AutoGuard. Jazda kontrolowana. Publiczna Oferta Akcji. 1/2009/IPO (67) 26 lutego 2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AutoGuard. Jazda kontrolowana. Publiczna Oferta Akcji. 1/2009/IPO (67) 26 lutego 2009"

Transkrypt

1 Publiczna Oferta Akcji 1/2009/IPO (67) 26 lutego 2009 AutoGuard Jazda kontrolowana Analitycy: Sylwia Jaśkiewicz, CFA, +48 (22) Marek Kaźmierczak, +48 (22)

2 INFORMACJE I OPINIE ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE ZOSTAŁY ZEBRANE LUB UZYSKANE PRZEZ DM IDMSA ZE ŹRÓDEŁ UWAŻANYCH ZA WIARYGODNE. DM IDMSA NIE PRZYJMUJE JEDNAK ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z ICH WYKORZYSTANIA ANI NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ CO DO ICH RZETELNOŚCI I KOMPLETNOŚCI. NINIEJSZY DOKUMENT SAM W SOBIE NIE POWINIEN BYĆ TRAKTOWANY JAKO PODSTAWA PODEJMOWANYCH DECYZJI ANI WYKORZYSTANY ZAMIAST WYPRACOWANIA NIEZALEŻNEJ OPINII. NINIEJSZY DOKUMENT NIE STANOWI OFERTY ANI ZAPROSZENIA DO ZAPISYWANIA SIĘ LUB DO NABYWANIA JAKICHKOLWIEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ ANI NINIEJSZY DOKUMENT, ANI ŻADNE ZAWARTE W NIM POSTANOWIENIA NIE BĘDĄ STANOWIŁY PODSTAWY JAKIEJKOLWIEK UMOWY LUB ZOBOWIĄZANIA. NINIEJSZY DOKUMENT ZOSTAJE PAŃSTWU UDOSTĘPNIONY WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH I ZAKAZUJE SIĘ JEGO POWIELANIA LUB PRZEKAZYWANIA JAKIEJKOLWIEK INNEJ OSOBIE. NINIEJSZY DOKUMENT NIE MOŻE BYĆ BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO ROZPOWSZECHNIANY W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ, W KANADZIE, AUSTRALII ANI JAPONII, ANI NA RZECZ JAKIEGOKOLWIEK OBYWATELA LUB REZYDENTA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ, KANADY, AUSTRALII LUB JAPONII, NA RZECZ ŻADNEJ OSOBY AMERYKAŃSKIEJ ANI ŻADNEJ OSOBY W ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ. ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO RAPORTU ANI JAKIEJKOLWIEK JEGO KOPII NIE MOŻE BYĆ PROWADZONE W JAKIEJKOLWIEK JURYSDYKCJI POZA POLSKĄ, GDZIE TAKIE ROZPOWSZECHNIANIE MOŻE BYĆ OGRANICZONE PRZEPISAMI PRAWA. OSOBY, KTÓRE OTRZYMAJĄ NINIEJSZY RAPORT POWINNY BYĆ ŚWIADOME I PRZESTRZEGAĆ TAKICH OGRANICZEŃ. NINIEJSZY DOKUMENT NIE ZOSTAŁ SPORZĄDZONY PRZEZ ANI WE WSPÓŁPRACY Z AutoGuard S.A. INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE NIE POWINNY BYĆ POSTRZEGANE JAKO UPOWAŻNIONE LUB ZATWIERDZONE PRZEZ AutoGuard S.A. OPINIE TUTAJ WYRAŻONE STANOWIĄ WYŁĄCZNIE OPINIE DM IDMSA. WSZYSTKIE ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE EMITENTA I PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE BĘDĄ OFEROWANE PUBLICZNIE LUB DOPUSZCZONE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM W POLSCE BĘDĄ UWZGLĘDNIONE W PROSPEKCIE AutoGuard S.A., KTÓRY STANOWI JEDYNY PRAWNIE WIĄŻĄCY DOKUMENT ZAWIERAJĄCY TAKIE INFORMACJE. DECYZJA O NABYCIU JAKICHKOLWIEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH AutoGuard S.A. POWINNA ZOSTAĆ PODJĘTA WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE PROSPEKTU. DM IDMSA WIĄŻE Z AutoGuard S.A. UMOWA DOTYCZĄCA POŚREDNICTWA W PRZYGOTOWANIU PUBLICZNEJ OFERTY ORAZ PEŁNIENIA FUNKCJI INSTYTUCJI FINANSOWEJ POŚREDNICZĄCEJ W OFEROWANIU AKCJI W PUBLICZNEJ OFERCIE. AKCEPTUJĄC NINIEJSZY RAPORT WYRAŻAJĄ PAŃSTWO ZGODĘ ABY OBOWIĄZYWAŁY PAŃSTWA POWYŻSZE OGRANICZENIA.

3 Publiczna Oferta Akcji 1/2009/IPO (67) 26 lutego 2009 Analitycy: Sylwia Jaśkiewicz, CFA, +48 (22) Marek Kaźmierczak, +48 (22) AutoGuard Sektor: Handel Jazda kontrolowana AutoGuard jest jednym z beneficjentów rosnącego zapotrzebowania na usługi telematyczne w Polsce. Zapoczątkowana kilka lat temu i konsekwentnie realizowana strategia Spółki zaowocowała systematycznym umacnianiem pozycji wiodącego operatora usług telematycznych w Polsce oferującego samodzielnie opracowane rozwiązania techniczne w tym zakresie. Środki pozyskane z emisji akcji powinny pozwolić na dalsze umacnianie pozycji Spółki w dziedzinie zarządzania i monitoringu transportu oraz systemów zabezpieczeń przeciwkradzieżowych. Głównym źródłem przychodów Spółki są usługi telematyczne (generujące ok. 70% przychodów) oraz sprzedaż produktów (ok. 19% przychodów), przede wszystkim modułów GPS/ GSM, które działając w oparciu o odpowiednie aplikacje i przy wykorzystaniu sieci GSM/GPRS umożliwiają stałą łączność i nadzór nad monitorowanymi pojazdami z centrum monitoringu zlokalizowanego w siedzibie Spółki. Informacje, które klienci uzyskują w ten sposób umożliwiają, w znacznej mierze, zoptymalizowanie kosztów prowadzenia firm, głównie tych związanych z transportem i logistyką (mogą one zostać obniżone o 20-30%). Wydaje się zatem, że popyt na usługi telematyczne powinien występować mimo pogarszającej się koniunktury. W dłuższym okresie, wyniki Spółki będą w znacznej mierze determinowane rosnącymi wolumenami sprzedanych produktów i usług oraz ich spadającymi cenami w związku z rozwojem i upowszechnianiem się aplikacji satelitarnych na świecie i w Polsce (GIS, Egnos, Galileo). Prognozujemy wzrost sprzedaży Spółki średnio o 12% w latach 2009E-2019E przy spadku rentowności operacyjnej z 25% w 2009E do 16% w 2019E. Podstawowe dane PSR nieskonsolidowane 2008E 2009E 2010E 2011E Sprzedaż mln PLN 37,2 46,5 55,3 63,7 EBITDA mln PLN 11,8 14,8 18,3 19,6 EBIT mln PLN 10,8 11,5 12,7 13,4 Zysk netto mln PLN 8,6 9,6 10,7 11,7 EPS PLN 0,81 0,91 1,01 1,10 Zmiana EPS rok-na-rok % FCFF mln PLN 6,2-5,8 9,7 10,2 Dług netto mln PLN -11,1-5,5-15,5-26,4 P/E x 10,1 9,0 8,1 7,5 P/CE x 9,0 6,7 5,3 4,9 EV/EBITDA x 6,4 5,5 3,9 3,1 EV/EBIT x 7,0 7,1 5,6 4,5 Stopa dywidendy brutto x 0,0 0,0 0,0 0,0 Liczba akcji tys Wskaźniki wyliczone przy średniej z wycen metodą DCF i porównawczą (PLN 8,2 na akcję) bez uwzględnienia emisji akcji i programu motywacyjnego. Źródło: DM IDMSA Harmonogram oferty 1. Book building 27 marca - 31 marca 2. Przyjmowanie zapisów 2 kwietnia - 6 kwietnia 3. Zamknięcie publicznej subskrypcji 6 kwietnia 4. Planowany przydział akcji oferowanych do 6 dni roboczych po zamknięciu subskrypcji Źródło: Spółka Katalizatory 1. Rosnący popyt na usługi telematyczne z zakresu zarządzania i monitoringu flotami pojazdów 2. Rozwój nowych technologii powodujący obniżanie kosztów związanych z obsługą systemu, a co za tym idzie popularyzację telematyki 3. Uruchomienie sprzedaży nowych produktów i usług 4. Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej i oprogramowania narzędziowego oraz zwiększanie funkcjonalności obecnie świadczonych usług 5. Wykorzystanie nowych kanałów dystrybucji 6. Potencjalne akwizycje podmiotów z branży telematycznej działających w Europie Środkowo- Wschodniej 7. Brak jednolitych standardów na rynku usług telematycznych 8. Planowane wprowadzenie elektronicznego systemu poboru opłat 2011 r. Czynniki ryzyka 1. Spowolnienie gospodarcze 2. Niepokojące symptomy na rynku motoryzacyjnym 3. Możliwe spowolnienie na rynku usług transportowych 4. Ryzyko obniżania cen za produkty i usługi telematyczne w tempie wyższym niż spadek cen za usługi operatorów komórkowych 5. Silna ekspansja producentów i dystrybutorów usług telematycznych, w szczególności na rynku zarządzania i monitorowania flotą oraz nawigacji satelitarnej GPS Wartość Spółki przed przeprowadzeniem oferty publicznej waha się w przedziale 95 mln PLN 105 mln PLN (9,0-9,9 PLN na akcję) w wycenie metodą DCF i 60 mln PLN 96 mln PLN (5,7-9,0 PLN na akcję) w wycenie porównawczej. Wycena nie uwzględnia emisji akcji oraz wydatków na planowane akwizycje w wysokości 30 mln PLN (w tym 11,8 mln PLN pozyskanych w drodze emisji akcji). W związku z powyższym wycena nie uwzględnia ewentualnych efektów synergii i skali korzyści w stosunku do planowanych przejęć kapitałowych. W naszej opinii, Spółka jest w stanie finansować rozwój organiczny ze środków własnych lub tylko przy niewielkim wykorzystaniu kapitału obcego (w roku 2009 uwzględniamy wydatki inwestycyjne na poziomie 16 mln PLN).

4 Spis treści 1. Streszczenie inwestycyjne Akcjonariat, szczegóły oferty i cele emisji Wycena Wycena DCF Wycena porównawcza Rynek telematyki Pojęcie telematyki i jej zastosowanie Telematyka transportu korzyści Telematyka transportu czynniki ograniczające rozwój Rynek telematyki na świecie Rynek telematyki w Polsce Profil działalności i oferta produktowa Profil działalności Oferta produktowa i struktura sprzedaży Powstanie, rozwój i pozycja rynkowa Spółki Powstanie i rozwój Spółki Pozycja rynkowa Model biznesowy Prace rozwojowe Komponenty i usługi Sprzedaż i serwis Strategia rozwoju Spółki Rozwój organiczny Przejęcia firm z branży telematycznej Finanse Sprzedaż Koszty/rentowność Sprawozdanie finansowe (PSR, nieskonsolidowane)

5 1. Streszczenie inwestycyjne AutoGuard jest jednym z głównych beneficjentów rosnącego zapotrzebowania na usługi telematyczne w Polsce. Głównym źródłem przychodów Spółki są usługi telematyczne (generujące ok. 70% przychodów w 2007 roku) oraz sprzedaż produktów (ok. 19% przychodów), przede wszystkim modułów GPS/GSM, które działając w oparciu o odpowiednie aplikacje i przy wykorzystaniu sieci GSM/GPRS umożliwiają stałą łączność i nadzór nad monitorowanymi pojazdami z centrum monitoringu zlokalizowanego w siedzibie Spółki. Informacje, które klienci Spółki uzyskują w ten sposób umożliwiają w znacznej mierze zoptymalizowanie kosztów prowadzenia firm, głównie tych związanych z transportem i logistyką, które mogą zostać obniżone o 20-30%. Wydaje się zatem, że popyt na usługi telematyczne powinien występować mimo pogarszającej się koniunktury. W dłuższym okresie, wyniki Spółki będą w znacznej mierze determinowane rosnącymi wolumenami sprzedanych produktów i usług oraz ich spadającymi cenami w związku z rozwojem i upowszechnianiem się aplikacji satelitarnych na świecie i w Polsce (GIS, Egnos, Galileo). Prognozujemy wzrost sprzedaży Spółki średnio o 12% w latach 2009E-2019E przy spadku rentowności operacyjnej z 25% w 2009E do 16% w 2019E. Wartość Spółki przed przeprowadzeniem oferty publicznej waha się w przedziale 95 mln PLN 105 mln PLN (9,0-9,9 PLN na akcję) w wycenie metodą DCF i 60 mln PLN 96 mln PLN (5,7-9,0 PLN na akcję) w wycenie porównawczej. Rynek telematyki to jedna z najszybciej rozwijających się branż na świecie AutoGuard jest liczącym się graczem na rynku usług telematycznych w Polsce Strategia rozwoju AutoGuard to (i) rozwój organiczny oraz (ii) planowane przejęcia firm z branży telematycznej Duże zapotrzebowanie na usługi telematyczne powoduje, że dynamicznie zwiększa się zarówno liczba producentów sprzętu i oprogramowania, jak również firm świadczących usługi przy wykorzystaniu nawigacji satelitarnej GPS. Warto zauważyć, że (i) zarządzanie i monitoring transportu, (ii) zabezpieczenia przeciwkradzieżowe i (iii) nawigacja personalna to najbardziej dynamiczne sektory rynku telematycznego. Prognozy dotyczące całkowitej liczby użytkowników nawigacji satelitarnej GPS oraz usług zarządzania i monitorowania flotą w Europie wskazują ich wielkość odpowiednio na 38 mln oraz 1 mln w 2008 roku (wzrost odpowiednio o 28% r/r oraz 47% r/r). Szacunki dotyczące polskich użytkowników nawigacji satelitarnej GPS mówią o 1 mln na koniec 2008 (w tym 350 tys. nowych użytkowników w 2008 roku, co oznacza wzrost o 40% r/r) podczas gdy liczba korzystających z usług zarządzania i monitorowania flotą wyniosła 67 tys. na koniec 2007 (oznacza to penetrację rynku na poziomie 2,8%). Zapoczątkowana kilka lat temu i konsekwentnie realizowana przez AutoGuard strategia rozwoju zaowocowała systematycznym umacnianiem pozycji Spółki jako wiodącego operatora usług telematycznych w Polsce, który oferuje samodzielnie opracowane rozwiązania techniczne w tym zakresie. W chwili obecnej Spółka działa na rynku monitorowania pojazdów i zarządzania flotą, a docelowo zamierza również rozwijać sprzedaż na ryku nawigacji satelitarnej GPS oraz sprzedaż usług komplementarnych do powyższych (ubezpieczenia majątkowe i samochodowe, pozostałe urządzenia elektroniczne stosowane w pojazdach). Dominujący udział w strukturze przychodów ze sprzedaży AutoGuard mają usługi telematyczne generujące około 70% sprzedaży. Sprzedaż większości produktów (głównie moduły GPS/GSM) jest ściśle powiązana ze sprzedażą usług telematycznych. Warto zauważyć, że sprzedawane produkty są w znacznej mierze kompatybilne jedynie z oprogramowaniem i aplikacjami dostarczanymi przez AutoGuard. Strategia AutoGuard zmierza w kierunku udoskonalania już posiadanych oraz wprowadzania nowych produktów i usług. Celem Spółki jest zdobycie silnych podstaw do ekspansji na rynkach zagranicznych. Niniejszy dokument nie moźe byæ rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej, w Japonii oraz w Kanadzie. 5

6 Spadek cen usług i produktów kompensowany wolumenem......oczekiwany spadek rentowności w długim okresie Prognoza przychodów ze sprzedaży jest pochodną wolumenów sprzedanych produktów i usług oraz ich cen rynkowych. Prognozujemy, że inwestycje w rozwój produktów i usług pozwolą na wzrost sprzedaży w latach 2009E i 2010E odpowiednio o 25% i 19% r/r, a średnioroczny wzrost sprzedaży w latach 2009E-2019E wyniesie 12%. Prognoza sprzedaży opiera się na założeniu: (i) wzrostu liczby klientów (szacowany średnioroczny wzrost na poziomie 11% w latach 2009E-2019E), (ii) wzrostu liczby podpisywanych umów (szacowany średnioroczny wzrost na poziomie +6% w latach 2009E-2019E), (iii) spadku cen oferowanych produktów, (iv) uwzględnieniu przychodów ze sprzedaży nowych produktów i usług. Zakładamy, że rozwój aplikacji satelitarnych przyczyni się do spadku cen oferowanych produktów i usług, co wpłynie na obniżenie rentowności w długim okresie. Prognozujemy rentowność operacyjną Spółki na poziomie 16% w 2019E w stosunku do 25% w 2009E. Wartość Spółki przed przeprowadzeniem oferty publicznej waha się w przedziale 95 mln PLN 105 mln PLN (9,0-9,9 PLN na akcję) w wycenie metodą DCF i 60 mln PLN 96 mln PLN (5,7-9,0 PLN na akcję) w wycenie porównawczej. Wycena nie uwzględnia emisji akcji oraz wydatków na planowane akwizycje w wysokości 30 mln PLN (w tym 11,8 mln PLN pozyskanych w drodze emisji akcji). W związku z powyższym wycena nie uwzględnia ewentualnych efektów synergii i skali korzyści w stosunku do planowanych przejęć kapitałowych. W naszej opinii, Spółka jest w stanie finansować rozwój organiczny ze środków własnych lub tylko przy niewielkim wykorzystaniu kapitału obcego (w roku 2009 uwzględniamy wydatki inwestycyjne na poziomie 16 mln PLN). 6 Niniejszy dokument nie moźe byæ rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej, w Japonii oraz w Kanadzie.

7 2. Akcjonariat, szczegóły oferty i cele emisji AutoGuard jest kontrolowany przez spółkę Sobiesław Zasada, która posiada 58% akcji Spółki. Kolejne 27% akcji Spółki jest w rękach Zarządu. Planowane wprowadzenie AutoGuard na GPW ma się odbyć poprzez emisję 2-3 mln akcji Spółki. Spółka ma nadzieję pozyskać 27,8 mln PLN z emisji akcji i przeznaczyć te środki zarówno na rozwój organiczny jak i akwizycje. Spółka kontrolowana przez Sobiesław Zasada Planowane podwyższenie kapitału Spółki Głównym akcjonariuszem AutoGuard jest spółka Sobiesław Zasada posiadająca akcji stanowiących 58% w kapitale zakładowym i uprawniających do 58% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Pozostali akcjonariusze AutoGuard kontrolują 42% akcji Spółki (27% akcji Spółki jest w rękach Zarządu). Planowane wprowadzenie AutoGuard na GPW ma się odbyć poprzez podwyższenie kapitału Spółki. Oferta obejmuje emisję akcji serii B, co stanowi 16-22% akcji Spółki po uwzględnieniu przeprowadzonej oferty. Przy założeniu maksymalnej liczby akcji serii B, w ramach transzy inwestorów instytucjonalnych zaoferowanych będzie akcji serii B natomiast w ramach transzy otwartej akcji. Po emisji, liczba akcji Spółki wzrośnie do akcji. Fig. 1 AutoGuard; Struktura akcjonariatu przed IPO Fig. 2 AutoGuard; Struktura akcjonariatu po IPO Źródło: Spółka * przy założeniu maksymalnej liczby akcji serii B Źródło: Spółka Program motywacyjny W latach AutoGuard planuje wyemitować warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C, które będą uprawniały do objęcia akcji serii C po cenie emisyjnej 1 PLN. Warranty subskrypcyjne będą przeznaczone do zaoferowania członkom Zarządu oraz kluczowym dla Spółki pracownikom. Realizacja Programu Motywacyjnego będzie uzależniona od spełnienia określonych kryteriów: (i) lojalnościowego poprzez pozostawanie w stosunku zatrudnienia, (ii) jakościowego ocenianego po spełnieniu wyników Spółki, oraz (iii) uznaniowego według uznania Rady Nadzorczej. Kryteria jakościowe są następujące: wzrost EBITDA na akcję za 2008 rok w stosunku do roku 2007 w wysokości co najmniej 10%, wzrost EBITDA na akcję za 2009 rok w stosunku do roku 2007 w wysokości co najmniej 25%, wzrost EBITDA na akcję za 2010 rok w stosunku do roku 2007 w wysokości co najmniej 45%. Niniejszy dokument nie moźe byæ rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej, w Japonii oraz w Kanadzie. 7

8 Fig. 3 Warunki programu motywacyjnego mln PLN E 2009E 2010E Wzrost EBITDA w danym roku w stosunku do % 25% 45% Oczekiwana wartość EBITDA oznaczająca realizację programu motywacyjnego 11,0 12,1 13,7 15,9 EBTDA prognozy IDM 11,8 14,8 18,3 EBITDA prognozy Zarządu 11,4 16,3 n.a. Żródło: Spółka, DM IDMSA Umowa zakazu sprzedaży akcji Akcje będące w posiadaniu spółki Sobiesław Zasada oraz obecnych Członków Zarządu zostały objęte umową zakazu sprzedaży na okres 24 miesięcy od dnia pierwszego notowania Spółki na GPW, nie dłużej jednak niż do 30 września 2010 r. Niemniej jednak (i) może zostać wydana warunkowa zgoda na zastaw, zbycie lub przeniesienie własności przez Radę Nadzorczą, a umowa zakazu sprzedaży przestaje obowiązywać jeśli (ii) po upływie 12 miesięcy kurs akcji Spółki wzrośnie o 20% w stosunku do ceny emisyjnej. Przy założeniu emisji akcji, cenie emisyjnej na poziomie 10 PLN na akcję oraz kosztach emisji w wysokości 2,2 mln PLN, wpływy netto z emisji powinny wynieść 27,8 mln PLN. Dzięki środkom pozyskanym z emisji, Zarząd zamierza w latach zrealizować program inwestycyjny obejmujący zwiększenie przychodów z rynku usług telematycznych (wydatki inwestycyjne przewidziane na ten cel to 22,5 mln PLN) oraz inwestycje mające na celu zwiększenie przychodów z rynku konsumenckiego (wydatki inwestycyjne przewidziane na ten cel to 5,3 mln PLN). Inwestycje mające na celu zwiększenie przychodów z rynku usług telematycznych obejmują: rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej i oprogramowania narzędziowego (5 mln PLN) poprzez zakup specjalistycznego oprogramowania przeznaczonego do automatyzacji procesu obsługi abonentów usług telematycznych, a w szczególności: systemu bilingowego; oprogramowania do archiwizacji i zarządzania umowami abonenckimi; systemu wspierającego proces obsługi klienta zintegrowanego z elektronicznym systemem identyfikacji oraz; rozbudowę centrali telefonicznej; prace rozwojowe w kierunku rozbudowy aplikacji i systemów odpowiedzialnych za zakres funkcjonalny świadczonych usług telematycznych (5,7 mln PLN), a w szczególności: system monitoringu i zarządzania flotami transportowymi (w tym dokończenie nowego produktu terminala komunikacyjnego); system optymalizacji obsługi zleceń przez mobilne jednostki; budowę nowych rozwiązań (oprogramowanie dla jednostek zarządzania kryzysowego, implementacja systemu GIS); przejęcia innych podmiotów (11,8 mln PLN), które: produkują oprogramowanie, świadczą usługi telematyczne lub zajmują się produkcją urządzeń pomiarowych i telemetrią mogące w rezultacie przyczynić się do uzupełnienia oferty handlowej AutoGuard; prowadzą działalność na rynkach zagranicznych, a głównie w Europie Środkowo- Wschodniej. AutoGuard zamierza przeznaczyć na przejęcia podmiotów około 30 mln PLN. Podstawowym źródłem finansowania przejęć będą środki własne, natomiast pozostała część będzie pochodzić ze środków uzyskanych z emisji (11,8 mln PLN). Inwestycje celem zwiększenia przychodów z rynku konsumenckiego obejmują: prace rozwojowe w kierunku tworzenia nowych produktów i usług (przygotowanie nowej grupy produktów i usług przeznaczonych dla rynku masowego łączących w sobie funkcjonalność systemu nawigacji drogowej oraz przenośnego komunikatora internetowego działającego z serwisami obecnie dystrybuowanymi przez AutoGuard (3,8 mln PLN)), 8 Niniejszy dokument nie moźe byæ rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej, w Japonii oraz w Kanadzie.

9 budowę nowych kanałów dystrybucji dla rynku masowego i działania marketingowe mające na celu promocję produktów i budowanie pozytywnego wizerunku firmy (1,5 mln PLN). Fig. 4 Plan rozdysponowania środków pozyskanych z emisji na lata 2009E-2010E mln PLN 2009E-2010E Cel: zwiększenie przychodów z usług telematycznych: 1. Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej i oprogramowania narzedziowego 5,0 2. Prace rozwojowe w kierunku rozbudowy aplikacji i systemów odpowiedzialnych za zakres funkcjonalny świadczonych usług 5,7 3. Przejęcia innych podmiotów 11,8 Cel: zwiększenie przychodów z usług skierowanych do klienta masowego: 1. Prace rozwojowe w kierunku tworzenia nowych produktów i usług 3,8 2. Budowa nowych kanałów dystrybucji 1,5 Suma 27,8 Źródło: Spółka Niniejszy dokument nie moźe byæ rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej, w Japonii oraz w Kanadzie. 9

10 3. Wycena AutoGuard wyceniliśmy metodą DCF oraz metodą porównawczą. W wyniku wyceny metodą DCF uzyskaliśmy wartość Spółki w przedziale 95 mln PLN 105 mln PLN (9,0-9,9 PLN na akcję) w zależności od przyjętej stopy wzrostu nominalnych przepływów pieniężnych, a także WACC w okresie rezydualnym. W wyniku wyceny porównawczej uzyskaliśmy wartość Spółki w przedziale 60 mln PLN 96 mln PLN (5,7-9,0 PLN na akcję) Wycena DCF Wycena metodą DCF ustala bieżącą wartość Spółki przed emisją akcji serii B i bez uwzględnienia planowanej emisji akcji serii C w ramach programu motywacyjnego. Wycena nie uwzględnia potencjalnych akwizycji planowanych w kolejnych latach z uwagi na brak szczegółów odnośnie tych projektów. Do konstrukcji modelu DCF przyjęliśmy następujące założenia: wzrost rezydualny na poziomie 1%, betę niezadłużoną na poziomie 1,5 chcąc odzwierciedlić ryzyko związane z obszarem działalności Spółki, premię za ryzyko rynku akcji na poziomie 4,5%. W wyniku wyceny metodą DCF uzyskaliśmy wartość Spółki w przedziale 95 mln PLN 105 mln PLN (9,0-9,9 PLN na akcję) w zależności od przyjętej stopy wzrostu nominalnych przepływów pieniężnych oraz WACC w okresie rezydualnym Wycena porównawcza W wycenie porównawczej uwzględniliśmy mnożniki EV/EBITDA, EV/EBIT oraz P/E w latach W związku z brakiem prognoz dla spółek o porównywalnym modelu biznesowym działających na krajowym rynku telematycznym/teleinformatycznym naszą wycenę porównawczą oparliśmy o zagraniczne spółki, między innymi: Digicore, LoJack, Cybit Holdings, Trafficmaster PLC, Trimble Navigation, Transics International czy Ituran. W wyniku wyceny porównawczej z zagranicznymi odpowiednikami (lub spółkami oferującymi zbliżone usługi telematyczne) uzyskaliśmy wycenę w przedziale 60 mln PLN 96 mln PLN (5,7-9,0 PLN na akcję). 10 Niniejszy dokument nie moźe byæ rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej, w Japonii oraz w Kanadzie.

11 Fig. 5 AutoGuard; Wycena metodą DCF 2008E 2009E 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E Koszt kapitału własnego Stopa wolna od ryzyka 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,0% w kategoriach nominalnych Premia za ryzyko na rynku akcji 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% Beta oddłużona 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Beta skorygowana o bieżący poziom zadłużenia spółki 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Szacowany koszt kapitału własnego 12,3% 12,3% 12,3% 12,3% 12,3% 12,3% 12,3% 12,3% 12,3% 12,3% 12,3% 11,8% Koszt długu Koszt długu przed opodatkowaniem 8,9% 7,4% 7,1% 7,0% 6,8% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% Efektywna stopa podatkowa 21,3% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% Koszt długu po opodatkowaniu 7,0% 6,0% 5,7% 5,7% 5,5% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% Średni ważony koszt kapitału (WACC) Udział kapitału własnego 99,8% 99,8% 99,8% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% Udzial długu 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% Koszt kapitału własnego 12,3% 12,3% 12,3% 12,3% 12,3% 12,3% 12,3% 12,3% 12,3% 12,3% 12,3% 11,8% Koszt długu po opodatkowaniu 7,0% 6,0% 5,7% 5,7% 5,5% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% Średni ważony koszt kapitału (WACC) 12,2% 12,2% 12,2% 12,2% 12,2% 12,2% 12,2% 12,2% 12,2% 12,2% 12,2% 11,7% Prognozy finansowe Przychody ze sprzedaży (mln PLN) 37,2 46,5 55,3 63,7 72,1 80,8 89,1 97,2 104,9 112,2 118,9 125,1 zmiana rok-na-rok 12% 25% 19% 15% 13% 12% 10% 9% 8% 7% 6% 5% Zysk operacyjny (mln PLN) 10,8 11,5 12,7 13,4 14,5 17,1 17,9 18,4 18,8 19,2 20,1 20,1 zmiana rok-na-rok 7% 7% 11% 6% 8% 18% 4% 3% 2% 2% 4% 0% Zysk operacyjny*(1-t) (mln PLN) 8,5 9,3 10,3 10,9 11,8 13,9 14,5 14,9 15,3 15,6 16,3 16,3 zmiana rok-na-rok 7% 10% 11% 6% 8% 18% 4% 3% 2% 2% 4% 0% Amortyzacja (mln PLN) 1,1 3,3 5,6 6,1 6,8 5,9 5,6 5,2 5,8 6,5 7,2 7,8 Zmiana kapitału pracującego netto (mln PLN) -0,8-2,4-2,4-2,5-1,7-1,6-1,5-2,0-2,0-1,9-1,9-1,6 Wydatki inwestycyjne (mln PLN) -2,5-16,0-3,8-4,2-4,7-5,3-5,9-6,6-7,4-8,2-8,9-9,7 Wolne przepływy pieniężne (PLN m) 6,2-5,8 9,7 10,2 12,1 12,9 12,7 11,6 11,7 12,0 12,7 12,8 Źródło: DM IDMSA Fig. 6 AutoGuard; Podsumowanie wyceny metodą DCF mln PLN Nominalny wzrost wolnych przepływów pienieżnych 1,0% Średni ważony koszt kapitału w okresie rezydualnym 11,7% Wartość rezydualna 120 Wartość bieżąca wartości rezydualnej 35 Wartość bieżąca wolnych przepływów pieniężnych 54 Wartość dzialalności AutoGuard 88 Dług netto -11 Wartość spółki AutoGuard 99 Liczba akcji (mln) 10,6 Wartość AutoGuard na akcję (PLN) 9,4 Źródło: DM IDMSA Fig. 7 AutoGuard; Analiza wrażliwości WACC Wzrost w okresie rezydualnym 11,3% 11,5% 11,7% 11,9% 12,1% 0,0% 9,2 9,1 9,1 9,0 9,0 0,5% 9,3 9,3 9,2 9,2 9,1 1,0% 9,5 9,4 9,37 9,3 9,3 1,5% 9,7 9,6 9,5 9,5 9,4 2,0% 9,9 9,8 9,7 9,7 9,6 Źródło: DM IDMSA Niniejszy dokument nie moźe byæ rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej, w Japonii oraz w Kanadzie. 11

12 Fig. 8 AutoGuard; Wycena porównawcza do odpowiedników zagranicznych Spółka P/E EV/EBITDA EV/EBIT 2009E 2010E 2009E 2010E 2009E 2010E Cybit Holdings PLC 5,1 4,4 1,3 1,3 1,8 1,8 Trafficmaster PLC 5,1 4,7 b.d. b.d. 5,8 5,3 Trimble Navigation Ltd 12,2 10,4 7,9 7,1 8,8 7,4 Telenor ASA 6,0 6,0 5,2 5,2 11,4 11,8 Webtech Wireless Inc 14,7 6,9 7,2 2,0 7,3 2,1 Transics International NV 6,9 5,2 b.d. 4,6 b.d. 6,4 Punch Telematix NV 4,8 3,1 1,8 1,2 2,9 1,6 Digicore Holdings Limited 5,2 4,2 2,7 2,2 2,9 2,4 Ituran Location and Control Ltd 9,6 8,4 3,8 3,5 5,4 4,9 LoJack Corp 13,6 b.d. 4,2 12,8 9,3 b.d. TomTom 6,6 4,7 6,3 5,2 9,5 7,2 Garmin 5,6 6,7 3,7 4,2 4,1 4,8 Qualcomm 21,0 16,0 13,1 10,2 14,5 11,6 Mediana 6,6 5,6 4,2 4,4 6,5 5,1 Implikowana wartość AutoGuard na akcję (PLN) 6,0 5,7 6,3 9,0 7,6 7,6 Średnia wartość spółki AutoGuard na akcję 7,0 Źródło: Reuters, DM IDMSA 12 Niniejszy dokument nie moźe byæ rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej, w Japonii oraz w Kanadzie.

13 AutoGuard 4. Rynek telematyki Rynek telematyki jest jedną z najszybciej rozwijających się branż na świecie. Dynamicznie zwiększa się zarówno liczba producentów sprzętu, oprogramowania, jak i firm świadczących usługi przy wykorzystaniu nawigacji satelitarnej GPS. Zarządzanie transportem, zabezpieczenia przeciwkradzieżowe i nawigacja personalna to najbardziej dynamiczne sektory rynku telematycznego. Prognozy dotyczące liczby użytkowników nawigacji satelitarnej GPS oraz usług zarządzania i monitorowania flotą na świecie wskazują ich wielkość odpowiednio na: 38 mln oraz 1 mln na koniec 2008 (wzrost odpowiednio o 28% oraz 47% r/r). Szacunki dotyczące polskich użytkowników nawigacji satelitarnej GPS mówią o 1 mln użytkowników w 2008, podczas gdy liczba korzystających z usług zarządzania i monitorowania flotą wyniosła ok. 67 tys. na koniec Telekomunikacja + Informatyka = Telematyka Najnowsze rozwiązania w zakresie łączności satelitarnej i bezprzewodowej wykorzystywane w telematyce Pojęcie telematyki i jej zastosowanie Telematyka jest połączeniem słów telekomunikacja i informatyka. Tym terminem określa się rozwiązania telekomunikacyjne, informatyczne, informacyjne oraz rozwiązania automatycznego sterowania dostosowane do potrzeb obsługiwanych systemów fizycznych i zintegrowanych z nimi systemów. W chwili obecnej rynek telematyki jest jedną z najszybciej rozwijających się branż na świecie. Dynamicznie zwiększa się zarówno liczba producentów sprzętu i oprogramowania, jak również firm świadczących usługi wykorzystujące nawigację satelitarną GPS i usługi telematyczne. Wynika to przede wszystkim z szerokich możliwości zastosowania rozwiązań telematycznych w życiu codziennym, a w szczególności ich zastosowań w biznesie. Fig. 9 Struktura rynku telematyki Prezentowane dane są wielkościami przybliżonymi. Źródło: Niniejszy dokument nie moźe byæ rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej, w Japonii oraz w Kanadzie. 13

14 Zastosowanie telematyki Do najważniejszych dziedzin wykorzystujących usługi telematyczne należą: komunikacja, transport publiczny, koleje, lotnictwo, transport wodny, budowa dróg i mostów, służby interwencji bezpośredniej, usługi prawne i egzekwowanie prawa, usługi śledcze, nauka, meteorologia, rolnictwo i gospodarka leśna, rekreacja Telematyka transportu korzyści Korzyści z wprowadzenia inteligentnego systemu transportowego to......optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz większe bezpieczeństwo użytkowników pojazdów,...planowanie i kontrola,...zwiększenie efektywności wykorzystywanych pojazdów Brak jednolitych standardów dotyczących rynku telematycznego Rosnąca konkurencja pomiędzy producentami aut czynnikiem upowszechnienia systemów telematycznych jako wyposażenia standardowego Telematyka umożliwia wpływanie na przebieg procesów mobilności oraz na zwiększenie wydajności przewozów, poprawę bezpieczeństwa, zmniejszenie ujemnego oddziaływania na środowisko i lepsze planowanie transportu. Telematyka to szerokie spektrum rozwiązań, w którym największy udział mają zastosowania inteligentnych systemów transportowych. Są to współpracujące ze sobą dwa układy: inteligentna droga oraz inteligentny pojazd, czyli pojazd wyposażony w urządzenia utrzymujące ciągłą bezprzewodową wymianę informacji z urządzeniami poza pojazdem. Odpowiednie zastosowanie środków technicznych zapewnia zwiększenie płynności ruchu i przepustowości szlaków komunikacyjnych, ale przede wszystkim wpływa korzystnie na wzrost bezpieczeństwa użytkowników oraz wynikające z tego faktu korzyści ekonomiczne. Co więcej, systemy telematyczne pozwalają na optymalizację czasu jazdy, czyli oszczędność wydatkowanych środków, umożliwiają automatyczną kontrolę prędkości jazdy, poprzez znaki zmiennej treści dynamicznie pozwalają regulować ruch w odpowiedzi na zmianę warunków atmosferycznych i drogowych, umożliwiają wykonywanie pomiaru wagi pojazdów ciężarowych w ruchu, a poprzez odpowiednie urządzenia dokonywanie automatycznego poboru opłat drogowych. To także automatyczna identyfikacja pojazdów (możliwość wyszukiwania skradzionych pojazdów), nawigacja i komunikacja, rozwiązania z zakresu ochrony środowiska, geograficzne dane drogowe, systemy przeciwwypadkowe i wiele innych. System GPS w połączeniu z telematyką wykorzystuje się do: jednoczesnej nawigacji i kontroli przebiegu trasy, monitorowania i nadzoru przewożonych dóbr, szybkiej lokalizacji obiektów (hotele, stacje benzynowe, restauracje), zarządzania flotą pojazdów. W transporcie drogowym system GPS ugruntował już swoją pozycję jako najtańszy i najłatwiejszy do zaimplementowania system wyznaczania pozycji. Dla przedsiębiorstwa logistycznego istotne jest, żeby pojazd był użytkowany jak najefektywniej, co oznacza przewóz po jak najniższym koszcie i dostarczenie przewożonych towarów w wyznaczonym czasie. Ważna też jest wiedza o lokalizacji pojazdu w danym momencie, która umożliwia określenie optymalnej nowej trasy, ochronę pojazdu i ładunku oraz zapobieganie nadużyciom. Co istotne, nie istnieją żadne standardy i protokoły dotyczące tworzenia i użytkowania produktów i usług telematycznych. Efektem tego stanu rzeczy jest sytuacja, w której produkty sprzedawane przez danego producenta są kompatybilne tylko i wyłącznie z oprogramowaniem i aplikacjami dostarczanymi przez ten sam podmiot, co przyczynia się do relatywnie wysokiej lojalności klientów. Poza wyżej wymienionymi zaletami wynikającymi z wprowadzenia produktów i usług telematycznych, również zmiany na rynku motoryzacyjnym sprzyjają rozwojowi tego rodzaju usług. W chwili obecnej co najmniej dziewięciu producentów samochodów (Audi, BMW, Citroena, GM, Fiata, Forda, Mercedesa, Renault i VW) zdecydowało się lub jest bliskie podjęcia decyzji o wykorzystywaniu usług telematycznych w pojazdach, co wynika z ograniczonych możliwości konkurowania innymi 14 Niniejszy dokument nie moźe byæ rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej, w Japonii oraz w Kanadzie.

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki DEBIUT NA NEWCONNECT Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl 13 LIPCA 2011 R. Prezentacja Spółki PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI WDRAŻANIE OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Bardziej szczegółowo

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna Warszawa, 29 listopada 2011 rusza oferta publiczna Akwizycja Skąpiec.pl i Opineo.pl S.A. czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek cen opublikowała dziś prospekt emisyjny

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect ekspert Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym ekspert CASE Doradcy Sp. z o.o. Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect P1 Plan prezentacji 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Deweloper nieruchomości komercyjnych. Prezentacja. www.pboaniola.pl

Deweloper nieruchomości komercyjnych. Prezentacja. www.pboaniola.pl Prezentacja www.pboaniola.pl PROFIL BIZNESU KOMPLEKSOWA REALIZACJA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH poprzez połączenie kompetencji z zakresu GENERALNEGO WYKONAWSTWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH + DZIAŁALNOŚCI DEWELOPERSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Konferencja Grupy Amica. Warszawa, 1.12.2015

Konferencja Grupy Amica. Warszawa, 1.12.2015 Konferencja Grupy Amica Warszawa, 1.12.2015 Agenda 1. Wyniki Grupy Amica za 2015 IQ-IIIQ 2. Przejęcie CDA Group Ltd 3. Profil CDA Group Ltd 4. Cele strategiczne 5. Parametry transakcji 6. Q&A 2 1 413 105

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL. Bydgoszcz, luty 2014 rok

Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL. Bydgoszcz, luty 2014 rok Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL Bydgoszcz, luty 2014 rok profil grupy kapitałowej OPONEO.PL lider rynku e-sprzedaży ogumienia i felg w Polsce firma z 13 letnim doświadczeniem w branży

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU 2012-11-14 www.open.net.pl SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY

Bardziej szczegółowo

Prezentacja prognoz wyników na 2012 r.

Prezentacja prognoz wyników na 2012 r. Prezentacja prognoz wyników na 2012 r. Warszawa, kwiecieo 2012 r. Zakres prezentacji Niniejsza prezentacja opracowana została przez Zarząd spółki Motoricus S.A., w związku z publikacją prognoz wyników

Bardziej szczegółowo

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A.

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. Prezentacja IPO DAY Warszawa, maj 2010 PLAN PREZENTACJI Działalność i strategia Otoczenie rynkowe Wyniki finansowe Podsumowanie Załączniki 2 Działalność i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 maja 2014 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r.

Warszawa, 20 maja 2014 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r. Warszawa, 20 maja 2014 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r. Zastrzeżenia prawne Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R 1 CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013. Warszawa, 15 maja 2013 roku

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013. Warszawa, 15 maja 2013 roku SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013 Warszawa, 15 maja 2013 roku 2 / 6 1. WYBRANE DANE FINANSOWE Z uwagi na fakt, iż rok obrotowy Spółki kończy się 30 czerwca każdego roku, dane za okres

Bardziej szczegółowo

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Warszawa, maj 2012 r. List Zarządu Szanowni Państwo, Niniejsza prezentacja została opracowana w związku z publikacją skonsolidowanych wyników

Bardziej szczegółowo

Aiton Caldwell SA. Informacje dla Inwestorów. www.aitoncaldwell.pl

Aiton Caldwell SA. Informacje dla Inwestorów. www.aitoncaldwell.pl Aiton Caldwell SA Informacje dla Inwestorów www.aitoncaldwell.pl 1. Profil działalności 2. Historia 3. Zespół 4. Linie biznesowe 5. Klienci 6. Plany rozwój i cele emisyjne 7. Dane finansowe 1. Profil działalności

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O.

ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O. ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O. PRZYGOTOWANA PRZEZ INVISTA Dom Maklerski S.A. Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU Niniejszy Aneks został sporządzony w związku z ustaleniem przedziału cenowego, w ramach którego przyjmowane

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Agenda NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SPÓŁCE DANE FINANSOWE PAKIETY WIERZYTELNOŚCI NOTOWANIA AKCJI OBLIGACJE KIERUNKI ROZWOJU RYNEK MEDIA O KME KONTAKT KME: Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A. DEBIUT NA NEWCONNECT

SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A. DEBIUT NA NEWCONNECT SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A. DEBIUT NA NEWCONNECT Dzień debiutu: 5 sierpnia 2011 r. Siedziba Spółki: Wrocław Strona internetowa: www.ssk.com.pl HISTORIA FIRMY 1990 1998 1999 2002 2001 2005 2006-2007

Bardziej szczegółowo

Telekom. Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI. Warszawa, 28 luty 2011 r.

Telekom. Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI. Warszawa, 28 luty 2011 r. Telekom Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI Warszawa, 28 luty 2011 r. Segment Telekom 2 Segment Telekom Segment telekomunikacyjny Grupy MNI tworzą: o Grupa Hyperion Głównym rodzajem świadczonych

Bardziej szczegółowo

BVT S.A. Prezentacja Spółki Debiut na rynku NewConnect 29.09.2015 R., WARSZAWA GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

BVT S.A. Prezentacja Spółki Debiut na rynku NewConnect 29.09.2015 R., WARSZAWA GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE BVT S.A. Prezentacja Spółki Debiut na rynku NewConnect 29.09.2015 R., WARSZAWA GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Profil działalności Zakup oraz windykacja pakietów wierzytelności masowych, Obrót

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY

KOMUNIKAT PRASOWY KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY KOMUNIKAT PRASOWY 13 czerwca 2007 KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A., czołowy na polskim rynku dostawca sprzętu i oprogramowania komputerowego, elektroniki użytkowej oraz operator

Bardziej szczegółowo

Wyniki za 4 kwartał 2010 oraz perspektywy rozwoju

Wyniki za 4 kwartał 2010 oraz perspektywy rozwoju Wyniki za 4 kwartał 2010 oraz perspektywy rozwoju OPONEO.PL S.A. CC Group Small & MidCap Conference 1 st Edition Warszawa, 23 marca 2011 roku profil grupy kapitałowej OPONEO.PL lider rynku e-sprzedaży

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r.

WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r. WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r. Zarząd Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet S.A. 2 Agenda LIBET

Bardziej szczegółowo

Debiut. na NewConnect

Debiut. na NewConnect Debiut na NewConnect Warszawa, 9 grudnia 2011 Plan prezentacji: 1. Charakterystyka Spółki 2. Profil działalności - Historia - Linie biznesowe - Nagrody i wyróżnienia 3. Akcje i cel emisji 4. Struktura

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku uzasadniające połączenie Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z Datera Spółka Akcyjna Gdańsk, dnia 6 grudnia 2013 roku W związku z podpisaniem

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2015

WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2015 WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2015 Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych spółki Pfleiderer Grajewo SA Warszawa, 10.08.2015 r. WYNIKI ZA 1P 2015 NOTA PRAWNA Niniejszy raport przygotowano wyłącznie w celach

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Rozkład przychodów w latach 2015-2018

Rozkład przychodów w latach 2015-2018 Strategia na lata 2015-2018 Strategicznym celem spółki PIK S.A. jest dalszy, dynamiczny wzrost przychodów i zysków oraz dywersyfikacja dotychczasowych źródeł przychodów, przy jednoczesnym wzroście kapitalizacji

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r.

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Warszawa, 4 listopada 2010 r. Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I półrocze 2013 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL. Bydgoszcz, czerwiec 2013 rok

Wyniki za I półrocze 2013 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL. Bydgoszcz, czerwiec 2013 rok Wyniki za I półrocze 2013 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL Bydgoszcz, czerwiec 2013 rok profil grupy kapitałowej OPONEO.PL lider rynku e-sprzedaży ogumienia i felg w Polsce firma z ponad 12 letnim doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów 2015-03-17

Prezentacja dla inwestorów 2015-03-17 Prezentacja dla inwestorów 2015-03-17 2 Zastrzeżenia prawne ZASTRZEŻENIA Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Amica Wronki SA ( AMICA lub "Spółka"). Ani niniejsza Prezentacja, ani jakakolwiek

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za IV kwartał 2013 roku oraz strategia na lata 2014-2016 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens

Wyniki finansowe za IV kwartał 2013 roku oraz strategia na lata 2014-2016 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens Wyniki finansowe za IV kwartał 2013 roku oraz strategia na lata 2014-2016 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens 05 03 2014, Warszawa 2 Skład akcjonariatu na dzień 05.03.2014r. 3 Sezonowość przychodów

Bardziej szczegółowo

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta.

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. Wycena spółki, sporządzenie raportu z wyceny Metodą wyceny, która jest najczęściej

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Zarządu Warszawa, 10 luty 2012

Prezentacja Zarządu Warszawa, 10 luty 2012 Prezentacja Zarządu Warszawa, 10 luty 2012 Struktura Grupy 100% 100% 100% Częstotliwości Częstotliwości Częstotliwości Infrastruktura W skład Grupy NFI Midas wchodzą: Aero 2 Sp. z o.o., Mobyland Sp. z

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstwa

Wycena przedsiębiorstwa Wycena przedsiębiorstwa O usłudze: Wycena przedsiębiorstwa jest jednym z najważniejszych problemów współczesnej teorii finansów. Zapotrzebowanie na ustalenie wartości udziałów czy akcji powstaje w związku

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 14 1 lutego 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 42 90 85, fax. (22) 5 88 5 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za I kwartał 2013 r.

Prezentacja wyników za I kwartał 2013 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2013 r. Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych w publicznym

Bardziej szczegółowo

Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012

Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012 Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012 Przedstawiona prognoza została sporządzona na okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. 1. Rynek motoryzacyjny - prognozy tendencji w 2012 r. Rynek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 1 Spis treści I. PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE... 3 II. OSOBY ZARZĄDZAJACE I NADZORUJĄCE... 4 III. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

System zarządzania flotą pojazdów AutoControl. Pakiet Polska Optimal

System zarządzania flotą pojazdów AutoControl. Pakiet Polska Optimal System zarządzania flotą pojazdów AutoControl Pakiet Polska Optimal System AutoControl to nowoczesne narzędzie telematyczne służące do zarządzania flotą pojazdów. Aplikacja AutoControl to zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. IV kwartał 2012 roku

Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. IV kwartał 2012 roku Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku IV kwartał 2012 roku Kancelaria Medius S.A. Ul. Sołtysa Dytmara 3 nr lok. 1 30-126 Kraków Tel./ Fax: + 48 12 265 12 76 e-mail:

Bardziej szczegółowo

R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. GRUPA KAPITAŁOWA VEDIA S.A. 1 R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19 Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. 1. Pismo Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

14 LISTOPADA 2012. Analizy GIS w biznesie Imagis S.A.

14 LISTOPADA 2012. Analizy GIS w biznesie Imagis S.A. Analizy GIS w biznesie Imagis S.A. MapInfo Oficjalny dystrybutor TeleAtlas Dostawca map GFK Polonia Gfk Imagis Address Points MapGO Serwis lokalizacyjny IMAGIS Zumi Partner - Lokalizator internetowy Navteq

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.)

Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.) Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.) DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU KWARTALNEGO Katowice, 20 luty 2013 RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Warszawa, 4 marca 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w załączniku

Bardziej szczegółowo

Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego. Gdańsk, Wrzesień 2013 r.

Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego. Gdańsk, Wrzesień 2013 r. Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego Gdańsk, Wrzesień 2013 r. Zastrzeżenie prawne Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY LUTY 2013

RAPORT MIESIĘCZNY LUTY 2013 RAPORT MIESIĘCZNY LUTY 2013 13 MARCA 2013 Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć istotne skutki dla kondycji

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

I & B System Spółka Akcyjna

I & B System Spółka Akcyjna Załącznik do Uchwały nr 10 ZWZ I&B System 26.06.2008 r. I & B System Spółka Akcyjna Łódź maj 2008 KIERUNKI ROZWOJU SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ I&B SYSTEM w latach 2008-2010 ZałoŜenia ogólne PodwyŜszenie

Bardziej szczegółowo

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Bydgoszczy za okres 01.10.2012r. 31.12.2012r. Bydgoszcz, dnia 14.02.2013 roku 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Emitenta... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie finansowe pierwszego półrocza 2012 r. Warszawa, 10 września 2012 r.

Podsumowanie finansowe pierwszego półrocza 2012 r. Warszawa, 10 września 2012 r. Podsumowanie finansowe pierwszego półrocza 2012 r. Warszawa, 10 września 2012 r. Opis Grupy Grupa składa się z 3 spółek operacyjnych: Aero 2 Sp. z o.o., Mobyland Sp. z o.o. i CenterNet S.A. oraz spółki

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2014 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. oraz Dom Maklerski IDMSA. Pierwszą Publiczną Ofertę Akcji Kredyt Inkaso S.A.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. oraz Dom Maklerski IDMSA. Pierwszą Publiczną Ofertę Akcji Kredyt Inkaso S.A. Zarząd Kredyt Inkaso S.A. oraz Dom Maklerski IDMSA prezentują Pierwszą Publiczną Ofertę Akcji Kredyt Inkaso S.A. maj 2007 1 Agenda Profil Spółki Otoczenie rynkowe Model biznesu Wyniki finansowe Strategia

Bardziej szczegółowo

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki.

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki. Metoda DCF Metoda DCF (ang. discounted cash flow), czyli zdyskontowanych przepływów pieniężnych to jedna z najpopularniejszych metod wyceny przedsiębiorstw stosowanych przez analityków. Celem tej metody

Bardziej szczegółowo

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011.

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. Rada Nadzorcza spółki eo Networks S.A. w trybie 17 pkt. 7 Statutu spółki w zw. z

Bardziej szczegółowo

Opinia na temat oferty publicznej Spółki

Opinia na temat oferty publicznej Spółki Opinia na temat oferty publicznej Spółki O Spółce, parametrach oferty oraz celach emisji Energoinstal SA to jeden z największych producentów kotłów energetycznych w Polsce oraz znany i ceniony partner

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Gdańsk, dnia 31 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA Z DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych Wyniki 3Q 215 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia wyników finansowych za Q3 215 r. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 3/2008

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 3/2008 INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 3/2008 ZA OKRES 1 LIPCA 2008 30 WRZEŚNIA 2008 Wrocław, listopad 2008 rok I. Zasady sporządzenia raportu kwartalnego 1. Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Połączenie Grupy TORFARM oraz PROSPER S.A. Warszawa, 16 kwietnia 2009

Połączenie Grupy TORFARM oraz PROSPER S.A. Warszawa, 16 kwietnia 2009 Połączenie Grupy TORFARM oraz PROSPER S.A. Warszawa, 16 kwietnia 2009 Połączone Grupy TORFARM oraz PROSPER z przychodami ok. 6 miliardów zł znalazłyby się w pierwszej 30 największych firm w Polsce, wyprzedzając

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela VOTUM S.A. jest największym na polskim rynku pod względem przychodów ze sprzedaży podmiotem oferującym kompleksową pomoc w sprawach odszkodowawczych. Specjalizuje się w postępowaniach dotyczących roszczeń

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A. ZA ROK OBROTOWY 2012 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A. ZA ROK OBROTOWY 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU DO WYNIKÓW EMITENTA ZA 2012 ROK (Uzupełnienie sprawozdania zarządu za 2012

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG) ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

Profil firmy. Historia firmy. Władze. Usługi. Klienci. Struktura przychodów. Wyniki finansowe. Strategia rozwoju. NewConnect. Struktura akcjonariatu

Profil firmy. Historia firmy. Władze. Usługi. Klienci. Struktura przychodów. Wyniki finansowe. Strategia rozwoju. NewConnect. Struktura akcjonariatu Profil firmy Historia firmy Władze Usługi Klienci Struktura przychodów Wyniki finansowe Strategia rozwoju NewConnect Struktura akcjonariatu Podsumowanie Kontakt GRAPHIC S.A. jest agencją reklamową działającą

Bardziej szczegółowo

Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa

Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa Nazwa XSystem Forma prawna Spółka Akcyjna Siedziba Łódź 91-473, ul Julianowska 54B NIP 729-238-42-40 Branża IT Data powstania

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I półrocze 2011 roku 18 sierpnia 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Wierzyciel S.A. Prezentacja emitenta. Zaproszenie do subskrypcji prywatnej akcji Spółki

Wierzyciel S.A. Prezentacja emitenta. Zaproszenie do subskrypcji prywatnej akcji Spółki Wierzyciel S.A. Prezentacja emitenta Zaproszenie do subskrypcji prywatnej akcji Spółki Zaproszenie do subskrypcji prywatnej Celem niniejszej prezentacji jest przybliżenie profilu działalności firmy potencjalnym

Bardziej szczegółowo

Profil działalności i model biznesowy Otoczenie rynkowe Strategia produktowa spółki Wybrane dane finansowe Emisja obligacji i inwestycje

Profil działalności i model biznesowy Otoczenie rynkowe Strategia produktowa spółki Wybrane dane finansowe Emisja obligacji i inwestycje Profil działalności i model biznesowy Otoczenie rynkowe Strategia produktowa spółki Wybrane dane finansowe Emisja obligacji i inwestycje Profil Działalności Rodan Systems O firmie Rodan Systems jest doświadczonym

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii SPÓŁKA AKCYJNA źródło ekologicznej energii Spis treści Informacje o Spółce Rynek LPG w Polsce Działalność Spółki Rozlewnia gazu Najwyższa jakość obsługi Debiut giełdowy Struktura akcjonariatu Status Spółki

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Call Center Tools S.A.

Call Center Tools S.A. Prezentacja IPO Call Center Tools S.A. Debiut na rynku NewConnect 04.07.2011 r. Wprowadzenie Wyspecjalizowany podmiot o dużym potencjale wzrostu, który działa na dynamicznym rynku Call & Contact Centers

Bardziej szczegółowo

ITF: UNIWHEELS AG ZAMIERZA PRZEPROWADZIĆ PIERWSZĄ PUBLICZNĄ OFERTĘ AKCJI I ZADEBIUTOWAĆ NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

ITF: UNIWHEELS AG ZAMIERZA PRZEPROWADZIĆ PIERWSZĄ PUBLICZNĄ OFERTĘ AKCJI I ZADEBIUTOWAĆ NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Do natychmiastowej publikacji ITF: UNIWHEELS AG ZAMIERZA PRZEPROWADZIĆ PIERWSZĄ PUBLICZNĄ OFERTĘ AKCJI I ZADEBIUTOWAĆ NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Bad Dürkheim, 30 marca 2015: UNIWHEELS

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010. List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010. List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010 List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A. Szanowni Państwo, Oddajemy w ręce Państwa raport obejmujący I kwartał

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie kształtowania wysokości i składników wynagrodzeń, w przypadku zawierania kontraktów menedżerskich z członkami zarządów

Dobre praktyki w zakresie kształtowania wysokości i składników wynagrodzeń, w przypadku zawierania kontraktów menedżerskich z członkami zarządów Dobre praktyki w zakresie kształtowania wysokości i składników wynagrodzeń, w przypadku zawierania kontraktów menedżerskich z członkami zarządów wybranych spółek z udziałem Skarbu Państwa Minister Skarbu

Bardziej szczegółowo

Debiut na rynku NewConnect. 18 kwietnia 2011 r.

Debiut na rynku NewConnect. 18 kwietnia 2011 r. Debiut na rynku NewConnect 18 kwietnia 2011 r. AGENDA O Spółce Działalność Wyniki finansowe NewConnect Kontakt O SPÓŁCE PROFIL FIRMY Innowacyjne przedsiębiorstwo technologiczne Producent platformy Digital

Bardziej szczegółowo

Agenda. Charakterystyka Spółki. Pozycja rynkowa. Wyniki finansowe. Strategia rozwoju. Publiczna oferta. Podsumowanie

Agenda. Charakterystyka Spółki. Pozycja rynkowa. Wyniki finansowe. Strategia rozwoju. Publiczna oferta. Podsumowanie Agenda Charakterystyka Spółki Pozycja rynkowa Wyniki finansowe Strategia rozwoju Publiczna oferta Podsumowanie 1 Władze Spółki Tomasz Tuora Prezes Zarządu Barbara Tuora - Wysocka Członek Zarządu Profil

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU 2011-11-14 www.open.net.pl SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne 3 2. Wybrane dane finansowe 7 3. Komentarz zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ

Bardziej szczegółowo

Publikacja prospektu emisyjnego Dekpol S.A.

Publikacja prospektu emisyjnego Dekpol S.A. Pinczyn, 02.12.2014 r. Publikacja prospektu emisyjnego Dekpol S.A. Prospekt emisyjny Dekpol S.A. zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego został opublikowany 2 grudnia 2014 r. Zapisy w Transzy Inwestorów

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Przy ustalaniu ceny emisyjnej spółka posługuje się wyceną fundamentalną przygotowaną przez doradców finansowych lub analityków domu maklerskiego.

Przy ustalaniu ceny emisyjnej spółka posługuje się wyceną fundamentalną przygotowaną przez doradców finansowych lub analityków domu maklerskiego. Przy ustalaniu ceny emisyjnej spółka posługuje się wyceną fundamentalną przygotowaną przez doradców finansowych lub analityków domu maklerskiego. Sponsor emisji W trakcie przyjmowania zapisów na akcje,

Bardziej szczegółowo

IMS więcej niż media. IMS S.A. Wall Street, prezentacja inwestorska, 29-31 maja 2015

IMS więcej niż media. IMS S.A. Wall Street, prezentacja inwestorska, 29-31 maja 2015 IMS więcej niż media IMS S.A. Wall Street, prezentacja inwestorska, 29-31 maja 2015 Od stycznia 2012 roku IMS jest spółką publiczną, początkowo notowaną w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect,

Bardziej szczegółowo

VII Konferencja Naukowo- Techniczna ZET 2013

VII Konferencja Naukowo- Techniczna ZET 2013 VII Konferencja Naukowo- Techniczna ZET 2013 Determinanty struktury kapitału spółek elektroenergetycznych Jak optymalizować strukturę kapitału? Dr hab. Wiesław Janik Dr inż. Artur Paździor Politechnika

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013 ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013 prezentacja wyników za 1Q 2013 kolejny kwartał dobrych wyników Grupy ZM Ropczyce stabilna sprzedaż rok do roku, przesunięcia

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY Mega Sonic S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013

RAPORT OKRESOWY Mega Sonic S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013 RAPORT OKRESOWY Mega Sonic S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013 Warszawa, 12 sierpnia 2013 r. Strona 2 Raport Mega Sonic S.A. za II kwartał roku 2013 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 Wrocław, dn. 03 czerwca 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU... 5 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 4.

Bardziej szczegółowo

Mapa ryzyk w realizacji e-projektu - identyfikacja zagrożeń. Skala zagrożenia dla projektu, prawdopodobieństwo wystąpienia. Szacowanie kosztów ryzyka.

Mapa ryzyk w realizacji e-projektu - identyfikacja zagrożeń. Skala zagrożenia dla projektu, prawdopodobieństwo wystąpienia. Szacowanie kosztów ryzyka. 2012 Mapa ryzyk w realizacji e-projektu - identyfikacja zagrożeń. Skala zagrożenia dla projektu, prawdopodobieństwo wystąpienia. Szacowanie kosztów ryzyka. Marcin Kapustka E-usługa utrzymanie Kraków, 23

Bardziej szczegółowo

KIM JESTEŚMY? ASM GROUP S.A., ul. Świętokrzyska 18, 00-052 Warszawa, tel.: (+48) 22 892 94 61, fax: (+48) 22 892 94 62, www.asmgroup.

KIM JESTEŚMY? ASM GROUP S.A., ul. Świętokrzyska 18, 00-052 Warszawa, tel.: (+48) 22 892 94 61, fax: (+48) 22 892 94 62, www.asmgroup. KIM JESTEŚMY? ASM GROUP S.A. wraz ze spółkami zależnymi tworzy grupę kapitałową specjalizującą się w kompleksowych usługach wsparcia sprzedaży i outsourcingu w Polsce i za granicą. DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa i poza finansowa efektywności działań marketingowych

Analiza finansowa i poza finansowa efektywności działań marketingowych Analiza finansowa i poza finansowa efektywności działań marketingowych Dlaczego analiza finansowa? Główne cele marketingu kreowanie wartości dla nabywcy i akcjonariusza, co wiąże się z ponoszeniem kosztów

Bardziej szczegółowo