Zespół Historii Sztuki, Kultury i Estetyka PROGRAM (2008/09)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zespół Historii Sztuki, Kultury i Estetyka PROGRAM (2008/09)"

Transkrypt

1 Zespół Historii Sztuki, Kultury i Estetyka PROGRAM (2008/09) I.Sztuka prehistoryczna 1. Chronologia: paleolit, mezolit, neolit, eneolit, epoka brązu, epoka żelaza 2. Pierwszy etap dziejów ludzkości 3. Malowidła naskalne magia i rytuały 4. Drobna plastyka figuralna. Kult płodności i kult falliczny 5. Architektura solarna. Budowle megalityczne (architektura sepulkralna) 6. Prehistoryczna sztuka w Polsce. Kultura łużycka. Osady obronne. Biskupin 7. Sztuka Scytów i Celtów II. Sztuka Starożytnej Mezopotamii 1. S z t u k a s u m e r y j s k a a. Architektura pałace, świątynie, domy prywatne b. Rzeźba sumeryjska (tzw. styl bloku) i drobna plastyka 2. S z t u k a B a b i l o n i i i A s y r i i a. Architektura: pałace królewskie (reliefy w pałacach i ich wymowa ideologiczno propagandowa), zikkuraty, domy prywatne b. Rzeźba, plastyka i rzemiosło artystyczne 3. S z t u k a p e r s k a a. Metropolie nowego imperium b. Miasta, pałace, świątynie c. Dariusz I Wielki Persepolis d. Nekropole królewskie e. Relief architektoniczny f. Malowidła ścienne, mozaika, miniatura książkowa g. Rzemiosło artystyczne: jubilerstwo, gliptyka, mennictwo III. Sztuka Starożytnego Egiptu 1. Kultura Starożytnego Egiptu: religia, mumifikacja zwłok, typy pisma egipskiego, pozycja społeczna artysty 2. Architektura: budowle grobowe (mastaby, piramidy), pałace królewskie, świątynia egipska i jej struktura symbolika świątyń, domy prywatne 3. Rzeźba egipska kanon przedstawiania postaci ludzkich 4. Rozwój malarstwa egipskiego znaczenie formalne (kształt i kolor) 1

2 IV. A. Sztuka egejska 1. S z t u k a m i n o j s k a (k r e t e ń s k a) a. Urbanistyka miast: Knossos, Fajstos, Malia, Zakros b. Architektura: pierwsze budowle pałacowe, budownictwo mieszkalne - megaron, architektura sepulkralna - tolosy c. Malarstwo minojskie - malarstwo naturalistyczne i styl dworski d. Rzeźba, ceramika, gliptyka, złotnictwo 2. S z t u k a c y k l a d z k a a. Główne ośrodki archipelagu: Syros, Naksos, Milos b. Architektura: ufortyfikowane osady, groby szybowe i tolosowe c. Malarstwo ścienne d. Rzeźba: wiolinowa i naturalistyczna oraz jej funkcje 3. S z t u k a h e l l a d z k a (m y k e ń s k a) a. Architektura obronna: twierdze, cytadele, zamki (Mykeny, Pylon, Tiryns), architektura sepulkralna: groby szybowe i tolososowe b. Malarstwo ścienne tematyka batalistyczna c. Idole kobiece i rzeźba dużego formatu V. B. Sztuka Starożytnej Grecji 1. Urbanistyka. Specyfika miasta greckiego w okresie klasycznym i hellenistycznym (Ateny, Pergamon, Efez, Milet) 2. Architektura grecka: geneza greckich porządków architektonicznych; typy świątyń greckich; budowle użyteczności publicznej teatry, gimnazjony, palestry; domy mieszkalne 3. Rzeźba: wpływy rzeźby egipskiej na rozwój rzeźby greckiej rzeźba grecka w okresie archaicznym (kurosy, kory i ich symbolika); klasyczna rzeźba grecka Myron, Fidiasz, Poliklet, Praksyteles, Lizyp; pojawienie się nowych trendów w rzeźbie hellenistycznej (grupy statuaryczne itd.) 4. Malarstwo greckie - malarstwo wazowe VI. Etruskowie i Rzymianie VI. A. Sztuka etruska 1. Architektura: miasta, domy, świątynie etruskie, architektura sepulkralna 2. Malarstwo freski figuralne wewnątrz grobowców 3. Rzeźba nagrobna, posągi, portrety (metoda pustego odlewu), drobna plastyka obróbka metalu 4. Ceramika bucchero czarne złoto Etrusków VI. B. Sztuka Starożytnego Rzymu 1. Romulus założyciel miasta. Lapis Niger miejsce skalne. 2. Mury miejskie fortyfikacje Rzymu. Drogi rzymskie rozbudowana sieć komunikacyjna 3. Katakumby podziemne cmentarze 4. Architektura rzymska w okresie Republiki: rzymskie kompleksy sakralne, wille cesarskie, domy mieszkalne, teatry, cyrki 2

3 5. Rzeźba i malarstwo w okresie Republiki 6. Architektura w dobie Cesarstwa Rzymskiego poglądy Witruwiusza na temat architektury: typy świątyń rzymskich, fora cesarskie, bazyliki, termy, amfiteatry, pałace cesarskie, wille, domy prywatne, budowle grobowe 7. Herkulanum miasto zniszczone przez wybuch Wezuwiusza. Pompeje skamieniałe miasto 8. Rzymska Hiszpania miasta, drogi, mosty i akwedukty 9. Galia Gallia omnis divisa est 10. Sztuka triumfalna i jej ideologiczno-propagandowy wymiar (łuki triumfalne, tropajnony) 11. Rzeźba i płaskorzeźba (portrety cesarzy i członków rodziny panującej) Ara Pacis, Kolumna Trajana jako przykłady rzymskiego reliefu 12. Malarstwo rzymskie doby Cesarstwa 13. Rzemiosło artystyczne (gemmy, kamee) VII. A. Sztuka starochrześcijańska 1. Bazyliki chrześcijańskie w dobie Konstantyna aspekty wczesnej architektury 2. Malarstwo: malowidła freskowe w katakumbach i na cmentarzyskach, mozaiki, ikony i manuskrypty 3. Rzeźba i rzemiosło artystyczne VIII. Sztuka bizantyńska 1. Architektura: poglądy Prokopiusza z Cezarei dotyczące architektury w świetle jego traktatu o budowlach 2. Nowe rozwiązania w architekturze 3. Hagia Sophia symbol estetycznej i religijnej myśli Bizancjum 4. Malarstwo: mozaiki, freski, ikony, miniatury 5. Rzeźba i rzemiosło artystyczne IX. Sztuka przedromańska - sztuka karolińska i ottońska 1. Katedry i pałace cesarskie a. Architektura i symbolika cesarskiej kaplicy pałacowej w Akwizgranie b. Architektura w kręgu oddziaływania władzy cesarskiej 2. Katedry i klasztory. Sankt Gallen, Corvey, Lorsch. Budownictwo sakralne założenia: bazylikowe i centralne 3. Architektura ottońska 4. Groby i kult relikwii 5. Budowle burgundzkie 6. Tradycje śródziemnomorskie 7. Królestwo Asturii 8. Architektura mozarabska 9. Różnice pomiędzy malarstwem karolińskim i ottońskim: iluminowane rękopisy (malarstwo książkowe), malarstwo ścienne: freski, mozaiki 3

4 10. Rzeźba karolińska a ottońska, rzemiosło artystyczne X. Sztuka romańska 1. Sztuka budowlana i zasady architektury 2. Typologia architektury romańskiej 3. Szkoły regionalne: architektura w Burgundii, Normandii, Owernii, Nadrenii, we Włoszech, w Polsce 4. Problem kościołów pielgrzymkowych 5. Architektura reform klasztornych Cluny i Hirsau a monastycyzm średniowieczny i jego znaczenie dla sztuki 6. Kult świętych i relikwii 7. Jednolitość i różnorodność rzeźby romańskiej 8. Przegląd najważniejszych szkół rzeźbiarskich i obiektów na podstawie środowisk: francuskich i niemieckich 9. Problem monumentalnej rzeźby portalowej (Vezelay, Autun, Poitiers, Arles, Tuluza, Moissac) 10. Romańska sztuka w metalu 11. Barwy i materie klasycyzm 12. Barwy i materie wyobraźnia 13. Tkanina artystyczna (Tkanina z Bayeux, Troparium z Saint Martial) 14. Średniowieczny Zachód a Bizancjum XI. Sztuka gotycka 1. Kształtowanie się architektury gotyckiej: gotyk wczesny, dojrzały i późny na kontynencie europejskim (Francja styl promienisty i płomienisty) oraz na wyspach brytyjskich (wczesny styl angielski dekoracyjny i perpendykularny); rozwój sklepień 2. Poglądy Bernarda z Clairvaux i architektura cystersów a. Pierwsze realizacje gotyckie opactwo St. Denis, fasada katedry w Chartres i katedry w Sens b. Konstrukcja kościoła gotyckiego c. Opat Suger problem wpływu zleceniodawcy na architekturę e. Rola architekta w dobie gotyku 3. Francuskie katedry gotyckie a. Katedra gotycka i jej symbolika wg Otto von Simsona. Miara i światło w budowli gotyckiej b. Odbicie problemów teologicznych w architekturze c. Katedra jako dzieło całościowe (witraże i rzeźba jako integralny składnik architektury) d. Omówienie najważniejszych obiektów (Senlis, Noyon, Laon, Paryż, Chartres, Amiens, Bourges, Reims, Bauvais) 4. Architektura gotyku w krajach niemieckich i Europie środkowej a. Przegląd podstawowych obiektów, środowisk i architektów b. Analiza wybranych obiektów 5. Rzeźba gotycka Francji (pełnoplastyczna rzeźba architektoniczna, Jean de Liège, Claus Sluter); Włoch (Benedetto Antelami, Niccolò Pisano, Giovanni Pisano, Andrea Pisano, Nono Pisano, Giotto di Bondone, Arnoldo 4

5 di Cambio, Lorenzo Maitani, Filippo Calendario), Niemiec (pełnoplastyczna rzeźba architektoniczna, plastyka nagrobna, grupy ukrzyżowania, przedstawienia dewocyjne, Tronująca Matka Boska, Madonna Płaszcza Ochronnego, Pietà, Grupa Chrystusa z Janem, Styl Parlerowski, Piękne Madonny, sztuka ołtarzowa późnego gotyku Wit Stwosz; Anglii (pełnoplastyczna rzeźba architektoniczna, plastyka nagrobna), i Polsce (pełnoplastyczna rzeźba architektoniczna, plastyka nagrobna) 6. Rzeźba gotycka w Hiszpanii i Portugalii (pełnoplastyczna rzeźba architektoniczna, rzeźba nagrobna) 7. Malarstwo gotyckie: tablicowe, ścienne i książkowe a. Przestrzeń natury i przestrzeń obrazu b. Przemiana idei i form w XVIII w. c. Formalne aspekty malarstwa gotyckiego d. Nowe gatunki przedstawień obrazowych e. Zleceniodawca jako twórca programu f. Gotyckość w malarstwie gotyckim 8. Francja i styl międzynarodowy 9. Szkoła niderlandzka i flamandzka świat oglądany z bliska i daleka 10. Niemcy, Austria, Czechy radość opowiadania i naturalizm 11. Włochy przestrzenne obrazy i obrazowe przestrzenie 12. Hiszpania różne warianty stylu 13. Malarstwo książkowe a. Francja Jean Purcell, Bracia Limbourg, Jean Fouquet b. Włochy Giacomo da Bologna, Domenico Lenzi c. Szkoła czeska 14. Średniowieczne tapiserie 15. Gotycka sztuka witrażowa 16. Malarstwo tablicowe i witraż w Polsce XII. Sztuka Renesansu i Manieryzmu 1. Początki architektury renesansowej Florencji. Działalność Bruneleschiego i Albertiego podstawowe realizacje a. Traktat architektoniczny Albertiego b. Rola architektury rzymskiej i traktatu Witruwiusza c. Nowe rozwiązania architektoniczne 2. Pałace renesansowej Florencji a. Architektura a ustrój społeczno polityczny Florencji b. Analiza architektury najważniejszych obiektów (Palazzo Rucellai, Palazzo Strozzi, Palazzo Medici Ricardi) 3. Bazylika św. Piotra w Rzymie w czasach nowożytnych a. Problem planu centralnego świątyni b. Historia budowy i kolejne projekty (Bramante, Rafael, Antonio da Sangallo młodszy, Peruzzio) c. Architektura Michała Anioła d. Przebudowa Carlo Maderny 5

6 e. Kolumnada Bramantego (rozpoczęta przez Bramantego a skończona w baroku przez Berninirgo) 4. Realizacje architektoniczne Michała Anioła a. Biblioteka Laurenziana b. Kapitol architektura i urbanistyka c. Manieryzm w architekturze 5. Wielcy twórcy i teoretycy architektury nowożytnej a. Andrea Palladio b. Giacomo Barozzi da Vignola c. Jacopo Sansovino d. Sebastiano Serlio 6. Rzeźba autonomicznym dziełem sztuki a. Relief drzwi do Baptysterium we Florencji (Lorenzo Ghiberti) b. Kontrapost Dawid Donatella c. Znaczenie i forma pomnika Gattamelaty Donatella d. Pomniki konne 7. Formalno stylistyczne tendencje w sztuce drugiej połowy XV wieku a. Wątki realizmu i naturalizmu w dziełach rzeźbiarskich Verrocchia b. Tendencje do dekoracyjności w rzeźbie florenckiej c. Plastyka nagrobna 8. Ewolucja formy rzeźbiarskiej dojrzałego renesansu - Michał Anioł 9. Figura serpentinata rzeźba manierystyczna 10. Malarstwo renesansowe obraz oknem otwartym na naturę a. Postrzeganie natury w malarstwie Europy Południowej i Północnej w XV w. b. Działalność szkół włoskich: Florencja, Siena i Umbria, Ferrara, Padwa, Wenecja c. Obraz flamandzki natura widzenia w pomniejszonym zwierciadle. Forma i technika olejna malarstwa niderlandzkiego R. Campin, Van Eyckowie. Wątki znaczeniowe i symbolika obrazów 11. Kompozycja, perspektywa powietrzna i pejzaż w epoce cinquecenta a. Zdobycze perspektywy linearnej Masaccio, A. Castagno, P. Francesco, P. Ucello b. Odrębności w malarstwie Włoch Północnych i Środkowych: szkoła toskańsko rzymska i wenecka c. Intelekt w twórczości Leonarda, poszukiwanie piękna w malarstwie Rafaela i rewolucyjna energia twórcza Michała Anioła 12. Maniera i manieryzm w sztuce. Szkoła koloryzmu a. Pierwszy manieryzm we Florencji Pontormo, A. Bronzzino, Permigianino, R. Fiorentini b. Społeczno kulturowo - geograficzne uwarunkowania rozwoju koloryzmu w malarstwie weneckim Tycjan, P. Veronese, J. Tintoretto 13. Fantastyka, brutalny realizm i teatrum mundi w malarstwie pierwszej połowy XVI w. 6

7 a. Wirtuozeria i rola wyobraźni w twórczości Dürera b. Realizm historyczny i treści moralizatorskie w malarstwie Pietera Bruegla starszego c. Wizjonerstwo i kolorystyczna ekspresja w mistycznych kompozycjach El Greca XIII. Sztuka Baroku i Rokoka 1. Rzymska architektura doby Baroku a. Twórczość Giovanni Lorenzo Berniniego b. Twórczość Francesco Borrominiego c. Ukształtowanie się typu kościoła jezuickiego na podstawie kościoła Il Gesù w Rzymie d. Zalecenia soboru trydenckiego wobec architektury sakralnej 2. Urbanistyka barokowa na przykładzie Rzymu a. Urzędowa regulacja zabudowy Rzymu b. Rzym miasto pielgrzymów układ miejskich arterii c. Rozwiązanie poszczególnych placów i fragmentów miasta np. Schody hiszpańskie, Piazza Navona etc. 3. Założenia parkowo pałacowe Wersalu a. Historia obiektu. Architekci b. Architektura jako apoteoza władcy c. Problem nowożytnej architektury rezydencjonalnej a ceremoniał dworski 4. Przykłady architektury barokowej i rokoka w Polsce 5. Rzeźba w służbie gloryfikacji władzy absolutnej 6. Rzeźba barokowa we Włoszech, Francji i Europie Środkowej a. Rzeźba między renesansem a barokiem b. Od manieryzmu do barokowej retoryki Alessandro Vittoria c. Giovanni Lorenzo Bernini d. Rzeźbiarze we Włoszech przed i po Berninim e. Rzeźba barokowa we Francji f. Rzeźba barokowa w Niderlandach i Belgii g. Rzeźba barokowa w Anglii h. Rzeźba barokowa w Niemczech i Austrii od końca XVI do pierwszej połowy XVII wieku i. Druga połowa XVII wieku j. XVIII wiek i rzeźba rokokowa k. Ignatz Günther i koniec rokoka l. Barokowa rzeźba w Hiszpanii 7. Barok i rokoko w rzeźbie polskiej 8. Luminizm tragiczny i maniera tenebrosa, diagonale i elipsy w układzie kompozycyjnym oraz surowy realizm w twórczości Caravaggia a. Barok w wydaniu flamandzkim Peter Paul Rubens wirtualność, emocjonalność, retoryka, światłocień b. Szlachetność malarstwa wyższych sfer Antoniego van Dycka 9. Wielcy Mali Mistrzowie 7

8 a. Malarstwo dnia codziennego przyrodnicza dokładność i romantyczna nostalgia b. Portret zbiorowy w wydaniu Fransa Halsa c. Ciche życie martwej natury w malarstwie holenderskim 10. Klasyczne rytmy XVII wieku a. Racjonalizm w twórczości Poussina b. Pejzaż luministyczny Claude Lorrina c. Ekstaza, męczeństwo, wizje, pokuta w malarstwie hiszpańskim XVII wieku 11. Głęboka obserwacja natury w malarstwie XVIII wieku a. Triumf miłości i wygodne życie rokoko w wydaniu malarza dworskich scen Jean a Antonie Watteau b. Rola i znaczenie sukcesu kolorystów w polemice akademickiej między rubenistami a poussinistami 12. Polskie malarstwo baroku i rokoka XIV. Klasycyzm 1. Źródła klasycyzmu. Nowe spojrzenie na porządki architektoniczne 2. Klasycyzm we Francji Panteon w Paryżu 3. Tendecje klasyczne w architekturze angielskiej a. Twórczość Cristophera Wrena. Analiza katedry św. Pawła w Londynie. Problem specyfiki angielskiego baroku b. Klasycyzm angielski działalność Roberta i Jamesa Adamów. Wpływ architektury palladianizmu 4. Nowe typy budowli publicznych (muzea narodowe, instytucje akademickie, budynki municypalne, archiwa, budynki rządowe) 5. Klasycyzm w Stanach Zjednoczonych (Kapitol w Waszyngtonie, State Capitol w Ohio, Ezekiel Jersey Derby House w Massachusetts, University of Virginia, Girard College w Filadelfii) 6. Klasycyzm niemiecki (Brama Brandenburska w Berlinie, Gliptoteka w Monachium, Ruhmeshalle w Monachium) 7. Przykłady architektury klasycystycznej w Polsce 8. Rzeźba klasycystyczna Antonio Canova, Bertel Thorvaldsen, André Le Brun, Jean Antoine Houdon, Jakub Tatarkiewicz 9. Malarstwo angielskie proklamowanie własnej sztuki narodowej W. Hogarth, J. Reynolds, T. Gainsborough 10. Starożytność wielką szkołą dla artystów nowożytnych a. Malarz prawdy Jacques Louis David b. Nagość w obrazach Jean a Ingres 11. Malarstwo klasycystyczne w Polsce XV. Sztuka XIX i XX wieku 8

9 1. Architektura w XIX wieku a. Różnorodności kostiumów b. Carl Schinkel omówienie twórczości c. Gottfried Semper omówienie twórczości d. Opera paryska Charlesa Garniera 2. Nowe materiały i systemy konstrukcyjne w architekturze XIX wieku a. Zastosowanie żeliwa i stali. Nowe jakości estetyczne. Problem relacji z tradycyjną architekturą b. Architektura przemysłowa w XIX wieku. Architektura wystaw światowych. Joseph Paxton i Pałac Kryształowy c. Architektura Paryża (Biblioteka Narodowa, hale targowe) d. Gustave Eiffel twórczość 3. Utopie architektoniczne sztuka totalitarna III Rzeszy 4. Architektura secesyjna, estetyzm i symbolizm. 5. Rzeźba w XIX w. Ruch Arts and Crafts 6. Romantyzm w rzeźbie 7. Tendencje realistyczne w rzeźbie drugiej połowy XIX wieku 8. Od naturalizmu do impresjonizmu. Rodin 9. Secesja w rzeźbie 10. Malarstwo. Pomiędzy racjonalizmem oświecenia a romantyzmem F. Goya. Pejzaż, nurt romantyczny i realizm w sztuce XIX wieku J. Constabl, W. Turner, T. Gericault, E. Delacroix, G. Coubert 11.Orientalizm i mediewizm 12.Prerafaelici 13.Narodziny nowoczesności impresjonizm i postimpresjonizm 14.Secesja, estetyzm, symbolizm, art nouveau 11. Architektura nowoczesna a. Secesja / Jugendstil i kierunki historyczne b. Szkoła chicagowska c. Drapacze chmur d. Art Nouveau e. Ekspresjonizm f. Konstruktywizm g. Art Déco: wiek jazzu i streamline h. Bauhaus i. Styl międzynarodowy j. Architektura organiczna k. Powojenny styl międzynarodowy l. Socrealizm ł. Modernizm m. Futuryzm n. Postmodernizm o. Dekonstruktywizm p. Tendencje współczesne 12. Nowe trendy w sztuce (rzeźba, malarstwo) 9

10 a. Modernizm, fowizm, prymitywizm, ekspresjonizm b. Kubizm, futuryzm, dadaizm, surrealizm c. Konstruktywizm rosyjski i międzynarodowy, suprematyzm, De Stijl neoplastycyzm d. Ekspresjonizm abstrakcyjny, spacjalizm, informel (taszyzm) e. Sztuka kinetyczna optical art; minimal art f. Realizm społeczny i hiperrealizm g. Postmodernizm h. Konceptualizm i neokonceptualizm i. Neoekspresjonizm j. Sensacjonizm ect. 10

PLASTYKA. Plan dydaktyczny

PLASTYKA. Plan dydaktyczny PLASTYKA Plan dydaktyczny Temat lekcji Piękno sztuka i kultura. 1. Architektura czyli sztuka kształtowania przestrzeni. 2. Techniki w malarstwie na przestrzeni wieków. 3. Rysunek, grafika użytkowa, grafika

Bardziej szczegółowo

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący rozpoznaje budowle greckie

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący rozpoznaje budowle greckie WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY - PLASTYKA klasa III gimnazjum Sztuka starożytnej Grecji. dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący rozpoznaje budowle greckie posługuje się formą kariatydy

Bardziej szczegółowo

Omówienia i materiały do nauki historii sztuki część 1 CHRONOLOGIA DZIEJÓW SZTUKI

Omówienia i materiały do nauki historii sztuki część 1 CHRONOLOGIA DZIEJÓW SZTUKI Omówienia i materiały do nauki historii sztuki część 1 CHRONOLOGIA DZIEJÓW SZTUKI CHRONOLOGIA PRADZIEJE ok.35 tys. p.n.e. 2 tys. p.n.e. Paleolit neolit STAROŻYTNOŚĆ 4 tysiąclecie p.n.e. 476 r. ŚREDNIOWIECZE

Bardziej szczegółowo

Uczeń przedkłada do oceny Fauna Polski zwierzęta. Uczeń spełnia wymagania na. ocenę dobrą oraz wykonuje

Uczeń przedkłada do oceny Fauna Polski zwierzęta. Uczeń spełnia wymagania na. ocenę dobrą oraz wykonuje AGNIESZKA CZERSKA PAWLAK. Gimnazjum nr 2 im. ks. S. Konarskiego w Łukowie. PLASTYKA kl.iii wymagania edukacyjne i plan realizacji materiału (zmodyfikowany) Rok szkolny 2015/16 1 TEMATY: Zakres wiadomości

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM KRYTERIA WYPOWIEDZI ARTYSTYCZNEJ 1. Dopuszczający nieprawidłowe wykonanie, odbiegające od głównego tematu, brak logiki, nieprawidłowy dobór kompozycji,

Bardziej szczegółowo

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują):

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują): WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu: Historia sztuki 2. Rodzaj przedmiotu obowiązkowy. 3. Poziom i kierunek studiów: st. niestacjonarne I

Bardziej szczegółowo

1. Mistrzowie włoskiego renesansu

1. Mistrzowie włoskiego renesansu 1. Mistrzowie włoskiego renesansu Uczeń powinien: 1. 1. Cele lekcji 1. a) Wiadomości umiejscowić epokę w czasie, przyporządkować dzieła autorom, związać prezentowane dzieła z miejscem, w którym się znajdują,

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) I. Informacje ogólne. 2. Kod modułu kształcenia 05-WWH-23-HistSzt

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) I. Informacje ogólne. 2. Kod modułu kształcenia 05-WWH-23-HistSzt OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu kształcenia Historia sztuki nowożytnej 2. Kod modułu kształcenia 05-WWH-23-HistSzt 3. Rodzaj modułu kształcenia obowiązkowy 4. Kierunek

Bardziej szczegółowo

PLASTYKA I KLASA GIMNAZJUM

PLASTYKA I KLASA GIMNAZJUM PLASTYKA I KLASA GIMNAZJUM Wymagania podstawowe, które uwzględniają wiadomości i umiejętności łatwe, praktyczne życiowo, bazowe dla przedmiotu, umożliwiają uczenie się innych przedmiotów, są pewne i wdrożone

Bardziej szczegółowo

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który korzystając z pomocy nauczyciela:

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który korzystając z pomocy nauczyciela: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI Załącznik nr 2.13 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który korzystając z pomocy nauczyciela: wymienia dziedziny plastyki i rozróżnia gatunki dzieł sztuki, określa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI W KLASIE I SZTUKA TWORZENIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI W KLASIE I SZTUKA TWORZENIA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI W KLASIE I SZTUKA TWORZENIA OCENA NIEDOSTATECZNA nie zdobył podstawowych wiadomości i umiejętności; nie interesuje się procesem dydaktycznym; nie uczestniczy w lekcjach;

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu plastyka w klasie I

Wymagania edukacyjne z przedmiotu plastyka w klasie I Wymagania edukacyjne z przedmiotu plastyka w klasie I W pierwszym okresie zaplanowane są do realizacji tematy nr: 1,2,3,4,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, W drugim okresie przewiduje się do realizacji tematy:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu plastyka w klasie III

Wymagania edukacyjne z przedmiotu plastyka w klasie III Wymagania edukacyjne z przedmiotu plastyka w klasie III W pierwszym okresie zaplanowane są do realizacji tematy nr: 1,2,3,4,5,9,10,11,12,13,14,15,21,22,29,30, W drugim okresie przewiduje się do realizacji

Bardziej szczegółowo

W J O E J WÓ W D Ó ZK Z I I K ON O KURS

W J O E J WÓ W D Ó ZK Z I I K ON O KURS WOJEWÓDZKI KONKURS Z PLASTYKI cz. I STOPIEŃ WOJEWÓDZKI GIMNAZJUM Uczestnik eliminacji rozpoznaje dzieła prezentowane na slajdach, prawidłowe odpowiedzi umieszcza w przygotowanym teście. Czas 45 minut ZADANIE

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU. I. Informacje ogólne. 1. Nazwa przedmiotu:historia sztuki

WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU. I. Informacje ogólne. 1. Nazwa przedmiotu:historia sztuki WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu:historia sztuki 2. Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy 3. Poziom i kierunek studiów:studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne wiedzy i umiejętności z plastyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne wiedzy i umiejętności z plastyki w gimnazjum Wymagania edukacyjne wiedzy i umiejętności z plastyki w gimnazjum Anita Przybyszewska-Pietrasiak Program nauczania plastyki w gimnazjum DPN - 5002-18/09 Podręcznik: W. Sygut, D. Stępień Sztuka w zasięgu

Bardziej szczegółowo

PLASTYKA - Plan wynikowy

PLASTYKA - Plan wynikowy PLASTYKA - Plan wynikowy...1 PLASTYKA - Plan wynikowy 1. Zaproszenie do zajęć plastycznych: zapoznanie z programem, PSO i zasadami BHP na zajęciach. 2. Piękno sztuka i kultura Zakres tematyczny: /sztuki

Bardziej szczegółowo

PLASTYKA I KLASA GIMNAZJUM

PLASTYKA I KLASA GIMNAZJUM PLASTYKA I KLASA GIMNAZJUM Wymagania podstawowe, które uwzględniają wiadomości i umiejętności łatwe, praktyczne życiowo, bazowe dla przedmiotu, umożliwiają uczenie się innych przedmiotów, są pewne i wdrożone

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z plastyki. Ocena Ocena śródroczna Ocena roczna (z uwzględnieniem wymagań na ocenę śródroczną) Celujący

Wymagania edukacyjne z plastyki. Ocena Ocena śródroczna Ocena roczna (z uwzględnieniem wymagań na ocenę śródroczną) Celujący Wymagania edukacyjne z plastyki Ocena Ocena śródroczna Ocena roczna (z uwzględnieniem wymagań na ocenę śródroczną) Celujący ocenę bardzo dobrą) - Formułuje własne opinie, przedstawia swoje poglądy na temat

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy historii architektury

Wybrane problemy historii architektury Wybrane problemy historii architektury Rok akademicki 2008/2009 Uwagi ogólne. Szeroka literatura z historii sztuki predestynuje państwa do samodzielnego zapoznania się z tematem zajęć. Oprócz ogólnej wiedzy

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe. Temat lekcji. Lp. 1.Lekcja organizacyjna 2. Piękno sztuka i kultura

Wymagania programowe. Temat lekcji. Lp. 1.Lekcja organizacyjna 2. Piękno sztuka i kultura Plan wynikowy Plan wynikowy został przygotowany do pracy z podręcznikiem Katarzyny Czernickiej Plastyka 1-3 Podręcznik dla gimnazjum wydanym przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON. Lp. Temat lekcji Podstawowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI W KLASIE I GIMNAZJUM 2012/2013

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI W KLASIE I GIMNAZJUM 2012/2013 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI W KLASIE I GIMNAZJUM 2012/2013 zgodne z nową podstawą programową, dostosowane do programu: Bliżej sztuki. Program nauczania plastyki w gimnazjum, Beata Mikulik, WSiP, nr

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne, sposoby sprawdzania wiedzy z plastyki w roku szkolnym 2010\2011

Wymagania edukacyjne, sposoby sprawdzania wiedzy z plastyki w roku szkolnym 2010\2011 mgr Anna Wiktorowicz Wymagania edukacyjne, sposoby sprawdzania wiedzy z plastyki w roku szkolnym 2010\2011 KLASA V Ocena dopuszczająca : - wykonuje prace plastyczne, często niestaranne i schematyczne,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych w Ciechanowcu ul. Szkolna 8, 18-230 Ciechanowiec tel/fax: 086-2771134, www.zsoiz-ciechanowiec.

INFORMATOR Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych w Ciechanowcu ul. Szkolna 8, 18-230 Ciechanowiec tel/fax: 086-2771134, www.zsoiz-ciechanowiec. INFORMATOR Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych w Ciechanowcu ul. Szkolna 8, 18-230 Ciechanowiec tel/fax: 086-2771134, www.zsoiz-ciechanowiec.pl Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych (OSSP) jest szkołą,

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/2016 Liczba godzin A Treści podstawy programowej z utrwaleniem wiadomości 14 B Ćwiczenia i prace artystyczne C Testy 2 Razem 16

Rok szkolny 2015/2016 Liczba godzin A Treści podstawy programowej z utrwaleniem wiadomości 14 B Ćwiczenia i prace artystyczne C Testy 2 Razem 16 Plan dydaktyczno wychowawczy z plastyki do klasy I Sztuka tworzenia. Program nauczania przedmiotu plastyka w gimnazjum. Numer ewidencyjny w wykazie MEN: 725/2014 Rok szkolny 2015/2016 Liczba godzin A Treści

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII SZTUKI MAJ 2013 POZIOM ROZSZERZONY. Czas pracy: 180 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50. Miejsce na naklejkę z kodem

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII SZTUKI MAJ 2013 POZIOM ROZSZERZONY. Czas pracy: 180 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50. Miejsce na naklejkę z kodem Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z PLASTYKI DLA KLAS IV - VI.

KRYTERIA OCENIANIA Z PLASTYKI DLA KLAS IV - VI. KRYTERIA OCENIANIA Z PLASTYKI DLA KLAS IV - VI. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów z zakresu plastyki polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości

Bardziej szczegółowo

Plan dydaktyczno wychowawczy z plastyki do klasy I Program nauczania Bliżej sztuki. Numer dopuszczenia 68/2009

Plan dydaktyczno wychowawczy z plastyki do klasy I Program nauczania Bliżej sztuki. Numer dopuszczenia 68/2009 Plan dydaktyczno wychowawczy z plastyki do klasy I Program nauczania Bliżej sztuki. Numer dopuszczenia 68/2009 Rok szkolny 2013/2014 Liczba godzin A Treści podstawy programowej z utrwaleniem wiadomości

Bardziej szczegółowo

KLUCZ ODPOWIEDZI WOJEWÓDZKI KONKURS Z PLASTYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 STOPIEŃ REJONOWY

KLUCZ ODPOWIEDZI WOJEWÓDZKI KONKURS Z PLASTYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 STOPIEŃ REJONOWY KLUCZ ODPOWIEDZI WOJEWÓDZKI KONKURS Z PLASTYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 STOPIEŃ REJONOWY PRZY SPRAWDZANIU TESTU WYKORZYSTUJEMY SYSTEM 0-1 CO OZNACZA, ŻE TYLKO CAŁOŚCIOWA POPRAWNA

Bardziej szczegółowo

Dla klasy I gimnazjum

Dla klasy I gimnazjum Iwona Piętowska - Kusior Wymagania edukacyjne z plastyki Dla klasy I gimnazjum Liczba godzin zgodna z ramowym planem nauczania: 30 Rok szkolny 2009/10 Obowiązujący program: Lila Wyszkowska, Plastyka. Wyd.

Bardziej szczegółowo

POZIOM ROZSZERZONY 15 MAJA

POZIOM ROZSZERZONY 15 MAJA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII SZTUKI POZIOM

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie wiadomości II. Klasa V

Powtórzenie wiadomości II. Klasa V Powtórzenie wiadomości II Klasa V Zadanie 1 Zaznacz poprawną odpowiedź. Sztuki wizualne to: a) dyscypliny sztuki, które poznajemy za pomocą wzroku b) dyscypliny sztuki, które poznajemy za pomocą słuchu

Bardziej szczegółowo

Lubisz historię? Znasz Włochy i Rzym? Tak? To spróbuj rozwiązać quiz. Możesz korzystać z pomocy całej rodziny, oraz wujka Google i ciotki Wikipedii,

Lubisz historię? Znasz Włochy i Rzym? Tak? To spróbuj rozwiązać quiz. Możesz korzystać z pomocy całej rodziny, oraz wujka Google i ciotki Wikipedii, QUIZ ROMA AETERNA Lubisz historię? Znasz Włochy i Rzym? Tak? To spróbuj rozwiązać quiz. Możesz korzystać z pomocy całej rodziny, oraz wujka Google i ciotki Wikipedii, jeśli sądzisz, że Ci pomogą :-) Obejrzyj

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe na poszczególne oceny szkolne z zajęć artystycznych w klasie I

Wymagania szczegółowe na poszczególne oceny szkolne z zajęć artystycznych w klasie I Wymagania szczegółowe na poszczególne oceny szkolne z zajęć artystycznych w klasie I Projekt Drzewo mojej miejscowości. Drzewa wokół nas. Znajomość i rozumienie podstawowych pojęć dotyczących bryły, faktury,

Bardziej szczegółowo

Test z plastyki. Małe olimpiady przedmiotowe

Test z plastyki. Małe olimpiady przedmiotowe Małe olimpiady przedmiotowe Test z plastyki Organizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa Nr 17 Szkoła Podstawowa Nr 18 Drogi uczniu, test składa się z 30

Bardziej szczegółowo

OCENA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA GIMNAZJUM, z przedmiotu zajęcia artystyczne - PLASTYKA opracowanie mgr Beata Wargacka

OCENA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA GIMNAZJUM, z przedmiotu zajęcia artystyczne - PLASTYKA opracowanie mgr Beata Wargacka Publiczne Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Strykowicach Górnych OCENA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA GIMNAZJUM, z przedmiotu zajęcia artystyczne - PLASTYKA opracowanie mgr Beata Wargacka Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Test z plastyki. Małe olimpiady przedmiotowe

Test z plastyki. Małe olimpiady przedmiotowe Małe olimpiady przedmiotowe Test z plastyki Organizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa Nr 17 Szkoła Podstawowa Nr 18 Drogi uczniu, test składa się z 30

Bardziej szczegółowo

B. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji Zdany egzamin wstępny na kierunek: grafika, specjalność: multimedia

B. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji Zdany egzamin wstępny na kierunek: grafika, specjalność: multimedia A. Informacje ogólne nazwa kursu prowadzący Historia i teoria sztuki Akademia Sztuki w Szczecinie Wydział Wydział Malarstwa i Nowych Mediów kierunek: grafika specjalność: multimedia poziom: 1. stopnia

Bardziej szczegółowo

Materiały z zajęć artystycznych dla klas II Klasowy quiz wiedzy o sztuce etap I test wyboru

Materiały z zajęć artystycznych dla klas II Klasowy quiz wiedzy o sztuce etap I test wyboru Materiały z zajęć artystycznych dla klas II Klasowy quiz wiedzy o sztuce etap I test wyboru 1.Jakiego koloru szatę miał na sobie Stefan Batory w obrazie Marcina Kobera pt.,,portret Stefana Batorego? a)

Bardziej szczegółowo

Autor programu: mgr Krystyna Podlacha PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE RÓŻNORODNE TECHNIKI PLASTYCZNE Liczba godzin 60 (4 warianty cztery okresy

Autor programu: mgr Krystyna Podlacha PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE RÓŻNORODNE TECHNIKI PLASTYCZNE Liczba godzin 60 (4 warianty cztery okresy Autor programu: mgr Krystyna Podlacha PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE RÓŻNORODNE TECHNIKI PLASTYCZNE Liczba godzin 60 (4 warianty cztery okresy klasyfikacyjne: I5, 30, 45, 60godzin) W 1983 roku ukończyła

Bardziej szczegółowo

WOJEWODZKI KONKURS Z PLASTYKI STOPIEŃ SZKOLNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. rok szkolny 2015/2016

WOJEWODZKI KONKURS Z PLASTYKI STOPIEŃ SZKOLNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. rok szkolny 2015/2016 WOJEWODZKI KONKURS Z PLASTYKI STOPIEŃ SZKOLNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH rok szkolny 2015/2016 Pieczątka szkoły Kod ucznia Liczba punktów WOJEWÓDZKI KONKURS Z PLASTYKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Bardziej szczegółowo

Test z plastyki. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko. Drogi uczniu,

Test z plastyki. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko. Drogi uczniu, Małe olimpiady przedmiotowe Test z plastyki ORGANIZATORZY: Wydział Edukacji Urzędu Miasta w Koszalinie Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Imię i nazwisko. Szkoła Szkoła Podstawowa nr 17 w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

Święty Jakub Apostoł. Syn Zebedeusza i Salome. z bratem Janem nosili przydomek synowie gromu jeden z najbliższych apostołów Jezusa

Święty Jakub Apostoł. Syn Zebedeusza i Salome. z bratem Janem nosili przydomek synowie gromu jeden z najbliższych apostołów Jezusa Święty Jakub Apostoł Syn Zebedeusza i Salome z bratem Janem nosili przydomek synowie gromu jeden z najbliższych apostołów Jezusa poniósł męczeńską śmierć w 44 r. w Palestynie według tradycji wprowadzał

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Kierunek studiów Specjalność Forma studiów. kostium i rekwizyt sceniczny, malarstwo w scenografii, obraz multimedialny, malarstwo sztalugowe

SYLABUS. Kierunek studiów Specjalność Forma studiów. kostium i rekwizyt sceniczny, malarstwo w scenografii, obraz multimedialny, malarstwo sztalugowe SYLABUS Nazwa przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Katedra: Kierunek: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Liczba punktów ETCS za zaliczenie przedmiotu: Historia sztuki Wyższa Szkoła Artystyczna

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY REALIZACJA MATERIAŁU PLASTYKI W GIMNAZJUM

PLAN WYNIKOWY REALIZACJA MATERIAŁU PLASTYKI W GIMNAZJUM PLN WYNIKOWY RELIZJ MTERIŁU PLSTYKI W GIMNZJUM Program nauczania: Marzena Kwiecień. Program nauczania plastyki w gimnazjum PN - 5002-9/09 ele kształcenia wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W PUBLICZNYM GIMNAZJUM nr 8

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W PUBLICZNYM GIMNAZJUM nr 8 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W PUBLICZNYM GIMNAZJUM nr 8 Cele przedmiotowego systemu oceniania: 1.Obiektywnie i rzetelnie dostarczać informacji o osiągnięciach, sukcesach, brakach i postępach

Bardziej szczegółowo

swiat przestrzenny plastyka - zajęcia manualne piątek godz. 18.30-20.00 GRUPA WIEKOWA 7-12 CENA KURSU: 170,- Zajęcia manualne skupiają się na rozwijaniu percepcji wzrokowej i kontroli ręki a także na stymulowaniu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI klasy trzecie Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI klasy trzecie Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI klasy trzecie Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie Stopnie Dział programowy zakres umiejętności 6 5 4 3 2 prehistoria Wymienia epoki prehistoryczne: paleolit, neolit,

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie

SYLABUS. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie SYLABUS Nazwa przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Katedra: Kierunek: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Liczba punktów ETCS za zaliczenie przedmiotu: Historia sztuki Wyższa Szkoła Artystyczna

Bardziej szczegółowo

PLASTYKA PLAN WYNIKOWY DLA GIMNAZJUM

PLASTYKA PLAN WYNIKOWY DLA GIMNAZJUM PLASTYKA PLAN WYNIKOWY DLA GIMNAZJUM LP 3 4 GO DZ POD STA WA TEMAT I DATA REALIZACJI ZAJĘCIA ORGANIZACYJNE 2 C POWTÓRZENIE I,III Z T/, ZAKRESU WIEDZY O 3/ PODSTAWOWYCH, ŚRODKACH PLASTYCZNYCH I SPOSOBACH

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE ZE SZTUKI (PLASTYKI )

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE ZE SZTUKI (PLASTYKI ) SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE ZE SZTUKI (PLASTYKI ) KL. I (zgodne z nową podstawą programową) Stopień niedostateczny : Uczeń: nie realizuje wymagań wymagań koniecznych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI Przedmiotowy system oceniania z plastyki jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI Przedmiotowy system oceniania z plastyki jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI Przedmiotowy system oceniania z plastyki jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Obszary podlegające ocenianiu na plastyce klasy IV- VI 1. Prace plastyczne

Bardziej szczegółowo

LEKCJE MUZEALNE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

LEKCJE MUZEALNE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH LEKCJE MUZEALNE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DZIEJE ZIELONEJ GÓRY I REGIONU 1. Dzieje Zielonej Góry Zwiedzanie z przewodnikiem stałych ekspozycji muzealnych związanych z historią Zielonej

Bardziej szczegółowo

RENESANS WE WŁOSZECH

RENESANS WE WŁOSZECH RENESANS WE WŁOSZECH ARCHITEKTURA Filippo Brunelleschi - Kopula kat. we Florencji 1420-36 Filippo Brunelleschi Filippo loggia Ospedale degli Innocenti (szpital niewiniatek) Filippo Brunelleschi - kaplica

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE STUDIUM PLASTYCZNE TECHNIK TEATRALNO-FILMOWYCH HISTORIA SZTUKI, ROK II

AKTYWNE STUDIUM PLASTYCZNE TECHNIK TEATRALNO-FILMOWYCH HISTORIA SZTUKI, ROK II AKTYWNE STUDIUM PLASTYCZNE TECHNIK TEATRALNO-FILMOWYCH HISTORIA SZTUKI, ROK II Imię i nazwisko wykładowcy: mgr Magdalena Kucza-Kuczyńska e-mail: magda.meissner@neostrada.pl Ilość godzin w semestrze: 30

Bardziej szczegółowo

Renesans i Barok - style architektoniczne

Renesans i Barok - style architektoniczne Renesans i Barok - style architektoniczne Wykonali uczniowie: Jakub Smal, Jakub Bielecki, Bartosz Wieczorek, Kacper Niziołek. Opiekun: Jadwiga Sochacka Renesans w architekturze stanowił odzwierciedlenie

Bardziej szczegółowo

I. Literatura podstawowa

I. Literatura podstawowa Załączona poniżej bibliografia przewidziana jest jako pomoc dla uczniów przygotowujących się do Olimpiady Artystycznej. Uczeń wybiera te pozycje, które pomogą mu w uzupełnieniu jego wiadomości, oraz te,

Bardziej szczegółowo

Program nauczania plastyki

Program nauczania plastyki Program nauczania plastyki Klasy III Beata Pryśko Cele kształcenia wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji percepcja sztuki. II. Tworzenie wypowiedzi - ekspresja

Bardziej szczegółowo

... pieczęć szkoły, w której odbywają się eliminacje. Eliminacje szkolne XXXV Olimpiady Artystycznej TEST WIEDZY O SZTUCE sekcja plastyki

... pieczęć szkoły, w której odbywają się eliminacje. Eliminacje szkolne XXXV Olimpiady Artystycznej TEST WIEDZY O SZTUCE sekcja plastyki ...... pieczęć szkoły, w której odbywają się eliminacje imię i nazwisko ucznia klasa:......... nazwa i adres szkoły Eliminacje szkolne XXXV Olimpiady Artystycznej TEST WIEDZY O SZTUCE sekcja plastyki UWAGA:

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY I WYMAGANIA NA OCENY DO PODRĘCZNIKA KRAINA SZTUKI

PLAN WYNIKOWY I WYMAGANIA NA OCENY DO PODRĘCZNIKA KRAINA SZTUKI PLAN WYNIKOWY I WYMAGANIA NA OCENY DO PODRĘCZNIKA KRAINA SZTUKI Lp. Temat z podręcznika Odniesienie 1. Sztuka w prehistorii obrazy rodzącej się świadomości I. 2); II. 1); określa nazwy i cechy prehistorycznych

Bardziej szczegółowo

Chronologia jako element opisu rzeczowego w JHP BN

Chronologia jako element opisu rzeczowego w JHP BN Chronologia jako element opisu rzeczowego w JHP BN Wanda Klenczon Warsztaty Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej i Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej 2011 Biblioteka Narodowa 8-10 czerwca

Bardziej szczegółowo

1 Zaproszenie do zajęć plastycznych; Zapoznanie z programem plastyki, podręcznikiem i zeszytem ćwiczeń 2 Piękno sztuka i kultura

1 Zaproszenie do zajęć plastycznych; Zapoznanie z programem plastyki, podręcznikiem i zeszytem ćwiczeń 2 Piękno sztuka i kultura Plan wynikowy Plan wynikowy został przygotowany do pracy z podręcznikiem Katarzyny Czernickiej Plastyka 1-3 Podręcznik dla gimnazjum wydanym przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON. lp. Temat lekcji Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Kraina sztuki Wymagania edukacyjne z plastyki w gimnazjum

Kraina sztuki Wymagania edukacyjne z plastyki w gimnazjum Kraina sztuki Wymagania edukacyjne z plastyki w gimnazjum HASŁO W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE. UCZEŃ: TEMAT LEKCJI PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA I DZIAŁANIA UCZNIA WIEDZA MERYTORYCZNA UMIEJĘTNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Architektura renesansu

Architektura renesansu Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Złotoryi Złotoryja 2008 Ulubioną formą architektów tego okresu był kościół na planie centralnym, chociaż oczywiście nie brakuje dzieł budowanych w układach podłużnych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS STOPIEŃ WOJEWÓDZKI GIMNAZJUM

WOJEWÓDZKI KONKURS STOPIEŃ WOJEWÓDZKI GIMNAZJUM WOJEWÓDZKI KONKURS Z PLASTYKI cz. I STOPIEŃ WOJEWÓDZKI GIMNAZJUM CZĘŚĆ I Rozpoznawanie dzieł prezentowanych na slajdach, prawidłowe umieszczenie odpowiedzi w przygotowanym teście. Część I max. 70 punktów

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu W1-19 Nazwa przedmiotu Historia sztuki

Kod przedmiotu W1-19 Nazwa przedmiotu Historia sztuki Kod przedmiotu W1-19 Nazwa przedmiotu Historia sztuki Kierunek Specjalność Typ studiów Wymagania wstępne Wymagania końcowe Cele przedmiotu wokalistyka Śpiew solowy Studia stacjonarne I stopnia sprecyzowane

Bardziej szczegółowo

Barok Epokę tę cechuje:

Barok Epokę tę cechuje: Barok - definicja Barok epoka w dziejach kultury europejskiej, zapoczątkowana soborem trydenckim, która przypada na okres od połowy XVI do początku XVIII w. Epokę tę cechuje: odrzucenie renesansowego ładu

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ NA OCENY z plastyki,,kraina SZTUKI gimnazjum

STANDARDY WYMAGAŃ NA OCENY z plastyki,,kraina SZTUKI gimnazjum STANDARDY WYMAGAŃ NA OCENY z plastyki,,kraina SZTUKI gimnazjum Lp. Temat z podręcznika Odniesienie Wymagania na oceny w zakresie podstawowym Ocena: dopuszczająca 2, dostateczna 3 Wymagania na oceny w zakresie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII SZTUKI

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII SZTUKI ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MHS-R1_1P-092 EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII SZTUKI MAJ ROK 2009 POZIOM ROZSZERZONY Instrukcja dla zdającego

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I STOPIEŃ egzamin licencjacki. obowiązują od roku akademickiego 2014/2015

PYTANIA I STOPIEŃ egzamin licencjacki. obowiązują od roku akademickiego 2014/2015 PYTANIA I STOPIEŃ egzamin licencjacki obowiązują od roku akademickiego 2014/2015 1. Wymień układy, których współdziałanie jest niezbędne do wykonania ruchu. 2. Scharakteryzuj łańcuch biokinematyczny kończyny

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z plastyki na poziomie gimnazjum w ZPO w Sieciechowie Nauczyciel: Dariusz Kwieciński

Przedmiotowy System Oceniania z plastyki na poziomie gimnazjum w ZPO w Sieciechowie Nauczyciel: Dariusz Kwieciński Przedmiotowy system oceniania z plastyki w gimnazjum Specyfika oceny z plastyki polega na wypadkowej oceny ze sprawności humanistycznej w zakresie dziejów sztuki oraz postawy i działalności twórczej plastycznej

Bardziej szczegółowo

Pytania z egzaminu ustnego dla kandydatów na przewodników terenowych po obszarze woj. mazowieckiego.

Pytania z egzaminu ustnego dla kandydatów na przewodników terenowych po obszarze woj. mazowieckiego. Pytania z egzaminu ustnego dla kandydatów na przewodników terenowych po obszarze woj. 1. Ważniejsze bitwy wojny obronnej 1939 roku. 2. Wymień formy ochrony przyrody w Polsce. 3. Literaci związani z Mazowszem.

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Nr 28 im. gen. bryg. Franciszka Sznajdego Warszawa ul. Umińskiego 11 Wymagania edukacyjne Plastyczne

Gimnazjum Nr 28 im. gen. bryg. Franciszka Sznajdego Warszawa ul. Umińskiego 11 Wymagania edukacyjne Plastyczne Gimnazjum Nr 28 im. gen. bryg. Franciszka Sznajdego Warszawa ul. Umińskiego 11 Wymagania edukacyjne Plastyczne Podstawa prawna do opracowania Wymagań Edukacyjnych: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE. Test z rysunku technicznego. 1. Linia punktowa gruba ma zastosowanie:

PROJEKTOWANIE. Test z rysunku technicznego. 1. Linia punktowa gruba ma zastosowanie: PROJEKTOWANIE Test z rysunku technicznego. 1. Linia punktowa gruba ma zastosowanie: a). linii modułowych dzielących osie b). skrajnych położeń ruchomych części przedmiotu c). linii koordynacyjnych modułowych

Bardziej szczegółowo

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze.

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 1. Dawne i współczesne wzorce rodziny. Omawiając zagadnienie, zinterpretuj sposoby przedstawienia tego tematu w dziełach literackich różnych epok oraz w wybranych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA PLASTYKI. I. Literatura podstawowa. II. Literatura uzupełniająca

SEKCJA PLASTYKI. I. Literatura podstawowa. II. Literatura uzupełniająca 1 I. Literatura podstawowa SEKCJA PLASTYKI J. Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto, t. I-II, Warszawa 1969 i następne wydania, szczególnie: Warszawa 2001 E. Gombrich, O sztuce, Warszawa 1997 Sztuka

Bardziej szczegółowo

HISTORIA SZTUKI Szczegółowy opis wymagań egzaminacyjnych w zakresie treści programowych

HISTORIA SZTUKI Szczegółowy opis wymagań egzaminacyjnych w zakresie treści programowych HISTORIA SZTUKI Szczegółowy opis wymagań egzaminacyjnych w zakresie treści programowych 1. Wstęp do historii sztuki: historyczne definiowanie pojęć: sztuka i piękno, akademie sztuk pięknych; muzea i waŝniejsze

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI GIMNAZJUM tytuł podręcznika: Kraina sztuki nr dopuszczenia podręcznika: 154/2009 wydawnictwo: Wydawnictwo Szkolne PWN 1 Specyfika oceny z plastyki polega na wypadkowej oceny

Bardziej szczegółowo

e-mail: balbuza@yahoo.com

e-mail: balbuza@yahoo.com Przedmiot: Historia Architektury i Sztuki Kod: Kierunek: Turystyka i rekreacja Rok: 1 Specjalność: wszystkie Tryby: S/NS Liczba godzin / semestr 45 Wykłady: 15 Ćwiczenia: 30 Laboratoria: Projekty: Seminaria:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE

PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE OPRACOWANY PRZEZ MGR MARTĘ KISIEL NA PODSTAWIE PROGRAMU WYDAWNICTWA WOŁOMIN Nr w wykazie 14/IIILO/2009 1 1. MIEJSCE WIEDZY O KULTURZE W PROGRAMIE KSZTAŁCENIA UCZNIÓW

Bardziej szczegółowo

EPOKA KIERUNKI/STYLE. Dzieła. twórcy malarstwo naskalne jaskinie Altamira, Hiszpania oraz Lascaux we Francji

EPOKA KIERUNKI/STYLE. Dzieła. twórcy malarstwo naskalne jaskinie Altamira, Hiszpania oraz Lascaux we Francji EPOKA KIERUNKI/STYLE PREHISTORIA MEZOPOTAMIA EGIPT ANTYK /Grecja, Rzym/ CECHY 2,5 mln 4 tys. lat p.n.e. malunki realistyczne, głównie ukazujące zwierzęta, wprowadzenie perspektywy skrzywionej zwierzę portretowane

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE MALARSTWO I RZEŹBA

WYMAGANIA EDUKACYJNE - ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE MALARSTWO I RZEŹBA WYMAGANIA EDUKACYJNE - ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE MALARSTWO I RZEŹBA Temat lekcji Światło i cień. 1. Światłocień w malarstwie ćwiczenie rysunkowe. 2. Budowa bryły światłem i cieniem. Wymagania programowe podstawowe

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU PLASTYKI W GIMNAZJUM

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU PLASTYKI W GIMNAZJUM PLN RELIZJI MTERIŁU PLSTYKI W GIMNZJUM WSTĘP Plan realizacji materiału plastyki w gimnazjum jest propozycją dla nauczycieli korzystających z podręcznika Jolanty Gumuli W tym cała sztuka. Jego konstrukcja

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY KONKURS WIEDZY O SZTUCE (PLASTYCE)

SZKOLNY KONKURS WIEDZY O SZTUCE (PLASTYCE) Nazwisko i imię....klasa... SZKOLNY KONKURS WIEDZY O SZTUCE (PLASTYCE) Z niżej podanych, podkreśl dzie- 1.)Plastyka to szeroka dziedzina, której wytworami są różne dzieła sztuki. dziny których dzieła są

Bardziej szczegółowo

ELIMINACJE SZKOLNE TEST

ELIMINACJE SZKOLNE TEST ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z WIEDZY O SZTUCE SEKCJA PLASTYKI dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015 ELIMINACJE SZKOLNE

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ DLA LICEUM, TECHNIKUM I ZSZ NA ROK SZKOLNY 2002/2003.

PLAN REALIZACJI ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ DLA LICEUM, TECHNIKUM I ZSZ NA ROK SZKOLNY 2002/2003. PLAN REALIZACJI ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ DLA LICEUM, TECHNIKUM I ZSZ NA ROK SZKOLNY 2002/2003. RODZAJ ŚCIEŻKI: EDUKACJA EUROPEJSKA KOORDYNATOR ŚCIEZKI: GRZEGORZ KAMINSKI TREŚCI (NUMERY) 1,2,3,6,,8, 9, FORMY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI 1. Uczniowie zostają zapoznani z PSO podczas pierwszych zajęć lekcyjnych w każdym roku szkolnym. 2. Rodzice uczniów zostają zapoznani z PSO poprzez stronę internetową

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z Wiedzy o kulturze w Zespole Szkół im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie

Przedmiotowy system oceniania z Wiedzy o kulturze w Zespole Szkół im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie Przedmiotowy system oceniania z Wiedzy o kulturze w Zespole Szkół im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie I. Zasady ogólne Na ocenę śródroczną i roczną w szkole średniej składają się minimum dwie oceny ustne

Bardziej szczegółowo

Szkolny konkurs. Historia a sztuka

Szkolny konkurs. Historia a sztuka Szkolny konkurs Historia a sztuka l. Uczeni zrekonstruowali pierwotny wygląd wielu budowli i miast starożytnych. Rozpoznaj niektóre z nich. Podpisz umieszczone poniżej ilustracje. A. Rekonstrukcja świątyni

Bardziej szczegółowo

PLASTYKA /KLASA I /GIMNAZJUM

PLASTYKA /KLASA I /GIMNAZJUM PLASTYKA /KLASA I /GIMNAZJUM Lp. Temat 1. Lekcja organizacyjna. Kryteria oceniania. Higiena twórczości. Widzieć i patrzeć interpretacja rzeczywistości w dziełach sztuki wprowadzenie do nauki plastyki w

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny plastyka klasa IV oprac : Stefania Wójcik

Wymagania na poszczególne oceny plastyka klasa IV oprac : Stefania Wójcik Wymagania na poszczególne oceny plastyka klasa IV oprac : Stefania Wójcik Dział 1 : środki wyrazu plastycznego i dziedziny plastyczne - kreska i plama - faktura - barwy - kontrast Ocena celująca rozumie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENY PRZEDMIOTU Kraków miasto sztuki

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENY PRZEDMIOTU Kraków miasto sztuki WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENY PRZEDMIOTU Kraków miasto sztuki Zadaniem szkoły jest: 1) rozwijanie u ucznia aktywnej postawy i motywowanie do różnych form udziału w kulturze; 2) wprowadzenie ucznia

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA II (style)

ARCHITEKTURA II (style) ARCHITEKTURA II (style) Patrycja Naumczyk SKPTG koło nr 23 przy Oddziale Międzyuczelnianym PTTK STYLE ROMANIZM GOTYK RENESANS BAROK KLASYCYZM HISTORYZM inne ROMANIZM Romanizm kto, kiedy i Polska: XI-XIII

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII SZTUKI

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII SZTUKI ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MHS-P1_1P-082 EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII SZTUKI MAJ ROK 2008 POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut Instrukcja

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS Z PLASTYKI

WOJEWÓDZKI KONKURS Z PLASTYKI Kod ucznia Liczba punktów WOJEWÓDZKI KONKURS Z PLASTYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 13.02.2015 R. 1. Test konkursowy zawiera 40 zadań, max. liczba punktów 40. Są to zadania zamknięte

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej

Biuletyn Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej ISSN 2080-7759 Biuletyn Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej R. 4 Nr 5 (23) Wrzesień-październik 2011 r. Hasła indeksowe w kartotece UKD dział 7 Sztuka Pracownia UKD Instytut Bibliograficzny Biblioteka

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z WIEDZY O SZTUCE SEKCJA PLASTYKI dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2015/2016 ETAP REJONOWY TEST

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z WIEDZY O SZTUCE SEKCJA PLASTYKI dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2015/2016 ETAP REJONOWY TEST ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z WIEDZY O SZTUCE SEKCJA PLASTYKI dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2015/2016 ETAP REJONOWY TEST

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z plastyki dla gimnazjum

Wymagania edukacyjne z plastyki dla gimnazjum Wymagania edukacyjne z plastyki dla gimnazjum Dzieje sztuki Sztuka starożytnej Grecji Rozwój i podział na okresy sztuki greckiej. Najważniejsze zabytki architektoniczne. Świątynia. Porządki architektoniczne.

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr:bzp.243.10.2014.js Załącznik nr 6 do SIWZ strona. L.p. Temat Link do zasobu

Postępowanie nr:bzp.243.10.2014.js Załącznik nr 6 do SIWZ strona. L.p. Temat Link do zasobu pieczęć Wykonawcy Postępowanie nr:bzp.243.10.2014.js Załącznik nr 6 do SIWZ strona z ogólnej liczby stron W Y K A Z P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A Zakup 148 ilustracji/infografik na potrzeby realizacji

Bardziej szczegółowo

MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA

MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA 1.Różne obrazy przyrody w literaturze. Omów sposoby ich kreowania w wybranych utworach 2.Metamorfoza bohatera literackiego i jej sens. Omów problem,

Bardziej szczegółowo