Budowa celów architektury korporacyjnej IT dla środowisk zintegrowanych w sektorze publicznym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Budowa celów architektury korporacyjnej IT dla środowisk zintegrowanych w sektorze publicznym"

Transkrypt

1 Budowa celów architektury korporacyjnej IT dla środowisk zintegrowanych w sektorze publicznym Autorzy: Dr Jerzy Roszkowski 1

2 KONIECZNOŚĆ ZARZĄDZANIA ARCHITEKTURĄ KORPORACYJNĄ Koszt złoŝoności IT -ZłoŜoność IT wiąŝe się z realnym kosztem, który musi ponosić organizacja w długim okresie czasu Złożoność niweluje efekty biznesowe związane z inwestycjami Negatywne aspekty wzrostu złożoności Zwiększenie kosztów projektu WydłuŜenie TTM w długim okresie Zwiększenie kosztów utrzymania Zwiększenie awaryjności i TTR (dostępność) Przeniesienie kosztów danego projektu w przyszłość (zwiększenie w długim okresie) Zmniejszenie strategicznej elastyczności Czy projekty biznesowe uwzględniają te aspekty realizacji celów biznesowych? 2

3 Przedmiot badania - zarządzanie architekturą poprzez cele Przedmiotem badania jest określenie zarządzania architekturą IT poprzez cele (architektoniczne) Cele te następnie są dekomponowane na odpowiednie wytyczne techniczne dla konkretnego środowiska IT Biznesowe cele architektury są realizowane poprzez cele architektoniczne Cele biznesowe są dekomponowane na cele architektoniczne Cele architektoniczne prowadzą do realizacji celów biznesowych, ale są one celami nieprojektowymi tzn. nie są celami projektów Zadaniem operacyjnym architektury korporacyjnej jest realizacja celów architektonicznych zdefiniowanych w ten sposób

4 Model celów architektonicznych Dr J. Roszkowski Cel architektoniczny (Aris) A1.1 Minimalna ilość miejsc konfiguracji dla danej klasy zagadnień A1.2 Wysoka liczba konfigurowalnych parametrów BC5.1.3 A1 A Elastyczne środowisko Wysoka konfigurowalność A2 Niska złoŝoność developmentu A3 Automatyzacja testów A4 Wystarczająca skalowalność procesów Minimalna redundancja metadanych B Proste środowisko B3 Odpowiednie pokrycie funkcji przez systemy B4 Optymalne procesy systemowe B3.1 Minimalna redundancja funkcjonalności B3.2 Prawidłowa allokacja funkcjonalności Optymalna liczba kroków procesowych B4.1 Maksymalna automatyzacja B4.2 Wysoka uniwesalność zast. B4.3 procesów C Niezawodne środowisko C1 Wysoka dostępność C2 Niska liczba błędów Niska liczba awarii Krótki czas niedostępności planowej Niska liczba błędów w środowisku testowym Niska liczba błedów w środowisku produkcyjnym C1.1 C1.2 D Minimalizacja ryzyka C2.1 C2.2 D1 Gotowość na nieprzewidziane zdarzenia D2 Unikanie katastrof architektonicznych E Efekywne środowisko E1 Niska pracochłonność zmian w środowisku E2 Niskie koszty utrzmania F Kompletne środowisko F1 Gotowość na projekty z roadmapy F2 Dostosowanie do moŝliwości organizacji F3 Uwzglednienie ograniczeń prawnych technicznych i pozostałych B5.2 B5.3 B5.1.4 Wysoka jakość danych Prawidłowa alokacja danych Odpowiedni model konceptualny B5 Właściwa jakość danych i metadanych B6 Optymalny dobór sprzętu i technologii B7 Optymalne komponenty systemowe Optymalny dobór sprzętu i licencji Ujednolicenie technologii B6.1 B6.2 ReuŜycie komponentów B7.1 Cel Cel elementarny Czynnik sukcesu Minimalizacja zaleŝności B7.2 4

5 Cele architektoniczne (1) 5

6 Cele architektoniczne (2) 6

7 Mierniki (A)

8 Mierniki (B) 8

9 Mierniki (C) 9

10 Mierniki D, E, F 10

11 Architektura linia lotnicza cmp Components HTTP HTTP Konkurencja BillBird (5) BillBird File format SFTP-port Ubezpieczenia (6) SFTP-port CSV Format SMS Gates (7) ODBC-ORACLE port JDBC Port Oracle ODBC SMS.jar MSSQL ODBC Bank Transactions (8) HTTPS-Port MT940 on HTTPS FK (9) MSSQL DB Port MSSQL DB PORT Revenue Management (10) MySQL Port ODBC for MySQL ODBC for MySQL Revenue Mapper.NET MSSQL DB Port Helpdesk (11) Agents (12) HTTP-WebApplication HTTPS SMTP-Port MSSQL Server Data WebApp on HTTPS Kadry (13) MS SQL Server MS SQL Se rver Data Netline Crew (14) SFTP-Port XML Files JDBC for MSSQL Server MS SQL Server Data Pła tności Ubezpieczenia SMS M odule Ba nk Transactions FK Rev enue Management Database Warehouse Helpdesk Rozliczenia agentów Kadry Netline Crew For Agents App CallCenter Bibit Potwierdzenia płatności do NAV SFTP-port SFTP-port CallCenterData Webservices on HTTPS CSV Format XML File Format SFTP-Port BulLoadDB BulkLoad Text File format CurrencyValue File MSSQL Data Wszystkie aplikacje działały na Warstwie MS SQL SERVER..NET słuŝył jedynie do prezentacji i wprowadzania danych. Wszelkie obliczenia w procedurach wbudowanych MSSQL SERVER CallCenter (18) GetCCData SFTP-Port Potwierdzenia płatności do NAV (3) BulkLoadMapper (2) SFTP-port Import XML data IVR (17) SFTP-port NBP (16) SFTP-Port SQL Intranet.NET Application + MS SQL SERVER Stored Procedures Raporty FK, Navitaire, Statystyczne Obieg dokument ów kosztowych (15) Helpdesk Bibit (4) SFTP-port Navitaire (1) Rozliczenia Agnetów IIS Web Server Wynagrodzenia personelu pokładowego 11

12 Kluczowe elementy architektury System rezerwacyjny przez www Hurtownia danych Revenue Management Netline Crew zarządzanie załogami i rejsami Rozliczenia agentów 12

13 Dopasowanie Miar W rysunku powyŝszym dla wskaźników o wartościach nx% i identyfikatorach: B5.1, B5.2, C1.1, C1.2, C2.1, C2.2, D2,E1, zostały odwrócone wskaźniki, do postaci 100%-nx% aby uzyskać stan wskaźnika 100% obrazującego najlepsze moŝliwe rozwiązanie architektoniczne. Przykład: Minimalna redundancja (dublowanie się danych) -> Opis miernika wskazuje, Ŝe im mniejsza wartość wskaźnika, tym lepiej. Po odwróceniu wskaźnika, Miernik = 100% obrazuje najlepszą z moŝliwych sytuacji dla tego miernika czyli 0 % redundancji 13

14 Analiza oceny A i E -Środowisko jest mało elastyczne, w zakresie: MoŜliwości konfiguracyjne środowiska Łatwość developmentu Automatyzacja testów B: Redundancja i pokrycie funkcji przez systemy Ponad 70% Redundancja hurtowni wzorcowa Do weryfikacji procesy biznesowe) Część architektury zaprojektowano ad-hoc C i D Niezawodność i ryzyko DuŜy nacisk na niezawodność, dostępność oraz wydajnoć - 98% F Kompletne środowisko Ponadprzeciętnie przygotowana na nowe projekty Łatwe będzie pokrycie funkcjonalne i rozwój

15 Podsumowanie oceny Badana Architektura: 67,66 % Przeciętna Architektura dla niedojrzałych organizacji: ~30% Przygotowana przez specjalistów od: SLA / Dostępności Hurtowni danych Integracji

16 Jak wykorzystać ocenę (IT vs Business)? Mapowanie Grup miar na cele biznesowe. Siła oddziaływania elementów architektury na cele biznesowe Pokazuje, które z elementów architektury wymagające modernizacji, Zarząd powinien potraktować jako waŝne

17 Podsumowanie Definiowanie celów architektonicznych i biznesowych jest podstawowym i pierwszym krokiem w budowaniu architektury korporacyjnej. W TOGAF ADM zostaje to ustalone w kroku Architecture Vision. W pracy przedstawiono wyniki badań w tym zakresie przeprowadzonych przez autorów w kilku sektorach: telekomunikacyjnym, publicznym. Cele architektoniczne mogą posłuŝyć do oceny aktualnego stany architektury IT i wytyczenia jej kierunków rozwoju. Kolejnym krokiem po zdefiniowaniu celów architektonicznych jest budowa repozytorium wytycznych i zasad, określonych dla powyŝszych celów. Wytyczne i zasady słuŝą kontroli realizacji celów podczas iteracyjnego rozwoju architektury IT. Dalszych pogłębionych analiz i badań wymaga przełoŝenie celów biznesowych (w sektorze) na cele architektoniczne. DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

Budowa celów architektury korporacyjnej IT dla środowisk zintegrowanych w sektorze publicznym

Budowa celów architektury korporacyjnej IT dla środowisk zintegrowanych w sektorze publicznym Dr Jerzy Roszkowski 1 Marcin Cwajna 2 Budowa celów architektury korporacyjnej IT dla środowisk zintegrowanych w sektorze publicznym 1. Streszczenie W chwili obecnej sektor publiczny w naszym kraju zaczyna

Bardziej szczegółowo

Wersja: 0.54. 24.10.2014 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa

Wersja: 0.54. 24.10.2014 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa Definicje pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych w kontekście kwalifikacji projektów do dofinansowania z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Wersja: 0.54 24.10.2014 r. Historia modyfikacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW Opracowanie: Centrum Informatyzacji Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI 1. CELE STRATEGICZNE... 4 1.1. Cel 1 - w zakresie

Bardziej szczegółowo

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Spis treści: Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ znak sprawy: 45/DI/PN/2011 Słownik pojęć... 3 Rozdział 1. Wstęp... 5 Rozdział 2. Sytuacja aktualna... 6 2.1.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI 1. Przedmiot zamówienia... 3 1.1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.2. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 4 2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku

Bardziej szczegółowo

Kluczowe informacje, jak je znaleźć?

Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Nowoczesne rozwiązania biznesowe do planowania i budżetowania, analiz i raportowania, sprawozdawczości i kontrolingu. CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement IBM Kluczowe

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie pamięcią masową bez wysiłku

Zarządzanie pamięcią masową bez wysiłku Informacja o produkcie Zarządzanie pamięcią masową bez wysiłku StoreServ 7000 Niezawodna pamięć masowa klasy wyższej w bezkonkurencyjnej cenie Ograniczenia budżetowe zmuszają czasem do wyboru pamięci masowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami biznesowymi z systemem ADONIS

Zarządzanie procesami biznesowymi z systemem ADONIS Zarządzanie procesami biznesowymi z systemem ADONIS Funkcjonalność i scenariusze zastosowań BOC Wien Bäckerstr. 5/3 A - 1010 Wien Tel.: +43-1-5132736-0 Fax: +43-1-5132736-5 www.boc-group.com boc@boc-group.com

Bardziej szczegółowo

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS IX Konferencja PLOUG Koœcielisko PaŸdziernik 2003 Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS Mariusz Muszyñski Pentacomp Systemy Informatyczne Prace nad

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE PODEJŚCIE DO WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA PROCESAMI BIZNESOWYMI

PRAKTYCZNE PODEJŚCIE DO WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA PROCESAMI BIZNESOWYMI PRAKTYCZNE PODEJŚCIE DO WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA PROCESAMI BIZNESOWYMI Adam OLEJNIK Streszczenie: Wdrożenie systemu zarządzania procesami biznesowymi (BPM) w przedsiębiorstwie determinuje następujące

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1.

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie 2 Część 1. WPROWADZENIE 3 Cel prezentacji Przekazanie instytucjom otoczenia biznesu wiedzy niezbędnej do zrozumienia

Bardziej szczegółowo

Avocent Trellis System Zarządzania Infrastrukturą Data Center (DCIM)

Avocent Trellis System Zarządzania Infrastrukturą Data Center (DCIM) Avocent Trellis System Zarządzania Infrastrukturą Data Center (DCIM) Alstor 1. Inteligentna architektura Trellis Niniejsza grafika przedstawia architekturę rozwiązania DCIM klasy Enterprise, stworzoną

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Informacje ogólne Zamawiający wymaga wdrożenia Gospodarki Własnej (dalej: SGW ), złożonego z komponentów opisanych w Rozdziale 6 Zakres komponentowy,

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza metodologii wdrożeniowych systemów ERP: ASAP, IFS AIM i MBS

Analiza porównawcza metodologii wdrożeniowych systemów ERP: ASAP, IFS AIM i MBS Rozdział 24 Analiza porównawcza metodologii wdrożeniowych systemów ERP: ASAP, IFS AIM i MBS Streszczenie. W rozdziale przedstawiono podstawowe założenia trzech wybranych metodologii wdrożeń wiodących systemów

Bardziej szczegółowo

Movicon. Movicon. Najbardziej innowacyjna, elastyczna i skalowalna technologia oprogramowania SCADA/HMI. Wyłączny Dystrybutor

Movicon. Movicon. Najbardziej innowacyjna, elastyczna i skalowalna technologia oprogramowania SCADA/HMI. Wyłączny Dystrybutor Movicon Monitoring vision and control Movicon Monitoring vision and control Najbardziej innowacyjna, elastyczna i skalowalna technologia oprogramowania SCADA/HMI Wyłączny Dystrybutor Rozwiązania dla: przemysłu

Bardziej szczegółowo

Pion Infrastruktury. Szanowni Państwo, Solutions for Demanding Business

Pion Infrastruktury. Szanowni Państwo, Solutions for Demanding Business Szanowni Państwo, od ponad dekady jesteśmy świadkami przeobrażania informatyki w dobro powszechnie dostępne. Jeśli przyjmiemy, że pojęcie to oznacza towar, który może być dostarczony w dowolne miejsce

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemu zarządzania energią w firmie zgodnie z wytycznymi norm i standardów

Zastosowanie systemu zarządzania energią w firmie zgodnie z wytycznymi norm i standardów dr inż. WŁODZIMIERZ BOROŃ mgr inż. TOMASZ GĄSIOR dr inż. ARTUR KOZŁOWSKI mgr inż. JERZY ZDRZAŁEK Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Zastosowanie systemu zarządzania energią w firmie zgodnie z wytycznymi

Bardziej szczegółowo

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 Centrum Usług Informatycznych impuls 5 Oferta Wstępna KONTAKT: GRZEGORZ KOZYRA Wiceprezes Zarządu KRZYSZTOF FIGIEL Specjalista Informatyk tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 gk@cibeh.com.pl kf@cibeh.com.pl

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA I PROCESY ETL W HURTOWNIACH DANYCH

NARZĘDZIA I PROCESY ETL W HURTOWNIACH DANYCH NARZĘDZIA I PROCESY ETL W HURTOWNIACH DANYCH 1. Narzędzia ETL Narzędzia ETL (ang. extraction-transformation-load, ETL) automatyzują lub ułatwiają następujące rodzaje zadań: ekstrakcja (dostęp do różnorodnych

Bardziej szczegółowo

CFO. Survey. Program dla Dyrektorów Finansowych

CFO. Survey. Program dla Dyrektorów Finansowych CFO Survey Program dla Dyrektorów Finansowych Spis treści I. Wprowadzenie 3 II. Rola służb finansowo-księgowych, światowe trendy 4 III. Budowa modelu Finansów na Żądanie 6 1. Rola Dyrektorów Finansowych

Bardziej szczegółowo

Pryncypia architektury korporacyjnej podmiotów publicznych

Pryncypia architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Pryncypia architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Wersja: 1.0 17.06.2015 r. Dokument: Architektura korporacyjna państwa Historia modyfikacji Wersja Data Autor zmiany Opis zmiany 0.5 28.08.2014

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. (zwany dalej OPZ )

Opis przedmiotu zamówienia. (zwany dalej OPZ ) Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy Opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej OPZ ) 1 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa oraz wdrożenie Rozwiązania Security Information and Event

Bardziej szczegółowo

CRM Customer Relationship Management

CRM Customer Relationship Management CRM Customer Relationship Management semestr zimowy 2012/2013 CRM - źródła czy wiesz ilu mamy klientów? tylko jednego - CIEBIE" 2 CRM - źródła Marketing relacji zyskał popularność dzięki książce Regisa

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence Rozwiązania Business Intelligence oraz najnowsze technologie oparte o procesory Intel Xeon

Business Intelligence Rozwiązania Business Intelligence oraz najnowsze technologie oparte o procesory Intel Xeon Business ligence Rozwiązania Business ligence oraz najnowsze technologie oparte o procesory Xeon CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement IBM business intelligence Narzędzia pomocne w planowaniu i budżetowaniu

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

Znaczenie Business Performance Management w projektach IT

Znaczenie Business Performance Management w projektach IT Znaczenie Business Performance Management w projektach IT Arkadiusz Januszewski Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Wydział Zarządzania Katedra Inżynierii Zarządzania Podyplomowe Studia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wyposażenie centrum utrzymania systemu epuap Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 9

Bardziej szczegółowo