Niniejsza instrukcja stanowi szybkie i proste wprowadzenie w główne cechy i funkcjonalność programu 4M-IntelliCAD.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Niniejsza instrukcja stanowi szybkie i proste wprowadzenie w główne cechy i funkcjonalność programu 4M-IntelliCAD."

Transkrypt

1 Instrukcja

2 Przedmowa Niniejsza instrukcja stanowi szybkie i proste wprowadzenie w główne cechy i funkcjonalność programu 4M-IntelliCAD. IntelliCAD jest słynnym alternatywnym programem CAD słuŝącym do edycji plików DWG. Ma podobne środowisko, filozofię pracy jak AutoCAD. Zapewnia pełną obsługę poleceń, menu, skryptów, styli, wzorów kreskowań itp. Firma 4M naleŝy do załoŝycieli IntelliCAD Technology Consorcium, przez co ma duŝy wpływ na rozwój programu i zapewnia najwyŝszej jakości wersje IntelliCAD cechującą się wysoką wydajnością pracy. 4M- IntelliCAD jest dostępny w czterech wersjach: - 4M-IntelliCAD Viewer: przeglądarka plików DWG, DXF, umoŝliwia dodawanie tekstów, sprawdzanie wymiarów oraz drukowanie rysunków - 4M-IntelliCAD Classic: projektowanie 2D/3D - 4M-IntelliCAD Standard: 4M-IntelliCAD Classic + obrazy rastrowe + rendering - 4M-IntelliCAD Professional: 4M-IntelliCAD Standard + modelowanie bryłowe 3D + obsługa VBA + menadŝer biblioteki Ta instrukcja omawia podstawy wszystkich wersji. Omawia proces instalacji programu, początki pracy z nowym rysunkiem, uŝywanie ustawień programu (rozmiar papieru, skala, wysokość tekstu itp.). 2

3 1 Instalacja i uruchomienie 1.1 Instalowanie IntelliCAD 1. WłóŜ płytę CD do napędu CD-ROM twojego komputera lub jeśli pobrałeś plik ze strony internetowej uruchom instalator który zapisałeś na dysku. 2. Kiedy pojawi się okno instalatora wybierz język i kliknij przycisk OK. 3. Kiedy pojawi się okno powitalne (pokazane poniŝej), kliknij przycisk Dalej Rys Wykonaj instrukcje, które będą się pojawiać na ekranie. 5. Po zainstalowaniu program będzie umieszczony na liście programów. 2 Środowisko i polecenia 2.1 Środowisko IntelliCAD Po uruchomieniu programu zobaczysz następujące okno IntelliCAD z menu: 3

4 Rys. 2. Okno programu 4M-IntelliCAD 4M-IntelliCAD posiada następujące grupy menu rozwijanego: Plik, Edycja, Widok, Wstaw, Format, Narzędzia, Tender, Plus, Rysuj, Wymiary, Zmiana, Okno, Pomoc Praca z IntelliCAD Z oknem programu IntelliCAD moŝna pracować na wiele róŝnych sposobów. Np. moŝna wyświetlać i zmieniać połoŝenie pasków narzędziowych, dodawać do nich ikony, wyświetlać Pasek poleceń, włączać/wyłączać pasek stanu. Paski narzędziowe oraz Pasek poleceń mogą być umieszczane w dowolnym miejscu ekranu lub przyczepiane do krawędzi okna głównego IntelliCAD. 4

5 A B H C G D E F Rys. 3. Elementy okna A - B - C - D - E - F - MoŜesz dostosować do własnych potrzeb menu rozwijane. MoŜesz dostosowywać paski narzędziowe zmieniając ich wygląd i połoŝenie oraz dodając własne polecenia i makra. Twój rysunek jest wyświetlany w oknie rysunku. Klikając zakładki moŝesz przełączać się pomiędzy rysunkiem (MODEL) a arkuszami wydruków W oknie poleceń moŝesz wpisywać polecenia. Aby zmienić pozycję okna, przeciągnij je w inne miejsce na ekranie. Pasek stanu wyświetla informacje takie jak: nazwę lub podpowiedź do polecenia, współrzędne kursora, nazwę warstwy, ustawienia. G - Ikona układu współrzędnych uŝytkownika (UCS) pokazuje układ rysunku w przestrzeni. H - Paski moŝesz przemieszczać dowolne miejsce ekranu 5

6 2.1.2 Wyświetlanie komand w menu skrótów Menu kontekstowe umoŝliwia szybki dostęp do wybranych poleceń. Pojawia się kiedy klikniesz prawym klawiszem myszy na obiekcie, pasku narzędziowym, pasku stanu, nazwie zakładki modelu lub papieru. Zawartość menu kontekstowego zaleŝy od tego gdzie uŝytkownik kliknął. Kiedy klękasz prawym klawiszem myszy na pasku narzędziowym, program wyświetla menu kontekstowe pozwalające włączać/wyłączać Pasek poleceń, pasek stanu oraz wiele pasków narzędziowych. Jeśli zaznaczysz wiele obiektów na rysunku i następnie klikniesz prawym klawiszem myszy, program wyświetli menu z poleceniami do modyfikacji zaznaczonych obiektów. Aby wyświetlić menu, które umoŝliwi wybór punktów charakterystycznych, naciśnij i przytrzymaj klawisz <Shift> i kliknij prawym klawiszem myszy gdziekolwiek w oknie rysunku Wyświetlanie i ukrywanie pasków narzędziowych Kiedy włączasz 4M-IntelliCAD pierwszy raz, włączonych jest wiele pasków narzędziowych. Program ma o wiele więcej pasków które moŝesz dostosować do swoich potrzeb dodając lub usuwając narzędzia. MoŜesz równieŝ przemieszczać i zmieniać rozmiar pasków, oraz tworzyć nowe. MoŜesz uŝyć menu kontekstowego do włączania lub ukrywania pasków narzędziowych. MoŜesz wybrać czy ikony mają być duŝe czy małe i czy mają być kolorowe. MoŜesz teŝ włączyć/wyłączyć wyświetlanie podpowiedzi pod kursorem, które pojawiają w momencie zatrzymania kursora nad ikoną. Kliknij menu Widok > Paski narzędziowe, aby dokonać wyboru. Paski mogą być zadokowane (przyczepione do krawędzi okna) lub pływające. Pływający pasek narzędziowy na belkę z nazwą i ikoną do zamykania paska, moŝesz go umieścić w dowolnym miejscu ekranu oraz zmieniać jego rozmiar. Zadokowane paski narzędziowe nie mają belki z nazwą i ikony do zamykania, są przyczepione do krawędzi okna i nie moŝna zmienić ich rozmiaru. Aby zadokować pasek przeciągnij go w okolice krawędzi okna, aby go odczepić przeciągnij go na obszar rysunku. śeby ustawić pasek w rejonie krawędzi ekranu bez jego dokowania, przytrzymaj klawisz Ctrl podczas przeciągania. Aby zmienić rozmiar paska, przesuń kursor nad jego krawędź, gdy zmieni się wygląd kursora na strzałki, złap i przeciągnij krawędź. Wybór pasków, które mają być wyświetlone 1. Kliknij prawym klawiszem myszy na dowolnym pasku narzędziowym aby wyświetlić menu kontekstowe, następnie kliknij Paski narzędziowe. MoŜesz równieŝ wybrać paski narzędziowe bezpośrednio z menu kontekstowego. 6

7 Rys. 4. Włączanie pasków narzędziowych 2. W oknie wyboru pasków narzędziowych, zaznacz paski narzędziowe, które chcesz włączyć i kliknij przycisk OK UŜywania linii poleceń Pasek poleceń jest dokowalnym oknem, w którym uŝytkownik wpisuje polecenia programu IntelliCAD oraz odczytuje zapytania i komunikaty z programu. Pasek poleceń wyświetla trzy ostatnie linie z komunikatami. MoŜesz przenieść Pasek poleceń przeciągając je w inne miejsce. Kiedy Pasek poleceń nie jest zadokowane moŝesz zmienić jego rozmiar (ilość wyświetlanych linii tekstu) przeciągając jego górną lub dolną krawędź. Pasek poleceń moŝesz zadokować przy górnej lub dolnej krawędzi okna programu UŜywanie paska statusu W pasku stanu na dole okna programu wyświetlane są informacje na temat wybranych narzędzi i komend. Wyświetlane są tam teŝ bieŝące współrzędne kursora w obszarze rysunku, nazwa aktualnej warstwy oraz inne informacje na temat aktualnych ustawień programu. Oprócz funkcji informacyjnej, pasek stanu umoŝliwia szybki dostęp do wielu opcji. MoŜesz kliknąć element paska statusu, aby dokonać zmian lub kliknąć prawym klawiszem myszy na elemencie, aby wyświetlić menu kontekstowe dające dostęp do większej ilości opcji. A B C D E F G H I J K Rys. 5. Pasek stanu 7

8 A - B - C - D - E - F - Informacje o wskazanym poleceniu. Współrzędne kursora (X, Y, Z). Ustawienia przyciągania do siatki. Kliknij dwukrotnie, aby włączyć/wyłączyć przyciąganie. Ustawienia siatki. Kliknij dwukrotnie, aby włączyć/wyłączyć siatkę. Tryb rysowania ortogonalnego. Kliknij dwukrotnie, aby włączyć/wyłączyć. Śledzenie biegunowe. Kliknij dwukrotnie, aby włączyć/wyłączyć. G - Ustawienia przyciągania do punktów charakterystycznych. Kliknij dwukrotnie, aby wybrać uchwyty. H - I - J - Wyświetlanie szerokości linii. Kliknij dwukrotnie, aby włączyć/wyłączyć szerokość linii. Przestrzeń modelu lub papieru. Kliknij dwukrotnie, aby przełączyć pomiędzy przestrzenią modelu i papieru. Tablet. Kliknij dwukrotnie, aby włączyć/wyłączyć tablet. K - Wprowadzanie dynamiczne np. długości linii. Kliknij dwukrotnie, aby włączyć/wyłączyć. śeby zmienić ilość wyświetlanych elementów paska stanu 1. Kliknij prawym klawiszem myszy w pustym miejscu paska stanu 2. Wybierz element do dodania lub usunięcia śeby zmienić ustawienia elementu paska stanu 1. Wykonaj jedną z czynności: Dwukrotnie kliknij element Kliknij prawym klawiszem na elemencie paska stanu, który chcesz zmienić i wybierz Ŝądane ustawienia Korzystanie z menu podpowiedzi Większość poleceń programu IntelliCAD posiada kilka opcji do wyboru. Te opcje pojawiaja się w pasku stanu lub pasku poleceń oraz w menu podpowiedzi (nazywanym menu kontekstowym w programie AutoCAD), domyślnie wyświetlanym w prawym górnym rogu ekranu. MoŜesz przesunąć okno podpowiedzi w dowolne miejsce. Kolejnym razem okno podpowiedzi pojawi się w tym miejscu. Opcje w oknie podpowiedzi są w postaci menu. śądaną opcję wybiera się klikając na niej. Aby zamknąć okno podpowiedzi kliknij przycisk X na belce tytułowej okna podpowiedzi. 8

9 Rys. 6. Opcje polecenia w oknie podpowiedzi Aby włączyć/wyłączyć okno podpowiedzi, wybierz menu Narzędzia > Opcje, kliknij zakładkę wyświetlanie, a następnie zaznacz/odznacz opcję Wyświetl okno podpowiedzi Wydawanie poleceń Polecenie moŝna wydawać następującymi metodami: Wskazywanie polecenia w menu rozwijanym. Wskazywanie polecenia w pasku narzędzi. Wpisywanie polecenia w pasku poleceń. Niektóre polecenia pozostają aktywne aŝ do ich zakończenia, dzięki czemu moŝna powtarzać akcje bez konieczności ponownego wywołania polecenia. Polecenie moŝna zakończyć wybierając opcję Wyjście lub naciskając klawisz Esc UŜywanie poleceń Niektóre polecenia moŝna wykonywać jednocześnie np. rysowanie obiektów i przesuwanie lub powiększanie ekranu. W trakcie wykonywania poleceń moŝna zmieniać tryby orto, skoku lub siatki oraz uruchamiać przyciąganie do punktów charakterystycznych Włączanie poleceń przy pomocy pasków narzędzi Wydawanie polecenia za pomocą paska narzędzi odbywa się przez kliknięcie ikony. Niektóre ikony są rozwijane (np. łuk, okrąg). Taka rozwijana ikona zawiera dodatkowe opcje poleceń. Rozwijane ikony w pasku są oznaczone małym trójkątem w prawym rogu ikony. Rozwinięcie menu następuje po wciśnięciu i trzymaniu lewego przycisku myszy na tej ikonie. Po wskazaniu ikony naleŝy zwolnić lewy przycisk myszy. Wskazana ikona pojawia się na pasku i pozostaje na wierzchu do czasu wybrania innej Włączanie poleceń przy pomocy menu Wydawanie polecenia za pomocą menu rozwijanego odbywa się przez wskazanie odpowiedniego menu i kliknięcie pozycji w menu. 9

10 Włączanie poleceń przy pomocy linii poleceń śeby wydać polecenie za pomocą paska poleceń, naleŝy wpisać polecenie i nacisnąć klawisz Enter. JeŜeli pasek poleceń jest wyłączony to polecenia pojawiają się w linii stanu Powtarzanie poleceń Powtórzenie ostatnio wykonywanego polecenia bez konieczności klikania ikony, wybierania z menu lub jego wpisywania, wykonuje się przez: Wciśniecie klawisza Spacja Wciśnięcie klawisza Enter Kliknięcie prawym przyciskiem myszy UŜywanie kilku poleceń jednocześnie (nakładkowo) Jeśli pracujesz uŝywając paska poleceń, moŝesz uŝywać polecenia wewnątrz innych poleceń. Aby wydać polecenie gdy inne jest juŝ uruchomione, naleŝy wpisać je za pomocą klawiatury poprzedzając apostrofem np. line. Polecenia moŝna nakładkować bez ograniczeń. Niektóre polecenia zostały zdefiniowane w menu i pasku narzędzi nakładkowo np. ustawianie koloru, włączenie siatki i skoku, zoom. Po zakończeniu wykonywania polecenia nakładkowego program wraca do poprzedniego polecenia Korzystanie z okna historii poleceń Okno Historii wyświetla wykonywane polecania od uruchomienia programu 4M-IntelliCAD. Domyślnie rozmiar okna jest 256 linii. Rozmiar okna nie ma ograniczeń, ale większy rozmiar spowalnia działanie programu. Aby wyświetlić lub zamknąć okno historii Naciśnij klawisz F2 Zmiana rozmiaru okna historii 1. Wykonaj jedną z czynności: Wybierz menu rozwijane: Narzędzia > Właściwości, kliknij zakładkę Wyświetl W pasku poleceń wpisz: options i naciśnij Enter, kliknij zakładkę Wyświetl 2. Podaj liczbę linii poleceń do śledzenia, następnie kliknij przycisk OK Korzystanie ze skryptów Za pomocą rejestratora skryptów moŝna zapisywać wydawane polecenia i ponownie je wykonywać. Zapisywane są tylko polecenia wpisywane w pasku poleceń. Polecenia są 10

11 rejestrowane do chwili zakończenia tworzenia skryptu. Skrypt jest zapisywany do pliku i moŝe być wielokrotnie odtwarzany Poprawianie pomyłek Program 4M-IntelliCAD zapamiętuje wszystkie polecenia wydawane podczas rysowania i wszystkie zmiany wykonane w rysunku. JeŜeli uŝytkownik programu zmieni zdanie lub popełni pomyłkę moŝe odwołać ostatnie działanie lub wiele działań. MoŜna teŝ przywrócić cofnięte działania. A B Rys. 7. A - B - Kliknij ikonę Cofaj aby cofnąć ostatnie działanie Kliknij ikonę Przywróć aby przywrócić cofnięte działanie Dostosowywanie IntelliCAD Wiele elementów programu 4M-IntelliCAD moŝesz dopasować do swoich potrzeb. Np. w łatwy sposób moŝesz modyfikować i tworzyć paski narzędziowe. Jeśli zechcesz przywrócić domyślne ustawienia kliknij przycisk Reset. Ustawienia uŝytkownika są przechowywane w rejestrze, a nie w osobnym pliku. Program 4M-IntelliCAD umoŝliwia wykorzystanie większość plików Autodesk AutoCAD zawierające: rodzaje linii, wzory kreskowania, czcionki, pliki konwersji jednostek, menu, skróty, paski narzędzi. MoŜna w programie 4M-IntelliCAD uruchamiać progamy napisane w językach: 1. LISP ( zgodne z Autodesk AutoLISP) 2. SDS (Solutions Development System zgodne z Autodesk ADS). 3. Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) Pamiętaj, Ŝe kaŝdy klawisz myszy pełni specyficzną funkcję, są to: 4. Lewy klawisz słuŝy do wybierania poleceń, zaznaczania obiektów na rysunku 5. Prawy klawisz działanie odpowiada klawiszowi Enter 6. Środkowy klawisz przesuwanie rysunku 11

12 2.2 Praca z rysunkami Program 4M-IntelliCAD moŝe być wykorzystany do rysowanie róŝnych obiektów. MoŜesz uŝywać warstw podczas rysowania, aby uporządkować informacje na rysunku kontrolować ich wyświetlanie, kolory i rodzaje linii. Ten rozdział omawia ustawienia rysunku, korzystanie z ułatwień oraz tworzenia nowego rysunku, otwieranie istniejącego rysunku i zapisywanie zmian. Omawiane jest teŝ korzystanie z ułatwień jak siatka, przyciąganie do siatki i punktów charakterystycznych oraz rysowanie w trybie ortogonalnym Tworzenie nowego rysunku Kiedy otwierasz program 4M-IntelliCAD, automatycznie jest otwierany nowy czysty rysunek oparty na szablonie ICAD2k_en.dwg. Ten szablon ma predefiniowane ustawienia takie jak: jednostki rysunku, rozmiar tekstu, obszar rysunku. MoŜesz korzystać z tych ustawień lub zmodyfikować je według własnych potrzeb. Jako szablon rysunku moŝesz uŝyć dowolny zapisany rysunek, w którym masz zdefiniowane ustawienia. MoŜesz zaoszczędzić wiele czasu bazując na szablonach rysunków (pliki.dwt). Tworząc nowy rysunek na podstawie szablonu ma on juŝ ustawione opcja według Twoich potrzeb. Rysunek utworzony na podstawie szablonu moŝe mieć modyfikowane ustawienia. Zapisując rysunek, tworzysz odrębny plik, ustawiania szablony pozostają bez zmian. Aby utworzyć nowy rysunek na podstawie szablonu 1. Wpisz newwiz i naciśnij Enter 2. Kliknj opcję UŜyj rysunku szablonowego, kliknij dalej 3. Aby wybrać szablon kliknj przycisk Przeglądaj 4. Wybierz plik szablonu (.dwt), a następnie kliknij Otwórz, moŝesz teŝ uŝyć dowolnego pliku DWG jako szablonu. 5. Kliknij Zakończ Otwieranie rysunku W programie 4M-IntelliCAD moŝesz otwierać pliki rysunków (.DWG), pliki Drawing Exchange Format (.DXF), pliki Design Web Format (.DWF) oraz pliki szablonów (.DWT). MoŜesz teŝ otwierać pliki, co do których masz podejrzenie, Ŝe są uszkodzone. Otwieranie istniejącego rysunku MoŜesz otworzyć dowolny z plików: Standardowe pliki rysunków z rozszerzeniem.dwg Drawing Exchange Format, pliki z rozszerzeniem.dxf 12

13 Pliki Design Web Format z rozszerzeniem.dwf Pliki szablonów mające rozszerzenie.dwt Aby otworzyć istniejący rysunek 1. Wykonaj jedną z czynności: Wybierz menu Plik > Otwórz Na pasku Standard kliknij ikonę Otwórz Wpisz polecenie open i naciśnij Enter 2. W polu Pliki typu wybierz typ pliku, który chcesz otworzyć 3. Odszukaj folder z zawierający rysunek 4. Wybierz plik rysunku 5. Kliknij przycisk Otwórz Otwieranie uszkodzonego pliku Pliki mogą zostać uszkodzone z róŝnego powodu, np. gdy podczas pracy z rysunkiem zostanie wyłączone zasilanie, system się zawiesi lub komputer ulegnie awarii. 4M- IntelliCAD pozwala sprawdzić i naprawić uszkodzony plik przy pomocy polecenia recover (menu Plik > Pomoce rysunku > Napraw) Dostosowywanie rysunku ustawienia MoŜesz zdefiniować własne ustawienia rysunku tworząc nowy plik lub zmodyfikować ustawienia w pliku utworzonym na podstawie szablonu. Ustawianie aktualnej warstwy Warstwy są to jakby przezroczyste kartki papieru, na których są umieszczane poszczególne elementy rysunku. W ten sposób są grupowane i porządkowane obiekty rysunkowe. KaŜdy obiekt leŝy na określonej warstwie. KaŜdy nowo narysowany obiekt jest umieszczany na aktualnej warstwie. KaŜdy rysunek ma co najmniej jedną warstwę o nazwie 0. Podczas rysowania moŝna utworzyć i wykorzystać dowolną liczbę warstw. Kiedy rysujesz nowy obiekt, wstawiany on jest na aktualną warstwę. Ustawianie aktualnej warstwy 1. Wykonaj jedną z czynności: Na paseku narzędzi Cechy obiektu kliknij ikonę Przeglądaj warstwy W linii poleceń wpisz: EXPLAYERS i naciśnij Enter 2. Kliknij dwukrotnie nazwę warstwy, którą chcesz ustawić jako aktualną 13

14 3. Zamknij okno Eksploratora. Rys. 8. Ustawianie aktualnego koloru obiektu KaŜdy nowy obiekt przyjmuje aktualnie ustawiony kolor obiektów. Jako aktualny kolor moŝe być przyjęty jeden z 255 kolorów lub kolor JAKWARSTWA lub JAKBLOK. MoŜna wykorzystywać siedem podstawowych kolorów nazwanych: biały, Ŝółty, czerwony, zielony, niebieski, fioletowy, cyjan. KaŜdy kolor ma swój wyjątkowy numer od 1 do 255. Kolor JAKWARSTWA ma numer 256 a kolor JAKBLOK ma numer 0. We wszystkich poleceniach, które wymagają podania koloru, moŝesz podawać jego nazwę lub numer. Kolor moŝna wybierać z palety przez kliknięcie przykładu na palecie. W nowym rysunku zwykle obiekty są rysowane wg koloru JAKWARSTWA, czyli przejmują kolor z warstwy na której są narysowane. W pustym rysunku jest tylko jedna warstwa o nazwie 0 i białym kolorze, kolor obiektów jest ustawiony JAKWARSTWA, to teŝ narysowane obiekty są białe. Aby ustawić aktualny kolor obiektów 1. Wpisz polecenie settings i naciśnij Enter 2. Przejdź na zakładkę Tworzenie elementu 3. Kliknij Wybierz kolor 4. W oknie Kolor wybierz kolor lub wpisz numer koloru 5. Kliknij OK. 6. Kliknij OK. ponownie Kolor dla nowych obiektów moŝna teŝ ustawić z menu Format > Kolor 14

15 A B G F C D E Rys. 9. Paleta kolorów A - B - C - D - E - F - Standardowe kolory Odcienie szarości Paleta kolorów Aktualny kolor Numer koloru Kolor logiczny JAKWARSTWA G - Kolor logiczny JAKBLOK Ustawianie aktualnego rodzaju linii Rodzaj linii pozwala odróŝniać poszczególne obiekty na ekranie i na wydruku. Linia moŝe być budowana z kreski, kropki i przerw pomiędzy nimi. Domyślnie kaŝdy rysunek ma zdefiniowane 3 rodzaje linii: CONTINUOUS, BYLAYER (JAKWARSTWA) i BYBLOCK (JAKBLOK). UŜytkownik moŝe zdefiniować dowolną liczbę rodzajów linii. KaŜdy nowy narysowany obiekt przyjmuje aktualnie ustawiony rodzaj linii. W nowym rysunku zwykle obiekty są rysowane wg rodzaj linii BYLAYER zgodnie z warstwą 0 (rodzaj linii CONTINUOUS). Ustalenie rodzaju linii dla obiektów BYLAYER pozwala zmieniać rodzaj linii dla warstwy, co powoduje szybką zmianę rodzaju linii obiektów leŝących na tej warstwie. Wybrane obiekty mogą mieć rodzaj linii niezaleŝny od warstwy. Oznacza to, Ŝe zmiana rodzaju linii dla warstwy nie powoduje zmiany rodzaju linii dla obiektów leŝących na tej warstwie. 15

16 Ustalenie rodzaju linii dla obiektów BYBLOCK powoduje, Ŝe obiekt ma rodzaj linii CONTINUOUS do momentu wstawienia go do bloku. Blok przyjmuje aktualny rodzaj linii podczas jego wstawienia. Ustalenie aktualnego rodzaju linii 1. Wpisz polecenie settings i naciśnij Enter 2. Wybierz zakładkę Tworzenie obiektów. 3. Wybierz z listy rozwijanej rodzaj linii. 4. Kliknij przycisk OK. Ustawianie skali rodzaju linii Skala rodzaju linii określa sposób rysowania linii przerywanych (osiowych). Im mniejsza skala tym mniejsze są wymiary przerw. Np. linia jest zdefiniowana jako ciąg kresek i przerw, kaŝde o długości 0.25 jednostki. Jeśli skala rodzaju linii wyniesie 0.5 to długość kresek i przerw zmaleje do jednostki. Jeśli skala rodzaju linii wyniesie 2 to długości będą równe 0.5. Skala rodzaju linii moŝe być ustawiona dla całego rysunku i dla wybranych obiektów. Ustawienie skali rodzaju linii dla obiektów 1. Wpisz polecenie settings i naciśnij Enter 2. Wybierz zakładkę Tworzenie obiektów. 3. W polu skala rodzaju linii wpisz skalę 4. Kliknij przycisk OK. Ustawienie globalnej skali rodzaju linii 1. Wpisz polecenie settings i naciśnij Enter 2. Wybierz zakładkę Tworzenie obiektów. 3. W polu globalna skala rodzaju linii wpisz skalę. 4. Kliknij przycisk OK. Ustawianie aktualnej szerokości linii Szerokość linii pozwala odróŝnić jedną linię od innej, określa jak szeroka (wąska) będzie na ekranie lub na wydruku. MoŜna zdefiniować wiele szerokości linii (w mm lub calach) w tym DEFAULT (Domyślna), BYLAYER (JAKWARSTWA), BYBLOCK (JAKBLOK). Podczas rysowania obiektu uŝywana jest aktualna szerokość linii, domyślnie jest to BYLAYER (JAKWARSTWA) czyli narysowana linia przejmuje szerokość z warstwy. Zmieniając szerokość linii w ustawieniach warstwy zmieni się szerokość linii narysowanych na tej warstwie (jeśli zostały ustawione na BYLAYER). 16

17 MoŜna ustawić szerokość linii obiektów niezaleŝnie od ustawień warstwy, wówczas zmiana szerokości dokonana w ustawieniach warstwy nie ma wpływu na szerokość obiektu leŝącego na tej warstwie. Jeśli szerokość linii zostanie ustawiona na mniej niŝ mm wówczas na ekranie wyświetlana jest jako jeden piksel i jest drukowana najcieńszą linią moŝliwą do uzyskania przez drukarkę. Aby ustawić szerokości rodzaju linii 1. Wpisz polecenie settings i naciśnij Enter 2. Wybierz zakładkę Tworzenie obiektów. 3. Z listy Szerokość linii wybierz odpowiednią 4. Kliknij przycisk OK. Ustawianie jednostek rysunku Zwykle rysunek jest tworzony w skali 1:1 zgodnie z rzeczywistymi wymiarami. Skala rysunku jest istotna podczas drukowania lub plotowania. Dobrze jest jednak przed rozpoczęciem rysowania ustalić typ jednostek wykorzystywanych podczas rysowania. MoŜna wybrać jednostki metryczne lub calowe. NaleŜy określić format ich zapisu jednostek liniowych i kątowych, ich dokładność oraz sposób mierzenia jednostek kątowych. Aby ustawić liniowe jednostki rysunku 1. Wykonaj jedną z czynności: Wybierz menu Format > Jednostki Wpisz polecenie settings naciśnij Enter 2. Przejdź na zakładkę Jednostki rysunku 3. Na rozwijanej liście Zmień jednostki dla, wybierz: Jednostki liniowe 4. Wybierz rodzaj jednostek 5. W polu dokładność wyświetlania określ ile miejsc po przecinku ma być wyświetlanych 6. Kliknij OK. 17

18 A B Rys. 10. Ustawianie jednostek A - B - Wybierz rodzaj jednostek liniowych Określ dokładność wyświetlania Aby ustawić kątowe jednostki rysunku 1. Wykonaj jedną z czynności: Wybierz menu Format > Jednostki Wpisz polecenie settings naciśnij Enter 2. Przejdź na zakładkę Jednostki rysunku 3. Na rozwijanej liście Zmień jednostki dla, wybierz: Jednostki kątowe 4. Wybierz rodzaj jednostek 5. W polu dokładność wyświetlania określ ile miejsc po przecinku ma być wyświetlanych 6. W obszarze Kierunek kąta określ, w jakim kierunku będzie mierzony kąt przy wpisaniu dodatniej wartości 7. W polu Kąt bazowy określ kąt względem poziomu, od którego będą odmierzane kąty podczas rysowania obiektów, rysunek pokazuje podgląd kąta bazowego. 18

19 8. Kliknij OK. A B D C E Rys. 11. Ustawianie jednostek kątowych A - B - C - D - E - Lista z wyborem jednostek do ustawienia Rodzaj jednostek kątowych Dokładność wyświetlania jednostek kątowych Kierunek przyrostu kąta Kierunek kąta bazowego (zerowego) Współczynnik skali Zamiast rysować model w skali rysuje się go w pełnych wymiarach, np. jeśli część ma mieć 400 mm to rysuje się 400 mm zamiast przeliczać skalę. Dopiero podczas drukowania ustawia się skalę. Skala ma jednak wpływ na teksty, szczapki lub rodzaje linii. Dla nich moŝna ustawić skalę na początku, aby później zostały wydrukowane w prawidłowym rozmiarze. Np. naleŝy określić wysokość tekstu tak, aby po przeskalowaniu do formatu wydruku litery miały odpowiednią wysokość. Jeśli określisz skalę, w jakiej ma zostać wydrukowany rysunek musisz obliczyć współczynnik skali jako stosunek jednostki rysunkowej do jednostki wydruku. Np. jeśli 19

20 jednostka rysunkowa odpowiada 1 cm (10 mm) i planujesz wydrukować rysunek w skali 1:100 (1 mm wydrukowany odpowiada 100 mm modelu czyli 10 cm), to skala wydruku wynosi 1:10. Czyli aby tekst na wydruku miał wysokość 5 mm to naleŝy wysokość tekstu ustawić na 50 jednostek rysunkowych. Ustawianie wysokości tekstu Wysokość tekstu jest podawana w jednostka rysunkowych. Jeśli rysunek będzie drukowane w skali 1:10, a tekst na wydruku ma mieć wysokość 5 mm to w rysunku wysokość tekstu naleŝy ustawić na 50 jednostek rysunkowych. Aby ustawić wysokość tekstu 1. Wpisz polecenie settings i naciśnij Enter 2. Przejdź na zakładkę Tworzenie elementu 3. Z listy Zmień ustawienia dla wybierz Tekst 4. W polu Domyślna wysokość tekstu wpisz Ŝądaną wysokość tekstu 5. Kliknij OK. A B Rys. 12. Definiowanie wysokości tekstu A - B - Wybierz: Tekst Określ wysokość tekstu w jednostkach rysunkowych 20

21 Ustawianie granic rysunku Granice rysunku jest to niewidzialny prostokąt o zadanych wymiarach. Wykorzystuje się przy rysowaniu obiektów, które powinny się zmieści na określonym obszarze np. rozmiar arkusza papieru. Aby ustawić granice rysunku 1. Wpisz polecenie settings i naciśnij Enter 2. Wybierz zakładkę Wprowadzenie współrzędnych. 3. Z listy rozwijanej wybierz Granice. 4. Podaj współrzędne prawego górnego i współrzędne lewego dolnego naroŝnika granic rysunku lub kliknij przycisk Wybierz i wskaŝ na ekranie lewy dolny i prawy górny naroŝnik. 5. Kliknij opcję uniemoŝliwiająca rysowanie poza zdefiniowanym obszarem. (Włączenie granic rysunku). 6. Kliknij przycisk OK. A B C D D Rys. 13. Ustawianie granic rysunku A - Wybierz Granice 21

22 B - C - D - E - Określ współrzędne górnego prawego naroŝa Określ współrzędne dolnego lewego naroŝa Zaznacz aby uniemoŝliwić rysowanie po za granicami Kliknij aby określić granice na ekranie Zmiana ustawień siatki i przyciągania do siatki Tryb siatka i skok pozwalają na precyzyjne ustawienie kursora. Tryb siatka i skok są niezaleŝnymi od siebie. Siatka są to punkty na ekranie przedstawione w postaci kropek, które nie są drukowane i słuŝą do określenia wzrokowego rozmiarów obiektów. Skok są to niewidzialne punktu, w których ustawia się kursor. Ustawianie siatki Siatka jest to wzór kropek wyświetlanych w zdefiniowanych przez uŝytkownika odstępach. Siatkę moŝna włączać i wyłączać. Wyświetlana jest tylko w obszarze zdefiniowanym przez granice. Aby włączyć siatkę i ustawić odstępy 1. Wpisz polecenie settings i naciśnij Enter 2. Przejdź na zakładkę Wprowadzanie współrzędnych 3. Z listy Zmień ustawienia dla wybierz Skok i Siatka 4. W obszarze Siatka odniesienia zaznacz pole PokaŜ siatkę 5. W obszarze Odstępy w polu X podaj odstęp w poziomie 6. W obszarze Odstępy w polu Y podaj odstęp w pionie 7. Kliknij OK. 22

23 A B C D E F G K J I H Rys. 14. Ustawianie parametrów siatki A - B - C - D - E - F - Zaznacz aby włączyć rysowanie ortogonalne Zaznacz aby włączyć wyświetlanie siatki Określ odstępy pomiędzy węzłami siatki w osi X i Y Zaznacz aby włączyć skok kursora (przyciąganie do siatki) Określ skok kursora w osi X i Y Zaznacz aby włączyć siatkę i przyciąganie izometryczne G - Wybierz aktualną płaszczyzną izometri H - I - J - K - Określ kąt obrotu siatki Pokazuje aktualny kąt obrotu siatki Określa początek siatki Kliknij aby wyrównać odstępy skoku i siatki Ustawianie przyciągania do siatki 23

24 Tryb skok pozwala na precyzyjne ustawienie kursora. JeŜeli skok jest włączony to kursor ustawia się w niewidzialnych punktach (w określonych odstępach). Aby włączyć skok i ustawić odstępy 1. Wpisz polecenie settings i naciśnij Enter 2. Przejdź na zakładkę Wprowadzanie współrzędnych 3. Z listy Zmień ustawienia dla wybierz Skok i Siatka 4. W obszarze Ustawienia skoku zaznacz pole Skok 5. W obszarze Odstępy w polu X podaj odstęp w poziomie 6. W obszarze Odstępy w polu Y podaj odstęp w pionie 7. Kliknij OK. Dodatkowo moŝna zmienić kąt obrotu siatki i skoku lub włączyć siatkę izometryczną. Zmiana punktu bazowego oraz obrotu siatki Domyślnym punktem bazowym siatki i skoku jest początek Globalnego Układu Współrzędnych. Punkt bazowy moŝe być przesunięty. MoŜna teŝ ustawić kąt obrotu siatki. Aby zmienić kąt siatki i punkt bazowy 1. Wpisz polecenie settings i naciśnij Enter 2. Przejdź na zakładkę Wprowadzanie współrzędnych 3. Z listy Zmień ustawienia dla wybierz Skok i Siatka 4. W obszarze Ustawienia skoku zaznacz pole Skok 5. W obszarze Siatka odniesienia zaznacz pole PokaŜ siatkę 6. W obszarze Ustawienia skoku i siatki wprowadź współrzędną X dla nowego początku siatki 7. W obszarze Ustawienia skoku i siatki wprowadź współrzędną Y dla nowego początku siatki 8. W obszarze Ustawienia skoku i siatki, w polu Obrót wprowadź kąt obrotu siatki 9. Kliknij OK. 24

25 Rys. 15. Domyślne ustawienie siatki oraz siatka obrócona UŜywanie izometrycznej siatki i skoku Włączenie trybu Izometryczny skok i siatka pozwala na proste wykonywanie rysunków aksonometrycznych. W trybie Izometryczny skok i siatka rysowanie przeprowadza się w trzech płaszczyznach: lewej, prawej, górnej. Skok i siatka ustawiają się automatycznie zgodnie z kątami 30, 90 i 150. Odstępy skoku lub siatki są zgodne z ustawieniem dla osi Y. Włączenie trybu Orto powoduje ustawianie linii zgodnie kierunkami płaszczyzn. Przełączanie pomiędzy płaszczyznami izometrycznymi moŝna wykonywać przez naciśnięcie klawisza F5. Aby włączyć siatkę izometryczną 1. Wpisz polecenie settings i naciśnij Enter 2. Przejdź na zakładkę Wprowadzanie współrzędnych 3. Z listy Zmień ustawienia dla wybierz Skok i Siatka 4. Zaznacz pole Izometryczny skok i siatka 5. W obszarze Izometryczny krzyŝ nitkowy zaznacz płaszczyznę na której chcesz zacząć rysować (Góra, Lewo, Prawo) 6. Kliknij OK. 25

26 Rys. 16. Płaszczyzny izometryczne: lewa (A), prawa (B), górna (C) Korzystanie z rysowania ortogonalnego ORTO Tryb ortogonalny pozwala na dokładne ustawianie linii zgodnie z ustawieniem kąta obrotu siatki w kierunkach wzajemnie prostopadłych (zwykle poziomo albo pionowo) lub przy ustawieniu izometrycznym siatki zgodnie z przyjętymi kątami. Tryb ortogonalny jest ignorowany podczas liczbowego podawania współrzędnych lub wykorzystywania uchwytów punktów charakterystycznych. Aby włączyć rysowanie ortogonalne 1. Wpisz polecenie settings i naciśnij Enter 2. Przejdź na zakładkę Wprowadzanie współrzędnych 3. Zaznacz pole Rysuj ortogonalnie 4. Kliknij OK. Włączenie lub wyłączenie trybu ortogonalnego moŝna łatwo wykonać poprzez dwukrotne kliknięcie w linii stanu pola ORTO lub poprzez naciśnięcie klawisza F Korzystanie z przyciągania do punktów charakterystycznych Znajdowanie punktów charakterystycznych obiektów: koniec, środek, punkt na obiekcie itp. umoŝliwia precyzyjne rysowanie. Znajdowanie punktów charakterystycznych moŝna włączyć przy kaŝdym poleceniu, w którym konieczne jest wskazanie punktu. Znajdowanie punktów charakterystycznych moŝna włączyć dwoma sposobami: Włączenie przyciągania do punktów charakterystycznych, w momencie kiedy Ŝadne inne polecenie nie jest aktywne, wówczas przyciąganie działa dopóki nie zostanie wyłączone Chwilowe włączenie przyciągania w momencie gdy inne polecenie jest aktywne, po kliknięciu punktu przyciąganie wyłącza się 26

O czym należy pamiętać?

O czym należy pamiętać? O czym należy pamiętać? Podczas pracy na płaszczyźnie możliwe jest wprowadzanie współrzędnych punktów w następujących układach: - układ współrzędnych kartezjańskich: x, y służy do rysowania odcinków o

Bardziej szczegółowo

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012 Rysowanie precyzyjne 7 W ćwiczeniu tym pokazane zostaną wybrane techniki bardzo dokładnego rysowania obiektów w programie AutoCAD 2012, między innymi wykorzystanie punktów charakterystycznych. Narysować

Bardziej szczegółowo

Rysowanie precyzyjne. Polecenie:

Rysowanie precyzyjne. Polecenie: 7 Rysowanie precyzyjne W ćwiczeniu tym pokazane zostaną różne techniki bardzo dokładnego rysowania obiektów w programie AutoCAD 2010, między innymi wykorzystanie punktów charakterystycznych. Z uwagi na

Bardziej szczegółowo

AUTOCAD MIERZENIE I PODZIAŁ

AUTOCAD MIERZENIE I PODZIAŁ AUTOCAD MIERZENIE I PODZIAŁ Czasami konieczne jest rozmieszczenie na obiekcie punktów lub bloków, w równych odstępach. Na przykład, moŝe zachodzić konieczność zlokalizowania na obiekcie punktów oddalonych

Bardziej szczegółowo

Wstęp Pierwsze kroki Pierwszy rysunek Podstawowe obiekty Współrzędne punktów Oglądanie rysunku...

Wstęp Pierwsze kroki Pierwszy rysunek Podstawowe obiekty Współrzędne punktów Oglądanie rysunku... Wstęp... 5 Pierwsze kroki... 7 Pierwszy rysunek... 15 Podstawowe obiekty... 23 Współrzędne punktów... 49 Oglądanie rysunku... 69 Punkty charakterystyczne... 83 System pomocy... 95 Modyfikacje obiektów...

Bardziej szczegółowo

CorelDRAW. wprowadzenie

CorelDRAW. wprowadzenie CorelDRAW wprowadzenie Źródło: Podręcznik uŝytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite 12 Rysowanie linii 1. Otwórz program CorelDRAW. 2. Utwórz nowy rysunek i zapisz go w swoich dokumentach jako [nazwisko]_1.cdr

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE OBIEKTÓW GRAFICZNYCH

TWORZENIE OBIEKTÓW GRAFICZNYCH R O Z D Z I A Ł 2 TWORZENIE OBIEKTÓW GRAFICZNYCH Rozdział ten poświęcony będzie dokładnemu wyjaśnieniu, w jaki sposób działają polecenia służące do rysowania różnych obiektów oraz jak z nich korzystać.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3: Rysowanie obiektów w programie AutoCAD 2010

Ćwiczenie 3: Rysowanie obiektów w programie AutoCAD 2010 Ćwiczenie 3: Rysowanie obiektów w programie AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

Tworzenie nowego rysunku Bezpośrednio po uruchomieniu programu zostanie otwarte okno kreatora Nowego Rysunku.

Tworzenie nowego rysunku Bezpośrednio po uruchomieniu programu zostanie otwarte okno kreatora Nowego Rysunku. 1 Spis treści Ćwiczenie 1...3 Tworzenie nowego rysunku...3 Ustawienia Siatki i Skoku...4 Tworzenie rysunku płaskiego...5 Tworzenie modeli 3D...6 Zmiana Układu Współrzędnych...7 Tworzenie rysunku płaskiego...8

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Zadanie: Utwórz szablon rysunkowy składający się z: - warstw - tabelki rysunkowej w postaci bloku (według wzoru poniżej)

Bardziej szczegółowo

W tym ćwiczeniu zostanie wykonany prosty profil cienkościenny, jak na powyŝszym rysunku.

W tym ćwiczeniu zostanie wykonany prosty profil cienkościenny, jak na powyŝszym rysunku. ĆWICZENIE 1 - Podstawy modelowania 3D Rozdział zawiera podstawowe informacje i przykłady dotyczące tworzenia trójwymiarowych modeli w programie SolidWorks. Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale są podstawą

Bardziej szczegółowo

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania.

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania. Elementy programu Paint Aby otworzyć program Paint, należy kliknąć przycisk Start i Paint., Wszystkie programy, Akcesoria Po uruchomieniu programu Paint jest wyświetlane okno, które jest w większej części

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do rysowania w 3D. Praca w środowisku 3D

Wprowadzenie do rysowania w 3D. Praca w środowisku 3D Wprowadzenie do rysowania w 3D 13 Praca w środowisku 3D Pierwszym krokiem niezbędnym do rozpoczęcia pracy w środowisku 3D programu AutoCad 2010 jest wybór odpowiedniego obszaru roboczego. Można tego dokonać

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt graficzny z metamorfozą (ćwiczenie dla grup I i II modułowych) Otwórz nowy rysunek. Ustal rozmiar arkusza na A4. Z przybornika wybierz rysowanie elipsy (1). Narysuj okrąg i nadaj mu średnicę 100

Bardziej szczegółowo

Użycie przestrzeni papieru i odnośników - ćwiczenie

Użycie przestrzeni papieru i odnośników - ćwiczenie Użycie przestrzeni papieru i odnośników - ćwiczenie Informacje ogólne Korzystanie z ćwiczeń Podczas rysowania w AutoCADzie, praca ta zwykle odbywa się w przestrzeni modelu. Przed wydrukowaniem rysunku,

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2010. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska

Bardziej szczegółowo

11.3 Definiowanie granic obszaru przeznaczonego do kreskowania

11.3 Definiowanie granic obszaru przeznaczonego do kreskowania Auto CAD 14 11-1 11. Kreskowanie. 11.1 Wstęp Aby wywołać polecenie BHATCH, wybierz HATCH z paska narzędzi Draw. Po wywołaniu polecenia wyświetlane jest okno narzędziowe Boundary Hatch. Żeby narysować obiekt

Bardziej szczegółowo

4.2. ELIPSA. 1. W linii statusowej włączamy siatkę i skok, które ułatwią rysowanie:

4.2. ELIPSA. 1. W linii statusowej włączamy siatkę i skok, które ułatwią rysowanie: 4.2. ELIPSA 1. W linii statusowej włączamy siatkę i skok, które ułatwią rysowanie: 2. Rysujemy Elipsę (_Ellipse) zaczynając w dowolnym punkcie, koniec osi definiujemy np. za pomocą współrzędnych względnych

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę Auto CAD 14 1-1 1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14 Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę AutoCAD-a 14 można uruchomić również z menu Start Start Programy Autodesk Mechanical 3 AutoCAD R14

Bardziej szczegółowo

AutoCAD laboratorium 3

AutoCAD laboratorium 3 AutoCAD laboratorium 3 Spis treści UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ PRZYWRÓĆ USTAWIENIA DOMYŚLNE PROGRAMU AUTOCAD.... 3 1 SPRAWDZENIE WIADOMOŚCI Z POPRZEDNICH ZAJĘĆ... 3 Zad. 1. Narysuj używając polecenia

Bardziej szczegółowo

RYSUNEK TECHNICZNY I GEOMETRIA WYKREŚLNA INSTRUKCJA DOM Z DRABINĄ I KOMINEM W 2D

RYSUNEK TECHNICZNY I GEOMETRIA WYKREŚLNA INSTRUKCJA DOM Z DRABINĄ I KOMINEM W 2D Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zakład Informacji Przestrzennej Inżynieria Środowiska INSTRUKCJA KOMPUTEROWA z Rysunku technicznego i geometrii wykreślnej RYSUNEK TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Tworzenie dokumentacji 2D

Tworzenie dokumentacji 2D Tworzenie dokumentacji 2D Tworzenie dokumentacji technicznej 2D dotyczy określonej części (detalu), uprzednio wykonanej w przestrzeni trójwymiarowej. Tworzenie rysunku 2D rozpoczynamy wybierając z menu

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Obsługa mapy przy użyciu narzędzi nawigacji

Obsługa mapy przy użyciu narzędzi nawigacji Obsługa mapy przy użyciu narzędzi nawigacji Narzędzia do nawigacji znajdują się w lewym górnym rogu okna mapy. Przesuń w górę, dół, w lewo, w prawo- strzałki kierunkowe pozwalają przesuwać mapę w wybranym

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

Rysunek map Wstęp do AutoCada. Elżbieta Lewandowicz

Rysunek map Wstęp do AutoCada. Elżbieta Lewandowicz Rysunek map Wstęp do AutoCada Elżbieta Lewandowicz Ustawienia szablonu rysunkowego Kreator ustawień jednostki : liniowe, kątowe, zwrot kąta granice rysunku Przykład organizacji rys. Kreator ustawień: Jednostki

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie i teksty. Polecenie:

Wymiarowanie i teksty. Polecenie: 11 Wymiarowanie i teksty Polecenie: a) Utwórz nowy rysunek z pięcioma warstwami, dla każdej warstwy przyjmij inny, dowolny kolor oraz grubość linii. Następnie narysuj pokazaną na rysunku łamaną warstwie

Bardziej szczegółowo

Następnie zdefiniujemy utworzony szkic jako blok, wybieramy zatem jak poniżej

Następnie zdefiniujemy utworzony szkic jako blok, wybieramy zatem jak poniżej Zadanie 1 Wykorzystanie opcji Blok, Podziel oraz Zmierz Funkcja Blok umożliwia zdefiniowanie dowolnego złożonego elementu rysunkowego jako nowy blok a następnie wykorzystanie go wielokrotnie w tworzonym

Bardziej szczegółowo

- biegunowy(kołowy) - kursor wykonuje skok w kierunku tymczasowych linii konstrukcyjnych;

- biegunowy(kołowy) - kursor wykonuje skok w kierunku tymczasowych linii konstrukcyjnych; Ćwiczenie 2 I. Rysowanie precyzyjne Podczas tworzenia rysunków często jest potrzeba wskazania dokładnego punktu na rysunku. Program AutoCad proponuje nam wiele sposobów zwiększenia precyzji rysowania.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia:

Szczegółowy program szkolenia: Szczegółowy program szkolenia: TEMATYKA ILOŚĆ GODZIN LEKCYJNYCH WYKŁAD (TEORIA) ILOŚĆ GODZIN LEKCYJNYCH ĆWICZENIA (PRAKTYKA) AutoCAD (32h) 7 25 Elementy ekranu AutoCAD, dostosowanie pasków narzędzi, menu

Bardziej szczegółowo

AutoCAD 1. Otwieranie aplikacji AutoCAD 2011. AutoCAD 1

AutoCAD 1. Otwieranie aplikacji AutoCAD 2011. AutoCAD 1 AutoCAD 1 Omówienie interfejsu programu AutoCAD (menu rozwijalne, paski przycisków, linia poleceń, linia informacyjna, obszar roboczy); rysowanie linii i okręgu; rysowanie precyzyjne z wykorzystaniem trybów

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki z programem AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

b) Dorysuj na warstwie pierwszej (1) ramkę oraz tabelkę (bez wymiarów) na warstwie piątej (5) według podanego poniżej wzoru:

b) Dorysuj na warstwie pierwszej (1) ramkę oraz tabelkę (bez wymiarów) na warstwie piątej (5) według podanego poniżej wzoru: Wymiarowanie i teksty 11 Polecenie: a) Utwórz nowy rysunek z pięcioma warstwami, dla każdej warstwy przyjmij inny, dowolny kolor oraz grubość linii. Następnie narysuj pokazaną na rysunku łamaną na warstwie

Bardziej szczegółowo

Obszar pierwszy to pasek narzędzi (rys. 1) zawierający skróty do najczęściej uŝywanych funkcji. Rys. 1 Pasek Narzędzi

Obszar pierwszy to pasek narzędzi (rys. 1) zawierający skróty do najczęściej uŝywanych funkcji. Rys. 1 Pasek Narzędzi Do najwaŝniejszych zmian w CERTO v4.0 naleŝy: MoŜliwość wczytywania do programu plików graficznych zawierających rzuty lub przekroje budynku i zaznaczania na nich elementów wprowadzanych do programu CERTO.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Edycja obiektów

Ćwiczenie 4: Edycja obiektów Ćwiczenie 4: Edycja obiektów Aplikacja ArcMap nadaje się do edycji danych równie dobrze jak do opracowywania map. W tym ćwiczeniu rozbudujesz drogę prowadzacą do lotniska łącząc jej przedłużenie z istniejącymi

Bardziej szczegółowo

C-geo definicja/edycja obiektów, zapis danych w formacie shape

C-geo definicja/edycja obiektów, zapis danych w formacie shape C-geo definicja/edycja obiektów, zapis danych w formacie shape 1. ZałoŜenie projektu i tabeli. Aby rozpocząć pracę przy aktualizacji mapy zasadniczej, naleŝy załoŝyć nowy projekt, w nim nową tabelę roboczą,

Bardziej szczegółowo

Ćw. I Projektowanie opakowań transportowych cz. 1 Ćwiczenia z Corel DRAW

Ćw. I Projektowanie opakowań transportowych cz. 1 Ćwiczenia z Corel DRAW Ćw. I Projektowanie opakowań transportowych cz. 1 Ćwiczenia z Corel DRAW Celem ćwiczenia jest wstępne przygotowanie do wykonania projektu opakowania transportowego poprzez zapoznanie się z programem Corel

Bardziej szczegółowo

AUTOCAD teoria i zadania z podstaw rysowania Rysowanie linii, prostej, półprostej, punktu, trasy, polilinii. Zadania geodezyjne.

AUTOCAD teoria i zadania z podstaw rysowania Rysowanie linii, prostej, półprostej, punktu, trasy, polilinii. Zadania geodezyjne. AUTOCAD teoria i zadania z podstaw rysowania Rysowanie linii, prostej, półprostej, punktu, trasy, polilinii. Zadania geodezyjne. RYSOWANIE 2D Polecenie LINIA Polecenie LINIA tworzy linię, której punkty

Bardziej szczegółowo

Cele: edycja i modyfikacja obiektów w programie AutoCAD. Stosowanie poleceń: SKALA, FAZUJ, ZAOKRĄGL. KORZYSTANIE Z UCHWYTÓW.

Cele: edycja i modyfikacja obiektów w programie AutoCAD. Stosowanie poleceń: SKALA, FAZUJ, ZAOKRĄGL. KORZYSTANIE Z UCHWYTÓW. MODYFIKACJA, EDYCJA OBIEKTÓW w programie AUTOCAD Polecenia: Część 2: SKALA, FAZUJ, ZAOKRĄGL. Uchwyty. Cele: edycja i modyfikacja obiektów Cele: edycja i modyfikacja obiektów w programie AutoCAD. Stosowanie

Bardziej szczegółowo

AutoCAD LT praca na obiektach rastrowych i nakładanie barw z palety RGB na rysunki.

AutoCAD LT praca na obiektach rastrowych i nakładanie barw z palety RGB na rysunki. AutoCAD LT praca na obiektach rastrowych i nakładanie barw z palety RGB na rysunki. Niniejsza instrukcja jest przewodnikiem po narzędziach służących do wstawiania i edycji obiektów rastrowych dostępnych

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Creative Fotos

Instrukcja obsługi programu Creative Fotos Instrukcja obsługi programu Creative Fotos Aby pobrać program Creative Fotos naleŝy wejść na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wykonania albumów fotograficznych.

Bardziej szczegółowo

Przykład 1 wałek MegaCAD 2005 2D przykład 1 Jest to prosty rysunek wałka z wymiarowaniem. Założenia: 1) Rysunek z branży mechanicznej; 2) Opracowanie w odpowiednim systemie warstw i grup; Wykonanie 1)

Bardziej szczegółowo

GRAFIKA INŻYNIERSKA INSTRUKCJA PODSTAWOWE KOMENDY AUTOCADA - TRÓJKĄTY

GRAFIKA INŻYNIERSKA INSTRUKCJA PODSTAWOWE KOMENDY AUTOCADA - TRÓJKĄTY Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zakład Informacji Przestrzennej Inżynieria Środowiska GRAFIKA INŻYNIERSKA INSTRUKCJA PODSTAWOWE KOMENDY AUTOCADA - TRÓJKĄTY Prowadzący

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 2 - Rysowanie precyzyjne

Ćwiczenie nr 2 - Rysowanie precyzyjne Ćwiczenie nr 2 - Rysowanie precyzyjne Materiały do kursu Skrypt CAD AutoCAD 2D strony: 37-46. Wprowadzenie Projektowanie wymaga budowania modelu geometrycznego zgodnie z określonymi wymiarami, a to narzuca

Bardziej szczegółowo

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Zaznaczanie komórek Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Aby zaznaczyć blok komórek które leżą obok siebie należy trzymając wciśnięty LPM przesunąć kursor rozpoczynając od komórki

Bardziej szczegółowo

1. OPEN OFFICE RYSUNKI

1. OPEN OFFICE RYSUNKI 1. 1 1. OPEN OFFICE RYSUNKI 1.1 Wiadomości podstawowe Po uruchomieniu programu Draw okno aplikacji wygląda jak na poniższym rysunku. Składa się ono z głównego okna, w którym edytuje się rysunek oraz czterech

Bardziej szczegółowo

5. Administracja kontami uŝytkowników

5. Administracja kontami uŝytkowników 5. Administracja kontami uŝytkowników Windows XP, w porównaniu do systemów Windows 9x, znacznie poprawia bezpieczeństwo oraz zwiększa moŝliwości konfiguracji uprawnień poszczególnych uŝytkowników. Natomiast

Bardziej szczegółowo

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt.

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt. Grafika w dokumencie Wprowadzanie ozdobnych napisów WordArt Do tworzenia efektownych, ozdobnych napisów służy obiekt WordArt. Aby wstawić do dokumentu obiekt WordArt: 1. Umieść kursor w miejscu, w którym

Bardziej szczegółowo

Usługi Informatyczne "SZANSA" - Gabriela Ciszyńska-Matuszek ul. Świerkowa 25, Bielsko-Biała

Usługi Informatyczne SZANSA - Gabriela Ciszyńska-Matuszek ul. Świerkowa 25, Bielsko-Biała Usługi Informatyczne "SZANSA" - Gabriela Ciszyńska-Matuszek ul. Świerkowa 25, 43-305 Bielsko-Biała NIP 937-22-97-52 tel. +48 33 488 89 39 zwcad@zwcad.pl www.zwcad.pl Aplikacja do rysowania wykresów i oznaczania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

Opis Edytora postaci Logomocji

Opis Edytora postaci Logomocji Opis Edytora postaci Logomocji Przyciski na pasku narzędzi Przyciski Wygląd Opis W Edytorze postaci można otwierać pliki o rozszerzeniach: Otwórz plik postaci lgf (plik Edytora postaci), imp (plik projektu

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5

ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5 ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL CAD 2D. Sylabus opisuje zakres wiedzy i umiejętności, jakie musi opanować

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Cz. 3. Rysunki w dokumencie Obiekt Fontwork Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład tytuł czy hasło promocyjne, możemy w

Bardziej szczegółowo

30/01/2008. Instrukcja obsługi RoofCon Viewer

30/01/2008. Instrukcja obsługi RoofCon Viewer Instrukcja obsługi RoofCon Viewer 1 Spis treści Spis treści... Fel! Bokmärket är inte definierat. Instalacja... 3 Wybór obiektów... Fel! Bokmärket är inte definierat. PrzybliŜanie... Fel! Bokmärket är

Bardziej szczegółowo

Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda

Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda Podstawowo program mieści się w Systemie a dojście do niego odbywa się przez polecenia: Start- Wszystkie programy - Akcesoria - Paint. Program otwiera się

Bardziej szczegółowo

W tej instrukcji zostanie opisany sposób w jaki tworzy się, edytuje i usuwa obiekty na mapie. Następnie wybierz Rysuj

W tej instrukcji zostanie opisany sposób w jaki tworzy się, edytuje i usuwa obiekty na mapie. Następnie wybierz Rysuj Rysowanie, edycja, usuwanie Ogólnie W tej instrukcji zostanie opisany sposób w jaki tworzy się, edytuje i usuwa obiekty na mapie. Rysowanie punktu Obiekt na mapie składa się z punktów. Punkt również może

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia AutoCAD Poziom podstawowy i zaawansowany (zagadnienia pogrubione)

Program szkolenia AutoCAD Poziom podstawowy i zaawansowany (zagadnienia pogrubione) Program szkolenia AutoCAD Poziom podstawowy i zaawansowany (zagadnienia pogrubione) o Menu programu o Obszar modelu o Paski i palety narzędzi (wstążka) o Wiersz poleceo o Kursor Bezpieczeostwo rysunku,

Bardziej szczegółowo

RYSUNEK TECHNICZNY I GEOMETRIA WYKREŚLNA INSTRUKCJA DOM Z KOMINEM W 3D

RYSUNEK TECHNICZNY I GEOMETRIA WYKREŚLNA INSTRUKCJA DOM Z KOMINEM W 3D Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zakład Informacji Przestrzennej Inżynieria Środowiska RYSUNEK TECHNICZNY I GEOMETRIA WYKREŚLNA INSTRUKCJA Rok akad. 2011/2012 Semestr

Bardziej szczegółowo

Animacje z zastosowaniem suwaka i przycisku

Animacje z zastosowaniem suwaka i przycisku Animacje z zastosowaniem suwaka i przycisku Animacja Pole równoległoboku Naukę tworzenia animacji uruchamianych na przycisk zaczynamy od przygotowania stosunkowo prostej animacji, za pomocą, której można

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Narysujemy uszczelkę podobną do pokazanej na poniższym rysunku. Rys. 1

Narysujemy uszczelkę podobną do pokazanej na poniższym rysunku. Rys. 1 Narysujemy uszczelkę podobną do pokazanej na poniższym rysunku. Rys. 1 Jak zwykle, podczas otwierania nowego projektu, zaczynamy od ustawienia warstw. Poniższy rysunek pokazuje kolejne kroki potrzebne

Bardziej szczegółowo

Techniki wstawiania tabel

Techniki wstawiania tabel Tabele w Wordzie Tabela w Wordzie to uporządkowany układ komórek w postaci wierszy i kolumn, w które może być wpisywany tekst lub grafika. Każda komórka może być formatowana oddzielnie. Możemy wyrównywać

Bardziej szczegółowo

Obsługa programu Paint materiały szkoleniowe

Obsługa programu Paint materiały szkoleniowe Obsługa programu Paint materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

(opracował Wojciech Korzybski)

(opracował Wojciech Korzybski) Program AutoCAD - etap podstawowy 2D (opracował Wojciech Korzybski) 1. Ekran AutoCAD a i komunikacja z programem, przykładowe pliki rysunkowe - możliwości programu AutoCAD 2000. 2. Podstawy obsługi programu

Bardziej szczegółowo

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy.

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. Do wprowadzania danych do tabel słuŝą formularze. Dlatego zanim przystąpimy do wypełniania danymi nowo utworzonych tabel, najpierw przygotujemy odpowiednie

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Rozpoczynamy rysunek pojedynczej części

Rys. 1. Rozpoczynamy rysunek pojedynczej części Inventor cw1 Otwieramy nowy rysunek typu Inventor Part (ipt) pojedyncza część. Wykonujemy to następującym algorytmem, rys. 1: 1. Na wstędze Rozpocznij klikamy nowy 2. W oknie dialogowym Nowy plik klikamy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Tworzenie szkicu 3D z linii i splajnów. Rama fotela

Ćwiczenie Tworzenie szkicu 3D z linii i splajnów. Rama fotela Ćwiczenie 0.. Tworzenie szkicu 3D z linii i splajnów. Rama fotela Szkice 3D może być tworzony z zastosowaniem narzędzia do precyzyjnego wprowadzania współrzędnych. Tak utworzony szkic może być dalej modyfikowany

Bardziej szczegółowo

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Instrukcja obsługi Aplikacja wizualizuje obszar projektu tj. Dorzecze Środkowej Odry będące w administracji Regionalnego Zarządu

Bardziej szczegółowo

AutoCAD laboratorium 5

AutoCAD laboratorium 5 AutoCAD laboratorium 5 Spis treści 1 SPRAWDZENIE WIADOMOŚCI Z POPRZEDNICH ZAJĘĆ... 3 Zad. 1. Narysuj kwadrat o boku 200, następnie:... 3 a) zaokrąglić dwa rogi (promień zaokrąglenia 50),... 3 b) sfazować

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Cz. 4. Rysunki i tabele w dokumencie Obiekt WordArt Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład hasło reklamowe, możemy wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Wykład A1. AutoCAD Dr inż. Jarosław Bydłosz

Wykład A1. AutoCAD Dr inż. Jarosław Bydłosz Wykład A1 AutoCAD Dr inż. Jarosław Bydłosz 1 Tematyka zajęć Rysunek techniczny Elementy geometrii wykreślnej Pakiet CAD (AutoCAD 2008) 2 Prowadzący zajęcia Wykłady: Prof. Jadwiga Maciaszek (pok. 204) Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Skalowanie i ustawianie arkuszy/układów wydruku w AutoCAD autor: M. Motylewicz, 2012

Skalowanie i ustawianie arkuszy/układów wydruku w AutoCAD autor: M. Motylewicz, 2012 1 z 72 Rysunek rysujemy w skali rzeczywistej tzn. jeżeli pas ruchu ma szerokość 3,5m to wpisujemy w AutoCAD: 3,5 jednostki (mapa oczywiście również musi być wstawiona w skali 1:1). Opisany w dalszym ciągu

Bardziej szczegółowo

Dodawanie grafiki i obiektów

Dodawanie grafiki i obiektów Dodawanie grafiki i obiektów Word nie jest edytorem obiektów graficznych, ale oferuje kilka opcji, dzięki którym można dokonywać niewielkich zmian w rysunku. W Wordzie możesz zmieniać rozmiar obiektu graficznego,

Bardziej szczegółowo

Adobe InDesign lab.1 Jacek Wiślicki, Paweł Kośla. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją Układ strony... 2.

Adobe InDesign lab.1 Jacek Wiślicki, Paweł Kośla. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją Układ strony... 2. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją... 2 1.1 Układ strony... 2 strona 1 z 7 1 Podstawy pracy z aplikacją InDesign jest następcą starzejącego się PageMakera. Pod wieloma względami jest do niego bardzo

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Praca w programie Power Draft

Praca w programie Power Draft Praca w programie Power Draft Tworzenie mapy cyfrowej w oparciu o wyznaczone w terenie współrzędne I. Przygotowanie foldera roboczego 1. Na ostatnim (alfabetycznie np. D) dysku komputera: - sprawdzić czy

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

SolidWorks ćwiczenie 1

SolidWorks ćwiczenie 1 SolidWorks ćwiczenie 1 Zagadnienia: trójwymiarowa przestrzeń modelu, szkicownik; szkicowanie prostych kształtów na wybranej płaszczyźnie istniejącego modelu, wymiarowanie szkiców (wymiary geometryczne

Bardziej szczegółowo

WSCAD. Wykład 5 Szafy sterownicze

WSCAD. Wykład 5 Szafy sterownicze WSCAD Wykład 5 Szafy sterownicze MenedŜer szaf sterowniczych MenedŜer szaf sterowniczych w wersji Professional oferuje pomoc przy tworzeniu zabudowy szafy sterowniczej. Pokazuje wszystkie uŝyte w schematach

Bardziej szczegółowo

Koło zębate wału. Kolejnym krokiem będzie rozrysowanie zębatego koła przeniesienia napędu na wał.

Koło zębate wału. Kolejnym krokiem będzie rozrysowanie zębatego koła przeniesienia napędu na wał. Witam w kolejnej części kursu modelowania 3D. Jak wspomniałem na forum, dalsze etapy będą przedstawiały terminy i nazwy opcji, ustawień i menu z polskojęzycznego interfejsu programu. Na początek dla celów

Bardziej szczegółowo

Symbole graficzne. 1. Rezystor Rysujemy symbol graficzny rezystora

Symbole graficzne. 1. Rezystor Rysujemy symbol graficzny rezystora Symbole graficzne. Uruchamiamy i konfigurujemy program MegaCAD 16.01. 1. Rezystor Rysujemy symbol graficzny rezystora 1.1. Rysujemy prostokąt Rysujemy prostokąt o wymiarach: 6x2 mm. a) ołówek nr 1 (L1;

Bardziej szczegółowo

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne Klawiatura Klawisze specjalne klawisze funkcyjne Klawisze specjalne klawisze alfanumeryczne Klawisze sterowania kursorem klawisze numeryczne Klawisze specjalne Klawisze specjalne Klawiatura Spacja służy

Bardziej szczegółowo

4.3 WITRAś. 1. UŜywając polecenia Linia (_Line) narysować odcinek, podając jako punkt początkowy współrzędną 90,-300 i punkt końcowy 90,55.

4.3 WITRAś. 1. UŜywając polecenia Linia (_Line) narysować odcinek, podając jako punkt początkowy współrzędną 90,-300 i punkt końcowy 90,55. 4.3 WITRAś 1. UŜywając polecenia Linia (_Line) narysować odcinek, podając jako punkt początkowy współrzędną 90,-300 i punkt końcowy 90,55. 2. Narysować głowicę słupa, rozpoczynając od narysowania górnego

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

AutoCAD projektowanie I poziom

AutoCAD projektowanie I poziom PROGRAM SZKOLEŃ AutoCAD - program tworzony i rozpowszechniany przez firmę Autodesk, wykorzystywanym do dwuwymiarowego (D) i trójwymiarowego (3D) komputerowego wspomagania projektowania. Obecnie AutoCAD

Bardziej szczegółowo

Układy współrzędnych GUW, LUW Polecenie LUW

Układy współrzędnych GUW, LUW Polecenie LUW Układy współrzędnych GUW, LUW Polecenie LUW 1 Układy współrzędnych w AutoCAD Rysowanie i opis (2D) współrzędnych kartezjańskich: x, y współrzędnych biegunowych: r

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 3. Lokalny układ współrzędnych oraz sposoby jego modyfikacji. Plecenie kreskuj i wypełnij.

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 3. Lokalny układ współrzędnych oraz sposoby jego modyfikacji. Plecenie kreskuj i wypełnij. Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska kierunek studiów: Budownictwo st. stacjonarne INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 3 Temat ćwiczenia: Lokalny układ współrzędnych oraz sposoby

Bardziej szczegółowo

na podstawie modelu 3D

na podstawie modelu 3D Przygotowanie dokumentacji technicznej 2D na podstawie modelu 3D SST-2013/2014 Przygotowanie dokumentacji technicznej 2D 1 Wydruk rysunku z AutoCAD 2D można przygotować na dwa sposoby 1. na zakładce Model

Bardziej szczegółowo

czyli Arkuszy / Układów na podstawie modelu

czyli Arkuszy / Układów na podstawie modelu Przygotowanie dokumentacji technicznej czyli Arkuszy / Układów na podstawie modelu Przygotowanie dokumentacji technicznej w AutoCAD 1 Wydruk rysunku z AutoCAD można przygotować na dwa sposoby 1. na zakładce

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Praca z tabelami

Zadanie 3. Praca z tabelami Zadanie 3. Praca z tabelami Niektóre informacje wygodnie jest przedstawiać w tabeli. Pokażemy, w jaki sposób można w dokumentach tworzyć i formatować tabele. Wszystkie funkcje związane z tabelami dostępne

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

tak jak jest to przedstawione na rysunku powyżej (pierwszy etap ćwiczenia)

tak jak jest to przedstawione na rysunku powyżej (pierwszy etap ćwiczenia) 6 Modyfikacja obiektów Kopiowanie Kopiowanie polega na powielaniu wskazanego elementu lub elementów i umieszczeniu go (lub ich) w innym miejscu na rysunku. Zastosowanie tej operacji pozwala w szybki sposób

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012. Przygotowanie do druku

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012. Przygotowanie do druku Przygotowanie do druku Polecenie: Narysować dołączony do ćwiczenia rysunek (na ostatniej stronie!) zgodnie z wytycznymi. Przygotować rysunek do wydruku tak, aby przypominał przedstawiony na rysunku poniżej.

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Wstęp Arkusz kalkulacyjny Za co lubimy arkusze kalkulacyjne Excel

Wstęp Arkusz kalkulacyjny Za co lubimy arkusze kalkulacyjne Excel SPIS TREŚCI Wstęp... 7 1 Arkusz kalkulacyjny... 11 Za co lubimy arkusze kalkulacyjne... 14 Excel 2007... 14 2 Uruchamianie programu... 17 3 Okno programu... 21 Komórka aktywna... 25 4 Nawigacja i zaznaczanie...

Bardziej szczegółowo