Printoscope Cost Control wersja 7.x Podręcznik Użytkownika - Raportowanie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Printoscope Cost Control wersja 7.x Podręcznik Użytkownika - Raportowanie"

Transkrypt

1 Printoscope Cost Control wersja 7.x Podręcznik Użytkownika - Raportowanie Wersja 1.0 Ostatnia modyfikacja:

2 Spis treści Spis treści 1 WPROWADZENIE SPOSÓB DZIAŁANIA PRINTOSCOPE COST CONTROL JAK DZIAŁA PRINTOSCOPE? JAK LICZONE SĄ KOSZTA WYDRUKÓW? MODUŁ RAPORTUJĄCY WPROWADZENIE RAPORTY DOTYCZĄCE UŻYTKOWNIKÓW RAPORTY DOTYCZĄCE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH RAPORTY DOTYCZĄCE DRUKAREK RAPORTY DOTYCZĄCE TRYBU I FORMATU WYDRUKU ORAZ TYPU DOKUMENTU RAPORTY DOTYCZĄCE PROJEKTÓW INNE RAPORTY GENEROWANIE RAPORTU INNE MOŻLIWOŚCI - EKSPORT DANYCH DO INNYCH SYSTEMÓW RAPORTY ULUBIONE RAPORTY DOTYCZĄCE UŻYTKOWNIKÓW Raport 2.1 Liczba stron i koszty na użytkownika Raport 2.2 Liczba stron i koszty na użytkownika z uwzględnieniem drukarek Raport 2.3 Wydruki użytkowników z uwzględnieniem liczby kolorów Raport 2.4 Wydruki użytkowników z uwzględnieniem formatu papieru Raport 2.5 Najwięcej drukujący użytkownicy (strony) Raport 2.6 Najwięcej drukujący użytkownicy (koszty) Raport 2.7 Użytkownicy przekraczający limity stron Raport 2.8 Użytkownicy przekraczający limity kosztów Raport 2.9 Obciążenie miesięczne użytkownika Raport 2.10 Billing użytkownik Raport 2.11 Największy wydruk i koszty na użytkownika Raport 2.12 Najwięcej drukujący użytkownicy w dziale (strony) Raport 2.13 Najwięcej drukujący użytkownicy w dziale (koszty) Raport 2.14 Raport zbiorczy na użytkownika Raport 2.15 Wydruki użytkownika z uwzględnieniem sterownika i stacji roboczej Raport 2.16 Raport zbiorczy na użytkownika z podziałem na drukarki Raport 2.17 Liczba stron na użytkownika z uwzględnieniem typu drukarki RAPORTY DOTYCZĄCE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Raport 3.1 Liczba stron i koszty na dział Raport 3.2 Wydruki na dział z uwzględnieniem formatu papieru Raport 3.3 Liczba stron i koszty na dział z uwzględnieniem drukarek Raport 3.4 Wydruki działu z uwzględnieniem liczby kolorów Raport 3.5 Najwięcej drukujące działy (strony) Raport 3.6 Najwięcej drukujące działy (koszt) Raport 3.7 Najwięcej drukujący użytkownicy w dziale (liczba wydruków) Raport 3.8 Najwięcej drukujący użytkownicy w dziale (koszt) Raport 3.9 Billing działu Raport 3.10 Porównanie dwóch miesięcy na działy Raport 3.11 Porównanie dwóch miesięcy na działy z uwzględnieniem użytkowników Raport 3.12 Porównanie dwóch okresów na działy Raport 3.13 Porównanie dwóch okresów na działy z uwzględnieniem użytkowników Raport 3.14 Liczba stron na dział i użytkownika z uwzględnieniem formatu papieru Raport 3.15 Liczba stron na MPK i użytkownika z uwzględnieniem formatu papieru Raport 3.16 Wydruki działów na drukarkach z uwzględnieniem liczby kolorów RAPORTY DOTYCZĄCE DRUKAREK Raport 4.1 Liczba stron i koszty na drukarkę Raport 4.2 Wydruki na drukarkach z uwzględnieniem formatu papieru Raport 4.3 Wydruki na drukarkach z uwzględnieniem liczby kolorów Raport 4.4 Najwięcej drukujące drukarki (strony) PCC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 2

3 Spis treści Raport 4.5 Najwięcej drukujące drukarki (koszt) Raport 4.6 Liczba stron na drukarkach z uwzględnieniem koloru i formatu papieru Raport 4.7 Liczba stron na drukarkach i działach z uwzględnieniem koloru i formatu papieru Raport 4.8 Raport zbiorczy na drukarkę Raport 4.9 Parametry drukarek Raport 4.10 Liczba stron na drukarkę z uwzględnieniem użytkowników Raport 4.11 Liczba stron na drukarkę z uwzględnieniem użytkowników i formatu wydruku Raport 4.12 Raport zbiorczy na drukarkę z podziałem na użytkowników Raport 4.13 Liczba stron zeskanowanych na drukarkach RAPORTY DOTYCZĄCE TRYBU I FORMATU WYDRUKU ORAZ TYPÓW DOKUMENTU Raport 5.1 Wydruki użytkowników w działach z uwzględnieniem liczby kolorów Raport 5.2 Wydruki użytkowników na drukarkach z uwzględnieniem liczby kolorów Raport 5.3 Wydruki użytkowników w działach z uwzględnieniem formatu papieru Raport 5.4 Wydruki użytkowników na drukarkach z uwzględnieniem formatu papieru Raport 5.5 Wszystkie strony z uwzględnieniem liczby kolorów Raport 5.6 Wszystkie wydruki z uwzględnieniem liczby kolorów i formatu papieru Raport 5.7 Wszystkie wydruki z uwzględnieniem formatu papieru Raport 5.8 Wydruki użytkowników z uwzględnieniem typów dokumentów Raport 5.9 Wydruki na drukarkach z uwzględnieniem typów dokumentów Raport 5.10 Wydruki działów z uwzględnieniem typów dokumentów Raport 5.11 Najczęściej drukowane typy dokumentów RAPORTY DOTYCZĄCE PROJEKTÓW Raport 6.1 Liczba stron i koszty na projekt Raport 6.2 Liczba stron i koszty na projekt z uwzględnieniem użytkowników Raport 6.3 Billing projektu RAPORTY INNE Raport 7.1 Faktura wewnętrzna Raport 7.2 Anulowane prace Raport 7.3 Eksport porównawczy z miesiącem referencyjnym Raport 7.4 Raport dla urządzeń sieciowych SNMP Raport 7.5 Eksport prac do pliku Raport 7.6 Raport dla urządzenia Raport 7.7 Raport wg urządzeń Raport 7.8 Raport wg struktur Raport 7.9 Koszty wydruków na strukturę z uwzględnieniem kosztu dzierżawy drukarki BŁĘDY, PLIKI LOGÓW PCC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 3

4 1 Wprowadzenie Printoscope Cost Control służy do monitorowania ilości i kosztów wydruków wykonywanych na drukarkach sieciowych i lokalnych. Efektem wyjściowym analizy danych zebranych w systemie jest optymalizacja kosztów wydruku. Od strony użytkowników system podzielony jest na trzy moduły: moduł administratora; moduł raportów; moduł edytora limitów. Moduł administratora służy do definicji drukarek i ich lokalizacji w budynku oraz definicji użytkowników drukarek i struktury organizacyjnej firmy. W module tym można definiować koszta związane z wydrukami. Moduł raportów przeznaczony jest dla osób zajmujących się analizą i rozliczaniem kosztów. Pozwala on na generowanie i parametryzację raportów. Moduł edytora limitów wykorzystywany jest do zarządzania limitami stron i kosztów wydruków użytkowników, struktur oraz projektów. Za pomocą tego modułu można dodawać, modyfikować oraz przeglądać limity i ich wykorzystanie przez poszczególnych użytkowników, struktury i projekty. 1.1 Sposób działania Printoscope Cost Control System Printoscope składa się z następujących elementów: programy agentów umieszczone na stacjach roboczych, serwer zbierający dane od agentów, moduł administratora, moduł raportów, moduł edytora limitów. Sposób rejestracji danych przebiega następująco: Użytkownik wykonując wydruk na stacji roboczej uruchamia procedury systemowe, które informują program agenta o rozpoczęciu drukowania. Agent zbiera wszystkie dostępne dane z systemu Windows, Novell NetWare i LINUX/UNIX, dotyczące wydruku oraz analizuje plik wydruku pozyskując informacje o nazwie użytkownika, nazwie serwera wydruku, sterownika, ilości stron, formacie wydruku, ilości zastosowanych kolorów, użycia trybu duplex, zastosowanym podajniku i rozdzielczości wydruku. W przypadku braku określonych parametrów przyjmuje wartości domyślne. W przypadku braku komunikacji dane są przechowywane stale w buforze lokalnym i agent co określony czas próbuje je wysłać. Po wysłaniu danych, dane są kasowane z bufora. Serwer analizuje zgodność sterownika drukarki z systemem Printoscope. Jeżeli sterownik drukarki podał dane w formacie zgodnym z Printoscope, dane ilościowe są wówczas przeliczane na koszt z użyciem reguł zdefiniowanych w module administratora. Dane wiązane są z odpowiednim operatorem, lokalizacją i strukturą organizacyjną. W przypadku niezgodności sterownika z systemem Printoscope, informacja ta rejestrowana jest w osobnej tabeli. Po zapisaniu danych do tabel serwer porównuje ilość wydrukowanych przez operatora stron z jego limitem miesięcznym. W przypadku zbliżenia się do limitu lub jego przekroczenia, serwer wykonuje akcję zdefiniowaną w module administratora (wysłanie powiadomień do operatora lub jego managera). Zebrane dane mogą być monitorowane interaktywnie z modułu administratora i drukowane z modułu Raporty. CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 4

5 Rys. 1. Sposób działania Printoscope Cost Control 1.2 Jak działa Printoscope? System Printoscope składa się z czterech modułów: wielu agentów zainstalowanych na stacjach operatorów (użytkowników), których zadaniem jest monitorowanie wydruków wykonywanych na komputerze, na którym agent jest zainstalowany; modułu serwera, który gromadzi od agentów niezbędne do prowadzenia rozliczeń informacje na temat drukowanych dokumentów; modułu administratora służącego do definiowania parametrów systemu; modułu raportującego, który umożliwia wskazanie kierunków i metod zmniejszenia kosztów; 1.3 Jak liczone są koszta wydruków? Koszta wydruków w systemie liczone są na podstawie danych zdefiniowanych w module Administracyjnym w trakcie instalacji systemu. Dane te mogą być w tym module w łatwy i szybki sposób aktualizowane wraz ze zmianami kosztów eksploatacyjnych. Printoscope oblicza koszt wydruku na podstawie następujących informacji: format papieru; rodzaj papieru; duplex czy dokument drukowany jest dwustronnie; tryb druku kolor lub czarno-biały. CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 5

6 2 Moduł raportujący 2.1 Wprowadzenie Moduł Printoscope Reports umożliwia wygenerowanie szeregu raportów w zdefiniowanym przedziale czasowym. Aby uruchomić moduł raportów, należy z menu Start wybrać pozycję Programy Printoscope Cost Control Printoscope Reports. Zostanie wówczas wyświetlone okno logowania do modułu. Należy podać nazwę użytkownika i jego hasło, po czym nacisnąć przycisk Zaloguj, aby uzyskać dostęp do modułu Printoscope Reports. Domyślna nazwa konta administratora i jego hasła to admin i changeit. Ze względów bezpieczeństwa zalecana jest zmiana hasła administratora. Uwaga: hasła użytkowników (operatorów systemu Printoscope) przechowywane są wraz z bazą danych. W przypadku odtwarzania bazy danych z kopii zapasowej hasła wszystkich użytkowników zostaną ustawione na takie, jakie obowiązywały w chwili zapisywania kopii bazy. O fakcie odtwarzania bazy danych należy powiadomić operatorów ze względu na możliwość utraty aktualności przez ich obecnie używane hasła. Rys. 2. Okno logowania do modułu Printoscope Reports Po udanym zalogowaniu zostanie wyświetlone główne okno modułu raportów. W przypadku braku połączenia z bazą danych, zostanie wyświetlone okno Połączenie z serwerem umożliwiające zdefiniowanie parametrów połączenia z serwerem i bazą danych: IP serwera adres IP serwera z bazą danych, Port port używany do komunikacji z bazą danych, Baza danych nazwa bazy danych (domyślnie printoscope), Użytkownik nazwa użytkownika bazy danych, Hasło hasło użytkownika bazy danych, Wybór bazy danych umożliwia wybór bazy danych (PostgreSQL lub MSSQL). CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 6

7 Rys. 3. Okno Połączenie z serwerem Po wpisaniu poprawnych parametrów należy nacisnąć przycisk Zatwierdź. W przypadku uzyskania połączenia z bazą danych zostanie wyświetlone okno logowania, w przeciwnym razie okno Połączenie z serwerem. Rys. 4. Główne okno modułu raportów CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 7

8 Można wyróżnić następujące rodzaje raportów: raporty dotyczące użytkowników; raporty dotyczące jednostek organizacyjnych; raporty dotyczące drukarek; raporty dotyczące trybu i formatu wydruku oraz typu dokumentu; raporty dotyczące projektów; inne. 2.2 Raporty dotyczące użytkowników Printoscope Reports udostępnia następujące raporty dotyczące użytkowników: 2.1 Liczba stron i koszty na użytkownika ilość wydrukowanych stron i koszt wydruków według użytkowników dla wszystkich użytkowników (użytkownik, nazwisko, strony, koszt); 2.2 Liczba stron i koszty na użytkownika z uwzględnieniem drukarek drukarka, ilość wydrukowanych stron, koszt wydruków na wybranego użytkownika (użytkownik, drukarka, strony, koszt); 2.3 Wydruki użytkownika z uwzględnieniem liczby kolorów - tryb druku (kolor / czarno-biały), ilość wydrukowanych stron, koszt wydruków według użytkowników (użytkownik, kolor, strony, koszt); 2.4 Wydruki użytkowników z uwzględnieniem formatu papieru - format papieru, ilość wydrukowanych stron, koszt wydruków według użytkowników (użytkownik, format wydruku, strony, koszt); 2.5 Najwięcej drukujący użytkownicy (strony) lista użytkowników według wydrukowanej ilości stron (użytkownik, nazwisko, strony); 2.6 Najwięcej drukujący użytkownicy (koszt) lista użytkowników według kosztów wydruków (użytkownik, nazwisko, koszt); 2.7 Użytkownicy przekraczający limity stron lista użytkowników, którzy przekroczyli limit ilości wydrukowanych stron w danym okresie; 2.8 Użytkownicy przekraczający limity kosztów lista użytkowników, którzy przekroczyli limit kosztów wydrukowanych stron w danym okresie; 2.9 Obciążenie miesięczne użytkownika obciążenie drukarki przez użytkownika w danym dniu miesiąca 2.10 Billing użytkownika lista wydruków wykonanych przez danego użytkownika w określonym czasie; 2.11 Największy wydruk i koszt na użytkownika lista największych wydruków i kosztów zarejestrowanych użytkowników; 2.12 Najwięcej drukujący użytkownicy w dziale (strony) lista użytkowników w podanym dziale według wydrukowanej ilości stron; 2.13 Najwięcej drukujący użytkownicy w dziale (koszt) lista użytkowników w podanym dziale według kosztów wydruków; 2.14 Raport zbiorczy na użytkownika raport kosztów wszystkich użytkowników Wydruki użytkownika z uwzględnieniem sterownika i stacji roboczej ilość wydrukowanych stron według użytkowników z uwzględnieniem stacji i sterownika (data wydruku, nazwisko i imię, nazwa użytkownika, stacja robocza, sterownik, strony, nazwa dokumentu); 2.16 Raport zbiorczy na użytkownika z podziałem na drukarki raport kosztów wszystkich użytkowników z rozbiciem na drukarki; 2.17 Liczba stron na użytkownika z uwzględnieniem typu drukarki raport kosztów wszystkich użytkowników z typy drukarek (drukarki laserowe, laserowe urządzenia wielofunkcyjne, drukarki atramentowe, atramentowe urządzenia wielofunkcyjne). CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 8

9 2.3 Raporty dotyczące jednostek organizacyjnych Printoscope Reports udostępnia następujące raporty dotyczące jednostek organizacyjnych: 3.1 Liczba stron i koszty na dział - ilość wydrukowanych stron i koszt wydruków według jednostek organizacyjnych (dział, id, strony, koszt); 3.2 Wydruki na dział z uwzględnieniem formatu papieru - format papieru, ilość wydrukowanych stron, koszt wydruków według jednostek organizacyjnych (dział, format wydruku, strony, koszt); 3.3 Liczba stron i koszty na dział z uwzględnieniem drukarek drukarka, ilość wydrukowanych stron, koszt wydruków na wybraną jednostkę organizacyjną (drukarka, strony, koszt); 3.4 Wydruki działu z uwzględnieniem liczby kolorów - tryb druku (kolor / czarno-biały), ilość wydrukowanych stron, koszt wydruków według jednostek organizacyjnych (dział, kolor, strony, koszt); 3.5 Najwięcej drukujące działy (strony) lista jednostek organizacyjnych według wydrukowanej ilości stron (dział, strony); 3.6 Najwięcej drukujące działy (koszt) lista jednostek organizacyjnych według kosztów wydruków (dział, koszt); 3.7 Najwięcej drukujący użytkownicy w dziale (liczba wydruków) użytkownicy z danego działu drukujący największą ilość stron; 3.8 Najwięcej drukujący użytkownicy w dziale (koszt) użytkownicy z danego działu generujący największe koszty; 3.9 Billing działu lista wydruków wykonanych przez użytkowników danego działu w określonym czasie; 3.10 Porównanie dwóch miesięcy na działy porównanie kosztów działów za określone miesiące; 3.11 Porównanie dwóch miesięcy na działy z uwzględnieniem użytkowników porównanie kosztów użytkowników we wskazanym dziale za określone miesiące; 3.12 Porównanie dwóch okresów na działy porównanie kosztów działów za określony okres czasu; 3.13 Porównanie dwóch okresów na działy z uwzględnieniem użytkowników porównanie kosztów użytkowników we wskazanym dziale za określony okres czasu; 3.14 Liczba stron na dział i użytkownika z uwzględnieniem formatu papieru liczba stron użytkowników w poszczególnych działach w rozbiciu na formaty papieru; 3.15 Liczba stron na MPK i użytkownika z uwzględnieniem formatu papieru liczba stron użytkowników w poszczególnych MPK w rozbiciu na formaty papieru; 3.16 Wydruki działów na drukarkach z uwzględnieniem liczby kolorów wydruki użytkowników wskazanych działów na drukarkach z uwzględnieniem liczby kolorów. 2.4 Raporty dotyczące drukarek Printoscope Reports udostępnia następujące raporty dotyczące drukarek: 4.1 Liczba stron i koszty na drukarkę - ilość wydrukowanych stron i koszt wydruków według drukarek (drukarka, strony, koszt); 4.2 Wydruki na drukarkach z uwzględnieniem formatu papieru - format papieru, ilość wydrukowanych stron, koszt wydruków według drukarek (drukarka, format wydruku, strony, koszt); 4.3 Wydruki na drukarkach z uwzględnieniem liczby kolorów - tryb druku (kolor / czarno-biały), ilość wydrukowanych stron, koszt wydruków według drukarek (drukarka, kolor, strony, koszt); 4.4 Najwięcej drukujące drukarki (strony) lista drukarek według wydrukowanej ilości stron (drukarka, strony); 4.5 Najwięcej drukujące drukarki (koszt) lista drukarek według kosztów wydruków (drukarka, koszt); CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 9

10 4.6 Liczba stron na drukarkach z uwzględnieniem koloru i formatu papieru format papieru, tryb wydruku i ilość wydrukowanych stron według drukarek; 4.7 Liczba stron na drukarkach i działach z uwzględnieniem koloru i formatu papieru format papieru, tryb wydruku i ilość wydrukowanych stron w rozbiciu na drukarki i działy; 4.8 Raport zbiorczy na drukarkę raport zbiorczy rodzajów wydruków na drukarki; 4.9 Parametry drukarek raport zawierający parametry zdefiniowanych w systemie drukarek; 4.10 Liczba stron na drukarkę z uwzględnieniem użytkowników liczba stron na drukarki w rozbiciu na użytkowników; 4.11 Liczba stron na drukarkę z uwzględnieniem użytkowników i formatu wydruku liczba stron na drukarki w rozbiciu na użytkowników w rozbiciu na format papieru Raport zbiorczy na drukarkę z podziałem na użytkowników raport zbiorczy wszystkich drukarek z uwzględnieniem użytkowników; 4.13 Liczba stron zeskanowanych na drukarkach raport ilości skanów wykonanych na drukarkach. 2.5 Raporty dotyczące trybu i formatu wydruku oraz typu dokumentu Printoscope Reports udostępnia następujące raporty dotyczące trybu i formatu wydruku oraz typu dokumentu: 5.1 Wydruki użytkowników w działach z uwzględnieniem liczby kolorów - jednostka organizacyjna, użytkownik, ilość wydrukowanych stron, koszt wydruków według trybu druku (kolor / czarno-biały), (użytkownik, dział, kolor, strony, koszt); 5.2 Wydruki użytkowników na drukarkach z uwzględnieniem liczby kolorów drukarka, użytkownik, ilość wydrukowanych stron według trybu druku (kolor / czarno-biały) (użytkownik, drukarka, kolor, strony); 5.3 Wydruki użytkowników w działach z uwzględnieniem formatu papieru - jednostka organizacyjna, użytkownik, ilość wydrukowanych stron, koszt wydruków według formatu papieru (użytkownik, dział, format wydruku, strony, koszt); 5.4 Wydruki użytkowników na drukarkach z uwzględnieniem formatu papieru drukarka, użytkownik, ilość wydrukowanych stron, koszt wydruków według formatu papieru (użytkownik, drukarka, format wydruku, strony); 5.5 Wszystkie strony z uwzględnieniem liczby kolorów - ilość wydrukowanych stron, koszt wydruków według trybu druku (kolor / czarno-biały) (kolor, strony, koszt);; 5.6 Wszystkie wydruki z uwzględnieniem liczby kolorów i formatu papieru - format papieru, ilość wydrukowanych stron, koszt wydruków według trybu druku (kolor / czarno-biały) (format wydruku, kolor, strony, koszt); 5.7 Wszystkie wydruki z uwzględnieniem formatu papieru - ilość wydrukowanych stron, koszt wydruków według formatu papieru (format wydruku, strony, koszt); 5.8 Wydruki użytkowników z uwzględnieniem typów dokumentów ilość i koszt wydrukowanych stron z podziałem na typ drukowanego dokumentu oraz użytkownika; 5.9 Wydruki na drukarkach z uwzględnieniem typów dokumentów ilość i koszt wydrukowanych stron z podziałem na typ drukowanego dokumentu oraz drukarkę; 5.10 Wydruki działów z uwzględnieniem typów dokumentów ilość i koszt wydrukowanych stron z podziałem na typ drukowanego dokumentu oraz dział; 5.11 Najczęściej drukowane typy dokumentów ilość stron i koszt wydrukowanych stron z podziałem na typ dokumentu dziesięciu najpopularniejszych typów posortowanych w kolejności malejącej. CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 10

11 2.6 Raporty dotyczące projektów Printoscope Reports udostępnia następujące raporty dotyczące projektów: 6.1 Liczba stron i koszty na projekt liczba stron i kwota kosztów wydruków zarejestrowanych projektów; 6.2 Liczba stron i koszty na projekt z uwzględnieniem użytkowników liczba stron i kwota kosztów wydruków zarejestrowanych projektów z podziałem na użytkowników; 6.3 Billing projektu lista wydruków wykonanych przez użytkowników danego projektu w określonym czasie. 2.7 Inne raporty Inne raporty udostępniane przez Printoscope Reports to: 7.1 Faktura wewnętrzna - faktura wewnętrzna za wykonane wydruki dla wybranej jednostki organizacyjnej (użytkownik, nazwisko, strony, koszt); 7.2 Anulowane prace anulowane prace w wybranym okresie czasu; 7.3 Eksport porównawczy z miesiącem referencyjnym porównanie z wybranym miesiącem pozostałych miesięcy w danym roku; 7.4 Raport dla urządzeń sieciowych SNMP raport dotyczący stanu urządzeń wielofunkcyjnych; 7.5 Eksport prac do pliku csv plik eksportu zawierający wykonane wydruki w podanym czasie; 7.6 Raport dla urządzenia raport zbiorczy dla wskazanej drukarki 7.7 Raport według urządzeń - raport zbiorczy dla wskazanej drukarki z uwzględnieniem użytkownika i działu; 7.8 Raport według struktur - raport zbiorczy dla wskazanej drukarki z uwzględnieniem jednostki organizacyjnej; 7.9 Raport wydruków na strukturę z uwzględnieniem kosztów dzierżawy drukarki - raport wydruków na strukturę z uwzględnieniem kosztów dzierżawy drukarki. 2.8 Generowanie raportu Aby wygenerować raport, należy: 1. Sprawdzić zakładkę Do Zrobienia w module Administrator. Rys. 5. Komunikat o niewykonanych zadaniach w zakładce Do zrobienia 2. W module Raporty zaznaczyć pożądany raport na liście dostępnych raportów i wcisnąć przycisk Następny. CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 11

12 Rys. 6. Wybór raportu 3. Wybrać interesujący nas rodzaj okresu dzienny lub miesięczny W przypadku okresu miesięcznego za pomocą list rozwijalnych ustawić przedział czasowy, dla którego ma zostać wydrukowany raport (miesiąc, rok). W przypadku okresu dziennego wcisnąć kolejno przyciski znajdujące się z prawej strony odpowiednich pól tekstowych zawierających datę początkową i końcową. W nowo otwartym oknie zawierającym kalendarz wybrać interesującą nas datę. Istnieje również możliwość wprowadzenia tych dat przy pomocy klawiatury. Rys. 7. Wybór daty za pomocą kalendarza CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 12

13 W zależności od wybranego raportu może zaistnieć konieczność wyboru użytkownika lub działu za pomocą przycisku [...]. Parametry niedostępne dla danego raportu są wyszarzane. Określić dokładność prezentacji kosztów; domyślnie koszta prezentowane są z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Określić czy w raporcie mają być uwzględniani użytkownicy nielicencjonowani. Dla niektórych raportów można wybrać graficzną reprezentację wyników raportu (zamiast tabelarycznej). Wybrać kolejność sortowania: według ilości stron na miesiąc, według kosztu na miesiąc, według drukarki lub użytkownika; Dla niektórych raportów można także określić sposób reprezentacji drukarki: nazwa, nr seryjny, nr inwentarzowy. Następnie należy wcisnąć przycisk Twórz. Rys. 8. Określenie parametrów raportu W celu wydrukowania wyświetlonego raportu, należy nacisnąć przycisk Drukuj. 2.9 Inne możliwości - eksport danych do innych systemów Wygenerowany raport można wydrukować lub zapisać do pliku (eksportować) np. w celu późniejszego zaimportowania go do innego systemu. W celu zapisania raportu do pliku należy wcisnąć przycisk Zapisz. Następnie należy: CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 13

14 wybrać lokalizację pliku, wpisać nazwę pliku, wybrać format zapisu pliku: pdf, xml, csv, xls, html. wcisnąć przycisk Zapisz. Raport zapisany w formacie csv można otworzyć w programie MS Excel Raporty ulubione Moduł raportów umożliwia użytkownikowi stworzenie własnej listy najczęściej używanych raportów, raportów wybranych przez użytkownika. Raporty te są wybrane z grupy wszystkich dostępnych w module raportów, po ustawieniu znacznika są one widoczne w sekcji pierwszej Raporty ulubione. Dodanie raportu do ulubionych odbywa się poprzez wywołanie na wybranym raporcie menu podręcznego i wyborze opcji Dodaj do ulubionych. Rys. 9. Dodanie raportu do ulubionych Usunięcie raportu z listy ulubionych odbywa się poprzez wywołanie na wybranym raporcie menu podręcznego i wyborze opcji Usuń z ulubionych. CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 14

15 2.11 Raporty dotyczące użytkowników Raport 2.1 Liczba stron i koszty na użytkownika Pola na raporcie: Rys. 10. Dane wejściowe do raportu Liczba stron i koszty na użytkownika Użytkownik identyfikator użytkownika (numer komputerowy) Nazwisko i imię nazwisko i imię pracownika Strony całkowita liczba wydrukowanych i skopiowanych przez użytkownika stron (w tym A3/A4, mono/kolor, simpleks/duplex) Koszty całkowite koszty wydruków i kopii wykonanych przez użytkownika (w tym A3/A4, mono/kolor, simpleks/duplex). Koszt całkowity obejmuje koszt papieru oraz zadruku jedno lub dwustronnego w zależności od wybranej przez użytkownika opcji drukowania / skanowania. CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 15

16 Przykład raportu: Rys. 11. Przykładowy raport Liczba stron i koszty na użytkownika CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 16

17 Raport 2.2 Liczba stron i koszty na użytkownika z uwzględnieniem drukarek Pola na raporcie: Rys. 12. Dane wejściowe do raportu Liczba stron i koszty na użytkownika z uwzględnieniem drukarek Użytkownik identyfikator użytkownika (numer komputerowy) Drukarka nazwa drukarki Strony całkowita liczba wydrukowanych i skopiowanych przez użytkownika stron (w tym A3/A4, mono/kolor, simpleks/duplex) Koszt całkowite koszty wydruków i kopii wykonanych przez użytkownika (w tym A3/A4, mono/kolor, simpleks/duplex). Koszt całkowity obejmuje koszt papieru oraz zadruku jedno lub dwustronnego w zależności od wybranej przez użytkownika opcji drukowania / skanowania. CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 17

18 Przykład raportu: Rys. 13. Przykładowy raport Liczba stron i koszty na użytkownika z uwzględnieniem drukarek Raport 2.3 Wydruki użytkowników z uwzględnieniem liczby kolorów Pola na raporcie: Rys. 14. Dane wejściowe do raportu Wydruki użytkowników z uwzględnieniem liczby kolorów Użytkownik identyfikator użytkownika (numer komputerowy) Rodzaj wydruku (monochromatyczny/kolorowy) Strony całkowita liczba wydrukowanych i skopiowanych przez użytkownika stron (w tym A3/A4, simpleks/duplex) CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 18

19 Koszt całkowite koszty wydruków i kopii wykonanych przez użytkownika (w tym A3/A4, simpleks/duplex). Koszt całkowity obejmuje koszt papieru oraz zadruku jedno lub dwustronnego w zależności od wybranej przez użytkownika opcji drukowania / skanowania. Przykład raportu: Rys. 15. Przykład raportu Wydruki użytkowników z uwzględnieniem liczby kolorów widok tabeli CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 19

20 Raport 2.4 Wydruki użytkowników z uwzględnieniem formatu papieru Pola na raporcie: Rys. 16. Dane wejściowe do raportu Wydruki użytkowników z uwzględnieniem formatu papieru Użytkownik identyfikator użytkownika (numer komputerowy) Format wydruku (A3/A4) Strony całkowita liczba wydrukowanych i skopiowanych przez użytkownika stron (w tym mono/kolor, simpleks/duplex) Koszt całkowite koszty wydruków i kopii wykonanych przez użytkownika (w tym mono/kolor, simpleks/duplex). Koszt całkowity obejmuje koszt papieru oraz zadruku jedno lub dwustronnego w zależności od wybranej przez użytkownika opcji drukowania / skanowania. CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 20

21 Rys. 17. Przykład raportu Wydruki użytkowników z uwzględnieniem formatu papieru Raport 2.5 Najwięcej drukujący użytkownicy (strony) Rys. 18. Dane wejściowe do raportu Najwięcej drukujący użytkownicy (strony) Pola na raporcie: Użytkownik identyfikator użytkownika (numer komputerowy) Nazwisko i imię użytkownika CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 21

22 Strony całkowita liczba wydrukowanych i skopiowanych przez użytkownika stron (w tym A3/A4, mono/kolor, simpleks/duplex). Całkowita ilość stron zadruku jedno lub dwustronnego w zależności od wybranej przez użytkownika opcji drukowania / skanowania. Przykład raportu: Rys. 19. Przykład do raportu Najwięcej drukujący użytkownicy (strony) widok tabeli Rys. 20. Przykład do raportu Najwięcej drukujący użytkownicy (strony) prezentacja graficzna CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 22

23 Raport 2.6 Najwięcej drukujący użytkownicy (koszty) Pola na raporcie: Rys. 21. Dane wejściowe do raportu Najwięcej drukujący użytkownicy (koszty) Użytkownik identyfikator użytkownika (numer komputerowy) Nazwisko i imię użytkownika Koszt całkowite koszty wydruków i kopii wykonanych przez użytkownika (w tym A3/A4, mono/kolor, simpleks/duplex). Koszt całkowity obejmuje koszt papieru oraz zadruku jedno lub dwustronnego w zależności od wybranej przez użytkownika opcji drukowania / skanowania. CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 23

24 Przykład raportu: Rys. 22. Przykład do raportu Najwięcej drukujący użytkownicy (koszty) widok tabeli Rys. 23. Przykład do raportu Najwięcej drukujący użytkownicy (koszty) prezentacja graficzna CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 24

25 Raport 2.7 Użytkownicy przekraczający limity stron Rys. 24. Dane wejściowe do raportu Użytkownicy przekraczający limity stron Pola na raporcie: Użytkownik identyfikator użytkownika (numer komputerowy) Nazwisko i imię użytkownika Strony przekroczone CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 25

26 Raport 2.8 Użytkownicy przekraczający limity kosztów Rys. 25. Dane wejściowe do raportu Użytkownicy przekraczający limity kosztów Pola na raporcie: Użytkownik identyfikator użytkownika (numer komputerowy) Nazwisko i imię użytkownika Koszty przekroczone CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 26

27 Raport 2.9 Obciążenie miesięczne użytkownika Rys. 26. Dane wejściowe do raportu Obciążenie miesięczne użytkownika Raport w postaci wykresu obciążenia za dany miesiąc: os X ilość wydrukowanych stron całkowita liczba wydrukowanych i skopiowanych przez użytkownika stron (w tym A3/A4, mono/kolor, simpleks/duplex) os Y dzień miesiąca CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 27

28 Przykład raportu: Rys. 27. Przykład do raportu Obciążenie miesięczne użytkownika CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 28

29 Raport 2.10 Billing użytkownik Pola na raporcie: Rys. 28. Dane wejściowe do raportu Billing użytkownika Czas data i godzina wykonania pracy (wydruku/kopii) Dokument pełna nazwa drukowanego dokumentu lub informacja o kopii Drukarka nazwa drukarki (urządzenia MFP), na którym były wykonany wydruk/kopia Strony liczba wydrukowanych lub skopiowanych stron danego dokumentu (z uwzględnieniem A3/A4, simpleks/duplex, kolor/mono) Koszt całkowite koszty wydruków/kopii wykonanej przez użytkownika (z przeliczeniem A3/A4, simpleks/duplex, kolor/mono). Koszt całkowity obejmuje koszt papieru oraz zadruku jedno lub dwustronnego w zależności od wybranej przez użytkownika opcji drukowania/kopiowania. CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 29

30 Przykład raportu: Rys. 29. Przykład Billingu użytkownika CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 30

31 Raport 2.11 Największy wydruk i koszty na użytkownika Pola na raporcie: Rys. 30. Dane wejściowe do raportu Największy wydruk i koszty na użytkownika Użytkownik identyfikator użytkownika (numer komputerowy) Nazwisko i imię użytkownika Strony liczba wydrukowanych lub simpleks/duplex, kolor/mono) skopiowanych stron dokumentu (z uwzględnieniem A3/A4, Koszt koszty wydruku/kopii wykonanej przez użytkownika (z przeliczeniem A3/A4, simpleks/duplex, kolor/mono). Koszt całkowity obejmuje koszt papieru oraz zadruku jedno lub dwustronnego w zależności od wybranej przez użytkownika opcji drukowania/kopiowania CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 31

32 Przykład raportu: Rys. 31. Przykład raportu Największy wydruk i koszty na użytkownika CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 32

33 Raport 2.12 Najwięcej drukujący użytkownicy w dziale (strony) Pola na raporcie: Rys. 32. Dane wejściowe do raportu Najwięcej drukujący użytkownicy w dziale (strony) Użytkownik identyfikator użytkownika (numer komputerowy) Nazwisko i imię użytkownika Strony całkowita liczba wydrukowanych i skopiowanych przez użytkownika stron (w tym A3/A4, mono/kolor, simpleks/duplex) CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 33

34 Przykład raportu: Rys. 33. Przykład raportu Najwięcej drukujący użytkownicy w dziale (strony) Raport 2.13 Najwięcej drukujący użytkownicy w dziale (koszty) Rys. 34. Dane wejściowe do raportu Najwięcej drukujący użytkownicy w dziale (koszty) Pola na raporcie: Użytkownik identyfikator użytkownika (numer komputerowy) Nazwisko i imię użytkownika CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 34

35 Koszty całkowite koszty wydruków i kopii wykonanych przez użytkownika we wskazanym dziale (w tym A3/A4, mono/kolor, simpleks/duplex). Koszt całkowity obejmuje koszt papieru oraz zadruku jedno lub dwustronnego w zależności od wybranej przez użytkownika opcji drukowania / skanowania. Przykład raportu: Rys. 35. Przykład raportu Najwięcej drukujący użytkownicy w dziale (koszty) CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 35

36 Raport 2.14 Raport zbiorczy na użytkownika Rys. 36. Dane wejściowe do raportu zbiorczego na użytkownika Raport generowany jest do pliku excelowego, pola na raporcie: W nagłówku podsumowanie ilości poszczególnych rodzajów i typów prac. Liczba stron mono Liczba stron kolorowych Liczba stron wydruków mono Liczba stron wydruków kolorowych Liczba stron A Liczba stron A Liczba stron innych formatów 1097 Koszt kopii/wydruków mono 23113,47 Koszt kopii/wydruków kolor 675,31 Liczba stron kopii mono Liczba stron kopii kolor 0 Liczba stron A4 duplex CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 36

37 Liczba stron A3 duplex 444 Liczba stron innych formatów duplex 99 Osobiste MPK MPK użytkownika Identyfikator użytkownika identyfikator użytkownika (numer komputerowy) Nazwisko i imię użytkownika Funkcja funkcja pełniona przez użytkownika Struktura jednostka organizacyjna do której przyporządkowany jest użytkownik ilości wydrukowanych stron z rozbiciem na (A4/A3/inne, mono/kolor, simplex/duplex) Wydruki A4 A3 Inne formaty Mono Kolor Suma Duplex Mono Kolor Suma Duplex Mono Kolor Suma Duplex Koszty wykonanych wydruków z rozbiciem na koszty wydruków mono/kolor Wydruki Mono Koszt mono Kolor Koszt kolor , ,22 ilości kopii z rozbiciem na (A4/A3/inne, mono/kolor, simplex/duplex) Kopie A4 A3 Inne formaty Mono Kolor Suma Duplex Mono Kolor Suma Duplex Mono Kolor Suma Duplex Koszty wykonanych kopi z rozbiciem na koszty kopi mono/kolor Kopie Mono Koszt mono Kolor Koszt kolor CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 37

38 Raport 2.15 Wydruki użytkownika z uwzględnieniem sterownika i stacji roboczej Rys. 37. Dane wejściowe do raportu Wydruki użytkownika z uwzględnieniem sterownika i stacji roboczej Pola na raporcie: Data wydruku - data i czas wykonania wydruku/kopii Nazwisko i imię - nazwisko i imię użytkownika Nazwa użytkownika - nazwa konta rozliczeniowego użytkownika Stacja robocza - nazwa stacji roboczej użytkownika Sterownik - nazwa sterownika drukarki (w systemie Printoscope) Strony - liczba stron wydruków/kopii użytkownika Nazwa dokumentu - tytuł wydruku (Copy w przypadku kopii) CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 38

39 Przykład raportu: Rys. 38. Przykład raportu Wydruki użytkownika z uwzględnieniem sterownika i stacji roboczej Raport 2.16 Raport zbiorczy na użytkownika z podziałem na drukarki Rys. 39. Dane wejściowe do raportu Raport zbiorczy na użytkownika z podziałem na drukarki Pola na raporcie: Data - okres czasu, dla którego powstał raport Liczba stron mono - liczba stron wydruków/kopii monochromatycznych Liczba stron kolorowych - liczba stron wydruków/kopii kolorowych CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 39

40 Liczba stron wydruków mono - liczba stron wydruków monochromatycznych Liczba stron wydruków kolorowych - liczba stron wydruków kolorowych Liczba stron A4 - liczba stron wydruków/kopii w formacie A4 Liczba stron A3 - liczba stron wydruków/kopii w formacie A3 Liczba stron innych formatów - liczba stron wydruków/kopii w formacie innym niż A4 i A3 Koszt kopii/wydruków mono - koszt wydruków/kopii monochromatycznych Koszt kopii/wydruków kolor - koszt wydruków/kopii kolorowych Liczba stron kopii mono - liczba stron kopii monochromatycznych Liczba stron kopii kolor - liczba stron kopii kolorowych Liczba stron A4 duplex - liczba stron wydruków/kopii w formacie A4 w dupleksie Liczba stron A3 duplex - liczba stron wydruków/kopii w formacie A3 w dupleksie Liczba stron innych formatów duplex - liczba stron wydruków/kopii w formacie innym niż A4 i A3 w dupleksie Osobiste MPK - MPK użytkownika Identyfikator użytkownika - nazwa konta rozliczeniowego użytkownika Nazwisko i imię - nazwisko i imię użytkownika Funkcja - funkcja pełniona przez użytkownika Struktura - jednostka organizacyjna użytkownika Drukarka - nazwa drukarki (w systemie Printoscope) Wydruki A4 A3 Wydruki Mono - liczba stron wydruków monochromatycznych w formacie A4 Kolor - liczba stron wydruków kolorowych w formacie A4 Suma - liczba stron wydruków w formacie A4 Duplex - liczba stron wydruków w formacie A4 w dupleksie Mono - liczba stron wydruków monochromatycznych w formacie A3 Kolor - liczba stron wydruków kolorowych w formacie A3 Suma - liczba stron wydruków w formacie A3 Duplex - liczba stron wydruków w formacie A3 w dupleksie Inne formaty Mono - liczba stron wydruków monochromatycznych w formacie innym niż A4 i A3 Kolor - liczba stron wydruków kolorowych w formacie innym niż A4 i A3 Suma - liczba stron wydruków w formacie innym niż A4 i A3 Duplex - liczba stron wydruków w formacie innym niż A4 i A3 w dupleksie Mono - liczba stron wydruków monochromatycznych Koszt mono - koszt wydruków monochromatycznych Kolor - liczba stron wydruków kolorowych Koszt kolor - koszt wydruków kolorowych CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 40

41 Suma - liczba stron wydruków Koszt suma - koszt wydruków Kopie A4 Mono - liczba stron kopii monochromatycznych w formacie A4 Kolor - liczba stron kopii kolorowych w formacie A4 Suma - liczba stron kopii w formacie A4 Duplex - liczba stron kopii w formacie A4 w dupleksie A3 Mono - liczba stron kopii monochromatycznych w formacie A3 Kolor - liczba stron kopii kolorowych w formacie A3 Suma - liczba stron kopii w formacie A3 Duplex - liczba stron kopii w formacie A3 w dupleksie Inne formaty Mono - liczba stron kopii monochromatycznych w formacie innym niż A4 i A3 Kolor - liczba stron kopii kolorowych w formacie innym niż A4 i A3 Suma - liczba stron kopii w formacie innym niż A4 i A3 Duplex - liczba stron kopii w formacie innym niż A4 i A3 w dupleksie Kopie Mono - liczba stron kopii monochromatycznych Koszt mono - koszt kopii monochromatycznych Kolor - liczba stron kopii kolorowych Koszt kolor - koszt kopii kolorowych Suma - liczba stron kopii Koszt suma - koszt kopii CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 41

42 Raport 2.17 Liczba stron na użytkownika z uwzględnieniem typu drukarki Pola na raporcie: Rys. 40. Dane wejściowe do raportu Liczba stron na użytkownika z uwzględnieniem typu drukarki Data - okres czasu, dla którego powstał raport Krótka nazwa - nazwa konta rozliczeniowego użytkownika Nazwisko i imię - nazwisko i imię użytkownika Drukarki laserowe Mono Kolor A4 - liczba stron wydruków/kopii monochromatycznych w formacie A4 wykonanych na drukarkach laserowych A3 - liczba stron wydruków/kopii monochromatycznych w formacie A3 wykonanych na drukarkach laserowych Inne formaty - liczba stron wydruków/kopii monochromatycznych w formacie innym niż A4 i A3 wykonanych na drukarkach laserowych Razem jako A4 - liczba stron A4 wydruków/kopii monochromatycznych wykonanych na drukarkach laserowych A4 - liczba stron wydruków/kopii kolorowych w formacie A4 wykonanych na drukarkach laserowych A3 - liczba stron wydruków/kopii kolorowych w formacie A3 wykonanych na drukarkach laserowych CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 42

43 Inne formaty - liczba stron wydruków/kopii kolorowych w formacie innym niż A4 i A3 wykonanych na drukarkach laserowych Razem jako A4 - liczba stron A4 wydruków/kopii kolorowych wykonanych na drukarkach laserowych Laserowe urządzenia wielofunkcyjne Mono Kolor A4 - liczba stron wydruków/kopii monochromatycznych w formacie A4 wykonanych na laserowych urządzeniach wielofunkcyjnych A3 - liczba stron wydruków/kopii monochromatycznych w formacie A3 wykonanych na laserowych urządzeniach wielofunkcyjnych Inne formaty - liczba stron wydruków/kopii monochromatycznych w formacie innym niż A4 i A3 wykonanych na laserowych urządzeniach wielofunkcyjnych Razem jako A4 - liczba stron A4 wydruków/kopii monochromatycznych wykonanych na laserowych urządzeniach wielofunkcyjnych A4 - liczba stron wydruków/kopii kolorowych w formacie A4 wykonanych na laserowych urządzeniach wielofunkcyjnych A3 - liczba stron wydruków/kopii kolorowych w formacie A3 wykonanych na laserowych urządzeniach wielofunkcyjnych Inne formaty - liczba stron wydruków/kopii kolorowych w formacie innym niż A4 i A3 wykonanych na laserowych urządzeniach wielofunkcyjnych Razem jako A4 - liczba stron A4 wydruków/kopii kolorowych wykonanych na laserowych urządzeniach wielofunkcyjnych Drukarki atramentowe Mono Kolor A4 - liczba stron wydruków/kopii monochromatycznych w formacie A4 wykonanych na drukarkach atramentowych A3 - liczba stron wydruków/kopii monochromatycznych w formacie A3 wykonanych na drukarkach atramentowych Inne formaty - liczba stron wydruków/kopii monochromatycznych w formacie innym niż A4 i A3 wykonanych na drukarkach atramentowych Razem jako A4 - liczba stron A4 wydruków/kopii monochromatycznych wykonanych na drukarkach atramentowych A4 - liczba stron wydruków/kopii kolorowych w formacie A4 wykonanych na drukarkach atramentowych A3 - liczba stron wydruków/kopii kolorowych w formacie A3 wykonanych na drukarkach atramentowych Inne formaty - liczba stron wydruków/kopii kolorowych w formacie innym niż A4 i A3 wykonanych na drukarkach atramentowych Razem jako A4 - liczba stron A4 wydruków/kopii kolorowych wykonanych na drukarkach atramentowych Atramentowe urządzenia wielofunkcyjne Mono CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 43

44 Kolor A4 - liczba stron wydruków/kopii monochromatycznych w formacie A4 wykonanych na atramentowych urządzeniach wielofunkcyjnych A3 - liczba stron wydruków/kopii monochromatycznych w formacie A3 wykonanych na atramentowych urządzeniach wielofunkcyjnych Inne formaty - liczba stron wydruków/kopii monochromatycznych w formacie innym niż A4 i A3 wykonanych na atramentowych urządzeniach wielofunkcyjnych Razem jako A4 - liczba stron A4 wydruków/kopii monochromatycznych wykonanych na atramentowych urządzeniach wielofunkcyjnych A4 - liczba stron wydruków/kopii kolorowych w formacie A4 wykonanych na atramentowych urządzeniach wielofunkcyjnych A3 - liczba stron wydruków/kopii kolorowych w formacie A3 wykonanych na atramentowych urządzeniach wielofunkcyjnych Inne formaty - liczba stron wydruków/kopii kolorowych w formacie innym niż A4 i A3 wykonanych na atramentowych urządzeniach wielofunkcyjnych Razem jako A4 - liczba stron A4 wydruków/kopii kolorowych wykonanych na atramentowych urządzeniach wielofunkcyjnych CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 44

45 2.12 Raporty dotyczące jednostek organizacyjnych Raport 3.1 Liczba stron i koszty na dział Rys. 41. Dane wejściowe do raportu Liczba stron i koszty na dział Pola na raporcie: Okres - okres czasu, dla którego powstał raport Dział - nazwa jednostki organizacyjnej Id - MPK jednostki organizacyjnej Strony - liczba stron wydruków/kopii Koszt - koszt wydruków/kopii CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 45

46 Przykład raportu: Rys. 42. Przykład raportu Liczba stron i koszty na dział CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 46

47 Raport 3.2 Wydruki na dział z uwzględnieniem formatu papieru Rys. 43. Dane wejściowe do raportu Wydruki na dział z uwzględnieniem formatu papieru Pola na raporcie: Okres - okres czasu, dla którego powstał raport Dział - nazwa jednostki organizacyjnej Format wydruku - rozmiar papieru wydruku/kopii Strony - liczba stron wydruków/kopii Koszt - koszt wydruków/kopii CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 47

48 Przykład raportu: Rys. 44. Przykład raportu Wydruki na dział z uwzględnieniem formatu papieru CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 48

49 Raport 3.3 Liczba stron i koszty na dział z uwzględnieniem drukarek Rys. 45. Dane wejściowe do raportu Liczba stron i koszty na dział z uwzględnieniem drukarek Pola na raporcie: Okres - okres czasu, dla którego powstał raport Dział - nazwa jednostki organizacyjnej, dla której powstał raport Drukarka - nazwa drukarki (w systemie Printoscope) Strony - liczba stron wydruków/kopii Koszt - koszt wydruków/kopii CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 49

50 Przykład raportu: Rys. 46. Przykład raportu Liczba stron i koszty na dział z uwzględnieniem drukarek CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 50

51 Raport 3.4 Wydruki działu z uwzględnieniem liczby kolorów Rys. 47. Dane wejściowe do raportu Wydruki działu z uwzględnieniem liczby kolorów Pola na raporcie: Okres - okres czasu, dla którego powstał raport Dział - nazwa jednostki organizacyjnej Kolor - atrybut określający czy wydruk/kopia był monochromatyczny czy kolorowy Strony - liczba stron wydruków/kopii Koszt - koszt wydruków/kopii CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 51

52 Przykład raportu: Rys. 48. Przykład raportu Wydruki działu z uwzględnieniem liczby kolorów CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 52

53 Raport 3.5 Najwięcej drukujące działy (strony) Rys. 49. Dane wejściowe do raportu Najwięcej drukujące działy (strony) Pola na raporcie: Okres - okres czasu, dla którego powstał raport Dział - nazwa jednostki organizacyjnej Strony - liczba stron wydruków/kopii CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 53

54 Przykład raportu: Rys. 50. Przykład raportu Najwięcej drukujące działy (strony) CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 54

55 Raport 3.6 Najwięcej drukujące działy (koszt) Rys. 51. Dane wejściowe do raportu Najwięcej drukujące działy (koszt) Pola na raporcie: Okres - okres czasu, dla którego powstał raport Dział - nazwa jednostki organizacyjnej Koszt - koszt wydruków/kopii CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 55

56 Przykład raportu: Rys. 52. Przykład raportu Najwięcej drukujące działy (koszt) CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 56

57 Raport 3.7 Najwięcej drukujący użytkownicy w dziale (liczba wydruków) Rys. 53. Dane wejściowe do raportu Najwięcej drukujący użytkownicy w dziale (liczba wydruków) Pola na raporcie: Okres - okres czasu, dla którego powstał raport Dział - nazwa jednostki organizacyjnej, dla której powstał raport Użytkownik - nazwa konta rozliczeniowego użytkownika Nazwisko i imię - nazwisko i imię użytkownika Strony - liczba stron wydruków/kopii użytkownika CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 57

58 Przykład raportu: Rys. 54. Przykład raportu Najwięcej drukujący użytkownicy w dziale (liczba wydruków) CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 58

59 Raport 3.8 Najwięcej drukujący użytkownicy w dziale (koszt) Rys. 55. Dane wejściowe do raportu Najwięcej drukujący użytkownicy w dziale (koszt) Pola na raporcie: Okres - okres czasu, dla którego powstał raport Dział - nazwa jednostki organizacyjnej, dla której powstał raport Użytkownik - nazwa konta rozliczeniowego użytkownika Nazwisko i imię - nazwisko i imię użytkownika Koszt - koszt wydruków/kopii użytkownika CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 59

60 Przykład raportu: Rys. 56. Przykład raportu Najwięcej drukujący użytkownicy w dziale (koszt) CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 60

61 Raport 3.9 Billing działu Rys. 57. Dane wejściowe do raportu Billing działu Pola na raporcie: Okres - okres czasu, dla którego powstał raport Dział - nazwa jednostki organizacyjnej, dla której powstał raport Czas - data i czas wykonania wydruku/kopii Dokument - tytuł wydruku (Copy w przypadku kopii) Drukarka - nazwa drukarki (w systemie Printoscope) Strony - liczba stron wydruków/kopii Koszt - koszt wydruków/kopii CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 61

62 Przykład raportu: Rys. 58. Przykład raportu Billing działu CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 62

63 Raport 3.10 Porównanie dwóch miesięcy na działy Pola na raporcie: Rys. 59. Dane wejściowe do raportu Porównanie dwóch miesięcy na działy Okres 1 - pierwszy z okresów czasu, dla którego powstał raport (pełny miesiąc) Okres 2 - drugi z okresów czasu, dla którego powstał raport (pełny miesiąc) Dział - nazwa jednostki organizacyjnej Okres 1 Okres 2 Różnica Strony - liczba stron wydruków/kopii wykonanych w pierwszym okresie czasu Koszt - koszt wydruków/kopii wykonanych w pierwszym okresie czasu Strony - liczba stron wydruków/kopii wykonanych w drugim okresie czasu Koszt - koszt wydruków/kopii wykonanych w drugim okresie czasu Strony - różnica podana w procentach pomiędzy liczbami stron wydruków/kopii wykonanych w dwóch okresach czasu Koszt - różnica podana w procentach pomiędzy kosztami wydruków/kopii wykonanych w dwóch okresach czasu CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 63

64 Przykład raportu: Rys. 60. Przykład raportu Porównanie dwóch miesięcy na działy CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 64

65 Raport 3.11 Porównanie dwóch miesięcy na działy z uwzględnieniem użytkowników Pola na raporcie: Rys. 61. Dane wejściowe do raportu Porównanie dwóch miesięcy na działy z uwzględnieniem użytkowników Dział - nazwa jednostki organizacyjnej, dla której powstał raport Okres 1 - pierwszy z okresów czasu, dla którego powstał raport (pełny miesiąc) Okres 2 - drugi z okresów czasu, dla którego powstał raport (pełny miesiąc) Użytkownik - nazwa konta rozliczeniowego użytkownika Okres 1 Okres 2 Różnica Strony - liczba stron wydruków/kopii użytkownika wykonanych w pierwszym okresie czasu Koszt - koszt wydruków/kopii użytkownika wykonanych w pierwszym okresie czasu Strony - liczba stron wydruków/kopii użytkownika wykonanych w drugim okresie czasu Koszt - koszt wydruków/kopii użytkownika wykonanych w drugim okresie czasu Strony - różnica podana w procentach pomiędzy liczbami stron wydruków/kopii użytkownika wykonanych w dwóch okresach czasu Koszt - różnica podana w procentach pomiędzy kosztami wydruków/kopii użytkownika wykonanych w dwóch okresach czasu CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 65

66 Przykład raportu: Rys. 62. Przykład raportu Porównanie dwóch miesięcy na działy z uwzględnieniem użytkowników CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 66

67 Raport 3.12 Porównanie dwóch okresów na działy Pola na raporcie: Rys. 63. Dane wejściowe do raportu Porównanie dwóch okresów na działy Okres 1 - pierwszy z okresów czasu, dla którego powstał raport Okres 2 - drugi z okresów czasu, dla którego powstał raport Dział - nazwa jednostki organizacyjnej Okres 1 Okres 2 Różnica Strony - liczba stron wydruków/kopii wykonanych w pierwszym okresie czasu Koszt - koszt wydruków/kopii wykonanych w pierwszym okresie czasu Strony - liczba stron wydruków/kopii wykonanych w drugim okresie czasu Koszt - koszt wydruków/kopii wykonanych w drugim okresie czasu Strony - różnica podana w procentach pomiędzy liczbami stron wydruków/kopii wykonanych w dwóch okresach czasu Koszt - różnica podana w procentach pomiędzy kosztami wydruków/kopii wykonanych w dwóch okresach czasu CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 67

68 Przykład raportu: Rys. 64. Przykład raportu Porównanie dwóch okresów na działy CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 68

69 Raport 3.13 Porównanie dwóch okresów na działy z uwzględnieniem użytkowników Pola na raporcie: Rys. 65. Dane wejściowe do raportu Porównanie dwóch okresów na działy z uwzględnieniem użytkowników Dział - nazwa jednostki organizacyjnej, dla której powstał raport Okres 1 - pierwszy z okresów czasu, dla którego powstał raport Okres 2 - drugi z okresów czasu, dla którego powstał raport Użytkownik - nazwa konta rozliczeniowego użytkownika Okres 1 Okres 2 Różnica Strony - liczba stron wydruków/kopii użytkownika wykonanych w pierwszym okresie czasu Koszt - koszt wydruków/kopii użytkownika wykonanych w pierwszym okresie czasu Strony - liczba stron wydruków/kopii użytkownika wykonanych w drugim okresie czasu Koszt - koszt wydruków/kopii użytkownika wykonanych w drugim okresie czasu Strony - różnica podana w procentach pomiędzy liczbami stron wydruków/kopii użytkownika wykonanych w dwóch okresach czasu Koszt - różnica podana w procentach pomiędzy kosztami wydruków/kopii użytkownika wykonanych w dwóch okresach czasu CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 69

70 Przykład raportu: Rys. 66. Przykład raportu Porównanie dwóch okresów na działy z uwzględnieniem użytkowników CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 70

71 Raport 3.14 Liczba stron na dział i użytkownika z uwzględnieniem formatu papieru Rys. 67. Dane wejściowe do raportu Liczba stron na dział i użytkownika z uwzględnieniem formatu papieru Pola na raporcie: Okres - okres czasu, dla którego powstał raport Dział - nazwa jednostki organizacyjnej Użytkownik - nazwisko i imię użytkownika Mono A4 - liczba stron wydruków/kopii monochromatycznych w formacie A4 A3 - liczba stron wydruków/kopii monochromatycznych w formacie A3 Kolor A4 - liczba stron wydruków/kopii kolorowych w formacie A4 A3 - liczba stron wydruków/kopii kolorowych w formacie A3 CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 71

72 Przykład raportu: Rys. 68. Przykład raportu Liczba stron na dział i użytkownika z uwzględnieniem formatu papieru CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 72

73 Raport 3.15 Liczba stron na MPK i użytkownika z uwzględnieniem formatu papieru Rys. 69. Dane wejściowe do raportu Liczba stron na MPK i użytkownika z uwzględnieniem formatu papieru Pola na raporcie: Okres - okres czasu, dla którego powstał raport MPK - MPK jednostki organizacyjnej Użytkownik - nazwisko i imię użytkownika Mono A4 - liczba stron wydruków/kopii monochromatycznych w formacie A4 A3 - liczba stron wydruków/kopii monochromatycznych w formacie A3 Kolor A4 - liczba stron wydruków/kopii kolorowych w formacie A4 A3 - liczba stron wydruków/kopii kolorowych w formacie A3 CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 73

74 Przykład raportu: Rys. 70. Przykład raportu Liczba stron na MPK i użytkownika z uwzględnieniem formatu papieru CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 74

75 Raport 3.16 Wydruki działów na drukarkach z uwzględnieniem liczby kolorów Rys. 71. Dane wejściowe do raportu Wydruki działów na drukarkach z uwzględnieniem liczby kolorów Pola na raporcie: Okres - okres czasu, dla którego powstał raport Drukarka - nazwa drukarki (w systemie Printoscope) Dział - nazwa jednostki organizacyjnej Użytkownik - nazwa konta rozliczeniowego użytkownika Strony Kolor - liczba stron wydruków/kopii kolorowych wykonanych na danej drukarce Mono - liczba stron wydruków/kopii monochromatycznych wykonanych na danej drukarce Koszt Kolor - koszt wydruków/kopii kolorowych wykonanych na danej drukarce Mono - koszt wydruków/kopii monochromatycznych wykonanych na danej drukarce CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 75

76 Przykład raportu: Rys. 72. Przykład raportu Wydruki działów na drukarkach z uwzględnieniem liczby kolorów CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 76

77 2.13 Raporty dotyczące drukarek Raport 4.1 Liczba stron i koszty na drukarkę Pola na raporcie: Rysunek 73 Dane wejściowe do raportu Liczba stron i koszty na drukarkę Drukarka identyfikator drukarki (z zależności od tego, jakie ID drukarki zostało wybrane podczas wprowadzania danych wejściowych do raportu w kolumnie tej może pojawić się: nazwa nr seryjny bądź nr inwentarzowy drukarki), Strony suma wydrukowanych, skopiowanych i zeskanowanych stron na drukarkach, Koszt suma kosztów wydrukowanych, skopiowanych i zeskanowanych stron na drukarkach. CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 77

78 Przykład raportu: Rysunek 74 Przykład raportu Liczba stron i koszty na drukarkę Raport 4.2 Wydruki na drukarkach z uwzględnieniem formatu papieru Pola na raporcie: Rysunek 75 Dane wejściowe do raportu Wydruki na drukarkach z uwzględnieniem formatu papieru Drukarka identyfikator drukarki (z zależności od tego, jakie ID drukarki zostało wybrane podczas wprowadzania danych wejściowych do raportu w kolumnie tej może pojawić się: nazwa nr seryjny bądź nr inwentarzowy drukarki) CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 78

79 Format wydruku rozmiar papieru Strony suma wydrukowanych, skopiowanych i zeskanowanych stron na drukarkach konkretnego formatu, Koszt suma kosztów wydrukowanych, skopiowanych i zeskanowanych stron na drukarkach konkretnego formatu. Przykład raportu: Rysunek 76 Przykład raportu Wydruki na drukarkach z uwzględnieniem formatu papieru Raport 4.3 Wydruki na drukarkach z uwzględnieniem liczby kolorów Rysunek 77 Dane wejściowe do raportu Wydruki na drukarkach z uwzględnieniem liczby kolorów CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 79

80 Pola na raporcie: Drukarka identyfikator drukarki (z zależności od tego, jakie ID drukarki zostało wybrane podczas wprowadzania danych wejściowych do raportu w kolumnie tej może pojawić się: nazwa nr seryjny bądź nr inwentarzowy drukarki) Kolor określenie czy wiersz dotyczy prac kolorowych, czy monochromatycznych, Strony suma wydrukowanych, skopiowanych i zeskanowanych stron na drukarkach konkretnego koloru, Koszt suma kosztów wydrukowanych, skopiowanych i zeskanowanych stron na drukarkach konkretnego koloru. Przykład raportu: Rysunek 78 Przykład raportu Wydruki na drukarkach z uwzględnieniem liczby kolorów Raport 4.4 Najwięcej drukujące drukarki (strony) Rysunek 79 Dane wejściowe do raportu Najwięcej drukujące drukarki (strony) CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 80

81 Pola na raporcie: Drukarka identyfikator drukarki (z zależności od tego, jakie ID drukarki zostało wybrane podczas wprowadzania danych wejściowych do raportu w kolumnie tej może pojawić się: nazwa nr seryjny bądź nr inwentarzowy drukarki), Przykład raportu: Strony suma wydrukowanych, skopiowanych i zeskanowanych stron na drukarkach. Rysunek 51 Przykład raportu Najwięcej drukujące drukarki (strony) Rysunek 80 Przykład raportu Najwięcej drukujące drukarki (strony) prezentacja graficzna CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 81

82 Raport 4.5 Najwięcej drukujące drukarki (koszt) Pola na raporcie: Rysunek 81 Dane wejściowe do raportu Najwięcej drukujące drukarki (koszt) Drukarka identyfikator drukarki (z zależności od tego, jakie ID drukarki zostało wybrane podczas wprowadzania danych wejściowych do raportu w kolumnie tej może pojawić się: nazwa nr seryjny bądź nr inwentarzowy drukarki), Przykład raportu: Koszt suma kosztów wydrukowanych, skopiowanych i zeskanowanych stron na drukarkach. Rysunek 82 Przykład raportu Najwięcej drukujące drukarki (koszt) CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 82

83 Rysunek 83 Przykład raportu Najwięcej drukujące drukarki (koszt) prezentacja graficzna Raport 4.6 Liczba stron na drukarkach z uwzględnieniem koloru i formatu papieru Rysunek 84 Dane wejściowe do raportu Liczba stron na drukarkach z uwzględnieniem koloru i formatu papieru CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 83

84 Pola na raporcie: Drukarka identyfikator drukarki (z zależności od tego, jakie ID drukarki zostało wybrane podczas wprowadzania danych wejściowych do raportu w kolumnie tej może pojawić się: nazwa nr seryjny bądź nr inwentarzowy drukarki) Kopie Mono Kolor Wydruku Mono Kolor A3 liczba skopiowanych stron monochromatycznych rozmiaru A3 na drukarce, A4 liczba skopiowanych stron monochromatycznych rozmiaru A4 na drukarce, Inne liczba skopiowanych stron monochromatycznych rozmiaru innego niż A3 i A4 na drukarce, A3 liczba skopiowanych stron kolorowych rozmiaru A3 na drukarce, A4 liczba skopiowanych stron kolorowych rozmiaru A4 na drukarce, Inne liczba skopiowanych stron kolorowych rozmiaru innego niż A3 i A4 na drukarce, A3 liczba stron monochromatycznych wydruków rozmiaru A3 na drukarce, A4 liczba stron monochromatycznych wydruków rozmiaru A4 na drukarce, Inne liczba stron monochromatycznych wydruków rozmiaru innego niż A3 i A4 na drukarce, A3 liczba stron kolorowych wydruków rozmiaru A3 na drukarce, A4 liczba stron kolorowych wydruków rozmiaru A4 na drukarce, Inne liczba stron kolorowych wydruków rozmiaru innego niż A3 i A4 na drukarce. Przykład raportu: Rysunek 85 Przykład raportu Liczba stron na drukarkach z uwzględnieniem koloru i formatu papieru CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 84

85 Raport 4.7 Liczba stron na drukarkach i działach z uwzględnieniem koloru i formatu papieru Rysunek 86 Dane wejściowe do raportu Liczba stron na drukarkach i działach z uwzględnieniem koloru i formatu papieru Pola na raporcie: Drukarka identyfikator drukarki (z zależności od tego, jakie ID drukarki zostało wybrane podczas wprowadzania danych wejściowych do raportu w kolumnie tej może pojawić się: nazwa nr seryjny bądź nr inwentarzowy drukarki), Dział nazwa działu w strukturze organizacyjnej Kopie Mono Kolor Wydruku Mono Kolor A3 liczba skopiowanych stron monochromatycznych rozmiaru A3 na drukarce i dziale, A4 liczba skopiowanych stron monochromatycznych rozmiaru A4 na drukarce i dziale, A3 liczba skopiowanych stron kolorowych rozmiaru A3 na drukarce i dziale, A4 liczba skopiowanych stron kolorowych rozmiaru A4 na drukarce i dziale, A3 liczba stron monochromatycznych wydruków rozmiaru A3 na drukarce i dziale, A4 liczba stron monochromatycznych wydruków rozmiaru A4 na drukarce i dziale, CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 85

86 A3 liczba stron kolorowych wydruków rozmiaru A3 na drukarce i dziale, A4 liczba stron kolorowych wydruków rozmiaru A4 na drukarce i dziale. Przykład raportu: Rysunek 87 Przykład raportu Liczba stron na drukarkach i działach z uwzględnieniem koloru i formatu papieru Raport 4.8 Raport zbiorczy na drukarkę Rysunek 88 Dane wejściowe do raportu Raport zbiorczy na drukarkę Raport generowany jest do dokumentu excelowego. Pola na raporcie: Nazwa drukarki nazwa drukarki, CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 86

87 Nr seryjny numer seryjny drukarki, Nr inwentarzowy numer inwentarzowy drukarki, Oddział oddziała w którym znajduje się urządzenie (lokalizacja), Budynek budynek w którym znajduje się urządzenie (lokalizacja), Piętro piętro na którym znajduje się urządzenie (lokalizacja), Obszar piętra obszar piętra na którym znajduje się urządzenie (lokalizacja), Pokój pokój w którym znajduje się urządzenie (lokalizacja), Suma suma wydrukowanych, skopiowanych i zeskanowanych stron wszystkich rozmiarów na urządzeniu, Executive suma wydrukowanych, skopiowanych i zeskanowanych stron rozmiaru Executive na urządzeniu, Letter suma wydrukowanych, skopiowanych i zeskanowanych stron rozmiaru Letter na urządzeniu, A5 suma wydrukowanych, skopiowanych i zeskanowanych stron rozmiaru A5 na urządzeniu, A4 suma wydrukowanych, skopiowanych i zeskanowanych stron rozmiaru A4 na urządzeniu, A3 suma wydrukowanych, skopiowanych i zeskanowanych stron rozmiaru A3 na urządzeniu, Com10 suma wydrukowanych, skopiowanych i zeskanowanych stron rozmiaru Com10 na urządzeniu, C5 suma wydrukowanych, skopiowanych i zeskanowanych stron rozmiaru C5 na urządzeniu, Inne formaty suma wydrukowanych, skopiowanych i zeskanowanych stron rozmiarów innych niż Executive, Letter, A5, A4, A3, Com10, C5 na urządzeniu, Simplex suma wydrukowanych, skopiowanych i zeskanowanych stron simplex wszystkich rozmiarów na urządzeniu, Duplex suma wydrukowanych, skopiowanych i zeskanowanych stron duplex wszystkich rozmiarów na urządzeniu, Mono suma wydrukowanych, skopiowanych i zeskanowanych stron monochromatycznych wszystkich rozmiarów na urządzeniu, Kolor suma wydrukowanych, skopiowanych i zeskanowanych stron kolorowych wszystkich rozmiarów na urządzeniu, Lokalne suma wydrukowanych, skopiowanych i zeskanowanych stron wydruków lokalnych wszystkich rozmiarów na urządzeniu, Sieciowe suma wydrukowanych, skopiowanych i zeskanowanych stron wydruków sieciowych wszystkich rozmiarów na urządzeniu, Ilość użytkowników drukarki ilość użytkowników drukujących, kopiujących lub skanujących przy użyciu urządzenia. CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 87

88 Raport 4.9 Parametry drukarek Rysunek 89 Dane wejściowe do raportu Parametry drukarek Raport generowany jest do dokumentu excelowego. Pola na raporcie: Nazwa drukarki nazwa drukarki, Nr seryjny numer seryjny drukarki, Nr inwentarzowy numer inwentarzowy drukarki, Oddział oddziała w którym znajduje się urządzenie (lokalizacja), Budynek budynek w którym znajduje się urządzenie (lokalizacja), Piętro piętro na którym znajduje się urządzenie (lokalizacja), Obszar piętra obszar piętra na którym znajduje się urządzenie (lokalizacja), Pokój pokój w którym znajduje się urządzenie (lokalizacja), Kolor informacja ot tym czy urządzenie może drukować w kolorze, Fax informacja ot tym czy urządzenie może odbierać/wysyłać faksy, Skaner informacja ot tym czy urządzenie może skanować, Kopiarka informacja ot tym czy urządzenie może kopiować, Duplex informacja ot tym czy urządzenie może drukować w duplexie, Serwer informacja ot tym czy urządzenie posiada wbudowany serwer wydruków, Maks. Format maksymalny rozmiar papieru obsługiwany przez urządzenia, Używana informacja o tym czy urządzenie jest używane. CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 88

89 Raport 4.10 Liczba stron na drukarkę z uwzględnieniem użytkowników Rysunek 90 Dane wejściowe do raportu Liczba stron na drukarkę z uwzględnieniem użytkowników Raport generowany jest do dokumentu excelowego. Pola na raporcie: Nazwa drukarki nazwa drukarki, Nr seryjny numer seryjny drukarki, Nr inwentarzowy numer inwentarzowy drukarki, Oddział oddziała w którym znajduje się urządzenie (lokalizacja), Budynek budynek w którym znajduje się urządzenie (lokalizacja), Piętro piętro na którym znajduje się urządzenie (lokalizacja), Obszar piętra obszar piętra na którym znajduje się urządzenie (lokalizacja), Pokój pokój w którym znajduje się urządzenie (lokalizacja), Nazwa użytkownika nazwa użytkownika (krótka nazwa), Nazwisko i imię imię i nazwisko użytkownika urządzenia, Wydrukowane strony suma wszystkich stron wydrukowanych, skopiowanych i zeskanowanych przez użytkownika na urządzeniu. CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 89

90 Raport 4.11 Liczba stron na drukarkę z uwzględnieniem użytkowników i formatu wydruku Rysunek 91 Dane wejściowe do raportu Liczba stron na drukarkę z uwzględnieniem użytkowników i formatu wydruku Raport generowany jest do dokumentu excelowego. Pola na raporcie: Nazwa drukarki nazwa drukarki, Nr seryjny numer seryjny drukarki, Nr inwentarzowy numer inwentarzowy drukarki, Oddział oddziała w którym znajduje się urządzenie (lokalizacja), Budynek budynek w którym znajduje się urządzenie (lokalizacja), Piętro piętro na którym znajduje się urządzenie (lokalizacja), Obszar piętra obszar piętra na którym znajduje się urządzenie (lokalizacja), Pokój pokój w którym znajduje się urządzenie (lokalizacja), Użytkownik Imię i nazwisko użytkownika, lub krótka nazwa (jeżeli imię i nazwisko nie jest podane) Menadżer Imię i nazwisko, lub krótka nazwa (jeżeli imię i nazwisko nie jest podane) menadżera struktury do której należy użytkownik, Maks. Format nazwa rozmiaru papieru, którego dotyczy konkretny wiersz raportu, Duplex atrybut duplex zadruku, którego dotyczy konkretny wiersz raportu, Kolor kolor zadruku, którego dotyczy konkretny wiersz raportu, Strony suma wydrukowanych, skopiowanych i zeskanowanych stron na drukarkach konkretnych atrybutach (rozmiar papieru, kolor, duplex), Koszt sumaryczny koszt wydrukowanych, skopiowanych i zeskanowanych stron na drukarkach konkretnych atrybutach (rozmiar papieru, kolor, duplex). CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 90

91 Raport 4.12 Raport zbiorczy na drukarkę z podziałem na użytkowników Rysunek 92 Dane wejściowe do raportu Raport zbiorczy na drukarkę z podziałem na użytkowników Raport generowany jest do dokumentu excelowego. Pola na raporcie: Nazwa drukarki nazwa drukarki, Nr seryjny numer seryjny drukarki, Nr inwentarzowy numer inwentarzowy drukarki, Oddział oddziała w którym znajduje się urządzenie (lokalizacja), Budynek budynek w którym znajduje się urządzenie (lokalizacja), Piętro piętro na którym znajduje się urządzenie (lokalizacja), Obszar piętra obszar piętra na którym znajduje się urządzenie (lokalizacja), Pokój pokój w którym znajduje się urządzenie (lokalizacja), Użytkownik Imię i nazwisko użytkownika, lub krótka nazwa (jeżeli imię i nazwisko nie jest podane) Suma suma wszystkich wydrukowanych, skopiowanych i zeskanowanych stron na urządzeniu, Kosz sumaryczny koszt wszystkich wydrukowanych, skopiowanych i zeskanowanych stron na urządzeniu, Executive suma wydrukowanych, skopiowanych i zeskanowanych stron rozmiaru Executive na urządzeniu, Letter suma wydrukowanych, skopiowanych i zeskanowanych stron rozmiaru Letter na urządzeniu, A5 suma wydrukowanych, skopiowanych i zeskanowanych stron rozmiaru A5 na urządzeniu, A4 suma wydrukowanych, skopiowanych i zeskanowanych stron rozmiaru A4 na urządzeniu, A3 suma wydrukowanych, skopiowanych i zeskanowanych stron rozmiaru A3 na urządzeniu, CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 91

92 Com10 suma wydrukowanych, skopiowanych i zeskanowanych stron rozmiaru Com10 na urządzeniu, C5 suma wydrukowanych, skopiowanych i zeskanowanych stron rozmiaru C5 na urządzeniu, Inne formaty suma wydrukowanych, skopiowanych i zeskanowanych stron rozmiarów innych niż Executive, Letter, A5, A4, A3, Com10, C5 na urządzeniu, Simplex suma wydrukowanych, skopiowanych i zeskanowanych stron simplex na urządzeniu, Duplex suma wydrukowanych, skopiowanych i zeskanowanych stron duplex na urządzeniu, Mono suma wydrukowanych, skopiowanych i zeskanowanych stron mono na urządzeniu, Kolor suma wydrukowanych, skopiowanych i zeskanowanych stron kolor urządzeniu, Lokalne suma wydrukowanych, skopiowanych i zeskanowanych stron wydruków lokalnych wszystkich rozmiarów na urządzeniu, Sieciowe suma wydrukowanych, skopiowanych i zeskanowanych stron wydruków sieciowych wszystkich rozmiarów na urządzeniu Raport 4.13 Liczba stron zeskanowanych na drukarkach Rysunek 93 Dane wejściowe do raportu Liczba stron zeskanowanych na drukarkach Raport generowany jest do dokumentu excelowego. Pola na raporcie: Nazwa drukarki nazwa drukarki, Nr seryjny numer seryjny drukarki, Nr inwentarzowy numer inwentarzowy drukarki, Oddział oddziała w którym znajduje się urządzenie (lokalizacja), Budynek budynek w którym znajduje się urządzenie (lokalizacja), CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 92

93 Piętro piętro na którym znajduje się urządzenie (lokalizacja), Obszar piętra obszar piętra na którym znajduje się urządzenie (lokalizacja), Pokój pokój w którym znajduje się urządzenie (lokalizacja), Wszystkie strony liczba wszystkich stron zeskanowanych na urządzeniu. CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 93

94 2.14 Raporty dotyczące trybu i formatu wydruku oraz typów dokumentu Raport 5.1 Wydruki użytkowników w działach z uwzględnieniem liczby kolorów Pola na raporcie: Rysunek 94 Dane wejściowe do raportu Wydruki użytkowników w działach z uwzględnieniem liczby kolorów Użytkownik nazwa użytkownika (krótka nazwa), Dział struktura organizacyjna z której należy użytkownik, Kolor kolor zadruku, którego dotyczy konkretny wiersz raportu, Strony suma wszystkich wydrukowanych, skopiowanych i zeskanowanych stron na urządzeniu, Koszt sumaryczny koszt wszystkich wydrukowanych, skopiowanych i zeskanowanych stron na urządzeniu, Przykład raportu: Rysunek 95 Przykład raportu Wydruki użytkowników w działach z uwzględnieniem liczby kolorów CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 94

95 Raport 5.2 Wydruki użytkowników na drukarkach z uwzględnieniem liczby kolorów Rysunek 96 Dane wejściowe do raportu Wydruki użytkowników na drukarkach z uwzględnieniem liczby kolorów Pola na raporcie: Drukarka identyfikator drukarki (z zależności od tego, jakie ID drukarki zostało wybrane podczas wprowadzania danych wejściowych do raportu w kolumnie tej może pojawić się: nazwa nr seryjny bądź nr inwentarzowy drukarki) Użytkownik nazwa użytkownika (krótka nazwa), który drukował/kopiował/skanował na urządzeniu, Strony Kolor liczba wszystkich stron kolor wydrukowanych, skopiowanych i zeskanowanych przez użytkownika na urządzeniu, Mono liczba wszystkich stron mono wydrukowanych, skopiowanych i zeskanowanych przez użytkownika na urządzeniu, CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 95

96 Przykład raportu: Rysunek 97 Przykład raportu Wydruki użytkowników na drukarkach z uwzględnieniem liczby kolorów Raport 5.3 Wydruki użytkowników w działach z uwzględnieniem formatu papieru Rysunek 98 Dane wejściowe do raportu Wydruki użytkowników w działach z uwzględnieniem formatu papieru Pola na raporcie: Użytkownik nazwa użytkownika (krótka nazwa), Dział struktura organizacyjna z której należy użytkownik, Format rozmiar papieru, którego dotyczy wiersz raportu, CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 96

97 Strony suma wydrukowanych, skopiowanych i zeskanowanych stron na drukarkach konkretnego formatu, Koszt suma kosztów wydrukowanych, skopiowanych i zeskanowanych stron na drukarkach konkretnego formatu. Przykład raportu: Rysunek 99 Przykład raportu Wydruki użytkowników w działach z uwzględnieniem formatu papieru Raport 5.4 Wydruki użytkowników na drukarkach z uwzględnieniem formatu papieru Rysunek 100 Dane wejściowe do raportu Wydruki użytkowników na drukarkach z uwzględnieniem formatu papieru CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 97

98 Pola na raporcie: Użytkownik nazwa użytkownika (krótka nazwa), Drukarka identyfikator drukarki (z zależności od tego, jakie ID drukarki zostało wybrane podczas wprowadzania danych wejściowych do raportu w kolumnie tej może pojawić się: nazwa nr seryjny bądź nr inwentarzowy drukarki), Format rozmiar papieru, którego dotyczy wiersz raportu, Strony suma wydrukowanych, skopiowanych i zeskanowanych stron na drukarkach konkretnego formatu, Przykład raportu: Rysunek 101 Przykład raportu Wydruki użytkowników na drukarkach z uwzględnieniem formatu papieru CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 98

99 Raport 5.5 Wszystkie strony z uwzględnieniem liczby kolorów Rysunek 102 Dane wejściowe do raportu Wszystkie strony z uwzględnieniem liczby kolorów Pola na raporcie: Kolor kolor zadruku, którego dotyczy konkretny wiersz raportu, Strony suma wszystkich wydrukowanych, skopiowanych i zeskanowanych stron na urządzeniu konkretnego koloru, Koszt sumaryczny koszt wszystkich wydrukowanych, skopiowanych i zeskanowanych stron na urządzeniu konkretnego koloru, Przykład raportu: Rysunek 103 Przykład raportu Wszystkie strony z uwzględnieniem liczby kolorów CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 99

100 Raport 5.6 Wszystkie wydruki z uwzględnieniem liczby kolorów i formatu papieru Rysunek 104 Dane wejściowe do raportu Wszystkie wydruki z uwzględnieniem liczby kolorów i formatu papieru Pola na raporcie: Format wydruku rozmiar papieru, którego dotyczy wiersz raportu, Kolor kolor zadruku, którego dotyczy konkretny wiersz raportu, Strony suma wszystkich wydrukowanych, skopiowanych i zeskanowanych stron na urządzeniu konkretnego koloru i formatu, Koszt sumaryczny koszt wszystkich wydrukowanych, skopiowanych i zeskanowanych stron na urządzeniu konkretnego koloru i formatu. CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 100

101 Przykład raportu: Rysunek 105 Przykład raportu Wszystkie wydruki z uwzględnieniem liczby kolorów i formatu papieru Raport 5.7 Wszystkie wydruki z uwzględnieniem formatu papieru Rysunek 106 Dane wejściowe do raportu Wszystkie wydruki z uwzględnieniem formatu papieru Pola na raporcie: Format wydruku rozmiar papieru, którego dotyczy wiersz raportu, Strony suma wszystkich wydrukowanych, skopiowanych i zeskanowanych stron na urządzeniu konkretnego formatu, CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 101

102 Koszt sumaryczny koszt wszystkich wydrukowanych, skopiowanych i zeskanowanych stron na urządzeniu konkretnego formatu. Przykład raportu: Rysunek 107 Przykład raportu Wszystkie wydruki z uwzględnieniem formatu papieru Raport 5.8 Wydruki użytkowników z uwzględnieniem typów dokumentów Rysunek 108 Dane wejściowe do raportu Wydruki użytkowników z uwzględnieniem typów dokumentów CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 102

103 Pola na raporcie: Użytkownik krótka nazwa użytkownika, Nazwisko i imię imię i nazwisko użytkownika, Typ dokumentu typ dokumenty którego dotyczy wiersz raportu Strony suma wszystkich wydrukowanych, skopiowanych i zeskanowanych stron na urządzeniu konkretnego formatu, Koszt sumaryczny koszt wszystkich wydrukowanych, skopiowanych i zeskanowanych stron na urządzeniu konkretnego formatu. Przykład raportu: Rysunek 109 Przykład raportu Wydruki użytkowników z uwzględnieniem typów dokumentów CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 103

104 Raport 5.9 Wydruki na drukarkach z uwzględnieniem typów dokumentów Rysunek 110 Dane wejściowe do raportu Wydruki na drukarkach z uwzględnieniem typów dokumentów Rysunek 111 Okno wyboru typów dokumentów dla raportu Wydruki na drukarkach z uwzględnieniem typów dokumentów CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 104

105 Pola na raporcie: Drukarka identyfikator drukarki (z zależności od tego, jakie ID drukarki zostało wybrane podczas wprowadzania danych wejściowych do raportu w kolumnie tej może pojawić się: nazwa nr seryjny bądź nr inwentarzowy drukarki) Typ dokumentu typ dokumenty którego dotyczy wiersz raportu Strony suma wszystkich wydrukowanych, skopiowanych i zeskanowanych stron na urządzeniu konkretnego formatu, Koszt sumaryczny koszt wszystkich wydrukowanych, skopiowanych i zeskanowanych stron na urządzeniu konkretnego formatu. Przykład raportu: Rysunek 112 Przykład raportu Wydruki na drukarkach z uwzględnieniem typów dokumentów CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 105

106 Raport 5.10 Wydruki działów z uwzględnieniem typów dokumentów Rysunek 113 Wydruki działów z uwzględnieniem typów dokumentów Pola na raporcie: Dział nazwa działu w strukturze organizacyjnej Typ dokumentu typ dokumenty którego dotyczy wiersz raportu Strony suma wszystkich wydrukowanych, skopiowanych i zeskanowanych stron na urządzeniu konkretnego formatu, Koszt sumaryczny koszt wszystkich wydrukowanych, skopiowanych i zeskanowanych stron na urządzeniu konkretnego formatu. CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 106

107 Przykład raportu: Rysunek 114 Przykład raportu Wydruki działów z uwzględnieniem typów dokumentów Raport 5.11 Najczęściej drukowane typy dokumentów Rysunek 115 Dane wejściowe do raportu Najczęściej drukowane typy dokumentów CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 107

108 Rysunek 116 Okno wyboru typów dokumentów dla raportu Najczęściej drukowane typy dokumentów Pola na raporcie: Typ dokumentu typ dokumenty którego dotyczy wiersz raportu Strony suma wszystkich wydrukowanych, skopiowanych i zeskanowanych stron na urządzeniu konkretnego formatu, Koszt sumaryczny koszt wszystkich wydrukowanych, skopiowanych i zeskanowanych stron na urządzeniu konkretnego formatu. Przykład raportu: Rysunek 117 Przykład raportu Najczęściej drukowane typy dokumentów CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 108

109 2.15 Raporty dotyczące projektów Raport 6.1 Liczba stron i koszty na projekt Rys Dane wejściowe do raportu Liczba stron i koszty na projekt Pola na raporcie: Okres - okres czasu, dla którego powstał raport Projekt - nazwa projektu Strony - liczba stron wydruków/kopii wykonanych w ramach projektu Koszt - koszt wydruków/kopii wykonanych w ramach projektu CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 109

110 Przykład raportu: Rys Przykład raportu Liczba stron i koszty na projekt CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 110

111 Raport 6.2 Liczba stron i koszty na projekt z uwzględnieniem użytkowników Rys Dane wejściowe do raportu Liczba stron i koszty na projekt z uwzględnieniem użytkowników Pola na raporcie: Okres - okres czasu, dla którego powstał raport Projekt - nazwa projektu, dla którego powstał raport Użytkownik - nazwa konta rozliczeniowego użytkownika Nazwisko i imię - nazwisko i imię użytkownika Strony - liczba stron wydruków/kopii wykonanych przez użytkownika w ramach projektu Koszt - koszt wydruków/kopii wykonanych przez użytkownika w ramach projektu CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 111

112 Przykład raportu: Rys Przykład raportu Liczba stron i koszty na projekt z uwzględnieniem użytkowników CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 112

113 Raport 6.3 Billing projektu Rys Dane wejściowe do raportu Billing projektu Pola na raporcie: Okres - okres czasu, dla którego powstał raport Projekt - nazwa projektu, dla którego powstał raport Czas - data i czas wykonania wydruku/kopii Dokument - tytuł wydruku (Copy w przypadku kopii) Użytkownik - nazwa konta rozliczeniowego użytkownika Strony - liczba stron wydruku/kopii wykonanego w ramach projektu Koszt - koszt wydruku/kopii wykonanego w ramach projektu CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 113

114 Przykład raportu: Rys Przykład raportu Billing projektu CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 114

115 2.16 Raporty inne Raport 7.1 Faktura wewnętrzna Rys Dane wejściowe do raportu Faktura wewnętrzna Pola na raporcie: Okres - okres czasu, dla którego powstał raport Dział - nazwa jednostki organizacyjnej, dla której powstał raport Użytkownik - nazwa konta rozliczeniowego użytkownika Nazwisko i imię - nazwisko i imię użytkownika Strony - liczba stron wydruków/kopii wykonanych przez użytkownika Koszt - koszt wydruków/kopii wykonanych przez użytkownika CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 115

116 Przykład raportu: Rys Przykład raportu Faktura wewnętrzna CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 116

117 Raport 7.2 Anulowane prace Rys Dane wejściowe do raportu Anulowane prace Pola na raporcie: Okres - okres czasu, dla którego powstał raport Czas - data i czas wykonania anulowanego wydruku/kopii Drukarka - nazwa drukarki (w systemie Printoscope) Użytkownik - nazwa konta rozliczeniowego użytkownika Strony - liczba stron anulowanego wydruku/kopii Koszt - koszt anulowanego wydruku/kopii CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 117

118 Przykład raportu: Rys Przykład raportu Anulowane prace CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 118

119 Raport 7.3 Eksport porównawczy z miesiącem referencyjnym Pola na raporcie: Rys Dane wejściowe do raportu Eksport porównawczy z miesiącem referencyjnym Dział - jednostka organizacyjna użytkownika Typ dokumentu - typ wydruku (na podstawie rozszerzenia w tytule) Użytkownik - nazwisko i imię użytkownika Styczeń - liczba stron wydruków/kopii wykonanych przez użytkownika w styczniu Styczeń % - różnica podana w procentach pomiędzy liczbami stron wydruków/kopii wykonanych przez użytkownika w styczniu i miesiącu referencyjnym Luty - liczba stron wydruków/kopii wykonanych przez użytkownika w lutym Luty % - różnica podana w procentach pomiędzy liczbami stron wydruków/kopii wykonanych przez użytkownika w lutym i miesiącu referencyjnym Marzec - liczba stron wydruków/kopii wykonanych przez użytkownika w marcu Marzec % - różnica podana w procentach pomiędzy liczbami stron wydruków/kopii wykonanych przez użytkownika w marcu i miesiącu referencyjnym Kwiecień - liczba stron wydruków/kopii wykonanych przez użytkownika w kwietniu Kwiecień % - różnica podana w procentach pomiędzy liczbami stron wydruków/kopii wykonanych przez użytkownika w kwietniu i miesiącu referencyjnym Maj - liczba stron wydruków/kopii wykonanych przez użytkownika w maju Maj % - różnica podana w procentach pomiędzy liczbami stron wydruków/kopii wykonanych przez użytkownika w maju i miesiącu referencyjnym CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 119

120 Czerwiec - liczba stron wydruków/kopii wykonanych przez użytkownika w czerwcu Czerwiec % - różnica podana w procentach pomiędzy liczbami stron wydruków/kopii wykonanych przez użytkownika w czerwcu i miesiącu referencyjnym Lipiec - liczba stron wydruków/kopii wykonanych przez użytkownika w lipcu Lipiec % - różnica podana w procentach pomiędzy liczbami stron wydruków/kopii wykonanych przez użytkownika w lipcu i miesiącu referencyjnym Sierpień - liczba stron wydruków/kopii wykonanych przez użytkownika w sierpniu Sierpień % - różnica podana w procentach pomiędzy liczbami stron wydruków/kopii wykonanych przez użytkownika w sierpniu i miesiącu referencyjnym Wrzesień - liczba stron wydruków/kopii wykonanych przez użytkownika we wrześniu Wrzesień % - różnica podana w procentach pomiędzy liczbami stron wydruków/kopii wykonanych przez użytkownika we wrześniu i miesiącu referencyjnym Październik - liczba stron wydruków/kopii wykonanych przez użytkownika w październiku Październik % - różnica podana w procentach pomiędzy liczbami stron wydruków/kopii wykonanych przez użytkownika w październiku i miesiącu referencyjnym Listopad - liczba stron wydruków/kopii wykonanych przez użytkownika w listopadzie Listopad % - różnica podana w procentach pomiędzy liczbami stron wydruków/kopii wykonanych przez użytkownika w listopadzie i miesiącu referencyjnym Grudzień - liczba stron wydruków/kopii wykonanych przez użytkownika w grudniu Grudzień % - różnica podana w procentach pomiędzy liczbami stron wydruków/kopii wykonanych przez użytkownika w grudniu i miesiącu referencyjnym CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 120

121 Raport 7.4 Raport dla urządzeń sieciowych SNMP Rys Dane wejściowe do raportu Raport dla urządzeń sieciowych SNMP Pola na raporcie: Data - data i czas wysłania zapytania SNMP do urządzenia Nazwa drukarki - nazwa drukarki (w systemie Printoscope) Nr seryjny - numer seryjny drukarki Nr inwentarzowy - numer inwentarzowy drukarki IP drukarki - adres IP drukarki Oddział - lokalizacja drukarki (oddział) Budynek - lokalizacja drukarki (budynek) Piętro - lokalizacja drukarki (piętro) Obszar piętra - lokalizacja drukarki (obszar piętra) Pokój - lokalizacja drukarki (piętro) Suma stron - liczba stron wydruków/kopii Strony A4 - liczba stron wydruków/kopii w formacie A4 Strony A3 - liczba stron wydruków/kopii w formacie A3 Strony inne - liczba stron wydruków/kopii w formacie innym niż A4 i A3 Strony A4 simplex - liczba stron wydruków/kopii w formacie A4 i w simpleksie Strony A3 simplex - liczba stron wydruków/kopii w formacie A3 i w simpleksie Strony inne simplex - liczba stron wydruków/kopii w formacie innym niż A4 i A3 i w simpleksie CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 121

122 Strony A4 duplex - liczba stron wydruków/kopii w formacie A4 i w dupleksie Strony A3 duplex - liczba stron wydruków/kopii w formacie A3 i w dupleksie Strony inne duplex - liczba stron wydruków/kopii w formacie innym niż A4 i A3 i w dupleksie Suma stron kolor - liczba stron wydruków/kopii kolorowych Strony A4 kolor - liczba stron wydruków/kopii kolorowych w formacie A4 Strony A3 kolor - liczba stron wydruków/kopii kolorowych w formacie A3 Strony inne kolor - liczba stron wydruków/kopii kolorowych w formacie innym niż A4 i A3 Strony A4 simplex kolor - liczba stron wydruków/kopii kolorowych w formacie A4 i w simpleksie Strony A3 simplex kolor - liczba stron wydruków/kopii kolorowych w formacie A3 i w simpleksie Strony inne simplex kolor - liczba stron wydruków/kopii kolorowych w formacie innym niż A4 i A3 i w simpleksie Strony A4 duplex kolor - liczba stron wydruków/kopii kolorowych w formacie A4 i w dupleksie Strony A3 duplex kolor - liczba stron wydruków/kopii kolorowych w formacie A3 i w dupleksie Strony inne duplex kolor - liczba stron wydruków/kopii kolorowych w formacie innym niż A4 i A3 i w dupleksie Suma stron kopii - liczba stron kopii Kopie A4 - liczba stron kopii w formacie A4 Kopie A3 - liczba stron kopii w formacie A3 Kopie inne - liczba stron kopii w formacie innym niż A4 i A3 Kopie A4 simplex - liczba stron kopii w formacie A4 i w simpleksie Kopie A3 simplex - liczba stron kopii w formacie A3 i w simpleksie Kopie inne simplex - liczba stron kopii w formacie innym niż A4 i A3 i w simpleksie Kopie A4 duplex - liczba stron kopii w formacie A4 i w dupleksie Kopie A3 duplex - liczba stron kopii w formacie A3 i w dupleksie Kopie inne duplex - liczba stron kopii w formacie innym niż A4 i A3 i w dupleksie Wszystkie kopie kolor - liczba stron kopii kolorowych Kopie A4 kolor - liczba stron kopii kolorowych w formacie A4 Kopie A3 kolor - liczba stron kopii kolorowych w formacie A3 Kopie inne kolor - liczba stron kopii kolorowych w formacie innym niż A4 i A3 Kopie A4 simplex kolor - liczba stron kopii kolorowych w formacie A4 i w simpleksie Kopie A3 simplex kolor - liczba stron kopii kolorowych w formacie A3 i w simpleksie Kopie inne simplex kolor - liczba stron kopii kolorowych w formacie innym niż A4 i A3 i w simpleksie Kopie A4 duplex kolor - liczba stron kopii kolorowych w formacie A4 i w dupleksie Kopie A3 duplex kolor - liczba stron kopii kolorowych w formacie A3 i w dupleksie Kopie inne duplex kolor - liczba stron kopii kolorowych w formacie innym niż A4 i A3 i w dupleksie Strony duplex - liczba stron wydruków/kopii w dupleksie Kopie duplex - liczba stron kopii w dupleksie Strony duplex kolor - liczba stron wydruków/kopii kolorowych w dupleksie Kopie duplex kolor - liczba stron kopii kolorowych w dupleksie Skany mono - liczba stron skanów monochromatycznych Skany kolor - liczba stron skanów kolorowych CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 122

123 Faksy - liczba stron faksów Stan urządzenia - stan urządzenia Raport 7.5 Eksport prac do pliku Rys Dane wejściowe do raportu Eksport prac do pliku Pola na raporcie: Sterownik - nazwa sterownika drukarki (w systemie Printoscope) Konto systemowe - nazwa konta rozliczeniowego użytkownika Nazwa drukarki - nazwa drukarki (w systemie Printoscope) Komputer - nazwa stacji roboczej użytkownika Dokument - tytuł wydruku (Copy w przypadku kopii) Czas - data i czas wykonania wydruku/kopii Wydrukowane strony - liczba stron wydruku/kopii Format papieru - rozmiar papieru wydruku/kopii Kopie - liczba kopii wydruku Źródło papieru - źródło papieru wydruku/kopii Jakość wydruku - rozdzielczość wydruku/kopii Kolor - atrybut określający czy wydruk/kopia był monochromatyczny czy kolorowy Duplex - atrybut określający czy wydruk/kopia był w simpleksie czy w dupleksie Koszt drukowania - koszt wydruku/kopii CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 123

124 Koszt papieru - koszt papieru wydruku/kopii Serwer - nazwa serwera wydruku Typ dokumentu - typ wydruku (na podstawie rozszerzenia w tytule) Raport 7.6 Raport dla urządzenia Pola na raporcie: Rys Dane wejściowe do raportu Raport dla urządzenia Urządzenie - nazwa drukarki (w systemie Printoscope) Faktura - numer faktury Umowa - numer umowy Okres - okres czasu, dla którego powstał raport MPK - MPK jednostki organizacyjnej Jednostka organizacyjna - nazwa jednostki organizacyjnej Strony - liczba stron wydruków/kopii wykonanych na drukarce przez użytkowników należących do jednostki organizacyjnej Brutto - koszt brutto wydruków/kopii wykonanych na drukarce przez użytkowników należących do jednostki organizacyjnej Netto - koszt netto wydruków/kopii wykonanych na drukarce przez użytkowników należących do jednostki organizacyjnej CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 124

125 Przykład raportu: Rys Przykład raportu Raport dla urządzenia CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 125

126 Raport 7.7 Raport wg urządzeń Rys Dane wejściowe do raportu Raport wg urządzeń Pola na raporcie: Faktura - numer faktury Umowa - numer umowy Okres - okres czasu, dla którego powstał raport Drukarka - nazwa drukarki (w systemie Printoscope) Lokalizacja drukarki - lokalizacja drukarki Strony - liczba stron wydruków/kopii wykonanych na drukarce Brutto - koszt brutto wydruków/kopii wykonanych na drukarce Netto - koszt netto wydruków/kopii wykonanych na drukarce CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 126

127 Przykład raportu: Rys Przykład raportu Raport wg urządzeń CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 127

128 Raport 7.8 Raport wg struktur Pola na raporcie: Faktura - numer faktury Umowa - numer umowy Rys Dane wejściowe do raportu Raport wg struktur Okres - okres czasu, dla którego powstał raport MPK i Jednostka organizacyjna - MPK i nazwa jednostki organizacyjnej Drukarka - nazwa drukarki (w systemie Printoscope) Lokalizacja drukarki - lokalizacja drukarki Strony - liczba stron wydruków/kopii wykonanych na drukarce przez użytkowników należących do jednostki organizacyjnej Brutto - koszt brutto wydruków/kopii wykonanych na drukarce przez użytkowników należących do jednostki organizacyjnej Netto - koszt netto wydruków/kopii wykonanych na drukarce przez użytkowników należących do jednostki organizacyjnej CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 128

129 Przykład raportu: Rys Przykład raportu Raport wg struktur CC- Podręcznik Użytkownika - Raportowanie 129

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

documaster documaster Campus Instrukcja obsługi www.documaster.pl Bezobsługowy system drukowania, kopiowania i skanowania

documaster documaster Campus Instrukcja obsługi www.documaster.pl Bezobsługowy system drukowania, kopiowania i skanowania documaster Campus Instrukcja obsługi 1 Zawartość 1. Elementy funkcjonalne systemu Documaster Campus... 3 2. Sposób funkcjonowania systemu Documaster Campus... 3 3. Zakładanie konta... 4 4. Zmiana hasła

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2)

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2) Program RMUA Instrukcja konfiguracji i pracy w programie (Wersja 2) 1 Wstęp Program RMUA powstał w związku z obowiązkiem przekazywania ubezpieczonym informacji rocznej zwanej wcześniej RMUA. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

KURIER BY CTI. Instrukcja do programu DATA 16.09.2014. Informatycznej Zygmunt Wilder w Gliwicach WERSJA 2014.1 mgr Katarzyna Wilder DLA DPD

KURIER BY CTI. Instrukcja do programu DATA 16.09.2014. Informatycznej Zygmunt Wilder w Gliwicach WERSJA 2014.1 mgr Katarzyna Wilder DLA DPD KURIER BY CTI DLA DPD Instrukcja do programu DATA 16.09.2014 PRODUCENT Centrum Technologii Informatycznej Zygmunt Wilder w Gliwicach WERSJA 2014.1 AUTOR mgr Katarzyna Wilder 1. Opis Program Kurier DPD

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA INSTYTUCJI RYNKU PRACY JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU ANALITYCZNEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

System obsługi wag suwnicowych

System obsługi wag suwnicowych System obsługi wag suwnicowych Wersja 2.0-2008- Schenck Process Polska Sp. z o.o. 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10 Tel. (022) 6654011, fax: (022) 6654027 schenck@schenckprocess.pl http://www.schenckprocess.pl

Bardziej szczegółowo

KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY

KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY BASE SOFT Krystian Balion 41-403 Chełm Śląski Tel. 691 30 80 30 www.basesoft.pl info@basesoft.pl KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY INSTALACJA AKTUALIZACJA Wymagana wersja programu minimum 1.2.8.33

Bardziej szczegółowo

System kontroli kosztów oraz dostępu do urządzeń

System kontroli kosztów oraz dostępu do urządzeń System kontroli kosztów oraz dostępu do urządzeń Jest to wielomodułowy system, komponowany według potrzeb oraz wymagań Klienta dający możliwość kontroli wykonywanych zadań, w tym monitorowanie kosztów

Bardziej szczegółowo

1 Rejestrator czasu pracy

1 Rejestrator czasu pracy 1 Rejestrator czasu pracy Rejestrator Czasu Pracy (określany również skrótowo RCP) pozwala na zbieranie i prezentowanie informacji o godzinach przepracowanych przez wybranych użytkowników systemu. Rejestrator

Bardziej szczegółowo

audyt redukcja kosztów optymalizacja Documaster Campus Instrukcja użytkownika systemu

audyt redukcja kosztów optymalizacja Documaster Campus Instrukcja użytkownika systemu audyt redukcja kosztów optymalizacja Documaster Campus Instrukcja użytkownika systemu Wersja: 1.16 styczeń 2014 Spis treści 1. Elementy funkcjonalne Documaster Campus... 3 2. Sposób funkcjonowania Documaster

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA PLACÓWKI EDUKACYJNEJ JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

StacjaSQL.2012 / PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA / / USUNIĘCIE "BAZY TESTOWEJ, PRZEJŚCIE NA WERSJĘ KOMERCYJNĄ / oraz. str.

StacjaSQL.2012 / PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA / / USUNIĘCIE BAZY TESTOWEJ, PRZEJŚCIE NA WERSJĘ KOMERCYJNĄ / oraz. str. StacjaSQL.2012 / USUNIĘCIE "BAZY TESTOWEJ, PRZEJŚCIE NA WERSJĘ KOMERCYJNĄ / oraz / PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA / str. 1 Minimalne wymagania systemowe/sprzętowe: dysk twardy: min. 3 GB

Bardziej szczegółowo

System rejestracji wizyt w BIOBANKU Instrukcja uz ytkownika systemu

System rejestracji wizyt w BIOBANKU Instrukcja uz ytkownika systemu System rejestracji wizyt w BIOBANKU Instrukcja uz ytkownika systemu Logowanie do systemu W celu zalogowania do systemu należy na stronie powitalnej systemu wpisać nazwę użytkownika i hasło użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 1. Folder poczekalnia Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 Dostępny jest z poziomu strony głównej w zakładce Foldery 2. Wkładka adresowa Zdefiniowane wkładu 3. Lokalizacja składów chronologicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska

Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Logowanie do systemu 2. Ustawienia 2.1.Ustawienia firmy 2.2.Instalacje a) Zarządzanie instalacjami b) Pozwolenia c) Urządzenia/Procesy

Bardziej szczegółowo

audyt redukcja kosztów optymalizacja Documaster Campus Instrukcja użytkownika systemu

audyt redukcja kosztów optymalizacja Documaster Campus Instrukcja użytkownika systemu audyt redukcja kosztów optymalizacja Documaster Campus Instrukcja użytkownika systemu Wersja: 1.17 kwiecień 2015 Spis treści 1. Elementy funkcjonalne Documaster Campus... 3 2. Sposób funkcjonowania Documaster

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WebTrucker instrukcja obsługi v. 2.5 2 Spis treści: Uruchamianie... 3 1 wprowadzenie przesyłki... 4 1.1. Dodaj przesyłkę kurierską... 4 1.2. Szablon przesyłek... 7 1.3.

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC.

Rozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC. 1 Moduł OPC Moduł OPC pozwala na komunikację z serwerami OPC pracującymi w oparciu o model DA (Data Access). Dzięki niemu można odczytać stan obiektów OPC (zmiennych zdefiniowanych w programie PLC), a

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

Umowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o.

Umowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o. Umowy handlowe Hipermarket, NET Spółka z o.o. 1 Spis treści I. Wstęp II. 1. Konfigurator typów.................................................... 3 Opis 2. Katalog umów.......................................................

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

Rejestracja Czasu Pracy RCP Instrukcja

Rejestracja Czasu Pracy RCP Instrukcja Rejestracja Czasu Pracy RCP Instrukcja Spis treści 1. Opis Programu...3 2. Połączenie z serwerem...4 3. Instrukcja...5 3.1. Logowanie do systemu...5 3.2. Rejestracja czasu pracy...6 3.3. Tylko podgląd...8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.26 zmiany w programie czerwiec 2014

Kancelaria 2.26 zmiany w programie czerwiec 2014 Aktualizacja musi odbyć się przy zamkniętych programach na wszystkich końcówkach. Przed zainstalowaniem nowej wersji programu należy wykonać kopię zapasową bazy danych oraz całego folderu, w którym znajduje

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Funkcje standardowej wersji programu WAGMASTER (obsługa wag samochodowych)

Funkcje standardowej wersji programu WAGMASTER (obsługa wag samochodowych) Funkcje standardowej wersji programu WAGMASTER (obsługa wag samochodowych) Program WAGMASTER w standardowej konfiguracji, współpracuje z bazą danych MS Access. Ma również możliwość współpracy bazami danych

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! Przed przystąpieniem do zamknięcia roku proszę zrobić kopie bezpieczeństwa

UWAGA!!! Przed przystąpieniem do zamknięcia roku proszę zrobić kopie bezpieczeństwa UWAGA!!! Przed przystąpieniem do zamknięcia roku proszę zrobić kopie bezpieczeństwa Następnie należy sprawdzić czy w KOLFK w Słownik i-> Dokumenty-> znajduje się dokument BO- Bilans Otwarcia (w grupie

Bardziej szczegółowo

AUDYT REDUKCJA KOSZTÓW OPTYMALIZACJA SYSTEMÓW DRUKOWANIA

AUDYT REDUKCJA KOSZTÓW OPTYMALIZACJA SYSTEMÓW DRUKOWANIA AUDYT REDUKCJA KOSZTÓW OPTYMALIZACJA SYSTEMÓW DRUKOWANIA AUDYT REDUKCJA KOSZTÓW OPTYMALIZACJA Wiele prac wykonywanych codziennie w przedsiębiorstwie wiąże się nierozerwalnie z produkcją dokumentów. Brak

Bardziej szczegółowo

Definiowanie drukarek w programie ZAFIR

Definiowanie drukarek w programie ZAFIR Definiowanie drukarek w programie ZAFIR Zbiór drukarek jest widoczny w przeglądarce, która jest dostępna z pierwszego menu programu w zakładce 1D-Drukarki 1D-Drukarki w systemie. Najczęściej baza

Bardziej szczegółowo

4) odbiór i utylizację zużytych części i materiałów eksploatacyjnych w zamian za comiesięczną opłatę:

4) odbiór i utylizację zużytych części i materiałów eksploatacyjnych w zamian za comiesięczną opłatę: 1. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest uruchomienie i utrzymanie przez okres 12 miesięcy systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych przez Zamawiającego obejmującego:

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2. Konfiguracja programu... 3 3. Tworzenie zapytań o dane dłużników do pl.id... 4 3.1. Eksport danych dłużników

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika systemu AgentWorks generowanie raportów wydanie 11 wersja polska

Przewodnik użytkownika systemu AgentWorks generowanie raportów wydanie 11 wersja polska Przewodnik użytkownika systemu AgentWorks generowanie raportów wydanie 11 wersja polska 09/01/2013 2012 MoneyGram International Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. Tworzenie Raportów transakcyjnych...

Bardziej szczegółowo

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji Podgląd zdarzeń W systemie Windows XP zdarzenie to każde istotne wystąpienie w systemie lub programie, które wymaga powiadomienia użytkownika lub dodania wpisu do dziennika. Usługa Dziennik zdarzeń rejestruje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Program do wagi SmartScale

Program do wagi SmartScale Program do wagi SmartScale zarządzanie pomiarami zarządzanie towarami - dodawanie, usuwanie oraz wyszukiwanie towarów zarządzanie kontrahentami dodawanie i usuwanie oraz wyszukiwanie wydruki kwitów w trybie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Systemu Centralnego Wydruku (SCW) Podstawy obsługi

Instrukcja. Systemu Centralnego Wydruku (SCW) Podstawy obsługi Instrukcja Systemu Centralnego Wydruku (SCW) Podstawy obsługi System Centralnego Wydruku podstawy obsługi 2 SPIS TREŚCI 1. PANEL DOTYKOWY PODSTAWOWE FUNKCJE... 3 2. ROZPOCZYNANIE I KOŃCZENIE PRACY NA URZĄDZENIU

Bardziej szczegółowo

Wymagania. Instalacja SP DETAL

Wymagania. Instalacja SP DETAL Instalacja i wdrożenie systemów Niniejszy dokument zawiera instrukcję instalacji i konfiguracji modułu SP DETAL. Przeznaczony jest on tylko do wiadomości Partnerów współpracujących z firmą Digit-al. Wymagania

Bardziej szczegółowo

1. Moduł Print Master

1. Moduł Print Master 1. Moduł Print Master 1.1. Wprowadzenie Print Master (PM) to moduł, którego główną funkcją jest autoryzacja wydruków wykonywanych przez użytkownika w systemie Windows. Autoryzacja obejmuje wydruki wykonywane

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika systemu AgentWorks podwójna kontrola wydanie 11 wersja polska

Przewodnik użytkownika systemu AgentWorks podwójna kontrola wydanie 11 wersja polska Przewodnik użytkownika systemu AgentWorks podwójna kontrola wydanie 11 wersja polska 09/01/2013 2012 MoneyGram International Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. Zatwierdzenia menedżera... 2 2. Zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank SA wersja 1.0 Infolinia 1 9797

Getin Noble Bank SA wersja 1.0 Infolinia 1 9797 Skrócony podręcznik użytkownika w zakresie płatności masowych oraz akceptacji i przekazania wielu list płac jedną autoryzacją użytkownika Spis treści: 1 Wstęp 1 2 Konfiguracja płatności masowych 1 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

KURIER XL BY CTI DLA SIÓDEMKA

KURIER XL BY CTI DLA SIÓDEMKA KURIER XL BY CTI DLA SIÓDEMKA Instrukcja do programu 1. Opis Zarządzanie sprzedażą wysyłkową to trudny logistyczny proces. Bezbłędne opanowanie tego procesu jest wyzwaniem, od spełnienia którego zależy

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.16 - zmiany w programie styczeń 2009

Kancelaria 2.16 - zmiany w programie styczeń 2009 1. Opcje globalne programu. a. Dodano możliwość określenia minimalnej długości hasła, sprawdzania, czy hasło ma duże litery i cyfry oraz jak często hasło ma być zmieniane. Odpowiednie opcje znajdują się

Bardziej szczegółowo

Kalkulator kalorii i wartości odżywczych by CTI. Instrukcja

Kalkulator kalorii i wartości odżywczych by CTI. Instrukcja Kalkulator kalorii i wartości odżywczych by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Logowanie... 4 3. Okno główne programu... 4 4. Tworzenie receptury, generowanie etykiety wartości odżywczych...

Bardziej szczegółowo

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ:

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: WAŻNE INFORMACJE Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: w województwach, w których obowiązuje szyfrowanie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ -1- SPIS TREŚCI: 1. Logowanie...3 1.1 Logowanie do programu... 3 1.2 Wylogowanie z programu... 3 2. Sprawozdanie...3 2.1. Sprawozdania... 3 2.2 Sprawozdanie wyszukiwanie...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł Modbus TCP 4

Spis treści. 1 Moduł Modbus TCP 4 Spis treści 1 Moduł Modbus TCP 4 1.1 Konfigurowanie Modułu Modbus TCP................. 4 1.1.1 Lista elementów Modułu Modbus TCP............ 4 1.1.2 Konfiguracja Modułu Modbus TCP.............. 5 1.1.3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja użytkownika. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja użytkownika. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja użytkownika TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.1 2014.12.01 2 Spis treści 1. Konta użytkowników...

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny urządzeń wielofunkcyjnych

Opis techniczny urządzeń wielofunkcyjnych Opis techniczny urządzeń wielofunkcyjnych Grupa I wysokonakładowe, monochromatyczne urządzenia wielofunkcyjne 5szt. Grupa II wysokonakładowe, kolorowe urządzenia wielofunkcyjne 10 szt. Grupa III monochromatyczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi DHL KONWERTER 1.6

Instrukcja obsługi DHL KONWERTER 1.6 Instrukcja obsługi DHL KONWERTER 1.6 Opis: Niniejsza instrukcja opisuje wymogi użytkowania aplikacji oraz zawiera informacje na temat jej obsługi. DHL Konwerter powstał w celu ułatwienia oraz usprawnienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA PLACÓWKI EDUKACYJNEJ JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Promocja wykorzystania biogazu w regionach Europy www.biogasaccepted.eu Studienzentrum für internationale Analysen 4553 Schlierbach/ Österreich Manual - Page 1/13 Contents Contents...2

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm MOJA FIRMA PLUS bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm CO TO JEST PAKIET MOJA FIRMA PLUS? Usługa bankowości elektronicznej MOJA FIRMA PLUS umożliwia łatwy i szybki dostęp do rachunków za pomocą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji zgłoszeń serwisowych w Black Point S.A.

Instrukcja rejestracji zgłoszeń serwisowych w Black Point S.A. Instrukcja rejestracji zgłoszeń serwisowych w Black Point S.A. 1. Rejestracja Uzyskanie dostępu do serwisu następuje po zarejestrowaniu konta na stronie rma3.blackpoint.pl. Proces rejestracji rozpoczyna

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

L.dz. GFZ/34 /2017 Wrocław, 20 stycznia 2017 r. WYKONAWCY UBIEGAJACY SIĘ O ZAMÓWIENIE

L.dz. GFZ/34 /2017 Wrocław, 20 stycznia 2017 r. WYKONAWCY UBIEGAJACY SIĘ O ZAMÓWIENIE ZP/PN/02/2017 L.dz. GFZ/34 /2017 Wrocław, 20 stycznia 2017 r. WYKONAWCY UBIEGAJACY SIĘ O ZAMÓWIENIE Dot. Przetarg nieograniczony na: "Dzierżawę urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych wraz z systemem rozliczania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0

Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0 Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0 Opis: Niniejsza instrukcja opisuje wymogi użytkowania aplikacji oraz zawiera informacje na temat jej obsługi. DHL Multiconverter powstał w celu ułatwienia oraz usprawnienia

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi Diagnoza Szkolna Pearsona Instrukcja obsługi 1. Logowanie Aby skorzystać z systemu Diagnoza Szkolna Pearsona należy najpierw wejść na stronę diagnoza.pearson.pl i wybrać przycisk Logowanie. Następnie należy

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Inteligentnego Głośnika 3

1 Moduł Inteligentnego Głośnika 3 Spis treści 1 Moduł Inteligentnego Głośnika 3 1.1 Konfigurowanie Modułu Inteligentnego Głośnika........... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu Inteligentnego Głośnika....... 3 1.1.2 Konfigurowanie elementu

Bardziej szczegółowo

JPK Jednolity Plik Kontrolny

JPK Jednolity Plik Kontrolny JPK Jednolity Plik Kontrolny Konfiguracja JPK w Systemie Prestiż. Od wersji systemu 330.166 mechanizm generowania jednolitego pliku kontrolnego dostępny jest w zakładce Operacje -> JPK. Opcja dostępna

Bardziej szczegółowo

MWS Mobile by CTI. Instrukcja

MWS Mobile by CTI. Instrukcja MWS Mobile by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Wymagania... 4 2.1. Etykiety... 5 3. Pierwsze uruchomienie... 6 4. Logowanie... 7 5. Okno główne programu... 8 6. Opcje... 9 7. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Program Uczenie się przez całe życie Erasmus. Kurs intensywny w roku akademickim 2012/2013. Instrukcja do wniosku ERA_IP_2012

Program Uczenie się przez całe życie Erasmus. Kurs intensywny w roku akademickim 2012/2013. Instrukcja do wniosku ERA_IP_2012 Program Uczenie się przez całe życie Erasmus Kurs intensywny w roku akademickim 2012/2013 Instrukcja do wniosku ERA_IP_2012 Przed rozpoczęciem wypełniana wniosku o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Systemu Centralnego Wydruku. Dla studentów. Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

Instrukcja obsługi. Systemu Centralnego Wydruku. Dla studentów. Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych Instrukcja obsługi Systemu Centralnego Wydruku Dla studentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych Strona 1 z 25 Spis treści 1. Wymagania ogólne... 3 1.1. Legitymacja... 3 1.2. Konto pocztowe...

Bardziej szczegółowo

Kurier DPD by CTI. Instrukcja

Kurier DPD by CTI. Instrukcja Kurier DPD by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 3.1. Konfiguracja ogólna... 5 3.1.1. Serwer MS SQL... 5 3.1.2. Ustawienia drukarek... 6

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania nr PR-170/2015

Uczestnicy postępowania nr PR-170/2015 Biuro Zakupów, Logistyki i Usług Wspólnych Przewozy Regionalne sp. z o.o. ul. Wileńska 14a, 03-414 Warszawa wzs@p-r.com.pl PZP-0241-334/2015 Warszawa, dnia 01 grudnia 2015 r. Uczestnicy postępowania nr

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Kurier GLS by CTI. Instrukcja

Kurier GLS by CTI. Instrukcja Kurier GLS by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 3.1. Konfiguracja ogólna... 5 3.1.1. Serwer MS SQL... 5 3.1.2. Ustawienia drukarek... 6

Bardziej szczegółowo

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail 1 Moduł E-mail Moduł E-mail daje użytkownikowi Systemu możliwość wysyłania wiadomości e-mail poprzez istniejące konto SMTP. System Vision może używać go do wysyłania informacji o zdefiniowanych w jednostce

Bardziej szczegółowo

Moduł Sekretariat jako źródło informacji o uczniach

Moduł Sekretariat jako źródło informacji o uczniach UONET+ W jaki sposób dyrektor szkoły może wykorzystać system w swojej codziennej pracy? Dyrektor szkoły ma dostęp do modułów Sekretariat i Dziennik. Poprzez moduł Sekretariat dyrektor szkoły ma wgląd (tylko

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu Microsoft Code Signing. wersja 1.4

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu Microsoft Code Signing. wersja 1.4 Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu Microsoft Code Signing wersja 1.4 Spis treści 1. WSTĘP... 4 2. TWORZENIE CERTYFIKATU... 4 3. WERYFIKACJA... 9 3.1. WERYFIKACJA DOKUMENTÓW... 9 3.1.1. W przypadku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji zgłoszeń serwisowych dla Działu Wparcia Technicznego

Instrukcja rejestracji zgłoszeń serwisowych dla Działu Wparcia Technicznego Instrukcja rejestracji zgłoszeń serwisowych dla Działu Wparcia Technicznego Podstawowym źródłem informacji kierowanym do Działu Wsparcia Technicznego zgłoszeniu serwisowym jest plik wygenerowany programem

Bardziej szczegółowo

Przed przystąpieniem do czytania dokumentu, proszę o zapoznanie się z podstawowym dokumentem Instrukcja obsługi AZU dla użytkownika zewnętrznego.

Przed przystąpieniem do czytania dokumentu, proszę o zapoznanie się z podstawowym dokumentem Instrukcja obsługi AZU dla użytkownika zewnętrznego. Instrukcja obsługi Aplikacji Zarządzania Uprawnieniami (AZU) dla Administratorów Uprawnień Instytucji (AUI) w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Tożsamością (ZSZT) Administrator Uprawnień Instytucji (AUI)

Bardziej szczegółowo

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego,

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego, 1. Projekt realizacji prac prowadzących do zlokalizowania i usunięcia usterek systemu komputerowego, w zakresie diagnozowania wstępnego, ustalenia przyczyn usterek i usunięcia usterek. 2. Założenia do

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie I r.)

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie I r.) Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie I 15.07.2012 r.) Wymagania techniczne komputer z procesorem 1,5 GHz lub lepszym 512 MB pamięci RAM lub więcej system operacyjny Microsoft Windows XP z dodatkiem

Bardziej szczegółowo

Praca w programie dodawanie pisma.

Praca w programie dodawanie pisma. Praca w programie dodawanie pisma. Wybór zakładki z danymi z Currendy (1) (tylko w przypadku włączenia opcji korzystania z danych Currendy). Wyszukanie i wybranie pisma. Po wybraniu wiersza dane z Currendy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji drukarki HP LaserJet 1018 dla systemu dreryk

Instrukcja konfiguracji drukarki HP LaserJet 1018 dla systemu dreryk Instrukcja konfiguracji drukarki HP LaserJet 1018 dla systemu dreryk 28.12.2006 wersja 0.01 - wstępna 1. Opis problemów Drukarka 1018 jest bardzo popularną drukarką laserową na rynku polskim. Problemy

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Pobieranie puli numerów recept z Portalu Świadczeniodawcy

Pobieranie puli numerów recept z Portalu Świadczeniodawcy Dokumentacja programu e Zoz Pobieranie puli numerów recept z Portalu Świadczeniodawcy Wprowadzanie puli numerów recept do programu ezoz Drukowanie recept z programu ezoz Wersja 1.27.0.1 Zielona Góra 2011-01-23

Bardziej szczegółowo