W ROKU KAPŁAŃSKIM PARAFIA OTRZYMAŁA DAR KAPŁAŃSTWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W ROKU KAPŁAŃSKIM PARAFIA OTRZYMAŁA DAR KAPŁAŃSTWA"

Transkrypt

1 CZASOPISMO PARAFII PW. JAKUBA WIĘKSZEGO APOSTOŁA W OBRZE W ROKU KAPŁAŃSKIM PARAFIA OTRZYMAŁA DAR KAPŁAŃSTWA Urodziłem się 3 sierpnia 1983 roku w Sulechowie (woj. lubuskie), a pochodzę z Obry (woj. wielkopolskie). Moimi rodzicami są Augustyn Wolnik i Grażyna z domu Pewniak. Mam dwóch młodszych braci Pawła i Michała oraz młodszą siostrę Ewę. Paweł już się ożenił i ma wspaniałą żonę Halinę, a Michał ma wspaniałą narzeczoną S a r ę. Ojciec Krzysztof Wolnik OMI NR 2(16) 2010 Moja siostra Ewa od września rozpocznie naukę w szóstej klasie szkoły podstawowej. Moją edukację rozpocząłem od przedszkola w Obrze. Bardzo miło wspominam panią dyrektor Małgorzatę Tobys, która do dzisiaj pełni tę funkcję. W tzw. zerówce moją wychowawczynią była pani Elżbieta Kramarek. W 1990 roku rozpocząłem ośmioletnią naukę w szkole podstawowej. Przez pierwsze trzy lata moim wychowawcą była pani Aleksandra Hajduk, a potem aż do ósmej klasy pan Roman Poniedziałek. Bardzo miło wspominam to wychowawstwo. Moja klasa zawsze była żywiołowa i zgrana. Bardzo miło wspominam wszystkich kolegów i koleżanki. Nie mogę tutaj zapomnieć, że przez ten czas należałem do zespołu szkolnego Promyczki i Wesołe nutki, który prowadziły panie Barbara Bajon i Aleksandra Smukała. Już w szkole podstawowej miałem styczność z oblatami, ale jeszcze wtedy nie myślałem, że pójdę drogą oblackiego życia. Podczas nauki w zerówce moim katechetą był o. Zbigniew Matejek, a w pierwszej klasie szkoły podstawowej o. Władysław Poddębniak. W klasie drugiej o. proboszcz Ryszard Lis, który kończył wtedy swoje proboszczowanie w Obrze. Potem byłem ministrantem, a wszystko za namową mojego dziadka Witolda, dziękuję mu za to. Ministrantem byłem aż do momentu wstąpienia do nowicjatu. Wtedy tak naprawdę zacząłem poznawać oblatów.

2 Poznałem wtedy wielu kleryków, dzisiaj wspaniałych misjonarzy oblatów np. o. Sławomira Kalisza, o. Piotra Dudka, o. Jarosława Pachockiego, o. Rafała Wleklaka, o. Artura Piwowarczyka i wielu innych. Nie mogę tutaj zapomnieć o tych długich rozmowach z o. Krzysztofem Jurewiczem czy o. Marcinem Wrzosem. Bardzo duże zasługi w tym, że jestem dzisiaj kapłanem miał też o. proboszcz Stanisław Wódz, to pod jego okiem kształciłem śpiew i czytanie na mszy św. Po ukończeniu szkoły podstawowej w 1998 roku rozpocząłem edukację w szkole średniej, a mianowicie w Zespole Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie. Poszedłem na kierunek agrobiznesu. Moją wychowawczynią była pani Karolina Nagalska. Moja klasa była niesamowita. Byliśmy bardzo zgraną klasą. Utkwiła mi bardzo w pamięci nasza wycieczka w góry. Wszystkich wspominam bardzo miło. Po ukończeniu tego kierunku i zdaniu matury w 2003 roku, trzeba było decydować gdzie, dalej pójdę dalej. Przyszło powołanie i poszedłem do nowicjatu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Święty Krzyż. Tam odbyłem roczny nowicjat. Rozpoczynało nas ten nowicjat 23. Ukończyło 18. Po krótkich wakacjach przybyliśmy do Obry. Tam zaczęły się studia filozoficzno teologiczne. Przyznam, że nie było łatwo. Ale jeśli się zaufa na 100 procent Panu Bogu, to wszystko będzie dobrze. W seminarium pełniłem kilka urzędów: kaplicowego, cmentarzowego, refektarzowego, gościnnego oraz byłem opiekunem Przyjaciół Misji w Obrze i Granowie. Czas biegł bardzo szybko, trzeba było decydować się, z czego pisać magisterkę, sprawa nie była łatwa, ale zdecydowałem się pisać tę pracę z historii kościoła. Początkowo chciałem pisać o historii naszej parafii, ale jak się okazało taka praca już powstała, więc napisałem pracę na temat Misyjne oddziaływanie parafii i seminarium w Obrze w latach Tydzień przed święceniami obroniłem tę pracę i uzyskałem tytuł magistra teologii. 29 maja tego roku przyjąłem z rąk abpa Stanisława Gądeckiego święcenia kapłańskie. Tydzień później 6 czerwca odprawiłem pierwszą mszę prymicyjną w parafii. W tym miejscu jeszcze raz dziękuję przede wszystkim Panu Bogu, że mnie powołał, naszej Matce Pocieszenia, że była przy mnie każdego dnia. Dziękuję także moim rodzicom, rodzeństwu z rodzinami, dziadkom i babciom, dziękuję wszystkim parafianom za udział w tej mszy prymicyjnej, tym którzy dekorowali trasę najpierw z domu mego rodzinnego do kościoła, a potem z kościoła na salę wiejską. Dziękuję panu sołtysowi Janowi Cichemu i całej radzie sołeckiej. Dziękuję całej parafii za wszelką życzliwość i pomoc w zorganizowaniu tej prymicji. Dziękuję tym, którzy usługiwali w sali wiejskiej. Dziękuję ojcom, braciom, klerykom, siostrom służebniczkom, kamerzyście, orkiestrze, chórowi, pocztom sztandarowym, dzieciom, które mnie prowadziły w wianku, ministrantom i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości prymicyjnej. Dziękuję całej mojej rodzinie i tym wszystkim którzy wzięli udział w tej prymicji. Decyzją przełożonych, moją pierwszą parafią jest już od 1 lipca parafia św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Siedlcach, jestem tutaj wikarym, zapewniam wszystkich o mojej modlitwie i zarazem proszę także o nią dla mnie. Szczęść Boże o. Krzysztof Wolnik OMI Drogi Prymicjancie o. Krzysztofie! U progu Twej kapłańskiej drogi życzymy Ci przede wszystkim świętości i odwagi w głoszeniu Ewangelii. Życzymy Ci z całego serca, abyś był kapłanem każdego dnia i dla każdego człowieka. Wspieraj ludzi Słowem Bożym i umacniaj ich w wierze. Niech Twoje życie o. Krzysztofie będzie cudownym darem Bożym dla każdej parafii, w której będziesz duszpasterzował i dla całego Kościoła. Szczęść Boże! o. Proboszcz Franciszek Bok i Redakcja Εν αρχη ην ο Λογος και ο Λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο Λογος ODWIECZNE SŁOWO Słuchanie Słowa Jedno Słowo wypowiedział Ojciec, którym jest Jego Syn, i to Słowo wypowiada nieustannie w wieczystym milczeniu, w milczeniu też powinna słuchać Go dusza (św. Jan od Krzyża). Tylko w milczeniu można usłyszeć głos Syna Bożego ciągle mówiącego do nas. W pamiętnikach Daga Hammarskjölda czytamy: Najlepsze i najwspanialsze, do czego można dojść w życiu, jest to, że umilkniesz i pozwolisz mówić i działać Bogu. Według semickiego myślenia, ten kto mówi, ukazuje siebie samego, kim faktycznie jest. Stąd słowo ma taką moc działania i trwania, jaką ma ten, kto je wypowiada. Przemawiający Bóg wypowiada Słowo, które jest wszechmocne i wieczne, gdyż On jest wszechmocny i wieczny (E. Szymanek). Reguła św. Benedykta rozpoczyna się słowami Szema Izrael Słuchaj Izraelu. J. Pasierb tak komentuje ich treść: A więc otwórz się na Słowo, które przychodzi stamtąd, gdzie było na początku: od Boga. Otwórz się na Słowo, które cię stworzyło, które cię odkupiło, które jak ognisty język oświeca cię i uświęca. Nie ocalisz sam siebie, zbawienie musi przyjść z zewnątrz. Wsłuchując się w siebie, słyszysz przeważnie szum własnej krwi. Posłuchaj: Ktoś mówi do ciebie nieustannie, nie jesteś sam w śmiertelnej ciszy samotności. Dociera do ciebie głos (Skrzyżowanie dróg, Poznań 1989, s. 234). Słowo ma charakter osobowy i dynamiczny. Ciągle przychodzi, może być usłyszane i można doświadczyć Jego mocy i skuteczności. Do słuchania swego Syna nawołuje Bóg na Górze Przemienienia: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie (Mk 9, 7). Jezus zaś poucza: Kto przychodzi do Mnie, słucha słów moich (Łk 6,47). Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je (Łk 11, 28). Mówiono przecież, że nikt tak nie przemawiał jak Jezus. Toteż słuchano Go z zapartym tchem (Łk 19, 48). Słuchanie wymaga pewnego rodzaju bezruchu. Zwierzęta, jak np. jeleń, pies, zając zatrzymują się na chwilę, by usłyszeć dochodzące do nich głosy z dalszej odległości. Milczenie jest warunkiem dobrego słuchania. Słowo Boże można usłyszeć jedynie w ciszy. Św. Jakub zachęca również do słuchania, mówiąc: Wiedzcie, bracia moi umiłowani: każdy człowiek winien być chętny do słuchania, nieskory do mówienia (Jk 1, 19). Zostaliśmy wezwani do słuchania. Wezwanie to ma się łączyć z posłuszeństwem w wierze (Rz 1, 5; 16, 26). Słuchać oznacza też usłuchać, być posłusznym. Takie znaczenie tego słowa można odczytać w większości języków. Nie wystarczy jednak słuchać w sensie fizycznym. Trzeba słuchać uszami serca. Tak słuchała Boga Maryja: zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu (Łk 2, 19; por. też 2, 51). O Lidii, chrześcijance z miasta Tiatyry, Dzieje Apostolskie tak wspominają: Pan otworzył jej serce, tak że uważnie słuchała słów Pana (16, 14). Jan Paweł II może być również przykładem człowieka potrafiącego słuchać. Na tysiącach zdjęć widać go zwróconego do rozmówcy uchem. Można to było również zauważyć w telewizji. Człowiekowi potrzebne jest do szczęścia wybrane, znalezione i ukochane Słowo, które jest Bogiem i najwyższym dobrem zdolnym ugasić najgłębsze pragnienia ludzkiego serca. Stworzenie powołane do istnienia ze względu na kult Boga Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało (J 1, 3). Wszystko, co się stało, za pośrednictwem Słowa się stało. Nowy Testament objawia, że Bóg stworzył wszystko przez odwieczne Słowo, tj. przez swojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa. W Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko ma w Nim istnienie (Kol 1, 16-17). Bóg jest wszystkim. Jest większy i wspanialszy niż wszystkie Jego dzieła. To, co widzimy jest zaledwie małą cząstkę tego, czego nie widzimy. Słowo, które wyszło od Boga, wszystkim kieruje zgodnie z wolą Ojca. Stworzenia są zwierciadłem Bożej wspaniałości i odblaskiem Jego istoty. 2 3

3 Pismo Święte i Tradycja nie przestają nauczać, że świat został stworzony dla chwały Bożej. Bóg, stwarzając wszystko, kierował się miłością i dobrocią. Cały stworzony wszechświat jest wielorakim i nieustannym wezwaniem do oddawania chwały Stwórcy. W szczególny sposób do tego powołany jest człowiek jako król stworzenia, obdarowany szczególnymi darami przez Boga. Jest rzecznikiem stworzeń i przedstawicielem Boga, istotą, która ma za zadanie wychwalać dzieła rąk Jego. On jest też największym darem Boga. Sobór Watykański II naucza: Człowiek bowiem przez Chrystusa odkupiony i uczyniony w Duchu Świętym nowym stworzeniem, może i powinien miłować rzeczy same jako stworzone przez Boga. Otrzymuje je bowiem od Boga i widzi je niejako spływające z ręki Bożej dlatego je szanuje. Dziękując za nie Bogu-Dobroczyńcy i używając stworzeń oraz korzystając z nich w duchu ubóstwa i wolności, wprowadza siebie w prawdziwe posiadanie świata, niby nic nie mając, a wszystko posiadając (KDK 37). Stworzenie mówi o Bogu. Człowiek wyciszony potrafi rozumieć język stworzenia, które mówi o Bogu, ale Bogiem nie jest. Ono w jakiś sposób odsłania nam Boga, ale On jest nieskończenie większy, niż wszystko, co zaistniało przez Niego. Jak naucza Kościół: Powinni więc wierni poznawać najgłębszą naturę stworzenia, jego wartość i przeznaczenie do chwały Bożej, i przez świeckie również dzieła dopomagać sobie wzajemnie do bardziej świętego życia (KK 36). Uwielbienie rodzi się stąd, że Bóg jest nieskończenie wielki, a człowiek mały; Bóg istnieje z siebie, a człowiek dzięki mocy Bożej; Bóg istnieje od wieków, a człowiek zaistniał w czasie; Bóg jest bytem nieskończonym, a człowiek stworzeniem Bożym. Jest zatem aktem czystej sprawiedliwości, by oddawać hołd Temu, który jest nieskończenie wielki i wspaniały. W rzeczywistości człowiek nie żyje z siebie samego, ale z mocy Bożej podtrzymującej go. Stworzenie jest jedynie bladym cieniem nieskończonej piękności Boga. Są jednak ludzie, którzy korzystają z darów Bożych, ale nie dziękują za nie Stwórcy. Jedzą Jego chleb, ale czci Mu nie oddają. Natura jednak nie znosi pustki. Jeżeli człowiek nie czci Boga, to będzie oddawał cześć innym bożkom. Dzisiejszy świat w dużym stopniu ulega takiej pokusie. Bożkiem może stać się to wszystko, co człowiek usiłuje uczynić centrum swego życia i dążeń. Pokusa ta może przybierać najrozmaitsze formy począwszy od prymitywnych do bardziej wysublimowanych. Do form bałwochwalstwa prostackiego zalicza się przemoc, siłę, władzę, pieniądz, a także sukces, przyjemności i seks. Jak się wyraził jeden z myślicieli: Wokół tych bożków tańczy współczesny człowiek, nie mniej gorliwie niż ludzie prymitywni wokół swoich figur z drewna. Do bardziej subtelnych bożków naszych czasów zalicza się kult rozumu, postępu, fałszywie pojęty humanizm, ubóstwianie człowieka za cenę detronizacji i negacji samego Boga. W tym wypadku człowiek staje się miarą wszystkich rzeczy. Bałwochwalstwo jednak przynosi mu ogromne szkody. Opowiadał pewien profesor, jak został przywitany, gdy znalazł się w czasie ostatniej wojny w jednym z obozów koncentracyjnych. Na pierwszym apelu stanął przed nim oficer SS z pejczem w ręce. Uderzył kilka razy pejczem po swoich wyglancowanych oficerskich cholewkach i pokazując palcem na siebie, oświadczył: Tu ja jestem bogiem, wasze życie tylko ode mnie zależy!. Tak dzieje się zawsze, gdy na miejscu Boga stanie człowiek, gdy na tronie, zamiast Boga, umieści swoją własną miłość, egoizm. Wtedy jego namiętności, niczym nieokiełznane i nieskrępowane, stają się tyranem niosącym zniszczenie i niewolę. Powiedzenie Człowiek jest dla człowieka najwyższą istotą staje się bolesną ironią. Już w raju szatan obiecał pierwszym rodzicom: będziecie jak bogowie. Nie stali się jednak nieśmiertelnymi bogami. Wtedy czytamy w Piśmie Świętym otworzyły im się obojgu oczy i poznali, że są nadzy (Por. Rdz 3, 5-7). W ten sposób skończył się sen o ubóstwieniu i nastąpił powrót do nagiej rzeczywistości i śmiertelnej egzystencji. Człowiek niewątpliwie upodabnia się do tego, w czym uznaje swą najwyższą wartość. Jeśli służy Bogu żywemu, jest w nim coraz więcej życia i tych treści, które stanowią jego najgłębszą istotę (życie, miłość, prawda, dobro, piękno). Oddając zaś cześć bożkom, które ostatecznie są nicością i ułudą, wpędza siebie w pustkę i bezsens życia. Po prostu nikczemnieje. Trafnie na ten temat wyraża się prorok Jeremiasz: Poszli za nicością i stali się sami nicością (Jr 2, 5; por. też 2 Krl 17, 15). Warto też przytoczyć słowa parafrazujące wypowiedź Jana Pawła II: Powiedz mi, co prawdziwie kochasz, a powiem ci, kim jest twój Bóg. Oddawanie kultu Bogu jest ze wszech miar największą naszą powinnością, ale również wielkim zaszczytem i radością. Całe życie chrześcijanina powinno być ustawiczną chwałą Boga. Do tego usilnie zachęca św. Paweł: Przeto czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie (1 Kor 10, 31). Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was (1 Tes 5, 16-17). Podsumowanie 1.Słowo istniało już przed stworzeniem świata; nie ma początku, będąc wiecznym i nieskończonym bytem 2.Za pośrednictwem Słowa powstał świat i wszystko, co na nim istnieje. 3.Cały stworzony wszechświat jest wezwany do oddawania chwały Stwórcy i posłuszeństwa Słowu. NAUCZANIE KOŚCIOŁA - Kościół Siedmiu Sakramentów Katechizm Kościoła Katolickiego SAKRAMENT ŚWIĘCEŃ Święty Paweł mówi do swojego ucznia Tymoteusza: Przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie przez nałożenie moich rąk (2 Tm 1, 6). Jeśli ktoś dąży do biskupstwa, pożąda dobrego zadania (1 Tm 3, 1). Do Tytusa powiedział: W tym celu zostawiłem cię na Krecie, byś zaległe sprawy należycie załatwił i ustanowił w każdym mieście prezbiterów. Jak ci zarządziłem (Tt 1, 5). Cały Kościół jest ludem kapłańskim. Przez chrzest wszyscy wierni uczestniczą w kapłaństwie Chrystusa. Uczestnictwo to jest nazywane wspólnym kapłaństwem wiernych. U jego podstaw i dla służenia mu istnieje inne uczestnictwo w posłaniu Chrystusa, przekazywane przez sakrament święceń, którego misją jest pełnienie służby we wspólnocie, w imieniu i w osobie Chrystusa-Głowy. Kapłaństwo urzędowe różni się istotowo od wspólnego kapłaństwa wiernych, ponieważ udziela świętej władzy w służbie wiernym. Pełniący urząd święceń wykonują swoją posługę wobec Ludu Bożego przez nauczanie (munus docenti), kult Boży (munus liturgicum) i rządy pasterskie (munus regendi). Od początku posługa święceń była udzielana i wykonywana według trzech stopni: jako posługa biskupów, prezbiterów i diakonów. Posługi udzielane przez święcenia są niezastąpione w organicznej strukturze Kościoła. Bez biskupów, prezbiterów i diakonów nie można mówić o Kościele 88. Biskup otrzymuje pełnię sakramentu święceń, która włącza go do Kolegium Biskupów i czyni widzialną głową powierzonego mu Kościoła partykularnego. Biskupi jako następcy Apostołów i członkowie kolegium mają udział w odpowiedzialności apostolskiej i w posłaniu całego Kościoła pod zwierzchnictwem papieża, następcy św. Piotra. Prezbiterzy są zjednoczeni z biskupami w godności kapłańskiej, a równocześnie zależą od nich w wykonywaniu swoich funkcji duszpasterskich; są powołani, by być roztropnymi współpracownikami biskupów. Tworzą oni wokół swojego biskupa prezbiterium, które wraz z nim jest odpowiedzialne za Kościół partykularny. Otrzymują od biskupa misję kierowania wspólnotą parafialną lub określoną funkcję kościelną. Diakoni są wyświęcani dla zadań posługi w Kościele. Nie otrzymują oni kapłaństwa posługi, ale święcenia dają im prawo do ważnych funkcji w posłudze słowa, w kulcie Bożym, w zadaniach duszpasterskich i charytatywnych, które mają pełnić pod pasterskim zwierzchnictwem swojego biskupa. Sakrament święceń udzielany jest przez włożenie rąk, któremu towarzyszy uroczysta modlitwa konsekracyjna. Prosi się w niej Boga, by otrzymującemu święcenia udzielił łask Ducha Świętego, potrzebnych dla jego posługi. Święcenia wyciskają niezatarty charakter sakramentalny. Kościół udziela sakramentu święceń tylko mężczyznom (viris) ochrzczonym, których zdolności do wykonywania posługi kapłańskiej zostały starannie rozeznane. Odpowiedzialność i prawo dopuszczenia kogoś do przyjęcia sakramentu święceń przysługuje władzy kościelnej. W Kościele łacińskim sakrament święceń prezbiteratu jest udzielany w sposób zwyczajny tylko kandydatom, którzy są gotowi dobrowolnie przyjąć celibat i publicznie wyrażają wolę zachowania go z miłości do Królestwa Bożego i służby ludziom. Udzielanie sakramentu święceń wszystkich trzech stopni należy do biskupów. Z nauki Kościoła przedstawionej w Katechiźmie Kościoła Katolickiego,Poznań, Pallotinumm (opr. Dariusz Poszwiński) 4 5

4 Moje Camino Na przełomie czerwca i lipca 2009 roku przeszliśmy szlak pielgrzymkowy do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela. Wędrowaliśmy we dwoje mój syn Roman i ja drogą portugalską CAMINO PORTUGUES. Moja przygoda z Camino de Santiago rozpoczęła się kilka lat temu, gdy ze względów zdrowotnych nie mogłam pojechać na autokarową pielgrzymkę do grobu św. Jakuba zorganizowaną przez O. Lucjana Osieckiego w 2001 roku. Liczyłam na to, że może kiedyś tam dotrę, ale nigdy nie myślałam, że będzie to PIESZA PIELGRZYMKA. Trochę słyszałam na temat tego niezwykłego szlaku (że ludzie z różnych stron świata pielgrzymują samotnie nawet kilkaset kilometrów) ale nie myślałam, że będą jedną z nich. Jakież było moje zdziwienie, a zarazem zadowolenie, gdy Romek zaproponował mi wspólne, nietypowe spędzenie tegorocznego urlopu piesze pielgrzymowanie do Santiago de Compostela. Mieliśmy na tę wyprawę łącznie z przelotami 16 dni od 26 czerwca do 11 lipca 2009 roku, wybraliśmy drogę portugalską. 27 czerwca przylecieliśmy do Porto jedno z piękniejszych miast Europy, zbudowane na wzgórzach, pełne starych kościołów i budowli, ale także domów w ruinie. W Katedrze kupiliśmy Credenciały (paszporty pielgrzyma) i zwiedzaliśmy miasto: m.in. kościół św. Franciszka, Wieżę Kleryków (225 schodów), stalowy most Ludwika I nad rzeką Douro (zbudowany w 1886 r. wg projektu ucznia Gustavo Eiffla) i na drugim brzegu rzeki dzielnice z winiarniami. Wieczorem Msza św. u Karmelitanek, później na rynku WIELKA FIESTA do późnych godzin nocnych (parada śpiewających i tańczących grup dzieci i dorosłych z ogromnymi okazami warzyw przypominało to nasze dożynki), a następnie zasłużony odpoczynek we wcześniej zarezerwowanym hotelu. Drugiego dnia pojechaliśmy pociągiem do miejscowości VALENÇA miasta na granicy portugalsko-hiszpańskiej i stąd zaczęło się nasze piesze pielgrzymowanie. Zaopatrzyliśmy się w muszle, które przywiązaliśmy do plecaków właśnie po muszli rozpoznaje się pielgrzyma i wyruszyliśmy. Do Santiago de Compostela ok.120 km plus 90 km do Finisterry (tzw. koniec świata ). Cały szlak jest oznaczony muszlą św. Jakuba lub żółtymi strzałkami, pomimo to, można się zgubić szczególnie w dużych miastach. Trud pielgrzymowania wynagradzały nam piękne widoki (ocean, góry). Pokonywaliśmy, z plecakami ważącymi 8 10 kg, odcinki liczące km dziennie. Wzdłuż szlaku usytuowane są albergue (schroniska), dzięki któ- rym mogliśmy korzystać z noclegu, kuchni, zrobić pranie czy wziąć prysznic (oczywiście za okazaniem paszportu pielgrzyma). Po dotarciu do schroniska mieliśmy czas na zwiedzanie miasta, wspólne rozmowy z innymi pielgrzymami, czy uczestnictwo we mszy świętej. Nocowaliśmy w następujących miejscowościach (w schroniskach): TUI, PORRINO, REDONDELA, PONTEVEDRA, BRIALLOS, TEO, SANTIAGO DE COMPOSTELA -2x albergue Aquarium, VILASEIRO, OLVEIROA, FISTERRA i jeszcze raz SANTIAGO DE COMPOSTELA Monte do Gozo. Droga portugalska jest szlakiem mało uczęszczanym. Praktycznie szło z nami 14 osób (Niemcy-2, Szwedzi-2, Nowozelandka-1, Hiszpanie-2 i Słowacy-7) mijaliśmy się po drodze, ale w schroniskach zawsze się spotykaliśmy. Tylko raz na trasie do Santiago zdarzyło się, że musieliśmy dołożyć 12 km, gdyż schronisko było zapełnione, bo dołączyła 30-osobowa grupa młodzieży. Po 7 dniach 4 lipca dotarliśmy do Santiago de Compostela. Z daleka widać wieże Katedry dojście zabiera nam jeszcze trochę czasu. Weszliśmy na Plac Obradorio (przed frontem katedry); jest tu wielu pielgrzymów, są rowerzyści, a także pielgrzymi na koniach. Warto tu zostać, by zwiedzić miasto. Poszliśmy do Biura Pielgrzyma po tzw. COMPOSTELĘ. Osoby, które dotarły do Santiago pieszo ostatnie 100 km, rowerem lub konno ostatnie 200 km, mogą się ubiegać o potwierdzenie odbycia pielgrzymki. Następnie udaliśmy się do Katedry. Główne wejście prowadzi przez Portyk Chwały. Centralne miejsce zajmuje bogato zdobiony ołtarz z figurą św. Jakuba. Pielgrzymi mogą wejść za tę figurę, by dotknąć świętego, a nawet się przytulić, a potem dotrzeć pod ołtarz, gdzie w srebrnej trumnie przechowywane są relikwie św. Jakuba. Inną ciekawostką znajdującą się w Katedrze jest ogromne, największe na świecie (40 kg) kadzidło - botafumeiro kiedyś jego zadaniem było odświeżanie powietrza w świątyni, dziś jest jedną z najbardziej wyczekiwanych atrakcji. Kadzidło uruchamiane jest przez 4 mężczyzn najczęściej w Roku Świętym (gdy dzień św. Jakuba 25 lipca przypada w niedzielę) oraz w inne ważne uroczystości, z reguły na mszy św. dla pielgrzymów (codziennie o godz lub 18.00). Oprócz Katedry na uwagę zasługują okoliczne budynki (Pałac Biskupów, Hotel Katolicki, ratusz) czy ogromne, przepiękne parki. W niedzielę 5 lipca uczestniczyliśmy we mszy św. specjalnej dla pielgrzymów. W ogłoszeniach po mszy wymieniono narodowości pielgrzymów, którzy w tym dniu dotarli do Santiago de Compostela. Po 2-dniowym odpoczynku w schronisku w Santiago gdzie spotkaliśmy Polaków ze Szczecina i Gorzowa - ruszyliśmy na Finisterrę. Drogę tę podzieliliśmy na 3 etapy. Krajobraz wzdłuż oceanu był przepiękny - bardziej górzysty, pogoda nadal dopisywała, a ostatnie 2 dni było bardzo gorąco. Po dotarciu do celu, widać już tylko bezkresną otchłań oceanu. Bardzo dużo ludzi przychodzi oglądać zachód słońca, a niektórzy nawet nocują na cyplu. Tu również otrzymujemy potwierdzenie pieszego przejścia drogą św. Jakuba na koniec świata tzw. FISTERRANĘ. Ale to nie koniec naszego pielgrzymowania. Autobusem wybraliśmy się jeszcze do malowniczej Muxii. Warto tu zobaczyć romański kościół Santa Maria w pobliżu portu rybackiego; Sanktuarium Nosa Señora da Barca. Legenda głosi, że do tego miejsca przybiła kamienną łodzią Matka Boska, by wesprzeć Apostoła Jakuba w Jego dziele chrystianizacji na Półwyspie Iberyjskim. Barokowy wystrój ołtarza z gotycką figurą Matki Boskiej oraz okręt unoszony przez Anioły. Wśród kamieni, o które rozbijają się fale oceanu można zobaczyć kamień przypominający żagiel i drugi burtę łodzi, pozostałości z łodzi Matki Boskiej. Do Santiago powinno się pielgrzymować ścieżkami św. Jakuba, to nie to samo co przejechać autobusem lub przelecieć samolotem. Dlatego zachęcam wszystkich, którzy mają czas i zdrowie do podjęcia tego wysiłku. Trud pielgrzymki daje się łatwo znieść, zwłaszcza, gdy widzi się o wiele starsze, często uśmiechnięte osoby. Trasy pielgrzymie, miejsca noclegowe są wspaniale przygotowane, a Portugalczycy i Hiszpanie bardzo gościnni. Barbara Kaczmarek 6 7

5 Zło dobrem zwyciężaj 6 czerwca 2010 r. to nowa data w kalendarzu liturgicznym; data ważna szczególnie dla nas Polaków. Tego dnia bowiem zakończył się proces beatyfikacyjny ks. Jerzego Popiełuszki i został On uroczyście ogłoszony BŁOGOSŁAWIONYM. Uroczystości beatyfikacyjne pod przewodnictwem legata papieskiego abp. Angelo Amato odbyły się w Warszawie na Pl. Piłsudskiego, w czasie Mszy św., którą koncelebrowało ok. stu biskupów i 1,6 tys. kapłanów. Aby zrozumieć, kim był ks. Jerzy Popiełuszko, trzeba się cofnąć w czasy PRL-u; czasy nie tak znowu odległe, aby ich nie pamiętać. Ks. Jerzy był duszpasterzem ludzi pracy, był kapelanem związanym z Solidarnością i robotnikami. Wspomagał ludzi skrzywdzonych i prześladowanych przez komunistyczne władze. To kapłan, który od 1982 r. odprawiał Msze św. za Ojczyznę i wygłaszał kazania religijno-patriotyczne, w których przez pryzmat Ewangelii i nauk Kościoła interpretował moralny wymiar peerelowskiej rzeczywistości. Starsi Parafianie z pewnością pamiętają, iż działalność ks. Popiełuszki nie podobała się ówczesnym władzom, które na wszelki możliwy sposób atakowały kapłana. Inwigilacja, przesłuchania i fałszywe oskarżenia miały zastraszyć ks. Jerzego, który w tych trudnych dla siebie chwilach zwykł mawiać: Prawda kosztuje dużo, lecz wyzwala. Nie bał się więc mówić głośno tego, co inni bali się powiedzieć szeptem! Władze PRL-u bardzo szybko dostrzegły, iż ks. Jerzy Popiełuszko to niezwykły człowiek i wspaniały kapłan, którego siła i wiara stawała się inspiracją dla milionów Polaków. Również ks. Jerzy zdawał sobie sprawę, iż stał się w pewnym sensie wyrazicielem pragnień i dążeń społeczeństwa, które nie tylko chciało, ale przede wszystkim miało prawo żyć w prawdzie. Słowa zwyczajnego skądinąd kapłana dodawały Polakom otuchy i rozjaśniały mroczne dni stanu wojennego jak żadne inne, a kościół św. Stanisława Kostki na Żoliborzu w Warszawie, bardzo szybko stał się enklawą wolności, gromadząc i łącząc ludzi różnych zawodów, ale podobnie myślących. Niezapomniane homilie (26) ks. Jerzego wątpiącym przywracały nadzieję, strwożonym dawały odwagę, a poniżanym godność. Wyciszały również wzburzone nastroje, gdyż ich myślą przewodnią było przesłanie: Zło dobrem zwyciężaj. Owo przesłanie świadczyło o wielkiej mądrości ks. Jerzego Popiełuszki, ponieważ wykluczało z ludzkich zachowań wszystko to, co było niegodne i złe, a zarazem wytrącało broń z rąk przeciwników! Niestety nie wszystkich. Otóż 19 października 1984 r., kiedy wracał z Bydgoszczy, gdzie w parafii pw. Świętych Polskich Braci Męczenników odprawił Mszę św. za Ojczyznę i uczestniczył w różańcu został porwany przez oficerów Służby Bezpieczeństwa z IV Departamentu MSW zwalczającego Kościół katolicki. Pobito Go do nieprzytomności pałkami, związano sznurem i wtłoczono do bagażnika samochodu, a następnie zawieziono na tamę we Włocławku i wrzucono Jego zmasakrowane, obciążone workiem z kamieniami, ciało do Wisły. Zwłoki Ks. Jerzego zostały odnalezione dopiero 30 października i złożone w grobie 3 listopada, tuż przy kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu w W-wie. Tego dnia do żoliborskiej świątyni przybyło 500 tys. ludzi pragnących uczestniczyć w ostatniej drodze Kapłana Męczennika, który w warunkach zniewolenia uczył przebaczania, a swą postawą budził ducha Narodu. Pogrzeb przerodził się w wielką wolnościową manifestację! Grobu ks. Jerzego Popiełuszki trudno nie zauważyć, otoczony jest bowiem różańcem z kamieni ułożonych na kształt granic Polski, a wielki krzyż tego kamiennego różańca położony jest w centrum mogiły. Łącznik zaś ma postać orła w koronie z Matką Boską Jasnogórską na piersi. Do grobu księdza a teraz już błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki przybywa tysiące osób z kraju i z całego świata, aby oddać hołd Kapłanowi Męczennikowi. Co więcej, od ponad 20 lat przy grobie trwa nieprzerwanie, dzień w dzień noc w noc, całodobowe czuwanie, bez względu na pogodę i porę roku; płoną znicze i stoją świeże kwiaty. Będąc w Warszawie, warto znaleźć czas i pojechać na Żoliborz do kościoła św. Stanisława Kostki, aby pomodlić się u Jego grobu. Warto też pojechać jeszcze z jednego powodu. Jest nim Muzeum, które funkcjonuje już od 2004 roku, a które w całości poświecone jest pamięci ks. Jerzego Popiełuszki. Ekspozycja obejmuje 10 sal, z których każda podporządkowana jest innym wydarzeniom z życia Błogosławionego. Sale mają swoje nazwy, które mówią same za siebie: 1.W cieniu PRL-u 2. Korzenie 3. Żołnierski różaniec 4. Dar kapłaństwa 5. Niebo runęło nam na głowy 6. Golgota 7. Odszedł pasterz dobry 8. Pomnażanie Dobra Muzeum powstało i funkcjonuje dzięki ofiarnej pracy wielu ludzi, hojności darczyńców i zaangażowaniu przewodników-wolontariuszy. Odwiedziło je już 400 tys. ludzi. Nie muszę chyba dodawać, iż zwiedzając je, przeżywa się tamte czasy prawie realnie. Niesamowite wprost wrażenie robi sala GOLGOTA, która jest wręcz namacalnym upamiętnieniem męczeńskiej śmierci ks. Jerzego. Szum płynącej wody, półmrok, drzewa, świetlisty krzyż i zdjęcia zmasakrowanego ciała. W gablotach zaś buty, koszula, spodnie, które miał na sobie w chwili śmierci, a także narzędzia zbrodni: pałka, sznur, kamienie, worek. Kościół katolicki 6 czerwca uznał po trwającym 13 lat procesie beatyfikacyjnym iż śmierć ks. Jerzego była śmiercią męczeńską za wiarę, a nie tylko wynikiem politycznej rozgrywki. To bardzo ważne, ponieważ był to pierwszy proces beatyfikacyjny w historii Polski, który dotyczył męczennika z okresu panowania systemu ateistycznego, totalitarnego i komunistycznego! Kult zamordowanego kapłana rozpoczął się właściwie już na drugi dzień po odkryciu tej strasznej prawdy, a do Stolicy Apostolskiej z najróżniejszych krajów zaczęło napływać tysiące próśb o Jego beatyfikację. W tym roku minie 26 lat od męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. Należałoby więc sobie postawić pytanie: Jakie znaczenie ma ta śmierć i ta beatyfikacja dla nas?! Jakie przesłanie niosą te wydarzenia w momencie naszej historii?! Może Bóg poprzez błogosławionego ks. Jerzego da nam łaskę otrzeźwienia i umocnienia w tożsamości katolickiej, społecznej i narodowej. Oprac. Barbara Bajon 8 9

6 Bezpieka w walce z Parafią pw. św. Jakuba w Obrze Kościół wchodził w okres komunistycznego totalitaryzmu dotknięty olbrzymimi stratami z okresu II wojny światowej. Rany instytucjonalne i straty osobowe jeszcze głębiej związały duchownych ze społeczeństwem. W czasie wojny, tak jak po niej, Kościół wzorem okresu zaborów stał się depozytariuszem idei Polski Niepodległej. Wybitne osobistości, hierarchowie i proboszczowie dodawali otuchy, chronili przed komunistycznym bezprawiem, stawali się żywymi drogowskazami pokazując, jak godnie przetrwać w systemie totalitarnym. Furię komunistów wzbudzała siła Kościoła i jego wiernych, której załamać nie mogły nawet najbardziej wyrafinowane represje i propagandowe spektakle. Nie pomagało tumanienie społeczeństwa przez serwilistycznych pseudokatolików, zawodziły coraz bardziej wyrafinowane metody działań operacyjnych czy rozbudowywana sieć agenturalna, nie pomagały nawet prowokacje i skrytobójcze mordy. Oczywiście komunistom udało się pozyskać do jawnej lub tajnej współpracy część laikatu katolickiego, udało się przekabacić lub złamać niektórych duchownych. Niezależnie jednak od strat, jakie poniósł w konsekwencji komunistycznych represji, Kościół wyszedł z komunizmu zwycięsko. Pomimo że skutki niektórych działań bezpieki trwają po dzień dzisiejszy, należy uznać, że intrygi bezpieki zakończyły się jedynie krótkotrwałymi sukcesami. Zwycięstwo w sporze z reżimem odniósł Kościół, będący przez pięćdziesiąt lat depozytariuszem nie tylko wiary, ale także tradycji niepodległości. Duchowieństwo, pomimo dotkliwych strat, w przeważającej części okazało się odporne na próby pozyskania, represje i zróżnicowane nękania. Potrafiło, pomimo agresywnych działań operacyjnych, realizować swą misję. Doktryna partii komunistycznej w Polsce (PPR/PZPR) opierała się na wzorach sowieckich, a te lansowały tzw. rozdział Kościoła od państwa, wywodzący się jeszcze z rewolucji francuskiej. Zgodnie z tą doktryną, całkowite oddzielenie Kościoła od państwa miało prowadzić do pełnej sekularyzacji życia, to jest do usunięcia wszelkich symboli religijnych z obszaru publicznego, zniesienia przysięgi religijnej, konfiskaty całego majątku Kościoła, innymi słowy do wyrugowania religii z przestrzeni życia publicznego i zamknięcie wszelkich jej przejawów do przestrzeni prywatnej. 1 Realizacja tej doktryny w warunkach polskich, z uwagi na bardzo silną pozycję Kościoła katolickiego w życiu społecznym, przybrała w praktyce partii komunistycznej charakter długofalowy. Etapy tego procesu, realizowanego aż do chwili upadku komunizmu w Polsce, przedstawiały się następująco: wrzesień 1945 r. zerwanie konkordatu ze Stolicą Apostolską, utworzenie ruchu księży patriotów na przełomie 1949/1950, mającego na celu rozbicie duchowieństwa, systematyczne usuwanie nauki religii ze szkół, usuwanie symboli religijnych, próba rozbicia hierarchii Kościoła przez usunięcie administratorów apostolskich na ziemiach zachodnich i północnych w 1950 r., likwidacja zorganizowanej akcji dobroczynnej, prowadzonej przez Kościół w ramach Związku Caritas w końcu stycznia 1950 r., próba przejęcia całkowitej kontroli nad Kościołem za pomocą dekretu o obsadzaniu stanowisk kościelnych z lutego 1953 r., próba podporządkowania Konferencji Episkopatu przez aresztowanie kard. Wyszyńskiego we wrześniu 1953 r. Momentem przełomowym w tym procesie stał się memoriał, podpisany 8 maja 1953 r. przez wszystkich biskupów polskich, pt.: Non possumus - będący publicznym wyznaniem wiary i wyrazem gotowości poniesienia wszelkich konsekwencji. 2 Inwigilacją Kościoła w Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Wolsztynie zajmował się referat V, w którym pracowali m. in. referenci: Plutecki i Kazimierz Nowak. W sprawozdaniu z pracy pionu Departamentu XI w PUBP w Wolsztynie za miesiąc lipiec 1953 r. umieszczono następującą informację: W ostatnim czasie na terenie gromady Obra przebywała kolonia letnia młodzieży. W związku z tym miejscowy proboszcz Maksymilian Górnik miał do tych dzieci, które udały się do kościoła na mszę, wypowiedzi, które w zasadzie nie powinny mieć miejsca. Mówił, że oni przebywający na koloniach mają prawo chodzenia do kościoła, a on będzie tak msze odprawiał, że mogą z niej korzystać. Jednak gdyby ktoś odmówił im pójścia do kościoła, to mają przyjść do niego, a on ich odpowiednio pouczy, że takiego człowieka czeka 5 lat więzienia. W związku z tym, aby uprzedzić wymienionego księdza urząd spowodował wezwanie jego do referenta ds. wyznań i przeprowadzenia z nim rozmowy, gdyż podobne wypadki miały miejsce w okresie 1 maja br. Na bazie stwierdzonych faktów jego wypowiedzi przeprowadzona była rozmowa, gdzie zarzucono księdzu zbyt rygorystyczne podchodzenie do dzieci i parafian. Ks.Górnik przyznał się do winy i zarzucanych mu faktów, jednak w toku rozmowy wymieniony również stawiał zarzuty, że nauczycielstwo niewłaściwie postępuje, gdyż nie wymieniając nazwiska powiedział, że jedna z uczennic szkoły za nie branie udziału w wycieczce zorganizowanej przez szkołę, w czasie kiedy były organizowane rekolekcje dla młodzieży, a za to została uderzona przez nauczycielkę w twarz. Poza tym mówił, że jedno z dzieci przyniosło krzyż do szkoły, gdzie znów miała nauczycielka rzucić ten krzyż na ziemię. Wobec tego ks. Górnik stwierdził, że o ile zarzucane mu jest łamanie porozumienia, to również takowe łamane jest przez poszczególne osoby piastujące stanowiska państwowe. W toku rozmowy oświadczył nawet, że rodzice przyjeżdżają do dzieci na koloniach i ci rodzice przychodzą do niego, aby stworzył dogodne warunki dla dzieci, aby mogły korzystać z kościoła, mówiąc przy tym, że rodzice nawet oświadczają, że gdy nie będą mogły korzystać z kościoła, to dzieci zostaną zabrane do domu z kolonii. Urząd dotychczas nie stwierdził faktów lewackich, czy takowe faktycznie miały miejsce, jednak w najbliższym czasie takowe zostaną wyjaśnione. Po odpowiedniej rozmowie ksiądz stwierdził, że ma niewłaściwe wyskoki, jednak jest człowiekiem bardzo nerwowym, ale natychmiast zmieni swe postępowanie i wobec władz będzie się lojalnie prowadził, zaznaczając przy tym, aby i władza również pilnowała, aby nie notowano takich faktów, jakie podał wyżej. 3 Dr Krzysztof Błaszczyk 1. Ks. J. Myszor, Partia wobec Kościoła, w Gość Niedzielny, dodatek IPN, cz. II, 2007 r., s Tamże, s IPN Po /19, Sprawozdania i raporty z lat , s Stara szkoła w Obrze (archiwum autora artykułu) 10 11

7 Święty Jakubie, patronie nasz, pomóż nam kroczyć za Chrystusem Pieśń, którą dziś zaprezentuję możemy usłyszeć i zaśpiewać tylko raz w roku. Mowa oczywiście o hymnie parafialnym. Hymn (z języka greckiego hymnos oznacza pieśń pochwalną). Nasza Pieśń pochwalna została napisana przez o. W. Popielewskiego OMI, melodię do niej skomponował o. St. Wódz OMI. Od lat śpiewamy ją 25 lipca w dniu odpustu parafialnego. Warto, aby każdy parafianin potrafił zaśpiewać swój Hymn. Poniżej znajdziemy tekst i zapis nutowy. 1.Prowadziłeś życie proste, tak zwyczajne. Pan cię wezwał, byś porzucił swoje sieci. Zobaczyłeś w jego oczach wielką miłość, chciałeś odtąd jej poświęcić resztę życia. ref.: Święty Jakubie patronie nasz, Pomóż nam kroczyć za Chrystusem (2x) 2.W blasku słońca w pyle drogi szedłeś z Panem, z Góry Tabor do Ogrodu Oliwnego. On cię uczył jak być wiernym w każdej chwili On ci dawał swoją siłę, abyś wytrwał. 3.Nasze życie tak podobne do twojego. W dniach tak prostych i zwyczajnych Pan nas woła. Ucz jak patrzeć w jego oczy miłujące, ucz jak rzucać swoje sieci, by iść za Nim. Muzyka świecka Dzięki uprzejmości naszej parafianki z Jażyńca, Pani Kazimiery Prządki, możemy zamieścić tu teksty piosenek, których uczył o. Henryk Tomys OMI. Starsi parafianie znają je doskonale, czego mogliśmy doświadczyć podczas zeszłorocznego pikniku parafialnego po odpuście ku czci Matki Bożej Pocieszenia. Wtedy to, Pani Kazimiera zaśpiewała nam kilka piosenek, których teksty znała na pamięć. Oto jedna z nich: 1.Na polowiźnie za rogatkami mieszkała sobie z rodzicielami. Piękna jak anioł, skoczna jak myszka, to była sobie panna Franciszka. 2.A ojciec Frani, co był rzeźnikiem zabijał świnie, padały z kwikiem. I robił z tego kiełbasy, kiszki, taki był ojciec panny Franciszki. 3.A matka Frani, co sklepik miała, co ojciec zadźgał, ona sprzedała. Ludzie kupili kiełbasy, kiszki to była matka panny Franciszki. 4.A naprzeciwko był fryzjer młody, pięknej postaci, cudnej urody. On to rzekł matce, kupując kiszki, że chce być mężem panny Franciszki. 5.A ojciec na to, gdy się dowiedział co fryzjer matce w sklepie powiedział. Pochwycił za nóż, krzyczy na chłystka: Nie dla cię chamie panna Franciszka. 6.A na to fryzjer zalał się łzami i kupił kiszek wraz z trychinami. A było tego dwa kilo bliska, zjedli to razem z panną Franciszką. 7.Z tej bajki taki morał wynika: nie kochaj nigdy córki rzeźnika. Bo porwie Ciebie i takie licho, że jak ten fryzjer staniesz się kichą. Drodzy i zawsze mi życzliwi parafianie Obry Jeszcze raz dzięki Wielkie i Bóg zapłać za serdeczności wiele w czasie ostatniego pobytu w Obrze. Wróciłem wiec do Yokadoumy, aby kontynuować moją pracę z katechetami oraz po ostatnim spotkaniu z Księżmi całej diecezji zacząłem pracę jako kapelan diecezjalny dla Grupy charyzmatycznej, dla Dames Apostoliques oraz Legion de Marie. Co za tym idzie, będzie więcej spotkań i wyjazdów, ponieważ jednak w tym się realizuję, przyjąłem te posługi z pewną radością, ciesząc się, że jeszcze mogę się na coś przydać. Święta Wielkanocne jak zwykle spędziłem w parafii Baka w Salapoumge. Tam mam swoje wioski Krzysztof Tomiak Pigmejów i zaczynam celebrować liturgię w języku baka, co nie raz wywołuje trochę śmiechu, kiedy coś nie jest dokładnie wymówione i wszyscy chcą pomóc w dobrym artykułowaniu. Są to takie małe radości życia misjonarza, który chce być rozumiany w języku miejscowym. Ponieważ mój pobyt świąteczny u Pigmejów związany był z sezonem ślimaków, więc co najmniej raz dziennie je konsumowałem. Nie robiło to na mnie wielkiego wrażenia, przecież przejechałem przez Francję. Święta celebrowane były z radością. Przyjąłem 14 Pigmejów do katechumenatu, Bierzmowałem 2 uczniów z liceum, ochrzciłem jedną nowonarodzoną tydzień przed świętami dziewczynkę. Chrzest u Pigmejów jest dosyć skomplikowany z powodu ich przenosin, więc myślę, że będzie kilku kandydatów na Boże Narodzenie, znowu tam pojadę. Obecnie jestem sam na biskupstwie. O. Biskup, znany wszystkim obrzanom, pojechał do Yaoudnde na zakończenie Roku Kapłańskiego, a Ekonom na zakupy. Za chwilę zostanie wyłączony prąd, więc muszę kończyć. Dzięki Wszystkim za wszystko, szczególnie Przyjaciołom Misji, na których mogę zawsze liczyć. Pozdrawiam Obrę, w której zawsze jest dobrze, nie zapominając o Ojcu Proboszczu i Wspólnocie Seminaryjnej. Serdecznie pozdrawiam każdego. o. Janusz z Kamerunu; Yokadouma 2010 AD 12 13

8 Świadome poddanie wszystkich naturalnych władz Mężczyzna odnajduje w sobie niezwykły dar duszy miłości nadprzyrodzonej to wiara w swych sennych wizjach jest w stanie zlokalizować ofiary, niestety nie odnajduje w sobie tylu sił, aby od/s. Weil/ naleźć żonę, poszukiwania doprowadzają go na granipróbowałam sobie przypomnieć, kiedy to właściwie cę obłędu, nie wie, na ile może wierzyć prowadzącym sięgnęłam po tę książkę... Niestety... Mam tą wredną go przeczuciom... Mimo to kolejne dni uczą go wiary przypadłość, że niespecjalnie liczę się z czasem i on w to, co nadprzyrodzone, a co najczęściej traktujemy z ze mną z resztą też ciągle mam go więc za mało. cynizmem. Kolejne dni brzmią również niemym stacpytana o to, tłumaczę ze śmiechem, że ja i czas sza- cato historii tych, którzy zaginęli. Ich rodziny w ponujemy swą niezależność. Jednakże czas wychodzi sępnym przemarszu ulicami miasta wraz ze zdjęciami swych bliskich nie odnajdują pomocy uciekają się z tego bez szwanku, a ja... ze mną to różnie bywa. więc do tego, co nieprawdopodobne to jest szukatym razem schwyciłam więc karty powieści ją prawdy i pewności (która podobno, choć najgorlawrence Thorntona Sny Carlosa Ruedy (1987). sza, lepsza jest niźli niepewność) w wizjach Carlosa. Odbiegając od obrazu ( Błękitny motyl ), abyśmy Ta psychologiczna powieść o wartkiej akcji zanadto nie rozgościli się na kanapie przed telewizo- jest moim zdaniem godna polecenia. Być może wątek rem z ( jak to mówimy ) władzą czyli pilotem wizji Carlosa zdaje się być naiwny, ale życie udowodw ręku. niło nam już niejednokrotnie, że to co, wydaje się być Powieść rozgrywa się pod koniec lat 70., nad najbardziej abstrakcyjne, w zderzeniu z prawdą o poargentyną niczym w piosence śpiewanej przez Boba tędze ludzkiego ducha traci swą surrealistyczną moc. Dylana ( That long black cloud is coming down ) zawisły czarne chmury brutalności junty wojskowej. W tych oto realiach rozpoczyna się mistyczna przygoda Carlosa. Dramatopisarz, który odkrył w sobie na tyle empatii, że jest w stanie pomóc rodzinom zaginionych osób... Osób o których mówić się nie powinno, które w mniemaniu władz w ogóle nie powinny stąpać po Ziemi, gdyż sprzeciwiły się systemowi. Każdego dnia przybywało tych, którzy ginęli w otchłaniach zielonego forda falcona, aby już nigdy nie powrócić do domu. W ROKU KAPŁAŃSKIM PARAFIA OTRZYMAŁA DAR KAPŁAŃSTWA Święcenia Kapłańskie i Prymicje ojca Krzysztofa Wolnika OMI Diana S. W ten sam sposób uprowadzona została żona Carlosa Cecilia, która ośmieliła się sprzeciwić reżimowi wbrew zagrożeniu jakie to za sobą niosło i powszechnemu mniemaniu, że Debe ser por algo (przecież czemuś to służy) napisała artykuł potępiający prześladowania. Pewnego dnia Carlosa wita już pusty dom. Dom, którego pustka nie jest zjawiskiem naturalnym, dom któremu gwałtem wyrwano lokatora

9 Święcenia Kapłańskie i Prymicje ojca Krzysztofa Wolnika OMI JAKUBOWY SZLAK kwartalnik parafii p w. Jakuba Większego Apostoła w Obrze. Prace redakcyjne: O.Proboszcz mgr Franciszek Bok OMI; o.dr Stanisław Czyż OMI, o.mgr Janusz Milanowski OMI, o.mgr Krzysztof Wolnik, Barbara Bajon, Barbara Kaczmarek, Diana Suseł, dr Krzysztof Błaszczyk, mgr Dariusz Poszwiński, Krzysztof Tomiak foto: fr. Jan Wlazły OMI, Skład publikacji i opracowanie graficzne: Wiesław Matysik (www.matysik.siedlec.com; Korekta: mgr Małgorzata Andrys

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

Temat: Sakrament chrztu świętego

Temat: Sakrament chrztu świętego Temat: Sakrament chrztu świętego UWAGA! Do spotkania należy przygotować obrzędy chrztu świętego (powinny być dostępne w zakrystii) oraz w miarę możliwości drugą część spotkania przeprowadzić w kościele

Bardziej szczegółowo

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne (Wystawienie Najświętszego Sakramentu) K: O Boże, Pasterzu i nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła

Bardziej szczegółowo

Bp H. Tomasik: Przed nami czas zadań

Bp H. Tomasik: Przed nami czas zadań W najbliższą niedzielę zakończy się Rok Wiary. Jakie będą jego owoce? Biskup Henryk Tomasik przedstawia kilka propozycji: poszanowanie dnia świętego, systematyczne uczestnictwo w niedzielnej Mszy Świętej,

Bardziej szczegółowo

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY Archidiecezjalny Program Duszpasterski ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY ROK A Komentarze do niedzielnej liturgii słowa Poznań 2007/2008 25 Adwent I Niedziela Adwentu 2 grudnia 2007 Iz 2, 1-5 Ps 122

Bardziej szczegółowo

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia.

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci i młodzieży. Obejmuje przede wszystkim wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, podawanej w sposób systematyczny i całościowy

Bardziej szczegółowo

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne historie. Tą osobą jest Maryja, mama Pana Jezusa. Maryja opowiada

Bardziej szczegółowo

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM PIERWSZE CZYTANIE Syr 24, 1-2. 8-12 Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie Czytanie z Księgi Syracydesa. Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera

Bardziej szczegółowo

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs 1 2 Spis treści Wszystkich Świętych (1 listopada)......6 Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych (2 listopada)......7 Prawdziwie w Bogu (3 listopada)......8 Przełamać duchową pustkę (4 listopada)......9

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII. 1. Świadkowie Chrystusa

WYMAGANIA Z RELIGII. 1. Świadkowie Chrystusa WYMAGANIA Z RELIGII 1. Świadkowie Chrystusa często nie przynosi go na lekcje. definiuje, czym jest lęk; określa sposoby odnoszenia się do Boga na wzór Jezusa. potrafi podać z nauczyciela zasady życia wspólnoty

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo WAM, 2013 HOMILIE, KAZANIA I MOWY OKOLICZNOŚCIOWE TOM 2 Pod redakcją o. Krzysztofa Czepirskiego OMI

Wydawnictwo WAM, 2013 HOMILIE, KAZANIA I MOWY OKOLICZNOŚCIOWE TOM 2 Pod redakcją o. Krzysztofa Czepirskiego OMI Spis treści Słowo wstępne... 5 Cała piękna jesteś Niepokalana Kazanie na uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny...7 O. PIOTR LEPICH OMI Matka Boża Bolesna, Matka Boża Uśmiechu Kazanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. o. józef kowalik omi Cała piękna jesteś Niepokalana Kazanie na uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny...

Spis treści. o. józef kowalik omi Cała piękna jesteś Niepokalana Kazanie na uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny... Spis treści Słowo wstępne...5 o. józef kowalik omi Cała piękna jesteś Niepokalana Kazanie na uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny...7 o. piotr lepich omi Matka Boża Bolesna, Matka

Bardziej szczegółowo

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan.

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan. "Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». Łk 11,1 Najczęściej o modlitwie Jezusa

Bardziej szczegółowo

a przez to sprawimy dużo radości naszym rodzicom. Oprócz dobrych ocen, chcemy dbać o zdrowie: uprawiać ulubione dziedziny sportu,

a przez to sprawimy dużo radości naszym rodzicom. Oprócz dobrych ocen, chcemy dbać o zdrowie: uprawiać ulubione dziedziny sportu, IMIENINY ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KOSTKI- -Patrona dzieci i młodzieży (8 września) Opracowała: Teresa Mazik Początek roku szkolnego wiąże się z różnymi myślami: wracamy z jednej strony do minionych wakacji

Bardziej szczegółowo

Tekst zaproszenia. Rodzice. Tekst 2 Emilia Kowal. wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić

Tekst zaproszenia. Rodzice. Tekst 2 Emilia Kowal. wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić Tekst zaproszenia Tekst 1 Mamy zaszczyt zaprosić Sz.P. Na uroczystość PIERWSZEGO PEŁNEGO UCZESTNICTWA WE MSZY ŚIĘTEJ Naszej córki Leny Kardas która odbędzie się dnia 5 maja 2015o godz. 9.30 w kościele

Bardziej szczegółowo

22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA. Wspomnienie obowiązkowe. [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań.

22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA. Wspomnienie obowiązkowe. [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań. 22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA Wspomnienie obowiązkowe [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań II Czytanie 1 / 5 Z Homilii św. Jana Pawła II, papieża, wygłoszonej

Bardziej szczegółowo

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Wersja robocza 1999 Diakonia Muzyczna Ruchu Światło Życie Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko Praskiej Objaśnienia: Pd: Piosenka

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ Materiały wykorzystywane w przygotowywaniu dziecka do I Spowiedzi i Komunii świętej w Parafii Alwernia DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM

Bardziej szczegółowo

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY.

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. CZĘŚĆ I b OPRACOWAŁ I WYKONAŁ LECH PROKOP, UL. ZAMKOWA 2/1,

Bardziej szczegółowo

Program Misji Świętej w Gromadnie września 2015 r.

Program Misji Świętej w Gromadnie września 2015 r. Program Misji Świętej w Gromadnie 06-13 września 2015 r. Niedziela Dzień Święty Porządek Mszy świętych, tak jak w niedziele z uroczystym wprowadzeniem misjonarzy Godz. 10.00 Godz. 18.00 Godz. 20.30 Poniedziałek

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE. MATKA ZOFIA CZESKA

ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE. MATKA ZOFIA CZESKA s. M. Renata Pawlak, prezentka s. M. Aurelia Patrzyk, prezentka ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE. MATKA ZOFIA CZESKA wiek: klasy IV - VI czas: 45 minut cele ogólne: dydaktyczny: zapoznanie z osobą Sł. B. Zofii Czeskiej

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku I Komunia Święta Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku Ktoś cię dzisiaj woła, Ktoś cię dzisiaj szuka, Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń. Wyjdź Mu na spotkanie Z miłym powitaniem, Nie lekceważ znajomości

Bardziej szczegółowo

Nowenna do św. Charbela

Nowenna do św. Charbela Nowenna do św. Charbela Modlitwa do odmawiania każdego dnia O dobry, miłosierny i najukochańszy Boże, z głębi serca, z pokorą wobec Ciebie pragnę moją modlitwą wyrazić wdzięczność za wszystko co otrzymałem

Bardziej szczegółowo

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana?

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? W skali od 1 do 10 (gdzie 10 jest najwyższą wartością) określ, w jakim stopniu jesteś zaniepokojony faktem, że większość młodzieży należącej do Kościoła hołduje

Bardziej szczegółowo

Modlitwa zawierzenia rodziny św. Janowi Pawłowi II

Modlitwa zawierzenia rodziny św. Janowi Pawłowi II 3 Modlitwa zawierzenia rodziny św. Janowi Pawłowi II Tobie, Ojcze Święty, zawierzamy naszą rodzinę. Wypraszaj nam łaski, abyśmy byli silni mocą Chrystusa. Módl się, aby nasza rodzina, wierna swemu sakramentalnemu

Bardziej szczegółowo

Chrzest Święty to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzechy, daje nam godność dziecka Bożego oraz czyni członkiem Kościoła.

Chrzest Święty to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzechy, daje nam godność dziecka Bożego oraz czyni członkiem Kościoła. I. Sakramenty 1. Chrzest Co to jest Chrzest Święty? Chrzest Święty to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzechy, daje nam godność dziecka Bożego oraz czyni członkiem Kościoła. Udzielamy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA I Semestr I Ocena dopuszczająca -Umie wykonać znak krzyża, -Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy

Bardziej szczegółowo

Trójca Święta wzór doskonałej wspólnoty

Trójca Święta wzór doskonałej wspólnoty Trójca Święta wzór doskonałej wspólnoty Prawda o Bogu w Trójcy Jedynym należy do największych tajemnic chrześcijaństwa, której nie da się zgłębić do końca. Można jedynie się do niej zbliżyć, czemu mają

Bardziej szczegółowo

WĘDROWANIE Z BOGIEM Podręcznik i ćwiczenia do religii dla klasy 0

WĘDROWANIE Z BOGIEM Podręcznik i ćwiczenia do religii dla klasy 0 WĘDROWANIE Z BOGIEM Podręcznik i ćwiczenia do religii dla klasy 0 Wydawnictwo WAM Kraków 2008 Podręcznik nr AZ-03-03-1-01 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem

Bardziej szczegółowo

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie?

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie? Pytania konkursowe 1. Podaj imię i nazwisko Jana Pawła II. 2. Podaj imię brata Karola Wojtyły. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016. Gliwice 2016

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016. Gliwice 2016 Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Okres Wielkiego Postu 2016... 2 Spotkania na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016: 1 Niedziela Wielkiego Postu [C]... 3 LITURGIA DOMOWA 2 Niedziela Wielkiego

Bardziej szczegółowo

Celebracja zamknięcia Roku Wiary

Celebracja zamknięcia Roku Wiary Celebracja zamknięcia Roku Wiary W czasie Mszy św. niedzielnej 24 listopada 2013 roku. Jest to uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. 1. Przed Mszą św. wiernym rozdaje się świece i zapala się paschał

Bardziej szczegółowo

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI Polish FF Curriculum Translation in Polish Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI 1. Objawienie: Pismo Św. i Tradycja a. Pismo Święte: Części,

Bardziej szczegółowo

DUCH ŚWIĘTY O DZIEWCZYNCE U STUDNI

DUCH ŚWIĘTY O DZIEWCZYNCE U STUDNI SPOTKANIE 5 DUCH ŚWIĘTY Dla ułatwienia poszczególne zadania oznaczone są symbolami. Legenda pozwoli Ci łatwo zorientować się w znaczeniu tych symboli: O DZIEWCZYNCE U STUDNI Mała dziewczynka stała z dziadkiem

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ

ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ DRODZY PARAFIANIE! W dniach od 9 16 marca nasza Wspólnota przeżywać będzie Misje parafialne. Tak jak przed ponad dwoma tysiącami

Bardziej szczegółowo

Wrzesień Mail z Spotkanie członków PKRD przełożone na Z Panem Bogiem, Małgorzata Wayda

Wrzesień Mail z Spotkanie członków PKRD przełożone na Z Panem Bogiem, Małgorzata Wayda Wrzesień 2016 Mail z 03.09.16 Spotkanie członków PKRD przełożone na 11.09.16 Szczęść Boże! Witam serdecznie po wakacjach wszystkich członków Podwórkowego Koła Różańcowego Dzieci. Z powodu mojego ważnego

Bardziej szczegółowo

20 Kiedy bowiem byliście. niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości.

20 Kiedy bowiem byliście. niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości. Lectio Divina Rz 6,15-23 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

NASZ WSPÓLNY 2011 ROK. Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

NASZ WSPÓLNY 2011 ROK. Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski NASZ WSPÓLNY 2011 ROK Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski Ks. Proboszcz pobłogosławił nas na 2011 rok 2011 rok luty 2011 Ferie zimowe w kawiarence parafialnej Nasi Parafianie pielgrzymowali

Bardziej szczegółowo

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA ZELATOR wrzesień2015 3 VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA Sobota, 3 października, 2015 Niniejszy numer Zelatora ukazuje się głównie ze względu na VI Diecezjalną pielgrzymkę Żywego Różańca do Łagiewnik.

Bardziej szczegółowo

SŁUŻYĆ BOGU TO SZUKAĆ DRÓG DO LUDZKICH SERC

SŁUŻYĆ BOGU TO SZUKAĆ DRÓG DO LUDZKICH SERC SŁUŻYĆ BOGU TO SZUKAĆ DRÓG DO LUDZKICH SERC NOWENNA Z KSIĘDZEM JERZYM POPIEŁUSZKO W INTENCJI BUDOWANIA CYWILIZACJI MIŁOŚCI TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE FIDES ET RATIO ZA WIEDZĄ KURII METROPOLITALNEJ WARSZAWSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego Jezus do Ludzkości Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego źródło: www.thewarningsecondcoming.com tłumaczenie: www.armiajezusachrystusa.pl Modlitwa Litanii 1 Ochrona

Bardziej szczegółowo

Akt poświęcenia narodu polskiego Sercu Jezusowemu

Akt poświęcenia narodu polskiego Sercu Jezusowemu 3 Akt poświęcenia narodu polskiego Sercu Jezusowemu Panie Jezu, my, naród polski, przed Tobą na kolana upadamy. Wobec Nieba i ziemi wyznajemy: Ty jesteś Bogiem naszym, Zbawicielem naszym, Ty jesteś Królem

Bardziej szczegółowo

Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością z obchodzonego w marcu jubileuszu

Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością z obchodzonego w marcu jubileuszu Niech żyje Jezus! Niech radosny zabrzmi dziś hymn ku czci Serca Zbawiciela! Czcigodne Siostry Wizytki Drodzy Bracia i Siostry zakochani w Sercu Pana Jezusa Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością

Bardziej szczegółowo

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. ALLELUJA 1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach, na wysokościach niech cześć oddadzą. Wielbijcie Pana Jego Zastępy, Wielbijcie Pana Duchy niebieskie. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja,

Bardziej szczegółowo

Wizytacja ks. bpa Zdzisława. 7 maja 2012. Fortuniaka

Wizytacja ks. bpa Zdzisława. 7 maja 2012. Fortuniaka Wizytacja ks. bpa Zdzisława 7 maja 2012 Fortuniaka Plan wizytacji w parafii Wszystkich Świętych w Tarnowie Podgórnym 7 maja 2012 r. 9.00 Eucharystia z udzieleniem Sakramentu chorych (koncelebracja, Prezbiter

Bardziej szczegółowo

drogi przyjaciół pana Jezusa

drogi przyjaciół pana Jezusa Jezus prowadzi ElEmEnta rz dziecka bożego 1 Podręcznik do religii dla I klasy szkoły podstawowej drogi przyjaciół pana Jezusa Wydawnictwo WAM Księża Jezuici rozdział 1 Jezus nas kocha pragniemy Go poznawać

Bardziej szczegółowo

Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. (1 J 4,11) Droga Uczennico! Drogi Uczniu!

Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. (1 J 4,11) Droga Uczennico! Drogi Uczniu! Droga Uczennico! Drogi Uczniu! Jesteś już uczniem i właśnie rozpoczynasz swoją przygodę ze szkołą. Poznajesz nowe koleżanki i nowych kolegów. Tworzysz razem z nimi grupę klasową i katechetyczną. Podczas

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenia Parafialne 15 maja 2016

Ogłoszenia Parafialne 15 maja 2016 15.05.2016 Niedziela Zesłania Ducha Świętego Ogłoszenia Parafialne 15 maja 2016 W następną niedzielę Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. I Komunia Święta w naszej Parafii o 10.00 dla klasy III A, a o

Bardziej szczegółowo

Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE. Kazanie do Mszy Świętej o NMP z Wieczernika Kazanie na nabożeństwo do Matki Bożej Pocieszenia...

Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE. Kazanie do Mszy Świętej o NMP z Wieczernika Kazanie na nabożeństwo do Matki Bożej Pocieszenia... 3 Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE O. KRZYSZTOF CZEPIRSKI OMI Ochrzczeni Duchem Świętym Kazanie do Mszy Świętej o NMP z Wieczernika... 7 Maryja mistrzynią dobrych spotkań z ludźmi Kazanie na nabożeństwo

Bardziej szczegółowo

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Drogi przyjaciół Pana Jezusa Księża Jezuici - Wydawnictwo WAM 1 Pan Jezus gromadzi

Bardziej szczegółowo

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem!

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem! Proszę bardzo!...książka z przesłaniem! Przesłanie, które daje odpowiedź na pytanie co ja tu właściwie robię? Przesłanie, które odpowie na wszystkie twoje pytania i wątpliwości. Z tej książki dowiesz się,

Bardziej szczegółowo

Ewangelizacja O co w tym chodzi?

Ewangelizacja O co w tym chodzi? Ewangelizacja O co w tym chodzi? Droga małego ewangelizatora ;) Warsztaty ewangelizacyjne: 11 maja 2013 r. Ks. Tomek Moch, Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Archidiecezja Warszawska

Bardziej szczegółowo

Weź w opiekę młodzież i niewinne dziatki, By się nie wyrzekły swej Niebieskiej Matki.

Weź w opiekę młodzież i niewinne dziatki, By się nie wyrzekły swej Niebieskiej Matki. JASNOGÓRSKA PANI G G7 C G Ref.: Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką, e h a D Polski Tyś Królową i najlepszą Matką. h e G D7 Spójrz na polskie domy, na miasta i wioski. G E7 a D D7 G Niech z miłości Twojej

Bardziej szczegółowo

Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE

Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE Spis treści Słowo wstępne MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE O. ANTONI BOCHM OMI Przygotować drogę Chrystusowi Kazanie odpustowe z okazji Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela. 11 O. ANTONI BOCHM OMI Wzór odwagi

Bardziej szczegółowo

Bp Tomasik: Fundamentem świątyni jest wiara

Bp Tomasik: Fundamentem świątyni jest wiara Biskup Henryk Tomasik konsekrował kościół Św. Rafała na radomskim Ustroniu. Uroczystości odbyły się w ostatnią niedzielę września i zgromadziły w świątyni całą wspólnotę parafialną. Zostały również wprowadzone

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM

SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM Tydzień wprowadzający Bóg nas "...wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Opracowanie: mgr Violetta Kujacińska mgr Małgorzata Lewandowska Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW

Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW SAKRAMENT POJEDNANIA Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW Znaki Gotowości Czy twoje dziecko czasem Chce się modlić do Boga? Mówi Przepraszam bez podpowiadania? Przebacza innym nawet wtedy, gdy nie mówi przepraszam?

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA CZYTAŃ BIBLIJNYCH tylko na Msze św. z formularzem o św. Janie Pawle II.

PROPOZYCJA CZYTAŃ BIBLIJNYCH tylko na Msze św. z formularzem o św. Janie Pawle II. 22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA Wspomnienie obowiązkowe [ Formularz mszalny ] [ Liturgia Godzin ] PROPOZYCJA CZYTAŃ BIBLIJNYCH tylko na Msze św. z formularzem o św. Janie Pawle II. 1 / 8 W pozostałych

Bardziej szczegółowo

raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam

raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam 3 Spis treści Przedmowa.... 5 CZĘŚĆ PIERWSZA Otwórzcie drzwi wiary! 1. Drzwi wiary są otwarte...

Bardziej szczegółowo

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie?

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? UWIELBIAJ DUSZO MOJA PANA!!! ZANIM UWIELBISZ PRAWDZIWIE ZAAKCEPTUJ SYTUACJĘ, KTÓRĄ BÓG DOPUSZCZA UWIELBIANIE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii w klasie VI Zgodne z programem nauczania nr AZ 2 01/10 z dnia 9 czerwca 2010 r. Poznaję Boga i w Niego wierzę. Wierzę w Kościół WYMAGANIA OGÓLNE SEMESTR

Bardziej szczegółowo

Jezus przyznaje się do mnie

Jezus przyznaje się do mnie Jezus przyznaje się do mnie Natalia Podosek: ( ) w świecie aktorstwa, w którym na co dzień się obracasz, temat Pana Boga jest spychany na margines zainteresowania, a czasami wręcz wyśmiewany przez niektóre

Bardziej szczegółowo

Ziemia. Modlitwa Żeglarza

Ziemia. Modlitwa Żeglarza Ziemia Ziemia, którą mi dajesz, nie jest fikcją ani bajką, Wolność którą mam w Sobie Jest Prawdziwa. Wszystkie góry na drodze muszą, muszą ustąpić, Bo wiara góry przenosi, a ja wierzę Tobie. Ref: Będę

Bardziej szczegółowo

WYWIAD Z ŚW. STANISŁAWEM KOSTKĄ

WYWIAD Z ŚW. STANISŁAWEM KOSTKĄ WYWIAD Z ŚW. STANISŁAWEM KOSTKĄ Witaj Św. Stanisławie, czy mogę z Tobą przeprowadzić wywiad? - Witam. Tak bardzo chętnie udzielę wywiadu. Gdzie i kiedy się urodziłeś? - Urodziłem się w Październiku 1550r.

Bardziej szczegółowo

Propozycja programu Nawiedzenia Zduny

Propozycja programu Nawiedzenia Zduny Propozycja programu Nawiedzenia Zduny LITURGIA NAWIEDZENIA OBRAZU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ 1 Ustawienie procesji (godz.15 55 ) Krzyż i świece 1.......... Feretrony Sztandary Delegacje niosące OBRAZ

Bardziej szczegółowo

Kazanie na uroczystość ustanowienia nowych animatorów. i przyjęcia kandydatów do tej posługi.

Kazanie na uroczystość ustanowienia nowych animatorów. i przyjęcia kandydatów do tej posługi. SŁUŻYĆ JEDNEMU PANU. Kazanie na uroczystość ustanowienia nowych animatorów i przyjęcia kandydatów do tej posługi. Katowice, krypta katedry Chrystusa Króla, 18 czerwca 2016 r. "Swojemu słudze Bóg łaskę

Bardziej szczegółowo

NOWENNA. "Najmocniej działają dzisiaj w świecie ci, którzy promienieją tym Bożym życiem, które noszą w sobie"

NOWENNA. Najmocniej działają dzisiaj w świecie ci, którzy promienieją tym Bożym życiem, które noszą w sobie NOWENNA Za 9 dni ważny a nawet najważniejszy dzień w życiu naszych Nowicjuszek: Ani, Patrycji, Estery, Magdy i Gosi. W ciągu tego czasu oczekiwania chciejmy poddać je pod opiekę Matki Bożej by jako Siostry

Bardziej szczegółowo

M O D L I T W A P O W S Z E C H N A

M O D L I T W A P O W S Z E C H N A M O D L I T W A P O W S Z E C H N A MODLITWA WIERNYCH Jest modlitwą błagalną lud odpowiada na słowo Boże przyjęte z wiarą i zanosi do Boga prośby wykonując wynikającą z chrztu funkcję kapłańską Powinna

Bardziej szczegółowo

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 19 stycznia 2014 można było obejrzeć kronikę naszej wspólnoty na stronie internetowej parafii: PODWÓRKOWE KOŁO RÓŻAŃCOWE DZIECI - KRONIKA Zachęcamy

Bardziej szczegółowo

1) Zapalenie świecy i wypowiedzenie słów Światło Chrystusa (uczestnicy odpowiadają Bogu niech będą dzięki ).

1) Zapalenie świecy i wypowiedzenie słów Światło Chrystusa (uczestnicy odpowiadają Bogu niech będą dzięki ). Temat: Struktura Mszy Świętej Modlitwa Eucharystyczna. Do spotkania należy przygotować: świecę, zapałki, porozcinaną tabelkę z ostatniej strony potrzebną do aktywizacji grupy, długopisy i kartki do konkursu.

Bardziej szczegółowo

Zauważamy, że nowe sytuacje w rodzinach, a także w życiu społecznym, ekonomicznym, politycznym i kulturalnym. domagają się

Zauważamy, że nowe sytuacje w rodzinach, a także w życiu społecznym, ekonomicznym, politycznym i kulturalnym. domagają się Zauważamy, że nowe sytuacje w rodzinach, a także w życiu społecznym, ekonomicznym, Szukamy: politycznym i kulturalnym 1. Doświadczenia żywej wiary 2. Uzasadnienia swojej wiary domagają się 3. Wspólnoty

Bardziej szczegółowo

Czy Matka Boska, może do nas przemawiać?

Czy Matka Boska, może do nas przemawiać? Czy Matka Boska, może do nas przemawiać? Jan Paweł, 23.06.2016 11:06 Jedną z osób która nie ma najmniejszych co do tego wątpliwości, jest Chorwatka Miriam, która od 24 czerwca 1981 roku spotyka się z Matką

Bardziej szczegółowo

TUCHOLA DOTKNĘŁA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

TUCHOLA DOTKNĘŁA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA Od 12go grudnia b.r. w diecezji pelplińskiej odbywała się peregrynacja symboli Światowych Dni Młodzieży. Krzyż i Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani, gościły również w naszym mieście i to w piękny, radosny

Bardziej szczegółowo

były wolne od lęków wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. z tęsknotami Jezusa

były wolne od lęków wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. z tęsknotami Jezusa I. Świadkowie Chrystusa 2 3 4 5 6 określa sposoby odnoszenia się do Boga na wzór Jezusa wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. określa sposoby odnoszenia się do Boga

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI.

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI. WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI. Przedmiot oceny 1. Cytaty z Pisma św., modlitwy, pieśni 2. Zeszyt przedmioto wy 3. Prace domowe 4. Testy i sprawdziany OCENA celująca

Bardziej szczegółowo

Radom, 18 października 2012 roku. L. dz. 1040/12 DEKRET. o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary. w Diecezji Radomskiej

Radom, 18 października 2012 roku. L. dz. 1040/12 DEKRET. o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary. w Diecezji Radomskiej Bp Henryk Tomasik: Dekret o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary w Diecezji Ra Radom, 18 października 2012 roku L. dz. 1040/12 DEKRET o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego

Bardziej szczegółowo

Jezus Chrystus. Niech będzie. pochwalony. SP Klasa VI, temat 60

Jezus Chrystus. Niech będzie. pochwalony. SP Klasa VI, temat 60 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Serwus Witam Dobry wieczór Dzień dobry Szczęść Boże Chrystus zmartwychwstał Króluj nam, Chryste Grupa 1 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Zapoznajcie się z tekstem

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do Szkoły Modlitwy Jana Pawła II środa, 21 września :33

Zapraszamy do Szkoły Modlitwy Jana Pawła II środa, 21 września :33 Jan Paweł II nadal wskazuje nam kierunek duchowego wzrastania. Musimy z wielką troską starać się o wypłynięcie na głębię. Służy temu m.in. Szkoła Modlitwy Jana Pawła II, która powstała przy Centrum Nie

Bardziej szczegółowo

Proboszcz parafii lub Rektor kościoła zadba, by podczas uroczystości z udziałem Księdza Biskupa zawsze byli kapłani posługujący w konfesjonałach.

Proboszcz parafii lub Rektor kościoła zadba, by podczas uroczystości z udziałem Księdza Biskupa zawsze byli kapłani posługujący w konfesjonałach. Msza święta pod przewodnictwem Biskupa Wypada, jeśli nie ma diakonów, by ks. Biskupowi towarzyszyło dwóch koncelebransów (proboszcz parafii i dziekan dekanatu, lub inny wyznaczony kapłan, który zgodnie

Bardziej szczegółowo

Pustelnia de Foucauld

Pustelnia de Foucauld Niezbadane są drogi Bożego Miłosierdzia. Tych, których Pan powołuje do zgłębiania wielkości Jego Miłosierdzia, prowadzi przedziwnymi drogami. Tak było kiedyś w przeszłości i jest dzisiaj, właśnie tu na

Bardziej szczegółowo

Program nauczania biblijnego uczniów klas gimnazjalnych. Program powstaje pod kierunkiem Elżbiety Bednarz

Program nauczania biblijnego uczniów klas gimnazjalnych. Program powstaje pod kierunkiem Elżbiety Bednarz Program nauczania biblijnego uczniów klas gimnazjalnych Program powstaje pod kierunkiem Elżbiety Bednarz Klasa I Ja i Bóg na co dzień Redaktor: Michał Stępień Nauka o Jezusie Chrystusie Jezus Syn Boży

Bardziej szczegółowo

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘD PRZYJĘCIA DZIECKA Rodzice: Rodzice: Rodzice: Chrzestni: Drodzy rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?... O co prosicie Kościół Boży dla? O chrzest. Drodzy

Bardziej szczegółowo

Świątynia Opaczności Bożej - Łagiewniki. Akt oddania się Bożenu Miłosierdziu Historia obrazu Jezusa Miłosiernego. Obraz "Jezu ufam Tobie"

Świątynia Opaczności Bożej - Łagiewniki. Akt oddania się Bożenu Miłosierdziu Historia obrazu Jezusa Miłosiernego. Obraz Jezu ufam Tobie Łagiewniki Świątynia Opaczności Bożej - Akt oddania się Bożenu Miłosierdziu Historia obrazu Jezusa Miłosiernego Obraz "Jezu ufam Tobie" Obraz "Jezu ufam Tobie" został namalowany po raz pierwszy w historii

Bardziej szczegółowo

(Jan Paweł II, Warszawa, 2 czerwca 1979 r.)

(Jan Paweł II, Warszawa, 2 czerwca 1979 r.) Przybywam do was jako syn tej ziemi, tego narodu, a zarazem, z niezbadanych wyroków Opatrzności, jako następca Świętego Piotra na tej właśnie rzymskiej stolicy. Dziękuję wam, żeście nie zapomnieli o mnie,

Bardziej szczegółowo

Ze Zmartwychwstałym w społeczeństwie. Podręcznik do religii dla I klasy szkoły zawodowej

Ze Zmartwychwstałym w społeczeństwie. Podręcznik do religii dla I klasy szkoły zawodowej Ze Zmartwychwstałym w społeczeństwie Podręcznik do religii dla I klasy szkoły zawodowej Człowiek sumienia 19 Każdy dzień życia człowieka wypełniony jest dużymi i małymi wyborami. To one nadają ludzkiemu

Bardziej szczegółowo

Niedziela Chrztu Pańskiego Łk 3, Trzy chrzty II Niedziela Zwykła J 2, Wszystko i cokolwiek III Niedziela Zwykła Łk 1, 1-4; 4,

Niedziela Chrztu Pańskiego Łk 3, Trzy chrzty II Niedziela Zwykła J 2, Wszystko i cokolwiek III Niedziela Zwykła Łk 1, 1-4; 4, 5 Spis treści Wstęp 11 Ku przemienionemu człowiekowi I Niedziela Adwentu Łk 21, 25-28. 34-36 15 Oczekiwać z nadzieją II Niedziela Adwentu Łk 3, 1-6 19 Między marketingiem a pustynią Niepokalane Poczęcie

Bardziej szczegółowo

Aktywni na start. Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r.

Aktywni na start. Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r. Aktywni na start Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r. Bo ziemia sama z siebie owoc wydaje, najpierw trawę, potem kłos, potem pełne zboże w kłosie. A gdy owoc dojrzeje, wnet się zapuszcza sierp, bo nadeszło

Bardziej szczegółowo

Chrześcijaństwo skupia w sobie wiele odłamów, które powstały przez lata, opierający się jednak na jednej nauce Jezusa Chrystusa.

Chrześcijaństwo skupia w sobie wiele odłamów, które powstały przez lata, opierający się jednak na jednej nauce Jezusa Chrystusa. Chrześcijaństwo Chrześcijaństwo jest jedną z głównych religii monoteistycznych wyznawanych na całym świecie. Jest to największa religia pod względem wyznawców, którzy stanowią 1/3 całej populacji. Najliczniej

Bardziej szczegółowo

Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A. KLASY III D i III B. KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska

Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A. KLASY III D i III B. KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska RE Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A KLASY III D i III B KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska Duchu Święty przyjdź ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO DOMINIKA CIBOROWSKA KL III D MODLITWA Przyjdź

Bardziej szczegółowo

Modlitwa Różańcowa stanowi swego rodzaju streszczenie Ewangelii i składa się z czterech tajemnic opisujących wydarzenia z życia Jezusa i Maryi.

Modlitwa Różańcowa stanowi swego rodzaju streszczenie Ewangelii i składa się z czterech tajemnic opisujących wydarzenia z życia Jezusa i Maryi. Poprawne odmawianie różańca oznacza odmawianie modlitwy oraz medytację w tym samym czasie. Dzięki temu odmawianie różańca jest tak wspaniałym przeżyciem duchowym. Każda z tajemnic różańca koncentruje się

Bardziej szczegółowo

Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały (Jan 10:10)

Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały (Jan 10:10) Lekcja 5 na 4 lutego 2017 Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały (Jan 10:10) Możemy dowiedzieć się o chrzcie Duchem Świętym i jak wierzący

Bardziej szczegółowo

Słowo abp. Zygmunta Zimowskiego do wiernych diecezji tarnowskiej i radomskiej z okazji XXIII. Międzynarodowego Dnia Chorego

Słowo abp. Zygmunta Zimowskiego do wiernych diecezji tarnowskiej i radomskiej z okazji XXIII. Międzynarodowego Dnia Chorego Niewidomemu byłem oczami, chromemu służyłem za nogi (Hi 29,15) Słowo abp. Zygmunta Zimowskiego do wiernych diecezji tarnowskiej i radomskiej z okazji XXIII. Międzynarodowego Dnia Chorego Czcigodni Kapłani,

Bardziej szczegółowo

Modlitwa ciągła nieustająca dopomaga do działania we wszystkim w imieniu Pana Jezusa, a wtenczas wszystkie zwroty na siebie ustają.

Modlitwa ciągła nieustająca dopomaga do działania we wszystkim w imieniu Pana Jezusa, a wtenczas wszystkie zwroty na siebie ustają. Modlitwa ciągła nieustająca dopomaga do działania we wszystkim w imieniu Pana Jezusa, a wtenczas wszystkie zwroty na siebie ustają. /Matka Celina Zapiski -17.VI.1883r./...dziecko drogie, chcę ci objaśnić...ogólną

Bardziej szczegółowo

Akt oddania się Matce Bożej

Akt oddania się Matce Bożej 3 Akt oddania się Matce Bożej (kard. Stefana Wyszyńskiego) Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko, czym jestem i

Bardziej szczegółowo

KERYGMAT. Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia

KERYGMAT. Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia KERYGMAT Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia 1. BOŻA MIŁOŚĆ Ukochałem cię odwieczną miłością Bóg kocha cię osobiście. Bóg kocha właśnie ciebie, ponieważ jest TWOIM Ojcem. Iz 43, 1 Ja i Ty

Bardziej szczegółowo

GDY UROCZYSTOŚĆ PRZYRZECZEŃ ODBYWA SIĘ PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ

GDY UROCZYSTOŚĆ PRZYRZECZEŃ ODBYWA SIĘ PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ GDY UROCZYSTOŚĆ PRZYRZECZEŃ ODBYWA SIĘ PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ Po Ewangelii OPIEKUN kandydatów do ślubowania zwraca się do Celebransa: Ojcze, obecni tu kandydaci pragną podczas tej Eucharystii, w uroczystość

Bardziej szczegółowo

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA Tekst biblijny: Dz. Ap. 16,19 36 Tekst pamięciowy: Dz. Ap. 16,31 ( ) Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. Bóg chce, abyś uwierzył w Jego Syna, Jezusa

Bardziej szczegółowo