AutoCAD laboratorium 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AutoCAD laboratorium 1"

Transkrypt

1 AutoCAD laboratorium 1 Spis treści Spis treści I. Rozpoczęcie pracy z AutoCad-em Uruchamianie programu Okno programu AutoCAD Ustawienia obszaru roboczego programu Kolor obszaru roboczego Zmiana kroju czcionki w obszarze dialogowym Zmiana wielkości krzyża nitkowego i celownika II. Paski narzędzi Rysuj Zmień Warstwy Opis Blok Właściwości Narzędzia Schowek III. Otwieranie i zapisywanie rysunku Otwieranie Zapisywanie Eksportowanie Autodesk a. Zakładanie konta i logowanie b. Obsługa dysku: otwieranie, zapisywanie i udostępnianie c. Wylogowanie IV. Zadania do samodzielnej realizacji Autorem instrukcji do laboratorium jest dr inż. Jacek Brożyna, str. 1

2 Celem laboratorium jest zapoznanie się z interfejsem programu AutoCAD, jego konfiguracją i ogólną funkcjonalnością dostępnych narzędzi. I. Rozpoczęcie pracy z AutoCad-em Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD. 1. Uruchamianie programu Program AutoCad podobnie jak każdy inny, uruchomiony może być na kilka sposobów. Pierwszy z nich jest dwukrotne klikniecie lewym przyciskiem myszki ikony znajdującej się na pulpicie. Inny sposób uruchomienia programu polega na wybraniu odpowiedniej pozycji z menu Programy Autodesk AutoCad Po uruchomieniu programu AutoCAD, domyślnie otwarty zostaje dokument o nazwie Rysunek1.dwg. 2. Okno programu AutoCAD Rysunek 1. Okno główne programu AutoCAD, widok domyślny Autorem instrukcji do laboratorium jest dr inż. Jacek Brożyna, str. 2

3 Ze względu na odbywanie zajęć przez wielu studentów przy jednym stanowisku, powyższe okno może wyglądać inaczej. W takiej sytuacji można przywrócić wszystkie ustawienia domyślne, zamykając program AutoCAD, a następnie wybierając z menu start Autodesk->AutoCAD 2014->Przywróć ustawienia domyślne (Windows 7 i starsze) lub wpisując na ekranie startowym (Windows 8) przywróć ustawienia domyślne. Po pojawieniu się poniższego okna należy wybrać Resetuj ustawienia niestandardowe operacja resetowania ustawień zajmuje kilkadziesiąt sekund. Autorem instrukcji do laboratorium jest dr inż. Jacek Brożyna, str. 3

4 Przeglądarka menu menu zawierające zestaw poleceń i funkcji wykorzystywanych do otwierania, zapisywania, eksportowania, publikowania i ustawiania opcji programu. Wstążka zapewnia dostęp do kompaktowej palety wszystkich narzędzi potrzebnych do utworzenia lub modyfikowania rysunku. Autorem instrukcji do laboratorium jest dr inż. Jacek Brożyna, str. 4

5 Panele wysuwane - Strzałka w środkowej części tytułu panelu oznacza, że można go wysunąć w celu wyświetlenia dodatkowych narzędzi i elementów sterujących. Kliknij pasek tytułu otwartego panelu, aby wyświetlić panel wysuwany. Panel wysuwany domyślnie zamyka się automatycznie po kliknięciu innego panelu. Obszar roboczy główna część okna programu zawierająca wykonywany rysunek Autorem instrukcji do laboratorium jest dr inż. Jacek Brożyna, str. 5

6 Zakładki widoków rysowanie odbywa się na zakładce Model, pozostałe zakładki (np. Układ 1, Arkusz 1) służą do przygotowania rysunku do wydruku Wiersz poleceń część okna programu, w której program wyświetla podpowiedzi, w tym wierszu prowadzony jest dialog pomiędzy programem i użytkownikiem Lokalny układ współrzędnych symboliczna reprezentacja dodatnich kierunków osi głównych przyjętego w rysunku układu współrzędnych Współrzędne kursora - Klikając na to pole można cyklicznie: wyłączyć wyświetlanie (liczby stają się jasno szare i przestają być uaktualniane), włączyć współrzędne względne (w trakcie rysowania obiektów wyświetlane są współrzędne mierzone względem ostatnio wskazanego punktu najwygodniejszy tryb), włączyć współrzędne bezwzględne (cały czas wyświetlane są współrzędne mierzone względem początku układu współrzędnych jest to tryb domyślny). Przełączniki u dołu ekranu AutoCAD znajduje się linia statusowa. W linii tej wyświetlane są współrzędne punktu wskazanego przez kursor oraz przełączniki Przełączniki istotne w grafice 2D: Tryb tworzenia wiązań - włączony powoduje automatyczne stosowanie wiązań między tworzonym lub edytowanym obiektem a obiektem lub punktami skojarzonymi z trybami lokalizacji względem obiektu. Skok przy włączonym przełączniku kursor zamiast przemieszczać się płynnie po obszarze roboczym, będzie przesuwał się o pewną zdefiniowaną wartość Siatka gęstość siatki można zdefiniować w ustawieniach i odpowiada ona wartości skoku kursora, przy włączonej funkcji Skok. Autorem instrukcji do laboratorium jest dr inż. Jacek Brożyna, str. 6

7 Tryb orto przy włączonej funkcji możliwe jest rysowanie linii tylko poziomych lub pionowych. Śledzenie biegunowe przy aktywnej tej funkcji system wspomaga rysowanie linii poziomych lub pionowych. Lokalizacja przy aktywnej funkcji w trybie rysowania system przyciąga kursor do zdefiniowanych punktów charakterystycznych, które definiujemy po kliknięcia prawym przyciskiem myszy na ikonie. Śledzenie dynamiczne (lokalizacji) - polega na rysowaniu tymczasowych linii konstrukcyjnych przechodzących przez wybrane punkty charakterystyczne obiektów. Wprowadzenie dynamiczne - pozwala na projektowanie bez konieczności obserwacji klasycznego wiersza poleceń. Szerokość linii umożliwia włączenie/wyłączenie pogrubienia linii 3. Ustawienia obszaru roboczego programu Bardzo często zdarza się, że nie odpowiadają nam fabryczne ustawienia programu, mimo że są niezłe. Jako że zmiana wszystkich ustawień nie ma sensu, pokażę te, które mają kluczowy wpływ na wydajność pracy z programem. Ustawienie okna rysunkowego zaczniemy od kliknięcia prawym klawiszem myszki w obszarze dialogowym okna i w wyświetlonym okienku wybieramy ostatnią z pozycji Opcje. Spowoduje to otwarcie dużego okna dialogowego Okno ustawień programu Pliki Autorem instrukcji do laboratorium jest dr inż. Jacek Brożyna, str. 7

8 W oknie tym jest wiele zakładek. Podstawowe zmiany, jakie będą nas interesowały, znajdują się w zakładce Wyświetl i Pomoce rysunkowe; są to: zmiana koloru tła; zmiana kroju czcionki w obszarze dialogowym; zmiana wielkości krzyża nitkowego i celownika Kolor obszaru roboczego W zależności od tego na jakich danych pracujemy często występuje potrzeba zmiany kolorystyki tła ze względu na ograniczoną widoczność. Wywołanie okna w którym można dokonać zmiany ustawień kolorystyki okna roboczego można przeprowadzić poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy w obrębie obszaru roboczego i wyboru z rozwijalnego menu polecenia Opcje NA ekranie pojawi się okno ustawień programu AutoCAD- Opcje. Przejdź do zakładki Wyświetl i wybierz znajdujący się poniżej przycisk Kolory W celu zatwierdzena wyboru należy wybrać Zastosuj i Zamknij. Okno ustawień programu Kolory okna rysunku Autorem instrukcji do laboratorium jest dr inż. Jacek Brożyna, str. 8

9 3.2. Zmiana kroju czcionki w obszarze dialogowym Zmiana czcionki jest wykonywana w analogiczny sposób jak w pakiecie Microsoft Office. Wybieramy je w zakładce Ekran. W celu zatwierdzena wyboru należy wybrać Zastosuj i Zamknij. Rys. Okno ustawień programu Czcionka okna wiersza poleceń Autorem instrukcji do laboratorium jest dr inż. Jacek Brożyna, str. 9

10 3.3. Zmiana wielkości krzyża nitkowego i celownika Rozmiar krzyża nitkowego zmieniamy w oknie ustawień programu Opcje, zakładka Pomoce rysunkowe, gdzie możemy dokonać konfiguracji Zastosuj. Kolejną przydatna rzeczą jaką możemy zmienić jest rozmiar celownika. W oknie ustawień programu Opcje, przejdź do zakładki Pomoce rysunkowe, gdzie możemy dokonać konfiguracji Zastosuj. Autorem instrukcji do laboratorium jest dr inż. Jacek Brożyna, str. 10

11 II. Paski narzędzi W każdym obszarze roboczym możliwe jest wyświetlanie i ukrywanie pasków narzędzi. Można tym samy stworzyć odpowiednią dla siebie konfigurację oraz samemu określić położenie poszczególnych pasków narzędzi. Aby wyświetlić lub ukryć daną kartę, panel lub pasek narzędzi, należy kliknąć prawym klawiszem myszy na pustym obszarze menu górnego, po czym wybrać odpowiednią opcję z menu. Paski narzędzi można również dostosować poprzez kartę Widok. Program AutoCAD umożliwia dowolne wyciągnięcie i rozmieszczenie paneli w obszarze roboczym poprzez ich przeciągnięcie oraz wyciągnięcie interesujących nas pasków narzędzi poprzez kartę Widok. 1. Rysuj Podstawowym i niezbędnym paskiem do tworzenia rysunków jest wstążka Rysuj, której funkcje pozwalają nam na tworzenie wszelakich linii, łuków, brył wraz z wypełnianiem/kreskowaniem. 2. Zmień Pasek narzędzi Rysuj Kolejnym niezbędnym paskiem niezbędnym przy tworzeniu rysunków jest wstążka Zmień, która umożliwia nam w znacznym stopniu modyfikowanie naszego rysunku poprzez rożnego rodzaju funkcje powielania, obracania, skalowania, ucinania czy zaokrąglania. Pasek narzędzi Zmień Autorem instrukcji do laboratorium jest dr inż. Jacek Brożyna, str. 11

12 3. Warstwy Pasek narzędzi Warstwy obejmuje swym zakresem modyfikację obiektów rysunku pod względem możliwości przypisania każdemu z nich odrębnej warstwy, czyli cech takich jak kolor, grubość czy rodzaj linii. Każda warstwę możemy też ukryć w miarę naszych potrzeb podczas pracy z programem czy też dla wydruku. 4. Opis Pasek narzędzi Warstwy Do opisywania rysunków na wszelaki sposoby posłuży nam wstążka Opis. Obejmuje ona swym zakresem wprowadzanie opisu tekstowego jedno i wielowierszowego, wymiarowanie rysunku, linie odniesienia jak i wstawienie tabeli. 5. Blok Pasek narzędzi Opis Pasek narzędzi Blok umożliwiają łączenie i operowanie obiektami jako składnikami układów złożonych. Blok powstaje przez zgrupowanie wybranych elementów i otrzymuje swoją nazwę. AutoCAD traktuje blok jako jeden element, który może zawierać elementy, będące narysowane w wielu różnych warstwach, różnymi kolorami oraz rodzajami linii. Blok zachowuje te informacje w stanie niezmienionym(do momentu rozbicia bloku ). Pasek narzędzi Blok Autorem instrukcji do laboratorium jest dr inż. Jacek Brożyna, str. 12

13 6. Właściwości Podczas pracy w programie AutoCad możemy modyfikować każdą z linii z osobna nadając im kolor, grubość i jej rodzaj/nie koniecznie konkretna warstwę. Przykładowo jeśli warstwy są przypisane jest możliwości, aby linie tej samej warstwy miały różne cechy. Zależy to czy pozostawimy te już przypisane Jak Warstwa czy tez wybierzemy z paska rozwijalnego inne cechy. Klikając Właściwości pojawi się okno, w którym będę opisane wszystkie właściwości wybranej warstwy/linii. 7. Narzędzia Pasek narzędzi Właściwości Podczas wykonywania rysunku przydatnymi dla nas funkcjami będzie wstążka Narzędzia, dzięki której możemy określić szybki wymiar nie opisując przy tym rysunku, a jedynie wyświetli go dla naszego wglądu. Poza tym możemy skorzystać z pomocy kalkulatora czy zaznaczenia wszystkich rysunków na obszarze roboczym. 8. Schowek Pasek narzędzi Narzędzia Przydatna funkcja jaka znajdziemy w pasku narzędzi Schowek jest opcja Uzgodnij właściwości. Pozwala nam ona na kopiowanie właściwości z jednego obiektu do drugiego. W tej wstążce znajdziemy również standardowe funkcje takie jak Wytnij (Ctrl+X), czy Wklej (Ctrl+V). Pasek narzędzi Schowek Autorem instrukcji do laboratorium jest dr inż. Jacek Brożyna, str. 13

14 III. Otwieranie i zapisywanie rysunku Program AutoCAD umożliwia odczytywanie i zapisywanie do plików w kilku formatach, z których najważniejsze to: *.dwg standardowy format w projektowaniu CAD *.dwt zapisywanie jako szablon w którym generujemy wszystkie elementy, które chcielibyśmy zachować jako niezmienne w każdym nowo otwartym projekcie, jak tło, czcionka itp. Funkcje otwierania, zapisywania i eksportowania (np. do PDF) dostępne są po kliknięciu ikony 1. Otwieranie Rysunek AutoCAD a możemy otworzyć przez kliknięcie Plik Otwórz co spowoduje otwarcie okna dialogowego do wyboru pliku. Należy pamiętać, że AutoCad standardowo pozwala na otwieranie plików z rozszerzeniem DWG. Istnieje jednak możliwość otwarcia plików w formacie DXF oraz szablonów posiadających rozszerzenie DWT. W tym celu należy wybrać w Pliki typu interesujący nas format. Autorem instrukcji do laboratorium jest dr inż. Jacek Brożyna, str. 14

15 2. Zapisywanie Pierwsze zapisywanie rysunku dokonujemy poprzez klikniecie Plik Zapisz, co spowoduje otwarcie okna dialogowego pozwalającego na zapis rysunku analogicznie jak w wielu innych programach Podczas zapisania rysunku utwórz nowy folder poprzez kliknięcie w oknie zapisywania plików Utwórz nowy folder utworzony rysunek. nadając mu własną nazwę, kolejno zapisując w nim Istnieję także możliwość zapisywania w starszych wersjach AutoCAD a. Robimy to poprzez wybraniu w oknie zapisywania Pliki typu i wybieramy intersujący nas format. Autorem instrukcji do laboratorium jest dr inż. Jacek Brożyna, str. 15

16 3. Eksportowanie Rysunek możemy również eksportować do formatu PDF poprzez klikniecie Plik Eksportuj PDF 4. Autodesk 360 Firma Autodesk umożliwia założenie konta do zapisywania dokumentów w chmurze usługa ta nazywa się Autodesk 360. Poza zapisywaniem dokumentów usługa ta umożliwia również dzielenie się dokumentami z innymi osobami. Możemy udostępnić wybrane dokumenty tylko do odczytu, ściągnięcia lub modyfikacji. a. Zakładanie konta i logowanie Konto można założyć na dwa sposoby: W programie AutoCAD w prawym górnym rogu należy kliknąć, a następnie kliknąć w oknie Autorem instrukcji do laboratorium jest dr inż. Jacek Brożyna, str. 16

17 Potrzebujesz identyfikatora Autodesk?, co spowoduje otwarcie okna umożliwiającego rejestrację. Rejestracji można dokonać również przez stronę https://360.autodesk.com Podczas rejestracji proszę podać swój z domeny politechniki np. Po zarejestrowaniu się, można zalogować się do swojego konta w programie AutoCAD b. Obsługa dysku: otwieranie, zapisywanie i udostępnianie. Obok istniejących już w systemie dysków zostanie założony nowy, wirtualny dysk Autodesk 360 Od tej pory w programie AutoCAD można zapisywać pliki na tym dysku, jak na każdym innym, a będąc podłączonym do internetu, zapisane pliki automatycznie zostaną zapisane na serwerze i dostęp do plików będzie dostępny również na komputerach bez programu AutoCAD wystarczy przeglądarka internetowa i dostęp do sieci. Autorem instrukcji do laboratorium jest dr inż. Jacek Brożyna, str. 17

18 Foldery i pliki można otwierać i udostępniać zarówno przez dysk na komputerze, jak i interfejs www. Dla sprawnej wymiany danych organizuj pliki w folderach. Załóż w chmurze (Autodesk 360) folder o nazwie zawierającej numer indeksu i nazwisko imię (np Brożyna Jacek ), a w nim zapisuj pliki w formacie: nr indeksu lab, wstawiając w miejsce kropek kolejne numeracje np.: lab 1.1 pierwszy rysunek z pierwszych zajęć laboratoryjnych lab 1.2 drugi rysunek z pierwszych zajęć laboratoryjnych projekt 1 projekt po pierwszych zajęciach projektowych projekt 2 projekt po drugich zajęciach projektowych itd. W/w folder z plikami udostępnij prowadzącemu zajęcia. c. Wylogowanie. Pamiętaj, aby po zajęciach laboratoryjnych wylogować się ze swojego konta Autorem instrukcji do laboratorium jest dr inż. Jacek Brożyna, str. 18

19 IV. Zadania do samodzielnej realizacji 1) Zmień tło obszaru roboczego na granatowe, rozmiar czcionki obszaru dialogowego na 12pkt, rozmiar krzyża nitkowego na 20,a celownika na rozmiar maksymalny. 2) Narysuj kilka prostych figur, a podczas rysowania używaj przełączników i obserwuj jak one wpływają na rysowanie. 3) Wyciągnij nowy pasek narzędzi: Zmiana, Zoom i rozmieść je w wygodnym miejscu. 4) Narysowane dowolne figury zapisz tworząc przy tym Nowy folder na dysku D. Utworzony rysunek zapisz w tym samym folderze jako: a) Rysunek AutoCAD wersja 2007 b) Szablon c) Plik PDF 5) W swoim folderze w chmurze (Autodesk 360) zapisz plik o nazwie pierwszy rysunek.dwg i udostępnij go: a) Prowadzącemu zajęcia dając mu pełny dostęp. b) Studentowi siedzącemu obok, dając mu tylko dostęp do pobrania/wyświetlenia rysunku. Autorem instrukcji do laboratorium jest dr inż. Jacek Brożyna, str. 19

ArCADia. Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia

ArCADia. Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia ArCADia Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia

Bardziej szczegółowo

Podręczniki Politechnika Lubelska

Podręczniki Politechnika Lubelska Agnieszce Podręczniki Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Podstaw Techniki ul. Nadbystrzycka 38 20-618 Lublin Jerzy Montusiewicz Modelowanie 2D w programie AutoCAD Politechnika Lubelska

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 1. Praca z aplikacją 1.1. Tworzymy prezentację dobry początek Programy przeznaczone do tworzenia prezentacji multimedialnych wykorzystują

Bardziej szczegółowo

ADOBE INCOPY. Pomoc i samouczki

ADOBE INCOPY. Pomoc i samouczki ADOBE INCOPY Pomoc i samouczki Czerwiec 2013 Co nowego Część zawartości, do której kierują łącza na tej stronie może być dostępna wyłącznie w języku angielskim. 1 Współpraca Usprawnienia funkcji Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Allplan BIM. Podręcznik

Allplan BIM. Podręcznik Allplan BIM Podręcznik Microsoft, Windows, Windows NT, Windows 2000 i Windows XP są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft Corporation. BAMTEC jest zastrzeżonym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z programu ADOBE ACROBAT X STANDARD

Korzystanie z programu ADOBE ACROBAT X STANDARD Korzystanie z programu ADOBE ACROBAT X STANDARD prawne Informacje prawne można znaleźć na stronie http://help.adobe.com/pl_pl/legalnotices/index.html. iii Spis treści Rozdział 1: Co nowego Co nowego (Acrobat

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Power Point

Materiały szkoleniowe Power Point Materiały szkoleniowe Power Point Przygotowane przez: WROcomp Spis treści: 1. UŻYWANIE APLIKACJI... 5 1.1 PRACA Z PREZENTACJAMI... 5 1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia aplikacji. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie.

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie. Kurs Excel Poziom I SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE 1. Postać dokumentu, wygląd ekranu 2. Poruszanie się po arkuszu, adresowanie komórek 3. Menu programu (pełne, podręczne), paski narzędzi

Bardziej szczegółowo

Edycja IV poziom podstawowy

Edycja IV poziom podstawowy Edycja IV poziom podstawowy CZ. I SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS Cele: Po ukończeniu pierwszej części kursu, uczestnik przypomni sobie wiadomości poznane w poprzednich edycjach kursu oraz zdobędzie nowe informacje

Bardziej szczegółowo

Ustawienia projektu i programu Rozpoczynanie lub otwieranie projektu Uwaga Tworzenie nowego projektu Utwórz nowy projekt Użyj ostatnich ustawień

Ustawienia projektu i programu Rozpoczynanie lub otwieranie projektu Uwaga Tworzenie nowego projektu Utwórz nowy projekt Użyj ostatnich ustawień strona 61 Rozdział 6 Ustawienia projektu i programu Podczas codziennej pracy w ArchiCADzie można dostosować program do własnych potrzeb, zdefiniować standardowe opcje dla wszystkich projektów w biurze,

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 5 1.1 Sprzętowe i systemowe... 5 1.2 Programowe... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Krótki podręcznik informacyjny

Krótki podręcznik informacyjny Krótki podręcznik informacyjny 2 Niniejszy podręcznik zawiera zrzuty ekranu wykonane przy użyciu systemu Windows 7. W innych systemach operacyjnych ich wygląd może się różnić. Dlaczego pliki PDF są popularne?

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

W menu Plik znajdują się polecenia do zarządzania projektami, rysunkami, drukowaniem jak I również ustawienia standardowe.

W menu Plik znajdują się polecenia do zarządzania projektami, rysunkami, drukowaniem jak I również ustawienia standardowe. Menu Programu Polecenia SEE Electrical są podzielone na Kategorie. Każda Kategoria zawiera Panele. Panel zawiera pojedyncze polecenia lub całe grupy poleceń związanych z danym narzędziem. Menu Plik W menu

Bardziej szczegółowo

ul. Zjednoczenia 2; 41-500 Chorzów tel: (032) 720 49 00fax: (032) 249 37 33 http://www.instalsoft.com.pl; E-mail: info@instalsoft.com.

ul. Zjednoczenia 2; 41-500 Chorzów tel: (032) 720 49 00fax: (032) 249 37 33 http://www.instalsoft.com.pl; E-mail: info@instalsoft.com. InstalSoft ul. Zjednoczenia 2; 41-500 Chorzów tel: (032) 720 49 00fax: (032) 249 37 33 http://www.instalsoft.com.pl; E-mail: info@instalsoft.com.pl Znaki handlowe: InstalSoft, InstalSystem, Gredi, OZC

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Notow@niaPlus. Biuro Maklerskie Banku BPH S.A.

Instrukcja obsługi aplikacji Notow@niaPlus. Biuro Maklerskie Banku BPH S.A. Instrukcja obsługi aplikacji Notow@niaPlus Biuro Maklerskie Banku BPH S.A. Spis treści 1. Instalacja aplikacji Notow@niaPlus (na przykładzie przeglądarki Mozzilla Firefox)... 2 2. Uruchamianie aplikacji

Bardziej szczegółowo

CADprofi. Podręcznik użytkownika

CADprofi. Podręcznik użytkownika CADprofi Podręcznik użytkownika Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym podręczniku były kompletne i rzetelne. Jeżeli jednak zauważysz jakikolwiek błąd daj nam znać. Będziemy także wdzięczni

Bardziej szczegółowo

Allplan Architektura. Szybki start

Allplan Architektura. Szybki start Allplan Architektura Szybki start 1 Microsoft, Windows, Windows NT, Windows 2000 i Windows XP są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft Corporation. BAMTEC jest zastrzeżonym

Bardziej szczegółowo

TSL TM SuperView Wersja 1.5 Podręcznik użytkownika

TSL TM SuperView Wersja 1.5 Podręcznik użytkownika TSL TM SuperView Wersja 1.5 Podręcznik użytkownika Program do prezentacji rysunków rastrowych, wektorowych oraz dokumentów złożonych dla Microsoft Windows TM Tessel Systems Tessel Software Line TM is a

Bardziej szczegółowo

Program do projektowania i druku etykiet EDYTOR ETYKIET Wersja 3.0 Podręcznik użytkownika

Program do projektowania i druku etykiet EDYTOR ETYKIET Wersja 3.0 Podręcznik użytkownika Program do projektowania i druku etykiet EDYTOR ETYKIET Wersja 3.0 Podręcznik użytkownika Warszawa październik 2003-1 - Zastrzeżenia praw Niniejszego podręcznika ani jego żadnego fragmentu nie wolno powielać

Bardziej szczegółowo

AutoCAD -- kurs podstawowy

AutoCAD -- kurs podstawowy AutoCAD -- kurs podstawowy I. Podstawy podstaw. 1. Lekcja 1 -- Podstawy podstaw Filozofia pracy z programem AutoCAD Wygląd głównego okna aplikacji Dopasowanie programu do własnych potrzeb zmiana wyglądu

Bardziej szczegółowo

informatyk Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Systemy operacyjne i sieci komputerowe

informatyk Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Systemy operacyjne i sieci komputerowe titechnik informatyk Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Systemy operacyjne i sieci komputerowe Cz 1 Autorzy: Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Recenzenci: dr Stanisław Szabłowski, mgr Jan Bogdan Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

CADprofi. Podręcznik użytkownika

CADprofi. Podręcznik użytkownika CADprofi Podręcznik użytkownika Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym podręczniku były kompletne i rzetelne. Jeżeli jednak zauważysz jakikolwiek błąd daj nam znać. Będziemy także wdzięczni

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 1. INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE... 2 1.1. INSTALACJA PROGRAMU... 2 2. ZASADY OBSŁUGI PROGRAMU... 2 2.1. URUCHOMIENIE PROGRAMU I REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora

Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Jak korzystać z komputera i Internetu Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU Podręcznik z ćwiczeniami dla ucznia FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI Warszawa 2009 Wydawca: Fundacja Wspomagania Wsi Opracowanie: Dorota Pronobis Koncepcja

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej MultiCEL Multimedialne

Bardziej szczegółowo

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- System operacyjny Windows Informacje o systemie (System Information) Aplikacja Informacje o systemie zawiera szczegółowe informacje o właściwościach sprzętowych, składnikach systemowych i zainstalowanym

Bardziej szczegółowo

Obsługa prezentacji multimedialnych podstawy. Patrycjusz Różański

Obsługa prezentacji multimedialnych podstawy. Patrycjusz Różański Obsługa prezentacji multimedialnych podstawy Patrycjusz Różański AGENDA Co to jest Impress Libre office Schemat działania i sposoby zapisu prezentacji Tworzenie, przenoszenie i kopiowanie slajdów, szablony

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Miesięczny schemat pracy Rozdział 3 Informacje ogólne 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.3

Bardziej szczegółowo