Microsoft Foundation Classes

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Microsoft Foundation Classes"

Transkrypt

1 Microsoft Foundation Classes Piotr Janczyk

2 Co to jest MFC? Jest to podstawowa biblioteka Visual C++, której klasy stanowią szkielet aplikacji dla programów pracujących w systemie Windows. Napisane w języku C++ klasy zawierają bardzo dużo kodu potrzebnego do zarządzania oknami, elementami menu i dialogami; zapewniają podstawowe operacje wejścia/wyjścia i dostarczają gotowe struktury danych: listy, kolekcje itp. Historia: MFC powstała ponad 10 lat temu razem z pojawieniem się Visual C Od wersji 3.0, aż do obecnej ( 6.0 ) MFC jest biblioteką 32 bitową, poprzednie wersje były 16 bitowe ( ). Ze względu na szybko zmieniające się wersje biblioteki, Microsoft zdecydował od wersji 4.2 wprowadzić zgodność ze wszystkimi kolejnymi wersjami. Od tego czasu uaktualnienia biblioteki skompilowane są do pliku MFC42.DLL. Typowe funkcje używane przez Visual C++ zawarte są w bibliotece MSVCRT.DLL, nie są to jednak funkcje biblioteki MFC, co jest często mylone, gdyż obydwa te pliki są potrzebne do prawidłowego działania aplikacji korzystających z MFC. 2

3 Przykłady aplikacji: SDI Oparta o okienko dialogowe WIN32 Console Application with MFC support MDI Wykorzystując MFC możemy tworzyć ponadto: 1. Kontrolki ActiveX 2. Static Libraries 3. Dynamic-Link Libraries 3

4 Cechy charakterystyczne: Architektura dokument/widok Technika programowania, w której dane programu (model) oraz interfejs użytkownika są rozdzielone. Zrozumienie tej techniki oraz jej implementacji w MFC jest niewątpliwie konieczne w przypadku programistów zamierzających korzystać z dobrodziejstw oferowanych przez tą bibliotekę. Wśród korzyści wypływających ze stosowania tej techniki trudno przecenić ułatwienie pielęgnacji programu, dzięki wyraźnemu rozgraniczeniu merytorycznej części programu od interfejsu użytkownika. Mapa komunikatów BEGIN_MESSAGE_MAP(CTramView, CScrollView) //AFX_MSG_MAP(CTramView) ON_WM_LBUTTONDOWN() ON_WM_SETCURSOR() ON_WM_LBUTTONDBLCLK() ON_WM_CONTEXTMENU() ON_COMMAND(ID_EDIT_CLEAR, OnEditClear) ON_COMMAND(ID_STATION_PROPERTIES, OnStationProperties) ON_COMMAND(ID_START_SIMULATION, OnStartSimulation) ON_COMMAND(ID_STATION_BEGIN_LINE, OnStationBeginLine) ON_WM_DESTROY() //}}AFX_MSG_MAP END_MESSAGE_MAP() Kolekcje o Biblioteka MFC udostępnia różnego rodzaju kolekcje, które są podobne i równie efektywne jak te z STL: CList (CObList... ) CArray CStringList CMap... 4

5 Serializacja klas o Jest to bardzo prosty i wygodny sposób zapisywania zawartości całych obiektów klas do pliku lub czegoś innego (drukarka, urządzenia zewnętrzne, itp.). Pisanie aplikacji w Visual C++ Jeżeli budujemy projekt oparty na bibliotece MFC, możemy efektywnie automatyzować proces pisania kodu. Podstawową pomocą w tej czynności jest ClassWizard y : tworzenie okienek, łączenie zdarzeń razem z funkcjami, itp.. Biblioteka zawiera wiele funkcji wspierających debugowanie: o TRACE o ASSERT o Detekcja wycieków pamięci: CMemoryState z metodami: CheckPoint 5

6 Difference DumpStatistics I wiele innych Przykładowy program: Plik MFC.H #include "resource.h" // main symbols class CMfcApp : public CWinApp public: CMfcApp(); virtual BOOL InitInstance(); DECLARE_MESSAGE_MAP() }; Plik MFC.CPP #include "stdafx.h" #include "mfc.h" BEGIN_MESSAGE_MAP(CMfcApp, CWinApp) //AFX_MSG_MAP(CMfcApp) //}}AFX_MSG_MAP ON_COMMAND(ID_FILE_NEW, CWinApp::OnFileNew) ON_COMMAND(ID_FILE_OPEN, CWinApp::OnFileOpen) END_MESSAGE_MAP() CMfcApp::CMfcApp() } CMfcApp theapp; BOOL CMfcApp::InitInstance() CMultiDocTemplate* pdoctemplate; pdoctemplate = new CMultiDocTemplate( IDR_MFC1TYPE, RUNTIME_CLASS(CDocument), RUNTIME_CLASS(CMDIChildWnd), RUNTIME_CLASS(CView)); AddDocTemplate(pDocTemplate); CMDIFrameWnd* pmainframe = new CMDIFrameWnd; if (!pmainframe->loadframe(idr_mainframe)) return FALSE; m_pmainwnd = pmainframe; 6

7 CCommandLineInfo cmdinfo; ParseCommandLine(cmdInfo); if (!ProcessShellCommand(cmdInfo)) return FALSE; pmainframe->showwindow(m_ncmdshow); pmainframe->updatewindow(); } return TRUE; Funkcja WinMain zaszyta wewnątrz biblioteki: ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Standard WinMain implementation // Can be replaced as long as 'AfxWinInit' is called first int AFXAPI AfxWinMain(HINSTANCE hinstance, HINSTANCE hprevinstance, LPTSTR lpcmdline, int ncmdshow) ASSERT(hPrevInstance == NULL); int nreturncode = -1; CWinThread* pthread = AfxGetThread(); CWinApp* papp = AfxGetApp(); // AFX internal initialization if (!AfxWinInit(hInstance, hprevinstance, lpcmdline, ncmdshow)) goto InitFailure; // App global initializations (rare) if (papp!= NULL &&!papp->initapplication()) goto InitFailure; // Perform specific initializations if (!pthread->initinstance()) if (pthread->m_pmainwnd!= NULL) TRACE0("Warning: Destroying non-null m_pmainwnd\n"); pthread->m_pmainwnd->destroywindow(); } nreturncode = pthread->exitinstance(); goto InitFailure; } nreturncode = pthread->run(); InitFailure: #ifdef _DEBUG // Check for missing AfxLockTempMap calls if (AfxGetModuleThreadState()->m_nTempMapLock!= 0) TRACE1("Warning: Temp map lock count non-zero (%ld).\n", 7

8 AfxGetModuleThreadState()->m_nTempMapLock); } AfxLockTempMaps(); AfxUnlockTempMaps(-1); #endif AfxWinTerm(); return nreturncode; } Kompilacja programu: Przykładowy plik konfiguracyjny MAKEFILE wygenerowany przez Visual C++. # Microsoft Developer Studio Generated NMAKE File, Based on MFC.dsp CFG=MFC - Win32 Release!IF "$(OS)" == "Windows_NT" NULL=!ELSE NULL=nul!ENDIF CPP=cl.exe RSC=rc.exe OUTDIR=.\Release INTDIR=.\Release # Begin Custom Macros OutDir=.\Release # End Custom Macros ALL : "$(OUTDIR)\MFC.exe" "$(OUTDIR)" : if not exist "$(OUTDIR)/$(NULL)" mkdir "$(OUTDIR)" CPP_PROJ=/nologo /MD /W3 /GX /O2 /D "WIN32" /D "NDEBUG" /D "_CONSOLE" /D "_MBCS" /D "_AFXDLL" /Fp"$(INTDIR)\MFC.pch" /Yu"stdafx.h" /Fo"$(INTDIR)\\" /Fd"$(INTDIR)\\" /FD /c RSC_PROJ=/l 0x415 /fo"$(intdir)\mfc.res" /d "NDEBUG" /d "_AFXDLL" BSC32=bscmake.exe BSC32_FLAGS=/nologo /o"$(outdir)\mfc.bsc" BSC32_SBRS= \ LINK32=link.exe LINK32_FLAGS=kernel32.lib user32.lib gdi32.lib winspool.lib comdlg32.lib advapi32.lib shell32.lib ole32.lib oleaut32.lib uuid.lib odbc32.lib odbccp32.lib /nologo /subsystem:console /incremental:no /pdb:"$(outdir)\mfc.pdb" /machine:i386 /out:"$(outdir)\mfc.exe" LINK32_OBJS= \ "$(INTDIR)\MFC.obj" \ "$(INTDIR)\StdAfx.obj" \ "$(INTDIR)\MFC.res" 8

9 "$(OUTDIR)\MFC.exe" : "$(OUTDIR)" $(DEF_FILE) $(LINK32_OBJS) $(LINK32_FLAGS) $(LINK32_OBJS).c$(INTDIR)}.obj:: SOURCE=.\MFC.cpp "$(INTDIR)\MFC.obj" : $(SOURCE) "$(INTDIR)" "$(INTDIR)\MFC.pch" SOURCE=.\MFC.rc "$(INTDIR)\MFC.res" : $(SOURCE) "$(INTDIR)" $(RSC) $(RSC_PROJ) $(SOURCE) SOURCE=.\StdAfx.cpp CPP_SWITCHES=/nologo /MD /W3 /GX /O2 /D "WIN32" /D "NDEBUG" /D "_CONSOLE" /D "_MBCS" /D "_AFXDLL" /Fp"$(INTDIR)\MFC.pch" /Yc"stdafx.h" /Fo"$(INTDIR)\\" /Fd"$(INTDIR)\\" /FD /c 9

10 "$(INTDIR)\StdAfx.obj" "$(INTDIR)\MFC.pch" : $(SOURCE) "$(INTDIR)" $(CPP_SWITCHES) $(SOURCE) Ustawienia do kompilacji: Ustawieni a konsolidac ji: 10

11 Alternatywa dla MFC: Inprise stworzył bibliotekę VCL (Visual Component Library), pozwalającą na bardzo prostą obsługę graficznych elementów aplikacji oraz okien dialogowych. Większa część bibliotek VCL została napisana w obiektowym Pascalu. Można również posłużyć się bibliotekami OWL (Object Windows Library) wykorzystywanymi w poprzednich wersjach kompilatorów Borlanda. Innowacją wprowadzoną do najnowszej wersji jest wsparcie dla bibliotek MFC, dzięki któremu możliwe jest łączenie projektów pochodzących ze środowiska Visual C++ Microsoftu z projektami tworzonymi w pakiecie firmy Inprise. 11

Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe

Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe 1 1. Spis treści Programowanie wizualne Borland C++ Builder 1. Spis treści... 2 2. Wstęp... 4 3. Środowisko Borland C++ Builder... 5 Struktura

Bardziej szczegółowo

1 Ogólne wiadomości o zintegrowanym środowisku C++ Builder6

1 Ogólne wiadomości o zintegrowanym środowisku C++ Builder6 1 Ogólne wiadomości o zintegrowanym środowisku C++ Builder6 Wykład opracowano w oparciu o książkę Kent Reisdorph C++ Builder6 dla każdego C++ Builder jest jednym z flagowych produktów firmy Borland Software

Bardziej szczegółowo

Delphi. Lazarus. Kompilatory Delphi. Linki do stron o Delphi

Delphi. Lazarus. Kompilatory Delphi. Linki do stron o Delphi Lazarus Programowanie w Delphi Delphi Delphi jest to język oparty na Pascal. Twórcą jego jest firma Borland. Pierwotnie nosił nazwę Object Pascal (do 2006). Jest to język prosty i popularny. Wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Wykłady 1, 2. Wstęp do programowania w środowisku Visual C++ Autor: Zofia Kruczkiewicz

Wykłady 1, 2. Wstęp do programowania w środowisku Visual C++ Autor: Zofia Kruczkiewicz Wykłady 1, 2 Wstęp do programowania w środowisku Visual C++ Autor: Zofia Kruczkiewicz 1 Zagadnienia 1. Podstawowe pojęcia 2. Tworzenie aplikacji w Windows Forms 3. Zawartość projektu 4. Podstawowe cechy

Bardziej szczegółowo

Programowanie w środowiskach RAD Język C++ w środowiskach RAD

Programowanie w środowiskach RAD Język C++ w środowiskach RAD Programowanie w środowiskach RAD Język C++ w środowiskach RAD Roman Simiński roman.siminski@us.edu.pl www.siminskionline.pl C++ Builder i biblioteka VCL Wprowadzenie, architektura aplikacji, elementy biblioteki

Bardziej szczegółowo

Microsoft Visual Basic kontra Borland Delphi W wojnie o szybkość. Jacek Szarapa

Microsoft Visual Basic kontra Borland Delphi W wojnie o szybkość. Jacek Szarapa Microsoft Visual Basic kontra Borland Delphi W wojnie o szybkość Jacek Szarapa Visual Basic Microsoftu i Delphi Borlanda to na pozór róŝne narzędzia wykorzystujące inne języki programowania. Oba powstały

Bardziej szczegółowo

(O)programowanie. Wykład 3. Zagadnienia szczegółowe:

(O)programowanie. Wykład 3. Zagadnienia szczegółowe: Wykład 3 (O)programowanie Zagadnienia szczegółowe: - oprogramowanie i jego podział - pojęcie systemu operacyjnego - struktura systemu operacyjnego - funkcje systemu operacyjnego - klasyfikacje systemów

Bardziej szczegółowo

PasEdit. Instrukcja obsługi. PasEdit. Dane techniczne

PasEdit. Instrukcja obsługi. PasEdit. Dane techniczne PasEdit Instrukcja obsługi PasEdit to środowisko programistyczne przeznaczone dla kompilatora języka Object Pascal (Delphi 3) firmy Borland (dcc32.exe). Zawiera edytor z podświetlaną składnią, wbudowanym

Bardziej szczegółowo

Poznaj środowisko Visual Studio 2010 Professional i naucz się tworzyć mistrzowskie aplikacje

Poznaj środowisko Visual Studio 2010 Professional i naucz się tworzyć mistrzowskie aplikacje Poznaj środowisko Visual Studio 2010 Professional i naucz się tworzyć mistrzowskie aplikacje Jak wykorzystać technologię ASP.NET do tworzenia profesjonalnych witryn internetowych? Jak tworzyć aplikacje

Bardziej szczegółowo

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie A Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie Język C# (wymawiamy: C sharp ) jest językiem przeznaczonym do tworzenia aplikacji, które działają w środowisku.net Framework. Jest to

Bardziej szczegółowo

Programowanie generyczne w Qt

Programowanie generyczne w Qt Programowanie generyczne w Qt UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI INSTYTUT INFORMATYKI Programowanie generyczne w Qt Paweł Mikołajczak LUBLIN 2012 Instytut Informatyki

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania

Wprowadzenie do programowania Michał Włodarczyk Wprowadzenie do programowania ITA-104 Wersja 1 Warszawa, Wrzesień 2009 Michał Włodarczyk 2009 Michał Włodarczyk. Autor udziela prawa do bezpłatnego kopiowania i dystrybuowania wśród pracowników

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Struktura środowiska.net 3.5. S. Fraser, Pro Visual C++/CLI and the.net 3.5 Platform, Apress, 2009.

Rys. 1. Struktura środowiska.net 3.5. S. Fraser, Pro Visual C++/CLI and the.net 3.5 Platform, Apress, 2009. 5.1 Środowisko.Net... 1 5.2 Biblioteki.Net... 2 5.3 Rozszerzenie języka C++, standard C++/CLI... 3 5.4 Delegacje... 5 5.5 Zdarzenia... 6 5.6 Szablon aplikacji CLR Windows Forms... 8 5.7 Formatka z przyciskiem...

Bardziej szczegółowo

Programowanie pod Windows

Programowanie pod Windows Programowanie pod Windows Wersja 0.99 Uwaga: notatki są w fazie rozwoju. Brakujące elementy będą sukcesywnie uzupełniane. Dokument może być bez zgody autora rozpowszechniany, zabrania się jedynie czerpania

Bardziej szczegółowo

MATLAB/Simulink + Code Composer Studio + LAUNCHXL-F28027

MATLAB/Simulink + Code Composer Studio + LAUNCHXL-F28027 MATLAB/Simulink + Code Composer Studio + LAUNCHXL-F28027 Instrukcja instalacji i integracji oprogramowania z płytką ewaluacyjną Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F28027 1

Bardziej szczegółowo

Podstawowy projekt OpenGL utworzony przy użyciu środowisk programistycznych firmy Microsoft.

Podstawowy projekt OpenGL utworzony przy użyciu środowisk programistycznych firmy Microsoft. Podstawowy projekt OpenGL utworzony przy użyciu środowisk programistycznych firmy Microsoft. Autor: Radosław Płoszajczak Spis treści I. Wymagania i utworzenie projektu w Visual Studio 2005...2 II. Absolutne

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne Laboratorium

Systemy operacyjne Laboratorium Katedra Informatyki i Automatyki Systemy operacyjne Laboratorium Kierunek: Informatyka (EF-DI) Rok: 2 Rzeszów 2009 Systemy operacyjne Laboratorium Ćwiczenie 1 Architektura systemów Windows NT(2000,XP)

Bardziej szczegółowo

NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM. 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov

NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM. 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov 1. Wstęp...2 2. Tworzenie podstawowej struktury...3 2.1.

Bardziej szczegółowo

Informatyka. dr inż. Paweł A. Mazurek

Informatyka. dr inż. Paweł A. Mazurek Informatyka Studia niestacjonarne EZ 2. dr inż. Paweł A. Mazurek Informacje organizacyjne Forma zajęć wykład 2 x 2h na zjazd laboratorium 2h na zjazd Informacje strony: http://mazurek.pollub.pl email:

Bardziej szczegółowo

Microsoft Visual Studio: zintegrowane środowisko programistyczne (IDE), umożliwia tworzenie samodzielnych aplikacji, aplikacji sieciowych, usług

Microsoft Visual Studio: zintegrowane środowisko programistyczne (IDE), umożliwia tworzenie samodzielnych aplikacji, aplikacji sieciowych, usług Środowisko pracy Microsoft Visual Studio: zintegrowane środowisko programistyczne (IDE), umożliwia tworzenie samodzielnych aplikacji, aplikacji sieciowych, usług sieciowych oraz serwisów internetowych,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Opolska. PRACA DYPLOMOWA Studia pierwszego stopnia stacjonarne REALIZACJA PARSERA WYRAŻEŃ MATEMATYCZNYCH NA PLATFORMIE ANDROID

Politechnika Opolska. PRACA DYPLOMOWA Studia pierwszego stopnia stacjonarne REALIZACJA PARSERA WYRAŻEŃ MATEMATYCZNYCH NA PLATFORMIE ANDROID Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Instytut Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej PRACA DYPLOMOWA Studia pierwszego stopnia stacjonarne Informatyka

Bardziej szczegółowo

Platforma.NET Wykład 1 Informacje o wykładzie i platformie.net

Platforma.NET Wykład 1 Informacje o wykładzie i platformie.net Platforma.NET Wykład 1 Informacje o wykładzie i platformie.net Marek Sawerwain e-mail: M.Sawerwain@issi.uz.zgora.pl Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski 19 marca 2012

Bardziej szczegółowo

APLIKACJE OKIENKOWE już interfejs graficzny Graficzny interfejs użytkownika interaktywnej grafiki reakcji

APLIKACJE OKIENKOWE już interfejs graficzny Graficzny interfejs użytkownika interaktywnej grafiki reakcji 1 APLIKACJE OKIENKOWE Wyobraź sobie, że gdy w każdy czwartek zwyczajnie zawiązujesz sobie buty, one eksplodują. Coś takiego cały czas dzieje się z komputerami i jakoś nikt na to nie narzeka. Jeff Raskin,

Bardziej szczegółowo

Platforma.NET Wykład 1 Informacje o wykładzie i platformie.net. Spis treści. Marek Sawerwain e-mail: M.Sawerwain@issi.uz.zgora.pl

Platforma.NET Wykład 1 Informacje o wykładzie i platformie.net. Spis treści. Marek Sawerwain e-mail: M.Sawerwain@issi.uz.zgora.pl Wykład 1 Informacje o wykładzie i platformie.net Wykład 1 Informacje o wykładzie i platformie.net Marek Sawerwain e-mail: M.Sawerwain@issi.uz.zgora.pl Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Platforma.NET Wykład 1 Informacje o wykładzie i platformie.net. Spis treści

Platforma.NET Wykład 1 Informacje o wykładzie i platformie.net. Spis treści Wykład 1 Wykład 1 Marek Sawerwain e-mail: M.Sawerwain@issi.uz.zgora.pl Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Ostatnia zmiana: 18 lutego 2013 V1.3 1/ 56 Wykład 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Coraz więcej programistów poznaje programowanie

Coraz więcej programistów poznaje programowanie Olaf Spinczyk Daniel Lohmann Matthias Urban AspectC++: aspektowe rozszerzenie C++ Na CD: Na płycie dołączonej do numeru znajduje się wersja próbna dodatku AspectC++ dla Visual Studio.NET, darmowy zestaw

Bardziej szczegółowo

Programowanie w C i C++ BORLAND C++

Programowanie w C i C++ BORLAND C++ Programowanie w C i C++ BORLAND C++ - 1- Spis Treści Lekcja 1. Co o C i C++ każdy wiedzieć powinien. 3 Lekcja 2. Jak korzystać z kompilatora Borland C++? 8 Lekcja 3. Główne menu i inne elementy IDE. 11

Bardziej szczegółowo

Najnowsza wersja tego dokumentu znajduje się pod adresem http://www.phys.uni.torun.pl/~jacek/dydaktyka/rad/rad1.pdf

Najnowsza wersja tego dokumentu znajduje się pod adresem http://www.phys.uni.torun.pl/~jacek/dydaktyka/rad/rad1.pdf Jacek Matulewski http://www.phys.uni.torun.pl/~jacek/ Podstawy programowania RAD z użyciem narzędzi Borland Delphi/C++ Builder Ćwiczenia Toruń, 21 marca 2003 Najnowsza wersja tego dokumentu znajduje się

Bardziej szczegółowo

Politechnika Opolska. PRACA DYPLOMOWA Studia pierwszego stopnia stacjonarne REALIZACJA PARSERA WYRAŻEŃ MATEMATYCZNYCH NA PLATFORMIE ANDROID

Politechnika Opolska. PRACA DYPLOMOWA Studia pierwszego stopnia stacjonarne REALIZACJA PARSERA WYRAŻEŃ MATEMATYCZNYCH NA PLATFORMIE ANDROID Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Instytut Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej PRACA DYPLOMOWA Studia pierwszego stopnia stacjonarne Informatyka

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE. Białostocka. Politechnika. Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii

SYSTEMY OPERACYJNE. Białostocka. Politechnika. Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii 1987 1987 bez ś pliki obok z Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Materiały pomocnicze do zaj przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE Kod przedmiotu: W02007

Bardziej szczegółowo