BIULETYN STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ OJCA CAFFARELA NR 10

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ OJCA CAFFARELA NR 10"

Transkrypt

1 BIULETYN STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ OJCA CAFFARELA NR 10 Spis treści OD REDAKCJI Modlić się Magnificat Maria Carla i Carlo Volpini...2 Słowo Postulatora Odważyć się żyć Ewangelią o. Paul-Dominique Marcovits...3 Bilans finansowy Stowarzyszenia w roku 2010 Philippe Deney,...4 Propozycja czuwania z o. Caffarelem...6 List hiszpańskiej ekipy TEMAT FORMACYJNY W R (w Hiszpanii) Ekipa Huelva Z archiwum...7 O. Henri Caffarel: Święci świeccy a Odważyć się żyć Ewangelią...7 Święci świeccy...7 Szkoły świętości...8 ANKIETA na temat Biuletynu Przyjaciół Ojca Caffarela str. 1

2 OD REDAKCJI Modlić się Magnificat Maria Carla i Carlo Volpini Dziękujemy Ojcze Caffarel, że poleciłeś nam modlitwę Magnificat O. Caffarel zachęcał nas nieustannie do modlitwy, ponieważ modlić się to szukać Boga. Modlitwa Magnificat jednoczy wszystkie ekipy, ale dlaczego mamy ją odmawiać codziennie? Czy przede wszystkim dlatego, że jest modlitwą ekip na całym świecie? Magnificat jest pieśnią chwały, którą Maryja wyśpiewuje swemu Panu, ale może ona stać się naszą pieśnią chwały, ponieważ sam Bóg, przez swoje Słowo i słowo Pisma, zachęca nas do oddawania mu chwały każdego dnia. Magnificat anima mea, ponieważ dobrze jest grać naszemu Bogu (Ps 147, 1), Magnificat anima mea, ponieważ wszystko, co żyje niech chwali Pana (Ps 150, 6), Magnificat anima mea, ponieważ Ty utworzyłeś moje nerki, Ty utkałeś mnie w łonie mej matki (Ps 139, 13). Magnificat anima mea, kiedy klękam przed moim Panem i czuję Jego obecność w głębi mej duszy, Magnificat anima mea, kiedy słucham Jego Słowa, przez które otrzymuję światło dla codziennego życia (por. Łk 10, 21-24), Magnificat anima mea, kiedy podczas spaceru lekki powiew przynosi zapach wiosny, albo silny podmuch porusza konarami starych drzew, Magnificat anima mea, kiedy zapach świeżego chleba unosi się w powietrzu i przynosi radość, że dzisiaj również będę mógł go dzielić z braćmi, Magnificat anima mea, kiedy z Maryją wyśpiewuję wielkie dzieła, które Bóg nieustannie czyni w nas i dla nas (por. Łk 1, 49-50), kiedy w Maryi znajduję schronienie, pomoc, wsparcie. Magnificat anima mea, za piękno tworzone przez człowieka w każdym z jego dzieł i za małżeństwo przeżywane jako arcydzieło Boga. Magnificat anima mea, za więzi międzypokoleniowe, a zwłaszcza za uścisk miłości między rodzicami i dziećmi. Magnificat anima mea, za dar END, który każdy z nas otrzymał dzięki o. Caffarelowi, człowiekowi pochwyconemu przez Boga. str. 2

3 Magnificat anima mea, za dar Maryi, Matki Boga i Matki czułości, ponieważ przykład jej tak, uzdolnia mnie do wypowiedzenia mojego tak (Łk 1, 38). Magnificat anima mea jak długo będę żyć póki będę istniał (Ps 146, 2). Słowo Postulatora Odważyć się żyć Ewangelią o. Paul-Dominique Marcovits Na początek kilka zdań o procesie o. Caffarela. Etap diecezjalny dobiega końca. Świadkowie zostali przesłuchani. Teologowie i historycy w najbliższym czasie złożą swoje sprawozdania Komisji diecezjalnej. Wkrótce, jeśli arcybiskup Paryża wyrazi zgodę, wyślemy dossier do Rzymu. Zacznie się nowy etap. Będziemy was o wszystkim informować. Jednak, wobec zbliżającego się międzynarodowego zgromadzenia Equipes Notre-Dame w Brasilii, pozwólcie, że podzielę się z wami kilkoma refleksjami. O. Caffarel kochał Brazylię odwiedzał ją trzykrotnie na zaproszenie ekip, które powstały tam dzięki Pedro i Nancy Moncau. To zgromadzenie będzie dla nas jak nowa Pięćdziesiątnica Duch Święty zstąpi na nas, aby dobra nowina o małżeństwie była nadal głoszona wszystkim parom na ziemi. Odważyć się żyć Ewangelią, taki jest temat zgromadzenia. Oto trzy zdania o. Caffarela, które pomogą nam przygotować się do tej pielgrzymki, niezależnie, czy wybieramy się tam fizycznie czy tylko duchowo. Człowiek do swojego spełnienia bardziej potrzebuje modlitwy niż chleba. Chleb jest konieczny, wzajemna pomoc jest fundamentalna, różnorakie wsparcie może pomóc członkom ekip w przeżywaniu małżeństwa i świadczeniu o nim. Jednak modlitwa, odniesienie do Boga, czas trwania przed Panem, bycia do Jego dyspozycji, jak mówi o. Caffarel to jest źródło wszystkiego. Bez modlitwy pomoc innych nie będzie skuteczna nie sięgnie głębi. W modlitwie, zwłaszcza myślnej, Pan daje życie w konsekwencji wszystko inne otrzymuje swoje właściwe miejsce. Wielką łaską, jakiej dostąpił o. Caffarel, było zrozumienie sakramentu małżeństwa, które dało początek ruchowi Equipes Notre-Dame. Tak, to prawda, ale trzeba dodać, że złączył on życie małżeńskie z życiem modlitwy. Jeśli Bóg jest źródłem miłości, jak mówi liturgia sakramentu małżeństwa, to modlitwa jest sprawą istotną. Małżeństwu grozi zwiędnięcie, jeśli zabraknie wody modlitwy. Jeśli ona jest, to mężczyzna i kobieta mogą się spełnić, odnaleźć harmonię, pokonać przeszkody, które zdarzają się wszystkim. Odważyć się na Ewangelię, to najpierw odważyć się na modlitwę. Trzeba ciągle powtarzać tę podstawową prawdę: kto przychodzi, aby brać, odchodzi z pustymi rękami; kto przychodzi, aby dawać, znajduje. Jakże to się sprawdza w małżeństwie! Jakże to może się sprawdzić w Brasilii! Wiemy, że apostolat, moc świadczenia wobec innych o wielkości ludzkiej miłości przenikniętej miłością Bożą, znajduje swoje źródło w miłości, w darowaniu siebie innym. Odważyć się żyć str. 3

4 Ewangelią, to nie brać, to nie narzucać naszą wiarę, nasz punkt widzenia, nie! Odważyć się żyć Ewangelią, to chcieć dawać to, co dla nas jest najcenniejsze. Innych porusza tylko to, co pochodzi z naszego serca. Kiedy o. Caffarel po raz pierwszy pojawił się przed uczestnikami rekolekcji w Troussures, otworzył ramiona i powiedział: Pan was oczekuje. W pierwszym liście o modlitwie pisze również: Pan zawsze na was czeka. Czeka na nas w Brasilii. Jeśli zostajemy w naszych domach Pan oczekuje nas w komunii z wszystkimi ekipami, w wielkiej rodzinie END. skarbnik Bilans finansowy Stowarzyszenia w roku 2010 Philippe Deney, Znaczącym wydarzeniem w r była organizacja przez stowarzyszenie sympozjum poświęconego o. Caffarelowi w Kolegium Bernardynów w Paryżu, które odbiło się szerokim echem. Jego głównym celem było lepsze poznanie osoby i myśli o. Caffarela. Podjęto więc decyzję o przeznaczeniu części naszych rezerw finansowych na to wydarzenie, które pozostaje w pełnej zgodzie z naszą misją. Na koniec grudnia 2010 r. stan wpływów i wydatków stowarzyszenia przedstawiał się następująco: Wydatki: podróże świadków utrzymanie biura Ekipa Postulacyjna wydatki sekretariatu na reprografię koszty organizacji sympozjum Razem Wpływy: - składki subwencja ERI dary sprzedaż, handel str. 4

5 - zapisy na sympozjum produkt finansowy 280 Razem Bilans Pomijając wpływ kosztów sympozjum na stan rachunków (strata ), podobnie jak w latach poprzednich wydatki pozostają niższe od budżetu, jaki przewidzieliśmy na okres sprawozdawczy. Sposób funkcjonowania nie zmienił się. Wszelkie działania podejmowane są z minimum przemieszczeń ekipy postulacyjnej i komisji diecezjalnej. Teologowie i historycy wypełniali swoją pracę na odległość, via Internet. Wydatki sekretariatu i biura pozostają na minimalnym poziomie dzięki ekipie wolontariuszy, którzy poświęcają wiele swojego czasu. Wpływy ze składek są takie same jak w r Poziom odnawiania przynależności jest dobry, przy braku systematycznego odnawiania indywidualnego i przez zwykłe zamieszczenie formularza zgłoszenia w biuletynie informacyjnym. Należy podkreślić znaczący wkład Brazylii. W efekcie zdecydowaliśmy, podobnie jak w roku ubiegłym, nie korzystać z subwencji ERI ( ) i przenieść ją na lata następne, w zależności od przebiegu procesu beatyfikacyjnego. Pochodzenie składek i darów: Brazylia 68% Francja 13% Hiszpania 10% Portugalia 6% Polska 2% Ameryka Łacińska 1% *** Składki i dary pochodzą głównie z dwóch krajów, w których jest najwięcej ekip Brazylia i Francja dostarczyły 81% całej kwoty składek w 2010 r. Sama Brazylia przynosi 2/3 wszystkich składek. Świadczy to, jak wielkie znaczenie ma dla Brazylijczyków kanonizacja o. Caffarela. W innych krajach funkcjonują korespondenci stowarzyszenia. Dzisiaj stowarzyszenie liczy nieco ponad 1600 członków. str. 5

6 Propozycja czuwania z o. Caffarelem Drodzy członkowie ekip! Sądzimy, że nauczanie o. Caffarela zachowuje ciągle aktualność. Może ono pomóc wielu małżeństwom umocnić się w wierze. Duchowość małżeńska jest drogą świętości. Pracujemy na rzecz procesu kanonizacyjnego o. Caffarela, aby jego myśl o małżeństwie jako drodze świętości stała się znana całemu światu, aby jego słowo coraz bardziej się rozszerzało. Stwierdzamy także, że kiedy mówi się o rodzinie, zapomina się o tym, co istotne, o filarze rodziny małżeństwie. Uważamy także, że byłoby interesujące podzielić się naszymi doświadczeniami propagowania myśli o. Caffarela. Jako przykład prezentujemy wam propozycję czuwania, w j. francuskim, na rekolekcje lub wieczór modlitwy. Można ją znaleźć pod adresem: Podzielcie się też waszymi pomysłami. Taka wymiana pomaga nam ubogacić się wzajemnie, abyśmy byli lepszymi świadkami. Ekipa redakcyjna Jacques i Marie-France Bejot-Dubief List hiszpańskiej ekipy TEMAT FORMACYJNY W R (w Hiszpanii) Ekipa Huelva 7 Podczas jednego z ostatnich spotkań tego cyklu doradca duchowy naszej ekipy zaproponował, abyśmy napisali komentarz do tematu formacyjnego, z zamiarem przesłania podziękowania ekipie super regionu Hiszpanii. Wasze świadectwo może być przyczynkiem do beatyfikacji o. Caffarela powiedział nam i odpowiedzią na to, co na przestrzeni lat otrzymaliście od Ruchu i od o. Caffarela. Przypomniał nam, jak powstały ekipy za sprawą kilku małżeństw i kapłana. To były młode pary, które przed ślubem spotykały się z nim, aby otrzymać ukierunkowanie i wsparcie. Miało to dla nas wielkie znaczenie, ponieważ my także, młodzi, zaczęliśmy spotykać się z kapłanem, który był przez wiele lat doradcą duchowym kilku ekip o. Raphaelem Bohigues. Następnie, po ślubie, pragnęliśmy należeć do tej wspólnoty tworzonej przez pary, które znaliśmy. Po wielu latach, po odejściu naszego poprzedniego doradcy, zastąpił go jeden z tych młodych bywalców Centre Ville w Sewilli, który wybrał drogę powołania kapłańskiego. Bardzo często spoglądaliśmy w kierunku innej wspólnoty pierwotnej ku Jezusowi z apostołami usiłując odkryć podstawowe przesłanie, Dobrą Nowinę o Królestwie Bożym, str. 6

7 którą Chrystus głosił, a my wielokrotnie zobowiązywaliśmy się wprowadzać w życie. Dlatego wydał nam się potrzebny ten powrót do źródeł, zaproponowany przez temat formacyjny tego roku, ponieważ zbyt łatwo dajemy się porwać przez zagadnienia, które dalekie są od tego, co istotne od więzi z Chrystusem. A właśnie ten temat rozbrzmiewa wyraźnie od pierwszego rozdziału, cytującego tekst o. Caffarela z Listu Miesięcznego z lutego 1950 r.: Obierzcie właściwy kierunek. Ta kwestia, podstawowa dla chrześcijańskiego małżeństwa, jest obecna również w pozostałych rozdziałach, opartych na jego pismach. Mieliśmy możliwość zapoznać się z nimi podczas naszych spotkań. Dla wszystkich okazały się bliskie, konkretne i jasne. Rozpoznaliśmy się w nich nasze lęki, nasze słabości, nasze błędy, nasze cierpienia, nasze radości, nasze problemy nasze życie w świetle życia Chrystusa, który jako człowiek przeżywał i odczuwał podobnie, jak my, ale w całkowitym zjednoczeniu z Ojcem, kochając aż do końca. W pismach o. Caffarela mogliśmy podziwiać talent tego kapłana, człowieka wiary, posiadającego bardzo jasne idee, znającego rodzinę i życie małżonków. Serdeczny i czuły, a jednocześnie nieprzejednany w sprawach zasadniczych, bez łagodzenia, które my sobie nawzajem aplikujemy. Wizjoner, który umiał odkryć Chrystusa w życiu człowieka i postanowił Go naśladować, pomagając parom małżeńskim poznać drogę przez Niego wskazaną. Z archiwum O. Henri Caffarel: Święci świeccy a Odważyć się żyć Ewangelią W nawiązaniu do tematu zgromadzenia Brasilia 2012 kilka fragmentów z tekstów o. Caffarela na temat naszej roli w ewangelizacji. Święci świeccy / Byłoby naiwnością oczekiwać, że ewangelizacja doczesności dokona się bez konfliktów, bez walki. Doczesność jest jeszcze w ogromnej mierze domeną księcia tego świata, który nie ma zamiaru wypuszczać swej zdobyczy z rąk! Czy sądzimy, że świat pracy zostanie przyprowadzony do Chrystusa bez wysiłku, że świat kapitału łatwo nawróci się na Ewangelię? A świat polityki, nauki, kultury, sztuki? To odzyskiwanie natury przez łaskę wymaga, aby świętość była obecna wszędzie w dzisiejszym świecie. W tym cały problem czy będziemy świętymi świeckimi (świętymi tzn. ludźmi całkowicie oddanymi Chrystusowi, napełnionymi Jego łaską, poruszanymi przez Ducha Świętego), świętymi robotnikami, rolnikami, dyrektorami przedsiębiorstw, świętymi politykami, str. 7

8 świętymi artystami? Świętymi i misjonarzami, a może nawet męczennikami [ Anneau d Or nr 30]. Każda epoka ma swój typ świętości. W początkach Kościoła przez trzysta lat było to męczeństwo, świadectwo krwi. Po okresie prześladowań pojawili się eremici, tysiące Ojców Pustyni, którzy wkrótce zaczęli się łączyć we wspólnoty. I przez szereg wieków klasztory są szkołami świętości. Warto zauważyć, że nowe formy świętości nie eliminują wcześniejszych, ale lepiej odpowiadając na potrzeby chwili przyćmiewają je na pewien czas. W XIII w., gdy chrześcijaństwo żyje wygodnie, kościoły i klasztory są szanowane i otrzymują bogate dotacje, świętość wraz z pojawieniem się zakonów żebrzących przybiera postać ubóstwa. W czasach Odrodzenia przejawia się w wielkim rozmachu misyjnym, który prowadzi zakonników do Nowego Świata i po wszystkie krańce ziemi. Wkrótce potem mnożą się kongregacje mające na celu pomoc w różnych potrzebach fizycznych i moralnych: w chorobie, sieroctwie, starości, nauczaniu dzieci, itp. W XIX w. z kolei kobiety wyruszają w dalekie misje. Czy nie mamy prawa uznać, że wiek XX rozpoczyna erę świętości w małżeństwie? Nie jest łatwo być świętym w świecie, podejmować odpowiedzialność, być obecnym wszędzie w społeczeństwie od pewnego czasu coraz liczniejsi chrześcijanie to czynią. Ale ilu przy tym straciło entuzjazm i czystość młodzieńczej wiary ich serca nie były wystarczająco zahartowane. Nie można rzucać się do wody, aby ratować tonący świat, jeśli nie ma się pewności stawienia oporu falom. Szkoły świętości Gdzie więc mają się formować ci świadkowie Chrystusa, święci naszych czasów, wezwani do podejmowania takiego ryzyka? W parafiach, w ruchu Akcji Katolickiej, na rekolekcjach, przez kierownictwo duchowe z pewnością. Ale podobnie jak eremici szybko doświadczyli konieczności wsparcia i przyjaźni braterskiej w klasztorze, tak chrześcijanie żyjący w małżeństwie potrzebują formacji duchowej dostosowanej do ich stanu i nie mogą pozostawać izolowani w swej walce o świętość. Sądzę, że ekipy powinny być przede wszystkim szkołami świętości, do których małżonkowie przychodzą regularnie, jak kaznodzieja wraca do swego klasztoru, aby odżyć w braterskiej atmosferze, zaczerpnąć na modlitwie i medytacji nowych sił, poczuć, że nie jest sam w swoim dziele. [ Anneau d Or, nr 30, listopad-grudzień 1949]. *** Spotkać Jezusa Chrystusa, to przede wszystkim wsłuchiwać się w Tego, który jest obecny. On mówi do nas w Piśmie Świętym, dlatego kochamy to Słowo Boga. Mówi do nas w nauczaniu, które Kościół stopniowo wypracował medytując Biblię. Mówi z głębi serca brata lub siostry, ale często trzeba rozumieć bez słów. Mówi na różne sposoby podczas spotkania, ale trzeba mieć jeszcze serce skłonne do słuchania, według wyrażenia biblijnego. str. 8

9 Mówi, aby każdemu powierzyć tajemnicę, aby objawić swego Ojca i Jego plan zbawienia, aby zachęcić do nawrócenia (nawracanie nigdy się nie skończy), mówi, aby nas posłać na pomoc innym On mówi, a nam się wydaje, że to wszystko trudno wprowadzić w życie. Dlatego nie poprzestaje na mówieniu, ale przemienia tych, którzy wyznają swoją niemoc, dając im Ducha Mocy, który z galilejskich rybaków uczynił niestrudzonych świadków Zbawiciela. [Henri Caffarel, List miesięczny, marzec 1973]. *** Ruch END nie tylko nie zamierza zastępować innych wspólnot: rodziny, parafii, Akcji Katolickiej, stowarzyszeń rozrywki, kultury lub wzajemnej pomocy, ale pragnie widzieć swoich członków w tych środowiskach, aktywnie obecnych, wnoszących swoje oddanie i świadectwo, zawiązujących przyjaźnie. Powiedziałbym wręcz, że spotykacie się jako ekipy, aby znaleźć tę siłę miłość Pana która wyrzuci was we wszystkich kierunkach i do wszystkich środowisk, gdzie macie być bez bojaźni i bez pychy świadkami miłości, zaczynem ciasta. Do czego przydałby się zaczyn troskliwie trzymany z dala od ciasta? [Henri Caffarel, List miesięczny nr 60]. *** Jest pewien charakterystyczny aspekt tej misji apostolskiej małżeństwa, który Jan XXIII mocno podkreśla. Odnosząc się do ataków, których przedmiotem są w dzisiejszym świecie małżeństwo i rodzina, wyrażając żal, że tak wiele małżeństw, nawet chrześcijańskich, nie uznaje wielkości swego nadprzyrodzonego powołania ulegając skażeniu niemoralnością i materializmem, papież przypomina konieczność głoszenia czystej doktryny chrześcijańskiej. Ale nie wystarczy, podkreśla, że będą ją głosić biskupi i kapłani. Aby została zrozumiana przez naszych współczesnych, aby ją uznali, pokochali i zapragnęli jej się podporządkować, trzeba, aby została jakoś zilustrowana i przybliżona wszystkim przez przykład gorliwych katolików, którzy w swoim życiu jako małżonków, ojców i matek rodzin, podejmą wysiłek pełnej wierności ideałowi nakreślonemu przez samego Pana. Głosić życiem to, co kapłani głoszą słowem oto uprzywilejowany, choć wymagający, aspekt misji apostolskiej małżonków chrześcijańskich. Czy nie jest to zresztą echo, które dociera do nas z krajów misyjnych misjonarze na próżno usiłują ukazać wielkość i szczęście małżeństwa chrześcijańskiego zanim nie przybędą do nich małżonkowie, którzy potwierdzą ich słowa promieniowaniem swej wzajemnej miłości i miłości Boga. [Henri Caffarel, List miesięczny, czerwiec 1960]. str. 9

10 ANKIETA na temat Biuletynu Przyjaciół Ojca Caffarela Publikacja 10 numeru Biuletynu skłania nas do zapytania o waszą opinię. Dziękujemy za poświęcenie czasu na wypełnienie tej ankiety i przysłanie drogą pocztową lub przez Internet na stronie: 1 Charakterystyka respondenta Wiek : Mniej niż 25 lat lat lat lat Ponad 60lat Jesteś Członkiem END Doradcą duchowym Inne Miejsce zamieszkania: Kraj. Miejscowość 2 Sposób czytania Oczekujesz na Biuletyn? Z niecierpliwością Zwyczajnie W ogóle nie Ile czasu poświęcasz na lekturę Biuletynu? Mniej niż 15 minut Od 15 do 30 minut Od 30 minut do 1 godziny Ponad godzinę Co robisz z otrzymanym Biuletynem? Archiwizujesz go Udostępniasz osobom nie będącym członkami Stowarzyszenia Nie zachowujesz go Czy wykorzystujesz ostatnią stronę «formularz zgłoszenia»? nie tak często 3 Twoja opinia o Biuletynie 3.1 Ocena ogólna Zakreślić ocenę od 1 do 4 (1 nie zadowolony; 4 bardzo zadowolony). Zawartość str. 10

11 Prezentacja Całość czasopisma Biuletyn ukazuje się dwa razy w roku: Czy uważasz, że to wystarczające? tak nie a w tym przypadku, co sugerujesz? Dziękujemy za wyrażenie opinii o następujących twierdzeniach (Krzyżyk przy właściwej odpowiedzi) Biuletyn pozwala lepiej poznać cel Stowarzyszenia Tak Nie Nie wiem Biuletyn pomaga poznać osobę i przesłanie o. Caffarela Tak Nie Nie wiem 3.2 Twoja ocena zawartości Ocena poszczególnych rubryk Oceniaj od 1 do 4 zakreślając odpowiednią cyfrę (1 nie zadowolony; 4 bardzo zadowolony). - Artykuł redakcyjny Ocena Słowo Postulatora Ocena Stan zaawansowania procesu kanonizacyjnego Ocena Bilans finansowy Stowarzyszenia (raz w roku) Ocena Świadectwa o o. Caffarelu Ocena Ta rubryka powinna zostać powiększona... zmniejszona... bez zmian... - Z Archiwum: teksty o. Caffarela Ocena Ta rubryka powinna zostać powiększona... zmniejszona... bez zmian... - Proponujesz inne tematy? Otrzymujesz Biuletyn Pocztą Pocztą elektroniczną czytasz na ekranie drukujesz na oddzielnych kartkach 1 strona na kartce str strony na kartce w postaci broszurki Uwagi na temat łamania: (NB : Rozmiar i łamanie są dostosowane do druku w postaci broszurki formatu A 5)

12 Portal internetowy Stowarzyszenia Przyjaciół o. Caffarela - Czy wiesz o jego istnieniu? tak nie - Jeśli tak, czy go odwiedzasz? tak Ile razy w tygodniu... w miesiącu... w roku... nie dlaczego? - Czy polecasz go innym? - Czy oprócz Biuletynu i portalu internetowego życzysz sobie dodatkowych informacji przesyłanych od czasu do czasu drogą elektroniczną? tak nie 6 Na zakończenie : co sugerujesz - aby udoskonalić Biuletyn? - aby zachęcić nowych członków do wstępowania do Stowarzyszenia? str. 12

Ewangelizacja O co w tym chodzi?

Ewangelizacja O co w tym chodzi? Ewangelizacja O co w tym chodzi? Droga małego ewangelizatora ;) Warsztaty ewangelizacyjne: 11 maja 2013 r. Ks. Tomek Moch, Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Archidiecezja Warszawska

Bardziej szczegółowo

Zauważamy, że nowe sytuacje w rodzinach, a także w życiu społecznym, ekonomicznym, politycznym i kulturalnym. domagają się

Zauważamy, że nowe sytuacje w rodzinach, a także w życiu społecznym, ekonomicznym, politycznym i kulturalnym. domagają się Zauważamy, że nowe sytuacje w rodzinach, a także w życiu społecznym, ekonomicznym, Szukamy: politycznym i kulturalnym 1. Doświadczenia żywej wiary 2. Uzasadnienia swojej wiary domagają się 3. Wspólnoty

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY.

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. CZĘŚĆ I b OPRACOWAŁ I WYKONAŁ LECH PROKOP, UL. ZAMKOWA 2/1,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ

ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ DRODZY PARAFIANIE! W dniach od 9 16 marca nasza Wspólnota przeżywać będzie Misje parafialne. Tak jak przed ponad dwoma tysiącami

Bardziej szczegółowo

I. Ty ścieżkę życia mi ukażesz

I. Ty ścieżkę życia mi ukażesz Ks. Michał Miecznik ROZKŁAD MATERAŁU W KLASACH LO (zgodny z programem nauczania nr AZ-4-0/). Ty ścieżkę życia mi ukażesz MESĄC LCZBA GODZN TREŚC NAUCZANA WYNKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY. Ukochani

Bardziej szczegółowo

Amen. Dobry Boże, spraw, aby symbole ŚDM, krzyż wraz z ikoną Maryi, Ojcze nasz Zdrowaś Maryjo

Amen. Dobry Boże, spraw, aby symbole ŚDM, krzyż wraz z ikoną Maryi, Ojcze nasz Zdrowaś Maryjo Nowenna przed peregrynacją symboli ŚDM które w najbliższym czasie nawiedzą nasze miasto (parafię, dekanat, diecezję), były znakami nadziei dla wszystkich, ukazując zwycięstwo Jezusa nad tym, co przynosi

Bardziej szczegółowo

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Wersja robocza 1999 Diakonia Muzyczna Ruchu Światło Życie Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko Praskiej Objaśnienia: Pd: Piosenka

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne (Wystawienie Najświętszego Sakramentu) K: O Boże, Pasterzu i nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła

Bardziej szczegółowo

Medytacja chrześcijańska

Medytacja chrześcijańska Z TRADYCJI MNISZEJ 5 John Main OSB Medytacja chrześcijańska John Main OSB Medytacja chrześcijańska Konferencje z Gethsemani przekład Teresa Lubowiecka Spis treści Wstęp...7 Pierwsza Konferencja...9 Druga

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele i uroczystości. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego]

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele i uroczystości. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego] Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Okres Bożego Narodzenia 2015/16... 3 Spotkania na uroczystości i niedziele Okresu Bożego Narodzenia 2015/16: LITURGIA DOMOWA Uroczystość Bożego Narodzenia

Bardziej szczegółowo

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘD PRZYJĘCIA DZIECKA Rodzice: Rodzice: Rodzice: Chrzestni: Drodzy rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?... O co prosicie Kościół Boży dla? O chrzest. Drodzy

Bardziej szczegółowo

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs 1 2 Spis treści Wszystkich Świętych (1 listopada)......6 Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych (2 listopada)......7 Prawdziwie w Bogu (3 listopada)......8 Przełamać duchową pustkę (4 listopada)......9

Bardziej szczegółowo

Diecezjalna inauguracja kolejnego roku pracy Domowego Kościoła A W S D W S Z C Z E C I N I E 3 1 S I E R P N I A 2 0 1 4

Diecezjalna inauguracja kolejnego roku pracy Domowego Kościoła A W S D W S Z C Z E C I N I E 3 1 S I E R P N I A 2 0 1 4 Diecezjalna inauguracja kolejnego roku pracy Domowego Kościoła A W S D W S Z C Z E C I N I E 3 1 S I E R P N I A 2 0 1 4 ( ) Jesteśmy zapraszani, by odnawiać swe osobiste spotkanie z Jezusem ( ) Inauguracja

Bardziej szczegółowo

KERYGMAT. Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia

KERYGMAT. Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia KERYGMAT Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia 1. BOŻA MIŁOŚĆ Ukochałem cię odwieczną miłością Bóg kocha cię osobiście. Bóg kocha właśnie ciebie, ponieważ jest TWOIM Ojcem. Iz 43, 1 Ja i Ty

Bardziej szczegółowo

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IV Marcin Adam Stradowski J.J. OPs

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IV Marcin Adam Stradowski J.J. OPs 1 2 Spis treści Triduum Paschalne......5 Wielki Czwartek (5 kwietnia)......5 Droga Krzyżowa (6-7 kwietnia Wielki Piątek, Wielka Sobota)......8 Chrystus zmartwychwstał! (8 kwietnia Niedziela Wielkanocna)....

Bardziej szczegółowo

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM PIERWSZE CZYTANIE Syr 24, 1-2. 8-12 Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie Czytanie z Księgi Syracydesa. Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera

Bardziej szczegółowo

Czy Matka Boska, może do nas przemawiać?

Czy Matka Boska, może do nas przemawiać? Czy Matka Boska, może do nas przemawiać? Jan Paweł, 23.06.2016 11:06 Jedną z osób która nie ma najmniejszych co do tego wątpliwości, jest Chorwatka Miriam, która od 24 czerwca 1981 roku spotyka się z Matką

Bardziej szczegółowo

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie?

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? UWIELBIAJ DUSZO MOJA PANA!!! ZANIM UWIELBISZ PRAWDZIWIE ZAAKCEPTUJ SYTUACJĘ, KTÓRĄ BÓG DOPUSZCZA UWIELBIANIE

Bardziej szczegółowo

WIELE JEST SERC, KTÓRE CZEKAJĄ NA EWANGELIĘ. Kolęda 2013/2014 Materiały dla koordynatorów

WIELE JEST SERC, KTÓRE CZEKAJĄ NA EWANGELIĘ. Kolęda 2013/2014 Materiały dla koordynatorów WIELE JEST SERC, KTÓRE CZEKAJĄ NA EWANGELIĘ Kolęda 2013/2014 Materiały dla koordynatorów ale, to już było W roku wiary, idąc za Matką Bożą Loretańską peregrynującą po Diecezji Warszawsko-Praskiej byliśmy

Bardziej szczegółowo

Błogosławieni Męczennicy Podlascy - módlcie się za nami! List apostolski Benedykta XVI w formie «motu proprio» Portam fidei ogłaszający Rok Wiary

Błogosławieni Męczennicy Podlascy - módlcie się za nami! List apostolski Benedykta XVI w formie «motu proprio» Portam fidei ogłaszający Rok Wiary Bądź uwielbiony Boże za łaskę chrztu świętego, dzięki której otrzymałem dar wiary i stałem się członkiem Twojego Mistycznego Ciała - Kościoła świętego. Dziękuję Ci, Panie za powołanie mnie do apostolstwa

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiot: religia Klasa: druga szkoły podstawowej Tygodniowa liczba godzin: 2 Przyjęto liczbę tygodni nauki: 32 Środki dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan.

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan. "Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». Łk 11,1 Najczęściej o modlitwie Jezusa

Bardziej szczegółowo

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne historie. Tą osobą jest Maryja, mama Pana Jezusa. Maryja opowiada

Bardziej szczegółowo

Ewangelizacja O co w tym chodzi?

Ewangelizacja O co w tym chodzi? Ewangelizacja O co w tym chodzi? Droga małego ewangelizatora ;) Warsztaty ewangelizacyjne: 11 maja 2013 r. Ks. Tomek Moch, Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Archidiecezja Warszawska

Bardziej szczegółowo

Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW

Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW SAKRAMENT POJEDNANIA Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW Znaki Gotowości Czy twoje dziecko czasem Chce się modlić do Boga? Mówi Przepraszam bez podpowiadania? Przebacza innym nawet wtedy, gdy nie mówi przepraszam?

Bardziej szczegółowo

Istotą naszego powołania jest tak całkowite oddanie się Bogu, byśmy byli jego ślepym narzędziem do wszystkiego, do czego tylko Bóg nas zechce użyć.

Istotą naszego powołania jest tak całkowite oddanie się Bogu, byśmy byli jego ślepym narzędziem do wszystkiego, do czego tylko Bóg nas zechce użyć. o. Walerian Porankiewicz Istotą naszego powołania jest tak całkowite oddanie się Bogu, byśmy byli jego ślepym narzędziem do wszystkiego, do czego tylko Bóg nas zechce użyć. To całkowite oddanie się Bogu

Bardziej szczegółowo

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI Polish FF Curriculum Translation in Polish Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI 1. Objawienie: Pismo Św. i Tradycja a. Pismo Święte: Części,

Bardziej szczegółowo

GDZIE I JAK POZYSKAĆ MŁODE PARY DO END?

GDZIE I JAK POZYSKAĆ MŁODE PARY DO END? KOLEGIUM MIĘDZYNARODOWE W BOGOCIE SIERPIEŃ 2011 GDZIE I JAK POZYSKAĆ MŁODE PARY DO END? (To nie jest oficjalny dokument END, lecz rezultat refleksji belgijsko-francuskiej nad sytuacją w tych dwóch krajach

Bardziej szczegółowo

Modlitwa ciągła nieustająca dopomaga do działania we wszystkim w imieniu Pana Jezusa, a wtenczas wszystkie zwroty na siebie ustają.

Modlitwa ciągła nieustająca dopomaga do działania we wszystkim w imieniu Pana Jezusa, a wtenczas wszystkie zwroty na siebie ustają. Modlitwa ciągła nieustająca dopomaga do działania we wszystkim w imieniu Pana Jezusa, a wtenczas wszystkie zwroty na siebie ustają. /Matka Celina Zapiski -17.VI.1883r./...dziecko drogie, chcę ci objaśnić...ogólną

Bardziej szczegółowo

DOMOWY KOŚCIÓŁ OD KUCHNI część I przebieg spotkania kręgu rejonowego

DOMOWY KOŚCIÓŁ OD KUCHNI część I przebieg spotkania kręgu rejonowego DOMOWY KOŚCIÓŁ OD KUCHNI część I przebieg spotkania kręgu rejonowego Ktoś kiedyś powiedział, że ruch dzieli się na tych, którzy pełnią jakieś posługi i tych, którzy będą je pełnili. To bardzo ogólne, pozornie

Bardziej szczegółowo

Świętość jest dla dzisiejszego świata tematem z jednej strony wstydliwym i wręcz niechcianym, a z drugiej, czasem co prawda nie wprost, ale niezwykle

Świętość jest dla dzisiejszego świata tematem z jednej strony wstydliwym i wręcz niechcianym, a z drugiej, czasem co prawda nie wprost, ale niezwykle JAN PAWEŁ II Świętość jest dla dzisiejszego świata tematem z jednej strony wstydliwym i wręcz niechcianym, a z drugiej, czasem co prawda nie wprost, ale niezwykle pożądanym. Niektórzy zdają się nie interesować

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Adwentu 2015. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego]

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Adwentu 2015. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego] Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Adwent 2015 r.... 3 Spotkania na niedziele Adwentu: I Niedziela Adwentu [C]... 4 LITURGIA DOMOWA II Niedziela Adwentu [C]... 6 III Niedziela Adwentu [C]...

Bardziej szczegółowo

Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A. KLASY III D i III B. KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska

Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A. KLASY III D i III B. KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska RE Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A KLASY III D i III B KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska Duchu Święty przyjdź ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO DOMINIKA CIBOROWSKA KL III D MODLITWA Przyjdź

Bardziej szczegółowo

Informator dla Przyjaciół CeDeH-u

Informator dla Przyjaciół CeDeH-u CDH w Zakroczymiu jest kapucyńskim klasztorem oraz miejscem formacji w duchowości franciszkańskiej, kapucyńskiej i honorackiej, dla osób konsekrowanych i świeckich. Ma tu swoją siedzibę Biblioteka, Archiwum

Bardziej szczegółowo

Rekolekcje o modlitwie - sprawozdanie. Morasko 3-4 stycznia 2015

Rekolekcje o modlitwie - sprawozdanie. Morasko 3-4 stycznia 2015 Rekolekcje o modlitwie - sprawozdanie Morasko 3-4 stycznia 2015 Obraz Henryka Siemiradzkiego (1886) Łk 10, 38-42 Sens tych rekolekcji: 1. Pokazać, że modlitwa może przenikać cały nasz dzień praca Marty

Bardziej szczegółowo

CALLED BY NAME. Bulletin Inserts (page 1 of 3 - POLISH) January 7-8, 2012

CALLED BY NAME. Bulletin Inserts (page 1 of 3 - POLISH) January 7-8, 2012 (page 1 of 3 - POLISH) (You may wish to use these images instead of the text found in the Bulletin Announcement on the previous pages. These images are available in electronic format on www.dioceseofbrooklyn.org/vocations/

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Przedmioty wskazujące drogę zdjęcia.

Załącznik 2. Przedmioty wskazujące drogę zdjęcia. Załącznik 2. Przedmioty wskazujące drogę zdjęcia. Źródło zdjęć: 1. Drogowskazy. [online], [dostęp: 16 maja 2013], Dostępny w Internecie: . 2.

Bardziej szczegółowo

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Na ocenę celującą uczeń: Posiada wiedzę i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrym (co najmniej w 90%), a nad to: Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Ogólnie: Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia.

Ogólnie: Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia. KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie I klasy szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr AZ-11-01/10-RA-1/11 Jesteśmy w rodzinie Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria

Bardziej szczegółowo

były wolne od lęków wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. z tęsknotami Jezusa

były wolne od lęków wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. z tęsknotami Jezusa I. Świadkowie Chrystusa 2 3 4 5 6 określa sposoby odnoszenia się do Boga na wzór Jezusa wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. określa sposoby odnoszenia się do Boga

Bardziej szczegółowo

Nowenna do św. Charbela

Nowenna do św. Charbela Nowenna do św. Charbela Modlitwa do odmawiania każdego dnia O dobry, miłosierny i najukochańszy Boże, z głębi serca, z pokorą wobec Ciebie pragnę moją modlitwą wyrazić wdzięczność za wszystko co otrzymałem

Bardziej szczegółowo

STATUT SERCAŃSKIEJ WSPÓLNOTY ŚWIECKICH

STATUT SERCAŃSKIEJ WSPÓLNOTY ŚWIECKICH STATUT SERCAŃSKIEJ WSPÓLNOTY ŚWIECKICH I Natura i cel 1 Sercańska Wspólnota Świeckich (SWŚ) jest ruchem apostolskim osób świeckich, które uczestnicząc w duchowości i misji Zgromadzenia Księży Najśw. Serca

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie ciemności Matki Teresy z Kalkuty

Doświadczenie ciemności Matki Teresy z Kalkuty Doświadczenie ciemności Matki Teresy z Kalkuty Ciemność pozytywna jest elementem koniecznym w życiu duchowym w teologii duchowości ciemność jest synonimem oczyszczenia prowadzi do rozwoju życia duchowego

Bardziej szczegółowo

4. po Wielkanocy CANTATE

4. po Wielkanocy CANTATE Centrum Misji i Ewangelizacji / www.cme.org.pl 4. po Wielkanocy CANTATE Główna myśl: Wysławiaj Boga! Wiersz przewodni: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi. Mt 11,25a Fragment biblijny: Jezus wysławia

Bardziej szczegółowo

Chrześcijaństwo skupia w sobie wiele odłamów, które powstały przez lata, opierający się jednak na jednej nauce Jezusa Chrystusa.

Chrześcijaństwo skupia w sobie wiele odłamów, które powstały przez lata, opierający się jednak na jednej nauce Jezusa Chrystusa. Chrześcijaństwo Chrześcijaństwo jest jedną z głównych religii monoteistycznych wyznawanych na całym świecie. Jest to największa religia pod względem wyznawców, którzy stanowią 1/3 całej populacji. Najliczniej

Bardziej szczegółowo

W MAŁŻEŃSTWIE DO ŚWIĘTOŚCI Propozycje ruchu Equipes Notre-Dame

W MAŁŻEŃSTWIE DO ŚWIĘTOŚCI Propozycje ruchu Equipes Notre-Dame Ks. Marek Pluta W MAŁŻEŃSTWIE DO ŚWIĘTOŚCI Propozycje ruchu Equipes Notre-Dame Equipes Notre-Dame mają za podstawowy cel pomagać małżeństwom w dążeniu do świętości. Ani mniej, ani więcej (Ks. Henri Caffarel).

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Opracowanie: mgr Violetta Kujacińska mgr Małgorzata Lewandowska Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

XXVIII Niedziela Zwykła

XXVIII Niedziela Zwykła XXVIII Niedziela Zwykła Dla wyeksponowania Bożej Mądrości wobec ludzkiego rozumu, Jezus buduje paradoksalną dysproporcję: za przykład stawia wielbłąda, zwierzę juczne, wytrwałe w pracy i wytrzymałe na

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe do matury z katechezy 2013 Uczeń w klasie maturalnej posiada umiejętności i wiedzę według których potrafi :

Wymagania podstawowe do matury z katechezy 2013 Uczeń w klasie maturalnej posiada umiejętności i wiedzę według których potrafi : Wymagania podstawowe do matury z katechezy 2013 Uczeń w klasie maturalnej posiada umiejętności i wiedzę według których potrafi : 1.Umocnić wiarę: I. Uzasadnia, że człowiek jest dzieckiem Boga. Wylicza

Bardziej szczegółowo

MODLITWY PE NIĄCYCH RÓŻNE POS UGI I FUNKCJE LITURGICZNE

MODLITWY PE NIĄCYCH RÓŻNE POS UGI I FUNKCJE LITURGICZNE opracł: Centralna Diakonia Liturgiczna Ruchu Świat o-życie na odstawie wyd. 3. roboczego Dyrektorium dusz asterstwa służby liturgicznej MODLITWY PE NIĄCYCH RÓŻNE POS UGI I FUNKCJE LITURGICZNE DLA WSZYSTKICH

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 6

Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 6 Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 6 I. MODLITWY:,,Wierzę w Kościół Program AZ-2-01/10 Podręcznik AZ-23-01/10-PO-2/13 I. Znajomość modlitw: -Wyznanie wiary,,wierzę w Boga, - Dekalog,

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z religii kl. 4

Kryteria ocen z religii kl. 4 Kryteria ocen z religii kl. 4 Ocena celująca - spełnia wymagania w zakresie oceny bardzo dobrej - prezentuje treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ - samodzielnie posługuje się wiedzą

Bardziej szczegółowo

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem!

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem! Proszę bardzo!...książka z przesłaniem! Przesłanie, które daje odpowiedź na pytanie co ja tu właściwie robię? Przesłanie, które odpowie na wszystkie twoje pytania i wątpliwości. Z tej książki dowiesz się,

Bardziej szczegółowo

Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU

Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU Jan Paweł II Jan Paweł II właściwie Karol Józef Wojtyła, urodził się 18 maja 1920 w Wadowicach, zmarł 2 kwietnia 2005 w Watykanie polski biskup rzymskokatolicki, biskup

Bardziej szczegółowo

Klasa 2 Gimnazjum - pytania

Klasa 2 Gimnazjum - pytania Klasa 2 Gimnazjum - pytania Dział I Świat, który powierzył mi Bóg 1 Piękno i trud młodości -Wymień zagrożenia związane z okresem młodości. Co znaczy Chrystusowe wezwanie chodź za Mną"? Jak dobrze przeżyć

Bardziej szczegółowo

Miłosierdzie Miłosierdzie

Miłosierdzie Miłosierdzie Miłosierdzie Miłosierdzie SP Klasa IV, Temat 57 SP SP Klasa IV, IV, Temat 57 57 SP Klasa IV, Temat 57 Koronka do Miłosierdzia Bożego Na początku odmawia się: Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę

Bardziej szczegółowo

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA ZELATOR wrzesień2015 3 VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA Sobota, 3 października, 2015 Niniejszy numer Zelatora ukazuje się głównie ze względu na VI Diecezjalną pielgrzymkę Żywego Różańca do Łagiewnik.

Bardziej szczegółowo

K R Y T E R I A O C E N I A N I A z katechezy w zakresie klasy VI szkoły podstawowej

K R Y T E R I A O C E N I A N I A z katechezy w zakresie klasy VI szkoły podstawowej K R Y T E R I A O C E N I A N I A z katechezy w zakresie klasy VI szkoły podstawowej Kryteria w zakresie oceny niedostatecznej Uczeń : - nie spełnia wymagań koniecznych na ocenę dopuszczającą, - odmawia

Bardziej szczegółowo

Wakacyjne Rekolekcje dla Współpracowników Świeckich schemat programowy

Wakacyjne Rekolekcje dla Współpracowników Świeckich schemat programowy Wakacyjne Rekolekcje dla Współpracowników Świeckich schemat programowy stopień Nazwa/tytuł Cel podstawowy Cele szczegółowe Treści duchowe - formacja chrześcijańska Duchowość kalasantyńska Pedagogika pijarska

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum

Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Przedmiot: religia Klasa: pierwsza gimnazjum Tygodniowa

Bardziej szczegółowo

WIDZIELIŚMY PANA. Józef Augustyn SJ. Rozważania rekolekcyjne oparte na Ćwiczeniach duchownych św. Ignacego Loyoli. Tydzień czwarty

WIDZIELIŚMY PANA. Józef Augustyn SJ. Rozważania rekolekcyjne oparte na Ćwiczeniach duchownych św. Ignacego Loyoli. Tydzień czwarty Józef Augustyn SJ WIDZIELIŚMY PANA Rozważania rekolekcyjne oparte na Ćwiczeniach duchownych św. Ignacego Loyoli. Tydzień czwarty Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2013 SPIS TREŚCI WPROWADZENIA DO KONTEMPLACJI

Bardziej szczegółowo

TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK

TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK PARAFIA ŚWIĘTEGO STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA W ŁABOWEJ A.D. 2015 TRIDUUM PASCHALNE Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Ogólne

Bardziej szczegółowo

HOMILIA W CZASIE ŚWIĘCEŃ PREZBITERATU Katedra 9 V 2009 r. Dz 4, 5-12; Ps 84; 2 Kor 4,1-2.5-7; J 10,11-18

HOMILIA W CZASIE ŚWIĘCEŃ PREZBITERATU Katedra 9 V 2009 r. Dz 4, 5-12; Ps 84; 2 Kor 4,1-2.5-7; J 10,11-18 Abp Damian Zimoń Metropolita Katowicki HOMILIA W CZASIE ŚWIĘCEŃ PREZBITERATU Katedra 9 V 2009 r. Dz 4, 5-12; Ps 84; 2 Kor 4,1-2.5-7; J 10,11-18 I. Skąd bierze się powołanie do kapłaństwa? Rodzi się ono

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Kim jestem? 2. Uzupełnia zdobytą na 3. Aktywnie uczestniczy w lekcji

Bardziej szczegółowo

Domowy Kościół. gałąź rodzinna. Ruchu Światło-Życie

Domowy Kościół. gałąź rodzinna. Ruchu Światło-Życie Domowy Kościół gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie Domowy Kościół jest małżeńsko- rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej

Bardziej szczegółowo

Nowenna do Ducha Świętego

Nowenna do Ducha Świętego 1 Nowenna do Ducha Świętego Dzień 1 - Modlitwa W dniu Wniebowstąpienia nakazałeś swym apostołom Nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówiłeś do nich: Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce

Bardziej szczegółowo

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. ALLELUJA 1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach, na wysokościach niech cześć oddadzą. Wielbijcie Pana Jego Zastępy, Wielbijcie Pana Duchy niebieskie. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja,

Bardziej szczegółowo

ODMAWIA SIĘ NA ZWYKŁYM RÓŻAOCU ZŁOŻONYM Z PIĘCIU DZIESIĄTKÓW ***

ODMAWIA SIĘ NA ZWYKŁYM RÓŻAOCU ZŁOŻONYM Z PIĘCIU DZIESIĄTKÓW *** MARIA MARTA CHAMBON KORONKA DO NAJŚWIĘTSZYCH RAN PANA JEZUSA CHRYSTUSA 1 KORONKA DO NAJŚWIĘTSZYCH RAN PANA JEZUSA ODMAWIA SIĘ NA ZWYKŁYM RÓŻAOCU ZŁOŻONYM Z PIĘCIU DZIESIĄTKÓW Ułożona z aktów strzelistych,

Bardziej szczegółowo

Konspekt szkółki niedzielnej propozycja 14. niedziela po Trójcy Świętej

Konspekt szkółki niedzielnej propozycja 14. niedziela po Trójcy Świętej Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego / www.cme.org.pl / cme@cme.org.pl Konspekt szkółki niedzielnej propozycja 14. niedziela po Trójcy Świętej Główna myśl: Czyń dobrze Tekst:

Bardziej szczegółowo

NABOŻEŃSTWO WSTAWIENNICZE do Świętego Stanisława Kazimierczyka

NABOŻEŃSTWO WSTAWIENNICZE do Świętego Stanisława Kazimierczyka NABOŻEŃSTWO WSTAWIENNICZE do Świętego Stanisława Kazimierczyka Po błogosławieństwie kończącym Mszę św. celebrans i inni kapłani udają się przed relikwiarz świętego Stanisława Kazimierczyka. Wszyscy klękają.

Bardziej szczegółowo

POWITANIE PRZEZ RODZICÓW

POWITANIE PRZEZ RODZICÓW POWITANIE PRZEZ RODZICÓW Czcigodny Księże Infułacie! W czasie tej Najświętszej Ofiary nasza młodzież, ma przyjąć sakrament bierzmowania. Zdajemy sobie sprawę, że jest to dla naszych dzieci trudny okres,

Bardziej szczegółowo

CO ZABRAĆ ZE SOBĄ? PO PIERWSZYM TYGODNIU ĆWICZEŃ DUCHOWNYCH. ignacjańska. duchowość. Pod redakcją Józefa Augustyna SJ

CO ZABRAĆ ZE SOBĄ? PO PIERWSZYM TYGODNIU ĆWICZEŃ DUCHOWNYCH. ignacjańska. duchowość. Pod redakcją Józefa Augustyna SJ CO ZABRAĆ ZE SOBĄ? PO PIERWSZYM TYGODNIU ĆWICZEŃ DUCHOWNYCH Pod redakcją Józefa Augustyna SJ duchowość ignacjańska Wydawnictwo WAM Księża Jezuici 297 SPIS TREŚCI Wstęp.......................................

Bardziej szczegółowo

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 19 stycznia 2014 można było obejrzeć kronikę naszej wspólnoty na stronie internetowej parafii: PODWÓRKOWE KOŁO RÓŻAŃCOWE DZIECI - KRONIKA Zachęcamy

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ Materiały wykorzystywane w przygotowywaniu dziecka do I Spowiedzi i Komunii świętej w Parafii Alwernia DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM

Bardziej szczegółowo

SAKRAMENT POJEDNANIA. Celebracja

SAKRAMENT POJEDNANIA. Celebracja SAKRAMENT POJEDNANIA Celebracja SESJA 2 dla RODZICÓW Ponowne Spotkanie Rozpoczynając tę sesję powiedz osobie, która jest obok ciebie, co zapamiętałeś z poprzedniej rodzicielskiej sesji? Co było pomocne

Bardziej szczegółowo

20 Kiedy bowiem byliście. niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości.

20 Kiedy bowiem byliście. niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości. Lectio Divina Rz 6,15-23 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne, Piekary 17 VIII 2008 r.

Słowo wstępne, Piekary 17 VIII 2008 r. Damian Zimoń Metropolita Katowicki Słowo wstępne, Piekary 17 VIII 2008 r. Witam wszystkich pielgrzymów u Matki Boskiej Piekarskiej. Po uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przybywacie do

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. - Od Redakcji: przesłanie Ojca Caffarela na temat modlitwy. Maria-Carla i Carlo Volpini s. O. Angelo Epis s.

SPIS TREŚCI. - Od Redakcji: przesłanie Ojca Caffarela na temat modlitwy. Maria-Carla i Carlo Volpini s. O. Angelo Epis s. SPIS TREŚCI - Od Redakcji: przesłanie Ojca Caffarela na temat modlitwy Maria-Carla i Carlo Volpini s. - Ojciec Caffarel a znaczenie seksualności O. Angelo Epis s. - Słowo Postulatora: Dać świadectwo O.

Bardziej szczegółowo

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego Jezus do Ludzkości Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego źródło: www.thewarningsecondcoming.com tłumaczenie: www.armiajezusachrystusa.pl Modlitwa Litanii 1 Ochrona

Bardziej szczegółowo

Orędzie Ojca Świętego Franciszka na

Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Światowy Dzień Misyjny 2014 Drodzy Bracia i Siostry, Jeszcze dziś bardzo wielu ludzi nie zna Jezusa Chrystusa. Zatem misja ad gentes jest bardzo pilna. Do udziału w

Bardziej szczegółowo

Myśl o mnie, a Ja będę myślał o twoich potrzebach. (Jezus)

Myśl o mnie, a Ja będę myślał o twoich potrzebach. (Jezus) Myśl o mnie, a Ja będę myślał o twoich potrzebach. (Jezus) DZIEWI PRÓB JEZUSA Nowenna z Kunegund Siwiec FLOS CARMELI POZNA 2015 NOWENNA ze Suebnic Bo Kunegund Siwiec WPROWADZENIE W trakcie II wojny światowej

Bardziej szczegółowo

Naturalne metody planowania rodziny- błogosławieństwo dla naszego małżeństwa

Naturalne metody planowania rodziny- błogosławieństwo dla naszego małżeństwa Naturalne metody planowania rodziny- błogosławieństwo dla naszego małżeństwa autor: Amy i Pat Amy: Witam. Nazywam się Amy, a to jest mój mąż Patrick. Jesteśmy małżeństwem od 16 lat. Chcemy wam opowiedzieć

Bardziej szczegółowo

METODA MEDYTACJI IGNACJAŃSKIEJ

METODA MEDYTACJI IGNACJAŃSKIEJ METODA MEDYTACJI IGNACJAŃSKIEJ Zaczynamy rekolekcje ignacjańskie, inaczej mówiąc Ćwiczenia Duchowne, wg metody św. Ignacego. Ćwiczenia duchowne, jak mówi św. Ignacy to: wszelki sposób odprawiania rachunku

Bardziej szczegółowo

Teksty Jana Pawła II zaprezentowane w czasie montażu. Jan Paweł II - odwaga świętości.

Teksty Jana Pawła II zaprezentowane w czasie montażu. Jan Paweł II - odwaga świętości. Teksty Jana Pawła II zaprezentowane w czasie montażu Jan Paweł II - odwaga świętości. W Was jest nadzieja, ponieważ Wy należycie do przyszłości, a zarazem przyszłość do Was należy. Nadzieja zaś jest zawsze

Bardziej szczegółowo

Podobno lepiej jest rozmawiać z piękną kobietą i myśleć przy tym o Panu Bogu, niż modlić się do Boga i myśleć o pięknej kobiecie (K. Wójtowicz).

Podobno lepiej jest rozmawiać z piękną kobietą i myśleć przy tym o Panu Bogu, niż modlić się do Boga i myśleć o pięknej kobiecie (K. Wójtowicz). wstęp Podobno lepiej jest rozmawiać z piękną kobietą i myśleć przy tym o Panu Bogu, niż modlić się do Boga i myśleć o pięknej kobiecie (K. Wójtowicz). W pierwszym wypadku, widząc piękno kobiety, można

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować i przeprowadzić oazę modlitwy? Wskazania dla animatorów.

Jak przygotować i przeprowadzić oazę modlitwy? Wskazania dla animatorów. Jak przygotować i przeprowadzić oazę modlitwy? Wskazania dla animatorów. Dla organizujących po raz pierwszy oazę modlitwy, a także dla innych w celu przypomnienia, podajemy poniżej wskazania dotyczące

Bardziej szczegółowo

1 Mało znane litanie do Świętych

1 Mało znane litanie do Świętych 1 Spis treści 2 Spis treści Słowo wstępne......5 Litania do Świętej Anny......7 Litania do Świętego Judy Tadeusza......9 Litania o Świętej Marii Magdalenie.... 11 Litania do Świętego Jerzego.... 13 Litania

Bardziej szczegółowo

Dobro, prawda kontra oszustwo Brak miłości owocuje pustką Takie są czasy, że zło się wciąż ciska Metoda zarybista to powiedzieć grzechom:

Dobro, prawda kontra oszustwo Brak miłości owocuje pustką Takie są czasy, że zło się wciąż ciska Metoda zarybista to powiedzieć grzechom: Zapoznajcie się z fragmentem piosenki ks. Jakuba Bartczaka pt. Lekarstwo na zło i odpowiedzcie na pytania: Co jest konsekwencją braku miłości? Co jest lekarstwem na zło? Przez co Duch Święty dodaje siły

Bardziej szczegółowo

Pieczęć Olsztyna IV WIEK

Pieczęć Olsztyna IV WIEK Pieczęć Olsztyna IV WIEK Pierwowzorem herbu Olsztyna była sekretna pieczęć, którą jeszcze w 1526 roku pieczętowano dokumenty. W drugiej połowie XVI w. na pieczęci pojawiła się postać wędrowca trzymającego

Bardziej szczegółowo

Chrześcijanie są jak drzewa

Chrześcijanie są jak drzewa Chrześcijanie są jak drzewa Księga Rodzaju 2:18-24 Potem rzekł Pan Bóg: Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. Utworzył więc Pan Bóg z ziemi wszelkie dzikie

Bardziej szczegółowo

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/w/wp/jan_pawel_ii/homilie/8pl_blonia_18082002.html

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/w/wp/jan_pawel_ii/homilie/8pl_blonia_18082002.html Zakres tematyczny: Podczas powitalnego przemówienia Jana Pawła II na krakowskim lotnisku Balice, w czasie ostatniej Pielgrzymki do Ojczyzny, której główną myślą były słowa: Bóg bogaty w miłosierdzie, najmocniej

Bardziej szczegółowo

Czego szukacie? J 1,38

Czego szukacie? J 1,38 Koło modlitwy Czego szukacie? J 1,38 Panie, naucz nas się modlić. Łk 11,1 We wszystkich wielkich religiach drogą do odkrycia głębokiej i prawdziwej mądrości jest modlitwa. Według pierwszych nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa

Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa Podręcznik do nauki religii dla klasy I szkoły podstawowej pod redakcją ks. Andrzeja Krasińskiego Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Płockiej Płock 2012 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii. w zakresie 1 klasy technikum. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych

Kryteria oceniania z religii. w zakresie 1 klasy technikum. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Kryteria oceniania z religii w zakresie 1 klasy technikum opracowane na podstawie materiałów katechetycznych W Kościele z serii Drogi świadków Chrystusa podręcznik nr AZ-41-01/10-KR-1/12 do nauczania religii

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla poszczególnych ocen dla klasy VI

Wymagania dla poszczególnych ocen dla klasy VI Wymagania dla poszczególnych ocen dla klasy VI I. Świadkowie Chrystusa - definiuje, czym jest lęk; - opowiada tekst Dz 1, 8-11; - wyjaśnia pojęcie nadziei chrześcijańskiej; - określa sposoby odnoszenia

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH II Gimnazjum W Gimnazjum nr 53

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH II Gimnazjum W Gimnazjum nr 53 ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH II Gimnazjum W Gimnazjum nr 53 Numer programu AZ-3-02/10 Tytuł programu: Jezus Chrystus Drogą, prawdą i życiem Numer podręcznika AZ -32-02/10-0 Tytuł podręcznika:

Bardziej szczegółowo

PRIMO FELICITER MOTU PROPRIO

PRIMO FELICITER MOTU PROPRIO PRIMO FELICITER MOTU PROPRIO Rzym, 12 marca 1948 Gdy szczęśliwie minął pierwszy rok od chwili ogłoszenia naszej konstytucji apostolskiej Provida Mater Ecclesia i przed oczyma przesuwają się liczne rzesze

Bardziej szczegółowo

18 października 2015 r.

18 października 2015 r. OrĘdzie papieża franciszka na Światowy DziEŃ Misyjny 18 października 2015 r. Kochani Bracia i Siostry! Światowy Dzień Misyjny w 2015 r., obchodzony w Roku Życia Konsekrowanego, jest inspiracją do modlitwy

Bardziej szczegółowo