Załącznik.1 Specyfikacja przedmiotu zapytania ofertowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik.1 Specyfikacja przedmiotu zapytania ofertowego"

Transkrypt

1 Załącznik.1 Specyfikacja przedmiotu zapytania ofertowego Przedmiotem zapytania ofertowego jest: Zaprojektowanie, wykonanie i opublikowanie portalu internetowego, służącego do sieciowania i łączenia Uczelni Wyższych z Interesariuszami Zewnętrznymi (firmami, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi) w celu nawiązywania współpracy polegającej na szukaniu rozwiązań dla realnych problemów z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju (m.in. poprzez opracowanie aplikacyjnych prac dyplomowych, realizację projektów badawczych i in.) I. Uproszczony schemat działania portalu: 1. Użytkownicy publikują na portalu oferty współpracy (dotyczące m.in. aplikacyjnych prac dyplomowych, prac badawczych, staży, praktyk, konkursów, wydarzeń), wypełniając formularz oferty on-line; 2. Pozostali Użytkownicy mogą znaleźć ofertę na tablicy ogłoszeń, gdzie widoczne są wszystkie aktualne oferty (np. z danego miesiąca) lub też mogą szukać ofert i partnerów do współpracy za pomocą wyszukiwarki. Wyszukiwanie możliwe jest na podstawie jednej lub wielu kategorii jednocześnie; 3. Zainteresowani daną ofertą Użytkownicy aplikują na nią za pośrednictwem portalu (klikając button Aplikuj ); 4. Informacja o zaaplikowaniu przez Użytkownika/ów na ofertę wysyłana jest do Oferenta lub Administratora, w zależności od opcji wybranej w formularzu oferty. Oferent po wybraniu odpowiadającej jego wymaganiom oferty, inicjuje współpracę za pośrednictwem portalu (klikając button Odpowiedz lub za pośrednictwem Administratora portalu, który może także dokonać preselekcji zgłoszeń oraz koordynować dalszy przebieg współpracy; 5. Po nawiązaniu współpracy przez Użytkowników, dane kontaktowe stają się widoczne dla obu stron współpracy (chyba, że Oferent zaznaczy w formularzu oferty opcję utajnienia danych. W takim przypadku kontakty odbywają się za pośrednictwem Administratora portalu); 6. Strony współpracy muszą podpisać Umowę współpracy, regulującą jej przebieg, kwestie poufności, praw autorskich i praw własności do dzieła (które powstanie w wyniku realizacji oferty). Wzory umów znajdują się na portalu w sekcji Do pobrania, jednak strony współpracy za każdym razem indywidualnie uzgadniają ostateczny kształt i sposób zawarcia umowy; 7. Wykonawca przekazuje Oferentowi wyniki swojej pracy poprzez wgranie ich w odpowiednie miejsce na portalu i/lub przekazuje drogą mailową i/lub przekazuje bezpośrednio (jeśli ustalone warunki współpracy uwzględniają kontakty bezpośrednie); 8. Po zakończeniu współpracy obie strony mogą dokonać wzajemnej oceny. Każdy Użytkownik może zaznaczyć, czy chce aby inni Użytkownicy widzieli oceny, które wystawia i otrzymuje, czy też ocena ma być widoczna tylko dla stron współpracy; 9. Zarejestrowani Użytkownicy mogą wyszukiwać potencjalnych współpracowników, korzystając z wyszukiwarki, która umożliwia wyszukiwanie na podstawie jednej lub wielu kategorii (m.in. kategoria

2 użytkownika, kierunek/obszar studiów/stopień studiów (lic, mgr, dr), stopień naukowy, obszar pracy badawczej pracownika naukowego, obszar działania instytucji,/firmy/organizacji, itd.); 10. Zarejestrowani Użytkownicy mogą dodawać informacje o wydarzeniach związanych tematycznie z przedmiotem działania portalu. II. Elementy składające się na usługę: Usługa powinna obejmować: - Projektowanie UX (User experience) wspólnie z Zamawiającym, obejmujące zaplanowanie funkcjonalności, architekturę informacji, użyteczność, dostępność, projektowanie wizualne, strategię informacji, technologie informacyjne, itd. - Opracowanie makiet funkcjonalnych portalu i prototypowanie na grupie potencjalnych odbiorców - Zaprojektowanie i cięcie grafiki - Kodowanie i uruchomienie portalu - Prototypowanie wersji v. 1.0 portalu - Wprowadzenie zmian, będących wynikiem prototypowania - Opracowanie i opublikowanie ostatecznej wersji portalu v. 2.0 III. Wymagania funkcjonalne do portalu: 1. Użytkownicy: Portal będzie wspierał cztery kategorie Użytkowników: Studentów Pracowników naukowych i dydaktycznych Uczelni Wyższych Przedstawicieli Instytucji zewnętrznych z sektorów: publicznego, prywatnego, pozarządowego oraz Administratorów portalu W dalszej części niniejszego dokumentu pod hasłem Użytkownik/Użytkownicy rozumie się : Studentów Pracowników naukowych i dydaktycznych Uczelni Wyższych Przedstawicieli Instytucji zewnętrznych z sektorów: publicznego, prywatnego, pozarządowego Administratora portalu zalicza się do osobnej kategorii Użytkowników, dlatego jest wskazywany z nazwy za każdym razem, gdy dany zapis go dotyczy.

3 2. Dostępność portalu: Korzystanie z pełnego zakresu funkcjonalności portalu wymaga rejestracji i wypełnienia danych w Profilu Użytkownika (część informacji jest obowiązkowa, część opcjonalna). Użytkownicy niezarejestrowani będą mieli dostęp do ogólnych treści portalu, takich jak: strona główna opisująca ideę i zasady działania portalu, materiały promocyjne, materiały do pobrania, tablica wydarzeń, zespół portalu, formularz kontaktowy, itd.). 3. Rejestracja: Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza danych, zawierającego informacje, takie jak: - imię i nazwisko - typ użytkownika (student, pracownik naukowy, firma, instytucja publiczna, organizacja pozarządowa) - nazwa firmy/instytucji/organizacji (jeśli dotyczy) - wiek (data urodzenia) w przypadku osób indywidualnych - uczelnia, wydział, rok studiów, tryb studiów - uczelnia, wydział, stopień naukowy - adres - hasło - powtórzenie hasła -wyrażenie zgody na współpracę na warunkach określonych w Regulaminie portalu (Użytkownicy mogą zapoznać się z treścią Regulaminu w dowolnym momencie) - wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z przedmiotem działania portalu - wyrażenie zgody na otrzymywanie mailingu związanego z przedmiotem działania portalu - akceptacja Polityki Prywatności portalu (Użytkownicy mogą zapoznać się z treścią Polityki Prywatności w dowolnym momencie). 4. Logowanie: Zalogowanie do portalu możliwe jest na dwa sposoby: a) Podanie danych logowania ( oraz hasło), określonych podczas rejestracji b) Automatycznie, za pośrednictwem portali: Linked-in i Facebook (krótka ścieżka) 5. Profil użytkownika: Każdy zarejestrowany i zalogowany użytkownik otrzymuje swój Profil Użytkownika na portalu; Użytkownicy mogą uzupełnić Profil Użytkownika bezpośrednio podczas rejestracji lub w innym dowolnym momencie, jednak aplikacja na ofertę możliwa jest tylko po wypełnieniu Profilu Użytkownika; Profil Użytkownika (poza podstawowymi danymi rejestracji) będzie zawierał rozszerzone informacje o użytkowniku;

4 Użytkownik będzie wypełniał profil wybierając dane z rozwijanej listy predefiniowanych kategorii. Przykładowe kategorie do wyboru podczas uzupełniania profilu: Obszar prowadzonych badań Obszar zainteresowań badawczych Obszar działalności Opis działalności firmy/instytucji/ngo Cv możliwość załadowania pliku w pdf lub wypełnienia formularza cv na portalu Umiejętności miękkie Zainteresowania Multimedia miejsce na załadowanie np. zdjęć, krótkiego filmu promocyjnego, prezentacji i inne. 6. Administrowanie portalem: Administrator widzi listę wszystkich użytkowników. Dane rejestracji oraz dane z Profili Użytkowników zapisywane są w wewnętrznej bazie danych, gdzie możliwe jest ich sortowanie po wybranych kategoriach (nagłówkach). Administrator może dodawać i edytować treści na portalu we wszystkich jego częściach (poza zmianą treści w profilach użytkowników, chyba że wyrażą oni taką pisemną prośbę). Administrator do specjalnej skrzynki otrzymuje zgłoszenia aplikacyjne na daną ofertę (jeśli Oferent wybrał opcję, że zgłoszenia mają spływać do administratora). Do wszystkich aplikujących użytkowników wysyłana jest z systemu automatyczna informacja zwrotna, a oferty które przejdą etap preselekcji, Administrator przesyła do Oferenta oraz (opcjonalne) koordynuje dalej proces komunikacji pomiędzy Oferentem a użytkownikiem. Administrator może sprawdzić poprawność, a następnie zaakceptować lub odrzucić publikację oferty. Administrator może wysyłać wiadomości do wszystkich zarejestrowanych Użytkowników. Administrator jest informowany za każdym razem gdy założony lub zlikwidowany został nowy profil użytkownika, gdy opublikowana została nowa oferta, gdy użytkownik zaaplikował na ofertę, itd. dane te automatycznie zapisują się w bazie statystyk. Administrator ma dostęp do danych pokazujących historię użytkowania portalu (panel statystyk), m.in. ilość wejść (w podziale na kategorie użytkowników), liczba opublikowanych ofert (w podziale na kategorie ofert), ile aplikacji na daną ofertę, ile przypadków nawiązanej współpracy, itd.

5 Administrator ma dostęp do danych rejestracyjnych i danych z profili użytkowników, ale może używać ich tylko do celów związanych z działaniem portalu, określonych w Regulaminie korzystania z portalu. 7. Elementy składowe portalu w warstwie widocznej dla użytkownika: Strona główna zawierająca informacje takie jak: idea i schemat działania portalu, zespół portalu, przykłady współpracy (case), przykładowe oferty (już nieaktualne), materiały promocyjne, formularz kontaktowy, buttony przekierowujące do mediów społecznościowych; Zakładki ogólnodostępne, takie jak: O Projekcie, Do Pobrania, Tablica Wydarzeń, Subskrypcja do newslettera; Wyszukiwarka użytkowników W wyszukiwarce możliwe jest wyszukiwanie Użytkowników (którzy wyrazili zgodę na to, by dane z ich Profilu były widoczne dla innych Użytkowników) na podstawie jednej lub wielu kategorii jednocześnie (m.in. kategoria użytkownika, kierunek/obszar studiów, stopień studiów (lic, mgr, dr), stopień naukowy, obszar pracy badawczej pracownika naukowego, obszar działania instytucji,/firmy/organizacji, itd. Szczegółowe kategorie zostaną opracowane w toku prac z projektantem UX. Wyszukiwarka użytkowników dostępna jest tylko dla zrejestrowanych i zalogowanych użytkowników. Użytkownik wypełniając Profil Użytkownika ma możliwość wyboru, która grupa/y Użytkowników (student, pracownik naukowy, instytucja zewnętrzna) może widzieć i wyszukiwać jego dane w bazie. Tablica ogłoszeń lista ofert współpracy, publikowanych przez użytkowników wraz z wyszukiwarką ofert. Oferty może dodawać każdy zarejestrowany użytkownik, wypełniając w tym celu formularz oferty. Przykładowe dane formularza oferty: imię i nazwisko nazwa firmy adres dane NIP/REGON/KRS kraj realizacji oferty miasto realizacji oferty rodzaj oferty (np. praca dyplomowa, staż, praktyki, konkurs, oferta pracy, itd.) obszar badań krótki opis firmy krótki opis tematu/problemu oczekiwania oferenta (dokładna specyfikacja)

6 kto może aplikować na ofertę (lic, mgr, dr, każdy) data składania aplikacji button Aplikuj na ofertę button Podziel się ofertą, np. przez FB/Linked-in Oferty można wyszukiwać w wyszukiwarce na podstawie jednej lub kilku kategorii (m.in. typ oferty, obszar tematyczny, rodzaj instytucji oferującej, aktualność i inne. Szczegółowe kategorie zostaną doprecyzowane w toku współpracy z projektantem UX; Dodając ofertę, Użytkownik może zdecydować, czy chce aby informacje o aplikacjach, złożonych w odpowiedzi na ofertę wpływały bezpośrednio na jego Profil Użytkownika, czy chce skorzystać z pośrednictwa Administratora portalu, który dokona preselekcji zgłoszeń i dalej pokieruje procesem współpracy. Newsletter Zarejestrowani Użytkownicy mogą subskrybować spersonalizowany newsletter (o charakterze alertu ofert), który zawiera aktualne oferty współpracy i aktualne wydarzenia, z wybranych przez użytkownika kategorii. Mailing Z bazą danych i użytkowników połączony i zsynchronizowany zostanie program do obsługi mailingu. Administrator będzie mógł wysyłać wiadomości do wszystkich lub wybranej kategorii Użytkowników portalu. Tablica wydarzeń Użytkownicy mogą dodawać na portalu informacje o wydarzeniach związanych z obszarem działania portalu (jak targi pracy, targi praktyk i staży, konkursy, konferencje, warsztaty, eventy, itd.) poprzez wypełnienie formularza wydarzenia. Po wypełnieniu formularza oferta jest publikowana na tablicy wydarzeń z datą wskazaną w formularzu. Wydarzenia mogą być dodawane wyłącznie przez zarejestrowanych Użytkowników portalu, ale widoczne są dla wszystkich Użytkowników. Administrator ma prawo usunąć ofertę lub nie opublikować oferty, która nie odpowiada przyjętym standardom. Łącza do mediów społecznościowych W górnej części strony jak również w stopce portalu umieszczone zostaną przyciski w formie hiperłącza (ikonki), prowadzące do kont Zamawiającego w wybranych serwisach społecznościowych (FB, Linked-in, Twitter);

7 Na stronach typu artykuł oraz w innych publikowanych zasobach np. multimedia, oferty, wydarzenia, Wykonawca umieści przycisk typu Lubię to oraz funkcjonalność Podziel się powiązane z nadpisanymi serwisami społecznościowymi Dwujęzyczność Wszystkie elementy portalu w warstwie widocznej dla Użytkownika, mają dwie wersje językowe (polską i angielską). Użytkownik wybiera podczas rejestracji, z której wersji językowej będzie korzystać. W zależności od wyboru, jakiego dokona może w języku polskim lub w języku angielskim: - zarejestrować się i zaakceptować Regulamin korzystania z portalu oraz Politykę Prywatności - wypełnić Profil, korzystając z polskiego lub z angielskiego formularza - dodać ofertę korzystając z polskiego lub z angielskiego formularza - dodać wydarzenie korzystając z polskiego lub z angielskiego formularza - wyszukiwać oferty współpracy lub potencjalnych partnerów korzystając z wyszukiwarki ofert polskojęzycznych lub anglojęzycznych - czytać treści w zakładkach ogólnych, jak: O Projekcie, Do Pobrania, Tablica Wydarzeń, Kontakt - subskrybować i otrzymywać newsletter spersonalizowany - otrzymywać mailing Panel i funkcje należące wyłącznie do administratora mają jedną polską wersję językową. Sugester Na etapach prototypowania, do każdego elementu funkcjonalnego portalu w warstwie widocznej dla Użytkowników) dołączone zostanie narzędzie, które umożliwi użytkownikom wyrażenie opinii co do przydatności, intuicyjności, przekazanie sugestii do zmian; Uwagi będą widoczne tylko dla Administratora i będą automatycznie zapisywać się w wewnętrznej bazie danych, umożliwiającej łatwe zebranie opinii i sugestii dla poszczególnych elementów portalu. 8. Podsumowanie działań możliwych do podjęcia na portalu: - rejestracja - logowanie przez portal lub skrócone przez FB i Linked-in - wypełnienie Profilu użytkownika - publikacja oferty - aplikacja na ofertę - szukanie ofert/partnerów współpracy w bazie danych - wgranie i pobranie materiałów pomocniczych do realizacji oferty - subskrypcja do newslettera - dodawanie, publikowanie, przeglądanie wydarzeń - ocena przebiegu współpracy - bezpośrednie przejście do profili portalu w mediach społecznościowych, m.in.:fb, Linked-in, Twitter

8 - polubienie lub dzielenie się ofertą/wydarzeniem w mediach społecznościowych, m.in.fb, Linked-in, Twitter - administrowanie portalem (dodawanie i edycja treści, kontrolowanie i edycja ofert, dostęp do baz danych, kontakt z użytkownikami) II. Wymagania niefunkcjonalne: 1. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i konsultowania wstępnego projektu portalu (układu serwisu, projektu graficznego) z Zamawiającym - wymagane są minimum dwa spotkania koncepcyjno - konsultacyjne w siedzibie Zamawiającego. 2. Usługa powinna być wykonana w następujących etapach: a) Projektowanie założeń do portalu na podstawie szczegółowo zbadanych potrzeb Zamawiającego (czerwiec 2015) b) Przygotowanie makiet funkcjonalnych (koniec czerwca 2015) c) Prezentowanie makiet grupie/grupom potencjalnych użytkowników prototypowanie (czerwiec sierpień 2015) d) Wprowadzanie zmian wynikających z fazy prototypowania (sierpień wrzesień 2015) e) Kodowanie i wykonanie grafiki (wrzesień 2015) f) Uruchomienie - publikacja portalu w wersji v.1.0(do końca września 2015) g) Okres pilotażowy dla wersji v.1.0 (do marca 2016) h) Wprowadzenie zmian wynikających z etapu pilotażowego (do końca maja 2016) 3. Na stronie głównej Wykonawca zobowiązany jest umieścić informację o współfinansowaniu projektu w brzmieniu : Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych wraz z logotypami grantodawców i realizatorów projektu (Zamawiający dostarczy Wykonawcy logotypy) 4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć elektroniczną dokumentację systemu, zawierającą opis używanych w systemie modułów, sposoby interakcji między nimi i instrukcję obsługi systemu od strony Administratora. 5. Zamawiający wymaga aby Wykonawca przekazał pełne prawa autorskie wraz z kodami źródłowymi aplikacji.

9 III. Wymagania techniczne: 1. Kody źródłowe powinny być jasne i czytelne. 2. Portal powinien cechować się przejrzystością i łatwością nawigacji. 3. System powinien zostać napisany w architekturze co najmniej trójwarstwowej (warstwa bazy danych, warstwa logiki i warstwa prezentacji). 4. System powinien dostarczać pełną funkcjonalność w postaci REST API. 5. Portal powinien zostać wykonany w oparciu o standardy panujące w Internecie W3C. 6. Standard kodowania znaków UTF Dane w wywołaniach API powinny być przesyłane w formacie JSON. 8. Każdy URL Podsystemu (strona, podstrona, adres API) musi być skonstruowany jako friendly url. 8. Każdy URL Podsystemu (strona, podstrona, adres API) musi być skonstruowany jako semantic url. 9. Aplikacja Web nie może wykorzystywać technologii Adobe Flash. 10. Aplikacja Web nie może wykorzystywać technologii Adobe Flex. 11. Podsystemy realizujące wizualizację za pomocą wykresów, powinny w tym zakresie wykorzystywać technologie JavaScript, HTML i CSS. 12.Wszystkie strony/podstrony danego Podsystemu wytworzone w ramach Projektu powinny być generowane przez szablony (templates). 13. Składniki portalu muszą zostać dostosowane do większości popularnych przeglądarek internetowych muszą prawidłowo obsługiwać: Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox 35+, Chrome Interfejs Web podsystemu musi być zrealizowany w postaci stron HTML 4.0, HTML 5 lub XHTML 1.0 lub nowszy. 15. Portal powinien wyświetlać się poprawnie w systemach: Winows/PC, MacOS/Apple, Linux. 16. Kolorystyka portalu nie mniej niż 24bity. 17. Linki (odnośniki) powinny być jasno sprecyzowane. Tekst odnośnika powinien mieć sens, kiedy czytany jest bez kontekstu. 18. Wygląd portalu powinien być oparty na stylach CSS. 19. Wszystkie style formatujące CSS oraz skrypty JavaScript powinny być w osobnych plikach, dołączone do nagłówka strony. 20. Należy stosować tytuły (atrybut TITLE) dla krótkich odnośników, których treść nie wyraża jednoznacznie do czego prowadzą. 21. Należy unikać wymuszania otwierania odnośnika w nowym oknie (atrybut TARGET="_blank"). 22. Portal powinien skalować się zależnie od rozdzielczości ekranu, w szczególności w przypadku przeglądania serwisu w smartofonach, tabletach i na innych urządzeniach mobilnych (wersja responsywna). 23. Portal powinien spełniać podstawowe wymogi bezpieczeństwa. 24. Struktura portalu powinna być zoptymalizowana pod kątem pozycjonowania, przyjaznych linków oraz zapewniać wspomaganie przeglądarek i systemów w celu poprawnego wyświetlania strony. 25. Użytkowanie portalu nie może pociągać za sobą konieczności zakupu lub też posiadania przez użytkowników końcowych licencji na oprogramowanie specjalistyczne. 26. Intuicyjność - dotarcie do dowolnego miejsca portalu ma zająć nie więcej niż 3 kliknięcia (system

10 nawigacji ułatwiający szybkie dotarcie do informacji, grupowanie jej według cech podobnych, łatwe dodarcie/wskazywanie innych przydatnych informacji). 27. Ścieżka nawigacji na stronie głównej powinna pokazywać aktualne położenie w strukturze portalu. 28. Wyświetlane wyniki powinny mieć możliwość sortowania tj. najnowsze, najpopularniejsze, sekcja/kategoria, alfabetycznie. 29. Portal powinien posiadać przyjazny interfejs dostosowany także dla osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych i niedowidzących. W tym zakresie od Wykonawcy wymaga się użycia odpowiedniego kontrastu tła, czcionek oraz elementów kolorowych oraz dodatkowego wyróżnienia dla aktywnych linków hiperłączy (pogrubienie, pochylenie i/lub podkreślenie odnośnika). 30. Portal powinien dawać możliwość wglądu w szczegółowe statystyki odwiedzin (mogą być oparte np. o usługę Google Analytics). 31. W przypadku edycji treści powinien być osadzony intuicyjny edytor treści typu WYSIWIG. 32. Portal powinien być wykonany przy użyciu oprogramowania i technologii Open Source.

Instrukcja użytkownika Internetowej Platformy Edukacyjnej UPRP

Instrukcja użytkownika Internetowej Platformy Edukacyjnej UPRP Instrukcja użytkownika Internetowej Platformy Edukacyjnej UPRP Spis treści 1. Wymagania techniczne 3 2. Dostęp do platformy 4 3. Rejestracja 5 4. Logowanie 7 5. Logowanie portale społecznościowe 9 6. Strona

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis aplikacji

Szczegółowy opis aplikacji Szczegółowy opis aplikacji Załącznik nr 1 System Biura Karier jest przeznaczony dla biura karier, studentów, absolwentów oraz pracodawców poszukujących pracowników. Jest to portal internetowy zawierający

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności strony internetowej www.ccifp.pl I. Zbieranie danych 1. Dane zbierane automatycznie Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Państwa

Bardziej szczegółowo

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9 Strona1 Platforma Interim24.pl została stworzona w ramach projektu Interim management nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejski Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na stworzenie strony internetowej w języku niemieckim

Zapytanie ofertowe na stworzenie strony internetowej w języku niemieckim Leszno 02.05.2016 r. Zapytanie ofertowe na stworzenie strony internetowej w języku niemieckim Zamawiający: Przedsiębiorstwo TRANS-MAR Katarzyna Marciniak Ul. Poznańska 31 64-100 Leszno 1. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Facebook, Nasza klasa i inne. www.facebook.com. podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 2. Facebook

Facebook, Nasza klasa i inne. www.facebook.com. podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 2. Facebook Facebook, Nasza klasa i inne podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych Cz. 2. Facebook www.facebook.com Facebook to drugi najczęściej wykorzystywany portal społecznościowy w Polsce i

Bardziej szczegółowo

A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego

A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego Zał. nr 2 Wymagania techniczne: 1) Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie oraz wdrożenie portalu internetowego opartego na systemie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika BIP

Instrukcja użytkownika BIP Instrukcja użytkownika BIP Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Główne elementy składowe portalu BIP... 3 3. Nawigacja... 6 4. Informacje o biuletynie... 6 4.1. Mapa serwisu... 6 4.2. Redakcja biuletynu... 7 4.3.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY OLZA DLA PRACODAWCY

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY OLZA DLA PRACODAWCY INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY OLZA DLA PRACODAWCY Łódź 2014 Spis treści: I. Konto pracodawcy... 3 1.1. Rejestracja... 3 1.2. Logowanie... 4 1.2.1. Baza CV studentów/absolwentów... 5 1.2.2. Baza biogramów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY OLZA DLA STUDENTA/ABSOLWENTA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY OLZA DLA STUDENTA/ABSOLWENTA INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY OLZA DLA STUDENTA/ABSOLWENTA Łódź 2014 Spis treści: I. Konto studenta/absolwenta... 3 1.1. Logowanie... 3 1.2. Ankiety ewaluacyjne... 4 1.3. Generowanie i umieszczenie CV...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dla strony internetowej Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci

Specyfikacja dla strony internetowej Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci Specyfikacja dla strony internetowej Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci Cel: Zaprojektowanie nowej strony dla Fundacji Zwiększenie ruchu i ilości realnych odsłon strony w celu lepszego propagowania

Bardziej szczegółowo

(przetarg realizowany w oparciu o Kodeks Cywilny - art. 70 1-70 5 )

(przetarg realizowany w oparciu o Kodeks Cywilny - art. 70 1-70 5 ) Warszawa, 17 sierpnia.2009 Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska ogłasza przetarg na uruchomienie i prowadzenie portalu internetowego w ramach projektu Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Tworzenie Landing Page

Przewodnik... Tworzenie Landing Page Przewodnik... Tworzenie Landing Page Spis treści Kreator strony landing page Stwórz stronę Zarządzaj stronami 2 Kreator strony landing page Kreator pozwala stworzyć własną stronę internetową z unikalnym

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia KA-2/172/2013 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia W ramach zamówienia do zadań Wykonawcy należeć będzie: 1. Przygotowanie serwisu wg. Struktury i schematu przedstawionego w opisie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" - zakładka Nauczyciel

Instrukcja stosowania platformy internetowej Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo - zakładka Nauczyciel Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" - zakładka Nauczyciel 1 1. Czym jest platforma internetowa Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenia zamówienia na usługi zaprojektowania, stworzenia, utrzymania

ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenia zamówienia na usługi zaprojektowania, stworzenia, utrzymania ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie udzielenia zamówienia na usługi zaprojektowania, stworzenia, utrzymania i administrowania strony internetowej dla projektu pn. Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 175. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 30 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 175. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 30 grudnia 2015 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2015; poz. 377 ZARZĄDZENIE Nr 175 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin korzystania z internetowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania platformy internetowej Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo - zakładki ogólnodostępne

Instrukcja stosowania platformy internetowej Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo - zakładki ogólnodostępne Instrukcja stosowania platformy internetowej Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo - zakładki ogólnodostępne Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Platforma

Bardziej szczegółowo

MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT

MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT REGULAMIN MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT Spis treści: Wstęp Definicja Zasady korzystania z Portalu Odpowiedzialność WSTĘP 1 Niniejszy Regulamin, został sporządzony według przepisów prawa, w oparciu o implementację

Bardziej szczegółowo

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ.

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ. Pomoc Aby skorzystać z generatora wniosku o dofinansowanie wnioskodawca musi wpisać do przeglądarki internetowej adres internetowy generatora wniosku (http://pw.opolskie.pl). W kolejnym etapie wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" zakładki ogólnodostępne

Instrukcja stosowania platformy internetowej Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo zakładki ogólnodostępne Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" zakładki ogólnodostępne 1 1. Czym jest platforma internetowa Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Warszawa, 28 czerwca 2013 r. Spis treści Rejestracja na staż instrukcja dla Kandydatów...2

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 27 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 27 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie strony internetowej w ramach projektu Biotechnologia i ochrona środowiska nowoczesne kształcenie na studiach I stopnia dla potrzeb nauki i biznesu,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ WPROWADZENIE 1. Cel dokumentu Celem dokumentu jest: Zapoznanie internauty z funkcjonalnością realizowaną przez Bazę Konkurencyjności. Dostarczenie szczegółowych informacji na temat podstron, które znajdują

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin Tel. 81 538 42 70, fax. 81 538 42 67; e-mail: lctt@pollub.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do realizacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 2. Opis przedmiotu zamówienia Zamówienie dotyczy usług o numerze CPV 724

ZAPYTANIE OFERTOWE. 2. Opis przedmiotu zamówienia Zamówienie dotyczy usług o numerze CPV 724 ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan w ramach projektu Promocja zaangażowania przedsiębiorstw w budowę kapitału społecznego w Polsce poprzez wykorzystanie narzędzi CSR

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE

KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PB ONLINE Sp. z o.o. KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PRZEWODNIK 1 Zawartość TWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA... 3 OPERACJE NA ANKIECIE... 6 TWORZENIE LINKÓW DO ANKIETY... 8 WYSYŁANIE

Bardziej szczegółowo

Pomoc. BIP strona portalu

Pomoc. BIP strona portalu Pomoc BIP strona portalu Biuletyn Informacji Publicznej powstał w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej w postaci elektronicznej. Głównym zadaniem portalu jest przekazywanie informacji

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

raporty-online podręcznik użytkownika

raporty-online podręcznik użytkownika raporty-online podręcznik użytkownika Ramzes Sp. z o.o. jest wyłącznym właścicielem praw, w tym wszelkich majątkowych praw autorskich do programu oraz treści podręcznika użytkownika. Powielanie w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Strona główna- góra. Profesjonalny sklep internetowy

Strona główna- góra. Profesjonalny sklep internetowy Opis wyglądu Strona główna- góra 4 5 6 7 8 8 9 3 10 2 11 1 12 10 1. Menu sklep 2. Tłumacz stronę za pomocą Google Translate (Jeśli włączone Panel administracyjny-> Języki-> Włącz usługę Google Translate

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO. Zn. spr. ZG-2717-13/2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO. Zn. spr. ZG-2717-13/2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO Zn. spr. ZG-2717-13/2014 I. ZAMAWIAJĄCY Nazwa: Nadleśnictwo Karnieszewice Adres: 76-004 Sianów, Trawica 8A Regon: 330044097 NIP 669-050-50-33 Tel./fax:

Bardziej szczegółowo

Wykonanie klonu strony http://web.archive.org/web/20130610101647/http://iutm.pl/.

Wykonanie klonu strony http://web.archive.org/web/20130610101647/http://iutm.pl/. OPIS PROJEKTU: Wykonanie klonu strony http://web.archive.org/web/20130610101647/http://iutm.pl/. ZAŁOŻENIA SERWISU INTERNETOWEGO: Wykonanie wymienionych poniżej sekcji serwisu internetowego. a) Front-end

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja. Do tworzenia Mapy Kompetencji

Załącznik nr 1. Specyfikacja. Do tworzenia Mapy Kompetencji Załącznik nr 1 Specyfikacja Do tworzenia Mapy Kompetencji 1. Cel projektu Celem projektu jest utworzenie Mapy kompetencji. Ma ona zawierać informacje o kompetencjach, celach kształcenia, umożliwiać ich

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA GEOLOKALIZACYJNA

PLATFORMA GEOLOKALIZACYJNA PLATFORMA GEOLOKALIZACYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Serwis internetowy PLATFORMA GEOLOKALIZACYJNA 1.1 Opis serwisu 1.2 Funkcjonalności 2. Aplikacja mobilna ZGŁOŚ ANOMALIE 2.1 Opis aplikacji 2.2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania

INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania 1 Spis treści Omówienie funkcjonalności w panelu Beneficjenta...3 Strona główna...4 Proces rejestracji i logowania...5 Ponowne wysłanie linku aktywacyjnego...6

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS Łódź, 22.08.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS I. ZAMAWIAJĄCY Bestom Dentonet.pl Sp. z o.o. 94-302 Łódź ul. Wigury 15A, NIP 7282640463 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" - zakładka Nauczyciel

Instrukcja stosowania platformy internetowej Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo - zakładka Nauczyciel Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" - zakładka Nauczyciel Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Platforma

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL Lublin, 16 stycznia 2014 r. 1. Logowanie do systemu Aby rozpocząć edycję profilu osobowego wejdź na stronę główną www.umcs.pl w zakładkę Jednostki

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Edito CMS do serwisu korporacyjnego wiodące. cej firmy branży medycznej Polpharma S.A. Zadania i cele dla firmy. Realizacja zadania

Wdrożenie Edito CMS do serwisu korporacyjnego wiodące. cej firmy branży medycznej Polpharma S.A. Zadania i cele dla firmy. Realizacja zadania 1 Wdrożenie Edito CMS do serwisu korporacyjnego wiodące cej firmy branży medycznej Polpharma S.A. Polpharma S.A. należy do ścisłego grona liderów branży farmaceutycznej w Polsce. Od ponad 70 lat cieszy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

https://lsi.ncbr.gov.pl

https://lsi.ncbr.gov.pl Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 2/1.1.2/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 2/1.1.2/2015

Bardziej szczegółowo

Zasady tworzenia podstron

Zasady tworzenia podstron Zasady tworzenia podstron Jeśli tworzysz rozbudowaną witrynę internetową z wieloma podstronami, za chwilę dowiesz się, jak dodawać nowe podstrony w kreatorze Click Web, czym kierować się przy projektowaniu

Bardziej szczegółowo

LeftHand Sp. z o. o.

LeftHand Sp. z o. o. LeftHand Sp. z o. o. Producent oprogramowania finansowo-księgowe, handlowego i magazynowego na Windows i Linux Instrukcja rejestracji wersji testowej programu LeftHand Ten dokument ma na celu przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

Strona wizytówka od 400 zł

Strona wizytówka od 400 zł Strona wizytówka od 400 zł Oferta z dnia 21.01.2010 Prosta strona zawierająca podstawowe informacje o firmie oraz jej ofercie. Pozwala ona klientom na odnalezienie firmy w sieci, zapoznanie się z jej ofertą,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp 2. Rejestracja 3. Logowanie 4. Moje konto 5. Program poleconych 6. Narzędzia Wydawcy 7. Zakończenie

Spis treści. 1. Wstęp 2. Rejestracja 3. Logowanie 4. Moje konto 5. Program poleconych 6. Narzędzia Wydawcy 7. Zakończenie 1. Wstęp 2. Rejestracja 3. Logowanie 4. Moje konto 5. Program poleconych 6. Narzędzia Wydawcy 7. Zakończenie Spis treści 1. Wstęp Adlove to nowoczesna i bezpłatna usługa skracania adresów URL. Możesz zarabiać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności serwisu room8.pl

Polityka Prywatności serwisu room8.pl Polityka Prywatności serwisu room8.pl Wstęp Podstawą przetwarzania danych przez Serwis jest zgoda Użytkowników oraz ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych do realizacji usług świadczonych

Bardziej szczegółowo

58 Zjazd Naukowy PTChem. Zgłaszanie abstraktów

58 Zjazd Naukowy PTChem. Zgłaszanie abstraktów 58 Zjazd Naukowy PTChem Zgłaszanie abstraktów Przewodnik użytkownika v1.3 ptchem2015.ug.edu.pl pypassion.com - to inżynieria, nie sztuka 1/11 I. WPROWADZENIE Szanowni Państwo, Przed przystąpieniem do wypełniania

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy

1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy 1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy Po wejściu na stronę Serwisu KLIPER https://kliper.tvp.pl w celu rejestracji należy wybrać polecenie zaloguj się a po przejściu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 01/05/2016

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 01/05/2016 Załącznik nr 1 Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi Nyskiego Księstwa Jezior i Gór Tel/fax. 77 4080588 Nysa, dn. 12.05.2016r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 01/05/2016 na wykonanie strony

Bardziej szczegółowo

REDIVE PRZEWODNIK PO PLATFORMIE LMS

REDIVE PRZEWODNIK PO PLATFORMIE LMS REDIVE PRZEWODNIK PO PLATFORMIE LMS PROJ. Nº 528362-LLP-1-2012-1-PT-ERASMUS-ECUE Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP REGIONALNY SYSTEM BIULETYNÓW INFORMACJI PUBLICZNEJ ORAZ CYFROWY URZĄD DLA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Gdynia, maj 2013 Metryka Nazwa projektu Dostarczenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO

INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO KROK 1 W celu uzupełnienia formularza rejestracyjnego należy zarejestrować/zalogować się w Społeczności CEO https://spolecznosc.ceo.org.pl. Społeczność CEO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 2 do Zaproszenia Nr zamówienia: MZK/02/2016 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na wykonanie strony internetowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie Sp. z o.o. 48-303 Nysa, ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Warto zapamiętać...2. Podstawy...3

Spis treści. Warto zapamiętać...2. Podstawy...3 Spis treści Warto zapamiętać...2 Podstawy...3 Moduły:...12 Aktualności...12 Fotogaleria i galeria wideo...13 Download...15 Przekierowanie...16 Formularz...17 Katalog produktów...18 Komponenty...18 Pokaz

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja przygotowania layoutu do systemu Key2Print

Specyfikacja przygotowania layoutu do systemu Key2Print Specyfikacja przygotowania layoutu do systemu Key2Print Spis treści Wstęp:... 3 Wymagane elementy layoutu strony internetowej:... 4 Strona główna... 4 Podstrona konfiguracji produktu... 6 Podstrona koszyka...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Tworzenie i edycja danych na stronie www 1. Rozpoczęcie pracy. Logowanie się do systemu zarządzania treścią dwajeden.pl ropocząć należy od podania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja poruszania się po generatorze

Instrukcja poruszania się po generatorze Instrukcja poruszania się po generatorze Spis treści I. Dla nowych oferentów:... 2 Krok I. REJESTRACJA... 2 Krok II. LOGOWANIE... 3 II. Dla Oferentów posiadających już konto w Generatorze:... 3 Krok I.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA FIRM SZKOLENIOWYCH JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU FIRMY SZKOLENIOWEJ narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Case study strona firmowa

Case study strona firmowa Case study strona firmowa Klient Cele Zespół Projektowanie Funkcje UI, UX, AI Podsumowanie Zaufali nam Referencje Klient Luqam - firma konsultingowa działająca w trybie projektowo-szkoleniowym: 12 lat

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ŚWIERZNO, dn. 13.08.2014 r. Znak sprawy: INF.041.4.2013 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Gmina Świerzno z siedzibą w Świerznie, Świerzno 13, 72-405, w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/4.1.4/2015

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się poprzez zalogowanie się do systemu dziekanatowego (ehms). Po

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z użytkowania platformy ONLINE.WSNS

Szkolenie z użytkowania platformy ONLINE.WSNS WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH z siedzibą w Lublinie PLATFORMA E-LEARNING Szkolenie z użytkowania platformy ONLINE.WSNS Lublin, 2011 admin@wsns.pl 2011 Wyższa Szkoła Nauk Społecznych http://www.wsns.pl

Bardziej szczegółowo

GoBiz System platforma współpracy marektingowej

GoBiz System platforma współpracy marektingowej GoBiz System platforma współpracy marektingowej Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel platformy... 2 3. Główni odbiorcy systemu... 2 4. Przedmiot zamówienia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA STRONY DLA PODSTAWOWEGO UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA STRONY DLA PODSTAWOWEGO UŻYTKOWNIKA 2015 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA STRONY DLA PODSTAWOWEGO UŻYTKOWNIKA Firma: EPORT ul. Skrzydlewskiego 19/46 43-382 Bielsko-Biała NIP: 547-12-99-142 REGON: 362001358 509-592-981 kontakt@danelogistyczne.pl 2015-07-14

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z Bazy konkurencyjności dla niezalogowanego użytkownika systemu

Poradnik korzystania z Bazy konkurencyjności dla niezalogowanego użytkownika systemu Poradnik korzystania z Bazy konkurencyjności dla niezalogowanego użytkownika systemu 1 z 14 Spis treści 1. WPROWADZENIE... 3 1.1. CEL DOKUMENTU... 3 2. STRONA GŁÓWNA PORTALU... 3 2.1. ELEMENTY STRONY GŁÓWNEJ

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA ZIELONA FIRMA DLA PRACOWNIKÓW FIRMY PRINT & DISPLAY (POLSKA) SP Z O.O.

APLIKACJA ZIELONA FIRMA DLA PRACOWNIKÓW FIRMY PRINT & DISPLAY (POLSKA) SP Z O.O. APLIKACJA ZIELONA FIRMA DLA PRACOWNIKÓW FIRMY PRINT & DISPLAY (POLSKA) SP Z O.O. WERSJA NR 2 Strona 1 z 7 Spis treści 1. Opis ogólny... 3 2. Opis szczegółowy... 3 2.1 Strona główna.... 3 2.2 Podstrona

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Specyfikacja strony szkurlat.pl realizowanej przez Visualteam dla...

Specyfikacja Specyfikacja strony szkurlat.pl realizowanej przez Visualteam dla... Specyfikacja Specyfikacja strony szkurlat.pl realizowanej przez Visualteam dla... Spis treści 1 Informacje ogólne...1 1.1 Obsługiwane przeglądarki...1 1.2 Technologia wykonania...1 1.3 Wersje językowe...2

Bardziej szczegółowo

Regulaminu korzystania ze strony internetowej i polityka prywatności

Regulaminu korzystania ze strony internetowej i polityka prywatności Regulaminu korzystania ze strony internetowej i polityka prywatności 1 Informacje ogólne 1. Właścicielem strony internetowej działający pod domeną www.pizznawypasie.eu jest Mokobella Sebastian Kasprzak

Bardziej szczegółowo

Instrukcja poruszania się po generatorze:

Instrukcja poruszania się po generatorze: Instrukcja poruszania się po generatorze: REJESTRACJA 1. Należy wejść na stronę www.pisop.org.pl/fio do zakładki KONKURS 2. Wybrać z menu po lewej stronie GENERATOR 3. Aby zalogować się, należy kliknąć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS Wersja 1.1 Pro j e k t P I N A W I K U S i n n o w a c y j n a m e t o d a m o n i t o r i n g u k o n t r a k t o w a

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE ĆWICZEŃ DLA UŻYTKOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NAWIKUS

SCENARIUSZE ĆWICZEŃ DLA UŻYTKOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NAWIKUS PAKIET EDUKACYJNY SCENARIUSZE ĆWICZEŃ DLA UŻYTKOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NAWIKUS Kraków, grudzień 2014 r. Pro j e k t P I N A W I K U S i n n o w a c y j n a m e t o d a m o n i t o

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE Centrum E-Learning StSW jest systemem mającym na celu wspomaganie realizacji zajęć dydaktycznych w formie e-learningowej, czyli zdalnie na odległość. Aby móc skorzystać z systemu CEL StSW

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl

Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl Cel zamówienia Strona jest skierowana do beneficjentów projektów realizowanych

Bardziej szczegółowo

Zmiana logo. Dziękujemy za wybór naszych rozwiązań. apjoo od Apláuz. Wspólnie przebrniemy przez proces konfiguracji strony www i wstawiania treści.

Zmiana logo. Dziękujemy za wybór naszych rozwiązań. apjoo od Apláuz. Wspólnie przebrniemy przez proces konfiguracji strony www i wstawiania treści. Użytkownicy i hasła Dostęp do zaplecza umożliwia rozbudowany system zarządzania użytkownikami. 1. Konta użytkowników tworzy się wybierając z menu Użytkownicy > Menedżer użytkowników na stronie głownej

Bardziej szczegółowo

E- administracja w praktyce - Platforma epuap2

E- administracja w praktyce - Platforma epuap2 E- administracja w praktyce - Platforma epuap2 Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, powszechnie znana jako epuap, to internetowy portal umożliwiający obywatelom załatwienie wielu urzędowych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie. I Cel zamówienia Celem zamówienia jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2016

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2016 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2016 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/4.1.4/2016

Bardziej szczegółowo

System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task. Spis treści

System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task. Spis treści System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task Portal Egzaminacyjny Spis treści Informacje ogólne... 2 Rejestracja i logowanie... 2 Strona główna... 4 Zapisy na egzamin...

Bardziej szczegółowo

Wstęp - ogólna prezentacja systemu poleceń 2

Wstęp - ogólna prezentacja systemu poleceń 2 SYSTEM POLECEŃ Spis treści Wstęp - ogólna prezentacja systemu poleceń 2 System Poleceń KROK PO KROKU 4 1. Rejestracja w systemie poleceń 4 2. Odzyskiwanie hasła 4 3. Kampania polecająca w postaci linku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do platformy internetowej Art-Aktywator. Instrukcja do platformy internetowej Art-Aktywator www.art-aktywator.pl

Instrukcja do platformy internetowej Art-Aktywator. Instrukcja do platformy internetowej Art-Aktywator www.art-aktywator.pl Instrukcja do platformy internetowej Art-Aktywator www.art-aktywator.pl Ta instrukcja przeprowadzi Cię przez wszystkie najważniejsze funkcjonalności platformy www.artaktywator.pl i pomoże rozwiać wszelkie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 16 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 16 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 16 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie strony internetowej oraz jej obsługę w ramach projektu Biotechnologia i ochrona środowiska nowoczesne kształcenie na studiach I stopnia dla potrzeb

Bardziej szczegółowo