SYSTEM IDENTYFIKACJI I REJESTRACJI ZWIERZĄT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM IDENTYFIKACJI I REJESTRACJI ZWIERZĄT"

Transkrypt

1 SYSTEM IDENTYFIKACJI I REJESTRACJI ZWIERZĄT

2 AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA 2

3 Szanowni aństwo, rzekazujemy aństwu broszurę informacyjną, która ułatwi aństwu poruszanie się w obszarze identyfikacji i rejestracji zwierząt. Zdajemy sobie sprawę, jak wiele zmian przyniosło ze sobą przystąpienie olski do Unii Europejskiej w niemal wszystkich dziedzinach, dlatego podjeliśmy próbę przybliżenia aństwu podstawowych zagadnień związanych z identyfikacją i rejestracją zwierząt. Mamy nadzieję, że prezentowane informacje pozwolą aństwu na spełnienie należycie wymagań stawianych posiadaczom zwierząt gospodarskich, umożliwiając tym samym pełny udział w handlu zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego zarówno na terenie olski, jak i na obszarze wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej. 3

4 Department Identyfilkacji i Rejestracji Zwierząt ARiMR 4

5 SIS TREŚCI CZEMU SŁUŻY SYSTEM IRZ?...7 OBOWIĄZKI OSIADACZA ZWIERZĘCIA...7 NUMERY W SYSTEMIE IRZ...8 JAK UZYSKAĆ NUMER SIEDZIBY STADA?...9 JAK UZYSKAĆ KOLCZYKI DLA ZWIERZĄT?...10 UTRATA BĄDŹ USZKODZENIE KOLCZYKA...14 REJESTRACJA I ZNAKOWANIE BYDŁA...15 ASZORT BYDŁA...17 TYMCZASOWY DOKUMENT IDENTYFIKACYJNY BYDŁA...22 REJESTRACJA I ZNAKOWANIE OWIEC I KÓZ...24 ZASADY ZNAKOWANIA OWIEC I KÓZ...26 O 9 LICA 2005 R REJESTRACJA I ZNAKOWANIE ŚWIŃ...27 SROWADZANIE ZWIERZĄT Z ZAGRANICY...29 JAK DZIAŁA SYSTEM IRZ?...34 CENTRALNA KOMUTEROWA BAZA DANYCH...34 JAKIE ZDARZENIA DOTYCZĄCE ZWIERZĄT MUSZĄ BYĆ ZGŁASZANE DO CENTRALNEJ BAZY DANYCH?...35 KONTROLE SYSTEMU IRZ...41 WSÓŁRACA ARIMR Z ORGANIZACJAMI I INSTYTUCJAMI DZIAŁAJĄCYMI BEZOŚREDNIO W OTOCZENIU ROLNICTWA43 5

6 OLSKIE AKTY RAWNE REGULUJĄCE ZASADY IDENTYFIKACJI I REJESTRACJI ZWIERZĄT

7 CZEMU SŁUŻY SYSTEM IRZ? System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt zapewnia przejrzystość informacji dotyczących pochodzenia zwierzęcia, jego historii sięgającej wstecz do daty i miejsca jego urodzenia, co ma służyć następującym celom: śledzeniu przemieszczeń zwierząt wspomagającym zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt; umożliwieniu dostępu zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego do rynków Unii Europejskiej; zapewnieniu bezpieczeństwa żywności - możliwości identyfikacji mięsa (etykietowanie). System IRZ składa się z następujących elementów: komputerowej bazy danych prowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, znaków identyfikacyjnych zwierząt: kolczyków lub tatuażu, dokumentu identyfikacyjnego zwierzęcia paszportu (tylko dla bydła), księgi rejestracji stada prowadzonej przez posiadacza zwierząt w gospodarstwie. OBOWIĄZKI OSIADACZA ZWIERZĘCIA Do podstawowych obowiązków nałożonych na posiadaczy zwierząt należą: 7

8 oznakowanie i rejestracja w Biurach owiatowych Agencji znajdującego się w gospodarstwie bydła, owiec, kóz, świń; posiadanie paszportu dla każdej sztuki bydła znajdującej się w siedzibie stada ; zgłaszanie do Agencji na formularzach dostępnych w Biurach owiatowych i Oddziałach Regionalnych Agencji wszystkich przemieszczeń (sprzedaż, kupno, wywóz, przywóz), padnięcia, uboju i utylizacji zwłok zwierzęcia; prowadzenie w gospodarstwie księgi rejestracji odrębnie dla każdego stada bydła owiec, kóz i świń. Zwierzęta nieoznakowane i niewyposażone w paszporty (bydło) nie mogą być przedmiotem handlu NUMERY W SYSTEMIE IRZ W ramach Systemu IRZ wszystkim producentom, siedzibom stada i zwierzętom przydziela się numery identyfikacyjne: 1. NUMER RODUCENTA: 9 cyfr NUMER SIEDZIBY STADA: L + numer producenta + 3 cyfry L NUMER ZWIERZĘCIA: L + 12 cyfr L

9 W przypadku świń numer identyfikacyjny zwierzęcia = numer siedziby stada L Numerami tymi posiadacz zwierzęcia powinien się posługiwać we wszelkich kontaktach z Agencją, w szczególności przy wypełnianiu zgłoszeń i wniosków. JAK UZYSKAĆ NUMER SIEDZIBY STADA? osiadacz zwierzęcia po wpisie do ewidencji producentów może uzyskać numer siedziby stada składając w Biurze owiatowym Agencji Zgłoszenie siedziby stada. osiadacz rejestruje jedną siedzibę stada niezależnie od tego, ile gatunków zwierząt w niej utrzymuje. W przypadku, kiedy gospodarstwo posiada więcej niż jeden adres, pod którym utrzymuje zwierzęta posiadacz zobowiązany jest do rejestracji wszystkich tych siedzib stad. 9

10 (dzień - miesiąc - rok) ana/ani dane osobowe są przetwarzane przez ARiMR na zasadach określonych w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. Nr 91, poz. 872). Zgodnie z tymi przepisami oraz przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 102, poz. 926 z późn. zm.) przysługuje anu/ani rawo wglądu do treści tych danych i ich poprawiania. ZGŁOSZENIE SIEDZIBY STADA znak sprawy numer dokumentu Z-1/54 I. CEL ZGŁOSZENIA * 1. Rejestracja nowej siedziby stada 2. Zmiana danych 3. Korekta danych II. NUMER IDENTYFIKACYJNY 01. Numer identyfikacyjny producenta - posiadacza zwierząt III. TY SIEDZIBY STADA * 1. Hodowlany/Chów 2. Rzeźnia 3. Miejsce gromadzenia zwierząt IV. DANE RODUCENTA ROLNEGO / OSIADACZA ZWIERZĄT 02. Nazwisko / pełna nazwa osoby prawnej / nazwa jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (j.o.n.p.o.p.) 05. ESEL 06. REGON 03. ierwsze imię / nazwa skrócona 04. Drugie imię / nazwa organu założycielskiego j.o.n.p.o.p. 07. NI 08. Kod kraju oraz numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości /wypełnia osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego/ V. DANE DOTYCZĄCE SIEDZIBY STADA 09. Numer siedziby stada 10. Numer nadany przez Główny Inspektorat Weterynarii ** 11. bydło * 13. owce * 1) 1) liczba sztuk: liczba sztuk: 12. świnie * 14. kozy * liczba sztuk: 1) liczba sztuk: 1) VI. ADRES SIEDZIBY STADA 15. Województwo 16. owiat 17. Gmina 18. Kod pocztowy 19. oczta 20. Miejscowość 21. Ulica 22. Nr domu 23. Nr lokalu 24. Telefon stacjonarny / komórkowy 25. Faks Miejsce przebywania stada (opisowo) VII. DANE DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ, NA KTÓREJ ZLOKALIZOWANE JEST STADO *** 28. Województwo 29. owiat 30. Gmina 31. Nazwa obrębu ewidencyjnego (wsi) 32. Numer obrębu ewidencyjnego 33. Numer arkusza mapy 34. Numer działki ewidencyjnej VIII. OŚWIADCZENIE I ODIS SKŁADAJĄCEGO ZGŁOSZENIE 35. 1) RAZEM ZE ZGŁOSZENIEM SKŁADAM ZAŁĄCZNIK - decyzja lekarza weterynarii o spełnieniu warunków: 36. Data wypełnienia zgłoszenia. Czytelny podpis Wnioskodawcy/ełnomocnika/Osoby uprawnionej do reprezentacji IX. ADNOTACJE ARiMR Na niniejszym zgłoszeniu można zgłosić tylko JEDNĄ siedzibę stada. Dla każdej KOLEJNEJ siedziby stada należy wypełnić nowe zgłoszenie. * Zaznaczyć właściwe wpisując X w odpowiednim kwadracie ** Wypełnić tylko w przypadku rzeźni *** Dane działki ewidencyjnej (pola od 28 do 34) wypełnić w przypadku, jeśli są znane. ola obowiązkowe, jeżeli nie ma adresu siedziby stada 1) ole nieobowiązkowe 1/1 JAK UZYSKAĆ KOLCZYKI DLA ZWIERZĄT? W celu uzyskania numerów do oznakowania bydła, owiec i kóz posiadacz zwierzęcia wypełnia Wniosek o przydzielenie puli numerów dla bydła lub Wniosek o przydzielenie puli numerów dla owiec albo kóz i składa go w Biurze owiatowym Agencji. rzy składaniu wniosku dla bydła posiadacz 10

11 ana/ani dane osobowe są przetwarzane przez ARiMR na zasadach określonych w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. Nr 91, poz. 872). Zgodnie z tymi przepisami oraz przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 102, poz. 926 z późn. zm.) przysługuje anu/ani rawo wglądu do treści tych danych i ich poprawiania. zwierzęcia wnosi opłatę za wydanie paszportów bydła w liczbie odpowiadającej wnioskowanej puli numerów. osiadacz świń nie występuje o przydzielenie puli numerów, ponieważ zwierzęta te są znakowane numerem identyfikacyjnym siedziby stada, w której się urodziły. Wniosek o przydzielenie puli numerów dla bydła Wb-1/55 nadany przez System w Biurze owiatowe posiadaczowi zwierząt Numer identyfikacyjny producenta Zamawiam pulę numerów: a) w związku z planowanymi wycieleniami b) w związku z planowanym zakupem z krajów niebędących członkiem UE: sztuk krów sztuk bydła Wpisać liczbę zamawianych numerów dla bydła Wpisać dokładną datę wypełniania wniosku Dzień 0 1 Data wypełnienia wniosku Miesiąc 0 1 Rok Jan Kowalski odpis posiadacza zwierząt Złożyć czytelny podpis nadany przez System w Biurze owiatowym posiadaczowi zwierząt Wniosek o przydzielenie puli numerów dla owiec* X albo kóz* Numer identyfikacyjny producenta Zamawiam pulę numerów: a) w związku z planowanymi wykotami 1 5 sztuk owiec/kóz b) w związku z planowanym zakupem 2 0 sztuk owiec/kóz z krajów niebędących członkiem UE: c) dla dotychczas niezarejestrowanych 2 sztuk owiec/kóz Wo/k-1/55 Wpisać liczbę zamawianych numerów dla owiec i kóz Wpisać dokładną datę wypełniania wniosku Dzień 0 1 Data wypełnienia wniosku Miesiąc 0 1 Rok Jan Kowalski odpis posiadacza zwierząt Złożyć czytelny podpis *Zaznaczyć właściwe wpisując X w odpowiednim kwadracie ana/ani dane osobowe są przetwarzane przez ARiMR na zasadach określonych w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. Nr 91, poz. 872). Zgodnie z tymi przepisami oraz przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 102, poz. 926 z późn. zm.) przysługuje anu/ani rawo wglądu do treści tych danych i ich poprawiania. 11

12 W odpowiedzi na złożony wniosek o przydzielenie puli numerów dla zwierząt posiadacz otrzymuje listę przydzielonych numerów do oznakowania zwierząt. Numery przydzielone w związku z planowanymi urodzeniami mogą być użyte tylko do oznakowania zwierząt nowo urodzonych a numery przydzielone w związku z planowanym przywozem zwierząt mogą być użyte wyłącznie do oznakowania zwierząt sprowadzonych z krajów niebędących członkami UE. W celu otrzymania kolczyków posiadacz zwierzęcia: składa w B Agencji wypełniony formularz Zamówienie kolczyków dla bydła, owiec albo kóz lub Zamówienie kolczyków dla świń ; na formularzu wskazuje numer dostawcy kolczyków z listy dostawców, od którego chce kupić kolczyki, zobowiązuje się do uiszczenia stosownych opłat i odbioru zamówionych kolczyków zgodnie z warunkami określonymi przez dostawcę; w przypadku bydła, owiec i kóz do zamówienia kolczyków obowiązkowo należy dołączyć wykaz numerów identyfikacyjnych zwierząt przyznanych przez system informatyczny (Odpowiedź na wniosek o wydanie kolczyków z pieczątką Autoryzowane do produkcji ). UWAGA!!! osiadacz może zamawiać kolczyki u dostawcy bez pośrednictwa Biura owiatowego Agencji. 12

13 nadany przez Biuro owiatowe siedzibie stada y identyfikacyjne zamawianych kolczyków Wpisać dokładną datę wypełnienia Numer siedziby stada L Składam zamówienie na kolczyki o następujących numerach identyfikacyjnych: L roszę o przesłanie zamówienia do dostawcy z pozycji nr: 9 9 na liście Dostawców Kolczyków. Niniejszym zobowiązuję się do uiszczenia stosownych opłat i odbioru zamówionych kolczyków: 1) w siedzibie dostawcy lub w punkcie dystrybucyjnym* X 2) przesłanych przesyłką pocztową/kurierską* Dzień 0 1 Zamówienie kolczyków dla bydła* X owiec* albo kóz* L Data wypełnienia zamówienia Miesiąc 0 1 Rok * Zaznaczyć właściwe wpisując X w odpowiednim kwadracie Jan Kowalski Zb/o/k-1/55 odpis posiadacza zwierząt ana/ani dane osobowe są przetwarzane przez ARiMR na zasadach określonych w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. Nr 91, poz. 872). Zgodnie z tymi przepisami oraz przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 102, poz. 926 z późn. zm.) przysługuje anu/ani rawo wglądu do treści tych danych i ich poprawiania. Zaznaczyć znakiem X gatunek, dla którego zamawiane są kolczyki dostawcy kolczyków z listy dostawców dostępnej w Biurze owiatowym Zaznaczyć znakiem X sposób odbioru zamówionych kolczyków Złożyć czytelny podpis nadany przez Biuro owiatowe siedzibie stada identyfikacyjne zamawianych kolczyków Wpisać dokładną datę wypełnienia Zamówienie kolczyków dla świń Numer siedziby stada L Składam zamówienie na kolczyki o następującym numerze identyfikacyjnym: L Liczba kolczyków: 2 2 roszę o przesłanie zamówienia do dostawcy z pozycji nr: 9 9 na liście Dostawców Kolczyków. Niniejszym zobowiązuję się do uiszczenia stosownych opłat i odbioru zamówionych kolczyków: 1) w siedzibie dostawcy lub w punkcie dystrybucyjnym* X 2) przesłanych przesyłką pocztową/kurierską* Dzień 0 1 Data wypełnienia zamówienia Miesiąc 0 1 Rok * Zaznaczyć właściwe wpisując X w odpowiednim kwadracie Jan Kowalski Zś-1/55 odpis posiadacza zwierząt ana/ani dane osobowe są przetwarzane przez ARiMR na zasadach określonych w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. Nr 91, poz. 872). Zgodnie z tymi przepisami oraz przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 102, poz. 926 z późn. zm.) przysługuje anu/ani rawo wglądu do treści tych danych i ich poprawiania. dostawcy kolczyków z listy dostawców dostępnej w Biurze owiatowym Zaznaczyć znakiem X sposób odbioru zamówionych kolczyków Złożyć czytelny podpis 13

14 Istnieje możliwość złożenia zbiorczego zamówienia na kolczyki u dostawcy przez kilku posiadaczy zwierząt jednocześnie. Umożliwia to obniżenie kosztów opłat pocztowych związanych z przesyłaniem kolczyków, a także możliwość negocjacji ceny. UWAGA!!! rzyznana pula numerów do oznakowania zwierząt oraz zakupione kolczyki nie mogą być odstępowane innym posiadaczom zwierząt, ponieważ są one przypisane do danej siedziby stada. UTRATA BĄDŹ USZKODZENIE KOLCZYKA W przypadku uszkodzenia bądź utraty kolczyka posiadacz zwierzęcia: składa w Agencji formularz Zamówienie duplikatów kolczyków dla bydła, owiec, kóz lub Zamówienie duplikatu kolczyka dla świń ; wybiera dostawcę z listy dostawców, do którego zostanie przesłane zamówienie. zamawia duplikatów kolczyków jedynie za pośrednictwem Biur owiatowych Agencji Na podstawie złożonego w Agencji zamówienia wybrany dostawca przesyła duplikat kolczyka zamawiającemu. 14

15 nadany przez Biuro owiatowe siedzibie stada y kolczyków, których duplikaty są zamawiane Wpisać dokładną datę wystawienia zgłoszenia Zamówienie duplikatów kolczyków dla bydła* X owiec* kóz*. Numer siedziby stada L Numery kolczyków, których duplikaty są zamawiane: L L roszę o przesłanie zamówienia do dostawcy z pozycji nr: 9 9 na liście Dostawców Kolczyków. Niniejszym zobowiązuję się do uiszczenia stosownych opłat i odbioru zamówionych duplikatów kolczyków: 1) w siedzibie dostawcy lub w punkcie dystrybucyjnym* X 2) przesłanych przesyłką pocztową/kurierską* Dzień 0 1 Data wypełnienia zamówienia Miesiąc 0 1 Rok Gatunek Numer zwierzęcia, dla duplikatu** którego zamawiany jest duplikat Jan Kowalski Zb/o/k-2/55 odpis posiadacza zwierząt * Zaznaczyć właściwe wpisując X w odpowiednim kwadracie ** Wypełnia Biuro owiatowe ARiMR wpisując kolejny numer duplikatu na podstawie informacji z systemu informatycznego ARiMR. Wykaz przyznanych duplikatów należy dołączyć do zamówienia. Zaznaczyć znakiem X gatunek, dla którego zamawiane są kolczyki Nie należy wpisywać numeru duplikatu oraz gatunku zwierzęcia, dla którego zamawiany jest duplikat kolczyka. Dane te wpisuje pracownik Biura owiatowego. dostawcy kolczyków z listy dostawców dostępnej w Biurze owiatowym Złożyć czytelny podpis ana/ani dane osobowe są przetwarzane przez ARiMR na zasadach określonych w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. Nr 91, poz. 872). Zgodnie z tymi przepisami oraz przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 102, poz. 926 z późn. zm.) przysługuje anu/ani rawo wglądu do treści tych danych i ich poprawiania. REJESTRACJA I ZNAKOWANIE BYDŁA osiadacz bydła urodzonego w jego siedzibie stada ma obowiązek: 1. oznakować je kolczykami 2. złożyć formularz Zgłoszenie bydła do rejestru w Biurze owiatowym przed dniem opuszczenia przez zwierzę siedziby stada, ale nie później niż w ciągu 7 dni od jego urodzenia. 15

16 W przypadku rejestracji bydła kupionego w kraju UE wymagane jest dołączenie do Zgłoszenia bydła do rejestru potwierdzenia wpłaty za paszport bydła oraz zwrot paszportu z UE. nadany w Biurze owiatowym siedzibie stada identyfikacyjny matki zgłaszanego zwierzęcia Zaznaczyć znakiem X typ użytkowy zwierzęcia Zaznaczyć płeć zwierzęcia wpisując: - XX dla samicy - XY dla samca Zaznaczyć znakiem X typ zdarzenia Wpisać poprzedni numer identyfikacyjny zwierzęcia w przypadku jego zmiany Wpisać dokładną datę wystawienia zgłoszenia X Zgłoszenie bydła do rejestru Numer siedziby stada L L Numer identyfikacyjny rejestrowanego zwierzęcia L Typ zdarzenia: Dzień 0 1 L Typ użytkowy: łeć: X X URODZENIE** Numer identyfikacyjny dawczyni zarodka / komórki jajowej* Miesiąc Numer identyfikacyjny ojca / dawcy nasienia* mleczny** X mięsny** kombinowany** Kod rasy: KUNO z państwa UE** RZYWÓZ z państwa niebędącego członkiem UE ** Data przybycia do stada H O Liczba cieląt przy porodzie mnogim Dzień Rok Kod kraju Miesiąc z kraju niebędącego członkiem Unii Europejskiej Data wystawienia zgłoszenia Numer identyfikacyjny matki Data urodzenia Dzień Miesiąc Jan Kowalski * Niewłaściwe skreślić ** Zaznaczyć właściwe wpisując X w odpowiednim odpis posiadacza zwierzęcia kwadracie ana/ani dane osobowe są przetwarzane przez ARiMR na zasadach określonych w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. Nr 91, poz. 872). Zgodnie z tymi przepisami oraz przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 102, poz. 926 z późn. zm.) przysługuje anu/ani rawo wglądu do treści tych danych i ich poprawiania. Rok Rok Zb-R/54 identyfikacyjny rejestrowanego zwierzęcia identyfikacyjny dawczyni zarodka lub komórki jajowej identyfikacyjny ojca lub dawcy nasienia Wpisać dwuliterowy kod rasy z księgi rejestracji stada bydła Wpisać liczbę cieląt przy porodzie mnogim Wpisać kod kraju, z którego zwierzę zostało sprowadzone oraz datę przybycia do stada Złożyć czytelny podpis Oznakowania dokonuje się w następujący sposób: na każdą małżowinę uszną zwierzęcia zakłada się po jednym kolczyku z tym samym numerem identyfikacyjnym zwierzęcia; kolczyk powinien zostać umieszczony w środku ucha, pomiędzy żyłami; 16

17 część żeńską kolczyka umieszcza się po wewnętrznej stronie małżowiny usznej, część męską z tyłu ucha; na obu częściach musi być nadrukowany ten sam numer. Nieprawidłowy sposób założenia kolczyka może spowodować jego zgubienie a nawet uszkodzenie ucha zwierzęcia. Wzór kolczyka dla bydła przedstawia się następująco: ASZORT BYDŁA 17

18 aszport jest dokumentem identyfikacyjnym bydła, który powinien towarzyszyć zwierzęciu przez całe jego życie. W celu otrzymania paszportu bydła posiadacz zwierzęcia: przy składaniu Wniosku o przydzielenie puli numerów dla bydła wnosi opłatę za wydanie paszportu w Biurze owiatowym lub na konto bankowe; rejestruje oznakowane zwierzę składając formularz Zgłoszenie bydła do rejestru we właściwym Biurze owiatowym Agencji. Agencja wydaje paszport w ciągu 14 dni od otrzymania wypełnionego formularza Zgłoszenie bydła do rejestru i przesyła pocztą do posiadacza zwierzęcia. o otrzymaniu paszportu posiadacz powinien wpisać datę otrzymania paszportu i złożyć swój podpis we wskazanym miejscu na paszporcie. W przypadku uszkodzenia bądź utraty paszportu posiadacz zwierzęcia: składa w Agencji formularz Wniosek o wydanie duplikatu paszportu bydła ; wnosi opłatę za wydanie duplikatu paszportu bydła; zwraca do Biura owiatowego Agencji paszport uszkodzony lub odzyskany. Duplikat wydawany jest wyłącznie dla zwierząt, które w centralnej bazie danych IRZ mają spójną historię 18

19 Wniosek o wydanie duplikatu paszportu bydła Wb-2/55 nadany przez Biuro owiatowe posiadaczowi zwierząt Numer identyfikacyjny producenta identyfikacyjny zwierzęcia, dla którego zamawiany jest duplikat paszportu rzyczyna zamówienia duplikatu paszportu:* uszkodzenie** utrata** X ** aszport uszkodzony oraz utracony po odzyskaniu podlega obowiązkowi zwrotu do Biura owiatowego ARiMR Zaznaczyć znakiem X przyczynę zamówienia duplikatu paszportu Wpisać dokładną datę wypełniania wniosku Dzień 0 1 Data wypełnienia wniosku Miesiąc 0 1 Rok * Zaznaczyć właściwe wpisując X w odpowiednim kwadracie Jan Kowalski odpis posiadacza zwierzęcia Złożyć czytelny podpis ana/ani dane osobowe są przetwarzane przez ARiMR na zasadach określonych w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. Nr 91, poz. 872). Zgodnie z tymi przepisami oraz przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 102, poz. 926 z późn. zm.) przysługuje anu/ani rawo wglądu do treści tych danych i ich poprawiania. o zakupie bydła nowy posiadacz zwierzęcia powinien: w przypadku zakupienia zwierzęcia z paszportem wydanym przez Agencję wpisać w odpowiednią rubrykę na odwrocie paszportu swoje dane oraz potwierdzić je swoim podpisem; w przypadku zwierząt sprowadzanych z zagranicy przekazać do Biura owiatowego Agencji paszport zwierzęcia lub dokument identyfikacyjny towarzyszący zwierzęciu wraz ze zgłoszeniem bydła do rejestru (po zarejestrowaniu zwierzęcia posiadacz otrzyma polski paszport). aszport zwierzęcia padłego lub ubitego w rzeźni należy dostarczyć do właściwego Biura owiatowego Agencji. 19

20 aszport powinien towarzyszyć zwierzęciu przy każdym przemieszczeniu i powinien być przekazywany kolejnemu posiadaczowi w przypadku sprzedaży zwierzęcia. IERWSZA STRONA ASZORTU 20

21 DRUGA STRONA ASZORTU Nowy wzór paszportu zostanie wprowadzony od 1 stycznia 2005r. 21

22 TYMCZASOWY DOKUMENT IDENTYFIKACYJNY BYDŁA osiadacz zwierzęcia może wystawić tymczasowy dokument identyfikacyjny bydła dla cielęcia poniżej 4 tygodnia życia i może się nim posługiwać do czasu otrzymania paszportu. rzy wydawaniu tymczasowego dokumentu identyfikacyjnego bydła obowiązują następujące zasady: - dokument jest wystawiany przez pierwszego posiadacza cielęcia i uzupełniany przez następnych posiadaczy, - posiadacz zwierzęcia może się nim posługiwać w przypadku przemieszczenia cielęcia do czwartego tygodnia życia, 22

23 - z tymczasowym dokumentem identyfikacyjnym bydła, cielę nie może być przemieszczane więcej niż 2 razy między siedzibami stad, - dokument musi być zwrócony przez posiadacza zwierzęcia do biura terenowego organu zajmującego się identyfikacją i rejestracją zwierząt przed osiągnięciem przez cielę czwartego tygodnia życia lub w ciągu 7 dni, jeżeli zwierzę padło lub zostało poddane ubojowi przed ukończeniem czwartego tygodnia życia, - dokument wystawia się na formularzu udostępnionym bezpłatnie w każdym Biurze owiatowym Agencji. Data wystawienia dokumentu dzień miesiąc rok TYMCZASOWY DOKUMENT IDENTYFIKACYJNY BYDŁA Numer 1) pb-2/57 Numer identyfikacyjny zwierzęcia L Numer siedziby stada L 1. Imię, nazwisko (nazwa) adres posiadacza zwierzęcia 2. Opis zwierzęcia Data urodzenia: Imię dzień miesiąc rok łeć 2) : Nazwisko (nazwa) Rasa 3) : Kod pocztowy oczta Numer kolczyka matki: Miejscowość 3. Data uboju zwierzęcia lub utylizacji zwłok: Ulica dzień miesiąc rok 4. Inne adnotacje: Nr domu Nr lokalu Województwo owiat 5. otwierdzam zgodność danych Miejsce i data.. odpis posiadacza... 23

24 REJESTRACJA I ZNAKOWANIE OWIEC I KÓZ osiadacz owcy lub kozy urodzonej w gospodarstwie ma obowiązek: 1. oznakować je kolczykami lub tatuażem; 2. złożyć formularz Zgłoszenie owcy albo kozy do rejestru w Biurze owiatowym przed dniem opuszczenia przez zwierzę siedziby stada. 24

25 nadany przez Biuro owiatowe siedzibie stada identyfikacyjny matki zgłaszanego zwierzęcia Zaznaczyć znakiem X typ użytkowy zwierzęcia Zaznaczyć płeć zwierzęcia wpisując: - XX dla samicy - XY dla samca Zaznaczyć znakiem X typ zdarzenia Wpisać poprzedni numer identyfikacyjny zwierzęcia w przypadku jego zmiany Wpisać dokładną datę wystawienia zgłoszenia X Zgłoszenie owiec* X albo kóz* do rejestru Numer siedziby stada L Numer identyfikacyjny rejestrowanego zwierzęcia L L Typ użytkowy: łeć: Dzień 0 1 X Y Typ zdarzenia: URODZENIE* Miesiąc 0 1 Numer identyfikacyjny matki Numer identyfikacyjny dawczyni zarodka/ komórki jajowej** Numer identyfikacyjny ojca / dawcy nasienia** mleczny* X mięsny* kombinowany* Kod rasy: Data urodzenia KUNO z państwa UE* RZYWÓZ z państwa niebędącego członkiem UE* Data przybycia do stada M Rok Liczba jagniąt/ koźląt przy porodzie mnogim Kod kraju Miesiąc z kraju niebędącego członkiem Unii Europejskiej Data wystawienia zgłoszenia Dzień DOTYCHCZAS NIEZAREJESTROWANY* Jan Kowalski * Zaznaczyć właściwe wpisując X w odpowiednim kwadracie odpis posiadacza zwierzęcia ** ana/ani Niewłaściwe dane osobowe skreślić są przetwarzane przez ARiMR na zasadach określonych w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. Nr 91, poz. 872). Zgodnie z tymi przepisami oraz przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 102, poz. 926 z późn. zm.) przysługuje anu/ani rawo wglądu do treści tych danych i ich poprawiania. Dzie ń Miesiąc Zaznaczyć znakiem X gatunek, którego dotyczy zgłoszenie Rok Rok Zo/k-R/54 identyfikacyjny rejestrowanego zwierzęcia identyfikacyjny dawczyni zarodka lub komórki jajowej identyfikacyjny ojca lub dawcy nasienia Wpisać dwliterowy kod rasy z księgi rejestracji stada Wpisać datę urodzenia Wpisać liczbę jagniąt I koźląt przy porodzie mnogim Wpisać kod kraju, z którego zwierzę zostało sprowadzone oraz datę przybycia do stada Złożyć czytelny podpis UWAGA!!! Zwierzęta oznakowane do dnia 1 maja 2004r. przez olski Związek Owczarski (ZO) nie podlegają powtórnemu znakowaniu, ale muszą zostać zgłoszone jako dotychczas niezarejestrowane. Oznakowania owiec i kóz dokonuje się poprzez: założenie na lewą małżowinę uszną zwierzęcia kolczyka z numerem identyfikacyjnym: 25

26 - część żeńską kolczyka umieszcza się po wewnętrznej stronie małżowiny usznej, część męską po zewnętrznej stronie małżowiny usznej, - na obu częściach kolczyka musi być nadrukowany ten sam numer; albo wytatuowanie numeru identyfikacyjnego w obu małżowinach usznych zwierzęcia: - w prawej małżowinie tatuuje się 7 pierwszych znaków numeru rozpoczynając od koniuszka ucha a w lewej pozostałe znaki tego numeru rozpoczynając od nasady ucha. ZASADY ZNAKOWANIA OWIEC I KÓZ O 9 LICA 2005 R. Od dnia 9 Lipca 2005 roku zmienią się zasady identyfikacji owiec i kóz. Obowiązkiem posiadacza będzie oznakowanie owiec i kóz dwoma identyfikatorami kolczykiem oraz do wyboru: drugim kolczykiem o tym samym numerze, tatuażem, znakiem na pęcinie (tylko w przypadku kóz), elektronicznym identyfikatorem. 26

27 Wzór kolczyka dla owiec i kóz przedstawia się następująco: REJESTRACJA I ZNAKOWANIE ŚWIŃ osiadacz świni urodzonej w gospodarstwie ma obowiązek: 1. oznakować ją kolczykiem lub tatuażem, 2. złożyć formularz Zgłoszenie świń do rejestru w Biurze owiatowym jednak nie później niż przed opuszczeniem siedziby stada (najlepiej jak najwcześniej). Na tym samym formularzu zgłasza się przywóz zwierząt z państw trzecich (niebędących członkiem UE) albo kupno z państw członkowskich UE. 27

28 nadany przez Biuro owiatowe siedzibie stada Zaznaczyć typ zdarzenia, które spowodowało przybycie zwierzęcia do stada Wpisać poprzedni numer identyfikacyjny zwierzęcia w przypadku jego zmiany Wpisać dokładną datę wystawienia zgłoszenia Dzień 0 1 Zgłoszenie świń do rejestru Numer siedziby stada L Liczba sztuk zwierząt oznakowanych: tatuażem 5 X kolczykiem 1 0 Typ zdarzenia URODZENIE* DOTYCHCZAS NIEZAREJESTROWANY* KUNO z państwa UE* RZYWÓZ z państwa niebędącego członkiem UE * Kod kraju Dotychczasowy numer identyfikacyjny zwierzęcia/ąt** Data zdarzenia Miesiąc 0 1 Rok * Zaznaczyć właściwe wpisując X w odpowiednim kwadracie ** Nie wypełnieć w przypadku zgłoszenia urodzenia Jan Kowalski Zś-R/54 odpis posiadacza zwierząt ana/ani dane osobowe są przetwarzane przez ARiMR na zasadach określonych w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. Nr 91, poz. 872). Zgodnie z tymi przepisami oraz przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 102, poz. 926 z późn. zm.) przysługuje anu/ani rawo wglądu do treści tych danych i ich poprawiania. Wpisać liczbę sztuk zgłaszanych Wpisać kod kraju, z którego zwierzę zostało sprowadzone Złożyć czytelny podpis Oznakowania dokonuje się poprzez: założenie na lewą małżowinę uszną zwierzęcia kolczyka z numerem identyfikacyjnym stada, w którym zwierzę się urodziło: - część żeńską kolczyka umieszcza się po wewnętrznej stronie małżowiny usznej, część męską po zewnętrznej stronie małżowiny usznej, - kolczyk powinien zostać umieszczony w części środkowej małżowiny usznej, pomiędzy żyłami, - na obu częściach kolczyka musi być nadrukowany ten sam numer; lub wytatuowanie numeru w obu małżowinach usznych zwierzęcia lub na jego grzbiecie: - w prawej małżowinie tatuuje się 7 pierwszych znaków numeru rozpoczynając od koniuszka ucha a w lewej pozostałe znaki tego numeru rozpoczynając od nasady ucha. 28

29 Wzór kolczyka dla świń przedstawia się następująco: SROWADZANIE ZWIERZĄT Z ZAGRANICY osiadacz zwierząt sprowadzonych z zagranicy ma obowiązek: pozostawić znaki identyfikacyjne założone w kraju pochodzenia w przypadku kupna zwierzęcia w kraju członkowskim Unii Europejskiej (UE) 1 ; w przypadku przywozu zwierzęcia z kraju niebędącego członkiem UE oznakować je w terminie 7 dni od przeprowadzenia granicznej kontroli weterynaryjnej zgodnie z przyjętymi w olsce zasadami; 1 Dotyczy to kolczyków zawierających w miejscu kodu kraju (dla olski L) następujące oznaczenia: AT, BE, DK, FI, FR, DE, EL, IE, IT, LU, NL, T, ES, SE, UK, CZ, CY, EE, HU, LV, LT, MT, SI, SK 29

KSIĘGA REJESTRACJI BYDŁA 1)

KSIĘGA REJESTRACJI BYDŁA 1) Okładka strona 1 KSIĘGA REJESTRACJI BYDŁA Imię i nazwisko lub nazwa posiadacza zwierząt: Adres siedziby stada: Numer siedziby stada: P Przed rozpoczęciem wypełniania księgi rejestracji bydła przeczytać

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA GOSPODARSTW I ZWIERZĄT WAŻNY ELEMENT EFEKTYWNEGO ZWALCZANIA CHORÓB ZAKAŹNYCH, W TYM ASF

IDENTYFIKACJA GOSPODARSTW I ZWIERZĄT WAŻNY ELEMENT EFEKTYWNEGO ZWALCZANIA CHORÓB ZAKAŹNYCH, W TYM ASF IDENTYFIKACJA GOSPODARSTW I ZWIERZĄT WAŻNY ELEMENT EFEKTYWNEGO ZWALCZANIA CHORÓB ZAKAŹNYCH, W TYM ASF Magdalena Zasępa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi IDENTYFIKACJA GOSPODARSTW I ZWIERZĄT WAŻNY ELEMENT

Bardziej szczegółowo

... Imię/imiona, nazwisko albo nazwa posiadacza zwierząt. Miejscowość Ulica Numer domu/mieszkania. Kod pocztowy Poczta Gmina Powiat Województwo

... Imię/imiona, nazwisko albo nazwa posiadacza zwierząt. Miejscowość Ulica Numer domu/mieszkania. Kod pocztowy Poczta Gmina Powiat Województwo Okładka - strona 1 KSIĘGA REJESTRACJI BYDŁA siedziby stada: P L - Dane posiadacza zwierząt: Imię/imiona, nazwisko albo nazwa posiadacza zwierząt Miejscowość Ulica domu/mieszkania -... pocztowy Poczta Gmina

Bardziej szczegółowo

ZASADY REJESTROWANIA I ZNAKOWANIA TRZODY CHLEWNEJ [USTAWA O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW W CELU UŁATWIENIA ZWALCZANIA CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT]

ZASADY REJESTROWANIA I ZNAKOWANIA TRZODY CHLEWNEJ [USTAWA O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW W CELU UŁATWIENIA ZWALCZANIA CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT] Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ZASADY REJESTROWANIA I ZNAKOWANIA TRZODY CHLEWNEJ [USTAWA O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW W CELU UŁATWIENIA ZWALCZANIA CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT] Borzechowo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania formularzy systemowych dla gatunku świnie

Instrukcja wypełniania formularzy systemowych dla gatunku świnie Instrukcja wypełniania formularzy systemowych dla gatunku świnie Spis treści I. Zgłoszenie świń do rejestru (ZŚR/12)... 3 1. Wypełnienie Zgłoszenia URODZENIA... 4 2. Wypełnienie Zgłoszenia PRZYWOZU...

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 1612 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 17 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

USTAWA z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 100, poz. 837. Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70 00-175 Warszawa INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA APLIKACJI CIENKI KLIENT IRZ

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70 00-175 Warszawa INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA APLIKACJI CIENKI KLIENT IRZ Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70 00-175 Warszawa INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA APLIKACJI CIENKI KLIENT IRZ (PRZEZNACZONA DLA POSIADACZY ZWIERZĄT) Wersja 5.0 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

U S T A W A. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt Art. 1. W ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. Nr 91, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz,U, z 2007 r. Nr 52, poz. 345. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz ustawy o Inspekcji

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1. Dz.U.04.91.872 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady identyfikacji

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt Projekt Art. 1. W ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. Nr 91, poz.

Bardziej szczegółowo

Uwaga! Zmieniły się przepisy dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt

Uwaga! Zmieniły się przepisy dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt Uwaga! Zmieniły się przepisy dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt Od 18 października 2016 r rolnicy posiadający zwierzęta gospodarskie muszą stosować się do nowych zasad. Poniżej prezentujemy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 91, poz. 872. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2006 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2006 r. Projekt 11.08.2006 zmieniające rozporządzenie w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz Na podstawie art. 23 ust. 4 pkt

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA REJESTRACJI OWIEC* ALBO KÓZ*

KSIĘGA REJESTRACJI OWIEC* ALBO KÓZ* 1) KSIĘGA REJESTRACJI OWIEC* ABO KÓZ* Okładka strona 1 Imię i nazwisko lub nazwa posiadacza zwierząt: Adres siedziby stada: Numer siedziby stada: P 1) Przed rozpoczęciem wypełniania księgi rejestracji

Bardziej szczegółowo

System Identyfikacji i Rejestracji Zwierzàt

System Identyfikacji i Rejestracji Zwierzàt System Identyfikacji i Rejestracji Zwierzàt WARSZAWA 2006 SIS TREÂCI Czemu s u y system IRZ?...4 Obowiàzki posiadacz zwierz cia...4 Numery w systemie IRZ...5 Jak uzyskaç numer siedziby stada?...5 Jak uzyskaç

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 użyte w ustawie, w różnej liczbie i przypadku, wyrazy: a) miejsca utylizacji zwłok zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami miejsca unieszkodliwiania zwłok,

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. O SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 91, poz. 872, z 2005 r. Nr 100, poz. 837, z 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Przepisy prawne z zakresu identyfikacji i rejestracji zwierząt

Przepisy prawne z zakresu identyfikacji i rejestracji zwierząt Przepisy prawne z zakresu identyfikacji i rejestracji zwierząt 03.10.2006. Dyrektywa Rady nr 92/102/EWG z dnia 27 listopada 1992 r. w sprawie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. Urz. WE L 355 z 5.12.1992,

Bardziej szczegółowo

Rejestracja Zwierząt. Zasady wzajemnej zgodności Cross-compliance

Rejestracja Zwierząt. Zasady wzajemnej zgodności Cross-compliance Rejestracja Zwierząt Zasady wzajemnej zgodności Cross-compliance Wzajemna zgodność zasada wzajemnej zgodności oznacza powiązanie wysokości uzyskiwanych płatności bezpośrednich a także płatności otrzymywanych

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

U S T A W A. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt Art. 1. W ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2008 r.

Bardziej szczegółowo

System identyfikacji i rejestracji zwierząt

System identyfikacji i rejestracji zwierząt System identyfikacji i rejestracji zwierząt Wprowadzenie zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt pozwala na sprawowanie nadzoru nad identyfikacją zwierząt i ich przemieszczaniem. Polska spełnia w ten

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (druk nr 573) USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny Strona 1 z 6 1. Proszę wpisać poniżej numer rejestracyjny otrzymany w ARR * Pieczątka kancelarii Data wpływu KANCELARYJNY NR WPŁYWU ARR.... UWAGA! Warunkiem uczestnictwa w mechanizmach administrowanych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt 1)

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2008 r. Nr 204, poz. 1281, z 2009 r. Nr 116, poz. 976. 1) Przepisy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 sierpnia 2015 r. Poz. 1172 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

do ustawy 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (druk nr 100)

do ustawy 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (druk nr 100) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (druk nr 100) USTAWA z dnia 2 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Data opracowania: 13.11.2013 Wersja 8.0

Data opracowania: 13.11.2013 Wersja 8.0 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Departament Rejestracji Zwierząt Podręcznik Użytkownika Data opracowania: 13.11.2013 Wersja 8.0 Spis treści 1. Informacje na temat dokumentu... 3 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Data opracowania: 02.01.2014 Wersja 9.0

Data opracowania: 02.01.2014 Wersja 9.0 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Departament Rejestracji Zwierząt Podręcznik Użytkownika Data opracowania: 02.01.2014 Wersja 9.0 Spis treści 1. Informacje na temat dokumentu... 3 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania Zgłoszenia zmiany stanu stada świń (ZZSŚ-1/17)

Instrukcja wypełniania Zgłoszenia zmiany stanu stada świń (ZZSŚ-1/17) Instrukcja wypełniania Zgłoszenia zmiany stanu stada (ZZSŚ-1/17) Spis treści 2. Wypełnianie ZGŁOSZENIA PRZEMIESZCZENIA DO SIEDIZBY STADA... 2 3. Wypełnienie ZGŁOSZENIA PRZEMIESZCZENIA Z SIEDZIBY STADA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O NADANIE UPRAWNIEŃ DO PORTALU OGŁOSZEŃ AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O NADANIE UPRAWNIEŃ DO PORTALU OGŁOSZEŃ AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O NADANIE UPRAWNIEŃ DO PORTALU OGŁOSZEŃ AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA Przed wypełnieniem Wniosku o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU Symbol formularza: P-5/29 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU o przyznanie pomocy finansowej na wspieranie grup producentów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (symbol formularza wniosku W-1/29)

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 grudnia 2003 r.

USTAWA. z dnia 18 grudnia 2003 r. Dz.U.2012.86 USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (tekst jednolity) Art. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

Przeglądarka IW-SIRZ

Przeglądarka IW-SIRZ Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Departament Rejestracji Zwierząt Podręcznik Użytkownika Data opracowania: 14.01.2013 Wersja 6.0 Spis treści 1. Informacje na temat dokumentu... 3 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2007 r. w sprawie wzoru paszportu bydła 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2007 r. w sprawie wzoru paszportu bydła 2) ROZORZĄDZENIE MINISTRA RONICTWA I ROZWOJU WSI 1) ROJEKT z dnia... 2007 r. w sprawie wzoru paszportu bydła 2) Na podstawie art. 19 ust. 7 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZWALCZANIA GĄBCZASTEJ ENCEFALOPATII BYDŁA (BOVINE SPONGIFORM ENCEPHALOPATHY BSE)

PROGRAM ZWALCZANIA GĄBCZASTEJ ENCEFALOPATII BYDŁA (BOVINE SPONGIFORM ENCEPHALOPATHY BSE) Dziennik Ustaw Nr 71 6247 Poz. 459 Załącznik nr 2 1. Identyfikacja programu Państwo członkowskie: Rzeczpospolita Polska Choroba: Gąbczasta encefalopatia bydła (Bovine Spongiform Encephalopathy BSE) 2.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r.

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności 1) Art. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

Białystok, październik 2010 r.

Białystok, październik 2010 r. Białystok, październik 2010 r. 1 Mirosław Czech Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. Zdrowia Zwierząt i Zwalczania Chorób Zakaźnych Zwierząt 2 Ważniejsze regulacje UE: bydło i świnie Dyrektywa 64/432/EEC,

Bardziej szczegółowo

A. INFORMACJE WSTĘPNE

A. INFORMACJE WSTĘPNE Symbol formularza: IW-3/141 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE WYPRZEDZAJĄCEGO FINANSOWANIA w ramach działania Grupy producentów rolnych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N wpisu do ksiąg bydła hodowlanego rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej

R E G U L A M I N wpisu do ksiąg bydła hodowlanego rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej R E G U L A M I N wpisu do ksiąg bydła hodowlanego rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej Regulamin został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r.

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE WSTĘPNE WAŻNIEJSZE POJĘCIA. Symbol formularza: IW-2/141

INFORMACJE WSTĘPNE WAŻNIEJSZE POJĘCIA. Symbol formularza: IW-2/141 Symbol formularza: IW-2/141 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ w ramach działania Grupy producentów rolnych objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (symbol formularza wniosku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU o wypłatę środków z tytułu pomocy dla grupy producentów rolnych (symbol formularza wniosku W-2/29)

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU o wypłatę środków z tytułu pomocy dla grupy producentów rolnych (symbol formularza wniosku W-2/29) Symbol formularza: P-6/29 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU o wypłatę środków z tytułu pomocy dla grupy producentów rolnych (symbol formularza wniosku W-2/29) INFORMACJE WSTĘPNE Formularz wniosku jest uniwersalny.

Bardziej szczegółowo

W sekcji II - pole 01 Numer identyfikacyjny,

W sekcji II - pole 01 Numer identyfikacyjny, INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA Wniosku o przyznanie niewypłaconych z powodu śmierci producenta rolnego środków finansowych z tytułu pomocy w ramach działania Wspieranie gospodarstw niskotowarowych objętego planem

Bardziej szczegółowo

Informacje szczegółowe

Informacje szczegółowe INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE PIERWSZEJ RATY POMOCY NA OPERACJE TYPU "PREMIE DLA MŁODYCH ROLNIKÓW" W RAMACH PODDZIAŁANIA "POMOC W ROZPOCZĘCIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA RZECZ MŁODYCH ROLNIKÓW"

Bardziej szczegółowo

ZUS ZFA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby fizycznej

ZUS ZFA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby fizycznej ZUS ZFA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby fizycznej Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS ZFA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE ZMIANY. Typ zdarzenia. Typ zdarzenia. Numer identyfikacyjny i nazwa konia. Numer identyfikacyjny i nazwa konia

ZGŁOSZENIE ZMIANY. Typ zdarzenia. Typ zdarzenia. Numer identyfikacyjny i nazwa konia. Numer identyfikacyjny i nazwa konia ZGŁOSZENIE ZMIANY POSIADACZA KONIAK kupno-sprzedaż/dzierżawa/zbycie poza granice kraju/inne* ZGŁOSZENIE ZMIANY POSIADACZA KONIAK kupno-sprzedaż/dzierżawa/zbycie poza granice kraju/inne* Dane poprzedniego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 588 USTAWA z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

Ppw_P1_f1. 8. Zaznaczyć właściwe pole określające czy przedsiębiorca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) TAK NIE

Ppw_P1_f1. 8. Zaznaczyć właściwe pole określające czy przedsiębiorca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) TAK NIE Załącznik nr 1 do Warunków uczestnictwa w mechanizmie wprowadzonych Zarządzeniem Nr 7/2014/Z Prezesa ARR dnia 28.01.2014 Wniosek o wpis do ewidencji Strona 1 z 5 1. Proszę wpisać poniżej numer rejestracyjny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA RZECZ MŁODYCH ROLNIKÓW (PREMIE DLA MŁODYCH ROLNIKÓW) PROW 2014-2020

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA RZECZ MŁODYCH ROLNIKÓW (PREMIE DLA MŁODYCH ROLNIKÓW) PROW 2014-2020 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Symbol formularza: W-1/325 WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA RZECZ MŁODYCH ROLNIKÓW (PREMIE DLA MŁODYCH ROLNIKÓW)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ Symbol formularza: IW-1/141 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ w ramach działania Grupy producentów rolnych objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 A.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 października 2016 r. Poz z dnia 23 września 2016 r.

Warszawa, dnia 3 października 2016 r. Poz z dnia 23 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 października 2016 r. Poz. 1605 USTAWA z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 45 poz. 450 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

Dz.U. 1999 Nr 45 poz. 450 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 45 poz. 450 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ z dnia 20 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia ksiąg i rejestrów zwierząt

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 lutego 2016 r. Poz. 141 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2211 Warszawa, 15 października 2003 r.

Druk nr 2211 Warszawa, 15 października 2003 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Druk nr 2211 Warszawa, 15 października 2003 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW BYDŁA MIĘSNEGO OCENA WARTOŚCI UŻYTKOWEJ BYDŁA RAS MIĘSNYCH WYNIKI ZA ROK 2013

POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW BYDŁA MIĘSNEGO OCENA WARTOŚCI UŻYTKOWEJ BYDŁA RAS MIĘSNYCH WYNIKI ZA ROK 2013 POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW BYDŁA MIĘSNEGO OCENA WARTOŚCI UŻYTKOWEJ BYDŁA RAS MIĘSNYCH WYNIKI ZA ROK 2013 WARSZAWA 2014 OPRACOWANIE: WSTĘP Prezes PZHiPBM dr inż. Paweł Dakowski ROZDZIAŁY 2-7

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Aleja Jana Pawła II 70, NIP: 526-19-33-940, reprezentowaną przez:

Umowa nr. Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Aleja Jana Pawła II 70, NIP: 526-19-33-940, reprezentowaną przez: Umowa nr. zawarta w dniu...w Warszawie pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Aleja Jana Pawła II 70, NIP: 526-19-33-940, reprezentowaną przez:...- Zastępcę

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POMOC FINANSOWĄ NA DZIAŁANIE WSPIERANIE GOSPODARSTW NISKOTOWAROWYCH

WNIOSEK O POMOC FINANSOWĄ NA DZIAŁANIE WSPIERANIE GOSPODARSTW NISKOTOWAROWYCH Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Symbol formularza : W-1/31 WNIOSEK O POMOC FINANSOWĄ NA DZIAŁANIE WSPIERANIE GOSPODARSTW NISKOTOWAROWYCH Potwierdzenie przyjęcia przez Biuro Powiatowe

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY ZWIERZĄT

OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY ZWIERZĄT OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY ZWIERZĄT ochrona zwierząt humanitarna użytkowa OCHRONA UŻYTKOWA ŹRÓDŁA PRAWA ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

Bardziej szczegółowo

w sprawie ewidencji zwierząt przywiezionych do miejsc gromadzenia zwierząt, na wystawy lub pastwiska oraz ewidencji przewożonych zwierząt2)

w sprawie ewidencji zwierząt przywiezionych do miejsc gromadzenia zwierząt, na wystawy lub pastwiska oraz ewidencji przewożonych zwierząt2) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie ewidencji zwierząt przywiezionych do miejsc gromadzenia zwierząt, na wystawy lub pastwiska oraz ewidencji przewożonych

Bardziej szczegółowo

q 2. Współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz q 4. Inny..

q 2. Współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz q 4. Inny.. 1. NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) 1) DŚ-1 Podstawa prawna: 2. Nr dokumentu Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Słubicach Nr XXXIV/273/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Ułatwianie startu młodym rolnikom

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Ułatwianie startu młodym rolnikom Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Ułatwianie startu młodym rolnikom Uwaga: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych. Data wpływu wniosku o

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia...2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia...2004 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia...2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z identyfikacją i rejestracją konia oraz wydaniem paszportu konia lub jego duplikatu oraz

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N wpisu do ksiąg bydła hodowlanego rasy polskiej czarno-białej

R E G U L A M I N wpisu do ksiąg bydła hodowlanego rasy polskiej czarno-białej R E G U L A M I N wpisu do ksiąg bydła hodowlanego rasy polskiej czarno-białej Regulamin został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

Bardziej szczegółowo

PG-K WNIOSEK O REJESTRACJĘ / AKTUALIZACJĘ / UNIEWAŻNIENIE EORI - PODMIOT KRAJOWY

PG-K WNIOSEK O REJESTRACJĘ / AKTUALIZACJĘ / UNIEWAŻNIENIE EORI - PODMIOT KRAJOWY Załącznik nr 4 WNIOSKODAWCA/OSOBA SKŁADAJĄCA WNIOSEK WYPEŁNIA ODPOWIEDNIO SEKCJE A, B, C, D, NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO, ALBO RĘCZNIE WIELKIMI I DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM ALBO NIEBIESKIM KOLOREM, W SEKCJI

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie wsparcia producentom świń

Wniosek o udzielenie wsparcia producentom świń Strona 1 z 6 1. Proszę wpisać poniżej numer rejestracyjny otrzymany w ARR * Pieczątka kancelarii wpływu KANCELARYJNY NR WPŁYWU ARR.... UWAGA! Warunkiem uczestnictwa w mechanizmach administrowanych przez

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N wpisu do ksiąg bydła hodowlanego ras mlecznych

R E G U L A M I N wpisu do ksiąg bydła hodowlanego ras mlecznych R E G U L A M N wpisu do ksiąg bydła hodowlanego ras mlecznych Regulamin został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawne w zakresie afrykańskiego pomoru świń na terytorium Polski

Regulacje prawne w zakresie afrykańskiego pomoru świń na terytorium Polski Regulacje prawne w zakresie afrykańskiego pomoru świń na terytorium Polski Kwestie związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt reguluje ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt

Bardziej szczegółowo

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU o wpis do ewidencji producentów Symbol formularza: W 1/04 Wersja: 7 - obowiązuje od dnia 21.01.2015 r. Informacje ogólne: 1. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 129/28 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/819 z dnia 22 maja 2015 r. zmieniająca załącznik F do dyrektywy Rady 64/432/EWG w odniesieniu do formatu wzorów świadectw zdrowia dla wewnątrzunijnego handlu

Bardziej szczegółowo

Rejestr ekologicznej produkcji zwierzęcej

Rejestr ekologicznej produkcji zwierzęcej Rejestr ekologicznej produkcji zwierzęcej imię i nazwisko producenta adres gospodarstwa Adres: TÜV Rheinland Polska Sp. z o. o. (budynek C1) Park Kingi 1 32-020 Wieliczka Telefon: 12 340 94 37 E-mail:

Bardziej szczegółowo

... Imię/imiona, nazwisko albo nazwa posiadacza zwierząt

... Imię/imiona, nazwisko albo nazwa posiadacza zwierząt Okładka - strona 1 KSIĘGA REJESTRACJI OWIEC * KÓZ * Numer siedziby stada: P L - Dane posiadacza zwierząt: Imię/imiona, nazwisko albo nazwa posiadacza zwierząt Adres siedziby stada i współrzędne geograficzne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A.

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY ZARZĄDU NR 19 /2006 Z DNIA 10 MARCA 2006 R. Warszawa, marzec

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ z tytułu korzystania z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów Informacje wstępne 1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (symbol

Bardziej szczegółowo

Podanie danych w pozycjach 10, 11, 12 nie jest obowiązkowe, jednakże znacząco ułatwi kontakt ze strony pracowników Biura Związku.

Podanie danych w pozycjach 10, 11, 12 nie jest obowiązkowe, jednakże znacząco ułatwi kontakt ze strony pracowników Biura Związku. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA DZIAŁEK REKREACYJNYCH UŻYWANYCH SEZONOWO Deklarację należy wypełnić czytelnie na maszynie, komputerze bądź

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt wraz z projektami aktów wykonawczych.

- o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt wraz z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-142-06 Druk nr 1058 Warszawa, 13 października 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118

Bardziej szczegółowo

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA. Afrykański pomór świń (ASF) Informacje dla posiadaczy zwierząt

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA. Afrykański pomór świń (ASF) Informacje dla posiadaczy zwierząt AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA Afrykański pomór świń (ASF) Informacje dla posiadaczy zwierząt Afrykański pomór świń (ASF) w Polsce Afrykański pomór świń (ASF) jest chorobą zakaźną i

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w KRAKOWIE 30-038 KRAKÓW, ul. Łobzowska 67 (0-12) 633 77 22, 633 77 24, 633 37 09 Fax (0-12) 633 74 55

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w KRAKOWIE 30-038 KRAKÓW, ul. Łobzowska 67 (0-12) 633 77 22, 633 77 24, 633 37 09 Fax (0-12) 633 74 55 NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w KRAKOWIE 30-038 KRAKÓW, ul. Łobzowska 67 (0-12) 633 77 22, 633 77 24, 633 37 09 Fax (0-12) 633 74 55 P/08/006 LKR-41122-7/08 Kraków, dnia maja 2009 r. Pani Anna Opałek-Bassara

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

USTAWA. z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt USTAWA Projekt 30.06.06 z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt Art. 1. W ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ Symbol formularza: IW-1/140 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ w ramach działania Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

DANE KTÓRE MUSZĄ BYĆ WPISANE NA DOKUMENTACH DOTYCZĄCYCH ZBIÓRKI PADŁYCH ZWIERZĄT : 1. AWIZO bydło pow. 2 lat wystawione przez Inspekcję Weterynaryjną

DANE KTÓRE MUSZĄ BYĆ WPISANE NA DOKUMENTACH DOTYCZĄCYCH ZBIÓRKI PADŁYCH ZWIERZĄT : 1. AWIZO bydło pow. 2 lat wystawione przez Inspekcję Weterynaryjną DANE KTÓRE MUSZĄ BYĆ WPISANE NA DOKUMENTACH DOTYCZĄCYCH ZBIÓRKI PADŁYCH ZWIERZĄT : BYDŁO, CIELĘTA, OWCE, KOZY 1. AWIZO bydło pow. 2 lat wystawione przez Inspekcję Weterynaryjną 2. DOKUMENT HANDLOWY WPISANE

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 grudnia 2003 r.

USTAWA. z dnia 18 grudnia 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 724 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 724 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia czerwca 0 r. Poz. 7 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW ) z dnia 7 czerwca 0 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych

Bardziej szczegółowo

ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych

ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

Bardziej szczegółowo

DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY Załącznik nr 3 do uchwały nr III/28/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości rolnym i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 czerwca 2015 r. Poz. 807 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1676. Rozporządzenie. z dnia 17 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1676. Rozporządzenie. z dnia 17 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1676 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji 1) z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji

Bardziej szczegółowo

Inspekcja Weterynaryjna funkcjonuje na podstawie ustaw:

Inspekcja Weterynaryjna funkcjonuje na podstawie ustaw: Działalność i kompetencje Administrator, 12.04.2012 Inspekcja Weterynaryjna funkcjonuje na podstawie ustaw: 1.Ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 121 z 2007 roku,

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW BYDŁA MIĘSNEGO OCENA WARTOŚCI UŻYTKOWEJ BYDŁA RAS MIĘSNYCH WYNIKI ZA ROK 2011

POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW BYDŁA MIĘSNEGO OCENA WARTOŚCI UŻYTKOWEJ BYDŁA RAS MIĘSNYCH WYNIKI ZA ROK 2011 POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW BYDŁA MIĘSNEGO OCENA WARTOŚCI UŻYTKOWEJ BYDŁA RAS MIĘSNYCH WYNIKI ZA ROK 2011 WARSZAWA 2012 POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW BYDŁA MIĘSNEGO OCENA WARTOŚCI UŻYTKOWEJ

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW BYDŁA MIĘSNEGO REGULAMIN PROWADZENIA OCENY WARTOŚCI UŻYTKOWEJ BYDŁA TYPU UŻYTKOWEGO MIĘSNEGO

POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW BYDŁA MIĘSNEGO REGULAMIN PROWADZENIA OCENY WARTOŚCI UŻYTKOWEJ BYDŁA TYPU UŻYTKOWEGO MIĘSNEGO POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW BYDŁA MIĘSNEGO REGULAMIN PROWADZENIA OCENY WARTOŚCI UŻYTKOWEJ BYDŁA TYPU UŻYTKOWEGO MIĘSNEGO WARSZAWA 2016 PODSTAWA PRAWNA Ocena wartości użytkowej bydła typu użytkowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2012 r. Pozycja 86

Warszawa, dnia 24 stycznia 2012 r. Pozycja 86 Warszawa, dnia 24 stycznia 2012 r. Pozycja 86 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o krajowym systemie ewidencji

Bardziej szczegółowo

A. Zasady przemieszczania świń z obszaru objętego ograniczeniami poza ten obszar do innego miejsca na terytorium kraju.

A. Zasady przemieszczania świń z obszaru objętego ograniczeniami poza ten obszar do innego miejsca na terytorium kraju. Załącznik 2 I. Zasady przemieszczania świń. A. Zasady przemieszczania świń z obszaru objętego ograniczeniami poza ten obszar do innego miejsca na terytorium kraju. Obowiązuje generalny zakaz przemieszczania

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI Uzyskanie świadectwa jakości potwierdzającego zgodność procesu produkcji produktu rolnego lub środka spożywczego ze specyfikacją

KARTA USŁUGI Uzyskanie świadectwa jakości potwierdzającego zgodność procesu produkcji produktu rolnego lub środka spożywczego ze specyfikacją KARTA USŁUGI Uzyskanie świadectwa jakości potwierdzającego zgodność procesu produkcji produktu rolnego lub środka spożywczego ze specyfikacją 1 / 5 Nr 0022/2011/TP Data zatwierdzenia: 21. 09. 2011 Co chcę

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy... SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS

Sąd Rejonowy... SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS KRS-W22 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/150/12 RADY GMINY W WILKOWIE. z dnia 27 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/150/12 RADY GMINY W WILKOWIE. z dnia 27 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XX/150/12 RADY GMINY W WILKOWIE z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji o lasach oraz wzoru deklaracji na podatek leśny Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8

Bardziej szczegółowo

NIE TAK. III. Osoba upoważniona do reprezentowania wnioskodawcy. IV. Dane osoby uprawnionej do kontaktu

NIE TAK. III. Osoba upoważniona do reprezentowania wnioskodawcy. IV. Dane osoby uprawnionej do kontaktu Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 133 Działania informacyjne i promocyjne 1 Agencja Rynku Rolnego,00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12 Potwierdzenie przyjęcia wniosku. Znak sprawy I. Cel złożenia

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 1. NIP / PESEL (niepotrzebne skreślić) 1) 2. Nr dokumentu Załącznik nr 5 do uchwały nr XV/93/2015 z dnia 2 grudnia 2015 r. DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY DR-1 3. Rok Podstawa prawna: Składający: Ustawa z

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I 1) z dnia..2016 r.

M I N I S T R A R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I 1) z dnia..2016 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E projekt M I N I S T R A R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I 1) z dnia..2016 r. w sprawie opłat za czynności związane z identyfikacją i rejestracją koniowatego Na podstawie

Bardziej szczegółowo