Rozdział 1. Instalacja Aplikacji dla AutoCAD

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział 1. Instalacja Aplikacji dla AutoCAD 2000-2005"

Transkrypt

1 Rozdział 1. Instalacja Aplikacji dla AutoCAD O AutoLISP-ie Z punktu widzenia przeciętnego użytkownika systemu Windows Aplikacja nie jest właściwie programem, lecz rozbudowaną maszyną skryptową działającą w oparciu o środowisko AutoCAD-a. Dzięki temu Aplikacja może być rozwijana nie przez firmę informatyczną a przez prowadzące normalną działalność biuro projektowe. Zaletą takiego podejścia oprócz niskiej ceny jest maksymalna zgodność tworzonej dokumentacji z bieżącymi wymaganiami stawianymi przez polskie przedsiębiorstwa budowlane. Niedogodnością może być bardziej złożona procedura instalacji i konfiguracji. Z drugiej strony profesjonaliści cenią sobie możliwość dołączania do AutoCAD-a dodatkowych modułów oprogramowania, co pozwala im na budowę zoptymalizowanego pod kątem własnych potrzeb środowiska pracy. Wiedząc z doświadczenia że Aplikacja trafia w ręce użytkowników o bardzo różnej znajomości AutoCAD-a i AutoLISP-u, podzieliliśmy opis instalacji na dwie części. Skróconą dostarczającą w skondensowanej formie informacji niezbędnych do zainstalowania Aplikacji przez profesjonalistów i rozszerzoną która bardziej szczegółowo wyjaśnia sposoby wykorzystywania plików AutoLISP-u. Wszystkich czytelników którzy dotąd nie stykali się bezpośrednio z AutoLISP-em zachęcamy do lektury poniższego tekstu. Zawarte w nim informacje mogą oczywiście posłużyć do zainstalowania naszej Aplikacji, ale równie dobrze mogą stanowić podstawę do wykorzystania niezliczonych programów AutoLISP-u udostępnianych w sieci Internet. 1.2 Środowisko i wymagania sprzętowe Wymagania sprzętowe Aplikacji są zgodne z wymaganiami AutoCAD-a. W chwili publikowania tekstu dostępne są odpowiednio wersje Aplikacji dla AutoCAD , wersja angielska i polska, AutoCAD LT 2005, wersja angielska i polska, AutoCAD LT 2006, wersja angielska i polska. Podczas pracy na starszych komputerach Aplikacja działa wolniej, zwłaszcza przy automatycznym tworzeniu wykazów stali profilowej dla rysunków zawierających duże liczby pozycji i elementów. Podstawowym warunkiem poprawnego działania jest oczywiście prawidłowo zainstalowany i skonfigurowany AutoCAD.

2 14 AutoCAD. Konstrukcje Budowlane 1.3 Pliki niezbędne do uruchomienia Aplikacji Pod adresem znajdziesz zbór katalogów, których nazwy odpowiadają poszczególnym wersjom AutoCAD-a. Tak wiec katalog RFD2000 będzie zawierał aplikację dla podstawowej angielskiej wersji AutoCAD-a 2000 a katalog RFD2002pl wersję przystosowaną do pracy z AutoCAD-em 2002 w wersji polskiej. Z punktu widzenia użytkownika zawartość katalogów jest niemal identyczna. Po zdekompresowaniu i otwarciu jednego z nich znajdziesz w środku : Katalog B Katalog DATA Katalog ICON Plik acad.lsp Plik 01_rfd.dwt Plik rfd.pgp Plik Acad.mnu Plik Rfd.vlx Zawiera bazę symboli i bloków rysunkowych, wykorzystywanych przez Aplikację. Zawiera pliki konfiguracyjne i bazy danych użytkownika. Zawiera bazę ikon i slajdów. Plik wczytujący Aplikację automatycznie przy uruchamianiu AutoCAD-a. Rysunek prototypowy Aplikacji, który należy przekopiować do katalogu...\template Plik przechowujący domyślne nazwy komend RFD. Plik menu AutoCAD-a z wczytanymi funkcjami Aplikacji. Ten plik jest różny dla każdej z wersji AutoCAD-a. Skompilowany program. 1.4 Struktura katalogów i plików Pobierasz z Internetu odpowiednie archiwum i rozpakowujesz je w dowolnym miejscu. W wyniku tej operacji na twardym dysku tworzony jest katalog RFD, zawierający podkatalogi i pliki jak na rysunku poniżej. To, na którym dysku Aplikacja jest zainstalowana, nie wpływa na pracę programu; AutoCAD musi mieć jedynie prawidłowo zadeklarowane ścieżki dostępu do wszystkich jej katalogów. C:/ RFD B ICON acad.lsp acad.mnu rfd.vlx 01_rfd.dwt Rysunek 1.1 Struktura plików i katalogów Aplikacji Rysunek prototypowy Aplikacji (plik 01_rfd.dwt) należy skopiować do katalogu AutoCAD-a...\TEMPLATE. 1.5 Instalacja Aplikacji w systemie AutoCAD-a Aby zainstalować Aplikację w systemie AutoCAD-a 2000, musisz: Rozpakować i skopiować odpowiedni katalog RFD (w zależności od wersji AutoCAD-a będzie to katalog RFD2000, RFD2000pl, RFD2002, lub kolejne) w dowolne miejsce na dysku (np. do katalogu głównego na dysku C:\). W wyniku tej operacji zostaną utworzone następujące podkatalogi i pliki:...\rfd\b...\rfd\data...\rfd\icon...\rfd\acad.lsp...\rfd\01_rfd.dwt...\rfd\acad.mnu...\rfd\rfd.vlx Uruchom AutoCAD i dopisz ścieżki dostępu do nowych katalogów. W tym celu wybierz z menu górnego:

3 Rozdział 1 Wymagania sprzętowe i instalacja Aplikacji 15 [TOOLS] - [OPTIONS] - [FILES] - [Support File Search Patch] [NARZEDZIA] - [OPCJE] - [PLIKI] - [Scieżka Poszukiwan Plikow Pomocniczych] i dodaj ścieżki dostępu do katalogów:...\rfd...\rfd\b...\rfd\data...\rfd\icon Zrestartuj AutoCAD dla zainicjowania nowododanych ścieżek dostępu. Przekopiuj rysunek prototypowy Aplikacji (plik 01_rfd.dwt) do katalogu AutoCAD-a...\TEMPLATE. Ścieżkę dostępu do właściwego katalogu można zobaczyć otwierając z menu górnego [TOOLS] - [OPTIONS] - [FILES] - [Temptate Settings] - [Drawing Temptate File Location] [NARZEDZIA] - [OPCJE] - [PLIKI] - [Ustawienia Robocze] - [Katalog Szablonów] W linii komend AutoCAD-a wpisz menu i wciśnij ENTER. Otwiera się okno dialogowe "SELECT MENU FILE" ("WYBIERZ PLIK MENU"). Po wyszukaniu pliku...\rfd\acad.mnu należy go wskazać i wcisnąć "OPEN" ("OTWÓRZ") W tym momencie aplikacja jest gotowa do pracy. Aby ją uruchamiać należy po otwarciu AutoCAD-a otwierać rysunek prototypowy [FILE] - [NEW] - [USE A TEMPTATE] - (plik 01_rfd.dwt) [PLIK] - [NOWY] - [SZABLON] - (plik 01_rfd.dwt) i ładować plik RFD.VLX poleceniem [BAZA] - [LOAD RFD] lub standardowym [TOOLS] - [LOAD APPLICATION...] [NARZEDZIA] - [ŁADOWANIE APLIKACJI] Jeśli aplikacja ma być ładowana automatycznie po otwarciu AutoCAD-a zaznacz [TOOLS] - [OPTIONS] - [SYSTEM] opcję [Load ACAD.LSP With Every Drawing] [NARZEDZIA] - [OPCJE] - [PARAMETRY OGÓLNE] opcję [Ładuj Acad.lsp z każdym rysunkiem] W wersji 2004 lub nowszej dodatkowo wybierz z menu górnego [TOOLS] - [OPTIONS] - [FILES] - [Temptate Settings] - [Default Temptate File Name for QNEW] [NARZEDZIA] - [OPCJE] - [PLIKI] - [Ustawienia Robocze] - [Domyślna Nazwa Pliku Roboczego dla NOWY] I dodaj ścieżkę dostępu do pliku 01_rfd.dwt z katalogu...\rfd lub...\temptate. 1.6 Poszerzony opis instalacji Załóżmy że program AutoCAD 2000 zainstalowaliśmy na dysku C w katalogu C:\ACAD2000, a Aplikację na dysku D (katalog RFD2000 skopiowaliśmy na dysk D i aby nie sugerować się numerem wersji zmieniliśmy jego nazwę z D:\RFD2000 na D:\RFD). W pierwszej kolejności kopiujemy rysunek prototypowy (plik 01_rfd.dwt) do katalogu AutoCAD-a C:\ACAD2000\TEMPLATE.

4 16 AutoCAD. Konstrukcje Budowlane Rysunek 1.2 Widok katalogu C:\ACAD2000\TEMPLATE. Rysunek ten jest potrzebny to prawidłowej pracy i konfigurowania aplikacji, jego zastosowanie będzie szczegółowo omówione w dalszej części książki. Na początek, aby ułatwić sobie naukę obsługi Aplikacji powinieneś spowodować, by otwierał się on automatycznie po każdym uruchomieniu AutoCAD-a. W tym celu musisz wybierać z menu górnego [File] [New...] [Use a Template] i wskazać plik 01_rfd.dwt. Aby AutoCAD mógł współpracować z Aplikacją musi przede wszystkim wiedzieć gdzie ona jest. Doprowadzamy do tego uruchamiając AutoCAD-a i wybierając z menu górnego [Tools] [Options] lub wpisując na klawiaturze: command: config Po wybraniu zakładki [Files] i otwarciu opcji [Support File Search Patch] dopisujemy ścieżki dostępu do wszystkich katalogów, w których znajdują się pliki Aplikacji, posługując się na przemian przyciskami [Browse...] i [Add...] po zakończeniu operacji ekran powinien wyglądać jak poniżej: Rysunek 1.3 Okno opcje programu AutoCAD Zatwierdzamy wprowadzone zmiany przyciskiem [Applay] i restartujemy AutoCAD-a. Od tego momentu pliki znajdujące się w katalogu D:\RFD są dostępne dla AutoCAD-a i mogą być załadowane poprzez wydanie z wiersza poleceń komendy: command: (load RFD ) Oczywiście ręczne ładowanie plików jest czynnością raczej bezproduktywną dlatego w pierwszej kolejności zajmiemy się jej zautomatyzowaniem. Ponownie wybieramy [Tools] [Options] lub wpisujemy z klawiatury: command: config

5 Rozdział 1 Wymagania sprzętowe i instalacja Aplikacji 17 Rysunek 1.4 Zakładka System. W zakładce [System] zaznaczmy opcję [Load ACAD.LSP With Every Drawing] co spowoduje że AutoCAD przy każdym kolejnym uruchomieniu będzie wykonywał plik widoczny na poniższym listingu. ;;;ACAD.lsp (C) Copyright by Rafal FERDYN ;;;=========================================================================== ;;;Autor: Rafal FERDYN ;;; ;;;=========================================================================== ;;;=========================================================================== (princ "WCZYTUJĘ RFD") (load "rfd") Plik znajduje się w katalogu D:\RFD\acad.lsp a jedyna istotna linijka kodu to (load RFD ) jej wykonanie spowoduje że wszystkie polecenia Aplikacji będą stale dostępne z linii poleceń. Aby się o tym przekonać możesz wpisać np. command: qw Warto wiedzieć że w identyczny sposób można postąpić z dowolnym plikiem AutoLISP-u. Jeżeli ściągnąłeś z Internetu plik o nazwie nowylisp.lsp wystarczy umieścić go w katalogu D:\RFD i dopisać do pliku acad.lsp linijkę (load nowylisp ) aby nowe programy stały się dostępne z linii poleceń AutoCAD-a. Korzystanie z linii poleceń jest najszybszym ale niekoniecznie najłatwiejszym dla początkującego użytkownika sposobem uruchamiania programów. Kolejnym krokiem będzie więc wczytanie do AutoCAD-a menu górnego i pasków narzędziowych Aplikacji. Wszystkie dane na temat menu AutoCAD-a przechowywane są w pliku acad.mnu, aby go zobaczyć wybieramy z menu górnego: [Tools] [Customize Menus] [Browse] lub wpisujemy w linii poleceń: command: menu Otwiera się okno dialogowe SELECT MENU FILE (WYBIERZ PLIK MENU).

6 18 AutoCAD. Konstrukcje Budowlane Rysunek 1.5 Okno służące do ładowania pliku menu. Po wybraniu w okienku [Pliki typu]: opcji Menu Temptate (*.mnu) i ewentualnie skorzystaniu z przycisku [Locate] zobaczysz w nim domyślny plik menu AutoCAD-a. Zapisz sobie gdzieś ścieżkę dostępu do tego pliku i... zostaw go w spokoju! Niewprawne edytowanie pliku menu może je czasami skutecznie unieruchomić, dlatego w katalogu głównym Aplikacji przygotowaliśmy nowy kompletny plik menu. Korzystając z otwartego okna przejdź do katalogu D:\RFD\ wskaż plik acad.mnu i wczytaj go klikając przycisk [Otwórz]. AutoCAD poprosi jeszcze o potwierdzenie operacji a następnie załaduje nowe menu i paski narzędzi. Nowe paski narzędziowe mogą być uaktywniane według własnego upodobania i potrzeb. Wybieramy z menu górnego [Viev] [Toolbar] lub wpisujemy na klawiaturze: command: toolbar Rysunek 1.6 Okno wyboru pasków narzędzi programu AutoCAD. W otwartym oknie dialogowym włączamy interesujące nas paski narzędziowe korzystając z sekcji [Toolbars]. Zmiany w wersji 2004 i następnych. Nowe wersje programu AutoCAD zostały dostosowane do współpracy z systemem Windows klasy XP. Z naszego punktu widzenia oznacza to że katalog...\template przechowujący rysunki prototypowe jest teraz umieszczany w katalogu użytkownika. Aby go znaleźć wybierz z menu górnego dodaną w tej wersji opcję [TOOLS] - [OPTIONS] - [FILES] - [Temptate Settings] - [Default Temptate File Name for QNEW] i odczytaj podaną tam ścieżkę dostępu. Możesz skopiować rysunek prototypowy Aplikacji 01_rfd.dwt do wskazanego tam katalogu albo zmienić wpis na D:\RFD\01_rfd.dwt i korzystać z rysunku umieszczonego w katalogu głównym Aplikacji. Bez automatycznego ładowania Jeżeli nie jesteś zainteresowany stałym korzystaniem z Aplikacji lub jeśli pracujesz na naprawdę starej maszynie i musisz uważać na każdy zajęty megabajt pamięci operacyjnej, automatyczne ładowanie Aplikacji może nie być dla ciebie rozwiązaniem optymalnym. W takiej sytuacji podczas instalowania Aplikacji nie musisz się zajmować plikami acad.lsp i 01_rfd.dwt. Rysunek prototypowy możesz otworzyć standardowym poleceniem menu górnego [File] [Open...].

7 Rozdział 1 Wymagania sprzętowe i instalacja Aplikacji 19 Nowe menu górne uzyskane po zainstalowaniu pliku acad.mnu dostarczonego z aplikacją zawiera też polecenie [BAZA] -[RFD] - [LOAD RFD] za pomocą którego można załadować aplikację ręcznie. Incydentalnie polecenie to może służyć również do przeładowania Aplikacji w przypadku jej zawieszenia. Ewentualne problemy Czasami podczas wykonywania procedury instalacyjnej mogą pojawić się problemy z plikiem acad.lsp odpowiedzialnym za automatyczne ładowanie aplikacji. Wynikają one z faktu że sprawdzający swoje katalogi AutoCAD może odnaleźć więcej niż jeden plik acad.lsp. Domyślnym zachowaniem programu jest wówczas załadowanie pliku posiadającego najnowszą datę utworzenia. Jeśli więc plik dostarczony z aplikacją nie będzie najnowszym plikiem acad.lsp obecnym w systemie AutoCAD będzie go ignorował. Rozwiązaniem może być odnalezienie właściwego pliku i dopisanie do niego polecenia (load RFD ) lub utworzenie w katalogu D:\RFD nowego pustego pliku, i przekopiowanie do niego zawartości starszej wersji. Wygodnym narzędziem do samodzielnego edycji plików tego typu jest domyślny edytor AutoCAD-a uruchamiany z menu górnego poleceniem [Tools] [AutoLISP] [Visual LISP Editor] ale wszystkie potrzebne operacje można wykonać w notatniku Windows. Dla wyeliminowania ewentualnych kłopotów warto wykonać kopie bezpieczeństwa aplikacji. Dla uniknięcia przypadkowego uszkodzenia rysunku prototypowego warto zapisywać go bezpośrednio po otwarciu pod inną nazwą. Pierwsze wersje Aplikacji były opracowywane jeszcze dla AutoCAD-a R14. Również obecnie aplikacja pracuje stabilnie na starych komputerach. Trzeba jednak liczyć się z faktem że w przypadku pracy z dużym rysunkiem na bardzo starej maszynie otwarcie niektórych okien dialogowych (w szczególności okien do tworzenia wykazów) może się rozciągnąć nawet na kilka sekund. Jeśli więc okno dialogowe nie otwiera się do końca i przestaje reagować na działania użytkownika, namawiamy do tego aby nie podejmować żadnych drastycznych środków i po prostu przez chwilę poczekać. 1.7 Instalacja w środowisku AutoCAD LT AutoCAD LT nie jest wyposażony w język AutoLisp dlatego w pierwszej kolejności trzeba doinstalować niemiecką nakładkę LT-Extender. Wersję próbną nakładki (max. 200 uruchomień) można pobrać ze strony producenta Dokumentację i polskie wersje nakładki udostępnia krajowy dystrybutor LT- Extendera, firma INFORMIK na stronie Po zainstalowaniu LT-Extendera należy przekopiować katalog...\rfd w dowolne miejsce dysku twardego. Zostaną rozpakowane następujące podkatalogi i pliki:...\rfd\b...\rfd\icon...\rfd\data...\rfd\prog...\rfd\01_rfd.dwt...\rfd\rfd_menu.mnu Uruchom AutoCAD i dopisz ścieżki dostępu do nowych katalogów. W tym celu wybierz z menu górnego: [TOOLS] - [OPTIONS] - [FILES] - [Support File Search Patch] [NARZEDZIA] - [OPCJE] - [PLIKI] - [Scieżka Poszukiwan Plikow Pomocniczych] i dodaj ścieżki dostępu do katalogów:...\rfd...\rfd\b...\rfd\data

8 20 AutoCAD. Konstrukcje Budowlane...\RFD\ICON...\RFD\PROG Zrestartuj AutoCAD dla zainicjowania nowododanych ścieżek dostępu. Przekopiuj rysunek prototypowy Aplikacji (plik 01_rfd.dwt) do katalogu AutoCAD-a...\TEMPLATE. Ścieżkę dostępu do właściwego katalogu można zobaczyć otwierając z menu górnego [TOOLS] - [OPTIONS] - [FILES] - [Temptate Settings] - [Drawing Temptate File Location] [NARZEDZIA] - [OPCJE] - [PLIKI] - [Ustawienia Robocze] - [Katalog Szablonów] Dla wersji LT 2005 wybierz z menu górnego [TOOLS] - [CUSTOMIZE] - [MENUS], wskazać plik RFD_MENU.mnu, i wczytać go. Dla wersji LT 2006 wybierz z menu górnego [TOOLS] - [CUSTOMIZE] - [INTERFACE] - [TRANSFER] - [Customizations in New CUI File] - [Open...], w menu rozwijanym Pliki typu wybrać All files, wskazać plik RFD_MENU.mnu i wczytać go. W tym samym oknie, w menu rozwijanym [Customizations in New CUI File], wskazać rfd_menu.cui. Następnie kliknąć sekcję [Toolbars] prawym przyciskiem myszy wybrać polecenie [Load file as partial]. Zatwierdzić operacje przyciskiem Appload i Ok. W celu uruchomienia RFD należy za pomocą narzędzia LT-Extender wczytać plik...rfd\prog\rfd.des. RFD można uruchamiać ręcznie za pomocą komendy [LT-Extender] [Application] [Load Application...] lub wskazać plik...rfd\prog\rfd.des w oknie [LT-Extender] [Application] [StartUp Applications...] co spowoduje ładowanie aplikacji do każdego nowo otwartego rysunku.

9 Rozdział 1 Wymagania sprzętowe i instalacja Aplikacji 21

System Kosztorysowania wersja PROF

System Kosztorysowania wersja PROF System Kosztorysowania wersja PROF Chandney Software Sp. z o.o. 1 2 1. WINBUD 2000 - SPIS TREŚCI 1. WINBUD 2000 - SPIS TREŚCI 3 2. WINBUD 2000 INFORMACJE OGÓLNE 7 3. WINBUD 2000 - INSTALACJA 8 3.1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja programu

Instalacja i konfiguracja programu Instalacja i konfiguracja programu Wymagania techniczne systemu W systemach Windows rozsądne minimum to procesor Pentium 200MHz i 128MB pamięci RAM. W systemach Linux wymagania zależne są od instalowanej

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w LabView (5) Pierwsza aplikacja

Podstawy programowania w LabView (5) Pierwsza aplikacja Podstawy programowania w LabView (5) Pierwsza aplikacja Do tej pory poznaliśmy środowisko programistyczne, podstawowe elementy języka programowania graficznego, obsługę plików tekstowych oraz zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera

Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera Instrukcja obsługi programu Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera Informacje ogólne. Opisywany program jest jednym z wielu dodatków dla programu Subiekt GT. Informacje na temat pozostałych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 1. INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE... 2 1.1. INSTALACJA PROGRAMU... 2 2. ZASADY OBSŁUGI PROGRAMU... 2 2.1. URUCHOMIENIE PROGRAMU I REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

Aplikacja konkursowa NFZ-KO

Aplikacja konkursowa NFZ-KO Aplikacja konkursowa NFZ-KO Moduł do elektronicznej wymiany danych pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie obsługi konkursu ofert Katowice, październik 2012 1 Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

Aplikacja konkursowa NFZ-KO

Aplikacja konkursowa NFZ-KO Aplikacja konkursowa NFZ-KO Moduł do elektronicznej wymiany danych pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie obsługi konkursu ofert Katowice, lipiec 2014 1 Wstęp... 4 1.1 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Przywracanie bazy danych systemu Sz@rk po zmianie komputera lub reinstalacji Windows

Przywracanie bazy danych systemu Sz@rk po zmianie komputera lub reinstalacji Windows Przywracanie bazy danych systemu Sz@rk po zmianie komputera lub reinstalacji Windows Spis treści Wstęp... 1 1. Wykonanie kopii zapasowej aktualnej bazy danych... 2 2. Instalowanie serwera MS SQL na nowym

Bardziej szczegółowo

Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft

Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 www.asix.com.pl Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Dok. Nr PLP7100 Wersja: 2013-09-17 ASKOM i Asix to zastrzeżone znaki

Bardziej szczegółowo

Fakt Dystrybucja / Serwis: 1992-2010 Fakt Dystrybucja Sp. z o.o., tel. (58) 622 66 00, http://www.fakt.com.pl

Fakt Dystrybucja / Serwis: 1992-2010 Fakt Dystrybucja Sp. z o.o., tel. (58) 622 66 00, http://www.fakt.com.pl Fakt Dystrybucja / Serwis: 1992-2010 Fakt Dystrybucja Sp. z o.o., tel. (58) 622 66 00, http://www.fakt.com.pl 2 Spis treści I. WPROWADZENIE -------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla Mac OS X

ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla Mac OS X ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla Mac OS X Instrukcja instalacji i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję niniejszego dokumentu ESET NOD32 Antivirus 4 Copyright 2011

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

Część I Korzystanie z systemu Damn Small Linux... 19

Część I Korzystanie z systemu Damn Small Linux... 19 Spis treści Podziękowania...9 O autorach... 11 Wstęp... 13 Część I Korzystanie z systemu Damn Small Linux... 19 Rozdział 1. O systemie Damn Small Linux... 21 Miara sukcesu Damn Small Linux... 22 Co Damn

Bardziej szczegółowo

Aktyn - W Finanse - Księgowość

Aktyn - W Finanse - Księgowość Aktyn - W Finanse - Księgowość wersja 2.1 Podręcznik Użytkownika River Sp. z o.o. 30-133 Kraków, ul. Juliusza Lea 210 B; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, e-mail: info@aktyn.pl W skład pakietu

Bardziej szczegółowo

Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone

Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone WSCAD 5.5 Instalacja Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright 1990-2010 by WSCAD electronic GmbH D-85232 Bergkirchen Internet: Dystrybucja w Polsce Sigma CE Sp. z

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Analizy Finansowe

Sage Symfonia Analizy Finansowe Sage Symfonia Analizy Finansowe Podręcznik Użytkownika Wersja 2015 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe,

Bardziej szczegółowo

CADprofi. Podręcznik użytkownika

CADprofi. Podręcznik użytkownika CADprofi Podręcznik użytkownika Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym podręczniku były kompletne i rzetelne. Jeżeli jednak zauważysz jakikolwiek błąd daj nam znać. Będziemy także wdzięczni

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Power Point

Materiały szkoleniowe Power Point Materiały szkoleniowe Power Point Przygotowane przez: WROcomp Spis treści: 1. UŻYWANIE APLIKACJI... 5 1.1 PRACA Z PREZENTACJAMI... 5 1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia aplikacji. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Pegasus Mail opis programu. na podstawie wersji 3.x

Pegasus Mail opis programu. na podstawie wersji 3.x Pegasus Mail opis programu na podstawie wersji 3.x It s kind of fun to do the impossible. Walt Disney A work of art is never finished, only abandoned. Anonim (ale nie Gall) c 1998-99, Grzegorz Sapijaszko,

Bardziej szczegółowo

Najnowszą wersję niniejszej publikacji elektronicznej można znaleźć w sieci WWW, na stronie http://www.ibm.com/pc/support.

Najnowszą wersję niniejszej publikacji elektronicznej można znaleźć w sieci WWW, na stronie http://www.ibm.com/pc/support. Najnowszą wersję niniejszej publikacji elektronicznej można znaleźć w sieci WWW, na stronie http://www.ibm.com/pc/support Oprogramowanie Najnowszą wersję niniejszej publikacji elektronicznej można znaleźć

Bardziej szczegółowo

NOVIMAG dla kolektorów z Windows Mobile/CE

NOVIMAG dla kolektorów z Windows Mobile/CE NOVIMAG dla kolektorów z Windows Mobile/CE wersja 1.5.8.0 Instrukcja obsługi Nowy Sącz, kwiecień 2010 Spis treści 1 INSTALACJA... 5 1.1 ROZPOCZĘCIE INSTALACJI... 5 1.2 INSTALACJA KOMPONENTÓW SYSTEMU....

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Instrukcja numer D1/04_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych Kolejne

Bardziej szczegółowo

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- System operacyjny Windows Informacje o systemie (System Information) Aplikacja Informacje o systemie zawiera szczegółowe informacje o właściwościach sprzętowych, składnikach systemowych i zainstalowanym

Bardziej szczegółowo

BHP Pomocnik. Instrukcja obsługi 0.85. KSW Sp. z o.o. http://ksw.opole.pl biuro@ksw.opole.pl

BHP Pomocnik. Instrukcja obsługi 0.85. KSW Sp. z o.o. http://ksw.opole.pl biuro@ksw.opole.pl BHP Pomocnik Instrukcja obsługi 0.85 KSW Sp. z o.o. http://ksw.opole.pl biuro@ksw.opole.pl Instrukcja obsługi BHP Pomocnik 2/64 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 1.1 Specyfikacja Techniczna Oferowanego Oprogramowania

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Copyright

Bardziej szczegółowo

IUCLID 5 Wytyczne i wsparcie

IUCLID 5 Wytyczne i wsparcie IUCLID 5 Wytyczne i wsparcie Przewodnik po instalacji aplikacji IUCLID 5 Samodzielna aplikacja Instalator dla Microsoft Windows grudzień 2011 r. Informacja prawna Ani Europejska Agencja Chemikaliów, ani

Bardziej szczegółowo

CADprofi. Podręcznik użytkownika

CADprofi. Podręcznik użytkownika CADprofi Podręcznik użytkownika Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym podręczniku były kompletne i rzetelne. Jeżeli jednak zauważysz jakikolwiek błąd daj nam znać. Będziemy także wdzięczni

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika Sage Symfonia Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Uwagi ogólne... 3 1. Zaczynamy korzystać z programu... 5 2. Menu programu... 9

SPIS TREŚCI Uwagi ogólne... 3 1. Zaczynamy korzystać z programu... 5 2. Menu programu... 9 SPIS TREŚCI Uwagi ogólne... 3 Wymagania systemowe... 3 Instalowanie programu... 3 Pomoc elektroniczna... 4 Strona internetowa programu... 4 1. Zaczynamy korzystać z programu... 5 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo