CPT-pro. Program do analizy i prezentacji wyników badań polowych oraz tworzenia dokumentacji geologicznej i geotechnicznej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CPT-pro. Program do analizy i prezentacji wyników badań polowych oraz tworzenia dokumentacji geologicznej i geotechnicznej."

Transkrypt

1 CPT-pro CPT-pro jest wielomodułowym pakietem oprogramowania przeznaczonym do: Analizy, interpretacji i prezentacji sondowań statycznych CPT/CPTU, sondowań dynamicznych DPT i SPT oraz testów środowiskowych FFD i EC. Tworzenia bazy danych z profilami otworów wiertniczych i wartościami parametrów geotechnicznych. Tworzenia kompletnej dokumentacji geotechnicznej i geologicznej raportów, kart otworu, kart sondowań, map i przekrojów. Tworzenia własnych rysunków w grafice CAD Większość metod interpretacyjnych umieszczonych w programie pochodzi z monografii Lunne, T., Robertson P.K. and Powell J.J.M. Cone Penetration Testing in Geotechnical Practice, opublikowanej przez Blackie Academic & Professional CPT-pro składa się aktualnie z sześciu zintegrowanych ze sobą modułów: 1. CPT Explorer 2. Interpretation 3. Data Editor 4. CPT-CAD 5. VANE 6. Seismic. Schemat funkcjonalny i wzajemne powiązania podstawowych modułów pakietu CPT-pro:

2 Moduł CPT Explorer służy do porządkowania i przeglądania plików danych oraz do tworzenia struktur projektowych. Miniatury wykresów są konfigurowalne przez Użytkownika i zawierają dodatkowo wybrane dane nagłówkowe, takie jak numer testu, data, głębokość etc. Okno CPT Explorer Główne cechy i opcje modułu Interpretation: Import/Export plików CPT różnych formatów, w tym również formatów wymiany AGS, GEF i CSV Konwersja formatów wymiany AGS i GEF Import plików z wynikami sondowań dynamicznych DPT i SPT oraz efektywne wprowadzanie z klawiatury tych danych Import plików z wynikami badań środowiskowych FFD i EC Import wartości prędkości fal sejsmicznych i dalsza interpretacja tego parametru Analiza, korekcja i interpretacja wyników w/w testów polowych Klasyfikacja gruntów i szacowanie parametrów geotechnicznych Tworzenie kart sondowań z profilami geologicznymi, wykresami parametrów i wynikami interpretacji Interpretacja i prezentacja wyników sondowań Raporty tekstowe Prezentacja piezometrów otwartych Export wykresów do plików DXF i DWG Karta sondowania z piezometrami otwartymi. Każdy piezometr jest prezentowany w skali zgodnie ze swoją długością, zawiera zaznaczoną lokalizację filtra i poziom wody.

3 Karta sondowania z rezultatami klasyfikacji wg. metody Robertsona. Dla każdej głębokości wybranej kursorem, wynik klasyfikacji pojawia się na nomogramie Robertsona. Edytor Formuł Opcjonalny Edytor Formuł pozwala na wprowadzenie do programu własnych formuł interpretacyjnych do analizy sondowań statycznych CPT/CPTU, dynamicznych DPT i SPT oraz sejsmicznych. Większość funkcji matematycznych stosowana w obliczeniach inżynierskich jest dostępna.

4 Ręczne filtrowanie danych pozwala na usunięcie niewiarygodnych pomiarów. Interpretacje włączone w moduł Intepretation. Systemy jednostek. Wszystkie parametry mogą być prezentowane w dowolnym systemie jednostek. Seryjne procedowanie Funkcja Batch processing pozwala na wykonywanie seryjnej interpretacji dowolnej ilości plików równocześnie wg. tego samego schematu. Dodatkowo, funkcja ta pozwala na wprowadzanie i korektę danych nagłówkowych. Karty sondowań zinterpretowanych plików mogą być wydrukowane automatycznie dla dowolnej ilości plików wg wybranego wzorca.

5 Dual log Funkcja Dual log pozwala na prezentowanie na tej samej karcie otworu dwu różnych sondowań. Jest to w szczególności przydatne podczas porównywania sondowań wykonanych na tym samym obszarze, np. przed wzmocnieniem gruntu i po. Wykresy wybranych parametrów mogą być zamieszczane w oddzielnych polach (obok) lub w tych samych (niżej, na stronie następnej). Dual Log z dwoma wykresami w tym samym polu. w module Data Editor pozwala na łatwe i efektywne porządkowanie danych. Data Editor służy do tworzenia baz danych z profilami otworów geologicznych pochodzącymi z innych (niż CPT) źródeł, oraz z wartościami parametrów geotechnicznych, mającymi strukturę [wartość x głębokość]. Wszystkie parametry zachowane w bazie mogą być współdzielone w lokalnej sieci. Struktura projektowa tworzona

6 Edycja profilu geologicznego. Każdy wprowadzony zestaw parametrów oraz profil geologiczny powinien mieć równocześnie wprowadzony komplet współrzędnych X, Y i Z. Pozwala to na automatyczne wprowadzanie profili geologicznych i wykresów sondowań do przekrojów geotechnicznych generowanych w module CPT-CAD. Wszystkie charakterystyki uzupełniające (typ gruntu, kolor, konsystencja, wilgotność etc.) mogą być wybierane z list tworzonych przez Użytkownika (tzw. słowników), więc dodawanie nowych otworów i charakterystyk jest bardzo efektywne. Każda warstwa geologiczna jest zachowana w bazie wraz z reprezentującym ją kolorem i grafiką (szrafurą), które są stosowane na przekrojach geologicznych. Poziomy wody nawiercony i ustabilizowany są zapisywane w bazie i prezentowane na przekrojach. Wszystkie parametry geotechniczne mogą być zapisywane w bazie łącznie z profilem geologicznym lub bez. Wykresy parametrów oraz profile geologiczne mogą być wprowadzane do przekrojów tworzonych w module CPT-CAD Moduł CPT-CAD służy do tworzenia przekrojów geotechnicznych, map i własnych rysunków wektorowych. Skale pozioma i pionowa są dowolnie ustawiane i są niezależne od siebie. Przekroje mogą zawierać: Wykresy parametrów CPT Wykresy sondowań dynamicznych DPT i SPT Wykresy wyników interpretacji sondowań sejsmicznych SCPT Wykresy testów środowiskowych FFD i EC Profile otworów będących wynikami interpretacji sondowań CPT/CPTU

7 Wykresy parametrów będących wynikami interpretacji sondowań CPT/CPTU Profile otworów wiertniczych zapisanych w bazie danych modułu Data Editor. Obiekty graficzne reprezentujące warstwy geologiczne i struktury Dodatkowe opisy Dodatkowe obiekty graficzne, wygenerowane przez Użytkownika w module CPT-CAD za pomocą zaawansowanych narzędzi graficznych lub wklejone z innych programów. Moduł CPT-CAD pozwala na prezentację lokalizacji testów CPT i VANE na mapie. Lokalizacja testów jest prezentowana poprzez automatycznie wygenerowane odpowiednie symbole graficzne na podstawie współrzędnych zapisanych w plikach danych i w bazie modułu Data Editor. Jako podkład mapowy można używać plików DWG i DXF wygenerowanych w innych programach (AutoCAD, Microstation etc.). Jako tło mogą być używane również pliki graficzne BMP, JPG i inne. Zaimplementowane w module mapowym narzędzia graficzne umożliwiają edycję istniejących map wektorowych (DWG i DXF) oraz tworzenie własnych. Moduł CPT-CAD pozwala na wykonywanie następujących zadań: Tworzenie i edycja plików wektorowych DWG i DXF. Automatyczne generowanie na mapie symboli reprezentujących sondowania CPT i VANE wraz z wybranymi opisami (nazwa otworu etc.). Wstawianie jako tła mapy wektorowej wygenerowanej w innym programie (AutoCAD etc.). Moduł VANE Pozwala na analizę i interpretację wyników sondowań sondą krzyżakową VANE, zarejestro-wanych w postaci plików zawierających zapisaną pełną ścieżkę ścięcia - relację [kąt x moment obrotowy]. Zaimplementowane narzędzia pozwalają na eliminację wpływu tarcia żerdzi. Karta sondowania tworzona w module VANE, zawierająca zbiorczy wykres wybranych parametrów w funkcji głębokości i wykresy indywi-dualnych ścięć, może być w szerokich granicach dostosowana do formy i schematu Użytkownika.

8 Moduł SCPT CPT-pro. Program do analizy i prezentacji wyników badań polowych Służy do analizy i interpretacji sondowań sejsmicznych SCPT. Pozwala na analizę fal typu S-Wave i P-Wave. Zawarte w programie zaawansowane narzędzia analityczne, w szczególności systemy wielokrotnych filtrów w pełni ustawialnych przez Użytkownika, pozwalają na analizę nawet słabych fal sejsmicznych, zawierających dużą ilość szumów. Moduł SCPT jest szczególnie efektywny przy analizie fal zarejestrowanych przez sensory oparte na akcelerometrach nie na geofonach) ponieważ widmo takich fal jest znacznie szersze i pozwala na pełniejsza analizę (zakres pomiarowy akcelerometrów wynosi 10 khz a geofonów zwykle 0.3 khz). Zastosowane procedury analityczne pozwalają na precyzyjne oszacowanie prędkości fal w poszczególnych zakresach głębokości i przedstawienie ich na kartach sondowań. Efektywność pracy i zaawansowana grafika CPT-pro. CPT-pro zawiera szereg zaawansowanych procedur pozwalających na efektywną analizę sondowań CPT/CPTU, DPT, SPT, FFD i EC oraz tworzenie dokumentacji geotechnicznej. Najważniejsze z nich to: Metody klasyfikacji opracowane przez P.K. Robertsona, A.C. Meigha, Geosond GmbH, K. Senneseta i N. Janbu oraz PN-B Edytor równań umożliwiający wprowadzanie własnych formuł interpretacyjnych Makra przyspieszające prace analityczne Seryjne interpretowanie wielu plików zgodnie ze schematem zdefiniowanym przez Użytkownika Wzorce wydruku Raportowanie Zachowywanie ustawień Dostosowanie karty otworu do wymagań Użytkownika Tworzenie baz danych z profilami otworów wiertniczych i wartościami parametrów geotechnicznych Funkcja Dual log do porównywania różnych sondowań. Tworzenie wysokiej jakości dokumentów raportów, kart sondowań, kart otworu, map i przekrojów. Tworzenie własnych wzorców dokumentów Trzy główne typy kart otworu (standardowy, Dutch Format i Dual Log) Opcjonalne wprowadzanie informacji o poziomie wody i poziomach piezometrycznych Zestawienie danych nagłówkowych w formie tabeli Opcjonalny opis stożka CPTU Wprowadzanie własnego logo na karcie sondowania. Wprowadzanie dodatkowych obiektów graficznych Wybór kolorów i grubości linii wykresów koloru, wielkości i typu czcionki w opisach tekstowych. Grafika typu CAD do tworzenia map i przekrojów Okienko CAD do tworzenia własnych rysunków wektorowych.

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Generator Raportów - Finanse Generator Raportów i Analiz

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Generator Raportów - Finanse Generator Raportów i Analiz ROZDZIAŁ 11 RAKSSQL Generator Raportów - Finanse Generator Raportów i Analiz I Generator Raportów 11-1 Parametry raportu 11-3 Arkusz kalkulacyjny 11-9 Tworzenie raportu w formie arkusza 11-9 Projektant

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

7. BAZY PROFILI PRĘTÓW

7. BAZY PROFILI PRĘTÓW ROBOT Millennium wersja 17.0 - Podręcznik użytkownika strona: 291 7. BAZY PROFILI PRĘTÓW W programie Robot Millennium użytkownik może wykorzystywać kilka baz profili prętów. Wszystkie dane dotyczące geometrii

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część I. Wymagania funkcjonalne dotyczące systemu dedykowanego do wyliczania ratingów

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część I. Wymagania funkcjonalne dotyczące systemu dedykowanego do wyliczania ratingów OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Znak BFG-DIA-231-40/2012 Opis wymagań funkcjonalnych dla systemu analitycznego SWO Część I. Wymagania funkcjonalne dotyczące systemu dedykowanego do wyliczania

Bardziej szczegółowo

Allplan Precast. Podręcznik

Allplan Precast. Podręcznik Allplan Precast Podręcznik Microsoft, Windows, Windows NT, Windows 2000 i Windows XP są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft Corporation. BAMTEC jest zastrzeżonym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO Załącznik nr 4.. /nazwa i adres Wykonawcy/. miejscowość i data FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO Zgodnie z art. 29 Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

W menu Plik znajdują się polecenia do zarządzania projektami, rysunkami, drukowaniem jak I również ustawienia standardowe.

W menu Plik znajdują się polecenia do zarządzania projektami, rysunkami, drukowaniem jak I również ustawienia standardowe. Menu Programu Polecenia SEE Electrical są podzielone na Kategorie. Każda Kategoria zawiera Panele. Panel zawiera pojedyncze polecenia lub całe grupy poleceń związanych z danym narzędziem. Menu Plik W menu

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna program PowerPoint

Prezentacja multimedialna program PowerPoint 5 Prezentacja multimedialna program PowerPoint Prezentacja multimedialna to pokaz lub wykład prowadzony z użyciem komputerowo opracowanych elementów multimedialnych, takich jak rysunki, zdjęcia, dźwięk,

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 1. Praca z aplikacją 1.1. Tworzymy prezentację dobry początek Programy przeznaczone do tworzenia prezentacji multimedialnych wykorzystują

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura

Sage Symfonia Start Faktura Sage Symfonia Start Faktura Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Informacje ogólne 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Informacje... techniczne

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Sage Symfonia Start Mała Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2015.d Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft

Bardziej szczegółowo

Nowa, otwarta platforma oprogramowania przemysłowego w najnowszych technologiach

Nowa, otwarta platforma oprogramowania przemysłowego w najnowszych technologiach Nowa, otwarta platforma oprogramowania przemysłowego w najnowszych technologiach I punti di forza della moderna ed innovativa tecnologia di Automation Platform.NExT PROGEA prezentuje Automation Platform.NExT,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum Kongresowego ICE Kraków Część 5 zamówienia Dostawa oprogramowania

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum Kongresowego ICE Kraków Część 5 zamówienia Dostawa oprogramowania Załącznik nr 5E do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum Kongresowego ICE Kraków Część 5 zamówienia Dostawa oprogramowania 1) Pakiet oprogramowania graficznego

Bardziej szczegółowo

HAND-PROD. Instrukcja obsługi oprogramowania evercare expert

HAND-PROD. Instrukcja obsługi oprogramowania evercare expert HAND-PROD Instrukcja obsługi oprogramowania evercare expert Spis treści Spis treści... 1 1. Wstęp... 2 Wymagania :... 2 2. Pierwsze uruchomienie... 3 3. Rozpoczęcie pracy z programem... 4 4. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Ustawienia projektu i programu Rozpoczynanie lub otwieranie projektu Uwaga Tworzenie nowego projektu Utwórz nowy projekt Użyj ostatnich ustawień

Ustawienia projektu i programu Rozpoczynanie lub otwieranie projektu Uwaga Tworzenie nowego projektu Utwórz nowy projekt Użyj ostatnich ustawień strona 61 Rozdział 6 Ustawienia projektu i programu Podczas codziennej pracy w ArchiCADzie można dostosować program do własnych potrzeb, zdefiniować standardowe opcje dla wszystkich projektów w biurze,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Google Analytics

Przewodnik po Google Analytics Przewodnik po Google Analytics Spis treści Spis treści...2 Wstęp...4 1. Czym jest Google Analytics...5 1.1. Możliwości Google Analytics...5 1.1.1. ROI z reklam...5 1.1.2. Śledzenie multimedialne i wielokanałowe...5

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Miesięczny schemat pracy Rozdział 3 Informacje ogólne 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.3

Bardziej szczegółowo

GEOXA. Creative GIS Solutions. www.cgis.pl. Geoxa MapServer Plugin. (C) 2006-2009 CGIS Creative GIS Solutions 25.11.2009

GEOXA. Creative GIS Solutions. www.cgis.pl. Geoxa MapServer Plugin. (C) 2006-2009 CGIS Creative GIS Solutions 25.11.2009 GEOXA Geoxa MapServer Plugin (C) 2006-2009 CGIS Creative GIS Solutions www.cgis.pl Creative GIS Solutions Wszelkie nazwy oraz znaki handlowe użyte w instrukcji należą do ich właścicieli i zostały użyte

Bardziej szczegółowo

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 5 3. Obsługa okien 7 4. Ikony i skróty klawiszowe 14 5. Drukowanie dokumentów 15 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Relacyjne bazy danych. Formularze Projektowanie graficznego interfejsu użytkownika

Relacyjne bazy danych. Formularze Projektowanie graficznego interfejsu użytkownika Relacyjne bazy danych Formularze Projektowanie graficznego interfejsu użytkownika Cechy dobrego interfejsu użytkownika 1. Przyjazny i funkcjonalny dla użytkownika pomaga użytkownikowi w realizacji wymaganych

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Copyright 2008 PC Guard SA. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika systemu Ascent.DBI. Ascent.DBI jest systemem, który wspiera koordynację procedur

Bardziej szczegółowo

Moduł Wyposażenie. Wersja 3.56.303

Moduł Wyposażenie. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 17 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo