pecyfikacja systemu e-learningowego wraz z zarządzaniem treścią strony prowadzącej do systemu.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "pecyfikacja systemu e-learningowego wraz z zarządzaniem treścią strony prowadzącej do systemu."

Transkrypt

1 pecyfikacja systemu e-learningowego wraz z zarządzaniem treścią strony prowadzącej do systemu. Grupy użytkowników - administrator zarządzanie system - trener osoba prowadząca konsultacje (czaty) on-line - moderator aktualizacja i zatwierdzanie treści strony - partner aktualizacja i edycja wybranych treści na stronie. Część zmian wymaga akceptacji moderatora (dotyczy współpracy z CIS, KIS i ZAZ) - user/kursant zalogowani użytkownicy systemu, mają dostęp do korzystania z części systemu nie dostępnego publicznie Moduły aplikacji/cms ogólny 1. Moduł Aktualności Zadaniem modułu jest dostarczenie zestawu funkcjonalności przeznaczonych do udostępniania krótkich treści na stronie, dostępnych dla określonych grup użytkowników systemu. Treści mają być prezentowane na stronie www w formie listy zawierającej zdjęcie (lub grafikę) oraz skróconą treść aktualności. Musi być możliwość edycji zarówno treści głównej jak i skróconej. (treść skrócona to nie jest początek treści głównej, tylko osobne pole do edycji). Dodatkowo na podstronie startowej ma być wyświetlanych kilka (w zależności od układu graficznego) najnowszych aktualności dodanych do sytemu, w postaci odnośnika do pełnej treści ( więcej ) oraz skróconego opisu treści. Pierwszych kilka newsów ma się pojawiać po wejściu na podstronę danego kursu. - Administrator - Moderator - partner Administracja treściami aktualności odbywać się będzie po wybraniu kategorii aktualności, gdzie za pomocą odnośnika, osoba administrująca będzie mogła przejść do formularza dodawania treści. Treść składać się będzie z: tytułu aktualności, daty jej publikacji, statusu określającego czy dana treść jest aktualnie widoczna, pola skrótu zawierającego wstęp do artykułu pozwalającego na proste formatowanie treści oraz pola treści, które będzie pozwalało na zaawansowane formatowanie wraz z możliwością dodawania, grafik i załączników. O widoczności konkretnego wpisu aktualności decyduje moderator. Partner może dopisywać nowe aktualności, ale wymagają one zatwierdzenia przez moderatora, aby były wyświetlone na stronie. 1

2 Lista aktualności dostępna będzie dla osób zdefiniowanych w grupach użytkowników, dla których dana kategoria została udostępniona. Lista będzie wyświetlana na stronie głównej serwisu. W postaci grafiki, skróconego tekstu oraz linku czytaj więcej kierującego do pełnej treści aktualności. Link do wybranej listy aktualności, moderator może sam przypisać do dowolnej pozycji w menu. 2. Moduł Stron Statycznych Zadaniem modułu jest dostarczenie zestawu funkcjonalności przeznaczonych do udostępniania treści na stronie. Moduł ma zapewnić pełne formatowanie tekstu, możliwość dodawania załączników oraz wstawiania zawartości multimedialnych (grafiki, filmy, swf). Musi być też możliwość korekty źródła HTML wpisywanej treści strony. Treści będą prezentowane na stronach WWW aplikacji. W wybranych miejscach na widoku, oraz jako dowolne pozycje w menu. - Administrator - Moderator - partner (tylko edycja wybranych podstron) Moduł Statystyk: Zadaniem modułu statystyk jest dostarczenie szczegółowych informacji na temat postępów użytkowników. - Całkowity postęp. - Postęp wg. kursu - Pytania sprawiające najwięcej problemów - Zdawalność testów - Wykaz przeprowadzonych konsultacji on-line (czatów) - Administrator - Moderator Opis funkcjonalności elementów modułu Całkowity postęp 2

3 Zaprezentowany będzie w postaci listingu, pokazującego w sposób graficzny % użytkowników którzy zakończyli szkolenia w całości, oraz ich listę wraz z postępem w nauce. Postęp wg Kursu Statystyka będzie prezentowała poszczególne kursy, przy których widoczne będzie: Procent osób, które zakończyły kurs Średni postęp użytkowników w nauce (ile lekcji kursu zaliczonych, ilość testów zaliczonych) Pytania sprawiające najwięcej problemów Lista 20-stu pytań testów posortowanych według ilości nieudanych prób rozwiązania. Zdawalność testu Tabela zestawiająca ze sobą kurs oraz średni procent zdania testu przez Studentów (USERÓW), oraz ile % studentów w grupie zakończyło już dany test. Konsultacje Funkcja wglądu w konsultacje. Zawiera daty oraz godziny rozpoczęcia oraz zakończenia konsultacji oraz ilość osób uczestniczących w konsultacji. Po aktywowaniu bloku konsultacji, pojawi się zapis tekstowy konsultacji. Moduł czat room, videokonferencje (dyżury ze specjalistą): Moduł przeznaczony jest do zarządzania terminami konsultacji. Moduł musi umożliwiać definiowanie terminów konsultacji oraz ewentualną zmianę tego terminu. Każda zmiana w harmonogramie konsultacji on-line będzie odnotowana w historii. Trener za pomocą tego modułu będzie mógł przeprowadzać konsultacje poprzez Video- Czat, w ustalonych prze siebie terminach. Konsultacje będą zapisywane do bazy danych (bez zapisu video) - Dodaj/Zmień termin konsultacji - Konsultacja - Trener - moderator - administrator Opis funkcjonalności elementów modułu Dodaj/Zmień termin konsultacji 3

4 Trener będzie miał możliwość, ustalenia terminu konsultacji. Terminy konsultacji będą zaprezentowane w postaci tabeli, która będzie zawierała następujące pola: Data/Czas rozpoczęcia konsultacji Opcje edycyjne (zmiana/usunięcie) Konsultacja Trener będzie rozpoczynał konsultację w wyznaczonym przez siebie terminie, będzie on miał możliwość ustawienia podstawowych ustawień konsultacji, w tym: Włączanie/Wyłączanie Kamery internetowej Włączanie/Wyłączanie Dźwięku Włączenie/Wyłączenie Czatu Wybór trybu prezentacji (prywatny 1 na 1 z wybranym Studentem, ze wszystkimi studentami w Grupie) E-learning: Cechy systemu System ten będzie miał za zadanie organizację kursów, edycję opisów kursów, dodawanie do nich lekcji, testów i opisów. Moduł musi realizować zadania związane z zarządzaniem testami. Dostęp do kursów będzie tylko dla zalogowanych i zatwierdzonych przez administratora użytkowników. Każdy z użytkowników będzie mógł korzystać ze wszystkich kursów dostępnych w systemie, ale wymaga się aby kursant zakończył co najmniej jeden kurs z pozytywnie zaliczonym testem końcowym. Do każdego kursu powinien być osobno wyróżniony moduł wprowadzający z opisem zawartości całego kursu. - Edycja opisu kursu - Dodawanie lekcji - Dodawanie testów - moderator - administrator Opis funkcjonalności elementów modułu Edycja Opisu kursu Moderator/Administrator będzie miał możliwość dodania własnego opisu do zdefiniowanego wcześniej kursu. Opis ten musi być wystarczająco obszerny by objąć wszystkie informacje odnośnie kursu. W tym opis kursu, publikacja materiałów dodatkowych, wprowadzenie do kursu. 4

5 Dodawanie Lekcji Do każdego kursu Moderator/Administrator będzie miał możliwość dodania nieograniczonej ilości lekcji, lekcje te składać się będą ze slajdów budowanych w aplikacji działającej w popularnych przeglądarkach internetowych (ewentualnie z popularnymi plugin ami np. flashplayer (zamawiający nie dopuszcza rozwiązań wymagających instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach użytkowników lub moderatorów/administratorów). Lekcje będą posiadały własny opis który będzie mógł zawierać dodatkowe materiały do pobrania (doc, pdf, avi, flv, swf oraz popularne formaty graficzne). Lekcje będą pokazywane w postaci Tabeli zawierającej temat lekcji oraz jej opis. Dodatkowo dołączone będą opcje administracyjne pozwalające na edycję lekcji bądź też jej usunięcie. Lekcje będą składały się z zestawu dopasowanych komponentów, które umożliwią Moderatorowi/Trenerowi tworzenie różnego rodzaju testów oraz slajdów multimedialnych. Dodawanie Testów Na zakończenie kursu, oraz na zakończenie każdej lekcji kursant będzie rozwiązywał test, którego zadaniem jest weryfikacja umiejętności ucznia. Moderator/Administrator będzie tworzył test za pomocą kreatora testów, który będzie pozwalał na tworzenie trzech rodzajów pytań: Test Harwardzki (0-X poprawnych odpowiedzi), z zestawu zdefiniowanych odpowiedzi do każdego pytania będą generowane losowe zestawy 4-rech odpowiedzi. Test Jednokrotnego wyboru, z zestawu zdefiniowanych odpowiedzi zostanie wybrana poprawna oraz trzy losowe odpowiedzi błędne 1. Edytor lekcji Edytor lekcji powinien udostępniać następujące elementy kluczowe: - dowolną ilość slajdów - do każdego slajdu możliwość dołączenia opisu uzupełniającego jak również dowolnej ilości załączników (doc,avi,fla,swf,txt,html,jpg,png,gif) - pełną intuicyjną nawigację: początek, poprzedni, następny - możliwość przy każdym slajdzie zgłoszenia przez studenta problemu dotyczącego danego slajdu. Edytor slajdów z lekcji powinien udostępniać funkcjonalności: - Dodawanie nowego slajdu czystego - Dodawania nowego slajdu z wzorca (gotowe wzorce slajdów dostępne są w oddzielnej prezentacji) - Edytor slajdów wzorcowych dostępny dla administratora. - możliwość kopiowania slajdu w ramach jednej lekcji 5

6 W ramach edycji pojedynczego slajdu: - umieszczanie dowolnie formatowanych tekstów w dowolnym miejscu na slajdzie lekcji (w tym numeracje, wyliczenia, punkty, podpunkty, dowolne kolory, style i czcionki tekstu) - dodawanie elementów graficznych (strzałek, itp.) z listy gotowych oraz własnych - możliwość dodawania animacji - możliwość szybkiego wstawiania sformatowanych tabel o dowolnej ilości wierszy i kolumn. - dodawania w dowolnym miejscu zdjęć - dodawania w dowolnym miejscu filmów - możliwość wstawiania komponentów realizujących formę prostego testu (pytanie + kilka możliwych odpowiedzi do zaznaczenia). Trener mieć funkcję pozwalającą na określenie czy prawidłowe rozwiązanie danego tekstu jest wymagane to przejścia do kolejnego slajdu. Na jednym slajdzie może być kilka komponentów prostego testu. Edycja zawartości powinna być na zasadzie: pytanie, odpowiedź1 (Prawda/falsz), odpowiedź2(prawda/fałsz), - komponent rozsypanka polegający na możliwości stworzenia ciekawego dla studentów ćwiczenia, polegającego na wstawieniu w odpowiednie miejsca poszczególnych elementów rozsypanki. Aktywne pola panelu dopasowują się w zależności od długości wyrazów i elementów rozsypanki, co daje trenerowi większe możliwości - komponent połącz odpowiedzi - komponent właściwa kolejność - możliwość wstawiania wykresów Każdy z elementów slajdu powinien mieć możliwość: - przesuwania w dowolne miejsce slajdu za pomocą myszki (drag and drop) - skalowania za pomocą myszki (tylko poziomo, tylko pionowo, dowolnie). - możliwość obracania myszką o dowolny kąt podstawowych obiektów (tekstów, zdjęć, grafik) - ustalenia w prostu sposób kolejności (który na wierzchu, który pod spodem) 2. Moduł Statystyk Oprócz wymienionych niżej statystyk dodatkowo niezbędna jest instalacja panelu google analytics. - Ogólny stan kursu - Procent zakończenia kursu wg kursantów - Procent rozwiązania testu 6

7 - Administrator - Moderator 3. Moduł Kursu Zadaniem modułu jest udostępnienie kursantowi interfejsu do oglądania i interakcji z lekcjami za pomocą autorskiej aplikacji działającej w przeglądarce internetowej. Wymuszona będzie kolejność przechodzenia lekcji, tak aby nie można było rozpocząć lekcji bez zakończenia lekcji poprzedniej. - Wyświetlanie lekcji - użytkownik (zalogowany) 4. Moduł Testu Zadaniem modułu jest weryfikacja umiejętności kursanta po zakończeniu lekcji, kursant otrzyma test składający się z testów jednokrotnego wyboru i/lub Harwardzkiego. Moduł ma realizować proces rozwiązywania testu oraz wyświetlenie wyniku od razu po zakończeniu testu. Rozwiązywanie testu Kursant otrzyma poukładane pytania, pod którymi będzie umieszczony element testowy, po wyborze lub wpisaniu wszystkich odpowiedzi, dostaje wyniki końcowe oraz procentowe wyniki testu. Dodatkowo pod każdym pytaniem testowym będzie umieszczona poprawna odpowiedź. 5. Moduł Statystyk Kursanta Zadaniem modułu będzie dostarczenie informacji o postępach w nauce oraz szczegółowe informacje na temat konkretnego kursu. Kursant otrzyma stronę, na której będą widoczne informacje odnośnie całościowego postępu edukacji, statystyki te będą uwzględniać: Procent Ukończonych testów Czas który został wykorzystany do rozwiązania testu Czas który pozostał do zakończenia testu Średnia ilość prób do rozwiązania testu Średni wynik uzyskany z testów Moduł Forum 7

8 Dostęp do forum tylko dla zalogowanych użytkowników. Forum musi być proste w obsłudze. Musi zapewniać możliwość podzielenia dyskusji na tematy (minimum 3 tematy w głąb). Odpowiedzi użytkowników będą umieszczane w tematach chronologicznie (ostatnio dodany post na samym końcu). Posty w danym temacie powinny być podzielone na strony (żeby nie było zbyt wielu postów na jednej stronie). Użytkownik który zautoryzował się na stornie musi być automatycznie zalogowany na forum. Ebooki Podstrona Ebooki powinna mieć format: Miniatura (grafika o określonych wymiarach przez projektanta grafiki), opis e-book'a i link do jego pobrania. E-booki będą dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Lista e-booków musi być podzielona na podstrony po 10 opisów na jednej podstronie. Administratorzy i moderatorzy muszą mieć możliwość czasowego udostępniania lub blokowania dostępu do e-booków. Dopuszczalne formaty e- booków: pdf, doc. xdoc, odt, txt, rtf. Moduł administrowania Cechy modułu Moduł do zarządzania ogólnodostępnym portalem - w tym moduł dostępu do e-learningu i zarządzania kursami, zarzadzania uprawnieniami do platformy, mailingi. - prawa dostępu - rejestracja użytkowników - akceptowanie treści - mailingi 1. Rejestracja użytkowników Zarządzanie użytkownikami systemu. Administrator może dodawać i edytować wszystkich użytkowników systemu, ma też dostęp do listy wszystkich użytkowników w postaci: NAZWA UŻYTKOWNIKA STATUS ROLE POSIADA KONTO PRZEZ OSTATNI DOSTĘP CZYNNOŚCI Gdzie status określa czy użytkownik jest aktywny czy zablokowany. Rola określa przynależność użytkownika do grupy. Posiada konto przez określa czas od rejestracji. Ostatni dostęp data i godzina ostatniego logowania użytkownika. Czynności - pozwala na edycję danych o użytkowniku i na jego usunięcie lub blokadę. 8

9 Dla każdego użytkownika wymagany jest poprawny adres . Będą nań przesyłane wszystkie wiadomości od systemu. Adres nie jest udostępniany publicznie i będzie wykorzystywany jedynie w wypadku prośby o przesłanie nowego hasła lub do przesyłania informacji o nowościach czy innych komunikatów. Nazwa użytkownika w postaci [Odstępy dozwolone; znaki interpunkcyjne zabronione, z wyjątkiem przecinków, apostrofów, myślników i podkreśleń] System pozwala również na samodzielną rejestrację użytkowników, ale taka rejestracja wymaga akceptacji administratora (domyślnie nowy użytkownik jest zablokowany) - administrator 2. Mailing System musi mieć możliwość tworzenia wiadomości i wysyłania wiadomości do wszystkich zarejestrowanych użytkowników jednocześnie, jak również do wybranych grup użytkowników. - administrator - moderator UWAGA Projekt graficzny strony, forma, grafiki nawigacyjne i ogólny wygląd aplikacji będzie dostarczony przez Zamawiającego. 9

Materiały szkoleniowe System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

Materiały szkoleniowe System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Materiały szkoleniowe System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Możliwości techniczne platformy e-learningowej Centrum Edukacji

Możliwości techniczne platformy e-learningowej Centrum Edukacji Możliwości techniczne platformy e-learningowej Centrum Edukacji Opracował: Paweł Strzyżewski, Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o., luty 2013 Spis treści Wiadomości wstępne...1 Krótkie omówienie

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learning Dokumentacja użytkownika Pracownik

Platforma e-learning Dokumentacja użytkownika Pracownik Dotyczy projektu nr WND-RPPD.04.01.00-20-002/11 pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa realizowanego w ramach Decyzji nr UDA- RPPD.04.01.00-20-002/11-00

Bardziej szczegółowo

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje ogólne Ogólny opis opisujący docelową wizję Platformy Cyfrowej jest zawarty w załączony dokumencie Założenia ogólne prototypy projektów stron

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem oraz jego instalacja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. do złoŝenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na:

ZAPROSZENIE. do złoŝenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na: Kielce, dnia 2012-04-10 Z A T W I E R D Z A M... (podpis) ZAPROSZENIE do złoŝenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na: Dostawę i wdroŝenie oprogramowania do uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Wersja dokumentu: 3.2b.2. Eduserwis. Wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja dokumentu: 3.2b.2. Eduserwis. Wszelkie prawa zastrzeżone Wersja dokumentu: 3.2b.2 Eduserwis Wszelkie prawa zastrzeżone 2 SPIS TREŚCI PRZEGLĄD TREŚCI...4 ZAKRES UPRAWNIEŃ STUDENTA W SYSTEMIE EDUMATIC...5 RELACJE STUDENTA Z UŻYTKOWNIKAMI MAJĄCYMI INNE ROLE W SYSTEMIE...6

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Usługa wdrożenia dedykowanej platformy e-learningowej w Uniwersytecie Rzeszowskim Wykonawca w terminie 60 dni od podpisania umowy powinien

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nazwa zamówienia Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie. Cel zamówienia Strona internetowa

Bardziej szczegółowo

KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE

KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE Spis treści * 1. Tworzenie kursu... 2 2. Logowanie do systemu... 3 3. Wchodzimy do kursu... 4 4. Widok strony z kursem zmiany w ustawieniach kursu... 5 5. Zmiana profilu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi edicrapro

Instrukcja obsługi edicrapro Instrukcja obsługi edicrapro Pełna kompatybilność z popularnymi przeglądarkami 1 Spis treści 1. Wprowadzenie.... 3 2. Czym jest edicrapro..... 4 3. Logowanie.. 5 4. Tryb administracyjny.... 6 5. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i utrzymanie portalu internetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Podręcznik prowadzącego kursy

Podręcznik prowadzącego kursy Podręcznik prowadzącego kursy Wersja 5 (beta) Uniwersytet Warszawski, Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji http://kampus.come.uw.edu.pl Pytania? come@uw.edu.pl 1. Wstęp 4 1.1 Jak zostać studentem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkowników systemu CMS STOWARZYSZENIE

Podręcznik użytkowników systemu CMS STOWARZYSZENIE Podręcznik użytkowników systemu CMS STOWARZYSZENIE POLSKIE TELEWIZJE LOKALNE I REGIONALNE 1 Spis treści I Treści 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. Artykuły...3 Galerie...7 Imprezy...9 Pasek aktualności...11 Podstrony

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. Komponenty przedmiotu zamówienia...3 2. Opis funkcjonalności systemu WMM...7 2.1. Założenia wstępne:...7 2.2. Przewidywana funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 84 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: I. Wstęp... 4 I.1. Słownik terminów i skrótów... 4 II. Opis Przedmiotu Zamówienia... 7 II.1. Wstęp... 7 II.2. Przedmiot Zamówienia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu CMS firmy Maxus Net Communications

Instrukcja obsługi systemu CMS firmy Maxus Net Communications Instrukcja obsługi systemu CMS firmy Maxus Net Communications Spis treści 1 Start Logowanie do serwisu... 3 1.1 Opis panelu redaktora... 4 1.2 Menu i mapa... 5 1.2.1 Utwórz lub usuń punkt konstrukcyjny...

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

BasicCMS Podręcznik użytkownika

BasicCMS Podręcznik użytkownika BasicCMS Podręcznik użytkownika Strona 1 z 29 Spis treści Słowo wstępne 1. Opis techniczny 1.1 Wymagania minimalne 1.2 Zgodność generowanych stron 1.3 Przeglądarka 2. Konfiguracja 2.1 Wprowadzenie 2.2

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 2012. Moduł Comarch isklep24 6.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System Comarch OPT!MA v. 2012. Moduł Comarch isklep24 6.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012 Moduł Comarch isklep24 6.1 Wersja Enterprise 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Gliwice, dnia 18.08.2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT zakup licencji i oprogramowania do Platformy Internetowej Systemu Zarządzania Treścią CMS (nazwa dostawy) w projekcie pt. Inkubator Innowacyjności

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKLEPU INTERNETOWEGO MaxShop

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKLEPU INTERNETOWEGO MaxShop PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKLEPU INTERNETOWEGO MaxShop Spis treści I: WSTĘP 1. INSTALACJA SKLEPU 2. LOGOWANIE DO PANELA ADMNISTRACYJNEGO 2.1 PRZYWRACANIE ZAPOMNIANEGO HASŁA 3. WSTĘPNA KONFIGURACJA 3.1 WYŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WDROŻENIA I UŻYTKOWANIA SYSTEMU. Opracowanie: Tomasz Ajzak Paweł Dymowski Marcin Rokoszewski

INSTRUKCJA WDROŻENIA I UŻYTKOWANIA SYSTEMU. Opracowanie: Tomasz Ajzak Paweł Dymowski Marcin Rokoszewski INSTRUKCJA WDROŻENIA I UŻYTKOWANIA SYSTEMU Opracowanie: Tomasz Ajzak Paweł Dymowski Marcin Rokoszewski SPIS TREŚCI PLATFORMA INTERNETOWA ABSOLWENT I. Serwis Absolwenta... 2 II. Przygotowanie środowiska

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Wersja 7.9

Pierwsze kroki. Wersja 7.9 Pierwsze kroki Wersja 7.9 Spis treści 1 RAZ, DWA GOTOWE!... 3 2 KROK 1. KONFIGURACJA COMARCH ERP OPTIMA... 4 2.1 KONFIGURACJA WSPÓŁPRACY Z COMARCH ERP E-SKLEP... 4 2.1.1 ZAKŁADKA OGÓLNE... 5 2.1.2 ZAKŁADKA

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika. aplikacji. Edytor treści edukacyjnych

Dokumentacja Użytkownika. aplikacji. Edytor treści edukacyjnych Dokumentacja Użytkownika aplikacji Edytor treści edukacyjnych aktualna na dzień 19.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 29 Spis Treści Wprowadzenie... 4 Minimalne wymagania techniczne...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Wykonawcy do opracowania oraz wdrożenia platformy e-learningowej

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z platformy Moodle

Korzystanie z platformy Moodle Korzystanie z platformy Moodle Rafał Michałowski Platforma oparta jest o system Moodle 2.2.x i znajduje się pod adresem: www.kno-koweziu.pl/moodle Platforma umożliwia tworzenie kursów e-learningowych oraz

Bardziej szczegółowo

Administracja sklepu

Administracja sklepu Spis treści...3 Logowanie...3 Opcje główne...5 Konfiguracja...5 SEO...6 Opcje...7 Strony...9 Prezentacja produktu... 10 Prezentacja produktów... 11 Wyróżnione produkty... 12 Wyszukiwanie produktów... 13

Bardziej szczegółowo