BLOKADY ROZRZÑDU NARZ DZIA SPECJALNE URZÑDZENIA DIAGNOSTYCZNE. NOWOÂå NOWE ADAPTERY. NOWOÂå. NOWOÂå. NOWOÂå

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BLOKADY ROZRZÑDU NARZ DZIA SPECJALNE URZÑDZENIA DIAGNOSTYCZNE. NOWOÂå NOWE ADAPTERY. NOWOÂå. NOWOÂå. NOWOÂå"

Transkrypt

1 URZÑDZENIA DIAGNOSTYCZNE BLOKADY ROZRZÑDU NARZ DZIA SPECJALNE Elektroniczny próbnik ciênienia spr ania 3 Przyrzàd do kontroli naciàgu paska rozrzàdu Narz dzia uniwersalne 23 Próbniki ciênienia spr ania do silników Diesel a i benzynowych z zapisem pomiaru 4 Blokady rozrzàdu BMW 24 NOWE ADAPTERY Adaptery do próbników ciênienia spr ania Diesel, w miejsce Êwiec arowych lub wtryskiwaczy 6 Blokady rozrzàdu Citroen/Peugeot 25 Manometryczne próbniki ciênienia spr ania do silników Diesel a i benzynowych 12 Blokady rozrzàdu Fiat, Alfa Romeo, Lancia 26 Urzàdzenie do diagnostyki silników z wtryskiem benzyny 13 Blokady rozrzàdu Ford 29 Próbnik szczelnoêci cylindrów Wskaênik górnego martwego punktu t oka Próbnik ciênienia spalin 16 Blokady rozrzàdu Opel 30 Zestawy do diagnostyki pomp wtryskowych Diesel Zestaw do pomiaru ciênienia i podciênienia 17 Blokady rozrzàdu Renault 32 Przyrzàd do ustawiania pomp wtryskowych rotacyjnych Próbnik poczàtku wtrysku Mercedes-Benz 18 Blokady rozrzàdu VW, Audi, Seat, Skoda 34 Próbniki ciênienia oleju 20 Blokady rozrzàdu Rover, Kia, Hyundai, Mitsubishi 37

2

3 ELEKTRONICZNY PRÓBNIK CIÂNIENIA SPR ANIA MCS-50 DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH I DIESEL A Art Próbnik s u y do pomiaru i rejestracji ciênienia spr ania w silnikach benzynowych i silnikach Diesel'a przy pomocy adapterów znajdujàcych si w zestawie. Zastosowanie wyêwietlanego na ekranie przyrzàdu MENU i funkcji HELP znacznie u atwia pos ugiwanie si przyrzàdem. W czasie pomiaru istnieje mo liwoêç obserwacji przyrostów ci- Ênienia na ekranie. Wyniki pomiarów wyêwietlane sà w formie wykresów s upkowych wartoêci ciênienia w barach i porównywane w procentach, z mo liwoêcià wydruku na drukarce. Przyrzàd zasilany jest z wbudowanego wewnàtrz obudowy akumulatora. Zakres pomiarowy: 0 5,0 MPa (0 50 bar). Przyrzàd pomiarowy z wyêwietlaczem Drukarka termiczna Zasilacz do adowania akumulatora Papier zapasowy do drukarki (1 rolka) Wà przy àczeniowy z zaworkiem zwrotnym Czujnik ciênienia Adaptery do silników Diesel a 1W Opel, Peugeot, DB, VW, Ford, Lancia, Rover, Mazda, Seat, Renault, Citroen S Opel, Peugeot, DB, VW, Ford, Seat, Renault, Citroen W VW, Mercedes, Audi, Opel, Fiat, Deat, BMW, Ford, Peugeot, Nissan, Renault, Rover, Volvo, Lancia, Citroen Z àczka kàtowa M12 x 1,5/SK Z àczka kàtowa M14 x 1,5/SK Red. szybkomocujàca M12 x 1,5/SK Red. szybkomocujàca M14 x 1,5/SK Koƒcówki pomiarowe A, B, C, D 4 szt. zast pujàce rozpylacz Adaptery do silnika benzynowego M10x M12x1, M14x1, Redukcja M18x1, Z àcze kàtowe Opakowanie walizka Art

4 PRÓBNIK CIÂNIENIA SPR ANIA Z ZAPISEM POMIARU DO SILNIKÓW DIESEL A SPCS-50 Art SPCS-50 3A Art Sterowany Próbnik CiÊnienia Spr ania jest ma ogabarytowym i atwym w obs udze przyrzàdem pomiarowym (z zapisem) do pomiaru ciênienia spr ania w cylindrach silników. W uchwyt próbnika wbudowany jest prze àcznik, który umo liwia jednej osobie uruchomienie rozrusznika i dokonanie pomiaru kompresji. W wyposa eniu próbnika znajdujà si koƒcówki pomiarowe A, B, C, D, które umo liwiajà pomiar w wi kszoêci silników Diesel a. Wymiary koƒcówek sà zgodne z wymiarami typowych rozpylaczy. Aby dokonaç pomiaru w miejsce rozpylacza nale y umieêciç w aêciwà koƒcówk. Typ próbnika SPCS-50 3Aposiada na wyposa eniu trzy dodatkowe adaptery do najbardziej popularnych samochodów, wkr cane w otwór wtryskiwacza lub Êwiecy arowej, umo liwiajàce szybszy i atwiejszy pomiar kompresji. Art Zakres pomiarowy: 1,0 5,0 MPa (10 50 bar). Próbnik ciênienia Diesel z zaworkiem odpowietrzajàcym (spustowym) i uchwytem z prze àcznikiem elektrycznym Wà ciênieniowy z zaworkiem zwrotnym 300 mm (SPCS-50 3A 360 mm art. nr ) Z àczka kàtowa M12 x 1, Z àczka kàtowa M14 x 1, Koƒcówki pomiarowe A, B, C, D, zast pujàce rozpylacz Koƒcówki pomiarowe adaptery (tylko SPCS-50 3A) 1W Opel, Peugeot, DB, VW, Ford, Lancia, Rover, Mazda, Seat, Renault, Citroen S Opel, Peugeot, DB, VW, Ford, Seat, Renault, Citroen W VW, Mercedes, Audi, Opel, Fiat, Deat, BMW, Ford, Peugeot, Nissan, Renault, Rover, Volvo, Lancia, Citroen Diagramy do rejestracji 100 szt. 1kpl Przewody elektryczne Opakowanie kaseta drewniana (SPCS-50 3A art. nr ) Art KO CÓWKI POMIAROWE ZAST PUJÑCE ROZPYLACZ DO PRÓBNIKÓW SPCS-50 (3A i SK) KO CÓWKA E Art KO CÓWKA F Art Art Art Dodatkowe koƒcówki pomiarowe zast pujàce rozpylacz we wtryskiwaczach silników Diesel a. 4

5 PRÓBNIK CIÂNIENIA SPR ANIA Z ZAPISEM POMIARU I PO ÑCZENIAMI NA SZYBKOZ ÑCZA SPCS-50 SK DO SILNIKÓW DIESEL A Sterowany Próbnik CiÊnienia Spr ania jest ma ogabarytowym i atwym w obs udze przyrzàdem pomiarowym (z zapisem) do pomiaru ciênienia spr ania w cylindrach silników. W tym modelu próbnika po àczenia na gwint zastàpiono szybkoz àczkà, co znacznie u atwia i przyspiesza wykonanie pomiaru. W uchwyt próbnika wbudowany jest prze àcznik, który umo liwia jednej osobie uruchomienie rozrusznika i dokonanie pomiaru kompresji. W wyposa eniu próbnika znajdujà si koƒcówki pomiarowe A, B, C, D, które umo liwiajà pomiar w wi kszoêci silników Diesel'a. Wymiary koƒcówek sà zgodne z wymiarami typowych rozpylaczy. Aby dokonaç pomiaru w miejsce rozpylacza nale y umieêciç w aêciwà koƒcówk. Ten typ próbnika (SPCS-50 SK) posiada równie na wyposa eniu trzy dodatkowe adaptery koƒcówki pomiarowe wkr cane do otworów wtryskiwacza lub Êwiecy arowej umo liwiajàce jeszcze szybszy i atwiejszy pomiar kompresji. Zakres pomiarowy: 1,0 5,0 MPa (10 50 bar). Art Wyposa enie : Próbnik ciênienia Diesel z zaworkiem odpowietrzajàcym (spustowym) i uchwytem z prze àcznikiem elektrycznym Wà ciênieniowy 360 mm z zaworkiem zwrt Z àczka kàtowa M12 x 1,5/SK Z àczka kàtowa M14 x 1,5/SK Redukcja szybkomocujàca M12 x 1,5/SK Redukcja szybkomocujàca M14 x 1,5/SK Koƒcówki pomiarowe A, B, C, D, zast pujàce rozpylacz Koƒcówki pomiarowe adaptery Art W Opel, Peugeot, DB, VW, Ford, Lancia, Rover, Mazda, Seat, Renault, Citroen S Opel, Peugeot, DB, VW, Ford, Seat, Renault, Citroen W VW, Mercedes, Audi, Opel, Fiat, Deat, BMW, Ford, Peugeot, Nissan, Renault, Rover, Volvo, Lancia, Citroen Diagramy do rejestracji 100 szt. 1kpl Przewody elektryczne Opakowanie kaseta drewniana DIAGRAMY REJESTRACYJNE KPL. 100 SZT DO PRÓBNIKÓW SPCS-50 (3A I SK) Art Diagramy do próbnika SPCS-50 (3Ai SK). Opakowanie zawiera 100 szt. diagramów Art

6 ADAPTERY KO CÓWKI POMIAROWE DIESEL Koƒcówki pomiarowe do próbnika ciênienia spr ania Diesel (w miejsce Êwiec arowych lub wtryskiwaczy) z po àczeniem gwintowanym oraz w miejsce wtryskiwaczy mocowanych na jarzmo do próbników typy SPCS-50 (3Ai SK) i PCSm-40. Oznaczenie miejsca zastosowania adapteru: w wtryskiwacz s Êwieca arowa Nr Przeznaczenie Nr katalogowy 1 W 2 S 3 S Opel, Peugeot, DB, VW, Citroen, Ford, Lancia, Mazda, Nissan, Renault, Rover, Seat Wszystkie nowsze samochody bez japoƒskich (Opel, Peugeot, DB, VW, Ford, Seat, Fiat, Renault, Citroen, Peugeot, Land Rover) Wszystkie starsze samochody (Mercedes, Peugeot) W Mazda, Toyota, Nissan, Mitsubishi (B-C-H) S Isuzu, Mitsubishi, Nissan, Toyota L S Audi, Opel, Seat, Ford 2.7, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Suzuki 2.0, Toyota Hiace, Land Cruiser W Mitsubishi, Toyota C, KIA K S VW, Audi, Seat, Skoda 1.9/2.5 TDI, BMW 1.8/2.5 TDS 2.0/3.0 d (00-), Alfa 2.5 TD (95-98), Chrysler 2.5TD (95-), Citroen/Peugeot 1.5/1.8/1.9, Ford, Honda Accord 2.0, Mitsuboshi 1.9, Nissan 1.5/2.2, Opel, Renault 1.5/1.9/2.1/2.2 (- 94), Rover, Volvo 1.9/ W Citroen Berlingo 1.9 (99) W Audi, VW 2.5 TDI W VAG Polo 1,3 l, Seat W Opel (bez Corsy i Kadeta z silnikiem Isuzu) W VW, Audi, MB, BMW, Citroen, Fiat, Ford, Nissan, Lancia, Opel, Peugeot, Renault, Rover, Seat W VW, Audi, Seat, Skoda 1,9 TDI W Opel z silnikiem Isuzu W Kia Carnival W Isuzu Midi 2,2 D W Fiat Ducato 2,8 D W Citroen Jumper 2,5 TDI W Mazda

7 Nr Przeznaczenie Nr katalogowy 24 W Dostawcze: Peugeot i Citroen 2,5 D S 26 S 27 S Mercedes (611/612/613) CDI 200/220/270/320 (-98) Sprinter CDI 208/211/213/216/308/311/313/316 Vito 220CDI (-98), Chrysler 2.2 (-02), Jeep Grand Cherokee 2.7 (-02), Land Rover 2.5 Audi,VW V6 2.5TDI (-98); Citroen/Peugeot 2.0/2.2 HDI (-99), Jumper 2.5TDI Opel Astra/Frontera/Omega/Sintra/Vectra 2.0/2.2/2.5 DTI (-97), SAAB 9-3 TID 2.2 (-98) S Ford Fiesta/Focus 1.8 (-96) S Ford Fiesta/Furio 1.4 TDCI, Citroen/Peugeot 1.4 HDI (-02), Peugeot 1.8/1.9 (98-), Renault Avantime/Master dci 2.2 (-00) S Ford Mondeo 2.0, Transit 2.4 Dura Torq S Nissan Terrano 3.0 D S 34 S 35 S Fiat/Alfa Romeo/Lancia 1.9/2.4 JTD (-98), Fiat Ducato 2.8D, Citroen Jumper 2.8 (-00) Opel Astra/Corsa/Combo/Vectra 1.5/1.7 D/TD; Toyota Camry/Carina/Corolla 1.8/2.0, Toyota Dyna/Hiace 2500/2800/3000/3700 Opel Movano 2.2, Renault Laguna/Master/Avantime 2.2 dci (-00) S Fiat 1.3 JTD, Opel 1,3 D (Z13DT) S Mercedes E 200/220/250/300 D S Nissan 2.2 dci (00-) W Citroen HDI W Renault 1.5 cdi W Renault 1.9 dti W Ford TDCI 1.8 Dura Torq W Mercedes CDI 2.2/ W Ford/Mazda 2.0 TDCI W Citroen/Peugeot 2.2 HDI 16V W Citroen/Peugeot 1.4 HDI 8V (DV 4TD)

8 Nr Przeznaczenie Nr katalogowy 48 W Perkins wózki wid owe, maszyny budowlane S Samochody ci arowe Êwieca arowa z gwintem M32x1, S Samochody ci arowe Êwieca arowa z gwintem M20x1, W Samochody ci arowe MAN 2866, 2566,... DB OM 401, 421, W Samochody ci arowe DB OM 352, 422, W Samochody ci arowe MAN 0826, 0824, W Ford (Lancia, Chrysler) 2,5 TD silnik z 4-cz Êciowà g owicà W Ford 2.0 (2.4) Dura Torq Transit, Mondeo W Fiat 2.4 JTD Ducato, Alfa Romeo 156, W Renault Master, Opel Movano 2.2 D W Fiat 1.3 JTD, Opel 1,3 D (Z13DT) W Mercedes C W BMW, Renault W Ford Transit 2,5 l (paluszkowy) W 80 W 81 W Fiat D (Iveco, Ducato i osobowe, wtrysk bezpoêredni), Renault Master 2,8 DTI (S9W) Fiat D wtrysk poêredni, VW, Ford, Peugeot, Renault, Citroen Ford Transit 2,5 (stary typ), Alfa Romeo, Fiat, Ford, Lancia, Renault, Rover, Seat W Mercedes 508/608 silnik W MB 2,9 D Sprinter W Silnik 4C90 Andoria (Lublin, uk) W sprawie adapterów nie wyszczególnionych w zestawieniu prosimy o kontakt ze sprzedawcà lub producentem. 8

9 ADAPTER DC DO SAMOCHODÓW CI AROWYCH Art Koƒcówka pomiarowa do próbnika spr ania Diesel w miejsce wtryskiwaczy mocowanych na jarzmo. Szczególnie polecana do samochodów ci arowych. Konstrukcja adapteru pozwala na dopasowanie jego wymiarów do wymiarów wtryskiwacza. Wyposa enie zestawu: Korpus d ugi Korpus krótki Tuleje dystansowe 5 szt Koƒcówka Ø 19 mm Koƒcówka Ø 22 mm Jarzmo Art CZ ÂCI ZAMIENNE DO PRÓBNIKÓW Zaworek zwrotny 50 Art Zaworek zwrotny do próbników SPCS-50 (3A) i PCSm-40 Szybkoz àczka SK Art Szybkoz àczka cz Êç zamienna do próbników. Art Art Zaworek zwrotny 15 Art Zaworek zwrotny do próbników SPCS-15 i SPCS-17,5 SK oraz do koƒcówek pomiarowych do silników benzynowych. Zaworek upustowy Art Zaworek upustowy do próbników SPCS-50 (3Ai SK) i SPCS-17,5 SK. Art Art Kaseta diagramu Art Kaseta diagramu do wszystkich modeli próbników z zapisem pomiaru. Pokrywa próbnika Art Pokrywa próbnika do wszystkich modeli próbników z zapisem pomiaru. Szybka próbnika Art Szybka pokrywy próbnika do wszystkich modeli próbników z zapisem pomiaru. Wà ciênieniowy Art Wà ciênieniowy z zaworkiem zwrotnym do próbnika SPCS-50 Wà ciênieniowy Art Wà ciênieniowy z zaworkiem zwrotnym do próbnika SPCS-50 3A Wà ciênieniowy Art Wà ciênieniowy z zaworkiem zwrotnym do próbnika SPCS-50 SK Art Art Art Art Art Art

10 PRÓBNIK CIÂNIENIA SPR ANIA Z ZAPISEM POMIARU I PO ÑCZENIAMI NA SZYBKOZ ÑCZA SPCS-17,5 SK DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH Sterowany Próbnik CiÊnienia Spr ania jest ma ogabarytowym i atwym w obs udze przyrzàdem pomiarowym (z zapisem) do pomiaru ciênienia spr ania w cylindrach silników. W celu uproszczenia obs ugi, próbnik wyposa ono w po àczenia na szybkoz àcza. Konstrukcja i wyposa enie oraz bogate wyposa enie dodatkowe umo liwiajà dokonanie pomiaru w ró nych typach pojazdów. W uchwyt próbnika wbudowany jest klawiszowy kontakt do w àczania rozrusznika umo liwiajàcy jednoosobowà obs ug próbnika. Zakres pomiarowy: 0,3 1,75 MPa (3 17,5 bar) Art Przyrzàd do pomiaru kompresji z uchwytem i przewodami elektrycznymi Wà ciênieniowy d. 360 mm Adapter SK 160mm M14x1, Redukcja pomiarowa M18x1, Z àczka kàtowa SK Diagramy do rejestracji 100 szt. 1kpl Opakowanie kaseta drewniana Art DIAGRAMY REJESTRACYJNE KPL. 100 SZT DO PRÓBNIKA SPCS-17,5 SK Diagramy do próbnika SPCS-17,5 SK. Opakowanie zawiera 100 szt. diagramów. Art Art ADAPTERY SK Adapter SK 10 Art Adapter SK 12 Art Adapter SK 14w Art Adaptery do próbnika SPCS-17,5 SK i PCSm-16 SK wkr cane w otwór Êwiecy zap onowej. Adapter SK 10 M10 x 1 d ugoêç 120 mm Adapter SK 12 M12 x 1,25 d ugoêç 120 mm Adapter SK 14w wà d ugoêci 370 mm z gwintem M14 x 1,25 do g boko osadzonych Êwiec zap onowych Art Art Art Z ÑCZA SK Typ: Z àcze SK 90 Art Typ: Z àcze SK 135 Art Z àcza SK 90 i 135 mogà byç u ywane jako wyposa enie dodatkowe do wszystkich modeli próbników wyposa onych w po àczenia na szybkoz àcza. Art Art

11 PRÓBNIK CIÂNIENIA SPR ANIA Z ZAPISEM POMIARU SPCS 15 DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH Sterowany próbnik ciênienia spr ania typ SPCS-15 jest ma ogabarytowym i atwym w obs udze przyrzàdem do pomiaru i zapisu ciênienia spr ania w poszczególnych cylindrach silnika. Konstrukcja i wyposa enie umo liwiajà jego stosowanie w ró nych typach pojazdów z silnikami o zap onie iskrowym. W uchwyt próbnika wbudowany jest klawiszowy kontakt do w àczania rozrusznika umo liwiajàcy jednoosobowà obs ug próbnika w czasie pomiaru. Zakres pomiarowy: 0,3 1,5 MPa (3 15 bar) Art Przyrzàd do pomiaru kompresji z uchwytem z kontaktem elektrycznym Przed u acz sztywny 120 mm Przed u acz gi tki 400 mm Przewody elektryczne do uruchamiania silnika Gumki sto kowe 3 szt Ø 24 mm sz Ø 20 mm szt Ø 16 mm Diagramy do rejestracji 200 szt. 2 kpl Opakowanie kaseta drewniana Art DIAGRAMY REJESTRACYJNE KPL. 100 SZT DO PRÓBNIKA SPCS-15 Diagramy do próbnika SPCS-15. Opakowanie zawiera 100 szt. diagramów. Art Art PRZED U ACZ SZTYWNY 260 mm PD-15 Art PD-17,5 SK Art D ugoêç 260 mm. Trzy gumki sto kowe na wyposa eniu. Przed u acz dost pny w dwóch wersjach PD-15 do SPCS-15 (po àczenie na gwint) PD-17,5 SK do SPCS-17,5SK; MCS-50 i PCSm16SK (po àczenie na szybkoz àcze) Art GUMKI STO KOWE KPL. 5 SZT GS-15 DO PRÓBNIKA SPCS-15 Art Gumki sto kowe do próbnika SPCS-15 i przed u aczy. Opakowanie zawiera 2 szt Ø 24 mm szt Ø 20 mm szt Ø 16 mm Art Art Art

12 PRÓBNIK CIÂNIENIA SPR ANIA MANOMETRYCZNY PCSm 40 DO SILNIKÓW DIESEL A Próbnik ciênienia spr ania manometryczny s u y do pomiaru ci- Ênienia spr ania w silnikach Diesel a. Wyposa ony jest w adapter do najpopularniejszych samochodów wkr cany w miejsce wtryskiwaczy. Do tego modelu próbnika mo na stosowaç szerokà gam wyposa enia dodatkowego. Zakres pomiarowy: 1 4 MPa (10 40 bar) Art Manometr z w em, zaworkiem zwrotnym i spustowym Adapter (koƒcówka pomiarowa) 15W Opakowanie walizka z tworzywa Art PRÓBNIK CIÂNIENIA SPR ANIA Z SZYBKOZ ÑCZAMI PCSm-16 SK DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH Próbnik ciênienia spr ania manometryczny do silników benzynowych. W celu uproszczenia obs ugi, próbnik wyposa ono w po àczenia na szybkoz àcza. Konstrukcja i wyposa enie oraz bogate wyposa enie dodatkowe umo liwiajà dokonanie pomiaru w ró nych typach pojazdów. Zakres pomiarowy: 0 1,6 MPa (0 16 bar) Art Manometr z w em i zaworkiem spustowym Adapter do Êwiec M14x1, Redukcja do Êwiec M18x1, Opakowanie walizka z tworzywa Art

13 URZÑDZENIE DO DIAGNOSTYKI SILNIKÓW Z WTRYSKIEM BENZYNY JETRONIK SK Z PO ÑCZENIAMI NA SZYBKOZ ÑCZA Art Urzàdzenie do diagnostyki silników benzynowych z elektronicznym lub mechanicznym wtryskiem paliwa. Próbnik do kontroli ci- Ênienia i szczelnoêci do silników benzynowych ma zastosowanie przy sprawdzaniu: Pompy paliwa IloÊci podawanego paliwa Regulatora paliwa SzczelnoÊci instalacji paliwowej Instrukcja zawiera list adapterów, tabele wyszukiwania usterek i sposób wykonania pomiarów. W modelu urzàdzenia JETRONIK TESTER SK po àczenia skr cane zastàpiono w miejscach gdzie by o to mo liwe szybkoz àczami, co zdecydowanie u atwia i przyspiesza wykonanie pomiaru. 25 z àczek dostosowanych do 80% stosowanych obecnie systemów wtrysku benzyny Manometr (0 10 bar) Ø W e przy àczeniowe 3 szt Zawór trójdro ny Zawór spustowy Komplet uszczelek teflonowych Opakowanie walizka z tworzywa Art MANOMETR DODATKOWY 0 2,5 BAR DO JETRONIK TESTER SK Art Manometr umo liwia dok adniejsze pomiary w ni szych zakresach kontrolowanego ciênienia. WAKUOMETR 1 3 bar DO JETRONIK TESTER SK Art Wakuometr umo liwia kontrol podciênienia w przewodach dolotowych kolektora, w czasie badania regulatora ciênienia paliwa. Art Art WÑ POD ÑCZENIOWY 2m DO JETRONIK TESTER SK Art Wà umo liwia dokonanie pomiaru i obserwacj manometru w kabinie samochodu podczas jazdy. Art

14 KO CÓWKI DODATKOWE KPL. 7 SZT. DO JETRONIK TESTER SK Art Koƒcówki pomiarowe z iglicà otwierajàcà zaworek (do z àcz diagnostycznych z zaworkiem): 32 Opel Motronic 1.5, 2.5, 4.0; Ford Efi 2.4, 2.9; MB i Opel LMH Ford, Ford Zeta i SEFi, Volvo Koƒcówki pomiarowe do z àcz pierêcieniowych umo liwiajàce pod àczenie manometru: 41 M8x M10x M12x1, M12x1, M14x1, Opakowanie walizeczka z tworzywa Art Art Art Art Art Art Art KO CÓWKI DODATKOWE DO JETRONIK TESTER SK Art Toyota, Volvo M Toyota, Volvo M Art Ford CFI, Fiat Punto od 2000 r FORD EFI Jaguar, Opel Opel 1.4 od 97 r Art Art Rover Rover Art Art Opel, Ford Hyundai Mitsubishi(Colt, Galant, Lancer, Space Wagon i Space Runner) Art Art Daimler-Benz M111 C180, klasa S Fiat, Alfa, Lancia po 98 r. Diesel i Common Rail Art Art Fiat, Alfa, Lancia po 98 r. (z iglicà otwierajàcà zaworek) Fiat, Alfa, Lancia po 98 r. silniki benzynowe Art Art Art Art Art

15 W E POD ÑCZENIOWE DO SAMOCHODÓW DAEWOO DO JETRONIK TESTER SK Art W e pod àczeniowe do samochodów Daewoo. Na wyposa eniu specjalne z àczki umo liwiajàce wpi cie si do uk adu paliwowego samochodu. Art W E POD ÑCZENIOWE DO SAMOCHODÓW CITRÖEN DO JETRONIK TESTER SK Art W e pod àczeniowe do samochodów Citröen. Na wyposa eniu specjalne z àczki umo liwiajàce wpi cie si do uk adu paliwowego samochodu. Art W E POD ÑCZENIOWE DO SAMOCHODÓW FORD DO JETRONIK TESTER SK Typ F1 Art W e pod àczeniowe do samochodów Ford Sierra i Scorpio z po àczeniem na wtyk (adapter dwucz Êciowy). Typ F2 Art Wà pod àczeniowy do samochdu Ford Sierra 2.0 DOHC (M16x1,5). Typ F3 Art W e pod àczeniowe do samochodu Ford 1.4i. Art Art Art

16 PRÓBNIK SZCZELNOÂCI CYLINDRÓW PSC Art Próbnik szczelnoêci cylindrów przeznaczony jest do oceny stanu technicznego silników benzynowych i silników Diesel a. Urzàdzenie mo e byç u yte do diagnozowania innych urzàdzeƒ, których parametrem jest szczelnoêç (spr arki, pompy). Próbnik jest przyrzàdem pomiarowym pneumatycznym zasilanym z zewn trznego êród a spr onego powietrza. Przyrzàd pomiarowy ze wskaênikiem manometrycznym 0 100% (kl. 1,6) Wà pomiarowy z szybkoz àczkà Adaptery do silników benzynowych 1B M 18 x 1, B M 14 x 1,25 krótki B M 14 x 1,25 d ugi B M 12 x 1, B M 10 x Adaptery do silników Diesel a 1D M 24 x D M 12 x 1, D M 20 x 1, D M 24 x D M 22 x 1, Redukcja M12/szybkoz àcze do adapterów do silników Diesel a Uszczelki (oringi) zapasowe Opakowanie walizka z tworzywa Art WSKAèNIK GÓRNEGO MARTWEGO PUNKTU GMP Art Wskaênik pneumatyczny ze skalà do ustalania górnego martwego punktu t oka. Wskaênik ze skalà Przewód gi tki Uchwyt Gumka sto kowa Ø Gumka sto kowa Ø Gumka sto kowa Ø Art PRÓBNIK CIÂNIENIA SPALIN DRO NOÂCI KATALIZATORA PCS-Kat Art Próbnik ciênienia spalin s u y do sprawdzania dro noêci katalizatora i uk adu wydechowego. Przegrzanie, zabrudzenie lub mechaniczne uszkodzenie katalizatora mo e mieç wp yw na z e odprowadzenie spalin (d awienie silnika). Przez pomiar ciênienia spalin mo emy uzyskaç szybkà diagnoz stanu katalizatora. Manometr z w em (2m) Adapter M Adapter M Kalibrownik gwintu M Kalibrownik gwintu M Opakowanie walizka z tworzywa Art

17 WAKUOMETR DO POMIARU CIÂNIENIA I PODCIÂNIENIA VACU-1 Art Wakuometr do badania ciênienia i podciênienia, z kompletem przy àczy i w yków. Wakuometr: 1 3,0 bar Wà Ø 6 Wà Ø 8 Z àczki 5 szt. Korek w a Art ZESTAW DO DIAGNOSTYKI POMP WTRYSKOWYCH Diesel VE, DPC, DPA Art Zestaw umo liwia pomiar ciênienia przet aczania i podciênienia zasysania w pompach VE, DPC i DPA. Przeprowadzenie tych pomiarów pomaga szybko oceniç stan zu ycia pompy wtryskowej. Manometr 0-16 MPa z w em Vacuometr glicerynowy bar z w em Zestaw odpowiednich przy àczy do pomp wtryskowych Art ZESTAW DO BADANIA CIÂNIENIA T OCZENIA ZPD-60 DO SILNIKÓW DIESEL A Art Zestaw do pomiaru ciênienia t oczenia. Przyrzàd s u y do sprawdzania ciênienia t oczenia w pompach paliwowych sliników Diesel a. Pod àczenie przyrzàdu pozwala na obserwacj ciênienia t oczenia w poszczególnych sekcjach pompy. Manometr glicerynowy 0 60 MPa z w em M12x1,5 Redukcja M14x1,5 Art

18 PRZYRZÑD DO USTAWIANIA POMP WTRYSKOWYCH ROTACYJNYCH WSILNIKACH DIESEL A PPW 2 Art Przyrzàd PPW-2 jest przeznaczony do sprawdzania ustawienia jak równie ustawiania poczàtku wtrysku pomp wtryskowych rotacyjnych (rozdzielaczowych) firmy BOSCH i CAV. Mikrometryczny czujnik zegarowy Przed u acz koƒcówki czujnika d ugi Przed u acz koƒcówki czujnika krótki Oprawka czujnika d uga M8 x Oprawka czujnika d uga M10 x 1 (TDI) Oprawka czujnika krótka M8 x Oprawka czujnika krótka M10 x 1 (MB Vario) Redukcja M Trzpieƒ do blokowania ko a nap du pompy wtryskowej Listwa do blokowania wa ka rozrzàdu Art UCHWYT CZUJNIKA Roto Diesel Art Do samochodów Citroen, Renault, Peugeot i niektórych Fordów. Art UCHWYT CZUJNIKA Opel CAV Diesel Art Do ustawiania pomp wtryskowych i sprawdzania poczàtku wtrysku. Do samochodów Opel 1,7l Astra. Art

19 PRÓBNIK POCZÑTKU WTRYSKU UMB DO SILNIKÓW DIESEL A Art Urzàdzenie za pomocà wskaênika diodowego pozwala dok adnie sprawdziç i ustawiç poczàtek wtrysku w w/w silnikach Diesel a. silniki Mercedes-Benz OM 601, OM 602 i OM 603 Art PRZYRZÑD DO BLOKOWANIA POMP WTRYSKOWYCH MB Diesel Art Przyrzàd do blokowania pomp wtryskowych w samochodach Mercedes-Benz typ 601, 602, 603 przy jej monta u i demonta u. Art BLOKADA POMPY WTRYSKOWEJ LUCAS MB Diesel Art S u y do blokowania pompy wtryskowej przed jej wymontowaniem. silnik Mercedes-Benz OM 604 z pompà LUCAS Art

20 PRÓBNIK CIÂNIENIA OLEJU Z SZYBKOZ ÑCZAMI PCO-10 SK Art Profesjonalny przyrzàd do pomiaru ciênienia oleju w silnikach spalinowych. W tym próbniku po àczenia skr cane zastàpiono szybkoz àczkami, co znacznie u atwia i skraca czas pomiaru. Zakres pomiarowy: 0 1 MPa (1 10 bar) Manometr z w em o d ugoêci 1m koƒcówek pomiarowych o ró nych rodzajach gwintów do wi kszoêci stosowanych w silnikach czujników ciênienia oleju (zastosowanie patrz strona obok) Z àczka kàtowa Komplet uszczelek Opakowanie walizka z tworzywa PRÓBNIK CIÂNIENIA OLEJU PCO-10 C Z MO LIWOÂCIÑ SPRAWDZENIA CZUJNIKA Art Profesjonalny próbnik do pomiaru ciênienia oleju w silnikach benzynowych i Diesel a, z mo liwoêcià jednoczesnego sprawdzenia czujnika ciênienia oleju wymontowanego z badanego silnika. Próbnik ciênienia oleju przeznaczony jest do pomiaru ci- Ênienia oleju w silnikach samochodów osobowych, dostawczych, ci arowych oraz innych silnikach spalinowych, które posiadajà ciênieniowy uk ad smarowania. Art Zakres pomiarowy: 0 1 MPa (1 10 bar) Manometr z w em Koƒcówki pomiarowe T1 M10 x T2 M12 x 1, T3 M14 x 1, Redukcje pomiarowe R1 M12 x 1, R2 M14 x 1, Przewód elektryczny Uszczelki miedziane 6 szt Uszczelki gumowe 2 szt Kaseta drewniana (opakowanie) Art PRÓBNIK CIÂNIENIA OLEJU PCO-10 Art Profesjonalny próbnik do pomiaru ciênienia oleju w silnikach benzynowych i Diesel a. Próbnik ciênienia oleju przeznaczony jest do pomiaru ciênienia oleju w silnikach samochodów osobowych, dostawczych, ci arowych oraz innych silnikach spalinowych, które posiadajà ciênieniowy uk ad smarowania. Zakres pomiarowy: 0 1 MPa (1 10 bar) Manometr z w em Koƒcówki pomiarowe T T T Walizeczka z tworzywa Art

21 KO CÓWKI POMIAROWE (DODATKOWE) KPL. 7 SZT. DO PRÓBNIKÓW PCO-10C I PCO-10 Koƒcówki pomiarowe z po àczeniem na gwint: Art T4 Citroen, Peugeot, Renault T5 Citroen, MAN, Mercedes, Peugeot, Renault, Talbot, Volvo T6 Daihatsu, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Rover, Subaru, Suzuki, Toyota T7 Austin, Chrysler, Daihatsu, Ford, Jaguar, Leyland, Mazda, Nissan, Opel, Renault, Rover, Saab, Vauxhall, Volkswagen, Volvo T8 Alfa Romeo, Bedford, Ford, Leyland, Opel, Saab, Vauxhall, Volvo T9* Land Rover T10 Rover T11 Fiat, Jaguar, Rover Opakowanie walizeczka z tworzywa Art Art Art Art Art Art * Koƒcówka T9 nie wchodzi w sk ad kompletu. Dost pna na specjalne zamówienie. Art Art PRÓBNIK CIÂNIENIA OLEJU PCO-25 A DO AUTOMATYCZNYCH SKRZY BIEGÓW Art Urzàdzenie przeznaczone jest do pomiaru ciênienia oleju w automatycznych skrzyniach biegów. Pomiaru dokonuje si przez po- àczenie manometru próbnika za pomocà koƒcówek pomiarowych o odpowiednim rozmiarze gwintu wkr canych w otwór kontrolny skrzyni biegów. (w kpl. 6 koƒcówek pomiarowych) Zakres pomiarowy: 0 2,5 MPa (0 25 bar) Art

22 BELKA DO PODWIESZANIA SILNIKA Art Belka do podwieszania silnika lub skrzyni biegów szczególnie przydatna przy wymianie lub naprawie sprz g a, skrzyni biegów, silnika i zawieszeƒ tych podzespo ów. Belka o regulowanym rozstawie podpór w zakresie mm, udêwigu 200 kg i wysokoêci podnoszenia 200 mm. Regulacja rozstawu podpór nast puje przez przesuni cie jednej podpory i zablokowanie pokr t em. hak samozamykajàcy aƒcuch oczkowy Art

23 BLOKADY ROZRZÑDU NARZ DZIA UNIWERSALNE PRZYRZÑD DO KONTROLI NACIÑGU PASKA ROZRZÑDU PR 20 Art Przeznaczony jest do kontroli naciàgu i regulacji paska rozrzàdu w silnikach Diesel a marki: Opel, Audi, Volkswagen, Ford 1,6l. Mo e byç stosowany równie w innych markach samochodów. Art KLUCZ DO BLOKOWANIA KO A ZAMACHOWEGO Art Uniwersalny, przy demonta u i monta u kó z batych i tarczy sprz g a. Art KLUCZ DO DEMONTA U KÓ Z BATYCH PASKA ROZRZÑDU, Z RUCHOMYM RAMIENIEM Art S u y do blokowania kó z batych pasków rozrzàdu w celu ich demonta u. Klucz posiada regulowane rami umo liwiajàce u ycie w wielu markach samochodów. Uniwersalny Art KLUCZ DO DEMONTA Y KÓ Z BATYCH PASKA ROZRZÑDU Z WYMIENNYMI KO CÓWKAMI Art Ze wzgl du na wymienne (wkr cane) koƒcówki oraz ruchome rami klucz znajduje szerokie zastosowanie w wielu markach samochodów podczas prac wymagajàcych zablokowania kó z batych paska rozrzàdu. Uniwersalny Art

Opis. 25 g. Masa. Kaseta diagramu. Art. 912 007 00. Wąż ciśnieniowy SPCS - 50. Art. 912 002 00. Art. 912 502 00. Art. 912 202 00.

Opis. 25 g. Masa. Kaseta diagramu. Art. 912 007 00. Wąż ciśnieniowy SPCS - 50. Art. 912 002 00. Art. 912 502 00. Art. 912 202 00. Końcówki pomiarowe zastępujące rozpylacz we wtryskiwaczach silników Diesel a. KOŃCÓWKA E Art. 0 00 Końcówka pomiarowa zastępująca rozpylacz we wtryskiwaczach silników Diesel a. Przystosowana do próbnika

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA. Elektroniczny próbnik ciśnienia sprężania. 1Elektroniczny próbnik ciśnienia sprężania BENZYNA & DIESEL. Art.

DIAGNOSTYKA. Elektroniczny próbnik ciśnienia sprężania. 1Elektroniczny próbnik ciśnienia sprężania BENZYNA & DIESEL. Art. Elektroniczny próbnik ciśnienia sprężania DIAGNOSTYKA Elektroniczny próbnik ciśnienia sprężania BENZYNA & DIESEL Art. 0 000 00 W czasie pomiaru istnieje możliwość obserwacji przyrostów ciśnienia na ekranie.

Bardziej szczegółowo

Adaptery - końcówki pomiarowe do silników Diesel a

Adaptery - końcówki pomiarowe do silników Diesel a Adaptery - końcówki pomiarowe do silników Diesel a z podziałem na marki samochodów Marka pojazdu Świeca żarowa Wtryskiwacz Alfa Romeo 2, 8, 33, 49, 52 15, 66, 81, 94 Audi 2, 6, 8, 9, 10, 26, 35, 36, 71

Bardziej szczegółowo

Cennik z 20.03.2012 na www.hawpol.eu

Cennik z 20.03.2012 na www.hawpol.eu Cennik z 20.03.2012 na www.hawpol.eu Nazwa produktu Cena netto Cena brutto Blokady rozrządu / ALFA ROMEO (7) B505000 - blokady rozrządu Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Opel 785,53 zł 966,20 zł B504700 - blokady

Bardziej szczegółowo

Diesel. Diesel NARZĘDZIA SPECJALNE. Przyrząd do ustawiania pomp wtryskowych rotacyjnych PPW - 2. Uchwyt czujnika. Lucas - Cav.

Diesel. Diesel NARZĘDZIA SPECJALNE. Przyrząd do ustawiania pomp wtryskowych rotacyjnych PPW - 2. Uchwyt czujnika. Lucas - Cav. 1 Wyposażenie Przyrząd do ustawiania pomp wtryskowych rotacyjnych Art. 911 000 00 PPW - Przyrząd do ustawiania pomp wtryskowych rotacyjnych w silnikach a. Pompy rotacyjne (rozdzielaczowe) BOSCH i CAV.

Bardziej szczegółowo

Nowości 2006/2007. Uzupełnienie do katalogu 2005. 919 200 00 Common Rail/FSI. 918 450 00 Próbnik wtryskiwaczy

Nowości 2006/2007. Uzupełnienie do katalogu 2005. 919 200 00 Common Rail/FSI. 918 450 00 Próbnik wtryskiwaczy Nowości 2006/2007 Uzupełnienie do katalogu 2005 919 200 00 Common Rail/FSI Przyrząd do badania wysokiego ciśnienia w układach Common-Rail (0-1500 bar, 0-1800 bar) oraz wtrysku benzyny w silnikach FSI grupy

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka SPRĘŻANIE - ZESTAWY MASTER

Diagnostyka SPRĘŻANIE - ZESTAWY MASTER Diagnostyka SPRĘŻANIE - ZESTAWY MASTER Próbnik ciśnienia sprężania DIESEL z zestawem adapterów SPCS - 50 SK MASTER Art. 912 300 00 Zakres pomiarowy W próbniku połączenia gwintowe zastąpiono szybkozłączkami,

Bardziej szczegółowo

KATALOG DIAGNOSTYKA SILNIKA - sprężanie, szczelność, ciśnienie paliwa. DIESEL & Common Rail diagnostyka i narzędzia specjalne

KATALOG DIAGNOSTYKA SILNIKA - sprężanie, szczelność, ciśnienie paliwa. DIESEL & Common Rail diagnostyka i narzędzia specjalne KATALOG 2017 SPIS TREŚCI DIAGNOSTYKA SILNIKA - sprężanie, szczelność, ciśnienie paliwa Próbniki ciśnienia sprężania Diesel 3 Adaptery - do próbników ciśnienia sprężania Diesel 9 Próbniki ciśnienia sprężania

Bardziej szczegółowo

S0000075. Zestaw MAX - Citroen, Peugeot Diesel - benzyna. Zastosowanie: Citroen, Peugeot - wszystkie 1984-2008; Fiat

S0000075. Zestaw MAX - Citroen, Peugeot Diesel - benzyna. Zastosowanie: Citroen, Peugeot - wszystkie 1984-2008; Fiat S0000025 S0000075 S0000221 Diesel / benzyna - 13 elementów Citroen, Peugeot Uniwersalny zestaw blokad rozrządu VW - Audi - Citroen - Peugeot Kod silnika: BTE, P8A Zestaw MAX - Citroen, Peugeot Diesel -

Bardziej szczegółowo

Przekladnie kierownicze

Przekladnie kierownicze SPIS TRESC I Alfa Romeo 4 Audi 7 BMW 11 Citroen 13 Dacia 15 Daewoo 16 Fiat 17 Ford 36 Honda 40 Hyundai 41 Iveco 42 Lancia 44 Land Rover 45 Mercedes 46 Mitsubishi 48 Nissan 49 Opel 50 Peugeot 52 Renault

Bardziej szczegółowo

Mini katalog produktów firmy VEILLAT

Mini katalog produktów firmy VEILLAT Mini katalog produktów firmy VEILLAT więcej informacji znajduje się na stronie http://www.veillatsa.com/ GŁOWICA FILTRA Z POMPKĄ GŁOWICA FILTRA Z POMPKĄ PALIWA typ LUCAS PALIWA typ BOSCH V1046-13G Głowica

Bardziej szczegółowo

Rozmiar M dedykowane modele:

Rozmiar M dedykowane modele: Rozmiar M dedykowane modele: 1) Alfa Romeo 146 1) Audi 80 2) BMW 3 E30 3) Citroen AX Citroen Saxo Citroen C15 4) Chevrolet Aveo Chevrolet Kalos Chevrolet Matiz Chevrolet Spark 5) Daewoo Matiz Daewoo Tico

Bardziej szczegółowo

wyprzedaż do wyczerpania zapasów

wyprzedaż do wyczerpania zapasów ASTRA/CORSA/KADETT/VECTRA/OMEGA 1,4/1,6/1,8/ KW KW 470140 EPS 1.970.140 9.6040 68,28 zł CITR 1,1/1,4/1,8/2,0 FIAT DUCATO/ULYSE 2,0 94- PEUG 106/205 1,0/1,1/1,4 KW KW 470188 EPS 1.970.188 9.6088 134,74

Bardziej szczegółowo

Strona 1 Numer Techline 36,00 43,20 6,30 7,90 5,08 9. Renault Laguna 1,9 DTI 101KM 101-103 Volvo S40 102KM GT1549S 35,20 41,50 7,30 7,90 5,08 9

Strona 1 Numer Techline 36,00 43,20 6,30 7,90 5,08 9. Renault Laguna 1,9 DTI 101KM 101-103 Volvo S40 102KM GT1549S 35,20 41,50 7,30 7,90 5,08 9 Garrett Strona 1 101-101 VW / Audi / Ford GT1749V 1,9 TDI 110/130 KM GT1549V BMW 2,0 136KM 36,00 43,20 6,30 7,90 5,08 9 VW / Audi / Ford / Seat 101-102 1,9 TDI 110/130 KM (stara zmienna) GT1749V 36,00

Bardziej szczegółowo

NADKOLA I OSŁONY POD SILNIK Oferta handlowa firmy PPUH ADMAL

NADKOLA I OSŁONY POD SILNIK Oferta handlowa firmy PPUH ADMAL NADKOLA I OSŁONY POD SILNIK Oferta handlowa firmy PPUH ADMAL Adres firmy: PPUH ADMAL ul. Sochaczewska 40 96-515 Paprotnia k/ Sochaczewa Tel/fax: 046-86-150-79 Info: 0-603-937-036 / Adamczyk Mariusz / 0-609-805-775

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. strony 3-24. DIAGNOSTYKA SILNIKA - sprężanie, szczelność, ciśnienie paliwa. strony 27-28

SPIS TREŚCI. strony 3-24. DIAGNOSTYKA SILNIKA - sprężanie, szczelność, ciśnienie paliwa. strony 27-28 SPIS TREŚCI DIAGNOSTYKA SILNIKA - sprężanie, szczelność, ciśnienie paliwa Próbniki ciśnienia sprężania Diesel 3 Adaptery - do próbników ciśnienia sprężania Diesel 8 Próbniki ciśnienia sprężania Benzyna

Bardziej szczegółowo

Renault 5 GTE 1,7 L 95 KM - pomiar z usuniętym katalizatorem (90 KM i 128 Nm) oraz z zamontowanym środkowym tłumikiem przelotowym (95 KM i 137 Nm)

Renault 5 GTE 1,7 L 95 KM - pomiar z usuniętym katalizatorem (90 KM i 128 Nm) oraz z zamontowanym środkowym tłumikiem przelotowym (95 KM i 137 Nm) Renault 5 GTE 1,7 L 95 KM - pomiar z usuniętym katalizatorem (90 KM i 128 Nm) oraz z zamontowanym środkowym tłumikiem przelotowym (95 KM i 137 Nm) Honda Civic 1,5 8V D15B8 SOHC - zbiorczy wykres: seria,

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI SILNIKOWE 06/2014 RYNEK OSOBOWY

NOWOŚCI SILNIKOWE 06/2014 RYNEK OSOBOWY NOWOŚCI SILNIKOWE 06/2014 RYNEK OSOBOWY Informujemy, że oferta Inter Cars S.A. została poszerzona o nowe pozycje. Czosnów 30.05.2014r. ZDJĘCIE INDEKS OPIS TECHNICZNY PRODUCENT CENA KATALOG OWA NETTO 8711470030

Bardziej szczegółowo

S0000210. Wtryskiwacz jest wyciągany przy pomocy siłownika i pompy hydraulicznej - 10 T.

S0000210. Wtryskiwacz jest wyciągany przy pomocy siłownika i pompy hydraulicznej - 10 T. S0000203 S0000210 S0000298 Mercedes CDI Wtryskiwacz jest wyciągany przy pomocy siłownika i pompy hydraulicznej - 10 T. Mercedes CDI Common Rail CDI 2.2-4 cylindrowe ; CDI 2.7-5 cylindrów S0000216 Citroen,

Bardziej szczegółowo

MATA UNIWERSALNA 100x90

MATA UNIWERSALNA 100x90 MATA UNIWERSALNA 100x90 Marka Model Nadwozie Lata Uwagi Audi A6 Avant (C5) C/5 1997-2004 Audi A6 Avant (C4) C/5 1992-1997.09 Audi A4 Avant (B6) C/5 2001.11-2004.10 Audi 100 Combi C/5 1988-1994 Audi 80

Bardziej szczegółowo

Formularz kalkulacji cenowej WYPEŁNIA OFERENT Filtr oleju Orientacyjna ilość Proponowany

Formularz kalkulacji cenowej WYPEŁNIA OFERENT Filtr oleju Orientacyjna ilość Proponowany .. (pieczęć wykonawcy) Załącznik do SIWZ nr 3. Formularz kalkulacji cenowej Lp. Model Marka WYPEŁNIA OFERENT Filtr oleju Orientacyjna ilość Proponowany Cena brutto Wartość (wzorzec) w szt.* producent nr

Bardziej szczegółowo

CENNIK NARZĘDZI SPECJALISTYCZNYCH, BLOKAD ROZRZĄDU I ŚCIĄGACZY FIRMY MARK - MOTO

CENNIK NARZĘDZI SPECJALISTYCZNYCH, BLOKAD ROZRZĄDU I ŚCIĄGACZY FIRMY MARK - MOTO CENNIK NARZĘDZI SPECJALISTYCZNYCH, BLOKAD ROZRZĄDU I ŚCIĄGACZY FIRMY MARK - MOTO INDEKS NAZWA CENA BRUTTO war1 Ściągacz do wymiany tulei pływających OPEL VECTRA B/BMW E 36 131,07 zł war2 Przyrząd do wymontowywania

Bardziej szczegółowo

NOWE TURBOSPRĘŻARKI W OFERCIE DELPHI

NOWE TURBOSPRĘŻARKI W OFERCIE DELPHI DI007-14 (DM1162) DO WSZYSTKICH KONTRAHENTÓW NOWE TURBOSPRĘŻARKI W OFERCIE DELPHI Delphi rozszerzył swoją ofertę turbosprężarek o dodatkowe 62 pozycje. Popyt na turbosprężarki ciągle rośnie ze względu

Bardziej szczegółowo

Narzędzia diagnostyczne

Narzędzia diagnostyczne Narzędzia diagnostyczne PRÓBNIK CIŚNIENIA WTRYSKU HS-A0020 TU-114 Miernik ciśnienia układu wtryskowego silniki benzynowe Ciśnienie max. 10bar Przeznaczenie serwis motoryzacyjny, badanie ciśnienia wtrysku

Bardziej szczegółowo

Przewidywana do zakupu ilość filtrów (w zalezności od potrzeb warsztatowych Zamawiającego) przykładowy numer katalogowy*

Przewidywana do zakupu ilość filtrów (w zalezności od potrzeb warsztatowych Zamawiającego) przykładowy numer katalogowy* Zalącznik nr 1 Lp. Rodzaj filtru (powietrza, oleju, przeciwpyłkowy itp.) Marka i model pojazdu do którego jest filtr przykładowy numer katalogowy* Przewidywana do zakupu ilość filtrów (w zalezności od

Bardziej szczegółowo

znajdziesz filtr do swojego samochodu na: www.mannol.de

znajdziesz filtr do swojego samochodu na: www.mannol.de P.H. STAŃCZYK tel. 043-823 31 50, 042-215 18 53, 0601 20 55 10. ważny od: 09/2010 CENNIK DETALICZNY NA FILTRY SCT-GERMANY znajdziesz filtr do swojego samochodu na: www.mannol.de NR WEW Kod towaru Nazwa

Bardziej szczegółowo

PŁYTKI MONTAŻOWE DO LUSTEREK

PŁYTKI MONTAŻOWE DO LUSTEREK PŁYTKI MONTAŻOWE DO LUSTEREK 125 PŁYTKA SAMOCHODY DOSTAWCZE TYP PM-1 CITROEN BERLINGO CITROEN JUMPY FORD TRANSIT PO 1994 FORD TRANS IT PO 2000 WS ZYS TKIE MERCEDES WITO PEUGEOT PARTNER RENAULT KANGOO WS

Bardziej szczegółowo

Manometryczny próbnik ciśnienia sprężania. Diesel. ciśnienia sprężania. Próbniki ciśnienia oleju. Zestaw do diagnostyki pomp wtryskowych VE, DPA, DPC

Manometryczny próbnik ciśnienia sprężania. Diesel. ciśnienia sprężania. Próbniki ciśnienia oleju. Zestaw do diagnostyki pomp wtryskowych VE, DPA, DPC Spis treści Diagnostyka silnika strony 3-22 Próbniki ciśnienia sprężania z zapisem pomiaru Diesel 3-4 Manometryczny próbnik ciśnienia sprężania Diesel 4 Elektroniczny miernik ciśnienia sprężania Benzyna

Bardziej szczegółowo

KPL. BLOKAD ROZRZĄDU FIAT OPEL DIESEL. Zastosowanie: Zastosowanie: Zastosowanie: KPL. BLOKAD ROZRZĄDU VW 1,2L. Zastosowanie:

KPL. BLOKAD ROZRZĄDU FIAT OPEL DIESEL. Zastosowanie: Zastosowanie: Zastosowanie: KPL. BLOKAD ROZRZĄDU VW 1,2L. Zastosowanie: QUATOS QS10080 KPL. BLOKAD OZZĄDU FIAT OPEL DIESEL Silniki diesel m. in. 1,3 JTD Multijet, 1,6 / 1,9 8V I 16V / 2,0 / 2,4 10V I 20V JTD, 1,9CDTi / D / TD 2,1 D / TD QS10082 KPL. BLOKAD OZZĄDU VW AUDI DIESEL

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA NARZĘDZIA SPECJALNE BLOKADY ROZRZĄDU

DIAGNOSTYKA NARZĘDZIA SPECJALNE BLOKADY ROZRZĄDU DIAGNOSTYKA. Elektroniczny miernik ciśnienia sprężania. Próbniki ciśnienia sprężania do Diesel`a. Adaptery do próbników ciśnienia sprężania do Diesel`a. Próbniki ciśnienia sprężania do benzynowych. Próbnik

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI SILNIKOWE 07/2014 RYNEK OSOBOWY

NOWOŚCI SILNIKOWE 07/2014 RYNEK OSOBOWY NOWOŚCI SILNIKOWE 07/2014 RYNEK OSOBOWY Informujemy, że oferta Inter Cars S.A. została poszerzona o nowe pozycje. Czosnów 07.07.2014r. ZDJĘCIE INDE OPIS TECHNICZNY PRODUCENT CENA KATALOGO WA NETTO 8742870700

Bardziej szczegółowo

Aluminiowy Uniwersalny Bagażnik dachowy samochodowy do relingów standardowych.

Aluminiowy Uniwersalny Bagażnik dachowy samochodowy do relingów standardowych. Strona 1 z 8 Strona 2 z 8 Aluminiowy Uniwersalny Bagażnik dachowy samochodowy do relingów standardowych. Prosty montaż i uniwersalność sprawia, że bagażnik szybko się montuje jak i demontuje. Posiada zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. strony 3-24. DIAGNOSTYKA SILNIKA - sprężanie, szczelność, ciśnienie paliwa. strony 25-27

SPIS TREŚCI. strony 3-24. DIAGNOSTYKA SILNIKA - sprężanie, szczelność, ciśnienie paliwa. strony 25-27 SPIS TREŚCI DIAGNOSTYKA SILNIKA - sprężanie, szczelność, ciśnienie paliwa Próbniki ciśnienia sprężania Diesel 3 Adaptery - do próbników ciśnienia sprężania Diesel 8 Próbniki ciśnienia sprężania Benzyna

Bardziej szczegółowo

Klucz do wtrysków-nasadka 22 mm -uniwersalny (min BMW FIAT FORD Audi oraz większość pozostałych marek europejskich i azjatyckich)

Klucz do wtrysków-nasadka 22 mm -uniwersalny (min BMW FIAT FORD Audi oraz większość pozostałych marek europejskich i azjatyckich) (wol 1) Ściągacz do wymiany tulei pływających OPEL VECTRA B/BMW E 36 34 zł (wol 2) Przyrząd do wymontowywania piast- BUS,VAN,SUV i inne/kpl.15 srub/ 161,50 zł (wol 3) Uniwersalny przyrząd do wciskania

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI 03/2017 WYDECH

NOWOŚCI 03/2017 WYDECH NOWOŚCI 03/2017 WYDECH Czosnów 31.03.2017r. ZDJĘCIE INDEKS OPIS TECHNICZNY PRODUCENT REKOMENDOWANA CENA BRUTTO 0219-01-10063P HYUNDAI GETZ 1.1/1.3/1.4 09.02-12.10 0219-01-17327P OPEL ZAFIRA A 2.0D/2.2D

Bardziej szczegółowo

LP KOD OEM MARKA NAZWA NETTO BRUTTO

LP KOD OEM MARKA NAZWA NETTO BRUTTO 1 B1 9094702C47 TOYOTA Przewód ham. B1 Corolla Verso 26,39 zł 32,20 zł 2 B2 9094702A46 TOYOTA Przewód ham. B2 Yaris 99 >> lewy przód 24,51 zł 29,90 zł 3 B3 9094702A27 TOYOTA Przewód ham. B3 Land cruiser

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 do SIWZ Wykaz pojazdów użytkowanych w PSG sp. z o.o. przez Centralę Spółki i Oddział w Warszawie wraz z podległymi Zakładami

Załącznik Nr 13 do SIWZ Wykaz pojazdów użytkowanych w PSG sp. z o.o. przez Centralę Spółki i Oddział w Warszawie wraz z podległymi Zakładami Załącznik Nr 13 do SIWZ Wykaz pojazdów użytkowanych w PSG sp. z o.o. przez Centralę Spółki i Oddział w Warszawie wraz z podległymi Zakładami 1. Centrala PSG w Warszawie 1 2007 Fiat Punto 1.2 Et 1 2 2008

Bardziej szczegółowo

Silnik ustawianie rozrządu. Cena specjalna ø 2988/7 BMW zestaw narzędzi, 7 części 149735 470, 2988/18 BMW zestaw narzędzi, 18 części 149742 449,

Silnik ustawianie rozrządu. Cena specjalna ø 2988/7 BMW zestaw narzędzi, 7 części 149735 470, 2988/18 BMW zestaw narzędzi, 18 części 149742 449, special worldwide 2009 Silnik ustawianie rozrządu BMW / Land Rover Zestawy narzędzi do profesjonalnego ustawiania silnika Montaż demontaż wałka rozrządu / warianty różnych możliwości do wałka rozrządu

Bardziej szczegółowo

HAKI HOLOWNICZE. Rok produkcji. Numer katalogowy A U D I. 1-AUD-05 1900 50 m. 15 206,00 2-AUD-05 1900 50 m. 15 406,00

HAKI HOLOWNICZE. Rok produkcji. Numer katalogowy A U D I. 1-AUD-05 1900 50 m. 15 206,00 2-AUD-05 1900 50 m. 15 406,00 Zdejmowa A U D I Audi 80 (N-lim) 09.86-08.91 1-AUD-03 10 d. 9 138,00 Audi 80 (NN-lim) 09.91-.94 1-AUD-04 1700. 9 138,00 Audi 100 (lim) 09.84-08.90 1-AUD-01 00. 10 197,00 Audi 100 C-4 Sedan,Avant,Quattro

Bardziej szczegółowo

DOBÓR DYSZ. W przypadku uszkodzeń STAG-200 z powodu współpracy z listwami gazowymi o rezystancji 1Ω, reklamacje nie będą uwzględniane.

DOBÓR DYSZ. W przypadku uszkodzeń STAG-200 z powodu współpracy z listwami gazowymi o rezystancji 1Ω, reklamacje nie będą uwzględniane. DOBÓR DYSZ UWAGA!!! STAG-200 NIE WSPÓŁPRACUJE Z WTRYSKIWACZAMI GAZOWYMI O REZYSTANCJI 1Ω! Wszystkie listwy wtryskowe RAIL mają większą wydajność w porównaniu do listwy VALTEK, natomiast porównywalną z

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI ABE ABE Nazwa Zastosowanie C09009ABE SZCZĘKI HAMULCOWE ISUZU D-MAX 2.4I, 3.5I 24V, 2.5TD, 3.0TDI KLOCKI HAMULCOWE PRZÓD

NOWOŚCI ABE ABE Nazwa Zastosowanie C09009ABE SZCZĘKI HAMULCOWE ISUZU D-MAX 2.4I, 3.5I 24V, 2.5TD, 3.0TDI KLOCKI HAMULCOWE PRZÓD NOWOŚCI ABE 09.2012 ABE Nazwa Zastosowanie C09009ABE SZCZĘKI HAMULCOWE ISUZU D-MAX 2.4I, 3.5I 24V, 2.5TD, 3.0TDI 2002- C10020ABE OPEL ANTARA / CHEVROLET CAPTIVA 2006- C10021ABE CHEVROLET EPICA 2006- C10326ABE

Bardziej szczegółowo

AUDI. BLOKADA ŁAŃCUCHA ROZRZĄDU (AUDI/SKODA/VW/SEAT)do silników benzynowych 9AT1-A04 KT

AUDI. BLOKADA ŁAŃCUCHA ROZRZĄDU (AUDI/SKODA/VW/SEAT)do silników benzynowych 9AT1-A04 KT AUDI BLOKADA ROZRZĄDU (1.4/1.6 16V VW, AUDI) HCBA1164 UW BLOKADA ROZRZĄDU (AUDI,VW V6 2,4/2,8) HCA8740 UW BLOKADA ROZRZĄDU (AUDI,VW V6 2,6/2,8) HCA8738 UW BLOKADA ROZRZĄDU (AUDI,VW V8 3,4/4,2) HCA8739

Bardziej szczegółowo

Kontrolki i inne informacje

Kontrolki i inne informacje 1 Alfa Romeo 159 (2006-) s D12356rwkvh* 2 Alfa Romeo MiTo (2008-) s D12356rwkvh 3 Audi A1 (2010-) s krhgvepbj 4 Audi A3 (2004-) s crd12356v 5 Audi A4 B8 (2008-) s krdv12356c 6 Audi A5 (2007-) s krdv12356c

Bardziej szczegółowo

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II wyposażenie wraz z montażem i uruchomieniem stanowisk demonstracyjnych w Zespole Szkół Mechanicznych Załącznik Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia ilość Istotne

Bardziej szczegółowo

CENNIK DETALICZNY NARZĘDZI SPECJALISTYCZNYCH TESAM. Cena (brutto) Produkty

CENNIK DETALICZNY NARZĘDZI SPECJALISTYCZNYCH TESAM. Cena (brutto) Produkty CENNIK DETALICZNY NARZĘDZI SPECJALISTYCZNYCH TESAM Cena (brutto) Produkty Cena (netto) VAT 23% S0000001 - Ściągacz do łożysk dwurzędowych piasty koła 539,00 zł 438,21 zł S0000002 - Prasa do sworzni VW

Bardziej szczegółowo

.www.blokadyrozrzadu.pl. Citroen/Peugeot. Renault benzyna. Opel benzyna & Diesel. + 2.0 / 2.2 Diesel (-06) + 2.5/2.8 Diesel + 1.

.www.blokadyrozrzadu.pl. Citroen/Peugeot. Renault benzyna. Opel benzyna & Diesel. + 2.0 / 2.2 Diesel (-06) + 2.5/2.8 Diesel + 1. Citroen/Peugeot benzyna & Diesel Ford/Mazda benzyna & Diesel Art. 905 951 00 Art. 906 601 00 + 2.5/2.8 Diesel + 1.4 16V "ET" Opis zestawu na stronie 2 Opis zestawu na stronie 5 + 2.0 / 2.2 Diesel (-06)

Bardziej szczegółowo

PoniŜej zamieszczamy tabelę stawek za 12 miesięczny okres ubezpieczenia ryzyk: Klasa A 6,1 5,8 5,4 5,0 B 5,8 5,2 4,5 4,2 C 5,0 4,5 4,0 3,7

PoniŜej zamieszczamy tabelę stawek za 12 miesięczny okres ubezpieczenia ryzyk: Klasa A 6,1 5,8 5,4 5,0 B 5,8 5,2 4,5 4,2 C 5,0 4,5 4,0 3,7 PoniŜej zamieszczamy tabelę stawek za 12 miesięczny okres ubezpieczenia ryzyk: OC/Mini Car Assistance/ AC/ Car Assistance/ W/ Zielona Karta Tabela nr 1 Stawki taryfowe Marka-model Ford: Mondeo, C-Max,

Bardziej szczegółowo

wyszukiwarka spinek tel

wyszukiwarka spinek   tel wyszukiwarka spinek Przedstawiamy Państwu narzędzie, które jest naszym nowatorskim projektem. Ma spełniać podobną funkcję, jak nasza internetowa wyszukiwarka spinek: www.spinkisamochodowe.pl. Oczywiście

Bardziej szczegółowo

Tabela Zaleceń Motul 2008. Oleje do samochodów osobowych i dostawczych

Tabela Zaleceń Motul 2008. Oleje do samochodów osobowych i dostawczych Tabela Zaleceń Motul 2008 Oleje do samochodów osobowych i dostawczych Spis treści Samochody osobowe Pojazdy użytkowe Alfa Romeo 6 Maserati 51 Citroen 100 Objaśnienia Aston Martin 8 Audi 8 Mazda 51 Mercedes

Bardziej szczegółowo

BLOKADY ROZRZĄDU. Narzędzia uniwersalne. Narzędzia uniwersalne. Przyrząd do kontroli naciągu paska rozrządu PR - 20

BLOKADY ROZRZĄDU. Narzędzia uniwersalne. Narzędzia uniwersalne. Przyrząd do kontroli naciągu paska rozrządu PR - 20 Narzędzia uniwersalne Opis Przyrząd do kontroli naciągu paska rozrządu Art. 000 00 Universalny przyrząd do pomiaru naciągu pasków zębatych. Tabela porównawcza wyników pozwala na zastosowanie w wielu typach

Bardziej szczegółowo

LP KOD OEM MARKA NAZWA NETTO BRUTTO

LP KOD OEM MARKA NAZWA NETTO BRUTTO 1 B1 9094702C47 TOYOTA Przewód ham. B1 Corolla Verso 29,03 zł 35,71 zł 2 B2 9094702A46 TOYOTA Przewód ham. B2 Yaris 99 >> lewy przód 26,96 zł 33,16 zł 3 B3 9094702A27 TOYOTA Przewód ham. B3 Land cruiser

Bardziej szczegółowo

W 110 030 BDC W 110 019 BDC W 110 029 BDC. Wtryskiwacze Common Rail. system: bosch. infolinia: 801 80 20 20 (+48) 22 714 10 00

W 110 030 BDC W 110 019 BDC W 110 029 BDC. Wtryskiwacze Common Rail. system: bosch. infolinia: 801 80 20 20 (+48) 22 714 10 00 www.ebdc.pl 12 MIESIКCYGWARANCJI Wtryskiwacze Common Rail infolinia: 801 80 20 20 (+48) 22 714 10 00 system bosch W 110 002 BDC Fiat Brava/Bravo/ Marea/Multipla 1.9/2.4 JTD 1998.11-2002.09; 0 445 110 002

Bardziej szczegółowo

SRL - NAJLEPSZY NA RYNKU STOSUNEK JAKO

SRL - NAJLEPSZY NA RYNKU STOSUNEK JAKO OFERTA NA MECHANIKĘ SRL - NAJLEPSZY NA RYNKU STOSUNEK JAKOŚCI DO CENY OD LUTEGO 2013: CENY SPECJALNE TYLKO W AUTO-ELEMENTS tu lista wahaczy SRL, stan magazynowy z 11 lutego 2013 auto-elements.pl Nasi klienci

Bardziej szczegółowo

www.auto-interfejsy.pl

www.auto-interfejsy.pl ALFA ROMEO Alfa Romeo 145 1.4 TS Bosch M1.5.5 K-Line Alfa Romeo 145 1.6 TS Bosch M1.5.5 K-Line Alfa Romeo 145 1.8 TS Bosch M1.5.5 K-Line Alfa Romeo 145 2.0 TS Bosch M1.5.5 K-Line Alfa Romeo 145 1.9 JTD

Bardziej szczegółowo

03.35 tł. końcowy BMW 520i/523i/525i/528i/530i. 03.34 tł. końcowy BMW 520i/523i

03.35 tł. końcowy BMW 520i/523i/525i/528i/530i. 03.34 tł. końcowy BMW 520i/523i 01.97 r. kolektorowa Audi A2 1.4 16V 160 01.98 tł. środkowy Audi A2 1.4 16V 60 01.99 tł. końcowy Audi A2 1.4 16V 02.13 tł. środkowy Dacia Logan MCV 1.4i MPi/1.6i MPi 160 03.32 tł. końcowy BMW 520i/523i/525i/528i/530i

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy (dawniej Rew.III) przy Sądzie Rejonowym w Lesznie Marek Chlebowski Kancelaria Komornicza ul. Bolesława Chrobrego 20, 64-100 Leszno tel. ( 0-65 ) 520 62 19 e-mail:biuro@komornik-leszno.pl

Bardziej szczegółowo

LP KOD OEM MARKA NAZWA NETTO BRUTTO

LP KOD OEM MARKA NAZWA NETTO BRUTTO 1 B1 9094702C47 TOYOTA Przewód ham. B1 Corolla Verso 30,48 zł 37,50 zł 2 B2 9094702A46 TOYOTA Przewód ham. B2 Yaris 99 >> lewy przód 28,31 zł 34,82 zł 3 B3 9094702A27 TOYOTA Przewód ham. B3 Land cruiser

Bardziej szczegółowo

OSŁONY DOLNE SILNIKA. ALFA ROMEO Rocznik Numer Numer OE

OSŁONY DOLNE SILNIKA. ALFA ROMEO Rocznik Numer Numer OE komplety osłon oraz poszczególne części składające się na komplet OSŁONY DOLNE SILNIKA komplety osłon z wygłuszeniem oraz poszczególne części składające się na komplet Zestaw montażowy (spinki) Możliwe

Bardziej szczegółowo

Calibra. Combo. Corsa. Meriva. Omega. Signum. Tigra. Vectra. Zafira. FIAT Grande Punto. Kangoo II od 2001' Laguna II od 2001' 4/100

Calibra. Combo. Corsa. Meriva. Omega. Signum. Tigra. Vectra. Zafira. FIAT Grande Punto. Kangoo II od 2001' Laguna II od 2001' 4/100 Firma TRIO / 32-2038275, 32-2030946, Darek 0.602288210 długość śruby skok rodzaj symbol Prostego średnica gwintu zakończ. klucz zabezp. Odcinka śruby śruby śruby śruby marka model rodzaj felg wymiary Z-428

Bardziej szczegółowo

Cennik produktów. 007.238 Alfa Romeo 145,Lancia Delta 93-/Dedra 89-94/Fiat Tipo 91-95/Tempra 90-97 1.9TD 15563 840-137

Cennik produktów. 007.238 Alfa Romeo 145,Lancia Delta 93-/Dedra 89-94/Fiat Tipo 91-95/Tempra 90-97 1.9TD 15563 840-137 ALFA ROMEO Cennik produktów 007. Alfa Romeo 145/146/155/ Fiat Tipo/Tempra/Lancia 148-137 210522 210305 292 53 007.238 Alfa Romeo 145,Lancia Delta 93-/Dedra 89-94/Fiat Tipo 91-/Tempra 90-97 1.9TD rura kolektorowa

Bardziej szczegółowo

INDEKS OPIS TOWARU PROMOCJA ZŁ DETAL BRUTTO

INDEKS OPIS TOWARU PROMOCJA ZŁ DETAL BRUTTO 5012504 *WAHACZ FORD P. ESCORT/ORION PR 83-85 NK 103,80 5012512 *WAHACZ FORD P. FIESTA PR 8/83-1/89 NK 72,27 65103163 AMORTYZATOR ALFA P. 155 1,8-2,0 GAZ (BEZ TURBO NK 311,31 63101144 AMORTYZATOR ALFA

Bardziej szczegółowo

W sprzedazy oferujemy rowniez:

W sprzedazy oferujemy rowniez: HP-91175000 KLUCZ DO KOŁA WAŁKA ROZRZĄDU Uniwersalny klucz do demontażu kół zębatych paska rozrządu z ruchomym ramieniem. Średnica trzpieni: 14 mm Długość klucza: 400 mm Rozstaw ramion: od 20 do 190 mm

Bardziej szczegółowo

Rok prod.: Alfa Romeo 33 90 95 Alfa Romeo 147 01-- Alfa Romeo 159 Sedan 05--

Rok prod.: Alfa Romeo 33 90 95 Alfa Romeo 147 01-- Alfa Romeo 159 Sedan 05-- Wykaz aut, do których pasuje bagażnik bazowy Dromader D1 plus. Bagażnik do samochodów bezrynienkowych: składa się z belek nośnych oraz uchwytów. Natomiast uchwyt składa się z łapy, poduszki i łapki chwytającej

Bardziej szczegółowo

rolka prowadząca paska rozrządu CHRYSLER rolka prowadząca paska pomocniczego FIAT, LANCIA rolka prowadząca paska pomocniczego AUDI, VW, SEAT, SKODA

rolka prowadząca paska rozrządu CHRYSLER rolka prowadząca paska pomocniczego FIAT, LANCIA rolka prowadząca paska pomocniczego AUDI, VW, SEAT, SKODA 03-200 58601 532022710 CHRYSLER 4777394 03-201 FIAT, LANCIA 55874 532043610 VKM32243 46537101 03-202 AUDI, VW, SEAT, SKODA 55434 532033010 VKM31002 38145276 03-203 ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA 55872 534010120

Bardziej szczegółowo

OFERTA KOŃCÓWEK. Końcówki - pojedyncze i podwójne. Rury montażowe. Końcówki i nakładki dedykowane. ulter.com.pl

OFERTA KOŃCÓWEK. Końcówki - pojedyncze i podwójne. Rury montażowe. Końcówki i nakładki dedykowane. ulter.com.pl 2012 OFERTA KOŃCÓWEK Końcówki - pojedyncze i podwójne Montowane są przez przykręcenie obejmą lub wspawanie. Posiadają tzw. kielich montażowy, który dobiera się odpowiednio do średnicy rury wylotowej. Najczęściej

Bardziej szczegółowo

GFTuning kazujoshi@op.pl 0 604 662 732 LISTA PRODUKTÓW 2011

GFTuning kazujoshi@op.pl 0 604 662 732 LISTA PRODUKTÓW 2011 GFTuning kazujoshi@op.pl 0 604 662 732 LISTA PRODUKTÓW 2011 1. 2. 3. 4. CHEVROLET CHEVROLET AVALANCHE 2001-2006 CHEVROLET CAPTIVA CHRYSLER CHRYSLER GRAND VOYAGER III 2001-2006 CHRYSLER PACIFICA 2002-2007

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA UNIWERSALNE

NARZĘDZIA UNIWERSALNE NARZĘDZIA UNIWERSALNE Przyrząd do kontroli naciągu paska rozrządu PR-20 Uniwersalny przyrząd do pomiaru naciągu pasków zębatych. Tabela porównawcza wyników pozwala na zastosowanie w wielu typach pojazdów.

Bardziej szczegółowo

Akcesoria car audio według marek samochodów

Akcesoria car audio według marek samochodów Akcesoria car audio według marek samochodów ALFA ROMEO zdjęcie symbol opis cena 572013 Redukcja radiowa 3232 Alfa 156 10/1997-08/2001 572147 Redukcja radiowa 3262 Alfa 147 12/2000-> szara Alfa GT 01/2005->

Bardziej szczegółowo

Altar. Produkcja, sprzedaż i montaż zaczepów kulowych. Zaczepy kulowe (haki holownicze) Katalog 2013

Altar. Produkcja, sprzedaż i montaż zaczepów kulowych. Zaczepy kulowe (haki holownicze) Katalog 2013 Altar Produkcja, sprzedaż i montaż zaczepów kulowych Volkswagen Passat B5 sedan, combi '96-'05 ul. Stalmacha 7 41-800 Zabrze tel. 502 095 706 www.altar-hak.pl altar@altar-hak.pl Zaczepy kulowe (haki holownicze)

Bardziej szczegółowo

Bagażnik dachowy na relingi Menabo Dozer aluminiowy 120cm

Bagażnik dachowy na relingi Menabo Dozer aluminiowy 120cm Bagażnik dachowy na relingi Menabo Dozer aluminiowy 120cm Cena: 249.99 zł Firma F.lli Menabò zosta?a za?o?ona w 1972 roku we W?oszech.Ci?g?y rozwój nowoczesnych?rodków transportu doprowadzi? to tego ze

Bardziej szczegółowo

Narzędzia diagnostyczne

Narzędzia diagnostyczne Narzędzia diagnostyczne ZESTAW DO SPRAWDZANIA SZCZELNOŚCI UKŁADU CHŁODZENIA AE300100 Zawartość: - kpl. adapterów - ręczna pompa z manometrem Zastosowanie: VW-AUDI, BMW, CITROEN, FORD, OPEL, RENAULT, PEUGEOT,

Bardziej szczegółowo

NADKOLA 20-01-2015. Możliwe są dodatkowe rabaty w zależności od zamawianej ilości. AUDI Nr artykułu Numer OE

NADKOLA 20-01-2015. Możliwe są dodatkowe rabaty w zależności od zamawianej ilości. AUDI Nr artykułu Numer OE NADKOLA 20-01-2015 Możliwe są dodatkowe rabaty w zależności od zamawianej ilości AUDI Nr artykułu Numer OE Audi A3 1996-2005, lewy przód 110101 8L0821171C Audi A3 1996-2005, prawy przód 110102 8L0821172B

Bardziej szczegółowo

PRZEWODY ZASILAJĄCE TURBOSPRĘŻARKI

PRZEWODY ZASILAJĄCE TURBOSPRĘŻARKI PRZEWÓD ZASILAJĄCY TURBO VW(2.0TDI)[06-] OP10064 BV43; [CBBB CEGA]; Audi A3, TT, Seat Altea, Leon, Skoda Octavia, Superb VW Golf, Passat; 53039880137 53039880207 PRZEWÓD ZASILAJĄCY TURBO AD(2.0TDI)[04-]

Bardziej szczegółowo

Mercedes Sprinter i Volkswagen Crafter ROLMSVW-NA01 Rolki zawiasu górnego 7 ROLMSVW-NA02 Rolki zawiasu środkowego 7 ROLMSVW-NA03 Rolka dolna 7

Mercedes Sprinter i Volkswagen Crafter ROLMSVW-NA01 Rolki zawiasu górnego 7 ROLMSVW-NA02 Rolki zawiasu środkowego 7 ROLMSVW-NA03 Rolka dolna 7 Mercedes Bus (207-410) i MB100 ROLMB01 Zawias środkowy 4 ROLMB02 Wózek zawiasu środkowego 4 ROLMB03 Rolki zawiasu środkowego 4 ROLMB04 Łożysko zawiasu środkowego 4 ROLMB05 Rolka zawiasu środkowego 4 ROLMB06

Bardziej szczegółowo

RYNEK SAMOCHODÓW UŻYWANYCH Analiza popytu

RYNEK SAMOCHODÓW UŻYWANYCH Analiza popytu RYNEK SAMOCHODÓW UŻYWANYCH /dla-biznesu Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Rejestracje aut używanych...5 2.1 aut według rocznika...5 2.2 aut według cen...5 2.4 aut według marki...7 2.5 aut według rodzaju

Bardziej szczegółowo

AVIA AVIA 449 D60 D75 (wsteczny do przodu, 5 bieg., model 2000) P O

AVIA AVIA 449 D60 D75 (wsteczny do przodu, 5 bieg., model 2000) P O ALFA ROMEO ALFA ROMEO 1 145 ALFA ROMEO 378 145 1.4 T.Spark 16V ALFA ROMEO 354 145 (model 2000) P ALFA ROMEO 1 146 ALFA ROMEO 294 146 (model 1999) ALFA ROMEO 387 147 1.6 T.Spark 16V ALFA ROMEO 412 147 1.9

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcja dodana w wersji R3-2011

Nowa funkcja dodana w wersji R3-2011 Licencja MAX podsumowanie aktualizacji oprogramowania Rozszerzenie bazy pojazdów 2009 R1 do2011 R2 Wersja 1 2009 14 producentów 98 modeli pojazdów aktualizacja roczników1995-2009! Wersja 2 2009 17 producentó

Bardziej szczegółowo

autotechnik NOWE PRODUKTY ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA PoMPA PALIWA do DIESLA, dla: POMPY PALIWA CEWKI ZAPЈONOWE PRZEPЈYWOMIERZE POWIETRZA

autotechnik NOWE PRODUKTY ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA PoMPA PALIWA do DIESLA, dla: POMPY PALIWA CEWKI ZAPЈONOWE PRZEPЈYWOMIERZE POWIETRZA autotechnik ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA CEWKI ZAPЈONOWE PRZEPЈYWOMIERZE POWIETRZA NOWE PRODUKTY PoMPA PALIWA do DIESLA, dla: VW, AUDI, SEAT, SKODA 1.9TDI, 2.0TDI - WKЈAD - KOMPLETNY ZESTAW ZASILAJҐCY Nr OE:

Bardziej szczegółowo

SZKŁA DO LUSTEREK SAMOCHODY DOSTAWCZE

SZKŁA DO LUSTEREK SAMOCHODY DOSTAWCZE SZKŁA DO LUSTEREK SAMOCHODY DOSTAWCZE 86 BRITAX /DUŻY/ INDEX: M013 BRITAX /MAŁY/ INDEX: M012 CITROEN BERLINGO INDEX: M020L ; M020P CITROEN C-15 INDEX: M021 87 CITROEN JUMPER ROCZNIK: 1994-2002 INDEX: M008

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA WARSZTATOWE

NARZĘDZIA WARSZTATOWE NARZĘDZIA WARSZTATOWE ŚCIĄGACZE NE00001 KOMPLET ŚCIĄGACZY DO SPRĘŻYN 370 mm NE00004 DO WYCISKANIA TŁOCZKÓW HAMULCOWYCH 30 el. NE00008 ZESTAW ŚCIĄGACZY DO DRĄŻKÓW KIEROWNICZYCH NE00010 UNIWERSALNY ZESTAW

Bardziej szczegółowo

NAZWA HANDLOWA OPEL. 0629 zestaw sprężyn układu hamulcowego Opel VAUXHALL CITROEN. 0701 zestaw sprężyn układu hamulcowego Citroen, Peugeot PEUGEOT

NAZWA HANDLOWA OPEL. 0629 zestaw sprężyn układu hamulcowego Opel VAUXHALL CITROEN. 0701 zestaw sprężyn układu hamulcowego Citroen, Peugeot PEUGEOT 0629 zestaw sprężyn Opel Ascona C 07.82-88 Kadett D + E 08.83-91 Vectra A 89-91 Astra 85-91 Cavalier 82-91 CITROEN 0701 zestaw sprężyn Citroen, Peugeot Xsara 02.96-10.00 ZX 03.91-10.97 PEUGEOT 205 03.83-306

Bardziej szczegółowo

Redakcja Radia TOK FM Olga Chojnacka

Redakcja Radia TOK FM Olga Chojnacka Peugeot 308 Renault Megane 1.4 benzyna 98KM 1.6 diesel 90KM 1.6 benzyna 100KM 1.5 diesel 85 KM Po jakim czasie pierwszy przegląd 30 tys km / 2 lata 30 tys km / 2 lata 30 tys. Km lub 2 lata 31 tys. Km lub

Bardziej szczegółowo

ALFA ROMEO BRERA Rok: Aktualizacja: CZERWONE NIEBIESKO- CZERWONE ZAP ON NIEBIESKO- CZARNY NIEBIESKO- NIEBIESKO- CZARNY NIEBIESKI

ALFA ROMEO BRERA Rok: Aktualizacja: CZERWONE NIEBIESKO- CZERWONE ZAP ON NIEBIESKO- CZARNY NIEBIESKO- NIEBIESKO- CZARNY NIEBIESKI 090515_CK www: http://www.sklep.amt-alarmy.pl ALFA ROMEO BRERA Rok: 2006 2006 Aktualizacja: 30.12.2008 CZERWONE NIEBIESKO- CZERWONE ZAP ON NIEBIESKO- CZARNY NIEBIESKO- NIEBIESKO- CZARNY NIEBIESKI NIEBIESKI

Bardziej szczegółowo

Wycieraczka typu UNI

Wycieraczka typu UNI Wycieraczka typu UNI LP ROZMIAR mm cali 1 300 12" 2 350 14" 3 375 15" 4 400 16" 5 425 17" 6 450 18" 7 475 19" 8 500 20" 9 525 21" 10 550 22" 11 575 23" 12 600 24" 13 650 26" 14 700 28" Wycieraczki Hybrydowe

Bardziej szczegółowo

CENNIK PIPERCROSS. Sportowy stożkowy filtr powietrza Pipercross - UNIWERSALNY, Gąbkowy (wlot fi 70mm) wymiary100x200mm Moc do 210KM

CENNIK PIPERCROSS. Sportowy stożkowy filtr powietrza Pipercross - UNIWERSALNY, Gąbkowy (wlot fi 70mm) wymiary100x200mm Moc do 210KM TUC0171 TUC0172 INDEKS CENNIK PIPERCROSS OPIS Sportowy stożkowy filtr powietrza Pipercross - UNIWERSALNY, Gąbkowy (wlot fi 70mm) wymiary100x200mm Moc do 210KM Sportowy stożkowy filtr powietrza Pipercross

Bardziej szczegółowo

Robert Bosch Sp. z o.o. Dzia Cz Êci Samochodowych ul. Poleczki 3 02-822 Warszawa tel. (0-22) 643 92 36 fax (0-22) 648 27 37 www.bosch.

Robert Bosch Sp. z o.o. Dzia Cz Êci Samochodowych ul. Poleczki 3 02-822 Warszawa tel. (0-22) 643 92 36 fax (0-22) 648 27 37 www.bosch. Robert Bosch GmbH Robert Bosch GmbH dzia a na rynku mi dzynarodowym od poczàtku stulecia. W ponad 190 zak adach produkcyjnych oraz spó kach siostrzanych i przedstawicielstwach zagranicznych w 132 krajach

Bardziej szczegółowo

Rozszerzenia i zmiany wersji oprogramowania 38

Rozszerzenia i zmiany wersji oprogramowania 38 Rozszerzenia i zmiany wersji oprogramowania 38 Lista ta ma służyć jedynie jako orientacja w ramach naszego rozszerzenia oprogramowania. Pełna lista wszystkich rozszerzeń dla każdego modelu i producenta

Bardziej szczegółowo

Indeks Nr OES Zastosowanie i parametry NE00074 NE00074 AUDI, CITROEN, FIAT, FORD. ISUZU, PEUGEOT, ROVER, SAAB, SEAT, SKODA, VAUXHALL, VW

Indeks Nr OES Zastosowanie i parametry NE00074 NE00074 AUDI, CITROEN, FIAT, FORD. ISUZU, PEUGEOT, ROVER, SAAB, SEAT, SKODA, VAUXHALL, VW NE00077 NE00077 BLOKADA ROZRZĄDU TDI 1.9 2.0 VW AUDI SEAT FORD SILNIKI:1,2 1,4 1,9 Tdi oraz 2,0 Sdi i Tdi VW - VOLKSWAGEN:BORA, PASSAT, GOLF, LUPO, POLO AUDI, SEAT, SKODA, FORD GALAXY NE00074 NE00074 AUDI,

Bardziej szczegółowo

Komplety os on przegubów CV boot kits

Komplety os on przegubów CV boot kits Komplety os on przegubów CV boot kits 2014 SPIS TRE CI / CONTENTS Spis tre ci / Contents... 3... 4 Katalog / Catalog... 5 Alfa Romeo... 5 Audi...... 11 Autobianchi... 32 Bedford... 33 BMW... 34 Chevrolet...

Bardziej szczegółowo

BOSCH AEROTWIN AR21U BOSCH AEROTWIN AR21U PASUJE MIĘDZY INNYMI DO:

BOSCH AEROTWIN AR21U BOSCH AEROTWIN AR21U PASUJE MIĘDZY INNYMI DO: BOSCH AEROTWIN AR21U BOSCH AEROTWIN AR21U PASUJE MIĘDZY INNYMI DO: ALFA ROMEO 166 (936) AUDI 100 (4A, C4) AUDI 100 Avant (4A, C4) AUDI 80 (8C, B4) AUDI 80 Avant (8C, B4) AUDI A3 (8L1) AUDI A6 (4A, C4)

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Test 100 000 km na LPG. Cel testu: Badanie wpływu LPG na elementy silnika wysokoprężnego.

Raport końcowy. Test 100 000 km na LPG. Cel testu: Badanie wpływu LPG na elementy silnika wysokoprężnego. Cel testu: Badanie wpływu LPG na elementy silnika wysokoprężnego. Metodologia badania: 1. Test drogowy w cyklu mieszanym (miasto 20%, trasa 80%). 2. Pomiary cykliczne (co 15tys. km.) z udziałem rzeczoznawcy

Bardziej szczegółowo

MAT S.C. P.P.H. PRODUCENT DYWANIKÓW SAMOCHODOWYCH gumowych w kolorze czarnym i popielatym OFERTA 2009/2010 PROWADZIMY SPRZEDAŻ DETALICZNĄ I HURTOWĄ

MAT S.C. P.P.H. PRODUCENT DYWANIKÓW SAMOCHODOWYCH gumowych w kolorze czarnym i popielatym OFERTA 2009/2010 PROWADZIMY SPRZEDAŻ DETALICZNĄ I HURTOWĄ MAT P.P.H. UM S.C. Tadeusz Maćkowiak Wiesława Maćkowiak Adam Maćkowiak 62-030 Luboń k. Poznania ul. Armii Poznań 1B tel./fax 061 810 26 72 pon. - pt. 8 00-16 00 www.matgum.pl biuro@matgum.pl PRODUCENT

Bardziej szczegółowo

CENY BRUTTO Z USŁUGĄ MONTAŻU

CENY BRUTTO Z USŁUGĄ MONTAŻU CENY BRUTTO Z USŁUGĄ MONTAŻU Alarmy uniwersalne w kompletacji z syreną standardową i dwoma pilotami Ostateczna cena zależna jest od wersji wyposażenia elektrycznego danego pojazdu, a zatem ilości koniecznych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ BLOKAD. A4 /B8/ (6 biegów, bieg wsteczny do przodu, z wyjątkiem wersji quattro, od 2008)

WYKAZ BLOKAD. A4 /B8/ (6 biegów, bieg wsteczny do przodu, z wyjątkiem wersji quattro, od 2008) ALFA ROMEO ALFA ROMEO 1 145 ALFA ROMEO 378 145 1.4 T.Spark 16V ALFA ROMEO 354 145 (model 2000) P ALFA ROMEO 1 146 ALFA ROMEO 294 146 (model 1999) ALFA ROMEO 387 147 1.6 T.Spark 16V ALFA ROMEO 412 147 1.9

Bardziej szczegółowo

Uszczelnienia, zestawy uszczelnień i części serwisowe o jakości wyposażenia oryginalnego. Przegląd produktów. Elring-Service

Uszczelnienia, zestawy uszczelnień i części serwisowe o jakości wyposażenia oryginalnego. Przegląd produktów. Elring-Service Uszczelnienia, zestawy uszczelnień i części serwisowe o jakości wyposażenia oryginalnego D O B R A P R A K T Y K A Przegląd produktów Elring-Service Bezpieczeństwo w każdym calu: czy to uszczelki podgłowicowe

Bardziej szczegółowo

CITROEN XANTIA HATCHBACK 16V

CITROEN XANTIA HATCHBACK 16V Citroen antia nr nadw. VF71RFV72246000, poj. 2.0 L, rok prod. 2000. nr silnika. 10HKH23013351 CITROEN ANTIA HATCHBACK 16V 1 Filtr klimatyzacji 1 2 Filtr oleju 1 3 Filtr paliwa 1 4 Filtr powietrza 1 5 Klocki

Bardziej szczegółowo

SZKŁA DO LUSTEREK SAMOCHODY OSOBOWE

SZKŁA DO LUSTEREK SAMOCHODY OSOBOWE SZKŁA DO LUSTEREK SAMOCHODY OSOBOWE 3 ALFA ROMEO 33 / 75 ROCZNIK: >1990 INDEX: R002 33 / 75 / 164 ROCZNIK: 1990> INDEX: R003 145 / 146 ROCZNIK: 1995> INDEX: R004 146 SUPER INDEX: R007L, R007P 147 ROCZNIK:

Bardziej szczegółowo

RYNEK SAMOCHODÓW UŻYWANYCH Nasycenie rynku

RYNEK SAMOCHODÓW UŻYWANYCH Nasycenie rynku RYNEK SAMOCHODÓW UŻYWANYCH /dla-biznesu Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 samochodów używanych...5 2.1 w rocznikach aut...5 2.2 w przedziałach cenowych aut...5 2.4 według marki...6 2.5 według rodzaju paliwa...7

Bardziej szczegółowo

Lista samochodów do których pasuje bagaænik dachowy AGURI Runner 120 cm Silver/Black

Lista samochodów do których pasuje bagaænik dachowy AGURI Runner 120 cm Silver/Black Lista samochodów do których pasuje bagaænik dachowy AGURI Runner 120 cm Silver/Black ALFA ROMEO ALFA ROMEO / 156 5D Crosswagon 2003-2007 z relingami ALFA ROMEO / 156 5D Sportwagon 2000-2006 z relingami

Bardziej szczegółowo

UCHWYT MAIN PASUJE DO SAMOCHODÓW Z PONIŻSZEJ LISTY: ALFA ROMEO. 145 94>01 może zasłaniać tablicę rejestracyjną lub światła 146 96>01 147 00>04

UCHWYT MAIN PASUJE DO SAMOCHODÓW Z PONIŻSZEJ LISTY: ALFA ROMEO. 145 94>01 może zasłaniać tablicę rejestracyjną lub światła 146 96>01 147 00>04 UCHWYT MAIN PASUJE DO SAMOCHODÓW Z PONIŻSZEJ LISTY: ALFA ROMEO 145 94>01 może zasłaniać tablicę rejestracyjną lub światła 146 96>01 147 00>04 147 05>10 może zasłaniać tablicę rejestracyjną lub światła

Bardziej szczegółowo