Załącznik.1 Specyfikacja przedmiotu zapytania ofertowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik.1 Specyfikacja przedmiotu zapytania ofertowego"

Transkrypt

1 Załącznik.1 Specyfikacja przedmiotu zapytania ofertowego Przedmiotem zapytania ofertowego jest: Zaprojektowanie, wykonanie i opublikowanie portalu internetowego, służącego do sieciowania i łączenia Uczelni Wyższych z Interesariuszami Zewnętrznymi (firmami, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi) w celu nawiązywania współpracy polegającej na szukaniu rozwiązań dla realnych problemów z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju (m.in. poprzez opracowanie aplikacyjnych prac dyplomowych, realizację projektów badawczych i in.) I. Uproszczony schemat działania portalu: 1. Użytkownicy publikują na portalu oferty współpracy (dotyczące m.in. aplikacyjnych prac dyplomowych, prac badawczych, staży, praktyk, konkursów, wydarzeń), wypełniając formularz oferty on-line; 2. Pozostali Użytkownicy mogą znaleźć ofertę na tablicy ogłoszeń, gdzie widoczne są wszystkie aktualne oferty (np. z danego miesiąca) lub też mogą szukać ofert i partnerów do współpracy za pomocą wyszukiwarki. Wyszukiwanie możliwe jest na podstawie jednej lub wielu kategorii jednocześnie; 3. Zainteresowani daną ofertą Użytkownicy aplikują na nią za pośrednictwem portalu (klikając button Aplikuj ); 4. Informacja o zaaplikowaniu przez Użytkownika/ów na ofertę wysyłana jest do Oferenta lub Administratora, w zależności od opcji wybranej w formularzu oferty. Oferent po wybraniu odpowiadającej jego wymaganiom oferty, inicjuje współpracę za pośrednictwem portalu (klikając button Odpowiedz lub za pośrednictwem Administratora portalu, który może także dokonać preselekcji zgłoszeń oraz koordynować dalszy przebieg współpracy; 5. Po nawiązaniu współpracy przez Użytkowników, dane kontaktowe stają się widoczne dla obu stron współpracy (chyba, że Oferent zaznaczy w formularzu oferty opcję utajnienia danych. W takim przypadku kontakty odbywają się za pośrednictwem Administratora portalu); 6. Strony współpracy muszą podpisać Umowę współpracy, regulującą jej przebieg, kwestie poufności, praw autorskich i praw własności do dzieła (które powstanie w wyniku realizacji oferty). Wzory umów znajdują się na portalu w sekcji Do pobrania, jednak strony współpracy za każdym razem indywidualnie uzgadniają ostateczny kształt i sposób zawarcia umowy; 7. Wykonawca przekazuje Oferentowi wyniki swojej pracy poprzez wgranie ich w odpowiednie miejsce na portalu i/lub przekazuje drogą mailową i/lub przekazuje bezpośrednio (jeśli ustalone warunki współpracy uwzględniają kontakty bezpośrednie); 8. Po zakończeniu współpracy obie strony mogą dokonać wzajemnej oceny. Każdy Użytkownik może zaznaczyć, czy chce aby inni Użytkownicy widzieli oceny, które wystawia i otrzymuje, czy też ocena ma być widoczna tylko dla stron współpracy; 9. Zarejestrowani Użytkownicy mogą wyszukiwać potencjalnych współpracowników, korzystając z wyszukiwarki, która umożliwia wyszukiwanie na podstawie jednej lub wielu kategorii (m.in. kategoria

2 użytkownika, kierunek/obszar studiów/stopień studiów (lic, mgr, dr), stopień naukowy, obszar pracy badawczej pracownika naukowego, obszar działania instytucji,/firmy/organizacji, itd.); 10. Zarejestrowani Użytkownicy mogą dodawać informacje o wydarzeniach związanych tematycznie z przedmiotem działania portalu. II. Elementy składające się na usługę: Usługa powinna obejmować: - Projektowanie UX (User experience) wspólnie z Zamawiającym, obejmujące zaplanowanie funkcjonalności, architekturę informacji, użyteczność, dostępność, projektowanie wizualne, strategię informacji, technologie informacyjne, itd. - Opracowanie makiet funkcjonalnych portalu i prototypowanie na grupie potencjalnych odbiorców - Zaprojektowanie i cięcie grafiki - Kodowanie i uruchomienie portalu - Prototypowanie wersji v. 1.0 portalu - Wprowadzenie zmian, będących wynikiem prototypowania - Opracowanie i opublikowanie ostatecznej wersji portalu v. 2.0 III. Wymagania funkcjonalne do portalu: 1. Użytkownicy: Portal będzie wspierał cztery kategorie Użytkowników: Studentów Pracowników naukowych i dydaktycznych Uczelni Wyższych Przedstawicieli Instytucji zewnętrznych z sektorów: publicznego, prywatnego, pozarządowego oraz Administratorów portalu W dalszej części niniejszego dokumentu pod hasłem Użytkownik/Użytkownicy rozumie się : Studentów Pracowników naukowych i dydaktycznych Uczelni Wyższych Przedstawicieli Instytucji zewnętrznych z sektorów: publicznego, prywatnego, pozarządowego Administratora portalu zalicza się do osobnej kategorii Użytkowników, dlatego jest wskazywany z nazwy za każdym razem, gdy dany zapis go dotyczy.

3 2. Dostępność portalu: Korzystanie z pełnego zakresu funkcjonalności portalu wymaga rejestracji i wypełnienia danych w Profilu Użytkownika (część informacji jest obowiązkowa, część opcjonalna). Użytkownicy niezarejestrowani będą mieli dostęp do ogólnych treści portalu, takich jak: strona główna opisująca ideę i zasady działania portalu, materiały promocyjne, materiały do pobrania, tablica wydarzeń, zespół portalu, formularz kontaktowy, itd.). 3. Rejestracja: Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza danych, zawierającego informacje, takie jak: - imię i nazwisko - typ użytkownika (student, pracownik naukowy, firma, instytucja publiczna, organizacja pozarządowa) - nazwa firmy/instytucji/organizacji (jeśli dotyczy) - wiek (data urodzenia) w przypadku osób indywidualnych - uczelnia, wydział, rok studiów, tryb studiów - uczelnia, wydział, stopień naukowy - adres - hasło - powtórzenie hasła -wyrażenie zgody na współpracę na warunkach określonych w Regulaminie portalu (Użytkownicy mogą zapoznać się z treścią Regulaminu w dowolnym momencie) - wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z przedmiotem działania portalu - wyrażenie zgody na otrzymywanie mailingu związanego z przedmiotem działania portalu - akceptacja Polityki Prywatności portalu (Użytkownicy mogą zapoznać się z treścią Polityki Prywatności w dowolnym momencie). 4. Logowanie: Zalogowanie do portalu możliwe jest na dwa sposoby: a) Podanie danych logowania ( oraz hasło), określonych podczas rejestracji b) Automatycznie, za pośrednictwem portali: Linked-in i Facebook (krótka ścieżka) 5. Profil użytkownika: Każdy zarejestrowany i zalogowany użytkownik otrzymuje swój Profil Użytkownika na portalu; Użytkownicy mogą uzupełnić Profil Użytkownika bezpośrednio podczas rejestracji lub w innym dowolnym momencie, jednak aplikacja na ofertę możliwa jest tylko po wypełnieniu Profilu Użytkownika; Profil Użytkownika (poza podstawowymi danymi rejestracji) będzie zawierał rozszerzone informacje o użytkowniku;

4 Użytkownik będzie wypełniał profil wybierając dane z rozwijanej listy predefiniowanych kategorii. Przykładowe kategorie do wyboru podczas uzupełniania profilu: Obszar prowadzonych badań Obszar zainteresowań badawczych Obszar działalności Opis działalności firmy/instytucji/ngo Cv możliwość załadowania pliku w pdf lub wypełnienia formularza cv na portalu Umiejętności miękkie Zainteresowania Multimedia miejsce na załadowanie np. zdjęć, krótkiego filmu promocyjnego, prezentacji i inne. 6. Administrowanie portalem: Administrator widzi listę wszystkich użytkowników. Dane rejestracji oraz dane z Profili Użytkowników zapisywane są w wewnętrznej bazie danych, gdzie możliwe jest ich sortowanie po wybranych kategoriach (nagłówkach). Administrator może dodawać i edytować treści na portalu we wszystkich jego częściach (poza zmianą treści w profilach użytkowników, chyba że wyrażą oni taką pisemną prośbę). Administrator do specjalnej skrzynki otrzymuje zgłoszenia aplikacyjne na daną ofertę (jeśli Oferent wybrał opcję, że zgłoszenia mają spływać do administratora). Do wszystkich aplikujących użytkowników wysyłana jest z systemu automatyczna informacja zwrotna, a oferty które przejdą etap preselekcji, Administrator przesyła do Oferenta oraz (opcjonalne) koordynuje dalej proces komunikacji pomiędzy Oferentem a użytkownikiem. Administrator może sprawdzić poprawność, a następnie zaakceptować lub odrzucić publikację oferty. Administrator może wysyłać wiadomości do wszystkich zarejestrowanych Użytkowników. Administrator jest informowany za każdym razem gdy założony lub zlikwidowany został nowy profil użytkownika, gdy opublikowana została nowa oferta, gdy użytkownik zaaplikował na ofertę, itd. dane te automatycznie zapisują się w bazie statystyk. Administrator ma dostęp do danych pokazujących historię użytkowania portalu (panel statystyk), m.in. ilość wejść (w podziale na kategorie użytkowników), liczba opublikowanych ofert (w podziale na kategorie ofert), ile aplikacji na daną ofertę, ile przypadków nawiązanej współpracy, itd.

5 Administrator ma dostęp do danych rejestracyjnych i danych z profili użytkowników, ale może używać ich tylko do celów związanych z działaniem portalu, określonych w Regulaminie korzystania z portalu. 7. Elementy składowe portalu w warstwie widocznej dla użytkownika: Strona główna zawierająca informacje takie jak: idea i schemat działania portalu, zespół portalu, przykłady współpracy (case), przykładowe oferty (już nieaktualne), materiały promocyjne, formularz kontaktowy, buttony przekierowujące do mediów społecznościowych; Zakładki ogólnodostępne, takie jak: O Projekcie, Do Pobrania, Tablica Wydarzeń, Subskrypcja do newslettera; Wyszukiwarka użytkowników W wyszukiwarce możliwe jest wyszukiwanie Użytkowników (którzy wyrazili zgodę na to, by dane z ich Profilu były widoczne dla innych Użytkowników) na podstawie jednej lub wielu kategorii jednocześnie (m.in. kategoria użytkownika, kierunek/obszar studiów, stopień studiów (lic, mgr, dr), stopień naukowy, obszar pracy badawczej pracownika naukowego, obszar działania instytucji,/firmy/organizacji, itd. Szczegółowe kategorie zostaną opracowane w toku prac z projektantem UX. Wyszukiwarka użytkowników dostępna jest tylko dla zrejestrowanych i zalogowanych użytkowników. Użytkownik wypełniając Profil Użytkownika ma możliwość wyboru, która grupa/y Użytkowników (student, pracownik naukowy, instytucja zewnętrzna) może widzieć i wyszukiwać jego dane w bazie. Tablica ogłoszeń lista ofert współpracy, publikowanych przez użytkowników wraz z wyszukiwarką ofert. Oferty może dodawać każdy zarejestrowany użytkownik, wypełniając w tym celu formularz oferty. Przykładowe dane formularza oferty: imię i nazwisko nazwa firmy adres dane NIP/REGON/KRS kraj realizacji oferty miasto realizacji oferty rodzaj oferty (np. praca dyplomowa, staż, praktyki, konkurs, oferta pracy, itd.) obszar badań krótki opis firmy krótki opis tematu/problemu oczekiwania oferenta (dokładna specyfikacja)

6 kto może aplikować na ofertę (lic, mgr, dr, każdy) data składania aplikacji button Aplikuj na ofertę button Podziel się ofertą, np. przez FB/Linked-in Oferty można wyszukiwać w wyszukiwarce na podstawie jednej lub kilku kategorii (m.in. typ oferty, obszar tematyczny, rodzaj instytucji oferującej, aktualność i inne. Szczegółowe kategorie zostaną doprecyzowane w toku współpracy z projektantem UX; Dodając ofertę, Użytkownik może zdecydować, czy chce aby informacje o aplikacjach, złożonych w odpowiedzi na ofertę wpływały bezpośrednio na jego Profil Użytkownika, czy chce skorzystać z pośrednictwa Administratora portalu, który dokona preselekcji zgłoszeń i dalej pokieruje procesem współpracy. Newsletter Zarejestrowani Użytkownicy mogą subskrybować spersonalizowany newsletter (o charakterze alertu ofert), który zawiera aktualne oferty współpracy i aktualne wydarzenia, z wybranych przez użytkownika kategorii. Mailing Z bazą danych i użytkowników połączony i zsynchronizowany zostanie program do obsługi mailingu. Administrator będzie mógł wysyłać wiadomości do wszystkich lub wybranej kategorii Użytkowników portalu. Tablica wydarzeń Użytkownicy mogą dodawać na portalu informacje o wydarzeniach związanych z obszarem działania portalu (jak targi pracy, targi praktyk i staży, konkursy, konferencje, warsztaty, eventy, itd.) poprzez wypełnienie formularza wydarzenia. Po wypełnieniu formularza oferta jest publikowana na tablicy wydarzeń z datą wskazaną w formularzu. Wydarzenia mogą być dodawane wyłącznie przez zarejestrowanych Użytkowników portalu, ale widoczne są dla wszystkich Użytkowników. Administrator ma prawo usunąć ofertę lub nie opublikować oferty, która nie odpowiada przyjętym standardom. Łącza do mediów społecznościowych W górnej części strony jak również w stopce portalu umieszczone zostaną przyciski w formie hiperłącza (ikonki), prowadzące do kont Zamawiającego w wybranych serwisach społecznościowych (FB, Linked-in, Twitter);

7 Na stronach typu artykuł oraz w innych publikowanych zasobach np. multimedia, oferty, wydarzenia, Wykonawca umieści przycisk typu Lubię to oraz funkcjonalność Podziel się powiązane z nadpisanymi serwisami społecznościowymi Dwujęzyczność Wszystkie elementy portalu w warstwie widocznej dla Użytkownika, mają dwie wersje językowe (polską i angielską). Użytkownik wybiera podczas rejestracji, z której wersji językowej będzie korzystać. W zależności od wyboru, jakiego dokona może w języku polskim lub w języku angielskim: - zarejestrować się i zaakceptować Regulamin korzystania z portalu oraz Politykę Prywatności - wypełnić Profil, korzystając z polskiego lub z angielskiego formularza - dodać ofertę korzystając z polskiego lub z angielskiego formularza - dodać wydarzenie korzystając z polskiego lub z angielskiego formularza - wyszukiwać oferty współpracy lub potencjalnych partnerów korzystając z wyszukiwarki ofert polskojęzycznych lub anglojęzycznych - czytać treści w zakładkach ogólnych, jak: O Projekcie, Do Pobrania, Tablica Wydarzeń, Kontakt - subskrybować i otrzymywać newsletter spersonalizowany - otrzymywać mailing Panel i funkcje należące wyłącznie do administratora mają jedną polską wersję językową. Sugester Na etapach prototypowania, do każdego elementu funkcjonalnego portalu w warstwie widocznej dla Użytkowników) dołączone zostanie narzędzie, które umożliwi użytkownikom wyrażenie opinii co do przydatności, intuicyjności, przekazanie sugestii do zmian; Uwagi będą widoczne tylko dla Administratora i będą automatycznie zapisywać się w wewnętrznej bazie danych, umożliwiającej łatwe zebranie opinii i sugestii dla poszczególnych elementów portalu. 8. Podsumowanie działań możliwych do podjęcia na portalu: - rejestracja - logowanie przez portal lub skrócone przez FB i Linked-in - wypełnienie Profilu użytkownika - publikacja oferty - aplikacja na ofertę - szukanie ofert/partnerów współpracy w bazie danych - wgranie i pobranie materiałów pomocniczych do realizacji oferty - subskrypcja do newslettera - dodawanie, publikowanie, przeglądanie wydarzeń - ocena przebiegu współpracy - bezpośrednie przejście do profili portalu w mediach społecznościowych, m.in.:fb, Linked-in, Twitter

8 - polubienie lub dzielenie się ofertą/wydarzeniem w mediach społecznościowych, m.in.fb, Linked-in, Twitter - administrowanie portalem (dodawanie i edycja treści, kontrolowanie i edycja ofert, dostęp do baz danych, kontakt z użytkownikami) II. Wymagania niefunkcjonalne: 1. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i konsultowania wstępnego projektu portalu (układu serwisu, projektu graficznego) z Zamawiającym - wymagane są minimum dwa spotkania koncepcyjno - konsultacyjne w siedzibie Zamawiającego. 2. Usługa powinna być wykonana w następujących etapach: a) Projektowanie założeń do portalu na podstawie szczegółowo zbadanych potrzeb Zamawiającego (czerwiec 2015) b) Przygotowanie makiet funkcjonalnych (koniec czerwca 2015) c) Prezentowanie makiet grupie/grupom potencjalnych użytkowników prototypowanie (czerwiec sierpień 2015) d) Wprowadzanie zmian wynikających z fazy prototypowania (sierpień wrzesień 2015) e) Kodowanie i wykonanie grafiki (wrzesień 2015) f) Uruchomienie - publikacja portalu w wersji v.1.0(do końca września 2015) g) Okres pilotażowy dla wersji v.1.0 (do marca 2016) h) Wprowadzenie zmian wynikających z etapu pilotażowego (do końca maja 2016) 3. Na stronie głównej Wykonawca zobowiązany jest umieścić informację o współfinansowaniu projektu w brzmieniu : Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych wraz z logotypami grantodawców i realizatorów projektu (Zamawiający dostarczy Wykonawcy logotypy) 4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć elektroniczną dokumentację systemu, zawierającą opis używanych w systemie modułów, sposoby interakcji między nimi i instrukcję obsługi systemu od strony Administratora. 5. Zamawiający wymaga aby Wykonawca przekazał pełne prawa autorskie wraz z kodami źródłowymi aplikacji.

9 III. Wymagania techniczne: 1. Kody źródłowe powinny być jasne i czytelne. 2. Portal powinien cechować się przejrzystością i łatwością nawigacji. 3. System powinien zostać napisany w architekturze co najmniej trójwarstwowej (warstwa bazy danych, warstwa logiki i warstwa prezentacji). 4. System powinien dostarczać pełną funkcjonalność w postaci REST API. 5. Portal powinien zostać wykonany w oparciu o standardy panujące w Internecie W3C. 6. Standard kodowania znaków UTF Dane w wywołaniach API powinny być przesyłane w formacie JSON. 8. Każdy URL Podsystemu (strona, podstrona, adres API) musi być skonstruowany jako friendly url. 8. Każdy URL Podsystemu (strona, podstrona, adres API) musi być skonstruowany jako semantic url. 9. Aplikacja Web nie może wykorzystywać technologii Adobe Flash. 10. Aplikacja Web nie może wykorzystywać technologii Adobe Flex. 11. Podsystemy realizujące wizualizację za pomocą wykresów, powinny w tym zakresie wykorzystywać technologie JavaScript, HTML i CSS. 12.Wszystkie strony/podstrony danego Podsystemu wytworzone w ramach Projektu powinny być generowane przez szablony (templates). 13. Składniki portalu muszą zostać dostosowane do większości popularnych przeglądarek internetowych muszą prawidłowo obsługiwać: Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox 35+, Chrome Interfejs Web podsystemu musi być zrealizowany w postaci stron HTML 4.0, HTML 5 lub XHTML 1.0 lub nowszy. 15. Portal powinien wyświetlać się poprawnie w systemach: Winows/PC, MacOS/Apple, Linux. 16. Kolorystyka portalu nie mniej niż 24bity. 17. Linki (odnośniki) powinny być jasno sprecyzowane. Tekst odnośnika powinien mieć sens, kiedy czytany jest bez kontekstu. 18. Wygląd portalu powinien być oparty na stylach CSS. 19. Wszystkie style formatujące CSS oraz skrypty JavaScript powinny być w osobnych plikach, dołączone do nagłówka strony. 20. Należy stosować tytuły (atrybut TITLE) dla krótkich odnośników, których treść nie wyraża jednoznacznie do czego prowadzą. 21. Należy unikać wymuszania otwierania odnośnika w nowym oknie (atrybut TARGET="_blank"). 22. Portal powinien skalować się zależnie od rozdzielczości ekranu, w szczególności w przypadku przeglądania serwisu w smartofonach, tabletach i na innych urządzeniach mobilnych (wersja responsywna). 23. Portal powinien spełniać podstawowe wymogi bezpieczeństwa. 24. Struktura portalu powinna być zoptymalizowana pod kątem pozycjonowania, przyjaznych linków oraz zapewniać wspomaganie przeglądarek i systemów w celu poprawnego wyświetlania strony. 25. Użytkowanie portalu nie może pociągać za sobą konieczności zakupu lub też posiadania przez użytkowników końcowych licencji na oprogramowanie specjalistyczne. 26. Intuicyjność - dotarcie do dowolnego miejsca portalu ma zająć nie więcej niż 3 kliknięcia (system

10 nawigacji ułatwiający szybkie dotarcie do informacji, grupowanie jej według cech podobnych, łatwe dodarcie/wskazywanie innych przydatnych informacji). 27. Ścieżka nawigacji na stronie głównej powinna pokazywać aktualne położenie w strukturze portalu. 28. Wyświetlane wyniki powinny mieć możliwość sortowania tj. najnowsze, najpopularniejsze, sekcja/kategoria, alfabetycznie. 29. Portal powinien posiadać przyjazny interfejs dostosowany także dla osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych i niedowidzących. W tym zakresie od Wykonawcy wymaga się użycia odpowiedniego kontrastu tła, czcionek oraz elementów kolorowych oraz dodatkowego wyróżnienia dla aktywnych linków hiperłączy (pogrubienie, pochylenie i/lub podkreślenie odnośnika). 30. Portal powinien dawać możliwość wglądu w szczegółowe statystyki odwiedzin (mogą być oparte np. o usługę Google Analytics). 31. W przypadku edycji treści powinien być osadzony intuicyjny edytor treści typu WYSIWIG. 32. Portal powinien być wykonany przy użyciu oprogramowania i technologii Open Source.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i utrzymanie portalu internetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę).

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę). ZAPYTANIE OFERTOWE CUPT/DO/OZ/25/5/1/IM/15/SW Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na Projekt i wykonanie serwisu internetowego dla Centrum

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie serwisu internetowego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej poświęconego roli MPiPS w Programie Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje ogólne Ogólny opis opisujący docelową wizję Platformy Cyfrowej jest zawarty w załączony dokumencie Założenia ogólne prototypy projektów stron

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem oraz jego instalacja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. Komponenty przedmiotu zamówienia...3 2. Opis funkcjonalności systemu WMM...7 2.1. Założenia wstępne:...7 2.2. Przewidywana funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nazwa zamówienia Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie. Cel zamówienia Strona internetowa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Gliwice, dnia 18.08.2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT zakup licencji i oprogramowania do Platformy Internetowej Systemu Zarządzania Treścią CMS (nazwa dostawy) w projekcie pt. Inkubator Innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zielona Góra, 19 czerwca 2013r.

Zapytanie ofertowe. Zielona Góra, 19 czerwca 2013r. Zapytanie ofertowe na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego na potrzeby teatrów, oper i obywateli do propagowania kultury i sztuki Zadanie w ramach realizacji projektu pn.: Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych obywateli

Projekt pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych obywateli Znak sprawy: KS.273.6.2014 Ostrów Wielkopolski, 19.08.2014 r. ZAPYTANIE CENOWE dotyczące udzielenia zamówienia poniżej kwoty 30 000 euro w ramach realizacji projektu pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ) Załącznik nr 1 Usługa polegająca na zaprojektowaniu, wykonaniu,

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/293/2013/POKL na wykonanie, dostawę i wdrożenie innowacyjnego narzędzia Diagnozy Kompetencji on-line DIAKON Podstawowym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania Zamawiający: Tytuł Projektu: Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu oraz wykonanie serwisu internetowego www.kfk.org.pl

Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu oraz wykonanie serwisu internetowego www.kfk.org.pl Warszawa, 29.09.2011 r. Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu oraz wykonanie serwisu internetowego www.kfk.org.pl I. Cel zapytania Serwis internetowy jest skierowany do funduszy oraz zarządzających

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ- Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego UMOWA NR...

Część II SIWZ- Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego UMOWA NR... Część II SIWZ- Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego UMOWA NR... zawarta w Nowym Sączu w dniu... 2011 roku pomiędzy: Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz wpisanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 22/Nomad/POKL/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 22/Nomad/POKL/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 22/Nomad/POKL/2013 14 marca 2013 W związku z realizacją projektu Łamigłówki dla Nomada metoda uczenia przez całe życie na miarę XXI wieku współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

(przetarg realizowany w oparciu o Kodeks Cywilny - art. 70 1-70 5 )

(przetarg realizowany w oparciu o Kodeks Cywilny - art. 70 1-70 5 ) Warszawa, 17 sierpnia.2009 Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska ogłasza przetarg na uruchomienie i prowadzenie portalu internetowego w ramach projektu Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz

Bardziej szczegółowo

System zarządzania treścią ekontakt

System zarządzania treścią ekontakt ekontakt - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wersja 1.21 System zarządzania treścią ekontakt Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik numer 6 do SIWZ wersja 1.21 ul. G. Narutowicza 11/12 80-233

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 84 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: I. Wstęp... 4 I.1. Słownik terminów i skrótów... 4 II. Opis Przedmiotu Zamówienia... 7 II.1. Wstęp... 7 II.2. Przedmiot Zamówienia...

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP-362-1-068/13 Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługę zaprojektowania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Google Analytics

Przewodnik po Google Analytics Przewodnik po Google Analytics Spis treści Spis treści...2 Wstęp...4 1. Czym jest Google Analytics...5 1.1. Możliwości Google Analytics...5 1.1.1. ROI z reklam...5 1.1.2. Śledzenie multimedialne i wielokanałowe...5

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 Tyczyn, 30 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 dotyczące: dostawy serwera z macierzą dyskową, wykonania i wdrożenia portalu internetowego oraz zapewnienie usługi kolokacji serwera w związku

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI Poznań, 04.03.2013r. S t r o n a 1 Wielkopolska Organizacja Turystyczna ul. 27 Grudnia 17/19 61-737 Poznań ROZEZNANIE RYNKU Opracowanie aplikacji na urządzenia mobile (Smartphone, Tablety itp.) po Wielkiej

Bardziej szczegółowo