JAN PAWEŁ II w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suwałkach (zestawienie bibliograficzne w wyborze do 2011)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JAN PAWEŁ II w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suwałkach (zestawienie bibliograficzne w wyborze do 2011)"

Transkrypt

1 JAN PAWEŁ II w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suwałkach (zestawienie bibliograficzne w wyborze do 2011) WYDAWNICTWA ZWARTE DZIEŁA I NAUCZANIE JANA PAWŁA II 1. Adhortacje / Jan Paweł II ; zesp. red. Paweł Ptasznik [et al.]. Kraków : Wydawnictwo M, cop s. (Dzieła zebrane / Jan Paweł II ; t. 2). ISBN (t. 2). ISBN (całość) Sygn.: czyt. 2. Antropologia, wychowanie, miłość : zarys antropologii wychowania Jana Pawła II / Janusz Miąso. Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, , [1] s. ISBN Sygn.: 9087-czyt. 3. Boża rewolucja / Benedykt XVI ; wstęp i wprow. Zygmunt Zimowski, Camillo Ruini ; [przekł. Marcin Romanowski i in.]. Częstochowa : Święty Paweł, cop , [5] s. ISBN Zawiera także: Orędzie Jana Pawła II na XX Światowy Dzień Młodzieży. Sygn.: wyp. 4. Bóg bogaty w miłosierdzie : ostatnia pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny, sierpnia 2002 : przemówienia i homilie / słowo wstępne Jan Zając ; oprac. Adam Wieczorek ; zdj. Ryszard Rzepecki. Warszawa : Pax, cop , [2] s. ISBN Sygn.: 9165-czyt. 5. Brat naszego Boga / Karol Wojtyła. Kluczbork : Drukarnia Antykwa, s. ISBN Sygn.: wyp. 6. Dziecko i wychowanie w pedagogii Jana Pawła II : na podstawie encyklik, adhortacji, wybranych listów i przemówień / Tomasz Bilicki. Kraków : "Impuls", , [2] s. ISBN Sygn.: 7822-czyt. 7. Encyklika Dominum et vivificantem Ojca Świętego Jana Pawła II O Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata / [Jan Paweł II ; koment. Andrzej Nowicki]. Wrocław : Tum, s. ISBN Sygn.: 3704 b -wyp.

2 8. Encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II O pracy ludzkiej Laborem exercens, w której zwraca się do czcigodnych braci w biskupstwie do kapłanów, do rodzin zakonnych, do drogich synów i córek Kościoła oraz do wszystkich ludzi dobrej woli / [Jan Paweł II ; koment. Jan Krucina]. Wrocław : Tum, s. ISBN X Sygn.: 3709 b -wyp. 9. Encyklika Redemptoris Mater Ojca Świętego Jana Pawła II O Błogosławionej Maryi Dziewicy w życiu pielgrzymującego Kościoła / [Jan Paweł II]. Wrocław : Tum, s. ISBN Sygn.: 3710 b -wyp. 10. Encyklika Slavorum apostoli Ojca Świętego Jana Pawła II skierowana do biskupów i kapłanów, do rodzin zakonnych, do wszystkich wierzących chrześcijan w tysiącsetną rocznicę dzieła ewangelizacji świętych Cyryla i Metodego. Wrocław : Tum, s. ISBN Sygn.: 3706 b -wyp. 11. Encyklika Sollicitudo rei socialis Ojca Świętego Jana Pawła II skierowana do biskupów, kapłanów, rodzin zakonnych, synów i córek Kościoła oraz wszystkich ludzi dobrej woli z okazji dwudziestej rocznicy ogłoszenia Populorum progressio / [Jan Paweł II ; koment. Józef Majka]. Wrocław : Tum, s. ISBN Sygn.: 3707 b -wyp 12. Encyklika Veritatis splendor Ojca Świętego Jana Pawła II do wszystkich biskupów Kościoła katolickiego o niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła / [Jan Paweł II ; koment. Jan Krucina]. Wrocław : Tum, s. ISBN Sygn.: 3708 b -wyp. 13. Encykliki / Jan Paweł II ; zesp. red. Paweł Ptasznik [et al.]. Kraków : Wydawnictwo M, cop s. (Dzieła zebrane / Jan Paweł II ; t. 1). ISBN (t. 1). ISBN (całość) Sygn.: czyt. 14. Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II / [Jan Paweł II]. Kraków : Znak, s. ISBN Sygn.: 7720-czyt. 15. Homilie i przemówienia okolicznościowe / Jan Paweł II ; zespół red. Paweł Ptasznik [et al.]. Kraków : Wydawnictwo M, cop s. (Dzieła zebrane / Jan Paweł II ; t. 14). ISBN (t. 14). ISBN (całość) Sygn.: czyt. 16. Homilie i przemówienia z pielgrzymek - Ameryka Północna i Południowa / Jan Paweł II ; zespół red. Paweł Ptasznik [et al.]. Kraków : Wydawnictwo M, cop s. (Dzieła zebrane / Jan Paweł II ; t. 12). ISBN (t. 12). ISBN (całość) Sygn.: czyt.

3 17. Homilie i przemówienia z pielgrzymek - Azja, Afryka, Australia i Oceania / Jan Paweł II ; zespół red. Paweł Ptasznik [et al.]. Kraków : Wydawnictwo M, cop s. (Dzieła zebrane / Jan Paweł II ; t. 13). ISBN (t. 13). ISBN (całość) Sygn.: czyt. 18. Homilie i przemówienia z pielgrzymek - Europa. Cz. 1, Polska / Jan Paweł II ; zespół red. Paweł Ptasznik [et al.]. Kraków : Wydawnictwo M, cop s. (Dzieła zebrane / Jan Paweł II ; t. 9). ISBN (t. 9). ISBN (całość) Sygn.: czyt. 19. Homilie i przemówienia z pielgrzymek - Europa. Cz. 2, Francja, Hiszpania, Portugalia, kraje Beneluksu / Jan Paweł II ; zespół red. Paweł Ptasznik [et al.]. Kraków : Wydawnictwo M, cop s. (Dzieła zebrane / Jan Paweł II ; t. 10). ISBN (t. 10). ISBN (całość) Sygn.: czyt. 20. Homilie i przemówienia z pielgrzymek - Europa. Cz. 3, Niemcy, Austria, Szwajcaria, Liechtenstein, Włochy, Irlandia, Wielka Brytania, kraje skandynawskie, nadbałtyckie, wschodnioeuropejskie, bałkańskie, Grecja, Malta / Jan Paweł II ; zespół red. Paweł Ptasznik [et al.]. Kraków : Wydawnictwo M, cop s. (Dzieła zebrane / Jan Paweł II ; t. 11). ISBN (t. 11). ISBN (całość) Sygn.: czyt. 21. Jan Paweł II wielka księga złotych myśli / [wybór tekstów i red. Katarzyna Nowakowska]. Warszawa : Arystoteles, s. ISBN Sygn.: 9593-czyt. 22. Jan Paweł II : encyklopedia dialogu i ekumenizmu / pod red. Eugeniusza Sakowicza. Radom : Polskie Wydaw. Encyklopedyczne, s. ISBN Sygn.: 9428-czyt. 23. Jan Paweł II : encyklopedia nauczania moralnego / pod red. Janusza Nagórnego, Krzysztofa Jeżyny. Radom : Polskie Wydaw. Encyklopedyczne, s. ISBN Sygn.: 9429-czyt. 24. Jan Paweł II : encyklopedia nauczania społecznego / pod red. Andrzeja Zwolińskiego ; aut. haseł Anna Barcik [i in.]. Radom : Polskie Wydaw. Encyklopedyczne, s. ISBN Sygn.: 9430-czyt. 25. Jan Paweł II : prawodawca i sługa prawa Bożego / pod red. Ryszarda Sztychmilera. Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop s. ISBN Sygn.: wyp.

4 26. Jan Paweł II w kraju reformacji : homilie i przemówienia wygłoszone podczas podróży do Republiki Federalnej Niemiec w dniach listopada 1980 / wstęp i studium historyczno-teologiczne Alfons Skowronek ; oprac. Antoni Podsiad. Warszawa : Pax, , [2] s. ISBN Sygn.: 4457-czyt. 27. Jan Paweł II w Polsce : homilie i przemówienia. Warszawa : Pax, s. ISBN Sygn.: wyp. 28. Jan Paweł II w Portugalii, Hiszpanii i Lourdes : przemówienia i homilie / oprac. Jarmila Sobiepan ; zdjęcia Ryszard Rzepecki. Warszawa : Inst. Wydaw. Pax, s. ISBN Sygn.: wyp. 29. Karol Wojtyła - poeta / pod red. nauk. Jacka Głażewskiego i Witolda Sadowskiego. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop s. ISBN Sygn.: wyp. 30. Katechezy. Cz. 1 / Jan Paweł II ; zespół red. Paweł Ptasznik [et al.]. Kraków : Wydawnictwo M, cop s. (Dzieła zebrane / Jan Paweł II ; t. 6). ISBN (t. 6). ISBN (całość) Sygn.: czyt. 31. Katechezy. Cz. 2 / Jan Paweł II ; zespół red. Paweł Ptasznik [et al.]. Kraków : Wydawnictwo M, cop s. (Dzieła zebrane / Jan Paweł II ; t. 7). ISBN (t. 7). ISBN (całość) Sygn.: czyt. 32. Katechezy. Cz. 3 / Jan Paweł II ; zespół red. Paweł Ptasznik [et al.]. Kraków : Wydawnictwo M, cop s. (Dzieła zebrane / Jan Paweł II ; t. 8). ISBN (t. 8). ISBN (całość) Sygn.: czyt. 33. Kochana młodzieży! / Jan Paweł II ; przekł. [z wł.] Magdalena Korycka. Warszawa : Amber, s. ISBN Sygn.: wyp. 34. Konstytucje apostolskie, listy "motu proprio" i bulle, orędzia na światowe dni / Jan Paweł II ; zespół red. Paweł Ptasznik [et al.]. Kraków : Wydawnictwo M, cop s. (Dzieła zebrane / Jan Paweł II ; t. 4). ISBN (t. 4). ISBN (całość) Sygn.: czyt. 35. Kwiatki Jana Pawła II / wybrał i oprac. Janusz Poniewierski ; pomysł i współpr. Jan Turnau. Kraków : Znak, , [2] s. ISBN Sygn.: wyp.

5 36. Listy / Jan Paweł II ; zespół red. Paweł Ptasznik [et al.]. Kraków : Wydawnictwo M, cop s. (Dzieła zebrane / Jan Paweł II ; t. 3). ISBN (t. 3). ISBN (całość) Sygn.: czyt. 37. Miłość i odpowiedzialność / Karol Wojtyła ; red. Tadeusz Styczeń [i in.]. Lublin : TN KUL, cop s. ISBN Sygn.: wyp. 38. Nauczanie papieża Jana Pawła II do więźniów i służb penitencjarnych / red. Jan Świtka, Małgorzata Kuć. Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL Jana Pawła II, cop , [3] s. ISBN Sygn.: wyp 39. Nauczanie społeczne. T. 6, Druga pielgrzymka do Polski : czerwca 1983 / Jan Paweł II. Warszawa : Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, s. ISBN Sygn.: wyp. 40. Orędzia, przesłania, przemówienia okolicznościowe / Jan Paweł II ; zespół red. Paweł Ptasznik [et al.]. Kraków : Wydawnictwo M, cop s. (Dzieła zebrane / Jan Paweł II ; t. 5). ISBN (t. 5). ISBN (całość) Sygn.: czyt. 41. Osoba i wychowanie : wokół personalistycznej filozofii wychowania Karola Wojtyły Jana Pawła II / Katarzyna Wrońska. Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop s. ISBN Sygn.: 7776-czyt. 42. Pamięć i tożsamość : rozmowy na przełomie tysiącleci / Jan Paweł II. Kraków : Znak, , [3] s. ISBN Sygn.: wyp. ; 8535-czyt. 43. Pieśń o Bogu ukrytym : poezje / Karol Wojtyła - Jan Paweł II ; wstępem opatrzył Zdzisław J. Peszkowski ; [wybór Jerzy Koperski, Teresa Wrodycka]. Warszawa : "Anagram", , [2] s. ISBN Sygn.: 7406-czyt. 44. Poezje / Karol Wojtyła ; przekł. Aleksandra Kurczab, Margherita Guidacci ; posł. Krzysztof Dybciak. Kraków : Wydaw. Literackie, , [3] s. ISBN Sygn.: 9208-czyt. 45. Poezje, dramaty, szkice / Karol Wojtyła. Tryptyk rzymski / Jan Paweł II ; wstęp Marek Skwarnicki ; [wybór i układ Marek Skwarnicki, Jerzy Turowicz ; red. t. Wojciech Bonowicz, Michał Romanek]. Kraków : Znak, , [2] s. ISBN X Sygn.: wyp.

6 46. Pokolenie JP2 : przeszłość i przyszłość zjawiska religijnego / pod red. Tadeusza Szawiela ; Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa : "Scholar", s. ISBN Sygn.: wyp. 47. Posynodalna adhortacja apostolska Christifideles laici Ojca Świętego Jana Pawła II O powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II / [Jan Paweł II]. Wrocław : Tum, s. ISBN Sygn.: 3705 b -wyp. 48. Prawda jako zasada wychowania : podstawy pedagogii personalistycznej w nawiązaniu do myśli Karola Wojtyły - Jana Pawła II / Witold Starnawski. Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, s. ISBN Sygn.: wyp. 49. Redemptor hominis : encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II, w której u początku swej papieskiej posługi zwraca się do czcigodnych braci w biskupstwie, do kapłanów, do rodzin zakonnych, do drogich synów i córek Kościoła oraz do wszystkich ludzi dobrej woli. Warszawa : Wydaw. Ośrodka Dokumentacji i Studiów Społecznych, , [2] s. Sygn.: wyp. 50. Seksualność według Jana Pawła II / Yves Semen ; przeł. [z fr.] Zofia Denkowska, Jakub Urbaniak. Poznań : Wydaw. Świętego Wojciecha, cop , [1] s. ISBN Sygn.: wyp. 51. Tryptyk rzymski : medytacje / Jan Paweł II. Kraków : Wydaw. Św. Stanisława BM, s. ISBN Sygn.: 8193-czyt. 52. Wczesna poezja Karola Wojtyły : Pieśń o Bogu Ukrytym / Ewelina Szumska. Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, s. ISBN Sygn.: wyp. 53. Wstańcie, chodźmy! / Jan Paweł II. Kraków : Wydaw. św. Stanisława BM [Biskupa Męczennika], , [5] s. ISBN Sygn.: 8534-czyt. 54. Wychowanie ku wartościom w świetle nauczania Jana Pawła II : elementy teorii i praktyki. T. 3, Solidarność, mądrość, wspólnota, wierność, młodość / pod red. Krystyny Chałas. Lublin ; Kielce : "Jedność", s. ISBN ISBN Sygn.: 9443-czyt.

7 55. Zagadnienie podmiotu moralności / Karol Wojtyła ; red. Tadeusz Styczeń [i in.]. Lublin : TN KUL, cop , [1] s. ISBN Sygn.: wyp. WYDAWNICTWA ZWARTE O JANIE PAWLE II 1. Autobiografia / Jan Paweł II ; wybrała i ułożyła Justyna Kiljańczyk-Zięba. Kraków : Wydaw. Literackie, , [2] s. ISBN Sygn.: wyp. ; 9164-czyt. 2. Donos na Wojtyłę : Karol Wojtyła w teczkach bezpieki / Marek Lasota ; współpr. Marek Zając ; posł. Ryszard Terlecki. Kraków : "Znak", , [4] s. ISBN Sygn.: wyp. 3. Karol Wojtyła - Jan Paweł II : słowa prawdy i życia : szkice lingwistyczne / pod red. Kazimierza Ożoga, Bożeny Taras. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. ISBN Sygn.: wyp. 4. Nie lękajcie się!" : rozmowy z Janem Pawłem II / Andre Frossard ; przekł. Anna Turowiczowa. Wyd. 2. Kraków : "Znak", , [3] s. ISBN Sygn.: wyp. 5. Pontyfikat / Janusz Poniewierski ; wstęp Józef Tischner. Wyd. 3. Kraków : "Znak", , [2] s. ISBN Sygn.: wyp. 6. Świadek nadziei : biografia papieża Jana Pawła II / George Weigel ; [przetł. Maria Tarnowska i in.]. Wyd. 3 / [przetł. Michał Romanek - przedm. do nowego wyd.]. Kraków : "Znak", , [1] s. ISBN Sygn.: 8635-czyt. 7. Wujek Karol : kapłańskie lata Papieża / Paweł Zuchniewicz. Warszawa : Prószyński i S-ka, cop , [2] s. ISBN Sygn.: wyp. ; 9526-czyt. MATERIAŁY METODYCZNE I SCENARIUSZE LEKCJI 1. "Pamięć i tożsamość" na lekcjach polskiego : interpretacje, materiały metodyczne / [red. Ida Radziejowska]. Warszawa : "Stentor", , [1] s. ISBN Sygn.: 7776-czyt.

8 2. Szukałem Was... : scenariusze lekcji wychowawczych dla pokolenia Jana Pawła II : gimnazjum / [oprac. merytoryczne Teresa Król]. Kraków : "Rubikon", cop s. ISBN Sygn.: wyp. ; 8795-czyt. 3. Szukałem Was... : scenariusze lekcji wychowawczych dla pokolenia Jana Pawła II : szkoła podstawowa / [oprac. merytoryczne Teresa Król]. Kraków : "Rubikon", cop s. ISBN Sygn.: wyp. ; 8796-czyt. 4. Szukałem Was... : scenariusze lekcji wychowawczych dla pokolenia Jana Pawła II : szkoły ponadgimnazjalne / [oprac. merytoryczne Teresa Król]. - Kraków : "Rubikon", cop s. ISBN Sygn.: wyp. ; 8598-czyt. 5. W hołdzie Janowi Pawłowi II : scenariusze okolicznościowe. Poznań : Księgarnia Świętego Wojciecha, cop s. ISBN Sygn.: wyp. 6. Wychowawcze konteksty myśli Karola Wojtyły : rzecz dla pedagogów / Beata Ecler- Nocoń. Katowice : "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, s. ISBN Sygn.: wyp. 7. Zagrajmy dla Papieża : zbiór scenariuszy poświęconych postaci Ojca Świętego Jana Pawła II / [red. prowadzący Teresa Król]. Kraków : Wydawnictwo Rubikon, s. ISBN Sygn.: 8274-czyt. ARTYKUŁY Z CZASOPISM NAUCZANIE JANA PAWŁA II 1. "...słowa Ciebie wynoszą z ukrycia" : o słowie i Słowie w literackiej twórczości Karola Wojtyły - Jana Pawła II / Mirosława Ołdakowska-Kuflowa // Polonistyka. 2009, nr 9, s "Nie lękaj się" : projekt wychowawczo-edukacyjny dla szk. podst. i gimnazjum / Zofia Kijak, Maria Bakalarz, Anna Chawrylak, Ewa Pietrzyk, Anna Marcewicz, Alina Widelska, Irena Żydek // Wychowawca. 2009, nr 7/8, s Pieśni-przeczucia młodzieńcze poezje Karola Wojtyły / Bożena Chrząstowska // Polonistyka. 2009, nr 9, s

9 4. Dojrzałość człowieka w ujęciu Jana Pawła II / Janusz Homplewicz // Wychowawca. 2006, nr 10, s Doświadczenie wiary : adaptacje filmowe i radiowe dramatów Karola Wojtyły / Zbigniew Trzaskowski // Język Polski w Liceum. 2006/2007, nr 1, s Droga do jasności : rozwój umiejętności komunikacyjnych w pisarstwie Karola Wojtyły/Jana Pawła II / Krzysztof Dybciak // Polonistyka. 2009, nr 9, s Geograficzne aspekty podróży-pielgrzymek Jana Pawła II / Jerzy Wrona.Bibliogr.// Geografia w Szkole. 2006, nr 3, s Jan Paweł II sługa miłosierdzia : katechezy na Dzień Papieski 2006 / Benita Bochenek [i in.] // Katecheta. 2006, nr 10, s Jan Paweł II i Benedykt XVI w poszukiwaniu podstaw pedagogii nadziei. Cz. 1 / Mariusz Sztaba // Katecheta. 2009, nr 10, s Jan Paweł II i Benedykt XVI w poszukiwaniu podstaw pedagogii nadziei Cz. 2 / Mariusz Sztaba // Katecheta , nr 11, s Jan Paweł II i tajemnica krzyża / Marek Dziewiecki // Wychowawca. 2006, nr 4, s Jan Paweł II koncepcja sportu / Zbigniew Dziubiński // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2008, nr 4, s Jan Paweł II o katechetach - nauczycielach religii / Roman Murawski // Katecheta. 2009, nr 12, s Jan Paweł II o stanie wojennym / Andrzej Zwoliński // Wychowawca. 2006, nr 12, s Jan Paweł II o szkolnej katechezie / Roman Murawski // Katecheta. 2009, nr 10, s Jan Paweł II wobec mediów / Janusz Morbitzer // Wychowawca. 2008, nr 12, s Jana Pawła II koncepcja wychowania do tolerancji / Mariusz Sztaba // Katecheta. 2006, nr 7/8, s Język poetycki Karola Wojtyły wobec tradycji romantyków / Anna Kozłowska // Polonistyka. 2009, nr 9, s Kaplica, która czeka na owoc twego widzenia! : o "Medytacjach nad Księgą Rodzaju na progu Kaplicy Sykstyńskiej" Jana Pawła II / Alicja Krawczyk // Język Polski w Szkole IV-VI. 2005/2006, nr 1, s. 9 12

10 20. Kościół, synagoga, meczet - otwartość i dialog Jana Pawła II / Andrzej Dańczak // Katecheta. 2009, nr 4, s Miłość a dobro w nauczaniu Jana Pawła II, w badaniach lingwistyków, filozofów / Dorota Połowniak-Wawrzonek // Język Polski w Gimnazjum. 2006/2007, nr 4, s Modlitwa jako tożsamość ludzkiego doświadczenia / Emilian Gołąbek // Katecheta. 2005, nr 7/8, s Jan Paweł II nauczanie. 23. O nie-byciu-wolnym, czyli rozumienie wolności w homiliach Jana Pawła II / Małgorzata Rybka, Jolanta Sławek, Marta Wrześniewska-Pietrzak // Polonistyka. 2009, nr 9, s O pedagogice i pedagogii Jana Pawła II / Nella G. Nyczkało // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2009, nr 3, s O perswazyjności w tekstach Jana Pawła II / Anna Pajdzińska // Polonistyka. 2009, nr 9, s Odwołania do Hymnu o miłości św. Pawła w tekstach Jana Pawła II / Dorota Połowniak-Wawrzonek // Język Polski w Gimnazjum. 2005/2006, nr 4, s Pedagogika świadectwa Jana Pawła II / Grzegorz Łuszczak // Katecheta. 2005, nr 9, s Permanentna formacja jako wyraz samowychowania dorosłych : refleksje Jana Pawła II w kontekście wychowania społecznego / Mariusz Sztaba // Katecheta. 2010, nr 7/8, s Poza słowem Słowo : fenomenologia Jana Pawła II / Anna Grzegorczyk // Polonistyka. 2009, nr 9, s Problematyka ekologiczna w myśli Jana Pawła II / Stanisław Jaromi // Aura. 2005, nr 7, s Próby oceny pontyfikatu Jana Pawła II na kartach zagranicznych podręczników do nauczania historii / Adam Suchański // Wiadomości Historyczne. 2010, nr 3, s Przebaczająca miłość Jana Pawła II / Paweł Czerwiński // Edukacja i Dialog. 2006, nr 4, s Przestrzeń i granice wolności / Marta Wrześniewska-Pietrzak // Polonistyka. 2009, nr 9, s Jan Paweł II nauczanie. 34. Retoryka tekstów Karola Wojtyły Jana Pawła II / Kazimierz Ożóg // Polonistyka. 2009, nr 9, s

11 35. Rodzina w nauczaniu Jana Pawła II / Magdalena Krawczonek // Dyrektor Szkoły. 2003, nr 7/8, s Sacrum w poezji Karola Wojtyły / Maria Kabata // Język Polski. 2007, nr 3, s Słowiański papież w domu Ojca / Małgorzata T. Dyrek // Katecheta. 2009, nr 4, s Szkoła Karola Wojtyły / Piotr Giertych // Wychowawca. 2007, nr 10, s Uwagi o języku listów Karola Wojtyły do Mieczysława Kotlarczyka / Renata Przybylska // Język Polski. 2004, nr 2, s Wartości sportu - w nauce Jana Pawła II / Marta Łazar // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2008, nr 10, s Wychowanie do mediów i przez media w świetle Orędzia Jana Pawła II na Światowe Dni Środków Społecznego Przekazu ( ). Cz. 1 / Mariusz Sztaba // Katecheta. 2009, nr 2, s Wychowanie do mediów i przez media w świetle Orędzia Jana Pawła II na Światowe Dni Środków Społecznego Przekazu ( ). Cz. 2 / Mariusz Sztaba // Katecheta. 2009, nr 3, s Wychowawcza funkcja Słowa Jan Paweł II do niechrześcijan i o niechrześcijanach / Eugeniusz Sakowicz // Polonistyka. 2009, nr 9, s SCENARIUSZE LEKCJI O JANIE PAWLE II 1. "Szukałem Was, a teraz Wy przyszliście do Mnie..." : młodzież w nauczaniu Jana Pawła II : dla szkoły ponadgimnazjalnej / Agnieszka Banasiak // Katecheta. 2005, nr 6, s Scenariusz zajęć dla szkół ponadgimnazjalnych. 2. Jan Paweł II - człowiek, który "posiadał siebie w dawaniu siebie" : dla szkoły średniej / Joanna Uchman // Katecheta. 2005, nr 6, s Scenariusz zajęć dla szkół średnich. 3. Jan Paweł II do młodych : dla gimnazjum i klas ponadgimnazjalnych / Barbara Jarocińska, Irena Hanus // Katecheta. 2005, nr 6, s Scenariusz zajęć dla gimnazjów i szkół średnich. 4. Przebaczenie drogą do życia w pokoju : scenariusz spotkania dla młodzieży na podstawie nauczania Jana Pawła II / Urszula Kłusek // Katecheta. 2009, nr 3, s

12 SCENARIUSZE UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH O JANIE PAWLE II 1. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich : rodzina w nauczaniu Jana Pawła II : dla klas ponadgimnazjalnych / Agnieszka Banasiak // Katecheta. 2005, nr 6, s Scenariusz przeznaczony jest dla uczniów klas ponadgimnazjalnych. 2. Nie lękajcie się konkurs międzyklasowy o Ojcu Świętym Janie Pawle II / Urszula Konefał // Wychowawca. 2008, nr 10, s Konkurs dla uczniów szkoły podstawowej. 3. To co we mnie niezniszczalne trwa! Jan Paweł II : montaż poetycko-muzyczny / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. 2005, nr 4, s Scenariusz przeznaczony jest dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. 4. Totus Tuus testament Papieża : dla klas VI szkoły podstawowej i gimnazjum / Julita Nagle // Katecheta. 2005, nr 6, s Scenariusz przeznaczony jest dla klas VI szkoły podstawowej i gimnazjum. 5. A jednak nie cały umieram, to co we mnie niezniszczalne, trwa : scenariusz słownomuzyczny na Dzień Papieski / Lidia Jurek // Biblioteka w Szkole. 2006, nr 9, s Scenariusz przeznaczony jest dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. 6. Habemus Papam! / Magdalena Wiśniewska // Wychowanie Techniczne w Szkole. 2003, nr 4, s Obchody jubileuszu 25-lecia pontyfikatu Jana Pawła II w szkole. 7. Jan Paweł II człowiek, który posiadał siebie w dawaniu siebie : dla szkoły średniej / Joanna Uchman // Katecheta. 2005, nr 6, s Scenariusz przeznaczony jest dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. 8. Jan Paweł II a świat wartości młodych / Małgorzata Jarosińska-Gryciuk // Katecheta. 2008, nr 4, s Scenariusz przeznaczony jest dla uczniów klas ponadgimnazjalnych. 9. Jan Paweł II do młodych : dla gimnazjum i klas ponadgimnazjalnych / Barbara Jarocińska, Irena Hanus // Katecheta. 2005, nr 6, s Scenariusz zajęć dla gimnazjum i klas ponadgimnazjalnych. 10. Jan Paweł II zachęca nas do odmawiania modlitwy różańcowej : dla klas II - III / Longina Cywińska, Maria Freda // Katecheta. 2006, nr 10, s Scenariusz zajęć dla klas II - III. 11. Miłość mi wszystko wyjaśniła : scenariusz poświęcony pamięci Jana Pawła II / Bogumiła Pińczuk // Biblioteka w Szkole. 2006, nr 9, s Scenariusz przedstawienia przeznaczony dla gimnazjum i szkoły średniej.

13 12. Nie lękajcie się! : scenariusz montażu literackiego poświęconego przesłaniu Jana Pawła II / Zofia Araszczuk // Biblioteka w Szkole. 2004, nr 5, s Niezwykły pielgrzym : scenariusz słowno-muzyczny poświęcony Janowi Pawłowi II (18 V IV 2005) / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. 2008, nr 3, s Opowieść o niezwykłym człowieku : (scenariusz widowiska o Janie Pawle II w rocznicę śmierci lub urodzin) / Urszula Zdrojewska-Bielawska // Nowa Szkoła. 2007, nr 3, s Przed sklepem z aniołami... : scenariusz przedstawienia upamiętniającego osobę Jana Pawła II / Małgorzata Nowak // Katecheta. 2009, nr 3, s Razem z Benedyktem XVI zdążamy śladami Jana Pawła II : dla klasy I-III / Aleksandra Szwajcok // Katecheta. 2006, nr 4, s Scenariusz zajęć dla klasy I-III. 17. Santo subito : scenariusz słowno-muzyczny w drugą rocznicę śmierci Jana Pawła II / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. 2007, nr 3, s Scenariusz przeznaczony dla uczniów gimnazjum. 18. Święty Pielgrzym w domu Ojca : dla klas starszych szkoły podstawowej / Julita Nagle // Katecheta. 2005, nr 6, s Scenariusz dla uczniów szkoły podstawowej. 19. Tajemnica Przejścia według Jana Pawła II : scenariusz zaduszkowy / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. 2006, nr 9, s Scenariusz przeznaczony dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej 20. Taki jestem : anegdoty o Papieżu / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. 2009, nr 3, s Scenariusz słowno-muzyczny dla uczniów gimnazjum w czwartą rocznicę śmierci Jana Pawła II. 21. Urodził się, by zmienić świat / Anna Więckowska // Katecheta. 2009, nr 3, s Tekst do wystawienia na scenie szkolnej. 22. W Ojczyźnie serce me zostało... : scenariusz słowno-muzyczny / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. 2010, nr 2, s Montaż poświęcony Janowi Pawłowi II (18.V IV.2005) w piątą rocznicę śmierci. Przeznaczony dla uczniów gimnazjum. 23. Wieczór Jana Pawła II / Marzanna Lamch // Wychowawca. 2008, nr 4, s Scenariusz przedstawienia słowno-muzycznego. Opracowała: Beata Niedźwiecka Biblioteka Pedagogiczna CEN w Suwałkach

JAN PAWEŁ II (1920-2005) Zestawienie bibliograficzne ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach Filia w Rudzie Śląskiej

JAN PAWEŁ II (1920-2005) Zestawienie bibliograficzne ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach Filia w Rudzie Śląskiej JAN PAWEŁ II (1920-2005) Zestawienie bibliograficzne ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach Filia w Rudzie Śląskiej Oprac. Agnieszka Miczka Wydawnictwa zwarte 1. Bóg, człowiek i

Bardziej szczegółowo

PAPIEŻ JAN PAWEŁ II WYDAWNICTWA ZWARTE

PAPIEŻ JAN PAWEŁ II WYDAWNICTWA ZWARTE PAPIEŻ JAN PAWEŁ II Bibliografia w wyborze, na podstawie zbiorów inowrocławskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Opracowała : Grażyna Wróblewska WYDAWNICTWA

Bardziej szczegółowo

Jan Paweł II Adhortacja Apostolska Christifideles Laici X. 132 Jan Paweł II Adhortacja Apostolska Christifideles Laici X. 206 Jan Paweł II Adhortacja

Jan Paweł II Adhortacja Apostolska Christifideles Laici X. 132 Jan Paweł II Adhortacja Apostolska Christifideles Laici X. 206 Jan Paweł II Adhortacja X. NAUCZANIE KOŚCIOŁA - nauczanie Papieża - dokumenty Stolicy Apostolskiej - dokumenty Soborów oraz Biskupów - Prawo Kanoniczne AUTOR TYTUŁ NUMER STATUS Znak nr 7-9 (1982) Społeczne nauczanie KK. X. 77

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU JAN PAWEŁ II. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU JAN PAWEŁ II. Zestawienie bibliograficzne w wyborze CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU JAN PAWEŁ II Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka Graczyk Turek, 2015 WYDAWNICTWA ZWARTE

Bardziej szczegółowo

Jan Paweł II w szkole : materiały na uroczystości i scenariusze lekcji poświęcone Ojcu Świętemu

Jan Paweł II w szkole : materiały na uroczystości i scenariusze lekcji poświęcone Ojcu Świętemu Centrum Edukacji Nauczycieli Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie Adres: Ul. J. Piłsudskiego 62 75-525 Koszalin Tel./fax (94) 345-45-05, 347-43-07 e-mail: informacja@bibliotekacen.pl www.bibliotekacen.pl

Bardziej szczegółowo

JAN PAWAEŁ II zestawienie bibliograficzne w wyborze

JAN PAWAEŁ II zestawienie bibliograficzne w wyborze Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Iławie KSIĄŻKI JAN PAWAEŁ II zestawienie bibliograficzne w wyborze 1. Czuwanie : 1-8 kwietnia 2005 / [red. Joanna Gromek-Illg].

Bardziej szczegółowo

Jan Twardowski (zestawienie bibliograficzne w wyborze materiałów dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej)

Jan Twardowski (zestawienie bibliograficzne w wyborze materiałów dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Jan Twardowski (zestawienie bibliograficzne w wyborze materiałów dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej) Wybór i opracowanie: Mariola

Bardziej szczegółowo

NABYTKI BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ CEN W SUWAŁKACH. w wyborze kwiecień czerwiec 2011

NABYTKI BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ CEN W SUWAŁKACH. w wyborze kwiecień czerwiec 2011 NABYTKI BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ CEN W SUWAŁKACH w wyborze kwiecień czerwiec 2011 Pedagogika 1. Dialog o edukacji wobec zmian w globalizującym się świecie / red. nauk. Anna Karpińska. - Białystok : Trans

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz.

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz. TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE PRACA SOCJALNA (Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu) oprac. mgr Maria Marczyńska Wydział Udostępniania Zbiorów Druki

Bardziej szczegółowo

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/w/wp/jan_pawel_ii/homilie/8pl_blonia_18082002.html

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/w/wp/jan_pawel_ii/homilie/8pl_blonia_18082002.html Zakres tematyczny: Podczas powitalnego przemówienia Jana Pawła II na krakowskim lotnisku Balice, w czasie ostatniej Pielgrzymki do Ojczyzny, której główną myślą były słowa: Bóg bogaty w miłosierdzie, najmocniej

Bardziej szczegółowo

Jan Paweł II. "Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię!" Jan Paweł II

Jan Paweł II. Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię! Jan Paweł II Jan Paweł II "Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię!" Jan Paweł II Krótkie kalendarium ur. 18 maja 1920 - w Wadowicach 1.11.1946- przyjęcie święceń kapłańskich 4.07. 1958- minowanie na biskupa 16.10.1978-

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań o Janie Pawle II

Zestaw pytań o Janie Pawle II Zestaw pytań o Janie Pawle II 1. Jakie wydarzenie miało miejsce 18.02.1941r? 2. Dokąd Karol Wojtyła przeprowadził się wraz z ojcem w sierpniu 1938 r? 3. Jak miała na imię matka Ojca Św.? 4. Kiedy został

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) OJCOSTWO Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2013 (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Być ojcem niepełnosprawnego dziecka największe

Bardziej szczegółowo

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 2000-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

GODZINA WYCHOWAWCZA /Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2005/

GODZINA WYCHOWAWCZA /Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2005/ GODZINA WYCHOWAWCZA /Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2005/ Wydawnictwa zwarte: 1. Bąk, Joanna Bajkowe spotkania : program zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO MATERIAŁY REPERTUAROWE. (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO MATERIAŁY REPERTUAROWE. (zestawienie bibliograficzne w wyborze) POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO MATERIAŁY REPERTUAROWE (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Wydawnictwa zwarte 1. ANTONIAK, Małgorzata Pożegnanie lata : scenariusz przedstawienia na rozpoczęcie roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

JAN PAWEŁ II. 4. Cuda Jana Pawła II / Paweł Zuchniewicz. - Warszawa : Prószyński i S-ka, cop. 2006Lokalizacja: Częstochowa - wypożyczalnia 71020

JAN PAWEŁ II. 4. Cuda Jana Pawła II / Paweł Zuchniewicz. - Warszawa : Prószyński i S-ka, cop. 2006Lokalizacja: Częstochowa - wypożyczalnia 71020 JAN PAWEŁ II Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2014 sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie i jej filii. Książki Bibliografia przedmiotowa

Bardziej szczegółowo

Chociaż nie jestem wśród Was

Chociaż nie jestem wśród Was MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KIELCACH FILIA NR 5 Chociaż nie jestem wśród Was Katalog wystawy poświęconej Janowi Pawłowi II KIELCE 2011 Scenariusz wystawy i opracowanie katalogu: Agata Zając Miejska

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI I PORADNIKI METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM

PODRĘCZNIKI I PORADNIKI METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM PODRĘCZNIKI I PORADNIKI METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM (ZE ZBIORÓW PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W KIELCACH) PODRĘCZNIKI 1. BIERNACKA Ewa, HERMAN Wilga : Jak pisać wypracowania

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Problemy wychowawcze XXI w.

Problemy wychowawcze XXI w. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Problemy wychowawcze XXI w. zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Magdalena Zawal Kielce 2011 2 Wydawnictwa zwarte 1.

Bardziej szczegółowo

PRAWA CZŁOWIEKA W EDUKACJI SZKOLNEJ (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

PRAWA CZŁOWIEKA W EDUKACJI SZKOLNEJ (zestawienie bibliograficzne w wyborze) 1 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE PRAWA CZŁOWIEKA W EDUKACJI SZKOLNEJ (zestawienie bibliograficzne w wyborze) KSIĄśKI 1.JASUDOWICZ, Tadeusz Informator VII Olimpiady

Bardziej szczegółowo

Bohaterstwo i tchórzostwo w literaturze

Bohaterstwo i tchórzostwo w literaturze Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Bohaterstwo i tchórzostwo w literaturze zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2012 Korekta Dorota Parkita Redakcja

Bardziej szczegółowo

MULTIMEDIA W EDUKACJI

MULTIMEDIA W EDUKACJI MULTIMEDIA W EDUKACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2005) Wydawnictwa zwarte 1. BEDNAREK, Józef Media w nauczaniu / Józef Bednarek. Warszawa : Mikom, 2002. 342 s. 2. BŁASZCZYK, Anna

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne S t r o n a 1 R E G U L A M I N K O N K U R S U WIEDZY O JANIE PAWLE II JAN PAWEŁ II SANTO SUBITO I. Postanowienia ogólne 1 1. Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II ma za zadanie pogłębianie wiedzy na temat

Bardziej szczegółowo

Prawa dziecka. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010

Prawa dziecka. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Prawa dziecka zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010 Wybór i opracowanie Elżbieta Skowron Kielce 2013 Korekta Marta Boszczyk Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie

Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie Szkolny zestaw programów w roku szkolnym 2014/ 2015... (Data, podpis i decyzja dyrektora gimnazjum o zatwierdzeniu do realizacji szkolnego zestawu

Bardziej szczegółowo

RODZINA A DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE (wydawnictwa ze zbiorów BP w Sieradzu)

RODZINA A DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE (wydawnictwa ze zbiorów BP w Sieradzu) Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu Wydział Informacji i InstruktaŜu metodycznego RODZINA A DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE (wydawnictwa ze zbiorów BP w Sieradzu) KsiąŜki: 1. Carr Janet Pomoc dziecku upośledzonemu

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY I PODRĘCZNIKI DO NAUCZANIA RELIGII

PROGRAMY I PODRĘCZNIKI DO NAUCZANIA RELIGII KOMISJA WYCHOWANIA KATOLICKIEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI 01-015 Warszawa, Skwer Kardynała Wyszyńskiego 6 KWEP-C- 170/12 Warszawa, 19 marca 2012 r. PROGRAMY I PODRĘCZNIKI DO NAUCZANIA RELIGII PRZEDSZKOLE

Bardziej szczegółowo

LISTA PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY III NA ROK SZKOLNY 2011/2012 (POCZĄTEK CYKLU W ROKU SZKOLNYM 2009/2010)

LISTA PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY III NA ROK SZKOLNY 2011/2012 (POCZĄTEK CYKLU W ROKU SZKOLNYM 2009/2010) LISTA PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY III NA ROK SZKOLNY 2011/2012 (POCZĄTEK CYKLU W ROKU SZKOLNYM 2009/2010) Puls życia 3 Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, 1. Biologia Podręcznik do biologii dla gimnazjum Marian

Bardziej szczegółowo

Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole

Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2010 (sporządzone na podstawie zbiorów PBW Filia w Skarżysku-Kamiennej)

Bardziej szczegółowo

Konflikty w szkole - negocjacja i mediacja jako sposób na ich rozwiązanie

Konflikty w szkole - negocjacja i mediacja jako sposób na ich rozwiązanie Centrum Edukacji Nauczycieli. Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie Wydział Informacyjno-Bibliograficzny Adres: ul. J. Piłsudskiego 62 75-525 Koszalin tel. (094) 345-45-05 e-mail: informacja@bibliotekacen.pl

Bardziej szczegółowo

200. ROCZNICA URODZIN FRYDERYKA CHOPINA

200. ROCZNICA URODZIN FRYDERYKA CHOPINA 200. ROCZNICA URODZIN FRYDERYKA CHOPINA Fryderyk Chopin Zestawienie bibliograficzne w wyborze wydawnictw zwartych i artykułów z czasopism opracowane na podstawie zbiorów PBW Filii w Nakle nad Notecią.

Bardziej szczegółowo

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach nauczania biblijnego Kościoła Zielonoświątkowego w RP Podstawa Programowa katechezy zielonoświątkowej Za podstawowe źródło treści oraz główną przesłankę

Bardziej szczegółowo

Edukacja regionalna. Książki:

Edukacja regionalna. Książki: Edukacja regionalna Książki: Angiel Joanna, Repsch Ewa. Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie : [program nauczania dla I i II etapu edukacyjnego]. Warszawa : Sekcja Polska CIOFF, 1999.

Bardziej szczegółowo

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie Filia w Lublińcu Książki 1. Edukacja alternatywna

Bardziej szczegółowo

FAS - Zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu

FAS - Zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu FAS - Zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu Tematyczne zestawienie bibliograficzne, sporządzone w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Opracowała mgr Anna Dąbek Wydział Wspomagania Placówek

Bardziej szczegółowo

Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna

Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna Podręcznik Lp. Przedmiot Klasa Klasa Zawód Tytuł programu nauczania Wydawnictwo Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo Numer dopuszczenia MEN/Rok dopuszczenia Język polski

Bardziej szczegółowo

K S I Ą Ż K I. Narodowe Święto Niepodległości. 1. Bitwa Warszawska 1920 : materiały edukacyjne. Warszawa, 2011

K S I Ą Ż K I. Narodowe Święto Niepodległości. 1. Bitwa Warszawska 1920 : materiały edukacyjne. Warszawa, 2011 Narodowe Święto Niepodległości K S I Ą Ż K I 1. Bitwa Warszawska 1920 : materiały edukacyjne. Warszawa, 2011 2. Borucki M. / Historia Polski do 2010 roku. Warszawa, 2010. 3. Brzoza Cz. / Historia Polski

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw programów nauczania

Szkolny zestaw programów nauczania Liceum Plastyczne im. Katarzyny Kobro w Zduńskiej Szkolny zestaw programów nauczania Zarządzenie Nr 79 z dnia 8 marca 2005 r. Lp. Nr dopuszczenia Tytuł programu Autor 2 DKOS-4015-143/02 Przeszłość to dziś.

Bardziej szczegółowo

Uzależnienie od komputera i Internetu. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Uzależnienie od komputera i Internetu. Zestawienie bibliograficzne w wyborze Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Uzależnienie od komputera i Internetu. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów PBP w Skarżysku Kamiennej) Wybór i

Bardziej szczegółowo

I ETAP EDUKACYJNY SZKOŁA PODSTAWOWA, KLASY 1-3

I ETAP EDUKACYJNY SZKOŁA PODSTAWOWA, KLASY 1-3 Szkolny zestaw programów nauczania - rok szkolny 2012/2013 Lubiń, dnia 10 czerwca 2012r. ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBINIU Numer w szkolnym zestawie programów nauczania 1/I Edukacja I ETAP EDUKACYJNY

Bardziej szczegółowo

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY.

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. CZĘŚĆ I b OPRACOWAŁ I WYKONAŁ LECH PROKOP, UL. ZAMKOWA 2/1,

Bardziej szczegółowo

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie?

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie? Pytania konkursowe 1. Podaj imię i nazwisko Jana Pawła II. 2. Podaj imię brata Karola Wojtyły. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo

Bardziej szczegółowo

Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury

Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury Wybór i opracowanie Magdalena Mularczyk Kielce 2015 Korekta Małgorzata Pronobis Redakcja techniczna opracowanie

Bardziej szczegółowo

Język polski 3 - podręcznik. Jones, Daniel Brayshaw. Wrzosek Roman Malarz, Marek Więckowski. podręczni we wrześniu. Moje miejsce w świecie

Język polski 3 - podręcznik. Jones, Daniel Brayshaw. Wrzosek Roman Malarz, Marek Więckowski. podręczni we wrześniu. Moje miejsce w świecie Technikum nr 8 Technik hotelarstwa klasa II Zestawienie ów 1. Język polski Renata Janicka - Szyszko Magdalena Steblecka -Jankowska Donata Dominik-Stawicka 2. Język angielski Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel

Bardziej szczegółowo

ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce, tel. 12 271 67 70, fax 12 271 11 93, e-mail: gimdobczyce@poczta.onet.pl

ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce, tel. 12 271 67 70, fax 12 271 11 93, e-mail: gimdobczyce@poczta.onet.pl WY JESTEŚCIE MOJĄ NADZIEJĄ GIM NAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH GIMNAZJUM I M. J ANA P AWŁ A II W DOBC Z YC ACH ul. Szkolna 43, 32-40 Dobczyce, tel. 2 27 67 70, fax 2 27 93, e-mail: gimdobczyce@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Sposoby nawiązania do horacjańskiej myśli Non omnis moriar w utworach literatury polskiej

Sposoby nawiązania do horacjańskiej myśli Non omnis moriar w utworach literatury polskiej Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Sposoby nawiązania do horacjańskiej myśli Non omnis moriar w utworach literatury polskiej zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 43 822 31 64, 43 822 49 62, 43 822 80 20 www.bpsieradz.pl.

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 43 822 31 64, 43 822 49 62, 43 822 80 20 www.bpsieradz.pl. Jąkanie Tematyczne zestawienie bibliograficzne, sporządzone w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Opracowała mgr Anna Dąbek Wydział Wspomagania Placówek Oświatowych Zbiory zwarte 1. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Edukacja regionalna. - zestawienie bibliograficzne. ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej. Wydawnictwa zwarte

Edukacja regionalna. - zestawienie bibliograficzne. ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej. Wydawnictwa zwarte Edukacja regionalna - zestawienie bibliograficzne ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej Wydawnictwa zwarte 1.DZIECI i młodzież w procesie kształtowania postaw kulturowych : przewodnik po ścieżkach edukacji

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8 W SOSNOSCU. Ćwiczenia poza zestawem dodatkowo zalecane ROK SZKOLNY 2015/2016

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8 W SOSNOSCU. Ćwiczenia poza zestawem dodatkowo zalecane ROK SZKOLNY 2015/2016 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8 W SOSNOSCU Ćwiczenia poza zestawem dodatkowo zalecane ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoła Podstawowa I etap edukacyjny Klasa I Religia Tytuł K. Mielnicki,

Bardziej szczegółowo

Numer programu i data przyjęcia. Tytuł podręcznika. Numer podręcznika

Numer programu i data przyjęcia. Tytuł podręcznika. Numer podręcznika PODRĘCZNIKI DO NAUCZANIA RELIGII W DIECEZJI TARNOWSKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WRAZ Z NUMERAMI PODRĘCZNIKÓW, NUMERAMI PROGRAMÓW ORAZ DATĄ DOPUSZCZENIA Tytuły Programu nauczania religii rzymskokatolickiej

Bardziej szczegółowo

Od przedszkolaka do pierwszaka. Program wychowania przedszkolnego. Program edukacji wczesnoszkolnej. Klasy 1-3

Od przedszkolaka do pierwszaka. Program wychowania przedszkolnego. Program edukacji wczesnoszkolnej. Klasy 1-3 SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W GRODZISKU pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną do realizacji w roku szkolnym 2013/2014 na posiedzeniu w dniu

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Miejskie Mniszek Odbędą się zajęcia w ramach religii związane z kanonizacją Jana Pawła II.

Przedszkole Miejskie Mniszek Odbędą się zajęcia w ramach religii związane z kanonizacją Jana Pawła II. Przedszkole Miejskie RZĄDZ Temat:,, Jesteśmy pokoleniem J.P. II. Realizacja: 24 kwiecień 2014r. Cel główny: zapewnianie dzieciom możliwości wspólnej nauki w przyjaznych warunkach w ramach budowania systemu

Bardziej szczegółowo

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

PEREGRYNACJA RELIKWII ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

PEREGRYNACJA RELIKWII ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II PEREGRYNACJA RELIKWII ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W ODDZIALE OKRĘGOWYM W BIAŁYMSTOKU AUGUSTÓW, 4-5 PAŹDZIERNIKA BAZYLIKA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA, UL. KSIĘDZA SKORUPKI 6 4 października 18:00 Eucharystia

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Czas wolny

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Czas wolny Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Czas wolny (zestawienie bibliograficzne w wyborze materiałów dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej) Wybór i opracowanie Agnieszka Kabat

Bardziej szczegółowo

Kreatywność. PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE CZYTELNIA. (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

Kreatywność. PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE CZYTELNIA. (zestawienie bibliograficzne w wyborze) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE CZYTELNIA Kreatywność (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Opracował Piotr Wiechnik LUBLIN 2012 Wydawnictwa zwarte: 1. Akmeologia

Bardziej szczegółowo

NAUCZANIE ZINTEGROWANE Przedmiot Nauczyciel Tytuł programu, autor,

NAUCZANIE ZINTEGROWANE Przedmiot Nauczyciel Tytuł programu, autor, NAUCZANIE ZINTEGROWANE Przedmiot Nauczyciel Tytuł programu, autor, Podręcznik: autor, tytuł, kształcenie zintegrowane Edukacja wczesnoszkolna Janina Witkowska Magdalena Imbiorowska Aneta Golczyk - Szypowska

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W ZS NR 3 2014-2015

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W ZS NR 3 2014-2015 SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W ZS NR 3 2014-2015 GIMNAZJUM NR 3 Lp. Nazwa przedmiotu, edukacja wczesnoszkolna, kształcenie zintegrowane Pełna nazwa programu Autor programu Podpis nauczyciela 1. J.polski

Bardziej szczegółowo

Zestawienie podręczników dla I-III etapu edukacji zgodnych z reformą Stan na 12.09.2013. podręczniki brajlowskie.

Zestawienie podręczników dla I-III etapu edukacji zgodnych z reformą Stan na 12.09.2013. podręczniki brajlowskie. Zestawienie podręczników dla I-III etapu edukacji zgodnych z reformą Stan na 12.09.2013 podręczniki brajlowskie. Klasy 1-3 Faliszewska J Odkrywam siebie. Ja i moja szkoła. Klasa 2. Semestr 1./ Faliszewska

Bardziej szczegółowo

Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów

Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów WYKAZ ZAREJESTROWANYCH KANDYDATÓW DO RADY GMINY NIEPORĘT Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów KWW NIEPORĘT MAŁOŁĘKA 1. KAMIEŃSKA Elżbieta, lat 61, zam. Nieporęt KWW ZENOBII - JÓZEFY SOŁTYS 1. SOŁTYS Zenobia

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI GIMNAZJUM KLASA I na rok szkolny 2015/2016

PODRĘCZNIKI GIMNAZJUM KLASA I na rok szkolny 2015/2016 PODRĘCZNIKI GIMNAZJUM KLASA I na rok szkolny 2015/2016 Religia Spotkam Twoje Słowo, ks. Paweł Mąkosa, Wydawnictwo Gaudium Lublin do podręcznika Spotkam Twoje Słowo podręczniki bezpłatne Język polski Świat

Bardziej szczegółowo

Program dla III etapu edukacyjnego Potrzeba nam takiej nauki

Program dla III etapu edukacyjnego Potrzeba nam takiej nauki Załącznik nr 2C do Programu Wychowawczego Zespołu Szkół w Księżpolu Dzisiaj potrzeba światu i Polsce ludzi mocnych sercem, którzy w pokorze służą i miłują, błogosławią a nie złorzeczą i błogosławieństwem

Bardziej szczegółowo

K. Guzikowski, R. Misiak (red.) Pontyfikat Jana Pawła II. Zagadnienia społeczne i historyczne.

K. Guzikowski, R. Misiak (red.) Pontyfikat Jana Pawła II. Zagadnienia społeczne i historyczne. K. Guzikowski, R. Misiak (red.) Pontyfikat Jana Pawła II. Zagadnienia społeczne i historyczne. Spis treści: Przedmowa 11 Wstęp 13 Część II Zagadnienia historyczne. G. Wejman, Papież Jan Paweł II w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PODRĘCZNIKACH DO NAUKI RELIGII OBOWIĄZUJĄCYCH W DIECEZJI OPOLSKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

INFORMACJA O PODRĘCZNIKACH DO NAUKI RELIGII OBOWIĄZUJĄCYCH W DIECEZJI OPOLSKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 INFORMACJA O PODRĘCZNIKACH DO NAUKI RELIGII OBOWIĄZUJĄCYCH W DIECEZJI OPOLSKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PRZEDSZKOLE: 3- i 4-LATKI Wybór odpowiedniego podręcznika pozostawiono nauczycielom. PRZEDSZKOLE:

Bardziej szczegółowo

Nauczanie społeczne Jana Pawła II

Nauczanie społeczne Jana Pawła II Centrum Edukacji Nauczycieli. Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie. Wydział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów Adres: ul. J. Piłsudskiego 62 75-525 Koszalin Tel./fax (94) 345-45-05, 347-43-07 e-mail: informacja@bibliotekacen.pl

Bardziej szczegółowo

KLASA I GIMNAZJUM Przedmiot Nauczyciel Tytuł programu, autor, wydawnictwo, rok wydania.

KLASA I GIMNAZJUM Przedmiot Nauczyciel Tytuł programu, autor, wydawnictwo, rok wydania. KLASA I GIMNAZJUM Przedmiot Nauczyciel Tytuł programu, autor, wydawnictwo, rok wydania. Podręcznik: autor, tytuł, wydawnictwo, rok wydania. j. polski Anna Mróz Program własny nauczania języka polskiego

Bardziej szczegółowo

Edukacja wielokulturowa

Edukacja wielokulturowa Edukacja wielokulturowa - zestawienie bibliograficzne ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej Wydawnictwa zwarte 1.Afryka w szkole : materiały dydaktyczne dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. T.1: Jak mówić

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA ZESPOŁU SZKÓŁ W DĘBOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA ZESPOŁU SZKÓŁ W DĘBOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA ZESPOŁU SZKÓŁ W DĘBOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkolny zestaw podręczników Szkoła Podstawowa w Dębowie rok szkolny 2015/2016 Przedmiot klasa Nazwa podręcznika autor wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Resocjalizacja więźniów

Resocjalizacja więźniów Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Resocjalizacja więźniów - zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SZKOŁACH OGÓLNODOSTĘPNYCH

KSZTAŁCENIE UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SZKOŁACH OGÓLNODOSTĘPNYCH KSZTAŁCENIE UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SZKOŁACH OGÓLNODOSTĘPNYCH Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM Książki 1. ABC doradcy

Bardziej szczegółowo

3. HESZEN, Irena Psychologia zdrowia / Irena Heszen, Helena Sęk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. 371 s.

3. HESZEN, Irena Psychologia zdrowia / Irena Heszen, Helena Sęk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. 371 s. EDUKACJA ZDROWOTNA I PROMOCJA ZDROWIA W SZKOLE Zestawienie bibliograficzne (w wyborze) wydawnictw zwartych i artykułów z czasopism z lat 2001-2012 dostępnych w PBW Filia w Szubinie Opracowała : Agnieszka

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W ZS NR 3 2015-2016

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W ZS NR 3 2015-2016 SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W ZS NR 3 2015-2016 GIMNAZJUM NR 3 Lp. Nazwa przedmiotu, edukacja wczesnoszkolna, kształcenie zintegrowane Pełna nazwa programu Autor programu Podpis nauczyciela 1. J.polski

Bardziej szczegółowo

HERBERT MARSHALL McLUHAN (1911-1980). Determinizm technologiczny. (zestawienie bibliograficzne w wyborze).

HERBERT MARSHALL McLUHAN (1911-1980). Determinizm technologiczny. (zestawienie bibliograficzne w wyborze). Jaworzno, 26.03.2015 HERBERT MARSHALL McLUHAN (1911-1980). Determinizm technologiczny. (zestawienie bibliograficzne w wyborze). Teksty H. M. McLuhan a 1. McLUHAN, Marshall. Galaktyka Gutenberga / Marshall

Bardziej szczegółowo

I ZAWODOWA Przedmiot Nauczyciel Tytuł programu, autor, wydawnictwo, rok wydania.

I ZAWODOWA Przedmiot Nauczyciel Tytuł programu, autor, wydawnictwo, rok wydania. I ZAWODOWA Przedmiot Nauczyciel Tytuł programu, autor, Podręcznik: autor, tytuł, j. polski Maria Niedźwiedzka matematyka Ewa Mielcarzewicz Program własny dostosowany do niepełnosprawnością intelektualną

Bardziej szczegółowo

ZDOLNOŚCI I UZDOLNIENIA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM (zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu)

ZDOLNOŚCI I UZDOLNIENIA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM (zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu) Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu Wydział Informacji i InstruktaŜu Metodycznego ZDOLNOŚCI I UZDOLNIENIA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM (zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Nierówności edukacyjne

Nierówności edukacyjne Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Nierówności edukacyjne (zestawienie bibliograficzne w wyborze materiałów dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej) Wybór i opracowanie Agnieszka

Bardziej szczegółowo

harmonogram obchodów kanonizacji jana pawła ii na terenie gminy trzydnik duży

harmonogram obchodów kanonizacji jana pawła ii na terenie gminy trzydnik duży harmonogram obchodów kanonizacji jana pawła ii na terenie gminy trzydnik duży LP. Przedsięwzięcie Miejsce Data Uwagi 1. Przeprowadzenie konkursów wewnątrzszkolnychplastycznego, poetyckiego na obrazek z

Bardziej szczegółowo

Tychy, 2012-09-19 Adaptacja dziecka młodszego do warunków szkoły

Tychy, 2012-09-19 Adaptacja dziecka młodszego do warunków szkoły Tychy, 2012-09-19 Adaptacja dziecka młodszego do warunków szkoły Zestawienie tematyczne w wyborze opracowane na podstawie zbiorów PBW w Katowicach Filii w Tychach Zasięg chronologiczny: Książki 1991 2011

Bardziej szczegółowo

Zestaw programów nauczania Szkoły Podstawowej nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej na rok szkolny 2015/2016

Zestaw programów nauczania Szkoły Podstawowej nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej na rok szkolny 2015/2016 Zestaw Szkoły Podstawowej nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w BielskuBiałej na rok szkolny 2015/2016 Zestaw w klasie Ia A1 SP 24/kl. Ia/ A2 SP 24/kl. Ia/ A3 SP 24/kl. Ia/ A4 SP 24/kl. Ia/ Doświadczanie świata.

Bardziej szczegółowo

Jan Paweł II (Karol Wojtyła) (zestawienie bibliograficzne wyborze)

Jan Paweł II (Karol Wojtyła) (zestawienie bibliograficzne wyborze) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE WYPOŻYCZALNIA Jan Paweł II (Karol Wojtyła) (zestawienie bibliograficzne wyborze) KSIĄŻKI 1. Autobiografia / Jan Paweł II ; wybrała i ułożyła Justyna Kiliańczyk-Zięba.

Bardziej szczegółowo

Podręczniki i ćwiczenia darmowe z dotacji. Nie dotyczy religii zakup we własnym zakresie.

Podręczniki i ćwiczenia darmowe z dotacji. Nie dotyczy religii zakup we własnym zakresie. Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2015/2016 w Gimnazjum w Wielichowie K L A S A I G I M N A Z J U M Podręczniki i ćwiczenia darmowe z dotacji. Nie dotyczy religii zakup we własnym zakresie.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW LICEUM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW LICEUM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW LICEUM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Lp. Klasa Przedmiot Nr (jeśli pochodzi z wykazu MEN) Data Tytuł i autor podręcznika Wydawnictwo rok wydania Uwagi 1. Klasa I Biologia 457/ Biologia

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne z języka polskiego w gimnazjum dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz z dysleksją i dysgrafią

Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne z języka polskiego w gimnazjum dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz z dysleksją i dysgrafią Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne z języka polskiego w gimnazjum dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz z dysleksją i dysgrafią zestawienie publikacji

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 1. MICHALSKI Zbigniew Adam Przewodniczący 2. LISICKA Marta Agnieszka Zastępca

Bardziej szczegółowo

4. Dziecko z cukrzycą w przedszkolu / Joanna Czapla. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 4, s. 54-57

4. Dziecko z cukrzycą w przedszkolu / Joanna Czapla. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 4, s. 54-57 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE NOWOŚCI DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH Książki, artykuły z czasopism, prac zbiorowych i wydawnictw ciągłych w zbiorach Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE. SP 26/OP 1/20123 O-1, O-2 KOCHAMY DOBREGO BOGA. (red.). J. Szpet, D. Jackowiak EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA - I ETAP EDUKACYJNY

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE. SP 26/OP 1/20123 O-1, O-2 KOCHAMY DOBREGO BOGA. (red.). J. Szpet, D. Jackowiak EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA - I ETAP EDUKACYJNY PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO oraz SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA OGÓLNEGO DLA I i II ETAPU EDUKACYJNEGO w Szkole Podstawowej nr 26 im. Ryszarda Berwińskiego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Ocenianie kształtujące

Ocenianie kształtujące Ocenianie kształtujące Tematyczne zestawienie bibliograficzne w wyborze, sporządzone w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Opracowały: mgr Barbara Krawczyk mgr Anna Dąbek Wydział Wspomagania

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju fizycznego dziecka

Uwarunkowania rozwoju fizycznego dziecka Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Uwarunkowania rozwoju fizycznego dziecka zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Kielce 2010 2 Wydawnictwa zwarte 1. Bartkowiak,

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B.

Lista zwycięzców loterii Poczuj się fantastycznie! Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B. Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1 Iwona J. Nagroda Główna Poznań Katarzyna K. Magdalena J. Karolina C. Joanna M. Agnieszka S. Dominika S. Maria K. Anita P. Marzena L.

Bardziej szczegółowo

TEORIE WYCHOWANIA. Zestawienie bibliograficzne

TEORIE WYCHOWANIA. Zestawienie bibliograficzne TEORIE WYCHOWANIA Zestawienie bibliograficzne 1. CICHOŃ Władysław: Wartości, człowiek, wychowanie : zarys problematyki aksjologiczno-wychowawczej / Władysław Cichoń. Kraków : Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego,

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE IMPREZ SZKOLNYCH opr. mgr Jolanta Szymańska - Dział Udostępniania Zbiorów

SCENARIUSZE IMPREZ SZKOLNYCH opr. mgr Jolanta Szymańska - Dział Udostępniania Zbiorów SCENARIUSZE IMPREZ SZKOLNYCH opr. mgr Jolanta Szymańska - Dział Udostępniania Zbiorów A co wam śpiewać laleczki? ; Pojedziemy w cudny kraj : inscenizacja wierszy Marii Konopnickiej dla dzieci / [wybór

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny. zestawienie bibliograficzne na podstawie zbiorów

Projekt edukacyjny. zestawienie bibliograficzne na podstawie zbiorów Projekt edukacyjny zestawienie bibliograficzne na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach, Filii w Mysłowicach 1. Adamczuk, Anetta Mój projekt edukacyjny zajęć

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2006-2011)

METODA PROJEKTÓW (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2006-2011) METODA PROJEKTÓW (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2006-2011) WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Jak wdrażać metodę projektów : poradnik dla nauczycieli i uczniów gimnazjum, liceum i szkoły zawodowej /

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. Władysława Łokietka w Rossoszycy

Publiczne Gimnazjum im. Władysława Łokietka w Rossoszycy Publiczne Gimnazjum im. Władysława Łokietka w Rossoszycy PODRĘCZNIKI NA R. SZK. 2015 2016 KLASA I 1. Język polski - Słowa na czasie. Podręcznik i ćwiczenie do języka polskiego dla gimnazjum. Autorzy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

1. Wierzbicki Bartłomiej Chodzież Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota 2. Galasińska Aleksandra Maria

1. Wierzbicki Bartłomiej Chodzież Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota 2. Galasińska Aleksandra Maria Załącznik do Zarządzenia Nr 22/2015 Burmistrza Miasta y z dnia 20 kwietnia 2015 r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w y Siedziba: Niepubliczne Przedszkole nr 3 Wesoły Smyk ul. Bolesława Prusa 14 1. Wierzbicki

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Młodociane matki. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Młodociane matki. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach F i l i a w e W ł o s z c z o w i e Młodociane matki zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Anna Klimczyk Włoszczowa, marzec 2016 Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

STRES W ZAWODZIE NAUCZYCIELA

STRES W ZAWODZIE NAUCZYCIELA Centrum Edukacji Nauczycieli. Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie Wydział Informacyjno-Bibliograficzny Adres: ul. J. Piłsudskiego 62 75-525 Koszalin tel./fax (0-94) 345-45-05, 347-43-07 e-mail: informacja@bibliotekacen.pl

Bardziej szczegółowo