Rozdział 1. Instalacja Aplikacji dla AutoCAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział 1. Instalacja Aplikacji dla AutoCAD 2000-2005"

Transkrypt

1 Rozdział 1. Instalacja Aplikacji dla AutoCAD O AutoLISP-ie Z punktu widzenia przeciętnego użytkownika systemu Windows Aplikacja nie jest właściwie programem, lecz rozbudowaną maszyną skryptową działającą w oparciu o środowisko AutoCAD-a. Dzięki temu Aplikacja może być rozwijana nie przez firmę informatyczną a przez prowadzące normalną działalność biuro projektowe. Zaletą takiego podejścia oprócz niskiej ceny jest maksymalna zgodność tworzonej dokumentacji z bieżącymi wymaganiami stawianymi przez polskie przedsiębiorstwa budowlane. Niedogodnością może być bardziej złożona procedura instalacji i konfiguracji. Z drugiej strony profesjonaliści cenią sobie możliwość dołączania do AutoCAD-a dodatkowych modułów oprogramowania, co pozwala im na budowę zoptymalizowanego pod kątem własnych potrzeb środowiska pracy. Wiedząc z doświadczenia że Aplikacja trafia w ręce użytkowników o bardzo różnej znajomości AutoCAD-a i AutoLISP-u, podzieliliśmy opis instalacji na dwie części. Skróconą dostarczającą w skondensowanej formie informacji niezbędnych do zainstalowania Aplikacji przez profesjonalistów i rozszerzoną która bardziej szczegółowo wyjaśnia sposoby wykorzystywania plików AutoLISP-u. Wszystkich czytelników którzy dotąd nie stykali się bezpośrednio z AutoLISP-em zachęcamy do lektury poniższego tekstu. Zawarte w nim informacje mogą oczywiście posłużyć do zainstalowania naszej Aplikacji, ale równie dobrze mogą stanowić podstawę do wykorzystania niezliczonych programów AutoLISP-u udostępnianych w sieci Internet. 1.2 Środowisko i wymagania sprzętowe Wymagania sprzętowe Aplikacji są zgodne z wymaganiami AutoCAD-a. W chwili publikowania tekstu dostępne są odpowiednio wersje Aplikacji dla AutoCAD , wersja angielska i polska, AutoCAD LT 2005, wersja angielska i polska, AutoCAD LT 2006, wersja angielska i polska. Podczas pracy na starszych komputerach Aplikacja działa wolniej, zwłaszcza przy automatycznym tworzeniu wykazów stali profilowej dla rysunków zawierających duże liczby pozycji i elementów. Podstawowym warunkiem poprawnego działania jest oczywiście prawidłowo zainstalowany i skonfigurowany AutoCAD.

2 14 AutoCAD. Konstrukcje Budowlane 1.3 Pliki niezbędne do uruchomienia Aplikacji Pod adresem znajdziesz zbór katalogów, których nazwy odpowiadają poszczególnym wersjom AutoCAD-a. Tak wiec katalog RFD2000 będzie zawierał aplikację dla podstawowej angielskiej wersji AutoCAD-a 2000 a katalog RFD2002pl wersję przystosowaną do pracy z AutoCAD-em 2002 w wersji polskiej. Z punktu widzenia użytkownika zawartość katalogów jest niemal identyczna. Po zdekompresowaniu i otwarciu jednego z nich znajdziesz w środku : Katalog B Katalog DATA Katalog ICON Plik acad.lsp Plik 01_rfd.dwt Plik rfd.pgp Plik Acad.mnu Plik Rfd.vlx Zawiera bazę symboli i bloków rysunkowych, wykorzystywanych przez Aplikację. Zawiera pliki konfiguracyjne i bazy danych użytkownika. Zawiera bazę ikon i slajdów. Plik wczytujący Aplikację automatycznie przy uruchamianiu AutoCAD-a. Rysunek prototypowy Aplikacji, który należy przekopiować do katalogu...\template Plik przechowujący domyślne nazwy komend RFD. Plik menu AutoCAD-a z wczytanymi funkcjami Aplikacji. Ten plik jest różny dla każdej z wersji AutoCAD-a. Skompilowany program. 1.4 Struktura katalogów i plików Pobierasz z Internetu odpowiednie archiwum i rozpakowujesz je w dowolnym miejscu. W wyniku tej operacji na twardym dysku tworzony jest katalog RFD, zawierający podkatalogi i pliki jak na rysunku poniżej. To, na którym dysku Aplikacja jest zainstalowana, nie wpływa na pracę programu; AutoCAD musi mieć jedynie prawidłowo zadeklarowane ścieżki dostępu do wszystkich jej katalogów. C:/ RFD B ICON acad.lsp acad.mnu rfd.vlx 01_rfd.dwt Rysunek 1.1 Struktura plików i katalogów Aplikacji Rysunek prototypowy Aplikacji (plik 01_rfd.dwt) należy skopiować do katalogu AutoCAD-a...\TEMPLATE. 1.5 Instalacja Aplikacji w systemie AutoCAD-a Aby zainstalować Aplikację w systemie AutoCAD-a 2000, musisz: Rozpakować i skopiować odpowiedni katalog RFD (w zależności od wersji AutoCAD-a będzie to katalog RFD2000, RFD2000pl, RFD2002, lub kolejne) w dowolne miejsce na dysku (np. do katalogu głównego na dysku C:\). W wyniku tej operacji zostaną utworzone następujące podkatalogi i pliki:...\rfd\b...\rfd\data...\rfd\icon...\rfd\acad.lsp...\rfd\01_rfd.dwt...\rfd\acad.mnu...\rfd\rfd.vlx Uruchom AutoCAD i dopisz ścieżki dostępu do nowych katalogów. W tym celu wybierz z menu górnego:

3 Rozdział 1 Wymagania sprzętowe i instalacja Aplikacji 15 [TOOLS] - [OPTIONS] - [FILES] - [Support File Search Patch] [NARZEDZIA] - [OPCJE] - [PLIKI] - [Scieżka Poszukiwan Plikow Pomocniczych] i dodaj ścieżki dostępu do katalogów:...\rfd...\rfd\b...\rfd\data...\rfd\icon Zrestartuj AutoCAD dla zainicjowania nowododanych ścieżek dostępu. Przekopiuj rysunek prototypowy Aplikacji (plik 01_rfd.dwt) do katalogu AutoCAD-a...\TEMPLATE. Ścieżkę dostępu do właściwego katalogu można zobaczyć otwierając z menu górnego [TOOLS] - [OPTIONS] - [FILES] - [Temptate Settings] - [Drawing Temptate File Location] [NARZEDZIA] - [OPCJE] - [PLIKI] - [Ustawienia Robocze] - [Katalog Szablonów] W linii komend AutoCAD-a wpisz menu i wciśnij ENTER. Otwiera się okno dialogowe "SELECT MENU FILE" ("WYBIERZ PLIK MENU"). Po wyszukaniu pliku...\rfd\acad.mnu należy go wskazać i wcisnąć "OPEN" ("OTWÓRZ") W tym momencie aplikacja jest gotowa do pracy. Aby ją uruchamiać należy po otwarciu AutoCAD-a otwierać rysunek prototypowy [FILE] - [NEW] - [USE A TEMPTATE] - (plik 01_rfd.dwt) [PLIK] - [NOWY] - [SZABLON] - (plik 01_rfd.dwt) i ładować plik RFD.VLX poleceniem [BAZA] - [LOAD RFD] lub standardowym [TOOLS] - [LOAD APPLICATION...] [NARZEDZIA] - [ŁADOWANIE APLIKACJI] Jeśli aplikacja ma być ładowana automatycznie po otwarciu AutoCAD-a zaznacz [TOOLS] - [OPTIONS] - [SYSTEM] opcję [Load ACAD.LSP With Every Drawing] [NARZEDZIA] - [OPCJE] - [PARAMETRY OGÓLNE] opcję [Ładuj Acad.lsp z każdym rysunkiem] W wersji 2004 lub nowszej dodatkowo wybierz z menu górnego [TOOLS] - [OPTIONS] - [FILES] - [Temptate Settings] - [Default Temptate File Name for QNEW] [NARZEDZIA] - [OPCJE] - [PLIKI] - [Ustawienia Robocze] - [Domyślna Nazwa Pliku Roboczego dla NOWY] I dodaj ścieżkę dostępu do pliku 01_rfd.dwt z katalogu...\rfd lub...\temptate. 1.6 Poszerzony opis instalacji Załóżmy że program AutoCAD 2000 zainstalowaliśmy na dysku C w katalogu C:\ACAD2000, a Aplikację na dysku D (katalog RFD2000 skopiowaliśmy na dysk D i aby nie sugerować się numerem wersji zmieniliśmy jego nazwę z D:\RFD2000 na D:\RFD). W pierwszej kolejności kopiujemy rysunek prototypowy (plik 01_rfd.dwt) do katalogu AutoCAD-a C:\ACAD2000\TEMPLATE.

4 16 AutoCAD. Konstrukcje Budowlane Rysunek 1.2 Widok katalogu C:\ACAD2000\TEMPLATE. Rysunek ten jest potrzebny to prawidłowej pracy i konfigurowania aplikacji, jego zastosowanie będzie szczegółowo omówione w dalszej części książki. Na początek, aby ułatwić sobie naukę obsługi Aplikacji powinieneś spowodować, by otwierał się on automatycznie po każdym uruchomieniu AutoCAD-a. W tym celu musisz wybierać z menu górnego [File] [New...] [Use a Template] i wskazać plik 01_rfd.dwt. Aby AutoCAD mógł współpracować z Aplikacją musi przede wszystkim wiedzieć gdzie ona jest. Doprowadzamy do tego uruchamiając AutoCAD-a i wybierając z menu górnego [Tools] [Options] lub wpisując na klawiaturze: command: config Po wybraniu zakładki [Files] i otwarciu opcji [Support File Search Patch] dopisujemy ścieżki dostępu do wszystkich katalogów, w których znajdują się pliki Aplikacji, posługując się na przemian przyciskami [Browse...] i [Add...] po zakończeniu operacji ekran powinien wyglądać jak poniżej: Rysunek 1.3 Okno opcje programu AutoCAD Zatwierdzamy wprowadzone zmiany przyciskiem [Applay] i restartujemy AutoCAD-a. Od tego momentu pliki znajdujące się w katalogu D:\RFD są dostępne dla AutoCAD-a i mogą być załadowane poprzez wydanie z wiersza poleceń komendy: command: (load RFD ) Oczywiście ręczne ładowanie plików jest czynnością raczej bezproduktywną dlatego w pierwszej kolejności zajmiemy się jej zautomatyzowaniem. Ponownie wybieramy [Tools] [Options] lub wpisujemy z klawiatury: command: config

5 Rozdział 1 Wymagania sprzętowe i instalacja Aplikacji 17 Rysunek 1.4 Zakładka System. W zakładce [System] zaznaczmy opcję [Load ACAD.LSP With Every Drawing] co spowoduje że AutoCAD przy każdym kolejnym uruchomieniu będzie wykonywał plik widoczny na poniższym listingu. ;;;ACAD.lsp (C) Copyright by Rafal FERDYN ;;;=========================================================================== ;;;Autor: Rafal FERDYN ;;; ;;;=========================================================================== ;;;=========================================================================== (princ "WCZYTUJĘ RFD") (load "rfd") Plik znajduje się w katalogu D:\RFD\acad.lsp a jedyna istotna linijka kodu to (load RFD ) jej wykonanie spowoduje że wszystkie polecenia Aplikacji będą stale dostępne z linii poleceń. Aby się o tym przekonać możesz wpisać np. command: qw Warto wiedzieć że w identyczny sposób można postąpić z dowolnym plikiem AutoLISP-u. Jeżeli ściągnąłeś z Internetu plik o nazwie nowylisp.lsp wystarczy umieścić go w katalogu D:\RFD i dopisać do pliku acad.lsp linijkę (load nowylisp ) aby nowe programy stały się dostępne z linii poleceń AutoCAD-a. Korzystanie z linii poleceń jest najszybszym ale niekoniecznie najłatwiejszym dla początkującego użytkownika sposobem uruchamiania programów. Kolejnym krokiem będzie więc wczytanie do AutoCAD-a menu górnego i pasków narzędziowych Aplikacji. Wszystkie dane na temat menu AutoCAD-a przechowywane są w pliku acad.mnu, aby go zobaczyć wybieramy z menu górnego: [Tools] [Customize Menus] [Browse] lub wpisujemy w linii poleceń: command: menu Otwiera się okno dialogowe SELECT MENU FILE (WYBIERZ PLIK MENU).

6 18 AutoCAD. Konstrukcje Budowlane Rysunek 1.5 Okno służące do ładowania pliku menu. Po wybraniu w okienku [Pliki typu]: opcji Menu Temptate (*.mnu) i ewentualnie skorzystaniu z przycisku [Locate] zobaczysz w nim domyślny plik menu AutoCAD-a. Zapisz sobie gdzieś ścieżkę dostępu do tego pliku i... zostaw go w spokoju! Niewprawne edytowanie pliku menu może je czasami skutecznie unieruchomić, dlatego w katalogu głównym Aplikacji przygotowaliśmy nowy kompletny plik menu. Korzystając z otwartego okna przejdź do katalogu D:\RFD\ wskaż plik acad.mnu i wczytaj go klikając przycisk [Otwórz]. AutoCAD poprosi jeszcze o potwierdzenie operacji a następnie załaduje nowe menu i paski narzędzi. Nowe paski narzędziowe mogą być uaktywniane według własnego upodobania i potrzeb. Wybieramy z menu górnego [Viev] [Toolbar] lub wpisujemy na klawiaturze: command: toolbar Rysunek 1.6 Okno wyboru pasków narzędzi programu AutoCAD. W otwartym oknie dialogowym włączamy interesujące nas paski narzędziowe korzystając z sekcji [Toolbars]. Zmiany w wersji 2004 i następnych. Nowe wersje programu AutoCAD zostały dostosowane do współpracy z systemem Windows klasy XP. Z naszego punktu widzenia oznacza to że katalog...\template przechowujący rysunki prototypowe jest teraz umieszczany w katalogu użytkownika. Aby go znaleźć wybierz z menu górnego dodaną w tej wersji opcję [TOOLS] - [OPTIONS] - [FILES] - [Temptate Settings] - [Default Temptate File Name for QNEW] i odczytaj podaną tam ścieżkę dostępu. Możesz skopiować rysunek prototypowy Aplikacji 01_rfd.dwt do wskazanego tam katalogu albo zmienić wpis na D:\RFD\01_rfd.dwt i korzystać z rysunku umieszczonego w katalogu głównym Aplikacji. Bez automatycznego ładowania Jeżeli nie jesteś zainteresowany stałym korzystaniem z Aplikacji lub jeśli pracujesz na naprawdę starej maszynie i musisz uważać na każdy zajęty megabajt pamięci operacyjnej, automatyczne ładowanie Aplikacji może nie być dla ciebie rozwiązaniem optymalnym. W takiej sytuacji podczas instalowania Aplikacji nie musisz się zajmować plikami acad.lsp i 01_rfd.dwt. Rysunek prototypowy możesz otworzyć standardowym poleceniem menu górnego [File] [Open...].

7 Rozdział 1 Wymagania sprzętowe i instalacja Aplikacji 19 Nowe menu górne uzyskane po zainstalowaniu pliku acad.mnu dostarczonego z aplikacją zawiera też polecenie [BAZA] -[RFD] - [LOAD RFD] za pomocą którego można załadować aplikację ręcznie. Incydentalnie polecenie to może służyć również do przeładowania Aplikacji w przypadku jej zawieszenia. Ewentualne problemy Czasami podczas wykonywania procedury instalacyjnej mogą pojawić się problemy z plikiem acad.lsp odpowiedzialnym za automatyczne ładowanie aplikacji. Wynikają one z faktu że sprawdzający swoje katalogi AutoCAD może odnaleźć więcej niż jeden plik acad.lsp. Domyślnym zachowaniem programu jest wówczas załadowanie pliku posiadającego najnowszą datę utworzenia. Jeśli więc plik dostarczony z aplikacją nie będzie najnowszym plikiem acad.lsp obecnym w systemie AutoCAD będzie go ignorował. Rozwiązaniem może być odnalezienie właściwego pliku i dopisanie do niego polecenia (load RFD ) lub utworzenie w katalogu D:\RFD nowego pustego pliku, i przekopiowanie do niego zawartości starszej wersji. Wygodnym narzędziem do samodzielnego edycji plików tego typu jest domyślny edytor AutoCAD-a uruchamiany z menu górnego poleceniem [Tools] [AutoLISP] [Visual LISP Editor] ale wszystkie potrzebne operacje można wykonać w notatniku Windows. Dla wyeliminowania ewentualnych kłopotów warto wykonać kopie bezpieczeństwa aplikacji. Dla uniknięcia przypadkowego uszkodzenia rysunku prototypowego warto zapisywać go bezpośrednio po otwarciu pod inną nazwą. Pierwsze wersje Aplikacji były opracowywane jeszcze dla AutoCAD-a R14. Również obecnie aplikacja pracuje stabilnie na starych komputerach. Trzeba jednak liczyć się z faktem że w przypadku pracy z dużym rysunkiem na bardzo starej maszynie otwarcie niektórych okien dialogowych (w szczególności okien do tworzenia wykazów) może się rozciągnąć nawet na kilka sekund. Jeśli więc okno dialogowe nie otwiera się do końca i przestaje reagować na działania użytkownika, namawiamy do tego aby nie podejmować żadnych drastycznych środków i po prostu przez chwilę poczekać. 1.7 Instalacja w środowisku AutoCAD LT AutoCAD LT nie jest wyposażony w język AutoLisp dlatego w pierwszej kolejności trzeba doinstalować niemiecką nakładkę LT-Extender. Wersję próbną nakładki (max. 200 uruchomień) można pobrać ze strony producenta Dokumentację i polskie wersje nakładki udostępnia krajowy dystrybutor LT- Extendera, firma INFORMIK na stronie Po zainstalowaniu LT-Extendera należy przekopiować katalog...\rfd w dowolne miejsce dysku twardego. Zostaną rozpakowane następujące podkatalogi i pliki:...\rfd\b...\rfd\icon...\rfd\data...\rfd\prog...\rfd\01_rfd.dwt...\rfd\rfd_menu.mnu Uruchom AutoCAD i dopisz ścieżki dostępu do nowych katalogów. W tym celu wybierz z menu górnego: [TOOLS] - [OPTIONS] - [FILES] - [Support File Search Patch] [NARZEDZIA] - [OPCJE] - [PLIKI] - [Scieżka Poszukiwan Plikow Pomocniczych] i dodaj ścieżki dostępu do katalogów:...\rfd...\rfd\b...\rfd\data

8 20 AutoCAD. Konstrukcje Budowlane...\RFD\ICON...\RFD\PROG Zrestartuj AutoCAD dla zainicjowania nowododanych ścieżek dostępu. Przekopiuj rysunek prototypowy Aplikacji (plik 01_rfd.dwt) do katalogu AutoCAD-a...\TEMPLATE. Ścieżkę dostępu do właściwego katalogu można zobaczyć otwierając z menu górnego [TOOLS] - [OPTIONS] - [FILES] - [Temptate Settings] - [Drawing Temptate File Location] [NARZEDZIA] - [OPCJE] - [PLIKI] - [Ustawienia Robocze] - [Katalog Szablonów] Dla wersji LT 2005 wybierz z menu górnego [TOOLS] - [CUSTOMIZE] - [MENUS], wskazać plik RFD_MENU.mnu, i wczytać go. Dla wersji LT 2006 wybierz z menu górnego [TOOLS] - [CUSTOMIZE] - [INTERFACE] - [TRANSFER] - [Customizations in New CUI File] - [Open...], w menu rozwijanym Pliki typu wybrać All files, wskazać plik RFD_MENU.mnu i wczytać go. W tym samym oknie, w menu rozwijanym [Customizations in New CUI File], wskazać rfd_menu.cui. Następnie kliknąć sekcję [Toolbars] prawym przyciskiem myszy wybrać polecenie [Load file as partial]. Zatwierdzić operacje przyciskiem Appload i Ok. W celu uruchomienia RFD należy za pomocą narzędzia LT-Extender wczytać plik...rfd\prog\rfd.des. RFD można uruchamiać ręcznie za pomocą komendy [LT-Extender] [Application] [Load Application...] lub wskazać plik...rfd\prog\rfd.des w oknie [LT-Extender] [Application] [StartUp Applications...] co spowoduje ładowanie aplikacji do każdego nowo otwartego rysunku.

9 Rozdział 1 Wymagania sprzętowe i instalacja Aplikacji 21

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

AutoPROFIL R 6 Dodatek do opisu programu Współpraca z programem AutoCAD 2006 i LT 2006

AutoPROFIL R 6 Dodatek do opisu programu Współpraca z programem AutoCAD 2006 i LT 2006 AutoPROFIL R 6 Dodatek do opisu programu Współpraca z programem AutoCAD 2006 i LT 2006 4 lutego 2006 2 Wszelkie prawa zastrzeżone All Rights Reserved Copyright c by Pracownia Projektowa PROFIL P Wrocław

Bardziej szczegółowo

AutoPROFIL R 6 Dodatek do opisu programu Współpraca z programem AutoCAD 2004, 2005, LT 2004 i LT 2005

AutoPROFIL R 6 Dodatek do opisu programu Współpraca z programem AutoCAD 2004, 2005, LT 2004 i LT 2005 AutoPROFIL R 6 Dodatek do opisu programu Współpraca z programem AutoCAD 2004, 2005, LT 2004 i LT 2005 4 lutego 2006 2 Wszelkie prawa zastrzeżone All Rights Reserved Copyright c by Pracownia Projektowa

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie Firebird: System Obsługi Zleceń PL+ Grafik Urlopowy PL+ Zarządzanie Szkoleniami

Bardziej szczegółowo

Dokładny opis instalacji programów RFD można znaleźć w pliku PDF udostępnionym na stronie w zakładce Downland > AutoCAD > Instalacja

Dokładny opis instalacji programów RFD można znaleźć w pliku PDF udostępnionym na stronie  w zakładce Downland > AutoCAD > Instalacja Kratka Dokładny opis instalacji programów RFD można znaleźć w pliku PDF udostępnionym na stronie www.rfd.pl w zakładce Downland > AutoCAD > Instalacja Menu programu wywołujemy poleceniem. Command: kkm

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Zadanie: Utwórz szablon rysunkowy składający się z: - warstw - tabelki rysunkowej w postaci bloku (według wzoru poniżej)

Bardziej szczegółowo

7. Podstawy zarządzania szablonami

7. Podstawy zarządzania szablonami 7 7. Podstawy zarządzania szablonami Większość istotnych ustawień konfiguracyjnych jest przechowywana w pliku projektu. Wszystkie takie ustawienia będą zapamiętane także w szablonie. Jeżeli wykonuje się

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja instalacji Adobe Acrobat Reader

Krótka instrukcja instalacji Adobe Acrobat Reader Krótka instrukcja instalacji Adobe Acrobat Reader Program Adobe Acrobat Reader jest niezbędny do otwarcia dokumentu e-faktury tp. Jeżeli nie posiadają go Państwo w swoim komputerze, należy go zainstalować.

Bardziej szczegółowo

Wykaz stali z projektu.

Wykaz stali z projektu. Wykaz stali z projektu. Program służy do wykonywania wykazu stali z wielu rysunków. Może być również wykorzystywany do sprawdzania poprawności opisu stali na wykonywanym rysunku. Aby korzystać z programu

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE

Instalacja protokołu PPPoE Instalacja protokołu PPPoE Uruchomienie PPPoE w systemie Windows XP za pomocą wbudowanego kreatora Uruchomienie PPPoE w systemach z rodziny Windows 98 Instrukcja oparta na powszechnie dostępnych w Internecie

Bardziej szczegółowo

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych 5.2. Pierwsze kroki z bazami danych Uruchamianie programu Podobnie jak inne programy, OO Base uruchamiamy z Menu Start, poprzez zakładkę Wszystkie programy, gdzie znajduje się folder OpenOffice.org 2.2,

Bardziej szczegółowo

2. Instalacja i konfiguracja XScanPet na smartfonie z systemem Android

2. Instalacja i konfiguracja XScanPet na smartfonie z systemem Android Inwentaryzacja w Sz@rk ST z wykorzystaniem kodów kreskowych odczytywanych smartfonem z aplikacją ScanPet Wstęp Od kwietnia 2015, w systemie Sz@rk ST dodano możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji z użyciem

Bardziej szczegółowo

1. Pobierz darmową aplikację BlueStacks ze strony

1. Pobierz darmową aplikację BlueStacks ze strony Aplikacja MOBILE-ALERTS przeznaczona jest dla smartfonów z systemami Android oraz ios. Istnieje jednak możliwość korzystania z niej na urządzeniach z systemem Windows. W tym celu należy posłużyć się jednym

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 instrukcje instalacji

Załącznik 1 instrukcje instalacji Załącznik 1 instrukcje instalacji W poniższym załączniku przedstawione zostaną instrukcje instalacji programów wykorzystanych w trakcie tworzenia aplikacji. Poniższa lista przedstawia spis zamieszczonych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/77a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Grudzień 2014 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi notowań koszykowych w M@klerPlus

Instrukcja obsługi notowań koszykowych w M@klerPlus Instrukcja obsługi notowań koszykowych w M@klerPlus 1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe.. 3 2. Tworzenie koszyka notowań.. 10 3. Modyfikowanie koszyka notowań. 11 4. Uruchamianie tabeli notowań.. 12

Bardziej szczegółowo

Wczytywanie cenników z poziomu programu Norma EXPERT... 2. Tworzenie własnych cenników w programie Norma EXPERT... 4

Wczytywanie cenników z poziomu programu Norma EXPERT... 2. Tworzenie własnych cenników w programie Norma EXPERT... 4 Spis treści Wczytywanie cenników z poziomu programu Norma EXPERT... 2 Tworzenie własnych cenników w programie Norma EXPERT... 4 Wczytywanie cenników z poziomu serwisu internetowego www.intercenbud.pl do

Bardziej szczegółowo

MCAD wersja od 5.0 instrukcja instalacji ręcznej w AutoCAD.

MCAD wersja od 5.0 instrukcja instalacji ręcznej w AutoCAD. MCAD wersja od 5.0 instrukcja instalacji ręcznej w AutoCAD. 1. Uruchom program instalacyjny ściągnięty z Internetu lub utwórz kopię głównego katalogu MCADa z wcześniejszych (innych) instalacji. Instalację

Bardziej szczegółowo

[1/15] Chmury w Internecie. Wady i zalety przechowywania plików w chmurze

[1/15] Chmury w Internecie. Wady i zalety przechowywania plików w chmurze Chmury w Internecie Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

System zdalnego dostępu (VPN) do sieci Wydziału Elektrycznego PW

System zdalnego dostępu (VPN) do sieci Wydziału Elektrycznego PW System zdalnego dostępu (VPN) do sieci Wydziału Elektrycznego PW Dokument dostęny do pobrania Z początkiem bieżącego roku akademickiego 2011/2012 zotał uruchomiony nowy system zdalnego dostępu do sieci

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Dodatki. Dodatek A Octave. Język maszyn

Dodatki. Dodatek A Octave. Język maszyn Dodatki Dodatek A Octave Przykłady programów zostały opracowane w środowisku programistycznym Octave 3.6.2 z interfejsem graficznym GNU Octave 1.5.4. Octave jest darmowym środowiskiem programistycznym

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania

Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania Kraków 2010 Przeznaczenie programu. Program BKP_SQL powstał z myślą ułatwienia procesy archiwizacji baz danych MSSQL. Program umożliwia seryjne wykonanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0.

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0. Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2 Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3 wersja 0.0.4 2z12 1. Wymagania systemowe. Przed rozpoczęciem instalacji

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę Auto CAD 14 1-1 1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14 Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę AutoCAD-a 14 można uruchomić również z menu Start Start Programy Autodesk Mechanical 3 AutoCAD R14

Bardziej szczegółowo

Windows XP instalacja nienadzorowana

Windows XP instalacja nienadzorowana Windows XP instalacja nienadzorowana Instalując Windows XP siadamy przed komputerem i pokornie przechodzimy przez wszystkie etapy wgrywania. Jeżeli stawiamy system raz na jakiś czas jesteśmy w stanie poświęcić

Bardziej szczegółowo

SUPPORT\ TOOLS\DEPLOY.CAB\

SUPPORT\ TOOLS\DEPLOY.CAB\ Instalacja nienadzorowana Windows XP Instalacja nienadzorowana polega na utworzeniu niewielkiego pliku odpowiedzi zawierającym informacje, o które pyta nas instalator podczas standardowego procesu wgrywania

Bardziej szczegółowo

Programowanie niskopoziomowe

Programowanie niskopoziomowe W. Complak, J.Kniat, M. Antczak, K. Kwarciak, G. Palik, A. Rybarczyk, Ł. Wielebski Materiały Programowanie niskopoziomowe http://www.cs.put.poznan.pl/arybarczyk/c_w_0.pdf Spis treści 1. Instalacja środowiska

Bardziej szczegółowo

Kancelaria instalacja programu

Kancelaria instalacja programu Kancelaria instalacja programu Program Kancelaria można zainstalować w wersji przeznaczonej na pojedynczy komputer (dane zgromadzone przez użytkownika nie będą udostępniane innym pracownikom firmy) lub

Bardziej szczegółowo

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie 1 (Pobrane z slow7.pl) Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie awaryjnym? Najprostszym ze sposobów wymuszenia na systemie przejścia do trybu awaryjnego jest wybranie Start a następnie Zasilanie i z

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE URUCHOMIENIE PROGRAMU ITNC PROGRAMMING STATION

PIERWSZE URUCHOMIENIE PROGRAMU ITNC PROGRAMMING STATION PIERWSZE URUCHOMIENIE PROGRAMU ITNC PROGRAMMING STATION 1. Pobranie programu itnc 530 Programming station Program powinien być przygotowany w dostępnym w wersji edukacyjnej programu itnc 530 Programming

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE w systemie Windows 98

Instalacja protokołu PPPoE w systemie Windows 98 Instalacja protokołu PPPoE w systemie Windows 98 Aby zainstalować protokół PPPoE, należy wcześniej przygotować system poprzez aktualizację niektórych komponentów systemu. Odpowiednie pliki pobrać można

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci Instalacja programu Warsztat 3 w sieci (proszę uważnie przeczytać do końca) Spis treści 1 Przed instalacją...2 2 Przeprowadzanie po raz pierwszy instalacji sieciowej...3 2.1 Dane umieszczone na jednej

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt (wersja 2016.04) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści 1.Moduł lanfakt...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji certyfikatu w systemie Windows

Instrukcja instalacji certyfikatu w systemie Windows Instrukcja instalacji certyfikatu w systemie Windows Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Sprawdzenie poprawności działania podpisu elektronicznego w systemie WINDOWS... 3 Przygotowanie stanowiska

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia szerokopasmowego na Windows98/98SE Instalacja PPPoE w systemie Windows 98 i 98SE

Konfiguracja połączenia szerokopasmowego na Windows98/98SE Instalacja PPPoE w systemie Windows 98 i 98SE Konfiguracja połączenia szerokopasmowego na Windows98/98SE Instalacja PPPoE w systemie Windows 98 i 98SE Aby zainstalować protokół PPPoE, należy wcześniej przygotować system. Przygotowanie polega na aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Inwentarz Optivum. Jak wykorzystać kolektor danych do wypełniania arkuszy spisowych?

Inwentarz Optivum. Jak wykorzystać kolektor danych do wypełniania arkuszy spisowych? Inwentarz Optivum Jak wykorzystać kolektor danych do wypełniania arkuszy spisowych? Kolektor danych jest to urządzenie, które umożliwia automatyczną identyfikację kodów kreskowych. Program Inwentarz Optivum

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wymiany certyfikatów przeznaczonych do komunikacji aplikacji Komornik SQL z systemem ZUS

Instrukcja wymiany certyfikatów przeznaczonych do komunikacji aplikacji Komornik SQL z systemem ZUS Instrukcja wymiany certyfikatów przeznaczonych do komunikacji aplikacji Komornik SQL z systemem ZUS Spis treści Wstęp... 2 Usunięcie nieaktualnego certyfikatu PROD-NPI z systemu operacyjnego komputera...

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania routera (firmware upgrade)

Aktualizacja oprogramowania routera (firmware upgrade) Aktualizacja oprogramowania routera (firmware upgrade) 1. Sprawdzanie, którą wersję oprogramowania posiada nasz router Dlaczego aktualizacja oprogramowania jest bardzo istotna? Dlatego, że wraz z każdą

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej. W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2012. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska A.: Obsługa programu AutoCAD 14 i 2000.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Silent setup SAS Enterprise Guide (v 3.x)

Silent setup SAS Enterprise Guide (v 3.x) SAS Institute TECHNICAL SUPPORT Silent setup SAS Enterprise Guide (v 3.x) Silent Setup ( cicha instalacja oprogramowania) pozwala na instalację Enterprise Guide (lub całości oprogramowania SAS) na wielu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji wersji testowej Invest for Excel

Instrukcja pobrania i instalacji wersji testowej Invest for Excel Instrukcja pobrania i instalacji wersji testowej Invest for Excel Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za zainteresowanie. Zapraszamy do pobrania i instalacji wersji testowej Invest for Excel. Proces składa się

Bardziej szczegółowo

Dodawanie stron do zakładek

Dodawanie stron do zakładek Dodawanie stron do zakładek Aby dodać adres strony do zakładek otwieramy odpowiednią stronę a następnie wybieramy ikonę Dodaj zakładkę Po wybraniu ikony otworzy się okno umożliwiające dodanie adresy strony

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI ORAZ UŻYTKOWANIA PROGRAMU FORMULARZ OFERTOWY

INSTRUKCJA INSTALACJI ORAZ UŻYTKOWANIA PROGRAMU FORMULARZ OFERTOWY INSTRUKCJA INSTALACJI ORAZ UŻYTKOWANIA PROGRAMU FORMULARZ OFERTOWY Wstęp Niniejsza instrukcja skierowana jest do Wykonawców uczestniczących w postepowaniach na dostawy materiałów, wyrobów oraz części zamiennych

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Jak utworzyć i odtworzyć kopię zapasową za pomocą narzędzi serwera SQL? Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych baz danych programów Kadry Optivum, Płace Optivum, MOL Optivum,

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu na systemie vista/win7/win8/win10. Instrukcja dotyczy instalacji wszystkich programów ( na przykładzie Helios ).

Instalacja programu na systemie vista/win7/win8/win10. Instrukcja dotyczy instalacji wszystkich programów ( na przykładzie Helios ). Instalacja programu na systemie vista/win7/win8/win10. Instrukcja dotyczy instalacji wszystkich programów ( na przykładzie Helios ). Program Helios pomoc społeczna pracuje zarówno na systemach 32 i 64

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE. Pliki konfiguracyjne

Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE. Pliki konfiguracyjne Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE Pliki konfiguracyjne 011 2 Systemy operacyjne i sieci komputerowe. Część 011. I. Narzędzie msconfig Narzędzie konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji środowiska testowego na TestingCup wersja 1.0

Instrukcja instalacji środowiska testowego na TestingCup wersja 1.0 Instrukcja instalacji środowiska testowego na TestingCup 2017 wersja 1.0 Spis treści: 1. Wstęp Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 2. Konfiguracja sprzętowa 2 3. Instalacja bazy danych MySQL 5.7 2 4. Import

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12

Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12 Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12 Wersja 3.0 02-03-2017 Spis treści Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów

Bardziej szczegółowo

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Poniższa instrukcja opisuje sposób zdalnej instalacji oprogramowania Webroot SecureAnywhere w środowiskach wykorzystujących usługę Active

Bardziej szczegółowo

Kalipso wywiady środowiskowe

Kalipso wywiady środowiskowe Instrukcja instalacji Kalipso wywiady środowiskowe I. Na systemie operacyjnym Ubuntu (TM) II. Na systemie operacyjnym Windows INFO-R Spółka Jawna - 2017 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE. QuIDE Quantum IDE PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE. QuIDE Quantum IDE PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE QuIDE Quantum IDE PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Joanna Patrzyk Bartłomiej Patrzyk Katarzyna Rycerz jpatrzyk@quide.eu bpatrzyk@quide.eu kzajac@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Warsztaty AVR. Instalacja i konfiguracja środowiska Eclipse dla mikrokontrolerów AVR. Dariusz Wika

Warsztaty AVR. Instalacja i konfiguracja środowiska Eclipse dla mikrokontrolerów AVR. Dariusz Wika Warsztaty AVR Instalacja i konfiguracja środowiska Eclipse dla mikrokontrolerów AVR Dariusz Wika 1.Krótki wstęp: Eclipse to rozbudowane środowisko programistyczne, które dzięki możliwości instalowania

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Wyposażenia PL+

Ewidencja Wyposażenia PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Jak poprawnie skonfigurować uprawnienia systemowe Spis treści: 1. Wstęp 2. Systemy: Windows Vista,, 8, 8.1, 10... 2.1. Folder z bazą danych... 2.2. Folder z konfiguracją programu...

Bardziej szczegółowo

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1 OPTIMA PC v2.2.1 Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 Instrukcja obsługi Rev 1 2011 ELFON Wprowadzenie OPTIMA PC jest programem, który w wygodny sposób umożliwia konfigurację

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA SERWERA LOKALNEGO TYPU WAMP NA PRZYKŁADZIE PAKIETU KRASNAL SERV 2.7

INSTALACJA SERWERA LOKALNEGO TYPU WAMP NA PRZYKŁADZIE PAKIETU KRASNAL SERV 2.7 Mgr inż. Marcin Dąbrowski INSTALACJA SERWERA LOKALNEGO TYPU WAMP NA PRZYKŁADZIE PAKIETU KRASNAL SERV 2.7 Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Śląska w Gliwicach Zabrze 2009 1. Instalacja lokalnego

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000042/PL Data: 3/07/2013 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-1200

FAQ: 00000042/PL Data: 3/07/2013 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-1200 Spis treści 1 Opis zagadnienia omawianego w dokumencie.. 2 2 Wstęp do nowego projektu..... 3 2.1 Nowy projekt... 3 2.2 Dodanie nowego urządzenia... 4 3 Program w main... 6 4 Program PC Access.... 8 4.1

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie ustawień SolidWorks

Kopiowanie ustawień SolidWorks Kopiowanie ustawień SolidWorks przy użyciu Kreatora kopiowania ustawień Podczas pracy z programem SolidWorks każdy użytkownik dostosowuje program do swoich potrzeb, do branży w jakiej pracuje lub do swoich

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Platforma transakcyjna mforex Trader dla systemu MacOS

Instrukcja użytkownika Platforma transakcyjna mforex Trader dla systemu MacOS Instrukcja użytkownika Platforma transakcyjna mforex Trader dla systemu MacOS Kontakt: e-mail: kontakt@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 1 O platformie Platforma mforex Trader to część systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik Fakt Dystrybucja, Instrukcja z dnia 06.2010 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik oraz przesyłania danych do ZUS przy pomocy programu Płatnik 1/22 1 Eksport danych z Programu

Bardziej szczegółowo

Jak zainstalować i skonfigurować komunikator MIRANDA, aby wyglądał i funkcjonował jak Gadu Gadu Tutorial by t800.

Jak zainstalować i skonfigurować komunikator MIRANDA, aby wyglądał i funkcjonował jak Gadu Gadu Tutorial by t800. Jak zainstalować i skonfigurować komunikator MIRANDA, aby wyglądał i funkcjonował jak Gadu Gadu Tutorial by t800. Wraz z niniejszym tutorialem, dołączone są 4 pliki (krok0, krok1, itd). Nie należy ich

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania Aby skutecznie pracować z programem Agrinavia Map należy zrozumieć zasadę interfejsu aplikacji. Poniżej można odszukać zasady działania Agrinavia Map. Szczegółowe informacje na temat

Bardziej szczegółowo

Szybka instrukcja tworzenia testów dla E-SPRAWDZIAN-2 programem e_kreator_2

Szybka instrukcja tworzenia testów dla E-SPRAWDZIAN-2 programem e_kreator_2 Szybka instrukcja tworzenia testów dla E-SPRAWDZIAN-2 programem e_kreator_2 Spis treści: 1. Tworzenie nowego testu. str 2...5 2. Odczyt raportów z wynikami. str 6...7 3. Edycja i modyfikacja testów zapisanych

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel 7 Business Ship Control dla Symfonia Handel Instrukcja Instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja modułu... 3 2. Uruchomienie wykonywania

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Typ dokumentu: Dokumentacja techniczna Temat: Instalacja oprogramowania Data wykonania: Czerwiec 2015 1 Spis treści 1 Instalacja oprogramowania 3 1.1 Instalacja Ekspresowa 4 1.1.1 Instalacja na jednym

Bardziej szczegółowo

BEXLAB RYSZARD MATUSZYK, BRZOZOWA 14, 05-311 DĘBE WIELKIE, TEL. KOM.: 512-019-590. Instalacja. Microsoft SQL Server 2008 R2 SP2 Express

BEXLAB RYSZARD MATUSZYK, BRZOZOWA 14, 05-311 DĘBE WIELKIE, TEL. KOM.: 512-019-590. Instalacja. Microsoft SQL Server 2008 R2 SP2 Express BEXLAB RYSZARD MATUSZYK, BRZOZOWA 14, 05-311 DĘBE WIELKIE, TEL. KOM.: 512-019-590 Instalacja Microsoft SQL Server 2008 R2 SP2 Express http://bexlab.pl Spis treści 1 Wstęp... 2 2 Wymagania... 2 3 Instalacja...

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja IIS-a na potrzeby dostępu WEBowego/Secure

Instalacja i konfiguracja IIS-a na potrzeby dostępu WEBowego/Secure Instalacja i konfiguracja IIS-a na potrzeby dostępu WEBowego/Secure Viewer-a do aplikacji Wonderware InTouch Machine Edition Informator Techniczny Wonderware nr 164 27.06.2017 r. INSTALACJA MICROSOFT INTERNET

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez UWAGA modem ED77 w systemie Windows XP wersja 1.0 Niniejsza instrukcja nie opisuje sposobu i przebiegu instalacji sterowników urządzenia. W

Bardziej szczegółowo

MS Visual Studio Express 2012 for Web instalacja i konfiguracja

MS Visual Studio Express 2012 for Web instalacja i konfiguracja MS Visual Studio Express 2012 for Web instalacja i konfiguracja Strona 1 z 10 Spis treści 1. Instalacja Visual Studio for Web....3 2. Przygotowanie projektu....5 3. Otwarcie projektu przy pomocy VSW....6

Bardziej szczegółowo

Poradnik użytkownika pomoc techniczna

Poradnik użytkownika pomoc techniczna Poradnik użytkownika pomoc techniczna Poradnik dotyczy komputerów z zainstalowanym systemem Windows 1 Spis treści I. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PROBLEMÓW Z URUCHOMIENIEM APLIKACJI SUPERMAKLER... 3 1. JAVA

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte 7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte Instrukcja instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja aplikacji 7 Business Ship

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/78a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Maj 2017 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11,

Bardziej szczegółowo

Obrazek 1: Interfejs DT. DT Help File v1.3

Obrazek 1: Interfejs DT. DT Help File v1.3 Interfejs DT Ta sekcja umożliwia minimalizowanie i/lub zamykanie interfejsu DT, zapewnia dostęp do funkcji wyszukiwania oraz paska informującego o wolnej/zajętej przestrzeni. Ta sekcja umożliwia wybór

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania. CardioScan 10, 11 i 12. w wersji 54a i 76a

Instrukcja instalacji oprogramowania. CardioScan 10, 11 i 12. w wersji 54a i 76a Instrukcja instalacji oprogramowania CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 54a i 76a Sierpień 2012 Strona 2 Instrukcja Instalacji oprogramowania CardioScan 10, 11, 12 Instrukcja Instalacji oprogramowania CardioScan

Bardziej szczegółowo

Ćw. I. Środowisko sieciowe, połączenie internetowe, opcje internetowe

Ćw. I. Środowisko sieciowe, połączenie internetowe, opcje internetowe Ćw. I. Środowisko sieciowe, połączenie internetowe, opcje internetowe 1) Znajdowanie komputerów podłączonych do sieci lokalnej. Z menu Start bądź z Pulpitu wybierz opcję Moje miejsca sieciowe. Z dostępnych

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

HELIOS pomoc społeczna

HELIOS pomoc społeczna Instrukcja przygotowania pliku wsadowego do zasilenia SEPI przy pomocy dodatkowej aplikacji HELSepi 1. Instalacja aplikacji Pobieramy plik instalacyjny HelSEPIsetup.exe ze strony internetowej www.ops.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

Instalacja sieciowa Autodesk AutoCAD oraz wertykali

Instalacja sieciowa Autodesk AutoCAD oraz wertykali Instalacja sieciowa Autodesk AutoCAD oraz wertykali Łukasz Kuras Licencja sieciowa w przypadku produktów Autodesk rozdzielana jest za pomocą odpowiedniego oprogramowania zwanego Menedżerem licencji sieciowej.

Bardziej szczegółowo

OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH

OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH Czym są pliki i foldery? krótkie przypomnienie Wszelkie operacje można przedstawić w postaci cyfrowej. Do tego celu wykorzystywane są bity - ciągi zer i jedynek. Zapisany

Bardziej szczegółowo

MCAD wersja od 5.0 instrukcja instalacji ręcznej w ZWCAD.

MCAD wersja od 5.0 instrukcja instalacji ręcznej w ZWCAD. MCAD wersja od 5.0 instrukcja instalacji ręcznej w ZWCAD. 1. Uruchom program instalacyjny ściągnięty z Internetu lub utwórz kopię głównego katalogu MCADa z wcześniejszych (innych) instalacji. Instalację

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5: Style tekstu

Rozdział 5: Style tekstu 5. STYLE TEKSTU Posługując się edytorem MS Word trudno nie korzystać z możliwości jaką daje szybkie formatowanie z użyciem stylów. Stylem określa się zestaw parametrów formatowych, któremu nadano określoną

Bardziej szczegółowo

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Generator Offline Instrukcja użytkownika Problemy z aplikacją można zgłaszad pod adresem: zgloszenie@mazowia.eu SPIS TREŚCI Zawartość 1 Instalacja Generatora

Bardziej szczegółowo

ApSIC Xbench: Szybki start wydanie 1 2008-2015 Mariusz Stępień http://mariuszstepien.net/ http://www.facebook.com/mariuszstepien.

ApSIC Xbench: Szybki start wydanie 1 2008-2015 Mariusz Stępień http://mariuszstepien.net/ http://www.facebook.com/mariuszstepien. ApSIC Xbench jest darmowym i niezwykle przydatnym programem w pracy tłumacza pisemnego korzystającego z narzędzi CAT. Otóż pozwala on przeszukiwać posiadane pamięci tłumaczeniowe (TM) można szukać pojedynczych

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie Wstęp FTP - (ang. File Transfer Protocol - protokół transmisji danych) jest to protokół typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików na serwer, oraz z serwera poprzez program klienta FTP. Dzięki

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 instrukcje instalacji

Załącznik 1 instrukcje instalacji Załącznik 1 instrukcje instalacji W poniższym załączniku przedstawione zostaną instrukcje instalacji programów wykorzystanych w trakcie tworzenia aplikacji. Poniższa lista przedstawia spis zamieszczonych

Bardziej szczegółowo

Procedura aktualizacji systemu TelkomBud. dla serwera DBfC w wersji 4.x

Procedura aktualizacji systemu TelkomBud. dla serwera DBfC w wersji 4.x Procedura aktualizacji systemu TelkomBud dla serwera DBfC w wersji 4.x Ostatnią aktualizacją, która jest ładowana według tej procedury to 139.0 lub 138.9! Główna zasada kolejności instalacji aktualizacji.

Bardziej szczegółowo

MobileNET. Instalacja i konfiguracja MobileNET SIECI BLOKOWE S.C.

MobileNET. Instalacja i konfiguracja MobileNET SIECI BLOKOWE S.C. MobileNET Instalacja i konfiguracja MobileNET SIECI BLOKOWE S.C. MobileNET 2011 MobileNET Instalacja i konfiguracja MobileNET Zawartość OPIS MODEMU... 2 PRZYGOTOWANIE MODEMU...... 3 INSTALACJA MODEMU W

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA LEKKIEJ PŁYTY DO BADAŃ DYNAMICZNYCH HMP LFG WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE: SPRZĘT: - urządzenie pomiarowe HMP LFG 4 lub HMP LFG Pro wraz z kablem

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo