Nowe funkcje SOLIDWORKS 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowe funkcje SOLIDWORKS 2011"

Transkrypt

1 Nowe funkcje SOLIDWORKS 2011

2 Spis treści Nowe funkcje: Informacje główne dotyczące SolidWorks ix Informacje prawne Interfejs użytkownika...14 Wyszukiwanie SolidWorks...14 Przyciski Zapisz jako i Właściwości pliku na pasku narzędzi Standard...14 Ikony menedżera właściwości PropertyManager...14 Raporty o błędach Podstawy SolidWorks...16 Application Programming Interface (Interfejs programowania aplikacji)...16 Plik przenośny...17 Dokumentacja...17 Nowe samouczki...17 Administracja Toolbox - Informacje ogólne D ContentCentral...18 Narzędzie Defeature...18 Configuration Publisher D ContentCentral dla dostawców Administracja...20 Konwertowanie plików do SolidWorks Udoskonalenia instalacji...20 SolidWorks Rx...22 Diagnostyka...22 Udoskonalenia toku prac i używalności...22 Testy sprzętowe...23 Kontrola stanu karty graficznej Złożenia...24 Operacje złożenia...24 Zaokrąglenia i sfazowania...24 Ściegi spoiny...24 Wizualizacja złożenia...25 Zredukowane operacje w złożeniach...26 Zredukowane operacje - Krok 1: Komponenty...26 Zredukowane operacje - Krok 2: Ruch...27 Zredukowane operacje - Krok 3: Do zachowania...27 Zredukowane operacje - Krok 4: Do usunięcia...28 ii

3 Spis treści Zredukowane operacje - Ukończono usuwanie operacji...29 Równania...30 Wykrywanie przenikania...30 Ignoruj ukryte obiekty...30 Jakość i wydajność...31 Wiązania...31 Zastąp elementy wiązania...31 Wiązania w ruchu...31 Raport przebudowy...31 SpeedPak CircuitWorks...34 Współrzędne zdefiniowane przez użytkownika dla orientacji komponentu...34 Udoskonalenia interfejsu...36 Udoskonalenia toku prac...36 Porównywanie płytek...37 Eksport do formatu PADS PowerPCB Konfiguracje...38 Configuration Publisher D ContentCentral...38 Związki rodzic/potomek...39 Modyfikowanie konfiguracji...39 Parametry...39 SpeedPak Design Checker...41 Standardy Design Checker z plików SolidWorks...41 Weryfikacja lokalizacji pliku...41 Weryfikacja dokładności wymiaru...42 Weryfikacja pozycjonowania operacji...42 Weryfikacja standardowego szablonu...42 Raport weryfikacji projektu...42 Raport podsumowania dla Harmonogramu zadań...43 Zadanie weryfikacji projektu w Enterprise PDM DFMXpress...44 Formowanie wtryskowe...44 Uruchamianie sprawdzenia formowania wtryskowego Rysunki i opisywanie szczegółów...45 Opcje wyrównania w palecie wymiarów...45 Rozmieść wymiary automatycznie...51 Używanie automatycznego rozmieszczania wymiarów...51 Dostosowywanie odstępów...52 Ramka graniczna dla arkusza blachy...52 iii

4 Spis treści Właściwości listy elementów ciętych na rysunkach...54 Znaczniki środka na rysunkach złożeń...54 Oznaczenia gwintu...55 Wyświetlanie skali w widokach ortogonalnych...56 Format arkusza rysunku...56 Wymiary w dwóch jednostkach dla sfazowań...56 Ukrywanie obiektów w widoku rysunku...57 Ukrywanie obiektu...57 Pokazywanie obiektu...57 Tabele otworów...57 Metki...57 Obsługa podwójnych jednostek...58 Scalanie i cofanie scalania komórek w tabelach...58 Notatki...59 Wpasowanie tekstu w notatkach...59 Szyk notatek...59 Pokazywanie jednostek wymiarów...60 Pokazywanie kolorów modelu na rysunkach złożenia...60 Standard projektowania GB...61 Standard projektowania ANSI...61 Symbole bazy pomiarowej...61 Symbole tolerancji położenia i kształtu...62 Trójwymiarowe widoki rysunku DriveWorksXpress...64 Interfejs okienka zadań edrawings...65 Udoskonalenia wyświetlania...65 Synchronizacja plików...65 Manipulacja triadą...65 Filtrowanie według nazwy komponentu...66 Obsługa macierzystego standardu 64-bitowego Enterprise PDM...67 Eksplorator plików i dodatek SolidWorks...67 Menu Enterprise PDM...67 Rozbudowane możliwości wyszukiwania...69 Rozbudowane możliwości otwierania plików...70 Aktualizacja przerwanych odniesień plików...70 Zapisywanie plików uwag edrawings...71 Przywracanie plików z chłodni...71 Tworzenie podmenu...72 Narzędzie administracyjne...72 Zbieranie informacji pomocy technicznej...72 iv

5 Spis treści Import grup z Active Directory...73 Obsługa formatu plików 3DVIA Composer...73 Weryfikacja Design Checker...74 Aliasy na listach kart...75 Funkcje ciągów znaków i arytmetyczne we wprowadzanych wzorach...76 Eksportowane łącza toku prac...77 Kojarzenie typów rysunków z typami plików...77 API...78 Dodawanie poleceń do podmenu...78 Używanie dodatku do definiowania poleceń menu Eksploratora elementów...79 Aktualizowanie ilości LM przy użyciu interfejsu API...79 Instalacja...79 Sterowniki SQL-DMO Flow Simulation...80 Moduł chłodzenia elementów elektronicznych...80 Projekty ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji Import/eksport...82 Eksportowanie plików.ifc...82 Kreator importu DXF/DWG...82 Importowanie warstw z plików.dwg lub.dxf...82 Definiowanie początku układu współrzędnych szkicu w imporcie.dwg lub.dxf...82 Filtrowanie elementów szkicu w imporcie.dwg lub DXF...83 Naprawianie szkiców po imporcie.dwg lub DXF...83 Eksportowanie części arkusza blachy do plików DXF lub DWG...83 Eksportowanie ramki granicznej...83 Eksportowanie kierunków linii zgięcia Projekty wielkoskalowe...85 Przejście...85 Eksportowanie plików.ifc...86 Układ siatki Wyświetlanie modelu...89 Menedżer wyświetlania DisplayManager...89 Wyglądy...89 Światła...90 Sceny...91 Kalkomanie...92 PhotoView Zintegrowany podgląd PhotoView...93 Okno podglądu PhotoView...93 Ruch...94 Obsługa PhotoView w komputerach 64-bitowych...94 Praca z wyglądami i renderowanie modelu...94 v

6 Spis treści Nauka menedżera wyświetlania DisplayManager...94 Dodawanie i edytowanie wyglądu...95 Dodawanie kalkomanii...96 Zmienianie innego widoku w modelu...97 Przygotowywanie do renderowania: Praca z oświetleniem i scenami...97 Wykonywanie ostatecznego renderowania Projektowanie form...99 Tryb ręczny tworzenia powierzchni neutralnych Badania ruchu Generator funkcji dla funkcji siły i napędu Zmiany w interfejsie użytkownika Odbita bezwładność obciążenia i odbita masa obciążenia Komponenty odniesienia dla złączek liniowych Ruch wzdłuż ścieżki Części i operacje Części Zredukowane operacje w częściach Równania Zmienne globalne Operacje Helisa Obrót Skala Powierzchnie Wyciągnięcia powierzchni ze ściany dwuwymiarowej lub trójwymiarowej Zamykanie wyciągniętej powierzchni FeatureWorks Rozpoznawanie dodań i wycięć Automatyczne rozpoznawanie operacji pochylenia Łączenie podobnych operacji podczas automatycznego rozpoznawania operacji Routing - Wyznaczanie trasy Routing Library Manager Trasa wzdłuż istniejącej geometrii Odstępy rowka Autodopasowanie rozmiaru Przenoszenie i obracanie łącznika Import schematu technologicznego P&ID Raport schematu technologicznego P&ID Opcje wyznaczania trasy w poleceniu Wyizoluj Arkusz blachy Tabele obliczania zgięć vi

7 Spis treści Konwertuj na arkusz blachy Rozłożone modele Współczynnik K w konfiguracjach Mapowanie kierunków zgięcia podczas eksportowania do plików DXF/DWG Tworzenie odbić lustrzanych odgięć krawędzi i odgięć dookolnych Właściwości arkusza blachy Szyki odgięć krawędzi i operacji wypustu Simulation Nowe badania Simulation Nowe badanie uproszczenia 2D (Professional) Nowe badanie analizy spektrum reakcji (Premium) Interfejs Organizacja obiektów Filtrowanie drzewa badania Simulation Udoskonalenia wyświetlania dla badań Simulation Wyświetlanie symboli Simulation Wyrażenia w polach wejściowych Skorupy Odsunięcia dla skorup Orientacja warstw w kompozytach (Premium) Informacje stosu kompozytowego (Premium) Belki Niejednorodne i częściowe obciążenia belek Belki zwężane Złącza Standard europejski dla spoin grzbietowych (Professional) Kontakt Automatyczna opcja dla uproszczonego kontaktu Siatka Udoskonalenia siatki Badania nieliniowe Udoskonalona dokładność dla umocowań nieliniowych (Premium) Wyniki Wykresy nieliniowe (Premium) Moc cieplna i energia cieplna Interakcja z tabelami list wyników Udoskonalenia objaśnienia sondy Sensory dla badań stanów nieustalonych Raporty badania Szkicowanie Układ siatki Sustainability vii

8 Spis treści Nowe obsługiwane regiony Łącze zrównoważonego rozwoju (Sustainability) dla dostosowanego materiału SolidWorks Utilities Narzędzie sprawdzania symetrii Znajdowanie/modyfikowanie/wygaszanie wyboru operacji Toolbox Otwieranie modeli z komponentami odniesienia Toolbox Koła zębate w standardzie GB Konstrukcje spawane Listy elementów ciętych Ikony listy elementów ciętych Zmiana kolejności i wykluczanie elementów listy elementów ciętych Ściegi spoiny Wyświetlanie ściegu spoiny Ściegi spoiny w złożeniach Obsługa spoin w rysunkach Symbole spoin Tabele spoin viii

9 Nowe funkcje: Informacje główne dotyczące SolidWorks 2011 SolidWorks 2011 zawiera wiele udoskonaleń i rozszerzeń funkcji. Większość z nich stanowi bezpośrednią odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez klientów. Niniejsza wersja koncentruje się na następujących obszarach: Szybsze i bardziej wydajne projektowanie Poprawiona współpraca i wizualizacja Udoskonalona obsługa dla produkcji Najważniejsze udoskonalenia Najważniejsze udoskonalenia w oprogramowaniu SolidWorks 2011 to poprawione istniejące produkty oraz nowatorskie nowe funkcje. Symbole znajdują się w następujących częściach niniejszego przewodnika: Złożenia Rysunki i opisywanie szczegółów Enterprise PDM Wyświetlanie modelu Części i operacje Zaokrąglenia i sfazowania na stronie 24 Wyświetlanie ściegu spoiny na stronie 173 Zredukowane operacje w złożeniach na stronie 26 Opcje wyrównania w palecie wymiarów na stronie 45 Rozmieść wymiary automatycznie na stronie 51 Obsługa podwójnych jednostek na stronie 58 Obsługa spoin w rysunkach na stronie 176 Menu Enterprise PDM na stronie 67 Menedżer wyświetlania DisplayManager na stronie 89 PhotoView 360 na stronie 93 Zredukowane operacje w częściach na stronie 104 Współużytkowanie równań pomiędzy modelami na stronie 104 ix

10 Simulation Konstrukcje spawane Stany wygaszenia operacji i komponentów na stronie 106 Wyciągnięcia powierzchni ze ściany dwuwymiarowej lub trójwymiarowej na stronie 113 Nowe badanie uproszczenia 2D (Professional) na stronie 136 Ściegi spoiny na stronie 172 Wyświetlanie ściegu spoiny na stronie 173 Zaokrąglenia i sfazowania na stronie 173 Aby uzyskać więcej informacji Wykorzystać poniższe zasoby, aby dowiedzieć się o SolidWorks: Nowe funkcje w formacie PDF i HTML Interaktywne Nowe funkcje Nowe funkcje - przykłady Pomoc online Uwagi o wersji Niniejszy przewodnik jest dostępny w formacie PDF i HTML. Kliknąć: Pomoc > Nowe funkcje > PDF Pomoc > Nowe funkcje > HTML W SolidWorks kliknąć symbol, aby wyświetlić rozdział niniejszego podręcznika opisujący dane udoskonalenie. Symbol ten pojawia się obok nowych elementów menu oraz tytułów nowych i zmienionych menedżerów właściwości PropertyManager. Aby włączyć Interaktywne nowe funkcje, należy kliknąć Pomoc > Nowe funkcje > Interaktywne. Przykłady nowych funkcji są aktualizowane przy każdej głównej wersji, dostarczając przykładowych sposobów użycia najważniejszych udoskonaleń w danej wersji. Aby otworzyć przykłady nowych funkcji, należy kliknąć Pomoc > Nowe funkcje > Nowe funkcje - Przykłady. Zawiera pełny opis naszych produktów, łącznie ze szczegółami dotyczącymi interfejsu użytkownika, próbkami i przykładami. Zawiera informacje o najnowszych zmianach w naszych produktach. x

11 Informacje prawne , Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, firma należąca do Dassault Systèmes S.A. 300 Baker Avenue, Concord, Mass USA. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje i oprogramowanie omawiane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia i nie stanowią jakichkolwiek zobowiązań ze strony Dassault Systèmes SolidWorks Corporation (DS SolidWorks). Żadne materiały nie mogą być powielane ani przekazywane w jakiejkolwiek formie lub jakąkolwiek metodą - elektroniczną czy ręczną - w żadnym celu, bez wyraźnej pisemnej zgody DS SolidWorks. Oprogramowanie, o którym mowa w niniejszym dokumencie, jest dostarczane na podstawie licencji i może być używane i kopiowane tylko zgodnie z postanowieniami licencji. Wszelkie gwarancje udzielane przez DS SolidWorks dotyczące oprogramowania i dokumentacji zostały zawarte w umowie licencyjnej i żadne wyrażone czy dorozumiane stwierdzenia w tym dokumencie lub jego treści nie będą uznawane ani interpretowane jako modyfikacje lub zmiany warunków ani gwarancji w umowie licencyjnej. Informacje patentowe Oprogramowanie 3D CAD SolidWorks jest chronione patentami USA nr 5,815,154; 6,219,049; 6,219,055; 6,611,725; 6,844,877; 6,898,560; 6,906,712; 7,079,990; 7,477,262; 7,558,705; 7,571,079; 7,590,497; 7,643,027; 7,672,822; 7,688,318; 7,694,238; oraz patentami zagranicznymi (np. EP 1,116,190 i JP 3,517,643). Oprogramowanie edrawings jest chronione patentem USA nr 7,184,044; patentem USA nr 7,502,027; oraz patentem kanadyjskim nr 2,318,706. Patenty zgłoszone w USA i za granicą. Znaki towarowe oraz nazwy produktów dla produktów i usług SolidWorks SolidWorks, 3D PartStream.NET, 3D ContentCentral, edrawings, a także logo edrawings są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy SolidWorks, natomiast FeatureManager jest zastrzeżonym znakiem towarowym, którego współwłaścicielem jest firma DS SolidWorks. CircuitWorks, Feature Palette, FloXpress, PhotoWorks, TolAnalyst oraz XchangeWorks są znakami towarowymi DS SolidWorks. FeatureWorks jest zastrzeżonym znakiem towarowym Geometric Ltd. SolidWorks 2011, SolidWorks Enterprise PDM, SolidWorks Simulation, SolidWorks Flow Simulation i edrawings Professional są nazwami produktu DS SolidWorks. Pozostałe marki i nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli. KOMERCYJNE OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE - ZASTRZEŻONE Ograniczone prawa Rządu Stanów Zjednoczonych. Użycie, powielanie lub ujawnianie oprogramowania przez Rząd Stanów Zjednoczonych podlega odpowiednim ograniczeniom, zawartym w FAR (Commercial Computer Software - Restricted Rights), DFARS (Commercial Computer Software and Commercial Computer Software Documentation) oraz w umowie licencyjnej. 11

12 Dostawca/ producent: Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, 300 Baker Avenue, Concord, Massachusetts USA Informacje praw autorskich dla produktów SolidWorks Standard, Premium, Professional i Education Części tego oprogramowania Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Części tego oprogramowania Siemens Industry Software Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone. Części tego oprogramowania Geometric Ltd. Części tego oprogramowania Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Części tego oprogramowania zawierają PhysX by NVIDIA Części tego oprogramowania Luxology, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone, Patenty zgłoszone. Części tego oprogramowania DriveWorks Ltd. Prawa autorskie Adobe Systems Inc. i jej licencjodawcy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ochrona patentami USA nr 5,929,866; 5,943,063; 6,289,364; 6,563,502; 6,639,593; 6,754,382; Patenty zgłoszone. Adobe, logo Adobe, Acrobat, logo Adobe PDF, Distiller oraz Reader są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowym firmy Adobe Systems Inc. w USA i innych krajach. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących praw autorskich, w SolidWorks patrz: Pomoc > SolidWorks - informacje. Informacje praw autorskich dla produktów SolidWorks Simulation Części tego oprogramowania 2008 Solversoft Corporation. PCGLSS Computational Applications and System Integration, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje praw autorskich dla produktu Enterprise PDM Outside In Viewer Technology, Prawa autorskie , Oracle Prawa autorskie , Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Części tego oprogramowania Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje praw autorskich dla produktów edrawings Części tego oprogramowania Tech Soft 3D. Części tego oprogramowania Jean-Loup Gailly and Mark Adler. Części tego oprogramowania Dconnexion. Części tego oprogramowania Open Design Alliance. Wszelkie prawa zastrzeżone. Części tego oprogramowania Spatial Corporation. 12

13 Oprogramowanie jest oparte na pracy Independent JPEG Group. 13

14 1 Interfejs użytkownika Rozdział ten zawiera następujące tematy: Wyszukiwanie SolidWorks Przyciski Zapisz jako i Właściwości pliku na pasku narzędzi Standard Ikony menedżera właściwości PropertyManager Raporty o błędach Wyszukiwanie SolidWorks Dodano nowe tryby wyszukiwania do Wyszukiwania SolidWorks. Oprócz wyszukiwania plików i modeli, można przeszukiwać Pomoc SolidWorks, Bazę wiedzy oraz forum użytkowników. Na pasku menu, w polu SolidWorks Wyszukaj wpisać tekst do wyszukania. wybrać lokalizację wyszukiwania i Patrz: Pomoc SolidWorks: Wyszukaj. Przyciski Zapisz jako i Właściwości pliku na pasku narzędzi Standard Pasek narzędzi Standard ma obecnie dwa nowe przyciski: Zapisz jako i Właściwości pliku. Należy użyć Narzędzia > Dostosuj > Polecenia, aby dodać przyciski do paska narzędzi lub menedżera poleceń CommandManager. Patrz: Pomoc SolidWorks: Dostosowywanie przycisków narzędzi. Ikony menedżera właściwości PropertyManager Ikony dla etykiet i przycisków w menedżerze właściwości PropertyManager i oknach dialogowych zostały zaktualizowane, aby zapewnić lepszą zgodność z ikonami drzewa operacji FeatureManager. 14

15 Interfejs użytkownika Raporty o błędach Okno dialogowe Raport błędów pozwala aplikacji SolidWorks zebrać więcej informacji na temat przyczyn, dla których oprogramowanie przestało odpowiadać. Oknie dialogowe pozwala wykonać następujące czynności: Wysłać raport niepowodzeń do SolidWorks. Dołączyć krótki opis czynności wykonywanych w chwili, gdy aplikacja przestała odpowiadać. Informować, czy jest to problem nowy, czy podobny do wcześniejszego problemu. Informacje te pomagają inżynierom SolidWorks identyfikować trendy stabilności. Przeglądać treść raportu wysyłanego do SolidWorks. Przeglądać politykę prywatności danych firmy SolidWorks. Raporty są poufne i podlegają tej polityce. Aby wysyłać raporty do SolidWorks dla każdego niepowodzenia, należy wybrać Włącz przesyłanie informacji o wydajności w części Narzędzia > Opcje > Ogólne. 15

16 2 Podstawy SolidWorks Rozdział ten zawiera następujące tematy: Application Programming Interface (Interfejs programowania aplikacji) Plik przenośny Dokumentacja Application Programming Interface (Interfejs programowania aplikacji) Główne udoskonalenia to nowe interfejsy, metody, właściwości i delegaty. Obecnie można: Wyświetlać formanty.net w interfejsie użytkownika SolidWorks Uzyskiwać dostęp do Pliku przenośnego Pobierać obiekty danych zawierające właściwości krzywej, splajnu i parametrów powierzchni Zarządzać stylami linii na rysunkach Pobierać zawartość folderów w drzewie operacji FeatureManager Tworzyć grupy wysuwane w menedżerze poleceń CommandManager Konwertować widoki rysunków w jakości roboczej na wysoką jakość Uzyskiwać dostęp do aparatu renderowania śledzenia promieni, takiego jak PhotoView i jego opcji Określać, czy bieżący szkic jest Dowolny punkt w bieżącym szkicu jest ramką granicy Pobierać kierunek linii zgięcia Pobierać dane wyświetlania szkicu ramki granicznej widoku rysunku rozłożonego modelu Dodawać i usuwać materiał ze specyficznych stanów wyświetlania w aktywnej konfiguracji modelu Dodawać dostosowane lub standardowe przyciski SolidWorks do okienka zadań Pobierać nazwę aktywnej strony menedżera właściwości PropertyManager Pobierać odniesienia dostosowane i oryginalnego renderowania dla modelu Pobierać informację, czy polecenie lub strona menedżera właściwości PropertyManager są aktywne Dodawać wiersz do makro C# lub VB.NET oraz do pliku dziennika SolidWorks Wysyłać notyfikacje: Przed wykonaniem lub otwarciem polecenia lub strony menedżera właściwości PropertyManager Podczas wstawiania LM lub ogólnej tabeli w dokumencie złożenia, rysunku lub części Po wybraniu elementu w dokumencie części, złożenia lub rysunku Użyć dodatku Design Checker, aby: 16

17 Podstawy SolidWorks Generować weryfikacje z istniejących szablonów, standardów rysunkowych i dokumentów SolidWorks Sprawdzać względem istniejącego pliku Pobierać podsumowania wyników i zapisywać raport w formacie Microsoft Word. Kliknąć Pomoc > Pomoc API > Pomoc API SolidWorks > API SolidWorks > Uwagi o wersji. Plik przenośny Nowe opcje w oknie dialogowym Plik przenośny pozwalają zapisywać dostarczone przez system i dostosowane kalkomanie, wyglądy i sceny skojarzone z modelem. Dostępne opcje to: Uwzględnij domyślne kalkomanie, wyglądy i sceny Uwzględnij dostosowane kalkomanie, wyglądy i sceny Aby uzyskać dostęp do funkcji Plik przenośny, można również kliknąć Narzędzia > Opcje > Właściwości dokumentu > Wyświetlanie modelu i wybrać Przechowuj dane wyglądu, kalkomanii i sceny w pliku modelu. Dokumentacja Nowe samouczki SolidWorks 2011 zawiera następujące samouczki: Wizualizacja złożenia, Badania ruchu opartego na zdarzeniu, Gesty myszy oraz SustainabilityXpress. Aby uzyskać dostęp do tych samouczków, należy: 1. Kliknąć Pomoc > Samouczki SolidWorks. 2. Kliknąć jedną z poniższych opcji: Wszystkie samouczki SolidWorks (zestaw 1) Wszystkie samouczki SolidWorks (zestaw 2) 3. Wybrać nowy samouczek z listy. Administracja Toolbox - Informacje ogólne Pomoc SolidWorks zawiera nowe informacje administracyjne Toolbox. Patrz: Pomoc SolidWorks: Administracja Toolbox - Informacje ogólne. 17

18 3 3D ContentCentral Rozdział ten zawiera następujące tematy: Narzędzie Defeature Configuration Publisher 3D ContentCentral dla dostawców Narzędzie Defeature Narzędzia SolidWorks Defeature używamy, aby usuwać szczegóły z części lub złożenia i zapisywać wyniki w nowym pliku, w którym szczegóły są zastąpione za pomocą "pustych" brył (czyli brył bez historii ani definicji operacji). Można następnie udostępnić nowy plik bez ujawniania wszystkich szczegółów projektu danego modelu. Więcej informacji zawiera temat Zredukowane operacje w częściach na stronie 104. Configuration Publisher Sterowanie wieloma rodzicami/potomkami Configuration Publisher oferuje większą elastyczność podczas definiowania rodziców danych dla formantów. Można jawnie zdefiniować rodziców i dozwolonych jest wiele rodziców. Nie występuje obecnie automatyczne dziedziczenie dziadków (czyli rodziców formantów, które zostały określone jako rodzice). Patrz: Związki rodzic/potomek na stronie 39. Testy modelu Można testować stan modeli przed wczytaniem ich do 3D ContentCentral. Testowana jest próbka możliwych konfiguracji. Wyniki są zgłaszane w pliku dziennika, wyszczególniającym konfiguracje, które zostały przetestowane oraz czy przebudowa powiodła się. Patrz: Testy modelu na stronie 39. 3D ContentCentral dla dostawców Usługi dostawcy wprowadzają nowe, samoobsługowe możliwości publikowania dla dostawców komponentów przemysłowych. Numery części Dostawcy mogą wykorzystać Configuration Publisher, aby generować numery części dla modelu, który można konfigurować, a użytkownicy mogą wyszukiwać modele według numeru części w 3D ContentCentral. Patrz: Numery części na stronie

19 3D ContentCentral Stan modelu Dostawcy mogą testować stan modeli możliwych do konfigurowania w SolidWorks przed wczytaniem ich do 3D ContentCentral. Patrz: Testy modelu na stronie 39. Narzędzie Defeature Dostawcy mogą włączać reguły, które zdefiniowali w SolidWorks, aby usunąć szczegóły z możliwych do konfigurowania modeli przed ich pobraniem. Patrz: Zredukowane operacje w częściach na stronie

20 4 Administracja Rozdział ten zawiera następujące tematy: Konwertowanie plików do SolidWorks 2011 Udoskonalenia instalacji SolidWorks Rx Konwertowanie plików do SolidWorks 2011 Otwieranie dokumentu SolidWorks pochodzącego ze starszej wersji oprogramowania może potrwać dłuższy czas. Po otwarciu i zapisaniu pliku, czas trwania kolejnego otwierania pliku powróci do normy. Można użyć Harmonogramu zadań SolidWorks (SolidWorks Professional), aby przekonwertować wiele plików z wcześniejszej wersji na format SolidWorks Kliknąć Windows Start > Wszystkie programy > SolidWorks 2011 > Narzędzia SolidWorks > Harmonogram zadań SolidWorks. W Harmonogramie zadań należy: Kliknąć Konwertuj pliki i określić pliki lub foldery do konwersji. W przypadku plików w przechowalni SolidWorks Workgroup PDM, należy użyć narzędzia Konwertuj pliki Workgroup PDM. W przypadku plików znajdujących się w przechowalni SolidWorks Enterprise PDM należy użyć narzędzia dostarczonego wraz z aplikacją Enterprise PDM. Po przekonwertowaniu plików na format SolidWorks 2011 ich otwieranie w starszych wersjach SolidWorks nie będzie możliwe. Udoskonalenia instalacji Manager instalacji SolidWorks oraz proces instalacji zostały znacznie udoskonalone. Aktywacja licencji Aktywacja licencji SolidWorks została udoskonalona. Można aktywować i transferować licencje dla wielu numerów seryjnych w jednym kroku. Można transferować licencję z komputera, nawet jeśli aplikacja SolidWorks nie jest już zainstalowana na tym komputerze. W celu transferowania licencji można pobrać i uruchomić Kreator aktywacji SolidWorks z portalu klientów SolidWorks. Menedżer licencji SolidNetWork Menedżer licencji SolidNetWork został udoskonalony. 20

21 Administracja Udoskonalono wyświetlanie pożyczonych licencji. Lista licencji produktów dostępnych w danej chwili do wypożyczenia ukazuje tylko elementy, które zostały zakupione i są dostępne w menedżerze licencji SolidNetWork. Wypożyczenie licencji pakietu SolidWorks obecnie automatycznie wypożycza wymaganą licencję SolidWorks Standard. Można aktualizować menedżer licencji SolidNetWork do nowej wersji przy użyciu menedżera instalacji SolidWorks, zamiast usuwać poprzednie wersje, a następnie instalować nową. Menedżer instalacji Menedżer instalacji SolidWorks został udoskonalony. Można określić języki, jakie mają być uwzględnione w instalacji produktu SolidWorks, zamiast instalowania wszystkich języków. Język angielski jest zawsze instalowany, nawet jeśli nie zostanie on określony podczas instalacji. Specyfikacja Języków w Podsumowanie produktu ma zastosowanie tylko do instalacji produktu SolidWorks. Nie ma zastosowania do instalacji innych produktów takich jak SolidWorks edrawings, SolidWorks Workgroup PDM i SolidWorks Explorer, które instalują wszystkie języki. Instalacje menedżera licencji SolidNetWork i Workgroup PDM są lepiej zintegrowane w toku prac menedżera instalacji SolidWorks. Można tworzyć 32-bitowe i 64-bitowe obrazy administracyjne zarówno w 32-bitowych, jak i 64-bitowych systemach operacyjnych. Można na przykład: Utworzyć 32-bitowy obraz na 64-bitowym systemie operacyjnym Utworzyć 64-bitowy obraz na 32-bitowym systemie operacyjnym Utworzyć 32-bitowe i 64-bitowe obrazy na tym samym systemie operacyjnym Edytor opcji obrazu administracyjnego Interfejs i tok prac Edytora opcji obrazu administracyjnego SolidWorks zostały udoskonalone. Edytor opcji otwierany jest automatycznie po utworzeniu obrazu administracyjnego przez menedżer instalacji SolidWorks. Można zarządzać zarówno 32-bitowymi, jak i 64-bitowymi obrazami administracyjnymi przy użyciu tego samego Edytora opcji w 32-bitowym lub 64-bitowym systemie operacyjnym. Przy użyciu Edytora opcji obrazu administracyjnego SolidWorks można wykonać wszystkie kroki konfiguracji obrazu administracyjnego (niektóre z nich poprzednio były wykonywane w menedżerze instalacji SolidWorks). W Edytorze opcji obrazu administracyjnego SolidWorks można określać, czy automatyczna aktualizacja jest włączona dla jednego lub kilku komputerów lub grup. Można również określić, kiedy zachodzi aktualizacja dla specyficznych komputerów lub grup komputerów. Pozwala to zarządzać automatycznymi aktualizacjami (na przykład: zapobiega przeciążaniu konkretnego serwera spowodowanemu jednoczesnymi procesami aktualizacji). Pobieracz w tle Pobieracz w tle SolidWorks pozwala pobierać pliki instalacyjne w tle. Użytkownik jest powiadamiany, gdy pobieranie zostanie zakończone, a pliki są gotowe do instalacji. Można wybrać natychmiastową instalację, opóźnienie instalacji lub usunięcie pobrania. 21

22 Administracja SolidWorks Rx Diagnostyka Udoskonalony układ i treść strony na karcie Diagnostyka pomaga zlokalizować i pobrać prawidłowy sterownik graficzny na stronie Stan widoczny na karcie Diagnostyka dla różnych kombinacji systemu i karty graficznej w danym komputerze: Komputer System Karta graficzna Certyfikowane Certyfikowane tylko dla poprzedniej wersji SolidWorks Stan Wyświetlane pola Wszystkie pola dotyczące systemu i karty graficznej System Karta graficzna Niecertyfikowane Certyfikowane tylko dla poprzedniej wersji SolidWorks Informacje dotyczące karty graficznej System Karta graficzna Certyfikowane Nieaktualne Wszystkie pola dotyczące systemu i karty graficznej System Karta graficzna Certyfikowane Aktualne Wszystkie pola dotyczące systemu i karty graficznej Jeżeli brak jest połączenia z Internetem, stan wyświetla ikonę błędu. Udoskonalenia toku prac i używalności Karta Wychwytywanie problemu pomaga opisać problem, zarejestrować wideo i spakować pliki SolidWorks. 1. Na karcie Wychwytywanie problemu, należy kliknąć Opisz problem. 2. W oknie dialogowym Szczegóły wychwytywania problemu opisać problem i kliknąć OK. To okno dialogowe zostało skrócone, aby poprawić używalność. 22

23 Administracja 3. Kliknąć Zapis wideo. Rozpoczęta zostanie nowa sesja SolidWorks. Przycisk ten zastępuje okno dialogowe Odtwórz problem. 4. W oknie dialogowym Wychwytywanie problemu kliknąć Rozpocznij rejestrowanie. Ruchome okno dialogowe będzie wyświetlane na wierzchu sesji SolidWorks. 5. Zarejestrować problem i kliknąć Zakończ rejestrowanie. 6. Gdy pojawi się monit, aby zamknąć sesję SolidWorks, należy kliknąć OK. 7. Kliknąć Dodaj pliki, aby dodać pliki części, rysunków lub złożeń, a następnie kliknąć Spakuj pliki teraz. Utworzony zostanie folder spakowany do pliku.zip. Można zmienić nazwę tego folderu, zapisać go na swoim twardym dysku i wysłać do zespołu pomocy technicznej. Testy sprzętowe Karta Dodatki obecnie zawiera łącze do strony gdzie można znaleźć szczegółowe informacje na temat uruchamiania testów dotyczących aplikacji SolidWorks i komputera. Można ustalić, czy dany system zapewnia efektywną pracę SolidWorks. Aby uruchomić test wydajności SolidWorks, należy kliknąć Uruchom SolidWorks Test wydajności na karcie Dodatki. Kontrola stanu karty graficznej Udoskonalenia strony sterowników karty graficznej pomagają zidentyfikować prawidłowy sterownik graficzny. Patrz: Udoskonalenia: Aplikacja, która za jednym kliknięciem dokonuje profilowania systemu i karty graficznej i umieszcza te informacje na stronie Web, umożliwiając zidentyfikowanie prawidłowej karty graficznej. Aby przycisk ten był widoczny na stronie Web, w komputerze musi być zainstalowany protokół.net 2.0 lub nowszy. Zaktualizowany diagram wyników z kolorowymi klawiszami, poprawiający czytelność. 23

NOWE FUNKCJE SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2015

NOWE FUNKCJE SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2015 NOWE FUNKCJE SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2015 Spis treści Informacje prawne...3 Wprowadzenie...6 1 SOLIDWORKS Enterprise PDM...7 Udoskonalenia w zakresie kopiowania drzewa...7 Używanie filtru wyświetlania

Bardziej szczegółowo

Instalacja i administracja SOLIDWORKS 2013

Instalacja i administracja SOLIDWORKS 2013 Instalacja i administracja SOLIDWORKS 2013 Spis treści Informacje prawne...v 1 Instalacja i administracja SolidWorks...8 Instalacja indywidualna czy obraz administracyjny...9 Inicjowanie instalacji SolidWorks...10

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2014

INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2014 INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2014 Spis treści Informacje prawne...5 1 Instalacja i administracja SolidWorks...8 Instalacja indywidualna czy obraz administracyjny...9 Inicjowanie instalacji SolidWorks...10

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2015

INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2015 INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2015 Spis treści Informacje prawne...5 1 Instalacja i administracja SOLIDWORKS...8 Instalacja indywidualna czy obraz administracyjny...9 Inicjowanie instalacji SOLIDWORKS...10

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2015

INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2015 INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2015 Spis treści Informacje prawne...5 1 Instalacja i administracja SOLIDWORKS...8 Instalacja indywidualna czy obraz administracyjny...9 Inicjowanie instalacji SOLIDWORKS...10

Bardziej szczegółowo

NOWE FUNKCJE SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2014

NOWE FUNKCJE SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2014 NOWE FUNKCJE SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2014 Spis treści Informacje prawne...3 Wprowadzenie...6 1 SolidWorks Enterprise PDM...7 Zautomatyzowane zarządzanie pamięcią podręczną...7 Skonsolidowane powiadomienia

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2013

Nowe funkcje SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2013 Nowe funkcje SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2013 Spis treści Informacje prawne...3 Wprowadzenie...6 1 SolidWorks Enterprise PDM...7 Narzędzie administracyjne...7 Powiadomienia Opóźnione w stanie...7 Równoległe

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji. SolidWorks Enterprise PDM 2011

Przewodnik instalacji. SolidWorks Enterprise PDM 2011 Przewodnik instalacji SolidWorks Enterprise PDM 2011 Spis treści Informacje prawne...vi 1 Przewodnik instalacji SolidWorks Enterprise PDM...8 2 Instalacja - Informacje ogólne...9 Wymagane komponenty instalacji...9

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK INSTALACJI SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2014

PODRĘCZNIK INSTALACJI SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2014 PODRĘCZNIK INSTALACJI SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2014 Spis treści Informacje prawne...7 1 Przewodnik instalacji SolidWorks Enterprise PDM...10 2 Instalacja - Informacje ogólne...11 Wymagane komponenty instalacji...11

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK INSTALACJI SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2015

PODRĘCZNIK INSTALACJI SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2015 PODRĘCZNIK INSTALACJI SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2015 Spis treści Informacje prawne...7 1 Przewodnik Instalacji SOLIDWORKS Enterprise PDM...10 2 Instalacja - Informacje ogólne...11 Wymagane komponenty instalacji...11

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji. SolidWorks Enterprise PDM 2013

Podręcznik instalacji. SolidWorks Enterprise PDM 2013 Podręcznik instalacji SolidWorks Enterprise PDM 2013 Spis treści Informacje prawne...7 1 Przewodnik instalacji SolidWorks Enterprise PDM...10 2 Instalacja - Informacje ogólne...11 Wymagane komponenty instalacji...11

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Instalacji SolidWorks Enterprise PDM 2012. SolidWorks Enterprise PDM 2012

Podręcznik Instalacji SolidWorks Enterprise PDM 2012. SolidWorks Enterprise PDM 2012 Podręcznik Instalacji SolidWorks Enterprise PDM 2012 SolidWorks Enterprise PDM 2012 Spis treści Informacje prawne...vi 1 Przewodnik instalacji SolidWorks Enterprise PDM...9 2 Instalacja - Informacje ogólne...10

Bardziej szczegółowo

Duże złożenia. Poradnik dla użytkowników SolidWorks. DUŻE ZŁOŻENIA Poradnik dla użytkowników SolidWorks

Duże złożenia. Poradnik dla użytkowników SolidWorks. DUŻE ZŁOŻENIA Poradnik dla użytkowników SolidWorks Duże złożenia Poradnik dla użytkowników SolidWorks Poradnik ten przeznaczony jest dla wszystkich użytkowników SolidWorks, którzy chcą zoptymalizowad wydajnośd swoich złożeo oraz rysunków. Zachęcamy do

Bardziej szczegółowo

Krótki podręcznik informacyjny

Krótki podręcznik informacyjny Krótki podręcznik informacyjny 2 Niniejszy podręcznik zawiera zrzuty ekranu wykonane przy użyciu systemu Windows 7. W innych systemach operacyjnych ich wygląd może się różnić. Dlaczego pliki PDF są popularne?

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

Ustawienia projektu i programu Rozpoczynanie lub otwieranie projektu Uwaga Tworzenie nowego projektu Utwórz nowy projekt Użyj ostatnich ustawień

Ustawienia projektu i programu Rozpoczynanie lub otwieranie projektu Uwaga Tworzenie nowego projektu Utwórz nowy projekt Użyj ostatnich ustawień strona 61 Rozdział 6 Ustawienia projektu i programu Podczas codziennej pracy w ArchiCADzie można dostosować program do własnych potrzeb, zdefiniować standardowe opcje dla wszystkich projektów w biurze,

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika ABBYY FineReader 11 2011 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY. Oprogramowanie opisane w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3

Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3 Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3 Nr katalogowy: 821 1808 Wrzesień 2010 Copyright 2010, Oracle i/lub jej spółki powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. DYMO Label TM v.8

Instrukcja użytkownika. DYMO Label TM v.8 Instrukcja użytkownika DYMO Label TM v.8 Prawa autorskie Znaki towarowe 2012 Sanford, L.P. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zaktualizowano 1/25/2013. Zabrania się powielania oraz przesyłania jakiejkolwiek części

Bardziej szczegółowo

Nowości w tym wydaniu

Nowości w tym wydaniu ProNest Nowości w tym wydaniu ProNest 2015 zawiera nowe, zaawansowane funkcje i ulepszenia poprawiające jakość oraz wydajność pracy, a jednocześnie znacznie upraszcza interfejs użytkownika. Kliknij łącze

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader. Wersja 10 Podręcznik użytkowanika. 2009 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone.

ABBYY FineReader. Wersja 10 Podręcznik użytkowanika. 2009 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. ABBYY FineReader Wersja 10 Podręcznik użytkowanika 2009 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY.

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z programu ADOBE ACROBAT X STANDARD

Korzystanie z programu ADOBE ACROBAT X STANDARD Korzystanie z programu ADOBE ACROBAT X STANDARD prawne Informacje prawne można znaleźć na stronie http://help.adobe.com/pl_pl/legalnotices/index.html. iii Spis treści Rozdział 1: Co nowego Co nowego (Acrobat

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 9.0

Kaspersky Security Center 9.0 Kaspersky Security Center 9.0 PODRĘCZNIK ADMINISTRATORA WERSJA APLIKACJI: 9. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas pracy

Bardziej szczegółowo

Wiodące oprogramowanie do drukowania etykiet, kodów kreskowych, tagów RFID i kart

Wiodące oprogramowanie do drukowania etykiet, kodów kreskowych, tagów RFID i kart Wiodące oprogramowanie do drukowania etykiet, kodów kreskowych, tagów RFID i kart Instrukcja obsługi programu BarTender Application Suite Przegląd, instalacja i podstawowe zasady użycia (Wydanie polskie)

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18 Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Spis treści Przed rozpoczęciem............................... 1 Skróty i konwencje...................................

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Sposób nawiązania kontaktu Siedziba firmy: WinSoft International 24 rue Louis Gagnière 38950 St Martin le Vinoux FRANCJA Główny: +33(0)4 38 02 22 00 Obsługa klienta/ Obsługa techniczna:

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA 2007 Adobe Systems Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Adobe Bridge CS3 oraz Adobe Version Cue CS3 dla systemów Windows i Mac OS Ten podręcznik, jak również opisane w nim oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Network Access Control 12.1.5

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Network Access Control 12.1.5 Podręcznik wprowadzający programu Symantec Network Access Control 12.1.5 Dotyczy programów Symantec Network Access Control i Symantec Network Access Control Starter Edition Podręcznik wprowadzający programu

Bardziej szczegółowo