Instalacja. Switched Rack Power Distribution Unit

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instalacja. Switched Rack Power Distribution Unit"

Transkrypt

1 Instalacja Switched Rack Power Distribution Unit

2 This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der beiliegenden CD-ROM verfügbar. Este manual está disponible en español en el CD-ROM adjunto. Ce manuel est disponible en français sur le CD-ROM ci-inclus. Questo manuale è disponibile in italiano nel CD-ROM allegato. 本 マニュアルの 日 本 語 版 は 同 梱 の CD-ROM からご 覧 になれ ます Instrukcja Obsługi w jezyku polskim jest dostepna na CD. Данное руководство на русском языке имеется на прилагаемом компакт-диске. O manual em Português está disponível no CD-ROM em anexo. Bu kullanim kilavuzunun Türkçe'sä, äläxäkte gönderälen CD äçeräsände mevcuttur.

3 Spis treści Informacje wstępne Charakterystyka Wyświetlacz Dodatkowa dokumentacja Kontrola przy odbiorze Przerób wtórny Montaż listwy zasilającej w szafie Montaż uchwytów podtrzymujących przewody Montaż przewodów do uchwytu Możliwości montażu Montaż bez użycia narzędzi Montaż za pomocą klamer (pionowo) Montaż za pomocą klamer (poziomo) Obsługa wyświetlacza Podstawowa konfiguracja Informacje ogólne Metody konfiguracji protokołu TCP/IP Kreator konfiguracji protokołu IP w urządzeniu Konfiguracja przy użyciu serwerów BOOTP i DHCP Lokalny dostęp do konsoli Konsola Dostęp do skonfigurowanej listwy zasilającej Informacje ogólne Interfejs HTTP Protokół Telnet i SSH Protokół SNMP Protokoły FTP i SCP Zarządzanie zabezpieczeniami systemu.. 19 Postępowanie w razie utraty hasła Aktualizacja oprogramowania firmware Gwarancja Warunki gwarancji Gwarancja niepodlegająca przeniesieniu Wykluczenia Roszczenia gwarancyjne i

4 ii

5 Informacje wstępne Charakterystyka Niniejsza broszura zawiera informacje na temat montażu i obsługi zarządzanych listew zasilających do montażu w szafie (listew zasilających PDU, ang. Power Distribution Units). Każda listwa zasilająca to autonomiczne urządzenie zarządzane za pośrednictwem sieci, umożliwiające programowe sterowanie gniazdami poprzez interfejsy oparte na sieci WWW, protokole Telnet, SNMP, SSH lub kontrolerze InfraStruXure Manager. umożliwia: Ustawianie następujących wartości oddzielnie dla poszczególnych gniazd wyjściowych: Opóźnienie włączania Opóźnienie wyłączania Czas trwania restartu Skonfigurowanie załączania sekwencyjnego dla uniknięcia prądu rozruchu przy uruchamianiu systemu. Zarządzanie dostępem do gniazd wyjściowych za pomocą następujących czterech typów kont użytkownika: Administrator Użytkownik urządzenia Użytkownik gniazda Użytkownik z uprawnieniem tylko do odczytu Aktualizowanie oprogramowania sprzętowego urządzenia bez zmiany stanu gniazd. Zakładanie niezależnych kont użytkowników dla poszczególnych gniazd wyjściowych. Importowanie dzienników zdarzeń i danych do arkusza kalkulacyjnego. Ochronę danych przy użyciu zaawansowanych protokołów ochrony. Monitorowanie ogólnego obciążenia zarządzanej listwy zasilającej, co pomaga unikać przeciążenia obwodów. Uwaga. Listwa zasilająca do montażu w szafie nie zapewnia ochrony zasilania. W związku z tym firma American Power Conversion (APC ) nie zaleca podłączania urządzenia do żadnego niezabezpieczonego źródła zasilania, na przykład do zwykłego gniazda ściennego. 1

6 Wyświetlacz Na wyświetlaczu zarządzanej listwy zasilającej podawany jest łączny prąd pobierany przez listwę i dołączone do niej urządzenia. Jeśli całkowity prąd przekroczy skonfigurowaną przez użytkownika wartość górnego progu lub spadnie poniżej wartości dolnego progu, zgłoszony zostanie alarm. Dodatkowa dokumentacja Podręcznik użytkownika (User s Guide) listwy zasilającej do montażu w szafie dostępny jest na dołączonym dysku CD oraz w witrynie internetowej firmy APC: Podręcznik użytkownika (User s Guide) zawiera dodatkowe informacje na następujące tematy związane z zarządzaną listwą zasilającą: Wyposażenie Interfejsy zarządzania Konta użytkowników Dostosowywanie ustawień Kreator konfiguracji protokołu IP dla urządzeń APC Programy narzędziowe do konfiguracji Przesyłanie plików Uwaga. Informacje na temat zabezpieczeń zawiera Podręcznik zabezpieczeń (Security Handbook) zamieszczony na płycie Utility CD i dostępny w witrynie internetowej firmy APC: Ilość Element 1 Kabel konfiguracyjny ( ) 3 Uchwyty przytrzymujące przewody (oraz 12 śrub z płaskim łbem i 24 opaski kablowe) 1 Płyta CD APC Switched Rack PDU Utility 2 Pionowe klamry montażowe (z 4 wkrętami z łbem płaskim) 1 Karta rejestracyjna gwarancji Kontrola przy odbiorze Należy sprawdzić, czy opakowanie i jego zawartość nie zostały uszkodzone w trakcie transportu, oraz czy dostarczone zostały wszystkie części. O wszelkich uszkodzeniach należy niezwłocznie zawiadomić firmę przewozową, zaś firmie APC lub sprzedawcy przedłożyć wykaz brakujących elementów, uszkodzeń lub opis związanych z tym problemów. 2

7 Przerób wtórny Materiały opakowaniowe nadają się do przerobu wtórnego. Należy zachować je do późniejszego wykorzystania lub zutylizować w odpowiedni sposób. Montaż listwy zasilającej w szafie Montaż uchwytów podtrzymujących przewody Tace z uchwytami należy przymocować do zarządzanej listwy zasilającej za pomocą wkrętów z płaskimi łbami (po cztery na tacę, należą do wyposażenia). Przestroga. Używać tylko wkrętów dostarczanych w komplecie z urządzeniem. Montaż przewodów do uchwytu W celu przymocowania przewodu należy zawinąć go w pętlę i przypiąć do tacy za pomocą opaski (na wyposażeniu). Uwaga. Przewody powinny być przymocowane do tacy w taki sposób, aby możliwe było wyciągnięcie wtyczki z listwy zasilającej bez konieczności zdejmowania opaski. Uwaga. Podczas montażu listwy zasilającej należy upewnić się, że dostępna jest wtyczka kabla zasilającego, i że listwa jest podłączona do gniazdka z uziemieniem. 3

8 Możliwości montażu Listwę zasilającą można zamontować na dwa sposoby: za pomocą niewymagających użycia narzędzi kołków (znajdują się one w zestawie) lub przy użyciu klamer montażowych (również w zestawie). Poziome listwy zasilające o rozmiarze 1 U lub 2 U muszą być montowane za pomocą poziomych klamer montażowych. Montaż pionowy. Aby zamontować zarządzaną listwę zasilającą bez użycia narzędzi, należy umieścić ją z tyłu obudowy NetShelter VX lub SX, w kanale kablowym bezpośrednio za tylnymi pionowymi szynami montażowymi. Aby zamontować zarządzaną listwę zasilającą za pomocą klamer montażowych, należy umieścić ją na pionowej szynie montażowej szafy lub obudowy. Montaż poziomy. Aby zamontować listwę zasilającą za pomocą poziomych klamer montażowych, należy zamocować klamry do listwy zasilającej, a następnie zamontować do stojaka za pomocą nakrętek koszyczkowych (dostarczanych wraz z szafą). Montaż bez użycia narzędzi Uwaga. Ta opcja może nie być dostępna dla wszystkich obudów. 1. Oba kołki montażowe listwy zasilającej należy wsunąć w otwory znajdujące się w kanale na tylnej części ściany bocznej obudowy. 2. Następnie listwę zasilającą należy zatrzasnąć, dociskając ją do dołu, aż do zablokowania kołków montażowych. 4

9 Uwaga. Bez użycia narzędzi można zamontować dwie listwy zasilające po jednej stronie lub po obydwu stronach obudowy. Montaż za pomocą klamer (pionowo) Aby zamontować listwę zasilającą pionowo w obudowie NetShelter lub dowolnej innej szafie bądź obudowie zgodnej ze standardem EIA-310: 1. Zamontować klamry do montażu pionowego na listwie zasilającej. Przestroga. Używać tylko wkrętów dostarczanych w komplecie z urządzeniem. 2. Zamontować listwę zasilającą na pionowej szynie montażowej w stojaku lub szafie za pomocą dostarczanych śrub i nakrętek koszyczkowych. 5

10 Montaż za pomocą klamer (poziomo) W firmie APC można zamówić zestaw klamer do montażu w szafie przemysłowej (AR8116BLK). Istnieją dwie możliwości montażu klamer do zarządzanej listwy zasilającej, które zostały pokazane na rysunkach. Przed przystąpieniem do montażu klamer należy zaplanować sposób umieszczenia listwy w szafie. Montaż w zagłębieniu pozwala zamocować listwę zasilającą w taki sposób, że nie będzie wystawała z obudowy. Natomiast montaż podwyższony pozwala przeprowadzić przewody w kanale. Przestroga. Używać tylko wkrętów dostarczanych w komplecie z urządzeniem. 1. Z tyłu zarządzanej listwy zasilającej należy przymocować dwie klamry, każdą przy użyciu dwóch wkrętów z łbem płaskim (dołączonych do zestawu). Montaż w zagłębieniu Montaż podwyższony Uwaga. W ten sposób można zamontować dwie listwy zasilające po jednej stronie szafy. 6

11 2. Wkręty montażowe (dołączone do zestawu klamer) należy wkręcić zarówno w górnym, jak i dolnym rzędzie, w miejscu gdzie otwory klamer pokrywają się z otworami w szafie. Następnie należy dokręcić wkręty, aby przymocować zarządzaną listwę zasilającą do szafy. Montaż w zagłębieniu Montaż podwyższony 7

12 Obsługa wyświetlacza Diody LED banku/fazy: Wskazują bank/fazę odpowiadającą prądowi wyświetlanemu na wyświetlaczu cyfrowym. Wskazują stan normalny (kolor zielony), ostrzeżenia (kolor żółty) lub alarmu (kolor czerwony). Przycisk sterowania: Naciśnięcie umożliwia zmianę banku i fazy aktualnie wyświetlanej na wyświetlaczu cyfrowym. Naciśnięcie i przytrzymanie przez 5 sekund umożliwia przewijanie adresu IP, a przytrzymanie przez kolejne pięć sekund umożliwia zmianę orientacji. Port Ethernet: umożliwia połączenie listwy zasilającej do montażu w szafie z siecią przy użyciu kabla sieciowego kategorii 5. Dioda LED stanu: informuje o statusie połączenia sieciowego Ethernet LAN (ang. Local Area Network) oraz o stanie listwy zasilającej. Nie świeci brak zasilania listwy zasilającej. Świeci stale na zielono ustawienia protokołów TCP/IP w listwie zasilającej są prawidłowe. Miga na zielono brak prawidłowych ustawień protokołów TCP/IP listwy zasilającej. Świeci stale na pomarańczowo w listwie zasilającej wykryto usterkę sprzętową. Należy skontaktować się z biurem pomocy technicznej, wybierając numer telefonu podany na tylnej stronie okładki niniejszego podręcznika. Miga na pomarańczowo listwa zasilająca generuje żądania protokołu BOOTP. Dioda LED połączenia: sygnalizuje aktywność w sieci. Port szeregowy: połączenie tego portu (modularny port RJ-11) z portem szeregowym komputera przy użyciu dostarczonego kabla szeregowego (numer części APC ) umożliwia dostęp do wewnętrznych menu. Przedstawia informacje o prądzie pobieranym przez listwę zasilającą oraz podłączone urządzenia. Podaje całkowity prąd banku i fazy wskazywanego przez świecącą diodę LED banku/ fazy. Co 3 sekundy przełącza się na kolejny bank i fazę. Przycisk Reset: resetuje listwę zasilającą; operacja ta nie ma wpływu na stan wyjść. Więcej informacji na temat wyświetlacza listew zasilających jedno- i trójfazowych można znaleźć w punkcie Front Panel (Panel przedni), w rozdziale Introduction (Wstęp) Podręcznika użytkownika (User s Guide). 8

13 Podstawowa konfiguracja Uwaga. Jeżeli w systemie zainstalowany jest InfraStruXure Manager firmy APC, należy pominąć poniższe instrukcje. Odpowiednie informacje znajdują się w dokumentacji kontrolera InfraStruXure Manager. Informacje ogólne Aby zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie mogła działać w sieci, konieczne jest skonfigurowanie następujących ustawień protokołu TCP/IP: adresu IP listwy zasilającej do montażu w szafie maski podsieci bramki domyślnej Uwaga. Jeśli bramka domyślna nie jest dostępna, należy użyć adresu IP komputera, który znajduje się w tej samej podsieci, co zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie, i na ogół jest włączony. Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie używa bramki domyślnej do testowania sieci, gdy natężenie ruchu jest bardzo niewielkie. Przestroga. Nie należy używać adresu pętli zwrotnej ( ) jako adresu bramki domyślnej. Spowoduje to dezaktywację połączenia sieciowego listwy zasilającej i konieczność przywrócenia domyślnych ustawień protokołu TCP/IP po uprzednim zalogowaniu się przez port szeregowy. Patrz Watchdog Features (Funkcje programu alarmowego) w części Introduction (Wstęp) Podręcznika użytkownika User s Guide, gdzie znajduje się więcej informacji na temat roli układu alarmowego domyślnej bramki. 9

14 Metody konfiguracji protokołu TCP/IP Do określenia ustawień protokołu TCP/IP należy użyć jednej z następujących metod: kreatora konfiguracji protokołu IP dla urządzeń APC (zob. Kreator konfiguracji protokołu IP w urządzeniu na tej stronie); serwera BOOTP lub DHCP (zob. Konfiguracja przy użyciu serwerów BOOTP i DHCP na stronie 11); komputera lokalnego (zob. Lokalny dostęp do konsoli na stronie 13); komputera w sieci (zob. Zdalny dostęp do konsoli na stronie 14). Kreator konfiguracji protokołu IP w urządzeniu Do skonfigurowania podstawowych ustawień protokołu TCP/IP w zarządzanej listwie zasilającej można użyć Kreatora ustawień protokołu IP w urządzeniu APC, działającego na komputerze z systemem Microsoft Windows 2000, Windows 2003, lub Windows XP. Uwaga. Aby Kreator był w stanie wykryć nieskonfigurowane listwy zasilające do montażu w szafie, zwykle konieczne jest tymczasowe wyłączenie programowych zapór firewall. 1. Włóż płytę APC Switched Rack Power Distribution Unit Utility CD do stacji komputera działającego w sieci. 2. Jeśli funkcja automatycznego uruchamiania jest włączona, po włożeniu płyty CD zostanie uruchomiony interfejs użytkownika płyty CD. W przeciwnym razie otwórz plik contents.htm z płyty CD. 3. Kliknij opcję Device IP Configuration Wizard (Kreator konfiguracji protokołu IP dla urządzeń) i postępuj zgodnie z instrukcjami. Uwaga. Jeśli opcja Start a Web browser when finished (Po zakończeniu uruchom przeglądarkę) pozostanie włączona, należy użyć słowa apc jako nazwy użytkownika (user name) oraz hasła (password) w celu uzyskania dostępu do zarządzanej listwy zasilającej za pośrednictwem przeglądarki. 10

15 Konfiguracja przy użyciu serwerów BOOTP i DHCP Opcja TCP/IP w menu Network (Sieć), na karcie Administration (Administracja) interfejsu HTTP określa sposób definiowania ustawień protokołu TCP/IP. Możliwe ustawienia to: Manual (Ręcznie), BOOTP, DHCP i DHCP & BOOTP (ustawienie domyślne). Gdy wybrane jest ustawienie DHCP & BOOTP zakłada się, że dostępny jest prawidłowo skonfigurowany serwer DHCP lub BOOTP, który udostępni zarządzanej listwie zasilającej APC ustawienia protokołu TCP/IP. Jeśli serwery te są niedostępne, należy skonfigurować ustawienia TCP/IP zgodnie z opisem w punktach Kreator konfiguracji protokołu IP w urządzeniu na stronie 10, Lokalny dostęp do konsoli na stronie 13 lub Zdalny dostęp do konsoli na stronie 14. Gdy opcja TCP/IP jest ustawiona na DHCP & BOOTP, zarządzana listwa zasilająca próbuje wykryć prawidłowo skonfigurowany serwer. Najpierw podejmowana jest próba odnalezienia serwera BOOTP, a następnie serwera DHCP. Procedura powyższa jest powtarzana do czasu wykrycia serwera BOOTP lub DHCP. Więcej informacji można znaleźć w punkcie Protokół BOOTP na tej stronie lub DHCP na stronie 12. Protokół BOOTP. Do skonfigurowania ustawień TCP/IP dla zarządzanej listwy zasilającej można użyć serwera BOOTP zgodnego ze standardem RFC951. Jeśli serwer BOOTP jest odpowiednio skonfigurowany, domyślne ustawienie opcji TCP/IP zarządzanej listwy zasilającej (DHCP & BOOTP) sprawi, że serwer BOOTP zostanie wykryty. Jeśli serwer BOOTP jest niedostępny, należy skonfigurować ustawienia protokołu TCP/IP zgodnie z opisem w punkcie Kreator konfiguracji protokołu IP w urządzeniu na stronie 10, Lokalny dostęp do konsoli na stronie 13 lub Zdalny dostęp do konsoli na stronie W pliku BOOTPTAB serwera BOOTP wprowadź adres MAC i IP zarządzanej listwy zasilającej, maskę podsieci, bramę domyślną oraz opcjonalną nazwę pliku rozruchowego (bootup). 11

16 Uwaga. Adres MAC można znaleźć na dolnej części listwy zasilającej lub na wydruku testu jakości (Quality Assurance), zawartego w opakowaniu. 2. Gdy zarządzana listwa zasilająca zostanie uruchomiona ponownie, serwer BOOTP udostępni jej ustawienia protokołu TCP/IP. Jeśli określono nazwę pliku bootup, zarządzana listwa zasilająca spróbuje przesłać ten plik z serwera BOOTP przy użyciu protokołu TFTP lub FTP. Zarządzana listwa zasilająca przyjmuje wszystkie ustawienia określone w pliku bootup. Jeśli nie określono nazwy pliku bootup, zarządzaną listwę zasilającą można skonfigurować zdalnie za pomocą usługi Telnet lub interfejsu HTTP: domyślna nazwa użytkownika (user name) i hasło (password) to apc. Instrukcje dotyczące konfiguracji znajdują się w sekcji Zdalny dostęp do konsoli na stronie 14. Informacje na temat tworzenia pliku bootup można znaleźć w dokumentacji serwera BOOTP. DHCP. Do skonfigurowania ustawień TCP/IP dla zarządzanej listwy zasilającej można użyć serwera DHCP zgodnego ze standardem RFC2131/ RFC2132. W tej sekcji zamieszczono podsumowanie informacji na temat komunikacji między zarządzaną listwą zasilającą do montażu w szafie a serwerem DHCP. Bardziej szczegółowe informacje na temat korzystania z serwera DHCP do konfigurowania ustawień sieciowych dla zarządzanej listwy zasilającej do montażu w szafie znajdują się w sekcji DHCP Configuration (Konfiguracja DHCP) w Podręczniku użytkownika (User s Guide). 1. Zarządzana listwa zasilająca wysyła żądanie DHCP zawierające następujące informacje identyfikacyjne: Identyfikator klasy producenta Vendor Class Identifier (domyślnie APC) 12

17 Identyfikator klienta Client Identifier (domyślnie jest to adres MAC zarządzanej listwy zasilającej) Identyfikator klasy użytkownika User Class Identifier (domyślnie jest to identyfikator oprogramowania sprzętowego zarządzanej listwy zasilającej) 2. Odpowiednio skonfigurowany serwer DHCP odpowiada, przesyłając ofertę DHCP zawierającą wszystkie ustawienia niezbędne zarządzanej listwie zasilającej do komunikacji sieciowej. Oferta DHCP zawiera także opcję informacji charakterystycznych dla producenta (Vendor Specific Information, opcja 43 protokołu DHCP). Domyślnie zarządzana listwa zasilająca ignoruje oferty DHCP, które w ramach informacji charakterystycznych dla producenta nie zawierają znacznika APC w formacie szesnastkowym: Option 43 = gdzie pierwszy bajt (01) jest kodem; drugi bajt (04) jest długością; pozostałe bajty ( ) to znacznik APC Informacje o dodawaniu kodu do opcji Vendor Specific Information (Dane charakterystyczne dla producenta) można znaleźć w dokumentacji serwera DHCP. Aby zmienić ustawienie DHCP Cookie Is (Znacznik DHCP) konsoli w opcji Advanced (Zaawansowane) menu TCP/IP, należy skorzystać z protokołu Telnet lub innej metody zdalnego dostępu. Informacje na temat uzyskiwania dostępu do konsoli zawiera sekcja Zdalny dostęp do konsoli na stronie 14. Lokalny dostęp do konsoli Do listwy zasilającej można podłączyć komputer lokalny i za jego pośrednictwem uzyskać dostęp do konsoli. 1. Na komputerze lokalnym wybierz port szeregowy i wyłącz wszystkie usługi korzystające z tego portu. 2. Za pomocą kabla konfiguracyjnego (nr części APC ) podłącz wybrany port do portu szeregowego, znajdującego się na panelu przednim listwy zasilającej. 13

18 3. Uruchom program terminalowy (np. HyperTerminal ) i skonfiguruj wybrany port według następujących parametrów: 9600 bitów/s, 8 bitów danych, bez parzystości, 1 bit stopu, brak sterowania przepływem, a następnie zapisz wprowadzone zmiany. 4. Naciśnij klawisz ENTER, aby wyświetlić monit User Name (Nazwa użytkownika). 5. Wpisz apc jako nazwę użytkownika (user name) i hasło (password). 6. Aby zakończyć konfigurowanie, postępuj zgodnie z informacjami, które zawiera punkt Konsola na stronie 15. Zdalny dostęp do konsoli Aby przypisać adres IP do zarządzanej listwy zasilającej, a następnie za pomocą usługi Telnet uzyskać dostęp do konsoli listwy i skonfigurować potrzebne ustawienia protokołu TCP/IP, można skorzystać z protokołu ARP i narzędzia Ping na dowolnym komputerze w tej samej podsieci, co listwa zasilająca. Uwaga. Po skonfigurowaniu adresu IP listwy można za pomocą usługi Telnet, bez uprzedniego korzystania z usługi ARP i narzędzia Ping, uzyskać dostęp zarządzanej listwy zasilającej. 1. Za pomocą usługi ARP zdefiniuj adres IP zarządzanej listwy zasilającej, wpisując adres MAC w poleceniu ARP. Na przykład, aby zdefiniować adres IP dla zarządzanej listwy zasilającej o adresie MAC: 00 c0 b7 63 9f 67, użyj następujących poleceń: Format polecenia systemu Windows: arp -s c0-b7-63-9f-67 Format polecenia LINUX: arp -s :c0:b7:63:9f:67 Uwaga. Adres MAC nadrukowany jest na spodzie listwy zasilającej oraz na wydruku testu jakości (Quality Assurance) znajdującej się w opakowaniu. 2. Użyj usługi Ping z rozmiarem danych 113 bajtów w celu przypisania adresu IP zdefiniowanego w poleceniu protokołu ARP. Na przykład: Format polecenia systemu Windows: ping l

19 Format polecenia LINUX: ping s Za pomocą usługi Telnet uzyskaj dostęp do zarządzanej listwy zasilającej pod jej nowym adresem IP. Na przykład: telnet Wpisz opcję apc jako User Name (Nazwa użytkownika) i Password (Hasło). 5. Aby zakończyć konfigurowanie, postępuj zgodnie z informacjami, które zawiera punkt Konsola na tej stronie. Konsola Po zalogowaniu do konsoli zgodnie ze wskazówkami, które zawiera punkt Lokalny dostęp do konsoli na stronie 13 oraz punkt Zdalny dostęp do konsoli na stronie 14, należy wykonać następujące czynności: 1. Wybierz opcję Network (Sieć) z menu Control Console (Konsola). 2. Wybierz opcję TCP/IP z menu Network (Sieć). 3. Jeśli do konfigurowania ustawień protokołu TCP/IP nie jest używany serwer BOOTP ani DHCP, wybierz menu Boot Mode (Tryb rozruchu). Wybierz opcję Manual boot mode (Ręczny tryb rozruchu), a następnie naciśnij klawisz ESC, aby powrócić do menu TCP/IP. (Zmiany zostaną wprowadzone po wylogowaniu się.) 4. Zdefiniuj adresy System IP (Adres IP systemu), Subnet Mask (Maska podsieci) i Default Gateway (Bramka domyślna). 5. Naciśnij klawisze CTRL+C, aby zamknąć menu Control Console (Konsola). 6. Wyloguj się (opcja 4 w menu Control Console (Konsola)). Uwaga. Jeśli podczas wykonywania czynności opisanych w punkcie Lokalny dostęp do konsoli na stronie 13 kabel został odłączony, należy go teraz podłączyć i ponownie uruchomić stosowną usługę. 15

20 Dostęp do skonfigurowanej listwy zasilającej Informacje ogólne Gdy zarządzana listwa zasilająca przeznaczona do montażu w szafie będzie już działać w sieci, można uzyskiwać do niej dostęp przy użyciu wymienionych tutaj interfejsów. Więcej informacji na temat interfejsów zawiera Podręcznik użytkownika (User s Guide). Interfejs HTTP W celu uzyskiwania dostępu do listwy zasilającej za pośrednictwem jej interfejsu HTTP należy używać przeglądarki Microsoft Internet Explorer (IE) 5.5 lub nowszej jej wersji (wyłącznie w systemach operacyjnych Windows), Firefox w wersji 1.x firmy Mozilla Corporation (we wszystkich systemach operacyjnych) lub Netscape 7.x bądź nowszej wersji (we wszystkich systemach operacyjnych). Inne powszechnie dostępne przeglądarki mogą także działać poprawnie, ale nie zostały w pełni przetestowane przez firmę APC. Chcąc używać przeglądarki sieci Web do konfigurowania opcji zarządzanej listwy zasilającej i do przeglądania dziennika zdarzeń, można skorzystać z jednego z następujących protokołów: protokołu HTTP (domyślnie włączonego), który zapewnia uwierzytelnianie przy użyciu nazwy użytkownika i hasła, ale nie zapewnia szyfrowania; bezpieczniejszego protokołu HTTPS, który oferuje dodatkowe zabezpieczenie za pomocą mechanizmu Secure Socket Layer (SSL) i szyfruje nazwy użytkowników, hasła i przesyłane dane. Protokół ten zapewnia także uwierzytelnianie zarządzanych listew zasilających do montażu w szafie przy użyciu certyfikatów cyfrowych. Aby uzyskać dostęp do interfejsu HTTP i skonfigurować zabezpieczenia urządzenia w sieci: 1. Wprowadź adres IP zarządzanej listwy zasilającej lub jej nazwę DNS (jeśli jest skonfigurowana). 2. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło (domyślnie apc i apc dla administratora). 3. Wybierz i skonfiguruj wybrany typ zabezpieczeń. (Ta opcja jest dostępna tylko dla administratorów.) 16

21 4.Więcej informacji na temat wyboru i konfigurowania zabezpieczeń można znaleźć w podręczniku zabezpieczeń (Security Handbook) dostępnym na płycie Utility CD lub w witrynie sieci Web firmy APC, Protokół Telnet i SSH Dostęp do konsoli sterowania można uzyskać za pomocą usługi Telnet lub powłoki Secure SHell (SSH), w zależności od tego, która z nich jest włączona. (Administrator może włączyć te metody dostępu za pomocą opcji Telnet/SSH w menu Network (Sieć).) Domyślnie włączona jest usługa Telnet. Włączenie powłoki SSH powoduje automatyczne wyłączenie usługi Telnet. Usługa Telnet jako metoda dostępu podstawowego. Usługa Telnet zapewnia podstawowe zabezpieczenia przez uwierzytelnianie nazwy użytkownika i hasła, ale nie zapewnia wysokiego poziomu zabezpieczeń w postaci szyfrowania. Aby użyć usługi Telnet w celu uzyskania dostępu do konsoli zarządzanej listwy zasilającej z dowolnego komputera podłączonego do tej samej podsieci: 1. W wierszu poleceń wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz ENTER: telnet adres Uwaga. W miejsce parametru adres wpisz adres IP zarządzanej listwy zasilającej lub jej nazwę DNS (jeśli jest skonfigurowana). 2. Wprowadź nazwę i hasło (domyślnie apc i apc dla Administratora lub device i apc dla Użytkownika urządzenia). Powłoka SSH jako metoda dostępu przy wysokim poziomie zabezpieczeń. W przypadku korzystania z wysokiego poziomu zabezpieczeń oferowanego przez protokół SSL dla interfejsu HTTP, należy użyć powłoki Secure SHell (SSH) w celu uzyskania dostępu do konsoli sterowania. Usługa SSH szyfruje nazwy użytkowników, hasła i przesyłane dane. Interfejs, konta użytkowników i prawa dostępu użytkowników są takie same, bez względu na to, czy dostęp do konsoli sterowania jest uzyskiwany przez powłokę SSH czy usługę Telnet, ale w celu korzystania z powłoki SSH należy najpierw skonfigurować powłokę SSH i zainstalować na komputerze program kliencki powłoki SSH. Więcej informacji na temat konfigurowania usługi SSH i korzystania z niej zawiera Podręcznik użytkownika (User s Guide). 17

22 Protokół SNMP Po dodaniu bazy PowerNet MIB do standardowej przeglądarki SNMP MIB można uzyskiwać dostęp do listwy zasilającej za pośrednictwem protokołu SNMP przy użyciu tej przeglądarki. W przypadku protokołu SNMPv1 domyślne hasło (community name) uprawniające do odczytu to public; domyślne hasło (community name) uprawniające do odczytu/zapisu to private. W przypadku protokołu SNMPv3 domyślne ustawienia profilów użytkowników to no authentication (brak uwierzytelniania) i no privacy (brak prywatności). W przypadku używania kontrolera InfraStruXure Manager do zarządzania listwą zasilającą w publicznej sieci systemu InfraStruXure w interfejsie listwy zasilającej musi być włączony protokół SNMPv1. Dostęp z uprawnieniem do odczytu umożliwia kontrolerowi InfraStruXure Manager odbieranie pułapek z listwy zasilającej, natomiast dostęp z uprawnieniem zapisu jest wymagany do używania interfejsu listwy zasilającej do skonfigurowania kontrolera InfraStruXure Manager jako odbiorcy pułapek. Wszystkie nazwy użytkowników, hasła i domyślne hasła (community name) dla protokołu SNMPv1 są przesyłane przez sieć w postaci zwykłego tekstu. Jeśli sieć wymaga wysokiego poziomu szyfrowania, wyłącz dostęp za pośrednictwem protokołu SNMPv1 i użyj protokołu SNMPv3. Do włączania i wyłączania protokołu SNMP (w dowolnej wersji) wymagane są uprawnienia administratora. Wybierz kartę Administration (Administracja), wybierz menu Network (Sieć) na górnym pasku menu i skorzystaj z opcji access (dostęp) w obszarze SNMPv1 lub SNMPv3 lewego menu nawigacyjnego. Protokoły FTP i SCP Protokołu FTP (domyślnie włączony) lub Secure CoPy (SCP) można używać do przesyłania oprogramowania sprzętowego (firmware) do listwy zasilającej lub do odczytu kopii dziennika zdarzeń listwy zasilającej. Aby można było używać kontrolera InfraStruXure Manager do zarządzania listwą zasilającą, w interfejsie listwy zasilającej musi być włączona opcja FTP Server. Do włączania i wyłączania opcji FTP Server wymagane są uprawnienia administratora. Wybierz kartę Administration (Administracja), wybierz menu Network (Sieć) na górnym pasku menu i wybierz opcję FTP Server (Serwer FTP) z lewego menu nawigacyjnego. 18

23 Należy zapoznać się z następującymi rozdziałami podręcznika użytkownika (User s Guide): Przesyłanie oprogramowania firmware zobacz File Transfers (Przesyłanie plików). Pobieranie kopii dziennika zdarzeń lub danych zobacz How to use FTP or SCP to retrieve log files (Pobieranie dzienników przy użyciu protokołów FTP lub SCP). Zarządzanie zabezpieczeniami systemu Szczegółowe informacje na temat zwiększania poziomu bezpieczeństwa systemu po jego zainstalowaniu i wstępnym skonfigurowaniu można znaleźć w podręczniku zabezpieczeń (Security Handbook) dostępnym na płycie Utility CD oraz w witrynie sieci Web firmy APC, Postępowanie w razie utraty hasła Dostęp do konsoli można uzyskać z lokalnego komputera lub innego urządzenia podłączonego do portu szeregowego listwy zasilającej. 1. Na komputerze lokalnym wybierz port szeregowy i wyłącz wszystkie usługi korzystające z tego portu. 2. Podłącz kabel szeregowy (numer części APC ) do wybranego portu komputera i do portu konfiguracyjnego listwy zasilającej: 3. Uruchom program terminalowy (np. HyperTerminal) i skonfiguruj wybrany port w następujący sposób: 9600 bitów/s 8 bitów danych bez parzystości 1 bit stopu brak sterowania przepływem danych 4. Naciskaj kilkakrotnie klawisz ENTER, aby wyświetlić monit o wprowadzenie nazwy użytkownika (User Name). Jeśli nie jest możliwe wyświetlenie monitu User Name, sprawdź: czy port szeregowy nie jest używany przez inną aplikację. czy wybrano prawidłowe ustawienia terminala podane w kroku 3. czy używany jest właściwy kabel wskazany w kroku 2. 19

Instalacja i podstawowa konfiguracja instrukcja obsługi

Instalacja i podstawowa konfiguracja instrukcja obsługi Instalacja i podstawowa konfiguracja instrukcja obsługi In-Line Current Meter This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der beiliegenden CD-ROM verfügbar.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu oraz Skrócona instrukcja obsługi. Rack Automatic Transfer Switch

Instrukcja montażu oraz Skrócona instrukcja obsługi. Rack Automatic Transfer Switch Instrukcja montażu oraz Skrócona instrukcja obsługi Rack Automatic Transfer Switch This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der beiliegenden CD-ROM verfügbar.

Bardziej szczegółowo

Instalacja i podstawowa konfiguracja. Moduł główny Menedżera warunków otoczenia AP9340

Instalacja i podstawowa konfiguracja. Moduł główny Menedżera warunków otoczenia AP9340 Instalacja i podstawowa konfiguracja Moduł główny Menedżera warunków otoczenia AP9340 This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der beiliegenden CD-ROM

Bardziej szczegółowo

Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie

Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie AP7922 Instrukcja montażu oraz Skrócona instrukcja obsługi This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der

Bardziej szczegółowo

Environmental Monitoring Unit

Environmental Monitoring Unit Environmental Monitoring Unit AP9319 Instrukcja instalacji i uruchamiania This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der beiliegenden CD-ROM verfügbar. Este

Bardziej szczegółowo

Zarządzana listwa zasilająca do montażu w 19-calowej szafie przemysłowej. Instrukcja montażu oraz Skrócona instrukcji obsługi

Zarządzana listwa zasilająca do montażu w 19-calowej szafie przemysłowej. Instrukcja montażu oraz Skrócona instrukcji obsługi Zarządzana listwa zasilająca do montażu w 19-calowej szafie przemysłowej Instrukcja montażu oraz Skrócona instrukcji obsługi This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist

Bardziej szczegółowo

Podręcznik montażu i szybkiej konfiguracji

Podręcznik montażu i szybkiej konfiguracji Podręcznik montażu i szybkiej konfiguracji NetBotz Rack Monitor 200 NBRK0200 This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der beiliegenden CD-ROM verfügbar.

Bardziej szczegółowo

Vertical Console Port Server AP9290. Montaź

Vertical Console Port Server AP9290. Montaź Vertical Console Port Server AP9290 Montaź Spis treści Informacje wstępne......................1 Informacje ogólne..................... 1 Charakterystyka....................... 1 Odbiór i kontrola......................

Bardziej szczegółowo

InfraStruXure Manager. Instalacja i konfiguracja

InfraStruXure Manager. Instalacja i konfiguracja InfraStruXure Manager Instalacja i konfiguracja This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der beiliegenden CD-ROM verfügbar. Deze handleiding staat in het

Bardziej szczegółowo

Instalacja i podstawowa konfiguracja instrukcja obsługi

Instalacja i podstawowa konfiguracja instrukcja obsługi Instalacja i podstawowa konfiguracja instrukcja obsługi NetBotz Room Monitor 455 NBWL0455 NBWL0456 This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der beiliegenden

Bardziej szczegółowo

Delta InsightPower Karta SNMP IPv6 dla zasilaczy awaryjnych UPS

Delta InsightPower Karta SNMP IPv6 dla zasilaczy awaryjnych UPS Spis treści Moc poza konkurencją Delta InsightPower Karta SNMP IPv6 dla zasilaczy awaryjnych UPS Instrukcja użytkowania iii Zachowaj niniejszą instrukcję Niniejsza instrukcja zawiera ważne wskazówki i

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 NETGEAR Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Czerwiec 2010 208-10556-03 v1.0 2010 NETGEAR Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

40kW InfraStruXure PDU PDU z układem obejściowym 40kW

40kW InfraStruXure PDU PDU z układem obejściowym 40kW 40kW InfraStruXure PDU PDU z układem obejściowym 40kW PD40H5HK1-M PDRPP1000-M Obsługa i konfiguracja 400/230V Tutaj wpisaæ nazwê produktu APXXXX APYYYYi This manual is available in English on the enclosed

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji routera

Podręcznik instalacji routera Podręcznik instalacji routera NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive Santa Jose, CA 95134 USA Lipiec 2008 r. 208-10289-02 v1.0 2008 NETGEAR, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe NETGEAR i logo

Bardziej szczegółowo

Ruter ADSL DSL-504 Podręcznik użytkownika

Ruter ADSL DSL-504 Podręcznik użytkownika Ruter ADSL DSL-504 Podręcznik użytkownika (Wrzesień 2002) Ograniczona gwarancja Sprzęt FIRMA D-LINK GWARANTUJE, ŻE SPRZĘT JEJ PRODUKCJI, JEŚLI JEST PRAWIDŁOWO UŻYTKOWANY I OBSŁUGIWANY, BĘDZIE WOLNY OD

Bardziej szczegółowo

EtherWerX PPPoE Terminator. Podręcznik Użytkownika EwxOS. PT rev. 1.0

EtherWerX PPPoE Terminator. Podręcznik Użytkownika EwxOS. PT rev. 1.0 EtherWerX PPPoE Terminator Podręcznik Użytkownika EwxOS PT rev 10 Spis Treści 1 Wprowadzenie1 1 11 Główne cechy produktu1 3 12 Zawartość opakowania1 5 13 Specyfikacja techniczna1 6 14 Przykłady implementacji

Bardziej szczegółowo

Home Media Network Hard Drive. Instrukcja użytkownika urządzenia Home Media Network Hard Drive

Home Media Network Hard Drive. Instrukcja użytkownika urządzenia Home Media Network Hard Drive Home Media Network Hard Drive Instrukcja użytkownika urządzenia Home Media Network Hard Drive Table of Contents Page 2 Table of Contents Table of Contents Jak uzyskać pomoc Podłączanie urządzenia Home

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający urządzenia Symantec Messaging Gateway 10.5. z technologią Brightmail

Podręcznik wprowadzający urządzenia Symantec Messaging Gateway 10.5. z technologią Brightmail Podręcznik wprowadzający urządzenia Symantec Messaging Gateway 10.5 z technologią Brightmail Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i może być używane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Wieloprotokołowy serwer druku Ethernet typu On-board INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI QL-580N QL-1060N Prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia. Zalecamy

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy Ruter ADSL 802.11b DSL-604+

Bezprzewodowy Ruter ADSL 802.11b DSL-604+ Bezprzewodowy Ruter ADSL 802.11b DSL-604+ Podręcznik użytkownika Wydanie pierwsze (listopad 2002) 6DSL604G...01 Ograniczona gwarancja Sprzęt FIRMA D-LINK GWARANTUJE, ŻE SPRZĘT JEJ PRODUKCJI, JEŚLI JEST

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Thecus. Seria N8900/Seria N12000/Seria N16000 N5550/N6850/N8850/N10850 N7700PRO V2/N8800PRO V2 N4510U/N7510. Instrukcja użytkownika

Thecus. Seria N8900/Seria N12000/Seria N16000 N5550/N6850/N8850/N10850 N7700PRO V2/N8800PRO V2 N4510U/N7510. Instrukcja użytkownika Thecus Seria N8900/Seria N12000/Seria N16000 N5550/N6850/N8850/N10850 N7700PRO V2/N8800PRO V2 N4510U/N7510 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów

Bardziej szczegółowo

Enkoder sieciowy Instrukcja Obsługi SPE-100

Enkoder sieciowy Instrukcja Obsługi SPE-100 Enkoder sieciowy Instrukcja Obsługi SPE-100 Enkoder sieciowy Instrukcja obsługi Prawa autorskie 2010 Samsung Techwin Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe stanowi zastrzeżone logo firmy

Bardziej szczegółowo

U.S. Robotics 802.11g 54Mbps Router Podręcznik użytkownika

U.S. Robotics 802.11g 54Mbps Router Podręcznik użytkownika U.S. Robotics 802.11g 54Mbps Router Podręcznik użytkownika rev 1.0 9-04 R24.0780.00 Znaki handlowe: Inne nazwy produktów i firm są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi odpowiednich firm.

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik U ytkownika. Modem kablowy serii VoIP SBV5120

Podrêcznik U ytkownika. Modem kablowy serii VoIP SBV5120 Podrêcznik U ytkownika Modem kablowy serii VoIP SBV5120 UWAGA: ABY UNIKNĄĆ PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY NARAŻAĆ PRODUKTU NA KONTAKT Z WODĄ - DESZCZ, WILGOĆ, CHLAPANIE CZY KAPANIE. NIE NALEŻY UMIESZCZAĆ

Bardziej szczegółowo

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch Neostrada tp Witamy w strefie neostrada tp Neostrada tp to szerokopasmowa usługa dostępu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy serwer wydruku dla sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI MFC-9440CN MFC-9450CDN DCP-9040CN DCP-9042CDN DCP-9045CDN Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N7700 Thecus N7700PRO Thecus N7700+ Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy

Bardziej szczegółowo

Thecus N5500 FW v3.00.04

Thecus N5500 FW v3.00.04 Thecus N5500 FW v3.00.04 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus Technology

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N5500 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus Technology Corp. Microsoft,

Bardziej szczegółowo