List od redakcji Programowy Zespół Synodalny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "List od redakcji Programowy Zespół Synodalny"

Transkrypt

1 List od redakcji Programowy Zespół Synodalny Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wydajemy ten biuletyn na przełomie roku kościelnego. W niedzielę 21 listopada kończy się rok uroczystością Chrystusa Króla Wszechświata, a 28 listopada mamy I Niedzielę Adwentu. Na dobry początek nowego roku kościelnego dołączamy do biuletynu, dla każdej rodziny, zeszyt 12-ty z serii Rytuał Rodzinny zatytułowany: ADWENT W KATOLICKIEJ RODZINIE - DOMOWYM KOŚCIELE. Zawiera on propozycje form rodzinnego przygotowania na Przyjście Pana. Zwiększyliśmy dwukrotnie objętość wydawnictwa, bo materiałów zebrało się dużo. Minął rok naszej pracy w ramach II Synodu Plenarnego. Zrobiliśmy krótkie podsumowanie naszej działalności, w której stwierdziliśmy trochę dorobku lecz również wiele niepowodzeń. Podziękowaliśmy Bogu za wspomaganie dotychczasowej naszej pracy i prosimy Ducha Świętego o wsparcie na przyszłość. Informujemy też, że nowym przewodniczącym naszego zespołu synodalnego została w wyniku wyboru pani Elżbieta Różycka. Zaczęliśmy otrzymywać od Was listy poruszające również krytyczne, różne problemy wewnętrzne naszej parafii. Cieszymy się z tego prosząc równocześnie o podawanie adresów lub telefonów, abyśmy się mogli bezpośrednio kontaktować z autorami. Zapraszamy również na nasze cotygodniowe spotkania we wszystkie środy po Mszy świętej o godzinie Jako Programowy Zespół Synodalny zbieramy skrupulatnie wszystkie uwagi i propozycje, aby je realizować lub przekazywać do realizacji. I tak: - poruszone w listach propozycje organizacyjne (takie, jak na przykład sprzątanie kościoła, opieka nad kwiatami itp.) przekażemy kompetentnej w tym zakresie Radzie Parafialnej, - uwagi i wnioski dotyczące spraw duszpasterskich, liturgii i organizacji nabożeństw chcemy zestawić w naszym opracowaniu pod tytułem Dezyderaty Zespołu Synodalnego i przekazać Księdzu Proboszczowi. Na przykład: chcemy zaproponować wprowadzenie liturgii Mszy świętej dwóch lub trzech momentów indywidualnej medytacji wiernych oraz obligatoryjne podawanie ręki najbliższym uczestnikom, jako gest znaku pokoju. Tempo naszych prac zależy teraz od Was, kochani parafianie. Czekamy na wasze propozycje i uwagi w formie pisemnej lub ustnej. Do kontaktów służy skrzynka uwag i wniosków Programowego Zespołu Synodalnego. Skrzynka ta wisi przy głównym wejściu do naszego kościoła. Pomóżcie nam w naszej pracy synodalnej. Bóg zapłać.

2 Otwórzcie drzwi Chrystusowi 15 LAT POSŁUGI PIOTROWEJ Przeżywaliśmy 15-lecie pontyfikatu naszego papieża Jana Pawia II. Przypominamy sobie słowa pierwszego apelu wygłoszonego do Świata: Nie lękajcie się! Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Otwórzcie dla Jego mocy zbawczej granice państw, systemów ekonomicznych, systemów politycznych, rozlegle dziedziny kultury, cywilizacji i postępu. Nie lękajcie się! Lata posługi Piotrowej to lata powtarzania tego pierwszego apelu w 61 podróżachpielgrzymkach, setkach tysięcy przebytych kilometrów, czterech pielgrzymkach do ojczyzny, 10 encyklikach, niezliczonych przemówieniach i katechezach. Gdy obserwujemy i doświadczamy jak zmienił się świat w ciągu minionego 15-lecia, mamy prawo powiedzieć, że Piotrowa posługa Jana Pawła II jest wielkim świadectwem wiary wcielonej w życie, w nim obecnej i dlatego według miary swej wielkości zmieniającej oblicze ziemi. Dramatem, jaki rozgrywa się we współczesnym czesnym świecie jest rozziew pomiędzy życiem a wiarą, wiarą a kulturą, etosem a wiarą. Przeżywamy ten dramat także tu i teraz w naszym kraju w postaci, którą nazwać można prywatyzacją wiary. Jest to ostatecznie jej odcieleśnienie, przenoszenie w sferę odległą od realiów i etycznej odpowiedzialności, jej wykorzenienie. Orędzie pontyfikatu Jana Pawła II powtarzane od jego początku, w ostatniej encyklice Veritatis Splendor stało się takim oto apelem: Trzeba ponownie odnaleźć i ukazać prawdziwe oblicze chrześcijańskiej wiary, która nie jest jedynie zbiorem tez wymagających przyjęcia i zatwierdzenia przez rozum. Jest natomiast poznaniem Chrystusa w wewnętrznym doświadczeniu, żywą pamięcią o jego przykazaniach, prawdą którą trzeba żyć. Słowo zresztą jest prawdziwie przyjęte dopiero wówczas, gdy wyraża się w czynach i urzeczywistnia w praktyce. Wiara to decyzja, która angażuje całą egzystencję. Jest spotkaniem, dialogiem, komunią miłości i życia między wierzącym a Jezusem Chrystusem, drogą, prawdą i życiem.

3 WYNIKI NASZEGO KONKURSU Jubileuszowy konkurs, ogłoszony przez Programowy Zespół Synodalny z okazji Odpustu Parafialnego został zakończony 15 października. A oto poprawne odpowiedzi na pytania konkursowe: Pytanie 1: Jakie nazwy noszą nasze trzy dzwony? Odpowiedź: Maria, Franciszek, Stefan. Pytanie 2: Jaki ton wydaje każdy z trzech dzwonów lub jaki akord i w jakiej tonacji wydają trzy nasze dzwony? Odpowiedź: (Poprawna jest każda z odpowiedzi) f, a, c lub tonika F-dur lub subdominanta C-dur. Za prawidłową odpowiedź na pierwsze pytanie nagrody książkowe otrzymują: 1. K.Bobyk, ul. L. Teligi 10, 2. Konrad Ewert, ul. Korsarz 16D, 3. Urszula Kwiecień, ul. Kasjopei Anna Najbar, ul. Gajowa 5, 5 Marek Najbar ul. Gajowa 5, 6. Paweł Najbar, ul. Gajowa 5, 7. Rafał Rolirad, ul. Kwiatkowskiego bl.3m12. Spośród uczestników konkursu, którzy prawidłowo odpowiedzieli na drugie pytanie wylosowano : Krzysztofa Krasnodębskiego, ul. Planetarna 7, który otrzymuje nagrodę specjalną, w postaci walkman'a. Zwycięzcy konkursu proszeni są o przybycie na spotkanie KSM w sobotę dnia 20 listopada o godzinie 18.30, gdzie zostaną im wręczone nagrody. Kiedy załatwiać sprawy kancelaryjne w parafii? Ksiądz Proboszcz uprzejmie prosi parafian, aby sprawy administracyjno-kancelaryjne załatwiać z którymś z księży po Mszach Świętych w tygodniu (17.00 i 18.00) lub w niedziele (7.30, 10.30, i 16.00).

4 Grupa Charytatywna w działaniu POMOC BLIŹNIEMU Anna Balk Tydzień Miłosierdzia obchodzony był w Kościele w miesiącu październiku. W związku z Tygodniem nasza Grupa Charytatywna pragnie krótko przedstawić swoją działalność w parafii. Grupa Charytatywna została założona samorzutnie przez kilka pań w roku 1990 przy Gdańskim Komitecie Obywatelskim i działa do dzisiaj. Dzięki życzliwości naszego Księdza Proboszcza otrzymaliśmy pomieszczenie w dolnym kościele i punkt ten jest czynny w każdy poniedziałek i środę od do A jak wygląda działalność Grupy? Do stałych naszych działań należą: 1. Zbiórka pieniędzy w każdą ostatnią niedzielę miesiąca po każdej Mszy świętej na dożywianie dzieci w naszej szkole. W roku szkolnym 1992/93 zebrano ponad 23 miliony złotych. Kwota ta zapewniła bezpłatne obiady 14 dzieciom codziennie. Dodać tu należy, że w naszej Szkole Podstawowej nr 81 wytypowano 60 dzieci potrzebujących pomocy. 2. W każdy poniedziałek i środę w godzinach od do przyjmujemy i wydajemy odzież i buty w pomieszczeniu w dolnym kościele (wejście naprzeciw plebani). Tam także przyjmujemy wiadomości o zbędnych rzeczach wyposażenia domowego jak: meble, pralki, telewizory itp. przedmioty, których mieszkańcy chcą się pozbyć. Także tutaj przyjmujemy wszelkie informacje o potrzebujących pomocy w naszej parafii. Prosimy także o współpracę, szczególnie panie, które przynajmniej raz w miesiącu chciałyby pełnić dyżur przy wydawaniu ubrań, bądź zbierać datki na dożywianie dzieci szkolnych. Prosimy także o kontakt telefoniczny osoby, które dysponują transportem. 3. Posiadamy też adresy spoza parafii rodzin wielodzietnych, którym wolontariuszki z Grupy Charytatywnej pomagają w formie wysyłanych okresowo paczek. Prosimy o zgłaszanie się pań, które chciałyby wziąć w opiekę rodzinę wielodzietną. Podaj rękę! 4. Okresowo oddajemy zbędne ubrania dla ludzi bezdomnych (jesteśmy w kontakcie z ich noclegownią) oraz dla biednych chorych przebywających w szpitalu na Srebrzysku. 5. W okresie Świąt Bożego Narodzenia Grupa oraz wiele pań spoza niej organizuje opłatek dla osób starszych, emerytów i rencistów. Jest to bardzo uroczysta okazja i wiele osób korzysta z niej. W tym miejscu dziękujemy serdecznie dyrekcji naszej Szkoły Podstawowej za udostępnienie lokalu, sprzętu, paniom z kuchni za sprawną i szybką pomoc w organizowaniu poczęstunku, paniom nauczycielkom i dzieciom za wspaniałe występy i śpiewy, jak i naszym kapłanom za serdeczne słowa i opłatek. Nasza Grupa Charytatywna jest grupą nieoficjalną pań wolontariuszek, nie korzysta z żadnych dotacji od państwa ani od innych formalnych instytucji charytatywnych. Działalność Grupy opiera się na wszelkiego rodzaju darach czy to rodzin (odzież, buty, meble, żelazka, kuchenki, telewizory), bądź sklepów i hurtowni w postaci środków spożywczych. Dysponujemy od pół roku niewielką kwotą pieniędzy pochodzącą z dochodu jaki daje księgarnia Quo Vadis, prowadzona przy naszym kościele w czynie społecznym. Kwota ta pozwala 1 raz w kwartale pomóc finansowo jednej bądź dwóm rodzinom najbardziej potrzebującym. Dlatego każdy, kto kupuje w księgarni Quo Vadis pomaga rodzinom żyjącym w biedzie lub nędzy, a więc czyni dobry uczynek w imię miłości bliźniego. W bieżącym roku panie z Grupy przeprowadziły rozpoznanie wśród naszych parafian, aby ustalić listę potrzebujących. Była to sprawa bardzo trudna, gdyż Grupa nie tylko nie korzysta z dotacji finansowych ale także nie ma dostępu do informacji, które z urzędu posiadają charytatywne instytucje państwowe. Zwracamy się więc z apelem do was parafianie o

5 przekazywanie informacji o osobach potrzebujących pomocy, poprzez włożenie do skrzynki kontaktowej Zespołu Synodalnego kartek z nazwiskami i adresami takich osób. Z przeprowadzonego, naszym zdaniem niekompletnego rozpoznania wynika, że u naszych bliźnich jest bardzo dużo biedy, a nawet nędzy. W naszej parafii jest bardzo wielu ludzi potrzebujących pomocy! Wszystkich przyjmujemy, wszystkim staramy się pomóc w miarę naszych możliwości tak, jak to nam nakazuje Zbawiciel Jezus Chrystus. Serdeczne Bóg zapłać za wszelką dotychczasową pomoc udzieloną naszym braciom. Jakie są potrzeby podopiecznych Zespołu Charytatywnego? Anna Balk Jeśli ktoś z parafian może przekazać: 1. Buty i spodnie dla dzieci w każdym wieku oraz dla dorosłych, 2. Bieliznę pościelową, ręczniki, 3. Firanki, 4. Koce, kołdry, Proszony jest o kontakt telefoniczny z Grupą Charytatywną: Telefony , , Łaska Ks.W. to cisza oddzielenia świata od nicości to przebudzone oczy prochu dotknięciem nieskończonym to Arka Noego na falach potopu to woda tryskająca na pustynne usta to manna spadająca na zgłodniałą ziemię to tablice kamienne jak fundament domu to spotkanie w którym Zacheusz aż do nieba urósł to serce Magdaleny światłem napełnione to wpatrzone oczy ojca za synem co odszedł to chleb rozdawany od drzwi Wieczernika to niebo otwarte burzą na Golgocie to przyjaźń tak wierna jak miłość do końca tobie o tobie ks. W.

6 zanim się Chrystus narodził byłeś ciałem drzewem bez pnia kamieniem bez fundamentu teraz jesteś nocą drżącą przed wschodem słońca Ciekawa wypowiedź z prasy BUDOWAĆ ŚWIAT WARTOŚCI Przegląd Katolicki, nr 21. Wypowiedź mgr Zofii Nowaczek, dyrektorki Szkoły Podstawowej nr 76 w Warszawie Dziś dzieci oglądają dużo filmów, często w swoim wyrazie niekorzystnych dla ich psychiki, gloryfikujących przemoc, konsumpcyjny styl życia. Dzieci szybko kopiują te wzory. W połączeniu z ich rodzinną sytuacją, stwarza to mieszankę wybuchową. Mnożą się kradzieże, rodzi się przemoc, schodzi na dalszy plan serdeczność, współczucie, pojawia się pewna bezwzględność. A przecież te dzieci nie są złe! One są bezbronne wobec przygniatających je komplikacji i ciężarów życia codziennego. Ich psychika ulega swoistemu rozhuśtaniu. Nie zdają sobie sprawy z tego, co się z nimi dzieje. Trzeba im pomóc, zapewniając nie tylko podstawowe potrzeby materialne, ale i duchowe. Trzeba im przywrócić, zbudować świat wartości, o których często nie mają pojęcia. Trzeba stale stwarzać szanse pozytywnego rozwoju, rozwijać dziecku jego dobre cechy i talenty, którymi zostało obdarowane. Trzeba to robić nie tylko mądrze ale i atrakcyjnie.

7 Szkoła Apostolstwa Modlitwy POTRZEBA NAM MODLITWY Stanisław Owdziej Zamieszczamy trzecią i ostatnią część interesującego tekstu opracowanego przez pana Stanisława Owdzieja na temat potrzeby i umiejętności modlitwy. Czy można modlić się pracą? Każda czynność wykonywana w zjednoczeniu z Chrystusem otrzymuje wartość nadprzyrodzoną, staje się przeto narzędziem uświęcenia, ma swoje miejsce w planie zbawienia ludzkości. Przez pracę składaną Bogu w ofierze człowiek łączy się z dziełem zbawienia Jezusa Chrystusa, który pracując własnymi rękami w Nazarecie, nadał pracy znamienitą godność na ziemi. Modlitwa ma ożywiać pracę, a praca powinna uwypuklać wartość modlitwy i stawać się modlitwą. Jedno i drugie działanie jest wyrazem tej samej miłości do Boga i ludzi. W ten sposób fabryka, szpital, szkoła i rola stają się ołtarzem, na którym człowiek przedłuża w czasie i przestrzeni krzyż Chrystusa, składając Bogu ofiarę ze swojego znoju za zbawienie wszystkich ludzi. Apostolstwo Modlitwy uczy cierpieć z Jezusem i dla Jezusa. Uczy modlić się cierpieniem. Jest to modlitwa najtrudniejsza, ale najbardziej jednocząca z Chrystusem. Cierpienie przyjęte w zjednoczeniu z cierpieniem Chrystusa ma wielką skuteczność w urzeczywistnieniu Bożego planu zbawienia. Jezus wszystkie ofiary swojego życia i błagania o zbawienie ludzi zanoszone do Ojca skupił w jednej największej modlitwie, jaką jest Msza święta i powierzył ją Kościołowi w słowach: To czyńcie na moją pamiątkę. Dlatego troska o pełne i owocne uczestnictwo wiernych we Mszy świętej należy od chwili powstania w roku 1844, do istotnych zadań Apostolstwa Modlitwy w parafiach. Kościół zawsze akcentował szczególne usiłowania, zmierzające do skupienia ludzi przy ołtarzu oraz do wprowadzenia ich w głębsze uczestnictwo we Mszy świętej. Regularny i owocny udział we Mszy świętej stanowi być albo nie być chrześcijaninem. Apostolstwo Modlitwy jest chyba jedynym ruchem w Kościele, który odkrywa przed ludźmi bogactwo Mszy świętej, a przez to nadaje ich życiu szczególną godność.

8 DWA PYTANIA I DWIE ODPOWIEDZI Fragment wywiadu z Ojcem Świętym przeprowadzonego przez J. Gawrońskiego dla włoskiej gazety La Stampa Wasza Świątobliwość walczył przeciw komunizmowi z determinacją i pasją. A dziś w krajach, które się od niego uwolniły, postępuje degradacja moralna, szerzy się narkomania i prostytucja. Czy Waszej Świątobliwości zdarza się zastanawiać, czy upadek komunizmu był naprawdę pożądany? Myślę, że pytanie jest źle postawione. Oczywiście słuszne było zwalczanie totalitarnego, niesprawiedliwego systemu, definiującego się jako socjalistyczny i komunistyczny. Jednak prawdą jest też to, co mówił papież Leon XIII że nawet w programie socjalistycznym są ziarna prawdy. Naturalnie, te ziarna nie powinny być zniszczone ani stracone. Potrzeba nam dziś uważnego i ostrego spojrzenia, któremu powinien towarzyszyć obiektywizm i zdolność do precyzyjnych rozróżnień. Zwolennicy kapitalizmu w jego skrajnej postaci mają skłonność do zamykania oczu na to, co komunizm zrobił dobrego: na jego wysiłki dla zapobieżenia bezrobocia, troskę o ubogich. W systemie realnego socjalizmu nadmierna opiekuńczość państwa przyniosła też efekty negatywne. Zniknęła prywatna inicjatywa, zapanowały bierność inercja. Obecnie, w nowym systemie, ludzie znaleźli się bez doświadczenia, bez umiejętności walki o swój byt, bez nawyku brania na siebie osobistej odpowiedzialności. A jednocześnie znaleźli się ludzie przedsiębiorczy, którzy natychmiast ujawnili zmysł inicjatywy gospodarczej, którzy potrafili wykorzystać początkową dezorientację innych po to, by się wzbogacić w sposób nie zawsze praworządny i uczciwy. Wielu z nich, ze względów, o których już mówiłem, wywodziło się z byłej nomenklatury. Jak Pan widzi, to przejście od jednego systemu do drugiego jest bardzo trudne, a jego koszty są bardzo wysokie: rozprzestrzeniło się bezrobocie, nędza i ubóstwo. W czasie pielgrzymki na Łotwę, w Rydze, Wasza Świątobliwość powiedział, że w komunizmie, socjalizmie, czy jakkolwiekby tego nie nazwać jest jądro prawdy. Było to stwierdzenie zaskakujące. Nie ma w nim nic nowego. Było zawsze elementem społecznej nauki Kościoła. To samo mówił Leon XIII, a my możemy jedynie powtórzyć. Co więcej, tak myślą zwykli ludzie. W komunizmie była troska o wspólnotę, podczas gdy kapitalizm jest raczej indywidualistyczny. Jak już jednak wspomniałem, ta społeczna troska miała w krajach realnego socjalizmu bardzo wysoką cenę w postaci degradacji wielu innych obszarów życia obywateli.

9 Komentarz Ks. Arcybiskupa Gocłowskiego do wypowiedzi Ojca Świętego Nieautoryzowany tekst z rozmowy telefonicznej nadanej w programie radiowym, w dniu Wydaje mi się, że może abstrahując od samej ideologii, w przestrzeni danego systemu, czy kapitalizmu, czy nawet socjalizmu marksistowskiego, pracowali też tacy ludzie, którzy poszukiwali jakiegoś dobra. Papież zwraca uwagę między innymi na troskę o bezrobotnych, poszukiwanie możliwości służenia ubogim, cierpiącym, najbardziej opuszczonym to przy okazji analizy systemu marksistowskiego. I dlatego trzeba nie tyle poszukiwać trzeciej drogi papież wyraźnie o tym mówi ile po prostu trzeba poszukiwać takiej drogi, która by była poszukiwaniem dobra człowieka żyjącego w konkretnych realnych warunkach jego egzystencji. Papież nie jest ani kapitalistą, ani socjalistą. Jest pasterzem Kościoła Powszechnego, który poszukuje najlepszych rozwiązań dla człowieka żyjącego w rodzinie, żyjącego w określonym społeczeństwie. Relacja uczestniczki pielgrzymki... DO LOURDES I FATIMY M.P.-S. W pielgrzymce do Lourdes i Fatimy, która odbyła się w dniach 21 września do 6 października, uczestniczyło 35 osób, w tym część spoza naszej parafii, oraz pięciu księży. Pielgrzymką kierował nasz Ksiądz Proboszcz. W drogę wyjechaliśmy wczesnym rankiem 21 września spod osowskiego kościoła, zabierając w Redzie pozostałą część uczestników wyprawy. Późnym wieczorem tego dnia dotarliśmy w okolice Dusseldorfu, gdzie zatrzymaliśmy się na pierwszy zagraniczny nocleg. Tutaj i potem na całej trasie, oczekiwały nas zawsze wygodne pokoje hotelowe i smaczne posiłki. Rano wyruszyliśmy do Kolonii. Zwiedziliśmy tam potężną i piękną katedrę kolońską, będącą wspaniałym przykładem gotyku nadreńskiego. Tego samego dnia, przejeżdżając uprzednio przez terytorium Belgii, dojechaliśmy do hotelu pod Paryżem. Cały następny dzień zwiedzaliśmy pieszo i autobusem najbardziej znane zakątki stolicy Francji. Przeszliśmy spacerem z dziedzińca Luwru do Kaplicy Cudownego Medalika, następnie wzdłuż Sekwany do Katedry Notre Dame, dalej do bazyliki Sacre Coeur i autobusem przez Plac Concorde, Pola Elizejskie, obok Łuku Triumfalnego do dzielnicy wysokościowców La Defense. Na zakończenie wizyty w Paryżu odpoczęliśmy dłuższą chwilę pod Wieżą Eiffla. Następnego dnia wyruszyliśmy w długą drogę do Lourdes. Zatrzymaliśmy się tylko po drodze przy najpiękniejszym z zamków nad Loarą, renesansowym Chateau de Chambord. Późnym wieczorem dojechaliśmy do Lourdes, które swoją urodą ujęło nas od pierwszego wejrzenia. W czasie pobytu w tym niezwykłym miejscu nasza grupa włączyła się intensywnie w tok życia religijnego Sanktuarium. Nawiedziliśmy Cudowną Grotę, gdzie 14 Bernadetta Soubirous w 1858 roku doznała widzeń Matki Boskiej i gdzie bije cudowne źródło. Braliśmy udział w Mszach św. Dla chorych odprawianych w specjalnie do tego przystosowanej Bazylice Piusa X oraz w Mszach św. Odprawianych w Grocie, Bazylice Różańca i w Krypcie. Wieczorami uczestniczyliśmy w modlitwie różańcowej z procesją ze świecami. Odbyliśmy też Drogę Krzyżową na wzgórzach w pobliżu Sanktuarium. Kąpaliśmy się w cudownej wodzie. Odwiedziliśmy również miejsce gdzie mieszkała św. Bernadetta. W Lourdes spotkaliśmy też wielu naszych rodaków.

10 Po pełnym wzruszających przeżyć pobycie w sercu Pirenejów, wyruszyliśmy przez Hiszpanię do Fatimy w Portugalii. Zatrzymaliśmy się w San Sebastian i na nocleg w okolicy Salamanki. W samej Salamance obejrzeliśmy wspaniały zespół zabytkowy, skupiony wokół starej katedry romańskiej (częściowo gotyckiej). Tego samego dnia dotarliśmy do drugiego ważnego celu naszej pielgrzymki, do Sanktuarium w Fatimie, gdzie 1917 roku Matka Boska objawiła się trojgu dzieciom, Hiacyncie i Franciszkowi Marto oraz Łucji dos Santos. Podczas pobytu w tym Sanktuarium uczestniczyliśmy w Mszach św. W kaplicy zbudowanej w miejscu objawień, jak również w Bazylice Niepokalanego Serca Maryi, gdzie spoczywa dwoje ze świadków rodzeństwo Hiacynta i Franciszek. Wieczorami braliśmy udział w modlitwie różańcowej, odmawianej, podobnie jak w Lourdes, w różnych językach i kończącej się procesją ze świecami. Odbyliśmy też Drogę Krzyżową, która prowadzi z Fatimy przez łagodny stok wzgórza do Aljustrel, rodzinnej osady dzieci. W Sanktuarium Fatimskim spotkaliśmy również Polaków. Podczas pobytu w Fatimie mieliśmy okazję przyglądać się bliżej samej Portugalii i jej mieszkańcom. Zwiedziliśmy autokarem stołeczną Lizbonę, ładnie położoną nad rzeką Tag, spacerowaliśmy jej gwarnymi ulicami i malowniczym bulwarem nadrzecznym. Przypatrywaliśmy się także życiu mieszkańców położonego nad Oceanem Atlantyckim Nazare miejscowości, która z wioski rybackiej przekształca się powoli w nadmorski kurort. Wszyscy mieliśmy tu okazję zamoczyć się w oceanie. Odwiedziliśmy też wspaniały gotycki klasztor Dominikanów w Batalaha, a w Alcobasie sławne gotyckie opactwo cysterskie. Z żalem opuszczaliśmy skromną ale wyjątkowo gościnną Portugalię. Nim dojechaliśmy do granicy odwiedziliśmy jeszcze w Coimbrze (dawna stolica i siedziba królów portugalskich) jej najstarszy ośrodek uniwersytecki. Właśnie w Coimbrze, w klasztorze Karmelitanek, przebywa Łucja, świadek objawień w Fatimie. Po nocnym wypoczynku w Hiszpanii przejechaliśmy granicę francuską i skierowaliśmy się w kierunku Narbonne. Po drodze podziwialiśmy perłę urbanistyki średniowiecznej, Carcassone. Następnego dnia zatrzymaliśmy się w Awinionie, aby obejrzeć warowny gotycki zamek, pamiętający niewolę papieży. Potem odwiedziliśmy miejsce życia i kultu Jana Vianney, świętego proboszcza z Ars. W dniu, w którym żegnaliśmy Francję nawiedziliśmy ostatnie Sanktuarium na naszej drodze, Najświętszego Serca Pana Jezusa w Paray le Monial. W Ars i Paray le Monial braliśmy udział w Mszach św. Odprawianych przez naszych księży. Ostatni nocleg poza domem miał miejsce w Norymberdze. Potem była bardzo długa droga i o 2.30 rano 7 października wróciliśmy do Gdańska. Na zakończenie pełnej wspaniałych wrażeń wyprawy wszyscy serdecznie pożegnaliśmy się i

11 podziękowaliśmy sobie za towarzystwo, aby już za chwilę w swoich domach witać się z najbliższymi. Opowiadania starczyło na wiele dni. Przejechaliśmy bezpiecznie 8,5 tys. km, przekraczaliśmy 9 razy różne, odwiedziliśmy wiele niezapomnianych miejsc. Serdecznie zachęcamy wszystkich do wędrówek naszymi śladami.

R O D Z I N Ą B O Ż Ą J E S T E Ś M Y. Słowo duszpasterza. Przyznaję rację publicystom, którzy twierdzą, że w okresie dyktatury komunistycznej

R O D Z I N Ą B O Ż Ą J E S T E Ś M Y. Słowo duszpasterza. Przyznaję rację publicystom, którzy twierdzą, że w okresie dyktatury komunistycznej R O D Z I N Ą B O Ż Ą J E S T E Ś M Y Przyznaję rację publicystom, którzy twierdzą, że w okresie dyktatury komunistycznej mieliśmy w kościołach o wiele więcej osób praktykujących, niż wierzących. Podstawą

Bardziej szczegółowo

Chrystus prawdziwie zmartwychwsta³ Alleluja Jemu chwa³a i panowanie przez wszystkie wieki wieków Alleluja. Ta wielka prawda, jest treścią. niej żyli.

Chrystus prawdziwie zmartwychwsta³ Alleluja Jemu chwa³a i panowanie przez wszystkie wieki wieków Alleluja. Ta wielka prawda, jest treścią. niej żyli. ISSN 1428-3093 Nr (11) WIELKANOC Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków ów - Borek Fałęcki Chrystus prawdziwie zmartwychwsta³ Alleluja Jemu chwa³a i panowanie przez wszystkie wieki wieków Alleluja.

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI. POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII. POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII

WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI. POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII. POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII POLSKA MISJA KATOLICKA w SZWAJCARII WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI NR 431 LIPIEC - SIERPIEŃ 2007 NR 431 LIPIEC

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (35) * luty 2015 r.

ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (35) * luty 2015 r. ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (35) * luty 2015 r. Tak wyglądał przed wojną Szpital przy ul. Traugutta 11 LUTEGO WE WSPOMNIENIE NMP Z LOURDES OBCHODZIMY

Bardziej szczegółowo

ŻYĆ JUBILEUSZEM! Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki. Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK ISSN 1428-3093

ŻYĆ JUBILEUSZEM! Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki. Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK ISSN 1428-3093 ISSN 1428-3093 Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki ŻYĆ JUBILEUSZEM! Już ponad dziewięć miesięcy dzieli nas od chwili, gdy papież Jan Paweł II w noc

Bardziej szczegółowo

cd ze str. 3 stworzyć podstrony dla poszczególnych ośrodków, aby mogły być ubogacane przez lokalny zespół.

cd ze str. 3 stworzyć podstrony dla poszczególnych ośrodków, aby mogły być ubogacane przez lokalny zespół. Polskie uroczystości listopadowe i modlitwy za zmarłych w Szwajcarii Program uroczystości BAZYLEA godz. 12.15 Msza św. za zmarłych połączona z wypominkami i z koronką do Bożego Miłosierdzia BERN godz.

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik parafialny przy kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w Śremie

Miesięcznik parafialny przy kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w Śremie Miesięcznik parafialny przy kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w Śremie 13 stycznia 2012r. nr 1/59 REDAKCJA: ks. Radosław Nowak, Jan Mieloszyński, Hanna Worsztynowicz. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Wielkanoc na misji w Beno. Konkurs misyjny!

Wielkanoc na misji w Beno. Konkurs misyjny! Wielkanoc na misji w Beno Konkurs misyjny! nr 4 2007 3 Sławomir Wojtanowski SVD Dzieci ulicy w Kinszasie 6 Marcina Stawasz SSpS Gdzie jest twój Bóg? 8 Izabela Szłuińska SSpS Zwycięstwo krzyża 9 Wiesław

Bardziej szczegółowo

CHRYSTUSOWA GWARANCJA

CHRYSTUSOWA GWARANCJA Drodzy Czytelnicy, Jezus zmartwychwstał, zwyciężył śmierć i raz na zawsze zgładził grzech. To wydarzenie jest podstawą Chrześcijańskiego szczęścia. Dlatego nie bądźmy już przygnębieni. Podobnie jak Chrystus

Bardziej szczegółowo

60-lecie kapłaństwa Benedykta XVI

60-lecie kapłaństwa Benedykta XVI (1005) niedziela, 10 lipca 2011 27 www.kai.pl www.ekai.pl ISSN 1230-8641 BIULETYN KATOLICKIEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ 3 Abp Michalik: przewiduję miałki obraz naszej prezydencji 10 Prokuratura oczyściła członków

Bardziej szczegółowo

W naszej wspólnocie parafialnej

W naszej wspólnocie parafialnej W naszej wspólnocie parafialnej Lato 2013. Osuszanie fundamentów zakrystii. Wiem, że są tacy uczniowie, którzy chcieliby, żeby wakacje trwały dziesięć miesięcy! Czytałem o pewnym chłopcu, który co prawda

Bardziej szczegółowo

fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r

fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r Pierwsza Komunia Święta Blachownia 12 maja 2013r. VII Niedziela Wielkanocna była niezwykle uroczystym dniem dla 11-u uczniów I-go etapu edukacyjnego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Blachowni.

Bardziej szczegółowo

ISSN 1730-3230. www.teresasiedlce.pl. SIEDLCE LISTOPAD - ADWENT nr 16 (168) 2011. Przyjdź, Panie Jezu

ISSN 1730-3230. www.teresasiedlce.pl. SIEDLCE LISTOPAD - ADWENT nr 16 (168) 2011. Przyjdź, Panie Jezu ISSN 1730-3230 www.teresasiedlce.pl SIEDLCE LISTOPAD - ADWENT nr 16 (168) 2011 Przyjdź, Panie Jezu Rozpoczynający się Adwent jest odpowiednim momentem, aby zastanowić się nad znaczeniem, a także dobrym

Bardziej szczegółowo

SŁUŻYĆ TYM DAREM, JAKI KAŻDY OTRZYMAŁ

SŁUŻYĆ TYM DAREM, JAKI KAŻDY OTRZYMAŁ Podkomisja ds. Służby Liturgicznej SŁUŻYĆ TYM DAREM, JAKI KAŻDY OTRZYMAŁ Program formacyjny służby liturgicznej 2013 2 WSTĘP Dnia 27 listopada 2008 roku, podczas 346. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu

Bardziej szczegółowo

PARAFIA ŚW. STANISŁAWA BPA W SUBKOWACH NR 10 (143) PAŹDZIERNIK 2012

PARAFIA ŚW. STANISŁAWA BPA W SUBKOWACH NR 10 (143) PAŹDZIERNIK 2012 1 PARAFIA ŚW. STANISŁAWA BPA W SUBKOWACH NR 10 (143) PAŹDZIERNIK 2012 POMNIK MĘĘ CZENNIKÓW N SUBKOWSKICH S K Wieczny odpoczynek racz im dać Panie... 2 Lista pomordowanych mieszkańców gminy Subkowy przez

Bardziej szczegółowo

numer Październik 2012 nr 100

numer Październik 2012 nr 100 100 numer Październik 2012 nr 100 JESTEŚMY Z WAMI JUŻ 11 LAT! Pełni dumy i wdzięczności Dziennik Polski w tym roku po raz kolejny zorganizował plebiscyt: Najlepszy Proboszcz Małopolski roku 2012 oraz Najlepsza

Bardziej szczegółowo

Ziemia Lubliniecka. magazyn społeczno-kulturalny. Nie lękajcie się!

Ziemia Lubliniecka. magazyn społeczno-kulturalny. Nie lękajcie się! Ziemia Lubliniecka magazyn społeczno-kulturalny EGZEMPLARZ BEZPŁATNY GAZETA POWIATOWA ISSN 1641-1935 nr 1/2014 (116) Nie lękajcie się! Szanowni Państwo! Minęło 13 lat od ukazania się pierwszego wydania

Bardziej szczegółowo

Magazyn CARITAS Archidiecezji Poznańskiej październik 2010 NR 1

Magazyn CARITAS Archidiecezji Poznańskiej październik 2010 NR 1 GłosCaritas Magazyn Archidiecezji Poznańskiej październik 2010 NR 1 Caritas znakiem miłości Akcje, programy i kampanie społeczne prowadzone przez Caritas Niełatwo wymienić je jednym tchem. Jeszcze trudniej

Bardziej szczegółowo

11.09.2013 12.09.2013 3.10.2013. 14.10.2013 15.09.2013 16.10.2013 16.09.2013 20.09.2013 16.10.2013 10.10.2013 12.10.2013 Powo³anie

11.09.2013 12.09.2013 3.10.2013. 14.10.2013 15.09.2013 16.10.2013 16.09.2013 20.09.2013 16.10.2013 10.10.2013 12.10.2013 Powo³anie Po wo ³a ni e 1 11.09.2013 Kościół jako Matka: Kościół jest rzeczywiście matką chrześcijan. Kościół towarzyszy nam w całym życiu wiary, w całym życiu chrześcijańskim. Zadajmy więc sobie pytanie: jaka jest

Bardziej szczegółowo

Na Oścież. Miesięcznik Sanktuarium i Parafii Matki Boskiej Królowej Męczenników. Nr 5/6(192) Bydgoszcz-Fordon maj/czerwiec 2011 Rok XIX ISSN 1505-7151

Na Oścież. Miesięcznik Sanktuarium i Parafii Matki Boskiej Królowej Męczenników. Nr 5/6(192) Bydgoszcz-Fordon maj/czerwiec 2011 Rok XIX ISSN 1505-7151 Na Oścież Miesięcznik Sanktuarium i Parafii Matki Boskiej Królowej Męczenników Nr 5/6(192) Bydgoszcz-Fordon maj/czerwiec 2011 Rok XIX ISSN 1505-7151 Można nie czytać... Nie wiem, czy nie wykrakałem, ale

Bardziej szczegółowo

W numerze: Śmierć zwarła się z życiem i w boju o dziwy: choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy... Drodzy Czytelnicy!

W numerze: Śmierć zwarła się z życiem i w boju o dziwy: choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy... Drodzy Czytelnicy! Śmierć zwarła się z życiem i w boju o dziwy: choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy... Redakcja pisma: Piotr Fankidejski Adam Lamkiewicz Krzysztof Narloch Marek Szynkowski Jarosław Oszuścik Stanisław

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik parafii Św. Józefa w Gorzowie Wlkp. Styczeń 2011 r. Nr (71) 198 BÓG PRZYSZEDŁ DO CIEBIE...

Miesięcznik parafii Św. Józefa w Gorzowie Wlkp. Styczeń 2011 r. Nr (71) 198 BÓG PRZYSZEDŁ DO CIEBIE... Miesięcznik parafii Św. Józefa w Gorzowie Wlkp. Nr (71) 198 Styczeń 2011 r. BÓG PRZYSZEDŁ DO CIEBIE... Ogłoszenia 1. W dni świąteczne zapraszam wszystkich na Msze Święte do naszej parafialnej świątyni.

Bardziej szczegółowo

RADOŚĆ KOMUNII Z JEZUSEM

RADOŚĆ KOMUNII Z JEZUSEM Pismo Parafii pw. NMP z Lourdes w Krakowie nr 2 (118) luty 2012 r. RADOŚĆ KOMUNII Z JEZUSEM WIZJONERKA Z LOURDES I EUCHARYSTIA W lutym w naszej parafii odbywamy duchową pielgrzymkę na południe Francji,

Bardziej szczegółowo

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia Pismo Parafii św. Stanisława Kostki w Krakowie SIERPIEŃ 2011 nr 409 (839) Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia Słowo Dla Życia (7.08.2011) Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus

Bardziej szczegółowo

Rok założenia 2000. Nr 27 sierpień 2007 Pismo parafii Św. Dominika w Turobinie. Dalsze remonty przy kościele św. Dominika

Rok założenia 2000. Nr 27 sierpień 2007 Pismo parafii Św. Dominika w Turobinie. Dalsze remonty przy kościele św. Dominika Rok założenia 2000 1 Nr 27 sierpień 2007 Pismo parafii Św. Dominika w Turobinie Dalsze remonty przy kościele św. Dominika 2 FOTOREPORTAŻ I MAJ I CZERWIEC W PARAFII ŚW. DOMINIKA 3. maja w Turobinie I Komunia

Bardziej szczegółowo

WiadomościKai 49 BIULETYN KATOLICKIEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ ISSN 1230-8641. Nowy biskup polowy

WiadomościKai 49 BIULETYN KATOLICKIEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ ISSN 1230-8641. Nowy biskup polowy WiadomościKai (975) niedziela 12 grudnia 2010 49 www.kai.pl ekai.pl BIULETYN KATOLICKIEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ ISSN 1230-8641 Nowy biskup polowy FOT. P. Tumidajski/ fotokai WYDARZENIA 3 XI Dzień modlitwy

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI. POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII. POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII

WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI. POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII. POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII POLSKA MISJA KATOLICKA w SZWAJCARII WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI NR 431 LIPIEC - SIERPIEŃ 2007 NR 431 LIPIEC

Bardziej szczegółowo

04/2013. PISMO PARAFII ŚWIĘTEJ MAłGORZATY W NOWYM SĄCZu ISSN 1426 8035 NR 04 (216) / KWIECIEŃ 2013

04/2013. PISMO PARAFII ŚWIĘTEJ MAłGORZATY W NOWYM SĄCZu ISSN 1426 8035 NR 04 (216) / KWIECIEŃ 2013 04/2013 ISSN 1426 8035 PISMO PARAFII ŚWIĘTEJ MAłGORZATY W NOWYM SĄCZu NR 04 (216) / KWIECIEŃ 2013 2 Spis treści Słowo Proboszcza... 3 Wielkanoc... 4 Przegląd wydarzeń...5 Módlmy się za niego...7 Prima

Bardziej szczegółowo

ptaki jakby ucichły, ale pielgrzymi nadal licznie przybywają

ptaki jakby ucichły, ale pielgrzymi nadal licznie przybywają SŁOWO ZASTĘPCY DYREKTORA KRAJOWEGO Zakopane-Olcza, 2012 r. Droga Wspólnoto Stowarzyszenia Cudownego Medalika! Kiedy piszę te słowa, jestem w Częstochowie, w gościnnym domu sióstr miłosierdzia. Za oknami

Bardziej szczegółowo

Zakończenie Studium Przedmałżeńskiego

Zakończenie Studium Przedmałżeńskiego PARAFIA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA + BOGUSZOWICE GOTARTOWICE ROK XVIII + KWIECIEŃ 2009 + NR 175 I Komunia św. Do I Komunii św. dzieci naszej parafii przystąpią w niedzielę 3 maja podczas Mszy św.

Bardziej szczegółowo