2013, Aplikom Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2013, Aplikom Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone"

Transkrypt

1

2 2 / 168 Podręcznik Revit Architecture Projekt od A do Ż - został opracowany przez Agatę Zaleską. Doświadczenie autora w projektowaniu, udział w wyspecjalizowanych szkoleniach prowadzonych przez firmę Autodesk oraz opracowanie polskich bibliotek elementów dla programu Revit Architecture, połączone z wdrażaniem programu Revit Architecture w pracowniach architektonicznych pozwoliły na opracowanie zagadnień poruszanych podczas tworzenia projektu budowlanego. Dołączona płyta DVD zawiera multimedialną prezentację sposobu wykonania wszystkich ćwiczeń oraz pliki niezbędne do wykonania projektu szkoleniowego. Wszystkie materiały wchodzące w skład niniejszej publikacji podlegają ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim. Żadna część, jak całość materiałów nie może być powielana, udostępniana, publikowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny, lub inny albo na wszystkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją lub fotokopiowaniem - bez pisemnej zgody Aplikom Sp. z o.o. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody Aplikom Sp. z o.o. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Copyright 2013 Aplikom Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone Aplikom Sp. z o.o. ul. Obywatelska Łódź

3 3 / 168 Spis treści Wstęp... 5 I. Interfejs, przygotowanie pliku do pracy, szablon projektu SZABLON PROJEKTU... 6 II. Tworzenie projektu Parter IMPORT PLIKU DWG SIATKA KONSTRUKCYJNA DODAWANIE POZIOMÓW ŚCIANY ZEWNĘTRZNE SŁUPY ŚCIANY WEWNĘTRZNE STROPY DRZWI REGION RZUTU ETYKIETY DRZWI SCHODY SUFIT PODWIESZONY OŚWIETLENIE III. Tworzenie projektu Poziom KOPIOWANIE ELEMENTÓW NA POZIOMY PODCIĄG STROPY ŚCIANY DRZWI DACH SCHODY PRZEKRÓJ ZMIANA PROFILU ŚCIANY PORĘCZ KOMIN PRZEKRÓJ TRÓJWYMIAROWY KŁADKA SYSTEM BELEK STROP SZKLANY PORĘCZ IV. Tworzenie projektu Garaż i fundamenty PODRYS INNEGO POZIOMU ŚCIANY FUNDAMENT STROP V. Tworzenie projektu Otwory OKNA ŚCIANY KURTYNOWE DRZWI GARAŻOWE ŚCIANA KURTYNOWA OTWÓR W DACHU POŁACIE PRZESZKLONE DACHU PODZIAŁY KURTYNOWE PANELE ŚCIAN KURTYNOWYCH OTWÓR W DACHU VI. Tworzenie projektu Otoczenie OTOCZENIE DOMU STROP POCHYŁY SCHODY ŁAWA FUNDAMENTOWA STOPA FUNDAMENTOWA VII. Tworzenie projektu Dach TWORZENIE PROFILU GĄSIOR WIATROWNICA RYNNA PRZEKRÓJ ŁAMANY... 82

4 4 / WIENIEC VIII. Tworzenie dokumentacji technicznej WIĘŹBA DACHOWA - MURŁATA PŁASZCZYZNA ODNIESIENIA KROKWIE ŁATY ZMIANA WYŚWIETLANIA ŚCIANY EDYCJA LINII KOTY WYSOKOŚCIOWE WYMIAROWANIE PRZEKROJU IX. Detalowanie DETAL KOMPONENT DETALU EDYCJA LINII LINIE DETALU PAROIZOLACJA IZOLACJA TERMICZNA WYPEŁNIONY REGION KOMPONENT DETALU - DACHÓWKA X. Opisywanie pomieszczeń OPIS POMIESZCZEŃ WYPEŁNIENIE KOLOREM SEPARACJA POMIESZCZEŃ EDYCJA WYPEŁNIENIA KOLOREM MEBLE WYMIAROWANIE RZUTU XI. Tworzenie arkuszy do wydruku TWORZENIE ARKUSZY INFORMACJE O PROJEKCIE PRZYGOTOWANIE WIDOKU DO WYDRUKU ZMIANA NAZWY ARKUSZA UMIESZCZANIE WIDOKÓW NA ARKUSZU ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ ELEWACJE SZABLON WIDOKU ARKUSZ XII. Tworzenie terenu TEREN PODZIEL MODEL TERENU REGION PODRZĘDNY IMPORT PLIKU RVT PŁYTA KOMPONENT TERENU XIII. Tworzenie widoków perspektywicznych i ich wizualizacja WIDOKI PERSPEKTYWICZNE OBIEKTY RPC USTAWIENIA I WYKONANIE RENDERINGU XIV. Tworzenie planu zagospodarowania terenu PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU ETYKIETY WARSTWIC LINA WŁASNOŚCI ETYKIETA LINII WŁASNOŚCI LINIE NA PLANIE ZAGOSPODAROWANIA ETYKIETA POWIERZCHNI DZIAŁKI SYMBOL KOMPONENT DETALU LEGENDA ARKUSZ PLAN ZAGOSPODAROWANIA XV. Zmiany w projekcie i wersjonowanie ZMIANY W PROJEKCIE OPCJE PROJEKTU

5 5 / 168 Wstęp Szkolenie jest poświęcone na stworzenie samodzielnego projektu domu jednorodzinnego z dokumentacją techniczną. Pokażę jak od podstaw stworzyć rzuty, przekroje, elewacje, detal, plan zagospodarowania terenu, tabele zestawieniowe, legendę, arkusze do wydruku, widoki perspektywiczne i wizualizację gotowego obiektu 3D. Zapoznam Państwa z podstawowymi technikami modelowania i modyfikacji elementów, importem plików DWG, różnymi sposobami prezentacji, łączeniem oddzielnych plików Revit a i tworzeniem własnych elementów bibliotecznych w kreatorze rodzin. Na koniec pokażę, jak łatwo i szybko można dokonywać zmian w skończonym projekcie oraz jak stworzyć jego warianty. Aby ułatwić i przyspieszyć pracę na niektórych etapach, przygotowałam pliki, które będą niezbędne do wykonania tego projektu. Znajdują się one w folderze: Szkolenie. Całe szkolenie zostało podzielone na 15 części. W folderze: Etapy szkolenia, znajdują się kolejne skończone fazy projektu. Życzę powodzenia oraz sukcesów w pracy z programem Revit Architecture. Agata Zaleska

6 6 / 168 I. Interfejs, przygotowanie pliku do pracy, szablon projektu SZABLON PROJEKTU Aby mieć łatwiejszy dostęp do bibliotek, zacznij od stworzenia do nich szybkiej ścieżki dostępu. 1. W menu aplikacji (górny lewy róg) wybierz Opcje 2. Pojawi się nowe okno. Kliknij na zakładkę: Położenie plików. 3. Kliknij na przycisk Miejsca 4. Wybierz przycisk Dodaj wartość 5. Pojawi się nowy wiersz w polu ze ścieżkami dostępu. W kolumnie: Nazwa biblioteki wpisz nową nazwę: A do Ż. 6. Teraz kliknij w kolumnie: Ścieżka biblioteki. 7. Znajdź na dysku DVD folder: Szkolenie i kliknij OK. 8. Kliknij OK, aby zatwierdzić zmiany. Stwórz własny projekt na podstawie szablonu. 1. Aby otworzyć nowy projekt, w rozwiń menu aplikacji i kliknij NowyProjekt. 2. Aby znaleźć na dysku plik szablonu, kliknij na klawisz: Przeglądaj Z lewej strony okna znajdź folder: A do Ż 4. Zaznacz szablon do projektu: Szablon.rte. 5. Wciśnij przycisk Otwórz. 6. W oknie: Nowy projekt musisz mieć zaznaczony: Projekt. Jeżeli Twoje ustawienia są gotowe, kliknij OK. Nadaj nazwę projektowi. 1. Z Menu górnego wybierz polecenie: Zapisz jako > Projekt. 2. Pojawi się nowe okno. W polu: Zapisz w, kliknij na strzałkę i wskaż miejsce na dysku, gdzie chcesz zapisać plik. 3. W polu: Nazwa pliku wpisz nazwę: Dom. 4. W polu: Plik typu upewnij się, że wybrane masz z rozwijalnej listy: Pliki projektu (*.rvt) 5. Kliknij: Zapisz, aby zapisać plik pod nową nazwą.

7 7 / 168 Najważniejsze elementy interfejsu programu to: - Wstążka z pogrupowanymi tematycznie zakładkami - Panel właściwości którego zawartość zmienia się w zależności od kontekstu - Przeglądarka projektu służy do nawigacji i przełączania się pomiędzy poszczególnymi widokami - Pasek kontroli widoku - Pasek szybkiego dostępu Pasek szybkiego dostępu Wstążka Panel właściwości Przeglądarka projektu Pasek kontroli widoku

8 8 / 168 II. Tworzenie projektu Parter IMPORT PLIKU DWG Masz stworzony plik, w którym zaczniesz projektowanie. Rozwijając folder Rzuty w Przeglądarce Projektu, możesz zobaczyć, jakie masz już stworzone automatycznie widoki. Obecnie znajdujesz się w widoku Parter. Do niego zaimportujesz plik dwg, dzięki któremu nie będzie rozbieżności pomiędzy moim a Twoim projektem. 1. Aby zaimportować plik dwg do Revit Architecture, przejdź na zakładkę Wstaw i znajdź ikonę: Importuj CAD. 2. Z lewej strony okna, w ciemnoszarym prostokącie znajdują się ikony, dzięki którym możesz szybko przenieść się do odpowiednich folderów. Działa to jak skróty na pulpicie. Klikając na strzałkę w dół, możesz przewijać listę. Znajdź tam ikonę podpisaną: A do Ż i kliknij na nią. To automatycznie przeniesie cię do folderu zawierającego pliki szkoleniowe. 3. Zaznacz plik: Osie konstrukcyjne.dwg. 4. Wprowadź ustawienia jak poniżej: 5. Kliknij Otwórz, aby zaimportować plik dwg SIATKA KONSTRUKCYJNA Zaimportowany plik dwg posłuży Ci do zrobienia siatki konstrukcyjnej w Revicie. Część poleceń w Revicie dostępna jest spod prawego klawisza myszy. Zmieniają się one w zależności od tego, jaki element edytujesz. Sprawdź jak to działa. Kliknij prawym klawiszem myszy w przestrzeni obszaru roboczego. Otworzy się lista poleceń. Przesuwając kursor w dół, wybierz: Dopasuj do okna i kliknij. W późniejszej części nie będę tak dokładnie opisywać tej czynności. Możesz też użyć skrótu klawiszowego ZF. Rysowanie osi konstrukcyjnych zacznij od znalezienia narzędzia wstawiania osi. 1. U góry interfejsu znajduje się wstążka zawierająca zakładki. Kliknij na narzędzie Siatka znajdujące się w otworzonej aktualnie zakładce: Architektura 2. Na karcie kontekstowej kliknij na, czyli narzędzie: Wskaż linie. 3. W oknie widoku kliknij na granatową linię pionową z numerem 1 z zaimportowanego pliku dwg. Automatycznie pojawi się pierwsza oś. 4. Kliknij kolejno na pozostałe linie pionowe.

9 9 / Kliknij na górną linię poziomą, a pojawi się pierwsza pozioma oś konstrukcyjna. 6. Aby zmienić jej nazwę, kliknij na piątkę w kółku i wpisz nową nazwę: A. 7. Kliknij gdziekolwiek, aby wyjść z edycji. 8. Wskaż kolejno pozostałe osie poziome. 9. Wyjdź z polecenia klawiszem Esc. 10. Zaznacz oś D, następnie z zakładki Zmień wybierz narzędzie Kopiuj. 11. Kliknij na polu roboczym, przesuń kursor pionowo w dół, wpisz z klawiatury odległość 360, kliknij Enter. 12. Aby wyjść z rysowania, kliknij narzędzie: Zmień znajdujące się w otworzonej zakładce kontekstowej DODAWANIE POZIOMÓW Teraz dodasz brakujące poziomy. 1. Otwórz dowolną elewację np. Południe klikając 2 x na jej nazwie w Przeglądarce projektu. 2. Z zakładki Architektura wybierz narzędzie Poziom. 3. Ustaw kursor pod lewym końcem linii poziomu: Parter. Gdy pojawi się pionowa linia pomocnicza, kliknij. 4. Przeciągnij linię poziomu w prawo tak, aby zrównała się z pozostałymi poziomami i kliknij, aby zakończyć rysowanie. 5. Kliknij na nazwie dodanego poziomu. 6. Wpisz nową nazwę poziomu: Garaż.. 7. Kliknij Enter. 8. Gdy program zada pytanie, czy chcesz zmienić nazwę odpowiadających widoków, wybierz Tak. 9. Kliknij na rzędną poziomu i wpisz: -150cm.

10 10 / Kliknij Enter. 11. Wciśnij: Zmień, aby wyjść z polecenia. Skopiuj poziom Garaż o 270 do góry: 1. Zaznacz poziom: Garaż. 2. Z karty kontekstowej wybierz narzędzie: Kopiuj. 3. Kliknij w dowolnym miejscu w obszarze papieru, aby wstawić punkt początkowy przesunięcia. 4. Przeciągając kursor do góry, wpisz z klawiatury 270 i kliknij Enter. 5. Zmień nazwę nowego poziomu na Podest tak, jak poprzednio zmieniałeś nazwę poziomu Garaż, czyli kliknij 2x na nazwie poziomu i wpisz nazwę Podest. Podest jest wyświetlany na czarno, co oznacza, że został stworzony poziom, ale nie ma rzutu Podest w Przeglądarce projektu. 6. Stworzymy rzut Podestu. Otwórz zakładkę Widok. 7. Wybierz narzędzie, które znajduje się pod ikoną Widoki planu.. 8. Kliknij OK. w oknie dialogowym. 9. Kliknij 2x na Parter w przeglądarce projektu 005. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE Narysujesz teraz konstrukcyjne ściany parteru. Znajdują się one w zakładce: Architektura. 1. Kliknij na narzędzie: Ściana > Ściana nośna. 2. Na karcie kontekstowej, w rozwijalnej Liście typów wybierz rodzaj ściany: Ściana podstawowa: cegła24+ociepl15+tynk Przejrzyj wszystkie pozostałe ustawienia na pasku kontekstowego menu. Ustaw Wysokość ściany na Poziom Również na pasku kontekstowego menu zmień sposób wyrównywania ściany podczas rysowania. Dla pola: Linia położenia wybierz z rozwijalnej listy: Oś konstrukcyjna. 5. Zaznacz Łańcuch. Zanim zaczniesz rysowanie ścian, utwórz swój własny typ ściany. UWAGA: Aby stworzyć nową ścianę, należy powielić istniejącą, zmienić jej nazwę i parametry. Tak samo tworzy się stropy, dachy, sufity podwieszane. 6. Będąc cały czas w poleceniu Ściana nośna wejdź we Właściwości typu., które znajduje się na panelu Właściwości na karcie kontekstowej. 7. W oknie: Właściwości typu kliknij na przycisk:powiel. 8. Wpisz nazwę dla nowej ściany: tynk 9. Kliknij OK, aby zatwierdzić nową nazwę. 10. Aby zmienić warstwy w nowej ścianie, kliknij na klawisz Edytuj... dla parametru: Konstrukcja.

11 11 / Aby dobrze widzieć wprowadzane zmiany, wciśnij klawisz: Podgląd. 12. Kliknij w kolumnie Grubość w rzędzie warstwy: Nośna[1] i wpisz grubość warstwy: Aby zobaczyć efekt na podglądzie z lewej strony, wciśnij Enter. 14. Kliknij 2 x OK, aby zamknąć wszystkie okna. 15. Włącz wysoki poziom szczegółowości, oraz Cieniowany: przy użyciu paska kontroli widoku. 16. Zacznij rysowanie od przecięcia osi 1 i E i przeciągnij pionowo do góry. Rysuj ściany po osiach konstrukcyjnych, według obrysu dwg. 17. Wciśnij: Zmień aby wyjść z polecenia. 18. Po narysowaniu ścian plik dwg jest już niepotrzebny. Pliku dwg nie widać, bo jest pod osiami Revit a i ścianami, dlatego ciężko go zaznaczyć i usunąć. Aby zaznaczyć plik dwg, ustaw kursor nad jedną z osi i wciśnij 1x klawisz Tab. 19. Naciśnij lewy klawisz myszy, aby potwierdzić wybór. Wybrany podrys podświetli się na niebiesko. 20. Wciśnij Delete, aby skasować dwg.

12 168 / 168

2012 mitp, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg.

2012 mitp, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg. Tytuł oryginału: ArchiCAD 16 Tłumaczenie: Hanna Zielińska ISBN: 978-83-246-7943-0 2012 mitp, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg. Translated

Bardziej szczegółowo

1. PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROGRAMU AUTOCAD STRUCTURAL DETAILING - RYSUNKI SZALUNKOWE: PROJEKT BUDYNKU

1. PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROGRAMU AUTOCAD STRUCTURAL DETAILING - RYSUNKI SZALUNKOWE: PROJEKT BUDYNKU AutoCAD Structural Detailing - Rysunki Szalunkowe - Przykłady strona: 1 1. PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROGRAMU AUTOCAD STRUCTURAL DETAILING - RYSUNKI SZALUNKOWE: PROJEKT BUDYNKU W poniższym przykładzie przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Allplan BIM. Podręcznik

Allplan BIM. Podręcznik Allplan BIM Podręcznik Microsoft, Windows, Windows NT, Windows 2000 i Windows XP są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft Corporation. BAMTEC jest zastrzeżonym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

Wydawca. Informacja. Prawa autorskie

Wydawca. Informacja. Prawa autorskie Wydawca WETO AG Muth 2 D-94104 Tittling Telefon: +49 8504 9229-0 Internet: www.weto.de Telefax: +49 8504 9229-19 e-mail: info@weto.de Weto Nord GmbH & Co.KG Hefehof 8 D-31785 Hameln Telefon: +49 5151 5852000

Bardziej szczegółowo

Allplan Precast. Podręcznik

Allplan Precast. Podręcznik Allplan Precast Podręcznik Microsoft, Windows, Windows NT, Windows 2000 i Windows XP są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft Corporation. BAMTEC jest zastrzeżonym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

podręcznik użytkownika cz. I

podręcznik użytkownika cz. I podręcznik użytkownika cz. I Prawa autorskie 2013, ProGrupa Sp. z o.o. Sp. k. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci

Bardziej szczegółowo

Allplan Architektura. Szybki start

Allplan Architektura. Szybki start Allplan Architektura Szybki start 1 Microsoft, Windows, Windows NT, Windows 2000 i Windows XP są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft Corporation. BAMTEC jest zastrzeżonym

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

CADprofi. Podręcznik użytkownika

CADprofi. Podręcznik użytkownika CADprofi Podręcznik użytkownika Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym podręczniku były kompletne i rzetelne. Jeżeli jednak zauważysz jakikolwiek błąd daj nam znać. Będziemy także wdzięczni

Bardziej szczegółowo

ArCADia INSTALACJE WODOCIĄGOWE

ArCADia INSTALACJE WODOCIĄGOWE ArCADia INSTALACJE WODOCIĄGOWE Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2015-01-26 Spis treści 1. SPIS TREŚCI 1 Spis treści 1. Spis treści... 1 2. Wprowadzenie... 6 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

CADprofi. Podręcznik użytkownika

CADprofi. Podręcznik użytkownika CADprofi Podręcznik użytkownika Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym podręczniku były kompletne i rzetelne. Jeżeli jednak zauważysz jakikolwiek błąd daj nam znać. Będziemy także wdzięczni

Bardziej szczegółowo

Program do projektowania mebli i aranżacji wnętrz Podręcznik Użytkownika Wersja 4.2

Program do projektowania mebli i aranżacji wnętrz Podręcznik Użytkownika Wersja 4.2 OPROGRAMOWANIE Program do projektowania mebli i aranżacji wnętrz Podręcznik Użytkownika Wersja 4.2 PRO100 Podręcznik użytkownika Wstęp 1. Wstęp Program PRO100 staraliśmy się stworzyć maksymalnie prosty

Bardziej szczegółowo

Allplan 2015. Nowości w Allplan 2015-1

Allplan 2015. Nowości w Allplan 2015-1 Allplan 2015 Nowości w Allplan 2015-1 Podręcznik ten, wraz z towarzyszącym mu programem, jest prawnie chroniony. Żadna z części tego dokumentu nie może być powielana i rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Obsługa prezentacji multimedialnych podstawy. Patrycjusz Różański

Obsługa prezentacji multimedialnych podstawy. Patrycjusz Różański Obsługa prezentacji multimedialnych podstawy Patrycjusz Różański AGENDA Co to jest Impress Libre office Schemat działania i sposoby zapisu prezentacji Tworzenie, przenoszenie i kopiowanie slajdów, szablony

Bardziej szczegółowo

Mój pierwszy projekt

Mój pierwszy projekt Mój pierwszy projekt Autor: Andrzej Starosta, Tomasz Bryl Materiał szkoleniowy Mój pierwszy projekt jest własnością Plantso. AutoCAD stanowi zarejestrowany znak handlowy firmy Autodesk, Inc. w Stanach

Bardziej szczegółowo

ArCADia. Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia

ArCADia. Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia ArCADia Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia

Bardziej szczegółowo

Selection Professional. Podręcznik

Selection Professional. Podręcznik Selection Professional Podręcznik Metryka Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do niniejszego podręcznika wynikające z praw autorskich. Jakiekolwiek powielanie w całości lub też w części bez uzyskania naszej

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 1. Praca z aplikacją 1.1. Tworzymy prezentację dobry początek Programy przeznaczone do tworzenia prezentacji multimedialnych wykorzystują

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Power Point

Materiały szkoleniowe Power Point Materiały szkoleniowe Power Point Przygotowane przez: WROcomp Spis treści: 1. UŻYWANIE APLIKACJI... 5 1.1 PRACA Z PREZENTACJAMI... 5 1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia aplikacji. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo

Podręczniki Politechnika Lubelska

Podręczniki Politechnika Lubelska Agnieszce Podręczniki Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Podstaw Techniki ul. Nadbystrzycka 38 20-618 Lublin Jerzy Montusiewicz Modelowanie 2D w programie AutoCAD Politechnika Lubelska

Bardziej szczegółowo

ul. Zjednoczenia 2; 41-500 Chorzów tel: (032) 720 49 00fax: (032) 249 37 33 http://www.instalsoft.com.pl; E-mail: info@instalsoft.com.

ul. Zjednoczenia 2; 41-500 Chorzów tel: (032) 720 49 00fax: (032) 249 37 33 http://www.instalsoft.com.pl; E-mail: info@instalsoft.com. InstalSoft ul. Zjednoczenia 2; 41-500 Chorzów tel: (032) 720 49 00fax: (032) 249 37 33 http://www.instalsoft.com.pl; E-mail: info@instalsoft.com.pl Znaki handlowe: InstalSoft, InstalSystem, Gredi, OZC

Bardziej szczegółowo

Rhinoceros NURBS modeling for Windows

Rhinoceros NURBS modeling for Windows Rhinoceros NURBS modeling for Windows Podręcznik szkoleniowy Poziom 1 Wersja 4.0 R40TML1 cze-2009 Rhinoceros Level 1 Training Manual v4.0 Robert McNeel & Associates 2009 Wszystkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. DYMO Label TM v.8

Instrukcja użytkownika. DYMO Label TM v.8 Instrukcja użytkownika DYMO Label TM v.8 Prawa autorskie Znaki towarowe 2012 Sanford, L.P. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zaktualizowano 1/25/2013. Zabrania się powielania oraz przesyłania jakiejkolwiek części

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi DOC-OEMCS85-QSM-POL-29-12-08

Skrócona instrukcja obsługi DOC-OEMCS85-QSM-POL-29-12-08 Skrócona instrukcja obsługi DOC-OEMCS85-QSM-POL-29-12-08 Informacje zawarte w tym podręczniku nie są wiążące i mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Dostarczenie programu opisanego w tym podręczniku odbywa

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

AutoCAD Civil 3D 2008. Samouczek. Kwiecień 2007 r.

AutoCAD Civil 3D 2008. Samouczek. Kwiecień 2007 r. AutoCAD Civil 3D 2008 Samouczek Kwiecień 2007 r. Copyright 2007 Autodesk, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone Ta publikacja, ani żadna jej część, nie może być reprodukowana w żadnej formie, żadną metodą i

Bardziej szczegółowo

EEschema. Hierarchiczny edytor schematów ideowych

EEschema. Hierarchiczny edytor schematów ideowych EEschema Hierarchiczny edytor schematów ideowych Spis treści 1. Wprowadzenie Przeznaczenie Opis techniczny 2. Podstawowe polecenia Dostęp do poleceń Polecenia związane z myszą Podstawowe polecenia Operacje

Bardziej szczegółowo

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o.

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o. WROcomp Excel Zaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 61 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora

Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Jak korzystać z komputera i Internetu Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze STREAM soft 2 Raporty i formularze SPIS TREŚCI NAUKA TWORZENIA RAPORTÓW W MODULE REPORT BUILDER5 Wstęp 5 Projektowanie 6 Podgląd 6 Dane 6 Praca z podręcznikiem 6 SZYBKI TEST

Bardziej szczegółowo