Kosztorys Inwestorski. Budowa sieci teletechnicznej i okablowania strukturalnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kosztorys Inwestorski. Budowa sieci teletechnicznej i okablowania strukturalnego"

Transkrypt

1 Kosztorys Inwestorski Data: Budowa: Zakaład Karny Dubliny Gmina Korsze Obiekt: Kompleks Szkolno - Sportowy w Cekcynie Zamawiający: Okręgowy Inspektorat SłuŜby Więziennej ul. Piłsudskiego Olsztyn Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:......

2 Przedmiar robót Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Budowa kanalizacji kablowej 1.1 KNR 501/106/1 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kategorii III, warstwy X rury/warstwa = 1x1, suma otworów: 1 52 m 1.2 TPSA 40/301/6 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt kategorii III 3 szt 1.3 KNR 501/306/2 Budowa gardeł dodatkowych z gotowej mieszanki betonowej, SK-2, grunt kategorii III 3 szt 1.4 TPSA 39/202/3 Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w zwojach, 3xFi 32 mm 50 m 1.5 TPSA 39/207/4 Uszczelnianie otworów kanalizacji pierwotnej, uszczelki z pianką poliuretanową, otwór z 3 rurami/kablami 6 otwór 1.6 TPSA 39/301/9 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, HDPE Fi 32 mm w zwojach, 1 rura w rurociągu 0,003 km 1.7 TPSA 39/301/10 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, HDPE Fi 32 mm w zwojach, dodatek za kaŝdą następną rurę w rurociągu 0,006 km 1.8 KNR 508/110/3 Rury RHDPE układane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi 32 mm - analogia 18 m 1.9 KNR 508/101/3 MontaŜ uchwytów pod rury RHDPE Fi 32 mm układane pojedynczo z przygotowaniem podłoŝa przy uŝyciu sprzętu mechanicznego, przykręcenie uchwytów do kołków plastikowych w podłoŝu ceglanym 18 m 1.10 KNR 504/1803/8 (1) Wykonanie przepustu przez ścianę z cegły grubości do 60 cm, przepust PpS-32, PpS-40, PpS-50 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 3 szt 1.11 KNR 501/119/1 Wprowadzenie kanalizacji kablowej z rur PCW do budynków, podłoŝe: cegła, 1 otwór wprowadzony do budynku 1 szt 2 Budowa kabala 25x4x0,5 2.1 TPSA 40/503/7 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny 75 m 2.2 TPSA 40/606/3 MontaŜ skrzynki wnętrzowej 1 szt 2.3 TPSA 40/603/1 MontaŜ zespołów łączówek szczelinowych 2-stronnych, zabezpieczonych, łączówki w zespole o 10 parach zacisków 10 szt 2.4 KNR 501/818/4 Rozszycie kabli zakończeniowych na ochronnikach krosowych, łączówkach i gniezdnikach na przełącznicy, kabel o liczbie par 50 2 szt 2.5 KNR 501/1310/5 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 50 1 odcinek 3 Budowa kabla opto 24J 3.1 TPSA 39/501/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z linką, kabel w odcinkach 2 km 0,075 km 3.2 AT 15/109/1 (1) Szafy dystrybucyjne 19", montaŝ szafy stojącej 1 kpl 3.3 KNNR 5/408/1 MontaŜ dodatkowego wyposaŝenia szafy - cokół 6x8 wys. 120 mm RAL szt 3.4 KNNR 5/408/1 MontaŜ dodatkowego wyposaŝenia szafy - Panel 4 -wentylator. z termostatem 1 szt 3.5 KNNR 5/408/1 MontaŜ dodatkowego wyposaŝenia szafy - Listwa 19" zasil. 9 - port bezwył. 1 szt 3.6 KNNR 5/408/1 MontaŜ paneli 19"/1U plastic 24*LC Duplex 2 szt 3.7 KNNR 5/408/1 MontaŜ paneli kat. 6-19"/1U 24*RJ45 KM 8 UTP 3 szt 3.8 KNNR 5/408/1 MontaŜ paneli rozdzielczych kat.3 19"/U 25*RJ-K45 3 szt 3.9 TPSA 39/607/5 MontaŜ złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel rozetowy, przełącznica skrzynkowa, jeden spajany światłowód 2 złącze 3.10 TPSA 39/607/6 MontaŜ złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel rozetowy, przełącznica skrzynkowa, dodatek za kaŝdy następny spajany światłowód 46 złącze 3.11 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 światłowód 1 odcinek

3 Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za kaŝdy następny zmierzony światłowód 23 odcinek 4 Okablowanie strukturalne 4.1 KNRW 508/301/20 Przygotowanie podłoŝa pod osprzęt instalacyjny, wykonanie ślepych otworów pod montaŝ na zaprawie cem. lub gipsowej, mechanicznie, w cegle 55 szt 4.2 KNR 508/302/10 MontaŜ na gotowym podłoŝu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki szczękowe, 3 wyloty, przekrój przewodów 2.5 mm2, mocowanie: gips - cement 55 szt 4.3 KNR 506/1701/2 Zainstalowanie gniazd podwójnych RJ 45 R= 0,955 M= 1,000 S= 1, szt 4.4 KNR 401/210/1 Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton Ŝwirowy, przekrój do 0,023 m2 288,4 m 4.5 KNR 508/109/2 bruzd, podłoŝe betonowe, rura Fi 20 mm 160 m 4.6 KNR 508/109/2 bruzd, podłoŝe betonowe, rura Fi 25 mm 100 m 4.7 KNR 508/109/2 bruzd, podłoŝe betonowe, rura Fi 40 mm 80 m 4.8 KNR 403/1012/2 Zaprawianie bruzd, o szerokości do 50 mm 231 m 4.9 KNR 403/1012/3 Zaprawianie bruzd, o szerokości do 100 mm 57,4 m 4.10 KNNR 5/1209/1 (3) Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w gazobetonie, długość przebicia do 15 cm, Fi 60 mm 30 otwór 4.11 KNNR 5/1209/2 (5) Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w gazobetonie, długość przebicia do 30 cm, Fi 100 mm 3 otwór 4.12 KNR 401/323/3 (1) Zamurowanie przebić, ściany grubości 1 cegły 30 szt 4.13 KNR 401/323/5 (1) Zamurowanie przebić, stropy ceramiczne 3 szt 4.14 KNR 508/207/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej m 4.15 KNR 508/803/1 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów i wnęk w betonie, głębokość do 8 cm i średnicy do 10 mm 180 szt 4.16 KNR 508/809/4 Osadzenie w podłoŝu kołków, kołki kotwiące M10, na ścianie 180 szt 4.17 KNR 501/818/1 Rozszycie kabli zakończeniowych w gniazdach RJ 45 R= 0,500 M= 1,000 S= 1, szt 4.18 KNR 501/818/1 Rozszycie kabli zakończeniowych w szafie 19" R= 0,500 M= 1,000 S= 1, szt 4.19 KNR 501/1310/1 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par KNR 501/1311/1 Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par KNR 501/1312/1 Pomiar tłumienności zbliŝno- i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par KNR 501/819/1 Krosowanie obwodów na przełącznicy lub w szafce kablowej (Kabel Patch See) 50 obwód 4.23 KNR 501/819/1 Krosowanie obwodów na przełącznicy lub w szafce kablowej (Kabel Patch See) 60 obwód 4.24 KNR 501/819/1 Krosowanie obwodów na przełącznicy lub w szafce kablowej (Kabel Patch See) 60 obwód Zestawienie materiałów Lp. Nazwa materiału Jedn. Ilość Cena Wartość 1. Adapter natynkowy Fiorena szt Benzyna do ekstrakcji dm3 32,8 3. Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 0,45 4. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-17.5 (mieszanka betonowa)... m3 0,45 5. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm szt Cement portlandzki zwykły "25" bez dodatków t 0,0823

4 Lp. Nazwa materiału Jedn. Ilość Cena Wartość 7. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 41,97 8. Cokół 6x8 wys. 120 mm RAL szt 1 9. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm m3 0, Drut stalowy okrągły miękki Fi 1.0 mm kg 0, Drut stalowy okrągły miękki Fi 3 mm kg Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania kg 0, Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0, Kabel Patch See Kat. 5e FTP 0,6 m szt Kabel Patch See Kat. 6a FTP 0,6 m szt Kabel Patch See Kat. 6a FTP 1,2 m szt Kabel światłowodowy OM 3 24 włókna km 0, Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw 25x4x0,5 mm m 77, Kabel TrueNet kat.7 SFTP LSOH m Kapturek termokurczliwy KTK szt 1,5 21. Klej winylowy rozpusz. do rur z PVC "agresywny" kg 0, Kołki kotwiące szt Kołki rozporowe plastykowe szt 37,8 24. Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt Korek styropianowy szt Lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny kg 2, Listwa 19" zasil. 9 - port bezwył szt Łączniki ekranów szt Moduł RJ 45-KM 8 kat 6A STP czarny szt Osadniki betonowe szt Osłonka spoiny światłowodu szt Panel 19"/1U plastic 24*LC Duplex kpl Panel 4 -wentylator. z termostatem szt Panel rozdzielczy kat. 6-19"/1U 24*RJ45 KM 8 STP szt Panel rozdzielczy kat.3-19"/1u 25*RJ45 PCB szt Pianka poliuretanowa kg 1, Piasek m3 0, Piasek do betonów zwykłych m3 0, Piasek do zapraw m3 0, Pigtail - sznur optyczny zakończeniowy kpl Płyn poślizgowy dm3 0, Płyta Fiorena 2 RJ kątowa z zaślepką szt Przewód LY 450/750V 1x2,5 mm m 4,4 44. Przywieszka identyfikacyjna szt 4,5 45. Puszka podtynkowa MC szt 56,1 46. Ramka pojedyńcza Polo Fiorena szt Rura elektroinstalacyjna Monoflex HFPP Fi 20 mm m 166,4 48. Rura elektroinstalacyjna Monoflex HFPP Fi 25 mm m Rura elektroinstalacyjna Monoflex HFPP Fi 40 mm m 83,2 50. Rura HDPE Fi 32 mm m 165, Rura RHDPE 110 x 6,3 mm m 54, Rura RHDPE 32 x 2,9 mm m 18, Rura wspornikowa ze śrubą rzymską szt Skrzynka kablowa słupowa SS 50 A szt Spirytus denaturowy dm3 0,1 56. Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 z topnikiem TLR kg 0, Studnia kablowa Ŝelbetowa SKR szt Szafa C&C 24U6/8 RAL kpl Sznur azbestowy kręcony kg Taśma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras kablowych m 3, Uchwyty do rur szt 37,8 62. Uszczelki końców rur HDPE szt Uszczelki rur kanalizacji pierwotnej kpl Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 23, Woda m3 0, Woda przemysłowa m3 0, Wspornik 2-kablowy szt 3,5 68. Zespół łączówek szczelinowych 2-stronnych, niezabezpieczonych, pary zacisków kpl Złączka PVC ciśnieniowa 2-kielichowa szt 8,32 Razem (z dokładnością do zaokrągleń): Zestawienie sprzętu Lp. Nazwa sprzętu Jedn. Ilość Cena Wartość 1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,36 2. Generator poziomu do 20 khz m-g 174, Megaomomierz m-g 71, Miernik poziomu do 20 khz m-g 174, Mostek kablowy m-g 36, Przesłuchomierz m-g 136, Przyczepa dłuŝycowa do samochodów 10,0t m-g 2, Przyczepa do przewoŝenia kabli 4-7 t m-g 2, Reflektometr m-g 46,84

5 Lp. Nazwa sprzętu Jedn. Ilość Cena Wartość 10. Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-g 264, Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 38, Samochód skrzyniowy do 3.5 t (1) m-g 2, Samochód skrzyniowy do 3.5 t (Trambus) (1) m-g 0, Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 21, Spawarka do włókien światłowodowych (1) m-g 27, SpręŜarka powietrzna przewoźna spalinowa 10 m3/min (1) m-g 1, Ubijak spalinowy 50 kg m-g 31, Wciągarka mechaniczna elektryczna 1,6-3,2t m-g 1, Wciągarka ręczna 3-5 t m-g 1, Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t m-g 1, śuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 15,45 Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 1 052,4528

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż NORBERT WALKIEWICZ DATA OPRACOWANIA : 16.09.2008. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż NORBERT WALKIEWICZ DATA OPRACOWANIA : 16.09.2008. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : PŁYWALNIA WIELOZADANIOWA UWM ADRES INWESTYCJI : OLSZTYN UL. TUWIMA INWESTOR : UNIWERSTYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI ADRES INWESTORA : OLSZTYN UL. OCZAPOWSKIEGO 2 BRANŻA : TELEKOMUNIKACYJNA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Instalacje elektryczne wewnętrzne

Przedmiar. Instalacje elektryczne wewnętrzne Przedmiar Instalacje elektryczne wewnętrzne Data: 2009-01-18 Budowa: Kraków Al. 29-go Listopada Kody CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Obiekt: Sale audytoryjne Zamawiający: Akademia

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Projekt zagospodarowania terenu CENTRALNEGO MUZEUM POŻARNICTWA w Mysłowicach - Aneks: oświetlenie terenu

Przedmiar robót. Projekt zagospodarowania terenu CENTRALNEGO MUZEUM POŻARNICTWA w Mysłowicach - Aneks: oświetlenie terenu Przedmiar robót Mysłowicach - Aneks: oświetlenie terenu Budowa: Centralne Muzeum Pożarnictwa ul. Stadionowa 7A, Mysłowice Obiekt lub rodzaj robót: elektryczne Lokalizacja: j.w. Inwestor: Centralne Muzeum

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Sporządził : mgr inż. Adam Domagała Data opracowania : 08.2010. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR. Sporządził : mgr inż. Adam Domagała Data opracowania : 08.2010. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: BELLTECH Toasz Staszek 95-081 Dłutów, Pawłówek 6a Nazwa inwestycji : Przebudowa sieci telekounikacyjnej w. Dłutów Adres inwestycji : Dłutów, ul. Łąkowa, Osiedlowa, Graniczna, Krzywa, Spokojna, Spacerowa,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych przyziemia budynku "L". INSTALACJE TELETECHNICZNE

Przedmiar. Projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych przyziemia budynku L. INSTALACJE TELETECHNICZNE Przedmiar Projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych przyziemia budynku "L" INSTALACJE TELETECHNICZNE Data: 2011-02-25 Obiekt: Budynek Dydaktyczno-Laboratoryjny "L" Zamawiający: AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

Remont dachu i elewacji budynku kuchni przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S.A. w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51

Remont dachu i elewacji budynku kuchni przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S.A. w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51 P R Z E D M I A R R O B Ó T Remont dachu i elewacji budynku kuchni przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S.A. w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51 Data: 2010-11-26 Obiekt: Kuchnia

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy:... Siedziba Wykonawcy:...

KOSZTORYS OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy:... Siedziba Wykonawcy:... PZD/PN/./200 Załącznik nr 4 do SIWZ KOSZTORYS OFERTOWY Nazwa Wykonawcy:.... Siedziba Wykonawcy:..... Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych J.m. Ilość cena jedn. Wartość (netto) ROBOTY POMIAROWE Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego NAZWA INWESTYCJI : Projekt budowlano-wykonawczy odbudowy Zamku w Stopnicy\Sieć RTV/SAT

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Nakładczy. Sporządził mgr inż. Grzegorz Lachowicz. Słupsk 21 czerwiec 2013 r.

Kosztorys Nakładczy. Sporządził mgr inż. Grzegorz Lachowicz. Słupsk 21 czerwiec 2013 r. Kosztorys Nakładczy Obiekt Budowa MCK Słupsk ul. 3-go Maja 22 Inwestor MCK Słupsk ul. 3-go Maja 22 Biuro kosztorysowe Z.U.O. "Bud-Land", ul.banacha 10A/22, 76-200 Słupsk Sporządził mgr inż. Grzegorz Lachowicz

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót: CGR19-19-01-11.

Przedmiar robót: CGR19-19-01-11. Inwestor: ASP Katowice ul. Raciborska 37 40-074 Katowice Wykonawca: Przedmiar robót: CGR19-19-01-11. CPV: 45311100-1, 45311200-2, 45315500-3, 45315600-4, 45315700-5, 45317200-4, 45317300-5. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

BUDOWA ZAKŁADU PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWEGO Z CZĘŚCIĄ ADMINISTRACYJNO - SOCJALNĄ

BUDOWA ZAKŁADU PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWEGO Z CZĘŚCIĄ ADMINISTRACYJNO - SOCJALNĄ Niniejszy kosztorys jest integralną częścią Projektu Wykonawczego i nie może być bez niego rozpatrywany Podstawa prawna : Dziennik Ustaw Nr130, Poz.1389 z 2004r. Przedmiar robót BUDOWA ZAKŁADU PRODUKCYJNO

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ Obiekt Kod CPV 45261210-9 Budowa Hel, ul. Szkolna 1 Inwestor ZSO HEL Biuro kosztorysowe KOSZTBUD Maciej Łubkowski Sporządził mgr inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacje elektryczne i słaboprądowe wewnętrzne

Przedmiar robót. Instalacje elektryczne i słaboprądowe wewnętrzne Przedmiar robót Data: 2008-10-30 Budowa: Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami i garażem podziemnym w Tychach przy ul. Grota Roweckiego na działce nr 526/13 Zamawiający: Tyskie Towarzystwo Budownictwa

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Norbert Walkiewicz DATA OPRACOWANIA : 10.07.2008. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Norbert Walkiewicz DATA OPRACOWANIA : 10.07.2008. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLIGII ADRES INWESTYCJI : OLSZTYN UL.. OCZAPOWSKIEGO 7 INWESTOR : UNIWERSYSTET WARMIŃSKO MAZURSKI BRANśA : TELETECHNICZNA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Instalacja agregatu prądotwórczego i redundantnych UPS w obiekcie Warszawa ul. Taborowa 33

Kosztorys. Instalacja agregatu prądotwórczego i redundantnych UPS w obiekcie Warszawa ul. Taborowa 33 Kosztorys Data:20-06-2011 Budowa: Nr STWiOR:E 1 Kody CPV:45223810-7 Konstrukcje gotowe 45262212-0 Kopanie rowów 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45315600-4 Instalacje

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ELEKTRYCZNY

KOSZTORYS ELEKTRYCZNY KOSZTORYS ELEKTRYCZNY Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Ilość Cena jedn. Wartość 1 WĘZEŁ CIEPLNY 1.1 ZASILENIE WĘZŁA 1 d.1.1 KNNR 5 0114-08 Przepusty rurowe hermetyczne w ścianie z rur o śr.do 36 mm szt. 1

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ

KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ. - PRZED- SZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 BUDYNEK "A" PRZY ULICY CHO- CIMSKIEJ 17 NAZWA INWESTYCJI : PRZEDSZKOLE NR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. S.P. "Inwestprojekt Świętokrzyski" 25-520 Kielce ul. Targowa 18

PRZEDMIAR ROBÓT. S.P. Inwestprojekt Świętokrzyski 25-520 Kielce ul. Targowa 18 S.P. "Inwestprojekt Świętokrzyski" 25-520 Kielce ul. Targowa 18 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziene 45233120-6

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS ŚLEPY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : REMONT KLATKI SCHODOWEJ ADRES INWESTYCJI : LUBLINIEC UL.EDYTY STEIN 11 INWESTOR : Gmina Lubliniec ADRES INWESTORA : 42-700 LUBLINIEC ul. PADEREWSKIEGO 5 Wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 43-309 Bielsko-Biała ul. Czołgistów 36 tel.: +48 33 8453036 e-mail: biuro@elkent-system.pl. 2014-04-15 Paweł Latek,...

Przedmiar robót. 43-309 Bielsko-Biała ul. Czołgistów 36 tel.: +48 33 8453036 e-mail: biuro@elkent-system.pl. 2014-04-15 Paweł Latek,... Przedmiar robót wraz z pompownią i kolektorem tłocznym dla odwodnienia terenów w rejonie budynku dydaktyczno-laboratoryjnego "C" na terenie Akademii Techniczno-Humanistycznej przy ulicy Willowej w Bielsku-Białej.

Bardziej szczegółowo

EL-INWEST RADZISZEWSKI PIOTR 96-321 Musuły ul. Pogodna 1

EL-INWEST RADZISZEWSKI PIOTR 96-321 Musuły ul. Pogodna 1 EL-INWEST RADZISZEWSKI PIOTR 96-321 Musuły ul. Pogodna 1 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45316110-9 Słupy i oprawy oświetleniowe 45315700-5 Rozdzielnice wolnostojące 45231400-8

Bardziej szczegółowo

KosztBud 15-756 Białystok ul. Swobofna 58/24 tel./fax 85 654 38 44; 506 110 199 Kosztorysowanie FORTE 9.01 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK 45252000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 14.08.2012. Stawka roboczogodziny :

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 14.08.2012. Stawka roboczogodziny : ELZIT SP. Z O.O. UL. BUDOWLANYCH 4C 84-200 WEJHERO- WO PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Wyiana elektroenergetycznych linii kablowych SN 15kV poiędzy stacjai PG-1, MW, WO, WŁ w kapusie Politechniki Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Nadbudowa pomieszczeń nad chłodnią dla celów poczekalni wraz z pomieszczeniem przygotowania dla pacjentów w Pracowni Diagnostyki Obrazowej- pracowni rezonansu magnetycznego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Biuro Projektów BPBM BIMOR Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 67/68, 70-382 Szczecin

PRZEDMIAR ROBÓT. Biuro Projektów BPBM BIMOR Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 67/68, 70-382 Szczecin Biuro Projektów BPBM BIMOR Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 67/68, 70-382 Szczecin PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS PRZEDMIAROWY

KOSZTORYS PRZEDMIAROWY KOSZTORYS PRZEDMIAROWY NAZWA INWESTYCJI : Budowa lekkiej hali magazynowej,wiaty do przygotowania i pakowania odpadów opakowań suchych,ustawienie trzech kontenerów socjalnych oraz utwardzenie placów odkładczych,drogi

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Przebudowa sieci gazowej i sieci TP SA /DROGA POWIATOWA/

KOSZTORYS OFERTOWY. Przebudowa sieci gazowej i sieci TP SA /DROGA POWIATOWA/ ZADANIE NR 3 (piecęć Wykonawcy) KOSZTORYS OFERTOWY Prebudowa sieci gaowej i sieci TP SA /DROGA POWIATOWA/ L.P Wyscególnienie elementów roliceniowych Jedno - stka Ilość Robót w jedn. Cena Jednostki w łotych

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY MONTAŻU DEPOZYTORÓW KLUCZY I SYSTEMU MASTER KEY

KOSZTORYS NAKŁADCZY MONTAŻU DEPOZYTORÓW KLUCZY I SYSTEMU MASTER KEY NAKŁADCZY MONTAŻU DEPOZYTORÓW KLUCZY I SYSTEMU MASTER KEY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 51212000-1 Usługi instalowania urządzeń do rejestrowania obecności 45311100-1 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

Przebudowa skrzyŝowania ulic Al. Armii Krajowej, Nyskiej i Ziębickiej we Wrocławiu w zakresie sygnalizacji świetlnej zadanie nr 3.

Przebudowa skrzyŝowania ulic Al. Armii Krajowej, Nyskiej i Ziębickiej we Wrocławiu w zakresie sygnalizacji świetlnej zadanie nr 3. Inwestycja: Temat: Adres: Inwestor: BranŜa: Nr projektu: Przebudowa skrzyŝowania ulic Al. Armii Krajowej, Nyskiej i Ziębickiej we Wrocławiu w zakresie sygnalizacji świetlnej zadanie nr 3. Budowa sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa instalacji elektrycznej oraz budowa instalacji teletechnicznej w Zespole Szkół w Dziaduszycach. Nazwa zadania: Inwestor:

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa instalacji elektrycznej oraz budowa instalacji teletechnicznej w Zespole Szkół w Dziaduszycach. Nazwa zadania: Inwestor: Załącznik Nr 2 do SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zadania: Przebudowa instalacji elektrycznej oraz budowa instalacji teletechnicznej w Zespole Szkół w Dziaduszycach Inwestor: Zespół Szkół w Dziaduszycach Dziaduszyce

Bardziej szczegółowo