ON LINE KOMUNIKAT MIESIĘCZNY MARYJA ZAPRASZA NAS DO ŚWIĘTOŚCI. n czerwiec

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ON LINE KOMUNIKAT MIESIĘCZNY MARYJA ZAPRASZA NAS DO ŚWIĘTOŚCI. n. 6 2014 24 czerwiec"

Transkrypt

1 KOMUNIKAT MIESIĘCZNY n czerwiec ON LINE MARYJA ZAPRASZA NAS DO ŚWIĘTOŚCI Każdego dnia spotykamy ludzi i stawiamy czoło okolicznościom znaczonym przez nieład, zagubienie, niekiedy rozpacz. My ludzie tyle razy wolimy ciemności niż światło i nie czynimy prawdy. Jest to spowodowane czynem, że często żyjemy jakby nie istniał Bóg i nie zdajemy sobie sprawy, że bez Niego jesteśmy prochem, jesteśmy jednym podmuchem, jesteśmy, jak kwiat polny, który pojawia się rankiem i więdnie wieczorem. Maryja swoim życiem i swoją obecnością zachęca nas do zwrócenia do Boga naszych myśli, do otwierania Jemu naszego serca, do kierowania wzwyż naszego wejrzenia, do czynienia modlitwy wytchnieniem naszego śmiertelnego istnienia. Nade wszystko pośrednictwo macierzyńskie doprowadza nas do przyjmowania i zaufania w miłość Boga, w Jego ojcostwo i opatrzność. Miłość Boga przelana do naszych serc wydaje nam świadectwa dobroci wobec tego, który jest daleko, wobec tego, który nigdy nie doświadczył zbawienia w imię Jezusa. Wiara się rozpowszechnia poprzez promieniowanie. Jeżeli Jezus jest miłością naszego serca będziemy mogli pomagać innym w spotkaniu. Każdy z nas jest kochany przez Boga, jest cennym w Jego oczach, jak przypomina prorok Izajasz: Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu, tyś mój! Albowiem Ja jestem Pan, Bóg twój, Święty Izraela, twój Zbawca. Nabrałeś wartości i Ja cię miłuję. Nie lękaj się, bo jestem z Tobą. (Iz 43, 1.3-5). Ojciec posłał Jednorodzonego Syna na świat nie dla jego potępienia, ale żeby był zbawiony, daje nam moc Ducha, abyśmy wierzyli w Niego, abyśmy nie czynili zła, ale czynili prawdę. Świadomi naszej słabości i jednocześnie naszej wartości, powinniśmy zwracać się do szkoły Maryi, do świętości, do życia wiecznego, do raju, tak jak Ksiądz Bosko polecał zawsze swoim chłopcom: Kawałek raju wynagrodzi wszystko. Jak piękną rzeczą jest wiedzieć, że jest Ktoś kto o nas myśli, nas oczekuje, przygotował nam miejsce. Zostaliśmy upragnionymi od początku do końca świata! Jest wiara w Chrystusa, który zwycięża nasze lęki, który zatrzymuje nasze niepokoje. Nie życie na łasce i niełasce myśli, uczuć ale bycie opartymi i zakotwiczonymi w miłości Boga. Poprzez Maryję otwierać serce na światło, nadzieję, radość. Jezus jest naszym domem, Jezus jest naszym życiem. Matka Najświętsza, która przychodzi z nieba, zaprasza nas do patrzenia w Niebo, gdzie wstąpił Jezus, aby przygotować nam miejsce i ostrzega nas przed marnością życia bez Boga i przywołuje nas do piękna i wielkości życia z Bogiem, ufając w Jego miłości. Stawajmy pod długi płaszcz Maryi, pod Jej opiekę i obronę, i kroczmy z Nią razem do nieba, trzymając się mocno spojrzenia na Jezusa, błogosławiony owoc Jej łona! Pan Lucca Tullio, Przewodniczący Ksiądz Pierluigi Cameroni SDB, Kierownik duchowy

2 DROGA FORMACYJNA «Da mihi animas, cetera tolle» 9. «Maryja Niewiasta, Mama, Mistrzyni i Wspomożenie» Homilia Księdza Generała Āngel Fernāndez Artime na uroczystość Maryi Wspomożycielki Turyn Valdocco(24 maja 2014) Najdroższa młodzieży, najdroższa Matko Yvonne, najdrożsi współbracia, współsiostry, wszyscy członkowie Rodziny Salezjańskiej i przyjaciele Księdza Bosko oraz Wspomożycielki: otóż jestem po raz pierwszy jako Generał w tej Bazylice; i mogę wam powiedzieć, że jestem w Domu! Tydzień temu znajdowałem się z Rodziną Salezjańską z Portugalii w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. Tu i tam, w całym świecie, Maryja, Matka Jezusa, jest obecnością silną i znaczącą, w sprawie bycia Jej tak często Dobrą Pasterką, która prowadzi swoich synów do Jezusa. My, jako członkowie Rodziny Księdza Bosko, nie możemy myśleć bez Niej, ponieważ Ona uczyniła wszystko i nie ustaje dalej tego czynić! W tym miejscu przychodzi mi pytanie do was: Kim jest Maryja dla was? Kim jest Maryja dla ciebie? Kim jest dla mnie? [Dajmy sobie kilka sekund dla naszej odpowiedzi ]. Najdrożsi, dziś zapraszam was do rozważania Maryi oczyma mądrości i serca oraz rozważania Jej jako Niewiasty, Mamy, Mistrzyni i Wspomożenia. Ona jest przede wszystkim Niewiastą. W czwartej Jezusowej Ewangelii sam Jezus nazywa Ją w ten sposób słusznie dwa razy, przy dwóch głównych okolicznościach: w pierwszym znaku, który On czyni, podczas wesela w Kanie, (por. J 2, 1-12)znaku łaski w którym «jego uczniowie uwierzą w Niego», i w chwili krzyża, kiedy Maryja i ukochany uczeń tam będą(por. J 19, 25-27). «Niewiasto, czego chcesz ode mnie?» i «Niewiasto, oto syn Twój!». Niewiasta : jest pięknym tytułem danym nowej Ewie, matce nowego Adama. W Niej cała ludzkość ponownie się budzi i ponownie się odradza dla działania Syna. Także Święty Paweł dla wyrażenia człowieczeństwa Syna jedynego Boga określa Go jako narodzonego z niewiasty>>(ga 4, 4). Nie możemy schylić się do tajemnicy Wcielenia bez rozważania Jej jako niewiasty. I rozważać Ją jako niewiastę oznacza podejmować zawsze częściej drogę uczłowieczania, które zapowiada powołanie salezjańskie wszystkim członkom naszej Rodziny. Żyjemy i pracujemy dla prawdziwego człowieczeństwa, braterskiego, współodpowiedzialnego i w pokoju. A Ona po pierwsze towarzyszy nam w czynieniu tego. Maryja jest także dla nas Matką, nawet, powiedziałbym Matką! Bóg wybrał dla swego Syna prawdziwą mamę. Z pewnością Jezus podczas wzrastania przy Maryi Józefie, umiał rozpoznawać wewnątrz miłość gorącą i serdeczną której doświadczał przez całą wieczność ze strony swego Ojca, Ojca wszystkich. Maryja stała się mamą jak wiele matek, które znajdują się tu dzisiaj lub nam towarzyszą na telewizję, jak tyle naszych mam. «Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie» (Łk 2, 48). Ten fragment Łukasza ukazuje nam całe serce mamy. Ile razy mamy myślą z lękiem o swoich dzieciach!...! A co ujrzeli pasterze, którzy poszli aż do Betlejem? Nie znaleźli, przypadkiem, mamy i taty, którzy podejmują się troski o swego małego synka?(por. Łk 2, 16). 2

3 Oto dlaczego mama: ponieważ w ten sposób podejmuje się troski o nas! Zatem promieniuje coraz bardziej dar Jezusa dla swego przyjaciela: «Oto Matka twoja» (J 19, 27). Ona jest naszą Matką ponieważ w podejmowaniu się troski o nas wszechstronnie podejmowania się troski o nas samych i jednych oraz także jednych o drugich, podejmowania się troski o życie, i ponadto, o wzrost naszych braci i sióstr, o życie tych, którzy są w większym niebezpieczeństwie je stracić i stracić siebie Najmilsi, jako Rodzina Salezjańska, jako przyjaciele Księdza Bosko, podejmijmy się troski o życie! Podejmijmy się troski jedni o drugich! Nie możemy zapomnieć co uczynił nasz ukochany Ksiądz Bosko kiedy utracił swoją mamę Małgorzatę; poszedł do sanktuarium Pocieszycielki i z sercem na dłoni odnowił swoje dziecięctwo i zaufanie do mamy, która zawsze nie ustawała stawać dotąd, obok, z nim i jego chłopcami. Także my, dzisiaj chcemy powiedzieć Maryi: bądź naszą mamą! I naucz nas podejmować troskę o życie! Maryja jest także Mistrzynią! Maryja, która nam mówi po raz pierwszy i po raz drugi: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie»(jezus)(j 2, 5); mistrzyni, która pierwsza umiała chować wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu (Łk 2, 51) i uczy nas czynić to samo. Chrześcijanin jest tym, który umie strzec sprawy Jezusa w sercu i czerpie zawsze z tego skarbu. Ona, niewiasta matka, została wskazana przez Jezusa Księdzu Bosko jako ta, która sprawiłaby ujrzenie jak wypełniać wyznaczone mu posłannictwo, mistrzyni pod której nauką możesz pozostać mądrym, a bez której każda mądrość staje się głupotą (MO). A nauka jest właściwą dla uczniów. Jesteśmy dobrymi uczniami Maryi, jak stali się nimi Ksiądz Bosko, Matka Mazzarello, pierwsze i pierwsi naszej Rodziny Salezjańskiej. W końcu, Maryja jest Wspomożeniem. Pierwszą czynnością niewiasty, już matki, po zwiastowaniu Anioła było poświęcenie w służbie Elżbiety(por. Łk 1, 39 itd). Ewangelia mówi, że wybrała się i poszła z pośpiechem!».jakie piękne wyrażenie o służbie kościelnej a szczególnie tej salezjańskiej: w pośpiechu staramy się poświęcać w służbie podejmowania troski o życie, które wzrasta i które tyle razy widzi się zagrożonym; w pośpiechu celem odpowiedzenia na wołanie młodzieży, przede wszystkim tej w największym niebezpieczeństwie: w pośpiechu jednakże bez pośpiechu, to znaczy ofiarując czas wystarczający i stosowny, jak Ona która ««pozostała u niej[elżbiety]około trzech miesięcy; potem wróciła do domu» (Łk 1, 56]. Maryja jest tą, która tak zdaje sobie sprawę, że brakowało wina w Kanie że poświęca się zabiegając u Jezusa i w ten sposób wspomaga aby nie brakowało radości podczas święta życia. Zatem, najdrożsi bracia i siostry, dzisiaj z Valdocco, z tego Domu Maryi, Mówię wam jeszcze raz: nie lękajcie się niczego! Ponieważ Maryja jest naszą Pomocą. Ona jest naszą Matką i Mistrzynią, która uczy nas bycia prawdziwymi uczniami misjonarzami Jezusa i podejmowania się troski o nasze życie, aby je uczynić bardziej ludzkim, według miary Chrystusa, Słowem wiecznym zrodzonym z Niewiasty. Maryjo, Wspomożenie Wiernych! Módl się za nami. The paper can be read at the following site: and here: For every comunication you can contact the following adress: 3

4 KRONIKA RODZINY KONSULTA ŚWIATOWA RODZINY SALEZJAŃSKIEJ Od 30 maja do 1 czerwca 2014 roku, odbyło się w Domu Generalnym Salezjanów spotkanie Światowej Rady Rodziny Salezjańskiej. Ksiądz Āngel Fernāndez Artime, dziesiąty Następca Księdza Bosko, uczestniczył po raz pierwszy w tym spotkaniu, uczestnicząc w pracach od początku do końca. Ze strony Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki obecnymi byli Pan Lucca Tullio Przewodniczący i Pierluigi Cameroni, Kierownik duchowy. Celem Rady Światowej, jak mówi artykuł 46 Karty Tożsamości Rodziny Salezjańskiej, jest ten, przedstawianie istotnych kierunków ruchu na następujący rok duszpasterski. Oprócz tego, spotkanie poszerzyło punkt widzenia także na następne lata, przedstawiając pewne kierunki programowe i wnioski odnośnie do ukierunkowania Rodziny Salezjańskiej na całe sześciolecie Po pierwszym powitaniu Księdza Generała i wyświetleniu video-orędzia do Rodziny Salezjańskiej opracowanego w kilka dni po swoim wyborze, zostało dogłębnie poznane znaczenie i program działania na Dwu stulecie urodzin Księdza Bosko. Dzień sobotni 31 maja został zasadniczo poświęcony przedstawianiu i w uczestnictwie w grupie urzeczywistniane przez różne grupy Rodziny Salezjańskiej. Szczególna uwaga została poświęcona także innym zagadnieniom: uczestnictwo Rodziny Salezjańskiej w Powszechnej Wystawie w Milano 2015; przygotowanie Dni Duchowości Rodziny Salezjańskiej 2015; kandydatura Zgromadzenia Salezjańskiego do Nagrody Księcia Asturii za Współpracę 2014, przedstawioną przez Wychowanków Salezjańskich z Hiszpanii. TURYN PIERWSZE STOWARZYSZENIE CZCICIELI MARYI WSPOMO ŻYCIELKI UROCZYSTOŚĆ MARYI WSPOMOŻYCIELKI Także nasze Stowarzyszenie jest zjednoczone z całą Rodziną Salezjańską i z czcicielami Wspomożycielki w Jej święto, które przeżyło po raz pierwszy uczestnictwo nowego następcy Księdza Bosko, Księdza Āngel Fernāndez Artime. Stowarzyszenie Czcicieli Maryi Wspomożycielki jest przygotowane na to święto kierując jednym z wieczorów nowenny, jak również jednym dniem skupienia i formacji. Szczególnym momentem wiary ludowej stało się uczestnictwo i doświadczenie wielkiej wiary procesją Maryi Wspomożycielki. Stowarzyszenie Czcicieli Maryi Wspomożycielki było bardzo dobrze przedstawione przez młodzież, rodziny, i starszych; wszyscy zjednoczeni w jedynej miłości do Maryi i w przyrzeczeniu do kroczenia pod Jej przewodnictwem do zwiastowania ewangelii radości w naszym czasie. 4

5 SYCYLIA-PIELGRZYMKA DO RZYMU W związku z kanonizacją Jana XXIII i Jana Pawła II, 27 kwietnia, wzruszającym uczestnictwem na Placu Świętego Piotra w Rzymie. Spotkanie z papieżem Franciszkiem, któremu podarowaliśmy Carrettino Siciliano i życiorys Sługi Bożego Nino Baglieri i odwiedziny grobów świętych papieży! FILIPINY PÓŁNOCNE: RADA INSPEKTORIALNA 27 kwietnia członkowie rady pochodzący z różnych grup Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki Filipiny Północne (FIN)spotkali się na rocznym spotkaniu Rady Inspektorialnej. Spotkanie odbyło się w Don Bosco Hall in Makati City i uczestniczyło 45 członków. Przewodniczący każdej rady referowali swoją działalność, okoliczność przynależności(kandydaci, członkowie, chorzy i zmarli)oraz plany na przyszłość. To stało się także sposobnością do upamiętnienia 145 Rocznicy Stowarzyszenia Czcicieli Maryi(18 kwietnia 1869). Pani Maria Junifer Maliglig, Przewodnicząca Krajowa, przedstawiła nowego Generała Księdza Āngel Fernāndez Artime. Dziesiąty następca Świętego Jana Bosko, który nam przypomina w sposób szczególny założyciela Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki, samego Księdza Bosko. Ten dzień stał się także sposobnością do odnowienia przyrzeczenia każdego członka w posłannictwie powierzonym przez Świętego Jana Bosko w pogłębianiu pobożności do Maryi Wspomożycielki i miłości Chrystusa. Msza, odprawiana przez Księdza Antoniego Molavin, SDB, została ofiarowana za chorych i zmarłych członków Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki. LUBIANA(SŁOWENIA) W czwartek 8 maja 2014 roku w sanktuarium Maryi Wspomożycielki z Rakovink-Lubiana Ksiądz Pierluigi Cameroni spotkał kilku członków grup Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki z Lubiany, Murska Sobota, Maribor. W spotkaniu uczestniczyli inspektor, ksiądz Janez Potoćnik, inspektorka Siostra Tramte Damjana, kierownik duchowy, ksiądz Tone Ciglar i Przewodniczący krajowy, Pani Doktor Romana Karas. W klimacie rodzinnym i braterskiej radości w ten sposób dzielono się życiem stowarzyszenia oraz kierunkami formacji i wzrastania grup. Pierluigi zostawił trzy przekazy: posłuszeństwo w duchu jak Maryja; troska o formację; obwieszczanie Jezusa dziś, celem życia misjonarskim wymiarem wiary. 5

6 . RZYM PIUS XI BAZYLIKA MARYI WSPOMOŻYCIELKI 6 maja 2014 roku, w parafii Świętej Maryi Wspomożycielki w Rzymie, nasza grupa potwierdziła swoją przynależność do Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki podczas Mszy, odprawianej przez Księdza Pierluigi Cameroni, w związku ze świętem Świętego Dominika Savio. Grupa, złożona z 23 osób, uczestniczyła z żywym wzruszeniem w odmawianiu Różańca Świętego, rozważanymi z myślami przeczytanymi z tekstów Księdza Bosko. Wszyscy doświadczyli mocnego wzruszenia w odpowiedzi: Oto jestem, w wezwaniu własnego imienia, potwierdzając w ten sposób całą pobożność do Maryi Wspomożycielki. Nasza grupa Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki zbiera się 24 każdego miesiąca na spotkaniu formacyjnym opartym na tematycznych propozycjach Stowarzyszenia Czcicieli Maryi online. Naszym pragnieniem jest to, aby się modlić jak modliła się Maryja a zatem zatrzymujemy się na chwilę, aby przemyśliwać Psalmy, wybrane na podstawie zasadniczego wątku miesiąca. Czytamy wspólnie życie Świętych Salezjanów lub też zastanawiamy się nad urywkami przyglądając się ponownie duchowości Świętego Jana Bosko. Spotkanie kończymy odmawianiem Różańca Świętego i sprawowaniem Mszy Świętej. naszym zamiarem jest organizowanie pielgrzymki Matki Bożej Misjonarki w rodzinach naszej dzielnicy, w związku z dwu stuleciem urodzin Księdza Bosko(Andrea Mancusi). BOURNEMOUTH (ANGLIA) Odpowiadając na pragnienia Maryi Wspomożycielki zapoczątkowaliśmy grupę Jej poświęconą w Bournemouth, w Anglii, odmawiając nowennę w przygotowywaniu na święto 24 maja i odprawiając Mszę świętą na Jej cześć. Nastąpiła procesja z paniami i chłopcami Oratorium Księdza Bosko, ministrantami, i z tymi, którzy z tak wielką radością niosą w procesji małą statuę Dziewicy. Panie chcą dalej prowadzić spotkania, by odmawiać Różaniec, uczestniczyć we Mszy, prowadzić dalej formację i lekturę miesięcznego komunikatu Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki online. Spotkamy się w ostatni piątek każdego miesiąca i zadecydujemy także, w którym kościele mamy się spotkać, chwilowo ofiarowałam swój dom na różaniec, modlitwę i miesięczne rozważanie(romy Powels). LIBERTAD URUGWAJ. W miesiącu maju w domu Pani Anny Marii zebrała się grupa Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki, w obecności Księdza José Correa i grupa pana z Montevideo 6

7 ALBARĒ(VERONA)-DZIEŃ MARIAŃSKI Podziękowanie za obecność ponad 150 osób pochodzących z Lombardii i z Wenecji, które uczestniczyły w dniu braterstwa i pobożności do Maryi Wspomożycielki w duchu Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki. Spotkanie odbyło się w ośrodku Daj mi dusze, resztę zabierz z Albaré, kierowanym przez wspólnotę Shalom, założoną przez Siostrę Rosalina Ravasio. Celem dnia było rozpoznawanie ducha i posłannictwa Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki u nowych osób i grup. Dokonało się doświadczenie Kościoła, Ludu Bożego zjednoczonego we wierze i w pokoju Pana: jak pięknie jest widzieć rodziny, młodzież, starszych, dzieci, poświęconych Bogu, zjednoczonych tą samą wiarą, w tej samej miłości; w tej samej pobożności do Maryi. Ksiądz Pierluigi Cameroni, kierownik duchowy Stowarzyszenia, przedstawił historię i ducha Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki, poprzez opowiadanie o życiu Stowarzyszenia, podczas kiedy niektóre pary przytaczały swoje doświadczenie i swoje historie uczestnictwa w Stowarzyszeniu Czcicieli Maryi Wspomożycielki. Również młodzieńcy z Shalom, którzy kierowali dniem ich wspaniałomyślną służbą i starannym przyjęciem, podzielili się swoim doświadczeniem wiary i miłości do Maryi. Uczestnictwo w obiedzie, odwiedziny w odnowionej wspólnocie, chórowa modlitwa różańcowa stały się chwilami wielkiego dnia zakończonego uroczystym sprawowaniem Eucharystii, w czasie której każdy został zaproszony do osobistego przyjęcia orędzia paschalnego w własnym życiu, podnosząc się z okoliczności paraliżu i śmierci, i każda grupa wspólnie była nakłaniana do przyjmowania słowa życia jakim Jezus i Maryja zachęcają do zbierania owocu łaski tego doświadczenia. Pewne odgłosy: Podziękowania ze serca za wspaniały dzień wczorajszy, za radosne przyjęcie, za cudowne mieszkanie, za wielką rozporządzalność, za ponowne naładowanie, które nam daliście (Alessandro Giusti). Miejsce zachwycające ale przede wszystkim goście, co ci porywa serce! Dziękuję! (Laura Maria Magnaghi). Minął jeden piękny dzień! W tym naszym czasie powinniśmy wszyscy chrześcijanie dobrej woli dokładać naszych starań dla wspierania i pobudzania rodziny kształtowanej przez mężczyznę, kobietę i Chrystusa uświęconą przez sakrament na podstawie społeczności obywatelskiej i małego kościoła domowego (Mauro Chiampesan). Dzięki za piękny dzień miniony wspólnie we wspólnocie i wśród młodych par. Czuliśmy się wciągnięci także my starsi i było pięknie modlić się wspólnie. Było najpiękniejszą rzeczą przeżywać wspólnie sobotę we wspólnocie wszyscy razem (Rodzice Siostry Rosy). WALENCJA(HISZPANIA)-ZJAZD STOWARZYSZENIA MARYI WSPOMOŻYCIELKI W sobotę 31 maja w miejscowości Sant Joan d Alacant został przeprowadzony XXXII Zjazd grup Stowarzyszenia Maryi Wspomożycielki(ADMA)Inspektorii Walencja. Rozpatruje się tutaj 23 grupy miejscowe rozproszone w Aragona, Wspólnota Walencka, Murcja i Albacete. Uczestniczyło około osób. I po raz pierwszy taki zjazd się urzeczywistnia w Sant Joan-gdzie Stowarzyszenie Czcicieli Maryi Wspomożycielki zostało urzędowo założone w roku 2000,po rozdzieleniu od siedziby Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki w Campello-i obecnie jedna z małych siedzib nie jest związana z domem lub z zakładem salezjańskim. Stowarzyszenie posiada 65 członków. W Inspektorii Walencji oblicza się ponad 6000 osób zapi- 7

8 sanych do Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki w 23 grupach miejscowych: Albacete, Alcoy Juan XXIII, Alcoy San Vicent Ferrer, Alicante parafia Świętego Stefana, Alicante Maryja Wspomożycielka, Cabezo de Torres, Cartagena, Campello, Elche, Ibi, La Almunia de Doña Gudina, Sueca, Torrente, Valencia, San Antonio Abad, Valencia Maria Auxiliadora, Villena, Saragozz Siostry Maryi Wspomożycielki I Saragozza Salezjanie. Większa część z tych grup miejscowych są związane z parafiami salezjańskimi i sanktuariami, i współpracują w działalności jak: Caritas, odsunięci od życia społecznego oraz chorzy i dzieła społeczne. GENUA SAMPIERDARENA-NOWA GRUPA STOWARZY- SZENIA MARYI WSPOMOŻYCIELKI 24 maja 2014 roku, uroczystość Maryi Wspomożycielki, w duchu radości i wdzięczności Maryi została urzędowo zapoczątkowana grupa Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki Wiernych w Genui Sampierdarena z przystąpieniem 12 osób, 11 pochodzących z Ameryki Łacińskiej i 1 Włoch. Odbyło się wielkie święto dla całej społeczności parafialnej, która się połączyła z tą grupą Rodziny Salezjańskiej w obecności księdza Dobraves Alojzij, dyrektorem instytucji, i proboszcza księdza Carattino Mario. Grupa jest kierowana przez księdza Daniela Coronel, peruwiańskiego salezjanina, który od kilku lat towarzyszy licznej wspólnocie Latynosów amerykańskich obecnych w tej dzielnicy Genui, przede wszystkim Ekwadorczykom i Peruwiańczykom. Poprzez założenie Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki chciano odnowić i prowadzić dalej ducha salezjańskiego mariańskiego także w drugim Valdocco, jak zostało nazwanym dzieło salezjańskie w Genui Sampierdarena, założone przez Księdza Bosko w roku CALATABIANO (KATANIA)- NOWI CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA CZCICIELI MARYI WSPOMOŻYCIELKI 29 maja 2014 roku, podczas celebracji eucharystycznej pod przewodnictwem księdza Angelo Grasso, Kierownika duchowego Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki na Sycylii, zostali przyjęci nowi kandydaci, którzy okazali ich przyrzeczenie pójścia za Chrystusem w Rodzinie Salezjańskiej powierzając siebie Maryi Wspomożycielce. Taka uroczystość przypada w 100 lecie obecności Córek Maryi Wspomożycielki w tym mieście sycylijskim. W taki sposób wyrażono powitanie nowych członków, w szczególności ksiądz proboszcz Sebastiano Leotta, członek Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki, i siostra Carmelina Cappello, kierowniczka inspektorialna i miejscowa.

czerwca 2013 Nr 12 (901) 2 3 VII Peregrynacja relikwii św. Jana Bosko Pismo Parafii Św. Stanisława Kostki w Krakowie

czerwca 2013 Nr 12 (901) 2 3 VII Peregrynacja relikwii św. Jana Bosko Pismo Parafii Św. Stanisława Kostki w Krakowie 30 czerwca 2013 Nr 12 (901) 2 3 VII Peregrynacja relikwii św. Jana Bosko Pismo Parafii Św. Stanisława Kostki w Krakowie SPIS TREŚCI 4 SŁOWO DLA ŻYCIA Trzeba porzucić wszystko, aby iść za Jezusem 6 KSIądz

Bardziej szczegółowo

fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r

fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r Pierwsza Komunia Święta Blachownia 12 maja 2013r. VII Niedziela Wielkanocna była niezwykle uroczystym dniem dla 11-u uczniów I-go etapu edukacyjnego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Blachowni.

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, 14 sierpnia 1991 Przemówienie powitalne do uczestników VI Światowego Dnia Młodzieży

Częstochowa, 14 sierpnia 1991 Przemówienie powitalne do uczestników VI Światowego Dnia Młodzieży Dla GIMANZJUM Częstochowa, 14 sierpnia 1991 Przemówienie powitalne do uczestników VI Światowego Dnia Młodzieży 1. Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś (Łk 11, 27). Wraz z wami wszystkimi,

Bardziej szczegółowo

ptaki jakby ucichły, ale pielgrzymi nadal licznie przybywają

ptaki jakby ucichły, ale pielgrzymi nadal licznie przybywają SŁOWO ZASTĘPCY DYREKTORA KRAJOWEGO Zakopane-Olcza, 2012 r. Droga Wspólnoto Stowarzyszenia Cudownego Medalika! Kiedy piszę te słowa, jestem w Częstochowie, w gościnnym domu sióstr miłosierdzia. Za oknami

Bardziej szczegółowo

O czym żołnierzom mówił ks. Piotr Skarga Dlaczego chodzimy w procesjach? DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO

O czym żołnierzom mówił ks. Piotr Skarga Dlaczego chodzimy w procesjach? DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Rok XXI nr 11 (447) 1-15 czerwca 2012 r. O czym żołnierzom mówił ks. Piotr Skarga Dlaczego chodzimy w procesjach? Fot. Krzysztof Stępkowski Refleksje niedzielne

Bardziej szczegółowo

Nr 2 Rok I kwiecień 2014

Nr 2 Rok I kwiecień 2014 Nr 2 Rok I kwiecień 2014 Otwórzcie drzwi Chrystusowi (Bł. Jan Paweł II) W NUMERZE: Z historii parafii Śluby wieczyste Ośrodek SAN DAMIANO w Chęcinach Żyć Mszą świętą Wywiad z misjonarzem z Kazachstanu

Bardziej szczegółowo

Józefów. Pierwsza komunia święta NASZ. - a co potem? 6 SYJON W JÓZEFOWIE 8 UZDROWIONA 12. www.parafiajozefow.pl

Józefów. Pierwsza komunia święta NASZ. - a co potem? 6 SYJON W JÓZEFOWIE 8 UZDROWIONA 12. www.parafiajozefow.pl www.parafiajozefow.pl NASZ Józefów MiesiĘCznik parafii Matki bożej CzĘstoCHowskieJ Pierwsza komunia święta - a co potem? 6 SYJON W JÓZEFOWIE 8 UZDROWIONA 12 Świadek Jezusa Zmartwychwstałego Św. Maria Kleofasowa,

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (35) * luty 2015 r.

ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (35) * luty 2015 r. ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (35) * luty 2015 r. Tak wyglądał przed wojną Szpital przy ul. Traugutta 11 LUTEGO WE WSPOMNIENIE NMP Z LOURDES OBCHODZIMY

Bardziej szczegółowo

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia Pismo Parafii św. Stanisława Kostki w Krakowie SIERPIEŃ 2011 nr 409 (839) Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia Słowo Dla Życia (7.08.2011) Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus

Bardziej szczegółowo

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 2 Kor 8,9. Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was swoim ubóstwem ubogacić. EWANGELIA Łk 16,1-13

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 2 Kor 8,9. Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was swoim ubóstwem ubogacić. EWANGELIA Łk 16,1-13 Nr 239 / 22 września 2013 ISSN 2080-0010 XXV Niedziela Zwykła LITURGIA SŁOWA PIERWSZE CZYTANIE Am 8,4-7 Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego i bezrolnego pozostawiacie bez pracy, którzy mówicie:

Bardziej szczegółowo

Życie w łasce franciszkanina świeckiego

Życie w łasce franciszkanina świeckiego Życie w łasce franciszkanina świeckiego Materiały do formacji permanentnej we Franciszkańskim Zakonie Świeckich w Polsce NA ROK 2014 1. Natura łaski (KKK 1996 2005) O. Andrzej Romanowski OFMCap 2. Żyć

Bardziej szczegółowo

"Nie traćcie czasu, czyńcie dobro i to wiele dobra, a nie będziecie nigdy żałowali, żeście je uczynili." MYŚLI KSIĘDZA BOSKO na każdy dzień roku

Nie traćcie czasu, czyńcie dobro i to wiele dobra, a nie będziecie nigdy żałowali, żeście je uczynili. MYŚLI KSIĘDZA BOSKO na każdy dzień roku "Nie traćcie czasu, czyńcie dobro i to wiele dobra, a nie będziecie nigdy żałowali, żeście je uczynili." MYŚLI KSIĘDZA BOSKO na każdy dzień roku STYCZEŃ... Czy jestem blisko czy daleko, zawsze myślę o

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 39 LUTY 2014

BIULETYN INFORMACYJNY NR 39 LUTY 2014 BIULETYN INFORMACYJNY NR 39 LUTY 2014 Z ŻYCIA KOŚCIOŁA Radość Ewangelii Światowy Dzień Modlitw o Powołania Z ŻYCIA WSPÓLNOTY FORMACJA MISYJNA Zanieść Chrystusa innym PROSTO Z AFRYKI Przekroczyłem próg

Bardziej szczegółowo

ŻYĆ JUBILEUSZEM! Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki. Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK ISSN 1428-3093

ŻYĆ JUBILEUSZEM! Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki. Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK ISSN 1428-3093 ISSN 1428-3093 Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki ŻYĆ JUBILEUSZEM! Już ponad dziewięć miesięcy dzieli nas od chwili, gdy papież Jan Paweł II w noc

Bardziej szczegółowo

1. Modlitwa na rozpoczęcie i na zakończenie spotkania modlitewnego

1. Modlitwa na rozpoczęcie i na zakończenie spotkania modlitewnego Chrystusa, i wszystkie Dary, których udziela On ludzkości. Módl się, droga Matko, aby wszystkim duszom został przyznany Dar Zbawienia Wiecznego. Chroń mnie przed jedną światową religią (158) Modlitwa Krucjaty

Bardziej szczegółowo

Chrystus prawdziwie zmartwychwsta³ Alleluja Jemu chwa³a i panowanie przez wszystkie wieki wieków Alleluja. Ta wielka prawda, jest treścią. niej żyli.

Chrystus prawdziwie zmartwychwsta³ Alleluja Jemu chwa³a i panowanie przez wszystkie wieki wieków Alleluja. Ta wielka prawda, jest treścią. niej żyli. ISSN 1428-3093 Nr (11) WIELKANOC Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków ów - Borek Fałęcki Chrystus prawdziwie zmartwychwsta³ Alleluja Jemu chwa³a i panowanie przez wszystkie wieki wieków Alleluja.

Bardziej szczegółowo

Program formacyjny diakonii wyzwolenia 2013/2014 Modlitwa członków KWC

Program formacyjny diakonii wyzwolenia 2013/2014 Modlitwa członków KWC Program formacyjny diakonii wyzwolenia 2013/2014 Modlitwa członków KWC Wprowadzenie Główną linią programu formacyjnego opracowanego na okres wrzesień 2013 czerwiec 2014 dla diakonii wyzwolenia jest aspekt

Bardziej szczegółowo

Regulamin Małopolskiego Projektu

Regulamin Małopolskiego Projektu Regulamin Małopolskiego Projektu Mieć wyobraźnię miłosierdzia przygotowującego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do niesienia pomocy potrzebującym w roku szkolnym 2014/2015 1 Patronat honorowy

Bardziej szczegółowo

Na Oścież. Miesięcznik Sanktuarium i Parafii Matki Boskiej Królowej Męczenników. Nr 5/6(192) Bydgoszcz-Fordon maj/czerwiec 2011 Rok XIX ISSN 1505-7151

Na Oścież. Miesięcznik Sanktuarium i Parafii Matki Boskiej Królowej Męczenników. Nr 5/6(192) Bydgoszcz-Fordon maj/czerwiec 2011 Rok XIX ISSN 1505-7151 Na Oścież Miesięcznik Sanktuarium i Parafii Matki Boskiej Królowej Męczenników Nr 5/6(192) Bydgoszcz-Fordon maj/czerwiec 2011 Rok XIX ISSN 1505-7151 Można nie czytać... Nie wiem, czy nie wykrakałem, ale

Bardziej szczegółowo

Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności. www.cisi.pl. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym

Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności. www.cisi.pl. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym www.cisi.pl 5(45) wrzesień/październik 2009 ISSN 1642-6533 Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności Chrystus

Bardziej szczegółowo

rok CXXII nr 10 / październik 2014 Urok afrykańskich imion / Animatorzy misyjni Niedziela Misyjna / Różne są dary łaski

rok CXXII nr 10 / październik 2014 Urok afrykańskich imion / Animatorzy misyjni Niedziela Misyjna / Różne są dary łaski rok CXXII nr 10 / październik 2014 Urok afrykańskich imion / Animatorzy misyjni Niedziela Misyjna / Różne są dary łaski Od Redakcji przedostatnią niedzielę października obchodzimy w Ko- W ściele Światowy

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta 4 V 2008

I Komunia Święta 4 V 2008 SERECEM KOCHAM JEZUSA SERECEM KOCHAM JEZUSA I Komunia Święta 4 V 2008 W dniu Pierwszej Komunii Świętej W dniu Pierwszej Komunii świętej chciałbym wszystkim dzieciom powiedzieć tak: Nie będę zachwycał się

Bardziej szczegółowo

1328 Wielość nazw, jakimi jest określany ten sakrament, wyraża jego niewyczerpane bogactwo. Każda z nich ukazuje pewien jego aspekt.

1328 Wielość nazw, jakimi jest określany ten sakrament, wyraża jego niewyczerpane bogactwo. Każda z nich ukazuje pewien jego aspekt. KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO O EUCHARYSTII 1322 Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez

Bardziej szczegółowo

Na Oścież. Miesięcznik Sanktuarium i Parafii Matki Boskiej Królowej Męczenników. Nr 4(215) Bydgoszcz-Fordon kwiecień 2014 Rok XXII ISSN 1505-7151

Na Oścież. Miesięcznik Sanktuarium i Parafii Matki Boskiej Królowej Męczenników. Nr 4(215) Bydgoszcz-Fordon kwiecień 2014 Rok XXII ISSN 1505-7151 Na Oścież Miesięcznik Sanktuarium i Parafii Matki Boskiej Królowej Męczenników Nr 4(215) Bydgoszcz-Fordon kwiecień 2014 Rok XXII ISSN 1505-7151 Można nie czytać... Głównym tematem aktualnego wydania Na

Bardziej szczegółowo

Pismo do Przyjaciół i Sympatyków Misji. Misje. 4/2011 (143) lipiec sierpień. Salezjańskie. SALEZJANIE i SALEZJANKI. na Węgrzech

Pismo do Przyjaciół i Sympatyków Misji. Misje. 4/2011 (143) lipiec sierpień. Salezjańskie. SALEZJANIE i SALEZJANKI. na Węgrzech ISSN 1642 9672 Pismo do Przyjaciół i Sympatyków Misji 4/2011 (143) lipiec sierpień Salezjańskie SALEZJANIE i SALEZJANKI na Węgrzech Spis treści Salezjańskie Salezjański Ośrodek Misyjny ul. Korowodu 20

Bardziej szczegółowo

MOC BOŻEGO SŁOWA. od redakcji. duchowość komunii. świadkowie. doświadcrenia. nowe horyronty. słownik. dodatek

MOC BOŻEGO SŁOWA. od redakcji. duchowość komunii. świadkowie. doświadcrenia. nowe horyronty. słownik. dodatek MOC BOŻEGO SŁOWA od redakcji duchowość komunii Carlos Garcia Andrade CMF: KU TEOLOGII SŁOWA 3 świadkowie Camillo Bianchin OFM: DO ZOBACZENIA, PADRE NOVO! 12 doświadcrenia Róża Wilczek: PANIE, DO KOGÓŻ

Bardziej szczegółowo

W naszej wspólnocie parafialnej

W naszej wspólnocie parafialnej W naszej wspólnocie parafialnej Lato 2013. Osuszanie fundamentów zakrystii. Wiem, że są tacy uczniowie, którzy chcieliby, żeby wakacje trwały dziesięć miesięcy! Czytałem o pewnym chłopcu, który co prawda

Bardziej szczegółowo

SŁUŻYĆ TYM DAREM, JAKI KAŻDY OTRZYMAŁ

SŁUŻYĆ TYM DAREM, JAKI KAŻDY OTRZYMAŁ Podkomisja ds. Służby Liturgicznej SŁUŻYĆ TYM DAREM, JAKI KAŻDY OTRZYMAŁ Program formacyjny służby liturgicznej 2013 2 WSTĘP Dnia 27 listopada 2008 roku, podczas 346. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik parafii Św. Józefa w Gorzowie Wlkp. Styczeń 2011 r. Nr (71) 198 BÓG PRZYSZEDŁ DO CIEBIE...

Miesięcznik parafii Św. Józefa w Gorzowie Wlkp. Styczeń 2011 r. Nr (71) 198 BÓG PRZYSZEDŁ DO CIEBIE... Miesięcznik parafii Św. Józefa w Gorzowie Wlkp. Nr (71) 198 Styczeń 2011 r. BÓG PRZYSZEDŁ DO CIEBIE... Ogłoszenia 1. W dni świąteczne zapraszam wszystkich na Msze Święte do naszej parafialnej świątyni.

Bardziej szczegółowo

11.09.2013 12.09.2013 3.10.2013. 14.10.2013 15.09.2013 16.10.2013 16.09.2013 20.09.2013 16.10.2013 10.10.2013 12.10.2013 Powo³anie

11.09.2013 12.09.2013 3.10.2013. 14.10.2013 15.09.2013 16.10.2013 16.09.2013 20.09.2013 16.10.2013 10.10.2013 12.10.2013 Powo³anie Po wo ³a ni e 1 11.09.2013 Kościół jako Matka: Kościół jest rzeczywiście matką chrześcijan. Kościół towarzyszy nam w całym życiu wiary, w całym życiu chrześcijańskim. Zadajmy więc sobie pytanie: jaka jest

Bardziej szczegółowo