AutoGuard. Jazda kontrolowana. Publiczna Oferta Akcji. 1/2009/IPO (67) 26 lutego 2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AutoGuard. Jazda kontrolowana. Publiczna Oferta Akcji. 1/2009/IPO (67) 26 lutego 2009"

Transkrypt

1 Publiczna Oferta Akcji 1/2009/IPO (67) 26 lutego 2009 AutoGuard Jazda kontrolowana Analitycy: Sylwia Jaśkiewicz, CFA, +48 (22) Marek Kaźmierczak, +48 (22)

2 INFORMACJE I OPINIE ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE ZOSTAŁY ZEBRANE LUB UZYSKANE PRZEZ DM IDMSA ZE ŹRÓDEŁ UWAŻANYCH ZA WIARYGODNE. DM IDMSA NIE PRZYJMUJE JEDNAK ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z ICH WYKORZYSTANIA ANI NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ CO DO ICH RZETELNOŚCI I KOMPLETNOŚCI. NINIEJSZY DOKUMENT SAM W SOBIE NIE POWINIEN BYĆ TRAKTOWANY JAKO PODSTAWA PODEJMOWANYCH DECYZJI ANI WYKORZYSTANY ZAMIAST WYPRACOWANIA NIEZALEŻNEJ OPINII. NINIEJSZY DOKUMENT NIE STANOWI OFERTY ANI ZAPROSZENIA DO ZAPISYWANIA SIĘ LUB DO NABYWANIA JAKICHKOLWIEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ ANI NINIEJSZY DOKUMENT, ANI ŻADNE ZAWARTE W NIM POSTANOWIENIA NIE BĘDĄ STANOWIŁY PODSTAWY JAKIEJKOLWIEK UMOWY LUB ZOBOWIĄZANIA. NINIEJSZY DOKUMENT ZOSTAJE PAŃSTWU UDOSTĘPNIONY WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH I ZAKAZUJE SIĘ JEGO POWIELANIA LUB PRZEKAZYWANIA JAKIEJKOLWIEK INNEJ OSOBIE. NINIEJSZY DOKUMENT NIE MOŻE BYĆ BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO ROZPOWSZECHNIANY W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ, W KANADZIE, AUSTRALII ANI JAPONII, ANI NA RZECZ JAKIEGOKOLWIEK OBYWATELA LUB REZYDENTA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ, KANADY, AUSTRALII LUB JAPONII, NA RZECZ ŻADNEJ OSOBY AMERYKAŃSKIEJ ANI ŻADNEJ OSOBY W ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ. ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO RAPORTU ANI JAKIEJKOLWIEK JEGO KOPII NIE MOŻE BYĆ PROWADZONE W JAKIEJKOLWIEK JURYSDYKCJI POZA POLSKĄ, GDZIE TAKIE ROZPOWSZECHNIANIE MOŻE BYĆ OGRANICZONE PRZEPISAMI PRAWA. OSOBY, KTÓRE OTRZYMAJĄ NINIEJSZY RAPORT POWINNY BYĆ ŚWIADOME I PRZESTRZEGAĆ TAKICH OGRANICZEŃ. NINIEJSZY DOKUMENT NIE ZOSTAŁ SPORZĄDZONY PRZEZ ANI WE WSPÓŁPRACY Z AutoGuard S.A. INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE NIE POWINNY BYĆ POSTRZEGANE JAKO UPOWAŻNIONE LUB ZATWIERDZONE PRZEZ AutoGuard S.A. OPINIE TUTAJ WYRAŻONE STANOWIĄ WYŁĄCZNIE OPINIE DM IDMSA. WSZYSTKIE ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE EMITENTA I PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE BĘDĄ OFEROWANE PUBLICZNIE LUB DOPUSZCZONE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM W POLSCE BĘDĄ UWZGLĘDNIONE W PROSPEKCIE AutoGuard S.A., KTÓRY STANOWI JEDYNY PRAWNIE WIĄŻĄCY DOKUMENT ZAWIERAJĄCY TAKIE INFORMACJE. DECYZJA O NABYCIU JAKICHKOLWIEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH AutoGuard S.A. POWINNA ZOSTAĆ PODJĘTA WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE PROSPEKTU. DM IDMSA WIĄŻE Z AutoGuard S.A. UMOWA DOTYCZĄCA POŚREDNICTWA W PRZYGOTOWANIU PUBLICZNEJ OFERTY ORAZ PEŁNIENIA FUNKCJI INSTYTUCJI FINANSOWEJ POŚREDNICZĄCEJ W OFEROWANIU AKCJI W PUBLICZNEJ OFERCIE. AKCEPTUJĄC NINIEJSZY RAPORT WYRAŻAJĄ PAŃSTWO ZGODĘ ABY OBOWIĄZYWAŁY PAŃSTWA POWYŻSZE OGRANICZENIA.

3 Publiczna Oferta Akcji 1/2009/IPO (67) 26 lutego 2009 Analitycy: Sylwia Jaśkiewicz, CFA, +48 (22) Marek Kaźmierczak, +48 (22) AutoGuard Sektor: Handel Jazda kontrolowana AutoGuard jest jednym z beneficjentów rosnącego zapotrzebowania na usługi telematyczne w Polsce. Zapoczątkowana kilka lat temu i konsekwentnie realizowana strategia Spółki zaowocowała systematycznym umacnianiem pozycji wiodącego operatora usług telematycznych w Polsce oferującego samodzielnie opracowane rozwiązania techniczne w tym zakresie. Środki pozyskane z emisji akcji powinny pozwolić na dalsze umacnianie pozycji Spółki w dziedzinie zarządzania i monitoringu transportu oraz systemów zabezpieczeń przeciwkradzieżowych. Głównym źródłem przychodów Spółki są usługi telematyczne (generujące ok. 70% przychodów) oraz sprzedaż produktów (ok. 19% przychodów), przede wszystkim modułów GPS/ GSM, które działając w oparciu o odpowiednie aplikacje i przy wykorzystaniu sieci GSM/GPRS umożliwiają stałą łączność i nadzór nad monitorowanymi pojazdami z centrum monitoringu zlokalizowanego w siedzibie Spółki. Informacje, które klienci uzyskują w ten sposób umożliwiają, w znacznej mierze, zoptymalizowanie kosztów prowadzenia firm, głównie tych związanych z transportem i logistyką (mogą one zostać obniżone o 20-30%). Wydaje się zatem, że popyt na usługi telematyczne powinien występować mimo pogarszającej się koniunktury. W dłuższym okresie, wyniki Spółki będą w znacznej mierze determinowane rosnącymi wolumenami sprzedanych produktów i usług oraz ich spadającymi cenami w związku z rozwojem i upowszechnianiem się aplikacji satelitarnych na świecie i w Polsce (GIS, Egnos, Galileo). Prognozujemy wzrost sprzedaży Spółki średnio o 12% w latach 2009E-2019E przy spadku rentowności operacyjnej z 25% w 2009E do 16% w 2019E. Podstawowe dane PSR nieskonsolidowane 2008E 2009E 2010E 2011E Sprzedaż mln PLN 37,2 46,5 55,3 63,7 EBITDA mln PLN 11,8 14,8 18,3 19,6 EBIT mln PLN 10,8 11,5 12,7 13,4 Zysk netto mln PLN 8,6 9,6 10,7 11,7 EPS PLN 0,81 0,91 1,01 1,10 Zmiana EPS rok-na-rok % FCFF mln PLN 6,2-5,8 9,7 10,2 Dług netto mln PLN -11,1-5,5-15,5-26,4 P/E x 10,1 9,0 8,1 7,5 P/CE x 9,0 6,7 5,3 4,9 EV/EBITDA x 6,4 5,5 3,9 3,1 EV/EBIT x 7,0 7,1 5,6 4,5 Stopa dywidendy brutto x 0,0 0,0 0,0 0,0 Liczba akcji tys Wskaźniki wyliczone przy średniej z wycen metodą DCF i porównawczą (PLN 8,2 na akcję) bez uwzględnienia emisji akcji i programu motywacyjnego. Źródło: DM IDMSA Harmonogram oferty 1. Book building 27 marca - 31 marca 2. Przyjmowanie zapisów 2 kwietnia - 6 kwietnia 3. Zamknięcie publicznej subskrypcji 6 kwietnia 4. Planowany przydział akcji oferowanych do 6 dni roboczych po zamknięciu subskrypcji Źródło: Spółka Katalizatory 1. Rosnący popyt na usługi telematyczne z zakresu zarządzania i monitoringu flotami pojazdów 2. Rozwój nowych technologii powodujący obniżanie kosztów związanych z obsługą systemu, a co za tym idzie popularyzację telematyki 3. Uruchomienie sprzedaży nowych produktów i usług 4. Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej i oprogramowania narzędziowego oraz zwiększanie funkcjonalności obecnie świadczonych usług 5. Wykorzystanie nowych kanałów dystrybucji 6. Potencjalne akwizycje podmiotów z branży telematycznej działających w Europie Środkowo- Wschodniej 7. Brak jednolitych standardów na rynku usług telematycznych 8. Planowane wprowadzenie elektronicznego systemu poboru opłat 2011 r. Czynniki ryzyka 1. Spowolnienie gospodarcze 2. Niepokojące symptomy na rynku motoryzacyjnym 3. Możliwe spowolnienie na rynku usług transportowych 4. Ryzyko obniżania cen za produkty i usługi telematyczne w tempie wyższym niż spadek cen za usługi operatorów komórkowych 5. Silna ekspansja producentów i dystrybutorów usług telematycznych, w szczególności na rynku zarządzania i monitorowania flotą oraz nawigacji satelitarnej GPS Wartość Spółki przed przeprowadzeniem oferty publicznej waha się w przedziale 95 mln PLN 105 mln PLN (9,0-9,9 PLN na akcję) w wycenie metodą DCF i 60 mln PLN 96 mln PLN (5,7-9,0 PLN na akcję) w wycenie porównawczej. Wycena nie uwzględnia emisji akcji oraz wydatków na planowane akwizycje w wysokości 30 mln PLN (w tym 11,8 mln PLN pozyskanych w drodze emisji akcji). W związku z powyższym wycena nie uwzględnia ewentualnych efektów synergii i skali korzyści w stosunku do planowanych przejęć kapitałowych. W naszej opinii, Spółka jest w stanie finansować rozwój organiczny ze środków własnych lub tylko przy niewielkim wykorzystaniu kapitału obcego (w roku 2009 uwzględniamy wydatki inwestycyjne na poziomie 16 mln PLN).

4 Spis treści 1. Streszczenie inwestycyjne Akcjonariat, szczegóły oferty i cele emisji Wycena Wycena DCF Wycena porównawcza Rynek telematyki Pojęcie telematyki i jej zastosowanie Telematyka transportu korzyści Telematyka transportu czynniki ograniczające rozwój Rynek telematyki na świecie Rynek telematyki w Polsce Profil działalności i oferta produktowa Profil działalności Oferta produktowa i struktura sprzedaży Powstanie, rozwój i pozycja rynkowa Spółki Powstanie i rozwój Spółki Pozycja rynkowa Model biznesowy Prace rozwojowe Komponenty i usługi Sprzedaż i serwis Strategia rozwoju Spółki Rozwój organiczny Przejęcia firm z branży telematycznej Finanse Sprzedaż Koszty/rentowność Sprawozdanie finansowe (PSR, nieskonsolidowane)

5 1. Streszczenie inwestycyjne AutoGuard jest jednym z głównych beneficjentów rosnącego zapotrzebowania na usługi telematyczne w Polsce. Głównym źródłem przychodów Spółki są usługi telematyczne (generujące ok. 70% przychodów w 2007 roku) oraz sprzedaż produktów (ok. 19% przychodów), przede wszystkim modułów GPS/GSM, które działając w oparciu o odpowiednie aplikacje i przy wykorzystaniu sieci GSM/GPRS umożliwiają stałą łączność i nadzór nad monitorowanymi pojazdami z centrum monitoringu zlokalizowanego w siedzibie Spółki. Informacje, które klienci Spółki uzyskują w ten sposób umożliwiają w znacznej mierze zoptymalizowanie kosztów prowadzenia firm, głównie tych związanych z transportem i logistyką, które mogą zostać obniżone o 20-30%. Wydaje się zatem, że popyt na usługi telematyczne powinien występować mimo pogarszającej się koniunktury. W dłuższym okresie, wyniki Spółki będą w znacznej mierze determinowane rosnącymi wolumenami sprzedanych produktów i usług oraz ich spadającymi cenami w związku z rozwojem i upowszechnianiem się aplikacji satelitarnych na świecie i w Polsce (GIS, Egnos, Galileo). Prognozujemy wzrost sprzedaży Spółki średnio o 12% w latach 2009E-2019E przy spadku rentowności operacyjnej z 25% w 2009E do 16% w 2019E. Wartość Spółki przed przeprowadzeniem oferty publicznej waha się w przedziale 95 mln PLN 105 mln PLN (9,0-9,9 PLN na akcję) w wycenie metodą DCF i 60 mln PLN 96 mln PLN (5,7-9,0 PLN na akcję) w wycenie porównawczej. Rynek telematyki to jedna z najszybciej rozwijających się branż na świecie AutoGuard jest liczącym się graczem na rynku usług telematycznych w Polsce Strategia rozwoju AutoGuard to (i) rozwój organiczny oraz (ii) planowane przejęcia firm z branży telematycznej Duże zapotrzebowanie na usługi telematyczne powoduje, że dynamicznie zwiększa się zarówno liczba producentów sprzętu i oprogramowania, jak również firm świadczących usługi przy wykorzystaniu nawigacji satelitarnej GPS. Warto zauważyć, że (i) zarządzanie i monitoring transportu, (ii) zabezpieczenia przeciwkradzieżowe i (iii) nawigacja personalna to najbardziej dynamiczne sektory rynku telematycznego. Prognozy dotyczące całkowitej liczby użytkowników nawigacji satelitarnej GPS oraz usług zarządzania i monitorowania flotą w Europie wskazują ich wielkość odpowiednio na 38 mln oraz 1 mln w 2008 roku (wzrost odpowiednio o 28% r/r oraz 47% r/r). Szacunki dotyczące polskich użytkowników nawigacji satelitarnej GPS mówią o 1 mln na koniec 2008 (w tym 350 tys. nowych użytkowników w 2008 roku, co oznacza wzrost o 40% r/r) podczas gdy liczba korzystających z usług zarządzania i monitorowania flotą wyniosła 67 tys. na koniec 2007 (oznacza to penetrację rynku na poziomie 2,8%). Zapoczątkowana kilka lat temu i konsekwentnie realizowana przez AutoGuard strategia rozwoju zaowocowała systematycznym umacnianiem pozycji Spółki jako wiodącego operatora usług telematycznych w Polsce, który oferuje samodzielnie opracowane rozwiązania techniczne w tym zakresie. W chwili obecnej Spółka działa na rynku monitorowania pojazdów i zarządzania flotą, a docelowo zamierza również rozwijać sprzedaż na ryku nawigacji satelitarnej GPS oraz sprzedaż usług komplementarnych do powyższych (ubezpieczenia majątkowe i samochodowe, pozostałe urządzenia elektroniczne stosowane w pojazdach). Dominujący udział w strukturze przychodów ze sprzedaży AutoGuard mają usługi telematyczne generujące około 70% sprzedaży. Sprzedaż większości produktów (głównie moduły GPS/GSM) jest ściśle powiązana ze sprzedażą usług telematycznych. Warto zauważyć, że sprzedawane produkty są w znacznej mierze kompatybilne jedynie z oprogramowaniem i aplikacjami dostarczanymi przez AutoGuard. Strategia AutoGuard zmierza w kierunku udoskonalania już posiadanych oraz wprowadzania nowych produktów i usług. Celem Spółki jest zdobycie silnych podstaw do ekspansji na rynkach zagranicznych. Niniejszy dokument nie moźe byæ rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej, w Japonii oraz w Kanadzie. 5

6 Spadek cen usług i produktów kompensowany wolumenem......oczekiwany spadek rentowności w długim okresie Prognoza przychodów ze sprzedaży jest pochodną wolumenów sprzedanych produktów i usług oraz ich cen rynkowych. Prognozujemy, że inwestycje w rozwój produktów i usług pozwolą na wzrost sprzedaży w latach 2009E i 2010E odpowiednio o 25% i 19% r/r, a średnioroczny wzrost sprzedaży w latach 2009E-2019E wyniesie 12%. Prognoza sprzedaży opiera się na założeniu: (i) wzrostu liczby klientów (szacowany średnioroczny wzrost na poziomie 11% w latach 2009E-2019E), (ii) wzrostu liczby podpisywanych umów (szacowany średnioroczny wzrost na poziomie +6% w latach 2009E-2019E), (iii) spadku cen oferowanych produktów, (iv) uwzględnieniu przychodów ze sprzedaży nowych produktów i usług. Zakładamy, że rozwój aplikacji satelitarnych przyczyni się do spadku cen oferowanych produktów i usług, co wpłynie na obniżenie rentowności w długim okresie. Prognozujemy rentowność operacyjną Spółki na poziomie 16% w 2019E w stosunku do 25% w 2009E. Wartość Spółki przed przeprowadzeniem oferty publicznej waha się w przedziale 95 mln PLN 105 mln PLN (9,0-9,9 PLN na akcję) w wycenie metodą DCF i 60 mln PLN 96 mln PLN (5,7-9,0 PLN na akcję) w wycenie porównawczej. Wycena nie uwzględnia emisji akcji oraz wydatków na planowane akwizycje w wysokości 30 mln PLN (w tym 11,8 mln PLN pozyskanych w drodze emisji akcji). W związku z powyższym wycena nie uwzględnia ewentualnych efektów synergii i skali korzyści w stosunku do planowanych przejęć kapitałowych. W naszej opinii, Spółka jest w stanie finansować rozwój organiczny ze środków własnych lub tylko przy niewielkim wykorzystaniu kapitału obcego (w roku 2009 uwzględniamy wydatki inwestycyjne na poziomie 16 mln PLN). 6 Niniejszy dokument nie moźe byæ rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej, w Japonii oraz w Kanadzie.

7 2. Akcjonariat, szczegóły oferty i cele emisji AutoGuard jest kontrolowany przez spółkę Sobiesław Zasada, która posiada 58% akcji Spółki. Kolejne 27% akcji Spółki jest w rękach Zarządu. Planowane wprowadzenie AutoGuard na GPW ma się odbyć poprzez emisję 2-3 mln akcji Spółki. Spółka ma nadzieję pozyskać 27,8 mln PLN z emisji akcji i przeznaczyć te środki zarówno na rozwój organiczny jak i akwizycje. Spółka kontrolowana przez Sobiesław Zasada Planowane podwyższenie kapitału Spółki Głównym akcjonariuszem AutoGuard jest spółka Sobiesław Zasada posiadająca akcji stanowiących 58% w kapitale zakładowym i uprawniających do 58% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Pozostali akcjonariusze AutoGuard kontrolują 42% akcji Spółki (27% akcji Spółki jest w rękach Zarządu). Planowane wprowadzenie AutoGuard na GPW ma się odbyć poprzez podwyższenie kapitału Spółki. Oferta obejmuje emisję akcji serii B, co stanowi 16-22% akcji Spółki po uwzględnieniu przeprowadzonej oferty. Przy założeniu maksymalnej liczby akcji serii B, w ramach transzy inwestorów instytucjonalnych zaoferowanych będzie akcji serii B natomiast w ramach transzy otwartej akcji. Po emisji, liczba akcji Spółki wzrośnie do akcji. Fig. 1 AutoGuard; Struktura akcjonariatu przed IPO Fig. 2 AutoGuard; Struktura akcjonariatu po IPO Źródło: Spółka * przy założeniu maksymalnej liczby akcji serii B Źródło: Spółka Program motywacyjny W latach AutoGuard planuje wyemitować warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C, które będą uprawniały do objęcia akcji serii C po cenie emisyjnej 1 PLN. Warranty subskrypcyjne będą przeznaczone do zaoferowania członkom Zarządu oraz kluczowym dla Spółki pracownikom. Realizacja Programu Motywacyjnego będzie uzależniona od spełnienia określonych kryteriów: (i) lojalnościowego poprzez pozostawanie w stosunku zatrudnienia, (ii) jakościowego ocenianego po spełnieniu wyników Spółki, oraz (iii) uznaniowego według uznania Rady Nadzorczej. Kryteria jakościowe są następujące: wzrost EBITDA na akcję za 2008 rok w stosunku do roku 2007 w wysokości co najmniej 10%, wzrost EBITDA na akcję za 2009 rok w stosunku do roku 2007 w wysokości co najmniej 25%, wzrost EBITDA na akcję za 2010 rok w stosunku do roku 2007 w wysokości co najmniej 45%. Niniejszy dokument nie moźe byæ rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej, w Japonii oraz w Kanadzie. 7

8 Fig. 3 Warunki programu motywacyjnego mln PLN E 2009E 2010E Wzrost EBITDA w danym roku w stosunku do % 25% 45% Oczekiwana wartość EBITDA oznaczająca realizację programu motywacyjnego 11,0 12,1 13,7 15,9 EBTDA prognozy IDM 11,8 14,8 18,3 EBITDA prognozy Zarządu 11,4 16,3 n.a. Żródło: Spółka, DM IDMSA Umowa zakazu sprzedaży akcji Akcje będące w posiadaniu spółki Sobiesław Zasada oraz obecnych Członków Zarządu zostały objęte umową zakazu sprzedaży na okres 24 miesięcy od dnia pierwszego notowania Spółki na GPW, nie dłużej jednak niż do 30 września 2010 r. Niemniej jednak (i) może zostać wydana warunkowa zgoda na zastaw, zbycie lub przeniesienie własności przez Radę Nadzorczą, a umowa zakazu sprzedaży przestaje obowiązywać jeśli (ii) po upływie 12 miesięcy kurs akcji Spółki wzrośnie o 20% w stosunku do ceny emisyjnej. Przy założeniu emisji akcji, cenie emisyjnej na poziomie 10 PLN na akcję oraz kosztach emisji w wysokości 2,2 mln PLN, wpływy netto z emisji powinny wynieść 27,8 mln PLN. Dzięki środkom pozyskanym z emisji, Zarząd zamierza w latach zrealizować program inwestycyjny obejmujący zwiększenie przychodów z rynku usług telematycznych (wydatki inwestycyjne przewidziane na ten cel to 22,5 mln PLN) oraz inwestycje mające na celu zwiększenie przychodów z rynku konsumenckiego (wydatki inwestycyjne przewidziane na ten cel to 5,3 mln PLN). Inwestycje mające na celu zwiększenie przychodów z rynku usług telematycznych obejmują: rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej i oprogramowania narzędziowego (5 mln PLN) poprzez zakup specjalistycznego oprogramowania przeznaczonego do automatyzacji procesu obsługi abonentów usług telematycznych, a w szczególności: systemu bilingowego; oprogramowania do archiwizacji i zarządzania umowami abonenckimi; systemu wspierającego proces obsługi klienta zintegrowanego z elektronicznym systemem identyfikacji oraz; rozbudowę centrali telefonicznej; prace rozwojowe w kierunku rozbudowy aplikacji i systemów odpowiedzialnych za zakres funkcjonalny świadczonych usług telematycznych (5,7 mln PLN), a w szczególności: system monitoringu i zarządzania flotami transportowymi (w tym dokończenie nowego produktu terminala komunikacyjnego); system optymalizacji obsługi zleceń przez mobilne jednostki; budowę nowych rozwiązań (oprogramowanie dla jednostek zarządzania kryzysowego, implementacja systemu GIS); przejęcia innych podmiotów (11,8 mln PLN), które: produkują oprogramowanie, świadczą usługi telematyczne lub zajmują się produkcją urządzeń pomiarowych i telemetrią mogące w rezultacie przyczynić się do uzupełnienia oferty handlowej AutoGuard; prowadzą działalność na rynkach zagranicznych, a głównie w Europie Środkowo- Wschodniej. AutoGuard zamierza przeznaczyć na przejęcia podmiotów około 30 mln PLN. Podstawowym źródłem finansowania przejęć będą środki własne, natomiast pozostała część będzie pochodzić ze środków uzyskanych z emisji (11,8 mln PLN). Inwestycje celem zwiększenia przychodów z rynku konsumenckiego obejmują: prace rozwojowe w kierunku tworzenia nowych produktów i usług (przygotowanie nowej grupy produktów i usług przeznaczonych dla rynku masowego łączących w sobie funkcjonalność systemu nawigacji drogowej oraz przenośnego komunikatora internetowego działającego z serwisami obecnie dystrybuowanymi przez AutoGuard (3,8 mln PLN)), 8 Niniejszy dokument nie moźe byæ rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej, w Japonii oraz w Kanadzie.

9 budowę nowych kanałów dystrybucji dla rynku masowego i działania marketingowe mające na celu promocję produktów i budowanie pozytywnego wizerunku firmy (1,5 mln PLN). Fig. 4 Plan rozdysponowania środków pozyskanych z emisji na lata 2009E-2010E mln PLN 2009E-2010E Cel: zwiększenie przychodów z usług telematycznych: 1. Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej i oprogramowania narzedziowego 5,0 2. Prace rozwojowe w kierunku rozbudowy aplikacji i systemów odpowiedzialnych za zakres funkcjonalny świadczonych usług 5,7 3. Przejęcia innych podmiotów 11,8 Cel: zwiększenie przychodów z usług skierowanych do klienta masowego: 1. Prace rozwojowe w kierunku tworzenia nowych produktów i usług 3,8 2. Budowa nowych kanałów dystrybucji 1,5 Suma 27,8 Źródło: Spółka Niniejszy dokument nie moźe byæ rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej, w Japonii oraz w Kanadzie. 9

10 3. Wycena AutoGuard wyceniliśmy metodą DCF oraz metodą porównawczą. W wyniku wyceny metodą DCF uzyskaliśmy wartość Spółki w przedziale 95 mln PLN 105 mln PLN (9,0-9,9 PLN na akcję) w zależności od przyjętej stopy wzrostu nominalnych przepływów pieniężnych, a także WACC w okresie rezydualnym. W wyniku wyceny porównawczej uzyskaliśmy wartość Spółki w przedziale 60 mln PLN 96 mln PLN (5,7-9,0 PLN na akcję) Wycena DCF Wycena metodą DCF ustala bieżącą wartość Spółki przed emisją akcji serii B i bez uwzględnienia planowanej emisji akcji serii C w ramach programu motywacyjnego. Wycena nie uwzględnia potencjalnych akwizycji planowanych w kolejnych latach z uwagi na brak szczegółów odnośnie tych projektów. Do konstrukcji modelu DCF przyjęliśmy następujące założenia: wzrost rezydualny na poziomie 1%, betę niezadłużoną na poziomie 1,5 chcąc odzwierciedlić ryzyko związane z obszarem działalności Spółki, premię za ryzyko rynku akcji na poziomie 4,5%. W wyniku wyceny metodą DCF uzyskaliśmy wartość Spółki w przedziale 95 mln PLN 105 mln PLN (9,0-9,9 PLN na akcję) w zależności od przyjętej stopy wzrostu nominalnych przepływów pieniężnych oraz WACC w okresie rezydualnym Wycena porównawcza W wycenie porównawczej uwzględniliśmy mnożniki EV/EBITDA, EV/EBIT oraz P/E w latach W związku z brakiem prognoz dla spółek o porównywalnym modelu biznesowym działających na krajowym rynku telematycznym/teleinformatycznym naszą wycenę porównawczą oparliśmy o zagraniczne spółki, między innymi: Digicore, LoJack, Cybit Holdings, Trafficmaster PLC, Trimble Navigation, Transics International czy Ituran. W wyniku wyceny porównawczej z zagranicznymi odpowiednikami (lub spółkami oferującymi zbliżone usługi telematyczne) uzyskaliśmy wycenę w przedziale 60 mln PLN 96 mln PLN (5,7-9,0 PLN na akcję). 10 Niniejszy dokument nie moźe byæ rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej, w Japonii oraz w Kanadzie.

11 Fig. 5 AutoGuard; Wycena metodą DCF 2008E 2009E 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E Koszt kapitału własnego Stopa wolna od ryzyka 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,0% w kategoriach nominalnych Premia za ryzyko na rynku akcji 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% Beta oddłużona 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Beta skorygowana o bieżący poziom zadłużenia spółki 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Szacowany koszt kapitału własnego 12,3% 12,3% 12,3% 12,3% 12,3% 12,3% 12,3% 12,3% 12,3% 12,3% 12,3% 11,8% Koszt długu Koszt długu przed opodatkowaniem 8,9% 7,4% 7,1% 7,0% 6,8% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% Efektywna stopa podatkowa 21,3% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% Koszt długu po opodatkowaniu 7,0% 6,0% 5,7% 5,7% 5,5% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% Średni ważony koszt kapitału (WACC) Udział kapitału własnego 99,8% 99,8% 99,8% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% Udzial długu 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% Koszt kapitału własnego 12,3% 12,3% 12,3% 12,3% 12,3% 12,3% 12,3% 12,3% 12,3% 12,3% 12,3% 11,8% Koszt długu po opodatkowaniu 7,0% 6,0% 5,7% 5,7% 5,5% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% Średni ważony koszt kapitału (WACC) 12,2% 12,2% 12,2% 12,2% 12,2% 12,2% 12,2% 12,2% 12,2% 12,2% 12,2% 11,7% Prognozy finansowe Przychody ze sprzedaży (mln PLN) 37,2 46,5 55,3 63,7 72,1 80,8 89,1 97,2 104,9 112,2 118,9 125,1 zmiana rok-na-rok 12% 25% 19% 15% 13% 12% 10% 9% 8% 7% 6% 5% Zysk operacyjny (mln PLN) 10,8 11,5 12,7 13,4 14,5 17,1 17,9 18,4 18,8 19,2 20,1 20,1 zmiana rok-na-rok 7% 7% 11% 6% 8% 18% 4% 3% 2% 2% 4% 0% Zysk operacyjny*(1-t) (mln PLN) 8,5 9,3 10,3 10,9 11,8 13,9 14,5 14,9 15,3 15,6 16,3 16,3 zmiana rok-na-rok 7% 10% 11% 6% 8% 18% 4% 3% 2% 2% 4% 0% Amortyzacja (mln PLN) 1,1 3,3 5,6 6,1 6,8 5,9 5,6 5,2 5,8 6,5 7,2 7,8 Zmiana kapitału pracującego netto (mln PLN) -0,8-2,4-2,4-2,5-1,7-1,6-1,5-2,0-2,0-1,9-1,9-1,6 Wydatki inwestycyjne (mln PLN) -2,5-16,0-3,8-4,2-4,7-5,3-5,9-6,6-7,4-8,2-8,9-9,7 Wolne przepływy pieniężne (PLN m) 6,2-5,8 9,7 10,2 12,1 12,9 12,7 11,6 11,7 12,0 12,7 12,8 Źródło: DM IDMSA Fig. 6 AutoGuard; Podsumowanie wyceny metodą DCF mln PLN Nominalny wzrost wolnych przepływów pienieżnych 1,0% Średni ważony koszt kapitału w okresie rezydualnym 11,7% Wartość rezydualna 120 Wartość bieżąca wartości rezydualnej 35 Wartość bieżąca wolnych przepływów pieniężnych 54 Wartość dzialalności AutoGuard 88 Dług netto -11 Wartość spółki AutoGuard 99 Liczba akcji (mln) 10,6 Wartość AutoGuard na akcję (PLN) 9,4 Źródło: DM IDMSA Fig. 7 AutoGuard; Analiza wrażliwości WACC Wzrost w okresie rezydualnym 11,3% 11,5% 11,7% 11,9% 12,1% 0,0% 9,2 9,1 9,1 9,0 9,0 0,5% 9,3 9,3 9,2 9,2 9,1 1,0% 9,5 9,4 9,37 9,3 9,3 1,5% 9,7 9,6 9,5 9,5 9,4 2,0% 9,9 9,8 9,7 9,7 9,6 Źródło: DM IDMSA Niniejszy dokument nie moźe byæ rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej, w Japonii oraz w Kanadzie. 11

12 Fig. 8 AutoGuard; Wycena porównawcza do odpowiedników zagranicznych Spółka P/E EV/EBITDA EV/EBIT 2009E 2010E 2009E 2010E 2009E 2010E Cybit Holdings PLC 5,1 4,4 1,3 1,3 1,8 1,8 Trafficmaster PLC 5,1 4,7 b.d. b.d. 5,8 5,3 Trimble Navigation Ltd 12,2 10,4 7,9 7,1 8,8 7,4 Telenor ASA 6,0 6,0 5,2 5,2 11,4 11,8 Webtech Wireless Inc 14,7 6,9 7,2 2,0 7,3 2,1 Transics International NV 6,9 5,2 b.d. 4,6 b.d. 6,4 Punch Telematix NV 4,8 3,1 1,8 1,2 2,9 1,6 Digicore Holdings Limited 5,2 4,2 2,7 2,2 2,9 2,4 Ituran Location and Control Ltd 9,6 8,4 3,8 3,5 5,4 4,9 LoJack Corp 13,6 b.d. 4,2 12,8 9,3 b.d. TomTom 6,6 4,7 6,3 5,2 9,5 7,2 Garmin 5,6 6,7 3,7 4,2 4,1 4,8 Qualcomm 21,0 16,0 13,1 10,2 14,5 11,6 Mediana 6,6 5,6 4,2 4,4 6,5 5,1 Implikowana wartość AutoGuard na akcję (PLN) 6,0 5,7 6,3 9,0 7,6 7,6 Średnia wartość spółki AutoGuard na akcję 7,0 Źródło: Reuters, DM IDMSA 12 Niniejszy dokument nie moźe byæ rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej, w Japonii oraz w Kanadzie.

13 AutoGuard 4. Rynek telematyki Rynek telematyki jest jedną z najszybciej rozwijających się branż na świecie. Dynamicznie zwiększa się zarówno liczba producentów sprzętu, oprogramowania, jak i firm świadczących usługi przy wykorzystaniu nawigacji satelitarnej GPS. Zarządzanie transportem, zabezpieczenia przeciwkradzieżowe i nawigacja personalna to najbardziej dynamiczne sektory rynku telematycznego. Prognozy dotyczące liczby użytkowników nawigacji satelitarnej GPS oraz usług zarządzania i monitorowania flotą na świecie wskazują ich wielkość odpowiednio na: 38 mln oraz 1 mln na koniec 2008 (wzrost odpowiednio o 28% oraz 47% r/r). Szacunki dotyczące polskich użytkowników nawigacji satelitarnej GPS mówią o 1 mln użytkowników w 2008, podczas gdy liczba korzystających z usług zarządzania i monitorowania flotą wyniosła ok. 67 tys. na koniec Telekomunikacja + Informatyka = Telematyka Najnowsze rozwiązania w zakresie łączności satelitarnej i bezprzewodowej wykorzystywane w telematyce Pojęcie telematyki i jej zastosowanie Telematyka jest połączeniem słów telekomunikacja i informatyka. Tym terminem określa się rozwiązania telekomunikacyjne, informatyczne, informacyjne oraz rozwiązania automatycznego sterowania dostosowane do potrzeb obsługiwanych systemów fizycznych i zintegrowanych z nimi systemów. W chwili obecnej rynek telematyki jest jedną z najszybciej rozwijających się branż na świecie. Dynamicznie zwiększa się zarówno liczba producentów sprzętu i oprogramowania, jak również firm świadczących usługi wykorzystujące nawigację satelitarną GPS i usługi telematyczne. Wynika to przede wszystkim z szerokich możliwości zastosowania rozwiązań telematycznych w życiu codziennym, a w szczególności ich zastosowań w biznesie. Fig. 9 Struktura rynku telematyki Prezentowane dane są wielkościami przybliżonymi. Źródło: Niniejszy dokument nie moźe byæ rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej, w Japonii oraz w Kanadzie. 13

14 Zastosowanie telematyki Do najważniejszych dziedzin wykorzystujących usługi telematyczne należą: komunikacja, transport publiczny, koleje, lotnictwo, transport wodny, budowa dróg i mostów, służby interwencji bezpośredniej, usługi prawne i egzekwowanie prawa, usługi śledcze, nauka, meteorologia, rolnictwo i gospodarka leśna, rekreacja Telematyka transportu korzyści Korzyści z wprowadzenia inteligentnego systemu transportowego to......optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz większe bezpieczeństwo użytkowników pojazdów,...planowanie i kontrola,...zwiększenie efektywności wykorzystywanych pojazdów Brak jednolitych standardów dotyczących rynku telematycznego Rosnąca konkurencja pomiędzy producentami aut czynnikiem upowszechnienia systemów telematycznych jako wyposażenia standardowego Telematyka umożliwia wpływanie na przebieg procesów mobilności oraz na zwiększenie wydajności przewozów, poprawę bezpieczeństwa, zmniejszenie ujemnego oddziaływania na środowisko i lepsze planowanie transportu. Telematyka to szerokie spektrum rozwiązań, w którym największy udział mają zastosowania inteligentnych systemów transportowych. Są to współpracujące ze sobą dwa układy: inteligentna droga oraz inteligentny pojazd, czyli pojazd wyposażony w urządzenia utrzymujące ciągłą bezprzewodową wymianę informacji z urządzeniami poza pojazdem. Odpowiednie zastosowanie środków technicznych zapewnia zwiększenie płynności ruchu i przepustowości szlaków komunikacyjnych, ale przede wszystkim wpływa korzystnie na wzrost bezpieczeństwa użytkowników oraz wynikające z tego faktu korzyści ekonomiczne. Co więcej, systemy telematyczne pozwalają na optymalizację czasu jazdy, czyli oszczędność wydatkowanych środków, umożliwiają automatyczną kontrolę prędkości jazdy, poprzez znaki zmiennej treści dynamicznie pozwalają regulować ruch w odpowiedzi na zmianę warunków atmosferycznych i drogowych, umożliwiają wykonywanie pomiaru wagi pojazdów ciężarowych w ruchu, a poprzez odpowiednie urządzenia dokonywanie automatycznego poboru opłat drogowych. To także automatyczna identyfikacja pojazdów (możliwość wyszukiwania skradzionych pojazdów), nawigacja i komunikacja, rozwiązania z zakresu ochrony środowiska, geograficzne dane drogowe, systemy przeciwwypadkowe i wiele innych. System GPS w połączeniu z telematyką wykorzystuje się do: jednoczesnej nawigacji i kontroli przebiegu trasy, monitorowania i nadzoru przewożonych dóbr, szybkiej lokalizacji obiektów (hotele, stacje benzynowe, restauracje), zarządzania flotą pojazdów. W transporcie drogowym system GPS ugruntował już swoją pozycję jako najtańszy i najłatwiejszy do zaimplementowania system wyznaczania pozycji. Dla przedsiębiorstwa logistycznego istotne jest, żeby pojazd był użytkowany jak najefektywniej, co oznacza przewóz po jak najniższym koszcie i dostarczenie przewożonych towarów w wyznaczonym czasie. Ważna też jest wiedza o lokalizacji pojazdu w danym momencie, która umożliwia określenie optymalnej nowej trasy, ochronę pojazdu i ładunku oraz zapobieganie nadużyciom. Co istotne, nie istnieją żadne standardy i protokoły dotyczące tworzenia i użytkowania produktów i usług telematycznych. Efektem tego stanu rzeczy jest sytuacja, w której produkty sprzedawane przez danego producenta są kompatybilne tylko i wyłącznie z oprogramowaniem i aplikacjami dostarczanymi przez ten sam podmiot, co przyczynia się do relatywnie wysokiej lojalności klientów. Poza wyżej wymienionymi zaletami wynikającymi z wprowadzenia produktów i usług telematycznych, również zmiany na rynku motoryzacyjnym sprzyjają rozwojowi tego rodzaju usług. W chwili obecnej co najmniej dziewięciu producentów samochodów (Audi, BMW, Citroena, GM, Fiata, Forda, Mercedesa, Renault i VW) zdecydowało się lub jest bliskie podjęcia decyzji o wykorzystywaniu usług telematycznych w pojazdach, co wynika z ograniczonych możliwości konkurowania innymi 14 Niniejszy dokument nie moźe byæ rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej, w Japonii oraz w Kanadzie.

Raport analityczny. Raport analityczny 1 GPM,,VINDEXUS S.A. GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie

Raport analityczny. Raport analityczny 1 GPM,,VINDEXUS S.A. GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie Analityk Krzysztof Masalski, k.masalski@idmsa.pl, +48 501 519 775 30 grudnia 2008 r. 1 INFORMACJE I OPINIE ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE ZOSTAŁY

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI AB S.A.

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI AB S.A. PROSPEKT EMISYJNY AKCJI AB S.A. (spółka prawa handlowego z siedzibą we Wrocławiu w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000053834) Oferta publiczna 6.442.950 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Współmenedżer Oferty: IPOPEMA Securities S.A. Data zatwierdzenia: 17 listopada 2011 r.

Oferujący: Współmenedżer Oferty: IPOPEMA Securities S.A. Data zatwierdzenia: 17 listopada 2011 r. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII L ORAZ Z UBIEGANIEM SIĘ O DOPUSZCZENIE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM PRAW DO AKCJI SERII L, ORAZ AKCJI SERII A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

HYPERION S.A. Raport analityczny. Kraków, 24 lipca 2006. Marcin Bogucki - analityk Domu Maklerskiego IDMSA

HYPERION S.A. Raport analityczny. Kraków, 24 lipca 2006. Marcin Bogucki - analityk Domu Maklerskiego IDMSA HYPERION S.A. Raport analityczny Kraków, 24 lipca 2006 Marcin Bogucki - analityk Domu Maklerskiego IDMSA Pomiędzy Domem Maklerskim IDMSA a Hyperion S.A występują następujące umowy i powiązania: - Dom Maklerski

Bardziej szczegółowo

IPO. 156,70 mln PLN TELE-POLSKA HOLDING S.A. Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych. Telekomunikacja

IPO. 156,70 mln PLN TELE-POLSKA HOLDING S.A. Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych. Telekomunikacja Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Telekomunikacja TELE-POLSKA HOLDING S.A. Grupa Tele-Polska Holding S.A. jest alternatywnym operatorem telekomunikacyjnym świadczącym usługi dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

ATM. Wzrost dzięki innowacjom. IT/Telekomunikacja 125-162 PLN. Cena docelowa (bez opcji) Oferta wtórna. Polska ATM.WA; ATM.PW. BRE Bank Securities

ATM. Wzrost dzięki innowacjom. IT/Telekomunikacja 125-162 PLN. Cena docelowa (bez opcji) Oferta wtórna. Polska ATM.WA; ATM.PW. BRE Bank Securities 2 lipca 2007 BRE Bank Securities Oferta wtórna Nazwa BRE Bank Securities IT/Telekomunikacja Polska.WA;.PW Cena bieżąca Cena docelowa (bez opcji) Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY NTT SYSTEM S.A.

PROSPEKT EMISYJNY NTT SYSTEM S.A. prospekt emisyjny 2007 PROSPEKT EMISYJNY Niniejszy Prospekt Emisyjny został przygotowany w związku z publiczną ofertą 11 042 750 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,5 zł każda

Bardziej szczegółowo

prospekt emisyjny wklejka

prospekt emisyjny wklejka prospekt emisyjny wklejka PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Travelplanet.pl S.A., z siedzibą we Wrocławiu www.travelplanet.pl Podmiotem dominującym wobec Emitenta jest MCI Management S.A. Wprowadza się do publicznego

Bardziej szczegółowo

Komentarz specjalny. Komputronik

Komentarz specjalny. Komputronik 18 czerwca 27 Dystrybucja sprzętu IT Polska Komputronik BRE Bank Securities Kamil Kliszcz (48 22) 697 47 6 Kamil.Kliszcz@dibre.com.pl Doskonały moment na rozwój Komputronik jest jednym z wiodących dystrybutorów

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Arteria Outsourcing Polska

Arteria Outsourcing Polska EQUITY RESEARCH PARTNER Arteria Outsourcing Polska Cena docelowa: PLN 23.8 Aktualizacja raportu Podtrzymujemy cenę docelową na poziomie PLN 23.8/akcję Podwyższamy naszą prognozę zysku netto w 2015-2016p

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Data zatwierdzenia: 15 stycznia 2007 roku

Oferujący: Data zatwierdzenia: 15 stycznia 2007 roku PROSPEKT EMISYJNY SPORZĄDZONY W ZWIĄZKU Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII A I AKCJI SERII C ORAZ WPROWADZENIEM DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A, B I C ORAZ PRAW DO AKCJI SERII C SPÓŁKI GADU-GADU

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka

Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1.1 Najważniejsze informacje odnośnie Emitenta 1.1.1 Specyfika i charakter działalności Emitenta Lena Lighting SA jest wiodącym polskim producentem wysokiej jakości

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Wola Info SA

PROSPEKT EMISYJNY. Wola Info SA PROSPEKT EMISYJNY Wola Info SA (spółka prawa handlowego z siedzibą w Warszawie w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000063157) Oferta Publiczna 900.000 akcji zwykłych na

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH i DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Warszawa, 29 listopada 2010 roku 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Arteria. Przejęcia call center katalizatorem wzrostu. Aktualizacja raportu. Cena docelowa: PLN 25.3 (+32%) EQUITY RESEARCH PARTNER

Arteria. Przejęcia call center katalizatorem wzrostu. Aktualizacja raportu. Cena docelowa: PLN 25.3 (+32%) EQUITY RESEARCH PARTNER EQUITY RESEARCH PARTNER Arteria Outsourcing Polska Cena docelowa: PLN 25.3 (+32%) Aktualizacja raportu Podwyższamy cenę docelową do PLN 25.3/akcję z PLN 23.8/akcję Podwyższamy naszą prognozę zysku netto

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY AITON CALDWELL SA

RAPORT ROCZNY AITON CALDWELL SA RAPORT ROCZNY AITON CALDWELL SA ZA 2012 ROK (za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012) Gdańsk, 24 kwietnia 2013 roku Strona 1 SPIS TREŚCI 1. List do Akcjonariuszy Aiton Caldwell S.A.... 3 2. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności LiveChat Software S.A. w 2013 roku obrotowym

Jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności LiveChat Software S.A. w 2013 roku obrotowym Jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności LiveChat Software S.A. w 2013 roku obrotowym Wrocław, 18 czerwca 2014 r. Data zatwierdzenia: 16 czerwca 2014 r. Podsumowanie operacyjne Spis treści Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

za pierwsze półrocze 2012/2013

za pierwsze półrocze 2012/2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ KOMPUTRONIK S.A. za pierwsze półrocze 2012/2013 obejmujące okres od 01.04.2012 do 30.09.2012 Poznań, dnia 27 listopada 2012 roku Spis treści

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I SPIS TREŚCI 1

CZĘŚĆ I SPIS TREŚCI 1 CZĘŚĆ I SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I SPIS TREŚCI 1 CZĘŚĆ II PODSUMOWANIE 3 A. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 3 B. CZYNNIKI RYZYKA 5 C. INFORMACJE O OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH, OSOBACH NADZORUJĄCYCH ORAZ DORADCACH I

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LiveChat Software w 2013 r. obr.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LiveChat Software w 2013 r. obr. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LiveChat Software w 2013 r. obr. Wrocław, 18 czerwca 2014 r. Data zatwierdzenia: 16 czerwca 2014 r. Podsumowanie operacyjne Spis treści Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

www.decora.pl Cena emisyjna jednej akcji (zł) Prowizje subemitentów i inne koszty (zł) Rzeczywiste wpływy Emitenta (zł) (2) (2) (1) (2) (2) (1) (2)

www.decora.pl Cena emisyjna jednej akcji (zł) Prowizje subemitentów i inne koszty (zł) Rzeczywiste wpływy Emitenta (zł) (2) (2) (1) (2) (2) (1) (2) Prospekt emisyjny akcji zwykłych na okaziciela Decora Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, www.decora.pl Wprowadzający: Włodzimierz Lesiński, Jerzy Nadwórny, Saniku Holding S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 czerwca 2011 r.

Poznań, dnia 20 czerwca 2011 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A. za okres od 1 kwietnia 2010 do 31 marca 2011 roku Poznań, dnia 20 czerwca 2011 r. Do Akcjonariuszy, Partnerów handlowych, Klientów i Pracowników Komputronik

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością przekazuję Państwu niniejszy raport roczny. Jako wstęp do sprawozdania rocznego chciałbym

Bardziej szczegółowo

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000196186)

Bardziej szczegółowo

CYFROWY POLSAT S.A. Raport roczny za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku

CYFROWY POLSAT S.A. Raport roczny za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku CYFROWY POLSAT S.A. Raport roczny za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku Miejsce i data publikacji: Warszawa, 4 marca 2015 roku Raport roczny Spółki Cyfrowy Polsat S.A. za rok obrotowy zakończony

Bardziej szczegółowo

Oferującym Akcje Oferowane w publicznym obrocie jest Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie

Oferującym Akcje Oferowane w publicznym obrocie jest Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Opoczno S.A., z siedzibą w Opocznie, Polska, ul. Przemysłowa 5. Adres strony internetowej Spółki: www.opoczno.com Podmiotem Dominującym w stosunku do Spółki i Wprowadzającym jest

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C PROSPEKT EMISYJNY Arctic Paper S.A. (spółka prawa handlowego z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000306944) Oferta Publiczna 10.850.000

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r.

Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A. za okres od 1 stycznia 2009 do 31 marca 2010 roku Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r. Do Akcjonariuszy, Partnerów handlowych, Klientów i Pracowników Komputronik

Bardziej szczegółowo