Nowe funkcje SOLIDWORKS 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowe funkcje SOLIDWORKS 2011"

Transkrypt

1 Nowe funkcje SOLIDWORKS 2011

2 Spis treści Nowe funkcje: Informacje główne dotyczące SolidWorks ix Informacje prawne Interfejs użytkownika...14 Wyszukiwanie SolidWorks...14 Przyciski Zapisz jako i Właściwości pliku na pasku narzędzi Standard...14 Ikony menedżera właściwości PropertyManager...14 Raporty o błędach Podstawy SolidWorks...16 Application Programming Interface (Interfejs programowania aplikacji)...16 Plik przenośny...17 Dokumentacja...17 Nowe samouczki...17 Administracja Toolbox - Informacje ogólne D ContentCentral...18 Narzędzie Defeature...18 Configuration Publisher D ContentCentral dla dostawców Administracja...20 Konwertowanie plików do SolidWorks Udoskonalenia instalacji...20 SolidWorks Rx...22 Diagnostyka...22 Udoskonalenia toku prac i używalności...22 Testy sprzętowe...23 Kontrola stanu karty graficznej Złożenia...24 Operacje złożenia...24 Zaokrąglenia i sfazowania...24 Ściegi spoiny...24 Wizualizacja złożenia...25 Zredukowane operacje w złożeniach...26 Zredukowane operacje - Krok 1: Komponenty...26 Zredukowane operacje - Krok 2: Ruch...27 Zredukowane operacje - Krok 3: Do zachowania...27 Zredukowane operacje - Krok 4: Do usunięcia...28 ii

3 Spis treści Zredukowane operacje - Ukończono usuwanie operacji...29 Równania...30 Wykrywanie przenikania...30 Ignoruj ukryte obiekty...30 Jakość i wydajność...31 Wiązania...31 Zastąp elementy wiązania...31 Wiązania w ruchu...31 Raport przebudowy...31 SpeedPak CircuitWorks...34 Współrzędne zdefiniowane przez użytkownika dla orientacji komponentu...34 Udoskonalenia interfejsu...36 Udoskonalenia toku prac...36 Porównywanie płytek...37 Eksport do formatu PADS PowerPCB Konfiguracje...38 Configuration Publisher D ContentCentral...38 Związki rodzic/potomek...39 Modyfikowanie konfiguracji...39 Parametry...39 SpeedPak Design Checker...41 Standardy Design Checker z plików SolidWorks...41 Weryfikacja lokalizacji pliku...41 Weryfikacja dokładności wymiaru...42 Weryfikacja pozycjonowania operacji...42 Weryfikacja standardowego szablonu...42 Raport weryfikacji projektu...42 Raport podsumowania dla Harmonogramu zadań...43 Zadanie weryfikacji projektu w Enterprise PDM DFMXpress...44 Formowanie wtryskowe...44 Uruchamianie sprawdzenia formowania wtryskowego Rysunki i opisywanie szczegółów...45 Opcje wyrównania w palecie wymiarów...45 Rozmieść wymiary automatycznie...51 Używanie automatycznego rozmieszczania wymiarów...51 Dostosowywanie odstępów...52 Ramka graniczna dla arkusza blachy...52 iii

4 Spis treści Właściwości listy elementów ciętych na rysunkach...54 Znaczniki środka na rysunkach złożeń...54 Oznaczenia gwintu...55 Wyświetlanie skali w widokach ortogonalnych...56 Format arkusza rysunku...56 Wymiary w dwóch jednostkach dla sfazowań...56 Ukrywanie obiektów w widoku rysunku...57 Ukrywanie obiektu...57 Pokazywanie obiektu...57 Tabele otworów...57 Metki...57 Obsługa podwójnych jednostek...58 Scalanie i cofanie scalania komórek w tabelach...58 Notatki...59 Wpasowanie tekstu w notatkach...59 Szyk notatek...59 Pokazywanie jednostek wymiarów...60 Pokazywanie kolorów modelu na rysunkach złożenia...60 Standard projektowania GB...61 Standard projektowania ANSI...61 Symbole bazy pomiarowej...61 Symbole tolerancji położenia i kształtu...62 Trójwymiarowe widoki rysunku DriveWorksXpress...64 Interfejs okienka zadań edrawings...65 Udoskonalenia wyświetlania...65 Synchronizacja plików...65 Manipulacja triadą...65 Filtrowanie według nazwy komponentu...66 Obsługa macierzystego standardu 64-bitowego Enterprise PDM...67 Eksplorator plików i dodatek SolidWorks...67 Menu Enterprise PDM...67 Rozbudowane możliwości wyszukiwania...69 Rozbudowane możliwości otwierania plików...70 Aktualizacja przerwanych odniesień plików...70 Zapisywanie plików uwag edrawings...71 Przywracanie plików z chłodni...71 Tworzenie podmenu...72 Narzędzie administracyjne...72 Zbieranie informacji pomocy technicznej...72 iv

5 Spis treści Import grup z Active Directory...73 Obsługa formatu plików 3DVIA Composer...73 Weryfikacja Design Checker...74 Aliasy na listach kart...75 Funkcje ciągów znaków i arytmetyczne we wprowadzanych wzorach...76 Eksportowane łącza toku prac...77 Kojarzenie typów rysunków z typami plików...77 API...78 Dodawanie poleceń do podmenu...78 Używanie dodatku do definiowania poleceń menu Eksploratora elementów...79 Aktualizowanie ilości LM przy użyciu interfejsu API...79 Instalacja...79 Sterowniki SQL-DMO Flow Simulation...80 Moduł chłodzenia elementów elektronicznych...80 Projekty ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji Import/eksport...82 Eksportowanie plików.ifc...82 Kreator importu DXF/DWG...82 Importowanie warstw z plików.dwg lub.dxf...82 Definiowanie początku układu współrzędnych szkicu w imporcie.dwg lub.dxf...82 Filtrowanie elementów szkicu w imporcie.dwg lub DXF...83 Naprawianie szkiców po imporcie.dwg lub DXF...83 Eksportowanie części arkusza blachy do plików DXF lub DWG...83 Eksportowanie ramki granicznej...83 Eksportowanie kierunków linii zgięcia Projekty wielkoskalowe...85 Przejście...85 Eksportowanie plików.ifc...86 Układ siatki Wyświetlanie modelu...89 Menedżer wyświetlania DisplayManager...89 Wyglądy...89 Światła...90 Sceny...91 Kalkomanie...92 PhotoView Zintegrowany podgląd PhotoView...93 Okno podglądu PhotoView...93 Ruch...94 Obsługa PhotoView w komputerach 64-bitowych...94 Praca z wyglądami i renderowanie modelu...94 v

6 Spis treści Nauka menedżera wyświetlania DisplayManager...94 Dodawanie i edytowanie wyglądu...95 Dodawanie kalkomanii...96 Zmienianie innego widoku w modelu...97 Przygotowywanie do renderowania: Praca z oświetleniem i scenami...97 Wykonywanie ostatecznego renderowania Projektowanie form...99 Tryb ręczny tworzenia powierzchni neutralnych Badania ruchu Generator funkcji dla funkcji siły i napędu Zmiany w interfejsie użytkownika Odbita bezwładność obciążenia i odbita masa obciążenia Komponenty odniesienia dla złączek liniowych Ruch wzdłuż ścieżki Części i operacje Części Zredukowane operacje w częściach Równania Zmienne globalne Operacje Helisa Obrót Skala Powierzchnie Wyciągnięcia powierzchni ze ściany dwuwymiarowej lub trójwymiarowej Zamykanie wyciągniętej powierzchni FeatureWorks Rozpoznawanie dodań i wycięć Automatyczne rozpoznawanie operacji pochylenia Łączenie podobnych operacji podczas automatycznego rozpoznawania operacji Routing - Wyznaczanie trasy Routing Library Manager Trasa wzdłuż istniejącej geometrii Odstępy rowka Autodopasowanie rozmiaru Przenoszenie i obracanie łącznika Import schematu technologicznego P&ID Raport schematu technologicznego P&ID Opcje wyznaczania trasy w poleceniu Wyizoluj Arkusz blachy Tabele obliczania zgięć vi

7 Spis treści Konwertuj na arkusz blachy Rozłożone modele Współczynnik K w konfiguracjach Mapowanie kierunków zgięcia podczas eksportowania do plików DXF/DWG Tworzenie odbić lustrzanych odgięć krawędzi i odgięć dookolnych Właściwości arkusza blachy Szyki odgięć krawędzi i operacji wypustu Simulation Nowe badania Simulation Nowe badanie uproszczenia 2D (Professional) Nowe badanie analizy spektrum reakcji (Premium) Interfejs Organizacja obiektów Filtrowanie drzewa badania Simulation Udoskonalenia wyświetlania dla badań Simulation Wyświetlanie symboli Simulation Wyrażenia w polach wejściowych Skorupy Odsunięcia dla skorup Orientacja warstw w kompozytach (Premium) Informacje stosu kompozytowego (Premium) Belki Niejednorodne i częściowe obciążenia belek Belki zwężane Złącza Standard europejski dla spoin grzbietowych (Professional) Kontakt Automatyczna opcja dla uproszczonego kontaktu Siatka Udoskonalenia siatki Badania nieliniowe Udoskonalona dokładność dla umocowań nieliniowych (Premium) Wyniki Wykresy nieliniowe (Premium) Moc cieplna i energia cieplna Interakcja z tabelami list wyników Udoskonalenia objaśnienia sondy Sensory dla badań stanów nieustalonych Raporty badania Szkicowanie Układ siatki Sustainability vii

8 Spis treści Nowe obsługiwane regiony Łącze zrównoważonego rozwoju (Sustainability) dla dostosowanego materiału SolidWorks Utilities Narzędzie sprawdzania symetrii Znajdowanie/modyfikowanie/wygaszanie wyboru operacji Toolbox Otwieranie modeli z komponentami odniesienia Toolbox Koła zębate w standardzie GB Konstrukcje spawane Listy elementów ciętych Ikony listy elementów ciętych Zmiana kolejności i wykluczanie elementów listy elementów ciętych Ściegi spoiny Wyświetlanie ściegu spoiny Ściegi spoiny w złożeniach Obsługa spoin w rysunkach Symbole spoin Tabele spoin viii

9 Nowe funkcje: Informacje główne dotyczące SolidWorks 2011 SolidWorks 2011 zawiera wiele udoskonaleń i rozszerzeń funkcji. Większość z nich stanowi bezpośrednią odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez klientów. Niniejsza wersja koncentruje się na następujących obszarach: Szybsze i bardziej wydajne projektowanie Poprawiona współpraca i wizualizacja Udoskonalona obsługa dla produkcji Najważniejsze udoskonalenia Najważniejsze udoskonalenia w oprogramowaniu SolidWorks 2011 to poprawione istniejące produkty oraz nowatorskie nowe funkcje. Symbole znajdują się w następujących częściach niniejszego przewodnika: Złożenia Rysunki i opisywanie szczegółów Enterprise PDM Wyświetlanie modelu Części i operacje Zaokrąglenia i sfazowania na stronie 24 Wyświetlanie ściegu spoiny na stronie 173 Zredukowane operacje w złożeniach na stronie 26 Opcje wyrównania w palecie wymiarów na stronie 45 Rozmieść wymiary automatycznie na stronie 51 Obsługa podwójnych jednostek na stronie 58 Obsługa spoin w rysunkach na stronie 176 Menu Enterprise PDM na stronie 67 Menedżer wyświetlania DisplayManager na stronie 89 PhotoView 360 na stronie 93 Zredukowane operacje w częściach na stronie 104 Współużytkowanie równań pomiędzy modelami na stronie 104 ix

10 Simulation Konstrukcje spawane Stany wygaszenia operacji i komponentów na stronie 106 Wyciągnięcia powierzchni ze ściany dwuwymiarowej lub trójwymiarowej na stronie 113 Nowe badanie uproszczenia 2D (Professional) na stronie 136 Ściegi spoiny na stronie 172 Wyświetlanie ściegu spoiny na stronie 173 Zaokrąglenia i sfazowania na stronie 173 Aby uzyskać więcej informacji Wykorzystać poniższe zasoby, aby dowiedzieć się o SolidWorks: Nowe funkcje w formacie PDF i HTML Interaktywne Nowe funkcje Nowe funkcje - przykłady Pomoc online Uwagi o wersji Niniejszy przewodnik jest dostępny w formacie PDF i HTML. Kliknąć: Pomoc > Nowe funkcje > PDF Pomoc > Nowe funkcje > HTML W SolidWorks kliknąć symbol, aby wyświetlić rozdział niniejszego podręcznika opisujący dane udoskonalenie. Symbol ten pojawia się obok nowych elementów menu oraz tytułów nowych i zmienionych menedżerów właściwości PropertyManager. Aby włączyć Interaktywne nowe funkcje, należy kliknąć Pomoc > Nowe funkcje > Interaktywne. Przykłady nowych funkcji są aktualizowane przy każdej głównej wersji, dostarczając przykładowych sposobów użycia najważniejszych udoskonaleń w danej wersji. Aby otworzyć przykłady nowych funkcji, należy kliknąć Pomoc > Nowe funkcje > Nowe funkcje - Przykłady. Zawiera pełny opis naszych produktów, łącznie ze szczegółami dotyczącymi interfejsu użytkownika, próbkami i przykładami. Zawiera informacje o najnowszych zmianach w naszych produktach. x

11 Informacje prawne , Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, firma należąca do Dassault Systèmes S.A. 300 Baker Avenue, Concord, Mass USA. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje i oprogramowanie omawiane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia i nie stanowią jakichkolwiek zobowiązań ze strony Dassault Systèmes SolidWorks Corporation (DS SolidWorks). Żadne materiały nie mogą być powielane ani przekazywane w jakiejkolwiek formie lub jakąkolwiek metodą - elektroniczną czy ręczną - w żadnym celu, bez wyraźnej pisemnej zgody DS SolidWorks. Oprogramowanie, o którym mowa w niniejszym dokumencie, jest dostarczane na podstawie licencji i może być używane i kopiowane tylko zgodnie z postanowieniami licencji. Wszelkie gwarancje udzielane przez DS SolidWorks dotyczące oprogramowania i dokumentacji zostały zawarte w umowie licencyjnej i żadne wyrażone czy dorozumiane stwierdzenia w tym dokumencie lub jego treści nie będą uznawane ani interpretowane jako modyfikacje lub zmiany warunków ani gwarancji w umowie licencyjnej. Informacje patentowe Oprogramowanie 3D CAD SolidWorks jest chronione patentami USA nr 5,815,154; 6,219,049; 6,219,055; 6,611,725; 6,844,877; 6,898,560; 6,906,712; 7,079,990; 7,477,262; 7,558,705; 7,571,079; 7,590,497; 7,643,027; 7,672,822; 7,688,318; 7,694,238; oraz patentami zagranicznymi (np. EP 1,116,190 i JP 3,517,643). Oprogramowanie edrawings jest chronione patentem USA nr 7,184,044; patentem USA nr 7,502,027; oraz patentem kanadyjskim nr 2,318,706. Patenty zgłoszone w USA i za granicą. Znaki towarowe oraz nazwy produktów dla produktów i usług SolidWorks SolidWorks, 3D PartStream.NET, 3D ContentCentral, edrawings, a także logo edrawings są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy SolidWorks, natomiast FeatureManager jest zastrzeżonym znakiem towarowym, którego współwłaścicielem jest firma DS SolidWorks. CircuitWorks, Feature Palette, FloXpress, PhotoWorks, TolAnalyst oraz XchangeWorks są znakami towarowymi DS SolidWorks. FeatureWorks jest zastrzeżonym znakiem towarowym Geometric Ltd. SolidWorks 2011, SolidWorks Enterprise PDM, SolidWorks Simulation, SolidWorks Flow Simulation i edrawings Professional są nazwami produktu DS SolidWorks. Pozostałe marki i nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli. KOMERCYJNE OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE - ZASTRZEŻONE Ograniczone prawa Rządu Stanów Zjednoczonych. Użycie, powielanie lub ujawnianie oprogramowania przez Rząd Stanów Zjednoczonych podlega odpowiednim ograniczeniom, zawartym w FAR (Commercial Computer Software - Restricted Rights), DFARS (Commercial Computer Software and Commercial Computer Software Documentation) oraz w umowie licencyjnej. 11

12 Dostawca/ producent: Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, 300 Baker Avenue, Concord, Massachusetts USA Informacje praw autorskich dla produktów SolidWorks Standard, Premium, Professional i Education Części tego oprogramowania Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Części tego oprogramowania Siemens Industry Software Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone. Części tego oprogramowania Geometric Ltd. Części tego oprogramowania Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Części tego oprogramowania zawierają PhysX by NVIDIA Części tego oprogramowania Luxology, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone, Patenty zgłoszone. Części tego oprogramowania DriveWorks Ltd. Prawa autorskie Adobe Systems Inc. i jej licencjodawcy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ochrona patentami USA nr 5,929,866; 5,943,063; 6,289,364; 6,563,502; 6,639,593; 6,754,382; Patenty zgłoszone. Adobe, logo Adobe, Acrobat, logo Adobe PDF, Distiller oraz Reader są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowym firmy Adobe Systems Inc. w USA i innych krajach. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących praw autorskich, w SolidWorks patrz: Pomoc > SolidWorks - informacje. Informacje praw autorskich dla produktów SolidWorks Simulation Części tego oprogramowania 2008 Solversoft Corporation. PCGLSS Computational Applications and System Integration, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje praw autorskich dla produktu Enterprise PDM Outside In Viewer Technology, Prawa autorskie , Oracle Prawa autorskie , Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Części tego oprogramowania Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje praw autorskich dla produktów edrawings Części tego oprogramowania Tech Soft 3D. Części tego oprogramowania Jean-Loup Gailly and Mark Adler. Części tego oprogramowania Dconnexion. Części tego oprogramowania Open Design Alliance. Wszelkie prawa zastrzeżone. Części tego oprogramowania Spatial Corporation. 12

13 Oprogramowanie jest oparte na pracy Independent JPEG Group. 13

14 1 Interfejs użytkownika Rozdział ten zawiera następujące tematy: Wyszukiwanie SolidWorks Przyciski Zapisz jako i Właściwości pliku na pasku narzędzi Standard Ikony menedżera właściwości PropertyManager Raporty o błędach Wyszukiwanie SolidWorks Dodano nowe tryby wyszukiwania do Wyszukiwania SolidWorks. Oprócz wyszukiwania plików i modeli, można przeszukiwać Pomoc SolidWorks, Bazę wiedzy oraz forum użytkowników. Na pasku menu, w polu SolidWorks Wyszukaj wpisać tekst do wyszukania. wybrać lokalizację wyszukiwania i Patrz: Pomoc SolidWorks: Wyszukaj. Przyciski Zapisz jako i Właściwości pliku na pasku narzędzi Standard Pasek narzędzi Standard ma obecnie dwa nowe przyciski: Zapisz jako i Właściwości pliku. Należy użyć Narzędzia > Dostosuj > Polecenia, aby dodać przyciski do paska narzędzi lub menedżera poleceń CommandManager. Patrz: Pomoc SolidWorks: Dostosowywanie przycisków narzędzi. Ikony menedżera właściwości PropertyManager Ikony dla etykiet i przycisków w menedżerze właściwości PropertyManager i oknach dialogowych zostały zaktualizowane, aby zapewnić lepszą zgodność z ikonami drzewa operacji FeatureManager. 14

15 Interfejs użytkownika Raporty o błędach Okno dialogowe Raport błędów pozwala aplikacji SolidWorks zebrać więcej informacji na temat przyczyn, dla których oprogramowanie przestało odpowiadać. Oknie dialogowe pozwala wykonać następujące czynności: Wysłać raport niepowodzeń do SolidWorks. Dołączyć krótki opis czynności wykonywanych w chwili, gdy aplikacja przestała odpowiadać. Informować, czy jest to problem nowy, czy podobny do wcześniejszego problemu. Informacje te pomagają inżynierom SolidWorks identyfikować trendy stabilności. Przeglądać treść raportu wysyłanego do SolidWorks. Przeglądać politykę prywatności danych firmy SolidWorks. Raporty są poufne i podlegają tej polityce. Aby wysyłać raporty do SolidWorks dla każdego niepowodzenia, należy wybrać Włącz przesyłanie informacji o wydajności w części Narzędzia > Opcje > Ogólne. 15

16 2 Podstawy SolidWorks Rozdział ten zawiera następujące tematy: Application Programming Interface (Interfejs programowania aplikacji) Plik przenośny Dokumentacja Application Programming Interface (Interfejs programowania aplikacji) Główne udoskonalenia to nowe interfejsy, metody, właściwości i delegaty. Obecnie można: Wyświetlać formanty.net w interfejsie użytkownika SolidWorks Uzyskiwać dostęp do Pliku przenośnego Pobierać obiekty danych zawierające właściwości krzywej, splajnu i parametrów powierzchni Zarządzać stylami linii na rysunkach Pobierać zawartość folderów w drzewie operacji FeatureManager Tworzyć grupy wysuwane w menedżerze poleceń CommandManager Konwertować widoki rysunków w jakości roboczej na wysoką jakość Uzyskiwać dostęp do aparatu renderowania śledzenia promieni, takiego jak PhotoView i jego opcji Określać, czy bieżący szkic jest Dowolny punkt w bieżącym szkicu jest ramką granicy Pobierać kierunek linii zgięcia Pobierać dane wyświetlania szkicu ramki granicznej widoku rysunku rozłożonego modelu Dodawać i usuwać materiał ze specyficznych stanów wyświetlania w aktywnej konfiguracji modelu Dodawać dostosowane lub standardowe przyciski SolidWorks do okienka zadań Pobierać nazwę aktywnej strony menedżera właściwości PropertyManager Pobierać odniesienia dostosowane i oryginalnego renderowania dla modelu Pobierać informację, czy polecenie lub strona menedżera właściwości PropertyManager są aktywne Dodawać wiersz do makro C# lub VB.NET oraz do pliku dziennika SolidWorks Wysyłać notyfikacje: Przed wykonaniem lub otwarciem polecenia lub strony menedżera właściwości PropertyManager Podczas wstawiania LM lub ogólnej tabeli w dokumencie złożenia, rysunku lub części Po wybraniu elementu w dokumencie części, złożenia lub rysunku Użyć dodatku Design Checker, aby: 16

17 Podstawy SolidWorks Generować weryfikacje z istniejących szablonów, standardów rysunkowych i dokumentów SolidWorks Sprawdzać względem istniejącego pliku Pobierać podsumowania wyników i zapisywać raport w formacie Microsoft Word. Kliknąć Pomoc > Pomoc API > Pomoc API SolidWorks > API SolidWorks > Uwagi o wersji. Plik przenośny Nowe opcje w oknie dialogowym Plik przenośny pozwalają zapisywać dostarczone przez system i dostosowane kalkomanie, wyglądy i sceny skojarzone z modelem. Dostępne opcje to: Uwzględnij domyślne kalkomanie, wyglądy i sceny Uwzględnij dostosowane kalkomanie, wyglądy i sceny Aby uzyskać dostęp do funkcji Plik przenośny, można również kliknąć Narzędzia > Opcje > Właściwości dokumentu > Wyświetlanie modelu i wybrać Przechowuj dane wyglądu, kalkomanii i sceny w pliku modelu. Dokumentacja Nowe samouczki SolidWorks 2011 zawiera następujące samouczki: Wizualizacja złożenia, Badania ruchu opartego na zdarzeniu, Gesty myszy oraz SustainabilityXpress. Aby uzyskać dostęp do tych samouczków, należy: 1. Kliknąć Pomoc > Samouczki SolidWorks. 2. Kliknąć jedną z poniższych opcji: Wszystkie samouczki SolidWorks (zestaw 1) Wszystkie samouczki SolidWorks (zestaw 2) 3. Wybrać nowy samouczek z listy. Administracja Toolbox - Informacje ogólne Pomoc SolidWorks zawiera nowe informacje administracyjne Toolbox. Patrz: Pomoc SolidWorks: Administracja Toolbox - Informacje ogólne. 17

18 3 3D ContentCentral Rozdział ten zawiera następujące tematy: Narzędzie Defeature Configuration Publisher 3D ContentCentral dla dostawców Narzędzie Defeature Narzędzia SolidWorks Defeature używamy, aby usuwać szczegóły z części lub złożenia i zapisywać wyniki w nowym pliku, w którym szczegóły są zastąpione za pomocą "pustych" brył (czyli brył bez historii ani definicji operacji). Można następnie udostępnić nowy plik bez ujawniania wszystkich szczegółów projektu danego modelu. Więcej informacji zawiera temat Zredukowane operacje w częściach na stronie 104. Configuration Publisher Sterowanie wieloma rodzicami/potomkami Configuration Publisher oferuje większą elastyczność podczas definiowania rodziców danych dla formantów. Można jawnie zdefiniować rodziców i dozwolonych jest wiele rodziców. Nie występuje obecnie automatyczne dziedziczenie dziadków (czyli rodziców formantów, które zostały określone jako rodzice). Patrz: Związki rodzic/potomek na stronie 39. Testy modelu Można testować stan modeli przed wczytaniem ich do 3D ContentCentral. Testowana jest próbka możliwych konfiguracji. Wyniki są zgłaszane w pliku dziennika, wyszczególniającym konfiguracje, które zostały przetestowane oraz czy przebudowa powiodła się. Patrz: Testy modelu na stronie 39. 3D ContentCentral dla dostawców Usługi dostawcy wprowadzają nowe, samoobsługowe możliwości publikowania dla dostawców komponentów przemysłowych. Numery części Dostawcy mogą wykorzystać Configuration Publisher, aby generować numery części dla modelu, który można konfigurować, a użytkownicy mogą wyszukiwać modele według numeru części w 3D ContentCentral. Patrz: Numery części na stronie

19 3D ContentCentral Stan modelu Dostawcy mogą testować stan modeli możliwych do konfigurowania w SolidWorks przed wczytaniem ich do 3D ContentCentral. Patrz: Testy modelu na stronie 39. Narzędzie Defeature Dostawcy mogą włączać reguły, które zdefiniowali w SolidWorks, aby usunąć szczegóły z możliwych do konfigurowania modeli przed ich pobraniem. Patrz: Zredukowane operacje w częściach na stronie

20 4 Administracja Rozdział ten zawiera następujące tematy: Konwertowanie plików do SolidWorks 2011 Udoskonalenia instalacji SolidWorks Rx Konwertowanie plików do SolidWorks 2011 Otwieranie dokumentu SolidWorks pochodzącego ze starszej wersji oprogramowania może potrwać dłuższy czas. Po otwarciu i zapisaniu pliku, czas trwania kolejnego otwierania pliku powróci do normy. Można użyć Harmonogramu zadań SolidWorks (SolidWorks Professional), aby przekonwertować wiele plików z wcześniejszej wersji na format SolidWorks Kliknąć Windows Start > Wszystkie programy > SolidWorks 2011 > Narzędzia SolidWorks > Harmonogram zadań SolidWorks. W Harmonogramie zadań należy: Kliknąć Konwertuj pliki i określić pliki lub foldery do konwersji. W przypadku plików w przechowalni SolidWorks Workgroup PDM, należy użyć narzędzia Konwertuj pliki Workgroup PDM. W przypadku plików znajdujących się w przechowalni SolidWorks Enterprise PDM należy użyć narzędzia dostarczonego wraz z aplikacją Enterprise PDM. Po przekonwertowaniu plików na format SolidWorks 2011 ich otwieranie w starszych wersjach SolidWorks nie będzie możliwe. Udoskonalenia instalacji Manager instalacji SolidWorks oraz proces instalacji zostały znacznie udoskonalone. Aktywacja licencji Aktywacja licencji SolidWorks została udoskonalona. Można aktywować i transferować licencje dla wielu numerów seryjnych w jednym kroku. Można transferować licencję z komputera, nawet jeśli aplikacja SolidWorks nie jest już zainstalowana na tym komputerze. W celu transferowania licencji można pobrać i uruchomić Kreator aktywacji SolidWorks z portalu klientów SolidWorks. Menedżer licencji SolidNetWork Menedżer licencji SolidNetWork został udoskonalony. 20

21 Administracja Udoskonalono wyświetlanie pożyczonych licencji. Lista licencji produktów dostępnych w danej chwili do wypożyczenia ukazuje tylko elementy, które zostały zakupione i są dostępne w menedżerze licencji SolidNetWork. Wypożyczenie licencji pakietu SolidWorks obecnie automatycznie wypożycza wymaganą licencję SolidWorks Standard. Można aktualizować menedżer licencji SolidNetWork do nowej wersji przy użyciu menedżera instalacji SolidWorks, zamiast usuwać poprzednie wersje, a następnie instalować nową. Menedżer instalacji Menedżer instalacji SolidWorks został udoskonalony. Można określić języki, jakie mają być uwzględnione w instalacji produktu SolidWorks, zamiast instalowania wszystkich języków. Język angielski jest zawsze instalowany, nawet jeśli nie zostanie on określony podczas instalacji. Specyfikacja Języków w Podsumowanie produktu ma zastosowanie tylko do instalacji produktu SolidWorks. Nie ma zastosowania do instalacji innych produktów takich jak SolidWorks edrawings, SolidWorks Workgroup PDM i SolidWorks Explorer, które instalują wszystkie języki. Instalacje menedżera licencji SolidNetWork i Workgroup PDM są lepiej zintegrowane w toku prac menedżera instalacji SolidWorks. Można tworzyć 32-bitowe i 64-bitowe obrazy administracyjne zarówno w 32-bitowych, jak i 64-bitowych systemach operacyjnych. Można na przykład: Utworzyć 32-bitowy obraz na 64-bitowym systemie operacyjnym Utworzyć 64-bitowy obraz na 32-bitowym systemie operacyjnym Utworzyć 32-bitowe i 64-bitowe obrazy na tym samym systemie operacyjnym Edytor opcji obrazu administracyjnego Interfejs i tok prac Edytora opcji obrazu administracyjnego SolidWorks zostały udoskonalone. Edytor opcji otwierany jest automatycznie po utworzeniu obrazu administracyjnego przez menedżer instalacji SolidWorks. Można zarządzać zarówno 32-bitowymi, jak i 64-bitowymi obrazami administracyjnymi przy użyciu tego samego Edytora opcji w 32-bitowym lub 64-bitowym systemie operacyjnym. Przy użyciu Edytora opcji obrazu administracyjnego SolidWorks można wykonać wszystkie kroki konfiguracji obrazu administracyjnego (niektóre z nich poprzednio były wykonywane w menedżerze instalacji SolidWorks). W Edytorze opcji obrazu administracyjnego SolidWorks można określać, czy automatyczna aktualizacja jest włączona dla jednego lub kilku komputerów lub grup. Można również określić, kiedy zachodzi aktualizacja dla specyficznych komputerów lub grup komputerów. Pozwala to zarządzać automatycznymi aktualizacjami (na przykład: zapobiega przeciążaniu konkretnego serwera spowodowanemu jednoczesnymi procesami aktualizacji). Pobieracz w tle Pobieracz w tle SolidWorks pozwala pobierać pliki instalacyjne w tle. Użytkownik jest powiadamiany, gdy pobieranie zostanie zakończone, a pliki są gotowe do instalacji. Można wybrać natychmiastową instalację, opóźnienie instalacji lub usunięcie pobrania. 21

22 Administracja SolidWorks Rx Diagnostyka Udoskonalony układ i treść strony na karcie Diagnostyka pomaga zlokalizować i pobrać prawidłowy sterownik graficzny na stronie Stan widoczny na karcie Diagnostyka dla różnych kombinacji systemu i karty graficznej w danym komputerze: Komputer System Karta graficzna Certyfikowane Certyfikowane tylko dla poprzedniej wersji SolidWorks Stan Wyświetlane pola Wszystkie pola dotyczące systemu i karty graficznej System Karta graficzna Niecertyfikowane Certyfikowane tylko dla poprzedniej wersji SolidWorks Informacje dotyczące karty graficznej System Karta graficzna Certyfikowane Nieaktualne Wszystkie pola dotyczące systemu i karty graficznej System Karta graficzna Certyfikowane Aktualne Wszystkie pola dotyczące systemu i karty graficznej Jeżeli brak jest połączenia z Internetem, stan wyświetla ikonę błędu. Udoskonalenia toku prac i używalności Karta Wychwytywanie problemu pomaga opisać problem, zarejestrować wideo i spakować pliki SolidWorks. 1. Na karcie Wychwytywanie problemu, należy kliknąć Opisz problem. 2. W oknie dialogowym Szczegóły wychwytywania problemu opisać problem i kliknąć OK. To okno dialogowe zostało skrócone, aby poprawić używalność. 22

23 Administracja 3. Kliknąć Zapis wideo. Rozpoczęta zostanie nowa sesja SolidWorks. Przycisk ten zastępuje okno dialogowe Odtwórz problem. 4. W oknie dialogowym Wychwytywanie problemu kliknąć Rozpocznij rejestrowanie. Ruchome okno dialogowe będzie wyświetlane na wierzchu sesji SolidWorks. 5. Zarejestrować problem i kliknąć Zakończ rejestrowanie. 6. Gdy pojawi się monit, aby zamknąć sesję SolidWorks, należy kliknąć OK. 7. Kliknąć Dodaj pliki, aby dodać pliki części, rysunków lub złożeń, a następnie kliknąć Spakuj pliki teraz. Utworzony zostanie folder spakowany do pliku.zip. Można zmienić nazwę tego folderu, zapisać go na swoim twardym dysku i wysłać do zespołu pomocy technicznej. Testy sprzętowe Karta Dodatki obecnie zawiera łącze do strony gdzie można znaleźć szczegółowe informacje na temat uruchamiania testów dotyczących aplikacji SolidWorks i komputera. Można ustalić, czy dany system zapewnia efektywną pracę SolidWorks. Aby uruchomić test wydajności SolidWorks, należy kliknąć Uruchom SolidWorks Test wydajności na karcie Dodatki. Kontrola stanu karty graficznej Udoskonalenia strony sterowników karty graficznej pomagają zidentyfikować prawidłowy sterownik graficzny. Patrz: Udoskonalenia: Aplikacja, która za jednym kliknięciem dokonuje profilowania systemu i karty graficznej i umieszcza te informacje na stronie Web, umożliwiając zidentyfikowanie prawidłowej karty graficznej. Aby przycisk ten był widoczny na stronie Web, w komputerze musi być zainstalowany protokół.net 2.0 lub nowszy. Zaktualizowany diagram wyników z kolorowymi klawiszami, poprawiający czytelność. 23

Nowe funkcje SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2011

Nowe funkcje SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2011 Nowe funkcje SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2011 Spis treści Informacje prawne...iii Wprowadzenie...v 1 Enterprise PDM...6 Eksplorator plików i dodatek SolidWorks...6 Menu Enterprise PDM...6 Rozbudowane możliwości

Bardziej szczegółowo

NOWE FUNKCJE SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2014

NOWE FUNKCJE SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2014 NOWE FUNKCJE SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2014 Spis treści Informacje prawne...3 Wprowadzenie...6 1 SolidWorks Enterprise PDM...7 Zautomatyzowane zarządzanie pamięcią podręczną...7 Skonsolidowane powiadomienia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Inventor 2016 co nowego?

Inventor 2016 co nowego? Inventor 2016 co nowego? OGÓLNE 1. Udoskonalenia wizualizacji, grafiki i programu Studio Nowa obsługa oświetlenia opartego na obrazie (IBL, Image Based Lighting) Wszystkie style oświetlenia w programie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Word 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp Te

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje oprogramowania SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2012

Nowe funkcje oprogramowania SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2012 Nowe funkcje oprogramowania SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2012 SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2012 Spis treści Informacje prawne...iii Wprowadzenie...vi 1 SolidWorks Enterprise PDM...7 Narzędzie administracyjne...7

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2013

Nowe funkcje SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2013 Nowe funkcje SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2013 Spis treści Informacje prawne...3 Wprowadzenie...6 1 SolidWorks Enterprise PDM...7 Narzędzie administracyjne...7 Powiadomienia Opóźnione w stanie...7 Równoległe

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Océ Podręcznik użytkownika

Océ Podręcznik użytkownika Océ Podręcznik użytkownika Océ Client Tools Instrukcje podstawowej obsługi Copyright 2010 Océ Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tego podręcznika nie może być powielana, kopiowana, adaptowana ani

Bardziej szczegółowo

Instalacja i administracja SOLIDWORKS 2011

Instalacja i administracja SOLIDWORKS 2011 Instalacja i administracja SOLIDWORKS 2011 Spis treści Informacje prawne...v 1 Instalacja i administracja SolidWorks...7 Instalacja indywidualna czy obraz administracyjny...8 Inicjowanie instalacji SolidWorks...9

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w SolidWorks Enterprise PDM Wersja 2010

Nowe funkcje w SolidWorks Enterprise PDM Wersja 2010 Nowe funkcje w SolidWorks Enterprise PDM Wersja 2010 Spis treści Informacje prawne...iv Informacje o tym przewodniku...v 1 Zarządzanie zadaniami...6 Ustawianie zadań...6 Zadania przekształcania i drukowania...7

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji Podgląd zdarzeń W systemie Windows XP zdarzenie to każde istotne wystąpienie w systemie lub programie, które wymaga powiadomienia użytkownika lub dodania wpisu do dziennika. Usługa Dziennik zdarzeń rejestruje

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013 Symfonia Faktura Instalacja programu Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Instalacja i administracja SOLIDWORKS 2012

Instalacja i administracja SOLIDWORKS 2012 Instalacja i administracja SOLIDWORKS 2012 Spis treści Informacje prawne...v 1 Instalacja i administracja SolidWorks...8 Instalacja indywidualna czy obraz administracyjny...9 Inicjowanie instalacji SolidWorks...10

Bardziej szczegółowo

DesignCAD 3D Max 24.0 PL

DesignCAD 3D Max 24.0 PL DesignCAD 3D Max 24.0 PL Październik 2014 DesignCAD 3D Max 24.0 PL zawiera następujące ulepszenia i poprawki: Nowe funkcje: Tryb RedSDK jest teraz dostępny w widoku 3D i jest w pełni obsługiwany przez

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Instalacja i administracja SOLIDWORKS 2013

Instalacja i administracja SOLIDWORKS 2013 Instalacja i administracja SOLIDWORKS 2013 Spis treści Informacje prawne...v 1 Instalacja i administracja SolidWorks...8 Instalacja indywidualna czy obraz administracyjny...9 Inicjowanie instalacji SolidWorks...10

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład III W prezentacji wykorzystano fragmenty i przykłady z książki: Joe Habraken;

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Publisher 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace

Sage Symfonia Kadry i Płace Sage Symfonia Kadry i Płace Instalacja programu Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2014

INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2014 INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2014 Spis treści Informacje prawne...5 1 Instalacja i administracja SolidWorks...8 Instalacja indywidualna czy obraz administracyjny...9 Inicjowanie instalacji SolidWorks...10

Bardziej szczegółowo

NOWE FUNKCJE SOLIDWORKS 2015

NOWE FUNKCJE SOLIDWORKS 2015 NOWE FUNKCJE SOLIDWORKS 2015 Spis treści Informacje prawne...11 1 Witamy w SOLIDWORKS 2015...14 Informacje główne...14 Najważniejsze udoskonalenia...14 Aby uzyskać więcej informacji...17 2 Interfejs użytkownika...18

Bardziej szczegółowo

Formatowanie tekstu przy uz yciu stylo w

Formatowanie tekstu przy uz yciu stylo w Formatowanie tekstu przy uz yciu stylo w Czy stosowanie wciąż tego samego formatowania albo zmienianie koloru, rozmiaru lub rodzaju czcionki w celu wyróżnienia tekstu należy do często wykonywanych czynności?

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2016

INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2016 INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2016 Spis treści Informacje prawne...5 1 Instalacja i administracja SOLIDWORKS...8 Instalacja indywidualna czy obraz administracyjny...9 Inicjowanie instalacji SOLIDWORKS...10

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Visio 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zaktualizowane szablony Szablony

Bardziej szczegółowo

Toolbox teoria i praktyczne wykorzystanie

Toolbox teoria i praktyczne wykorzystanie Toolbox teoria i praktyczne wykorzystanie 1. Metody wstawiania części z Toolbox-a Toolbox jest generatorem części, który tworzy je w oparciu o jeden plik *.sldprt danego standardu i typu (np. śruby z łbem

Bardziej szczegółowo

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Informacje ogólne Symbol jest przedstawieniem graficznym aparatu na schemacie. Oto przykład przekaźnika: Widok aparatu jest przedstawieniem graficznym

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5

ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5 ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL CAD 2D. Sylabus opisuje zakres wiedzy i umiejętności, jakie musi opanować

Bardziej szczegółowo

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej prowadzi: dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 04 Przygotowywanie danych źródłowych Poniżej przedstawiono zalecenia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Operacje na gotowych projektach.

Operacje na gotowych projektach. 1 Operacje na gotowych projektach. I. Informacje wstępne. -Wiele firm udostępnia swoje produkty w postaci katalogów wykonanych w środowisku projektowania AutoCad. Podstawowym rozszerzeniem projektów stworzonych

Bardziej szczegółowo

Modelowanie w projektowaniu maszyn i procesów cz.3

Modelowanie w projektowaniu maszyn i procesów cz.3 Modelowanie w projektowaniu maszyn i procesów cz.3 Dr inż. Piotr Pawełko p. 141 Piotr.Pawelko@zut.edu.pl www.piopawelko.zut.edu.pl Modelowanie Modelowanie w grafice 3D proces tworzenia i modyfikacji obiektów

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Excel 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Dodawanie poleceń do paska narzędzi

Bardziej szczegółowo

NOWE FUNKCJE SOLIDWORKS PDM 2016

NOWE FUNKCJE SOLIDWORKS PDM 2016 NOWE FUNKCJE SOLIDWORKS PDM 2016 Spis treści Informacje prawne...3 Wprowadzenie...6 1 SOLIDWORKS PDM...7 Zmiana metod instalacji programu SOLIDWORKS PDM...7 Instalacja przy użyciu Menedżera instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji zgłoszeń serwisowych dla Działu Wparcia Technicznego

Instrukcja rejestracji zgłoszeń serwisowych dla Działu Wparcia Technicznego Instrukcja rejestracji zgłoszeń serwisowych dla Działu Wparcia Technicznego Podstawowym źródłem informacji kierowanym do Działu Wsparcia Technicznego zgłoszeniu serwisowym jest plik wygenerowany programem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Podrecznik użytkownika programu Norton AntiVirus Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i może być używane jedynie zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca aktualizacji programu z wersji 5.0 lub 6.0 do wersji 6.2

Instrukcja dotycząca aktualizacji programu z wersji 5.0 lub 6.0 do wersji 6.2 zintegrowane środowisko tłumaczeniowe Instrukcja dotycząca aktualizacji programu z wersji 5.0 lub 6.0 do wersji 6.2 2004-2013 Kilgray Translation Technologies Wszelkie prawa zastrzeżone. Tłumaczenie: GET

Bardziej szczegółowo

W tym ćwiczeniu zostanie wykonany prosty profil cienkościenny, jak na powyŝszym rysunku.

W tym ćwiczeniu zostanie wykonany prosty profil cienkościenny, jak na powyŝszym rysunku. ĆWICZENIE 1 - Podstawy modelowania 3D Rozdział zawiera podstawowe informacje i przykłady dotyczące tworzenia trójwymiarowych modeli w programie SolidWorks. Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale są podstawą

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2016

INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2016 INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2016 Spis treści Informacje prawne...5 1 Instalacja i administracja SOLIDWORKS...8 Instalacja indywidualna czy obraz administracyjny...9 Inicjowanie instalacji SOLIDWORKS...10

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6. Pomoc techniczna

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6 Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0016 Wersja:08-12-2010 ASKOM i asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o.,

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Jesteś nowym użytkownikiem systemu Windows 7? Wiele elementów odpowiada funkcjom znanym z poprzednich wersji systemu Windows, możesz jednak potrzebować pomocy, aby

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu:

Instalacja programu: Instrukcja programu Konwerter Lido Aktualizacja instrukcji : 2012/03/25 INSTALACJA PROGRAMU:... 1 OKNO PROGRAMU OPIS... 3 DODANIE MODUŁÓW KONWERSJI... 3 DODANIE LICENCJI... 5 DODANIE FIRMY... 7 DODAWANIE

Bardziej szczegółowo

Konstruuj z głową! Naucz się SolidWorksa!

Konstruuj z głową! Naucz się SolidWorksa! Konstruuj z głową! Naucz się SolidWorksa! Opanuj podstawy projektowania CAD części i złożeń Naucz się korzystać z zaawansowanych narzędzi inżynierskich Poznaj praktyczne przykłady zastosowania ich w projektach

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi

Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi Ćwiczenie 1 Tworzenie szablonu niestandardowego Zadanie 1 W tym ćwiczeniu utworzysz niestandardowy szablon zabezpieczeń.! Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Wstęp 5 Rozdział 1. Instalacja systemu 13. Rozdział 2. Logowanie i wylogowywanie 21 Rozdział 3. Pulpit i foldery 25. Rozdział 4.

Wstęp 5 Rozdział 1. Instalacja systemu 13. Rozdział 2. Logowanie i wylogowywanie 21 Rozdział 3. Pulpit i foldery 25. Rozdział 4. Wstęp 5 Rozdział 1. Instalacja systemu 13 Uruchamianie Ubuntu 14 Rozdział 2. Logowanie i wylogowywanie 21 Rozdział 3. Pulpit i foldery 25 Uruchamianie aplikacji 25 Skróty do programów 28 Preferowane aplikacje

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2014

INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2014 INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2014 Spis treści Informacje prawne...5 1 Instalacja i administracja SolidWorks...8 Instalacja indywidualna czy obraz administracyjny...9 Inicjowanie instalacji SolidWorks...10

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ PRZY POMOCY OPROGRAMOWANIA SOLIDWORKS WORKGROUP PDM

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ PRZY POMOCY OPROGRAMOWANIA SOLIDWORKS WORKGROUP PDM PRACOWNIA KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA TECHNOLOGII POLITECHNIKA WARSZAWSKA INSTYTUT TECHNIK WYTWARZANIA ZAKŁAD AUTOMATYZACJI, OBRABIAREK i OBRÓBKI SKRAWANIEM INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRAC INŻYNIERSKICH

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRAC INŻYNIERSKICH KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRAC INŻYNIERSKICH Joanna Bartnicka Joanna.Bartnicka@polsl.pl Treści kształcenia 1. Prace inżynierskie w cyklu życia produktu: stadia cyklu życia produktu, typy życia produktu.

Bardziej szczegółowo

NVIDIA GeForce Experience

NVIDIA GeForce Experience NVIDIA GeForce Experience DU-05620-001_v02 11 lipca 2012 Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI 1 NVIDIA GeForce Experience Podręcznik użytkownika... 1 Informacje o programie GeForce Experience... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

NOWE FUNKCJE SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2015

NOWE FUNKCJE SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2015 NOWE FUNKCJE SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2015 Spis treści Informacje prawne...3 Wprowadzenie...6 1 SOLIDWORKS Enterprise PDM...7 Udoskonalenia w zakresie kopiowania drzewa...7 Używanie filtru wyświetlania

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów. Sylabus opisuje zakres wiedzy i

Bardziej szczegółowo

TUTORIAL: Konwersja importowanej geometrii na arkusz blachy

TUTORIAL: Konwersja importowanej geometrii na arkusz blachy ~ 1 ~ TUTORIAL: Konwersja importowanej geometrii na arkusz blachy 1. Przygotowanie modelu. Bezpośrednio po wczytaniu geometrii i sprawdzeniu błędów należy ocenić detal czy nadaje się do przekonwertowania

Bardziej szczegółowo

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1 Viatoll Calc Instrukcja użytkownika Strona 1 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Opis panelu głównego...3 2.1 Menu aplikacji...4 2.2 Tabela z trasami...5 2.3 Strona kalkulatora viatoll...6 2.4 Pasek statusu...7

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2015

INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2015 INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2015 Spis treści Informacje prawne...5 1 Instalacja i administracja SOLIDWORKS...8 Instalacja indywidualna czy obraz administracyjny...9 Inicjowanie instalacji SOLIDWORKS...10

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne Systemy Inżynierskie CAD, CAM, CAE, PDM, CRM

Nowoczesne Systemy Inżynierskie CAD, CAM, CAE, PDM, CRM Pierwsze kroki z SolidWorks Informacje wstępne konfiguracja panelu użytkownika Szkic 2D Praca ze szkicownikiem Szkic wyprowadzony Wykorzystywanie obrazu w szkicu (w postaci zdjęcia) Krzywa przez punkty

Bardziej szczegółowo

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt.

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt. Grafika w dokumencie Wprowadzanie ozdobnych napisów WordArt Do tworzenia efektownych, ozdobnych napisów służy obiekt WordArt. Aby wstawić do dokumentu obiekt WordArt: 1. Umieść kursor w miejscu, w którym

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2015

INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2015 INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2015 Spis treści Informacje prawne...5 1 Instalacja i administracja SOLIDWORKS...8 Instalacja indywidualna czy obraz administracyjny...9 Inicjowanie instalacji SOLIDWORKS...10

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów 1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów Co to jest styl? Styl jest ciągiem znaków formatujących, które mogą być stosowane do tekstu w dokumencie w celu szybkiej zmiany jego wyglądu. Stosując styl, stosuje

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS)

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS) Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS) Temat: Platforma Systemowa Wonderware cz. 2 przemysłowa baza danych,

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014 Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2014 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

plansoft.org www.plansoft.org Zmiany w Plansoft.org Błyskawiczny eksport danych PLANOWANIE ZAJĘĆ, REZERWOWANIE SAL I ZASOBÓW

plansoft.org www.plansoft.org Zmiany w Plansoft.org Błyskawiczny eksport danych PLANOWANIE ZAJĘĆ, REZERWOWANIE SAL I ZASOBÓW Zmiany w Plansoft.org Błyskawiczny eksport danych... 1 Jak wyeksportować dane... 1 Eksportowanie planu studiów, zajęć, statystyk i danych słownikowych... 2 Dostosowywanie wyników eksportu... 4 Filtrowanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

SolidWorks 2012 odpowiedzi na często zadawane pytania Jerzy Domański, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, jdom@uwm.edu.pl

SolidWorks 2012 odpowiedzi na często zadawane pytania Jerzy Domański, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, jdom@uwm.edu.pl Materiały pomocnicze dla studentów z zakresu zastosowania programu SolidWorks 2012 Autor Jerzy Domański jdom@uwm.edu.pl Wydział Nauk Technicznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Materiały przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Dodawanie grafiki i obiektów

Dodawanie grafiki i obiektów Dodawanie grafiki i obiektów Word nie jest edytorem obiektów graficznych, ale oferuje kilka opcji, dzięki którym można dokonywać niewielkich zmian w rysunku. W Wordzie możesz zmieniać rozmiar obiektu graficznego,

Bardziej szczegółowo

1. Zaczynamy! (9) 2. Edycja dokumentów (33)

1. Zaczynamy! (9) 2. Edycja dokumentów (33) 1. Zaczynamy! (9) Uruchamiamy program Word i co z tego wynika... (10) o Obszar roboczy, czyli miejsce do pracy (12) Otwieranie dokumentów w programie Word (14) o Tworzenie nowego dokumentu (14) o Otwieranie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1 Główne komponenty Program Acronis vmprotect 6.0 zawiera następujące główne komponenty: Acronis vmprotect Windows Agent (oprogramowanie instalowane na komputerze

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Typ dokumentu: Dokumentacja techniczna Temat: Instalacja oprogramowania Data wykonania: Czerwiec 2015 1 Spis treści 1 Instalacja oprogramowania 3 1.1 Instalacja Ekspresowa 4 1.1.1 Instalacja na jednym

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie Słownik tłumaczeń Informacje ogólne Edytor słownika jest aplikacją MDI, umożliwiającą otwieranie różnych słowników, w celu zarzadzania nimi oraz zapisywania ich do poszczególnych plików. Słownik tłumaczeń

Bardziej szczegółowo

QUICKSTORE PORTABLE PRO USB3.0

QUICKSTORE PORTABLE PRO USB3.0 QUIKSTORE PORTLE PRO US3.0 PORĘZNIK QUIKSTORE PORTLE PRO US3.0 1. Instalacja oprogramowania 1. Włóż dołączony dysk ysk z narzędziami do napędu /V. 2. Wybierz napęd /V (tj. :\). 3. Otwórz folder Sharkoon.

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30 MS Word 2010 Długi dokument Praca z długim dokumentem Kinga Sorkowska 2011-12-30 Dodawanie strony tytułowej 1 W programie Microsoft Word udostępniono wygodną galerię wstępnie zdefiniowanych stron tytułowych.

Bardziej szczegółowo

MasterEdytor. Podprogram pomocniczy do programu mpfotoalbum 1.2 INSTRUKCJA

MasterEdytor. Podprogram pomocniczy do programu mpfotoalbum 1.2 INSTRUKCJA MasterEdytor Podprogram pomocniczy do programu mpfotoalbum 1.2 INSTRUKCJA 1. Przeznaczenie Program MasterEdytor przeznaczony jest do skonfigurowania wszystkich parametrów pracy programu mpfotoalbum. 2.

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

Nieskonfigurowana, pusta konsola MMC

Nieskonfigurowana, pusta konsola MMC Konsola MMC Aby maksymalnie, jak to tylko możliwe, ułatwić administrowanie systemem operacyjnym oraz aplikacjami i usługami w systemie Windows XP, wszystkie niezbędne czynności administracyjne można wykonać

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Instalacja programu Wersja 2014 Instalacja programu Instalacja programu możliwa jest z zakupionej płyty instalacyjnej lub z wykorzystaniem plików pobranych ze strony Sage.

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć pracę? Mapa

Jak rozpocząć pracę? Mapa Jak rozpocząć pracę? SWDE Manager jest aplikacją służącą do przeglądania graficznych i opisowych danych ewidencji gruntów i budynków zapisanych w formacie SWDE (.swd,.swg,.swde). Pracując w SWDE Managerze,

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ FEMAP. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range,

PLAN SZKOLEŃ FEMAP. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range, PLAN SZKOLEŃ FEMAP Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem systemów CAD/CAM/CAE/PDM. Jesteśmy jednym z największych polskich

Bardziej szczegółowo