BIULETYN STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ OJCA CAFFARELA NR 10

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ OJCA CAFFARELA NR 10"

Transkrypt

1 BIULETYN STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ OJCA CAFFARELA NR 10 Spis treści OD REDAKCJI Modlić się Magnificat Maria Carla i Carlo Volpini...2 Słowo Postulatora Odważyć się żyć Ewangelią o. Paul-Dominique Marcovits...3 Bilans finansowy Stowarzyszenia w roku 2010 Philippe Deney,...4 Propozycja czuwania z o. Caffarelem...6 List hiszpańskiej ekipy TEMAT FORMACYJNY W R (w Hiszpanii) Ekipa Huelva Z archiwum...7 O. Henri Caffarel: Święci świeccy a Odważyć się żyć Ewangelią...7 Święci świeccy...7 Szkoły świętości...8 ANKIETA na temat Biuletynu Przyjaciół Ojca Caffarela str. 1

2 OD REDAKCJI Modlić się Magnificat Maria Carla i Carlo Volpini Dziękujemy Ojcze Caffarel, że poleciłeś nam modlitwę Magnificat O. Caffarel zachęcał nas nieustannie do modlitwy, ponieważ modlić się to szukać Boga. Modlitwa Magnificat jednoczy wszystkie ekipy, ale dlaczego mamy ją odmawiać codziennie? Czy przede wszystkim dlatego, że jest modlitwą ekip na całym świecie? Magnificat jest pieśnią chwały, którą Maryja wyśpiewuje swemu Panu, ale może ona stać się naszą pieśnią chwały, ponieważ sam Bóg, przez swoje Słowo i słowo Pisma, zachęca nas do oddawania mu chwały każdego dnia. Magnificat anima mea, ponieważ dobrze jest grać naszemu Bogu (Ps 147, 1), Magnificat anima mea, ponieważ wszystko, co żyje niech chwali Pana (Ps 150, 6), Magnificat anima mea, ponieważ Ty utworzyłeś moje nerki, Ty utkałeś mnie w łonie mej matki (Ps 139, 13). Magnificat anima mea, kiedy klękam przed moim Panem i czuję Jego obecność w głębi mej duszy, Magnificat anima mea, kiedy słucham Jego Słowa, przez które otrzymuję światło dla codziennego życia (por. Łk 10, 21-24), Magnificat anima mea, kiedy podczas spaceru lekki powiew przynosi zapach wiosny, albo silny podmuch porusza konarami starych drzew, Magnificat anima mea, kiedy zapach świeżego chleba unosi się w powietrzu i przynosi radość, że dzisiaj również będę mógł go dzielić z braćmi, Magnificat anima mea, kiedy z Maryją wyśpiewuję wielkie dzieła, które Bóg nieustannie czyni w nas i dla nas (por. Łk 1, 49-50), kiedy w Maryi znajduję schronienie, pomoc, wsparcie. Magnificat anima mea, za piękno tworzone przez człowieka w każdym z jego dzieł i za małżeństwo przeżywane jako arcydzieło Boga. Magnificat anima mea, za więzi międzypokoleniowe, a zwłaszcza za uścisk miłości między rodzicami i dziećmi. Magnificat anima mea, za dar END, który każdy z nas otrzymał dzięki o. Caffarelowi, człowiekowi pochwyconemu przez Boga. str. 2

3 Magnificat anima mea, za dar Maryi, Matki Boga i Matki czułości, ponieważ przykład jej tak, uzdolnia mnie do wypowiedzenia mojego tak (Łk 1, 38). Magnificat anima mea jak długo będę żyć póki będę istniał (Ps 146, 2). Słowo Postulatora Odważyć się żyć Ewangelią o. Paul-Dominique Marcovits Na początek kilka zdań o procesie o. Caffarela. Etap diecezjalny dobiega końca. Świadkowie zostali przesłuchani. Teologowie i historycy w najbliższym czasie złożą swoje sprawozdania Komisji diecezjalnej. Wkrótce, jeśli arcybiskup Paryża wyrazi zgodę, wyślemy dossier do Rzymu. Zacznie się nowy etap. Będziemy was o wszystkim informować. Jednak, wobec zbliżającego się międzynarodowego zgromadzenia Equipes Notre-Dame w Brasilii, pozwólcie, że podzielę się z wami kilkoma refleksjami. O. Caffarel kochał Brazylię odwiedzał ją trzykrotnie na zaproszenie ekip, które powstały tam dzięki Pedro i Nancy Moncau. To zgromadzenie będzie dla nas jak nowa Pięćdziesiątnica Duch Święty zstąpi na nas, aby dobra nowina o małżeństwie była nadal głoszona wszystkim parom na ziemi. Odważyć się żyć Ewangelią, taki jest temat zgromadzenia. Oto trzy zdania o. Caffarela, które pomogą nam przygotować się do tej pielgrzymki, niezależnie, czy wybieramy się tam fizycznie czy tylko duchowo. Człowiek do swojego spełnienia bardziej potrzebuje modlitwy niż chleba. Chleb jest konieczny, wzajemna pomoc jest fundamentalna, różnorakie wsparcie może pomóc członkom ekip w przeżywaniu małżeństwa i świadczeniu o nim. Jednak modlitwa, odniesienie do Boga, czas trwania przed Panem, bycia do Jego dyspozycji, jak mówi o. Caffarel to jest źródło wszystkiego. Bez modlitwy pomoc innych nie będzie skuteczna nie sięgnie głębi. W modlitwie, zwłaszcza myślnej, Pan daje życie w konsekwencji wszystko inne otrzymuje swoje właściwe miejsce. Wielką łaską, jakiej dostąpił o. Caffarel, było zrozumienie sakramentu małżeństwa, które dało początek ruchowi Equipes Notre-Dame. Tak, to prawda, ale trzeba dodać, że złączył on życie małżeńskie z życiem modlitwy. Jeśli Bóg jest źródłem miłości, jak mówi liturgia sakramentu małżeństwa, to modlitwa jest sprawą istotną. Małżeństwu grozi zwiędnięcie, jeśli zabraknie wody modlitwy. Jeśli ona jest, to mężczyzna i kobieta mogą się spełnić, odnaleźć harmonię, pokonać przeszkody, które zdarzają się wszystkim. Odważyć się na Ewangelię, to najpierw odważyć się na modlitwę. Trzeba ciągle powtarzać tę podstawową prawdę: kto przychodzi, aby brać, odchodzi z pustymi rękami; kto przychodzi, aby dawać, znajduje. Jakże to się sprawdza w małżeństwie! Jakże to może się sprawdzić w Brasilii! Wiemy, że apostolat, moc świadczenia wobec innych o wielkości ludzkiej miłości przenikniętej miłością Bożą, znajduje swoje źródło w miłości, w darowaniu siebie innym. Odważyć się żyć str. 3

4 Ewangelią, to nie brać, to nie narzucać naszą wiarę, nasz punkt widzenia, nie! Odważyć się żyć Ewangelią, to chcieć dawać to, co dla nas jest najcenniejsze. Innych porusza tylko to, co pochodzi z naszego serca. Kiedy o. Caffarel po raz pierwszy pojawił się przed uczestnikami rekolekcji w Troussures, otworzył ramiona i powiedział: Pan was oczekuje. W pierwszym liście o modlitwie pisze również: Pan zawsze na was czeka. Czeka na nas w Brasilii. Jeśli zostajemy w naszych domach Pan oczekuje nas w komunii z wszystkimi ekipami, w wielkiej rodzinie END. skarbnik Bilans finansowy Stowarzyszenia w roku 2010 Philippe Deney, Znaczącym wydarzeniem w r była organizacja przez stowarzyszenie sympozjum poświęconego o. Caffarelowi w Kolegium Bernardynów w Paryżu, które odbiło się szerokim echem. Jego głównym celem było lepsze poznanie osoby i myśli o. Caffarela. Podjęto więc decyzję o przeznaczeniu części naszych rezerw finansowych na to wydarzenie, które pozostaje w pełnej zgodzie z naszą misją. Na koniec grudnia 2010 r. stan wpływów i wydatków stowarzyszenia przedstawiał się następująco: Wydatki: podróże świadków utrzymanie biura Ekipa Postulacyjna wydatki sekretariatu na reprografię koszty organizacji sympozjum Razem Wpływy: - składki subwencja ERI dary sprzedaż, handel str. 4

5 - zapisy na sympozjum produkt finansowy 280 Razem Bilans Pomijając wpływ kosztów sympozjum na stan rachunków (strata ), podobnie jak w latach poprzednich wydatki pozostają niższe od budżetu, jaki przewidzieliśmy na okres sprawozdawczy. Sposób funkcjonowania nie zmienił się. Wszelkie działania podejmowane są z minimum przemieszczeń ekipy postulacyjnej i komisji diecezjalnej. Teologowie i historycy wypełniali swoją pracę na odległość, via Internet. Wydatki sekretariatu i biura pozostają na minimalnym poziomie dzięki ekipie wolontariuszy, którzy poświęcają wiele swojego czasu. Wpływy ze składek są takie same jak w r Poziom odnawiania przynależności jest dobry, przy braku systematycznego odnawiania indywidualnego i przez zwykłe zamieszczenie formularza zgłoszenia w biuletynie informacyjnym. Należy podkreślić znaczący wkład Brazylii. W efekcie zdecydowaliśmy, podobnie jak w roku ubiegłym, nie korzystać z subwencji ERI ( ) i przenieść ją na lata następne, w zależności od przebiegu procesu beatyfikacyjnego. Pochodzenie składek i darów: Brazylia 68% Francja 13% Hiszpania 10% Portugalia 6% Polska 2% Ameryka Łacińska 1% *** Składki i dary pochodzą głównie z dwóch krajów, w których jest najwięcej ekip Brazylia i Francja dostarczyły 81% całej kwoty składek w 2010 r. Sama Brazylia przynosi 2/3 wszystkich składek. Świadczy to, jak wielkie znaczenie ma dla Brazylijczyków kanonizacja o. Caffarela. W innych krajach funkcjonują korespondenci stowarzyszenia. Dzisiaj stowarzyszenie liczy nieco ponad 1600 członków. str. 5

6 Propozycja czuwania z o. Caffarelem Drodzy członkowie ekip! Sądzimy, że nauczanie o. Caffarela zachowuje ciągle aktualność. Może ono pomóc wielu małżeństwom umocnić się w wierze. Duchowość małżeńska jest drogą świętości. Pracujemy na rzecz procesu kanonizacyjnego o. Caffarela, aby jego myśl o małżeństwie jako drodze świętości stała się znana całemu światu, aby jego słowo coraz bardziej się rozszerzało. Stwierdzamy także, że kiedy mówi się o rodzinie, zapomina się o tym, co istotne, o filarze rodziny małżeństwie. Uważamy także, że byłoby interesujące podzielić się naszymi doświadczeniami propagowania myśli o. Caffarela. Jako przykład prezentujemy wam propozycję czuwania, w j. francuskim, na rekolekcje lub wieczór modlitwy. Można ją znaleźć pod adresem: Podzielcie się też waszymi pomysłami. Taka wymiana pomaga nam ubogacić się wzajemnie, abyśmy byli lepszymi świadkami. Ekipa redakcyjna Jacques i Marie-France Bejot-Dubief List hiszpańskiej ekipy TEMAT FORMACYJNY W R (w Hiszpanii) Ekipa Huelva 7 Podczas jednego z ostatnich spotkań tego cyklu doradca duchowy naszej ekipy zaproponował, abyśmy napisali komentarz do tematu formacyjnego, z zamiarem przesłania podziękowania ekipie super regionu Hiszpanii. Wasze świadectwo może być przyczynkiem do beatyfikacji o. Caffarela powiedział nam i odpowiedzią na to, co na przestrzeni lat otrzymaliście od Ruchu i od o. Caffarela. Przypomniał nam, jak powstały ekipy za sprawą kilku małżeństw i kapłana. To były młode pary, które przed ślubem spotykały się z nim, aby otrzymać ukierunkowanie i wsparcie. Miało to dla nas wielkie znaczenie, ponieważ my także, młodzi, zaczęliśmy spotykać się z kapłanem, który był przez wiele lat doradcą duchowym kilku ekip o. Raphaelem Bohigues. Następnie, po ślubie, pragnęliśmy należeć do tej wspólnoty tworzonej przez pary, które znaliśmy. Po wielu latach, po odejściu naszego poprzedniego doradcy, zastąpił go jeden z tych młodych bywalców Centre Ville w Sewilli, który wybrał drogę powołania kapłańskiego. Bardzo często spoglądaliśmy w kierunku innej wspólnoty pierwotnej ku Jezusowi z apostołami usiłując odkryć podstawowe przesłanie, Dobrą Nowinę o Królestwie Bożym, str. 6

7 którą Chrystus głosił, a my wielokrotnie zobowiązywaliśmy się wprowadzać w życie. Dlatego wydał nam się potrzebny ten powrót do źródeł, zaproponowany przez temat formacyjny tego roku, ponieważ zbyt łatwo dajemy się porwać przez zagadnienia, które dalekie są od tego, co istotne od więzi z Chrystusem. A właśnie ten temat rozbrzmiewa wyraźnie od pierwszego rozdziału, cytującego tekst o. Caffarela z Listu Miesięcznego z lutego 1950 r.: Obierzcie właściwy kierunek. Ta kwestia, podstawowa dla chrześcijańskiego małżeństwa, jest obecna również w pozostałych rozdziałach, opartych na jego pismach. Mieliśmy możliwość zapoznać się z nimi podczas naszych spotkań. Dla wszystkich okazały się bliskie, konkretne i jasne. Rozpoznaliśmy się w nich nasze lęki, nasze słabości, nasze błędy, nasze cierpienia, nasze radości, nasze problemy nasze życie w świetle życia Chrystusa, który jako człowiek przeżywał i odczuwał podobnie, jak my, ale w całkowitym zjednoczeniu z Ojcem, kochając aż do końca. W pismach o. Caffarela mogliśmy podziwiać talent tego kapłana, człowieka wiary, posiadającego bardzo jasne idee, znającego rodzinę i życie małżonków. Serdeczny i czuły, a jednocześnie nieprzejednany w sprawach zasadniczych, bez łagodzenia, które my sobie nawzajem aplikujemy. Wizjoner, który umiał odkryć Chrystusa w życiu człowieka i postanowił Go naśladować, pomagając parom małżeńskim poznać drogę przez Niego wskazaną. Z archiwum O. Henri Caffarel: Święci świeccy a Odważyć się żyć Ewangelią W nawiązaniu do tematu zgromadzenia Brasilia 2012 kilka fragmentów z tekstów o. Caffarela na temat naszej roli w ewangelizacji. Święci świeccy / Byłoby naiwnością oczekiwać, że ewangelizacja doczesności dokona się bez konfliktów, bez walki. Doczesność jest jeszcze w ogromnej mierze domeną księcia tego świata, który nie ma zamiaru wypuszczać swej zdobyczy z rąk! Czy sądzimy, że świat pracy zostanie przyprowadzony do Chrystusa bez wysiłku, że świat kapitału łatwo nawróci się na Ewangelię? A świat polityki, nauki, kultury, sztuki? To odzyskiwanie natury przez łaskę wymaga, aby świętość była obecna wszędzie w dzisiejszym świecie. W tym cały problem czy będziemy świętymi świeckimi (świętymi tzn. ludźmi całkowicie oddanymi Chrystusowi, napełnionymi Jego łaską, poruszanymi przez Ducha Świętego), świętymi robotnikami, rolnikami, dyrektorami przedsiębiorstw, świętymi politykami, str. 7

8 świętymi artystami? Świętymi i misjonarzami, a może nawet męczennikami [ Anneau d Or nr 30]. Każda epoka ma swój typ świętości. W początkach Kościoła przez trzysta lat było to męczeństwo, świadectwo krwi. Po okresie prześladowań pojawili się eremici, tysiące Ojców Pustyni, którzy wkrótce zaczęli się łączyć we wspólnoty. I przez szereg wieków klasztory są szkołami świętości. Warto zauważyć, że nowe formy świętości nie eliminują wcześniejszych, ale lepiej odpowiadając na potrzeby chwili przyćmiewają je na pewien czas. W XIII w., gdy chrześcijaństwo żyje wygodnie, kościoły i klasztory są szanowane i otrzymują bogate dotacje, świętość wraz z pojawieniem się zakonów żebrzących przybiera postać ubóstwa. W czasach Odrodzenia przejawia się w wielkim rozmachu misyjnym, który prowadzi zakonników do Nowego Świata i po wszystkie krańce ziemi. Wkrótce potem mnożą się kongregacje mające na celu pomoc w różnych potrzebach fizycznych i moralnych: w chorobie, sieroctwie, starości, nauczaniu dzieci, itp. W XIX w. z kolei kobiety wyruszają w dalekie misje. Czy nie mamy prawa uznać, że wiek XX rozpoczyna erę świętości w małżeństwie? Nie jest łatwo być świętym w świecie, podejmować odpowiedzialność, być obecnym wszędzie w społeczeństwie od pewnego czasu coraz liczniejsi chrześcijanie to czynią. Ale ilu przy tym straciło entuzjazm i czystość młodzieńczej wiary ich serca nie były wystarczająco zahartowane. Nie można rzucać się do wody, aby ratować tonący świat, jeśli nie ma się pewności stawienia oporu falom. Szkoły świętości Gdzie więc mają się formować ci świadkowie Chrystusa, święci naszych czasów, wezwani do podejmowania takiego ryzyka? W parafiach, w ruchu Akcji Katolickiej, na rekolekcjach, przez kierownictwo duchowe z pewnością. Ale podobnie jak eremici szybko doświadczyli konieczności wsparcia i przyjaźni braterskiej w klasztorze, tak chrześcijanie żyjący w małżeństwie potrzebują formacji duchowej dostosowanej do ich stanu i nie mogą pozostawać izolowani w swej walce o świętość. Sądzę, że ekipy powinny być przede wszystkim szkołami świętości, do których małżonkowie przychodzą regularnie, jak kaznodzieja wraca do swego klasztoru, aby odżyć w braterskiej atmosferze, zaczerpnąć na modlitwie i medytacji nowych sił, poczuć, że nie jest sam w swoim dziele. [ Anneau d Or, nr 30, listopad-grudzień 1949]. *** Spotkać Jezusa Chrystusa, to przede wszystkim wsłuchiwać się w Tego, który jest obecny. On mówi do nas w Piśmie Świętym, dlatego kochamy to Słowo Boga. Mówi do nas w nauczaniu, które Kościół stopniowo wypracował medytując Biblię. Mówi z głębi serca brata lub siostry, ale często trzeba rozumieć bez słów. Mówi na różne sposoby podczas spotkania, ale trzeba mieć jeszcze serce skłonne do słuchania, według wyrażenia biblijnego. str. 8

9 Mówi, aby każdemu powierzyć tajemnicę, aby objawić swego Ojca i Jego plan zbawienia, aby zachęcić do nawrócenia (nawracanie nigdy się nie skończy), mówi, aby nas posłać na pomoc innym On mówi, a nam się wydaje, że to wszystko trudno wprowadzić w życie. Dlatego nie poprzestaje na mówieniu, ale przemienia tych, którzy wyznają swoją niemoc, dając im Ducha Mocy, który z galilejskich rybaków uczynił niestrudzonych świadków Zbawiciela. [Henri Caffarel, List miesięczny, marzec 1973]. *** Ruch END nie tylko nie zamierza zastępować innych wspólnot: rodziny, parafii, Akcji Katolickiej, stowarzyszeń rozrywki, kultury lub wzajemnej pomocy, ale pragnie widzieć swoich członków w tych środowiskach, aktywnie obecnych, wnoszących swoje oddanie i świadectwo, zawiązujących przyjaźnie. Powiedziałbym wręcz, że spotykacie się jako ekipy, aby znaleźć tę siłę miłość Pana która wyrzuci was we wszystkich kierunkach i do wszystkich środowisk, gdzie macie być bez bojaźni i bez pychy świadkami miłości, zaczynem ciasta. Do czego przydałby się zaczyn troskliwie trzymany z dala od ciasta? [Henri Caffarel, List miesięczny nr 60]. *** Jest pewien charakterystyczny aspekt tej misji apostolskiej małżeństwa, który Jan XXIII mocno podkreśla. Odnosząc się do ataków, których przedmiotem są w dzisiejszym świecie małżeństwo i rodzina, wyrażając żal, że tak wiele małżeństw, nawet chrześcijańskich, nie uznaje wielkości swego nadprzyrodzonego powołania ulegając skażeniu niemoralnością i materializmem, papież przypomina konieczność głoszenia czystej doktryny chrześcijańskiej. Ale nie wystarczy, podkreśla, że będą ją głosić biskupi i kapłani. Aby została zrozumiana przez naszych współczesnych, aby ją uznali, pokochali i zapragnęli jej się podporządkować, trzeba, aby została jakoś zilustrowana i przybliżona wszystkim przez przykład gorliwych katolików, którzy w swoim życiu jako małżonków, ojców i matek rodzin, podejmą wysiłek pełnej wierności ideałowi nakreślonemu przez samego Pana. Głosić życiem to, co kapłani głoszą słowem oto uprzywilejowany, choć wymagający, aspekt misji apostolskiej małżonków chrześcijańskich. Czy nie jest to zresztą echo, które dociera do nas z krajów misyjnych misjonarze na próżno usiłują ukazać wielkość i szczęście małżeństwa chrześcijańskiego zanim nie przybędą do nich małżonkowie, którzy potwierdzą ich słowa promieniowaniem swej wzajemnej miłości i miłości Boga. [Henri Caffarel, List miesięczny, czerwiec 1960]. str. 9

10 ANKIETA na temat Biuletynu Przyjaciół Ojca Caffarela Publikacja 10 numeru Biuletynu skłania nas do zapytania o waszą opinię. Dziękujemy za poświęcenie czasu na wypełnienie tej ankiety i przysłanie drogą pocztową lub przez Internet na stronie: 1 Charakterystyka respondenta Wiek : Mniej niż 25 lat lat lat lat Ponad 60lat Jesteś Członkiem END Doradcą duchowym Inne Miejsce zamieszkania: Kraj. Miejscowość 2 Sposób czytania Oczekujesz na Biuletyn? Z niecierpliwością Zwyczajnie W ogóle nie Ile czasu poświęcasz na lekturę Biuletynu? Mniej niż 15 minut Od 15 do 30 minut Od 30 minut do 1 godziny Ponad godzinę Co robisz z otrzymanym Biuletynem? Archiwizujesz go Udostępniasz osobom nie będącym członkami Stowarzyszenia Nie zachowujesz go Czy wykorzystujesz ostatnią stronę «formularz zgłoszenia»? nie tak często 3 Twoja opinia o Biuletynie 3.1 Ocena ogólna Zakreślić ocenę od 1 do 4 (1 nie zadowolony; 4 bardzo zadowolony). Zawartość str. 10

11 Prezentacja Całość czasopisma Biuletyn ukazuje się dwa razy w roku: Czy uważasz, że to wystarczające? tak nie a w tym przypadku, co sugerujesz? Dziękujemy za wyrażenie opinii o następujących twierdzeniach (Krzyżyk przy właściwej odpowiedzi) Biuletyn pozwala lepiej poznać cel Stowarzyszenia Tak Nie Nie wiem Biuletyn pomaga poznać osobę i przesłanie o. Caffarela Tak Nie Nie wiem 3.2 Twoja ocena zawartości Ocena poszczególnych rubryk Oceniaj od 1 do 4 zakreślając odpowiednią cyfrę (1 nie zadowolony; 4 bardzo zadowolony). - Artykuł redakcyjny Ocena Słowo Postulatora Ocena Stan zaawansowania procesu kanonizacyjnego Ocena Bilans finansowy Stowarzyszenia (raz w roku) Ocena Świadectwa o o. Caffarelu Ocena Ta rubryka powinna zostać powiększona... zmniejszona... bez zmian... - Z Archiwum: teksty o. Caffarela Ocena Ta rubryka powinna zostać powiększona... zmniejszona... bez zmian... - Proponujesz inne tematy? Otrzymujesz Biuletyn Pocztą Pocztą elektroniczną czytasz na ekranie drukujesz na oddzielnych kartkach 1 strona na kartce str strony na kartce w postaci broszurki Uwagi na temat łamania: (NB : Rozmiar i łamanie są dostosowane do druku w postaci broszurki formatu A 5)

12 Portal internetowy Stowarzyszenia Przyjaciół o. Caffarela - Czy wiesz o jego istnieniu? tak nie - Jeśli tak, czy go odwiedzasz? tak Ile razy w tygodniu... w miesiącu... w roku... nie dlaczego? - Czy polecasz go innym? - Czy oprócz Biuletynu i portalu internetowego życzysz sobie dodatkowych informacji przesyłanych od czasu do czasu drogą elektroniczną? tak nie 6 Na zakończenie : co sugerujesz - aby udoskonalić Biuletyn? - aby zachęcić nowych członków do wstępowania do Stowarzyszenia? str. 12

z Bogiem Duchowa u nas na Świecie rekolekcje BIULETYN WSPÓLNOTY ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO lipiec-wrzesień 2oo9 WSPÓLNOTA W MISJI 1

z Bogiem Duchowa u nas na Świecie rekolekcje BIULETYN WSPÓLNOTY ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO lipiec-wrzesień 2oo9 WSPÓLNOTA W MISJI 1 BIULETYN WSPÓLNOTY ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO Nr 85 lipiec-wrzesień 2009 Aby byli Jedno Świadectwa z Zakopanego Duchowa odnowa DOkument końcowy z Alicante Jezuici na Świecie Relacja z INDII Wakacje z Bogiem

Bardziej szczegółowo

SŁUŻYĆ TYM DAREM, JAKI KAŻDY OTRZYMAŁ

SŁUŻYĆ TYM DAREM, JAKI KAŻDY OTRZYMAŁ Podkomisja ds. Służby Liturgicznej SŁUŻYĆ TYM DAREM, JAKI KAŻDY OTRZYMAŁ Program formacyjny służby liturgicznej 2013 2 WSTĘP Dnia 27 listopada 2008 roku, podczas 346. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu

Bardziej szczegółowo

ptaki jakby ucichły, ale pielgrzymi nadal licznie przybywają

ptaki jakby ucichły, ale pielgrzymi nadal licznie przybywają SŁOWO ZASTĘPCY DYREKTORA KRAJOWEGO Zakopane-Olcza, 2012 r. Droga Wspólnoto Stowarzyszenia Cudownego Medalika! Kiedy piszę te słowa, jestem w Częstochowie, w gościnnym domu sióstr miłosierdzia. Za oknami

Bardziej szczegółowo

MOC BOŻEGO SŁOWA. od redakcji. duchowość komunii. świadkowie. doświadcrenia. nowe horyronty. słownik. dodatek

MOC BOŻEGO SŁOWA. od redakcji. duchowość komunii. świadkowie. doświadcrenia. nowe horyronty. słownik. dodatek MOC BOŻEGO SŁOWA od redakcji duchowość komunii Carlos Garcia Andrade CMF: KU TEOLOGII SŁOWA 3 świadkowie Camillo Bianchin OFM: DO ZOBACZENIA, PADRE NOVO! 12 doświadcrenia Róża Wilczek: PANIE, DO KOGÓŻ

Bardziej szczegółowo

Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności. www.cisi.pl. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym

Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności. www.cisi.pl. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym www.cisi.pl 5(45) wrzesień/październik 2009 ISSN 1642-6533 Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności Chrystus

Bardziej szczegółowo

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 2 Kor 8,9. Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was swoim ubóstwem ubogacić. EWANGELIA Łk 16,1-13

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 2 Kor 8,9. Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was swoim ubóstwem ubogacić. EWANGELIA Łk 16,1-13 Nr 239 / 22 września 2013 ISSN 2080-0010 XXV Niedziela Zwykła LITURGIA SŁOWA PIERWSZE CZYTANIE Am 8,4-7 Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego i bezrolnego pozostawiacie bez pracy, którzy mówicie:

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (35) * luty 2015 r.

ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (35) * luty 2015 r. ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (35) * luty 2015 r. Tak wyglądał przed wojną Szpital przy ul. Traugutta 11 LUTEGO WE WSPOMNIENIE NMP Z LOURDES OBCHODZIMY

Bardziej szczegółowo

Zakończenie Studium Przedmałżeńskiego

Zakończenie Studium Przedmałżeńskiego PARAFIA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA + BOGUSZOWICE GOTARTOWICE ROK XVIII + KWIECIEŃ 2009 + NR 175 I Komunia św. Do I Komunii św. dzieci naszej parafii przystąpią w niedzielę 3 maja podczas Mszy św.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 39 LUTY 2014

BIULETYN INFORMACYJNY NR 39 LUTY 2014 BIULETYN INFORMACYJNY NR 39 LUTY 2014 Z ŻYCIA KOŚCIOŁA Radość Ewangelii Światowy Dzień Modlitw o Powołania Z ŻYCIA WSPÓLNOTY FORMACJA MISYJNA Zanieść Chrystusa innym PROSTO Z AFRYKI Przekroczyłem próg

Bardziej szczegółowo

CHRYSTUSOWA GWARANCJA

CHRYSTUSOWA GWARANCJA Drodzy Czytelnicy, Jezus zmartwychwstał, zwyciężył śmierć i raz na zawsze zgładził grzech. To wydarzenie jest podstawą Chrześcijańskiego szczęścia. Dlatego nie bądźmy już przygnębieni. Podobnie jak Chrystus

Bardziej szczegółowo

List jedności Komunikat Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie nr 2 2011/2012

List jedności Komunikat Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie nr 2 2011/2012 Ks. dr Adam Wodarczyk Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie ul. Różyckiego 8, 40-589 Katowice tel./fax (032) 251 88 20, e-mail: sekretariat@oaza.pl kom. +48 696 254 488, e-mail: A.Wodarczyk@oaza.pl Katowice,

Bardziej szczegółowo

Bp Ignacy Dec WSPÓLNIE PRZED PANEM BOGIEM

Bp Ignacy Dec WSPÓLNIE PRZED PANEM BOGIEM Bp Ignacy Dec WSPÓLNIE PRZED PANEM BOGIEM Bp Ignacy Dec WSPÓLNIE PRZED PANEM BOGIEM Rekolekcje dla księży posługujących w Polskiej Misji Katolickiej we Francji La Ferté-sous-Jouarre, 6-10 września 2010

Bardziej szczegółowo

fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r

fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r Pierwsza Komunia Święta Blachownia 12 maja 2013r. VII Niedziela Wielkanocna była niezwykle uroczystym dniem dla 11-u uczniów I-go etapu edukacyjnego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Blachowni.

Bardziej szczegółowo

Program formacyjny diakonii wyzwolenia 2013/2014 Modlitwa członków KWC

Program formacyjny diakonii wyzwolenia 2013/2014 Modlitwa członków KWC Program formacyjny diakonii wyzwolenia 2013/2014 Modlitwa członków KWC Wprowadzenie Główną linią programu formacyjnego opracowanego na okres wrzesień 2013 czerwiec 2014 dla diakonii wyzwolenia jest aspekt

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI. POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII. POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII

WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI. POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII. POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII POLSKA MISJA KATOLICKA w SZWAJCARII WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI NR 431 LIPIEC - SIERPIEŃ 2007 NR 431 LIPIEC

Bardziej szczegółowo

FRANCISZKAŃSKIE ZARZĄDZANIE FINANSAMI

FRANCISZKAŃSKIE ZARZĄDZANIE FINANSAMI - 1 - FRANCISZKAŃSKIE ZARZĄDZANIE FINANSAMI Subsydium Definitorium Generalnego dla formacji do przejrzystego, solidarnego i etycznego używania naszych zasobów ekonomicznych (por. Kapituła Generalna OFM

Bardziej szczegółowo

W zakrystii. Spis treści. Dobro rodzin, dobro Ojczyzny...

W zakrystii. Spis treści. Dobro rodzin, dobro Ojczyzny... MAGAZYN PARAFIALNY 4 (96)/2010 1 Spis treści W zakrystii 1 Dobro rodzin, dobro Ojczyzny... Miłość, która powraca felieton Agaty Tomaszewskiej-Antoniewicz 2 Słowo Boże 3 Rodzina w Biblii ks. Paweł Rogalski

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, 14 sierpnia 1991 Przemówienie powitalne do uczestników VI Światowego Dnia Młodzieży

Częstochowa, 14 sierpnia 1991 Przemówienie powitalne do uczestników VI Światowego Dnia Młodzieży Dla GIMANZJUM Częstochowa, 14 sierpnia 1991 Przemówienie powitalne do uczestników VI Światowego Dnia Młodzieży 1. Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś (Łk 11, 27). Wraz z wami wszystkimi,

Bardziej szczegółowo

The Holy See. Świadkowie radości. List apostolski Papieża Franciszka do zakonnic i zakonników na rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego

The Holy See. Świadkowie radości. List apostolski Papieża Franciszka do zakonnic i zakonników na rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego The Holy See Świadkowie radości List apostolski Papieża Franciszka do zakonnic i zakonników na rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego [Multimedia] Drogie Konsekrowane, drodzy Konsekrowani! Piszę do was

Bardziej szczegółowo

Całkowitą ufność powinniśmy złożyć w Bogu str. 14 O. Pervan: Nawrócić się i zmienić życie... str. 16 Święty Cyryl Aleksandryjski. str.

Całkowitą ufność powinniśmy złożyć w Bogu str. 14 O. Pervan: Nawrócić się i zmienić życie... str. 16 Święty Cyryl Aleksandryjski. str. «Dziœ, jeœli głos Jego usłyszycie, 2/2009 nie zatwardzajcie serc waszych!» (Hbr 4,7) Vox Domini G OS PANA Pismo ewangelizacyjne nr 2 (117) 2009 ISSN 1232-7492 http://www.voxdomini.com.pl e-mail: biuro@voxdomini.com.pl

Bardziej szczegółowo

ŻYĆ EWANGELIĄ W RODZINIE

ŻYĆ EWANGELIĄ W RODZINIE OJCIEC JÓZEF WRZESIŃSKI ŻYĆ EWANGELIĄ W RODZINIE Cahiers de Baillet, Éditions Quart Monde Cahiers de Baillet to seria wydawnicza publikująca teksty napisane przez ojca Józefa Wresińskiego, jak też szkice

Bardziej szczegółowo

W numerze: Śmierć zwarła się z życiem i w boju o dziwy: choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy... Drodzy Czytelnicy!

W numerze: Śmierć zwarła się z życiem i w boju o dziwy: choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy... Drodzy Czytelnicy! Śmierć zwarła się z życiem i w boju o dziwy: choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy... Redakcja pisma: Piotr Fankidejski Adam Lamkiewicz Krzysztof Narloch Marek Szynkowski Jarosław Oszuścik Stanisław

Bardziej szczegółowo

cd ze str. 3 stworzyć podstrony dla poszczególnych ośrodków, aby mogły być ubogacane przez lokalny zespół.

cd ze str. 3 stworzyć podstrony dla poszczególnych ośrodków, aby mogły być ubogacane przez lokalny zespół. Polskie uroczystości listopadowe i modlitwy za zmarłych w Szwajcarii Program uroczystości BAZYLEA godz. 12.15 Msza św. za zmarłych połączona z wypominkami i z koronką do Bożego Miłosierdzia BERN godz.

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Medytacja

Chrześcijańska Medytacja Chrześcijańska Medytacja KWARTALNIK ŚWIATOWEJ WSPÓLNOTY MEDYTACJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ WWW.WCCM.PL EDYCJA POLSKA, NR 18, kwiecień 2012 Medytacja zaprasza nas do wkro czenia w rzeczywistość Zmartwychwstania.

Bardziej szczegółowo

Nr 2 Rok I kwiecień 2014

Nr 2 Rok I kwiecień 2014 Nr 2 Rok I kwiecień 2014 Otwórzcie drzwi Chrystusowi (Bł. Jan Paweł II) W NUMERZE: Z historii parafii Śluby wieczyste Ośrodek SAN DAMIANO w Chęcinach Żyć Mszą świętą Wywiad z misjonarzem z Kazachstanu

Bardziej szczegółowo

SAM NA SAM Z BOGIEM Życie pustelnicze na podstawie doktryny błogosławionego Pawła Giustinianiego

SAM NA SAM Z BOGIEM Życie pustelnicze na podstawie doktryny błogosławionego Pawła Giustinianiego Fragmenty z książki: Jean Leclercq OSB, Sam na sam z Bogiem. Życie pustelnicze na podstawie doktryny błogosławionego Pawła Giustinianiego, wyd. Tyniec, Kraków 2014. Copyright for Polish translation by

Bardziej szczegółowo

W co wierzą metodyści i dlaczego

W co wierzą metodyści i dlaczego Timothy B. Brittain W co wierzą metodyści i dlaczego Tłumaczenie Krystyna Freijat Wydawnictwo Pielgrzym Polski" Warszawa 2 Tytuł oryginału The United Methodists: What We Believe And Why Przekład Krystyna

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Domowego Kościoła Diecezji Elbląskiej NAZARET. Nr 15, Wrzesień 2010

Biuletyn Domowego Kościoła Diecezji Elbląskiej NAZARET. Nr 15, Wrzesień 2010 Biuletyn Domowego Kościoła Diecezji Elbląskiej NAZARET Nr 15, Wrzesień 2010 Błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je. (Łk 11,28) SŁUCHAĆ PANA temat roku formacyjnego 2010/20100 Wiara

Bardziej szczegółowo

Droga Neokatechumenalna

Droga Neokatechumenalna Droga Neokatechumenalna Statut ZATWIERDZENIE DEFINITYWNE 11 maja 2008 Uroczystość Zesłania Ducha Świętego Nota do wydania polskiego Dla zachowania jednolitości tekstów zawartych w książce, tłumaczenia

Bardziej szczegółowo

Życie chrześcijanina według adhortacji papieża Franciszka Evangelii Gaudium

Życie chrześcijanina według adhortacji papieża Franciszka Evangelii Gaudium 1 Ks. Andrzej Muszala Życie chrześcijanina według adhortacji papieża Franciszka Evangelii Gaudium Adhortacja to szczególny rodzaj wypowiedzi papieskiej. Nie posiada ona rangi encykliki, podającej ważne

Bardziej szczegółowo