Środowisko do Analizy Danych Obiektowo Orientowane. Izabela Ciepał Instytut Fizyki Jądrowej PAN Kraków

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Środowisko do Analizy Danych Obiektowo Orientowane. Izabela Ciepał Instytut Fizyki Jądrowej PAN Kraków"

Transkrypt

1 Środowisko do Analizy Danych Obiektowo Orientowane Izabela Ciepał Instytut Fizyki Jądrowej PAN Kraków

2 Środowisko do Analizy Danych Obiektowo Orientowane Plan: 1. Co to jest ROOT? 2. Programowanie OO. 3. Główne elementy/obiekty. 4. Co potrafi ROOT drzewa ntuple, dopasowanie funkcji, cięcia graficzne, analiza danych.

3 Co to jest ROOT? System ROOT jest to Obiektowo Orientowane (OO) środowisko, którego funkcjonalności pozwalają na przechowywanie danych, jak i ich efektywną analizę. Dane są definiowane jako zestaw obiektów, do których możemy sięgać przy pomocy istniejących metod oraz funkcji. bazuje na językach programowania C++ (interpreter) i C, kod opensource (jest dostępny za darmo), przeznaczony do obiektowej analizy dużych zbiorów danych, ciągle i aktywnie rozwijany przez wielu ludzi, elastyczność jest związana ze złożonością manual jest obszerny (ponad 300 stron), istnieje wiele poradników i kursów w internecie. 3

4 Programowanie Obiektowo Orientowane Klasa ENCJA/BYT (ang. Entity): atrybuty, operacje, Relacje (ang. Relations) relacje między encjami, Obiekt instancja klasy/encji (zbiór obiektów opisywanych tymi samymi cechami) Model E/R (Entity/Relations) Struktura logiczna systemu graficzny język zapisu UML 4

5 Programowanie Obiektowo Orientowane Zapis UML-owy: diagram klas cechy klasy usługi danej klasy: funkcje i metody 5

6 Programowanie Obiektowo Orientowane Cechy OO : Klasy Dziedziczenie Polimorfizm Hermetyczność 7

7 Programowanie Obiektowo Orientowane Dziedziczenie przykład: 8

8 Podstawowe obiekty w ROOT THistogram przedstawienie graficzne danych 1D, 2D lub 3D TTree - gałęzie, liście, - bardziej skomplikowany format danych, - przechowuje informacje o każdym zdarzeniu NTupla - pojedyncza gałąź + liście TFile - przechowuje dane w dowolnej postaci tj. histogramów, grafów, drzew. Makro (nie jest obiektem) - plik zawierający zestaw komend wykonywanych przez interpreter GUIs Graphical User Interface nakładka graficzna, nie trzeba znać komend 10

9 Jak tworzymy obiekty danej klasy? bez wskaźnika z użyciem wskaźnika Pies_domowy kajtek; kajtek Szczekaj(); Pies_domowy *mojpies; Pies_domowy kajtek; Pies_domowy = & kajtek; mojpies Szczekaj(); dynamicznie Pies_domowy *mojpies = new Pies_domowy() ; mojpies Szczekaj(); delete mojpies; 11

10 Co to jest ROOT? strona www ROOT-a: - wiele przykładów, poradników, informacja o dostępnych klasach, metodach i funkcjach, kod źródłowy (do ściągnięcia) RootTalk mailing list - bardzo pomocna kurs Fermilab ROOT: kurs SLAC ROOT: /root1/root1.html 12

11 Zadanie 1: Proszę uruchomić ROOT-a oraz zakończyć jego działanie. WSKAZÓWKI: Documentation User's Guide ROOT User's Guide Pro version Getting Started 13

12 Documentation User's Guide ROOT User's Guide Pro version Getting Started root [] linia komend 14

13 TBrowser nawigator w ROOT root [0] new TBrowser; 15

14 TBrowser rootfile rootfile 16

15 TBrowser rootfile Ikony reprezentujące różne typy spektr/obiektów profile, 1-D histogram, 2-D histogram, N-tuple 17

16 TBrowser 18

17 Histogramy 19

18 Histogram 1D 20

19 Histogram 1D bin histogramu 21

20 TCanvas - obiekty Tytuł hist. Histogram Statystyka Y-axis Frame Canvas X-axis 22

21 TPad 23

22 Zadanie 2: Proszę stworzyć obiekt c1 klasy TCanvas : 1. o nazwie MyCanvas, 2. o wielkości 400 x 600 px, 3. podzielony na 4 pady, 4. na 3 padzie proszę umieścić napis Hallo World!, 5. ustawić rozmiar czcionki na narysować ten obiekt WSKAZÓWKI Documentation User's Guide ROOT User's Guide Pro version Getting Started 24 https://root.cern.ch/root/html/tutorials/graphics/canvas.c.html

23 ODPOWIEDŹ: root [] TCanvas c1("c1", "MyCanvas", 600, 400); root [] c1.divide(2,2); root [] c1.cd(3); root [] TText t1(0.05,0.8, Hello World! ); root [] t1.settextsize(0.15); root [] t1.draw(); 25

24 Zadanie 3: Proszę wygenerować (przy użyciu FillRandom()) histogram, będący rozkładem Gaussa dla zdarzeń o dowolnej szerokości rozkładu i wartości oczekiwanej. WSKAZÓWKI Documentation User's Guide ROOT User's Guide Pro version Histograms 26

25 tworzenie histogramu 1D ODPOWIEDŹ: root[ ] TH1F h1("h1","rozklad Gaussa",100,-3,3); root[ ] h1.fillrandom("gaus",10000); root[ ] h1.draw( E ); 27

26 Histogram 1D zmiana wyglądu histogramu aktywny histogram kolor hist. 28

27 Histogram 1D zmiana wyglądu histogramu aktywny histogram rodzaj wypełnienia 29

28 Histogram 1D zmiana wyglądu histogramu tytuł histogramu 30

29 Histogram 1D zmiana wyglądu histogramu zmiana binowania i zakresu 31

30 Zadanie 4: Proszę zmienić dla histogramu z poprzedniego zadania: 1. kolor, 2. wypełnić go teksturą, 3. wpisać tytuł, 4. zmienić binowanie, 5. zrobić zoom WSKAZÓWKI Documentation User's Guide ROOT User's Guide Pro version Getting Started 32

31 Histogram 2D tworzenie histogramu 2D root [ ] TH2F mojhist("h_nazwa", "h_tytul", 5, 0., 5., 5, 0.,5.); root [ ] mojhist.fill(0,0); root [ ] mojhist.draw("colz"); root [ ] mojhist.fill(4,4); root [ ] mojhist.fill(4,1); root [ ] mojhist.fill(1,4); root [ ] mojhist.draw("colz"); 33

32 Dopasowywanie funkcji do danych (Data Fitting) Zadanie 5: Do wygenerowanego w zadaniu 3 histogramu, proszę dopasować funkcję rozkładu Gaussa, z użyciem: 1. interfejsu graficznego (Tools-> Fit Panel), 2. linii komend (h1->fit("gaus","v","e1",-1,1.5)) Documentation User's Guide ROOT User's Guide Pro version Fitting Histograms 1 x - [1] 2 [2] - ( [0] e ) 34

33 Dopasowywanie funkcji do danych (Data Fitting) Funkcje dostępne w ROOT: "gaus" gaus = p0*exp(-0.5*pow((x-p1)/p2),2) "expo" expo = exp(p0+p1*x) "poln" poln = p0 + p1*x + p2*pow(x,2) + p3*... Parametry dopasowania: root[ ] TF1 *gfit = (TF1 *)h1->getfunction("gaus"); root[ ] gfit->getparameter(0); root[ ] gfit->getparameter(1); root[ ] gfit->getparerror(0); root[ ] double par[3]; root[ ] gfit->getparameters(par); 35

34 Dopasowywanie funkcji do danych (Data Fitting) Funkcje zdefiniowane przez użytkownika: root[ ] root[ ] root[ ] root[ ] TF1 *fu = new TF1("f1", "sin(x)/x", 0, 10); TF1 *fd = new TF1("f2", "f1 * 2", 0, 10); fu->draw(); fd->draw("same"); 36

35 Dopasowywanie funkcji do danych (Data Fitting) Zadanie 6: Do histogramu hfs, proszę: 1. dopasować funkcję sinusoidalną korzystając z linii komend, 2. wyświetlić parametry tego dopasowania 3. narysuj legendę Documentation Documentation User's Guide ROOT User's Guide Pro version Fitting Histograms Fit Statistics User's Guide ROOT User's Guide Pro version Graphics Legends 37

36 Dopasowywanie funkcji do danych (Data Fitting) ODPOWIEDŹ: root[ ] TF1 *fu = new TF1("f1","[0]*sin([1]*x+[2])",-20,20); root[ ] fu->setparameter(0,80); root[ ] fu->setparameter(1,0.5); root[ ] fu->setparameter(2,10); root[ ] hfs->fit("f1"); root[ ] gstyle->setoptfit(1111); TLegend *legend =new TLegend(.75,.80,.95,.95); legend->addentry(hfs,"dane"); legend->addentry(f1,"fit"); legend->draw(); 38

37 TTree & NTuple TTree jest to struktura, która przechowuje dane w postaci tzw. zdarzenie po zdarzeniu (ang. event by event ), TChain łańcuch/lista zbiorów Roota, TNtuple dziedziczy po TTree - jedna gałąź drzewa. 39

38 TTree & TNtuple Co można zrobić z drzewem/ntuplą? 1. mamy dostęp do każdego zdarzenia, gdy analizujemy dane 2. możemy tworzyć różne wykresy/zależności 1D oraz 2D. 3. możemy nakładać/definiować różne cięcia (ang. Cut) 4. możemy tworzyć dowolne histogramy pod zdefiniowanymi przez nas warunkami/cięciami 5. Ntuple/drzewa są wygodniejsze od histogramów, bo można przy pomocy ich liści (TLeaf) tworzyć dowolne zależności i nie trzeba za każdym razem sortować danych, co jest bardzo czasochłonne 40

39 TTree & TNtuple Zadanie 7: Proszę otworzyć plik root dp_eksperyment.root : 1. zlokalizować drzewo, gałęzie, liście, 2. uruchomić TreeViewer, 42

40 TTree & TNtuple Kilka gałęzi: gałęzie TBranch liście TLeaf 43

41 TTree & TNtuple Kilka gałęzi: prawy przycisk myszy i StartViewer 44

42 TTree & TNtuple opcje rysowania gałęzie cięcia (TCut) wyrażenia liście przeciągamy liście, aby narysować histogram rysujemy histogram 45

43 TTree & TNtuple Zadanie 8: 1. Proszę narysować histogram 1D dla zmiennych Event.fEn1, Event.fTh1, za pomocą: a) interfejsu graficznego, b) linii komend. 2. Proszę zapisać uzyskany histogram jako plik.root oraz.pdf. 46

44 TTree & TNtuple Histogram 1D: 1.wybieramy zmienną i przeciągamy ją 2.klikamy 47

45 TTree & TNtuple Histogram 1D: 1.wybieramy zmienną i przeciągamy ją 3.histogram! 2.klikamy 48

46 TTree & TNtuple ODPOWIEDŹ: z linii komend: root [ ] TFile f ("dp_eksperyment.root"); root [ ] TTree *T = (TTree*)f Get("T"); root [ ] TCanvas *mycanvas = new TCanvas(); root [ ] T->Draw("Event.fEn1"); 49

47 TTree & TNtuple Histogram 2D: 1.wybieramy 1-szą zmienną i przeciągamy ją 2.wybieramy 2-gą zmienną i przeciągamy ją 3.klikamy 50

48 TTree & TNtuple Histogram 2D: 2.wybieramy 2-gą 4.histogramzmienną! i przeciągamy ją 51

49 TTree & TNtuple Zadanie 9: 1. Proszę narysować histogram 2D bazując na liściach z gałęzi Event: Event.fdE1_conv vs. Event.fEn1 za pomocą: a) interfejsu graficznego, b) linii komend. 2. Proszę zapisać uzyskany histogram jako plik.root oraz.pdf. 52

50 TTree & TNtuple ODPOWIEDŹ: z linii komend: root [ ] TFile f ("dp_eksperyment.root"); root [ ] TTree *T = (TTree*)f Get("T"); root [ ] TCanvas *mycanvas = new TCanvas(); root [ ] T Draw("Event.fdE1_conv:Event.fEn1"); 53

51 Zadanie 10: 1. Proszę przygotować histogram Event.fdE1_conv vs. Event.fEn1 do dalszej pracy w następujący sposób: a) użyć opcji colz, b) ustawić skalę osi X : 0-180, c) ustawić skalę osi Y: 0-900, d) zmienić binowanie obu osi. 2. Proszę zapisać uzyskany histogram jako plik.root oraz.pdf. 54

52 REZULTAT: 55

53 Cięcia graficzne (Graphical Cuts) Pozwala na zdefiniowanie określonego, zamkniętego obszaru histogramu: 56

54 Cięcia graficzne (Graphical Cuts) Klikamy w kolejne punkty histogramu i tworzymy zamknięty obszar: 57

55 Cięcia graficzne (Graphical Cuts) Efekt końcowy: 58

56 Cięcia graficzne (Graphical Cuts) Zapisujemy cięcie: 59

57 Cięcia graficzne (Graphical Cuts) Zapisujemy dwukrotnie z rozszerzeniem.root oraz.c: 60

58 Cięcia graficzne (Graphical Cuts) Jak zobaczyć cięcie? linia komend: root [ ] TFile f("c1.root"); root [ ] TGraph *g = (TGraph*)f->Get("CUTG"); root [ ] g->draw("al"); GUI: 1. root [ ] new TBrowser; 2. StartViewer 3. Event.fdE1_conv vs. Event.fEn1 4. root [ ].x mycut.c 61

59 Rysowanie histogramów pod różnymi warunkami 62

60 Rysowanie histogramów pod różnymi warunkami 63

61 Rysowanie histogramów pod różnymi warunkami 64

62 Proste makra w ROOT Makro zestaw poleceń/komend, które potrafi przeczytać interpreter; Makro to plik z rozszerzeniem nazwa.c: - można używać poleceń takich jak w linii komend, - język programowania C++ (Object Oriented) lub C. Makro uruchamiamy z linii komend: root [ ].x mojemakro.c 66

63 Proste makra w ROOT Otwieramy proste makro o nazwie mojemakro1.c: W tym celu należy: 1. > emacs mojemakro1.c & 2. każde makro zawiera: { otwarcie } zamknięcie Pomiędzy tymi nawiasami znajdują się instrukcje dla Root. Odwolujemy się do pliku dp_eksperyment.root oraz korzystamy z metody Ttree::Draw. 67

64 Proste makra w ROOT Draw( wyrazenie, warunki, opcje ); wyrazenie= e1, e1:e2 lub e1:e2:e3, co odpowiada histogramom 1-D, 2-D 3-D warunki = "x<y && sqrt(z)>3.2", Używamy operatorów: ==, +, *,!, &&, opcje= colz 68

65 Dziękuję za uwagę :) Izabela Ciepał Instytut Fizyki Jądrowej PAN Kraków Prezentacja przygotowana w ramach Warsztaty 3N 69

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie A Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie Język C# (wymawiamy: C sharp ) jest językiem przeznaczonym do tworzenia aplikacji, które działają w środowisku.net Framework. Jest to

Bardziej szczegółowo

Obsługa prezentacji multimedialnych podstawy. Patrycjusz Różański

Obsługa prezentacji multimedialnych podstawy. Patrycjusz Różański Obsługa prezentacji multimedialnych podstawy Patrycjusz Różański AGENDA Co to jest Impress Libre office Schemat działania i sposoby zapisu prezentacji Tworzenie, przenoszenie i kopiowanie slajdów, szablony

Bardziej szczegółowo

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Spis treści O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21 Część I Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio 2008... 27 Oczekiwane

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU Narzędzia Komputerowe w Praktyce Inżynierskiej, ED7, 2008/09. 1 ZAGADNIENIA DO EGZAMINU 1. Klasyfikacja oprogramowania CAD. 2. Porównaj grafikę wektorową i bitową oraz wymień programy wykorzystujące oba

Bardziej szczegółowo

Pierwsze Kroki Kraków 2004

Pierwsze Kroki Kraków 2004 Pierwsze Kroki Kraków 2004 Informacje podane w niniejszym podręczniku mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia przez Wonderware Corporation. Oprogramowanie opisane w podręczniku jest dostarczane

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie.

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie. Kurs Excel Poziom I SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE 1. Postać dokumentu, wygląd ekranu 2. Poruszanie się po arkuszu, adresowanie komórek 3. Menu programu (pełne, podręczne), paski narzędzi

Bardziej szczegółowo

Programowanie komputerowe

Programowanie komputerowe Programowanie komputerowe dr inż. Sławomir Koczubiej Politechnika Świętokrzyska Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Katedra Informatyki Stosowanej (14 kwietnia 2014) dr inż. Sławomir Koczubiej

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. Rozdział. Dodatek

Przewodnik. Rozdział. Dodatek Przewodnik Rozdział 1: STATISTICA ogólny opis 7 2: Przykłady 13 Analizy 15 Zarządzanie danymi 73 Wersje korporacyjne 93 3: Środowisko pracy 123 4: Zarządzanie wynikami analiz 143 5: Dokumenty STATISTICA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uż ytkowania dodatku Excel CONT-EVO MAP w wersji komercyjnej

Instrukcja uż ytkowania dodatku Excel CONT-EVO MAP w wersji komercyjnej Instrukcja uż ytkowania dodatku Excel CONT-EVO MAP w wersji komercyjnej CONT-EVO Arkadiusz Doliński 1 S t r o n a Spis treści Uwagi ogólne... 3 Wymagania techniczne... 3 Uruchomienie... 3 Automatyczne

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2014 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 1. Praca z aplikacją 1.1. Tworzymy prezentację dobry początek Programy przeznaczone do tworzenia prezentacji multimedialnych wykorzystują

Bardziej szczegółowo

Allplan BIM. Podręcznik

Allplan BIM. Podręcznik Allplan BIM Podręcznik Microsoft, Windows, Windows NT, Windows 2000 i Windows XP są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft Corporation. BAMTEC jest zastrzeżonym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Ostatnia aktualizacja: 21 października 2013 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Allplan Architektura. Szybki start

Allplan Architektura. Szybki start Allplan Architektura Szybki start 1 Microsoft, Windows, Windows NT, Windows 2000 i Windows XP są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft Corporation. BAMTEC jest zastrzeżonym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja użytkownika Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Spis treści 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

enova Workflow podręcznik Użytkownika (9.0)

enova Workflow podręcznik Użytkownika (9.0) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia: tel. (0-12) 261-36-45 e-mail: workflow@enova.pl enova

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po pakiecie

Przewodnik po pakiecie PRZEMYSŁAW BIECEK Przewodnik po pakiecie 1.6 R dla żółtodziobów dla zawodowców dla pasjonatów użytkownika problemu użytkownika problemu 1.4 1.2 1.0 0.8 y = 1 x 6 y = 1 x 6 0.6 0.4 0.2 y = 1 x 2 y = 1 x

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP...3 FLEX...3 PASKI NARZĘDZI...4 DODAWANIE I USUWANIE PANELI...6 WYBÓR OBIEKTU W PANELU...7 QUOTE OBJECT...8 NEWS...

SPIS TREŚCI WSTĘP...3 FLEX...3 PASKI NARZĘDZI...4 DODAWANIE I USUWANIE PANELI...6 WYBÓR OBIEKTU W PANELU...7 QUOTE OBJECT...8 NEWS... wprowadzenie SPIS TREŚCI WSTĘP...3 FLEX...3 ĆWICZENIE 1...4 PASKI NARZĘDZI...4 DODAWANIE I USUWANIE PANELI...6 WYBÓR OBIEKTU W PANELU...7 ĆWICZENIE 2...8 QUOTE OBJECT...8 NEWS...9 GLOBAL PRESS WATCH -

Bardziej szczegółowo

12. Makropolecenia. Excel makropolecenia

12. Makropolecenia. Excel makropolecenia 214 Excel makropolecenia 12. Makropolecenia Makropolecenia to sposób na automatyzację ciągu czynności wielokrotnie powtarzanych przez użytkownika. Działania takie jak: naciskanie klawiszy, kliknięcia myszką,

Bardziej szczegółowo

IDE (ang. Integrated Development Environment) czyli zintegrowane środowisko programistyczne

IDE (ang. Integrated Development Environment) czyli zintegrowane środowisko programistyczne IDE (ang. Integrated Development Environment) czyli zintegrowane środowisko programistyczne Strona startowa Elementy strony startowej Panel Recent Project -zawiera listę projektów, nad którymi programista

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa magisterska

Praca dyplomowa magisterska Politechnika Warszawska Rok akademicki 2010/2011 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki Praca dyplomowa magisterska inż. Piotr Kalański TODO Ocena: Opiekun pracy: dr inż. Michał

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SZKOLENIOWA

INSTRUKCJA SZKOLENIOWA INSTRUKCJA SZKOLENIOWA OPROGRAMOWANIE EASY BUILDER 8000 DO WSPÓŁPRACY Z PANELAMI HMI WEINTEK MT8000 / MT6000 Oprogramowanie w wersji 4.4 lub wyższej Multiprojekt Kraków, III.2011 Rozdział 1 Transfer projektu...

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika aplikacji Graffiti Builder. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4 Arkusz kalkulacyjny jest programem, który umożliwia wprowadzanie i edycję danych w różnych postaciach. Patrz menu Format komórki liczby (menu zakładkowe).

Bardziej szczegółowo

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- System operacyjny Windows Informacje o systemie (System Information) Aplikacja Informacje o systemie zawiera szczegółowe informacje o właściwościach sprzętowych, składnikach systemowych i zainstalowanym

Bardziej szczegółowo

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Informacje prawne Informacje prawne Informacje prawne można znaleźć na stronie http://help.adobe.com/pl_pl/legalnotices/index.html. iii Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 Rozdział 2. Wykorzystanie języka T-SQL... 39

O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 Rozdział 2. Wykorzystanie języka T-SQL... 39 Spis treści O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 SQL Server Management Studio... 21 Interfejs użytkownika SQL Server Management Studio... 23 Okna interfejsu użytkownika SQL

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 5 1.1 Sprzętowe i systemowe... 5 1.2 Programowe... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo