Informator Katolicki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator Katolicki"

Transkrypt

1 NR Informator Katolicki Centrum informacyjno-doradcze Caritas Rozważania Polaków o powrocie do kraju cz. II Gdzie mieszkają katolicy w Norwegii s. 3 s. 9 s. 13

2 Informator Katolicki po raz kolejny stara się dotrzeć do wszystkich Polaków zarejestrowanych w Kościele katolickim w Diecezji Oslo. A jest nas nie mało, bo według ostatnich danych stanowimy ponad jedną trzecią wszystkich zarejestrowanych katolików w Norwegii. Musimy być świadomi, że nasza rola nie polega na zawyżaniu statystyki, ale jesteśmy bogactwem kościoła lokalnego w tym kraju. Przywozimy z Polski nasze regionalne tradycje, kulturę, a przede wszystkim żywą wiarę. Na każdym z tych poziomów warto świadomie się angażować. Bo przecież, jak pisze papież Franciszek w Adhortacji Apostolskiej Evangelii Gaudium (Radość Ewangelii): stajemy się w pełni ludzcy, gdy przekraczamy nasze ludzkie ograniczenia, gdy pozwalamy Bogu poprowadzić się poza nas samych, aby dotrzeć do naszej prawdziwej istoty. W tym tkwi źródło działalności ewangelizacyjnej. Jeśli ktoś przyjął tę miłość przywracającą mu sens życia, czyż może powstrzymać pragnienie przekazania jej innym? I dalej pisze papież: Dobro pragnie zawsze się udzielać. Wszelkie autentyczne doświadczenie prawdy i piękna dąży samo z siebie do swej ekspansji, a każda osoba przeżywająca głębokie wyzwolenie zyskuje większą wrażliwość wobec potrzeb innych ludzi. Dzielenie się dobrem sprawia, że ono się umacnia i rozwija. Dlatego jeśli ktoś pragnie żyć godnie i w pełni, nie ma innej drogi, jak uznanie drugiego człowieka i szukanie jego dobra. Niech sowa papieża Franciszka dodają nam wszystkim odwagi i siły w głoszeniu Ewangeli każdego dnia i pomagają świadczyć o Bogu i jego miłości do wszystkich poprzez spełnianie dobrych uczynków. Dziękujemy wszystkim Rodakom, którzy angażują sie w Kościele i w życiu społecznym w Norwegii. Warto z nich brać przykład, bo ofiarują swój czas dla drugiego człowieka. Zachęcamy do lektury tego wydania i życzymy udanych wakacji. Redakcja // Fot. Karol Michalczuk Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na 2014 rok Czerwiec Ogólna: Aby osoby bezrobotne znalazły wsparcie i zatrudnienie, którego potrzebują, by godnie żyć. Misyjna: Aby Europa odnalazła swoje chrześcijańskie korzenie dzięki świadectwu wiary wierzących. Lipiec Ogólna: Aby uprawianie sportu było zawsze okazją do umacniania braterstwa i rozwoju ludzkiego. Misyjna: Aby Duch Święty wspierał dzieło świeckich, którzy głoszą Ewangelię w krajach najuboższych. Śierpień Ogólna: Aby uchodźcy, zmuszeni do opuszczenia swoich domów z powodu przemocy, znaleźli wielkoduszną gościnę, i by ich prawa były chronione. Misyjna: Aby chrześcijanie w Oceanii głosili z radością wiarę wszystkim ludom kontynentu. Informator Katolicki Wydawca: Oslo katolske bispedømme Akersveien Oslo tel.: faks: Redaktor: Karol Michalczuk Akersveien Oslo Redakcja: Nasjonalsjelesorgen Druk: Frode Fjellberg AS Nakład: egz. Wydanie zamknięte: Następne wydanie: wrzesień 2014 Termin nadsyłania materiałów: Zdjęcie na okładce: Witraż z wizerunkiem św. Olafa, katedra św. Olafa w Oslo. Fot. Karol Michalczuk. 2 Informator Katolicki

3 >> Kristian Jahren Øvretveit Centrum informacyjno-doradcze Caritas dla imigrantów zarobkowych Fot. Caritas Norge Jesienią 2011 roku Caritas Norge otworzyło centrum informacyjne w Oslo dla imigrantów zarobkowych. Celem stworzenia ośrodka była pomoc pracownikom migrującym w otrzymaniu rzetelnej i szybkiej informacji na temat rzeczywistych możliwości w Norwegii. Oprócz świadczenia indywidualnego doradztwa dla imigrantów zarobkowych, którzy odwiedzają biuro w Oslo, ośrodek rozwinął działalność i stał się krajowym centrum informacyjno-doradczym w kwestiach związanych z migracją zarobkową. Centrum informacyjno-doradcze Caritas działa w wielu językach i dysponuje wiedzą z różnych dziedzin, takich jak: migracja, imigracja zarobkowa, integracja, zdrowie, psychologia, ogólne zrozumienie społeczno-kulturowe i prawo. Centrum informacyjno-doradcze Caritas jest również ośrodkiem wiedzy i zasobów dla podmiotów politycznych i instytucji badawczych (np. FAFO, NOVA, NIBR i ARENA). Centrum współpracuje m.in. z: Arbeidstilsynet (Inspekcja Pracy), Jednostką koordynacji dla ofiar handlu ludźmi (KOM), Centrum dla pracowników zagranicznych (SUA), NAV, JussBuss, Kirkens Bymisjon (Miejska Misja Kościelna), Frelsessarmeen (Armia Zbawienia), NIBR, JURK, różnymi organizacjami mniejszościowymi i Kościołem katolickim. Centrum informacyjne Caritas w Oslo W roku 2013 z Centrum informacyjnego Caritas w Oslo skontaktowała się rekordowa liczba osób. Centrum otrzymało wtedy w sumie zgłoszeń. 84% (5853) z tych, którzy skontaktowali się z centrum, otrzymało doradztwo indywidualne. Na jakiego rodzaju pomoc mogą liczyć zgłaszający się? Wizyta Komisji ds. Pracy i Spraw Socjalnych przy Palamencie Norwegii. (Stortingets arbeids- og sosialkomité) Centrum informacji w Oslo pomaga imigrantom zarobkowym w uzyskaniu odpowiedzi na pytania z wielu dziedzin. Otrzymują oni między innymi informację o tym, do jakich instytucji publicznych należy się zgłosić i w jakiej kolejności, pomoc w opracowywaniu lub tłumaczenie CV i aplikacji, nieodpłatne korzystanie z komputera i Internetu w związku z poszukiwaniem pracy, doradztwo w zakresie dumpingu socjalnego i handlu ludźmi, doradztwo w zakresie znalezienia mieszkania, porady dotyczące pomocy prawnej i systemów pomocy prawnej, informacje na temat nauki języka norweskiego, służby zdrowia i pomocy społecznej, jak również pomoc w innych istotnych kwestiach. Fot. Caritas Norge Informator Katolicki 3

4 Przegląd tematów w jakich udzielono poradnictwa Stosunek zatrudnienia (38 %) Rozwój, kształcenie i nauka języka (15 %) CV i poszukiwanie pracy (14 %) 38% 15% UDI/kwestie migracyjne (12 %) 14% NAV (10 %) Mieszkanie (7 %) 4% 7% 10% 12% Zdrowie (4 %) Z jakich krajów pochodzą odwiedzający centrum? Narodowość/pochodzenie osób zgłaszających się do centrum Większość osób, które poszukiwały informacji w centrum Oslo w 2013 r., pochodziło z krajów UE / EOG. Ponadto, do centrum zgłaszały się osoby, które pracowały w krajach UE / EOG, ale które pochodziły z krajów spoza UE / EOG. Centrum zatrudnia pracowników i wolontariuszy, którzy władają wieloma językami i zapewniają informacje i porady w 10 językach. Ułatwia to pomoc osobom poszukującym pracy, które słabo władają innymi językami poza językiem ojczystym, i sprawia, że Centrum informacyjne Caritas stanowi wyjątkową ofertę dla imigrantów zarobkowych. 5% 30% 15% 35% 15% Hiszpania/Portugalia/Włochy(35 %) Polska (15 %) Rumunia (15 %) Litwa (5 %) Inne kraje (30 %) O Centrum informacyjnym Caritas w Oslo Otwarte w 2011 roku Krajowe centrum informacyjno-doradcze Grupy docelowe: Imigranci zarobkowi, którzy mieszkają w Norwegii Nowo przybyli imigranci zarobkowi Otwarte trzy dni w tygodniu: we wtorek, środę i czwartek od do Zatrudnia pracowników na 2,7 etatu a także wolontariuszy Centrum informacyjne Caritas w Bergen Otwarte 2 września 2013 Zatrudnia jednego pracownika i wielu wolontariuszy Otwarte dwa dni w tygodniu: w poniedziałek od do i czwartek od do Informator Katolicki

5 >> Ewa Siarkiewicz-Bivand Norweskie Millenium. Święty Olaf to ważny święty dla współczesnego katolika. Tysiąc lat temu Święty Olaf - norweski król Olav Haraldsson - przyjął chrzest w Rouen we Francji w październiku roku Tysiąc lat temu. W tym roku świętujemy więc Tysiąclecie - millenium. Starsi z nas pamiętają może obchody millenijne w Polsce w roku Milenium poprzedzała wielka dziewięcioletnia Nowenna. Władze komunistyczne zorganizowały jednocześnie obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego w oderwaniu czy raczej jako przeciwwagę obchodów religijnych. W Norwegii milenijnych obchodów na taką skalę nie będzie. Święty Olaf nie był pierwszym władcą, który próbował ochrzcić Norwegię. Przed nim był Haakon Dobry (den Gode) i Olav Trygvasson. Dopiero jemu - Olafowi II - się to udało, i to nie za życia, ale po śmierci - na polu bitwy pod Stiklestad koło Trondheim (Nidaros), bitwy którą przegrał, i w czasie której odrzuciwszy swój legendarny miecz, a z nim resztki starej wiary, został zabity 29 lipca roku Norwegia jest dziś państwem w dużej mierze sekularnym i o chrzcie św. Olafa mało kto pamięta, ale co roku świętuje się Olsok w dniu św. Olafa. Wtedy do Nidaros, jak w średniowieczu, wędrują coraz liczniejsi pielgrzymi, a na polach Stiklestad przedstawiana jest historyczna inscenizacja o św. Olafie. W tym roku organizowane są też uroczystości w Rouen z udziałem władz Trondheim i Rouen oraz z udziałem katolików i protestantów. (Informował o tym St. 1 Więcej o tym świętym wikingu moża przeczytać w języku polskim w wydanej przez Verbinum w 2000 r książeczce ojca Olava Müllera Święty Olaf król Norwegii oraz na stronie internetowej Parafii Św. Pawła w Bergen index.php?/swiety-olaf.html Olav kirkeblad). Ks. biskup Bernt Eidsvig będzie oczywiście obecny w Rouen wraz z grupą pielgrzymów z parafii św. Olafa w Trondheim, św. Pawła w Bergen, a może także z innych miejscowości. Już w rok po śmierci król Olaf został okrzyknięty świętym i wkrótce po tym kanonizowany. Jego kult rozprzestrzenił się po całej Europie. Tylko w Szwecji było ponad 70 kościołów pod wezwaniem św. Olafa, w Polsce wiemy o takim kościele m.in. w Gdańsku. Nawet w Świątyni Narodzenia Pańskiego w Betlejem jest kolumna z wizerunkiem św. Olafa. Pielgrzymi z całej chrześcijań- Dåpen i Rouen - Köping kirka, ca Ilustracja pochodzi z «Olav den hellige. Spor eter helgenkongen». Forlaget Press skiej Europy udawali się do grobu św. Olafa, znajdującego się aż do czasów reformacji w monumentalnej katedrze w Nidaros. Już w rok po śmierci król Olaf został okrzyknięty świętym i wkrótce po tym kanonizowany. Jego kult rozprzestrzenił się po całej Europie. Tylko w Szwecji było ponad 70 kościołów pod wezwaniem św. Olafa, w Polsce wiemy o takim kościele m.in. w Gdańsku. Nawet w Świątyni Narodzenia Pańskiego w Betlejem jest kolumna z wizerunkiem św. Olafa. Pielgrzymi z całej chrześcijańskiej Europy udawali się do grobu św Informator Katolicki 5

6 Olafa, znajdującego się aż do czasów reformacji w monumentalnej katedrze w Nidaros. Rzesze innych świętych ulegają zapomnieniu a kult Olafa powraca. Oczywiście, jako patron Norwegii (Norges Evige Konge) jest tu bardziej znany niż gdzie indziej. Mamy nie tylko kościoły, ale i szkoły i szpitale noszące imię świętego Olafa. Wędrując po Norwegii napotykamy na źródełka św. Olafa 2. Pamiętajmy też, że św. Olaf to nie tylko patron Norwegii, ale i rzeźbiarzy, jak również par doświadczających trudności w małżeństwie. Co przekonywało współczesnych do jego świętości i w jaki sposób jest on także świętym na dzień dzisiejszy? Św. Olaf to taki święty od grzeszników, jak pisze o. Olav Műller. Jako Wiking rabował i grabił (to on spalił London bridge ze znanej piosenki), nawracając też rozumiał sprawiedliwość nie zawsze w zgodzie z nauką ewangeliczną. Był dzielny i bywał okrutny, ale w końcu odrzucił miecz i całą spuściznę starej wiary. Wybrał pojednanie i śmierć. I to on został świętym. To daje do myślenia, to daje nadzieję. Bóg nas kocha i w nas wierzy, i czeka na naszą odpowiedź i nawrócenie. jaństwo zmieniło Norwegię, Europę, w tym i Polskę tamtych czasów. Bo wiara w pogańskie bóstwa i w moc losu oraz przeznaczenia była rozpowszechniona. Wiara w Chrystusa zmieniała ludzi i zmieniała świat, w którym żyli. W świecie nordyckich wierzeń to nie bóstwa miały najwyższą władzę, lecz los. Bezosobowy, ślepy, posiadający demoniczną moc. Wiara w moc losu prowadziła często do paraliżującej rezygnacji, do fatalizmu. Wiara w Chrystusa uczy, że wszyscy mogą być zbawieni i wolni, i że mogą dojść do świętości. Taka wiara nie paraliżuje lecz jest impulsem do działania, do wyboru drogi. Daje poczucie celu w życiu i pragnienia dojścia do Niego, do Chrystusa. Dziś żyjemy w świecie coraz bardziej post chrześcijańskim. W szkołach często wiara poddawana jest krytyce z pozycji racjonalizmu; mamy wierzyć w przeznaczenie. Według nauk przyrodniczych świat jest zdeterminowany, a wolna wola to złudzenie. Odrzucając wiarę w Chrystusa, odrzucając Boga, ludzie są często pogubieni, nie widzą celu, nie mają nadziei. Coraz więcej załamań i potrzeby opieki psychologa czy psychiatry. Coraz częściej młodzi ludzie pytają jaki to wszystko ma sens? Misyjne przesłanie św. Olafa pokazuje drogę i dzisiaj: wybierz Chrystusa. I dlatego św. Olaf jest świętym kościoła powszechnego, o którym trzeba pamiętać. // Wykorzystane źródła: * Olav Műller SS.CC. «Et streiftog gjennom Den katolske kirkes historie i Norge.» * Alois Arnestein Brodersen. Preken i Måhus. Årbok for Skjerstad «Et tilbakeblikk til den historiske katolske messe Måhus 1. august 1999.» * Lars Roar Langslet og Knut Ødegård. «Olav den hellige. Spor eter helgenkongen». Forlaget Press Fot. Roger Bivand Król Olaf ogłosił w Moster w 1024 nowe Chrystusowe prawo - Kristenrett, które nakazywało chrzest i posty, ale jednocześnie zapewniało dni wolne od pracy w święta kościelne i zrównywało w tym względzie ludzi wolnych i niewolników. Mało tego, mówiło o uwolnieniu niewolników. Nieprzestrzeganie prawa narażało na te same kary niezależnie od statusu społecznego. To było rewolucyjne w tamtym czasie, dziś w naszej części świata jest oczywistością. Prawo Olafowe zakazywało wielożeństwa, a także przymuszania do małżeństwa, zakazywało mordowania niepełnosprawnych niemowląt, co w ówczesnych czasach było w zwyczaju. Dziś, kiedy małżeństwa się rozpadają, a swoiste wielożeństwo (tzw. monogamia seryjna) dla wielu staje się normą, dziś, kiedy uchwala się prawa, które przyczyniają sie do aborcji, w tym do selekcji potencjalnych niepełnosprawnych, warto przypomnieć osobę św. Olafa. Modląc się o wstawiennictwo św. Olafa należy pamiętać o tym, jak chrześci- 2 Wikipedia podaje przynajmniej 13 takich żródeł Nidarosdomen 6 Informator Katolicki

7 Informacje Wydzialu Konsularnego Ambasady RP w Oslo e. PLATFORMA USŁUG ELEKTRONICZNYCH ZUS WYGODNIE PRZEZ INTERNET Platforma Usług Elektronicznych (PUE) to wspólna nazwa dla zestawu nowoczesnych usług udostępnianych klientom PUE WYGODNIE ZUS. Najważniejszym elementem PUE jest portal internetowy DLA pue.zus.pl, UBEZPIECZONYCH: dzięki któremu możesz teraz załatwić większość stan spraw konta związanych ubezpieczonego, z ubezpieczeniami społecznymi SPRAWNIE bez wychodzenia informacje z o domu. ubezpieczeniach, Przez Internet do nie których tylko uzyskasz nas zgłoszono informacje i składkach, o swoich które ubezpieczeniach, rozliczył za nas świadczeniach płatnik, BEZPIECZNIE i płatnościach, zgłoszenie ale wyślesz członków również rodziny wnioski do ubezpieczenia zdrowotnego, i dokumenty kalkulator ubezpieczeniowe emerytalny, który oraz rozliczysz obliczy prognozowaną składki. emeryturę. dla każdego klienta PUE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW: PUE DLA WSZYSTKICH KLIENTÓW informacje o przyznanych i wypłacanych świadczeniach Na portalu pue.zus.pl spotkasz Wirtualnego Doradcę, (emeryturach, rentach i zasiłkach), który odpowie na ogólne pytania z zakresu systemu formularz PIT. ubezpieczeń społecznych, ZUS i usług dla klientów. Za pomocą usługi Zadaj pytanie ZUS możesz zapytać o każdą PUE sprawę DLA dotyczącą PŁATNIKÓW systemu SKŁADEK: ubezpieczeń społecznych. Wystarczy, informacje że wpiszesz o osobach treść zgłoszonych zapytania i klikniesz do ubezpieczeń, Wyślij, a konsultant należne udzieli składki Ci odpowiedzi i wpłaty, na podany przez Ciebie adres aplikacja lub na epłatnik. skrzynkę odbiorczą na pro lu PUE. PROFIL PUE Aplikacja epłatnik to usługa przygotowana specjalnie dla małych i średnich przedsiębiorców. Dzięki niej możesz teraz wypełniać Aby uzyskać dostęp do danych na Twoim indywidualnym i wysyłać dokumenty ubezpieczeniowe przez Internet, koncie w ZUS, zarejestruj się na pue.zus.pl i potwierdź wykorzystując dane bezpośrednio z bazy ZUS, oraz opłacać swoją tożsamość (patrz: Jak skorzystać z PUE?). składki. Usługa jest całkowicie bezpłatna i łatwa w obsłudze Na portalu tworzy się wówczas pro l użytkownika. dzięki specjalnym kreatorom, które krok po kroku prowadzą Posiadając taki pro l, możesz: użytkownika przez kolejne czynności (więcej szczegółów sprawdzić swoje dane zapisane na koncie w ZUS, na temat aplikacji znajdziesz w ulotce o epłatniku). rezerwować wizyty w wybranej jednostce ZUS, wysyłać elektronicznie wnioski i otrzymywać odpowiedzi, śledzić stan swoich spraw i otrzymywać powiadomienia DOSTĘP DO ZUS PRZEZ CAŁĄ DOBĘ em lub SMS-em. We wszystkich oddziałach oraz wybranych inspektoratach ZUS Dla zainstalowano każdej grupy wielofunkcyjne, klientów przygotowano samoobsługowe na pro lu urządzenia specjalny panel, informacyjno-usługowe, ułatwiający załatwienie tzw. specy zusomaty. cznych Zapewniają dla niej one spraw. Szczegółowe zawsze dostę informacje p do usług i ZUS, usługi np. na tym pro klientom, lu PUE różnią którzy się nie więc mogą w zależności skorzystać od z PUE roli, w w domu. jakiej Dzięki występujesz nowoczesnym w ZUS. rozwiązaniom zastosowanym w zusomatach każdy klient może: złożyć w formie papierowej dowolne dokumenty i wnioski z zakresu zadań realizowanych przez ZUS w tym dokumenty ubezpieczeniowe i otrzymać potwierdzenie ich złożenia, skorzystać z serwisów internetowych ZUS, a przede wszystkim z Platformy Usług Elektronicznych na portalu pue.zus.pl, skontaktować się z konsultantem Centrum Obsługi Telefonicznej. PUE DLA UBEZPIECZONYCH: WYGODNIE stan konta ubezpieczonego, PRZEZ INTERNET informacje o ubezpieczeniach, do których nas zgłoszono Platforma Usług Elektronicznych (PUE) to wspólna nazwa i składkach, które rozliczył za nas płatnik, dla zestawu nowoczesnych usług udostępnianych zgłoszenie JAK SKORZYSTAĆ członków rodziny Z do PUE? ubezpieczenia zdrowotnego, klientom ZUS. Najważniejszym elementem PUE jest portal kalkulator Najpierw zarejestruj emerytalny, się który na portalu obliczy pue.zus.pl. prognozowaną Podczas emeryturę. internetowy pue.zus.pl, dzięki któremu możesz teraz załatwić rejestracji otrzymujesz login i wybierasz hasło do własnego większość spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi PUE pro bez DLA lu PUE. wychodzenia ŚWIADCZENIOBIORCÓW: Dla bezpieczeństwa danych, do których z domu. Przez Internet nie tylko uzyskasz dzięki pro lowi uzyskuje się dostęp, trzeba potwierdzić informacje o swoich przyznanych ubezpieczeniach, i wypłacanych świadczeniach swoją tożsamość i dopiero wtedy pro l PUE zostaje aktywowany. i (emeryturach, płatnościach, ale rentach wyślesz i zasiłkach), również wnioski W tym celu w ciągu 7 dni od dnia rejestracji udaj się do dowolnej i formularz dokumenty PIT. ubezpieczeniowe oraz rozliczysz składki. jednostki ZUS. Weź ze sobą dowód osobisty lub paszport. Jeżeli posiadasz pro l zaufany epuap lub certy kat PUE PUE kwali DLA DLA kowany, PŁATNIKÓW WSZYSTKICH możesz potwierdzić SKŁADEK: KLIENTÓW tożsamość już podczas informacje rejestracji o na osobach portalu pue.zus.pl zgłoszonych i nie do ubezpieczeń, musisz już iść Na portalu pue.zus.pl spotkasz Wirtualnego Doradcę, należne do placówki składki ZUS. i wpłaty, który odpowie na ogólne pytania z zakresu systemu aplikacja epłatnik. ubezpieczeń Aby wysyłać społecznych, do i odbierać ZUS z ZUS i usług wnioski, dla klientów. pisma i inne dokumenty, musisz epłatnik dysponować to usługa przygotowana podpisem elektronicznym. specjalnie dla Możesz małychw tym Za pomocą usługi Zadaj pytanie ZUS możesz zapytać Aplikacja o każdą sprawę dotyczącą systemu ubezpieczeń społecznych. i średnich celu skorzystać przedsiębiorców. z certy Dzięki katu kwali niej możesz kowanego teraz lub wypełniać bezpłatnego Wystarczy, że wpiszesz treść zapytania i klikniesz Wyślij, i wysyłać pro lu dokumenty zaufanego ubezpieczeniowe epuap. Wystarczy przez złożyć Internet, wniosek o taki a pro konsultant l na epuap.gov.pl udzieli Ci odpowiedzi i potwierdzić na podany tożsamość przez w Ciebie wykorzystując dane bezpośrednio z bazy ZUS, oraz opłacać jednostce ZUS adres przy okazji uwierzytelniania lub na skrzynkę odbiorczą pro lu PUE. na pro lu PUE. składki. Usługa jest całkowicie bezpłatna i łatwa w obsłudze dzięki specjalnym kreatorom, które krok po kroku prowadzą użytkownika PROFIL Płatnicy przez składek, PUE kolejne którzy czynności chcą za pomocą (więcej szczegółów aplikacji epłatnik na temat Aby wysyłać uzyskać aplikacji dokumenty dostęp znajdziesz do zgłoszeniowe danych w ulotce na o Twoim epłatniku). i rozliczeniowe, indywidualnym mogą koncie posługiwać w ZUS, się zarejestruj nie tylko certy się na katem pue.zus.pl kwali i kowanym, potwierdź swoją ale również tożsamość całkowicie (patrz: bezpłatnym Jak skorzystać pro lem z PUE?). zaufanym epuap. Na portalu tworzy się wówczas pro l użytkownika. Posiadając Szczegółowe taki informacje pro l, możesz: dotyczące korzystania z portalu pue.zus.pl sprawdzić znajdziesz swoje dane w instrukcji zapisane na użytkownika koncie w ZUS, PUE zamieszczonej rezerwować na wizyty portalu w wybranej pod symbolem: jednostce ZUS,? Przydatne wysyłać ulotki elektronicznie na temat wnioski rejestracji i otrzymywać i logowania odpowiedzi, oraz wybranych usług śledzić dostępnych stan swoich na pro spraw lu PUE i otrzymywać znajdziesz powiadomienia na stronie ZUS em lub w menu SMS-em. Platforma Usług Elektronicznych. PUE krok po kroku. Dla każdej grupy klientów przygotowano na pro lu specjalny panel, ułatwiający załatwienie specy cznych dla niej spraw. Szczegółowe informacje i usługi na pro lu PUE różnią się więc w zależności od roli, w jakiej występujesz w ZUS. PLATFORMA USŁUG ELEKTRONICZNYCH ZUS WYGODNIE SPRAWNIE BEZPIECZNIE dla każdego klienta Informator Katolicki 7

8 informacje o swoich ubezpieczeniach, świadczeniach i płatnościach, ale wyślesz również wnioski i dokumenty ubezpieczeniowe oraz rozliczysz składki. PUE DLA WSZYSTKICH KLIENTÓW PUE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW: informacje o przyznanych i wypłacanych świadczeniach (emeryturach, rentach i zasiłkach), formularz PIT. PUE DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK: Na portalu pue.zus.pl spotkasz Wirtualnego Doradcę, Ab który odpowie na ogólne pytania z zakresu systemu informacje o osobach zgłoszonych do ubezpieczeń, ty ubezpieczeń społecznych, ZUS i usług dla klientów. należne składki i wpłaty, ce Za pomocą usługi Zadaj pytanie ZUS możesz zapytać aplikacja epłatnik. pr o każdą sprawę dotyczącą systemu ubezpieczeń społecznych. pr WYGODNIE Wystarczy, WYGODNIE że wpiszesz PRZEZ treść PRZEZ INTERNET zapytania INTERNET i klikniesz Wyślij, Aplikacja PUE DLA epłatnik PUE UBEZPIECZONYCH: DLA to usługa przygotowana specjalnie dla małych pr J Platforma a konsultant Platforma Usług udzieli Elektronicznych Ci Usług odpowiedzi Elektronicznych (PUE) na podany to wspólna (PUE) przez to Ciebie nazwa wspólna nazwa i średnich stan konta przedsiębiorców. stan ubezpieczonego, konta ubezpieczonego, Dzięki niej możesz teraz wypełniać N dla adres zestawu dla nowoczesnych lub zestawu na skrzynkę nowoczesnych usług odbiorczą udostępnianych usług na pro udostępnianych lu PUE. i wysyłać informacje dokumenty informacje o ubezpieczeniach, ubezpieczeniowe o ubezpieczeniach, do których przez do Internet, nas których zgłoszono nas zgłoszono Pł re klientom ZUS. klientom Najważniejszym ZUS. Najważniejszym elementem elementem PUE jest portal PUE jest portal wykorzystując i składkach, i składkach, dane które bezpośrednio rozliczył które za rozliczył nas z bazy płatnik, za ZUS, nas oraz płatnik, opłacać w pr internetowy PROFIL internetowy PUE pue.zus.pl, pue.zus.pl, dzięki któremu dzięki możesz któremu teraz możesz załatwić teraz załatwić składki. zgłoszenie Usługa zgłoszenie członków jest całkowicie członków rodziny bezpłatna do rodziny ubezpieczenia i łatwa do ubezpieczenia w obsłudze zdrowotnego, zdrowotnego, po dz większość większość spraw związanych spraw związanych z ubezpieczeniami z ubezpieczeniami społecznymi społecznymi dzięki kalkulator specjalnym kalkulator emerytalny, kreatorom, emerytalny, który które obliczy krok który prognozowaną po obliczy kroku prowadzą prognozowaną emeryturę. emeryturę. al Aby uzyskać dostęp do danych na Twoim indywidualnym sw bez wychodzenia bez wychodzenia z domu. Przez z domu. Internet Przez nie Internet tylko uzyskasz nie tylko uzyskasz użytkownika przez kolejne czynności (więcej szczegółów koncie w ZUS, zarejestruj się na pue.zus.pl i potwierdź W informacje informacje o swoich ubezpieczeniach, o swoich ubezpieczeniach, świadczeniach świadczeniach na temat aplikacji znajdziesz w ulotce o epłatniku). Sz swoją tożsamość (patrz: Jak skorzystać z PUE?). PUE DLA PUE ŚWIADCZENIOBIORCÓW: DLA je i płatnościach, i płatnościach, ale wyślesz ale również wyślesz wnioski również wnioski pu Na portalu tworzy się wówczas pro l użytkownika. Je informacje informacje o przyznanych o przyznanych i wypłacanych i wypłacanych świadczeniach świadczeniach i dokumenty i dokumenty ubezpieczeniowe ubezpieczeniowe oraz rozliczysz oraz rozliczysz składki. składki. za Posiadając kw PUE DLA taki pro UBEZPIECZONYCH: l, możesz: (emeryturach, JAK SKORZYSTAĆ (emeryturach, rentach i zasiłkach), rentach Z PUE? i zasiłkach), Pr sprawdzić swoje dane zapisane na koncie w ZUS, re stan konta ubezpieczonego, formularz Najpierw zarejestruj formularz PIT. PIT. się na portalu pue.zus.pl. Podczas us rezerwować wizyty w wybranej jednostce ZUS, do PUE DLA PUE WSZYSTKICH DLA WSZYSTKICH KLIENTÓW KLIENTÓW w NET informacje o ubezpieczeniach, wysyłać elektronicznie wnioski i otrzymywać PUE do których DLA nas odpowiedzi, UBEZPIECZONYCH: zgłoszono rejestracji otrzymujesz login i wybierasz JAK hasło SKORZYSTAĆ do własnego Z PUE? Na portalu i składkach, Na pue.zus.pl portalu które pue.zus.pl spotkasz rozliczył Wirtualnego spotkasz za nas płatnik, Wirtualnego Doradcę, Doradcę, PUE pro DLA lu PUE. PŁATNIKÓW DLA Dla bezpieczeństwa PŁATNIKÓW SKŁADEK: danych, SKŁADEK: do których PU Ab E) to wspólna nazwa śledzić stan swoich spraw i otrzymywać powiadomienia który odpowie zgłoszenie który na odpowie ogólne członków na pytania ogólne rodziny z zakresu pytania do ubezpieczenia stan konta ubezpieczonego, z systemu zakresu systemu zdrowotnego, informacje dzięki pro informacje o lowi osobach uzyskuje o zgłoszonych osobach się dostęp, Najpierw zgłoszonych do trzeba ubezpieczeń, potwierdzić zarejestruj się na portalu pue.zus.pl. Pod do ubezpieczeń, ty stępnianych em lub SMS-em. ubezpieczeń kalkulator ubezpieczeń społecznych, emerytalny, społecznych, ZUS który i usług obliczy informacje ZUS dla i klientów. usług prognozowaną o ubezpieczeniach, dla klientów. emeryturę. do których nas zgłoszono należne swoją tożsamość składki należne i wpłaty, i składki dopiero i wpłaty, wtedy pro rejestracji l PUE zostaje otrzymujesz aktywowany. login i wybierasz hasło do w ce ntem PUE jest portal i składkach, które rozliczył za nas płatnik, Za pomocą Za usługi pomocą Zadaj usługi pytanie Zadaj ZUS pytanie możesz ZUS zapytać możesz zapytać aplikacja W tym celu epłatnik. aplikacja w ciągu epłatnik. 7 dni od dnia rejestracji pro lu PUE. udaj Dla się bezpieczeństwa do dowolnej danych, do któryc pr mu możesz teraz Dla każdej załatwić grupy klientów przygotowano na zgłoszenie pro lu specjalny członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, o każdą sprawę o każdą dotyczącą sprawę dotyczącą systemu ubezpieczeń systemu ubezpieczeń społecznych. społecznych. jednostki ZUS. Weź ze sobą dowód dzięki osobisty pro lub lowi paszport. uzyskuje się dostęp, trzeba potwier panel, PUE ułatwiający DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW: pr ieczeniami społecznymi załatwienie specy cznych kalkulator dla niej emerytalny, spraw. który obliczy prognozowaną Wystarczy, Wystarczy, że wpiszesz że treść wpiszesz zapytania treść zapytania i klikniesz i Wyślij, klikniesz Wyślij, Aplikacja Jeżeli emeryturę. epłatnik Aplikacja posiadasz to epłatnik usługa pro l zaufany przygotowana usługa epuap swoją przygotowana specjalnie lub tożsamość certy specjalnie kat i dopiero wtedy pro l PUE zostaje dla małychdla małych pr et nie tylko Szczegółowe uzyskasz informacje informacje o przyznanych i usługi na i wypłacanych pro lu PUE różnią świadczeniach się więc a konsultant a konsultant udzieli Ci odpowiedzi udzieli Ci odpowiedzi na podany na przez podany Ciebie przez Ciebie i średnich kwali i przedsiębiorców. średnich kowany, możesz przedsiębiorców. potwierdzić W Dzięki niej Dzięki możesz tożsamość tym celu w niej teraz możesz już ciągu wypełniać podczas 7 dni od dnia rejestracji udaj się teraz wypełniać, świadczeniach w zależności (emeryturach, od roli, w rentach jakiej występujesz i zasiłkach), w ZUS. PUE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW: adres adres lub na skrzynkę lub na odbiorczą skrzynkę odbiorczą na pro lu na PUE. pro lu PUE. i wysyłać rejestracji dokumenty i wysyłać na portalu dokumenty ubezpieczeniowe pue.zus.pl ubezpieczeniowe i jednostki nie przez musisz ZUS. Internet, przez już iść Weź ze sobą dowód osobisty lub pa Internet, Pł nioski formularz PIT. wykorzystując do placówki wykorzystując dane ZUS. Jeżeli posiadasz pro l zaufany epuap lub certy ka informacje o przyznanych i wypłacanych świadczeniach bezpośrednio dane bezpośrednio z bazy ZUS, z bazy oraz ZUS, opłacać oraz opłacać w zliczysz składki. kwali kowany, możesz potwierdzić tożsamość już p PROFIL PROFIL PUE PUE (emeryturach, rentach i zasiłkach), składki. Usługa składki. jest Usługa całkowicie jest całkowicie bezpłatna bezpłatna i łatwa w obsłudze i łatwa w obsłudze po PUE DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK: dzięki Aby specjalnym wysyłać dzięki specjalnym do kreatorom, i odbierać kreatorom, które z ZUS krok wnioski, rejestracji które po kroku pisma na portalu prowadzą po i inne kroku dokumenty, musisz użytkownika przez dysponować kolejne przez czynności podpisem pue.zus.pl i nie musisz już iść formularz PIT. prowadzą al Aby uzyskać Aby dostęp uzyskać do dostęp danych do na danych Twoim na indywidualnym Twoim indywidualnym użytkownika do kolejne czynności (więcej elektronicznym. placówki ZUS. szczegółów (więcej szczegółów Możesz w tym IENTÓW informacje o osobach zgłoszonych do ubezpieczeń, koncie należne w ZUS, koncie zarejestruj składki w ZUS, i wpłaty, zarejestruj się na pue.zus.pl się na pue.zus.pl i potwierdź i potwierdź na temat celu skorzystać aplikacji na temat znajdziesz aplikacji z certy znajdziesz katu w ulotce kwali o w epłatniku). kowanego ulotce o epłatniku). lub bezpłatnego Sz alnego Doradcę, PUE DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK: swoją tożsamość swoją tożsamość (patrz: Jak (patrz: skorzystać Jak skorzystać z PUE?). z PUE?). pro lu zaufanego epuap. Wystarczy Aby wysyłać złożyć wniosek do i odbierać o taki z ZUS wnioski, pisma i in aplikacja epłatnik. pu resu systemu Na portalu Na tworzy portalu się tworzy wówczas się wówczas pro l użytkownika. informacje pro l użytkownika. o osobach zgłoszonych do ubezpieczeń, pro l na epuap.gov.pl i potwierdzić ty, tożsamość musisz dysponować w jednostce podpisem ZUS elektronicznym. za g dla klientów. Posiadając Aplikacja Posiadając taki epłatnik pro l, to taki możesz: usługa pro l, przygotowana możesz: należne specjalnie składki dla i wpłaty, przy okazji uwierzytelniania pro lu celu PUE. skorzystać z certy katu kwali kowanego lub b małych Pr możesz zapytać i średnich sprawdzić przedsiębiorców. sprawdzić swoje dane swoje zapisane dane Dzięki na zapisane niej koncie aplikacja możesz na w ZUS, koncie teraz epłatnik. wypełniać w ZUS, pro lu zaufanego epuap. Wystarczy złożyć wnio us bezpieczeń społecznych. i wysyłać rezerwować dokumenty rezerwować wizyty w ubezpieczeniowe wybranej wizyty w jednostce wybranej przez jednostce ZUS, Internet, ZUS, Płatnicy składek, którzy chcą za pomocą pro l na aplikacji epuap.gov.pl epłatnik i potwierdzić tożsamość w j w ia i klikniesz Wyślij, wykorzystując wysyłać elektronicznie wysyłać dane elektronicznie bezpośrednio wnioski i otrzymywać Aplikacja wnioski z bazy ZUS, i otrzymywać epłatnik odpowiedzi, oraz opłacać to usługa odpowiedzi, przygotowana specjalnie wysyłać dla małych dokumenty zgłoszeniowe przy i rozliczeniowe, okazji uwierzytelniania mogą pro lu PUE. PU podany przez Ciebie składki. śledzić Usługa stan śledzić swoich jest stan całkowicie spraw swoich i otrzymywać spraw bezpłatna i średnich i otrzymywać powiadomienia i łatwa przedsiębiorców. w obsłudze powiadomienia Dzięki niej możesz teraz wypełniać posługiwać się nie tylko certy katem kwali kowanym, ą na pro lu PUE. dzięki em specjalnym em lub SMS-em. kreatorom, lub SMS-em. które i wysyłać krok po kroku dokumenty prowadzą ubezpieczeniowe przez Internet, ale również całkowicie bezpłatnym Płatnicy pro lem składek, zaufanym którzy epuap. chcą za pomocą aplikacji e użytkownika przez kolejne czynności wykorzystując (więcej szczegółów dane bezpośrednio z bazy ZUS, oraz opłacać wysyłać dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe, m Dla na każdej temat Dla grupy aplikacji każdej klientów grupy znajdziesz przygotowano klientów w ulotce przygotowano składki. o na epłatniku). pro Usługa lu na specjalny jest pro całkowicie lu specjalny bezpłatna i łatwa w obsłudze Szczegółowe informacje dotyczące posługiwać korzystania się z nie portalu tylko certy katem kwali kowan panel, ułatwiający panel, ułatwiający załatwienie załatwienie specy dzięki cznych specy specjalnym dla cznych niej spraw. dla kreatorom, niej spraw. które krok po kroku prowadzą pue.zus.pl znajdziesz w instrukcji ale użytkownika również całkowicie PUE bezpłatnym pro lem zaufan oim indywidualnym Szczegółowe Szczegółowe informacje informacje i usługi na i pro usługi użytkownika lu na PUE pro różnią lu przez PUE się kolejne różnią więc czynności się więc (więcej szczegółów.zus.pl i potwierdź zamieszczonej na portalu pod symbolem:? w zależności w zależności od roli, w jakiej od roli, występujesz w jakiej na występujesz temat w ZUS. aplikacji w ZUS. znajdziesz w ulotce o epłatniku). Przydatne ulotki na temat rejestracji Szczegółowe i logowania informacje oraz wybranych dotyczące korzystania z p tać z PUE?). usług dostępnych na pro lu PUE znajdziesz pue.zus.pl na znajdziesz stronie ZUS w instrukcji użytkownika PU użytkownika. PUE DLA UBEZPIECZONYCH: JAK w SKORZYSTAĆ menu Platforma Usług zamieszczonej Z PUE? Elektronicznych. na portalu pod symbolem:? stan konta ubezpieczonego, PUE krok Najpierw po kroku. Przydatne ulotki na temat rejestracji i logowania or a koncie w ZUS, zarejestruj się na portalu usług dostępnych pue.zus.pl. na Podczas pro lu PUE znajdziesz na stro dnostce ZUS, informacje o ubezpieczeniach, do których nas zgłoszono rejestracji otrzymujesz login i wybierasz hasło do własnego PUE NIE TYLKO PRZEZ INTERNETw menu Platforma Usług Elektronicz D trzymywać odpowiedzi, i składkach, które rozliczył za nas płatnik, pro lu PUE. Dla bezpieczeństwa PUE krok danych, po kroku. do których ywać powiadomienia zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, Platforma dzięki Usług pro Elektronicznych lowi uzyskuje się to dostęp, także usługi trzeba przeznaczone potwierdzić W kalkulator emerytalny, który obliczy prognozowaną emeryturę. dla tych, swoją którzy tożsamość nie mają dostępu i dopiero do wtedy Internetu pro l PUE zostaje aktywowany. z lub wolą W bezpośredni tym celu w ciągu kontakt 7 dni z pracownikiem od dnia rejestracji ZUS. udaj się do dowolnej in no na pro lu specjalny PUE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW: jednostki ZUS. Weź ze sobą dowód osobisty lub paszport. z cznych dla niej spraw. PRZEZ Jeżeli TELEFON posiadasz pro I SKYPE A l zaufany epuap lub certy kat s informacje o przyznanych i wypłacanych świadczeniach o lu PUE różnią się więc kwali kowany, możesz potwierdzić tożsamość już podczas z (emeryturach, rentach i zasiłkach), dla połączeń z krajowych telefonów esz w ZUS. rejestracji na portalu pue.zus.pl i nie musisz już iść formularz PIT. stacjonarnych, do placówki ZUS dla telefonów komórkowych PUE DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK: oraz stacjonarnych krajowych Aby wysyłać do i odbierać z ZUS wnioski, pisma i inne dokumenty, musisz dysponować podpisem elektronicznym. Możesz w tym i zagranicznych. informacje o osobach zgłoszonych do ubezpieczeń, Skype: zus_centrum_obslugi_tel należne składki i wpłaty, celu skorzystać z certy katu kwali kowanego lub bezpłatnego Konsultanci służą pomocą w dni robocze od pon. do pt. aplikacja epłatnik. pro lu zaufanego epuap. Wystarczy złożyć wniosek o taki w godz pro l na epuap.gov.pl i potwierdzić tożsamość w jednostce ZUS Aplikacja epłatnik to usługa przygotowana specjalnie dla małych przy okazji uwierzytelniania pro lu PUE. Z Platformy Usług Elektronicznych możesz korzystać i średnich przedsiębiorców. Dzięki niej możesz teraz wypełniać przez telefon dzięki Centrum Obsługi Telefonicznej (COT). i wysyłać dokumenty ubezpieczeniowe przez Internet, Płatnicy składek, którzy chcą za pomocą aplikacji epłatnik Możesz tu zasięgnąć informacji (np. o danych zgromadzonych wykorzystując dane bezpośrednio z bazy ZUS, oraz opłacać wysyłać dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe, mogą na indywidualnym koncie), zarezerwować wizytę w placówce składki. Usługa jest całkowicie bezpłatna i łatwa w obsłudze posługiwać się nie tylko certy katem kwali kowanym, 8 Informator Katolicki ZUS lub złożyć niektóre wnioski. Przed przekazaniem dzięki specjalnym kreatorom, które krok po kroku prowadzą ale również całkowicie bezpłatnym pro lem zaufanym epuap. jakichkolwiek spersonalizowanych informacji trzeba się je Je kw re do

10 lat z Wami! www.polishconnection.no www.podatek.no www.na-as.no MAGAZYN DLA POLSKIEGO PRZEDSIĘBIORCY I PRACOWNIKA W NORWEGII

10 lat z Wami! www.polishconnection.no www.podatek.no www.na-as.no MAGAZYN DLA POLSKIEGO PRZEDSIĘBIORCY I PRACOWNIKA W NORWEGII MAGAZYN DLA POLSKIEGO PRZEDSIĘBIORCY I PRACOWNIKA W NORWEGII Nr 2 (10) LIPIEC-WRZESIEŃ 2014 10 lat z Wami! www.polishconnection.no www.podatek.no www.na-as.no Spis treści Jak to się zaczęło? Firmowa podróż,

Bardziej szczegółowo

Moja Kariera. Praca i życie za granicą. Przygoda z Irlandią - s. 4-5. Magazyn Biura Karier Szkoły Głównej Służby Pożarniczej KWIECIEŃ 2007 1/2007 (2)

Moja Kariera. Praca i życie za granicą. Przygoda z Irlandią - s. 4-5. Magazyn Biura Karier Szkoły Głównej Służby Pożarniczej KWIECIEŃ 2007 1/2007 (2) 1/2007 (2) KWIECIEŃ 2007 Magazyn Biura Karier Szkoły Głównej Służby Pożarniczej Moja Kariera ISSN: 1897-2551 Fot. M. Kosowska Fot. A. Czarnecka Praca i życie za granicą Praca w Anglii str. 8-9 Wolontariat

Bardziej szczegółowo

Edukacja w Islandii...30 Islandzki dla obcokrajowców... 33 Ważne informacje kontaktowe 35

Edukacja w Islandii...30 Islandzki dla obcokrajowców... 33 Ważne informacje kontaktowe 35 Zamieszkanie w innym kraju wymaga odwagi. Stwarza jednak również niezwykłe możliwości oraz stanowi początek czegoś zupełnie nowego. Daj sobie trochę czasu aby dowiedzieć się czego możesz oczekiwać i czego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej SPIS TREŚCI 1. Klika praktycznych wskazówek 2. Planowanie poszukiwania pracy 3. Jak pracodawcy szukają pracowników i kandydaci pracy? 4. Pracodawca, czyli kto? 5. Jawny i ukryty rynek pracy 6. Pasywne

Bardziej szczegółowo

Poszukiwany Poszukiwana ABC przyszłego pracownika

Poszukiwany Poszukiwana ABC przyszłego pracownika Joanna Pieczyńska Poszukiwany Poszukiwana ABC przyszłego pracownika Koalicja Powrót do wolności Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej Warszawa 2007 Koalicja Potwrót do wolności Poszukiwany Poszukiwana

Bardziej szczegółowo

Zestaw narzędzi dla instytucji wspierających migrantów na rynku pracy

Zestaw narzędzi dla instytucji wspierających migrantów na rynku pracy Zestaw narzędzi dla instytucji wspierających migrantów na rynku pracy www.migrant-toolkit.eu www.migrant-toolkit.eu 2 Spis treści Rozdział 1: Wstęp Strona 1.1 Czym jest Europejski Pakiet Narzędziowy dla

Bardziej szczegółowo

zmienił nazwę i siedzibę

zmienił nazwę i siedzibę 72007 EDYCJA POLSKA ISSN 1896-2734 Z Centrum... Pałac Kultury i Nauki URIC zmienił nazwę i siedzibę 174 192 A Dworzec Centralny W numerze: Uchodźcy z Białorusi opowiadają o sobie s. 2 3 Polska wchodzi

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE

RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2/2014 kurs na pracę Nie wracamy... Jest praca, nie ma maszynistów Urząd w wersji on-line issn 2082-0267 2 KURS NA PRACĘ 2/2014

Bardziej szczegółowo

Stan prawny na grudzień 2010 r. Kolejne wydania będą poprawiane i aktualizowane zgodnie z sugestiami

Stan prawny na grudzień 2010 r. Kolejne wydania będą poprawiane i aktualizowane zgodnie z sugestiami Wydawca: Miasto Stołeczne Warszawa Warszawa, 2011 Koncepcja publikacji: Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy Redakcja: Greta Droździel-Papuga Autorzy tekstów: Dorota Stempniak, Witold Klaus,

Bardziej szczegółowo

Dagmara Bieńkowska, Cezary Ulasiński, Justyna Szymańska. Warto Wracać?

Dagmara Bieńkowska, Cezary Ulasiński, Justyna Szymańska. Warto Wracać? Dagmara Bieńkowska, Cezary Ulasiński, Justyna Szymańska Warto Wracać? strategie zachowań reemigrantów i rozwiązania służące wykorzystaniu ich potencjału opracowanie w ramach projektu Kierunek Dolny Śląsk

Bardziej szczegółowo

Życie w Polsce poradnik dla uchodźców

Życie w Polsce poradnik dla uchodźców Agnieszka Kosowicz, Agata Marek Życie w Polsce poradnik dla uchodźców Poradnik został wydany w ramach realizacji projektu Uchodźcy w polskim społeczeństwie współfinansowanego przez Europejski Fundusz na

Bardziej szczegółowo

Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej?

Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej? Prof. Irena Rzeplińska Jacek Białas Bogusława Domańska Ewa Ostaszewska - Żuk Karolina Rusiłowicz Marta Szczepanik Maja Tobiasz Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej? Warszawa 2012 Face

Bardziej szczegółowo

NOWICJUSZ W NORWEGII. Użyteczne informacje z urzędów publicznych WYDANIE 5

NOWICJUSZ W NORWEGII. Użyteczne informacje z urzędów publicznych WYDANIE 5 2014 NOWICJUSZ W NORWEGII Użyteczne informacje z urzędów publicznych NOWE WYDANIE 2014 WYDANIE 5 Do czytelnika Nowicjusza w Norwegii Jako osoba, która przyjechała niedawno do Norwegii, możesz mieć dowiedzieć

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 DOKĄD CHCESZ WYJECHAĆ?... 3 PRZEMYŚL TO... 4 JĘZYK OBCY... 4 ZAWÓD I WYKSZTAŁCENIE... 6 WARUNKI ŻYCIA... 6 PODSUMOWANIE...

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 DOKĄD CHCESZ WYJECHAĆ?... 3 PRZEMYŚL TO... 4 JĘZYK OBCY... 4 ZAWÓD I WYKSZTAŁCENIE... 6 WARUNKI ŻYCIA... 6 PODSUMOWANIE... i NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ PRZYGOTUJ SIĘ DO WYJAZDU Podstawowe informacje dla osób wyjeżdżających do pracy za granicę Warszawa 2012 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 DOKĄD CHCESZ WYJECHAĆ?... 3 PRZEMYŚL TO... 4 JĘZYK

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość wiejska

Przedsiębiorczość wiejska Numer 2/2012 30 czerwca 2012 Przedsiębiorczość wiejska e-biuletyn Zdarzyło się w CDR Planowane wydarzenia w CDR Prawo i podatki Socjologia i psychologia w przedsiębiorczości Przedsiębiorczość - wiadomości

Bardziej szczegółowo

EMIGRACJA ZAROBKOWA POLAKÓW DO IRLANDII

EMIGRACJA ZAROBKOWA POLAKÓW DO IRLANDII EMIGRACJA ZAROBKOWA POLAKÓW DO IRLANDII raport z badań Opracowanie: Anna Radiukiewicz Współpraca: Jacek Bieliński Magdalena Larkowska Warszawa, listopad 2006 Spis treści WSTĘP.........................................................

Bardziej szczegółowo

spis treści: Wstęp Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 2

spis treści: Wstęp Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 2 spis treści: Wstęp Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 2 Dr Michał Boni o problemie starzejącego się społeczeństwa i wyzwaniach współczesnego rynku pracy. 4 Omówienie wyników badania

Bardziej szczegółowo

Move free and prosper?!

Move free and prosper?! MOVE FREE & PROSPER Przewodnik Move free and prosper?! Porady praktyczne i informacje na temat pracy za granicą Spis treści Wstęp... 1 Streszczenie projektu... 1 Opis organizacji uczestniczących w projekcie...

Bardziej szczegółowo

Nowicjusz w Norwegii. Użyteczne informacje z urzędów publicznych. Nowe wydanie 2015

Nowicjusz w Norwegii. Użyteczne informacje z urzędów publicznych. Nowe wydanie 2015 2015 Nowicjusz w Norwegii Użyteczne informacje z urzędów publicznych Nowe wydanie 2015 Do czytelnika Nowicjusza w Norwegii Jak korzystać z niniejszej publikacji? Jako osoba, która przyjechała niedawno

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Holandii... 3 1.1. Informacje geograficzne... 3 1.2. Cechy charakterystyczne Holandii... 3 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy... 3 1.4. Telefony alarmowe

Bardziej szczegółowo

Paulina Chocholska, Małgorzata Osipczuk E-pomoc Psychologiczna pomoc w Internecie teoria i praktyka

Paulina Chocholska, Małgorzata Osipczuk E-pomoc Psychologiczna pomoc w Internecie teoria i praktyka Paulina Chocholska, Małgorzata Osipczuk E-pomoc Psychologiczna pomoc w Internecie teoria i praktyka 1 Paulina Chocholska Małgorzata Osipczuk E-pomoc Psychologiczna pomoc w Internecie - teoria i praktyka

Bardziej szczegółowo

Czasopismo dla rodzin osób chorujących psychicznie

Czasopismo dla rodzin osób chorujących psychicznie Życie codzienne u Terapia u Samopomoc u Współpraca RODZINY IISSSSNN 11889988--00000077 PP óó łł rr oo cc zz nn ii kk NNrr 19 2 Czerwiec 2011 Grudzień 2012 Kampania Ochoczo Razem Wrzesień 2012 rok, Warszawa

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y

NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y MOJA PRACA P O W I A T O W Y U R Z Ą D P R A C Y W P R Z E M Y Ś L U N R 1 ( 1 0 ) L U T Y 2 0 1 4 TEMAT WYDANIA NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y SZKOLENIA GRUPOWE Prezentujemy szkolenia grupowe, które

Bardziej szczegółowo

Cudzoziemcy w Krakowie

Cudzoziemcy w Krakowie Cudzoziemcy w Krakowie Suplement do raportu STAN WPROWADZANIA REKOMENDACJI Kraków 2012 2 REDAKTOR Katarzyna Jancewicz KOREKTA Zespół INTERKULTURALNI PL PROJEKT OKŁADKI Łukasz Solecki Copyright by Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Echo. Polskie. Życie jest jak pudełko czekoladek nigdy nie wiesz na co trafisz cytat z filmu Forrest Gump czyli czekoladki dla emigrantów - str.

Echo. Polskie. Życie jest jak pudełko czekoladek nigdy nie wiesz na co trafisz cytat z filmu Forrest Gump czyli czekoladki dla emigrantów - str. Polska Piekarnia w Manchester UWAGA - chleb w sklepie zawsze rano str.20 HURTOWNIA POLSKIEGO PIWA Manchester ------------------------------------------ Oferujemy bogaty asortyment w atrakcyjnych cenach.

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy NORWEGIA SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Norwegii... 2 1.1. Informacje geograficzne... 2 1.2. Cechy charakterystyczne Norwegii... 3 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy... 5 1.4. Telefony

Bardziej szczegółowo

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY Białystok, marzec 2008 r. Copyright by RCS Sp. z o.o. WSTĘP Celem niniejszego opracowania jest przekazanie Państwu praktycznych wskazówek dotyczących poruszania się

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE. kurs na pracę. Dynamiczny wzrost liczby pracujących na Pomorzu

RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE. kurs na pracę. Dynamiczny wzrost liczby pracujących na Pomorzu RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE 1/2014 kurs na pracę Dynamiczny wzrost liczby pracujących na Pomorzu Europejscy pracodawcy czekają na pracowników z Pomorza

Bardziej szczegółowo

Mam dziecko z zespołem Aspergera :)

Mam dziecko z zespołem Aspergera :) GRZEGORZ CAŁEK HALINA ŁUSZCZAK HALINA JANKOWSKA Mam dziecko z zespołem Aspergera :) PORADNIK DLA RODZICÓW Poradnik został wydany w ramach projektu Polskiego Towarzystwa Zespołu Aspergera realizowanego

Bardziej szczegółowo

Nr 102/2006. Europejska Wszechnica Samorządowa. Rozmowa z dyrektor KSAP Marią Gintowt-Jankowicz. Rozmowa z profesorem Witoldem Kieżunem

Nr 102/2006. Europejska Wszechnica Samorządowa. Rozmowa z dyrektor KSAP Marią Gintowt-Jankowicz. Rozmowa z profesorem Witoldem Kieżunem Nr 102/2006 Europejska Wszechnica Samorządowa Rozmowa z dyrektor KSAP Marią Gintowt-Jankowicz Rozmowa z profesorem Witoldem Kieżunem E-handlowiec zawód przyszłości dla kobiet Zarządzanie projektami wyzwanie

Bardziej szczegółowo