AutoGuard. Jazda kontrolowana. Publiczna Oferta Akcji. 1/2009/IPO (67) 26 lutego 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AutoGuard. Jazda kontrolowana. Publiczna Oferta Akcji. 1/2009/IPO (67) 26 lutego 2009"

Transkrypt

1 Publiczna Oferta Akcji 1/2009/IPO (67) 26 lutego 2009 AutoGuard Jazda kontrolowana Analitycy: Sylwia Jaśkiewicz, CFA, +48 (22) Marek Kaźmierczak, +48 (22)

2 INFORMACJE I OPINIE ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE ZOSTAŁY ZEBRANE LUB UZYSKANE PRZEZ DM IDMSA ZE ŹRÓDEŁ UWAŻANYCH ZA WIARYGODNE. DM IDMSA NIE PRZYJMUJE JEDNAK ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z ICH WYKORZYSTANIA ANI NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ CO DO ICH RZETELNOŚCI I KOMPLETNOŚCI. NINIEJSZY DOKUMENT SAM W SOBIE NIE POWINIEN BYĆ TRAKTOWANY JAKO PODSTAWA PODEJMOWANYCH DECYZJI ANI WYKORZYSTANY ZAMIAST WYPRACOWANIA NIEZALEŻNEJ OPINII. NINIEJSZY DOKUMENT NIE STANOWI OFERTY ANI ZAPROSZENIA DO ZAPISYWANIA SIĘ LUB DO NABYWANIA JAKICHKOLWIEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ ANI NINIEJSZY DOKUMENT, ANI ŻADNE ZAWARTE W NIM POSTANOWIENIA NIE BĘDĄ STANOWIŁY PODSTAWY JAKIEJKOLWIEK UMOWY LUB ZOBOWIĄZANIA. NINIEJSZY DOKUMENT ZOSTAJE PAŃSTWU UDOSTĘPNIONY WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH I ZAKAZUJE SIĘ JEGO POWIELANIA LUB PRZEKAZYWANIA JAKIEJKOLWIEK INNEJ OSOBIE. NINIEJSZY DOKUMENT NIE MOŻE BYĆ BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO ROZPOWSZECHNIANY W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ, W KANADZIE, AUSTRALII ANI JAPONII, ANI NA RZECZ JAKIEGOKOLWIEK OBYWATELA LUB REZYDENTA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ, KANADY, AUSTRALII LUB JAPONII, NA RZECZ ŻADNEJ OSOBY AMERYKAŃSKIEJ ANI ŻADNEJ OSOBY W ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ. ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO RAPORTU ANI JAKIEJKOLWIEK JEGO KOPII NIE MOŻE BYĆ PROWADZONE W JAKIEJKOLWIEK JURYSDYKCJI POZA POLSKĄ, GDZIE TAKIE ROZPOWSZECHNIANIE MOŻE BYĆ OGRANICZONE PRZEPISAMI PRAWA. OSOBY, KTÓRE OTRZYMAJĄ NINIEJSZY RAPORT POWINNY BYĆ ŚWIADOME I PRZESTRZEGAĆ TAKICH OGRANICZEŃ. NINIEJSZY DOKUMENT NIE ZOSTAŁ SPORZĄDZONY PRZEZ ANI WE WSPÓŁPRACY Z AutoGuard S.A. INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE NIE POWINNY BYĆ POSTRZEGANE JAKO UPOWAŻNIONE LUB ZATWIERDZONE PRZEZ AutoGuard S.A. OPINIE TUTAJ WYRAŻONE STANOWIĄ WYŁĄCZNIE OPINIE DM IDMSA. WSZYSTKIE ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE EMITENTA I PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE BĘDĄ OFEROWANE PUBLICZNIE LUB DOPUSZCZONE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM W POLSCE BĘDĄ UWZGLĘDNIONE W PROSPEKCIE AutoGuard S.A., KTÓRY STANOWI JEDYNY PRAWNIE WIĄŻĄCY DOKUMENT ZAWIERAJĄCY TAKIE INFORMACJE. DECYZJA O NABYCIU JAKICHKOLWIEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH AutoGuard S.A. POWINNA ZOSTAĆ PODJĘTA WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE PROSPEKTU. DM IDMSA WIĄŻE Z AutoGuard S.A. UMOWA DOTYCZĄCA POŚREDNICTWA W PRZYGOTOWANIU PUBLICZNEJ OFERTY ORAZ PEŁNIENIA FUNKCJI INSTYTUCJI FINANSOWEJ POŚREDNICZĄCEJ W OFEROWANIU AKCJI W PUBLICZNEJ OFERCIE. AKCEPTUJĄC NINIEJSZY RAPORT WYRAŻAJĄ PAŃSTWO ZGODĘ ABY OBOWIĄZYWAŁY PAŃSTWA POWYŻSZE OGRANICZENIA.

3 Publiczna Oferta Akcji 1/2009/IPO (67) 26 lutego 2009 Analitycy: Sylwia Jaśkiewicz, CFA, +48 (22) Marek Kaźmierczak, +48 (22) AutoGuard Sektor: Handel Jazda kontrolowana AutoGuard jest jednym z beneficjentów rosnącego zapotrzebowania na usługi telematyczne w Polsce. Zapoczątkowana kilka lat temu i konsekwentnie realizowana strategia Spółki zaowocowała systematycznym umacnianiem pozycji wiodącego operatora usług telematycznych w Polsce oferującego samodzielnie opracowane rozwiązania techniczne w tym zakresie. Środki pozyskane z emisji akcji powinny pozwolić na dalsze umacnianie pozycji Spółki w dziedzinie zarządzania i monitoringu transportu oraz systemów zabezpieczeń przeciwkradzieżowych. Głównym źródłem przychodów Spółki są usługi telematyczne (generujące ok. 70% przychodów) oraz sprzedaż produktów (ok. 19% przychodów), przede wszystkim modułów GPS/ GSM, które działając w oparciu o odpowiednie aplikacje i przy wykorzystaniu sieci GSM/GPRS umożliwiają stałą łączność i nadzór nad monitorowanymi pojazdami z centrum monitoringu zlokalizowanego w siedzibie Spółki. Informacje, które klienci uzyskują w ten sposób umożliwiają, w znacznej mierze, zoptymalizowanie kosztów prowadzenia firm, głównie tych związanych z transportem i logistyką (mogą one zostać obniżone o 20-30%). Wydaje się zatem, że popyt na usługi telematyczne powinien występować mimo pogarszającej się koniunktury. W dłuższym okresie, wyniki Spółki będą w znacznej mierze determinowane rosnącymi wolumenami sprzedanych produktów i usług oraz ich spadającymi cenami w związku z rozwojem i upowszechnianiem się aplikacji satelitarnych na świecie i w Polsce (GIS, Egnos, Galileo). Prognozujemy wzrost sprzedaży Spółki średnio o 12% w latach 2009E-2019E przy spadku rentowności operacyjnej z 25% w 2009E do 16% w 2019E. Podstawowe dane PSR nieskonsolidowane 2008E 2009E 2010E 2011E Sprzedaż mln PLN 37,2 46,5 55,3 63,7 EBITDA mln PLN 11,8 14,8 18,3 19,6 EBIT mln PLN 10,8 11,5 12,7 13,4 Zysk netto mln PLN 8,6 9,6 10,7 11,7 EPS PLN 0,81 0,91 1,01 1,10 Zmiana EPS rok-na-rok % FCFF mln PLN 6,2-5,8 9,7 10,2 Dług netto mln PLN -11,1-5,5-15,5-26,4 P/E x 10,1 9,0 8,1 7,5 P/CE x 9,0 6,7 5,3 4,9 EV/EBITDA x 6,4 5,5 3,9 3,1 EV/EBIT x 7,0 7,1 5,6 4,5 Stopa dywidendy brutto x 0,0 0,0 0,0 0,0 Liczba akcji tys Wskaźniki wyliczone przy średniej z wycen metodą DCF i porównawczą (PLN 8,2 na akcję) bez uwzględnienia emisji akcji i programu motywacyjnego. Źródło: DM IDMSA Harmonogram oferty 1. Book building 27 marca - 31 marca 2. Przyjmowanie zapisów 2 kwietnia - 6 kwietnia 3. Zamknięcie publicznej subskrypcji 6 kwietnia 4. Planowany przydział akcji oferowanych do 6 dni roboczych po zamknięciu subskrypcji Źródło: Spółka Katalizatory 1. Rosnący popyt na usługi telematyczne z zakresu zarządzania i monitoringu flotami pojazdów 2. Rozwój nowych technologii powodujący obniżanie kosztów związanych z obsługą systemu, a co za tym idzie popularyzację telematyki 3. Uruchomienie sprzedaży nowych produktów i usług 4. Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej i oprogramowania narzędziowego oraz zwiększanie funkcjonalności obecnie świadczonych usług 5. Wykorzystanie nowych kanałów dystrybucji 6. Potencjalne akwizycje podmiotów z branży telematycznej działających w Europie Środkowo- Wschodniej 7. Brak jednolitych standardów na rynku usług telematycznych 8. Planowane wprowadzenie elektronicznego systemu poboru opłat 2011 r. Czynniki ryzyka 1. Spowolnienie gospodarcze 2. Niepokojące symptomy na rynku motoryzacyjnym 3. Możliwe spowolnienie na rynku usług transportowych 4. Ryzyko obniżania cen za produkty i usługi telematyczne w tempie wyższym niż spadek cen za usługi operatorów komórkowych 5. Silna ekspansja producentów i dystrybutorów usług telematycznych, w szczególności na rynku zarządzania i monitorowania flotą oraz nawigacji satelitarnej GPS Wartość Spółki przed przeprowadzeniem oferty publicznej waha się w przedziale 95 mln PLN 105 mln PLN (9,0-9,9 PLN na akcję) w wycenie metodą DCF i 60 mln PLN 96 mln PLN (5,7-9,0 PLN na akcję) w wycenie porównawczej. Wycena nie uwzględnia emisji akcji oraz wydatków na planowane akwizycje w wysokości 30 mln PLN (w tym 11,8 mln PLN pozyskanych w drodze emisji akcji). W związku z powyższym wycena nie uwzględnia ewentualnych efektów synergii i skali korzyści w stosunku do planowanych przejęć kapitałowych. W naszej opinii, Spółka jest w stanie finansować rozwój organiczny ze środków własnych lub tylko przy niewielkim wykorzystaniu kapitału obcego (w roku 2009 uwzględniamy wydatki inwestycyjne na poziomie 16 mln PLN).

4 Spis treści 1. Streszczenie inwestycyjne Akcjonariat, szczegóły oferty i cele emisji Wycena Wycena DCF Wycena porównawcza Rynek telematyki Pojęcie telematyki i jej zastosowanie Telematyka transportu korzyści Telematyka transportu czynniki ograniczające rozwój Rynek telematyki na świecie Rynek telematyki w Polsce Profil działalności i oferta produktowa Profil działalności Oferta produktowa i struktura sprzedaży Powstanie, rozwój i pozycja rynkowa Spółki Powstanie i rozwój Spółki Pozycja rynkowa Model biznesowy Prace rozwojowe Komponenty i usługi Sprzedaż i serwis Strategia rozwoju Spółki Rozwój organiczny Przejęcia firm z branży telematycznej Finanse Sprzedaż Koszty/rentowność Sprawozdanie finansowe (PSR, nieskonsolidowane)

5 1. Streszczenie inwestycyjne AutoGuard jest jednym z głównych beneficjentów rosnącego zapotrzebowania na usługi telematyczne w Polsce. Głównym źródłem przychodów Spółki są usługi telematyczne (generujące ok. 70% przychodów w 2007 roku) oraz sprzedaż produktów (ok. 19% przychodów), przede wszystkim modułów GPS/GSM, które działając w oparciu o odpowiednie aplikacje i przy wykorzystaniu sieci GSM/GPRS umożliwiają stałą łączność i nadzór nad monitorowanymi pojazdami z centrum monitoringu zlokalizowanego w siedzibie Spółki. Informacje, które klienci Spółki uzyskują w ten sposób umożliwiają w znacznej mierze zoptymalizowanie kosztów prowadzenia firm, głównie tych związanych z transportem i logistyką, które mogą zostać obniżone o 20-30%. Wydaje się zatem, że popyt na usługi telematyczne powinien występować mimo pogarszającej się koniunktury. W dłuższym okresie, wyniki Spółki będą w znacznej mierze determinowane rosnącymi wolumenami sprzedanych produktów i usług oraz ich spadającymi cenami w związku z rozwojem i upowszechnianiem się aplikacji satelitarnych na świecie i w Polsce (GIS, Egnos, Galileo). Prognozujemy wzrost sprzedaży Spółki średnio o 12% w latach 2009E-2019E przy spadku rentowności operacyjnej z 25% w 2009E do 16% w 2019E. Wartość Spółki przed przeprowadzeniem oferty publicznej waha się w przedziale 95 mln PLN 105 mln PLN (9,0-9,9 PLN na akcję) w wycenie metodą DCF i 60 mln PLN 96 mln PLN (5,7-9,0 PLN na akcję) w wycenie porównawczej. Rynek telematyki to jedna z najszybciej rozwijających się branż na świecie AutoGuard jest liczącym się graczem na rynku usług telematycznych w Polsce Strategia rozwoju AutoGuard to (i) rozwój organiczny oraz (ii) planowane przejęcia firm z branży telematycznej Duże zapotrzebowanie na usługi telematyczne powoduje, że dynamicznie zwiększa się zarówno liczba producentów sprzętu i oprogramowania, jak również firm świadczących usługi przy wykorzystaniu nawigacji satelitarnej GPS. Warto zauważyć, że (i) zarządzanie i monitoring transportu, (ii) zabezpieczenia przeciwkradzieżowe i (iii) nawigacja personalna to najbardziej dynamiczne sektory rynku telematycznego. Prognozy dotyczące całkowitej liczby użytkowników nawigacji satelitarnej GPS oraz usług zarządzania i monitorowania flotą w Europie wskazują ich wielkość odpowiednio na 38 mln oraz 1 mln w 2008 roku (wzrost odpowiednio o 28% r/r oraz 47% r/r). Szacunki dotyczące polskich użytkowników nawigacji satelitarnej GPS mówią o 1 mln na koniec 2008 (w tym 350 tys. nowych użytkowników w 2008 roku, co oznacza wzrost o 40% r/r) podczas gdy liczba korzystających z usług zarządzania i monitorowania flotą wyniosła 67 tys. na koniec 2007 (oznacza to penetrację rynku na poziomie 2,8%). Zapoczątkowana kilka lat temu i konsekwentnie realizowana przez AutoGuard strategia rozwoju zaowocowała systematycznym umacnianiem pozycji Spółki jako wiodącego operatora usług telematycznych w Polsce, który oferuje samodzielnie opracowane rozwiązania techniczne w tym zakresie. W chwili obecnej Spółka działa na rynku monitorowania pojazdów i zarządzania flotą, a docelowo zamierza również rozwijać sprzedaż na ryku nawigacji satelitarnej GPS oraz sprzedaż usług komplementarnych do powyższych (ubezpieczenia majątkowe i samochodowe, pozostałe urządzenia elektroniczne stosowane w pojazdach). Dominujący udział w strukturze przychodów ze sprzedaży AutoGuard mają usługi telematyczne generujące około 70% sprzedaży. Sprzedaż większości produktów (głównie moduły GPS/GSM) jest ściśle powiązana ze sprzedażą usług telematycznych. Warto zauważyć, że sprzedawane produkty są w znacznej mierze kompatybilne jedynie z oprogramowaniem i aplikacjami dostarczanymi przez AutoGuard. Strategia AutoGuard zmierza w kierunku udoskonalania już posiadanych oraz wprowadzania nowych produktów i usług. Celem Spółki jest zdobycie silnych podstaw do ekspansji na rynkach zagranicznych. Niniejszy dokument nie moźe byæ rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej, w Japonii oraz w Kanadzie. 5

6 Spadek cen usług i produktów kompensowany wolumenem......oczekiwany spadek rentowności w długim okresie Prognoza przychodów ze sprzedaży jest pochodną wolumenów sprzedanych produktów i usług oraz ich cen rynkowych. Prognozujemy, że inwestycje w rozwój produktów i usług pozwolą na wzrost sprzedaży w latach 2009E i 2010E odpowiednio o 25% i 19% r/r, a średnioroczny wzrost sprzedaży w latach 2009E-2019E wyniesie 12%. Prognoza sprzedaży opiera się na założeniu: (i) wzrostu liczby klientów (szacowany średnioroczny wzrost na poziomie 11% w latach 2009E-2019E), (ii) wzrostu liczby podpisywanych umów (szacowany średnioroczny wzrost na poziomie +6% w latach 2009E-2019E), (iii) spadku cen oferowanych produktów, (iv) uwzględnieniu przychodów ze sprzedaży nowych produktów i usług. Zakładamy, że rozwój aplikacji satelitarnych przyczyni się do spadku cen oferowanych produktów i usług, co wpłynie na obniżenie rentowności w długim okresie. Prognozujemy rentowność operacyjną Spółki na poziomie 16% w 2019E w stosunku do 25% w 2009E. Wartość Spółki przed przeprowadzeniem oferty publicznej waha się w przedziale 95 mln PLN 105 mln PLN (9,0-9,9 PLN na akcję) w wycenie metodą DCF i 60 mln PLN 96 mln PLN (5,7-9,0 PLN na akcję) w wycenie porównawczej. Wycena nie uwzględnia emisji akcji oraz wydatków na planowane akwizycje w wysokości 30 mln PLN (w tym 11,8 mln PLN pozyskanych w drodze emisji akcji). W związku z powyższym wycena nie uwzględnia ewentualnych efektów synergii i skali korzyści w stosunku do planowanych przejęć kapitałowych. W naszej opinii, Spółka jest w stanie finansować rozwój organiczny ze środków własnych lub tylko przy niewielkim wykorzystaniu kapitału obcego (w roku 2009 uwzględniamy wydatki inwestycyjne na poziomie 16 mln PLN). 6 Niniejszy dokument nie moźe byæ rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej, w Japonii oraz w Kanadzie.

7 2. Akcjonariat, szczegóły oferty i cele emisji AutoGuard jest kontrolowany przez spółkę Sobiesław Zasada, która posiada 58% akcji Spółki. Kolejne 27% akcji Spółki jest w rękach Zarządu. Planowane wprowadzenie AutoGuard na GPW ma się odbyć poprzez emisję 2-3 mln akcji Spółki. Spółka ma nadzieję pozyskać 27,8 mln PLN z emisji akcji i przeznaczyć te środki zarówno na rozwój organiczny jak i akwizycje. Spółka kontrolowana przez Sobiesław Zasada Planowane podwyższenie kapitału Spółki Głównym akcjonariuszem AutoGuard jest spółka Sobiesław Zasada posiadająca akcji stanowiących 58% w kapitale zakładowym i uprawniających do 58% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Pozostali akcjonariusze AutoGuard kontrolują 42% akcji Spółki (27% akcji Spółki jest w rękach Zarządu). Planowane wprowadzenie AutoGuard na GPW ma się odbyć poprzez podwyższenie kapitału Spółki. Oferta obejmuje emisję akcji serii B, co stanowi 16-22% akcji Spółki po uwzględnieniu przeprowadzonej oferty. Przy założeniu maksymalnej liczby akcji serii B, w ramach transzy inwestorów instytucjonalnych zaoferowanych będzie akcji serii B natomiast w ramach transzy otwartej akcji. Po emisji, liczba akcji Spółki wzrośnie do akcji. Fig. 1 AutoGuard; Struktura akcjonariatu przed IPO Fig. 2 AutoGuard; Struktura akcjonariatu po IPO Źródło: Spółka * przy założeniu maksymalnej liczby akcji serii B Źródło: Spółka Program motywacyjny W latach AutoGuard planuje wyemitować warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C, które będą uprawniały do objęcia akcji serii C po cenie emisyjnej 1 PLN. Warranty subskrypcyjne będą przeznaczone do zaoferowania członkom Zarządu oraz kluczowym dla Spółki pracownikom. Realizacja Programu Motywacyjnego będzie uzależniona od spełnienia określonych kryteriów: (i) lojalnościowego poprzez pozostawanie w stosunku zatrudnienia, (ii) jakościowego ocenianego po spełnieniu wyników Spółki, oraz (iii) uznaniowego według uznania Rady Nadzorczej. Kryteria jakościowe są następujące: wzrost EBITDA na akcję za 2008 rok w stosunku do roku 2007 w wysokości co najmniej 10%, wzrost EBITDA na akcję za 2009 rok w stosunku do roku 2007 w wysokości co najmniej 25%, wzrost EBITDA na akcję za 2010 rok w stosunku do roku 2007 w wysokości co najmniej 45%. Niniejszy dokument nie moźe byæ rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej, w Japonii oraz w Kanadzie. 7

8 Fig. 3 Warunki programu motywacyjnego mln PLN E 2009E 2010E Wzrost EBITDA w danym roku w stosunku do % 25% 45% Oczekiwana wartość EBITDA oznaczająca realizację programu motywacyjnego 11,0 12,1 13,7 15,9 EBTDA prognozy IDM 11,8 14,8 18,3 EBITDA prognozy Zarządu 11,4 16,3 n.a. Żródło: Spółka, DM IDMSA Umowa zakazu sprzedaży akcji Akcje będące w posiadaniu spółki Sobiesław Zasada oraz obecnych Członków Zarządu zostały objęte umową zakazu sprzedaży na okres 24 miesięcy od dnia pierwszego notowania Spółki na GPW, nie dłużej jednak niż do 30 września 2010 r. Niemniej jednak (i) może zostać wydana warunkowa zgoda na zastaw, zbycie lub przeniesienie własności przez Radę Nadzorczą, a umowa zakazu sprzedaży przestaje obowiązywać jeśli (ii) po upływie 12 miesięcy kurs akcji Spółki wzrośnie o 20% w stosunku do ceny emisyjnej. Przy założeniu emisji akcji, cenie emisyjnej na poziomie 10 PLN na akcję oraz kosztach emisji w wysokości 2,2 mln PLN, wpływy netto z emisji powinny wynieść 27,8 mln PLN. Dzięki środkom pozyskanym z emisji, Zarząd zamierza w latach zrealizować program inwestycyjny obejmujący zwiększenie przychodów z rynku usług telematycznych (wydatki inwestycyjne przewidziane na ten cel to 22,5 mln PLN) oraz inwestycje mające na celu zwiększenie przychodów z rynku konsumenckiego (wydatki inwestycyjne przewidziane na ten cel to 5,3 mln PLN). Inwestycje mające na celu zwiększenie przychodów z rynku usług telematycznych obejmują: rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej i oprogramowania narzędziowego (5 mln PLN) poprzez zakup specjalistycznego oprogramowania przeznaczonego do automatyzacji procesu obsługi abonentów usług telematycznych, a w szczególności: systemu bilingowego; oprogramowania do archiwizacji i zarządzania umowami abonenckimi; systemu wspierającego proces obsługi klienta zintegrowanego z elektronicznym systemem identyfikacji oraz; rozbudowę centrali telefonicznej; prace rozwojowe w kierunku rozbudowy aplikacji i systemów odpowiedzialnych za zakres funkcjonalny świadczonych usług telematycznych (5,7 mln PLN), a w szczególności: system monitoringu i zarządzania flotami transportowymi (w tym dokończenie nowego produktu terminala komunikacyjnego); system optymalizacji obsługi zleceń przez mobilne jednostki; budowę nowych rozwiązań (oprogramowanie dla jednostek zarządzania kryzysowego, implementacja systemu GIS); przejęcia innych podmiotów (11,8 mln PLN), które: produkują oprogramowanie, świadczą usługi telematyczne lub zajmują się produkcją urządzeń pomiarowych i telemetrią mogące w rezultacie przyczynić się do uzupełnienia oferty handlowej AutoGuard; prowadzą działalność na rynkach zagranicznych, a głównie w Europie Środkowo- Wschodniej. AutoGuard zamierza przeznaczyć na przejęcia podmiotów około 30 mln PLN. Podstawowym źródłem finansowania przejęć będą środki własne, natomiast pozostała część będzie pochodzić ze środków uzyskanych z emisji (11,8 mln PLN). Inwestycje celem zwiększenia przychodów z rynku konsumenckiego obejmują: prace rozwojowe w kierunku tworzenia nowych produktów i usług (przygotowanie nowej grupy produktów i usług przeznaczonych dla rynku masowego łączących w sobie funkcjonalność systemu nawigacji drogowej oraz przenośnego komunikatora internetowego działającego z serwisami obecnie dystrybuowanymi przez AutoGuard (3,8 mln PLN)), 8 Niniejszy dokument nie moźe byæ rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej, w Japonii oraz w Kanadzie.

9 budowę nowych kanałów dystrybucji dla rynku masowego i działania marketingowe mające na celu promocję produktów i budowanie pozytywnego wizerunku firmy (1,5 mln PLN). Fig. 4 Plan rozdysponowania środków pozyskanych z emisji na lata 2009E-2010E mln PLN 2009E-2010E Cel: zwiększenie przychodów z usług telematycznych: 1. Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej i oprogramowania narzedziowego 5,0 2. Prace rozwojowe w kierunku rozbudowy aplikacji i systemów odpowiedzialnych za zakres funkcjonalny świadczonych usług 5,7 3. Przejęcia innych podmiotów 11,8 Cel: zwiększenie przychodów z usług skierowanych do klienta masowego: 1. Prace rozwojowe w kierunku tworzenia nowych produktów i usług 3,8 2. Budowa nowych kanałów dystrybucji 1,5 Suma 27,8 Źródło: Spółka Niniejszy dokument nie moźe byæ rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej, w Japonii oraz w Kanadzie. 9

10 3. Wycena AutoGuard wyceniliśmy metodą DCF oraz metodą porównawczą. W wyniku wyceny metodą DCF uzyskaliśmy wartość Spółki w przedziale 95 mln PLN 105 mln PLN (9,0-9,9 PLN na akcję) w zależności od przyjętej stopy wzrostu nominalnych przepływów pieniężnych, a także WACC w okresie rezydualnym. W wyniku wyceny porównawczej uzyskaliśmy wartość Spółki w przedziale 60 mln PLN 96 mln PLN (5,7-9,0 PLN na akcję) Wycena DCF Wycena metodą DCF ustala bieżącą wartość Spółki przed emisją akcji serii B i bez uwzględnienia planowanej emisji akcji serii C w ramach programu motywacyjnego. Wycena nie uwzględnia potencjalnych akwizycji planowanych w kolejnych latach z uwagi na brak szczegółów odnośnie tych projektów. Do konstrukcji modelu DCF przyjęliśmy następujące założenia: wzrost rezydualny na poziomie 1%, betę niezadłużoną na poziomie 1,5 chcąc odzwierciedlić ryzyko związane z obszarem działalności Spółki, premię za ryzyko rynku akcji na poziomie 4,5%. W wyniku wyceny metodą DCF uzyskaliśmy wartość Spółki w przedziale 95 mln PLN 105 mln PLN (9,0-9,9 PLN na akcję) w zależności od przyjętej stopy wzrostu nominalnych przepływów pieniężnych oraz WACC w okresie rezydualnym Wycena porównawcza W wycenie porównawczej uwzględniliśmy mnożniki EV/EBITDA, EV/EBIT oraz P/E w latach W związku z brakiem prognoz dla spółek o porównywalnym modelu biznesowym działających na krajowym rynku telematycznym/teleinformatycznym naszą wycenę porównawczą oparliśmy o zagraniczne spółki, między innymi: Digicore, LoJack, Cybit Holdings, Trafficmaster PLC, Trimble Navigation, Transics International czy Ituran. W wyniku wyceny porównawczej z zagranicznymi odpowiednikami (lub spółkami oferującymi zbliżone usługi telematyczne) uzyskaliśmy wycenę w przedziale 60 mln PLN 96 mln PLN (5,7-9,0 PLN na akcję). 10 Niniejszy dokument nie moźe byæ rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej, w Japonii oraz w Kanadzie.

11 Fig. 5 AutoGuard; Wycena metodą DCF 2008E 2009E 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E Koszt kapitału własnego Stopa wolna od ryzyka 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,0% w kategoriach nominalnych Premia za ryzyko na rynku akcji 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% Beta oddłużona 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Beta skorygowana o bieżący poziom zadłużenia spółki 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Szacowany koszt kapitału własnego 12,3% 12,3% 12,3% 12,3% 12,3% 12,3% 12,3% 12,3% 12,3% 12,3% 12,3% 11,8% Koszt długu Koszt długu przed opodatkowaniem 8,9% 7,4% 7,1% 7,0% 6,8% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% Efektywna stopa podatkowa 21,3% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% Koszt długu po opodatkowaniu 7,0% 6,0% 5,7% 5,7% 5,5% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% Średni ważony koszt kapitału (WACC) Udział kapitału własnego 99,8% 99,8% 99,8% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% Udzial długu 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% Koszt kapitału własnego 12,3% 12,3% 12,3% 12,3% 12,3% 12,3% 12,3% 12,3% 12,3% 12,3% 12,3% 11,8% Koszt długu po opodatkowaniu 7,0% 6,0% 5,7% 5,7% 5,5% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% Średni ważony koszt kapitału (WACC) 12,2% 12,2% 12,2% 12,2% 12,2% 12,2% 12,2% 12,2% 12,2% 12,2% 12,2% 11,7% Prognozy finansowe Przychody ze sprzedaży (mln PLN) 37,2 46,5 55,3 63,7 72,1 80,8 89,1 97,2 104,9 112,2 118,9 125,1 zmiana rok-na-rok 12% 25% 19% 15% 13% 12% 10% 9% 8% 7% 6% 5% Zysk operacyjny (mln PLN) 10,8 11,5 12,7 13,4 14,5 17,1 17,9 18,4 18,8 19,2 20,1 20,1 zmiana rok-na-rok 7% 7% 11% 6% 8% 18% 4% 3% 2% 2% 4% 0% Zysk operacyjny*(1-t) (mln PLN) 8,5 9,3 10,3 10,9 11,8 13,9 14,5 14,9 15,3 15,6 16,3 16,3 zmiana rok-na-rok 7% 10% 11% 6% 8% 18% 4% 3% 2% 2% 4% 0% Amortyzacja (mln PLN) 1,1 3,3 5,6 6,1 6,8 5,9 5,6 5,2 5,8 6,5 7,2 7,8 Zmiana kapitału pracującego netto (mln PLN) -0,8-2,4-2,4-2,5-1,7-1,6-1,5-2,0-2,0-1,9-1,9-1,6 Wydatki inwestycyjne (mln PLN) -2,5-16,0-3,8-4,2-4,7-5,3-5,9-6,6-7,4-8,2-8,9-9,7 Wolne przepływy pieniężne (PLN m) 6,2-5,8 9,7 10,2 12,1 12,9 12,7 11,6 11,7 12,0 12,7 12,8 Źródło: DM IDMSA Fig. 6 AutoGuard; Podsumowanie wyceny metodą DCF mln PLN Nominalny wzrost wolnych przepływów pienieżnych 1,0% Średni ważony koszt kapitału w okresie rezydualnym 11,7% Wartość rezydualna 120 Wartość bieżąca wartości rezydualnej 35 Wartość bieżąca wolnych przepływów pieniężnych 54 Wartość dzialalności AutoGuard 88 Dług netto -11 Wartość spółki AutoGuard 99 Liczba akcji (mln) 10,6 Wartość AutoGuard na akcję (PLN) 9,4 Źródło: DM IDMSA Fig. 7 AutoGuard; Analiza wrażliwości WACC Wzrost w okresie rezydualnym 11,3% 11,5% 11,7% 11,9% 12,1% 0,0% 9,2 9,1 9,1 9,0 9,0 0,5% 9,3 9,3 9,2 9,2 9,1 1,0% 9,5 9,4 9,37 9,3 9,3 1,5% 9,7 9,6 9,5 9,5 9,4 2,0% 9,9 9,8 9,7 9,7 9,6 Źródło: DM IDMSA Niniejszy dokument nie moźe byæ rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej, w Japonii oraz w Kanadzie. 11

12 Fig. 8 AutoGuard; Wycena porównawcza do odpowiedników zagranicznych Spółka P/E EV/EBITDA EV/EBIT 2009E 2010E 2009E 2010E 2009E 2010E Cybit Holdings PLC 5,1 4,4 1,3 1,3 1,8 1,8 Trafficmaster PLC 5,1 4,7 b.d. b.d. 5,8 5,3 Trimble Navigation Ltd 12,2 10,4 7,9 7,1 8,8 7,4 Telenor ASA 6,0 6,0 5,2 5,2 11,4 11,8 Webtech Wireless Inc 14,7 6,9 7,2 2,0 7,3 2,1 Transics International NV 6,9 5,2 b.d. 4,6 b.d. 6,4 Punch Telematix NV 4,8 3,1 1,8 1,2 2,9 1,6 Digicore Holdings Limited 5,2 4,2 2,7 2,2 2,9 2,4 Ituran Location and Control Ltd 9,6 8,4 3,8 3,5 5,4 4,9 LoJack Corp 13,6 b.d. 4,2 12,8 9,3 b.d. TomTom 6,6 4,7 6,3 5,2 9,5 7,2 Garmin 5,6 6,7 3,7 4,2 4,1 4,8 Qualcomm 21,0 16,0 13,1 10,2 14,5 11,6 Mediana 6,6 5,6 4,2 4,4 6,5 5,1 Implikowana wartość AutoGuard na akcję (PLN) 6,0 5,7 6,3 9,0 7,6 7,6 Średnia wartość spółki AutoGuard na akcję 7,0 Źródło: Reuters, DM IDMSA 12 Niniejszy dokument nie moźe byæ rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej, w Japonii oraz w Kanadzie.

13 AutoGuard 4. Rynek telematyki Rynek telematyki jest jedną z najszybciej rozwijających się branż na świecie. Dynamicznie zwiększa się zarówno liczba producentów sprzętu, oprogramowania, jak i firm świadczących usługi przy wykorzystaniu nawigacji satelitarnej GPS. Zarządzanie transportem, zabezpieczenia przeciwkradzieżowe i nawigacja personalna to najbardziej dynamiczne sektory rynku telematycznego. Prognozy dotyczące liczby użytkowników nawigacji satelitarnej GPS oraz usług zarządzania i monitorowania flotą na świecie wskazują ich wielkość odpowiednio na: 38 mln oraz 1 mln na koniec 2008 (wzrost odpowiednio o 28% oraz 47% r/r). Szacunki dotyczące polskich użytkowników nawigacji satelitarnej GPS mówią o 1 mln użytkowników w 2008, podczas gdy liczba korzystających z usług zarządzania i monitorowania flotą wyniosła ok. 67 tys. na koniec Telekomunikacja + Informatyka = Telematyka Najnowsze rozwiązania w zakresie łączności satelitarnej i bezprzewodowej wykorzystywane w telematyce Pojęcie telematyki i jej zastosowanie Telematyka jest połączeniem słów telekomunikacja i informatyka. Tym terminem określa się rozwiązania telekomunikacyjne, informatyczne, informacyjne oraz rozwiązania automatycznego sterowania dostosowane do potrzeb obsługiwanych systemów fizycznych i zintegrowanych z nimi systemów. W chwili obecnej rynek telematyki jest jedną z najszybciej rozwijających się branż na świecie. Dynamicznie zwiększa się zarówno liczba producentów sprzętu i oprogramowania, jak również firm świadczących usługi wykorzystujące nawigację satelitarną GPS i usługi telematyczne. Wynika to przede wszystkim z szerokich możliwości zastosowania rozwiązań telematycznych w życiu codziennym, a w szczególności ich zastosowań w biznesie. Fig. 9 Struktura rynku telematyki Prezentowane dane są wielkościami przybliżonymi. Źródło: Niniejszy dokument nie moźe byæ rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej, w Japonii oraz w Kanadzie. 13

14 Zastosowanie telematyki Do najważniejszych dziedzin wykorzystujących usługi telematyczne należą: komunikacja, transport publiczny, koleje, lotnictwo, transport wodny, budowa dróg i mostów, służby interwencji bezpośredniej, usługi prawne i egzekwowanie prawa, usługi śledcze, nauka, meteorologia, rolnictwo i gospodarka leśna, rekreacja Telematyka transportu korzyści Korzyści z wprowadzenia inteligentnego systemu transportowego to......optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz większe bezpieczeństwo użytkowników pojazdów,...planowanie i kontrola,...zwiększenie efektywności wykorzystywanych pojazdów Brak jednolitych standardów dotyczących rynku telematycznego Rosnąca konkurencja pomiędzy producentami aut czynnikiem upowszechnienia systemów telematycznych jako wyposażenia standardowego Telematyka umożliwia wpływanie na przebieg procesów mobilności oraz na zwiększenie wydajności przewozów, poprawę bezpieczeństwa, zmniejszenie ujemnego oddziaływania na środowisko i lepsze planowanie transportu. Telematyka to szerokie spektrum rozwiązań, w którym największy udział mają zastosowania inteligentnych systemów transportowych. Są to współpracujące ze sobą dwa układy: inteligentna droga oraz inteligentny pojazd, czyli pojazd wyposażony w urządzenia utrzymujące ciągłą bezprzewodową wymianę informacji z urządzeniami poza pojazdem. Odpowiednie zastosowanie środków technicznych zapewnia zwiększenie płynności ruchu i przepustowości szlaków komunikacyjnych, ale przede wszystkim wpływa korzystnie na wzrost bezpieczeństwa użytkowników oraz wynikające z tego faktu korzyści ekonomiczne. Co więcej, systemy telematyczne pozwalają na optymalizację czasu jazdy, czyli oszczędność wydatkowanych środków, umożliwiają automatyczną kontrolę prędkości jazdy, poprzez znaki zmiennej treści dynamicznie pozwalają regulować ruch w odpowiedzi na zmianę warunków atmosferycznych i drogowych, umożliwiają wykonywanie pomiaru wagi pojazdów ciężarowych w ruchu, a poprzez odpowiednie urządzenia dokonywanie automatycznego poboru opłat drogowych. To także automatyczna identyfikacja pojazdów (możliwość wyszukiwania skradzionych pojazdów), nawigacja i komunikacja, rozwiązania z zakresu ochrony środowiska, geograficzne dane drogowe, systemy przeciwwypadkowe i wiele innych. System GPS w połączeniu z telematyką wykorzystuje się do: jednoczesnej nawigacji i kontroli przebiegu trasy, monitorowania i nadzoru przewożonych dóbr, szybkiej lokalizacji obiektów (hotele, stacje benzynowe, restauracje), zarządzania flotą pojazdów. W transporcie drogowym system GPS ugruntował już swoją pozycję jako najtańszy i najłatwiejszy do zaimplementowania system wyznaczania pozycji. Dla przedsiębiorstwa logistycznego istotne jest, żeby pojazd był użytkowany jak najefektywniej, co oznacza przewóz po jak najniższym koszcie i dostarczenie przewożonych towarów w wyznaczonym czasie. Ważna też jest wiedza o lokalizacji pojazdu w danym momencie, która umożliwia określenie optymalnej nowej trasy, ochronę pojazdu i ładunku oraz zapobieganie nadużyciom. Co istotne, nie istnieją żadne standardy i protokoły dotyczące tworzenia i użytkowania produktów i usług telematycznych. Efektem tego stanu rzeczy jest sytuacja, w której produkty sprzedawane przez danego producenta są kompatybilne tylko i wyłącznie z oprogramowaniem i aplikacjami dostarczanymi przez ten sam podmiot, co przyczynia się do relatywnie wysokiej lojalności klientów. Poza wyżej wymienionymi zaletami wynikającymi z wprowadzenia produktów i usług telematycznych, również zmiany na rynku motoryzacyjnym sprzyjają rozwojowi tego rodzaju usług. W chwili obecnej co najmniej dziewięciu producentów samochodów (Audi, BMW, Citroena, GM, Fiata, Forda, Mercedesa, Renault i VW) zdecydowało się lub jest bliskie podjęcia decyzji o wykorzystywaniu usług telematycznych w pojazdach, co wynika z ograniczonych możliwości konkurowania innymi 14 Niniejszy dokument nie moźe byæ rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej, w Japonii oraz w Kanadzie.

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki DEBIUT NA NEWCONNECT Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl 13 LIPCA 2011 R. Prezentacja Spółki PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI WDRAŻANIE OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Bardziej szczegółowo

Spółka Prime Car Management S.A. opublikowała prospekt emisyjny

Spółka Prime Car Management S.A. opublikowała prospekt emisyjny Komunikat prasowy Warszawa, 19 marca 2014 roku Spółka Prime Car Management S.A. opublikowała prospekt emisyjny Prime Car Management S.A., jednostka dominująca Grupy Masterlease, jednego z liderów polskiego

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Na datę Wezwania Wzywający posiadał akcji zwykłych na okaziciela Spółki uprawniających do takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Na datę Wezwania Wzywający posiadał akcji zwykłych na okaziciela Spółki uprawniających do takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Stanowisko Zarządu North Coast S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki North Coast S.A. ogłoszonego przez Salford Investments sp. z o.o. w dniu 17 grudnia 2014 roku Zarząd North

Bardziej szczegółowo

Maxcom publikuje prospekt i rozpoczyna ofertę publiczną

Maxcom publikuje prospekt i rozpoczyna ofertę publiczną NIE PODLEGA UDOSTĘPNIANIU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, PUBLIKACJI I ROZPOWSZECHNIANIU, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY, AUSTRALII LUB JAPONII.

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA INWESTORSKA

PREZENTACJA INWESTORSKA PREZENTACJA INWESTORSKA BIKERSHOP FINANSE S.A. LISTOPAD 2016 R. 1 BIKERSHOP - PODSTAWOWE INFORMACJE Znaczący polski dystrybutor sprzętu sportowego produkowanego przez producentów rowerowych, narciarskich,

Bardziej szczegółowo

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA TRZY KWARTAŁY 2016 ROKU

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA TRZY KWARTAŁY 2016 ROKU PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA TRZY KWARTAŁY 2016 ROKU Gdynia, dnia 8 listopada 2016 roku AGENDA Grupa BEST - podstawowe fakty Najważniejsze wydarzenia w 2016 roku Okres dynamicznego wzrostu Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ

KOMUNIKAT PRASOWY PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ KOMUNIKAT PRASOWY 22 czerwca 2007 PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ Przedział Ceny Emisyjnej Akcji Serii C oraz Ceny Sprzedaży Akcji Sprzedawanych w

Bardziej szczegółowo

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect ekspert Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym ekspert CASE Doradcy Sp. z o.o. Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect P1 Plan prezentacji 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna Warszawa, 29 listopada 2011 rusza oferta publiczna Akwizycja Skąpiec.pl i Opineo.pl S.A. czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek cen opublikowała dziś prospekt emisyjny

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2009 MINERAL MIDRANGE SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Warszawie

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2009 MINERAL MIDRANGE SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Warszawie RAPORT ZA III KWARTAŁ 2009 MINERAL MIDRANGE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie za okres 01.07.2009 30.09.2009 Warszawa, 9 listopad 2009 roku Spis treści raportu WYBRANE DANE FINANSOWE ZA OKRES... 3

Bardziej szczegółowo

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Warszawa, maj 2012 r. List Zarządu Szanowni Państwo, Niniejsza prezentacja została opracowana w związku z publikacją skonsolidowanych wyników

Bardziej szczegółowo

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013. Warszawa, 15 maja 2013 roku

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013. Warszawa, 15 maja 2013 roku SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013 Warszawa, 15 maja 2013 roku 2 / 6 1. WYBRANE DANE FINANSOWE Z uwagi na fakt, iż rok obrotowy Spółki kończy się 30 czerwca każdego roku, dane za okres

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Konferencja Grupy Amica. Warszawa, 1.12.2015

Konferencja Grupy Amica. Warszawa, 1.12.2015 Konferencja Grupy Amica Warszawa, 1.12.2015 Agenda 1. Wyniki Grupy Amica za 2015 IQ-IIIQ 2. Przejęcie CDA Group Ltd 3. Profil CDA Group Ltd 4. Cele strategiczne 5. Parametry transakcji 6. Q&A 2 1 413 105

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R 1 CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów

Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów Podsumowanie wyników za 2011 Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU 2012-11-14 www.open.net.pl SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za pierwszy kwartał 2016 roku. 10 maja 2016 r.

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za pierwszy kwartał 2016 roku. 10 maja 2016 r. Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za pierwszy kwartał 216 roku 1 maja 216 r. AGENDA GrupaBEST jedenzliderówbranży Najważniejsze wydarzenia w 216 roku Najlepszy kwartał w historii Grupy Wysoki

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY KORBANK S.A. II KWARTAŁ 2011 R.

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY KORBANK S.A. II KWARTAŁ 2011 R. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY KORBANK S.A. II KWARTAŁ 2011 R. Wrocław, 12 sierpnia 2011 r. Spis treści 1. Informacje o Emitencie... 3 2. Wybrane dane finansowe Emitenta za okres od 1 kwietnia 2011 r. do

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ANALIZ Runda 1

AKADEMIA ANALIZ Runda 1 AKADEMIA ANALIZ Runda 1 Po co wyceniać spółki? Inwestować Kupować Sprzedawać Inwestor indywidualny Fundusz inwestycyjny Private equity Fuzje i przejęcia Doradztwo transakcyjne Inwestor branżowy Wyjście

Bardziej szczegółowo

Prezentacja prognoz wyników na 2012 r.

Prezentacja prognoz wyników na 2012 r. Prezentacja prognoz wyników na 2012 r. Warszawa, kwiecieo 2012 r. Zakres prezentacji Niniejsza prezentacja opracowana została przez Zarząd spółki Motoricus S.A., w związku z publikacją prognoz wyników

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL. Bydgoszcz, luty 2014 rok

Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL. Bydgoszcz, luty 2014 rok Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL Bydgoszcz, luty 2014 rok profil grupy kapitałowej OPONEO.PL lider rynku e-sprzedaży ogumienia i felg w Polsce firma z 13 letnim doświadczeniem w branży

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O.

ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O. ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O. PRZYGOTOWANA PRZEZ INVISTA Dom Maklerski S.A. Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2015

WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2015 WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2015 Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych spółki Pfleiderer Grajewo SA Warszawa, 10.08.2015 r. WYNIKI ZA 1P 2015 NOTA PRAWNA Niniejszy raport przygotowano wyłącznie w celach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 maja 2014 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r.

Warszawa, 20 maja 2014 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r. Warszawa, 20 maja 2014 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r. Zastrzeżenia prawne Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów

Bardziej szczegółowo

Aiton Caldwell SA. Informacje dla Inwestorów. www.aitoncaldwell.pl

Aiton Caldwell SA. Informacje dla Inwestorów. www.aitoncaldwell.pl Aiton Caldwell SA Informacje dla Inwestorów www.aitoncaldwell.pl 1. Profil działalności 2. Historia 3. Zespół 4. Linie biznesowe 5. Klienci 6. Plany rozwój i cele emisyjne 7. Dane finansowe 1. Profil działalności

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Agenda NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SPÓŁCE DANE FINANSOWE PAKIETY WIERZYTELNOŚCI NOTOWANIA AKCJI OBLIGACJE KIERUNKI ROZWOJU RYNEK MEDIA O KME KONTAKT KME: Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A. za okres

Raport kwartalny ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A. za okres Raport kwartalny ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A. za okres 01.10.2012-31.12.2012 WARSZAWA, dnia 14-02-2013 roku Spis treści: Spis treści:...2 1. Podstawowe informacje o Spółce...3 1.1. Informacje podstawowe...3

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R.

STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R. STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R. AGENDA FIRMA DZIŚ PROFIL DZIAŁALNOŚCI WYNIKI FINANSOWE PROGNOZY FINANSOWE FINANSE FIRMA JUTRO NOWY ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STRATEGIA ROZWOJU WŁADZE FIRMA DZIŚ PROFIL

Bardziej szczegółowo

Deweloper nieruchomości komercyjnych. Prezentacja. www.pboaniola.pl

Deweloper nieruchomości komercyjnych. Prezentacja. www.pboaniola.pl Prezentacja www.pboaniola.pl PROFIL BIZNESU KOMPLEKSOWA REALIZACJA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH poprzez połączenie kompetencji z zakresu GENERALNEGO WYKONAWSTWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH + DZIAŁALNOŚCI DEWELOPERSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A.

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. Prezentacja IPO DAY Warszawa, maj 2010 PLAN PREZENTACJI Działalność i strategia Otoczenie rynkowe Wyniki finansowe Podsumowanie Załączniki 2 Działalność i

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r.

WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r. WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r. Zarząd Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet S.A. 2 Agenda LIBET

Bardziej szczegółowo

ANEKS. Założenia do prognozowanych informacji finansowych niezależne od Emitenta

ANEKS. Założenia do prognozowanych informacji finansowych niezależne od Emitenta ANEKS Katowice, 11 grudnia 2007 r. Niniejszy aneks zawiera zmiany, które zostały wprowadzone do Prospektu Emisyjnego Elektrobudowy Spółka Akcyjna (dalej, odpowiednio, Prospekt, Spółka lub Emitent ), zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 3 marca 2014 r. Prezentacja wyników po IV kwartale 2013 r.

Warszawa, 3 marca 2014 r. Prezentacja wyników po IV kwartale 2013 r. Warszawa, 3 marca 2014 r. Prezentacja wyników po IV kwartale 2013 r. Zastrzeżenia prawne Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU Niniejszy Aneks został sporządzony w związku z ustaleniem przedziału cenowego, w ramach którego przyjmowane

Bardziej szczegółowo

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU Gdynia, dnia 30 sierpnia 2016 roku AGENDA Grupa BEST - podstawowe fakty Najważniejsze wydarzenia w 2016 roku Półrocze dynamicznego wzrostu

Bardziej szczegółowo

Doradcy24 - Strategia i założenia modelu biznesowego. Doradcy24 sp. z o.o., ul. Pańska 73, Warszawa

Doradcy24 - Strategia i założenia modelu biznesowego. Doradcy24 sp. z o.o., ul. Pańska 73, Warszawa Doradcy24 - Strategia i założenia modelu biznesowego AGENDA 1. Informacje o spółce 2. Rynek 3. Działalność Doradcy24 4. Strategia na lata 2008-2012 5. Cele emisji i debiutu na NewConnect Profil firmy W

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A. DEBIUT NA NEWCONNECT

SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A. DEBIUT NA NEWCONNECT SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A. DEBIUT NA NEWCONNECT Dzień debiutu: 5 sierpnia 2011 r. Siedziba Spółki: Wrocław Strona internetowa: www.ssk.com.pl HISTORIA FIRMY 1990 1998 1999 2002 2001 2005 2006-2007

Bardziej szczegółowo

Debiut. na NewConnect

Debiut. na NewConnect Debiut na NewConnect Warszawa, 9 grudnia 2011 Plan prezentacji: 1. Charakterystyka Spółki 2. Profil działalności - Historia - Linie biznesowe - Nagrody i wyróżnienia 3. Akcje i cel emisji 4. Struktura

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r.

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Warszawa, 4 listopada 2010 r. Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY

KOMUNIKAT PRASOWY KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY KOMUNIKAT PRASOWY 13 czerwca 2007 KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A., czołowy na polskim rynku dostawca sprzętu i oprogramowania komputerowego, elektroniki użytkowej oraz operator

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień 21.04.2017 r. UCHWAŁA nr 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA EKO EXPORT S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. GRUPA KAPITAŁOWA VEDIA S.A. 1 R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19 Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. 1. Pismo Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut w następujący sposób:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut w następujący sposób: Uchwała nr 1 Warszawie z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Emperia Holding S.A. ( Spółka ) niniejszym uchwala co następuje:

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał. Na podstawie 10 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Projekty uchwał. Na podstawie 10 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Projekty uchwał Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą wybiera na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA LIBET S.A. 27 LISTOPADA 2012

PREZENTACJA LIBET S.A. 27 LISTOPADA 2012 PREZENTACJA LIBET S.A. 27 LISTOPADA 2012 Zarząd Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet S.A. 2 2 Plan prezentacji Ocena

Bardziej szczegółowo

Na początku punktu 13 Dokumentu Rejestracyjnego dopisuje się akapit o następującej treści:

Na początku punktu 13 Dokumentu Rejestracyjnego dopisuje się akapit o następującej treści: Aneks nr 2 do Prospektu Emisyjnego Akcji serii D Pozbud T&R S.A. zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 kwietnia 2008 r. Niniejszy aneks został przygotowany w związku z podwyższeniem

Bardziej szczegółowo

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Bydgoszczy za okres 01.10.2012r. 31.12.2012r. Bydgoszcz, dnia 14.02.2013 roku 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Emitenta... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki za 4 kwartał 2010 oraz perspektywy rozwoju

Wyniki za 4 kwartał 2010 oraz perspektywy rozwoju Wyniki za 4 kwartał 2010 oraz perspektywy rozwoju OPONEO.PL S.A. CC Group Small & MidCap Conference 1 st Edition Warszawa, 23 marca 2011 roku profil grupy kapitałowej OPONEO.PL lider rynku e-sprzedaży

Bardziej szczegółowo

4FUN MEDIA SA GRUPA KAPITAŁOWA

4FUN MEDIA SA GRUPA KAPITAŁOWA PROFIL DZIAŁALNOŚCI PROFIL DZIAŁALNOŚCI 4FUN MEDIA SA GRUPA KAPITAŁOWA nadawca, producent i dystrybutor kanałów telewizji tematycznych STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ 100% Program Sp. z o.o. Spółka zależna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku uzasadniające połączenie Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z Datera Spółka Akcyjna Gdańsk, dnia 6 grudnia 2013 roku W związku z podpisaniem

Bardziej szczegółowo

Telekom. Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI. Warszawa, 28 luty 2011 r.

Telekom. Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI. Warszawa, 28 luty 2011 r. Telekom Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI Warszawa, 28 luty 2011 r. Segment Telekom 2 Segment Telekom Segment telekomunikacyjny Grupy MNI tworzą: o Grupa Hyperion Głównym rodzajem świadczonych

Bardziej szczegółowo

BVT S.A. Prezentacja Spółki Debiut na rynku NewConnect 29.09.2015 R., WARSZAWA GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

BVT S.A. Prezentacja Spółki Debiut na rynku NewConnect 29.09.2015 R., WARSZAWA GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE BVT S.A. Prezentacja Spółki Debiut na rynku NewConnect 29.09.2015 R., WARSZAWA GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Profil działalności Zakup oraz windykacja pakietów wierzytelności masowych, Obrót

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za IV kwartał 2013 roku oraz strategia na lata 2014-2016 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens

Wyniki finansowe za IV kwartał 2013 roku oraz strategia na lata 2014-2016 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens Wyniki finansowe za IV kwartał 2013 roku oraz strategia na lata 2014-2016 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens 05 03 2014, Warszawa 2 Skład akcjonariatu na dzień 05.03.2014r. 3 Sezonowość przychodów

Bardziej szczegółowo

FORMUŁA8 S.A. RAPORT ZA IV KW 2011 r.

FORMUŁA8 S.A. RAPORT ZA IV KW 2011 r. FORMUŁA8 S.A. RAPORT ZA IV KW 2011 r. Dane porównawcze za IV kw. Komentarz Zarządu do wyników Emitenta Informacje na temat aktywności jaką w okresie objętym raportem podejmował emitent w ramach rozwoju

Bardziej szczegółowo

R A P O R T R O C Z N Y VEDIA S.A. z siedzibą WARSZAWA ul. Zdrojowa 19. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

R A P O R T R O C Z N Y VEDIA S.A. z siedzibą WARSZAWA ul. Zdrojowa 19. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. VEDIA S.A. 1 R A P O R T R O C Z N Y VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19 Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. 1. Pismo Prezesa Zarządu 2. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego. Gdańsk, Wrzesień 2013 r.

Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego. Gdańsk, Wrzesień 2013 r. Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego Gdańsk, Wrzesień 2013 r. Zastrzeżenie prawne Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r.

WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r. WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r. Skuteczne zarządzanie Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za I kwartał 2013 r.

Prezentacja wyników za I kwartał 2013 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2013 r. Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych w publicznym

Bardziej szczegółowo

Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012

Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012 Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012 Przedstawiona prognoza została sporządzona na okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. 1. Rynek motoryzacyjny - prognozy tendencji w 2012 r. Rynek

Bardziej szczegółowo

INCANA Spółka Akcyjna

INCANA Spółka Akcyjna INCANA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za 4 kwartał 2011 roku Ścinawa, dn. 14. lutego 2012 r. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Podstawowe dane o Spółce... 3 1.2 Organy Emitenta... 3 1.3 Struktura

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów 2015-03-17

Prezentacja dla inwestorów 2015-03-17 Prezentacja dla inwestorów 2015-03-17 2 Zastrzeżenia prawne ZASTRZEŻENIA Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Amica Wronki SA ( AMICA lub "Spółka"). Ani niniejsza Prezentacja, ani jakakolwiek

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I półrocze 2013 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL. Bydgoszcz, czerwiec 2013 rok

Wyniki za I półrocze 2013 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL. Bydgoszcz, czerwiec 2013 rok Wyniki za I półrocze 2013 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL Bydgoszcz, czerwiec 2013 rok profil grupy kapitałowej OPONEO.PL lider rynku e-sprzedaży ogumienia i felg w Polsce firma z ponad 12 letnim doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Dane Akcjonariusza: w dniu 12 grudnia 2016 roku Imię i

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 14 1 lutego 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 42 90 85, fax. (22) 5 88 5 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2014 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

sprawozdawczego oraz dostarczenie informacji o funkcjonowaniu spółki. Natomiast wadą jest wymóg wyważonego doboru wskaźników, których podstawą jest

sprawozdawczego oraz dostarczenie informacji o funkcjonowaniu spółki. Natomiast wadą jest wymóg wyważonego doboru wskaźników, których podstawą jest ANALIZA WSKAŹNIKOWA Analiza danych finansowych za pomocą analizy wskaźnikowej wykorzystuje różne techniki badawcze, podkreślając porównawczą oraz względną wagę prezentowanych danych, które mają ocenić

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY skonsolidowany i jednostkowy

RAPORT KWARTALNY skonsolidowany i jednostkowy RAPORT KWARTALNY skonsolidowany i jednostkowy ZA I KWARTAŁ 2010 R. KRYNICKI RECYKLING SA z siedzibą w Olsztynie Olsztyn, 14 maj 2010 roku SPIS TREŚCI: 1. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Zarządu Warszawa, 10 luty 2012

Prezentacja Zarządu Warszawa, 10 luty 2012 Prezentacja Zarządu Warszawa, 10 luty 2012 Struktura Grupy 100% 100% 100% Częstotliwości Częstotliwości Częstotliwości Infrastruktura W skład Grupy NFI Midas wchodzą: Aero 2 Sp. z o.o., Mobyland Sp. z

Bardziej szczegółowo

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji;

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji; Pozostałe informacje za III kwartał 2007 roku zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych. 1) wybrane dane finansowe zostały zawarte

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Kapitał zakładowy: 1.972.373,00 PLN, w całości wpłacony. Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r.

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. data aktualizacji: 2016.11.14 Henkel w trzecim kwartale ponownie notuje dobre wyniki. Firma wygenerowała przychody na poziomie 4,748 mld euro, co oznacza

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. IV kwartał 2012 roku

Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. IV kwartał 2012 roku Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku IV kwartał 2012 roku Kancelaria Medius S.A. Ul. Sołtysa Dytmara 3 nr lok. 1 30-126 Kraków Tel./ Fax: + 48 12 265 12 76 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

Agenda. Charakterystyka Spółki. Pozycja rynkowa. Wyniki finansowe. Strategia rozwoju. Publiczna oferta. Podsumowanie

Agenda. Charakterystyka Spółki. Pozycja rynkowa. Wyniki finansowe. Strategia rozwoju. Publiczna oferta. Podsumowanie Agenda Charakterystyka Spółki Pozycja rynkowa Wyniki finansowe Strategia rozwoju Publiczna oferta Podsumowanie 1 Władze Spółki Tomasz Tuora Prezes Zarządu Barbara Tuora - Wysocka Członek Zarządu Profil

Bardziej szczegółowo

BNP PARIBAS BANK POLSKA SA rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz ustalenie tekstu jednolitego statutu

BNP PARIBAS BANK POLSKA SA rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz ustalenie tekstu jednolitego statutu 2014-05-27 19:20 BNP PARIBAS BANK POLSKA SA rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz ustalenie tekstu jednolitego statutu Raport bieżący z plikiem 21/2014 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Publikacja wyników finansowych za rok marca 2016 roku

Publikacja wyników finansowych za rok marca 2016 roku Publikacja wyników finansowych za rok 18 marca 2016 roku AGENDA Podstawowe informacje o działalności Grupy PEKAES Kluczowe informacje za rok Otoczenie ekonomiczne Wyniki finansowe za rok Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.)

Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.) Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.) DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU KWARTALNEGO Katowice, 20 luty 2013 RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I półrocze 2011 roku 18 sierpnia 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

14 LISTOPADA 2012. Analizy GIS w biznesie Imagis S.A.

14 LISTOPADA 2012. Analizy GIS w biznesie Imagis S.A. Analizy GIS w biznesie Imagis S.A. MapInfo Oficjalny dystrybutor TeleAtlas Dostawca map GFK Polonia Gfk Imagis Address Points MapGO Serwis lokalizacyjny IMAGIS Zumi Partner - Lokalizator internetowy Navteq

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstwa

Wycena przedsiębiorstwa Wycena przedsiębiorstwa O usłudze: Wycena przedsiębiorstwa jest jednym z najważniejszych problemów współczesnej teorii finansów. Zapotrzebowanie na ustalenie wartości udziałów czy akcji powstaje w związku

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Warszawa, 4 marca 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie kształtowania wysokości i składników wynagrodzeń, w przypadku zawierania kontraktów menedżerskich z członkami zarządów

Dobre praktyki w zakresie kształtowania wysokości i składników wynagrodzeń, w przypadku zawierania kontraktów menedżerskich z członkami zarządów Dobre praktyki w zakresie kształtowania wysokości i składników wynagrodzeń, w przypadku zawierania kontraktów menedżerskich z członkami zarządów wybranych spółek z udziałem Skarbu Państwa Minister Skarbu

Bardziej szczegółowo

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta.

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. Wycena spółki, sporządzenie raportu z wyceny Metodą wyceny, która jest najczęściej

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Gdańsk, dnia 31 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA Z DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 Wrocław, dn. 03 czerwca 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU... 5 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 4.

Bardziej szczegółowo

Rozkład przychodów w latach 2015-2018

Rozkład przychodów w latach 2015-2018 Strategia na lata 2015-2018 Strategicznym celem spółki PIK S.A. jest dalszy, dynamiczny wzrost przychodów i zysków oraz dywersyfikacja dotychczasowych źródeł przychodów, przy jednoczesnym wzroście kapitalizacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 3/2008

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 3/2008 INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 3/2008 ZA OKRES 1 LIPCA 2008 30 WRZEŚNIA 2008 Wrocław, listopad 2008 rok I. Zasady sporządzenia raportu kwartalnego 1. Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo