Oprogramowanie Real Time Infrastructure Manager - mózg systemu inteligentnego okablowania Real Time

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oprogramowanie Real Time Infrastructure Manager - mózg systemu inteligentnego okablowania Real Time"

Transkrypt

1 KRZYSZTOF OJDANA SPECJALISTA DS. PRODUKTU MOLEX PREMISE NETWORKS Oprogramowanie Real Time Infrastructure Manager - mózg systemu inteligentnego okablowania Real Time

2 wprowadzenie System inteligentnego okablowania Real Time firmy Molex Premise Networks składa się zasadniczo z trzech grup elementów: - tych tworzących warstwę fizyczną sieci, przeznaczoną do wykorzystania przez użytkowników systemu, tj. okablowania poziomego, pionowego, punktów abonenckich, paneli krosowych, szaf dystrybucyjnych, kabli krosowych, itp. - elementów odpowiedzialnych za inteligencję systemu, a więc urządzeń monitorujących panele krosowe i porty urządzeń aktywnych, tzw. system monitorów, kabli połączeniowych zapewniających przesył informacji, pasków integracyjnych stosowanych w urządzeniach aktywnych oraz rozwiązaniach retrofit, tj. podczas implementowania rozwiązania w systemach wcześniej zrealizowanych. - oraz oprogramowania Real Time uruchomionego na serwerze systemu działającym w trybie ciągłym (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) informacje podstawowe W niniejszym artykule zostaną przedstawione najważniejsze cechy funkcjonalne oprogramowania będącego mózgiem systemu inteligentnego okablowania. Oprogramowanie jest oferowane przez firmę Molex Premise Networks w pakietach umozliwiających monitoring 256 portów inteligentnych. Dla danego projektu należy zamawiać odpowiednią ilość pakietów. Instalacja oprogramowania może może zostać wykonana albo przez Certyfikowanego Instalatora firmy Molex Premise Networks który przeszedł odpowiednie szkolenie lub też upoważnionego pracownika Molex Premise Networks. Generalnie oprogramowanie powinno być instalowane na dedykowanym serwerze dostępnych dla użytkoweników poprzez sieć LAN. Uzytkownicy korzystający z systemu powinni korzystać ze stacji klienckich łączących się z bazą danych. Wymagania co do serwera oraz stacji klienckich podano w tabeli 1. Klient / Serwer Pamięć Procesor Karta graficzna Dysk Twardy System Operacyjny Oprogramowanie dodatkowe Wymagania Klient: 256MB Serwer: 1GB Pentium GHz lub równoważny 1024 x 768 x 16-bit 20 GB Klient: Windows 2000 Professional lub Windows XP Professional Serwer: Windows 2003 Server Klient: Internet Explorer, najnowsza wersja Serwer: Internet Explorer, najnowsza wersja Tabela 1 Wymagania sprzętowe dot Serwera i Klienta. strona 2

3 Instalacja oprogramowania przebiega dwuetapowo. Najpierw instalowane jest oprogramowanie bazodanowe tj, SQL Anywhere 9 firmy Sybase obsługujące bazę danych przeznaczoną do przechowywania informacji w postaci skomplikowanej struktury tabel i relacji. Nastepnie jest instalowana nakładka będąca Graficznyn Interfejsem Użytkownika pozwalającym na wprowadzanie informacji, ich przeglądanie, edycję,i zarządzanie. Użytkownik korzysta tylko z interfejsu, praktycznie nie ma styczności z bazą danych. Znajomośc obsługi baz danych nie jest wymagana! Oprogramowanie jak na relacyją bazę danych przystało umożliwia stworzenie niegraniczonej liczny użytkowników którym nadaje się nazwę (login) i hasło. Dodatkowo każdemu użytkownikowi przyznawane są uprawnienia w zależności od pozycji w strukturze firmy. interfejs graficzny użytkownika praktyczna realizacja Rys. 1 Widok zakładki Users umożliwiającej zarządzanie użytkownikami. Obsługa oprogramowania jest niezwykla prosta ponieważ zostało ono podzielone na logiczne podczęści tworzące zakładki (Intro, Locate, Request, Plan, Manage, Technician, Report), tak więc jeśli ktoś chce zlokalizować pewien element okablowania, w zakładce Locate znajdzie wszyskie funkcje temu służące dostepne w oprogramowaniu. strona 3

4 grupy użytkowników Rys. 2 Widoku części interfejsu użytkownika aplikacji Real Time Infrastructure Manager z wybraną zakładką Plan. System Real Time nie tylko monitoruje połączenia ale także pomaga zarządzać pracą działu IT w dużej firmie, automatyczując i systematyzując poszcególne etapy wykonywania zleceń, tj. przyjmowanie zleceń do Działu IT, planowanie, zatwierdzania przez kierownika działu oraz wykonanie zmian przez pracownika technicznego. Stąd też program przewiduje pracę 4, a właściwie 5 grup użytkowników, są to: - Pracownik Help Desk (Requestor) - Planista (Panner) - Kierownik (Manager) - Technik (Technician) - Administrator bazy danych (Administrator) strona 4

5 opis podstawowych funkcji W bazie danych znajdującej się na serwerze znajduje się dokładne odwzorowanie monitorowanego systemu, tj. paneli krosowych, urządzeń aktywnych, szaf dystrybucyjnych, okablowanie poziomego, pionowego, gniazd abonenckich, telefonów, komputerów, serwerów, itp. Elementy te są ułożone w logiczny sposób, zwykle odpowiadający fizycznej konfiguracji sieci, tj. można stworzyć kampus monitorowanych budynków, poszczególne budynki, piętra w danym budynku, znajdujące się na piętrze szafy dystrybucyjne oraz cały osprzęt znajdujący się w szafie, tj. panele, urządzenia, serwery itp. Aby dostęp do poszczególnych elementów był łatwy i szybki stworzono odzielną zakładkę Locate, która pozwala, w sposób graficzny, przeglądać drzewiastą strukturę sieci w taki sam sposób jak funkcja Eksplorator prezentuje strukturę katalogów i plików w systemie Windows. wyszukiwanie informacji (zakładka Locate) Tabela 1 Wymagania sprzętowe dot Serwera i Klienta. Jeśli odnajdziemy w strukturze sieci np. switch, a następnie przejrzymy listę jego portów, w jednej chwili dowiemy się, że port nr. 3 jest wykorzystywany ponieważ jest wpięty weń kabel krosowy. Sygnalizowanne jest to odpowiednim znaczkiem oraz cyfrą 1 oznaczającą liczbę połączeń. Jeśli chcielibyśmy dowiedzieć się czegoś więcej o tym z jakimi innymi elementami jest połączony dany port w switchu, wystarczy spojrzeć na część zakładki Locate noszącej nazwę Circuit. Pokazuje ona wszytkie elementy połączone z elementem podświetlonym w zakładce (port nr. 3 w Switchu) oraz podaje informację przy uzyciu jakich innych elementów (kabli krosowych, okablowania poziomego, pionowego, itp) połączeń dokonano. strona 5

6 Tak więc widać, że port nr.3 w switchu jest połączony przy pomocy kabla krosowego z gniazdem nr. 8 w panelu który poprzez okablowanie poziome połączony jest z gniazdem abonenckim o nazwie Faceplate/Floorbox a następnie przy pomocy kabla połaczeniowego z komputerem o nazwie Workstation IBM-2 (patrz rys. 4). Rys. 4 Część zakładki Locate przedstawiająca połaczenia. W prosty sposób można sprawdzić, że wyciągnięcie kabla krosowego z tego portu spowoduje odłączenie od sieci określonego komputera, który jest użytkowany np. przez Dyrektora Handlowego i pod żadnym pozorem wypinać go nie należy. Wypięcie kabla krosowego zostanie natychmiast wykryte przez system i wówczas zakładka Locate uruchomione dla tego samego portu w switchu będzie wyglądać jak na rys. 5. Rys. 5 Część zakładki Locate przedstawiająca połaczenia po wypięciu kabla krosowego z portu w switchu. strona 6

7 Program dodatkowo pozwala na dołączanie rysunków graficznych w formacie.dwg (AutoCAD). Dzieki temu w momencie podświetlenia portu w switchu program automatycznie sprawdza połączenia danego elementu z innymi w bazie w ten sposób dociera do gniazda abonenckiego (Faceplate/Floorbox) a następnie wyświetla rysunek graficzny piętra zakreślając żółtą ramką dane gniazdo. Dzięki temu pracownik techniczny bardzo szybko może odszukać gniazdo w budynku. Rys. 6 Widok części graficznej zakładki Locate z zaznaczonym gniazdem. Oprócz widoku piętra pokazywany jest również widok szafy dystrybucyjnej wraz z wpiętymi kablami krosowymi. Rys. 7 Widok szafy dystrybucyjnej w zakładce Locate. strona 7

8 funkcja Event Log dziennik zdarzeń systemu Rys. 8 Zakładka Locate (pełny widok) Wszelkie zdarzenia, które miały miejsce w monitorowanym systemie są odnotowywane w dzienniku zdarzeń. Są to: - włączenie/wyłączenie agentów (podprogramów odpowiedzialnych za realizację określonych zadań); - włączenie/wyłączenie system monitorów; - włączenie/wyłączenie modułu idiscover; - zmiany adresu IP; - wpięcie/wypięcie kabla krosowego; - błąd wykonania skryptu. Wpis z każdego zdarzenia opatrzony jest datą, godziną, określeniem typu zdarzenia (np. Port Connected), podaniem dokładnych informacji o zdarzeniu, (np. nazwy panela i numeru portu, z którego wypięto kabel), krótkim komentarzem obsługi technicznej oraz informacją o elementach biorących udział w zdarzeniu. strona 8

9 Spis prowadzony jest od momentu pierwszego uruchomienia. Istnieje możliwość konfiguracji dziennika zdarzeń, tj. ustalenia które zdarzenia mają być odnotowywane w dzienniku i z jakim priorytetem, jak również jest możliwość posegregowania wyświetlanych rekordów wg. priorytetu lub daty zdarzenia. Rys. 9 Widok dziennika zdarzeń. Podświetlony rekord przedstawia moment wypięcia kabla krosowego z portu nr. 3 w Switchu. Zakładka Request umożliwia przyjmowanie zleceń przeznaczonych dla pracowników Działu IT.Zwykle jest obsługiwana przez pracownika help desku ( w dużych firmach) lub wybranego pracownika działu sieciowego odpowiedzialnego za wsparcie techniczne. Pozwala na wpisanie zlecenia np. informacji o utracie połączenia z siecią, braku możliwości drukowania, niedziałającej klawiaturze, czy np. konieczności przygotowania biurka z komputerem podłaczonym do sieci dla nowego pracownika. Zlecenia dla działu IT Zakładka Request Dodatkowo istnieje możliwość przypisania danego zlecenie do tzw. centrum kosztów, tj. określonego działu w firmie lub grupy pracowników. Pozwala to na kontrolę wydatków i nakładów pracy działu IT na poszczególne wydziały w firmie, np. możemy obciążyć dział Zasobów Ludzkich (HR) za przygotowanie miejsca pracy dla nowego prcownika. Możliwe jest również załączenie widoku piętra lub wycinka struktury sieci zapewniającej dodatkowe informacje do przyjętego zlecenia np. wskazanie biurka przy którym będzie pracować nowa osoba. Rys. 10 Widok część zakładki Locate. strona 9

10 opracowanie zlecenia Zakładka Plan Przyjęte zlecenia, które wymagają przygotowania i zaplanowania, są opracowywane w zakładce Plan. Na przykład jeśli zlecenie polega na przygotowywaniu biurka dla nowego pracownika, wiąże się to z przygotowaniem komputera i telefonu oraz wykonaniem odpowiednich połączeń krosowych w celu udostępnienia sieci LAN oraz usługi głosowej. W tym celu w zakładce Locate przydziela się do danego elementu bazy danych np. biurka czy gniazda abonenckiego odpowiednie usługi, takie jak: LAN connection czy Phone. Efektem przydzielenie usługi jest powstanie tzw. polecenia pracy (work order) opisującej konkretną czynność, którą należy wykonać np. połączycz port nr. 2 w panelu Patch Panel nr1 z portem Fa0/1 w Switchu Switch. Do jednego zlecenia może być przypisane kilka poleceń pracy. Z koleji każde polecenie pracy może posiadać kilka akcji. Na przykład dla nowego pracownika typowymi zleceniami pracy są: - zapewnić usługę LAN connection - zapewnić usługę Phone - przeprowadzić sprawdzian łaczności z serwerem - instalacja pakietu Microsoft Office 2003 zatwierdzanie poleceń pracy Zakładka Manage Rys. 11 Widok część zakładki Plan z wyszczególnionymi poleceniami pracy do wykonania. W każdej poważnej firmie wszlekie działania przed wprowadzeniem ich w życie są zatwierdzane przez kierownika (menedżera) i tak też dzieje się w dziale IT. Do tego celu służy zakładka Manage. Pozwala ona również na przydzielenie określonego zadania do wybranego pracownika oraz segregoowania zleceń jak i opatrzenie stosownym komentarzem. Rys. 12 Widok części zakładki Manage z uwidocznionymi rozkazami pracy (work orders). strona 10

11 Ostatnim ogniwem w procesie jest element wykonawczy w postaci technika, który fizycznie bierze kabel krosowy i łączy wybrane porty. Informacje o tym co z czym ma połączyć znajduje w zakładce Technician. Na rys 13 pokazano wykaz zleceń pracy które widzi technik po zalogowaniu się na swoje konto. Do każdego zlecenia można otworzyć zakładkę z informacjami szczegółowymi. informacja o zleceniach do wykonania Zakładka Technician Rys. 13 Widok zleceń pracy widocznych po zalogowaniu się na konto technika. Rys. 14 Informacja szczegółowa dot. polecenia pracy. Wpięcie kabla krosowego zostanie wykryte przez system, który ustawi status dla danego połączenia jako Detected. Ogromną zaletą elektronicznego zapisu danych jest możliwość bardzo łatwego i szybkiego sortowania i tworzenia różnego typu zestawień. Oprogramowanie Real Time Infrastructure Manager oferuje moduł raportowania, który dzięki prostemu mechanizmowi umożliwia stworzenie praktycznie dowolnego raportu, np: - Listy niewykorzystanych portów z podaniem nazwy urządzenia, szafy dystrybucyjnej, itp.; - Wykazu komputerów przyłączonych do sieci; - Numerów portów w urządzeniu aktywnym do którego jest przyłączony wybrany komputer bądź telefon, itp. zawsze aktualna informacja o sieci zakładka Reports strona 11

12 Powstałe raporty mogą być drukowane lub przesłane na w postaci elektronicznej. Przykład raportu przedstawiającego wykaz portów w switchu wraz z informacją o przyłączonym urządzeniu, jego lokalizacji, gnieździe do którego je przyłączono, numerze portu w panelu, itp. Rys. 15 Przykład raportu przedstawiającego wykaz portów w switchu wraz z wykazem o przyłączonym urządzeniu, itp. monitoring urządzeń aktywnych w sieci zakładka Discovery Oprogramowanie Real Time Infrastructure Manager posiada wbudowaną funkcję Discovery która rozszerza funkcjonalność oprogramowania. Zasada działanie modułu jest niezwykle prosta. Podczas konfiguracji Agenta należy podać zakres adresów IP do których z ustalonym odstępem czasowym będzie wysyłany ping. Jeżeli urządzenie jest aktywne tj. jest zasilane i jest widoczne w sieci, wówczas odpowie na sygnał ping w ustalonym limicie czasu i zostanie rozpoznane jako urządzenie aktywne dostępne w sieci. Rys. 16 Widok zakresu adresów IP ustawionych dla danego agenta Discovery. Następnie sprawdzane jest, czy urządzenie jest zgodne z protokołem SNMP (Simple Network Management Protocol). Jeśli tak, wówczas ustalane jest OID obiektu oraz sprawdzane w bazie danych oprogramowania jakiej klasy jest to obiekt i jaką akcję należy przedsięwziąć. Ponierane są również informacje o MAC adresie karty sieciowe. Aby system działał poprawnie musi zostać odpowiednio skonfigurowany tj. należy podać zakres adresów IP oraz dodatkowo poprawnie ustawić cztery parametry: wspornik prowadzący wiązki Polling Interval tj. czas (określony w milisekundach) pomiędzy zakończeniem poprzedniego i rozpoczęciem następnego procesu wysyłania pingów do poszczególnych adresów IP z podanego zakresu. Sugerowana wartość parametru ms. SNMP Timeout czas (w dziesiątych częściach sekundy) który jest odczekiwany zanim zostanie zwrócony komunikat SNMP timeout. Ping Timeout czas (w milisekundach) pomiędzy kolejnymi procesami sprawdzania stanu aktywności wykrytych obiektów. Potwierdza czy urządzenie jest aktywne. Wartość domyślna 50ms. Default Community pozwala podać nazwę podsieci używanej do komunikacji (PublicCommunity). Wartość domyślna Public. Rys. 17 Widok zakłądki służącej do konfiguracji Agenta Discovery. strona 12

13 Ustawienie poprawnych wartości podanych parametrów jest czynnikiem kluczowym jeśli chodzi o poprawną pracę modułu idiscovery. Należy zwrócić uwagę iż czas odpowiedzi na wysłany ping lub zapytanie SNMP zależy od wielkości sieci (rozległości zakresu sprawdzanych adresów IP) oraz konfiguracji sieci. Wadliwe ustawienia mogą spowodować znaczne zwiększenie ruchu w sieci powodujące wydłużenie czasu oczekiwania na wykonanie operacji powodujące dyskomfort pracy użytkowników. Tak więc znacznie korzystnie jest utworzyć kilka zakresów adresów IP o mniejszych rozmiarach niż jeden duży! strona 13

14 sposób gromadzenia informacji przez system Real Time informacje pochodzące z systemu Real Time System Real Time sprawdza czy w monitorowanych urządzenia, tj. panelach krosowych, paskach integracyjnych, nie nastąpiło połączenie pomiędzy dwoma dowolnymi portami RJ45. Każdy taki fakt jest odnotowywany w bazie danych systemu. Ponieważ w bazie danych istnieją wykreowane ręcznie i połączone ze sobą elementy typu okablowanie poziome, punkt abonencki, porty RJ45, itp. Pozwala to na stworzenie łańcucha połączeń jak na rys. 18. Rys. 18 Informacje pochodzące od systemu Real Time. strona 14

15 Agent Discovery sam w sobie nie ma połączenia z bazą danych więc pozwala jedynie na uzyskanie informacji możliwych do uzyskania poprzez protokół TCP/IP oraz SNMP. Sprowadza się to ustalenia jakie urządzenia aktywne znajdujące się w sieci, z podaniem adresu IP oraz MAC adresu, przyłączone są do poszczególnych portów przełącznika (switcha) (rys. 19) informacje pochodzące od Agenta Discovery Rys. 19 Informacje pochodzące od modułu Discovery Na podstawie informacji z systemu Real Time możemy ustalić połączenie począwszy od portu switcha do punktu abonenckiego (rys 13 a), dzięki idiscover wiemy również które urządzenia w sieci (adres IP i MAC adres) przyłączone są do poszczególnych portów switcha więc można wywnioskować do którego punktu abonenckiego przyłączone jest dane urządzenie (rys. 20). zsumowanie informacji z dwóch źródeł Rys. 20 Sposób sumowania informacji z systemu Real Time i Agenta Discovery. strona 15

16 Tak więc uzyskujemy pełen obraz sieci jak na rys. 21. Rys. 21 Informacja o urządzeniach widzianych w sieci. strona 16

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. e STOMis

Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. e STOMis Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition e STOMis Strona:1 z 10 I. Wymagania sprzętowe i wymagania w zakresie programowania systemowego. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie IPCCTV ipims Podstawowa instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Dysk 20GB przestrzeni Ajax Ajax 1.0 Baza danych MS SQL 2005 lub 2008 Express Java Java 6 run time Microsoft Silverlight 3.

Dysk 20GB przestrzeni Ajax Ajax 1.0 Baza danych MS SQL 2005 lub 2008 Express Java Java 6 run time Microsoft Silverlight 3. Systemy do kompleksowej administracji środowiskiem IT : Symantec Management Platform Solutions - rozwiązanie ułatwiające zarządzanie zasobami informatycznym Głównym zadaniem podlegającym kompetencji działu

Bardziej szczegółowo

SSI Katalog. Program do katalogowania zawartości dysków. Dariusz Kalinowski

SSI Katalog. Program do katalogowania zawartości dysków. Dariusz Kalinowski 1.) Wymagania sprzętowe: SSI Katalog Program do katalogowania zawartości dysków Dariusz Kalinowski - System operacyjny: Windows 2000 lub Windows xp - Procesor minimum Pentium 1Ghz - Pamięć RAM minimum

Bardziej szczegółowo

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8.

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. Gdy już posiadamy serwer i zainstalowany na nim system Windows XP, 7 lub 8 postawienie na nim serwera stron WWW jest bardzo proste. Wystarczy

Bardziej szczegółowo

TM-47.1-2 PROGRAM TERMINALA RS232 DLA MULTIPLEKSERA 8XRS232 / ETHERNET 10BASE-T

TM-47.1-2 PROGRAM TERMINALA RS232 DLA MULTIPLEKSERA 8XRS232 / ETHERNET 10BASE-T LANEX S.A. ul. Ceramiczna 8 20-150 Lublin tel. (081) 444 10 11 tel/fax. (081) 740 35 70 TM-47.1-2 PROGRAM TERMINALA RS232 DLA MULTIPLEKSERA 8XRS232 / ETHERNET 10BASE-T LANEX S.A., ul.ceramiczna 8, 20-150

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja Symfonia.Common.Server 0 2 Spis treści Spis treści 2 Instalacja Symfonia.Common.Server 3 Ważne zalecenia... 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi 1/27 Wymagania sprzętowe dla komputera PC Processor: Pentium 4 2.0 GHz Ram: 512MB Twardy dysk: 20GB (200MB dla instalacji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej. KomKOD

Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej. KomKOD Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej KomKOD Firma KOMLOGO dochowała wszelakich starań, aby aplikacja działała poprawnie, jednak nie odpowiada za utratę zgromadzonych danych.

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać Pulpit Zdalny w Windows 2003 Serwer do pracy z programem FAKT

Jak wykorzystać Pulpit Zdalny w Windows 2003 Serwer do pracy z programem FAKT Jak wykorzystać Pulpit Zdalny w Windows 2003 Serwer do pracy z programem FAKT Planując uruchomienie programu FAKT na wielu stanowiskach w sieci możemy wykorzystać możliwości oprogramowania Windows Serwer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Procedura wdrożeniowa program MERKURY QUATTRO wer. 1.0

Procedura wdrożeniowa program MERKURY QUATTRO wer. 1.0 Syriusz sp. z o.o. Rzeszów, 2009 Procedura wdrożeniowa program MERKURY QUATTRO wer. 1.0 POSTANOWIENIA OGÓLNE Minimalna, sugerowana ilość godzin wdrożenia programu to: bez przenoszenia danych 8 godzin +

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE

Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE Instrukcja opisuje sposoby podłączania kamer IP oraz metody dodawania kamer IP dla rejestratorów posiadających porty PoE. Uwaga: Niniejsza instrukcja nie opisuje

Bardziej szczegółowo

1. Ze strony https://www.manageengine.com/network-monitoring/download.html pobieramy plik instalacyjny.

1. Ze strony https://www.manageengine.com/network-monitoring/download.html pobieramy plik instalacyjny. Instalacja i konfiguracja OpManager Plus v.12 1. Ze strony https://www.manageengine.com/network-monitoring/download.html pobieramy plik instalacyjny. 2. Instalacja jest prosta i instynktowna. 3. Akceptujemy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Zarządzanie Procesami Informatycznymi Sp. z o.o. 54-204 Wrocław, ul. Legnicka 62 Tel. : ( 071 ) 354 88 88 Fax : ( 071 ) 354 88 99 E-mail : biuro@vilico.pl INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Wersja 1.4-1 - Spis

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

WYDRA BY CTI. WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu

WYDRA BY CTI. WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu WYDRA BY CTI WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu 1 Spis treści 1. Opis ogólny...3 2. Wymagania oraz konfiguracja...4 2.1. Wymagania...4 2.2. Instalacja...4 2.3. Konfiguracja...4

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie antywirusowe musi spełniać następujące wymagania minimalne:

Oprogramowanie antywirusowe musi spełniać następujące wymagania minimalne: ZAŁĄCZNIK NR 1 do specyfikacji OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA Oprogramowanie antywirusowe na komputery i serwery Windows klasy Internet Security lub równoważny Lp. Opis Oferowane

Bardziej szczegółowo

Program Windykator I Moduły do programu. Wymagania systemowe oraz środowiskowe dla programów

Program Windykator I Moduły do programu. Wymagania systemowe oraz środowiskowe dla programów Program Windykator I Moduły do programu Wymagania systemowe oraz środowiskowe dla programów 1 A. Program Windykator... 3 1. Instalacja sieciowa z wydzielonym serwerem w lokalnej sieci... 3 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU 1 / 10 Co jest potrzebne do instalacji aplikacji wraz z bazą danych: serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, posiadający min. 4 GB

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne infrastruktury IT potrzebne do uruchomienia i pracy ServiceDesk Plus

Wymagania techniczne infrastruktury IT potrzebne do uruchomienia i pracy ServiceDesk Plus Wymagania techniczne infrastruktury IT potrzebne do uruchomienia i pracy ServiceDesk Plus Status: Tajemnica handlowa Wersja z dnia: 23 października 2013 Strona: 1 z 8 SPIS TREŚCI 1. Wymagania dla serwera

Bardziej szczegółowo

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych 1 Budowanie sieci lokalnych Technologie istotne z punktu widzenia konfiguracji i testowania poprawnego działania sieci lokalnej: Protokół ICMP i narzędzia go wykorzystujące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy Instalacja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy System Rodzajowa Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści 1. Wymagania Systemowe 2. Pobranie instalatora systemu

Bardziej szczegółowo

Połączenie VPN Host-LAN SSL z wykorzystaniem przeglądarki. 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. Ustawienia ogólne 1.2. Konto SSL 1.3. Grupa użytkowników

Połączenie VPN Host-LAN SSL z wykorzystaniem przeglądarki. 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. Ustawienia ogólne 1.2. Konto SSL 1.3. Grupa użytkowników 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. Ustawienia ogólne 1.2. Konto SSL 1.3. Grupa użytkowników 2. Konfiguracja klienta VPN 3. Status połączenia 3.1. Klient VPN 3.2. Serwer VPN Procedura konfiguracji została

Bardziej szczegółowo

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 SystimPlus Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 Spis treści 1.Co to jest SystimPlus?... 1 2.Instalacja i wymagania... 1 3.Jakie drukarki fiskalne obsługuje SystimPlus?... 3 4.Jak połączyć się z drukarką

Bardziej szczegółowo

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 8 lub 9

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 8 lub 9 Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 8 lub 9 Uwaga: Masz problem z programem lub instalacją? Nie możesz wykonać wymaganej czynności? Daj nam znać. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Serwer druku w Windows Server

Serwer druku w Windows Server Serwer druku w Windows Server Ostatnimi czasy coraz większą popularnością cieszą się drukarki sieciowe. Często w domach użytkownicy posiadają więcej niż jedno urządzenie podłączone do sieci, z którego

Bardziej szczegółowo

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci komputerowe Wykład Nr 4 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci bezprzewodowe Sieci z bezprzewodowymi punktami dostępu bazują na falach radiowych. Punkt dostępu musi mieć

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl Łódź, 2015 r. OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) protokół kontroli transmisji. Pakiet najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych współczesnych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Routery firmy ASUS dzielą się na 2 kategorie routery ADSL i routery BROADBAND Okablowanie router'ów ADSL różni się od router'ów typu BROADBAND.

Routery firmy ASUS dzielą się na 2 kategorie routery ADSL i routery BROADBAND Okablowanie router'ów ADSL różni się od router'ów typu BROADBAND. Podłączenie Routera firmy ASUS Routery firmy ASUS dzielą się na 2 kategorie routery ADSL i routery BROADBAND Okablowanie router'ów ADSL różni się od router'ów typu BROADBAND. Router ADSL Poniżej (zdjęcie)

Bardziej szczegółowo

PROFINETSET narzędzie konfiguracyjne dla sieci PROFINET

PROFINETSET narzędzie konfiguracyjne dla sieci PROFINET PROFINETSET narzędzie konfiguracyjne dla sieci PROFINET 2015 O PROFINETSET PROFINETSET to darmowe narzędzie przeznaczone do podstawowej parametryzacji urządzeń z wykorzystaniem protokołu DCP (Discovery

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji v2.0 Easy Service Manager

Instrukcja instalacji v2.0 Easy Service Manager Instrukcja instalacji v2.0 Easy Service Manager 1. Instalacja aplikacji. Aplikacja składa się z trzech komponentów: - serwer baz danych Firebird 1.5.5, - sterownik Firebird ODBC, - aplikacja kliencka Easy

Bardziej szczegółowo

Asix. Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI

Asix. Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Asix Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0024 Wersja:2015-03-04 ASKOM i Asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

Produkty. MKS Produkty

Produkty. MKS Produkty Produkty MKS Produkty czerwiec 2006 COPYRIGHT ArkaNET KATOWICE CZERWIEC 2006 KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE ZABRONIONE MKS Produkty czerwiec 2006 Wersja dokumentu W dokumencie użyto obrazków zaczerpniętych

Bardziej szczegółowo

Podłączenie TV przez VPN na Samsung Smart VPN Online Access

Podłączenie TV przez VPN na Samsung Smart VPN Online Access Podłączenie TV przez VPN na Samsung Smart VPN Online Access http://www.vpnonline.pl Co potrzebujemy: TV z możliwością podłączenia do Internetu i aplikacjami takimi jak ipla czy tvnplayer Notebook lub inny

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu dreryk

Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Kontakt: serwis@dreryk.pl +48-42-2912121 www.dreryk.pl Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2006 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 System

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie pamięci USB jako serwera Samba

Wykorzystanie pamięci USB jako serwera Samba 1. Ustawienia komputera 2. Podłączenie dysku USB 3. Ustawienia routera Vigor 3.1. Ustawienia ogólne 3.1. Konta użytkowników 4. Połączenie z serwerem plików 4.1. Odnajdywanie serwera plików 4.1.1. \\lokalny_adres_ip_routera

Bardziej szczegółowo

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych Kancelaris krok po kroku System Kancelaris Zdalny dostęp do danych Data modyfikacji: 2008-07-10 Z czego składaj adają się systemy informatyczne? System Kancelaris składa się z dwóch części: danych oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych Xerox WorkCentre M118/M118i Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych 701P42716 W niniejszej instrukcji opisano: Poruszanie się po ekranach strona 2 Konfiguracja sieci za pomocą protokołu DHCP

Bardziej szczegółowo

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl 1. Firmware Upgrade Utility 1.1. Metoda 1 (standardowa) 1.2. Metoda 2 (niestandardowa) 2. Serwer FTP 2.1. Lokalny serwer FTP 2.2. Zdalny serwer FTP 3. Upgrade przez Web Procedury aktualizacji zostały oparte

Bardziej szczegółowo

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Usługa Active Directory w serwerach z rodziny Microsoft odpowiedzialna jest za autentykacje użytkowników i komputerów w domenie, zarządzanie i wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer;

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer; 14.3. Podstawy obsługi X Window 14.3. Podstawy obsługi X Window W przeciwieństwie do systemów Windows system Linux nie jest systemem graficznym. W systemach Windows z rodziny NT powłokę systemową stanowi

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS 1. Instalacja oprogramowania: Oprogramowanie VMS składa się z dwóch częśći - VMS serwer oraz VMS klient.. Przy instalacji mozna wybrać, którą funkcję chcesz

Bardziej szczegółowo

BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015

BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 ! BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 INTERFEJS PROGRAMU... 5 KONFIGURACJA PROGRAMU... 6 DRUKOWANIE PARAGONÓW I FAKTUR... 8 REJESTRACJA PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

1. Moduł Print Master

1. Moduł Print Master 1. Moduł Print Master 1.1. Wprowadzenie Print Master (PM) to moduł, którego główną funkcją jest autoryzacja wydruków wykonywanych przez użytkownika w systemie Windows. Autoryzacja obejmuje wydruki wykonywane

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA INTERFEJSU SIECIOWEGO

KONFIGURACJA INTERFEJSU SIECIOWEGO KONFIGURACJA INTERFEJSU SIECIOWEGO TCP/IPv4 Zrzut 1 Konfiguracja karty sieciowej Zrzut 2 Wprowadzenie dodatkowego adresu IP Strona 1 z 30 Zrzut 3 Sprawdzenie poprawności konfiguracji karty sieciowej Zrzut

Bardziej szczegółowo

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja Opis: Niniejszy dokument opisuje wymagania niezbędne do instalacji bazy danych DHL CAS ORACLE. Przedstawia również sam proces instalacji. Przeznaczony jest dla

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Axence nvision Nowe możliwości w zarządzaniu sieciami

Axence nvision Nowe możliwości w zarządzaniu sieciami www.axence.pl Axence nvision Nowe możliwości w zarządzaniu sieciami Axence nvision moduły NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP?

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Problemy techniczne Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Użytkownicy programów firmy VULCAN, korzystający z porad serwisu oprogramowania, proszeni są czasami o udostępnienie różnych plików. Pliki te można

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN.

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Aby oglądać obraz z kamery na komputerze za pośrednictwem sieci komputerowej (sieci lokalnej LAN lub Internetu), mamy do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA firmy SATEL

Instrukcja integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA firmy SATEL Roger Access Control System Instrukcja integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA firmy SATEL Wersja dokumentu: Rev. C Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz działania... 3 3. Instalacja...

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r.

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Spis treści Kontakt... 2 Logowanie do konta pocztowego przez WWW... 3 Logowanie do panelu administracyjnego... 4 Konfiguracja klienta pocztowego... 7 Umieszczanie

Bardziej szczegółowo

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Niniejsza instrukcja opisuje instalację Sekafi 3 SQL w wersji sieciowej, z zewnętrznym serwerem bazy danych. Jeśli wymagana jest praca jednostanowiskowa, należy postępować

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Uwaga!!! Autentykacja LDAP/AD zaimplementowana w Vigor wspiera tylko proste uwierzytelnianie (hasło przesyłane jest jawnym tekstem).

Uwaga!!! Autentykacja LDAP/AD zaimplementowana w Vigor wspiera tylko proste uwierzytelnianie (hasło przesyłane jest jawnym tekstem). 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. LDAP/AD 1.2. Ustawienia ogólne 1.3. Konto SSL 2. Konfiguracja klienta VPN 3. Status połączenia 3.1. Klient VPN 3.2. Serwer VPN Procedura konfiguracji została oparta na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. ver. 1.00.04

Instrukcja instalacji i obsługi. ver. 1.00.04 Instrukcja instalacji i obsługi ver. 1.00.04 ver. 1.00.xx Agent 003 PBX Server Libra, PBX Server Libra STD, IP PBX Server Proxima oraz programy komputerowe PLATAN LibraWeb, PLATAN LibraPC, Agent 003, PLATAN

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja instalacji oprogramowania WinPower

Skrócona instrukcja instalacji oprogramowania WinPower 2012/09/05 Pomoc Techniczna, tel.: +48 61 6500 400 www.ever.eu 1 WinPower INSTALACJA I KONFIGURACJA A. Po uruchomieniu pliku instalacyjnego należy kierować się wskazówkami podczas instalacji. Podczas instalacji

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie a Budowanie sieci z wykorzystaniem koncentratorów

Ćwiczenie a Budowanie sieci z wykorzystaniem koncentratorów Ćwiczenie 5.1.13a Budowanie sieci z wykorzystaniem koncentratorów Cele Utworzenie prostej sieci między dwoma komputerami przy użyciu koncentratora. Wybór właściwego kabla do podłączenia komputerów do koncentratora.

Bardziej szczegółowo

Koncentrator VPN. Konfiguracja OpenVPN. +Sieci hybrydowe. Dotyczy wersji oprogramowania 3.7 Wersja dokumentu: 1.0

Koncentrator VPN. Konfiguracja OpenVPN. +Sieci hybrydowe. Dotyczy wersji oprogramowania 3.7 Wersja dokumentu: 1.0 Koncentrator VPN Konfiguracja OpenVPN +Sieci hybrydowe Dotyczy wersji oprogramowania 3.7 Wersja dokumentu: 1.0 Zawartość WSTĘP... 3 KROK 1 WŁĄCZ SERWER OPENVPN... 4 KROK 2 KONFIGURACJA SERWERA... 5 KROK

Bardziej szczegółowo

Zasady współpracy programu Doradca Handlowy z Symfonią

Zasady współpracy programu Doradca Handlowy z Symfonią Zasady współpracy Doradcy Handlowego z Symfonią 1 S U P L E M E N T Zasady współpracy programu Doradca Handlowy z Symfonią Konfiguracja połączenia Symfonia Doradca Handlowy Symfonia forte Finanse i Księgowość

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w programie SysLoger

Wykaz zmian w programie SysLoger Wykaz zmian w programie SysLoger Pierwsza wersja programu 1.0.0.1 powstała we wrześniu 2011. Funkcjonalność pierwszej wersji programu: 1. Zapis logów do pliku tekstowego, 2. Powiadamianie e-mail tylko

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY DYSTRYBUCJI OPROGRAMOWANIA PANDA

SPOSOBY DYSTRYBUCJI OPROGRAMOWANIA PANDA SPOSOBY DYSTRYBUCJI OPROGRAMOWANIA PANDA Panda Security oferuje trzy sposoby dystrybucji oprogramowania na stacje końcowe: - Lokalne pobranie pliku instalacyjnego z portalu zarządzającego - Generacja instalacyjnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Instrukcja Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Pełne wersje instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci z serwerem

Praca w sieci z serwerem 11 Praca w sieci z serwerem Systemy Windows zostały zaprojektowane do pracy zarówno w sieci równoprawnej, jak i w sieci z serwerem. Sieć klient-serwer oznacza podłączenie pojedynczego użytkownika z pojedynczej

Bardziej szczegółowo

12. Wirtualne sieci prywatne (VPN)

12. Wirtualne sieci prywatne (VPN) 12. Wirtualne sieci prywatne (VPN) VPN to technologia tworzenia bezpiecznych tuneli komunikacyjnych, w ramach których możliwy jest bezpieczny dostęp do zasobów firmowych. Ze względu na sposób połączenia

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci równorzędnej

Praca w sieci równorzędnej Praca w sieci równorzędnej 1. Architektura sieci równorzędnej i klient-serwer Serwer - komputer, który udostępnia zasoby lub usługi. Klient komputer lub urządzenie korzystające z udostępnionych przez serwer

Bardziej szczegółowo

DWUPASMOWY, BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPU / ROUTER 450 MBIT

DWUPASMOWY, BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPU / ROUTER 450 MBIT DWUPASMOWY, BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPU / ROUTER 450 MBIT Przewodnik szybkiej instalacji DN-70690 Spis treści Zawartość pakietu... Strona 1 Podłączenie sieci... Strona 2 Ustawienia sieciowe... Strona 3

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie Zadania egzaminacyjnego egzamin praktyczny z kwalifikacji e13 styczeń 2015

Rozwiązanie Zadania egzaminacyjnego egzamin praktyczny z kwalifikacji e13 styczeń 2015 Rozwiązanie Zadania egzaminacyjnego egzamin praktyczny z kwalifikacji e13 styczeń 2015 Poniższe zadanie egzaminacyjne wykonane jest na przykładzie systemu Windows Server 2008 R2 oraz Windows 7 professional.(zamiennie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji środowiska testowego na TestingCup wersja 1.0

Instrukcja instalacji środowiska testowego na TestingCup wersja 1.0 Instrukcja instalacji środowiska testowego na TestingCup 2017 wersja 1.0 Spis treści: 1. Wstęp Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 2. Konfiguracja sprzętowa 2 3. Instalacja bazy danych MySQL 5.7 2 4. Import

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja Microsoft SQL Server 2008 R2 Express z płyty Optivum W poradzie opisano, jak zainstalować bezpłatną wersję programu bazodanowego Microsoft SQL Server 2008 R2 Express

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

Bydgoskie Centrum Archiwizacji Cyfrowej sp. z o.o.

Bydgoskie Centrum Archiwizacji Cyfrowej sp. z o.o. STRONA GŁÓWNA ` Usługa earchiwizacja.pl przeznaczona jest zarówno dla osób indywidualnych, jak i firm. Wykorzystuje zasadę przetwarzania danych w chmurze. Pozwala to na dostęp do własnej bazy dokumentów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji wersja 1.01

Instrukcja instalacji wersja 1.01 earchiwista Instrukcja instalacji wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis earchiwista SKG S.A. Instrukcja instalacji Dokument zawiera instrukcję instalacji systemu earchiwista. Autorzy Róża

Bardziej szczegółowo