KATARZYNA ALWINGIER S RAPORT REGIONALNY O ENERGETYCE PRZYJAZNEJ RODOWISKU W WOJEWÓDZTWIE ÓDZKIM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KATARZYNA ALWINGIER S RAPORT REGIONALNY O ENERGETYCE PRZYJAZNEJ RODOWISKU W WOJEWÓDZTWIE ÓDZKIM"

Transkrypt

1 ` KATARZYNA ALWINGIER S RAPORT REGIONALNY O ENERGETYCE PRZYJAZNEJ RODOWISKU W WOJEWÓDZTWIE ÓDZKIM 2012

2 SPIS T Wprowadzenie rozwoju Zasoby energetyczne wiatru Zbiornik Sulejowski Zbiornik Jeziorsko Zasoby geotermalne województwa Biogaz..17 i Podmioty publiczne Podmioty prywatne Jednostki naukowo-badawcze Kompleksowa termomodernizacja budynku krytej p walni w Centrum Sportu i 36 Radogoszcz-..38 ych linii do produkcji pelletu z biomasy Eko-Rabex Sp. z o.o. w Niebrowie. 39 Business Center Bioenergia dla regionu Zintegrowany program rozwoju doktorantów Podsumowanie 46 Bibliografia. 48 2

3 Wprowadzenie Z e p rodowisku za pan brat, realizowanego przez Instytut na Rzecz Ekorozwoju, przy merytorycznym wsparciu Krajowej Agencji Poszanowania Energii oraz Instytutu Energetyki Odnawialnej. o w na r ich specjalistom o projektu. Wybrane przez e terytorialnego województwa dokumentów planistycznych z zakresu energetyki, zapoznanie gospodarki w ódzkiem. Po warsztatach szkoleniowo- wersji ostatecznej. 3

4 - -170% [Boczar 2007, s. 60]. Na terenie wojew m 50 m n.p.g. 4,5 5 m/s. Najlepsze warunki wietrzne w elektrowni wiatrowych [Polityka wspierania,15 kwietnia 2011]. w. Wszystkie trzy miasta na prawach powiatu, jako jedyne naturalny dla miast. da tereny otwarte od 20 tys. do 50 tys. ha. Powiaty w p kutnowski, owicki oraz z tys. ha. Powiat sieradzki, 4

5 w -130 tys. ha). (20- - obszarowej ochrony przyrody. ych terenu posiada powiat sieradzki (tabela powiatu sieradzkiego w Burzeninie, parkiem elektrowni wiatrowych w miej kolejnych dwóch farm wiatrowych [ ]. teren oku zlokalizowany Tab. 1 atru i ich rzeczywiste rozmieszczenie. Powiat 1 [tys. ha] 2 [%] Inwestycje kutnowski gmina Strzelce, moc 1 MW, 2 turbiny gmina Wodzierady, 19 turbin gmina Koluszki pabianicki

6 piotrkowski elektrownia wiatrowa "Wiatraki Srock" rawski sieradzki skierniewicki tomaszowski wieruszowski wolski zgierski M. Piotrków Trybunalski M. Skierniewice z o.o., moc 30 MW, 15 turbin g elektrownia wiatrowa w Burzeninie gmina Warta: park elektrowni wiatrowych oszyca g gmina Lipce Reymontowskie, 10 turbin g g Baza OZE IEO, 2011, arkusz 3.1 i 1 otwartych [tys. ha] 2 przyrody [%] zainstalowana wynosi 63,745 MW. Polityka wspierania,15 kwietnia 2011]. 6

7 Zas. O potencjale hydroenergetycznym województwa 36 Rys. 1. Liczba elektrowni wodnych w poszczególnych województwach. 7

8 abela zawiera liczbowe zestawienie hydroelektrowni w województwach Polski Tab. 2. Elektrownie wodne Polski. Zbiornik Sulejowski elektrownia Smardzewice na Zalewie Sulejowskim. Hydroelektrownia ta,, dostawie Sulejowskim oku [Gajek 2004, s ]. Zbiornik Jeziorsko 8

9 Zbiornik..., s. 1-21]. a 1999, s. 7-17]. B 370 tys. m 3,, s. 22]. 9

10 Na obszarze Polski wody geoterma - rzedsudecko- i sudecko- - -warszawski [Klimczak 2010, s. 38] Analiza geologiczno- 2000, s. 12]. Rys. 2 10

11 Wody geotermalne Polski alnych przedstawia tabela 3. Tab. 3 Obszar km 2 Formacja geologiczna km 3 km 3 / km 2 Potencjalne zasoby energii mln tpu Potencjalna energii tpu/ km 2 warszawski kreda/jura trias Razem , kreda/jura trias Razem , Sudecko perm/trias 155 0, Pomorski perm/karbon/ /dewon/lias/trias 21 0, Lubelski karbon/dewon 30 0, Podlaski Przedkarpacki Karpacki karbon/dewon/ /mezozoik karbon/dewon/ /mezozoik trias/jura/kreda/ trias/jura/kreda/ 38 0, , , , Suma , ,13835 tpu ton paliwa umownego; 1 tpu = 29,3 GJ warszawskim oraz w rejonie przedkarpackim [Klimczak 2010, s. 39]. - 11

12 co stanowi 1/3 zasobów kraju [The Lodz Region, 2011 z ich mineralizacja wynosi 8 g/dm 3 ok. 68 m 3 /h. 2 powierzchni poziomej na rok. Rys. 3 Zasoby solarne Polski,

13 Rys. 4 rnie Polski. kwh/m 2 minimalne 833 kwh/m 2 W/m 2. i kwh/m 2 rok, z czego ¾ przypada na Polityka wspierania,15 kwietnia 2011]. 13

14 rocznie, na województwa na 76,5 x 1010 GJ [Polityka wspierania,15 kwietnia 2011]. Mazowieckiej [Polityka wspierania,15 kwietnia 2011]. Rys. 5 owska, 2011, dysk CD, arkusz sprzedanych w 2009 roku w Polsce. 14

15 2. Korzysta z niej pt.. Paliwa s 2011, dysk CD, arkusz 1.3]. Rys. 6. Perspektywy wprowadzenia upraw e 15

16 . ha, gruntów zdegradowanych i zdewastowanych wynosi 4560 ha, natomi 300 ha 5. miejsce w Polsce, -mazurskim, lubuskim i Nale bioakumulacj i Pellet systematyczny rozwój tego rynku bez istotnych mechanizmów wsparcia. Granice rozwoju W 2011]. Polityka wspierania, 15 kwietnia 2011]. le od 16 do 20 MW [Polityka wspierania, 15 kwietnia 2011]. 16

17 Biogaz odpady komunalne pochodzenia biologicznego i organicznego, - Tabela , s. 21. gólnych hodowli 17

18 Rys. 7. W sztuk, 169 hodowli trzody robiu, aktualnie na terenie województwa Polityka wspierania, 15 kwietnia 2011]. 3 /h [Polityka wspierania, 15 kwietnia 2011]. 18

19 jest wykor m 3 biogazu jest mniejsza od 100 m 3 3 spalony dla ska odpadów do odgazowywania, pod by na trze. Ze -5 Mg odpadów. Przy czym najlepiej, gdyby masa odpadów (5*10- w kwaterze w jak najkrótszym czasie [ ]. iogaz nstalacji Tab. 5. Planowane instalacje biogazowe. Powiat Gmina Inwestor skierniewicki Skierniewice BioEnergy Project piotrkowski Wola Krzysztoporska Siemkowice Klaster 3*20 Okr kutnowski Kutno Demetrion 19

20 jatywy 2.1. PODMIOTY PUBLICZNE: Zadaniem f W ce tak zw, czy realiza dotacji new.wfosigw.lodz.pl/strona/strony.php?id=48 budowa W ramach , d 20

21 komendach systemów do produkcji energii i solarnych, paneli fotowoltaicznych oraz elektrowni wiatrowej. Projekt Inicjatyw Regionalnych Renewable ENergy REgions Network (RENREN) Finansowany z Programu Operacyjnego INTERREG IVC Podtemat doty Realizacja projektu polega na: i 1. Planowanie strategiczne rozwoju OZE na poziomie regionalnym 2. Uwarunkowania prawne 3. Wspieranie rozwoju rynku pracy, transfer technologii i innowacje 4. Finanse pracy w grupach roboczych; opracowaniu analiz, raportów i rekomendacji. 21

22 2.2. PODMIOTY PRYWATNE: AGROGAZ SP. Z O. O. Firma zajmu w krajach, m.in.: Holandii, Austrii, Luksemburgu. d regionu zintegrowany program rozwoju doktorantów". RADSCAN INTERVEX POLSKA SP. Z O.O. Intervex AB posiada wiele unikalnych i w wielu przypadkach opatentowanych produktów i z jednoczesnym odzyskiem energii z gazów proceso zintegrowany program rozwoju doktorantów". oferuje preferenc k k kredyty termomodernizacyjne i remontowe kredyty w formule "trzeciej strony" k 22

23 ekologiczne kredyty hipoteczne Kredyt z Klimatem k banku KfW). ZNE: Do dzi o opracowywanie koncepcji, projektów planów i planów m. in., o doradztwo techniczne, technologiczne, organizacyjne, finansowe i prawne, o p, o w kompleksowe programy gospodarki wodnej dorzeczy rzek (gospodarka wodno- ochrona przyrody i krajobrazu, gospodarka rolna, turystyka) instalacje biopaliw (biometanol, bioetanol, biodiesel) ; o poszukiwanie i organizacja preferencji podatkowych, administracyjnych i finansowych, o o, o w itp.) i innymi organizacjami w celu wspólnej realizacji projektów (np. parku naukowo-, o w u m u wojewódzkim, o uruchomi produkcja biogazu dla lokalnej energetyki produkcja biopaliw (biometanol, bioetanol, biodiesel); 23

24 o u (likwidacja bezrob w : kolektorów fotow energetyki wiatrowej energetyki wodnej energetycznego wykorzystania biomasy energetycznego wykorzystania odpadów; o z modernizacje termomodernizacje obiektów poszanowanie energii; o budownictwo ekologiczne i pasywne, o modernizacja i termomodernizacja obiektów. Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych Pro-Akademia Klaster Bioenergia dla regionu W jego 1) "Zintegrowany program rozwoju doktorantów", p zakresie ochrony rodowiska", 3) "Manager energetyki odnawialnej", 4) "Regionalne koncepcje energetyczne w b 5) "Badanie zarz z g 24

25 Ad 1) Zintegrowany program rozwoju doktorantów -rozwojowej z zkiego w zakresie odnawialnymi e ik odbywa na w w z e Ad 2) p zakresie ochrony rodowiska w zakresie prawa ochrony w w rekomendacjach z 3. na obliczanie Ad 3) Manager energetyki odnawialnej Europejskiego 25

26 w oparciu o - zaplano Akademia, Politechniki i certyfikat managera energetyki o systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Prze i rozwój instytucji Ad. 4) Regionalne koncepcje energetyczne w b Klaster Bioenergia dla Regionu oraz - o partnerów partnerami wspiera platforma internetowa projektu (rdnetwork.owwz.de). Projekt jest finansowany przez niemieckie Federalne Ministerstwo Edukacji Naukowych (BMBF). Ad 5) Badanie z z g ma na celu zebranie kompleksowej badawczo-rozwojowych i instytucji otoczenia biznesu na temat prognozowanej zmiany gospodarczej, co pozwoli na przygotowanie gospodarki regionalnej i lokalnego rynku pracy do zmiany gospodarczej w zakresie energetyki, budownictwa i transportu. 26

27 na temat:,, dla gospodarstw,,, na temat skutków analiza danych zastanych (desk research) wywiad CAWI (computer-assisted web interview) analiza SWOT. projekt w lutym 2012 roku. Projekt UE RENREN do zapewnienia nowych,. prawnych, na poziomie re energii z wiatru, biomasy i S towej Konsorcjum RENREN wypracuje wytyczne dla regionalnych strategii rozwoju OZE. Eksperci SDG Pro-Akademia oraz uczestnicy projektu pt. "Bioenergia dla regionu zintegrowany program rozwoju d w spotkaniu z partnerami projektu RENREN, realizowanego w ramach programu INTERREG IVC. 27

28 Energetyka z rodowiskowo dla Europy Europejska kampani energetycznej; inicjatywa Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Energii i Transportu. SDG Pro-Akademia, koordynator klastra "Bioenergia dla regionu", jest oficjalnym partnerem Komisji Europejskiej w ramach kampanii Energetyka z rodowiskowo dla Europy i Transportu. Kampania Energetyka z rodowiskowo dla Europy w ramach programu Inteligentna energia dla Europy publicznych, agencji specjalistyczn Kampania energetycznej. P w obszarach alternatywnych. Cele kampanii to: p krajowym i europejskim; p zapewnienie wys i wsparcia; s w 6 podmiotów z Polski. SDG Pro- 28

29 Polsko- Jednym ze szczególnych obszarów zainteresowania Polskiej Izby Handlowo- -francuskiej w i 31 maja 2011 roku o - z pozyskiwania energii z biogazu i biomasy w Polsce. Poza SDG Pro- zgromadzonymi uczes Wierzbowski Eversheds, Instytutu Energii Odnawialnej oraz Metropolis Doradztwo Gospodarcze. Podczas konferencji przedstawiciele SDG Pro-Akademia zaprezentowali projekty w zakresie biomasy i -francuskiej JEDNOSTKI NAUKOWO-BADAWCZE: Opracowuje projekty i grant Unii Europejskiej Distributed Generation with High Penetration of Renewable Energy Sources (DISPOWER), EU Project ENK6-CT Latarnie zasilane przeniesiony. 29

30 Opatentowana innowacja w pelletowaniu biomasy firmy Ekorabex z Niebrowa -800 kg/h) GRANULATOR MR 37 iska Kompletne linie do produkcji pelletu z agrobiomasy: mm. zaprojektowane jest z my zatrzymaniu pracy linii. mm. Linia oparta jest n Przeznaczona W o mocy 15 kw. 30

31 Projekt "Open Information processing within Innovation Networks" (InfoPro) realizowany przez SDG Pro-Akademia sieciach innowacyjnych wprowadzania innowacji w sposób bardziej skuteczny i otwarty. InfoP Regionalnych Strategii Innowa kick-off meeting w Niemczech. W spotkaniu partnerów projektu w Fellbach w dniach 4-5 maja 2011 uczestniczyli przedstawiciele: Virtual Dimension Center Fellbach (VDC), Stuttgart, Niemcy (Lider) SDG Pro-Ak Zala County Foundation for Enterprise Promotion, West- Eindhoven University of Technology, Eindhoven, Holandia. regionalnych raportów oraz przetwarzania informacji w ramach regionalnych sieci innowacyjnych. 31

32 jako u Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 en rozwój gospodarczy [Ajersz 2011]. Polskie prawo energetyczne (Dz.U. 1997, nr 54, poz. 348, art. 20, ust. 4) przewiduje dwa rodzaje dokumentów planistycznych [Ajersz 2011]: p gazowe, plan zaopatrzeni (opracowywany planistycznych z zakresu energetyki: Powiat Gmina Nazwa dokumentu Horyzont czasowy b UM b UG -- b UG -- b Kleszczów UG b Kluki UG -- b Rusiec UG -- b Szczerców UG -- b Zelów UM -- b Brzeziny UM b Brzeziny UG b Dmosin UG -- b UG -- b Rogów UG -- kutnowski Bedlno UG -- kutnowski UG kutnowski UM kutnowski UG

33 kutnowski Kutno UM kutnowski Kutno UG kutnowski UG kutnowski Nowe Ostrowy UG kutnowski Oporów UG -- kutnowski Strzelce UG kutnowski UMiG aski Buczek UG -- aski UMiG aski UG aski Widawa UG -- aski Wodzierady UG -- Daszyna UG UG Grabów UG UM UG UG -- UG Witonia UG owicki Bielawy UG -- owicki UG -- owicki Domaniewice UG -- owicki Kiernozia UG -- owicki UG -- owicki UM -- owicki UG -- owicki UG -- owicki Nieborów UG -- owicki Zduny UG -- ódzki wschodni Andrespol UG ódzki wschodni Brójce UG ódzki wschodni Koluszki UM ódzki wschodni Nowosolna UG ódzki wschodni Rzgów UG -- ódzki wschodni Tuszyn UM op UG o Drzewica UMiG -- o Mniszków UG o Opoczno UMiG o UG -- o UG -- o UG -- o UG -- pabianicki UG -- pabianicki UG -- pabianicki UM pabianicki Ksawerów UG pabianicki Lutomiersk UG pabianicki Pabianice UM -- pabianicki Pabianice UG p oszyn UMiG p UG -- p UG -- p UMiG p UG -- p Siemkowice UG -- p Strzelce Wielkie UG -- p Sulmierzyce UG -- piotrkowski Aleksandrów UG -- piotrkowski Czarnocin UG piotrkowski Gorzkowice UG -- piotrkowski Grabica UG piotrkowski UG -- 33

34 piotrkowski Moszczenica UG -- piotrkowski UG -- piotrkowski Rozprza UG -- piotrkowski Sulejów UM -- piotrkowski Wola Krzysztoporska UG piotrkowski Wolbórz UG -- p Dalików UG -- p UG p UM p bicki Uniejów UMiG p Wartkowice UG p Zadzim UG -- r Dobryszyce UG -- r Gidle UG -- r Gomunice UG -- r UMiG -- r Kobiele Wielkie UG -- r UG -- r Lgota Wielka UG -- r UG -- r UG -- r Przedbórz UM -- r Radomsko UM r Radomsko UG -- r UG -- r UG -- rawski UMiG -- rawski UG rawski Rawa Mazowiecka UM -- rawski Rawa Mazowiecka UG rawski Regnów UG rawski Sadkowice UG sieradzki UMiG -- sieradzki UG -- sieradzki UG -- sieradzki Burzenin UG sieradzki Goszczanów UG -- sieradzki Klonowa UG -- sieradzki Sieradz UM -- sieradzki Sieradz UG -- sieradzki Warta UMiG sieradzki Wróblew UG -- sieradzki UM -- skierniewicki Bolimów UG -- skierniewicki UG -- skierniewicki Godzianów UG -- skierniewicki Kowiesy UG -- skierniewicki Lipce Reymontowskie UG -- skierniewicki Maków UG -- skierniewicki UG -- skierniewicki Skierniewice UM -- skierniewicki Skierniewice UG -- skierniewicki UG -- tomaszowski UG tomaszowski Budziszewice UG -- tomaszowski Czerniewice UG -- tomaszowski UG -- tomaszowski Lubochnia UG -- tomaszowski Rokiciny UG -- tomaszowski Rzeczyca UG -- tomaszowski Tomaszów Mazowiecki UM tomaszowski Tomaszów Mazowiecki UG -- tomaszowski Ujazd UG tomaszowski UG -- 34

35 w UG w UG -- w Konopnica UG w Mokrsko UG w Osjaków UG -- w Ostrówek UG -- w UG -- w Skomlin UG -- w UM w Wierzchlas UG -- wieruszowski UG -- wieruszowski Czastary UG -- wieruszowski Galewice UG -- wieruszowski Lututów UG -- wieruszowski UG -- wieruszowski Sokolniki UG -- wieruszowski Wieruszów UMiG -- z Szadek UMiG z Zapolice UG z UM z lski UG zgierski UG zgierski UM zgierski UG zgierski Ozorków UM zgierski Ozorków UG zgierski UG zgierski Stryków UMiG zgierski Zgierz UM zgierski Zgierz UG

36 Kompleksowa termomodernizacja budynku krytej p : EE. CHARAKTERYSTYKA sfinansow Mechanizmu Finansowego; LOKALIZACJA: CHARAKTERYSTYKA MIEJSCA -90 tys. osób rocznie, czas pracy obiektu dziennie 16 h / 8 h pracy nocnej czas pracy centrali wentylacyjnej 24 h temp. wody w basenie o C temp. powietrza w hali basenowej o C 10 m 3 / doba -41 o C ok. 12 m 3 elektrycznej ok. 80 tys. kwh/a. CEL:, tj. czyli o ponad 50%) i redukcja SO 2, CO 2 INSPIRACJA: charakterystyka obiektu: 36

37 szukanie ciowych,. PIERWSZE KROKI:. Opis techniczny: o remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. i instalacji energii elektrycznej; o o z natrysków o m rekuperacji. Czas realizacji: 2010 r. Partnerzy: g. d i Gospodarki W prefinansowanie. KOSZTY : : :. EFEKTY ograniczenie emisji: zmniejszenie o 0,15 tys. ton emisji CO 2 e e zmniejszenie masy wytwarzanych odpadów paleniskowych, zagospodarowanie odpadowej energii cieplnej 37

38 e z odzysku. KONTAKT azwisko: Krystyna Opara Adres Telefon: Radogoszcz- : OZE CHARAKTERYSTYKA. LOKALIZACJA CHARAKTERYSTYKA MIEJSCA L. CEL: z. INSPIRACJA: s. PIERWSZE KROKI. Opis techniczny: o ; o 2 ; o producent i model: Solarpol Max 1; o. 38

39 Czas realizacji: 2 lata. anizm: Narodowy Fundusz Ochrony s. KOSZTY : : cji; 499. EFEKTY e pokryje 20% rocznego ; e niane, zmniejszenie masy wytwarzanych odpadów paleniskowych. KONTAKT I i nazwisko: Ireneusz Adres Telefon: biomasy Eko-Rabex Sp. z o.o. w Niebrowie : EE/OZE. CHARAKTERYSTYKA: Firma Eko- enia do liniowej Posiada LOKALIZACJA:, gmina Tomaszów Mazowiecki, województwo CHARAKTERYSTYKA MIEJSCA P spalania pelletu : wyprodukowane 2 sztuki; 39

40 -buforowych wyprodukowane 2 sztuki; granulatorów produkcja od maja 2010 roku: 24 sztuki; wyprodukowane 2 sztuki; produkcja od maja 2010 roku: ok. 50 sztuk. CEL: zastosowanie OZE. INSPIRACJA: sytuacja na rynku: ; r. PIERWSZE KROKI ów reklama. Opis techniczny: Firma Travis Warfama Eko-Rabex 200 kw 160 kw 50 kw 40

41 energii elektrycznej: 1. rozdrabniacz 20 kw; 2. -buforowy 2 kw; 3. granulator kw 4.. Czas realizacji: od maja 2010 roku. Podwykonawcy: o Pioma Fabryka Maszyn Górniczych, o Pol-Mot Warfama dostawca podzespo, o Avina Sp. z o.o. i Avina System Sp. z o.o... KOSZTY. EFEKTY energetyczne: l s - (Avina Sp. z o.o. i Avina System Sp. z o.o.) w celu dystrybucji; e. KONTAKT azwisko: Mariusz Robak Adres mailowy: Telefony: ; UWAGI dodatkowe informacje Producent posiada patent na innowacyjne technologie pelletowania biomasy elektrowni. 41

42 Sterlinga Business Center EE. CHARAKTERYSTYKA: b LOKALIZACJA: CHARAKTERYSTYKA MIEJSCA l pracowników biurowych (nieumeblowany nieprzygotowane stanowiska pracy); powierzchnia biurowa: m 2. CEL: z. INSPIRACJA: c c. PIERWSZE KROKI: p u,. Opis techniczny: o o o o z i na ergii); o... i korporacyjne. 42

43 KOSZTY. EFEKTY: s e e rgii elektrycznej na. KONTAKT azwisko: Robert Makowski Adres Telefon: Bioenergia dla regionu Zintegrowany program rozwoju doktorantów ED edukacja, szkolenia (edukacyjny projekt stypendialny dla doktorantów OZE odnawialne z wodoru, hybrydowe OZE, otoczenie prawne energetyki odnawialnej, otoczenie ekonomiczne energetyki odnawialnej); EE i w budownictwie budownictwo zeroenergetyczne). CHARAKTERYSTYKA - LOKALIZACJA: CHARAKTERYSTYKA MIEJSCA: liczba uczestników: 24 doktorantów. sfery badawczo-. 43

44 INSPIRACJA: n ; c. PIERWSZE KROKI zapotrzebowania rynkowego z beneficjentów ostatecznych napisanie wniosku. torantów w transferze wiedzy - ództwa z odnawialnymi e a doktoranta Dla 3000 Czas realizacji: Partnerzy: AGROGAZ Sp. z o.o.; TRIMEN CHEMICALS SA; RADSCAN INTERVEX POLSKA Sp. z o.o. KPK 7 PR Centrum Innowacji Akcelerator Technologii, Fundacja Patronaty: 44

45 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej (KPK) Ministerstwo Nauki i Szkolni Ministerstwo Gospodarki KOSZTY ,20 PLN 100% dofinansowania. EFEKTY doradztwo projektowe dla doktorantów prowadzone przez specjalistów; c d -c; 1000 ulotek, 100 plakatów, któ oraz coaching projektowy dla doktorantów; przygotowanie indywidualnych planów rozwoju doktorantów; u p ach; w t -out; k. KONTAKT Aleksandrow Adres 45

46 Podsumowanie pakietu energetyczno-klimatycznego 3x20, jest to wynik dnawialnych. Rys. 8. Produkcja energii elektrycznej [Gwh] ,0 WODNYCH I ODNAWIALNYCH , , , , , ,0 0, w regionu. zasobów kraju [The Lodz Region, 2011]. 46

47 posiada powiat sieradzki. Opoczna i Rawy Mazowieckiej. ukcji energii z OZE, energia geotermalna 4,5%,, biogaz 13,4%, energetyka wodna 1,5%, energetyka wiatrowa 21,8% [Polityka wspierania..,15 kwietnia 2011]. 47

48 LITERATURA: 1. Ajersz U., Planowanie energetyczne w gminach, Krajowa Agencja Poszanowania data pozyskania: Boczar T.,, Wydawnictwo Pomiary Automatyka Kontrola, Bujakowski W., Studia, Rozprawy, Monografie. Wybrane problemy wykorzystania geotermii I, Wydawnictwo Instytutu PAN, Kraków, Curkowski A., Mroczkowski P., Oniszk- Biogaz rolniczy produkcja i wykorzystanie, Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o., adresem: 5. Cygler M., Wojtkowska- Zmiany europejskiej polityki klimatycznej i energetycznej - konsekwencje dla polskiej gospodarki, Oficyna Wydawnicza, Wykorzystanie energii geotermalnej w Polsce 7. Gajek K., 30 lat pracy Elektrowni Wodnej Smardzewice [w:] Gospodarka wodna, Klimczak S., geotermalnych w Polsce, 9. Lik J., em data pozyskania: Baza OZE, IEO, 2011, dysk CD 11. agroenergetyka.pl/?a=article&id=439, data pozyskania: Techniczna charakterystyka zbiornika retencyjnego Jeziorsko na Warcie, [w:] dni.nasze.pl/index.php/sieradz/48-wiadomosci/1873-stawiaj-wiatraki, data pozyskania: Polityka pod adresem

49 16. data pozyskania: The Lodz Region data pozyskania: Zasoby solarne Polski data pozyskania: Zbiornik wodny Jeziorsko, Wodnej w Poznaniu. 49

50 ` Raport dla województwa opol Katowice, 2011

51 w le ,

52 na 12 powiatów - rozwoju województwa o 2015, - w tej nowej dziedzinie SA, e - a 3

53 1.2.1 na terenie województwa o z w -50, el ; - el w ;

54 1.3.3 odpadow a tadnina koni w Prudniku oduje 1.4 opiniowanie wa 5

55 rozwoju w d o. po - - Terra-. o od 2009 r. Przed 2 6

56 do w ul. Parkowa 1 B 47-,. o. Stany Zjednoczone.. co 7

57 d, wpi i iej o udziale celu do d ; z. wy -Sol ze Stanów Zjednoczon. paliwo produktu. z -16- z

58 o. prowadzenie. Zakupio a Prudnik. na od oraz Producent za iw y, t Spodziewan ; d w kwocie. na 9

59 na punktów od lecz na -200 Prudnik e. wojewó. - do. - - dla 10

60 49- e.. 2, 2 3. p 2006-, d 3 Realizacja laté Hory or rupy 11

61 d ,56 do ul. Rynek Byczyna e. k. - ze a powiatu prudnicki do 12

62 - 13

63 3. cy okto, nii i w Po, co ene ze ze. P, i pr unijne. dy, po 14

64 oraz likwidacji - u. fotowoltaiki - podano wycin la niej i 15

65 kredyty. w celu dla na,, jednak dawano, od 16

66 1. r n o n, rozwoju w województwie do 2015 roku, Katowice SA, lipiec rce.oodr.pl. 17

67 ` Projekt realizowany przez Fund

68

69 1. Aktualny s o 1.2. Stan energetyki I

70 Mapa 1 ogólnie w s p Tabela 2. Rok 2 p

71 O [MW] Elektrownie Elektrownie Elektrownie Elektrownie R Rysunek 1. Rysunek 2.

72 roku 1.2.1

73 . - o 3 - o 3 - o 3-3

74 Ceny paliw i energii Lata brunatny olej lekki olej y tanowy wany Mapa 2.

75 Energia wiatrowa - p 2.2. p Energia wodna

76 Energia Drewno p p oku

77 Drób ] ] ] ] energii rok]

78 S P ] nej[kwh] [kwh] w

79 p

80 -

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce

Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce Instytut Energetyki Odnawialnej Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce Autorzy: Grzegorz Wiśniewski Katarzyna Michałowska Knap Sylwia Koć Warszawa, sierpień 2012 Instytut Energetyki

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r.

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r. 13.2 STAN SPEŁNIENIA PRZEZ POLSKĘ WARUNKOWOŚCI EX ANTE DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 (8 STYCZNIA 2014 R.) - ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU UMOWY PARTNERSTWA Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP011 Dokument przyjęty uchwałą nr 196/20/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 marca 2015 r. w związku z decyzją

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 [nr CCI 2014PL16M2OP002] Załącznik do Uchwały Nr 1/1/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Lokalne działania w dziedzinie energetyki w ue

Lokalne działania w dziedzinie energetyki w ue Lokalne działania w dziedzinie energetyki w ue DOBRE PRAKTYKI 2008 W grudniu 2008 r. Parlament Europejski i Rada uzgodniły serię szeroko zakrojonych propozycji wspierających walkę ze zmianami klimatu i

Bardziej szczegółowo

Rozwój klastrów w Polsce Wschodniej

Rozwój klastrów w Polsce Wschodniej 2012 Rozwój klastrów w Polsce Wschodniej Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Publikacja bezpłatna Stan na listopad 2012 r. ISBN 978-83-7633-131-7 Nakład: 2000 egz. Realizacja: Smartlink

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Projekt z dnia 09.10.2012r. UZASADNIENIE DO PROJEKTU USTAWY O ODNAWIANYCH ŹRÓDŁACH ENERGII 1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

CZWARTY RAPORT RZĄDOWY DLA KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE ZMIAN KLIMATU

CZWARTY RAPORT RZĄDOWY DLA KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE ZMIAN KLIMATU Czwarty raport rządowy dla Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu CZWARTY RAPORT RZĄDOWY DLA KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce

Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce INSTYTUT ENERGETYKI ODNAWIALNEJ Przygotowano na zlecenie Urzędu Zamówień Publicznych Umowa nr UZP/DUEWM/30/9 Autorzy: Piotr Dziamski

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA STRATEGII ROZWOJU MAKROREGIONU POLSKI CENTRALNEJ 2030

KONCEPCJA STRATEGII ROZWOJU MAKROREGIONU POLSKI CENTRALNEJ 2030 AWANGARDA NAUKI ZINTEGROWANA PRZESTRZEŃ WIEDZY I INNOWACJI AWANGARDA KULTURY PRZESTRZEŃ PRZYJAZNA TWÓRCOM I PROJEKTANTOM MEDYCYNA JUTRA INNOWACYJNA SIEĆ MEDYCZNO-FARMACEUTYCZNA ROLNICTWO PRZYSZŁOŚCI MIĘDZYNARODOWE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej?

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej? Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia Jak planować proces Aleksandra Czyżewska Forum Rewitalizacji 1 Opracowanie powstało w ramach programu Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej realizowanego

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Załącznik do Uchwały nr Rady Miasta Tarnobrzega z dnia Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Tarnobrzeg - 2013 1 Spis treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 6 1.1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE... 6 1.2 PRZESŁANKI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 Załącznik do uchwały Nr LXIII/1158/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 listopada 2013 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego - potrzeba czy konieczność?

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego - potrzeba czy konieczność? Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego - potrzeba czy konieczność? Autorzy: Dr inŝ. Magdalena Borgosz-Koczwara - Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o., dr inŝ. Kazimierz Herlender -

Bardziej szczegółowo

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Poradnik powstał na zlecenie Urzędu

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA MONITORINGU ŚRODOWISKA Warszawa 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 16 GRUDNIA 2014 R. 1 SPIS TREŚCI 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO

Bardziej szczegółowo

PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020 38

PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020 38 Artykuł opracowany w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod kierunkiem MIROSŁAWY SIEJDY PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów w ramach Systemu Zielonych Inwestycji

Realizacja projektów w ramach Systemu Zielonych Inwestycji Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Krajowy Operator Systemu Zielonych Inwestycji w Polsce Realizacja projektów w ramach Systemu Zielonych Inwestycji Green Investment Scheme (GIS) w

Bardziej szczegółowo