ON LINE KOMUNIKAT MIESIĘCZNY MARYJA ZAPRASZA NAS DO ŚWIĘTOŚCI. n czerwiec

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ON LINE KOMUNIKAT MIESIĘCZNY MARYJA ZAPRASZA NAS DO ŚWIĘTOŚCI. n. 6 2014 24 czerwiec"

Transkrypt

1 KOMUNIKAT MIESIĘCZNY n czerwiec ON LINE MARYJA ZAPRASZA NAS DO ŚWIĘTOŚCI Każdego dnia spotykamy ludzi i stawiamy czoło okolicznościom znaczonym przez nieład, zagubienie, niekiedy rozpacz. My ludzie tyle razy wolimy ciemności niż światło i nie czynimy prawdy. Jest to spowodowane czynem, że często żyjemy jakby nie istniał Bóg i nie zdajemy sobie sprawy, że bez Niego jesteśmy prochem, jesteśmy jednym podmuchem, jesteśmy, jak kwiat polny, który pojawia się rankiem i więdnie wieczorem. Maryja swoim życiem i swoją obecnością zachęca nas do zwrócenia do Boga naszych myśli, do otwierania Jemu naszego serca, do kierowania wzwyż naszego wejrzenia, do czynienia modlitwy wytchnieniem naszego śmiertelnego istnienia. Nade wszystko pośrednictwo macierzyńskie doprowadza nas do przyjmowania i zaufania w miłość Boga, w Jego ojcostwo i opatrzność. Miłość Boga przelana do naszych serc wydaje nam świadectwa dobroci wobec tego, który jest daleko, wobec tego, który nigdy nie doświadczył zbawienia w imię Jezusa. Wiara się rozpowszechnia poprzez promieniowanie. Jeżeli Jezus jest miłością naszego serca będziemy mogli pomagać innym w spotkaniu. Każdy z nas jest kochany przez Boga, jest cennym w Jego oczach, jak przypomina prorok Izajasz: Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu, tyś mój! Albowiem Ja jestem Pan, Bóg twój, Święty Izraela, twój Zbawca. Nabrałeś wartości i Ja cię miłuję. Nie lękaj się, bo jestem z Tobą. (Iz 43, 1.3-5). Ojciec posłał Jednorodzonego Syna na świat nie dla jego potępienia, ale żeby był zbawiony, daje nam moc Ducha, abyśmy wierzyli w Niego, abyśmy nie czynili zła, ale czynili prawdę. Świadomi naszej słabości i jednocześnie naszej wartości, powinniśmy zwracać się do szkoły Maryi, do świętości, do życia wiecznego, do raju, tak jak Ksiądz Bosko polecał zawsze swoim chłopcom: Kawałek raju wynagrodzi wszystko. Jak piękną rzeczą jest wiedzieć, że jest Ktoś kto o nas myśli, nas oczekuje, przygotował nam miejsce. Zostaliśmy upragnionymi od początku do końca świata! Jest wiara w Chrystusa, który zwycięża nasze lęki, który zatrzymuje nasze niepokoje. Nie życie na łasce i niełasce myśli, uczuć ale bycie opartymi i zakotwiczonymi w miłości Boga. Poprzez Maryję otwierać serce na światło, nadzieję, radość. Jezus jest naszym domem, Jezus jest naszym życiem. Matka Najświętsza, która przychodzi z nieba, zaprasza nas do patrzenia w Niebo, gdzie wstąpił Jezus, aby przygotować nam miejsce i ostrzega nas przed marnością życia bez Boga i przywołuje nas do piękna i wielkości życia z Bogiem, ufając w Jego miłości. Stawajmy pod długi płaszcz Maryi, pod Jej opiekę i obronę, i kroczmy z Nią razem do nieba, trzymając się mocno spojrzenia na Jezusa, błogosławiony owoc Jej łona! Pan Lucca Tullio, Przewodniczący Ksiądz Pierluigi Cameroni SDB, Kierownik duchowy

2 DROGA FORMACYJNA «Da mihi animas, cetera tolle» 9. «Maryja Niewiasta, Mama, Mistrzyni i Wspomożenie» Homilia Księdza Generała Āngel Fernāndez Artime na uroczystość Maryi Wspomożycielki Turyn Valdocco(24 maja 2014) Najdroższa młodzieży, najdroższa Matko Yvonne, najdrożsi współbracia, współsiostry, wszyscy członkowie Rodziny Salezjańskiej i przyjaciele Księdza Bosko oraz Wspomożycielki: otóż jestem po raz pierwszy jako Generał w tej Bazylice; i mogę wam powiedzieć, że jestem w Domu! Tydzień temu znajdowałem się z Rodziną Salezjańską z Portugalii w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. Tu i tam, w całym świecie, Maryja, Matka Jezusa, jest obecnością silną i znaczącą, w sprawie bycia Jej tak często Dobrą Pasterką, która prowadzi swoich synów do Jezusa. My, jako członkowie Rodziny Księdza Bosko, nie możemy myśleć bez Niej, ponieważ Ona uczyniła wszystko i nie ustaje dalej tego czynić! W tym miejscu przychodzi mi pytanie do was: Kim jest Maryja dla was? Kim jest Maryja dla ciebie? Kim jest dla mnie? [Dajmy sobie kilka sekund dla naszej odpowiedzi ]. Najdrożsi, dziś zapraszam was do rozważania Maryi oczyma mądrości i serca oraz rozważania Jej jako Niewiasty, Mamy, Mistrzyni i Wspomożenia. Ona jest przede wszystkim Niewiastą. W czwartej Jezusowej Ewangelii sam Jezus nazywa Ją w ten sposób słusznie dwa razy, przy dwóch głównych okolicznościach: w pierwszym znaku, który On czyni, podczas wesela w Kanie, (por. J 2, 1-12)znaku łaski w którym «jego uczniowie uwierzą w Niego», i w chwili krzyża, kiedy Maryja i ukochany uczeń tam będą(por. J 19, 25-27). «Niewiasto, czego chcesz ode mnie?» i «Niewiasto, oto syn Twój!». Niewiasta : jest pięknym tytułem danym nowej Ewie, matce nowego Adama. W Niej cała ludzkość ponownie się budzi i ponownie się odradza dla działania Syna. Także Święty Paweł dla wyrażenia człowieczeństwa Syna jedynego Boga określa Go jako narodzonego z niewiasty>>(ga 4, 4). Nie możemy schylić się do tajemnicy Wcielenia bez rozważania Jej jako niewiasty. I rozważać Ją jako niewiastę oznacza podejmować zawsze częściej drogę uczłowieczania, które zapowiada powołanie salezjańskie wszystkim członkom naszej Rodziny. Żyjemy i pracujemy dla prawdziwego człowieczeństwa, braterskiego, współodpowiedzialnego i w pokoju. A Ona po pierwsze towarzyszy nam w czynieniu tego. Maryja jest także dla nas Matką, nawet, powiedziałbym Matką! Bóg wybrał dla swego Syna prawdziwą mamę. Z pewnością Jezus podczas wzrastania przy Maryi Józefie, umiał rozpoznawać wewnątrz miłość gorącą i serdeczną której doświadczał przez całą wieczność ze strony swego Ojca, Ojca wszystkich. Maryja stała się mamą jak wiele matek, które znajdują się tu dzisiaj lub nam towarzyszą na telewizję, jak tyle naszych mam. «Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie» (Łk 2, 48). Ten fragment Łukasza ukazuje nam całe serce mamy. Ile razy mamy myślą z lękiem o swoich dzieciach!...! A co ujrzeli pasterze, którzy poszli aż do Betlejem? Nie znaleźli, przypadkiem, mamy i taty, którzy podejmują się troski o swego małego synka?(por. Łk 2, 16). 2

3 Oto dlaczego mama: ponieważ w ten sposób podejmuje się troski o nas! Zatem promieniuje coraz bardziej dar Jezusa dla swego przyjaciela: «Oto Matka twoja» (J 19, 27). Ona jest naszą Matką ponieważ w podejmowaniu się troski o nas wszechstronnie podejmowania się troski o nas samych i jednych oraz także jednych o drugich, podejmowania się troski o życie, i ponadto, o wzrost naszych braci i sióstr, o życie tych, którzy są w większym niebezpieczeństwie je stracić i stracić siebie Najmilsi, jako Rodzina Salezjańska, jako przyjaciele Księdza Bosko, podejmijmy się troski o życie! Podejmijmy się troski jedni o drugich! Nie możemy zapomnieć co uczynił nasz ukochany Ksiądz Bosko kiedy utracił swoją mamę Małgorzatę; poszedł do sanktuarium Pocieszycielki i z sercem na dłoni odnowił swoje dziecięctwo i zaufanie do mamy, która zawsze nie ustawała stawać dotąd, obok, z nim i jego chłopcami. Także my, dzisiaj chcemy powiedzieć Maryi: bądź naszą mamą! I naucz nas podejmować troskę o życie! Maryja jest także Mistrzynią! Maryja, która nam mówi po raz pierwszy i po raz drugi: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie»(jezus)(j 2, 5); mistrzyni, która pierwsza umiała chować wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu (Łk 2, 51) i uczy nas czynić to samo. Chrześcijanin jest tym, który umie strzec sprawy Jezusa w sercu i czerpie zawsze z tego skarbu. Ona, niewiasta matka, została wskazana przez Jezusa Księdzu Bosko jako ta, która sprawiłaby ujrzenie jak wypełniać wyznaczone mu posłannictwo, mistrzyni pod której nauką możesz pozostać mądrym, a bez której każda mądrość staje się głupotą (MO). A nauka jest właściwą dla uczniów. Jesteśmy dobrymi uczniami Maryi, jak stali się nimi Ksiądz Bosko, Matka Mazzarello, pierwsze i pierwsi naszej Rodziny Salezjańskiej. W końcu, Maryja jest Wspomożeniem. Pierwszą czynnością niewiasty, już matki, po zwiastowaniu Anioła było poświęcenie w służbie Elżbiety(por. Łk 1, 39 itd). Ewangelia mówi, że wybrała się i poszła z pośpiechem!».jakie piękne wyrażenie o służbie kościelnej a szczególnie tej salezjańskiej: w pośpiechu staramy się poświęcać w służbie podejmowania troski o życie, które wzrasta i które tyle razy widzi się zagrożonym; w pośpiechu celem odpowiedzenia na wołanie młodzieży, przede wszystkim tej w największym niebezpieczeństwie: w pośpiechu jednakże bez pośpiechu, to znaczy ofiarując czas wystarczający i stosowny, jak Ona która ««pozostała u niej[elżbiety]około trzech miesięcy; potem wróciła do domu» (Łk 1, 56]. Maryja jest tą, która tak zdaje sobie sprawę, że brakowało wina w Kanie że poświęca się zabiegając u Jezusa i w ten sposób wspomaga aby nie brakowało radości podczas święta życia. Zatem, najdrożsi bracia i siostry, dzisiaj z Valdocco, z tego Domu Maryi, Mówię wam jeszcze raz: nie lękajcie się niczego! Ponieważ Maryja jest naszą Pomocą. Ona jest naszą Matką i Mistrzynią, która uczy nas bycia prawdziwymi uczniami misjonarzami Jezusa i podejmowania się troski o nasze życie, aby je uczynić bardziej ludzkim, według miary Chrystusa, Słowem wiecznym zrodzonym z Niewiasty. Maryjo, Wspomożenie Wiernych! Módl się za nami. The paper can be read at the following site: and here: For every comunication you can contact the following adress: 3

4 KRONIKA RODZINY KONSULTA ŚWIATOWA RODZINY SALEZJAŃSKIEJ Od 30 maja do 1 czerwca 2014 roku, odbyło się w Domu Generalnym Salezjanów spotkanie Światowej Rady Rodziny Salezjańskiej. Ksiądz Āngel Fernāndez Artime, dziesiąty Następca Księdza Bosko, uczestniczył po raz pierwszy w tym spotkaniu, uczestnicząc w pracach od początku do końca. Ze strony Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki obecnymi byli Pan Lucca Tullio Przewodniczący i Pierluigi Cameroni, Kierownik duchowy. Celem Rady Światowej, jak mówi artykuł 46 Karty Tożsamości Rodziny Salezjańskiej, jest ten, przedstawianie istotnych kierunków ruchu na następujący rok duszpasterski. Oprócz tego, spotkanie poszerzyło punkt widzenia także na następne lata, przedstawiając pewne kierunki programowe i wnioski odnośnie do ukierunkowania Rodziny Salezjańskiej na całe sześciolecie Po pierwszym powitaniu Księdza Generała i wyświetleniu video-orędzia do Rodziny Salezjańskiej opracowanego w kilka dni po swoim wyborze, zostało dogłębnie poznane znaczenie i program działania na Dwu stulecie urodzin Księdza Bosko. Dzień sobotni 31 maja został zasadniczo poświęcony przedstawianiu i w uczestnictwie w grupie urzeczywistniane przez różne grupy Rodziny Salezjańskiej. Szczególna uwaga została poświęcona także innym zagadnieniom: uczestnictwo Rodziny Salezjańskiej w Powszechnej Wystawie w Milano 2015; przygotowanie Dni Duchowości Rodziny Salezjańskiej 2015; kandydatura Zgromadzenia Salezjańskiego do Nagrody Księcia Asturii za Współpracę 2014, przedstawioną przez Wychowanków Salezjańskich z Hiszpanii. TURYN PIERWSZE STOWARZYSZENIE CZCICIELI MARYI WSPOMO ŻYCIELKI UROCZYSTOŚĆ MARYI WSPOMOŻYCIELKI Także nasze Stowarzyszenie jest zjednoczone z całą Rodziną Salezjańską i z czcicielami Wspomożycielki w Jej święto, które przeżyło po raz pierwszy uczestnictwo nowego następcy Księdza Bosko, Księdza Āngel Fernāndez Artime. Stowarzyszenie Czcicieli Maryi Wspomożycielki jest przygotowane na to święto kierując jednym z wieczorów nowenny, jak również jednym dniem skupienia i formacji. Szczególnym momentem wiary ludowej stało się uczestnictwo i doświadczenie wielkiej wiary procesją Maryi Wspomożycielki. Stowarzyszenie Czcicieli Maryi Wspomożycielki było bardzo dobrze przedstawione przez młodzież, rodziny, i starszych; wszyscy zjednoczeni w jedynej miłości do Maryi i w przyrzeczeniu do kroczenia pod Jej przewodnictwem do zwiastowania ewangelii radości w naszym czasie. 4

5 SYCYLIA-PIELGRZYMKA DO RZYMU W związku z kanonizacją Jana XXIII i Jana Pawła II, 27 kwietnia, wzruszającym uczestnictwem na Placu Świętego Piotra w Rzymie. Spotkanie z papieżem Franciszkiem, któremu podarowaliśmy Carrettino Siciliano i życiorys Sługi Bożego Nino Baglieri i odwiedziny grobów świętych papieży! FILIPINY PÓŁNOCNE: RADA INSPEKTORIALNA 27 kwietnia członkowie rady pochodzący z różnych grup Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki Filipiny Północne (FIN)spotkali się na rocznym spotkaniu Rady Inspektorialnej. Spotkanie odbyło się w Don Bosco Hall in Makati City i uczestniczyło 45 członków. Przewodniczący każdej rady referowali swoją działalność, okoliczność przynależności(kandydaci, członkowie, chorzy i zmarli)oraz plany na przyszłość. To stało się także sposobnością do upamiętnienia 145 Rocznicy Stowarzyszenia Czcicieli Maryi(18 kwietnia 1869). Pani Maria Junifer Maliglig, Przewodnicząca Krajowa, przedstawiła nowego Generała Księdza Āngel Fernāndez Artime. Dziesiąty następca Świętego Jana Bosko, który nam przypomina w sposób szczególny założyciela Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki, samego Księdza Bosko. Ten dzień stał się także sposobnością do odnowienia przyrzeczenia każdego członka w posłannictwie powierzonym przez Świętego Jana Bosko w pogłębianiu pobożności do Maryi Wspomożycielki i miłości Chrystusa. Msza, odprawiana przez Księdza Antoniego Molavin, SDB, została ofiarowana za chorych i zmarłych członków Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki. LUBIANA(SŁOWENIA) W czwartek 8 maja 2014 roku w sanktuarium Maryi Wspomożycielki z Rakovink-Lubiana Ksiądz Pierluigi Cameroni spotkał kilku członków grup Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki z Lubiany, Murska Sobota, Maribor. W spotkaniu uczestniczyli inspektor, ksiądz Janez Potoćnik, inspektorka Siostra Tramte Damjana, kierownik duchowy, ksiądz Tone Ciglar i Przewodniczący krajowy, Pani Doktor Romana Karas. W klimacie rodzinnym i braterskiej radości w ten sposób dzielono się życiem stowarzyszenia oraz kierunkami formacji i wzrastania grup. Pierluigi zostawił trzy przekazy: posłuszeństwo w duchu jak Maryja; troska o formację; obwieszczanie Jezusa dziś, celem życia misjonarskim wymiarem wiary. 5

6 . RZYM PIUS XI BAZYLIKA MARYI WSPOMOŻYCIELKI 6 maja 2014 roku, w parafii Świętej Maryi Wspomożycielki w Rzymie, nasza grupa potwierdziła swoją przynależność do Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki podczas Mszy, odprawianej przez Księdza Pierluigi Cameroni, w związku ze świętem Świętego Dominika Savio. Grupa, złożona z 23 osób, uczestniczyła z żywym wzruszeniem w odmawianiu Różańca Świętego, rozważanymi z myślami przeczytanymi z tekstów Księdza Bosko. Wszyscy doświadczyli mocnego wzruszenia w odpowiedzi: Oto jestem, w wezwaniu własnego imienia, potwierdzając w ten sposób całą pobożność do Maryi Wspomożycielki. Nasza grupa Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki zbiera się 24 każdego miesiąca na spotkaniu formacyjnym opartym na tematycznych propozycjach Stowarzyszenia Czcicieli Maryi online. Naszym pragnieniem jest to, aby się modlić jak modliła się Maryja a zatem zatrzymujemy się na chwilę, aby przemyśliwać Psalmy, wybrane na podstawie zasadniczego wątku miesiąca. Czytamy wspólnie życie Świętych Salezjanów lub też zastanawiamy się nad urywkami przyglądając się ponownie duchowości Świętego Jana Bosko. Spotkanie kończymy odmawianiem Różańca Świętego i sprawowaniem Mszy Świętej. naszym zamiarem jest organizowanie pielgrzymki Matki Bożej Misjonarki w rodzinach naszej dzielnicy, w związku z dwu stuleciem urodzin Księdza Bosko(Andrea Mancusi). BOURNEMOUTH (ANGLIA) Odpowiadając na pragnienia Maryi Wspomożycielki zapoczątkowaliśmy grupę Jej poświęconą w Bournemouth, w Anglii, odmawiając nowennę w przygotowywaniu na święto 24 maja i odprawiając Mszę świętą na Jej cześć. Nastąpiła procesja z paniami i chłopcami Oratorium Księdza Bosko, ministrantami, i z tymi, którzy z tak wielką radością niosą w procesji małą statuę Dziewicy. Panie chcą dalej prowadzić spotkania, by odmawiać Różaniec, uczestniczyć we Mszy, prowadzić dalej formację i lekturę miesięcznego komunikatu Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki online. Spotkamy się w ostatni piątek każdego miesiąca i zadecydujemy także, w którym kościele mamy się spotkać, chwilowo ofiarowałam swój dom na różaniec, modlitwę i miesięczne rozważanie(romy Powels). LIBERTAD URUGWAJ. W miesiącu maju w domu Pani Anny Marii zebrała się grupa Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki, w obecności Księdza José Correa i grupa pana z Montevideo 6

7 ALBARĒ(VERONA)-DZIEŃ MARIAŃSKI Podziękowanie za obecność ponad 150 osób pochodzących z Lombardii i z Wenecji, które uczestniczyły w dniu braterstwa i pobożności do Maryi Wspomożycielki w duchu Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki. Spotkanie odbyło się w ośrodku Daj mi dusze, resztę zabierz z Albaré, kierowanym przez wspólnotę Shalom, założoną przez Siostrę Rosalina Ravasio. Celem dnia było rozpoznawanie ducha i posłannictwa Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki u nowych osób i grup. Dokonało się doświadczenie Kościoła, Ludu Bożego zjednoczonego we wierze i w pokoju Pana: jak pięknie jest widzieć rodziny, młodzież, starszych, dzieci, poświęconych Bogu, zjednoczonych tą samą wiarą, w tej samej miłości; w tej samej pobożności do Maryi. Ksiądz Pierluigi Cameroni, kierownik duchowy Stowarzyszenia, przedstawił historię i ducha Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki, poprzez opowiadanie o życiu Stowarzyszenia, podczas kiedy niektóre pary przytaczały swoje doświadczenie i swoje historie uczestnictwa w Stowarzyszeniu Czcicieli Maryi Wspomożycielki. Również młodzieńcy z Shalom, którzy kierowali dniem ich wspaniałomyślną służbą i starannym przyjęciem, podzielili się swoim doświadczeniem wiary i miłości do Maryi. Uczestnictwo w obiedzie, odwiedziny w odnowionej wspólnocie, chórowa modlitwa różańcowa stały się chwilami wielkiego dnia zakończonego uroczystym sprawowaniem Eucharystii, w czasie której każdy został zaproszony do osobistego przyjęcia orędzia paschalnego w własnym życiu, podnosząc się z okoliczności paraliżu i śmierci, i każda grupa wspólnie była nakłaniana do przyjmowania słowa życia jakim Jezus i Maryja zachęcają do zbierania owocu łaski tego doświadczenia. Pewne odgłosy: Podziękowania ze serca za wspaniały dzień wczorajszy, za radosne przyjęcie, za cudowne mieszkanie, za wielką rozporządzalność, za ponowne naładowanie, które nam daliście (Alessandro Giusti). Miejsce zachwycające ale przede wszystkim goście, co ci porywa serce! Dziękuję! (Laura Maria Magnaghi). Minął jeden piękny dzień! W tym naszym czasie powinniśmy wszyscy chrześcijanie dobrej woli dokładać naszych starań dla wspierania i pobudzania rodziny kształtowanej przez mężczyznę, kobietę i Chrystusa uświęconą przez sakrament na podstawie społeczności obywatelskiej i małego kościoła domowego (Mauro Chiampesan). Dzięki za piękny dzień miniony wspólnie we wspólnocie i wśród młodych par. Czuliśmy się wciągnięci także my starsi i było pięknie modlić się wspólnie. Było najpiękniejszą rzeczą przeżywać wspólnie sobotę we wspólnocie wszyscy razem (Rodzice Siostry Rosy). WALENCJA(HISZPANIA)-ZJAZD STOWARZYSZENIA MARYI WSPOMOŻYCIELKI W sobotę 31 maja w miejscowości Sant Joan d Alacant został przeprowadzony XXXII Zjazd grup Stowarzyszenia Maryi Wspomożycielki(ADMA)Inspektorii Walencja. Rozpatruje się tutaj 23 grupy miejscowe rozproszone w Aragona, Wspólnota Walencka, Murcja i Albacete. Uczestniczyło około osób. I po raz pierwszy taki zjazd się urzeczywistnia w Sant Joan-gdzie Stowarzyszenie Czcicieli Maryi Wspomożycielki zostało urzędowo założone w roku 2000,po rozdzieleniu od siedziby Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki w Campello-i obecnie jedna z małych siedzib nie jest związana z domem lub z zakładem salezjańskim. Stowarzyszenie posiada 65 członków. W Inspektorii Walencji oblicza się ponad 6000 osób zapi- 7

8 sanych do Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki w 23 grupach miejscowych: Albacete, Alcoy Juan XXIII, Alcoy San Vicent Ferrer, Alicante parafia Świętego Stefana, Alicante Maryja Wspomożycielka, Cabezo de Torres, Cartagena, Campello, Elche, Ibi, La Almunia de Doña Gudina, Sueca, Torrente, Valencia, San Antonio Abad, Valencia Maria Auxiliadora, Villena, Saragozz Siostry Maryi Wspomożycielki I Saragozza Salezjanie. Większa część z tych grup miejscowych są związane z parafiami salezjańskimi i sanktuariami, i współpracują w działalności jak: Caritas, odsunięci od życia społecznego oraz chorzy i dzieła społeczne. GENUA SAMPIERDARENA-NOWA GRUPA STOWARZY- SZENIA MARYI WSPOMOŻYCIELKI 24 maja 2014 roku, uroczystość Maryi Wspomożycielki, w duchu radości i wdzięczności Maryi została urzędowo zapoczątkowana grupa Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki Wiernych w Genui Sampierdarena z przystąpieniem 12 osób, 11 pochodzących z Ameryki Łacińskiej i 1 Włoch. Odbyło się wielkie święto dla całej społeczności parafialnej, która się połączyła z tą grupą Rodziny Salezjańskiej w obecności księdza Dobraves Alojzij, dyrektorem instytucji, i proboszcza księdza Carattino Mario. Grupa jest kierowana przez księdza Daniela Coronel, peruwiańskiego salezjanina, który od kilku lat towarzyszy licznej wspólnocie Latynosów amerykańskich obecnych w tej dzielnicy Genui, przede wszystkim Ekwadorczykom i Peruwiańczykom. Poprzez założenie Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki chciano odnowić i prowadzić dalej ducha salezjańskiego mariańskiego także w drugim Valdocco, jak zostało nazwanym dzieło salezjańskie w Genui Sampierdarena, założone przez Księdza Bosko w roku CALATABIANO (KATANIA)- NOWI CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA CZCICIELI MARYI WSPOMOŻYCIELKI 29 maja 2014 roku, podczas celebracji eucharystycznej pod przewodnictwem księdza Angelo Grasso, Kierownika duchowego Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki na Sycylii, zostali przyjęci nowi kandydaci, którzy okazali ich przyrzeczenie pójścia za Chrystusem w Rodzinie Salezjańskiej powierzając siebie Maryi Wspomożycielce. Taka uroczystość przypada w 100 lecie obecności Córek Maryi Wspomożycielki w tym mieście sycylijskim. W taki sposób wyrażono powitanie nowych członków, w szczególności ksiądz proboszcz Sebastiano Leotta, członek Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki, i siostra Carmelina Cappello, kierowniczka inspektorialna i miejscowa.

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne (Wystawienie Najświętszego Sakramentu) K: O Boże, Pasterzu i nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła

Bardziej szczegółowo

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA ZELATOR wrzesień2015 3 VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA Sobota, 3 października, 2015 Niniejszy numer Zelatora ukazuje się głównie ze względu na VI Diecezjalną pielgrzymkę Żywego Różańca do Łagiewnik.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ

ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ DRODZY PARAFIANIE! W dniach od 9 16 marca nasza Wspólnota przeżywać będzie Misje parafialne. Tak jak przed ponad dwoma tysiącami

Bardziej szczegółowo

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty?

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty? Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty? - *** - Jak odmawiać Koronkę lub Różaniec? Pytanie to może wyda Wam się banalne, ale czy takie jest w rzeczywistości. Wielu ludzi bardzo

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘD PRZYJĘCIA DZIECKA Rodzice: Rodzice: Rodzice: Chrzestni: Drodzy rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?... O co prosicie Kościół Boży dla? O chrzest. Drodzy

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne historie. Tą osobą jest Maryja, mama Pana Jezusa. Maryja opowiada

Bardziej szczegółowo

Poniżej lista modlitw które są wypowiadane przy każdym odmawianiu różańca:

Poniżej lista modlitw które są wypowiadane przy każdym odmawianiu różańca: 1. Na krzyżyku, na stojąco odmawiamy Wierzę w Boga. 2. Odmawiamy Ojcze nasz. 3. Teraz mamy trzy paciorki na każdym z nich odmawiamy Zdrowaś Maryjo Pierwsza modlitwa to jest modlitwa za pogłębienie wiary,

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTY JÓZEFIE, OPIEKUNIE RODZIN. 30-dniowe nabożeństwo do świętego Józefa. tel. 618 529 293; www.karmelici.info e-mail poznan@karmelicibosi.

ŚWIĘTY JÓZEFIE, OPIEKUNIE RODZIN. 30-dniowe nabożeństwo do świętego Józefa. tel. 618 529 293; www.karmelici.info e-mail poznan@karmelicibosi. ŚWIĘTY JÓZEFIE, OPIEKUNIE RODZIN 30-dniowe nabożeństwo do świętego Józefa tel. 18 529 293; www.karmelici.info e-mail poznan@karmelicibosi.pl okładka.indd 1 2015-03-03 08:10:05 Alicja Maksymiuk ŚWIĘTY JÓZEFIE,

Bardziej szczegółowo

Nowenna Pompejańska (cz. błagalna)

Nowenna Pompejańska (cz. błagalna) Każdą z dwóch części Nowenny Pompejańskiej odmawiamy przez 27 kolejnych dni. Najpierw część błagalną, a potem część dziękczynną. Źródło: http://pompejanska.rosemaria.pl/. 2014-04-12. Nowenna Pompejańska

Bardziej szczegółowo

Czy Matka Boska, może do nas przemawiać?

Czy Matka Boska, może do nas przemawiać? Czy Matka Boska, może do nas przemawiać? Jan Paweł, 23.06.2016 11:06 Jedną z osób która nie ma najmniejszych co do tego wątpliwości, jest Chorwatka Miriam, która od 24 czerwca 1981 roku spotyka się z Matką

Bardziej szczegółowo

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM PIERWSZE CZYTANIE Syr 24, 1-2. 8-12 Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie Czytanie z Księgi Syracydesa. Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera

Bardziej szczegółowo

Ewangelizacja O co w tym chodzi?

Ewangelizacja O co w tym chodzi? Ewangelizacja O co w tym chodzi? Droga małego ewangelizatora ;) Warsztaty ewangelizacyjne: 11 maja 2013 r. Ks. Tomek Moch, Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Archidiecezja Warszawska

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA I Semestr I Ocena dopuszczająca -Umie wykonać znak krzyża, -Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy

Bardziej szczegółowo

Wizytacja ks. bpa Zdzisława. 7 maja 2012. Fortuniaka

Wizytacja ks. bpa Zdzisława. 7 maja 2012. Fortuniaka Wizytacja ks. bpa Zdzisława 7 maja 2012 Fortuniaka Plan wizytacji w parafii Wszystkich Świętych w Tarnowie Podgórnym 7 maja 2012 r. 9.00 Eucharystia z udzieleniem Sakramentu chorych (koncelebracja, Prezbiter

Bardziej szczegółowo

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY.

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. CZĘŚĆ I b OPRACOWAŁ I WYKONAŁ LECH PROKOP, UL. ZAMKOWA 2/1,

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku I Komunia Święta Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku Ktoś cię dzisiaj woła, Ktoś cię dzisiaj szuka, Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń. Wyjdź Mu na spotkanie Z miłym powitaniem, Nie lekceważ znajomości

Bardziej szczegółowo

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 19 stycznia 2014 można było obejrzeć kronikę naszej wspólnoty na stronie internetowej parafii: PODWÓRKOWE KOŁO RÓŻAŃCOWE DZIECI - KRONIKA Zachęcamy

Bardziej szczegółowo

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego Jezus do Ludzkości Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego źródło: www.thewarningsecondcoming.com tłumaczenie: www.armiajezusachrystusa.pl Modlitwa Litanii 1 Ochrona

Bardziej szczegółowo

Nowenna do Świętej Anny

Nowenna do Świętej Anny Nowenna do Świętej Anny Modlitwa na każdy dzień nowenny C hwalebna i święta Anno, wielka jest cześć, której doznajesz w niebie i na ziemi. Trójca Przenajświętsza miłuje cię jako matkę Najświętszej Maryi

Bardziej szczegółowo

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IV Marcin Adam Stradowski J.J. OPs

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IV Marcin Adam Stradowski J.J. OPs 1 2 Spis treści Triduum Paschalne......5 Wielki Czwartek (5 kwietnia)......5 Droga Krzyżowa (6-7 kwietnia Wielki Piątek, Wielka Sobota)......8 Chrystus zmartwychwstał! (8 kwietnia Niedziela Wielkanocna)....

Bardziej szczegółowo

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan.

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan. "Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». Łk 11,1 Najczęściej o modlitwie Jezusa

Bardziej szczegółowo

były wolne od lęków wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. z tęsknotami Jezusa

były wolne od lęków wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. z tęsknotami Jezusa I. Świadkowie Chrystusa 2 3 4 5 6 określa sposoby odnoszenia się do Boga na wzór Jezusa wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. określa sposoby odnoszenia się do Boga

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Adwentu 2015. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego]

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Adwentu 2015. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego] Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Adwent 2015 r.... 3 Spotkania na niedziele Adwentu: I Niedziela Adwentu [C]... 4 LITURGIA DOMOWA II Niedziela Adwentu [C]... 6 III Niedziela Adwentu [C]...

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ Materiały wykorzystywane w przygotowywaniu dziecka do I Spowiedzi i Komunii świętej w Parafii Alwernia DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele i uroczystości. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego]

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele i uroczystości. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego] Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Okres Bożego Narodzenia 2015/16... 3 Spotkania na uroczystości i niedziele Okresu Bożego Narodzenia 2015/16: LITURGIA DOMOWA Uroczystość Bożego Narodzenia

Bardziej szczegółowo

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie?

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? UWIELBIAJ DUSZO MOJA PANA!!! ZANIM UWIELBISZ PRAWDZIWIE ZAAKCEPTUJ SYTUACJĘ, KTÓRĄ BÓG DOPUSZCZA UWIELBIANIE

Bardziej szczegółowo

Diecezjalna inauguracja kolejnego roku pracy Domowego Kościoła A W S D W S Z C Z E C I N I E 3 1 S I E R P N I A 2 0 1 4

Diecezjalna inauguracja kolejnego roku pracy Domowego Kościoła A W S D W S Z C Z E C I N I E 3 1 S I E R P N I A 2 0 1 4 Diecezjalna inauguracja kolejnego roku pracy Domowego Kościoła A W S D W S Z C Z E C I N I E 3 1 S I E R P N I A 2 0 1 4 ( ) Jesteśmy zapraszani, by odnawiać swe osobiste spotkanie z Jezusem ( ) Inauguracja

Bardziej szczegółowo

Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1. Klasa I

Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1. Klasa I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z RELIGII Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1 Klasa I Ocena Wymagania programowe Uczeń: - potrafi opowiedzieć o patronie kościoła parafialnego

Bardziej szczegółowo

Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus wychodzi z grobu. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy.

Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus wychodzi z grobu. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus wychodzi z grobu. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus przychodzi mimo zamkniętych drzwi. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy.

Bardziej szczegółowo

Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie.

Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie. nr 1 (1) marzec kwiecień 2014 SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ Sosnowiec Zagórze Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie. św. Ojciec

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum kl. I, Temat 29

Gimnazjum kl. I, Temat 29 Rok liturgiczny Okres zwykły Wielki Post Okres Bożego Narodzenia Triduum Paschalne Okres wielkanocny Adwent Okres zwykły Dopasuj nabożeństwo do okresu liturgicznego. Dopisz kolor szat liturgicznych obowiązujący

Bardziej szczegółowo

Cel: Przybliżenie postaci Maryi Bożej Matki jako pierwowzoru wiary dla każdego chrześcijanina. Ukazanie znaczenia jej kultu w Kościele.

Cel: Przybliżenie postaci Maryi Bożej Matki jako pierwowzoru wiary dla każdego chrześcijanina. Ukazanie znaczenia jej kultu w Kościele. Temat: Najświętsza Maryja Panna w roku liturgicznym Cel: Przybliżenie postaci Maryi Bożej Matki jako pierwowzoru wiary dla każdego chrześcijanina. Ukazanie znaczenia jej kultu w Kościele. 1 / 8 Pomoce:

Bardziej szczegółowo

Amen. Dobry Boże, spraw, aby symbole ŚDM, krzyż wraz z ikoną Maryi, Ojcze nasz Zdrowaś Maryjo

Amen. Dobry Boże, spraw, aby symbole ŚDM, krzyż wraz z ikoną Maryi, Ojcze nasz Zdrowaś Maryjo Nowenna przed peregrynacją symboli ŚDM które w najbliższym czasie nawiedzą nasze miasto (parafię, dekanat, diecezję), były znakami nadziei dla wszystkich, ukazując zwycięstwo Jezusa nad tym, co przynosi

Bardziej szczegółowo

M O D L IT W Y I PIEŚNI M ARYJN E

M O D L IT W Y I PIEŚNI M ARYJN E M O D L IT W Y I PIEŚNI M ARYJN E M O D L I T W Y ANIOŁ PAŃSKI Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha świętego. Zdrowaś Maryjo Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa

Bardziej szczegółowo

Ogólnie: Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia.

Ogólnie: Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia. KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie I klasy szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr AZ-11-01/10-RA-1/11 Jesteśmy w rodzinie Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria

Bardziej szczegółowo

18.00 Msza św. z kazaniem dla wszystkich po Mszy Świętej NAUKA STANOWA DLA KOBIET

18.00 Msza św. z kazaniem dla wszystkich po Mszy Świętej NAUKA STANOWA DLA KOBIET ` PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH Prowadzonych przez Misjonarzy Świętej Rodziny w parafii Trójcy Świętej w Pruszczu w dniach 3-11 października 2009 r Sobota 3 październik Uroczysta Msza Święta z obrzędem wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II

Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Kościół

Bardziej szczegółowo

Rok liturgiczny (kościelny)

Rok liturgiczny (kościelny) Rok liturgiczny (kościelny) Adwent Okres Narodzenia Pańskiego Okres zwykły cz. I Wielki Post Triduum Paschalne Okres Wielkanocny Okres zwykły cz. II Przeczytajcie fragment Składu apostolskiego. Jakie fakty

Bardziej szczegółowo

Zauważamy, że nowe sytuacje w rodzinach, a także w życiu społecznym, ekonomicznym, politycznym i kulturalnym. domagają się

Zauważamy, że nowe sytuacje w rodzinach, a także w życiu społecznym, ekonomicznym, politycznym i kulturalnym. domagają się Zauważamy, że nowe sytuacje w rodzinach, a także w życiu społecznym, ekonomicznym, Szukamy: politycznym i kulturalnym 1. Doświadczenia żywej wiary 2. Uzasadnienia swojej wiary domagają się 3. Wspólnoty

Bardziej szczegółowo

NA GÓRZE PRZEMIENIENIA

NA GÓRZE PRZEMIENIENIA KS. JERZY LECH KONTKOWSKI SJ NA GÓRZE PRZEMIENIENIA Modlitewnik dla dorosłych Wydawnictwo WAM KSIĘGA MODLITW ZNAK KRZYŻA W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. MODLITWA PAŃSKA Ojcze nasz, któryś jest

Bardziej szczegółowo

Miłosierdzie Miłosierdzie

Miłosierdzie Miłosierdzie Miłosierdzie Miłosierdzie SP Klasa IV, Temat 57 SP SP Klasa IV, IV, Temat 57 57 SP Klasa IV, Temat 57 Koronka do Miłosierdzia Bożego Na początku odmawia się: Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę

Bardziej szczegółowo

pójdziemy do kina Gimnazjum kl. I, Temat 57

pójdziemy do kina Gimnazjum kl. I, Temat 57 pójdziemy do kina pragnę sprawić Ci radość kupię kwiaty chcę być z Tobą ofiaruję prezent dobrze jest być razem przygotuję dobre jedzenie przyjaźń z Tobą jest dla mnie ważna Grupa 1 Przeczytaj poniższy

Bardziej szczegółowo

Nowenna do św. Charbela

Nowenna do św. Charbela Nowenna do św. Charbela Modlitwa do odmawiania każdego dnia O dobry, miłosierny i najukochańszy Boże, z głębi serca, z pokorą wobec Ciebie pragnę moją modlitwą wyrazić wdzięczność za wszystko co otrzymałem

Bardziej szczegółowo

ON LINE KOMUNIKAT MIESIĘCZNY MARYJA ZAPRASZA NAS DO BYCIA ŚWIADKAMI BOGA. n. 3 2014 24 marzec

ON LINE KOMUNIKAT MIESIĘCZNY MARYJA ZAPRASZA NAS DO BYCIA ŚWIADKAMI BOGA. n. 3 2014 24 marzec KOMUNIKAT MIESIĘCZNY n. 3 2014 24 marzec ON LINE MARYJA ZAPRASZA NAS DO BYCIA ŚWIADKAMI BOGA W świecie dzisiejszym doświadcza się wielkiej pustki Boga w sercu ludzkim i widzi się jak następuje wzrost występowania

Bardziej szczegółowo

STATUT SERCAŃSKIEJ WSPÓLNOTY ŚWIECKICH

STATUT SERCAŃSKIEJ WSPÓLNOTY ŚWIECKICH STATUT SERCAŃSKIEJ WSPÓLNOTY ŚWIECKICH I Natura i cel 1 Sercańska Wspólnota Świeckich (SWŚ) jest ruchem apostolskim osób świeckich, które uczestnicząc w duchowości i misji Zgromadzenia Księży Najśw. Serca

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM

SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM Tydzień wprowadzający Bóg nas "...wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w

Bardziej szczegółowo

Informator dla Przyjaciół CeDeH-u

Informator dla Przyjaciół CeDeH-u CDH w Zakroczymiu jest kapucyńskim klasztorem oraz miejscem formacji w duchowości franciszkańskiej, kapucyńskiej i honorackiej, dla osób konsekrowanych i świeckich. Ma tu swoją siedzibę Biblioteka, Archiwum

Bardziej szczegółowo

Gazetka Parafialna. Prószków Przysiecz m a j 2016 r. www.parafia-proszkow.pl, e-mail: poczta@parafia-proszkow.pl

Gazetka Parafialna. Prószków Przysiecz m a j 2016 r. www.parafia-proszkow.pl, e-mail: poczta@parafia-proszkow.pl Prószków Przysiecz m a j 2016 r. Gazetka Parafialna www.parafia-proszkow.pl, e-mail: poczta@parafia-proszkow.pl Przez cały miesiąc maj, codziennie w dni powszednie tygodnia, w Prószkowie o godz.18 00,

Bardziej szczegółowo

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs 1 2 Spis treści Wszystkich Świętych (1 listopada)......6 Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych (2 listopada)......7 Prawdziwie w Bogu (3 listopada)......8 Przełamać duchową pustkę (4 listopada)......9

Bardziej szczegółowo

Materiały ze spotkania sekretarzy Komisji Liturgicznych Europejskich Konferencji Biskupów (Dobogökö, 20 26 czerwiec 2003 r.)

Materiały ze spotkania sekretarzy Komisji Liturgicznych Europejskich Konferencji Biskupów (Dobogökö, 20 26 czerwiec 2003 r.) Materiały ze spotkania sekretarzy Komisji Liturgicznych Europejskich Konferencji Biskupów (Dobogökö, 20 26 czerwiec 2003 r.) Streszczenie dotyczące form pobożności ludowej W ankiecie skierowanej do sekretarzy

Bardziej szczegółowo

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Wersja robocza 1999 Diakonia Muzyczna Ruchu Światło Życie Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko Praskiej Objaśnienia: Pd: Piosenka

Bardziej szczegółowo

Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE

Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE Spis treści Słowo wstępne MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE O. ANTONI BOCHM OMI Przygotować drogę Chrystusowi Kazanie odpustowe z okazji Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela. 11 O. ANTONI BOCHM OMI Wzór odwagi

Bardziej szczegółowo

NOWENNA DO ŚWIĘTEGO JANA BOSCO

NOWENNA DO ŚWIĘTEGO JANA BOSCO NOWENNA DO ŚWIĘTEGO JANA BOSCO 1 1. Pieśń na wejście 2. Pozdrowienie kapłana Dzień 1 (22.01.) Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa, i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.

Bardziej szczegółowo

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM?

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? wg Lucy Rooney, Robert Faricy SJ MODLITWA NA TYDZIEŃ TRZECI Uzdrowienie wewnętrzne Dzień pierwszy Przeczytaj ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego: Łk. 4, 38-42 Wysoka gorączka

Bardziej szczegółowo

TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK

TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK PARAFIA ŚWIĘTEGO STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA W ŁABOWEJ A.D. 2015 TRIDUUM PASCHALNE Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Ogólne

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z religii kl. 4

Kryteria ocen z religii kl. 4 Kryteria ocen z religii kl. 4 Ocena celująca - spełnia wymagania w zakresie oceny bardzo dobrej - prezentuje treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ - samodzielnie posługuje się wiedzą

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Opracowanie: mgr Violetta Kujacińska mgr Małgorzata Lewandowska Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM. Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie. 29 XI Olimpiada Teologii Katolickiej etap szkolny

KALENDARIUM. Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie. 29 XI Olimpiada Teologii Katolickiej etap szkolny Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie www.katecheza.diecezja.krakow.pl e-mail: katecheza@diecezja.pl tel. +48/ 12/ 628 81 59; +48/ 12/ 628 81 60 KALENDARIUM 29 XI Olimpiada Teologii Katolickiej

Bardziej szczegółowo

Nowicjat: Rekolekcje dla Rodziców sióstr nowicjuszek Chełmno, 25 26 kwietnia 2015 r.

Nowicjat: Rekolekcje dla Rodziców sióstr nowicjuszek Chełmno, 25 26 kwietnia 2015 r. Nowicjat: Rekolekcje dla Rodziców sióstr nowicjuszek Chełmno, 25 26 kwietnia 2015 r. W dniach 25 26 kwietnia odbyły się w naszym domu w Chełmnie rekolekcje dla rodziców sióstr nowicjuszek. Niektórzy rodzice

Bardziej szczegółowo

1 Mało znane litanie do Świętych

1 Mało znane litanie do Świętych 1 Spis treści 2 Spis treści Słowo wstępne......5 Litania do Świętej Anny......7 Litania do Świętego Judy Tadeusza......9 Litania o Świętej Marii Magdalenie.... 11 Litania do Świętego Jerzego.... 13 Litania

Bardziej szczegółowo

OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ Z LUDEM OBRZĘDY WSTĘPNE

OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ Z LUDEM OBRZĘDY WSTĘPNE WEJŚCIE OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ Z LUDEM OBRZĘDY WSTĘPNE Kapłan podchodzi do ołtarza i całuje go na znak czci. Następnie może okadzić ołtarz, obchodząc go dookoła. Potem kapłan udaje się na miejsce przewodniczenia.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Kim jestem? 2. Uzupełnia zdobytą na 3. Aktywnie uczestniczy w lekcji

Bardziej szczegółowo

Istotą naszego powołania jest tak całkowite oddanie się Bogu, byśmy byli jego ślepym narzędziem do wszystkiego, do czego tylko Bóg nas zechce użyć.

Istotą naszego powołania jest tak całkowite oddanie się Bogu, byśmy byli jego ślepym narzędziem do wszystkiego, do czego tylko Bóg nas zechce użyć. o. Walerian Porankiewicz Istotą naszego powołania jest tak całkowite oddanie się Bogu, byśmy byli jego ślepym narzędziem do wszystkiego, do czego tylko Bóg nas zechce użyć. To całkowite oddanie się Bogu

Bardziej szczegółowo

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem!

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem! Proszę bardzo!...książka z przesłaniem! Przesłanie, które daje odpowiedź na pytanie co ja tu właściwie robię? Przesłanie, które odpowie na wszystkie twoje pytania i wątpliwości. Z tej książki dowiesz się,

Bardziej szczegółowo

Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW

Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW SAKRAMENT POJEDNANIA Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW Znaki Gotowości Czy twoje dziecko czasem Chce się modlić do Boga? Mówi Przepraszam bez podpowiadania? Przebacza innym nawet wtedy, gdy nie mówi przepraszam?

Bardziej szczegółowo

ZELATOR PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA DO CZĘSTOCHOWY LIST DZIĘKCZYNNY DLA ZELATORÓW. czerwiec2015

ZELATOR PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA DO CZĘSTOCHOWY LIST DZIĘKCZYNNY DLA ZELATORÓW. czerwiec2015 ZELATOR czerwiec2015 2 PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA DO CZĘSTOCHOWY W sobotę, 6 czerwca, odbyła się III Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca do Częstochowy. Według oceny organizatorów uczestniczyło w niej

Bardziej szczegółowo

Ewangelizacja O co w tym chodzi?

Ewangelizacja O co w tym chodzi? Ewangelizacja O co w tym chodzi? Droga małego ewangelizatora ;) Warsztaty ewangelizacyjne: 11 maja 2013 r. Ks. Tomek Moch, Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Archidiecezja Warszawska

Bardziej szczegółowo

PAPIESKI LIST W SPRAWIE ODPUSTÓW NA ROK MIŁOSIERDZIA

PAPIESKI LIST W SPRAWIE ODPUSTÓW NA ROK MIŁOSIERDZIA PAPIESKI LIST W SPRAWIE ODPUSTÓW NA ROK MIŁOSIERDZIA Papież Franciszek wydał rozporządzenia dotyczące odpustów i sakramentu spowiedzi w Roku Miłosierdzia. Uczynił to w liście do przewodniczącego Papieskiej

Bardziej szczegółowo

KERYGMAT. Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia

KERYGMAT. Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia KERYGMAT Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia 1. BOŻA MIŁOŚĆ Ukochałem cię odwieczną miłością Bóg kocha cię osobiście. Bóg kocha właśnie ciebie, ponieważ jest TWOIM Ojcem. Iz 43, 1 Ja i Ty

Bardziej szczegółowo

Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A. KLASY III D i III B. KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska

Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A. KLASY III D i III B. KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska RE Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A KLASY III D i III B KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska Duchu Święty przyjdź ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO DOMINIKA CIBOROWSKA KL III D MODLITWA Przyjdź

Bardziej szczegółowo

MODLITWY PE NIĄCYCH RÓŻNE POS UGI I FUNKCJE LITURGICZNE

MODLITWY PE NIĄCYCH RÓŻNE POS UGI I FUNKCJE LITURGICZNE opracł: Centralna Diakonia Liturgiczna Ruchu Świat o-życie na odstawie wyd. 3. roboczego Dyrektorium dusz asterstwa służby liturgicznej MODLITWY PE NIĄCYCH RÓŻNE POS UGI I FUNKCJE LITURGICZNE DLA WSZYSTKICH

Bardziej szczegółowo

Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. (1 J 4,11) Droga Uczennico! Drogi Uczniu!

Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. (1 J 4,11) Droga Uczennico! Drogi Uczniu! Droga Uczennico! Drogi Uczniu! Jesteś już uczniem i właśnie rozpoczynasz swoją przygodę ze szkołą. Poznajesz nowe koleżanki i nowych kolegów. Tworzysz razem z nimi grupę klasową i katechetyczną. Podczas

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY II i III WYMAGANIA Z RELIGII DLA KLASY II I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa Pańska; Pozdrowienie

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016. Gliwice 2016

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016. Gliwice 2016 Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Okres Wielkiego Postu 2016... 2 Spotkania na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016: 1 Niedziela Wielkiego Postu [C]... 3 LITURGIA DOMOWA 2 Niedziela Wielkiego

Bardziej szczegółowo

Boże spojrzenie na człowieka 1

Boże spojrzenie na człowieka 1 Boże spojrzenie na człowieka 1 opracował: Artur Trzęsiok Knurów, 24 marca 2006 1 wersja beta 1 Wprowadzenie dla Animatora Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą,

Bardziej szczegółowo

Marzec do Maja, 2009

Marzec do Maja, 2009 Marzec do Maja, 2009 March 1- First Sunday of Lent Weekend Rozeznawania Kapłaństwa. W dniach 20 do 22 marca Biuro Powołań organizuje Exploring Priesthood Weekend - rekolekcje w seminarium Mundelein. Jeśli

Bardziej szczegółowo

20 Kiedy bowiem byliście. niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości.

20 Kiedy bowiem byliście. niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości. Lectio Divina Rz 6,15-23 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika Przemienieni przez Boga dla 6 klasy szkoły podstawowej zgodnego z Programem nauczania religii nr AZ-2-01/10

Rozkład materiału do podręcznika Przemienieni przez Boga dla 6 klasy szkoły podstawowej zgodnego z Programem nauczania religii nr AZ-2-01/10 Rozkład materiału do podręcznika Przemienieni przez Boga dla 6 klasy szkoły podstawowej zgodnego z Programem nauczania religii nr AZ-2-01/10 Grupa tematyczna Tytuł jednostki Treści Wymagania uczeń potrafi

Bardziej szczegółowo

OBRZĘD PRZYJĘCIA NOWYCH MINISTRANTÓW I PROMOCJA MINISTRANTÓW NA WYŻSZE STOPNIE LITURGICZNE

OBRZĘD PRZYJĘCIA NOWYCH MINISTRANTÓW I PROMOCJA MINISTRANTÓW NA WYŻSZE STOPNIE LITURGICZNE OBRZĘD PRZYJĘCIA NOWYCH MINISTRANTÓW I PROMOCJA MINISTRANTÓW NA WYŻSZE STOPNIE LITURGICZNE 1. Uwagi ogólne: - promocja do stopni ministranckich odbywa się co roku i jest główną uroczystością ministrantów

Bardziej szczegółowo

I. Ty ścieżkę życia mi ukażesz

I. Ty ścieżkę życia mi ukażesz Ks. Michał Miecznik ROZKŁAD MATERAŁU W KLASACH LO (zgodny z programem nauczania nr AZ-4-0/). Ty ścieżkę życia mi ukażesz MESĄC LCZBA GODZN TREŚC NAUCZANA WYNKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY. Ukochani

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować i przeprowadzić oazę modlitwy? Wskazania dla animatorów.

Jak przygotować i przeprowadzić oazę modlitwy? Wskazania dla animatorów. Jak przygotować i przeprowadzić oazę modlitwy? Wskazania dla animatorów. Dla organizujących po raz pierwszy oazę modlitwy, a także dla innych w celu przypomnienia, podajemy poniżej wskazania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Żywy Różaniec w naszej parafii to grupa modlitewna składająca się z 6 Kół Żywego Różańca, czyli 120 osób, codziennie odmawiający 1 dziesiątek różańca.

Żywy Różaniec w naszej parafii to grupa modlitewna składająca się z 6 Kół Żywego Różańca, czyli 120 osób, codziennie odmawiający 1 dziesiątek różańca. Żywy Różaniec w Parafii św. Antoniego Padewskiego w Prostkach Żywy Różaniec w naszej parafii to grupa modlitewna składająca się z 6 Kół Żywego Różańca, czyli 120 osób, codziennie odmawiający 1 dziesiątek

Bardziej szczegółowo

POWITANIE PRZEZ RODZICÓW

POWITANIE PRZEZ RODZICÓW POWITANIE PRZEZ RODZICÓW Czcigodny Księże Infułacie! W czasie tej Najświętszej Ofiary nasza młodzież, ma przyjąć sakrament bierzmowania. Zdajemy sobie sprawę, że jest to dla naszych dzieci trudny okres,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii w klasie I zgodne z programem nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej nr: AZ-1-01/10 W drodze do Wieczernika. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Bardziej szczegółowo

Propozycja programu Nawiedzenia Zduny

Propozycja programu Nawiedzenia Zduny Propozycja programu Nawiedzenia Zduny LITURGIA NAWIEDZENIA OBRAZU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ 1 Ustawienie procesji (godz.15 55 ) Krzyż i świece 1.......... Feretrony Sztandary Delegacje niosące OBRAZ

Bardziej szczegółowo

Obrzęd Chrztu Świętego

Obrzęd Chrztu Świętego Obrzęd Chrztu Świętego Ważną sprawą jest to, żeby rodzice i chrzestni uczestniczyli świadomie i czynnie w obrzędach chrztu św. na które składają się: obrzęd przyjęcia dziecka, liturgia Słowa Bożego, liturgia

Bardziej szczegółowo

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. ALLELUJA 1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach, na wysokościach niech cześć oddadzą. Wielbijcie Pana Jego Zastępy, Wielbijcie Pana Duchy niebieskie. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja,

Bardziej szczegółowo

WIDZIELIŚMY PANA. Józef Augustyn SJ. Rozważania rekolekcyjne oparte na Ćwiczeniach duchownych św. Ignacego Loyoli. Tydzień czwarty

WIDZIELIŚMY PANA. Józef Augustyn SJ. Rozważania rekolekcyjne oparte na Ćwiczeniach duchownych św. Ignacego Loyoli. Tydzień czwarty Józef Augustyn SJ WIDZIELIŚMY PANA Rozważania rekolekcyjne oparte na Ćwiczeniach duchownych św. Ignacego Loyoli. Tydzień czwarty Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2013 SPIS TREŚCI WPROWADZENIA DO KONTEMPLACJI

Bardziej szczegółowo

NOWENNA. "Najmocniej działają dzisiaj w świecie ci, którzy promienieją tym Bożym życiem, które noszą w sobie"

NOWENNA. Najmocniej działają dzisiaj w świecie ci, którzy promienieją tym Bożym życiem, które noszą w sobie NOWENNA Za 9 dni ważny a nawet najważniejszy dzień w życiu naszych Nowicjuszek: Ani, Patrycji, Estery, Magdy i Gosi. W ciągu tego czasu oczekiwania chciejmy poddać je pod opiekę Matki Bożej by jako Siostry

Bardziej szczegółowo

Myśl o mnie, a Ja będę myślał o twoich potrzebach. (Jezus)

Myśl o mnie, a Ja będę myślał o twoich potrzebach. (Jezus) Myśl o mnie, a Ja będę myślał o twoich potrzebach. (Jezus) DZIEWI PRÓB JEZUSA Nowenna z Kunegund Siwiec FLOS CARMELI POZNA 2015 NOWENNA ze Suebnic Bo Kunegund Siwiec WPROWADZENIE W trakcie II wojny światowej

Bardziej szczegółowo

XXIV Niedziela Zwykła

XXIV Niedziela Zwykła XXIV Niedziela Zwykła Nikt inny jak tylko Pan Bóg wspomaga i prowadzi tych, którzy pragną Mu służyć. Ta droga wymaga ofiary i poświęcenia w pokonywaniu przeciwności. Ten duchowy trening wzmaga odwagę,

Bardziej szczegółowo

Światowe Dni Młodzieży. Pawłowice Kraków 2016

Światowe Dni Młodzieży. Pawłowice Kraków 2016 Światowe Dni Młodzieży Pawłowice Kraków 2016 Temat ŚDM XXIX Światowy Dzień Młodzieży, 2014 w wymiarze diecezjalnym Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie (Mt 5,3) XXX

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi.

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. reprezentuje klasę lub szkołę w parafii lub diecezji, np. poprzez udział w

Bardziej szczegółowo

Jezus Chrystus. Niech będzie. pochwalony. SP Klasa VI, temat 60

Jezus Chrystus. Niech będzie. pochwalony. SP Klasa VI, temat 60 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Serwus Witam Dobry wieczór Dzień dobry Szczęść Boże Chrystus zmartwychwstał Króluj nam, Chryste Grupa 1 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Zapoznajcie się z tekstem

Bardziej szczegółowo

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI Polish FF Curriculum Translation in Polish Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI 1. Objawienie: Pismo Św. i Tradycja a. Pismo Święte: Części,

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiot: religia Klasa: druga szkoły podstawowej Tygodniowa liczba godzin: 2 Przyjęto liczbę tygodni nauki: 32 Środki dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I LICEUM. TEMAT Godz. TREŚCI NAUCZANIA WYNIKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY Czas realizacji

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I LICEUM. TEMAT Godz. TREŚCI NAUCZANIA WYNIKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY Czas realizacji ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I LICEUM Numer programu : AZ-4-01/10 Tytuł programu: Świadek Chrystusa Numer podręcznika AZ-41-01/10-Wa-1/12 Tytuł podręcznika: Być świadkiem Zmartwychwstałego

Bardziej szczegółowo

Religia klasa III. I Modlimy się

Religia klasa III. I Modlimy się Religia klasa III I Modlimy się 1. Nowy rok szkolny czasem pogłębienia przyjaźni z Jezusem wie, że każda katecheza jest spotkaniem z Jezusem wyjaśnia i uzasadnia, co pogłębia naszą przyjaźń z Jezusem 2.

Bardziej szczegółowo