POZNAŃ - GDAŃSK - GLIWICE - BARTOSZYCE - GIŻYCKO - JAWORZNO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POZNAŃ - GDAŃSK - GLIWICE - BARTOSZYCE - GIŻYCKO - JAWORZNO"

Transkrypt

1 POZNAŃ - GDAŃSK - GLIWICE - BARTOSZYCE - GIŻYCKO - JAWORZNO

2 Copyright 2014 by Wydawnictwo Szkoły Bezpieczeństwa ISBN ul. Elizy Orzeszkowej Poznań tel wew. 44

3 SŁOWO REKTORA WŁADZE UCZELNI CZY WIESZ, ŻE POZNAŃ (studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, kursy i szkolenia,. opłaty za studia) GDAŃSK (studia licencjackie, podyplomowe, kursy i szkolenia, opłaty za studia) GLIWICE (studia licencjackie, podyplomowe, kursy i szkolenia, opłaty za studia) NOWE WYDZIAŁY* BARTOSZYCE, GIŻYCKO I JAWORZNO REKRUTACJA NA STUDIA ERASMUS AKADEMIA JĘZYKÓW OBCYCH FUTURE AKADEMICKIE CENTRUM KARIER I ROZWOJU STUDENCI WSB PRACOWNIA TERAPEUTYCZNA HOMINI STUDIA 2 W 1 SZKOŁA POLICEALNA PRZY WYŻSZEJ SZKOLE BEZPIECZEŃSTWA KONTAKT

4 Bez najlepszych, ambitnych i zdeterminowanych, nie zmienimy świata na lepszy! Wybór studiów w Polsce jest coraz większy, ale wątpliwości osób, które mają je rozpocząć również. Trudno jest podjąć decyzję dotyczącą całego dalszego życia, gdy ma się lat. Na pewno trzeba postawić sobie pytania: gdzie chcę być za 5 lat? Co chcę robić, a czego z pewnością robić nie chcę. Odpowiedzi na te pytania pozwalają uniknąć wielu nietrafionych pomysłów: studiów modnych, ale niezgodnych z zainteresowaniami, studiów jakichkolwiek, byle studiować, studiów rozpoczynanych i porzucanych w poczuciu kompletnego bezsensu własnych działań. Od czego zacząć? Po pierwsze dobrze zdać maturę, po drugie wybrać odpowiedni kierunek studiów, co w dużym stopniu determinuje karierę zawodową i późniejsze formy doskonalenia zawodowego. Dlatego musi być decyzją przemyślaną i przeanalizowaną. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa jako jedna z nielicznych podjęła się misji kształcenia kadr dla szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Przygotowuje specjalistów w zakresie różnych specjalności, bezpośrednio i pośrednio związanych z bezpieczeństwem osobistym i publicznym, nadal bardzo poszukiwanych na rynku pracy. Pamiętamy również o tym, że studia to nie tylko czas wytężonej nauki i zdobywania wiedzy. Nade wszystko ważny jest rozwój własny w różnych jego aspektach. Praktyczna wiedza w tak specyficznym obszarze, jakim jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo, znajomość języków obcych, międzynarodowe doświadczenie to cechy, które na pewno zwrócą uwagę przyszłego pracodawcy. Gorąco zachęcam do podjęcia nauki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa. Rektor dr Andrzej Zduniak 4

5 KANCLERZ mgr Katarzyna GÓRECKA ds. społecznych ds. jakości ds. rozwoju ds. promocji dr Natasza dr inż. Andrzej mgr Anna BOLEWSKI STOPPEL dr Stanisław MIKOŁAJCZAK p. o. mgr Ilona ZIEMKIEWICZ-GAWLIK dr Helena MAREK 5

6 Czy wiesz, że... Rok 2014/ to rok obchodów 10-lecia Uczelni! Możesz skorzystać z programu ERASMUS już w 9 uczelniach partnerskich kształcą się nasi studenci! Uczelnia otrzymała prestiżowe wyróżnienia certyfikat Najwyższa Jakość w Edukacji, Wiarygodna Szkoła, Uczelnia Liderów, Dobra Uczelnia Dobra Praca. Naszą ofertę edukacyjną wzbogaciły unikatowe w skali kraju kierunki: bezpieczeństwo zdrowotne i psychologia na poziomie studiów I stopnia! Władze Uczelni złożyły wnioski do Ministerstwa o rozszerzenie oferty edukacyjnej w ramach nowych wydziałów w Bartoszycach i Giżycku (woj. warmińsko-mazurskie) oraz w Jaworznie (woj. śląskie). Do grona naszych studentów dołączyła Marta Podulka, młoda artystka, która zawojowała polską scenę muzyczną utworami Nieodkryty ląd i Mocna Nasi studenci korzystają aż z 50% zniżki na kursy językowe w Akademii Języków Obcych Future, zaś absolwenci identyczną ulgową taryfę posiadają na studiach podyplomowych 6

7 BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni Bezpieczeństwo obiektów, osób i mienia Bezpieczeństwo przeciwpożarowe Bezpieczeństwo publiczne Bezpieczeństwo publiczne - specjalizacja policyjna Bezpieczeństwo zakładu pracy i BHP BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE Bezpieczeństwo bioterrorystyczne Bezpieczeństwo ekologiczne Bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne Bezpieczeństwo żywności i w żywieniu Psychodietetyka Ratownictwo medyczne Systemy jakości i bezpieczeństwa Zarządzanie jakością w podmiotach leczniczych Zdrowie seksualne Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość Edukacja dla bezpieczeństwa i BHP z metodyką Edukacja dorosłych i gerontologia Edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią Pedagogika penitencjarna Pedagogika pracy - coaching i zarządzanie sekretariatem Pedagogika wojskowa Profilaktyka i prewencja społeczna - specjalizacja policyjna Psychopedagogika z detektywistyką Resocjalizacja 7

8 ZARZĄDZANIE Audyt i kontrola zarządzania jakością Coaching i przywództwo w biznesie Wywiad i kontrwywiad gospodarczy Zarządzanie bezpieczeństwem informacji oraz BHP Zarządzanie bezpieczeństwem państwa Zarządzanie bezpieczeństwem w ruchu drogowym Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie kadrami - Outsourcing HR Zarządzanie zespołem wielokulturowym STUDIA II STOPNIA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Audyt i bezpieczeństwo informacji Bezpieczeństwo militarne Bezpieczeństwo portów lotniczych Bezpieczeństwo publiczne Edukacja i promocja bezpieczeństwa z BHP Mediacje i negocjacje w sytuacjach kryzysowych Obrona cywilna Psychologia w zarządzaniu bezpieczeństwem Wydział Studiów Społecznych w Poznaniu ul. Orzeszkowej Poznań GG: ul. Orzeszkowej 1, Poznań, tel

9 BEZPIECZEŃSTWO CYBERPRZESTRZENI Dyplom studiów licencjackich z zakresu bezpieczeństwa antyterrorystycznego ułatwi Ci zatrudnienie w służbach oraz instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo antyterrorystyczne RP (m.in. sztaby zarządzania kryzysowego, Państwowa Straż Pożarna, Policja, Straż Graniczna). Psychologia terroryzmu Superterroryzm i terroryzm millenarystyczny Zorganizowana przestępczość i ugrupowania ekstremistyczne w Polsce BEZPIECZEŃSTWO OBIEKTÓW, OSÓB I MIENIA Dyplom studiów licencjackich z zakresu bezpieczeństwa obiektów, osób i mienia pomoże Ci znaleźć pracę, m. in. w organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem międzynarodowym, organizacją konwojów oraz imprez masowych, agencjach detektywistycznych, przedsiębiorstwach sektora ochrony osób i mienia, wewnętrznych służbach ochrony firm i instytucji, służbach likwidujących zagrożenia powodowane działaniami terrorystycznymi, firmach zajmujących się projektowaniem oraz realizacją systemów zabezpieczenia i monitoringu technicznego. Mediacje i negocjacje Podstawy kryminologii i kryminalistyki Samoobrona i techniki interwencji Dyplom studiów licencjackich z zakresu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni ułatwi Ci zatrudnienie na stanowisku administratora sieci bądź pełnomocnika w administracji publicznej (PKOC). Audyt bezpieczeństwa informatycznego Planowanie i organizacja bezpieczeństwa informacyjnego w przedsiębiorstwie Bezpieczeństwo aplikacji użytkowych i usług BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE Absolwenci specjalności będą potrafili profesjonalnie organizować i prowadzić działalność edukacyjną z zakresu ochrony przeciwpożarowej ludności, a także wykonywać zadania obowiązujące w powszechnym systemie ochrony ludności. Staną się ekspertami w dziedzinie przepisów przeciwpożarowych i zasad zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego. Będą mogli podjąć pracę m.in. w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, jednostkach ochrony przeciwpożarowej, a także w administracji rządowej i samorządowej. Profilaktyka i prewencja przeciwpożarowa Ratownictwo chemiczno-ekologiczne i techniczne Medycyna katastrof 9

10 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE Dyplom studiów licencjackich z zakresu bezpieczeństwa publicznego ułatwi Ci zatrudnienie w służbach rządowych lub samorządowych, np. w Policji, Służbie Więziennej, Straży Pożarnej, Służbie Celnej, Straży Granicznej, a także w strukturach Wojska Polskiego, czy instytucjach bezpieczeństwa publicznego o zasięgu międzynarodowym, np. Interpol. Psychologia konfliktu i sztuka negocjacji Rozpoznanie i prognozowanie zagrożeń System bezpieczeństwa europejskiego BEZPIECZEŃSTWO ZAKŁADU PRACY I BHP Dyplom studiów licencjackich z zakresu bezpieczeństwa zakładu pracy pozwoli Ci znaleźć pracę w charakterze inspektora BHP i Ppoż., zarówno w jednostkach administracji publicznej, jak i sektorze prywatnym. Psychologia konfliktu i sztuka negocjacji Administrowanie bezpieczeństwem informacji Wymagania BHP budynków i pomieszczeń pracy BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE - SPECJALIZACJA POLICYJNA Chciałbyś pracować w Policji, ale droga do niebieskiego munduru wydaje Ci się nie do pokonania? Wybierz bezpieczeństwo publiczne o specjalizacji policyjnej, a poza wykształceniem wyższym otrzymasz też szansę na pracę w Policji! Ukończenie specjalizacji policyjnej z zakresu bezpieczeństwa publicznego ułatwi Ci zatrudnienie w Policji za sprawą porozumienia, które Uczelnia podpisała z Komendantem Głównym Policji. Antyterroryzm Bezpieczeństwo informacyjne Kryminologia z elementami kryminalistyki ZARZĄDZANIE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH Ukończenie studiów licencjackich o specjalności zarządzanie w sytuacjach kryzysowych przygotuje Cię do podjęcia pracy w roli doradcy, eksperta lub inspektora w Wydziałach lub Centrach Zarządzania Kryzysowego przy urzędach wojewódzkich, powiatowych i gminnych formacjach Obrony Cywilnej kraju oraz w instytucjach realizujących zadania obronne. Negocjacje w sytuacjach kryzysowych Organizacja i zarządzanie systemami ratownictwa Przywództwo w zarządzaniu kryzysowym 10

11 BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE BEZPIECZEŃSTWO BIOTERRORYSTYCZNE Studenci tej specjalności zdobędą umiejętności obejmujące problematykę przeciwdziałania i zapobiegania atakom bioterrorystycznym. Po ukończeniu studiów mogą ubiegać się o zatrudnienie w: inspektoratach sanitarnych (na szczeblu państwowym, wojewódzkim i powiatowym), w powiatowych centrach zarządzania kryzysowego, w jednostkach Straży Pożarnej i Policji, w Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności, jak również w innych jednostkach administracji publicznej. Likwidowanie skutków ataku bioterrorystycznego Objawy chorobowe ataku bioterrorystycznego Współczesne zagrożenia biologiczne BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE Absolwent tej specjalności może ubiegać się o pracę w Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Ochrony Roślin, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w komórkach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego wszystkich szczebli administracji rządowej i samorządowej, w komórkach polityki społecznej i zdrowia. Bezpieczeństwo ekologiczne w lokalnych systemach bezpieczeństwa Edukacja ekologiczna w bezpieczeństwie zdrowotnym Zmiany środowiskowe a rozwój człowieka ul. Orzeszkowej 1, Poznań, tel

12 BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE BEZPIECZEŃSTWO SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNE Bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne zajmuje się ochroną zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych oraz zapobieganiem powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych. Absolwent tej specjalności może ubiegać się o pracę w jednostkach organizacyjnych Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a także w Inspekcji Sanitarnej MSW, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej, w komórkach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego wszystkich szczebli administracji rządowej i samorządowej, w komórkach polityki społecznej i zdrowia (np. wydziały, departamenty) urzędów administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli. BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI I W ŻYWIENIU Absolwenci tej specjalności zdobędą kompetencje do zarządzania bezpieczeństwem żywności, pozwalające ubiegać się o pracę w Stacjach Sanitarno Epidemiologicznych, w instytucjach państwowych i prywatnych, w których istocie działalności leży bezpieczeństwo żywności i żywienia, organach kontrolnych przemysłu spożywczego, placówkach ochrony zdrowia, poradniach dietetycznych, czy w zakładach opieki zdrowotnej. Bezpieczeństwo zdrowotne żywności Dietetyka z profilaktyką Prawo żywnościowe Epidemiologia ogólna i środowiskowa Zapobiegawczy nadzór sanitarny Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych 12

13 BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE PSYCHODIETETYKA Absolwent tej specjalności może ubiegać się o pracę w oddziałach szpitalnych, poradniach specjalistycznych zajmujących się leczeniem otyłości, w biznesie (opracowując dzięki swojej wiedzy menu uwzględniające zasady zdrowego, ale i atrakcyjnego żywienia), w restauracjach, klubach, barach, firmach cateringowych, przedsiębiorstwach turystyczno- hotelarskich, w usługach branży rekreacyjno terapeutycznej. SYSTEMY JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA W ramach tej specjalności przygotowujemy studentów do pracy w strukturach administracji zdrowia publicznego, organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem zdrowia obywateli, zespołach reagowania kryzysowego w obszarze bezpieczeństwa zdrowotnego lub do pracy na stanowiskach zajmujących się wdrażaniem procedur, przygotowywaniem dokumentacji w zakresie procesów i systemów zarządzania jakością. Fizjologia żywienia Psychologia perswazji Psychologia żywienia Dokumentacja systemu zarządzania jakością Kontrola i audyt Ocena i analiza ryzyka w systemie organizacji RATOWNICTWO MEDYCZNE Absolwent tej specjalności może ubiegać się o zatrudnienie w zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych oraz ośrodkach nauczających; w centrach powiadamiania ratunkowego szczebla powiatowego i regionalnego przy opracowywaniu regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego oraz w charakterze instruktora kwalifikowanej pierwszej pomocy w szkołach, jednostkach Straży Pożarnej, służbach ratowniczych i przy zabezpieczaniu imprez masowych. Ratownik w wybranych stanach zagrożenia życia Medyczne czynności ratunkowe w stanach nagłych Zaawansowane zabiegi reanimacyjne 13

14 BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W PODMIOTACH LECZNICZYCH I. ZDROWIE SEKSUALNE Absolwent tej specjalności może ubiegać się o pracę jako I. Zarządzanie jakością w podmiotach leczniczych obejmuje: nauczyciel edukacji seksualnej, jako terapeuta w poradniach kulturę projakościową, zaangażowanie kierownictwa zajmujących się udzielaniem wsparcia osobom, które naczelnego oraz średniego szczebla, zadowolenie doświadczyły wykorzystywania seksualnego oraz przemocy i bezpieczeństwo pacjentów i pracowników, motywację, seksualnej, w placówkach zajmujących się promocją programy poprawy jakości oraz powszechne uczestnictwo zdrowia seksualnego. pracowników zarówno medycznych, jak i administracyjnych w zarządzaniu jakością. Absolwent jest specjalistą w zakresie wdrażania koncepcji zarządzania Diagnoza seksuologiczna Edukacja seksualna przez jakość w podmiotach leczniczych, posiada wiedzę Przestępstwa seksualne dotyczącą percepcji jakości usług medycznych oraz wdrażania orientacji projakościowej w podmiotach leczniczych (system jakości zgodny z normą ISO 9001:2008). Analiza strategiczna w podmiotach leczniczych Kontraktowanie świadczeń medycznych Wybrane elementy prawa medycznego 14 ul. Orzeszkowej 1, Poznań, tel

15 DORADZTWO ZAWODOWE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Dyplom z zakresu proponowanej specjalności pozwoli absolwentom podjąć pracę w: publicznych służbach zatrudnienia (powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy, centrach informacji i planowania kariery zawodowej); Ochotniczych Hufcach Pracy (m.in. w Centrach Edukacji i Pracy Młodzieży, Młodzieżowych Biurach Pracy, Mobilnych Centrach Informacji Zawodowej, Klubach Pracy); agencjach zatrudnienia (m.in. w agencjach pośrednictwa pracy, agencjach poradnictwa zawodowego, agencjach doradztwa personalnego i pracy tymczasowej); instytucjach dialogu społecznego; Akademickich Biurach Karier; Gminnych Centrach Informacji; Ośrodkach Wspierania Przedsiębiorczości. Polityka i monitoring rynku pracy Techniki twórczego myślenia Prowadzenie działalności gospodarczej EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA I BHP Z METODYKĄ Absolwenci tej specjalności zdobędą umiejętności z zakresu zachowania się w sytuacjach kryzysowych oraz będą przygotowani do prowadzenia zajęć, w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych, z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa, zgodnie z nową Podstawą Programową oraz szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu BHP w organizacjach. Uzyskają kwalifikacje specjalisty z zakresu BHP. Czynniki szkodliwe i niebezpieczne w środowisku pracy Diagnoza i analiza zagrożeń Dydaktyka bezpieczeństwa w szkole i zakładzie EDUKACJA DOROSŁYCH I GERONTOLOGIA Absolwenci będą mogli być zatrudnieni na stanowiskach tj.: specjalista do spraw organizacji i prowadzenia szkoleń, doradca edukacyjny, broker edukacyjny, trener, doradca do spraw edukacji dorosłych w fundacjach, organizacjach pozarządowych, mediator i doradca w sprawach rozwiązywania problemów człowieka dorosłego, specjalista w działach kadr, kierownik instytucji edukacji dorosłych, specjalista do spraw poradnictwa edukacyjnego. Będą również mogli podjąć pracę w organizacjach, stowarzyszeniach, fundacjach podejmujących działalność animacyjną i społeczną ukierunkowaną na osoby dorosłe oraz starsze. Andragogika z elementami gerontologii Animacja czasu wolnego dorosłych Psychologia człowieka starego 15

16 EDUKACJA OBRONNA I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE Absolwent jest przygotowany do realizacji zadań edukacyjnych (edukacja dla bezpieczeństwa, przysposobienie obronne społeczeństwa, ochrona ludności i zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych), jak również do pracy w roli doradcy, eksperta lub inspektora w Wydziałach lub Centrach Zarządzania Kryzysowego przy urzędach wojewódzkich, powiatowych i gminnych formacjach Obrony Cywilnej kraju. Ponadto jako specjalista ds. bezpieczeństwa i zarządzania w sytuacjach kryzysowych będzie mógł podjąć pracę w instytucjach administracji państwowej i samorządowej, w Wojsku Polskim, Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej czy Straży Miejskiej. Negocjacje w sytuacjach kryzysowych Diagnoza i analiza zagrożeń Dydaktyka bezpieczeństwa w szkole i zakładzie PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z SOCJOTERAPIĄ Studia z tego zakresu mają wyposażyć absolwentów w wiedzę i kompetencje niezbędne do pracy z dziećmi i młodzieżą (także z trudnościami w uczeniu się) metodą socjoterapii. Pozwolą na uzyskanie wiedzy dotyczącej przyczyn, symptomów i mechanizmów zaburzeń rozwojowych, a także m.in. umiejętności przeprowadzania diagnozy psychopedagogicznej sytuacji dziecka w szkole oraz organizowania i realizowania procesu socjoterapii pedagogicznej. Diagnoza w pracy opiekuńczo-wychowawczej Metody socjoterapii Organizacja pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych METODYKA DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZA Absolwent tej specjalności zdobędzie kwalifikacje do prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach dotyczących przestępstw trudnych do wykrycia, nabędzie umiejętności analizowania stanu przestępczości w celu wypracowania metod i sposobów jej zwalczania, w szczególności przez przyjęcie właściwej koncepcji działania w oparciu o najnowsze instrumenty prawne i organizacyjno techniczne. Diagnostyka psychologiczna sprawców przestępstw Kryminologia z elementami kryminalistyki Prakseologia działań dochodzeniowo-śledczych 16

17 PEDAGOGIKA PENITENCJARNA Narodziny tej dyscypliny to poszukiwanie optymalnych sposobów pracy z osobami umieszczonymi w warunkach izolacji za pomocą zabiegów wychowawczych. Kara przestała być wyłącznie zagadnieniem prawnym, ale także pedagogicznym, psychologicznym, medycznym. Pedagogika penitencjarna ma ambicje wypracować skuteczne sposoby postępowania ze skazanymi. Absolwent zyskując wiedzę i umiejętności z tego zakresu może podjąć zatrudnienie w służbie więziennej, w poradniach opiekuńczo-resocjalizacyjnych. Psychospołeczne aspekty izolacji więziennej Rozwój koncepcji penitencjarnych Systemy penitencjarne PEDAGOGIKA PRACY - COACHING I ZARZĄDZANIE SEKRETARIATEM Studenci podczas studiów zdobywają wiedzę i umiejętności umożliwiające prowadzenie samodzielnych treningów i sesji coachingowych. Mogą znaleźć zatrudnienie w zakładach pracy jako: kierownik sekretariatu firmy, w poradniach specjalistycznych jako specjalista ds. kadr w zakładach pracy, pedagog doradca w urzędach pracy, na stanowiskach kierowniczych i menadżerskich, w szkołach gimnazjalnych i średnich jako doradca zawodowy, czy na stanowisku trenera w instytucjach prowadzących szkolenia, warsztaty i sesje coachingowe. Autoprezentacja i budowanie wizerunku Negocjacje w zespole pracowniczym Trening umiejętności coachingowych ul. Orzeszkowej 1, Poznań, tel

18 PEDAGOGIKA WOJSKOWA W ramach niniejszej specjalności przygotowujemy studentów do pracy w placówkach oświatowo wychowawczych o profilu wojskowym. Zdobyte wykształcenie pozwoli również rozpocząć pracę m.in. w wojsku, aplikować do Narodowych Sił Rezerwowych, czy szkół oficerskich. Na tej specjalności odbywa się przygotowanie umożliwiające przystąpienie do egzaminu państwowego do służb mundurowych. Historia wychowania wojskowego Strategia i taktyka Współczesne problemy bezpieczeństwa PROFILAKTYKA I PREWENCJA SPOŁECZNA - SPECJALIZACJA POLICYJNA Celem tej specjalności jest przygotowanie absolwentów do pracy na rzecz jednostek, środowiska i grup społecznych potrzebujących ochrony, działań zapobiegawczych przeciwdziałających niedostosowaniu społecznemu, wymagających wsparcia profilaktycznego, terapeutycznego, czy resocjalizacyjnego. Studenci będą mogli znaleźć zatrudnienie m.in. w służbach mundurowych Policji, Straży Granicznej i Służby Celnej. Budowa programów profilaktyczno-prewencyjnych i ich ewaluacja Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych Podstawy polskiego systemu penitencjarnego 18

19 PSYCHOPEDAGOGIKA Z DETEKTYWISTYKĄ Nasz Absolwent zdobędzie wiedzę pedagogiczną i psychologiczną, niezbędną do uzyskania zawodowych kompetencji detektywistycznych, na podstawie których przygotowany będzie do wykonywaniu zawodu detektywa i wywiadowcy, ze szczególnym ukierunkowaniem na działania analityczne, rozpoznawcze oraz prognozujące zachowania ludzi. Analiza logiczna w pracy detektywa Podstawy prawne pracy detektywa Socjotechniki w pracy wywiadowczej RESOCJALIZACJA Praca z trudną młodzieżą w warunkach resocjalizacji wymaga silnej osobowości, charyzmy i postawy pełnej optymizmu. Jeśli odnajdujesz w sobie te cechy, z pewnością sprawdzisz się na preferowanej specjalności. Dyplom studiów licencjackich z zakresu resocjalizacji pozwoli Ci bez trudu dostać pracę na terenie więzienia, zakładów poprawczych, ale także w szkołach i innych instytucjach, które podjęły się misji modyfikacji zniekształconej osobowości człowieka. Psychologia społecznego niedostosowania Readaptacja społeczna i pomoc postpenitencjarna Psychopatologia 19

20 AUDYT I KONTROLA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy w administracji publicznej w komórkach kontroli i audytu, w urzędach pracy, urzędach celnych, jednostkach wojskowych, w urzędach na szczeblu wojewódzkim i państwowym, w firmach użyteczności publicznej oraz instytucjach finansowych. Audyt i kontrola systemów informatycznych Etyka w działaniach audytora Podstawy controllingu w zarządzaniu COACHING I PRZYWÓDZTWO W BIZNESIE Absolwenci niniejszej specjalności będą dysponować wiedzą i umiejętnościami praktycznymi z takich dziedzin jak: wystąpienia publiczne, prowadzenie argumentacji i negocjacji, psychologia perswazji, przywództwo, podejmowanie decyzji. Będą mogli podjąć pracę w szeroko rozumianych instytucjach gospodarczych i organizacjach o rozbudowanej strukturze, jako kreatorzy polityki wewnętrznej firmy. Coaching jako narzędzie pracy menedżerskiej Komunikacja interpersonalna Motywacja i motywowanie 20 ul. Orzeszkowej 1, Poznań, tel

21 WYWIAD I KONTRWYWIAD GOSPODARCZY Studia na tej specjalności przygotowują do podjęcia pracy na stanowisku wywiadowcy gospodarczego (analityka ds. informacji). Absolwent posiada wiedzę o tworzeniu organizacji wywiadu gospodarczego i jego funkcjonowaniu, o pozyskiwaniu i przetwarzaniu informacji na potrzeby wywiadu, kwestiach związanych z ochroną informacji i jej uregulowań prawnych, podstawach pracy analitycznej, kierunkach i możliwościach wykorzystania wywiadu gospodarczego. Analiza informacji i dokumentacji w praktyce Pozyskiwanie informacji osobowych i gospodarczych Techniki informacyjne w pracy wywiadu i kontrwywiadu ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI ORAZ BHP Dyplom studiów licencjackich ułatwi zatrudnienie na stanowiskach związanych z organizacją i zarządzaniem BHP w państwowych, jak i prywatnych zakładach pracy, administracji rządowej i samorządowej jako specjalista BHP i Administrator Bezpieczeństwa informacji (ABI). Audyt bezpieczeństwa informacji Podstawy zarządzania BHP w organizacji Zagrożenia bezpieczeństwa informacji 21

22 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PAŃSTWA Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pracy w strukturach administracji publicznej, organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli i podmiotów gospodarczych oraz zespołach reagowania kryzysowego. Po ukończeniu studiów może również ubiegać się o zatrudnienie m.in. w: samorządowych centrach zarządzania kryzysowego, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej, przedsiębiorstwach zajmujących się ochroną osób i mienia. Bezpieczeństwo informacyjne państwa Międzynarodowe stosunki polityczno-wojskowe Zarządzanie kryzysowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach, jak i w instytucjach obsługujących przedsiębiorstwa (m.in. w bankach, w firmach leasingowych, parabankach, urzędach skarbowych). Może ubiegać się również o zatrudnienie jako: doradca z dziedziny zarządzania w firmach konsultingowych, pracownik biura rachunkowego, analityk i specjalista zarządzania ryzykiem w banku. Zarządzanie ryzykiem gospodarczym Technologie informacyjne w zarządzaniu finansami Biznes plan ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W RUCHU DROGOWYM Absolwent tej specjalności jest przygotowany do kształtowania bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego. Będzie mógł podjąć pracę w instytucjach tj.: Policja Państwowa, Straż Miejska i Gminna, Straż Pożarna, Inspekcja Transportu Drogowego, Straż Graniczna, obrona cywilna. Technologie ruchu w przestrzeni publicznej Inżynieria ruchu drogowego Bezpieczeństwo ekologiczne środowiska i ruchu drogowego 22

23 ZARZĄDZANIE KADRAMI - OUTSOURCING Absolwent specjalności zyskuje wiedzę i umiejętności, umożliwiające mu podjęcie pracy w różnego rodzaju firmach i organizacjach, na szczeblu m.in. menadżera czy kierownika, jak również na innych stanowiskach, których niezbędna jest praca w grupie, zarządzanie ludźmi i strukturą organizacyjną firmy. Organizacja funkcji personalnej Prawo pracy i uwarunkowania prawne w outsourcingu Psychologia w zarządzaniu zasobami ludzkimi ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM WIELOKULTUROWYM Celem studiów na tej specjalności jest pogłębienie wiedzy o planowaniu i organizowaniu działań w złożonym środowisku kulturowym, kształtowanie umiejętności kompetentnej komunikacji międzykulturowej i interpersonalnej oraz świadomości różnic kulturowych w środowisku pracy. Absolwent przygotowany jest do funkcjonowania w obszarze wielokulturowym, co pozwoli mu podjąć pracę w m.in. organizacjach międzynarodowych, czy też polskich, rozwijających współpracę międzynarodową. Komunikacja międzykulturowa Kulturowe uwarunkowania rozwoju człowieka Stereotypy i uprzedzenia 23

24 AUDYT I BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy w administracji publicznej w komórkach kontroli, audytu i bezpieczeństwa informacji, w urzędach pracy, w urzędach celnych, w jednostkach wojskowych, w urzędach marszałkowskich, w firmach użyteczności publicznej oraz instytucjach finansowych. Audyt i kontrola systemów informatycznych Etyka w działaniach audytora Postępowanie audytorskie i pokontrolne BEZPIECZEŃSTWO MILITARNE Absolwenci przygotowywani są do wykonywania zadań o specyfice wojskowej: dowodzenia oraz organizowania i prowadzenia działalności szkoleniowo-wychowawczej. Mogą rozpocząć pracę m.in. w wojsku, powiatowych i gminnych formacjach Obrony Cywilnej kraju oraz w instytucjach realizujących zadania obronne. Ponadto absolwenci będą mogli aplikować do Narodowych Sił Rezerwowych, czy szkół oficerskich. Wojsko w systemie bezpieczeństwa państwa Etyka zawodowa żołnierzy Współczesne konflikty zbrojne BEZPIECZEŃSTWO PORTÓW LOTNICZYCH Uzyskanie dyplomu studiów magisterskich z zakresu prezentowanej specjalności umożliwi Ci zdobycie wiedzy i umiejętności, umożliwiających podjęcie pracy w kraju, jak i poza jego granicami w służbie ochrony portów lotniczych, jak również w Straży Granicznej, spedycji czy biurach podróży. Organizacja służb ochrony i obrony portu lotniczego Prawo lotnicze Zarządzanie bezpieczeństwem portu lotniczego 24

25 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE Dyplom studiów magisterskich ułatwi Ci zatrudnienie w służbach rządowych lub samorządowych, np. w Policji, Służbie Więziennej, Straży Pożarnej, Służbie Celnej, Straży Granicznej, a także w strukturach Wojska Polskiego czy instytucjach bezpieczeństwa publicznego o zasięgu międzynarodowym, np. Interpol. Ochrona ludności i obrona cywilna w Polsce i krajach UE Przywództwo w zarządzaniu bezpieczeństwem Współczesne zagrożenia terroryzmem MEDIACJE I NEGOCJACJE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH Uzyskanie dyplomu studiów magisterskich z zakresu mediacji i negocjacji w sytuacjach kryzysowych, daje Ci możliwość spełnienia swoich zawodowych aspiracji w zawodzie mediatora i negocjatora, zarówno w służbach mundurowych oraz specjalnych, jak i w sektorze cywilnym. EDUKACJA I PROMOCJA BEZPIECZEŃSTWA Z BHP Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pracy w strukturach administracji publicznej na stanowiskach średniego szczebla, kierowniczych, organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, instytutach naukowo-badawczych, oświatowych oraz akademickich zajmujących się problematyką bezpieczeństwa. Błędy i bariery komunikacyjne w mediacjach oraz negocjacjach Metody, techniki i narzędzia mediacji i negocjacji Komunikacja niewerbalna w mediacjach i negocjacjach Podstawy projektowania dydaktycznego Podstawy zarządzania BHP w organizacji Promocja bezpieczeństwa ul. Orzeszkowej 1, Poznań, tel

atmosfera kameralna studiowania studia licencjackie, Magisterskie i podyplomowe Kursy i szkolenia

atmosfera kameralna studiowania studia licencjackie, Magisterskie i podyplomowe Kursy i szkolenia studia licencjackie, Magisterskie i podyplomowe Kursy i szkolenia kameralna atmosfera studiowania Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości rok założenia 1997 Zapraszamy do Jańskiego Słowo Rektora

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA W RADOMIU

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA W RADOMIU Asystent rodziny (studia kwalifikacyjne) Dlaczego warto wybrać ten kierunek Zdobywasz kwalifikacje do wykonywania nowego zawodu Program kursu jest zgody z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

Bardziej szczegółowo

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe:

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe: Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1c tel. 32 262 28 05 rekrutacja_wsb 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl Kraków *Wydział

Bardziej szczegółowo

UCZELNIA OTWARTA NA ŚWIAT

UCZELNIA OTWARTA NA ŚWIAT UCZELNIA OTWARTA NA ŚWIAT U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY FAKT 1 WSH jest jedyną uczelnią mającą swoją siedzibę w Piotrkowie Trybunalskim. Oznacza to, że absolwent otrzymuje dyplom sygnowany przez tę właśnie, znajdującą

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE Epodyplomowe

PODYPLOMOWE Epodyplomowe KIERUNKI PEDAGOGICZNE...otwieramy świat możliwości PODYPLOMOWE Epodyplomowe świat Poznaj możliwości nasze studia Szanowni Państwo, to kolejny rok, w którym mamy zaszczyt przedstawić naszą różnorodną ofertę

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE LICENCJACKIE MAGISTERSKIE Non scholae, sed vitae discimus. Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia SZANOWNI PAŃSTWO! prof. dr hab. Kamila Wilczyńska

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR

Bardziej szczegółowo

Informator o Studiach Podyplomowych INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. podyplomowe.info

Informator o Studiach Podyplomowych INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. podyplomowe.info INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych podyplomowe.info Informator o Studiach Podyplomowych Szanowni Państwo, studia podyplomowe adresowane

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl 2014 1 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 42 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH INSTYTUTU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie FILIA Instytutu Studiów Podyplomowych w Lubsku INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2014/2015 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

Informator Państwowej Wyższej. Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza. w Jarosławiu

Informator Państwowej Wyższej. Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza. w Jarosławiu Informator Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu ul. Czarnieckiego

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację INFORMATOR

Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację INFORMATOR 9 Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację 12 37 INFORMATOR Spis treści Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację Wstęp... 3 Dlaczego warto studiować w Edukacji... 4 Misja i odpowiedzialność społeczna... 6 Słowniczek

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również SŁUPSK OLSZTYN 43 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKONOMIA I FINANSE MARKETING I ZARZĄDZANIE TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również WŁOCŁAWEK GRUDZIĄDZ 65 ATRAKCYJNYCH SPECJALNOŚCI Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE I EKONOMIA LOGISTYKA MARKETING NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka Władze Uczelni 2 Warunki ogólne studiów 4 Centrum Studiów Podyplomowych 5 Organizacja i zarządzanie Zarządzanie Projektami Europejskimi (Project management) 6 Europejski menedżer jakości 7 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie.

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie. Spis treści Psychologia i psychoprofilaktyka Psychologia transportu 29 Informacje ogólne\rekrutacja 2 Centrum Studiów Podyplomowych 3 Organizacja i zarządzanie Przygotowanie projektów i zarządzanie funduszami

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

Wydział Zamiejscowy w Cieszynie ul. Frysztacka 44 tel. 33 851 02 81 tel. kom. 601 309 627 e-mail: cieszyn@wsb.edu.pl

Wydział Zamiejscowy w Cieszynie ul. Frysztacka 44 tel. 33 851 02 81 tel. kom. 601 309 627 e-mail: cieszyn@wsb.edu.pl Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1C tel. 32 262 28 05 skype: rekrutacja_wsb gg: 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl facebook.com/wsb.dg Wydział Zamiejscowy w Cieszynie ul. Frysztacka

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

spis treści www.rekrutacja.uph.edu.pl Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych...21 Wydział Humanistyczny...3 Studia doktoranckie...

spis treści www.rekrutacja.uph.edu.pl Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych...21 Wydział Humanistyczny...3 Studia doktoranckie... spis treści Wydział Humanistyczny...3 Bezpieczeństwo narodowe...3 Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych...4 Filologia...5 Filologia polska...6 Historia...7 Pedagogika...8 Wydział Nauk Ścisłych...9

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl 21 KIERUNKÓW I AŻ 11 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni W praktyce najlepsze studia podyplomowe...1

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE w roku akademickim 2012/2013 REDAKCJA: Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Prof. nadzw.

Bardziej szczegółowo