ZZMK w Polsce. Oferta Świadczenia usług telekomunikacyjnych sieci Plus. dla

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZZMK w Polsce. Oferta Świadczenia usług telekomunikacyjnych sieci Plus. dla"

Transkrypt

1 ZZMK w Polsce Oferta Świadczenia usług telekomunikacyjnych sieci Plus dla

2 Warszawa, r. Szanowni Państwo, Polkomtel Sp. z o.o. operator sieci Plus od początku swej działalności ukierunkowany jest na kompleksową i efektywną obsługę instytucji i przedsiębiorstw. Naszą popularność wśród klientów biznesowych zawdzięczamy przede wszystkim otwartości na nowe technologie, które w postaci kolejnych usług regularnie uzupełniają naszą ofertę. Niniejsza propozycja obejmuje rozwiązania transmisji danych, które szczególnie w ostatnich latach zyskują na popularności wśród klientów biznesowych. Spektrum możliwości tych usług z dnia na dzień się rozszerza umożliwiając realizację coraz większej ilości kompleksowych projektów teleinformatycznych i telekomunikacyjnych. Chcielibyśmy w tym momencie podkreślić, że Plus od wielu lat współuczestniczy w prowadzeniu projektów realizowanych przez naszych klientów. Zespół wykwalifikowanych doradców tele-komunikacyjnych jest gotowy do współpracy z Państwem w tym zakresie. Jednocześnie pragniemy poinformować, że w 2012 r. Plus rozpoczął rollout, czyli wielką modernizację swojej sieci, co pozwoli zaoferować najnowocześniejsze usługi operatora na maksymalnie największym obszarze Polski. Rosnące zapotrzebowanie na szybką transmisję danych oraz zwiększająca się liczba dostępnych supernowoczesnych urządzeń to wyzwanie, przed którym stoją dziś operatorzy telekomunikacyjni. Oznacza to kolejny skok technologiczny i wymaga modyfikacji i optymalizacji urządzeń zainstalowanych na stacjach bazowych, dlatego Plus rozpoczął już rollout, czyli modernizację swojej sieci. Obecnie w sieci Plus w zasięgu technologii LTE jest 90,00 % populacji kraju, a w technologii HSPA/HSPA+ znajduje się już 99,66% populacji. Plus jest jedynym polskim operatorem komórkowym oferującym ultraszybki dostęp do Internetu w technologii LTE i wraz z Cyfrowym Polsatem znalazł się w gronie pionierów nowej technologii. Mamy nadzieję, że niniejsza oferta będzie odpowiedzią na Państwa oczekiwania i pozwoli rozpocząć kolejne przedsięwzięcia projektowe w oparciu o usługi transmisji danych w sieci Plus. Życząc sobie owocnej współpracy pozostajemy Z poważaniem Stanisław Mirecki Krajowy Kierownik ds. Handlowych Tel Adres biura: Warszawa; Postępu 3;

3 Wstęp to oferta dostępu do Internetu i sieci korporacyjnych wykorzystująca rozwiązania telefonii komórkowej. Szeroka oferta naszych modemów została dopasowana do wymagań właścicieli komputerów przenośnych i stacjonarnych. Komfort pracy w dowolnym miejscu i czasie zapewnia specjalna aplikacja do obsługi połączeń i wiadomości tekstowych SMS Manager. Oferta jest przeznaczona dla użytkowników, którzy: podczas częstych wyjazdów służbowych potrzebują dostępu do Internetu lub sieci firmowej z dowolnego miejsca korzystają, na co dzień z komputera przenośnego, zdalnie łącząc się z Internetem lub serwerem pocztowym posiadają komputer stacjonarny i potrzebują łatwego w instalacji dostępu do Internetu, bez rozbudowy własnej infrastruktury potrzebują, na bieżąco, dostępu do danych firmowych, np. o stanach magazynowych czy możliwości złożenia zamówienia potrzebują aktualnego dostępu do internetowych serwisów informacyjnych wykorzystują sprzęt mobilny jako element dostępu do specjalizowanych rozległych systemów informatycznych i telemetrycznych potrzebują komputera przenośnego z modemem i mobilnym Internetem. Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,,, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym 3

4 Transmisja Danych 1 OFERTA SPECJALNA 1. Oferta Specjalna dla Firm ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest wyłącznie do Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych w Polsce ( Klient ), którzy w czasie jej trwania zawrą z Polkomtel za pośrednictwem Zespołu ds. Klientów Kluczowych nową umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus ( Umowa ) lub przedłużą Umowę dla usługi. 2. Oferta Specjalna od r. do odwołania. 2 UPRAWNIENIA ABONENTA 1. Klient zawierający Umowę w ramach Oferty Specjalnej ( Abonent ) kupuje: modem, router, tablet, laptop po promocyjnej cenie, określonej zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Oferty Specjalnej. Modem, router, tablet, laptop nie jest samodzielnie przedmiotem Promocji. Polkomtel zastrzega, iż dostępność modemów, routerów, tabletów, laptopów uzależniona jest od aktualnych stanów magazynowych Polkomtel. 2. Abonent może wybrać jeden z promocyjnych planów cenowych 2 ( promocyjne plany cenowe ) zgodnie z poniższą specyfikacją: firmowo firmowo firmowo z firmowo z firmowo z firmowo z firmowo z firmowo z Promocyjne plany cenowe ZZMK 15 z LTE 25 z LTE LTE 35 LTE 45 LTE 55 LTE 65 LTE 85 LTE 105 (4GB) (10GB) (20GB) (28GB) (35GB) (45GB) (60GB) (80GB) 15 zł 25 zł 35 zł 45 zł 55 zł 65 zł 85 zł 105 zł Abonament Promocyjny dla ZZMK 18,45 z 30,75 z 43,05 z 55,35 z 67,65 z 79,95 z 104,55 z 129,15 z Stawka za przesłanie krajowej wiadomości SMS do sieci Plus 0,10 zł (0,12 zł z ) Stawka za przesłanie krajowej wiadomości tekstowej SMS do innych krajowych operatorów komórkowych Stawka za minutę krajowego połączenia głosowego* 0,20 zł (0,25 z ) 1 zł (1,23 z ) 1 Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,,, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , kapitał zakładowy PLN (w pełni wpłacony), NIP , Regon Z dostępem do Internetu Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,,, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym 4

5 3. Jeżeli niniejsza Oferta Specjalna nie stanowi inaczej, Abonent może korzystać z usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Polkomtel na zasadach określonych w Cenniku świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Plus właściwym dla taryfy Biznesklasa Promocyjna opłata aktywacyjna w ramach każdej z Umów wynosi 1 zł (1,23 zł z ). 5. W promocyjnych planach cenowych w poszczególnych okresach rozliczeniowych, w połączeniach z APN: internet, wap.plusgsm.pl, wap lub z prywatnymi APN naliczanie następuje za każdy rozpoczęty 1 KB. Wysłane i odebrane dane liczone są rozłącznie. 6. Abonent, który korzysta z promocyjnych planów cenowych może korzystać z następujących usług: dostępu do Internetu poprzez połączenia z APN internet, wap.plusgsm.pl, wap lub z prywatnymi APN, w ramach których może wysyłać lub odbierać dane w technologii LTE, HSPA+, HSPA, 3G(UMTS), EDGE, GPRS, przesyłania faksów oraz wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych SMS, połączeń głosowych z wyłączeniem połączeń międzynarodowych i połączeń z numerami Premium Rate ( Usługi ) 3. Abonent nie ma możliwości uruchomienia usługi Kontakt Plus, System Plus oraz Strefa Tanich Połączeń. 7. Opłata abonamentowa w promocyjnych planach cenowych obejmuje: a. nieograniczony dostęp do internetu w technologiach LTE, HSPA+, HSPA, 3G(UMTS), EDGE, GPRS w ramach połączeń z APN Internet, wap.plusgsm.pl, wap lub z prywatnymi APN z zastrzeżeniem 2 pkt. 6 i 2 pkt. 9 oraz 8. W celu eliminowania nadużyć - dla zapewnienia powszechnej dostępności oraz wysokiej jakości działania sieci, Polkomtel zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów technicznych transmisji danych po przekroczeniu w jednym okresie rozliczeniowym: a. 4 GB przesłanych i odebranych danych przy wyborze promocyjnego planu cenowego 15, b. 10 GB przesłanych i odebranych danych przy wyborze promocyjnego planu cenowego 25, c. 20 GB przesłanych i odebranych danych przy wyborze promocyjnego planu cenowego 35, d. 28 GB przesłanych i odebranych danych przy wyborze promocyjnego planu cenowego 45, e. 35 GB przesłanych i odebranych danych przy wyborze promocyjnego planu cenowego 55, f. 45 GB przesłanych i odebranych danych przy wyborze promocyjnego planu cenowego 65, g. 60 GB przesłanych i odebranych danych przy wyborze promocyjnego planu cenowego 85, h. 80 GB przesłanych i odebranych danych przy wyborze promocyjnego planu cenowego 105, 9. Jeżeli Abonent dokona aktywacji w promocyjnym planie cenowym, a aktywacja ta nastąpi w czasie trwania okresu rozliczeniowego, wówczas: a. opłata abonamentowa za pierwszy okres rozliczeniowy będzie proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego okresu rozliczeniowego. 3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Polkomtel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z opóźnień, zakresu i nieścisłości przesyłanych danych w ramach połączeń z APN: Internet, wap.plusgsm.pl, wap lub z prywatnymi APN. 2. Polkomtel zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za treść i zawartość danych przesyłanych w ramach połączeń z APN: Internet, wap.plusgsm.pl, wap lub z prywatnymi APN. 3. Polkomtel dokładając należytych starań, będzie dążył do zapewnienia sprawnego funkcjonowania oferowanych połączeń z APN: Internet, wap.plusgsm.pl, wap lub z prywatnymi APN. 4. Polkomtel nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią systemu z przyczyn niezależnych od Polkomtel. 5. Polkomtel świadczy Usługi w zakresie istniejących możliwości technicznych. Mapa przedstawiająca zasięg poszczególnych technologii ( Mapa ) dostępna jest na stronie Mapa ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi części Umowy. 3 Z zastrzeżeniem, że korzystanie z usługi dostępu do Internetu, połączeń z prywatnymi APN oraz z APN wap.plusgsm.pl za pomocą pakietowej transmisji danych LTE, HSPA+ 3, HSPA, 3G(UMTS), EDGE, GPRS w ramach roamingu międzynarodowego nie jest rozliczane w ramach opłaty abonamentowej, ale zgodnie z warunkami cenowymi określonymi w aktualnie obowiązującym regulaminie promocji Pakietowa transmisja danych w roamingu oraz Pakietowa transmisja danych w roamingu w krajach Unii Europejskiej w sieci Plus, a dostępność technologii transmisji danych zależy od specyfikacji technicznej modemu lub routera oraz zasięgu sieci operatora telefonii komórkowej Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,,, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym 5

6 6. Prędkość przesyłania danych uzależniona jest od: specyfikacji technicznej modemu lub routera, zasięgu sieci operatora telefonii komórkowej, obciążenia stacji nadawczej, siły odbieranego sygnału oraz warunków atmosferycznych. 7. W trosce o środowisko naturalne, niektóre elementy pakietu sprzedażowego, w tym modem, oferowanego w ramach Promocji mogą pochodzić z procesu regeneracji dokonywanej przez producenta. Wszystkie elementy są pełnowartościowe i zostały objęte pełną gwarancją producenta. 8. Polkomtel nie ponosi odpowiedzialności za niekompatybilność oprogramowania lub sprzętu komputerowego używanego przez Abonenta z oprogramowaniem i modemem, routerem oferowanym w ramach Promocji. 9. Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umów zawartych na warunkach niniejszej Promocji mają zastosowanie postanowienia "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Abonentów", o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej. 10. Abonent w ramach nowej aktywacji lub przedłużenia kontaktu może również wybrać jeden z promocyjnych planów cenowych 4 ( promocyjne plany cenowe ) bez konieczności zakupu sprzętu. W takim wariancie kontrakt zawierany będzie na okres 12 miesięcy. 4 Z dostępem do Internetu Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,,, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym 6

7 Zakup sprzętu z usługą LTE Polkomtel Sp. z o.o. Poniżej przedstawiamy specjalną propozycję na zakup modemów, routerów, tabletów wykorzystywanych do mobilnej transmisji danych. Koszt zakupu uzależniony jest od wybranego planu cenowego. Kontrakt 24 miesięczny. Model sprzętu 15 z LTE 25 z LTE 35 z LTE 45 z LTE 55 z LTE 65 z LTE 85 z LTE 105 z LTE 1. Modem USB D-Link DWM 157 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł ( 1,23 z ) ( 1,23 z ) ( 1,23 z ) ( 1,23 z ) ( 1,23 z ) ( 1,23 z ) ( 1,23 z ) ( 1,23 z ) 3. Modem USB Huawei E LTE 99,00 zł 49,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł ( 121,77 z ) (60,27 z ) ( 1,23 z ) ( 1,23 z ) ( 1,23 z ) ( 1,23 z ) ( 1,23 z ) ( 1,23 z ) 4. Modem USB ZTE MF 823 LTE 99,00 zł 49,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł ( 121,77 z ) (60,27 z ) ( 1,23 z ) ( 1,23 z ) ( 1,23 z ) ( 1,23 z ) ( 1,23 z ) ( 1,23 z ) 5. Router D-Link DWR 116 LTE 49,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł (60,27 z ) ( 1,23 z ) ( 1,23 z ) (1,23 z ) ( 1,23 z ) ( 1,23 z ) ( 1,23 z ) ( 1,23 z ) 6. Pakiet: Router DWR116 + modem ZTE MF ,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł (183,27 z ) ( 1,23 z ) ( 1,23 z ) ( 1,23 z ) ( 1,23 z ) ( 1,23 z ) ( 1,23 z ) ( 1,23 z ) 7. Router Huawei E5373 LTE 149,00 zł 49,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł (183,27 z ) (60,27 z ) ( 1,23 z ) ( 1,23 z ) ( 1,23 z ) ( 1,23 z ) ( 1,23 z ) ( 1,23 z ) 8. Router Huawei B315s LTE 299,00 zł 199,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł ( 367,77 z ) ( 244,77 z ) ( 1,23 z ) ( 1,23 z ) ( 1,23 z ) ( 1,23 z ) ( 1,23 z ) ( 1,23 z ) 9. Tablet Huawei MediaPad M G 499,00 zł 399,00 zł 199,00 zł 99,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł ( 613,77 z ) (490,77 z ) ( 244,77 z ) ( 121,77 z ) ( 1,23 z ) ( 1,23 z ) ( 1,23 z ) ( 1,23 z ) 10. Tablet LG G Pad 8.0 4G 499,00 zł 399,00 zł 199,00 zł 99,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł ( 613,77 z ) (490,77 z ) ( 244,77 z ) ( 121,77 z ) ( 1,23 z ) ( 1,23 z ) ( 1,23 z ) ( 1,23 z ) 10. Tablet Lenovo S8-50L 8.0 LTE 499,00 zł 399,00 zł 199,00 zł 99,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł ( 613,77 z ) (490,77 z ) ( 244,77 z ) ( 121,77 z ) ( 1,23 z ) ( 1,23 z ) ( 1,23 z ) ( 1,23 z ) 11. Tablet Samsung Galaxy Tab2 7 3G 549,00 zł 449,00 zł 349,00 zł 149,00 zł 49,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł ( 675,27 z ) ( 552,27 z ) (429,27 z ) ( 183,27 z ) ( 60,27 z ) ( 1,23 z ) ( 1,23 z ) ( 1,23 z ) 11. Tablet Samsung Galaxy Tab3 8 LTE 599,00 zł 499,00 zł 399,00 zł 199,00 zł 99,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł ( 736,77 z ) ( 613,77 z ) (490,77 z ) ( 244,77 z ) ( 121,77 z ) ( 1,23 z ) ( 1,23 z ) ( 1,23 z ) Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,,, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym 7

8 12. Tablet Samsung Galaxy Tab LTE Polkomtel Sp. z o.o. 799,00 zł 699,00 zł 599,00 zł 399,00 zł 299,00 zł 99,00 zł 1,00 zł 1,00 zł (982,77 z ) ( 859,77 z ) ( 736,77 z ) (490,77 z ) ( 367,77 z ) ( 121,77 z ) ( 1,23 z ) ( 1,23 z ) 13. Tablet Samsung Galaxy Tab S 10.5 LTE 1 499,00 zł 1 399,00 zł 1 199,00 zł 999,00 zł 799,00 zł 599,00 zł 299,00 zł 1,00 zł (1843,77 z ) (1720,77 z ) (675,77 z ) (1228,77 z ) (982,77 z ) ( 736,77 z ) ( 367,77 z ) ( 1,23 z ) 13. Tablet Huawei MediaPad Link+ 10,1 LTE 899,00 zł 799,00 zł 699,00 zł 599,00 zł 399,00 zł 99,00 zł 1,00 zł 1,00 zł (1105,77 z ) (982,77 z ) ( 859,77 z ) ( 736,77 z ) (490,77 z ) ( 121,77 z ) ( 1,23 z ) ( 1,23 z ) 13. Tablet Samsung Galaxy Tab S 10.5 LTE 1 499,00 zł 1 399,00 zł 1 199,00 zł 999,00 zł 799,00 zł 599,00 zł 299,00 zł 1,00 zł (1843,77 z ) (1720,77 z ) (675,77 z ) (1228,77 z ) (982,77 z ) ( 736,77 z ) ( 367,77 z ) ( 1,23 z ) 14. Tablet Apple ipad Air 2 4G 1 699,00 zł 1 499,00 zł 1 399,00 zł 1 199,00 zł 999,00 zł 799,00 zł 599,00 zł 299,00 zł (2089,77 z ) (1843,77 z ) (1720,77 z ) (675,77 z ) (1228,77 z ) (982,77 z ) ( 736,77 z ) ( 367,77 z ) 14. Laptop Acer Aspire E Huawei E ,00 zł 899,00 zł 649,00 zł 449,00 zł 249,00 zł 99,00 zł 1,00 zł 1,00 zł ( 1167,27 z ) (1044,27 z ) ( 798,27 z ) ( 552,27 z ) ( 306,27 z ) ( 121,77 z ) ( 1,23 z ) ( 1,23 z ) 16. Laptop Lenovo B Huawei E ,00 zł 1149,00 zł 999,00 zł 699,00 zł 499,00 zł 249,00 zł 1,00 zł 1,00 zł ( 1536,27 z ) (1413,27 z ) (1228,77 z ) ( 859,77 z ) ( 613,77 z ) ( 306,27 z ) ( 1,23 z ) ( 1,23 z ) 17. Laptop HP 250 G Huawei E ,00 zł 1 199,00 zł 999,00 zł 699,00 zł 499,00 zł 249,00 zł 1,00 zł 1,00 zł (1597,77 z ) (675,77 z ) (1228,77 z ) ( 859,77 z ) ( 613,77 z ) ( 306,27 z ) ( 1,23 z ) ( 1,23 z ) Polkomtel Sp. z o.o. zastrzega, iż dostępność sprzętu uzależniona jest od aktualnych stanów magazynowych. Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,,, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym 8

9 LTE to także wygoda i Twoje bezpieczeństwo PLUS CHMURA, OCHRONA INTERNETU, OCHRONA RODZICIELSKA Czym jest Plus Chmura? Plus Chmura to podręczne i bezpieczne miejsce do przechowywania wszystkich zdjęć, muzyki, filmów oraz innych plików. Do wszystkich plików masz dostęp zawsze, z każdego urządzenia, niezależnie czy to jest laptop, tablet czy smartfon! Dziel się wspomnieniami z rodziną i przyjaciółmi! Plus Chmura pozwala udostępniać zdjęcia, filmy oraz inne pliki na wiele różnych sposobów, na przykład przez , czy też w sieciach społecznościowych takich jak Facebook oraz Twitter. Zdjęciem z wakacji możesz od razu podzielić się z najbliższymi. Wystarczy tylko zaznaczyć, które pliki chcesz udostępnić, jedno kliknięcie i gotowe! Nie musisz się martwić, że załącznik będzie zbyt duży. Wiadomość jest lekka, gdyż zawiera tylko link. Możesz ją szybko i łatwo wysłać, a inni odebrać. Jedno miejsce dające wiele możliwości Plus Chmura daje Ci możliwość podłączenia Twoich kont na Facebooku, Piccasie i Dropboksie. Twoje zdjęcia mogą być automatycznie pobrane z tych serwisów i pokazane w Plus Chmurze. Ponadto, nie potrzebujesz żadnych kabli, aby przenieść pliki z jednego urządzenia na drugie. Pliki z Twojego komputera, tabletu czy telefonu mogą być dostępne w Plus Chmurze jak na wspólnym, połączonym dysku. Na przykład zdjęcie robione smartfonem natychmiast możesz obejrzeć na komputerze. W ten sposób cała treść znajdzie się w jednym miejscu, gdzie możesz ją wyszukiwać, organizować oraz udostępniać znajomym. Bezpieczna przestrzeń Korzystając z Plus Chmury nie potrzebujesz już wielu pendrive'ów, aby przechowywać zdjęcia, dokumenty, czy filmy. Dzięki temu nie narażasz się na zgubienie lub uszkodzenie takiej pamięci, a tym samym utratę wszystkich pamiątek związanych z ważnymi chwilami w Twoim życiu. Plus Chmura umożliwia Ci również utworzenie kopii zapasowej Twoich kontaktów z telefonu lub maili. 5 GB darmowej Plus Chmury! Z usługą Ochrona Internetu, Plus Chmurę 5 GB masz za darmo! Przez pierwszy okres rozliczeniowy z usługi Ochrona Internetu i Plus Chmura korzystasz za darmo! Od dnia do odwołania obowiązuje promocja, w ramach której Klienci korzystający z usług abonamentowych mają możliwość aktywowania Usługi Plus Chmura 25 GB w promocyjnej opłacie 6 zł z za miesiąc. Szczegóły na stronach: Możliwość ochrony aż 3 dowolnych urządzeń na raz! Wykorzystaj Swoje 3 licencje na 3 wybrane urządzenia. Możesz chronić komputery, telefony lub tablety. Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,,, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym 9

10 Ochrona Internetu, Ochrona rodzicielska Polkomtel Sp. z o.o. Dlaczego warto? Ochrona Internetu to wysokiej jakości program antywirusowy wraz z opcją Ochrony Rodzicielskiej, gwarantujący pełną ochronę komputera, tabletu lub telefonu. Ochrona Internetu w komputerze Ochrona Twoich wspomnień chronisz Swoje zdjęcia, filmy oraz prywatne pliki przed kradzieżą lub zniszczeniem. Ochrona przed programami wymuszającymi okup. Ochrona bankowości online zgodna z zaleceniami banków. Ochrona przed kradzieżą numeru karty kredytowej. Ochrona przed przejęciem Twoich kont w sklepach internetowych i portalach społecznościowych. Ochrona Internetu w telefonie Pomoc w odnalezieniu telefonu, dzięki sygnałowi dźwiękowemu (nawet w przypadku wyciszonego dźwięku). Lokalizacja telefonu łatwo odnajdziesz swoje zagubione urządzenie, a w przypadku jego kradzieży zablokujesz lub usuniesz wszystkie swoje dane znajdujące się w pamięci. Ochrona konta w mediach społecznościach nikt nie ukradnie Twoich loginów i haseł. Blokowanie połączeń, wiadomości SMS i MMS od niechcianych numerów. Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,,, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym 10

11 Ochrona rodzicielska Blokowanie dostępu do szkodliwych dla dzieci treści w internecie, takich jak: treści pornograficzne, obrazujące przemoc, związane z hazardem, czy też zachęcające i umożliwiające zdobycie narkotyków. Określenie limitu czasu, jaki dziecko spędza surfując w Internecie sam decydujesz, ile czasu oraz kiedy Twoje dziecko łączy się z siecią. Kontrola nad grami i aplikacjami, które Twoje dziecko instaluje na urządzeniu. Blokowanie połączeń, wiadomości SMS i MMS od niechcianych numerów. Ochrona przed przejęciem Twoich kont w sklepach internetowych i portalach społecznościowych. Opłata miesięczna 1 Kod Aktywacyjny Kod Dezaktywacyjny 3 licencje 5 GB 7,00 zł DODAJ OCHRONAF USUN OCHRONAF 3 licencje 10 GB 8,94 zł DODAJ OCHRONA3 USUN OCHRONA3 3 licencje 25 GB 12,19 zł DODAJ OCHRONA4 USUN OCHRONA4 3 licencje 50 GB 20,32 zł DODAJ OCHRONA5 USUN OCHRONA5 3 licencje 100 GB 36,58 zł DODAJ OCHRONA6 USUN OCHRONA6 Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,,, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym 11

12 1 licencja 4,06 zł DODAJ OCHRONA1 USUN OCHRONA1 Cena netto za miesiąc. Przez pierwszy okres rozliczeniowy korzystanie z usługi jest bezpłatne. W przypadku braku dezaktywacji wraz z końcem okresu rozliczeniowego zostanie naliczona opłata za kolejny okres Jak aktywować usługę? SMS-owo Wyślij bezpłatny SMS na nr W treści wpisz Kod Aktywacyjny usługi (z tabelki powyżej). Jak dezaktywować usługę? SMS-owo Wyślij z numeru, na którym aktywny jest jeden z uprawnionych planów cenowych, bezpłatny SMS na nr W treści wpisz Kod Dezaktywacyjny usługi. Kod Dezaktywacyjny znajdziesz w tabeli cenowej. Jak zainstalować Ochronę Internetu? Zanim przystąpisz do procesu instalacji pamiętaj, aby odinstalować inne program antywirusowy, znajdujący się na Twoim urządzeniu. Instalacja krok po kroku: Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,,, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym 12

ZZMK w Polsce. Oferta Świadczenia usług telekomunikacyjnych sieci Plus. dla

ZZMK w Polsce. Oferta Świadczenia usług telekomunikacyjnych sieci Plus. dla ZZMK w Polsce Oferta Świadczenia usług telekomunikacyjnych sieci Plus dla Warszawa, 06.02.2014 r. Szanowni Państwo, Polkomtel Sp. z o.o. operator sieci Plus od początku swej działalności ukierunkowany

Bardziej szczegółowo

Internet Power LTE Internet Power LTE Internet Power LTE Internet Power LTE Internet Power LTE 15 GB

Internet Power LTE Internet Power LTE Internet Power LTE Internet Power LTE Internet Power LTE 15 GB Regulamin Promocji POWER LTE - Internet ze sprzętem na 36 rat ( Regulamin ) Wersja z dnia 18.11.2014 r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja POWER LTE - Internet ze sprzętem na 36 rat ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

Klasy serwisu Efektywna Wygodna Szybka Premium

Klasy serwisu Efektywna Wygodna Szybka Premium Regulamin Promocji POWER LTE - Internet ze sprzętem na 24 raty ( Regulamin ) Wersja z dnia 18.11.2014r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja POWER LTE - Internet ze sprzętem na 24 raty ( Promocja ) jest

Bardziej szczegółowo

Internet Power LTE 20 GB. Klasy serwisu Podstawowa Efektywna Wygodna Szybka Maksymalna

Internet Power LTE 20 GB. Klasy serwisu Podstawowa Efektywna Wygodna Szybka Maksymalna Regulamin Promocji POWER LTE z modemem lub routerem na 24 miesiące w sklepie internetowym ( Regulamin ) Wersja z dnia 20.08.2014 r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja POWER LTE z modemem lub routerem na

Bardziej szczegółowo

Internet Power LTE 20 GB. Klasy serwisu Wygodna Szybka Maksymalna

Internet Power LTE 20 GB. Klasy serwisu Wygodna Szybka Maksymalna Regulamin Promocji POWER LTE z modemem lub routerem na 24 miesiące w sklepie internetowym ( Regulamin ) Wersja z dnia 03.07.2014 r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja POWER LTE z modemem lub routerem na

Bardziej szczegółowo

Promocyjna opłata abonamentowa dla Abonenta aktywującego e-fakturę

Promocyjna opłata abonamentowa dla Abonenta aktywującego e-fakturę Regulamin Promocji Ja + LTE z modemem lub routerem na 24 miesiące w Sklepie Internetowym 2x więcej GB ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 19.08.2015 r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Ja + LTE z modemem

Bardziej szczegółowo

99 Abonament dla Abonentów nieaktywujących e-faktury. 59 zł (72,57 zł z VAT) 49 zł (60,27 zł z VAT)

99 Abonament dla Abonentów nieaktywujących e-faktury. 59 zł (72,57 zł z VAT) 49 zł (60,27 zł z VAT) ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ANEKSU DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI PLUS DOTYCZĄCEGO SPRZEDAŻY APARATÓW W RAMACH PROGRAMU WYMIANY APARATÓW DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Nowa ekonomiczna oferta dla

Bardziej szczegółowo

2 PAKIETY TARYFOWE I INNE UPRAWNIENIA ABONENTA

2 PAKIETY TARYFOWE I INNE UPRAWNIENIA ABONENTA Regulamin Promocji Ja + LTE z modemem lub routerem na 24 miesiące ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 19.05.2015 r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Ja + LTE z modemem lub routerem na 24 miesiące (

Bardziej szczegółowo

Pakiet Minuty do wszystkich ( Minuty do wszystkich ) Pakiet 1 GB Non Stop Progres 29 Progres ( Pakiet 1 GB Non Stop ) 10 zł Pakietu 1GB Non Stop

Pakiet Minuty do wszystkich ( Minuty do wszystkich ) Pakiet 1 GB Non Stop Progres 29 Progres ( Pakiet 1 GB Non Stop ) 10 zł Pakietu 1GB Non Stop REGULAMIN PROMOCJI EKONOMICZNA OFERTA DLA FIRM BEZ TELEFONU (01) (SEKOT18A01; SEKOT18B01) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Bardzo ekonomiczna oferta dla Firm bez telefonu ( Promocja ) organizowana przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon (SPRZEDAŻ NA ODLEGŁOŚĆ - SPECJALNA) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 02/07/2015r.

Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon (SPRZEDAŻ NA ODLEGŁOŚĆ - SPECJALNA) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 02/07/2015r. Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon (SPRZEDAŻ NA ODLEGŁOŚĆ - SPECJALNA) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 02/07/2015r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ do wszystkich bez

Bardziej szczegółowo

39 zł (47,97 zł z VAT) 49 zł (60,27 zł z VAT) 29 zł (35,67 zł z VAT) VAT) Pakiet Non Stop 0,5GB 1,5GB 3GB 6GB 6GB

39 zł (47,97 zł z VAT) 49 zł (60,27 zł z VAT) 29 zł (35,67 zł z VAT) VAT) Pakiet Non Stop 0,5GB 1,5GB 3GB 6GB 6GB REGULAMIN PROMOCJI JA+ NOWA FIRMA BEZ KOŃCA TYLKO SIM (01) ( REGULAMIN PROMOCJI ) (SNOWA24A01; SNOWA24B01; SNOWA24C01) (SNOWA36A01; SNOWA36B01; SNOWA36C01) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ NOWA Firma

Bardziej szczegółowo

Czas nie stoi w miejscu, dlatego oferta IPA Mobile również podlega zmianom. Prezentujemy Państwu najnowszą ofertę, w której to:

Czas nie stoi w miejscu, dlatego oferta IPA Mobile również podlega zmianom. Prezentujemy Państwu najnowszą ofertę, w której to: Katowice; dnia 10.08.2015r. UWAGA!!!!!!!!!!!!!! W dniach od 20.08.2015r. do 08.09.2015r. z powodu urlopu, oferta IPA Mobile decyzją zarządu Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji

Bardziej szczegółowo

Czas nie stoi w miejscu, dlatego oferta IPA Mobile również podlega zmianom. Prezentujemy Państwu najnowszą ofertę, w której to:

Czas nie stoi w miejscu, dlatego oferta IPA Mobile również podlega zmianom. Prezentujemy Państwu najnowszą ofertę, w której to: Katowice; dnia 10.08.2015r. UWAGA!!!!!!!!!!!!!! W dniach od 20.08.2015r. do 08.09.2015r. z powodu urlopu, oferta IPA Mobile decyzją zarządu Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji

Bardziej szczegółowo

Czas nie stoi w miejscu, dlatego oferta IPA Mobile również podlega zmianom. Prezentujemy Państwu najnowszą ofertę, w której to:

Czas nie stoi w miejscu, dlatego oferta IPA Mobile również podlega zmianom. Prezentujemy Państwu najnowszą ofertę, w której to: Katowice; dnia 10.08.2015r. UWAGA!!!!!!!!!!!!!! W dniach od 20.08.2015r. do 08.09.2015r. z powodu urlopu, oferta IPA Mobile decyzją zarządu Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji

Bardziej szczegółowo

Promocyjny Plan Cenowy. 359 zł (441,57. 209 zł (257,07. 169 zł (207,87 zł z VAT) 159 zł (195,57. 139 zł (170,97 zł z VAT) 129 zł (158,67

Promocyjny Plan Cenowy. 359 zł (441,57. 209 zł (257,07. 169 zł (207,87 zł z VAT) 159 zł (195,57. 139 zł (170,97 zł z VAT) 129 zł (158,67 REGULAMIN PROMOCJI NOWA PROFESJONALNA OFERTA DLA FIRM W SKLEPIE INTERNETOWYM (06) ( REGULAMIN PROMOCJI ) (XSPAS24A06; XSPAS24B06; XSPAS36A06; XSPAS36B06) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Nowa profesjonalna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Elastyczna w Plusie Mix ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o. 1 ( Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Taryfy LTE sprzedaż na odległość II ( Regulamin )

Regulamin Promocji Taryfy LTE sprzedaż na odległość II ( Regulamin ) Regulamin Promocji Taryfy LTE sprzedaż na odległość II ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Taryfy LTE sprzedaż na odległość II ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 (

Bardziej szczegółowo

Czas nie stoi w miejscu, dlatego oferta IPA Mobile również podlega zmianom. Prezentujemy Państwu najnowszą ofertę, w której to:

Czas nie stoi w miejscu, dlatego oferta IPA Mobile również podlega zmianom. Prezentujemy Państwu najnowszą ofertę, w której to: Katowice; dnia 10.08.2015r. UWAGA!!!!!!!!!!!!!! W dniach od 20.08.2015r. do 08.09.2015r. z powodu urlopu, oferta IPA Mobile decyzją zarządu Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji

Bardziej szczegółowo

Okres Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon (SKLEP INTERNETOWY) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 28/07/2015r.

Okres Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon (SKLEP INTERNETOWY) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 28/07/2015r. Okres Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon (SKLEP INTERNETOWY) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 28/07/2015r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon

Bardziej szczegółowo

39 zł (47,97 zł z VAT) 49 zł (60,27 zł z VAT) 29 zł (35,67 zł z VAT) VAT) Pakiet Non Stop 0,5GB 1,5GB 3GB 6GB 6GB

39 zł (47,97 zł z VAT) 49 zł (60,27 zł z VAT) 29 zł (35,67 zł z VAT) VAT) Pakiet Non Stop 0,5GB 1,5GB 3GB 6GB 6GB REGULAMIN PROMOCJI JA+ NOWA FIRMA BEZ KOŃCA RATY 36/36 (01) ( REGULAMIN PROMOCJI ) MODEL RATALNY 36/36 DLA NOWO ZAKŁADANYCH FIRM (XNO3636A01; XNO3636B01; XNO3636C01) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji: Plush Mix ( Regulamin )

Regulamin Promocji: Plush Mix ( Regulamin ) Regulamin Promocji: Plush Mix ( Regulamin ) I Postanowienia ogólne 1. Promocja Plush Mix ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana do Klientów, którzy w czasie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji: Plush Mix Sklep Internetowy ( Regulamin )

Regulamin Promocji: Plush Mix Sklep Internetowy ( Regulamin ) Regulamin Promocji: Plush Mix Sklep Internetowy ( Regulamin ) I Postanowienia ogólne 1. Promocja Plush Mix Sklep Internetowy ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji WAŻNY TELEFON ( REGULAMIN )

Regulamin promocji WAŻNY TELEFON ( REGULAMIN ) Regulamin promocji WAŻNY TELEFON ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Ważny telefon ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest do Klientów, którzy

Bardziej szczegółowo

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy JA+ 49,99+ JA+ 69,99+ JA+ 89,99+ JA+ 99,99+ Nowy Klient i Abonament 49,99 zł 69,99 zł 89,99 zł 99,99 zł

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy JA+ 49,99+ JA+ 69,99+ JA+ 89,99+ JA+ 99,99+ Nowy Klient i Abonament 49,99 zł 69,99 zł 89,99 zł 99,99 zł Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon RATY (24/24) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 22/06/2015r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon RATY (24/24)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon (z nielimitowane SMS/MMS) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 22/06/2015r.

Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon (z nielimitowane SMS/MMS) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 22/06/2015r. Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon (z nielimitowane SMS/MMS) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 22/06/2015r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon

Bardziej szczegółowo

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy JA+ 49,99+ JA+ 69,99+ JA+ 89,99+ JA+ 99,99+ Nowy Klient i Abonament 49,99 zł 69,99 zł 89,99 zł 99,99 zł

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy JA+ 49,99+ JA+ 69,99+ JA+ 89,99+ JA+ 99,99+ Nowy Klient i Abonament 49,99 zł 69,99 zł 89,99 zł 99,99 zł Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon RATY (24/48) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 22/06/2015r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon RATY (24/48)

Bardziej szczegółowo

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy JA+ 49,99+ JA+ 69,99+ JA+ 89,99+ JA+ 99,99+ Nowy Klient i Abonament 49,99 zł 69,99 zł 89,99 zł 99,99 zł

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy JA+ 49,99+ JA+ 69,99+ JA+ 89,99+ JA+ 99,99+ Nowy Klient i Abonament 49,99 zł 69,99 zł 89,99 zł 99,99 zł Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon RATY (24/36) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 22/06/2015r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon RATY (24/36)

Bardziej szczegółowo

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy slte 69,99+ slte 89,99+ slte 119,99+ slte 129,99+ Nowy Klient i Konwertujący z ofert na kartę ( 1 pkt 1 lit.

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy slte 69,99+ slte 89,99+ slte 119,99+ slte 129,99+ Nowy Klient i Konwertujący z ofert na kartę ( 1 pkt 1 lit. Regulamin Promocji Smartfon - Taryfy slte (SPRZEDAŻ NA ODLEGŁOŚĆ) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 19/05/2015r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Smartfon - Taryfy slte (SPRZEDAŻ NA ODLEGŁOŚĆ) ( Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji: Plush Mix Elastyczna Sklep Internetowy ( Regulamin )

Regulamin Promocji: Plush Mix Elastyczna Sklep Internetowy ( Regulamin ) Regulamin Promocji: Plush Mix Elastyczna Sklep Internetowy ( Regulamin ) I Postanowienia Ogólne 1. Promocja Plush Mix Elastyczna Sklep Internetowy ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Business Everywhere w Pakiecie z terminalem

Regulamin promocji Business Everywhere w Pakiecie z terminalem Regulamin promocji z terminalem obowiązuje od dnia 18 grudnia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu Promocji zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo