Co nowego w programie IGEMS R9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Co nowego w programie IGEMS R9"

Transkrypt

1 Rozdział 1. Ogólne zmiany i polecenia CAD Co nowego w programie IGEMS R9 Page 1

2 Rozdział 1. Ogólne zmiany i polecenia CAD Co nowego w programie IGEMS R9 Niniejszy dokument nie jest pełną instrukcją obsługi Jego zadaniem jest wyłącznie przedstawienie różnic pomiędzy programami IGEMS_R8 i IGEMS_R9 Spis treści Rozdział 1. Ogólne zmiany i polecenia CAD... 3 Poprawione wsparcie dla języków obcych... 3 Klucz sprzętowy USB... 3 Zaokrąglenie (Fillet)... 3 Linia odniesienia... 3 Poprawiony import formatu DWG AutoCAD... 4 Tryb przestrzeni papieru... 4 Rozdział 2. Bonus Generator kół zębatych walcowych... 5 Rozdział 3. Zmiany w module 2D-CAM... 7 Precyzyjne cięcie strumieniem wody (FAW)... 7 Stwórz detal... 8 Automatyczna ilość... 8 Automatyczna technologia w poleceniach Pojedynczy (Single) i Automatyczny (Auto)... 9 Algorytm Granicy w funkcji Przygotowania arkusza... 9 Najpierw części w otworach Odcięcie (Cutoff) Odcięcie arkusza Odcięcie części Rozdział 4. Cięcie skośne Pętle przy cięciu plazmowym Cięcie skośne pod wieloma kątami Odsunięcie przy cięciu plazmowym Pętle przy cięciu strumieniem wody Definiowanie części ukośnych Przybliżenie, Przesunięcie i Obrót Punkty charakterystyczne Usuń połączenia Rozdział 5. Organizator Page 2

3 Rozdział 1. Ogólne zmiany i polecenia CAD Rozdział 1. Ogólne zmiany i polecenia CAD Poprawione wsparcie dla języków obcych Wsparcie dla języków obcych w programie IGEMS R9 zostało poprawione w celu zaimplementowania rozszerzonej obsługi języków. Klucz sprzętowy USB Program IGEMS R9 dostarczany jest wraz z nowymi kluczami sprzętowymi USB. Nowy klucz sprzętowy nie będzie wymagał instalacji dodatkowych sterowników. IGEMS R9 będzie jednak wciąż wspierać klucze sprzętowe Safe Net starego typu wykorzystywane w programie IGEMS R8 i jego wcześniejszych wersjach. Fazowanie (Fillet) Polecenie Fazowanie ma teraz dwa odmienne tryby działania. Podobnie jak poprzednio, może być wywołane dwoma kliknięciami. Rysunek 1 Teraz może być jednak wywołane także pojedynczym kliknięciem. Rysunek 2 Opcja jednego kliknięcia jest używana w chwili, gdy oba punkty końcowe znajdują się wewnątrz wskaźnika. Linia odniesienia Linia odniesienia jest poleceniem wymiarowania, które może być wykorzystane w celu dodania informacji do różnych obiektów. Polecenie wymaga podania informacji tekstowej. Rysunek 3 Po kliknięciu OK, wprowadzony tekst zostaje umieszczony na rysunku. Page 3

4 Rozdział 1. Ogólne zmiany i polecenia CAD Rysunek 4 Poprawiony import formatu DWG AutoCAD Format plików w programie AutoCAD 2010 uległ zmianie. Starsze wersje programu IGEMS nie będą w stanie odczytywać nowych plików programu AutoCAD. IGEMS R9 korzysta z nowego formatu plików DWG. Tryb przestrzeni papieru Rysunki AutoCAD mogą być traktowane jako Przestrzeń papieru (Paper space) bądź przestrzeń modelu (Model space) podczas zapisywania ich do pliku DWG. Wcześniejsze wersje programu IGEMS korzystały wyłącznie z plików wykonanych w Przestrzeni modelu (Model space). IGEMS R9 wspiera zaś oba tryby. Dzięki temu, zwiększone zostało prawdopodobieństwo tego, że pliki DWG będą mogły być wykorzystywane w programie AutoCAD bez konieczności wprowadzania specjalnych ustawień. Page 4

5 Rozdział 2. Bonus 2010 Rozdział 2. Bonus 2010 Pakiet Bonus jest zawsze dołączany do aktualizacji programu IGEMS do nowszej wersji. Jest też dołączany gratis podczas zakupu nowej licencji, jeżeli wybrana została także opcja rocznego serwisu Pakiet premiowy 2010 zawiera te same opcje co pakiet Bonus 2009, ale dodatkowo dołączono do niego generator kół zębatych walcowych. Generator kół zębatych walcowych Generator kół zębatych walcowych (Spur gear generator) jest wykorzystywany do tworzenia kół ewolwentowych przy zastosowaniu dodatkowych parametrów. Rysunek 5 Opcja ta wyświetla następujące okno. Rysunek 6 Ogólne informacje odnośnie parametrów koła zębatego walcowego. Moduł (Module)=Średnica podziałowa/zęby Średnica podziałowa=moduł*zęby Kąt przyporu wynosi zwykle stopni. AD=Współczynnik wysokości głowy zęba wynosi domyślnie DE=Współczynnik wysokości stopy zęba wynosi domyślnie 1,250 Wprowadzenie powyższych danych wygeneruje rysunek CAD, jak na przykładzie poniżej. Page 5

6 Rozdział 2. Bonus 2010 Rysunek 7 Page 6

7 Rozdział 3. Zmiany w module 2D-CAM Rozdział 3. Zmiany w module 2D-CAM Precyzyjne cięcie strumieniem wody (FAW) Cięcie strumieniem wodno-ściernym przy zastosowaniu szczególnie drobnych dysz dla cięcia precyzyjnego wymaga zastosowania innych parametrów niż przy cięciu standardowym. Program IGEMS_R9 obsługuje następujące maszyny. Rysunek 8 Ten typ maszyny jest podtypem maszyny służącej do standardowego cięcia strumieniem wodnym. Rysunek 9 Główna różnica polega na tym, że maszyny te wykorzystują inny rodzaj ścierniwa, a także różnią się wielkością dysz i otworów. Page 7

8 Rozdział 3. Zmiany w module 2D-CAM Rysunek 10 Średnica otworu waha się pomiędzy 0,06 do 0,12 mm. Rysunek 11 Średnica dyszy wynosi od 0,15 do 0,40 mm. Stwórz detal Automatyczna ilość Automatyczna ilość jest uaktywniana w oknie opcji Stwórz detal. Rysunek 12 Po włączeniu tej opcji, wyłączone zostaje okienko służące do podania ilości. Wbudowana opcja Rozpoznawania geometrii rozpozna identyczne kształty i automatycznie ustawi liczbę żądanych kopii. Rysunek 13 W powyższym przykładzie litery A i C występują w dwóch kopiach każda. Dlatego też ich ilość zostanie ustawiona jako 2. Ilość pozostałych liter będzie równa 1. Page 8

9 Rozdział 3. Zmiany w module 2D-CAM Rysunek 14 Ta opcja może być wykorzystana jeżeli chcesz wykorzystać wiele głowic tnących w trybie automatycznego rozmieszczania (Auto nesting). Automatyczna technologia w poleceniach Pojedynczy (Single) i Automatyczny (Auto) Uwaga! Opcja ta dostępna jest wyłącznie przy cięciu strumieniem wodno-ściernym! W programie IGEMS możliwe jest dowolne łączenie różnych metod wprowadzenia, wyprowadzenia i zgłębiania. Jest to opcja bardzo użyteczna, zwłaszcza dla doświadczonych użytkowników. Użytkownicy rozpoczynający dopiero pracę z programem IGEMS mogą czasami poczuć się przytłoczeni nadmiarem funkcji. Aby ułatwić przygotowanie do obróbki SN za pomocą techniki AWJ w programie dodano opcję techniki automatycznej (Auto Technology). Rysunek 15 Do wyboru techniki użytkownika (User Technology) lub techniki automatyczną (Auto Technology) służą przyciski znajdujące się w górnej części okna polecenia Automatyczny i Pojedynczy. Technika automatyczna może być wykorzystana we wszystkich przypadkach za wyjątkiem materiałów wymagających zgłębiania specjalnego. Twórcy programu IGEMS planują usprawnienie działanie techniki automatycznej w przyszłości. Rysunek 16 Powyższe opcje są zwykle wykorzystywane przy Dynamicznym Zgłębianiu Liniowym (Dynamic Linear Piercing) wprowadzonym w IGEMS R8. Algorytm Granicy w funkcji Przygotowania arkusza Jednym z istotnych funkcji polecenia Przygotowanie arkusza (Prepare sheet) jest kontrolowanie kolejności cięcia. Aby ułatwić i zwiększyć możliwości ręcznego kontrolowania kolejności, wprowadziliśmy nowy algorytm kolejności cięcia o nazwie Granica (Fence). Page 9

10 Rozdział 3. Zmiany w module 2D-CAM Rysunek 17 Opcja Granicy zostaje uruchomiona po kliknięciu na przycisku Zastosuj (Apply). Rysunek 18 Kolejność cięcia będzie odpowiadać ustawieniom algorytmu Granicy pokrywającego się z częściami. Rysunek 19 IGEMS prosi o podanie punktu początkowego dla algorytmu Granicy. (Punkt 1) Następny punkt Granicy (W=Nowy punkt początkowy, U=Zwiększenie promienia, Y=Zmniejszenie promienia) (Punkt 2) Page 10

11 Rozdział 3. Zmiany w module 2D-CAM 1. Promień liczony jest w oparciu na rozdzielczość mierzoną w pikselach, co oznacza, że promień można zmieniać w odniesieniu do części poprzez zwiększenie bądź zmniejszenie przybliżenia. 2. Aby zmienić szerokość, użyj klawiszy U bądź Y. 3. Naciśnięcie klawisza W stworzy nowy algorytm Fence. Najpierw części w otworach Rysunek 20 Jeżeli opcja Najpierw części w otworach jest zaznaczona, wówczas kolejność cięcia zostaje zmieniona tak, aby wszystkie części w otworach zostały wycięte przed rozpoczęciem wycinania pozostałych części. Odcięcie (Cutoff) Jest to nowe polecenie programu IGEMS. Może zostać wykorzystane do przycięcia arkusza bądź odcięcia części. W poprzednich wersjach programu było to możliwe przy zastosowaniu różnych poleceń. Rysunek 21 Polecenie Odcięcia działa w dwóch różnych trybach pozwalających na przycięcie arkusza bądź odcięcie części. Rysunek 22 Odcięcie arkusza Opcja ta ułatwia posługiwanie się dużymi arkuszami. Służy ona do pocięcia dużych arkuszy materiału na mniejsze fragmenty. Page 11

12 Rozdział 3. Zmiany w module 2D-CAM Rysunek 23 Wykorzystaj zwykłe polecenia CAD i zaznacz miejsca odcięcia arkusza za pomocą linii, łuków bądź wielolinii. Uruchom polecenie Odcięcia i wybierz obiekty do odcięcia. Rysunek 24 Ta opcja posiada dwa ustawienia. Rysunek 25 Ustawienia te oznaczają, co następuje: Rysunek 26 Odległość A musi być większa niż wartość Najkrótszego cięcia (Shortest Cut). Odległość B (od ścieżki narzędzia do punktu położenia części) jest determinowana wartością Odległość od części (Distance to part). Odcięcie części Opcja ta może zostać wykorzystana, gdy chcesz odciąć żądane części. Tego rodzaju części mogą być wytwarzane innymi metodami niż cięcie, bądź też mogą być częściami, które zostały już wyprodukowane. Zrób, co następuje: Page 12

13 Rozdział 3. Zmiany w module 2D-CAM Utwórz część. Następnie zaznacz linię, łuk lub wielolinię odpowiadającą pozycji odcięcia. Rysunek 27 Uruchom polecenie Odcięcia i wybierz obiekty do odcięcia. Rysunek 28 Rysunek 29 Cięcie rozpocznie się w punkcie A i zatrzyma się w punkcie B. Strumień nie jest wyłączany pomiędzy cięciami i przemieszczać się będzie z najwyższą możliwą wartością posuwu. Posuw może zostać ustawiony w oknie ustawień urządzenia. Uwaga! Ta opcja wymaga modyfikacji postprocesora. Page 13

14 Rozdział 4. Cięcie skośne Rozdział 4. Cięcie skośne Poprawiono działanie poleceń opcji Cięcia skośnego (Bevel cut). Posiada ona teraz dwa różne mechanizmy działania zależne od tego, czy maszyna działa w trybie cięcia strumieniem wody, czy plazmą. Opcja ta została też wzbogacona o funkcję Cofnij (Undo). Uwaga! Nowa funkcja wymaga zmian postprocesora! Pętle przy cięciu plazmowym Technologia cięcia tworząca pętle zewnętrzne pomagające osiągnąć lepszy efekt. W poprzednich wersjach programu IGEMS narożne pętle było dodawane na etapie postprocessingu. Było to o tyle problematyczne, że tworzone w ten sposób pętle mogły uszkodzić inne części. IGEMS R9 wykorzystuje tworzenie pętli przy dodawaniu ścieżki narzędzia. Rysunek 30 Wielkość pętli jest regulowana poprzez podanie wartości promienia pętli (Loop radius) w oknie dialogowym. Rysunek 31 Geometria prowadzenia jest generowana automatycznie (od prostej geometrii Linia-Łuk-Linia do batdziej zaawansowanej geometrii Łuk-Łuk-Linia-Łuk-Łuk). Zmiana kierunku cięcia o mniej niż 30 stopni, nie wymaga dodania pętli. Page 14

15 Rozdział 4. Cięcie skośne Rysunek 32 Domyślna wielkość pętli Domyślna wielkość pętli może być ustawiona dla każdego materiału osobno. Wartość tę ustawia się w oknie ustawień. Rysunek 33 Cięcie skośne pod wieloma kątami Nowa wersja programu ułatwia cięcia skośne pod różnymi kątami wykonywanymi w jednej sekwencji. Po zdefiniowaniu kilku cięć skośnych bez zamykania okna dialogowego, pojawi się zapytanie o to, czy poprzednia ścieżka narzędzia ma być połączona z nową ścieżką. Rysunek 34 Page 15

16 Rozdział 4. Cięcie skośne Odpowiedź Tak spowoduje dodanie pętli. Zmiany kąta cięcia zostaną dokonane wewnątrz pętli. Rysunek 35 Na powyższym rysunku przedstawiono wynik ustawienia skosu górnego o wartości 45 stopni i skosu dolnego o wartości 30 stopni. Odsunięcie przy cięciu plazmowym Różne materiały oraz ich grubości wymagają różnych wartości odsunięcia. Odsunięcie może mieć istotny wpływ na ścieżkę narzędzia. Rysunek 36 Na powyższym rysunku widać, że teoretyczny punkt przecięcia został przesunięty o wartość D po przesunięciu narzędzia o wartość A na osi Z. Różne wartości odsunięcia mogą być kontrolowane w różny sposób na poszczególnych maszynach. A. Mogą być sterowane wyłącznie przez kontroler CNC. Popularną metodą jest zastosowanie innej kompensacji rzazu w celu skorygowania odległości D. B. Niektóre sterowniki mogą dokonać korekty odsunięcia przez przesunięcie narzędzia w kierunku T. C. Odsunięcie może być też kontrolowane przez program IGEMS. Wynikiem tego działania jest ścieżka narzędzia uwzględniająca przesunięcie od teoretycznego miejsca przecięcia. D. Możliwe jest też połączenie trzech wyżej opisanych metod. Wartość dodatkowego odsunięcia wprowadzana jest w ustawieniach materiałów. Page 16

17 Rozdział 4. Cięcie skośne Rysunek 37 Pętle przy cięciu strumieniem wody Przy cięciu strumieniem wody stosowane są pętle wewnętrzne. W poprzednich wersjach programu dokładna geometria pętli była dodawane na etapie postprocessingu. Rysunek 38 W programie IGEMS R9 pętle generowane są przy tworzeniu ścieżki narzędzia. W postprocesorze Pętle traktowane są jako obiekty specjalne. Oznacza to, że postprocesory muszą zostać ustawione tak, aby były w stanie wysyłać pliki dla programu IGEMS R9. Page 17

18 Rozdział 4. Cięcie skośne Definiowanie części ukośnych Jest to nowa funkcja 3D, która została dodana do polecenia Zaawansowanego cięcia ukośnego. Opcja ta istniała już w wersji IGEMS_R8, ale nie znalazła się w Rysunek 39 dokumentacji. Wykorzystując opcję 3D-Connect możesz dodać lub usunąć linie łączące w widoku 3D. Rysunek 40 Przybliżenie, Przesunięcie i Obrót Komenda ta działa inaczej niż pozostałe polecenia IGEMS. Przesunięcie: Przytrzymaj kółko myszy i przesuń mysz. Przybliżenie: Obróć kółko myszy w górę lub w dół. Obrót 3D: Przytrzymaj prawy przycisk myszy i przesuń mysz. Punkty charakterystyczne Możesz dodawać linie łączące prowadzone z dołu do góry bądź odwrotnie. Punkty charakterystyczne we wszystkich punktach końcowych i środkowych. Możesz też przyciągnąć do najbliższego punktu wybierając punkt charakterystyczny i wciskając Enter. Page 18

19 Rozdział 4. Cięcie skośne Usuń połączenia Rysunek 41 Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy możesz wybrać opcję usunięcia lub przywrócenia połączeń. Page 19

20 Rozdział 5. Organizator Rozdział 5. Organizator W nowej wersji programu możliwe jest wyszukanie, w którym rozkładzie znajduje się dana zarejestrowana część. Rysunek 42 Przykład: Zaznaczona powyżej część NIT-996 została już wyprodukowana. Problem polega na określeniu, w ramach jakiej produkcji ją wykonano. Po dwukrotnym kliknięciu części wyświetlone zostaną następujące informacje: Page 20

21 Rozdział 5. Organizator Rysunek 43 W zakładce Produkcje można sprawdzić numer produkcji, w ramach której wytworzona została dana część. Jeżeli część została wytworzona w więcej niż jednej produkcji, na liście pojawią się wszystkie stosowne Produkcje. Rysunek 44 Po powrocie do głównego okna i przełączeniu na zakładkę Produkcje wyświetlone zostaną podstawowe informacje o obecnej produkcji. Po dwukrotnym kliknięciu stosownej linii wyświetlone zostaną dodatkowe informacje o produkcji. Page 21

22 Rozdział 5. Organizator Rysunek 45 Opcja ta pozwala na dużo łatwiejsze wyszukiwanie już wyprodukowanych części. 2 listopada 2009 IGEMS Software AB, wszystkie prawa zastrzeżone IGEMS stanowi zarejestrowany znak handlowy firmy IGEMS AB Sweden Page 22

Rys.1. Technika zestawiania części za pomocą polecenia WSTAWIAJĄCE (insert)

Rys.1. Technika zestawiania części za pomocą polecenia WSTAWIAJĄCE (insert) Procesy i techniki produkcyjne Wydział Mechaniczny Ćwiczenie 3 (2) CAD/CAM Zasady budowy bibliotek parametrycznych Cel ćwiczenia: Celem tego zestawu ćwiczeń 3.1, 3.2 jest opanowanie techniki budowy i wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do rysowania w 3D. Praca w środowisku 3D

Wprowadzenie do rysowania w 3D. Praca w środowisku 3D Wprowadzenie do rysowania w 3D 13 Praca w środowisku 3D Pierwszym krokiem niezbędnym do rozpoczęcia pracy w środowisku 3D programu AutoCad 2010 jest wybór odpowiedniego obszaru roboczego. Można tego dokonać

Bardziej szczegółowo

Auto CAD 14 5-1. Punkt przecięcia się obiektów

Auto CAD 14 5-1. Punkt przecięcia się obiektów Auto CAD 14 5-1 5. Punkty charakterystyczne obiektów. 5.1 Wstęp Obiekty AutoCAD-a mają punkty charakterystyczne. Rodzaj punktów charakterystycznych zależy od typu obiektu. Przykładowo punktami charakterystycznymi

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę Auto CAD 14 1-1 1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14 Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę AutoCAD-a 14 można uruchomić również z menu Start Start Programy Autodesk Mechanical 3 AutoCAD R14

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3. I. Wymiarowanie

Ćwiczenie 3. I. Wymiarowanie Ćwiczenie 3 I. Wymiarowanie AutoCAD oferuje duże możliwości wymiarowania rysunków, poniżej zostaną przedstawione podstawowe sposoby wymiarowania rysunku za pomocą różnych narzędzi. 1. WYMIAROWANIE LINIOWE

Bardziej szczegółowo

Tworzenie nowego rysunku Bezpośrednio po uruchomieniu programu zostanie otwarte okno kreatora Nowego Rysunku.

Tworzenie nowego rysunku Bezpośrednio po uruchomieniu programu zostanie otwarte okno kreatora Nowego Rysunku. 1 Spis treści Ćwiczenie 1...3 Tworzenie nowego rysunku...3 Ustawienia Siatki i Skoku...4 Tworzenie rysunku płaskiego...5 Tworzenie modeli 3D...6 Zmiana Układu Współrzędnych...7 Tworzenie rysunku płaskiego...8

Bardziej szczegółowo

6.4. Efekty specjalne

6.4. Efekty specjalne 6.4. Efekty specjalne Rozdział ten będzie poświęcony efektom specjalnym, które również znalazły swoje zastosowanie w programie MS PowerPoint 2007. Pierwszym typem efektów jaki zostanie poddany naszej analizie

Bardziej szczegółowo

Przykład 1 wałek MegaCAD 2005 2D przykład 1 Jest to prosty rysunek wałka z wymiarowaniem. Założenia: 1) Rysunek z branży mechanicznej; 2) Opracowanie w odpowiednim systemie warstw i grup; Wykonanie 1)

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki z programem AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

Narysujemy uszczelkę podobną do pokazanej na poniższym rysunku. Rys. 1

Narysujemy uszczelkę podobną do pokazanej na poniższym rysunku. Rys. 1 Narysujemy uszczelkę podobną do pokazanej na poniższym rysunku. Rys. 1 Jak zwykle, podczas otwierania nowego projektu, zaczynamy od ustawienia warstw. Poniższy rysunek pokazuje kolejne kroki potrzebne

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3: Rysowanie obiektów w programie AutoCAD 2010

Ćwiczenie 3: Rysowanie obiektów w programie AutoCAD 2010 Ćwiczenie 3: Rysowanie obiektów w programie AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie projektowania. część III

Komputerowe wspomaganie projektowania. część III Komputerowe wspomaganie projektowania część III Studia Podyplomowe Wydział Inżynierii Produkcji SGGW Warszawa, styczeń 2011 Część III Tworzenie dokumentacji projektowej 2D Plan: w systemach CAD 1. Wydajność

Bardziej szczegółowo

AutoCAD laboratorium 6

AutoCAD laboratorium 6 AutoCAD laboratorium 6 Spis treści 1 SPRAWDZENIE WIADOMOŚCI Z POPRZEDNICH ZAJĘĆ... 4 Zad. 1. Wczytaj 3 dowolne rodzaje linii, aby były widoczne w pasku rozwijalnym.... 4 Zad. 2. Utwórz dwie warstwy o nazwach

Bardziej szczegółowo

Modelowanie krawędziowe detalu typu wałek w szkicowniku EdgeCAM 2009R1

Modelowanie krawędziowe detalu typu wałek w szkicowniku EdgeCAM 2009R1 Modelowanie krawędziowe detalu typu wałek w szkicowniku EdgeCAM 2009R1 Rys.1 Widok rysunku wykonawczego wałka 1. Otwórz program Edgecam. 2. Zmieniamy środowisko frezowania (xy) na toczenie (zx) wybierając

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt.

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt. Grafika w dokumencie Wprowadzanie ozdobnych napisów WordArt Do tworzenia efektownych, ozdobnych napisów służy obiekt WordArt. Aby wstawić do dokumentu obiekt WordArt: 1. Umieść kursor w miejscu, w którym

Bardziej szczegółowo

Transformacja współrzędnych geodezyjnych mapy w programie GEOPLAN

Transformacja współrzędnych geodezyjnych mapy w programie GEOPLAN Transformacja współrzędnych geodezyjnych mapy w programie GEOPLAN Program GEOPLAN umożliwia zmianę układu współrzędnych geodezyjnych mapy. Można tego dokonać przy udziale oprogramowania przeliczającego

Bardziej szczegółowo

I. Instalacja programu. Dopasowanie CADprofi do programu CAD

I. Instalacja programu. Dopasowanie CADprofi do programu CAD I. Instalacja programu Pliki instalacyjne można pobrać z internetu lub z płyty MULTIMEDIA CD. Na płycie znajduje się folder Program do współpracy z AUTOCAD. W folderze jest plik lamel-cad (wersja) który

Bardziej szczegółowo

Wykonanie ślimaka ze zmiennym skokiem na tokarce z narzędziami napędzanymi

Wykonanie ślimaka ze zmiennym skokiem na tokarce z narzędziami napędzanymi Wykonanie ślimaka ze zmiennym skokiem na tokarce z narzędziami napędzanymi Pierwszym etapem po wczytaniu bryły do Edgecama jest ustawienie jej do obróbki w odpowiednim środowisku pracy. W naszym przypadku

Bardziej szczegółowo

Inventor 2016 co nowego?

Inventor 2016 co nowego? Inventor 2016 co nowego? OGÓLNE 1. Udoskonalenia wizualizacji, grafiki i programu Studio Nowa obsługa oświetlenia opartego na obrazie (IBL, Image Based Lighting) Wszystkie style oświetlenia w programie

Bardziej szczegółowo

- biegunowy(kołowy) - kursor wykonuje skok w kierunku tymczasowych linii konstrukcyjnych;

- biegunowy(kołowy) - kursor wykonuje skok w kierunku tymczasowych linii konstrukcyjnych; Ćwiczenie 2 I. Rysowanie precyzyjne Podczas tworzenia rysunków często jest potrzeba wskazania dokładnego punktu na rysunku. Program AutoCad proponuje nam wiele sposobów zwiększenia precyzji rysowania.

Bardziej szczegółowo

W module Część-ISO wykonać kubek jak poniżej

W module Część-ISO wykonać kubek jak poniżej W module Część-ISO wykonać kubek jak poniżej rozpoczniemy od wyciągnięcia walca o średnicy 75mm i wysokości 90mm z płaszczyzny xy wykonujemy szkic do wyciągnięcia zamykamy szkic, oraz wprowadzamy wartość

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci Instalacja programu Warsztat 3 w sieci (proszę uważnie przeczytać do końca) Spis treści 1 Przed instalacją...2 2 Przeprowadzanie po raz pierwszy instalacji sieciowej...3 2.1 Dane umieszczone na jednej

Bardziej szczegółowo

AutoCAD Mechanical - Konstruowanie przekładni zębatych i pasowych. Radosław JABŁOŃSKI Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska, Gliwice

AutoCAD Mechanical - Konstruowanie przekładni zębatych i pasowych. Radosław JABŁOŃSKI Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska, Gliwice AutoCAD Mechanical - Konstruowanie przekładni zębatych i pasowych Radosław JABŁOŃSKI Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska, Gliwice Streszczenie: W artykule opisano funkcje wspomagające

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

Obsługa mapy przy użyciu narzędzi nawigacji

Obsługa mapy przy użyciu narzędzi nawigacji Obsługa mapy przy użyciu narzędzi nawigacji Narzędzia do nawigacji znajdują się w lewym górnym rogu okna mapy. Przesuń w górę, dół, w lewo, w prawo- strzałki kierunkowe pozwalają przesuwać mapę w wybranym

Bardziej szczegółowo

Wstęp Pierwsze kroki Pierwszy rysunek Podstawowe obiekty Współrzędne punktów Oglądanie rysunku...

Wstęp Pierwsze kroki Pierwszy rysunek Podstawowe obiekty Współrzędne punktów Oglądanie rysunku... Wstęp... 5 Pierwsze kroki... 7 Pierwszy rysunek... 15 Podstawowe obiekty... 23 Współrzędne punktów... 49 Oglądanie rysunku... 69 Punkty charakterystyczne... 83 System pomocy... 95 Modyfikacje obiektów...

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Zadanie: Utwórz szablon rysunkowy składający się z: - warstw - tabelki rysunkowej w postaci bloku (według wzoru poniżej)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu:

Instrukcja obsługi programu: Instrukcja obsługi programu: MODUŁ USER ADMIN ADMINISTRACJA UŻYTKOWNIKÓW Przeznaczenie programu Program przeznaczony jest do administracji użytkownikami. Program umożliwia dodawanie, usuwanie oraz modyfikację

Bardziej szczegółowo

CIĘCIE POJEDYNCZE MARMUR

CIĘCIE POJEDYNCZE MARMUR CIĘCIE POJEDYNCZE MARMUR START KONIEC 1. Parametry początku i końca cięcia (wpisywanie wartości, lub odczyt bieżącej pozycji): a. punkt start i punkt koniec b. punkt start i długość cięcia 2. Parametr:

Bardziej szczegółowo

Dodawanie grafiki i obiektów

Dodawanie grafiki i obiektów Dodawanie grafiki i obiektów Word nie jest edytorem obiektów graficznych, ale oferuje kilka opcji, dzięki którym można dokonywać niewielkich zmian w rysunku. W Wordzie możesz zmieniać rozmiar obiektu graficznego,

Bardziej szczegółowo

Krój czcionki można wybrać na wstążce w zakładce Narzędzia główne w grupie przycisków Cz cionka.

Krój czcionki można wybrać na wstążce w zakładce Narzędzia główne w grupie przycisków Cz cionka. Podstawowe sposoby formatowania Procesory tekstu umożliwiają nie tylko wpisywanie i wykonywanie modyfikacji (edycję tekstu), ale również formatowanie, czyli określenie wyglądu tekstu Podstawowe możliwości

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Animacja (przejście) slajdu... 2 Wybór przejścia slajdu... 2 Ustawienie dźwięku dla przejścia... 3 Ustawienie szybkości przejścia slajdu... 4 Sposób przełączenia

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

6. Tworzenie nowego projektu

6. Tworzenie nowego projektu 6 6. Tworzenie nowego projektu Poznając w poprzednich rozdziałach podstawy środowiska programu AutoCAD: korzystaliśmy z otwieranego automatycznie pliku projektu, rysowaliśmy obiekty na oko, nie przejmując

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

Rysowanie Części 2D. Lekcja Druga. Podczas tej lekcji przyjrzymy się jak wykonać poniższy rysunek przy pomocy programu BobCAD-CAM.

Rysowanie Części 2D. Lekcja Druga. Podczas tej lekcji przyjrzymy się jak wykonać poniższy rysunek przy pomocy programu BobCAD-CAM. Rysowanie Części 2D Lekcja Druga Podczas tej lekcji przyjrzymy się jak wykonać poniższy rysunek przy pomocy programu BobCAD-CAM. Musimy zdecydować najpierw jak rozpoczniemy rysowanie projektu. Rysunek

Bardziej szczegółowo

W tym ćwiczeniu zostanie wykonany prosty profil cienkościenny, jak na powyŝszym rysunku.

W tym ćwiczeniu zostanie wykonany prosty profil cienkościenny, jak na powyŝszym rysunku. ĆWICZENIE 1 - Podstawy modelowania 3D Rozdział zawiera podstawowe informacje i przykłady dotyczące tworzenia trójwymiarowych modeli w programie SolidWorks. Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale są podstawą

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5

ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5 ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL CAD 2D. Sylabus opisuje zakres wiedzy i umiejętności, jakie musi opanować

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie ustawień SolidWorks

Kopiowanie ustawień SolidWorks Kopiowanie ustawień SolidWorks przy użyciu Kreatora kopiowania ustawień Podczas pracy z programem SolidWorks każdy użytkownik dostosowuje program do swoich potrzeb, do branży w jakiej pracuje lub do swoich

Bardziej szczegółowo

IRONCAD. TriBall IRONCAD Narzędzie pozycjonujące

IRONCAD. TriBall IRONCAD Narzędzie pozycjonujące IRONCAD IRONCAD 2016 TriBall o Narzędzie pozycjonujące Spis treści 1. Narzędzie TriBall... 2 2. Aktywacja narzędzia TriBall... 2 3. Specyfika narzędzia TriBall... 4 3.1 Kula centralna... 4 3.2 Kule wewnętrzne...

Bardziej szczegółowo

9. Wymiarowanie. 9.1 Wstęp. 9.2 Opis funkcje wymiarowania. Auto CAD 14 9-1

9. Wymiarowanie. 9.1 Wstęp. 9.2 Opis funkcje wymiarowania. Auto CAD 14 9-1 Auto CAD 14 9-1 9. Wymiarowanie. 9.1 Wstęp Wymiarowanie elementów jest ważnym etapem tworzenia rysunku. Dzięki wymiarom wielkość elementów znajdujących się na rysunku zostaje jednoznacznie określona. 9.2

Bardziej szczegółowo

Opis funkcji modułu Konwerter 3D

Opis funkcji modułu Konwerter 3D Opis funkcji modułu Konwerter 3D www.cadprojekt.com.pl Kliknij na tytuł rozdziału, aby przejść do wybranego zagadnienia MODUŁ KONWERTER 3D...3 Wygląd i funkcje okna modułu Konwerter 3D...3 Konwertowanie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Napędu robotów

Laboratorium Napędu robotów WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT MASZYN, NAPĘDÓW I POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH Laboratorium Napędu robotów INS 5 Ploter frezująco grawerujący Lynx 6090F 1. OPIS PRZYCISKÓW NA PANELU STEROWANIA. Rys. 1. Przyciski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej. W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2012. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska A.: Obsługa programu AutoCAD 14 i 2000.

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Adam Pinkowski

mgr inż. Adam Pinkowski mgr inż. Adam Pinkowski Tel. 058 661 78 50 tel. kom. (0) 502 180 637 Adres domowy: 81-342 Gdynia, ul. Waszyngtona 18/23 e-mail: pinkowski@geoprogram.eu INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PROGRAMU PROFILGEO (v.7.1.235)

Bardziej szczegółowo

Wykaz stali z projektu.

Wykaz stali z projektu. Wykaz stali z projektu. Program służy do wykonywania wykazu stali z wielu rysunków. Może być również wykorzystywany do sprawdzania poprawności opisu stali na wykonywanym rysunku. Aby korzystać z programu

Bardziej szczegółowo

Skalowanie i ustawianie arkuszy/układów wydruku w AutoCAD autor: M. Motylewicz, 2012

Skalowanie i ustawianie arkuszy/układów wydruku w AutoCAD autor: M. Motylewicz, 2012 1 z 72 Rysunek rysujemy w skali rzeczywistej tzn. jeżeli pas ruchu ma szerokość 3,5m to wpisujemy w AutoCAD: 3,5 jednostki (mapa oczywiście również musi być wstawiona w skali 1:1). Opisany w dalszym ciągu

Bardziej szczegółowo

RYSUNEK TECHNICZNY I GEOMETRIA WYKREŚLNA INSTRUKCJA DOM Z DRABINĄ I KOMINEM W 2D

RYSUNEK TECHNICZNY I GEOMETRIA WYKREŚLNA INSTRUKCJA DOM Z DRABINĄ I KOMINEM W 2D Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zakład Informacji Przestrzennej Inżynieria Środowiska INSTRUKCJA KOMPUTEROWA z Rysunku technicznego i geometrii wykreślnej RYSUNEK TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

1. Dostosowanie paska narzędzi.

1. Dostosowanie paska narzędzi. 1. Dostosowanie paska narzędzi. 1.1. Wyświetlanie paska narzędzi Rysuj. Rys. 1. Pasek narzędzi Rysuj W celu wyświetlenia paska narzędzi Rysuj należy wybrać w menu: Widok Paski narzędzi Dostosuj... lub

Bardziej szczegółowo

11.3 Definiowanie granic obszaru przeznaczonego do kreskowania

11.3 Definiowanie granic obszaru przeznaczonego do kreskowania Auto CAD 14 11-1 11. Kreskowanie. 11.1 Wstęp Aby wywołać polecenie BHATCH, wybierz HATCH z paska narzędzi Draw. Po wywołaniu polecenia wyświetlane jest okno narzędziowe Boundary Hatch. Żeby narysować obiekt

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

CPT-CAD - Program do tworzenia dokumentacji geologicznej i geotechnicznej

CPT-CAD - Program do tworzenia dokumentacji geologicznej i geotechnicznej CPT-CAD - Program do tworzenia dokumentacji geologicznej i geotechnicznej Trzy w jednym?? Moduł CPT-CAD jest przeznaczony do tworzenia: map przekrojów geologicznych i geotechnicznych własnych rysunków

Bardziej szczegółowo

6.4. Efekty specjalne

6.4. Efekty specjalne 6.4. Efekty specjalne W programie MS PowerPoint 2010 znajdziemy coś takiego jak efekty specjalne. Służą one po to by prezentacja nie stała się monotonna i zachęcała widzów do uwagi poprzez zastosowane

Bardziej szczegółowo

Animacje z zastosowaniem suwaka i przycisku

Animacje z zastosowaniem suwaka i przycisku Animacje z zastosowaniem suwaka i przycisku Animacja Pole równoległoboku Naukę tworzenia animacji uruchamianych na przycisk zaczynamy od przygotowania stosunkowo prostej animacji, za pomocą, której można

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP?

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Problemy techniczne Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Użytkownicy programów firmy VULCAN, korzystający z porad serwisu oprogramowania, proszeni są czasami o udostępnienie różnych plików. Pliki te można

Bardziej szczegółowo

POMOC / INSTRUKCJA OBSŁUGI

POMOC / INSTRUKCJA OBSŁUGI POMOC / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Powiększanie mapy 2. Plakat 3. Schemat lekcji 4. Broszura informacyjna 5. Instrukcja obsługi Pasek narzędzi i menu wyboru Zmiana skali mapy Mini mapa - podgląd na położenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG dla Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy 1. Uruchomienie aplikacji. a. Wprowadź nazwę użytkownika w miejsce Nazwa użytkownika b. Wprowadź hasło

Bardziej szczegółowo

Program V-SIM tworzenie plików video z przebiegu symulacji

Program V-SIM tworzenie plików video z przebiegu symulacji Program V-SIM tworzenie plików video z przebiegu symulacji 1. Wprowadzenie Coraz częściej zdarza się, że zleceniodawca opinii prosi o dołączenie do opracowania pliku/ów Video z zarejestrowanym przebiegiem

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych

Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych Obsługa grawerki Laser 500 i programu LaserCut 5.3 Dominik Rzepka, dominik.rzepka@agh.edu.pl Celem projektu jest wykonanie grawerunku na pleksi oraz

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Projekt połowicznej, prostej endoprotezy stawu biodrowego w programie SOLIDWorks.

Projekt połowicznej, prostej endoprotezy stawu biodrowego w programie SOLIDWorks. 1 Projekt połowicznej, prostej endoprotezy stawu biodrowego w programie SOLIDWorks. Rysunek. Widok projektowanej endoprotezy według normy z wymiarami charakterystycznymi. 2 3 Rysunek. Ilustracje pomocnicze

Bardziej szczegółowo

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012 Rysowanie precyzyjne 7 W ćwiczeniu tym pokazane zostaną wybrane techniki bardzo dokładnego rysowania obiektów w programie AutoCAD 2012, między innymi wykorzystanie punktów charakterystycznych. Narysować

Bardziej szczegółowo

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów 1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów Co to jest styl? Styl jest ciągiem znaków formatujących, które mogą być stosowane do tekstu w dokumencie w celu szybkiej zmiany jego wyglądu. Stosując styl, stosuje

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRAC INŻYNIERSKICH

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRAC INŻYNIERSKICH KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRAC INŻYNIERSKICH Joanna Bartnicka Joanna.Bartnicka@polsl.pl Treści kształcenia 1. Prace inżynierskie w cyklu życia produktu: stadia cyklu życia produktu, typy życia produktu.

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

HYUNDAI Magic Scan Nr produktu 0001233529

HYUNDAI Magic Scan Nr produktu 0001233529 INSTRUKCJA OBSŁUGI HYUNDAI Magic Scan Nr produktu 0001233529 Strona 1 z 11 HYUNDAI Magic Scan Podręcznik użytkownika - Skanowanie zdjęć/artykułów/wizytówek - Szybkie i łatwe skanowanie, archiwizowanie

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi programu Microsoft Outlook 2010

Podstawy obsługi programu Microsoft Outlook 2010 Podstawy obsługi programu Microsoft Outlook 2010 Program Outlook 2010 udostępnia światowej klasy narzędzia umożliwiające utrzymanie produktywności oraz podtrzymywanie kontaktów służbowych i prywatnych

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 7. Wprowadzenie do funkcji specjalnych sterownika LOGO!

ĆWICZENIE 7. Wprowadzenie do funkcji specjalnych sterownika LOGO! ćwiczenie nr 7 str.1/1 ĆWICZENIE 7 Wprowadzenie do funkcji specjalnych sterownika LOGO! 1. CEL ĆWICZENIA: zapoznanie się z zaawansowanymi możliwościami mikroprocesorowych sterowników programowalnych na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 1 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 I. EKSPORT DANYCH Z PROGRAMU FAKT DO PŁATNIKA...2 I.1. WYSYŁANIE DEKLARACJI Z PROGRAMU FAKT....2 I.2. KATALOGI I ŚCIEŻKI DOSTĘPU....2

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji Dodawanie portletów Widok zawartości stron... 3

1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji Dodawanie portletów Widok zawartości stron... 3 DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY 1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji... 2 2. Dodawanie portletów... 3 Widok zawartości stron... 3 Omówienie zawartości portletu (usunięcie ramki itd.)... 4 3. Ikonki wybierz

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Rozpoczynamy rysunek pojedynczej części

Rys. 1. Rozpoczynamy rysunek pojedynczej części Inventor cw1 Otwieramy nowy rysunek typu Inventor Part (ipt) pojedyncza część. Wykonujemy to następującym algorytmem, rys. 1: 1. Na wstędze Rozpocznij klikamy nowy 2. W oknie dialogowym Nowy plik klikamy

Bardziej szczegółowo

Moduł Grafika komputerowa i multimedia 312[01].S2. Ćwiczenia Podstawy programu Autocad 2011 Prosta

Moduł Grafika komputerowa i multimedia 312[01].S2. Ćwiczenia Podstawy programu Autocad 2011 Prosta Moduł Grafika komputerowa i multimedia 312[01].S2 Ćwiczenia Podstawy programu Autocad 2011 Prosta Opracowanie: mgr inż. Aleksandra Miętus na podstawie książki Autocad 2000 ćwiczenia praktyczne. wyd. Helion

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D2/08_01 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 (D2) Określanie właściwości stron WWW (domyślne pliki startowe, katalogi wirtualne,

Bardziej szczegółowo

Podczas tej lekcji przyjrzymy się, jak wykonać poniższy rysunek przy pomocy programu BobCAD-CAM

Podczas tej lekcji przyjrzymy się, jak wykonać poniższy rysunek przy pomocy programu BobCAD-CAM Rysowanie Części 2D Lekcja Pierwsza Podczas tej lekcji przyjrzymy się, jak wykonać poniższy rysunek przy pomocy programu BobCAD-CAM Na wstępie należy zmienić ustawienia domyślne programu jednostek miary

Bardziej szczegółowo

Formatowanie c.d. Wyświetlanie formatowania

Formatowanie c.d. Wyświetlanie formatowania Formatowanie c.d. Wyświetlanie formatowania Dzięki tej funkcji można łatwo sprawdzić, w jaki sposób został sformatowany dowolny fragment tekstu. Aby jej użyć, wybierz polecenie naciśnij Shift+F1. Na prawo

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

4.2. Ustawienia programu

4.2. Ustawienia programu 4.2. Ustawienia programu Zmiana wielkości dokumentu Pracując w programie MS Excel 2010 niejednokrotnie doświadczysz sytuacji, w której otwarty przez Ciebie arkusz nie będzie mieścił się na ekranie monitora.

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport do WAPRO WF-FaKir dla Windows (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Eksport do WAPRO WF-FaKir dla Windows (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Eksport do WAPRO WF-FaKir dla Windows (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport do WF-FaKir przeznaczone jest dla użytkowników programu WF-FaKir dla Windows, stworzonego

Bardziej szczegółowo

Koło zębate wału. Kolejnym krokiem będzie rozrysowanie zębatego koła przeniesienia napędu na wał.

Koło zębate wału. Kolejnym krokiem będzie rozrysowanie zębatego koła przeniesienia napędu na wał. Witam w kolejnej części kursu modelowania 3D. Jak wspomniałem na forum, dalsze etapy będą przedstawiały terminy i nazwy opcji, ustawień i menu z polskojęzycznego interfejsu programu. Na początek dla celów

Bardziej szczegółowo

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Instalacja Fuugo... 3 Wstępne ustawienia... 4 Wyszukiwanie kanałów... 4 Przełączanie kanałów... 5 Funkcje specjalne programu... 6 Przewodnik po programach...

Bardziej szczegółowo