POZNAŃ - GDAŃSK - GLIWICE - BARTOSZYCE - GIŻYCKO - JAWORZNO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POZNAŃ - GDAŃSK - GLIWICE - BARTOSZYCE - GIŻYCKO - JAWORZNO"

Transkrypt

1 POZNAŃ - GDAŃSK - GLIWICE - BARTOSZYCE - GIŻYCKO - JAWORZNO

2 Copyright 2014 by Wydawnictwo Szkoły Bezpieczeństwa ISBN ul. Elizy Orzeszkowej Poznań tel wew. 44

3 SŁOWO REKTORA WŁADZE UCZELNI CZY WIESZ, ŻE POZNAŃ (studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, kursy i szkolenia,. opłaty za studia) GDAŃSK (studia licencjackie, podyplomowe, kursy i szkolenia, opłaty za studia) GLIWICE (studia licencjackie, podyplomowe, kursy i szkolenia, opłaty za studia) NOWE WYDZIAŁY* BARTOSZYCE, GIŻYCKO I JAWORZNO REKRUTACJA NA STUDIA ERASMUS AKADEMIA JĘZYKÓW OBCYCH FUTURE AKADEMICKIE CENTRUM KARIER I ROZWOJU STUDENCI WSB PRACOWNIA TERAPEUTYCZNA HOMINI STUDIA 2 W 1 SZKOŁA POLICEALNA PRZY WYŻSZEJ SZKOLE BEZPIECZEŃSTWA KONTAKT

4 Bez najlepszych, ambitnych i zdeterminowanych, nie zmienimy świata na lepszy! Wybór studiów w Polsce jest coraz większy, ale wątpliwości osób, które mają je rozpocząć również. Trudno jest podjąć decyzję dotyczącą całego dalszego życia, gdy ma się lat. Na pewno trzeba postawić sobie pytania: gdzie chcę być za 5 lat? Co chcę robić, a czego z pewnością robić nie chcę. Odpowiedzi na te pytania pozwalają uniknąć wielu nietrafionych pomysłów: studiów modnych, ale niezgodnych z zainteresowaniami, studiów jakichkolwiek, byle studiować, studiów rozpoczynanych i porzucanych w poczuciu kompletnego bezsensu własnych działań. Od czego zacząć? Po pierwsze dobrze zdać maturę, po drugie wybrać odpowiedni kierunek studiów, co w dużym stopniu determinuje karierę zawodową i późniejsze formy doskonalenia zawodowego. Dlatego musi być decyzją przemyślaną i przeanalizowaną. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa jako jedna z nielicznych podjęła się misji kształcenia kadr dla szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Przygotowuje specjalistów w zakresie różnych specjalności, bezpośrednio i pośrednio związanych z bezpieczeństwem osobistym i publicznym, nadal bardzo poszukiwanych na rynku pracy. Pamiętamy również o tym, że studia to nie tylko czas wytężonej nauki i zdobywania wiedzy. Nade wszystko ważny jest rozwój własny w różnych jego aspektach. Praktyczna wiedza w tak specyficznym obszarze, jakim jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo, znajomość języków obcych, międzynarodowe doświadczenie to cechy, które na pewno zwrócą uwagę przyszłego pracodawcy. Gorąco zachęcam do podjęcia nauki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa. Rektor dr Andrzej Zduniak 4

5 KANCLERZ mgr Katarzyna GÓRECKA ds. społecznych ds. jakości ds. rozwoju ds. promocji dr Natasza dr inż. Andrzej mgr Anna BOLEWSKI STOPPEL dr Stanisław MIKOŁAJCZAK p. o. mgr Ilona ZIEMKIEWICZ-GAWLIK dr Helena MAREK 5

6 Czy wiesz, że... Rok 2014/ to rok obchodów 10-lecia Uczelni! Możesz skorzystać z programu ERASMUS już w 9 uczelniach partnerskich kształcą się nasi studenci! Uczelnia otrzymała prestiżowe wyróżnienia certyfikat Najwyższa Jakość w Edukacji, Wiarygodna Szkoła, Uczelnia Liderów, Dobra Uczelnia Dobra Praca. Naszą ofertę edukacyjną wzbogaciły unikatowe w skali kraju kierunki: bezpieczeństwo zdrowotne i psychologia na poziomie studiów I stopnia! Władze Uczelni złożyły wnioski do Ministerstwa o rozszerzenie oferty edukacyjnej w ramach nowych wydziałów w Bartoszycach i Giżycku (woj. warmińsko-mazurskie) oraz w Jaworznie (woj. śląskie). Do grona naszych studentów dołączyła Marta Podulka, młoda artystka, która zawojowała polską scenę muzyczną utworami Nieodkryty ląd i Mocna Nasi studenci korzystają aż z 50% zniżki na kursy językowe w Akademii Języków Obcych Future, zaś absolwenci identyczną ulgową taryfę posiadają na studiach podyplomowych 6

7 BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni Bezpieczeństwo obiektów, osób i mienia Bezpieczeństwo przeciwpożarowe Bezpieczeństwo publiczne Bezpieczeństwo publiczne - specjalizacja policyjna Bezpieczeństwo zakładu pracy i BHP BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE Bezpieczeństwo bioterrorystyczne Bezpieczeństwo ekologiczne Bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne Bezpieczeństwo żywności i w żywieniu Psychodietetyka Ratownictwo medyczne Systemy jakości i bezpieczeństwa Zarządzanie jakością w podmiotach leczniczych Zdrowie seksualne Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość Edukacja dla bezpieczeństwa i BHP z metodyką Edukacja dorosłych i gerontologia Edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią Pedagogika penitencjarna Pedagogika pracy - coaching i zarządzanie sekretariatem Pedagogika wojskowa Profilaktyka i prewencja społeczna - specjalizacja policyjna Psychopedagogika z detektywistyką Resocjalizacja 7

8 ZARZĄDZANIE Audyt i kontrola zarządzania jakością Coaching i przywództwo w biznesie Wywiad i kontrwywiad gospodarczy Zarządzanie bezpieczeństwem informacji oraz BHP Zarządzanie bezpieczeństwem państwa Zarządzanie bezpieczeństwem w ruchu drogowym Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie kadrami - Outsourcing HR Zarządzanie zespołem wielokulturowym STUDIA II STOPNIA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Audyt i bezpieczeństwo informacji Bezpieczeństwo militarne Bezpieczeństwo portów lotniczych Bezpieczeństwo publiczne Edukacja i promocja bezpieczeństwa z BHP Mediacje i negocjacje w sytuacjach kryzysowych Obrona cywilna Psychologia w zarządzaniu bezpieczeństwem Wydział Studiów Społecznych w Poznaniu ul. Orzeszkowej Poznań GG: ul. Orzeszkowej 1, Poznań, tel

9 BEZPIECZEŃSTWO CYBERPRZESTRZENI Dyplom studiów licencjackich z zakresu bezpieczeństwa antyterrorystycznego ułatwi Ci zatrudnienie w służbach oraz instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo antyterrorystyczne RP (m.in. sztaby zarządzania kryzysowego, Państwowa Straż Pożarna, Policja, Straż Graniczna). Psychologia terroryzmu Superterroryzm i terroryzm millenarystyczny Zorganizowana przestępczość i ugrupowania ekstremistyczne w Polsce BEZPIECZEŃSTWO OBIEKTÓW, OSÓB I MIENIA Dyplom studiów licencjackich z zakresu bezpieczeństwa obiektów, osób i mienia pomoże Ci znaleźć pracę, m. in. w organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem międzynarodowym, organizacją konwojów oraz imprez masowych, agencjach detektywistycznych, przedsiębiorstwach sektora ochrony osób i mienia, wewnętrznych służbach ochrony firm i instytucji, służbach likwidujących zagrożenia powodowane działaniami terrorystycznymi, firmach zajmujących się projektowaniem oraz realizacją systemów zabezpieczenia i monitoringu technicznego. Mediacje i negocjacje Podstawy kryminologii i kryminalistyki Samoobrona i techniki interwencji Dyplom studiów licencjackich z zakresu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni ułatwi Ci zatrudnienie na stanowisku administratora sieci bądź pełnomocnika w administracji publicznej (PKOC). Audyt bezpieczeństwa informatycznego Planowanie i organizacja bezpieczeństwa informacyjnego w przedsiębiorstwie Bezpieczeństwo aplikacji użytkowych i usług BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE Absolwenci specjalności będą potrafili profesjonalnie organizować i prowadzić działalność edukacyjną z zakresu ochrony przeciwpożarowej ludności, a także wykonywać zadania obowiązujące w powszechnym systemie ochrony ludności. Staną się ekspertami w dziedzinie przepisów przeciwpożarowych i zasad zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego. Będą mogli podjąć pracę m.in. w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, jednostkach ochrony przeciwpożarowej, a także w administracji rządowej i samorządowej. Profilaktyka i prewencja przeciwpożarowa Ratownictwo chemiczno-ekologiczne i techniczne Medycyna katastrof 9

10 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE Dyplom studiów licencjackich z zakresu bezpieczeństwa publicznego ułatwi Ci zatrudnienie w służbach rządowych lub samorządowych, np. w Policji, Służbie Więziennej, Straży Pożarnej, Służbie Celnej, Straży Granicznej, a także w strukturach Wojska Polskiego, czy instytucjach bezpieczeństwa publicznego o zasięgu międzynarodowym, np. Interpol. Psychologia konfliktu i sztuka negocjacji Rozpoznanie i prognozowanie zagrożeń System bezpieczeństwa europejskiego BEZPIECZEŃSTWO ZAKŁADU PRACY I BHP Dyplom studiów licencjackich z zakresu bezpieczeństwa zakładu pracy pozwoli Ci znaleźć pracę w charakterze inspektora BHP i Ppoż., zarówno w jednostkach administracji publicznej, jak i sektorze prywatnym. Psychologia konfliktu i sztuka negocjacji Administrowanie bezpieczeństwem informacji Wymagania BHP budynków i pomieszczeń pracy BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE - SPECJALIZACJA POLICYJNA Chciałbyś pracować w Policji, ale droga do niebieskiego munduru wydaje Ci się nie do pokonania? Wybierz bezpieczeństwo publiczne o specjalizacji policyjnej, a poza wykształceniem wyższym otrzymasz też szansę na pracę w Policji! Ukończenie specjalizacji policyjnej z zakresu bezpieczeństwa publicznego ułatwi Ci zatrudnienie w Policji za sprawą porozumienia, które Uczelnia podpisała z Komendantem Głównym Policji. Antyterroryzm Bezpieczeństwo informacyjne Kryminologia z elementami kryminalistyki ZARZĄDZANIE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH Ukończenie studiów licencjackich o specjalności zarządzanie w sytuacjach kryzysowych przygotuje Cię do podjęcia pracy w roli doradcy, eksperta lub inspektora w Wydziałach lub Centrach Zarządzania Kryzysowego przy urzędach wojewódzkich, powiatowych i gminnych formacjach Obrony Cywilnej kraju oraz w instytucjach realizujących zadania obronne. Negocjacje w sytuacjach kryzysowych Organizacja i zarządzanie systemami ratownictwa Przywództwo w zarządzaniu kryzysowym 10

11 BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE BEZPIECZEŃSTWO BIOTERRORYSTYCZNE Studenci tej specjalności zdobędą umiejętności obejmujące problematykę przeciwdziałania i zapobiegania atakom bioterrorystycznym. Po ukończeniu studiów mogą ubiegać się o zatrudnienie w: inspektoratach sanitarnych (na szczeblu państwowym, wojewódzkim i powiatowym), w powiatowych centrach zarządzania kryzysowego, w jednostkach Straży Pożarnej i Policji, w Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności, jak również w innych jednostkach administracji publicznej. Likwidowanie skutków ataku bioterrorystycznego Objawy chorobowe ataku bioterrorystycznego Współczesne zagrożenia biologiczne BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE Absolwent tej specjalności może ubiegać się o pracę w Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Ochrony Roślin, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w komórkach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego wszystkich szczebli administracji rządowej i samorządowej, w komórkach polityki społecznej i zdrowia. Bezpieczeństwo ekologiczne w lokalnych systemach bezpieczeństwa Edukacja ekologiczna w bezpieczeństwie zdrowotnym Zmiany środowiskowe a rozwój człowieka ul. Orzeszkowej 1, Poznań, tel

12 BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE BEZPIECZEŃSTWO SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNE Bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne zajmuje się ochroną zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych oraz zapobieganiem powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych. Absolwent tej specjalności może ubiegać się o pracę w jednostkach organizacyjnych Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a także w Inspekcji Sanitarnej MSW, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej, w komórkach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego wszystkich szczebli administracji rządowej i samorządowej, w komórkach polityki społecznej i zdrowia (np. wydziały, departamenty) urzędów administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli. BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI I W ŻYWIENIU Absolwenci tej specjalności zdobędą kompetencje do zarządzania bezpieczeństwem żywności, pozwalające ubiegać się o pracę w Stacjach Sanitarno Epidemiologicznych, w instytucjach państwowych i prywatnych, w których istocie działalności leży bezpieczeństwo żywności i żywienia, organach kontrolnych przemysłu spożywczego, placówkach ochrony zdrowia, poradniach dietetycznych, czy w zakładach opieki zdrowotnej. Bezpieczeństwo zdrowotne żywności Dietetyka z profilaktyką Prawo żywnościowe Epidemiologia ogólna i środowiskowa Zapobiegawczy nadzór sanitarny Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych 12

13 BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE PSYCHODIETETYKA Absolwent tej specjalności może ubiegać się o pracę w oddziałach szpitalnych, poradniach specjalistycznych zajmujących się leczeniem otyłości, w biznesie (opracowując dzięki swojej wiedzy menu uwzględniające zasady zdrowego, ale i atrakcyjnego żywienia), w restauracjach, klubach, barach, firmach cateringowych, przedsiębiorstwach turystyczno- hotelarskich, w usługach branży rekreacyjno terapeutycznej. SYSTEMY JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA W ramach tej specjalności przygotowujemy studentów do pracy w strukturach administracji zdrowia publicznego, organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem zdrowia obywateli, zespołach reagowania kryzysowego w obszarze bezpieczeństwa zdrowotnego lub do pracy na stanowiskach zajmujących się wdrażaniem procedur, przygotowywaniem dokumentacji w zakresie procesów i systemów zarządzania jakością. Fizjologia żywienia Psychologia perswazji Psychologia żywienia Dokumentacja systemu zarządzania jakością Kontrola i audyt Ocena i analiza ryzyka w systemie organizacji RATOWNICTWO MEDYCZNE Absolwent tej specjalności może ubiegać się o zatrudnienie w zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych oraz ośrodkach nauczających; w centrach powiadamiania ratunkowego szczebla powiatowego i regionalnego przy opracowywaniu regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego oraz w charakterze instruktora kwalifikowanej pierwszej pomocy w szkołach, jednostkach Straży Pożarnej, służbach ratowniczych i przy zabezpieczaniu imprez masowych. Ratownik w wybranych stanach zagrożenia życia Medyczne czynności ratunkowe w stanach nagłych Zaawansowane zabiegi reanimacyjne 13

14 BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W PODMIOTACH LECZNICZYCH I. ZDROWIE SEKSUALNE Absolwent tej specjalności może ubiegać się o pracę jako I. Zarządzanie jakością w podmiotach leczniczych obejmuje: nauczyciel edukacji seksualnej, jako terapeuta w poradniach kulturę projakościową, zaangażowanie kierownictwa zajmujących się udzielaniem wsparcia osobom, które naczelnego oraz średniego szczebla, zadowolenie doświadczyły wykorzystywania seksualnego oraz przemocy i bezpieczeństwo pacjentów i pracowników, motywację, seksualnej, w placówkach zajmujących się promocją programy poprawy jakości oraz powszechne uczestnictwo zdrowia seksualnego. pracowników zarówno medycznych, jak i administracyjnych w zarządzaniu jakością. Absolwent jest specjalistą w zakresie wdrażania koncepcji zarządzania Diagnoza seksuologiczna Edukacja seksualna przez jakość w podmiotach leczniczych, posiada wiedzę Przestępstwa seksualne dotyczącą percepcji jakości usług medycznych oraz wdrażania orientacji projakościowej w podmiotach leczniczych (system jakości zgodny z normą ISO 9001:2008). Analiza strategiczna w podmiotach leczniczych Kontraktowanie świadczeń medycznych Wybrane elementy prawa medycznego 14 ul. Orzeszkowej 1, Poznań, tel

15 DORADZTWO ZAWODOWE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Dyplom z zakresu proponowanej specjalności pozwoli absolwentom podjąć pracę w: publicznych służbach zatrudnienia (powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy, centrach informacji i planowania kariery zawodowej); Ochotniczych Hufcach Pracy (m.in. w Centrach Edukacji i Pracy Młodzieży, Młodzieżowych Biurach Pracy, Mobilnych Centrach Informacji Zawodowej, Klubach Pracy); agencjach zatrudnienia (m.in. w agencjach pośrednictwa pracy, agencjach poradnictwa zawodowego, agencjach doradztwa personalnego i pracy tymczasowej); instytucjach dialogu społecznego; Akademickich Biurach Karier; Gminnych Centrach Informacji; Ośrodkach Wspierania Przedsiębiorczości. Polityka i monitoring rynku pracy Techniki twórczego myślenia Prowadzenie działalności gospodarczej EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA I BHP Z METODYKĄ Absolwenci tej specjalności zdobędą umiejętności z zakresu zachowania się w sytuacjach kryzysowych oraz będą przygotowani do prowadzenia zajęć, w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych, z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa, zgodnie z nową Podstawą Programową oraz szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu BHP w organizacjach. Uzyskają kwalifikacje specjalisty z zakresu BHP. Czynniki szkodliwe i niebezpieczne w środowisku pracy Diagnoza i analiza zagrożeń Dydaktyka bezpieczeństwa w szkole i zakładzie EDUKACJA DOROSŁYCH I GERONTOLOGIA Absolwenci będą mogli być zatrudnieni na stanowiskach tj.: specjalista do spraw organizacji i prowadzenia szkoleń, doradca edukacyjny, broker edukacyjny, trener, doradca do spraw edukacji dorosłych w fundacjach, organizacjach pozarządowych, mediator i doradca w sprawach rozwiązywania problemów człowieka dorosłego, specjalista w działach kadr, kierownik instytucji edukacji dorosłych, specjalista do spraw poradnictwa edukacyjnego. Będą również mogli podjąć pracę w organizacjach, stowarzyszeniach, fundacjach podejmujących działalność animacyjną i społeczną ukierunkowaną na osoby dorosłe oraz starsze. Andragogika z elementami gerontologii Animacja czasu wolnego dorosłych Psychologia człowieka starego 15

16 EDUKACJA OBRONNA I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE Absolwent jest przygotowany do realizacji zadań edukacyjnych (edukacja dla bezpieczeństwa, przysposobienie obronne społeczeństwa, ochrona ludności i zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych), jak również do pracy w roli doradcy, eksperta lub inspektora w Wydziałach lub Centrach Zarządzania Kryzysowego przy urzędach wojewódzkich, powiatowych i gminnych formacjach Obrony Cywilnej kraju. Ponadto jako specjalista ds. bezpieczeństwa i zarządzania w sytuacjach kryzysowych będzie mógł podjąć pracę w instytucjach administracji państwowej i samorządowej, w Wojsku Polskim, Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej czy Straży Miejskiej. Negocjacje w sytuacjach kryzysowych Diagnoza i analiza zagrożeń Dydaktyka bezpieczeństwa w szkole i zakładzie PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z SOCJOTERAPIĄ Studia z tego zakresu mają wyposażyć absolwentów w wiedzę i kompetencje niezbędne do pracy z dziećmi i młodzieżą (także z trudnościami w uczeniu się) metodą socjoterapii. Pozwolą na uzyskanie wiedzy dotyczącej przyczyn, symptomów i mechanizmów zaburzeń rozwojowych, a także m.in. umiejętności przeprowadzania diagnozy psychopedagogicznej sytuacji dziecka w szkole oraz organizowania i realizowania procesu socjoterapii pedagogicznej. Diagnoza w pracy opiekuńczo-wychowawczej Metody socjoterapii Organizacja pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych METODYKA DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZA Absolwent tej specjalności zdobędzie kwalifikacje do prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach dotyczących przestępstw trudnych do wykrycia, nabędzie umiejętności analizowania stanu przestępczości w celu wypracowania metod i sposobów jej zwalczania, w szczególności przez przyjęcie właściwej koncepcji działania w oparciu o najnowsze instrumenty prawne i organizacyjno techniczne. Diagnostyka psychologiczna sprawców przestępstw Kryminologia z elementami kryminalistyki Prakseologia działań dochodzeniowo-śledczych 16

17 PEDAGOGIKA PENITENCJARNA Narodziny tej dyscypliny to poszukiwanie optymalnych sposobów pracy z osobami umieszczonymi w warunkach izolacji za pomocą zabiegów wychowawczych. Kara przestała być wyłącznie zagadnieniem prawnym, ale także pedagogicznym, psychologicznym, medycznym. Pedagogika penitencjarna ma ambicje wypracować skuteczne sposoby postępowania ze skazanymi. Absolwent zyskując wiedzę i umiejętności z tego zakresu może podjąć zatrudnienie w służbie więziennej, w poradniach opiekuńczo-resocjalizacyjnych. Psychospołeczne aspekty izolacji więziennej Rozwój koncepcji penitencjarnych Systemy penitencjarne PEDAGOGIKA PRACY - COACHING I ZARZĄDZANIE SEKRETARIATEM Studenci podczas studiów zdobywają wiedzę i umiejętności umożliwiające prowadzenie samodzielnych treningów i sesji coachingowych. Mogą znaleźć zatrudnienie w zakładach pracy jako: kierownik sekretariatu firmy, w poradniach specjalistycznych jako specjalista ds. kadr w zakładach pracy, pedagog doradca w urzędach pracy, na stanowiskach kierowniczych i menadżerskich, w szkołach gimnazjalnych i średnich jako doradca zawodowy, czy na stanowisku trenera w instytucjach prowadzących szkolenia, warsztaty i sesje coachingowe. Autoprezentacja i budowanie wizerunku Negocjacje w zespole pracowniczym Trening umiejętności coachingowych ul. Orzeszkowej 1, Poznań, tel

18 PEDAGOGIKA WOJSKOWA W ramach niniejszej specjalności przygotowujemy studentów do pracy w placówkach oświatowo wychowawczych o profilu wojskowym. Zdobyte wykształcenie pozwoli również rozpocząć pracę m.in. w wojsku, aplikować do Narodowych Sił Rezerwowych, czy szkół oficerskich. Na tej specjalności odbywa się przygotowanie umożliwiające przystąpienie do egzaminu państwowego do służb mundurowych. Historia wychowania wojskowego Strategia i taktyka Współczesne problemy bezpieczeństwa PROFILAKTYKA I PREWENCJA SPOŁECZNA - SPECJALIZACJA POLICYJNA Celem tej specjalności jest przygotowanie absolwentów do pracy na rzecz jednostek, środowiska i grup społecznych potrzebujących ochrony, działań zapobiegawczych przeciwdziałających niedostosowaniu społecznemu, wymagających wsparcia profilaktycznego, terapeutycznego, czy resocjalizacyjnego. Studenci będą mogli znaleźć zatrudnienie m.in. w służbach mundurowych Policji, Straży Granicznej i Służby Celnej. Budowa programów profilaktyczno-prewencyjnych i ich ewaluacja Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych Podstawy polskiego systemu penitencjarnego 18

19 PSYCHOPEDAGOGIKA Z DETEKTYWISTYKĄ Nasz Absolwent zdobędzie wiedzę pedagogiczną i psychologiczną, niezbędną do uzyskania zawodowych kompetencji detektywistycznych, na podstawie których przygotowany będzie do wykonywaniu zawodu detektywa i wywiadowcy, ze szczególnym ukierunkowaniem na działania analityczne, rozpoznawcze oraz prognozujące zachowania ludzi. Analiza logiczna w pracy detektywa Podstawy prawne pracy detektywa Socjotechniki w pracy wywiadowczej RESOCJALIZACJA Praca z trudną młodzieżą w warunkach resocjalizacji wymaga silnej osobowości, charyzmy i postawy pełnej optymizmu. Jeśli odnajdujesz w sobie te cechy, z pewnością sprawdzisz się na preferowanej specjalności. Dyplom studiów licencjackich z zakresu resocjalizacji pozwoli Ci bez trudu dostać pracę na terenie więzienia, zakładów poprawczych, ale także w szkołach i innych instytucjach, które podjęły się misji modyfikacji zniekształconej osobowości człowieka. Psychologia społecznego niedostosowania Readaptacja społeczna i pomoc postpenitencjarna Psychopatologia 19

20 AUDYT I KONTROLA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy w administracji publicznej w komórkach kontroli i audytu, w urzędach pracy, urzędach celnych, jednostkach wojskowych, w urzędach na szczeblu wojewódzkim i państwowym, w firmach użyteczności publicznej oraz instytucjach finansowych. Audyt i kontrola systemów informatycznych Etyka w działaniach audytora Podstawy controllingu w zarządzaniu COACHING I PRZYWÓDZTWO W BIZNESIE Absolwenci niniejszej specjalności będą dysponować wiedzą i umiejętnościami praktycznymi z takich dziedzin jak: wystąpienia publiczne, prowadzenie argumentacji i negocjacji, psychologia perswazji, przywództwo, podejmowanie decyzji. Będą mogli podjąć pracę w szeroko rozumianych instytucjach gospodarczych i organizacjach o rozbudowanej strukturze, jako kreatorzy polityki wewnętrznej firmy. Coaching jako narzędzie pracy menedżerskiej Komunikacja interpersonalna Motywacja i motywowanie 20 ul. Orzeszkowej 1, Poznań, tel

21 WYWIAD I KONTRWYWIAD GOSPODARCZY Studia na tej specjalności przygotowują do podjęcia pracy na stanowisku wywiadowcy gospodarczego (analityka ds. informacji). Absolwent posiada wiedzę o tworzeniu organizacji wywiadu gospodarczego i jego funkcjonowaniu, o pozyskiwaniu i przetwarzaniu informacji na potrzeby wywiadu, kwestiach związanych z ochroną informacji i jej uregulowań prawnych, podstawach pracy analitycznej, kierunkach i możliwościach wykorzystania wywiadu gospodarczego. Analiza informacji i dokumentacji w praktyce Pozyskiwanie informacji osobowych i gospodarczych Techniki informacyjne w pracy wywiadu i kontrwywiadu ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI ORAZ BHP Dyplom studiów licencjackich ułatwi zatrudnienie na stanowiskach związanych z organizacją i zarządzaniem BHP w państwowych, jak i prywatnych zakładach pracy, administracji rządowej i samorządowej jako specjalista BHP i Administrator Bezpieczeństwa informacji (ABI). Audyt bezpieczeństwa informacji Podstawy zarządzania BHP w organizacji Zagrożenia bezpieczeństwa informacji 21

22 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PAŃSTWA Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pracy w strukturach administracji publicznej, organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli i podmiotów gospodarczych oraz zespołach reagowania kryzysowego. Po ukończeniu studiów może również ubiegać się o zatrudnienie m.in. w: samorządowych centrach zarządzania kryzysowego, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej, przedsiębiorstwach zajmujących się ochroną osób i mienia. Bezpieczeństwo informacyjne państwa Międzynarodowe stosunki polityczno-wojskowe Zarządzanie kryzysowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach, jak i w instytucjach obsługujących przedsiębiorstwa (m.in. w bankach, w firmach leasingowych, parabankach, urzędach skarbowych). Może ubiegać się również o zatrudnienie jako: doradca z dziedziny zarządzania w firmach konsultingowych, pracownik biura rachunkowego, analityk i specjalista zarządzania ryzykiem w banku. Zarządzanie ryzykiem gospodarczym Technologie informacyjne w zarządzaniu finansami Biznes plan ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W RUCHU DROGOWYM Absolwent tej specjalności jest przygotowany do kształtowania bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego. Będzie mógł podjąć pracę w instytucjach tj.: Policja Państwowa, Straż Miejska i Gminna, Straż Pożarna, Inspekcja Transportu Drogowego, Straż Graniczna, obrona cywilna. Technologie ruchu w przestrzeni publicznej Inżynieria ruchu drogowego Bezpieczeństwo ekologiczne środowiska i ruchu drogowego 22

23 ZARZĄDZANIE KADRAMI - OUTSOURCING Absolwent specjalności zyskuje wiedzę i umiejętności, umożliwiające mu podjęcie pracy w różnego rodzaju firmach i organizacjach, na szczeblu m.in. menadżera czy kierownika, jak również na innych stanowiskach, których niezbędna jest praca w grupie, zarządzanie ludźmi i strukturą organizacyjną firmy. Organizacja funkcji personalnej Prawo pracy i uwarunkowania prawne w outsourcingu Psychologia w zarządzaniu zasobami ludzkimi ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM WIELOKULTUROWYM Celem studiów na tej specjalności jest pogłębienie wiedzy o planowaniu i organizowaniu działań w złożonym środowisku kulturowym, kształtowanie umiejętności kompetentnej komunikacji międzykulturowej i interpersonalnej oraz świadomości różnic kulturowych w środowisku pracy. Absolwent przygotowany jest do funkcjonowania w obszarze wielokulturowym, co pozwoli mu podjąć pracę w m.in. organizacjach międzynarodowych, czy też polskich, rozwijających współpracę międzynarodową. Komunikacja międzykulturowa Kulturowe uwarunkowania rozwoju człowieka Stereotypy i uprzedzenia 23

24 AUDYT I BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy w administracji publicznej w komórkach kontroli, audytu i bezpieczeństwa informacji, w urzędach pracy, w urzędach celnych, w jednostkach wojskowych, w urzędach marszałkowskich, w firmach użyteczności publicznej oraz instytucjach finansowych. Audyt i kontrola systemów informatycznych Etyka w działaniach audytora Postępowanie audytorskie i pokontrolne BEZPIECZEŃSTWO MILITARNE Absolwenci przygotowywani są do wykonywania zadań o specyfice wojskowej: dowodzenia oraz organizowania i prowadzenia działalności szkoleniowo-wychowawczej. Mogą rozpocząć pracę m.in. w wojsku, powiatowych i gminnych formacjach Obrony Cywilnej kraju oraz w instytucjach realizujących zadania obronne. Ponadto absolwenci będą mogli aplikować do Narodowych Sił Rezerwowych, czy szkół oficerskich. Wojsko w systemie bezpieczeństwa państwa Etyka zawodowa żołnierzy Współczesne konflikty zbrojne BEZPIECZEŃSTWO PORTÓW LOTNICZYCH Uzyskanie dyplomu studiów magisterskich z zakresu prezentowanej specjalności umożliwi Ci zdobycie wiedzy i umiejętności, umożliwiających podjęcie pracy w kraju, jak i poza jego granicami w służbie ochrony portów lotniczych, jak również w Straży Granicznej, spedycji czy biurach podróży. Organizacja służb ochrony i obrony portu lotniczego Prawo lotnicze Zarządzanie bezpieczeństwem portu lotniczego 24

25 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE Dyplom studiów magisterskich ułatwi Ci zatrudnienie w służbach rządowych lub samorządowych, np. w Policji, Służbie Więziennej, Straży Pożarnej, Służbie Celnej, Straży Granicznej, a także w strukturach Wojska Polskiego czy instytucjach bezpieczeństwa publicznego o zasięgu międzynarodowym, np. Interpol. Ochrona ludności i obrona cywilna w Polsce i krajach UE Przywództwo w zarządzaniu bezpieczeństwem Współczesne zagrożenia terroryzmem MEDIACJE I NEGOCJACJE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH Uzyskanie dyplomu studiów magisterskich z zakresu mediacji i negocjacji w sytuacjach kryzysowych, daje Ci możliwość spełnienia swoich zawodowych aspiracji w zawodzie mediatora i negocjatora, zarówno w służbach mundurowych oraz specjalnych, jak i w sektorze cywilnym. EDUKACJA I PROMOCJA BEZPIECZEŃSTWA Z BHP Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pracy w strukturach administracji publicznej na stanowiskach średniego szczebla, kierowniczych, organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, instytutach naukowo-badawczych, oświatowych oraz akademickich zajmujących się problematyką bezpieczeństwa. Błędy i bariery komunikacyjne w mediacjach oraz negocjacjach Metody, techniki i narzędzia mediacji i negocjacji Komunikacja niewerbalna w mediacjach i negocjacjach Podstawy projektowania dydaktycznego Podstawy zarządzania BHP w organizacji Promocja bezpieczeństwa ul. Orzeszkowej 1, Poznań, tel

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE (studia licencjackie) specjalności do wyboru: - bezpieczeństwo antyterrorystyczne. - bezpieczeństwo cyberprzestrzeni

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE (studia licencjackie) specjalności do wyboru: - bezpieczeństwo antyterrorystyczne. - bezpieczeństwo cyberprzestrzeni WyŜsza Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu prowadzi nabór na studia licencjackie I stopnia. Na kaŝdym z kierunków uczelnia szereg ciekawych specjalności do wyboru. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE (studia licencjackie)

Bardziej szczegółowo

www.wsb.net.pl www.facebook.com/poznanwsb www.facebook.com/gdanskwsb www.facebook.com/gliwicewsb

www.wsb.net.pl www.facebook.com/poznanwsb www.facebook.com/gdanskwsb www.facebook.com/gliwicewsb www.wsb.net.pl www.facebook.com/poznanwsb www.facebook.com/gdanskwsb www.facebook.com/gliwicewsb Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu jest niepaństwową uczelnią zawodową utworzoną na podstawie

Bardziej szczegółowo

www.facebook.com/poznanwsb www.facebook.com/gdanskwsb www.facebook.com/gliwicewsb

www.facebook.com/poznanwsb www.facebook.com/gdanskwsb www.facebook.com/gliwicewsb Wyzsza Szkola Bezpieczenstwa z siedziba w Poznaniu jest niepanstwowa uczelnia zawodowa utworzona na podstawie decyzji DSW-3-4001-972/WB/04 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 grudnia 2004 roku.

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE / ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE / ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE / ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia STUDIA PODYPLOMOWE

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Socjoterapia

Studia Podyplomowe. Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Resocjalizacja i profilaktyka społeczna

Studia Podyplomowe. Resocjalizacja i profilaktyka społeczna I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Resocjalizacja i profilaktyka społeczna II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Mediacje i negocjacje NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia STUDIA PODYPLOMOWE (studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Socjoterapia

Studia Podyplomowe Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Resocjalizacja i profilaktyka społeczna

Studia Podyplomowe Resocjalizacja i profilaktyka społeczna Studia Podyplomowe Resocjalizacja i profilaktyka społeczna I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

II stopień SYLWETKA ABSOLWENTA: Pedagogika Opiekuńczo-Resocjalizacyjna

II stopień SYLWETKA ABSOLWENTA: Pedagogika Opiekuńczo-Resocjalizacyjna Pedagogika Opiekuńczo-Resocjalizacyjna 1. Studenci zdobywają wiedzę z teoretycznych podstaw w zakresie pedagogiki penitencjarnej, pedagogiki czasu wolnego, gerontopedagogiki. Posiadają uporządkowaną wiedzę

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach.

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach. PWSIiP w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach. Zarządzanie finansami banków i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ Studia podyplomowe STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu psychopedagogiki i socjoterapii z elementami terapii uzależnień

Kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu psychopedagogiki i socjoterapii z elementami terapii uzależnień Kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu psychopedagogiki i socjoterapii z elementami terapii uzależnień Program kształcenia na kierunku Kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu psychopedagogiki

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Marek Kowalczyk sobota, 14 sierpnia :44 - Poprawiony poniedziałek, 03 października :32

Wpisany przez Marek Kowalczyk sobota, 14 sierpnia :44 - Poprawiony poniedziałek, 03 października :32 Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych KIERUNEK PEDAGOGIKA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną pedagogika resocjalizacyjna

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. SPECJALISTYCZNE / Zarządzanie kryzysem i negocjacje kryzysowe

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. SPECJALISTYCZNE / Zarządzanie kryzysem i negocjacje kryzysowe PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów SPECJALISTYCZNE / Zarządzanie kryzysem i negocjacje kryzysowe NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia STUDIA

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU. WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU. WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU Nowy Tomyśl 2011 INFORMACJE OGÓLNE Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Typ szkolenia Tematyka Ilość słuchaczy Termin rozpoczęcia Dietetyka 2 osoby IV kwartał 2013 rok Geriatria i opieka długoterminowa 3 osoby IV

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Specjalność międzynarodowe stosunki ekonomiczne skierowana jest do osób, które pragną aktywnie działać na rynkach międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ STUDIA PODYPLOMOWE ZNIŻKA: WPISOWE: 1/3 WYPEŁNIA WSB W W CHORZOWIE NUMER ALBUMU UWAGI DANE PERSONALNE NAZWISKO: IMIONA: E-MAIL:

KWESTIONARIUSZ STUDIA PODYPLOMOWE ZNIŻKA: WPISOWE: 1/3 WYPEŁNIA WSB W W CHORZOWIE NUMER ALBUMU UWAGI DANE PERSONALNE NAZWISKO: IMIONA: E-MAIL: WYPEŁNIA WSB W W CHORZOWIE NUMER ALBUMU UWAGI WPISOWE: ZNIŻKA: DANE PERSONALNE KWESTIONARIUSZ STUDIA PODYPLOMOWE NAZWISKO: IMIONA: E-MAIL: NAZWISKO RODOWE: DATA URODZENIA: MIEJSCE URODZENIA: IMIĘ OJCA:

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE / Profilaktyka społeczna i resocjalizacja Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

1. Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe i Personalne

1. Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe i Personalne Studia Podyplomowe realizowane przez Warszawską Szkołę Zarządzania Szkołę Wyższą wspólnie ze Studium Kształcenia Kadr(SKK) 1. Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe i Personalne Wszyscy zainteresowani z

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 2 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych 4 4 Współczesne problemy socjologii

Bardziej szczegółowo

3-LETNIE STACJONARNE STUDIA LICENCJACKIE DLA POLICJANTÓW

3-LETNIE STACJONARNE STUDIA LICENCJACKIE DLA POLICJANTÓW BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 3-LETNIE STACJONARNE STUDIA LICENCJACKIE DLA POLICJANTÓW Z DOSKONALENIEM ZAWODOWYM POLICJANTA ODBYWANYM W TRAKCIE STUDIÓW Uczelnia Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie Wydział Wydział

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Studium Pomocy Psychologicznej

Studia Podyplomowe. Studium Pomocy Psychologicznej I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

I Wprowadzenie do psychologii moduł 20 3 zaliczenie z oceną Wprowadzenie do psychologii

I Wprowadzenie do psychologii moduł 20 3 zaliczenie z oceną Wprowadzenie do psychologii WYDZIAŁ: ZAMIEJSCOWY W POZNANIU KIERUNEK: Psychologia w indywidualnej organizacji toku PROFIL: ogólnoakademicki POZIOM: jednolite studia magisterskie TRYB: NIESTACJONARNY Rok rozpoczęcia 2017/2018 SEMESTR

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny systemie USOS Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba punktów 1 1900-104-TOn1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 80 875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B, tel. (58) 306 54 78 w. 17, e mail: biurokarier@gwsh.gda.

Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 80 875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B, tel. (58) 306 54 78 w. 17, e mail: biurokarier@gwsh.gda. Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej wspiera pracodawców z obszaru północnej Polski w pozyskiwaniu wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Pracodawcom oraz instytucjom rynku pracy współpracującym

Bardziej szczegółowo

Terapia pedagogiczna z socjoterapią

Terapia pedagogiczna z socjoterapią Terapia pedagogiczna z socjoterapią Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7777 Cena netto 3 700,00 zł Cena brutto 3 700,00 zł Cena netto za godzinę 10,57 zł Cena brutto za godzinę 10,57 Możliwe

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE I. Informacje ogólne Podyplomowe Studia Menedżerskie Organizacji i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Współpraca podmiotów służb publicznych

Współpraca podmiotów służb publicznych Współpraca podmiotów służb publicznych WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Współpraca podmiotów służb publicznych - studia podyplomowe w WSB w Szczecinie Konkurencja na rynkach gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie oświatą

Organizacja i zarządzanie oświatą Organizacja i zarządzanie oświatą Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7768 Cena netto 1 250,00 zł Cena brutto 1 250,00 zł Cena netto za godzinę 12,25 zł Cena brutto za godzinę 12,25 Możliwe

Bardziej szczegółowo

www.facebook.com/poznanwsb

www.facebook.com/poznanwsb Wyzsza Szkola Bezpieczenstwa z siedziba w Poznaniu jest niepanstwowa uczelnia zawodowa utworzona na podstawie decyzji DSW-3-4001-972/WB/04 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 grudnia 2004 roku.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty Semestr I zimowy rok 1 Pedagogika ogólna Psychologia ogólna Socjologia ogólna

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu

WyŜsza Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu WyŜsza Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu Naszym studentom oferujemy: Studia I Stopnia: stacjonarne i niestacjonarne Studia podyplomowe: w tym kwalifikacyjne dla nauczycieli DLACZEGO

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku ul. Ks.Stanisława Suchowolca 6, 15-567 Białystok

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych. Nauki społeczne Dwa

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych. Nauki społeczne Dwa Załącznik nr 2 do wytycznych w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia na studiach podyplomowych P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych Instytut

Bardziej szczegółowo

Terapia pedagogiczna i socjoterapia WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe

Terapia pedagogiczna i socjoterapia WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Terapia pedagogiczna i socjoterapia WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Opis kierunku Terapia pedagogiczna z socjoterapią (3 semestry) - studia podyplomowe w NODN EURO

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE studia pierwszego stopnia

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE studia pierwszego stopnia BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE studia pierwszego stopnia SPECJALNOŚCI: BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE BEZPIECZEŃSTWO SPOŁECZNE (Studenci wybierają specjalności po czwartym semestrze studiów).

Bardziej szczegółowo

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA Pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo wychowawcza SYLWETKA ABSOLWENTA: Pedagogika resocjalizacyjna przygotowuje

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Rozwój osobisty- studia coachingu

Studia podyplomowe Rozwój osobisty- studia coachingu Załącznik do Uchwały Rady Instytutu INHS w Płocku Nr /16 z dnia 8 września 16 roku Studia podyplomowe Rozwój osobisty- studia coachingu I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia zawodowe inżynierskie, licencjackie, magisterskie.

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy)

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) Nazwa modułu y Nazwa Semestr OGÓLNOUC ZELNIANY Kultura

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe i psychospołeczne z e-doradztwem (3 semestry)

Doradztwo zawodowe i psychospołeczne z e-doradztwem (3 semestry) Doradztwo zawodowe i psychospołeczne z e-doradztwem (3 semestry) WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Doradztwo zawodowe i psychospołeczne z e-doradztwem studia podyplomowe w WSB w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Program nauczania Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Program nauczania Technik ochrony fizycznej osób i mienia WIADOMOŚCI OGÓLNE Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Olsztynie jest niepubliczną szkołą policealną dla dorosłych, posiadającą uprawnienia szkoły publicznej, kształcącą w zawodach: technik

Bardziej szczegółowo

kierunek PEDAGOGIKA specjalność: PORADNICTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY (studia 2-letnie magisterskie)

kierunek PEDAGOGIKA specjalność: PORADNICTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY (studia 2-letnie magisterskie) kierunek PEDAGOGIKA specjalność: PORADNICTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY (studia 2-letnie magisterskie) Studia na specjalności Poradnictwo zawodowe i coaching kariery umożliwiają zdobycie interdyscyplinarnej

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne I semestr tok ogólny Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba 1 1900-10-TOs1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 15 ćwiczenia 30 1900-110-TOs1

Bardziej szczegółowo

Wydział. Nauk Społecznych i Humanistycznych. Kierunek Administracja. Wybory specjalności

Wydział. Nauk Społecznych i Humanistycznych. Kierunek Administracja. Wybory specjalności Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych Kierunek Administracja Wybory specjalności Informacje ogólne Podział specjalności Opis specjalności Wybór specjalności Informacje ogólne Pod pojęciem specjalności

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy Bezpieczeństwo i higiena pracy WSB Bydgoszcz - Studia podyplomowe Opis kierunku Bezpieczeństwo, higiena i ochrona środowiska pracy - studia podyplomowe w WSB w Bydgoszczy Obecnie zadania służby bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Nowe kierunki w ofercie UwB

Nowe kierunki w ofercie UwB Nowe kierunki w ofercie UwB Logistyka oraz filozofia i etyka na studiach I stopnia, a także kryminologia II stopnia to kolejne nowości w ofercie Uniwersytetu w Białymstoku na rok akademicki 2015/2016 zatwierdzone

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne I semestr tok ogólny Forma zaliczenia 1 1900-10-TOs1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 15 1900-110-TOs1 tyka dla pedagoga konwersatorium

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE dopisując na kopercie: KONIN minimum 15 osób Symbol S/1 Diagnoza i terapia pedagogiczna

STUDIA PODYPLOMOWE dopisując na kopercie: KONIN minimum 15 osób Symbol S/1 Diagnoza i terapia pedagogiczna STUDIA PODYPLOMOWE Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska oświatowego, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie nawiązał współpracę z Kujawsko- Pomorską Szkołą Wyższą w Bydgoszczy, która w naszym Ośrodku

Bardziej szczegółowo

Klasa kosmetyki i wizażu z rozszerzonymi przedmiotami: język polski, biologia i historia

Klasa kosmetyki i wizażu z rozszerzonymi przedmiotami: język polski, biologia i historia pobierz podanie o przyjęcie do szkoły Zespół Szkół im. Szarych Szeregów w Tarczynie proponuje zapisy do następujących klas o profilu: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - NAUKA TRWA 3 LATA NOWOŚĆ!!! Klasa kosmetyki

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów logistyka należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk

Kierunek studiów logistyka należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk ekonomika obronności studia pierwszego stopnia - profil ogólno akademicki specjalność obronność państwa Kierunek studiów ekonomika obronności należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk społecznych.

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów DETEKTYWISTYKA I WYWIAD GOSPODARCZY NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia STUDIA PODYPLOMOWE (studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE, KIERUNEK: PSYCHOLOGIA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE, KIERUNEK: PSYCHOLOGIA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI PODSTAWOWY/KIERUNKOWY OGÓLNOUCZELNIANY STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE, KIERUNEK: PSYCHOLOGIA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) Nazwa

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA

PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA CEL PRAKTYK ZAWODOWYCH Praktyki zawodowe stanowią integralną część programu kształcenia studentów na kierunku komunikacja

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia STUDIA PODYPLOMOWE

Bardziej szczegółowo

środa, 22 lutego 2012

środa, 22 lutego 2012 Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie 20-030 Lublin, ul. Obrońców Pokoju 2, tel. (081) 531 85 56 20-358 Lublin, ul. Olchowa 8, tel. (081) 744 21 13 fax. 081 463 17 30 ŁYK HISTORII - Uczelnia została

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA. PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM I Z ZESPOŁEM ASPERGERA

STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA. PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM I Z ZESPOŁEM ASPERGERA STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA. PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM I Z ZESPOŁEM ASPERGERA Kierownik studiów: tel.:... e-mail:... PODSTAWA PRAWNA Program studiów jest zgodny z zapisami Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr)

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr) Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr) Termin: 25.03.2017; 22.04.2017 godz. 9:00 Czas trwania 3 semestry (kwalifikacyjne) Łączna

Bardziej szczegółowo

Terapia pedagogiczna studia podyplomowe uzupełniające kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli

Terapia pedagogiczna studia podyplomowe uzupełniające kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli Terapia pedagogiczna studia podyplomowe uzupełniające kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli WSB Poznań - Studia podyplomowe Opis kierunku Terapia pedagogiczna studia podyplomowe uzupełniające kursy kwalifikacyjne

Bardziej szczegółowo

Cel studiów podyplomowych

Cel studiów podyplomowych STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Jednostka organizacyjna uczelni: Adres organizatora studiów podyplomowych: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe z elementami coachingu

Doradztwo zawodowe z elementami coachingu Doradztwo zawodowe z elementami coachingu WSB Gdynia - Studia podyplomowe Opis kierunku Doradztwo zawodowe z elementami coachingu - studia w WSB w Gdyni Profesja doradcy zawodowego to możliwość wykonywania

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 3 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University

Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University - studia

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie ROZDZIAŁ I Definiowanie podstawowych pojęć 1. Historia bezpieczeństwa 2. Pojęcie bezpieczeństwa 3.

Spis treści Wprowadzenie ROZDZIAŁ I Definiowanie podstawowych pojęć 1. Historia bezpieczeństwa 2. Pojęcie bezpieczeństwa 3. Spis treści Wprowadzenie ROZDZIAŁ I Definiowanie podstawowych pojęć 1. Historia bezpieczeństwa 2. Pojęcie bezpieczeństwa 3. Rodzajowość bezpieczeństwa 4. Bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne państwa

Bardziej szczegółowo

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12 część wspólna dla wszystkich specjalności Lp Moduły przedmiotowe Obowiązuje od roku akademickiego: 2010 / 2011 Suma godzin / ECTS Sem. I Sem. II Sem. III Sem. IV Sem. V Sem. VI A OGÓLNE 30 195 225 8 2

Bardziej szczegółowo

Absolwenci specjalności Public Relations pracować w następujących obszarach:

Absolwenci specjalności Public Relations pracować w następujących obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie) SPECJALNOŚĆ: public relations PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto studiować Zdrowie Publiczne?

Dlaczego warto studiować Zdrowie Publiczne? Dlaczego warto studiować Zdrowie Publiczne? Wieloaspektowy charakter wiedzy studiując Zdrowie Publiczne zdobywasz wiedzę z zakresu nauk medycznych, nauk społecznych, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ

PROGRAM STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ Strona 1 z 7 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu WYDZIAŁ STUDIÓW SPOŁECZNYCH W GDAŃSKU KIERUNEK STUDIÓW: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE SPECJALNOŚĆ: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE SPECJALIZACJA POLICYJNA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Załącznik nr 1 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne edukacja muzyczna (n) Przyjęcie kandydatów na studia następuje

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Management instytucji publicznych i public relations. Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne. Wydział Wydział Humanistyczny

Nazwa kierunku Management instytucji publicznych i public relations. Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne. Wydział Wydział Humanistyczny Nazwa kierunku Management instytucji publicznych i public relations Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne Profil studiów ogólnoakademicki Wydział Wydział Humanistyczny Opis kierunku Celem studiów jest

Bardziej szczegółowo

bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ul. Miodowa 21 c Tel. +48 22 831 15 48 zaprasza na bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna finansowane

Bardziej szczegółowo

Pedagogika. studia I stopnia

Pedagogika. studia I stopnia Pedagogika studia I stopnia Studia pozwalają zdobyć podstawową wiedzę pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do rozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Menedżer bezpieczeństwa

Menedżer bezpieczeństwa Menedżer bezpieczeństwa WSB Gdańsk - Studia podyplomowe Opis kierunku Menedżer bezpieczeństwa powinien pełnić dwie zasadnicze funkcje. Pierwsza jest związana z tworzeniem bezpiecznych warunków służących

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH KIERUNEK:

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH KIERUNEK: I Moduł ogólny moduł 30 6 zaliczenie z oceną Filozofia wykład 18 Logika wykład 12 II Kompetencje społeczne i osobiste I warsztaty 15 3 zaliczenie z oceną III Wprowadzenie do psychologii wykład 21 5 zaliczenie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące:

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące: PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) SPECJALNOŚĆ: public relations FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : II stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Pedagogika, studia pierwszego stopnia Opis kierunku i specjalności Studia na kierunku

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA Słupsk, ul. Filmowa 2/6/A tel/fax: , k

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA Słupsk, ul. Filmowa 2/6/A tel/fax: , k Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Filmowa 2/6/A tel/fax: 59 841 38 55, 59 841 38 50 k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Asystent Rodziny

Studia Podyplomowe Asystent Rodziny Studia Podyplomowe Asystent Rodziny I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 4 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo

Informatyka w biznesie

Informatyka w biznesie Informatyka w biznesie WSB Toruń - Studia I stopnia Opis kierunku Dlaczego warto wybrać ten kierunek w WSB? Zdobędziesz interdyscyplinarne wykształcenie, na któreobecnie jest największe zapotrzebowanie

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia stacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia stacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia stacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe przedmioty obowiązkowe realizowane wg Uchwały Senatu UO przedmioty

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Marzena Zarzeczna-Baran Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej GUMed

Dr n. med. Marzena Zarzeczna-Baran Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej GUMed Dr n. med. Marzena Zarzeczna-Baran Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej GUMed Zakłada się, że na zdrowie ludzkie ma wpływ wiele czynników pozamedycznych związanych ze środowiskiem życia, takich

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia STUDIA PODYPLOMOWE (studia pierwszego stopnia/studia

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Politycznych Kierunek studiów Bezpieczeństwo narodowe studia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne profil kształcenia ogólnoakademicki

Instytut Nauk Politycznych Kierunek studiów Bezpieczeństwo narodowe studia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne profil kształcenia ogólnoakademicki Instytut Nauk Politycznych Kierunek studiów Bezpieczeństwo narodowe studia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne profil kształcenia ogólnoakademicki SYLWETKA ABSOLWENTA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO W AKADEMII

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy Bezpieczeństwo i higiena pracy WSB Toruń - Studia podyplomowe Opis kierunku Studia podyplomowe Bezpieczeństwo i higiena pracy w WSB w Toruniu Obecnie zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy mogą

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia niestacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia niestacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia niestacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe przedmioty obowiązkowe realizowane wg Uchwały Senatu UO przedmioty

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach:

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) SPECJALNOŚĆ: branding PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk studenckich na kierunku Pedagogika w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku. I Postanowienia ogólne

Regulamin praktyk studenckich na kierunku Pedagogika w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku. I Postanowienia ogólne Regulamin praktyk studenckich na kierunku Pedagogika w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku I Postanowienia ogólne 1. NWSP w Białymstoku jako uczelnia niepubliczna organizuje zgodnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Senatu nr 205/LII/12 OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH

Załącznik do uchwały Senatu nr 205/LII/12 OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH Załącznik do uchwały Senatu nr 205/LII/12 OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH SPECJALNOŚĆ: EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA 1. Sylwetka absolwenta i cele studiów Celem studiów jest wyposażenie

Bardziej szczegółowo