ON LINE KOMUNIKAT MIESIĘCZNY MARYJA ZAPRASZA NAS DO ŚWIĘTOŚCI. n czerwiec

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ON LINE KOMUNIKAT MIESIĘCZNY MARYJA ZAPRASZA NAS DO ŚWIĘTOŚCI. n. 6 2014 24 czerwiec"

Transkrypt

1 KOMUNIKAT MIESIĘCZNY n czerwiec ON LINE MARYJA ZAPRASZA NAS DO ŚWIĘTOŚCI Każdego dnia spotykamy ludzi i stawiamy czoło okolicznościom znaczonym przez nieład, zagubienie, niekiedy rozpacz. My ludzie tyle razy wolimy ciemności niż światło i nie czynimy prawdy. Jest to spowodowane czynem, że często żyjemy jakby nie istniał Bóg i nie zdajemy sobie sprawy, że bez Niego jesteśmy prochem, jesteśmy jednym podmuchem, jesteśmy, jak kwiat polny, który pojawia się rankiem i więdnie wieczorem. Maryja swoim życiem i swoją obecnością zachęca nas do zwrócenia do Boga naszych myśli, do otwierania Jemu naszego serca, do kierowania wzwyż naszego wejrzenia, do czynienia modlitwy wytchnieniem naszego śmiertelnego istnienia. Nade wszystko pośrednictwo macierzyńskie doprowadza nas do przyjmowania i zaufania w miłość Boga, w Jego ojcostwo i opatrzność. Miłość Boga przelana do naszych serc wydaje nam świadectwa dobroci wobec tego, który jest daleko, wobec tego, który nigdy nie doświadczył zbawienia w imię Jezusa. Wiara się rozpowszechnia poprzez promieniowanie. Jeżeli Jezus jest miłością naszego serca będziemy mogli pomagać innym w spotkaniu. Każdy z nas jest kochany przez Boga, jest cennym w Jego oczach, jak przypomina prorok Izajasz: Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu, tyś mój! Albowiem Ja jestem Pan, Bóg twój, Święty Izraela, twój Zbawca. Nabrałeś wartości i Ja cię miłuję. Nie lękaj się, bo jestem z Tobą. (Iz 43, 1.3-5). Ojciec posłał Jednorodzonego Syna na świat nie dla jego potępienia, ale żeby był zbawiony, daje nam moc Ducha, abyśmy wierzyli w Niego, abyśmy nie czynili zła, ale czynili prawdę. Świadomi naszej słabości i jednocześnie naszej wartości, powinniśmy zwracać się do szkoły Maryi, do świętości, do życia wiecznego, do raju, tak jak Ksiądz Bosko polecał zawsze swoim chłopcom: Kawałek raju wynagrodzi wszystko. Jak piękną rzeczą jest wiedzieć, że jest Ktoś kto o nas myśli, nas oczekuje, przygotował nam miejsce. Zostaliśmy upragnionymi od początku do końca świata! Jest wiara w Chrystusa, który zwycięża nasze lęki, który zatrzymuje nasze niepokoje. Nie życie na łasce i niełasce myśli, uczuć ale bycie opartymi i zakotwiczonymi w miłości Boga. Poprzez Maryję otwierać serce na światło, nadzieję, radość. Jezus jest naszym domem, Jezus jest naszym życiem. Matka Najświętsza, która przychodzi z nieba, zaprasza nas do patrzenia w Niebo, gdzie wstąpił Jezus, aby przygotować nam miejsce i ostrzega nas przed marnością życia bez Boga i przywołuje nas do piękna i wielkości życia z Bogiem, ufając w Jego miłości. Stawajmy pod długi płaszcz Maryi, pod Jej opiekę i obronę, i kroczmy z Nią razem do nieba, trzymając się mocno spojrzenia na Jezusa, błogosławiony owoc Jej łona! Pan Lucca Tullio, Przewodniczący Ksiądz Pierluigi Cameroni SDB, Kierownik duchowy

2 DROGA FORMACYJNA «Da mihi animas, cetera tolle» 9. «Maryja Niewiasta, Mama, Mistrzyni i Wspomożenie» Homilia Księdza Generała Āngel Fernāndez Artime na uroczystość Maryi Wspomożycielki Turyn Valdocco(24 maja 2014) Najdroższa młodzieży, najdroższa Matko Yvonne, najdrożsi współbracia, współsiostry, wszyscy członkowie Rodziny Salezjańskiej i przyjaciele Księdza Bosko oraz Wspomożycielki: otóż jestem po raz pierwszy jako Generał w tej Bazylice; i mogę wam powiedzieć, że jestem w Domu! Tydzień temu znajdowałem się z Rodziną Salezjańską z Portugalii w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. Tu i tam, w całym świecie, Maryja, Matka Jezusa, jest obecnością silną i znaczącą, w sprawie bycia Jej tak często Dobrą Pasterką, która prowadzi swoich synów do Jezusa. My, jako członkowie Rodziny Księdza Bosko, nie możemy myśleć bez Niej, ponieważ Ona uczyniła wszystko i nie ustaje dalej tego czynić! W tym miejscu przychodzi mi pytanie do was: Kim jest Maryja dla was? Kim jest Maryja dla ciebie? Kim jest dla mnie? [Dajmy sobie kilka sekund dla naszej odpowiedzi ]. Najdrożsi, dziś zapraszam was do rozważania Maryi oczyma mądrości i serca oraz rozważania Jej jako Niewiasty, Mamy, Mistrzyni i Wspomożenia. Ona jest przede wszystkim Niewiastą. W czwartej Jezusowej Ewangelii sam Jezus nazywa Ją w ten sposób słusznie dwa razy, przy dwóch głównych okolicznościach: w pierwszym znaku, który On czyni, podczas wesela w Kanie, (por. J 2, 1-12)znaku łaski w którym «jego uczniowie uwierzą w Niego», i w chwili krzyża, kiedy Maryja i ukochany uczeń tam będą(por. J 19, 25-27). «Niewiasto, czego chcesz ode mnie?» i «Niewiasto, oto syn Twój!». Niewiasta : jest pięknym tytułem danym nowej Ewie, matce nowego Adama. W Niej cała ludzkość ponownie się budzi i ponownie się odradza dla działania Syna. Także Święty Paweł dla wyrażenia człowieczeństwa Syna jedynego Boga określa Go jako narodzonego z niewiasty>>(ga 4, 4). Nie możemy schylić się do tajemnicy Wcielenia bez rozważania Jej jako niewiasty. I rozważać Ją jako niewiastę oznacza podejmować zawsze częściej drogę uczłowieczania, które zapowiada powołanie salezjańskie wszystkim członkom naszej Rodziny. Żyjemy i pracujemy dla prawdziwego człowieczeństwa, braterskiego, współodpowiedzialnego i w pokoju. A Ona po pierwsze towarzyszy nam w czynieniu tego. Maryja jest także dla nas Matką, nawet, powiedziałbym Matką! Bóg wybrał dla swego Syna prawdziwą mamę. Z pewnością Jezus podczas wzrastania przy Maryi Józefie, umiał rozpoznawać wewnątrz miłość gorącą i serdeczną której doświadczał przez całą wieczność ze strony swego Ojca, Ojca wszystkich. Maryja stała się mamą jak wiele matek, które znajdują się tu dzisiaj lub nam towarzyszą na telewizję, jak tyle naszych mam. «Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie» (Łk 2, 48). Ten fragment Łukasza ukazuje nam całe serce mamy. Ile razy mamy myślą z lękiem o swoich dzieciach!...! A co ujrzeli pasterze, którzy poszli aż do Betlejem? Nie znaleźli, przypadkiem, mamy i taty, którzy podejmują się troski o swego małego synka?(por. Łk 2, 16). 2

3 Oto dlaczego mama: ponieważ w ten sposób podejmuje się troski o nas! Zatem promieniuje coraz bardziej dar Jezusa dla swego przyjaciela: «Oto Matka twoja» (J 19, 27). Ona jest naszą Matką ponieważ w podejmowaniu się troski o nas wszechstronnie podejmowania się troski o nas samych i jednych oraz także jednych o drugich, podejmowania się troski o życie, i ponadto, o wzrost naszych braci i sióstr, o życie tych, którzy są w większym niebezpieczeństwie je stracić i stracić siebie Najmilsi, jako Rodzina Salezjańska, jako przyjaciele Księdza Bosko, podejmijmy się troski o życie! Podejmijmy się troski jedni o drugich! Nie możemy zapomnieć co uczynił nasz ukochany Ksiądz Bosko kiedy utracił swoją mamę Małgorzatę; poszedł do sanktuarium Pocieszycielki i z sercem na dłoni odnowił swoje dziecięctwo i zaufanie do mamy, która zawsze nie ustawała stawać dotąd, obok, z nim i jego chłopcami. Także my, dzisiaj chcemy powiedzieć Maryi: bądź naszą mamą! I naucz nas podejmować troskę o życie! Maryja jest także Mistrzynią! Maryja, która nam mówi po raz pierwszy i po raz drugi: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie»(jezus)(j 2, 5); mistrzyni, która pierwsza umiała chować wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu (Łk 2, 51) i uczy nas czynić to samo. Chrześcijanin jest tym, który umie strzec sprawy Jezusa w sercu i czerpie zawsze z tego skarbu. Ona, niewiasta matka, została wskazana przez Jezusa Księdzu Bosko jako ta, która sprawiłaby ujrzenie jak wypełniać wyznaczone mu posłannictwo, mistrzyni pod której nauką możesz pozostać mądrym, a bez której każda mądrość staje się głupotą (MO). A nauka jest właściwą dla uczniów. Jesteśmy dobrymi uczniami Maryi, jak stali się nimi Ksiądz Bosko, Matka Mazzarello, pierwsze i pierwsi naszej Rodziny Salezjańskiej. W końcu, Maryja jest Wspomożeniem. Pierwszą czynnością niewiasty, już matki, po zwiastowaniu Anioła było poświęcenie w służbie Elżbiety(por. Łk 1, 39 itd). Ewangelia mówi, że wybrała się i poszła z pośpiechem!».jakie piękne wyrażenie o służbie kościelnej a szczególnie tej salezjańskiej: w pośpiechu staramy się poświęcać w służbie podejmowania troski o życie, które wzrasta i które tyle razy widzi się zagrożonym; w pośpiechu celem odpowiedzenia na wołanie młodzieży, przede wszystkim tej w największym niebezpieczeństwie: w pośpiechu jednakże bez pośpiechu, to znaczy ofiarując czas wystarczający i stosowny, jak Ona która ««pozostała u niej[elżbiety]około trzech miesięcy; potem wróciła do domu» (Łk 1, 56]. Maryja jest tą, która tak zdaje sobie sprawę, że brakowało wina w Kanie że poświęca się zabiegając u Jezusa i w ten sposób wspomaga aby nie brakowało radości podczas święta życia. Zatem, najdrożsi bracia i siostry, dzisiaj z Valdocco, z tego Domu Maryi, Mówię wam jeszcze raz: nie lękajcie się niczego! Ponieważ Maryja jest naszą Pomocą. Ona jest naszą Matką i Mistrzynią, która uczy nas bycia prawdziwymi uczniami misjonarzami Jezusa i podejmowania się troski o nasze życie, aby je uczynić bardziej ludzkim, według miary Chrystusa, Słowem wiecznym zrodzonym z Niewiasty. Maryjo, Wspomożenie Wiernych! Módl się za nami. The paper can be read at the following site: and here: For every comunication you can contact the following adress: 3

4 KRONIKA RODZINY KONSULTA ŚWIATOWA RODZINY SALEZJAŃSKIEJ Od 30 maja do 1 czerwca 2014 roku, odbyło się w Domu Generalnym Salezjanów spotkanie Światowej Rady Rodziny Salezjańskiej. Ksiądz Āngel Fernāndez Artime, dziesiąty Następca Księdza Bosko, uczestniczył po raz pierwszy w tym spotkaniu, uczestnicząc w pracach od początku do końca. Ze strony Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki obecnymi byli Pan Lucca Tullio Przewodniczący i Pierluigi Cameroni, Kierownik duchowy. Celem Rady Światowej, jak mówi artykuł 46 Karty Tożsamości Rodziny Salezjańskiej, jest ten, przedstawianie istotnych kierunków ruchu na następujący rok duszpasterski. Oprócz tego, spotkanie poszerzyło punkt widzenia także na następne lata, przedstawiając pewne kierunki programowe i wnioski odnośnie do ukierunkowania Rodziny Salezjańskiej na całe sześciolecie Po pierwszym powitaniu Księdza Generała i wyświetleniu video-orędzia do Rodziny Salezjańskiej opracowanego w kilka dni po swoim wyborze, zostało dogłębnie poznane znaczenie i program działania na Dwu stulecie urodzin Księdza Bosko. Dzień sobotni 31 maja został zasadniczo poświęcony przedstawianiu i w uczestnictwie w grupie urzeczywistniane przez różne grupy Rodziny Salezjańskiej. Szczególna uwaga została poświęcona także innym zagadnieniom: uczestnictwo Rodziny Salezjańskiej w Powszechnej Wystawie w Milano 2015; przygotowanie Dni Duchowości Rodziny Salezjańskiej 2015; kandydatura Zgromadzenia Salezjańskiego do Nagrody Księcia Asturii za Współpracę 2014, przedstawioną przez Wychowanków Salezjańskich z Hiszpanii. TURYN PIERWSZE STOWARZYSZENIE CZCICIELI MARYI WSPOMO ŻYCIELKI UROCZYSTOŚĆ MARYI WSPOMOŻYCIELKI Także nasze Stowarzyszenie jest zjednoczone z całą Rodziną Salezjańską i z czcicielami Wspomożycielki w Jej święto, które przeżyło po raz pierwszy uczestnictwo nowego następcy Księdza Bosko, Księdza Āngel Fernāndez Artime. Stowarzyszenie Czcicieli Maryi Wspomożycielki jest przygotowane na to święto kierując jednym z wieczorów nowenny, jak również jednym dniem skupienia i formacji. Szczególnym momentem wiary ludowej stało się uczestnictwo i doświadczenie wielkiej wiary procesją Maryi Wspomożycielki. Stowarzyszenie Czcicieli Maryi Wspomożycielki było bardzo dobrze przedstawione przez młodzież, rodziny, i starszych; wszyscy zjednoczeni w jedynej miłości do Maryi i w przyrzeczeniu do kroczenia pod Jej przewodnictwem do zwiastowania ewangelii radości w naszym czasie. 4

5 SYCYLIA-PIELGRZYMKA DO RZYMU W związku z kanonizacją Jana XXIII i Jana Pawła II, 27 kwietnia, wzruszającym uczestnictwem na Placu Świętego Piotra w Rzymie. Spotkanie z papieżem Franciszkiem, któremu podarowaliśmy Carrettino Siciliano i życiorys Sługi Bożego Nino Baglieri i odwiedziny grobów świętych papieży! FILIPINY PÓŁNOCNE: RADA INSPEKTORIALNA 27 kwietnia członkowie rady pochodzący z różnych grup Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki Filipiny Północne (FIN)spotkali się na rocznym spotkaniu Rady Inspektorialnej. Spotkanie odbyło się w Don Bosco Hall in Makati City i uczestniczyło 45 członków. Przewodniczący każdej rady referowali swoją działalność, okoliczność przynależności(kandydaci, członkowie, chorzy i zmarli)oraz plany na przyszłość. To stało się także sposobnością do upamiętnienia 145 Rocznicy Stowarzyszenia Czcicieli Maryi(18 kwietnia 1869). Pani Maria Junifer Maliglig, Przewodnicząca Krajowa, przedstawiła nowego Generała Księdza Āngel Fernāndez Artime. Dziesiąty następca Świętego Jana Bosko, który nam przypomina w sposób szczególny założyciela Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki, samego Księdza Bosko. Ten dzień stał się także sposobnością do odnowienia przyrzeczenia każdego członka w posłannictwie powierzonym przez Świętego Jana Bosko w pogłębianiu pobożności do Maryi Wspomożycielki i miłości Chrystusa. Msza, odprawiana przez Księdza Antoniego Molavin, SDB, została ofiarowana za chorych i zmarłych członków Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki. LUBIANA(SŁOWENIA) W czwartek 8 maja 2014 roku w sanktuarium Maryi Wspomożycielki z Rakovink-Lubiana Ksiądz Pierluigi Cameroni spotkał kilku członków grup Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki z Lubiany, Murska Sobota, Maribor. W spotkaniu uczestniczyli inspektor, ksiądz Janez Potoćnik, inspektorka Siostra Tramte Damjana, kierownik duchowy, ksiądz Tone Ciglar i Przewodniczący krajowy, Pani Doktor Romana Karas. W klimacie rodzinnym i braterskiej radości w ten sposób dzielono się życiem stowarzyszenia oraz kierunkami formacji i wzrastania grup. Pierluigi zostawił trzy przekazy: posłuszeństwo w duchu jak Maryja; troska o formację; obwieszczanie Jezusa dziś, celem życia misjonarskim wymiarem wiary. 5

6 . RZYM PIUS XI BAZYLIKA MARYI WSPOMOŻYCIELKI 6 maja 2014 roku, w parafii Świętej Maryi Wspomożycielki w Rzymie, nasza grupa potwierdziła swoją przynależność do Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki podczas Mszy, odprawianej przez Księdza Pierluigi Cameroni, w związku ze świętem Świętego Dominika Savio. Grupa, złożona z 23 osób, uczestniczyła z żywym wzruszeniem w odmawianiu Różańca Świętego, rozważanymi z myślami przeczytanymi z tekstów Księdza Bosko. Wszyscy doświadczyli mocnego wzruszenia w odpowiedzi: Oto jestem, w wezwaniu własnego imienia, potwierdzając w ten sposób całą pobożność do Maryi Wspomożycielki. Nasza grupa Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki zbiera się 24 każdego miesiąca na spotkaniu formacyjnym opartym na tematycznych propozycjach Stowarzyszenia Czcicieli Maryi online. Naszym pragnieniem jest to, aby się modlić jak modliła się Maryja a zatem zatrzymujemy się na chwilę, aby przemyśliwać Psalmy, wybrane na podstawie zasadniczego wątku miesiąca. Czytamy wspólnie życie Świętych Salezjanów lub też zastanawiamy się nad urywkami przyglądając się ponownie duchowości Świętego Jana Bosko. Spotkanie kończymy odmawianiem Różańca Świętego i sprawowaniem Mszy Świętej. naszym zamiarem jest organizowanie pielgrzymki Matki Bożej Misjonarki w rodzinach naszej dzielnicy, w związku z dwu stuleciem urodzin Księdza Bosko(Andrea Mancusi). BOURNEMOUTH (ANGLIA) Odpowiadając na pragnienia Maryi Wspomożycielki zapoczątkowaliśmy grupę Jej poświęconą w Bournemouth, w Anglii, odmawiając nowennę w przygotowywaniu na święto 24 maja i odprawiając Mszę świętą na Jej cześć. Nastąpiła procesja z paniami i chłopcami Oratorium Księdza Bosko, ministrantami, i z tymi, którzy z tak wielką radością niosą w procesji małą statuę Dziewicy. Panie chcą dalej prowadzić spotkania, by odmawiać Różaniec, uczestniczyć we Mszy, prowadzić dalej formację i lekturę miesięcznego komunikatu Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki online. Spotkamy się w ostatni piątek każdego miesiąca i zadecydujemy także, w którym kościele mamy się spotkać, chwilowo ofiarowałam swój dom na różaniec, modlitwę i miesięczne rozważanie(romy Powels). LIBERTAD URUGWAJ. W miesiącu maju w domu Pani Anny Marii zebrała się grupa Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki, w obecności Księdza José Correa i grupa pana z Montevideo 6

7 ALBARĒ(VERONA)-DZIEŃ MARIAŃSKI Podziękowanie za obecność ponad 150 osób pochodzących z Lombardii i z Wenecji, które uczestniczyły w dniu braterstwa i pobożności do Maryi Wspomożycielki w duchu Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki. Spotkanie odbyło się w ośrodku Daj mi dusze, resztę zabierz z Albaré, kierowanym przez wspólnotę Shalom, założoną przez Siostrę Rosalina Ravasio. Celem dnia było rozpoznawanie ducha i posłannictwa Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki u nowych osób i grup. Dokonało się doświadczenie Kościoła, Ludu Bożego zjednoczonego we wierze i w pokoju Pana: jak pięknie jest widzieć rodziny, młodzież, starszych, dzieci, poświęconych Bogu, zjednoczonych tą samą wiarą, w tej samej miłości; w tej samej pobożności do Maryi. Ksiądz Pierluigi Cameroni, kierownik duchowy Stowarzyszenia, przedstawił historię i ducha Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki, poprzez opowiadanie o życiu Stowarzyszenia, podczas kiedy niektóre pary przytaczały swoje doświadczenie i swoje historie uczestnictwa w Stowarzyszeniu Czcicieli Maryi Wspomożycielki. Również młodzieńcy z Shalom, którzy kierowali dniem ich wspaniałomyślną służbą i starannym przyjęciem, podzielili się swoim doświadczeniem wiary i miłości do Maryi. Uczestnictwo w obiedzie, odwiedziny w odnowionej wspólnocie, chórowa modlitwa różańcowa stały się chwilami wielkiego dnia zakończonego uroczystym sprawowaniem Eucharystii, w czasie której każdy został zaproszony do osobistego przyjęcia orędzia paschalnego w własnym życiu, podnosząc się z okoliczności paraliżu i śmierci, i każda grupa wspólnie była nakłaniana do przyjmowania słowa życia jakim Jezus i Maryja zachęcają do zbierania owocu łaski tego doświadczenia. Pewne odgłosy: Podziękowania ze serca za wspaniały dzień wczorajszy, za radosne przyjęcie, za cudowne mieszkanie, za wielką rozporządzalność, za ponowne naładowanie, które nam daliście (Alessandro Giusti). Miejsce zachwycające ale przede wszystkim goście, co ci porywa serce! Dziękuję! (Laura Maria Magnaghi). Minął jeden piękny dzień! W tym naszym czasie powinniśmy wszyscy chrześcijanie dobrej woli dokładać naszych starań dla wspierania i pobudzania rodziny kształtowanej przez mężczyznę, kobietę i Chrystusa uświęconą przez sakrament na podstawie społeczności obywatelskiej i małego kościoła domowego (Mauro Chiampesan). Dzięki za piękny dzień miniony wspólnie we wspólnocie i wśród młodych par. Czuliśmy się wciągnięci także my starsi i było pięknie modlić się wspólnie. Było najpiękniejszą rzeczą przeżywać wspólnie sobotę we wspólnocie wszyscy razem (Rodzice Siostry Rosy). WALENCJA(HISZPANIA)-ZJAZD STOWARZYSZENIA MARYI WSPOMOŻYCIELKI W sobotę 31 maja w miejscowości Sant Joan d Alacant został przeprowadzony XXXII Zjazd grup Stowarzyszenia Maryi Wspomożycielki(ADMA)Inspektorii Walencja. Rozpatruje się tutaj 23 grupy miejscowe rozproszone w Aragona, Wspólnota Walencka, Murcja i Albacete. Uczestniczyło około osób. I po raz pierwszy taki zjazd się urzeczywistnia w Sant Joan-gdzie Stowarzyszenie Czcicieli Maryi Wspomożycielki zostało urzędowo założone w roku 2000,po rozdzieleniu od siedziby Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki w Campello-i obecnie jedna z małych siedzib nie jest związana z domem lub z zakładem salezjańskim. Stowarzyszenie posiada 65 członków. W Inspektorii Walencji oblicza się ponad 6000 osób zapi- 7

8 sanych do Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki w 23 grupach miejscowych: Albacete, Alcoy Juan XXIII, Alcoy San Vicent Ferrer, Alicante parafia Świętego Stefana, Alicante Maryja Wspomożycielka, Cabezo de Torres, Cartagena, Campello, Elche, Ibi, La Almunia de Doña Gudina, Sueca, Torrente, Valencia, San Antonio Abad, Valencia Maria Auxiliadora, Villena, Saragozz Siostry Maryi Wspomożycielki I Saragozza Salezjanie. Większa część z tych grup miejscowych są związane z parafiami salezjańskimi i sanktuariami, i współpracują w działalności jak: Caritas, odsunięci od życia społecznego oraz chorzy i dzieła społeczne. GENUA SAMPIERDARENA-NOWA GRUPA STOWARZY- SZENIA MARYI WSPOMOŻYCIELKI 24 maja 2014 roku, uroczystość Maryi Wspomożycielki, w duchu radości i wdzięczności Maryi została urzędowo zapoczątkowana grupa Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki Wiernych w Genui Sampierdarena z przystąpieniem 12 osób, 11 pochodzących z Ameryki Łacińskiej i 1 Włoch. Odbyło się wielkie święto dla całej społeczności parafialnej, która się połączyła z tą grupą Rodziny Salezjańskiej w obecności księdza Dobraves Alojzij, dyrektorem instytucji, i proboszcza księdza Carattino Mario. Grupa jest kierowana przez księdza Daniela Coronel, peruwiańskiego salezjanina, który od kilku lat towarzyszy licznej wspólnocie Latynosów amerykańskich obecnych w tej dzielnicy Genui, przede wszystkim Ekwadorczykom i Peruwiańczykom. Poprzez założenie Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki chciano odnowić i prowadzić dalej ducha salezjańskiego mariańskiego także w drugim Valdocco, jak zostało nazwanym dzieło salezjańskie w Genui Sampierdarena, założone przez Księdza Bosko w roku CALATABIANO (KATANIA)- NOWI CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA CZCICIELI MARYI WSPOMOŻYCIELKI 29 maja 2014 roku, podczas celebracji eucharystycznej pod przewodnictwem księdza Angelo Grasso, Kierownika duchowego Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki na Sycylii, zostali przyjęci nowi kandydaci, którzy okazali ich przyrzeczenie pójścia za Chrystusem w Rodzinie Salezjańskiej powierzając siebie Maryi Wspomożycielce. Taka uroczystość przypada w 100 lecie obecności Córek Maryi Wspomożycielki w tym mieście sycylijskim. W taki sposób wyrażono powitanie nowych członków, w szczególności ksiądz proboszcz Sebastiano Leotta, członek Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki, i siostra Carmelina Cappello, kierowniczka inspektorialna i miejscowa.

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne (Wystawienie Najświętszego Sakramentu) K: O Boże, Pasterzu i nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła

Bardziej szczegółowo

Program Misji Świętej w Gromadnie września 2015 r.

Program Misji Świętej w Gromadnie września 2015 r. Program Misji Świętej w Gromadnie 06-13 września 2015 r. Niedziela Dzień Święty Porządek Mszy świętych, tak jak w niedziele z uroczystym wprowadzeniem misjonarzy Godz. 10.00 Godz. 18.00 Godz. 20.30 Poniedziałek

Bardziej szczegółowo

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY Archidiecezjalny Program Duszpasterski ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY ROK A Komentarze do niedzielnej liturgii słowa Poznań 2007/2008 25 Adwent I Niedziela Adwentu 2 grudnia 2007 Iz 2, 1-5 Ps 122

Bardziej szczegółowo

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA ZELATOR wrzesień2015 3 VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA Sobota, 3 października, 2015 Niniejszy numer Zelatora ukazuje się głównie ze względu na VI Diecezjalną pielgrzymkę Żywego Różańca do Łagiewnik.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ

ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ DRODZY PARAFIANIE! W dniach od 9 16 marca nasza Wspólnota przeżywać będzie Misje parafialne. Tak jak przed ponad dwoma tysiącami

Bardziej szczegółowo

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty?

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty? Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty? - *** - Jak odmawiać Koronkę lub Różaniec? Pytanie to może wyda Wam się banalne, ale czy takie jest w rzeczywistości. Wielu ludzi bardzo

Bardziej szczegółowo

Modlitwa Różańcowa stanowi swego rodzaju streszczenie Ewangelii i składa się z czterech tajemnic opisujących wydarzenia z życia Jezusa i Maryi.

Modlitwa Różańcowa stanowi swego rodzaju streszczenie Ewangelii i składa się z czterech tajemnic opisujących wydarzenia z życia Jezusa i Maryi. Poprawne odmawianie różańca oznacza odmawianie modlitwy oraz medytację w tym samym czasie. Dzięki temu odmawianie różańca jest tak wspaniałym przeżyciem duchowym. Każda z tajemnic różańca koncentruje się

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Drogi przyjaciół Pana Jezusa Księża Jezuici - Wydawnictwo WAM 1 Pan Jezus gromadzi

Bardziej szczegółowo

Poniżej lista modlitw które są wypowiadane przy każdym odmawianiu różańca:

Poniżej lista modlitw które są wypowiadane przy każdym odmawianiu różańca: 1. Na krzyżyku, na stojąco odmawiamy Wierzę w Boga. 2. Odmawiamy Ojcze nasz. 3. Teraz mamy trzy paciorki na każdym z nich odmawiamy Zdrowaś Maryjo Pierwsza modlitwa to jest modlitwa za pogłębienie wiary,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenia Parafialne 15 maja 2016

Ogłoszenia Parafialne 15 maja 2016 15.05.2016 Niedziela Zesłania Ducha Świętego Ogłoszenia Parafialne 15 maja 2016 W następną niedzielę Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. I Komunia Święta w naszej Parafii o 10.00 dla klasy III A, a o

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘD PRZYJĘCIA DZIECKA Rodzice: Rodzice: Rodzice: Chrzestni: Drodzy rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?... O co prosicie Kościół Boży dla? O chrzest. Drodzy

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTY JÓZEFIE, OPIEKUNIE RODZIN. 30-dniowe nabożeństwo do świętego Józefa. tel. 618 529 293; www.karmelici.info e-mail poznan@karmelicibosi.

ŚWIĘTY JÓZEFIE, OPIEKUNIE RODZIN. 30-dniowe nabożeństwo do świętego Józefa. tel. 618 529 293; www.karmelici.info e-mail poznan@karmelicibosi. ŚWIĘTY JÓZEFIE, OPIEKUNIE RODZIN 30-dniowe nabożeństwo do świętego Józefa tel. 18 529 293; www.karmelici.info e-mail poznan@karmelicibosi.pl okładka.indd 1 2015-03-03 08:10:05 Alicja Maksymiuk ŚWIĘTY JÓZEFIE,

Bardziej szczegółowo

Nowenna Pompejańska (cz. błagalna)

Nowenna Pompejańska (cz. błagalna) Każdą z dwóch części Nowenny Pompejańskiej odmawiamy przez 27 kolejnych dni. Najpierw część błagalną, a potem część dziękczynną. Źródło: http://pompejanska.rosemaria.pl/. 2014-04-12. Nowenna Pompejańska

Bardziej szczegółowo

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne historie. Tą osobą jest Maryja, mama Pana Jezusa. Maryja opowiada

Bardziej szczegółowo

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM PIERWSZE CZYTANIE Syr 24, 1-2. 8-12 Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie Czytanie z Księgi Syracydesa. Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera

Bardziej szczegółowo

Ewangelizacja O co w tym chodzi?

Ewangelizacja O co w tym chodzi? Ewangelizacja O co w tym chodzi? Droga małego ewangelizatora ;) Warsztaty ewangelizacyjne: 11 maja 2013 r. Ks. Tomek Moch, Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Archidiecezja Warszawska

Bardziej szczegółowo

Czy Matka Boska, może do nas przemawiać?

Czy Matka Boska, może do nas przemawiać? Czy Matka Boska, może do nas przemawiać? Jan Paweł, 23.06.2016 11:06 Jedną z osób która nie ma najmniejszych co do tego wątpliwości, jest Chorwatka Miriam, która od 24 czerwca 1981 roku spotyka się z Matką

Bardziej szczegółowo

Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością z obchodzonego w marcu jubileuszu

Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością z obchodzonego w marcu jubileuszu Niech żyje Jezus! Niech radosny zabrzmi dziś hymn ku czci Serca Zbawiciela! Czcigodne Siostry Wizytki Drodzy Bracia i Siostry zakochani w Sercu Pana Jezusa Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością

Bardziej szczegółowo

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY.

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. CZĘŚĆ I b OPRACOWAŁ I WYKONAŁ LECH PROKOP, UL. ZAMKOWA 2/1,

Bardziej szczegółowo

JEZUS NAS KOCHA. Podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej. (dzieci siedmioletnie)

JEZUS NAS KOCHA. Podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej. (dzieci siedmioletnie) JEZUS NAS KOCHA Podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej (dzieci siedmioletnie) Kielce 206 Drodzy Rodzice! Z przyjemnością oddajemy do rąk Waszych dzieci podręcznik do nauki religii w klasie

Bardziej szczegółowo

a przez to sprawimy dużo radości naszym rodzicom. Oprócz dobrych ocen, chcemy dbać o zdrowie: uprawiać ulubione dziedziny sportu,

a przez to sprawimy dużo radości naszym rodzicom. Oprócz dobrych ocen, chcemy dbać o zdrowie: uprawiać ulubione dziedziny sportu, IMIENINY ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KOSTKI- -Patrona dzieci i młodzieży (8 września) Opracowała: Teresa Mazik Początek roku szkolnego wiąże się z różnymi myślami: wracamy z jednej strony do minionych wakacji

Bardziej szczegółowo

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IV Marcin Adam Stradowski J.J. OPs

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IV Marcin Adam Stradowski J.J. OPs 1 2 Spis treści Triduum Paschalne......5 Wielki Czwartek (5 kwietnia)......5 Droga Krzyżowa (6-7 kwietnia Wielki Piątek, Wielka Sobota)......8 Chrystus zmartwychwstał! (8 kwietnia Niedziela Wielkanocna)....

Bardziej szczegółowo

Wizytacja ks. bpa Zdzisława. 7 maja 2012. Fortuniaka

Wizytacja ks. bpa Zdzisława. 7 maja 2012. Fortuniaka Wizytacja ks. bpa Zdzisława 7 maja 2012 Fortuniaka Plan wizytacji w parafii Wszystkich Świętych w Tarnowie Podgórnym 7 maja 2012 r. 9.00 Eucharystia z udzieleniem Sakramentu chorych (koncelebracja, Prezbiter

Bardziej szczegółowo

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan.

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan. "Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». Łk 11,1 Najczęściej o modlitwie Jezusa

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku I Komunia Święta Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku Ktoś cię dzisiaj woła, Ktoś cię dzisiaj szuka, Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń. Wyjdź Mu na spotkanie Z miłym powitaniem, Nie lekceważ znajomości

Bardziej szczegółowo

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego Jezus do Ludzkości Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego źródło: www.thewarningsecondcoming.com tłumaczenie: www.armiajezusachrystusa.pl Modlitwa Litanii 1 Ochrona

Bardziej szczegółowo

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 19 stycznia 2014 można było obejrzeć kronikę naszej wspólnoty na stronie internetowej parafii: PODWÓRKOWE KOŁO RÓŻAŃCOWE DZIECI - KRONIKA Zachęcamy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA I Semestr I Ocena dopuszczająca -Umie wykonać znak krzyża, -Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy

Bardziej szczegółowo

Nowenna do Świętej Anny

Nowenna do Świętej Anny Nowenna do Świętej Anny Modlitwa na każdy dzień nowenny C hwalebna i święta Anno, wielka jest cześć, której doznajesz w niebie i na ziemi. Trójca Przenajświętsza miłuje cię jako matkę Najświętszej Maryi

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE. MATKA ZOFIA CZESKA

ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE. MATKA ZOFIA CZESKA s. M. Renata Pawlak, prezentka s. M. Aurelia Patrzyk, prezentka ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE. MATKA ZOFIA CZESKA wiek: klasy IV - VI czas: 45 minut cele ogólne: dydaktyczny: zapoznanie z osobą Sł. B. Zofii Czeskiej

Bardziej szczegółowo

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie?

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? UWIELBIAJ DUSZO MOJA PANA!!! ZANIM UWIELBISZ PRAWDZIWIE ZAAKCEPTUJ SYTUACJĘ, KTÓRĄ BÓG DOPUSZCZA UWIELBIANIE

Bardziej szczegółowo

Lekcja 4 na 28 stycznia 2017

Lekcja 4 na 28 stycznia 2017 Lekcja 4 na 28 stycznia 2017 Czy Duch Święty jest siłą wypływającą od Boga, czy też boską Osobą równą Ojcu i Synowi? Czy ta kwestia ma znaczenie i czy wpływa ona na nasze relacje z Bogiem? Jezus i Duch:

Bardziej szczegółowo

były wolne od lęków wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. z tęsknotami Jezusa

były wolne od lęków wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. z tęsknotami Jezusa I. Świadkowie Chrystusa 2 3 4 5 6 określa sposoby odnoszenia się do Boga na wzór Jezusa wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. określa sposoby odnoszenia się do Boga

Bardziej szczegółowo

Celebracja zamknięcia Roku Wiary

Celebracja zamknięcia Roku Wiary Celebracja zamknięcia Roku Wiary W czasie Mszy św. niedzielnej 24 listopada 2013 roku. Jest to uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. 1. Przed Mszą św. wiernym rozdaje się świece i zapala się paschał

Bardziej szczegółowo

DUCH ŚWIĘTY O DZIEWCZYNCE U STUDNI

DUCH ŚWIĘTY O DZIEWCZYNCE U STUDNI SPOTKANIE 5 DUCH ŚWIĘTY Dla ułatwienia poszczególne zadania oznaczone są symbolami. Legenda pozwoli Ci łatwo zorientować się w znaczeniu tych symboli: O DZIEWCZYNCE U STUDNI Mała dziewczynka stała z dziadkiem

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Adwentu 2015. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego]

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Adwentu 2015. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego] Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Adwent 2015 r.... 3 Spotkania na niedziele Adwentu: I Niedziela Adwentu [C]... 4 LITURGIA DOMOWA II Niedziela Adwentu [C]... 6 III Niedziela Adwentu [C]...

Bardziej szczegółowo

Św. Jan Paweł II. Spotkania z młodzieżą

Św. Jan Paweł II. Spotkania z młodzieżą Św. Jan Paweł II Spotkania z młodzieżą Wy jesteście nadzieją świata, nadzieją Kościoła, wy jesteście moją nadzieją Św. Jan Paweł II starał się przybliżyć młodzież do Boga, wiedział że to od ludzi młodych

Bardziej szczegółowo

Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus wychodzi z grobu. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy.

Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus wychodzi z grobu. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus wychodzi z grobu. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus przychodzi mimo zamkniętych drzwi. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy.

Bardziej szczegółowo

22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA. Wspomnienie obowiązkowe. [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań.

22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA. Wspomnienie obowiązkowe. [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań. 22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA Wspomnienie obowiązkowe [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań II Czytanie 1 / 5 Z Homilii św. Jana Pawła II, papieża, wygłoszonej

Bardziej szczegółowo

Diecezjalna inauguracja kolejnego roku pracy Domowego Kościoła A W S D W S Z C Z E C I N I E 3 1 S I E R P N I A 2 0 1 4

Diecezjalna inauguracja kolejnego roku pracy Domowego Kościoła A W S D W S Z C Z E C I N I E 3 1 S I E R P N I A 2 0 1 4 Diecezjalna inauguracja kolejnego roku pracy Domowego Kościoła A W S D W S Z C Z E C I N I E 3 1 S I E R P N I A 2 0 1 4 ( ) Jesteśmy zapraszani, by odnawiać swe osobiste spotkanie z Jezusem ( ) Inauguracja

Bardziej szczegółowo

Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1. Klasa I

Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1. Klasa I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z RELIGII Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1 Klasa I Ocena Wymagania programowe Uczeń: - potrafi opowiedzieć o patronie kościoła parafialnego

Bardziej szczegółowo

Akt zawierzenia Modlitwy Różańcowej Rodziców w intencji dzieci

Akt zawierzenia Modlitwy Różańcowej Rodziców w intencji dzieci Akt zawierzenia Modlitwy Różańcowej Rodziców w intencji dzieci Niepokalana Dziewico Maryjo! Królowo Rodzin, Królowo Pokoju! Zawierzam Ci swoje dzieci i wszystkie dzieci objęte modlitwą w RóŜach RóŜańcowych

Bardziej szczegółowo

KOCHAMY DOBREGO BOGA. Jesteśmy dziećmi Boga Poradnik metodyczny do religii dla klasy 0

KOCHAMY DOBREGO BOGA. Jesteśmy dziećmi Boga Poradnik metodyczny do religii dla klasy 0 KOCHAMY DOBREGO BOGA Jesteśmy dziećmi Boga Poradnik metodyczny do religii dla klasy 0 Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2011 Spis treści Ogólna prezentacja podręcznika Jesteśmy dziećmi Boga...3 Program

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ Materiały wykorzystywane w przygotowywaniu dziecka do I Spowiedzi i Komunii świętej w Parafii Alwernia DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum kl. I, Temat 29

Gimnazjum kl. I, Temat 29 Rok liturgiczny Okres zwykły Wielki Post Okres Bożego Narodzenia Triduum Paschalne Okres wielkanocny Adwent Okres zwykły Dopasuj nabożeństwo do okresu liturgicznego. Dopisz kolor szat liturgicznych obowiązujący

Bardziej szczegółowo

MODLITWA ZA RODZINY I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO INDYWIDUALNE RODZIN

MODLITWA ZA RODZINY I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO INDYWIDUALNE RODZIN MODLITWA ZA RODZINY I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO INDYWIDUALNE RODZIN (jeżeli są odpowiednie warunki można zaprosić teraz rodziny na środek kościoła. Niech uklękną obok siebie dziadkowie, rodzice, dzieci.) KAPŁAN:

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele i uroczystości. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego]

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele i uroczystości. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego] Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Okres Bożego Narodzenia 2015/16... 3 Spotkania na uroczystości i niedziele Okresu Bożego Narodzenia 2015/16: LITURGIA DOMOWA Uroczystość Bożego Narodzenia

Bardziej szczegółowo

Życzenia na Chrzciny od Rodziców Chrzestnych

Życzenia na Chrzciny od Rodziców Chrzestnych od Rodziców Chrzestnych Na pamiątkę wielu łask Bożych życzą Rodzice Chrzestni. Bądź pełny wiary i nadziei, a miłość Boża niech wypełni Twoje serce. Wielu łask Bożych i nieustającej opieki aniołów życzy

Bardziej szczegółowo

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia.

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci i młodzieży. Obejmuje przede wszystkim wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, podawanej w sposób systematyczny i całościowy

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień sierpień 2017

KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień sierpień 2017 KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień 2016 - sierpień 2017 Data Temat Przedsięwzięcie wrzesień 1. Czwartek Wspomnienie św. Bronisławy 77.rocznica wybuchu II wojny św.; Nowy Rok Szkolny 2016/17

Bardziej szczegółowo

SŁUŻYĆ BOGU TO SZUKAĆ DRÓG DO LUDZKICH SERC

SŁUŻYĆ BOGU TO SZUKAĆ DRÓG DO LUDZKICH SERC SŁUŻYĆ BOGU TO SZUKAĆ DRÓG DO LUDZKICH SERC NOWENNA Z KSIĘDZEM JERZYM POPIEŁUSZKO W INTENCJI BUDOWANIA CYWILIZACJI MIŁOŚCI TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE FIDES ET RATIO ZA WIEDZĄ KURII METROPOLITALNEJ WARSZAWSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie.

Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie. nr 1 (1) marzec kwiecień 2014 SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ Sosnowiec Zagórze Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie. św. Ojciec

Bardziej szczegółowo

A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego,

A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Lekcja 6 na 11 lutego 2017 A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa (1 Tesaloniczan

Bardziej szczegółowo

Miłosierdzie Miłosierdzie

Miłosierdzie Miłosierdzie Miłosierdzie Miłosierdzie SP Klasa IV, Temat 57 SP SP Klasa IV, IV, Temat 57 57 SP Klasa IV, Temat 57 Koronka do Miłosierdzia Bożego Na początku odmawia się: Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę

Bardziej szczegółowo

Archidiecezjalny Program Duszpasterski. Okres PASCHALNy. ROK A Propozycje śpiewów

Archidiecezjalny Program Duszpasterski. Okres PASCHALNy. ROK A Propozycje śpiewów Archidiecezjalny Program Duszpasterski Okres PASCHALNy ROK A Propozycje śpiewów Poznań 2007/2008 21 WIELKI CZWARTEK W. W Krzyżu cierpienie; A myśmy się chlubić powinni (antyfona śpiewana na przemian z

Bardziej szczegółowo

Trójca Święta wzór doskonałej wspólnoty

Trójca Święta wzór doskonałej wspólnoty Trójca Święta wzór doskonałej wspólnoty Prawda o Bogu w Trójcy Jedynym należy do największych tajemnic chrześcijaństwa, której nie da się zgłębić do końca. Można jedynie się do niej zbliżyć, czemu mają

Bardziej szczegółowo

Amen. Dobry Boże, spraw, aby symbole ŚDM, krzyż wraz z ikoną Maryi, Ojcze nasz Zdrowaś Maryjo

Amen. Dobry Boże, spraw, aby symbole ŚDM, krzyż wraz z ikoną Maryi, Ojcze nasz Zdrowaś Maryjo Nowenna przed peregrynacją symboli ŚDM które w najbliższym czasie nawiedzą nasze miasto (parafię, dekanat, diecezję), były znakami nadziei dla wszystkich, ukazując zwycięstwo Jezusa nad tym, co przynosi

Bardziej szczegółowo

M O D L IT W Y I PIEŚNI M ARYJN E

M O D L IT W Y I PIEŚNI M ARYJN E M O D L IT W Y I PIEŚNI M ARYJN E M O D L I T W Y ANIOŁ PAŃSKI Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha świętego. Zdrowaś Maryjo Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa

Bardziej szczegółowo

NA GÓRZE PRZEMIENIENIA

NA GÓRZE PRZEMIENIENIA KS. JERZY LECH KONTKOWSKI SJ NA GÓRZE PRZEMIENIENIA Modlitewnik dla dorosłych Wydawnictwo WAM KSIĘGA MODLITW ZNAK KRZYŻA W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. MODLITWA PAŃSKA Ojcze nasz, któryś jest

Bardziej szczegółowo

Ogólnie: Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia.

Ogólnie: Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia. KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie I klasy szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr AZ-11-01/10-RA-1/11 Jesteśmy w rodzinie Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria

Bardziej szczegółowo

Zauważamy, że nowe sytuacje w rodzinach, a także w życiu społecznym, ekonomicznym, politycznym i kulturalnym. domagają się

Zauważamy, że nowe sytuacje w rodzinach, a także w życiu społecznym, ekonomicznym, politycznym i kulturalnym. domagają się Zauważamy, że nowe sytuacje w rodzinach, a także w życiu społecznym, ekonomicznym, Szukamy: politycznym i kulturalnym 1. Doświadczenia żywej wiary 2. Uzasadnienia swojej wiary domagają się 3. Wspólnoty

Bardziej szczegółowo

Aktywni na start. Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r.

Aktywni na start. Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r. Aktywni na start Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r. Bo ziemia sama z siebie owoc wydaje, najpierw trawę, potem kłos, potem pełne zboże w kłosie. A gdy owoc dojrzeje, wnet się zapuszcza sierp, bo nadeszło

Bardziej szczegółowo

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Religia klasa 5 : oceny dopuszczająca i dostateczna : oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań: Aby uzyskać kolejną,

Bardziej szczegółowo

Nowenna do św. Charbela

Nowenna do św. Charbela Nowenna do św. Charbela Modlitwa do odmawiania każdego dnia O dobry, miłosierny i najukochańszy Boże, z głębi serca, z pokorą wobec Ciebie pragnę moją modlitwą wyrazić wdzięczność za wszystko co otrzymałem

Bardziej szczegółowo

Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II

Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Kościół

Bardziej szczegółowo

pójdziemy do kina Gimnazjum kl. I, Temat 57

pójdziemy do kina Gimnazjum kl. I, Temat 57 pójdziemy do kina pragnę sprawić Ci radość kupię kwiaty chcę być z Tobą ofiaruję prezent dobrze jest być razem przygotuję dobre jedzenie przyjaźń z Tobą jest dla mnie ważna Grupa 1 Przeczytaj poniższy

Bardziej szczegółowo

Kochani! Już za nami Święto Jedności Dziękuję wszystkim! W dalszej części znajdziecie zdjęcia z tego wydarzenia.

Kochani! Już za nami Święto Jedności Dziękuję wszystkim! W dalszej części znajdziecie zdjęcia z tego wydarzenia. Kochani! Już za nami Święto Jedności 2013. Dziękuję wszystkim! W dalszej części znajdziecie zdjęcia z tego wydarzenia. 1 / 15 2 / 15 3 / 15 4 / 15 5 / 15 6 / 15 7 / 15 8 / 15 9 / 15 10 / 15 11 / 15 12

Bardziej szczegółowo

Cel: Przybliżenie postaci Maryi Bożej Matki jako pierwowzoru wiary dla każdego chrześcijanina. Ukazanie znaczenia jej kultu w Kościele.

Cel: Przybliżenie postaci Maryi Bożej Matki jako pierwowzoru wiary dla każdego chrześcijanina. Ukazanie znaczenia jej kultu w Kościele. Temat: Najświętsza Maryja Panna w roku liturgicznym Cel: Przybliżenie postaci Maryi Bożej Matki jako pierwowzoru wiary dla każdego chrześcijanina. Ukazanie znaczenia jej kultu w Kościele. 1 / 8 Pomoce:

Bardziej szczegółowo

Temat: Sakrament chrztu świętego

Temat: Sakrament chrztu świętego Temat: Sakrament chrztu świętego UWAGA! Do spotkania należy przygotować obrzędy chrztu świętego (powinny być dostępne w zakrystii) oraz w miarę możliwości drugą część spotkania przeprowadzić w kościele

Bardziej szczegółowo

FORMACJA POCZĄTKOWA DO STANU DZIEWIC

FORMACJA POCZĄTKOWA DO STANU DZIEWIC SKORZESZYCE, 14.V.2010 FORMACJA POCZĄTKOWA DO STANU DZIEWIC (propozycja tematów) I ETAP (ROZEZNANIE POWOŁANIA) CZAS: około 1 roku CEL: ZROZUMIENIE I PRZYJĘCIE BOŻEGO WEZWANIA ZAPOZNANIE Z CHARYZMATEM ZAKOŃCZENIE:

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM

SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM Tydzień wprowadzający Bóg nas "...wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w

Bardziej szczegółowo

Niedziela Chrztu Pańskiego Łk 3, Trzy chrzty II Niedziela Zwykła J 2, Wszystko i cokolwiek III Niedziela Zwykła Łk 1, 1-4; 4,

Niedziela Chrztu Pańskiego Łk 3, Trzy chrzty II Niedziela Zwykła J 2, Wszystko i cokolwiek III Niedziela Zwykła Łk 1, 1-4; 4, 5 Spis treści Wstęp 11 Ku przemienionemu człowiekowi I Niedziela Adwentu Łk 21, 25-28. 34-36 15 Oczekiwać z nadzieją II Niedziela Adwentu Łk 3, 1-6 19 Między marketingiem a pustynią Niepokalane Poczęcie

Bardziej szczegółowo

18.00 Msza św. z kazaniem dla wszystkich po Mszy Świętej NAUKA STANOWA DLA KOBIET

18.00 Msza św. z kazaniem dla wszystkich po Mszy Świętej NAUKA STANOWA DLA KOBIET ` PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH Prowadzonych przez Misjonarzy Świętej Rodziny w parafii Trójcy Świętej w Pruszczu w dniach 3-11 października 2009 r Sobota 3 październik Uroczysta Msza Święta z obrzędem wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ON LINE KOMUNIKAT MIESIĘCZNY MARYJA ZAPRASZA NAS DO BYCIA ŚWIADKAMI BOGA. n. 3 2014 24 marzec

ON LINE KOMUNIKAT MIESIĘCZNY MARYJA ZAPRASZA NAS DO BYCIA ŚWIADKAMI BOGA. n. 3 2014 24 marzec KOMUNIKAT MIESIĘCZNY n. 3 2014 24 marzec ON LINE MARYJA ZAPRASZA NAS DO BYCIA ŚWIADKAMI BOGA W świecie dzisiejszym doświadcza się wielkiej pustki Boga w sercu ludzkim i widzi się jak następuje wzrost występowania

Bardziej szczegółowo

STATUT SERCAŃSKIEJ WSPÓLNOTY ŚWIECKICH

STATUT SERCAŃSKIEJ WSPÓLNOTY ŚWIECKICH STATUT SERCAŃSKIEJ WSPÓLNOTY ŚWIECKICH I Natura i cel 1 Sercańska Wspólnota Świeckich (SWŚ) jest ruchem apostolskim osób świeckich, które uczestnicząc w duchowości i misji Zgromadzenia Księży Najśw. Serca

Bardziej szczegółowo

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Wersja robocza 1999 Diakonia Muzyczna Ruchu Światło Życie Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko Praskiej Objaśnienia: Pd: Piosenka

Bardziej szczegółowo

3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem

3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem 3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem Trzeba wierzyć w to, co się robi i robić to z entuzjazmem. Modlić się to udać się na pielgrzymkę do wewnętrznego sanktuarium, aby tam uwielbiać Boga

Bardziej szczegółowo

Rok liturgiczny (kościelny)

Rok liturgiczny (kościelny) Rok liturgiczny (kościelny) Adwent Okres Narodzenia Pańskiego Okres zwykły cz. I Wielki Post Triduum Paschalne Okres Wielkanocny Okres zwykły cz. II Przeczytajcie fragment Składu apostolskiego. Jakie fakty

Bardziej szczegółowo

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana?

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? W skali od 1 do 10 (gdzie 10 jest najwyższą wartością) określ, w jakim stopniu jesteś zaniepokojony faktem, że większość młodzieży należącej do Kościoła hołduje

Bardziej szczegółowo

Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A. KLASY III D i III B. KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska

Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A. KLASY III D i III B. KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska RE Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A KLASY III D i III B KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska Duchu Święty przyjdź ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO DOMINIKA CIBOROWSKA KL III D MODLITWA Przyjdź

Bardziej szczegółowo

Gazetka Parafialna. Prószków Przysiecz m a j 2016 r. www.parafia-proszkow.pl, e-mail: poczta@parafia-proszkow.pl

Gazetka Parafialna. Prószków Przysiecz m a j 2016 r. www.parafia-proszkow.pl, e-mail: poczta@parafia-proszkow.pl Prószków Przysiecz m a j 2016 r. Gazetka Parafialna www.parafia-proszkow.pl, e-mail: poczta@parafia-proszkow.pl Przez cały miesiąc maj, codziennie w dni powszednie tygodnia, w Prószkowie o godz.18 00,

Bardziej szczegółowo

Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW

Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW SAKRAMENT POJEDNANIA Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW Znaki Gotowości Czy twoje dziecko czasem Chce się modlić do Boga? Mówi Przepraszam bez podpowiadania? Przebacza innym nawet wtedy, gdy nie mówi przepraszam?

Bardziej szczegółowo

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM?

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? wg Lucy Rooney, Robert Faricy SJ MODLITWA NA TYDZIEŃ TRZECI Uzdrowienie wewnętrzne Dzień pierwszy Przeczytaj ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego: Łk. 4, 38-42 Wysoka gorączka

Bardziej szczegółowo

Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE

Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE Spis treści Słowo wstępne MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE O. ANTONI BOCHM OMI Przygotować drogę Chrystusowi Kazanie odpustowe z okazji Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela. 11 O. ANTONI BOCHM OMI Wzór odwagi

Bardziej szczegółowo

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs 1 2 Spis treści Wszystkich Świętych (1 listopada)......6 Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych (2 listopada)......7 Prawdziwie w Bogu (3 listopada)......8 Przełamać duchową pustkę (4 listopada)......9

Bardziej szczegółowo

A.D Rok Jubileuszu 30-lecia powstania naszej parafii

A.D Rok Jubileuszu 30-lecia powstania naszej parafii A.D. 2017 Rok Jubileuszu 30-lecia powstania naszej parafii 2 luty - czwartek - Święto Ofiarowania Pańskiego - MB Gromnicznej 3 luty - I piątek miesiąca 11 luty - sobota - NMP z Lourdes - Dzień Chorych

Bardziej szczegółowo

Istotą naszego powołania jest tak całkowite oddanie się Bogu, byśmy byli jego ślepym narzędziem do wszystkiego, do czego tylko Bóg nas zechce użyć.

Istotą naszego powołania jest tak całkowite oddanie się Bogu, byśmy byli jego ślepym narzędziem do wszystkiego, do czego tylko Bóg nas zechce użyć. o. Walerian Porankiewicz Istotą naszego powołania jest tak całkowite oddanie się Bogu, byśmy byli jego ślepym narzędziem do wszystkiego, do czego tylko Bóg nas zechce użyć. To całkowite oddanie się Bogu

Bardziej szczegółowo

TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK

TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK PARAFIA ŚWIĘTEGO STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA W ŁABOWEJ A.D. 2015 TRIDUUM PASCHALNE Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Ogólne

Bardziej szczegółowo

Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. (1 J 4,11) Droga Uczennico! Drogi Uczniu!

Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. (1 J 4,11) Droga Uczennico! Drogi Uczniu! Droga Uczennico! Drogi Uczniu! Jesteś już uczniem i właśnie rozpoczynasz swoją przygodę ze szkołą. Poznajesz nowe koleżanki i nowych kolegów. Tworzysz razem z nimi grupę klasową i katechetyczną. Podczas

Bardziej szczegółowo

Informator dla Przyjaciół CeDeH-u

Informator dla Przyjaciół CeDeH-u CDH w Zakroczymiu jest kapucyńskim klasztorem oraz miejscem formacji w duchowości franciszkańskiej, kapucyńskiej i honorackiej, dla osób konsekrowanych i świeckich. Ma tu swoją siedzibę Biblioteka, Archiwum

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016. Gliwice 2016

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016. Gliwice 2016 Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Okres Wielkiego Postu 2016... 2 Spotkania na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016: 1 Niedziela Wielkiego Postu [C]... 3 LITURGIA DOMOWA 2 Niedziela Wielkiego

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2016/2017

ROK SZKOLNY 2016/2017 ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawowe kryteria przedmiotowego systemu oceniania z religii dla klas III Ocena celująca spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą; posiadane wiadomości łączy ze sobą w systematyczny

Bardziej szczegółowo

Żywy. Różaniec. przy parafii św. Augustyna we Wrocławiu

Żywy. Różaniec. przy parafii św. Augustyna we Wrocławiu Żywy Różaniec przy parafii św. Augustyna we Wrocławiu Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest modlitwą ludzkiej solidarności. św. Jan Paweł II Nie ma takiego problemu osobistego ani

Bardziej szczegółowo

Drodzy Bracia i Siostry Rodziny Wincentyńskiej,

Drodzy Bracia i Siostry Rodziny Wincentyńskiej, Drodzy Bracia i Siostry Rodziny Wincentyńskiej, Okres Wielkiego Postu jest sprzyjającym czasem do rozważania tajemnic naszej wiary. Ponownie jesteśmy zaproszeni do przyłączenia się do Jezusa w Jego wędrówce

Bardziej szczegółowo

K O M E N T A T O R L I T U R G I C Z N Y

K O M E N T A T O R L I T U R G I C Z N Y W s k a z ó w k i p r a k t y c z n e K O M E N T A T O R L I T U R G I C Z N Y K O M E N T A R Z L I T U R G I C Z N Y nie jest wprost potrzebny do przeżywania liturgii, stąd nie należy go stosować na

Bardziej szczegółowo

OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ Z LUDEM OBRZĘDY WSTĘPNE

OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ Z LUDEM OBRZĘDY WSTĘPNE WEJŚCIE OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ Z LUDEM OBRZĘDY WSTĘPNE Kapłan podchodzi do ołtarza i całuje go na znak czci. Następnie może okadzić ołtarz, obchodząc go dookoła. Potem kapłan udaje się na miejsce przewodniczenia.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Jezus przewyższa wszystkich, ponieważ jest Synem Bożym Ewangelia na 2. Niedzielę Adwentu

Spis treści. Jezus przewyższa wszystkich, ponieważ jest Synem Bożym Ewangelia na 2. Niedzielę Adwentu Wprowadzenie ADWENT I NARODZENIE PAŃSKIE Dzień Pański, który przemienia lęk w radość Ewangelia na 7. Niedzielę Adwentu Jezus przewyższa wszystkich, ponieważ jest Synem Bożym Ewangelia na 2. Niedzielę Adwentu

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z religii kl. 4

Kryteria ocen z religii kl. 4 Kryteria ocen z religii kl. 4 Ocena celująca - spełnia wymagania w zakresie oceny bardzo dobrej - prezentuje treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ - samodzielnie posługuje się wiedzą

Bardziej szczegółowo