Aktywacja. Wstęp. Zakładanie nowej firmy. Uaktualnienie danych firmy do nowej, płatnej wersji programu. Rejestracja danych firmy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aktywacja. Wstęp. Zakładanie nowej firmy. Uaktualnienie danych firmy do nowej, płatnej wersji programu. Rejestracja danych firmy"

Transkrypt

1 Aktywacja Wstęp Zakładanie nowej firmy Uaktualnienie danych firmy do nowej, płatnej wersji programu Rejestracja danych firmy Aktywacja danych firmy Zmiana danych firmy Zmiana licencji

2 2 Aktywacja Wstęp Programy systemu SYMFONIA wymagają aktywowania danych firmy, na której pracują. Dane bez aktywacji posiadają ograniczenie czasowe. Aby móc pracować bez ograniczeń konieczne jest dokonanie rejestracji oraz aktywowanie danych firmy, identyfikowanej przez jej pełną nazwę i numer NIP oraz unikalny numer seryjny firmy. Podstawowa licencja pozwala na prowadzenie jednej firmy. Prowadzenie większej ilości firm wymaga dokupienia dodatkowych licencji lub wykupienie licencji na nielimitowaną ilość firm działającej z kluczem sprzętowym. Dokumentacja dotycząca kluczy sprzętowych znajduje się w pliku Klucze sprzętowe.pdf. Poniżej w punktach opisane są kroki, jakie należy wykonać w celu dokonania rejestracji programu oraz aktywacji danych firmy. Zainstaluj program wprowadzając podczas instalacji numer seryjny umieszczony na opakowaniu nośnika znajdującego się w pudełku zakupionego programu. Utwórz firmę podając jej pełną nazwę oraz NIP. Dane Twojej firmy będą aktywne tylko przez 60 dni. Usunięcie tego ograniczenia czasowego wymaga wprowadzenia kodu aktywacji otrzymanego od sprzedawcy programu. Podczas zakładania nowej firmy zostanie wyświetlone okno, w którym podaj numer seryjny znajdujący się na nośniku z programem. Przy zakładaniu kolejnych firm podaj numer seryjny otrzymany przy zakupie kolejnej licencji. Wyślij kartę rejestracyjną wraz ze zgłoszeniem danych do aktywacji. W tym celu po otworzeniu danych firmy wybierz polecenie Zgłoszenie danych firmy z menu Aktywacja. Wypełnij elektroniczną kartę rejestracyjną dokładnie czytając zawartość formatek. Wypełnioną kartę rejestracyjną prześlij poprzez , fax lub pocztą na adres Działu Aktywacji MATRIX.PL S.A.. W celu otrzymania kodu aktywacji skontaktuj się z firmą, w której program został zakupiony. Jeśli nabyłeś program bezpośrednio u producenta, kod aktywacji zostanie wysłany na adres lub numer faxu osoby do kontaktów roboczych podanej w karcie rejestracyjnej. W przypadku przesyłania karty rejestracyjnej pocztą skontaktuj się z Działem Aktywacji MATRIX.PL S.A.. Kody aktywacji wydawane są po uregulowaniu przez Klienta należności wobec sprzedawcy oraz odesłaniu karty rejestracyjnej na adres Działu Aktywacji MATRIX.PL S.A.. Po otrzymaniu od sprzedawcy kodu aktywacji wprowadź go w programie (menu Aktywacja polecenie Aktywacja danych firmy) Informacje o stanie aktywacji danych oraz ograniczeniach znajdziesz w menu Aktywacja polecenie Informacja o aktywacji

3 Aktywacja 3 Szczegółowy opis realizacji poszczególnych kroków znajdziesz w kolejnych rozdziałach tego dokumentu. Kontakt z Działem Aktywacji MATRIX.PL S.A. : ul. Bema Warszawa tel. (022) lub fax (022) rejestracja i aktywacja automatyczna Zakładanie nowej firmy Aby założyć nową firmę wybierz przycisk Nowa umieszczony na pasku narzędziowym w stanie bez wybranej firmy. Ważne, aby zakładając firmę wpisać dokładnie jej nazwę i numer NIP, gdyż zmiana tych danych będzie utrudniona ze względu na konieczność ponownej aktywacji danych. Wpisana nazwa firmy i numer NIP będą widoczne na dokumentach generowanych przez program. Podczas zakładania nowej firmy zostanie wyświetlone okno, w którym podajesz numer seryjny firmy. Przy zakładaniu pierwszej firmy wpisz numer seryjny znajdujący się na opakowaniu nośnika z programem. Przy zakładaniu kolejnych firm wpisz numer seryjny otrzymany przy zakupie licencji na kolejną firmę. Jeżeli firma nie ma jeszcze nadanego numeru NIP, można wpisać numer identyfikacyjny REGON w postaci np. R: Po otrzymaniu NIP możesz zmienić numer identyfikacyjny wybierając polecenie Zmiana danych firmy z menu Aktywacja. Po tej zmianie trzeba dokonać ponownej aktywacji. Po założeniu nowej firmy jej dane będą aktywne przez 60 dni. W tym czasie dokonaj rejestracji programu oraz aktywuj dane firmy. Po upływie 60 dni, jeżeli nie aktywujesz danych, nie będzie można wykonać żadnej operacji poza funkcjami zawartymi w menu Aktywacja. Z powyższych powodów najlepiej jak najszybciej po założeniu firmy dokonać rejestracji i aktywować dane firmy. Uaktualnienie danych firmy do nowej, płatnej wersji programu Zainstaluj nową wersję programu z numerem seryjnym, który znajduje się na opakowaniu nośnika z programem, a następnie otwórz firmę. Podczas pierwszego otwierania danych firmy program poprosi o podanie nowego numeru seryjnego, dla nowej wersji programu. Przy uaktualnieniu danych pierwszej firmy wpisz numer seryjny znajdujący się na opakowaniu nośnika z programem. Przy uaktualnieniu danych kolejnych firm wpisz numer seryjny otrzymany przy zakupie licencji na kolejną firmę.

4 4 Aktywacja Rys. 1 Dialog Podaj numer seryjny Po uaktualnieniu danych firmy jej dane będą aktywne przez 60 dni. W tym czasie dokonaj rejestracji oraz aktywuj dane. Po upływie 60 dni, jeżeli nie aktywujesz danych, nie będzie można wykonać żadnej operacji poza funkcjami zawartymi w menu Aktywacja. Z powyższych powodów najlepiej jak najszybciej po założeniu firmy dokonać rejestracji i aktywować dane firmy. Rejestracja danych firmy W celu przeprowadzenia rejestracji wybierz polecenie Zgłoszenie danych firmy z menu Aktywacja w stanie z wybraną firmą. Zostanie wtedy uruchomiony program Karta rejestracyjna, pomagający wypełnić i wysłać kartę rejestracyjną oraz prośbę o aktywację danych do Działu Aktywacji MATRIX.PL S.A.. Ważne jest, aby dane dotyczące Twojej firmy zostały wypełnione dokładnie. Jeżeli będziesz w przyszłości instalował inne programy systemu SYMFONIA, wówczas rejestrując nowy program dane w karcie rejestracyjnej będą już częściowo wypełnione. Wystarczy jedynie potwierdzać poszczególne okna przyciskiem.

5 Aktywacja 5 Po uruchomieniu programu pokazuje się okno powitalne. Rys. 2 Dialog Karta rejestracyjna. Pola Nazwę programu i Numer seryjny są wypełniane automatycznie. Przyciski poleceń znajdujące się w dolnej części dialogu powodują uruchomienie następujących akcji: - wyświetlenie pliku pomocy - powrót do poprzedniego okna - przejście do następnego okna - przerwanie procesu rejestracji Po kliknięciu przycisku pojawi się następna strona, gdzie należy wpisać dane związane z zakupem programu. Dane w tym oknie należy przepisać z faktury, którą otrzymałeś od sprzedawcy.

6 6 Aktywacja Rys. 3 Informacje dotyczące zakupu programu. Pełna nazwa firmy, która zakupiła program [*] Wpisz nawę firmy, która zakupiła licencję. Nazwa ta może być różna od nazwy aktualnie wybranej (otwartej) firmy, której dane będziesz aktywował. NIP firmy, która zakupiła program [*] Wpisz Numer Identyfikacji Podatkowej firmy, która zakupiła licencję, a jeżeli go nie posiadasz wpisz w to miejsce jej REGON. Sprzedawca programu - nazwa firmy [*] NIP sprzedawcy [*] Data zakupu programu [*] Numer faktury zakupu Wpisz nazwę firmy, w której została zakupiona licencja. Wpisz NIP firmy, w której została zakupiona licencja. Wpisz datę zakupu licencji. Wpisz numer faktury zakupu licencji. Pola oznaczone [*] są obligatoryjne. Bez ich wypełnienia nie można przejść do następnej strony. Ta uwaga dotyczy wszystkich formatek karty rejestracyjnej. Po wpisaniu danych kliknij przycisk następnego okna., co pozwoli Ci przenieść się do

7 Aktywacja 7 W tym oknie należy wpisać dane adresowe firmy, która zakupiła program. Rys. 4 Dane adresowe kupującego licencję. Podobnie jak poprzednio większość informacji przepisujemy z faktury zakupu programu. Następne okno wymaga wpisania danych do korespondencji z firmą, która zakupiła program. Rys. 5 Dane adresowe firmy do korespondencji.

8 8 Aktywacja Kolejne okno to dane osoby odpowiedzialnej za kontakty robocze w firmie, która zakupiła program. Rys. 6 Dane osoby do kontaktów roboczych. Najlepiej aby taką osobą był ktoś, kto będzie wykorzystywał program lub administrator sieci, jeżeli taka osoba w firmie istnieje. Podany tutaj adres umożliwi elektroniczny kontakt dotyczący procesu aktywacji danych, a numer telefonu ewentualny kontakt telefoniczny. W kolejnym oknie trzeba zadecydować czy wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych firmy, która zakupiła program. Rys. 7 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda na przetwarzanie danych firmy niezbędnych do realizacji procesu rejestracji jest konieczna, aby przejść do kolejnych punktów karty rejestracyjnej. Bez tej akceptacji niemożliwe jest dokonanie rejestracji oraz aktywowanie danych firmy.

9 Aktywacja 9 Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych firmy dla celów marketingowych daje Państwu możliwość otrzymywania informacji o uaktualnieniach, nowych produktach, promocjach, itp. Kolejne okna Karty rejestracyjnej dotyczą ankiety użytkownika. Wypełnienie ankiety nie jest niezbędne do rejestracji, jednak ma pomóc w dalszej współpracy i da nam możliwość tworzenia produktów lepiej dostosowanych do Państwa potrzeb. Ankieta dotyczy: Profilu działalności firmy. Branży. Liczby osób zatrudnionych w firmie. Struktury organizacyjnej firmy. Innych programów używanych w firmie, a wspomagających jej zarządzanie. Systemu operacyjnego. Sieci komputerowej. Dostępu do Internetu. Po przejściu formatek z ankietą pojawia się kolejne okno, które umożliwi ostateczną weryfikację wprowadzonych danych do aktywacji. Rys. 8 Weryfikacja danych dla aktywowanej firmy. Dane w tym oknie wypełniane są automatycznie. Są to dane aktualnie wybranej (otwartej) firmy, dla której wysłany będzie wniosek o wydanie kodu aktywacji. W celu otrzymania kodu aktywacji należy skontaktować się z firmą, w której nabyto program. Jeśli program nabyto bezpośrednio u producenta kod aktywacji zostanie wysłany na adres lub nr faksu osoby do kontaktów roboczych. Jeżeli pola te nie zostały wypełnione w karcie rejestracyjnej należy skontaktować się z Działem Aktywacji MATRIX.PL S.A..

10 10 Aktywacja Kody aktywacji wydawane są po uregulowaniu przez Klienta należności wobec sprzedawcy oraz odesłaniu karty rejestracyjnej na adres Działu Aktywacji MATRIX.PL S.A.. Następne okno umożliwi przesłanie do MATRIX.PL S.A. karty rejestracyjnej i ewentualnie danych potrzebnych do wygenerowania kodu aktywacji, jeżeli program został zakupiony bezpośrednio w MATRIX.PL S.A.. Wyślij Wydrukuj faks/list Zapisz plik Rys. 9 Wybór sposobu przekazania zgłoszenia. Jeśli posiadasz w firmie pocztę elektroniczną i jest ona odpowiednio skonfigurowana wybierz ten sposób przesłania zgłoszenia. Zapewnia on automatyczny kontakt z Działem Aktywacji MATRIX.PL S.A. Po wybraniu przycisku zostanie wysłane zgłoszenie na adres Jeśli nie posiadasz poczty elektronicznej wybierz ten sposób przekazania zgłoszenia. Po wybraniu przycisku zostanie otworzony Internet Explorer ze stroną gotową do wydrukowania. Wydrukowane zgłoszenie możesz przesłać faksem na numer (022) lub tradycyjnie pocztą na adres: Dział Aktywacji MATRIX.PL S.A. ul. Bema Warszawa W przypadku braku możliwości automatycznego przesłania zgłoszenia pocztą elektroniczną można zapisać plik z kartą rejestracyjną na wybrany nośnik, a następnie przesłać go z dowolnej lokalizacji pocztą elektroniczną na adres

11 Aktywacja 11 Po wybraniu optymalnej dla Państwa metody przesłania karty rejestracyjnej pojawi się pożegnalne okno procesu rejestracji programu. Rys. 10 Wybór sposobu przekazania zgłoszenia. Kliknięcie przycisku Zakończ kończy proces rejestracji programu. Aktywacja danych firmy Po zainstalowaniu programu i założeniu firmy jej dane aktywne są przez 60 dni. Informacje o tym ile czasu dane firmy są aktywne znajdziesz wybierając polecenie Informacje o aktywacji z menu Aktywacja. Rys. 11 Informacje o aktywacji. Zostanie wyświetlone okno, w którym podana jest liczba dni, po upływie których dane firmy przestaną być aktywne oraz jakich danych firmy dotyczy aktywacja. Na 10 dni przed upływem okresu aktywacji danych zostanie wyświetlony komunikat informujący o konieczności aktywacji danych.

12 12 Aktywacja Przycisk Zmiana licencji otwiera okno, w którym możesz podać nowy numer seryjny otrzymany od sprzedawcy przy zakupie kolejnej licencji. Nowy numer seryjny możesz również wprowadzić wybierając polecenie Zmiana licencji z menu Aktywacja. Przycisk Zgłoszenie danych firmy uruchomi program Karta rejestracyjna, którego poszczególne okna zostały opisane w rozdziale Rejestracja danych firmy. Przycisk Zmiana danych firmy otwiera okno, w którym możesz podać nowe dane Twojej firmy. Nowe danej Twojej firmy możesz również wpisać wybierając polecenie Zmiana danych z menu Aktywacja. Przycisk Aktywacja danych firmy umożliwi wprowadzenie kodu aktywacji danych firmy otrzymanego od sprzedawcy, u którego dokonałeś zakupu programu. Kod aktywacji możesz również wprowadzić wybierając polecenie Aktywacja danych firmy z menu Aktywacja. Aktywacji podlegają dane firmy, identyfikowane przez: pełną nazwę firmy numer NIP numer seryjny. Otrzymany od sprzedawcy kod aktywacji oraz numer seryjny dotyczy danych określonej firmy o określonej nazwie i numerze NIP. Jeśli zmienisz nazwę po wysłaniu do sprzedawcy kodu danych, wówczas otrzymany kod aktywacji danych nie zadziała. Kod aktywacji może być użyty tylko jeden raz. Po wprowadzeniu do programu i aktywacji danych konkretnej firmy staje się on bezużyteczny. Każda istotna zmiana nazwy firmy lub zmiana NIP-u spowoduje usunięcie aktywacji danych i konieczna będzie ponowna aktywacja w ciągu 30 dni. Numer seryjny wprowadzasz podczas instalacji programu oraz podczas zakładania pierwszej firmy. W momencie gdy chcesz założyć kolejną firmę potrzebujesz nowego numeru seryjnego, który otrzymasz od sprzedawcy przy zakupie kolejnej licencji. Po otrzymaniu kodu aktywacji możesz aktywować dane firmy. Dane firmy należy aktywować w ciągu 60 dni od daty utworzenia firmy. W celu aktywacji danych firmy wybierz polecenie Aktywacja danych firmy z menu Aktywacja w stanie z wybraną firmą. Pojawi się okno, w którym wprowadź kod otrzymany od sprzedawcy.

13 Aktywacja 13 Rys. 12 Aktywacja danych firmy. Otrzymany kod aktywacji dotyczy danych firmy, które zostały zgłoszone wcześniej, podczas wysyłania prośby o aktywację. Jeżeli po zgłoszeniu do sprzedawcy prośby o aktywację zmieniłeś dane firmy lub numer seryjny otrzymany kod aktywacji nie zadziała. Zmiana nazwy lub numeru NIP Jeżeli dokonasz istotnych zmian nazwy firmy lub numeru NIP konieczna jest powtórna aktywacja danych firmy. W tym celu w stanie z wybraną firmą wybierz polecenie Zmiana danych firmy z menu Aktywacja. Rys. 13 Zmiana danych firmy.

14 14 Aktywacja Istotna zmiana nazwy firmy, numeru NIP i/lub numeru seryjnego wymaga ponownej aktywacji danych w ciągu 30 dni. Jeżeli zmieniłeś dane firmy po zgłoszeniu do sprzedawcy prośby o aktywację konieczne jest ponowne wysłanie prośby o aktywację danych. Zmiany nazwy, które nie powodują konieczności ponownej aktywacji danych: Zmiana licencji dodanie lub usunięcie znaków odstępu (spacji) dodanie lub usunięcie znaków innych niż litery i cyfry (kropek, przecinków, myślników, ukośników itd.) zmiana małych liter na duże i odwrotnie zmiana litery z ogonkiem na literę bez ogonka i odwrotnie (a/ą, c/ć itd.). W pewnych sytuacjach konieczna może być zmiana numeru seryjnego danych. Zmiana taka jest konieczna po zakupie dodatkowych stanowisk, które mogą pracować z firmą, zmianie innych ograniczeń licencyjnych danych lub po przejęciu danych z biura rachunkowego. W tym celu po otwarciu firmy wybierz polecenie Zmiana licencji z menu Aktywacja. Pojawi się wtedy okno dialogowe umożliwiające zmianę numeru seryjnego firmy. Rys. 14 Zmiana licencji. Każda zmiana licencji powoduje powstanie ograniczeń czasowych dla pracy z danymi firmy i wymaga ponownej aktywacji danych w ciągu 30 dni. Dlatego po zmianie numeru seryjnego firmy prześlij ponownie kartę rejestracyjną wraz z prośbą o kod aktywacji, a następnie w celu otrzymania kodu aktywacji skontaktuj się z firmą, w której zakupiłeś rozszerzoną licencję. Jeśli kupiłeś rozszerzenie bezpośrednio u producenta skontaktuj się z Działem Aktywacji MATRIX.PL S.A..

15 Nazwa pliku: Aktywacja Katalog: \\Drukdoc\d\Symfonia\Aktywacja Szablon: \\Drukdoc\d\Symfonia\Aktywacja\Symf2003.dot Tytuł: Aktywacja Temat: Aktywacja Autor: Wojciech Wesołowski Słowa kluczowe: Komentarze: wersja z dn Data utworzenia: :59 Numer edycji: 3 Ostatnio zapisany: :10 Ostatnio zapisany przez: wesoly Całkowity czas edycji: 11 minut Ostatnio drukowany: :10 Po ostatnim całkowitym wydruku Liczba stron: 14 Liczba wyrazów: (około) Liczba znaków: (około)

Symfonia Faktura. Rejestracja i aktywacja. Wersja 2013

Symfonia Faktura. Rejestracja i aktywacja. Wersja 2013 Symfonia Faktura Rejestracja i aktywacja Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika Sage Symfonia Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika. Wersja 2010

Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika. Wersja 2010 Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat

Bardziej szczegółowo

ACT! Integrator dla Symfonii. Podręcznik użytkownika

ACT! Integrator dla Symfonii. Podręcznik użytkownika ACT! Integrator dla Symfonii Podręcznik użytkownika Wersja 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o.o. jest zabronione. Copyright

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Faktura i Kasa Start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Firma 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Rejestr Pojazdów 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Rejestr Pojazdów 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Rejestr Pojazdów 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Rejestr Pojazdów 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Systemy Sage Symfonia e-deklaracje

Systemy Sage Symfonia e-deklaracje Systemy Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2013.1 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Baza Danych 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8

Bardziej szczegółowo

ul. Podwale 3, 31-118 Kraków, Polska tel. +48 12 423-09-69 fax: +48 12 423-15-24 e-mail: office@drq.pl www.drq.pl System e-pfron

ul. Podwale 3, 31-118 Kraków, Polska tel. +48 12 423-09-69 fax: +48 12 423-15-24 e-mail: office@drq.pl www.drq.pl System e-pfron DRQ sp. z o.o., KRS 0000118370, Wydz. XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia, kapitał zakładowy 4.100.000 PLN ul. Podwale 3, 31-118 Kraków, Polska tel.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Wyciągi Bankowe 2015. Autorzy: Zespół meteoryt.pl

Instrukcja użytkownika programu Asystent Wyciągi Bankowe 2015. Autorzy: Zespół meteoryt.pl Instrukcja użytkownika programu Asystent Wyciągi Bankowe 2015 Autorzy: Zespół meteoryt.pl Spis treści 1 WSĘP 3 2 Instalacja 5 3 Pierwsze uruchomienie 7 3.1 Kreator pierwszego uruchomienia.......................

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROGRAMIE

INFORMACJE O PROGRAMIE Użyte narzędzia: Microsoft.Net Framework 2.0, Microsoft Microsoft Visual Studio 2005, Microsoft InstallShield 12 Proffesional Edition, InstallShield Software Microsoft Office FrontPage XP, Microsoft DemoShield

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Baza Danych 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Aplikacja konkursowa NFZ-KO

Aplikacja konkursowa NFZ-KO Aplikacja konkursowa NFZ-KO Moduł do elektronicznej wymiany danych pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie obsługi konkursu ofert Katowice, październik 2012 1 Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AudaShare. Wersja 2.8.4

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AudaShare. Wersja 2.8.4 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AudaShare Wersja 2.8.4 Audatex Polska Sp. z o.o. 2009 Spis Treści 1. WPROWADZENIE... 4 1.1. SPOSÓB DZIAŁANIA... 4 1.2. ADMINISTRACJA I KONFIGURACJA PROGRAMEM... 4 1.3. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Aplikacja konkursowa NFZ-KO

Aplikacja konkursowa NFZ-KO Aplikacja konkursowa NFZ-KO Moduł do elektronicznej wymiany danych pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie obsługi konkursu ofert Katowice, lipiec 2014 1 Wstęp... 4 1.1 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

KLUCZE SPRZĘTOWE. Dla Systemu Zarządzania SYMFONIA oraz SYMFONIA FORTE. System Zarządzania SYMFONIA

KLUCZE SPRZĘTOWE. Dla Systemu Zarządzania SYMFONIA oraz SYMFONIA FORTE. System Zarządzania SYMFONIA System Zarządzania SYMFONIA KLUCZE SPRZĘTOWE Dla Systemu Zarządzania SYMFONIA oraz SYMFONIA FORTE 2 Klucze sprzętowe Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 http://www.bspaslek.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5

Bardziej szczegółowo

(przewodnik dla klienta) Wersja 19

(przewodnik dla klienta) Wersja 19 Załącznik nr 2 do uchwały nr 38/2015 Zarządu BS w Łasinie z dnia 17.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łasinie Internet Banking dla Firm dotyczy autoryzacji dokonywanych za pomocą tokenów / kluczy sprzętowych

Bardziej szczegółowo

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika Spis treści Wstęp... 3 Przygotowanie do korzystania z Systemu Internetowego Banku BPH... 4 Zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z Systemu Internetowego

Bardziej szczegółowo

Dla ułatwienia pracy wydrukuj poniższą instrukcję

Dla ułatwienia pracy wydrukuj poniższą instrukcję Spis treści Dla ułatwienia pracy wydrukuj poniższą instrukcję Część I... 2 1. Założenie konta... 2 Krok 1. Załóż konto dla osoby fizycznej w systemie EBOI.... 2 Krok 2. Aktywuj konto... 7 2. Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 020 http://www.bstorun24.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU System Zarządzania SYMFONIA start PODRĘCZNIK KROK PO KROKU Faktura i Kasa start dla WINDOWS Wersja 1.00 II Błąd! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu. Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub

Bardziej szczegółowo