Jak poprawnie wypełnić formularz DS 160

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak poprawnie wypełnić formularz DS 160"

Transkrypt

1 Jak pprawnie wypełnić frmularz DS 160 DS 160 jest internetwą aplikacją wizę, wypełnienie teg frmularza jest niezbędne d uzyskania wizy J1. Sam wypełnienie trwa kł 1 gdziny, p ukńczeniu należy wydrukwać frmularz (kd kreskwy) w dwóch kpiach i wraz z paszprtem, zdjęciem wizwym raz ptrwiedzeniem dknania płaty wizwej przesłać pcztą kurierską d biura w Lublinie. Ważne: Przy wypełnianiu frmularza stsuj się d pniższych wskazówek. Pdanie sprzecznych bądź nieprawdziwych infrmacji w systemie mże spwdwać prblemy w uzyskaniu wizy w knsulacie, c będzie wymagał klejnej wizyty raz klejnej płaty wizwej. Aby szybk i sprawnie wypełnić frmularz, przed rzpczęciem, przygtuj sbie : Paszprt Adres kampu, numer telefnu raz imię i nazwisk dyrektra kampu SEVIS ID - numer SEVIS, który znajduje się na dle strny w sekcji Embassy Interview numer ten zaczyna się d N i psiada ciąg dziesieciu cyfr. Infrmacje rdzicach daty urdzin i pełne imina Infrmacje szkłach i wcześniejszych pracach w frmularzu nalezy pdac adresy szkół (gimnazjum, liceum, studia) d których się uczęszczał wraz z datami. Jesli chdzi prace t pdajemy tylk prace ficjalne, wcześniejsze zatrudnienie na kampie raz praktyki. Dane 2 sób Imię i nazwisk, adres raz telefn d sób, które mgą zweryfikwać pdane przez Ciebie infrmacje. Przy wypełnianiu zapisuj ciągle aplikację. P kł 10 minutach aplikacja wygasa, więc wart ją cały czas zapisywać. Należy też uruchmić pcję dnajdwania aplikacji w systemie. W tym celu skpiuj sbie Applicatin ID raz ustaw dpwiedź d pytania. Nie wpisuj plskich znaków w aplikacji, prócz pytania imię i nazwisk w alfabecie jczystym Zdjęcie pnieważ ptrzebne jest sbne zdjęcie wizwe, nie musisz załączać zdjęcia elektrniczneg, które spełnia wymgi narzucne przez knsulat ALE aby przejść d dalszeg etapu musisz dknać próby dłączenia zdjęcia, inaczej system nie pzwli na dkńczenie aplikacji. Nie zstawiaj pustych pól, jeśli dane pytania Cię nie dtyczą wybierz 'Des Nt Apply bądż wpisz NONE

2 Aplikacja jest dstępna na strnie: https://ceac.state.gv/genniv/ W prawym górnym rgu wybierz 'Plski' Naciśnij start Wybierz Lcatin - Warszawa bądź Kraków w zależnści d miejsca studiwania Wjewództwa zaznaczne na czerwn Warszawa Wjewództwa zaznaczna na niebiesk Kraków Decyduje miejsce studiwania Następnie wybierz Optin A - Start a New Applicatin - Jeśli wcześniej nie uzupełniałes aplikacji wybierz tą pcję Optin B Jeśli masz zapisaną na dysku aplikację, wybierz tą pcję Optin C Jeśli chcesz pwrócić d aplikacji I znasz jej numer (Aplicatin ID) wybierz tą pcję Zapisz numer aplikacji i dpwiedź na security questin. Przyda Ci sie t w dalszej części aplikacji. Naciśnij Cntinue Persnal Infrmatin 1 - Surnames Wpisz nazwisk, tak jak jest w paszprcie, bez plskich liter Given Names Wpisz Imię (Imina bez plskich liter) Full Name in Native Alphabet Pdaj pełne imię i nazwisk wraz z plskimi znakami Have yu ever used ther names? - zaznacz dpwiedni Sex - zaznacz dpwiedni Mężczyzna Male r Female Kbieta Marital Status - zaznacz dpwiedni Date f Birth Wpisz date urdzin, tak jak widnieje w paszprcie City f Birth Pdaj miejce urdzenia (zgdnie z paszprtem) State/Prvince f Birth Wpisz wjewództw, w którym TERAZ jest miejsce urdzenia Cuntry f Birth Pdaj państw urdzenia Persnal Infrmatin 2 Natinality - Pdaj dpwiedni wg paszprtu D yu hld r have yu held a natinality ther than the ne yu have indicated abve? - Pdaj dpwiedni Natinal ID Number - PESEL US Scial Security Number/US Taxpayer ID Number- Wpisz dpwiedni, jeśli psiadasz któryś z wymieninych, Address and Phne Infrmatin Hme Address Wpisz adres stałeg zamieszkania Mailing Address Jeśli adres zamieszkania różni się d adresu gdzie becne przebywasz, wpisz dpwiedni, jeśli nie zaznacz nt applicable. Phne Wpisz numer telefnu (nie musi zawierać kdu państwa) Address Wpisz pprawny adres w celu kmunikacji ambasady z Tbą

3 Passprt Infrmatin Passprt Number Wpisz numer paszprtu Passprt Bk Number zaznacz - Des Nt Apply Cuntry/Authrity that Issued Passprt Wybierz dpwiedni Where was the Passprt Issued - - Wpisz miast, w którym zstał wydany paszprt - Wpisz wjewództw, w którym zstał wydany paszprt - Pdaj kraj Issuance Date pdaj datę wydania paszprtu Expiratin Date - pdaj datę wygaśnięcia paszprtu Have yu ever had a passprt lst r stlen? Zaznacz czy kiedyklwiek zstał zgubiny badz skradziny Twój paszprt. Travel Infrmatin - Are yu the Principal Applicant? Zaznacz YES Purpse f Trip t US - Wybierz Student/Exchange Visa (F, J, M, Q). Upewnij się pnwnie czy ( Student/Exchange Visa (F,J,M,Q ) zstał pprawnie wpisany w ple. Have yu made specific travel plans Jeśli masz już zakupiny lt przez Camp Leaders, zaznacz YES w przeciwnym razie zaznacz NO Intended date f Arrival Wpisz date rzpczęcia, która znajduje się w systemie Camp Leaders Intended length f stay in US Wpisz 3 mnths Address Where yu Will Stay in the US - - Wpisz nazwę kampu i adres. Persn/Entity Paying fr yur trip - Wybierz Self Travel Cmpanins Infrmatin - Are there ther persns travelling with yu? - Zaznacz N. Nawet jeśli pdróżujesz ze znajmymi zaznacz N Previus US Travel Infrmatin - Have yu ever been in the US? - Zaznacz dpwiedni Have yu ever been issued a US Visa? - Zaznacz dpwiedni Have yu ever been refused a US Visa, been refused admissin t the United States r withdrawn yur applicatin fr admissin at the pint f entry? - Zaznacz dpwiedni US Pint f Cntact Infrmatin - Cntact Persn Wpisz imię i nazwisk dyrektra kampu dane te mżesz znaleźć w kntrakcie bądź w stpce i, które d Ciebie przyszły z kampu. Organizatin Name Wpisz nazwę kampu Relatinship t Yu -Wybierz Emplyer Address and Phne number f Pint f Cntact - Wpisz adres i telefn kampu Family Infrmatin - Relatives Father s Full Name and Date f Birth Uzupełnij dpwiedni Is yur Father in the US? Uzupełnij dpwiedni Mther s Full Name and Date f Birth - Uzupełnij dpwiedni D yu have any immediate relatives, nt including parents, in the United States? - Uzupełnij dpwiedni D yu have any ther relatives in the USA? - Uzupełnij dpwiedni Present Wrk/Educatin/Training Infrmatin - Primary Occupatin Wpisz student jeśli jesteś studentem/uczniem/słuchaczem, Jeśli nie wpisz dpwiedni Briefly Describe Yur Duties Jeśli jesteś studentem wpisz nazwę kierunku, jeśli nie, wpisz becne zajęcie Previus Wrk/Educatin/Training Infrmatin -

4 Were yu previusly emplyed? - Zaznacz Yes jeśli pracujesz bądź pracwałe(a)ś wcześniej dtyczy t również prac zlecnych, czaswych, praktyk i staży Have yu attended any educatinal institutins ther than elementary schls? - Zaznacz YES i wpisz szczegły dtyczące gimnazjum, liceum, studiów. Additinal Wrk/Educatin/Training Infrmatin wypełnij dpwiedni Security and Backgrund: Medical and Health Infrmatin - Udziel dpwiedzi na pytania Security and Backgrund: Criminal Infrmatin - Zaznacz dpwiedni Security and Backgrund: Security Infrmatin - Zaznacz dpwiedni Security and Backgrund: Immigratin Law Vilatin - Zaznacz dpwiedni Security and Backgrund: Miscellaneus Infrmatin - Zaznacz dpwiedni Additinal Pint f Cntact Infrmatin Pdaj dwie sby wraz z ich danymi sbwymi, które mgą ptwierdzić dane zawarte w aplikacji. Muszą t być sby, które na stałe mieszkają w Plsce. Nie mgą t być najbliżsi człnkwie rdziny. SEVIS Infrmatin - SEVIS ID - Numer Sevis, który zaczyna się d litery N i ma ciąg dziesięciu cyfr pjawi się w Twim prfilu w sekcji Embassy Interviews. D yu intend t study in the US? - Zaznacz N Zdjęcie Mżesz załączyć zrbine u ftgrafa zdjęcie wizwe w frmie elektrnicznej d aplikacji. Dknaj próby załadwania zdjęcia, p dwóch nieudanych próbach system pzwli Ci kntynuwać aplikację. Pnieważ mże kazać się że załączne zdjęcie i tak nie spełnia kryteriów ambasady dla bezpieczeństwa uczestników i uniknięcia ddatkwych ksztów należy dłączyć zdjęcia d wnisku i przesłać g z paszprtem i dwdem wpłaty d biura w Lublinie. Pamiętaj zdjęcie musi być pdpisane na dwrcie i spełniać wymgi: (pinfrmuj ftgrafa, iż ma t być zdjęcie d wizy amerykanskiej), Wyknane w przeciągu statnich 6 miesięcy, nie starsze (NIE MOŻE BYĆ TO ZDJĘCIE, KTÓRE JEST W POPRZEDNIEJ WIZIE). Precyzyjne wymiary: wyskść-5cm, szerkść-5cm Zdjęcie musi być klrwe Tł jednlite jasne Długść d czubka głwy d brdy musi wynsić dkładnie 3 cm (bardz ważne!!!) nad głwą i pd pdbródkiem musi być dkładnie 1 cm dległści d dlnej (pdbródek) i górnej (czubek głwy) krawędzi zdjęcia Wzrk raz twarz skierwana prst w biektyw Uszy widczne bje uszu, nie tylk jedn. Bez nakrycia głwy, grzywka zaczesana na b alb d tyłu Zdjęcie nie mże być zrbine w ciemnych kularach

5 Review - Sprawdz czy wszystk się zgadza Sign and Submit Did anyne assist yu in filling ut this applicatin? Zaznacz N E-Signature Wpisz numer paszprtu, kd z brazka i następnie Sign and Submit Applicatin. Aplikację wyślij na jak również na swój adres wy Jeśli chcesz aby Twja aplikacja była ddatkw sprawdzna przez pracwnika biura Camp Leaders - naciśniej Print Applicatin i następnie skpiuj całą aplikację, wklej ją d pliku typu wrd i zapisz w frmacie Imie.Nazwisk-check.dc Zapisaną aplikację prześlij na z Imię Nazwisk d sprawdzenia w temacie W ten spsób zstała stwrzna Twja aplikacja. Następnie prześlij d nas przesyłką kurierską paszprt, zdjęcie wizwe raz dwód płaty wizwej. Camp Leaders dłączy frmularz DS 2019 raz dkument SEVIS i cały pakiet dkumentów zstanie złżny w knsulacie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółwy pis przedmitu zamówienia Spis treści 1. Dstswanie zakresu danych grmadznych w Systemie Kntrln-Infrmacyjnym dla Prtów Plskich (Plish Harburs Infrmatin & Cntrl System) d wyników pracy grupy eksperckiej

Bardziej szczegółowo

Wypełnienie wniosku DS-160 krok po kroku

Wypełnienie wniosku DS-160 krok po kroku Wypełnienie wniosku DS-160 krok po kroku Tanie bilety lotnicze: www.nurkowanie.travel.pl/biletylotnicze Wniosek DS-160 znajduje się na stronie: https://ceac.state.gov/genniv/ 1. Upewnij się, że wybierasz

Bardziej szczegółowo

Czy Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy już od pierwszego dnia po rozszerzeniu?

Czy Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy już od pierwszego dnia po rozszerzeniu? Zatrudnienie i Prgram Rejestracji Pracwników (WRS) Czy Wielka Brytania twrzyła swój rynek pracy już d pierwszeg dnia p rzszerzeniu? Tak. Od 1 maja 2004 rku bywatele plscy mają takie same praw d pracy na

Bardziej szczegółowo

Warunki ogólne General Terms

Warunki ogólne General Terms Warunki gólne General Terms Uwaga: zawarte w niniejszym dkumencie tłumaczenie zstał zamieszczne wyłącznie z myślą wygdzie Klienta i w przypadku jakiegklwiek knfliktu pmiędzy wersją angielską a tłumaczeniem

Bardziej szczegółowo

Warunki ogólne General Terms

Warunki ogólne General Terms Warunki gólne General Terms Uwaga: zawarte w niniejszym dkumencie tłumaczenie zstał zamieszczne wyłącznie z myślą wygdzie Klienta i w przypadku jakiegklwiek knfliktu pmiędzy wersją angielską a tłumaczeniem

Bardziej szczegółowo

Warunki ogólne General Terms

Warunki ogólne General Terms Uwaga: zawarte w niniejszym dkumencie tłumaczenie zstał zamieszczne wyłącznie z myślą wygdzie Klienta i w przypadku jakiegklwiek knfliktu pmiędzy wersją angielską a tłumaczeniem pierwszeństw ma zawsze

Bardziej szczegółowo

1 ROZPOCZYNAMY 3. 1.1 InInstalacja i aktywacja 3. 1.2 O tym podręczniku 9 2. STRONY 12. 2.1 Start 12. 2.2 Utwór 14

1 ROZPOCZYNAMY 3. 1.1 InInstalacja i aktywacja 3. 1.2 O tym podręczniku 9 2. STRONY 12. 2.1 Start 12. 2.2 Utwór 14 i SPIS TREŚCI 1 ROZPOCZYNAMY 3 1.1 InInstalacja i aktywacja 3 1.2 O tym pdręczniku 9 2. STRONY 12 2.1 Start 12 2.2 Utwór 14 2.3 Prjekt (Studi One Prfessinal) 15 2.4 Szybkie przełączanie 16 3. PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 15.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 15.0 Generatr Raprtów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.cmarch.pl/cdn inf.cdn@cmarch.pl

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM Kdeks Pstępwania Certyfikacyjneg Niekwalifikwanych Usług CERTUM Załącznik nr 3: Wskazówki dtyczące wydawania certyfikatów pdwyższnej wiarygdnści Extended Validatin SSL Wersja 3.3 Data: 07 października

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK EGZAMINACYJNY IBLCE 2015 Proszę zapoznać się z załącznikiem do wniosku.

WNIOSEK EGZAMINACYJNY IBLCE 2015 Proszę zapoznać się z załącznikiem do wniosku. WNIOSEK EGZAMINACYJNY IBLCE 2015 Prszę zapznać się z załącznikiem d wnisku. 1. Dane sbwe PIERWSZE IMIĘ DRUGIE IMIĘ NAZWISKO ADRES e-mail (dm) ADRES e-mail (praca) Prszę zaznaczyć adres mailwy, który jest

Bardziej szczegółowo

Guide to Comenius Individual Pupil Mobility

Guide to Comenius Individual Pupil Mobility Guide t Cmenius Individual Pupil Mbility Cmeniusa Przewdnik 1 2 Cmeniusa Przewdnik 2011 3 4 Przewdnik d akcji Cmeniusa Spis treści/układ prezentacji dkumentów n-line Wstęp Część 1. Ogólne infrmacje na

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ Przewodnik. Długoterminowe Wyjazdy Uczniów Sektor Edukacji Szkolnej Projekty Strategiczne Akcja 2

Program Erasmus+ Przewodnik. Długoterminowe Wyjazdy Uczniów Sektor Edukacji Szkolnej Projekty Strategiczne Akcja 2 Prgram Erasmus+ Przewdnik Długterminwe Wyjazdy Uczniów Sektr Edukacji Szklnej Prjekty Strategiczne Akcja 2 Spis treści Wstęp... 4 Część 1: Ogólne infrmacje na temat długterminwych wyjazdów uczniów w ramach

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość wiejska

Przedsiębiorczość wiejska Nr 1/2012 Przedsiębirczść wiejska e-biuletyn W numerze: Zdarzył się w CDR Planwane szklenia Praw i pdatki WPR a przedsiębirczśd Scjlgia i psychlgia w przedsiębirczści Przedsiębirczśd wiadmści rżne Ciekawe

Bardziej szczegółowo

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot.

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot. Warunki Ogólne 1. Struktura 1.1 Uczestniczymy w kntraktach spreadbetting, kntraktach typu cfd raz spt na pdstawie: - niniejszych warunków, nazywanych Warunkami Ogólnymi. Warunki Ogólne dtyczą spread bettingu,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Płckiej Platfrmy Teleinfrmatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Strna 1 z 24 Spis treści Rejestrwanie nweg użytkwnika...3 Lgwanie na platfrmę E-urząd...6 Złżenie wnisku

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkwnika Prgram Cmarch ERP e-deklaracje Klasyka Wersja 1.0 Spis treści 1 INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.1 PRZEZNACZENIE I PODSTAWOWE FUNKCJE PROGRAMU... 3 1.2 WYMAGANIA SPRZĘTOWE PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 10 kwietnia 2015.

Załącznik nr 1 do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 10 kwietnia 2015. Załącznik nr 1 d regulaminu świadczenia usług drgą elektrniczną z dnia 10 kwietnia 2015. Warunki rezerwacji zakupu imprez turystycznych rganizwanych przez LOT TRAVEL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA STUDENTÓW NOMINOWANYCH NA PRAKTYKI. W ramach programu IAESTE w 2015 roku

INFORMACJE DLA STUDENTÓW NOMINOWANYCH NA PRAKTYKI. W ramach programu IAESTE w 2015 roku Stwarzyszenie IAESTE Plska ul. Waryskieg 6/41, 00-631 Warszawa pland@iaeste.rg www.iaeste.pl INFORMACJE DLA STUDENTÓW NOMINOWANYCH NA PRAKTYKI W ramach prgramu IAESTE w 2015 rku Internatinal Assciatin

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi plusbank24

Instrukcja obsługi plusbank24 Instrukcja bsługi plusbank24 Systemu Bankwści Elektrnicznej Aplikacja Klienta - Kanał SMS Spis treści Przedmwa... Błąd! Nie zdefiniwan zakładki. Infrmacje pdręczniku... 3 1 Krzystanie z plusbank24 przez

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl; www.bgk.pl Warszawa: Zakup usług prfesjnalneg wsparcia użytkwników interfejsu ZSD3, będąceg

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania LE ITS

Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania LE ITS System bsługi sprawzdawczści Instrukcja pmcnicza d przygtwania sprawzdania LE ITS wersja 5.13.1 Autrzy: Jadwiga Krdek Wrcław 07.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany

Bardziej szczegółowo

Przegląd funkcjonalności w kolejnych wersjach systemu taryfikacyjnego (3.60 4.04), opis systemu Biling-Online, opis programu Kolektor

Przegląd funkcjonalności w kolejnych wersjach systemu taryfikacyjnego (3.60 4.04), opis systemu Biling-Online, opis programu Kolektor Przegląd funkcjnalnści w klejnych wersjach systemu taryfikacyjneg (3.60 4.04), pis systemu Biling-Online, pis prgramu Klektr Katwice, 2009 Wydanie 1.0 System taryfikacyjny IBB firmy Intelix Sp. z.. nwe

Bardziej szczegółowo

30-40 dni przed rozpoczęciem imprezy prosimy dostarczyć:

30-40 dni przed rozpoczęciem imprezy prosimy dostarczyć: Szanowni Państwo, 30-40 dni przed rozpoczęciem imprezy prosimy dostarczyć: 1. Wypełniony wniosek wizowy (jeden na każdą osobę). 2. Do wniosku proszę załączyć jedno zdjęcie (aktualne, biometryczne en face).

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Uprzejmie infrmujemy, że z dniem 25 grudnia 2014 r. zmianie ulega Regulamin księgarni internetwej Wydawnictwa Czelej raz prtalu Magazynu Stmatlgiczneg. Prsimy zapznanie się ze zmianami. Regulamin bwiązujący

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi telefonii cyfrowej

Regulamin świadczenia usługi telefonii cyfrowej Regulamin świadczenia usługi telefnii cyfrwej 1 Pstanwienia gólne i definicje 1. Regulamin kreśla zakres i warunki wyknywania usług telekmunikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniwą Lkatrsk- Własnściwą

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ) PLSKA N RG!A TAURN Plska Energia S.A. ul. ks. Pitra Ściegienneg 3 40-114 Katwice Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ) Nr pstępwania: 2012\TPE\TPE1\00140\G Przedmit

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 33 (330) 19 września 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo