JAN PAWEŁ II w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suwałkach (zestawienie bibliograficzne w wyborze do 2011)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JAN PAWEŁ II w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suwałkach (zestawienie bibliograficzne w wyborze do 2011)"

Transkrypt

1 JAN PAWEŁ II w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suwałkach (zestawienie bibliograficzne w wyborze do 2011) WYDAWNICTWA ZWARTE DZIEŁA I NAUCZANIE JANA PAWŁA II 1. Adhortacje / Jan Paweł II ; zesp. red. Paweł Ptasznik [et al.]. Kraków : Wydawnictwo M, cop s. (Dzieła zebrane / Jan Paweł II ; t. 2). ISBN (t. 2). ISBN (całość) Sygn.: czyt. 2. Antropologia, wychowanie, miłość : zarys antropologii wychowania Jana Pawła II / Janusz Miąso. Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, , [1] s. ISBN Sygn.: 9087-czyt. 3. Boża rewolucja / Benedykt XVI ; wstęp i wprow. Zygmunt Zimowski, Camillo Ruini ; [przekł. Marcin Romanowski i in.]. Częstochowa : Święty Paweł, cop , [5] s. ISBN Zawiera także: Orędzie Jana Pawła II na XX Światowy Dzień Młodzieży. Sygn.: wyp. 4. Bóg bogaty w miłosierdzie : ostatnia pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny, sierpnia 2002 : przemówienia i homilie / słowo wstępne Jan Zając ; oprac. Adam Wieczorek ; zdj. Ryszard Rzepecki. Warszawa : Pax, cop , [2] s. ISBN Sygn.: 9165-czyt. 5. Brat naszego Boga / Karol Wojtyła. Kluczbork : Drukarnia Antykwa, s. ISBN Sygn.: wyp. 6. Dziecko i wychowanie w pedagogii Jana Pawła II : na podstawie encyklik, adhortacji, wybranych listów i przemówień / Tomasz Bilicki. Kraków : "Impuls", , [2] s. ISBN Sygn.: 7822-czyt. 7. Encyklika Dominum et vivificantem Ojca Świętego Jana Pawła II O Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata / [Jan Paweł II ; koment. Andrzej Nowicki]. Wrocław : Tum, s. ISBN Sygn.: 3704 b -wyp.

2 8. Encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II O pracy ludzkiej Laborem exercens, w której zwraca się do czcigodnych braci w biskupstwie do kapłanów, do rodzin zakonnych, do drogich synów i córek Kościoła oraz do wszystkich ludzi dobrej woli / [Jan Paweł II ; koment. Jan Krucina]. Wrocław : Tum, s. ISBN X Sygn.: 3709 b -wyp. 9. Encyklika Redemptoris Mater Ojca Świętego Jana Pawła II O Błogosławionej Maryi Dziewicy w życiu pielgrzymującego Kościoła / [Jan Paweł II]. Wrocław : Tum, s. ISBN Sygn.: 3710 b -wyp. 10. Encyklika Slavorum apostoli Ojca Świętego Jana Pawła II skierowana do biskupów i kapłanów, do rodzin zakonnych, do wszystkich wierzących chrześcijan w tysiącsetną rocznicę dzieła ewangelizacji świętych Cyryla i Metodego. Wrocław : Tum, s. ISBN Sygn.: 3706 b -wyp. 11. Encyklika Sollicitudo rei socialis Ojca Świętego Jana Pawła II skierowana do biskupów, kapłanów, rodzin zakonnych, synów i córek Kościoła oraz wszystkich ludzi dobrej woli z okazji dwudziestej rocznicy ogłoszenia Populorum progressio / [Jan Paweł II ; koment. Józef Majka]. Wrocław : Tum, s. ISBN Sygn.: 3707 b -wyp 12. Encyklika Veritatis splendor Ojca Świętego Jana Pawła II do wszystkich biskupów Kościoła katolickiego o niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła / [Jan Paweł II ; koment. Jan Krucina]. Wrocław : Tum, s. ISBN Sygn.: 3708 b -wyp. 13. Encykliki / Jan Paweł II ; zesp. red. Paweł Ptasznik [et al.]. Kraków : Wydawnictwo M, cop s. (Dzieła zebrane / Jan Paweł II ; t. 1). ISBN (t. 1). ISBN (całość) Sygn.: czyt. 14. Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II / [Jan Paweł II]. Kraków : Znak, s. ISBN Sygn.: 7720-czyt. 15. Homilie i przemówienia okolicznościowe / Jan Paweł II ; zespół red. Paweł Ptasznik [et al.]. Kraków : Wydawnictwo M, cop s. (Dzieła zebrane / Jan Paweł II ; t. 14). ISBN (t. 14). ISBN (całość) Sygn.: czyt. 16. Homilie i przemówienia z pielgrzymek - Ameryka Północna i Południowa / Jan Paweł II ; zespół red. Paweł Ptasznik [et al.]. Kraków : Wydawnictwo M, cop s. (Dzieła zebrane / Jan Paweł II ; t. 12). ISBN (t. 12). ISBN (całość) Sygn.: czyt.

3 17. Homilie i przemówienia z pielgrzymek - Azja, Afryka, Australia i Oceania / Jan Paweł II ; zespół red. Paweł Ptasznik [et al.]. Kraków : Wydawnictwo M, cop s. (Dzieła zebrane / Jan Paweł II ; t. 13). ISBN (t. 13). ISBN (całość) Sygn.: czyt. 18. Homilie i przemówienia z pielgrzymek - Europa. Cz. 1, Polska / Jan Paweł II ; zespół red. Paweł Ptasznik [et al.]. Kraków : Wydawnictwo M, cop s. (Dzieła zebrane / Jan Paweł II ; t. 9). ISBN (t. 9). ISBN (całość) Sygn.: czyt. 19. Homilie i przemówienia z pielgrzymek - Europa. Cz. 2, Francja, Hiszpania, Portugalia, kraje Beneluksu / Jan Paweł II ; zespół red. Paweł Ptasznik [et al.]. Kraków : Wydawnictwo M, cop s. (Dzieła zebrane / Jan Paweł II ; t. 10). ISBN (t. 10). ISBN (całość) Sygn.: czyt. 20. Homilie i przemówienia z pielgrzymek - Europa. Cz. 3, Niemcy, Austria, Szwajcaria, Liechtenstein, Włochy, Irlandia, Wielka Brytania, kraje skandynawskie, nadbałtyckie, wschodnioeuropejskie, bałkańskie, Grecja, Malta / Jan Paweł II ; zespół red. Paweł Ptasznik [et al.]. Kraków : Wydawnictwo M, cop s. (Dzieła zebrane / Jan Paweł II ; t. 11). ISBN (t. 11). ISBN (całość) Sygn.: czyt. 21. Jan Paweł II wielka księga złotych myśli / [wybór tekstów i red. Katarzyna Nowakowska]. Warszawa : Arystoteles, s. ISBN Sygn.: 9593-czyt. 22. Jan Paweł II : encyklopedia dialogu i ekumenizmu / pod red. Eugeniusza Sakowicza. Radom : Polskie Wydaw. Encyklopedyczne, s. ISBN Sygn.: 9428-czyt. 23. Jan Paweł II : encyklopedia nauczania moralnego / pod red. Janusza Nagórnego, Krzysztofa Jeżyny. Radom : Polskie Wydaw. Encyklopedyczne, s. ISBN Sygn.: 9429-czyt. 24. Jan Paweł II : encyklopedia nauczania społecznego / pod red. Andrzeja Zwolińskiego ; aut. haseł Anna Barcik [i in.]. Radom : Polskie Wydaw. Encyklopedyczne, s. ISBN Sygn.: 9430-czyt. 25. Jan Paweł II : prawodawca i sługa prawa Bożego / pod red. Ryszarda Sztychmilera. Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop s. ISBN Sygn.: wyp.

4 26. Jan Paweł II w kraju reformacji : homilie i przemówienia wygłoszone podczas podróży do Republiki Federalnej Niemiec w dniach listopada 1980 / wstęp i studium historyczno-teologiczne Alfons Skowronek ; oprac. Antoni Podsiad. Warszawa : Pax, , [2] s. ISBN Sygn.: 4457-czyt. 27. Jan Paweł II w Polsce : homilie i przemówienia. Warszawa : Pax, s. ISBN Sygn.: wyp. 28. Jan Paweł II w Portugalii, Hiszpanii i Lourdes : przemówienia i homilie / oprac. Jarmila Sobiepan ; zdjęcia Ryszard Rzepecki. Warszawa : Inst. Wydaw. Pax, s. ISBN Sygn.: wyp. 29. Karol Wojtyła - poeta / pod red. nauk. Jacka Głażewskiego i Witolda Sadowskiego. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop s. ISBN Sygn.: wyp. 30. Katechezy. Cz. 1 / Jan Paweł II ; zespół red. Paweł Ptasznik [et al.]. Kraków : Wydawnictwo M, cop s. (Dzieła zebrane / Jan Paweł II ; t. 6). ISBN (t. 6). ISBN (całość) Sygn.: czyt. 31. Katechezy. Cz. 2 / Jan Paweł II ; zespół red. Paweł Ptasznik [et al.]. Kraków : Wydawnictwo M, cop s. (Dzieła zebrane / Jan Paweł II ; t. 7). ISBN (t. 7). ISBN (całość) Sygn.: czyt. 32. Katechezy. Cz. 3 / Jan Paweł II ; zespół red. Paweł Ptasznik [et al.]. Kraków : Wydawnictwo M, cop s. (Dzieła zebrane / Jan Paweł II ; t. 8). ISBN (t. 8). ISBN (całość) Sygn.: czyt. 33. Kochana młodzieży! / Jan Paweł II ; przekł. [z wł.] Magdalena Korycka. Warszawa : Amber, s. ISBN Sygn.: wyp. 34. Konstytucje apostolskie, listy "motu proprio" i bulle, orędzia na światowe dni / Jan Paweł II ; zespół red. Paweł Ptasznik [et al.]. Kraków : Wydawnictwo M, cop s. (Dzieła zebrane / Jan Paweł II ; t. 4). ISBN (t. 4). ISBN (całość) Sygn.: czyt. 35. Kwiatki Jana Pawła II / wybrał i oprac. Janusz Poniewierski ; pomysł i współpr. Jan Turnau. Kraków : Znak, , [2] s. ISBN Sygn.: wyp.

5 36. Listy / Jan Paweł II ; zespół red. Paweł Ptasznik [et al.]. Kraków : Wydawnictwo M, cop s. (Dzieła zebrane / Jan Paweł II ; t. 3). ISBN (t. 3). ISBN (całość) Sygn.: czyt. 37. Miłość i odpowiedzialność / Karol Wojtyła ; red. Tadeusz Styczeń [i in.]. Lublin : TN KUL, cop s. ISBN Sygn.: wyp. 38. Nauczanie papieża Jana Pawła II do więźniów i służb penitencjarnych / red. Jan Świtka, Małgorzata Kuć. Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL Jana Pawła II, cop , [3] s. ISBN Sygn.: wyp 39. Nauczanie społeczne. T. 6, Druga pielgrzymka do Polski : czerwca 1983 / Jan Paweł II. Warszawa : Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, s. ISBN Sygn.: wyp. 40. Orędzia, przesłania, przemówienia okolicznościowe / Jan Paweł II ; zespół red. Paweł Ptasznik [et al.]. Kraków : Wydawnictwo M, cop s. (Dzieła zebrane / Jan Paweł II ; t. 5). ISBN (t. 5). ISBN (całość) Sygn.: czyt. 41. Osoba i wychowanie : wokół personalistycznej filozofii wychowania Karola Wojtyły Jana Pawła II / Katarzyna Wrońska. Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop s. ISBN Sygn.: 7776-czyt. 42. Pamięć i tożsamość : rozmowy na przełomie tysiącleci / Jan Paweł II. Kraków : Znak, , [3] s. ISBN Sygn.: wyp. ; 8535-czyt. 43. Pieśń o Bogu ukrytym : poezje / Karol Wojtyła - Jan Paweł II ; wstępem opatrzył Zdzisław J. Peszkowski ; [wybór Jerzy Koperski, Teresa Wrodycka]. Warszawa : "Anagram", , [2] s. ISBN Sygn.: 7406-czyt. 44. Poezje / Karol Wojtyła ; przekł. Aleksandra Kurczab, Margherita Guidacci ; posł. Krzysztof Dybciak. Kraków : Wydaw. Literackie, , [3] s. ISBN Sygn.: 9208-czyt. 45. Poezje, dramaty, szkice / Karol Wojtyła. Tryptyk rzymski / Jan Paweł II ; wstęp Marek Skwarnicki ; [wybór i układ Marek Skwarnicki, Jerzy Turowicz ; red. t. Wojciech Bonowicz, Michał Romanek]. Kraków : Znak, , [2] s. ISBN X Sygn.: wyp.

6 46. Pokolenie JP2 : przeszłość i przyszłość zjawiska religijnego / pod red. Tadeusza Szawiela ; Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa : "Scholar", s. ISBN Sygn.: wyp. 47. Posynodalna adhortacja apostolska Christifideles laici Ojca Świętego Jana Pawła II O powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II / [Jan Paweł II]. Wrocław : Tum, s. ISBN Sygn.: 3705 b -wyp. 48. Prawda jako zasada wychowania : podstawy pedagogii personalistycznej w nawiązaniu do myśli Karola Wojtyły - Jana Pawła II / Witold Starnawski. Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, s. ISBN Sygn.: wyp. 49. Redemptor hominis : encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II, w której u początku swej papieskiej posługi zwraca się do czcigodnych braci w biskupstwie, do kapłanów, do rodzin zakonnych, do drogich synów i córek Kościoła oraz do wszystkich ludzi dobrej woli. Warszawa : Wydaw. Ośrodka Dokumentacji i Studiów Społecznych, , [2] s. Sygn.: wyp. 50. Seksualność według Jana Pawła II / Yves Semen ; przeł. [z fr.] Zofia Denkowska, Jakub Urbaniak. Poznań : Wydaw. Świętego Wojciecha, cop , [1] s. ISBN Sygn.: wyp. 51. Tryptyk rzymski : medytacje / Jan Paweł II. Kraków : Wydaw. Św. Stanisława BM, s. ISBN Sygn.: 8193-czyt. 52. Wczesna poezja Karola Wojtyły : Pieśń o Bogu Ukrytym / Ewelina Szumska. Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, s. ISBN Sygn.: wyp. 53. Wstańcie, chodźmy! / Jan Paweł II. Kraków : Wydaw. św. Stanisława BM [Biskupa Męczennika], , [5] s. ISBN Sygn.: 8534-czyt. 54. Wychowanie ku wartościom w świetle nauczania Jana Pawła II : elementy teorii i praktyki. T. 3, Solidarność, mądrość, wspólnota, wierność, młodość / pod red. Krystyny Chałas. Lublin ; Kielce : "Jedność", s. ISBN ISBN Sygn.: 9443-czyt.

7 55. Zagadnienie podmiotu moralności / Karol Wojtyła ; red. Tadeusz Styczeń [i in.]. Lublin : TN KUL, cop , [1] s. ISBN Sygn.: wyp. WYDAWNICTWA ZWARTE O JANIE PAWLE II 1. Autobiografia / Jan Paweł II ; wybrała i ułożyła Justyna Kiljańczyk-Zięba. Kraków : Wydaw. Literackie, , [2] s. ISBN Sygn.: wyp. ; 9164-czyt. 2. Donos na Wojtyłę : Karol Wojtyła w teczkach bezpieki / Marek Lasota ; współpr. Marek Zając ; posł. Ryszard Terlecki. Kraków : "Znak", , [4] s. ISBN Sygn.: wyp. 3. Karol Wojtyła - Jan Paweł II : słowa prawdy i życia : szkice lingwistyczne / pod red. Kazimierza Ożoga, Bożeny Taras. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. ISBN Sygn.: wyp. 4. Nie lękajcie się!" : rozmowy z Janem Pawłem II / Andre Frossard ; przekł. Anna Turowiczowa. Wyd. 2. Kraków : "Znak", , [3] s. ISBN Sygn.: wyp. 5. Pontyfikat / Janusz Poniewierski ; wstęp Józef Tischner. Wyd. 3. Kraków : "Znak", , [2] s. ISBN Sygn.: wyp. 6. Świadek nadziei : biografia papieża Jana Pawła II / George Weigel ; [przetł. Maria Tarnowska i in.]. Wyd. 3 / [przetł. Michał Romanek - przedm. do nowego wyd.]. Kraków : "Znak", , [1] s. ISBN Sygn.: 8635-czyt. 7. Wujek Karol : kapłańskie lata Papieża / Paweł Zuchniewicz. Warszawa : Prószyński i S-ka, cop , [2] s. ISBN Sygn.: wyp. ; 9526-czyt. MATERIAŁY METODYCZNE I SCENARIUSZE LEKCJI 1. "Pamięć i tożsamość" na lekcjach polskiego : interpretacje, materiały metodyczne / [red. Ida Radziejowska]. Warszawa : "Stentor", , [1] s. ISBN Sygn.: 7776-czyt.

8 2. Szukałem Was... : scenariusze lekcji wychowawczych dla pokolenia Jana Pawła II : gimnazjum / [oprac. merytoryczne Teresa Król]. Kraków : "Rubikon", cop s. ISBN Sygn.: wyp. ; 8795-czyt. 3. Szukałem Was... : scenariusze lekcji wychowawczych dla pokolenia Jana Pawła II : szkoła podstawowa / [oprac. merytoryczne Teresa Król]. Kraków : "Rubikon", cop s. ISBN Sygn.: wyp. ; 8796-czyt. 4. Szukałem Was... : scenariusze lekcji wychowawczych dla pokolenia Jana Pawła II : szkoły ponadgimnazjalne / [oprac. merytoryczne Teresa Król]. - Kraków : "Rubikon", cop s. ISBN Sygn.: wyp. ; 8598-czyt. 5. W hołdzie Janowi Pawłowi II : scenariusze okolicznościowe. Poznań : Księgarnia Świętego Wojciecha, cop s. ISBN Sygn.: wyp. 6. Wychowawcze konteksty myśli Karola Wojtyły : rzecz dla pedagogów / Beata Ecler- Nocoń. Katowice : "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, s. ISBN Sygn.: wyp. 7. Zagrajmy dla Papieża : zbiór scenariuszy poświęconych postaci Ojca Świętego Jana Pawła II / [red. prowadzący Teresa Król]. Kraków : Wydawnictwo Rubikon, s. ISBN Sygn.: 8274-czyt. ARTYKUŁY Z CZASOPISM NAUCZANIE JANA PAWŁA II 1. "...słowa Ciebie wynoszą z ukrycia" : o słowie i Słowie w literackiej twórczości Karola Wojtyły - Jana Pawła II / Mirosława Ołdakowska-Kuflowa // Polonistyka. 2009, nr 9, s "Nie lękaj się" : projekt wychowawczo-edukacyjny dla szk. podst. i gimnazjum / Zofia Kijak, Maria Bakalarz, Anna Chawrylak, Ewa Pietrzyk, Anna Marcewicz, Alina Widelska, Irena Żydek // Wychowawca. 2009, nr 7/8, s Pieśni-przeczucia młodzieńcze poezje Karola Wojtyły / Bożena Chrząstowska // Polonistyka. 2009, nr 9, s

9 4. Dojrzałość człowieka w ujęciu Jana Pawła II / Janusz Homplewicz // Wychowawca. 2006, nr 10, s Doświadczenie wiary : adaptacje filmowe i radiowe dramatów Karola Wojtyły / Zbigniew Trzaskowski // Język Polski w Liceum. 2006/2007, nr 1, s Droga do jasności : rozwój umiejętności komunikacyjnych w pisarstwie Karola Wojtyły/Jana Pawła II / Krzysztof Dybciak // Polonistyka. 2009, nr 9, s Geograficzne aspekty podróży-pielgrzymek Jana Pawła II / Jerzy Wrona.Bibliogr.// Geografia w Szkole. 2006, nr 3, s Jan Paweł II sługa miłosierdzia : katechezy na Dzień Papieski 2006 / Benita Bochenek [i in.] // Katecheta. 2006, nr 10, s Jan Paweł II i Benedykt XVI w poszukiwaniu podstaw pedagogii nadziei. Cz. 1 / Mariusz Sztaba // Katecheta. 2009, nr 10, s Jan Paweł II i Benedykt XVI w poszukiwaniu podstaw pedagogii nadziei Cz. 2 / Mariusz Sztaba // Katecheta , nr 11, s Jan Paweł II i tajemnica krzyża / Marek Dziewiecki // Wychowawca. 2006, nr 4, s Jan Paweł II koncepcja sportu / Zbigniew Dziubiński // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2008, nr 4, s Jan Paweł II o katechetach - nauczycielach religii / Roman Murawski // Katecheta. 2009, nr 12, s Jan Paweł II o stanie wojennym / Andrzej Zwoliński // Wychowawca. 2006, nr 12, s Jan Paweł II o szkolnej katechezie / Roman Murawski // Katecheta. 2009, nr 10, s Jan Paweł II wobec mediów / Janusz Morbitzer // Wychowawca. 2008, nr 12, s Jana Pawła II koncepcja wychowania do tolerancji / Mariusz Sztaba // Katecheta. 2006, nr 7/8, s Język poetycki Karola Wojtyły wobec tradycji romantyków / Anna Kozłowska // Polonistyka. 2009, nr 9, s Kaplica, która czeka na owoc twego widzenia! : o "Medytacjach nad Księgą Rodzaju na progu Kaplicy Sykstyńskiej" Jana Pawła II / Alicja Krawczyk // Język Polski w Szkole IV-VI. 2005/2006, nr 1, s. 9 12

10 20. Kościół, synagoga, meczet - otwartość i dialog Jana Pawła II / Andrzej Dańczak // Katecheta. 2009, nr 4, s Miłość a dobro w nauczaniu Jana Pawła II, w badaniach lingwistyków, filozofów / Dorota Połowniak-Wawrzonek // Język Polski w Gimnazjum. 2006/2007, nr 4, s Modlitwa jako tożsamość ludzkiego doświadczenia / Emilian Gołąbek // Katecheta. 2005, nr 7/8, s Jan Paweł II nauczanie. 23. O nie-byciu-wolnym, czyli rozumienie wolności w homiliach Jana Pawła II / Małgorzata Rybka, Jolanta Sławek, Marta Wrześniewska-Pietrzak // Polonistyka. 2009, nr 9, s O pedagogice i pedagogii Jana Pawła II / Nella G. Nyczkało // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2009, nr 3, s O perswazyjności w tekstach Jana Pawła II / Anna Pajdzińska // Polonistyka. 2009, nr 9, s Odwołania do Hymnu o miłości św. Pawła w tekstach Jana Pawła II / Dorota Połowniak-Wawrzonek // Język Polski w Gimnazjum. 2005/2006, nr 4, s Pedagogika świadectwa Jana Pawła II / Grzegorz Łuszczak // Katecheta. 2005, nr 9, s Permanentna formacja jako wyraz samowychowania dorosłych : refleksje Jana Pawła II w kontekście wychowania społecznego / Mariusz Sztaba // Katecheta. 2010, nr 7/8, s Poza słowem Słowo : fenomenologia Jana Pawła II / Anna Grzegorczyk // Polonistyka. 2009, nr 9, s Problematyka ekologiczna w myśli Jana Pawła II / Stanisław Jaromi // Aura. 2005, nr 7, s Próby oceny pontyfikatu Jana Pawła II na kartach zagranicznych podręczników do nauczania historii / Adam Suchański // Wiadomości Historyczne. 2010, nr 3, s Przebaczająca miłość Jana Pawła II / Paweł Czerwiński // Edukacja i Dialog. 2006, nr 4, s Przestrzeń i granice wolności / Marta Wrześniewska-Pietrzak // Polonistyka. 2009, nr 9, s Jan Paweł II nauczanie. 34. Retoryka tekstów Karola Wojtyły Jana Pawła II / Kazimierz Ożóg // Polonistyka. 2009, nr 9, s

11 35. Rodzina w nauczaniu Jana Pawła II / Magdalena Krawczonek // Dyrektor Szkoły. 2003, nr 7/8, s Sacrum w poezji Karola Wojtyły / Maria Kabata // Język Polski. 2007, nr 3, s Słowiański papież w domu Ojca / Małgorzata T. Dyrek // Katecheta. 2009, nr 4, s Szkoła Karola Wojtyły / Piotr Giertych // Wychowawca. 2007, nr 10, s Uwagi o języku listów Karola Wojtyły do Mieczysława Kotlarczyka / Renata Przybylska // Język Polski. 2004, nr 2, s Wartości sportu - w nauce Jana Pawła II / Marta Łazar // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2008, nr 10, s Wychowanie do mediów i przez media w świetle Orędzia Jana Pawła II na Światowe Dni Środków Społecznego Przekazu ( ). Cz. 1 / Mariusz Sztaba // Katecheta. 2009, nr 2, s Wychowanie do mediów i przez media w świetle Orędzia Jana Pawła II na Światowe Dni Środków Społecznego Przekazu ( ). Cz. 2 / Mariusz Sztaba // Katecheta. 2009, nr 3, s Wychowawcza funkcja Słowa Jan Paweł II do niechrześcijan i o niechrześcijanach / Eugeniusz Sakowicz // Polonistyka. 2009, nr 9, s SCENARIUSZE LEKCJI O JANIE PAWLE II 1. "Szukałem Was, a teraz Wy przyszliście do Mnie..." : młodzież w nauczaniu Jana Pawła II : dla szkoły ponadgimnazjalnej / Agnieszka Banasiak // Katecheta. 2005, nr 6, s Scenariusz zajęć dla szkół ponadgimnazjalnych. 2. Jan Paweł II - człowiek, który "posiadał siebie w dawaniu siebie" : dla szkoły średniej / Joanna Uchman // Katecheta. 2005, nr 6, s Scenariusz zajęć dla szkół średnich. 3. Jan Paweł II do młodych : dla gimnazjum i klas ponadgimnazjalnych / Barbara Jarocińska, Irena Hanus // Katecheta. 2005, nr 6, s Scenariusz zajęć dla gimnazjów i szkół średnich. 4. Przebaczenie drogą do życia w pokoju : scenariusz spotkania dla młodzieży na podstawie nauczania Jana Pawła II / Urszula Kłusek // Katecheta. 2009, nr 3, s

12 SCENARIUSZE UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH O JANIE PAWLE II 1. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich : rodzina w nauczaniu Jana Pawła II : dla klas ponadgimnazjalnych / Agnieszka Banasiak // Katecheta. 2005, nr 6, s Scenariusz przeznaczony jest dla uczniów klas ponadgimnazjalnych. 2. Nie lękajcie się konkurs międzyklasowy o Ojcu Świętym Janie Pawle II / Urszula Konefał // Wychowawca. 2008, nr 10, s Konkurs dla uczniów szkoły podstawowej. 3. To co we mnie niezniszczalne trwa! Jan Paweł II : montaż poetycko-muzyczny / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. 2005, nr 4, s Scenariusz przeznaczony jest dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. 4. Totus Tuus testament Papieża : dla klas VI szkoły podstawowej i gimnazjum / Julita Nagle // Katecheta. 2005, nr 6, s Scenariusz przeznaczony jest dla klas VI szkoły podstawowej i gimnazjum. 5. A jednak nie cały umieram, to co we mnie niezniszczalne, trwa : scenariusz słownomuzyczny na Dzień Papieski / Lidia Jurek // Biblioteka w Szkole. 2006, nr 9, s Scenariusz przeznaczony jest dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. 6. Habemus Papam! / Magdalena Wiśniewska // Wychowanie Techniczne w Szkole. 2003, nr 4, s Obchody jubileuszu 25-lecia pontyfikatu Jana Pawła II w szkole. 7. Jan Paweł II człowiek, który posiadał siebie w dawaniu siebie : dla szkoły średniej / Joanna Uchman // Katecheta. 2005, nr 6, s Scenariusz przeznaczony jest dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. 8. Jan Paweł II a świat wartości młodych / Małgorzata Jarosińska-Gryciuk // Katecheta. 2008, nr 4, s Scenariusz przeznaczony jest dla uczniów klas ponadgimnazjalnych. 9. Jan Paweł II do młodych : dla gimnazjum i klas ponadgimnazjalnych / Barbara Jarocińska, Irena Hanus // Katecheta. 2005, nr 6, s Scenariusz zajęć dla gimnazjum i klas ponadgimnazjalnych. 10. Jan Paweł II zachęca nas do odmawiania modlitwy różańcowej : dla klas II - III / Longina Cywińska, Maria Freda // Katecheta. 2006, nr 10, s Scenariusz zajęć dla klas II - III. 11. Miłość mi wszystko wyjaśniła : scenariusz poświęcony pamięci Jana Pawła II / Bogumiła Pińczuk // Biblioteka w Szkole. 2006, nr 9, s Scenariusz przedstawienia przeznaczony dla gimnazjum i szkoły średniej.

13 12. Nie lękajcie się! : scenariusz montażu literackiego poświęconego przesłaniu Jana Pawła II / Zofia Araszczuk // Biblioteka w Szkole. 2004, nr 5, s Niezwykły pielgrzym : scenariusz słowno-muzyczny poświęcony Janowi Pawłowi II (18 V IV 2005) / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. 2008, nr 3, s Opowieść o niezwykłym człowieku : (scenariusz widowiska o Janie Pawle II w rocznicę śmierci lub urodzin) / Urszula Zdrojewska-Bielawska // Nowa Szkoła. 2007, nr 3, s Przed sklepem z aniołami... : scenariusz przedstawienia upamiętniającego osobę Jana Pawła II / Małgorzata Nowak // Katecheta. 2009, nr 3, s Razem z Benedyktem XVI zdążamy śladami Jana Pawła II : dla klasy I-III / Aleksandra Szwajcok // Katecheta. 2006, nr 4, s Scenariusz zajęć dla klasy I-III. 17. Santo subito : scenariusz słowno-muzyczny w drugą rocznicę śmierci Jana Pawła II / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. 2007, nr 3, s Scenariusz przeznaczony dla uczniów gimnazjum. 18. Święty Pielgrzym w domu Ojca : dla klas starszych szkoły podstawowej / Julita Nagle // Katecheta. 2005, nr 6, s Scenariusz dla uczniów szkoły podstawowej. 19. Tajemnica Przejścia według Jana Pawła II : scenariusz zaduszkowy / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. 2006, nr 9, s Scenariusz przeznaczony dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej 20. Taki jestem : anegdoty o Papieżu / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. 2009, nr 3, s Scenariusz słowno-muzyczny dla uczniów gimnazjum w czwartą rocznicę śmierci Jana Pawła II. 21. Urodził się, by zmienić świat / Anna Więckowska // Katecheta. 2009, nr 3, s Tekst do wystawienia na scenie szkolnej. 22. W Ojczyźnie serce me zostało... : scenariusz słowno-muzyczny / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. 2010, nr 2, s Montaż poświęcony Janowi Pawłowi II (18.V IV.2005) w piątą rocznicę śmierci. Przeznaczony dla uczniów gimnazjum. 23. Wieczór Jana Pawła II / Marzanna Lamch // Wychowawca. 2008, nr 4, s Scenariusz przedstawienia słowno-muzycznego. Opracowała: Beata Niedźwiecka Biblioteka Pedagogiczna CEN w Suwałkach

R. 70(82) Warszawa, 27 lipca - 2 sierpnia 2014 r. Nr 31

R. 70(82) Warszawa, 27 lipca - 2 sierpnia 2014 r. Nr 31 R. 70(82) Warszawa, 27 lipca - 2 sierpnia 2014 r. Nr 31 Poz. 21508-22180 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, 10-16 maja 2009 r. Nr 20

R. 65(77) Warszawa, 10-16 maja 2009 r. Nr 20 R. 65(77) Warszawa, 10-16 maja 2009 r. Nr 20 Poz. 11317-11810 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 31 marca - 6 kwietnia 2013 r. Nr 14

R. 69(81) Warszawa, 31 marca - 6 kwietnia 2013 r. Nr 14 R. 69(81) Warszawa, 31 marca - 6 kwietnia 2013 r. Nr 14 Poz. 9226-9849 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 27 stycznia -2 lutego 2013 r. Nr 5

R. 69(81) Warszawa, 27 stycznia -2 lutego 2013 r. Nr 5 R. 69(81) Warszawa, 27 stycznia -2 lutego 2013 r. Nr 5 Poz. 3276-3981 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 13-19 czerwca 2010 r. Nr 25

R. 66(78) Warszawa, 13-19 czerwca 2010 r. Nr 25 R. 66(78) Warszawa, 13-19 czerwca 2010 r. Nr 25 Poz. 13935-14541 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI Bibliografia w wyborze za lata 1980-2002 Opracowanie: Wanda Golec, Jolanta Stempień, Maria Wodzyńska. Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach 1 Autorki opracowania przy wyborze

Bardziej szczegółowo

Ziemia Lubliniecka. magazyn społeczno-kulturalny. Nie lękajcie się!

Ziemia Lubliniecka. magazyn społeczno-kulturalny. Nie lękajcie się! Ziemia Lubliniecka magazyn społeczno-kulturalny EGZEMPLARZ BEZPŁATNY GAZETA POWIATOWA ISSN 1641-1935 nr 1/2014 (116) Nie lękajcie się! Szanowni Państwo! Minęło 13 lat od ukazania się pierwszego wydania

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Arystoteles. 2004. Polityka. Przeł. L. Piotrowicz. Warszawa: PWN.

Bibliografia. Arystoteles. 2004. Polityka. Przeł. L. Piotrowicz. Warszawa: PWN. Adamski, Stanisław. 1930. Ruch spółdzielczy w Polsce oraz znaczenie i zadania Unii Związków Spółdzielczych. Poznań. Armada, Paweł i Arkadiusz Górnisiewicz. 2010. Modernity and What Has Been Lost: Consideration

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 29 lipca - 4 sierpnia 2012 r. Nr 31

R. 68(80) Warszawa, 29 lipca - 4 sierpnia 2012 r. Nr 31 R. 68(80) Warszawa, 29 lipca - 4 sierpnia 2012 r. Nr 31 Poz. 21915-22637 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51

R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51 R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51 Poz. 29565-30138 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, czerwiec 2011 r. Nr 25a

R. 67(79) Warszawa, czerwiec 2011 r. Nr 25a R. 67(79) Warszawa, czerwiec 2011 r. Nr 25a Poz. 15514-16037 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, 3-9 maja 2009 r. Nr 19

R. 65(77) Warszawa, 3-9 maja 2009 r. Nr 19 R. 65(77) Warszawa, 3-9 maja 2009 r. Nr 19 Poz. 10760-11316 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o treści

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 Poz. 14361-15042 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 26 lutego - 3 marca 2012 r. Nr 9

R. 68(80) Warszawa, 26 lutego - 3 marca 2012 r. Nr 9 R. 68(80) Warszawa, 26 lutego - 3 marca 2012 r. Nr 9 Poz. 5511-6193 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 4-10 lipca 2010 r. Nr 28

R. 66(78) Warszawa, 4-10 lipca 2010 r. Nr 28 R. 66(78) Warszawa, 4-10 lipca 2010 r. Nr 28 Poz. 16107-16659 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, 21-27 czerwca 2009 r. Nr 26

R. 65(77) Warszawa, 21-27 czerwca 2009 r. Nr 26 R. 65(77) Warszawa, 21-27 czerwca 2009 r. Nr 26 Poz. 14820-15417 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, 22-28 lutego 2009 r. Nr 9

R. 65(77) Warszawa, 22-28 lutego 2009 r. Nr 9 R. 65(77) Warszawa, 22-28 lutego 2009 r. Nr 9 Poz. 4607-5274 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 14-20 marca 2010 r. Nr 12

R. 66(78) Warszawa, 14-20 marca 2010 r. Nr 12 R. 66(78) Warszawa, 14-20 marca 2010 r. Nr 12 Poz. 6457-7073 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

Jasełka (materiały repertuarowe dla szkół i przedszkoli)

Jasełka (materiały repertuarowe dla szkół i przedszkoli) Centrum Edukacji Nauczycieli Dział Informacji Pedagogicznej Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie Adres: Centrum Edukacji Nauczycieli Dział Informacji Pedagogicznej - Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA NARKOMANIA Wybór literatury i filmów za lata 1980-2005 OPRACOWAŁA : BARBARA RUTKOWSKA S U W A Ł K I 2 0 0 5 SPIS TREŚCI 1. Metoda opracowania

Bardziej szczegółowo

2014/2015. Informator Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej. Warszawskiej. dla katechetów. Wydawnictwo Archidiecezji

2014/2015. Informator Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej. Warszawskiej. dla katechetów. Wydawnictwo Archidiecezji 2014/2015 Informator Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej Warszawskiej dla katechetów Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY KURII

Bardziej szczegółowo

Metody, doskonalenie zawodowe, katecheci, duszpasterze, biblistyka, Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II

Metody, doskonalenie zawodowe, katecheci, duszpasterze, biblistyka, Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II Ks. dr hab. Roman B. Sieroń, prof. KUL WZNoS KUL w Stalowej Woli Nowe metody doskonalenia zawodowego katechetów i duszpasterzy z dziedziny biblistyki na podstawie działalności Polskiego Dzieła Biblijnego

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, 2-8 sierpnia 2009 r. Nr 32

R. 65(77) Warszawa, 2-8 sierpnia 2009 r. Nr 32 R. 65(77) Warszawa, 2-8 sierpnia 2009 r. Nr 32 Poz. 18153-18702 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, 10-16 kwietnia 2011 r. Nr 15

R. 67(79) Warszawa, 10-16 kwietnia 2011 r. Nr 15 R. 67(79) Warszawa, 10-16 kwietnia 2011 r. Nr 15 Poz. 8561-9250 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Janusz Korczak. właść. Henryk Goldszmit, (1878-1942)

Janusz Korczak. właść. Henryk Goldszmit, (1878-1942) Janusz Korczak właść. Henryk Goldszmit, (1878-1942) Wydawnictwa zwarte: Białek Józef Zbigniew: Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1918-1939. Zarys monograficzny. Materiały. Wyd. 2. Warszawa: Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 18-24 lipca 2010 r. Nr 30

R. 66(78) Warszawa, 18-24 lipca 2010 r. Nr 30 R. 66(78) Warszawa, 18-24 lipca 2010 r. Nr 30 Poz. 16990-17576 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 70(82) Warszawa, 29 czerwca - 5 lipca 2014 r. Nr 27

R. 70(82) Warszawa, 29 czerwca - 5 lipca 2014 r. Nr 27 R. 70(82) Warszawa, 29 czerwca - 5 lipca 2014 r. Nr 27 Poz. 18287-18862 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, listopad 2012 r. Nr 45a

R. 68(80) Warszawa, listopad 2012 r. Nr 45a R. 68(80) Warszawa, listopad 2012 r. Nr 45a Poz. 31829-32552 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, listopad 2013 r. Nr 48a

R. 69(81) Warszawa, listopad 2013 r. Nr 48a R. 69(81) Warszawa, listopad 2013 r. Nr 48a Poz. 31546-32224 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, 18-24 stycznia 2009 r. Nr 4

R. 65(77) Warszawa, 18-24 stycznia 2009 r. Nr 4 R. 65(77) Warszawa, 18-24 stycznia 2009 r. Nr 4 Poz. 1408-1963 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo