Produkcja zorganizowana jest w nastêpuj¹cych grupach asortymentowych:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Produkcja zorganizowana jest w nastêpuj¹cych grupach asortymentowych:"

Transkrypt

1 Produkcja zorganizowana jest w nastêpuj¹cych grupach asortymentowych: Konfekcja miedzianych z³¹czy kablowych Konfekcja optycznych z³¹czy kablowych Monta wykonañ specjalnych wg indywidualnych yczeñ Klienta Produkcja szaf i obudów metalowych Utrzymywany magazyn materia³ów do produkcji, pozwala elastycznie i szybko reagowaæ na potrzeby klientów. Wyroby standardowe sprzedawane s¹ z magazynu. Posiadane zasoby techniczne umo liwiaj¹ produkcjê z³¹czy kablowych miedzianych i optycznych ró nych typów i rodzajów w zakresie: ciêcia, odizolowywania i zwijania kabli monta u rêcznego z u yciem elektronarzêdzi zaciskania na praskach rêcznych i elektrycznych lutowania i klejenia testowania w tym równie na testerach wysokonapiêciowych Konfekcja miedzianych patchcordów standardowych typu UTP, FTP, STP i SFTP realizowana jest w oparciu o komponenty takich firm jak: KERPEN SPECIAL DAETWYLER BRAND REX MADEX CORNING HIROSE STEWART DRAKA MULTIMEDIA CABLE Patchcordy standardowe produkowane s¹ równie w wersji z os³onkami wykonanymi metod¹ wtrysku tworzywa sztucznego. Na os³once mo e byæ umieszczone oznaczenie d³ugoœci kabla oraz logo firmy, wg yczenia Klienta.

2 Mocn¹ stron¹ firmy jest konfekcja miedzianych z³¹czy specjalnych, oraz monta zespo³ów wykonywanych wed³ug indywidualnych potrzeb Klientów. Zasoby technologiczne i organizacja firmy pozwala na bardzo sprawny proces wykonania serii ka dej wielkoœci i dowolnego rodzaju z³¹cza w krótkim czasie.

3 Konfekcja kablowych z³¹czy optycznych realizowana jest w oparciu o specjalistyczne, nowoczesne wyposa enie techniczne wsparte wieloletnim doœwiadczeniem. Zdobyte Know-How stawia BKT ELEKTRONIK w czo³ówce uznanych producentów na rynku z³¹czy optycznych. Konfekcja patchcordów optycznych realizowana jest w oparciu o komponenty takich firm jak: DRAKA MC CORNING LEONI FOCI EUROMICRON Wykonujemy patchcordy hybrydowe multi i monomodowe z wykorzystaniem wtyczek ST, SC, SC/APC, FC, FC/APC, LC, E-2000, E-2000/APC, MTRJ. Ka dy patchcord testowany jest w zakresie poziomu t³umienia i zaopatrywany w certyfikat z jego indywidualnymi parametrami technicznymi.

4 Szafy i obudowy metalowe. Wszechstronne mo liwoœci technologiczne obróbki blach w zakresie: wykrawania giêcia spawania i zgrzewania malowania proszkowego monta u pozwalaj¹ na produkcjê kompleksowej oferty szaf i obudów teleinformatycznych 10 i 19 wraz z wyposa eniem.

5 SPIS TREŒCI Pigtaile... 6 Patchcordy - Simplex... 7 Patchcordy - Duplex... Kable Œwiat³owodowe - Monomodowe... Kable Œwiat³owodowe - Multimodowe... Adaptery, Wtyki... Narzêdzia i Akcesoria Œwiat³owodowe... Mufy Œwiat³owodowe Patch - Panele Gniazda RJ Wtyki, Adaptery RJ Patchcordy Kat. 6 i 5E Kable Teleinformatyczne - Miedziane Narzêdzia, Testery... 24

6 Pigtaile Pigtail ST Art.-Nr x Pigtail Monomodowy ST 9/125 Art.-Nr x Pigtail Multimodowy ST 50/125 Art.-Nr x Pigtail Multimodowy ST 62,5/125 Pigtail SC Art.-Nr x Pigtail Monomodowy SC/PC 9/125 Art.-Nr x Pigtail Monomodowy SC/APC 9/125 Art.-Nr x Pigtail Multimodowy SC/PC 50/125 Art.-Nr x Pigtail Multimodowy SC/PC 62,5/ % GWARANCJA JAKOŒCI D³ugoœæ Pigtaili wed³ug yczenia Klienta Ka de z³¹cze testowane Do ka dego Pigtaila do³¹czony protokó³ pomiarowy Pigtail FC Art.-Nr x Pigtail Monomodowy FC/PC 9/125 Art.-Nr x Pigtail Monomodowy FC/APC 9/125 Art.-Nr x Pigtail Multimodowy FC/PC 50/125 Art.-Nr x Pigtail Multimodowy FC/PC 62,5/125 Pigtail E-2000 Art.-Nr x Pigtail Monomodowy E2000/PC 9/125 Art.-Nr x Pigtail Monomodowy E2000/APC 9/125 Art.-Nr x Pigtail Multimodowy E2000/PC 50/125 Art.-Nr x Pigtail Multimodowy E2000/PC 62,5/125 T³umiennoœæ _ < 0,3 db Kabel LSOH ( HF ) Corning 9/125 - ó³ty 50/125 - zielony 62,5/125 - niebieski Pigtail LC Art.-Nr x Pigtail Monomodowy LC 9/125 Art.-Nr x Pigtail Multimodowy LC 50/125 Art.-Nr x Pigtail Multimodowy LC 62,5/125 Pigtail MTRJ Art.-Nr x Pigtail Monomodowy MTRJ 9/125 Art.-Nr x Pigtail Multimodowy MTRJ 50/125 Art.-Nr x Pigtail Multimodowy MTRJ 62,5/125 6

7 Patchcordy Simplex Patchcordy ST/ST Simplex Art.-Nr x Patchcord Monomodowy Simplex ST/ST 9/125 Art.-Nr x Patchcord Multimodowy Simplex ST/ST 50/125 Art.-Nr x Patchcord Multimodowy Simplex ST/ST 62,5/125 Patchcordy SC/SC Simplex Art.-Nr x Patchcord Monomodowy Simplex SC/SC 9/125 Art.-Nr x Patchcord Monomodowy Simplex SC/SC - APC 9/125 Art.-Nr x Patchcord Monomodowy Simplex SC - APC/SC - APC 9/125 Art.-Nr x Patchcord Multimodowy Simplex SC/SC 50/125 Art.-Nr x Patchcord Multimodowy Simplex SC/SC 62,5/125 Patchcordy ST/SC Simplex Art.-Nr x Patchcord Monomodowy Simplex ST/SC 9/125 Art.-Nr x Patchcord Monomodowy Simplex ST/SC - APC 9/125 Art.-Nr x Patchcord Multimodowy Simplex ST/SC 50/125 Art.-Nr x Patchcord Multimodowy Simplex ST/SC 62,5/125 Patchcordy LC/LC Simplex Art.-Nr x Patchcord Monomodowy Simplex LC/LC 9/125 Art.-Nr x Patchcord Multimodowy Simplex LC/LC 50/125 Art.-Nr x Patchcord Multimodowy Simplex LC/LC 62,5/125 Patchcordy LC/ST Simplex Art.-Nr x Patchcord Monomodowy Simplex LC/ST 9/125 Art.-Nr x Patchcord Multimodowy Simplex LC/ST 50/125 Art.-Nr x Patchcord Multimodowy Simplex LC/ST 62,5/125 Patchcordy LC/SC Simplex Art.-Nr x Patchcord Monomodowy Simplex LC/SC 9/125 Art.-Nr x Patchcord Monomodowy Simplex LC/SC - APC 9/125 Art.-Nr x Patchcord Multimodowy Simplex LC/SC 50/125 Art.-Nr x Patchcord Multimodowy Simplex LC/SC 62,5/125 Patchcordy FC/FC Simplex Art.-Nr x Patchcord Monomodowy Simplex FC/FC 9/125 Art.-Nr x Patchcord Monomodowy Simplex FC - APC/FC - APC 9/125 Art.-Nr x Patchcord Multimodowy Simplex FC/FC 50/125 Art.-Nr x Patchcord Multimodowy Simplex FC/FC 62,5/125 Patchcordy E2000/E2000 Simplex Art.-Nr x Patchcord Monomodowy Simplex E2000/E2000 9/125 Art.-Nr x Patchcord Monomodowy Simplex E APC/E APC 9/125 Art.-Nr x Patchcord Multimodowy Simplex E2000/E /125 Art.-Nr x Patchcord Multimodowy Simplex E2000/E ,5/ % GWARANCJA JAKOŒCI D³ugoœæ Patchcordów wed³ug yczenia Klienta Ka de z³¹cze testowane Do ka dego Patchcorda do³¹czony protokó³ pomiarowy Wykonujemy patchcordy hybrydowe multi i monomodowe na wtykach: ST, SC, SC-APC, FC, FC-APC, LC, E2000, E2000-APC, MTRJ T³umiennoœæ < _ 0,3 db Kabel LSOH ( HF ) Corning 9/125 ó³ty 50/125 62,5/125 pomarañczowy 7

8 Patchcordy Duplex Patchcordy ST/STDuplex Art.-Nr x Patchcord Monomodowy Duplex ST/ST 9/125 Art.-Nr x Patchcord Multimodowy Duplex ST/ST 50/125 Art.-Nr x Patchcord Multimodowy Duplex ST/ST 62,5/125 Patchcordy SC/SC Duplex Art.-Nr x Patchcord Monomodowy Duplex SC/SC 9/125 Art.-Nr x Patchcord Monomodowy Duplex SC/SC - APC 9/125 Art.-Nr x Patchcord Monomodowy Duplex SC - APC/SC - APC 9/125 Art.-Nr x Patchcord Multimodowy Duplex SC/SC 50/125 Art.-Nr x Patchcord Multimodowy Duplex C/SC 62,5/125 T³umiennoœæ < 0,3 db Kabel LSOH ( HF ) Corning 9/125 ó³ty 50/125 62,5/125 pomarañczowy Patchcordy ST/SC Duplex Art.-Nr x Patchcord Monomodowy Duplex ST/SC 9/125 Art.-Nr x Patchcord Monomodowy Duplex ST/SC - APC 9/125 Art.-Nr x Patchcord Multimodowy Duplex ST/SC 50/125 Art.-Nr x Patchcord Multimodowy Duplex ST/SC 62,5/125 Patchcordy LC/LC Duplex Art.-Nr x Patchcord Monomodowy Duplex LC/LC 9/125 Art.-Nr x Patchcord Multimodowy Duplex LC/LC 50/125 Art.-Nr x Patchcord Multimodowy Duplex LC/LC 62,5/ % GWARANCJA JAKOŒCI D³ugoœæ Patchcordów wed³ug yczenia Klienta Ka de z³¹cze testowane Do ka dego Patchcorda do³¹czony protokó³ pomiarowy Wykonujemy patchcordy hybrydowe multi i monomodowe na wtykach: ST, SC, SC-APC, FC, FC-APC, LC, E2000, E2000-APC, MTRJ 8

9 Patchcordy LC/ST Duplex Art.-Nr x Patchcord Monomodowy Duplex LC/ST 9/125 Art.-Nr x Patchcord Multimodowy Duplex LC/ST 50/125 Art.-Nr x Patchcord Multimodowy Duplex LC/ST 62,5/125 Patchcordy LC/SC Duplex Art.-Nr x Patchcord Monomodowy Duplex LC/SC 9/125 Art.-Nr x Patchcord Monomodowy Duplex LC/SC - APC 9/125 Art.-Nr x Patchcord Multimodowy Duplex LC/SC 50/125 Art.-Nr x Patchcord Multimodowy Duplex LC/SC 62,5/125 T³umiennoœæ < 0,3 db Kabel LSOH ( HF ) Corning 9/125 ó³ty 50/125 62,5/125 pomarañczowy Patchcordy FC/FC Duplex Art.-Nr x Patchcord Monomodowy Duplex FC/FC 9/125 Art.-Nr x Patchcord Monomodowy Duplex FC - APC/FC - APC 9/125 Art.-Nr x Patchcord Multimodowy Duplex FC/FC 50/125 Art.-Nr x Patchcord Multimodowy Duplex FC/FC 62,5/125 Patchcordy E2000/E2000 Duplex Art.-Nr x Patchcord Monomodowy Duplex E2000/E2000 9/125 Art.-Nr x Patchcord Monomodowy Duplex E APC/E APC 9/125 Art.-Nr x Patchcord Multimodowy Duplex E2000/E /125 Art.-Nr x Patchcord Multimodowy Duplex E2000/E ,5/125 Patchcordy MTRJ/MTRJ Duplex Art.-Nr x Patchcord Monomodowy Duplex MTRJ/MTRJ 9/125 Art.-Nr x Patchcord Multimodowy Duplex MTRJ/MTRJ 50/125 Art.-Nr x Patchcord Multimodowy Duplex MTRJ/MTRJ 62,5/125 9

10 Kable Œwiat³owodowe - Monomodowe W sprzeda y pe³na oferta kabli: Draka Multimedia Cables, Corning, Leoni, Brand Rex Kable œwiat³owodowe posiadaj¹ deklaracjê zgodnoœci z nastêpuj¹cymi normami miêdzynarodowymi i ich polskimi odpowiednikami : IEC IEC Cat.C IEC IEC Peszel zabezpieczaj¹cy wtyki podczas przeci¹gania Art.-Nr Tulejka zaciskowa w koszulce termokurczliwej zabezpieczaj¹ca kabel przed przerwaniem Kabel zewnêtrzny z zarobionymi wtykami SC Nasze kable oparte o rozwi¹zanie Ready for Use dostarczone na miejsce budowy optymalnie u³atwiaj¹ i skracaj¹ czas monta u Kabel zewnetrzny A-DQ(ZN) B2Y 4E 9/125 A-DQ(ZN) B2Y 8E 9/125 A-DQ(ZN) B2Y 12E 9/125 A-DQ(ZN) B2Y 24E 9/125 ST / ST x x x x SC / SC x x x x ST / SC x x x x Kabel uniwersalny I/A-DQ(ZN) H 4E 9/125 I/A-DQ(ZN) H 8E 9/125 I/A-DQ(ZN) H 12E 9/125 I/A-DQ(ZN) H 24E 9/125 ST / ST x x x x SC / SC x x x x ST / SC x x x x Kabel Mini-Breakout I-V(ZN) H 4E 9/125 I-V(ZN) H 6E 9/125 I-V(ZN) H 8E 9/125 ST / ST x x x SC / SC x x x ST / SC x x x W ofercie posiadamy kable typu READY FOR USE wszystkich innych rodzajów z³¹czy oraz o wiêkszej iloœci w³ókien. 10

11 Kable Zewnêtrzne Monomodowe Art.Nr A-DQ (ZN) B2Y 004E 9/125 Art.Nr A-DQ (ZN) B2Y 008E 9/125 Art.Nr A-DQ (ZN) B2Y 012E 9/125 Art.Nr A-DQ (ZN) B2Y 024E 9/125 Art.Nr A-DQ (ZN) B2Y 048E 9/125 Art.Nr A-DQ (ZN) B2Y 072E 9/125 Art.Nr A-DQ (ZN) B2Y 096E 9/125 Kable Uniwersalne Monomodowe Art.Nr A-DQ (ZN) BH 004E 9/125 Art.Nr A-DQ (ZN) BH 008E 9/125 Art.Nr A-DQ (ZN) BH 012E 9/125 Art.Nr A-DQ (ZN) BH 024E 9/125 Art.Nr A-DQ (ZN) BH 048E 9/125 Art.Nr A-DQ (ZN) BH 072E 9/125 Art.Nr A-DQ (ZN) BH 096E 9/125 Kable Zewnêtrzne i Uniwersalne wykorzystywane w telekomunikacji, komputerowych sieciach transmisji danych, sieciach CATV. Kabel nadaje siê do k³adzenia bezpoœrednio do ziemi ( dziêki zabezpieczeniu elem, oraz materia³em pêczniej¹cym podczas kontaktu z wilgoci¹ i w ten sposób chroni¹cym w³ókna, jak i zabezpieczeniu przed uszkodzeniami mechanicznymi, np. antygryzoniowymi dziêki zastosowaniu w³ókna szklanego ). Kable te mo na prowadziæ we wszystkich p³aszczyznach sieci telekomunikacyjnych, wykorzystuj¹c prowadnice i kana³y kablowe jak i betonowe, zaœ doskona³e parametry mechaniczne wytrzyma³oœci i promienia giêcia nie powoduj¹ problemów przy prowadzeniu kabli wewn¹trz budynków. Kable posiadaj¹ p³aszcz z polyethylenu z zabezpieczeniem UV, z mo liwoœci¹ zastosowania tworzywa uniepalnionego, bezhalogenowego, p³aszcza Low Smoke Zero Halogen, FRNC. Kable Typu Mini Breakout wykorzystywane w lokalnych sieciach LAN ( MAN, WAN ) telekomunikacyjnych, teleinformatycznych, CATV do przed³u ania kabli stacyjnych liniowych we wnêtrzu budynku na odcinku: komora kablowa prze³¹cznica œwiat³owodowa jak i rozprowadzania po³¹czeñ wewn¹trz budynkowych, lub po³¹czeñ na odcinku aktywne urz¹dzenie teletransmisyjne prze³¹cznica œwiat³owodowa. Kable posiadaj¹ p³aszcz zewnêtrzny z uniepalnionego polyethylenu, LSZH jak i zabezpieczenie UV oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi dziêki zastosowaniu w³ókien aramidowych. Parametry mechaniczne idealnie predysponuj¹ ten typ kabla do uk³adania w rynnach i korytach kablowych Kable Typu MiniBreakout Monomodowe Art.-Nr I-V (ZN) H 04E 9/125 Art.-Nr I-V (ZN) H 06E 9/125 Art.-Nr I-V (ZN) H 08E 9/125 Art.-Nr I-V (ZN) H 12E 9/125 Kable Mini Twin Zip Duplex Monomodowe Art.- Nr I-IV (ZN) H 02E 9/125 Budowa ósemkowa Kolor ó³ty Bezhalogenowy P³aszcz LSZH (Low Smoke Zero Halogen) Przekrój w³ókna simplex 1,8 mm Kabel do zastosowania przy produkcji patchordów do po³¹czeñ: aktywne urz¹dzenie teletransmisyjneprze³¹cznica œwiat³owodowa, lub krosowania miêdzy prze³¹cznicami Kabel Simplex Monomodowy Art.-Nr I-V (ZN) H 01E 9/125 Kolor ó³ty Bezhalogenowy P³aszcz LSZH (Low Smoke Zero Halogen) Przekrój w³ókna 2,8 mm Kabel do zastosowania przy produkcji patchcordów do po³¹czeñ: aktywne urz¹dzenie teletransmisyjne prze³¹cznica œwiat³owodowa, lub krosowania miêdzy prze³¹cznicami. W ofercie posiadamy równie inne rodzaje monomodowych kabli œwiat³owodowych, czêœciowo lub ca³kowicie uniepalnionych, FRNC, kable specjalnie wzmacniane, kable podwieszane o budowie ósemkowej z link¹ stalow¹ jak i elementem dielektrycznym, wykonanie ADSS, zabezpieczeniem kwasoodpornym itp. Kabel Twin Zip Duplex Monomodowy Art.-Nr I-V (ZN) H 02E 9/125 Budowa ósemkowa Kolor ó³ty Bezhalogenowy P³aszcz LSZH (Low Smoke Zero Halogen) Przekrój w³ókna simplex 2,8 mm W³ókno Fazowe Monomodowe Art.Nr V 01E 9/125 Kolor ó³ty Przekrój 900 Kabel nadaj¹cy siê optymalnie do zastosowania przy produkcji pigtaili 11

12 Kable Œwiat³owodowe Multimodowe W sprzeda y pe³na oferta kabli: Draka Multimedia Cables, Corning, Leoni, Brand Rex Kable œwiat³owodowe posiadaj¹ deklaracjê zgodnoœci z nastêpuj¹cymi normami miêdzynarodowymi i ich polskimi odpowiednikami : IEC IEC Cat.C IEC IEC Peszel zabezpieczaj¹cy wtyki podczas przeci¹gania Art.-Nr Tulejka zaciskowa w koszulce termokurczliwej zabezpieczaj¹ca kabel przed przerwaniem Kabel zewnêtrzny z zarobionymi wtykami SC Nasze kable oparte o rozwi¹zanie Ready for Use dostarczone na miejsce budowy optymalnie u³atwiaj¹ i skracaj¹ czas monta u Kabel zewnêtrzny A-DQ(ZN) B2Y 4G 50/125 A-DQ(ZN) B2Y 8G 50/125 A-DQ(ZN) B2Y 12G 50/125 A-DQ(ZN) B2Y 24G50/125 ST / ST x x x x SC / SC x x x x ST / SC x x x x Kabel uniwersalny I/A-DQ(ZN) H 4G 50/125 I/A-DQ(ZN) H 8G 50/125 I/A-DQ(ZN) H 12G 50/125 I/A-DQ(ZN) H 24G 50/125 ST / ST x x x x SC / SC x x x x ST / SC x x x x Kabel Mini-Breakout I-V(ZN) H 4G 50/125 I-V(ZN) H 6G 50/125 I-V(ZN) H 8G 50/125 ST / ST x x x SC / SC x x x ST / SC x x x Kabel zewnêtrzny A-DQ(ZN) B2Y 4G 62,5/125 A-DQ(ZN) B2Y 8G 62,5/125 A-DQ(ZN) B2Y 12G 62,5/125 A-DQ(ZN) B2Y 24G 62,5/125 ST / ST x x x x SC / SC x x x x ST / SC x x x x Kabel uniwersalny I/A-DQ(ZN) H 4G 62,5/125 I/A-DQ(ZN) H 8G 62,5/125 I/A-DQ(ZN) H 12G 62,5/125 I/A-DQ(ZN) H 24G 62,5/125 ST / ST x x x x SC / SC x x x x ST / SC x x x x Kabel Mini-Breakout I-V(ZN) H 4G 62,5/125 I-V(ZN) H 6G 62,5/125 I-V(ZN) H 8G 62,5/125 ST / ST x x x SC / SC x x x ST / SC x x x 12 W ofercie posiadamy kable typu READY FOR USE wszystkich innych rodzajów z³¹czy oraz o wiêkszej iloœci w³ókien

13 Kable Zewnêtrzne Multimodowe Art.Nr A-DQ (ZN) B2Y 04G 50/125 Art.Nr A-DQ (ZN) B2Y 04G 62,5/125 Art.Nr A-DQ (ZN) B2Y 08G 50/125 Art.Nr A-DQ (ZN) B2Y 08G 62,5/125 Art.Nr A-DQ (ZN) B2Y 12G 50/125 Art.Nr A-DQ (ZN) B2Y 12G 62,5/125 Art.Nr A-DQ (ZN) B2Y 24G 50/125 Art.Nr A-DQ (ZN) B2Y 24G 62,5/125 Art.Nr A-DQ (ZN) B2Y 48G 50/125 Art.Nr A-DQ (ZN) B2Y 48G 62,5/125 Kable Uniwersalne Multimodowe Art.Nr I/A-DQ (ZN) H 04G 50/125 Art.Nr I/A-DQ (ZN) H 04G 62,5/125 Art.Nr I/A-DQ (ZN) H 08G 50/125 Art.Nr I/A-DQ (ZN) H 08G 62,5/125 Art.Nr I/A-DQ (ZN) H 12G 50/125 Art.Nr I/A-DQ (ZN) H 12G 62,5/125 Art.Nr I/A-DQ (ZN) H 24G 50/125 Art.Nr I/A-DQ (ZN) H 24G 62,5/125 Kable Uniwersalne Wzmacniane Multimodowe Art.Nr A-DQ (ZN) BH 04G 50/125 Art.Nr A-DQ (ZN) BH 04G 62,5/125 Art.Nr A-DQ (ZN) BH 08G 50/125 Art.Nr A-DQ (ZN) BH 08G 62,5/125 Art.Nr A-DQ (ZN) BH 12G 50/125 Art.Nr A-DQ (ZN) BH 12G 62,5/125 Art.Nr A-DQ (ZN) BH 24G 50/125 Art.Nr A-DQ (ZN) BH 24G 62,5/125 Art.Nr A-DQ (ZN) BH 48G 50/125 Art.Nr A-DQ (ZN) BH 48G 62,5/125 Kable Zewnêtrzne i Uniwersalne wykorzystywane w telekomunikacji, komputerowych sieciach transmisji danych, sieciach CATV. Kabel nadaje siê do k³adzenia bezpoœrednio do ziemi ( dziêki zabezpieczeniu elem, oraz materia³em pêczniej¹cym podczas kontaktu z wilgoci¹ i w ten sposób chroni¹cym w³ókna jak i zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi, np. antygryzoniowymi dziêki zastosowaniu w³ókna szklanego ). Kable te mo na prowadziæ we wszystkich p³aszczyznach sieci telekomunikacyjnych, wykorzystuj¹c prowadnice i kana³y kablowe jak i betonowe, zaœ doskona³e parametry mechaniczne wytrzyma³oœci i promienia giêcia nie powoduj¹ problemów przy prowadzeniu kabli wewn¹trz budynków. Kable posiadaj¹ p³aszcz z polyethylenu z zabezpieczeniem UV, z mo liwoœci¹ zastosowania tworzywa uniepalnionego, bezhalogenowego, p³aszcza Low Smoke Zero Halogen, FRNC. Kable Typu Mini Breakout wykorzystywane w lokalnych sieciach LAN ( MAN, WAN ) telekomunikacyjnych, teleinformatycznych, CATV do przed³u ania kabli stacyjnych liniowych we wnêtrzu budynku na odcinku: komora kablowa prze³¹cznica œwiat³owodowa jak i rozprowadzania po³¹czeñ wewn¹trz budynkowych, lub po³¹czeñ na odcinku aktywne urz¹dzenie teletransmisyjne prze³¹cznica œwiat³owodowa. Kable posiadaj¹ p³aszcz zewnêtrzny z uniepalnionego polyethylenu, LSZH jak i zabezpieczenie UV oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi dziêki zastosowaniu w³ókien aramidowych. Parametry mechaniczne idealnie predysponuj¹ ten typ kabla do uk³adania w rynnach i korytach kablowych. Kable Typu MiniBreakout Multimodowe Art.-Nr I-V (ZN) H 04G 50/125 Art.-Nr I-V (ZN) H 04G 62,5/125 Art.-Nr I-V (ZN) H 06G 50/125 Art.-Nr I-V (ZN) H 06G 62,5/125 Art.-Nr I-V (ZN) H 08G 50/125 Art.-Nr I-V (ZN) H 08G 62,5/125 Art.-Nr I-V (ZN) H 12G 50/125 Art.-Nr I-V (ZN) H 12G 62,5/125 W ofercie posiadamy równie inne rodzaje monomodowych kabli œwiat³owodowych, czêœciowo lub ca³kowicie uniepalnionych, FRNC, kable specjalnie wzmacniane, kable podwieszane o budowie ósemkowej z link¹ stalow¹ jak i elementem dielektrycznym, wykonanie ADSS, zabezpieczeniem kwasoodpornym, itp. Kabel Mini Twin Zip Duplex Multimodowy Art.-Nr I-V (ZN) H 02G 50/125 Art.-Nr I-V (ZN) H 02G 62,5/125 Budowa ósemkowa Bezhalogenowy P³aszcz LSZH (Low Smoke Zero Halogen) Przekrój w³ókna simplex 1,8 mm Kabel do zastosowania przy produkcji patchcordów do po³¹czeñ: aktywne urz¹dzenie teletransmisyjne prze³¹cznica œwiat³owodowa, lub krosowania miêdzy prze³¹cznicami. Kabel Twin Zip Duplex Multimodowy Art.-Nr I-V (ZN) H 02G 50/125 Art.-Nr I-V (ZN) H 02G 62,5/125 Budowa ósemkowa Kolor pomarañczowy Bezhalogenowy P³aszcz LSZH (Low Smoke Zero Halogen) Przekrój w³ókna simplex 2,8 mm Kabel Simplex Multimodowy Art.-Nr I-V (ZN) H 01G 50/125 Art.-Nr I-V (ZN) H 01G 62,5/125 Kolor pomarañczowy Bezhalogenowy P³aszcz LSZH (Low Smoke Zero Halogen) Przekrój w³ókna 2,8 mm Kabel do zastosowania przy produkcji patchcordów do po³¹czeñ: aktywne urz¹dzenie teletransmisyjne prze³¹cznica œwiat³owodowa, lub krosowania miêdzy prze³¹cznicami. W³ókno Fazowe Multimodowe Art.Nr V 01G 50/125 Kolor zielony Art.Nr V 01G 62,5/125 Kolor niebieski Przekrój 900 Kabel nadaj¹cy siê optymalnie do zastosowania przy produkcji pigtaili 13

14 Adaptery, Wtyki Adapter ( Coupler ) ST/ST Art.-Nr Adapter ( Coupler ) ST/ST Simplex, monomodowy, metalowy Art.-Nr Adapter ( Coupler ) ST/ST Simplex, multimodowy, metalowy Adapter ( Coupler ) SC/SC Art.-Nr Adapter ( Coupler ) SC/SC Simplex, monomodowy, plastikowy Art.-Nr Adapter ( Coupler ) SC/SC Duplex, monomodowy, plastikowy Art.-Nr Adapter ( Coupler ) SC-APC/SC-APC Duplex, monomodowy, metalowy Art.-Nr Adapter ( Coupler ) SC/SC Simplex, multimodowy, plastikowy Art.-Nr Adapter ( Coupler ) SC/SC Duplex, multimodowy, plastikowy Adapter ( Coupler ) SC/ST Art.-Nr Adapter ( Coupler ) SC/ST Duplex, monomodowy, plastikowy Art.-Nr Adapter ( Coupler ) SC/ST Duplex, multimodowy, plastikowy Adapter ( Cupler ) LC/LC Art.-Nr Adapter ( Coupler ) LC/LC Duplex, monomodowy, plastikowy Art.-Nr a4 Adapter ( Coupler ) LC/LC Duplex, multimodowy, plastikowy Adapter ( Coupler ) E2000/E2000 Art.Nr Adapter ( Coupler ) E2000/E2000 Simplex, monomodowy, plastikowy Art.Nr Adapter ( Coupler ) E2000-APC/E2000-APC Simplex, monomodowy, plastikowy Art.Nr Adapter ( Coupler ) E2000/E2000 Simplex, multimodowy, plastikowy Adapter ( Coupler ) FC/FC Art.-Nr Adapter ( Coupler ) FC/ FC Simplex, monomodowy, metalowy Art.-Nr Adapter ( Coupler ) FC/ FC Simplex, multimodowy, metalowy 14 Wtyk ST Art.-Nr Wtyk ceramiczny ST, monomodowy, Art.-Nr Wtyk ceramiczny ST, multimodowy Wtyk FC Art.-Nr Wtyk ceramiczny FC, monomodowy, Art.-Nr Wtyk ceramiczny FC, multimodowy Wtyk SC Simplex Art.-Nr Wtyk ceramiczny SC, monomodowy, ECOFIBER Art.-Nr Wtyk ceramiczny SC, monomodowy, EUROMICRON Art.-Nr Wtyk ceramiczny SC, multimodowy, ECOFIBER Art.-Nr Wtyk ceramiczny SC, multimodowy, EUROMICRON Os³onki wtyków Art.-Nr Czarna os³onka na kabel 3,0 mm Art.-Nr Czerwona os³onka na kabel 3,0 mm Art.-Nr Czarna os³onka na kabel 0,9 mm Wtyk LC Art.-Nr Wtyk ceramiczny LC, monomodowy Art.-Nr Wtyk ceramiczny LC, multimodowy

15 Narzêdzia, Akcesoria Œwiat³owodowe No yce do Kevlaru Art.-Nr 3911 No yczki Clauss - do obcinania nadmiaru w³ókna kevlarowego lub szklanego Strippery Art.-Nr 3912 Cêgi Miller do zdejmowania os³ony 250 mikronów z kabla 125 mikronów Art.-Nr 3913 No yce Clauss do zdejmowania zewnêtrznej izolacji z kabli œwiat³owodowych 0,8 2,6 mm Kaseta œwiat³owodowa Art.-Nr Kaseta œwiat³owodowa umo liwiaj¹ca dok³adne i uporz¹dkowane u³o enie 2 x 6 lub 2 x 12 w³ókien œwiat³owodowych Pokrywa kasety œwiat³owodowej Art.-Nr Uchwyty spawów œwiat³owodowych Art.-Nr Uchwyt na 12 czystych w³ókien œwiat³owodowych Art.-Nr Uchwyt na 6 spawów œwiat³owodowych w os³onkach termokurczliwych Przepusty kablowe PG Art.-Nr Przepust kablowy PG16, PCV, z nakrêtk¹ do monta u w prze³¹cznicach œwiat³owodowych i szafkach rozdzielczych Art.-Nr Przepust kablowy PG21, PCV, z nakrêtk¹ do monta u w prze³¹cznicach œwiat³owodowych i szafkach rozdzielczych Os³ony spawów Art.-Nr Os³ona spawu œwiat³owodowego wykonana z blaszki aluminiowej Art.-Nr Os³ona termokurczliwa spawu œwiat³owodowego d³. 40mm Art.-Nr Os³ona termokurczliwa spawu œwiat³owodowego d³. 60mm Zaœlepki otworów p³yt czo³owych i rozdzielczych Art.-Nr Zaœlepka otworu ST - czarna Art.-Nr Zaœlepka otworu SC Simplex - czarna Art.-Nr Zaœlepka otworu SC Duplex czarna Os³ona kabli typu Ready for Use Art.-Nr Os³ona kabli doskonale chroni¹ca zarobione z³¹cza podczas przeci¹gania Klej do z³¹czy œwiat³owodowych Art.-Nr Nr 3918 Dwusk³adnikowy klej epoxydowy w opakowaniu 4 gram. Zestaw dozuj¹cy do kleju Art.-Nr 3917 Ig³a 0,58 mm Art.-Nr 3916 Strzykawka o pojemnoœci 3mm 3 15

16 Mufy Œwiat³owodowe Seria os³on FIBRAIN charakteryzuje siê wysok¹ jakoœci¹ uszczelnienia samej os³ony jak i bardzo wydajnym i prostym systemem organizacji w³ókien. Mo liwoœæ rozbudowy o kolejne kasety a tym samym zwiêkszenie pojemnoœci samej os³ony jest kolejnym atutem tej gamy produktów. Zastosowanie: os³ona po³¹czeñ dwóch lub wiêcej kabli œwiat³owodowych; przystosowane do ró norakiego monta u w traktach œwiat³owodowych: napowietrzne linie œwiat³owodowe, kanalizacja ziemna œwiat³owodowa, wewn¹trz budynkowe po³¹czenia magistralne oraz wiele innych; pe³ni¹ funkcje naprawcze, rozga³êÿne, odga³êÿne oraz przelotowe. W³aœciwoœci: przystosowane dla szerokiej gamy kabli jak: luÿna tuba, wielotubowe, kable typu taœmowego (ribbon cables), œcis³a tuba etc. nowoczesny materia³ oraz paskowa budowa zapewniaj¹ odpornoœæ na utlenianie siê odbudowy. W³aœciwoœci techniczne: Zakres temperaturowy: od -40 o C do +55 o C Stopieñ szczelnoœci: IP 65 Seria pionowa wejscia od do³u Mufa FO pionowa 2/2 wejœcia i wyjœcia kablowe przystosowane do 24 w³ókien Mufa FO pionowa 2/2 wejœcia i wyjœcia kablowe przystosowane do 48 w³ókien Mufa FO pionowa 2/2 wejœcia i wyjœcia kablowe przystosowane do 72 w³ókien Mufa FO pionowa 3/3 wejœcia i wyjœcia kablowe przystosowane do 24 w³ókien Mufa FO pionowa 3/3 wejœcia i wyjœcia kablowe przystosowane do 48 w³ókien Mufa FO pionowa 3/3 wejœcia i wyjœcia kablowe przystosowane do 72 w³ókien Mufa FO pionowa 3/3 wejœcia i wyjœcia kablowe przystosowane do 96 w³ókien Mufa FO pionowa 3/3 wejœcia i wyjœcia kablowe przystosowane do 120 w³ókien Mufa FO pionowa 3/3 wejœcia i wyjœcia kablowe przystosowane do 144 w³ókien Seria przelotowa wejscia i wyjscia po obu stronach Mufa FO pionowa 2/2 wejœcia i wyjœcia kablowe przystosowane do 24 w³ókien Mufa FO pionowa 2/2 wejœcia i wyjœcia kablowe przystosowane do 48 w³ókien Mufa FO pionowa 2/2 wejœcia i wyjœcia kablowe przystosowane do 72 w³ókien Mufa FO pionowa 2/2 wejœcia i wyjœcia kablowe przystosowane do 96 w³ókien

17 Patch - Panele 19" Patch - Panel, 24 - portowy RJ45, Kategorii 6 ekranowany Art.-Nr Patch Panel 24 porty, 1U, RAL 7035 Spe³nia wymogi Kategorii 6 Zgodny z normami ISO/IEC Kat. 6 oraz CLASS E, Version 16 Luty x ekranowane gniazdo RJ 45, 8 pol. LSA Wykonanie w standardzie 19", w obudowie stalowej Mo liwoœæ odci¹ enia panela przy zastosowaniu opasek kablowych Wymiary : 1 U, wysokoœæ - 44 mm, 19", szerokoœæ 483 mm 19" Patch - Panel, 24 - portowy RJ45, Kategorii 5 E, ekranowany Art.-Nr Patch Panel 24 porty, 1U, RAL 7035 Spe³nia wymogi Kategorii 5 E Zgodny z normami ISO/IEC 11801, EN EN55022, TIA/EIA 568A, TSB40 24 x ekranowane gniazdo RJ 45, 8 pol. LSA Wykonanie w standardzie 19", w obudowie stalowej Mo liwoœæ odci¹ enia panela przy zastosowaniu opasek kablowych Wymiary : 1 U, wysokoœæ - 44 mm, 19", szerokoœæ 483 mm 19" Patch - Panel, 18 portowy RJ45, niewyposa ony Art.-Nr " Patch - Panel, 18 portowy RJ45, niewyposa ony RAL 7035 Wykonanie w standardzie 19", w obudowie metalowej Mo liwoœæ odci¹ enia panela przy zastosowaniu opasek kablowych Wymiary : 1 U, wysokoœæ - 44 mm, 19", szerokoœæ 483 mm 19" Patch - Panele, 24 portowe RJ45, Kategorii 5 E, UTP, ECOLAN Art.-Nr Patch Panel 24 porty, 1U, czarny, Kat. 5 E, UTP 24 nie-ekranowane gniazdo RJ 45 8 pol. LSA ³aczone wed³ug TIA/EIA 568A Wykonanie w standardzie 19", w obudowie metalowej Mo liwoœæ odci¹ enia panelu przy zastosowaniu opasek kablowych Wymiary : 1 U, wysokoœæ - 44 mm, 19", szerokoœæ 483 mm Kolor czarny Zgodnoœæ z normami: PN-EN 50173, ISO/IEC II, PN-T Zdjêcie Art.-Nr Organizator Kabli do Patch-Paneli 19 uchwyt do monta u ³¹czówek LSA roz³¹cznych i nieroz³¹cznych 10 parowych Art.-Nr uchwyt umo liwia zamocowanie w systemie 19. Element zajmuje 2U Art.-Nr uchwyt umo liwia zamocowanie w systemie 19. Element zajmuje 3U Art.-Nr uchwyt umo liwia zamocowanie w systemie 19. Element zajmuje 4U W uchwycie mo na zamontowaæ dwa typy ³¹czówek- roz³¹czne i nieroz³¹czne ¹czówka roz³¹czna umo liwia k³osowanie 10 par kabli Art.-Nr ¹czówka nieroz³¹czna Art.-Nr " Patch - Panele, 25-,50- portowe, ISDN Art.-Nr Patch Panel, 25 portowy, 1U, RAL 7035, ISDN, Kat. 3 Art.-Nr Patch Panel, 50 portowy, 1U, RAL 7035, ISDN, Kat. 3 Nie-ekranowane gniazda RJ45, 8 ( 4 ) pinowe LSA, ³¹czenie 3 4, 5 6 Kolor RAL 7035 Zastosowanie jako krosownica ISDN lub rozdzielni telefonów analogowych Wykonanie w standardzie 19", w obudowie stalowej Wymiary : 1 U, wysokoœæ - 44 mm, 19", szerokoœæ 483 mm Ekonomiczna obudowa mieszcz¹ca a 25 lub 50 gniazd 17

18 Gniazda Gniazda modularne RJ 45, ekranowane, Kategoria 5 E Art.-Nr Gniazdo modularne, 2 portowe, ekranowane, RAL 9010, Kat.5 E Art.-Nr Gniazdo modularne, 1 portowe, ekranowane, RAL 9010, Kat.5 E Spe³nia wymogi Kategorii 5 E Zgodny z normami ISO/IEC 11801, EN50173, TIA/EIA 568A 2 x ekranowane gniazdo RJ 45 8 pol. LSA Metalowa, solidna obudowa Wejœcie na wtyki pod k¹tem 40 o Gniazda modularne RJ 45, ekranowane, Kategoria 6 Art.-Nr Gniazdo modularne, 2 portowe, ekranowane, Kat.6, RAL 9010, Kat.6 Art.-Nr Gniazdo modularne, 1 portowe, ekranowane, Kat.6, RAL 9010, Kat.6 Spe³nia wymogi Kategorii 6 Zgodny z normami ISO/IEC Kat. 6, 2 x ekranowane gniazdo RJ 45 8 pol. LSA Metalowa, solidna obudowa Wejœcie na wtyki pod k¹tem 40 o Gniazda w standardzie mozaik Puszki wraz z ramkami standardu mozaik umo liwiaj¹ zestawienie ró nych kombinacji w jednej zespolonej puszce. Art.-Nr Puszka gniazda 2 modu³owa, kolor RAL 9010, mo liwoœæ umieszczenia ramek z suportami 2 modu³ów 22,5/45 Art.-Nr Puszka gniazda 4 modu³owa, kolor RAL 9010, mo liwoœæ umieszczenia ramek z suportami 4 modu³ów 22,5/45 Art.-Nr Puszka gniazda 6 modu³owa, kolor RAL 9010, mo liwoœæ umieszczenia ramek z suportami 6 modu³ów 22,5/45 Ramki z suportem pozwalaj¹ zamocowaæ w puszce modu³y RJ, gniazda energetyczne kodowane dla sieci komputerowych oraz bez blokad, jak i monta adapterów œwiat³owodowych. Rozwi¹zanie to pozwala zestawiæ kompletne punkty logiczne pocz¹wszy od zasilana elektrycznego poprzez LAN i ³¹cza œwiat³owodowe Ramka z suportem 2 modu³owa Art.-Nr modu³owa Art.-Nr modu³owa Art.-Nr W sprzeda y pe³na oferta gniazd modularnych: SETEC, BTR, ALCATEL, MOLEX, Telegartner Puszki do Gniazd modularnych RJ45 z suportem Art.-Nr Puszka gniazda modularnego RJ45, Kolor RAL 1013 Wymiary: 80 x 80 x 40 mm Pokrywa puszki gniazda modularnego Wymiary 80 x 80 mm, Kolor RAL 1013 Art.-Nr Pokrywa puszki gniazda modularnego Wymiary 80 x 80 mm, Kolor RAL 9010 Adapter do monta u modu³u RJ Keystone w ramce z suportem 1 modu³owy 22,5/45 Art.-Nr modu³owy 45/45- Art.-Nr Adapter do monta u Adapterów œwiat³owodowych Art.-Nr modu³owy adapter 22,5/45 pod gniazdo centruj¹ce SC duplex Art.-Nr modu³owy adapter 45/45 pod 2 gniazda centruj¹ce ST 18

19 Wtyki, Adaptery RJ Wtyk RJ45 HIROSE TM21 ekranowany, Kat. 6 Wtyk: Art. Nr os³onka, Kat. 6 Art.-Nr be owy Art.-Nr czarny Art.-Nr ó³ty Art.-Nr czerwony Art.-Nr niebieski Art.-Nr zielony Art.-Nr pomarañczowy Art.-Nr szary Wtyk spe³niaj¹cy wymogi Kat. 6 CLASS E 250 MHz. Mo liwoœæ u ycia kabli do porzekroju 0,5 mm, AWG24/1 Wtyk RJ45 HIROSE TM11 ekranowany, Kat. 5 E Wtyk Art. Nr os³onka, Kat. 5 E Art.-Nr be owy Art.-Nr czarny Art.-Nr ó³ty Art.-Nr czerwony Art.-Nr niebieski Art.-Nr zielony Art.-Nr pomarañczowy Art.-Nr szary Wtyk RJ45, Kat 5 E, ekranowany Art.-Nr Wtyk E-MO 8/8 SR-G RJ45 Wtyki dopasowane do os³onek 32417(0-7)0.x Wtyk RJ45 STEWART ekranowany, Kat 5 E Wtyk RJ45 Art.Nr Os³onka: Art.-Nr szary Art.-Nr czarny Art.-Nr ó³ty Art.-Nr czerwony Art.-Nr niebieski Art.-Nr zielony Wtyki modularne UTP Wtyki na kabel okr¹g³y Art.-Nr E-MO 8/8 SR RJ45 UTO kat 5E Os³onki wtyków RJ45 Art.-Nr be owa Art.-Nr czarna Art.-Nr ó³ta Art.-Nr czerwona Art.-Nr niebieska Art.-Nr zielona Modu³y Po³¹czeniowe Kat. 6 i 5E Art.-Nr Modu³ Po³¹czeniowy Kat. 5 E Art.-Nr Modu³ Po³¹czeniowy Kat. 6 ( 600 MHz ) Modu³ idealnie nadaj¹cy siê do przed³u ania sieci, lub naprawiania istniej¹cej instalacji bez strat zwi¹zanych z transferem danych i utrzymaniem kategorii 4 x LSA 4 pin. dla kabli z przedzia³u AWG Modu³ RJ45 Key Stone, ekranowany Kat 5 E Art.-Nr Modu³ RJ45 Key Stone, kat. 5 E, ekranowany Modu³ RJ45 UTP Key Stone Art.-Nr Modu³ RJ45 Key Stone, nie ekranowany Zaœlepka RJ45 Art.-Nr Zaœlepka otworu p³yt czo³owych RJ45 czarna Adapter modularny RJ45 ekranowany, Kat. 5 E Art.-Nr Adapter modularny RJ45 ekranowany, Kat. 5 E Gniazdo / Gniazdo, ³¹czenie 1 : 1 E-TA 8/8MG RJ45 Adaptery ( couplery ) modularne RJ45 UTP Gniazdo / Gniazdo, ³¹czenie 1 : 1 Art.-Nr E-TA 6/6 nie-ekranowany, RJ12 Adapter ( coupler ) modularny RJ45 Gniazdo / Gniazdo, ³¹czenie 1 : 1 Art.-Nr E-TA 8/8 nie-ekranowany, RJ45 UTP Adapter ( coupler ) modularny RJ45 Gniazdo / Gniazdo, ³¹czenie 1 : 1 Art.-Nr E-TA 8/8 ekranowany, RJ45 STP Adapter ( coupler ) modularny RJ45 Gniazdo / Gniazdo, ³¹czenie 1 : 1 19

20 Patchordy Kategorii 6-5 E Patchcordy S/STP Kat. 6, RJ45 HIROSE TM21 ¹czenie 1 : 1 wed³ug TIA/EIA 568 B Wtyki: 2 x RJ45 Hirose TM21, Kat. 6 Kabel: DRAKA UC 600 MHz, S/STP ( PiMF ) 4 x 2 x AWG 27/7, HF, LSZH Art.-Nr x - szary - 1m 2m 3m 5m 10m 15m x - czarny 1m 2m 3m 5m 10m x - czerwony 1m 2m 3m 5m 10m x - zielony 1m 2m 3m 5m 10m x - niebieski 1m 2m 3m 5m 10m x - ó³ty 1m 2m 3m 5m 10m Patchcord S/STP Kat. 6, RJ45 HIROSE TM21 Kat. 6 / TERRA SIEMON Kat. 7 ¹czenie 1 : 1 wed³ug TIA/EIA 568 B Wtyki: 1 x RJ45 Hirose TM21 Kat. 6 / 1 x TERRA SIEMON Kat. 7 Kabel: Kerpen Megaline726flex 600 MHz, S/STP ( PiMF ) 4 x 2 x AWG 27/7 HF, LSZH Art.-Nr x D³ugoœci wed³ug zamówienia Klienta Patchcordy FTP Kat. 5 E, RJ45 HIROSE TM11 ¹czenie 1 : 1 wed³ug TIA/EIA 568 B Wtyki: 2 x RJ45 Hirose TM11, Kat. 5 E Kabel: DRAKA UC 300 MHz, FTP, 4 x 2 x AWG 26/7, HF, LSZH Art.-Nr x - szary 0,5m 1m 1,5m 2m 2,5m 3m 4m 5m 6m 7,5m 10m 15m 20m 25m 30m 50m x - zielony 0,5m 1m 1,5m 2m 2,5m 3m 5m 10m x - niebieski 0,5m 1m 1,5m 2m 2,5m 3m 5m 10m x - ó³ty 0,5m 1m 1,5m 2m 2,5m 3m 5m 10m x - czerwony 0,5m 1m 1,5m 2m 2,5m 3m 5m 10m Patchcordy SFTP Kat. 5 E, RJ45 HIROSE TM11 ¹czenie 1 : 1 wed³ug TIA/EIA 568 B Wtyki: 2 x RJ45 Hirose TM11, Kat. 5 E Kabel: DRAKA UC 300 MHz, SFTP, 4 x 2 x AWG 26/7, HF, LSZH Art.-Nr x - szary 0,5m 1m 1,5m 2m 2,5m 3m 4m 5m 6m 7,5m 10m 15m 20m - 25m x - ó³ty 0,5m 1m 1,5m 2m 3m 5m 10m x - czerwony 0,5m 1m 1,5m 2m 3m 5m 10m x - niebieski 0,5m 1m 1,5m 2m 3m 5m 10m x - zielony 0,5m 1m 1,5m 2m 3m 5m 10m Na zamówienie Klienta wykonamy patchcordy niestandardowych d³ugoœci Ka dy Patchcord posiada wydruk testowy 100 % kontroli jakoœci 20

KABLE ŚWIATŁOWODOWE PANELE ŚWIATŁOWODOWE

KABLE ŚWIATŁOWODOWE PANELE ŚWIATŁOWODOWE KABLE ŚWIATŁOWODOWE UNIWERSALNY KABEL ŚWIATŁOWODOWY MM 4X50 OM3, LSOH, ANTYGRYZOŃ UNIWERSALNY KABEL ŚWIATŁOWODOWY MM 4X50 OM2, LSOH, ANTYGRYZOŃ UNIWERSALNY KABEL ŚWIATŁOWODOWY MM 4X62,5 OM1, LSOH, ANTYGRYZOŃ

Bardziej szczegółowo

Szafy teleinformatyczne i akcesoria

Szafy teleinformatyczne i akcesoria Szafy teleinformatyczne i akcesoria Jedn¹ z podstawowych grup asortymentowych oferty BKT ELEKTRONIK s¹ metalowe szafy i obudowy teleinformatyczne i dedykowane do nich akcesoria z blach. Szafy te s³u ¹

Bardziej szczegółowo

Produkcja zorganizowana jest w nastêpuj¹cych grupach asortymentowych:

Produkcja zorganizowana jest w nastêpuj¹cych grupach asortymentowych: Produkcja zorganizowana jest w nastêpuj¹cych grupach asortymentowych: Konfekcja miedzianych z³¹czy kablowych Konfekcja optycznych z³¹czy kablowych Monta wykonañ specjalnych wg indywidualnych yczeñ Klienta

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja produktu Patchcordy

Specyfikacja produktu Patchcordy BKT ELEKTRONIK ma ponad 10 lat doświadczenia w produkcji produktów światłowodowych przy użyciu maszyn polerskich i nowoczesnych urządzeń pomiarowych. Seria produktów QuickFiber została zaprojektowana by

Bardziej szczegółowo

Kable kategorii 5E/ 6/ 6A/ 7/ 7A

Kable kategorii 5E/ 6/ 6A/ 7/ 7A VEMCO Sp. z o.o. - Cennik okablowania strukturalnego LEONI-KERPEN 2 Kable kategorii 5E/ 6/ 6A/ 7/ 7A Kable instalacyjne kat. 5E UTP Draka Comteq J-2YY Typ: U/UTP, 125 MHz, PVC Wymiary: 4x2xAWG 24/1 CD2743731

Bardziej szczegółowo

KABLE TELEINFORMATYCZNE

KABLE TELEINFORMATYCZNE KABLE TELEKOMUNIKACYJNE SPIS TREŚCI ROZDZIAŁU UTP FTP UTPw UTPwn FTPw FTPwn UTP Patch Cable FTP Patch Cable SFTP STP SSTP Charakterystyka kabli teleinformatycznych 41 42 43 43 44 44 45 46 47 48 49 50 40

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY SIECIOWE DLA INSTALATORÓW

PRODUKTY SIECIOWE DLA INSTALATORÓW PRODUKTY SIECIOWE DLA INSTALATORÓW ASSMANN Network Technology, globalny producent z ponad -letnim doświadczeniem, jest profesjonalnym dostawcą w zakresie strukturalnych sieci kablowych. Pod marką DIGITUS

Bardziej szczegółowo

Okablowanie strukturalne. Komponenty okablowania strukturalnego

Okablowanie strukturalne. Komponenty okablowania strukturalnego Okablowanie strukturalne Komponenty okablowania strukturalnego Panele krosowe z gniazdami RJ45 kat. 5e i 6 Wersje ekranowane i nieekranowane System paneli krosowych, modułowych do montażu różnych typów

Bardziej szczegółowo

OKABLOWANIE ŚWIATŁOWODOWE

OKABLOWANIE ŚWIATŁOWODOWE OKABLOANIE ŚIATŁOODOE UNIERSALNY KABEL ZENĘTRZNO-ENĘTRZNY Z NIEMETALICZNĄ OCHRONĄ PRZED GRYZONIAMI Kabel uniwersalny, zewnętrzno-wewnętrzny z niemetaliczną ochroną przed gryzoniami i czarnym płaszczem

Bardziej szczegółowo

PANELE KROSOWE (Patch Panele)

PANELE KROSOWE (Patch Panele) DO PONIŻSZYCH CEN STOSOWANA JEST AKTYWNA POLITYKA RABATOWA - ZAPYTAJ DYSTRYBUTORA cena detaliczna SYMBOL NAZWA OSPRZĘTU netto PANELE KROSOWE (Patch Panele) pk010 Panel krosowy STP/FTP 24 porty kat. 6 1U

Bardziej szczegółowo

w Schrack Info OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT. Tester kabli RJ45 (UTP+STP)/RJ11/koncentrycznych, z torbą Tester okablowania BNC/RJ45, z torbą

w Schrack Info OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT. Tester kabli RJ45 (UTP+STP)/RJ11/koncentrycznych, z torbą Tester okablowania BNC/RJ45, z torbą w Testery okablowania Tester okablowania umożliwia łatwe i szybkie zdiagnozowanie sieci pod kątem otwartych lub zwartych par na okablowaniu strukturalnym ze złączami RJ45/RJ11 oraz koncentrycznym z wtykami

Bardziej szczegółowo

Spis treœci Abonenckie puszki œwiat³owodowe

Spis treœci Abonenckie puszki œwiat³owodowe www.3mtelecommunications.com Spis treœci Abonenckie puszki œwiat³owodowe 4. Œwiat³owodowe puszki abonenckie strona 4.1 Puszki miêdzysieciowe 3M Œwiat³owodowe urz¹dzenie sprzêgaj¹ce 3M 216-217 4.2 Puszki

Bardziej szczegółowo

SCHRACK ENERGIETECHNIK POLSKA OKABLOWANIE MIEDZIANE WWW.SCHRACK.COM

SCHRACK ENERGIETECHNIK POLSKA OKABLOWANIE MIEDZIANE WWW.SCHRACK.COM SCHRACK ENERGIETECHNIK POLSKA OKABLOWANIE MIEDZIANE WWW.SCHRACK.COM SPIS TREŚCI W PRZEGLĄD SYSTEMÓW SCHRACK NET HSE... 4 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTÓW SCHRACK KATEGORII 6/KLASY E... 5 NOWE NORMY... 5 STANDARYZOWANE

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TECHNIK INFORMATYK

LABORATORIUM TECHNIK INFORMATYK LABORATORIUM TECHNIK INFORMATYK 1. Tor logiczny z miedzi: Kabel U/UTP 200mHz kat.5+, 4 pary 24AWG100 Ohm producent AMP Moduł gniazda RJ45 nieekranowany kat. 5+ SL, T568A/B producent AMP 2. Tor logiczny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. ZP/ATI/ WIMiM/05/2010. Załącznik nr 6d

PRZEDMIAR. ZP/ATI/ WIMiM/05/2010. Załącznik nr 6d ZP/ATI/ WIMiM/05/2010 Załącznik nr 6d PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa laboratoriów naukowych w budynku Hali Technologicznej ADRES INWESTYCJI : Szczecin al. Piastów 19A INWESTOR : Zachodniopomorski

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT dla instalacji okablowania strukturalnego

PRZEDMIAR ROBÓT dla instalacji okablowania strukturalnego PRZEDMIAR ROBÓT dla instalacji okablowania strukturalnego Lp. Podstawa Opis Jedn.obm.Ilość 1 Instalacja okablowania strukturalnego 1.1 Okablowanie strukturalne - demontaŝ DemontaŜ instniejącego okablowania

Bardziej szczegółowo

Kable œwiat³owodowe ULTIMODE

Kable œwiat³owodowe ULTIMODE Kable œwiat³owodowe UNIA OM3 Dystrybucyjny IDC Dystrybucyjny IDC UNIA UNIA UNIA OM3 UNIA OM3 UNIA UNIA L730 L750 L70 L7300 L730 L730 L73 L700 L70 Jedno/Wielomodowy Rodzaj w³ókna OM3 50/5 G. 5.D OM 50/5

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : T. Klimek DATA OPRACOWANIA : 05-2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : T. Klimek DATA OPRACOWANIA : 05-2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : NAZWA INWESTYCJI : Instalacja strukturalna - rozbudowa istniejącego systeu w CK Zaek ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul. Św. Marcin80/82 INWESTOR : Centru Kultury "Zaek" w Poznaniu ADRES INWESTORA : Poznań,

Bardziej szczegółowo

Szafy i stela e rozdzielcze

Szafy i stela e rozdzielcze Szafy i stela e rozdzielcze R Nazwa KKNr Szafy i stela e rozdzielcze R Stela 2xPROFIL Stela 2xProfil przeznaczony jest do realizacji us³ug telekomunikacyjnych w systemie okablowania. Stela umo liwia zamontowanie

Bardziej szczegółowo

3M Telecommunications Rozwi¹zania Sieciowe. Przewodnik Rozwi¹zañ Produktowych. dla Sieci Enterprise. Innowacje

3M Telecommunications Rozwi¹zania Sieciowe. Przewodnik Rozwi¹zañ Produktowych. dla Sieci Enterprise. Innowacje 3M Telecommunications Rozwi¹zania Sieciowe Przewodnik Rozwi¹zañ Produktowych dla Sieci Enterprise Innowacje Rozwi¹zania Sieciowe Enterprise Wszystko - czego potrzebuje Twoja sieæ Rozwi¹zania Sieciowe Enterprise

Bardziej szczegółowo

Okablowanie œwiat³owodowe

Okablowanie œwiat³owodowe Instalacje stosowane wewn¹trz budynków stanowi¹ czêœæ sieci LAN (Local Area Network). Zasady budowy sieci okablowania s¹ opisane w normach ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568, EN 50173 (PN 50173). Normy okreœlaj¹

Bardziej szczegółowo

Dedykowane systemy zasilania 230V w okablowaniu strukturalnym

Dedykowane systemy zasilania 230V w okablowaniu strukturalnym Dedykowane systemy zasilania 30V w okablowaniu strukturalnym Dedykowane systemy zasilania 30V Równolegle z prowadzonym okablowaniem strukturalnym nale y doprowadziæ zasilanie 30 V do urz¹dzeñ aktywnych

Bardziej szczegółowo

Instalacje logiczne i elektryczne w budynkach Kliniki1, Kliniki2, Kliniki3, Kliniki4

Instalacje logiczne i elektryczne w budynkach Kliniki1, Kliniki2, Kliniki3, Kliniki4 P R Z E D M I A R R O B Ó T Inwestor: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław Obiekt: Katedra i Klinika Chirurgii [KLINIKA 4] Sprawdzający: Inwestor: Wykonawca: Wykonujący:............

Bardziej szczegółowo

IloÊç par (TKSY) Max. wymiar zewn trzny [mm] Masa kabla [kg/km] 6,0 6,5 9,0 10,0 11,5 11,5 13,5 14,5 15,5 18,0 20,5 21,0 23,5 24,5 26,0 27,0

IloÊç par (TKSY) Max. wymiar zewn trzny [mm] Masa kabla [kg/km] 6,0 6,5 9,0 10,0 11,5 11,5 13,5 14,5 15,5 18,0 20,5 21,0 23,5 24,5 26,0 27,0 TKSY, YTKSY, YnTKSY PN92/T9020 PN92/T902 PE NA NAZWA: TKSY Telekomunikacyjny (T) kabel (K) stacyjny (S), o y ach miedzianych jednodrutowych, o wspólnej izolacji polwinitowej (Y); YTKSY Telekomunikacyjny

Bardziej szczegółowo

www.dipol.com.pl KATALOG ROZWIĄZAŃ ŚWIATŁOWODOWYCH www.dipol.com.pl Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą na NASZEJ STRONIE

www.dipol.com.pl KATALOG ROZWIĄZAŃ ŚWIATŁOWODOWYCH www.dipol.com.pl Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą na NASZEJ STRONIE KATALOG ROZWIĄZAŃ ŚWIATŁOWODOWYCH W ofercie posiadamy, między innymi: ź media konwertery, ź wideo konwertery, ź moduły SFP, ź switche i routery z portami FO, ź kable światłowodowe: wewnętrzne, uniwersalne,

Bardziej szczegółowo

ZŁĄCZA I ADAPTERY ŚWIATŁOWODOWE

ZŁĄCZA I ADAPTERY ŚWIATŁOWODOWE ZŁĄCZA I ADAPTERY ŚWIATŁOWODOWE Nexttel Fiber posiada jedną z najnowocześniejszych w Polsce linii do produkcji pigtaili i patchcordow światłowodowych zapewniając tym samym produkt o najwyższych parametrach

Bardziej szczegółowo

Wiązki kablowe OptiKab

Wiązki kablowe OptiKab Seria OptiKab A Seria OptiKab F Wiązka kablowa OptiKab A wyprowadzenia na tubie 0,9 mm ułatwiające instalację w przełącznicach od strony liniowej instalacja w korytach lub duktach zakończenia kabla powinny

Bardziej szczegółowo

Spis treści 35-41 36 36 37-38 38 39-41 42 1-5 2 2-3 4 5. System klasy EA, BKT.NL, ekranowany

Spis treści 35-41 36 36 37-38 38 39-41 42 1-5 2 2-3 4 5. System klasy EA, BKT.NL, ekranowany Spis treści System klasy D, nieekranowany Moduły kategorii 5e Panele krosujące kategorii 5e Kable instalacyjne kategorii 5e Patchcordy kategorii 5e 1-5 2 2-3 4 5 System klasy D, ekranowany Moduły kategorii

Bardziej szczegółowo

E/15. 15.24 m 2 PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA. 10x15 32 LEGENDA: UWAGI: Pracownia J. Grzegorczyk

E/15. 15.24 m 2 PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA. 10x15 32 LEGENDA: UWAGI: Pracownia J. Grzegorczyk 15.4 m 10x15 3 05 04 043 56.13 m KOMUNIKACJA 06 47.15 m 030 WARSZTAT INFORM. LEGENDA: - puszka podłogowa na 1 gniazd Mosaic 45 np. UDH Q3 z pokrywą KDR1 Q3 i puszkami GB3 wyposażona w: - 6 gniazd 30V,

Bardziej szczegółowo

połączenia nieruchome: 10x średnica zewnątrzna sporadycznie ruchome: 20x średnica zewnątrzna - tłumienie przesłuchów: min.

połączenia nieruchome: 10x średnica zewnątrzna sporadycznie ruchome: 20x średnica zewnątrzna - tłumienie przesłuchów: min. OZNACZENIE KABLA ZASTOSOWANIE BUDOWA KABLA DANE TECHNICZNE W53 1/4 mostki tensometryczne - żyła wewnętrzna miedziana 7-drutowa - Izolacja żyły wykonana z polietylenu (PE) - żyły skręcone w pary - ekranowanie:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Rozbudowa sieci strukturalnej

Przedmiar robót. Rozbudowa sieci strukturalnej Przedmiar robót Rozbudowa sieci strukturalnej Obiekt: Budynek Sądu Okręgowego w Katowicach ul. Andrzeja 16/18, 40-957 Katowice Zamawiający: Sąd Okręgowy w Katowicach ul. Francuska 38, 40-028 Katowice Jednostka

Bardziej szczegółowo

Strona 296 System kategorii 5. Strona 299 System kategorii 6. Strona 302. Strona 304. Strona 305. Strona 306. Strona 307. Strona 311.

Strona 296 System kategorii 5. Strona 299 System kategorii 6. Strona 302. Strona 304. Strona 305. Strona 306. Strona 307. Strona 311. Okablowanie Informationstechnologie strukturalne Strona 296 System kategorii 5 Strona 299 System kategorii 6 Strona 302 Akcesoria do gniazd i kanały elektroinstalacyjne Strona 304 System telefoniczny Strona

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO (19) PL (11) 16430 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 15510 (22) Data zgłoszenia: 20.10.2009 (51) Klasyfikacja:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Przedmiar dla systemów scenicznych dla Miejsko-Gminnego Osrodka Kultury w Osiecznej etap I.

Przedmiar. Przedmiar dla systemów scenicznych dla Miejsko-Gminnego Osrodka Kultury w Osiecznej etap I. Przedmiar Przedmiar dla systemów scenicznych dla Miejsko-Gminnego Osrodka Kultury w Osiecznej etap I. Obiekt Kod CPV 32424000-1 - Infrastruktura sieciowa 31500000-1 - Urz dzenia o wietleniowe i lampy elektryczne

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa wtyk przemysłowy C6 A RJ45 pro

Karta katalogowa wtyk przemysłowy C6 A RJ45 pro wtyk przemysłowy C6 A Ilustracje wymiary str.1/6 powiększone rysunki na końcu dokumentu Opis produktu wtyk RJ45 kat.6 A /klasa E A do zarabiania we własnym zakresie w pełni ekranowany i przystosowany do

Bardziej szczegółowo

Budowa sieci komputerowej oraz dedykowanej instalacji elektroenergetycznej w budynku Urzędu Urząd Gminy Wisznia Mała

Budowa sieci komputerowej oraz dedykowanej instalacji elektroenergetycznej w budynku Urzędu Urząd Gminy Wisznia Mała P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa sieci komputerowej oraz dedykowanej instalacji elektroenergetycznej w budynku Urzędu Gminy Wisznia Mała Inwestor: Urząd Gminy Wisznia Mała Obiekt: Urząd Gminy Wisznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 21-030 MOTYCZ, STASIN 1, tel. 883 788 680, e-mail:wojtek_switek@op.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego Inwestor : Ośrodek Leczenia Uzależnień

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI SZAFY I OBUDOWY TELEINFORMATYCZNE 6 7 8 9 10 11 12-16 17 18-19 20

SPIS TREŒCI SZAFY I OBUDOWY TELEINFORMATYCZNE 6 7 8 9 10 11 12-16 17 18-19 20 SPIS TREŒCI SZAFY I OBUDOWY TELEINFORMATYCZNE Szafy Ramowe Stoj¹ce 19 BECATUS SRS... Szafy Serwerowe 19... Szafy Stoj¹ce Jednoczêœciowe BECATUS SSJ... Szafy Wisz¹ce Dwuczêœciowe 19 BECATUS SWD... Szafy

Bardziej szczegółowo

4.2 Os³ony z³¹czy kabli œwiat³owodowych Mufy. Cechy Zalety Korzyœci Akceptuje szerok¹ gamê kabli œwiat³owodowych

4.2 Os³ony z³¹czy kabli œwiat³owodowych Mufy. Cechy Zalety Korzyœci Akceptuje szerok¹ gamê kabli œwiat³owodowych System os³on dla sieci dostêpowych 4 BPEO 1 BPEO 2 BPEO 3 BPEO: Ca³kowicie mechaniczne, ³atwe w monta u, nie wymagaj¹ce specjalistycznych narzêdzi os³ony BPEO stanowi¹ najnowsz¹ generacjê wodoszczelnych

Bardziej szczegółowo

KABLE TELEINFORMATYCZNE

KABLE TELEINFORMATYCZNE KABLE TELEINFORMATYCZNE UTP 60 FTP 61 SF/UTP 62 U/FTP 63 S/FTP 64 UTP FLEX 65 FTP FLEX 67 UTP 4x2x0,5 69 U/UTPf 4x2x0,5 71 F/UTPf 4x2x0,5 72 F/UTPn 4x2x0,5 73 FTPnf 4x2x0,5 74 Parametry kabli komputerowych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części A

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części A Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części A A) Wykonanie instalacji dla sieci bezprzewodowej 32 punktów dostępowych Wi-Fi w budynku pałacu Rozmieszczenie punktów dostępowych

Bardziej szczegółowo

LEONI Kerpen. Kabel kategorii 6A klasy ISO-Ea F/FTP Duplex 700 MHz LSOH firmy LEONI Kerpen

LEONI Kerpen. Kabel kategorii 6A klasy ISO-Ea F/FTP Duplex 700 MHz LSOH firmy LEONI Kerpen LEONI Kerpen Kabel kategorii 6A klasy ISO-Ea F/FTP Duplex 700 MHz LSOH firmy LEONI Kerpen Zgodny z normami EN 50288, IEC 61156, ISO/IEC 11801, EN 50173 (2. edycja), IEC 60332-3-24, IEC 60754-2, IEC 61034.

Bardziej szczegółowo

LEONI Kerpen. Kabel kategorii 6 klasy ISO-E U/FTP 450 MHz LSOH firmy LEONI Kerpen

LEONI Kerpen. Kabel kategorii 6 klasy ISO-E U/FTP 450 MHz LSOH firmy LEONI Kerpen LEONI Kerpen Kabel kategorii 6 klasy ISO-E U/FTP 450 MHz LSOH firmy LEONI Kerpen Zgodny z normami EN 50288, IEC 61156, ISO/IEC 11801, EN 50173 (2. edycja), IEC 60332-1-2, IEC 60754-2, IEC 61034. Idealny

Bardziej szczegółowo

Termometry bimetaliczne

Termometry bimetaliczne TM 54.01 Seria termometrów o du ej wytrzyma³oœci Model 54 German Lloyd Approval (with feature liquid damping only) Odpowiednie w konstrukcjach maszyn, urz¹dzeñ, zbiorników. Dziêki zastosowaniu t³umienia

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA PUSH-BAR okucia budowlane kompleksowo drewno PCV aluminium ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA Zamkniêcie przeciwpaniczne IDEA zosta³o zaprojektowane i przetestowane na zgodnoœæ

Bardziej szczegółowo

Montaż gniazd teleinformatycznych w nowej serii pokryw uchylnych.

Montaż gniazd teleinformatycznych w nowej serii pokryw uchylnych. Montaż gniazd teleinformatycznych w nowej serii pokryw uchylnych. Do montażu różnorakich gniazd teleinformatycznych, audio, video itp. służą specjalne puszki montażowe. Montowane są one w miejsce puszek

Bardziej szczegółowo

Budowa infrastruktury sieci

Budowa infrastruktury sieci Budowa infrastruktury sieci Zadania 1. Należy przygotować kabel skrośny długości około 1 metra zgodnie z ogólnie przyjętymi normami (EIA/TIA 568A, EIA/TIA 568B). Za pomocą urządzeń testowych należy wykazać

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Adaptacji pomieszczeń na 5 piętrze w obiekcie przy ul. Francuskiej 70 w

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ DLA REGIONALNEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W GRUDZIĄDZU

ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ DLA REGIONALNEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W GRUDZIĄDZU Załącznik do SIWZ ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ DLA REGIONALNEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W GRUDZIĄDZU I. ZAKRES: PROJEKT, MONTAś, URUCHOMIENIE, POMIARY, DOKUMENTACJA. Zakres prac obejmować będzie wszystkie

Bardziej szczegółowo

BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO

BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO BRAMY GARAZOWE Yett 01Wymiary bram: szerokość od 1800 do 3000 mm; wysokość od 1900 do 2700 mm. Segmentowe

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy.

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy. Nawiewniki i wywiewniki szczelinowe NSL NSL s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych, o sta³ym lub zmiennym przep³ywie powietrza. Mog¹ byæ montowane w sufitach

Bardziej szczegółowo

Aktualne problemy projektowe i ich rozwiązania przy budowie infrastruktury teleinformatycznej w budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych

Aktualne problemy projektowe i ich rozwiązania przy budowie infrastruktury teleinformatycznej w budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych Aktualne problemy projektowe i ich rozwiązania przy budowie infrastruktury teleinformatycznej w budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych Instalacja telekomunikacyjna w budynkach wielorodzinnych Agenda Instalacja

Bardziej szczegółowo

Media sieciowe Wiadomości wstępne

Media sieciowe Wiadomości wstępne Media sieciowe Wiadomości wstępne Opracował: Arkadiusz Curulak WSIiE TWP w Olsztynie Data aktualizacji : 10-12-2002 Pierwsza edycja : 10-12-2002 Spis treści Media sieciowe... 2 Wprowadzenie... 2 Skrętka

Bardziej szczegółowo

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW SEPARATORA... 5 3. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA... 6 4. MONTA... 7 4.1. Sposób mocowania...7 4.2. Schematy pod³¹czeñ

Bardziej szczegółowo

SYSTEM TOOLLESS LINE, KATEGORIA 6 A RE-EMBEDDED

SYSTEM TOOLLESS LINE, KATEGORIA 6 A RE-EMBEDDED SYSTEM TOOLLESS LINE, KATEGORIA 6 A RE-EMBEDDED w MODUŁ KATEGORII 6 A WG ISO/IEC 11801 AMD 2 w SYSTEM PRZYGOTOWANY DO TRANSMISJI 10 GB/s w SYSTEM CERTYFIKOWANY W KLASIE E A 500 MHz w SYSTEM CERTYFIKOWANY

Bardziej szczegółowo

KATALOG. TU x CH AL - T - H-d. NET oznaczenie wersji sieciowej wersja podstawy ZDJÊCIE. Kierunek obrotu turbiny. Wiatr. Ci¹g kominowy WYMIARY

KATALOG. TU x CH AL - T - H-d. NET oznaczenie wersji sieciowej wersja podstawy ZDJÊCIE. Kierunek obrotu turbiny. Wiatr. Ci¹g kominowy WYMIARY KATALOG ZDJÊCIE ZASADA DZIA ANIA Kierunek obrotu turbiny Wiatr Ci¹g kominowy Napiêcie zasilana regulatora obrotów VDC Uk³ad obrotowy: ³o yska toczne Maksymalny pobór pr¹du 0,A Œredni pobór pr¹du ~0,A Œrednia

Bardziej szczegółowo

Złącza. kablowe i panelowe do czujników temperatury. Zastosowanie. Właściwości techniczne. Opcje. Czujniki rezystancyjne: Pt100, Pt500, Pt1000 i inne

Złącza. kablowe i panelowe do czujników temperatury. Zastosowanie. Właściwości techniczne. Opcje. Czujniki rezystancyjne: Pt100, Pt500, Pt1000 i inne Złącza kablowe i panelowe do czujników temperatury Karta katalogowa, Edycja 0/A Czujniki rezystancyjne: Pt00, Pt500, Pt000 i inne Czujniki termoelektryczne: J, K, N, E, R/S, T, B Właściwości techniczne

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa - kod CPV: 45314310-7

Sieć komputerowa - kod CPV: 45314310-7 P R Z E D M I A R R O B Ó T Sieć komputerowa - kod CPV: 45314310-7 Data: 2007-03-05 Budowa: Przystosowanie pomieszczeń piwnicy na serwerownię, modernizacja okablowania strukturalnego. Kody CPV: 45314310

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO www.emiter.net.pl 1 Okablowanie strukturalne Charakterystyka systemu System okablowania strukturalnego Emiter Net obejmuje elementy kategorii 5e, 6 i 6A oraz kable kategorii

Bardziej szczegółowo

Ilość i wielkość dławików, max STP-S x PG29/PG21/ PG16 przelotowo lub STP-S12/6 12 6x SC,FC,ST

Ilość i wielkość dławików, max STP-S x PG29/PG21/ PG16 przelotowo lub STP-S12/6 12 6x SC,FC,ST Katalog FTTX 0 Mufy i przełącznice ATEX MUFY I PRZEŁĄCZNICE ATEX MUFY STP-S Mufy światłowodowe typu STP-S są przeznaczone do łączenia kabli światłowodowych zawierających do włókien lub do zakończenia włókien

Bardziej szczegółowo

modułów kasetowych Seria PMK-19-3U-12 charakterystyka: montaż do belek montażowych o rozstawie 19"

modułów kasetowych Seria PMK-19-3U-12 charakterystyka: montaż do belek montażowych o rozstawie 19 Półka modułów kasetowych Seria reduktory RED-21-3U do montażu w stojaku o rozstawie belek 21" Półka modułów kasetowych możliwość montażu w stojakach o rozstawie belek 21" umożliwia montaż do 12 szt. kompaktowych

Bardziej szczegółowo

Komponenty LSA-PLUS NT / LSA-PROFIL NT

Komponenty LSA-PLUS NT / LSA-PROFIL NT Komponenty LSA-PLUS NT / LSA-PROFIL NT R G³owica kablowa EVs 100 parowa g³owica kablowa EVs NT dostêpna jest zarówno w wersji suchej jak i elowanej. W sk³ad kompletu g³owicy suchej wchodz¹ nastêpuj¹ce

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Dr inż. Robert Banasiak. Sieci Komputerowe 2011/2012 Studia niestacjonarne

Sieci komputerowe. Dr inż. Robert Banasiak. Sieci Komputerowe 2011/2012 Studia niestacjonarne Sieci komputerowe Dr inż. Robert Banasiak Sieci Komputerowe 2011/2012 Studia niestacjonarne 1 Media transmisyjne 2 Specyfikacje okablowania Jakie prędkości transmisji są możliwe do uzyskania wykorzystując

Bardziej szczegółowo

KATALOG OSPRZĘTU ŚWIATŁOWODOWEGO Ed. 1/2013. Ilość złączy (portów rozłącznych), max. STP-S24 24-2x PG29,PG21,PG16 przelotowo lub

KATALOG OSPRZĘTU ŚWIATŁOWODOWEGO Ed. 1/2013. Ilość złączy (portów rozłącznych), max. STP-S24 24-2x PG29,PG21,PG16 przelotowo lub KATALOG OSPRZĘTU ŚWIATŁOWODOWEGO Ed. /0 MUFY I PRZEŁĄCZNICE ATEX MUFY STP-S Mufy światłowodowe STP-S są przeznaczone do łączenia kabli światłowodowych zawierających do włókien lub do zakończenia włókien

Bardziej szczegółowo

Wewnêtrzne obudowy zakoñczeñ kablowych

Wewnêtrzne obudowy zakoñczeñ kablowych Mini rozdzielnik 8/10 VVD 85 Oddajemy do dyspozycji Pañstwa rozdzielniki, przystosowane do u ycia powszechnie stosowanych kabli telekomunikacyjnych, ka- dy z nich posiada zalety Techniki Szybkiego ¹czenia

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa. Oznaczenia: Kod: EM/TSMN-2Z EM/TSMN-3Z. Opis i charakterystyka techniczna produktu:

Karta katalogowa. Oznaczenia: Kod: EM/TSMN-2Z EM/TSMN-3Z. Opis i charakterystyka techniczna produktu: Telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa natynkowa EmiterNet typ II z zamkiem Telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa natynkowa EmiterNet typ III z zamkiem Oznaczenia: Kod: EM/TSMN-2Z EM/TSMN-3Z Opis i

Bardziej szczegółowo

Category Mechanical M1 M2 M3 Chemical I1 I2 I3 Climatic C1 C1 C1 Electromagnetic E1 E2 E3

Category Mechanical M1 M2 M3 Chemical I1 I2 I3 Climatic C1 C1 C1 Electromagnetic E1 E2 E3 IP67 1 G-Connect IP67 Podstawową różnicą pomiędzy obiektami przemysłowymi, a biurowymi są warunki w jakich okablowanie strukturalne musi funkcjonować, czyli warunki związane ze środowiskiem pracy. W środowisku

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z

PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z INSTRUKCJA OBS UGI 1 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE... 3 2. ZESTAW PRZETWORNIKA... 3 3. INSTALOWANIE... 3 3.1 Sposób mocowania....

Bardziej szczegółowo

OFERTA HANDLOWA dla REWOLUCJA-NET Marceli Kaczor

OFERTA HANDLOWA dla REWOLUCJA-NET Marceli Kaczor FORMULARZ OFERTOWY Miejscowość, data: Dane Oferenta: OFERTA HANDLOWA dla REWOLUCJA-NET Marceli Kaczor 1. Niniejszym oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi

Bardziej szczegółowo

POZYCJA 3 SIEĆ TELEFONICZNA Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ POZYCJA 3

POZYCJA 3 SIEĆ TELEFONICZNA Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ POZYCJA 3 POZYCJA 3 Zawartość: 4. Opis techniczny... 2 4.1. Normy i zalecenia... 2 4.2. ZałoŜenia projektowe... 2 4.3. Zakres opracowania... 2 4.4. Trasy kablowe... 2 4.5. Telefoniczna sieć rozdzielcza... 3 4.6.

Bardziej szczegółowo

SIEMENS SIMATIC NET SCALANCE X-100. Instrukcja obs ugi Konwertery. Charakterystyka SCALANCE X-100 1. Sygnalizacja diod 2. Instalacja SCALANCE X-100 3

SIEMENS SIMATIC NET SCALANCE X-100. Instrukcja obs ugi Konwertery. Charakterystyka SCALANCE X-100 1. Sygnalizacja diod 2. Instalacja SCALANCE X-100 3 SIEMENS SIMATIC NET SCALANCE X-100 Charakterystyka SCALANCE X-100 1 Sygnalizacja diod 2 Instalacja SCALANCE X-100 3 Instrukcja obs ugi Konwertery 1. Charakterystyka SCALANCE X-100. Charakterystyka Typ

Bardziej szczegółowo

System okablowania CopperTEN

System okablowania CopperTEN nieekranowane rozwi¹zanie dla sieci 10Gbit/s Ethernet Obecnie trwaj¹ce prace standaryzacyjne IEEE 802.3an dotycz¹ce transmisji Ethernetowej z przep³ywnoœci¹ 10Gbit/s okreœli³y wymagania transmisyjne toru

Bardziej szczegółowo

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy.

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Elko-77 dzia³a na polskim rynku spawalniczym od 35 lat i ma ponad 150 firm - partnerów wspó³pracuj¹cych na bie ¹co. Specjalizacj¹ firmy jest mechanizacja i wyposa enie w Ÿród³a pr¹du indywidualnych stanowisk

Bardziej szczegółowo

92 -THL // Kable termoelektryczne 93 -AGL // Kable kompensacyjne

92 -THL // Kable termoelektryczne 93 -AGL // Kable kompensacyjne 92 -THL // Kable termoelektryczne 93 -AGL // Kable kompensacyjne 92 -THL // Kable termoelektryczne 93 -AGL // Kable kompensacyjne Indeks kolorów dla kabli kompensacyjnych i termoelektrycznych i wtyczek

Bardziej szczegółowo

Kable krosowe i po³¹czeniowe

Kable krosowe i po³¹czeniowe Kable krswe i p³¹czeniwe Kabel J-K45 - J-K45 Cechy u ytkwe: Kabel krswy spe³nia wymagania kategrii 5e. Przeznaczny d p³¹czeñ z urz¹dzeniami kñcwymi (tzw. kabel przy³¹czeniwy) lub z urz¹dzeniami aktywnymi

Bardziej szczegółowo

FlexDSL ORION3 TDM Based SHDSL.bis

FlexDSL ORION3 TDM Based SHDSL.bis FlexDSL ORION3 TDM Based SHDSL.bis Kodowanie SHDSL i SHDSL.bis (TC-PAM16/32/64/128) do 15.2Mbps po jednej parze do 60.8Mbps po czterech parach E1 (G.703/704) Nx64 (V.35/36, X.21) Zarządzalny Ethernet Switch

Bardziej szczegółowo

VS Compact. Reichle&De-Massari Polska Sp. z o.o. ul. Farbiarska 49 02-862 Warszawa tel. (0-22) 644 47 37 fax (0-22) 643 25 54

VS Compact. Reichle&De-Massari Polska Sp. z o.o. ul. Farbiarska 49 02-862 Warszawa tel. (0-22) 644 47 37 fax (0-22) 643 25 54 Dystrybutor: Reichle&De-Massari Polska Sp. z o.o. ul. Farbiarska 49 02-862 Warszawa tel. (0-22) 644 47 37 fax (0-22) 643 25 54 http://www.rdm.com.pl e-mail: info@rdm.com.pl RP WAN03/PL/09.01/1500/IPOL

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pakowania

Automatyzacja pakowania Automatyzacja pakowania Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych Pe³na oferta naszej firmy dostêpna jest na stronie internetowej www.wikpol.com.pl Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych: EWN-SO do pakowania

Bardziej szczegółowo

120 10 0 10 0 62 0 62 0 VIII Zasobnik - przepust kana³owy klasy A 15 Wymiary wewnêtrzne zasobnika w mm D³ugoœæ (L) Szerokoœci (S) Wysokoœæ (H) 700 700 520 Ciê ar ok. 760 kg w tym p³yta ok. 280 kg Zasobnik

Bardziej szczegółowo

Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT

Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT Budowa: Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Krośnie - budynek nr 2 w Mosinie Obiekt: BUDYNEK DYDAKTYCZNY Rodzaj robót: Instalacje słaboprądowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Peryferia do budowy sieci pasywnej. Katalog 2016/17

Peryferia do budowy sieci pasywnej. Katalog 2016/17 Peryferia do budowy sieci pasywnej Katalog 2016/17 Patch cordy Kable LAN Patch cordy Patch cordy UTP - nieekranowane Kategoria 5e Kategoria 6 UTP - nieekranowane Płaszcz izolacyjny PVC Płaszcz izolacyjny

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA ELEKTROTRZYMACZE W wielu budynkach, zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej, istnieje konieczność wydzielenia stref ppoż. oraz podziału korytarzy ewakuacyjnych na odcinki krótsze niż 50m. Z reguły

Bardziej szczegółowo

Nie wszystkie produkty są dostępne w każdym kraju, więc możliwość zakupu należy sprawdzić u lokalnego dystrybutora.

Nie wszystkie produkty są dostępne w każdym kraju, więc możliwość zakupu należy sprawdzić u lokalnego dystrybutora. Skrócony katalog produktów Excel Przedstawiamy Excel Excel oferuje kompleksowe wysokowydajne rozwiązania infrastrukturalne światowej klasy projektowane, wytwarzane, dostarczane i objęte wsparciem - bez

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie : - Nieograniczone mo liwoœci zastosowania w produkcji i warsztacie, przy samochodzie i w domu do szybkiego czyszczenia du ych powierzchn

Zastosowanie : - Nieograniczone mo liwoœci zastosowania w produkcji i warsztacie, przy samochodzie i w domu do szybkiego czyszczenia du ych powierzchn PISTOLETY DO PRZEDMUCHIWANIA I PRZEWODY Zastosowanie : - Nieograniczone mo liwoœci zastosowania w produkcji i warsztacie, przy samochodzie i w domu do szybkiego czyszczenia du ych powierzchni i w miejscach

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ W ZWIĄZKU Z PRZEBUDOWĄ ULICY KSIĄŻĘCEJ W MIEJSCOWOIŚCI STOJADŁA

Kosztorys ofertowy PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ W ZWIĄZKU Z PRZEBUDOWĄ ULICY KSIĄŻĘCEJ W MIEJSCOWOIŚCI STOJADŁA Kosztorys ofertowy PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ W ZWIĄZKU Z PRZEBUDOWĄ ULICY KSIĄŻĘCEJ W MIEJSCOWOIŚCI STOJADŁA Budowa: PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ STOJADŁA ULICA KSIĄŻĘCA Obiekt:

Bardziej szczegółowo

Zewnêtrzne obudowy zakoñczeñ kablowych R KRONECTION BOX DT-PLUS Skrzynka kablowa. Odporna na warunki pogodowe obudowa, wraz z modu³ami serii DT-PLUS, s³u y do po³¹czenia 10 par przewodów o œrednicy y³

Bardziej szczegółowo

Oprawa LED INLENE Do zastosowañ w przemyœle

Oprawa LED INLENE Do zastosowañ w przemyœle Strona 1 z 8 Zalety B³yskawiczny ca³kowity zwrot inwestycji generowany przez energooszczêdne Ÿród³o œwiat³a, innowacyjny uk³ad optyczny oraz inteligentny system sterowania Oprawa LED w pe³ni konfigurowalna

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Triset113 Kable z rodziny Triset113 s kablami kategorii RG-6 o podwy szonych parametrach. a miedziana o rednicy 1,13mm

Charakterystyka Triset113 Kable z rodziny Triset113 s kablami kategorii RG-6 o podwy szonych parametrach. a miedziana o rednicy 1,13mm Przewód koncentryczny 75 Om TRISET113 spe nia norm EN50117 i jest zgodny ze standardem klasy A w ca ym pa mie transmisyjnym w przedziale cz stotliwo ci 5-3000 MHz. Przewód Triset jest zgodny z wymaganiami

Bardziej szczegółowo

SERIA ECO 60 SERIA DO U YTKU DOMOWEGO MIÊDZYNARODOWA

SERIA ECO 60 SERIA DO U YTKU DOMOWEGO MIÊDZYNARODOWA PRZYRZ DY STEROWNICZE, PRZEP YW ENERGII I SYGNA U WERSJA BIA A ¹czniki GW 34 001 GW 34 002 GW 34 003 2P - 10AX - GW 34 004 2P - 10AX - ¹czniki schodowe GW 34 011 GW 34 012 ¹czniki krzy owe GW 34 015 Przyciski

Bardziej szczegółowo

przeciwprzepiêciowe urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce OCHRONA PRZECIWPRZEPIÊCIOWA PRODUKT POLSKI bezpieczeñstwo w zasiêgu rêki Katalog NOWOŒCI 0/06 Spis treœci: Tabela porównawcza acar AXON 4 ADSL Protector

Bardziej szczegółowo

Urządzenia testujące / Mierniki / Narzędzia

Urządzenia testujące / Mierniki / Narzędzia Urządzenia testujące / Mierniki / Narzędzia 7 Urządzenia testujące do kabli................. 7.02, 7.04 Testery do kabli............... 7.03 Uniwersalne szczypce.......... 7.04 Zestaw serwisowy.............

Bardziej szczegółowo

Rozdzielnice budowlane i gniazdowe Kasety sterownicze

Rozdzielnice budowlane i gniazdowe Kasety sterownicze Hensel Polska Sp. z o. o. ul. Dziadoszańska 10, 61-248 Poznań tel.: 61 / 876-61-46, fax: 61 / 879-93-50 e-mail: hpl@hensel.com.pl www.hensel-electric.pl Rozdzielnice budowlane i gniazdowe Kasety sterownicze

Bardziej szczegółowo

producent specjalistycznego sprzêtu medycznego

producent specjalistycznego sprzêtu medycznego ERIA KKO Kosze ze stali kwasoodpornej w gatunku O18N9 elektropolerowanej galwanicznie serii KKO przeznaczone s¹ do sk³adowania, sterylizacji oraz mycia narzêdzi medycznych. Wielkoœæ koszy dostosowana jest

Bardziej szczegółowo

Obudowy natynkowe IP 65

Obudowy natynkowe IP 65 Charakterystyka techniczna stopieñ ochrony IP 65 izolacja klasy II dostêpne w wersjach: z nieprzezroczystymi drzwiczka- mi oraz z przezroczystymi przyciemnianymi drzwiczkami otwieranymi na bok dostêpne

Bardziej szczegółowo

PRZEŁĄCZNICE SZAFKOWE PRZEŁĄCZNICE I MUFY MST3. Katalog FTTX 2014 Szafki naścienne MSTX. Zakres stosowania. Zasady oznaczania. Przykład zamówienia

PRZEŁĄCZNICE SZAFKOWE PRZEŁĄCZNICE I MUFY MST3. Katalog FTTX 2014 Szafki naścienne MSTX. Zakres stosowania. Zasady oznaczania. Przykład zamówienia PRZEŁĄCZNICE SZAFKOWE PRZEŁĄCZNICE I MUFY MST Szafki uniwersalne do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych w sieciach FTTX, przemysłowych i korporacyjnych. Obudowy o wymiarach W/H/D 200x00x10mm są wykonane

Bardziej szczegółowo

Zasady konfiguracji gniazd przy³¹czeniowych

Zasady konfiguracji gniazd przy³¹czeniowych gniazd przy³¹czeniowych gniazd przy³¹czeniowych - system 45 x 45 Gniazda UTP kategorii 5e i 6 Natynkowe gniazdo przy³¹czeniowe 1xRJ45 kat.5e UTP Modu³ kat.5e RJ-K45 HK UTP 6540 1 130-04 szt.1 Adapter 22,5x45

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO SCHRACK NET HSE

SYSTEMY OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO SCHRACK NET HSE SYSTEMY OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO SCHRACK NET HSE W W W OKABLOWANIE MIEDZIANE - SYSTEMY TYPU LSA OKABLOWANIE MIEDZIANE - SYSTEMY MODULARNE TOOLLESS OKABLOWANIE ŚWIATŁOWODOWE W SZAFY TELEKOMUNIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

KABLE TELEINFORMATYCZNE

KABLE TELEINFORMATYCZNE KABLE TELEINFORMATYCZNE WEWNĘTRZNE ZEWNĘTRZNE WIELOPAROWE 100% KONTROLA JAKOÂCI Z r e D t 100% KONTROLA JAKOÂCI i I N Fabryka Kabli Madex dzia a na rynku od 1988 roku. f i z E N i e I r Fabryka Kabli Madex

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Projekt budowy budynku szatni przy boisku sportowy ADRES INWESTYCJI : dz. nr ewid 1569 INWESTOR

Bardziej szczegółowo