Zapytanie ofertowe nr 3/POIG 8.2/05/10

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe nr 3/POIG 8.2/05/10"

Transkrypt

1 Warszawa, r. Zamawiający: Plagiat.l S. z o. o. ul. Przanowskiego 32/ Warszawa tel.: faks: NIP: REGON: KRS: Zaytanie ofertowe nr 3/POIG 8.2/05/10 W związku z realizacją rojektu Integracja systemu antylagiatowego Plagiat.l z elektronicznymi systemami obsługi studenta na olskich uczelniach nieublicznych wsółfinansowanego ze środków Euroejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.2 Programu Oeracyjnego Innowacyjna Gosodarka, Plagiat.l S. z o. o. zarasza do składania ofert na race rogramistyczne mające na celu wytworzenie alikacji na otrzeby rojektu. Przedmiot zamówienia Stworzenie, na odstawie umowy autorskiej, w ramach działalności wykonywanej osobiście, orogramowania na otrzeby rojektu: Integracja systemu antylagiatowego Plagiat.l z elektronicznymi systemami obsługi studenta na olskich uczelniach nieublicznych. Planowane jest zatrudnienie rojektanta - rogramisty, którzy będzie brał udział w racach rojektowania, tworzenia alikacji integrującej uczelniane systemy obsługi studenta z systemem antylagiatowym. Przy realizacji rojektu będzie wsółracowad z racownikami sółki, rogramistami zajmującymi się realizacją rojektu. Szczegółowy wykaz zadao: L. 2. Nazwa zadania Moduł integracji systemów wykorzystywanych rzez klientów z systemem Plagiat.l z wykorzystaniem zasobu wsółdzielonego z dostęem rzez rotokół SFTP Stworzenie ogólnych tabel ze stronicowaniem, filtrowaniem i sortowaniem oraz nastęujących modułów: wyświetlania i edycji danych użytkownika, wyświetlania tabeli dokumentów użytkownika, wyświetlania tabeli dokumentów użytkownika z oziomu innych kont, mających odowiednie urawnienia, wrowadzania dokumentów, wysyłania i lain text i HTML z załącznikami

2 Przewidywany wymiar racy: 240 roboczogodzin Rozoczęcie wsółracy z wybranym dostawcą usługi: 8 czerwca 2010 r. Kryteria oceny ofert Każda oferta będzie oceniana rzez unktację od 0 do 100 kt., rzy czym unkty będą rzydzielane według nastęujących kryteriów: Dotychczasowe doświadczenie Oferenta dotyczące integrowania systemów informatycznych, rojektowania i wdrażania systemów działających w instytucjach kształcenia wyższego, w szczególności systemów kontroli antylagiatowej i obsługi studenta oraz bezieczeostwa sieciowego: 0-20 kt. Oceniane będzie doświadczenie w zakresie tworzenia orogramowania oraz znajomości bezieczeostwa sieciowego, wyszczególnionych w Tabeli Ocena dokonywana będzie na odstawie analizy listy rojektów, w których uczestniczył oferent oraz ełnionej w nich roli. Maksymalną liczbę unktów można otrzymad za udokumentowanie wymaganego okresu doświadczenia we wszystkich wymienionych dziedzinach. Tabela Doświadczenie w nastęujących dziedzinach: L. Wyszczególnienie Okres Punktacja Doświadczenie w orogramowywaniu ekstrakcji tekstu z lików różnych formatów min. 2 lata 0-5 kt. 2. Doświadczenie w tworzeniu, utrzymaniu i integracji systemów raortowania, rzetwarzania dokumentów, ze szczególnym uwzględnieniem systemów kontroli antylagiatowej i działających w instytucjach szkolnictwa min. 1 rok 0-10 kt. wyższego (systemy dziekanatowe, biblioteczne i inne używane rzez uczelnie) 3. Doświadczenie w integracji systemów informatycznych min. 1 rok 0-5 kt. 2. Wykształcenie Oferenta: 0-10 kt. Przy ocenie wykształcenia od uwagę będzie brany kierunek studiów oraz ranga Uczelni. Maksymalną liczbę unktów można otrzymad za ukooczenie kierunku Informatyka na ublicznej uczelni technicznej. 3. Znajomośd technologii oraz języków orogramowania, w których będzie tworzona alikacja: 0-20 kt.

3 Oceniana będzie znajomośd technologii oraz języków rogramowania wyszczególnionych w Tabeli 2. Ocena dokonywana będzie na odstawie analizy listy rojektów, w których uczestniczył Oferent oraz ełnionej w nich roli. Brane będą od uwagę również certyfikaty i inne dokumenty oświadczające znajomośd danej technologii/rogramu. Tabela 2. Języki rogramowania, biblioteki, alikacje, frameworki, secyfikacje i narzędzia rogramistyczne: L. Wyszczególnienie Poziom znajomości Java, SQL, HTML, CSS, XML, MySQL, Eclise, Hibernate, Sring, Sring MVC 2. Solaris, Linux, Microsoft Windows 3. J2EE, JSP,SVN, CVS, JavaScrit Znajomośd co najmniej dwóch z nastęujących frameworków: Freemarker, Struts, Taestry 3.0, Webwork Umiejętnośd konfiguracji i utrzymania serwerów HTTP (Aache), Tomcat 7. Oracle, PostgreSQL, LDAP 8. JBOSS, NetBeans, SVN min. 3-letnie doświadczenie min. 2- letnie doświadczenie min. roczne doświadczenie zastosowanie w ramach racy j Najwyższa liczbę unktów może otrzymad Oferent, który wykaże znajomośd wszystkich języków rogramowania, bibliotek, alikacji, frameworków, secyfikacji i narzędzi rogramistycznych wymienionych w Tabeli 2. W ozostałych rzyadkach unkty zostaną wyliczone według nastęującego schematu: P czo * 100)%*20 P czc gdzie: PczO PczC uzyskana liczba unktów suma unktów cząstkowych uzyskanych rzez Oferenta, za udokumentowanie każdej z wymienionej technologii rzyznawany jest 1 unkt maksymalna liczba unktów cząstkowych, możliwych do uzyskania rzez Oferenta

4 4. Cena: 0-50 kt. W ramach tego kryterium brana będzie od uwagę stawka za 1 roboczogodzinę rogramisty. c min c *50 gdzie: c c min uzyskana liczba unktów oferowana cena za 1 roboczogodzinę wyrażona w złotych olskich najniższa cena za 1 roboczogodzinę wyrażona w złotych olskich Kryterium zakłada odrzucenie ofert o rażąco niskiej cenie. Sosób rzygotowania ofert Ofertę należy rzygotowad według wzoru stanowiącego załącznik numer 1 do niniejszego dokumentu. 2. Do oferty należy załączyd aktualne CV. 3. Oferta musi byd ważna rzez minimum 30 dni od dnia złożenia oferty. 4. Oferta musi zostad odisana rzez Oferenta i arafowana na każdej stronie. Miejsce oraz termin składania ofert Oferty należy składad w nierzekraczalnym terminie do dn r. do godziny 17: Ofertę wraz załącznikami należy dostarczy d do biura Sółki od adresem: ul. Etiudy Rewolucyjnej 32A Warszawa Sosób wyboru Oferenta Umowa zostanie odisana z Oferentem, który otrzyma najwięcej unktów. Oferent zostanie owiadomiony drogą mailową o wyborze jego oferty, najóźniej do dn r.

5 Osoba urawniona do kontaktu z Oferentami Ewa Kotnarowska Menedżer Projektu tel.:

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 grudnia 2013r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Nr ZO/ /2013

Zapytanie ofertowe Nr ZO/ /2013 Katowice, dnia 23.12.2013 r. Zamawiający: Secus Asset Management S.A. ul. Paderewskiego 32c 40-282 Katowice Tel. +48 32 352 00 13 Fax +48 32 352 00 14 Adres e-mail: kontakt@secus.pl Strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SIEWKA TOMASZ SIEKIERSKI Łódź 07.11.2013 ul. Podchorążych 35b/15 94-234 Łódź NIP 7272299152 REGON 100638484 ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

Zamawiający: SIEWKA TOMASZ SIEKIERSKI Łódź 07.11.2013 ul. Podchorążych 35b/15 94-234 Łódź NIP 7272299152 REGON 100638484 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Zamawiający: SIEWKA TOMASZ SIEKIERSKI Łódź 07.11.2013 ul. Podchorążych 35b/15 94-234 Łódź NIP 7272299152 REGON 100638484 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Kompleksowe wdrożenie systemu B2B o następujących parametrach:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Nr ZO/1/01/2015

Zapytanie ofertowe Nr ZO/1/01/2015 Toruń, dn. 23.01.2015 r. Zamawiający: Telekomunikacja Gminna S.A. ul. Żeglarska 10/14 87-100 Toruń tel. +48 608 499 171 Adres e-mail: projekt@opus-klaster.pl Strona internetowa: www.opus-klaster.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Łódź, 02.10.2013r. Impuls s.c. Ewa Głąb, Agnieszka Sobka. Ul. H. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź

Łódź, 02.10.2013r. Impuls s.c. Ewa Głąb, Agnieszka Sobka. Ul. H. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź Impuls s.c. Ewa Głąb, Agnieszka Sobka Ul. H. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź Email: pawel.glab1@gmail.com Tel.:501 702 026 NIP:7251869710 REGON:473206376 Łódź, 02.10.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr ZO/04/2015 r.

Zapytanie ofertowe nr ZO/04/2015 r. Koniecpol, dn. 20.01.2015 r. Zamawiający: F.H.U. OKO Krzysztof Jęczmyk ul. Słowackiego 53, 42-230 Koniecpol tel (34) 355-16-0 tel/fax (34) 355-16-09 email: biuro@budowlanyoko.pl Zapytanie ofertowe nr ZO/04/2015

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2015 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur

ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2015 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2015 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur przez BPC - Online Sp. z o.o. W ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu ul. Żołnierska 53 71-210 Szczecin. Zapytanie ofertowe Nr 12 Witryna Pracy

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu ul. Żołnierska 53 71-210 Szczecin. Zapytanie ofertowe Nr 12 Witryna Pracy Zachodniopomorska Szkoła Biznesu ul. Żołnierska 53 71-210 Szczecin Zapytanie ofertowe Nr 12 Witryna Pracy na świadczenie usług developerskich w trakcie realizacji projektu PI-Witryna Pracy 50+ - innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Województwo Warmińsko - Mazurskie. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy. ZAMAWIAJĄCY: Olsoft Sp. z o.o.

Województwo Warmińsko - Mazurskie. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy. ZAMAWIAJĄCY: Olsoft Sp. z o.o. Województwo Warmińsko - Mazurskie Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy ZAMAWIAJĄCY: Olsoft Sp. z o.o. Adres siedziby: Ul. Nowoursynowska 45F/55 02-776 Warszawa Adres biura i do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/293/2013/POKL na wykonanie, dostawę i wdrożenie innowacyjnego narzędzia Diagnozy Kompetencji on-line DIAKON Podstawowym

Bardziej szczegółowo

Marcin Ciesielski MASTERGRUPA

Marcin Ciesielski MASTERGRUPA Marcin Ciesielski MASTERGRUPA Busko Zdrój, dnia 26.11.2013 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG82/01 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-26-018/13-00

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych. Nr ZS2.271.1.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Myszków, dn. 18.02.2014r. Zespół Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie, ul. Pułaskiego 70, 42-300 Myszków zwraca się z zapytaniem ofertowym dot. przeprowadzenia specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu Kielce, 25.03.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Stworzenie portalu aukcyjnego layout i funkcjonalność łącznie z wdrożeniem

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Kielce, dn. 28.07.2014 MICRON Sp. z o.o. Ul. Silniczna 15/1 25 515 Kielce ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014/PARP/POIG

Kielce, dn. 28.07.2014 MICRON Sp. z o.o. Ul. Silniczna 15/1 25 515 Kielce ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014/PARP/POIG Kielce, dn. 28.07.2014 MICRON Sp. z o.o. Ul. Silniczna 15/1 25 515 Kielce ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014/PARP/POIG W związku z realizacją projektu Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B automatyzującego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 18.06.2015 r.

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 18.06.2015 r. Zapytanie ofertowe dotyczące wprowadzania, przez osoby fizyczne bądź osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, danych w bazie CRM, na potrzeby realizacji projektu Wzornictwo Biznes - Zysk w okresie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG Wrocław, 06.08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG DOTYCZY ZAPROJEKTOWANIA, STWORZENIA I WDROŻENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO INTEGRUJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, 18.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/WSB/JAK/2013

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, 18.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/WSB/JAK/2013 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, 18.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/WSB/JAK/2013 dot. wypracowania, dostawy i wdrożenia oprogramowania wspierającego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2013. na zakup, instalację i wdrożenie. systemów informatycznych wspomagających system zarządzania

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2013. na zakup, instalację i wdrożenie. systemów informatycznych wspomagających system zarządzania Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2013 na zakup, instalację i wdrożenie systemów informatycznych wspomagających system zarządzania w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Strona 1

Dotacje na innowacje Strona 1 Rzeszów, 03.07.2013r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych. a) platformy B2B b) prace wdrożeniowe w ramach realizacji projektu Integracja systemów

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła NIP 7641006106 REGON - 570164786

Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła NIP 7641006106 REGON - 570164786 Piła 03-01-2013 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła NIP

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający:

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 10.01.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja!

Zapytanie ofertowe. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja! Kraków, dn. 30 grudnia 2014r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją przez Akademię Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie projektu WEB Design nowe kompetencje na rynku pracy współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014. z dnia 3/02/2014r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014. z dnia 3/02/2014r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 3/02/2014r. w związku z realizacją projektu pt.: Budowa systemu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa: Usługi serwisu bieżącego oraz dostosowawczego oprogramowania Systemu Obsługi Formularzy Unijnych Numer ogłoszenia: 184932-2007; data zamieszczenia: 05.10.2007 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. zakup usługi doradczej z zakresu integracji systemu z istniejącym w firmie oprogramowaniem sztuk 1.

Zapytanie ofertowe. zakup usługi doradczej z zakresu integracji systemu z istniejącym w firmie oprogramowaniem sztuk 1. 101 Studio DTP Tomasz Tęgi i Spółka Sp. z o.o. ul. Ekonomiczna 30/36 93-426 Łódź Tel. +4842/250 70 92-94 Fax. +4842/250 70 95 NIP: 725-12-59-070 REGON: 471-35-84-10 Łódź, 10.02.2011 (miejsce, data) Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012 GRUPA REKLAMOWA MULTIRADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Słowiańska 55C 61-664 Poznań Poznań, dnia 25.06.2012 TEL. 801 01 01 20 FAX. 061 826 84 97 E-MAIL: reklama@multiradio.com.pl NIP: 9721100601

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Warszawa, dnia 13.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na nabycie wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu realizowanego

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na:

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na: Warszawa, dnia 14 maja 2013 ZAMAWIAJĄCY: NESTOR Biuro Rachunkowe Artur Piętaszewski ul. F. Kawy 6/24 01-496 Warszawa Przedsiębiorstwo wpisane Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Bardziej szczegółowo