Podstawowe dane w Plan-de-CAMpagne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawowe dane w Plan-de-CAMpagne"

Transkrypt

1 Podstawowe dane w Plan-de-CAMpagne

2 Przykłady przedstawiania różnych informacji w tym dokumencie: Odnośniki: np. rozdział 2 Ścieżka menu, która powinna być prześledzona: np. Plik Otwórz Warunki wysyłki. Przedstawianie ważnych haseł/wyborów menu itp.: np. Warunki dostawy Skróty klawiszowe do wykorzystania: np. <F9> Podawanie wskazówek/ważnych informacji/zadań: np. Komentarz: Przy ustawieniach musi zostać podana stawka podatku VAT. Uwaga: Zrzuty ekranu mogą się różnić pomiędzy użytkownikami, ponieważ informacje wyświetlane zależą również od stosowanych modułów. Ponadto, Plan-de-CAMpagne jest stale rozwijany i poszerzany, co oznacza, że screeny pokazane w niniejszym dokumencie mogą być już nieaktualne. Wersja : 4.2 Data : Autorzy : Ria van Assenbergh, Peter van Deursen, Gerrit KleinJan, Frank Nienhuis Tłumaczenie : Stigo Sp. z o.o. Dokument : Podstawowe dane w Plan-de-CAMpagne 2011, by Bemet International B.V. No parts of this book may be reproduced in any form, by print, photo print, microfilm or any other means without written permission from the publisher. 2

3 1. Wstęp Załączniki i dodatkowy tekst Dodawanie tekstu w zakładce Tekst Dodawanie dokumentów/ linków do plików Najważniejsze tabele w PdC Kontrahenci Osoby kontaktowe Klasy kontrahentów Gatunki materiałów Tabela magazynu Grupy materiałów Operacje wewnętrzne Kooperacje Narzędzia Statusy Produkcja Finanse Kody językowe Warunki dostawy Warunki wysyłki Kody towarów Opisy Tekst standardowy Szablony Pole użytkownika i wolne pole użytkownika Zmiana opisu pola użytkownika Wolne pola użytkownika Pracownicy Rejestracja czasów Skróty klawiszowe w PdC

4 1. Wstęp Aby praca w Plan-de-CAMpagne była szybka i efektywna, program baazuje na tabelach, w których przechowywane są podstawowe dane. Informacje te są nieustannie wykorzystywane do tworzenia kalkulacji, projektów itp. Istotne jest zatem, aby pola zawierające podstawowe dane były dobrze wypełnione. Pola przechowujące podstawowe dane zawierać mogą zarówno tekst jak i załączniki w różnych formatach. Jest to generalna zasada dotycząca wszystkich tabel Plan-de-CAMpagne. Rozdział 2 zawiera opis jak dodawać tekst oraz załączniki w programie. W następnym rozdziale zostaną omówione szczegółowo pola zawierające podstawowe dane oraz zostanie wyjaśnione ich znaczenie. Najważniejsze pola zawarte są w tabelach: Kontrahenci Osoby kontaktowe Klasy kontrahentów Gatunek materiału Magazyn Grupy materiałów Operacje wewnętrzne Narzędzia Listy statusów Produkcja Finanse Kody językowe Warunki dostawy Warunki wysyłki Kody towarów Tekst standardowy Szablony Pola użytkownika oraz wolne pola użytkownika Pracownicy Rejestracja czasów Wstęp 4

5 2. Załączniki i dodatkowy tekst Zakładki Tekst i Dokumenty działają tak samo w każdym oknie edycji podstawowych danych, dla każdej tabeli w Plan-de-CAMpagne. Z tego powodu nie ma potrzeby tłumaczenia ich działania w każdej tabeli w programie oddzielnie i zostaną one omówione tylko w tym rozdziale. 2.1 Dodawanie tekstu w zakładce Tekst W tym polu tekstowym wpisać można dowolny tekst. Może on być widoczny w tabeli (np. w tabeli kontrahentów po wciśnięciu <F6>). W pole tekstowe można wpisać również tekst standardowy. Aby to zrobić należy kliknąć Prawym przyciskiem myszy Wstaw: Plik Tekst standardowy Podpis Umożliwia wstawienie tekstu z pliku. Oznacza to, iż z pliku zostanie skopiowany tylko tekst i wklejony do zakładki. Plik, z którego będzie kopiowany tekst musi być typu tekstowego.txt (utworzony np. przez Notepad /Wordpad). Pozostałe typy plików (Np. Video, Obrazy, Zdjęcia, Word, Excel, PowerPoint) można dołączyć w zakładce Dokumenty. Wstawianie standardowego tekstu. Teksty standardowe można utworzyć przechodząc ścieżkę Plik Otwórz Tekst standardowy lub wpisując test do zakładki i po jego zaznaczeniu zapisać poprzez kliknięcie Prawy przycisk myszy Zapisz jako Tekst standardowy Kliknięcie na Podpis lub użycie skrótu CRTL+H powoduje automatyczne wstawienie w pole tekstowe nazwy użytkownika wraz z data i godziną. Pozostałe funkcje: Kliknięcie na Zapisz jako umożliwia zapisanie wprowadzonego tekstu w pliku lub jako tekst standardowy. Dostępne są również standardowe funkcje Windows takie jak: Kopiuj, Wytnij, Wklej, Zaznacz wszystko, Szukaj i Drukuj. Po wprowadzeniu dowolnego tekstu do nazwy zakładki - Tekst zostanie dopisany znak - czerwony wykrzyknik. Tekst z zakładki może być widoczny w tabeli poprzez użycie klawisza <F6>. Np. W tabeli kontrahentów, do której można przejść ścieżką Plik Otwórz Kontrahenci. Wciśnięcie F6 spowoduje pojawienie się pola pod tabelą, w którym wyświetlany jest tekst z tej zakładki. Załączniki i dodatkowy tekst 5

6 2.2 Dodawanie dokumentów/ linków do plików Zakładka Dokumenty służy do przechowywania załączników, linków do plików oraz folderów i hiperłączy związanych z kontrahentem. Po kliknięciu na Prawy przycisk myszy Nowy rozwinie się podręczne menu umożliwiające dołączenie dokumentów o typach: Załącznik Link do pliku Jeżeli plik jest przechowywany jako załącznik, wówczas jest on zamieszczony bezpośrednio w bazie systemu. Zaletą jest to, że pliki są dostępne dla każdego użytkownika Plan-de-CAMpagne. Wadą umieszczania załączników jest długi czas otwierania załącznika (zależy od rozmiarów pliku). Ponadto zmiana w pliku źródłowym (oryginalnym pliku na komputerze użytkownika) nie powoduje zmiany załącznika (brak aktualizacji). Opcja ta pozwala na umieszczenie i przechowywanie w programie linków do plików zlokalizowanych na dyskach użytkowników. Poprzez link możliwe jest połączenie z aktualną wersją pliku, który nie obciąża bazy danych i szybciej się ładuje. Wadą takiego rozwiązania jest możliwość utraty dostępu do pliku, gdy komputer, na którym jest zapisany zostanie zamknięty, lub gdy plik zostanie przeniesiony na inną lokalizację Można w bardzo łatwy sposób odróżnić załącznik od linku, wystarczy spojrzeć na ikony. Link do pliku różni się od załącznika tylko tym, że zawiera z lewym dolnym rogu strzałkę. Załączniki i dodatkowy tekst 6

7 Folder W ten sposób umieszcza się w programie linki do folderów. Hiperłącze Za pomocą hiperłączy umieszcza się w programie linki do stron internetowych. Pusty plik tekstowy Możliwe jest umieszczanie całych plików tekstowych. Plik tekstowy musi być formatu.txt (utworzony za pomocą Notepad lub Wordpad). Działa on jak link do pliku i może być zapisany w dowolnej lokalizacji na komputerze użytkownika Wybranie opcji Zdjęcie w menu myszki można wybrać sposób wyświetlania się dokumentów. Mogą to być ikony albo lista zawierająca szczegóły pliku. Po wybraniu załącznika i kliknięciu na jego ikonę Prawym przyciskiem myszy pojawi się rozwijane menu. Wybór opcji Właściwości umożliwia uzupełnienie większej ilości pól taki jak: Opis, Rewizja, Data dokonania korekty, Nr. rysunku, Właściwości. Załączniki i dodatkowy tekst 7

8 3. Najważniejsze tabele w PdC Aby praca w Plan-de-CAMpagne była szybka i efektywna, program bazuje na tabelach, w których przechowywane są podstawowe dane. Informacje te są nieustannie wykorzystywane do tworzenia kalkulacji, projektów itp. Istotne jest zatem, aby pola zawierające podstawowe dane były dobrze wypełnione. Najważniejszymi tabelami w systemie są: Kontrahenci i klasy kontrahentów Operacje wewnętrzne Kooperacje i koszty dodatkowe Magazyn ( gatunek materiału, grupy materiałów, magazyn) Personel Rejestracja czasów Dostęp do edycji wszystkich tych tabel możliwe jest poprzez przejście ścieżki Plik - Otwórz. Najważniejsze tabele w PdC 8

9 3.1 Kontrahenci W tej tabeli przechowywane są dane dotyczące wszystkich kontaktów biznesowych zarówno z klientami ( i potencjalnymi klientami) jak i dostawcami. Zawiera ona informacje takie jak: dane teleadresowe, numery kont bankowych, osoby kontaktowe itp. Do tabeli kontrahentów przypisanych jest kilka tabel słownikowych, umożliwiających jednokrotne wpisanie danych z możliwością szybkiego ich podczytywania np. warunki płatności Przejście ścieżki: Plik Otwórz Kontrahenci umożliwia otwarcie i modyfikację tabeli. Zakładka Główne dane Firma Skrót Nr relacji Rodzaj Pełna nazwa firmy Krótka nazwa firmy- skrót, po którym będzie można łatwo odnaleźć poszukiwanego kontrahenta. To pole jest konieczne do uzupełnienia, jeżeli PdC jest połączony z programem finansowym. Nazwa ta musi być unikalna (dla każdej firmy inna). Numer ten jest inny dla każdego kontrahenta, może być wpisywany ręcznie lub generowany automatycznie przez system. Każdy kontrahent musi mieć przypisany numer relacji. Pole wyboru, z rozwijalnego menu. Klient Dostawca Perspektywa Obydwa Inne Ten rodzaj przypisujemy wszystkim, którzy zakupują od nas produkty bądź usługi. Firma, od której nabywamy produkty bądź usługi pod produkcję. Potencjalny klient, z którym są lub będą prowadzone rozmowy, a który nie jest jeszcze naszym klientem. Firma będąca jednocześnie klientem i dostawcą. Firmy, z którymi prowadzone są pozaprodukcyjne interesy. Np serwis sprzątający. Najważniejsze tabele w PdC 9

10 Adres/Kod pocztowy Miasto/Kraj Pola, które należy uzupełnić informacjami takimi jak: dane adresowe firmy oraz informacje o miejscu dostawy i faktury. Nawet wówczas, gdy firma posiada jeden wspólny adres do kontaktu, dostawy i faktury, należy uzupełnić wszystkie pola. Wykorzystywane są one podczas tworzenia oferty, faktury czy noty dostawy. Za pomocą przycisku pomiędzy kolejnymi liniami adresowymi. można szybko kopiować informacje W polu Adres, po kliknięciu na ikonę można dopisać dodatkowy tekst. Zostanie rozwinięte dodatkowe pole tekstowe. Przywrócenie do poprzednich rozmiarów odbywa się poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy w dowolnym polu edycji, np. na pole wskazane strzałką: Kopiuj Poprzez użycie przycisku Kopiuj można skopiować dane z Adres dostawy do Poczta i z Poczta do Adres faktury. Podczas wprowadzania danych dotyczących adresu dostawy, pola dotyczące poczty i adresu faktury uzupełniają się automatycznie tymi samymi danymi. W polach tych można dokonać zmian również w późniejszym czasie. Telefon/Fax i strona www Route Pole dedykowane pod telekomunikację. Uzupełniane są kolejno: kod krajowy/międzynarodowy, kod wojewódzki, numer telefonu. Na przykład: (0048) (0) Ogólna poczta firmowa oraz strona internetowa mogą być tu wprowadzone. Kliknięcie na jedno z tych pól powoduje automatyczne otworzenie przeglądarki internetowej na stronie kontrahenta lub też automatyczne wygenerowanie a. Oba te pola działają na zasadach hiperłącza. Użycie tego przycisku powoduje otwarcie przeglądarki internetowej na stronie z mapą Polski (Google maps) z zaznaczoną drogą z biura firmowego do biura kontrahenta (na adres dostawy kontrahenta). Najważniejsze tabele w PdC 10

11 Zakładka Finanse Marże: Bank: NIP REGON Izba gospodarcza Marże ustalone dla konkretnego kontrahenta lub domyślne marże zapisane i możliwe do edycji w ustawieniach programu: Plik Właściwości Ustawienia systemu Kalkulacja. Numer Identyfikacji Podatkowej Numer w Rejestrze Gospodarki Narodowej Przynależność do Izby Gospodarczej IBAN (Międzynarodowy numer konta bankowego) jest nową, międzynarodową standaryzacją struktury dla numerów kont bankowych. W związku ze stosowaniem numerów IBAN dla międzynarodowych transferów pieniężnych (w Euro) w obszarze Unii Europejskiej, międzynarodowe płatności będą o wiele szybsze, bardziej bezpieczne oraz bardziej wydajne. Dzięki jednolitym strukturom IBAN w krajach Unii Europejskiej, które już przyjęły nowy standard, twoje międzynarodowe płatności mogą być bardziej wydajne oraz zapewniona jest poprawna identyfikacja beneficjenta; Nr konta Kod SWIFT Numer konta bankowego kontrahenta (Kod identyfikacji banku) jest międzynarodowym kodem identyfikacji, który pozwala na rozpoznanie każdego banku (20 pozycji); Najważniejsze tabele w PdC 11

12 Nazwa banku Miasto banku Numer Giro Nr VAT Urząd skarbowy Bank Sprzedaż: Nr dłużnika Stawka VAT Typ kosztów ID waluty Zablokowane Ograniczenie bezpłatne Limit kredytu Maksimum dni kredytu Otwarte faktury Zaległości Nr faktury Nazwa banku kontrahenta. Można ją wybrać z rozwijalnego menu, dostępnego po kliknięciu na przycisk. Można również dopisać nieistniejący w menu bank, zostanie on automatycznie dopisany do listy. Miasto, w którym zlokalizowany jest oddział banku kontrahenta Numer Giro kontrahenta Standardowa stawka VAT. Pełna nazwa Urzędu Skarbowego kontrahenta Alternatywny bank kontrahenta Numer ten może być przypisany ręcznie lub automatycznie. Pole to jest możliwe i konieczne do uzupełnienia, gdy kontrahent jest przypisany do rodzaju Klient lub Obydwa. Stawka VAT dla sprzedaży. Możliwa do edycji w tabeli słownikowej zlokalizowanej w Plik Otwórz Finanse Stawki VAT. Pole to uzupełnić można, gdy kontrahent przypisany jest do rodzaju Klient lub Obydwa i gdy wyroby lub usługi sprzedawane są mu zawsze po stałej stawce VAT. Typ kosztów ponoszony w związku z realizacją zadań sprzedażowych związanych z tym kontrahentem. Warto uzupełnić to pole, gdy kontrahent przypisany jest do rodzaju Klient lub Obydwa oraz gdy sprzedaż dla tego kontrahenta zawsze zapisywana jest na to samo konto księgowe. Wybierając odpowiedni kraj można przypisać odpowiednią walutę sprzedaży. Pola zdefiniowane w lokalizacji Opcja ta umożliwia zablokowanie kontrahenta. Zablokowanie to polega na niemożliwości wygenerowania numeru produkcyjnego na kalkulację utworzoną dla tego kontrahenta. Gdy relacja jest zablokowana jest możliwe jej odblokowanie w celu realizacji zlecenia produkcyjnego. Wadą tego rozwiązania jest odblokowanie wszystkich wstrzymanych zleceń produkcyjnych dla tego kontrahenta. Można ustawić limit wartości nieopłaconych zleceń produkcyjnych. System weźmie go pod uwagę podczas przekazywania nowego zlecenia na produkcję (nadawania numeru produkcyjnego). Po przekroczeniu limitu kredytowego PdC wyświetli informację, że zlecenie nie może zostać przekazane na produkcję. W polu tym można wpisać maksymalną liczbę dni, jaką można zaczekać na opłacenie przez dłużnika faktury. Wartość otwartych, nieopłaconych faktur Pole informacyjne, PdC umieszcza w nim informację o liczbie dni, jaka minęła od daty wymagalności faktury, dla najstarszej nieopłaconej dotąd faktury, wystawionej dla tego kontrahenta. Ilość zaległych faktur Najważniejsze tabele w PdC 12

13 Wartość prod. Całkowita wartość zamówień produkcyjnych dla tego kontrahenta, niebędących zaraportowanych, jako produkcja zakończona (wyroby gotowe). Warunki płatności Tabela słownikowa, zawierająca zdefiniowane warunki zapłaty. Mogą one dotyczyć czasu zapłaty, wymaganej daty zapłaty, rabatów a także sposobów płatności. Można przypisać jeden warunek dla dłużnika (klienta). Możliwe jest jednak modyfikowanie warunku płatności w zależności od zmówienia. Warunki dostawy Tabela słownikowa dotycząca dostaw wyrobów gotowych do klienta i standardowo uzgodnionych warunków ich dostarczenia. Można przypisać tylko jeden standardowy warunek do dłużnika (klienta). Jednak dla każdego zamówienia można modyfikować taki warunek. Warunki wysyłki Płatność na numer konta Dodatkowa lista rozwijalna, zorientowana na specyficznych potrzeb niektórych klientów, dotyczących sposobu i metod wysyłki. Dotyczyć one mogą np. sposobów pakowania, spedytora. W tym miejscu może być wybrane konto, które będzie ściśle powiązane z kontrahentem. Każda wystawiona faktura sprzedażowa dla danego kontrahenta automatycznie wczyta to ustawienie jako wartość domyślna. Kontrahent dla faktury W miejscu tym można odczytać firmę, na którą ma być wystawiona faktura. Pole to przydatne jest wówczas, gdy firma zamawiająca i firma, która opłaca fakturę to dwie różne firmy lub firma posiadająca oddziały w różnych miastach, ale wspólne centrum finansowe. Kupno: Nr wierzyciela Id waluty Stawka VAT Warunki płatności Warunki dostawy Blokuj płatności automaty Numer ten może być przypisany ręcznie lub automatycznie. Pole to jest możliwe i konieczne do uzupełnienia, gdy kontrahent jest przypisany do rodzaju Klient lub Obydwa. Wybierając odpowiedni kraj można przypisać odpowiednią walutę sprzedaży. Pola zdefiniowane w lokalizacji Stawka VAT dla zakupów. Możliwa do edycji w tabeli słownikowej zlokalizowanej w Plik Otwórz Finanse Stawki VAT. Pole to uzupełnić można, gdy kontrahent przypisany jest do rodzaju Klient lub Obydwa i gdy wyroby lub usługi są zawsze zakupywane od niego po stałej stawce VAT. Pole to uzupełnić można o standardowe warunki, jakie spełnić musi firma podczas zapłaty faktury od dostawcy. Warunki mogą dotyczyć terminu zapłaty, rabatów, sposobów płatności itp. Można przypisać tylko jeden warunek do dostawcy (wierzyciela). Możliwe jest jednak przypisanie zupełnie innych warunków do poszczególnych zamówień zakupu. W tym polu można przypisać dodatkowe, ale wciąż standardowe uzgodnienia dotyczące transport towarów od dostawcy. Informacje te mogą być przypisane tylko do kontrahenta, który została zdefiniowany jako dostawca. Możliwe jest jednak dokonanie zmian tych ustawień podczas uzgadniania konkretnych zamówień zakupowych. Po zaznaczeniu tej opcji zablokowana zostają automatyczne płatności dla konkretnego kontrahenta. Najważniejsze tabele w PdC 13

14 Zakładka Inne Pola użytkownika od 1 do 5 Są to określone przez użytkownika, dodatkowe pola tekstowe, w których wprowadzane dane mogą zostać umieszczone w tabelach, bądź na formularzach drukowanych w programie Pole użytkownika 5 Pole wyboru, uzupełniane z tabeli wyświetlanej za pomocą przycisku, zlokalizowanego po prawej stronie pola. Użycie przycisku dodanie kolejnej linii w tabeli. pozwala na Sprawdź użytkownika Pola określane przez użytkownika, którym przypisać można jedną z wartości Od 1 do 5 Prawda lub Fałsz. Uwaga: Pola użytkownika i Sprawdź użytkownika nie są połączone! Pole użytkownika1 nie jest połączone z Sprawdź użytkownika1 itd. Zewnętrzny nr klienta W Plan-de-CAMpagne istnieje możliwość wysyłania zamówienia do kontrahenta przez . Wpisywany numer kontrahenta powinien być zgodny z numerem istniejącym w bazie kontrahenta Klasa Istnieje możliwość podziału kontrahentów klasy np. A, B, C. Klasy te mogą zostać utworzone w tabeli Klasy relacji. Tabela może zostać otworzona poprzez Plik Otwórz Klasy relacji. Klasyfikacja taka może być Najważniejsze tabele w PdC 14

15 przydatna dla tworzenia rabatów dla określonych grup klientów. Umożliwia także analizę sprzedaży dla każdej klasy kontrahentów. Ważność planowania Kod języka Transport Adresy dostaw Można ustalić również priorytet w planowaniu produkcji ze względu na kontrahenta. Pole wybory dotyczące języka, w jakim należy komunikować się z danym kontrahentem. Pozwala na określenie standardowego czasu dostawy (w dniach lub godzinach). Aktywacja tego ustalenia polega na zaznaczeniu Użyj czas transportu. Wprowadzenie tych danych pozwala na obliczenie czasu na wykonie zlecenia biorąc pod uwagę również czas transportu wyrobów gotowych do klienta. Jeżeli klient posiada kilka różnych adresów dostaw, opcja ta umożliwia wybór właściwego adresu. Następuje on po kliknięciu na ikonę po prawej stronie Delivery address. Z pojawiającej się tabeli wybrać należy odpowiednią linię i adres dostawy. Istnieje możliwość wybory kilku różnych adresów. Uwaga: Uzupełnienie tego pola ogranicza możliwość wyboru adresu dostawy do miejsc wskazanych w tym polu. Nieopisanie tego pola skutkuje w przyszłości koniecznością wyboru adresu dostawy spośród pełnej listy lokalizacji dostaw. Szablony Here it is possible to store for this relation which standard layout needs to be used when printing for example an Invoice, Delivery note, etc. A choice can be made from the layouts, however, under the condition that layouts have been created before. Lokalizacje połączone Pole to daje możliwość wyboru i połączenia kilku lokalizacji. Użycie tego pola umożliwia przypisanie kilku lokalizacji dostaw dla danego kontrahenta. Pole to zwykle określa lokalizacje magazynów klienta, do których przesyłane są wyroby gotowe na tymczasowe przechowanie. Notatki Umożliwia przechowywanie dodatkowych informacji do kontrahenta (notatki) Najważniejsze tabele w PdC 15

16 Zakładka Historia W zakładce tej widoczne są wszystkie projekty, kalkulacje, zamówienia, noty dostawy oraz faktury utworzone w PdC dla tego kontrahenta. 3.2 Osoby kontaktowe Należy dodać co najmniej jedną osobę kontaktową do każdej firmy. Jest to niezbędne do uruchomienia funkcji korespondencja. Jeżeli nie jest znana z imienia i nazwiska, żadna osoba kontaktowa do danej firmy, można w jej miejsce przypisać nazwę działu. Najważniejsze tabele w PdC 16

17 Podtabela Osoby kontaktowe, zakładka Główne dane Nazwisko Aktywny Inicjały Tytuł Imię Zwrot Funkcja Dział ID Telefon Fax Telefon komórkowy Strona domowa Nazwisko osoby kontaktowej. To pole należy koniecznie uzupełnić. Do tego pola odwojuje się program, umożliwiając jednoznaczne przypisanie osoby kontaktowej np. do określonego zlecenia Jeżeli dana osoba nie jest już pracownikiem danej firmy, należy odznaczyć (wyłączyć) tą opcję. Wówczas nie będzie ona więcej możliwa do wyboru podczas procesu zamówienia i zakupu. Opcja ta pozwala uniknąć błędu przypisania osoby już nie pracującej jako odpowiedzialną po stronie kontrahenta za kontakty służbowe z naszą firmą. Inicjały osoby kontaktowej. To pole należy koniecznie uzupełnić. Do tego pola odwojuje się program podczas niektórych procesów realizacji zlecenia. Tytuł osoby kontaktowej, początek listu, a. Pole, które wykorzystywane jest w różnych miejscach realizacji zlecenia. Imię osoby kontaktowej. Tytuł osoby kontaktowej, początek listu, a. Pole, które wykorzystywane jest w różnych miejscach realizacji zlecenia. Funkcja, jaką pełni w firmie kontrahenta osoba kontaktowa. Pozwala szybko wyszukać osobę odpowiedzialna po stronie kontrahenta za poszczególne etapy realizacji zleceń. Dział, w którym pracuje osoba kontaktowa. Bezpośredni adres mailowy do osoby kontaktowej. ten może być wykorzystany do wysyłania korespondencji bezpośrednio do osoby kontaktowej. Unikalny dla PdC, numer identyfikacyjny osoby kontaktowej. Generowany jest automatycznie przez program Plan-de-CAMpagne. Bezpośredni numer telefonu do osoby kontaktowej. Bezpośredni numer fax-u do osoby kontaktowej. Bezpośredni numer komórkowy do osoby kontaktowej. Jeżeli osoba kontraktowa posiada odrębną od firmy stronę internetową, można ją tu przypisać. Najważniejsze tabele w PdC 17

18 3.3 Klasy kontrahentów Tabela klas kontrahentów przechowuje oraz umożliwia dopisanie kolejnych lub usunięcie zdefiniowanych wcześniej klas kontrahentów. Tabela ta, możliwa wyłącznie do odczytu pojawia się w zakładce Inne w tabeli kontrahentów. Edytować ją można przechodząc ścieżkę: Plik Otwórz Klasy kontrahentów. Klasa klienta/dostaw. Pole to należy wypełnić skrótem jednoznacznie identyfikującym klasę. Może on zawierać maksymalnie 10 znaków. Opis Tekst Pole zawiera opis klasy relacji. Może on zawierać maksymalnie 36 znaków. Pole może zawierać tekst przypisany do konkretnej klasy kontrahentów. Nie ma ograniczonej liczby znaków. Data wprowadzenia Program automatycznie przypisuje datę utworzenia klasy. Data modyfikacji Program automatycznie przypisuje datę ostatniej modyfikacji klasy. Najważniejsze tabele w PdC 18

19 3.4 Gatunki materiałów Materiały podzielić można w oparciu na gatunki, z których są wykonane.. Np. Stal 37, Aluminium, itp. Dodawanie, usuwanie oraz modyfikacja gatunków materiałów możliwa jest poprzez przejście ścieżki: Plik Otwórz Gatunki materiałów. <F10> Gatunek materiału Gatunek materiału- - Unikalny kod jednoznacznie identyfikujący w programie gatunek materiału. Składa się z max 25 znaków. Opis gatunku - Krótki opis gatunku, zawiera maksimum 30 znaków. Numer normy DIN - Werkstofnummer - Numer normy DIN dla określonego gatunku materiału. Specjalistyczny numer materiału Właściwości Gęstość Gęstość liczona w kilogramach na metry sześcienne. Informacja ta musi być koniecznie przypisana do gatunku materiałowego. Pozwala to na szybką wycenę i przeliczanie wartości materiału w zależności od wymaganej jednostki (np. kg/ m 2 ). Standardowa długość Standardowa długość materiału tego gatunku, jeżeli dotyczy. Odpad w procentach Czas dostawy Typ kosztów Cena/kg Marża Standardowy odpad dla każdego materiału z tego gatunku, jeżeli dotyczy. Standardowy czas dostawy wszystkich materiałów z tego gatunku, jeżeli dotyczy. Należy wybrać konto o typie "Koszty", w którym księgowany ma być koszt zakupu materiałów o takim gatunku. Cena (w zł) za zakup kilograma materiału o definiowanym gatunku. Procent dopłaty, która jest wliczona w cenę zakupu materiału o danym gatunku, w celu obliczenia kosztu zakupu. Najważniejsze tabele w PdC 19

20 3.5 Tabela magazynu W tabeli magazynu zgromadzone są wszystkie możliwe do wykorzystania materiały. Materiały muszą zostać dokładnie określone. Możliwe jest wskazanie czy materiał jest magazynowym czy nie, można ustalić czy do materiału mają zostać przypisane ustalone ceny, itp. W systemie funkcjonuje kilka typów materiałów. Dla ich rozróżnienia stosuje się trzy grupy: - M-części (surowiec) - K-części (towar) - F-części (półprodukt) M -części Są to surowce. Muszą one zostać przetworzone w toku produkcji. Przykładowo surowcem jest pręt czy blacha. Jednostki surowców to np. m, m 2, ale również kg. K -części Są to zakupione towary. Są to wszystkie materiały policzalne na szt. np. gwoździe i nity, ale również silnik czy kompletny element składowy mogą być K-częściami. Jednostka tych materiałów zawsze wyrażone jest w sztukach, ponieważ zawsze wykorzystywane są jako całe elementy. Półprodukty (własne czy zakupione) mogą również podlegać pod tę kategorię. F -części F-części są półproduktami wytworzonymi w obrębie naszego przedsiębiorstwa. W Plan-de- CAMpagne zgromadzone są w magazynie, jako zwyczajne artykuły magazynowe i podlegają zwykłej kalkulacji, a więc F-części są artykułami mającymi pod sobą kalkulację (która jednocześnie może zawierać pod-kalkulację w przypadku modułu Lista elementów (BOM)). Najważniejsze tabele w PdC 20

21 Tabelę magazynu edytować można przechodząc ścieżkę: Plik Otwórz Magazyn Zakładka Główne dane Nr materiału Opis Typ Surowiec Towar Półfabrykat Kod materiału (indeks materiałowy). Zawiera max. 25 znaków, nie może zawierać polskich znaków Opis materiału. Może zawierać do 40 znaków. Dzięki tej opcji możliwe jest wybranie typu dla materiału Opisywany również jako M-część. Tak definiowane są materiały służące bezpośrednio do produkcji np. arkusze blach. Muszą one zostać dodatkowo przetworzone. Wykorzystywane są do produkcji w jednostkach takich jak: kg, m, m 2, litr itp. Opisywany również jako K-część. Tak definiowane są materiały, które wykorzystywane są do produkcji w sztukach. Opisywane również jako F-część. Tak definiowane są półfabrykaty produkcyjne (części produkowane na magazyn, wykorzystywane jako materiał dla różnych wyrobów/zleceń) oraz standardowe artykuły produkowane na magazyn i ścieżki standardowej produkcji pod zlecenie. Najważniejsze tabele w PdC 21

22 Jednostka Materiał magazynowy Procesy logistyczne Materiał w sieci Wielokrotni dostawcy Użyj ustalonej ceny Certyfikat Dostawca Opis dostawcy Stand. cena zakupu Rabat zakupu Cena zakupu netto Śr. Cena/jedn. Marża: Użyj marży w BOM Cena sprzedaży ustalona Równa cena międzynar. Cena sprzedaży Rabat sprzedaży Jednostka materiału uzależniona jest od typu materiału. W tym miejscu można wskazać czy artykuł jest magazynowany. Po wybraniu tej opcji pojawia się dodatkowa zakładka Towar. Zaznaczenie tej opcji jest jednoznaczne z wskazaniem, że po nadaniu numeru produkcyjnego dla kalkulacji, do której został przypisany ten materiał, będzie on podlegał procesom logistycznym. Wyłączenie tej opcji oznacza brak możliwości rezerwacji materiału pod zlecenie oraz brak możliwości automatycznego tworzenia linii zakupu. Opcja dotyczy modułu Plan-de-CAMpagne online E-Business. Dzięki tej opcji możliwy jest wybór spośród kilku dostawców, gdzie decydujące kryterium stanowi np. cena czy czas dostawy (dodatkowy moduł alternatywnych dostawców). Dzięki tej opcji możliwe jest użycie ustalonych cen, stałych dla zapasów danego materiału zlokalizowanych na magazynie. W cenę taką wliczone są już marże związane z kosztem magazynowania. Aby móc korzystać z tej opcji należy dokonać odpowiednich ustawień Plan-de-CAMpagne Materiał może zostać połączony do certyfikowanych materiałów (odrębny, dodatkowy moduł w Plan-de-CAMpagne) Pole wyboru dostawcy. Można przypisać standardowego dostawcę danego materiału (surowca bądź towaru). Podczas procesu zakupu automatycznie zostanie poczytany standardowy dostawca. Można jednak wybrać innego dostawcę do realizacji określonego zakupu. Możliwe jest wprowadzenie opisu dla dostawcy materiału. Sugerowana cena zakupowa netto. Pole przeznaczone dla procentowego rabatu dla zakupu, jeśli jest standardowy i powtarzalny. Cena zakupowa netto po uwzględnieniu rabatu. Średnia cena zapasu materiału na magazynie przeliczona na sztukę. Przeliczenia wartościowe zapasu materiału dokonują się w oparciu o ceny zakupowe i przyjęte faktury Marża dla sprzedaży danego materiału. Wszystkie BOM, w których wykorzystywany jest dany materiał będą rekalkulowane z uwzględnieniem bieżącej ceny i marży. Po wprowadzeniu ceny zostaje ona ustalona na stałym poziomie, a procent marży ulega zmianie. Po zaznaczeniu tej opcji marża dla obcych walut nie zostaje zmieniona. Cena sprzedaży przed uwzględnieniem rabatu. Rabat dla ceny sprzedażowej. Najważniejsze tabele w PdC 22

23 Cena sprzedaży netto Cena z uwzględnieniem rabatu sprzedaży. Cena ta jest wykorzystywana do kalkulacji. Stawka VAT Stawka VAT jest niezbędna do przeprowadzenia przeliczenia ceny w module Handel. Kod waluty Używanie różnych kodów krajowych i walut szerzej wyjaśnione w podręczniku Moduł międzynarodowy. Kurs Poprzez ikonę możliwe jest aktualizowanie kursu walut. Do zakupu Wyprodukuj Za pośrednictwem tego przycisku możliwe jest bezpośrednie umieszczenie materiału w tabeli zakupu. Szerzej temat ten został wyjaśniony w podręczniku kursu Logistyki. Przycisk jest widoczny, gdy materiał zdefiniowany jest jako półfabrykat magazynowy. Jego użycie powoduje wysłanie zapotrzebowania do tabeli produkcji wewnętrznej. Kalkulacja Przycisk jest dostępny dla materiałów zdefiniowanych jako półfabrykaty. Pozwala na szybkie przejście do kalkulacji wykonania i modyfikację (technologia + materiały) danego wyrobu. Najważniejsze tabele w PdC 23

24 Zakładka Właściwości Stand. rozmiar Standardowy rozmiar / ilość danego materiału np. rura stand. długość: 6m, arkusz blachy stand. rozmiar 3 m x 1,5 m, farba stand. ilość: 20 litrów. Ilość zamówienia Nr mat. dostawcy Czas dostawy Procent odpadu Typ kosztów Nr normy EN Standardowa ilość materiału zamawiana od dostawcy. Wielokrotność standardowego rozmiaru. Np: rura zamawiana w metrach, standardowa długość 6m, standardowe zamówienie w liczbie sztuk 10 więc ilość zamówienia to 6 x 10 = 60 m. Numer materiału u dostawcy, jeżeli jest różny od nr. materiału przyjętego w firmie. Czas dostawy w dniach roboczych. Standardowy procent odpadu. Nazw konta księgowego Koszt, na którym ma zostać zaksięgowany koszt zakupu tego materiału. Numer identyfikacyjny DIN. Numer normy europejskiej dla tego materiału (European Norm). Najważniejsze tabele w PdC 24

25 Koszt certyfikatu Rozmiar materiału Grupa Nr materiału Nr rysunku Rewizja Standardowy koszt certyfikatu przypisany do tego materiału. Standardowy rozmiar materiału (pole tekstowe). Pole wyboru, umożliwia przypisanie materiału do grupy na magazynie. Nr materiału dla klienta (np. nr katalogowy wyrobu). Pole tekstowe zawierające numer rysunku danego materiału. Numer rewizji. Kod towaru Międzynarodowy kod wyrobu (istotny przy przesyłkach międzynarodowych - intrastat) Grubość Gatunek materiału Określona waga Współcz. pow. Wart. współczynnika Waga Lokalizacja Pole użytk Sprawdź użytk Grubość materiału. Pole wyboru. Przypisanie materiału do gatunku pole odwołuje się do tabeli gatunków materiałów. Gęstość materiału w kg/dm 3. Pole to umożliwia szybkie przeliczanie ceny materiału z jednostek podstawowych na cenę za kg. Kiedy materiał przyjmowany jest w jednostkach m 2 wówczas współczynnik ten wynosi 2. Wartość współczynnika w dm 3 /jednostkę Waga jednostki materiału. Pole wyboru miejsca przechowywania materiału na magazynie. Dodatkowe pola tekstowe lub pola wyboru umożliwiające przypisanie niestandardowych informacji do materiału. Każde pole może uzyskać dowolną nazwę zgodnie z życzeniem użytkownika. Dodatkowe pola typu TAK/NIE umożliwiające przypisanie niestandardowych informacji do materiału. Każde pole może uzyskać dowolną nazwę zgodnie z życzeniem użytkownika. Zakładka Towar Zakładka Towar dostępna jest dla materiałów magazynowych, zgodnie z ustawieniami w zakładce Główne dane. Najważniejsze tabele w PdC 25

26 Stan magazynowy Rezerwacje Do zakupu Zamówiono Wolny towar Ekonomiczny towar Aktualny zapas materiału dostępny fizycznie w magazynie. Poprzez kliknięcie na przycisk magazynie. można ręcznie dokonać zmian stanu tego materiału na Ilość materiału zarezerwowanego łącznie pod wszystkie uruchomione zlecenia produkcyjne (kalkulacje o nadanym numerze produkcyjnym), jeszcze niepobrane z magazynu. Kliknięcie na przycisk powoduje wyświetlenie listy ze wszystkimi zleceniami produkcyjnymi, dla których zarezerwowany został ten materiał. Ilość materiału zgłoszona jako zapotrzebowanie i umieszczona w tabeli do zakupu (łącznie pod zapotrzebowania związane bezpośrednio z uruchomionymi zleceniami produkcyjnymi jak i niepowiązane bezpośrednio z żadnym zleceniem). Materiały jeszcze nie zostały otrzymane. Ilość materiału, z listy zakupów, która została zamówiona, lecz jeszcze nie otrzymana. Różnica pomiędzy do zakupu a zamówiono to ilość, która pozostała jeszcze do zamówienia. Stan magazynowy pomniejszony o rezerwacje. Wolny towar powiększony o ilość zamówioną. Minimum magazynowe Minimalna ilość materiału, jaka powinna być utrzymywana na magazynie w celu zaspokojenia normalnej produkcji. Kiedy zapas materiału spadnie poniżej zadeklarowanego minimum system umieści w tabeli do zakupu kolejną linię zapotrzebowania na ten materiał. Ilość zamówienia Lokalizacja Powtórzenie pola z ilością zamówienia z zakładki Właściwości. Dane mogą być zmienione w dowolnej zakładce. Standardowa lokalizacja materiału na magazynie. Pole znów połączone z zakładką Właściwości. Odciąć stnd. element Kiedy opcja ta zostaje zaznaczona standardowe rozmiary materiału będą rezerwowane i potrącane do zleceń, nawet jeżeli ilości będą mniejsze niż standardowy rozmiar. Przykład: o Standardowy rozmiar 6 metrów, potrzebne są 4 metry do kalkulacji X. o Podczas potrącania 4 metrów zarezerwowanych pod kalkulację, system pozostałe o 2 metry potrąci automatycznie, z kodem ręczna zmiana stanów. Nie łącz linii zakupów Kiedy numer produkcyjny jest nadawany dla kalkulacji zakupy materiałów są sprawdzane czy nie można ich połączyć z już istniejącymi liniami w tabeli zakupu. Jest to możliwe, jeżeli istniejące linie zakupowe nie zostały jeszcze zamówione i cena nie uległa zmianie. W takim wypadku następuje połączenie linii zakupowych. Dla połączonych linii obowiązuje pierwsza data dostarczenia materiałów. Najważniejsze tabele w PdC 26

27 Pasek narzędzi dla tabeli Magazyn Otwarcie tabeli Magazyn powoduje wyświetlenie się ikon na drugim pasku narzędziowym. Ikony te służą do szybkiego uruchamiania ważniejszych funkcji tabeli. Stary i nowy edytor raportów Zaawansowane wyszukiwanie, uruchamianie filtrów Różne widoki tabeli tzn. Układy kolumn dostosowane do wyświetlania informacji również spoza tabeli magazynu ( tzw. Custom Views) Szybkie przemieszczanie pomiędzy pierwszym a ostatnim rekordem w tabeli Grupowanie rekordów w tabeli, szybkie podsumowania danych grup i całej tabeli Historia zmian stanów i cen materiałów na magazynie Ręczna zmiana stanów materiałów na magzynie Uaktualnienie ceny dla wybranych linii. Użycie tego przycisku powoduje wyświetlenie następującego okna: W lewej części można wskazać, które informacje/pola mają być aktualizowane. Wszystkie pola powiązane z tymi aktualizowanymi również zostaną zaktualizowane w systemie. W prawej części okna należy wskazać typ aktualizacji oraz wartość aktualizacji. Wykonaj aktualizację zgromadzonych cen Funkcja Gdzie-użyte dla wybranej lini wyświetla listę półfabrykatów, w których zawarty jest zaznaczony materiał Pokazuje listę kalkulacji (zarówno obecnych jak I historycznych), w których dany materiał został użyty. Towar przestarzały, wyświetla listę materiałów z oznaczeniem w kolumnie obecny czy materiał był używany od podanej daty. Używany tzn. nastąpiły zmiany zapasów, zakupy itp. Import materiałów z pliku Excel. Otwarcie tabeli rezerwacji materiałów Najważniejsze tabele w PdC 27

28 Zmiana numeru materiału. Po kliknięciu na ten przycisk pojawi się okno: Przelicz średnią cenę dla półfabrykatów Najważniejsze tabele w PdC 28

29 3.6 Grupy materiałów Plan-de-CAMpagne umożliwia podzielenie bazy materiałów na dowolną ilość grup, aby móc szybciej i wygodniej wyszukiwać informacji o potrzebnych materiałach. Grupy materiałów zilustrowane są w tabeli materiałów za pomocą zakładek. Ponadto wszystkie pozycje zlokalizowane są w zakładce Wszystkie materiały. Modyfikacji zakładek można dokonać przechodząc ścieżkę Plik Otwórz Grupy materiałów. Klikając dwukrotnie na wybraną linię wyświetli się oko edycji zakładki. Grupa Krótka nazwa grupy zawierająca max 10 znaków. Opis Opis, jakie materiały zawiera dana grupa. W pole można wpisać do 40 znaków. Tekst Data powstania Data modyfikacji Pole tekstowe, opisujące grupę bez ograniczeń w ilości znaków. Pole uzupełniane automatycznie przez system. Zawiera datę utworzenia grupy. Pole uzupełniane automatycznie przez system. Zawiera datę ostatniej modyfikacji grupy. Najważniejsze tabele w PdC 29

30 Aby podzielić przydzielić materiał do grupy musi zostać utworzona co najmniej jedna grupa. Przypisanie materiału do grupy może odbyć się w poziomie okna edycji materiału, w zakładce Właściwości. Jednoczesne przypisanie lub przeniesienie kilku pozycji materiału do innej grupy możliwe jest z pozycji tabeli Magazyn. Należy zaznaczyć wybrane linie (przytrzymując CTRL lub SHIFT i klikając na linie LEWYM przyciskiem myszy). Następnie za pomocą PRAWEGO przycisku myszy z rozwiniętego Menu-myszki wybrać funkcję Zmień grupę w i wybierz docelową grupę. Najważniejsze tabele w PdC 30

31 3.7 Operacje wewnętrzne W tabeli operacji wewnętrznych zapisywane są informacje dotyczące każdej operacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie. Tabela ta gromadzi informacje np. o kosztach i standardowych czasach wykonania operacji, narzędziach lub maszynach, na których ma być wykonywana dana operacja. Otwarcie tabeli operacji wewnętrznych możliwe jest poprzez przejście ścieżki: Plik Otwórz Operacje wewnętrzne lub z poziomu pierwszego paska narzędziowego po kliknięciu na ikonę. Wprowadzenie do tabeli nowej operacji możliwe jest za pomocą skrótu klawiszowego F10 lub z poziomu rozwijanego menu-myszki (po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w pustym polu tabeli i wybraniu Nowy) Modyfikacja istniejącej linii możliwa jest po dwukrotnym kliknięciu lewym przyciskiem myszki na wybraną linię. Pojawi się okno edycji operacji. Zakładka Główne dane" Operacja Ikona Opis Typ kosztów Unikalny kod dla operacji. Może składać się z maksymalnie 6 znaków. Za pomocą prawego przycisku myszy można wczytać obrazek, który będzie wyświetlany jako wizualizacja operacji. Pole z opisem operacji. Może zawierać do 40 znaków. Typ kosztów, z jakim ma być powiązana dana operacja wewnętrzna. To pole nie ma skutków finansowych, ponieważ zarezerwowane godziny nie są ujęte w eksportowanym sprawozdaniu finansowym. Dlatego typ kosztów nie musi być połączony z kontem księgi głównej. Jednak poprzez łączenie jednego lub więcej rodzajów kosztów do miejsc pracy, można okresowo tworzyć przegląd, który zawiera koszty operacji wewnętrznych.. Najważniejsze tabele w PdC 31

32 CNC Bezzałogowa Jeżeli operacja wykonywana jest na maszynie CNC, wówczas zaznaczenie tej opcji m.in. umożliwia tworzenie biblioteki plików CNC. Więcej informacji znajduje się w podręczniku Zarządzanie plikami CNC. Zaznaczenie tej opcji wiąże się z wyrażeniem zgody na rejestracje czasów pracy maszyny bez rejestracji czasów operatora. Opcja jest wykorzystywana, gdy jeden operator pracuje jednocześnie przy kilku operacjach. Pozwól oddzielnie rejestrować czas przygotowawczy i czas obróbki - to opcja dla automatycznej rejestracji czasów pracy. Podziel stawki czasu przygotowawczego i czasu obróbki - pozwala na odrębne rejestrowanie czasu przygotowania i czasu obróbki Stawka Przelicz stawki dla półfabrykatów Pole informacyjne, możliwe do edycji w zakładce Koszty. Za pomocą tego przycisku, koszty, marże, czasy przygotowania, oraz przetworzenia operacji są przeliczane do półfabrykatów, których technologia zakłada wykonanie tych operacji. Zakładka Koszty Tworzeniu nowej linii kosztów i modyfikacji starej towarzyszy okno edycji. ID Operacja Opis Unikalny, automatycznie generowany numer operacji wewnętrznej. Standardowy kod wewnętrznej operacji odczytany z zakładki Główne dane Standardowy opis operacji odczytany z zakładki Główne dane Najważniejsze tabele w PdC 32

33 Stawka pracy Stawka maszyny Roboczogodzina Marża Data zmiany Data utworzenia Data modyfikacji Standardowa stawka za godzinę pracy pracownika/ operatora (istotne tylko przy kalkulacji planowanych kosztów). Standardowy koszt za godzinę pracy maszyny (istotne tylko przy kalkulacji planowanych kosztów). pełny koszt wykonywania danej operacji przez godzinę (suma stawki pracy pracownika i maszyny) Standardowa marża procentowa do operacji wewnętrznej. Data, od której mają obowiązywać podane stawki. Stare stawki zostaną anulowane. Data ta zostaje automatycznie przypisana wraz z utworzeniem linii kosztów. Data automatycznie wprowadzona przez system, wskazująca datę ostatniej modyfikacji linii kosztów. Aby móc zapisać operację, należy dodać co najmniej jedną stawkę w linii kosztów. Aby mieć w przyszłości dostęp do historii zmian kosztów operacji warto za każdym razem tworzyć nową linię kosztów, pozostawiając stare linie w tabeli, bez modyfikacji. Na podstawie przypisanej daty zmiany Plan-de-CAMpagne pobierze do kalkulacji odpowiednią, aktualną linię kosztów. Zakładka Inne Tekst standardowy Czas przygotowania Czas przetwarzania W pole można wpisać tekst powiązany z operacją. Pole to nie ma ograniczeń co do ilości znaków. Może być wykorzystane w kalkulacji jako standardowy tekst maszynowy ( w zależności od ustawień Plan-de-CAMPagne). Więcej informacji w podręczniku Ustawienia systemu. Standardowy czas przygotowania. Czas ten może być dostosowany do konkretnego wyrobu na etapie tworzenia kalkulacji. Minimalny czas (liczony w dniach) pomiędzy kolejnymi operacjami tzn. rozpoczęciem tej a rozpoczęciem następnej operacji w kalkulacji. Najważniejsze tabele w PdC 33

34 Ustalony czas przetwarzania Jeśli ta opcja jest włączona a całkowity czas trwania operacji wewnętrznej przekracza czas przetwarzania w kalkulacji, wówczas ustalony czas przetwarzania zostanie obliczony jako maksymalny czas przetwarzania operacji. Wydajność Typ operacji Tygodniowa wydajność operacji podana w godzinach. Informacja ta ma zastosowanie w podglądach Operacje szczegółowo oraz w tabeli obciążeń. Możliwość zdefiniowania typu operacji (Toczenie, frezowanie, inne) Automatyczne raportowanie Jeśli ta opcja jest wybrana, wówczas po zaraportowaniu zakończenia operacji, system wyświetli informację o przekroczeniu planowanego czasu jej realizacji opcja dla automatycznej rejestracji czasów. Zakładka Planowanie Zakładka planowanie dedykowana pod opcje planowania szczegółowego dodatkowy moduł programu. Więcej informacji na ten temat w podręczniku Planowanie zaawansowane. Najważniejsze tabele w PdC 34

35 Zakładka Transakcje Tabela zawierająca standardowe transakcje wchodzące w skład operacji. Podział operacji na transakcje umożliwia śledzenie standardowego czasu przygotowania oraz cykli produkcyjnych w ramach poszczególnych operacji. Akcja Opis Czas Skrypt Automatycznie generowany przez system numer transakcji. Krótki opis akcji do 40 znaków. Standardowy czas akcji w minutach. Aktywna opcja skrypt oznacza, iż podczas realizacji transakcji ma być uruchomiony dodatkowy skrypt. Obróbka Wskazuje czy akcja dotyczy czasu przetwarzania liczonego jako czas w min./element obróbki. Przygotow Wskazuje czy akcja dotyczy czasu przygotowania określanego jako czas w min./serię. Najważniejsze tabele w PdC 35

36 3.8 Kooperacje Tabela kooperacji zawiera informacje o operacjach wykonywanych poza przedsiębiorstwem - przez podwykonawców. W tabeli kooperacji gromadzone są również informacje o dodatkowych kosztach przypisanych do zlecenia (np. koszt narzędzi). Tabelę kooperacji (do edycji) można otworzyć przechodząc ścieżkę: Plik Otwórz Kooperacje lub kliknąć na ikonę zlokalizowaną w drugim pasku narzędziowym. Zakładka Główne dane Operacja Ikona Opis Typ kosztów Unikalny kod dla operacji. Może składać się z maksymalnie 6 znaków. Za pomocą prawego przycisku myszy można wczytać obrazek, który będzie wyświetlany, jako wizualizacja operacji. Pole z opisem kooperacji/kosztu dodatkowego. Może zawierać do 40 znaków. Należy wybrać konto Księgi Głównej o typie "Koszty", w którym księgowany ma być koszt kooperacji lub koszt dodatkowy. Dostawca Czas dostawy Pole wyboru, należy podczytać standardowego podwykonawcę tej kooperacji. Oczywiście podwykonawcę można zmieniać na etapie zamówienia kooperacji (tabela zakupów). Liczba dni roboczych, jaką potrzebuje podwykonawca na realizację zamówienia Najważniejsze tabele w PdC 36

37 Czas zamówienia Liczba dni roboczych niezbędna na dostarczenie półfabrykatów do podwykonawcy (czas transportu produktów częściowo przetworzonych do podwykonawcy) Marża Dodaj jako dostawcę Przelicz stawki dla półfabrykatów Standardowa marża doliczana do kosztu kooperacji. Aktywacja tej opcji powoduje dodanie zakładki Dostawcy w oknie edycji kooperacji. Umożliwia dodawanie, usuwanie i modyfikowanie czasów dostawy i czasów zamówień kooperacji od różnych podwykonawców. Aktywacja tej funkcji wprowadza ograniczenie na wybór podwykonawcy tylko spośród tych, którzy zostali dodani do tej zakładki. Za pomocą tego przycisku możliwe jest dokonywanie zmian w marży oraz w czasie dostaw tej kooperacji we wszystkich podzespołach (półfabrykatach na magazynie) Zakładka Inne Tekst standardowy Typ operacji W pole to można wpisać dowolny tekst dotyczący tej kooperacji. Pole to nie ma ograniczonej liczny znaków. W zależności od ustawień systemu, tekst tutaj umieszczony może być automatycznie przypisywany, jako tekst operacyjny w kalkulacji, do której przypisana jest dana kooperacja. W tej części należy dokonać wyboru, czy operacja jest Kooperacją i będzie wykonywana przez podwykonawcę, czy jest dodatkowym kosztem wewnętrznym, poniesionym w ramach realizacji zlecenia produkcyjnego. Jeśli typ operacji to Kooperacja wówczas podlega ona procesom logistycznym, wymaga zamówienia, wysyłki do kooperanta i przyjęcia z powrotem do dalszej obróbki oraz opłacenia faktury zakupowej za usługę kooperacji. Jeśli typ operacji to Dodatkowy koszt, wówczas nie ma możliwości połączenia operacji z procesami logistycznymi. Można go jedynie dołączyć do faktury zakupowej. Najważniejsze tabele w PdC 37

38 Zakładka transakcje Tabela analogiczna do tabeli transakcji dla operacji wewnętrznych. Lista standardowych transakcji dla kooperacji. Akcja Opis Koszt Skrypt Automatycznie generowany przez system numer transakcji. Krótki opis akcji do 40 znaków. Standardowy koszt tej konkretnej akcji Aktywna opcja skrypt oznacza, iż podczas realizacji transakcji ma być uruchomiony dodatkowy skrypt Obróbka Wskazuje czy akcja dotyczy czasu przetwarzania liczonego, jako czas w min./element obróbki. Przygotow Wskazuje czy akcja dotyczy czasu przygotowania określanego, jako czas w min./serię. Najważniejsze tabele w PdC 38

39 3.9 Narzędzia Tabela ułatwia zarządzanie narzędziami i formami. Poszczególne narzędzia mogą być rezerwowane pod konkretne operacje w konkretnych kalkulacjach. Aby otworzyć tabelę z dostępnymi narzędziami można przejść ścieżkę Plik- Otwórz Narzędzia lub kliknąć na ikonę znajdującą się w pierwszym pasku narzędziowym. Zakładka Główne dane Nr narzędzia Typ Opis Wymiary Nr rysunku Rewizja Pole użytkownika Ilość Unikalny numer narzędzia automatycznie przypisywany przez system. Zawiera maksymalnie 25 znaków. Pole określające w maksymalnie 3 znakach, typ narzędzia/formy. Opis narzędzia/formy. W pole można wpisać maksymalnie 40 znaków. Wymiary narzędzia/formy pole tekstowe. Nr rysunku narzędzia/formy. Nr rewizji rysunku. Pole definiowane przez użytkownika. Dodatkowe 5 pól użytkownika o typie TAK/NIE oraz 5 pól tekstowych są możliwe do edycji w zakładce Inne. Liczba dostępnych narzędzi/form. Najważniejsze tabele w PdC 39

40 Lokalizacja Ilość do zwrotu Standardowa lokalizacja narzędzi/form w magazynie. Jeżeli narzędzie zostało przypisane do zamówienia produkcyjnego, wówczas informacja o jego rezerwacji pod konkretne zlecenie produkcyjne będzie automatycznie przypisana do zakładki Rezerwacje a suma wszystkich rezerwacji będzie przypisana do tego pola. Data ostatniego użycia Pole wypełniane wyłącznie ręcznie. Odnowienie Nazwa klienta Nr produkcji Wartość Liczba narzędzi/form, które zostały naprawione Pole Nazwa klienta może być uzupełnione tylko wówczas, gdy narzędzie to będzie wykorzystywane tylko pod zlecenia produkcyjne dla jednego klienta. Pole Nr produkcji może być uzupełnione tylko wówczas, gdy narzędzie to będzie wykorzystywane tylko pod jedno zlecenie produkcyjne Wartość narzędzia w złotówkach. Zakładka Rezerwacje Nr produkcji Nr linii Operacja Ilość do zwrotu Pole zawiera numer zlecenia produkcyjnego, pod które ma zostać pobrane narzędzie/forma. Pole to nie jest możliwe do modyfikacji. Numer linii operacji, dla której narzędzie zostało zarezerwowane. Kod operacji, powiązany z wybraną powyżej linią i numerem produkcyjnym. Pole to nie jest możliwe do modyfikacji. Liczba zarezerwowanych narzędzi/form. Najważniejsze tabele w PdC 40

41 Zakładka W użyciu W zakładce W użyciu można ograniczyć dostęp narzędzia do wybranych operacji. Jeżeli ma być ono wykorzystywane we wszystkich operacjach, wówczas należy zaznaczyć pole Brak ograniczeń jako aktywne. Najważniejsze tabele w PdC 41

42 3.10 Statusy Statusy zostały podzielone na dwa typy. Pierwszy dla kalkulacji, drugi dla projektów. Statusy te zostały zamieszczone w dwóch odrębnych tabelach. A dostęp do ich modyfikacji uzyskać można przechodząc ścieżkę: Plik Otwórz Status Pojawi się możliwość wyboru tabeli. Tabela ta zawiera wbudowane w system statusy dla kalkulacji. Dzięki nim Plan-de-CAMpagne rozpoznaje etap pracy nad zamówieniem i pozwala śledzić stopień jego realizacji. Można dodawać kolejne statusy, warto jednak pozostawić istniejące bez modyfikowania ich znaczenia. Status Opis Unikalny kod dla status, może zawierać maksymalnie 1 znak. Opis znaczenia statusu. Może zawierać maksymalnie 30 znaków. Najważniejsze tabele w PdC 42

43 Wszystkie statusy dla projektów są przypisywane ręcznie. Pozwala to na tworzenie zestawień pod określone grupy projektów o tych samych statusach. Statusy pozwalają też w szybkim czasie zorientować się co do skuteczności ofertowania dla poszczególnych klientów. Statusy dla projektów tworzone są na potrzeby użytkowników, dopisywane i modyfikowane są ręcznie. Edycja istniejącego statusu możliwa jest po dwukrotnym kliknięciu na niego lewym przyciskeim myszy. Uwtorzenie nowego statusu wymaga kliknięcia w pustym polu prawego przysisku myszy i wybraniu z rozwijalnego menu opcji Nowy lub użycia skrótu klawiszowego F10. Status Opis Pole zawierające unikalny kod dla statusu, zawiera max.1 znak. Pole krótko opisujące znaczenie statusu, zawiera do 30 znaków. Najważniejsze tabele w PdC 43

44 3.11 Produkcja Aby otworzyć tabelę informacji powiązanych z produkcją należy przejść ścieżkę: Plik Otwórz Produkcja W tabeli tej przechowywane są obowiązujące standardy produkcji. Np: Jak obchodzić się ze stalą nierdzewną? Czyli jakich narzędzi używać do obróbki, jakie mają być pojemniki na odpady itp. Możliwe jest również tworzenie różnych standardów dla każdego typu produkcji. Taka informacja pozwala na wspólne planowanie zleceń produkcyjnych o tej samej normie produkcyjnej Norma produkcji Opis Nr PN/DIN Unikalny kod, jednoznacznie identyfikujący daną normę produkcyjną. Zawiera maksymalnie 12 znaków. Opis normy produkcyjnej. Zawiera maksymalnie 40 znaków. Numer normy PN lub DIN, jeśli dotyczy. Najważniejsze tabele w PdC 44

45 Tabela ta dotyczy zmian daty dostawy, które mają miejsce po nadaniu numeru produkcyjnego. Taka zmiana pociąga za sobą oczywiste konsekwencje w zapasie materiałów i ich rezerwacji, w tabeli zakupów i w planowaniu operacji. Z tego powodu istotne jest rejestrowanie przyczyny zmiany daty dostawy. Podczas takiej zmiany koniczne jest zatem wybranie kodu zmiany czyli przyczyny zmiany daty dostwy. Powód zmiany wybierany jest z tej tabeli więc wszystkie powody muszą być najpierw utworzone w tej tabeli. Kod Opis Tekst Kod zmiany, jednoznacznie identyfikowany z przyczyną zmiany daty dostawy. Może zawierać maksymalnie 3 znaki. Pole z opisem znaczenia kodu, czyli zapisana w maksymalnie 40 znakach przyczyna zmiany daty dostawy Pole tekstowe, w którym można szerzej opisać przyczynę zmiany daty dostawy, lub zapisać dodatkowe uwagi. Pole nie ma ograniczenia co do maksymalnej ilości znaków. Najważniejsze tabele w PdC 45

46 Dla materiałów można określić lokalizację ich składowania na magazynie. Lokalizacje te można definiować w dowolny sposób w tabeli Lokalizacje. Aby dokonać modyfikacji, dodać lub usunąć lokalizacje należy przejść ścieżkę: Plik- Otwórz Produkacja Lokalizacje. Po dwukrotnym kliknięciu na wybraną linię pojawi się okno podobne do poniższego: Kod lokalizacji Opis lokalizacji Zewnętrzny Unikalny kod jednoznacznie identyfikujący lokalizację. Może zawierać do 30 znaków. Opis lokalizacji, może zawierać do 40 znaków. Oznaczenie tej opcji jako aktywna oznacza, że miejsce składowania jest poza przedsiębiorstwem. W tabeli zmian magazynowych przechowywane I możliwe do modyfikacji są kody zmian magazynowych. Podczas ręcznej zmiany stanów magazynu niezbędne jest wybranie odpowiedniego kodu zmiany. ID Kod Aktywny Opis Tekst Unikalny, automatycznie generowany numer zmiany magazynowej. Jednoznacznie identyfikujący zmianę kod, zawierajacy do 10 znaków. Wyłączona opcja aktywny czyni kod niemożliwym do wyboru przy zmianach stanów magazynowych. Domyślnie opcja jest włączona. Dłuższy opis, informujący czego dotyczy kod zmiany. Może zawierać do 40 znaków. Pole tekstowe, powiązane z tym konkretnym kodem. Nie ma ograniczenia co do ilości znaków. Najważniejsze tabele w PdC 46

47 Tabela zawierająca dni wolne od pracy. Mogą to być Święta, planowane wakacje itp. Nie ma starnardowych dni domyślnie zawartych w programie. Zakładka Główne Typ ID Data Typy General, Country, Region, Relation wskazują, dla których zamówień ma być brany pod uwagę planowany dzień wolny od pracy. General do wszytkich zamówień Country dla zamówień od klientów z konkretnego kraju Region dla zamówień od klientów z konkretnego region Realtion dla zamówień od określonego kontrahenta. Unikalny, automatycznie generowany numer przypisany do dnia wolnego od pracy. Data dnia wolnego od pracy. Opis Opis dnia wolnego od pracy przyczyna. Pole może zawiarać do 80 znaków. Wolne dni Kraj Region Relacja Aktywne Zaznaczenie tej opcji powoduje przypisanie dnia wolnego nie tylko do kalkulacji czasu wykonania zamówienia ale także przypisuje ten czas jako dzień wolny od pracy dla pracowników. Jeżeli wskazany został typ Country lub Region wówczas należy wybrać konkretny kraj, którego ten dzień wolny od pracy dotyczy. Jeżeli wskazany został typ Region wówczas należy wybrać konkretny region, którego ten dzień wolny od pracy dotyczy Jeżeli wskazany został typ Relation wówczas należy wybrać konkretnego klienta, którego ten dzień wolny od pracy dotyczy. Jeżeli dany dzień wolny nie będzie więcej wykorzystywany, nie będzie dłużej istotny, wówczas odznaczamy opcję aktywny, pozostawiając go tabeli wyłącznie w celach informacyjnych. Opcja domyślnie aktywna. Najważniejsze tabele w PdC 47

48 3.12 Finanse Aby otworzyć tabele zawierające dane finansowe należy przejść ścieżkę Plik Otwórz Finanse. Tabela zawiera wszystkie dostępne warunki płatności zarówno dla zakupów jak i dla sprzedaży. ID Unikalny kod liczbowy, jednoznacznie identyfikujący warunek płatności. Może być nadawany ręcznie. Warunki płatności Okres w dniach Miesiąc Rabat Pominięte dni Opis warunku. Powinien być zrozumiały również dla kontrahentów, gdyż pole to wyświetlane jest na fakturze. Liczba dni, na dokonanie płatności. Pole to wykorzystywane do kalkulacji ostatniego dnia, do którego ma być dokonana płatność. Zaznaczyć tą opcję można wtedy, kiedy płatność wypada zawsze na koniec miesiąca. Rabat kupiecki. Zniżka ceny w przypadku, gdy klient zapłaci wcześniej. Maksymalna liczba dni, w jakiej klient musi dokonać płatności, żeby móc otrzymać rabat kupiecki. Najważniejsze tabele w PdC 48

49 Tabela zawiera różne stawki VAT dla zakupów i dla sprzedaży. Stawka VAT Opis Unikalny kod liczbowy dla stawiki VAT (Value Added Tax), który można wprowadzić ręcznie. Opis kodu opis słowny stawki VAT Procent Stawka VAT opisana w %. Zmiana Sprzedaż/Kupno If you shift the VAT to another company, then you do not charge VAT, but you put VAT shifted on the invoice. Besides, you include the VAT number of the customer on the invoice. Można przypisać daną stawkę do zakupów lub do sprzedaży. Jeżeli dana stawka tyczy się zarówno zakupów jak i sprzedaży, wówczas należy utworzyć dwie linie z taką samą stawką, o różnych numerach ID. Przez połączenie kosztów różnych transakcji z typem kosztów, możliwy jest eksport danych finansowych z Plan-de-CAMpagne do programów księgowych. Typy kosztów odzwierciedlają konta księgowe dla księgi głównej. Koszty rejestrowane są dla działań logistycznych związanych z zakupami i sprzedażą. W PdC nie są rejestrowane koszty związane np. z inwestycjami. Najważniejsze tabele w PdC 49

50 Typ kosztów Opis Konto rejestru Względem konta Koszt/Dochody Unikalny kod numeryczny dla typu kosztów może być wprowadzany ręcznie. Często kod ten jest taki sam jak nr konta w rejestrze (księdze głównej). Krótki opis typu kosztów (opis konta na którym zaksięgowane mają być koszty tego typu). Nr konta w rejestrze księgi głównej. Możliwe jest przypisanie tego samego numeru konta rejestru do kilku typów kosztów. Dodatkowe pole do typów kosztów. Może być dowolnie wykorzystane przy eksporcie danych finansowych z PdC do innych programów księgowych. Określenie czy definiowany typ jest kosztem czy dochodem. Tabela ta zawiera rózne kraje z ich kodami które są połączone z tabelą kontrahentów. Tu można wprowadzić także symbol i kurs waluty. Tabela ta jest wykorzystywana głównie w połączeniu z modułem Międzynarodowy umożliwiającym przeliczanie wartości materiałów, zamówień zakupów, ofert handlowych na różne waluty po wskazanych kursach. Najważniejsze tabele w PdC 50

51 Kod krajowy EU-Kraj Kraj Symbol waluty Kurs Data waluty Ułamki dziesiętne Kod językowy Konto księgowe Dłużnicy/Wierzyciele Kod krajowy. Składa się z maksymalnie 3 znaków. Opcję tą warto oznaczyć jako aktywną w przypadku gdy wprowadzany kraj leży w granicach Unii Europejskiej. Można przypisać typy kosztów i stawki VAT w zależności od tej opcji (czy dany kraj jest w UE czy też nie). Pełna nazwa państwa. Pole wyboru krajowej waluty. Jeśli symbol waluty nie jest dostępny można go wprowadzić ręcznie. Jeżeli aktywny jest moduł Międzynarodowy wówczas należy uzupełnić to pole wprowadzając kurs waluty w przeliczeniu na 1 zł. Każdorazowo po zmianie kursu waluty należy uzupełnić datę waluty będącą datą ostatniej modyfikacji kursu. liczba miejsc po przecinku, wyświetlana dla danej waluty. Kod językowy (z tabeli kodów językowych) przypisany do waluty. Kod połączony z opisem materiału w języku obcym. Może być różny od kodu krajowego waluty. Pole istotne do uzupełniania tylko wówczas, gdy PdC jest połączony z dodatkowym programem finansowym za pomocą skryptu. Najważniejsze tabele w PdC 51

52 Koszt, który regularnie jest przypisywany zarówno do faktury zakupowej jak i sprzedażowej i koniecznie musi być zawarty na fakturze jako dodatkowa linia. Kosztami dodatkowymi są najczęściej opłaty administracyjne, koszty narzędzi, pakowania itp. Linie kosztów dodatkowych możliwe są do przypisania podczas rejestracji faktury. Każda linia w tabeli odpowiada za inny koszt dodatkowy. Do każdej linii dedykowane jest oko edycji tej linii możliwe do otwarcia poprzez dwukrotne kliknięcie myszką na wybraną linię. Poza opisem do kosztu dodatkowego można przypisać typ kosztu, cenę jednostkową oraz identyfikację czy koszt dodatkowy ma być możliwy do wprowadzenia podczas fakturowania sprzedaży czy zakupu. Opis Tekst przypisany do kosztu dodatkowego, wyświetlany jako opis kosztu dodatkowego na fakturze. Faktury sprzedaży/zakupu Typ kosztów Cena Opcje alternatywne wskazanie jednej z nich powoduje przypisanie kosztu dodatkowego do określonego typu faktur. Aby koszt dodatkowy mógł być przypisany do obu typu faktur należy utworzyć dwie niezależne linie kosztów dodatkowych. Typ kosztów/ nr konta głównego, na którym ma być księgowany koszt/przychód dodatkowy pochodzący z linii kosztów dodatkowych. Koszt ten można modyfikować również na etapie fakturowania. Można przyjąć standardową cenę za sztukę. Może być ona modyfikowana na etapie fakturowania. Najważniejsze tabele w PdC 52

53 Tabela ta umożliwia gromadzenie informacji o własnych kontach bankowych. Może to być przydatne zwłaszcza wtedy, gdy dla zagranicznych kontrahetów posiadamy zgraniczne konta bankowe. Możliwe jest przypisanie kontrahenta do konta bankowego. Bank Miasto Nr konta Wybierz kontrahenta, z którym ma być powiązane to konto Pole Miasto jest automatycznie uzupełniane z tabeli kontrahentów. Numer konta bankowego. IBAN Międzynarodowy numer konta bankowego (International Bank Account Number) jednoznacznie identyfikujący posiadacza rachunku bankowego, zawierający informacje o banku i państwie. Usprawnia proces dokonywania przelewów międzynarodowych, bez konieczności dostarczenia dodatkowych dokumentów. BIC-kod Opis Kod banku Każdy bank posiada własny numer BIC (Bank Identifier Code). Pozwala on jednoznacznie identyfikować bank, przydatny zwłaszcza podczas transakcji międzynarodowych. Kod BIC nazywany jest czasem kodem SWIFT. Opis konta bankowego, może to być również nazwa banku. Pierwsze cztery znaki BIC-kodu. Note: When a link is made with a financial administration, for example AccountView, it is recommended to keep the codes in Plan-de-CAMpagne the same as the codes used in the financial system. Najważniejsze tabele w PdC 53

54 3.13 Kody językowe Aby otworzyć tabelę Kody językowe należy przejść ścieżkę Plik Otwórz Kody językowe. W tej tabeli można definiować kody językowe, jakimi należy posługiwać się w kontaktach z kontrahentami. W tabeli kontrahentów możliwe jest przypisanie odpowiedniego kodu językowego do każdego kontrahenta. Kod języka Opis Unikalny (ISO) kod języka. Opis przypisany do kodu języka Warunki dostawy Aby otworzyć i modyfikować tabelę Warunki dostawy, należy przejść ścieżkę: Plik Otwórz Warunki dostawy. Tabela ta powinna zawierać wszystkie możliwe warunki dostaw. Do każdego kontrahenta ( w tabeli kontrahenci) jest możliwość przypisania jednego z wprowadzonych w tej tabeli warunków. ID Warunki dostawy Międzynarodowy kod Data powstania Data zmiany Unikalny, automatycznie generowany numer warunku dostawy Opis warunku dostawy. Unikalny kod numeryczny, wprowadzany ręcznie, może składać się z maksymalnie 3 znaków. Pole automatycznie uzupełnione datą, w której dany warunek został dopisany do tabeli Pole automatycznie uzupełniane datą ostatniej modyfikacji warunku. Najważniejsze tabele w PdC 54

55 3.15 Warunki wysyłki Aby otworzyć i modyfikować tabelę Warunki wysyłki, należy przejść ścieżkę: Plik Otwórz Warunki wysyłki. Tabela ta powinna zawierać wszystkie możliwe warunki wysyłki. Warunki te możliwe są później do szybkiego odczytania podczas tworzenia kalkulacji i noty dostawy. Można także do każdego kontrahenta osobno podczytać odpowiedni warunek wysyłki. Do warunku wysyłki wystarczy przypisać jedynie tekst, np. zawsze wysyłaj na Euro-paletach, Pakować w folię bąbelkową itp Kody towarów Aby otworzyć i modyfikować tabelę Kody towarów należy przejść ścieżkę: Plik Otwórz Kody towarów. Tabela ta umożliwia dodawanie, usuwanie i modyfikowanie kodów towarów (Międzynarodowych kodów dla towarów). Tabela ta konieczna jest do uzupełnienia, gdy przedsiębiorstwo prowadzi obrót handlowy z państwami członkowskimi Unii Europejskiej (wg. INTRASTAT). ID Numer CBS Opis Jednostki Data powstania Data modyfikacji Unikalny, automatycznie generowany numer kodu dla towaru. Kod towaru (8 cyfr). Numery te pochodzą z Eurostatu (państwa EU). Opis typu towaru, którego dotyczy ten kod. Jednostka obrotu w INTRASTAT. Data wprowadzenia kodu, automatycznie przypisana przez system. Data ostatniej modyfikacji kodu, automatycznie przypisana przez system Najważniejsze tabele w PdC 55

56 3.17 Opisy Aby otworzyć tabelę Opisy, należy przejść ścieżkę: Plik Otwórz - Opisy. Opisy najczęściej wykorzystywane są do szybkiego wczytywania nazwy (opisu) kalkulacji. Nie działa to jednak w drugą stronę. Opisy wpisane bezpośrednio do kalkulacji nie trafiają automatycznie do tabeli opisów Aby wprowadzić standardowy opis kalkulacji niezbędne jest wyłącznie wprowadzenie odpowiedniego tekstu Tekst standardowy Aby otworzyć tabelę Tekst standardowy, należy przejść ścieżkę: Plik Otwórz Tekst standardowy Tabela tekstów standardowych zawiera szerzej rozbudowane opisy, które mogą być wykorzystane w kilku miejscach w programie w każdej zakładce Tekst w oknie edycji linii. Aby dodać tekst standardowy wystarczy w zakładce tekst kliknąć Prawym przyciskiem myszy - z menu myszki wybrać: Wstaw Tekst standardowy (CTRL+T). Najważniejsze tabele w PdC 56

57 3.19 Szablony Aby otworzyć tabelę Szablony, należy przejść ścieżkę: Plik Otwórz Szablony. W tabeli szablonów przechowywane są szablonowe listy ofertowe, potwierdzenia zamówienia, szablony maili itp. Są one utworzone w MS Word w formacie.doc. z wykorzystaniem pól z Plan-de- CAMpagne. Więcej informacji w podręczniku Szablony Word Pole użytkownika i wolne pole użytkownika Tabele zawierające pola utworzone przez użytkownika dostępne są po przejściu ścieżki Plik- Otwórz : 1) Pole użytkownika Aby otworzyć tabelę standardowych Pól użytkownika, należy przejść ścieżkę Plik Otwórz Pola użytkownika. Tutaj można przypisać standardowe dane do pół użytkownika poprzez kliknięcie F10. W tabeli można sortować, wyszukiwać, grupować informacje przypisane do pól użytkownika 2) Wolne pola użytkownika Aby otworzyć tabelę Wolnych pól użytkownika, należy przejść ścieżkę Plik Otwórz Wolne pola użytkownika. W tej tabeli w każdej zakładce można przypisywać odrębne, dodatkowe pola tzw. "wolne pola użytkownika. Ograniczone są możliwości sortowania, grupowania, wyszukiwania informacji ale można tworzyć pola o typie pozatekstowym np. walutowym, liczbowym itd. Poniżej szczegółowe wyjaśnienie znaczenia i możliwości zastosowania pól użytkownika i wolnych pól użytkownika. Zastosowanie Pól użytkownika i Wolnych pól użytkownika Plan-de-CAMpagne do gromadzenia informacji dotyczących zamówień i procesów produkcyjnych używa pól o różnych typach. Niezbędne są one do tworzenia informacji zarządczych. Większość pól w programie ma swoje konkretne zastosowanie. Poza nimi są jeszcze takie pola, które standardowo są przeznaczone do uzupełnienia przez użytkownika dowolnymi informacjami (są to tzw. pola użytkownika ). Są one przypisane niemal do każdego okna edycji w PdC i uzupełniane są informacjami, na które nie ma miejsca w żadnym standardowym polu programu. Są to pola typu tekstowego (w przypadku pól użytkownika ) oraz pola typu tak/nie (dla sprawdź użytkownika ). Aby do Plan-de-CAMpagne przypisać informację, która nie jest typu tekstowego lub nie mieści się w standardowym polu użytkownika wówczas można utworzyć tzw. wolne pola użytkownika. Tabela różnic pomiędzy standardowymi Polami użytkownika a Wolnymi polami użytkownika. Pole użytkownika Wolne pole użytkownika Dostępność Wbudowany w standardzie Konieczny do utworzenia Liczba pól Taka jak jest wpisana w PdC Nielimitowana Opis pola Może być modyfikowany Może być modyfikowany Typ pola Nie może być zmieniany Może być zmieniany Długość Stała liczba znaków Możliwa do zadeklarowania Wartość domyślna Nie istnieje Może istnieć Wymagalność Nie wymagane do uzupełnienia Może być wymagane Historia zmian Niemożliwa do śledzenia Możliwa do śledzenia Najważniejsze tabele w PdC 57

58 Umieszczenie w raporcie Filtrowanie Możliwe W tabeli standardowej Możliwe Tylko w tabeli poszerzonej (custom views) Sortowanie W tabeli standardowej Tylko w tabeli poszerzonej Reorganizacja bazy Nie wymagana Koniczna po dodaniu pola Największą zaletą pól użytkownika jest możliwość ich wyświetlenia w podstawowym widoku tabeli, podczas gdy wolne pola użytkownika dostępne są wyłącznie z poziomu tabeli rozszerzonej (custom views). Zaletą tych drugich jest ich szeroka modyfikowalność: dowolny typ danych, liczba znaków, wymagalność itd. Lokalizacja pól użytkownika Pola użytkowników przypisane są do większości okien edycji danych w Plan-de-CAMpagne np. do kalkulacji, materiałów, kontrahentów i projektów. Kalkulacja: Kontrahent: Najważniejsze tabele w PdC 58

59 Materiał: Trzy dostępne typy pól użytkownika : 1. Pole tekstowe Standardowo nazwane Pole użytkownika X. To pole można uzupełnić wyłącznie tekstem do 40 znaków 2. Checkbox Pole typu Tak/Nie, do oznaczania wartości Prawda/Fałsz 3. Pole wyboru Pole wyboru jednej spośród zdefiniowanych wcześniej wartości, również tekstowych. Aby wprowadzić listę wartości lub dodać jeszcze nieistniejącą należy kliknąć na przycisk strony pola. zlokalizowany z prawej Najważniejsze tabele w PdC 59

60 Po wprowadzeniu nowej linii i zatwierdzeniu jej przyciskiem OK, staje się ona możliwa do wyboru z listy. Przypisanie wartości do pola odbywa się przez kliknięcie na przycisk z trzema kropkami i wybór jednej pozycji z listy. Następnie należy dwukrotnie kliknąć na wybraną linię myszką, wcisnąć Enter lub kliknąć na zieloną ikonę Zmiana opisu pola użytkownika Używanie standardowego pola użytkownika wiąże się z możliwością zmiany nazwy dla tego pola. Można bez przeszkód korzystać z pola pozostawiając nazwę bez zmian. Poniżej przykład jak zmienić opis pole użytkownika 1 na dział w oknie kalkulacji. Należy otworzyć tabelę Kalkulacje, kliknąć Prawym przyciskiem myszy Kolumny Formatuj kolumny lub będąc w tabeli użyć skrótu klawiszowego CTRL+L. Pojawi się następujące okno: Najważniejsze tabele w PdC 60

61 Należy wybrać pole użytkownika 1 w części Właściwości zmienić jego pełną i krótką nazwę. Plan-de-CAMpagne musi zostać uruchomiony ponownie by aktualizować zmianę i zobaczyć efekt w oknie edycji kalkulacji. Najważniejsze tabele w PdC 61

62 Wolne pola użytkownika Wolne pola użytkowników są tworzone samodzielnie przez użytkowników. Liczba wolnych pól jest nieograniczona. Mogą one zawierać dane o różnych typach np. data, tekst, waluta itp. Mogą być oznaczone jako wymagane do uzupełnienia, przed zamknięciem okna edycji, a historia zmian w tych polach może być gromadzona w pamięci systemu. Tworzenie wolnych pól użytkownika Nowe pole użytkownika można utworzyć przechodząc ścieżkę: Plik Otwórz Wolne pola użytkownika. Pojawi się następująca tabela: Nazwy zakładek odpowiadają za lokalizację, w której można utworzyć wolne pola. Aby utworzyć nowe pole należy przejść do odpowiedniej zakładki i z klawiatury wybrać F10. Pojawi się następujące okno: Nazwa pola Opis Typ pola Nazwa pola widoczna w tabeli i w oknie edycji danych Opis pola Z listy rozwijalnej (za pomocą trójkąta) można wybrać typ pola (Tekst, Wybierz pole, Wartość, Waluta, Data, Sprawdź pole). W zależności od wybranego typu pola, dostępne stają się również opcje: Długość Maksymalna liczba znaków dostępna dla tego pola, mniejsza lub równa 120 Domyślna wartość Wartość, która będzie standardowo wpisana w to pole. Wymagany Włączenie tej opcji oznacza konieczność każdorazowego uzupełnienia tego pola i brak możliwości zamknięcia okna edycji z pustym polem. Najważniejsze tabele w PdC 62

63 Historia Tekst Włączenie opcji historii pozwala na gromadzenie historycznych zmian danych wpisywanych do tego pola. Zakładka tekst pozwala na wpisanie dodatkowego opisu do pola, bez ograniczenia, co do ilości znaków Wybierz Zakładka ta pojawia się, gdy dla pola użytkownika został zadeklarowany typ Wybierz pole. W zakładce Wybierz można stworzyć listę pól możliwych do wyboru. Standardowa ścieżka tworzenia nowej linii - F10. Po utworzeniu wolnego pola użytkownika należy zrobić reorganizację bazy danych. Jest to konieczne, aby zmiany zostały wprowadzone ( Plik Właściwości systemu Zarządzanie bazą danych Przebudowa ). Należy uruchomić Plan-de-CAMpagne ponownie, aby wolne pole użytkownika było aktywne: Aktywacja wolnego pola użytkownika Aktywacja wolnego pola użytkownika wymaga reorganizacji bazy danych system PdC. Reorganizacji może dokonać jedynie administrator systemu i tylko wówczas, gdy z systemu wylogowani zostaną wszyscy użytkownicy. Reorganizacji dokonać można przechodząc ścieżkę: Plik Właściwości systemu Zarządzanie bazą danych Przebudowa. Uwaga! Reorganizacja może potrwać nawet kilkanaście minut i NIE WOLNO jej PRZERYWAĆ Brak reorganizacji spowoduje pojawianie się okienek błędów w oknach użytkowników. Najważniejsze tabele w PdC 63

64 3.21 Pracownicy Aby otworzyć tabelę Pracownicy należy przejść ścieżkę: Plik Otwórz Pracownicy. Poza podstawowymi danymi personalnymi w tabeli pracowników można przechowywać kilka innych informacji, np. historia wykształcenia, CV, stawka za godzinę pracy i inne. Wspomniana stawka istotna jest do rekalkulacji kosztów rzeczywistych wytworzonych dóbr w procesie produkcji. Stawka pracy pracownika, dzięki rejestracji czasów pracy, wliczana jest w koszty pracy zlecenia. Stawka ta może być różna dla różnych pracowników. Konieczne jest również ustalenie rocznych planów pracy dla każdego działu i przypisanie pracownika do jednego z działów w przedsiębiorstwie. Przy rejestracji przepracowanych godzin, czas pracy netto jest określony na podstawie harmonogramów i skorygowany o przerwy W oknie edycji danych pracownika należy uzupełnić przynajmniej poniższe zakładki. Zakładka Ogólne Nr personelu Nazwisko Konieczny do uzupełnienia, unikalny numer jednoznacznie identyfikujący pracownika w programie. Optymalnie powinien składać się z dwóch do trzech znaków, w zależności od liczby pracowników w przedsiębiorstwie. Nazwisko pracownika. Drugie nazwisko Drugi człon nazwiska jeśli istnieje. Imię Inicjały Imię pracownika Inicjały pracownika Najważniejsze tabele w PdC 64

65 Zakładka Szczegóły planu Zespół Bilans Przypisanie pracownika do harmonogramu dla wybranego zespołu W pola bilansowe można wprowadzić liczbę nadgodzin, godzin urlopowych, itp. Najważniejsze tabele w PdC 65

66 3.22 Rejestracja czasów W niektórych przedsiębiorstwach praca odbywa się w sytemie dwu lub trzy-zmianowym w kilku działach. Dlatego też w Plan-de-CAMpagne istnieje możliwość zapisania różnych planów dla każdej ze zmian i w każdym z działów. Plany tygodniowe zawierają informację o godzinach rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz o czasie i długości trwania przerw w każdym dniu tygodnia. Kliknięcie na przycisk Kopiuj pozwala na skopiowanie ustawień z poprzedniego dnia do obecnego. Jeżeli w firmie nie ma żadnych z góry narzuconych godzin pracy, wówczas można uzupełnić ten harmonogram samym 0:00 i wypełnić jedynie łączną liczbę godzin pracy w ciągu dnia Najważniejsze tabele w PdC 66

67 Plan roczny ustalany jest z podziałem na tygodnie. Można utworzyć kilka planów rocznych dla różnych grup pracowników, w zależności od potrzeb. Do każdego tygodnia planu określamy, jaki harmonogram tygodniowy ma być obowiązujący dla danej grupy w każdym tygodniu roku. Każdy pracownik przypisując się do zespołu przypisuje się do tak zdefiniowanego planu rocznego dla określonej grupy. Czasy pośrednie służą do rejestracji czasu nieprzypisanego bezpośrednio do żadnego zlecenia produkcyjnego. W standardzie Plan-de-CAMpagne dostępnych jest 10 różnych kodów, których nie powinno się usuwać. Można je jedynie delikatnie modyfikować, bez zmiany ich znaczenia. Można jednak dodawać kolejne czasy pośrednie (więcej informacji w podręczniku Automatyczna rejestracja czasów pracy ). Najważniejsze tabele w PdC 67

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Komentarz: Przy ustawieniach musi zostać podana stawka podatku VAT.

Komentarz: Przy ustawieniach musi zostać podana stawka podatku VAT. Międzynarodowy Przykłady przedstawiania różnych informacji w tym dokumencie: Odnośniki: np. rozdział 2 Ścieżka menu, która powinna być prześledzona: np. Plik Otwórz Warunki wysyłki. Przedstawianie ważnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie statusami w PDC v.4.3.

Zarządzanie statusami w PDC v.4.3. Zarządzanie statusami w PDC v.4.3. Jeżeli mówimy o nowościach, które zostały zdefiniowane w nowej wersji programu Plan-de-CAMpagne wersji 4.3, trudno nie poruszyć tematu dotyczącego procesu zarządzania

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne

Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne Wstęp Jednym z powodów utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa jest utrzymywanie zbyt wysokich poziomów zapasów,

Bardziej szczegółowo

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk.

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk. Zakupy i kooperacje Wstęp Niewątpliwie, planowanie i kontrola procesów logistycznych, to nie lada wyzwanie dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Podejmowanie trafnych decyzji zależy od bardzo wielu czynników.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

III. Dane podstawowe definiowanie organizacji

III. Dane podstawowe definiowanie organizacji Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 III. Dane podstawowe definiowanie organizacji 1.1.1 Kartoteka kodów statusów zapasów Kod statusu zapasów określa parametry statusu zapasów w zakresie: Dostępne

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja ARTEMIZJON 2. Opis modułu FIRMA aplikacji Artemizjon 2.

Dokumentacja ARTEMIZJON 2. Opis modułu FIRMA aplikacji Artemizjon 2. Dokumentacja ARTEMIZJON 2 2007-04-23 MODUŁ FIRMA Opis modułu FIRMA aplikacji Artemizjon 2. SPIS TREŚCI 1. MODUŁ FIRMA 1.1 Konfiguracja modułu (co należy zrobić? ) 1.2 Firmy 1.3 Kontrahenci 1.4 Pracownicy

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja. DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE

Skrócona instrukcja. DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE Technika napędowa \ Automatyzacja napędów \ Integracja systemowa \ Usługi Skrócona instrukcja DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE Wydanie 11/2014 20089333/PL SEW-EURODRIVE Driving

Bardziej szczegółowo

Mobilny handlowiec by CTI. Instrukcja

Mobilny handlowiec by CTI. Instrukcja Mobilny handlowiec by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Logowanie... 4 3. Główne menu... 5 4. Tworzenie zamówienia... 6 4.1. Zamówienie w Comarch ERP XL... 14 5. Lista zamówień... 16

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktualizacji programu FAKTURY i Rachunki 2013

Instrukcja aktualizacji programu FAKTURY i Rachunki 2013 Instrukcja aktualizacji programu FAKTURY i Rachunki 2013 I. Wykonie kopii bezpieczeństwa danych Proszę uruchomić program (jeszcze starą wersję ) a następnie wyjść z niego. W zależności od wersji pojawi

Bardziej szczegółowo

Przykłady przedstawiania różnych informacji w tym dokumencie:

Przykłady przedstawiania różnych informacji w tym dokumencie: Certyfikaty Przykłady przedstawiania różnych informacji w tym dokumencie: Ścieżka menu, która powinna być prześledzona: np. Plik Otwórz Warunki wysyłki Przedstawianie ważnych haseł/wyborów menu itp.: np.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. wersja SYSTIM

Wprowadzenie. wersja SYSTIM Wprowadzenie wersja 2011.04 SYSTIM Spis treści SYSTIM...1 Rozdział 1. Rozpoczęcie Pracy z Systim...3 1.1 Numer konta...3 1.2 Dane firmy...3 1.3 Magazyn...4 1.4 Szablony...4 1.5 Użytkownicy...5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Cykl życia oferty w rękach handlowca

Cykl życia oferty w rękach handlowca Cykl życia oferty w rękach handlowca Optymalizacja pracy handlowca Minimalizacja powtarzalnych czynności Szybki dostęp do aktualnych informacji o zleceniu Historia kontaktów handlowych z każdą firmą w

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy Instrukcja obsługi programu 2.18. Terminy, alarmy Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-09-25 System Informatyczny CELAB Terminy, alarmy Spis treści 1. Terminy, alarmy...2 1.1. Termin

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA NOWEJ DRUKARNI W SYSTEMIE PRINTING-CENTER

REJESTRACJA NOWEJ DRUKARNI W SYSTEMIE PRINTING-CENTER REJESTRACJA NOWEJ DRUKARNI W SYSTEMIE PRINTING-CENTER Aby zarejestrować swoją drukarnię w systemie należy wybrać link rejestracji na stronie lub połączyć się bezpośrednio z linkiem: system.printing-center.pl/customers/register_owner

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja towarów i wyrobów

Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów w firmie produkcyjnej jest kluczowa pod kątem profesjonalnej obsługi Klienta. Firma chcąc zapewnić wysoką jakość swoich wyrobów musi być

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje potrzebne do szybkiego uruchomienia e-sklepu

Podstawowe informacje potrzebne do szybkiego uruchomienia e-sklepu Podstawowe informacje potrzebne do szybkiego uruchomienia e-sklepu Niniejszy mini poradnik ma na celu pomóc Państwu jak najszybciej uruchomić Wasz nowy sklep internetowy i uchronić od popełniania najczęstszych

Bardziej szczegółowo

1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego

1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego Spis treści 1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego...1 2. Tworzenie i zarządzenie kategoriami...4 2.1 Nawigowanie po drzewie kategorii...5 2.2 Tworzenie kategorii...6 2.3 Usuwanie kategorii...9 3.

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Poszerzona funkcjonalność procesów logistycznych. Negocjacje cen na przykładzie systemu Plan-de-CAMpagne.

Poszerzona funkcjonalność procesów logistycznych. Negocjacje cen na przykładzie systemu Plan-de-CAMpagne. Poszerzona funkcjonalność procesów logistycznych. Negocjacje cen na przykładzie systemu Plan-de-CAMpagne. W bieżącym numerze newslettera kontynuujemy temat usprawniania procesów logistycznych, w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Przykłady przedstawiania różnych informacji w tym dokumencie:

Przykłady przedstawiania różnych informacji w tym dokumencie: Raporty produkcji Przykłady przedstawiania różnych informacji w tym dokumencie: Odnośniki: np. rozdział 2 Ścieżka menu, która powinna być prześledzona: np. Plik Otwórz Warunki wysyłki. Przedstawianie ważnych

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Dodawanie stron do zakładek

Dodawanie stron do zakładek Dodawanie stron do zakładek Aby dodać adres strony do zakładek otwieramy odpowiednią stronę a następnie wybieramy ikonę Dodaj zakładkę Po wybraniu ikony otworzy się okno umożliwiające dodanie adresy strony

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość

Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Artykuły Artykuły są niezbędne do wprowadzania faktur sprzedaży oraz zakupu, a także w transakcjach magazynowych. Lista artykułów może być taka sama dla faktur sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Zakupy > Rachunki Pokaż wszystko Zakupy > Rachunki Nowy rachunek Dostawca

Zakupy > Rachunki Pokaż wszystko Zakupy > Rachunki Nowy rachunek Dostawca Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Zakupy Wprowadzaj faktury i inne dowody zakupy, swoich dostawców oraz wszystkie raporty w module Zakupy. W programie 360 Księgowość faktury od dostawców oraz dostarczane

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

10 Płatności [ Płatności ] 69

10 Płatności [ Płatności ] 69 10 Płatności [ Płatności ] 69 Ostatnia zakładka w oknie modułu Płatności pozwala na podgląd stanu konkretnego konta. Dodatkowo, możemy także filtrować te informacje, prosząc o wyświetlenie interesującego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej adres naszej strony: www.zs3.wroc.pl logo liceum 1. Aby dodać artykuł należy się zalogować: System pokaże nazwę zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Integracja z istore. Wersja z 07/02/2015. Copyright Zakupteraz.pl

Instrukcja Integracja z istore. Wersja z 07/02/2015. Copyright Zakupteraz.pl Instrukcja Integracja z istore Wersja z 07/02/2015 Copyright Zakupteraz.pl 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP... 3 3. OPIS PROCEDURY INTEGRACJI... 4 1.1. LOGOWANIE... 4 1.2. PANEL KLIENTA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Kod składa się z kodu głównego oraz z odpowiednich kodów dodatkowych (akcesoriów). Do kodu można przyłączyć maksymalnie 9 kodów dodatkowych.

Kod składa się z kodu głównego oraz z odpowiednich kodów dodatkowych (akcesoriów). Do kodu można przyłączyć maksymalnie 9 kodów dodatkowych. Kody katalogowe Informacje ogólne Kod katalogowy jest to numer indentyfikacyjny producenta. Kod składa się z kodu głównego oraz z odpowiednich kodów dodatkowych (akcesoriów). Do kodu można przyłączyć maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Integracja Symfonia ERP ze sklepem internetowym

Integracja Symfonia ERP ze sklepem internetowym ze sklepem internetowym Rozwiązanie umożliwia pełną dwukierunkową integrację Symfonia ERP Handel ze sklepem internetowym shopgold i zostało przygotowane w sposób umożliwiający dostęp i zarządzanie sklepem

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

IFS Applications Instrukcja VI PRODUKCJA na ZAMÓWIENIE Zlecenia produkcyjne, wysyłka

IFS Applications Instrukcja VI PRODUKCJA na ZAMÓWIENIE Zlecenia produkcyjne, wysyłka IFS Applications 2003 - Instrukcja VI PRODUKCJA na ZAMÓWIENIE Zlecenia produkcyjne, wysyłka PRODUKCJA NA ZAMÓWIENIE FABRYKA CZĘŚCI ROWEROWYCH Produkcja na zamówienie - ogólny model procesu Planowanie potrzeb

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Sklep

Instrukcja obsługi Panelu Sklep Instrukcja obsługi Panelu Sklep Spis treści: Logowanie Lista wniosków Filtr Stan Edycja wniosku Ustawienia sklepu Zmiana hasła Blokada hasła Generator Linków w Panelu Sklep Strona 1 z 22 Logowanie Panel

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

NOL3. Zarządzanie zleceniami. 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3. Biuro Maklerskie Zlecenia

NOL3. Zarządzanie zleceniami. 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3. Biuro Maklerskie Zlecenia NOL3 Zarządzanie zleceniami Biuro Maklerskie 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3 NOL3 umożliwia składanie zleceń bezpośrednio z aplikacji bez konieczności przechodzenia do bankowości internetowej.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1. Cel dokumentu... 3 2 OPIS FUNKCJI PORTALU PZGIK... 3 2.1 Uruchomienie portalu... 3 2.2 Zamawianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar UWAGA dostęp do Google Scholar wymaga posiadania konta Google. Utworzenie jednego konta Google pozwala na dostęp do wszystkich usług Google. Oznacza to, że jeśli

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298

motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298 motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298 Podstawowa zmiana to wprowadzenie możliwości pracy na wielu magazynach. Można zdefiniować dowolną ilość filii przedsiębiorstwa, gdzie każda z nich dysponuje własnym

Bardziej szczegółowo

SklepEF5 moduł sklepu i zamówień internetowych do programu EuroFirma i Hermes firmy Humansoft

SklepEF5 moduł sklepu i zamówień internetowych do programu EuroFirma i Hermes firmy Humansoft SklepEF5 moduł sklepu i zamówień internetowych do programu EuroFirma i Hermes firmy Humansoft Funkcja stworzona została z założeniem szybkiej instalacji modułu i uruchomienia witryny internetowej umożliwiającej

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Instrukcja użytkownika programu SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Wersja 1.0.0 OPIS PROGRAMU Program Subiekt GT Import XLS - Dokumenty służy do importowania różnych dokumentów handlowych i magazynowych (faktury

Bardziej szczegółowo

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDPD 1.0

Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Program DoDPD 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DPD z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNE JEST POŁĄCZENIE Z INTERNETEM!!!

NIEZBĘDNE JEST POŁĄCZENIE Z INTERNETEM!!! Wersja: 1.0.0.0 Spis treści 1. Wersja TRIAL - 14 dniowa... 3 2. Aktywacja do pełnej wersji... 3 3. Logowanie do programu... 3 4. Menu główne programu... 3 5. Dodanie nowej naprawy dla nowego Klienta...

Bardziej szczegółowo

Komentarz: Przy ustawieniach musi zostać podana stawka podatku VAT.

Komentarz: Przy ustawieniach musi zostać podana stawka podatku VAT. SEPA Przykłady przedstawiania różnych informacji w tym dokumencie: Odnośniki: np. rozdział 2 Ścieżka menu, która powinna być prześledzona: np. Plik Otwórz Warunki wysyłki. Przedstawianie ważnych haseł/wyborów

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS.

INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS. INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS Uruchomienie programu V-Term Lyoness jest interfejsem bazującym na stronie internetowej, który można uruchomić bezpośrednio w przeglądarce internetowej, bez potrzeby

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoGLS 1.0

Instrukcja do programu DoGLS 1.0 Instrukcja do programu DoGLS 1.0 Program DoGLS 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej GLS w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja Rejestr transakcji GIIF - instrukcja 2 1 Kancelaria Notarialna - Rejestr Transakcji GIIF instrukcja Rejestr Transakcji GIIF Poniższa instrukcja przedstawia sposób przygotowania transakcji i realizację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDHL 1.5

Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Program DoDHL 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DHL w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup 9 Zakup [ Zakup ] 56 9. Zakup Moduł zakupu działa na podobnych zasadach, które opisywaliśmy w poprzednim rozdziale: Sprzedaż. Dla uproszczenia zastosowano niemal ten sam interfejs, który tam widzieliśmy,

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoUPS 1.0

Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Program DoUPS 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej UPS w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro

Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro Spis treści 1. Logowanie się do systemu...2 2. Wybranie z menu Nowe zamówienie...2 3. Wypełnienie formularza...2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika BIP

Instrukcja użytkownika BIP Instrukcja użytkownika BIP Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Główne elementy składowe portalu BIP... 3 3. Nawigacja... 6 4. Informacje o biuletynie... 6 4.1. Mapa serwisu... 6 4.2. Redakcja biuletynu... 7 4.3.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja redaktora strony

Instrukcja redaktora strony Warszawa 14.02.2011 Instrukcja redaktora strony http://przedszkole198.edu.pl wersja: 1.1 1. Zasady ogólne 1.1. Elementy formularza do wprowadzania treści Wyróżniamy następujące elementy do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania...

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania... INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści I. Wprowadzenie... 2 II. Tworzenie nowej karty pracy... 3 a. Obiekty... 4 b. Nauka pisania... 5 c. Piktogramy komunikacyjne... 5 d. Warstwy... 5 e. Zapis... 6 III. Galeria...

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL Lublin, 16 stycznia 2014 r. 1. Logowanie do systemu Aby rozpocząć edycję profilu osobowego wejdź na stronę główną www.umcs.pl w zakładkę Jednostki

Bardziej szczegółowo

Makropolecenia w Excelu

Makropolecenia w Excelu Makropolecenia w Excelu Trochę teorii Makropolecenie w skrócie nazywane makro ma za zadanie automatyczne wykonanie powtarzających się po sobie określonych czynności. Na przykładzie arkusza kalkulacyjnego

Bardziej szczegółowo

edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl

edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl 2 Do obsługi Twojego szablonu nie jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie - jedyne czego potrzebujesz to aktywne konto w serwisie allegro.pl. Dokładne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Hermes SQL firmy Humansoft

SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Hermes SQL firmy Humansoft SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Hermes SQL firmy Humansoft Funkcja stworzona została z założeniem szybkiej instalacji modułu i uruchomienia witryny internetowej umożliwiającej

Bardziej szczegółowo

W systemie mojebiuro24.pl wszystkie informacje o kontrahencie można znaleźć w jednym miejscu, w zakładce CRM» KONTRAHENCI.

W systemie mojebiuro24.pl wszystkie informacje o kontrahencie można znaleźć w jednym miejscu, w zakładce CRM» KONTRAHENCI. CRM W systemie mojebiuro24.pl wszystkie informacje o kontrahencie można znaleźć w jednym miejscu, w zakładce CRM» KONTRAHENCI. Żeby skutecznie zarządzać relacjami z klientem zarówno szef biura rachunkowego,

Bardziej szczegółowo

Lista środków trwałych - Środki trwałe. 3 Środki trwałe. 3.1 Lista środków trwałych.

Lista środków trwałych - Środki trwałe. 3 Środki trwałe. 3.1 Lista środków trwałych. Lista środków trwałych - Środki trwałe 21 3 Środki trwałe. 3.1 Lista środków trwałych. Poprzez edycję listy środków trwałych mamy łatwy dostęp do spisu dostępnych środków oraz informacji o nich takich

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOBORU WYMIENNIKÓW CIEPŁA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PROGRAM DOBORU WYMIENNIKÓW CIEPŁA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAM DOBORU WYMIENNIKÓW CIEPŁA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SPIS TREŚCI 1. Przegląd możliwości programu 1 1.1. Okno główne 1 1.2. Podstawowe funkcje 1 1.2.1. Wprowadzanie danych 1

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BUSINESSNET

Bardziej szczegółowo