Norman Virus Control dla użytkowników stacji roboczych Wersja 5.8. Podręcznik użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Norman Virus Control dla użytkowników stacji roboczych Wersja 5.8. Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 Norman Virus Control dla użytkowników stacji roboczych Wersja 5.8 Podręcznik użytkownika

2 ii NVC for Workstations Podręcznik użytkownika Ograniczona gwarancja Firma Norman gwarantuje, że załączona dyskietka/dysk CD oraz dokumentacja są wolne od wad produkcyjnych. Jeśli wada zostanie zgłoszona w ciągu 30 dni od daty zakupu, firma Norman wymieni wadliwą dyskietkę/dysk CD i/lub dokumentację bez pobierania dodatkowej opłaty. Do zgłoszenia należy dołączyć dowód zakupu. Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie wymianę produktu. Firma Norman nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek inne straty lub szkody powstałe w wyniku użytkowania oprogramowania lub dokumentacji albo na skutek błędów lub usterek w nich zawartych, w tym między innymi za utratę zysków. W odniesieniu do ewentualnych usterek lub wad zawartych na dyskietce/dysku CD, w dokumentacji lub umowie licencyjnej, niniejsza gwarancja zastępuje wszystkie inne gwarancje, wyrażone lub dorozumiane, w tym między innymi gwarancje zbytu oraz przydatności do określonego celu. W szczególności i bez ograniczeń dotyczących zastosowań lub celów specjalnych, określonych w umowie licencyjnej, firma Norman w żadnym wypadku nie będzie odpowiedzialna za utratę zysków lub inne szkody handlowe, w tym między innymi za szkody przypadkowe lub wynikowe. Niniejsza gwarancja wygasa 30 dni po dacie zakupu. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie, jak również funkcje oprogramowania, mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Z oprogramowania można korzystać w sposób zgodny z warunkami umowy licencyjnej. Nabywca może utworzyć jedną kopię archiwalną oprogramowania. Bez wyraźnej, pisemnej zgody firmy Norman powielanie lub przekazywanie niniejszej dokumentacji lub jej części, w jakiejkolwiek formie lub przy wykorzystaniu jakichkolwiek środków elektronicznych lub mechanicznych, w tym kopiowania, nagrywania lub systemów przechowywania i odzyskiwania danych, w celu innym niż osobiste użytkowanie programu przez nabywcę, jest zabronione. Logo Norman jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Norman ASA. Nazwy produktów znajdujące się w niniejszej dokumentacji są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi ich właścicieli. W niniejszym dokumencie służą one jedynie identyfikacji produktów. Dokumentacja i oprogramowanie NVC są chronione prawem autorskim. ASA. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydanie poprawione w styczniu 2005.

3 iii Oddziały firmy Norman Norman Data Defense Systems AS Blangstedgårdsvej 1, DK-Odense SØ, Dania Tel.: , Faks: Internet: Norman Ibas OY Läkkisepäntie 11, Helsinki, Finlandia Tel.: , Faks: Internet: Norman Data Defense Systems GmbH Kieler Str. 15, D Solingen, Niemcy. Tel.: , Faks: Internet: Norman/SHARK BV Postbus 159, 2130 AD, Hoofddorp, Holandia Tel.: , Faks: Internet: Norman ASA Adres pocztowy: P.O. Box 43, N-1324, Lysaker, Norwegia Adres siedziby: Strandveien 37, Lysaker, N-1324 Norwegia. Tel.: , Faks: Internet: Norman Data Defense Systems AB P.O. Box 5044, SE Upplands Väsby, Szwecja Tel.: , Faks: Internet: Norman Data Defense Systems AG Postfach CH-4015, Bazylea, Szwajcaria Tel.: , Faks: Internet: Norman Data Defense Systems (UK) Ltd PO Box 5517, Milton Keynes MK5 6XJ, Wielka Brytania Tel.: , Faks: Internet: Norman Data Defense Systems Inc Lee Highway, Suite 950A, Fairfax, VA 22031, USA Tel.: , Faks: Internet: Szkolenia i pomoc techniczna Informacje o szkoleniach i pomocy technicznej można uzyskać w firmie Norman ASA lub u jej lokalnego przedstawiciela.

4 iv NVC for Workstations Podręcznik użytkownika Konwencje Wymagania systemowe Akapity przeznaczone wyłącznie dla użytkowników sieciowej wersji programu lub administratora systemu, którymi użytkownicy indywidualni nie będą zainteresowani, zostały oznaczone ikoną sieci na lewym marginesie. Z niniejszego podręcznika korzystać mogą zarówno użytkownicy systemu Windows, jak i OS/2. Kiedy różnice pomiędzy platformami mogą wpływać na obsługę programu NVC, na marginesie znajduje się ikona informująca o konieczności uwzględnienia tych różnic przy obsłudze systemu OS/2. Wersja ta obsługuje instalację programu NVC 5 na komputerach z systemem Windows 95/98/Me, Windows NT/2000/XP/2003, Linux, OS/2 Warp 4, OS/2 Warp Server, Workspace On-demand oraz ecomstation. W systemie Windows 95 musi być zainstalowany program WinSock2; zalecana jest przeglądarka Internet Explorer w wersji 5.5. W przypadku systemu Windows NT 4.0 wymagany jest dodatek Service Pack 4 (lub nowszy) i przeglądarka Internet Explorer 4.0 (lub nowsza). Dla systemu OS/2 zalecaną konfiguracją jest Warp 4 fp 15 lub nowszy i Java Dla systemu Linux wymagany jest program glibc 2.2. Ogólnie zaleca się zastosowanie najnowszego dodatku Service Pack/aktualizacji zabezpieczeń dla danej platformy.

5 v Dla kogo jest przeznaczony niniejszy podręcznik? Wymagania wstępne Do czego służy NVC? Podręcznik jest przeznaczony głównie dla użytkowników końcowych programu, zainteresowanych uzyskaniem informacji o jego podstawowych funkcjach z pominięciem szczegółów technicznych. Zawiera on opis wszystkich najważniejszych funkcji, w tym procedury instalacyjnej. Inne podręczniki poświęcone programowi NVC W uzupełnieniu informacji przedstawionych w niniejszym podręczniku zagadnienia dotyczące instalacji sieciowych zostały opisane w Podręczniku administratora. Ostatni podręcznik, Przewodnik, zawiera szczegółowe informacje na temat wszystkich funkcji programu NVC i jako taki stanowi pomoc dla administratorów, a także użytkowników indywidualnych. Aby w pełni wykorzystać wszystkie funkcje programu NVC, użytkownik powinien mieć doświadczenie w pracy z systemem operacyjnym i działającymi pod jego kontrolą aplikacjami. Program NVC zapewnia pełną współpracę z systemem operacyjnym Windows lub OS/2 i wykorzystuje jego podstawowe funkcje. Norman Virus Control (NVC) jest programem antywirusowym monitorującym komputer w poszukiwaniu niebezpiecznych programów, zwanych również niepożądanymi kodami. Ze względów praktycznych różnego rodzaju niepożądane kody określa się często ogólnym terminem wirus. Najczęściej występującymi rodzajami niepożądanych kodów są wirusy, robaki i konie trojańskie. Program NVC wykrywa i usuwa znane i nieznane wirusy z dysków twardych, dyskietek, załączników poczty elektronicznej itp. Program NVC sprawdza zawartość pliku przy jego otwieraniu i automatycznie usuwa znalezione wirusy. Jeśli usunięcie wirusa

6 vi NVC for Workstations Podręcznik użytkownika Pomoc techniczna z zainfekowanego pliku jest niemożliwe, wyświetlane jest ostrzeżenie oraz instrukcje dalszego postępowania. Zaleca się korzystanie z funkcji ręcznego skanowania wybranych obszarów komputera oraz z edytora i harmonogramu zadań do definiowania obszarów i terminów skanowania. Uwaga: Fabryczne ustawienia programu NVC powinny zapewnić dostateczną ochronę przed atakami wirusów. Większość ustawień można konfigurować, co pozwala dostosować działanie programu do własnych potrzeb. Firma Norman zapewnia pomoc techniczną i usługi doradcze w zakresie użytkowania programu NVC oraz ogólnych zagadnień związanych z bezpieczeństwem. W ramach pomocy technicznej świadczone są usługi związane z kontrolą jakości instalacji programu antywirusowego, w tym z dostosowaniem konfiguracji programu NVC do indywidualnych potrzeb użytkownika. Uwaga: liczba dostępnych usług może się różnić w zależności od kraju.

7 Spis treści vii Spis treści Konwencje... iv Wymagania systemowe... iv Dla kogo jest przeznaczony niniejszy podręcznik?... v Do czego służy NVC?... v Pomoc techniczna... vi Programy i moduły systemu NVC...9 NVC informacje ogólne...10 Skrót do modułów programu NVC i skanowania...10 Instalacja programu NVC...14 Składniki Edytor konfiguracji...16 Zainstaluj i zaktualizuj produkty...17 Norman Program Manager...18 Składniki Komunikaty , SMS, SNMP Norman Virus Control...20 Składniki Ustawienia wspólne Skaner uruchamiany na żądanie Skaner uruchamiany automatycznie Zabezpieczenie internetowe... 23

8 viii NVC for Workstations Podręcznik użytkownika Uruchamianie programu NIP...24 Norman Quarantine...26 Kwarantanna Edytor zadań...27 Harmonogram Narzędzia...29 Aktualizacja przez Internet...30 Pozostałe funkcje...31 NPM agent Skaner uruchamiany z wiersza poleceń Do czego służy piaskownica?... 32

9 9 NVC for Workstations Podręcznik użytkownika Programy i moduły systemu NVC W niniejszym rozdziale przedstawiono sposób prezentacji programu NVC i ewentualnie innych produktów firmy Norman w edytorze konfiguracji i po kliknięciu ikony Norman w zasobniku systemowym. Po lewej stronie okna edytora wyświetlana jest lista produktów i modułów/ składników. Na liście występują zainstalowane produkty firmy Norman, aich moduły i składniki są zorganizowane w formie folderów podobnie jak w Eksploratorze Windows. Moduły składają się z jednej lub kilku kart, na których występują opcje konfiguracyjne.: Po kliknięciu jednej z pozycji po lewej stronie okna, opcje konfiguracyjne wybranego modułu wyświetlane są po prawej stronie. Norman Program Manager obejmuje kilka modułów, które mogą być wykorzystywane wspólnie przez różne programy lub dodatki plug-in firmy Norman gotowe do włączenia do interfejsu użytkownika. Moduły zawarte w tym folderze są kontrolowane przez agenta Zanda (Zero Administration Network Distribution Agent; bezadministracyjny agent dystrybucji sieciowej). NPM agent na stronie 31.

10 Programy i moduły systemu NVC 10 Moduły specyficzne dla produktu występują na liście pod pozycją Norman Virus Control. Więcej informacji znajduje się na str. 20. NVC informacje ogólne Jak wspomniano w poprzednim punkcie, interfejs użytkownika programu NVC 5.8 wygląda następująco: Skrót do modułów programu NVC i skanowania Podczas instalacji w zasobniku systemowym w prawym dolnym rogu ekranu umieszczona zostaje ikona produktu firmy Norman. Jej pojawienie się oznacza, że program NVC został zainstalowany na danym komputerze. Patrz także str. 11. OS/2: NVC pojawia się jako element menu pulpitu. Kliknij na pulpicie prawym przyciskiem myszy i wybierz Norman Virus Control. Polecenia znajdujące się w górnej połowie menu wyświetlanego po kliknięciu tej ikony są kopiami elementów menu wyświetlanego po wybraniu kolejno Start Programy Norman Virus Control.

11 11 NVC for Workstations Podręcznik użytkownika Menu to zawiera skróty do głównych modułów programu, jak również do kilku najczęściej używanych zadań programu NVC. Aby je wyświetlić w systemie Windows, należy kliknąć ikonę w zasobniku prawym przyciskiem myszy. Menu takie zapewnia łatwy dostęp do modułów i zadań skanowania programu NVC. Prostym kliknięciem można uruchomić lub zatrzymać skaner automatyczny. Klikając element Skontaktuj się z nami, można wyświetlić dane kontaktowe naszych oddziałów i dystrybutorów w witrynie sieci firmy Norman albo wyświetlić licencję. Można również wyświetlić status aktualizacji produktów firmy Norman, wraz z kluczowymi informacjami na temat plików definicji wirusów. Ostrzeżenia Ikona programu Norman informuje także o statusie danej instalacji NVC. Jeżeli przybiera ona postać aktywne składniki programu NVC nie odpowiadają składnikom wybranym na karcie Uruchamianie, wyświetlanej po wybraniu w Edytorze konfiguracji Norman Virus Control Składniki Uruchamianie. Jeśli ikona N (Norman) wyświetlana jest z migającym czerwonym symbolem, umieszczenie wskaźnika

12 Programy i moduły systemu NVC 12 myszy na symbolu spowoduje, że program NVC poinformuje użytkownika o składnikach wymagających aktualizacji lub ewentualnych innych błędach. Uwaga: Przy uruchamianiu programu czerwony symbol jest wyświetlany do czasu otwarcia wszystkich modułów. Im starszy i wolniejszy komputer, tym dłużej trwa ładowanie poszczególnych modułów. Po około 1-2 minutach powinien zostać wyświetlony normalny symbol. Użytkownicy systemu Windows XP, którzy zainstalowali dodatek SP2: Firma Microsoft dołączyła Centrum zabezpieczeń z opcjami i funkcjami zapory firewall, automatycznej aktualizacji i ochrony antywirusowej. NVC jest jednym z programów antywirusowych wykrywanych przez system operacyjny. Jeśli pliki definicji wirusów programu NVC są nieaktualne lub skaner uruchamiany automatycznie nie działa, system Windows wyświetli ostrzeżenie o nieprawidłowościach. Wyświetlony zostanie symbol Centrum zabezpieczeń, który można kliknąć w celu wyświetlenia i edycji ustawień systemu Windows. Jeżeli ikona w zasobniku systemowym przybiera postać oznacza to wystąpienie jednej z następujących sytuacji: 1. Skaner uruchamiany automatycznie jest zainstalowany, ale został ręcznie wyłączony. Aby uruchomić Skaner uruchamiany automatycznie, należy wybrać skrót z menu lub przejść do karty Uruchamianie, wybierając w Edytorze konfiguracji Norman Virus Control Składniki Uruchamianie. Zaznacz opcję Skaner uruchamiany automatycznie i kliknij przycisk Zapisz. 2. Prawdopodobnie została wybrana opcja Reboot later (Uruchom ponownie później) i program NVC oczekuje na ponowne uruchomienie komputera. 3. W trakcie instalacji wystąpił błąd, który można usunąć poprzez ponowne uruchomienie komputera.

13 Programy i moduły systemu NVC 13 Nieaktualne pliki definicji wirusów Migający żółty trójkąt oznacza, że pliki definicji wirusów są nieaktualne, tzn. mają co najmniej dziesięć dni. To samo dzieje się w przypadku wyłączenia skanera uruchamianego automatycznie. Ikony informacyjne Jeśli ikona Norman wyświetlana jest z kołem zębatym, Norman Program Manager jest zajęty, najprawdopodobniej aktualizacją. Nie zaleca się wyłączania komputera, gdy program NPM jest zajęty, tzn. gdy symbol ten jest widoczny. Kompletny wykaz symboli, które mogą pojawić się w zasobniku systemowym, można znaleźć w Przewodniku.

14 Instalacja programu NVC Instalacja programu NVC 14 Składniki Jeśli w systemie zainstalowana jest wcześniejsza wersja programu, zostanie ona odinstalowana. W niniejszym rozdziale omówiono sposób instalacji programu Norman Virus Control (NVC). 1. Włóż dysk CD-ROM do napędu. Uwaga:W przypadku pobrania programu z Internetu dwukrotnie kliknij pobrany plik i przejdź do punktu Program instalacyjny zostanie uruchomiony automatycznie. 3. Jeśli funkcja automatycznego uruchamiania jest wyłączona, kliknij Start Uruchom, podaj literę napędu CD-ROM (np. d:) i wpisz norman.exe. Kliknij przycisk OK. 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Podczas instalacji wyświetlony zostanie monit o podanie klucza uwierzytelniającego. Klucz taki określa, na które produkty imoduły użytkownik posiada licencję. W przypadku instalacji jednostanowiskowej na komputerze domowym składniki takie jak , SMS, SNMP czy Skaner uruchamiany automatycznie (usługi i użytkownicy zdalni) nie są dołączane inie będą występować na liście. Po ponownym uruchomieniu komputera w zasobniku systemowym pojawi się zielona ikona Norman (w prawym dolnym rogu ekranu). Program Norman Virus Control (NVC) posiada zestaw składników, które są instalowane wraz z nim. Po zakończeniu instalacji można usunąć składniki, których użytkownik nie chce mieć w komputerze. NVC jest aplikacją opartą na strukturze dodatków plug-in. Nowe elementy dodatkowe (programy) będą wprowadzane w miarę rozwoju technologii oraz pojawiania się nowych zagrożeń dla bezpieczeństwa komputerów.

15 Elementy wspólne dla wszystkich kart: Instalacja programu NVC 15 Jeśli w środowisku sieciowym użytkownik posiada uprawnienia administratora, w dolnej części każdej karty pojawi się pole Dostęp. O tym, które opcje są widoczne i/lub konfigurowalne z poziomu stacji roboczych, decyduje administrator. Może się więc zdarzyć, że zwykły użytkownik będzie widział wszystkie lub niektóre karty, ale nie będzie mógł zmieniać ich ustawień. Edytor konfiguracji służy do konfigurowania różnych funkcji programu NVC z jednego miejsca. Wybierz element Edytor konfiguracji z menu wyświetlanego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy zielonej ikony z literą N w zasobniku systemowym: Lista wewnątrz okna przedstawia składniki, które zostały zainstalowane. Na przykład składniki takie jak Rozsyłanie komunikatów i , SMS, SNMP nie pojawią się w oknie w przypadku instalacji jednostanowiskowej dla jednego użytkownika. Każdy składnik posiada własne okno dialogowe, składające się zkart i obejmujące zestaw opcji konfiguracyjnych. Należy kliknąć składnik wybrany do skonfigurowania i dokonać wyboru opcji z odpowiednich kart okna.

16 Edytor konfiguracji Edytor konfiguracji 16 Edytor konfiguracji stanowi rdzeń programu i zawiera opcje instalacji i konfiguracji, jak również opcje produktu Norman Program Manager (NPM) i przesyłania komunikatów. Można w nim skonfigurować wszystkie funkcje programu NVC. Podobnie jak pozostałe grupy NVC, otwiera się go, klikając prawym przyciskiem myszy ikonę Norman w zasobniku systemowym i wybierając z menu element Edytor konfiguracji. Można również wybrać kolejno Start Programy Norman Virus Control Edytor konfiguracji:

17 Zainstaluj i zaktualizuj produkty 17 Zainstaluj i zaktualizuj produkty Moduł Zainstaluj i zaktualizuj produkty składa się z trzech kart: Zainstaluj umożliwia wyświetlanie, instalację i usuwanie dostępnych produktów firmy Norman. LAN/WAN umożliwia administratorowi systemu szczegółowe zdefiniowanie częstotliwości aktualizacji, typu sieci czy serwera dystrybucyjnego w celu zapewnienia bezpiecznej aktualizacji oprogramowania, plików konfiguracyjnych i plików zadań dla wszystkich komputerów w sieci. Internet umożliwia skonfigurowanie programu NVC w taki sposób, aby automatycznie pobierał aktualizacje przez Internet. Można tutaj określić sposób, czas i częstotliwość aktualizacji programu NVC: Więcej informacji na ten temat tego okna dialogowego można znaleźć w Przewodniku.

18 Norman Program Manager 18 Norman Program Manager Składniki Folder Norman Program Manager (NPM) obejmuje trzy moduły firmy Norman, obsługujące wewnętrzną komunikację pomiędzy różnymi elementami produktu. Chociaż moduł taki, jak Rozsyłanie komunikatów jest nieprzydatny dla pojedynczego użytkownika korzystającego z komputera w domu, folder NPM ma zasadnicze znaczenie dla wewnętrznej współpracy w programie NVC. Moduł Składniki umożliwia instalację/dezinstalację składników związanych znpm. NPM zawiera większość ukrytych lecz istotnych funkcji umożliwiających działanie programu NVC. Najważniejszym zadaniem dla użytkownika jest tutaj upewnienie się, że moduł

19 Norman Program Manager 19 Aktualizacja przez Internet został wybrany do instalacji. Należy pamiętać, że nieaktualny produkt antywirusowy ma ograniczoną przydatność lub jest w ogóle nieprzydatny. Komunikaty , SMS, SNMP Moduł Komunikaty generuje plik dziennika zawierający komunikaty z konsoli informacyjnej i rozsyła komunikaty zdefiniowane przez użytkownika w przypadku wykrycia infekcji przez skaner uruchamiany automatycznie. Pierwsze dwie karty zawierają identyczne opcje. Każda karta składa się z dwóch części. Pierwsza dotyczy zdarzeń lokalnych, a druga zdarzeń z innych komputerów. Od wybranych na tych kartach opcji zależy, które typy zdarzeń będą zapisywane w pliku dziennika albo wyświetlane w konsoli informacyjnej. Moduł ten zawiera opcję wysyłania wiadomości lub SMS na temat wybranych zdarzeń zachodzących na komputerach wolnostojących, a także podłączonych do sieci. W przypadku sieci opartych na protokole SNMP program NVC może zostać skonfigurowany tak, aby wysyłał pułapki SNMP. W przypadku innych modułów rozsyłania komunikatów należy rozróżnić między komunikatami generowanymi lokalnie a komunikatami wysyłanymi z innych komputerów.

20 Norman Virus Control Norman Virus Control 20 Folder Norman Virus Control obejmuje szereg często wykorzystywanych modułów. Do obecnie dostępnych modułów należą: Składniki Ustawienia wspólne Wybierz z listy składniki do zainstalowania. Domyślnie wszystkie składniki są wstępnie zaznaczone. Usuń zaznaczenie składników, których nie chcesz instalować. Zasadniczo zaleca się zainstalowanie wszystkich dostępnych składników. Ustawienia wybrane w tym module określają sposób działania skanera uruchamianego na żądanie oraz skanera uruchamianego automatycznie. W obecnej wersji jedynym wspólnym składnikiem jest składnik Obiekty pomijane. Składnik ten umożliwia wprowadzenie nazw plików, katalogów oraz całych dysków, które mają być pomijane przy skanowaniu.

21 Norman Virus Control 21 Skaner uruchamiany na żądanie Zadaniem skanera uruchamianego na żądanie jest przeprowadzanie okresowych kontroli wybranych obszarów komputera. Skaner uruchamiany na żądanie można uruchamiać na różne sposoby: 1. Umieść kursor na dowolnym obiekcie systemu plików, na przykład w Eksploratorze Windows, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu element Norman Virus Control. 2. Z menu produktów firmy Norman wybierz element Edytor zadań i zaplanuj uruchamianie skanera uruchamianego na żądanie o określonych porach lub w określonych przedziałach czasu. Edytor zadań na stronie Z menu produktów firmy Norman wybierz element Skanuj dyskietkę lub Skanuj dyski twarde. Skrót do modułów programu NVC i skanowania na stronie 10. Skaner uruchamiany po kliknięciu obiektu prawym przyciskiem myszy korzysta z ustawień zdefiniowanych w module Skaner uruchamiany na żądanie, na karcie Skanowanie, na której można określić, czy skaner ten ma korzystać z opcji domyślnych czy też opcje te mają być zmienione. Karta Skanowanie pozwala także uaktywnić funkcję piaskownicy. Do czego służy piaskownica? na stronie 32 Przy uruchamianiu skanowania na żądanie dowolnego rodzaju, na przykład przez kliknięcie obiektu prawym przyciskiem myszy lub użycie jednego ze skanerów dostępnych w menu produktów firmy Norman, skaner korzysta z opcji konfiguracyjnych określonych na trzech kartach tego okna dialogowego:

22 Norman Virus Control 22 Przy uruchamianiu skanowania poprzez kliknięcie obiektu prawym przyciskiem myszy dostępne są pewne opcje dodatkowe, takie jak skanowanie sektorów startowych i pamięci. Skaner uruchamiany automatycznie Skanowanie automatyczne polega na ciągłym monitorowaniu systemu plików. Skaner wykrywa każdą operację odczytu/zapisu pliku lub uruchomienia programu i na bieżąco skanuje otwierany plik. W module skanera uruchamianego automatycznie znajdują się dwie karty: Skanowanie karta ta składa się z trzech osobnych części, które umożliwiają wybór strategii skanowania, pomijanych plików oraz sposobu postępowania z plikami, których nie można skanować.

23 Zabezpieczenie internetowe Norman Virus Control 23 Leczenie na karcie tej należy określić sposób postępowania z zainfekowanymi plikami. Istnieje możliwość zablokowania dostępu do pliku, usunięcia wirusa lub zapytania użytkownika o żądane działanie. Skaner uruchamiany automatycznie w systemie Windows NT/ 2000/XP zawiera dodatkowy moduł, opisany w Przewodniku. Program NVC działa na serwerach terminali w systemie Windows; opis znajduje się w Przewodniku. Uwaga: Obecna wersja programu Zabezpieczenie internetowe współpracuje tylko z platformą Windows; nie działa pod systemem OS/2.

24 Norman Virus Control 24 Zabezpieczenie internetowe (Norman Internet Protection; NIP) jest filtrem proxy, który chroni przed wirusami szerzącymi się przez: pocztę internetową, programy do odczytu wiadomości. Obecnie większość poznanych wirusów korzysta z mechanizmów, które umożliwiają im rozprzestrzenianie się przez pocztę elektroniczną. Statystycznie jedna z 30 wiadomości poczty elektronicznej podczas epidemii zawiera jakiś niebezpieczny program. Ochrona przed atakiem wirusów jest niezbędna. Program NIP jest modułem NVC 5 mającym na celu przechwytywanie przychodzących i wychodzących wiadomości poczty elektronicznej oraz grup dyskusyjnych, usuwającym lub blokującym wszystkie zainfekowane załączniki z niepożądaną zawartością. NIP ma możliwość skanowania wiadomości w poszukiwaniu znanych wirusów oraz blokowania plików załączników na podstawie ich zawartości i rozszerzeń. Program ten monitoruje większość powszechnie wykorzystywanych protokołów przesyłania wiadomości i obsługuje najpopularniejsze klienty poczty elektronicznej. Jako integralny składnik programu NVC 5, stanowi on dodatkową barierę chroniącą przed wzrastającym zagrożeniem ze strony wirusów rozsyłanych pocztą elektroniczną. Uruchamianie programu NIP Aby zainstalować ten moduł, należy przejść do karty Instalacja w module Składniki dostępnym w folderze Norman Virus Control. Należy zaznaczyć opcję Zabezpieczenie internetowe udołu listy i kliknąć przycisk Zapisz. Po kilku sekundach Zabezpieczenie internetowe pojawi się jako osobna pozycja na karcie Uruchamianie. Należy zaznaczyć ją ponownie i kliknąć przycisk Zapisz.

25 Norman Virus Control 25 Konieczne będzie zamknięcie programu i ponowne uruchomienie Edytora konfiguracji w celu skonfigurowania opcji programu NIP. Aby zatrzymać program NIP, należy usunąć zaznaczenie pola wyboru i kliknąć przycisk Zapisz. W przypadku ręcznej zmiany jakichkolwiek ustawień w kliencie poczty elektronicznej należy pamiętać o ponownym, samodzielnym wprowadzeniu ustawień oryginalnych.

26 Norman Quarantine Norman Quarantine 26 Kwarantanna Opcje umieszczone na tej karcie pozwalają decydować o sposobie postępowania z plikami, które program NVC uznał za zainfekowane bądź podejrzane z innych powodów. Jeśli pliki te nie zostaną wyleczone lub usunięte, zaleca się ich izolację w wyznaczonym obszarze kwarantanny. Nowe produkty firmy Norman dodawane do istniejącej instalacji będą wykorzystywać wspólnie funkcję kwarantanny i określone tutaj opcje. Dzięki temu można utrzymywać jednolitą strategię kwarantanny.

27 Edytor zadań Edytor zadań 27 Istnieje możliwość utworzenia pliku zadania skanowania regularnego lub skanowania przeprowadzanego w określonych sytuacjach. Na przykład, jeśli użytkownik pobiera pliki z Internetu i zapisuje je w określonych katalogach, może utworzyć plik zadania skanowania wyłącznie tych katalogów iuruchomić go ręcznie po ukończeniu pobierania. Może również zaplanować uruchomienie zadania o określonej porze. Administratorzy mogą tworzyć pliki zadań i wysyłać je do wszystkich stacji roboczych w sieci w celu systematycznego sprawdzania obszarów wymagających szczególnej kontroli. Pliki zadań są domyślnie przechowywane w katalogu...\nvc\tasks. Pliki zadań można wyświetlać, edytować, uruchamiać i usuwać w module Narzędzia programu NVC (patrz str. 29).

28 Harmonogram Edytor zadań 28 Harmonogram służy przede wszystkim do uruchamiania plików zadań o określonej porze. Plik może być uruchamiany codziennie, co tydzień, co miesiąc lub na żądanie. W tym celu należy wprowadzić datę i godzinę rozpoczęcia zadania. Domyślnymi wartościami są aktualna data i godzina. Firmy posiadające biura w różnych strefach czasowych mogą używać opcji Czas uniwersalny (UTC), która umożliwia równoczesne uruchamianie zadań, niezależnie od stref czasowych. Harmonogram szuka zaplanowanych zadań w podkatalogu tasks, w związku z czym należy zachować strukturę katalogu...\nvc\tasks, aby zaplanowane zadanie mogło być wykonane.

29 Narzędzia Narzędzia 29 Moduł Narzędzia NVC wyświetla podsumowanie pewnych składników programu NVC zainstalowanych na komputerze. Można wyświetlać komunikaty, jak również pliki komunikatów izadań. Można również zmieniać niektóre elementy poprzez zaznaczenie wybranych pozycji, np. plików zadań. Inne elementy mają charakter wyłącznie informacyjny i nie umożliwiają edycji danych z poziomu modułu Narzędzia. W obecnej wersji programu grupa Narzędzia zawiera trzy moduły: Pliki zadań Kwarantanna Komunikaty

30 Aktualizacja przez Internet 30 Aktualizacja przez Internet Użytkownicy, którzy nie korzystają z aktualizacji rozsyłanych przez agenta w sieci lokalnej, mogą skorzystać z programu Aktualizacja przez Internet (IU). Program ten sprawdza, czy w systemie jest zainstalowana aktualna wersja programu NVC. Wszelkie zmiany w programie NVC, np. zmiany funkcji, poprawki, nowe mechanizmy skanowania lub pliki definicji wirusów, są udostępniane na serwerach firmy Norman. Po uruchomieniu programu NIU składniki programu NVC zainstalowanego na komputerze zostają porównane z odpowiadającą im wersją na serwerze firmy Norman. Jeśli data i/lub rozmiar plików są różne, istnieje możliwość pobrania aktualizacji. Teoretycznie może się okazać, że zmianie uległy wszystkie składniki i należy pobrać cały program. Program NIU jest osobnym elementem grupy programów Norman. Do uruchomienia programu NIU wymagane jest połączenie zinternetem (TCP/IP).

31 Pozostałe funkcje Pozostałe funkcje 31 NPM agent Program NPM wraz ze swoim agentem zasługuje na bardziej szczegółowy opis niż pozostałe składniki po części dlatego, że jest nieodzowny dla prawidłowego działania programu NVC, apo części, ponieważ nie można go bezpośrednio skonfigurować; jest niewidoczny i zawsze aktywny. Agent jest główną funkcją programu Norman Program Manager (NPM) opisanego w części rozpoczynającej się na str. 18. Plik agenta nosi nazwę Zanda.exe od Zero Administration Network Distribution Agent. Agent a zarazem sam program NPM jest łącznikiem pomiędzy składnikami, które muszą się ze sobą komunikować dlatego jest tak ważny dla programu. Agent jest instalowany na komputerze lokalnym, tzn. na stacji roboczej. Po otrzymaniu stosownych instrukcji od stacji agent pobiera pliki z serwera. Na przykład, jeśli w plikach konfiguracyjnych zapisano, iż stacja robocza powinna codziennie w południe sprawdzać, czy na serwerze są uaktualnienia programu, pliki zostają faktycznie pobrane przez agenta. Dodatkowo agent wysyła komunikaty ze stacji roboczej do serwera. Agent jest zawsze aktywny. Poniżej podano przykłady zadań, którymi zajmuje się agent: pobieranie aktualizacji programu NVC; zarządzanie całym ruchem w sieci, np. alarmami o wirusach, oraz obsługą innych komunikatów; sprawdzanie, czy konfiguracja odpowiada wymaganiom administratora dotyczącym konkretnej stacji roboczej; pobieranie uaktualnień oprogramowania, nowych plików konfiguracyjnych i plików zadań; czyszczenie obszaru kwarantanny; nadzorowanie zaplanowanych zadań przy użyciu własnego harmonogramu.

Podręcznik użytkownika wersja 8.00

Podręcznik użytkownika wersja 8.00 wersja 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Ograniczona gwarancja Norman gwarantuje, że załączona płyta CD-ROM lub DVD oraz dokumentacja nie zawierają

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8.1/8/7/Vista/XP x86 SP3/XP x64 SP2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Copyright 2015

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15 Suite CD, Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware ESET Personal Firewall ESET Antispam Nowa generacja technologii NOD32 Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla Mac OS X

ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla Mac OS X ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla Mac OS X Instrukcja instalacji i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję niniejszego dokumentu ESET NOD32 Antivirus 4 Copyright 2011

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Copyright

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Microsoft Windows Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008

Podręcznik użytkownika. Microsoft Windows Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Podręcznik użytkownika Microsoft Windows Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe... 4 2. Instalacja...5 2.1 Instalacja typowa...

Bardziej szczegółowo

ESET SMART SECURITY 8

ESET SMART SECURITY 8 ESET SMART SECURITY 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Anti-Virus for Windows Servers 6.0

Kaspersky Anti-Virus for Windows Servers 6.0 KASPERSKY LAB Kaspersky Anti-Virus for Windows Servers 6.0 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA K A S P E R S K Y A N T I - V I R U S F O R W I N D O W S S E R V E R S 6. 0 Podręcznik użytkownika Kaspersky Lab http://www.kaspersky.pl

Bardziej szczegółowo

ESET MAILSECURITY DLA MICROSOFT EXCHANGESERVER

ESET MAILSECURITY DLA MICROSOFT EXCHANGESERVER ESET MAILSECURITY DLA MICROSOFT EXCHANGESERVER Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję

Bardziej szczegółowo

ESET FILE SECURITY. dla systemu Microsoft Windows Server. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILE SECURITY. dla systemu Microsoft Windows Server. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILE SECURITY dla systemu Microsoft Windows Server Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję

Bardziej szczegółowo

DialogueScience. Doctor Web dla Windows. 95/98/Me/NT/2000/XP. Instrukcja Użytkownika

DialogueScience. Doctor Web dla Windows. 95/98/Me/NT/2000/XP. Instrukcja Użytkownika DialogueScience Doctor Web dla Windows 95/98/Me/NT/2000/XP Instrukcja Użytkownika Materiały zamieszczone w niniejszym zestawie dokumentów stanowią własność firmy DialogueScience Inc. i nie mogą być publikowane

Bardziej szczegółowo

Internet Security 2015

Internet Security 2015 Internet Security 2015 2 Spis treści Internet Security 2015 Spis treści Rozdział 1: Instalacja...5 1.1 Przed pierwszą instalacją...6 1.2 Instalowanie produktu po raz pierwszy...6 1.3 Instalowanie i uaktualnianie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Copyright 2010 BitDefender BitDefender Total Security 2011 Podręcznik użytkownika Data wydania 2010.09.02 Copyright 2010 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 9.0

Kaspersky Security Center 9.0 Kaspersky Security Center 9.0 PODRĘCZNIK ADMINISTRATORA WERSJA APLIKACJI: 9. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas pracy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Copyright 2010 BitDefender BitDefender Internet Security 2011 Podręcznik użytkownika Data wydania 2010.09.02 Copyright 2010 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Instalacja...5

Rozdział 1: Instalacja...5 F-Secure Internet Security 2014 F-Secure Internet Security 2014 Spis treści 2 Spis treści Rozdział 1: Instalacja...5 1.1 Przed pierwszą instalacją...6 1.2 Instalowanie produktu po raz pierwszy...7 1.3

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY dla systemu ANDROID

ESET ENDPOINT SECURITY dla systemu ANDROID ESET ENDPOINT SECURITY dla systemu ANDROID Podręcznik użytkownika (dotyczy produktu w wersji 2.0 i nowszych) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY ESET, spol.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2.

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2. Instrukcja obsługi Client_Mozy Wersja 2.2. Spis treści Wstęp... 1 1. Program Clinet_Mozy informacje ogólne... 2 2. Co nowego?... 3 3. Instalowanie programu Client_Mozy... 5 I. Pobieranie klienta Client_Mozy...

Bardziej szczegółowo

Norton Security. Podręcznik użytkownika

Norton Security. Podręcznik użytkownika Norton Security Podręcznik użytkownika Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika, aby zmniejszyć niekorzystny wpływ swych produktów na środowisko. Do produkcji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Oświadczenie dotyczące praw autorskich Copyright Acronis International GmbH, 2002-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie VirusScan Enterprise

Oprogramowanie VirusScan Enterprise Oprogramowanie VirusScan Enterprise Podręcznik użytkowania produktu Revision 1.0 version 7.1.0 PRAWA AUTORSKIE 2003 Networks Associates Technology, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control

Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku

Bardziej szczegółowo