Gazeta parafialna. W numerze. Biuletyn Parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Radomiu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gazeta parafialna. W numerze. Biuletyn Parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Radomiu"

Transkrypt

1 NUMER 7/2013 Gazeta parafialna Biuletyn Parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Radomiu Błogosławieni Zelio i Ludwiku, jakże wiele cierpień i trosk dotknęło Was w Waszym ziemskim życiu. Nieobcy Wam był ból rodziców opłakujących śmierć swoich dzieci ani rodzicielska troska o to, aby dziecko nie zeszło na złą drogę. Niejeden raz doświadczyliście lęku o byt materialny swojej rodziny i o pracę, która dałaby Wam wszystkim godziwe utrzymanie. Poznaliście jakże dobrze krzyż choroby oraz fizycznego i psychicznego cierpienia, a także ból rozłąki z ukochaną osobą. Z tym większym zaufaniem i nadzieją zwracamy się do Was o pomoc w naszym małżeńskim, rodzinnym i zawodowym życiu. Wstawiajcie się za nami u Boga, Wy, którzy już za życia byliście tak blisko Niego. Żyjemy dziś w świecie tak innym od tego, w którym żyliście Wy, a jednak tak wiele nas łączy: jesteśmy tak jak Wy, małżonkami i rodzicami i przeżywamy takie same niepokoje, problemy i udręki. Jednak dzisiejszy świat zastawia na nas i na nasze dzieci nowe pułapki. Pomóżcie nam je omijać, abyśmy zapatrzeni w przykład Waszego świętego życia mogli iść prostą drogą do Boga i kiedyś spotkali się wszyscy w Jego Królestwie. Amen. 22 października obchodzimy wspomnienie liturgiczne bł. Jana Pawła II. Jest ono obowiązkowe w diecezji rzymskiej oraz w całej Polsce. Zazwyczaj wspomina się błogosławionych i świętych w kalendarzu liturgicznym w dniu ich śmierci, czyli narodzin dla nieba. Jednak ze względu na to, że 2 kwietnia, dzień śmierci Jana Pawła II, często zbiegałby się z wielkim postem, a nawet wielkim tygodniem, wybrano rocznicę inauguracji jego pontyfikatu. Więcej o wspomnieniu na str. 5 W numerze Różaniec - oręż katolików str. 7 Wspomnienie liturgiczne bł. Jana Pawła II str. 5 Wywiad z ks. kan. Marcinkiewiczem str lat Domu Parafialnego str. 9 BIULETYN PARAFII PW. ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS W RADOMIU 1

2 Z życia diecezji Kapituła Funduszu Biskupa Jana Chrapka z koncertem ewangelizacyjnym Nieziemskie kandydatów do kapłaństwa, którzy ukończyli o g ł o s i ł a s i ó d m ą e d y c j ę n a g r o d y granie. Ponad 4 tys. młodych ludzi studia i byli na drodze dobrze zapowiadającej "ViventiCaritate - Żyjącemu Miłością". zgromadziło się na radomskim deptaku, by się kariery zawodowej, a zrezygnowali z tego Wyróżnienie honoruje ludzi, szczególnie śpiewać, modlić się i wyznać wiarę w Jezusa i przyszli do Seminarium. z lokalnych środowisk, których działalność Chrystusa. To już trzecie tego typu spotkanie, zostawia trwałe ślady. Wzorem takich postaw któremu patronuje Biskup Henryk Tomasik. W tym roku był właśnie bp Jan Chrapek - tragicznie zmarły R a d o m o b c h o d z i s t u l e c i e u ro d z i n w 2001 biskup radomski. Zgłoszenia 22 kandydatów i dwudziestolecie śmierci wybitnego malarza - kandydatur do nagrody przyjmowane są do 5 zgłosiło się w tym roku do Wyższego ks. Władysława Paciaka ( ). W Muzeum października. Seminarium Duchownego w Radomiu. Rektor im. Jacka Malczewskiego w Radomiu otwarto WSD ks. dr Jarosław Wojtkun podkreślił, że wystawy pt. WładysławPaciak (1903- Nie bój się uwierz! wśród alumnów są tacy, którzy przed 1983)Malarstwo i rysunekw 110. rocznicę pod takim hasłem w Roku Wiary odbył 13 przyjściem do seminarium rozpoczęli inne urodzin i 30. śmierci. września w sobotę Apel Młodych połączony świeckie studia. Jest również spora grupa za: Myśli Św. Teresy od Dzieciątka Jezus moja dusza dojrzewała w tyglu d o ś w i a d c z e ń z e w n ę t r z n y c h i wewnętrznych, obecnie jak kwiat wzmocniony burzą podnoszę głowę (Św. Teresa, Rękopis A, Folio 3v.) Dzieje duszy małego kwiatka, jak swemu Ojcu i oddają Mu wszystko co spotyka nazywała siebie samą Tereska, są małą drogą nas na drodze codziennego życia. do nieba. Ile razy przychodziły na Nią Pan jest moim Pasterzem i niczego mi nie utrapienia bądź radości, spoglądała w niebo, zabraknie. Postawił mnie na pastwiskach chcąc zobaczyć Boga. przyjemnych i urodzajnych. Prowadził mnie Wysławiała Pana nieba i ziemi, że słodko wzdłuż wód. Wiódł mą duszę bez o b j a w i a ł J e j t a j e m n i c e K r ó l e s t w a zmęczenia i miał w Niej upodobanie. (por. Mt 11, 25) Bo choćbym zeszedł w mroczna dolinę Swoim życiem ukazała nam łaskę dawania śmierci, nie będę się bał niczego złego, świadectwa o miłosiernej miłości Boga. Dla tej albowiem ze mną będziesz Panie. (Ps 22, 1-4) Miłości stawajmy się jak dzieci, które ufają s. Monika Rocznice terezjańskie 1 października Uroczystość św. Teresy od Dzieciątka Jezus 19 października 1997 Teresa zostaje ogłoszona Doktorem Kościoła 19 października 2008 Beatyfikacja Ludwika i Zélii Martin 31 października 1887 Teresa prosi o zgodę na wstąpienie do Karmelu Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy Październik 2013 Intencja ogólna: Aby ci, dla których życie stało się tak wielkim ciężarem, że pragną jego końca, mogli odczuć bliskość Bożej miłości. Intencja misyjna: Aby obchody Światowego Dnia Misyjnego p o m o g ł y w s z y s t k i m C h r z e ś c i j a n o m w zrozumieniu, że nie jesteśmy tylko odbiorcami lecz także głosicielami Słowa Bożego. Parafia pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus ul. Wierzbicka 1, Radom tel.: Zdjęcia: ks. Robert Kotowski, Ks. Zbigniew Niemirski, Marta Deka, Maria Wieczorek, Archiwum Parafii Redakcja: ks. Zbigniew Gaczyński, ks. Dariusz Sadkowski, Wojciech Skurkiewicz, Krzysztof Gajewski, Żaneta Zacharska, Klaudia Kornacka, Katarzyna Kosmala Projekt graficzny: Marcin Błaszczyk Nasi Przyjaciele 2 BIULETYN PARAFII PW. ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS W RADOMIU

3 Słowo Księdza Proboszcza Błogosławieni małżonkowie Podczas tegorocznych uroczystości odpustowych zawiśnie w naszej świątyni obraz błogosławionych Rodziców św. Teresy od Dzieciątka Jezus Zeli i Ludwika Martin. Chciałbym, aby przykład ich życia dodawał odwagi, wzmacniał i uświęcał rodziny naszej parafii i wszystkich małżonków, którzy znajdą się w naszym kościele. Niech ukazują wyjątkową wartość rodziny, która jest dziś atakowana i deprecjonowana. Próbuje się przekonywać, że rodzina jest nie potrzebna, że inne konfiguracje partnerskie sąrównie dobre, że wspólnota małżeńska mężczyzny i kobiety jest czymś nienowoczesnym i wstecznym. Wszyscy żyjemy, niestety, pod wpływem tych obcych nam, katolikom nurtów. Dlatego trzeba jasno przypominać jaka jest katolicka nauka na temat rodziny.bóg uczynił związek małżeński mężczyzny i kobiety sakramentem, aby go uświęcić. To ważna prawda, którą znamy od dziecka. Jest siedem sakramentów, siedem Bożych znaków, siedem wyjątkowych Bożych interwencji w życie chrześcijanina.wierzymy, że to czego Pan Jezus dokonał przed dwoma tysiącami lat, zostaje uobecnione dziś i wpływa na konkretne sytuacje ludzkiego życia. Jednym z tych sakramentów jest sakrament małżeństwa, w którym Bóg uświęca ludzką miłość kobiety i mężczyzny.oznacza to, że miłość Pana Jezusa, którą umiłował nas aż do śmierci krzyżowej, umacnia i czyni wzniosłą miłość małżonków. To umocnienie i uwznioślenie dokonuje się w sakramencie małżeństwa. Ponieważ miłość dwojga ludzi zawsze jest krucha i zagrożona przez postawy roszczeniowe i niezrozumienie, Chrystus ją uświęca i jakby dopełnia. Dla Kościoła zatem małżeństwo jest jednym z najważniejszych miejsc, w których dochodzi do spotkania z Chrystusem.Właśnie dlatego Kościół broni małżeństwa.a jeśli katolik je niszczy lub lekceważy ponosi konkretne konsekwencje również życiu religijnym (np. nie może pełnić posługi rodzica chrzestnego, przyjmować Eucharystii). Wszyscy widzimy, że coraz więcej małżeństw się rozpada. Ludzkie przyczyny tego dramatu są róże. Nie o te mi chodzi, myślę o przyczynach religijnych.wierzymy, że podczas sakramentu małżeństwa nie tylko narzeczeni zobowiązują się do podjęcia i wypełnienia przysięgi małżeńskiej. Również Pan Bóg zobowiązuje się do stałej pomocy małżonkom. To Jego dar to łaska sakramentu małżeństwa. Pozostaje pytanie: na ile małżonkowie wierzą w pomoc Bożą, w działanie łaski sakramentalnej w ich małżeństwie? Bóg da wszystko, gdy się Go prosi, gdy się o Nim pamięta. Czy wspólna modlitwa małżeńska, modlitwa za małżonka, wspólne uczestnictwo w niedzielnej Mszy Świętej, spowiedź to dla nas coś naturalnego czy jakieś staromodne dziwactwa? Odpowiedź na to pytanie pokazuje, na ile pozwalany Bogu, aby nam pomagał. Ks. Zbigniew Gaczyński Zelia i Ludwik Martin żyli w XIX wieku we Francji. Czego mogą nauczyć współczesnych małżonków, rodziców? On, Ludwik Martin, urodził się w 1823 r. jako syn kapitana armii francuskiej. Zdobył zawód zegarmistrza. W wieku 23 lat zapragnął wstąpić do klasztoru, ale przeszkodziła mu w tym nieznajomość łaciny. Wrócił do rodziców do Alencon i tu otworzył zakład zegarmistrzowski. Swój czas dzielił pomiędzy pracę zawodową, dzieła miłosierdzia, łowienie ryb i czytanie książek. Zapewne tak toczyłoby się dalej jego życie, gdyby pewnego dnia na moście św. Leonarda nie zobaczyła go pewna dziewczyna i nie usłyszała wewnętrznego głosu, który jej powiedział: "To ten, którego przygotowałem dla ciebie". Po trzech miesiącach od tego wydarzenia, 13 lipca 1858 r. 35-letni Ludwik Martin został mężem Zelii Marii Guerin. Ona, Zelia Guerin (ur. w 1831 r.) chciała zostać zakonnicą, ale rozmowa z przełożoną, osobą doświadczoną w kwestii powołań, sprawiła, że odłożyła swą decyzję na później. Nigdy tego nie żałowała. Nauczyła się sztuki robienia koronek i w wieku 20 lat założyła własne przedsiębiorstwo. Z ich związku przyszło na świat dziewięcioro dzieci, wśród nich późniejsza św. Teresa od Dzieciątka Jezus. Czworo zmarło we wczesnym dzieciństwie. Wszystkie córki państwa Martin zostały zakonnicami. Małżonkowie codziennie uczestniczyli we Mszy św. o godzinie 5,30. Rzeczami świętymi były dla nich: niedzielny odpoczynek, modlitwa rodzinna, uroczystości liturgiczne kształtujące rytm całego roku. Surowo przestrzegali postów. Nie byli jednak bigotami. Zelia cieszyła się, gdy ich córki były modnie i ładnie ubrane. Powołanie chrześcijańskie rozumieli jako troskę o drugiego człowieka. Małżeństwo Ludwika i Zelii Martin było niezwykle zgodne. Decydującą rolę odegrała w nim niewątpliwie Zelia. Znajdowała jednak oparcie w mężu we wszystkich swoich poczynaniach: "On zawsze był moim pocieszycielem i podporą". Ludwika kochała i podziwiała, czemu dawała niejednokrotnie wyraz w swoich listach: "Jestem zawsze z nim szczęśliwa; on jest tego przyczyną, że życie moje jest bardzo miłe. Mąż mój - to święty człowiek. Życzyłabym wszystkim kobietom takich mężów". Pragnęła jego dobra i szczęścia. Podczas swojego pobytu u rodziny w Lisieux, pisząc do męża, wyrażała swoją tęsknotę za nim: "Kocham Cię z całego serca i czuję, że podwaja się jeszcze moje uczucie przez to pozbawienie Twojej obecności. Byłoby dla mnie niemożliwością żyć z daleka od Ciebie". Ludwik odwdzięczał się jej tą samą troską i opieką. We wszystkich sprawach małżeństwo Martin podejmowało wspólnie decyzje. Pisząc o podjętych decyzjach, Zelia nie zapominała nigdy dodać: "Mój mąż zgadza się na to". Wiedziała jednak doskonale, że potrafi wpłynąć na decyzje Ludwika i zawsze osiągała to, czego pragnęła "i to bez walki". Zelia miała jasny obraz roli kobiety jako żony i matki. Pisała o tym do brata, udzielając mu rad na temat wyboru żony: "Najważniejsze, by znaleźć kobietę o dobrych przymiotach, która by nie lękała się zabrudzić ręce w pracy, nie przywiązywała większej wagi do toalety, niż to wypada, która by umiała wychować swoje dzieci do pracy i pobożności". Sama była żywym przykładem takiej kobiety. Ich życie nie było pozbawione trudnych doświadczeń. Związane były one z przedwczesną śmiercią ich czworga dzieci, kłopotami z wychowaniem córki Leonki i wreszcie z długotrwałą chorobą nowotworową Zelii. Wszystkie te i inne problemy nieśli i pokonywali wspólnie. Swoje troski z wielką ufnością powierzali Bogu i w Nim znajdowali siłę do przezwyciężania przeszkód. Ludwik i Zelia Martin ukazują, jak w szarym, codziennym trudzie wypełniać powołanie małżeńskie zgodnie z zasadami Ewangelii. Ich przykład może dodać odwagi, umocnić, zachęcić do większych starań w tej dziedzinie. Ukazują, że warto oprzeć małżeńską miłość na miłości Boga, który sam jest Miłością. BIULETYN PARAFII PW. ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS W RADOMIU 3

4 Wywiad z ks. kan. Edmundem Marcinkiewiczem w Sandomierzu, które ukończyłem i zabytkowe obrazy. Po Bukównie w 1955 roku. Wspominam ten czas jako przeszedłem do Cerekwi i Policznej, najmilszy okres mojego życia. gdzie otynkowałem świątynię. Po święceniach kapłańskich księża I znalazł się Ksiądz Kanonik są posyłani przez biskupa. Gdzie w parafii na Borkach. Od kiedy ksiądz Ksiądz Kanonik pracował? jest w naszej parafii? Zaraz po święceniach krótko Od marca 1990 roku pracuję pracowałem w Pawłowicach nad Wisłą, w parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus a następnie w parafii Nawrócenia św. w Radomiu. W tym czasie uczyłem Pawła Apostoła w Sandomierzu, gdzie w szkole podstawowej i średniej, przez pracowałem w trzech szkołach pewien czas pracowałem w kancelarii podstawowych. Ks. bp Gołębiowski parafialnej, przygotowywałem również przeniósł mnie do Baćkowic w powiecie młodzież do sakramentu małżeństwa. opatowskim, gdzie pracowałem Pracowałem również, przez czas mojego w dwóch szkołach. Przez trzy dalsze lata pobytu, z różnymi grupami w parafii: studiowałem teologię dogmatyczną na byłem prezbiterem II wspólnoty K U L - u w L u b l i n i e. N a s t ę p n i e neokatechumenalnej, prowadziłem pracowałem w parafii Św. Trójcy Rycerstwo Niepokalanej, Rodzinę Poprosiliśmy o kilka zdań dla w Starachowicach. R ó ż a ń c ow ą, A p o s t o l s t w o D u s z naszej Gazety parafialnej ks. kan. A gdzie Ksiądz Kanonik był Czyśćcowych. Można powiedzieć, ze E d m u n d a M a r c i n k i e w i c z a proboszczem? spełniałem wszystkie obowiązki rezydującego w naszej parafii. Najpierw proboszczem byłem wikariuszowskie. Obecnie sprawuję Ksiądz Kanonik jest kapłanem w Rudzie Kościelnej. Po Rudzie przez Eucharystię, spowiadam i odwiedzam kojarzonym z naszą parafią. Mógłby s i e d e m n a ś c i e l a t p r a c o w a ł e m chorych. ksiądz przybliżyć swoją osobę? w Bukównie. Tu przeprowadziłem Kiedy ksiądz uzyskał godność Pochodzę z parafii Skaryszew, miałem gruntowny remont XVII-wiecznego kanonika i do jakiej kapituły jest czworo rodzeństwa. Gimnazjum kościoła. Prace remontowe polegały na przypisany? o g ó l n o k s z t a ł c ą c e u k o ń c z y ł e m położeniu nowego fundamentu, pod Godność kanonika honorowego w Radomiu, a liceum w Sandomierzu całą świątynią, oszalowaniu od wewnątrz uzyskałem 1 marca 1998 roku w 1950 roku. i zewnątrz, zerwaniu starego gontu i zostałem przypisany do kapituły Sandomierz to miasto wyjątkowe dachowego i pokryciu go blachą. Za te kolegiackiej św. Mikołaja w Końskich. dla wielu naszych księży. prace sąd w Radomiu skazał mnie na pół Jak Ksiądz Kanonik ocenia zmiany Po skończeniu liceum wstąpiłem do roku więzienia w zawieszeniu na dwa w Kościele i w Polsce? Seminarium Duchownego właśnie lata. Odnowiłem budynki parafialne Od połowy XX wieku, a zwłaszcza od Soboru Watykańskiego II, dzięki wielu wspaniałym papieżom i ludziom świeckim, udało obronić świat przed komunizmem. Świat idzie w lepszym kierunku, choć duch świata nie jest do końca przezwyciężony. Dużo dobrego dla ożywienia wiary w świecie robili i robią poszczególni papieże. Także w Polsce ateizm prowadził walkę z wiarą i Kościołem, czego przykładem było uwięzienie ks. kard. Stefana Wyszyńskiego i części biskupów, zamordowanie księży: Popiełuszki, Suchowolca i Zycha, usunięcie religii ze szkół na wiele lat oraz ateizowanie społeczeństwa przez propagandę. A zatem jakich zagrożeń dziś c z ł o w i e k p o w i n i e n u n i k a ć najbardziej? Największym zagrożeniem dla człowieka współczesnego jest zerwanie z wiarą i moralnością pewnej części Ks. Edmund Marcinkiewicz z ks. proboszczem Lucjanem Wojciechowskim społeczeństwa zachodniego i agresywne n a r z u c a n i e, n a w e t p r a w n e 4 BIULETYN PARAFII PW. ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS W RADOMIU

5 nowoczesnego stylu życia, przez ludzi piastujących władzę i media, także u nas w Polsce. Zdrowy rozsądek widzi, że ten nowoczesny styl życia prowadzi do zniszczenia wiary jako fundamentu wszelkiej moralności i egzystencji społeczeństw czyli do śmierci narodów i ludzkości. Tym bardziej człowiek powinien doceniać światło Objawienia i opowiedzieć się za Chrystusem, który jest światłością świata. I jak przez tyle wieków jednostki i narody, które opierały się na Bożym prawie znajdowały s z c z ę ś c i e i p o m y ś l n o ś ć, t a k i w przyszłości znajdą pomyślny rozwój w sferze gospodarczej i duchowej. A co Ksiądz Kanonik uważa za największe wynalazki ostatnich lat? Sadzę, ze największy postęp dokonał się w dziedzinie medycyny. Wiele rzeczy jesteśmy w stanie zrobić dla człowieka, nawet dokonywać przeszczepów o r g a n ó w l u d z k i c h. A nawet jak ostatnio wyprodukować sztuczne mięso. Wielkim technicznym osiągnięciem człowieka jest podbój kosmosu i plany osiedlenia ludzi np. na Marsie. Ksiądz Kanonik zawsze wymienia podczas Mszy Świętej Św. Teresę od Dzieciątka Jezus. Czy ma Ksiądz Kanonik do Niej jakieś szczególne nabożeństwo? Święta Teresa przez szukanie sensu życia od wczesnych lat i odnalezienie go w Bogu uczy nas jak przeżyć je godnie i z p o ż y t k i e m d l a s i e b i e i bliźnich. To jest skutek dobrego wychowania w domu rodzinnym. Ożywiona wiara i miłością Chrystusa potrafiła sama znieść wiele trudności i cierpień dla Niego i chciała głosić Ewangelię na wszystkich kontynentach. Nie opuszczając klasztoru przez intensywną modlitwę za misjonarzy zasłużyła na tytuł patronki misji nadany jej przez Kościół. Kierując się miłością do wszystkich ludzi obiecała przychodzić im z pomocą zsyłając płatki róż z nieba. Swoją obietnicę nieustannie wypełnia i za swą dobroczynną działalność cieszy się ogromna popularnością na całym świecie. Świadczy o tym m. in. Kilkadziesiąt pozycji książkowych, w których autorzy opisują zasłane przez nią płatki róż ludziom, którzy ją proszą o przyjście z pomocą. Jakże do takiej świętej nie żywić wdzięczności i szczególnego nabożeństwa? Dziękują za rozmowę 22 października wspomnienie liturgiczne bł. Jana Pawła II, papieża - Polaka. 16 października 1978 roku został w y b r a n y p a p i e ż e m K o ś c i o ł a katolickiego. Został pierwszym papieżem Polakiem i pierwszym od 455 lat papieżem nie-włochem. Dziś możemy mówić, że pontyfikat Jana Pawła II podtrzymywał Polaków i nie tylko zresztą Polaków na duchu i dawał siłę do obalenia zbrodniczego systemu politycznego. Jednym z najbardziej znanych wydarzeń tego pontyfikatu był zamach na jego życie. Sprawując swój urząd 27 lat, Jan Paweł II przebył ponad 1,6 mln kilometrów. Odbył 142 podróże we Włoszech oraz 102 pielgrzymki zagraniczne, odwiedzając 135 krajów. Podczas audiencji generalnych, których odbyło się 1160, spotkał się z ponad 17,5 mln osób. Miał doskonały kontakt z młodzieżą. Poświęcał młodym ludziom wiele uwagi. Zapoczątkował coroczne spotkania pod nazwą Światowe Dni Młodzieży. Od początku lat dziewięćdziesiątych Papież cierpiał na chorobę Parkinsona, która z czasem coraz bardziej postępowała. Nagłe pogorszenie zdrowia nastąpiło 1 lutego 2005 roku. Od tego czasu stan zdrowia papieża stale się pogarszał. Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku, o godzinie Pogrzeb odbył się sześć dni później. O p r ó c z t y s i ę c y w i e r n y c h zgromadził on 200 prezydentów i premierów, a także przedstawicieli wszystkich wyznań. Następny papież, którym został B e n e d y k t X V I, z e z w o l i ł n a natychmiastowe rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego. Podczas procesu stwierdzono fakt zaistnienia cudu francuska zakonnica Marie Simon- Pierre niespodziewanie wyzdrowiała za wstawiennictwem Jana Pawła II. Takich świadectw było zresztą kilkaset. Beatyfikacja odbyła się 1 maja 2011 roku, a dokonana została osobiście przez Benedykta XVI w czasie uroczystej Mszy Świętej na Placu Świętego Piotra w Rzymie. Przez wiele lat chlubiliśmy się osobą Jana Pawła II. Byliśmy dumni, że pochodzi z naszego narodu. W dniu jego liturgicznego wspomnienia tj. 22 października, razem z c a ł y m K o ś c i o ł e m p r z ez j e g o wstawiennictwo będziemy wstawiać się do Boga oczekując jego kanonizacji. Kościół katolicki ma swój kalendarz liturgiczny. Pozwala zwracać się do Boga w oficjalnej liturgii przez w s t a w i e n n i c t w o ś w i ę t e g o c z y błogosławionego w konkretnym dniu. Dla błogosławionego Jana Pawła II, papieża jest to dzień 22 października. Wielu spodziewało się, że wspominać Jana Pawła II będziemy 2 kwietnia, w d n i u j e g o ś m i e r c i, c z y 1 6 października, w dniu jego wyboru na Stolicę Piotrową. Obydwie te daty, uzasadnione i piękne, stwarzały jednak pewną trudność. 2 kwietnia na ogół m a m y W i e l k i P o s t c z y o k r e s wielkanocny, czyli tak ważne okresy liturgiczne, że wspomnienie Jana Pawła II musiałoby im ustąpić pierwszeństwa. 16 października z kolei mamy już w k a l e n d a r z u w s p o m n i e n i e obowiązkowe wielkiej świętej, Jadwigi Śląskiej. Dlatego też zdecydowano, aby jako datę obchodu Jana Pawła II przyjąć dzień inauguracji jego pontyfikatu, czyli 2 2 p a ź d z i e r n i k a. P r z y p o m n i j m y sylwetkę błogosławionego Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Od dziecka wykazywał wiele talentów był n a j l e p s z y m u c z n i e m w s z ko l e, sportowcem, a nawet aktorem. Już w gimnazjum, co potwierdzają jego katecheci, wyróżniała go ogromna wiara. Prowadziła go ona przez kolejne kościelne funkcje, jakie pełnił. BIULETYN PARAFII PW. ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS W RADOMIU 5

6 Różaniec jest moją codzienną modlitwą Jak odmawiać różaniec? 1. Na krzyżyku, na stojąco odmawiamy Wierzę w Boga. 2. Odmawiamy Ojcze nasz. 3. Teraz mamy trzy paciorki na każdym z nich odmawiamy Zdrowaś Maryjo Pierwsza modlitwa to jest modlitwa za pogłębienie wiary, druga za pogłębienie nadziei, trzecia za p o g ł ę b i e n i e m i ł o ś c i. D o b r z e wypowiadać słowa: modlitwa za pogłębienie (wiary, nadziei, miłości) 4. Na przerwie odmawiamy Chwała Ojcu, następnie O mój Jezu, później wykonujemy zapowiedź pierwszej tajemnicy. 5. Teraz odmawiamy Ojcze nasz. 6. Pozycję szóstą reprezentuje 10 paciorków na każdym z paciorków odmawiamy Zdrowaś Maryjo. 7. Po odmówieniu dziesiątki przechodzimy do przerwy, na przerwie odmawiamy dwie modlitwy: Chwała Ojcu i O mój Jezu następnie wykonujemy zapowiedź kolejnej tajemnicy. 8. Na pozycji ósmej odmawiamy Ojcze nasz. Potem przechodzimy do punktu 6 9. Na zakończenie na medaliku Różaniec jest moją codzienną modlitwą - i muszę powiedzieć, że jest modlitwą cudowną, cudowną w swojej prostocie i w swej głębi... W tej modlitwie powtarzamy wiele razy te same słowa, lecz są to słowa, które Dziewica Maryja usłyszała od Archanioła i od swej krewnej Św. Elżbiety. Z tymi słowami łączy się cały Kościół. Równocześnie zaś w te same dziesiątki Różańca serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, narodziny, narodu, Kościoła i ludzkości. Sprawy osobiste, sprawy naszych najbliższych zwłaszcza tych, którzy są nam najbliżsi, tych, o których najbardziej się troszczymy, którzy nam leżą na sercu. W ten sposób i ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim. Bł. Jan Paweł II, r. należy odmówić Pod Twoją obronę o r a z m o ż n a d o d a ć W i e c z n y odpoczynek. Rozmowa z ks. kan. Szymonem Muchą Październik to miesiąc Różańca Świętego. Dlaczego ważne jest odmawianie Różańca nie tylko w tym miesiącu, ale również każdego dnia? Nabożeństwa różańcowe wprowadził Papież Leon XIII, który wobec różnych zagrożeń dla Kościoła nakazał, aby przez cały październik wobec wystawionego Najświętszego Sakramentu odmawiano w kościołach jedną część różańca. Matka Boża w Fatimie prosiła: Odmawiajcie codziennie różaniec, aby wyprosić pokój dla świata. Dla mnie różaniec jest modlitwą codzienności. Wystarczy rozważać poszczególne tajemnice, a zobaczymy w nich radości i smutki codziennego życia. Nasze zwycięstwa i porażki. Odmawiając codziennie różaniec, widzę jak Bóg jest obecny w moim życiu. Od jakiegoś czasu odmawiam codziennie dziesiątkę różańca w jakiejś konkretnej intencji i przyznam się, że tych dziesiątek przybywa, bo pojawiają się kolejne intencje. I to mnie mobilizuje, aby nie zapominać o różańcu w ciągu dnia. Czy może Ksiądz przybliżyć ideę Żywego Różańca? Założycielką Żywego Różańca jest Paulina Jaricot młoda Francuzka, która chciała uczynić różaniec modlitwą wszystkich. Jej pomysł był bardzo prosty Piętnaście węgli: jeden płonie, trzy lub cztery tlą się zaledwie, pozostałe są zimne ale zbierzcie je razem, a wybuchną ogniem! Oto właściwy charakter Żywego Różańca napisała w dzienniczku. Żywy Różaniec tworzą grupy zwane kołami lub różami, składające się z 20 osób tylu, ile tajemnic różańca. Każda z nich odmawia jedną tajemnicę, ofiarowując ją w intencjach podanych przez Ojca Świętego ogólnej i misyjnej. W ten sposób koło/ róża odmawia wszystkie części różańca. W Statucie ŻR zatwierdzonym przez konferencję Episkopatu Polski w 2012 r. dla całej Polski czytamy: Stowarzyszenie to nosi nazwę Różańca, gdyż jego członkowie, podzieleni na 6 BIULETYN PARAFII PW. ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS W RADOMIU

7 grupy po dwadzieścia osób, odmawiają go codziennie, każdy jedną dziesiątkę, a także dlatego, że każda grupa składa się z tylu osób, ile jest tajemnic w różańcu. Stowarzyszenie nazywa się Żywym, gdyż liczba osób, które się nań składają, niejako wprawia je w działanie poprzez ciągłe recytowanie modlitw, które czerpią swą skuteczność z rozważania tajemnic Jezusa i Maryi, czy to w celu nawrócenia grzeszników, czy doskonalenia sprawiedliwych. Zwie się je Żywym, gdyż ci, którzy go tworzą, są zastępowani przez kolejnych, gdy ci umierają, bądź, gdy zeń odchodzą. Nie bójmy się włączyć w Żywy Różaniec, bo w ten sposób odmawiając codziennie tylko jedną dziesiątkę różańca, uczestniczmy w duchowych owocach całego Różańca. A czym dla Księdza jest Żywy Różaniec? Żywy Różaniec to duchowe zaplecze Kościoła. Kiedy jesteśmy na przyjęciu, podziwiamy wystrój sali, zastawiony różnymi smakołykami stół, kosztujemy wymyślnych potraw. Zapominamy jednak, że to wszystko jest dziełem tych, co są na zapleczu, w kuchni. To efekt ich wielogodzinnej mozolnej pracy. I takie jest nasze zadanie w Żywym Różańcu: codzienne omadlanie ważnych, czasem trudnych spraw Kościoła. Jako proboszcz przeżywam wiele trosk życia parafii i powierzonych mi ludzi, dzieci, młodzieży, rodzin, osób starszych i chorych. Ale wiem, że na zapleczu 8 kół Żywego Różańca codziennie wplata w różaniec te wszystkie sprawy. I to jest siła napędowa każdej parafii. Nie wyobrażam sobie, aby mogła funkcjonować jakakolwiek parafia, w której nie byłoby choć jednego koła Żywego Różańca. Jest Ksiądz kustoszem sanktuarium NMP Królowej Różańca Świętego w Wysokim Kole. Czy wierni chętnie nawiedzają to miejsce? Sanktuarium NMP Królowej Różańca Św. leży na krańcu naszej diecezji niedaleko Puław, tuż nad Wisłą. Od ponad 300 lat ludzie przybywają, aby modlić się przed Cudownym wizerunkiem Madonny z Różą. Są pielgrzymki autokarowe, są dzieci po I Komunii Św. jest piesza pielgrzymka młodzieży z Kozienic (200 osób), z Zajezierza i Góry Puławskiej. Dużo ludzi przyjeżdża na odpusty, których jest aż jedenaście. Najliczniejszy dwudniowy przypada w Zielone Świątki i w Narodzenie Matki Bożej. W drugą sobotę czerwca jest Ogólnopolska Pielgrzymka Apostolatu Margaretka, a w sobotę po 18 sierpnia przybywają chorzy i starsi z okolicznych dekanatów. Najliczniejsza jest Diecezjalna Pielgrzymka Żywego Różańca w pierwszą sobotę października, która gromadzi ponad 4 tysiące ludzi. Są też pielgrzymi indywidualni. Zatrzymują się Warszawiacy jadąc do Kazimierza. Przyjeżdżający wierni z Radomia często wspominają obecność na koronacji obrazu w 1974 r. Każdy znajduje tu chwilę ciszy potrzebną do modlitwy i powierzenia swoich trosk i radości w ręce kochającej Matki. Zapraszam serdecznie do odwiedzenia tego pięknego miejsca. Dziękuję za rozmowę. Szczęść Boże Rozmawiał Wojciech Skurkiewicz Różaniec - Oręż Katolików Członkinie Kół Żywego Różanca podczas procesji Bożego Ciała Pierwsza wzmianka o Różańcu zwanym przypominać. Również w Gietrzwałdzie w 1877 r. wówczas Psałterzem Najświętszej Marii Panny Matka Najświętsza przekazała wizjonerkom pochodzi z 1213 r. i łączy go ze św. Dominikiem życzenie aby ludzie codziennie odmawiali Guzmanem. Jednak decydującą rolę Różaniec. Do popularności Różańca przyczyniały w upowszechnianiu Różańca tradycja przypisuje się przez wieki bractwa różańcowe a w XX kartuskiemu mnichowi z klasztoru w Trewirze bł. w. krucjaty różańcowe. Popularność i skuteczność Dominikowi z Prus. W 1409 r. podzielił on życie Różańca wywoływała wściekłość mocy Jezusa i Maryi na 50 tajemnic, które odmawiał ze piekielnych. Komuniści w Hiszpanii, w Rosji swymi braćmi. Sowieckiej i faszyści niemieccy a na Dalekim Do XVI w. modlitwa ta miała różne formy. Po Wschodzie japońscy, prześladowali ze soborze Trydenckim papież św. Pius V bullą z 17 szczególnym okrucieństwem bractwa różańcowe, września 1569 r. zatwierdził Różaniec Najświętszej osoby u których znaleźli Różaniec, przysparzając w Marii Panny w formie, jaką znamy obecnie. ten sposób wielu świętych i błogosławionych Zastąpił też słowo Psałterz słowem Różaniec. Kościołowi Powszechnemu tzw. męczenników Prawdopodobnie nazwa Psałterz wzięła się stąd, różańcowych. że liczbę 15 dziesiątków Zdrowaś Mario (razem Trzy części Różańca obejmowały okres życia 150) powiązano z ilością psalmów. Pana Jezusa przed rozpoczęciem publicznej Dwa lata po ogłoszeniu bulli Piusa V, 7 działalności, Jego mękę i śmierć na Krzyżu oraz października 1571 r., zwycięstwo nad znacznie okres po zmartwychwstaniu. Uwzględniając liczniejszą flotą turecką pod Lepanto zaczęło być nalegania wiernych papież Jan Paweł II przypisywane potędze modlitwy różańcowej, w opublikowanym 16 października 2002 r. Liście którą papież polecił odmawiać w tej intencji. apostolskim, zaproponował tajemnicę światła, Przeświadczenie o szczególnej skuteczności obejmującą okres trzyletniej działalności Pana modlitwy różańcowej stało się źródłem jej Jezusa począwszy od chrztu w Jordanie. Mamy popularności. Papież Grzegorz XIII, dekretem więc obecnie cztery części ponumerowane z 1 kwietnia 1573 r. ustanowił święto Matki Bożej chronologicznie: I radosną, II światła, III Różańcowej w pierwszą niedzielę października. bolesną, IV chwalebną. Przypisane są one do dni Papież nakazał je obchodzić, wyraźnie tygodnia następująco: I poniedziałek, sobota, II zaznaczając, że jest to podziękowanie Bogu za czwartek, III wtorek, piątek, IV środa, niedziela. ocalenie od niebezpieczeństwa tureckiego. Ogromną popularność uzyskał założony Wielkie zasługi w upowszechnianiu tej maryjnej w Lyonie przez Paulinę Marię Jaricot w roku 1826 modlitwy położył papież Leon XIII pod koniec XIX żywy różaniec. Polega on na organizowaniu się w. Napisał on 8 encyklik o Różańcu. W Różańcu w 15 osobowe grupy, zwane różami, widział skrót całej religii chrześcijańskiej zobowiązujące się do codziennego odmawiania i streszczenie całej Ewangelii. Chociaż Różaniec jednej dziesiątki Różańca, tak aby wszyscy razem nie jest modlitwą liturgiczną, to kolejni papieże odmówili całość. chwalą go w sposób nadzwyczajny i zatwierdzają Modlitwa różańcowa jest skutecznym różnego rodzaju stowarzyszenia różańcowe. środkiem uzyskiwania łask za pośrednictwem Jedną z racji doskonałości Różańca jest pozycja, Matki Bożej. W tradycji zakonu dominikańskiego jaką w nim zajmuje Najświętsza Maria Panna, przekazywane jest 15 obietnic, które dała Matka Matkai Pośredniczka wszelkich łask. Ona sama Boża założycielowi bractw różańcowych bł. jest też propagatorką Różańca poprzez swe Alanowi de la Roche dla odmawiających Różaniec. objawienia. W 1858 r. Matka Boża ukazuje się W naszej parafii w dni powszednie codziennie kilkanaście razy Bernadecie Soubiroux zawsze po Mszy Św. o godz. 7,00 odmawiany jest z różańcem w ręku. Różańcowego charakteru Różaniec. Działa objawień w Fatimie nie trzeba nikomu Oprac. Jan Maciejewski BIULETYN PARAFII PW. ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS W RADOMIU 7

8 Sierpień 2013 Jubileusze małżeństwa Teresa i Stanisław Jaśkiewicz 55 rocznica Elżbieta i Tomasz Tomiccy 35 rocznica Teresa i Andrzej Zawadzcy 35 rocznica Ewa i Mirosław Gawron 30 rocznica Anna i Jarosław Bałękowscy 25 rocznica Joanna i Dariusz Kwiatkowscy 25 rocznica Agata i Stanisław Krupa 23 rocznica Beata i Robert Mas 20 rocznica Katarzyna i Roman Jeżak 15 rocznica Kinga i Jacek Szymańscy 10 rocznica Lidia i Jan Glibowscy 8 rocznica Violetta i Artur Tomczyk 6 rocznica Katarzyna i Norbert Winiarscy 5 rocznica Informacje MSZE ŚWIĘTE Niedziela 6.30; 8.00; 9.00; 10.00; (dla dzieci); 12.00; 13.00; Dni powszednie 6.30; 7.00; 8.00; KANCELARIA PARAFIALNA poniedziałek piątek i sobota tel Justyna i Szymon Zacharscy 2 rocznica Monika i Przemysław Dziewińscy 1 rocznica Izabela i Mateusz Kłodzińscy 1 rocznica Odeszli do Pana Józef Ryszard Fosztyl Helena Kwaczyńska Tadeusz Filip Fijoł Lucyna Gil Joanna Markiewicz Polikarp Szpak Zofia Lis Poradnia Rodzinna nauki dla narzeczonych piątek Parafialny Zespół Caritas środa godz Klub Seniora czwartek godz Ochrzczeni Paweł Czubiński Oskar Wołczyński Igor Kręcisz Marcel Kozłowski Maja Klaudia Murawska Śluby Magdalena Szelążek Mariusz Dobosz Paula Wardawa Łukasz Kocur Monika Frąk Marcin Potera Marta Chojnowska Marcin Kowalik Grupa Anonimowych Alkoholików Wsparcie sobota godz Spotkania AlAnon Azyl Wtorek godz Katechezy chrzcielne Piątek godz KONTO PARAFII BGŻ S. A. O/Radom PUNKT KONSULTACYJNY przy Rzymskokatolickiej Parafii św. Teresy od Dziciątka Jezus w Radomiu ul. Wierzbicka 1. tel , Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 17:00 19:00 pedagog psycholog prawnik duszpasterz doradczyni życia rodzinnego Poniedziałek 17:00-19:00 Wtorek 17:00-19:00 Środa 17:00-19:00 Czwartek 17:00-19:00 Piątek 17:00-19:00 Porady udzielane są bezpłatnie. Punkt Konsultacyjny finansowany przez Prezydenta Miasta Radomia. Zbiórki ministrantów: Nowenna ku czci św. Teresy od Szkoła podstawowa sobota Dzieciątka Jezus godz Msza Św. Gimnazjum i szkoły średnie sobota wtorek 8 października godz godz Rycerstwo Niepokalanej Próby scholii: Msza Św. i spotkanie (sala nr 8) najmłodsza sobota godz środa 9 października godz gimnazjum piątek godz liceum piątek godz III zakon św. Franciszka Msza Św. i spotkanie (sala nr 8) Oaza spotkania niedziela 20 października godz sobota godz Stopień I - klasy III-IV podstawowa Koła Żywego Różańca - spotkanie Stopień II - klasy I-III gimnazjum niedziela 27 października godz Stopień III - klasy I-III szkoła średnia (sala nr 8) Apostolstwo Pomocy dla Czyśćca Krąg Biblijny - spotkanie Msza Św. i spotkanie piątek godz ( sala nr 1) (sala nr 8) poniedziałek 7 października Zespół muzyczny Michael próby godz Wtorek i środa godz (sala nr 9) 8 BIULETYN PARAFII PW. ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS W RADOMIU

9 Z historii parafii 35 lat Domu Parafialnego Pierwsze pozwolenia za budowę Domu Parafialnego ówczesny ksiądz proboszcz Lucjan Wojciechowski otrzymał w dniu pogrzeby pierwszego proboszcza naszej parafii ks. kan. Andrzeja Łukasika 16 lipca 1980 roku. Odwoływał się od niego, gdyż nie przewidywało ono mieszkań dla księży. Dopiero 5 maja 1981 roku otrzymał ostateczną decyzję na b u d ow ę t r z y ko n d y g n a c y j n e g o budynku o długości 40 m i szerokości 17 metrów. Już 18 maja zaczęto wykopu pod fundamenty. Jak zapisał ks. Wojciechowski, praca przy fundamentach była bardzo ciężka. Woda w glinianym podłożu zalewała wykopy. Pompy pracował nieustanie. W dni deszczowe praca ze względu na zbierającą się wodę była niemożliwa. Ogromną pracę przy wznoszeniu Od czerwca do września pracowało budynku wykonywali parafianie. Przy 390 parafian. Do końca 1981 roku przy wykopie fundamentów pracowali budowie pomagało 550 osób. parafianie. W kronice parafialnej P ro b o s z c z s z c z e g ó l n i e o p i s a ł czytamy: było 26 mężczyzn z ul. wkopanie kabla elektrycznego na Krasickiego 28/36, z innych mniej. długości ok. 800 metrów, przy którym Dobrze spisała się też Pawia 6 w dwie wolne soboty pracowało 233 i Maratońska 17. osoby. W roku 1982 prace przy Domu Parafialnym posuwały się powoli. Do listopada zbudowano w stanie surowym drugą i trzecią kondygnację i założono dach kryty blachą ocynkowaną. Parafianie przepracowali ok godzin przy budowie. Mimo to prace spowodowały zadłużenie parafii. W czasie wizytacji biskupiej dokonanej przez bpa Walentego Wójcika poświęcono budynek w stanie surowym. Prace wewnątrz budynku trwały całą zimę 1982/1983 roku. Elektrycy, tynkarze, hydraulicy zakończyli swoje prace w maju,a w czerwcu 1983 roku rozpoczęto malowanie budynku. W dniu odpustu, 1 października 1983 roku ks. bp Walenty Wójcik dokonał poświecenia nowego budynku Domu Parafialnego. Na chrzestnych zostały zaproszone wszystkie rodziny ówczesnej parafii. Rozprowadzono ok kart z f o t o g r a f i ą n o w e g o D o m u Parafialnego i kościoła. Poświęcenie Domu Parafialnego Dom Parafialny ma 1460 m2 powierzchni użytkowej, 600 m2 powierzchni zabudowy i 6605 m3 kubatury. W budynku znajdują się mieszkania dla 7 księży, sale na spotkania, jedna sala widowiskowa, garaże, pomieszczenia kancelaryjne, gospodarcze i sanitarne oraz przestronne korytarze, gdyż budynek był wznoszony z myślą o nauczaniu w nim katechezy. Po trzydziestu latach budynek Domu Parafialnego wymaga stałych prac remontowych, by dalej mógł spełniać swoje funkcje. W ubiegłym ro k u z o s t a ł z a ko n s e r w ow a n y i pomalowany dach budynku oraz wymieniono drzwi zewnętrzne. W bieżącym roku wymieniane są wszystkie okna i ocieplony strop. Zaczęło się już także stopniowe ocieplanie budynku, co poprawi k o m f o r t o r a z o b n i ż y k o s z t y utrzymania domu. Systematycznie modernizowane i odnawiane są poszczególne sale. W dużym stopniu w kosztach remontów uczestniczą wspólnoty i grupy korzystające stale z tychpomieszczeń tj. wspólnoty n e o k a t e c h u m e n a l n e, K ó ł k a Różańcowe, III Zakon św. Franciszka, Parafialny Zespół Caritas, Klub Seniora i inne. BIULETYN PARAFII PW. ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS W RADOMIU 9

10 Objawienia Fatimskie Był maj 1917 r. Trwała jeszcze I wojna światowa. W Portugalii w "Dolinie Pokoju" - zaczęła ukazywać się Matka Najświętsza. W ciągu sześciu objawień zapowiedziała koniec wojny, ostrzegła przed widmem ko m u n i z m u, ko l e j n ą w o j n ą o ra z prześladowaniami Kościoła. Mówiła, że bardzo wielu ludzi idzie na wieczne potępienie, że trzeba się dużo modlić i wynagradzać Bogu za grzechy.świadkiem objawień była trójka fatimskich dzieci: Łucja (10 lat), Franciszek (9 lat) i Hiacynta (7 lat). W dniu 13 maja 1917 r. dzieci zobaczyły Piękną Panią stojącą na małym dąbku. Postać była cała w bieli i błyszczała światłem jaśniejszym niż promienie gorącego słońca. Maryja powiedziała: "Odmawiajcie codziennie różaniec, aby uprosić pokój dla świata i zakończenie wojny". Wieść o objawieniach rozniosła się po okolicy i 13 czerwca w dolinie o zamknięcie parasoli i o odmówienie zgromadziło około pięćdziesiąt osób. różańca. Niedługo potem Maryja ukazała Matka Najświętsza pojawiła się zgodnie się na dębowym drzewku.rozchyliła ręce z daną obietnicą. 13 lipca Maryja prosiła promieniejące w blasku słonecznym. dzieci by odmawiając różaniec, po każdym Zaczęła unosić się w niebo, a Jej własny dziesiątku mówiły: "O mój Jezu, przebacz blask odbijał się wyraźnie od słońca. W tym nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia samym czasie ludzie oglądali to, co później piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nazwano "cudem słońca". Chmury nieba i pomóż szczególnie tym, którzy rozstąpiły się, a na niebie ukazało się n a j b a r d z i e j p o t r z e b u j ą T w o j e g o wspaniałe słońce. Wyglądało jak srebrny miłosierdzia".13 sierpnia uwięziono dzieci dysk. Można było na nie bez trudu patrzeć, co wywołało wzburzenie i uczucia gniewu. bo zupełnie nie raziło swym blaskiem. Po dwóch dniach wypuszczono je na Przypominało śnieżną kulę obracającą się wolność.sierpniowe objawienie nastąpiło wokół własnej osi. Czasami otaczały je 15 sierpnia. We wrześniu na miejsce krwistoczerwone promienie, to znowu objawień przybyły dziesiątki tysięcy miało ono żółtą lub purpurową aureolę. pielgrzymów. Wśród nich był późniejszy Wydawało się, ze wiruje z ogromną ksiądz kanonik Galamba de Oliveira, który szybkością.nagle słońce oderwało się od tak opisuje ów dzień: Na początku niczego nieba i zygzakami zaczęło spadać na właściwie nie zauważyłem i dopiero po ziemię. Ludzie sądzili, że zbliża się koniec zakończeniu objawienia spojrzałem świata. Padli na kolana i błagali Boga w niebo zobaczyłem jakby świetlisty globus o wybaczenie grzechów. Ci, który przybyli, unoszący się nad ziemią. Przesunął się on aby ośmieszyć objawienia, uwierzyli. Matka jeszcze trochę ku zachodowi, po czym znów Boża uczyniła zapowiedziany cud, "aby inni oderwał się od horyzontu i skierował ku t eż m o g l i u w i e r z y ć ". M a t k a B oża słońcu. Byliśmy ogromnie poruszeni. Albo zapowiedziała, że wkrótce zabierze przedtem, albo potem, ale na pewno tego Franciszka i Hiacyntę do nieba. Tak się też samego dnia, widzieliśmy - co prawda też stało. Franciszek zmarł 4 kwietnia 1919 r., nie wszyscy - jakby spadające płatki róży lub Hiacynta 10 lutego 1920 r.w latach śnieg. Nie mogliśmy ich dotknąć, bo zanim wzniesiono w Fatimie bazylikę Matki Bożej s p a d ł y n a z i e m i ę, z n i k a ł y. W e Różańcowej. Obecnie kontynuuje się kult w r z e ś n i ow y m o b j a w i e n i u M a r y j a Matki Boskiej Fatimskiej w nabożeństwach powiedziała do dzieci: Odmawiajcie do Jej Niepokalanego Serca w pierwsze w dalszym ciągu różaniec, żeby uprosić soboty miesiąca oraz w rocznice objawień koniec wojny.13 października w Fatimie uroczystymi Mszami Świętymi i procesjami. zgromadziło się blisko 100 tys. ludzi. Padał ulewny deszcz. Łucja poprosiła ludzi Przygotowała: Zuzanna Śliwińska kl.6b Krzyżówka 1. Matka Jezusa 2. Ojciec- Pierwsza osoba Boska 3. Nabożeństwo w wielkim Poście: Gorzkie uświęcająca 5. Nasz stróż 6. Pierwsza cnota Boska 7. Dzień zmartwychwstania Jezusa 8. Pierwszy sakrament Rozwiązanie krzyżówki prosimy przynosić do zakrystii. Prawidłowe rozwiązania wezmą udział w losowaniu nagród. Odpowiedzi przynosimy do 13 października 2013 r. Wykreślanka Skreśl, co drugą literę, a dowiesz się kto jest patronem naszej parafii: ŚAWBICĘDTEA TEEFRGEHSIA OJD DKZIIJEKCŁINĄMTOKPA JRESZTUUS. 10 BIULETYN PARAFII PW. ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS W RADOMIU

11 Festyn Parafialny 14 września 2013 r. W festynie rodzinnym pomagali nam: Dom Kultury Borki Zespół Muzyczny T.A.K.T. Publiczna Szkoła nr 2 im. im. Hansa Christiana Andersena w Radomiu Zakład Usług Komunalnych w Radomiu BIULETYN PARAFII PW. ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS W RADOMIU 11

12 Foto-kronika parafii Wyjazd Klubu Seniora do Kazimierza Pielgrzymi w Sokółce Kandydaci deklarują chęć przyjęcia Bierzmowania Pielgrzymi w Sanktuarium M. Bożej w Błotnicy Ucałowanie relikwii bł. Jana Pawła II Wieczór modlitwy BIULETYN PARAFII PW. ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS W RADOMIU 12

ŻYĆ JUBILEUSZEM! Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki. Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK ISSN 1428-3093

ŻYĆ JUBILEUSZEM! Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki. Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK ISSN 1428-3093 ISSN 1428-3093 Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki ŻYĆ JUBILEUSZEM! Już ponad dziewięć miesięcy dzieli nas od chwili, gdy papież Jan Paweł II w noc

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik parafii Św. Józefa w Gorzowie Wlkp. Styczeń 2011 r. Nr (71) 198 BÓG PRZYSZEDŁ DO CIEBIE...

Miesięcznik parafii Św. Józefa w Gorzowie Wlkp. Styczeń 2011 r. Nr (71) 198 BÓG PRZYSZEDŁ DO CIEBIE... Miesięcznik parafii Św. Józefa w Gorzowie Wlkp. Nr (71) 198 Styczeń 2011 r. BÓG PRZYSZEDŁ DO CIEBIE... Ogłoszenia 1. W dni świąteczne zapraszam wszystkich na Msze Święte do naszej parafialnej świątyni.

Bardziej szczegółowo

fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r

fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r Pierwsza Komunia Święta Blachownia 12 maja 2013r. VII Niedziela Wielkanocna była niezwykle uroczystym dniem dla 11-u uczniów I-go etapu edukacyjnego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Blachowni.

Bardziej szczegółowo

11.09.2013 12.09.2013 3.10.2013. 14.10.2013 15.09.2013 16.10.2013 16.09.2013 20.09.2013 16.10.2013 10.10.2013 12.10.2013 Powo³anie

11.09.2013 12.09.2013 3.10.2013. 14.10.2013 15.09.2013 16.10.2013 16.09.2013 20.09.2013 16.10.2013 10.10.2013 12.10.2013 Powo³anie Po wo ³a ni e 1 11.09.2013 Kościół jako Matka: Kościół jest rzeczywiście matką chrześcijan. Kościół towarzyszy nam w całym życiu wiary, w całym życiu chrześcijańskim. Zadajmy więc sobie pytanie: jaka jest

Bardziej szczegółowo

Nr 2 Rok I kwiecień 2014

Nr 2 Rok I kwiecień 2014 Nr 2 Rok I kwiecień 2014 Otwórzcie drzwi Chrystusowi (Bł. Jan Paweł II) W NUMERZE: Z historii parafii Śluby wieczyste Ośrodek SAN DAMIANO w Chęcinach Żyć Mszą świętą Wywiad z misjonarzem z Kazachstanu

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (35) * luty 2015 r.

ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (35) * luty 2015 r. ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (35) * luty 2015 r. Tak wyglądał przed wojną Szpital przy ul. Traugutta 11 LUTEGO WE WSPOMNIENIE NMP Z LOURDES OBCHODZIMY

Bardziej szczegółowo

ISSN 1730-3230. www.teresasiedlce.pl. SIEDLCE LISTOPAD - ADWENT nr 16 (168) 2011. Przyjdź, Panie Jezu

ISSN 1730-3230. www.teresasiedlce.pl. SIEDLCE LISTOPAD - ADWENT nr 16 (168) 2011. Przyjdź, Panie Jezu ISSN 1730-3230 www.teresasiedlce.pl SIEDLCE LISTOPAD - ADWENT nr 16 (168) 2011 Przyjdź, Panie Jezu Rozpoczynający się Adwent jest odpowiednim momentem, aby zastanowić się nad znaczeniem, a także dobrym

Bardziej szczegółowo

O czym żołnierzom mówił ks. Piotr Skarga Dlaczego chodzimy w procesjach? DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO

O czym żołnierzom mówił ks. Piotr Skarga Dlaczego chodzimy w procesjach? DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Rok XXI nr 11 (447) 1-15 czerwca 2012 r. O czym żołnierzom mówił ks. Piotr Skarga Dlaczego chodzimy w procesjach? Fot. Krzysztof Stępkowski Refleksje niedzielne

Bardziej szczegółowo

Rok założenia 2000. Nr 27 sierpień 2007 Pismo parafii Św. Dominika w Turobinie. Dalsze remonty przy kościele św. Dominika

Rok założenia 2000. Nr 27 sierpień 2007 Pismo parafii Św. Dominika w Turobinie. Dalsze remonty przy kościele św. Dominika Rok założenia 2000 1 Nr 27 sierpień 2007 Pismo parafii Św. Dominika w Turobinie Dalsze remonty przy kościele św. Dominika 2 FOTOREPORTAŻ I MAJ I CZERWIEC W PARAFII ŚW. DOMINIKA 3. maja w Turobinie I Komunia

Bardziej szczegółowo

ptaki jakby ucichły, ale pielgrzymi nadal licznie przybywają

ptaki jakby ucichły, ale pielgrzymi nadal licznie przybywają SŁOWO ZASTĘPCY DYREKTORA KRAJOWEGO Zakopane-Olcza, 2012 r. Droga Wspólnoto Stowarzyszenia Cudownego Medalika! Kiedy piszę te słowa, jestem w Częstochowie, w gościnnym domu sióstr miłosierdzia. Za oknami

Bardziej szczegółowo

SANKTUARIUM PISMO PARAFII ZBĄSZYŃSKIEJ NUMER 8 (98) ROK IX LIPIEC/SIERPIEŃ 2014. Poznając piękno świata, odkrywamy piękno Boga. Procesja Bożego Ciała

SANKTUARIUM PISMO PARAFII ZBĄSZYŃSKIEJ NUMER 8 (98) ROK IX LIPIEC/SIERPIEŃ 2014. Poznając piękno świata, odkrywamy piękno Boga. Procesja Bożego Ciała ZBĄSKIE SANKTUARIUM PISMO PARAFII ZBĄSZYŃSKIEJ NUMER 8 (98) ROK IX LIPIEC/SIERPIEŃ 2014 Poznając piękno świata, odkrywamy piękno Boga. W numerze: Procesja Bożego Ciała Proroctwa Spotkanie młodych - Lednica

Bardziej szczegółowo

Chrystus prawdziwie zmartwychwsta³ Alleluja Jemu chwa³a i panowanie przez wszystkie wieki wieków Alleluja. Ta wielka prawda, jest treścią. niej żyli.

Chrystus prawdziwie zmartwychwsta³ Alleluja Jemu chwa³a i panowanie przez wszystkie wieki wieków Alleluja. Ta wielka prawda, jest treścią. niej żyli. ISSN 1428-3093 Nr (11) WIELKANOC Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków ów - Borek Fałęcki Chrystus prawdziwie zmartwychwsta³ Alleluja Jemu chwa³a i panowanie przez wszystkie wieki wieków Alleluja.

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI. POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII. POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII

WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI. POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII. POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII POLSKA MISJA KATOLICKA w SZWAJCARII WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI NR 431 LIPIEC - SIERPIEŃ 2007 NR 431 LIPIEC

Bardziej szczegółowo

27 kwietnia 2008 r. Dei Genitrix. co Ci jak broną Virgo Fidelis w skos ją zacięli! i święta cisza Twego oblicza Różo Mistyczna!

27 kwietnia 2008 r. Dei Genitrix. co Ci jak broną Virgo Fidelis w skos ją zacięli! i święta cisza Twego oblicza Różo Mistyczna! VERBUM Miesięcznik parafii pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Zagórzu numer 4(52)/2008 27 kwietnia 2008 r. Niech się modlitwa w niebo wzbija, Ave Maryja! Tegoroczny maj obfitował będzie w naszej parafii w liczne

Bardziej szczegółowo

Józefów. Pierwsza komunia święta NASZ. - a co potem? 6 SYJON W JÓZEFOWIE 8 UZDROWIONA 12. www.parafiajozefow.pl

Józefów. Pierwsza komunia święta NASZ. - a co potem? 6 SYJON W JÓZEFOWIE 8 UZDROWIONA 12. www.parafiajozefow.pl www.parafiajozefow.pl NASZ Józefów MiesiĘCznik parafii Matki bożej CzĘstoCHowskieJ Pierwsza komunia święta - a co potem? 6 SYJON W JÓZEFOWIE 8 UZDROWIONA 12 Świadek Jezusa Zmartwychwstałego Św. Maria Kleofasowa,

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta 4 V 2008

I Komunia Święta 4 V 2008 SERECEM KOCHAM JEZUSA SERECEM KOCHAM JEZUSA I Komunia Święta 4 V 2008 W dniu Pierwszej Komunii Świętej W dniu Pierwszej Komunii świętej chciałbym wszystkim dzieciom powiedzieć tak: Nie będę zachwycał się

Bardziej szczegółowo

04/2013. PISMO PARAFII ŚWIĘTEJ MAłGORZATY W NOWYM SĄCZu ISSN 1426 8035 NR 04 (216) / KWIECIEŃ 2013

04/2013. PISMO PARAFII ŚWIĘTEJ MAłGORZATY W NOWYM SĄCZu ISSN 1426 8035 NR 04 (216) / KWIECIEŃ 2013 04/2013 ISSN 1426 8035 PISMO PARAFII ŚWIĘTEJ MAłGORZATY W NOWYM SĄCZu NR 04 (216) / KWIECIEŃ 2013 2 Spis treści Słowo Proboszcza... 3 Wielkanoc... 4 Przegląd wydarzeń...5 Módlmy się za niego...7 Prima

Bardziej szczegółowo

25 maja 2008 r. Dziękujcie Panu, bo jest dobry. dziękować jako wspólnota parafialna

25 maja 2008 r. Dziękujcie Panu, bo jest dobry. dziękować jako wspólnota parafialna VERBUM Miesięcznik parafii pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Zagórzu numer 5(53)/2008 25 maja 2008 r. Dziękujcie Panu, bo jest dobry 1 czerwca 2008 roku został ogłoszony przez Metropolitę Warszawskiego, księdza

Bardziej szczegółowo

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia Pismo Parafii św. Stanisława Kostki w Krakowie SIERPIEŃ 2011 nr 409 (839) Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia Słowo Dla Życia (7.08.2011) Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus

Bardziej szczegółowo

Bp Ignacy Dec WSPÓLNIE PRZED PANEM BOGIEM

Bp Ignacy Dec WSPÓLNIE PRZED PANEM BOGIEM Bp Ignacy Dec WSPÓLNIE PRZED PANEM BOGIEM Bp Ignacy Dec WSPÓLNIE PRZED PANEM BOGIEM Rekolekcje dla księży posługujących w Polskiej Misji Katolickiej we Francji La Ferté-sous-Jouarre, 6-10 września 2010

Bardziej szczegółowo

Na Rozstajach. Rok Duszpasterski 2013 / 2014 - Wierzę w Syna Bożego

Na Rozstajach. Rok Duszpasterski 2013 / 2014 - Wierzę w Syna Bożego Na Rozstajach Nr 04 (268) Kwiecień 2014 r. Rok Duszpasterski 2013 / 2014 - Wierzę w Syna Bożego Grafika: Piotr Dembski Wy wszyscy, którzy głosicie śmierć Boga, którzy szukacie sposobu, by usunąć Boga z

Bardziej szczegółowo

Na Oścież. Miesięcznik Sanktuarium i Parafii Matki Boskiej Królowej Męczenników. Nr 5/6(192) Bydgoszcz-Fordon maj/czerwiec 2011 Rok XIX ISSN 1505-7151

Na Oścież. Miesięcznik Sanktuarium i Parafii Matki Boskiej Królowej Męczenników. Nr 5/6(192) Bydgoszcz-Fordon maj/czerwiec 2011 Rok XIX ISSN 1505-7151 Na Oścież Miesięcznik Sanktuarium i Parafii Matki Boskiej Królowej Męczenników Nr 5/6(192) Bydgoszcz-Fordon maj/czerwiec 2011 Rok XIX ISSN 1505-7151 Można nie czytać... Nie wiem, czy nie wykrakałem, ale

Bardziej szczegółowo

PARAFIA ŚW. STANISŁAWA BPA W SUBKOWACH NR 10 (143) PAŹDZIERNIK 2012

PARAFIA ŚW. STANISŁAWA BPA W SUBKOWACH NR 10 (143) PAŹDZIERNIK 2012 1 PARAFIA ŚW. STANISŁAWA BPA W SUBKOWACH NR 10 (143) PAŹDZIERNIK 2012 POMNIK MĘĘ CZENNIKÓW N SUBKOWSKICH S K Wieczny odpoczynek racz im dać Panie... 2 Lista pomordowanych mieszkańców gminy Subkowy przez

Bardziej szczegółowo

numer Październik 2012 nr 100

numer Październik 2012 nr 100 100 numer Październik 2012 nr 100 JESTEŚMY Z WAMI JUŻ 11 LAT! Pełni dumy i wdzięczności Dziennik Polski w tym roku po raz kolejny zorganizował plebiscyt: Najlepszy Proboszcz Małopolski roku 2012 oraz Najlepsza

Bardziej szczegółowo

Informator PIELGRZYMA UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY. www.pielgrzym.com.pl ukazuje się od 19 lat EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Informator PIELGRZYMA UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY. www.pielgrzym.com.pl ukazuje się od 19 lat EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Informator www.pielgrzym.com.pl ukazuje się od 19 lat PIELGRZYMA WYDANIE OKOLICZNOŚCIOWE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY nr 5 (222) 2015 r. // ISSN 1429 9437 UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 2 www.facebook.com/informatorpielgrzyma

Bardziej szczegółowo

ODPUST PARAFIALNY W SUBKOWACH FESTYN MAJOWY 34. ROCZNICA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH KSIĘDZA PROBOSZCZA WYBORY W AKCJI KATOLICKIEJ

ODPUST PARAFIALNY W SUBKOWACH FESTYN MAJOWY 34. ROCZNICA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH KSIĘDZA PROBOSZCZA WYBORY W AKCJI KATOLICKIEJ 1 6 c z e r w c a 2 0 1 0 W a r s z a w a PARAFIA ŚW. STANISŁAWA BPA W SUBKOWACH NR 5 (117) MAJ 2010 ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAŁ Ks. Jerzy Popiełuszko B E A T Y F I K A C J A 2 ODPUST PARAFIALNY W SUBKOWACH FESTYN

Bardziej szczegółowo

KRÓLEST WO MIŁOŚCI. Radosne spotkania. Rozważania różańcowe. Wspomnienie zmarłych. 11 Listopada. Z kroniki ks. Stanisława

KRÓLEST WO MIŁOŚCI. Radosne spotkania. Rozważania różańcowe. Wspomnienie zmarłych. 11 Listopada. Z kroniki ks. Stanisława ISSN 1732-6257 WIADOMOŚCI Z PARAFII październik listopad 2010 nr 7 (76) KRÓLEST WO MIŁOŚCI Radosne spotkania Rozważania różańcowe Wspomnienie zmarłych 11 Listopada Z kroniki ks. Stanisława Chrystus Król

Bardziej szczegółowo

Kto jest ważny? str. 14

Kto jest ważny? str. 14 Pismo Parafii Św. Stanisława Kostki w Krakowie 31 MAJA 2015 nr 5 (934) Kto jest ważny? str. 14 SŁOWO DLA ŻYCIA Z Ewangelii według świętego Mateusza (Mt 28, 16-20) WIERSZ SPIS TREŚCI Jedenastu uczniów udało

Bardziej szczegółowo

czerwca 2013 Nr 12 (901) 2 3 VII Peregrynacja relikwii św. Jana Bosko Pismo Parafii Św. Stanisława Kostki w Krakowie

czerwca 2013 Nr 12 (901) 2 3 VII Peregrynacja relikwii św. Jana Bosko Pismo Parafii Św. Stanisława Kostki w Krakowie 30 czerwca 2013 Nr 12 (901) 2 3 VII Peregrynacja relikwii św. Jana Bosko Pismo Parafii Św. Stanisława Kostki w Krakowie SPIS TREŚCI 4 SŁOWO DLA ŻYCIA Trzeba porzucić wszystko, aby iść za Jezusem 6 KSIądz

Bardziej szczegółowo

BOŻA KRAINA. Prowadź nas, Panie! Czasopismo Parafii pw. św. Anny w Krajence nr 3/czerwiec 2009 ISSN 1689-7129. Boża Kraina

BOŻA KRAINA. Prowadź nas, Panie! Czasopismo Parafii pw. św. Anny w Krajence nr 3/czerwiec 2009 ISSN 1689-7129. Boża Kraina ISSN 1689-7129 BOŻA KRAINA Czasopismo Parafii pw. św. Anny w Krajence nr 3/czerwiec 2009 Prowadź nas, Panie! Boża Kraina 1 Parafiada I Komunia w Śmiardowie I Komunia w Śmiardowie Komunia Św. w Krajence

Bardziej szczegółowo