KATARZYNA ALWINGIER S RAPORT REGIONALNY O ENERGETYCE PRZYJAZNEJ RODOWISKU W WOJEWÓDZTWIE ÓDZKIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KATARZYNA ALWINGIER S RAPORT REGIONALNY O ENERGETYCE PRZYJAZNEJ RODOWISKU W WOJEWÓDZTWIE ÓDZKIM"

Transkrypt

1 ` KATARZYNA ALWINGIER S RAPORT REGIONALNY O ENERGETYCE PRZYJAZNEJ RODOWISKU W WOJEWÓDZTWIE ÓDZKIM 2012

2 SPIS T Wprowadzenie rozwoju Zasoby energetyczne wiatru Zbiornik Sulejowski Zbiornik Jeziorsko Zasoby geotermalne województwa Biogaz..17 i Podmioty publiczne Podmioty prywatne Jednostki naukowo-badawcze Kompleksowa termomodernizacja budynku krytej p walni w Centrum Sportu i 36 Radogoszcz-..38 ych linii do produkcji pelletu z biomasy Eko-Rabex Sp. z o.o. w Niebrowie. 39 Business Center Bioenergia dla regionu Zintegrowany program rozwoju doktorantów Podsumowanie 46 Bibliografia. 48 2

3 Wprowadzenie Z e p rodowisku za pan brat, realizowanego przez Instytut na Rzecz Ekorozwoju, przy merytorycznym wsparciu Krajowej Agencji Poszanowania Energii oraz Instytutu Energetyki Odnawialnej. o w na r ich specjalistom o projektu. Wybrane przez e terytorialnego województwa dokumentów planistycznych z zakresu energetyki, zapoznanie gospodarki w ódzkiem. Po warsztatach szkoleniowo- wersji ostatecznej. 3

4 - -170% [Boczar 2007, s. 60]. Na terenie wojew m 50 m n.p.g. 4,5 5 m/s. Najlepsze warunki wietrzne w elektrowni wiatrowych [Polityka wspierania,15 kwietnia 2011]. w. Wszystkie trzy miasta na prawach powiatu, jako jedyne naturalny dla miast. da tereny otwarte od 20 tys. do 50 tys. ha. Powiaty w p kutnowski, owicki oraz z tys. ha. Powiat sieradzki, 4

5 w -130 tys. ha). (20- - obszarowej ochrony przyrody. ych terenu posiada powiat sieradzki (tabela powiatu sieradzkiego w Burzeninie, parkiem elektrowni wiatrowych w miej kolejnych dwóch farm wiatrowych [ ]. teren oku zlokalizowany Tab. 1 atru i ich rzeczywiste rozmieszczenie. Powiat 1 [tys. ha] 2 [%] Inwestycje kutnowski gmina Strzelce, moc 1 MW, 2 turbiny gmina Wodzierady, 19 turbin gmina Koluszki pabianicki

6 piotrkowski elektrownia wiatrowa "Wiatraki Srock" rawski sieradzki skierniewicki tomaszowski wieruszowski wolski zgierski M. Piotrków Trybunalski M. Skierniewice z o.o., moc 30 MW, 15 turbin g elektrownia wiatrowa w Burzeninie gmina Warta: park elektrowni wiatrowych oszyca g gmina Lipce Reymontowskie, 10 turbin g g Baza OZE IEO, 2011, arkusz 3.1 i 1 otwartych [tys. ha] 2 przyrody [%] zainstalowana wynosi 63,745 MW. Polityka wspierania,15 kwietnia 2011]. 6

7 Zas. O potencjale hydroenergetycznym województwa 36 Rys. 1. Liczba elektrowni wodnych w poszczególnych województwach. 7

8 abela zawiera liczbowe zestawienie hydroelektrowni w województwach Polski Tab. 2. Elektrownie wodne Polski. Zbiornik Sulejowski elektrownia Smardzewice na Zalewie Sulejowskim. Hydroelektrownia ta,, dostawie Sulejowskim oku [Gajek 2004, s ]. Zbiornik Jeziorsko 8

9 Zbiornik..., s. 1-21]. a 1999, s. 7-17]. B 370 tys. m 3,, s. 22]. 9

10 Na obszarze Polski wody geoterma - rzedsudecko- i sudecko- - -warszawski [Klimczak 2010, s. 38] Analiza geologiczno- 2000, s. 12]. Rys. 2 10

11 Wody geotermalne Polski alnych przedstawia tabela 3. Tab. 3 Obszar km 2 Formacja geologiczna km 3 km 3 / km 2 Potencjalne zasoby energii mln tpu Potencjalna energii tpu/ km 2 warszawski kreda/jura trias Razem , kreda/jura trias Razem , Sudecko perm/trias 155 0, Pomorski perm/karbon/ /dewon/lias/trias 21 0, Lubelski karbon/dewon 30 0, Podlaski Przedkarpacki Karpacki karbon/dewon/ /mezozoik karbon/dewon/ /mezozoik trias/jura/kreda/ trias/jura/kreda/ 38 0, , , , Suma , ,13835 tpu ton paliwa umownego; 1 tpu = 29,3 GJ warszawskim oraz w rejonie przedkarpackim [Klimczak 2010, s. 39]. - 11

12 co stanowi 1/3 zasobów kraju [The Lodz Region, 2011 z ich mineralizacja wynosi 8 g/dm 3 ok. 68 m 3 /h. 2 powierzchni poziomej na rok. Rys. 3 Zasoby solarne Polski,

13 Rys. 4 rnie Polski. kwh/m 2 minimalne 833 kwh/m 2 W/m 2. i kwh/m 2 rok, z czego ¾ przypada na Polityka wspierania,15 kwietnia 2011]. 13

14 rocznie, na województwa na 76,5 x 1010 GJ [Polityka wspierania,15 kwietnia 2011]. Mazowieckiej [Polityka wspierania,15 kwietnia 2011]. Rys. 5 owska, 2011, dysk CD, arkusz sprzedanych w 2009 roku w Polsce. 14

15 2. Korzysta z niej pt.. Paliwa s 2011, dysk CD, arkusz 1.3]. Rys. 6. Perspektywy wprowadzenia upraw e 15

16 . ha, gruntów zdegradowanych i zdewastowanych wynosi 4560 ha, natomi 300 ha 5. miejsce w Polsce, -mazurskim, lubuskim i Nale bioakumulacj i Pellet systematyczny rozwój tego rynku bez istotnych mechanizmów wsparcia. Granice rozwoju W 2011]. Polityka wspierania, 15 kwietnia 2011]. le od 16 do 20 MW [Polityka wspierania, 15 kwietnia 2011]. 16

17 Biogaz odpady komunalne pochodzenia biologicznego i organicznego, - Tabela , s. 21. gólnych hodowli 17

18 Rys. 7. W sztuk, 169 hodowli trzody robiu, aktualnie na terenie województwa Polityka wspierania, 15 kwietnia 2011]. 3 /h [Polityka wspierania, 15 kwietnia 2011]. 18

19 jest wykor m 3 biogazu jest mniejsza od 100 m 3 3 spalony dla ska odpadów do odgazowywania, pod by na trze. Ze -5 Mg odpadów. Przy czym najlepiej, gdyby masa odpadów (5*10- w kwaterze w jak najkrótszym czasie [ ]. iogaz nstalacji Tab. 5. Planowane instalacje biogazowe. Powiat Gmina Inwestor skierniewicki Skierniewice BioEnergy Project piotrkowski Wola Krzysztoporska Siemkowice Klaster 3*20 Okr kutnowski Kutno Demetrion 19

20 jatywy 2.1. PODMIOTY PUBLICZNE: Zadaniem f W ce tak zw, czy realiza dotacji new.wfosigw.lodz.pl/strona/strony.php?id=48 budowa W ramach , d 20

21 komendach systemów do produkcji energii i solarnych, paneli fotowoltaicznych oraz elektrowni wiatrowej. Projekt Inicjatyw Regionalnych Renewable ENergy REgions Network (RENREN) Finansowany z Programu Operacyjnego INTERREG IVC Podtemat doty Realizacja projektu polega na: i 1. Planowanie strategiczne rozwoju OZE na poziomie regionalnym 2. Uwarunkowania prawne 3. Wspieranie rozwoju rynku pracy, transfer technologii i innowacje 4. Finanse pracy w grupach roboczych; opracowaniu analiz, raportów i rekomendacji. 21

22 2.2. PODMIOTY PRYWATNE: AGROGAZ SP. Z O. O. Firma zajmu w krajach, m.in.: Holandii, Austrii, Luksemburgu. d regionu zintegrowany program rozwoju doktorantów". RADSCAN INTERVEX POLSKA SP. Z O.O. Intervex AB posiada wiele unikalnych i w wielu przypadkach opatentowanych produktów i z jednoczesnym odzyskiem energii z gazów proceso zintegrowany program rozwoju doktorantów". oferuje preferenc k k kredyty termomodernizacyjne i remontowe kredyty w formule "trzeciej strony" k 22

23 ekologiczne kredyty hipoteczne Kredyt z Klimatem k banku KfW). ZNE: Do dzi o opracowywanie koncepcji, projektów planów i planów m. in., o doradztwo techniczne, technologiczne, organizacyjne, finansowe i prawne, o p, o w kompleksowe programy gospodarki wodnej dorzeczy rzek (gospodarka wodno- ochrona przyrody i krajobrazu, gospodarka rolna, turystyka) instalacje biopaliw (biometanol, bioetanol, biodiesel) ; o poszukiwanie i organizacja preferencji podatkowych, administracyjnych i finansowych, o o, o w itp.) i innymi organizacjami w celu wspólnej realizacji projektów (np. parku naukowo-, o w u m u wojewódzkim, o uruchomi produkcja biogazu dla lokalnej energetyki produkcja biopaliw (biometanol, bioetanol, biodiesel); 23

24 o u (likwidacja bezrob w : kolektorów fotow energetyki wiatrowej energetyki wodnej energetycznego wykorzystania biomasy energetycznego wykorzystania odpadów; o z modernizacje termomodernizacje obiektów poszanowanie energii; o budownictwo ekologiczne i pasywne, o modernizacja i termomodernizacja obiektów. Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych Pro-Akademia Klaster Bioenergia dla regionu W jego 1) "Zintegrowany program rozwoju doktorantów", p zakresie ochrony rodowiska", 3) "Manager energetyki odnawialnej", 4) "Regionalne koncepcje energetyczne w b 5) "Badanie zarz z g 24

25 Ad 1) Zintegrowany program rozwoju doktorantów -rozwojowej z zkiego w zakresie odnawialnymi e ik odbywa na w w z e Ad 2) p zakresie ochrony rodowiska w zakresie prawa ochrony w w rekomendacjach z 3. na obliczanie Ad 3) Manager energetyki odnawialnej Europejskiego 25

26 w oparciu o - zaplano Akademia, Politechniki i certyfikat managera energetyki o systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Prze i rozwój instytucji Ad. 4) Regionalne koncepcje energetyczne w b Klaster Bioenergia dla Regionu oraz - o partnerów partnerami wspiera platforma internetowa projektu (rdnetwork.owwz.de). Projekt jest finansowany przez niemieckie Federalne Ministerstwo Edukacji Naukowych (BMBF). Ad 5) Badanie z z g ma na celu zebranie kompleksowej badawczo-rozwojowych i instytucji otoczenia biznesu na temat prognozowanej zmiany gospodarczej, co pozwoli na przygotowanie gospodarki regionalnej i lokalnego rynku pracy do zmiany gospodarczej w zakresie energetyki, budownictwa i transportu. 26

27 na temat:,, dla gospodarstw,,, na temat skutków analiza danych zastanych (desk research) wywiad CAWI (computer-assisted web interview) analiza SWOT. projekt w lutym 2012 roku. Projekt UE RENREN do zapewnienia nowych,. prawnych, na poziomie re energii z wiatru, biomasy i S towej Konsorcjum RENREN wypracuje wytyczne dla regionalnych strategii rozwoju OZE. Eksperci SDG Pro-Akademia oraz uczestnicy projektu pt. "Bioenergia dla regionu zintegrowany program rozwoju d w spotkaniu z partnerami projektu RENREN, realizowanego w ramach programu INTERREG IVC. 27

28 Energetyka z rodowiskowo dla Europy Europejska kampani energetycznej; inicjatywa Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Energii i Transportu. SDG Pro-Akademia, koordynator klastra "Bioenergia dla regionu", jest oficjalnym partnerem Komisji Europejskiej w ramach kampanii Energetyka z rodowiskowo dla Europy i Transportu. Kampania Energetyka z rodowiskowo dla Europy w ramach programu Inteligentna energia dla Europy publicznych, agencji specjalistyczn Kampania energetycznej. P w obszarach alternatywnych. Cele kampanii to: p krajowym i europejskim; p zapewnienie wys i wsparcia; s w 6 podmiotów z Polski. SDG Pro- 28

29 Polsko- Jednym ze szczególnych obszarów zainteresowania Polskiej Izby Handlowo- -francuskiej w i 31 maja 2011 roku o - z pozyskiwania energii z biogazu i biomasy w Polsce. Poza SDG Pro- zgromadzonymi uczes Wierzbowski Eversheds, Instytutu Energii Odnawialnej oraz Metropolis Doradztwo Gospodarcze. Podczas konferencji przedstawiciele SDG Pro-Akademia zaprezentowali projekty w zakresie biomasy i -francuskiej JEDNOSTKI NAUKOWO-BADAWCZE: Opracowuje projekty i grant Unii Europejskiej Distributed Generation with High Penetration of Renewable Energy Sources (DISPOWER), EU Project ENK6-CT Latarnie zasilane przeniesiony. 29

30 Opatentowana innowacja w pelletowaniu biomasy firmy Ekorabex z Niebrowa -800 kg/h) GRANULATOR MR 37 iska Kompletne linie do produkcji pelletu z agrobiomasy: mm. zaprojektowane jest z my zatrzymaniu pracy linii. mm. Linia oparta jest n Przeznaczona W o mocy 15 kw. 30

31 Projekt "Open Information processing within Innovation Networks" (InfoPro) realizowany przez SDG Pro-Akademia sieciach innowacyjnych wprowadzania innowacji w sposób bardziej skuteczny i otwarty. InfoP Regionalnych Strategii Innowa kick-off meeting w Niemczech. W spotkaniu partnerów projektu w Fellbach w dniach 4-5 maja 2011 uczestniczyli przedstawiciele: Virtual Dimension Center Fellbach (VDC), Stuttgart, Niemcy (Lider) SDG Pro-Ak Zala County Foundation for Enterprise Promotion, West- Eindhoven University of Technology, Eindhoven, Holandia. regionalnych raportów oraz przetwarzania informacji w ramach regionalnych sieci innowacyjnych. 31

32 jako u Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 en rozwój gospodarczy [Ajersz 2011]. Polskie prawo energetyczne (Dz.U. 1997, nr 54, poz. 348, art. 20, ust. 4) przewiduje dwa rodzaje dokumentów planistycznych [Ajersz 2011]: p gazowe, plan zaopatrzeni (opracowywany planistycznych z zakresu energetyki: Powiat Gmina Nazwa dokumentu Horyzont czasowy b UM b UG -- b UG -- b Kleszczów UG b Kluki UG -- b Rusiec UG -- b Szczerców UG -- b Zelów UM -- b Brzeziny UM b Brzeziny UG b Dmosin UG -- b UG -- b Rogów UG -- kutnowski Bedlno UG -- kutnowski UG kutnowski UM kutnowski UG

33 kutnowski Kutno UM kutnowski Kutno UG kutnowski UG kutnowski Nowe Ostrowy UG kutnowski Oporów UG -- kutnowski Strzelce UG kutnowski UMiG aski Buczek UG -- aski UMiG aski UG aski Widawa UG -- aski Wodzierady UG -- Daszyna UG UG Grabów UG UM UG UG -- UG Witonia UG owicki Bielawy UG -- owicki UG -- owicki Domaniewice UG -- owicki Kiernozia UG -- owicki UG -- owicki UM -- owicki UG -- owicki UG -- owicki Nieborów UG -- owicki Zduny UG -- ódzki wschodni Andrespol UG ódzki wschodni Brójce UG ódzki wschodni Koluszki UM ódzki wschodni Nowosolna UG ódzki wschodni Rzgów UG -- ódzki wschodni Tuszyn UM op UG o Drzewica UMiG -- o Mniszków UG o Opoczno UMiG o UG -- o UG -- o UG -- o UG -- pabianicki UG -- pabianicki UG -- pabianicki UM pabianicki Ksawerów UG pabianicki Lutomiersk UG pabianicki Pabianice UM -- pabianicki Pabianice UG p oszyn UMiG p UG -- p UG -- p UMiG p UG -- p Siemkowice UG -- p Strzelce Wielkie UG -- p Sulmierzyce UG -- piotrkowski Aleksandrów UG -- piotrkowski Czarnocin UG piotrkowski Gorzkowice UG -- piotrkowski Grabica UG piotrkowski UG -- 33

34 piotrkowski Moszczenica UG -- piotrkowski UG -- piotrkowski Rozprza UG -- piotrkowski Sulejów UM -- piotrkowski Wola Krzysztoporska UG piotrkowski Wolbórz UG -- p Dalików UG -- p UG p UM p bicki Uniejów UMiG p Wartkowice UG p Zadzim UG -- r Dobryszyce UG -- r Gidle UG -- r Gomunice UG -- r UMiG -- r Kobiele Wielkie UG -- r UG -- r Lgota Wielka UG -- r UG -- r UG -- r Przedbórz UM -- r Radomsko UM r Radomsko UG -- r UG -- r UG -- rawski UMiG -- rawski UG rawski Rawa Mazowiecka UM -- rawski Rawa Mazowiecka UG rawski Regnów UG rawski Sadkowice UG sieradzki UMiG -- sieradzki UG -- sieradzki UG -- sieradzki Burzenin UG sieradzki Goszczanów UG -- sieradzki Klonowa UG -- sieradzki Sieradz UM -- sieradzki Sieradz UG -- sieradzki Warta UMiG sieradzki Wróblew UG -- sieradzki UM -- skierniewicki Bolimów UG -- skierniewicki UG -- skierniewicki Godzianów UG -- skierniewicki Kowiesy UG -- skierniewicki Lipce Reymontowskie UG -- skierniewicki Maków UG -- skierniewicki UG -- skierniewicki Skierniewice UM -- skierniewicki Skierniewice UG -- skierniewicki UG -- tomaszowski UG tomaszowski Budziszewice UG -- tomaszowski Czerniewice UG -- tomaszowski UG -- tomaszowski Lubochnia UG -- tomaszowski Rokiciny UG -- tomaszowski Rzeczyca UG -- tomaszowski Tomaszów Mazowiecki UM tomaszowski Tomaszów Mazowiecki UG -- tomaszowski Ujazd UG tomaszowski UG -- 34

35 w UG w UG -- w Konopnica UG w Mokrsko UG w Osjaków UG -- w Ostrówek UG -- w UG -- w Skomlin UG -- w UM w Wierzchlas UG -- wieruszowski UG -- wieruszowski Czastary UG -- wieruszowski Galewice UG -- wieruszowski Lututów UG -- wieruszowski UG -- wieruszowski Sokolniki UG -- wieruszowski Wieruszów UMiG -- z Szadek UMiG z Zapolice UG z UM z lski UG zgierski UG zgierski UM zgierski UG zgierski Ozorków UM zgierski Ozorków UG zgierski UG zgierski Stryków UMiG zgierski Zgierz UM zgierski Zgierz UG

36 Kompleksowa termomodernizacja budynku krytej p : EE. CHARAKTERYSTYKA sfinansow Mechanizmu Finansowego; LOKALIZACJA: CHARAKTERYSTYKA MIEJSCA -90 tys. osób rocznie, czas pracy obiektu dziennie 16 h / 8 h pracy nocnej czas pracy centrali wentylacyjnej 24 h temp. wody w basenie o C temp. powietrza w hali basenowej o C 10 m 3 / doba -41 o C ok. 12 m 3 elektrycznej ok. 80 tys. kwh/a. CEL:, tj. czyli o ponad 50%) i redukcja SO 2, CO 2 INSPIRACJA: charakterystyka obiektu: 36

37 szukanie ciowych,. PIERWSZE KROKI:. Opis techniczny: o remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. i instalacji energii elektrycznej; o o z natrysków o m rekuperacji. Czas realizacji: 2010 r. Partnerzy: g. d i Gospodarki W prefinansowanie. KOSZTY : : :. EFEKTY ograniczenie emisji: zmniejszenie o 0,15 tys. ton emisji CO 2 e e zmniejszenie masy wytwarzanych odpadów paleniskowych, zagospodarowanie odpadowej energii cieplnej 37

38 e z odzysku. KONTAKT azwisko: Krystyna Opara Adres Telefon: Radogoszcz- : OZE CHARAKTERYSTYKA. LOKALIZACJA CHARAKTERYSTYKA MIEJSCA L. CEL: z. INSPIRACJA: s. PIERWSZE KROKI. Opis techniczny: o ; o 2 ; o producent i model: Solarpol Max 1; o. 38

39 Czas realizacji: 2 lata. anizm: Narodowy Fundusz Ochrony s. KOSZTY : : cji; 499. EFEKTY e pokryje 20% rocznego ; e niane, zmniejszenie masy wytwarzanych odpadów paleniskowych. KONTAKT I i nazwisko: Ireneusz Adres Telefon: biomasy Eko-Rabex Sp. z o.o. w Niebrowie : EE/OZE. CHARAKTERYSTYKA: Firma Eko- enia do liniowej Posiada LOKALIZACJA:, gmina Tomaszów Mazowiecki, województwo CHARAKTERYSTYKA MIEJSCA P spalania pelletu : wyprodukowane 2 sztuki; 39

40 -buforowych wyprodukowane 2 sztuki; granulatorów produkcja od maja 2010 roku: 24 sztuki; wyprodukowane 2 sztuki; produkcja od maja 2010 roku: ok. 50 sztuk. CEL: zastosowanie OZE. INSPIRACJA: sytuacja na rynku: ; r. PIERWSZE KROKI ów reklama. Opis techniczny: Firma Travis Warfama Eko-Rabex 200 kw 160 kw 50 kw 40

41 energii elektrycznej: 1. rozdrabniacz 20 kw; 2. -buforowy 2 kw; 3. granulator kw 4.. Czas realizacji: od maja 2010 roku. Podwykonawcy: o Pioma Fabryka Maszyn Górniczych, o Pol-Mot Warfama dostawca podzespo, o Avina Sp. z o.o. i Avina System Sp. z o.o... KOSZTY. EFEKTY energetyczne: l s - (Avina Sp. z o.o. i Avina System Sp. z o.o.) w celu dystrybucji; e. KONTAKT azwisko: Mariusz Robak Adres mailowy: Telefony: ; UWAGI dodatkowe informacje Producent posiada patent na innowacyjne technologie pelletowania biomasy elektrowni. 41

42 Sterlinga Business Center EE. CHARAKTERYSTYKA: b LOKALIZACJA: CHARAKTERYSTYKA MIEJSCA l pracowników biurowych (nieumeblowany nieprzygotowane stanowiska pracy); powierzchnia biurowa: m 2. CEL: z. INSPIRACJA: c c. PIERWSZE KROKI: p u,. Opis techniczny: o o o o z i na ergii); o... i korporacyjne. 42

43 KOSZTY. EFEKTY: s e e rgii elektrycznej na. KONTAKT azwisko: Robert Makowski Adres Telefon: Bioenergia dla regionu Zintegrowany program rozwoju doktorantów ED edukacja, szkolenia (edukacyjny projekt stypendialny dla doktorantów OZE odnawialne z wodoru, hybrydowe OZE, otoczenie prawne energetyki odnawialnej, otoczenie ekonomiczne energetyki odnawialnej); EE i w budownictwie budownictwo zeroenergetyczne). CHARAKTERYSTYKA - LOKALIZACJA: CHARAKTERYSTYKA MIEJSCA: liczba uczestników: 24 doktorantów. sfery badawczo-. 43

44 INSPIRACJA: n ; c. PIERWSZE KROKI zapotrzebowania rynkowego z beneficjentów ostatecznych napisanie wniosku. torantów w transferze wiedzy - ództwa z odnawialnymi e a doktoranta Dla 3000 Czas realizacji: Partnerzy: AGROGAZ Sp. z o.o.; TRIMEN CHEMICALS SA; RADSCAN INTERVEX POLSKA Sp. z o.o. KPK 7 PR Centrum Innowacji Akcelerator Technologii, Fundacja Patronaty: 44

45 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej (KPK) Ministerstwo Nauki i Szkolni Ministerstwo Gospodarki KOSZTY ,20 PLN 100% dofinansowania. EFEKTY doradztwo projektowe dla doktorantów prowadzone przez specjalistów; c d -c; 1000 ulotek, 100 plakatów, któ oraz coaching projektowy dla doktorantów; przygotowanie indywidualnych planów rozwoju doktorantów; u p ach; w t -out; k. KONTAKT Aleksandrow Adres 45

46 Podsumowanie pakietu energetyczno-klimatycznego 3x20, jest to wynik dnawialnych. Rys. 8. Produkcja energii elektrycznej [Gwh] ,0 WODNYCH I ODNAWIALNYCH , , , , , ,0 0, w regionu. zasobów kraju [The Lodz Region, 2011]. 46

47 posiada powiat sieradzki. Opoczna i Rawy Mazowieckiej. ukcji energii z OZE, energia geotermalna 4,5%,, biogaz 13,4%, energetyka wodna 1,5%, energetyka wiatrowa 21,8% [Polityka wspierania..,15 kwietnia 2011]. 47

48 LITERATURA: 1. Ajersz U., Planowanie energetyczne w gminach, Krajowa Agencja Poszanowania data pozyskania: Boczar T.,, Wydawnictwo Pomiary Automatyka Kontrola, Bujakowski W., Studia, Rozprawy, Monografie. Wybrane problemy wykorzystania geotermii I, Wydawnictwo Instytutu PAN, Kraków, Curkowski A., Mroczkowski P., Oniszk- Biogaz rolniczy produkcja i wykorzystanie, Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o., adresem: 5. Cygler M., Wojtkowska- Zmiany europejskiej polityki klimatycznej i energetycznej - konsekwencje dla polskiej gospodarki, Oficyna Wydawnicza, Wykorzystanie energii geotermalnej w Polsce 7. Gajek K., 30 lat pracy Elektrowni Wodnej Smardzewice [w:] Gospodarka wodna, Klimczak S., geotermalnych w Polsce, 9. Lik J., em data pozyskania: Baza OZE, IEO, 2011, dysk CD 11. agroenergetyka.pl/?a=article&id=439, data pozyskania: Techniczna charakterystyka zbiornika retencyjnego Jeziorsko na Warcie, [w:] dni.nasze.pl/index.php/sieradz/48-wiadomosci/1873-stawiaj-wiatraki, data pozyskania: Polityka pod adresem

49 16. data pozyskania: The Lodz Region data pozyskania: Zasoby solarne Polski data pozyskania: Zbiornik wodny Jeziorsko, Wodnej w Poznaniu. 49

50 ` Raport dla województwa opol Katowice, 2011

51 w le ,

52 na 12 powiatów - rozwoju województwa o 2015, - w tej nowej dziedzinie SA, e - a 3

53 1.2.1 na terenie województwa o z w -50, el ; - el w ;

54 1.3.3 odpadow a tadnina koni w Prudniku oduje 1.4 opiniowanie wa 5

55 rozwoju w d o. po - - Terra-. o od 2009 r. Przed 2 6

56 do w ul. Parkowa 1 B 47-,. o. Stany Zjednoczone.. co 7

57 d, wpi i iej o udziale celu do d ; z. wy -Sol ze Stanów Zjednoczon. paliwo produktu. z -16- z

58 o. prowadzenie. Zakupio a Prudnik. na od oraz Producent za iw y, t Spodziewan ; d w kwocie. na 9

59 na punktów od lecz na -200 Prudnik e. wojewó. - do. - - dla 10

60 49- e.. 2, 2 3. p 2006-, d 3 Realizacja laté Hory or rupy 11

61 d ,56 do ul. Rynek Byczyna e. k. - ze a powiatu prudnicki do 12

62 - 13

63 3. cy okto, nii i w Po, co ene ze ze. P, i pr unijne. dy, po 14

64 oraz likwidacji - u. fotowoltaiki - podano wycin la niej i 15

65 kredyty. w celu dla na,, jednak dawano, od 16

66 1. r n o n, rozwoju w województwie do 2015 roku, Katowice SA, lipiec rce.oodr.pl. 17

67 ` Projekt realizowany przez Fund

68

69 1. Aktualny s o 1.2. Stan energetyki I

70 Mapa 1 ogólnie w s p Tabela 2. Rok 2 p

71 O [MW] Elektrownie Elektrownie Elektrownie Elektrownie R Rysunek 1. Rysunek 2.

72 roku 1.2.1

73 . - o 3 - o 3 - o 3-3

74 Ceny paliw i energii Lata brunatny olej lekki olej y tanowy wany Mapa 2.

75 Energia wiatrowa - p 2.2. p Energia wodna

76 Energia Drewno p p oku

77 Drób ] ] ] ] energii rok]

78 S P ] nej[kwh] [kwh] w

79 p

80 -

powiat miasto / gmina procent dzieci objętych opieką w żłobkach, klubach dziecięcych i u opiekunów dziennych 1 2 3 Województwo łódzkie 3,9 Powiat bełchatowski OGÓŁEM 4,9% Zelów* 0,0% gminy: Bełchatów 0,0%

Bardziej szczegółowo

liczba dzieci w żłobkach, klubach dziecięcych i u opiekunów ogólna liczba dzieci w wieku 0-3 (dane z r.2015)

liczba dzieci w żłobkach, klubach dziecięcych i u opiekunów ogólna liczba dzieci w wieku 0-3 (dane z r.2015) Załącznik nr 12 Lista gmin o największym zapotrzebowaniu na usługi opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (w których opieką instytucjonalną tj. w ramach żłobków, klubów dziecięcych, lub usług opiekuna dziennego

Bardziej szczegółowo

Specjalistycznych Podstawowych Łódź Miasto Łódź Łódź Miasto Łódź 18

Specjalistycznych Podstawowych Łódź Miasto Łódź Łódź Miasto Łódź 18 Rejony operacyjne zespołów ratownictwa medycznego w 200 r. Lp. Numer TERYT Miejsce wyczekiwania Obszar objęty rejonem działania Liczba zespołów rejonu operacyjnego Specjalistycznych Podstawowych. 0 060

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ VI INFRASTRUKTURA KOMUNALNA. MIESZKANIA CHAPTER VI MUNICIPAL INFRASTRUCTURE. DWELLINGS

DZIAŁ VI INFRASTRUKTURA KOMUNALNA. MIESZKANIA CHAPTER VI MUNICIPAL INFRASTRUCTURE. DWELLINGS DZIAŁ VI INFRASTRUKTURA KOMUNALNA. MIESZKANIA CHAPTER VI MUNICIPAL INFRASTRUCTURE. DWELLINGS TABL. 1 (28). WODOCIĄGI I KANALIZACJA W 2004 R. WATER LINE AND SEWERAGE SYSTEMS IN 2004 s in b b W O J E W Ó

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 14 lutego 2014 r. Poz. 657 ZARZĄDZENIE NR 34/2014 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego,

Bardziej szczegółowo

Województwo łódzkie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku

Województwo łódzkie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Województwo łódzkie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Lp. Nazwa Instytucji Miejscowość Powiat Kwota dotacji 1 2 3 4 5 Wojewódzka i im. J. 1 Piłsudskiego Łódź Łódź 29 600 2 Łódź-Bałuty Łódź Łódź

Bardziej szczegółowo

Ranking gmin województwa łódzkiego

Ranking gmin województwa łódzkiego INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach wg wyników uzyskach przez uczniów z egzaminu gimnazjalnego w roku 2008 Opracowanie powstało na podstawie danych z www.wynikiegzaminow.pl wg stanu na dzień 12 czerwca

Bardziej szczegółowo

pajęczański wieluński brzeziński łowicki poddębicki łowicki sieradzki kutnowski sieradzki kutnowski

pajęczański wieluński brzeziński łowicki poddębicki łowicki sieradzki kutnowski sieradzki kutnowski Wskaźnik "wypożyczenia na 100 mieszkańców" w bibliotekach publicznych woj. łódzkiego na obszarach wiejskich w roku 2010 - zestawienie od wskaźnika największego do najmniejszego (kolumna zaciemniona) Jednostka

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lipca 2017 r. Poz. 3160 UCHWAŁA NR XL/503/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego

Bardziej szczegółowo

W ŁÓDZKIEM część 3. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2012 na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości

W ŁÓDZKIEM część 3. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2012 na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości W ŁÓDZKIEM ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości SPIS TREŚCI W ŁÓDZKIEM Wprowadzenie... Zmiany w rejestrze stowarzyszeń w województwie łódzkim

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2013 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/2013 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 1/2013 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 8 stycznia w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w Na podstawie 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2012 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/2012 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 1/2012 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2012 r. Na podstawie 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3/2014 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 3/2014 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 3/2014 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 10 stycznia w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w Na podstawie 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 304/2015 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 304/2015 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 304/2015 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w Na podstawie 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego. Rok Numery 1-433*

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego. Rok Numery 1-433* SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego Rok 2006 Numery 1-433* Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego -2- Rok 2006 Pierwsza liczba oznacza numer Dziennika, druga - pozycję.

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego. Rok Numery 1-355*

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego. Rok Numery 1-355* SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego Rok 2004 Numery 1-355* Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego -2- Rok 2004 Pierwsza liczba oznacza numer Dziennika, druga - pozycję.

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego. Rok Numery 1-390*

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego. Rok Numery 1-390* SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego Rok 2005 Numery 1-390* Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego -2- Rok 2005 Pierwsza liczba oznacza numer Dziennika, druga - pozycję.

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego. Rok Numery 1-340*

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego. Rok Numery 1-340* SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego Rok 2002 Numery 1-340* Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego -2- Rok 2002 Pierwsza liczba oznacza numer Dziennika, druga - pozycję.

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego. Rok Numery 1-363*

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego. Rok Numery 1-363* SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego Rok 2003 Numery 1-363* Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego -2- Rok 2003 Pierwsza liczba oznacza numer Dziennika, druga - pozycję.

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI INFORMATOR STATYSTYCZNY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Łódź 2015

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI INFORMATOR STATYSTYCZNY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Łódź 2015 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI INFORMATOR STATYSTYCZNY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2014 Łódź 2015 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ Opracowano w Oddziale Zdrowia Publicznego

Bardziej szczegółowo

Adres miejsca stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego. ul. Sienkiewicza 137/ Łódź. ul. Sienkiewicza 137/ Łódź

Adres miejsca stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego. ul. Sienkiewicza 137/ Łódź. ul. Sienkiewicza 137/ Łódź TABELA 8 Zespoły ratownictwa medycznego włączone do Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne stan na dzień 1 stycznia 2013 r. Dysponenci i miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego 1/1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ANEKSU NR 12 DO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

PROJEKT ANEKSU NR 12 DO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO PROJEKT ANEKSU NR 12 DO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Akceptuję do uzgodnień Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska Łódź, 24 grudnia 2014 r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

W O J E W Ó D Z T W O... 20820,5 3916,9 351985 93964 94546,8 36,8 102995,4 V O I V O D S H I P

W O J E W Ó D Z T W O... 20820,5 3916,9 351985 93964 94546,8 36,8 102995,4 V O I V O D S H I P TABL. 1 (28). WODOCIĄGI I KANALIZACJA W 2006 R. WATER LINE AND SEWERAGE SYSTEMS IN 2006 s in b W O J E W Ó D Z T W O... 20820,5 3916,9 351985 93964 94546,8 36,8 102995,4 V O I V O D S H I P miasta... 3688,9

Bardziej szczegółowo

Moc przyłączeniowa [kw] Rodzaj instalacji. 1. osoba prawna Dmosin elektrownia wiatrowa

Moc przyłączeniowa [kw] Rodzaj instalacji. 1. osoba prawna Dmosin elektrownia wiatrowa Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci o napięciu wyższym niż 1 kv na terenie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - stan na 30.09.2017 r. Lp. Podmiot Lokalizacja przyłączenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 14 - Diagnoza dotycząca zapotrzebowania na miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie łódzkim

Załącznik Nr 14 - Diagnoza dotycząca zapotrzebowania na miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie łódzkim Załącznik Nr 14 - Diagnoza dotycząca zapotrzebowania na miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie łódzkim Diagnoza dotycząca zapotrzebowania na miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Miasto Adres Telefon Fax E-mail www (42) 712 16 11 (24) 282 17 50 (24) 282 14 23 (24) 282 17 64 (46) 838 26 52 (46) 829 34 70

Lp. Nazwa Miasto Adres Telefon Fax E-mail www (42) 712 16 11 (24) 282 17 50 (24) 282 14 23 (24) 282 17 64 (46) 838 26 52 (46) 829 34 70 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Lp. Nazwa Miasto Adres Telefon Fax E-mail www 1. OPS Aleksandrów Łódzki ul. Piotrkowska 4/6 95-070 Aleksandrów Łódzki (42) 712 16 11 (42) 712 17 80 (42)

Bardziej szczegółowo

REJONY OPERACYJNE, OBSZARY DZIAŁANIA I MIEJSCA STACJONOWANIA ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO w 2012 roku

REJONY OPERACYJNE, OBSZARY DZIAŁANIA I MIEJSCA STACJONOWANIA ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO w 2012 roku REJONY OPERACYJNE, OBSZARY DZIAŁANIA I MIEJSCA STACJONOWANIA ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO w 202 roku nr rejonu operacyjnego (nr województwa - 2 cyfry /nr rejonu - 2 cyfry) opis rejonu operacyjnego (dzielnice/miasta

Bardziej szczegółowo

SPIS POWIATÓW, STAROSTW, URZĘDÓW GMINY, URZĘDÓW MIEJSCOWOŚCI.

SPIS POWIATÓW, STAROSTW, URZĘDÓW GMINY, URZĘDÓW MIEJSCOWOŚCI. SPIS POWIATÓW, STAROSTW, URZĘDÓW GMINY, URZĘDÓW MIEJSCOWOŚCI. Piotrków Trybunalski (miasto na prawach powiatu) Piotrków Trybunalski Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim 97-300 Piotrków Trybunalski Pasaż

Bardziej szczegółowo

Moc przyłączeniowa [kw] Rodzaj instalacji. 1 osoba prawna Ładzice elektrownia wiatrowa

Moc przyłączeniowa [kw] Rodzaj instalacji. 1 osoba prawna Ładzice elektrownia wiatrowa Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci o napięciu wyższym niż 1 kv na terenie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren - stan na dzień 30.06.2017 r. Lp. Podmiot Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY ROK 2009

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY ROK 2009 SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego ROK 2009 (numery 1 399*) Województwa Łódzkiego 2 Rok 2009 aglomeracje Sejmik Województwa Łódzkiego alkohol A uchwała nr XXXVIII/1083/09

Bardziej szczegółowo

POTENCJAŁ ROZWOJOWY OBSZARÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Łódź, grudzieo 2015 r.

POTENCJAŁ ROZWOJOWY OBSZARÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Łódź, grudzieo 2015 r. POTENCJAŁ ROZWOJOWY OBSZARÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, grudzieo 2015 r. Celem opracowania jest sporządzenie typologii gmin wiejskich, w tym określenie wiejskich obszarów rozwojowych oraz wiejskich

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU

WYKAZ KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU WYKAZ KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU L.P. Pomoc finansowa udzielona na: Kwota udzielonej dotacji I. rządowo -

Bardziej szczegółowo

Wyniki Sprawdzianu 2016 Zestawienie zbiorcze gminami. Część 1.

Wyniki Sprawdzianu 2016 Zestawienie zbiorcze gminami. Część 1. Wyniki Sprawdzianu 2016 Zestawienie zbiorcze gminami Część 1. Powiat Średni wynik Średni wynik w pkt w % w pkt w % Województwo łódzkie Język polski Matematyka Część 1 bełchatowski m. Bełchatów 14,36 71,8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr / 2009 Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP z dnia 12 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA nr / 2009 Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP z dnia 12 grudnia 2009 r. UCHWAŁA nr / 2009 Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP z dnia 12 grudnia 2009 r. w sprawie zasad wyboru delegatów na okręgową konferencję sprawozdawczo-wyborczą, kandydatów na członka ZOŁ ZNP, proponowanej liczby

Bardziej szczegółowo

Obszar: Łodź. Załącznik nr 2 - szczegółowy wykaz obiektów wraz z ich adresami w poszczególnych obszarach. Lp. Jednostka organizacyjna Adres

Obszar: Łodź. Załącznik nr 2 - szczegółowy wykaz obiektów wraz z ich adresami w poszczególnych obszarach. Lp. Jednostka organizacyjna Adres Załącznik nr 2 - szczegółowy wykaz obiektów wraz z ich adresami w poszczególnych obszarach. Lp. Jednostka organizacyjna Adres 1 2 3 Obszar: Łodź 1 UP Łódź-5 Wólczanska 117 2 UP Łódź-6 Głęboka 4/12 3 UP

Bardziej szczegółowo

Średni wynik w procentach. w punktach

Średni wynik w procentach. w punktach OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2016 wg gmin Województwo łódzkie w punktach w procentach zdających uczniów z wynikiem szkół z wynikiem* niskim średnim wysokim niskim

Bardziej szczegółowo

Wyniki Sprawdzianu 2015 Zestawienie zbiorcze gminami. Część 1.

Wyniki Sprawdzianu 2015 Zestawienie zbiorcze gminami. Część 1. Wyniki Sprawdzianu 2015 Zestawienie zbiorcze gminami Część 1. Powiat Średni wynik Średni wynik w pkt w % w pkt w % Województwo łódzkie Język polski Matematyka Część 1 bełchatowski m. Bełchatów 15,52 73,9

Bardziej szczegółowo

Dokument dostępny jest na stronie internetowej: i

Dokument dostępny jest na stronie internetowej:  i Ocena formalna oraz ocena merytoryczna, dokonywana jest zgodnie z kryteriami zapisanymi w dokumencie: Dokument dostępny jest na stronie internetowej: www.cop.lodzkie.pl i www.rpo.lodzkie.pl. KRYTERIA WYBORU

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PODZIAŁU DOTACJI NA ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W 2014 R. Nazwa województwa: łódzkie Łódź, dn. 10.06.2014 r.

PROPOZYCJA PODZIAŁU DOTACJI NA ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W 2014 R. Nazwa województwa: łódzkie Łódź, dn. 10.06.2014 r. PROPOZYCJA PODZIAŁU DOTACJI NA ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W 2014 R. Nazwa województwa: łódzkie Łódź, dn. 10.06.2014 r. Lp. Nazwa Instytucji Miejscowość Powiat 1 2 3 4 Dotacja ogółem 2014 W tym minimum

Bardziej szczegółowo

RPLD IZ /15

RPLD IZ /15 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 104/16 z dnia 05 lutego 2016 r. Lista rezerwowa projektów w ramach konkursu dla naboru Nr RPLD.05.01.02-IZ.00-10-001/15 w ramach Osi priorytetowej V Ochrona Środowiska, Działanie

Bardziej szczegółowo

Statut Województwa Łódzkiego

Statut Województwa Łódzkiego Statut Województwa Łódzkiego Łódź, dnia 26 sierpnia 2008 roku Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ogół mieszkańców województwa łódzkiego tworzy z mocy prawa regionalną wspólnotę samorządową. 2. Ustrój samorządu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE W Planie Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Łódzkiego wprowadza się następujące zmiany: 1) W Rozdziale II. INFORMACJE O LICZBIE I ROZMIESZCZENIU NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ANEKSU NR 12 DO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

PROJEKT ANEKSU NR 12 DO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO PROJEKT ANEKSU NR 12 DO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Akceptuję do uzgodnień Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska Łódź, 16 stycznia 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Struktura corocznego raportu na temat rynku zrównoważonej energii w województwie wielkopolskim

Struktura corocznego raportu na temat rynku zrównoważonej energii w województwie wielkopolskim WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Struktura corocznego raportu na temat rynku zrównoważonej energii w województwie wielkopolskim Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią sp. z o.o. Maciej

Bardziej szczegółowo

BILANS POTRZEB POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na 2010 r.

BILANS POTRZEB POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na 2010 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI w Łodzi Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi BILANS POTRZEB POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na 2010 r. Łódź 2009r. Wydawca: Regionalne Centrum Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

ZałoŜenia strategii wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie opolskim

ZałoŜenia strategii wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie opolskim ZałoŜenia strategii wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie opolskim Marian Magdziarz WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Powierzchnia 9.412 km² Ludność - 1.055,7 tys Stolica Opole ok. 130 tys. mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Średni wynik w procentach. w punktach

Średni wynik w procentach. w punktach OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2015 g gmin Wojeództo łódzkie punktach procentach zdających ucznió z ynikiem szkół z ynikiem* niskim średnim ysokim niskim średnim ysokim

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postojów mammobusów w okresie październik-grudzień 2014 r.

Harmonogram postojów mammobusów w okresie październik-grudzień 2014 r. NZOZ "MEDICA" EWA SOBKIEWICZ 2014-10-01 RADOMSKO URZĄD MIASTA UL. TYSIĄCLECIA 5 09:00 17:00 NZOZ "MEDICA" EWA SOBKIEWICZ 2014-10-02 WIELUŃ WIELUŃSKI DOM KULTURY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 5 09:00 17:00

Bardziej szczegółowo

Dokument dostępny jest na stronie internetowej: i

Dokument dostępny jest na stronie internetowej:  i Ocena formalna oraz ocena merytoryczna, dokonywana jest zgodnie z kryteriami zapisanymi w dokumencie: Dokument dostępny jest na stronie internetowej: www.cop.lodzkie.pl i www.rpo.lodzkie.pl. KRYTERIA WYBORU

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne Konkurs nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-003/15 OŚ PRIORYTETOWA I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy PODDZIAŁANIE I.2.2: Projekty B+R przedsiębiorstw Ogłoszenie o konkursie Centrum

Bardziej szczegółowo

BILANS POTRZEB POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na 2008 r.

BILANS POTRZEB POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na 2008 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI w Łodzi Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi BILANS POTRZEB POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na 28 r. Łódź 27 r. Wydawca: Regionalne Centrum Polityki Społecznej przy

Bardziej szczegółowo

Wyniki Sprawdzianu 2014 Zestawienie zbiorcze powiatami. Województwo łódzkie

Wyniki Sprawdzianu 2014 Zestawienie zbiorcze powiatami. Województwo łódzkie Wyniki Spradzianu 2014 Zestaienie zbiorcze poiatami Wojeództo łódzkie Średni ynik ucznió z ynikiem szkół z ynikiem Poiat zdających niskim średnim ysokim niskim średnim ysokim bełchatoski 25,29 63,2% 971

Bardziej szczegółowo

1 WARUNKI NATURALNE I OCHRONA ŚRODOWISKA

1 WARUNKI NATURALNE I OCHRONA ŚRODOWISKA 9 1 WARUNKI NATURALNE I OCHRONA ŚRODOWISKA 9 1.1 Powierzchnia geodezyjna 13 1. Zieleń 16 1.3 Lesistość 19 1.4 Obszary prawnie chronione 0 1.5 Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska 1 ROZDZIAŁ OCHRONA ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu. "Racjonalizacja zużycia energii na terenie Gminy Żytno poprzez termomodernizacje budynków Zespołu Szkół w Żytnie"

Tytuł projektu. Racjonalizacja zużycia energii na terenie Gminy Żytno poprzez termomodernizacje budynków Zespołu Szkół w Żytnie Lista wniosków o dofinansowanie ocenionych pozytywnie pod względem oceny formalnej dla naboru Nr RPLD.04.02.02-IZ.00-10-001/15 w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

Procent przyznanych punktów. Wnioskowane dofinansowanie z EFRR Dofinansowanie

Procent przyznanych punktów. Wnioskowane dofinansowanie z EFRR Dofinansowanie Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru Nr RPLD.04.02.02-IZ.00-10-001/15 wniosków o dofinansowanie projektów- Oś priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa - energetyka przyjazna klimatowi

Warszawa - energetyka przyjazna klimatowi KONFERENCJA POLITYKA ENERGETYCZNA PAŃSTWA A INNOWACYJNE ASPEKTY GOSPODAROWANIA W REGIONIE Warszawa - energetyka przyjazna klimatowi Warszawa, 18 czerwca 2009 r. Leszek Drogosz Urząd m.st. Warszawy Proces

Bardziej szczegółowo

Świadczeniodawca Powiat Gmina Nazwa miejsca postoju Adres miejsca postoju Data postoju

Świadczeniodawca Powiat Gmina Nazwa miejsca postoju Adres miejsca postoju Data postoju Świadczeniodawca Powiat Gmina Nazwa miejsca postoju Adres miejsca postoju Data postoju Dzień tygodnia telefon "MEDICA" EWA SOBKIEWICZ BEŁCHATOWSKI BEŁCHATÓW ZAWADY 18 K ZAWADY 18 K 2015 07 04 sob. "MEDICA"

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROGRAMY PROJEKTY

STRATEGIA PROGRAMY PROJEKTY PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY ROGÓŹNO STRATEGIA PROGRAMY PROJEKTY MISJA Zrównowa wnowaŝony ony rozwój j regionalny CEL GŁÓWNYG racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych i innych potencjałów regionu, poprzez

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Kultury w Nieborowie. Gminny Ośrodek Kultury w Czerniewicach

Gminny Ośrodek Kultury w Nieborowie. Gminny Ośrodek Kultury w Czerniewicach Nr umowy 00010-6930-UM0540013/09 00014-6930-UM0540056/10 00015-6930-UM0540057/10 00032-6930-UM0540069/10 00035-6930-UM0540067/10 00036-6930-UM0540070/10 00039-6930-UM0540011/09 00047-6930-UM0540011/10

Bardziej szczegółowo

Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Łódzkiego do roku 2020 z perspektywą do roku 2030

Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Łódzkiego do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Łódzkiego do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (projekt) Łódź, wrzesień 2015 w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI. Spotkanie informacyjne

TYTUŁ PREZENTACJI. Spotkanie informacyjne 1 Spotkanie informacyjne Konkurs nr RPLD.02.03.01-IP.02-10-009/16 OŚ PRIORYTETOWA II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka PODDZIAŁANIE II.3.1: Innowacje w MŚP TYTUŁ PREZENTACJI Łódź, 22.09.2016r. Typy

Bardziej szczegółowo

OCENA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ORAZ POTENCJAŁU JEGO ZASPOKOJENIA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W LATACH

OCENA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ORAZ POTENCJAŁU JEGO ZASPOKOJENIA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W LATACH Prezentacja projektu współfinansowanego przez Komisję Europejską pn. Infrastruktura Elektroenergetyczna Program UE Inteligentna Energia dla Europy, umowa nr IEE/08/Agencies/431/S12.529246 OCENA ZAPOTRZEBOWANIA

Bardziej szczegółowo

Wojew6dztwo 16dzkie. Satni. s^;oju.l

Wojew6dztwo 16dzkie. Satni. s^;oju.l Satni s^;oju.l Wojew6dztwo 16dzkie Informacja o uchwalach J.S.T. dotyczqcych wyodrpbnienia w budiecie gminy Srodk6w stanowi4cych fundusz solecki w 2009 i 2010 roku Powiat belchatowski 2009 rok 2010 rok

Bardziej szczegółowo

Data postoju. Godz od. Świadczeniodawca. Godz do Nazwa miejsca postoju Adres miejsca postoju

Data postoju. Godz od. Świadczeniodawca. Godz do Nazwa miejsca postoju Adres miejsca postoju NZOZ "MEDICA" EWA SOBKIEWICZ 2015-01-03 ŁÓDŹ ŁÓDŹ 09:00 17:00 SALVE MEDICA UL. SZPARAGOWA 10 NZOZ "MEDICA" EWA SOBKIEWICZ 2015-01-07 ŁÓDZKI WSCHODNI KOLUSZKI 09:00 17:00 NZOZ MEDKOL UL. PRZEJAZD 6 SPÓŁDZIELNIA

Bardziej szczegółowo

gospodarki energetycznej...114 5.4. Cele polityki energetycznej Polski...120 5.5. Działania wspierające rozwój energetyki odnawialnej w Polsce...

gospodarki energetycznej...114 5.4. Cele polityki energetycznej Polski...120 5.5. Działania wspierające rozwój energetyki odnawialnej w Polsce... SPIS TREŚCI Wstęp... 11 1. Polityka energetyczna Polski w dziedzinie odnawialnych źródeł energii... 15 2. Sytuacja energetyczna świata i Polski u progu XXI wieku... 27 2.1. Wstęp...27 2.2. Energia konwencjonalna

Bardziej szczegółowo

GOSiR Łask, ul. Armii Krajowej 5a. GOSiR Łask, ul. Armii Krajowej 5a. GOSiR Łask, ul. Armii Krajowej 5a

GOSiR Łask, ul. Armii Krajowej 5a. GOSiR Łask, ul. Armii Krajowej 5a. GOSiR Łask, ul. Armii Krajowej 5a Ostatnia aktualizacja: 2.02.207 XVII EDYCJA TURNIEJU "Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU" bełchatowski Bełchatów Orlik Bełchatów 206-0-4 0:00 Szymon Serwa 660 743 82 brzeziński Hala Sportowa Jeżów

Bardziej szczegółowo

Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza

Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza Katarzyna Sobótka Specjalista ds. energii odnawialnej Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. k.sobotka@mae.mazovia.pl Biomasa Stałe i ciekłe substancje

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w terminie od 28.04.2008 r. do 13.06.2008 r.-działanie II.6 Ochrona powietrza

Lista wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w terminie od 28.04.2008 r. do 13.06.2008 r.-działanie II.6 Ochrona powietrza Załącznik nr 6 Lista wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w terminie od 28.04.2008 r. do 13.06.2008 r.-działanie II.6 Ochrona powietrza L.p. Numer wniosku Projektodawca Tytuł wniosku Całkowita

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Województwa Zachodniopomorskiego (strategia, planowane inwestycje, finasowanie)

Polityka energetyczna Województwa Zachodniopomorskiego (strategia, planowane inwestycje, finasowanie) Polityka energetyczna Województwa Zachodniopomorskiego (strategia, planowane inwestycje, finasowanie) Udział produkcji energii ze źródeł odnawialnych w całkowitej produkcji energii w województwie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

Dane do osób do których należy przekazywać formularz "Niebieska Karta-A" Imię i Nazwisko osoby, do której należy kierować korespondencję

Dane do osób do których należy przekazywać formularz Niebieska Karta-A Imię i Nazwisko osoby, do której należy kierować korespondencję Dane do osób do których należy przekazywać formularz "Niebieska Karta-A" Nazwa gminy Imię i Nazwisko osoby, do której należy kierować korespondencję Adres do korespondencji miasto Bełchatów 1 2 3 Pani

Bardziej szczegółowo

Całkowita wartość projektu

Całkowita wartość projektu Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru Nr RPLD.04.02.02-IZ.00-10-001/15 wniosków o dofinansowanie projektów- Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Projekt z dn. 31.07.2014 r. UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/690/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy w województwie

Bardziej szczegółowo

Imię i Nazwisko osoby, do której należy kierować korespondencję

Imię i Nazwisko osoby, do której należy kierować korespondencję Dane do osób do których należy przekazywać formularz "Niebieska Karta-A" Nazwa gminy Imię i Nazwisko osoby, do której należy kierować korespondencję Adres do korespondencji 1 2 3 miasto Bełchatów Nina

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI bełchatowski OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Wyniki szkół ze Sprawdzianu 2015 województwo łódzkie m. Bełchatów Podstawowa Nr 8 im. Jana Brzechwy w Bełchatowie 51 71,7 74,2 69,1 51 87,0 - - - - m.

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w terminie od 28.04.2008 r. do 13.06.2008 r.- Działanie II.1 Gospodarka wodno- ściekowa

Lista wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w terminie od 28.04.2008 r. do 13.06.2008 r.- Działanie II.1 Gospodarka wodno- ściekowa Załącznik nr 2 Lista wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w terminie od 28.04.2008 r. do 13.06.2008 r.- Działanie II.1 Gospodarka wodno- ściekowa L.p. Numer wniosku Projektodawca Tytuł wniosku

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii jako element budowania strategii rozwoju gminy i regionu

Odnawialne Źródła Energii jako element budowania strategii rozwoju gminy i regionu 1 Odnawialne Źródła Energii jako element budowania strategii rozwoju gminy i regionu Praktyczne wykorzystanie raportów dotyczących atrakcyjności inwestycyjnej do budowy strategii rozwoju regionalnego i

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wdrażania działania 2.3.,,Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.

Podsumowanie wdrażania działania 2.3.,,Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego. Podsumowanie wdrażania działania 2.3.,,Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego. Limit dofinansowania dla tego działania w latach 2004-2006 w województwie łódzkim wyniósł 24 695 235,00

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naboru projektów EFFR

Harmonogram naboru projektów EFFR Załącznik do Uchwały nr 8/2016 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 21 listopada 2016 r. Harmonogram naboru projektów EFFR Lp. Wnioskodawca Tytuł projektu 1. Gmina Aleksandrów Łódzki

Bardziej szczegółowo

Dokumenty strategiczne szczebla lokalnego:

Dokumenty strategiczne szczebla lokalnego: Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w energię cieplną, elektryczną i gaz dla obszaru Gminy Miasta Ełk Program Ochrony Środowiska Miasta Ełku na lata 2010 2013 Plan Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Marek Palonka Mazowiecka Agencja Energetyczna

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Marek Palonka Mazowiecka Agencja Energetyczna MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Marek Palonka Mazowiecka Agencja Energetyczna Fakty o Mazowszu 2 Fakty o Mazowszu największy region w Polsce -35579 km 2 ponad 5 milionów

Bardziej szczegółowo

Kielce, marzec 2012 r.

Kielce, marzec 2012 r. Kielce, marzec 2012 r. ZESPÓÙ AUTORSKI: Kierownik zadania: mgr Andrzej Migaszewski... Gùówni wykonawcy: Akustyk: mgr iný. Paweù Matyjasek... Akustyk: mgr iný. Krzysztof Bogaczyk... Technik GIS: mgr iný.

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE I WDRAŻANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ OCHRONY ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

FINANSOWANIE I WDRAŻANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ OCHRONY ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM FINANSOWANIE I WDRAŻANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ OCHRONY ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Danuta Grodzicka-Kozak Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Główne obszary finansowania

Bardziej szczegółowo

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Kwiecień 2013 Katarzyna Bednarz Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Jedną z najważniejszych cech polskiego sektora energetycznego jest struktura produkcji

Bardziej szczegółowo

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W ŁODZI OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W ŁODZI OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R. NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W ŁODZI OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R. W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, pacjent, bez względu na miejsce zamieszkania, może skorzystać z pomocy w każdej poradni

Bardziej szczegółowo

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach Toruń, 22 kwietnia 2008 Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Zrównoważona polityka energetyczna Długotrwały rozwój przy utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP eliminacje międzypowiatowe

VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP eliminacje międzypowiatowe Chłopcy 12-13 Organizator Tel Kontaktowy Wieruszów Rafał Prokop 782 463 093 Wieruszów Łubnice Mokrsko Lututów Nowak Żaneta 609 667 048 Czestków Sieradz Wróblew Grzegorz Sobiński 665 811 382 Poddębice Pęczniew

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE. mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski

Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE. mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski Zadania stawiane przed polską gospodarką Pakiet energetyczny 3x20 - prawne wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

OCENA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ORAZ POTENCJAŁU JEGO ZASPOKOJENIA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W LATACH

OCENA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ORAZ POTENCJAŁU JEGO ZASPOKOJENIA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W LATACH Prezentacja projektu współfinansowanego przez Komisję Europejską pn. Infrastruktura Elektroenergetyczna Program UE Inteligentna Energia dla Europy, umowa nr IEE/08/Agencies/431/S12.529246 OCENA ZAPOTRZEBOWANIA

Bardziej szczegółowo

Działania na rzecz budowy społeczeństwa informacyjnego realizowane przez Województwo Łódzkie. Paweł Nowak

Działania na rzecz budowy społeczeństwa informacyjnego realizowane przez Województwo Łódzkie. Paweł Nowak Działania na rzecz budowy społeczeństwa informacyjnego realizowane przez Województwo Łódzkie Paweł Nowak Paweł A. Nowak p.o. Naczelnika Wydziału ds. Społeczeństwa Informacyjnego Departament Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii w Gminie Kisielice. Doświadczenia i perspektywy. Burmistrz Kisielic Tomasz Koprowiak

Odnawialne źródła energii w Gminie Kisielice. Doświadczenia i perspektywy. Burmistrz Kisielic Tomasz Koprowiak Odnawialne źródła energii w Gminie Kisielice. Doświadczenia i perspektywy. Burmistrz Kisielic Tomasz Koprowiak Kisielice 2009 Ogólna charakterystyka gminy. Gmina Kisielice jest najbardziej wysuniętą na

Bardziej szczegółowo

gja pp gja pp gja pr gja pr max 40,00 40,00 śr.łódzkie 25,27 18,50 liczba uczniów średnia % stanin liczba

gja pp gja pp gja pr gja pr max 40,00 40,00 śr.łódzkie 25,27 18,50 liczba uczniów średnia % stanin liczba śr.łódzkie 5,7 8,50 stanin pow. bełchatowski gmina Bełchatów Publiczne Gimnazjum nr w ul. Edwardów 5 Bełchatów 47 4,79 6,0% średni 4 6,95 4,4% 4 5 6 Bełchatowie Publiczne Gimnazjum nr w Samorządowym Zespole

Bardziej szczegółowo

ANEKS nr 2 DO WOJEWÓDZKIEGO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2008 2010

ANEKS nr 2 DO WOJEWÓDZKIEGO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2008 2010 Zatwierdzam Minister Zdrowia ANEKS nr 2 DO WOJEWÓDZKIEGO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2008 2010 Akceptuję Wojewoda Łódzki Łódź, luty 2008 roku

Bardziej szczegółowo

Część I Dane zbiorcze. Rozdział 1. Dane ogólne

Część I Dane zbiorcze. Rozdział 1. Dane ogólne OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Łodzi z dnia 23 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa łódzkiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Województwo łódzkie. Strona 1

Województwo łódzkie. Strona 1 Lp. nazwa JST Osoba do kontaktu email telefon Województwo łódzkie gminy miejskie 1 Bełchatów-miasto Zespół ds. Gospodarki Odpadami um@belchatow.pl 44/733 52 17 lub 44/733 52 18 2 Brzeziny-miasto Agnieszka

Bardziej szczegółowo

1 ŁODZKIE Bełchatowski Bełchatów Bełchatów Gimnazjum nr 5 w Bełchatowie 2 ŁÓDZKIE Bełchatowski Bełchatów Bełchatów I LO w Bełchatowie 3 ŁÓDZKIE

1 ŁODZKIE Bełchatowski Bełchatów Bełchatów Gimnazjum nr 5 w Bełchatowie 2 ŁÓDZKIE Bełchatowski Bełchatów Bełchatów I LO w Bełchatowie 3 ŁÓDZKIE 1 ŁODZKIE Bełchatowski Bełchatów Bełchatów Gimnazjum nr 5 w Bełchatowie 2 ŁÓDZKIE Bełchatowski Bełchatów Bełchatów I LO w Bełchatowie 3 ŁÓDZKIE bełchatowski Bełchatów Bełchatów Szkoła Podstawowa nr 13

Bardziej szczegółowo

Rynek kotłów i urządzeń na biomasę w Polsce. Podsumowanie 2012 roku

Rynek kotłów i urządzeń na biomasę w Polsce. Podsumowanie 2012 roku Rynek kotłów i urządzeń na biomasę w Polsce Podsumowanie 2012 roku Lipiec 2013 Spis treści Wprowadzenie 7 Metodyka badania 8 Rynek kotłów i urządzeń wykorzystujących biomasę w Polsce ocena na rok 2012

Bardziej szczegółowo

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W ŁÓDZKIEM OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R. SPRAWDŹ PORADNIE, W KTÓRYCH OTRZYMASZ POMOC

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W ŁÓDZKIEM OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R. SPRAWDŹ PORADNIE, W KTÓRYCH OTRZYMASZ POMOC NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W ŁÓDZKIEM OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R. SPRAWDŹ PORADNIE, W KTÓRYCH OTRZYMASZ POMOC W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, pacjent, bez względu na miejsce zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W ŁÓDZKIEM OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R. SPRAWDŹ PORADNIE, W KTÓRYCH OTRZYMASZ POMOC

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W ŁÓDZKIEM OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R. SPRAWDŹ PORADNIE, W KTÓRYCH OTRZYMASZ POMOC NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W ŁÓDZKIEM OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R. SPRAWDŹ PORADNIE, W KTÓRYCH OTRZYMASZ POMOC W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, pacjent, bez względu na miejsce zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

dr Ewa Kochańska Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia

dr Ewa Kochańska Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia dr Ewa Kochańska Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia Kluczowe obszary aktywności: Energetyka zrównoważona środowiskowo Transport niskoemisyjny Inteligentne tekstylia Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia

Bardziej szczegółowo

( 58) , Godzina postoju od

( 58) , Godzina postoju od Świadczeniodawca Data postoju Powiat Miejscowość Godzina postoju od Godzina postoju do Nazwa miejsca postoju Adres miejsca postoju Zapisy pod numerem telefonu SOBKIEWICZ 2015 04 01 BEŁCHATOWSKI BEŁCHATÓW

Bardziej szczegółowo