwyt próbnika wbudowany jest prze àcznik, który umo liwia jednej osobie uruchomienie rozrusznika i dokonanie pomiaru kompresji. W wyposa eniu próbnika znajdujà si koƒcówki pomiarowe A, B, C, D, które umo liwiajà pomiar w wi kszoêci silników Diesel'a. Wymiary koƒcówek sà zgodne z wymiarami typowych rozpylaczy. Aby dokonaç pomiaru w miejsce rozpylacza nale y umieêciç w aêciwà koƒcówk. Ten typ próbnika (SPCS-50 SK) posiada równie na wyposa eniu trzy dodatkowe adaptery koƒcówki pomiarowe wkr cane do otworów wtryskiwacza lub Êwiecy arowej umo liwiajàce jeszcze szybszy i atwiejszy pomiar kompresji. Zakres pomiarowy: 1,0 5,0 MPa (10 50 bar). Art Wyposa enie : Próbnik ciênienia Diesel z zaworkiem odpowietrzajàcym (spustowym) i uchwytem z prze àcznikiem elektrycznym Wà ciênieniowy 360 mm z zaworkiem zwrt Z àczka kàtowa M12 x 1,5/SK Z àczka kàtowa M14 x 1,5/SK Redukcja szybkomocujàca M12 x 1,5/SK Redukcja szybkomocujàca M14 x 1,5/SK Koƒcówki pomiarowe A, B, C, D, zast pujàce rozpylacz Koƒcówki pomiarowe adaptery Art W Opel, Peugeot, DB, VW, Ford, Lancia, Rover, Mazda, Seat, Renault, Citroen S Opel, Peugeot, DB, VW, Ford, Seat, Renault, Citroen W VW, Mercedes, Audi, Opel, Fiat, Deat, BMW, Ford, Peugeot, Nissan, Renault, Rover, Volvo, Lancia, Citroen Diagramy do rejestracji 100 szt. 1kpl Przewody elektryczne Opakowanie kaseta drewniana DIAGRAMY REJESTRACYJNE KPL. 100 SZT DO PRÓBNIKÓW SPCS-50 (3A I SK) Art Diagramy do próbnika SPCS-50 (3Ai SK). Opakowanie zawiera 100 szt. diagramów Art

6 ADAPTERY KO CÓWKI POMIAROWE DIESEL Koƒcówki pomiarowe do próbnika ciênienia spr ania Diesel (w miejsce Êwiec arowych lub wtryskiwaczy) z po àczeniem gwintowanym oraz w miejsce wtryskiwaczy mocowanych na jarzmo do próbników typy SPCS-50 (3Ai SK) i PCSm-40. Oznaczenie miejsca zastosowania adapteru: w wtryskiwacz s Êwieca arowa Nr Przeznaczenie Nr katalogowy 1 W 2 S 3 S Opel, Peugeot, DB, VW, Citroen, Ford, Lancia, Mazda, Nissan, Renault, Rover, Seat Wszystkie nowsze samochody bez japoƒskich (Opel, Peugeot, DB, VW, Ford, Seat, Fiat, Renault, Citroen, Peugeot, Land Rover) Wszystkie starsze samochody (Mercedes, Peugeot) W Mazda, Toyota, Nissan, Mitsubishi (B-C-H) S Isuzu, Mitsubishi, Nissan, Toyota L S Audi, Opel, Seat, Ford 2.7, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Suzuki 2.0, Toyota Hiace, Land Cruiser W Mitsubishi, Toyota C, KIA K S VW, Audi, Seat, Skoda 1.9/2.5 TDI, BMW 1.8/2.5 TDS 2.0/3.0 d (00-), Alfa 2.5 TD (95-98), Chrysler 2.5TD (95-), Citroen/Peugeot 1.5/1.8/1.9, Ford, Honda Accord 2.0, Mitsuboshi 1.9, Nissan 1.5/2.2, Opel, Renault 1.5/1.9/2.1/2.2 (- 94), Rover, Volvo 1.9/ W Citroen Berlingo 1.9 (99) W Audi, VW 2.5 TDI W VAG Polo 1,3 l, Seat W Opel (bez Corsy i Kadeta z silnikiem Isuzu) W VW, Audi, MB, BMW, Citroen, Fiat, Ford, Nissan, Lancia, Opel, Peugeot, Renault, Rover, Seat W VW, Audi, Seat, Skoda 1,9 TDI W Opel z silnikiem Isuzu W Kia Carnival W Isuzu Midi 2,2 D W Fiat Ducato 2,8 D W Citroen Jumper 2,5 TDI W Mazda

7 Nr Przeznaczenie Nr katalogowy 24 W Dostawcze: Peugeot i Citroen 2,5 D S 26 S 27 S Mercedes (611/612/613) CDI 200/220/270/320 (-98) Sprinter CDI 208/211/213/216/308/311/313/316 Vito 220CDI (-98), Chrysler 2.2 (-02), Jeep Grand Cherokee 2.7 (-02), Land Rover 2.5 Audi,VW V6 2.5TDI (-98); Citroen/Peugeot 2.0/2.2 HDI (-99), Jumper 2.5TDI Opel Astra/Frontera/Omega/Sintra/Vectra 2.0/2.2/2.5 DTI (-97), SAAB 9-3 TID 2.2 (-98) S Ford Fiesta/Focus 1.8 (-96) S Ford Fiesta/Furio 1.4 TDCI, Citroen/Peugeot 1.4 HDI (-02), Peugeot 1.8/1.9 (98-), Renault Avantime/Master dci 2.2 (-00) S Ford Mondeo 2.0, Transit 2.4 Dura Torq S Nissan Terrano 3.0 D S 34 S 35 S Fiat/Alfa Romeo/Lancia 1.9/2.4 JTD (-98), Fiat Ducato 2.8D, Citroen Jumper 2.8 (-00) Opel Astra/Corsa/Combo/Vectra 1.5/1.7 D/TD; Toyota Camry/Carina/Corolla 1.8/2.0, Toyota Dyna/Hiace 2500/2800/3000/3700 Opel Movano 2.2, Renault Laguna/Master/Avantime 2.2 dci (-00) S Fiat 1.3 JTD, Opel 1,3 D (Z13DT) S Mercedes E 200/220/250/300 D S Nissan 2.2 dci (00-) W Citroen HDI W Renault 1.5 cdi W Renault 1.9 dti W Ford TDCI 1.8 Dura Torq W Mercedes CDI 2.2/ W Ford/Mazda 2.0 TDCI W Citroen/Peugeot 2.2 HDI 16V W Citroen/Peugeot 1.4 HDI 8V (DV 4TD)

8 Nr Przeznaczenie Nr katalogowy 48 W Perkins wózki wid owe, maszyny budowlane S Samochody ci arowe Êwieca arowa z gwintem M32x1, S Samochody ci arowe Êwieca arowa z gwintem M20x1, W Samochody ci arowe MAN 2866, 2566,... DB OM 401, 421, W Samochody ci arowe DB OM 352, 422, W Samochody ci arowe MAN 0826, 0824, W Ford (Lancia, Chrysler) 2,5 TD silnik z 4-cz Êciowà g owicà W Ford 2.0 (2.4) Dura Torq Transit, Mondeo W Fiat 2.4 JTD Ducato, Alfa Romeo 156, W Renault Master, Opel Movano 2.2 D W Fiat 1.3 JTD, Opel 1,3 D (Z13DT) W Mercedes C W BMW, Renault W Ford Transit 2,5 l (paluszkowy) W 80 W 81 W Fiat D (Iveco, Ducato i osobowe, wtrysk bezpoêredni), Renault Master 2,8 DTI (S9W) Fiat D wtrysk poêredni, VW, Ford, Peugeot, Renault, Citroen Ford Transit 2,5 (stary typ), Alfa Romeo, Fiat, Ford, Lancia, Renault, Rover, Seat W Mercedes 508/608 silnik W MB 2,9 D Sprinter W Silnik 4C90 Andoria (Lublin, uk) W sprawie adapterów nie wyszczególnionych w zestawieniu prosimy o kontakt ze sprzedawcà lub producentem. 8

9 ADAPTER DC DO SAMOCHODÓW CI AROWYCH Art Koƒcówka pomiarowa do próbnika spr ania Diesel w miejsce wtryskiwaczy mocowanych na jarzmo. Szczególnie polecana do samochodów ci arowych. Konstrukcja adapteru pozwala na dopasowanie jego wymiarów do wymiarów wtryskiwacza. Wyposa enie zestawu: Korpus d ugi Korpus krótki Tuleje dystansowe 5 szt Koƒcówka Ø 19 mm Koƒcówka Ø 22 mm Jarzmo Art CZ ÂCI ZAMIENNE DO PRÓBNIKÓW Zaworek zwrotny 50 Art Zaworek zwrotny do próbników SPCS-50 (3A) i PCSm-40 Szybkoz àczka SK Art Szybkoz àczka cz Êç zamienna do próbników. Art Art Zaworek zwrotny 15 Art Zaworek zwrotny do próbników SPCS-15 i SPCS-17,5 SK oraz do koƒcówek pomiarowych do silników benzynowych. Zaworek upustowy Art Zaworek upustowy do próbników SPCS-50 (3Ai SK) i SPCS-17,5 SK. Art Art Kaseta diagramu Art Kaseta diagramu do wszystkich modeli próbników z zapisem pomiaru. Pokrywa próbnika Art Pokrywa próbnika do wszystkich modeli próbników z zapisem pomiaru. Szybka próbnika Art Szybka pokrywy próbnika do wszystkich modeli próbników z zapisem pomiaru. Wà ciênieniowy Art Wà ciênieniowy z zaworkiem zwrotnym do próbnika SPCS-50 Wà ciênieniowy Art Wà ciênieniowy z zaworkiem zwrotnym do próbnika SPCS-50 3A Wà ciênieniowy Art Wà ciênieniowy z zaworkiem zwrotnym do próbnika SPCS-50 SK Art Art Art Art Art Art

10 PRÓBNIK CIÂNIENIA SPR ANIA Z ZAPISEM POMIARU I PO ÑCZENIAMI NA SZYBKOZ ÑCZA SPCS-17,5 SK DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH Sterowany Próbnik CiÊnienia Spr ania jest ma ogabarytowym i atwym w obs udze przyrzàdem pomiarowym (z zapisem) do pomiaru ciênienia spr ania w cylindrach silników. W celu uproszczenia obs ugi, próbnik wyposa ono w po àczenia na szybkoz àcza. Konstrukcja i wyposa enie oraz bogate wyposa enie dodatkowe umo liwiajà dokonanie pomiaru w ró nych typach pojazdów. W uchwyt próbnika wbudowany jest klawiszowy kontakt do w àczania rozrusznika umo liwiajàcy jednoosobowà obs ug próbnika. Zakres pomiarowy: 0,3 1,75 MPa (3 17,5 bar) Art Przyrzàd do pomiaru kompresji z uchwytem i przewodami elektrycznymi Wà ciênieniowy d. 360 mm Adapter SK 160mm M14x1, Redukcja pomiarowa M18x1, Z àczka kàtowa SK Diagramy do rejestracji 100 szt. 1kpl Opakowanie kaseta drewniana Art DIAGRAMY REJESTRACYJNE KPL. 100 SZT DO PRÓBNIKA SPCS-17,5 SK Diagramy do próbnika SPCS-17,5 SK. Opakowanie zawiera 100 szt. diagramów. Art Art ADAPTERY SK Adapter SK 10 Art Adapter SK 12 Art Adapter SK 14w Art Adaptery do próbnika SPCS-17,5 SK i PCSm-16 SK wkr cane w otwór Êwiecy zap onowej. Adapter SK 10 M10 x 1 d ugoêç 120 mm Adapter SK 12 M12 x 1,25 d ugoêç 120 mm Adapter SK 14w wà d ugoêci 370 mm z gwintem M14 x 1,25 do g boko osadzonych Êwiec zap onowych Art Art Art Z ÑCZA SK Typ: Z àcze SK 90 Art Typ: Z àcze SK 135 Art Z àcza SK 90 i 135 mogà byç u ywane jako wyposa enie dodatkowe do wszystkich modeli próbników wyposa onych w po àczenia na szybkoz àcza. Art Art

11 PRÓBNIK CIÂNIENIA SPR ANIA Z ZAPISEM POMIARU SPCS 15 DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH Sterowany próbnik ciênienia spr ania typ SPCS-15 jest ma ogabarytowym i atwym w obs udze przyrzàdem do pomiaru i zapisu ciênienia spr ania w poszczególnych cylindrach silnika. Konstrukcja i wyposa enie umo liwiajà jego stosowanie w ró nych typach pojazdów z silnikami o zap onie iskrowym. W uchwyt próbnika wbudowany jest klawiszowy kontakt do w àczania rozrusznika umo liwiajàcy jednoosobowà obs ug próbnika w czasie pomiaru. Zakres pomiarowy: 0,3 1,5 MPa (3 15 bar) Art Przyrzàd do pomiaru kompresji z uchwytem z kontaktem elektrycznym Przed u acz sztywny 120 mm Przed u acz gi tki 400 mm Przewody elektryczne do uruchamiania silnika Gumki sto kowe 3 szt Ø 24 mm sz Ø 20 mm szt Ø 16 mm Diagramy do rejestracji 200 szt. 2 kpl Opakowanie kaseta drewniana Art DIAGRAMY REJESTRACYJNE KPL. 100 SZT DO PRÓBNIKA SPCS-15 Diagramy do próbnika SPCS-15. Opakowanie zawiera 100 szt. diagramów. Art Art PRZED U ACZ SZTYWNY 260 mm PD-15 Art PD-17,5 SK Art D ugoêç 260 mm. Trzy gumki sto kowe na wyposa eniu. Przed u acz dost pny w dwóch wersjach PD-15 do SPCS-15 (po àczenie na gwint) PD-17,5 SK do SPCS-17,5SK; MCS-50 i PCSm16SK (po àczenie na szybkoz àcze) Art GUMKI STO KOWE KPL. 5 SZT GS-15 DO PRÓBNIKA SPCS-15 Art Gumki sto kowe do próbnika SPCS-15 i przed u aczy. Opakowanie zawiera 2 szt Ø 24 mm szt Ø 20 mm szt Ø 16 mm Art Art Art

12 PRÓBNIK CIÂNIENIA SPR ANIA MANOMETRYCZNY PCSm 40 DO SILNIKÓW DIESEL A Próbnik ciênienia spr ania manometryczny s u y do pomiaru ci- Ênienia spr ania w silnikach Diesel a. Wyposa ony jest w adapter do najpopularniejszych samochodów wkr cany w miejsce wtryskiwaczy. Do tego modelu próbnika mo na stosowaç szerokà gam wyposa enia dodatkowego. Zakres pomiarowy: 1 4 MPa (10 40 bar) Art Manometr z w em, zaworkiem zwrotnym i spustowym Adapter (koƒcówka pomiarowa) 15W Opakowanie walizka z tworzywa Art PRÓBNIK CIÂNIENIA SPR ANIA Z SZYBKOZ ÑCZAMI PCSm-16 SK DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH Próbnik ciênienia spr ania manometryczny do silników benzynowych. W celu uproszczenia obs ugi, próbnik wyposa ono w po àczenia na szybkoz àcza. Konstrukcja i wyposa enie oraz bogate wyposa enie dodatkowe umo liwiajà dokonanie pomiaru w ró nych typach pojazdów. Zakres pomiarowy: 0 1,6 MPa (0 16 bar) Art Manometr z w em i zaworkiem spustowym Adapter do Êwiec M14x1, Redukcja do Êwiec M18x1, Opakowanie walizka z tworzywa Art

13 URZÑDZENIE DO DIAGNOSTYKI SILNIKÓW Z WTRYSKIEM BENZYNY JETRONIK SK Z PO ÑCZENIAMI NA SZYBKOZ ÑCZA Art Urzàdzenie do diagnostyki silników benzynowych z elektronicznym lub mechanicznym wtryskiem paliwa. Próbnik do kontroli ci- Ênienia i szczelnoêci do silników benzynowych ma zastosowanie przy sprawdzaniu: Pompy paliwa IloÊci podawanego paliwa Regulatora paliwa SzczelnoÊci instalacji paliwowej Instrukcja zawiera list adapterów, tabele wyszukiwania usterek i sposób wykonania pomiarów. W modelu urzàdzenia JETRONIK TESTER SK po àczenia skr cane zastàpiono w miejscach gdzie by o to mo liwe szybkoz àczami, co zdecydowanie u atwia i przyspiesza wykonanie pomiaru. 25 z àczek dostosowanych do 80% stosowanych obecnie systemów wtrysku benzyny Manometr (0 10 bar) Ø W e przy àczeniowe 3 szt Zawór trójdro ny Zawór spustowy Komplet uszczelek teflonowych Opakowanie walizka z tworzywa Art MANOMETR DODATKOWY 0 2,5 BAR DO JETRONIK TESTER SK Art Manometr umo liwia dok adniejsze pomiary w ni szych zakresach kontrolowanego ciênienia. WAKUOMETR 1 3 bar DO JETRONIK TESTER SK Art Wakuometr umo liwia kontrol podciênienia w przewodach dolotowych kolektora, w czasie badania regulatora ciênienia paliwa. Art Art WÑ POD ÑCZENIOWY 2m DO JETRONIK TESTER SK Art Wà umo liwia dokonanie pomiaru i obserwacj manometru w kabinie samochodu podczas jazdy. Art

14 KO CÓWKI DODATKOWE KPL. 7 SZT. DO JETRONIK TESTER SK Art Koƒcówki pomiarowe z iglicà otwierajàcà zaworek (do z àcz diagnostycznych z zaworkiem): 32 Opel Motronic 1.5, 2.5, 4.0; Ford Efi 2.4, 2.9; MB i Opel LMH Ford, Ford Zeta i SEFi, Volvo Koƒcówki pomiarowe do z àcz pierêcieniowych umo liwiajàce pod àczenie manometru: 41 M8x M10x M12x1, M12x1, M14x1, Opakowanie walizeczka z tworzywa Art Art Art Art Art Art Art KO CÓWKI DODATKOWE DO JETRONIK TESTER SK Art Toyota, Volvo M Toyota, Volvo M Art Ford CFI, Fiat Punto od 2000 r FORD EFI Jaguar, Opel Opel 1.4 od 97 r Art Art Rover Rover Art Art Opel, Ford Hyundai Mitsubishi(Colt, Galant, Lancer, Space Wagon i Space Runner) Art Art Daimler-Benz M111 C180, klasa S Fiat, Alfa, Lancia po 98 r. Diesel i Common Rail Art Art Fiat, Alfa, Lancia po 98 r. (z iglicà otwierajàcà zaworek) Fiat, Alfa, Lancia po 98 r. silniki benzynowe Art Art Art Art Art

15 W E POD ÑCZENIOWE DO SAMOCHODÓW DAEWOO DO JETRONIK TESTER SK Art W e pod àczeniowe do samochodów Daewoo. Na wyposa eniu specjalne z àczki umo liwiajàce wpi cie si do uk adu paliwowego samochodu. Art W E POD ÑCZENIOWE DO SAMOCHODÓW CITRÖEN DO JETRONIK TESTER SK Art W e pod àczeniowe do samochodów Citröen. Na wyposa eniu specjalne z àczki umo liwiajàce wpi cie si do uk adu paliwowego samochodu. Art W E POD ÑCZENIOWE DO SAMOCHODÓW FORD DO JETRONIK TESTER SK Typ F1 Art W e pod àczeniowe do samochodów Ford Sierra i Scorpio z po àczeniem na wtyk (adapter dwucz Êciowy). Typ F2 Art Wà pod àczeniowy do samochdu Ford Sierra 2.0 DOHC (M16x1,5). Typ F3 Art W e pod àczeniowe do samochodu Ford 1.4i. Art Art Art

16 PRÓBNIK SZCZELNOÂCI CYLINDRÓW PSC Art Próbnik szczelnoêci cylindrów przeznaczony jest do oceny stanu technicznego silników benzynowych i silników Diesel a. Urzàdzenie mo e byç u yte do diagnozowania innych urzàdzeƒ, których parametrem jest szczelnoêç (spr arki, pompy). Próbnik jest przyrzàdem pomiarowym pneumatycznym zasilanym z zewn trznego êród a spr onego powietrza. Przyrzàd pomiarowy ze wskaênikiem manometrycznym 0 100% (kl. 1,6) Wà pomiarowy z szybkoz àczkà Adaptery do silników benzynowych 1B M 18 x 1, B M 14 x 1,25 krótki B M 14 x 1,25 d ugi B M 12 x 1, B M 10 x Adaptery do silników Diesel a 1D M 24 x D M 12 x 1, D M 20 x 1, D M 24 x D M 22 x 1, Redukcja M12/szybkoz àcze do adapterów do silników Diesel a Uszczelki (oringi) zapasowe Opakowanie walizka z tworzywa Art WSKAèNIK GÓRNEGO MARTWEGO PUNKTU GMP Art Wskaênik pneumatyczny ze skalà do ustalania górnego martwego punktu t oka. Wskaênik ze skalà Przewód gi tki Uchwyt Gumka sto kowa Ø Gumka sto kowa Ø Gumka sto kowa Ø Art PRÓBNIK CIÂNIENIA SPALIN DRO NOÂCI KATALIZATORA PCS-Kat Art Próbnik ciênienia spalin s u y do sprawdzania dro noêci katalizatora i uk adu wydechowego. Przegrzanie, zabrudzenie lub mechaniczne uszkodzenie katalizatora mo e mieç wp yw na z e odprowadzenie spalin (d awienie silnika). Przez pomiar ciênienia spalin mo emy uzyskaç szybkà diagnoz stanu katalizatora. Manometr z w em (2m) Adapter M Adapter M Kalibrownik gwintu M Kalibrownik gwintu M Opakowanie walizka z tworzywa Art

17 WAKUOMETR DO POMIARU CIÂNIENIA I PODCIÂNIENIA VACU-1 Art Wakuometr do badania ciênienia i podciênienia, z kompletem przy àczy i w yków. Wakuometr: 1 3,0 bar Wà Ø 6 Wà Ø 8 Z àczki 5 szt. Korek w a Art ZESTAW DO DIAGNOSTYKI POMP WTRYSKOWYCH Diesel VE, DPC, DPA Art Zestaw umo liwia pomiar ciênienia przet aczania i podciênienia zasysania w pompach VE, DPC i DPA. Przeprowadzenie tych pomiarów pomaga szybko oceniç stan zu ycia pompy wtryskowej. Manometr 0-16 MPa z w em Vacuometr glicerynowy bar z w em Zestaw odpowiednich przy àczy do pomp wtryskowych Art ZESTAW DO BADANIA CIÂNIENIA T OCZENIA ZPD-60 DO SILNIKÓW DIESEL A Art Zestaw do pomiaru ciênienia t oczenia. Przyrzàd s u y do sprawdzania ciênienia t oczenia w pompach paliwowych sliników Diesel a. Pod àczenie przyrzàdu pozwala na obserwacj ciênienia t oczenia w poszczególnych sekcjach pompy. Manometr glicerynowy 0 60 MPa z w em M12x1,5 Redukcja M14x1,5 Art

18 PRZYRZÑD DO USTAWIANIA POMP WTRYSKOWYCH ROTACYJNYCH WSILNIKACH DIESEL A PPW 2 Art Przyrzàd PPW-2 jest przeznaczony do sprawdzania ustawienia jak równie ustawiania poczàtku wtrysku pomp wtryskowych rotacyjnych (rozdzielaczowych) firmy BOSCH i CAV. Mikrometryczny czujnik zegarowy Przed u acz koƒcówki czujnika d ugi Przed u acz koƒcówki czujnika krótki Oprawka czujnika d uga M8 x Oprawka czujnika d uga M10 x 1 (TDI) Oprawka czujnika krótka M8 x Oprawka czujnika krótka M10 x 1 (MB Vario) Redukcja M Trzpieƒ do blokowania ko a nap du pompy wtryskowej Listwa do blokowania wa ka rozrzàdu Art UCHWYT CZUJNIKA Roto Diesel Art Do samochodów Citroen, Renault, Peugeot i niektórych Fordów. Art UCHWYT CZUJNIKA Opel CAV Diesel Art Do ustawiania pomp wtryskowych i sprawdzania poczàtku wtrysku. Do samochodów Opel 1,7l Astra. Art

19 PRÓBNIK POCZÑTKU WTRYSKU UMB DO SILNIKÓW DIESEL A Art Urzàdzenie za pomocà wskaênika diodowego pozwala dok adnie sprawdziç i ustawiç poczàtek wtrysku w w/w silnikach Diesel a. silniki Mercedes-Benz OM 601, OM 602 i OM 603 Art PRZYRZÑD DO BLOKOWANIA POMP WTRYSKOWYCH MB Diesel Art Przyrzàd do blokowania pomp wtryskowych w samochodach Mercedes-Benz typ 601, 602, 603 przy jej monta u i demonta u. Art BLOKADA POMPY WTRYSKOWEJ LUCAS MB Diesel Art S u y do blokowania pompy wtryskowej przed jej wymontowaniem. silnik Mercedes-Benz OM 604 z pompà LUCAS Art

20 PRÓBNIK CIÂNIENIA OLEJU Z SZYBKOZ ÑCZAMI PCO-10 SK Art Profesjonalny przyrzàd do pomiaru ciênienia oleju w silnikach spalinowych. W tym próbniku po àczenia skr cane zastàpiono szybkoz àczkami, co znacznie u atwia i skraca czas pomiaru. Zakres pomiarowy: 0 1 MPa (1 10 bar) Manometr z w em o d ugoêci 1m koƒcówek pomiarowych o ró nych rodzajach gwintów do wi kszoêci stosowanych w silnikach czujników ciênienia oleju (zastosowanie patrz strona obok) Z àczka kàtowa Komplet uszczelek Opakowanie walizka z tworzywa PRÓBNIK CIÂNIENIA OLEJU PCO-10 C Z MO LIWOÂCIÑ SPRAWDZENIA CZUJNIKA Art Profesjonalny próbnik do pomiaru ciênienia oleju w silnikach benzynowych i Diesel a, z mo liwoêcià jednoczesnego sprawdzenia czujnika ciênienia oleju wymontowanego z badanego silnika. Próbnik ciênienia oleju przeznaczony jest do pomiaru ci- Ênienia oleju w silnikach samochodów osobowych, dostawczych, ci arowych oraz innych silnikach spalinowych, które posiadajà ciênieniowy uk ad smarowania. Art Zakres pomiarowy: 0 1 MPa (1 10 bar) Manometr z w em Koƒcówki pomiarowe T1 M10 x T2 M12 x 1, T3 M14 x 1, Redukcje pomiarowe R1 M12 x 1, R2 M14 x 1, Przewód elektryczny Uszczelki miedziane 6 szt Uszczelki gumowe 2 szt Kaseta drewniana (opakowanie) Art PRÓBNIK CIÂNIENIA OLEJU PCO-10 Art Profesjonalny próbnik do pomiaru ciênienia oleju w silnikach benzynowych i Diesel a. Próbnik ciênienia oleju przeznaczony jest do pomiaru ciênienia oleju w silnikach samochodów osobowych, dostawczych, ci arowych oraz innych silnikach spalinowych, które posiadajà ciênieniowy uk ad smarowania. Zakres pomiarowy: 0 1 MPa (1 10 bar) Manometr z w em Koƒcówki pomiarowe T T T Walizeczka z tworzywa Art

21 KO CÓWKI POMIAROWE (DODATKOWE) KPL. 7 SZT. DO PRÓBNIKÓW PCO-10C I PCO-10 Koƒcówki pomiarowe z po àczeniem na gwint: Art T4 Citroen, Peugeot, Renault T5 Citroen, MAN, Mercedes, Peugeot, Renault, Talbot, Volvo T6 Daihatsu, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Rover, Subaru, Suzuki, Toyota T7 Austin, Chrysler, Daihatsu, Ford, Jaguar, Leyland, Mazda, Nissan, Opel, Renault, Rover, Saab, Vauxhall, Volkswagen, Volvo T8 Alfa Romeo, Bedford, Ford, Leyland, Opel, Saab, Vauxhall, Volvo T9* Land Rover T10 Rover T11 Fiat, Jaguar, Rover Opakowanie walizeczka z tworzywa Art Art Art Art Art Art * Koƒcówka T9 nie wchodzi w sk ad kompletu. Dost pna na specjalne zamówienie. Art Art PRÓBNIK CIÂNIENIA OLEJU PCO-25 A DO AUTOMATYCZNYCH SKRZY BIEGÓW Art Urzàdzenie przeznaczone jest do pomiaru ciênienia oleju w automatycznych skrzyniach biegów. Pomiaru dokonuje si przez po- àczenie manometru próbnika za pomocà koƒcówek pomiarowych o odpowiednim rozmiarze gwintu wkr canych w otwór kontrolny skrzyni biegów. (w kpl. 6 koƒcówek pomiarowych) Zakres pomiarowy: 0 2,5 MPa (0 25 bar) Art

22 BELKA DO PODWIESZANIA SILNIKA Art Belka do podwieszania silnika lub skrzyni biegów szczególnie przydatna przy wymianie lub naprawie sprz g a, skrzyni biegów, silnika i zawieszeƒ tych podzespo ów. Belka o regulowanym rozstawie podpór w zakresie mm, udêwigu 200 kg i wysokoêci podnoszenia 200 mm. Regulacja rozstawu podpór nast puje przez przesuni cie jednej podpory i zablokowanie pokr t em. hak samozamykajàcy aƒcuch oczkowy Art

23 BLOKADY ROZRZÑDU NARZ DZIA UNIWERSALNE PRZYRZÑD DO KONTROLI NACIÑGU PASKA ROZRZÑDU PR 20 Art Przeznaczony jest do kontroli naciàgu i regulacji paska rozrzàdu w silnikach Diesel a marki: Opel, Audi, Volkswagen, Ford 1,6l. Mo e byç stosowany równie w innych markach samochodów. Art KLUCZ DO BLOKOWANIA KO A ZAMACHOWEGO Art Uniwersalny, przy demonta u i monta u kó z batych i tarczy sprz g a. Art KLUCZ DO DEMONTA U KÓ Z BATYCH PASKA ROZRZÑDU, Z RUCHOMYM RAMIENIEM Art S u y do blokowania kó z batych pasków rozrzàdu w celu ich demonta u. Klucz posiada regulowane rami umo liwiajàce u ycie w wielu markach samochodów. Uniwersalny Art KLUCZ DO DEMONTA Y KÓ Z BATYCH PASKA ROZRZÑDU Z WYMIENNYMI KO CÓWKAMI Art Ze wzgl du na wymienne (wkr cane) koƒcówki oraz ruchome rami klucz znajduje szerokie zastosowanie w wielu markach samochodów podczas prac wymagajàcych zablokowania kó z batych paska rozrzàdu. Uniwersalny Art

DIAGNOSTYKA NARZĘDZIA SPECJALNE BLOKADY ROZRZĄDU

DIAGNOSTYKA NARZĘDZIA SPECJALNE BLOKADY ROZRZĄDU DIAGNOSTYKA. Elektroniczny miernik ciśnienia sprężania. Próbniki ciśnienia sprężania do Diesel`a. Adaptery do próbników ciśnienia sprężania do Diesel`a. Próbniki ciśnienia sprężania do benzynowych. Próbnik

Bardziej szczegółowo

Manometryczny próbnik ciśnienia sprężania. Diesel. ciśnienia sprężania. Próbniki ciśnienia oleju. Zestaw do diagnostyki pomp wtryskowych VE, DPA, DPC

Manometryczny próbnik ciśnienia sprężania. Diesel. ciśnienia sprężania. Próbniki ciśnienia oleju. Zestaw do diagnostyki pomp wtryskowych VE, DPA, DPC Spis treści Diagnostyka silnika strony 3-22 Próbniki ciśnienia sprężania z zapisem pomiaru Diesel 3-4 Manometryczny próbnik ciśnienia sprężania Diesel 4 Elektroniczny miernik ciśnienia sprężania Benzyna

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. strony 3-24. DIAGNOSTYKA SILNIKA - sprężanie, szczelność, ciśnienie paliwa. strony 25-27

SPIS TREŚCI. strony 3-24. DIAGNOSTYKA SILNIKA - sprężanie, szczelność, ciśnienie paliwa. strony 25-27 SPIS TREŚCI DIAGNOSTYKA SILNIKA - sprężanie, szczelność, ciśnienie paliwa Próbniki ciśnienia sprężania Diesel 3 Adaptery - do próbników ciśnienia sprężania Diesel 8 Próbniki ciśnienia sprężania Benzyna

Bardziej szczegółowo

W sprzedazy oferujemy rowniez:

W sprzedazy oferujemy rowniez: HP-91175000 KLUCZ DO KOŁA WAŁKA ROZRZĄDU Uniwersalny klucz do demontażu kół zębatych paska rozrządu z ruchomym ramieniem. Średnica trzpieni: 14 mm Długość klucza: 400 mm Rozstaw ramion: od 20 do 190 mm

Bardziej szczegółowo

Silnik ustawianie rozrządu. Cena specjalna ø 2988/7 BMW zestaw narzędzi, 7 części 149735 470, 2988/18 BMW zestaw narzędzi, 18 części 149742 449,

Silnik ustawianie rozrządu. Cena specjalna ø 2988/7 BMW zestaw narzędzi, 7 części 149735 470, 2988/18 BMW zestaw narzędzi, 18 części 149742 449, special worldwide 2009 Silnik ustawianie rozrządu BMW / Land Rover Zestawy narzędzi do profesjonalnego ustawiania silnika Montaż demontaż wałka rozrządu / warianty różnych możliwości do wałka rozrządu

Bardziej szczegółowo

ZAWIESZENIE I PRZENIESIENIE NAPĘDU

ZAWIESZENIE I PRZENIESIENIE NAPĘDU QUATROS Indeks BLOKADY ROZRZĄDU 3 VW, AUDI, SEAT, SKODA 3 BMW 8 CITROEN, PEUGEOT 13 FIAT, LANCIA, ALFA ROMEO 14 OPEL, SAAB 20 FORD, MAZDA 22 RENAULT 25 POZOSTAŁE 27 OBSŁUGA SILNIKÓW 29 DIAGNOSTYKA 44 NARZĘDZIA

Bardziej szczegółowo

.www.blokadyrozrzadu.pl. Citroen/Peugeot. Renault benzyna. Opel benzyna & Diesel. + 2.0 / 2.2 Diesel (-06) + 2.5/2.8 Diesel + 1.

.www.blokadyrozrzadu.pl. Citroen/Peugeot. Renault benzyna. Opel benzyna & Diesel. + 2.0 / 2.2 Diesel (-06) + 2.5/2.8 Diesel + 1. Citroen/Peugeot benzyna & Diesel Ford/Mazda benzyna & Diesel Art. 905 951 00 Art. 906 601 00 + 2.5/2.8 Diesel + 1.4 16V "ET" Opis zestawu na stronie 2 Opis zestawu na stronie 5 + 2.0 / 2.2 Diesel (-06)

Bardziej szczegółowo

Ârodki ch odzàce i oleje. do klimatyzacji. Samochody. osobowe i u ytkowe 2009/2010

Ârodki ch odzàce i oleje. do klimatyzacji. Samochody. osobowe i u ytkowe 2009/2010 Ârodki ch odzàce i oleje do klimatyzacji. Samochody osobowe i u ytkowe 2009/2010 Symbole Rodzaj pojazdu (samochód osobowy/dostawczy) Rodzaj pojazdu (samochód ci arowy) Rok produkcji Typ Êrodka ch odzàcego

Bardziej szczegółowo

AL010052 AI010090 AI010093 AI020055 AI020020 KLUCZ DO ROLKI NAPINACZA PASKA ROZRZĄDU VW, AUDI, WYGIĘTY

AL010052 AI010090 AI010093 AI020055 AI020020 KLUCZ DO ROLKI NAPINACZA PASKA ROZRZĄDU VW, AUDI, WYGIĘTY 126 AL010052 KLUCZ DO ROLKI NAPINACZA PASKA ROZRZĄDU VW, AUDI, WYGIĘTY VW Golf IV, New Beatle 2,0 od 2003 - silniki benzynowe VW Transporter T5, Audi A3, Skoda Octavia - silniki Diesel AI010090 KPL. DO

Bardziej szczegółowo

Cennik z 20.03.2012 na www.hawpol.eu

Cennik z 20.03.2012 na www.hawpol.eu Cennik z 20.03.2012 na www.hawpol.eu Nazwa produktu Cena netto Cena brutto Blokady rozrządu / ALFA ROMEO (7) B505000 - blokady rozrządu Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Opel 785,53 zł 966,20 zł B504700 - blokady

Bardziej szczegółowo

special worldwide Automotive Tradycja - Fascynacja - Perfekcja już 140 lat HAZET!

special worldwide Automotive Tradycja - Fascynacja - Perfekcja już 140 lat HAZET! 2007/08 Wersja PL Obowiązuje do końca m-ca 08-2008 special worldwide Automotive Tradycja - Fascynacja - Perfekcja już 40 lat HAZET! WW-2007/2008/PL/ Wyposażenia warsztatowe 4 mm endoskop Narzędzia pneumatyczne

Bardziej szczegółowo

Czynnik chłodniczy i olej. Ilości napełnień 2010/2011. Behr Hella Service = Pewność

Czynnik chłodniczy i olej. Ilości napełnień 2010/2011. Behr Hella Service = Pewność Czynnik chłodniczy i olej Ilości napełnień 2010/2011 Behr Hella Service = Pewność Symbole Rodzaj pojazdu (samochód osobowy/dostawczy) Rodzaj pojazdu (samochód ci arowy) Rok produkcji Typ Êrodka ch odzàcego

Bardziej szczegółowo

Cennik produktów. 007.238 Alfa Romeo 145,Lancia Delta 93-/Dedra 89-94/Fiat Tipo 91-95/Tempra 90-97 1.9TD 15563 840-137

Cennik produktów. 007.238 Alfa Romeo 145,Lancia Delta 93-/Dedra 89-94/Fiat Tipo 91-95/Tempra 90-97 1.9TD 15563 840-137 ALFA ROMEO Cennik produktów 007. Alfa Romeo 145/146/155/ Fiat Tipo/Tempra/Lancia 148-137 210522 210305 292 53 007.238 Alfa Romeo 145,Lancia Delta 93-/Dedra 89-94/Fiat Tipo 91-/Tempra 90-97 1.9TD rura kolektorowa

Bardziej szczegółowo

special worldwide Automotive

special worldwide Automotive 2006/07 Obowiązuje do końca września 2007 special worldwide Automotive Narzędzia innowacyjne startują pełnym gazem Narzędzia do blokady silnika Narzędzia pneumatyczne Narzędzia specjalistyczne Ściągacze

Bardziej szczegółowo

LP KOD OEM MARKA NAZWA NETTO BRUTTO

LP KOD OEM MARKA NAZWA NETTO BRUTTO 1 B1 9094702C47 TOYOTA Przewód ham. B1 Corolla Verso 29,03 zł 35,71 zł 2 B2 9094702A46 TOYOTA Przewód ham. B2 Yaris 99 >> lewy przód 26,96 zł 33,16 zł 3 B3 9094702A27 TOYOTA Przewód ham. B3 Land cruiser

Bardziej szczegółowo

INDEKS OPIS TOWARU PROMOCJA ZŁ DETAL BRUTTO

INDEKS OPIS TOWARU PROMOCJA ZŁ DETAL BRUTTO 5012504 *WAHACZ FORD P. ESCORT/ORION PR 83-85 NK 103,80 5012512 *WAHACZ FORD P. FIESTA PR 8/83-1/89 NK 72,27 65103163 AMORTYZATOR ALFA P. 155 1,8-2,0 GAZ (BEZ TURBO NK 311,31 63101144 AMORTYZATOR ALFA

Bardziej szczegółowo

ILOŚĆ CZYNNIKA CHŁODNICZEGO I OLEJU SAM.OSOBOWE/UŻYTKOWE 2012-13

ILOŚĆ CZYNNIKA CHŁODNICZEGO I OLEJU SAM.OSOBOWE/UŻYTKOWE 2012-13 ILOŚĆ CZYNNIKA CHŁODNICZEGO I OLEJU SAM.OSOBOWE/UŻYTKOWE 2012-13 SYMBOLE Rodzaj pojazdu (s. osob, + dostawczy) Rodzaj pojazdu (s. użytk.) Rok produkcji Typ czynnika chłodniczego Ilość czynnika chłodniczego

Bardziej szczegółowo

XD[FŘOJFKT[Z ;FTUBX FMFNFOUPXZ OBEBKF ;FTQØ ET 3P[XPKV UFTUVKF

XD[FŘOJFKT[Z ;FTUBX FMFNFOUPXZ OBEBKF ;FTQØ ET 3P[XPKV UFTUVKF Katalog narzędzi 2011 KaMaSa tools Dożywotniagwarancja NarzędziaKamasa Tools są produkowanezgodnie z międzynarodowymistandardami oraz przy zachowaniu ścisłejkontrolijakości.pomimotego, mogą wystąpić wady

Bardziej szczegółowo

SPRZEDAŻ WYPOSAŻENIA WARSZTATOWEGO

SPRZEDAŻ WYPOSAŻENIA WARSZTATOWEGO SIEĆ WARSZTATÓW SPRZEDAŻ WYPOSAŻENIA WARSZTATOWEGO I NARZĘDZI SPECJALISTYCZNYCH O nas Firma Inter Parts to 20 lat doświadczenia w sprzedaży samochodowych części zamiennych. Od 1991 roku, dzięki konsekwentnej

Bardziej szczegółowo

MIESI CZNIK BRAN OWY STYCZE 2009

MIESI CZNIK BRAN OWY STYCZE 2009 Autonaprawa ISSN 1897-3280 MIESI CZNIK BRAN OWY STYCZE 2009 KONKURS! Do wygrania: cyfrowy aparat fotograficzny 3 zestawy upominków firmy GG Profits str. 35 Przeglàdy aktualnych ofert: sieci warsztatowe

Bardziej szczegółowo

AKCJA MOTORYZACJA MARZEC-LISTOPAD

AKCJA MOTORYZACJA MARZEC-LISTOPAD AKCJA MOTORYZACJA MARZEC-LISTOPAD 2011 BOOSTERY - URZĄDZENIA ROZRUCHOWE 12 V 760 CA (BB12-760) Uruchamia silnika diesla do 250 KM jako pomoc w rozruchu i 125 KM bez akumulatora Natychmiastowa duża moc

Bardziej szczegółowo

Typ czynnika chłodzącego. Ilość czynnika chłodzącego [g] silniki benzynowe R134a 700 SP10 225...255 od 1994 do 1997 Twin

Typ czynnika chłodzącego. Ilość czynnika chłodzącego [g] silniki benzynowe R134a 700 SP10 225...255 od 1994 do 1997 Twin Alfa Romeo Rok produkcji / uwagi od 1983 do 33 1994 R12 1150 benzynowe od 1986 do 33 1994 R12 900 Suniso 46 wysokoprężne 75 od 1985 do 1993 R12 900 155 benzynowe od R12 950 1992 do1993 155 benzynowe od

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWE URZĄDZENIA DIAGNOSTYCZNE NIEMIECKIEJ FIRMY AUTOTESTGERÄTE LEITENBERGER

SAMOCHODOWE URZĄDZENIA DIAGNOSTYCZNE NIEMIECKIEJ FIRMY AUTOTESTGERÄTE LEITENBERGER SAMOCHODOWE URZĄDZENIA DIAGNOSTYCZNE NIEMIECKIEJ FIRMY AUTOTESTGERÄTE LEITENBERGER GmbH LR 229 Zestaw Master do sprawdzania samochodowych układów chłodzenia z 11 adapterami. Adaptery zostały wybrane też

Bardziej szczegółowo

WYKAZ BLOKAD. A4 /B8/ (6 biegów, bieg wsteczny do przodu, z wyjątkiem wersji quattro, od 2008)

WYKAZ BLOKAD. A4 /B8/ (6 biegów, bieg wsteczny do przodu, z wyjątkiem wersji quattro, od 2008) ALFA ROMEO ALFA ROMEO 1 145 ALFA ROMEO 378 145 1.4 T.Spark 16V ALFA ROMEO 354 145 (model 2000) P ALFA ROMEO 1 146 ALFA ROMEO 294 146 (model 1999) ALFA ROMEO 387 147 1.6 T.Spark 16V ALFA ROMEO 412 147 1.9

Bardziej szczegółowo

MIESI CZNIK BRAN OWY MAJ 2009. str. 43

MIESI CZNIK BRAN OWY MAJ 2009. str. 43 Autonaprawa ISSN 1897-3280 MIESI CZNIK BRAN OWY MAJ 2009 e-autonaprawa dost pna bez ograniczeƒ! str. 43 Przeglàd aktualnych ofert: sprz t dla lakierni us ugowych GoÊcinnie na naszych amach: Tomasz ukasik

Bardziej szczegółowo

SZKŁA DO LUSTEREK WSTECZNYCH

SZKŁA DO LUSTEREK WSTECZNYCH P.P.U.H. ADAM SZKŁA DO LUSTEREK WSTECZNYCH PŁYTKI MONTAŻOWE PODGRZEWACZE SPARE REARVIEW GLASSES KATALOG PRODUKTÓW 2007 1 SPIS DZIAŁÓW SZKŁA LUSTEREK SAMOCHODY OSOBOWE ---------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA DO SILNIKÓW I AKCESORIÓW

NARZĘDZIA DO SILNIKÓW I AKCESORIÓW NARZĘDZIA DO SINIKÓW I AKCESORIÓW BE1P NARZĘDZIA DO UKŁADU ZAPŁONOWEGO Szczypce do świec zapłonowych Do wyciągania świec zapłonowych bez uszkodzania kabli BE1P 0170067 1 290 30x310x56 310 7406ZZ NARZĘDZIA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI INHALTSVERZEICHNISS - INDEX - TABLE DE MATIÈRES. www.fa1.pl

SPIS TREŚCI INHALTSVERZEICHNISS - INDEX - TABLE DE MATIÈRES. www.fa1.pl FISCHER AUTOMOTIVE I SPIS TREŚCI INHALTSVERZEICHNISS - INDEX - TABLE DE MATIÈRES Obejmy M8, M10, Ford, VAG 1 Obejmy Citroen, Renault, Volvo, Mercedes, Uniwersalna 3 Złączniki rur, Elementy metalowe 3 Złącza

Bardziej szczegółowo

www.narzedzie.pl Klucz do drążków Zestawy do łożysk Nasadki specjalne > Strona 14 Prawdziwi mocarze Układ hamulcowy Naprawa gwintów

www.narzedzie.pl Klucz do drążków Zestawy do łożysk Nasadki specjalne > Strona 14 Prawdziwi mocarze Układ hamulcowy Naprawa gwintów www.narzedzie.pl Wydanie 1 / 2012 Klucz do drążków > Strona 7 Zestawy do łożysk > Strona 4 Blokady rozrządu > Strona 18 Prawdziwi mocarze Układ hamulcowy Naprawa gwintów > Strona 2 > Strona 12 > Strona

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! WPROWADZENIE

Szanowni Państwo! WPROWADZENIE 2 WPROWADZENIE Szanowni Państwo! Od momentu gdy pierwszy samochód zjechał z linii montażowej obserwujemy stały wzrost zapotrzebowania na ten właśnie środek lokomocji. Olbrzymia konkurencja w branży motoryzacyjnej,

Bardziej szczegółowo