Zatozenie i prowadzenie firmy Ltd (rejestracja w Companies House i HMRC) - formularz, poradnik, cennik

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zatozenie i prowadzenie firmy Ltd (rejestracja w Companies House i HMRC) - formularz, poradnik, cennik"

Transkrypt

1 Zatozenie i prowadzenie firmy Ltd (rejestracja w Companies House i HMRC) - formularz, poradnik, cennik Rejestracja w Companies House: (cennik punkt 1) 1) Proponowana nazwa firmy ijqsli nazwa jest istnieje w Companies House b?dzie mozliwosc zmiany nazwy w pozniejszym terminie); Adres i telefon siedziby firmy (moze bye jednego z dyrektorow, jesli firma nie ma wlasnej siedziby): Adres firmy: Czym firma b?dzie si? zajmowala (np fryzjer, sklep, ushigi budowlane) 2) Dane dyrektorow finny (wiascicieli) - dokument tozsamosci kazdego dyrektora do wgladu: Imie Nazwisko NIN Adres telefon Data urodzenia Narodowosc Zawod: Nazwisko panienskie matki Miasto urodzenia Imi? Nazwisko NIN Adres telefon Data urodzenia Narodowosc Zawod: Nazwisko panienskie matki

2 Miasto urodzenia (jesli jest wi?cej wspolwlascicieli prosze doiqczyd te same dane na odwrocie strony) 3) Prosze. podac informacje jak maj^ bye dzielone ewentualne zyski (dywidendy) firmy pomiedzy wspoiudzialowcow (np 50%/50%, lub 25%/25%/50%) - zaiezy od tego liczba zapisanych udzialow firmy: Rejestracja whmrc: 4) W ciajju 10 dni powinien dotrzec certyfikat zalozenia finny Limited podobny do ponizszego: amncm o> M M WWTKW Bardzo prosimy o dostarczenie kopii certyfikatu jak najszybciej w celu rejestracji w HMRC - Corporation Tax (piacenie podatku od dochodu firm) i PAYE (podatek odprowadzany za pracownikow). Nawet jesli nie planujq. Panstwo zatrudnic pracownikow to conajmniej jeden dyrekior zawsze musi bye zatrudniony jako pracownik (employee). Moze bye zatrudniony na czesc etatu z pensjq ponizej progu podatkowego i NIN - w tym roku jest to kwota 153 tygodniowo. Resztg dochodu mozna wyplacac w formie dywidend. Mozna tez ustalic pensje dyrektorow na innym poziomie. Jezeli firma b?dzie zatrudniac pracownikow, a prowadzenie systemu plac powierza ksiejgowej zobowiazuje si? dostarczac dane osobowe pracownikow (imi?, nazwisko, NIN, data urodzenia, adres, numer telefonu) najpozniej trzy dni przed pierwsza. wyplat^, a potern najpozniej dwa dni przed kazda^ wyptata^ wysokosc (kwota) wypiat.

3 Q TAK, b?d? zatrudniac pracownikow i prosz? o prowadzenie Payroll w moim imieniu, zobowiazuj? si? dostarczac dane nowych pracownikbw najpozniej trzy dni przed pierwsza^ wypfata^ a informacje o wysokosci wyplat najpozniej dwa dm przed planowanymi wypiatami. Zobowiazuje si? rowniez dostarcza^ informacje kiedy pracownik jest chory, idzie na macierzynskie, tacierzynskie itp. najszybciej kiedy taka informacja do mnie dotrze. (cennik punkt 6) NIE, nie zatrudniam pracownik6w, ale mam swiadomosc ze jezeli zaczn? zatrudniac pracownik6w poinformuj? ksi?gowego jak najszybciej. NIE, samodzielnie b?d? rozliczac i zatwierdza6 do HMRC pensje pracownik6w i dyrektorow. 5) Jezeli firma ma prowadzic ushagi remontowe, budowlane, hydrauliczne i chce zatrudniac podwykonawcow (subcontractor), prosz? zaznaczyc, iz powinna bye rowniez zarejestrowana jako kontraktor w HMRC i odprowadzac CIS tax dla swoich podwykonawcow (z reguly 20%). Raz w miesiacu, do 19 kazdego miesiaca jest wowczas zobowiazana skladac deklaracj? podatkowa^ CIS za miesiac poprzedni (koiiczacy sie 5 kazdego miesiaca) - informacj? ile podatku zostalo pobrane od kazdego podwykonawcy i ile nalezy przekazac do HMRC: TAK, b?d? swiadczyc uslugi podlegaja.ee pod reguly CIS tax i powierzam ksi?gowemu przygotowanie mi?siecznych zestawien do HMRC, dostarczenie reemitances dla moich podwykonawcow, weryfikacj? ich jako podwykonawcow. (cennik punkt 5). I I TAK, b?d? swiadczyc uslugi podlegajace pod reguly CIS tax i b?d? przygotowywac miesieczne zestawienia CIS samodzielnie. NIE, firma ma inny profil dzialalnosci. 6) VAT - Jezeli firma flub Sole Trader) w ciqgu ostatnich 12 miesiecy ma obrot (nie mylic z zyskiem) ma obowiqzek rejestracji VAT. W przeciwnym wypadku jest to dobrowolne. Zazwyczaj podatek VAT to 20%, ale czasami firma moze placic mniej - tzw ryczalt, Jesli firma zarejestruje si^jako platnik VAT sprawdzimy czy ryczalt moze bye stosowany i poinformujemy klienta o najlepszej opeji. Prosz? zaznaczyc wlasciwe stwierdzenie: O TAK, chc zarejestrowac firm? jako platnik VAT juz teraz i otrzymywac 20% zwrotu podatku VAT z poniesionych kosztow (mozna odliczyc 20% kosztow materialow np.

4 narzedzi, artukulow biurowych czy beznzyny), jednoczesnie zobowiazuj? si? do pobierania podatku VAT za uslugi dostarczane przez moja. firm?. I I Przygotowywanie kwatralnych zestawieh VAT powierzam ksi?gowemu (cennik punkt 7). NIE, nie rejestruj? si? jako platnik VAT, ale MAM SWIADOMO&S ZE JE2ELI OSIAGNR DOCH6D PRZEZ OSTATNIE 12 MI^SI^CY JAK NAJSZYBCIEJ POINFORMUJIJ MOJEGO KSI^GOWEGO ITAKIEJ REJESTRACJIDOKONAM. 7) Book-keeping (prowadzenie rachunkowosci). Firma ma obowiqzek prowadzenia wlasciwej rachunkowosci - ksiqzki przychodow i rozchodow zgodnie z miedzynarodowymi standardami ksiqgowosci. Ksiegi tej nie wysyia sie do HMRC tub Companies House, ale jest niezbe_dna w trakcie kontroli z HMRC. Jesli firma nie posiada ksiqzki przychodow i rozchodow ksiegowy nie jest w stanie sporadzic rzetelnego kohcowego bilansu zyskow i strat, a taki bilans moze bye jedynie sporzqdzony bazujqc na danych przyblizonych wyliczonych z niekompletnych informacji. TAK, powierzam prowadzenie ksiazki przychodow i rozchodow ksi?gowemu. Zobowiazuj? si? na dostarczanie wszystkich niezb?dnych informacji co tydzieh, lub co miesiac na podstawie ktorych b?dzie prowadzona ksi?ga przychodow i rozchodow (wycia^i z konta firmowego, invoices, rachunki gdzie dokonano ptatnosci gotowka. np. za benzyn?, materiary) cennik punkt 4. NIE, b?de; prowadzic ksi?g? przychodow i rozchod6w samodzielnie, a na koniec roku przedstawie ksi?gowemu, aby rzetelnie przygotowac bilans zyskow i strat (accounts). 8) Roczne przygotowanie bilansu zyskow i strat (Accounts) i zatwierdzenie do Companies House, oraz roczna deklaracja profilu dzialalnosci firmy i zatwierdzenie do Companies House Kazda firma co roku ma obowiqzek sporzqdzid i zatwierdzic deklaracje o dzialalnosci swojej firmy do Companies House w terminie 12 miesiecy od mozmentu rozpoczecia dziaialnosci, lub od momentu zlozenia ostatniej (np. Firma otworzona 15 stycznia 2014 ma obowiqzek zlozenia deklaracji do 30 stycznia 2015, a potem co roku 30 stycznia. CZ1 TAK, Powierzam ksi?gowemu sporzadzenie rocznych deklaracji i zatwierdzanie ich do Companies House (cennik punkt 2) NIE, samodzielnie b?d? wypelniac roczne deklaracje

5 Kazda firma jest zobowiazana co roku sporzqdzac Bilans zyskow i strat i zatwierdzic do Companies House, oraz placic Corporation Tax od zysku najpozniej w terminie 9 miesiecy od konca roku rozliczeniowego (np firma zaczela dzialalnosc 15 stycznia 2014 roku, jej rok podatkowy konczy si<* 30 stycznia accounts muszq bye zatwierdzone do 30 pazdziernika UWAGAU! Jest to termin ostateczny. Niezatwierdzenie Accounts w podanym terminie skutkuje zamknieciem firmy przez Companies House i nadanie jej statusu DISSOLVE. TAK, powierzam ksiejgowemu przygotowanie bilans zyskow i strat (Accounts) i zatwierdzenie do Company House, oraz wyliczenie Corporation Tax, a wszystkie niezbedne dane i dokumenty dostarcze najpozniej dwa miesiace przed uprywem terminu zatwierdzenia (cennik punkt 3). CUNTE, samodzielnie przygotuje bilans i zatwierdz? do Companies House CENNIK: (prosz? zaznaczyc wszystkie ushigi jakie mamy zapewnic) 1) Otworzenie firmy LTD i rejestracja w Company House i HMRC ) Roczna deklaracja, ze firma b?dzie prowadzic dzialalnosc przez nastejpny rok i okreslenie natury tej dzialalnosci w Companies House U3 3) Przygotowanie rocznego bilansu (accounts), zatwierdzenie do Companies House plus wyliczenie Corporation tax: -obrot roczny firmy do obrot roczny firmy do ~ obrot roczny firmy powyzej ) Uslugi Book-keeping abonamenty miesieczne: - do 150 wpisow miesigcznie w ksi^dze przychodow i rozchodow (abonament na pocz^tku dzialalnosci firmy, mate i srednie firmy pozostan^ przy tym abonamencie do konca): 50.00^

6 - powyzej 150 wpisow miesiecznie dodatkowa oplata naliczana od ilosci wpisow w miesiacu za jeden wpis. 5) Rozliczenia CIS: Rejestracja nowego podwykonawcy (subcontractor) 7.00 Miesieczne rozliczenie CIS return i produkcja reemitances (payslipow) dla podwykonawcow za kazdego podwykonawce 40.00CZlplus 6) Rozliczenia Payroll - pracownikow/dyrektorow: Jezeli tylko jeden dyrektor (wlasciciel) jest zatrudniony i firma nie zatrudnia innych pracownikbw / mies[*"*""! Jezeli firma zatrudnia pracownikow za kazdego pracownika za kazdym razem kiedy naliczana jest wyplata (czyli w skali miesiaca jesli jest wyplata co tydzien a jesli jest wyplata co miesiac). W cen? wliczona jest produkcja payslipow, i formularzy HMRC (P45, P46, P60). Roczne zestawienie PAYE ) Rozliczenia kwartalne VAT: Jeden VAT return co trzy miesiace 70.00

Założenie i prowadzenie firmy Ltd (rejestracja w Companies House i HMRC) formularz, poradnik, cennik

Założenie i prowadzenie firmy Ltd (rejestracja w Companies House i HMRC) formularz, poradnik, cennik Założenie i prowadzenie firmy Ltd (rejestracja w Companies House i HMRC) formularz, poradnik, cennik Rejestracja w Companies House: (cennik punkt 1) 1) Proponowana nazwa firmy (jeśli nazwa jest istnieje

Bardziej szczegółowo

PML RACHUNKOWOSC SP. Z O.O. PAKIET POWITALNY

PML RACHUNKOWOSC SP. Z O.O. PAKIET POWITALNY PML RACHUNKOWOSC S Z PAKIET POWITALNY Firma zarejestrowna in Anglii i Walii. Numer Firmy: 06198697 75 Cannon St. London EC4N 5BN. Telefon: 0845 0711081 Fax: 0845 0711083 www.pmlaccounting.com Spis tresci

Bardziej szczegółowo

Cz. 1. Informacja dla kandydata do podjecia pracy za pośrednictwem agencji pośrednictwa pracy JobSupply Polska Sp. z o.o.

Cz. 1. Informacja dla kandydata do podjecia pracy za pośrednictwem agencji pośrednictwa pracy JobSupply Polska Sp. z o.o. Zalacznik do umowy przedwstępnej Cz. 1 informacja dla kandydata na pracownika dotycząca minimalnych stawek wynagrodzenia oraz świadczeń socjalnych i zasad opodatkowania przygotowana w oparciu o przepisy

Bardziej szczegółowo

Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku. KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4

Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku. KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4 tel. (32) 292 55 90 do 92 / faks: (32) 292 46 38; e-mail: sekretariatorpwik.sosnowiec.pl KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4 Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku Do

Bardziej szczegółowo

Umowa o swiadczenie uslug brokerskich

Umowa o swiadczenie uslug brokerskich Nr ewidencyjny: - 0 1 / 0 Umowa o swiadczenie uslug brokerskich zawarta pomiedzy Domem Maklerskim Fio o.c.p., a.s., ICO 35 960 990, 811 06 Bratislava, Kollárovo námestie 15, zapisanym w rejestrze handlowym

Bardziej szczegółowo

Invest in Poland www.london.trade.gov.pl

Invest in Poland www.london.trade.gov.pl Szanowni Państwo, Z niezmierną radością przekazuję w Państwa ręce kolejne wydanie przewodnika dla polskiego przedsiębiorcy stworzonego przez Wydział Promocji Handlu I Inwestycji w Londynie. Jestem szczególnie

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Biegfych Rewident6w

Kancelaria Biegfych Rewident6w Kancelaria Biegfych Rewident6w Spolka Akcyjna OPINIA I RAPORT ZBADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r, Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chalubinskiego w Zakopanem VI.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie pozyczki na innowacje

Wniosek o udzielenie pozyczki na innowacje Zalacznik nr 1 do Regulaminu Wniosek o udzielenie pozyczki na innowacje 1 Informacja o wnioskodawcy 1.1 Pelna nazwa wnioskodawcy(ów) 1.2 Nazwa skrócona 1.3 Krótki opis dzialalnosci (przedmiot, oferowane

Bardziej szczegółowo

SYMFONIA forte System Zarzadzania SYMFONIA forte przeznaczony jest dla wiekszych, nowoczesnie zarzadzanych firm. SYMFONIA forte SYMFONIE forte

SYMFONIA forte System Zarzadzania SYMFONIA forte przeznaczony jest dla wiekszych, nowoczesnie zarzadzanych firm. SYMFONIA forte SYMFONIE forte SYMFONIA forte System Zarzadzania SYMFONIA forte przeznaczony jest dla wiekszych, nowoczesnie zarzadzanych firm. Wykorzystuje MS SQL 2000. Zapewnia wysoka wydajnosc i bezpieczenstwo pracy bez wzgledu na

Bardziej szczegółowo

Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 247

Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 247 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 247 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 248 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 249 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 250 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 251 Eldorado S.A. Prospekt

Bardziej szczegółowo

danym okresie rozliczeniowym.

danym okresie rozliczeniowym. Regulamin rozliczania zuzycia wody wodoci^gowej, uzytkowania wodomierzy lokalowych i ustalania optat za wodq i odprowadzanie sciekow w lokalach i budynkach Spoldzielni Mieszkaniowej im. T. Kosciuszki w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA. dla zamowienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadnia dotycz^cego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA. dla zamowienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadnia dotycz^cego: Miejski Zaklad Komunalny w Polanicy-Zdroju Spolka z o.o. 57-320 Polanica-Zdroj, ul Spacerowa 2 Tel. 74/865 17 80, Fax 74/869 01 61 www.mzk-polamca.pl, e-mail: mzk@mzk-polanica.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

OPINIA wraz z raportem

OPINIA wraz z raportem D BIURO KONSULTINGOWE REWIZJIIDORADZTWA GOSPODARCZEGO Podmiat uprawniony do badania sprawozdah finansowych AUDIT DOR 85087 Bydgoszcz, ui. Gojowa 34 tel. 3429197, tel./fax 3453163 email :bilans@aucbtclof.com.

Bardziej szczegółowo

QUINTUS ACCOUNTING LTD

QUINTUS ACCOUNTING LTD SPÓŁKA LTD (LIMITED) PODATKI, UBEZPIECZENIE I WAŻNE INFORMACJE Ogólne informacje Każda osoba może założyć spółkę Ltd jako formę prowadzenia swojej działalności gospodarczej. Spółka Ltd musi być zarejstrowana

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA. Rozdzial I. Postanowienia ogólne. (Przedmiot umowy)

UMOWA GENERALNA. Rozdzial I. Postanowienia ogólne. (Przedmiot umowy) UMOWA GENERALNA zawarta w dniu 11 grudnia 2003 r. w Warszawie pomiedzy: T.U Allianz Polska S.A. zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sadowym prowadzonym przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydzial

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po labiryncie na własny rachunek

Przewodnik po labiryncie na własny rachunek Przewodnik po labiryncie na własny rachunek Książka ta jest przeznaczona jedynie jako przykład i nie jest interpretacją wykładni prawnej każdego tematu zawartego w środku. Finansowane przez Departament

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004-2006 1 1. WSTEP... 3 SKRÓTY...3

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy WIELKA BRYTANIA SPIS TREŚCI 2. Praca w Wielkiej Brytanii... 1 2.1. Podejmowanie pracy przez obywateli Polski w Wielkiej Brytanii... 1 2.1.1. Zasady dostępu obywateli Polski do brytyjskiego rynku pracy...

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupów na stronach internetowych "AL Reifen International GmbH"

Ogólne warunki zakupów na stronach internetowych AL Reifen International GmbH Ogólne warunki zakupów na stronach internetowych "AL Reifen International GmbH" Niniejsze "Ogolne warunki" okreslaja zasady podpisywania Umowy sprzedazy przez Sklep internetowy, wlasnosc firmy Al Reifen

Bardziej szczegółowo

Ka nee I a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPINIA I RAPORT

Ka nee I a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPINIA I RAPORT Ka nee a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPNA RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres 1.01.-31.12.2008

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2003

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2003 POCZTA Od : EM DUDA Brygida Rowinska Data odbioru : 2004-08-10 22:58:22 Do : EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2003 (zgodnie z 57 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii

Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii /. Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii 31-826 Krak6w, os. Zlotej Jesieni 1 Szezegolewe na udzielanie wiadczen zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004-2006 1 1. WSTEP... 3 SKRÓTY...3

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcą Być! warsztaty dla przedsiębiorczych

Przedsiębiorcą Być! warsztaty dla przedsiębiorczych Przedsiębiorcą Być! warsztaty dla przedsiębiorczych Rozpoczęcie działalności gospodarczej procedury związane z zakładaniem firmy, obowiązki przedsiębiorcy, podstawowe przepisy prawa czyli od czego zacząć

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2005

KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2005 KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2005 (zgodnie z 93 ust.2 i 94 ust. 1 Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR J't /09

ZARZADZENIE NR J't /09 l=~ I (. ~~ --- --~~-- ZARZADZENIE NR J't /09 Dyrektora Sad~ Okr~gowego w Warszawie z dma D.IAP...2009r. w sprawie Instrukcji obiegu dokumentów ksiegowych zwiazanych z przyjmowaniem, wykorzystaniem i zwrotem

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIE FIRMY W ANGLII SZANSĄ DLA POLAKÓW

ZAŁOŻENIE FIRMY W ANGLII SZANSĄ DLA POLAKÓW ZAŁOŻENIE FIRMY W ANGLII SZANSĄ DLA POLAKÓW Jeśli dotąd nie odnalazłeś własnego sposobu na godziwe życie - Zostao przedsiębiorcą! Dla części z przedsiębiorców własna firma bywa koniecznością, ale dla zdecydowanej

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Bukowsko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZADANIA INWESTYCYJNEGO pn. Budowa Sali sportowej o wymiarach 12 x 24 m w Pobiednie stan surowy otwarty W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo