Karta gwarancyjna. Instrukcja obsługi. Metka handlowa.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karta gwarancyjna. Instrukcja obsługi. Metka handlowa. www.harfa-harryson.com.pl"

Transkrypt

1 Karta gwarancyjna Instrukcja obsługi Metka handlowa 2007

2 G W A R A N C J A Wprowadzenie. Uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją Obsługi, co umożliwi Państwu prawidłową eksploatację amortyzatora i zachowanie najwyższej wartości użytkowej. Książka ta jest gwarancją, instrukcją obsługi i metką handlową amortyzatorów Rock Shox. Warunki Gwarancji I Postanowienia ogólne 1 Wyłącznym dystrybutorem amortyzatorów Rock Shox jest firma Harfa-Harryson Henryk Charucki Wrocław, ul. Robotnicza 52A. 2. Karta gwarancyjna jest ważna wraz z dowodem zakupu. 3. Karta gwarancyjna musi zawierać dane kupującego, datę sprzedaży i numer amortyzatora. Informacje te winny być wpisane w części: Karta Właściciela. 4. Niniejszą Gwarancją objęte są amortyzatory Rock Shox, które spełniają następujące warunki: zostały sprowadzone na teren Polski i wprowadzone do obrotu przez firmę Harfa-Harryson, zostały zakupione u dystrybutora lub jego partnera handlowego, na terenie Polski przez wskazanego w karcie gwarancyjnej kupującego. 5. Gwarancja obejmuje swoim zasięgiem jedynie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 6. Gwarancja niniejsza nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. Uprawnienia te wynikają z Ustawy z dnia r o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U.z 2002 r., nr 141, poz. 1176) 7. Gwarancja w żaden sposób nie zapewnia, że produkt jest niezniszczalny zarówno w czasie trwania gwarancji jak i po niej. II. Warunki gwarancji 1. Producent udziela gwarancji na następujący okres: amortyzatory przednie 2 lata amortyzatory tylne 2 lata 2. Gwarancja obejmuje jedynie wady powstałe przy produkcji towaru oraz wady powstałe przez zastosowanie, wadliwych materiałów do produkcji. 3. Podstawą do rozpoczęcia procedury reklamacyjnej amortyzatora Rock Shox, jest dostarczenie przez Klienta amortyzatora i przedłożenie poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej (nr amortyzatora, pieczęć i podpis sprzedawcy, imię i nazwisko kupującego) wraz z oryginalnym dowodem zakupu. 4. Klient dokonuje zgłoszenia reklamacyjnego w punkcie handlowym, w którym dokonał zakupu towaru, gdzie sprzedawca sporządza protokół reklamacyjny na podstawie dokumentów przedłożonych przez klienta, zgodnych z pkt. 3 ust. II. Warunków Gwarancji. 5. Po dokonaniu zgłoszenia reklamacyjnego, obowiązuje następująca procedura: a) wydanie decyzji dotyczącej zgłoszonej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia sporządzenia protokołu reklamacyjnego, i b) w przypadku zasadności zgłoszonej reklamacji, naprawa lub wymiana reklamowanej części na nową w ciągu 30 dni, z zastrzeżeniem pkt. 7 ust. II. Jeżeli konieczne jest sprowadzenie części z poza granic Polski, termin może wydłużyć się do 60 dni, o czym klient zostanie pisemnie powiadomiony. Wadliwa część wymieniana jest na nową, nie gorszą pod względem technologicznym, i materiałowym niż uszkodzona, w dostępnym obecnie kolorze. 6. W ramach gwarancji, wymianie lub naprawie podlegają poszczególne, wadliwe elementy lub w ostateczności cały amortyzator. 7. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania ekspertyzy przez producenta, terminy określone w pkt. 5 B. mogą wydłużyć się do terminu określonego w oficjalnym piśmie. 8. Ekspertyzy tylnych i przednich amortyzatorów dokonuje wyłącznie centralny serwis Rock Shox mieszczący się we Wrocławiu, ul. Robotnicza 52a.

3 9. Naprawę gwarancyjną wykonuje centralny serwis Rock Shox. W szczególnych przypadkach może wykonać to autoryzowany serwis w punkcie sprzedaży, wskazany przez firmę Harfa-Harryson. 10. Za naprawę gwarancyjną nie uznaję się: a) regulacji i ustawień amortyzatora, b) zmiany charakterystyki pracy amortyzatora, c) czynność serwisową (np. wymiana oleju) 11. Gwarancja nie obejmuje elementów ulegających naturalnemu zużyciu podczas użytkowania: uszczelnienia przeciwpyłowe tuleje ślizgowe O-ringi uszczelki pierścienie z gąbki oleje i smary linki i pancerze przy manetce blokującej powierzchnie ślizgowe goleni górnych III. Przyczyny utraty gwarancji 1. Gwarancja traci ważność w następujących okolicznościach: po upłynięciu okresu gwarancji, w przypadku braku karty gwarancyjnej, w przypadku braku dowodu zakupu, gdy zniszczony zostanie numer identyfikacyjny amortyzatora, po stwierdzeniu rozbieżności pomiędzy zapisem w dokumentacji amortyzatora (w karcie gwarancyjnej) a towarem. po dokonaniu przeróbki konstrukcyjnej amortyzatora lub innej ingerencji w fabryczną konstrukcję w przypadku stosowania innych części niż oryginalne (dotyczy to również olejów i smarów) w przypadku serwisowania amortyzatora w nieautoryzowanym serwisie podczas trwania okresu gwarancyjnego w przypadku uszkodzeń mechanicznych; w przypadku niestosowania się do zaleceń w instrukcji obsługi UWAGA Zastrzega się jednocześnie, że niewykonanie czynności serwisowych, zalecanych według planu czynności serwisowych, zamieszczonego w niniejszej Instrukcji obsługi, może być podstawą do unieważnienia gwarancji. W Związku z tym, uprzejmie prosimy o szczególne dopilnowanie, by na bieżąco dokonywane były w Instrukcji obsługi wpisy, wszystkich czynności serwisowych wykonywanych w amortyzatorze. IV Przyczyną uszkodzeń, nie będących podstawą do reklamacji są: 1. Przekręcenie lub zniszczenie gwintów na piwoty. 2. Zniszczenie powłoki lakierniczej przy użyciu żrących substancji chemicznych 3. Korozji elementów amortyzatora przez przechowywanie roweru w zawilgoconych pomieszczeniach (mokre piwnice, balkony, tarasy). 4. Naruszenie mechaniczne geometrii amortyzatora. Firma Harfa-Harryson nie zbiera informacji na temat numerów amortyzatorów i ich użytkowników dlatego też bardzo prosimy o dopilnowanie dokumentacji, aby mogła posłużyć do ewentualnych roszczeń gwarancyjnych lub w celu udowodnienia, że jest się pierwszym właścicielem amortyzatora.

4 P r z e z n a c z e n i e a m o r t y z a t o r ó w Cross Country All Mountain Free Ride Down Hill UWAGA Użytkowanie amortyzatorów niezgodnie z przeznaczeniem opisanym powyżej powoduje utratę gwarancji. Amortyzatory Rock Shox nie sa przeznaczone do skakania.

5 Gratulacje! Jesteś posiadaczem najlepszego możliwego dla twojego roweru amortyzatora. Instrukcja ta zawiera ważne informacje na temat działań zabezpieczających i konserwacji twojego widelca. Aby upewnić się, że twój widelec działa właściwie, zaleca się, aby został on zamontowany przez wykwalifikowanego mechanika rowerowego. Zaleca się także postępowanie zgodne z zawartym w instrukcji poleceniami, by jazda na rowerze była bezpieczna i bezproblemowa. WAŻNE Informacje dla konsumenta dotyczące bezpieczeństwa 1. Widelec zamontowany w twoim rowerze jest zaprojektowany do użytkowania przez jednego rowerzystę na trasach górskich i innych warunkach off-road (poza szosą). 2. Przed rozpoczęciem użytkowania roweru upewnij się, że hamulce są właściwie zainstalowane i odpowiednio ustawione. Jeżeli hamulce nie działają właściwie, rowerzysta jest narażony na poważne obrażenia i urazy. 3. Twój widelec może zawodzić w pewnych okolicznościach włącznie (ale nie wyłącznie) z sytuacjami, które powodują wyciek oleju, kolizjami lub innymi zdarzeniami mogącymi powodować wygięcie lub złamanie części widelca; oraz wydłużonymi okresami nie użytkowania. Uszkodzenie widelca może nie być na zewnątrz widoczne. Nie jeździj na rowerze, jeżeli zauważyłeś wygięcia lub złamanie części widelca, wyciek oleju, nasilające się dźwięki lub inne okoliczności wskazujące na uszkodzenie widelca, takie jak zmniejszone tłumienie drgań. Zabierz swój rower do autoryzowanego serwisu RockShox. Niesprawność widelca może być przyczyną uszkodzenia roweru lub poważne obrażenia rowerzysty. 4. Zawsze używaj oryginalnych części zamiennych RockShox. Zastosowanie innych niż oryginalne części zamiennych unieważnia gwarancję i może spowodować uszkodzenie widelca. 5. Gdy rower jest przymocowany do bagażnika rowerowego, przy pomocy zacisku za widelec, zwróć szczególną uwagę, aby nie przechylać roweru. Nie zabezpieczenie tylnego koła może spowodować pęknięcie lub złamanie haka. Jeżeli rower przechyli się lub spadnie z bagażnika nie należy jeździć na nim, bez uprzedniego dokładnego przeglądu roweru. Zwróć widelec swojemu dealerowi, aby dokonał przeglądu. Uszkodzenie dolnej goleni lub haka widelca może spowodować utratę kontroli nad rowerem podczas jazdy, oraz poważne obrażenia rowerzysty. 6. W przypadku widelców kompatybilnych z hamulcami V-brake: Montować hamulce V-brake tylko na oryginalne piwoty. Nie prowadzić przedniej linki hamulca przez przelotkę montowaną na podkowie. W przypadku widelców kompatybilnych z hamulcami tarczowymi: Montując hamulce tarczowe postępować zgodnie z instrukcją producenta hamulców. 7. Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi produktu. WIDELCE ROCKSHOX SĄ ZAPROJEKTOWANE DO JAZDY OFF-ROAD I NIE SĄ ZAOPATRZONE W WŁAŚCIWE OZNACZENIA ODBLASKOWE NIEZBĘDNE DO JAZDY NA DROGACH SAMOCHODOWYCH. JEŻELI TWÓJ ROWER BĘDZIE UŻYTKOWANY NA DROGACH PUBLICZNYCH, TWÓJ DEALER POWINIEN ZAPEWNIĆ JEGO ODPOWIEDNIE OZNACZENIA, KTÓRE SĄ NIEZBĘDNE DLA ZACHOWANIA ZASAD BEZPIECZEŃSTWA DROGOWEGO.

6 I N S T A L A C J A Jest bardzo ważne, aby twój widelec RockShox był zamontowany właściwie, przez wykwalifikowanego mechanika rowerowego. Nieprawidłowe zamontowanie amortyzatora jest bardzo niebezpieczne i może spowodować poważne obrażenia rowerzysty. 1. Zdemontować istniejący widelec z roweru. Zmierzyć długość rury sterowej i porównać z długością rury sterowej nowego widelca RockShox. Rura sterowa RS może wymagać skrócenia do odpowiedniej długości. Upewnij się, że długość rury sterowej jest odpowiednia, aby zamontować na niej wspornik kierownicy. Zainstaluj górną koronę podczas mierzenia lub dopasowywania rury sterowej. UWAGA NIE NALEŻY GWINTOWAĆ RUR STEROWYCH ROCKSHOX PRZYGOTOWANYCH DO WSPORNIKÓW TYPU A-HEAD. RURA STEROWA JEST JEDNORAZOWO ZAMONTOWANA DO KORONY. W CELU WYMIANY RURY STEROWEJ NALEŻY WYMIENIĆ JĄ RAZEM Z KORONĄ I GOLENIAMI. NIE DEMONTOWAĆ LUB WYMIENIAĆ RURY STEROWEJ. MOŻE SPOWODOWAĆ TO UTRATĘ KONTROLI NAD ROWEREM PODCZAS JAZDY ORAZ POWAŻNE OBRAŻENIA I URAZY ROWERZYSTY. 2. Zainstaluj dolną bieżnię sterów (29.9 mm dla sterów 1 1/8 ), tak aby ciasno przylegała do górnej części korony. Zamontuj widelec do roweru. Reguluj stery do momentu, gdy nie będzie w nich żadnych luzów ani oporów. Odległość, na górnej goleni, pomiędzy dolną, a górną koroną nie powinna przekraczać 160 mm. 3. Zainstaluj hamulce według instrukcji producenta oraz ustaw odpowiednio klocki hamulcowe. Widelce są przystosowane do hamulców typu-v montowanych na piwotach, lub z hamulców tarczowych montowanych na specjalnie do tego przeznaczonych otworach montażowych. Używaj tylko hamulca działającego bez przelotki, montowanej na podkowie widelca. Dotyczy Boxxer, Pike, Reba, Domain, Agryle, Revelation Zainstaluj hamulce według instrukcji producenta, oraz ustaw odpowiednio klocki hamulcowe. Widelec jest przystosowany do hamulców tarczowych. 4. Postępuj zgodnie z dalej umieszczoną instrukcją montażu Systemu Maxle. Dotyczy amortyzatorów pod standardową oś na zacisk Ustaw zacisk przedniego koła tak, aby luźno wchodziło ono w haki przedniego widelca. Po odpowiednim ustawieniu koła w hakach widelca, należy zacisnąć dźwignię zacisku. Upewnij się, że nakrętka zacisku jest nakręcona na zacisk na co najmniej czterech zwojach gwintu. Ustaw dźwignię zacisku tak, aby po zaciśnięciu była ona równoległa do dolnej rury ramy. 5. Wybierając opony zwróć uwagę na ich rozmiar. Z wyjątkiem modeli widelców podanych w poniższej tabeli standardowo maksymalny rozmiar to 26 x 2.2 szerokości, lub 335mm obwodu. Widelec Maksymalny rozmiar opony Pike 2,5 Reba 2,4 Revelation 2,5 Argyle 2,5 Domain 2,7 Lyrik 2,7 Totem 2,7

7 Upewnij się, że wymiary te są zachowane przy każdorazowej wymianie opon. Aby to sprawdzić, odkręć górny korek trzymający sprężynę i ugnij widelec do samego końca, aby sprawdzić czy między koroną, a oponą jest dystans co najmniej 5mm. Zwiększenie rozmiaru opony może spowodować tarcie o spodnią część korony, gdy widelec jest maksymalnie ugięty. 6. Montaż Hamulców: Instalacja hamulców jest bardzo delikatna operacją i powinna być przeprowadzona ze szczególna ostrożnością, zawsze powinna być skontrolowana przez autoryzowany serwis. UWAGA! RockShox nie może gwarantować montażu systemu hamulcowego i odmawia przyjęcie własnej odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego montażu. Niewłaściwa instalacja zacisku hamulca tarczowego może doprowadzić do nadmiernego obciążenia haków hamulca i w rezultacie tego do ich załamania. Montaż hamulców należy przeprowadzić według zaleceń producenta systemu hamulcowego. Niewłaściwy montaż naraża rowerzystę na niebezpieczeństwo. Widelec musi być zainstalowany i wyregulowany zgodnie z zaleceniami producenta. Montaż widelca powinien być dokonany w autoryzowanym serwisie RockShox. Niewłaściwa instalacja może narazić na niebezpieczeństwo. RockShox nie może gwarantować za jakość montażu widelca i odmawia przyjęcia własnej odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego montażu. Z a l e c a n e o l e j e i p r e p a r a t y d o k o n s e r w a c j i a m o r t y z a t o r ó w R o c k S h o x Smar JUDY BUTTER Olej amortyzujący o gęstości 5 W, 10 W, 15 W Olej REDRUM: do smarowania 400 ml 200 ml 65 ml Preparat BRUNOX do czyszczenia i konserwacji amortyzatorów

8 Z N A K I T E C H N O L O G I C Z N E AIR U-Turn System amortyzacji Air U-Turn, oferuje wszystkie korzyści systemu Dual Air oraz dodatkowo możliwość zewnętrznej regulacji skoku. Wraz ze zmianą skoku następuje automatyczne dostosowanie twardości sprężyny do skoku. Integration Nowa przelotka do przewodu hamulca tarczowego. Umożliwia pewne zamocowanie linki na boosterze amortyzatora. Zapobiega jej otarciom lub zerwaniu. System uszczelek XXX System XXX potrójna uszczelka. Nowym elementem tego systemu jest okrągła uszczelka z gąbki, która jest nasączona olejem, dzięki czemu górne golenie są dobrze nasmarowane, a amortyzator pracuje sprawnie. All - travel Skok. System pozwalający na zmianę skoku za pomocą znajdującej się wewnątrz tulei. Zmian tą można przeprowadzić tylko w serwisie. PURE De Lite Lekki system tłumienia. System tłumienia z jednym tłumikiem, wspomagany komorą powietrza, pozwalającą na regulację komfortu jazdy (płynność systemu: twardo - miękko). Komora powietrzna - nacisk (regulacja ciśnieniem powietrza z góry) Tłumik dolny - powrót (regulacja pokrętłem królik - żółw ) U-Turn Ręczne ustawienie skoku sprężyny olejowej za pomocą pokrętła. Wraz ze zmianą skoku następuje automatyczne dopasowanie twardości sprężyny.. System Maxle Nowa, sztywna 20 mm oś Maxle. Udoskonalony, bardzo prosty w obsłudze system blokady. 32 mm górne golenie Nowe, prostościenne, górne golenie o powiększonej średnicy (32 mm). Wykonane z EA70 Easton. Grubość ścianki rury została tak dopasowana do korony rury sterowej i dolnej goleni, aby otrzymać optymalną wagę, sztywność i wytrzymałość. Każda rura, przed zamontowaniem jej w koronie, poddawana jest procesom anodowania, uszczelniania i polerowania. Hydra Coil 2 (HC2) Druga generacja Hydra Coil. Umożliwia bardziej optymalną regulację tłumienia z minimalnym nakładem konserwacji.

9 Amortyzacja IsoLite Jest to opatentowana technologia amortyzacji IsoLite, która pozwoliła uzyskać: określoną dla skoku kompresję i tłumienie powrotu. Aluminiowe pokrętła regulacyjne W widelcach RockShox zastosowane zostały różnorodne pokrętła, wykonane z, ułatwiające użytkownikowi precyzyjne i szybkie ustawienie amortyzatora zależnie od potrzeb. RockShox opracował nowe, poręczne pokrętło regulacyjne U-Turn i U-Turn Air. Pokrętło wyposażone zostało w składany w czasie jazdy uchwyt, podniesiony w celu regulacji skoku. Blokada TurnKey Blokada TurnKey jest prostym i efektywnym rozwiązaniem zastosowanym w widelcach Dart 3 i Tora 302. TurnKey umożliwia dwie pozycje ustawiania blokady włączona i wyłączona. Blokada TurnKey może być zastosowana z manetką PopLoc i PopLoc Dual. System TurnKey wyposażono w opatentowany mechanizm otwarcia blokady i uginania się widelca, pod wpływem silnego uderzenia, który chroni zarówno widelec, jak i rowerzystę w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń. Floodgate Działanie systemu objawia się tym, że amortyzator mimo jego zablokowania, w wypadku wystąpienia znacznych nierówności terenu, będzie się uginał. System Floodgate pozwala regulować to, jak silne drgania, mają powodować zwolnienie blokady amortyzatora. Jest regulowany, w zależności od modelu, wewnętrznie (przy pomocy klucza imbusowego 2.5 mm) lub zewnętrznie, złotym pokrętłem GATE. Im wyższy jest poziom Floodgate, tym większa siła drgań jest potrzebna, aby zwolnić blokadę amortyzatora. Uwaga: przed rozpoczęciem działania regulacji systemu Floodgate, upewnij się, czy tłumienie Motion Control jest wyłączone. Dual Air Dwie niezależnie regulowane powietrzne komory umieszczone w lewej goleni widelca. System sprężyny powietrznej jest bardzo lekki, niezawodny i pozwala na wszechstronne ustawianie amortyzacji. System Dual Air znalazł również zastosowanie w widelcach o długim skoku 130 mm i wyższym (Pike i Revelation), optymalizując ugięcie sprężyny za pomocą opatentowanej, samoregulującej się negatywnej komory powietrza. Solo Air Solo Air jest to łatwy do ustawienia system sprężyny powietrznej, który znalazł zastosowanie w widelcach Tora, Recon i Boxxer. Dzięki jednej sprężynie powietrznej, gdzie negatywna i pozytywna komora powietrzna są jednocześnie pompowane przez jeden wentyl, system Solo Air jest bardzo łatwy w regulacji, lekki i skuteczny. System Solo Air znalazł zastosowanie także w widelcach o bardzo długim skoku powyżej 130 mm (Totem i Lyrik), optymalizując ugięcie sprężyny za pomocą opatentowanej, samoregulującej się negatywnej komory powietrza. 2-Step Air Regulacja skoku nigdy nie była tak łatwa. System 2-Step Air pozwala w czasie jazdy górskiej i Freeride zmieniać skok widelca. Wystarczy przekręcić pokrętło regulacyjne o 60 stopni w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, a następnie ugiąć widelec, a skok widelca zmniejszy się o 45mm. Jeżeli chcesz powrócić do pełnego zasięgu skoku, przekręć pokrętło regulacyjne o 60 stopni w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i odciąż widelec lub po prostu jedź dalej. System zastosowano w widelcach Totem i Lyrik. 10

10 Technologie powstające w ramach Programu BlackBox Racing to wynik wspólnej pracy naukowców i zawodników. Celem programu jest tworzenie produktów umożliwiających zawodnikom osiąganie najlepszych wyników. Produkty są testowane przez najlepszych zawodników na świecie. BlackBox SpeedStack Technologia ta występuje w amortyzatorach Boxxer WorldCup. SpeedStack to dodatkowa kontrola ciśnienia kompresji, która znajduje zastosowanie w zawodach downhillu. SpeedStack zmienił funkcję FloodGate. Korona z rurą sterową BlackBox Korona tworzy wraz z rurą sterową jedną część, co minimalizuje wstrząsy i wibracje. Korona z rurą sterową, wykonana w technologii BlackBox, zbudowana ze sztywnego i lekkiego karbonu. System tłumienia, który jest kultowy wśród zawodników XC, All Mountain i DH. Pozwala podczas jazdy na szybką regulację tłumienia kompresji, aż do całkowitego zablokowania widelca. Charakteryzuje się niską wagą, wytrzymałością, regulacją blokady amortyzatora Floodgate wraz z opcją manetki PopLoc i PushLock. Nowy system tłumienia, który pozwala na pełną kontrolę i wszechstronną regulację w warunkach jazdy górskiej. 1. Za pomocą czarnego pokrętła regulującego szybką kompresję, ustawiana jest pozycja podkładki regulującej przepływ oleju. W efekcie wzrasta kontrola w czasie ostrych zakrętów, wybić i lądowań. 2. Srebrne pokrętło reguluje wolną kompresję, za pomocą tłoka kontrolującego przepływ oleju w obiegu okrężnym. Dzięki tej regulacji możesz pokonywać ostre zjazdy i drobne nierówności. 3. Włączanie i wyłączanie Floodgate Włącznik Floodgate pozwala przełączać pracę amortyzatora pomiędzy trybem włączony Floodgate, gdzie widelec posiada aktywną blokadę, która pozwala efektywnie pedałować i nabierać prędkości, oraz trybem wyłączony Floodgate, gdy widelec jest w pełni aktywny i ugina się dopasowując się do nierówności terenu. Regulacja Floodgate Przy pomocy igły, którą odkręcamy z dołu goleni, można łatwo i szybko wyregulować to, jak silne drgania, mają powodować zwolnienie blokady amortyzatora, gdy Floodgate jest włączony. Tłumik kompresji Mission Control jest najłatwiej ustawialnym i najlepiej wyglądającym tłumikiem do rowerów górskich, jaki do tej pory zaprojektowano. 11

11 Boxxer World Cup Boxxer Team Boxxer Race Skok Sprężyna WORLD CUP TEAM RACE 203 mm (8 cali) 203 mm (8 cali) sprężyna stalowa 203 mm (8 cali) sprężyna stalowa Tumienie Golenie dolne magnezowe magnezowe magnezowe Korona górna i dolna kute kute kute Rura sterowa Golenie górne Al 7000 Al 7000 Al 7000 Waga 2766 g 3084 g 3084 g Kolor biały czarny srebrny 12

12 U S T A W I E N I E A M O R T Y Z A T O R A Amortyzatory Boxxer RockShox są profesjonalnymi widelcami przeznaczonymi do uprawiania downhillu i freeridu. Widelce Boxxer (Race, Team, World Cup) są fabrycznie ustawione dla użytkowników o wadze 73-83kg, do jazdy downhillowej. Widelce Boxxer Ride są fabrycznie ustawione dla użytkowników o wadze 68-79kg. Amortyzator Boxxer może być indywidualnie dostosowany do stylu jazdy, wagi i terenu. SPRĘŻYNA POWIETRZNA SOLO AIR (dotyczy Word Cup) Solo Air jest to łatwy do ustawienia system sprężyny powietrznej. Dzięki jednej sprężynie powietrznej, gdzie negatywna i pozytywna komora powietrzna są jednocześnie pompowane przez jeden wentyl. USTAWIENIE Solo Air Odkręcić osłonę wentyla (na górze lewej goleni widelca). Przy pomocy specjalnej pompki przeznaczonej do amortyzatorów Boxxer RockShox, napompuj odpowiednią ilość powietrza, zgodnie z poniższą specyfikacją. Pompka Boxxer RockShox jest teleskopowa, wyposażona jest w końcówkę Schrader oraz Presta, służy do pompowania amortyzatora oraz do pompowania kół. Waga rowerzysty Solo Air (psi) <55 kg psi kg psi kg psi kg psi kg psi >99 kg 180+ psi ZMIANA TWARDOŚCI SPRĘŻYNY (dotyczy Race, Team) Jeżeli widelec zamyka się do końca lub nie wykorzystuje całego dostępnego skoku, to należy zmienić twardość sprężyny. Standardowa twardość sprężyny (średnia w kolorze żółtym) jest przeznaczona dla użytkownika o wadze kg, do jazdy downhillowej. Istnieje możliwość wymiany sprężyny na twardszą lub bardziej miękką. RockShox zaprojektował cztery różne twardości sprężyn dla amortyzatora Boxxer. Poniżej umieszczona tabela przedstawia rodzaje sprężyn odpowiednie dla wagi użytkownika. Kolor Sprężyna Waga rowerzysty Biały Bardzo miękka (30 lb-in.) < 55 kg Srebrny Miękka (35 lb-in.) kg Żółty Średnia Standardowa (40 lb-in.) kg Czerwony Twarda (45 lb-in.) kg W amortyzatorze Boxxer fabrycznie zamontowana jest sprężyna śred-niej twardości. SPRAWDZANIE UGIĘCIA WSTĘPNEGO Widelce Boxxer posiadają ugięcie wstępne, gdy siedzisz na rowerze. Ugięcie wstępne to kompresja widelca spowodowana wagą rowerzysty. Prawidłowe ugięcie wstępne powoduje, iż przednie koło ma dobrą przyczepność do podłoża. Ugięcie wstępne powinno się wahać pomiędzy 15, a 25 procent całego skoku widelca. Aby zmierzyć ugięcie wstępne, należy założyć opaskę samozaciskową na górną goleń widelca, tak aby opierała się na górnej uszczelce. Usiąść na rowerze w pozycji jak do jazdy, a następnie z niego zsiąść i zmierzyć dystans pomiędzy uszczelką, a opaską samozaciskową. To jest twoje UGIĘCIE WSTĘPNE. 13

13 Jeżeli tak zmierzone ugięcie wstępne nie mieści się na optymalnym poziomie, to można zwiększyć twardość sprężyny, przez dodanie podkładek dystansowych na główną sprężynę, pod górny korek. Uwaga: Ilość podkładek na sprężynie nie może przekraczać 8. Jeżeli widelec nadal jest za miękki, to będziesz musiał wymienić sprężynę w widelcu. Instalacja podkładek regulujących twardość sprężyny: 1. Odkręć górny korek przy pomocy 24mm sześciokątnego klucza nasadowego. 2. Sprawdź stan O-ringów i jeżeli jest to konieczne, dokonaj ich wymiany. 3. Wciśnij widelec, aby dostać się do podkładek umieszczonych na sprężynie. 4. Dodaj lub usuń podkładki lub/i wymień sprężyny. 5. Zainstaluj korki i dokręć na 3-4 Nm. ZEWNĘTRZNA REGULACJA TŁUMIENIA POWROTU Tłumienie powrotu kontroluje prędkość z jaką amortyzator wraca do maksymalnego skoku. Pokrętło regulacyjne tłumienia powrotu znajduje się na dole prawej goleni. Aby zmniejszyć tłumienie powrotu należy przekręcić pokrętło w stronę zaznaczoną zającem, natomiast aby zwiększyć tłumienie powrotu należy przekręcić pokrętło w stronę zaznaczoną żółwiem. Za duże tłumienie powoduje mniejszą wrażliwość widelca na małych i licznych wybojach, oraz całkowitą kompresję amortyzatora. Przed jazdą na małych i licznych wybojach należy ustawić tłumienie powrotu na możliwie najszybsze, to pozwoli amortyzatorowi nadążać za konturem terenu, stabilizować i kontrolować rower. ZEWNĘTRZNA REGULACJA WOLNEJ KOMPRESJI (dotyczy World Cup i Team) Tłumienie wolnej kompresji kontroluje huśtanie się widelca podczas pedałowania i jego czułość. Sześciostopniowy, niebieski regulator jest usytuowany w prawej górnej goleni. Przekręcanie regulatora w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, powoduje wzrost tłumienia wolnej kompresji. Przekręcanie regulatora w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, powoduje zmniejszenie tłumienia wolnej kompresji. Poziom odpowiedniego tłumienia wolnej kompresji zależy od stylu jazdy, wagi użytkownika i ustawień widelca. Regulator nie posiada indeksowania. ZEWNĘTRZNA REGULACJA SZYBKIEJ KOMPRESJI (dotyczy World Cup, Team i Ride) System Floodgate reguluje szybką kompresję w amortyzatorach Boxxer. System ten pozwala regulować to, jak silne drgania, mają powodować zwolnienie blokady amortyzatora otwarcie zaworu Floodgate i przepływ oleju (przepływ szybkiej kompresji). Złote pokrętło regulacyjne na górze prawej goleni. Przekręcenie pokrętła w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara powoduje utwardzenie amortyzatora. Przekręcanie pokrętła w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara powoduje łatwiejsze uginanie się amortyzatora. System Maxle / Maxle DH System Maxle pozwala na użycie standardowej piasty ze sztywną osią (20mm x 110mm), dla zwiększenia sztywności. Ośkę piasty wkręca się w lewą goleń widelca, ściskając piastę o lewy hak. Ośka jest zaciśnięta w dolnej części goleni zaciskiem Maxle Quick Release. Jazda z nieprawidłowo zainstalowanym kołem może spowodować nieprawidłowe ruchy koła lub jego odłączenie od roweru. Może być to także powodem uszkodzenia roweru, lub poważnych obrażeń rowerzysty. Upewnij się, że oś, haki, mechanizm zacisków w twoim rowerze są czyste, wolne od pyłu i kurzu. Poproś swojego dealera o informacje o tym, jak prawidłowo zabezpieczać przednie koło, gdy używasz systemu zacisków Maxle Quick Release. Podczas instalacji koła należy używać odpowiednich narzędzi i techniki. Nie jedź na swoim rowerze, jeżeli nie jesteś pewien, że przednie koło jest zainstalowane poprawnie i bezpiecznie. 14

14 ZABEZPIECZANIE 1. Zamknij haki widelca, poprzez dociskanie prawej i lewej dzwigni zacisku, wzdłuż dolnej goleni. 2. Mechanizm zacisku to mimośród podobny do większości zacisków, jaki można spotkać przy kołach. Podczas zamykania haków opór na dźwigni powinien być odczuwalny w momencie, gdy znajduje się ona w horyzontalnej pozycji (90 w stosunku do dolnych goleni). Jeżeli nie ma żadnego oporu po przestawieniu dzwigni o 90, należy wyregulować to używając klucza imbusowego 3 mm, dokręcając śrubę trzymającą zacisk. System Maxle DH (Boxxer Word Cup, Team) Włóż oś w haki widelca. Skręć oś kluczem imbusowym 6 mm z siłą Nm. UWAGA POMIĘDZY ZACISKAMI HAKÓW MOŻE ZBIERAĆ SIĘ BRUD I INNE ZANIECZYSZCZENIA. ZAWSZE SPRAWDZAJ I CZYŚĆ TE MIEJSCA, KIEDY DEMONTUJESZ KOŁO. ZEBRANE ZANIECZYSZCZENIA MOGĄ SPOWODOWAĆ OBNIŻENIE ZABEZPIECZENIA OSI, A TAKŻE POWAŻNE OBRAŻENIA I URAZY ROWERZYSTY UWAGA DEMONTOWANIE I INSTALACJA PRZEDNIEGO KOŁA MOŻE SPOWODOWAĆ ROZREGULOWANIE PRZEDNICH HAMULCÓW TARCZOWYCH. PO INSTALACJI PRZEDNIEGO KOŁA, ZAWSZE SPRAWDZAJ SWOJE HAMULCE NA PŁASKIM TERENIE, Z DALA OD RUCHU ULICZNEGO I INNYCH ZAGROŻEŃ. 15

15 Totem 2 Step Air Totem Solo Air Totem Coil 2 STEP AIR SOLO AIR COIL Skok mm 150 / 180 mm 180 mm Sprężyna Tumienie sprężyna stalowa Golenie dolne magnezowe magnezowe magnezowe Korona 66-TV 66-TV 66-TV Rura sterowa Golenie górne Al 7000 Al 7000 Al 7000 Waga 2857 g 2676 g 2857 g Kolor srebrny srebrny czarny-połysk 16

16 Lyrik 2 Step Lyrik Solo Air Lyrik U-Turn 2 STEP AIR SOLO AIR U-TURN Skok mm 160 mm mm Sprężyna Tumienie Golenie dolne magnezowe magnezowe magnezowe Korona 6066TV 6066TV 6066TV Rura sterowa Golenie górne Al 7000 Al 7000 Al 7000 Waga 2490 g 2313 g 2599 g Kolor srebrny czarny czarny 17

17 UWAGA Ważna informacja dotycząca bezpieczeństwa konsumenta. System Maxle 360 System Maxle pozwala na użycie standardowej piasty ze sztywną osią (20mm x 110mm), dla zwiększenia sztywności. Ośkę piasty wkręca się w lewą goleń widelca, ściskając piastę o lewy hak. Ośka jest zaciśnięta w dolnej części goleni zaciskiem Maxle Quick Release. Jazda z nieprawidłowo zainstalowanym kołem może spowodować nieprawidłowe ruchy koła lub jego odłączenie od roweru. Może być to także powodem uszkodzenia roweru, lub poważnych obrażeń rowerzysty. Ważne czynności: Upewnij się, że oś, haki, mechanizm zacisków w twoim rowerze są czyste, wolne od pyłu i kurzu. Poproś swojego dealera o informacje o tym, jak prawidłowo zabezpieczać przednie koło, gdy używasz systemu zacisków Maxle Quick Release. Podczas instalacji koła należy używać odpowiednich narzędzi i techniki. Nie jedź na swoim rowerze, jeżeli nie jesteś pewien, że przednie koło jest zainstalowane poprawnie i bezpiecznie. MONTAŻ 1. Umieść koło w hakach dolnej goleni upewnij się, że piasta jest dobrze osadzona. Sprawdź czy tarcza i piasta nie dotykają goleni. Zapoznaj się zgodnie z instrukcją producenta hamulców. DOCISKANIE 1. W pozycji otwartej wsuń ośkę przez prawą stronę piasty, dopóki nie dosięgnie gwintu w lewym haku. UWAGA POMIĘDZY ZACISKAMI HAKÓW MOŻE ZBIERAĆ SIĘ BRUD I INNE ZANIECZYSZCZENIA. ZAWSZE SPRAWDZAJ I CZYŚĆ TE MIEJSCA, KIEDY DEMONTUJESZ KOŁO. ZEBRANE ZANIECZYSZCZENIA MOGĄ SPOWODOWAĆ OBNIŻENIE ZABEZPIECZENIA OSI, A TAKŻE POWAŻNE OBRAŻENIA I URAZY ROWERZYSTY 2. Aby dokręcić ośkę do haka, przekręć dźwignię w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, do momentu, kiedy lewa strona ośki zrówna się z zewnętrzną stroną lewego haka. WAŻNE: Ręcznie dokręcaj ośkę do dolnej goleni. Nigdy nie używaj żadnego narzędzia do dociskania ośki do haka. Zbyt mocne dokręcenie ośki może zniszczyć ośkę i/lub hak. ZABEZPIECZANIE 1. Zamknij haki widelca, poprzez dociskanie prawej i lewej dźwigni zacisku, wzdłuż dolnej goleni. 2. Mechanizm zacisku to mimośród podobny do większości zacisków, jaki można spotkać przy kołach. Podczas zamykania haków opór na dźwigni powinien być odczuwalny w momencie, gdy znajduje się ona w horyzontalnej pozycji (90 w stosunku do dolnych goleni). Jeżeli nie ma żadnego oporu po przestawieniu dzwigni o 90, należy wyregulować to używając klucza imbusowego 3 mm, dokręcając śrubę trzymającą zacisk. 18

18 UWAGA PO ZAMKNIĘCIU NIE NALEŻY OBRACAĆ DŹWIGNI ZACISKU. PRZEMIESZCZANIE DŹWIGNI MOŻE OBLUZOWAĆ OŚKĘ, OBNIŻAJĄC JEJ BEZPIECZEŃSTWO. Może być widoczna mała (1-2mm) przerwa pomiędzy osią o hakami. Ta mała przerwa jest normalna i pozwala prawej goleni poruszać się przed zamknięciem zacisku. System Maxle DH (UWAGA U S T A W I E N I E A M O R T Y Z A T O R A Amortyzator RockShox może być dostosowany do twojej wagi, stylu jazdy i terenu. Ustawiając widelec zawsze zachowuj następującą kolejność działań: 1. Ugięcie wstępne SAG 2. Tłumienie odbicia 3. Tłumienie kompresji SPRAWDZANIE UGIĘCIA WSTĘPNEGO Widelce posiadają ugięcie wstępne, gdy siedzisz na rowerze. Ugięcie wstępne to kompresja widelca spowodowana wagą rowerzysty. Prawidłowe ugięcie wstępne powoduje, iż przednie koło ma dobrą przyczepność do podłoża. Ugięcie wstępne można ustawić poprzez zmniejszanie lub zwiększanie ciśnienia powietrza w pozytywnej komorze widelca. Aby zmierzyć ugięcie wstępne, należy założyć opaskę samozaciskową na górną goleń widelca, tak aby opierała się na górnej uszczelce. Usiąść na rowerze w pozycji jak do jazdy, a następnie z niego zsiąść i zmierzyć dystans pomiędzy uszczelką, a opaską samozaciskową. To jest twoje UGIĘCIE WSTĘPNE. Ugięcie wstępne powinno wynosić pomiędzy 15 %, a 25 % maksymalnego skoku. U S T A W I A N I E S P R Ę Ż Y N Y P O W I E T R Z N E J SPRĘŻYNA POWIETRZNA SOLO lub 2-STEP AIR Solo Air jest to łatwy do ustawienia system sprężyny powietrznej. Dzięki jednej sprężynie powietrznej, gdzie negatywna i pozytywna komora powietrzna są jednocześnie pompowane przez jeden wentyl. Przy pomocy pompki przeznaczonej do amortyzatorów RockShox, napompuj odpowiednią ilość powietrza, zgodnie z poniższą specyfikacją. Zawsze reguluj ciśnienie powietrza, uprzednio ustawiając amortyzator na maksymalny poziom skoku. UWAGA W czasie pompowanie powietrza można w niektórych przypadkach zaobserwować spadek ciśnienia widoczny na zegarze pompki. Jest to zjawisko normalne, świadczące o tym, że otworzyła się negatywna komora powietrzna i ciśnie pomiędzy komorami wyrównało się. Należy kontynuować pompowanie powietrza do widelca do czasu uzyskania pożądanego poziomu ciśnienia 19

19 USTAWIENIE Solo Air Odkręcić osłonę wentyla (na górze lewej goleni widelca). Przy pomocy pompki przeznaczonej do amortyzatorów RockShox, napompuj odpowiednią ilość powietrza, zgodnie z poniższą specyfikacją. USTAWIENIE 2-Step Air Odkręcić osłonę wentyla (na dole lewej goleni widelca) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Przy pomocy pompki przeznaczonej do amortyzatorów RockShox, napompuj odpowiednią ilość powietrza, zgodnie z poniższą specyfikacją. TOTEM LYRIK Waga rowerzysty Solo Air 2-STEP <63 kg psi psi kg psi psi kg psi psi kg psi psi kg psi psi >99 kg max psi max psi Waga rowerzysty Solo Air 2-STEP <63 kg psi psi kg psi psi kg psi psi kg psi psi kg psi psi >99 kg max psi max psi ZMIANA TWARDOŚCI SPRĘŻYNY Jeżeli widelec zamyka się do końca lub nie wykorzystuje całego dostępnego skoku, to należy zmienić twardość sprężyny. W tym celu skontaktuj się z autoryzowanym serwisem RockShox. Ugięcie wstępne sprężyny olejowej (dotyczy Totem coil) Ugięcie wstępne i twardość sprężyny olejowej w amortyzatorze Totem można zmienić, przez dodanie lub odjęcie podkładek dystansowych na głównej sprężynie, pod górny korek. UWAGA Ilość podkładek na sprężynie nie może przekraczać 8. Jeżeli widelec nadal jest za miękki, to będziesz musiał wymienić sprężynę w widelcu. Instalacja podkładek regulujących twardość sprężyny: 1. Odkręć górny korek przy pomocy 24mm sześciokątnego klucza nasadowego. 2. Sprawdź stan O-ringów i jeżeli jest to konieczne, dokonaj ich wymiany. 3. Ugnij widelec, aby dostać się do podkładek umieszczonych na sprężynie. 4. Dodaj lub usuń podkładki lub/i wymień sprężyny. 5. Zainstaluj korki i dokręć na 3-4 Nm. 20

20 R E G U L A C J A S K O K U WAŻNE: NIE NALEŻY OBRACAĆ POKRĘTŁA REGULACYJNEGO DALEJ NIŻ DO MOMENTU UZYSKANIA MAKSYMALNEGO SKOKU. OBRACANIE POKRĘTŁA POZA TEN PUNKT MOŻE SPOWODOWAĆ USZKODZENIE SYSTEMU U-TURN. UWAGA Ugnij widelec i ustaw w pozycji otwartej OPEN zanim rozpoczniesz regulację skoku. Regulacja Skoku Coil U Turn (dotyczy Lirik) Widelce U-Turn posiadają 45mm regulację skoku. Podziałka umieszczona na lewej górnej goleni pozwala łatwo i dokładnie odczytać skok amortyzatora (nie dotyczy Domain). Obracanie pokrętła regulacyjnego U-Turn zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara powoduje zmniejszenie skoku. Każdy obrót powoduje wzrost lub spadek skoku o 7,5 mm. Regulacja Skoku 2-Step Air Widelce 2-Step posiadają 45mm regulację skoku. Obracanie pokrętła regulacyjnego 2-Step Air (na górnej lewej goleni) zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara powoduje zmniejszenie skoku. Obracanie pokrętła regulacyjnego 2-Step Air w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara powoduje wzrost skoku. Zmniejszony skok spowoduje zmniejszenie siły odbicia, dlatego dodatkowe tłumienie kompresji może być potrzebne. Regulacja Skoku Solo Air (dotyczy Totem) Aby zmienić skok należy udać się do autoryzowanego serwisu Rock-Shox. Wszelkie informacje na temat serwisu na. SYSTEM TŁUMIENIA MISSION CONTROL UWAGA W efekcie przechowywania roweru lub widelca w pozycji odwróconej lub na boku, olej w górnych goleniach może zgromadzić się powyżej tłumika Mission Control. Po powrocie do normalnej pozycji widelec może nie od razu działać optymalnie. Aby szybko przywrócić właściwości systemowi Morion Control ustaw pokrętło w pozycji kompresja otwarta i ugiąć widelec razy. System tłumienia Mission Control pozwala na pełną kontrolę i wszechstronną regulację w warunkach jazdy górskiej. Istnieje możliwość regulacji tłumienia kompresji i powrotu, oraz dopasowania blokady Floodgate. ZEWNĘTRZNA REGULACJA TŁUMIENIA POWROTU Tłumienie powrotu kontroluje prędkość z jaką amortyzator wraca do maksymalnego skoku. Pokrętło regulacyjne tłumienia powrotu znajduje się na dole prawej goleni. Aby zmniejszyć tłumienie powrotu 21

Usługi przy kierownicy Montaż kierownicy 30 Skrócenie kierownicy 20 Montaż owijki 20 Montaż chwytów/gum na klamkomanetki szosowe

Usługi przy kierownicy Montaż kierownicy 30 Skrócenie kierownicy 20 Montaż owijki 20 Montaż chwytów/gum na klamkomanetki szosowe Usługi przy hamulcach szczękowych Regulacja hamulców 25 Wymiana szczęk z regulacją 25 Wymiana klamek z regulacją 30 Wymiana klocków lub okładzin 25 Wymiana linki lub pancerza hamulca z regulacją 20 Wymiana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU ZESTAWU EBIKE

INSTRUKCJA MONTAŻU ZESTAWU EBIKE INSTRUKCJA MONTAŻU ZESTAWU EBIKE Instrukcja zawiera informację dotyczące montażu napędu elektrycznego do roweru oraz jakie wymagania musi spełnić rower. Do zamontowania potrzebna jest podstawowa wiedza

Bardziej szczegółowo

ROWEREK BIEGOWY MODEL: AG297A / AG297B INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

ROWEREK BIEGOWY MODEL: AG297A / AG297B INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ROWEREK BIEGOWY MODEL: AG297A / AG297B INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Rowerek biegowy dla dzieci 2+ - idealne rozwiązanie do nauki jazdy oraz utrzymania równowagi na rowerze. Cechy produktu: Wygląda jak zwykły

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza

Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza Typ: ZN23-3D oraz ZN23-3W ZN40-3D oraz ZN40-3W ZN45-3D oraz ZN45-3W PERROT TD025_pl.doc Strona 1 / 13 Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA UWAGA! Nie pracuj maszyną dopóki nie przeczytasz ze zrozumieniem instrukcji obsługi. Zwród szczególną uwagę na rozdział Instrukcja bezpieczeostwa.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SP12 NCX Sztyca V2.1

Instrukcja obsługi SP12 NCX Sztyca V2.1 Instrukcja obsługi SP12 NCX Sztyca V2.1 SPIS TREŚCI WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...1 PRZED KAŻDĄ JAZDĄ!...2 INSTRUKCJE MONTAŻOWE...2 SPOSÓB MONTAŻU SZTYCY...3 KALIBRACJA NAPIĘCIA SPRĘŻYNY...4

Bardziej szczegółowo

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l Nr produktu 755009 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Sejf jest używany do przechowywania wartościowych przedmiotów. Posiada on trwałą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku Instrukcja Obsługi Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1 Proszę zachować do dalszego użytku r o n ot co v e d / ć a w y r N ie z a k Dane techniczne produktu: Model: AMC-G1 Maksymalny pobór mocy: 2000W Zakresy

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG SERWISOWYCH

CENNIK USŁUG SERWISOWYCH CENNIK USŁUG SERWISOWYCH 1. PRZEGLĄD MINI - 25 zł Przegląd MINI jest adresowany dla rowerzystów jeżdżących bardzo rzadko, lub jako przegląd drugi lub trzeci w trakcie sezonu. - Pobieżna konserwacja łańcucha

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNA WERYFIKACJI I REGULACJI REGULATORA CIŚNIENIA RP/G 05 S

INSTRUKCJA TECHNICZNA WERYFIKACJI I REGULACJI REGULATORA CIŚNIENIA RP/G 05 S INSTRUKCJA TECHNICZNA WERYFIKACJI I REGULACJI Przedstawione w niniejszej instrukcji procedury obsługowo-naprawcze powinny być realizowane po każdych 40.000 km przejechanych na paliwie gazowym (jeżeli to

Bardziej szczegółowo

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia TYP 168 Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia Wymontowanie, zamontowanie Uwaga! Niebezpieczeństwo urazu na skutek Demontaż

Bardziej szczegółowo

Karta gwarancyjna. urządzenia klimatyzacyjne. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. www.lg.com

Karta gwarancyjna. urządzenia klimatyzacyjne. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. www.lg.com Karta gwarancyjna urządzenia klimatyzacyjne Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej www.lg.com ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ NAZWA SPRZĘTU:... JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA Pełny symbol jednostki:

Bardziej szczegółowo

MixRite Pompa Dozująca

MixRite Pompa Dozująca MixRite Pompa Dozująca Modele 2502-2504-2505-12502-12504-12505 Podręcznik Użytkownika TEFEN Manufacture & Marketing Plastic Products 1990 LTD Kibbutz Nahsholim D.N Hof Carmel 30815 Izrael Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI - PL W 1979 Insportline Ocean Wioślarz

INSTRUKCJA OBSŁUGI - PL W 1979 Insportline Ocean Wioślarz INSTRUKCJA OBSŁUGI - PL W 1979 Insportline Ocean Wioślarz 1 SPIS TREŚCI P ODZESPOŁY....3 INSTALACJA..... 4 CZĘŚCI..... 4 KROK 1: MONTAŻ STABILIZATORA PRZEDNIEGO.... 5 KROK 2: MONTAŻ SIEDZENIA.... 5 KROK

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OBSERWACJI. Kod egzaminatora. Numer stanowiska

ARKUSZ OBSERWACJI. Kod egzaminatora. Numer stanowiska ARKUSZ OBSERWACJI Zawód: mechanik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy zawodu: 723[04] Oznaczenie tematu: Oznaczenie zadania: - Kod egzaminatora Zmiana:. Numer sali (pomieszczenia) Data egzaminu Godz.

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG PRZEGLĄD STANDARDOWY 90 PLN * regulacja przerzutek i hamulców, kasowanie luzów, kontrola połączeń śruba nakrętka,

CENNIK USŁUG PRZEGLĄD STANDARDOWY 90 PLN * regulacja przerzutek i hamulców, kasowanie luzów, kontrola połączeń śruba nakrętka, CENNIK USŁUG PRZEGLĄD STANDARDOWY 90 PLN regulacja przerzutek i hamulców, kasowanie luzów, kontrola połączeń śruba - nakrętka, smarowanie łańcucha, kontrola ciśnienia w oponach PRZEGLĄD ROZSZERZONY 180

Bardziej szczegółowo

oraz użytkowania niezgodnie ze specyfikacją techniczną opisaną w niniejszej instrukcji. KARTA GWARANCYJNA 1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży (zgodnie z datą na dowodzie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi. Podnośnik dla niepełnosprawnych. Zmiany zastrzeżone!

Instrukcja montażu i obsługi. Podnośnik dla niepełnosprawnych. Zmiany zastrzeżone! Instrukcja montażu i obsługi PL Podnośnik dla niepełnosprawnych Zmiany zastrzeżone! Winda dla niepełnosprawnych Instrukcja obsługi ZAKRES DOSTAWY Hydrauliczna winda dla osób niepełnosprawnych zapakowana

Bardziej szczegółowo

DM-FD0002-04. (Polish) Podręcznik sprzedawcy. Przerzutka przednia FD-9000 FD-6800 FD-5800

DM-FD0002-04. (Polish) Podręcznik sprzedawcy. Przerzutka przednia FD-9000 FD-6800 FD-5800 (Polish) DM-FD0002-04 Podręcznik sprzedawcy Przerzutka przednia FD-9000 FD-6800 FD-5800 SPIS TREŚCI WAŻNA INFORMACJA... 3 ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO... 4 MONTAŻ... 5 REGULACJA... 9 KONSERWACJA... 17 2

Bardziej szczegółowo

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny Nr produktu 710018 Strona 1 z 7 Używać zgodnie z instrukcjami producenta. Produkt jest stosowany jako odstraszasz zwierząt za pomocą strumienia

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji. 1. Podstawowa gwarancja na nowy samochód.

Warunki gwarancji. 1. Podstawowa gwarancja na nowy samochód. Warunki gwarancji Gwarant zapewnia nabywcy dobrą, jakość i sprawne działanie samochodu pod warunkiem użytkowania i obsługi w zgodzie z zaleceniami zawartymi w niniejszej Książce Gwarancyjnej oraz Instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi BINDOWNICA RBX-100. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ:

Instrukcja obsługi BINDOWNICA RBX-100. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: Instrukcja obsługi 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: BINDOWNICA RBX-100 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 BINDOWNICA

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

ROWER TRENINGOWY. Instrukcja obsługi

ROWER TRENINGOWY. Instrukcja obsługi ROWER TRENINGOWY Instrukcja obsługi 1 Drogi użytkowniku Chcielibyśmy Ci podziękować za wybór tego roweru treningowego. Życzymy wielu sukcesów I radości podczas treningów. Prosimy o przeczytanie instrukcji

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Gwarancji. Ogólne Warunki Gwarancji

Ogólne Warunki Gwarancji. Ogólne Warunki Gwarancji Ogólne Warunki Gwarancji Vredestein Polska Sp. z o.o. Data sprzedaży : Marka opony : Numer DOT : Rozmiar : Bieżnik : Czytelny podpis : sprzedawcy i pieczęć punktu sprzedaży * niepotrzebne skreślić z tytułu

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT: DYSTRYBUTOR:

PRODUCENT: DYSTRYBUTOR: SB2 PRODUCENT: DYSTRYBUTOR: DEL SPORT SP. Z O. O. EXERCYCLE S.A P.O. BOX 195 ul. Syrokomli 16 01080 Vitoria 03-335 WARSZAWA Spain tel: +48 (22) 811-01-02,811-07-39 fax: (22) 674-41-42 e-mail: delsport@delsport.com.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji AVK ZASUWY DO WODY I ŚCIEKÓW TYP 01, 02, 06, 12, 15, 18, 20, 26, 32, 33, 36, 43, 500, 55

Instrukcja montażu i konserwacji AVK ZASUWY DO WODY I ŚCIEKÓW TYP 01, 02, 06, 12, 15, 18, 20, 26, 32, 33, 36, 43, 500, 55 Instrukcja montażu i konserwacji AVK ZASUWY DO WODY I ŚCIEKÓW TYP 01, 02, 06, 12, 15, 18, 20, 26, 32, 33, 36, 43, 500, 55 1. Wstęp Zasuwy AVK przeznaczone są do pozycji całkowicie otwartej bądź zamkniętej,

Bardziej szczegółowo

NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK

NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK Air Power 4 Spis treści 1. Zasady BHP... 3 2. Opis narzędzia... 5 2.1. Podstawowe wymiary... 5 2.2. Charakterystyka... 6 2.3. Zastosowanie... 6 2.4. Praca z narzędziem... 6 3.

Bardziej szczegółowo

Waga kolumnowa ze wzrostomierzem M318800

Waga kolumnowa ze wzrostomierzem M318800 Waga kolumnowa ze wzrostomierzem M318800 Instrukcja obsługi instrukcja obsługi Niniejsza waga firmy ADE jest urządzeniem precyzyjnym i musi być odpowiednio traktowana. Dlatego należy dokładnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

Patent US 7,845,664 B2

Patent US 7,845,664 B2 Patent US 7,845,664 B2 Przeczytaj uważnie poniższe instrukcje w celu złożenia przyczepki Weehoo i przed pierwszą jazdą. W przypadku pytań lub wątpliwości, skontaktuj się z nami. Przeczytaj poniższe instrukcje

Bardziej szczegółowo

Stalowy, elektroniczny sejf Xcase

Stalowy, elektroniczny sejf Xcase Stalowy, elektroniczny sejf Xcase Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup cyfrowego sejfu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI. Vredestein

WARUNKI GWARANCJI. Vredestein WARUNKI GWARANCJI Vredestein 1. Firma Apollo Vredestein Opony Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie produktów wyprodukowanych przez producenta, na które została

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE LEKKIE - 1 -

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE LEKKIE - 1 - INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE LEKKIE - 1 - Model MS1-101 -101-102 -103-104 - N01 - N02 - N03 - N04 Wymiary zewnętrzne (mm) Pojemność Ilość półek Rodzaj zamka wysokość szerokość głębokość

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI 901 2w1 Rower/Wioślarz SPORTline SEG 6601. Produkt może się nieco różnić w rzeczywistości.

INSTRUKCJA OBSŁUGI 901 2w1 Rower/Wioślarz SPORTline SEG 6601. Produkt może się nieco różnić w rzeczywistości. INSTRUKCJA OBSŁUGI 901 2w1 Rower/Wioślarz SPORTline SEG 6601 Produkt może się nieco różnić w rzeczywistości. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Aby zapewnić największe bezpieczeństwo, regularnie sprawdzaj maszynę

Bardziej szczegółowo

Zawór trójdrogowy klapowy przekierowujący. ze sprężyną zwrotną

Zawór trójdrogowy klapowy przekierowujący. ze sprężyną zwrotną Zawór trójdrogowy klapowy przekierowujący ze sprężyną zwrotną PRODUKT POSIADA ZNAK I ZOSTAŁ WYPRODUKOWANY ZGODNIE Z NORMĄ ISO 9001 INSBUD ul. Niepodległości 16a 32-300 Olkusz dział sprzedaży: +48 (32)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNA WERYFIKACJI I REGULACJI REGULATORA CIŚNIENIA G 79/ G79 SE/ RP

INSTRUKCJA TECHNICZNA WERYFIKACJI I REGULACJI REGULATORA CIŚNIENIA G 79/ G79 SE/ RP INSTRUKCJA TECHNICZNA WERYFIKACJI I REGULACJI G 79/ G79 SE/ RP Przedstawione w niniejszej instrukcji procedury obsługowo-naprawcze powinny być realizowane po każdych 60.000 km przejechanych na paliwie

Bardziej szczegółowo

Łódź pontonowa dla dzieci 180 x 90 cm

Łódź pontonowa dla dzieci 180 x 90 cm Łódź pontonowa dla dzieci 180 x 90 cm Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup łodzi pontonowej dla dzieci. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

SZAFY AKTOWE WZMOCNIONE

SZAFY AKTOWE WZMOCNIONE INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE WZMOCNIONE - 1 - Tabela 1. Rodzaje szaf aktowych wzmocnionych zaznaczyć jasnym, kolorowym zakreślaczem rodzaj szafy, którego instrukcja dotyczy Model Wymiary

Bardziej szczegółowo

PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU

PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 SPIS TREŚCI I. ZASTOSOWANIE... 2 II. WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE... 2 III. KONSTRUKCJA PIŁY... 3 IV. SMAROWANIE... 4 V. PRZEGLĄD I KONSERWACJA... 4 VI.

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

TS 90 IMPULSE EN 3/4. Samozamykacz z funkcją EASY OPEN

TS 90 IMPULSE EN 3/4. Samozamykacz z funkcją EASY OPEN TS 90 IMPULSE EN 3/4 Samozamykacz z funkcją EASY OPEN TECHNIKA NA NAJWYŻSZYM ŚWIATOWYM POZIOMIE Samozamykacz DORMA TS 90 Impulse to połączenie najwyższej technologii w dobrej cenie oraz nowoczesnego wzornictwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści Regulacja wysokości siodełka i kierownicy 3 Zasady bezpiecznej jazdy rowerem 3 Podstawowe czynności eksploatacyjne

Spis treści Regulacja wysokości siodełka i kierownicy 3 Zasady bezpiecznej jazdy rowerem 3 Podstawowe czynności eksploatacyjne Spis treści Regulacja wysokości siodełka i kierownicy... 3 Zasady bezpiecznej jazdy rowerem... 3 Podstawowe czynności eksploatacyjne... 3 Podstawowe mechanizmy w rowerze... 4 Wspornik kierownicy... 4 Koła...

Bardziej szczegółowo

NIEOGRANICZONA WOLNOŚĆ

NIEOGRANICZONA WOLNOŚĆ DANE TECHNICZNE Max. waga użytkownika 100 kg 100 kg 100 kg Szerokość ramy przedniej 26 46 cm 26 46 cm 26 46 cm Waga elementów montażowych na ramie wózka 170 g 170 g 170 g Waga przystawki rowerowej 14,5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bindownicy OPUS profipunch. Instrukcja obsługi bindownicy

Instrukcja obsługi bindownicy OPUS profipunch. Instrukcja obsługi bindownicy Instrukcja obsługi bindownicy OPUS profipunch Środki ostrożności Obsługiwać maszynę zgodnie z instrukcją obsługi, zwracając szczególną uwagę na maksymalną liczbę jednorazowo dziurkowanych kartek Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO Stron 7 Strona 1 Spis treści 1. Rysunek poglądowy maszyny 2 2. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Wymiana szczęk hamulcowych w Fordzie Focusie

Wymiana szczęk hamulcowych w Fordzie Focusie Wymiana szczęk hamulcowych w Fordzie Focusie Ja demontowałem tylny bęben hamulcowy celem oczyszczenia zapieczonego samoregulatora szczęk. Niemniej jednak procedura wymiany szczęk (montaż i demontaż) jest

Bardziej szczegółowo

SIGNAL LED-01X INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kod producenta: E93110. Data wydania: wrzesień 2012. DIPOL S.J. strona 1

SIGNAL LED-01X INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kod producenta: E93110. Data wydania: wrzesień 2012. DIPOL S.J. strona 1 SIGNAL LED-01X Kod producenta: E93110 INSTRUKCJA OBSŁUGI UWAGA: PRZEKROCZENIE PODANYCH NIŻEJ WARTOŚCI DOPUSZCZALNYCH PARAMETRÓW SKUTKOWAĆ MOŻE USZKODZENIEM URZĄDZENIA LUB NIEBEZPIECZNYM URAZEM! Data wydania:

Bardziej szczegółowo

SZAFY NA DOKUMENTY NIEJAWNE KLASA A

SZAFY NA DOKUMENTY NIEJAWNE KLASA A INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY NA DOKUMENTY NIEJAWNE KLASA A M * CERTYFIKAT IMP Zgodna z Zarządzeniem 25/MON Ministra obrony Narodowej z dnia 17.11..2005 w sprawie szczegółowego sposobu organizacji

Bardziej szczegółowo

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP 1 zamek szyfrowy ( opcja) 3 zamek kluczowy 2 klamka 4 - zawias - 1 - Model 60 80 100 120

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NAWIERCANIA RUROCIĄGÓW PRZY POMOCY PRZYRZĄDU DO NAWIERCANIA HAWLE NR. KAT. 5800PL

INSTRUKCJA NAWIERCANIA RUROCIĄGÓW PRZY POMOCY PRZYRZĄDU DO NAWIERCANIA HAWLE NR. KAT. 5800PL INSTRUKCJA NAWIERCANIA RUROCIĄGÓW PRZY POMOCY PRZYRZĄDU DO NAWIERCANIA HAWLE NR. KAT. 5800PL 1 SPIS TREŚCI: 1. PRZYRZĄDY DO NAWIERCANIA 2. INSTRUKCJA NAWIERCANIA ZA POMOCĄ PRZYRZĄDU DO NAWIERCANIA HAWLE

Bardziej szczegółowo

OSTRZAŁKA DO PIŁ TARCZOWYCH

OSTRZAŁKA DO PIŁ TARCZOWYCH OSTRZAŁKA DO PIŁ TARCZOWYCH JMY8-70 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Spis treści I. INFORMACJE WSTĘPNE... 2 II. DANE TECHNICZNE... 3 III. OBSŁUGA... 3 IV. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 4 V. SCHEMAT... 4 I. INFORMACJE WSTĘPNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Wspornik HSTA-2 do statywów Slide Kamera serii HST przeznaczony jest do stabilnego mocowania urządzeń Slide Kamera pod różnym kątem, w poziomie jak i w pionie za pomocą jednego statywu.

Bardziej szczegółowo

FOCUS. TYP 12 - Regał 1S. Producent: Wójcik Fabryka Mebli Spółka z o. o. ul. Mazurska 45 82-300 Elbląg e-mail: handlowy@meblewojcik.pl. 1955mm.

FOCUS. TYP 12 - Regał 1S. Producent: Wójcik Fabryka Mebli Spółka z o. o. ul. Mazurska 45 82-300 Elbląg e-mail: handlowy@meblewojcik.pl. 1955mm. FOCUS TYP - Regał S Data : 955mm Indeks wyrobu: PRO-06-0 46mm 600mm Producent: ójcik Fabryka Mebli Spółka z o. o. ul. Mazurska 45 8-300 Elbląg e-mail: handlowy@meblewojcik.pl razie braku lub uszkodzenia

Bardziej szczegółowo

Rama ozdobna do Jøtul I 570 FL

Rama ozdobna do Jøtul I 570 FL Rama ozdobna do Jøtul I 570 FL Rama ozdobna do Jøtul I 570 FL PL - Instrukcja montażu 2 Rama ozdobna P Rama ozdobna SS PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania oraz

Bardziej szczegółowo

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA I N S T RU KC JA O B S Ł U G I PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA PD-3500 TYP MANTA Zakład Sprzętu Nurkowego MANTA 45-054 OPOLE, ul. Grunwaldzka 38a E-mail: info@manta-tech.eu www.manta-tech.eu Tel./fax: +48 77 454

Bardziej szczegółowo

I-30-POL Seria 751, 756, 758, 764, 768 i 769

I-30-POL Seria 751, 756, 758, 764, 768 i 769 WAŻNE INFORMACJE OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE Przed przystąpieniem do konserwacji produktów do instalacji rurowych firmy Victaulic należy przeczytać wszystkie zamieszczone w tym podręczniku instrukcje. Należy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BLITZ OZONO

INSTRUKCJA OBSŁUGI BLITZ OZONO INSTRUKCJA OBSŁUGI BLITZ OZONO Gratulujemy dobrego wyboru. Wybrali Państwo nawilżacz o bardzo wysokiej jakości, zaprojektowany tak, aby spełniał wszelkie wymogi stawiane przez użytkowników, łączący zgodność

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie

Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie Regulatory różnicy ciśnienia DKH 512 Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie Utrzymanie ciśnienia i Odgazowanie Równoważenie i Regulacja Termostatyka ENGINEERING ADVANTAGE

Bardziej szczegółowo

Triton. Orbitrek eliptyczny Instrukcja montażu i obsługi

Triton. Orbitrek eliptyczny Instrukcja montażu i obsługi Triton Orbitrek eliptyczny Instrukcja montażu i obsługi Spis Treści Str 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Str 2. Rozgrzewka Str 3. Lista sprzętu Str 4. Instrukcja montażu Str 9. Instrukcja obsługi komputera

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY CLIMBER

SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY CLIMBER SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY CLIMBER CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PARAMETRY TECHNICZNE Oznaczenie CLIMBER 1 Rodzaj napędu Typ urządzenia Sterowanie Udźwig Prędkość Elektryczny Urządzenie do transportu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

H9175T BT AERO PRODUCENT: DYSTRYBUTOR: SERWIS: serwis@delsport.pl. BH FITNESS EXERCYCLE S.L. P.O. BOX 195 01080 Vitoria Spain www.bhfitness.

H9175T BT AERO PRODUCENT: DYSTRYBUTOR: SERWIS: serwis@delsport.pl. BH FITNESS EXERCYCLE S.L. P.O. BOX 195 01080 Vitoria Spain www.bhfitness. H9175T BT AERO PRODUCENT: BH FITNESS EXERCYCLE S.L. P.O. BOX 195 01080 Vitoria Spain www.bhfitness.com DYSTRYBUTOR: DEL SPORT Sp. z o.o. ul. Warszawska 33 05 082 Blizne Łaszczyńskiego (k.warszawy) www.delsport.pl

Bardziej szczegółowo

MASKA SPAWALNICZA SPM-869 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI.

MASKA SPAWALNICZA SPM-869 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI. MASKA SPAWALNICZA SPM-869 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI. SCHEMAT MONTAŻU 2 SPIS TREŚCI I. SCHEMAT MONTAŻU... 2 II. OBSŁUGA... 3 III. REGULACJA CZUŁOŚCI...

Bardziej szczegółowo

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino UZUPEŁNIENIE DO INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA DOTYCZĄCE STEROWNIKA /z wyświetlaczem LCD/ DLA ROWERU ELEKTRYCZNEGO WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino 1 Opis funkcji sterownika z wyświetlaczem LCD dla modeli rowerów

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCYJNA GRATULUJEMY! SPRZĘT AGD

KARTA GWARANCYJNA GRATULUJEMY! SPRZĘT AGD KARTA GWARANCYJNA SPRZĘT AGD GRATULUJEMY! W Państwa kuchni pojawił się nowoczesny sprzęt AGD FRANKE. To doskonały wybór. Dziękujemy za zainteresowanie naszymi produktami, które wyróżnia nowoczesna technologia

Bardziej szczegółowo

Cięcie stalowych kanałów kablowych

Cięcie stalowych kanałów kablowych Nr 502 Cięcie stalowych kanałów kablowych A Opis W niniejszym przykładzie zastosowania opisano sposób dokładnego przycinania stalowego kanału kablowego o wymiarach 130 x 68 mm za pomocą ręcznej pilarki

Bardziej szczegółowo

ROZPIERAK HYDRAULICZNY 10 TON AE010010 [HD210B]

ROZPIERAK HYDRAULICZNY 10 TON AE010010 [HD210B] ROZPIERAK HYDRAULICZNY 10 TON AE010010 [HD210B] 1 Pompa hydrauliczna 2 Wąż hydrauliczny 1,5m 3 Siłownik 10ton 4 Rozpierak 5 Przedłużka rurowa 485mm 6 Przedłużka rurowa 350mm 7 Przedłużka rurowa 250mm 8

Bardziej szczegółowo

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Urządzenia gazowe: Wiszące kotły kondensacyjne o mocy do 100 kw Stojące kotły kondensacyjne o mocy do 100 kw Wiszące kotły konwencjonalne o mocy do 100 kw Przepływowe

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Łożyska wieńcowe PSL Montaż i konserwacja

Łożyska wieńcowe PSL Montaż i konserwacja Łożyska wieńcowe PSL Montaż i konserwacja ZABEZPIECZENIE, PAKOWANIE, TRANSPORT I SKŁADOWANIE Przed pakowaniem łożyska wieńcowe są zabezpieczane płynnym środkiem konserwującym zapewniającym ochronę przed

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO Wytyczne dotyczą teleskopowych kształtek kołnierzowych HAWLE-VARIO o nr kat. 8010 i 8011

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wstęp. Pompa dozująca MixRite do dozowania np. kwasu mrówkowego, lekarstw, witamin czy środków dezynfekcyjnych.

Instrukcja obsługi. Wstęp. Pompa dozująca MixRite do dozowania np. kwasu mrówkowego, lekarstw, witamin czy środków dezynfekcyjnych. Instrukcja obsługi Wstęp Pompa dozująca MixRite do dozowania np. kwasu mrówkowego, lekarstw, witamin czy środków dezynfekcyjnych. Dane techniczne 1618 042500 0,2 2% 1618 042600 0,2 2% z dozowaniem zewnętrznym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja naprawy. Kontrola i wymiana anody magnezowej. 6301 0197 07/2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja naprawy. Kontrola i wymiana anody magnezowej. 6301 0197 07/2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 097 07/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja naprawy Kontrola i wymiana anody magnezowej Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do naprawy Spis treści Informacje ogólne...........................................

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS TABEL

SPIS TREŚCI SPIS TABEL SPIS TREŚCI 1 Wprowadzenie generalne zasady bezpieczeństwa... 6 1.1 Ogólne (konwencje)... 6 1.1.1 Orientacja widelca... 6 1.1.2 Objaśnienia redakcji... 6 2 Informacje techniczne... 7 2.1 Media ściskane...

Bardziej szczegółowo

7. Notatki 38 SPIS TABEL

7. Notatki 38 SPIS TABEL SPIS TREŚCI I. Używanie instrukcji 2 A. Ogólne zalecenia bezpieczeństwa 2 B. Przed każdą jazdą 4 II. Dostosowanie widelca do stylu jazdy 4 1. Wprowadzenie 8 1.1 Ogólne (konwencje) 8 1.1.1 Orientacja widelca

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA KARTA GWARANCYJNA MODEL: DATA SPRZEDAŻY: PIECZĄTKA SPRZEDAWCY: PRZYRZĄDY DO CIĘCIA GLAZURY I TERRAKOTY ADNOTACJE O NAPRAWACH Data Zgłoszenia Rodzaj Usterki Opis czynności serwisowych Data wykonania naprawy

Bardziej szczegółowo

Podnośnik beczek hydrauliczny PBH-300

Podnośnik beczek hydrauliczny PBH-300 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Podnośnik beczek hydrauliczny PBH-300 Spis treści 1. Wstęp 2. Przeznaczenie 3. Opis techniczny 4. Dane techniczne 5. Przygotowanie żurawia do pracy 6. Warunki pracy 7. Przepisy

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T Analogowy panel sterowania Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I UŻYTKOWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Pakowarka próżniowa VAC-6T Analogowy panel sterowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA OBSŁUGI UŻYTKOWNIKA ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH Aby zamówić części zamienne, należy skontaktować się z placówką, w której zakupiono produkt. Należy przygotować następujące informacje: NUMER MODELU produktu (WEEVBE1010) NAZWA

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG. PRZEGLĄD STANDARDOWY 90 PLN * diagnoza stanu technicznego roweru, regulacja przerzutek i hamulców, kasowanie luzów,

CENNIK USŁUG. PRZEGLĄD STANDARDOWY 90 PLN * diagnoza stanu technicznego roweru, regulacja przerzutek i hamulców, kasowanie luzów, CENNIK USŁUG PRZEGLĄD STANDARDOWY 90 PLN diagnoza stanu technicznego roweru, regulacja przerzutek i hamulców, kasowanie luzów, kontrola połączeń śruba - nakrętka, smarowanie łańcucha, kontrola ciśnienia

Bardziej szczegółowo

FOCUS. TYP 11 - Regał 2S. Producent: Wójcik Fabryka Mebli Spółka z o. o. ul. Mazurska 45 82-300 Elbląg e-mail: handlowy@meblewojcik.pl. 1955mm.

FOCUS. TYP 11 - Regał 2S. Producent: Wójcik Fabryka Mebli Spółka z o. o. ul. Mazurska 45 82-300 Elbląg e-mail: handlowy@meblewojcik.pl. 1955mm. FOCUS TYP - Regał S Data : 955mm Indeks wyrobu: PRO-06-0 46mm 600mm Producent: ójcik Fabryka Mebli Spółka z o. o. ul. Mazurska 45 8-300 Elbląg e-mail: handlowy@meblewojcik.pl razie braku lub uszkodzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji & Utrzymania 10/15

Instrukcja instalacji & Utrzymania 10/15 Instrukcja instalacji & Utrzymania 1 10/15 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji obsługi. Nie

Bardziej szczegółowo

Siłowniki pneumatyczne Obrotowe 900 1200 1800 Do zaworów STARLINE

Siłowniki pneumatyczne Obrotowe 900 1200 1800 Do zaworów STARLINE Moment Max.: 0 000 Nm SIL3 IEC 6508 ATEX II GD ct95 0C Obrotowe 900 00 800 80-34 GDAŃSK tel. +48 58 50 8 6 fax +48 58 765 Obrotowe 900 00 800 80-34 GDAŃSK tel. +48 58 50 8 6 fax +48 58 765 KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI PROWADZĄCE SERII GDH-K I GDM-K

JEDNOSTKI PROWADZĄCE SERII GDH-K I GDM-K JEDNOSTKI PROWADZĄCE SERII GDH-K I GDM-K Jednostki prowadzące serii GDH-K i GDM-K zapewniają siłownikom pneumatycznym dokładność prowadzenia, przejęcie zewnętrznych obciążeń promieniowych oraz zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7.

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. SEVEN SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. NAPRAWA 1 Napęd SEVEN stosowany jest do bram przesuwnych

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 COMBO-D-LUX jest kompaktowym zaworem spustowym kondensatu ze

Bardziej szczegółowo

UPPLEVA TV i system dźwięku

UPPLEVA TV i system dźwięku UPPLEVA TV i system dźwięku Codzienne życie w domu stawia wysokie wymagania przed telewizorami i systemami dźwięku. Produkty z serii UPPLEVA poddawane są rygorystycznym testom pod kątem zgodności z naszymi

Bardziej szczegółowo

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Wózki z podnoszoną platformą TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Instrukcja obsługi i konserwacji TFE-111156/300 TFE-111158/500

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE Metalplast Tarnowskie Góry Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Strzelecka 21, tel./fax (032) 285 54 11, tel. (032) 285 29 34 e-mail: office@metalplast.info.pl

Bardziej szczegółowo

TS 92 TS 91. Samozamykacze szynowe o nowoczesnym wzornictwie CONTUR DESIGN

TS 92 TS 91. Samozamykacze szynowe o nowoczesnym wzornictwie CONTUR DESIGN TS 92 TS 91 Samozamykacze szynowe o nowoczesnym wzornictwie CONTUR DESIGN UNIWERSALNE SAMOZAMYKACZE DO DRZWI STANDARDOWYCH ZGODNE Z NORMĄ EN 1154 Samozamykacze TS 92 oraz TS 91 stanowią uzupełnienie systemu

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCYJNA. RIHO POLSKA Sp. z o.o. ul. Zgierska 250/252 91-364 Łódź udziela gwarancji na: Nazwa produktu:. Kod produktu:.

KARTA GWARANCYJNA. RIHO POLSKA Sp. z o.o. ul. Zgierska 250/252 91-364 Łódź udziela gwarancji na: Nazwa produktu:. Kod produktu:. KARTA GWARANCYJNA RIHO POLSKA Sp. z o.o. ul. Zgierska 250/252 91-364 Łódź udziela gwarancji na: Nazwa produktu:. Kod produktu:. Numer seryjny: Data produkcji: Data sprzedaży:... Podpis i pieczątka sklepu:...

Bardziej szczegółowo

AWO 432 Blacha KD v.1.0

AWO 432 Blacha KD v.1.0 AWO 432 Blacha KD v.1.0 Zestaw montażowy do kontroli dostępu. PL Wydanie: 1 z dnia 31.08.2009 IM 432 Zastępuje wydanie: ---------- 1. Przeznaczenie: Blacha, adapter przeznaczona jest do montażu PCB kontroli

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A BRAMY GARAŻOWEJ Dziękujemy za zakup Proszę zapoznać się z instrukcją przed użyciem BRAMA SEGMENTOWA OCIEPLONA Z JEDNĄ SPRĘŹYNĄ

I N S T R U K C J A BRAMY GARAŻOWEJ Dziękujemy za zakup Proszę zapoznać się z instrukcją przed użyciem BRAMA SEGMENTOWA OCIEPLONA Z JEDNĄ SPRĘŹYNĄ I N S T R U K C J A BRAMY GARAŻOWEJ Dziękujemy za zakup Proszę zapoznać się z instrukcją przed użyciem BRAMA SEGMENTOWA OCIEPLONA Z JEDNĄ SPRĘŹYNĄ 1 Przepisy dotyczące bezpieczeństwa W celu poprawnego

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU. N ie zak ryw ać

GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU. N ie zak ryw ać GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU N ie zak ryw ać WAŻNE! Uwaga!!Używając odbiorników energii elektrycznej należy pamiętać o minimalizowaniu ryzyka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SMAROWNICA. Typ S-3 KOPIA ORYGINAŁU

INSTRUKCJA SMAROWNICA. Typ S-3 KOPIA ORYGINAŁU SMAROWNICA Typ S-3 MONTAŻ I EKSPLOATACJA Wydanie 2013 KOPIA ORYGINAŁU MOJ SA ul Tokarska 6 ; 40-859 KATOWICE Tel: +48 32 604 09 00 ; Fax +48 32 604 09 01 MOJ SA Spis treści Lp Nazwa Strona 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-11 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust TEC-11 usuwa automatycznie kondensat z filtrów i np. małych

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo