KOSZTORYS INWESTORSKI- ETAP II-TECHNOLOGIA HAMOWNI SILNIKOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOSZTORYS INWESTORSKI- ETAP II-TECHNOLOGIA HAMOWNI SILNIKOWEJ"

Transkrypt

1 KOSZTORYS INWESTORSKI- ETAP II-TECHNOLOGIA HAMOWNI SILNIKOWEJ NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA LABORATORIÓW NAUKOWYCH W BUDYNKU HALI TECHNOLOGICZNEJ WYDZIA- ŁU INśYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI ZUT w SZCZECINIE ADRES INWESTYCJI : SZCZECIN, UL. SIKORSKIEGO 38 INWESTOR : Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ADRES INWESTORA : SZCZECIN, AL. PIASTÓW 17 BRANśA : technologia SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inŝ.irena Grabowska upr. bud. nr 193/Sz/88 DATA OPRACOWANIA : sierpień 2013 Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania sierpień 2013 Data zatwierdzenia Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

2 OBMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Przebudowa laboratoriów naukowych w budynku hali technoloicznej Wydziału InŜynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie- ETAP II-TECHNOLOGIA HAMOWNI SILNIKOWEJ 1 Technologia hamowni silnikowej 1.1 Układ chłodzenia silników 1 d.1. 1 Wycena dostawcy 2 Wycena dostawcy d KNR-W 2-15 d Wycena dostawcy d Wycena dostawcy d.1. 1 Dostawa urządzeń - chłodnica wentylatorowa z obiegiem glikolowym Pch= 120kW, V=14m3/h 1 kpl 1.00 Dostawa urządzeń - pompa obiegu cieczy chłodzacej silnik Pd=30 kpa, V= kpl 14m3/h 1 kpl 1.00 Naczynia wzbiorcze o pojemności całkowitej 50 dm Dostawa urządzeń - naczynie wzbiorcze o poj, 50dm3 kpl 1 kpl 1.00 Dostawa urządzeń - sprzęgła hydrauliczne kpl 3 kpl 3.00 RAZEM Instalacja wodna hamulców 6 Wycena dostawcy d m3 Dostawa urządzeń - chłodnia wentylatorowa wody Pch=314kW, V=18m3/h z wymiennikiem płytowym i zbiornikiem buforowym chłodni laminowanym o V=1, 1 kpl Układ paliwowy i spalin 7 KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyŝki 0.25 m3 w m 3 d gr.kat.iii z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km- pod zbiornik paliwa 2.10*3.27*1.70 m KNR 2-18 d PodłoŜa z materiałów sypkich o grub.20 cm-pod zbiornik paliwa m 2 kpl kpl RAZEM *3.27 m RAZEM Instalacja ciepła do nagrzewnic w pom. nr 10 - roboty montaŝowe 9 KNR-W 4-02 Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr. 25 mm d KNR-W 2-15 d Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach m RAZEM m RAZEM KNR INSTAL Połączenia gwintowane przejściowe do rur miedzianych o śr.zew. 28 mm i d śr.nom. 25 mm 4 12 KNR-W 2-15 d KNR-W 2-15 d KNR-W 2-15 d RAZEM 5.00 Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm RAZEM 5.00 Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm Próby bez regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz

3 OBMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 urz KNR-W 2-15 Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz. d urz KNR-W 2-15 d KNR 0-34 d Płukanie instalacji ciepła do nagrzewnic w budynkach niemieszkalnych m 67.0 m RAZEM Izolacja rurociągów śr.28 mm otulinami z polietylenu gr.20 mm (N) m 67.0 m RAZEM Instalacja klimatyzacji w pom. nr 13 - roboty montaŝowe 18 KNR 7-24 d MontaŜ konstrukcji wsporczej do zamocowania rurociągów i aparatów z elem.o kg masie do 5 kg kg KNR 7-24 d KNR 7-24 d Wycena dostawcy d KNR-W 2-15 d S d MontaŜ konstrukcji wsporczej do zamocowania rurociągów i aparatów z elem.o masie do 10 kg kg RAZEM kg 6.00 RAZEM 6.00 MontaŜ klimatyzatorów o masie do 50 kg RAZEM 2.00 Dostawa klimatyzatorów kpl 1 kpl 1.00 Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 12 mm o połączeniach lutowanych, na m ścianach w budynkach niemieszkalnych 10.0 m RAZEM Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 32 mm m na ścianach w budynkach niemieszkalnych 8.0 m 8.00 RAZEM KNR INSTAL Połączenia gwintowane przejściowe do rur miedzianych o śr.zew. 12 mm d RAZEM KNR INSTAL Zawory przelotowe gwintowane o śr.nom. 10 mm w instalacji c.o. d KNR-W 2-15 d KNR 0-34 d RAZEM 4.00 Próby z dokonaniem regulacji instalacji urz. 2 urz RAZEM 2.00 Izolacja rurociągów śr mm otulinami z polietylenu gr.13 mm (J) m 10.0 m RAZEM Wentylacja mechaniczna ''N3'' pom roboty montaŝowe 28 KNR-W 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obw.do 2060 mm d (500x400 mm.)

4 OBMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 29 KNR 7-24 d Centrala nawiewna wisząca o wydajn m3/h Wycena dostawcy d KNR-W 2-17 d KNR-W 2-17 d KNR-W 2-17 d KNR-W 2-17 d KNR-W 2-17 d KNR-W 2-17 d KNR 0-34 d KNR 0-34 d KNR 0-34 d Dostawa urządzeń - centrala nawiewna o wydajn m3/h kpl 1 kpl 1.00 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do m mm - udział kształtek do 65 % m RAZEM 6.20 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do m mm - udział kształtek do 65 % m RAZEM Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do m mm - udział kształtek do 35 % m RAZEM 3.80 Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obw.do 1500 mm RAZEM 2.00 Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokątnym i obwodach do 2200 mm (600x250/150 mm.) RAZEM 2.00 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 1400 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych RAZEM 4.00 Izolacja przewodów wentylacyjnych o przekrojach prostokątnych o obwodzie m mm matami z wełny wzmocnionej folią aluminiową o gr. 50 mm 1.6 m RAZEM 1.60 Izolacja przewodów wentylacyjnych o przekrojach prostokątnych o obwodzie m mm matami z wełny wzmocnionej folią aluminiową o gr. 50 mm m RAZEM Izolacja przewodów wentylacyjnych o przekrojach prostokątnych o obwodzie m mm matami z wełny wzmocnionej folią aluminiową o gr. 50 mm m RAZEM Wentylacja mechaniczna ''W'' pom. nr roboty demontaŝowe 40 KNR-W 4-02 DemontaŜ przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 2200 mm m d m KNR-W 4-02 d DemontaŜ króćców amortyzacyjnych prostokątnych o obwodzie do 2200 mm RAZEM RAZEM Wentylacja mechaniczna ''W'' pom. nr roboty montaŝowe 42 KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ B/I o śr.do 400 mm - m 2 d udział kształtek do 65 % m KNR-W 2-17 d Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ B/I o śr.do 315 mm - udział kształtek do 35 % m 2 RAZEM

5 OBMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem m RAZEM KNR-W 2-17 d KNR-W 2-17 d KNR-W 2-17 d Wycena dostawcy d KNR-W 2-17 d KNR 0-34 d Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr.do 400 mm (fi 400 mm./900 mm.) Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr.do 400 mm,w układach kanałowych Wentylatory osiowe o śr.otworu ssącego do 400 mm z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg) Dostawa urządzeń - wentylator dachowy kpl 1 kpl 1.00 Kratki kołowe wywiewne o śr 315 mm RAZEM 4.00 Izolacja kanałów o śr mm matami z wełny wzmocnionej folią aluminiową - gr.izolacji 50 m mm m RAZEM Zespół wywiewny (odciąg spalin) - roboty montaŝowe 50 KNR-W 2-17 Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr.do 160 mm,w układach kanałowych d KNR-W 2-17 d KNR-W 2-17 d KNR-W 2-17 d KNR-W 2-17 d analogia Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ B/I o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 % m m RAZEM 0.90 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe typ C do przewodów o śr.do 200 mm Wentylatory osiowe o śr.otworu ssącego do 400 mm z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg) Bębnowy odciąg spalin Uruchomienie i regulacja instalacji wentylacji i klimatyzacji 55 d.1. kalk. własna 10 Uruchomienie i regulacja instalacji wentylacji i klimatyzacji kpl 1 kpl

6 Przebudowa laboratoriów naukowych w budynku hali technoloicznej Wydziału InŜynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie- ETAP II-TECHNOLOGIA HAMOWNI SILNIKOWEJ 1 Technologia hamowni silnikowej 1.1 Układ chłodzenia silników 1 Wycena dostawcy Dostawa urządzeń - chłodnica wentylatorowa z kpl d.1.1 obiegiem glikolowym Pch=120kW, V=14m3/h obmiar = 1.00 kpl 1* chłodnica wentylatorowa z obiegiem glikolowym Pch=120W, V=14m3/h 1kpl/kpl kpl Wycena dostawcdzacej Dostawa urządzeń - pompa obiegu cieczy chło- kpl d.1.1 silnik Pd=30 kpa, V=14m3/h obmiar = 1.00 kpl 1* pompa obiegu cieczy chłodzacej silnik Pd=30 kpa, V=14m3/h 1kpl/kpl kpl KNR-W 2-15 Naczynia wzbiorcze o pojemności całkowitej d dm3 obmiar = r-g/ 2* konstrukcja wsporcza 8.3kg/ 3* materiały pomocnicze 3%(od M) r-g kg % * środek transportowy 0.07m-g/ m-g Wycena dostawcy Dostawa urządzeń - naczynie wzbiorcze o poj, kpl d dm3 obmiar = 1.00 kpl 1* naczynie wzbiorcze o poj, 50dm3 1kpl/kpl kpl Wycena dostawcy Dostawa urządzeń - sprzęgła hydrauliczne kpl d.1.1 obmiar = 3.00 kpl 1* sprzęgło hydrauliczne 1kpl/kpl kpl Słownie: zero i 00/100 zł PODSUMOWANIE RAZEM Układ chłodzenia silników RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM - 6 -

7 1.2 Instalacja wodna hamulców 6 Wycena dostawcy Dostawa urządzeń - chłodnia wentylatorowa kpl d.1.2 wody Pch=314kW, V=18m3/h z wymiennikiem płytowym i zbiornikiem buforowym chłodni laminowanym o V=1,5m3 obmiar = 1.00 kpl 1* chłodnia wentylatorowa wody Pch=314kW, V= 18m3/h z wymiennikiem płytowym i zbiornikiem buforowym chłodni laminowanym o V=1,5m3 1kpl/kpl kpl Słownie: zero i 00/100 zł PODSUMOWANIE RAZEM Instalacja wodna hamulców RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM - 7 -

8 1.3 Układ paliwowy i spalin 7 KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi m 3 d o poj.łyŝki 0.25 m3 w gr.kat.iii z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km- pod zbiornik paliwa obmiar = m r-g/m 3 r-g m-g m-g * koparka gąsienicowa 0,25 m m-g/m 3 3* samochód samowyładowczy 5 t m-g/m 3 8 d.1.3 KNR PodłoŜa z materiałów sypkich o grub.20 cmpod zbiornik paliwa obmiar = 6.87 m *0.955= r-g/m 2 r-g m * pospółka - kruszywo nienormowane 0.244m 3 /m 2 3* materiały pomocnicze 2.5%(od M) % m 2 Słownie: zero i 00/100 zł PODSUMOWANIE RAZEM Układ paliwowy i spalin RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM - 8 -

9 1.4 Instalacja ciepła do nagrzewnic w pom. nr 10 - roboty montaŝowe 9 KNR-W 4-02 Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr. d mm obmiar = r-g/ r-g * materiały pomocnicze 1.5%(od R) 10 KNR-W 2-15 Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. m d zewnętrznej 28 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach obmiar = m 0.803r-g/m 2* rury miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm 1.03m/m 3* kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm 0.61szt/m 4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 28 mm 0.46szt/m 5* materiały pomocnicze r-g m szt szt * środek transportowy m-g/m m-g KNR INS- Połączenia gwintowane przejściowe do rur miedzianych o śr.zew. 28 mm i śr.nom. 25 mm d.1.4 TAL obmiar = r-g/ 2* dwuzłączki przejściowe mosięŝne o śr. 28x1'' 1szt/ 3* złączki przejściowe mosięŝne z gwintem o śr.zew. 28 mm 1szt/ 4* materiały pomocnicze 3%(od M) r-g szt szt % * środek transportowy m-g/ m-g KNR-W 2-15 Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych d o śr. nominalnej 25 mm obmiar = r-g/ 2* zawory przelotowe proste mosięŝne o śr. nominalnej 25 mm 1szt/ 3* materiały pomocnicze 0.5%(od M) r-g szt %

10 4* środek transportowy 0.007m-g/ m-g KNR-W 2-15 Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 d mm obmiar = r-g/ 2* zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm 1szt/ 3* złączki nakrętne równoprzelotowe z Ŝeliwa ciągliwego czarne śr.15 mm 1szt/ 4* materiały pomocnicze 0.5%(od M) r-g szt szt % * środek transportowy 0.002m-g/ m-g KNR-W 2-15 Próby bez regulacji instalacji centralnego urz. d ogrzewania (na gorąco) obmiar = 1.00 urz r-g/urz. r-g KNR-W 2-15 Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego urz. d ogrzewania (na gorąco) obmiar = 1.00 urz r-g/urz. r-g KNR-W 2-15 Płukanie instalacji ciepła do nagrzewnic w budynkach m d niemieszkalnych obmiar = m r-g/m r-g KNR 0-34 Izolacja rurociągów śr.28 mm otulinami z polietylenu m d gr.20 mm (N) obmiar = m r-g/m 2* otuliny Thermaflex A/C o śr. 28 mm. i gr. 19 mm 1.1m/m 3* klej Thermaflex dm 3 /m 4* taśma Thermatape FR 3x50 mm m/m 5* materiały pomocnicze 3%(od M) r-g m dm m %

11 6* środek transportowy m-g/m m-g Słownie: zero i 00/100 zł PODSUMOWANIE RAZEM Instalacja ciepła do nagrzewnic w pom. nr 10 - roboty montaŝowe RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM

12 1.5 Instalacja klimatyzacji w pom. nr 13 - roboty montaŝowe 18 KNR 7-24 MontaŜ konstrukcji wsporczej do zamocowania kg d rurociągów i aparatów z elem.o masie do 5 kg obmiar = 2.00 kg *0.955= r-g/kg r-g * konstrukcja wsporcza ze stali aparatu wewnętrznego typu ''SPLIT'' 1kg/kg kg KNR 7-24 MontaŜ konstrukcji wsporczej do zamocowania kg d rurociągów i aparatów z elem.o masie do 10 kg obmiar = 6.00 kg *0.955= r-g/kg r-g * konstrukcja wsporcza ze stali aparatu zewnętrznego typu ''SPLIT'' 1kg/kg kg KNR 7-24 MontaŜ klimatyzatorów o masie do 50 kg d obmiar = *0.955= r-g/ r-g * śruby fundamentowe kotwowe do wmurowania 0.64kg/ kg Wycena dostawcy Dostawa klimatyzatorów kpl d.1.5 obmiar = 1.00 kpl 1* Klimatyzatory ''SPLIT'' typ S09AHP - jednostka wewn. i zewn. 1kpl/kpl kpl KNR-W 2-15 Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 12 mm m d o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych obmiar = m 0.381r-g/m 2* rury miedziane o śr. zewnętrznej 12 mm 1.04m/m 3* kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 12 mm 0.68szt/m 4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 12 mm 0.89szt/m 5* materiały pomocnicze 3%(od M) r-g m szt szt % * środek transportowy m-g/m m-g

13 23 S Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych m d o śr.zewn. 32 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych obmiar = 8.00 m 0.348r-g/m 2* rury z polipropylenu kan. o śr.zewn. 32 mm 1.08m/m 3* kształtki z polipropylenu kan. o śr.zewn. 32 mm 0.61szt/m 4* uchwyty do rur o śr.zewn. 32 mm 1.11szt/m 5* materiały pomocnicze 1.4%(od M) r-g m szt szt % * samochód skrzyniowy do 5 t 0.002m-g/m m-g KNR INS- Połączenia gwintowane przejściowe do rur miedzianych o śr.zew. 12 mm d.1.5 TAL obmiar = r-g/ 2* dwuzłączki przejściowe mosięŝne o śr. 12mm/ 1/8'' 1szt/ 3* złączki przejściowe mosięŝne z gwintem o śr.zew. 12 mm 1szt/ 4* materiały pomocnicze 3%(od M) r-g szt szt % * środek transportowy m-g/ m-g KNR INS- Zawory przelotowe gwintowane o śr.nom. 10 d.1.5 TAL mm w instalacji c.o. obmiar = r-g/ 2* zawory kulowe równoprzelotowe mosięŝne o śr.nom. 10 mm 1szt/ 3* materiały pomocnicze 3%(od M) r-g szt % * środek transportowy 0.01m-g/ m-g KNR-W 2-15 Próby z dokonaniem regulacji instalacji urz. d obmiar = 2.00 urz r-g/urz. r-g

14 27 KNR 0-34 Izolacja rurociągów śr mm otulinami z m d polietylenu gr.13 mm (J) obmiar = m r-g/m 2* otuliny Thermaflex 800 o śr. 12 mm. i gr. 13 mm 1.1m/m 3* klej Thermaflex dm 3 /m 4* taśma Thermatape FR 3x50 mm m/m 5* materiały pomocnicze 3%(od M) r-g m dm m % * środek transportowy m-g/m m-g Słownie: zero i 00/100 zł PODSUMOWANIE RAZEM Instalacja klimatyzacji w pom. nr 13 - roboty montaŝowe RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM

15 1.6 Wentylacja mechaniczna ''N3'' pom roboty montaŝowe 28 KNR-W 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ d A o obw.do 2060 mm (500x400 mm.) obmiar = r-g/ 2* czerpnie powietrza ścienne prostokątne, typ A o wym. 500x400 mm. 1szt/ 3* materiały pomocnicze r-g szt * samochód dostawczy 0.12m-g/ m-g KNR 7-24 Centrala nawiewna wisząca o wydajn d m3/h obmiar = *0.955= r-g/ 2* konstrukcja podwieszenia centrali - z dostawą centrali 15kg/ r-g kg * rusztowanie kolumnowe stojakowe ramowe H m obciąŝenie 300 kg 6.7m-g/ m-g Wycena dostawcdajn. Dostawa urządzeń - centrala nawiewna o wy- kpl d m3/h obmiar = 1.00 kpl 1* centrala nawiewna VTS typ VS-15-R-H-T o wydajn m3/h z automatyką 1kpl/kpl kpl KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ m 2 d A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 65 % obmiar = 6.20 m r-g/m 2 r-g * przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne, typ A/I, z blachy stalowej ocynkowanej o obw. do 1800 mm. 0.53m 2 /m 2 3* kształtki wentylacyjne prostokątne, typ A/I, z blachy stalowej ocynkowanej o obw. do 1800 mm. 0.51m 2 /m 2 4* podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obw. do 1800 mm. 0.13szt/m 2 5* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych, prostokątnych o obw. do 1800 mm 0.76szt/m 2 m m szt szt

16 6* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z kg gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami M-8 o dł. do 50mm 0.23kg/m 2 7* materiały pomocnicze m-g * samochód dostawczy 0.07m-g/m 2 32 d.1.6 KNR-W Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 65 % obmiar = m r-g/m 2 r-g m 2 2* przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne, typ A/I, z blachy stalowej ocynkowanej o obw. do 1400 mm. 0.53m 2 /m 2 3* kształtki wentylacyjne prostokątne, typ A/I, z blachy stalowej ocynkowanej o obw. do 1400 mm. 0.51m 2 /m 2 4* podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obw. do 1400 mm. 0.19szt/m 2 5* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych, prostokątnych o obw. do 1400 mm 1.21szt/m 2 6* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami M-8 o dł. do 50mm 0.36kg/m 2 7* materiały pomocnicze m m szt szt kg m-g * samochód dostawczy 0.06m-g/m 2 33 d.1.6 KNR-W Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 35 % obmiar = 3.80 m r-g/m 2 r-g m 2 2* przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I o obw. do 1000 mm. 0.75m 2 /m 2 3* kształtki wentylacyjne prostokątne, typ A/I, z blachy stalowej ocynkowanej o obw. do 1000 mm. 0.28m 2 /m 2 4* podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obw. do 1000 mm. 0.28szt/m 2 5* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych, prostokątnych o obw. do 1000 mm. 1.48szt/m 2 6* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami M-8 o dł. do 50mm 0.29kg/m 2 m m szt szt kg

17 7* materiały pomocnicze m-g * samochód dostawczy 0.07m-g/m 2 34 d.1.6 KNR-W Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obw.do 1500 mm obmiar = r-g/ 2* tłumiki akustyczne płytowe prostokątne 200x400/950 mm. 1/2=0.5szt/ 3* tłumiki akustyczne płytowe prostokątne 500x250/950 mm. 1/2=0.5szt/ 4* podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obw. do 1500 mm. 2szt/ 5* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych, prostokątnych o obw. do 1500 mm. 1.04szt/ 6* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami M-8 o dł. do 50mm 0.34kg/ 7* materiały pomocnicze r-g szt szt szt szt kg * samochód dostawczy 0.26m-g/ m-g KNR-W 2-17 Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju d prostokątnym i obwodach do 2200 mm (600x250/150 mm.) obmiar = r-g/ 2* króćce amortyzacyjne brezentowe, z kołnierzami ze stali kształtowej do przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym 600x250/150 mm. 1szt/ 3* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych, prostokątnych o obw. do 2000 mm. 2.06szt/ 4* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym z gwintem na całej dł. z nakręt. i podkł. M-12, o dł.80mm 2.31kg/ 5* materiały pomocnicze r-g szt szt kg * samochód dostawczy 0.07m-g/ m-g KNR-W 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 1400 d mm - do przewodów stalowych i aluminiowych obmiar =

18 1.39r-g/ r-g * kratki wentylacyjne, typ A 315x315 mm. 1szt/ 3* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych, prostokątnych o obw. do 1400 mm. 1.04szt/ 4* materiały pomocnicze szt szt * samochód dostawczy 0.04m-g/ m-g KNR 0-34 m 2 d Izolacja przewodów wentylacyjnych o przekrojach prostokątnych o obwodzie mm matami z wełny wzmocnionej folią aluminiową o gr. 50 mm obmiar = 1.60 m r-g/m 2 r-g * mata z wełny wzmocniona folią aluminiową o gr. 50 mm 1.15m 2 /m 2 m * klej do otulin dm dm 3 /m 2 4* taśma aluminiowa 50 mm. m m/m 2 5* materiały pomocnicze 3%(od M) % m-g * środek transportowy 0.015m-g/m 2 38 d.1.6 KNR Izolacja przewodów wentylacyjnych o przekrojach prostokątnych o obwodzie mm matami z wełny wzmocnionej folią aluminiową o gr. 50 mm. obmiar = m r-g/m 2 r-g * mata z wełny wzmocniona folią aluminiową o gr. 50 mm 1.15m 2 /m 2 m 2 m * klej do otulin dm dm 3 /m 2 4* taśma aluminiowa 50 mm. m m/m 2 5* materiały pomocnicze 3%(od M) % m-g * środek transportowy 0.015m-g/m 2 39 d.1.6 KNR Izolacja przewodów wentylacyjnych o przekrojach prostokątnych o obwodzie mm matami z wełny wzmocnionej folią aluminiową o gr. 50 mm obmiar = 9.90 m m 2

19 0.4r-g/m 2 2* mata z wełny wzmocniona folią aluminiową o gr. 50 mm 1.15m 2 /m 2 m * klej do otulin dm dm 3 /m 2 4* taśma aluminiowa 50 mm. m m/m 2 5* materiały pomocnicze 3%(od M) % m-g * środek transportowy 0.015m-g/m 2 Słownie: zero i 00/100 zł PODSUMOWANIE RAZEM Wentylacja mechaniczna ''N3'' pom roboty montaŝowe RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM

20 1.7 Wentylacja mechaniczna ''W'' pom. nr roboty demontaŝowe 40 KNR-W 4-02 DemontaŜ przewodów wentylacyjnych z blachy m d stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 2200 mm obmiar = 6.00 m 1.07r-g/m r-g * materiały pomocnicze 2%(od R) % KNR-W 4-02 DemontaŜ króćców amortyzacyjnych prostokątnych d o obwodzie do 2200 mm obmiar = r-g/ r-g * materiały pomocnicze 2%(od R) % Słownie: zero i 00/100 zł PODSUMOWANIE RAZEM Wentylacja mechaniczna ''W'' pom. nr roboty demontaŝowe RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM

21 1.8 Wentylacja mechaniczna ''W'' pom. nr roboty montaŝowe 42 KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ m 2 d B/I o śr.do 400 mm - udział kształtek do 65 % obmiar = 6.25 m r-g/m 2 r-g * przewody (prostki) wentylacyjne, kołowe, typ B/ I, z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 400 mm. 0.52m 2 /m 2 3* kształtki wentylacyjne, kołowe, typ B/I, z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 400 mm. 0.5m 2 /m 2 4* podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych, typ C o śr. do 400 mm. 0.2szt/m 2 5* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 400 mm. 1.03szt/m 2 6* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami M-8 o dł. do 50mm 0.35kg/m 2 7* materiały pomocnicze m m szt szt kg m-g * samochód dostawczy 0.1m-g/m 2 43 d.1.8 KNR-W Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ B/I o śr.do 315 mm - udział kształtek do 35 % obmiar = 8.00 m r-g/m 2 r-g m 2 2* przewody (prostki) wentylacyjne, kołowe, typ B/ I, z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 315 mm. 0.74m 2 /m 2 3* kształtki wentylacyjne, kołowe, typ B/I, z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 315 mm. 0.28m 2 /m 2 4* podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych, typ C o śr. do 315 mm. 0.26szt/m 2 5* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 315 mm. 1.2szt/m 2 6* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami M-8 o dł. do 50mm 0.37kg/m 2 7* materiały pomocnicze m m szt szt kg m-g * samochód dostawczy 0.1m-g/m 2 44 d.1.8 KNR-W Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr.do 400 mm (fi 400 mm./900 mm.) obmiar =

22 3.69r-g/ r-g * tłumiki akustyczne opływowe o śr. 400/900 mm. 1szt/ 3* podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych, typ C o śr. do 400 mm. 2szt/ 4* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 400 mm. 1.04szt/ 5* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami M-8 o dł. do 50mm 0.3kg/ 6* materiały pomocnicze szt szt szt kg * samochód dostawczy 0.24m-g/ m-g KNR-W 2-17 Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o d śr.do 400 mm,w układach kanałowych obmiar = r-g/ 2* podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. 380 mm. 1szt/ 3* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 400 mm. 2.06szt/ 4* uszczelki gumowe pod płaszcz podstawy z płyty gumowej o gr.5mm o śr. do 400 mm. 1.02szt/ 5* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami M-8 o dł. do 50mm 0.29kg/ 6* materiały pomocnicze r-g szt szt szt kg * samochód dostawczy 0.29m-g/ m-g KNR-W 2-17 Wentylatory osiowe o śr.otworu ssącego do d mm z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg) obmiar = r-g/ 2* płyty gumowe bez przekładek o gr. 15 mm 0.67kg/ 3* śruby z nakrętkami M 12 mm 0.84kg/ 4* materiały pomocnicze r-g kg kg * samochód dostawczy 0.17m-g/ m-g

23 47 Wycena dostawcy Dostawa urządzeń - wentylator dachowy kpl d.1.8 obmiar = 1.00 kpl 1* wentylator dachowy ''Systemair'' typ DVEX 560D6 1kpl/kpl kpl KNR-W 2-17 Kratki kołowe wywiewne o śr 315 mm. d obmiar = r-g/ 2* kratki wywiewne kołowe o śr. 315 mm. 1szt/ 3* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 400 mm. 1.04szt/ 4* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami M-8 o dł. do 50mm 0.3kg/ 5* materiały pomocnicze r-g szt szt kg * samochód dostawczy 0.04m-g/ m-g KNR 0-34 Izolacja kanałów o śr mm matami z m d wełny wzmocnionej folią aluminiową - gr.izolacji 50 mm obmiar = m 0.41r-g/m 2* mata z wełny wzmocniona folią aluminiową o gr. 50 mm 1.15m 2 /m 3* klej do otulin 0.17dm 3 /m 4* taśma aluminiowa 50 mm. 0.83m/m 5* materiały pomocnicze 3%(od M) r-g m dm m % * środek transportowy 0.015m-g/m m-g Słownie: zero i 00/100 zł PODSUMOWANIE RAZEM Wentylacja mechaniczna ''W'' pom. nr roboty montaŝowe RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM

24 1.9 Zespół wywiewny (odciąg spalin) - roboty montaŝowe 50 KNR-W 2-17 Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o d śr.do 160 mm,w układach kanałowych obmiar = r-g/ 2* podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. 160 mm. 1szt/ 3* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm. 2.08szt/ 4* uszczelki gumowe pod płaszcz podstawy z płyty gumowej o gr.5mm o śr. do 200 mm. 1.03szt/ 5* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami M-8 o dł. do 50mm 0.19kg/ 6* materiały pomocnicze r-g szt szt szt kg * samochód dostawczy 0.12m-g/ m-g KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ m 2 d B/I o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 % obmiar = 0.90 m r-g/m 2 r-g * przewody (prostki) wentylacyjne, kołowe, typ B/ I, z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 200 mm. 0.74m 2 /m 2 3* kształtki wentylacyjne, kołowe, typ B/I, z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 200 mm. 0.28m 2 /m 2 4* podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych, typ C o śr. do 200 mm. 0.41szt/m 2 5* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm. 2.28szt/m 2 6* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami M-8 o dł. do 50mm 0.51kg/m 2 7* materiały pomocnicze m m szt szt kg m-g * samochód dostawczy 0.07m-g/m 2 52 d.1.9 KNR-W Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe typ C do przewodów o śr.do 200 mm obmiar = r-g/ r-g

25 2* czerpnie dachowe kołowe, typ C o śr. 160 mm. szt szt/ 3* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych szt kołowych o śr. do 200 mm. 1.05szt/ 4* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z kg gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami M-8 o dł. do 50mm 0.19kg/ 5* materiały pomocnicze 6* samochód dostawczy 0.14m-g/ m-g KNR-W 2-17 Wentylatory osiowe o śr.otworu ssącego do d mm z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg) obmiar = r-g/ 2* śruby z nakrętkami M 12 mm 0.84kg/ 3* materiały pomocnicze r-g kg * samochód dostawczy 0.17m-g/ m-g d.1.9 Bębnowy odciąg spalin KNR-W analogia obmiar = r-g/ 2* bębnowy odciąg spalin ''Norfi'' typ P z wentylatorem typu N34 L=400 m3/h. 1szt/ 3* materiały pomocnicze r-g szt * samochód skrzyniowy do 5 t 0.39m-g/ m-g Słownie: zero i 00/100 zł PODSUMOWANIE RAZEM Zespół wywiewny (odciąg spalin) - roboty montaŝowe RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM

26 1.10 Uruchomienie i regulacja instalacji wentylacji i klimatyzacji 55 Uruchomienie i regulacja instalacji wentylacji i kpl d.1.10 kalk. własna klimatyzacji obmiar = 1.00 kpl 1* uruchomienie i regulacja instalacji wentylacji i klimatyzacji 1kpl/kpl kpl Słownie: zero i 00/100 zł PODSUMOWANIE RAZEM Uruchomienie i regulacja instalacji wentylacji i klimatyzacji RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM 1.1 Układ chłodzenia silników 1.2 Instalacja wodna hamulców 1.3 Układ paliwowy i spalin PODSUMOWANIE 1.4 Instalacja ciepła do nagrzewnic w pom. nr 10 - roboty montaŝowe 1.5 Instalacja klimatyzacji w pom. nr 13 - roboty montaŝowe 1.6 Wentylacja mechaniczna ''N3'' pom roboty montaŝowe 1.7 Wentylacja mechaniczna ''W'' pom. nr roboty demontaŝowe 1.8 Wentylacja mechaniczna ''W'' pom. nr roboty montaŝowe 1.9 Zespół wywiewny (odciąg spalin) - roboty montaŝowe 1.10 Uruchomienie i regulacja instalacji wentylacji i klimatyzacji RAZEM Technologia hamowni silnikowej RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt Słownie: zero i 00/100 zł OGÓŁEM Słownie: zero i 00/100 zł 1 Technologia hamowni silnikowej PODSUMOWANIE RAZEM CAŁY KOSZTORYS RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM

Szczecin Al. Piastów 17. Szczecinie PRZEDMIAR ROBÓT

Szczecin Al. Piastów 17. Szczecinie PRZEDMIAR ROBÓT Zachodniopomorski Uniwersytet Szczecinie Technologiczny w Szczecin Al. Piastów 17 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ZAKUP ORAZ MONTAś APARATURY W RAMACH BADANIA NAD POPRAWĄ WSKAśNIKÓW EKS- PLOATACUJNO-EKONOMICZNYCH

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA ZAKŁADU PRODUKCJI ZABAWEK O CZĘŚĆ PROD.-BIUROWO-SOCJALNĄ INSTALACJA WENTYLACJI

PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA ZAKŁADU PRODUKCJI ZABAWEK O CZĘŚĆ PROD.-BIUROWO-SOCJALNĄ INSTALACJA WENTYLACJI PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA ZAKŁADU PRODUKCJI ZABAWEK O CZĘŚĆ PROD.-BIUROWO-SOCJALNĄ INSTALACJA WENTYLACJI ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ ul. MILIONOWA 37 BRANśA : SANITARNA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania

DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania NAZWA INWESTYCJI : Instalacja wentylacyjna nawiewna do kl. schodowych ADRES INWESTYCJI : Pleszew, ul. Poznańska 125a INWESTOR : Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie ADRES INWESTORA : 63-300 Pleszew,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY WENTYLACJA NAZWA INWESTYCJI : Sala Gimnastyczna przy Gimnazjum ( w budowie) w Rajczy INWESTOR : Urząd Gminy w Rajczy

KOSZTORYS OFERTOWY WENTYLACJA NAZWA INWESTYCJI : Sala Gimnastyczna przy Gimnazjum ( w budowie) w Rajczy INWESTOR : Urząd Gminy w Rajczy KOSZTORYS OFERTOWY WENTYLACJA NAZWA INWESTYCJI : Sala Gimnastyczna przy Gimnazjum ( w budowie) w Rajczy INWESTOR : Urząd Gminy w Rajczy Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania

DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania NAZWA INWESTYCJI : Instalacja wentylacyjna - układ WW1 ADRES INWESTYCJI : Pleszew, ul. Poznańska 125a INWESTOR : Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie ADRES INWESTORA : 63-300 Pleszew, ul. Poznańska

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Szczecin Al. Piastów 17. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologicznyw Szczecinie

PRZEDMIAR ROBÓT. Szczecin Al. Piastów 17. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologicznyw Szczecinie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologicznyw Szczecinie Szczecin Al. Piastów 17 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Instalacja wentylacji i klimatyzacji w sali nr 302 i 303 w bud. WBiA ZUT Szczecin ADRES

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR MAXTEL SP. Z O.O.

PRZEDMIAR MAXTEL SP. Z O.O. MAXTEL SP. Z O.O. NAZWA INWESTYCJI : DOM STUDENTA "FAMA" ADRES INWESTYCJI : KIELCE, UL. ŚLĄSKA 13 INWESTOR : UJK W KIELCACH ADRES INWESTORA : KIELCE, UL.ŻEROMSKIEGO 5 BRANŻA : WENTYLACJA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro PRZEDMIAR ROBÓT

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro  PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ - MODERNIZOWANA CZĘŚĆ BUDYNKU - INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI - 1 ETAP REALIZACJI ADRES INWESTYCJI : POZNAŃ ul. KONARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Norbert Jastrzębski DATA OPRACOWANIA : pździernik Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: KOD CPV

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Norbert Jastrzębski DATA OPRACOWANIA : pździernik Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: KOD CPV KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Remont i przebudowa instalacji wentylacji kuchni i jadalni (wymiana urządzeń) ADRES INWESTYCJI : Konstantynów Łódzki, ul. Bechcice 3 INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Instalacja wentylacji w bloku Ŝywieniowym Szkóly Podstawowej w Granowcu

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Instalacja wentylacji w bloku Ŝywieniowym Szkóly Podstawowej w Granowcu Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Szkóly Podstawowej w Granowcu Obiekt Kod CPV 45215000-7, 45214210-5, 45331210-1 Budowa Szkoła Podstawowa w Granowcu Inwestor

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR I ZESTAWIENIE R, M, S

PRZEDMIAR I ZESTAWIENIE R, M, S PRZEDMIAR I ZESTAWIENIE R, M, S Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych NAZWA INWESTYCJI : Wentylacja mechaniczna ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT I NAKŁADY RZECZOWE

PRZEDMIAR ROBÓT I NAKŁADY RZECZOWE PRZEDMIAR ROBÓT I NAKŁADY RZECZOWE 45331210-1 Instalowanie wentylacji Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : REMONT ELEWACJI I PIWNIC W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZYNCZYCACH ROBOTY:

Bardziej szczegółowo

Ankrys - Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Szczecin, ul. Ułańska 16/17 m.1

Ankrys - Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Szczecin, ul. Ułańska 16/17 m.1 Ankrys - Projektowanie i Nadzór w Budownictwie 71-750 Szczecin, ul. Ułańska 16/17 m.1 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa świetlicy wiejskiej ADRES INWESTYCJI : Radzanek gm. Maszewo, działka nr 107/1

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Geokart - International Sp z.o.o Rzeszów, ul. Wita Stwosza 44

PRZEDMIAR ROBÓT. Geokart - International Sp z.o.o Rzeszów, ul. Wita Stwosza 44 Geokart - International Sp z.o.o 35-113 Rzeszów, ul. Wita Stwosza 44 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Pruchnik. Instalacja wentylacji ADRES INWESTYCJI : PRUCHNIK POW.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁKALKULACJE : mgr inż. Mariusz Gosz DATA OPRACOWANIA : 08.2010. Stawka roboczogodziny :

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁKALKULACJE : mgr inż. Mariusz Gosz DATA OPRACOWANIA : 08.2010. Stawka roboczogodziny : CONECO-BCE SP. Z O.O. UL. PROSTOKĄTNA ; -0 GDYNIA PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wentylacja w budynku socjalnym oraz warsztacie i hali demontażu sprzętu AGD RTV ADRES INWESTYCJI : Nowy Dwór INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

PRZEDMIAR ROBÓT - INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI PRZEDMIAR ROBÓT - INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄSPOSOBU UśYTKOWANIA DOMU śołnierza NA OŚRODEK KULTURY ADRES INWESTYCJI : DZ.O. NR EWID. 37/1, 37/5 GÓRA KALWARIA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI Sell-Bud Inwest s.c. ul. Wincentego Witosa 65, 25-651 Kielce INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja Biura Obsługi Klienta w Radomiu ADRES INWESTYCJI : Radom, ul. Średnia 49 INWESTOR : PGE OBRÓT S.A.

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Norbert Jastrzębski DATA OPRACOWANIA : wrzesień Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: KOD CPV

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Norbert Jastrzębski DATA OPRACOWANIA : wrzesień Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: KOD CPV KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Remont i przebudowa Budynków wchodzących w skład Nieruchomości przy ul. Narutowicza 122 w Łodzi ADRES INWESTYCJI : ul. Narutowicza 122, Łódź - bud B INWESTOR : Bursa

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Szczecin al. Piastów 17 DATA OPRACOWANIA : NARZUTY

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Szczecin al. Piastów 17 DATA OPRACOWANIA : NARZUTY Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin al Piastów 17 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie remontu pomieszczenia rozdzielni elektrycznej (pom - 119) RCITT ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania KWIECIEN 2015. Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania KWIECIEN 2015. Data zatwierdzenia Grupa Budowlana m e r i t u m spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K 32-500 Chrzanów ul. Oświęcimska 90B tel./fax. (032) 623 35 13 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Projekt zamienny do projektu

Bardziej szczegółowo

Andrzej Balcewicz PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

Andrzej Balcewicz PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Andrzej Balcewicz 501 019 580 PRZEDIAR ROBÓT 45331210-1 Instalowanie wentylacji 45321000-3 Izolacja cieplna Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Sala gimnastyczna przy

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Norbert Jastrzębski DATA OPRACOWANIA : maj Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Norbert Jastrzębski DATA OPRACOWANIA : maj Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Instalacja Wentylacji ADRES INWESTYCJI : Krubin, ul. Jeziorna INWESTOR : Gmina Wieliszew ADRES INWESTORA : Wieliszew, ul. Modlińska 1 BRANśA : sanitarna SPORZĄDZIŁ

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wentylacja mechaniczna dla istniejacego zespołu pomieszczeń kuchni przedszkolnej

Przedmiar robót. Wentylacja mechaniczna dla istniejacego zespołu pomieszczeń kuchni przedszkolnej Przedmiar robót Wentylacja mechaniczna dla istniejacego zespołu pomieszczeń kuchni przedszkolnej Obiekt Budynek Przedszkola nr 5 w Skawinie Kod CPV 45331210-1 Budowa 32-050 Skawina, ul. Daszyńskiego 11

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Ściegienka Adres: Łódź, ul. Żeromskiego 68 DATA OPRACOWANIA :

KOSZTORYS OFERTOWY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Ściegienka Adres: Łódź, ul. Żeromskiego 68 DATA OPRACOWANIA : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Projekt budowlany przebudowy targowiska miejskiego - instalacja wentylacji mechanicznej ADRES INWESTYCJI : 95-015 Głowno, ul Bielawska 32, ul. Orzeszkowej E.1, dz

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Kosztorys nakładczy INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI MECHANICZNEJ Kosztorys nakładczy INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAZWA INWESTYCJI : Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej ADRES INWESTYCJI : Węgleszyn, gm. Oksa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Wymiana wentylacji mechanicznej w kuchni ADRES INWESTYCJI : Skarżysko Kam. ul. Legionów 131 INWESTOR : Zespół Placówek Resocjalizacyjno Wychowawczych ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W ŚWIETLICY SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEśOWEGO

PRZEDMIAR ROBÓT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W ŚWIETLICY SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEśOWEGO PRZEDMIAR ROBÓT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W ŚWIETLICY SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEśOWEGO NAZWA INWESTYCJI : ADRES INWESTYCJI : 26-600 Radom ul. Limanowskiego 34/40 INWESTOR : Szkolne Schronisko

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalacje mechaniczne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalacje mechaniczne PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45350000-5 Instalacje mechaniczne NAZWA INWESTYCJI : DŹWIG OSOBOWY W SZYBIE ZEWNĘTRZNYM PRZY BUDYNKU OŚRODKA REHABILITACYJNO- EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 26.08.2014

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 26.08.2014 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330- Instalowanie wentylacji 4530000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 4530000-6 Roboty izolacyjne 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Bardziej szczegółowo

PRZDMIAR ROBÓT - INSTALACJE SANITARNE

PRZDMIAR ROBÓT - INSTALACJE SANITARNE WYTWÓRNIA PLANÓW ul. Piotra Skargi 15, 71-422 Szczecin PRZDMIAR ROBÓT - INSTALACJE SANITARNE NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA BUDYNKU O ZEWNĘTRZNY SZYB WINDOWY ADRES INWESTYCJI : ul. Sikorskiego 37, 70-313

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - Wentylacja i klimatyzacja ETAP I

PRZEDMIAR ROBÓT - Wentylacja i klimatyzacja ETAP I MXL 4 Architekci ul. Nowy Rynek 7, 7-533 Szczecin PRZEDMIAR ROBÓT - Wentylacja i klimatyzacja ETAP I NAZWA INWESTYCJI : Hala sportowa wielofunkcyjna ADRES INWESTYCJI : Murowana Goślina, ul. Mściszewska

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBOT. Wartość kosztorysowa Słownie:

PRZEDMIAR ROBOT. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR ROBOT Obiekt Budowa Port Jachtowy - BUDYNEK NR 3 Inwestor Gmina Miasto Szczecin, Plac Armi Krajowej 1 Niniejszy kosztorys ma charakter wyłącznie pomocniczy i nie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Ściegienka DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót :

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Ściegienka DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Dokończenie robót instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji ADRES INWESTYCJI : Specjalistyczny Szpital Im. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie - Zdunowo; 70-891

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe "BISPROL" Sp. z o.o. Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 51

Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe BISPROL Sp. z o.o. Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 51 Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe "BISPROL" Sp. z o.o. Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 51 PRZEDMIAR ROBÓT WEW. INSTALACJI WENTYLACJI MECHA- NICZNEJ NAZWA INWESTYCJI : SALA GIMNASTYCZNA ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

" EKO - KOMPLEKS " J. Fidrysiak, J. Budzińska Sp.J Rzgów ul. Guzewska 14

 EKO - KOMPLEKS  J. Fidrysiak, J. Budzińska Sp.J Rzgów ul. Guzewska 14 " EKO - KOMPLEKS " J. Fidrysiak, J. Budzińska Sp.J. 95-030 Rzgów ul. Guzewska 14 KOSZTORS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY - INSTALACJA WENTYLACYJNA ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI - INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI

KOSZTORYS INWESTORSKI - INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI KOSZTORYS INWESTORSKI - INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja i rozbudowa Oddziału Hepatologii SPCSK W WARSZA- WIE ADRES INWESTYCJI : ul. Banacha 1a, Blok B

Bardziej szczegółowo

file://d:\zamowienia\2008\dzial Budowlany\poloznictwo\kosztorysy\wentylacja_i_k...

file://d:\zamowienia\2008\dzial Budowlany\poloznictwo\kosztorysy\wentylacja_i_k... Strona 1 z 24 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: orys inwestorski Szpital WojewódzkiOddział Patologia CiąŜy - Instalacja klimatyzacyjna Obiekt Budowa Instalacja klimatyzacyjna

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót WEWNĘTRZNA INSTALACJA WENTYLACJI

Przedmiar robót WEWNĘTRZNA INSTALACJA WENTYLACJI Przedmiar robót WEWNĘTRZNA INSTALACJA WENTYLACJI Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Dobudowa do kompleksu budynków szkolnych sali sportowej z widownia i pomieszczeniami szatniowo-łazienkowymi, budowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Poczta Polska SA

PRZEDMIAR. Poczta Polska SA Poczta Polska SA PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Klimatyzacja i wentylacja ADRES INWESTYCJI : Bielsko-Biała ul. Legionów 47 INWESTOR : Poczta Polska SA Pion Infrastruktury BRANŻA : Roboty ogólnobudowlane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIARY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalowanie wentylacji

PRZEDMIARY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalowanie wentylacji PRZEDMIARY 453320- Instalowanie wentylacji Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa, Przedszkole i Gimnazjum - łącznik - Instalacja wentylacji. ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych AKADEMIA MORSKA 70-500 Szczecin ul. Wały Chrobrego 1-2 PRZEDMIAR ROBÓT ZAŁĄCZNIK NR 12-4 do SIWZ Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 27/17

Przedmiar robót 27/17 Przedmiar robót 27/17 Obiekt INSTALACJA WENTYLACYJNA - Modernizacja budynku kortów tenisowych na terenie Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego w Krakowie Kod CPV 45215100-8 - Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) ZBILK - ZAKŁAD BUDśETOWY SZCZECIN UL. MARIACKA 25 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : MontaŜ przewodów wentylacyjnych z kuchnii i WC ADRES INWESTYCJI : Lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Cienistej 10 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

POZYCJA Ilość 5,450 M2 IZOLACJA WENTYLACJI IZOLACJA GRUB.40MM WELNA MINERALNA

POZYCJA Ilość 5,450 M2 IZOLACJA WENTYLACJI IZOLACJA GRUB.40MM WELNA MINERALNA PentaKoszt Nakłady RMS w pozycjach strona 1 ELEMENT 1. Wentylacja mechaniczna jadalni z blachy stalowej ocynkowanej. POZYCJA 1. 0217-0101 -04 Ilość 5,450 M2 PRZEWODY WENT.Z BLACHY STAL. TYP A/I.35 PROC.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacje sanitarne Wentylacja mechaniczna

Przedmiar robót. Instalacje sanitarne Wentylacja mechaniczna Przedmiar robót Budowa: Obiekt uslugowy, infrastruktury społecznej-przedszkola, sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Bukowinie Tatrzańskiej Obiekt lub rodzaj robót: Zespół Szkół w Bukowinie Tatrzańskiej

Bardziej szczegółowo

ADRES INWESTORA : Muchocin 20, Międzychód BRANŻA : sanitarna DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : 4 kw : 4 kw.

ADRES INWESTORA : Muchocin 20, Międzychód BRANŻA : sanitarna DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : 4 kw : 4 kw. KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY PGE OBRÓT SA

KOSZTORYS ŚLEPY PGE OBRÓT SA PGE OBRÓT SA KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : PRACE BUDOWLANE W BUDYNKU RE PRUSZKÓW - INSTALACJE WENTYLACJI I KLIMATYZA- CJI ADRES INWESTYCJI : Pruszków, ul. Waryńskiego 4/6 INWESTOR : PGE OBRÓT SA BRANŻA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT KOWSKIEJ 12A

PRZEDMIAR ROBÓT KOWSKIEJ 12A SETIN SP. Z O.O. 41-907 BYTOM, UL. DYWIZJI KOŚCIUSZ- KOWSKIEJ 12A PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI Adres Inwestycji: : REMONT BUDYNKU OSP - INSTALACJA C.O. I GAZOWA Nazwa Inwestycji: : Kamieńsk ul. Głowackiego, działka nr 2 obręb 5 Inwestor: : Gmina Kamieńsk Sporządził: : Tomasz

Bardziej szczegółowo

Przedmiar budynek komory wentylacja i klimatyzacja

Przedmiar budynek komory wentylacja i klimatyzacja Przedmiar budynek komory wentylacja i klimatyzacja Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych NAZWA INWESTYCJI : Budynek komory

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. DHW POLSKA Sp. z o.o. W-wa ul. Domaniewska 41

PRZEDMIAR ROBÓT. DHW POLSKA Sp. z o.o. W-wa ul. Domaniewska 41 DHW POLSKA Sp. z o.o. W-wa ul. Domaniewska 41 NAZWA INWESTYCJI : Budowa Parkingu "Parkuj i Jedź" ADRES INWESTYCJI : Al. Krakowska INWESTOR : Zarząd Transportu Miejskiego ADRES INWESTORA : W-wa ul. Senatorska

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WENTYLACJA MECHANICZNA Z CHŁODZENIEM. Obiekt DOM KULTURY W BESKU Kod CPV Inwestor URZĄD GMINY BESKO. Sanok listopad 2009r.

PRZEDMIAR WENTYLACJA MECHANICZNA Z CHŁODZENIEM. Obiekt DOM KULTURY W BESKU Kod CPV Inwestor URZĄD GMINY BESKO. Sanok listopad 2009r. PRZEDMIAR WENTYLACJA MECHANICZNA Z CHŁODZENIEM Obiekt Kod CPV 45331220-4 Inwestor URZĄD GMINY BESKO Sanok listopad 2009r. Przedmiar Strona 2/23 Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość Wentylacja mechaniczna 1

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Dla: Dom Dziecka nr 1 w Zwierzyńcu Zwierzyniec, ul. Rózin 8

PRZEDMIAR ROBÓT. Dla: Dom Dziecka nr 1 w Zwierzyńcu Zwierzyniec, ul. Rózin 8 PRZEDMIAR ROBÓT Dla: Dom Dziecka nr 1 w Zwierzyńcu Zwierzyniec, ul. Rózin 8 Rodzaj robót: Sanitarne Zakres robót: Wymiana instalacji centralnego ogrzewania - budynek mieszk. nr 8B Lokalizacja robót: Zwierzyniec,

Bardziej szczegółowo

SANITARNA: WENTYLACJA I KLIMATYZACJA BUDYNEK BLOKU VA NA TERENIE SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 2 W BYTOMIU

SANITARNA: WENTYLACJA I KLIMATYZACJA BUDYNEK BLOKU VA NA TERENIE SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 2 W BYTOMIU PRZEDMIAR ROBÓT PROJEKT PRZEBUDOWY, NADBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU BLOKU VA NA TERENIE SZPITALA W BYTOMIU WRAZ Z BUDOWĄ DOJAZDU DLA KARETEK SANITARNA: WENTYLACJA I KLIMATYZACJA BUDYNEK BLOKU VA NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI Nazwa inwestycji: : REMONT BUDYNKU OSP - KOTŁOWNIA Adres inwestycji: : Kamieńsk ul. Głowackiego, działka nr 2 obręb 5 Inwestor: : Gmina Kamieńsk Sporządził: : Tomasz Sobolewski Ogółem

Bardziej szczegółowo

Wymiana instalacji wentylacji

Wymiana instalacji wentylacji Branża: Sanitarna Rodzaj: Wspólny Słownik Zamówień: BUDOWA: WYKONAWCA: Wymiana instalacji wentylacji KOSZTORYS NR: 81/09 OŚRODEK KULTURY "ANDALUZJA" PROJEKT MODERNIZACJI Wymianan instalacji wentylacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Biuro Projektowe Budownictwa "PARTNER" s.c Łódź, ul. Nowa 29/31

PRZEDMIAR ROBÓT. Biuro Projektowe Budownictwa PARTNER s.c Łódź, ul. Nowa 29/31 Biuro Projektowe Budownictwa "PARTNER" s.c. 90-030 Łódź, ul. Nowa 29/31 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe NAZWA INWESTYCJI : Budynek

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY

KOSZTORYS OFERTOWY f-ma SOFTBUD Poznań KOSZTORYS OFERTOWY 094-10-100 Budowa: Obiekt: Rodzaj robót: Zamawiający: Poznański Ośrodek Reumatologiczny SPSZOZ w Śremie Modernizacja wnętrz Zespołu Rehabilitacji Instalacja wentylacji

Bardziej szczegółowo

Powiat Kielecki, Kielce, al. IX Wieków Kielc 3. Egzemplarz:

Powiat Kielecki, Kielce, al. IX Wieków Kielc 3. Egzemplarz: Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18A tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl Egzemplarz: Symbol projektu: 10.1220.06 Nazwa opracowania:

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 06.

DATA OPRACOWANIA : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 06. PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa węzła cieplnego - wymiana modułu ciepłej wody użytkowej ADRES INWESTYCJI : Pl. Waryńśkiego 9, Poznań INWESTOR : WM Pl. Waryńśkiego 9, Poznań; Administracja

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień GMINA ŁAGIEWNIKI 58-210 ŁAGIEWNIKI, UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 21 45350000-5 Instalacje mechaniczne KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA ŚWIETLICY

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacja centralnego ogrzewania, wentylacja.

Przedmiar robót. Instalacja centralnego ogrzewania, wentylacja. Przedmiar robót Budowa: Obiekt produkcyjno-magazynowy wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną w Targowisku dz. nr 550/26, 550/21 Obiekt lub rodzaj robót: Roboty instalacyjne -II

Bardziej szczegółowo

RAZEM KNR 2-17 RAZEM KNR-W 2-17 RAZEM 1.00 RAZEM KNR-W 2-17 RAZEM 4.00 RAZEM KNR-W 2-17 RAZEM 1.00 RAZEM 1.

RAZEM KNR 2-17 RAZEM KNR-W 2-17 RAZEM 1.00 RAZEM KNR-W 2-17 RAZEM 4.00 RAZEM KNR-W 2-17 RAZEM 1.00 RAZEM 1. KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI 1 WENTYLACJA MECHANICZNA, CPV: 45331200-8 1 d.1 KNR 2-17 0321-09 2 KNR 2-17 d.1 0321-09

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Kalisz, ul. Rumińskiego 3. Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych "INSTALATOR" mgr inŝ.

PRZEDMIAR ROBÓT Kalisz, ul. Rumińskiego 3. Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych INSTALATOR mgr inŝ. Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych "INSTALATOR" mgr inŝ. Barbara Kaszowska 62-800 Kalisz, ul. Rumińskiego 3 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych -

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Kołobrzeg 06.2013r.

Kosztorys nakładczy. Kołobrzeg 06.2013r. Kosztorys nakładczy Obiekt Budowa Kotłownia Osiedlowa w Podczelu, 78-100 Kołobrzeg Podczele ul. Lwowska 2 Inwestor Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Sp. z o.o., ul. Kołłątaja 3, 78-100 Kołobrzeg

Bardziej szczegółowo

Kosztorys "Ślepy" mgr inŝ Dorota Wolak

Kosztorys Ślepy mgr inŝ Dorota Wolak Kosztorys "Ślepy" Obiekt INTERNAT ZESPOŁUSZKOŁ SPOśYWCZYCH W RZESZOWIE - WENTYLACJA MECHANICZNA KUCHNI Budowa RZESZÓW, UL. WARSZAWSKA 20 Inwestor GMINA MIASTO RZESZÓW Sporządził mgr inŝ Dorota Wolak 06.2014

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Kosztorys. Instalacja wentylacji i klimatyzacji Kosztorys Data: 2009-10-13 Budowa: Budynek usługowo-medyczny w Budziwoju Kody CPV: 45331200-8 Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza Zamawiający: ORTOVITA Sp. z o.o. 35-113 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Leszek Maciejewski DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT. SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Leszek Maciejewski DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja,przebudowa i rozbudowa Zespołu Domu Pomocy Społecznej Złota Jasień - Instalacja co i wentylacja ADRES INWESTYCJI : Bydgoszcz, ul. Mińska 15 a INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Przejście Graniczne - Budynek kontroli szczegółowej - Gołdap. mgr inŝ. Dorota Bazylewicz r

PRZEDMIAR. Przejście Graniczne - Budynek kontroli szczegółowej - Gołdap. mgr inŝ. Dorota Bazylewicz r PRZEDMIAR Obiekt Budowa Przejście Graniczne - Budynek kontroli szczegółowej - Gołdap Sporządził mgr inŝ. Dorota Bazylewicz 04.2009 r "Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0 przyznana

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Budowa 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18 Inwestor Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Osrodek Onkologiczny

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) RIW-BUD Projektowanie i Nadzór Budowlany Ryszard Iwanus 87-300 Brodnica ul. Lidzbarska 6 KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa Zespołu Szkół o budynek hali sportowo-widowiskowej na działkach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Szczecin Al. Piastów 17. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

PRZEDMIAR ROBÓT. Szczecin Al. Piastów 17. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin Al. Piastów 17 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Instalacja wentylacji i klimatyzacji w sali nr 302 i 303 w bud WBiA ZUT w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przebudowa zaplecza socjalnego przy sali gimnastycznej

Przedmiar robót. Przebudowa zaplecza socjalnego przy sali gimnastycznej Przedmiar robót Budowa: Instalcja grzewcza i wentylacja mechaniczna w SZ nr 5 w Obiekt: Budynek Szkoły Podstawoiwej nr 5 Kwota kosztorysu netto: 20 291,41 zł VAT: 4 464,11 zł Kwota kosztorysu brutto: 24

Bardziej szczegółowo

ZałoŜenia do kosztorysu

ZałoŜenia do kosztorysu strona nr: 1 ZałoŜenia do kosztorysu Podstawa opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego - metoda

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT PRACOWNIA PROJEKTOWA M A X P O L RADOM ul. Żeromskiego 51a

PRZEDMIAR ROBÓT PRACOWNIA PROJEKTOWA M A X P O L RADOM ul. Żeromskiego 51a strona:1 PRACOWNIA PROJEKTOWA M A X P O L 26-600 RADOM ul. Żeromskiego 51a PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budynek pawilonu sportowego Instalacja wentylacji mechanicznej ADRES INWESTYCJI : Pionki ul.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Koszty zakupu [Kz]... % M Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S)

PRZEDMIAR ROBÓT. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Koszty zakupu [Kz]... % M Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia 501A na Vp. w budynku A OUM ADRES INWESTYCJI : 90-132 Łódź ul. Narutowicza 75 INWESTOR : Okręgowy Urząd Miar w Łodzi ADRES INWESTORA : 90-132 Łódź

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Dla: Dom Dziecka nr 1 w Zwierzyńcu Zwierzyniec, ul. Rózin 8

PRZEDMIAR ROBÓT. Dla: Dom Dziecka nr 1 w Zwierzyńcu Zwierzyniec, ul. Rózin 8 PRZEDMIAR ROBÓT Dla: Dom Dziecka nr 1 w Zwierzyńcu Zwierzyniec, ul. Rózin 8 Rodzaj robót: Sanitarne Zakres robót: Wymiana instalacji centralnego ogrzewania - budynek mieszk. nr 8A Lokalizacja robót: Zwierzyniec,

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa instalacji klimatyzacji sal operacyjnych Dolnego Bloku Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar INSTALACJE: WENTYLACJI I KLIMATYZACJI POZIPM 2 i 3

Przedmiar INSTALACJE: WENTYLACJI I KLIMATYZACJI POZIPM 2 i 3 Przedmiar INSTALACJE: WENTYLACJI I KLIMATYZACJI POZIPM 2 i 3 NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa budynku głównego i rozdzielni 15 kv Hydroelektrowni Smardzewice ADRES INWESTYCJI : Smardzewice, ul.wodna INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja

PRZEDMIAR ROBÓT Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja PROINSTAL ul.jutrosińska 13/4 51-124 Wrocław PRZEDMIAR ROBÓT Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja NAZWA INWESTYCJI : Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja sali ćwiczeń Zakładu Parazytologii w bud. A3

Bardziej szczegółowo

GRASS Kancelaria Architektoniczna Tomasz Kwieciński Al. St. Zjednoczonych 18/98 PRZEDMIAR

GRASS Kancelaria Architektoniczna Tomasz Kwieciński Al. St. Zjednoczonych 18/98 PRZEDMIAR GRASS Kancelaria Architektoniczna Tomasz Kwieciński 03-964 Warszawa Al. St. Zjednoczonych 18/98 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : LESZNO Obiekt : Szkoła podstawowa nr 9, Leszno ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Remont bloku kuchennego Adres : Leszno ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inŝ. Henryk Bujak DATA OPRACOWANIA : MARZEC Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inŝ. Henryk Bujak DATA OPRACOWANIA : MARZEC Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : BLOK XIX - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - PRZEWODTY GŁÓWNE W PIWNICACH ADRES INWESTYCJI : Blok XIX ul. śeromskiego 8,10,12,14,16,18 ; 22-400 ZAMOŚĆ INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - część mieszkalna -

PRZEDMIAR ROBÓT - część mieszkalna - - część mieszkalna - Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNYEGO

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Norbert Jastrzębski SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inŝ. Norbert Jastrzębski DATA OPRACOWANIA : listopad 2007

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Norbert Jastrzębski SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inŝ. Norbert Jastrzębski DATA OPRACOWANIA : listopad 2007 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : INSTAACJA SOARNA ADRES INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa w Długiem gm. Koluszki INWESTOR : Urząd Gminy w Koluszkach ADRES INWESTORA : 95-040 Koluszki ul. Brzezińska

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY Słownie: R2 KOŚCIELNA 12 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : wymiana kotła c.o gazowego ADRES INWESTYCJI : ul Dąbrówki 1c/2 INWESTOR : ZBiLK REJON 2 ADRES INWESTORA : SZCZECIN UL. KOŚCIELNA 12 BRANśA : SANITARNA

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalowanie centralnego ogrzewania

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalowanie centralnego ogrzewania AKADEMIA MORSKA 70-500 Szczecin ul. Wały Chrobrego 1-2 PRZEDMIAR ROBÓT ZAŁĄCZNIK NR 12-3 do SIWZ Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania NAZWA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR - ZADANIE II

PRZEDMIAR - ZADANIE II ZP/ATI/WBiA/09/2009 Załącznik nr 9B PRZEDMIAR - ZADANIE II NAZWA INWESTYCJI : Roboty towarzyszące ADRES INWESTYCJI : WBiA, Szczecin, ul. śołnierska 50 INWESTOR : Zachodniopomorski Uniwerstet Technologiczny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych NAZWA INWESTYCJI : REMONT I ADAPTACJA POMIESZCZENIA W HALI LABORATORYJNEJ NA PIECOWNIĘ

Bardziej szczegółowo

93-312 Łódź ul. Tuszyńska 155. Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane "Ekobud" s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek

93-312 Łódź ul. Tuszyńska 155. Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane Ekobud s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane "Ekobud" s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek 93-312 Łódź ul. Tuszyńska 155 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45300000-0 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. mgr inŝ. Dorota Wolak

Przedmiar robót. mgr inŝ. Dorota Wolak Przedmiar robót Obiekt INTERNAT ZESPOŁU SZKOŁ SPOśYWCZYCH W RZESZOWIE - USPRAWNIENIE PRACY INSTALACJI C.O. Budowa RZESZÓW, UL. WARSZAWSKA 20 Inwestor GMINA MIASTO RZESZÓW Sporządził mgr inŝ. Dorota Wolak

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Przejście Graniczne - Budynek kontroli szczegółowej - Gołdap. mgr inŝ. Dorota Bazylewicz r

PRZEDMIAR. Przejście Graniczne - Budynek kontroli szczegółowej - Gołdap. mgr inŝ. Dorota Bazylewicz r PRZEDMIAR Obiekt Budowa Przejście Graniczne - Budynek kontroli szczegółowej - Gołdap Sporządził mgr inŝ. Dorota Bazylewicz 04.2009 r "Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0 przyznana

Bardziej szczegółowo

Kosztorys opracowali: inż. Mariusz Duda,...

Kosztorys opracowali: inż. Mariusz Duda,... P R Z E D M I A R R O B Ó T Instalacja wentylacji mechanicznej Data: 2007-02-20 Budowa: UL. GLOWSKA RADŁÓW DZIAŁKA NR 821/41 Kody CPV: 45332200-5, 45332400-7, 45321000-3, 45331100-7 Obiekt: HALA SPORTOWA

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD Przedsiębiorstwo Projektowania i Obsługi Inwestycji " PROBUD", sp z o.o. 19-300 Ełk, Konieczki 15B. PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45212225-9 Hale sportowe 45331210-1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

WRZESIEŃ 2010 GDAŃSK. Opracowanie: Miejscowość: Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie 36. Zleceniodawca:

WRZESIEŃ 2010 GDAŃSK. Opracowanie: Miejscowość: Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie 36. Zleceniodawca: 80-750 Gdańsk ul. Stągiewna 13/3 tel/fax (058) 305 11 74 Opracowanie: Przedmiar Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych do Projektu wykonawczego instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45212225-9

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45212225-9 ARCHIMEDIA POZNAŃ UL. WOLSZTYŃSKA 4, 60-367 POZNAŃ KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45212225-9 NAZWA INWESTYCJI : Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny ADRES INWESTYCJI : Słupsk, ul. Niedziałkowskiego, dz. nr ewid.: 574/7

Bardziej szczegółowo

Zestawienie Wentylacji, klimatyzacji. Kanały. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm m2 79.

Zestawienie Wentylacji, klimatyzacji. Kanały. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm m2 79. Zestawienie Wentylacji, klimatyzacji Kanały prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 m2 79.5 prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 m2 187 prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 m2 157 prostokątne, typ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Magdalena Najmrocka DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Magdalena Najmrocka DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Remont Sochaczewskiego Centrum Kultury 96-500 Sochaczew - instalacja wentylacji ADRES INWESTYCJI : ul. 15 Sierpnia 83, Sochaczew INWESTOR : Sochaczewskie Centrum Kultury ADRES

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT KOD CVP , ,

PRZEDMIAR ROBÓT KOD CVP , , KOD CVP 45331211, 45331211-8, 45331230-7 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Poieszczenie biurowe w budynku WTC EXPO ADRES INWESTYCJI : Gdynia, ul Wendy 7/9 INWESTOR : Urząd Miasta Gdyni ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 1. KNR Czerpnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 3260 mm - 800x800 mm Jednostka: szt.

Przedmiar robót. 1. KNR Czerpnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 3260 mm - 800x800 mm Jednostka: szt. Data utworzenia: 2009-05-08 Wentylacja i klimatyzacja Przedmiar robót Dział nr 1. Układ nawiewny 1. KNR 02-17-0146-0400 Czerpnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 3260 mm - 800x800 mm 2. KNR 02-17-0103-0600

Bardziej szczegółowo