Karta gwarancyjna. Instrukcja obsługi. Metka handlowa.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karta gwarancyjna. Instrukcja obsługi. Metka handlowa. www.harfa-harryson.com.pl"

Transkrypt

1 Karta gwarancyjna Instrukcja obsługi Metka handlowa 2007

2 G W A R A N C J A Wprowadzenie. Uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją Obsługi, co umożliwi Państwu prawidłową eksploatację amortyzatora i zachowanie najwyższej wartości użytkowej. Książka ta jest gwarancją, instrukcją obsługi i metką handlową amortyzatorów Rock Shox. Warunki Gwarancji I Postanowienia ogólne 1 Wyłącznym dystrybutorem amortyzatorów Rock Shox jest firma Harfa-Harryson Henryk Charucki Wrocław, ul. Robotnicza 52A. 2. Karta gwarancyjna jest ważna wraz z dowodem zakupu. 3. Karta gwarancyjna musi zawierać dane kupującego, datę sprzedaży i numer amortyzatora. Informacje te winny być wpisane w części: Karta Właściciela. 4. Niniejszą Gwarancją objęte są amortyzatory Rock Shox, które spełniają następujące warunki: zostały sprowadzone na teren Polski i wprowadzone do obrotu przez firmę Harfa-Harryson, zostały zakupione u dystrybutora lub jego partnera handlowego, na terenie Polski przez wskazanego w karcie gwarancyjnej kupującego. 5. Gwarancja obejmuje swoim zasięgiem jedynie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 6. Gwarancja niniejsza nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. Uprawnienia te wynikają z Ustawy z dnia r o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U.z 2002 r., nr 141, poz. 1176) 7. Gwarancja w żaden sposób nie zapewnia, że produkt jest niezniszczalny zarówno w czasie trwania gwarancji jak i po niej. II. Warunki gwarancji 1. Producent udziela gwarancji na następujący okres: amortyzatory przednie 2 lata amortyzatory tylne 2 lata 2. Gwarancja obejmuje jedynie wady powstałe przy produkcji towaru oraz wady powstałe przez zastosowanie, wadliwych materiałów do produkcji. 3. Podstawą do rozpoczęcia procedury reklamacyjnej amortyzatora Rock Shox, jest dostarczenie przez Klienta amortyzatora i przedłożenie poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej (nr amortyzatora, pieczęć i podpis sprzedawcy, imię i nazwisko kupującego) wraz z oryginalnym dowodem zakupu. 4. Klient dokonuje zgłoszenia reklamacyjnego w punkcie handlowym, w którym dokonał zakupu towaru, gdzie sprzedawca sporządza protokół reklamacyjny na podstawie dokumentów przedłożonych przez klienta, zgodnych z pkt. 3 ust. II. Warunków Gwarancji. 5. Po dokonaniu zgłoszenia reklamacyjnego, obowiązuje następująca procedura: a) wydanie decyzji dotyczącej zgłoszonej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia sporządzenia protokołu reklamacyjnego, i b) w przypadku zasadności zgłoszonej reklamacji, naprawa lub wymiana reklamowanej części na nową w ciągu 30 dni, z zastrzeżeniem pkt. 7 ust. II. Jeżeli konieczne jest sprowadzenie części z poza granic Polski, termin może wydłużyć się do 60 dni, o czym klient zostanie pisemnie powiadomiony. Wadliwa część wymieniana jest na nową, nie gorszą pod względem technologicznym, i materiałowym niż uszkodzona, w dostępnym obecnie kolorze. 6. W ramach gwarancji, wymianie lub naprawie podlegają poszczególne, wadliwe elementy lub w ostateczności cały amortyzator. 7. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania ekspertyzy przez producenta, terminy określone w pkt. 5 B. mogą wydłużyć się do terminu określonego w oficjalnym piśmie. 8. Ekspertyzy tylnych i przednich amortyzatorów dokonuje wyłącznie centralny serwis Rock Shox mieszczący się we Wrocławiu, ul. Robotnicza 52a.

3 9. Naprawę gwarancyjną wykonuje centralny serwis Rock Shox. W szczególnych przypadkach może wykonać to autoryzowany serwis w punkcie sprzedaży, wskazany przez firmę Harfa-Harryson. 10. Za naprawę gwarancyjną nie uznaję się: a) regulacji i ustawień amortyzatora, b) zmiany charakterystyki pracy amortyzatora, c) czynność serwisową (np. wymiana oleju) 11. Gwarancja nie obejmuje elementów ulegających naturalnemu zużyciu podczas użytkowania: uszczelnienia przeciwpyłowe tuleje ślizgowe O-ringi uszczelki pierścienie z gąbki oleje i smary linki i pancerze przy manetce blokującej powierzchnie ślizgowe goleni górnych III. Przyczyny utraty gwarancji 1. Gwarancja traci ważność w następujących okolicznościach: po upłynięciu okresu gwarancji, w przypadku braku karty gwarancyjnej, w przypadku braku dowodu zakupu, gdy zniszczony zostanie numer identyfikacyjny amortyzatora, po stwierdzeniu rozbieżności pomiędzy zapisem w dokumentacji amortyzatora (w karcie gwarancyjnej) a towarem. po dokonaniu przeróbki konstrukcyjnej amortyzatora lub innej ingerencji w fabryczną konstrukcję w przypadku stosowania innych części niż oryginalne (dotyczy to również olejów i smarów) w przypadku serwisowania amortyzatora w nieautoryzowanym serwisie podczas trwania okresu gwarancyjnego w przypadku uszkodzeń mechanicznych; w przypadku niestosowania się do zaleceń w instrukcji obsługi UWAGA Zastrzega się jednocześnie, że niewykonanie czynności serwisowych, zalecanych według planu czynności serwisowych, zamieszczonego w niniejszej Instrukcji obsługi, może być podstawą do unieważnienia gwarancji. W Związku z tym, uprzejmie prosimy o szczególne dopilnowanie, by na bieżąco dokonywane były w Instrukcji obsługi wpisy, wszystkich czynności serwisowych wykonywanych w amortyzatorze. IV Przyczyną uszkodzeń, nie będących podstawą do reklamacji są: 1. Przekręcenie lub zniszczenie gwintów na piwoty. 2. Zniszczenie powłoki lakierniczej przy użyciu żrących substancji chemicznych 3. Korozji elementów amortyzatora przez przechowywanie roweru w zawilgoconych pomieszczeniach (mokre piwnice, balkony, tarasy). 4. Naruszenie mechaniczne geometrii amortyzatora. Firma Harfa-Harryson nie zbiera informacji na temat numerów amortyzatorów i ich użytkowników dlatego też bardzo prosimy o dopilnowanie dokumentacji, aby mogła posłużyć do ewentualnych roszczeń gwarancyjnych lub w celu udowodnienia, że jest się pierwszym właścicielem amortyzatora.

4 P r z e z n a c z e n i e a m o r t y z a t o r ó w Cross Country All Mountain Free Ride Down Hill UWAGA Użytkowanie amortyzatorów niezgodnie z przeznaczeniem opisanym powyżej powoduje utratę gwarancji. Amortyzatory Rock Shox nie sa przeznaczone do skakania.

5 Gratulacje! Jesteś posiadaczem najlepszego możliwego dla twojego roweru amortyzatora. Instrukcja ta zawiera ważne informacje na temat działań zabezpieczających i konserwacji twojego widelca. Aby upewnić się, że twój widelec działa właściwie, zaleca się, aby został on zamontowany przez wykwalifikowanego mechanika rowerowego. Zaleca się także postępowanie zgodne z zawartym w instrukcji poleceniami, by jazda na rowerze była bezpieczna i bezproblemowa. WAŻNE Informacje dla konsumenta dotyczące bezpieczeństwa 1. Widelec zamontowany w twoim rowerze jest zaprojektowany do użytkowania przez jednego rowerzystę na trasach górskich i innych warunkach off-road (poza szosą). 2. Przed rozpoczęciem użytkowania roweru upewnij się, że hamulce są właściwie zainstalowane i odpowiednio ustawione. Jeżeli hamulce nie działają właściwie, rowerzysta jest narażony na poważne obrażenia i urazy. 3. Twój widelec może zawodzić w pewnych okolicznościach włącznie (ale nie wyłącznie) z sytuacjami, które powodują wyciek oleju, kolizjami lub innymi zdarzeniami mogącymi powodować wygięcie lub złamanie części widelca; oraz wydłużonymi okresami nie użytkowania. Uszkodzenie widelca może nie być na zewnątrz widoczne. Nie jeździj na rowerze, jeżeli zauważyłeś wygięcia lub złamanie części widelca, wyciek oleju, nasilające się dźwięki lub inne okoliczności wskazujące na uszkodzenie widelca, takie jak zmniejszone tłumienie drgań. Zabierz swój rower do autoryzowanego serwisu RockShox. Niesprawność widelca może być przyczyną uszkodzenia roweru lub poważne obrażenia rowerzysty. 4. Zawsze używaj oryginalnych części zamiennych RockShox. Zastosowanie innych niż oryginalne części zamiennych unieważnia gwarancję i może spowodować uszkodzenie widelca. 5. Gdy rower jest przymocowany do bagażnika rowerowego, przy pomocy zacisku za widelec, zwróć szczególną uwagę, aby nie przechylać roweru. Nie zabezpieczenie tylnego koła może spowodować pęknięcie lub złamanie haka. Jeżeli rower przechyli się lub spadnie z bagażnika nie należy jeździć na nim, bez uprzedniego dokładnego przeglądu roweru. Zwróć widelec swojemu dealerowi, aby dokonał przeglądu. Uszkodzenie dolnej goleni lub haka widelca może spowodować utratę kontroli nad rowerem podczas jazdy, oraz poważne obrażenia rowerzysty. 6. W przypadku widelców kompatybilnych z hamulcami V-brake: Montować hamulce V-brake tylko na oryginalne piwoty. Nie prowadzić przedniej linki hamulca przez przelotkę montowaną na podkowie. W przypadku widelców kompatybilnych z hamulcami tarczowymi: Montując hamulce tarczowe postępować zgodnie z instrukcją producenta hamulców. 7. Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi produktu. WIDELCE ROCKSHOX SĄ ZAPROJEKTOWANE DO JAZDY OFF-ROAD I NIE SĄ ZAOPATRZONE W WŁAŚCIWE OZNACZENIA ODBLASKOWE NIEZBĘDNE DO JAZDY NA DROGACH SAMOCHODOWYCH. JEŻELI TWÓJ ROWER BĘDZIE UŻYTKOWANY NA DROGACH PUBLICZNYCH, TWÓJ DEALER POWINIEN ZAPEWNIĆ JEGO ODPOWIEDNIE OZNACZENIA, KTÓRE SĄ NIEZBĘDNE DLA ZACHOWANIA ZASAD BEZPIECZEŃSTWA DROGOWEGO.

6 I N S T A L A C J A Jest bardzo ważne, aby twój widelec RockShox był zamontowany właściwie, przez wykwalifikowanego mechanika rowerowego. Nieprawidłowe zamontowanie amortyzatora jest bardzo niebezpieczne i może spowodować poważne obrażenia rowerzysty. 1. Zdemontować istniejący widelec z roweru. Zmierzyć długość rury sterowej i porównać z długością rury sterowej nowego widelca RockShox. Rura sterowa RS może wymagać skrócenia do odpowiedniej długości. Upewnij się, że długość rury sterowej jest odpowiednia, aby zamontować na niej wspornik kierownicy. Zainstaluj górną koronę podczas mierzenia lub dopasowywania rury sterowej. UWAGA NIE NALEŻY GWINTOWAĆ RUR STEROWYCH ROCKSHOX PRZYGOTOWANYCH DO WSPORNIKÓW TYPU A-HEAD. RURA STEROWA JEST JEDNORAZOWO ZAMONTOWANA DO KORONY. W CELU WYMIANY RURY STEROWEJ NALEŻY WYMIENIĆ JĄ RAZEM Z KORONĄ I GOLENIAMI. NIE DEMONTOWAĆ LUB WYMIENIAĆ RURY STEROWEJ. MOŻE SPOWODOWAĆ TO UTRATĘ KONTROLI NAD ROWEREM PODCZAS JAZDY ORAZ POWAŻNE OBRAŻENIA I URAZY ROWERZYSTY. 2. Zainstaluj dolną bieżnię sterów (29.9 mm dla sterów 1 1/8 ), tak aby ciasno przylegała do górnej części korony. Zamontuj widelec do roweru. Reguluj stery do momentu, gdy nie będzie w nich żadnych luzów ani oporów. Odległość, na górnej goleni, pomiędzy dolną, a górną koroną nie powinna przekraczać 160 mm. 3. Zainstaluj hamulce według instrukcji producenta oraz ustaw odpowiednio klocki hamulcowe. Widelce są przystosowane do hamulców typu-v montowanych na piwotach, lub z hamulców tarczowych montowanych na specjalnie do tego przeznaczonych otworach montażowych. Używaj tylko hamulca działającego bez przelotki, montowanej na podkowie widelca. Dotyczy Boxxer, Pike, Reba, Domain, Agryle, Revelation Zainstaluj hamulce według instrukcji producenta, oraz ustaw odpowiednio klocki hamulcowe. Widelec jest przystosowany do hamulców tarczowych. 4. Postępuj zgodnie z dalej umieszczoną instrukcją montażu Systemu Maxle. Dotyczy amortyzatorów pod standardową oś na zacisk Ustaw zacisk przedniego koła tak, aby luźno wchodziło ono w haki przedniego widelca. Po odpowiednim ustawieniu koła w hakach widelca, należy zacisnąć dźwignię zacisku. Upewnij się, że nakrętka zacisku jest nakręcona na zacisk na co najmniej czterech zwojach gwintu. Ustaw dźwignię zacisku tak, aby po zaciśnięciu była ona równoległa do dolnej rury ramy. 5. Wybierając opony zwróć uwagę na ich rozmiar. Z wyjątkiem modeli widelców podanych w poniższej tabeli standardowo maksymalny rozmiar to 26 x 2.2 szerokości, lub 335mm obwodu. Widelec Maksymalny rozmiar opony Pike 2,5 Reba 2,4 Revelation 2,5 Argyle 2,5 Domain 2,7 Lyrik 2,7 Totem 2,7

7 Upewnij się, że wymiary te są zachowane przy każdorazowej wymianie opon. Aby to sprawdzić, odkręć górny korek trzymający sprężynę i ugnij widelec do samego końca, aby sprawdzić czy między koroną, a oponą jest dystans co najmniej 5mm. Zwiększenie rozmiaru opony może spowodować tarcie o spodnią część korony, gdy widelec jest maksymalnie ugięty. 6. Montaż Hamulców: Instalacja hamulców jest bardzo delikatna operacją i powinna być przeprowadzona ze szczególna ostrożnością, zawsze powinna być skontrolowana przez autoryzowany serwis. UWAGA! RockShox nie może gwarantować montażu systemu hamulcowego i odmawia przyjęcie własnej odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego montażu. Niewłaściwa instalacja zacisku hamulca tarczowego może doprowadzić do nadmiernego obciążenia haków hamulca i w rezultacie tego do ich załamania. Montaż hamulców należy przeprowadzić według zaleceń producenta systemu hamulcowego. Niewłaściwy montaż naraża rowerzystę na niebezpieczeństwo. Widelec musi być zainstalowany i wyregulowany zgodnie z zaleceniami producenta. Montaż widelca powinien być dokonany w autoryzowanym serwisie RockShox. Niewłaściwa instalacja może narazić na niebezpieczeństwo. RockShox nie może gwarantować za jakość montażu widelca i odmawia przyjęcia własnej odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego montażu. Z a l e c a n e o l e j e i p r e p a r a t y d o k o n s e r w a c j i a m o r t y z a t o r ó w R o c k S h o x Smar JUDY BUTTER Olej amortyzujący o gęstości 5 W, 10 W, 15 W Olej REDRUM: do smarowania 400 ml 200 ml 65 ml Preparat BRUNOX do czyszczenia i konserwacji amortyzatorów

8 Z N A K I T E C H N O L O G I C Z N E AIR U-Turn System amortyzacji Air U-Turn, oferuje wszystkie korzyści systemu Dual Air oraz dodatkowo możliwość zewnętrznej regulacji skoku. Wraz ze zmianą skoku następuje automatyczne dostosowanie twardości sprężyny do skoku. Integration Nowa przelotka do przewodu hamulca tarczowego. Umożliwia pewne zamocowanie linki na boosterze amortyzatora. Zapobiega jej otarciom lub zerwaniu. System uszczelek XXX System XXX potrójna uszczelka. Nowym elementem tego systemu jest okrągła uszczelka z gąbki, która jest nasączona olejem, dzięki czemu górne golenie są dobrze nasmarowane, a amortyzator pracuje sprawnie. All - travel Skok. System pozwalający na zmianę skoku za pomocą znajdującej się wewnątrz tulei. Zmian tą można przeprowadzić tylko w serwisie. PURE De Lite Lekki system tłumienia. System tłumienia z jednym tłumikiem, wspomagany komorą powietrza, pozwalającą na regulację komfortu jazdy (płynność systemu: twardo - miękko). Komora powietrzna - nacisk (regulacja ciśnieniem powietrza z góry) Tłumik dolny - powrót (regulacja pokrętłem królik - żółw ) U-Turn Ręczne ustawienie skoku sprężyny olejowej za pomocą pokrętła. Wraz ze zmianą skoku następuje automatyczne dopasowanie twardości sprężyny.. System Maxle Nowa, sztywna 20 mm oś Maxle. Udoskonalony, bardzo prosty w obsłudze system blokady. 32 mm górne golenie Nowe, prostościenne, górne golenie o powiększonej średnicy (32 mm). Wykonane z EA70 Easton. Grubość ścianki rury została tak dopasowana do korony rury sterowej i dolnej goleni, aby otrzymać optymalną wagę, sztywność i wytrzymałość. Każda rura, przed zamontowaniem jej w koronie, poddawana jest procesom anodowania, uszczelniania i polerowania. Hydra Coil 2 (HC2) Druga generacja Hydra Coil. Umożliwia bardziej optymalną regulację tłumienia z minimalnym nakładem konserwacji.

9 Amortyzacja IsoLite Jest to opatentowana technologia amortyzacji IsoLite, która pozwoliła uzyskać: określoną dla skoku kompresję i tłumienie powrotu. Aluminiowe pokrętła regulacyjne W widelcach RockShox zastosowane zostały różnorodne pokrętła, wykonane z, ułatwiające użytkownikowi precyzyjne i szybkie ustawienie amortyzatora zależnie od potrzeb. RockShox opracował nowe, poręczne pokrętło regulacyjne U-Turn i U-Turn Air. Pokrętło wyposażone zostało w składany w czasie jazdy uchwyt, podniesiony w celu regulacji skoku. Blokada TurnKey Blokada TurnKey jest prostym i efektywnym rozwiązaniem zastosowanym w widelcach Dart 3 i Tora 302. TurnKey umożliwia dwie pozycje ustawiania blokady włączona i wyłączona. Blokada TurnKey może być zastosowana z manetką PopLoc i PopLoc Dual. System TurnKey wyposażono w opatentowany mechanizm otwarcia blokady i uginania się widelca, pod wpływem silnego uderzenia, który chroni zarówno widelec, jak i rowerzystę w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń. Floodgate Działanie systemu objawia się tym, że amortyzator mimo jego zablokowania, w wypadku wystąpienia znacznych nierówności terenu, będzie się uginał. System Floodgate pozwala regulować to, jak silne drgania, mają powodować zwolnienie blokady amortyzatora. Jest regulowany, w zależności od modelu, wewnętrznie (przy pomocy klucza imbusowego 2.5 mm) lub zewnętrznie, złotym pokrętłem GATE. Im wyższy jest poziom Floodgate, tym większa siła drgań jest potrzebna, aby zwolnić blokadę amortyzatora. Uwaga: przed rozpoczęciem działania regulacji systemu Floodgate, upewnij się, czy tłumienie Motion Control jest wyłączone. Dual Air Dwie niezależnie regulowane powietrzne komory umieszczone w lewej goleni widelca. System sprężyny powietrznej jest bardzo lekki, niezawodny i pozwala na wszechstronne ustawianie amortyzacji. System Dual Air znalazł również zastosowanie w widelcach o długim skoku 130 mm i wyższym (Pike i Revelation), optymalizując ugięcie sprężyny za pomocą opatentowanej, samoregulującej się negatywnej komory powietrza. Solo Air Solo Air jest to łatwy do ustawienia system sprężyny powietrznej, który znalazł zastosowanie w widelcach Tora, Recon i Boxxer. Dzięki jednej sprężynie powietrznej, gdzie negatywna i pozytywna komora powietrzna są jednocześnie pompowane przez jeden wentyl, system Solo Air jest bardzo łatwy w regulacji, lekki i skuteczny. System Solo Air znalazł zastosowanie także w widelcach o bardzo długim skoku powyżej 130 mm (Totem i Lyrik), optymalizując ugięcie sprężyny za pomocą opatentowanej, samoregulującej się negatywnej komory powietrza. 2-Step Air Regulacja skoku nigdy nie była tak łatwa. System 2-Step Air pozwala w czasie jazdy górskiej i Freeride zmieniać skok widelca. Wystarczy przekręcić pokrętło regulacyjne o 60 stopni w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, a następnie ugiąć widelec, a skok widelca zmniejszy się o 45mm. Jeżeli chcesz powrócić do pełnego zasięgu skoku, przekręć pokrętło regulacyjne o 60 stopni w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i odciąż widelec lub po prostu jedź dalej. System zastosowano w widelcach Totem i Lyrik. 10

10 Technologie powstające w ramach Programu BlackBox Racing to wynik wspólnej pracy naukowców i zawodników. Celem programu jest tworzenie produktów umożliwiających zawodnikom osiąganie najlepszych wyników. Produkty są testowane przez najlepszych zawodników na świecie. BlackBox SpeedStack Technologia ta występuje w amortyzatorach Boxxer WorldCup. SpeedStack to dodatkowa kontrola ciśnienia kompresji, która znajduje zastosowanie w zawodach downhillu. SpeedStack zmienił funkcję FloodGate. Korona z rurą sterową BlackBox Korona tworzy wraz z rurą sterową jedną część, co minimalizuje wstrząsy i wibracje. Korona z rurą sterową, wykonana w technologii BlackBox, zbudowana ze sztywnego i lekkiego karbonu. System tłumienia, który jest kultowy wśród zawodników XC, All Mountain i DH. Pozwala podczas jazdy na szybką regulację tłumienia kompresji, aż do całkowitego zablokowania widelca. Charakteryzuje się niską wagą, wytrzymałością, regulacją blokady amortyzatora Floodgate wraz z opcją manetki PopLoc i PushLock. Nowy system tłumienia, który pozwala na pełną kontrolę i wszechstronną regulację w warunkach jazdy górskiej. 1. Za pomocą czarnego pokrętła regulującego szybką kompresję, ustawiana jest pozycja podkładki regulującej przepływ oleju. W efekcie wzrasta kontrola w czasie ostrych zakrętów, wybić i lądowań. 2. Srebrne pokrętło reguluje wolną kompresję, za pomocą tłoka kontrolującego przepływ oleju w obiegu okrężnym. Dzięki tej regulacji możesz pokonywać ostre zjazdy i drobne nierówności. 3. Włączanie i wyłączanie Floodgate Włącznik Floodgate pozwala przełączać pracę amortyzatora pomiędzy trybem włączony Floodgate, gdzie widelec posiada aktywną blokadę, która pozwala efektywnie pedałować i nabierać prędkości, oraz trybem wyłączony Floodgate, gdy widelec jest w pełni aktywny i ugina się dopasowując się do nierówności terenu. Regulacja Floodgate Przy pomocy igły, którą odkręcamy z dołu goleni, można łatwo i szybko wyregulować to, jak silne drgania, mają powodować zwolnienie blokady amortyzatora, gdy Floodgate jest włączony. Tłumik kompresji Mission Control jest najłatwiej ustawialnym i najlepiej wyglądającym tłumikiem do rowerów górskich, jaki do tej pory zaprojektowano. 11

11 Boxxer World Cup Boxxer Team Boxxer Race Skok Sprężyna WORLD CUP TEAM RACE 203 mm (8 cali) 203 mm (8 cali) sprężyna stalowa 203 mm (8 cali) sprężyna stalowa Tumienie Golenie dolne magnezowe magnezowe magnezowe Korona górna i dolna kute kute kute Rura sterowa Golenie górne Al 7000 Al 7000 Al 7000 Waga 2766 g 3084 g 3084 g Kolor biały czarny srebrny 12

12 U S T A W I E N I E A M O R T Y Z A T O R A Amortyzatory Boxxer RockShox są profesjonalnymi widelcami przeznaczonymi do uprawiania downhillu i freeridu. Widelce Boxxer (Race, Team, World Cup) są fabrycznie ustawione dla użytkowników o wadze 73-83kg, do jazdy downhillowej. Widelce Boxxer Ride są fabrycznie ustawione dla użytkowników o wadze 68-79kg. Amortyzator Boxxer może być indywidualnie dostosowany do stylu jazdy, wagi i terenu. SPRĘŻYNA POWIETRZNA SOLO AIR (dotyczy Word Cup) Solo Air jest to łatwy do ustawienia system sprężyny powietrznej. Dzięki jednej sprężynie powietrznej, gdzie negatywna i pozytywna komora powietrzna są jednocześnie pompowane przez jeden wentyl. USTAWIENIE Solo Air Odkręcić osłonę wentyla (na górze lewej goleni widelca). Przy pomocy specjalnej pompki przeznaczonej do amortyzatorów Boxxer RockShox, napompuj odpowiednią ilość powietrza, zgodnie z poniższą specyfikacją. Pompka Boxxer RockShox jest teleskopowa, wyposażona jest w końcówkę Schrader oraz Presta, służy do pompowania amortyzatora oraz do pompowania kół. Waga rowerzysty Solo Air (psi) <55 kg psi kg psi kg psi kg psi kg psi >99 kg 180+ psi ZMIANA TWARDOŚCI SPRĘŻYNY (dotyczy Race, Team) Jeżeli widelec zamyka się do końca lub nie wykorzystuje całego dostępnego skoku, to należy zmienić twardość sprężyny. Standardowa twardość sprężyny (średnia w kolorze żółtym) jest przeznaczona dla użytkownika o wadze kg, do jazdy downhillowej. Istnieje możliwość wymiany sprężyny na twardszą lub bardziej miękką. RockShox zaprojektował cztery różne twardości sprężyn dla amortyzatora Boxxer. Poniżej umieszczona tabela przedstawia rodzaje sprężyn odpowiednie dla wagi użytkownika. Kolor Sprężyna Waga rowerzysty Biały Bardzo miękka (30 lb-in.) < 55 kg Srebrny Miękka (35 lb-in.) kg Żółty Średnia Standardowa (40 lb-in.) kg Czerwony Twarda (45 lb-in.) kg W amortyzatorze Boxxer fabrycznie zamontowana jest sprężyna śred-niej twardości. SPRAWDZANIE UGIĘCIA WSTĘPNEGO Widelce Boxxer posiadają ugięcie wstępne, gdy siedzisz na rowerze. Ugięcie wstępne to kompresja widelca spowodowana wagą rowerzysty. Prawidłowe ugięcie wstępne powoduje, iż przednie koło ma dobrą przyczepność do podłoża. Ugięcie wstępne powinno się wahać pomiędzy 15, a 25 procent całego skoku widelca. Aby zmierzyć ugięcie wstępne, należy założyć opaskę samozaciskową na górną goleń widelca, tak aby opierała się na górnej uszczelce. Usiąść na rowerze w pozycji jak do jazdy, a następnie z niego zsiąść i zmierzyć dystans pomiędzy uszczelką, a opaską samozaciskową. To jest twoje UGIĘCIE WSTĘPNE. 13

13 Jeżeli tak zmierzone ugięcie wstępne nie mieści się na optymalnym poziomie, to można zwiększyć twardość sprężyny, przez dodanie podkładek dystansowych na główną sprężynę, pod górny korek. Uwaga: Ilość podkładek na sprężynie nie może przekraczać 8. Jeżeli widelec nadal jest za miękki, to będziesz musiał wymienić sprężynę w widelcu. Instalacja podkładek regulujących twardość sprężyny: 1. Odkręć górny korek przy pomocy 24mm sześciokątnego klucza nasadowego. 2. Sprawdź stan O-ringów i jeżeli jest to konieczne, dokonaj ich wymiany. 3. Wciśnij widelec, aby dostać się do podkładek umieszczonych na sprężynie. 4. Dodaj lub usuń podkładki lub/i wymień sprężyny. 5. Zainstaluj korki i dokręć na 3-4 Nm. ZEWNĘTRZNA REGULACJA TŁUMIENIA POWROTU Tłumienie powrotu kontroluje prędkość z jaką amortyzator wraca do maksymalnego skoku. Pokrętło regulacyjne tłumienia powrotu znajduje się na dole prawej goleni. Aby zmniejszyć tłumienie powrotu należy przekręcić pokrętło w stronę zaznaczoną zającem, natomiast aby zwiększyć tłumienie powrotu należy przekręcić pokrętło w stronę zaznaczoną żółwiem. Za duże tłumienie powoduje mniejszą wrażliwość widelca na małych i licznych wybojach, oraz całkowitą kompresję amortyzatora. Przed jazdą na małych i licznych wybojach należy ustawić tłumienie powrotu na możliwie najszybsze, to pozwoli amortyzatorowi nadążać za konturem terenu, stabilizować i kontrolować rower. ZEWNĘTRZNA REGULACJA WOLNEJ KOMPRESJI (dotyczy World Cup i Team) Tłumienie wolnej kompresji kontroluje huśtanie się widelca podczas pedałowania i jego czułość. Sześciostopniowy, niebieski regulator jest usytuowany w prawej górnej goleni. Przekręcanie regulatora w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, powoduje wzrost tłumienia wolnej kompresji. Przekręcanie regulatora w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, powoduje zmniejszenie tłumienia wolnej kompresji. Poziom odpowiedniego tłumienia wolnej kompresji zależy od stylu jazdy, wagi użytkownika i ustawień widelca. Regulator nie posiada indeksowania. ZEWNĘTRZNA REGULACJA SZYBKIEJ KOMPRESJI (dotyczy World Cup, Team i Ride) System Floodgate reguluje szybką kompresję w amortyzatorach Boxxer. System ten pozwala regulować to, jak silne drgania, mają powodować zwolnienie blokady amortyzatora otwarcie zaworu Floodgate i przepływ oleju (przepływ szybkiej kompresji). Złote pokrętło regulacyjne na górze prawej goleni. Przekręcenie pokrętła w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara powoduje utwardzenie amortyzatora. Przekręcanie pokrętła w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara powoduje łatwiejsze uginanie się amortyzatora. System Maxle / Maxle DH System Maxle pozwala na użycie standardowej piasty ze sztywną osią (20mm x 110mm), dla zwiększenia sztywności. Ośkę piasty wkręca się w lewą goleń widelca, ściskając piastę o lewy hak. Ośka jest zaciśnięta w dolnej części goleni zaciskiem Maxle Quick Release. Jazda z nieprawidłowo zainstalowanym kołem może spowodować nieprawidłowe ruchy koła lub jego odłączenie od roweru. Może być to także powodem uszkodzenia roweru, lub poważnych obrażeń rowerzysty. Upewnij się, że oś, haki, mechanizm zacisków w twoim rowerze są czyste, wolne od pyłu i kurzu. Poproś swojego dealera o informacje o tym, jak prawidłowo zabezpieczać przednie koło, gdy używasz systemu zacisków Maxle Quick Release. Podczas instalacji koła należy używać odpowiednich narzędzi i techniki. Nie jedź na swoim rowerze, jeżeli nie jesteś pewien, że przednie koło jest zainstalowane poprawnie i bezpiecznie. 14

14 ZABEZPIECZANIE 1. Zamknij haki widelca, poprzez dociskanie prawej i lewej dzwigni zacisku, wzdłuż dolnej goleni. 2. Mechanizm zacisku to mimośród podobny do większości zacisków, jaki można spotkać przy kołach. Podczas zamykania haków opór na dźwigni powinien być odczuwalny w momencie, gdy znajduje się ona w horyzontalnej pozycji (90 w stosunku do dolnych goleni). Jeżeli nie ma żadnego oporu po przestawieniu dzwigni o 90, należy wyregulować to używając klucza imbusowego 3 mm, dokręcając śrubę trzymającą zacisk. System Maxle DH (Boxxer Word Cup, Team) Włóż oś w haki widelca. Skręć oś kluczem imbusowym 6 mm z siłą Nm. UWAGA POMIĘDZY ZACISKAMI HAKÓW MOŻE ZBIERAĆ SIĘ BRUD I INNE ZANIECZYSZCZENIA. ZAWSZE SPRAWDZAJ I CZYŚĆ TE MIEJSCA, KIEDY DEMONTUJESZ KOŁO. ZEBRANE ZANIECZYSZCZENIA MOGĄ SPOWODOWAĆ OBNIŻENIE ZABEZPIECZENIA OSI, A TAKŻE POWAŻNE OBRAŻENIA I URAZY ROWERZYSTY UWAGA DEMONTOWANIE I INSTALACJA PRZEDNIEGO KOŁA MOŻE SPOWODOWAĆ ROZREGULOWANIE PRZEDNICH HAMULCÓW TARCZOWYCH. PO INSTALACJI PRZEDNIEGO KOŁA, ZAWSZE SPRAWDZAJ SWOJE HAMULCE NA PŁASKIM TERENIE, Z DALA OD RUCHU ULICZNEGO I INNYCH ZAGROŻEŃ. 15

15 Totem 2 Step Air Totem Solo Air Totem Coil 2 STEP AIR SOLO AIR COIL Skok mm 150 / 180 mm 180 mm Sprężyna Tumienie sprężyna stalowa Golenie dolne magnezowe magnezowe magnezowe Korona 66-TV 66-TV 66-TV Rura sterowa Golenie górne Al 7000 Al 7000 Al 7000 Waga 2857 g 2676 g 2857 g Kolor srebrny srebrny czarny-połysk 16

16 Lyrik 2 Step Lyrik Solo Air Lyrik U-Turn 2 STEP AIR SOLO AIR U-TURN Skok mm 160 mm mm Sprężyna Tumienie Golenie dolne magnezowe magnezowe magnezowe Korona 6066TV 6066TV 6066TV Rura sterowa Golenie górne Al 7000 Al 7000 Al 7000 Waga 2490 g 2313 g 2599 g Kolor srebrny czarny czarny 17

17 UWAGA Ważna informacja dotycząca bezpieczeństwa konsumenta. System Maxle 360 System Maxle pozwala na użycie standardowej piasty ze sztywną osią (20mm x 110mm), dla zwiększenia sztywności. Ośkę piasty wkręca się w lewą goleń widelca, ściskając piastę o lewy hak. Ośka jest zaciśnięta w dolnej części goleni zaciskiem Maxle Quick Release. Jazda z nieprawidłowo zainstalowanym kołem może spowodować nieprawidłowe ruchy koła lub jego odłączenie od roweru. Może być to także powodem uszkodzenia roweru, lub poważnych obrażeń rowerzysty. Ważne czynności: Upewnij się, że oś, haki, mechanizm zacisków w twoim rowerze są czyste, wolne od pyłu i kurzu. Poproś swojego dealera o informacje o tym, jak prawidłowo zabezpieczać przednie koło, gdy używasz systemu zacisków Maxle Quick Release. Podczas instalacji koła należy używać odpowiednich narzędzi i techniki. Nie jedź na swoim rowerze, jeżeli nie jesteś pewien, że przednie koło jest zainstalowane poprawnie i bezpiecznie. MONTAŻ 1. Umieść koło w hakach dolnej goleni upewnij się, że piasta jest dobrze osadzona. Sprawdź czy tarcza i piasta nie dotykają goleni. Zapoznaj się zgodnie z instrukcją producenta hamulców. DOCISKANIE 1. W pozycji otwartej wsuń ośkę przez prawą stronę piasty, dopóki nie dosięgnie gwintu w lewym haku. UWAGA POMIĘDZY ZACISKAMI HAKÓW MOŻE ZBIERAĆ SIĘ BRUD I INNE ZANIECZYSZCZENIA. ZAWSZE SPRAWDZAJ I CZYŚĆ TE MIEJSCA, KIEDY DEMONTUJESZ KOŁO. ZEBRANE ZANIECZYSZCZENIA MOGĄ SPOWODOWAĆ OBNIŻENIE ZABEZPIECZENIA OSI, A TAKŻE POWAŻNE OBRAŻENIA I URAZY ROWERZYSTY 2. Aby dokręcić ośkę do haka, przekręć dźwignię w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, do momentu, kiedy lewa strona ośki zrówna się z zewnętrzną stroną lewego haka. WAŻNE: Ręcznie dokręcaj ośkę do dolnej goleni. Nigdy nie używaj żadnego narzędzia do dociskania ośki do haka. Zbyt mocne dokręcenie ośki może zniszczyć ośkę i/lub hak. ZABEZPIECZANIE 1. Zamknij haki widelca, poprzez dociskanie prawej i lewej dźwigni zacisku, wzdłuż dolnej goleni. 2. Mechanizm zacisku to mimośród podobny do większości zacisków, jaki można spotkać przy kołach. Podczas zamykania haków opór na dźwigni powinien być odczuwalny w momencie, gdy znajduje się ona w horyzontalnej pozycji (90 w stosunku do dolnych goleni). Jeżeli nie ma żadnego oporu po przestawieniu dzwigni o 90, należy wyregulować to używając klucza imbusowego 3 mm, dokręcając śrubę trzymającą zacisk. 18

18 UWAGA PO ZAMKNIĘCIU NIE NALEŻY OBRACAĆ DŹWIGNI ZACISKU. PRZEMIESZCZANIE DŹWIGNI MOŻE OBLUZOWAĆ OŚKĘ, OBNIŻAJĄC JEJ BEZPIECZEŃSTWO. Może być widoczna mała (1-2mm) przerwa pomiędzy osią o hakami. Ta mała przerwa jest normalna i pozwala prawej goleni poruszać się przed zamknięciem zacisku. System Maxle DH (UWAGA U S T A W I E N I E A M O R T Y Z A T O R A Amortyzator RockShox może być dostosowany do twojej wagi, stylu jazdy i terenu. Ustawiając widelec zawsze zachowuj następującą kolejność działań: 1. Ugięcie wstępne SAG 2. Tłumienie odbicia 3. Tłumienie kompresji SPRAWDZANIE UGIĘCIA WSTĘPNEGO Widelce posiadają ugięcie wstępne, gdy siedzisz na rowerze. Ugięcie wstępne to kompresja widelca spowodowana wagą rowerzysty. Prawidłowe ugięcie wstępne powoduje, iż przednie koło ma dobrą przyczepność do podłoża. Ugięcie wstępne można ustawić poprzez zmniejszanie lub zwiększanie ciśnienia powietrza w pozytywnej komorze widelca. Aby zmierzyć ugięcie wstępne, należy założyć opaskę samozaciskową na górną goleń widelca, tak aby opierała się na górnej uszczelce. Usiąść na rowerze w pozycji jak do jazdy, a następnie z niego zsiąść i zmierzyć dystans pomiędzy uszczelką, a opaską samozaciskową. To jest twoje UGIĘCIE WSTĘPNE. Ugięcie wstępne powinno wynosić pomiędzy 15 %, a 25 % maksymalnego skoku. U S T A W I A N I E S P R Ę Ż Y N Y P O W I E T R Z N E J SPRĘŻYNA POWIETRZNA SOLO lub 2-STEP AIR Solo Air jest to łatwy do ustawienia system sprężyny powietrznej. Dzięki jednej sprężynie powietrznej, gdzie negatywna i pozytywna komora powietrzna są jednocześnie pompowane przez jeden wentyl. Przy pomocy pompki przeznaczonej do amortyzatorów RockShox, napompuj odpowiednią ilość powietrza, zgodnie z poniższą specyfikacją. Zawsze reguluj ciśnienie powietrza, uprzednio ustawiając amortyzator na maksymalny poziom skoku. UWAGA W czasie pompowanie powietrza można w niektórych przypadkach zaobserwować spadek ciśnienia widoczny na zegarze pompki. Jest to zjawisko normalne, świadczące o tym, że otworzyła się negatywna komora powietrzna i ciśnie pomiędzy komorami wyrównało się. Należy kontynuować pompowanie powietrza do widelca do czasu uzyskania pożądanego poziomu ciśnienia 19

19 USTAWIENIE Solo Air Odkręcić osłonę wentyla (na górze lewej goleni widelca). Przy pomocy pompki przeznaczonej do amortyzatorów RockShox, napompuj odpowiednią ilość powietrza, zgodnie z poniższą specyfikacją. USTAWIENIE 2-Step Air Odkręcić osłonę wentyla (na dole lewej goleni widelca) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Przy pomocy pompki przeznaczonej do amortyzatorów RockShox, napompuj odpowiednią ilość powietrza, zgodnie z poniższą specyfikacją. TOTEM LYRIK Waga rowerzysty Solo Air 2-STEP <63 kg psi psi kg psi psi kg psi psi kg psi psi kg psi psi >99 kg max psi max psi Waga rowerzysty Solo Air 2-STEP <63 kg psi psi kg psi psi kg psi psi kg psi psi kg psi psi >99 kg max psi max psi ZMIANA TWARDOŚCI SPRĘŻYNY Jeżeli widelec zamyka się do końca lub nie wykorzystuje całego dostępnego skoku, to należy zmienić twardość sprężyny. W tym celu skontaktuj się z autoryzowanym serwisem RockShox. Ugięcie wstępne sprężyny olejowej (dotyczy Totem coil) Ugięcie wstępne i twardość sprężyny olejowej w amortyzatorze Totem można zmienić, przez dodanie lub odjęcie podkładek dystansowych na głównej sprężynie, pod górny korek. UWAGA Ilość podkładek na sprężynie nie może przekraczać 8. Jeżeli widelec nadal jest za miękki, to będziesz musiał wymienić sprężynę w widelcu. Instalacja podkładek regulujących twardość sprężyny: 1. Odkręć górny korek przy pomocy 24mm sześciokątnego klucza nasadowego. 2. Sprawdź stan O-ringów i jeżeli jest to konieczne, dokonaj ich wymiany. 3. Ugnij widelec, aby dostać się do podkładek umieszczonych na sprężynie. 4. Dodaj lub usuń podkładki lub/i wymień sprężyny. 5. Zainstaluj korki i dokręć na 3-4 Nm. 20

20 R E G U L A C J A S K O K U WAŻNE: NIE NALEŻY OBRACAĆ POKRĘTŁA REGULACYJNEGO DALEJ NIŻ DO MOMENTU UZYSKANIA MAKSYMALNEGO SKOKU. OBRACANIE POKRĘTŁA POZA TEN PUNKT MOŻE SPOWODOWAĆ USZKODZENIE SYSTEMU U-TURN. UWAGA Ugnij widelec i ustaw w pozycji otwartej OPEN zanim rozpoczniesz regulację skoku. Regulacja Skoku Coil U Turn (dotyczy Lirik) Widelce U-Turn posiadają 45mm regulację skoku. Podziałka umieszczona na lewej górnej goleni pozwala łatwo i dokładnie odczytać skok amortyzatora (nie dotyczy Domain). Obracanie pokrętła regulacyjnego U-Turn zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara powoduje zmniejszenie skoku. Każdy obrót powoduje wzrost lub spadek skoku o 7,5 mm. Regulacja Skoku 2-Step Air Widelce 2-Step posiadają 45mm regulację skoku. Obracanie pokrętła regulacyjnego 2-Step Air (na górnej lewej goleni) zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara powoduje zmniejszenie skoku. Obracanie pokrętła regulacyjnego 2-Step Air w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara powoduje wzrost skoku. Zmniejszony skok spowoduje zmniejszenie siły odbicia, dlatego dodatkowe tłumienie kompresji może być potrzebne. Regulacja Skoku Solo Air (dotyczy Totem) Aby zmienić skok należy udać się do autoryzowanego serwisu Rock-Shox. Wszelkie informacje na temat serwisu na. SYSTEM TŁUMIENIA MISSION CONTROL UWAGA W efekcie przechowywania roweru lub widelca w pozycji odwróconej lub na boku, olej w górnych goleniach może zgromadzić się powyżej tłumika Mission Control. Po powrocie do normalnej pozycji widelec może nie od razu działać optymalnie. Aby szybko przywrócić właściwości systemowi Morion Control ustaw pokrętło w pozycji kompresja otwarta i ugiąć widelec razy. System tłumienia Mission Control pozwala na pełną kontrolę i wszechstronną regulację w warunkach jazdy górskiej. Istnieje możliwość regulacji tłumienia kompresji i powrotu, oraz dopasowania blokady Floodgate. ZEWNĘTRZNA REGULACJA TŁUMIENIA POWROTU Tłumienie powrotu kontroluje prędkość z jaką amortyzator wraca do maksymalnego skoku. Pokrętło regulacyjne tłumienia powrotu znajduje się na dole prawej goleni. Aby zmniejszyć tłumienie powrotu 21

Instrukcja obsługi MEX 6. Sieczkarnia do kukurydzy. "T umaczenie oryginalnej instrukcji obs ugi" nr. 99 476.PL.80P.0. (typ 476 / 477 : +..

Instrukcja obsługi MEX 6. Sieczkarnia do kukurydzy. T umaczenie oryginalnej instrukcji obs ugi nr. 99 476.PL.80P.0. (typ 476 / 477 : +.. PL Instrukcja obsługi "T umaczenie oryginalnej instrukcji obs ugi" nr. 99 476.PL.80P.0 MEX 6 (typ 476 / 477 : +.. 01001) Sieczkarnia do kukurydzy Sieczkarnia do kukurydzy MEX 6 (Typ 48830071+48830046/7

Bardziej szczegółowo

Zwalniak hamulca tz 900 PL-SA

Zwalniak hamulca tz 900 PL-SA Tüschen & Zimmermann Instrukcja montażu i obsługi ATEX tz-013110/mb Tłumaczenie instrukcji oryginalnej POLISH Zwalniak hamulca tz 900 PL-SA 57356 Lennestadt-Saalhausen Postfach 4010 Telefon: +49 (0) 2723/9145-0

Bardziej szczegółowo

Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III

Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III Tüschen & Zimmermann Instrukcja montażu i obsługi ATEX tz-012682/mb Tłumaczenie instrukcji oryginalnej POLISH Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III 57356 Lennestadt-Saalhausen

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR

INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR INOXPA, S.A. c/ Telers, 54 Aptdo. 174 E-17820 Banyoles Girona (Hiszpania) Tel.: (34) 972 57 52 00 Fax.: (34) 972 57 55 02 Email: inoxpa@inoxpa.com

Bardziej szczegółowo

instrukcji obsługi Rowery górskie, crossowe i fitnessowe Rowery trekkingowe, miejskie, wyścigowe Polski

instrukcji obsługi Rowery górskie, crossowe i fitnessowe Rowery trekkingowe, miejskie, wyścigowe Polski instrukcji obsługi Rowery górskie, crossowe i fitnessowe Rowery trekkingowe, miejskie, wyścigowe Polski Stopka redakcyjna Stan na: maj 2014 Producent: Consulting: Pending System GmbH & Co. KG Ludwig-Hüttner-Straße

Bardziej szczegółowo

HORSCH Pronto. Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję obsługi!

HORSCH Pronto. Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję obsługi! 05/2004 Specjaliści w nowoczesnej technologii uprawy i siewu HORSCH Pronto 3-6 DC Art.: 80440500 Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję obsługi!

Bardziej szczegółowo

PROLYFT - INSTRUKCJA OBSŁUGI, KONSERWACJI I SERWISU

PROLYFT - INSTRUKCJA OBSŁUGI, KONSERWACJI I SERWISU KONSERWACJI I SERWISU WCIĄGNIK ŁAŃCUCHOWY serii: PLE 11 / 12 / 13. Prosimy postępować zgodnie z instrukcjami oraz ostrzeżeniami dotyczącymi kontroli, konserwacji i obsługi wciągnika łańcuchowego. Użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Universal II Seria FPO INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ROTACYJNE POMPY WYPOROWE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO OBSŁUGI LUB SERWISOWANIA POMPY NALEŻY PRZECZYTAĆ I

Universal II Seria FPO INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ROTACYJNE POMPY WYPOROWE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO OBSŁUGI LUB SERWISOWANIA POMPY NALEŻY PRZECZYTAĆ I INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Universal II Seria ROTACYJNE POMPY WYPOROWE PUBLIKACJA:: 95-03015-Pol DATA PUBLIKACJI: 02/2005 PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO OBSŁUGI LUB SERWISOWANIA POMPY NALEŻY PRZECZYTAĆ I ZROZUMIEĆ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA GRATULUJEMY... zakupu nowego kasku. Jego design, ergonomia, ciężar, aerodynamika, proste i funkcjonalne użytkowanie, wszystko to zostało zaprojektowane tak, by otrzymać wysokiej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI w języku polskim

INSTRUKCJA OBSŁUGI w języku polskim INSTRUKCJA OBSŁUGI w języku polskim INSTRUKCJA OBSŁUGI 1-14 GWARANCJA 15 Nordic Cab AS Instruction Manual for the Nordic Cab Explorer Page 1 of 16 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA I WSKAZÓWKI Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

380-430-480-530. Druk Nr 87366126

380-430-480-530. Druk Nr 87366126 380-430-480-530 Druk Nr 87366126 1- INFORMACJE OGÓLNE... 1 WOLNOBIEŻNE NOŚNIKI NARZĘDZI STEIGER SERII STX... 3 NUMERY IDENTYFIKACYJNE I SERYJNE... 4 MONTAŻ ZBIORNIKA NA CHEMIKALIA... 7 SYSTEM ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim INSTRUKCJA INSTALACJI Kocioł peletowy COMPACT 14 Instrukcja w języku polskim 8901310800 SPIS TREŚCI WSTĘP 1 - OSTRZEŻENIA I WARUNKI GWARANCJI 2 - INSTRUKCJA INSTALACJI 3 - RYSUNKI I DANE TECHNICZNE 4 -

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI PL PIECYK NA PELLET TOBA HYDRO HYDRO 22 HYDRO 22 Z WYSOKO WYDAJNĄ POMPĄ HYDRO 22 Z WYMIENNIKIEM CZĘŚĆ 1 - NORMATYWY I MONTAŻ Tłumaczenie oryginalnej instrukcji SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI. Profi 400 V

ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI. Profi 400 V ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI Profi 400 V Wydanie 12/2010 COPYRIGHT 2010 PWA HandelsgesmbH [PWA Spółka Handlowa z o.o.] Zmiany i powielanie (także fragmentów) wyłącznie za pisemną zgodą firmy PWA HandelsgesmbH.

Bardziej szczegółowo

RC-Skorpion, ul. Nowy Świat 38, 20-419 Lublin,

RC-Skorpion, ul. Nowy Świat 38, 20-419 Lublin, Robbe-Captron, HeliCommand 3A & 3D & Rigid System stabilizacji i pozycjonowania helikoptera Gratulujemy zakupu systemu HeliCommand. Żaden inny seryjnie produkowany system stabilizacji modeli helikopterów

Bardziej szczegółowo

ETX 513/515 łącznie z wersją KH

ETX 513/515 łącznie z wersją KH ETX 513/515 łącznie z wersją KH 10.04 - Instrukcji obsługi p 52034135 07.08 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

TUAREG 92 APACHE 92 (CROSSJET) TUAREG 92 4x4 APACHE 92 4x4 (CROSSJET 4x4)

TUAREG 92 APACHE 92 (CROSSJET) TUAREG 92 4x4 APACHE 92 4x4 (CROSSJET 4x4) TUAREG 92 APACHE 92 (CROSSJET) TUAREG 92 4x4 APACHE 92 4x4 (CROSSJET 4x4) CZ GB D I F PL NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ OPERATOR'S INSTRUCTION BOOK BEDIENUNGSANLEITUNG MANUALE DI USO E MANUTENZIONE MANUEL D'UTILISATION

Bardziej szczegółowo

PRZEDMOWA PYUNGTAEK, KOREA

PRZEDMOWA PYUNGTAEK, KOREA PRZEDMOWA Niniejszy podręcznik został przygotowany w celu zapoznania Państwa z ważnymi aspektami użytkowania i obsługi samochodu RODIUS/STANIC, a także w celu dostarczenia ważnych informacji dotyczących

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w magazynie. Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja

Bezpieczeństwo w magazynie. Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja Bezpieczeństwo w magazynie Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI REGAŁÓW PALETOWYCH O ZMIENNEJ KONFIGURACJI

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP Instrukcja Montażu i Obsługi Spis treści 1. Wiadomości ogólne 3 2. Dane techniczne/budowa.... 5 3. Podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

PRONAR 1523A Typ: P3 PRONAR 1523A Typ: P3.1

PRONAR 1523A Typ: P3 PRONAR 1523A Typ: P3.1 PRODUCENT: PRONAR Sp. z o.o. 17-210 NAREW, woj. podlaskie ul. Mickiewicza 101 A tel./fax 0 85 6816329; 0 85 6816429; 0 85 6816381; 0 85 6816382; 0 85 6816384; fax 0 85 6816383; www.pronar.pl KOŁOWY CIĄGNIK

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W WF70F5E2Q WF70F5E1Q WF70F5E0Q WF70F5E2W WF70F5E1W WF70F5E0W WF60F4E2Q WF60F4E1Q WF60F4E0Q WF60F4E2W WF60F4E1W WF60F4E0W Pralka automatyczna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

CombiTherm INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody

CombiTherm INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody INSTRUKCJA OBSŁUGI CombiTherm Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody CT/PL (1406) 1.0 Tłumaczenie oryginalnych instrukcji Przed uruchomieniem lub serwisowaniem tego produktu należy

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190 IMMERWATER 190 Instrukcja montażu i obsługi Kod: IW-190 1 Spis treści 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6

Bardziej szczegółowo

--------------- BOMET ----------------

--------------- BOMET ---------------- --------------- BOMET ---------------- INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA KATALOG CZĘŚCI WYMIENNYCH OBSYPNIK ZAWIESZANY P 475-3 sekcyjny P - 475/1-5 sekcyjny PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY ZAPOZNAJ SIĘ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLOTERÓW TNĄCYCH SUMMACUT TM D60, D60 SE D60 FX, D60 FX SE D120, D120 SE D140 SE Łódź 01.01.2007 Spis treści 1. Montaż - Wypakowanie podstawy i plotera - Montaż podstawy - Łączenie podstawy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KOSIARKA SPALINOWA TOO4630C Instrukcja oryginalna

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KOSIARKA SPALINOWA TOO4630C Instrukcja oryginalna INSTRUKCJA OBSŁUGI KOSIARKA SPALINOWA TOO60C Instrukcja oryginalna Niniejsza instrukcja jest chroniona prawem autorskim. Kopiowanie/ powielanie jej bez pisemnej zgody firmy Profix Sp. z o.o. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo