AMPIO MINI CAN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AMPIO MINI CAN www.ampio.pl"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN

2 SPIS TREŚCI 1. Instrukcja montaŝu Instrukcja obsługi Programowanie parametrów centralki MontaŜ centralki Schemat podłączeń centralki alarmowej Ampio CAN MontaŜ w wybranych modelach samochodów Honda Civic Honda Accord Volkswagen Passat Seat Leon BMW serii Jeep Grand Cherokee Audi A ver. instr 1.3, ver. zdj 1.4 2

3 1. Instrukcja montaŝu MontaŜ musi być wykonany zgodnie z niniejszą instrukcją. Wszystkie połączenia z instalacją samochodową muszą być lutowane i izolowane. Nie naleŝy odcinać obwodów, które mogą powodować zagroŝenie podróŝujących pojazdem, oraz innych uŝytkowników drogi. Syrenka alarmowa powinna być zamontowana w miejscu z którego będzie dobrze słyszalna, z dala od źródeł ciepła tak aby w kopułce syrenki nie gromadziła się woda. W przypadku stosowania syrenki z własnym zasilaniem umoŝliwić łatwo dostęp do stacyjki syrenki. Wszelkie ingerencje w system alarmowy mogą być wykonywane jedynie przez autoryzowany serwis. Za wszystkie samodzielne ingerencje w system alarmowy odpowiedzialność ponosi właściciel urządzenia. 2. Instrukcja obsługi Centralka alarmowa Ampio Mini CAN jest zaprojektowana specjalnie do pojazdów wyposaŝonych w szynę CAN Bus i tylko w tych pojazdach moŝe zostać zamontowana. Dzięki wielu programowalnym parametrom moŝna zmienić działanie całego systemu alarmowego i dostosować w zaleŝności od potrzeb uŝytkownika. Niektóre z modyfikacji są dozwolone jedynie w autoryzowanych punktach montaŝowych. Załączenie alarmu. Następuje po przyciśnięciu przycisku zamykania drzwi w oryginalnym fabrycznym pilocie. Włączenie zostanie zasygnalizowane przez włączenie kierunkowskazów na 1 sekundę oraz trzykrotnym beep syreny (jeśli funkcja jest aktywna). Wyłączenie alarmu. Następuje po przyciśnięciu przycisku otwierania drzwi w oryginalnym fabrycznym pilocie. Wyłączenie zostanie zasygnalizowane przez dwukrotne mrugnięcie kierunkowskazów oraz jednokrotny beep syreny (jeśli funkcja jest aktywna). Jeśli podczas wyłączania alarmu usłyszymy krótki beep syrenki, oznacza to Ŝe podczas czuwania centralka została wzbudzona i nastąpiła faza alarmowania. Powód alarmowania moŝna sprawdzić za pomocą funkcji pamięci alarmów opisanej poniŝej. Alarmowanie Po załączeniu alarmu, centralka testuje wszystkie czujniki. Gdy któryś z czujników jest uszkodzony zostaje automatycznie odłączony. Pozostałe sprawne czujniki są aktywowane po 30 sekundach od załączenia alarmu. Jeśli po tym czasie zostanie wzbudzony któryś z czujników (np. ktoś uderzy w pojazd lub będzie próbował zbić szybę) lub zostaną otwarte drzwi, maska lub bagaŝnik pojazdu, centralką przejdzie do fazy alarmowania. Podczas tej fazy syrena alarmowa zostaje załączona na 30 sekund oraz pulsują kierunkowskazy. Po zakończeniu fazy alarmowania centralka automatycznie przechodzi do fazy czuwania. Jeśli chcemy wcześniej zakończyć fazę alarmowania i przejść do czuwania naleŝy nacisnąć przycisk załączający alarm (przycisk zamykający centralny zamek). Stan serwisowy. Funkcja umoŝliwia awaryjne rozbrojenie alarmu w przypadku zagubienia lub uszkodzenia pilota. Wejście w stan serwisowy następuje po załączeniu zapłonu, oraz przytrzymaniu przycisk antynapadu do momentu wyłączenia alarmowania, tj. około 10 sekund (syrenka alarmowa zostanie wyłączona). W celu wyjścia 3

4 ze stanu serwisowego naleŝy przy wyłączonym zapłonie przycisnąć przycisk antynapadu przez 1 sekundę. Po wyjściu ze stanu serwisowego alarm przechodzi w stan neutralny. Sterowanie centralnym zamkiem po przekręceniu zapłonu. Po załączeniu zapłonu i upływie 5 sekund centralny zamek zostanie zamknięty. Funkcja zabezpiecza przed np. kradzieŝą torebki z siedzenia pasaŝera podczas postoju na światłach na skrzyŝowaniu. Przypomnienie o włączeniu alarmu. JeŜeli cofniemy kluczyk w stacyjce, otworzymy i zamkniemy drzwi, to po 5 sekundach alarm przypomni nam o włączeniu systemu BEEP'em syrenki. Odłączenie czujników. Funkcja jest przydatna, kiedy np. zamontowany jest czujnik mikrofalowy, a samochód został zaparkowany w ruchliwym miejscu lub w przypadku czujnika ultradźwiękowego gdy np. chcemy pozostawić psa w samochodzie. W celu odłączenia czujników naleŝy 3 razy włączyć i wyłączyć zapłon. Alarm potwierdzi to beep em syrenki. Po uzbrojeniu alarmu czujniki zostaną odłączone. Antynapad Jest to funkcja, która za pomocą dodatkowego ukrytego przycisku antynapadowego, zabezpiecza pojazd przed kradzieŝą. W przypadku gdy złodziej wszedł w posiadanie kluczyków i pilota od naszej centralki, uruchomienie pojazdu nie będzie moŝliwe do momentu naciśnięcia ukrytego przycisku antynapadowego. Alarm wchodzi w antynapad przy załączaniu zapłonu i po określonym czasie. Aby skasować antynapad naleŝy przycisnąć przycisk autoryzacji (antynapadu) na 0,5 sekundy, alarm potwierdzi to błyskiem diody. Antyporwanie Funkcja podobnie jak antynapad zabezpiecza pojazd przed kradzieŝą. W przypadku gdy złodziej próbuje ukraść nasz samochód przy uruchomionym silniku (np. na skrzyŝowaniu gdy czekamy na zielone światło). Gdy przy załączony zapłonie po otwarciu drzwi, w określonym czasie nie zostanie przyciśnięty ukryty przycisk antynapadowy, pojazd zostanie unieruchomiony (zadziała blokada odjazdu). Alarm wchodzi w antyporwanie przy załączonym zapłonie i otwarciu drzwi po określonym czasie. Aby skasować antyporwanie naleŝy przycisnąć przycisk autoryzacji (antynapadu) na 0,5 sekundy, alarm potwierdzi to błyskiem diody. Fazy działania antynapadu i antyporwania. 1 Faza - syrena coraz szybciej beep'a. Czas trwania 10 sekund. 2 Faza - syrena wyłączona, kierunkowskazy zaczynają pulsować. Czas trwania 30 sekund. 3 Faza - syrena załącza się, kierunkowskazy pulsują, blokada odjazdu załącza się. Czas trwania 30 sekund. 4 Faza - syrena wyłącza się, moŝliwe jest uruchomienie pojazdu. Czas trwania 10 sekund. 5 Faza - przy załączonym zapłonie włącza się syrena, nie jest moŝliwe uruchomienie samochodu. Przegląd pamięci alarmów. NaleŜy 6 razy nacisnąć przycisk antynapadowy. Alarm ilością beep ów syrenki informuje nas o ostatniej przyczynie alarmowania: 1 raz beep - alarm został wzbudzony od wejścia zapłonowego 2 razy beep - alarm został wzbudzony od wejścia krańcówkowego 4

5 3. Programowanie parametrów centralki JeŜeli chcemy zmieniać parametry centralki naleŝy przeprowadzić poniŝszą procedurę: zamknąć drzwi, jeśli antynapad jest aktywny skasować go przyciskiem antynapadu 10 razy nacisnąć przycisk antynapadowy, alarm potwierdzi to beep syrenki w zaleŝności od tego którą grupę parametrów chcemy zmieniać: - programowanie 1 grupy parametrów - 1 raz nacisnąć przycisk antynapadowy - programowanie 2 grupy parametrów - 2 razy nacisnąć przycisk antynapadowy alarm potwierdzi to beep em syrenki wybieramy numer parametru który chcemy zmienić: - parametr nr 1 - jeden raz naciskamy przycisk antynapadowy - parametr nr 2 - dwa razy naciskamy przycisk antynapadowy, itd.. alarm potwierdzi to beep em syrenki jeŝeli chcemy ustawić parametr na ON - jeden raz naciskamy przycisk antynapadowy, jeŝeli chcemy ustawić parametr na OFF - dwa razy naciskamy przycisk antynapadowy teraz moŝemy wybrać następny numer parametru tak jak robiliśmy to wcześniej i znów zmienić jego ustawienie lub jeśli chcemy zakończyć programowanie - otwieramy drzwi, potwierdzone zostanie to krótkim beep i bzz syrenki Przykład: np.: chcemy przeprogramować aby centralka potwierdzała załączenie i wyłączenie alarmu zapalaniem kierunkowskazów. 1. Zamykamy drzwi 2. Wchodzimy w tryb programowania - 10x naciskamy przycisk antynapadowy (beep) 3. Wybieramy II grupę parametrów - 2x naciskamy przycisk antynapadowy (beep syrenki) 4. Wybieramy czwarty parametr 4x naciskamy przycisk antynapadowy (beep syrenki) 5. Ustawiamy czwarty parametr na ON - 1x naciskamy przycisk antynapadowy (beep syrenki) 6. Koniec programowania i zapamiętanie parametrów - otwieramy drzwi (beep, bzz) 1 grupa parametrów Nr parametru OPIS ON OFF 1 dioda LED świeci do skasowania antynapadu tak* nie 2 prealarm po 1 sek. od pobudzenia tak nie* 3 czujnik musi podawać masę przez: tak nie* 4 potwierdzenie kierunkowskazami załączania i wyłączania alarmu 5 antynapad aktywny nieaktywny* 6 antyporwanie aktywne nieaktywne* 7 po 4 wyzwoleniu wejścia prealarmowego następuje pełen cykl alarmowania tak tak nie* nie* * ustawienia fabryczne 5

6 2 grupa parametrów Nr parametru OPIS ON OFF 1 załączenie wyłączenie alarmu głośno* cicho 2 czas centralnych zamków 3 sekundy 0,7 sekundy* 3 zamykanie zamków podczas jazdy i otwarcie po jej zakończeniu 4 sterowanie centralnym zamkiem (otwieranie / zamykanie) tak nie 5 funkcja komfort (dodatkowy impuls zamka zamknij 25 sekund) tak włączona nie* wyłączona* 6 samouzbrojenie po przypadkowym wyłączeniu włączone* wyłączone 7 immobiliser aktywny nieaktywny* 8 test drzwi podczas uzbrajania włączony* wyłączony Wybieranie programów z listy * ustawienia fabryczne naleŝy: MoŜliwe jest wybranie programu z kilku fabrycznie zaprogramowanych w centralce. W tym celu zamknąć drzwi, jeśli antynapad jest aktywny skasować go przyciskiem antynapadu 12 razy przyciskamy przycisk antynapadowy alarm potwierdzi to beep'em syrenki (czas pomiędzy puszczeniem a przyciśnięciem musi być krótszy od 1 sekundy). w zaleŝności od potrzeby wybieramy odpowiedni program. Numer programu składa się zawsze z dwóch liczb przyciskamy przycisk antynapadu tyle razy ile wynosi pierwsza liczba numeru programu (np. dla 1-4 to będzie to jeden raz), centralka potwierdzi krótkim beepem syrenki czekamy 2 sekundy przyciskamy przycisk antynapadu tyle razy ile wynosi druga liczba numeru programu (np. dla 1-4 to będzie to cztery razy) centralka potwierdzi krótkim dwukrotnym beepem syrenki jeŝeli syrenka wybranie programu potwierdzi dłuŝszym sygnałem bzz, oznacza to Ŝe podany został błędny numer programu. Prawidłowy numer programu zostaje potwierdzony krótkim dwukrotnym beepem syrenki. Przykład: Wybieramy program nr. 1-4 dla Hondy Civic zamknąć drzwi, jeśli antynapad jest aktywny skasować go przyciskiem antynapadu 12 razy przyciskamy przycisk antynapadowy alarm potwierdzi to beep'em syrenki (czas pomiędzy puszczeniem a przyciśnięciem musi być krótszy od 1 sekundy) przyciskamy przycisk antynapadu jeden raz, centralka potwierdzi to krótkim beepem syrenki czekamy 2 sekundy przyciskamy przycisk antynapadu cztery razy, centralka potwierdzi to krótkim dwukrotnym beepem syrenki program został wybrany i ustawiony 6

7 LISTA PROGRAMÓW HONDA CIVIC (model 2006) - nr. 1-4 HONDA ACCORD (model 2006) - nr. 1-5 AUDI A2 (model 2002) - nr. 1-8 AUDI A4 (model 2006) - nr. 2-3 BMW serii 5 (model 2004) - nr. 2-5 BMW serii 5 prg. 2* (model 2004) - nr. 2-6 VW GOLF IV (model 2002) - nr. 1-7 VW GOLF V (model od 2004) - nr. 2-7 VW PASSAT (model B5 do 2000) - nr. 1-2 VW PASSAT (model B5 od 2001) - nr. 2-2 VW TOURAN (model 2003) - nr. 1-9 VW T5 (model 2006) - nr. 2-4 SKODA OCTAVIA (model 2006) - nr. 1-6 SEAT LEON (model 2006) - nr Mercedes C-Klasse/E-Klasse** (model 2004) - nr. 2-1 * - prg. 2 dla modelu bez fabrycznej krańcówki pod maską ** - w E-Klasse naleŝy dodatkowo zamontować krańcówkę pod maską 4. MontaŜ centralki MontaŜ naleŝy przeprowadzić zgodnie z załączonym schematem. Podstawowy sposób podłączania centralki Ampio przedstawia Rysunek 1. JeŜeli chcemy korzystać z funkcji zamykania zamków podczas jazdy lub z funkcji komfort (domykanie szyb) naleŝy przewody fioletowy i pomarańczowy podłączyć do siłownika centralnego zamka (np. w drzwiach kierowcy) pod przewód sterujący na którym pojawia się +12V podczas zamykania/otwierania. Przewód Ŝółty (wyłączniki drzwiowe) słuŝy do podłączenia krańcówki np. pod maską lub w bagaŝniku jeŝeli samochód nie jest w taką wyposaŝony fabrycznie. Stan pozostałych wyłączników krańcowych (fabrycznie zamontowanych) jest odczytywany za pomocą lini CAN. Aby system alarmowy w pełni zabezpieczał samochód przed kradzieŝą naleŝy obowiązkowo odciąć za pomocą blokady odjazdu, obwód który umoŝliwia uruchomienie auta (np. pompę paliwa). 7

8 Instrukcja montaŝu systemu alarmowego Ampio Mini CAN 5. Schemat podłączeń centralki alarmowej Ampio CAN

9 6. MontaŜ w wybranych modelach samochodów PoniŜszy rozdział przedstawia przykładowy (ale nie jedyny z moŝliwych!) sposób montaŝu systemu alarmowego Ampio Mini CAN w wybranych modelach samochodów. Zachęcamy do własnego, indywidualnego montaŝu poszczególnych podzespołów aby w ten sposób zapewnić maksymalne zabezpieczenie pojazdu. 6.1 Honda Civic Honda Civic model 2006 program numer Demontujemy boczną trójkątną osłonę a następnie odkręcamy wkręt mocujący dolną osłonę deski rozdzielczej. Następnie odkręcamy wkręty i demontujemy górną i dolną osłonę kolumny kierownicy. 2. Demontujemy lewą osłonę boczną przedniego słupka. Odnajdujemy przewody sterujące kierunkowskazami (brązowy z dwoma szarymi paskami oraz niebieski z dwoma szarymi paskami) i podłączamy do nich przewody niebieskie z centralki alarmowej. (UWAGA! NaleŜy obowiązkowo sprawdzić za pomocą np. próbówki przeznaczenie przewodu gdyŝ kolory w wiązce pojazdu mogą się dublować!) Znajdujemy w wiązce, zielony, gruby przewód zasilający pompę paliwa. Zaleca się odcięcie tego obwodu za pomocą blokady odjazdu. (Tylko dla silników benzynowych! Silniki Diesla patrz punkt 3) 3. W przypadku silnika Diesla za pomocą blokady odjazdu odcinamy obwód zasilający przycisk START uruchomienia silnika (zielony przewód wtyczki przycisku START). 4. Znajdujemy przewody magistrali danych CAN w zielonej wtyczce na kolumnie kierownicy. Podłączamy odpowiednio: - przewód CAN H (czarno-czerwony) do cienkiego róŝowego przewodu w zielonej wtyczce - przewód CAN L (czarny) pozostawiamy niepodłączony Podłączamy takŝe przewód zielony (Plus po stacyjce +12V) do pomarańczowo-zielonego przewodu w tej samej wtyczce. 9

10 5. Zasilanie systemu alarmowego (czerwony przewód) naleŝy podłączyć do grubego białego przewodu w niebieskiej wtyczce skrzynki bezpieczników. Masę systemu alarmowego (przewód czarny) podłączamy do punktu masowego dbając o to aby styk nie poluzował się w trakcie eksploatacji pojazdu. 6. Wyłącznik krańcowy otwarcia pokrywy silnika montujemy w miejsce spinki mocującej plastykową osłonę przedniego pasa. Do wyłącznika krańcowego podłączamy przewód Ŝółty centralki alarmowej. 7. Syrenkę alarmową w silniku benzynowym zaleca się umieścić na podszybiu przy przegrodzie czołowej. Do syrenki podłączamy przewód brązowy centralki alarmowej. 8. Diodę LED moŝna umieścić w górnej osłonie kolumny kierownicy. 9. JeŜeli chcemy korzystać z funkcji zamykania zamków podczas jazdy naleŝy przewody fioletowy i pomarańczowy podłączyć do siłownika centralnego zamka (np. w drzwiach kierowcy) pod przewód sterujący na którym pojawia się +12V podczas zamykania/otwierania. Funkcja komfort (domykanie szyb) nie jest dostępna w tym modelu samochodu. 10. Przycisk antynapadowy naleŝy instalować w ukrytym miejscu, do którego jednak dostąp nie będzie utrudniony. NaleŜy poinformować uŝytkownika pojazdu o lokalizacji przycisku antynapadowego. 10

11 6.2 Honda Accord Honda Accord model 2006 program numer W zaślepce pokazanej przez górną strzałkę montujemy diodę LED centralki. Odkręcamy czarny wkręt pokazany przez druga strzałkę i zdejmujemy dolną osłonę deski rozdzielczej. 2. Zdejmujemy uszczelkę drzwi w okolicy plastykowego lewego boczku w nogach kierowcy i przy progu. Zdejmujemy z plastykowej osłony progu kwadratową zaślepkę osłaniającą stacyjkę do blokowania bagaŝnika. Pod zaślepką znajduje się wkręt mocujący plastykową osłonę progu. Zdejmujemy osłonę progu oraz lewy boczek. 3. Syrenkę przykręcamy z dala od źródeł ciepła. Jeśli nie chcemy niszczyć karoserii dodatkowymi otworami, moŝna przykręcić syrenkę do bocznej listwy osłaniającej krawędź błotnika tak jak pokazuje to dolna prawa strzałka. Wyłącznik krańcowy montujemy w otworze po zapince (górna prawa strzałka) mocującej boczną listwę osłaniającej krawędź błotnika. Przewody do komory silnika przeprowadzamy przez otwór znajdujący się nad pedałem gazu a przez który przepuszczona jest linka ogrzewania. Miejsce wylotu otworu pokazuje górna lewa strzałka. 11

12 4. Zasilanie centralki (+12V czerwony) podłączamy do prawej zielonej wtyczki (Kostka A) pod gruby biały przewód. Plus po stacyjce (+12V zielony) podłączamy w tej samej kostce (Kostka A) pod gruby przewód czarno-ŝółty. Masę centralki alarmowej (czarny) podłączamy do punktu masowego samochodu znajdującego się powyŝej skrzynki bezpiecznikowej po lewej stronie. Znajdujemy przewody magistrali danych CAN w zielonej wtyczce po lewej stronie (lewa strzałka). Podłączamy odpowiednio: - przewód CAN H (czarno-czerwony) do cienkiego brązowo-czerwonego przewodu w zielonej wtyczce (dolny rząd czwarty od prawej) - przewód CAN L (czarny) pozostawiamy niepodłączony 5. Kierunkowskazy (przewód niebieski wystarczy tylko jeden), podłączamy do lewej białej wtyczki odpowiednio dla: - silnik benzynowy cienki róŝowy przewód - silnik diesla cienki czerwono-zielony przewód 6. Za pomocą blokady odjazdu (grube czarne przewody w centralce) odcinamy jeden z przewodów od bezwładnościowego wyłącznika paliwa (przewód czerwony lub Ŝółto-czerwony). Przekaźnik blokady będzie rozwierał ten obwód. 7. JeŜeli chcemy korzystać z funkcji zamykania zamków podczas jazdy naleŝy przewody fioletowy i pomarańczowy podłączyć do siłownika centralnego zamka (np. w drzwiach kierowcy) pod przewód sterujący na którym pojawia się +12V podczas zamykania/otwierania. 8. Funkcja komfort (domykanie szyb) nie jest dostępna w tym modelu samochodu. 9. Przycisk antynapadowy naleŝy instalować w ukrytym miejscu, do którego jednak dostąp nie będzie utrudniony. NaleŜy poinformować uŝytkownika pojazdu o lokalizacji przycisku antynapadowego. 12

13 6.3 Volkswagen Passat VW PASSAT (model B5 do 2000) program numer Syrenkę przykręcamy np. pod zbiornikiem wyrównawczym (lewa strzałka). Wyłącznik krańcowy montujemy na błotniku (prawa strzałka). 2. Znajdujemy przewody magistrali danych CAN w górnej róŝowej wtyczce w lewym boczku (górna strzałka). Podłączamy odpowiednio: - przewód CAN H (czarno-czerwony) do cienkiego pomarańczowo-zielonego przewodu w róŝowej wtyczce - przewód CAN L (czarny) do cienkiego pomarańczowo-brązowego przewodu w róŝowej wtyczce Plus po stacyjce (+12V zielony) podłączamy w dolnej kostce (dolna strzałka) pod przewód na którym jest +12V po załączeniu zapłonu i nie zanika podczas rozruchu silnika. Masę centralki alarmowej (czarny) podłączamy do punktu masowego samochodu znajdującego się powyŝej skrzynki bezpiecznikowej. Kierunkowskazy (dwa przewody niebieskie), podłączamy w pomarańczowej wtyczce do przewodów: czarno-biały i czarno-zielony. 13

14 3. Za pomocą blokady odjazdu (grube czarne przewody w centralce) odcinamy przewody zasilające rozrusznik w wiązce przy stacyjce. Przekaźnik blokady będzie rozwierał ten obwód. 4. Zasilanie centralki (+12V czerwony) podłączamy przewody czerwone pod skrzynką bezpieczników na których zawsze jest napięcie +12V i nie zanika podczas rozruchu silnika. 7. JeŜeli chcemy korzystać z funkcji zamykania zamków podczas jazdy naleŝy przewody fioletowy i pomarańczowy podłączyć do siłownika centralnego zamka (np. w drzwiach kierowcy) pod przewód sterujący na którym pojawia się +12V podczas zamykania/otwierania. 8. Aby korzystać z funkcji komfort (domykanie szyb) naleŝy podłączyć przewód pomarańczowy ( Impuls centralnego zamka zamknij ) pod wkładkę zamka w drzwiach kierowcy gdzie pojawia się masa podczas zamykania. Dodatkowo naleŝy włączyć funkcję komfortu przez zaprogramowanie parametru numer 5 w drugiej grupie parametrów. 9. Przycisk antynapadowy naleŝy instalować w ukrytym miejscu, do którego jednak dostąp nie będzie utrudniony. NaleŜy poinformować uŝytkownika pojazdu o lokalizacji przycisku antynapadowego. 14

15 6.4 Seat Leon Seat Leon (model 2006) program numer Syrenkę montujemy z dala od źródeł ciepła po prawej stronie komory silnika. Seat Leon jest wyposaŝony w fabryczną krańcówkę więc nie musimy jej montować. Stan krańcówki będzie odczytywany przez szynę CAN Bus. 2. Przewody od syrenki alarmowej przeprowadzamy przepustem oznaczonym na zdjęciu strzałką. 3. Rozbieramy dolną obudowę deski rozdzielczej i skrzynki bezpieczników tak aby było moŝliwe dojście do instalacji elektrycznej samochodu.

16 4. Znajdujemy przewody magistrali danych CAN(na zdjęciu duŝa strzałka). Podłączamy odpowiednio: - przewód CAN H (czarno-czerwony) do cienkiego pomarańczowo-zielonego przewodu - przewód CAN L (czarny) do cienkiego pomarańczowo-brązowego przewodu Kierunkowskazy podłączamy w czterech wtyczkach oznaczonych na zdjęciu małymi strzałkami. W pomarańczowych wtyczkach przewód niebieski z centralki podłączamy do przewodów czarno-białych a we wtyczkach czarnych do przewodów czarno-zielonych. Kierunkowskazy naleŝy odseparować od centralki alarmu czterema diodami prostowniczymi tak jak na rysunku poniŝej. Schemat odseparowania diodami kierunkowskazów samochodu. 5. Plus po zapłonie (przewód zielony w centralce) podłączamy pod przewód na którym jest +12V po załączeniu zapłonu i nie zanika podczas rozruchu silnika. W Seacie jest to przewód koloru czarnego umieszczony za skrzynką bezpieczników (strzałka na zdjęciu). W tym miejscu naleŝy podłączyć takŝe zasilanie centralki alarmowej (przewód czerwony) do przewodu czerwonego instalacji samochodu na którym zawsze jest +12V i nie zanika podczas rozruchu silnika. Blokadę odjazdu (dwa grube przewody w centralce) podłączamy do przekaźnika nr 1 (górny rząd, pierwszy od lewej prawa strzałka). Przekaźnik zasila sterownik wtryskiwaczy. W silniku Diesla pod bezpiecznik komputera sterującego pracą wtryskiwaczy. Obwód naleŝy rozciąć a grube czarne przewody podłączyć tak aby przekaźnik blokady odjazdu rozłączał obwód. 16

17 6. Masę systemu alarmowego (czarny) podłączamy do punktu masowego lub do grubego przewodu brązowego w prawym boczku przy nogach kierowcy. 7. JeŜeli chcemy korzystać z funkcji komfort (domykanie elektrycznych szyb) naleŝy podłączyć przewód pomarańczowy ( Impuls centralnego zamka zamknij ) pod przewód Ŝółty który znajduje się w wiązce za głośnikiem w drzwiach kierowcy (strzałka). Dodatkowo naleŝy włączyć funkcję komfortu przez zaprogramowanie parametru numer 5 w drugiej grupie parametrów 8. JeŜeli chcemy korzystać z funkcji zamykania zamków podczas jazdy naleŝy przewody fioletowy i pomarańczowy podłączyć do siłownika centralnego zamka (np. w drzwiach kierowcy) pod przewód sterujący na którym pojawia się +12V podczas zamykania/otwierania. 9. Przycisk antynapadowy naleŝy instalować w ukrytym miejscu, do którego jednak dostąp nie będzie utrudniony. NaleŜy poinformować uŝytkownika pojazdu o lokalizacji przycisku antynapadowego. 17

18 6.5 BMW serii 5 BMW serii 5 (model 2004) program numer 2 5, model z fabryczną krańcówką pod maską program numer 2 6, dla modelu bez fabrycznej krańcówki pod maską 1. JeŜeli samochód jest wyposaŝony w fabryczną krańcówkę (powinna znajdować się w miejscu oznaczonym na zdjęciu strzałką) wybieramy program numer 2 6, w innym przypadku montujemy krańcówkę na przednim pasie np. w otworze montaŝowym. Syrenkę przykręcamy z dala od źródeł ciepła. 2. Znajdujemy przewody magistrali danych CAN (w pobliŝu bezpieczników pod schowkiem po stronie pasaŝera jak pokazuje to strzałka). Przewody CAN H i CAN L są razem skręcone. Podłączamy odpowiednio: - przewód CAN H (czarno-czerwony) do przewodu czarnego - przewód CAN L (czarny) do przewodu Ŝółtego Plus po stacyjce (+12V zielony) podłączamy pod przewód na którym jest +12V po załączeniu zapłonu i nie zanika podczas rozruchu silnika. Informacja o zapłonie przekazywana jest takŝe przez magistralę CAN, więc podłączanie tego przewodu nie jest koniecznie wymagane. 3. Kierunkowskazy (dwa przewody niebieskie), podłączamy do wiązki modułu kierunkowskazów, który znajduje się po stronie kierowcy pod kierownicą. Przewody niebieskie podłączamy do dwóch przewodów niebiesko-zielonych oraz do dwóch przewodów niebiesko-brązowych. Przewody co jakiś czas mają Ŝółty punkt. Kierunkowskazy naleŝy odseparować od centralki alarmu czterema diodami prostowniczymi tak jak na rysunku poniŝej.

19 Schemat odseparowania diodami kierunkowskazów samochodu. 4. Zasilanie centralki alarmowej +12V (czerwony), podłączamy do przewodu czerwono-ŝółtego pod skrzynką bezpieczników lub do innego przewodu na którym zawsze występuje napięcie +12V i nie zanika podczas rozruchu silnika. 5. Blokadę odjazdu (dwa grube czarne przewody w centralce) podłączamy do uprzednio rozciętego przewodu niebiesko-białego (sterowanie pompą paliwa) w prawym boczku po stronie pasaŝera. Masę centralki alarmowej (czarny) podłączamy do jednego z grubych brązowych przewodów (na zdjęciu lewa strzałka) podłączonych do punktu masowego na dole zdjęcia. 6. Przycisk antynapadowy naleŝy instalować w ukrytym miejscu, do którego jednak dostąp nie będzie utrudniony. NaleŜy poinformować uŝytkownika pojazdu o lokalizacji przycisku antynapadowego. 19

20 6.6 Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee (model 2006) program numer 2??? 1. Syrenkę montujemy na podszybiu od strony pasaŝera w miejscu oznaczonym strzałką. W przednim pasie montujemy krańcówkę. Klapa bagaŝnik jest wyposaŝona w krańcówkę a informacja o jej stanie jest przekazywane przez szynę CAN Bus. 2. Znajdujemy przewody magistrali danych CAN w lewym boczku w nogach kierowcy. Podłączamy odpowiednio: - przewód CAN H (czarno-czerwony) do przewodu białego w wiązce samochodu - przewód CAN L (czarny) do przewodu biało-czerwonego w wiązce samochodu 3. Kierunkowskazy w tym samochodzie są sterowane minusem więc podłączamy je inaczej niŝ w innych autach. Przewód szary z centralki alarmowej ( Masa podczas alarmowania ) podłączamy do włącznika świateł awaryjnych w złączu C1, pin numer 16 pod dolną osłoną kolumny kierownicy pod przewód biały z ciemnoniebieskim paskiem. Zasilanie centralki +12V (czerwony) podłączamy pod przewód czerwono-szary w kostce stacyjki. Plus po stacyjce (zielony) podłączamy do róŝowo-zielonego przewodu przy stacyjce. Masę centralki podłączamy do punktu masowego samochodu. 20

21 4. Za pomocą blokady odjazdu (grube czarne przewody w centralce) odcinamy obwód przekaźnika rozrusznika Ŝółto-szary YL/GY. 5. Przycisk antynapadowy naleŝy instalować w ukrytym miejscu, do którego jednak dostąp nie będzie utrudniony. NaleŜy poinformować uŝytkownika pojazdu o lokalizacji przycisku antynapadowego. 21

22 6.7 Audi A2 Audi A2 (model 2002) program numer Zdejmujemy dolną osłonę skrzynki bezpieczników oraz lewy boczek w nogach kierowcy. 2. Syrenkę montujemy w miejscu oznaczonym na zdjęciu strzałką. 3. Audi A2 posiada fabryczną krańcówkę pod maską ale jej stanu nie moŝna sprawdzić przez szynę CAN Bus. NaleŜy załoŝyć dodatkową krańcówkę lub wykorzystać istniejącą, która jest zamontowana powyŝej chłodnicy jak pokazuje to strzałka na zdjęciu. Do krańcówki naleŝy podłączyć przewód Ŝółty z centralki alarmowej.

23 4. Kierunkowskazy, przewody niebieskie z centralki, podłączamy do przewodów czarnobiałego i czarno-zielonego w wiązce w progu od strony kierowcy (dolna strzałka). Masę centralki (czarny) podłączamy do punktu masowego pojazdu lub pod gruby przewód brązowy tak jak pokazuje to środkowa strzałka na zdjęciu. Przewody szyny CAN Bus znajdują się w górnej części boczku (górna strzałka). Podłączenie ich opisuje następny punkt. 5. Znajdujemy przewody magistrali danych CAN w górnej części wiązki w lewym boczku (strzałka na zdjęciu). Podłączamy odpowiednio: - przewód CAN H (czarno-czerwony) do cienkiego pomarańczowo-zielonego przewodu w róŝowej wtyczce - przewód CAN L (czarny) do cienkiego pomarańczowo-brązowego przewodu w róŝowej wtyczce 23

24 6. Zasilanie centralki alarmowej +12V (czerwony) podłączamy pod gruby czerwony przewód przy stacyjce na którym zawsze jest napięcie +12V i nie zanika podczas rozruchu. Plus po stacyjce (+12V zielony) podłączamy w tym samym miejscu pod przewód czarnoniebieski na którym jest +12V po załączeniu zapłonu i nie zanika podczas rozruchu silnika. Za pomocą blokady odjazdu (grube czarne przewody w centralce) odcinamy przewody zasilające rozrusznik w wiązce przy stacyjce, gruby przewód czerwono-zielony. Przekaźnik blokady będzie rozwierał ten obwód. 7. JeŜeli chcemy korzystać z funkcji zamykania zamków podczas jazdy naleŝy przewody fioletowy i pomarańczowy podłączyć do siłownika centralnego zamka (np. w drzwiach kierowcy) pod przewód sterujący na którym pojawia się +12V podczas zamykania/otwierania. 8. Aby korzystać z funkcji komfort (domykanie szyb) naleŝy podłączyć przewód pomarańczowy ( Impuls centralnego zamka zamknij ) pod wkładkę zamka w drzwiach kierowcy gdzie pojawia się masa podczas zamykania. Dodatkowo naleŝy włączyć funkcję komfortu przez zaprogramowanie parametru numer 5 w drugiej grupie parametrów. 9. Przycisk antynapadowy naleŝy instalować w ukrytym miejscu, do którego jednak dostąp nie będzie utrudniony. NaleŜy poinformować uŝytkownika pojazdu o lokalizacji przycisku antynapadowego. 24

INSTRUKCJA ZBIORCZA PRODUKTÓW

INSTRUKCJA ZBIORCZA PRODUKTÓW INSTRUKCJA ZBIORCZA PRODUKTÓW Automatyka-Control ul. Marii Konopnickiej 2 72-010 Police tel. (091) 317-51-45 www.ampio.pl ver. 1.4 22-06-2006 1 Spis treści ALARMY...3 Alarm Ampio Mini...3 Alarm Ampio BP...11

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU AUTOALARMU TX 700CAN

INSTRUKCJA MONTAŻU AUTOALARMU TX 700CAN INSTRUKCJA MONTAŻU AUTOALARMU TX 700CAN Montaż musi być wykonany zgodnie z niniejszą instrukcją. Wszystkie połączenia z instalacją samochodową muszą być lutowane i izolowane. Nie należy odcinać obwodów,

Bardziej szczegółowo

PYTHON SP 3000 RDM "MAX" (model 6876) - INSTRUKCJA MONTAŻU

PYTHON SP 3000 RDM MAX (model 6876) - INSTRUKCJA MONTAŻU PYTHON SP 3000 RDM "MAX" (model 6876) - INSTRUKCJA MONTAŻU WPROWADZENIE Alarm, którego stali się Państwo właścicielem jest wysokiej klasy urządzeniem elektronicznym. Aby mógł służyć Państwu właściwie prosimy

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE PRZEWODÓW I MONTAś SYSTEMU

PRZEZNACZENIE PRZEWODÓW I MONTAś SYSTEMU 1 PRZEZNACZENIE PRZEWODÓW I MONTAś SYSTEMU Podłączenie systemu do samochodu wymaga specjalistycznej wiedzy i powinno być przeprowadzone przez specjalistę. Przy instalacji naleŝy przestrzegać poniŝszych

Bardziej szczegółowo

+12V 7/10 LED +12V SYRENA 5/10 KIERUNKOWSKAZ LEWY 6/10 STACYJKA 4/10 CZUJNIK DRZWI 3/10 KIERUNKOWSKAZ PRAWY 8/10 MASA 10/10 CZUJNIK DRZWI 6/6

+12V 7/10 LED +12V SYRENA 5/10 KIERUNKOWSKAZ LEWY 6/10 STACYJKA 4/10 CZUJNIK DRZWI 3/10 KIERUNKOWSKAZ PRAWY 8/10 MASA 10/10 CZUJNIK DRZWI 6/6 Maksymalne obci¹ enie wyjœcia na syrenê 2A +12V 7/10 +12V CZUJNIK DRZWI 3/10 STACYJKA 4/10 SYRENA 5/10 KIERUNKOWSKAZ LEWY 6/10 KIERUNKOWSKAZ PRAWY 8/10 AKUMULATOR SAMOCHODU 12V CZUJNIK +12V bia³y 2/2 DODATKOWY

Bardziej szczegółowo

Pojazd jest zawsze chroniony w sposób automatyczny, w czasie jazdy i po jej zakończeniu!

Pojazd jest zawsze chroniony w sposób automatyczny, w czasie jazdy i po jej zakończeniu! Magnum Immobilizer Immobilizer Magnum BBS jest wysokiej klasy urządzeniem zabezpieczającym. Do swojej poprawnej pracy wykorzystuje moduł Bluetooth, która zapewnia bez obsługową komunikację z immobilizerem.

Bardziej szczegółowo

Fig. 17. radio. Fig. 18

Fig. 17. radio. Fig. 18 Fig. 17 J1 radio Fig. 18 J4 J4 1 2 2 1 5 Wprowadzenie Szanowni klienci, kupując napęd SLIDE 5000 firmy Schellenberg zdecydowaliście się na produkt o wysokiej jakości. To urządzenie jest przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Na zewnątrz. Wyposażenie profesjonalne - Akcesoria. Legenda. : numer rozdziału. : numer strony

Na zewnątrz. Wyposażenie profesjonalne - Akcesoria. Legenda. : numer rozdziału. : numer strony 1WPROWADZENIE 5 Na zewnątrz 6 Klucze - Pilot zdalnego sterowania Odryglowanie selektywne kabiny i przestrzeni ładunkowej. Zaryglowanie wyłącznie przestrzeni ładunkowej. Zaryglowanie całego samochodu. a

Bardziej szczegółowo

ATEUS - LIFT EASY TALK Łączność w windzie Instrukcja instalacji i obsługi

ATEUS - LIFT EASY TALK Łączność w windzie Instrukcja instalacji i obsługi ATEUS - LIFT EASY TALK Łączność w windzie Instrukcja instalacji i obsługi Wersja. FW: 07-02-22 Drogi Kliencie, Otrzymujesz całkowicie nowy produkt, w projekt którego zainwestowaliśmy duŝo energii i czasu.

Bardziej szczegółowo

INDEKS 1.0 ZALECENIA OGÓLNE

INDEKS 1.0 ZALECENIA OGÓLNE Instrukcja montażu INDEKS 1.0 ZALECENIA OGÓLNE... str. 4 2.0 PODŁĄCZANIE PRZEWODÓW STERUJĄCYCH ODCIĘCIEM PALIWA DO WTRYSKIWACZY....str.5 3.0 INSTALACJA GAZOWA LPG EASY FAST SMART DLA SILNIKÓW TRZY- I CZTEROCYLINDROWYCH

Bardziej szczegółowo

Opel Insignia Instrukcja obsługi

Opel Insignia Instrukcja obsługi Opel Insignia Instrukcja obsługi Spis treści Wprowadzenie... 2 W skrócie... 6 Kluczyki, drzwi i szyby... 21 Fotele, elementy bezpieczeństwa... 46 Schowki... 68 Wskaźniki i przyrządy... 82 Oświetlenie...

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO POWINNO SIĘ WYBIERAĆ ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE

DLACZEGO POWINNO SIĘ WYBIERAĆ ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE F I A T B R A V O I N S T R U K C J A O B S U G I DLACZEGO POWINNO SIĘ WYBIERAĆ ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE My, to jest osoby, które wymyśliły, zaprojektowały i stworzyły Twój samochód, naprawdę znamy ją

Bardziej szczegółowo

CA-4v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK. ca4v1_pl 10/04

CA-4v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK. ca4v1_pl 10/04 Centrala alarmowa CA-4v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK ca4v1_pl 10/04 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów. W skład systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl www.compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA KONTROLER PRZEJŚCIA AS

Bardziej szczegółowo

BMW SERII 6 GRAN COUPÉ.

BMW SERII 6 GRAN COUPÉ. Contents Instrukcja obsługi samochodu A-Z Radość z jazdy BMW SERII 6 GRAN COUPÉ. INSTRUKCJA OBSŁUGI. 640i Gran Coupé 640d Gran Coupé Instrukcja obsługi samochodu Cieszy nas, że zdecydowali się Państwo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- -LE-A -LE-AS -LE-AN RoHS 1 Spis treści 1 WŁAŚCIWOŚCI I SPECYFIKACJA... 6 1.1 CECHY PRODUKTU... 6 2 INFORMACJE OGÓLNE I OBSŁUGA... 10 2.1 PANEL

Bardziej szczegółowo

CA-5 Wersja programowa 1.09

CA-5 Wersja programowa 1.09 Centrala alarmowa CA-5 Wersja programowa 1.09 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GDAŃSK ca5u_pl 06/05 OSTRZEŻENIA Aby uniknąć problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie się z instrukcją przed

Bardziej szczegółowo

TWOJA INSTRUKCJA OBSŁUGI W INTERNECIE!

TWOJA INSTRUKCJA OBSŁUGI W INTERNECIE! TWOJA INSTRUKCJA OBSŁUGI W INTERNECIE! Citroën umożliwia przeglądanie w sposób prosty i nieodpłatny dokumentacji pokładowej Twojego samochodu w systemie "on-line" oraz dostęp do historii pojazdu i ostatnich

Bardziej szczegółowo

FordFocus Instrukcja obsługi. Feel the difference

FordFocus Instrukcja obsługi. Feel the difference FordFocus Instrukcja obsługi Feel the difference Informacje zawarte w niniejszej publikacji były prawidłowe w chwili przekazywania jej do druku. Ze względu na potrzebę ciągłego rozwoju, zastrzegamy sobie

Bardziej szczegółowo

Tłumaczył z języka francuskiego mgr inż. Wacław Sobolewski

Tłumaczył z języka francuskiego mgr inż. Wacław Sobolewski NISSAN ALMERA Tłumaczył z języka francuskiego mgr inż. Wacław Sobolewski WYDAWNICTWA KOMUNIKACJI I ŁĄCZNOŚCI WARSZAWA Dane o oryginale: Etudes & Documentation de la Revue Technique automobile Nissan Almera

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterowniki AC 4-6-6S-9S-12S

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterowniki AC 4-6-6S-9S-12S INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterowniki AC 4-6-6S-9S-12S Dane podstawowe: * MoŜliwość sterowania 4, 6 9 lub 12 zaworami elektromagnetycznymi (w zaleŝności od modelu) oraz zaworem głównym lub pompą. * MoŜliwość uruchamiania

Bardziej szczegółowo

2005 RTH. www.auraton.pl. Instrukcja Obsługi OFF ON IN OUT ALARM RESET PLUS 2005 AURATON RTH RTH

2005 RTH. www.auraton.pl. Instrukcja Obsługi OFF ON IN OUT ALARM RESET PLUS 2005 AURATON RTH RTH www.auraton.pl 2005 RTH Instrukcja Obsługi OFF ON IN OUT ALARM RESET AURATON RTH PLUS 2005 RTH 2 Gratulujemy Państwu zakupu bezprzewodowego regulatora temperatury AURATON 2005 RTH LCD 24h Praca pod obciążeniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia i programowania sterownika

Instrukcja podłączenia i programowania sterownika Instrukcja podłączenia i programowania sterownika ( instrukcja dostępna także w programie diagnostycznym oraz na www.ac.com.pl) ver. 2.5 2011-02-16 Producent: AC Spółka Akcyjna. 15-182 Białystok, ul. 27

Bardziej szczegółowo

Opel Vectra. Instrukcja Obsługi

Opel Vectra. Instrukcja Obsługi Opel Vectra Instrukcja Obsługi Opel Vectra Zakupili Państwo samochód, w którym zastosowano najnowsze zdobycze techniki. Reprezentuje on najwyższy poziom technologiczny i zapewnia nadzwyczajny komfort jazdy.

Bardziej szczegółowo

WEB EDITION QUICK GUIDE

WEB EDITION QUICK GUIDE WEB EDITION QUICK GUIDE VÄLKOMMEN! Quick Guide zawiera opis wybranych funkcji w Państwa nowym samochodzie XC90 Twin Engine. Kompletne informacje dotyczące samochodu są zawarte w Instrukcji obsługi na wyświetlaczu

Bardziej szczegółowo

TWOJA INSTRUKCJA OBSŁUGI W INTERNECIE!

TWOJA INSTRUKCJA OBSŁUGI W INTERNECIE! TWOJA INSTRUKCJA OBSŁUGI W INTERNECIE! Citroën umożliwia przeglądanie w sposób prosty i nieodpłatny dokumentacji pokładowej Twojego samochodu w systemie "on-line" oraz dostęp do historii pojazdu i ostatnich

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy zamek szyfrowy z funkcją dzwonka do drzwi Nr art. 750780. Instrukcja obsługi. Przed podłączeniem urządzenia zapoznaj się z instrukcją obsługi.

Cyfrowy zamek szyfrowy z funkcją dzwonka do drzwi Nr art. 750780. Instrukcja obsługi. Przed podłączeniem urządzenia zapoznaj się z instrukcją obsługi. Cyfrowy zamek szyfrowy z funkcją dzwonka do drzwi Nr art. 750780 Instrukcja obsługi. Przed podłączeniem urządzenia zapoznaj się z instrukcją obsługi. Zastosowanie. Zamek kodowany ze sterowaniem drzwi wejściowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi samochodu. Contents A-Z. Radość z jazdy. Online Edition for Part no. 01 40 2 605 057-09 10 500

Instrukcja obsługi samochodu. Contents A-Z. Radość z jazdy. Online Edition for Part no. 01 40 2 605 057-09 10 500 Instrukcja obsługi samochodu Radość z jazdy Contents A-Z 523i 528i 535i 520d 525d 530d 535d Instrukcja obsługi samochodu Cieszy nas, że zdecydowali się Państwo na zakup samochodu BMW. Im lepiej poznają

Bardziej szczegółowo

Program diagnostyczny dla VW, Audi, Seat, Skoda. DeltaScan. Wersja 5.0. DeltaTech Electronics 2004

Program diagnostyczny dla VW, Audi, Seat, Skoda. DeltaScan. Wersja 5.0. DeltaTech Electronics 2004 Program diagnostyczny dla VW, Audi, Seat, Skoda DeltaScan Wersja 5.0 DeltaTech Electronics 2004 Instrukcja obsługi programu DeltaScan 5.0 1 Spis treści Co nowego w wersji 5.0?... 3 Oznaczenia przyjęte

Bardziej szczegółowo

Spis treści 5. DODATKOWA MOŻLIWOŚĆ ZDALNEGO OTWARCIA ZAMKA...33 6. AWARYJNE OTWARCIE ZAMKA...33 7. WYMIANA BATERII...33 8. DANE TECHNICZNE...

Spis treści 5. DODATKOWA MOŻLIWOŚĆ ZDALNEGO OTWARCIA ZAMKA...33 6. AWARYJNE OTWARCIE ZAMKA...33 7. WYMIANA BATERII...33 8. DANE TECHNICZNE... Spis treści 1. WIADOMOŚCI OGÓLNE....................................3 1.1. Ogólna charakterystyka i przeznaczenie zamka lockdata........3 1.2. Wyposażenie.......................................5 1.3. Wersje

Bardziej szczegółowo