Co nowego w programie IGEMS R9

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Co nowego w programie IGEMS R9"

Transkrypt

1 Rozdział 1. Ogólne zmiany i polecenia CAD Co nowego w programie IGEMS R9 Page 1

2 Rozdział 1. Ogólne zmiany i polecenia CAD Co nowego w programie IGEMS R9 Niniejszy dokument nie jest pełną instrukcją obsługi Jego zadaniem jest wyłącznie przedstawienie różnic pomiędzy programami IGEMS_R8 i IGEMS_R9 Spis treści Rozdział 1. Ogólne zmiany i polecenia CAD... 3 Poprawione wsparcie dla języków obcych... 3 Klucz sprzętowy USB... 3 Zaokrąglenie (Fillet)... 3 Linia odniesienia... 3 Poprawiony import formatu DWG AutoCAD... 4 Tryb przestrzeni papieru... 4 Rozdział 2. Bonus Generator kół zębatych walcowych... 5 Rozdział 3. Zmiany w module 2D-CAM... 7 Precyzyjne cięcie strumieniem wody (FAW)... 7 Stwórz detal... 8 Automatyczna ilość... 8 Automatyczna technologia w poleceniach Pojedynczy (Single) i Automatyczny (Auto)... 9 Algorytm Granicy w funkcji Przygotowania arkusza... 9 Najpierw części w otworach Odcięcie (Cutoff) Odcięcie arkusza Odcięcie części Rozdział 4. Cięcie skośne Pętle przy cięciu plazmowym Cięcie skośne pod wieloma kątami Odsunięcie przy cięciu plazmowym Pętle przy cięciu strumieniem wody Definiowanie części ukośnych Przybliżenie, Przesunięcie i Obrót Punkty charakterystyczne Usuń połączenia Rozdział 5. Organizator Page 2

3 Rozdział 1. Ogólne zmiany i polecenia CAD Rozdział 1. Ogólne zmiany i polecenia CAD Poprawione wsparcie dla języków obcych Wsparcie dla języków obcych w programie IGEMS R9 zostało poprawione w celu zaimplementowania rozszerzonej obsługi języków. Klucz sprzętowy USB Program IGEMS R9 dostarczany jest wraz z nowymi kluczami sprzętowymi USB. Nowy klucz sprzętowy nie będzie wymagał instalacji dodatkowych sterowników. IGEMS R9 będzie jednak wciąż wspierać klucze sprzętowe Safe Net starego typu wykorzystywane w programie IGEMS R8 i jego wcześniejszych wersjach. Fazowanie (Fillet) Polecenie Fazowanie ma teraz dwa odmienne tryby działania. Podobnie jak poprzednio, może być wywołane dwoma kliknięciami. Rysunek 1 Teraz może być jednak wywołane także pojedynczym kliknięciem. Rysunek 2 Opcja jednego kliknięcia jest używana w chwili, gdy oba punkty końcowe znajdują się wewnątrz wskaźnika. Linia odniesienia Linia odniesienia jest poleceniem wymiarowania, które może być wykorzystane w celu dodania informacji do różnych obiektów. Polecenie wymaga podania informacji tekstowej. Rysunek 3 Po kliknięciu OK, wprowadzony tekst zostaje umieszczony na rysunku. Page 3

4 Rozdział 1. Ogólne zmiany i polecenia CAD Rysunek 4 Poprawiony import formatu DWG AutoCAD Format plików w programie AutoCAD 2010 uległ zmianie. Starsze wersje programu IGEMS nie będą w stanie odczytywać nowych plików programu AutoCAD. IGEMS R9 korzysta z nowego formatu plików DWG. Tryb przestrzeni papieru Rysunki AutoCAD mogą być traktowane jako Przestrzeń papieru (Paper space) bądź przestrzeń modelu (Model space) podczas zapisywania ich do pliku DWG. Wcześniejsze wersje programu IGEMS korzystały wyłącznie z plików wykonanych w Przestrzeni modelu (Model space). IGEMS R9 wspiera zaś oba tryby. Dzięki temu, zwiększone zostało prawdopodobieństwo tego, że pliki DWG będą mogły być wykorzystywane w programie AutoCAD bez konieczności wprowadzania specjalnych ustawień. Page 4

5 Rozdział 2. Bonus 2010 Rozdział 2. Bonus 2010 Pakiet Bonus jest zawsze dołączany do aktualizacji programu IGEMS do nowszej wersji. Jest też dołączany gratis podczas zakupu nowej licencji, jeżeli wybrana została także opcja rocznego serwisu Pakiet premiowy 2010 zawiera te same opcje co pakiet Bonus 2009, ale dodatkowo dołączono do niego generator kół zębatych walcowych. Generator kół zębatych walcowych Generator kół zębatych walcowych (Spur gear generator) jest wykorzystywany do tworzenia kół ewolwentowych przy zastosowaniu dodatkowych parametrów. Rysunek 5 Opcja ta wyświetla następujące okno. Rysunek 6 Ogólne informacje odnośnie parametrów koła zębatego walcowego. Moduł (Module)=Średnica podziałowa/zęby Średnica podziałowa=moduł*zęby Kąt przyporu wynosi zwykle stopni. AD=Współczynnik wysokości głowy zęba wynosi domyślnie DE=Współczynnik wysokości stopy zęba wynosi domyślnie 1,250 Wprowadzenie powyższych danych wygeneruje rysunek CAD, jak na przykładzie poniżej. Page 5

6 Rozdział 2. Bonus 2010 Rysunek 7 Page 6

7 Rozdział 3. Zmiany w module 2D-CAM Rozdział 3. Zmiany w module 2D-CAM Precyzyjne cięcie strumieniem wody (FAW) Cięcie strumieniem wodno-ściernym przy zastosowaniu szczególnie drobnych dysz dla cięcia precyzyjnego wymaga zastosowania innych parametrów niż przy cięciu standardowym. Program IGEMS_R9 obsługuje następujące maszyny. Rysunek 8 Ten typ maszyny jest podtypem maszyny służącej do standardowego cięcia strumieniem wodnym. Rysunek 9 Główna różnica polega na tym, że maszyny te wykorzystują inny rodzaj ścierniwa, a także różnią się wielkością dysz i otworów. Page 7

8 Rozdział 3. Zmiany w module 2D-CAM Rysunek 10 Średnica otworu waha się pomiędzy 0,06 do 0,12 mm. Rysunek 11 Średnica dyszy wynosi od 0,15 do 0,40 mm. Stwórz detal Automatyczna ilość Automatyczna ilość jest uaktywniana w oknie opcji Stwórz detal. Rysunek 12 Po włączeniu tej opcji, wyłączone zostaje okienko służące do podania ilości. Wbudowana opcja Rozpoznawania geometrii rozpozna identyczne kształty i automatycznie ustawi liczbę żądanych kopii. Rysunek 13 W powyższym przykładzie litery A i C występują w dwóch kopiach każda. Dlatego też ich ilość zostanie ustawiona jako 2. Ilość pozostałych liter będzie równa 1. Page 8

9 Rozdział 3. Zmiany w module 2D-CAM Rysunek 14 Ta opcja może być wykorzystana jeżeli chcesz wykorzystać wiele głowic tnących w trybie automatycznego rozmieszczania (Auto nesting). Automatyczna technologia w poleceniach Pojedynczy (Single) i Automatyczny (Auto) Uwaga! Opcja ta dostępna jest wyłącznie przy cięciu strumieniem wodno-ściernym! W programie IGEMS możliwe jest dowolne łączenie różnych metod wprowadzenia, wyprowadzenia i zgłębiania. Jest to opcja bardzo użyteczna, zwłaszcza dla doświadczonych użytkowników. Użytkownicy rozpoczynający dopiero pracę z programem IGEMS mogą czasami poczuć się przytłoczeni nadmiarem funkcji. Aby ułatwić przygotowanie do obróbki SN za pomocą techniki AWJ w programie dodano opcję techniki automatycznej (Auto Technology). Rysunek 15 Do wyboru techniki użytkownika (User Technology) lub techniki automatyczną (Auto Technology) służą przyciski znajdujące się w górnej części okna polecenia Automatyczny i Pojedynczy. Technika automatyczna może być wykorzystana we wszystkich przypadkach za wyjątkiem materiałów wymagających zgłębiania specjalnego. Twórcy programu IGEMS planują usprawnienie działanie techniki automatycznej w przyszłości. Rysunek 16 Powyższe opcje są zwykle wykorzystywane przy Dynamicznym Zgłębianiu Liniowym (Dynamic Linear Piercing) wprowadzonym w IGEMS R8. Algorytm Granicy w funkcji Przygotowania arkusza Jednym z istotnych funkcji polecenia Przygotowanie arkusza (Prepare sheet) jest kontrolowanie kolejności cięcia. Aby ułatwić i zwiększyć możliwości ręcznego kontrolowania kolejności, wprowadziliśmy nowy algorytm kolejności cięcia o nazwie Granica (Fence). Page 9

10 Rozdział 3. Zmiany w module 2D-CAM Rysunek 17 Opcja Granicy zostaje uruchomiona po kliknięciu na przycisku Zastosuj (Apply). Rysunek 18 Kolejność cięcia będzie odpowiadać ustawieniom algorytmu Granicy pokrywającego się z częściami. Rysunek 19 IGEMS prosi o podanie punktu początkowego dla algorytmu Granicy. (Punkt 1) Następny punkt Granicy (W=Nowy punkt początkowy, U=Zwiększenie promienia, Y=Zmniejszenie promienia) (Punkt 2) Page 10

11 Rozdział 3. Zmiany w module 2D-CAM 1. Promień liczony jest w oparciu na rozdzielczość mierzoną w pikselach, co oznacza, że promień można zmieniać w odniesieniu do części poprzez zwiększenie bądź zmniejszenie przybliżenia. 2. Aby zmienić szerokość, użyj klawiszy U bądź Y. 3. Naciśnięcie klawisza W stworzy nowy algorytm Fence. Najpierw części w otworach Rysunek 20 Jeżeli opcja Najpierw części w otworach jest zaznaczona, wówczas kolejność cięcia zostaje zmieniona tak, aby wszystkie części w otworach zostały wycięte przed rozpoczęciem wycinania pozostałych części. Odcięcie (Cutoff) Jest to nowe polecenie programu IGEMS. Może zostać wykorzystane do przycięcia arkusza bądź odcięcia części. W poprzednich wersjach programu było to możliwe przy zastosowaniu różnych poleceń. Rysunek 21 Polecenie Odcięcia działa w dwóch różnych trybach pozwalających na przycięcie arkusza bądź odcięcie części. Rysunek 22 Odcięcie arkusza Opcja ta ułatwia posługiwanie się dużymi arkuszami. Służy ona do pocięcia dużych arkuszy materiału na mniejsze fragmenty. Page 11

12 Rozdział 3. Zmiany w module 2D-CAM Rysunek 23 Wykorzystaj zwykłe polecenia CAD i zaznacz miejsca odcięcia arkusza za pomocą linii, łuków bądź wielolinii. Uruchom polecenie Odcięcia i wybierz obiekty do odcięcia. Rysunek 24 Ta opcja posiada dwa ustawienia. Rysunek 25 Ustawienia te oznaczają, co następuje: Rysunek 26 Odległość A musi być większa niż wartość Najkrótszego cięcia (Shortest Cut). Odległość B (od ścieżki narzędzia do punktu położenia części) jest determinowana wartością Odległość od części (Distance to part). Odcięcie części Opcja ta może zostać wykorzystana, gdy chcesz odciąć żądane części. Tego rodzaju części mogą być wytwarzane innymi metodami niż cięcie, bądź też mogą być częściami, które zostały już wyprodukowane. Zrób, co następuje: Page 12

13 Rozdział 3. Zmiany w module 2D-CAM Utwórz część. Następnie zaznacz linię, łuk lub wielolinię odpowiadającą pozycji odcięcia. Rysunek 27 Uruchom polecenie Odcięcia i wybierz obiekty do odcięcia. Rysunek 28 Rysunek 29 Cięcie rozpocznie się w punkcie A i zatrzyma się w punkcie B. Strumień nie jest wyłączany pomiędzy cięciami i przemieszczać się będzie z najwyższą możliwą wartością posuwu. Posuw może zostać ustawiony w oknie ustawień urządzenia. Uwaga! Ta opcja wymaga modyfikacji postprocesora. Page 13

14 Rozdział 4. Cięcie skośne Rozdział 4. Cięcie skośne Poprawiono działanie poleceń opcji Cięcia skośnego (Bevel cut). Posiada ona teraz dwa różne mechanizmy działania zależne od tego, czy maszyna działa w trybie cięcia strumieniem wody, czy plazmą. Opcja ta została też wzbogacona o funkcję Cofnij (Undo). Uwaga! Nowa funkcja wymaga zmian postprocesora! Pętle przy cięciu plazmowym Technologia cięcia tworząca pętle zewnętrzne pomagające osiągnąć lepszy efekt. W poprzednich wersjach programu IGEMS narożne pętle było dodawane na etapie postprocessingu. Było to o tyle problematyczne, że tworzone w ten sposób pętle mogły uszkodzić inne części. IGEMS R9 wykorzystuje tworzenie pętli przy dodawaniu ścieżki narzędzia. Rysunek 30 Wielkość pętli jest regulowana poprzez podanie wartości promienia pętli (Loop radius) w oknie dialogowym. Rysunek 31 Geometria prowadzenia jest generowana automatycznie (od prostej geometrii Linia-Łuk-Linia do batdziej zaawansowanej geometrii Łuk-Łuk-Linia-Łuk-Łuk). Zmiana kierunku cięcia o mniej niż 30 stopni, nie wymaga dodania pętli. Page 14

15 Rozdział 4. Cięcie skośne Rysunek 32 Domyślna wielkość pętli Domyślna wielkość pętli może być ustawiona dla każdego materiału osobno. Wartość tę ustawia się w oknie ustawień. Rysunek 33 Cięcie skośne pod wieloma kątami Nowa wersja programu ułatwia cięcia skośne pod różnymi kątami wykonywanymi w jednej sekwencji. Po zdefiniowaniu kilku cięć skośnych bez zamykania okna dialogowego, pojawi się zapytanie o to, czy poprzednia ścieżka narzędzia ma być połączona z nową ścieżką. Rysunek 34 Page 15

16 Rozdział 4. Cięcie skośne Odpowiedź Tak spowoduje dodanie pętli. Zmiany kąta cięcia zostaną dokonane wewnątrz pętli. Rysunek 35 Na powyższym rysunku przedstawiono wynik ustawienia skosu górnego o wartości 45 stopni i skosu dolnego o wartości 30 stopni. Odsunięcie przy cięciu plazmowym Różne materiały oraz ich grubości wymagają różnych wartości odsunięcia. Odsunięcie może mieć istotny wpływ na ścieżkę narzędzia. Rysunek 36 Na powyższym rysunku widać, że teoretyczny punkt przecięcia został przesunięty o wartość D po przesunięciu narzędzia o wartość A na osi Z. Różne wartości odsunięcia mogą być kontrolowane w różny sposób na poszczególnych maszynach. A. Mogą być sterowane wyłącznie przez kontroler CNC. Popularną metodą jest zastosowanie innej kompensacji rzazu w celu skorygowania odległości D. B. Niektóre sterowniki mogą dokonać korekty odsunięcia przez przesunięcie narzędzia w kierunku T. C. Odsunięcie może być też kontrolowane przez program IGEMS. Wynikiem tego działania jest ścieżka narzędzia uwzględniająca przesunięcie od teoretycznego miejsca przecięcia. D. Możliwe jest też połączenie trzech wyżej opisanych metod. Wartość dodatkowego odsunięcia wprowadzana jest w ustawieniach materiałów. Page 16

17 Rozdział 4. Cięcie skośne Rysunek 37 Pętle przy cięciu strumieniem wody Przy cięciu strumieniem wody stosowane są pętle wewnętrzne. W poprzednich wersjach programu dokładna geometria pętli była dodawane na etapie postprocessingu. Rysunek 38 W programie IGEMS R9 pętle generowane są przy tworzeniu ścieżki narzędzia. W postprocesorze Pętle traktowane są jako obiekty specjalne. Oznacza to, że postprocesory muszą zostać ustawione tak, aby były w stanie wysyłać pliki dla programu IGEMS R9. Page 17

18 Rozdział 4. Cięcie skośne Definiowanie części ukośnych Jest to nowa funkcja 3D, która została dodana do polecenia Zaawansowanego cięcia ukośnego. Opcja ta istniała już w wersji IGEMS_R8, ale nie znalazła się w Rysunek 39 dokumentacji. Wykorzystując opcję 3D-Connect możesz dodać lub usunąć linie łączące w widoku 3D. Rysunek 40 Przybliżenie, Przesunięcie i Obrót Komenda ta działa inaczej niż pozostałe polecenia IGEMS. Przesunięcie: Przytrzymaj kółko myszy i przesuń mysz. Przybliżenie: Obróć kółko myszy w górę lub w dół. Obrót 3D: Przytrzymaj prawy przycisk myszy i przesuń mysz. Punkty charakterystyczne Możesz dodawać linie łączące prowadzone z dołu do góry bądź odwrotnie. Punkty charakterystyczne we wszystkich punktach końcowych i środkowych. Możesz też przyciągnąć do najbliższego punktu wybierając punkt charakterystyczny i wciskając Enter. Page 18

19 Rozdział 4. Cięcie skośne Usuń połączenia Rysunek 41 Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy możesz wybrać opcję usunięcia lub przywrócenia połączeń. Page 19

20 Rozdział 5. Organizator Rozdział 5. Organizator W nowej wersji programu możliwe jest wyszukanie, w którym rozkładzie znajduje się dana zarejestrowana część. Rysunek 42 Przykład: Zaznaczona powyżej część NIT-996 została już wyprodukowana. Problem polega na określeniu, w ramach jakiej produkcji ją wykonano. Po dwukrotnym kliknięciu części wyświetlone zostaną następujące informacje: Page 20

21 Rozdział 5. Organizator Rysunek 43 W zakładce Produkcje można sprawdzić numer produkcji, w ramach której wytworzona została dana część. Jeżeli część została wytworzona w więcej niż jednej produkcji, na liście pojawią się wszystkie stosowne Produkcje. Rysunek 44 Po powrocie do głównego okna i przełączeniu na zakładkę Produkcje wyświetlone zostaną podstawowe informacje o obecnej produkcji. Po dwukrotnym kliknięciu stosownej linii wyświetlone zostaną dodatkowe informacje o produkcji. Page 21

22 Rozdział 5. Organizator Rysunek 45 Opcja ta pozwala na dużo łatwiejsze wyszukiwanie już wyprodukowanych części. 2 listopada 2009 IGEMS Software AB, wszystkie prawa zastrzeżone IGEMS stanowi zarejestrowany znak handlowy firmy IGEMS AB Sweden Page 22

INSTRUKCJA OBSŁUGI CNC-CAD SERVICE. Serwis Urządzeń Elektronicznych

INSTRUKCJA OBSŁUGI CNC-CAD SERVICE. Serwis Urządzeń Elektronicznych INSTRUKCJA OBSŁUGI WYDANIE : PL / CNC-CAD Service WERSJA : 01/2010 DATA : 01-11-2010 Wprowadzenie Niniejsza instrukcja wyjaśnia podstawowe funkcje programu LOGOTAG. To oprogramowanie przeznaczone jest

Bardziej szczegółowo

Nowości w tym wydaniu

Nowości w tym wydaniu ProNest Nowości w tym wydaniu ProNest 2015 zawiera nowe, zaawansowane funkcje i ulepszenia poprawiające jakość oraz wydajność pracy, a jednocześnie znacznie upraszcza interfejs użytkownika. Kliknij łącze

Bardziej szczegółowo

Allplan BIM. Podręcznik

Allplan BIM. Podręcznik Allplan BIM Podręcznik Microsoft, Windows, Windows NT, Windows 2000 i Windows XP są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft Corporation. BAMTEC jest zastrzeżonym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

ArCADia. Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia

ArCADia. Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia ArCADia Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Podręcznik niniejszy ma na celu pomóc użytkownikowi w rozpoczęciu używania systemu programowania Cadman L.

Wprowadzenie. Podręcznik niniejszy ma na celu pomóc użytkownikowi w rozpoczęciu używania systemu programowania Cadman L. Wprowadzenie Podręcznik niniejszy ma na celu pomóc użytkownikowi w rozpoczęciu używania systemu programowania Cadman L. Opisano w nim szczegółowo główne opcje programu oraz zaprezentowano przykłady kompletnych

Bardziej szczegółowo

Wydawca. Informacja. Prawa autorskie

Wydawca. Informacja. Prawa autorskie Wydawca WETO AG Muth 2 D-94104 Tittling Telefon: +49 8504 9229-0 Internet: www.weto.de Telefax: +49 8504 9229-19 e-mail: info@weto.de Weto Nord GmbH & Co.KG Hefehof 8 D-31785 Hameln Telefon: +49 5151 5852000

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie)

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania do druku etykiet BarTender, narzędzia integracji programu Commander i sterowników drukarek Seagull (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

Allplan Precast. Podręcznik

Allplan Precast. Podręcznik Allplan Precast Podręcznik Microsoft, Windows, Windows NT, Windows 2000 i Windows XP są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft Corporation. BAMTEC jest zastrzeżonym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie.

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie. Kurs Excel Poziom I SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE 1. Postać dokumentu, wygląd ekranu 2. Poruszanie się po arkuszu, adresowanie komórek 3. Menu programu (pełne, podręczne), paski narzędzi

Bardziej szczegółowo

Program do optycznego rozpoznawania znaków. ABBYY FineReader. Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika. 2003 ABBYY Software Ltd

Program do optycznego rozpoznawania znaków. ABBYY FineReader. Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika. 2003 ABBYY Software Ltd Program do optycznego rozpoznawania znaków ABBYY FineReader Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika 2003 ABBYY Software Ltd Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Program do projektowania mebli i aranżacji wnętrz Podręcznik Użytkownika Wersja 4.2

Program do projektowania mebli i aranżacji wnętrz Podręcznik Użytkownika Wersja 4.2 OPROGRAMOWANIE Program do projektowania mebli i aranżacji wnętrz Podręcznik Użytkownika Wersja 4.2 PRO100 Podręcznik użytkownika Wstęp 1. Wstęp Program PRO100 staraliśmy się stworzyć maksymalnie prosty

Bardziej szczegółowo

Excel Średniozaawansowany

Excel Średniozaawansowany WROcomp Excel Średniozaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 46 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o.

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o. WROcomp Excel Zaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 61 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie)

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania do druku etykiet BarTender, narzędzia integracji programu Commander i sterowników drukarek Seagull (Wydanie polskie) Wersja. 07.07.25.16.12 język polski

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Wiodące oprogramowanie do drukowania etykiet, kodów kreskowych, tagów RFID i kart

Wiodące oprogramowanie do drukowania etykiet, kodów kreskowych, tagów RFID i kart Wiodące oprogramowanie do drukowania etykiet, kodów kreskowych, tagów RFID i kart Instrukcja obsługi programu BarTender Application Suite Przegląd, instalacja i podstawowe zasady użycia (Wydanie polskie)

Bardziej szczegółowo

TSL TM SuperView Wersja 1.5 Podręcznik użytkownika

TSL TM SuperView Wersja 1.5 Podręcznik użytkownika TSL TM SuperView Wersja 1.5 Podręcznik użytkownika Program do prezentacji rysunków rastrowych, wektorowych oraz dokumentów złożonych dla Microsoft Windows TM Tessel Systems Tessel Software Line TM is a

Bardziej szczegółowo

Selection Professional. Podręcznik

Selection Professional. Podręcznik Selection Professional Podręcznik Metryka Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do niniejszego podręcznika wynikające z praw autorskich. Jakiekolwiek powielanie w całości lub też w części bez uzyskania naszej

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Ostatnia aktualizacja: 21 października 2013 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

P L D A. Professional Layout. Digital Assistant. www.plda.net copyright Michal Polanský

P L D A. Professional Layout. Digital Assistant. www.plda.net copyright Michal Polanský P L D A Professional Layout Digital Assistant www.plda.net copyright Michal Polanský Contents Informacje ogólne 5 Instalacja i aktywacja 6 3 Zakup programu PLDA 4 Umowa użytkowania PLDA software 5 5 Zmiany

Bardziej szczegółowo

Allplan Architektura. Szybki start

Allplan Architektura. Szybki start Allplan Architektura Szybki start 1 Microsoft, Windows, Windows NT, Windows 2000 i Windows XP są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft Corporation. BAMTEC jest zastrzeżonym

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2014 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

CADprofi. Podręcznik użytkownika

CADprofi. Podręcznik użytkownika CADprofi Podręcznik użytkownika Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym podręczniku były kompletne i rzetelne. Jeżeli jednak zauważysz jakikolwiek błąd daj nam znać. Będziemy także wdzięczni

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2.

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2. Instrukcja obsługi Client_Mozy Wersja 2.2. Spis treści Wstęp... 1 1. Program Clinet_Mozy informacje ogólne... 2 2. Co nowego?... 3 3. Instalowanie programu Client_Mozy... 5 I. Pobieranie klienta Client_Mozy...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLOTERÓW TNĄCYCH SUMMACUT TM D60, D60 SE D60 FX, D60 FX SE D120, D120 SE D140 SE D160 SE oraz najnowszej serii Pharos

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLOTERÓW TNĄCYCH SUMMACUT TM D60, D60 SE D60 FX, D60 FX SE D120, D120 SE D140 SE D160 SE oraz najnowszej serii Pharos INSTRUKCJA OBSŁUGI PLOTERÓW TNĄCYCH SUMMACUT TM D60, D60 SE D60 FX, D60 FX SE D120, D120 SE D140 SE D160 SE oraz najnowszej serii Pharos Spis treści 1. Montaż - Wypakowanie podstawy i plotera - Montaż

Bardziej szczegółowo

Program do projektowania i druku etykiet EDYTOR ETYKIET Wersja 3.0 Podręcznik użytkownika

Program do projektowania i druku etykiet EDYTOR ETYKIET Wersja 3.0 Podręcznik użytkownika Program do projektowania i druku etykiet EDYTOR ETYKIET Wersja 3.0 Podręcznik użytkownika Warszawa październik 2003-1 - Zastrzeżenia praw Niniejszego podręcznika ani jego żadnego fragmentu nie wolno powielać

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika aplikacji Graffiti Builder. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

AutoCAD Structural Detailing - Stal - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI

AutoCAD Structural Detailing - Stal - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI AutoCAD Structural Detailing - Stal - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI 1. OPIS PROGRAMU... 6 1.1. OGÓLNY OPIS PROGRAMU... 6 1.2. ETAPY PRACY NAD RYSUNKAMI PROJEKTU KONSTRUKCJI... 7 1.3. OPCJE

Bardziej szczegółowo