1. Wstęp 3 2. Projekty wspierające działania na rzecz zwiększenia zatrudnienia w instytucjach i organizacjach międzynarodowych 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Wstęp 3 2. Projekty wspierające działania na rzecz zwiększenia zatrudnienia w instytucjach i organizacjach międzynarodowych 4"

Transkrypt

1 1 Spis Treści 1. Wstęp 3 2. Projekty wspierające działania na rzecz zwiększenia zatrudnienia w instytucjach i organizacjach międzynarodowych Sieć Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej (RODM) Stowarzyszenie Network PL Program Ambasadorowie karier UE Europejski Urząd Doboru Kadr EPSO 5 3. Ścieżki kariery w Unii Europejskiej Urzędnicy Pracownicy kontraktowi - CAST Pracownicy zatrudnieni na czas określony Pracownicy zatrudnieni za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej Stażyści Asystenci parlamentarni Agencje Unii Europejskiej Ścieżki kariery w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) Staż Sekretariat i misje terenowe Ścieżki kariery w Radzie Europy RE Ścieżki kariery w Organizacji Narodów Zjednoczonych ONZ Kariera w wybranych organizacjach międzynarodowych Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji IOM, Biuro w Warszawie Międzynarodowe Centrum Studiów nad Ochroną i Renowacją Dziedzictwa Kulturowego ICCROM Międzynarodowy Trybunał Karny ICC Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego NATO Wykaz stron internetowych, na podstawie których opracowano broszurę Przydatne adresy internetowe 28

2 2

3 3 1. Wstęp Europa w najbliższych latach musi sprostać wielu stawianym jej wyzwaniom i wzmocnić swoją stabilność dla przyszłych pokoleń. Dlatego potrzebuje najzdolniejszych i najlepszych kandydatów do pracy w swoich organizacjach międzynarodowych, czyli trwałych stowarzyszeniach państw, które powstają na podstawie umowy międzynarodowej, mające na celu realizacje określonych zadań w dziedzinie stosunków między państwami. Rok 2014 to rok rocznic. Obchodzimy 10 rocznicę polskiego członkowstwa w UE, 15 rocznicę przystąpienia Polski do NATO. Lata te umożliwiły nam wiele istotnych zmian w kraju ale i w nas samych. Wolontariat, studia czy praca za granicą przestały stanowić dla nas, Polaków jakikolwiek problem. Młodzi i świetnie wykształceni mieszkańcy naszego kraju dostali szansę, by rozwijać swoją karierę w instytucjach europejskich. Jednak jak pokazują dane Ministerstwa Spraw Zagranicznych za rok , w chwili obecnej nie wykorzystujemy tej możliwości w pełni. Na 22 tysiące pracowników zatrudnionych w Komisji Europejskiej, Polacy stanowią niewiele ponad 4% osób zatrudnionych. Nie lepiej jest w ONZ, w którym Polacy zajmują tylko 50% przydzielonych ze względu na dystrybucję geograficzną miejsc 2. W celu zwiększenia obecności naszych obywateli w instytucjach europejskich, Ministerstwo Spraw Zagranicznych III RP a także Komisja Europejska podejmują szereg działań, zmierzających do wzrostu zaangażowania Polaków w rozwój wspólnej Europy. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie włączając się w aktywną promocję zatrudnienia obywateli polskich w instytucjach i organizacjach międzynarodowych postanowił wydać tę oto broszurę aby przekazać Państwu zebrane informacje na temat możliwości rozwoju kariery na arenie międzynarodowej. 1 Informacja na temat stanu zatrudnienia polskich obywateli w instytucjach i agencjach UE w 2013 roku, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa r. 2 Wg danych Gazety Prawnej z dnia r. Mało polskich urzędników w międzynarodowych instytucjach. A od tego zależy interes kraju.

4 4 2. Projekty wspierające działania na rzecz zwiększenia zatrudnienia w instytucjach i organizacjach międzynarodowych Aby zwiększyć możliwości zatrudnienia naszych rodaków w Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych IIIRP, Komisja Europejska oraz my, sami Polacy stworzyliśmy wiele instytucji wspierających, w których można otrzymać wszelkie informacje na temat podjęcia pracy na terenie Unii Europejskiej. Należą do nich: 2.1. Sieć Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej (RODM) Głównym celem powołania sieci jest przybliżenie obywatelom polskiej polityki zagranicznej oraz wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy MSZ, samorządem i organizacjami pozarządowymi. Realizowane jest to poprzez animowanie i inicjowanie w regionie spotkań, debat i innych wydarzeń z udziałem przedstawicieli najważniejszych instytucji, organizacji i ośrodków analityczno-badawczych. Ponadto Ośrodki te działają również na rzecz zwiększenia zatrudnienia Polaków w organizacjach międzynarodowych, między innymi poprzez prowadzenie lekcji dla młodzieży na temat możliwości kariery w Unii Europejskiej, organizacje spotkań z ekspertami wspierającymi przygotowanie do rekrutacji w UE, debaty z udziałem młodzieży praktyków. RODM obsługiwane są przez konsultantów, którzy dokładają wszelkich starań by odpowiadać na kierowane do nich pytania. Każdy obywatel może zwrócić się do właściwego Ośrodka z prośbą o wsparcie merytoryczne lub pomoc. Punkty Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej znajdują się w każdym mieście wojewódzkim, czasami są to ośrodki w dwóch miastach regionu. Pełen wykaz obecnych Ośrodków znajduje się na stronie pl/pl/siec_rodm. Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP prowadzi również bazę ekspertów, którzy mogliby być zainteresowani pracą w organizacjach międzynarodowych - Polski Rejestr Ekspertów Międzynarodowych (PREM). Jest to instrument wsparcia procesu rekrutacji do organizacji międzynarodowych.

5 Stowarzyszenie Network PL Jest to stowarzyszenie, które powołali do życia polscy pracownicy organizacji międzynarodowych. Podstawowym celem stowarzyszenia jest umacnianie pozytywnego wizerunku Polaków zaangażowanych w działania na szczeblu międzynarodowym, integracja pracowników, wsparcie w rozwijaniu kompetencji, wzajemna wymiana doświadczeń i wiedzy oraz budowanie więzi między Polakami pracującymi w organizacjach i instytucjach międzynarodowych i ponadnarodowych. Stowarzyszenie powołano również w celu ściślejszej współpracy polskich pracowników organizacji międzynarodowych z polskimi władzami i instytucjami pozarządowymi. We współpracy z MSZ i Stałym Przedstawicielstwem RP, Stowarzyszenie Network PL realizuje w Brukseli przy Unii Europejskiej program szkoleniowy mający na celu przygotowanie kandydatów do konkursów EPSO Program Ambasadorowie karier UE Powyższy program został zainicjowany w 2010 roku przez Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) w celu popularyzacji wśród młodych ludzi możliwości kariery w instytucjach i agencjach Unii Europejskiej. W programie biorą udział studenci uczelni z terenu całej Europy. Ich głównym zadaniem jest edukacja i aktywne promowanie możliwości pracy w instytucjach UE. Swoje cele realizują m.in. poprzez organizacje spotkań, wykładów otwartych i udzielanie informacji zainteresowanym studentom oraz absolwentom na temat procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Europejski Urząd Doboru Kadr oraz programów stażowych. W roku powstania tej broszury (2014) Polska ma jedną Ambasadorkę Karier, studentkę Uniwersytetu Warszawskiego, która swoją wiedzą wspomaga osoby zainteresowane tematyką na terenie całego kraju Europejski Urząd Doboru Kadr EPSO Urząd został utworzony w celu zapewniania instytucjom UE wysokiej jakości, sprawnej i skutecznej procedury selekcji, która umożliwia zatrudnienie odpowiedniej osoby, na odpowiednim stanowisku, w odpowiednim czasie.

6 6 Służy im poprzez organizację konkursów do pracy w instytucjach UE, które następnie ogłaszane są w dzienniku urzędowym UE. Wszystkie instytucje mogą zatrudniać pracowników spośród kandydatów wyselekcjonowanych przez EPSO. Powstanie EPSO ujednolica procedury selekcji, wpływa na uproszczenie i przyspieszanie wszystkich procedur wewnętrznych. Obecnie rekrutacja na najwyższe stanowiska urzędnicze została przyspieszona i trwa max miesięcy, a nie jak kiedyś 18. Forma konkursów otwartych jest dostępna dla wszystkich kandydatów, którzy posiadają wymagane kwalifikacje. Bardzo drobiazgowa procedura gwarantuje, iż wybór będzie dokonany na podstawie kryteriów merytorycznych w zgodzie z zasadą równego traktowania. EPSO rekrutuje m.in. do niżej wymienionych instytucji i miast: Parlamentu Europejskiego w Brukseli, Luksemburgu i Strasburgu, Rady Unii Europejskiej w Brukseli, Komisji Europejskiej w Brukseli i Luksemburgu (zatrudnia ona najwięcej pracowników spośród instytucji UE zarówno w Europie, jak i w delegaturach na całym świecie), Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu, Trybunału Obrachunkowego w Luksemburgu, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Brukseli, Komitetu Regionów w Brukseli, Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w Strasburgu, Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w Brukseli, Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych delegatury na całym świecie. Rekrutacje własne poza EPSO prowadzą: Europejski Bank Centralny, Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Fundusz Inwestycyjny. Potencjalny kandydat do pracy w Unii Europejskiej musi być obywatelem państwa członkowskiego UE z pełnią

7 7 praw obywatelskich. Poza tym zgodnie z przepisami prawa musi mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej. Od potencjalnego kandydata wymagana jest również biegła znajomość jednego z języków urzędowych UE oraz zadowalająca znajomość jednego z trzech innych tj.: angielskiego, niemieckiego lub francuskiego. W przypadku konkursów językowych kandydaci muszą znać jeden język urzędowy UE w stopniu doskonałym, drugi i trzeci język w stopniu biegłym - jednym z tych dwóch języków musi być angielski, niemiecki lub francuski. Konkursy otwarte EPSO przeprowadzane są w 4 etapach: etap 1 aplikacja on-line, CV tylko i wyłącznie w formacie europass oraz list motywacyjny, etap 2 szczegółowe testy przeprowadzane w centrach egzaminacyjnych w państwach członkowskich UE, dostępne w 24 językach, obejmują następujące elementy: testy numeryczne, testy werbalne, testy abstrakcyjnego myślenia, testy dotyczące oceny sytuacji oraz testy sprawdzające umiejętności zawodowe (w zależności od profilu), etap 3 assesement center, odbywa się w Brukseli, trwa 1,5 dnia, w języku angielskim, niemieckim lub francuskim, opiera się na studium przypadku, prezentacji ustnej, rozmowie kwalifikacyjnej i zaprezentowaniu pracy w grupie. Umiejętności testowane podczas etapu trzeciego: analiza i rozwiązywanie problemów, jasna i precyzyjna komunikacja, efektywność, znajomość organizacji i dążenie do doskonalenia swoich umiejętności, elastyczność i efektywna organizacja pracy własnej, odporność na zmiany i stres, umiejętność pracy w różnorodnym zespole, umiejętności przywódcze, wymagane przy stanowiskach administratorów. Czas trwania etapów 1-3 ok miesięcy. etap 4 ogłoszenie listy rezerwowej

8 8 Listy kandydatów, wraz z terminem ich ważności, publikowane są w dzienniku urzędowym UE. Umieszczenie kandydata na liście rezerwowej nie oznacza automatycznie przyjęcia w poczet pracowników, a jedynie rozpoczyna czas od kiedy kandydat zaczyna starania o przyjęcie przez poszczególną instytucję. Jednocześnie instytucja sama może zaprosić wybranego kandydata, najbardziej odpowiadającego profilowi poszukiwanego pracownika, na rozmowę kwalifikacyjną. Dlatego też trzeba pamiętać, iż samo umieszczenie na liście rezerwowej nie stanowi gwarancji zatrudnienia. Szczegółowy przewodnik dotyczący konkursów otwartych EPSO znajduje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2001/C 315 A/1. Proces rekrutacji prowadzony jest zgodnie z zapisami regulaminu pracowniczego i jest uzależniony od potrzeb poszczególnych służb oraz możliwości budżetowych. Kandydatom, którzy otrzymali propozycję zatrudnienia biuro informacyjne działu kadr w Brukseli i Luksemburgu udziela pomocy w postaci poszukiwania mieszkania. Więcej informacji na temat EPSO na: index_pl.htm 3. Ścieżki kariery w Unii Europejskiej 3 Ze względu za duże zróżnicowanie stanowisk pracy w Unii Europejskiej istnieje kilka różnych form zatrudnienia Urzędnicy Zatrudniani są na podstawie stosunku mianowania, przed którym następuje okres próbny trwający od 9 do 15 miesięcy. Pracownicy mianowani uzyskują status urzędnika służby cywilnej UE - nie dotyczy to personelu lokalnego w przedstawicielstwach Komisji, oddelegowanych ekspertów narodowych, specjalnych doradców do spraw kryzysów wewnętrznych oraz innych pracowników najmowanych za pośrednictwem firm zewnętrznych. Na mocy znowelizowanego Regulaminu Pracowniczego, przyjętego przez Radę Europy z dniem 1 maja 2004r., określającego prawa i obowiązki korpusu służby cywilnej, zasady jej organizacji 3 Zgodnie z regulaminem pracowniczym UE CONSLEG_1962R0031_ _PL_TXT)

9 9 i funkcjonowania dokonano podziału stanowisku na dwie grupy funkcyjne: AD i AST. Grupa funkcyjna AD Administratorzy Odpowiedzialni są za politykę i unijne prawo, przygotowują analizy i pełnią funkcje doradczą. Grupy zaszeregowania od AD5 do AD16: AD5 to pierwszy stopień trafiają do niego nowo zatrudnieni absolwenci uczelni wyższych, AD6/AD 7 stanowiska wymagające określonej specjalizacji - kandydaci wykazują się kilkuletnim doświadczeniem zawodowym, od AD9 do AD12 - kierownicy średniego szczebla - kandydaci muszą posiadać kilkuletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym. Grupa funkcyjna AST Asystenci Pełnią rolę wspomagającą, wykonują prace sekretarskie i administracyjne. Stanowią ważny element w wewnętrznym zarządzaniu pracą instytucji, szczególnie na poziomie budżetu i finansów, kwestii kadrowych, informatyki, prowadzenia dokumentacji oraz prac laboratoryjnych. Grupy zaszeregowania od AD5 do AD16: AD5 to pierwszy stopień trafiają do niego nowo zatrudnieni absolwenci uczelni wyższych, AD6/AD 7 stanowiska wymagające określonej specjalizacji - kandydaci wykazują się kilkuletnim doświadczeniem zawodowym, od AD 9 do AD12 - kandydaci muszą posiadać kilkuletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym. Asystenci Sekretarki Pracownicy zatrudniani w charakterze pomocy biurowej lub administracyjnej odpowiedzialni są m.in. za: przygotowywanie dokumentów, organizowanie i koordynowanie spotkań, wspieranie zespołów i kierowników oraz innych jednostek w instytucjach UE. Grupy zaszeregowania od AST1 do AST 11: AST/SC1 poziom zaszeregowania nowych pracowników, AST/SC1 kandydat musi mieć min. ukończoną szkołę średnią i doświadczenie w danej dziedzinie lub posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe,

10 10 AST/SC2 stanowiska dla kandydatów posiadających co najmniej 4 letnie doświadczenie. Wynagrodzenie urzędników uzależnione jest od stopnia zaszeregowania. I tak np. asystenci sekretarki zatrudnieni na stanowisku AST/SC1 otrzymują wynagrodzenie rzędu 2345 euro, administratorzy zatrudnieni na najniższym poziomie AD5 ok.4350 euro zaś na poziomie AD12 ponad 10 tysięcy euro miesięcznie Pracownicy kontraktowi - CAST Zatrudniani są do wykonywania prac fizycznych, zadań administracyjnych albo w celu uzupełnienia braków kadrowych na stanowiskach, na których konieczna jest wiedza specjalistyczna. Wykonują zadania pod nadzorem urzędników lub pracowników zatrudnionych na czas określony. Ich umowy zawierane są na okres od 3 miesięcy do 5 lat z możliwością jednokrotnego przedłużenia. Ponowne przedłużenie umowy dopuszczalne jest tylko na czas nieokreślony. Pracownicy kontraktowi dzielą się na 4 grupy funkcyjne: I. prace fizyczne i pomoc w zadaniach administracyjnych, II. praca w sekretariacie, prowadzenie biura, III. zadania wykonawcze, redakcyjne, księgowe, IV. zadania administracyjne, doradcze, językowe Pracownicy zatrudnieni na czas określony Ich stanowiska dzielą się na funkcyjne grupy AD i AST. Umowa z pracownikiem zawierana jest na oznaczony czas, ponownie przedłużyć ją w tym trybie można tylko raz. Kolejne przedłużenie zatrudnienia wymaga zmiany umowy na czas nieokreślony. Nabór prowadzony jest, podobnie jak w przypadku stanowisk urzędniczych, na stronie EPSO oraz dzienniku urzędowym UE. Selekcję i nabór pracowników czasowych organizują poszczególne instytucje i agencje UE a etap oceny zintegrowanej (assesement center) nie istnieje. W przypadku ogólnego profilu konkursu pierwszym etapem są testy rozumienia tekstu pisanego, operowania danymi liczbowymi oraz myślenia abstrakcyjnego. W przypadku profilu specjalistycznego rozpoczyna się od selekcji w oparciu o kwalifikacje (ocena CV) oraz test umiejętności

11 11 (forma pisemna albo ustna), który może obejmować inne praktyczne zadania z danej dziedziny Pracownicy zatrudnieni za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej Selekcję i nabór pracowników czasowych organizują poszczególne instytucje i agencje UE. Agencje Pracy Tymczasowej Bruksela Randstad Rue de Princes 8-10, 1000 Bruxelles Tel. +32-(0)2/ , mail: Luksemburg Tempo-Team 5 place de la Gare, L-1616 Luxembourg Tel ADECCO 26 place de la Gare, L-1616 Luxemborug Tel MANPOWER 44, route d Esch, L1470 Luxembourg Tel Stażyści 4 Staż jest najlepszym początkiem na rozpoczęcie swojej przygody z pracą na rzecz Unii Europejskiej lub innej organizacji międzynarodowej. Umożliwia zapoznanie się ze sposobami działania, charakterem pracy w organizacjach międzynarodowych oraz daje możliwość sprawdzenia czy dana osoba rzeczywiście odnajduje się w pracy w środowisku międzynarodowym. Ponadto staż daje możliwości uzupełnienia wiedzy nabytej w trakcie studiów, zdobycia wiedzy o tym, jak funkcjonują poszczególne instytucje i jak działa UE. Konkursy przeprowadzają bezpośrednio instytucje, agencje. Długość trwania stażu uzależniona jest od agencji lub instytucji do której się aplikuje, średnio trwa od 3 do 6 miesięcy. Stażysta otrzymuje wynagrodzenie ok euro, zwrot kosztów podróży, ubezpieczenie zdrowotne oraz NW. Rokrocznie przygotowywanych jest ok miejsc stażowych dla kandydatów z 28 państw UE. 4 na podstawie

12 12 Procedura konkursowa obejmuje trzy etapy: aplikację on-line preselekcję selekcję Od kandydatów na stażystów wymaga się ukończenia studiów wyższych na poziomie I stopnia (licencjat) oraz znajomości dwóch języków (macierzystego oraz obcego kraju UE). Szczegółowa procedura, warunki, wymogi oraz czas trwania określana jest indywidualnie przez każdą instytucję organizującą staż. W zależności od grupy odbiorców, do których są kierowane, istnieją 3 rodzaje staży Staż dla studentów Europejski Bank Centralny Studenci, krórzy posiadają co najmniej dyplom licencjacki, w tym doktoranci, specjalizujący się w dziedzinie ekonomii, finansów, statystyki, zarządzania, prawa, zasobów ludzkich lub tłumaczeń pisemnych 3 12 miesięcy Frankfurt nad Menem Europejski Komitet Ekonomiczno- Społeczny Absolwenci wyższych uczelni lub studenci wyższych uczelni, którzy muszą odbyć praktyki w ramach programu studiów Czas trwania: 1 3 miesięcy Bruksela Europejski Trybunał Obrachunkowy Studenci posiadający dyplom studiów uniwersyteckich uznanej uczelni wyższej lub którzy ukończyli przynajmniej cztery semestry studiów wyższych w dziedzinie zbliżonej do działalności Trybunału (audyt, budżet, księgowość, administracja, zasoby ludzkie, translatoryka, komunikacja, stosunki międzynarodowe, prawo) do 5 miesięcy Luksemburg traineeshipcomplet.aspx

13 13 Komisja Europejska Wspólne Centrum Badawcze Studenci przygotowujący się do obrony pracy licencjackiej, magisterskiej lub doktorskiej 3 5 miesięcy Ispra (Włochy), Karlsruhe (Niemcy), Geel (Belgia), Petten (Holandia) lub Sewilla (Hiszpania) Parlament Europejski Posiadacze świadectw ukończenia szkoły średniej uprawniających do rozpoczęcia studiów wyższych. Pierwszeństwo mają kandydaci, którzy muszą odbyć praktyki w ramach studiów. 1 4 miesięcy aboutparliament/pl/007cecd1cc/ Traineeships.html Wizyty studyjne Osoby prowadzące badania związane z integracją europejską do 1 miesiąca aboutparliament/pl/002084aa7c/ Study-visits.html Rada Unii Europejskiej Studenci wyższych uczelni trzeciego, czwartego lub piątego roku, którzy muszą odbyć praktyki w ramach programu studiów 1 5 miesięcy Bruksela traineeships-at-the-gsc?lang=pl Staż dla absolwentów Parlament Europejski Absolwenci uczelni wyższych 5 miesięcy

14 14 Bruksela, Strasburg, Luksemburg lub biura informacyjne w państwach członkowskich Niepełnosprawni absolwenci uczelni wyższych oraz osoby niepełnosprawne posiadające niższe kwalifikacje 5 miesięcy Bruksela, Luksemburg aboutparliament/pl/007cecd1cc/ Traineeships.html Rada Unii Europejskiej Obywatele UE, którzy ukończyli co najmniej studia licencjackie (pierwszego stopnia) 5 miesięcy Bruksela traineeships-office/traineeships?lang=pl Europejski Trybunał Sprawiedliwości Absolwenci kierunków takich jak prawo lub nauki polityczne (specjalizacje związane z prawem) 5 miesięcy Luksemburg Jo2_7008/traineeships Europejski Trybunał Obrachunkowy Absolwenci uczelni wyższych oraz studenci, którzy posiadają dyplom uznanej uczelni lub którzy ukończyli co najmniej cztery semestry studiów akademickich w dziedzinie powiązanej z działalnością Trybunału (audyt/budżet, rachunkowość/administracja, zasoby ludzkie/translatoryka/komunikacja, stosunki międzynarodowe/prawo) do 5 miesięcy Luksemburg TraineeshipComplet.aspx

15 15 Komitet Regionów Kandydaci z UE lub z krajów będących oficjalnymi kandydatami do członkostwa w UE, którzy ukończyli przynajmniej studia uniwersyteckie pierwszego stopnia i uzyskali dyplom licencjata 5 miesięcy Bruksela traineeships/pages/cor-traineeship.aspx Europejski Komitet Ekonomiczno Społeczny Absolwenci wyższych uczelni, którzy ukończyli co najmniej trzyletnie studia 5 miesięcy Bruksela en.traineeships Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich Absolwenci prawa, którzy prowadzą zaawansowane badania lub doskonalą swoje kwalifikacje w dziedzinie prawa UE do 4 miesięcy Strasburg, Bruksela atyourservice/recruitment.faces Komisja Europejska absolwenci uczelni wyższych Kandydaci, którzy posiadają dyplom uczelni wyższej potwierdzający ukończenie co najmniej trzech lat studiów (co najmniej stopień licencjata) 5 miesięcy Bruksela, Luksemburg, stolice państw członkowskich, delegatury Komisji Europejskiej w państwach poza UE en.htm

16 16 Absolwenci wyższych uczelni (studiów licencjackich, magisterskich lub doktoranckich) Posiadacze dyplomu licencjata, magistra lub doktora uzyskanego najpóźniej pięć lat po zdobyciu poprzedniego dyplomu uniwersyteckiego 3 5 miesięcy Ispra (Włochy), Karlsruhe (Niemcy), Geel (Belgia), Petten (Holandia) lub Sewilla (Hiszpania) https://ec.europa.eu/jrc/en/workingwith-us/jobs Europejska Służba Działań Zewnętrznych Absolwenci posiadający co najmniej dyplom uczelni wyższej (odpowiadający studiom magisterskim) w dziedzinie związanej z działalnością delegatur UE (co najmniej cztery lata studiów) 9 18 miesięcy en.htmdelegatury UE junior-professional-delegations/index_ en.htm Europejski Bank Centralny Obywatele UE, którzy ukończyli co najmniej studia uniwersyteckie pierwszego stopnia i uzyskali dyplom licencjata w zakresie ekonomii, finansów, statystyki, zarządzania, prawa, zasobów ludzkich lub tłumaczeń pisemnych 3 12 miesięcy Frankfurt nad Menem html/index.en.html#howto Europejski Bank Inwestycyjny Absolwenci wyższych uczelni, którzy mają mniej niż rok doświadczenia zawodowego 1 5 miesięcy Luksemburg working/internships/index.htm?lang=en

17 Staż dla lingwistów Europejski Bank Centralny Kandydaci z państw członkowskich UE lub z krajów będących oficjalnymi kandydatami do członkostwa w UE, którzy ukończyli co najmniej studia uniwersyteckie pierwszego stopnia i uzyskali dyplom licencjata na kierunku ekonomii, finansów, statystyki, zarządzania, prawa, zasobów ludzkich lub tłumaczeń pisemnych miesięcy Frankfurt nad Menem html/index.pl.html#howto Europejski Trybunał Obrachunkowy Studenci posiadający dyplom studiów uniwersyteckich uznanej uczelni wyższej lub którzy ukończyli przynajmniej cztery semestry studiów wyższych w dziedzinie powiązanej z działalnością Trybunału (audyt, budżet, księgowość, administracja, zasoby ludzkie, translatoryka, komunikacja, stosunki międzynarodowe, prawo) do 5 miesięcy Luksemburg TraineeshipComplet.aspx Komisja Europejska Osoby, które ukończyły co najmniej studia licencjackie (pierwszego cyklu) na wyższej uczelni i potrafią tłumaczyć na swój język ojczysty z dwóch języków urzędowych UE (jednym z nich musi być język angielski, francuski lub niemiecki) 5 miesięcy Luksemburg, Bruksela en.htm Parlament Europejski Absolwenci wyższych uczelni, posługujący się biegle jednym z języków urzędowych UE lub językiem urzędowym jednego z krajów kandydujących i dobrze znający dwa inne języki urzędowe UE

18 18 3 miesiące (w wyjątkowych przypadkach staż można przedłużyć o maksymalnie trzy kolejne miesiące) Luksemburg Studenci, którzy muszą odbyć praktyki w trakcie studiów oraz którzy posługują się biegle jednym z języków urzędowych UE lub językiem urzędowym jednego z krajów kandydujących i dobrze znają dwa inne języki urzędowe UE 1 3 miesiące (w wyjątkowych przypadkach staż można przedłużyć o maksymalnie trzy miesiące) Luksemburg aboutparliament/pl/007cecd1cc/ Traineeships.html Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej Młodzi absolwenci studiów w dziedzinie tłumaczeń konferencyjnych tygodni Luksemburg Jo2_7008/traineeships 3.6. Asystenci parlamentarni Są to asystenci posłów Parlamentu Europejskiego. Informacje o pracy w tymże charakterze można znaleźć na stronie Parlamentu Europejskiego en/assistants.html oraz stronach poszczególnych ugrupowań politycznych Parlamentu eu/aboutparliament/en/007f2537e0/ Political-groups.html Agencje Unii Europejskiej 5 Agencje Unii Europejskiej to podmioty prawne odrębne od instytucji UE. Ustanowiono je w celu wykonywania określonych zadań wynikających z prawa UE. Istnieje ponad 40 agencji UE. Można je podzielić na kilka kategorii: Agencje zdecentralizowane Realizują zadania techniczne, naukowe i administracyjne i tym samym pomagają instytucjom UE 5 na podstawie

19 19 w kształtowaniu i wdrażaniu polityki. Ich zadaniem jest ułatwianie Unii Europejskiej współpracy z władzami krajowymi umożliwiając wykorzystanie wiedzy technicznej i specjalistycznej obu stron. Agencje oferują różnorodne formy zatrudnienia zwłaszcza w przypadku specjalistów. Ofert pracy należy poszukiwać bezpośrednio na stronach internetowych konkretnej jednostki. Agencje zostały ustanowione na czas nieokreślony a ich siedziby mieszczą się w różnych krajach UE. Do agencji zdecentralizowanych należą: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin (CPVO) Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich (FRONTEX) Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-lisa) Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) Europejska Agencja Środowiska (EEA) Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)

20 20 Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (EUROFOUND) 1975r. - Irlandia Agencja Europejskiego GNSS (GSA) 2004r. Czechy Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EUNUiPPE) Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu (EMSA) Europejska Agencja ds. Leków (EMA) Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL) Europejski Urząd Policji (EUROPOL) European Public Prosecutor s Office (in preparation) (EPPO) Europejska Agencja Kolejowa (ERA) Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (EUNGiPW) Europejska Fundacja Kształcenia (ETF) Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) Zespół ds. Współpracy Sądowej w Unii Europejskiej (EUROJUST) Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT) Agencje wykonawcze Ich głównym zadaniem jest pomoc Komisji Europejskiej w zarządzaniu programami UE, dlatego też tworzone są na określony czas. Siedzibę mają zawsze w tym samym mieście co Komisja Europejska czyli Brukseli lub Luksemburgu. Zaliczają się do nich: Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME)

21 21 Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) Consumers, Health and Food Executive Agency (CHAFEA) Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA) Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) Agencje EURATOMU Podstawowym zadaniem tychże agencji jest umożliwienie osiągnięcia założeń określonych w Traktacie ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (EURATOM) czyli m.in. koordynację programów naukowobadawczych państw członkowskich w zakresie pokojowego wykorzystania energii jądrowej, udostępnienie zasobów wiedzy oraz infrastruktury i środków finansowych przeznaczonych na działania w tej dziedzinie oraz zapewnienie wystarczającej ilości energii jądrowej i bezpieczeństwa jej dostaw. Do agencji EURATOMU zalicza się: Agencję Dostaw Euratomu (ESA) Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej ( Fusion for Energy ) Europejski Instytut Innowacji i Technologii EIT EIT jest niezależnym organem UE, którego zadanie polega na wspieraniu wysiłków krajów UE na rzecz opracowywania nowych technologii poprzez udostępnianie najlepszych rozwiązań w zakresie nauki, biznesu i edukacji. Siedzibą tejże agencji są Węgry. 4. Ścieżki kariery w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) OBWE jest to organizacja, której celem jest współdziałanie z ONZ za rzecz pokojowego rozwiązywania konfliktów Staż OBWE prowadzi programy staży umożliwiających zdobycie doświadczenia w międzynarodowym środowisku oraz rozwinięcie posiadanych umiejętności. OBWE oferuje praktyki w następujących biurach OBWE:

INFORMACJA NA TEMAT STANU ZATRUDNIENIA POLSKICH OBYWATELI

INFORMACJA NA TEMAT STANU ZATRUDNIENIA POLSKICH OBYWATELI MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, 30 grudnia 2013 roku INFORMACJA NA TEMAT STANU ZATRUDNIENIA POLSKICH OBYWATELI W INSTYTUCJACH I AGENCJACH UE W 2013 ROKU Niniejsza Informacja została sporządzona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT STANU ZATRUDNIENIA POLSKICH OBYWATELI

INFORMACJA NA TEMAT STANU ZATRUDNIENIA POLSKICH OBYWATELI MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, 12 listopada 2010 r. INFORMACJA NA TEMAT STANU ZATRUDNIENIA POLSKICH OBYWATELI W INSTYTUCJACH I AGENCJACH UE INSTYTUCJE KOMISJA EUROPEJSKA 1 1. Zatrudnienie obywateli

Bardziej szczegółowo

Ścieżki kariery w instytucjach UE. Europejski Urząd Doboru Kadr Monika Mróz 11 kwietnia 2014

Ścieżki kariery w instytucjach UE. Europejski Urząd Doboru Kadr Monika Mróz 11 kwietnia 2014 Ścieżki kariery w instytucjach UE Europejski Urząd Doboru Kadr Monika Mróz 11 kwietnia 2014 Twoja kariera w UE? Prawo Europejska Administracja Publiczna Tłumacz pisemny Komunikacja Audyt Stosunki zewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy rozwój kariery młodego naukowca

Międzynarodowy rozwój kariery młodego naukowca Międzynarodowy rozwój kariery młodego naukowca Naukowiec w Programie Ramowym Początkujący naukowiec (Early-stage researcher - ESR) - posiada dyplom magistra - nie ma stopnia doktora - ma do 4 lat (full-time

Bardziej szczegółowo

Kariera w sercu Europy

Kariera w sercu Europy Kariera w sercu Europy W jakich instytucjach można pracować? Komisja Europejska Komisja Europejska 28 Komisarzy 43 DG/Servises/Offices 33039 Bruksela i Luksemburg Praca w Komisji Europejskiej 25 maja

Bardziej szczegółowo

Polityka językowa Unii Europejskiej. Łódź 14 maja 2012

Polityka językowa Unii Europejskiej. Łódź 14 maja 2012 Polityka językowa Unii Europejskiej Łódź 14 maja 2012 Wielojęzyczna Europa od 1958 r. Pierwsze rozporządzenie Rady nr 1/58 stanowi, że oficjalnymi i roboczymi językami są języki państw członkowskich Traktat

Bardziej szczegółowo

Kierownik Biura łącznikowego w Brukseli

Kierownik Biura łącznikowego w Brukseli OGŁOSZENIE O OTWARTEJ PROCEDURZE NABORU KIEROWNIK BIURA ŁĄCZNIKOWEGO W BRUKSELI Termin składania zgłoszeń: 31 sierpnia 2016 r. Nr referencyjny EF-TA-16-03 Rodzaj umowy Pracownik zatrudniony na czas określony

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI 9.12.2011 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 359 A/1 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE PARLAMENT EUROPEJSKI ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Pracownicy kontraktowi (grupy funkcyjne III i

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI URZĄD DOBORU KADR (EPSO)

EUROPEJSKI URZĄD DOBORU KADR (EPSO) 20.3.2014 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 81 A/1 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE EUROPEJSKI URZĄD DOBORU KADR (EPSO) OGŁOSZENIE O KONKURSIE OTWARTYM EPSO/AD/277/14 ADMINISTRATORZY

Bardziej szczegółowo

Rada odpowiada za utrzymanie pokoju na świecie. W przypadku wybuchu konfliktu może podjąć decyzję w wysłaniu w rejon konfliktu sił pokojowych.

Rada odpowiada za utrzymanie pokoju na świecie. W przypadku wybuchu konfliktu może podjąć decyzję w wysłaniu w rejon konfliktu sił pokojowych. Katarzyna Gontek Rada odpowiada za utrzymanie pokoju na świecie. W przypadku wybuchu konfliktu może podjąć decyzję w wysłaniu w rejon konfliktu sił pokojowych. Składa się z 15 członków, z czego 5 (USA,

Bardziej szczegółowo

TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY 1.6.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 194 A/1 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY OGŁOSZENIE O NABORZE ECA/2016/6 Szef ds. bezpieczeństwa (grupa funkcyjna AD,

Bardziej szczegółowo

Instytucje Unii Europejskiej

Instytucje Unii Europejskiej Instytucje Unii Europejskiej Parlament Europejski Wybierany w bezpośrednich wyborach organ ustawodawczy UE, posiadający funkcje nadzorcze i budżetowe. Posłowie wybierani są w wyborach bezpośrednich co

Bardziej szczegółowo

Staże w instytucjach i organach Unii Europejskiej dla absolwentów, tłumaczy i studentów

Staże w instytucjach i organach Unii Europejskiej dla absolwentów, tłumaczy i studentów Staże w instytucjach i organach Unii Europejskiej dla absolwentów, tłumaczy i studentów Bruksela, maj 2012 r. Niniejsze opracowanie zostało przygotowane w związku z organizowaną wspólnie z Biurem Informacyjnym

Bardziej szczegółowo

Staże w instytucjach unijnych

Staże w instytucjach unijnych Staże w instytucjach unijnych informator Charakterystyki, wymagania, warunki, procedury aplikacyjne STAŻ W BIURZE FRAKCJI EUROPEJSKIEJ PARTII LUDOWEJ Grupa EPL w Parlamencie Europejskim oferuje absolwentom

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE BIURO DOBORU KADR (EPSO)

EUROPEJSKIE BIURO DOBORU KADR (EPSO) 24.6.2009 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 143 A/1 V (Ogłoszenia) PROCEDURY ADMINISTRACYJNE EUROPEJSKIE BIURO DOBORU KADR (EPSO) OGŁOSZENIE O KONKURSACH OTWARTYCH Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO)

Bardziej szczegółowo

06/06/2013. Szkolenie: Rozwój międzynarodowej, indywidualnej kariery naukowej -Stypendia Marie Curie oraz oferta Wspólnotowego Centrum Badawczego KE.

06/06/2013. Szkolenie: Rozwój międzynarodowej, indywidualnej kariery naukowej -Stypendia Marie Curie oraz oferta Wspólnotowego Centrum Badawczego KE. Oferty współpracy ze Wspólnotowym Centrum Badawczym (Joint Research Centre, JRC) Najważniejsze cechy i struktura programu JRC 1 2 JRC - najważniejsze cechy programu - Jedna z Dyrekcji Generalnych KE -

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI URZĄD DOBORU KADR (EPSO)

EUROPEJSKI URZĄD DOBORU KADR (EPSO) 9.7.2015 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 224 A/1 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE EUROPEJSKI URZĄD DOBORU KADR (EPSO) OGŁOSZENIE O KONKURSACH OTWARTYCH Tłumacze konferencyjni (AD 5/AD

Bardziej szczegółowo

(Ogłoszenia) PROCEDURY ADMINISTRACYJNE KOMISJA

(Ogłoszenia) PROCEDURY ADMINISTRACYJNE KOMISJA 26.5.2009 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 117 A/1 V (Ogłoszenia) PROCEDURY ADMINISTRACYJNE KOMISJA Nabór na stanowisko dyrektora (grupa zaszeregowania AD 14) Europejskiego Centrum ds. Kontroli

Bardziej szczegółowo

TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY 1.12.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 449/1 IV (Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY Podsumowanie wyników kontroli

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy rozwój kariery młodego naukowca

Międzynarodowy rozwój kariery młodego naukowca Międzynarodowy rozwój kariery młodego naukowca NAUKOWCY W SIECI Sieci Badawczo Szkoleniowe Initial Training Networks (ITN) - Poprawa perspektyw rozwoju kariery początkujących naukowców w sektorze publicznym

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI 7.5.2010 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 119 A/1 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE PARLAMENT EUROPEJSKI OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PE/123/S DYREKTOR (grupa zaszeregowania AD

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI URZĄD DOBORU KADR (EPSO)

EUROPEJSKI URZĄD DOBORU KADR (EPSO) 3.7.2014 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 207 A/1 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE EUROPEJSKI URZĄD DOBORU KADR (EPSO) OGŁOSZENIE O KONKURSACH OTWARTYCH EPSO/AD/284/14 TŁUMACZE PISEMNI

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników kontroli agencji i innych organów Unii Europejskiej. przeprowadzonych przez Trybunał za 2014 r.

Podsumowanie wyników kontroli agencji i innych organów Unii Europejskiej. przeprowadzonych przez Trybunał za 2014 r. Podsumowanie wyników kontroli agencji i innych organów Unii Europejskiej przeprowadzonych przez Trybunał za 2014 r. 12, rue Alcide De Gasperi L-1615 Luxembourg Tel.: +352 4398-1 E-mail: eca-info@eca.europa.eu

Bardziej szczegółowo

Sieci informacyjne zarządzane przez unijne agencje. dr Anna Ogonowska Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego

Sieci informacyjne zarządzane przez unijne agencje. dr Anna Ogonowska Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego Sieci informacyjne zarządzane przez unijne agencje dr Anna Ogonowska Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego Siedziby agencji Unii Europejskiej Źródło: EU agencies: the way ahead, Luxembourg 2010,

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 4 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 3 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

ECDC/TA/AD/2017/SRS-EOR

ECDC/TA/AD/2017/SRS-EOR Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Ekspert ds. reagowania na ogniska chorób Dział: Wsparcie Nadzoru i Reagowania Nr referencyjny: ECDC/TA/AD/2017/SRS-EOR Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE W CELU USTANOWIENIA LISTY REZERWOWEJ

OGŁOSZENIE O NABORZE W CELU USTANOWIENIA LISTY REZERWOWEJ OGŁOSZENIE O NABORZE W CELU USTANOWIENIA LISTY REZERWOWEJ Stanowisko Grupa funkcyjna/grupa zaszeregowania AD 6 Rodzaj umowy Nr referencyjny Termin składania zgłoszeń Miejsce zatrudnienia Specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSACH OTWARTYCH (2011/C 198 A/02)

OGŁOSZENIE O KONKURSACH OTWARTYCH (2011/C 198 A/02) C 198 A/6 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 6.7.2011 OGŁOSZENIE O KONKURSACH OTWARTYCH (2011/C 198 A/02) Jesteś zainteresowany pracą w naszych instytucjach? Twój profil odpowiada naszym kryteriom?

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE BIURO DOBORU KADR (EPSO)

EUROPEJSKIE BIURO DOBORU KADR (EPSO) 6.5.2009 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 104 A/1 V (Ogłoszenia) PROCEDURY ADMINISTRACYJNE EUROPEJSKIE BIURO DOBORU KADR (EPSO) OGŁOSZENIE O KONKURSACH OTWARTYCH (2009/C 104 A/01) Urząd Doboru

Bardziej szczegółowo

Młodszy Specjalista/Specjalista w Departamencie Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach 3 etaty, umowa o pracę na zastępstwo

Młodszy Specjalista/Specjalista w Departamencie Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach 3 etaty, umowa o pracę na zastępstwo PFR to grupa instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i wzrost gospodarczy kraju. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

OFERTA STUDIÓW II STOPNIA W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UJ

OFERTA STUDIÓW II STOPNIA W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UJ OFERTA STUDIÓW II STOPNIA W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UJ Terminy rejestracji na II stopień filologii francuskiej, specjalizacja filologiczna oraz na Języki i Kulturę Krajów Romańskich: I nabór: rejestracja

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Starszy ekspert ds. jakości naukowej Jednostka: Biuro Głównego Naukowca Nr referencyjny: (ECDC/AD/2016/OCS-SESQ)

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Starszy ekspert ds. jakości naukowej Jednostka: Biuro Głównego Naukowca Nr referencyjny: (ECDC/AD/2016/OCS-SESQ) Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Starszy ekspert ds. jakości naukowej Jednostka: Biuro Głównego Naukowca Nr referencyjny: (ECDC/AD/2016/OCS-SESQ) Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników kontroli agencji i innych organów Unii Europejskiej

Podsumowanie wyników kontroli agencji i innych organów Unii Europejskiej Podsumowanie wyników kontroli agencji i innych organów Unii Europejskiej przeprowadzonych przez Trybunał za rok budżetowy 2015 12, rue Alcide De Gasperi L-1615 Luxembourg Tel.: +352 4398 1 E-mail: eca-info@eca.europa.eu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STAŻÓW EUROPEJSKICH W BIURACH POSŁA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WOJCIECHA OLEJNICZAKA

REGULAMIN STAŻÓW EUROPEJSKICH W BIURACH POSŁA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WOJCIECHA OLEJNICZAKA REGULAMIN STAŻÓW EUROPEJSKICH W BIURACH POSŁA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WOJCIECHA OLEJNICZAKA I. Zasady ogólne 1. Przyjmującym na staż jest Poseł do Parlamentu Europejskiego Wojciech Olejniczak. Staże

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015.

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. W związku z rozpoczęciem nowego programu Erasmus+ w roku 2014/15 Uniwersytet Zielonogórski zastrzega

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE W CELU USTANOWIENIA LISTY REZERWOWEJ. Specjalista ds. komunikacji (M/K) AD 6. Pracownik zatrudniony na czas określony 31/12/2017

OGŁOSZENIE O NABORZE W CELU USTANOWIENIA LISTY REZERWOWEJ. Specjalista ds. komunikacji (M/K) AD 6. Pracownik zatrudniony na czas określony 31/12/2017 OGŁOSZENIE O NABORZE W CELU USTANOWIENIA LISTY REZERWOWEJ Stanowisko Grupa funkcyjna / grupa zaszeregowania Rodzaj umowy Numer referencyjny Termin składania zgłoszeń Miejsce zatrudnienia Lista rezerwowa

Bardziej szczegółowo

(Ogłoszenia) PROCEDURY ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA

(Ogłoszenia) PROCEDURY ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA 3.3.2010 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 53 A/1 V (Ogłoszenia) PROCEDURY ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA Nabór na stanowisko dyrektora zarządzającego (grupa zaszeregowania AD 14) Urzędu Organu

Bardziej szczegółowo

URZĄD DOBORU KADR WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (EPSO)

URZĄD DOBORU KADR WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (EPSO) 20.5.2009 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 115 A/1 V (Ogłoszenia) PROCEDURY ADMINISTRACYJNE URZĄD DOBORU KADR WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (EPSO) OGŁOSZENIE O KONKURSIE OTWARTYM (2009/C 115 A/01) Urząd

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI URZĄD DOBORU KADR (EPSO)

EUROPEJSKI URZĄD DOBORU KADR (EPSO) 25.4.2013 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 118 A/1 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE EUROPEJSKI URZĄD DOBORU KADR (EPSO) OGŁOSZENIE O KONKURSACH OTWARTYCH EPSO/AD/252/13 (AD 9) oraz EPSO/AD/253/13

Bardziej szczegółowo

ZASADY WEWNĘTRZNE DOTYCZĄCE STAŻY W SEKRETARIACIE GRUPY EPL W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM

ZASADY WEWNĘTRZNE DOTYCZĄCE STAŻY W SEKRETARIACIE GRUPY EPL W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM ZASADY WEWNĘTRZNE DOTYCZĄCE STAŻY W SEKRETARIACIE GRUPY EPL W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM Spis treści Artykuł 1: Postanowienia ogólne...3 Artykuł 2: Rodzaje staży...3 Artykuł 3: Warunki kwalifikowalności do

Bardziej szczegółowo

DYREKTORZY WYDZIAŁÓW/BIUR ORAZ DYREKTORZY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGAJĄCY PREZYDENTOWI MIASTA GDAŃSKA

DYREKTORZY WYDZIAŁÓW/BIUR ORAZ DYREKTORZY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGAJĄCY PREZYDENTOWI MIASTA GDAŃSKA Załącznik Nr 3 do Regulaminu ocen okresowych pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku oraz na stanowiskach kierowników

Bardziej szczegółowo

EUROPASS równe szanse na europejskim rynku pracy

EUROPASS równe szanse na europejskim rynku pracy Agnieszka Luck, Kinga Motysia Krajowe Centrum Europass Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr Fundacja Fundusz Współpracy EUROPASS równe szanse na europejskim rynku pracy Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja Nazwa kierunku studiów Administracja Poziom kształcenia Studia drugiego stopnia Forma studiów Niestacjonarne Profil kształcenia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO; organizacja politycznowojskowa powstała 24 sierpnia 1949

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO; organizacja politycznowojskowa powstała 24 sierpnia 1949 Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO; organizacja politycznowojskowa powstała 24 sierpnia 1949 na mocy podpisanego 4 kwietnia 1949 Traktatu Północnoatlantyckiego.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ. Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1. w ogólnym interesie gospodarczym

PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ. Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1. w ogólnym interesie gospodarczym ZAŁĄCZNIK III PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ 1 Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1 Artykuł 14 Artykuł 15 ust. 3 Artykuł 16 ust. 2 Artykuł 18 Artykuł 19 ust. 2 Artykuł 21 ust.

Bardziej szczegółowo

Pismo okólne. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2015

Pismo okólne. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2015 Pismo okólne Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2015 w sprawie zasad rekrutacji i kryteriów selekcji studentów na wyjazdy studentów w ramach programu ERASMUS+: Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ KOORDYNATOR INICJATOR ANIMATOR WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ W TWOIM REGIONIE! KIELCE 2013 Z przyjemnością zawiadamiamy Państwa, iż decyzją Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ELEMENTY KSZTAŁCENIA ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY RYNKU PRACY PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

PRAKTYCZNE ELEMENTY KSZTAŁCENIA ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY RYNKU PRACY PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO Uniwersytet DZKI w w w. w z. u n i. l o d z. p l Zaproszenie do współpracy w ramach realizacji projektu pt.: PRAKTYCZNE ELEMENTY KSZTAŁCENIA ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY RYNKU PRACY PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI URZĄD NADZORU UBEZPIECZEŃ I PRACOWNICZYCH PROGRAMÓW EMERYTALNYCH

EUROPEJSKI URZĄD NADZORU UBEZPIECZEŃ I PRACOWNICZYCH PROGRAMÓW EMERYTALNYCH 1.10.2015 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 323 A/1 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE EUROPEJSKI URZĄD NADZORU UBEZPIECZEŃ I PRACOWNICZYCH PROGRAMÓW EMERYTALNYCH OFERTY PRACY Nr ew. 1518TAAD14

Bardziej szczegółowo

Możliwości współpracy z Joint Research Centre (JRC) w obszarze działań nuklearnych Centrum

Możliwości współpracy z Joint Research Centre (JRC) w obszarze działań nuklearnych Centrum Dzień informacyjny Euratom - Fission 2010 8 grudnia 2009, Warszawa Możliwości współpracy z Joint Research Centre (JRC) w obszarze działań nuklearnych Centrum Joanna Stalewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów

Bardziej szczegółowo

Uwaga!!! Nowy kierunek studiów stacjonarnych II stopnia w Instytucie Filologii Romańskiej UJ!!!

Uwaga!!! Nowy kierunek studiów stacjonarnych II stopnia w Instytucie Filologii Romańskiej UJ!!! Uwaga!!! Nowy kierunek studiów stacjonarnych II stopnia w Instytucie Filologii Romańskiej UJ!!! Kierunek: neofilologia Specjalność: języki i kultura krajów romańskich Wydział: Filologiczny Języki wykładowe:

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI URZĄD DOBORU KADR (EPSO)

EUROPEJSKI URZĄD DOBORU KADR (EPSO) 1.12.2011 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 350 A/1 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE EUROPEJSKI URZĄD DOBORU KADR (EPSO) OGŁOSZENIE O KONKURSIE OTWARTYM EPSO/AST/118/11 Asystenci (AST

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Rozdział I Postanowienia ogólne 1. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Radomiu 26-600, ul. Kolejowa 22 Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI URZĄD DOBORU KADR (EPSO)

EUROPEJSKI URZĄD DOBORU KADR (EPSO) 4.7.2013 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 193 A/1 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE EUROPEJSKI URZĄD DOBORU KADR (EPSO) OGŁOSZENIE O KONKURSACH OTWARTYCH Tłumacze konferencyjni języka

Bardziej szczegółowo

"Young Academic Entrepreneurs" - projekt mobilności LLP/LDV VETPRO

Young Academic Entrepreneurs - projekt mobilności LLP/LDV VETPRO "Young Academic Entrepreneurs" - projekt mobilności LLP/LDV VETPRO Young Academic Entrepreneurs - projekt mobilności LLP / LdV VETPRO Nr projektu: 2011-1-PL1-LEO03-18834 Okres realizacji projektu: 01.11.2011

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie EUROPOLIS II

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie EUROPOLIS II Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie EUROPOLIS II 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Europolis II (zwany dalej Projektem ) jest realizowany w ramach Programu Leonardo da Vinci. 2. Projekt "Europolis

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie filia w Radomiu EURES OTWARTA EUROPA. Doradca Eures Janusz Wojcieszek-Łyś

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie filia w Radomiu EURES OTWARTA EUROPA. Doradca Eures Janusz Wojcieszek-Łyś Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie filia w Radomiu EURES OTWARTA EUROPA Doradca Eures Janusz Wojcieszek-Łyś Radom 24.02.2010 EURES - CO TO JEST? EURES Europejskie Służby Zatrudnienia (European Employment

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STAŻY EUROPEJSKICH W KRAJOWYCH BIURACH JANUSZA ZEMKE POSŁA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

REGULAMIN STAŻY EUROPEJSKICH W KRAJOWYCH BIURACH JANUSZA ZEMKE POSŁA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO REGULAMIN STAŻY EUROPEJSKICH W KRAJOWYCH BIURACH JANUSZA ZEMKE POSŁA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I. Zasady ogólne 1. Przyjmującym na staż jest Janusz Zemke Poseł do Parlamentu Europejskiego. Staże przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2016 r. Poz. 37. z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2016 r. Poz. 37. z dnia 31 sierpnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 31 sierpnia 2016 r. Poz. 37 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 3 0 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych PRAKTYKI 2016/2017

POLITECHNIKA WARSZAWSKA CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych PRAKTYKI 2016/2017 PRAKTYKI 2016/2017 Gdzie można realizować praktykę? w kraju programu Erasmus+ (28 państw członkowskich UE, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja) w zagranicznych instytucjach, przedsiębiorstwach, firmach,

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie /zainteresowania/ inne. Preferowana znajomośc języków. Wykształcenie

Doświadczenie /zainteresowania/ inne. Preferowana znajomośc języków. Wykształcenie Nazwa Departamentu/Biura kwiecień 2014 maj 2014 czerwiec 2014 ilość osób na miesiąc Preferowana znajomośc języków Wykształcenie Doświadczenie /zainteresowania/ inne Praktyka studencka/ absolwencka/ zawodowa

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE CENTRUM EUROPASS

KRAJOWE CENTRUM EUROPASS KRAJOWE CENTRUM EUROPASS Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr Fundacja Fundusz Współpracy 05-12-06 1 CO TO JEST EUROPASS? zestaw 5 dokumentów umożliwiających pełną prezentację oraz dokumentację posiadanych

Bardziej szczegółowo

Dzień Informacyjny na temat programu Comenius

Dzień Informacyjny na temat programu Comenius Dzień Informacyjny na temat programu Comenius Magdalena Chawuła-Kosuri Dyrektor Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli Katowice, 20 listopada 2012 r www.silesia-europa.pl PLAN PREZENTACJI

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI URZĄD DOBORU KADR (EPSO)

EUROPEJSKI URZĄD DOBORU KADR (EPSO) 8.1.2015 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 3 A/1 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE EUROPEJSKI URZĄD DOBORU KADR (EPSO) OGŁOSZENIE O KONKURSIE OTWARTYM EPSO/AST-SC/03/15 Pracownik sekretariatu/pracownik

Bardziej szczegółowo

Współpraca ze Wspólnotowym Centrum Badawczym (Joint Research Centre, JRC)

Współpraca ze Wspólnotowym Centrum Badawczym (Joint Research Centre, JRC) Warszawa, 14 grudnia 2007 r. Współpraca ze Wspólnotowym Centrum Badawczym (Joint Research Centre, JRC) Joanna Stalewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

Joint Research Centre

Joint Research Centre Collegium Civitas Warszawa, 21.03.2013 Joint Research Centre Prelegent: Monika Kornacka Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

Bardziej szczegółowo

Praca w instytucjach UE. Agnieszka Zakrzewska ambasador EU Careers KUL, 24 kwietnia 2014

Praca w instytucjach UE. Agnieszka Zakrzewska ambasador EU Careers KUL, 24 kwietnia 2014 Praca w instytucjach UE Agnieszka Zakrzewska ambasador EU Careers KUL, 24 kwietnia 2014 Kilka słów o mnie... Ambasador EU Careers reprezentacja EPSO Członek Team Europe Warsztaty, debaty, prezentacje na

Bardziej szczegółowo

1 Rekrutacja studentów do programu Erasmus

1 Rekrutacja studentów do programu Erasmus PROCEDURA REKRUTACYJNA PROGRAM ERASMUS + WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY SZKOŁA NAUK ŚCISŁYCH UKSW Wyjazdy studentów w celu odbycia części studiów w uczelni partnerskiej 1 Rekrutacja studentów do programu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY

ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE SOCJOLOG KOD ZAWODU 263204 ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY Socjolog to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 lipca 2010 r. klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI URZĄD DOBORU KADR (EPSO)

EUROPEJSKI URZĄD DOBORU KADR (EPSO) 12.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 171 A/1 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE EUROPEJSKI URZĄD DOBORU KADR (EPSO) OGŁOSZENIE O KONKURSIE OTWARTYM EPSO/AD/322/16 Administratorzy

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ STAFF MOBILITY FOR TRAINING. Vrije Universiteit Brussel Career Center

Erasmus+ STAFF MOBILITY FOR TRAINING. Vrije Universiteit Brussel Career Center Erasmus+ STAFF MOBILITY FOR TRAINING Vrije Universiteit Brussel Career Center Vrije Uniwersytet w Brukseli (VUB) to uczelnia licząca 12 tysięcy studentów studiujących na 8 wydziałach: Inżynieria Nauki

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO DLA PRACOWNIKA ZATRUDNIONEGO NA CZAS OKREŚLONY W DYREKCJI GENERALNEJ DS. ZASOBÓW LUDZKICH I BEZPIECZEŃSTWA

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO DLA PRACOWNIKA ZATRUDNIONEGO NA CZAS OKREŚLONY W DYREKCJI GENERALNEJ DS. ZASOBÓW LUDZKICH I BEZPIECZEŃSTWA COM/TA/HR/14/AD8 OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO DLA PRACOWNIKA ZATRUDNIONEGO NA CZAS OKREŚLONY W DYREKCJI GENERALNEJ DS. ZASOBÓW LUDZKICH I BEZPIECZEŃSTWA Komisja organizuje procedurę naboru na stanowisko

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie Numer ogłoszenia: DA-18/2013 Data ukazania się ogłoszenia: 18 lipca 2013 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej poszukuje kandydatów na stanowisko: głównego

Bardziej szczegółowo

RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE

RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE Państwa niebędące członkami Rady Europy (Białoruś) PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE SIEDZIBA GŁÓWNA I BIURA BUDŻET Albania, Andora, Armenia, Austria, Azerbejdżan, Belgia,

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Specjalność międzynarodowe stosunki ekonomiczne skierowana jest do osób, które pragną aktywnie działać na rynkach międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI URZĄD DOBORU KADR (EPSO)

EUROPEJSKI URZĄD DOBORU KADR (EPSO) 15.3.2012 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 76 A/1 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE EUROPEJSKI URZĄD DOBORU KADR (EPSO) OGŁOSZENIE O KONKURSACH OTWARTYCH EPSO/AD/230/12 (AD 5) ORAZ EPSO/AD/231/12

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY część druga

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY część druga WYDZIAŁ FILOLOGICZNY część druga Kierunek/specjalność angielska kultura i literatura angielskiego obszaru językowego angielska kultura-media-translacja angielska nauczycielska z informatyką angielska nauczycielska

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE W CELU USTANOWIENIA LISTY REZERWOWEJ. Pracownik zatrudniony na czas określony

OGŁOSZENIE O NABORZE W CELU USTANOWIENIA LISTY REZERWOWEJ. Pracownik zatrudniony na czas określony OGŁOSZENIE O NABORZE W CELU USTANOWIENIA LISTY REZERWOWEJ Stanowisko Grupa funkcyjna/grupa zaszeregowania AD 6 Rodzaj umowy Numer referencyjny Termin składania wniosków Miejsce zatrudnienia Specjalista

Bardziej szczegółowo

Informacje i zawiadomienia

Informacje i zawiadomienia Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 368 A Wydanie polskie Informacje i zawiadomienia Tom 59 7 października 2016 Spis treści V Ogłoszenia POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE Komisja Europejska 2016/C 368 A/01

Bardziej szczegółowo

(ECDC/AD/2015/SRS-GLGS)

(ECDC/AD/2015/SRS-GLGS) Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego eksperta ds. ogólnego nadzoru epidemiologicznego / lidera grupy ogólnego nadzoru epidemiologicznego w

Bardziej szczegółowo

(ECDC/AD/2016/ICT-GLPM)

(ECDC/AD/2016/ICT-GLPM) Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób Ogłoszenie o naborze na stanowisko lidera grupy ds. zarządzania projektami w dziale ds. technologii informacyjno-komunikacyjnych (ECDC/AD/2016/ICT-GLPM)

Bardziej szczegółowo

Joint Research Centre

Joint Research Centre Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Warszawa, 21 lutego 2013 Joint Research Centre Adam Głuszuk Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU. Staże Prezesa NBP

REGULAMIN PROGRAMU. Staże Prezesa NBP REGULAMIN PROGRAMU Staże Prezesa NBP 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Program Staże Prezesa NBP, zwany dalej Programem, jest organizowany przez Narodowy Bank Polski, zwany dalej NBP z siedzibą przy ul. Świętokrzyskiej

Bardziej szczegółowo

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DYREKTOR BIURA LGD

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DYREKTOR BIURA LGD NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DYREKTOR BIURA LGD Zarząd Lokalnej Grupy Działania RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Dyrektor Biura LGD, wymiar 4/5 etatu na podstawie

Bardziej szczegółowo

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) organizuje nabór na stanowisko pracownika kontraktowego.

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) organizuje nabór na stanowisko pracownika kontraktowego. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik Biblioteki Medycznej Jednostka: Dział ds. Zarządzania Zasobami i Koordynacji Nr referencyjny: (ECDC/FGIII/2016/RMC-MLS) Europejskie Centrum ds. Zapobiegania

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

Regionalny Punkt Kontaktowy Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego Warszawa, 29.05.2015

Regionalny Punkt Kontaktowy Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego Warszawa, 29.05.2015 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass Regionalny Punkt Kontaktowy Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego Warszawa, 29.05.2015 EUROPASS Powołany z końcem 2004 na mocy Decyzji

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego Ramowy Program Studiów Podyplomowych w specjalności nauczycielskiej

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 5/2014, 6/2014, 7/2014, 8/2014, 9/2014, 10/2014 Data ukazania się ogłoszenia: 7 kwietnia 2014 r.

Numer ogłoszenia: 5/2014, 6/2014, 7/2014, 8/2014, 9/2014, 10/2014 Data ukazania się ogłoszenia: 7 kwietnia 2014 r. Numer ogłoszenia: 5/2014, 6/2014, 7/2014, 8/2014, 9/2014, 10/2014 Data ukazania się ogłoszenia: 7 kwietnia 2014 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej poszukuje

Bardziej szczegółowo

YADEMECUM NATO. Wydanie jubileuszowe. Dom Wydawniczy Bellona. przy współpracy. Departamentu Społeczno-Wychowawczego MON Biura Prasy i Informacji MON

YADEMECUM NATO. Wydanie jubileuszowe. Dom Wydawniczy Bellona. przy współpracy. Departamentu Społeczno-Wychowawczego MON Biura Prasy i Informacji MON A YADEMECUM NATO Wydanie jubileuszowe Dom Wydawniczy Bellona przy współpracy Departamentu Społeczno-Wychowawczego MON Biura Prasy i Informacji MON Warszawa 1999 SPIS TREŚCI Strona Słowo wstępne Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

SELEKCJA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA CZAS OKREŚLONY NA POTRZEBY DYREKCJI GENERALNEJ DS. GOSPODARKI MORSKIEJ I RYBOŁÓWSTWA

SELEKCJA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA CZAS OKREŚLONY NA POTRZEBY DYREKCJI GENERALNEJ DS. GOSPODARKI MORSKIEJ I RYBOŁÓWSTWA COM/TA/MARE/15/AD8 SELEKCJA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA CZAS OKREŚLONY NA POTRZEBY DYREKCJI GENERALNEJ DS. GOSPODARKI MORSKIEJ I RYBOŁÓWSTWA Komisja Europejska organizuje procedurę selekcji na pięć stanowisk

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 25

Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 25 Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 25 Z A R ZĄDZENIE NR 34 M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu 1 KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku prowadzi bada monitorowania losów absolwentów, którego głównym celem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka PROGRAM WYBORCZY Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka MIJAJĄCA KADENCJA 2008-2012 2/38 MIJAJĄCA KADENCJA LICZBA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW [tys.] STUDENCI RAZEM: 46,8 RAZEM: 48,4 DOKTORANCI

Bardziej szczegółowo

(ECDC/AD/2015/SRS-GLSDS)

(ECDC/AD/2015/SRS-GLSDS) Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. zarządzania danymi / lidera grupy ds. usług w zakresie danych dotyczących nadzoru w Dziale

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Program edukacyjny Unii Europejskiej, którego adresatem jest między innymi szkolnictwo wyższe.

Bardziej szczegółowo

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego DOFINANSOWANIE NA DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNĄ JEDNOSTEK NAUKI Priorytety MNiSW w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój stanowią: Podniesienie

Bardziej szczegółowo