Kurs C++ częśd I IDE + Hello World. Autor: Dawid Chróścielski.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kurs C++ częśd I IDE + Hello World. Autor: Dawid Chróścielski."

Transkrypt

1 Kurs C++ częśd I IDE + Hello World. Autor: Dawid Chróścielski. Witam. Mam zaszczyt przedstawid kurs programowania C++ dla laików. Dla ludzi, na których widok system popuszcza w błędy i rzuca niebieskimi ekranami. Przychodząc do klasy o profilu matematyczno-informatycznym pewnie większośd z Was nie spodziewała się, że informatyka nie kooczy się na Wordzie i Paint cie. Gdy po przebiciu się przez algorytmy Wasze emocje opadły, a szczęki wróciły na swoje miejsca, czas na wykorzystanie tego w praktyce. Czas zacząd naukę programowania. Na szczęście dla Was w moim ukochanym języku C++. Na czym polega Wasze szczęście? Język ten jest bardzo elastyczny. Potrafi dostosowad swój stopieo zaawansowania do programisty. Nie znasz w pełni obiektowości? Nie musisz jej używad! To dobrodziejstwo pozwala rozpoczynad od prostych aplikacji, a na zaawansowanych rozwiązaniach inżynierii oprogramowania koocząc. Następna jego zaleta to zdecydowanie szybkośd i kontrola nad kodem źródłowym. Język ten wg. mnie wyrabia również nawyk tworzenia czytelnego, optymalnego i schludnego kodu. Czego zatem potrzebujemy? Chęci, chęci i jeszcze raz komputera z dostępem do internetu oraz systemem operacyjnym Microsoft Windows (w moim przypadku Microsoft Windows 7). Zamiast chęci przewidziana również motywacja w postaci zagrożenia z informatyki. Przyda się również znajomośd języka angielskiego oraz porządna przeglądarka internetowa (polecam Google Chrome). Jak powstają programy? Zasada powstawania aplikacji jest dośd prosta. Ktoś bardzo mądry wymyślił kiedyś, że pisanie aplikacji w kodzie binarnym (zerojedynkowym) to bardzo żmudna, nieefektywna i bezsensowna na dłuższą metę praca. Stworzono więc narzędzie zwane kompilatorem, którego zadaniem jest tłumaczenie języka programowania na kod maszynowy, który rozumie nasz komputer. W ten sposób programista posiada wiele funkcji, bibliotek, czy rozwiązao, gotowych do wykorzystania. Programiści najczęściej pracują w środowisku programistycznym (zintegrowanym z systemem zbiorem narzędzi przeznaczonym do tworzenia oprogramowania w postaci kompilatora, edytora kodu źródłowego, itd.). Osobiście podczas tworzenia oprogramowania wykorzystując system operacyjny Microsoft Windows 7, używam programu Microsoft Visual Studio Jest to wg. mnie bezkonkurencyjny produkt na tej platformie. W następnym paragrafie postaram się przybliżyd jego instalację oraz konfigurację.

2 Instalacja i konfiguracja środowiska programistycznego Microsoft Visual Studio. Plik instalacyjny Visual Studio możemy pobrad stąd: Aby to uczynid należy kliknąd na przycisk zaznaczony strzałką na obrazku (jest to kurs dla laików także przepraszam, jeżeli poczujecie się urażeni tłumaczeniem elementarnych czynności). Program dostępny jest w angielskiej wersji językowej. Po kliknięciu w ten przycisk wyświetlid się powinno okienko dialogowe pośrodku strony. Klikamy w opcję po prawej (Visual C Express (English)). Wybieramy miejsce, w którym znajdował się będzie nasz plik i klikamy zapisz. Dwukrotnie klikamy na nasz plik, następnie przycisk Uruchom lub Tak i. czekamy. Tego w świecie informatyki również będzie dużo. Potrzebujemy niezmierzonych pokładów cierpliwości. Najlepiej znaleźd sobie jakiegoś mini zabijacza czasu, którego trzymad będziemy w okolicach biurka i używad w momencie, w którym nasz komputer nie chce byd dotykany pod groźbą autodestrukcji. Gdy instalator rozpakuje pliki i przygotuje się do przeprowadzenia przez konfigurację instalacji ukaże się nam okienko z ptaszkiem, który zalecam odznaczyd (wysyła Twoje preferencje do bazy Microsoftu, niby to tylko zbędne informacje, ale kto wie jaka jest prawda). Następnie klikamy Next aż do momentu, w którym zapoznajemy się z licencją programu, zaznaczamy I have read and accept license terms. Klikamy ponownie Next aż do zakładki, w której będzie przycisk Browse. Już prawie jesteśmy u celu, klikając w Browse mamy jednak jeszcze szansę na podjęcie decyzji, w którym katalogu chcemy zainstalowad nasze środowisko. Po dokonaniu wyboru klikamy na Install.

3 Odpalamy nowo zainstalowane IDE. Pierwsze uruchomienie zajmuje trochę więcej czasu niż zazwyczaj. Aby utworzyd nasz pierwszy projekt klikamy File -> New -> Project. Zaznaczamy Create directory for solution, w polu Name wpisujemy nazwę naszego projektu (np. hello), wybieramy poprzez naciśnięcie na przycisk Browse, w którym miejscu zapisad nasz projekt, zatwierdzamy przyciskiem Wybierz folder. Z lewej strony mamy menu, przez które przedzieramy się w ten sposób: Installed Templates -> Other languages -> Visual C++ -> Win32 Console Application. Klikamy OK. W nowym okienku dialogowym od razu przechodzimy do następnej zakładki poprzez Next. W następnej zakładce wybieramy Console application oraz Empty project i zakaoczamy Finish. Utworzyliśmy czysty projekt. Utwórzmy zatem nowy plik źródłowy. W miejscu zwanym Solution Explorer klikamy prawym przyciskiem myszy w Source files. Wybieramy Add -> New Item. Zaznaczamy C++ File (.cpp), nadajemy nazwę (w tym przypadku main ) i zatwierdzamy przez Add. Przechodzimy do edycji naszego nowoutworzonego pliku main (tak zazwyczaj nazywamy główny plik programu). Jeżeli nasz edytor nie jest jeszcze otwarty klikamy dwukrotnie na main.cpp w Solution Explorerze. Oto kod naszego pierwszego programu: // Mój pierwszy program "Hello World" #include <iostream> using namespace std; int main() { cout << "Hello World" << endl; system("pause"); return 0; } /* */ Hello World! :) Aby go skompilowad i uruchomid, wybieramy z menu: Debug -> Start Debugging (lub wciskamy F5). Program wyświetla w konsoli środowiska Windows napis o treści Hello World. Kod źródłowy wklejony w wasz edytor będzie miał prawdopodobnie inne kolorowanie składni (kolory odpowiednich słów kluczowych lub bloków kodu są charakterystyczne). Jest to bardzo użyteczne i zdecydowanie poprawia czytelnośd kodu. Wyjaśnijmy jego kod źródłowy linijka po linijce. #include <iostream> Ten wiersz umieszcza w naszym pliku bibliotekę standardową iostream. Umożliwia ona wprowadzanie informacji ze standardowych wejśd (np. klawiatura) i kierowanie ich do urządzeo wyjścia (np. ekran). using namespace std; Jest to określenie, mówiące kompilatorowi, że w przypadku nie odnalezienia jakiegoś polecenia w lokalnej przestrzeni nazw, będzie on szukał ich w std. Dzięki temu nie zapisujemy wiersza:

4 cout << "Hello World" << endl; w ten sposób: std::cout << "Hello World" << endl; gdyż kompilator sam odnajdzie przestrzeo nazw std, w której znajduje się funkcja cout. Teraz jest to niepotrzebne dodanie jednej całej linijki zamiast paru znaków, jednak w przyszłości znacznie wygodniej będzie pisad cout, niż std::cout za każdym razem, gdy będziemy chcieli użyd tego polecenia. Dalej w kodzie napotykamy instrukcję int main() { } Jest to definicja funkcji (inaczej metody) o nazwie main. Funkcja ta jest głównym blokiem całego programu. Podczas uruchomienia program rozpoczyna od razu wykonywanie poleceo, które znajdują się w metodzie main. Funkcja ta jest zwraca obiekt typu integer i nie przyjmuje żadnych argumentów (tym zajmiemy się później). Między { oraz } znajduje się ciało funkcji. Są to polecenia, które zawierają się w danej metodzie. cout << Hello World << endl; Jest to (uwaga!) funkcja. Metody możemy wywoływad. Tu właśnie następuje wywołanie funkcji cout z przestrzeni nazw std. Po cout (skrót od console output) następuje <<, które określa, że jest to strumieo wyjścia. Wypisuje on w konsoli (czarne okienko, które jest naszym programem) ciąg znaków Hello World, który ujęty jest w cudzysłów. Następnie znów używamy <<. Zamiast tego moglibyśmy również napisad: cout << Hello World ; cout << endl; Ale w tym przypadku czytelniej było zrobid to w jednej linii. Polecenie endl (skrót od end line) koniec linii. Skutek to przejście do następnego wiersza w konsoli. Większośd wierszy/poleceo w C++ kooczy się średnikiem ;. Z początku łatwo o nim zapomnied. Następne polecenie to: system( PAUSE ); Jest to polecenie charakterystyczne dla platformy Microsoft Windows i powoduje zatrzymanie pracy programu aż do naciśnięcia klawisza. Użyto po to, aby można było zobaczyd efekt działania naszego programu, a nie mignięcie czarnego okienka.

5 W kolejnym wierszu znajduje się: return 0; Jak wspomniałem nasza funkcja zwraca obiekt typu integer (integer to liczba całkowita), więc nasza metoda musi coś zwrócid. W tym przypadku zwraca ona liczbę 0, która oznacza poprawne zakooczenie działania programu. Celowo pominąłem kody, których czcionka jest koloru zielonego. Proszę jednak jako programista ich nie lekceważyd. Można zauważyd, że nie mają one struktury podobnej do pozostałej części. Są one informacją dla osoby, która czyta nasz kod, jak i nas samych. Może w tak prostym przykładzie nie jest to konieczne, ale przy dużych projektach im tego więcej, tym kod jest czytelniejszy i łatwiejszy do zrozumienia, gdy przysiądziemy nad nim po jakimś czasie. To co teraz jest dla nas oczywiste, za parę tygodni może okazad się zupełnie niezrozumiałe. Więc czym jest owo zielone zbawienie? Są to komentarze. Zapisujemy się w ten sposób: // tutaj dowolna treśd lub /* tutaj albo i tu albo nawet tutaj ewentualnie tu */ Pierwszy zapis pozwala na komentarz w jedynie w jednym wierszu. Taki zapis jest niedopuszczalny: // tutaj dowolna treśd i tutaj Kompilator wyrzuci błąd kompilacji. Drugi zapis natomiast pozwala zapisywad komentarz od /* do */, co może trwad przez wiele linii. Komentarze są pomijane przez kompilator, dzięki czemu wewnątrz nich może znajdowad się dowolna treśd. Mogą znajdowad się wszędzie (wewnątrz funkcji, poza funkcją, itd., itp.). Co w przypadku błędów kompilacji? Kompilator wyświetli błędy kompilacji, gdy one nastąpią. Rozumienia ich nauczymy się w trakcie programowania, z racji tego, że często się powtarzają, jednak z początku mogą wydawad się niezrozumiałe. W razie jakichkolwiek problemów najlepszym sposobem jest wpisanie najważniejszej części błędu do wyszukiwarki internetowej (np. Google). Tą drogą i ja rozwiązuję swoje problemy programistyczne, i jest to najskuteczniejsza broo w walce z kompilatorem oraz tym, czego on od nas oczekuje.

Microsoft Visual Studio: zintegrowane środowisko programistyczne (IDE), umożliwia tworzenie samodzielnych aplikacji, aplikacji sieciowych, usług

Microsoft Visual Studio: zintegrowane środowisko programistyczne (IDE), umożliwia tworzenie samodzielnych aplikacji, aplikacji sieciowych, usług Środowisko pracy Microsoft Visual Studio: zintegrowane środowisko programistyczne (IDE), umożliwia tworzenie samodzielnych aplikacji, aplikacji sieciowych, usług sieciowych oraz serwisów internetowych,

Bardziej szczegółowo

Spis treści ŚRODOWISKO MICROSOFT VISUAL C++. JĘZYK C - OGÓLNA STRUKTURA PROGRAMU. Informatyka 1. Instrukcja do pracowni specjalistycznej z przedmiotu

Spis treści ŚRODOWISKO MICROSOFT VISUAL C++. JĘZYK C - OGÓLNA STRUKTURA PROGRAMU. Informatyka 1. Instrukcja do pracowni specjalistycznej z przedmiotu Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do pracowni specjalistycznej z przedmiotu Informatyka 1 Kod przedmiotu: EZ1C200 010 (studia niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Spis treści ŚRODOWISKO MICROSOFT VISUAL C++. JĘZYK C - OGÓLNA STRUKTURA PROGRAMU. Metodyki i techniki programowania

Spis treści ŚRODOWISKO MICROSOFT VISUAL C++. JĘZYK C - OGÓLNA STRUKTURA PROGRAMU. Metodyki i techniki programowania Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do pracowni specjalistycznej z przedmiotu Metodyki i techniki programowania Kod przedmiotu: TS1C00

Bardziej szczegółowo

29 listopada 2005. Kurs C# cz. I

29 listopada 2005. Kurs C# cz. I 29 listopada 2005 Kurs C# cz. I Daniel Celeda Wersja off-line Junkers 29 listopada 2005 Spis treści 01. "Programowanie" - z czym to się je?... 3 Programowanie czyli tworzenie aplikacji... 3 Algorytm...

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania

Wprowadzenie do programowania Michał Włodarczyk Wprowadzenie do programowania ITA-104 Wersja 1 Warszawa, Wrzesień 2009 Michał Włodarczyk 2009 Michał Włodarczyk. Autor udziela prawa do bezpłatnego kopiowania i dystrybuowania wśród pracowników

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania w C#

Wstęp do programowania w C# Anna Kempa Tomasz Staś Wstęp do programowania w C# Łatwy podręcznik dla początkujących Aktualna wersja podręcznika na stronie http://c-sharp.ue.katowice.pl Katowice, kwiecień 2014 Wersja 1.1 Anna Kempa,

Bardziej szczegółowo

Praktyczny Kurs C++ dla każdego

Praktyczny Kurs C++ dla każdego Michał 'SasQ' Studencki Praktyczny Kurs C++ dla każdego z serii Programuj gry z Game Creatorem Spis treści Wstęp...3 Wstęp do programowania...4 Komputer jaki jest, każdy widzi ;-)...4 Języki programowania...4

Bardziej szczegółowo

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie A Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie Język C# (wymawiamy: C sharp ) jest językiem przeznaczonym do tworzenia aplikacji, które działają w środowisku.net Framework. Jest to

Bardziej szczegółowo

C++ i Pascal kurs podstawowy

C++ i Pascal kurs podstawowy C++ i Pascal kurs podstawowy Wykład: program, algorytm, kompilator, interpreter, debugger, linker, zmienne, typy danych, komentarze, instrukcje wejścia, wyjścia, operatory, instrukcja warunkowa if, pętla

Bardziej szczegółowo

Język C# W VISUAL STUDIO 2005 EXPRESS

Język C# W VISUAL STUDIO 2005 EXPRESS Leszek Klich Michał Andruchów Język C# W VISUAL STUDIO 2005 EXPRESS Programowanie aplikacji w środowisku.net 2.0 podstawy teoretyczne, opis środowiska Visual Studio, wstęp do języka C#, aplikacje konsolowe,

Bardziej szczegółowo

Programowanie w C i C++ BORLAND C++

Programowanie w C i C++ BORLAND C++ Programowanie w C i C++ BORLAND C++ - 1- Spis Treści Lekcja 1. Co o C i C++ każdy wiedzieć powinien. 3 Lekcja 2. Jak korzystać z kompilatora Borland C++? 8 Lekcja 3. Główne menu i inne elementy IDE. 11

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. http://kwartalnik.wodip.opole.pl kwartalnik@wodip.opole.pl

SPIS TREŚCI. http://kwartalnik.wodip.opole.pl kwartalnik@wodip.opole.pl SPIS TREŚCI Edukacja w drodze do społeczeostwa informacyjnego Kwartalnik Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego ISSN 1899-8534 Edukacja w drodze do społeczeostwa informacyjnego

Bardziej szczegółowo

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Spis treści O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21 Część I Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio 2008... 27 Oczekiwane

Bardziej szczegółowo

Programowanie w C. Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników.

Programowanie w C. Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników. Programowanie w C Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników. Wydanie I z dnia 17 lutego 2008 Copyright c 2004-2008 użytkownicy Wikibooks. Permission is granted to copy, distribute and/or

Bardziej szczegółowo

Jak szybko zacząć pisać w LaTeX?

Jak szybko zacząć pisać w LaTeX? Jak szybko zacząć pisać w LaTeX? ver 0.1 (2003-06-21) Paweł Mazur (pmazur@pwr.wroc.pl) http://www.ci.pwr.wroc.pl/~pmazur/latex Spis treści: 1. Wstęp... 1 2. Wybór i konfiguracja środowiska... 2 2.1. MiKTeX...

Bardziej szczegółowo

Zaglądamy do Internetu

Zaglądamy do Internetu Zaglądamy do Internetu 2.2. Przeglądanie Internetu 2.2.1. Uruchamiamy przeglądarkę Przeglądarka to typowy program komputerowy, który sposobem otwierania i zamykania możemy porównać z prostym edytorem

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175

SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Wars zawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175 Ostatnia aktualizacja: 18 stycznia 2012 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Programowanie w C. Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolny podręczników.

Programowanie w C. Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolny podręczników. Programowanie w C Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolny podręczników. Wersja. z dnia listopada Copyright - użytkownicy Wikibooks. Udziela się zezwolenia do kopiowania, rozpowszechniania lub modyfikacji

Bardziej szczegółowo

Adam Zalepa DIRECTORY OPUS 5. Podręcznik użytkownika

Adam Zalepa DIRECTORY OPUS 5. Podręcznik użytkownika Adam Zalepa DIRECTORY OPUS 5 Podręcznik użytkownika ŁÓDŹ 2013 1 ISBN 978-83-937613-0-2 Układ typograficzny autora. Wydawca: Producent programu: Tomasz Bernacik GPSoftware PO Box 570 Ashgrove Queensland

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Podstawy obsługi komputera

Materiały szkoleniowe Podstawy obsługi komputera Materiały szkoleniowe Podstawy obsługi komputera Przygotowane przez: WROcomp 1. Posługiwanie się klawiaturą i myszką Za pośrednictwem klawiatury i myszki komunikujemy się z komputerem. Wprowadzamy pewne

Bardziej szczegółowo

Budowa i opis menu edytora Turbo Pascal 7.0

Budowa i opis menu edytora Turbo Pascal 7.0 Budowa i opis menu edytora Turbo Pascal 7.0 Programowanie strukturalne 1 Instalacja Turbo-Pascala Z dyskietki Należało włożyć nośnik do stacji i po zmianie bieżącego dysku na daną stację wpisać w wierszu

Bardziej szczegółowo

Podstawy. Uruchomienie programu C++ Builder. O czym będziemy mówić? Krótka historia C++ (od C zaczynając) Narzędzie.

Podstawy. Uruchomienie programu C++ Builder. O czym będziemy mówić? Krótka historia C++ (od C zaczynając) Narzędzie. Podstawy O czym będziemy mówić? Krótka historia C++ (od C zaczynając) Język C wyłonił się z języka B, który powstał z kolei z języka BCPL (Basic Combined Programming Language). BCPL został stworzony przez

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI... 1 WSTĘP...

SPIS TREŚCI... 1 WSTĘP... Spis Treści SPIS TREŚCI... 1 WSTĘP... 7 Dla kogo jest przeznaczona ta książka... 7 Konwencje... 7 Omówienie książki... 7 Od autora... 8 Przykłady kodu... 8 CZYM JEST PHP... 8 DLACZEGO POWINIENEŚ UŻYĆ PHP...

Bardziej szczegółowo

3.4 PRZYKŁADY... 43 4. STRUKTURY DANYCH I FUNKCJE MATEMATYCZNE... 44 4.1 TABLICE JEDNOWYMIAROWE... 44 4.2 TABLICE WIELOWYMIAROWE... 47 4.

3.4 PRZYKŁADY... 43 4. STRUKTURY DANYCH I FUNKCJE MATEMATYCZNE... 44 4.1 TABLICE JEDNOWYMIAROWE... 44 4.2 TABLICE WIELOWYMIAROWE... 47 4. SKRYPT SZKOLENIOWY Spis treści 1.PLATFORMA METATRADER4... 5 1.1 NAJWAŻNIEJSZE CECHY PLATFORMY METATRADER 4... 5 1.6 OTWIERANIE POZYCJI... 17 1.7 ZLECENIA PO BIEŻĄCEJ CENIE RYNKOWEJ... 18 1.9 MODYFIKOWANIE

Bardziej szczegółowo

Zapisywanie algorytmów w języku programowania wysokiego poziomu

Zapisywanie algorytmów w języku programowania wysokiego poziomu Temat 7 program Zapisywanie algorytmów w języku programowania wysokiego poziomu 1. Język programowania 1.1. Klasyfikacja języków programowania 2. Struktura programu w języku Pascal 3. Etapy programowania

Bardziej szczegółowo

Esenthel - Instalacja

Esenthel - Instalacja Bartłomiej Barthap Klocek Esenthel - Instalacja W systemie Windows 2010 Witam w krótkim artykule przedstawiającym proces instalacji silnika Esenthel Engine w systemie Windows. Esenthel Engine jest to kompletne

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja użytkownika wersja 3.1.1.0 data 2012-01-11 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji... 3 1.1. Wymagania instalatora... 3 1.2. Wymagane elementy i możliwości instalacji...

Bardziej szczegółowo

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Tytuł oryginału: Learning Web Design: A Beginner s Guide to HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics Tłumaczenie: Aleksander Lamża (wstęp, rozdz. 1 11), Wojciech Moch (rozdz. 12 22, dodatki), z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Excel Średniozaawansowany

Excel Średniozaawansowany WROcomp Excel Średniozaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 46 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o.

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o. WROcomp Excel Zaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 61 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo