NORDSERWIS.PL SP. Z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NORDSERWIS.PL SP. Z o.o."

Transkrypt

1 NORDSERWIS.PL SP. Z o.o. Jesteśmy firmą o charakterze usługowym. Zatrudniamy ponad 350 pracowników, którzy przepracowują ok. 50 tys. godzin w miesiącu. Koszty wynagrodzeo stanowią 90% wszystkich kosztów. Dlatego poszukiwaliśmy systemu, który umożliwiałby planowanie czasu pracy na różnych obiektach i analizę kosztów monitoringu i ochrony obiektów. Oczekiwaliśmy, że pozwoli to na lepsze wykorzystanie czasu pracy personelu i zmniejszenie liczby nadgodzin. System CDN XL spełnił te oczekiwania. Dynamika pozyskiwania nowych klientów jest znacznie wyższa niż dynamika wzrostu zatrudnienia jednym słowem, ci sami ludzie są w stanie obsłużyd więcej obiektów. O firmie Marek Kamiński Prezes Zarządu Norserwis.pl Sp. z o.o. NORDSERWIS.PL Sp. z o. o. jest profesjonalną firmą z branży ochrony osób i mienia, działającą na podstawie Koncesji MSWiA Nr L Funkcjonujemy na rynku usług ochronnych nieprzerwanie od 1991 r., przechodząc w tym okresie różne zmiany organizacyjne. Jako lider podlaskiego rynku usług ochrony, posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie zabezpieczania i ochrony w obszarach różnych gałęzi gospodarki. Wieloletnia praktyka, potencjał techniczny oraz kwalifikacje i doświadczenie naszej kadry pozwoliły na wypracowanie skutecznych metod pracy na obiektach o szczególnej specyfice, jakimi są placówki użyteczności publicznej, salony samochodowe, centra handlowe, biurowce, zakłady produkcyjne, hurtownie itp. Indywidualne podejście do każdego z naszych Klientów pozwala na dostosowanie naszej oferty do ich potrzeb i wymagao. Tym samym jesteśmy w stanie sprostad nawet najbardziej niekonwencjonalnym wymaganiom klienta. NORDSERWIS.PL Sp. z o. o. świadczy usługi w zakresie: Bezpośredniej, stałej lub doraźnej ochrony fizycznej Przewozu wartości pieniężnych i przedmiotów wartościowych Wdrażania i obsługi zintegrowanych Systemów Zarządzania Ochroną Projektowania i wykonawstwa elektronicznych Systemów zabezpieczeo, w tym systemów sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), telewizji dozorowej (CCTV), kontroli dostępu (KD) Monitoringu systemów sygnalizacji włamania i napadu Monitoringu systemów sygnalizacji włamania i napadu z weryfikacja wizyjną

2 Monitoringu wizyjnego Konserwacji elektronicznych Systemów zabezpieczeo Dystrybucji urządzeo elektronicznych systemów zabezpieczeo Usług porządkowo czystościowych (UPC) Jako pierwsi w regionie podlaskim wdrożyliśmy system kontroli i monitorowania obchodów wykonywanych przez pracowników ochrony Active Guard (nadzór w czasie rzeczywistym, w trybie online). Ponadto NORDSERWIS.PL jest autoryzowanym partnerem systemu satelitarnej lokalizacji pojazdów AutoGuard. Do realizacji wymienionych usług posiadamy: Dział Ochrony Fizycznej realizujący całodobowo stałą i doraźną ochronę osób i mienia, Całodobowe Centrum Monitoringu i Łączności, Grupy Interwencyjne dyżurujące przez 24 godziny na dobę w wyznaczonych rejonach, Grupy Konwojowe, DziałTechniczny zatrudniający wysokiej klasy fachowców zajmujących się projektowaniem i instalacją systemów alarmowych, systemów kontroli dostępu i telewizji przemysłowej do najwyższej klasy zabezpieczeo SA-4, Własne magazyny broni, Kancelarię tajną, Dział Usług Porządkowo -Czystościowych realizujący usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych, terenów zewnętrznych, jak i prace specjalistyczne.

3 Sytuacja biznesowa przed implementacją systemu - wyzwania Firma Nordserwis.pl bardzo dynamicznie rozwija się i kilka lat temu stanęła przed problemem unowocześnienia eksploatowanego systemu informatycznego, ponieważ oprogramowanie musiało nadążad za rozwojem firmy. Ten, który posiadała spełniał jedynie minimum wymagao niezbędnych do prowadzenia procesów sprzedaży oraz zaspokajał potrzeby sprawozdawczości formalnej: podatkowej i statystycznej. System był mało elastyczny, słabo zintegrowany i nie był skalowalny nasze potrzeby rosły, a system nie mógł im podoład. Dlatego zdecydowaliśmy się zmienid oprogramowanie. Jako firma świadcząca usługi szukaliśmy oprogramowania, które umożliwiałoby ewidencję i rozliczanie kosztów obiektów: od kosztów zaprojektowania i wykonania systemu ochrony elektronicznej, aż po koszty monitoringu, ochrony czy usługi sprzątania. Z racji statusu zakładu pracy chronionej i dużego zatrudnienia bardzo ważna była funkcjonalnośd modułu kadrowo-płacowego. Oczekiwaliśmy też, że architektura systemu pozwoli na jego integrację z systemem monitorowania oraz umożliwi wydajniejszą i bardziej systematyczną pracę przy pozyskiwaniu nowych klientów. Rozwiązanie Po obejrzeniu wielu produktów wybraliśmy CDN XL firmy Comarch i T- matic Grupa Computer Plus Sp. z o. o., jako firmę wdrożeniową. Wdrożenie rdzennej funkcjonalności systemu Comarch CDN XL trwało około 3 miesięcy i objęło księgowośd, środki trwałe, sprzedaż oraz kadry i płace. W szczególności, z racji tego, że firma miała status zakładu pracy chronionej i duże zatrudnienie (ponad 300 osób), wdrożenie modułu kadrowo-płacowego wymagało zarówno ze strony firmy wdrożeniowej jak i ze strony Nord Serwis dużego wysiłku i zaangażowania. W drugim etapie została wdrożona funkcjonalnośd raportowania przychodów i kosztów obiektów. Wykorzystano do tego celu standardowy opis analityczny dla dokumentów przychodowych i kosztowych. Natomiast dla najważniejszego elementu kosztowego, czyli wynagrodzeo pracowników zostały napisane procedury, które na podstawie grafików pracy personelu tworzą automatyczny opis analityczny na listach płac. Szczególnym wyzwaniem było stworzenie opisu analitycznego na listach wynagrodzeo pracowników zatrudnionych na umowę-zlecenie. Raportowanie kosztów obiektów wymagało oczywiście wcześniejszego uporządkowania nomenklatury obiektów i zastosowania jej we wszystkich działach firmy (już na etapie podpisywania kontraktu). Zrealizowanie takich potrzeb było możliwe dzięki bogatej funkcjonalności oraz dużej elastyczności i otwartości systemu Comarch CDN XL. Trzeci etap, to wdrożenie intranetowych aplikacji kadrowych, które pozwoliły na szybsze i bardziej zautomatyzowane

4 tworzenie planów pracy na obiektach oraz rejestrowanie rzeczywistego czasu pracy. Ta częśd wdrożenia umożliwiła także delegowanie obowiązków związanych z ewidencją czasu pracy na kierowników niższego szczebla oraz dała personelowi wgląd w ich dane bez potrzeby angażowania personelu działu kadrowo-płacowego. Wdrożenie systemu CDN XL zdecydowanie usprawniło procesy zarządzania personelem i pozwoliło na bieżącą weryfikację rentowności usług realizowanych na różnych obiektach, a w konsekwencji na optymalizację kosztów firmy. Korzyści Funkcjonalnośd projektów i opisu analitycznego transakcji pozwoliła precyzyjnie analizowad koszty i przychody z obiektów i odpowiednio wcześniej reagowad na zagrożenia. Moduł CRM pozwolił na usystematyzowanie i planowanie pracy handlowców, dzięki czemu pozyskujemy bardzo wielu nowych klientów. Również moduł kadrowo-płacowy z dodatkowym interfejsem do wspomagania planowania i rozliczania czasu pracy spełnił nasze bardzo wysokie wymagania. Wdrożenie zostało przeprowadzone sprawnie i w założonym czasie. Procesy, które zostały zaimplementowane w systemie Comarch CDN XL, są realizowane bardzo wydajnie i skutecznie. Praca na zintegrowanej bazie danych daje oszczędności czasu i pieniędzy, a personel naszej firmy skupia się na realizacji wspólnych celów. Zarządzanie przedsiębiorstwem, dzięki wiedzy zawartej w bazie systemu Comarch CDN XL staje się łatwiejsze. Zyskaliśmy przewagę, o czym świadczą setki naszych nowych zadowolonych klientów. Zadanie: eliminacja uzgadniania i wymiany danych pomiędzy różnymi programami. Praca w systemie zintegrowanym eliminuje koniecznośd dodatkowej ręcznej wy miany informacji pomiędzy aplikacjami. Czas pracy pracowników, przeznaczony dotychczas na niepotrzebne przenoszenie informacji między aplikacjami wykorzystany został na działania związane z pozyskiwaniem nowych klientów. Przełożyło się to na 20% wzrost liczby nowych klientów w pierwszym kwartale po wdrożeniu systemu. Rezultat: zwiększenie liczby nowych klientów o 20%. Zadanie: zmniejszenie występowania błędów w grafikach pracy na obiektach. Przed wdrożeniem systemu zintegrowanego w firmie występowały średnio 2 kon flik ty dziennie (pra cu je-my również w niedziele i święta) z powodu błędów związanych z przyporządkowaniem pracowników do obiektów (informacje pochodziły z kilku różnych źródeł i były wprowadzane w różnym czasie, co prowadziło do nieporozumieo dotyczących ich aktualności). Koszt niewłaściwego ( bezproduktywnego ) przyporządkowania pracownika do obiektu to średnio strata połowy dnia roboczego pracownika. W wyniku wdrożenia systemu zintegrowanego pomyłki praktycznie nie mają miejsca. Rezultat: wyeliminowanie błędów w grafikach pracy o 99%.

5 Zadanie: zmniejszenie liczby nadgodzin pracowników. Przed wdrożeniem CDN XL występowała znaczna liczba nadgodzin z powodu błędnego przyporządkowania pracowników do obsługiwanych przez nich obiektów. Z tego powodu średnio w każdym miesiącu każdy pracownik miał 4 nadmiarowe nadgodziny. W tej chwili każda przepracowana nadgodzina jest planowana i sprzedawana klientowi w postaci usługi. Rezultat: zmniejszenie liczby nadgodzin o 10%. Biorąc pod uwagę powyższe korzyści, zwrot inwestycji uzyskano już po pierwszym pół roku pracy w nowym systemie. Oszczędności i lepsze wykorzystanie zasobów pozwoliło na dynamiczny rozwój firmy, ponieważ od 6 lat klienci są obsługiwani lepiej, efektywniej i szybciej. Dane klienta: NORDSERWIS.PL Sp. z o.o., Białystok, ul. Mickiewicza 95E tel. (085) , fax. (085) Firma wdrażająca: T-matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o Białystok, ul. Malmeda 1 tel. (085) , fax. (085)

RAPORT. Dodatek promocyjny

RAPORT. Dodatek promocyjny RAPORT Dodatek promocyjny Dodatek promocyjny RAPORT PARTNER RAPORTU: Wspomagane zarządzanie Systemy ERP ułatwiają pracę zarządom i menedżerom liniowym, pośrednio obniżając koszty działalności przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

O firmie. Gdańsk, 26-03-2010r.

O firmie. Gdańsk, 26-03-2010r. O firmie Gdańsk, 26-03-2010r. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIZAN jest doświadczonym, solidnym i godnym zaufania partnerem w realizacjach prac wysokościowych oraz w branży elektrycznej, hydraulicznej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 2. Cemat Silicon S.A... 3. Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4. GEA Technika-Cieplna... 5. Grupa Powen-Wafapomp SA...

Wprowadzenie... 2. Cemat Silicon S.A... 3. Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4. GEA Technika-Cieplna... 5. Grupa Powen-Wafapomp SA... Spis treści Wprowadzenie... 2 Cemat Silicon S.A.... 3 Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4 GEA Technika-Cieplna... 5 Grupa Kęty S.A... 6 Grupa Powen-Wafapomp SA... 7 Wrocławskie Zakłady Zielarskie "Herbapol"

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics analiza wdrożenia

Microsoft Dynamics analiza wdrożenia Microsoft Dynamics analiza wdrożenia System Microsoft Dynamics AX, rozbudowany o rozwiązania przygotowane pod kątem wymagań branży farmaceutycznej, kompleksowo wspiera Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki.

Bardziej szczegółowo

PORTFOLIO. ALTAB S.A. Konsultacje i wdrożenia na najwyższym poziomie. Altab Portfolio. SAP Business One. SAP Business Objects. Business Intelligence

PORTFOLIO. ALTAB S.A. Konsultacje i wdrożenia na najwyższym poziomie. Altab Portfolio. SAP Business One. SAP Business Objects. Business Intelligence Altab Portfolio PORTFOLIO SAP Business One SAP Business Objects Business Intelligence Business Process Management Obieg Dokumentów Kolokacja Serwerów Konsulatcje i Wdrożenia Usługi Programistyczne ALTAB

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie. Może być z powodzeniem stosowany również

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Inter Cars SA oferuje wysoką jakość obsługi klienta dzięki Microsoft Dynamics CRM

Inter Cars SA oferuje wysoką jakość obsługi klienta dzięki Microsoft Dynamics CRM Inter Cars SA jest międzynarodową firmą, specjalizującą się w dystrybucji części samochodowych. Przedsiębiorstwo jest liderem w branży samochodowych części zamiennych na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM OPROGRAMOWA DLA FIRM SYSTEMY DO ZARZADZANIA Ą KIM JESTEŚMY POLKAS działa na rynku od 2004 roku. Firmę tworzy kadra z ponad 20-letnim doświadczeniem we wspieraniu firm w obszarze systemów fiskalnych i w

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Współmenedżer Oferty: IPOPEMA Securities S.A. Data zatwierdzenia: 17 listopada 2011 r.

Oferujący: Współmenedżer Oferty: IPOPEMA Securities S.A. Data zatwierdzenia: 17 listopada 2011 r. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII L ORAZ Z UBIEGANIEM SIĘ O DOPUSZCZENIE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM PRAW DO AKCJI SERII L, ORAZ AKCJI SERII A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie.

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE Duże doświadczenie i stabilny zespół konsultantów gwarantuje powodzenie w realizacji nawet bardzo skomplikowanych wdrożeń. Sevenbridge istnieje na rynku od 2004

Bardziej szczegółowo

Dwa razy więcej nowych klientów

Dwa razy więcej nowych klientów Magazyn profesjonalistów SAP nr 3 (41) / WRZESIEŃ 2010 SAP CRM W WOLTERS KLUWER: Dwa razy więcej nowych klientów Lex to marka znana każdemu prawnikowi i radcy prawnemu. Inne publikacje Wolters Kluwer stanowią

Bardziej szczegółowo

System, na który możesz liczyć. Skuteczne i pewne wsparcie w zarządzaniu biznesem

System, na który możesz liczyć. Skuteczne i pewne wsparcie w zarządzaniu biznesem 1 System, na który możesz liczyć Skuteczne i pewne wsparcie w zarządzaniu biznesem W Sage wiemy, że każda firma jest wyjątkowa. Dostarczamy rozwiązania informatyczne, które można łatwo dopasować do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Informacje o kliencie

Informacje o kliencie Studium przypadku Branża: Przemysł Informacje o kliencie KGHM Polska Miedź S.A. to szósty producent miedzi i drugi srebra na świecie. Spółka zatrudnia 17.9 tys. pracowników. Grupa Kapitałowa to ponad 27

Bardziej szczegółowo

BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS. IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH

BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS. IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH reklama IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH www.ifsworld.com NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 15 GRUDNIA 2009 BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA DLA DEALERÓW SAMOCHODÓW

ROZWIĄZANIA DLA DEALERÓW SAMOCHODÓW NAPĘDZANI PRZEZ INFORMATYKĘ ROZWIĄZANIA DLA DEALERÓW SAMOCHODÓW ŚCIEŻKA DO ZYSKÓW Kompleksowe wsparcie punktu dealerskiego. jest wieloletnim partnerem globalnej firmy incadea, która oferuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING 2012-2013

OUTSOURCING 2012-2013 18 Klucz do efektywnego outsourcingu IT Outsourcing często jest odrzucany z powodu bądź to obaw o koszty, bądź przekonania, jakoby zewnętrzny wykonawca nie miał takiej wiedzy na temat danego klienta, jaką

Bardziej szczegółowo

Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm

Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm Biała księga Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm Autorzy: Colm Keegan, starszy analityk; Dan Conde, analityk; Leah Matuson, analityk

Bardziej szczegółowo

Linux. MacOS. Windows. Unix

Linux. MacOS. Windows. Unix do polskich realiów Oprogramowanie na zamówienie AION jest firmą doradczą, specjalizującą się w dostarczaniu wysokiej jakości usług z zakresu modelowania procesów biznesowych oraz inżynierii oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Navireo - Informacje podstawowe

Navireo - Informacje podstawowe Navireo - Informacje podstawowe Navireo to zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie. Przeznaczony jest dla przedsiębiorstw, które poszukują nowoczesnego i niezawodnego narzędzia usprawniającego

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch ERP XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki. Zarówno nasi

Bardziej szczegółowo

WWW.SYSTEMYALARMOWE.COM.PL

WWW.SYSTEMYALARMOWE.COM.PL luty 2015 WWW.SYSTEMYALARMOWE.COM.PL SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA AUTOMATYKA BUDYNKOWA siła integracji Przez dziesięciolecia Honeywell udowadnia swoim klientom, że potrafi zapewnić bezpieczeństwo i optymalne

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte Zarządzaj skutecznie swoim biznesem System Zarządzania Forte jest rozwiązaniem ERP ułatwiającym zarządzanie małymi i średnimi firmami. Umożliwia osiąganie trwałych i wymiernych

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw

ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw WPROWADZENIE Aby zapewnić sobie elastyczność i możliwość szybkiego

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument jest przekazywany w celu zaprezentowania podstawowych cech oprogramowania oferowanego przez firmę AWEK Sp. z o.o.

Niniejszy dokument jest przekazywany w celu zaprezentowania podstawowych cech oprogramowania oferowanego przez firmę AWEK Sp. z o.o. Oferta zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP autorstwa firmy Awek Sp. z o.o. Niniejszy dokument jest przekazywany w celu zaprezentowania podstawowych cech oprogramowania oferowanego przez firmę

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo