Stoneridge Electronics. Tachografy cyfrowe SE5000. Podręcznik użytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stoneridge Electronics. Tachografy cyfrowe SE5000. Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 Stoneridge Electronics Tachografy cyfrowe SE5000 Podręcznik użytkownika PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Strona 1

2 W A Ż N A I N F O R M A C J A Z uwagi na przepisy bezpieczeństwa kierowcy oraz ruchu drogowego, zaleca się, aby interakcja kierowcy z tachografem cyfrowym - jednostką pojazdową (JP) nie odbywała się podczas ruchu pojazdu (Uwaga: skrót JP używany będzie w dalszej treści podręcznika jako określenie tachografu cyfrowego). Jeśli kierowca nie posiada ważnej karty chipowej JP, nie powinien prowadzić pojazdu, w którym zamontowana jest JP opisana w niniejszym podręczniku, gdyż jest to niezgodne z prawem UE. Jeśli karta została zagubiona, skradziona lub jest wadliwa, inspektorat transportu drogowego kraju, w którym kierowca będzie podróżował może czasowo zwolnić go z używania karty. Kierowcy powinni kontaktować się bezpośrednio z inspektoratami transportu drogowego w poszczególnych krajach (zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Załącznik 7 - Inspektoraty transportu drogowego w poszczególnych krajach) celem uzyskania wyjaśnień w tej kwestii - kierowcy muszą zobowiązać się do przestrzegania przepisów dotyczących prowadzenia pojazdów. Karty chipowe kierowców posiadają obszar pamięci, w którym przechowywane są dane czynności kierowcy. Na karcie kierowcy można zazwyczaj zarejestrować 28 dni czynności kierowcy. Należy podkreślić, że po zapełnieniu się obszaru pamięci karty, nowo zapisywane czynności będą kasować najstarsze dane na karcie, które zostaną trwale utracone. Opisy typów danych czynności przechowywanych na karcie zamieszczono w Załącznik 3 - Dane wprowadzenia i wycofania karty kierowcy oraz dane czynności kierowcy. Właściciele kart powinni dbać o swoje karty. Karty kierowcy nie mogą być odstępowane ani udostępniane innym osobom. Z kartami chipowymi należy obchodzić się ostrożnie - nie zginać ani nie składać kart. Zabezpieczyć miejsca styku kart przed zabrudzeniem - jeśli potrzeba, oczyścić miękką wilgotną szmatką. Zabrudzenia mogą spowodować wczesną awarię JP. Należy dopilnować, aby kieszenie były w każdym momencie zamknięte, z wyjątkiem wprowadzania i wyciągania kart. Podobnie postępować, jeśli chodzi o kasetę z papierem, z wyjątkiem wymiany papieru w drukarce. Nie używać nadmiernej siły podczas wyjmowania kasety z komory. Należy też pamiętać, że papier przeznaczony do drukowania powinien być zatwierdzony przez firmę Stoneridge oraz być przechowywany w chłodnym, ciemnym i suchym otoczeniu. Kieszenie kart chipowych JP nie są przystosowane do utrzymania ciężaru w pozycji otwartej. Odłączyć zasilanie JP jeśli: W pojeździe prowadzone są prace spawalnicze. Przewiduje się przedłużony rozruch silnika w trybie boost. Wysokie napięcie przejściowe może spowodować trwałe uszkodzenie obwodów elektrycznych JP. Podobnie, awaria innych komponentów elektrycznych pojazdu, np. regulatora alternatora, może doprowadzić do uszkodzenia JP, która jest na stałe połączona z akumulatorem. Skutkiem tego typu uszkodzeń JP będzie unieważnienie jej gwarancji. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Strona 2

3 Funkcjonowanie elektromagnetyczne (EMC) JP Stoneridge jest zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Komisji UE 95/54/EC. Skrzynki JP nie należy nigdy otwierać, naruszać ani manipulować przy niej, nawet w warsztacie tachografów - każdy taki przypadek spowoduje niezdatnośćprzyrządu do użytku. W przypadku zewnętrznego uszkodzenia zaleca się przedstawienie JP do oceny w warsztacie. Jeśli wydana zostanie ocena negatywna, przyrząd zostanie wycofany z użytku i konieczna będzie jego wymiana. Normalna temperatura robocza JP Stoneridge mieści się w zakresie -25 C to +70 C. (Uwaga: w wersji ADR zakres ten wynosi -25 C to +65 C). Jeśli niezgodność czasu UTC JP wynosi więcej niż ±20 minut, system należy oddać do warsztatu tachografów celem dokonania ponownej kalibracji. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Strona 3

4 SPIS TREŚCI W A Ż N A I N F O R M A C J A...2 SPIS TREŚCI...4 SPIS ILUSTRACJI Wstęp Opis systemu tachografu cyfrowego Opis klawiszy Zmiana dyżuru kierowcy/klawisze wysuwania karty Funkcja zmiany dyżuru Funkcja wysuwania karty Klawisz Wprowadź Klawisz Anuluj Przyciski w górę / w dół" Kieszenie na karty chipowe Kaseta na papier Zakładanie papieru w drukarce Wyświetlacz Jazda Wprowadzanie karty Ręczne wprowadzanie dyżurów i położeń Ręczne wprowadzanie dyżurów - kontynuacja aktualnego dziennego okresu pracy Ręczne wprowadzanie dyżurów - Poprawianie wpisów Ręczne wprowadzanie dyżurów - Nowy dzienny okres pracy Ręczne wprowadzanie dyżurów - Wyłącznie od nowego dziennego czasu rozpoczęcia do wprowadzenia karty Ręczne wprowadzanie dyżurów - Od ostatniego wycofania karty do zakończenia dziennego okresu pracy oraz od nowego dziennego rozpoczęcia pracy do wprowadzenia karty Ręczne wprowadzanie położeń Ekran 'jazdy' standardowej Ustawienie dyżuru Ekrany jazdy zastępczej...24 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Strona 4

5 4.5.1 Jazda poza zasięgiem Wybór trybu przeprawa promowa/kolejowa Wysuwanie karty Jazda bez ważnej karty chipowej Obsługa w przypadku dwóch kierowców Wydruki Rodzaje wydruków Jak rozpocząć i zakończyć wydruk Wydruk próbny Menu ustawień Czas UTC i czas lokalny Regulacja czasu UTC JP Ustawianie czasu lokalnego JP Odwracanie wyświetlacza Wbudowany test Ostrzeżenia w JP (zdarzenia i usterki) Ogólne komunikaty ostrzegawcze dotyczące zdarzeń Komunikaty ostrzegawcze dotyczące prób naruszenia zabezpieczeń JP Komunikaty ostrzegawcze dotyczące prób naruszenia zabezpieczeń czujnika Komunikaty ostrzegawcze rejestrujące usterki sprzętu Komunikaty ostrzegawcze dotyczące usterek karty Komunikaty ostrzegawcze producenta dotyczące zdarzeń i usterek Dbałość i konserwacja JP Utrzymanie czystości Ochrona systemu JP przed uszkodzeniem Konserwacja drukarki Okresowe przeglądy JP i kontrole bezpieczeństwa Tachograf cyfrowy Stoneridge w wersji ADR...43 Załącznik 1 - Symbole wyświetlacza JP...45 Załącznik 2 - Kraje/Regiony położenia tachografu...49 Załącznik 3 - Dane wprowadzenia i wycofania karty kierowcy oraz dane czynności kierowcy...50 PL PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Strona 5

6 Załącznik 4 - Opis procedur drukowania...51 Załącznik 5 - Ekrany wyświetlacza wybrane podczas jazdy...55 Załącznik 6 - Części zamienne do drukarki...56 Załącznik 7 - Inspektoraty transportu drogowego w poszczególnych krajach...56 Załącznik 8 - Wykrywanie i usuwanie usterek (wbudowane testy)...58 Załącznik 9 - Ekran wyświetlacza jazdy i Nawigacja z menu głównego...59 Załącznik 10 - Słowniczek pojęć...61 PL SPIS ILUSTRACJI Ilustracja 1 Ilustracja klawiszy...9 Ilustracja 2 Wyciąganie kasety na papier...12 Ilustracja 3 Orientacja papieru w drukarce...13 Ilustracja 4 Schemat zwykłej obsługi podczas jazdy...14 Ilustracja 5 Schemat procedury wprowadzania karty chipowej...15 Ilustracja 6 Wprowadzanie karty chipowej do kieszeni...16 Ilustracja 7 Wyjmowanie karty chipowej z kieszeni...26 Ilustracja 8 Wydruk próbny...31 Ilustracja 9 Symbol identyfikacyjny ADR...43 Ilustracja 10 Etykieta znamionowa JP ADR...44 Ilustracja 11 Ekrany wyświetlacza jazdy i Nawigacja z menu głównego...61 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Strona 6

7 1. Wstęp Niniejszy Podręcznik użytkownika obejmuje zwykłą obsługę JP Stoneridge, tzn. z wprowadzoną ważną kartą chipową kierowcy. W skład JP opisanej w tym podręczniku wchodzą dwa mechanizmy kieszeni na kartę chipową, drukarka, wyświetlacz LCD oraz klawisze użytkownika umieszczone w obudowie radiowej w standardzie ISO. JP została zaprojektowana w zgodzie z wymogami UE, dlatego prędkości i odległości są wyświetlane i rejestrowane w jednostkach metrycznych (odpowiednio w kilometrach na godzinę i kilometrach). Oprócz wyświetlania i rejestrowania prędkości pojazdu i przebytych odległości, JP posiada wbudowany zegar wskazujący aktualny czas na wyświetlaczu JP. Karty chipowe kierowcy, na których zapisywane są czasy jazdy, prędkości i przebyte odległości, to elastyczne karty plastikowe przypominające kredytowe. Kieszenie JP, gdy znajdują się w nich karty chipowe są podczas jazdy w pozycji zamkniętej i można je otworzyć tylko podczas postoju pojazdu. Uwaga: jeśli w kieszeni nie ma karty, można ją otworzyć w dowolnym momencie. JP została tak zaprojektowana by mogło z niej korzystać maksymalnie dwóch kierowców, dlatego obok kieszeni z gniazdami na kartę umieszczono dwa specjalne przyciski ('1' dla kierowcy i '2' dla załogi). Przyciski te posiadają podwójną funkcję: ustalania aktualnego dyżuru oraz otwierania kieszeni na kartę. JP wyposażona jest także w cztery dodatkowe przyciski znajdujące się bezpośrednio pod wyświetlaczem. Lewy to klawisz Anuluj, dwa środkowe oznaczają kierunek w górę i w dół, a prawy to Wprowadź". Typ JP Stoneridge posiada świadectwo dopuszczenia do użytku na obszarze Unii Europejskiej. Uwaga: Świadectwo dopuszczenia posiada numer e5??. Numer dopuszczenia do użytku typu przyrządu umieszczony jest na wszystkich JP Stoneridge. JP firmy Stoneridge Electronics uzyskał certyfikat bezpieczeństwa na poziomie ITSEC E3 high, zgodnie z odpowiednimi przepisami UE dotyczącymi tachografów cyfrowych. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Strona 7

8 2 Opis systemu tachografu cyfrowego System tachografu cyfrowego zainstalowanego w pojeździe składa się z następujących części: Jednostka pojazdowa (JP) - to przyrząd wielkości radia, w skład którego wchodzi drukarka, wyświetlacz, przyciski interfejsu użytkownika oraz dwa gniazda na karty chipowe. Informacje przechowywane w JP dotyczą: niektórych parametrów związanych z pojazdem, wszystkich czynności dotyczących kierowcy, zdarzeń i awarii, prędkości (uwaga: z ostatnich 24 godzin jazdy) oraz odległości. Czujnik ruchu - służy do przekazywania do JP impulsów sygnalizujących prędkość ze skrzyni biegów pojazdu i musi posiadać aprobatę firmy Stoneridge. Aby zapewnić spójność sygnału czujnika prędkości, przekazanie sygnału prędkości pomiędzy czujnikiem i JP następuje w formie zaszyfrowanej - stąd czujnik ruchu jest też często nazywany nadajnikiem kodowanym. Kodowanie sygnału prędkości zapewnia wykrycie i zarejestrowanie wszelkich prób ingerencji w sygnał. Karta chipowa kierowcy - służy do przechowywania danych na temat jazdy dotyczących kierowcy, którego nazwisko widnieje na karcie. Zdalny wyświetlacz - zwykle występuje w formie grupy przyrządów przeznaczonych do wyświetlania prędkości (prędkościomierz) oraz przebytej odległości (wyłącznik samoczynny i licznik kilometrów), wykorzystujących informacje z JP. Jednak prędkości i odległości mogą być wyświetlone tylko na JP. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Strona 8

9 3. Opis klawiszy Ilustracja 1 (na odwrocie) przedstawia klawisze JP firmy Stoneridge. Klawisz Anuluj Wyświetlacz Klawisz Wprowadź Kaseta na papier Kieszeń na kartę kierowcy Przycisk "w górę" Przycisk "w dół" Zmiana dyżuru kierowcy/klawisz wysuwania karty Zmiana dyżuru załogi/klawisz wysuwania karty Otwór na papier do drukarki Kieszeń na kartę załogi Ilustracja 1 Ilustracja klawiszy PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Strona 9

10 3.1 Zmiana dyżuru kierowcy/klawisze wysuwania karty Klawisze te (po jednym dla kierowcy i załogi) spełniają podwójną funkcję: po pierwsze, zmieniają aktualnie wybrany dyżur, po drugie, wysuwają odpowiednią kieszeń na kartę Funkcja zmiany dyżuru Dla włączenia okresu rejestrowanego dyżuru przewidziano dwa pojedyncze klawisze, odpowiednio dla kierowcy i załogi (jeśli obecnych jest dwóch kierowców). Klawisz kierowcy znajduje się na lewo od klawisza zmiany dyżuru ( 1"), natomiast klawisz załogi na prawo od klawisza zmiany dyżuru ( 2"). Tryb dyżuru dla kierowcy lub załogi należy wybrać naciskając 'krótko' odpowiedni klawisz zmiany dyżuru (patrz punkt 4.4 Ustawienie dyżuru, w celu uzyskania szerszych informacji). Aby zmienić tryb działania, kierowca lub członek załogi powinien nacisnąć kilka razy odpowiedni klawisz zmiany dyżuru, aż na wyświetlaczu pojawi się właściwy tryb dyżuru. (Uwaga: górna linia dotyczy kierowcy, dolna załogi). Podkreślenia wymaga fakt, iż kiedy pojazd zaczyna ruszać, JP automatycznie przełącza tryb dyżuru kierowcy w pozycję 'jazdy', a tryb dyżuru załogi w 'stan gotowości'. Kiedy pojazd ulega zatrzymaniu, tryb dyżuru kierowcy automatycznie przechodzi w położenie 'pracy', a dyżur załogi pozostaje w 'stanie gotowości'. Należy zwrócić uwagę, aby wybrać tryb 'odpoczynku' dla kierowcy i załogi, 'stan gotowości' dla kierowcy i tryb 'praca' dla załogi Funkcja wysuwania karty Klawisze zmiany dyżuru kierowcy posiadają też drugą funkcję - wysuwania kieszeni na kartę, aby wprowadzić lub wyjąć kartę chipową (Uwaga: lewy klawisz '1' przewidziany jest dla karty kierowcy, prawy klawisz '2' dla karty załogi). Aby wysunąć kieszeń na kartę należy 'nacisnąć i przytrzymać' odpowiedni klawisz. Po krótkiej chwili otworzy się żądana kieszeń. Uwagi: 1. Po włożeniu karty chipowej do JP, odpowiedni klawisz wysunięcia będzie aktywny dopiero po zatrzymaniu się pojazdu. 2. Klawisze wysunięcia nie są aktywne, kiedy nastąpiła przerwa w zasilaniu JP. Jeśli nie ma możliwości przywrócenia zasilania, kieszeń będzie musiała zostać uwolniona w warsztacie tachografów. 3.2 Klawisz Wprowadź Naciśnięcie klawisza Wprowadź powoduje wejście do Menu głównego funkcji podrzędnych, podczas gdy na wyświetlaczu widnieje tryb jazdy standardowej (lub jedna z możliwości wyboru strony). Klawisz ten posiada też drugą funkcję - potwierdzania opcji możliwych do wyboru, wyświetlanych na różnych ekranach funkcji podrzędnych menu głównego, ręcznego wprowadzania dyżuru, itp. (omawianych w treści podręcznika). Klawisza Wprowadź można również użyć do potwierdzania i usuwania komunikatów ostrzegawczych. PL PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Strona 10

11 3.3 Klawisz Anuluj Klawisz Anuluj służy do powrotu do menu głównego oraz ekranów trybu jazdy. 3.4 Przyciski w górę / w dół" Przyciski w górę / w dół służą do przewijania różnych opcji menu lub do zwiększania bądź zmniejszania wyświetlanych wartości, np. godzin. 3.5 Kieszenie na karty chipowe Kieszenie, na kartę kierowcy (z lewej strony) i załogi (z prawej), służą do wprowadzania (lub usuwania) kart do JP, zgodnie z instrukcjami zawartymi w punkcie Funkcja wysuwania karty. 3.6 Kaseta na papier Kaseta na papier służy do przechowywania rolki papieru. Powinna być zawsze zamknięta, z wyjątkiem zakładania nowej rolki. Podczas wydruku papier pojawi się w szczelinie u dołu kasety, dlatego szczelina powinna być wolna od przeszkód. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Strona 11

12 3.6.1 Zakładanie papieru w drukarce Aby wymienić papier należy wpierw wyjąć całą kasetę z jej komory. Kasetę można usunąć, jak przedstawiono i opisano na ilustracji Nacisnąć lekko przykrywkę na środku, w górnej części JP. 2. Przykrywka przechyli się u dołu na zewnątrz. 3. Przytrzymać przykrywkę u dołu w miejscu, gdzie 4. Wyciągnąć ostrożnie przykrywkę/mechanizm z JP. przechyla się na zewnątrz. Ilustracja 2 Wyciąganie kasety na papier PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Strona 12

13 Po wyciągnięciu kasety można w niej umieścić rolkę z papierem. Papier należy przełożyć przez rolkę z tyłu kasety i wyciągnąć na tyle, aby wystawał z kasety (jak najbliżej przedniej przykrywki). Papier należy przeprowadzić przez spód kasety, jak pokazano na ilustracji 3. Następnie ostrożnie umieścić kasetę w otworze JP, wsuwając ją przez środek przykrywki, aż przykrywka zostanie zablokowana w jednostce głównej. Uwaga: do drukowania należy używać jedynie papieru zatwierdzonego przez firmę Stoneridge (patrz Załącznik 6 - Części zamienne do drukarki, w celu uzyskania szczegółowych informacji). PL Ilustracja 3 Orientacja papieru w drukarce 3.7 Wyświetlacz Wyświetlacz dostarcza wszelkich informacji niezbędnych dla operatora podczas jazdy. Opisy poszczególnych ekranów zamieszczono w poświęconych im miejscach w podręczniku. Pełna lista symboli wyświetlacza wraz z niektórymi kombinacjami symboli znajduje się w Załącznik 1 - Symbole wyświetlacza JP. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Strona 13

14 4. Jazda W sekcji tej opisano zwykłą obsługę JP, tzn. z ważną kartą kierowcy wprowadzoną do kieszeni kierowcy ('1'). Aby uzyskać informacje, co należy czynić, gdy pojazd powinien być w ruchu, a wprowadzona karta chipowa jest nieważna, patrz punkt 4.7 Jazda bez ważnej karty chipowej. Na ilustracji 4 przedstawiono schemat etapów zwykłej obsługi JP podczas jazdy. Wprowadzić kartę chipową Uwaga: etap ten obejmuje wprowadzenie położenia początkowego. Ręczne Uwaga: etap ten przewidziany jest dla dyżurów odbytych przed wprowadzeniem karty. Jazda Uwaga: etap ten obejmuje ustawienie aktualnego dyżuru oraz wszelkich jazd odbytych poza zasięgiem. Wyjąć kartę chipową Uwaga: etap ten obejmuje wprowadzenie położenia końcowego. Ilustracja 4 Schemat zwykłej obsługi podczas jazdy Uwaga: celem ręcznego wprowadzania dyżurów kierowcy jest umożliwienie kierowcy zapisania wszelkich dyżurów odbytych od chwili ostatniego wycofania jego karty z JP. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Strona 14

15 4.1 Wprowadzanie karty Przed rozpoczęciem jazdy kierowca musi umieścić swoją ważną kartę w kieszeni kierowcy ('1'), a członek załogi powinien umieścić swoją ważną kartę kierowcy w kieszeni załogi ('2'). Po wprowadzeniu karty kierowcy JP dokona jej uwierzytelnienia. Potwierdzenie uwierzytelnienia karty kierowcy przez JP po jej włożeniu polega na wyświetleniu ikon 1 wraz z nazwiskiem kierowcy odczytanym z uwierzytelnionej karty. Jeśli karta po włożeniu nie zostanie uwierzytelniona i JP odrzuci ją, na wyświetlaczu pojawi się komunikat! Wprowadzenie nieważnej karty w celu potwierdzenia braku uwierzytelnienia. Po włożeniu karty do JP zostanie zarejestrowany fakt jej wprowadzenia. Opis zapisanych danych zamieszczono w Załącznik 3 - Dane wprowadzenia i wycofania karty kierowcy oraz dane czynności kierowcy. Ilustracja 5 przedstawia schemat etapów związanych z wprowadzaniem karty chipowej do JP. Wysunąć żądaną kieszeń na kartę Uwaga: nacisnąć i przytrzymać klawisze wysuwania kieszeni '1' lub '2', odpowiednio dla kieszeni kierowcy lub załogi. Zakończyć procedurę wycofania karty Uwaga: etap ten wymagany jest tylko wówczas, gdy karta kierowcy lub załogi aktualnie znajduje się w kieszeni (patrz punkt 4.6 Wysuwanie karty, w celu uzyskania szczegółowych informacji). Wprowadzić kartę do gniazda wysuniętej Uwaga: komunikat Wysuwanie karty 1 ('2' dla załogi) pojawi się przez chwilę na wyświetlaczu przed otwarciem kieszeni. Wprowadzić kartę jak pokazano na ilustracji 6. Delikatnie zamknąć kieszeń karty Uwaga: komunikat Sprawdzanie karty w toku 1 ('2' dla załogi) będzie wyświetlany do momentu przyjęcia karty. Ilustracja 5 Schemat procedury wprowadzania karty chipowej PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Strona 15

16 Uwaga: Jeśli zostanie wyświetlony komunikat 1 Nie można otworzyć gniazda, to kieszeń nie może zostać otwarta przez JP - należy potwierdzić i usunąć ostrzeżenie (jak opisano w punkcie 7 Ostrzeżenia w JP (zdarzenia i usterki)) i spróbować ponownie otworzyć kieszeń. Jeśli po kilku próbach wciąż nie można otworzyć kieszeni, pojazd należy oddać do warsztatu tachografów celem przeprowadzenia kontroli JP. Po otwarciu kieszeni należy umieścić w niej kartę, tak by chip znalazł się z tyłu kieszeni oraz na górze karty, jak pokazano na ilustracji 6. Ilustracja 6 Wprowadzanie karty chipowej do kieszeni PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Strona 16

17 Jeśli karta zostanie odrzucona przez JP, wyświetli się komunikat z ikoną! Wprowadzenie nieważnej karty informujący o tym, że karta jest nieważna i nie została uwierzytelniona. Komunikat należy potwierdzić i usunąć (jak opisano w punkcie 7 Ostrzeżenia w JP (zdarzenia i usterki)) i wysunąć kartę. W razie potrzeby, sprawdzić JP oraz kartę, aby określić gdzie wystąpiła usterka. Jeśli karta okazała się wadliwa, należy skontaktować się z odpowiednimi władzami i wystąpić o nową (patrz Załącznik 7 - Inspektoraty transportu drogowego w poszczególnych krajach). Jeśli JP jest wadliwa, pojazd należy oddać do warsztatu tachografów do przeglądu. Jeśli karta zostanie przyjęta i uwierzytelniona, ekran wyświetlacza będzie wyglądał tak jak pokazano obok. Komunikat z ikoną oznacza, że do gniazda 1 wprowadzono ważną kartę kierowcy, oraz wyświetlone jest nazwisko kierowcy potwierdzające, że karta została uwierzytelniona. Następnie JP odczyta 'czas ostatniego wycofania' z dopiero co wprowadzonej karty kierowcy i na wyświetlaczu pokaże się komunikat z ikoną Ostatnie wyco z datą i godziną. Należy wówczas wprowadzić ręcznie dyżury i położenie, jak opisano w punkcie 4.2 Ręczne wprowadzanie dyżurów i położeń. Należy zaznaczyć, że jeśli ostatni 'czas wycofania' nie został zapisany prawidłowo na wprowadzonej karcie kierowcy (np. z powodu błędu JP lub karty), wyświetlony zostanie komunikat! 1 Ostatnia ses nie zamk. popr. (Uwaga: '2' dla karty załogi), który oznacza, że ostatnia sesja karty nie została poprawnie zamknięta. Ostrzeżenie należy potwierdzić i usunąć (zgodnie z opisem w punkcie 7 Ostrzeżenia w JP (zdarzenia i usterki)) przed kontynuacją. Jeśli ostrzeżenie to będzie pojawiać się regularnie, należy sprawdzić poprawność działania systemu JP/karty, wykonując te same czynności dotyczące żądanego użytkownika, które opisano w poprzednim akapicie. JP przyjmie wtedy automatycznie czas wprowadzenia karty jako nowy dzienny okres pracy i ręczne wprowadzanie dyżurów nie będzie już wymagane, z wyjątkiem położenia początkowego, zgodnie z opisem w punkcie Ręczne wprowadzanie położeń. 4.2 Ręczne wprowadzanie dyżurów i położeń Następnym etapem po poprawnym wprowadzeniu karty kierowcy i weryfikacji przez JP oraz wyświetleniu 'czasu ostatniego wycofania' jest ręczne wprowadzanie wszystkich dyżurów odbytych przez właściciela karty od czasu ostatniego wycofania karty. Aby kontynuować należy nacisnąć klawisz w górę, w dół, Wprowadź lub Anuluj". Ekran wyświetlacza będzie wówczas wyglądał tak jak pokazano obok. Ikona w górnej linii oznacza pytanie czy jest to kontynuacja aktualnego dziennego okresu pracy?. Aby kontynuować należy wybrać jedną z trzech opcji: pierwsze dwie to naciśnięcie klawiszy w górę lub w dół, w celu zaznaczenia bądź jako odpowiedź 'tak' bądź jako odpowiedź 'nie', a następnie naciśnięcie 1 Smith John? Kont. dzień? 09: klawisza Wprowadź, aby przyjąć opcję 'tak' dla kontynuacji aktualnego dziennego okresu pracy (patrz punkt Ręczne wprowadzanie dyżurów - kontynuacja aktualnego dziennego okresu pracy) lub opcję 'nie' dla nowego dziennego okresu pracy (patrz punkt Ręczne wprowadzanie dyżurów - Nowy dzienny okres pracy). Trzecia opcja to naciśnięcie i przytrzymanie klawisza Anuluj, jeśli nie wymagane jest ręczne wprowadzanie dyżurów, a następnie wprowadzenie położenia początkowego, zgodnie z opisem w punkcie Ręczne wprowadzanie położeń. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Strona 17

18 Należy podkreślić, że procedura ręcznego wprowadzania dyżurów ulegnie automatycznemu zakończeniu, jeśli spełniony zostanie jeden z następujących warunków (Uwaga: wszystkie dyżury wprowadzone ręcznie do momentu anulowania procedury ręcznego wprowadzania zostaną zapisane): 1. jeśli pojazd zaczyna ruszać; 2. jeśli karta chipowa zostanie wprowadzona lub usunięta; 3. jeśli nie występuje interakcja pomiędzy użytkownikiem a JP w czasie dłuższym niż 1 minuta; 4. jeśli klawisz Anuluj zostanie naciśnięty i przytrzymany Ręczne wprowadzanie dyżurów - kontynuacja aktualnego dziennego okresu pracy Uwaga: wszystkie wprowadzone czasy powinny być czasami UTC. Rozpoczęcie ręcznego wprowadzania dyżurów następuje wówczas, gdy 'kontynuacja dziennego okresu pracy' została przejęta z poprzedniego punktu. Należy jednak zauważyć, że jeśli ostatnie wycofanie karty nastąpiło wcześniej niż 24 godziny temu, na wyświetlaczu pojawi się komunikat ostrzegawczy >24h ost. wyc. karty >24h. Po potwierdzeniu ostrzeżenia (zgodnie z opisem w punkcie 7 Ostrzeżenia w JP (zdarzenia i usterki)), JP automatyczne zarejestruje wprowadzenie karty w ramach nowego dziennego okresu pracy i przejdzie do kolejnego etapu, zgodnie z opisem w punkcie Ręczne wprowadzanie dyżurów - Nowy dzienny okres pracy. Jeśli czas ostatniego wycofania karty nie przekroczył 24 godzin, posiadacz karty musi wprowadzić ręcznie wszystkie dyżury odbyte pomiędzy 'ostatnim wycofaniem karty' a 'wprowadzeniem karty'. Na początku, ekran wyświetlacza będzie podobny to pokazanego obok - Wyświetli się Ręczne wprowadzenie 1 ('01M' w prawym górnym rogu) dla kierowcy '1': aktualny dyżur jest w stanie odpoczynku (tzn. ' ') oraz czas/data rozpoczęcia dyżuru (Uwaga: początkowo czas ten pokrywa się z datą ostatniego wycofania karty). Należy zaznaczyć symbol dyżuru - naciskając klawisze w górę lub w dół zmieniać dyżury, aż do wyświetlenia właściwego (tzn. (praca), (w stanie gotowości) lub (odpoczynek)), po czym nacisnąć klawisz Wprowadź, aby potwierdzić wyświetlony dyżur. Należy teraz potwierdzić czas/datę rozpoczęcia dyżuru. Nacisnąć klawisz Wprowadź, aby wybrać poszczególne cyfry czasu/daty rozpoczęcia. Używając przycisków w górę i w dół zmienić w razie potrzeby zaznaczoną cyfrę lub nacisnąć klawisz Anuluj, aby zmienić poprzednią wartość. Następnie należy przejść do ręcznego wprowadzenia czasu końcowego dyżuru. Ekran wyświetlacza będzie podobny do pokazanego obok. Czas 'zakończenia dyżuru' pokazany jest w linii 2 i początkowo przyjmuje domyślnie czas wprowadzenia karty. Nacisnąć ponownie klawisz Wprowadź, aby wybrać poszczególne cyfry czasu/daty końcowej dyżuru, przyciski w górę i w dół, aby zmienić w razie 1 01M 13: M 13: potrzeby zaznaczoną cyfrę lub Anuluj, aby zmienić poprzednią wartość. Jeśli 'czas/data' końcowa dyżuru nie pokrywa się z czasem wprowadzenia karty, po przyjęciu czasu/daty końcowej, wyświetlacz dokona automatycznie uaktualnienia dla celów ręcznego wprowadzenia następnego dyżuru. Wartość na ręcznym liczniku dyżurów (prawy górny narożnik) zostanie zwiększona (tzn. z '02M' na '03M', itp.), a 'czas/data' początkowa będzie taka sama jak czas końcowy poprzedniego dyżuru. Następny dyżur oraz czas/data początkowa i końcowa następnego ręcznego wprowadzenia dyżuru PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Strona 18

19 powinny zostać potwierdzone w taki sam sposób jak zaprezentowano powyżej. Należy zwrócić uwagę, że ręcznie można wprowadzić maksymalnie 16 dyżurów; próba wprowadzenia większej liczby spowoduje wyświetlenie komunikatu ostrzegawczego M...! Pamięć pełna!. Komunikat należy potwierdzić i usunąć (zgodnie z opisem w punkcie 7 Ostrzeżenia w JP (zdarzenia i usterki)) przed kontynuacją. Proces ręcznego wprowadzania dyżurów kierowcy należy powtarzać w przypadku wszystkich dyżurów do czasu wprowadzenia karty. Kiedy potwierdzone zostanie ostatnie wprowadzenie dyżuru (tzn. czas końcowy dyżuru pokryje się z czasem wprowadzenia karty lub liczba ręcznie wprowadzonych dyżurów wyniesie 16), będzie można sprawdzić lub poprawić ręcznie dokonane wpisy dyżurów, zgodnie z opisem przedstawionym w następnym punkcie Ręczne wprowadzanie dyżurów - Poprawianie wpisów Po ukończeniu ręcznego wprowadzania dyżurów początkowo ekran wyświetlacza będzie wyglądał tak jak pokazano obok - JP zapyta Poprawić ręczne wpisy dyżurów? tak/nie - należy użyć przycisków w górę lub w dół, aby wybrać opcję (tak) i (nie). Aby potwierdzić aktualne ręcznie wprowadzone dyżury, nacisnąć klawisz Wprowadź z zaznaczoną opcją. Wyświetli się komunikat Czynności potwierdzone wskazujący, że ręcznie wprowadzone czynności zostały potwierdzone i zachowane. Podobnie aby sprawdzić i zmienić ręcznie wprowadzone dyżury, nacisnąć klawisz Wprowadź z zaznaczoną opcją. Ekran wyświetlacza zmieni się (patrz ekran obok), pokazując czas/datę początkową pierwszego zachowanego dyżuru. Strzałki w górę i w dół w górnym prawym rogu przy numerze ręcznego wpisu oznaczają, że 'tryb edycji dyżuru' jest aktywny. Przyciskami w górę i w dół można przechodzić pomiędzy zachowanymi, ręcznie wprowadzonymi dyżurami (Uwaga: wartości ręcznego licznika dyżurów w prawym górnym rogu będą rosły/malały w trakcie naciskania przycisków w górę i w dół"). Jeśli wyświetlony, ręcznie wprowadzony dyżur wymaga zmiany, nacisnąć krótko klawisz Wprowadź i poprawić wpis w taki sam sposób jak pokazano w punkcie Ręczne wprowadzanie dyżurów - kontynuacja aktualnego dziennego okresu pracy. Należy zaznaczyć, że wszelkie kolizje czasowe będą automatycznie korygowane przez JP. Można również usunąć niepotrzebny ręczny wpis dyżuru lub dodać wcześniej pominięty wpis. Po wyświetleniu dyżuru do usunięcia lub pozycji dyżuru, która ma być dodana, nacisnąć i przytrzymać klawisz Wprowadź. Ekran wyświetlacza będzie wtedy wyglądał podobnie do pokazanego obok - w tym przypadku wpis dyżuru posiada numer 2. Aby usunąć ten wpis, należy nacisnąć klawisz Popraw Wpisy 1 01M 12: M Dodaj lub + usuń wpis - Wprowadź z zaznaczoną opcją '-' lub dodać nowy wpis '02' (przy założeniu, że liczba aktualnie wprowadzonych dyżurów nie przekroczyła 16) naciskając Wprowadź z zaznaczoną opcją '+' (Uwaga: podczas wyboru opcji '+' lub '-' wykorzystać klawisz w górę lub w dół"). Dodanie wpisu dyżuru (Uwaga: użyć tej samej metody wprowadzania dyżurów, którą opisano w punkcie Ręczne wprowadzanie dyżurów - kontynuacja aktualnego dziennego okresu pracy) może spowodować kolizję czasową pomiędzy wpisami dyżurów dlatego JP dokona automatycznej korekty, aby zapobiec takim kolizjom. PL PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Strona 19

20 Po sprawdzeniu/zmianie wszystkich ręcznych wpisów dyżurów nacisnąć klawisz Anuluj, aby powrócić do ekranu Poprawić ręczne wpisy dyżurów? tak/nie opisanego wyżej, a następnie wybrać opcję 'nie' (' ') (Uwaga: pojawi się komunikat Czynności potwierdzone uznający potwierdzenie) Ręczne wprowadzanie dyżurów - Nowy dzienny okres pracy Ciąg dalszypunktu 4.2 Ręczne wprowadzanie dyżurów i położeń, w której wybrano opcję 'nie', by zaznaczyć, że ostatnie wprowadzenie karty dotyczyło nowego dziennego okresu pracy; na początku ekran wyświetlacza będzie wyglądał tak jak pokazano obok. JP wyświetla czas ostatniego wycofania karty i należy określić, czy czas końcowy poprzedniego dziennego okresu pracy pokrywa się z? Ost praca? 18: czasem wyświetlanym. Jeśli tak, wymagane będą tylko ręczne wpisy dyżurów dla nowego dziennego okresu pracy. Posługując się klawiszami w górę i w dół zaznaczyć opcję 'tak' ( ) i wybrać klawiszem Wprowadź. W przeciwnym wypadku, trzeba będzie dokonać ręcznego wpisu dyżurów za okres do końca poprzedniego dziennego okresu pracy oraz za okres od początku nowego dziennego okresu pracy do czasu wprowadzenie karty. W takim przypadku należy wybrać opcję ( ), naciskając klawisz Wprowadź po jej zaznaczeniu Ręczne wprowadzanie dyżurów - Wyłącznie od nowego dziennego czasu rozpoczęcia do wprowadzenia karty Ciąg dalszypunktu Ręczne wprowadzanie dyżurów - Nowy dzienny okres pracy, w którym wybrano opcję 'tak', z uwagi na pokrywanie się czasu ostatniego wycofania karty oraz czasu zakończenia poprzedniego dziennego okresu pracy. Na początku wymagane będzie wprowadzenie położenia przy zakończeniu poprzedniego dziennego 1 01M okresu pracy (patrz punkt Ręczne wprowadzanie położeń), chyba że położenie zostało podane 19: wcześniej, w czasie ostatniego wycofania karty. W takim wypadku, użytkownik będzie musiał wpisać ręcznie dyżury za okres od rozpoczęcia nowego dziennego okresu pracy do wprowadzenia karty, a ekran wyświetlacza na początku podobny będzie do przedstawionego obok. (Uwaga: Ręczny wpis 1 - '01M' w prawym górnym rogu). Wyświetlony czas stanowić będzie czas rozpoczęcia pierwszego dyżuru, który należy wprowadzić. Użytkownik musi wtedy dokonać ręcznego wprowadzenia odbytych dyżurów aż do czasu wprowadzenia karty, w sposób podobny do opisanego w punkcie Ręczne wprowadzanie dyżurów - kontynuacja aktualnego dziennego okresu pracy (Uwaga: ręcznie można dokonać maksymalnie 16 wpisów dyżurów). Po wpisaniu dyżurów do czasu wprowadzenia karty należy podać położenie rozpoczęcia nowego dziennego okresu pracy. Następnie można sprawdzić lub poprawić przed chwilą wpisane ręcznie dyżury, w sposób podobny do opisanego w punkcie Ręczne wprowadzanie dyżurów - Poprawianie wpisów. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Strona 20

Certyfikowany Podręcznik Użytkownika. Zespół dokumentacji technicznej firmy Stoneridge Electronics życzy przyjemnej i bezpiecznej jazdy.

Certyfikowany Podręcznik Użytkownika. Zespół dokumentacji technicznej firmy Stoneridge Electronics życzy przyjemnej i bezpiecznej jazdy. Certyfikowany Podręcznik Użytkownika Niniejszy podręcznik użytkownika jest rozszerzoną wersją certyfikowanego podręcznika użytkownika 9000-101587/01R06 i został stworzony w celu zaspokojenia potrzeb klientów.

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Higrometr Testo 623, 0 100 %RH, -10 do +60 C Nr produktu 101136 Strona 1 z 9 1 Opis produktu 1.1. Przegląd 1. Klawiatura Klawisz Funkcja Wyświetl wartość maks. Wyświetl wartość min.

Bardziej szczegółowo

Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz

Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz INSTRUKCJA OBSŁUGI Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz Nr produktu 674117 Strona 1 z 10 Wprowadzenie Dziękujemy za wybór krokomierza Oregon Scientific Slimfit

Bardziej szczegółowo

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A.

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "E L E K T R O N". ul. Dolina Zielona 46 a 65-154 Zielona Góra Tel/fax.: (

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany Podręcznik Użytkownika. Zespół dokumentacji technicznej firmy Stoneridge Electronics życzy przyjemnej i bezpiecznej jazdy.

Certyfikowany Podręcznik Użytkownika. Zespół dokumentacji technicznej firmy Stoneridge Electronics życzy przyjemnej i bezpiecznej jazdy. Certyfikowany Podręcznik Użytkownika Niniejszy podręcznik użytkownika jest rozszerzoną wersją certyfikowanego podręcznika użytkownika 9000-101587/01R06 i został stworzony w celu zaspokojenia potrzeb klientów.

Bardziej szczegółowo

Menu Tachografu Stoneridge SE5000 nowy model

Menu Tachografu Stoneridge SE5000 nowy model Menu Tachografu Stoneridge SE5000 nowy model 2.1.1 1.1 2.1 2.1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.1.9 2.1.10 2.1.11 2.1.12 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3.1 2.3 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

Kierowcy nie używają brudnych lub uszkodzonych wykresówek lub karty kierowcy.

Kierowcy nie używają brudnych lub uszkodzonych wykresówek lub karty kierowcy. The driver card Karta kierowcy określona w załączniku IB jest wydawana na wniosek kierowcy przez właściwe władze Państwa Członkowskiego, w którym kierowca posiada swoje miejsce normalnego zamieszkania.

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm Nr produktu: 1227013 Strona 1 z 7 Schemat połączenia: 7. Zasady dotyczące bezpieczeństwa Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi -skróconaan

Instrukcja obsługi -skróconaan Title EFAS Instrukcja obsługi -skróconaan EFKON company A1 Product Information Informacje o produkcie EFAS tachograf najnowszej generacji EFAS krótka charakterystyka: Wyjątkowo łatwe i przejrzyste menu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

Zegarek Kwarcowy Braun BN0087WHSLMHG, sterowany radiowo, 42 x 11,5 mm, 5 ATM

Zegarek Kwarcowy Braun BN0087WHSLMHG, sterowany radiowo, 42 x 11,5 mm, 5 ATM INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672822 Zegarek Kwarcowy Braun 66516- BN0087WHSLMHG, sterowany radiowo, 42 x 11,5 mm, 5 ATM Strona 1 z 5 (I) Funkcje przycisków: Przycisk A wynik odbioru / ustawienia wskazówek

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY LICZNIK CZASU PRACY

MIKROPROCESOROWY LICZNIK CZASU PRACY MIKROPROCESOROWY LICZNIK CZASU PRACY CREATEIN.PL PRACA? PAUZA? BACK MENU INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...5 ZASTOSOWANIE...5

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK SZYBKIE WPROWADZENIE

PODRĘCZNIK SZYBKIE WPROWADZENIE PODRĘCZNIK SZYBKIE WPROWADZENIE pl 2 SPIS TREŚCI pl 1 Konfiguracja urządzenia... 4 1.1 Podstawowe ustawienia... 4 1.2 Tryby i widoki... 4 1.3 Nawigacja w menu... 5 2 Trening z monitorem tętna... 6 2.1

Bardziej szczegółowo

CYFROWY STOPER KWARCOWY Z POMIAREM MIĘDZYCZASÓW I CZASÓW OKRĄŻEŃ ORAZ Z FUNKCJĄ POMIARU POCIĄGNIĘĆ / CZĘSTOTLIWOŚCI

CYFROWY STOPER KWARCOWY Z POMIAREM MIĘDZYCZASÓW I CZASÓW OKRĄŻEŃ ORAZ Z FUNKCJĄ POMIARU POCIĄGNIĘĆ / CZĘSTOTLIWOŚCI 3X-100M CYFROWY STOPER KWARCOWY Z POMIAREM MIĘDZYCZASÓW I CZASÓW OKRĄŻEŃ ORAZ Z FUNKCJĄ POMIARU POCIĄGNIĘĆ / CZĘSTOTLIWOŚCI WYŁĄCZNIE DLA UŻYTKOWNIKÓW W STANIE KALIFORNIA Niniejsze ostrzeżenie o użytym

Bardziej szczegółowo

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0 Delvotest Inkubator Instrukcja obsługi Wersja 1.0 Przedmowa Dziękujemy za zakup naszego produktu: Delvotest Inkubator. Ten podręcznik przeznaczony dla użytkowników i zawiera informacje oraz wskazówki funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Anemometr Extech AN100 Instrukcja obsługi

Anemometr Extech AN100 Instrukcja obsługi Anemometr Extech AN100 Instrukcja obsługi Nr produktu: 122313 Strona 1 z 6 Wstęp Gratulujemy zakupu termoanemometru Extech AN100 CFM/CMM. Przyrząd mierzy prędkość powietrza, przepływ powietrza (objętość)

Bardziej szczegółowo

TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 INSTRUKCJA OBSŁUGI

TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 I. Główne cechy INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Trzyliniowy wyświetlacz LCD, na którym wyświetlana jest godzina (lub data), temperatura wewnętrzna i wilgotność względna. 2. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy tachograf SE5000

Cyfrowy tachograf SE5000 Polski PODRĘCZNIK kierowcy i przedsiębiorstwa Cyfrowy tachograf SE5000 Gotowy do jazdy Stoneridge - Setting the standard www.se5000.com Certyfikowany Podręcznik Użytkownika G Niniejszy podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza oraz inne.

Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza oraz inne. Zegarek, krokomierz Instrukcja obsługi Nr produktu:860399 1.0 Wprowadzenie Dziękujemy za zakup tego zegarka. Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Art. nr.: ELEKTRONICZNA WAGA KUCHENNA

Instrukcja obsługi. Art. nr.: ELEKTRONICZNA WAGA KUCHENNA Instrukcja obsługi Art. nr.: 2002827 ELEKTRONICZNA WAGA KUCHENNA Eletroniczna waga kuchenna z ekranem dotykowym Właściwości i specyfikacja 1. Wyświetlacz zegara czasu rzeczywistego 2.Z czujnikiem temperatury

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Tuner DVB-T umożliwia odbiór cyfrowej telewizji naziemnej w standardach MPEG2- i MPEG-4. Możliwość odbioru zależna jest od warunków odległości od nadajnika, jego mocy

Bardziej szczegółowo

Ciśnieniomierz Nr art Oznaczenie elementów.

Ciśnieniomierz Nr art Oznaczenie elementów. Ciśnieniomierz Nr art. 860169 Oznaczenie elementów. 1. Przycisk M (trybu działania). 2. Wyświetlacz LCD. 3. Przycisk Start/Stop. 4. Przycisk wywołania pamięci. 5. Przycisk przewijania wartości do przodu/do

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF Wersja: 0.0.0.3 Październik 2012 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp 2. Wymagania sprzętowe, instalacja. 3. Opis współpracy komputera z kasą 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9009* *VIKTY149* Dodatkowa dokumentacja dotycząca regulatorów ECL Comfort 210 oraz 310, modułów i akcesoriów dostępna jest na stronie http://pl.danfoss.com/ ECL Comfort

Bardziej szczegółowo

JVC CAM Control (dla ipada) Instrukcja Obsługi

JVC CAM Control (dla ipada) Instrukcja Obsługi JVC CAM Control (dla ipada) Instrukcja Obsługi Polski Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla oprogramowania (dla ipada) dla Live Streaming Camera GV-LS2/GV-LS1 produkcji JVC KENWOOD. Modele kompatybilne

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672502 Zegarek radiowy Eurochron Strona 1 z 7 Przeznaczenie Produkt jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie przy użyciu zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino UZUPEŁNIENIE DO INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA DOTYCZĄCE STEROWNIKA /z wyświetlaczem LCD/ DLA ROWERU ELEKTRYCZNEGO WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino 1 Opis funkcji sterownika z wyświetlaczem LCD dla modeli rowerów

Bardziej szczegółowo

Miernik ExStik EC400 Miernik przewodności/tds/zasolenia/ temperatury Nr produktu

Miernik ExStik EC400 Miernik przewodności/tds/zasolenia/ temperatury Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Miernik ExStik EC400 Miernik przewodności/tds/zasolenia/ temperatury Nr produktu 000121632 Strona 1 z 8 Opis miernika Opis panelu przedniego 1. Zasobnik baterii 2. Ekran LCD 3. Przycisk

Bardziej szczegółowo

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2006 1 Obsługiwane odbiorniki samochodowe JVC Adapter obsługuje następujące odbiorniki samochodowe JVC*

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie 1. Zastosowanie INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik amperogodzin ETM-01.1 Licznik ETM jest licznikiem ładunku elektrycznego przystosowanym do współpracy z prostownikami galwanizerskimi unipolarnymi. Licznik posiada

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z APLIKACJI

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z APLIKACJI INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z APLIKACJI www.ebooki.nowaera.pl WSTĘP REJESTRACJA LOGOWANIE AKTYWACJA E-BOOKA POBRANIE E-BOOKA NA URZĄDZENIA MOBILNE USUNIĘCIE E-BOOKA Z URZĄDZENIA MOBILNEGO NAWIGACJA W E-BOOKU

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatora. Wymiana akumulatora

Ładowanie akumulatora. Wymiana akumulatora Ładowanie akumulatora UWAGA: Gdy używa się zasilacza prądu przemiennego, wszystkie akumulatory korzystają z Dell ExpressCharge. Gdy system jest wyłączony, akumulator naładuje się do 80% pojemności w ciągu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI U700

INSTRUKCJA OBSŁUGI U700 INSTRUKCJA OBSŁUGI U700 Nr referencyjny JW00* Promaster SST Nr kalibru U70* Cechy: Zasilany światłem Czas światowy Chronograf do 24h Tarcza analogowa i wyświetlacz cyfrowy Odliczanie czasu (timer) do 99

Bardziej szczegółowo

Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002

Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002 Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002 Strona 1 z 19 1. Obsługa Przycisk LIGHT MODE START/STOP LAP/RESET Znaczenie! Obsługa Włączanie podświetlania tarczy (5 sekund)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX LCD9, z wbudowanym wyświetlaczem

Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX LCD9, z wbudowanym wyświetlaczem INSTRUKCJA OBSŁUGI Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX LCD9, z wbudowanym wyświetlaczem Nr produktu 884041 Strona 1 z 5 1. Widok z przodu 2. Widok z tyłu Wejście zasilacza Złącze USB 2.0 Złącze

Bardziej szczegółowo

www.vdo.com Tachograf cyfrowy DTCO 1381 Service only Instrukcja obsługi dla firmy i kierowcy

www.vdo.com Tachograf cyfrowy DTCO 1381 Service only Instrukcja obsługi dla firmy i kierowcy www.vdo.com Tachograf cyfrowy DTCO 1381 Instrukcja obsługi dla firmy i kierowcy Redakcja Szanowny Użytkowniku, Tachograf cyfrowy (Digitale Tachograph) DTCO 1381, łącznie z komponentami systemowymi stanowi

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterownik bateryjny 9001 D

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterownik bateryjny 9001 D INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik bateryjny 9001 D 1. WYKAZ ELEMENTÓW STEROWNIK KRANOWY 1. Kran z przyłączem gwintowanym 2. Filtr wewnętrzny 3. Klapka 4. Wyświetlacz 5. Przyciski programowania i obsługi sterownika

Bardziej szczegółowo

Luksomierz Extech HD-400, Lux, USB

Luksomierz Extech HD-400, Lux, USB Luksomierz Extech HD-400, 40-400 000 Lux, USB Instrukcja obsługi Numer produktu: 123232 Strona 1 z 10 Strona 2 z 10 Opis Opis miernika 1. Wtyczka przewodu czujnika, pokazana gdy podłączona do wtyku miernika.

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

REGULATOR WYDAJNOŚCI WENTYLACJI RC2

REGULATOR WYDAJNOŚCI WENTYLACJI RC2 REGULATOR WYDAJNOŚCI WENTYLACJI RC2 Przystosowany jest do montażu w podtynkowych puszkach instalacyjnych (60) w ramkach serii POLO OPTIMA (na specjalne życzenie również w ramkach POLO BARVA - patrz http://www.hager.pl/).

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

BUDOWA ELEKTRYCZNA BI-VAN CAN COM2000

BUDOWA ELEKTRYCZNA BI-VAN CAN COM2000 INFOTEC AP/TAVG/MMXP/MUX ZATWIERDZENIE DIAGNOSTYKI BSI BUDOWA ELEKTRYCZNA BI-VAN CAN COM2000 G10 PROCEDURY KONTROLNE FUNKCJI WYCIERACZKA SZYBY Zastosowanie w pojazdach PEUGEOT 206 (Od nr DAM 9076) 307

Bardziej szczegółowo

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO Dla domu jednorodzinnego Dla domu dwurodzinnego Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MIWI URMET Sp. z o. o. ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i użytkowania Panel sterujący KPZ 52(E) 7

Instrukcja obsługi i użytkowania Panel sterujący KPZ 52(E) 7 Instrukcja obsługi i użytkowania Panel sterujący KPZ 52(E) 7 1 Wyświetlacz 2 Ekran LCD 0 : Waga znajduje się w położeniu zerowym STABLE : Waga znajduje się w położeniu spoczynkowym (bez zmiany wskazań

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW

SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW Instrukcja instalacji RISCO Group Poland ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa tel.: (22) 500-28-40 fax: (22) 500-28-41 1. Wstęp Retransmiter sygnałów przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506 1 EUROSTER 506 1.WPROWADZENIE Regulator Euroster 506 przeznaczony jest do sterowania systemami ogrzewania podłogowego elektrycznego, wodnego oraz do ogrzewania gazowego i olejowego. W zależności od sterowanego

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe Sterowanie klawiaturą, klawiatura, klawisze funkcyjne, przesuwanie obiektów ekranowych, wydawanie poleceń za pomocą klawiatury

Słowa kluczowe Sterowanie klawiaturą, klawiatura, klawisze funkcyjne, przesuwanie obiektów ekranowych, wydawanie poleceń za pomocą klawiatury Obsługa za pomocą klawiatury Różnego typu interfejsy wykorzystują różne metody reagowania i wydawania poleceń przez użytkownika. W środowisku graficznym najpopularniejsza jest niewątpliwie mysz i inne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne...

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne... Naświetlarka UV Podręcznik użytkownika Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Przeznaczenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider].

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. W wersji 6.31.0 programu LiderSim [ProLider] została wprowadzona funkcjonalność o nazwie Szybki paragon umożliwiająca łatwe wystawianie

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

System tachografów cyfrowych. Anna Kowalczyk Departament Dróg i Transportu Drogowego Ministerstwo Transportu

System tachografów cyfrowych. Anna Kowalczyk Departament Dróg i Transportu Drogowego Ministerstwo Transportu System tachografów cyfrowych Anna Kowalczyk Departament Dróg i Transportu Drogowego Ministerstwo Transportu Wśród wszystkich naruszeń przepisów regulujących przewóz osób i rzeczy - ponad 80% stanowią naruszenia

Bardziej szczegółowo

Pedometr (licznik kroków) 3D

Pedometr (licznik kroków) 3D Pedometr (licznik kroków) 3D Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup urządzenia pomiarowego z czujnikiem 3D. Dzięki temu krokomierzowi bez problemu sprawdzisz, ile spalono kalorii podczas spaceru, czy wysiłku

Bardziej szczegółowo

STRONA 1. Alkomat / Instrukcja Obsługi

STRONA 1. Alkomat / Instrukcja Obsługi STRONA 1 Alkomat / Instrukcja Obsługi Dziękujemy za zakup alkomatu Vordon. Przed pierwszym użyciem proszę się dokładnie zapoznać z instrukcją obsługi, szczególnie z informacją zawartą w sekcji Informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA POZIOMU SYGNAŁU. Wersja 1.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA POZIOMU SYGNAŁU. Wersja 1.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA POZIOMU SYGNAŁU Wersja 1.1 WAŻNA UWAGA Jeśli miernik zamarzł lub w wyniku wadliwej pracy wyświetla pomiary nieprawidłowo, należy go ponownie uruchomić, postępując następująco:

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika.

Dokumentacja użytkownika. P L U S Spółka z o.o. Dokumentacja użytkownika. Panel sterujący SRG3100P - skrócony opis obsługi. Opracował: Grzegorz Żmuda R&G PLUS Spółka z o.o. Dział Konstrukcyjny 39-300 Mielec, ul.traugutta 7 tel.

Bardziej szczegółowo

Regulator z modulacją CX51

Regulator z modulacją CX51 Regulator z modulacją CX51 WŁAŚCIWOŚCI Regulator obsługuje kocioł utrzymując temperatury komfortu w domu w okresach ustawionych przez użytkownika. W pozostałych okresach również przyczynia się do oszczędzania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY LineMiss STALGAST 2005 Panel sterowania CLASSIC Panel sterowania może być obsługiwany ręcznie lub pracować w trybie programowanym. W każdym trybie pracy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KIOSKU MULTIMEDIALNEGO DLA KIEROWCY

INSTRUKCJA OBSŁUGI KIOSKU MULTIMEDIALNEGO DLA KIEROWCY INSTRUKCJA OBSŁUGI KIOSKU MULTIMEDIALNEGO DLA KIEROWCY Do czego służy kiosk multimedialny? Kiosk służy do przygotowywania do wydruku i drukowania dokumentów związanych z Twoim transportem. Przed wjazdem

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Instrukcja użytkownika. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Instrukcja użytkownika. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Instrukcja użytkownika Danfoss District Energy Warunki bezpieczeństwa Czynności związane z montażem, uruchomieniem i konserwacją mogą być wykonywane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi GigaNagrywarki. Instrukcja obsługi GigaNagrywarki

Instrukcja Obsługi GigaNagrywarki. Instrukcja obsługi GigaNagrywarki Instrukcja obsługi GigaNagrywarki Witamy w usłudze GigaNagrywarka GigaNagrywarka Interfejs użytkownika i nawigowanie 1. Aplikacja GigaNagrywarka w Menu Aplikację GigaNagrywarki znajdziesz w Menu Netia

Bardziej szczegółowo

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01 Manometr cyfrowy BPA Wydanie LS 15/01 SPIS TREŚCI DTR.BPA..01 1. Ustawienie manometru w tryb pomiaru...3 1.1 Wyłączenie manometru...3 1.2 Komunikaty...3 1.3 Ustawienie kontrastu wyświetlacza...3 2. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Karta Warszawiaka. Przewodnik po aplikacji mobilnej. KartaWawa

Karta Warszawiaka. Przewodnik po aplikacji mobilnej. KartaWawa Karta Warszawiaka Przewodnik po aplikacji mobilnej KartaWawa Uzyskanie przez Partnerów programu Karta Warszawiaka loginu i hasła do aplikacji mobilnej. Wchodzimy na stronę https://karta-aplikacja.um.warszawa.pl/

Bardziej szczegółowo

Taryfikator kar dla kierowców

Taryfikator kar dla kierowców Taryfikator kar dla kierowców Wersja: 2013 2 sporządzony na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy o transporcie drogowym - załącznik nr 1. Kancelaria Sejmu 1. Nieokazanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu

Bardziej szczegółowo

EasyStart T. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi. J. Eberspächer GmbH & Co. KG

EasyStart T. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi. J. Eberspächer GmbH & Co. KG EasyStart T Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Telefon (centrala) 00 49 (0)711 939-00

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672557 Zegarek radiowy Eurochron Strona 1 z 6 Użycie zgodne z zaleceniami producenta Produkt ten jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

Canon P1-DTSII Nr produktu 000776097

Canon P1-DTSII Nr produktu 000776097 INSTRUKCJA OBSŁUGI Canon P1-DTSII Nr produktu 000776097 Strona 1 z 8 Jeśli ustawienia na P1-DTS nie odpowiadają poniższemu przykładowi, ustaw znacznik na ekranie, jak pokazano, przyciskając odpowiedni

Bardziej szczegółowo

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50 I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE... 2 1. Podłączenie czytnika ekey module FS IN... 2 2. Podłączenie czytników i elektrozamka... 2 3. Jak poprawnie korzystać z czytnika... 3 4. Jak nie korzystać z czytnika... 3 II.

Bardziej szczegółowo

unikupon.pl Unikupon MD Instrukcja obsługi

unikupon.pl Unikupon MD Instrukcja obsługi unikupon.pl Unikupon MD Instrukcja obsługi Spis treści 1. Uruchamianie programu... 3 1.1 Ekran powitalny... 3 1.2 Obsługa menu startowego... 3 1.3 Ekran łączenia z drukarką... 3 1.4 Zezwolenie na dostęp

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Licznik prądu EM 231 Nr produktu 000103693

Licznik prądu EM 231 Nr produktu 000103693 INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik prądu EM 231 Nr produktu 000103693 Strona 1 z 6 4.2 Widok z przodu Ekran 4.3 Lokalizacja elementów sterowania, funkcje i ekrany 1 Zasobnik baterii Zasobnik baterii znajduje się

Bardziej szczegółowo

Licznik rowerowy COCKPIT 2 FC 525. Instrukcja obsługi. Nr produktu: ZAKRES DOSTAWY 1.1 FC 525.

Licznik rowerowy COCKPIT 2 FC 525. Instrukcja obsługi.  Nr produktu: ZAKRES DOSTAWY 1.1 FC 525. Licznik rowerowy COCKPIT 2 FC 525 Instrukcja obsługi Nr produktu: 860724 1. ZAKRES DOSTAWY 1.1 FC 525 Strona 1 z 16 2. WKŁADANIE BATERII W momencie zakupu bateria jest już włożona do komputera rowerowego.

Bardziej szczegółowo

Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji

Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji Nr produktu 352350 Strona 1 z 8 Podstawowe funkcje - Zasilanie zasilacz AC/AC - Radio FM w technologii PLL - 12/24 godzinny

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI ... (data sprzedaży) (podpis sprzedawcy)

WARUNKI GWARANCJI ... (data sprzedaży) (podpis sprzedawcy) WARUNKI GWARANCJI Produkt objęty jest 12 miesięczną gwarancją obliczaną od daty zakupu. Przy zakupie wydawana jest zwrotna karta gwarancyjna, niezbędna przy jakichkolwiek reklamacjach. 1. Importer / Sprzedawca

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL2 AL <> FE

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL2 AL <> FE INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL2 AL FE www.elmarco.net.pl - 2 - Miernik do pomiaru grubości lakieru na karoserii samochodu z pamięcią 20 pomiarów. MGL2 AL FE Pomiaru można dokonać

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FAG25-III 1 Spis treści 1. Opis głównych opcji... 2 2. Tryb konfiguracji A... 3 3. Tryb konfiguracji B... 5 4. Dane techniczne... 6 1. Opis głównych

Bardziej szczegółowo

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS...

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... SMS-8010 SMS telefon Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... Spis treści: 1. Główne funkcje telefonu SMS-8010?... 3 2. Instalacja... 4 3. Ustawianie daty i czasu... 4 4. Rozmowy telefoniczne...

Bardziej szczegółowo

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Opis Honeywell CM707 to programowalny termostat pokojowy przeznaczony do sterowania ogrzewaniem w taki sposób, aby utrzymywać komfortową temperaturę, gdy domownicy są w mieszkaniu,

Bardziej szczegółowo

GreenPro Cash i urządzenia parkingowe

GreenPro Cash i urządzenia parkingowe GreenPro Cash i urządzenia parkingowe Instrukcja obsługi systemu parkingowego GREEN Center Polska Sp. z o.o. ul. Opalenicka 67 60-362 Poznań 1. Obsługa komputera 1.1 Włączenie komputera i logowanie 1.2

Bardziej szczegółowo

Radio kieszonkowe Sangean DT-250

Radio kieszonkowe Sangean DT-250 Radio kieszonkowe Sangean DT-250 Instrukcja obsługi Nr produktu: 343718 Instrukcja obsługi radia kieszonkowego DT-250 2 pasma AM/FM stereo, tuner PLL Przyciski 1. Wtyk słuchawek/anteny Aby polepszyć odbiór

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Przedpłatowy System Radiowy IVP (PSR IVP)

Przedpłatowy System Radiowy IVP (PSR IVP) Przedpłatowy System Radiowy IVP (PSR IVP) www.amps.com.pl 1 ver. 1.00 SPIS TREŚCI: 1. OBSŁUGA MENU ADMINISTRATORA SYSTEMU PSR IVP... 3 Menu Administratora... 3 Pozycja 0 Doładowanie... 3 Pozycja 1 Jednostki...

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Ważne wskazówki Higrometr Ter mometr Sygn ał ostrzegawczy o stanie baterii

Ważne wskazówki Higrometr Ter mometr Sygn ał ostrzegawczy o stanie baterii Ważne wskazówki Higrometr Wilgotność powietrza jest mierzona wewnątrz obudowy i może być pod wpływem jej konstrukcji. Aby zmierzyć rzeczywistą wilgotność powietrza otoczenia, powinni Państwo odłożyć stację

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo