niedziela Statua św. Krzysztofa w Emmerich (Niemcy) Szerokiej drogi! Jam jest Jezus, twój Zbawiciel. Dźwigając Mnie,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "niedziela Statua św. Krzysztofa w Emmerich (Niemcy) Szerokiej drogi! Jam jest Jezus, twój Zbawiciel. Dźwigając Mnie,"

Transkrypt

1 niedziela zamojsko-lubaczowska nr 29 (513) XI rok LI 20 VII 2008 ZAMOŚĆ w numerze: Bogu dziękujcie ducha nie gaście 25-lecie parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie Idziemy w światłości Chrystusa zaproszenie na pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę tym tygodniu patronować W nam będą: 20 lipca bł. Czesław, kapłan. Urodził się około 1180 r. w Kamieniu Opolskim. Wstąpił do dominikanów, habit otrzymał z rąk św. Dominika. W 1222 r. przybył do Krakowa. Stąd udał się do Pragi, gdzie założył pierwszy klasztor. Parę lat później został przeorem we Wrocławiu, gdzie przebywał aż do śmierci w 1242 r. Jest jego patronem. 21 lipca św. Wawrzyniec z Brindisi, kapłan, doktor Kościoła. Urodził się w 1559 r. Wstąpił do kapucynów. Jako kapłan pracował nad reformą Kościoła. Kaznodzieja, gorliwy apostoł oraz dyplomata, mediator między panującymi. Przyczynił się do stworzenia Ligi Świętej. Zmarł w Lizbonie 22 lipca 1619 r. Pozostawił po sobie bogatą spuściznę literacką i teologiczną. Jest patronem zakonu kapucynów. 22 lipca św. Maria Magdalena. Była jedną z trzech Marii, które udały się do grobu, aby namaścić ciało Ukrzyżowanego. Ona pierwsza powiedziała Apostołom o Zmartwychwstaniu Jezusa. Według greckiej tradycji Maria Magdalena zmarła w Efezie. Według tradycji Zachodu przybyła do południowej Francji, gdzie głosiła wiarę w Chrystusa w okolicach Marsylii i Aix. Trzydzieści lat spędziła na pustelni w St. Baume. Jest m.in. patronką zakonów kobiecych. 23 lipca św. Brygida, królowa, wdowa, zakonnica. Urodziła się w 1303 r. w Finstad koło Uppsali. Jej rodzina była spokrewniona z królem szwedzkim. Jest założycielką zakonu Najświętszego Zbawiciela (brygidki). Jej życie wypełniała modlitwa, umartwienia, pokuta. Była hojna dla fundacji kościelnych i charytatywnych. Doznawała licznych przetemat tygodnia Ze świętymi przez tydzień Ks. Tomasz Bomba dokończenie na str. VIII Archiwum Niedzieli Statua św. Krzysztofa w Emmerich (Niemcy) Szerokiej drogi! Jam jest Jezus, twój Zbawiciel. Dźwigając Mnie, dźwigasz cały świat takie słowa miał usłyszeć św. Krzysztof, którego wspomnienie będziemy obchodzić w nadchodzącym tygodniu, gdy przenosił przez wody Jordanu dziecko, a jego ciężar przyprawił go niemal o śmierć przez utopienie. To niezwykłe spotkanie z Panem miało go jeszcze bardziej utwierdzić w kroczeniu Jego drogami i dźwiganiu wraz z Nim ciężarów ludzkości, podnoszeniu człowieka, uwikłanego w grzech bałwochwalstwa, ku Bogu Jedynemu i Prawdziwemu, odzyskiwaniu go dla nieba. Św. Krzysztof znalazł czas, miejsce i odwagę na rozważenie tajemnic swojego życia, tego sprzed spotkania z Chrystusem. To, co odkrył, skłoniło go do przemiany. Do poddania się kierownictwu Jego łaski i Jego nauki. Do miłości, która nie lęka się oddać życia. Mało kto odkrył takiego św. Krzysztofa. Zazwyczaj kojarzy nam się wyłącznie z obrzędem poświęcenia pojazdów czy wstydliwie ukrytym w samochodzie medalikiem z Jego O św. Krzysztofie, wejrzyj na nasze dusze niedostatecznie oddane służbie Najsilniejszego Pana. Rozproszenia ziemskiego życia, walka o byt, krótkowzroczny egoizm, odrywają nas od rzeczy świętych, uzależniających przyszłość wieczną od teraźniejszości. Wyproś nam u Boga łaskę czułej pamięci o Nim w pracy, podczas odpoczynku, w radości i smutku. Niech świadomość obecności Bożej gości w nas, niosąc ze sobą odrodzenie ducha i nadzieję wiekuistego szczęścia po śmierci. Modlitwa do św. Krzysztofa wizerunkiem i modlitwą. Patron kierowców, do którego tylko nieliczni z uczestników ruchu drogowego mają nabożeństwo, co niestety widać gołym okiem na naszych ulicach. Przyzywanie pomocy świętych, to rzecz dobra dla księży i starych babć, a nie dla młodych, pełnych wigoru, zakochanych w szybkości i własnych możliwościach, ludzi. W ostateczności, gdy najgorsze staje się faktem, nie zaszkodzi zapalenie Panu Bogu świeczki, choć wówczas najczęściej padają oskarżenia pod Jego adresem i pytania: gdzie był Bóg?, dlaczego?... Na oleju słabej jakości daleko się nie ujedzie... Rzecz dotyczy nie tylko samochodu, ale i głowy. Żeby dojechać do celu i to dojechać bezpiecznie, trzeba zadbać o paliwo możliwie jak najlepszego gatunku. Za takie paliwo czasami się słono płaci, ale warto zapłacić każdą cenę, by osiągnąć cel, ten ziemski, a przede wszystkim ten ostateczny. Szerokiej zatem drogi! Niech nam ścieżki, ulice i autostrady prostuje św. Krzysztof i niech wiodą one zawsze ku Bogu i człowiekowi. Anna Litwin I

2 niedziela zamojsko-lubaczowska Ku duchowemu wzrostowi... Małgorzata Godzisz 24 lata studiuje filologię polską ze specjalizacją redaktorsko-medialną na UMCS w Lublinie. Swoje życie wiąże ściśle z Ruchem Światło-Życie Grupa legionowa na rekolekcjach w Łabuniach Członkowie Legionu Maryi z naszej diecezji przeżyli w dniach czerwca br. w Łabuniach doroczne rekolekcje. Uczestniczyło w nich 65 osób. Ćwiczenia duchowe prowadził ks. prof. Stanisław Tymosz z KUL-u. Podkreślił on, że Legion Maryi, według zapisu synodalnego, jest prawnie osadzony w strukturze Kościoła katolickiego, dlatego nikt nie może kwestionować jego istnienia i działalności. Legioniści, którzy działają pod egidą Maryi, swojej Hetmanki, widzą w Niej swój wzór i zobowiązują się z pokorą, tak jak Ona, pełnić wolę Bożą uświęcać siebie i tych, którzy są zagubieni duchowo i moralnie. Aby sprostać tym zadaniom podkreślał Ksiądz Profesor legionista musi formować swoją osobowość przede wszystkim przez świadectwo życia, przyjmowanie sakramentów św., lekturę Pisma Świętego i pism religijnych oraz kierownictwo duchowe kapłana. W programie rekolekcji znalazły się też rozważania o Duchu Świętym i Jego działaniu w początkach Kościoła Chrystusowego i w naszej współczesności. Rekolekcje zbiegły się z niezwykłymi uroczystościami. Ksiądz Profesor obchodził 25. rocznicę święceń kapłańskich, a ks. Zdzisław Ciżmiński, diecezjalny kierownik duchowy Legionu, 40-lecie kapłaństwa. W czasie Mszy św., poświęconych Jubilatom, modliliśmy się o potrzebne dla nich łaski i dziękowaliśmy za otrzymane dary Nieba. Neoprezbiter ks. Sławomir Portka odprawił Mszę św. prymicyjną i udzielił wszystkim błogosławieństwa. Życzyliśmy, by w nowej, wyznaczonej mu parafii założył Legion, gdyż jako prezydent tego ruchu w seminarium ma już duże w tej dziedzinie doświadczenie. Mnóstwo. Wystarczy uważnie popatrzeć na siebie jak na pole, na którym rośnie więcej niż jeden paskudny chwast. Nie rozumiemy, skąd się to świństwo w nas wzięło. Przecież tak starannie, od czasu do czasu oczyszczamy nasz piękny ogród ciała i duszy z niepotrzebnego zielska. Męczymy się, spowiadamy minimum raz w miesiącu, przyrzekamy kapłanowi poprawę nie zawsze to pomaga. Różne są rodzaje chwastów. Jedne łatwo wyplewić natychmiastowym działaniem, jeszcze inne, których korzenie mocno tkwią w sercu, trzeba usuwać latami. Jakże często zaczynamy nie znosić siebie, nienawidzić, gotowi powyrywać nas samych z korzeniami. Bo przecież każdy przysłowiowy chwast zasiany na naszym polu jest grzechem. Są wśród nas ludzie, którym nie w głowie walka o dobro pochodzące od Boga. W życiu przybierają co raz to barwniejsze maski, za którymi próbują ukryć swą brudną, zamazaną twarz. Grzech ich zniewala i coraz bardziej pogrąża. A oni wciąż się usprawiedliwiają. Obyś nigdy nie znalazł się na miejscu któregoś z tych ludzi. Czuwaj Ostatnim akcentem rekolekcji było odwiedzenie cmentarza, na którym spoczywają członkowie rodu Szeptyckich, właścicieli dworu w Łabuniach i siostry zakonne. Modliliśmy się za ich dusze. Ze wzruszeniem wspominaliśmy s. Bogumiłę Makowską, która często na rekolekcjach legionowych uczyła nas modlitwy i pokornej postawy wobec Boga. Rekolekcje, dzięki gościnności Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi, zakończyły się niedzielnym obiadem. Przede wszystkim jednak wzbogaciły nas duchowo i zachęciły do aktywnej pracy apostolskiej. Julia Rodzik Ile chwastów rośnie na naszym polu życia? i módl się, a osiągniesz zwycięstwo, którym jest życie wieczne. Bóg nas kocha i posiewa ziarno swojego słowa, a nieprzyjaciel, którym jest szatan, chce udaremnić plan Boży i zniszczyć ziarno, zasiewając zło. Ile spokoju możemy odnaleźć w słowach Jezusa: Abyście zbierając chwast nie wyrwali z nim i pszenicy (por. Mt 13, 29). Zasmucona i poraniona przez nas Jego miłość czuwa, by nie zginęło życie sprawiedliwego, a w walce ze złem ujawni się zwycięstwo dobra. Jezus tak wyjaśnił znaczenie nauki o chwaście: Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego (Mt 13, 37-38). Kiedy nastąpi koniec świata, Pan pośle swoich żeńców, by wyrwali z Jego królestwa wszelkie zgorszenie i tych, którzy je czynili. Do tego czasu, Kościół nie będzie pozbawiony zła i nieprawości, gdyż będą w nim trwali ludzie grzeszni. Dlatego każdy jest wezwany do pracy nad sobą, a Duch Boży, który w nas mieszka będzie przychodził z pomocą naszej słabości. q Zofia Bałabuch Jednym Zdaniem ZAMOŚĆ Jubileusz 40-lecia kapłaństwa obchodził ks. Zdzisław Ciżmiński. 27 czerwca br. Mszy św. jubileuszowej w kościele pw. św. Katarzyny przewodniczył bp Wacław Depo. Piękna przyszłość tak zatytułowano koncert Chóru dziecięcego Filharmonii Orenburskiej Nowyje imena, który 1 lipca br. zorganizowali: Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana w Zamościu, Zakon Ojców Redemptorystów w Zamościu, Urząd Miasta Zamość i Symfoniczna Orkiestra im. Karola Namysłowskiego w Zamościu. STAW NOAKOWSKI 28 czerwca br. bp Wacław Depo przeprowadził wizytację kanoniczną parafii pw. św. Jana Chrzciciela. LUBACZÓW Z udziałem abp. Mieczysława Mokrzyckiego ze Lwowa, bp. Wacława Depo i bp. Mariusza Leszczyńskiego 29 czerwca br. w kościele pw. św. Stanisława BM zainaugurowano diecezjalne obchody Roku św. Pawła. Uroczystość była połączona z jubileuszem 25-lecia święceń kapłańskich oraz 10-lecia sakry bp. Mariusza Leszczyńskiego. ŁUKAWIEC 29 czerwca br. 50-lecie kapłaństwa obchodził ks. Józef Kornaga. Uroczystości jubileuszowej przewodniczył bp Wacław Depo. ZWIERZYNIEC 29 czerwca br. w ramach Dni Zwierzyńca księża z diecezji zamojsko- -lubaczowskiej mistrzowie Polski w halowej piłce nożnej rozegrali mecz z miejscową drużyną piłkarską Sokół. KRASNOBRÓD Doroczny odpust ku czci Matki Bożej Krasnobrodzkiej był świętowany 1-2 lipca br. Pasterce Maryjnej przy Kaplicy Objawień na Wodzie przewodniczył bp Wacław Depo, uroczystej Sumie odpustowej abp Józef Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Edyta Sadło II

3 wydarzenia Turniej piłki siatkowej Hit programu Parafiady wyścigi zaprzęgów konnych Jeszcze jeden kawałek... Zdjęcia: Archiwum autora Przy stole pingpongowym Co jeszcze można zrobić? A można wiele. Na ten przykład Parafiadę. W piękne czerwcowe popołudnie, dodać jeszcze trzeba niedzielne, zorganizowaliśmy spotkanie dzieci, młodzieży i całych rodzin. Ku naszemu zaskoczeniu przybyło wiele osób. Jednym z punktów programu Parafiady był wyścig kolarski z niesamowitym zakończeniem. Otóż, niemal do samej mety, prowadziło dwóch kolarzy. Oglądając się za siebie, w pewnym momencie zobaczyli jadącego chłopca. Przystanęli, wzięli rowery na ramiona i podeszli do linii mety. Chłopiec, przejechawszy ją, podniósł ręce go góry w geście zwycięstwa, dając wyraz niesamowitej radości. Dwaj kolarze podeszli, składając mu gratulacje. Wszyscy otrzymali nagrody. Następnie odbył się turniej piłki siatkowej. Było jak na plaży, bo w piasku i na bosaka. Zmierzyło się ze sobą kilka drużyn. Dziewczęta, strażacy, księża. Niezwykle miła zabawa, w trakcie której nie ważne było do ilu wygraliśmy. Przy stole pingpongowym stanął ks. Krzysztof Augustynek, mistrz Polski wśród kapłanów w tej właśnie dyscyplinie. Zmierzyło się z nim kilku śmiałków. Każdy miał wielką satysfakcję. Nad naszymi głowami pojawili się także paralotniarze. Przylecieli, aby pokazać kilka akrobacji w powietrzu. Gdy później opowiadali o swoim hobby, wzbudzili wielkie zainteresowanie wśród zebranych. Hitem programu Parafiady były wyścigi zaprzęgów konnych. Na specjalnie przygotowanym torze, wykazując się kunsztem powożenia, właściciele zaprzęgów rywalizowali ze sobą w jeździe na czas. Powyciągano ze stodół i magazynów bryczki, pięknie je przygotowano a trzeba zaznaczyć, że wszystkie pochodziły z terenu naszej parafii i w ten sposób mieliśmy okazję przeżyć naprawdę wspaniałe emocje. Częstując się przygotowanym posiłkiem, który zafundowali życzliwi ludzie, w bardzo miłej atmosferze spędzaliśmy to niedzielne popołudnie. Przez cały czas trwania Parafiady odbywała się loteria fantowa. Wszystkie losy były wygrane. Wśród uczestników loterii wylosowano pięć głównych nagród: rower, piękny stary stolik, kosiarkę do trawy, wieżę i odtwarzacz płyt DVD. Radości nie było końca. Cały dochód z loterii i degustacji ciast upieczonych przez nasze panie przeznaczyliśmy na rzecz remontu ołtarza głównego w naszej świątyni. Dopełnieniem imprezy był koncert zespołu wokalnego. Pozwolę sobie raz jeszcze serdecznie wszystkim podziękować za to, wydawałoby się zwyczajne, a jednocześnie niezwykłe spotkanie. Niekoniecznie trzeba zapraszać gwiazdy żeby się dobrze bawić. Przy odrobinie inicjatywy, we własnym gronie, równie pięknie można spędzić czas, a jednocześnie czegoś się nauczyć. I to właśnie można robić! Ks. Błażej Górski Zapraszamy KRASNOBRÓD Letnie Koncerty Organowe w Sanktuarium Maryjnym 27 lipca br. zagra Jarosław Ciecierski, 10 sierpnia br. prof. Joachim Grubich, 24 sierpnia br. wystąpią: Małgorzata Suchowierzch, Tomasz Suchowierzch, Marek Kudlicki. Początek koncertów godz. 17. CIESZANÓW Roztoczańskie Lato z koncertami zespołu Piersi oraz zespołu Arka Noego odbędzie się w dniach lipca br. ZAMOŚĆ VII Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Eurofolk Zamość 2008 odbędzie się w dniach lipca br. Podczas Eurofolku zaprezentują się m.in. zespoły z Hiszpanii, Włoch, Turcji, Serbii, Macedonii, Meksyku, Węgier, Puerto Rico i Polski. Międzynarodowe Mistrzowskie Kursy Muzyczne odbędą się dniach od 3 lipca do 10 sierpnia br. Edyta Sadło III

4 niedziela zamojsko-lubaczowska Złoty jubileusz kapłaństwa ks. prał. Józefa Kornagi z Łukawca W uroczystość Świętych Piotra i Pawła świętowano w Łukawcu jubileusz 50-lecia święceń kapłańskich ks. prał. Józefa Kornagi. Najważniejszym wydarzeniem tego dnia była dziękczynna Eucharystia, sprawowana przez niego w asyście jego brata, ks. Mieczysława Kornagi proboszcza z Cewkowa i ks. kan. Michała Goniaka proboszcza z Oleszyc, z udziałem bp. Wacława Depo i abp. Mieczysława Mokrzyckiego oraz rzeszy kapłanów. Na początku tej Najświętszej Ofiary, dzieci i młodzież szkolna słowami poezji, a delegacje poszczególnych miejscowości należących do tej parafii w pięknych słowach złożyły Jubilatowi życzenia. Było 50 róż od parafian. Były życzenia od sióstr zakonnych i kapłanów. Listownie gratulacje i życzenia nadesłali: metropolita lwowski kard. Marian Jaworski, metropolita częstochowski abp Stanisław Nowak (razem z Jubilatem otrzymał święcenia kapłańskie) oraz biskup gliwicki Jan Wieczorek (kolega z czasów studiów w Seminarium Duchownym). Przyszedłem na świat 23 stycznia 1933 r. Dzień wcześniej urodził się mój brat Jan, który już 30 lat nie żyje. Ze mną były komplikacje. Była siarczysta zima. Ojciec saniami przywiózł z Lubaczowa lekarza, który powiedział, że będzie to cud, gdy da się uratować matkę i dziecko. Urodziłem się nieżywy. Lekarz westchnął do Boga i Matki Najświętszej byśmy żyli. Bym wydał głos dziecka po urodzeniu. Pragnienie lekarza spełniło się. Jego wiara i nadzieja sprawiły, że żyję wspominał Jubilat. W homilii abp Mieczysław Mokrzycki dopowiedział dalsze losy jego życia. Ks. Józef Kornaga urodził się w Wólce Krowickiej. Tam rozpoczął naukę w szkole podstawowej. W czasie zawieruchy wojennej wioska została spalona przez UPA. Rodzina Kornagów ratowała się ucieczką za San. Po powrocie Józef dokończył naukę w szkole podstawowej, później uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Lubaczowie. Gdy umierała matka, w dniu moich urodzin, zebraliśmy się 8 dzieci z ojcem przy jej łożu. Spojrzała na nas i powiedziała: Urodziłam was sześciu synów. Może któryś z was będzie księdzem. Pomodli się za mnie. Spojrzała na mnie. Od tej chwili postanowiłem zostać księdzem. Podobnie uczynił mój najmłodszy brat Mieczysław dopowiedział w swoich wspomnieniach Dostojny Jubilat. Jak mówił w homilii abp M. Mokrzycki, w 1953 r. po ukończeniu LO Józef Kornaga zgłosił się do Kurii w Lubaczowie i administrator apostolski archidiecezji lwowskiej z siedzibą w Lubaczowie abp Eugeniusz Baziak skierował go do Seminarium Duchownego w Nysie. Po studiach w Nysie i w ostatnim roku w Opolu, Józef Kornaga w katedrze na Wawelu, 22 czerwca 1958 r., z rąk abp. E. Baziaka otrzymał święcenia kapłańskie. Pracował jako wikariusz w Narolu, Bełżcu, Płazowie, Cewkowie, Lipsku, a następnie został proboszczem w Hulczu. Adam Łazar Jubilat przyjmuje kwiaty od dzieci Homilię wygłasza abp Mieczysław Mokrzycki 28 listopada 1971 r. bp Jan Nowicki przeniósł go do Łukawca z konkretnym zadaniem: Zbudujesz tam nowy kościół. Były długie starania, by otrzymać zezwolenie. Nadeszło dopiero w przeddzień wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1979 r. Ks. Józef Kornaga zbudował okazałą świątynię, którą konsekrował bp Marian Jaworski 16 września 1990 r. W niej znalazł się cudowny obraz Matki Bożej Tartakowskiej. Staraniem proboszcza ks. J. Kornagi obraz ten został koronowany papieskimi koronami 3 czerwca 1991 r., podczas wizyty Papieża Jana Pawła II w Lubaczowie. Abp M. Mokrzycki w homilii zwrócił uwagę na istotny fakt z życia tej parafii. W czasie 36-letniego proboszczowania ks. prał. Józefa Kornagi zostało wyświęconych 9 księży z Łukawca i 5 z Nowej Grobli i Bihal (miejscowości te należały wówczas do parafii w Łukawcu) oraz kilka sióstr zakonnych. Dodam od siebie, że wśród nich jest abp M. Mokrzycki. Pod koniec tej dziękczynnej Eucharystii bp Wacław Depo odczytał błogosławieństwo apostolskie Benedykta XVI dla ks. Józefa Kornagi z okazji 50-lecia jego święceń. Ojciec Święty wyraził uznanie dla jego odwagi w służbie Ewangelii, pracy duszpasterskiej i dydaktycznej oraz poświęcenia sił na rzecz dzieła budowy nowych świątyń. Bp Wacław Depo powiedział, że kapłaństwo jest Bożym darem w konkretnym człowieku wzrastającym dla dobra innych. W imieniu całego Kościoła na ziemi zamojsko-lubaczowskiej wyraził radość i wdzięczność Bogu za dar kapłaństwa ks. prał. Józefa Kornagi, prosząc Matkę Bożą Łukawiecką, by dalej wypraszała siły dla pięknego spełnienia jego kapłaństwa. Adam Łazar IV

5 jubileusze zdjęcia: Archiwum parafii Życzenia na skrzypkach Kapela Podwórkowa Staszka Wielanka nie tylko o chłopcach z ferajny Bogu dziękujcie ducha nie gaście Uroczystość 25-lecia parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie Od początku swoich dziejów Polacy oddawali nadzwyczajną cześć Matce Najświętszej. Wzywali Jej opieki w chwilach trudnych, gdy ważyły się losy narodu, przez wieki walczącego o przetrwanie z najrozmaitszymi najeźdźcami. Poświęcali Jej niezliczone świątynie. Odbywali pielgrzymki do miejsc naznaczonych Jej szczególną, cudowną obecnością. Od dziecka po zgrzybiałą starość wędrowali przez życie z różańcem w ręku i z Jej medalikami na szyi. Cała polska kultura, obyczajowość, muzyka, poezja, malarstwo, architektura, przesiąknięte są motywami płynącymi z maryjnej pobożności. 22 czerwca br. do kościoła pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie różnymi drogami szli wierni, aby przez uroczystość odpustową pokłonić się i pozdrowić Maryję w obrazie Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Powód był szczególny: 25-lecie parafii i odbudowy Kościoła zniszczonego przez system komunistyczny; 25-lecie pracy w tej parafii ks. prał. Andrzeja Puzona oraz święto 2. Pułku Rozpoznawczego w Hrubieszowie. Na ten jubileusz został zaproszony kard. Stanisław Nagy z Krakowa oraz wielu innych gości. Przed południem młodzież rozpoczęła modlitewne czuwanie, rozważając tajemnice różańcowe. Do młodzieży dołączyli żołnierze 2. Pułku Rozpoznawczego. W tym czasie plac przy kościele, jak i pobliski park wojskowy zostały zapełnione przez pielgrzymów. O godz. 12 kard. Stanisław Nagy przy dźwiękach orkiestry wojskowej, w asyś- cie liturgicznej, przeszedł z Domu Parafialnego do kościoła. Po modlitwie przed Najświętszym Sakramentem, Ksiądz Kardynał i księża koncelebrujący udali się do ołtarza polowego. Na rozpoczęcie Mszy św. odezwały się góralskie trąbity. Na uroczystość przybyli bowiem górale z Bukowiny Tatrzańskiej i Zakopanego razem ze swoją kapelą. Proboszcz parafii powitał przybyłych gości: Księdza Kardynała, gen. Brunona Hermana z Warszawy, władze miasta, gminy, posłów, dowódcę 2. Pułku Rozpoznawczego wraz z Kompanią Honorową, komendantów Policji, Straży Granicznej, WKU, dyrekcje wszystkich zakładów pracy. Po powitaniach rozpoczęła się Msza św. Obsługę Mszy św. przejęła młodzież cywilno- -wojskowa oraz orkiestra wojskowa, zespół góralski z Bukowiny Tatrzańskiej, Lechici pod kierunkiem Leszka Opały oraz służba liturgiczna. Z wielką uwagą wysłuchano kazania Księdza Kardynała. Powiedział on m.in.: Próbowałem prześledzić losy waszej historii i cóż tam jest w tych losach? Jest zagrożenie tatarskie, kozackie i jeszcze inne, jest holokaust części waszej społeczności i miejsce straszliwe na mapie Europy, gdzie dokonano mordu. Była ta ziemia zawsze bogata chlebem, zielenią lasów i pięknych pól, ale była też ziemią, która nasiąkła krwią tych, którzy uciekali! Stamtąd, gdzie byli zagrożeni za polskość, za (...) katolickość! A wy hrubieszowscy obywatele przyjmowaliście, przygarnęliście do serca! (...) My potrzebujemy symbiozy i od tysiąca lat w tej symbiozie żyliśmy, świętej symbiozie Boga z polskim narodem, i wy o tej Ks. prał. Andrzej Puzon wita na uroczystości kard. Nagyego z Krakowa symbiozie daliście świadectwo (...). Wskazując na obraz Matki Bożej Ksiądz Kardynał rzekł: Najświętsza Matka Boża Nieustającej Pomocy jest Matką wielkiej troski o swoje dzieci, które są w Kościele i które chcą świętej symbiozy między Kościołem, a narodem. (...) niech wam z tego dnia, pięknego, wielkiego dnia zostanie cześć dla symbiozy Kościoła i narodu, cześć dla tego Kościoła zbudowanego z takim trudem i dla waszego duszpasterza.... Modlitwę wiernych odczytali: lekarz, żołnierz, rolnik, nauczyciel, student, lektor, kleryk. W procesji z darami przyniesiono między innymi 200 szt. Pisma Świętego, które Ksiądz Kardynał z księżmi wręczył młodzieży, udzielając jej specjalnego błogosławieństwa w ramach przygotowania do sakramentu bierzmowania. Komunię św. rozdawało ponad 20 kapłanów. Na zakończenie Mszy św. podziękowania Księdzu Kardynałowi złożyli: dowódca 2. Pułku Rozpoznawczego płk Piotr Wałęga, młodzież i ks. prał. Andrzej Puzon. Zabrał głos jeszcze raz kard. Stanisław Nagy, wyrażając podziw dla wiary hrubieszowskiego ludu: Pamiętajcie: Bogu dziękujcie ducha nie gaście. W tym czasie nad ołtarzem pojawił się samolot sportowy, który zrzucił kwiaty na ołtarz. Po uroczystej procesji i dziękczynnym Te Deum Ksiądz Kardynał jeszcze długo rozmawiał z uczestnikami odpustu. Wieczorem na placu przy kościele odbył się koncert wdzięczności dla parafian w wykonaniu zespołu góralskiego, Zespołu Lechici oraz Kapeli Podwórkowej Stanisława Wielanka z Warszawy, który poprowadziła spikerka TV Lublin, pochodząca z Hrubieszowa. Delegacje złożyły Księdzu Prałatowi życzenia z racji 35-lecia kapłaństwa, 25-lecia pracy na ziemi hrubieszowskiej. Plac był po raz drugi wypełniony do ostatniego miejsca. Wspólną modlitwą i pieśnią Matko Pomocy Nieustającej proś Boga za nami zakończyła się parafialna uroczystość odpustowa i jubileuszowa. Ks. Andrzej Puzon V

6 niedziela zamojsko-lubaczowska Idziemy w światłości Chrystusa Kochani Pielgrzymi! Zbliżamy się wielkimi krokami do dnia, kiedy kolejny raz dane nam będzie wyruszyć na pątniczy szlak do Czarnej Madonny. W tym roku, jakby na przedłużeniu ubiegłorocznego pielgrzymowania, gdy rozważaliśmy nasze Trwanie z Maryją przy Chrystusie, chcemy na tym szlaku stawać się uczniami Pana i iść w Jego światłości. Każdy z nas wie, że być uczniem Chrystusa, to wielki dar, ale także ogromne zadanie. Potrzeba tu wiele samozaparcia, pracy nad sobą, wyrzeczeń, ale także wewnętrznej nadziei i chrześcijańskiego optymizmu. Spróbujemy to wszystko odszukać podczas wędrówki pośród sierpniowych dni do Domu Matki. Czas kroczenia do tronu Pani Jasnogórskiej jest dla ogromnej większości uczestników błogosławionym czasem odkrywania oblicza Pana Jezusa. Dni wesela i radości obok dni pokutnych, wraz z ciągle sprawowanym sakramentem pojednania, dają szansę kruszenia postaw egoistycznych i tworzenia fundamentów swojej wiary. W czasie pielgrzymowania pątnicy nabierają świadomości, iż są świadkami apostolskiego posłannictwa, że spotykają się z ludźmi, dla których niekiedy są jedyną amboną Słowa Bożego. Dlatego wyznanie wiary pielgrzyma powinno być widoczne w najdrobniejszych czynnościach codziennego życia. Kilkanaście dni wspólnotowego pielgrzymowania jest doświadczeniem rekolekcyjnego odkrywania Boga i siebie, a także coraz głębszym poznawaniem Maryi doskonałej Nauczycielki wypełniania woli Bożej. Pielgrzymka jest wielkim aktem religijnym. Są to rekolekcje w drodze. Cechuje ją duch modlitwy, miłości chrześcijańskiej, mężne znoszenie trudów i przestrzeganie regulaminu, ale również radość bycia we wspólnocie, spotkanie się z polską gościnnością oraz poznawanie uroków przyrodniczych i krajobrazowych naszej Ojczyzny. Pochylamy się nad tekstami Biblii i nauczaniem Kościoła, by podjąć na nowo trud stawania się dobrymi uczniami Mistrza z Nazaretu, by ciągle być w Jego Światłości. Dołączamy do wielkiej rzeszy pielgrzymów, którzy byli przed nami i pytamy siebie: Jak być uczniem Chrystusa w dzisiejszym świecie? Pielgrzymka wyruszy z Zamościa, Hrubieszowa, Tomaszowa Lubelskiego i Lubaczowa 2 sierpnia (sobota) Archiwum autora Czas kroczenia do tronu Pani Jasnogórskiej jest dla ogromnej większości uczestników błogosławionym czasem odkrywania oblicza Pana Jezusa. o godz. 9, po Mszy św. o godz. 8 w katedrze zamojskiej, a grupy biłgorajskie dołączą do nas w następne dni. Natomiast wejście na Jasną Górę przewidziane jest na 14 sierpnia o godz Przy zapisie na pielgrzymkę u Księdza Proboszcza lub w Sekretariacie Pielgrzymki trzeba podać: nazwisko i imię uczestnika, wiek, zawód, dokładny adres, nazwisko opiekuna w wypadku osoby niepełnoletniej (do 15 lat) lub zgodę rodziców na samodzielny udział w Pielgrzymce Pieszej (16-18 lat), numer telefonu domowego, uiścić opłatę wpisowego, która wynosi 80 zł. Jeśli z rodziny idzie druga osoba wówczas wpłaca 50 zł, a kolejna 25 zł. Zapisy będą prowadzone również w Sekretariacie Pielgrzymki przy katedrze zamojskiej ul. Kolegiacka 1 w Zamościu, od 21 lipca do 1 sierpnia w godzinach od 9-13 i Zapisu w Sekretariacie Pielgrzymki można dokonywać do dnia wyruszenia pielgrzymów na pątniczy szlak. Chętni mogą również dołączyć i zapisać się na trasie pielgrzymki. Przewodnicy poszczególnych grup pielgrzymkowych koordynują sprawy organizacyjne, umożliwiające duszpasterską pracę w grupie podczas trwania pielgrzymki, powołują służbę porządkową, organizują służbę medyczną, łącznościową i koordynują przemarsz swojej grupy do chwili połączenia się z całą pielgrzymką. Nie zapominamy o tych, którzy pozostają w domach. O rodzinie, chorych i osobach podeszłym wieku. To z myślą o Was powołaliśmy grupę duchową, która wspiera nas modlitewnie a Wam pozwala duchowo pielgrzymować do tronu Pani Jasnogórskiej. Poprzez fale Katolickiego Radia Zamość możecie nam towarzyszyć swoją modlitwą i pozdrowieniami, razem z nami rozważać konferencje i słać swoje pozdrowienia. W trakcie pielgrzymki nadawać będziemy codziennie dwa bloki programowe, a w nich najaktualniejsze informacje z trasy. Nasi reporterzy informować będą o wydarzeniach na trasie marszu, tematach dnia, usłyszymy transmisje na żywo z Apelów wieczornych i konferencji. Pomyśleliśmy również o tych, którzy w duchu Chrystusowej Miłości chcą wesprzeć finansowo tych, którym życie nie skąpi trudności. Dlatego powołaliśmy Fundusz Pielgrzymkowy, aby otworzyć serca ludzi zamożnych na potrzebujących. Wszystkie te informacje znajdziecie w swoich parafiach u duszpasterzy albo na naszej stronie pielgrzymkowej info. Niech więc kolejna Pielgrzymka, w której będziemy się spotykać z Chrystusem w Jego Słowie i Eucharystii, w Bracie i Siostrze, z którymi będziemy dzielić trud drogi, w spotkanych Braciach i Siostrach, którzy będą nas przyjmować, spełniając uczynki miłosierdzia, będzie sposobnością, aby coraz bardziej stawać się uczniem Chrystusa. Maryja Matka Odkupiciela, ale i nasza, do której będziemy podążać, będzie nas prowadzić i podpowiadać, jak to uczynić najlepiej. Ks. Tadeusz Bastrzyk, dyrektor Pieszej Pielgrzymki Zamojsko-Lubaczowskiej na Jasną Górę VI

7 rocznica zdjęcia: Archiwum autora Pamiątkowe zdjęcie z abp. Józefem Życińskim Jubileuszowa Eucharystia pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Czterdzieści lat minęło Aż dziw pomyśleć, że to już 40 lat minęło, gdy w niedzielę 16 czerwca 1968 r. 15 alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie otrzymało święcenia kapłańskie. Wśród nich był również piszący te słowa. Sakramentu kapłaństwa udzielił ówczesny biskup Piotr Kałwa. Przygotowanie do kapłaństwa rozpoczęliśmy w Lubelskim Seminarium Duchownym w 1962 r. Było nas wtedy 28. Te 6 lat spędzonych w Seminarium, po latach zaliczyć możemy do tych, które najbardziej zapadły w naszą pamięć. Kolejne lata wieńczone obłóczynami, święceniami niższymi, wreszcie wyższymi i u krańca formacji seminaryjnej sakramentem kapłaństwa; dzień, który na trwałe zapisał się w pamięci każdego z 15. diakonów, którzy pamiętnego dnia stali się współpracownikami Najwyższego Kapłana Chrystusa. Dzień 16 czerwca br. był równie piękny, pogodny i ciepły jak tamten sprzed 40 lat. Tylko liczba zmalała. Z piętnastu święconych pozostało dziesięciu. Niektórzy wcześniej odeszli po nagrodę do Pana. Dziewięciu z nas żyjących zebrało się w Domu Rekolekcyjnym na Podwalu w Lublinie, łącząc się w modlitwie z przebywającym w szpitalu jednym z nas. O godzinie zeszliśmy do krypty archikatedry lubelskiej, modląc się przy grobie bp. Piotra Kałwy i składając kwiaty na jego grobie. Przywoływaliśmy w pamięci jego osobę pełną dobroci w dniu święceń, gdy uśmiechem i spokojnym głosem dodawał odwagi przyjmującym święcenia. Po krótkiej modlitwie i zadumie udaliśmy się do zakrystii, aby przywdziać szaty liturgiczne i oczekiwać abp. Józefa Życińskiego, następcy bp. Piotra w archidiecezji lubelskiej. Przewodniczył on naszej jubileuszowej Mszy św., która była centrum naszych uroczystości. W słowie Bożym skierowanym do nas, jak i wszystkich zebranych w archikatedrze, ukazał drogę życia kapłańskiego, jej radości i trudności, których nie brakło w latach totalitaryzmu i współcześnie również nie brakuje. Zwieńczeniem Eucharystii były życzenia dla jubilatów, aby następne lata obfitowały w radość dobrze spełnionej woli Bożej. Dalszym punktem uroczystości w Lublinie był wspólny posiłek w Domu Rekolekcyjnym razem z Arcybiskupem i we wspólnocie kolegów. Wspomnienia lat ubiegłych i wrażenia współczesności przesuwały się przed oczyma. A nazbierało się ich dużo przez te 40 lat. Napływały one szczególnie wtedy, gdy wspólnie, w gronie kolegów, oglądaliśmy zdjęcia z lat seminaryjnych i z naszej pracy kapłańskiej w różnych parafiach i różnych środowiskach Ludu Bożego. Ileż zaskoczenia, gdy dojrzało się siebie i kolegów sprzed 30 czy 20 lat i porównuje się z chwilą obecną. Ząb czasu i praca odcisnęły swoje znaki na twarzach i sylwetkach. Przed nami kolejne lata pracy i trudów dla Chrystusa. Ubywać nas będzie w miarę upływu lat. W naszych parafiach przeżyjemy też uroczystości jubileuszowe, które będą niejako dopełnieniem tych lubelskich z 16 czerwca. Chrystusowi Kapłanowi i Jego Matce, której zawierzyliśmy siebie nazajutrz po święceniach, niech będą dzięki, że mogliśmy dożyć tych 40 lat w kapłaństwie Chrystusowym. Kto dożyje dalszych jubileuszy nie wiadomo. Ważne jest jednak, aby każdy z nas, odchodząc do wieczności mógł powtórzyć za św. Pawłem: W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi odda Pan (2 Tm 4, 7-8). Ks. Włodzimierz Kwietniewski Chwila modlitwy i zadumy przy grobie bp. Piotra Kałwy w krypcie archikatedry lubelskiej Jubileusz Twój głos Panie, Który usłyszałem przed laty Brzmi w moim sercu Głosem dzwonu Wołającego do Twego domu. Pójdź za Mną poszedłem Panie przez cierniste rozłogi i przez lilii łan Oto spełniły się Twe słowa W życiu moim i wielu Przez Ciebie powołanych: przez jasny uśmiech szczęścia i żar gorzkiej łzy doświadczyłem tego nieraz przez lata pracy i trudu dla Ciebie. Obecnego w tych, Do których mnie posłałeś. Dziś po latach Powtarzam wciąż te słowa: Idę Panie, aby pełnić wolę Twoją Ty dodawaj swoich sił, Gdy słabną moje, ludzkie Jeślibym dziś miał wybierać Wybrałbym Twoje kapłaństwo Z jego zmęczeniem i troską Z niebezpieczeństwami i z radością i chwałą u kresu drogi. Ks. Włodzimierz Kwietniewski VII

8 niedziela temat tygodnia Ze świętymi... dokończenie ze str. I 25 lat posługi ks. prał. Stefana Wójtowicza w Wielączy żyć mistycznych i objawień. Była prekursorką nabożeństwa do Najświętszego Serca Jezusa. Ostatnie 24 lata spędziła w Rzymie. Tam zmarła 23 lipca 1373 r. Jest patronką Szwecji oraz dobrej śmierci. 24 lipca św. Kinga (Kunegunda), księżna, dziewica. Urodziła się w 1234 r. jako córka Beli IV, króla węgierskiego, i jego żony Marii, cesarzówny bizantyjskiej. Była siostrą św. Małgorzaty Węgierskiej oraz bł. Jolanty. Żona Bolesława Wstydliwego, księcia krakowskiego. Matka biednych i strapionych. Po śmierci męża wstąpiła do klasztoru klarysek w Starym Sączu, który wcześniej ufundowała. Umarła 24 lipca 1292 r. w Starym Sączu. Kanonizowana przez Jana Pawła II 16 czerwca 1999 r. Jest patronką Polski i Litwy oraz diecezji tarnowskiej. 25 lipca św. Jakub, Apostoł. Jakub, zwany Starszym. Starszy brat św. Jana Ewangelisty. Świadek wskrzeszenia córki Jaira, Przemienienia Pańskiego oraz agonii Chrystusa w Getsemani. Jako pierwszy z Apostołów poniósł męczeńską śmierć w Jerozolimie ok. 44 r. Jego relikwie spoczywają w Santiago de Compostela. Jest m.in patronem Hiszpanii i Portugalii oraz pielgrzymów. 26 lipca św. Anna. Matka Najświętszej Maryi Panny. Ewangelie nie przekazały o niej żadnej wiadomości. Według tradycji pochodziła z rodziny kapłańskiej z Betlejem. Od IV w. do dzisiaj pokazuje się przy Sadzawce Owczej w Jerozolimie miejsce, gdzie stał dom Anny i Joachima. Jest patronką m.in. diecezji opolskiej, kobiet rodzących i matek. Ks. Tomasz Bomba niedziela zamojsko- -lubaczowska Redakcja zamojsko-lubaczowska: ks. Tomasz Bomba (redaktor odpowiedzialny), ks. Jacek Rak ul. Zamoyskiego 1, Zamość, tel./fax (0-84) , Redakcja częstochowska: Agnieszka Chadzińska tel. (0-34) Czcigodnemu i Dostojnemu Księdzu Prałatowi Stefanowi Wójtowiczowi, Proboszczowi parafii Wielącza, w związku z przejściem na emeryturę, słowa podziękowania i wdzięczności, wraz z głębi serca płynącymi najlepszymi życzeniami: zdrowia, obfitości łask Bożych, opieki Maryi i Jezusa Chrystusa, za 25 lat posługi kapłańskiej i wszelkie dobra materialne i duchowe składają, wraz ze słowami modlitwy Parafianie Uroczysta Msza św., sprawowana w intencji Księdza Prałata zgromadziła w kościele wierzących, którzy swoją obecnością pragnęli podziękować odchodzącemu na emeryturę wielce zasłużonemu dla wspólnoty parafialnej człowiekowi, sprawującemu godność kapłana i proboszcza parafii. Ćwierć wieku, 25 lat posługi kapłańskiej w Wielączy, świadczą o wzajemnym szacunku i zrozumieniu w obustronnych relacjach między parafianami a proboszczem. Te 25 lat to okres wytężonej, odpowiedzialnej pracy duszpasterskiej oraz czas ciągłego budowania w wymiarze świeckim i duchownym często zupełnie od podstaw. Przed laty, w homilii wygłoszonej na uroczystości konsekracji kościoła parafialnego Ksiądz Prałat mówił: Mój ostatni proboszcz, śp. ks. Rafał Wrzołek często mi nakazywał Księżuniu, tyle się kościołów buduje, niech Ksiądz jedzie do Biskupa, poprosi o parafię, w której trzeba budować i Ksiądz coś po sobie zostawi. Nie miałem śmiałości narzucać Biskupowi swojej osoby Biskup wie, jakich ma księży tak myślałem, widocznie są lepsi ode mnie i nic z moich starań nie wyjdzie. Ale po cichu przyznam, że zazdrościłem tym, którzy budują. Kiedy przeszła 40-stka, zbliżała się 50-tka uznałem, że już za późno dla mnie budować, na emeryturę jeszcze za wcześnie, posiedzę rok w Dzierążni, odpocznę, poczytam. Któregoś dnia patrzę: idzie powoli, rozglądając się ciekawie ks. Jacek Żurawski z propozycją objęcia probostwa w Wielączy i budowy kościoła właśnie tu, w Wielączy. Wszyscy, którzy znali tę parafię a tylu próbowało tu już budować, wielu przede mną wycofywało się mówili wprost: na zdjęcia: Archiwum autora co ty się porywasz, nie tacy jak ty nic tu nie zrobili. Dziękuję za okazane mi zaufanie, jakim mnie obdarzono ze strony Biskupa, Parafian, i wszystkim, dzięki którym powstało dzieło mego życia po 163 latach starań w Wielączy stanął kościół na miarę potrzeb i możliwości tej parafii. Wyrażam swoją wielką wdzięczność Bogu za dar zdrowia i odporności psychicznej, że nie zawiodłem niczyjego zaufania. Ta budowa dla mnie osobiście była dowodem działania Opatrzności Bożej. To nie parafia budowała nowy Dom Boży, to Ksiądz Prałat swoją osobowością, nie szczędząc sił i zdrowia, budował od nowa parafię, poprzez W otoczeniu braci w kapłaństwie atmosferę ducha przyjaźni, zaufania i miłości, widoczną i odczuwalną dla wszystkich wiernych. Parafianie dobrze pamiętają wielokrotnie powtarzane w czasie budowy: śpieszmy się, śpieszmy to była zachęta i nadzieja, że po wielu próbach wreszcie kościół zostanie zbudowany. Z okazji jubileuszu parafianie złożyli Księdzu Prałatowi, swojemu Proboszczowi, podziękowania za Ks. prał. Stefan Wójtowicz wszelkie dobro, za wspaniały Dom Boży, jego wyposażenie, aleje, po których odbywają się procesje. Za rozbudowę, modernizację plebanii i jej otoczenia, co wpłynęło na poprawę warunków bytowych kapłanów. Za troskę o tych, którzy odchodzą do Pana za powiększony i ogrodzony cmentarz, budowę alejek cmentarnych i parkingu. Za wprowadzenie do zwyczaju parafii modlitw różańcowych, pięknej oprawy świąt, Pierwszych Komunii Świętych, wystroju kościoła, procesji z modlitwą za zmarłych i ofiary wojny, przyzwolenia na organizację uroczystości patriotycznych, za lekcję obchodzenia jubileuszy i imienin. Za wszystkie przejawy troski o każdego, w szczególności za dzieci i młodzież oraz zagubionych w drodze do Chrystusa. Kochany i Czcigodny Księże, odchodzi Ksiądz Proboszcz w stan zasłużonego odpoczynku, nazwisko ks. Stefana Wójtowicza już zostało wpisane po wsze czasy w historię Więlączy, będzie zawsze łączone z budową naszego kościoła dziełem życia Księdza Prałata. Cieszymy się razem z Księdzem, że dobry Bóg pozwolił doczekać zasłużonego odpoczynku na emeryturze. Cisną się na usta słowa prośby: Zostań z nami, tak nam było razem dobrze Na kolejne lata życia i służby Bogu w imieniu całej wspólnoty parafialnej życzymy Księdzu szacunku i poważania od braci w kapłaństwie i wiernych, opieki Maryi i Jej Syna Jezusa Chrystusa. W modlitwach będziemy prosić Boga, Stwórcę nieba i ziemi, o łaskę zdrowia na dalsze lata życia, by Ksiądz Prałat mógł z radością służyć ludziom i Kościołowi. Szczęść Boże na długie lata życia. Bogusław Garbacik VIII

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA ZELATOR wrzesień2015 3 VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA Sobota, 3 października, 2015 Niniejszy numer Zelatora ukazuje się głównie ze względu na VI Diecezjalną pielgrzymkę Żywego Różańca do Łagiewnik.

Bardziej szczegółowo

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne (Wystawienie Najświętszego Sakramentu) K: O Boże, Pasterzu i nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła

Bardziej szczegółowo

Wielka to łaska, że poprzez świętych obcowanie, możemy uczestniczyć z naszymi błogosławionymi w Eucharystii.

Wielka to łaska, że poprzez świętych obcowanie, możemy uczestniczyć z naszymi błogosławionymi w Eucharystii. 5 czerwiec 1991 roku to dzień wielkiej radości naszego miasta. Bo oto Jan Paweł II nawiedza Białystok. To dzień wielkiej radości wszystkich Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. Bo oto Papież, Jan Paweł II,

Bardziej szczegółowo

Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie.

Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie. nr 1 (1) marzec kwiecień 2014 SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ Sosnowiec Zagórze Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie. św. Ojciec

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań o Janie Pawle II

Zestaw pytań o Janie Pawle II Zestaw pytań o Janie Pawle II 1. Jakie wydarzenie miało miejsce 18.02.1941r? 2. Dokąd Karol Wojtyła przeprowadził się wraz z ojcem w sierpniu 1938 r? 3. Jak miała na imię matka Ojca Św.? 4. Kiedy został

Bardziej szczegółowo

Wizytacja ks. bpa Zdzisława. 7 maja 2012. Fortuniaka

Wizytacja ks. bpa Zdzisława. 7 maja 2012. Fortuniaka Wizytacja ks. bpa Zdzisława 7 maja 2012 Fortuniaka Plan wizytacji w parafii Wszystkich Świętych w Tarnowie Podgórnym 7 maja 2012 r. 9.00 Eucharystia z udzieleniem Sakramentu chorych (koncelebracja, Prezbiter

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ

ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ DRODZY PARAFIANIE! W dniach od 9 16 marca nasza Wspólnota przeżywać będzie Misje parafialne. Tak jak przed ponad dwoma tysiącami

Bardziej szczegółowo

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY.

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. CZĘŚĆ I b OPRACOWAŁ I WYKONAŁ LECH PROKOP, UL. ZAMKOWA 2/1,

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

22.05. O godz. 10.30 odbyła się Pierwsza Komunia św. dzieci niesłyszących przygotowana przez ks. Wikariusza.

22.05. O godz. 10.30 odbyła się Pierwsza Komunia św. dzieci niesłyszących przygotowana przez ks. Wikariusza. 08.05. W parafii odbył się kiermasz książki katolickiej zorganizowany przez Drukarnię i Księgarnię Św. Wojciecha. 15.05. O godz. 10.30 odbyła się uroczystość I Komunii św. dzieci, które przygotowała katechetka

Bardziej szczegółowo

REKOLEKCJE U ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

REKOLEKCJE U ŚW. ANDRZEJA BOBOLI REKOLEKCJE U ŚW. ANDRZEJA BOBOLI W styczniu 2013 roku wzorem lat ubiegłych w Domu Rekolekcyjnym Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej w Strachocinie rozpoczęły się rekolekcje dla prezesów

Bardziej szczegółowo

Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE

Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE Spis treści Słowo wstępne MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE O. ANTONI BOCHM OMI Przygotować drogę Chrystusowi Kazanie odpustowe z okazji Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela. 11 O. ANTONI BOCHM OMI Wzór odwagi

Bardziej szczegółowo

Nowicjat: Rekolekcje dla Rodziców sióstr nowicjuszek Chełmno, 25 26 kwietnia 2015 r.

Nowicjat: Rekolekcje dla Rodziców sióstr nowicjuszek Chełmno, 25 26 kwietnia 2015 r. Nowicjat: Rekolekcje dla Rodziców sióstr nowicjuszek Chełmno, 25 26 kwietnia 2015 r. W dniach 25 26 kwietnia odbyły się w naszym domu w Chełmnie rekolekcje dla rodziców sióstr nowicjuszek. Niektórzy rodzice

Bardziej szczegółowo

Życzenia z Okazji Bożego Narodzenia - 2012 roku

Życzenia z Okazji Bożego Narodzenia - 2012 roku Wybrane wydarzenia z Duszpasterstwa Szpitala nr 2 ul.lwowska w Rzeszowie Życzenia z Okazji Bożego Narodzenia - 2012 roku Przez wiarę Maryja przyjęła słowa Anioła i uwierzyła w zwiastowanie, że stanie się

Bardziej szczegółowo

RYTUAŁ DOMOWY. Rok rodziny katolickiej to najnowsze wydanie popularnego od wielu lat "RYTUAŁU RODZINNEGO"

RYTUAŁ DOMOWY. Rok rodziny katolickiej to najnowsze wydanie popularnego od wielu lat RYTUAŁU RODZINNEGO Rytuał domowy RYTUAŁ DOMOWY. Rok rodziny katolickiej to najnowsze wydanie popularnego od wielu lat "RYTUAŁU RODZINNEGO" Ocena: Nie ma jeszcze oceny Cena 67,00 zł 67,00 zł Kwota rabatu: Zadaj pytanie o

Bardziej szczegółowo

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Wersja robocza 1999 Diakonia Muzyczna Ruchu Światło Życie Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko Praskiej Objaśnienia: Pd: Piosenka

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

Propozycja programu Nawiedzenia Zduny

Propozycja programu Nawiedzenia Zduny Propozycja programu Nawiedzenia Zduny LITURGIA NAWIEDZENIA OBRAZU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ 1 Ustawienie procesji (godz.15 55 ) Krzyż i świece 1.......... Feretrony Sztandary Delegacje niosące OBRAZ

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Adwentu 2015. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego]

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Adwentu 2015. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego] Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Adwent 2015 r.... 3 Spotkania na niedziele Adwentu: I Niedziela Adwentu [C]... 4 LITURGIA DOMOWA II Niedziela Adwentu [C]... 6 III Niedziela Adwentu [C]...

Bardziej szczegółowo

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘD PRZYJĘCIA DZIECKA Rodzice: Rodzice: Rodzice: Chrzestni: Drodzy rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?... O co prosicie Kościół Boży dla? O chrzest. Drodzy

Bardziej szczegółowo

Parafialna pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Częstochowy. Uczestnicy wyjazdu na Wałach Jasnogórskich (13.09.1997 r.).

Parafialna pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Częstochowy. Uczestnicy wyjazdu na Wałach Jasnogórskich (13.09.1997 r.). Parafialna pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Częstochowy. Uczestnicy wyjazdu na Wałach Jasnogórskich (13.09.1997 r.). Rada duszpasterska parafii p. w. Trójcy Świętej (30.11.1997 r.). Na zdjęciu stoją od

Bardziej szczegółowo

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM PIERWSZE CZYTANIE Syr 24, 1-2. 8-12 Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie Czytanie z Księgi Syracydesa. Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera

Bardziej szczegółowo

15. ANEKS. Ludwikowo - rodzinny dom Mączyńskich tu urodził się ks. Kazimierz Mączyński. Rodzinny dom

15. ANEKS. Ludwikowo - rodzinny dom Mączyńskich tu urodził się ks. Kazimierz Mączyński. Rodzinny dom 82 15. ANEKS Ludwikowo - rodzinny dom Mączyńskich tu urodził się ks. Kazimierz Mączyński Rodzinny dom 82 Ludwikowo - fundamenty starego kościoła 83 Ludwikowo - dzisiejsza kaplica parafialna kiedyś była

Bardziej szczegółowo

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne historie. Tą osobą jest Maryja, mama Pana Jezusa. Maryja opowiada

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymka uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej do Krakowa, Łagiewnik i Kalwarii Zebrzydowskiej

Pielgrzymka uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej do Krakowa, Łagiewnik i Kalwarii Zebrzydowskiej Pielgrzymka uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej do Krakowa, Łagiewnik i Kalwarii Zebrzydowskiej W dniu 13 marca 2015 roku uczestnicy Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie wyjechali

Bardziej szczegółowo

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 19 stycznia 2014 można było obejrzeć kronikę naszej wspólnoty na stronie internetowej parafii: PODWÓRKOWE KOŁO RÓŻAŃCOWE DZIECI - KRONIKA Zachęcamy

Bardziej szczegółowo

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs 1 2 Spis treści Wszystkich Świętych (1 listopada)......6 Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych (2 listopada)......7 Prawdziwie w Bogu (3 listopada)......8 Przełamać duchową pustkę (4 listopada)......9

Bardziej szczegółowo

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie?

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie? Pytania konkursowe 1. Podaj imię i nazwisko Jana Pawła II. 2. Podaj imię brata Karola Wojtyły. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA I Semestr I Ocena dopuszczająca -Umie wykonać znak krzyża, -Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY II i III WYMAGANIA Z RELIGII DLA KLASY II I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa Pańska; Pozdrowienie

Bardziej szczegółowo

Gazetka Parafialna. Prószków Przysiecz m a j 2016 r. www.parafia-proszkow.pl, e-mail: poczta@parafia-proszkow.pl

Gazetka Parafialna. Prószków Przysiecz m a j 2016 r. www.parafia-proszkow.pl, e-mail: poczta@parafia-proszkow.pl Prószków Przysiecz m a j 2016 r. Gazetka Parafialna www.parafia-proszkow.pl, e-mail: poczta@parafia-proszkow.pl Przez cały miesiąc maj, codziennie w dni powszednie tygodnia, w Prószkowie o godz.18 00,

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum kl. I, Temat 29

Gimnazjum kl. I, Temat 29 Rok liturgiczny Okres zwykły Wielki Post Okres Bożego Narodzenia Triduum Paschalne Okres wielkanocny Adwent Okres zwykły Dopasuj nabożeństwo do okresu liturgicznego. Dopisz kolor szat liturgicznych obowiązujący

Bardziej szczegółowo

PARAFIA ŚW. ANNY W NIEMYSŁOWICACH /NIEMYSŁOWICE, CZYŻOWICE/ e-mail: parafianiemyslowice@op.pl; www.niemyslowice.pl tel.

PARAFIA ŚW. ANNY W NIEMYSŁOWICACH /NIEMYSŁOWICE, CZYŻOWICE/ e-mail: parafianiemyslowice@op.pl; www.niemyslowice.pl tel. PARAFIA ŚW. ANNY W NIEMYSŁOWICACH /NIEMYSŁOWICE, CZYŻOWICE/ e-mail: parafianiemyslowice@op.pl; www.niemyslowice.pl tel.: 601-861-252 27 września 11 października 2015 r. MATKO BOŻA RÓŻAŃCOWA MÓDL SIĘ ZA

Bardziej szczegółowo

Tekst zaproszenia. Rodzice. Tekst 2 Emilia Kowal. wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić

Tekst zaproszenia. Rodzice. Tekst 2 Emilia Kowal. wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić Tekst zaproszenia Tekst 1 Mamy zaszczyt zaprosić Sz.P. Na uroczystość PIERWSZEGO PEŁNEGO UCZESTNICTWA WE MSZY ŚIĘTEJ Naszej córki Leny Kardas która odbędzie się dnia 5 maja 2015o godz. 9.30 w kościele

Bardziej szczegółowo

Ewangelizacja O co w tym chodzi?

Ewangelizacja O co w tym chodzi? Ewangelizacja O co w tym chodzi? Droga małego ewangelizatora ;) Warsztaty ewangelizacyjne: 11 maja 2013 r. Ks. Tomek Moch, Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Archidiecezja Warszawska

Bardziej szczegółowo

U SW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE

U SW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE GAZETA PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W MIERZESZYNIE ` U SW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE Numer 34 (140) Mierzeszyn, 15 listopada 2014 r. ISSN 2082-0089 Rok 5 91. URODZINY KS. KARDYNAŁA HENRYKA GULBINOWICZA

Bardziej szczegółowo

I. Ty ścieżkę życia mi ukażesz

I. Ty ścieżkę życia mi ukażesz Ks. Michał Miecznik ROZKŁAD MATERAŁU W KLASACH LO (zgodny z programem nauczania nr AZ-4-0/). Ty ścieżkę życia mi ukażesz MESĄC LCZBA GODZN TREŚC NAUCZANA WYNKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY. Ukochani

Bardziej szczegółowo

Metropolita katowicki ogłasza rozpoczęcie II Synodu Archidiecezji katowickiej

Metropolita katowicki ogłasza rozpoczęcie II Synodu Archidiecezji katowickiej .: 25.11.2012 r. Metropolita katowicki ogłasza rozpoczęcie II Synodu Archidiecezji katowickiej.: 28.10.2012 r. Gościmy S. Celinę ze Zgromadzenia Sióstr Szensztackich.: 11.10.2012 r. Ojciec św. Benedykt

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Uwzględniając wniosek Zarządu Osiedla Wilamowice oraz Burmistrza Wilamowic, po konsultacji z Księdzem Proboszczem Michałem Bogutą

OŚWIADCZENIE. Uwzględniając wniosek Zarządu Osiedla Wilamowice oraz Burmistrza Wilamowic, po konsultacji z Księdzem Proboszczem Michałem Bogutą OŚWIADCZENIE Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 26 września 2012 roku w sprawie ustanowienia Św. Abpa Józefa Bilczewskiego Uwzględniając wniosek Zarządu Osiedla Wilamowice oraz Burmistrza Wilamowic,

Bardziej szczegółowo

Niedziela Palmowa poświęcenie palm przez ks. dr Krzysztofa Kauchę ( r.).

Niedziela Palmowa poświęcenie palm przez ks. dr Krzysztofa Kauchę ( r.). Spotkanie opłatkowe Oazy Rodzin (23.01.2004 r.). Małżeństwa z Kręgu Domowego Kościoła, Ruchu Światło Życie ze swoimi duszpasterzami ks. proboszczem Waldemarem Ćwiekiem i ks. diakonem Tomaszem Łozowskim.

Bardziej szczegółowo

POWITANIE PRZEZ RODZICÓW

POWITANIE PRZEZ RODZICÓW POWITANIE PRZEZ RODZICÓW Czcigodny Księże Infułacie! W czasie tej Najświętszej Ofiary nasza młodzież, ma przyjąć sakrament bierzmowania. Zdajemy sobie sprawę, że jest to dla naszych dzieci trudny okres,

Bardziej szczegółowo

Zauważamy, że nowe sytuacje w rodzinach, a także w życiu społecznym, ekonomicznym, politycznym i kulturalnym. domagają się

Zauważamy, że nowe sytuacje w rodzinach, a także w życiu społecznym, ekonomicznym, politycznym i kulturalnym. domagają się Zauważamy, że nowe sytuacje w rodzinach, a także w życiu społecznym, ekonomicznym, Szukamy: politycznym i kulturalnym 1. Doświadczenia żywej wiary 2. Uzasadnienia swojej wiary domagają się 3. Wspólnoty

Bardziej szczegółowo

ZELATOR PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA DO CZĘSTOCHOWY LIST DZIĘKCZYNNY DLA ZELATORÓW. czerwiec2015

ZELATOR PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA DO CZĘSTOCHOWY LIST DZIĘKCZYNNY DLA ZELATORÓW. czerwiec2015 ZELATOR czerwiec2015 2 PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA DO CZĘSTOCHOWY W sobotę, 6 czerwca, odbyła się III Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca do Częstochowy. Według oceny organizatorów uczestniczyło w niej

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele i uroczystości. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego]

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele i uroczystości. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego] Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Okres Bożego Narodzenia 2015/16... 3 Spotkania na uroczystości i niedziele Okresu Bożego Narodzenia 2015/16: LITURGIA DOMOWA Uroczystość Bożego Narodzenia

Bardziej szczegółowo

PEREGRYNACJA RELIKWII ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

PEREGRYNACJA RELIKWII ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II PEREGRYNACJA RELIKWII ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W ODDZIALE OKRĘGOWYM W BIAŁYMSTOKU AUGUSTÓW, 4-5 PAŹDZIERNIKA BAZYLIKA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA, UL. KSIĘDZA SKORUPKI 6 4 października 18:00 Eucharystia

Bardziej szczegółowo

Światowe Dni Młodzieży. Pawłowice Kraków 2016

Światowe Dni Młodzieży. Pawłowice Kraków 2016 Światowe Dni Młodzieży Pawłowice Kraków 2016 Temat ŚDM XXIX Światowy Dzień Młodzieży, 2014 w wymiarze diecezjalnym Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie (Mt 5,3) XXX

Bardziej szczegółowo

Druhny i Druhowie! Drodzy Przyjaciele! Zawierzenie Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej Najświętszej Maryi Pannie

Druhny i Druhowie! Drodzy Przyjaciele! Zawierzenie Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej Najświętszej Maryi Pannie Zawierzenie Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej Najświętszej Maryi Pannie Królowo Świata i Polski Królowo Matko naszych spraw u Boga Stajemy przed Tobą pokoleniami zuchenek i zuchów, harcerek i harcerzy,

Bardziej szczegółowo

PARAFIA ŚW. ANNY W NIEMYSŁOWICACH /NIEMYSŁOWICE, CZYŻOWICE/

PARAFIA ŚW. ANNY W NIEMYSŁOWICACH /NIEMYSŁOWICE, CZYŻOWICE/ PARAFIA ŚW. ANNY W NIEMYSŁOWICACH /NIEMYSŁOWICE, CZYŻOWICE/ 19 lipca 2 sierpnia, 2015 r. Ewangelia według świętego Marka 6,30-34 (XVI Niedziela Zwykła) Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu

Bardziej szczegółowo

Nowenna Pompejańska (cz. błagalna)

Nowenna Pompejańska (cz. błagalna) Każdą z dwóch części Nowenny Pompejańskiej odmawiamy przez 27 kolejnych dni. Najpierw część błagalną, a potem część dziękczynną. Źródło: http://pompejanska.rosemaria.pl/. 2014-04-12. Nowenna Pompejańska

Bardziej szczegółowo

18.00 Msza św. z kazaniem dla wszystkich po Mszy Świętej NAUKA STANOWA DLA KOBIET

18.00 Msza św. z kazaniem dla wszystkich po Mszy Świętej NAUKA STANOWA DLA KOBIET ` PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH Prowadzonych przez Misjonarzy Świętej Rodziny w parafii Trójcy Świętej w Pruszczu w dniach 3-11 października 2009 r Sobota 3 październik Uroczysta Msza Święta z obrzędem wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

1 Mało znane litanie do Świętych

1 Mało znane litanie do Świętych 1 Spis treści 2 Spis treści Słowo wstępne......5 Litania do Świętej Anny......7 Litania do Świętego Judy Tadeusza......9 Litania o Świętej Marii Magdalenie.... 11 Litania do Świętego Jerzego.... 13 Litania

Bardziej szczegółowo

Modlitwa o głębię życia sakramentalnego - VI dzień Nowenny Nowenna w Pratulinie to czas odkrywania źródła duchowej mocy, tych, którzy w obronie wiary

Modlitwa o głębię życia sakramentalnego - VI dzień Nowenny Nowenna w Pratulinie to czas odkrywania źródła duchowej mocy, tych, którzy w obronie wiary Modlitwa o głębię życia sakramentalnego - VI dzień Nowenny Nowenna w Pratulinie to czas odkrywania źródła duchowej mocy, tych, którzy w obronie wiary oddali swoje życie. W naszych zatrzymaniu nad tajemnicą

Bardziej szczegółowo

Chrzest Święty to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzechy, daje nam godność dziecka Bożego oraz czyni członkiem Kościoła.

Chrzest Święty to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzechy, daje nam godność dziecka Bożego oraz czyni członkiem Kościoła. I. Sakramenty 1. Chrzest Co to jest Chrzest Święty? Chrzest Święty to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzechy, daje nam godność dziecka Bożego oraz czyni członkiem Kościoła. Udzielamy

Bardziej szczegółowo

HOMILIA wygłoszona podczas Mszy św. odprawionej w intencji Kościoła na zakończenie konklawe w Kaplicy Sykstyńskiej 14 marca 2013 r.

HOMILIA wygłoszona podczas Mszy św. odprawionej w intencji Kościoła na zakończenie konklawe w Kaplicy Sykstyńskiej 14 marca 2013 r. Ojciec Święty Franciszek HOMILIA wygłoszona podczas Mszy św. odprawionej w intencji Kościoła na zakończenie konklawe w Kaplicy Sykstyńskiej 14 marca 2013 r. tych trzech czytaniach widzę pewien wspólny

Bardziej szczegółowo

Ksiądz Kanonik Edward Kłopotek

Ksiądz Kanonik Edward Kłopotek Historia życia kapłana. Ksiądz Kanonik Edward Kłopotek 1 Historia życia kapłana Ksiądz Kanonik Edward Kłopotek 26.10.1934 19.11.2008 (praca w trakcie opracowywania) Część III Renata Kulik, Henryk Kulik

Bardziej szczegółowo

Nowenna do św. Charbela

Nowenna do św. Charbela Nowenna do św. Charbela Modlitwa do odmawiania każdego dnia O dobry, miłosierny i najukochańszy Boże, z głębi serca, z pokorą wobec Ciebie pragnę moją modlitwą wyrazić wdzięczność za wszystko co otrzymałem

Bardziej szczegółowo

PLAN JERYCHA RÓŻAŃCOWEGO z REKOLEKCJAMI 27 KWIETNIA - 4 MAJA 2012 W KLASZTORZE / PARAFII CHRYSTUSA KRÓLA ul. Reymonta 1, 57-320 Polanica Zdrój

PLAN JERYCHA RÓŻAŃCOWEGO z REKOLEKCJAMI 27 KWIETNIA - 4 MAJA 2012 W KLASZTORZE / PARAFII CHRYSTUSA KRÓLA ul. Reymonta 1, 57-320 Polanica Zdrój PLAN JERYCHA RÓŻAŃCOWEGO z REKOLEKCJAMI 27 KWIETNIA - 4 MAJA 2012 W KLASZTORZE / PARAFII CHRYSTUSA KRÓLA ul. Reymonta 1, 57-320 Polanica Zdrój Różaniec drogą do Eucharystycznego Serca Jezusowego przez

Bardziej szczegółowo

Oficjalny program wizyty papieża Franciszka w Polsce i podczas Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. Kraków Jasna Góra Oświęcim: 27 31 lipca 2016

Oficjalny program wizyty papieża Franciszka w Polsce i podczas Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. Kraków Jasna Góra Oświęcim: 27 31 lipca 2016 Oficjalny program wizyty papieża Franciszka w Polsce i podczas Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 Kraków Jasna Góra Oświęcim: 27 31 lipca 2016 Środa, 27 lipca 16.00 przylot na Lotnisko Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Na ocenę celującą uczeń: Posiada wiedzę i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrym (co najmniej w 90%), a nad to: Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiot: religia Klasa: druga szkoły podstawowej Tygodniowa liczba godzin: 2 Przyjęto liczbę tygodni nauki: 32 Środki dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

Nowenna do Świętej Anny

Nowenna do Świętej Anny Nowenna do Świętej Anny Modlitwa na każdy dzień nowenny C hwalebna i święta Anno, wielka jest cześć, której doznajesz w niebie i na ziemi. Trójca Przenajświętsza miłuje cię jako matkę Najświętszej Maryi

Bardziej szczegółowo

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/w/wp/jan_pawel_ii/homilie/8pl_blonia_18082002.html

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/w/wp/jan_pawel_ii/homilie/8pl_blonia_18082002.html Zakres tematyczny: Podczas powitalnego przemówienia Jana Pawła II na krakowskim lotnisku Balice, w czasie ostatniej Pielgrzymki do Ojczyzny, której główną myślą były słowa: Bóg bogaty w miłosierdzie, najmocniej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DIECEZJALNEGO KONGRESU RODZIN MATKĘ SWOJĄ

PROGRAM DIECEZJALNEGO KONGRESU RODZIN MATKĘ SWOJĄ PROGRAM DIECEZJALNEGO KONGRESU RODZIN CZCIJ OJCA SWEGO I MATKĘ SWOJĄ 1 5 czerwca 2005 r. NIEDZIELA INAUGURACJA KONGRESU MSZA ŚWIĘTA W BAZYLICE KATEDRALNEJ O GODZ. 17.30 ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU w Rejonie

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM. Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie. 29 XI Olimpiada Teologii Katolickiej etap szkolny

KALENDARIUM. Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie. 29 XI Olimpiada Teologii Katolickiej etap szkolny Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie www.katecheza.diecezja.krakow.pl e-mail: katecheza@diecezja.pl tel. +48/ 12/ 628 81 59; +48/ 12/ 628 81 60 KALENDARIUM 29 XI Olimpiada Teologii Katolickiej

Bardziej szczegółowo

NABOŻEŃSTWO WSTAWIENNICZE do Świętego Stanisława Kazimierczyka

NABOŻEŃSTWO WSTAWIENNICZE do Świętego Stanisława Kazimierczyka NABOŻEŃSTWO WSTAWIENNICZE do Świętego Stanisława Kazimierczyka Po błogosławieństwie kończącym Mszę św. celebrans i inni kapłani udają się przed relikwiarz świętego Stanisława Kazimierczyka. Wszyscy klękają.

Bardziej szczegółowo

XXIV Niedziela Zwykła

XXIV Niedziela Zwykła XXIV Niedziela Zwykła Nikt inny jak tylko Pan Bóg wspomaga i prowadzi tych, którzy pragną Mu służyć. Ta droga wymaga ofiary i poświęcenia w pokonywaniu przeciwności. Ten duchowy trening wzmaga odwagę,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I SP Zgodne z programem nauczania nr AZ-1-01/10

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I SP Zgodne z programem nauczania nr AZ-1-01/10 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I SP Zgodne z programem nauczania nr AZ-1-01/10 Celujący: ze zrozumieniem wykonuje znak krzyża św. samodzielnie odtworzy z pamięci modlitwę Aniele Boży, Zdrowaś

Bardziej szczegółowo

Madonno, Mamusiu moja

Madonno, Mamusiu moja nr 3 (7) kwiecień maj 2015 SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ Sosnowiec Zagórze Madonno, Mamusiu moja św. Ojciec Pio Wtorek 21 kwietnia 2015 Dwunaste spotkanie formacyjno-organizacyjne Grupy Modlitwy Ojca

Bardziej szczegółowo

M O D L I T W A P O W S Z E C H N A

M O D L I T W A P O W S Z E C H N A M O D L I T W A P O W S Z E C H N A MODLITWA WIERNYCH Jest modlitwą błagalną lud odpowiada na słowo Boże przyjęte z wiarą i zanosi do Boga prośby wykonując wynikającą z chrztu funkcję kapłańską Powinna

Bardziej szczegółowo

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IV Marcin Adam Stradowski J.J. OPs

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IV Marcin Adam Stradowski J.J. OPs 1 2 Spis treści Triduum Paschalne......5 Wielki Czwartek (5 kwietnia)......5 Droga Krzyżowa (6-7 kwietnia Wielki Piątek, Wielka Sobota)......8 Chrystus zmartwychwstał! (8 kwietnia Niedziela Wielkanocna)....

Bardziej szczegółowo

Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A. KLASY III D i III B. KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska

Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A. KLASY III D i III B. KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska RE Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A KLASY III D i III B KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska Duchu Święty przyjdź ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO DOMINIKA CIBOROWSKA KL III D MODLITWA Przyjdź

Bardziej szczegółowo

Amen. Dobry Boże, spraw, aby symbole ŚDM, krzyż wraz z ikoną Maryi, Ojcze nasz Zdrowaś Maryjo

Amen. Dobry Boże, spraw, aby symbole ŚDM, krzyż wraz z ikoną Maryi, Ojcze nasz Zdrowaś Maryjo Nowenna przed peregrynacją symboli ŚDM które w najbliższym czasie nawiedzą nasze miasto (parafię, dekanat, diecezję), były znakami nadziei dla wszystkich, ukazując zwycięstwo Jezusa nad tym, co przynosi

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenia parafialne. Ogłoszenia duszpasterskie XXXI Niedziela Zwykła 01.11.2015r. Uroczystość Wszystkich Świętych. 1 / 15

Ogłoszenia parafialne. Ogłoszenia duszpasterskie XXXI Niedziela Zwykła 01.11.2015r. Uroczystość Wszystkich Świętych. 1 / 15 Ogłoszenia duszpasterskie XXXI Niedziela Zwykła 01.11.2015r. Uroczystość Wszystkich Świętych. 1 / 15 Dzisiaj po południu lub jutro można zyskać odpust zupełny za zmarłych za nawiedzenie kościoła lub kaplicy

Bardziej szczegółowo

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty?

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty? Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty? - *** - Jak odmawiać Koronkę lub Różaniec? Pytanie to może wyda Wam się banalne, ale czy takie jest w rzeczywistości. Wielu ludzi bardzo

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie Roku Jubileuszowego

Rozpoczęcie Roku Jubileuszowego Pamięć Wdzięczność Wierność Program Jubileuszu 100. Rocznicy Odrodzenia i Reformy Zgromadzenia Marianów w Prowincji Opatrzności Bożej 8 XII 2008 8 XII 2009 Rozpoczęcie Roku Jubileuszowego W domach zakonnych:

Bardziej szczegółowo

NOWENNA. "Najmocniej działają dzisiaj w świecie ci, którzy promienieją tym Bożym życiem, które noszą w sobie"

NOWENNA. Najmocniej działają dzisiaj w świecie ci, którzy promienieją tym Bożym życiem, które noszą w sobie NOWENNA Za 9 dni ważny a nawet najważniejszy dzień w życiu naszych Nowicjuszek: Ani, Patrycji, Estery, Magdy i Gosi. W ciągu tego czasu oczekiwania chciejmy poddać je pod opiekę Matki Bożej by jako Siostry

Bardziej szczegółowo

PAPIESKI LIST W SPRAWIE ODPUSTÓW NA ROK MIŁOSIERDZIA

PAPIESKI LIST W SPRAWIE ODPUSTÓW NA ROK MIŁOSIERDZIA PAPIESKI LIST W SPRAWIE ODPUSTÓW NA ROK MIŁOSIERDZIA Papież Franciszek wydał rozporządzenia dotyczące odpustów i sakramentu spowiedzi w Roku Miłosierdzia. Uczynił to w liście do przewodniczącego Papieskiej

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Opracowanie: mgr Violetta Kujacińska mgr Małgorzata Lewandowska Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

DNIA WSPÓLNOTY DK GAŁĘZI RODZINNEJ RUCHU ŚWIATŁO- ŻYCIE,

DNIA WSPÓLNOTY DK GAŁĘZI RODZINNEJ RUCHU ŚWIATŁO- ŻYCIE, D O M S Ł O W A - KOŚCIÓŁ to temat przewodni rejonowego WIELKOPOSTNEGO DNIA WSPÓLNOTY DK GAŁĘZI RODZINNEJ RUCHU ŚWIATŁO- ŻYCIE, który odbył się12.03.11r. w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Malborku.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenia Parafialne. XI Niedziela zwykła 12.06.2016

Ogłoszenia Parafialne. XI Niedziela zwykła 12.06.2016 Ogłoszenia Parafialne XI Niedziela zwykła 12.06.2016 8.00 Msza święta Za + rodziców Władysława i Genowefę Sokalskich, zmarłą mamę Genowefę Talacha, zmarłego brata, bratową, szwagra oraz dziadków z obu

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTY JÓZEFIE, OPIEKUNIE RODZIN. 30-dniowe nabożeństwo do świętego Józefa. tel. 618 529 293; www.karmelici.info e-mail poznan@karmelicibosi.

ŚWIĘTY JÓZEFIE, OPIEKUNIE RODZIN. 30-dniowe nabożeństwo do świętego Józefa. tel. 618 529 293; www.karmelici.info e-mail poznan@karmelicibosi. ŚWIĘTY JÓZEFIE, OPIEKUNIE RODZIN 30-dniowe nabożeństwo do świętego Józefa tel. 18 529 293; www.karmelici.info e-mail poznan@karmelicibosi.pl okładka.indd 1 2015-03-03 08:10:05 Alicja Maksymiuk ŚWIĘTY JÓZEFIE,

Bardziej szczegółowo

Módlmy się o świętych kapłanów

Módlmy się o świętych kapłanów List pasterski Biskupa opolskiego zapowiadający powołanie Diecezjalnego Dzieła Modlitwy w intencji Kapłanów Módlmy się o świętych kapłanów Drodzy Diecezjanie! Siostry i Bracia w Chrystusie Panu! Wkrótce,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z V POSIEDZENIA PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ (8 września 2013r.) PARAFII ŚW. JADWIGI W KADENCJI 2012-2017

PROTOKÓŁ Z V POSIEDZENIA PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ (8 września 2013r.) PARAFII ŚW. JADWIGI W KADENCJI 2012-2017 PROTOKÓŁ Z V POSIEDZENIA PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ (8 września 2013r.) PARAFII ŚW. JADWIGI W KADENCJI 2012-2017 Spotkanie PRD rozpoczęło się wspólnym uczestnictwem w nieszporach, by dalej omawiać

Bardziej szczegółowo

były wolne od lęków wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. z tęsknotami Jezusa

były wolne od lęków wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. z tęsknotami Jezusa I. Świadkowie Chrystusa 2 3 4 5 6 określa sposoby odnoszenia się do Boga na wzór Jezusa wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. określa sposoby odnoszenia się do Boga

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Parafii p.w. św. Jakuba Ap. w Toruniu Nr 06-07(86-7) ROK XII Toruń VI-VII 2011

Miesięcznik Parafii p.w. św. Jakuba Ap. w Toruniu Nr 06-07(86-7) ROK XII Toruń VI-VII 2011 Miesięcznik Parafii p.w. św. Jakuba Ap. w Toruniu Nr 06-07(86-7) ROK XII Toruń VI-VII 2011 P R O G R A M T R I D U U M S Z K A P L E R Z N E G O I O D P U S T U M A T K I B O Ż E J S Z K A P L E R Z N

Bardziej szczegółowo

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI Polish FF Curriculum Translation in Polish Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI 1. Objawienie: Pismo Św. i Tradycja a. Pismo Święte: Części,

Bardziej szczegółowo

WIELE JEST SERC, KTÓRE CZEKAJĄ NA EWANGELIĘ. Kolęda 2013/2014 Materiały dla koordynatorów

WIELE JEST SERC, KTÓRE CZEKAJĄ NA EWANGELIĘ. Kolęda 2013/2014 Materiały dla koordynatorów WIELE JEST SERC, KTÓRE CZEKAJĄ NA EWANGELIĘ Kolęda 2013/2014 Materiały dla koordynatorów ale, to już było W roku wiary, idąc za Matką Bożą Loretańską peregrynującą po Diecezji Warszawsko-Praskiej byliśmy

Bardziej szczegółowo

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. ALLELUJA 1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach, na wysokościach niech cześć oddadzą. Wielbijcie Pana Jego Zastępy, Wielbijcie Pana Duchy niebieskie. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja,

Bardziej szczegółowo

OKÓLNIK DUSZPASTERSKI NR 3/2006

OKÓLNIK DUSZPASTERSKI NR 3/2006 KURIA METROPOLITALNA W KATOWICACH WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO Katowice, 12.06.2006 r. Kuria Metropolitalna VD II 2247/06 Skrytka Pocztowa 206 40-951 Katowice tel/fax 032/ 251-05-61 e-mail: Wydzial.Duszp@katowice.opoka.org.pl

Bardziej szczegółowo

Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU

Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU Jan Paweł II Jan Paweł II właściwie Karol Józef Wojtyła, urodził się 18 maja 1920 w Wadowicach, zmarł 2 kwietnia 2005 w Watykanie polski biskup rzymskokatolicki, biskup

Bardziej szczegółowo

OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ Z LUDEM OBRZĘDY WSTĘPNE

OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ Z LUDEM OBRZĘDY WSTĘPNE WEJŚCIE OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ Z LUDEM OBRZĘDY WSTĘPNE Kapłan podchodzi do ołtarza i całuje go na znak czci. Następnie może okadzić ołtarz, obchodząc go dookoła. Potem kapłan udaje się na miejsce przewodniczenia.

Bardziej szczegółowo

Ksiądz Kanonik Edward Kłopotek

Ksiądz Kanonik Edward Kłopotek Historia życia kapłana. Ksiądz Kanonik Edward Kłopotek 1 Historia życia kapłana Ksiądz Kanonik Edward Kłopotek 26.10.1934 19.11.2008 (praca w trakcie opracowywania) Część II Renata Kulik, Henryk Kulik

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016. Gliwice 2016

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016. Gliwice 2016 Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Okres Wielkiego Postu 2016... 2 Spotkania na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016: 1 Niedziela Wielkiego Postu [C]... 3 LITURGIA DOMOWA 2 Niedziela Wielkiego

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY 0 KLASA 0 I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa do Anioła Stróża Modlitwa

Bardziej szczegółowo

Wniebowstąpienie Pańskie wstąpienie do nieba zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Jako święto chrześcijańskie obchodzone corocznie w 40.

Wniebowstąpienie Pańskie wstąpienie do nieba zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Jako święto chrześcijańskie obchodzone corocznie w 40. Wniebowstąpienie Pańskie wstąpienie do nieba zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Jako święto chrześcijańskie obchodzone corocznie w 40. dniu po Zmartwychwstaniu Pańskim. Wniebowstąpienie jest ukoronowaniem

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku I Komunia Święta Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku Ktoś cię dzisiaj woła, Ktoś cię dzisiaj szuka, Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń. Wyjdź Mu na spotkanie Z miłym powitaniem, Nie lekceważ znajomości

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI.

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI. WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI. Przedmiot oceny 1. Cytaty z Pisma św., modlitwy, pieśni 2. Zeszyt przedmioto wy 3. Prace domowe 4. Testy i sprawdziany OCENA celująca

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWA UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWA Kapłan może udzielić uroczystego błogosławieństwa na zakończenie Mszy, liturgii słowa, godziny kanonicznej albo na zakończenie obrzędów sakramentów. Diakon, albo, jeżeli go nie

Bardziej szczegółowo

Opiekun: Wykonali: Śpiewakowski Marcin Rus Łukasz Maj Dominik Kowalczyk Mateusz. s. Irena Różycka

Opiekun: Wykonali: Śpiewakowski Marcin Rus Łukasz Maj Dominik Kowalczyk Mateusz. s. Irena Różycka Wykonali: Śpiewakowski Marcin Rus Łukasz Maj Dominik Kowalczyk Mateusz Opiekun: s. Irena Różycka ur. 10 czerwca 1902 w Jedlińsku; zm. 2 listopada 1980 w Nałęczowie Sługa Boży Piotr Gołębiowski ur. 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

NA GÓRZE PRZEMIENIENIA

NA GÓRZE PRZEMIENIENIA KS. JERZY LECH KONTKOWSKI SJ NA GÓRZE PRZEMIENIENIA Modlitewnik dla dorosłych Wydawnictwo WAM KSIĘGA MODLITW ZNAK KRZYŻA W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. MODLITWA PAŃSKA Ojcze nasz, któryś jest

Bardziej szczegółowo