JAN PAWEŁ II w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suwałkach (zestawienie bibliograficzne w wyborze do 2011)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JAN PAWEŁ II w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suwałkach (zestawienie bibliograficzne w wyborze do 2011)"

Transkrypt

1 JAN PAWEŁ II w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suwałkach (zestawienie bibliograficzne w wyborze do 2011) WYDAWNICTWA ZWARTE DZIEŁA I NAUCZANIE JANA PAWŁA II 1. Adhortacje / Jan Paweł II ; zesp. red. Paweł Ptasznik [et al.]. Kraków : Wydawnictwo M, cop s. (Dzieła zebrane / Jan Paweł II ; t. 2). ISBN (t. 2). ISBN (całość) Sygn.: czyt. 2. Antropologia, wychowanie, miłość : zarys antropologii wychowania Jana Pawła II / Janusz Miąso. Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, , [1] s. ISBN Sygn.: 9087-czyt. 3. Boża rewolucja / Benedykt XVI ; wstęp i wprow. Zygmunt Zimowski, Camillo Ruini ; [przekł. Marcin Romanowski i in.]. Częstochowa : Święty Paweł, cop , [5] s. ISBN Zawiera także: Orędzie Jana Pawła II na XX Światowy Dzień Młodzieży. Sygn.: wyp. 4. Bóg bogaty w miłosierdzie : ostatnia pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny, sierpnia 2002 : przemówienia i homilie / słowo wstępne Jan Zając ; oprac. Adam Wieczorek ; zdj. Ryszard Rzepecki. Warszawa : Pax, cop , [2] s. ISBN Sygn.: 9165-czyt. 5. Brat naszego Boga / Karol Wojtyła. Kluczbork : Drukarnia Antykwa, s. ISBN Sygn.: wyp. 6. Dziecko i wychowanie w pedagogii Jana Pawła II : na podstawie encyklik, adhortacji, wybranych listów i przemówień / Tomasz Bilicki. Kraków : "Impuls", , [2] s. ISBN Sygn.: 7822-czyt. 7. Encyklika Dominum et vivificantem Ojca Świętego Jana Pawła II O Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata / [Jan Paweł II ; koment. Andrzej Nowicki]. Wrocław : Tum, s. ISBN Sygn.: 3704 b -wyp.

2 8. Encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II O pracy ludzkiej Laborem exercens, w której zwraca się do czcigodnych braci w biskupstwie do kapłanów, do rodzin zakonnych, do drogich synów i córek Kościoła oraz do wszystkich ludzi dobrej woli / [Jan Paweł II ; koment. Jan Krucina]. Wrocław : Tum, s. ISBN X Sygn.: 3709 b -wyp. 9. Encyklika Redemptoris Mater Ojca Świętego Jana Pawła II O Błogosławionej Maryi Dziewicy w życiu pielgrzymującego Kościoła / [Jan Paweł II]. Wrocław : Tum, s. ISBN Sygn.: 3710 b -wyp. 10. Encyklika Slavorum apostoli Ojca Świętego Jana Pawła II skierowana do biskupów i kapłanów, do rodzin zakonnych, do wszystkich wierzących chrześcijan w tysiącsetną rocznicę dzieła ewangelizacji świętych Cyryla i Metodego. Wrocław : Tum, s. ISBN Sygn.: 3706 b -wyp. 11. Encyklika Sollicitudo rei socialis Ojca Świętego Jana Pawła II skierowana do biskupów, kapłanów, rodzin zakonnych, synów i córek Kościoła oraz wszystkich ludzi dobrej woli z okazji dwudziestej rocznicy ogłoszenia Populorum progressio / [Jan Paweł II ; koment. Józef Majka]. Wrocław : Tum, s. ISBN Sygn.: 3707 b -wyp 12. Encyklika Veritatis splendor Ojca Świętego Jana Pawła II do wszystkich biskupów Kościoła katolickiego o niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła / [Jan Paweł II ; koment. Jan Krucina]. Wrocław : Tum, s. ISBN Sygn.: 3708 b -wyp. 13. Encykliki / Jan Paweł II ; zesp. red. Paweł Ptasznik [et al.]. Kraków : Wydawnictwo M, cop s. (Dzieła zebrane / Jan Paweł II ; t. 1). ISBN (t. 1). ISBN (całość) Sygn.: czyt. 14. Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II / [Jan Paweł II]. Kraków : Znak, s. ISBN Sygn.: 7720-czyt. 15. Homilie i przemówienia okolicznościowe / Jan Paweł II ; zespół red. Paweł Ptasznik [et al.]. Kraków : Wydawnictwo M, cop s. (Dzieła zebrane / Jan Paweł II ; t. 14). ISBN (t. 14). ISBN (całość) Sygn.: czyt. 16. Homilie i przemówienia z pielgrzymek - Ameryka Północna i Południowa / Jan Paweł II ; zespół red. Paweł Ptasznik [et al.]. Kraków : Wydawnictwo M, cop s. (Dzieła zebrane / Jan Paweł II ; t. 12). ISBN (t. 12). ISBN (całość) Sygn.: czyt.

3 17. Homilie i przemówienia z pielgrzymek - Azja, Afryka, Australia i Oceania / Jan Paweł II ; zespół red. Paweł Ptasznik [et al.]. Kraków : Wydawnictwo M, cop s. (Dzieła zebrane / Jan Paweł II ; t. 13). ISBN (t. 13). ISBN (całość) Sygn.: czyt. 18. Homilie i przemówienia z pielgrzymek - Europa. Cz. 1, Polska / Jan Paweł II ; zespół red. Paweł Ptasznik [et al.]. Kraków : Wydawnictwo M, cop s. (Dzieła zebrane / Jan Paweł II ; t. 9). ISBN (t. 9). ISBN (całość) Sygn.: czyt. 19. Homilie i przemówienia z pielgrzymek - Europa. Cz. 2, Francja, Hiszpania, Portugalia, kraje Beneluksu / Jan Paweł II ; zespół red. Paweł Ptasznik [et al.]. Kraków : Wydawnictwo M, cop s. (Dzieła zebrane / Jan Paweł II ; t. 10). ISBN (t. 10). ISBN (całość) Sygn.: czyt. 20. Homilie i przemówienia z pielgrzymek - Europa. Cz. 3, Niemcy, Austria, Szwajcaria, Liechtenstein, Włochy, Irlandia, Wielka Brytania, kraje skandynawskie, nadbałtyckie, wschodnioeuropejskie, bałkańskie, Grecja, Malta / Jan Paweł II ; zespół red. Paweł Ptasznik [et al.]. Kraków : Wydawnictwo M, cop s. (Dzieła zebrane / Jan Paweł II ; t. 11). ISBN (t. 11). ISBN (całość) Sygn.: czyt. 21. Jan Paweł II wielka księga złotych myśli / [wybór tekstów i red. Katarzyna Nowakowska]. Warszawa : Arystoteles, s. ISBN Sygn.: 9593-czyt. 22. Jan Paweł II : encyklopedia dialogu i ekumenizmu / pod red. Eugeniusza Sakowicza. Radom : Polskie Wydaw. Encyklopedyczne, s. ISBN Sygn.: 9428-czyt. 23. Jan Paweł II : encyklopedia nauczania moralnego / pod red. Janusza Nagórnego, Krzysztofa Jeżyny. Radom : Polskie Wydaw. Encyklopedyczne, s. ISBN Sygn.: 9429-czyt. 24. Jan Paweł II : encyklopedia nauczania społecznego / pod red. Andrzeja Zwolińskiego ; aut. haseł Anna Barcik [i in.]. Radom : Polskie Wydaw. Encyklopedyczne, s. ISBN Sygn.: 9430-czyt. 25. Jan Paweł II : prawodawca i sługa prawa Bożego / pod red. Ryszarda Sztychmilera. Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop s. ISBN Sygn.: wyp.

4 26. Jan Paweł II w kraju reformacji : homilie i przemówienia wygłoszone podczas podróży do Republiki Federalnej Niemiec w dniach listopada 1980 / wstęp i studium historyczno-teologiczne Alfons Skowronek ; oprac. Antoni Podsiad. Warszawa : Pax, , [2] s. ISBN Sygn.: 4457-czyt. 27. Jan Paweł II w Polsce : homilie i przemówienia. Warszawa : Pax, s. ISBN Sygn.: wyp. 28. Jan Paweł II w Portugalii, Hiszpanii i Lourdes : przemówienia i homilie / oprac. Jarmila Sobiepan ; zdjęcia Ryszard Rzepecki. Warszawa : Inst. Wydaw. Pax, s. ISBN Sygn.: wyp. 29. Karol Wojtyła - poeta / pod red. nauk. Jacka Głażewskiego i Witolda Sadowskiego. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop s. ISBN Sygn.: wyp. 30. Katechezy. Cz. 1 / Jan Paweł II ; zespół red. Paweł Ptasznik [et al.]. Kraków : Wydawnictwo M, cop s. (Dzieła zebrane / Jan Paweł II ; t. 6). ISBN (t. 6). ISBN (całość) Sygn.: czyt. 31. Katechezy. Cz. 2 / Jan Paweł II ; zespół red. Paweł Ptasznik [et al.]. Kraków : Wydawnictwo M, cop s. (Dzieła zebrane / Jan Paweł II ; t. 7). ISBN (t. 7). ISBN (całość) Sygn.: czyt. 32. Katechezy. Cz. 3 / Jan Paweł II ; zespół red. Paweł Ptasznik [et al.]. Kraków : Wydawnictwo M, cop s. (Dzieła zebrane / Jan Paweł II ; t. 8). ISBN (t. 8). ISBN (całość) Sygn.: czyt. 33. Kochana młodzieży! / Jan Paweł II ; przekł. [z wł.] Magdalena Korycka. Warszawa : Amber, s. ISBN Sygn.: wyp. 34. Konstytucje apostolskie, listy "motu proprio" i bulle, orędzia na światowe dni / Jan Paweł II ; zespół red. Paweł Ptasznik [et al.]. Kraków : Wydawnictwo M, cop s. (Dzieła zebrane / Jan Paweł II ; t. 4). ISBN (t. 4). ISBN (całość) Sygn.: czyt. 35. Kwiatki Jana Pawła II / wybrał i oprac. Janusz Poniewierski ; pomysł i współpr. Jan Turnau. Kraków : Znak, , [2] s. ISBN Sygn.: wyp.

5 36. Listy / Jan Paweł II ; zespół red. Paweł Ptasznik [et al.]. Kraków : Wydawnictwo M, cop s. (Dzieła zebrane / Jan Paweł II ; t. 3). ISBN (t. 3). ISBN (całość) Sygn.: czyt. 37. Miłość i odpowiedzialność / Karol Wojtyła ; red. Tadeusz Styczeń [i in.]. Lublin : TN KUL, cop s. ISBN Sygn.: wyp. 38. Nauczanie papieża Jana Pawła II do więźniów i służb penitencjarnych / red. Jan Świtka, Małgorzata Kuć. Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL Jana Pawła II, cop , [3] s. ISBN Sygn.: wyp 39. Nauczanie społeczne. T. 6, Druga pielgrzymka do Polski : czerwca 1983 / Jan Paweł II. Warszawa : Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, s. ISBN Sygn.: wyp. 40. Orędzia, przesłania, przemówienia okolicznościowe / Jan Paweł II ; zespół red. Paweł Ptasznik [et al.]. Kraków : Wydawnictwo M, cop s. (Dzieła zebrane / Jan Paweł II ; t. 5). ISBN (t. 5). ISBN (całość) Sygn.: czyt. 41. Osoba i wychowanie : wokół personalistycznej filozofii wychowania Karola Wojtyły Jana Pawła II / Katarzyna Wrońska. Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop s. ISBN Sygn.: 7776-czyt. 42. Pamięć i tożsamość : rozmowy na przełomie tysiącleci / Jan Paweł II. Kraków : Znak, , [3] s. ISBN Sygn.: wyp. ; 8535-czyt. 43. Pieśń o Bogu ukrytym : poezje / Karol Wojtyła - Jan Paweł II ; wstępem opatrzył Zdzisław J. Peszkowski ; [wybór Jerzy Koperski, Teresa Wrodycka]. Warszawa : "Anagram", , [2] s. ISBN Sygn.: 7406-czyt. 44. Poezje / Karol Wojtyła ; przekł. Aleksandra Kurczab, Margherita Guidacci ; posł. Krzysztof Dybciak. Kraków : Wydaw. Literackie, , [3] s. ISBN Sygn.: 9208-czyt. 45. Poezje, dramaty, szkice / Karol Wojtyła. Tryptyk rzymski / Jan Paweł II ; wstęp Marek Skwarnicki ; [wybór i układ Marek Skwarnicki, Jerzy Turowicz ; red. t. Wojciech Bonowicz, Michał Romanek]. Kraków : Znak, , [2] s. ISBN X Sygn.: wyp.

6 46. Pokolenie JP2 : przeszłość i przyszłość zjawiska religijnego / pod red. Tadeusza Szawiela ; Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa : "Scholar", s. ISBN Sygn.: wyp. 47. Posynodalna adhortacja apostolska Christifideles laici Ojca Świętego Jana Pawła II O powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II / [Jan Paweł II]. Wrocław : Tum, s. ISBN Sygn.: 3705 b -wyp. 48. Prawda jako zasada wychowania : podstawy pedagogii personalistycznej w nawiązaniu do myśli Karola Wojtyły - Jana Pawła II / Witold Starnawski. Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, s. ISBN Sygn.: wyp. 49. Redemptor hominis : encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II, w której u początku swej papieskiej posługi zwraca się do czcigodnych braci w biskupstwie, do kapłanów, do rodzin zakonnych, do drogich synów i córek Kościoła oraz do wszystkich ludzi dobrej woli. Warszawa : Wydaw. Ośrodka Dokumentacji i Studiów Społecznych, , [2] s. Sygn.: wyp. 50. Seksualność według Jana Pawła II / Yves Semen ; przeł. [z fr.] Zofia Denkowska, Jakub Urbaniak. Poznań : Wydaw. Świętego Wojciecha, cop , [1] s. ISBN Sygn.: wyp. 51. Tryptyk rzymski : medytacje / Jan Paweł II. Kraków : Wydaw. Św. Stanisława BM, s. ISBN Sygn.: 8193-czyt. 52. Wczesna poezja Karola Wojtyły : Pieśń o Bogu Ukrytym / Ewelina Szumska. Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, s. ISBN Sygn.: wyp. 53. Wstańcie, chodźmy! / Jan Paweł II. Kraków : Wydaw. św. Stanisława BM [Biskupa Męczennika], , [5] s. ISBN Sygn.: 8534-czyt. 54. Wychowanie ku wartościom w świetle nauczania Jana Pawła II : elementy teorii i praktyki. T. 3, Solidarność, mądrość, wspólnota, wierność, młodość / pod red. Krystyny Chałas. Lublin ; Kielce : "Jedność", s. ISBN ISBN Sygn.: 9443-czyt.

7 55. Zagadnienie podmiotu moralności / Karol Wojtyła ; red. Tadeusz Styczeń [i in.]. Lublin : TN KUL, cop , [1] s. ISBN Sygn.: wyp. WYDAWNICTWA ZWARTE O JANIE PAWLE II 1. Autobiografia / Jan Paweł II ; wybrała i ułożyła Justyna Kiljańczyk-Zięba. Kraków : Wydaw. Literackie, , [2] s. ISBN Sygn.: wyp. ; 9164-czyt. 2. Donos na Wojtyłę : Karol Wojtyła w teczkach bezpieki / Marek Lasota ; współpr. Marek Zając ; posł. Ryszard Terlecki. Kraków : "Znak", , [4] s. ISBN Sygn.: wyp. 3. Karol Wojtyła - Jan Paweł II : słowa prawdy i życia : szkice lingwistyczne / pod red. Kazimierza Ożoga, Bożeny Taras. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. ISBN Sygn.: wyp. 4. Nie lękajcie się!" : rozmowy z Janem Pawłem II / Andre Frossard ; przekł. Anna Turowiczowa. Wyd. 2. Kraków : "Znak", , [3] s. ISBN Sygn.: wyp. 5. Pontyfikat / Janusz Poniewierski ; wstęp Józef Tischner. Wyd. 3. Kraków : "Znak", , [2] s. ISBN Sygn.: wyp. 6. Świadek nadziei : biografia papieża Jana Pawła II / George Weigel ; [przetł. Maria Tarnowska i in.]. Wyd. 3 / [przetł. Michał Romanek - przedm. do nowego wyd.]. Kraków : "Znak", , [1] s. ISBN Sygn.: 8635-czyt. 7. Wujek Karol : kapłańskie lata Papieża / Paweł Zuchniewicz. Warszawa : Prószyński i S-ka, cop , [2] s. ISBN Sygn.: wyp. ; 9526-czyt. MATERIAŁY METODYCZNE I SCENARIUSZE LEKCJI 1. "Pamięć i tożsamość" na lekcjach polskiego : interpretacje, materiały metodyczne / [red. Ida Radziejowska]. Warszawa : "Stentor", , [1] s. ISBN Sygn.: 7776-czyt.

8 2. Szukałem Was... : scenariusze lekcji wychowawczych dla pokolenia Jana Pawła II : gimnazjum / [oprac. merytoryczne Teresa Król]. Kraków : "Rubikon", cop s. ISBN Sygn.: wyp. ; 8795-czyt. 3. Szukałem Was... : scenariusze lekcji wychowawczych dla pokolenia Jana Pawła II : szkoła podstawowa / [oprac. merytoryczne Teresa Król]. Kraków : "Rubikon", cop s. ISBN Sygn.: wyp. ; 8796-czyt. 4. Szukałem Was... : scenariusze lekcji wychowawczych dla pokolenia Jana Pawła II : szkoły ponadgimnazjalne / [oprac. merytoryczne Teresa Król]. - Kraków : "Rubikon", cop s. ISBN Sygn.: wyp. ; 8598-czyt. 5. W hołdzie Janowi Pawłowi II : scenariusze okolicznościowe. Poznań : Księgarnia Świętego Wojciecha, cop s. ISBN Sygn.: wyp. 6. Wychowawcze konteksty myśli Karola Wojtyły : rzecz dla pedagogów / Beata Ecler- Nocoń. Katowice : "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, s. ISBN Sygn.: wyp. 7. Zagrajmy dla Papieża : zbiór scenariuszy poświęconych postaci Ojca Świętego Jana Pawła II / [red. prowadzący Teresa Król]. Kraków : Wydawnictwo Rubikon, s. ISBN Sygn.: 8274-czyt. ARTYKUŁY Z CZASOPISM NAUCZANIE JANA PAWŁA II 1. "...słowa Ciebie wynoszą z ukrycia" : o słowie i Słowie w literackiej twórczości Karola Wojtyły - Jana Pawła II / Mirosława Ołdakowska-Kuflowa // Polonistyka. 2009, nr 9, s "Nie lękaj się" : projekt wychowawczo-edukacyjny dla szk. podst. i gimnazjum / Zofia Kijak, Maria Bakalarz, Anna Chawrylak, Ewa Pietrzyk, Anna Marcewicz, Alina Widelska, Irena Żydek // Wychowawca. 2009, nr 7/8, s Pieśni-przeczucia młodzieńcze poezje Karola Wojtyły / Bożena Chrząstowska // Polonistyka. 2009, nr 9, s

9 4. Dojrzałość człowieka w ujęciu Jana Pawła II / Janusz Homplewicz // Wychowawca. 2006, nr 10, s Doświadczenie wiary : adaptacje filmowe i radiowe dramatów Karola Wojtyły / Zbigniew Trzaskowski // Język Polski w Liceum. 2006/2007, nr 1, s Droga do jasności : rozwój umiejętności komunikacyjnych w pisarstwie Karola Wojtyły/Jana Pawła II / Krzysztof Dybciak // Polonistyka. 2009, nr 9, s Geograficzne aspekty podróży-pielgrzymek Jana Pawła II / Jerzy Wrona.Bibliogr.// Geografia w Szkole. 2006, nr 3, s Jan Paweł II sługa miłosierdzia : katechezy na Dzień Papieski 2006 / Benita Bochenek [i in.] // Katecheta. 2006, nr 10, s Jan Paweł II i Benedykt XVI w poszukiwaniu podstaw pedagogii nadziei. Cz. 1 / Mariusz Sztaba // Katecheta. 2009, nr 10, s Jan Paweł II i Benedykt XVI w poszukiwaniu podstaw pedagogii nadziei Cz. 2 / Mariusz Sztaba // Katecheta , nr 11, s Jan Paweł II i tajemnica krzyża / Marek Dziewiecki // Wychowawca. 2006, nr 4, s Jan Paweł II koncepcja sportu / Zbigniew Dziubiński // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2008, nr 4, s Jan Paweł II o katechetach - nauczycielach religii / Roman Murawski // Katecheta. 2009, nr 12, s Jan Paweł II o stanie wojennym / Andrzej Zwoliński // Wychowawca. 2006, nr 12, s Jan Paweł II o szkolnej katechezie / Roman Murawski // Katecheta. 2009, nr 10, s Jan Paweł II wobec mediów / Janusz Morbitzer // Wychowawca. 2008, nr 12, s Jana Pawła II koncepcja wychowania do tolerancji / Mariusz Sztaba // Katecheta. 2006, nr 7/8, s Język poetycki Karola Wojtyły wobec tradycji romantyków / Anna Kozłowska // Polonistyka. 2009, nr 9, s Kaplica, która czeka na owoc twego widzenia! : o "Medytacjach nad Księgą Rodzaju na progu Kaplicy Sykstyńskiej" Jana Pawła II / Alicja Krawczyk // Język Polski w Szkole IV-VI. 2005/2006, nr 1, s. 9 12

10 20. Kościół, synagoga, meczet - otwartość i dialog Jana Pawła II / Andrzej Dańczak // Katecheta. 2009, nr 4, s Miłość a dobro w nauczaniu Jana Pawła II, w badaniach lingwistyków, filozofów / Dorota Połowniak-Wawrzonek // Język Polski w Gimnazjum. 2006/2007, nr 4, s Modlitwa jako tożsamość ludzkiego doświadczenia / Emilian Gołąbek // Katecheta. 2005, nr 7/8, s Jan Paweł II nauczanie. 23. O nie-byciu-wolnym, czyli rozumienie wolności w homiliach Jana Pawła II / Małgorzata Rybka, Jolanta Sławek, Marta Wrześniewska-Pietrzak // Polonistyka. 2009, nr 9, s O pedagogice i pedagogii Jana Pawła II / Nella G. Nyczkało // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2009, nr 3, s O perswazyjności w tekstach Jana Pawła II / Anna Pajdzińska // Polonistyka. 2009, nr 9, s Odwołania do Hymnu o miłości św. Pawła w tekstach Jana Pawła II / Dorota Połowniak-Wawrzonek // Język Polski w Gimnazjum. 2005/2006, nr 4, s Pedagogika świadectwa Jana Pawła II / Grzegorz Łuszczak // Katecheta. 2005, nr 9, s Permanentna formacja jako wyraz samowychowania dorosłych : refleksje Jana Pawła II w kontekście wychowania społecznego / Mariusz Sztaba // Katecheta. 2010, nr 7/8, s Poza słowem Słowo : fenomenologia Jana Pawła II / Anna Grzegorczyk // Polonistyka. 2009, nr 9, s Problematyka ekologiczna w myśli Jana Pawła II / Stanisław Jaromi // Aura. 2005, nr 7, s Próby oceny pontyfikatu Jana Pawła II na kartach zagranicznych podręczników do nauczania historii / Adam Suchański // Wiadomości Historyczne. 2010, nr 3, s Przebaczająca miłość Jana Pawła II / Paweł Czerwiński // Edukacja i Dialog. 2006, nr 4, s Przestrzeń i granice wolności / Marta Wrześniewska-Pietrzak // Polonistyka. 2009, nr 9, s Jan Paweł II nauczanie. 34. Retoryka tekstów Karola Wojtyły Jana Pawła II / Kazimierz Ożóg // Polonistyka. 2009, nr 9, s

11 35. Rodzina w nauczaniu Jana Pawła II / Magdalena Krawczonek // Dyrektor Szkoły. 2003, nr 7/8, s Sacrum w poezji Karola Wojtyły / Maria Kabata // Język Polski. 2007, nr 3, s Słowiański papież w domu Ojca / Małgorzata T. Dyrek // Katecheta. 2009, nr 4, s Szkoła Karola Wojtyły / Piotr Giertych // Wychowawca. 2007, nr 10, s Uwagi o języku listów Karola Wojtyły do Mieczysława Kotlarczyka / Renata Przybylska // Język Polski. 2004, nr 2, s Wartości sportu - w nauce Jana Pawła II / Marta Łazar // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2008, nr 10, s Wychowanie do mediów i przez media w świetle Orędzia Jana Pawła II na Światowe Dni Środków Społecznego Przekazu ( ). Cz. 1 / Mariusz Sztaba // Katecheta. 2009, nr 2, s Wychowanie do mediów i przez media w świetle Orędzia Jana Pawła II na Światowe Dni Środków Społecznego Przekazu ( ). Cz. 2 / Mariusz Sztaba // Katecheta. 2009, nr 3, s Wychowawcza funkcja Słowa Jan Paweł II do niechrześcijan i o niechrześcijanach / Eugeniusz Sakowicz // Polonistyka. 2009, nr 9, s SCENARIUSZE LEKCJI O JANIE PAWLE II 1. "Szukałem Was, a teraz Wy przyszliście do Mnie..." : młodzież w nauczaniu Jana Pawła II : dla szkoły ponadgimnazjalnej / Agnieszka Banasiak // Katecheta. 2005, nr 6, s Scenariusz zajęć dla szkół ponadgimnazjalnych. 2. Jan Paweł II - człowiek, który "posiadał siebie w dawaniu siebie" : dla szkoły średniej / Joanna Uchman // Katecheta. 2005, nr 6, s Scenariusz zajęć dla szkół średnich. 3. Jan Paweł II do młodych : dla gimnazjum i klas ponadgimnazjalnych / Barbara Jarocińska, Irena Hanus // Katecheta. 2005, nr 6, s Scenariusz zajęć dla gimnazjów i szkół średnich. 4. Przebaczenie drogą do życia w pokoju : scenariusz spotkania dla młodzieży na podstawie nauczania Jana Pawła II / Urszula Kłusek // Katecheta. 2009, nr 3, s

12 SCENARIUSZE UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH O JANIE PAWLE II 1. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich : rodzina w nauczaniu Jana Pawła II : dla klas ponadgimnazjalnych / Agnieszka Banasiak // Katecheta. 2005, nr 6, s Scenariusz przeznaczony jest dla uczniów klas ponadgimnazjalnych. 2. Nie lękajcie się konkurs międzyklasowy o Ojcu Świętym Janie Pawle II / Urszula Konefał // Wychowawca. 2008, nr 10, s Konkurs dla uczniów szkoły podstawowej. 3. To co we mnie niezniszczalne trwa! Jan Paweł II : montaż poetycko-muzyczny / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. 2005, nr 4, s Scenariusz przeznaczony jest dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. 4. Totus Tuus testament Papieża : dla klas VI szkoły podstawowej i gimnazjum / Julita Nagle // Katecheta. 2005, nr 6, s Scenariusz przeznaczony jest dla klas VI szkoły podstawowej i gimnazjum. 5. A jednak nie cały umieram, to co we mnie niezniszczalne, trwa : scenariusz słownomuzyczny na Dzień Papieski / Lidia Jurek // Biblioteka w Szkole. 2006, nr 9, s Scenariusz przeznaczony jest dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. 6. Habemus Papam! / Magdalena Wiśniewska // Wychowanie Techniczne w Szkole. 2003, nr 4, s Obchody jubileuszu 25-lecia pontyfikatu Jana Pawła II w szkole. 7. Jan Paweł II człowiek, który posiadał siebie w dawaniu siebie : dla szkoły średniej / Joanna Uchman // Katecheta. 2005, nr 6, s Scenariusz przeznaczony jest dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. 8. Jan Paweł II a świat wartości młodych / Małgorzata Jarosińska-Gryciuk // Katecheta. 2008, nr 4, s Scenariusz przeznaczony jest dla uczniów klas ponadgimnazjalnych. 9. Jan Paweł II do młodych : dla gimnazjum i klas ponadgimnazjalnych / Barbara Jarocińska, Irena Hanus // Katecheta. 2005, nr 6, s Scenariusz zajęć dla gimnazjum i klas ponadgimnazjalnych. 10. Jan Paweł II zachęca nas do odmawiania modlitwy różańcowej : dla klas II - III / Longina Cywińska, Maria Freda // Katecheta. 2006, nr 10, s Scenariusz zajęć dla klas II - III. 11. Miłość mi wszystko wyjaśniła : scenariusz poświęcony pamięci Jana Pawła II / Bogumiła Pińczuk // Biblioteka w Szkole. 2006, nr 9, s Scenariusz przedstawienia przeznaczony dla gimnazjum i szkoły średniej.

13 12. Nie lękajcie się! : scenariusz montażu literackiego poświęconego przesłaniu Jana Pawła II / Zofia Araszczuk // Biblioteka w Szkole. 2004, nr 5, s Niezwykły pielgrzym : scenariusz słowno-muzyczny poświęcony Janowi Pawłowi II (18 V IV 2005) / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. 2008, nr 3, s Opowieść o niezwykłym człowieku : (scenariusz widowiska o Janie Pawle II w rocznicę śmierci lub urodzin) / Urszula Zdrojewska-Bielawska // Nowa Szkoła. 2007, nr 3, s Przed sklepem z aniołami... : scenariusz przedstawienia upamiętniającego osobę Jana Pawła II / Małgorzata Nowak // Katecheta. 2009, nr 3, s Razem z Benedyktem XVI zdążamy śladami Jana Pawła II : dla klasy I-III / Aleksandra Szwajcok // Katecheta. 2006, nr 4, s Scenariusz zajęć dla klasy I-III. 17. Santo subito : scenariusz słowno-muzyczny w drugą rocznicę śmierci Jana Pawła II / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. 2007, nr 3, s Scenariusz przeznaczony dla uczniów gimnazjum. 18. Święty Pielgrzym w domu Ojca : dla klas starszych szkoły podstawowej / Julita Nagle // Katecheta. 2005, nr 6, s Scenariusz dla uczniów szkoły podstawowej. 19. Tajemnica Przejścia według Jana Pawła II : scenariusz zaduszkowy / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. 2006, nr 9, s Scenariusz przeznaczony dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej 20. Taki jestem : anegdoty o Papieżu / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. 2009, nr 3, s Scenariusz słowno-muzyczny dla uczniów gimnazjum w czwartą rocznicę śmierci Jana Pawła II. 21. Urodził się, by zmienić świat / Anna Więckowska // Katecheta. 2009, nr 3, s Tekst do wystawienia na scenie szkolnej. 22. W Ojczyźnie serce me zostało... : scenariusz słowno-muzyczny / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. 2010, nr 2, s Montaż poświęcony Janowi Pawłowi II (18.V IV.2005) w piątą rocznicę śmierci. Przeznaczony dla uczniów gimnazjum. 23. Wieczór Jana Pawła II / Marzanna Lamch // Wychowawca. 2008, nr 4, s Scenariusz przedstawienia słowno-muzycznego. Opracowała: Beata Niedźwiecka Biblioteka Pedagogiczna CEN w Suwałkach

JAN PAWEŁ II (1920-2005) Zestawienie bibliograficzne ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach Filia w Rudzie Śląskiej

JAN PAWEŁ II (1920-2005) Zestawienie bibliograficzne ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach Filia w Rudzie Śląskiej JAN PAWEŁ II (1920-2005) Zestawienie bibliograficzne ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach Filia w Rudzie Śląskiej Oprac. Agnieszka Miczka Wydawnictwa zwarte 1. Bóg, człowiek i

Bardziej szczegółowo

PAPIEŻ JAN PAWEŁ II WYDAWNICTWA ZWARTE

PAPIEŻ JAN PAWEŁ II WYDAWNICTWA ZWARTE PAPIEŻ JAN PAWEŁ II Bibliografia w wyborze, na podstawie zbiorów inowrocławskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Opracowała : Grażyna Wróblewska WYDAWNICTWA

Bardziej szczegółowo

X. NAUCZANIE KOŚCIOŁA

X. NAUCZANIE KOŚCIOŁA X. NAUCZANIE KOŚCIOŁA - nauczanie Papieża - dokumenty Stolicy Apostolskiej - dokumenty Soborów oraz Biskupów - Prawo Kanoniczne AUTOR TYTUŁ NUMER STATUS - Znak nr 7-9 (1982) Społeczne nauczanie KK. X.

Bardziej szczegółowo

Jan Paweł II Adhortacja Apostolska Christifideles Laici X. 132 Jan Paweł II Adhortacja Apostolska Christifideles Laici X. 206 Jan Paweł II Adhortacja

Jan Paweł II Adhortacja Apostolska Christifideles Laici X. 132 Jan Paweł II Adhortacja Apostolska Christifideles Laici X. 206 Jan Paweł II Adhortacja X. NAUCZANIE KOŚCIOŁA - nauczanie Papieża - dokumenty Stolicy Apostolskiej - dokumenty Soborów oraz Biskupów - Prawo Kanoniczne AUTOR TYTUŁ NUMER STATUS Znak nr 7-9 (1982) Społeczne nauczanie KK. X. 77

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU JAN PAWEŁ II. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU JAN PAWEŁ II. Zestawienie bibliograficzne w wyborze CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU JAN PAWEŁ II Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka Graczyk Turek, 2015 WYDAWNICTWA ZWARTE

Bardziej szczegółowo

NAUCZANIE JANA PAWŁA II. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

NAUCZANIE JANA PAWŁA II. Zestawienie bibliograficzne w wyborze Jaworzno, 06.04.2010r. NAUCZANIE JANA PAWŁA II Zestawienie bibliograficzne w wyborze WYDAWNICTWA ZWARTE: 1. UCZESTNICTWO jako wartość i kategoria pedagogiczna koncepcja Karola Wojdyły / Stanisław Chrobak

Bardziej szczegółowo

Jan Paweł II w szkole : materiały na uroczystości i scenariusze lekcji poświęcone Ojcu Świętemu

Jan Paweł II w szkole : materiały na uroczystości i scenariusze lekcji poświęcone Ojcu Świętemu Centrum Edukacji Nauczycieli Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie Adres: Ul. J. Piłsudskiego 62 75-525 Koszalin Tel./fax (94) 345-45-05, 347-43-07 e-mail: informacja@bibliotekacen.pl www.bibliotekacen.pl

Bardziej szczegółowo

JAN PAWAEŁ II zestawienie bibliograficzne w wyborze

JAN PAWAEŁ II zestawienie bibliograficzne w wyborze Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Iławie KSIĄŻKI JAN PAWAEŁ II zestawienie bibliograficzne w wyborze 1. Czuwanie : 1-8 kwietnia 2005 / [red. Joanna Gromek-Illg].

Bardziej szczegółowo

NABYTKI BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ CEN W SUWAŁKACH. w wyborze kwiecień czerwiec 2011

NABYTKI BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ CEN W SUWAŁKACH. w wyborze kwiecień czerwiec 2011 NABYTKI BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ CEN W SUWAŁKACH w wyborze kwiecień czerwiec 2011 Pedagogika 1. Dialog o edukacji wobec zmian w globalizującym się świecie / red. nauk. Anna Karpińska. - Białystok : Trans

Bardziej szczegółowo

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNAW KOSZALINIE PRACA DOMOWA UCZNIA

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNAW KOSZALINIE PRACA DOMOWA UCZNIA CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNAW KOSZALINIE Adres: ul. J. Piłsudskiego 62 75-525 Koszalin tel./fax (094) 345-45-05 (094) 347-43-07 e-mail: sekretariat@bibliotekacen.pl http://www.bibliotekacen.pl

Bardziej szczegółowo

Jan Twardowski (zestawienie bibliograficzne w wyborze materiałów dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej)

Jan Twardowski (zestawienie bibliograficzne w wyborze materiałów dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Jan Twardowski (zestawienie bibliograficzne w wyborze materiałów dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej) Wybór i opracowanie: Mariola

Bardziej szczegółowo

Ks. dr Tadeusz Zadykowicz

Ks. dr Tadeusz Zadykowicz Ks. dr Tadeusz Zadykowicz Biogram naukowy W 1988-94 odbył studia z filozofii i teologii w Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku; magisterium uzyskał na Wydziale Teologii KUL na podstawie pracy Ideowe

Bardziej szczegółowo

Encykliki Jana Pawła II Nadesłał Edyta Dobek

Encykliki Jana Pawła II Nadesłał Edyta Dobek Encykliki Jana Pawła II Nadesłał Edyta Dobek ENCYKLIKI JANA PAWŁA II Bibliografia zawiera wykaz encyklik Jana Pawła II ułożonych chronologicznie od pierwszej napisanej w 1979 r. do czternastej z 2003 r.

Bardziej szczegółowo

Święty Jan Paweł II w zbiorach. Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach, Filii W Mysłowicach

Święty Jan Paweł II w zbiorach. Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach, Filii W Mysłowicach Święty Jan Paweł II w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach, Filii W Mysłowicach 1. Bębas, Sylwester Wybrane aspekty pedagogiki resocjalizacyjnej / Sylwester Bębas, Wioleta

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz.

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz. TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE PRACA SOCJALNA (Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu) oprac. mgr Maria Marczyńska Wydział Udostępniania Zbiorów Druki

Bardziej szczegółowo

JAN PAWEŁ II, PAPIEŻ

JAN PAWEŁ II, PAPIEŻ CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W SŁUPCY JAN PAWEŁ II, PAPIEŻ Zestawienie bibliograficzne Wybór literatury dostępnej w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) OJCOSTWO Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2013 (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Być ojcem niepełnosprawnego dziecka największe

Bardziej szczegółowo

NADZÓR PEDAGOGICZNY (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata )

NADZÓR PEDAGOGICZNY (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata ) NADZÓR PEDAGOGICZNY (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1998-2009) Wydawnictwa zwarte 1. Dyrektor i nauczyciel wobec nowych zadań wewnętrznego nadzoru pedagogicznego / Małgorzata Jaśko // W:

Bardziej szczegółowo

GODZINA WYCHOWAWCZA /Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2005/

GODZINA WYCHOWAWCZA /Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2005/ GODZINA WYCHOWAWCZA /Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2005/ Wydawnictwa zwarte: 1. Bąk, Joanna Bajkowe spotkania : program zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/w/wp/jan_pawel_ii/homilie/8pl_blonia_18082002.html

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/w/wp/jan_pawel_ii/homilie/8pl_blonia_18082002.html Zakres tematyczny: Podczas powitalnego przemówienia Jana Pawła II na krakowskim lotnisku Balice, w czasie ostatniej Pielgrzymki do Ojczyzny, której główną myślą były słowa: Bóg bogaty w miłosierdzie, najmocniej

Bardziej szczegółowo

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 2000-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Kard. Stanisław Nagy SCI. Świadkowie wielkiego papieża

Kard. Stanisław Nagy SCI. Świadkowie wielkiego papieża Kard. Stanisław Nagy SCI Świadkowie wielkiego papieża Kard. Stanisław Nagy SCI Świadkowie Wielkiego Papieża CZĘSTOCHOWA 2011 Redaktor serii: ks. Ireneusz Skubiś Redaktor tomu: Anna Srokosz-Sojka Redakcja

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1996 2014 (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI) 1. Aktywność seniorów

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań o Janie Pawle II

Zestaw pytań o Janie Pawle II Zestaw pytań o Janie Pawle II 1. Jakie wydarzenie miało miejsce 18.02.1941r? 2. Dokąd Karol Wojtyła przeprowadził się wraz z ojcem w sierpniu 1938 r? 3. Jak miała na imię matka Ojca Św.? 4. Kiedy został

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI I PORADNIKI METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM

PODRĘCZNIKI I PORADNIKI METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM PODRĘCZNIKI I PORADNIKI METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM (ZE ZBIORÓW PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W KIELCACH) PODRĘCZNIKI 1. BIERNACKA Ewa, HERMAN Wilga : Jak pisać wypracowania

Bardziej szczegółowo

POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO MATERIAŁY REPERTUAROWE. (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO MATERIAŁY REPERTUAROWE. (zestawienie bibliograficzne w wyborze) POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO MATERIAŁY REPERTUAROWE (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Wydawnictwa zwarte 1. ANTONIAK, Małgorzata Pożegnanie lata : scenariusz przedstawienia na rozpoczęcie roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

PRAWA CZŁOWIEKA W EDUKACJI SZKOLNEJ (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

PRAWA CZŁOWIEKA W EDUKACJI SZKOLNEJ (zestawienie bibliograficzne w wyborze) 1 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE PRAWA CZŁOWIEKA W EDUKACJI SZKOLNEJ (zestawienie bibliograficzne w wyborze) KSIĄśKI 1.JASUDOWICZ, Tadeusz Informator VII Olimpiady

Bardziej szczegółowo

Jan Paweł II. "Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię!" Jan Paweł II

Jan Paweł II. Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię! Jan Paweł II Jan Paweł II "Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię!" Jan Paweł II Krótkie kalendarium ur. 18 maja 1920 - w Wadowicach 1.11.1946- przyjęcie święceń kapłańskich 4.07. 1958- minowanie na biskupa 16.10.1978-

Bardziej szczegółowo

Problemy wychowawcze XXI w.

Problemy wychowawcze XXI w. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Problemy wychowawcze XXI w. zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Magdalena Zawal Kielce 2011 2 Wydawnictwa zwarte 1.

Bardziej szczegółowo

LISTA PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY III NA ROK SZKOLNY 2011/2012 (POCZĄTEK CYKLU W ROKU SZKOLNYM 2009/2010)

LISTA PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY III NA ROK SZKOLNY 2011/2012 (POCZĄTEK CYKLU W ROKU SZKOLNYM 2009/2010) LISTA PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY III NA ROK SZKOLNY 2011/2012 (POCZĄTEK CYKLU W ROKU SZKOLNYM 2009/2010) Puls życia 3 Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, 1. Biologia Podręcznik do biologii dla gimnazjum Marian

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Numer programu i data przyjęcia. Tytuł podręcznika. Numer podręcznika

Numer programu i data przyjęcia. Tytuł podręcznika. Numer podręcznika PODRĘCZNIKI DO NAUCZANIA RELIGII W DIECEZJI TARNOWSKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 WRAZ Z NUMERAMI PODRĘCZNIKÓW, NUMERAMI PROGRAMÓW ORAZ DATĄ DOPUSZCZENIA Tytuły Programu nauczania religii rzymskokatolickiej

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

JAN PAWEŁ II. 4. Cuda Jana Pawła II / Paweł Zuchniewicz. - Warszawa : Prószyński i S-ka, cop. 2006Lokalizacja: Częstochowa - wypożyczalnia 71020

JAN PAWEŁ II. 4. Cuda Jana Pawła II / Paweł Zuchniewicz. - Warszawa : Prószyński i S-ka, cop. 2006Lokalizacja: Częstochowa - wypożyczalnia 71020 JAN PAWEŁ II Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2014 sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie i jej filii. Książki Bibliografia przedmiotowa

Bardziej szczegółowo

Bohaterstwo i tchórzostwo w literaturze

Bohaterstwo i tchórzostwo w literaturze Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Bohaterstwo i tchórzostwo w literaturze zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2012 Korekta Dorota Parkita Redakcja

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY I PODRĘCZNIKI DO NAUCZANIA RELIGII

PROGRAMY I PODRĘCZNIKI DO NAUCZANIA RELIGII KOMISJA WYCHOWANIA KATOLICKIEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI 01-015 Warszawa, Skwer Kardynała Wyszyńskiego 6 KWEP-C- 170/12 Warszawa, 19 marca 2012 r. PROGRAMY I PODRĘCZNIKI DO NAUCZANIA RELIGII PRZEDSZKOLE

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie

Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie Szkolny zestaw programów w roku szkolnym 2014/ 2015... (Data, podpis i decyzja dyrektora gimnazjum o zatwierdzeniu do realizacji szkolnego zestawu

Bardziej szczegółowo

MULTIMEDIA W EDUKACJI

MULTIMEDIA W EDUKACJI MULTIMEDIA W EDUKACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2005) Wydawnictwa zwarte 1. BEDNAREK, Józef Media w nauczaniu / Józef Bednarek. Warszawa : Mikom, 2002. 342 s. 2. BŁASZCZYK, Anna

Bardziej szczegółowo

Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury

Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury Wybór i opracowanie Magdalena Mularczyk Kielce 2015 Korekta Małgorzata Pronobis Redakcja techniczna opracowanie

Bardziej szczegółowo

CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze)

CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze) PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze)

Bardziej szczegółowo

ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce, tel. 12 271 67 70, fax 12 271 11 93, e-mail: gimdobczyce@poczta.onet.pl

ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce, tel. 12 271 67 70, fax 12 271 11 93, e-mail: gimdobczyce@poczta.onet.pl WY JESTEŚCIE MOJĄ NADZIEJĄ GIM NAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH GIMNAZJUM I M. J ANA P AWŁ A II W DOBC Z YC ACH ul. Szkolna 43, 32-40 Dobczyce, tel. 2 27 67 70, fax 2 27 93, e-mail: gimdobczyce@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

K S I Ą Ż K I. Narodowe Święto Niepodległości. 1. Bitwa Warszawska 1920 : materiały edukacyjne. Warszawa, 2011

K S I Ą Ż K I. Narodowe Święto Niepodległości. 1. Bitwa Warszawska 1920 : materiały edukacyjne. Warszawa, 2011 Narodowe Święto Niepodległości K S I Ą Ż K I 1. Bitwa Warszawska 1920 : materiały edukacyjne. Warszawa, 2011 2. Borucki M. / Historia Polski do 2010 roku. Warszawa, 2010. 3. Brzoza Cz. / Historia Polski

Bardziej szczegółowo

Chociaż nie jestem wśród Was

Chociaż nie jestem wśród Was MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KIELCACH FILIA NR 5 Chociaż nie jestem wśród Was Katalog wystawy poświęconej Janowi Pawłowi II KIELCE 2011 Scenariusz wystawy i opracowanie katalogu: Agata Zając Miejska

Bardziej szczegółowo

Prawa dziecka. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010

Prawa dziecka. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Prawa dziecka zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010 Wybór i opracowanie Elżbieta Skowron Kielce 2013 Korekta Marta Boszczyk Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole

Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2010 (sporządzone na podstawie zbiorów PBW Filia w Skarżysku-Kamiennej)

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw programów nauczania. Rok szkolny 2014/2015 VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE. KLASA 1AL (społeczno-obywatelska)

Szkolny zestaw programów nauczania. Rok szkolny 2014/2015 VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE. KLASA 1AL (społeczno-obywatelska) Szkolny zestaw programów nauczania Rok szkolny 2014/2015 VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE KLASA 1AL (społeczno-obywatelska) l.p. Nazwa i numer programu Przyszłość to dziś. Program nauczania języka 1 polskiego

Bardziej szczegółowo

200. ROCZNICA URODZIN FRYDERYKA CHOPINA

200. ROCZNICA URODZIN FRYDERYKA CHOPINA 200. ROCZNICA URODZIN FRYDERYKA CHOPINA Fryderyk Chopin Zestawienie bibliograficzne w wyborze wydawnictw zwartych i artykułów z czasopism opracowane na podstawie zbiorów PBW Filii w Nakle nad Notecią.

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne S t r o n a 1 R E G U L A M I N K O N K U R S U WIEDZY O JANIE PAWLE II JAN PAWEŁ II SANTO SUBITO I. Postanowienia ogólne 1 1. Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II ma za zadanie pogłębianie wiedzy na temat

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DOPUSZCZONYCH DO UŻYTKU SZKOLNEGO w roku szkolnym 2012/2013

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DOPUSZCZONYCH DO UŻYTKU SZKOLNEGO w roku szkolnym 2012/2013 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DOPUSZCZONYCH DO UŻYTKU SZKOLNEGO w roku szkolnym 2012/2013 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9- L w SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 1 w NOWYM TARGU Lp. Rodzaj zajęć edukacyjnych Autorzy

Bardziej szczegółowo

I ETAP EDUKACYJNY SZKOŁA PODSTAWOWA, KLASY 1-3

I ETAP EDUKACYJNY SZKOŁA PODSTAWOWA, KLASY 1-3 Szkolny zestaw programów nauczania - rok szkolny 2012/2013 Lubiń, dnia 10 czerwca 2012r. ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBINIU Numer w szkolnym zestawie programów nauczania 1/I Edukacja I ETAP EDUKACYJNY

Bardziej szczegółowo

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY.

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. CZĘŚĆ I b OPRACOWAŁ I WYKONAŁ LECH PROKOP, UL. ZAMKOWA 2/1,

Bardziej szczegółowo

Edukacja regionalna. Książki:

Edukacja regionalna. Książki: Edukacja regionalna Książki: Angiel Joanna, Repsch Ewa. Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie : [program nauczania dla I i II etapu edukacyjnego]. Warszawa : Sekcja Polska CIOFF, 1999.

Bardziej szczegółowo

Podręczniki 2016/2017 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gliwicach. Gimnazjum nr 8 klasa I

Podręczniki 2016/2017 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gliwicach. Gimnazjum nr 8 klasa I Gimnazjum nr 8 klasa I Plastyka Muzyka Informatyka Dotacja podręcznikowa Błogosławieni, którzy szukają Jezusa Zgodny z programem nauczania nr AZ-3-01/13 z dnia 9.IV.2013 Gimnazjum nr 8 klasa II Zajęcia

Bardziej szczegółowo

FAS - Zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu

FAS - Zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu FAS - Zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu Tematyczne zestawienie bibliograficzne, sporządzone w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Opracowała mgr Anna Dąbek Wydział Wspomagania Placówek

Bardziej szczegółowo

Konflikty w szkole - negocjacja i mediacja jako sposób na ich rozwiązanie

Konflikty w szkole - negocjacja i mediacja jako sposób na ich rozwiązanie Centrum Edukacji Nauczycieli. Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie Wydział Informacyjno-Bibliograficzny Adres: ul. J. Piłsudskiego 62 75-525 Koszalin tel. (094) 345-45-05 e-mail: informacja@bibliotekacen.pl

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Praca domowa ucznia. zestawienie bibliograficzne w wyborze

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Praca domowa ucznia. zestawienie bibliograficzne w wyborze Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Praca domowa ucznia zestawienie bibliograficzne w wyborze materiały dostępne w PBW Kielce Filia w Staszowie Wybór i opracowanie Dorota Wójcik Kielce 2008 2

Bardziej szczegółowo

Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna

Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna Podręcznik Lp. Przedmiot Klasa Klasa Zawód Tytuł programu nauczania Wydawnictwo Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo Numer dopuszczenia MEN/Rok dopuszczenia Język polski

Bardziej szczegółowo

KLASA I GIMNAZJUM Przedmiot Nauczyciel Tytuł programu, autor, wydawnictwo, rok wydania.

KLASA I GIMNAZJUM Przedmiot Nauczyciel Tytuł programu, autor, wydawnictwo, rok wydania. KLASA I GIMNAZJUM Przedmiot Nauczyciel Tytuł programu, autor, wydawnictwo, rok wydania. Podręcznik: autor, tytuł, wydawnictwo, rok wydania. j. polski Anna Mróz Program własny nauczania języka polskiego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8 W SOSNOSCU. Ćwiczenia poza zestawem dodatkowo zalecane ROK SZKOLNY 2015/2016

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8 W SOSNOSCU. Ćwiczenia poza zestawem dodatkowo zalecane ROK SZKOLNY 2015/2016 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8 W SOSNOSCU Ćwiczenia poza zestawem dodatkowo zalecane ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoła Podstawowa I etap edukacyjny Klasa I Religia Tytuł K. Mielnicki,

Bardziej szczegółowo

Numer programu i data przyjęcia. Tytuł podręcznika. Numer podręcznika

Numer programu i data przyjęcia. Tytuł podręcznika. Numer podręcznika PODRĘCZNIKI DO NAUCZANIA RELIGII W DIECEZJI TARNOWSKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WRAZ Z NUMERAMI PODRĘCZNIKÓW, NUMERAMI PROGRAMÓW ORAZ DATĄ DOPUSZCZENIA Tytuły Programu nauczania religii rzymskokatolickiej

Bardziej szczegółowo

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie Filia w Lublińcu Książki 1. Edukacja alternatywna

Bardziej szczegółowo

Od przedszkolaka do pierwszaka. Program wychowania przedszkolnego. Program edukacji wczesnoszkolnej. Klasy 1-3

Od przedszkolaka do pierwszaka. Program wychowania przedszkolnego. Program edukacji wczesnoszkolnej. Klasy 1-3 SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W GRODZISKU pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną do realizacji w roku szkolnym 2013/2014 na posiedzeniu w dniu

Bardziej szczegółowo

Edukacja regionalna. - zestawienie bibliograficzne. ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej. Wydawnictwa zwarte

Edukacja regionalna. - zestawienie bibliograficzne. ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej. Wydawnictwa zwarte Edukacja regionalna - zestawienie bibliograficzne ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej Wydawnictwa zwarte 1.DZIECI i młodzież w procesie kształtowania postaw kulturowych : przewodnik po ścieżkach edukacji

Bardziej szczegółowo

Język polski 3 - podręcznik. Jones, Daniel Brayshaw. Wrzosek Roman Malarz, Marek Więckowski. podręczni we wrześniu. Moje miejsce w świecie

Język polski 3 - podręcznik. Jones, Daniel Brayshaw. Wrzosek Roman Malarz, Marek Więckowski. podręczni we wrześniu. Moje miejsce w świecie Technikum nr 8 Technik hotelarstwa klasa II Zestawienie ów 1. Język polski Renata Janicka - Szyszko Magdalena Steblecka -Jankowska Donata Dominik-Stawicka 2. Język angielski Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel

Bardziej szczegółowo

Uzależnienie od komputera i Internetu. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Uzależnienie od komputera i Internetu. Zestawienie bibliograficzne w wyborze Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Uzależnienie od komputera i Internetu. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów PBP w Skarżysku Kamiennej) Wybór i

Bardziej szczegółowo

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach nauczania biblijnego Kościoła Zielonoświątkowego w RP Podstawa Programowa katechezy zielonoświątkowej Za podstawowe źródło treści oraz główną przesłankę

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw programów nauczania

Szkolny zestaw programów nauczania Liceum Plastyczne im. Katarzyny Kobro w Zduńskiej Szkolny zestaw programów nauczania Zarządzenie Nr 79 z dnia 8 marca 2005 r. Lp. Nr dopuszczenia Tytuł programu Autor 2 DKOS-4015-143/02 Przeszłość to dziś.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA ZESPOŁU SZKÓŁ W DĘBOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA ZESPOŁU SZKÓŁ W DĘBOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA ZESPOŁU SZKÓŁ W DĘBOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkolny zestaw podręczników Szkoła Podstawowa w Dębowie rok szkolny 2015/2016 Przedmiot klasa Nazwa podręcznika autor wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów

Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów WYKAZ ZAREJESTROWANYCH KANDYDATÓW DO RADY GMINY NIEPORĘT Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów KWW NIEPORĘT MAŁOŁĘKA 1. KAMIEŃSKA Elżbieta, lat 61, zam. Nieporęt KWW ZENOBII - JÓZEFY SOŁTYS 1. SOŁTYS Zenobia

Bardziej szczegółowo

Podręczniki szkolne. Materiały pomocnicze

Podręczniki szkolne. Materiały pomocnicze Podręczniki szkolne. Materiały pomocnicze 1. BARAŃSKA M., JAKACKA E., SIRAK-STOPIŃSKA K.: Po rozum do głowy : doskonalenie najważniejszych umiejętności uczniów klas I-III / Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka,

Bardziej szczegółowo

Organizator Centrum Myśli Jana Pawła II na zlecenie Mazowieckiego Kuratorium Oświaty

Organizator Centrum Myśli Jana Pawła II na zlecenie Mazowieckiego Kuratorium Oświaty Regulamin konkursu dotyczącego osoby i życia Jana Pawła II pt. Jana Paweł II droga poety i artysty Warszawa, rok szk. 2012/2013 Idea Głównym zamysłem konkursu jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy

Bardziej szczegółowo

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw programów nauczania w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie przy ul. 8 Marca 5 w latach

Szkolny zestaw programów nauczania w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie przy ul. 8 Marca 5 w latach Szkolny zestaw programów nauczania w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie przy ul. 8 Marca 5 w latach 2013-2016 NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA TECHNIKUM i ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA KLASY

Bardziej szczegółowo

Zestawienie podręczników dla I-III etapu edukacji zgodnych z reformą Stan na 12.09.2013. podręczniki brajlowskie.

Zestawienie podręczników dla I-III etapu edukacji zgodnych z reformą Stan na 12.09.2013. podręczniki brajlowskie. Zestawienie podręczników dla I-III etapu edukacji zgodnych z reformą Stan na 12.09.2013 podręczniki brajlowskie. Klasy 1-3 Faliszewska J Odkrywam siebie. Ja i moja szkoła. Klasa 2. Semestr 1./ Faliszewska

Bardziej szczegółowo

NAUCZANIE ZINTEGROWANE Przedmiot Nauczyciel Tytuł programu, autor,

NAUCZANIE ZINTEGROWANE Przedmiot Nauczyciel Tytuł programu, autor, NAUCZANIE ZINTEGROWANE Przedmiot Nauczyciel Tytuł programu, autor, Podręcznik: autor, tytuł, kształcenie zintegrowane Edukacja wczesnoszkolna Janina Witkowska Magdalena Imbiorowska Aneta Golczyk - Szypowska

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 25 MAJ WYNIKI. STRZĘPEK Renata. DZIUBIŃSKI Jan

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 25 MAJ WYNIKI. STRZĘPEK Renata. DZIUBIŃSKI Jan Lista nr 1 - Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro GOLBA Mieczysław Józef KUROWSKA Maria Stanisława ZIOBRO Kazimierz Bronisław SIEMBIDA Wiesław DZIUBIŃSKI Jan STRZĘPEK Renata URUSKI Piotr Marcin SZCZEPAŃSKA

Bardziej szczegółowo

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie?

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie? Pytania konkursowe 1. Podaj imię i nazwisko Jana Pawła II. 2. Podaj imię brata Karola Wojtyły. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. Władysława Łokietka w Rossoszycy

Publiczne Gimnazjum im. Władysława Łokietka w Rossoszycy Publiczne Gimnazjum im. Władysława Łokietka w Rossoszycy PODRĘCZNIKI NA R. SZK. 2015 2016 KLASA I 1. Język polski - Słowa na czasie. Podręcznik i ćwiczenie do języka polskiego dla gimnazjum. Autorzy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

I ZAWODOWA Przedmiot Nauczyciel Tytuł programu, autor, wydawnictwo, rok wydania.

I ZAWODOWA Przedmiot Nauczyciel Tytuł programu, autor, wydawnictwo, rok wydania. I ZAWODOWA Przedmiot Nauczyciel Tytuł programu, autor, Podręcznik: autor, tytuł, j. polski Maria Niedźwiedzka matematyka Ewa Mielcarzewicz Program własny dostosowany do niepełnosprawnością intelektualną

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY I PODRĘCZNIKI DO NAUCZANIA RELIGII OBOWIĄZUJĄCE W ARCHIDIECEZJI SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

PROGRAMY I PODRĘCZNIKI DO NAUCZANIA RELIGII OBOWIĄZUJĄCE W ARCHIDIECEZJI SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 KURIA METROPOLITALNA SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKA Wydział Wychowania Katolickiego ul. Papieża Pawła VI 4 71-459 Szczecin tel. 091/454-22-92 fax. 091/453-69-08 e-mail: wwk@kuria.pl www.wwk.szczecin.kuria.pl Szczecin,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW I ĆWICZEŃ OBOWIĄZUJĄCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ W RAWIE MAZOWIECKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW I ĆWICZEŃ OBOWIĄZUJĄCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ W RAWIE MAZOWIECKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW I ĆWICZEŃ OBOWIĄZUJĄCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ W RAWIE MAZOWIECKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Tytuł podręcznika Przedmiot klasa Autor Nr dopuszczenia podręcznika

Bardziej szczegółowo

Szkolny Zestaw podręczników nr 1/2009/2010. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej

Szkolny Zestaw podręczników nr 1/2009/2010. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej Szkolny Zestaw podręczników nr 1/2009/2010 Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej Klasa Przedmiot Tytuł podręcznika Autorzy podręcznika Nr dopuszczenia I Nauczanie Nowa Era

Bardziej szczegółowo

RODZINA A DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE (wydawnictwa ze zbiorów BP w Sieradzu)

RODZINA A DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE (wydawnictwa ze zbiorów BP w Sieradzu) Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu Wydział Informacji i InstruktaŜu metodycznego RODZINA A DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE (wydawnictwa ze zbiorów BP w Sieradzu) KsiąŜki: 1. Carr Janet Pomoc dziecku upośledzonemu

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI GIMNAZJUM KLASA I na rok szkolny 2015/2016

PODRĘCZNIKI GIMNAZJUM KLASA I na rok szkolny 2015/2016 PODRĘCZNIKI GIMNAZJUM KLASA I na rok szkolny 2015/2016 Religia Spotkam Twoje Słowo, ks. Paweł Mąkosa, Wydawnictwo Gaudium Lublin do podręcznika Spotkam Twoje Słowo podręczniki bezpłatne Język polski Świat

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY I GIMNAZJUM IM. 21. PUŁKU PIECHOTY DZIECI WARSZAWY W CZERNICACH BOROWYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 DOTOWANYCH PRZEZ MEN

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY I GIMNAZJUM IM. 21. PUŁKU PIECHOTY DZIECI WARSZAWY W CZERNICACH BOROWYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 DOTOWANYCH PRZEZ MEN WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY I Lp. Przedmiot Tytuł serii Tytuł podręcznika, ćwiczenia Autor podręcznika Wydawca Numer 1 Język polski Słowa na czasie Małgorzata Chmiel,. Słowa na czasie 1. Podręcznik do

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/ B /2011 Dyrektora Zespołu Szkół w Otocznej z dnia 14 czerwca 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 15/ B /2011 Dyrektora Zespołu Szkół w Otocznej z dnia 14 czerwca 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 5/ B /0 Dyrektora Zespołu Szkół w Otocznej z dnia 4 czerwca 0 roku w sprawie: ustalenia Szkolnego Zestawu Programów Nauczania na rok szkolny 0/0. Dyrektor Zespołu Szkół w Otocznej, po zasięgnięciu

Bardziej szczegółowo

Edukacja wielokulturowa

Edukacja wielokulturowa Edukacja wielokulturowa - zestawienie bibliograficzne ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej Wydawnictwa zwarte 1.Afryka w szkole : materiały dydaktyczne dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. T.1: Jak mówić

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Klasy łączone. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Klasy łączone. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Klasy łączone zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2011 1. Białecka, Małgorzata : Edukacja w klasach łączonych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) Dzieci ulicy Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2001-2012 (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Bezprizorni: dzieci Stalina i Makarenki /

Bardziej szczegółowo

Magdalena Steblecka -Jankowska Donata Dominik-Stawicka. Język polski 3 - podręcznik. Moje miejsce w świecie

Magdalena Steblecka -Jankowska Donata Dominik-Stawicka. Język polski 3 - podręcznik. Moje miejsce w świecie Technikum nr 8 Technik hotelarstwa klasa II Zestawienie podręczników Obowiązują w roku szkolnym 2014/2015 Lp. Przedmiot Autor Tytuł Wydawnictwo 1. Język polski Renata Janicka - Szyszko Magdalena Steblecka

Bardziej szczegółowo

Sesja III lutego 2017

Sesja III lutego 2017 PRAKTYKI DYDAKTYCZNE ĆWICZENIA Sesja III 20-25 lutego 2017 GRUPA I Opiekun: O. Grzegorz Bartosik 20.02.2017 PONIEDZIAŁEK godz.16.45-17.30 O. Michał Chylak - Maryjne przesłanie roku 2017 w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Wychowanie patriotyczne

Wychowanie patriotyczne Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Wychowanie patriotyczne zestawienie bibliograficzne w wyborze aneks Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2007 POZYCJE ZWARTE 1. Salij Jacek : Patriotyzm

Bardziej szczegółowo

KONFLIKT POKOLEŃ W LITERATURZE

KONFLIKT POKOLEŃ W LITERATURZE Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach KONFLIKT POKOLEŃ W LITERATURZE zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybóri opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2007 2 1. Drabarek, Barbara : Słownik motywów

Bardziej szczegółowo

PAŚ OWCE MOJE. Homilie i przemówienia Benedykta XVI wybrane w 65. rocznicę święceń kapłańskich

PAŚ OWCE MOJE. Homilie i przemówienia Benedykta XVI wybrane w 65. rocznicę święceń kapłańskich PAŚ OWCE MOJE Homilie i przemówienia Benedykta XVI wybrane w 65. rocznicę święceń kapłańskich PAŚ OWCE MOJE Homilie i przemówienia Benedykta XVI wybrane w 65. rocznicę święceń kapłańskich Częstochowa 2016

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW LICEUM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW LICEUM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW LICEUM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Lp. Klasa Przedmiot Nr (jeśli pochodzi z wykazu MEN) Data Tytuł i autor podręcznika Wydawnictwo rok wydania Uwagi 1. Klasa I Biologia 457/ Biologia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NR 1/2015 W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ W RAWIE MAZOWIECKIEJ

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NR 1/2015 W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ W RAWIE MAZOWIECKIEJ SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NR 1/2015 W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ W RAWIE MAZOWIECKIEJ Tytuł podręcznika Przedmiot klasa Autor Nr dopuszczenia podręcznika

Bardziej szczegółowo